<optgroup id="w2uiu"></optgroup>
<menu id="w2uiu"><tt id="w2uiu"></tt></menu>
<menu id="w2uiu"><strong id="w2uiu"></strong></menu>
 • <menu id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu></menu>
  <xmp id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu>
 • <dd id="w2uiu"><nav id="w2uiu"></nav></dd>
 • 媽媽的愛

  作文字數:674
  作者:傅唯賢
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • de
 • shì
 • men
 • xué
 • xiào
 • de
 • yīn
 •   我的媽媽是我們學校的音
 • lǎo
 • shī
 •  
 • yīn
 • wéi
 • zhè
 • shū
 • de
 • yuán
 • yīn
 •  
 • de
 • 樂老師,因為這個特殊的原因,我的
 • shàng
 •  
 • xià
 • xué
 • jiē
 • sòng
 • rán
 • chéng
 • le
 • de
 •  
 • ?
 • 上、下學接送自然成了媽媽的“專利
 •  
 •  
 • lìng
 • wài
 •  
 • hái
 • yào
 • gào
 •  
 • yīn
 • wéi
 • de
 • ”。另外,我還要告訴你,因為我的
 • gōng
 • zuò
 • máng
 •  
 • zài
 • jiā
 • yòu
 • yǒu
 • diǎn
 • lǎn
 •  
 • suǒ
 • 爸爸工作忙,在家里又有點懶,所以
 •  
 • de
 • shēng
 • huó
 • shì
 • rén
 • ,我的生活起居也幾乎是媽媽一個人
 • guò
 • wèn
 •  
 • kàn
 •  
 • de
 • duō
 • xīn
 • ā
 •  
 • 過問。看,我的媽媽多辛苦啊!
 •  
 •  
 • měi
 • tiān
 • yào
 • shàng
 • jiē
 •  
 • gōng
 • zuò
 • hěn
 • máng
 •  媽媽每天要上幾節課,工作很忙
 •  
 • dàn
 • shì
 •  
 • hěn
 • néng
 • gàn
 •  
 • néng
 • gōng
 • zuò
 • ,但是,媽媽很能干,媽既能把工作
 • zuò
 • hǎo
 •  
 • yòu
 • néng
 • zhào
 • hǎo
 •  
 • jiù
 • shì
 • méi
 • xiǎng
 • dào
 • 做好,又能照顧好我,就是沒想到她
 •  
 • 自己。
 •  
 •  
 • yǒu
 •  
 • shēn
 • shū
 •  
 •  記得有一次,媽媽身體不舒服,
 • shàng
 • yòu
 • méi
 •  
 • zǎo
 • chén
 • sòng
 • dào
 • xué
 • xiào
 •  
 • duì
 • 上午又沒課,早晨把我送到學校,對
 • shuō
 • shàng
 • yào
 • yuàn
 • kàn
 • bìng
 •  
 • fàng
 • xué
 • jiù
 • 我說上午她要去醫院看病,放學就不
 • lái
 • jiē
 • le
 •  
 • shì
 •  
 • kuài
 • fàng
 • xué
 • de
 • shí
 • hòu
 •  
 • tiān
 • 來接我了。可是,快放學的時候,天
 • rán
 • xià
 • le
 •  
 • xiǎng
 •  
 • jīng
 • shuō
 • 突然下起了大雨。我想,媽媽已經說
 • guò
 • lái
 • jiē
 • le
 •  
 • jiù
 • huì
 • zài
 • lái
 • jiē
 • le
 •  
 • 過不來接我了,就不會再來接我了,
 • zhè
 • xià
 • yào
 • cháng
 • cháng
 • biàn
 • chéng
 •  
 • luò
 • tāng
 •  
 • de
 • 這下我可要嘗嘗變成“落湯雞”的滋
 • wèi
 • le
 •  
 • dāng
 • zhèng
 • xiǎng
 • mào
 • pǎo
 • huí
 • jiā
 • shí
 •  
 • 味了。當我正想冒雨跑回家時,媽媽
 • dài
 • zhe
 • sǎn
 • rán
 • chū
 • xiàn
 • zài
 • de
 • miàn
 • qián
 •  
 • kàn
 • 帶著雨傘突然出現在我的面前。我看
 • dào
 • de
 • liǎn
 • fēi
 • cháng
 • hóng
 •  
 • jiù
 • zhī
 • dào
 • zài
 • 到媽媽的臉非常紅,就知道媽媽在發
 • gāo
 • shāo
 •  
 • shí
 •  
 • xīn
 • hěn
 • nán
 • guò
 •  
 • shuō
 •  
 •  
 • 高燒。此時,我心里很難過,說:“
 •  
 • shēng
 • bìng
 • le
 •  
 • hái
 • zài
 • shāo
 •  
 • zěn
 • me
 • 媽媽,你生病了,還在發燒,怎么也
 • zài
 • jiā
 • xiū
 •  
 • hái
 • lái
 • jiē
 • gàn
 • shí
 • me
 •  
 • bèi
 • 不在家休息,還來接我干什么,我被
 • lín
 • diǎn
 • yǒu
 • shí
 • me
 • ya
 •  
 •  
 • shuō
 •  
 •  
 • 雨淋一點有什么呀!”媽媽說:“你
 • xiǎo
 • hái
 •  
 • zěn
 • me
 • jīng
 • guò
 • lín
 • ne
 •  
 • 一個小孩子,怎么經得過雨淋呢?媽
 • shì
 • rén
 •  
 • zhè
 • diǎn
 • xiǎo
 • bìng
 • méi
 • shì
 • de
 •  
 • zài
 • shuō
 • le
 • 媽是大人,這點小病沒事的。再說了
 •  
 • tiān
 • xià
 • zhe
 •  
 • ràng
 • mào
 • huí
 • jiā
 •  
 • ,天下著雨,讓你冒雨回家,媽媽也
 • fàng
 • xīn
 • ā
 •  
 •  
 • tīng
 • le
 • de
 • huà
 •  
 • zài
 • 不放心啊。”聽了媽媽的話,我再也
 • kòng
 • zhì
 • zhù
 •  
 • liú
 • xià
 • le
 • gǎn
 • dòng
 • de
 • lèi
 • shuǐ
 •  
 • 控制不住自己,流下了感動的淚水。
 •  
 •  
 • shì
 • nián
 • shǔ
 • jiǎ
 •  
 • dài
 • suí
 •  那是去年暑假里,媽媽帶我隨旅
 • yóu
 • tuán
 • bái
 • yún
 • shān
 • yóu
 •  
 • zài
 • xià
 • shān
 • de
 • shàng
 •  
 • 游團去白云山旅游。在下山的路上,
 • yòu
 • kùn
 • yòu
 •  
 • nào
 • zhe
 • yào
 • tíng
 • xià
 • lái
 • xiū
 •  
 • gāng
 • 我又困又乏,鬧著要停下來休息。剛
 • zuò
 • xià
 • lái
 • jiǔ
 •  
 • jiù
 • tǎng
 • zài
 • huái
 • shuì
 • zhe
 • 坐下來不久,我就躺在媽媽懷里睡著
 • le
 •  
 • děng
 • xǐng
 • lái
 • de
 • shí
 • hòu
 •  
 • xiàn
 • bèi
 • zhe
 • 了。等我醒來的時候,發現媽媽背著
 •  
 • jīng
 • dào
 • le
 • shān
 • xià
 •  
 • yuán
 • lái
 •  
 • yóu
 • tuán
 • yào
 • 我,已經到了山下。原來,旅游團要
 • máng
 • zhe
 • gǎn
 •  
 • xiǎng
 • jīng
 • xǐng
 •  
 • jiù
 • bèi
 • zhe
 • 忙著趕路,媽媽不想驚醒我,就背著
 • zǒu
 • le
 • de
 • shān
 •  
 • jié
 • guǒ
 •  
 • de
 • jiǎo
 • 我走了幾里的山路,結果,自己的腳
 • dōu
 • le
 •  
 • duì
 • zhēn
 • shì
 • tài
 • hǎo
 • le
 •  
 • 都磨破了。媽媽對我真是太好了!
 •  
 •  
 • de
 • ài
 • zhēn
 • wěi
 •  
 • wéi
 • chū
 •  媽媽的愛真偉大!媽媽為我付出
 • le
 • shù
 • de
 • hàn
 • shuǐ
 •  
 • shēng
 • dōu
 • huí
 • ?
 • jìn
 •  
 • 了無數的汗水,我一生都回報不盡。
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
   
