<optgroup id="w2uiu"></optgroup>
<menu id="w2uiu"><tt id="w2uiu"></tt></menu>
<menu id="w2uiu"><strong id="w2uiu"></strong></menu>
 • <menu id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu></menu>
  <xmp id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu>
 • <dd id="w2uiu"><nav id="w2uiu"></nav></dd>
 • 跟老外學英語

  小學生作文:跟老外學英語
  作文字數:620
  作者:高梓玉
 •  
 • jīn
 • nián
 • shǔ
 • jiǎ
 •  
 • wéi
 • ?
 • le
 • yīng
 • bān
 •  
 • 今年暑假,媽媽為我報了英語班,
 • shì
 • yóu
 • hēi
 • rén
 • lǎo
 • wài
 • dān
 • rèn
 • men
 • de
 • yīng
 • lǎo
 • shī
 •  
 • 是由黑人老外擔任我們的英語老師。
 • gāo
 • xìng
 • le
 •  
 • xīn
 • xiǎng
 •  
 • gēn
 • lǎo
 • wài
 • xué
 • yīng
 •  
 • 我高興極了,心想:跟老外學英語,
 • zhēn
 • shì
 • xīn
 • xiān
 • shì
 •  
 • shì
 • dài
 • xiǎng
 • 真是個新鮮事。于是我迫不及待地想
 • yào
 • jiàn
 • jiàn
 • hēi
 • rén
 • lǎo
 • wài
 • zhǎng
 • shí
 • me
 • yàng
 •  
 • 要見見黑人老外長什么樣!
 •  
 • zhè
 • tiān
 • zhōng
 • lái
 • lín
 • le
 •  
 • zǒu
 • jìn
 • jiāo
 • shì
 •  
 • 這一天終于來臨了,一走進教室,
 • zhī
 • jiàn
 • lǎo
 • shī
 • chuān
 • zhe
 • jiàn
 • bái
 • shān
 • tiáo
 • hēi
 • 只見老師穿著一件白色恤衫和一條黑
 • niú
 • zǎi
 •  
 • zhēn
 • shì
 •  
 • guò
 • de
 • zhēn
 • gòu
 • 色牛仔褲,真是!不過他的皮膚真夠
 • hēi
 •  
 • xiàng
 • shì
 • le
 • céng
 •  
 • hǎo
 • xiàng
 • hěn
 • huān
 • 黑,像是涂了一層漆。他好像很喜歡
 • men
 • zhè
 • qún
 • ài
 • de
 • zhōng
 • guó
 • hái
 •  
 • zhí
 • duì
 • 我們這群可愛的中國孩子,一直對我
 • men
 • bǎo
 • chí
 • wēi
 • xiào
 •  
 • liǎng
 • shēn
 • shēn
 • de
 • jiǔ
 • zhēn
 • hǎo
 • kàn
 • 們保持微笑,兩個深深的酒渦真好看
 •  
 • hái
 • yǒu
 • pái
 • pái
 • zhěng
 • de
 • chǐ
 •  
 • zài
 • hēi
 • ,還有那一排排整齊的牙齒,在黑皮
 • de
 • chèn
 • tuō
 • xià
 • xiǎn
 • wài
 • bái
 •  
 • duì
 • men
 • zhēn
 • 膚的襯托下顯得格外白。他對我們真
 • de
 • hěn
 • yǒu
 • hǎo
 •  
 • tiān
 • shàng
 • jiù
 • duì
 • men
 • shuō
 •  
 • 的很友好!第一天上課就對我們說:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • jiù
 • shì
 • men
 • “    ”意思就是我們
 • shì
 • zhōng
 • guó
 • rén
 •  
 • men
 • shì
 • zuì
 • bàng
 • de
 •  
 • xiǎng
 • lǎo
 • shī
 • 是中國人,我們是最棒的!我想老師
 • de
 • gài
 • shì
 • ràng
 • jiā
 • míng
 • bái
 •  
 • zuò
 • zhōng
 • 的意思大概是讓大家明白,做一個中
 • guó
 • rén
 • gǎn
 • dào
 • hěn
 • háo
 •  
 • yào
 •  
 • shàng
 • zhēn
 • 國人感到很自豪!要努力!他上課真
 • de
 • hěn
 • yǒu
 •  
 • měi
 • jiē
 • dōu
 • huì
 • jiāo
 • men
 • 的很有趣!記得每節課他都會教我們
 • shǒu
 • ér
 •  
 • wéi
 • le
 • ràng
 • men
 • xué
 • qīng
 • sōng
 •  
 • lǎo
 • 一首兒歌,為了讓我們學得輕松,老
 • shī
 • gēn
 • ér
 • nèi
 • róng
 • biān
 • le
 • duō
 • tóng
 • de
 • dòng
 • 師根據兒歌內容自編了許多不同的動
 • zuò
 •  
 • yǒu
 • shí
 • juē
 •  
 • yǒu
 • shí
 • niǔ
 • niǔ
 • yāo
 •  
 • yǒu
 • shí
 • 作,有時撅屁股,有時扭扭腰,有時
 • huǎng
 •  
 • yǒu
 • shí
 • dǒu
 • dòng
 • tuǐ
 •  
 • shí
 • men
 • hěn
 • xìng
 • 晃胳膊,有時抖動腿,那時我們很興
 • fèn
 • gēn
 • zuò
 •  
 • lǎo
 • shī
 • xué
 • shēng
 • róng
 • wéi
 • 奮得跟他一起做,老師學生融為一體
 •  
 • gèng
 • xiàng
 • men
 • de
 •  
 • zhēn
 • ài
 •  
 • yīn
 • ,他更像我們的大哥哥,真可愛!因
 • wéi
 • yán
 •  
 • lǎo
 • shī
 • hěn
 • xīn
 • shǎng
 •  
 • suǒ
 • 為我積極發言,老師很欣賞我,所以
 • jīng
 • cháng
 • gāo
 • gāo
 • shù
 • zhǐ
 •  
 • chū
 • zuì
 • 他經常高高地豎起大拇指,露出他最
 • càn
 • làn
 • de
 • xiào
 • róng
 •  
 • duì
 • shuō
 •  
 •  
 •  
 •  
 • kāi
 • xīn
 • 燦爛的笑容,對我說:“!”我開心
 • le
 •  
 • duì
 • men
 • zhēn
 • de
 • hěn
 • yǒu
 • nài
 • xīn
 •  
 • táng
 • 極了!他對我們真的很有耐心!課堂
 • shàng
 • néng
 • zuò
 • dào
 • ràng
 • měi
 • hái
 • qīng
 • sōng
 • huí
 • wèn
 • 上他能做到讓每一個孩子輕松回答問
 •  
 • ?
 • kāi
 • kǒu
 • shuō
 • yīng
 •  
 • ràng
 • men
 • 題,可以大膽地開口說英語,讓我們
 • gǎn
 • shòu
 • dào
 • yuán
 • lái
 • xué
 • yīng
 • bìng
 • nán
 •  
 • jiù
 • suàn
 • wèn
 • 感受到原來學英語并不難,就算問題
 • huí
 • cuò
 • le
 • méi
 • yǒu
 • guān
 •  
 • lǎo
 • shī
 • rán
 • duì
 • 回答錯了也沒有關系,老師依然對我
 • men
 • hěn
 • wēn
 •  
 • huì
 • nài
 • xīn
 • biàn
 • biàn
 • jiāo
 • 們很溫和,他會耐心地一遍一遍地教
 •  
 • zhí
 • jiāo
 • huì
 • wéi
 • zhǐ
 •  
 • ,一直教會為止。
 •  
 • gēn
 • lǎo
 • wài
 • xué
 • le
 • xīng
 • de
 • yīng
 •  
 • 跟老外已學了一個星期的英語,我
 • jiào
 • hěn
 • kuài
 •  
 • wàng
 • yǒu
 • tiān
 • néng
 • xiàng
 • 覺得很愉快,我希望有一天自己能像
 • yàng
 • shuō
 • kǒu
 • biāo
 • zhǔn
 • ér
 • yòu
 • liú
 • de
 • yīng
 •  
 • 他一樣說一口標準而又流利的英語!
 •  
 •  
 •  
   
