<optgroup id="w2uiu"></optgroup>
<menu id="w2uiu"><tt id="w2uiu"></tt></menu>
<menu id="w2uiu"><strong id="w2uiu"></strong></menu>
 • <menu id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu></menu>
  <xmp id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu>
 • <dd id="w2uiu"><nav id="w2uiu"></nav></dd>
 • 媽媽的愛

  作文字數:674
  作者:傅唯賢
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • de
 • shì
 • men
 • xué
 • xiào
 • de
 • yīn
 •   我的媽媽是我們學校的音
 • lǎo
 • shī
 •  
 • yīn
 • wéi
 • zhè
 • shū
 • de
 • yuán
 • yīn
 •  
 • de
 • 樂老師,因為這個特殊的原因,我的
 • shàng
 •  
 • xià
 • xué
 • jiē
 • sòng
 • rán
 • chéng
 • le
 • de
 •  
 • ?
 • 上、下學接送自然成了媽媽的“專利
 •  
 •  
 • lìng
 • wài
 •  
 • hái
 • yào
 • gào
 •  
 • yīn
 • wéi
 • de
 • ”。另外,我還要告訴你,因為我的
 • gōng
 • zuò
 • máng
 •  
 • zài
 • jiā
 • yòu
 • yǒu
 • diǎn
 • lǎn
 •  
 • suǒ
 • 爸爸工作忙,在家里又有點懶,所以
 •  
 • de
 • shēng
 • huó
 • shì
 • rén
 • ,我的生活起居也幾乎是媽媽一個人
 • guò
 • wèn
 •  
 • kàn
 •  
 • de
 • duō
 • xīn
 • ā
 •  
 • 過問。看,我的媽媽多辛苦啊!
 •  
 •  
 • měi
 • tiān
 • yào
 • shàng
 • jiē
 •  
 • gōng
 • zuò
 • hěn
 • máng
 •  媽媽每天要上幾節課,工作很忙
 •  
 • dàn
 • shì
 •  
 • hěn
 • néng
 • gàn
 •  
 • néng
 • gōng
 • zuò
 • ,但是,媽媽很能干,媽既能把工作
 • zuò
 • hǎo
 •  
 • yòu
 • néng
 • zhào
 • hǎo
 •  
 • jiù
 • shì
 • méi
 • xiǎng
 • dào
 • 做好,又能照顧好我,就是沒想到她
 •  
 • 自己。
 •  
 •  
 • yǒu
 •  
 • shēn
 • shū
 •  
 •  記得有一次,媽媽身體不舒服,
 • shàng
 • yòu
 • méi
 •  
 • zǎo
 • chén
 • sòng
 • dào
 • xué
 • xiào
 •  
 • duì
 • 上午又沒課,早晨把我送到學校,對
 • shuō
 • shàng
 • yào
 • yuàn
 • kàn
 • bìng
 •  
 • fàng
 • xué
 • jiù
 • 我說上午她要去醫院看病,放學就不
 • lái
 • jiē
 • le
 •  
 • shì
 •  
 • kuài
 • fàng
 • xué
 • de
 • shí
 • hòu
 •  
 • tiān
 • 來接我了。可是,快放學的時候,天
 • rán
 • xià
 • le
 •  
 • xiǎng
 •  
 • jīng
 • shuō
 • 突然下起了大雨。我想,媽媽已經說
 • guò
 • lái
 • jiē
 • le
 •  
 • jiù
 • huì
 • zài
 • lái
 • jiē
 • le
 •  
 • 過不來接我了,就不會再來接我了,
 • zhè
 • xià
 • yào
 • cháng
 • cháng
 • biàn
 • chéng
 •  
 • luò
 • tāng
 •  
 • de
 • 這下我可要嘗嘗變成“落湯雞”的滋
 • wèi
 • le
 •  
 • dāng
 • zhèng
 • xiǎng
 • mào
 • pǎo
 • huí
 • jiā
 • shí
 •  
 • 味了。當我正想冒雨跑回家時,媽媽
 • dài
 • zhe
 • sǎn
 • rán
 • chū
 • xiàn
 • zài
 • de
 • miàn
 • qián
 •  
 • kàn
 • 帶著雨傘突然出現在我的面前。我看
 • dào
 • de
 • liǎn
 • fēi
 • cháng
 • hóng
 •  
 • jiù
 • zhī
 • dào
 • zài
 • 到媽媽的臉非常紅,就知道媽媽在發
 • gāo
 • shāo
 •  
 • shí
 •  
 • xīn
 • hěn
 • nán
 • guò
 •  
 • shuō
 •  
 •  
 • 高燒。此時,我心里很難過,說:“
 •  
 • shēng
 • bìng
 • le
 •  
 • hái
 • zài
 • shāo
 •  
 • zěn
 • me
 • 媽媽,你生病了,還在發燒,怎么也
 • zài
 • jiā
 • xiū
 •  
 • hái
 • lái
 • jiē
 • gàn
 • shí
 • me
 •  
 • bèi
 • 不在家休息,還來接我干什么,我被
 • lín
 • diǎn
 • yǒu
 • shí
 • me
 • ya
 •  
 •  
 • shuō
 •  
 •  
 • 雨淋一點有什么呀!”媽媽說:“你
 • xiǎo
 • hái
 •  
 • zěn
 • me
 • jīng
 • guò
 • lín
 • ne
 •  
 • 一個小孩子,怎么經得過雨淋呢?媽
 • shì
 • rén
 •  
 • zhè
 • diǎn
 • xiǎo
 • bìng
 • méi
 • shì
 • de
 •  
 • zài
 • shuō
 • le
 • 媽是大人,這點小病沒事的。再說了
 •  
 • tiān
 • xià
 • zhe
 •  
 • ràng
 • mào
 • huí
 • jiā
 •  
 • ,天下著雨,讓你冒雨回家,媽媽也
 • fàng
 • xīn
 • ā
 •  
 •  
 • tīng
 • le
 • de
 • huà
 •  
 • zài
 • 不放心啊。”聽了媽媽的話,我再也
 • kòng
 • zhì
 • zhù
 •  
 • liú
 • xià
 • le
 • gǎn
 • dòng
 • de
 • lèi
 • shuǐ
 •  
 • 控制不住自己,流下了感動的淚水。
 •  
 •  
 • shì
 • nián
 • shǔ
 • jiǎ
 •  
 • dài
 • suí
 •  那是去年暑假里,媽媽帶我隨旅
 • yóu
 • tuán
 • bái
 • yún
 • shān
 • yóu
 •  
 • zài
 • xià
 • shān
 • de
 • shàng
 •  
 • 游團去白云山旅游。在下山的路上,
 • yòu
 • kùn
 • yòu
 •  
 • nào
 • zhe
 • yào
 • tíng
 • xià
 • lái
 • xiū
 •  
 • gāng
 • 我又困又乏,鬧著要停下來休息。剛
 • zuò
 • xià
 • lái
 • jiǔ
 •  
 • jiù
 • tǎng
 • zài
 • huái
 • shuì
 • zhe
 • 坐下來不久,我就躺在媽媽懷里睡著
 • le
 •  
 • děng
 • xǐng
 • lái
 • de
 • shí
 • hòu
 •  
 • xiàn
 • bèi
 • zhe
 • 了。等我醒來的時候,發現媽媽背著
 •  
 • jīng
 • dào
 • le
 • shān
 • xià
 •  
 • yuán
 • lái
 •  
 • yóu
 • tuán
 • yào
 • 我,已經到了山下。原來,旅游團要
 • máng
 • zhe
 • gǎn
 •  
 • xiǎng
 • jīng
 • xǐng
 •  
 • jiù
 • bèi
 • zhe
 • 忙著趕路,媽媽不想驚醒我,就背著
 • zǒu
 • le
 • de
 • shān
 •  
 • jié
 • guǒ
 •  
 • de
 • jiǎo
 • 我走了幾里的山路,結果,自己的腳
 • dōu
 • le
 •  
 • duì
 • zhēn
 • shì
 • tài
 • hǎo
 • le
 •  
 • 都磨破了。媽媽對我真是太好了!
 •  
 •  
 • de
 • ài
 • zhēn
 • wěi
 •  
 • wéi
 • chū
 •  媽媽的愛真偉大!媽媽為我付出
 • le
 • shù
 • de
 • hàn
 • shuǐ
 •  
 • shēng
 • dōu
 • huí
 • ?
 • jìn
 •  
 • 了無數的汗水,我一生都回報不盡。
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
   