  無注音版:
   
   
   
   我的媽媽是我們學校的音樂老師,因為這個特殊的原因,我的上、下學接送自然成了媽媽的“專利”。另外,我還要告訴你,因為我的爸爸工作忙,在家里又有點懶,所以,我的生活起居也幾乎是媽媽一個人過問。看,我的媽媽多辛苦啊!
    媽媽每天要上幾節課,工作很忙,但是,媽媽很能干,媽既能把工作做好,又能照顧好我,就是沒想到她自己。
    記得有一次,媽媽身體不舒服,上午又沒課,早晨把我送到學校,對我說上午她要去醫院看病,放學就不來接我了。可是,快放學的時候,天突然下起了大雨。我想,媽媽已經說過不來接我了,就不會再來接我了,這下我可要嘗嘗變成“落湯雞”的滋味了。當我正想冒雨跑回家時,媽媽帶著雨傘突然出現在我的面前。我看到媽媽的臉非常紅,就知道媽媽在發高燒。此時,我心里很難過,說:“媽媽,你生病了,還在發燒,怎么也不在家休息,還來接我干什么,我被雨淋一點有什么呀!”媽媽說:“你一個小孩子,怎么經得過雨淋呢?媽媽是大人,這點小病沒事的。再說了,天下著雨,讓你冒雨回家,媽媽也不放心啊。”聽了媽媽的話,我再也控制不住自己,流下了感動的淚水。
    那是去年暑假里,媽媽帶我隨旅游團去白云山旅游。在下山的路上,我又困又乏,鬧著要停下來休息。剛坐下來不久,我就躺在媽媽懷里睡著了。等我醒來的時候,發現媽媽背著我,已經到了山下。原來,旅游團要忙著趕路,媽媽不想驚醒我,就背著我走了幾里的山路,結果,自己的腳都磨破了。媽媽對我真是太好了!
    媽媽的愛真偉大!媽媽為我付出了無數的汗水,我一生都回報不盡。
   
   
   
    

   媽媽,我愛你!

  •  
  •  
  • ài
  •  
  • 媽媽,我愛你!
  •  
  • nián
  • de
  •  
  • sān
  •  
  • jiē
  • kuài
  • yào
  • 一年一度的“三八”婦女節快要
  • dào
  • lái
  •  
  • xiàng
  • nín
  • zhì
  • zhēn
  • zhì
  • de
  • jiē
  • 到來,我向媽媽您致以真摯的節日
  • zhù
  •  
  • 閱讀全文

   獻給媽媽的禮物

   作文字數:243
   作者:未知
  •  
  •  
  • xiǎo
  • xué
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xiàn
  • gěi
  • de
  • “小學”  獻給媽媽的禮物
  •  
  •  
  • ān
  • huī
  • shěng
  • féi
  • shì
  •  
  • ān
  • huī
  • féi
  • shí
  • yàn
  • xué
  •  安徽省合肥市 安徽合肥實驗學
  • 閱讀全文

   獻給媽媽的禮物

   作文字數:234
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xiàn
  • gěi
  • de
  •    獻給媽媽的禮物
  •  
  •  
  • ān
  • huī
  • shěng
  • féi
  • shì
  •  
  • ān
  • huī
  • féi
  • shí
  • yàn
  • xué
  •  安徽省合肥市 安徽合肥實驗學
  • 閱讀全文