  無注音版:
   
   今年暑假,媽媽為我報了英語班,是由黑人老外擔任我們的英語老師。我高興極了,心想:跟老外學英語,真是個新鮮事。于是我迫不及待地想要見見黑人老外長什么樣!
   這一天終于來臨了,一走進教室,只見老師穿著一件白色恤衫和一條黑色牛仔褲,真是!不過他的皮膚真夠黑,像是涂了一層漆。他好像很喜歡我們這群可愛的中國孩子,一直對我們保持微笑,兩個深深的酒渦真好看,還有那一排排整齊的牙齒,在黑皮膚的襯托下顯得格外白。他對我們真的很友好!第一天上課就對我們說:“
   
   
   
   ”意思就是我們是中國人,我們是最棒的!我想老師的意思大概是讓大家明白,做一個中國人感到很自豪!要努力!他上課真的很有趣!記得每節課他都會教我們一首兒歌,為了讓我們學得輕松,老師根據兒歌內容自編了許多不同的動作,有時撅屁股,有時扭扭腰,有時晃胳膊,有時抖動腿,那時我們很興奮得跟他一起做,老師學生融為一體,他更像我們的大哥哥,真可愛!因為我積極發言,老師很欣賞我,所以他經常高高地豎起大拇指,露出他最燦爛的笑容,對我說:“!”我開心極了!他對我們真的很有耐心!課堂上他能做到讓每一個孩子輕松回答問題,可以大膽地開口說英語,讓我們感受到原來學英語并不難,就算問題回答錯了也沒有關系,老師依然對我們很溫和,他會耐心地一遍一遍地教,一直教會為止。
   跟老外已學了一個星期的英語,我覺得很愉快,我希望有一天自己能像他一樣說一口標準而又流利的英語!
    

   學英語

   作文字數:535
   作者:王晨逸
  •  
  •  
  •  
  • shǔ
  • jiǎ
  •  
  • dào
  • qīng
  • shǎo
  • nián
  • gōng
  • cān
  • jiā
  • le
  •  暑假里,我到青少年宮參加了
  • yīng
  • de
  • xué
  • bān
  •  
  • 英語的學習班。
  •  
  •  
  • shǔ
  • jiǎ
  • xià
  • lái
  •  
  • xué
  • huì
  • le
  • quán
  • de
  •  一個暑假下來,我學會了全部的
  • 閱讀全文

   學英語

   作文字數:331
   作者:劉雁豪
  •  
  • zhàn
  • zhǎng
  •  
  •  
  •  
  • hán
  • jiǎ
  •  
  • dài
  • xué
  • 站長: 寒假里,媽媽帶我去學
  • jiàn
  • qiáo
  • shǎo
  • ér
  • yīng
  •  
  • yǒu
  • duō
  • xiǎo
  • péng
  • yǒu
  •  
  • 劍橋少兒英語,那里有許多小朋友,
  • hái
  • yǒu
  • de
  • tóng
  • xué
  • ne
  •  
  • 還有我的同學呢!
  • 閱讀全文