  無注音版:
   
   
   
   我的媽媽是我們學校的音樂老師,因為這個特殊的原因,我的上、下學接送自然成了媽媽的“專利”。另外,我還要告訴你,因為我的爸爸工作忙,在家里又有點懶,所以,我的生活起居也幾乎是媽媽一個人過問。看,我的媽媽多辛苦啊!
    媽媽每天要上幾節課,工作很忙,但是,媽媽很能干,媽既能把工作做好,又能照顧好我,就是沒想到她自己。
    記得有一次,媽媽身體不舒服,上午又沒課,早晨把我送到學校,對我說上午她要去醫院看病,放學就不來接我了。可是,快放學的時候,天突然下起了大雨。我想,媽媽已經說過不來接我了,就不會再來接我了,這下我可要嘗嘗變成“落湯雞”的滋味了。當我正想冒雨跑回家時,媽媽帶著雨傘突然出現在我的面前。我看到媽媽的臉非常紅,就知道媽媽在發高燒。此時,我心里很難過,說:“媽媽,你生病了,還在發燒,怎么也不在家休息,還來接我干什么,我被雨淋一點有什么呀!”媽媽說:“你一個小孩子,怎么經得過雨淋呢?媽媽是大人,這點小病沒事的。再說了,天下著雨,讓你冒雨回家,媽媽也不放心啊。”聽了媽媽的話,我再也控制不住自己,流下了感動的淚水。
    那是去年暑假里,媽媽帶我隨旅游團去白云山旅游。在下山的路上,我又困又乏,鬧著要停下來休息。剛坐下來不久,我就躺在媽媽懷里睡著了。等我醒來的時候,發現媽媽背著我,已經到了山下。原來,旅游團要忙著趕路,媽媽不想驚醒我,就背著我走了幾里的山路,結果,自己的腳都磨破了。媽媽對我真是太好了!
    媽媽的愛真偉大!媽媽為我付出了無數的汗水,我一生都回報不盡。
   
   
   
    

   媽媽,我愛你!

  •  
  •  
  • ài
  •  
  • 媽媽,我愛你!
  •  
  • nián
  • de
  •  
  • sān
  •  
  • jiē
  • kuài
  • yào
  • 一年一度的“三八”婦女節快要
  • dào
  • lái
  •  
  • xiàng
  • nín
  • zhì
  • zhēn
  • zhì
  • de
  • jiē
  • 到來,我向媽媽您致以真摯的節日
  • zhù
  •  
  • 閱讀全文

   獻給媽媽的禮物

   作文字數:243
   作者:未知
  •  
  •  
  • xiǎo
  • xué
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xiàn
  • gěi
  • de
  • “小學”  獻給媽媽的禮物
  •  
  •  
  • ān
  • huī
  • shěng
  • féi
  • shì
  •  
  • ān
  • huī
  • féi
  • shí
  • yàn
  • xué
  •  安徽省合肥市 安徽合肥實驗學
  • 閱讀全文

   獻給媽媽的禮物

   作文字數:234
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xiàn
  • gěi
  • de
  •    獻給媽媽的禮物
  •  
  •  
  • ān
  • huī
  • shěng
  • féi
  • shì
  •  
  • ān
  • huī
  • féi
  • shí
  • yàn
  • xué
  •  安徽省合肥市 安徽合肥實驗學
  • 閱讀全文