   媽媽的謊言

   作文字數:715
   作者:未知
  •  
  • yōu
  • xiù
  •  
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  •  
  • de
  • huǎng
  • yán
  • 優秀 作文  媽媽的謊言
  •  
  •  
  • jiāng
  • shěng
  •  
  • jiāng
  • jiāng
  • dōu
  • zhōng
  • xīn
  • xiǎo
  • xué
  •  江蘇省 江蘇江都七里中心小學
  • 閱讀全文

   媽媽欠我一屁股債

   作文字數:404
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • qiàn
  • zhài
  •    媽媽欠我一屁股債
  •  
  •  
  • shān
  • shěng
  • tóng
  •  
  • shān
  • chái
  • yóu
  • chǎng
  •  山西省大同 山西柴油機廠子弟
  • 閱讀全文

   我的媽媽

   作文字數:352
   作者:未知
  •  
  • zuò
  • wén
  • jiāo
  • xué
  • wǎng
  •  
  •  
  •  
  • de
  • 作文教學網  我的媽媽
  •  
  •  
  • shān
  • dōng
  • shěng
  • yǎn
  • zhōu
  • shì
  •  
  • yǎn
  • zhōu
  • shì
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  •  山東省兗州市 兗州市實驗小學
  • 閱讀全文

   獻給媽媽的禮物

   作文字數:223
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xiàn
  • gěi
  • de
  •    獻給媽媽的禮物
  •  
  •  
  • ān
  • huī
  • shěng
  • féi
  • shì
  •  
  • ān
  • huī
  • féi
  • shí
  • yàn
  • xué
  •  安徽省合肥市 安徽合肥實驗學
  • xiào
  • bān
  • ?
  • sān
  • nián
  •  
  •  
  • zhōu
  • tiān
  • 校班(三年級) 周天慈
  • 閱讀全文

   獻給媽媽的禮物

   作文字數:217
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xiàn
  • gěi
  • de
  •   獻給媽媽的禮物
  •  
  •  
  • ān
  • huī
  • shěng
  • féi
  • shì
  •  
  • ān
  • huī
  • féi
  • shí
  • yàn
  • xué
  •  安徽省合肥市 安徽合肥實驗學
  • xiào
  • bān
  • ?
  • sān
  • nián
  •  
  •  
  • zhōu
  • tiān
  • 校班(三年級) 周天慈
  • 閱讀全文

   媽媽的謊言

   作文字數:708
   作者:未知
  •  
  • zuò
  • wén
  • wǎng
  • zuò
  •  
  • wén
  •  
  • wǎng
  •  
  •  
  •  
  • de
  • huǎng
  • 作文網作 文 網  媽媽的謊
  • yán
  •  
  •  
  • jiāng
  • shěng
  •  
  • jiāng
  • jiāng
  • dōu
  • zhōng
  • xīn
  • xiǎo
  • xué
  •  江蘇省 江蘇江都七里中心小學
  • 閱讀全文

   媽媽欠我一屁股債

   作文字數:401
   作者:未知
  •  
  • zhù
  • le
  • ma
  •  
  •  
  •  
  •  
  • qiàn
  • 記住了嗎?  媽媽欠我一屁股
  • zhài
  •  
  •  
  • shān
  • shěng
  • tóng
  •  
  • shān
  • chái
  • yóu
  • chǎng
  •  山西省大同 山西柴油機廠子弟
  • 閱讀全文

   我的媽媽

   作文字數:323
   作者:未知
  •  
  • zhàn
  • zhǎng
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • 站長:  我的媽媽
  •  
  •  
  • shān
  • dōng
  • shěng
  • yǎn
  • zhōu
  • shì
  •  
  • yǎn
  • zhōu
  • shì
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  •  山東省兗州市 兗州市實驗小學
  • sān
  • nián
  • èr
  • bān
  •  
  • wáng
  • jīn
  • 三年級二班 王金益
  • 閱讀全文

   我的媽媽

   作文字數:438
   作者:未知
  •  
  • zhàn
  • zhǎng
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • 站長:  我的媽媽
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • zhōng
  • shān
  • shì
  • xiǎo
  • lǎn
  • zhèn
  •  
  • zhōng
  • xīn
  • xiǎo
  • xué
  •  廣東省中山市小欖鎮 中心小學
  • sān
  • nián
  • bān
  •  
  • zhāng
  • zhào
  • xiáng
  • 三年四班 張兆祥
  • 閱讀全文

   媽媽

   作文字數:245
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   媽媽
  •  
  •  
  • zhè
  • jiāng
  • shěng
  •  
  • tóng
  • xiāng
  • shì
  • chéng
  • xiǎo
  • xué
  • bān
  •  
  • liú
  •  浙江省 桐鄉市城西小學班 劉
  • shèng
  • jié
  • 圣杰
  • 閱讀全文

   “小黑”當媽媽

   作文字數:562
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xiǎo
  • hēi
  •  
  • dāng
  •   “小黑”當媽媽
  •  
  •  
  • zhè
  • jiāng
  • shěng
  •  
  • tóng
  • xiāng
  • shì
  • chéng
  • xiǎo
  • xué
  • bān
  •  
  • chén
  •  浙江省 桐鄉市城西小學班 陳
  • kǎi
  • 葉凱
  • 閱讀全文

   浪漫的愛琴海之旅

   作文字數:547
   作者:未知
  •  
  • xiǎo
  • xué
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  •  
  • làng
  • màn
  • de
  • ài
  • qín
  • hǎi
  • zhī
  • 小學作文  浪漫的愛琴海之旅
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • guǎng
  • zhōu
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • wài
  • wài
  • mào
  • xué
  •  廣東省廣州 廣東外語外貿大學
  • shè
  • wài
  • xué
  • xiào
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • nián
  • ?
  •  
  • bān
  •  
  • 附設外語學校小學部三年級()班 
  • 閱讀全文