   英語朗誦比賽

   作文字數:308
   作者:沈澤宇
  •  
  •  
  •  
  • xīng
  •  
  • xué
  • xiào
  • háng
  • quán
  • xiào
  • yīng
  • lǎng
  •  星期五,學校舉行全校英語朗
  • sòng
  • sài
  •  
  • wéi
  • le
  • yíng
  • jiē
  • zhè
  • zhòng
  • yào
  • de
  • sài
  •  
  • 誦比賽。為了迎接這次重要的比賽,
  • zǎo
  • zuò
  • hǎo
  • le
  • zhǔn
  • bèi
  •  
  • 我早已做好了準備。
  • 閱讀全文

   我的英語老師

   作文字數:456
   作者:宗寧
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • yīng
  • lǎo
  • shī
  • xìng
  • táo
  •  
  • yǒu
  •   我的英語老師姓陶,她有一
  • shuāng
  • míng
  • liàng
  • de
  • yǎn
  • jīng
  •  
  • zhāng
  • ài
  • de
  • yuán
  • liǎn
  •  
  • hái
  • 雙明亮的眼睛,一張可愛的圓臉,還
  • yǒu
  • zhǎng
  • zhǎng
  • de
  • biàn
  •  
  • táo
  • lǎo
  • shī
  • hěn
  • ài
  • xiào
  •  
  • 有一個長長的辮子。陶老師很愛笑,
  • 閱讀全文

   我考上了劍橋英語

   作文字數:374
   作者:肖靜怡
  •  
  • zuò
  • wén
  • wǎng
  • zuò
  •  
  • wén
  •  
  • wǎng
  •  
  • kǎo
  • shàng
  • le
  • jiàn
  • qiáo
  • 作文網作 文 網 我考上了劍橋
  • yīng
  • 英語
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  •  
  • jiàn
  • qiáo
  • yīng
  • yào
  • kǎo
  • shì
  • le
  •  今天,一級劍橋英語要考試了
  • 閱讀全文

   我在方通學英語

   作文字數:351
   作者:岑偉祺
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zhè
  • shǔ
  • jiǎ
  • zài
  • fāng
  • tóng
  •     這個暑假我在方通
  • xué
  • yīng
  •  
  • men
  • bān
  • zhī
  • yǒu
  • rén
  •  
  • lǎo
  • shī
  • shì
  • 學英語,我們班只有個人,老師是一
  • ào
  • rén
  •  
  • zhǎng
  • hěn
  • pàng
  •  
  • xìng
  • hěn
  • 個澳大利亞人,她長得很胖,性格很
  • 閱讀全文

   英語練習

   作文字數:342
   作者:start
  •  
  •  
  •  
  •  
  • duì
  • lái
  • shuō
  •  
  • yīng
  • shì
  • mén
  • quán
  • xīn
  •   對我來說,英語是一門全新
  • de
  • chéng
  •  
  • gǎn
  • dào
  • hěn
  • xīn
  • xiān
  •  
  • jīn
  • tiān
  • fàng
  • xué
  • huí
  • 的課程,我感到很新鮮。今天放學回
  • jiā
  •  
  • shuō
  • yào
  • liàn
  • yīng
  •  
  • 家,媽媽說要和我一起練習英語,我
  • 閱讀全文

   第一次上英語班

   作文字數:369
   作者:start
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • yīng
  • bān
  •   今天媽媽和我一起去英語班
  • tīng
  •  
  • dào
  • le
  • táng
  • shàng
  •  
  • xiàn
  • yǒu
  • duō
  • rén
  • 聽課。到了課堂上,我發現有許多人
  • dōu
  • rèn
  • shí
  •  
  • hái
  • zhēn
  • yǒu
  • diǎn
  • jǐn
  • zhāng
  •  
  • 我都不認識,還真有一點緊張。
  • 閱讀全文

   我的英語老師

   作文字數:433
   作者:于水淼
  •  
  • zhù
  • le
  • ma
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • yīng
  • lǎo
  • shī
  •  
  • 記住了嗎?  我的英語老師 
  •  
  • 
  •  
  •  
  •  
  • shuǐ
  • miǎo
  •  
  •  
  •  于水淼 
  • 閱讀全文

   緊張的英語競賽

   作文字數:354
   作者:張雯晶
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jǐn
  • zhāng
  • de
  • yīng
  • jìng
  • sài
  •  
  •  
  •    緊張的英語競賽 
  •  
  •  
  •  
  • men
  • zhàn
  • hǎo
  • duì
  •  
  • gāng
  • jìn
  • jiāo
  • shì
  • jǐn
  • zhāng
  •  我們站好隊,剛一進教室緊張
  • de
  • yīng
  • jìng
  • sài
  • biàn
  • kāi
  • shǐ
  • le
  •  
  • juàn
  • qián
  •  
  • 的英語競賽便開始了。發卷子前,我
  • 閱讀全文

   恐怖的英語課

   作文字數:350
   作者:王易安
  •  
  •  
  •  
  •  
  • suī
  • rán
  • tiān
  •  
  •  
  •   我雖然天不怕、地不怕,可
  • shì
  • yǒu
  • jiàn
  • shì
  •  
  • xiǎng
  • dào
  • jiù
  • huì
  • hún
  • shēn
  • chàn
  • 是有一件事,一想到它就會渾身發顫
  •  
  • duō
  • suō
  •  
  • xīn
  • tiào
  • jiā
  • kuài
  •  
  • jiàn
  • shì
  • shì
  •  
  •  
  • suàn
  • 、哆嗦、心跳加快…那件事是…,算
  • 閱讀全文

   一節有趣的英語課

   小學生作文:一節有趣的英語課
   作文字數:345
   作者:未知
  •  
  • jīn
  • tiān
  •  
  • men
  • shàng
  • le
  • jiē
  • fēi
  • cháng
  • yǒu
  • de
  • yīng
  • 今天,我們上了一節非常有趣的英
  •  
  • 語課。
  •  
  • shàng
  • líng
  • shēng
  • xiǎng
  • le
  •  
  • què
  • dài
  • zhe
  • zhǒng
  • yàng
  • de
  • 上課鈴聲響了,卻帶著各種各樣的
  • 閱讀全文

