<optgroup id="w2uiu"></optgroup>
<menu id="w2uiu"><tt id="w2uiu"></tt></menu>
<menu id="w2uiu"><strong id="w2uiu"></strong></menu>
 • <menu id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu></menu>
  <xmp id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu>
 • <dd id="w2uiu"><nav id="w2uiu"></nav></dd>
 • 跟老外學英語

  小學生作文:跟老外學英語
  作文字數:620
  作者:高梓玉
 •  
 • jīn
 • nián
 • shǔ
 • jiǎ
 •  
 • wéi
 • ?
 • le
 • yīng
 • bān
 •  
 • 今年暑假,媽媽為我報了英語班,
 • shì
 • yóu
 • hēi
 • rén
 • lǎo
 • wài
 • dān
 • rèn
 • men
 • de
 • yīng
 • lǎo
 • shī
 •  
 • 是由黑人老外擔任我們的英語老師。
 • gāo
 • xìng
 • le
 •  
 • xīn
 • xiǎng
 •  
 • gēn
 • lǎo
 • wài
 • xué
 • yīng
 •  
 • 我高興極了,心想:跟老外學英語,
 • zhēn
 • shì
 • xīn
 • xiān
 • shì
 •  
 • shì
 • dài
 • xiǎng
 • 真是個新鮮事。于是我迫不及待地想
 • yào
 • jiàn
 • jiàn
 • hēi
 • rén
 • lǎo
 • wài
 • zhǎng
 • shí
 • me
 • yàng
 •  
 • 要見見黑人老外長什么樣!
 •  
 • zhè
 • tiān
 • zhōng
 • lái
 • lín
 • le
 •  
 • zǒu
 • jìn
 • jiāo
 • shì
 •  
 • 這一天終于來臨了,一走進教室,
 • zhī
 • jiàn
 • lǎo
 • shī
 • chuān
 • zhe
 • jiàn
 • bái
 • shān
 • tiáo
 • hēi
 • 只見老師穿著一件白色恤衫和一條黑
 • niú
 • zǎi
 •  
 • zhēn
 • shì
 •  
 • guò
 • de
 • zhēn
 • gòu
 • 色牛仔褲,真是!不過他的皮膚真夠
 • hēi
 •  
 • xiàng
 • shì
 • le
 • céng
 •  
 • hǎo
 • xiàng
 • hěn
 • huān
 • 黑,像是涂了一層漆。他好像很喜歡
 • men
 • zhè
 • qún
 • ài
 • de
 • zhōng
 • guó
 • hái
 •  
 • zhí
 • duì
 • 我們這群可愛的中國孩子,一直對我
 • men
 • bǎo
 • chí
 • wēi
 • xiào
 •  
 • liǎng
 • shēn
 • shēn
 • de
 • jiǔ
 • zhēn
 • hǎo
 • kàn
 • 們保持微笑,兩個深深的酒渦真好看
 •  
 • hái
 • yǒu
 • pái
 • pái
 • zhěng
 • de
 • chǐ
 •  
 • zài
 • hēi
 • ,還有那一排排整齊的牙齒,在黑皮
 • de
 • chèn
 • tuō
 • xià
 • xiǎn
 • wài
 • bái
 •  
 • duì
 • men
 • zhēn
 • 膚的襯托下顯得格外白。他對我們真
 • de
 • hěn
 • yǒu
 • hǎo
 •  
 • tiān
 • shàng
 • jiù
 • duì
 • men
 • shuō
 •  
 • 的很友好!第一天上課就對我們說:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • jiù
 • shì
 • men
 • “    ”意思就是我們
 • shì
 • zhōng
 • guó
 • rén
 •  
 • men
 • shì
 • zuì
 • bàng
 • de
 •  
 • xiǎng
 • lǎo
 • shī
 • 是中國人,我們是最棒的!我想老師
 • de
 • gài
 • shì
 • ràng
 • jiā
 • míng
 • bái
 •  
 • zuò
 • zhōng
 • 的意思大概是讓大家明白,做一個中
 • guó
 • rén
 • gǎn
 • dào
 • hěn
 • háo
 •  
 • yào
 •  
 • shàng
 • zhēn
 • 國人感到很自豪!要努力!他上課真
 • de
 • hěn
 • yǒu
 •  
 • měi
 • jiē
 • dōu
 • huì
 • jiāo
 • men
 • 的很有趣!記得每節課他都會教我們
 • shǒu
 • ér
 •  
 • wéi
 • le
 • ràng
 • men
 • xué
 • qīng
 • sōng
 •  
 • lǎo
 • 一首兒歌,為了讓我們學得輕松,老
 • shī
 • gēn
 • ér
 • nèi
 • róng
 • biān
 • le
 • duō
 • tóng
 • de
 • dòng
 • 師根據兒歌內容自編了許多不同的動
 • zuò
 •  
 • yǒu
 • shí
 • juē
 •  
 • yǒu
 • shí
 • niǔ
 • niǔ
 • yāo
 •  
 • yǒu
 • shí
 • 作,有時撅屁股,有時扭扭腰,有時
 • huǎng
 •  
 • yǒu
 • shí
 • dǒu
 • dòng
 • tuǐ
 •  
 • shí
 • men
 • hěn
 • xìng
 • 晃胳膊,有時抖動腿,那時我們很興
 • fèn
 • gēn
 • zuò
 •  
 • lǎo
 • shī
 • xué
 • shēng
 • róng
 • wéi
 • 奮得跟他一起做,老師學生融為一體
 •  
 • gèng
 • xiàng
 • men
 • de
 •  
 • zhēn
 • ài
 •  
 • yīn
 • ,他更像我們的大哥哥,真可愛!因
 • wéi
 • yán
 •  
 • lǎo
 • shī
 • hěn
 • xīn
 • shǎng
 •  
 • suǒ
 • 為我積極發言,老師很欣賞我,所以
 • jīng
 • cháng
 • gāo
 • gāo
 • shù
 • zhǐ
 •  
 • chū
 • zuì
 • 他經常高高地豎起大拇指,露出他最
 • càn
 • làn
 • de
 • xiào
 • róng
 •  
 • duì
 • shuō
 •  
 •  
 •  
 •  
 • kāi
 • xīn
 • 燦爛的笑容,對我說:“!”我開心
 • le
 •  
 • duì
 • men
 • zhēn
 • de
 • hěn
 • yǒu
 • nài
 • xīn
 •  
 • táng
 • 極了!他對我們真的很有耐心!課堂
 • shàng
 • néng
 • zuò
 • dào
 • ràng
 • měi
 • hái
 • qīng
 • sōng
 • huí
 • wèn
 • 上他能做到讓每一個孩子輕松回答問
 •  
 • ?
 • kāi
 • kǒu
 • shuō
 • yīng
 •  
 • ràng
 • men
 • 題,可以大膽地開口說英語,讓我們
 • gǎn
 • shòu
 • dào
 • yuán
 • lái
 • xué
 • yīng
 • bìng
 • nán
 •  
 • jiù
 • suàn
 • wèn
 • 感受到原來學英語并不難,就算問題
 • huí
 • cuò
 • le
 • méi
 • yǒu
 • guān
 •  
 • lǎo
 • shī
 • rán
 • duì
 • 回答錯了也沒有關系,老師依然對我
 • men
 • hěn
 • wēn
 •  
 • huì
 • nài
 • xīn
 • biàn
 • biàn
 • jiāo
 • 們很溫和,他會耐心地一遍一遍地教
 •  
 • zhí
 • jiāo
 • huì
 • wéi
 • zhǐ
 •  
 • ,一直教會為止。
 •  
 • gēn
 • lǎo
 • wài
 • xué
 • le
 • xīng
 • de
 • yīng
 •  
 • 跟老外已學了一個星期的英語,我
 • jiào
 • hěn
 • kuài
 •  
 • wàng
 • yǒu
 • tiān
 • néng
 • xiàng
 • 覺得很愉快,我希望有一天自己能像
 • yàng
 • shuō
 • kǒu
 • biāo
 • zhǔn
 • ér
 • yòu
 • liú
 • de
 • yīng
 •  
 • 他一樣說一口標準而又流利的英語!
 •  
 •  
 •  
   
