<optgroup id="w2uiu"></optgroup>
<menu id="w2uiu"><tt id="w2uiu"></tt></menu>
<menu id="w2uiu"><strong id="w2uiu"></strong></menu>
 • <menu id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu></menu>
  <xmp id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu>
 • <dd id="w2uiu"><nav id="w2uiu"></nav></dd>
 • 辛苦的滋味

  小學生作文:辛苦的滋味
  作文字數:626
  作者:白云飄飄
 •  
 •  
 • xīn
 • de
 • wèi
 •  
 •  
 •  辛苦的滋味 
 •  
 • 
 •  
 •  
 • men
 • měi
 • rén
 • dōu
 • shì
 • cóng
 • qīn
 • de
 •  我們每一個人都是從母親的肚子
 • chū
 • lái
 • de
 •  
 • chū
 • shēng
 • shí
 •  
 • men
 • huì
 • shēn
 • zhe
 • xiǎo
 • 里爬出來的,出生時,我們會伸著小
 • nǎo
 • dài
 • dōng
 • zhāng
 • wàng
 •  
 • duì
 • zhè
 • shēng
 • de
 • shì
 • jiè
 • 腦袋東張西望,對這個陌生的世界無
 • hǎo
 •  
 •  
 •  
 • 比好奇。 
 •  
 •  
 • men
 • de
 • dàn
 • shēng
 • duì
 • shì
 • zhǒng
 • kuài
 •  
 •  我們的誕生對媽媽是一種快樂,
 • shì
 • zhǒng
 •  
 • tián
 • de
 • dān
 •  
 •  
 • yīn
 • wéi
 • men
 • 也是一種“甜蜜的負擔”,因為我們
 • de
 • huì
 • gèng
 • jiā
 • de
 • láo
 • lèi
 •  
 • yào
 • huā
 • gèng
 • duō
 • de
 • shí
 • 的媽媽會更加的勞累,要花更多的時
 • jiān
 • lái
 • zhào
 • men
 •  
 • dāng
 • men
 • diǎn
 • diǎn
 • zài
 • 間來照顧我們,當我們一點點在媽媽
 • de
 • yǎng
 • xià
 • zhǎng
 • shí
 •  
 • huì
 • dǒng
 • shì
 • de
 • de
 • xiǎng
 •  
 • 的養育下長大時,也會懂事的的想:
 • yīng
 • gāi
 • wéi
 • zuò
 • xiē
 • shí
 • me
 •  
 •  
 •  
 • 我應該為媽媽做些什么。 
 •  
 •  
 • zhōu
 •  
 • rén
 • zài
 • jiā
 •  
 •  那個周末,我一個人在家里,爸
 • dōu
 • shàng
 • bān
 • le
 •  
 • yóu
 • nián
 • de
 • zuò
 • 爸媽媽都上班了。由于一年級的作業
 • hěn
 • shǎo
 •  
 • zǎo
 • zǎo
 • de
 • jiù
 • xiě
 • wán
 • le
 •  
 • zài
 • jiā
 • tǐng
 • 很少,我早早的就寫完了,在家里挺
 • liáo
 • de
 •  
 • shì
 •  
 • jiù
 • shū
 • jià
 • de
 • shū
 • chū
 • 無聊的,于是,就把書架里的書拿出
 • lái
 • zài
 • fàng
 • jìn
 •  
 • jiù
 • zhè
 • me
 • fǎn
 • fǎn
 •  
 • 來再放進去,就這么反反復復地,不
 • zhī
 • guò
 • le
 • duō
 • zhǎng
 • shí
 • jiān
 •  
 • gǎn
 • jiào
 • yǒu
 • diǎn
 • è
 • 知過了多長時間。我感覺肚子有點餓
 • le
 •  
 • shì
 • jiù
 • dào
 • chù
 • zhǎo
 • chī
 • de
 • dōng
 •  
 • zài
 • jiā
 • 了,于是就到處找吃的東西。我在家
 • fān
 • tiān
 •  
 • jiù
 • zhī
 • fān
 • chū
 • le
 • bāo
 • fāng
 • biàn
 • miàn
 • 里翻天覆地,就只翻出了一包方便面
 •  
 • lián
 • máng
 • chāi
 • kāi
 • jiù