   跟老外學英語

   小學生作文:跟老外學英語
   作文字數:620
   作者:高梓玉
  •  
  • jīn
  • nián
  • shǔ
  • jiǎ
  •  
  • wéi
  • ?
  • le
  • yīng
  • bān
  •  
  • 今年暑假,媽媽為我報了英語班,
  • shì
  • yóu
  • hēi
  • rén
  • lǎo
  • wài
  • dān
  • rèn
  • men
  • de
  • yīng
  • lǎo
  • shī
  •  
  • 是由黑人老外擔任我們的英語老師。
  • gāo
  • xìng
  • le
  •  
  • xīn
  • xiǎng
  •  
  • gēn
  • lǎo
  • wài
  • xué
  • yīng
  •  
  • 我高興極了,心想:跟老外學英語,
  • 閱讀全文

   學英語

   小學生作文:學英語
   作文字數:377
   作者:張竣銘
  •  
  • jīn
  • tiān
  • shàng
  •  
  • xué
  • yīng
  •  
  • 今天上午,我和爸爸一起學英語,
  • xiān
  • kuài
  • le
  • xià
  • qián
  • miàn
  • de
  • dān
  • 我先快速復習了一下前面的單詞和句
  •  
  • jiē
  • zhe
  • shuō
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • men
  • yào
  • xué
  • 子,接著爸爸說:“今天我們要學習
  • 閱讀全文

   英語夏令營——有趣的戶外活動

   小學生作文:英語夏令營——有趣的戶外活動
   作文字數:678
   作者:邱文??/div>
  •  
  •  
  • yīng
  • xià
  • lìng
  • yíng
  •  
  •  
  • yǒu
  • de
  • wài
  • huó
  • dòng
  •  英語夏令營——有趣的戶外活動
  •  
  •  
  • yīng
  • xià
  • lìng
  • yíng
  • kāi
  • yíng
  • de
  • tiān
  •  
  • dào
  •  英語夏令營開營的第一天,我到
  • jiāo
  • xué
  • lóu
  • lóu
  • ér
  • yīng
  • miàn
  • shì
  •  
  • miàn
  • shì
  • jié
  • 教學樓四樓那兒去英語面試。面試結
  • 閱讀全文

   英語夏令營——水的游戲

   小學生作文:英語夏令營——水的游戲
   作文字數:642
   作者:邱文??/div>
  • yīng
  • xià
  • lìng
  • yíng
  •  
  •  
  • shuǐ
  • de
  • yóu
  • 英語夏令營——水的游戲
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • tiān
  • dōu
  • lái
  • wài
  • wán
  • yóu
  •  
  • zěn
  •  “今天一天都來戶外玩游戲,怎
  • me
  • yàng
  •  
  •  
  • měi
  • guó
  • lǎo
  • shī
  • shuō
  • dào
  •  
  •  
  • hǎo
  •  
  •  
  • 么樣?”美國老師說道,“好!”大
  • 閱讀全文

   英語老師的債務清單

   小學生作文:英語老師的債務清單
   作文字數:974
   作者:houlin
  •  
  •  
  • huà
  • shuō
  • men
  • bān
  • de
  • yīng
  • lǎo
  • shī
  •  
  •  
  •  話說我們班的英語老師啊,那可
  • wèi
  • shì
  • xiàng
  • dāng
  • xiàng
  • dāng
  • yǒu
  • rèn
  • xīn
  •  
  • zhè
  •  
  • 謂是相當相當地有責任心。這不,一
  • xué
  • jiù
  • zhè
  • yàng
  • fēi
  • ér
  • guò
  •  
  • de
  •  
  • hēi
  • 個學期就這樣飛速而過,期末的“黑
  • 閱讀全文

   好樣的,英語老師!好樣的,孩子們!

   小學生作文:好樣的,英語老師!好樣的,孩子們!
   作文字數:955
   作者:張蘇安
  •  
  •  
  • hǎo
  • yàng
  • de
  •  
  • yīng
  • lǎo
  • shī
  •  
  • hǎo
  • yàng
  • de
  •  
  • hái
  •  好樣的,英語老師!好樣的,孩
  • men
  •  
  • 子們!
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  •  
  • luó
  • gǎng
  • zài
  • kāi
  • èr
  • xiǎo
  • bàn
  •  今天,蘿崗區在開發區二小舉辦
  • 閱讀全文

   緊張的英語比賽

   小學生作文:緊張的英語比賽
   作文字數:543
   作者:趙蕊
  •  
  •  
  • jǐn
  • zhāng
  • de
  • yīng
  • sài
  •  
  •  
  •  緊張的英語比賽 
  •  
  •  
  •  
  • zhào
  • ruǐ
  •  
  •  
  •  趙蕊 
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • shì
  •  
  • liù
  •  
  • ér
  • tóng
  • jiē
  •  
  • quán
  • xiàn
  •  今天是“六一”兒童節,全縣
  • 閱讀全文

   意外學到的魔術

   小學生作文:意外學到的魔術
   作文字數:377
   作者:周靖博
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  •  
  • de
  • hǎo
  • péng
  • yǒu
  • zài
  • běi
  • hǎi
  •  今天,我和爸爸的好朋友在北海
  • rèn
  • shí
  • de
  • wèi
  • shū
  • shū
  • jiā
  • chī
  • fàn
  •  
  • chī
  • wán
  • le
  • 認識的一位叔叔家里吃飯,我吃完了
  • fàn
  •  
  • rán
  • kàn
  • jiàn
  • shàng
  • yǒu
  • xiàng
  • quān
  •  
  • 飯,突然看見地上有一個橡皮圈,我
  • 閱讀全文