   媽媽的謊言

   作文字數:715
   作者:未知
  •  
  • yōu
  • xiù
  •  
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  •  
  • de
  • huǎng
  • yán
  • 優秀 作文  媽媽的謊言
  •  
  •  
  • jiāng
  • shěng
  •  
  • jiāng
  • jiāng
  • dōu
  • zhōng
  • xīn
  • xiǎo
  • xué
  •  江蘇省 江蘇江都七里中心小學
  • 閱讀全文

   媽媽欠我一屁股債

   作文字數:404
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • qiàn
  • zhài
  •    媽媽欠我一屁股債
  •  
  •  
  • shān
  • shěng
  • tóng
  •  
  • shān
  • chái
  • yóu
  • chǎng
  •  山西省大同 山西柴油機廠子弟
  • 閱讀全文

   我的媽媽

   作文字數:352
   作者:未知
  •  
  • zuò
  • wén
  • jiāo
  • xué
  • wǎng
  •  
  •  
  •  
  • de
  • 作文教學網  我的媽媽
  •  
  •  
  • shān
  • dōng
  • shěng
  • yǎn
  • zhōu
  • shì
  •  
  • yǎn
  • zhōu
  • shì
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  •  山東省兗州市 兗州市實驗小學
  • 閱讀全文

   獻給媽媽的禮物

   作文字數:223
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xiàn
  • gěi
  • de
  •    獻給媽媽的禮物
  •  
  •  
  • ān
  • huī
  • shěng
  • féi
  • shì
  •  
  • ān
  • huī
  • féi
  • shí
  • yàn
  • xué
  •  安徽省合肥市 安徽合肥實驗學
  • xiào
  • bān
  • ?
  • sān
  • nián
  •  
  •  
  • zhōu
  • tiān
  • 校班(三年級) 周天慈
  • 閱讀全文

   獻給媽媽的禮物

   作文字數:217
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xiàn
  • gěi
  • de
  •   獻給媽媽的禮物
  •  
  •  
  • ān
  • huī
  • shěng
  • féi
  • shì
  •  
  • ān
  • huī
  • féi
  • shí
  • yàn
  • xué
  •  安徽省合肥市 安徽合肥實驗學
  • xiào
  • bān
  • ?
  • sān
  • nián
  •  
  •  
  • zhōu
  • tiān
  • 校班(三年級) 周天慈
  • 閱讀全文

   媽媽的謊言

   作文字數:708
   作者:未知
  •  
  • zuò
  • wén
  • wǎng
  • zuò
  •  
  • wén
  •  
  • wǎng
  •  
  •  
  •  
  • de
  • huǎng
  • 作文網作 文 網  媽媽的謊
  • yán
  •  
  •  
  • jiāng
  • shěng
  •  
  • jiāng
  • jiāng
  • dōu
  • zhōng
  • xīn
  • xiǎo
  • xué
  •  江蘇省 江蘇江都七里中心小學
  • 閱讀全文

   媽媽欠我一屁股債

   作文字數:401
   作者:未知
  •  
  • zhù
  • le
  • ma
  •  
  •  
  •  
  •  
  • qiàn
  • 記住了嗎?  媽媽欠我一屁股
  • zhài
  •  
  •  
  • shān
  • shěng
  • tóng
  •  
  • shān
  • chái
  • yóu
  • chǎng
  •  山西省大同 山西柴油機廠子弟
  • 閱讀全文

   我的媽媽

   作文字數:323
   作者:未知
  •  
  • zhàn
  • zhǎng
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • 站長:  我的媽媽
  •  
  •  
  • shān
  • dōng
  • shěng
  • yǎn
  • zhōu
  • shì
  •  
  • yǎn
  • zhōu
  • shì
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  •  山東省兗州市 兗州市實驗小學
  • sān
  • nián
  • èr
  • bān
  •  
  • wáng
  • jīn
  • 三年級二班 王金益
  • 閱讀全文

   我的媽媽

   作文字數:438
   作者:未知
  •  
  • zhàn
  • zhǎng
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • 站長:  我的媽媽
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • zhōng
  • shān
  • shì
  • xiǎo
  • lǎn
  • zhèn
  •  
  • zhōng
  • xīn
  • xiǎo
  • xué
  •  廣東省中山市小欖鎮 中心小學
  • sān
  • nián
  • bān
  •  
  • zhāng
  • zhào
  • xiáng
  • 三年四班 張兆祥
  • 閱讀全文

   媽媽

   作文字數:245
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   媽媽
  •  
  •  
  • zhè
  • jiāng
  • shěng
  •  
  • tóng
  • xiāng
  • shì
  • chéng
  • xiǎo
  • xué
  • bān
  •  
  • liú
  •  浙江省 桐鄉市城西小學班 劉
  • shèng
  • jié
  • 圣杰
  • 閱讀全文

   “小黑”當媽媽

   作文字數:562
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xiǎo
  • hēi
  •  
  • dāng
  •   “小黑”當媽媽
  •  
  •  
  • zhè
  • jiāng
  • shěng
  •  
  • tóng
  • xiāng
  • shì
  • chéng
  • xiǎo
  • xué
  • bān
  •  
  • chén
  •  浙江省 桐鄉市城西小學班 陳
  • kǎi
  • 葉凱
  • 閱讀全文

   浪漫的愛琴海之旅

   作文字數:547
   作者:未知
  •  
  • xiǎo
  • xué
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  •  
  • làng
  • màn
  • de
  • ài
  • qín
  • hǎi
  • zhī
  • 小學作文  浪漫的愛琴海之旅
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • guǎng
  • zhōu
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • wài
  • wài
  • mào
  • xué
  •  廣東省廣州 廣東外語外貿大學
  • shè
  • wài
  • xué
  • xiào
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • nián
  • ?
  •  
  • bān
  •  
  • 附設外語學校小學部三年級()班 
  • 閱讀全文