 • yào
 • chī
 •  
 • píng
 • shí
 • kàn
 • dào
 • ,我連忙拆開就要吃,可平時看到媽
 • dōu
 • shì
 • yòng
 • shuǐ
 • pào
 • hòu
 • cái
 • chī
 • de
 •  
 • gàn
 • cuì
 • shì
 • 媽都是用水泡后才吃的,干脆我也試
 • shì
 • ba
 •  
 •  
 •  
 • 試吧! 
 •  
 •  
 • duān
 • nuǎn
 • píng
 •  
 • dǎo
 • jìn
 • fàng
 • le
 • fāng
 • biàn
 • miàn
 • de
 •  我端起暖瓶,倒進放了方便面的
 • wǎn
 •  
 • jiā
 • le
 • hǎo
 • duō
 • zhuó
 • liào
 •  
 • jiǎo
 • bàn
 • hòu
 •  
 • děng
 • 碗里,加了好多酌料,攪拌后,我等
 • le
 •  
 • duān
 • wǎn
 • jiù
 • chī
 •  
 • dàn
 • méi
 • xiǎng
 • dào
 • tài
 • 不及了,端起碗就吃。但沒想到它太
 • tàng
 • le
 •  
 • fǎn
 • shè
 • xìng
 • de
 • dòng
 • zuò
 • jiù
 • shì
 • sōng
 • kāi
 • 燙了,我反射性的動作就是把它松開
 •  
 • zhèng
 • hǎo
 • kòu
 • zài
 • le
 • de
 • shēn
 • shàng
 •  
 • jiàn
 • shì
 • hǎo
 • ,正好扣在了我的身上。我見勢不好
 •  
 • lián
 • máng
 • shēn
 •  
 • hǎo
 • róng
 • gàn
 • ,連忙起身去洗衣服。好不容易洗干
 • jìng
 • le
 •  
 • liàng
 • zài
 • chuāng
 • wài
 •  
 • jiā
 • shōu
 • 凈了,我把衣服晾在窗外,把家里收
 • shí
 • gàn
 • jìng
 •  
 • gāng
 • sōng
 • le
 • kǒu
 •  
 • zhǔn
 • bèi
 • xiū
 • shí
 • 拾干凈。剛松了一口氣,準備休息時
 •  
 • rán
 •  
 • tīng
 • dào
 • wài
 • miàn
 • yǒu
 •  
 •  
 • ,忽然,我聽到外面有“劈里啪啦”
 • de
 • shēng
 • yīn
 •  
 • ò
 •  
 • yuán
 • lái
 • xià
 • le
 •  
 • wǎng
 • chuāng
 • wài
 • 的聲音,哦,原來下雨了,我往窗外
 • kàn
 •  
 • xiǎo
 • zài
 • chuāng
 • tái
 • shàng
 • qiāo
 • zhe
 • jiē
 • pāi
 •  
 • zài
 • 一看,小雨在窗臺上敲打著節拍,在
 • fáng
 • dǐng
 • shàng
 • yǎn
 • zòu
 • chū
 • dòng
 • rén
 • yōu
 • měi
 • de
 •  
 • tīng
 • 房頂上演奏出動人優美的曲子。我聽
 • de
 • zhèng
 •  
 •  
 • rán
 •  
 • jiào
 • lái
 •  
 •  
 • 的正入迷,,忽然,我大叫起來:“
 • huì
 • zhè
 • me
 • qiǎo
 • ba
 •  
 •  
 •  
 • gǎn
 • jǐn
 • pǎo
 • jìn
 • fáng
 • jiān
 • 不會這么巧吧!?”我趕緊跑進房間
 •  
 • kāi
 • chuāng
 •  
 •  
 • xīn
 • xīn
 • liàng
 • de
 • ,打開窗戶,“我辛辛苦苦晾的衣服
 •  
 • zěn
 • me
 • qián
 • gèng
 • shī
 • le
 •  
 •  
 • shí
 • fèn
 • sàng
 • ,怎么比以前更濕了?”我十分沮喪
 •  
 •  
 •  
 • 。 
 •  
 •  
 •  
 • kàn
 • lái
 • jiā
 • zhǎng
 • men
 • zhēn
 • róng
 •  
 •  
 •  
 • zhè
 •  “看來家長們真不容易啊!”這
 • shì
 • zài
 • cháng
 • guò
 • xīn
 • de
 • wèi
 • hòu
 • xià
 • chū
 • de
 • jié
 • lùn
 • 是我在嘗過辛苦的滋味后下出的結論
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 。  
   