  無注音版:
   
   今年暑假,媽媽為我報了英語班,是由黑人老外擔任我們的英語老師。我高興極了,心想:跟老外學英語,真是個新鮮事。于是我迫不及待地想要見見黑人老外長什么樣!
   這一天終于來臨了,一走進教室,只見老師穿著一件白色恤衫和一條黑色牛仔褲,真是!不過他的皮膚真夠黑,像是涂了一層漆。他好像很喜歡我們這群可愛的中國孩子,一直對我們保持微笑,兩個深深的酒渦真好看,還有那一排排整齊的牙齒,在黑皮膚的襯托下顯得格外白。他對我們真的很友好!第一天上課就對我們說:“
   
   
   
   ”意思就是我們是中國人,我們是最棒的!我想老師的意思大概是讓大家明白,做一個中國人感到很自豪!要努力!他上課真的很有趣!記得每節課他都會教我們一首兒歌,為了讓我們學得輕松,老師根據兒歌內容自編了許多不同的動作,有時撅屁股,有時扭扭腰,有時晃胳膊,有時抖動腿,那時我們很興奮得跟他一起做,老師學生融為一體,他更像我們的大哥哥,真可愛!因為我積極發言,老師很欣賞我,所以他經常高高地豎起大拇指,露出他最燦爛的笑容,對我說:“!”我開心極了!他對我們真的很有耐心!課堂上他能做到讓每一個孩子輕松回答問題,可以大膽地開口說英語,讓我們感受到原來學英語并不難,就算問題回答錯了也沒有關系,老師依然對我們很溫和,他會耐心地一遍一遍地教,一直教會為止。
   跟老外已學了一個星期的英語,我覺得很愉快,我希望有一天自己能像他一樣說一口標準而又流利的英語!
    

   學英語

   作文字數:535
   作者:王晨逸
  •  
  •  
  •  
  • shǔ
  • jiǎ
  •  
  • dào
  • qīng
  • shǎo
  • nián
  • gōng
  • cān
  • jiā
  • le
  •  暑假里,我到青少年宮參加了
  • yīng
  • de
  • xué
  • bān
  •  
  • 英語的學習班。
  •  
  •  
  • shǔ
  • jiǎ
  • xià
  • lái
  •  
  • xué
  • huì
  • le
  • quán
  • de
  •  一個暑假下來,我學會了全部的
  • 閱讀全文

   學英語

   作文字數:331
   作者:劉雁豪
  •  
  • zhàn
  • zhǎng
  •  
  •  
  •  
  • hán
  • jiǎ
  •  
  • dài
  • xué
  • 站長: 寒假里,媽媽帶我去學
  • jiàn
  • qiáo
  • shǎo
  • ér
  • yīng
  •  
  • yǒu
  • duō
  • xiǎo
  • péng
  • yǒu
  •  
  • 劍橋少兒英語,那里有許多小朋友,
  • hái
  • yǒu
  • de
  • tóng
  • xué
  • ne
  •  
  • 還有我的同學呢!
  • 閱讀全文

   英語朗誦比賽

   作文字數:308
   作者:沈澤宇
  •  
  •  
  •  
  • xīng
  •  
  • xué
  • xiào
  • háng
  • quán
  • xiào
  • yīng
  • lǎng
  •  星期五,學校舉行全校英語朗
  • sòng
  • sài
  •  
  • wéi
  • le
  • yíng
  • jiē
  • zhè
  • zhòng
  • yào
  • de
  • sài
  •  
  • 誦比賽。為了迎接這次重要的比賽,
  • zǎo
  • zuò
  • hǎo
  • le
  • zhǔn
  • bèi
  •  
  • 我早已做好了準備。
  • 閱讀全文