   媽媽我想對你說

   作文字數:445
   作者:未知
  •  
  • wǎng
  •  
  • zhǐ
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xiǎng
  • duì
  • shuō
  • 網 址   媽媽我想對你說
  •  
  •  
  • ?
  • shěng
  • shào
  • shì
  •  
  • shào
  • shì
  • shài
  • kǒu
  • shàn
  •  福建省邵武市 邵武市曬口善德
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • ?
  •  
  •  
  • shū
  • 小學三() 李舒羽
  • 閱讀全文

   “小黑”當媽媽

   作文字數:566
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xiǎo
  • hēi
  •  
  • dāng
  •    “小黑”當媽媽
  •  
  •  
  • zhè
  • jiāng
  • shěng
  •  
  • tóng
  • xiāng
  • shì
  • chéng
  • xiǎo
  • xué
  • bān
  •  
  • chén
  •  浙江省 桐鄉市城西小學班 陳
  • kǎi
  • 葉凱
  • 閱讀全文

   我是祖國媽媽的孩子

   作文字數:1296
   作者:未知
  •  
  • zhù
  • le
  • ma
  •  
  •  
  •  
  •  
  • shì
  • guó
  • de
  • 記住了嗎?  我是祖國媽媽的
  • hái
  • 孩子
  •  
  •  
  • běi
  • shěng
  • ēn
  • shī
  • shì
  •  
  •  
  • xiǎo
  • xué
  • èr
  • ?
  •  湖北省恩施市 逸夫小學二(
  • 閱讀全文

   媽媽的心

   作文字數:359
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • xīn
  •   媽媽的心
  •  
  •  
  • nán
  • shěng
  • zhǎng
  • shā
  • shì
  •  
  • zhǎng
  • tiě
  • xiǎo
  • sān
  • nián
  • sān
  •  湖南省長沙市 長鐵一小三年三
  • bān
  •  
  • liú
  • dōng
  • 班 劉東
  • 閱讀全文

   寫給媽媽的話

   作文字數:347
   作者:鄭依霏
  •  
  • xiǎo
  • xué
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  •  
  •  
  • nián
  • qián
  •  
  • shì
  • nín
  • 小學作文  媽媽,年前,是您
  • dài
  • dào
  • zhè
  • měi
  • de
  • shì
  • jiè
  •  
  • de
  • shēng
  • 把我帶到這個美麗的世界。我的生日
  • shì
  • zuì
  • gāo
  • xìng
  • de
  •  
  • yīn
  • wéi
  • niàn
  • lái
  • 是我最高興的日子,因為它紀念我來
  • 閱讀全文

   一次難忘的愛心之旅

   作文字數:854
   作者:史熠
  •  
  •  
  • xīng
  • liù
  •  
  • jiē
  • dào
  • yāo
  • qǐng
  • cān
  • jiā
  •  星期六,我和爸爸接到邀請參加
  • zhōng
  • guó
  • dòng
  • gōng
  • zhī
  • de
  • ài
  • xīn
  • jié
  • duì
  • de
  • huó
  • dòng
  • 中國移動公司組織的愛心結對的活動
  •  
  • shàng
  •  
  • zuò
  • zhe
  • chē
  •  
  • kàn
  • zhe
  • chuāng
  • wài
  • shān
  • 。一路上,我坐著車子,看著窗外山
  • 閱讀全文

   給媽媽的一封信

   作文字數:381
   作者:史熠
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • qīn
  • ài
  • de
  •  
  •   親愛的媽媽:
  •  
  •  
  • nín
  • hǎo
  •  
  • zài
  • xīn
  • de
  • nián
  • kuài
  • yào
  • dào
  • lái
  • zhī
  •  您好!在新的一年快要到來之際
  •  
  • xiān
  • zhù
  • nín
  • xīn
  • nián
  • kuài
  •  
  • tóng
  • shí
  • xiè
  • xiè
  • nín
  • ,我先祝您新年快樂,同時也謝謝您
  • 閱讀全文

   媽媽笑了

   作文字數:617
   作者:陳帥
  •  
  • xiǎo
  • xué
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  • shuí
  • dōu
  • yǒu
  • wèi
  • qīn
  • ài
  • de
  • 小學作文 誰都有一位親愛的媽
  •  
  •  
  • zhè
  • shén
  • shèng
  • ér
  • wěi
  • de
  • chēng
  •  
  • 媽。媽媽,這個神圣而偉大的稱呼,
  • yùn
  • hán
  • zhe
  • měi
  • duì
  • de
  • zūn
  • jìng
  •  
  • 蘊含著每個子女對媽媽的尊敬。
  • 閱讀全文

   給媽媽爸爸的一封信

   作文字數:355
   作者:王皓聰
  •  
  •  
  •  
  •  
  • qīn
  • ài
  • de
  •  
  •  
  •   親愛的媽媽、爸爸:
  •  
  •  
  • men
  • sòng
  • dào
  • xià
  • lìng
  • yíng
  • jīng
  • hěn
  • jiǔ
  • le
  •  你們把我送到夏令營已經很久了
  •  
  • zài
  • zhè
  • xué
  • dào
  • le
  • shǎo
  • dōng
  •  
  • gāo
  • ,我在這里學到了不少東西,也提高
  • 閱讀全文

   夸張的媽媽

   作文字數:253
   作者:傅鈺琳
  •  
  •  
  •  
  •  
  • liú
  • zhe
  • zhǎng
  • zhǎng
  • de
  • tóu
  •  
  • yǎn
  •   我媽媽留著長長的頭發,眼
  • jīng
  • de
  •  
  • hěn
  • yǒu
  • shén
  •  
  • de
  • ài
  • hǎo
  • shì
  • 睛大大的,很有神。媽媽的愛好是打
  • diàn
  • nǎo
  •  
  • tīng
  • yīn
  •  
  • de
  • xìng
  • shì
  • yǒu
  • shí
  • huān
  • 電腦,聽音樂。她的性格是有時喜歡
  • 閱讀全文