  無注音版:
   
    辛苦的滋味
   
   
    我們每一個人都是從母親的肚子里爬出來的,出生時,我們會伸著小腦袋東張西望,對這個陌生的世界無比好奇。
   
    我們的誕生對媽媽是一種快樂,也是一種“甜蜜的負擔”,因為我們的媽媽會更加的勞累,要花更多的時間來照顧我們,當我們一點點在媽媽的養育下長大時,也會懂事的的想:我應該為媽媽做些什么。
   
    那個周末,我一個人在家里,爸爸媽媽都上班了。由于一年級的作業很少,我早早的就寫完了,在家里挺無聊的,于是,就把書架里的書拿出來再放進去,就這么反反復復地,不知過了多長時間。我感覺肚子有點餓了,于是就到處找吃的東西。我在家里翻天覆地,就只翻出了一包方便面,我連忙拆開就要吃,可平時看到媽媽都是用水泡后才吃的,干脆我也試試吧!
   
    我端起暖瓶,倒進放了方便面的碗里,加了好多酌料,攪拌后,我等不及了,端起碗就吃。但沒想到它太燙了,我反射性的動作就是把它松開,正好扣在了我的身上。我見勢不好,連忙起身去洗衣服。好不容易洗干凈了,我把衣服晾在窗外,把家里收拾干凈。剛松了一口氣,準備休息時,忽然,我聽到外面有“劈里啪啦”的聲音,哦,原來下雨了,我往窗外一看,小雨在窗臺上敲打著節拍,在房頂上演奏出動人優美的曲子。我聽的正入迷,,忽然,我大叫起來:“不會這么巧吧!?”我趕緊跑進房間,打開窗戶,“我辛辛苦苦晾的衣服,怎么比以前更濕了?”我十分沮喪。
   
    “看來家長們真不容易啊!”這是我在嘗過辛苦的滋味后下出的結論。
    

   老師您辛苦了

   作文字數:283
   作者:黃帥
  •  
  • chū
  • chù
  •  
  •  
  •  
  •  
  • men
  • yàn
  • shān
  • de
  • lǎo
  • shī
  • dōu
  • 出處  我們燕子山的老師都
  • fēi
  • cháng
  • ǎi
  • qīn
  •  
  • hǎo
  • xiàng
  • men
  • de
  • 非常和藹可親,她好象我們的媽媽一
  • yàng
  • měi
  • tiān
  • jiāo
  • dǎo
  • péi
  • men
  •  
  •  
  • 樣每天教導培育我們。 
  • 閱讀全文

   媽媽辛苦了

   作文字數:406
   作者:武廣廳
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • měi
  • tiān
  • dōu
  • yào
  • gàn
  • hěn
  • duō
  • jiā
  •   每天媽媽都要干很多家務
  •  
  • hái
  • yào
  • ?
  • dǎo
  • xué
  •  
  • ,還要輔導我學習。
  •  
  •  
  • xīng
  • tiān
  • xià
  •  
  • zhèng
  • zài
  • kàn
  • diàn
  • shì
  •  
  • kàn
  •  星期天下午,我正在看電視,看
  • 閱讀全文

   媽媽,您辛苦了!

   作文字數:868
   作者:余嘯
  •  
  •  
  •  
  • sān
  • jiē
  • kuài
  • yào
  • dào
  • le
  •  
  • lǎo
  • shī
  • shuō
  •  三八婦女節快要到了,老師說
  •  
  •  
  • sān
  • jiē
  • shì
  • hái
  • duì
  • biǎo
  • shì
  • gǎn
  • :“三八婦女節是孩子對媽媽表示感
  • ēn
  • de
  •  
  • měi
  • hái
  • dōu
  • yào
  • zuò
  • tiē
  • shēn
  • 恩的日子,每個孩子都要做媽媽貼身
  • 閱讀全文