   我的英語老師

   作文字數:456
   作者:宗寧
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • yīng
  • lǎo
  • shī
  • xìng
  • táo
  •  
  • yǒu
  •   我的英語老師姓陶,她有一
  • shuāng
  • míng
  • liàng
  • de
  • yǎn
  • jīng
  •  
  • zhāng
  • ài
  • de
  • yuán
  • liǎn
  •  
  • hái
  • 雙明亮的眼睛,一張可愛的圓臉,還
  • yǒu
  • zhǎng
  • zhǎng
  • de
  • biàn
  •  
  • táo
  • lǎo
  • shī
  • hěn
  • ài
  • xiào
  •  
  • 有一個長長的辮子。陶老師很愛笑,
  • 閱讀全文

   我考上了劍橋英語

   作文字數:374
   作者:肖靜怡
  •  
  • zuò
  • wén
  • wǎng
  • zuò
  •  
  • wén
  •  
  • wǎng
  •  
  • kǎo
  • shàng
  • le
  • jiàn
  • qiáo
  • 作文網作 文 網 我考上了劍橋
  • yīng
  • 英語
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  •  
  • jiàn
  • qiáo
  • yīng
  • yào
  • kǎo
  • shì
  • le
  •  今天,一級劍橋英語要考試了
  • 閱讀全文

   我在方通學英語

   作文字數:351
   作者:岑偉祺
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zhè
  • shǔ
  • jiǎ
  • zài
  • fāng
  • tóng
  •     這個暑假我在方通
  • xué
  • yīng
  •  
  • men
  • bān
  • zhī
  • yǒu
  • rén
  •  
  • lǎo
  • shī
  • shì
  • 學英語,我們班只有個人,老師是一
  • ào
  • rén
  •  
  • zhǎng
  • hěn
  • pàng
  •  
  • xìng
  • hěn
  • 個澳大利亞人,她長得很胖,性格很
  • 閱讀全文

   英語練習

   作文字數:342
   作者:start
  •  
  •  
  •  
  •  
  • duì
  • lái
  • shuō
  •  
  • yīng
  • shì
  • mén
  • quán
  • xīn
  •   對我來說,英語是一門全新
  • de
  • chéng
  •  
  • gǎn
  • dào
  • hěn
  • xīn
  • xiān
  •  
  • jīn
  • tiān
  • fàng
  • xué
  • huí
  • 的課程,我感到很新鮮。今天放學回
  • jiā
  •  
  • shuō
  • yào
  • liàn
  • yīng
  •  
  • 家,媽媽說要和我一起練習英語,我
  • 閱讀全文

   第一次上英語班

   作文字數:369
   作者:start
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • yīng
  • bān
  •   今天媽媽和我一起去英語班
  • tīng
  •  
  • dào
  • le
  • táng
  • shàng
  •  
  • xiàn
  • yǒu
  • duō
  • rén
  • 聽課。到了課堂上,我發現有許多人
  • dōu
  • rèn
  • shí
  •  
  • hái
  • zhēn
  • yǒu
  • diǎn
  • jǐn
  • zhāng
  •  
  • 我都不認識,還真有一點緊張。
  • 閱讀全文

   我的英語老師

   作文字數:433
   作者:于水淼
  •  
  • zhù
  • le
  • ma
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • yīng
  • lǎo
  • shī
  •  
  • 記住了嗎?  我的英語老師 
  •  
  • 
  •  
  •  
  •  
  • shuǐ
  • miǎo
  •  
  •  
  •  于水淼 
  • 閱讀全文

   緊張的英語競賽

   作文字數:354
   作者:張雯晶
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jǐn
  • zhāng
  • de
  • yīng
  • jìng
  • sài
  •  
  •  
  •    緊張的英語競賽 
  •  
  •  
  •  
  • men
  • zhàn
  • hǎo
  • duì
  •  
  • gāng
  • jìn
  • jiāo
  • shì
  • jǐn
  • zhāng
  •  我們站好隊,剛一進教室緊張
  • de
  • yīng
  • jìng
  • sài
  • biàn
  • kāi
  • shǐ
  • le
  •  
  • juàn
  • qián
  •  
  • 的英語競賽便開始了。發卷子前,我
  • 閱讀全文

   恐怖的英語課

   作文字數:350
   作者:王易安
  •  
  •  
  •  
  •  
  • suī
  • rán
  • tiān
  •  
  •  
  •   我雖然天不怕、地不怕,可
  • shì
  • yǒu
  • jiàn
  • shì
  •  
  • xiǎng
  • dào
  • jiù
  • huì
  • hún
  • shēn
  • chàn
  • 是有一件事,一想到它就會渾身發顫
  •  
  • duō
  • suō
  •  
  • xīn
  • tiào
  • jiā
  • kuài
  •  
  • jiàn
  • shì
  • shì
  •  
  •  
  • suàn
  • 、哆嗦、心跳加快…那件事是…,算
  • 閱讀全文

   一節有趣的英語課

   小學生作文:一節有趣的英語課
   作文字數:345
   作者:未知
  •  
  • jīn
  • tiān
  •  
  • men
  • shàng
  • le
  • jiē
  • fēi
  • cháng
  • yǒu
  • de
  • yīng
  • 今天,我們上了一節非常有趣的英
  •  
  • 語課。
  •  
  • shàng
  • líng
  • shēng
  • xiǎng
  • le
  •  
  • què
  • dài
  • zhe
  • zhǒng
  • yàng
  • de
  • 上課鈴聲響了,卻帶著各種各樣的
  • 閱讀全文