   教弟弟學英語

   小學生作文:教弟弟學英語
   作文字數:588
   作者:沈彤
  •  
  •  
  • hán
  • jiǎ
  •  
  • ràng
  • jiāo
  • xué
  • yīng
  •  寒假里,媽媽讓我教弟弟學英語
  •  
  • zhè
  • zhēn
  • shì
  • jiàn
  • chà
  • shì
  • ya
  • yīn
  • wéi
  • yīng
  • 。這可真是一件苦差事呀因為弟弟英
  • tài
  • hǎo
  • píng
  • cháng
  • yòu
  • yòng
  • gōng
  •  
  •  
  •  
  • 語不太好他平常又不用功。 
  • 閱讀全文

   提心吊膽的英語課

   小學生作文:提心吊膽的英語課
   作文字數:470
   作者:賈銘
  •  
  •  
  • yīng
  •  英語課
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • xià
  • sān
  • jiē
  • shì
  • men
  • bān
  • de
  • yīng
  •  今天下午第三節課是我們班的英
  •  
  • lǎo
  • shī
  • jìn
  • jiāo
  • shì
  • mén
  •  
  • jiù
  • gǎn
  • jiào
  • lǎo
  • shī
  • 語課。老師一進教室門,就感覺老師
  • 閱讀全文

   么么公主(英語)

   小學生作文:么么公主(英語)
   作文字數:879
   作者:裴新梅
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •         
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •         
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •         
  • 閱讀全文