   給媽媽的一封信

   作文字數:581
   作者:胡勁宇
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • qīn
  • ài
  • de
  •       親愛的媽
  •  
  • 媽:
  •  
  •  
  • nín
  • hǎo
  •  
  •  您好!
  • 閱讀全文

   媽媽我愛你

   作文字數:735
   作者:黃子洋
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zài
  • de
  • nǎo
  • hǎi
  •  
  •    在我的腦海里,媽媽
  • zǒng
  • shì
  • me
  • yán
  •  
  • me
  • xiōng
  •  
  • hěn
  • shǎo
  • dài
  • 總是那么嚴肅、那么兇,她很少帶我
  • dào
  • gōng
  • yuán
  • wán
  •  
  • jiào
  • zhī
  • jiān
  • méi
  • yǒu
  • 到公園玩,我覺得我和媽媽之間沒有
  • 閱讀全文

   愛挑剔的老鼠媽媽

   作文字數:926
   作者:肖博強
  •  
  •  
  •  
  • yǒu
  • tiān
  •  
  • xiǎo
  • lǎo
  • shǔ
  • yào
  • xīn
  • niáng
  •  
  • xiǎo
  •  有一天,小老鼠要娶新娘,小
  • lǎo
  • shǔ
  • de
  • wéi
  • le
  • ràng
  • ér
  • shòu
  • bié
  • rén
  • de
  • 老鼠的媽媽為了不讓兒子受別人的欺
  • xiǎng
  • zhǎo
  • hài
  • de
  • ér
  •  
  • shì
  •  
  • jiù
  • 負想找一個厲害的兒媳婦,于是,就
  • 閱讀全文