   媽媽我想對你說

   作文字數:445
   作者:未知
  •  
  • wǎng
  •  
  • zhǐ
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xiǎng
  • duì
  • shuō
  • 網 址   媽媽我想對你說
  •  
  •  
  • ?
  • shěng
  • shào
  • shì
  •  
  • shào
  • shì
  • shài
  • kǒu
  • shàn
  •  福建省邵武市 邵武市曬口善德
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • ?
  •  
  •  
  • shū
  • 小學三() 李舒羽
  • 閱讀全文

   “小黑”當媽媽

   作文字數:566
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xiǎo
  • hēi
  •  
  • dāng
  •    “小黑”當媽媽
  •  
  •  
  • zhè
  • jiāng
  • shěng
  •  
  • tóng
  • xiāng
  • shì
  • chéng
  • xiǎo
  • xué
  • bān
  •  
  • chén
  •  浙江省 桐鄉市城西小學班 陳
  • kǎi
  • 葉凱
  • 閱讀全文

   我是祖國媽媽的孩子

   作文字數:1296
   作者:未知
  •  
  • zhù
  • le
  • ma
  •  
  •  
  •  
  •  
  • shì
  • guó
  • de
  • 記住了嗎?  我是祖國媽媽的
  • hái
  • 孩子
  •  
  •  
  • běi
  • shěng
  • ēn
  • shī
  • shì
  •  
  •  
  • xiǎo
  • xué
  • èr
  • ?
  •  湖北省恩施市 逸夫小學二(
  • 閱讀全文

   媽媽的心

   作文字數:359
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • xīn
  •   媽媽的心
  •  
  •  
  • nán
  • shěng
  • zhǎng
  • shā
  • shì
  •  
  • zhǎng
  • tiě
  • xiǎo
  • sān
  • nián
  • sān
  •  湖南省長沙市 長鐵一小三年三
  • bān
  •  
  • liú
  • dōng
  • 班 劉東
  • 閱讀全文

   寫給媽媽的話

   作文字數:347
   作者:鄭依霏
  •  
  • xiǎo
  • xué
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  •  
  •  
  • nián
  • qián
  •  
  • shì
  • nín
  • 小學作文  媽媽,年前,是您
  • dài
  • dào
  • zhè
  • měi
  • de
  • shì
  • jiè
  •  
  • de
  • shēng
  • 把我帶到這個美麗的世界。我的生日
  • shì
  • zuì
  • gāo
  • xìng
  • de
  •  
  • yīn
  • wéi
  • niàn
  • lái
  • 是我最高興的日子,因為它紀念我來
  • 閱讀全文

   一次難忘的愛心之旅

   作文字數:854
   作者:史熠
  •  
  •  
  • xīng
  • liù
  •  
  • jiē
  • dào
  • yāo
  • qǐng
  • cān
  • jiā
  •  星期六,我和爸爸接到邀請參加
  • zhōng
  • guó
  • dòng
  • gōng
  • zhī
  • de
  • ài
  • xīn
  • jié
  • duì
  • de
  • huó
  • dòng
  • 中國移動公司組織的愛心結對的活動
  •  
  • shàng
  •  
  • zuò
  • zhe
  • chē
  •  
  • kàn
  • zhe
  • chuāng
  • wài
  • shān
  • 。一路上,我坐著車子,看著窗外山
  • 閱讀全文

   給媽媽的一封信

   作文字數:381
   作者:史熠
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • qīn
  • ài
  • de
  •  
  •   親愛的媽媽:
  •  
  •  
  • nín
  • hǎo
  •  
  • zài
  • xīn
  • de
  • nián
  • kuài
  • yào
  • dào
  • lái
  • zhī
  •  您好!在新的一年快要到來之際
  •  
  • xiān
  • zhù
  • nín
  • xīn
  • nián
  • kuài
  •  
  • tóng
  • shí
  • xiè
  • xiè
  • nín
  • ,我先祝您新年快樂,同時也謝謝您
  • 閱讀全文

   媽媽笑了

   作文字數:617
   作者:陳帥
  •  
  • xiǎo
  • xué
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  • shuí
  • dōu
  • yǒu
  • wèi
  • qīn
  • ài
  • de
  • 小學作文 誰都有一位親愛的媽
  •  
  •  
  • zhè
  • shén
  • shèng
  • ér
  • wěi
  • de
  • chēng
  •  
  • 媽。媽媽,這個神圣而偉大的稱呼,
  • yùn
  • hán
  • zhe
  • měi
  • duì
  • de
  • zūn
  • jìng
  •  
  • 蘊含著每個子女對媽媽的尊敬。
  • 閱讀全文

   給媽媽爸爸的一封信

   作文字數:355
   作者:王皓聰
  •  
  •  
  •  
  •  
  • qīn
  • ài
  • de
  •  
  •  
  •   親愛的媽媽、爸爸:
  •  
  •  
  • men
  • sòng
  • dào
  • xià
  • lìng
  • yíng
  • jīng
  • hěn
  • jiǔ
  • le
  •  你們把我送到夏令營已經很久了
  •  
  • zài
  • zhè
  • xué
  • dào
  • le
  • shǎo
  • dōng
  •  
  • gāo
  • ,我在這里學到了不少東西,也提高
  • 閱讀全文

   夸張的媽媽

   作文字數:253
   作者:傅鈺琳
  •  
  •  
  •  
  •  
  • liú
  • zhe
  • zhǎng
  • zhǎng
  • de
  • tóu
  •  
  • yǎn
  •   我媽媽留著長長的頭發,眼
  • jīng
  • de
  •  
  • hěn
  • yǒu
  • shén
  •  
  • de
  • ài
  • hǎo
  • shì
  • 睛大大的,很有神。媽媽的愛好是打
  • diàn
  • nǎo
  •  
  • tīng
  • yīn
  •  
  • de
  • xìng
  • shì
  • yǒu
  • shí
  • huān
  • 電腦,聽音樂。她的性格是有時喜歡
  • 閱讀全文