   跟老外學英語

   小學生作文:跟老外學英語
   作文字數:620
   作者:高梓玉
  •  
  • jīn
  • nián
  • shǔ
  • jiǎ
  •  
  • wéi
  • ?
  • le
  • yīng
  • bān
  •  
  • 今年暑假,媽媽為我報了英語班,
  • shì
  • yóu
  • hēi
  • rén
  • lǎo
  • wài
  • dān
  • rèn
  • men
  • de
  • yīng
  • lǎo
  • shī
  •  
  • 是由黑人老外擔任我們的英語老師。
  • gāo
  • xìng
  • le
  •  
  • xīn
  • xiǎng
  •  
  • gēn
  • lǎo
  • wài
  • xué
  • yīng
  •  
  • 我高興極了,心想:跟老外學英語,
  • 閱讀全文

   學英語

   小學生作文:學英語
   作文字數:377
   作者:張竣銘
  •  
  • jīn
  • tiān
  • shàng
  •  
  • xué
  • yīng
  •  
  • 今天上午,我和爸爸一起學英語,
  • xiān
  • kuài
  • le
  • xià
  • qián
  • miàn
  • de
  • dān
  • 我先快速復習了一下前面的單詞和句
  •  
  • jiē
  • zhe
  • shuō
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • men
  • yào
  • xué
  • 子,接著爸爸說:“今天我們要學習
  • 閱讀全文

   英語夏令營——有趣的戶外活動

   小學生作文:英語夏令營——有趣的戶外活動
   作文字數:678
   作者:邱文??/div>
  •  
  •  
  • yīng
  • xià
  • lìng
  • yíng
  •  
  •  
  • yǒu
  • de
  • wài
  • huó
  • dòng
  •  英語夏令營——有趣的戶外活動
  •  
  •  
  • yīng
  • xià
  • lìng
  • yíng
  • kāi
  • yíng
  • de
  • tiān
  •  
  • dào
  •  英語夏令營開營的第一天,我到
  • jiāo
  • xué
  • lóu
  • lóu
  • ér
  • yīng
  • miàn
  • shì
  •  
  • miàn
  • shì
  • jié
  • 教學樓四樓那兒去英語面試。面試結
  • 閱讀全文

   英語夏令營——水的游戲

   小學生作文:英語夏令營——水的游戲
   作文字數:642
   作者:邱文??/div>
  • yīng
  • xià
  • lìng
  • yíng
  •  
  •  
  • shuǐ
  • de
  • yóu
  • 英語夏令營——水的游戲
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • tiān
  • dōu
  • lái
  • wài
  • wán
  • yóu
  •  
  • zěn
  •  “今天一天都來戶外玩游戲,怎
  • me
  • yàng
  •  
  •  
  • měi
  • guó
  • lǎo
  • shī
  • shuō
  • dào
  •  
  •  
  • hǎo
  •  
  •  
  • 么樣?”美國老師說道,“好!”大
  • 閱讀全文

   英語老師的債務清單

   小學生作文:英語老師的債務清單
   作文字數:974
   作者:houlin
  •  
  •  
  • huà
  • shuō
  • men
  • bān
  • de
  • yīng
  • lǎo
  • shī
  •  
  •  
  •  話說我們班的英語老師啊,那可
  • wèi
  • shì
  • xiàng
  • dāng
  • xiàng
  • dāng
  • yǒu
  • rèn
  • xīn
  •  
  • zhè
  •  
  • 謂是相當相當地有責任心。這不,一
  • xué
  • jiù
  • zhè
  • yàng
  • fēi
  • ér
  • guò
  •  
  • de
  •  
  • hēi
  • 個學期就這樣飛速而過,期末的“黑
  • 閱讀全文

   好樣的,英語老師!好樣的,孩子們!

   小學生作文:好樣的,英語老師!好樣的,孩子們!
   作文字數:955
   作者:張蘇安
  •  
  •  
  • hǎo
  • yàng
  • de
  •  
  • yīng
  • lǎo
  • shī
  •  
  • hǎo
  • yàng
  • de
  •  
  • hái
  •  好樣的,英語老師!好樣的,孩
  • men
  •  
  • 子們!
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  •  
  • luó
  • gǎng
  • zài
  • kāi
  • èr
  • xiǎo
  • bàn
  •  今天,蘿崗區在開發區二小舉辦
  • 閱讀全文

   緊張的英語比賽

   小學生作文:緊張的英語比賽
   作文字數:543
   作者:趙蕊
  •  
  •  
  • jǐn
  • zhāng
  • de
  • yīng
  • sài
  •  
  •  
  •  緊張的英語比賽 
  •  
  •  
  •  
  • zhào
  • ruǐ
  •  
  •  
  •  趙蕊 
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • shì
  •  
  • liù
  •  
  • ér
  • tóng
  • jiē
  •  
  • quán
  • xiàn
  •  今天是“六一”兒童節,全縣
  • 閱讀全文

   意外學到的魔術

   小學生作文:意外學到的魔術
   作文字數:377
   作者:周靖博
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  •  
  • de
  • hǎo
  • péng
  • yǒu
  • zài
  • běi
  • hǎi
  •  今天,我和爸爸的好朋友在北海
  • rèn
  • shí
  • de
  • wèi
  • shū
  • shū
  • jiā
  • chī
  • fàn
  •  
  • chī
  • wán
  • le
  • 認識的一位叔叔家里吃飯,我吃完了
  • fàn
  •  
  • rán
  • kàn
  • jiàn
  • shàng
  • yǒu
  • xiàng
  • quān
  •  
  • 飯,突然看見地上有一個橡皮圈,我
  • 閱讀全文

   教弟弟學英語

   小學生作文:教弟弟學英語
   作文字數:588
   作者:沈彤
  •  
  •  
  • hán
  • jiǎ
  •  
  • ràng
  • jiāo
  • xué
  • yīng
  •  寒假里,媽媽讓我教弟弟學英語
  •  
  • zhè
  • zhēn
  • shì
  • jiàn
  • chà
  • shì
  • ya
  • yīn
  • wéi
  • yīng
  • 。這可真是一件苦差事呀因為弟弟英
  • tài
  • hǎo
  • píng
  • cháng
  • yòu
  • yòng
  • gōng
  •  
  •  
  •  
  • 語不太好他平常又不用功。 
  • 閱讀全文