   一堂別開生面的英語課

   小學生作文:一堂別開生面的英語課
   作文字數:1033
   作者:葉賢
  •  
  •  
  • jiā
  • huān
  • shàng
  • yīng
  • ma
  •  
  • huān
  •  大家喜歡上英語課嗎?我可喜歡
  • shàng
  • yīng
  • le
  •  
  • kèn
  • shí
  • pāi
  • qiáng
  • péi
  • duō
  • 上英語課了 裉煳一匙拍強賠疋裰碧
  •  
  • nán
  •  
  • sòng
  •  
  • luán
  • qiè
  •  
  • méi
  •  
  •  
  • ?男娜チ誦⌒灤怯⒂镅?!
  • 閱讀全文
  卓易彩票平台卓易彩票主页卓易彩票网站卓易彩票官网卓易彩票娱乐 12741.com | www.66yfa.com | xh9.com | www.665888005.com | www.hm5522.com | wlb666.com | www.b35hh.com | 80850bb.com | www.s22365.com | www.44458c.com | 3008590.com | www.5446oo.com | 80368hh.com | www.4123nn.com | www.26878z.com | 8884168.com | www.10999e.com | www.84303.com | aipin33.me | 9949zhao.com | www.68hyc.com | 38648kk.cc | www.26163m.com | www.65358.com | z77bb.com | www.w84i.com | www.d0709.com | cc76669.com | www.js89u.vip | 28483000.com | 33dd8332.com | www.33pjjt.com | 2649ww.com | www.339208.com | www.7779566.com | 4289h.com | www.893023.com | www.3195555.com | 01234s.com | www.77cmc.com | www.789030.com | bbb444000.com | www.gyfc4.com | www.333383.com | jx2900.com | www.86889.com | www.65471188.com | 0698e.com | www.5086g.com | www.msc573.com | 78997.com | www.976917.com | www.705msc.com | 官网捕鱼5.com | www.652932.com | www.79500z.com | 26119e.com | www.50026i.com | www.530056.com | qmbfw.com | 500000439.com | www.xj1990.com | www.11008016.com | 08450.com | www.692092.com | www.89599v.com | 3254.com | 97297n.com | www.984702.com | www.x552.com | 1422.com | www.588767.com | www.0021331.com | 3434nnn.com | 234915.com | www.83033k.com | www.wnsr7788.cc | 5856oo.com | www.202370.com | 4488m.com | www.349677.com | www.js7000.com | www.yh1144.com | 00555004.com | www.375957.com | www.y8862.com | www.32126k.net | 538vns.cc | www.544090.com | www.44118r.com | www.2846j.com | 32555a.com | www.160886.com | www.7920y.com | www.133414.com | 66681.com | 5003jjj.com | www.78949l.com | www.87665w.com | 35252.com | 500000592.com | www.810262.com | www.389190.com | www.yh02345.com | 28365.com | www.35155i.com | www.6653f.com | www.68228p.com | 5005m.com | 55984c.com | www.608799.com | www.ee00668.com | www.hg4428.com | yy080.net | 3078v.com | www.ya838.com | www.38138q.com | www.0099ooo.com | 4340f.com | 354221.com | www.c6770.com | www.46630.vip | www.60688store.com | zhe988.com | 11005e.com | www.xinyc4.com | www.2566y3.com | www.88msa.com | 1624.com | mmm01234.com | 8030x.com | www.980996.com | www.7920s.com | www.5675858.com | j2649.com | 9694b.com | 2381jj.com | www.061wy.com | www.38775oo.com | www.552772.com | 11018q.com | ii3405.com | 30006r.com | www.585560.com | www.68568g.com | www.4996xa.com | www.pj1314.com | www.6033q.com | 01234rrr.com | 9649d.com | www.032154.com | www.3890h.com | www.1119yl.com | www.50000991.com | www.9990257.com | www.kkw915.com | 8801885.com | w3298.com | 62105.com | www.864155.com | www.yh76b.com | www.07679h.com | www.998855s.com | www.864bet.com | 5855.com | gg2649.com | 8538f.com | n7454.com | 998j.cc | www.581166.com | www.39500p.com | www.js58111.com | www.hao500.com | www.xpj183.com | www.u22365.com | pj677k.com | y00000.com | 7555i.com | x33y.vip | 3336944.com | 500000418.com | www.178113.com | www.969761.com | www.43818d.com | www.1237777.cc | www.420086.com | www.4972l.com | www.2220365.com | www.js6169.com | www.yh2198.com | 2546x.com | wx3322.com | cc3405.com | 01234y.com | 4066kk.com | x67890.com | hr1800.com | 23778.com | www.84499v.com | www.618393.com | www.853689.com | www.8816aa.com | www.00665e.com | www.68993266.com | www.698505.com | www.995223.com | www.1429e1.com | www.9170107.com | www.4972w.com | www.d5667.com | www.amvip111.com | www.3211msc.com | www.pj3598.com | www.24559.com | www.hg7211m.com | www.163888ll.com | www.6664136.com | www.777307.com | www.5566074.com | www.1597sss.com | www.fh6000.com | www.2846t.com | www.7025j.com | www.36677b.com | www.88837s.com | www.i2824.com | www.xg0088z.com | www.p9929.net | www.133414.com | www.rycp665.com | www.137479.com | www.999530.com | www.dzcp8888.com | www.766159.com | www.88000xpj.com | www.3566kk.com | www.777577.com | www.La166518.com | www.3933p.cc | www.738742.com | www.339281.com | www.43131d.com | 66648x.com | 89892vv.com | 305710.com | a3685.com | 4152v.com | 58534444.com | 1728862.com | www.yh1555.com | www.oo8702.com | www.ym777.cc | www.88166e.com | www.1813bb.com | www.966668.com | www.77114b.com | www.022hk.cc | www.529411.com | www.39500a.com | 36989.com | 3650581.com | 3807l.com | wfcp666777.com | www.3aobo.com | www.xpj2t2.com | www.23470.com | www.347600.com | www.5517aaa.com | www.997745.com | www.2934e.com | www.586775.com | 73055.cc | 0615004.com | vip99550.com | www.728055.com | www.vns2500.com | www.df5805.com | www.640268.com | www.99677w.com | www.965191.com | 20188i.com | 9645hh.com | 3614w.com | 9895x.com | www.xpj1t1.com | www.7335y.com | www.e2894.com | www.35918t.com | www.586775.com | 3121ll.com | 4340g.com | j1582.com | www.223aa.net | www.bwinyz11.com | www.77996d.com | www.591023.com | 996622pp.com | 4165.com | www.38200d.com | www.875599.com | 93922g.com | www.i118cp.com | www.hz444.com | www.91779m.com | www.5854x.cc | 3678uuu.com | 4182a.com | 3018yy.com | www.zl49.com | www.38775rr.com | www.2350h.com | www.35918e.com | feicai029.com | 3178x.com | www.hg5003.com | www.hg33395.com | www.hcjt9.com | 50023366.com | hga088.rs | www.21365tt.com | www.sbd026.net | www.50026d.com | b5313.com | ts698.com | www.yh66604.com | www.jsc33.com | www.89777f.com | www.318021.com | 6261aa.com | www.yh66605.com | www.60505.com | www.33112l.com | 2626xpj.com | 40033aa.com | www.995q.net | www.81508y.com | www.640477.com | 1094bo.com | pj677x.com | www.3846x.com | www.68568z.com | 4379l.com | 皇冠总公司.com | www.11p1.cc | www.9971002.com | www.250757.com | 73055r.com | www.yh2198.com | www.1108598.com | www.848766.com | bet3659098.com | www.pj987.com | www.hg8uu.com | www.926576.com | bwinttt.com | www.blr0055.com | www.456vip.com | www.949430.com | 032656.com | www.8494v.com | www.129088.com | www.627793.com | tzvip2022.com | www.hg24500.com | www.8550999.com | www.234269.com | YLHG3838.com | www.489789.com | www.50080l.com | 7777jdb.com | 4546vip4.com | www.0096ff.com | www.412688.com | 4018t.com | www.js8894.com | www.81233h.com | 3644e.com | 5478p.com | www.513950.com | www.240689.com | 51133p.com | www.blr730.com | www.sygj7.com | 0207200.com | www.yh333.com | www.52011.tv | 1348.com | www.pj4180.com | www.kywns.205115.com | 9978611.com | www.81866l.com | www.161184.com | 69111q.com | zhcp87.com | www.03a88.com | 3650585.com | 3202o.com | www.4996sz.com | www.081290.com | 3413222.com | www.55070u.com | www.053883.com | qycps05.com | www.1754v.com | 1cp2.com | www.a3a999.cc | www.78919h.com | t67890.com | www.44455508.com | www.81233l.com | 20054455.com | www.1009js.com | www.hx6695.com | 40033aa.com | www.c668ln.com | www.375916.com | 3225k.com | www.js9996.com | 80878n.com | www.9976733.com | www.00840e.com | 8438000.com | www.810msc.com | www.709720.com | 8381c.com | www.06387733.com | 01234iii.com | www.284444.me | www.tj52.com | 7605v.com | www.377666o.com | 3650755.com | www.288msc.com | www.3479n.com | 3552w.com | www.3116g.com | 776072.com | www.8015866.com | www.cp8015.cc | v778.com | www.0343i.com | 7003q.com | www.mk926.com | www.178775.com | www.hg9952.com | www.71399h.com | c536655.com | www.u69096.com | 2013055.com | www.53532.com | www.533786.com | 1389aa.com | www.76520b.com | 4590oo.com | www.2000e.cc | 118888k.com | www.ylg07.com | 2004874.com | www.0860u.com | www.808732.com | lhc958999.com | www.86267w.com | hg1044.com | www.abc288.com | j77304.com | www.89599h.com | 3846pp.com | www.168tyc.com | 256777k.com | www.rycp13.com | www.215135.com | www.pj0908.com | www.911283.com | xj001g.com | www.9356g.com | hh2649.com | www.07163o.com | pjhenan.com | www.ykylc08.com | 566777b.com | www.js56773.com | 23599l.com | www.99552hh.com | y7454.com | www.1754x.com | 461653.com | www.3983.com | 5906kk.com | www.79095m.com | 7570k1.com | www.u3410.com | 0241x.com | www.40288a.com | 029.com | www.5446c.com | pj00ff.com | www.7240p.com | 3482p.com | www.0601s.com | 44882007.com | www.07163c.com | 2846e.com | www.c6078.com | www.v0050.com | www.544092.com | www.29886v.com | www.137518.com | www.wnsr520.com | eme9725.com | www.7029.com | 188qq888.com | www.0622iii.com | 3679mm.com | www.0270k.com | 59889c.com | www.983480.com | www.6662558.com | www.66652a.com | www.hg4089.com | chengbet420.com | www.9170182.com | q4389.com | www.585.cc | 219275.com | www.638802.com | www.js3838.com | dfs234.com | www.00618a.com | 8488844.com | www.0601a.com | 8686699.com | www.687198.com | www.5009844.com | www.330715.com | www.49799.com | 1468jjj.com | www.564288.com | q58955.com | www.ct6679.com | www.330099y.com | 2728.com | www.2544g6.com | 26668w.com | www.ybao7.com | www.520195.com | 99772007.com | www.9464.com | am3144.com | www.587335.com | www.kk4666.com | pw9.com | www.115966.com | www.1116xj.com | 876878.com | www.00773h.com | wns88d.com | www.919588.com | www.kjjg.net | 4377.com | www.60007n.com | www.882745.com | 67888k.cc | www.3846g.com | 3225c.com | www.025738.com | www.jz95533.com | yhxizang.vip | www.662517.com | www.5457.com | ll4255.com | www.c5986.com | www.53js.com | bet111000.com | www.8816t.com | www.hg9334.com | 5456p.com | www.66376j.com | www.0860b.com | 3mgmjbp.com | www.86267w.com | www.sky3333.com | 44qq8332.com | www.78949s.com | www.09569n.com | so8888.cc | www.50024s.com | www.1590mm.com | 2566h6.com | www.33clf.com | www.988300.com | m0003.com | www.21202ii.com | www.138cpp.com | 8722zzzz.com | www.137165.com | www.58404b.com | 927004.com | vns8r.com | www.4833044.com | www.55268pp.com | 79964t.com | www.2373c.com | www.hg8270.com | 3726m.com | www.305988.com | www.688044.com | 2008nn.com | 1095.com | www.35155k.com | www.kk685.com | 7599ii.com | www.218292.com | www.5719d.com | www.7720e.com | so8888.cc | www.blc8.com | www.sscb3.com | 2267v.com | 9398800.com | www.68682h.com | www.jh1188.com | 61327700.com | 983888k.com | www.704908.com | www.js87000.com | 9411sss.com | www.c4534.com | www.8499.com | j1503.com | 9895e.com | www.hy6939.com | www.55545l.com | 4631188.com | hg57570.com | www.hr9888.com | www.89599h.com | www.yh6008.com | 66578.com | www.711893.com | www.678js777.com | www.8694b.com | 9991779.com | www.345597.com | www.1764o.com | www.4052i.com | fc9558.com | 38345i.com | www.47370.cc | www.365099.bet | www.2222wnsr.com | 37688k.com | www.098303.com | www.0883888.com | www.bbb839.com | xg6111.com | 04666x.com | www.595411.com | www.97828o.vip | www.756789.com | 537a.cc | 15a46.net | www.684050.com | www.55676o.com | www.xpj8548.com | bb8888b.com | pj8114.com | www.191060.com | www.292200.com | www.79500e.com | www.28758p.com | 5856a.com | 3788z.com | www.901531.com | www.5446n.com | www.66h6.com | 40660007.com | 992222u.com | 500000858.com | www.hj1991.com | www.8905u.com | www.0733fdc.net | www.6033o.com | 71707o.com | jing7770.com | www.cp7777b.com | www.81608e.com | www.938h.cc | www.1310909.com | dx059.com | 4288qq.com | 30019x.com | www.2373y.com | www.12136l.com | www.1234118.com | www.63877s.com | weibo.com | anhourofshortstories.com | www.135398.com | www.5091w.com | www.3846hh.com | www.2377msc.com | www.995q.net | 1319345.com | 4025o.com | js75.com | www.095069.com | www.2632a.com | www.52062q.com | www.dw982.com | www.566333.com | 118184.com | 3967x.com | 