   給媽媽的一封信

   作文字數:581
   作者:胡勁宇
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • qīn
  • ài
  • de
  •       親愛的媽
  •  
  • 媽:
  •  
  •  
  • nín
  • hǎo
  •  
  •  您好!
  • 閱讀全文

   媽媽我愛你

   作文字數:735
   作者:黃子洋
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zài
  • de
  • nǎo
  • hǎi
  •  
  •    在我的腦海里,媽媽
  • zǒng
  • shì
  • me
  • yán
  •  
  • me
  • xiōng
  •  
  • hěn
  • shǎo
  • dài
  • 總是那么嚴肅、那么兇,她很少帶我
  • dào
  • gōng
  • yuán
  • wán
  •  
  • jiào
  • zhī
  • jiān
  • méi
  • yǒu
  • 到公園玩,我覺得我和媽媽之間沒有
  • 閱讀全文

   愛挑剔的老鼠媽媽

   作文字數:926
   作者:肖博強
  •  
  •  
  •  
  • yǒu
  • tiān
  •  
  • xiǎo
  • lǎo
  • shǔ
  • yào
  • xīn
  • niáng
  •  
  • xiǎo
  •  有一天,小老鼠要娶新娘,小
  • lǎo
  • shǔ
  • de
  • wéi
  • le
  • ràng
  • ér
  • shòu
  • bié
  • rén
  • de
  • 老鼠的媽媽為了不讓兒子受別人的欺
  • xiǎng
  • zhǎo
  • hài
  • de
  • ér
  •  
  • shì
  •  
  • jiù
  • 負想找一個厲害的兒媳婦,于是,就
  • 閱讀全文