   提心吊膽的英語課

   小學生作文:提心吊膽的英語課
   作文字數:470
   作者:賈銘
  •  
  •  
  • yīng
  •  英語課
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • xià
  • sān
  • jiē
  • shì
  • men
  • bān
  • de
  • yīng
  •  今天下午第三節課是我們班的英
  •  
  • lǎo
  • shī
  • jìn
  • jiāo
  • shì
  • mén
  •  
  • jiù
  • gǎn
  • jiào
  • lǎo
  • shī
  • 語課。老師一進教室門,就感覺老師
  • 閱讀全文

   么么公主(英語)

   小學生作文:么么公主(英語)
   作文字數:879
   作者:裴新梅
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •         
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •         
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •         
  • 閱讀全文

   一堂別開生面的英語課

   小學生作文:一堂別開生面的英語課
   作文字數:1033
   作者:葉賢
  •  
  •  
  • jiā
  • huān
  • shàng
  • yīng
  • ma
  •  
  • huān
  •  大家喜歡上英語課嗎?我可喜歡
  • shàng
  • yīng
  • le
  •  
  • kèn
  • shí
  • pāi
  • qiáng
  • péi
  • duō
  • 上英語課了 裉煳一匙拍強賠疋裰碧
  •  
  • nán
  •  
  • sòng
  •  
  • luán
  • qiè
  •  
  • méi
  •  
  •  
  • ?男娜チ誦⌒灤怯⒂镅?!
  • 閱讀全文
  卓易彩票 WWW.694959.COM | www.d79839.com | WWW.4296.COM | 2506s.com | WWW.289696.COM | 01234mm.com | www.088wy.com | 2355xcom | WWW.746922.COM | 22222ylg.com | WWW.908952.COM | 20054488.com | www.348689.com | www.4996dt.com | www.35918a.com | www.2000d.cc | 7335n.com | www.flb277.com | 66300vip01.com | www.y07a.com | 008423.com | www.aj3383.com | 00117076.com | WWW.866091.COM | 33318i.com | WWW.290079.COM | www.35252v.com | www.659789.com | www.2021c.com | www.492018.com | www.3775u.com | t365r.com | www.5484c.com | 22299oo.com | WWW.214493.COM | 2613i.com | WWW.558879.COM | www.1851135.com | 22hh8331.com | WWW.463557.COM | 32126j.net | WWW.77114.COM | www.y456x.com | www.342977.com | www.77114f.com | 170160.com | WWW.755538.COM | 951201.com | www.767397.com | www.69989a.com | 1234vn.cc | WWW.899562.COM | 25288q.com | www.901175.com | www.3577.ag | 8742b.com | WWW.637455.COM | 68228v.com | www.629965.com | www.ribo23.cc | 35441555.com | WWW.799526.COM | www.6668ylg.com | 3556vip6.com | WWW.881805.COM | 2306u.com | www.178752.com | www.77114f.com | bet28q.com | www.83033i.com | www.60007w.com | 2324ttt.com | www.73166e.com | www.4331p.com | 998i.cc | WWW.99070.COM | WWW.567318.COM | www.350677.com | 56033.net | WWW.897666.COM | agg0606.com | 1483ff.com | WWW.736211.COM | 4997q.com | 78118866.com | WWW.181878.COM | www.0099xpj.net | 478.com | WWW.364328.COM | www.3066vv.com | 7811ii.com | WWW.234183.COM | www.55717l.com | 7742c.com | 541122.com | www.sxyl3.com | ee0385.com | www.923733.com | www.36582222.com | 996622bb.com | 6137c.com | WWW.388645.COM | www.99552vv.com | 8520l.com | www.745557.com | www.cb3288.com | www.cp505a.com | 3550h.com | WWW.44649.COM | www.68365w.com | 0332q.com | www.032823.com | WWW.15368.COM | www.98698d.com | 5369e.com | www.745557.com | WWW.115744.COM | www.93955c.com | 0166556.com | www.485648.com | www.yi543.com | www.33707.com | 4066bb.com | WWW.152134.COM | www.81233w.com | 22ii8332.com | sbc777.com | www.910977.com | www.jcai3.com | www.1112737.com | pp8662.com | www.356776.com | WWW.105234.COM | www.5719g.com | 8381oo.com | 4975.am | WWW.33880.COM | www.94580.cc | www.tycyl.com | kkk67890.com | 635305.com | WWW.173387.COM | www.525409.com | vns22.vip | 1624ff.com | www.399190.com | WWW.750657.COM | www.55676x.com | hh3405.com | cutepacking.com | 031999.com | WWW.770514.COM | www.78919a.com | jsjlb5.com | n72227.com | 4182r.com | WWW.469766.COM | www.292200.com | www.hjcp66.com | 3844w.com | feicai0580.com | www.890886.com | WWW.292637.COM | www.08500w.com | www.v38.me | 8381c.com | 7742tt.com | www.609814.com | WWW.903723.COM | www.68689j.com | www.bet63y.com | 3122a.com | pjshanxi.com | ca1055.com | www.403552.com | WWW.746563.COM | WWW.840006.COM | www.js8888.bet | www.751cp5.com | 57157s.com | 8522cccc.com | www.234267.com | WWW.774758.COM | www.5441n.com | www.3399nsb.com | 00665004.com | n8159.cc | 22pp145.com | P35x.com | 139234.com | www.448910.com | WWW.65284.COM | WWW.614155.COM | www.50052hh.com | www.6880pp.com | 2864i.com | 3807b.com | gg1331.com | 111122uu.com | 6hcc44.com | www.321676.com | WWW.515078.COM | WWW.841643.COM | www.59191.cc | www.0343i.com | www.50685b.com | www.js79901.com | www.8967q.com | www.55526r.com | oo2649.com | 55545k.com | 5856bb.com | 40033eee.com | 2365.com | 444365.ag | 66999193.com | 188qq33.com | www.429362.com | www.35918i.com | www.450689.com | www.904820.com | WWW.183705.COM | WWW.590714.COM | www.gczj1.com | www.4923a.com | www.265679.com | www.56011i.com | www.69567u.com | www.299764.com | www.99mgm777.com | www.bwinyz29.com | www.q3410.com | www.356062.com | www.50999q.com | www.0057a.com | 2543003.com | 123456kk.cc | 11442007.com | 3258z.com | 081753.com | 588ggg.cc | www.c44zz.com | www.n32939.com | www.p9478.com | www.jjjj004.com | hgw168e.com | wxyxqy.com | 63963333.com | www.999jyh.com | www.80188r.com | www.2776.cc | www.32031l.com | www.4058nn.com | www.07679j.com | www.97828c.vip | www.868557.com | www.61233x.com | www.8667s.com | www.91233m.com | www.5522x.cc | WWW.819303.COM | WWW.152399.COM | WWW.472007.COM | WWW.777092.COM | WWW.243643.COM | WWW.801896.COM | WWW.189732.COM | WWW.866638.COM | www.902257.com | www.538699.com | www.375916.com | 567847.com | 272uu.net | 66119193.com | 4590hh.com | 6175oo.com | www.dzcp4444.com | www.3w111.com | www.yun876.com | www.07hc.com | WWW.476848.COM | WWW.788062.COM | www.599464.com | 484848aa.com | 0600c.cc | bet22222.com | 655661133.com | 2595s.com | www.7415hh.com | www.75600d.com | www.81233cc.com | WWW.135504.COM | WWW.478543.COM | www.312102.com | 2616.com | 3522pp.com | 3245e.com | 702265.com | 272x.net | www.js56771.com | www.08588j.com | WWW.234115.COM | WWW.175061.COM | www.505518.com | 2455w.com | byca18.com | 61326655.com | www.1168t.com | www.4809e.com | www.3479i.com | WWW.690993.COM | WWW.319400.COM | www.178329.com | 78115588.com | 1724444.com | 38989b.com | www.bet63y.com | www.84499q.com | WWW.692448.COM | WWW.742637.COM | kkk3405.com | 2381yyy.com | WWW.23058.COM | WWW.846559.COM | WWW.745411.COM | 880128.com | pj677s.com | 00226132.com | www.7920h.com | WWW.776445.COM | WWW.192119.COM | www.37449a.com | jsjlb9.com | 8294l.com | www.b3846.com | www.1035s.com | WWW.801526.COM | www.196203.com | 9737qq.me | hgw7745.com | www.55070k.com | www.1368g.cc | WWW.59935.COM | 5622r.com | 9994cc15.com | www.yjxxelxx.com | WWW.145979.COM | www.444602.com | 00774yy.com | 61828.org | www.ampj3432.com | WWW.505582.COM | ssl.bet | 23599l.com | www.1429d1.com | www.yw344.com | www.500599a.com | bbb7570.com | 3513.com | www.0622qqq.com | WWW.65748.COM | www.357173.com | 7686l.com | www.922908.com | www.53wcp.com | www.652623.com | 38989h.com | www.c7205.com | www.w695.com | www.371957.com | cp088z.com | www.9737zz.me | WWW.778209.COM | www.269913.com | 99662007.com | www.81508.com | WWW.15048.COM | jc567890.com | 998k.cc | www.581137.com | WWW.280896.COM | phpwind.net | 588ylw.com | www.37266m.com | WWW.659158.COM | 1389.com | 66066.com | www.3tdc.com | www.253529.com | n1915.com | www.6421.com | WWW.235797.COM | 7989m.com | www.fcff1.com | www.54968g.com | bwinmmm.com | WWW.888449.COM | www.359500.com | x86226.com | www.sx13997.com | WWW.791157.COM | 788.cc | www.118.ceo | WWW.667209.COM | 9464002.com | www.8882hj.com | WWW.818827.COM | www.62118e.com | 8f06.com | www.5854m.cc | www.3438.cc | 8037vvv.com | www.80075m.com | www.392477.com | 0011.se | www.36166y.com | www.989447.com | g1915g.com | www.4331h.com | www.781367.com | 38244p.com | www.yh9877.com | WWW.279448.COM | bmw8077.com | www.4520088.com | www.935026.com | 4255j.com | www.51515y.com | www.646377.com | 8381t.com | www.1035l.com | 16797a.com | x48p.com | WWW.716209.COM | 70661.com | www.9187d.com | www.848766.com | 77000.com | www.60007j.com | www.66653e.com | 1591xxx.com | WWW.845680.COM | 1634v.com | www.x55789.com | www.500770.com | 9149y.com | WWW.213951.COM | 234906.com | www.66074.com | www.576590.com | 8977tt.com | WWW.668450.COM | 48139.com | www.883399h.com | www.909361.com | 702215.com | WWW.306619.COM | 75991b.com | www.13434d.com | www.068639.com | www.5360fj.com | WWW.421884.COM | 7555y.com | WWW.840662.COM | 3245l.com | www.0343u.com | www.003561.com | www.50999d.com | WWW.899639.COM | 22332007.com | WWW.33190.COM | 333pj8.cc | www.2109o.com | 56988c.vip | www.9989589.com | m.360619.com | www.00778k.com | www.740707.com | xpj66666.vip | WWW.873004.COM | 86811o.com | WWW.115378.COM | 4995g.com | WWW.620624.COM | giscrocodile.com | www.9818.cc | 80850e.com | www.43818s.com | 83golf.com | www.ya2019i.com | 4260022.com | www.6889796.com | 20188i.com | www.1764g.com | www.230333.com | www.9895r.com | www.202880.com | www.1hg6668.com | www.444739.com | www.00772o.com | www.540377.com | www.16181z.com | www.456639.com | www.00772h.com | www.423770.com | www.4136o.com | www.196902.com | www.88000xpj.com | www.342877.com | www.678js999.com | 129111.com | www.yz7706.com | 5804r.com | www.2418p.com | 555777.net | www.52303t.com | youfa111.vip | www.qmfc7.com | shen5588.com | WWW.362239.COM | 98955t.com | WWW.126070.COM | 6218.com | www.296676.com | www.38775tt.com | 2626xpj.com | www.z77929.com | 4270jj.com | WWW.667933.COM | 01234vvv.com | WWW.454696.COM | 7893w40.com | www.550247.com | www.73990s.com | 61323388.com | www.35733.com | 53166g.com | WWW.609404.COM | LXYL350.com | www.771245.com | www.704908.com | 996622aa.com | www.5441z.com | 7599r.com | WWW.234175.COM | 3121j.com | WWW.517276.COM | www.biying990vip.com | 6hcc44.com | www.6832e.com | 2636.cc | WWW.272093.COM | www.90305d.com | www.137101.com | www.86339g.com | 3844h.com | WWW.508535.COM | 73055u.com | www.976868.com | www.6687c.com | 3822m.com | WWW.171572.COM | 76886b.com | www.550274.com | www.7004.com | 8881480.com | WWW.524536.COM | www.99113w.com | www.335247.com | www.kywns.205115.com | WWW.836077.COM | 023932.com | www.218291.com | 206402.com | WWW.628163.COM | www.258120.com | WWW.252499.COM | 61328800.com | WWW.560448.COM | www.52303j.com | www.89599y.com | 26789.com | ylzz300.com | www.197093.com | WWW.730014.COM | www.3126f.com | www.b063801.com | 5589h.com | mgm3242.co | 38770.com | WWW.111457.COM | WWW.687841.COM | www.048181.com | www.s456x.com | 72345.com | 32x1.com | www.8555.hk | WWW.871405.COM | WWW.642933.COM | www.337756.com | www.5446ee.com | 201877880.com | 3467i.com | 0214vip.com | www.786819.com | WWW.195853.COM | www.8667g.com | www.6880.com | 78111133.com | xym97.com | 9j0033.com | 4907.com | www.622230.com | WWW.111803.COM | www.c1636.com | www.6889785.com | www.5220666.com | 8827zz.com | 1624ff.com | 23789.com | www.296180.com | WWW.152621.COM | WWW.556040.COM | www.16878c.com | www.877579.com | www.58665l.com | 28839o.com | 0234nn.com | zhcp21.com | 91838.com | www.573667.com | WWW.769061.COM | WWW.686085.COM | www.2875r.com | www.714445.com | www.7225h.com | dafa7575.com | 2383qq.com | 918tx.com | 35442444.com | 2757m.com | yp888.com | www.550419.com | WWW.508026.COM | WWW.409183.COM | WWW.404143.COM | www.73166.com | www.28891j.com | www.33678gg.com | www.456669.com | 518cp00.com | 33382gg.com | ooo67890.com | 3846j.com | 728eee.com | yin2222.com | 300tuz.com | www.103658.com | www.718568.com | WWW.745422.COM | WWW.456142.COM | WWW.35978.COM | www.mcw4.com | www.00840d.com | www.954321k.com | www.9187u.com | www.513950.com | www.dzj0660.com | www.qmc0044.com | 2709u.com | sss5682.com | wuxixhh.com | 677070.com | 54146644.com | 61789j.com | 0332z.com | j15ee.com | 658pj.com | 8003.com | blr3033.com | 00119193.com | 5350.com | 55009193.com | 3616q.com | tz757.com | 08820099com | 32126l.net | feicai0510.com | 4165b.com | zb6288.com | 93936t.com | 69444477.com | bb1331.com | 9464005.com | 4037.com | 7508u.com | 2127oo.com | 2459c.com | 5019kzc.com | 8159ss.cc | lll3405.com | jj67890.com | 808cp.org | w35151.com | 30006q.com | LXYL364.com | 1770x.com | www.356063.com | www.0055xpj.net | www.bwinyz07.com | www.5557795.com | www.3434ccc.com | www.hg4442.com | www.68203g.com | www.39500hh.com | www.39669.cc | www.hy2733.com | WWW.253296.COM | WWW.585691.COM | WWW.255694.COM | WWW.739527.COM | WWW.531466.COM | www.939809.com | www.495770.com | www.068625.com | 88dd88.com | 33567i.com | 9694k.com | ll00558.com | 22098x.com | vv8825.com | hggjtg15.com | www.9737rr.com | www.60886d.com | www.392518.com | www.60108f.com | www.c143.vip | WWW.50515.COM | WWW.618475.COM | WWW.496401.COM | www.399190.com | www.hk58846.com | 4503.com | rr38648.cc | nnn3405.com | l277.com | www.68058888.com | www.00778e.com | www.hd8671.com | www.5522p.cc | WWW.140417.COM | WWW.321440.COM | WWW.263582.COM | www.300388.com | 701679.com | 15856x.com | 4018u.com | 26444j.com | www.sscb00.cc | www.xpj3133.net | www.61233d.com | WWW.130363.COM | WWW.362087.COM | www.998786.com | www.68568o.com | 33382kk.com | bllyuepu.cn | 37570f.com | www.dd55826.com | www.122662.com | www.8667v.com | WWW.471144.COM | WWW.297799.COM | www.283550.com | 7141kk.com | caipiao99.com | m77304.com | www.30hga.com | www.9996tt.com | www.hm2299.com | WWW.817452.COM | www.840202.com | goodmgm.com | 932367.com | man153.com | www.88166b.com | www.hd8678.com | WWW.271259.COM | WWW.658994.COM | www.299695.com | 88807.com | xd2016.com | www.z4042.com | www.amjs119.com | www.fz34.com | WWW.506691.COM | www.187135.com | 7894g.com | fuli1.com | www.85jsjs.com | www.xj456789.com | WWW.400243.COM | WWW.702056.COM | iw77.com | bet22222.com | bb3189.com | www.42070010.com | www.tlcp3.com | WWW.37323.COM | www.77803u.com | bet365bet365005.com | 6150c.com | www.80188s.com | www.5086w.com | WWW.225542.COM | www.033253.com | 80892pp.com | gc.cc | www.130013.com | www.cb7188.com | WWW.621155.COM | cdwb.com | js89y.vip | www.20199dd.com | www.aa355.com | WWW.461377.COM | www.7240s.com | www.9422j.com | WWW.683005.COM | www.549677.com | 77vns8.com | 9737003.com | www.78680m.com | WWW.333639.COM | www.912339.com | 3122qq.com | x33a.vip | www.77201.com | WWW.863272.COM | www.622207.com | 6112hh.com | 3049s.com | www.55545k.com | WWW.335399.COM | www.66653i.com | 6q604.com | www.6776ee.com | www.9205b.com | WWW.490357.COM | 44pp8332.com | 2905.com | www.9187m.com | WWW.905452.COM | www.kc88y.com | 666365.bet | 8742a.com | www.99788l.com | WWW.333000.COM | bwin8a.com | 7599cc.com | www.m32031.com | WWW.394234.COM | www.507381.com | 748o.com | www.450098.com | www.1368i.cc | www.985026.com | hb9788.com | www.jjjj006.com | www.8667g.com | WWW.151302.COM | 3846m.com | 69990p.com | www.08500w.com | WWW.495898.COM | 66000.com | www.c44vv.com | www.87gcw.com | www.799497.com | 76543d.com | www.69jsjs.com | WWW.908727.COM | www.328806.com | oo67890.com | www.62979c.com | WWW.50026.COM | xianboba.co | 3301866.com | www.ya2019f.com | WWW.489378.COM | 9420v.com | 1592x.com | www.qmkl9.com | www.401268.com | 4445.ag | www.12136y.com | WWW.16405.COM | 6363uu.com | 1594.com | www.cp9829.com | www.173225.com | 0076556.com | www.6889773.com | WWW.790096.COM | yahu167.com | www.472705.com | WWW.195373.COM | 10000hot.com | hg91778.com | www.10380.cc | www.570831.com | 66006.com | www.9187k.com | WWW.23776.COM | 0789.com | www.829797b.com | WWW.824899.COM | yabo.vip | 1144011.com | www.ct8833.com | www.33598o.com | 32126f.net | www.21202f.com | www.463552.com | 2998j.com | www.77016.net | www.803243.com | 67890qqq.com | www.165888.com | WWW.900527.COM | 463.cm | www.3775u.com | WWW.570359.COM | 9646c.com | www.q98478.com | WWW.578252.COM | hg0068s.com | www.55238g.com | www.937016.com | 4136f.com | www.3zq01.com | www.866546.com | 4369.com | www.73166j.com | www.461770.com | 52599a.com | www.1368n.cc | www.34656.com | 22296pp.com | WWW.688264.COM | yh777.com | www.8967o.com | WWW.439958.COM | dzj15.com | www.xpj8896.com | WWW.585575.COM | 4340g.com | www.81233r.com | www.130883.com | 518cp66.com | WWW.644838.COM | 6220zz.com | www.7334f.com | WWW.784301.COM | 538vns.cc | www.025155.com | www.558610.com | 61329977.com | WWW.469727.COM | feicai0475.com | www.bet63f.com | WWW.268122.COM | 4461d.com | www.87096.com | 14855.cc | www.56655a.com | WWW.110463.COM | 00778u.com | www.pj56h.com | www.001857.com | 23233f.com | WWW.253477.COM | 6363b.com | www.ag.hg3005.com | www.301667.com | 5446y.com | WWW.632448.COM | 22995144.com | www.68682m.com | www.097779.com | www.90665.com | WWW.754692.COM | 5414.com | www.22qxc.com | 500000816.com | www.73990w.com | www.673290.com | 3225t.com | WWW.124442.COM | n888101.com | www.66652l.com | tm8822.com | www.bwinyz19.com | www.216777aa.com | 61326611.com | WWW.292654.COM | 3614c.com | www.50052b.com | 5804r.com | www.496408.com | www.602472.com | 5756988.com | WWW.637171.COM | 67890aa.com | www.cf9908.com | 19927.com | www.60798.com | 7720x.com | www.0007795.com | www.505170.com | www.938m.cc | WWW.502988.COM | 8449zz.com | WWW.53583.COM | 8381hh.com | www.cp3.mobi | 78249.com | www.55885l.com | 3245i.com | www.hg9388.xyz | www.4253.com | www.j7764.com | www.548477.com | www.n948n.com | WWW.111563.COM | zhcp05.com | WWW.272896.COM | a2146.com | WWW.43576.COM | 5350u.com | WWW.31301.COM | rbbet22.com | www.2875x.com | 2373e.com | www.3080.com | 22999193.com | www.2418u.com | 55331t.com | www.amjs3456.com | kj12.com | www.087p.com | www.092222.com | www.ag5555.com | www.m.cp533pc.vip | www.4136w.com | www.393860.com | www.1118084.com | www.587344.com | www.974090.com | www.785803.com | www.808888h.com | www.756202.com | www.99113e.com | www.621316.com | www.r3065.com | www.610181.com | www.89599r.com | www.401287.com | www.185141.com | www.108013.com | www.88325d.com | www.23722.com | www.yyy10000.com | jm66.app | www.drf1.net | 4195599.com | www.50989g.com | 5478w.com | www.c6097.com | 3685u.com |