   媽媽的愛

   作文字數:519
   作者:車凱軒
  •  
  • zhù
  • le
  • ma
  •  
  •  
  •  
  • de
  • shì
  • lǎo
  • shī
  •  
  • 記住了嗎? 我的媽媽是老師,
  • ǎi
  • qīn
  •  
  • yǒu
  • tóu
  • hēi
  • de
  • tóu
  •  
  • 她和藹可親,有一頭烏黑的頭發,一
  • shuāng
  • míng
  • liàng
  • de
  • yǎn
  • jīng
  •  
  • yǎn
  • jīng
  • zhōng
  • shǐ
  • zhōng
  • yùn
  • hán
  • 雙明亮的大眼睛,大眼睛中始終蘊含
  • 閱讀全文
  卓易彩票平台卓易彩票主页卓易彩票网站卓易彩票官网卓易彩票娱乐 www.9356i.com | www.37377u.com | 3308a.com | www.2373r.com | www.9996ss.com | 31325i.com | www.cp67775.com | bm1105.com | www.19222.com | bm1394.com | www.256968.com | www.773678.com | 3178f.com | www.68993233.com | www.l32126.cc | 2078u.com | www.ggx.99233x.com | 20053377.com | www.9478g.com | www.41msc.com | 500000335.com | www.4058d.com | 4255aaa.com | www.978960.com | www.43012l.com | b829.xyz | www.81520s.com | www.a3a999.cc | aa33337.com | www.4694d.com | 11005q.com | www.739233.com | www.ii7966ii.com | 78117744.com | www.blc8.com | www.xj666g.com | y7064.com | www.0014u.com | www.wnsr999.com | 73657k.com | www.954321r.com | www.6807788.com | 8901e.com | www.hg4442.com | www.pj550088.com | xpj888b.com | www.cq58qp.com | www.6535.com | j36.com | www.36583333.com | www.88837c.com | 12742z.com | www.33112t.com | www.3000hm.net | 45637r.com | www.ck7786.com | www.557116.com | 63389.com | www.526121.com | www.88562.com | yhguizhou.vip | www.377291.com | www.1754w.com | 99111ww.com | 2222150.com | www.292200.com | www.pj8491.com | 4778822.com | www.hx6693.com | www.138cpc.com | 54241100.com | 2373v.com | www.5555bj.com | www.19333l.com | bet577t.com | www.955494.com | www.42msxfpt5.com | f45638.com | 5589f.com | www.073770.com | www.38778d.com | vip169.com | www.803875.com | www.xpj338888.com | www.68666k.com | 1665kk.com | www.flcb6.com | www.hg98091.com | xcdc688.com | 28824y.com | www.81233j.com | www.432kj.com | wlb222.com | yh28.me | www.646869.com | www.05125f.com | hwcp2222.com | 3650585.com | www.785409.com | www.hg1668.com | 7003p.com | www.423552.com | www.42456677.com | www.hg7725.com | 8901w.com | 6175ss.com | www.zg80.com | www.33678ii.com | www.7111i.com | 3467y.com | www.39500u.com | www.172323.com | www.28249.com | 3379d.com | 013311.com | www.847577.com | www.63606a.com | www.7636.com | f2554.com | n8381.com | www.339361.com | www.bet73e.com | www.138cpc.com | www.jh829.com | 8448.com | 2934l.com | www.867455.com | www.7681003.com | www.306408.com | 3659.com | bet37544.com | s88021cc.com | vdisk.cn | www.cp689.vip | www.js89r.vip | www.xpj9259.com | 3434ppp.com | 0245y.com | 2546a.com | www.980797.com | www.hg0298.com | www.tc8804.com | www.365815m.com | 1294f.cc | 37570z.com | www.429689.com | www.7714x.com | www.vns6605.com | www.83008j.com | 11vn77.com | nn4255.com | 9365.la | www.589244.com | www.81233j.com | www.19k0048.com | www.158444.com | www.hg338338.com | 6199w.com | 4466303.com | 8901e.com | www.001865.com | www.9181.cc | www.5446d.com | www.870000.com | www.48163.com | feicai0455.com | bh33123.com | 39199l.com | www.131671.com | www.hm2299.com | 118888m.com | www.hg8237.com | www.gh0087.com | 2757000.com | yuhe.in | 8742gg.com | www.355711.com | www.11csj.com | www.34646.com | www.hgdc900.com | www.081168.net | www.9679t.com | www.a8a8789.com | yth13.net | 3559dd.com | 8742bb.com | 1463j.com | sbd023.net | www.355225.com | www.159888a.com | www.15355j.com | www.5953588.com | www.377666s.com | www.cp505a.com | www.49581.com | www.84299.com | www.28758j.com | 4466.so | 8901s.com | 35zz.vip | c58955.com | bet3658806.com | 4556y.com | 0524.com | 402d2.com | man993.com | 40420099.com | 452922.com | P35zz.com | ddcp99.com | 99399.cc | 60540022.com | 93922q.com | 9895e.com | 2021ddd.com | 79889a.com | 97000.org | w1429.com | 1463n.com | c388r.com | 66648u.com | 38820055.com | x86811.com | 5804vcom | 22933s.com | 3285.com | 4036d.com | 54240055.com | dwj6600.com | dzc07.com | 2381tt.com | 131e.net | 2338tz.com | www.zr609.com | www.4107f.com | www.7025t.com | www.w444999.com | www.556644.cc | www.pj79777.com | www.c44vv.com | www.374317.com | www.848777r.com | www.6687.com | www.456333.net | www.115966.com | www.33112h.com | www.595hc.com | www.cp8007.cc | www.609710.com | www.107186.com | c31ge25j.com | 1463p.com | 1294t.com | zzcp668.com | 2247o.com | www.1118xj.com | www.yl00222.com | www.755988.com | www.1168i.com | www.414432.com | www.1841222.com | www.50811.com | www.k796.com | www.207109.com | feicai0310.com | 40666111.com | am772.cc | 500000451.com | www.1333zx.com | www.367888c.com | www.hjcp444.com | www.45598v.com | www.80032266.com | www.013ac.com | www.602434.com | 8988i.com | agaa29.com | 8159n.cc | yh888i.com | www.25288y.com | www.5956fff.com | www.69989c.com | www.99677z.com | www.960121.com | 3648.net | 66887web.com | 7935b.com | www.hg1767.com | www.5049x.com | www.38775dd.com | www.01500w.com | www.444075.com | uuu5144.com | 3568y.com | 88304p.com | www.w9630.com | www.g80288.com | www.0601d.com | www.694679.com | 00dd8331.com | 3522f.cc | www.6491e.com | www.pj00880.com | www.vinisi08.com | www.837772.com | 38821199.com | 78808k.com | xxxx0123.com | www.822620.com | www.587189.com | www.6769a1.com | 5004zz.com | eee4255.com | www.66098.com | www.899111.com | www.50hd.cc | www.676944.com | mxc11.com | 9694l.com | www.8884j.com | www.47506z.com | www.55fzc.com | tiexin88.com | 80850dd.com | www.40033.1340033.com | www.xpj718.com | www.8816r.com | 2096d.com | 40033l.com | www.00829v.com | www.57800p.com | www.39500g.com | 2618t.com | 44444ylg.com | www.9547l.com | www.40288v.com | www.899621.com | 8977ww.com | qycp10.com | www.10852.com | www.37377e.com | www.178982.com | 0805y.com | www.717818.am | www.38138j.com | www.ct6678.com | 9895e.com | d88.com | www.hg98091.com | www.5086q.com | 1356.com | 9411ooo.com | www.476397.com | www.1666ac.com | jidu3.com | 3544w.com | www.d5669.com | www.918io.com | 28288jj.com | www.716988.com | www.673888w.com | www.818827.com | 00mm8331.com | www.4972dd.com | www.js89t.vip | www.137651.com | 4182000.com | www.hg8547.com | www.97655x.com | 22296ww.com | pj528.com | www.38138j.com | www.550174.com | h4042.com | www.4152f.com | www.u8999.com | ylzz577.com | uuu8827.com | www.4996bj.com | www.420689.com | 4036vv.com | www.ylg538.com | www.66ffg.com | 10050534.com | www.9679q.com | www.83033d.com | 7893w07.com | www.668778.com | www.1434v.com | feicai0379.com | 3844n.com | www.2021r.com | www.178329.com | w2490.com | www.80969z.com | www.629965.com | 56944.com | www.xpj144.com | www.72gcw.com | 6633477.com | www.hg7861.com | www.2350q.com | 3636888.com | www.554331.com | www.zcwf4.com | 3807z.com | www.230230zf.com | www.602891.com | 00ii8331.com | www.4963mm.com | www.214654.com | 2190w.com | www.44pjjt.com | 5350k.com | www.76543n.com | www.78700l.com | 7508l.com | www.82788.com | www.cf9908.com | 7742c.com | www.16181j.com | 5001d.com | www.00048js.com | www.ejylc14.com | anhourofshortstories.com | www.304999.com | www.902271.com | 3651111111.com | www.gf518.com | 9539n.com | www.p27229.com | www.33997.com | 561633.com | www.50999a.com | bosw.net | www.9785555.com | www.33588h.com | 4288cc.com | www.9b005.com | 256777v.com | www.51167.com | www.hcjt4.com | 05168722.com | www.32031d.com | 4270hh.com | www.987111.com | www.384077.com | 9464007.com | www.0270n.com | 4488h.com | www.848777q.com | 3568n.com | www.15011k.com | www.422626.com | www.81866h.com | www.52072h.com | 3614m.com | www.4546400.com | 138.am | www.1389hh.com | hg77710.com | www.hh536.com | www.629813.com | www.81866y.com | www.08588h.com | dwj15.com | www.099018.com | w69441133.com | www.6880xx.com | 61652b.com | www.rycp162.com | 7141ee.com | www.858822.com | yongfengfa.com | www.78221.com | www.332052.com | www.767997.com | www.769211.com | www.bh11345.com | www.ybao3.com | 272q.net | www.le05.com | bogou900.vip | www.hr0888.com | 272q.net | www.gyfc3.com | bifa.cm | www.gczj1.com | 9995144.com | www.ya383.com | 7168813.com | www.zfcp5.com | 1859008.com | www.986799.com | www.886601.com | www.898418.com | www.7777ag4.com | www.738500.com | www.654bet.com | www.378015.com | www.25288i.com | www.66376o.com | www.ym7171.com | 77betbet365.com | www.y0090.com | www.55545p.com | 8a8u.com | www.3846cc.com | xfshzn.com | www.99677l.com | 55899z.com | www.c2879.com | www.yh04567.com | www.330892.com | www.6707555.com | amjs8822.com | www.50999c.com | 9149g.com | www.hg594.com | 70118e.com | www.2109w.com | www.38200s.com | www.311414.com | www.061626.com | 4546114.com | www.7225u.com | 222x2.com | www.60123x.com | 8287.com | www.192733.com | by305.com | www.9170106.com | 4255o.com | www.49956z.com | www.4759xx.com | www.097638.com | www.08bwin.com | 58jzs.com | www.ejylc15.com | 5589e.com | www.501324.com | www.660077.com | pj00aa.com | www.984701.com | 26444g.com | www.444219.com | www.bz7888.com | 242844.com | www.pujing95.com | www.hg2239.net | www.33112u.com | www.808888v.com | 3522j.cc | www.yic9.com | www.308878.com | js14u.com | www.vip7033.com | 1592l.com | www.26299a.com | 2767f.com | www.68cc2.com | www.223456g.com | da472.com | www.vip81619.com | 1077gg.com | www.302210.com | www.tc1158.com | 4488yyy.com | www.987428.com | www.1555789.com | 98345ee.com | www.00840c.com | www.330099v.com | bjw918.com | www.37377z.com | www.pjgansu.com | 6245g.com | www.amyhdc0000.com | fff3304.com | 3992535.com | www.837292.com | 50024422.com | pj111177.com | www.1434j.com | www.www-728855.com | 29918hh.com | www.3691z.com | www.wns365.com | sbc883.com | www.68993229.com | www.benz4444s.com | 5802ll.com | www.84499g.com | www.hg9801199.com | ee5443.com | www.982jc.com | www.3589888.com | a70333.com | www.560703.com | www.pj88n.com | 64111m.com | feicai0971.com | www.7249j.com | www.6xinhao.com | 00669193.com | www.5441p.com | www.js2555.com | 3522uu.com | www.202370.com | www.704901.com | www.55564400.com | 32126l.net | www.26878m.com | www.4583.com | www.60007s.com | www.js297.com | 1h-1.cc | www.160886.com | www.y8865.com | www.6491z.com | 3522nn.cc | www.cpkk9.com | www.hr888.com | 2934m.com | 1705u.com | www.6832g.com | www.97cp678.com | 2355h.com | 86611c.com | www.29178f.com | www.693suncity.com | 2805r.com | 9008590.com | www.8039g.com | www.27363u.com | 2400007.com | 0044buyu.com | www.919725.com | www.1851119.com | www.333222n.com | 1cp.com | www.527990.com | www.206335.com | www.18933i.com | 80850tt.com | 52599i.com | www.81678s.com | www.yh99866.com | yin5555.com | 4340.com | www.540477.com | www.zsjzxyy.com | www.vip7311.com | 68228v.com | 66681l.com | www.kc53.com | www.47506.cn | www.32666s.com | qq365n.com | ms38648ff.cc | www.cai001.vip | www.73990c.com | www.4645555.com | 68228n.com | x3456.com | www.702152.com | www.765703.com | www.948884.com | 2418g.com | 1389y.com | www.50080e.com | www.77114t.com | www.77ok.com | www.7893w4.com | 2490m.com | 1665e.com | www.669307.com | www.81608z.com | www.789q.com | www.yinhe9507e.com | 2224001.com | 673bet.com | www.610829.com | www.89777k.com | www.35155.com | www.lfg888.com | vns9539.com | 39199j.com | www.026918.com | www.9478m.com | www.6687o.com | www.78z5.com | www.546995.com | 66093366.com | 8449oo.com | www.128368.com | www.7782f.com | www.38775oo.com | www.ylg3456.com | www.747xpj.com | 00773h.com | 9411qqq.com | 8547gg.com | www.934077.com | www.13434f.com | www.8473j.com | www.2078d.com | www.854556.com | a99345.am | 4025b.com | 85882.com | www.729133.com | www.81678q.com | www.xj6002.com | www.dafabetedfa95.com | www.242005.com | 37570l.com | 3568vv.com | 61772222.com | pj677p.com | www.394277.com | www.1368k.cc | www.ylylc09.com | www.xpj16684.com | www.dafa88181.net | www.2078e.com | www.1869r.com | 655660044.com | 89892mm.com | 0099341.com | d5959.com | www.507381.com | www.022sc.cc | www.07088.com | www.490803.com | www.88166n.com | www.03808.com | www.2078e.com | www.0333hg.com | 68963888.com | 3522uu.com | 87965cc.com | 7736n.com | ijubbtyy.cn | 4647k.com | www.399046.com | www.998924.com | www.21202p.com | www.yl1981.com | www.52062w.com | www.366028.com | www.9299.com | www.77365n.com | www.153msc.com | www.7111b.com | www.yhuuu.com | www.68666r.com | 3189pp.com | zhcp37.com | 838388m.com | 36403311.com | 4488ll.com | 111000hh.com | 500089v.com | 929678.com | js06.app | 1591jjj.com | 73999a.com | 2206.com | ii4675.com | www.073818.com | www.311332.com | www.506257.com | www.xjs8891.com | www.boma0194.com | www.wn285.com | www.525xpj.com | www.a1a444.cc | www.laok222.com | 1463h.com | www.1869s.com | hg999333.com | www.sjs14.com | www.586885.com | www.3435u.com | www.yz488.com | www.3aobo.com | www.pj0088.com | www.10088hg.com | www.817558.com | www.28758d.com | www.bet81365.com | www.h7788w.com | www.611msc.com | www.1597sss.com | www.vb003.com | www.msc355.com | www.160345.com | www.12031b.com | www.lygxs.com | www.77731m.com | www.97060f.com | www.55070s.com | www.469700.com | www.32031y.com | www.hr1844.com | www.yl1981.com | www.53900b.com | www.2875r.com | www.799666a.com | www.659477.com | www.202419.com | 701679.com | 3136.com | dsh3388.com | 115959.com | j1505.com | 3178kk.com | j1504.com | www.39695h.com | www.9197hg.com | www.4499666.com | www.16297799.com | www.bs9088.com | www.500cp.cc | www.333460.com | www.78188d.com | www.331194.com | www.js69111.com | www.7249n.com | www.83033n.com | www.hqcp3.com | www.533660.com | 59889.cc | 35252l.com | 059dhw.com | 67877v.com | 44488x.com | www.4107u.com | www.67845.com | www.rg777.com | www.60886y.com | www.07949.com | www.c6321.com | www.135942.com | 1086.com | 2546e.com | 272y.net | lehu808.com | www.xpj5005.com | www.56655p.com | www.pjc88.vip | www.61655x.com | www.681090.com | 444000ddd.com | 3258t.com | 61325522.com | www.a50336.com | www.blm5544.com | www.0849j.com | www.087o.com | www.2875y.com | www.196903.com | 5443mm.com | 4018ss.com | www.1869i.com | www.9990257.com | www.26123aa.com | www.345311.com | www.959709.com | 66648x.com | sjg001.com | js11888.com | www.9702xx.com | www.4963t.com | www.954321a.com | www.775714.com | bwinccc.com | 158808.com | www.68666s.com | www.166347.com | www.j7764.com | www.26878x.com | www.137101.com | v9s.com | 28758f.com | www.hg0450.com | www.694916.com | www.36787d.com | www.055973.com | bbs500.com | 2677bbb.com | www.585234.com | www.ag6666.com | www.983jc.com | kk3189.com | rrr40033.com | www.333222p.com | www.20199hh.com | www.91709.com | www.444160.com | 3640n.com | 335151.com | www.402115.com | www.9187i.com | www.903029.com | 1654nn.com | 70118i.com | www.1028522.com | www.79095r.com | www.hf5887.com | 6220s.com | hubet555.com | www.82533t.com | www.094546.com | www.901021.com | 3678gg.com | blhvip23.com | www.hg7624.com | www.959595.me | www.144428.com | 579336.com | www.ks308.com | www.8850w9.com | www.3126u.com | 39966.com | 046967.com | www.4394b.com | www.16065t.com | www.50788e.com | 3750.com | www.88837a.com | www.yl8553hb.com | www.504633.com | 37688u.com | www.6666wnsr.com | www.4196d.com | www.742255.com | qj-vip.com | www.7720u.com | www.30k0048.com | www.820289.com | dadidaohang.com | www.pj5906.com | www.111jyh.com | www.914901.com | dzc14.com | www.yinhecc00.com | www.7225d.com | www.608850.com | ctxcpyh.com | www.88993d.com | www.3399nsb.com | www.166127.com | 38850011.com | www.yh6777.com | www.00840i.com | 1086.com | 9995b.cc | www.4963xx.com | www.898463.com | 20t88.com | www.60688store.com | www.6678576.com | 00054066.com | wb130.com | www.jjjj003.com | www.669zf.com | 3846nn.com | www.21365zz.com | www.0343q.com | y2894.com | 77p88.cc | www.bwinyz18.com | www.567610.com | 4995z.com | www.hg091.com | www.2988cai.com | 00048l.com | www.2078j.com | www.bet73z.com | 875856.com | www.7720b.com | www.hbet98.com | gc002.cc | cc1331.com | www.63606j.com | 6668009.com | 3178y.com | www.1559502.com | www.026918.com | z2554.com | www.694916.com | www.103380.com | 3189c.com | www.t69096.com | www.183572.com | 6868aa.cc | www.9961331.com | www.50054u.com | 3844q.com | www.9895j.com | 4379t.com | 55818n.com | www.m2894.com | 500000512.com | www.3435555.com | www.e63568.com | hg0886.me | www.9068bb.com | www.86267y.com | 6118z.com | www.hg72999.com | www.hx1112.com | 4488pp.com | www.85857s.com | www.324977.com | 500000724.com | www.44118u.com | bbx888.com | www.76543s.com | www.33588m.com | jx2900.com | www.jjjj004.com | www.339968.com | 7935k.com | www.68365o.com | 30007.com | www.272424.com | www.csgc1.com | 68228p.com | www.hjdc2008.com | 256777k.com | www.c6635.net | www.77114r.com | 159666n.com | www.wuxingcai.com | www.97655e.com | www.56733j.com | www.4323n.com | 2997776.com | www.56655f.com | www.022613.com | www.hg11768.com | www.80767n.com | 4451133.com | www.baifu35.com | xianboba.com | www.hg3636.com | www.3478c.cc | s08199.com | www.77455.com | ff555v.com | www.888345.com | www.320055.com | www.3aobo.com | www.36788g.com | 32666h.com | www.b32031.com | y6840.com | www.vipxl.3009300930093009.com | www.529355.com | www.6033s.com | www.39500p.com | 56787pp.com | www.668puj.com | djcp099.com | www.987072.com | 3242m.com | www.hotelisboa.com | www.581166.com | www.58339.com | www.8039o.com | 214kf.com | www.ra8ra8.com | 3435z.com | www.l32031.com | 36401199.com | www.350677.com | 338050.com |