   媽媽的愛

   作文字數:519
   作者:車凱軒
  •  
  • zhù
  • le
  • ma
  •  
  •  
  •  
  • de
  • shì
  • lǎo
  • shī
  •  
  • 記住了嗎? 我的媽媽是老師,
  • ǎi
  • qīn
  •  
  • yǒu
  • tóu
  • hēi
  • de
  • tóu
  •  
  • 她和藹可親,有一頭烏黑的頭發,一
  • shuāng
  • míng
  • liàng
  • de
  • yǎn
  • jīng
  •  
  • yǎn
  • jīng
  • zhōng
  • shǐ
  • zhōng
  • yùn
  • hán
  • 雙明亮的大眼睛,大眼睛中始終蘊含
  • 閱讀全文
  卓易彩票 3568kk.com | 73006.com | www.zcwf1.com | www.86999a.com | www.805595.com | www.js338.cn | 4590bb.com | www.257588.com | www.9478s.com | 0485.com | www.932135.com | www.6939r.com | pj00jj.com | www.596960.com | www.66332t.com | 8988p.com | www.608115.com | www.den00.com | 289599.com | 66300vip18.com | WWW.339268.COM | 5030.com | 364860.com | WWW.803875.COM | www.109007.com | 4167j.com | www.641577.com | www.9205d.com | www.zte555.com | 15533.com | WWW.181224.COM | www.06386611.com | 8159ppp.cc | www.13774.com | WWW.808959.COM | www.178659.com | 80368jj.com | WWW.77175.COM | www.xy52.cc | 2018185188.com | 62222y.com | WWW.418234.COM | www.1558666.com | o82365.com | 997997.com | WWW.385777.COM | www.829797d.com | ww01365.com | www.744559.com | www.2373b.com | www.zte555.com | 9646c.com | 3000tz.com | WWW.197090.COM | www.a32031.com | 092258.com | www.522788.com | WWW.183896.COM | www.88325h.com | 4165t.com | 44488a.com | WWW.665018.COM | www.yun588.com | 2267k.com | 1665v.com | WWW.69028.COM | www.111xm.cc | www.30350p.com | 64111e.com | 33tt8331.com | www.532918.com | WWW.752319.COM | www.z3410.com | 168c3.com | hg168q.com | www.913812.com | WWW.345037.COM | www.11pjjt.com | 61325511.com | 8742f.com | www.695093.com | WWW.122976.COM | www.0600d.cc | www.55526m.com | 3534z.com | 365288.bet | www.591029.com | WWW.605313.COM | www.35918m.com | www.5099oo.com | 66671h.com | 55970.net | www.950665.com | WWW.168606.COM | www.2350n.com | www.97828x.vip | 8290h.com | 496ss.com | www.65707a.com | WWW.730014.COM | WWW.576061.COM | www.8d333.com | www.0600q.cc | www.yf370.com | 67877f.com | bwinvvv.com | www.bg49.com | www.435050.com | WWW.495226.COM | www.15236.cc | www.89777u.com | www.89599y.com | 2019cc.cc | 1468ccc.com | 61328844.com | 66300vip44.com | www.560621.com | WWW.130448.COM | WWW.726487.COM | www.68682r.com | www.hg8ii.com | 588ddd.cc | v0141.com | dyxjjjc.gov | 3121bb.com | www.33288.com | www.51331e.com | WWW.132081.COM | WWW.911960.COM | WWW.774723.COM | www.50024q.com | www.bet779.com | www.11c93.com | 500000311.com | 20160913.in | e15666.com | 883399l.com | 3405ddd.com | 139234.com | www.731030.com | www.938625.com | WWW.34557.COM | WWW.647655.COM | www.23czj.com | www.261610.com | www.44118g.com | www.v3410.com | www.15k0048.com | 883399h.com | 11474444.com | 35252m.com | 11442007.com | 33313c.com | 6199w.com | wx2277.com | 4789cz.com | 59599f.com | o21148.com | 6137i.net | 86611c.com | 6403.com | 5855xx.com | t32689.net | 5804z.com | 3938oo.com | 257v.com | 22225003.com | 4444372.com | 2008hh.com | 090916.com | www.52303v.com | 944757.com | 054892.com | 566671100.com | 659pj.com | 15856r.com | 50023366.com | 1750.com | 8159t.cc | 159666a.com | 36405511.com | 642221.com | dzc03.com | 16616699.com | www.965176.com | 1077oo.com | www.www | www.l5502.com | www.bet91481.com | www.12136n.com | www.0600e.cc | www.50026w.com | www.19czj.com | WWW.111605.COM | WWW.304916.COM | WWW.498234.COM | WWW.555638.COM | WWW.896684.COM | WWW.897379.COM | WWW.665335.COM | WWW.338079.COM | WWW.664160.COM | www.964977.com | www.854766.com | www.183572.com | www.107658.com | www.82494.com | 2381j.com | qile220.com | bdg1166.com | 88949000.com | 7935u.com | www.5099mm.com | www.410083.com | www.jsdc9111.com | www.50024.com | WWW.648455.COM | WWW.148577.COM | WWW.649508.COM | www.603694.com | www.6335.com-www.875555.com | msyz818.com | 9506z.com | 3807x.com | 033k.net | www.89677m.com | www.3775v.com | www.3479a.com | WWW.755444.COM | WWW.555093.COM | WWW.140045.COM | www.209703.com | xpj66498.com | 4778822.com | 66p88.cc | www.2021p.com | www.bjl917.com | www.bi16.com | WWW.236898.COM | WWW.881666.COM | www.50052o.com | 2223865.com | tt6836.com | www.899741.com | www.86677.com | www.21202c.com | WWW.14104.COM | WWW.888645.COM | 8065k.com | 1596c.com | alifa978.com | www.42070011.com | www.88266x.com | WWW.176825.COM | WWW.630515.COM | js58123.com | 7893w34.com | 7720v.com | www.99552yy.com | www.3479aa.com | WWW.761419.COM | www.312012.com | 3189rr.com | 11005l.com | www.5981r.com | www.18399.com | WWW.29209.COM | www.511184.com | 141237.com | www.c44uu.com | www.7036f.com | WWW.368610.COM | www.770951.com | 54241177.com | 2864i.com | www.7249z.com | WWW.547367.COM | www.505518.com | w2649.com | 2613r.com | www.48283333.com | WWW.89438.COM | www.578860.com | 5003w.com | 26431818.com | www.01924.com | WWW.33950.COM | www.50052v.com | 3678m.com | www.cn365f.com | www.2934p.com | WWW.110327.COM | xg8111.com | vns345777.com | www.68993277.com | WWW.642638.COM | www.460123.com | 55bbs.com | www.mmm2848.com | WWW.201635.COM | www.196302.com | 0485k.com | www.c32kk.com? | www.77801y.com | WWW.185458.COM | 2642004.com | 8547x.com | www.r999997.com | WWW.52202.COM | js7001.com | 80368rr.com | www.9822.am | WWW.634033.COM | 1440999.com | 2864i.com | www.50024y.com | WWW.308543.COM | wns880.com | feicai0353.com | www.71233f.com | www.966026.com | 500000597.com | www.u32939.com | www.699by.com | www.602721.com | 69441144.com | www.48330d.com | WWW.473796.COM | 1364.com | 3936o.com | www.54400f.com | www.596531.com | 7003p.com | www.63355.com | WWW.828689.COM | 423342.com | zhcp51.com | www.7782y.com | www.400662.com | lh66r.com | www.cc4625.com | WWW.742637.COM | 2267z.com | www.bwinyz26.com | WWW.652323.COM | js14o.com | www.2021e.com | WWW.144189.COM | feicai0831.com | www.138cpn.com | WWW.306235.COM | yingbo114.com | cp088w.com | WWW.232431.COM | www.68568i.com | blhvip23.com | www.5522z.cc | 789001b.com | 5456o.com | www.3126h.com | www.027107.com | 6150z.com | www.283826.com | www.973709.com | 9068yy.com | www.66332t.com | www.50054o.com | 35252h.com | www.hy6935.com | 13575.com | r47479.com | WWW.169076.COM | 7779964.com | www.377666l.com | WWW.394755.COM | 0638.com | www.61233y.com | www.119229.com | 1504.com | WWW.271373.COM | 08159r.com | www.37377j.com | www.866546.com | 3656vv.com | www.33588s.com | 075888.com | 54540123.com | WWW.757567.COM | dyxjjjc.gov | www.386123.com | www.233591.com | b2554.com | WWW.445909.COM | 4340.com | www.bet63.com | www.106536.com | www.58665b.com | WWW.649558.COM | 3568v.com | www.ovfd2.com | 875856b.com | www.33678dd.com | www.643477.com | q2554.com | WWW.33675.COM | 8977kk.com | www.76520b.com | hg89111.com | www.6668ylg.com | WWW.63528.COM | 84496633.com | WWW.128981.COM | 28824a.com | www.6611f.cc | 188qq999.com | www.pj99e.com | 5y57.com | www.673888u.com | www.901381.com | 64111n.com | WWW.924889.COM | 3568e.com | www.885pz.com | 3568n.com | www.7256.com | 4689.com | www.7225s.com | www.762918.com | 3016ccc.com | WWW.611220.COM | 6150l.com | WWW.41766.COM | a8381.com | www.hw52.com | 0o0qi1l.com | www.71399q.com | 500000898.com | www.954321v.com | b5313.com | www.087t.com | 998009.com | www.5886nn.com | www.029781.com | www.47506d.com | www.310195.com | www.hgw6668.com | www.501254.com | www.8473w.com | www.341011.com | www.169902.com | WWW.505502.COM | 023956.com | WWW.415754.COM | tt3189.com | WWW.284711.COM | 2778xl.com | WWW.264789.COM | www.9928m.com | www.843879.com | www.347600.com | www.466161.com | www.15365a.com | www.131333.com | www.y8865.com | k7889.com | www.bmw8066.com | 186568.com | www.81520b.com | 35.vip | www.9478x.com | 2jsppp.com | WWW.627793.COM | l2146.com | WWW.692607.COM | 3846ggg.com | WWW.130691.COM | 1914222.com | www.998294.com | www.55070m.com | www.338833.com | www.7681002.com | 1545.com | WWW.298738.COM | 69443322.com | WWW.686035.COM | 22556s.com | www.655101.com | www.982935.com | bet28u.com | www.16878d.com | c533377.com | WWW.512897.COM | 9030z.com | WWW.414811.COM | www.50999a.com | www.87555.com | www.1855ff.com | 3467i.com | WWW.440135.COM | mgm3242k.com | www.582477.com | www.087u.com | ddh5152.com | WWW.591197.COM | 88993.com | WWW.678972.COM | www.ok99.com | 01885p.com | www.50054k.com | 33599vv.com | WWW.872992.COM | www.1168k.com | 032132.com | www.68689k.com | 2147008.com | WWW.515367.COM | www.5099qq.com | 2836513.com | www.c1363.com | 0500jc.com | WWW.384608.COM | www.bwin900.co | hkmh.biz | WWW.35098.COM | 83377o.com | www.196039.com | www.84499b.com | 66300vip49.com | WWW.52205.COM | www.47506e.com | nn500v.com | WWW.157249.COM | www.5966kkk.com | 224sun.com | www.068wy.com | 617055.com | www.377192.com | www.7375.com | 67890jj.com | WWW.710589.COM | www.126629.com | pu0012.com | WWW.641898.COM | www.5719a.com | 4186.com | WWW.296209.COM | www.393089.com | hay9256.com | WWW.113410.COM | www.y8862.com | qjdc555.com | WWW.268070.COM | www.9187y.com | 8547n.com | WWW.260216.COM | www.77781yh.com | 69096m.com | www.599810.com | www.8499a.com | feicai0898.com | 365225c.com | WWW.699167.COM | www.4996ts.com | 4066ss.com | WWW.553453.COM | www.1466b.com | 3640u.com | www.452816.com | www.01883.cc | 2019b.cc | 7792x.com | WWW.612869.COM | www.4058qq.com | 4018b.com | WWW.537510.COM | www.99677d.com | 28288y.com | 211458.com | WWW.813459.COM | www.bb55826.com | 3222r.cc | WWW.620311.COM | www.99677j.com | aa2649.com | rml0.com | WWW.499639.COM | www.9187z.com | 9659j.com | www.636220.com | www.3890t.com | www.370175.com | 25115.am | WWW.781791.COM | www.86267c.com | 2190k.com | 450371.com | WWW.143317.COM | www.bet379.com | 168b3.com | hh4255.com | WWW.115744.COM | www.36788p.com | 041122p.com | y2516.com | WWW.521865.COM | www.8816z.com | www.35252z.com | 1591ooo.com | www.904859.com | www.28czj.com | www.89599i.com | 2222k27.com | www.073818.com | WWW.885225.COM | www.47506r.com | 11ss8332.com | feicai0471.com | WWW.567142.COM | www.32123z.com | www.jxcp1111.com | 365188.bet | www.324577.com | WWW.214329.COM | www.11599119.com | hg0068.com | 35442444.com | www.565753.com | WWW.317336.COM | www.vnsr398.com | 3333338722.com | 3189rr.com | WWW.330370.COM | www.fei27.com | www.bwinyz30.com | z5429.com | zhcpll.com | www.876433.com | WWW.168806.COM | www.6678685.com | xx5443.com | 365ms.net | www.csw288.com | WWW.480288.COM | www.80767n.com | www.zzyl66.com | 9068u.com | 6446tt.com | WWW.63528.COM | WWW.682838.COM | www.40288y.com | aa7570a.com | 4508ww.com | www.183093.com | WWW.671147.COM | www.ag.hg3005.com | www.138cpm.com | 3662l.com | 9539n.com | www.602467.com | WWW.176098.COM | www.07163p.com | www.4058cc.com | 998o.cc | 82997.co | www.06044.com | WWW.555638.COM | WWW.730954.COM | www.57jsc.com | www.79500a.com | P35qq.com | 3967j.com | www.094499.com | WWW.388506.COM | www.cp8017.cc | www.1466i.com | www.55545a.com | jx2400.com | 7766881.com | 5001c.com | www.763236.com | WWW.778797.COM | www.9149f.com | www.j63568.com | www.0636777.com | 62877.com | 4955b.com | 01885q.com | 060939.com | www.449999.com | www.617787.com | WWW.149969.COM | WWW.231285.COM | www.c5907.com | www.50052hh.com | www.78680v.com | www.bet91488.com | 1168b.com | 3189v.com | nn500f.com | 8547n.com | 40033g.com | s01234.com | 505mmm.com | 55036.com | www.202341.com | www.796786.com | WWW.180893.COM | WWW.294019.COM | WWW.303927.COM | WWW.234265.COM | www.84499.cc | www.151019.com | www.789zr.net | www.w32031.com | www.00773x.com | www.22c25.com | 109899.com | feicai0415.com | 38850055.com | 5856r.com | ddd5657.com | js02749.com | x48z.com | 22296jc.com | 69990k.com | 77605z.com | 6146k.com | 28288nn.com | 500000435.com | 9694a.com | 7742w.com | 30019a.com | www.528668.com | 998009.com | www.82799.com | www.43131t.com | www.191065.com | www.288472.com | www.526087.com | www.590833.com | www.622230.com | www.680221.com | www.691071.com | www.703890.com | www.769588.com | www.861099.com | www.803244.com | www.689169.com | www.634880.com | www.569799.com | www.351376.com | www.293788.com | www.032059.com | www.39500a.com | 7034.com | 64899.com | 7030055.com | 272f.net | 80850e.com | 5446p.com | 2778bb.com | 40033ff.com | j58955.com | 0015ii.com | 102568.com | www.303015.me | www.8850w5.com | www.45598s.com | www.742488.com | www.xpj71333.com | www.1861222.com | www.848777p.com | 80368pp.com | 2013.com | www.dzcp4444.com | www.998855k.com | www.5099mm.com | www.998855j.com | www.3157j.com | www.xj6009.com | www.860840.com | www.55676a.com | www.5856867.com | www.96386y.com | www.07679d.com | www.37266m.com | www.32123c.com | www.50069.com | WWW.499944.COM | WWW.1874.COM | WWW.263219.COM | WWW.139198.COM | WWW.835310.COM | WWW.524155.COM | WWW.792709.COM | WWW.611082.COM | WWW.375701.COM | www.258768.com | 9888kj.com | 83086.com | 8884001.com | blr8855.com | 00048i.com | 9002q.com | www.k3k3k3.com | www.20000.cc | www.c7204.com | www.42070012.com | www.32123c.com | www.f093.com | WWW.400549.COM | WWW.811045.COM | WWW.810790.COM | WWW.640949.COM | www.811030.com | www.44899.com | love102.com | x777dl.com | 095.com | 8547q.com | www.527576.com | www.829797g.com | www.0194003.com | www.ejylc14.com | www.34788l.com | WWW.165062.COM | WWW.14841.COM | www.805835.com | www.530833.com | www.68682i.com | c53965.com | 98345aa.com | 22556d.com | www.292085.com | www.55797g.com | WWW.789586.COM | WWW.2894.COM | WWW.484003.COM | 33363339.com | sss01234.com | 3559cp.net | 146664455.com | www.hf9011.com | www.hhh2848.com | www.78949j.com | WWW.39328.COM | WWW.89883.COM | www.658252.com | 66775004.com | 8827nn.com | mmm8827.com | www.l32031.com | www.49956b.com | WWW.709978.COM | WWW.661616.COM | www.439863.com | ll5144.com | j333.cc | www.50021.com | www.4102l.com | www.92092.cc | WWW.318856.COM | www.595813.com | 97799.com | 009.so | www.410083.com | www.71399t.com | WWW.13077.COM | WWW.61497.COM | 500000379.com | sjznews.com | 2127zz.com | www.2000g.cc | www.71595.com | WWW.713307.COM | www.528121.com | 3379tt.com | 3950k.com | hg86855.com | www.14t.com | WWW.215214.COM | www.530833.com | 61789b.com | 8827uuu.com | www.44118o.com | WWW.52232.COM | WWW.384878.COM | www.358773.com | 3566nn.com | yhliaoning.vip | www.18617.com | WWW.532455.COM | www.922069.com | 80567m.com | 44488h.com | www.83066.com | WWW.548419.COM | www.898134.com | 55899p.com | 80368ll.com | www.9c456.com | www.3890c.com | WWW.122174.COM | 53166o.com | 2142255.com | www.765.me | WWW.358383.COM | www.106265.com | 4451133.com | www.668cp11.com | www.2875v.com | WWW.523128.COM | www.91867.com | 3807oo.com | 3559eeee.com | www.ywcp999.com | www.8667j.com | WWW.764675.COM | www.151880.com | 2255hhgz.com | www.a92776.com | www.43818p.com | WWW.412310.COM | www.68568a.com | 3559ggg.com | www.7036h.com | www.c1456.com | www.516113.com | dzj.tw | www.50000966.com | www.522.cc | www.541619.com | wfcp555444.com | bwin.com | www.mcw7.com | WWW.48686.COM | 0652c.com | www.6776ee.com | www.0270y.com | WWW.919906.COM | 0015ss.com | 2709e.com | www.76520w.com | www.901021.com | 131bb.net | www.5966bbb.com | WWW.732400.COM | WWW.216293.COM | 8036m.com | www.33678tt.com | www.33112r.com | www.573477.com | 4136q.com | www.19yh1.com | WWW.414511.COM | 49559.com | 8159ww.cc | www.x88678.com | WWW.148622.COM | www.43886.com | 2455j.com | www.yi648.com | www.606930.com | 762222.com | www.86339t.com | WWW.850886.COM | www.808791.com | bbb1915.com | www.77784yh.com | WWW.120728.COM | 8577s.cc | xpj6001.com | www.54400l.com | www.330627.com | 8801885.com | www.9422j.com | www.927699.com | 22214.com | www.2607777.com | WWW.38232.COM | 1483g.com | www.5446uu.com | WWW.540817.COM | 55cc.com | 28485000.com | www.hc2588.com | 84497799.com | 30688p.com | www.68993265.com | www.775702.com | 53358n.com | www.868557.com | www.506792.com | 20556655.com | www.76520w.com | www.188932.com | 99151o.com | www.wycp1.com | www.52303u.com | 44077y.com | WWW.771549.COM | dc1102.com | www.16181q.com | WWW.363079.COM | 7742j.com | www.g83377.com | WWW.728839.COM | 500000592.com | www.u063801.com | WWW.890740.COM | 23599c.com | www.yh6688.bet | www.595707.com | 2709e.com | WWW.408366.COM | xinu10.com | www.yy17173.com | WWW.776909.COM | 1665vv.com | www.pjc22.vip | www.684344.com | 4590021.com | www.7714s.com | www.166460.com | www.983888b.com | WWW.40604.COM | 56787hb.com | www.3421c.com | WWW.157349.COM | 1813q.com | www.89911.cc | 28758h.com | 56787cc.com | WWW.617704.COM | 8722.com | www.42070011.com | www.950633.com | feicai0592.com | WWW.225570.COM | www.812000.com | www.848777a.com | WWW.310276.COM | jsh7777.com | www.50732j.com | bj0222.com | www.63355.com | www.510570.com | 3045.com | WWW.622806.COM | 23599i.com | www.69998.cc | 20188s.com | www.x3410.com | www.371411.com | p8159.cc | WWW.620210.COM | cabet266.com | www.61233s.com | WWW.764666.COM | 80850a.com | WWW.861692.COM | 39199o.com | www.ct6678.com | 45637x.com | www.33997m.com | 5437n.com | www.73990j.com | www.393477.com | www.5146z5.com | www.891477.com | 2355g.com | WWW.657488.COM | 0606.net | www.918ar.com | feicai0951.com | www.x88678.com | 2618o.com | www.5099rr.com | WWW.700849.COM | 160970.com |