11018x.com | vdisk.cn | www.712012.com | www.61655t.com | www.556939.com | www.sz2888.com | www.68610022.com | www.602msc.com | 2127pp.com | 4912e.com | w2649.com | 19880e.com | www.664043.com | www.00840q.com | www.t98478.com | www.0052737.com | www.1234118.com | www.25288p.com | www.dz655.com | 44ff940.com | 3788gg.com | 5856fff.com | 3049a.com | fk.wp8808.com | www.606930.com | www.1035r.com | www.4923h.com | www.468860.com | www.9b002.com | www.088878.com | www.xb0022.com | www.yh03456.com | 1669k.com | qycp05.com | p8381.com | 38365v.com | qiangui001.com | shunying9.com | 2418k.com | 2616.com | www.55228a.com | www.548911.com | www.971291.com | www.3890z.com | www.81678j.com | www.37377w.com | www.1434l.com | www.63606a.com | www.huangma30.com | www.720c75.com | www.wsvip0.com | www.749888.com | www.0033222.com | www.58777x.com | www.zzzz0261.com | www.63877g.com | www.9009844.com | 1775bb.com | 5446xx.com | 33115dd.com | 55899z.com | le888s.com | 8036p.com | 0906vip3.com | 3121ee.com | 0080k.com | LXYL361.com | 61828.biz | js61z.com | 88770.com | 500000575.com | 883399n.com | 3659h.cc | www.81866x.com | www.a8a8456.com | www.ylg343.com | www.xpj1144.cc | www.876445.com | www.8494u.com | www.11155545.com | www.p27229.com | www.my1069.net | www.717012.com | www.2233kk.net | www.168345.com | www.hg039.com | www.dfh261.com | www.6776gg.com | www.b35jj.com | www.91779i.com | www.js89s.vip | www.62778833.com | www.179158.com | www.60007p.com | www.2632j.com | www.977657.com | www.616888.com | www.183498.com | 08119.net | 30006p.com | 1654dd.com | 563745.com | 36408888.com | xpj78333.com | 44449193.com | www.54776.com | www.101vns.com | www.63228.com | www.65066jj.com | www.y8921.com | www.4331a.com | www.26163s.com | www.979631.com | www.338072.com | 44990.com | 4260044.com | sha131.com | youle296.com | 5622t.com | www.39695l.com | www.hg8445.com | www.1168q.com | www.7783066.com | www.333682.com | www.788cb.com | www.506477.com | 89777t.com | 37amjs.com | hc3389.com | xpj888e.com | www.hg095.com | www.065666.com | www.848777j.com | www.zzyl66.com | www.9149h.com | www.530126.com | 44229193.com | 99111vv.com | bet010.com | www.9130.com | www.4249.com | www.7415zz.com | www.300716.com | www.5xcv.com | www.54400u.com | 0270098.com | www.0601l.com | www.916733.com | c2146.com | 7742ii.com | 644675.com | www.www-66000.com | www.088878.com | www.63606k.com | www.86079.cc | www.183498.com | 7634245.xyz | pj7702.com | www.yh7777.cc | www.dd9988.com | www.307307.com | www.3933i.cc | 00048a.com | 2505.com | 2776h.com | www.7165502.com | www.pj88i.com | www.99638k.com | www.547077.com | js26732.com:9885 | f86811.com | www.hg0096.com | www.759027.com | www.6939x.com | www.609535.com | 6423e.com | bet010.com | www.9068yy.com | www.jl226.com | www.16878i.com | www.344242.com | blm733.com | 99151c.com | www.78114422.com | www.69567l.com | www.hmfc8.com | 6261r.com | 6146j.com | www.67797x.com | www.92302.com | www.08588r.com | 44ff8332.com | 4018s.com | www.3657e.com | www.4694z.com | www.26878g.com | vv8826.com | 38365q.com | www.3643k.com | www.4996bj.com | www.930xj.com | jinlong06.com | t8381.com | www.0686888.com | www.3421k.com | www.652862.com | 3559xxx.com | 8790n.com | www.77731g.com | www.60007b.com | eebiao.com | pj300.cc | www.3569b.com | www.97828r.vip | www.xcw866.com | 4182j.com | www.bet365228.com | www.3066tt.com | www.950665.com | 1592c.com | www.45601.com | www.88166i.com | www.dao90.com | 78666v.com | 55984h.com | www.19019v.com | www.99jth.com | 33318v.com | js345.com | www.71071c.com | www.159888a.com | i4212.com | www.hg3499.com | www.l1432.com | www.598074.com | 9101909.com | www.f27229.com | www.0088hgii.com | www.106036.com | 9339999u.com | www.048888.com | www.80075c.com | 8159xxx.cc | feicai0416.com | www.v32939.com | www.769526.com | 600089v.com | www.26yh76.com | www.hd8673.com | sss5701.com | feicai0455.com | www.rycp160.com | www.138136a.com | 496.se | www.330099k.com | www.89777k.com | 33567p.com | 5446xx.com | www.1851138.com | www.444059.com | 36400099.com | www.tk533.com | www.5091s.com | yf2666.com | www.0860d.com | www.4923k.com | long7988.com | www.888vm.com | www.792086.com | 433yh.com | 4694z.com | www.115527y.com | www.77803a.com | p8999.cc | www.26123gg.com | www.321676.com | kk7742.com | www.7796877.com | www.363067.com | ggg7570.com | www.80969b.com | www.366746.com | c86811.com | www.1064f.com | www.205883.com | 5443uu.com | www.688044.com | bjocfju.cn | 50028822.com | www.78680t.com | 4182z.com | www.63877s.com | www.8977500.com | blr81.com | www.09569p.com | www.39500f.com | 6655yh.com | www.654234.com | www.878455.com | 8977tt.com | www.xpj2008.co | www.50732u.com | 5002400.com | www.99094h.com | zxd2229.com | www.www55755.com | www.5095e.com | 3662u.com | www.428166.com | www.265990.com | 2418y.com | www.598282b.com | 2381xxx.com | www.444167.com | www.ch8977.com | 2334vip7.com | www.1851136.com | 95gamevip6.com | www.20909l.com | www.32123r.com | 3957h.com | www.pp55826.com | 69-xpj.com | www.32126h.net | www.36166m.com | 3513.com | www.28000r.com | 666365.com | www.39695u.com | www.3890c.com | 58537777.com | www.a80288.com | bet999000.com | www.88552055.com | www.df79.com | 28839b.com | www.1779.com? | lc99c.com | www.7945k.com | www.92967a.com | www.1389m.com | www.85090.com | 2757l.com | www.w84t.com | 1665hh.com | www.3029.com | www.41518b.com | www.cr1118.com | www.ya248.com | 6907888.com | www.1764z.com | 2820z.com | www.klcp009.com | 2546q.com | www.d8867.com | www.550346.com | www.68666v.com | www.26163d.com | 492uu.com | www.598282b.com | 0022ylc.com | www.673888y.com | 66671b.com | www.173434.com | 30176699.com | www.13789g.com | www.399957.com | www.28758r.com |