   你們辛苦了

   作文字數:174
   作者:程雨薇
  •  
  • xiǎo
  • xué
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  •  
  •  
  • ?
  • de
  • zhèn
  • yǐn
  • 小學作文  四川的大地震引
  • le
  • shì
  • jiè
  • bāng
  • zhù
  • 發了世界幫助
  •  
  •  
  •  
  • zài
  • diàn
  • shì
  • shàng
  • kàn
  • dào
  • le
  • duō
  • hái
  • shī
  •  我在電視上看到了許多孩子失
  • 閱讀全文

   老師,您辛苦了

   作文字數:268
   作者:天使隊長
  •  
  •  
  •  
  •  
  • shì
  • shuí
  • jiāo
  • le
  • men
  •  
  •   是誰教育了我們?
  • shì
  • shuí
  • jiāo
  • huì
  • le
  • men
  • gǎn
  • ēn
  •  
  • 是誰教會了我們感恩?
  • shì
  • shuí
  • jiāo
  • men
  • yào
  • yǒu
  • ài
  •  
  • 是誰教我們要有愛?
  • 閱讀全文

   老師,您辛苦了!

   作文字數:2031
   作者:張健
  •  
  • zhàn
  • zhǎng
  •  
  •  
  •  
  •  
  • shì
  • shuí
  •  
  • zhī
  • de
  • men
  • 站長 :。 是誰-把無知的我們
  • lǐng
  • jìn
  • kuān
  • ?
  • de
  • jiāo
  • shì
  •  
  •  
  • 領進寬敞的教室, 
  • jiāo
  • gěi
  • men
  • fēng
  • de
  • zhī
  • shí
  •  
  •  
  • 教給我們豐富的知識? 
  • 閱讀全文

   城市的美容師,您辛苦了

   作文字數:325
   作者:aa雨雨
  •  
  •  
  •  
  •  
  • chéng
  • shì
  • de
  • měi
  • róng
  • shī
  •  
  • nín
  • xīn
  • le
  •   城市的美容師,您辛苦了
  •  
  •  
  •  
  • tiān
  • chū
  • de
  • lěng
  •  
  • cóng
  • tóng
  • xué
  • jiā
  • huí
  •  天出奇的冷,我從同學家里回
  • lái
  •  
  • suō
  • zhe
  • zǒu
  • dào
  • jiā
  •  
  • rén
  • dōu
  • 來,縮著脖子走到家里。大人都去打
  • 閱讀全文

   老師,您辛苦了

   作文字數:438
   作者:潛露銚
  •  
  • zhàn
  • zhǎng
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • lǎo
  • shī
  •  
  • nín
  • xīn
  • le
  • 站長 :。  老師,您辛苦了
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 閱讀全文

   媽媽的辛苦

   作文字數:358
   作者:任暢航
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • xīn
  •  
  •  
  •    媽媽的辛苦 
  •  
  •  
  •  
  • nián
  • yuè
  •  
  •  
  •  
  • xīng
  • sān
  •  
  • qíng
  •  
  •  
  •  年月日  星期三 晴 
  •  
  •  
  •  
  • de
  • gōng
  • zuò
  • shì
  • zhàn
  • zhe
  • de
  •  
  • yīn
  •  我媽媽的工作不是站著的,因
  • 閱讀全文

   辛苦的張老師

   作文字數:611
   作者:唐欣迪
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • men
  • yǒu
  • wèi
  • xīn
  • de
  •     我們有位辛苦的語
  • wén
  • lǎo
  • shī
  •  
  • xìng
  • zhāng
  •  
  • zhāng
  • lǎo
  • shī
  • zhe
  • tóu
  • 文老師,她姓張。張老師披著一頭烏
  • hēi
  • liàng
  • de
  • zhǎng
  •  
  • jià
  • zhe
  • jìn
  • shì
  • yǎn
  • jìng
  •  
  • 黑發亮的長發,架著一副近視眼鏡,
  • 閱讀全文

   老師,我想對您說----您辛苦了!

   作文字數:855
   作者:董五合
  •  
  •  
  •  
  •  
  • shì
  • míng
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • nián
  • de
  • xué
  • shēng
  •   我是一名小學三年級的學生
  • le
  •  
  • men
  • bān
  • zhǔ
  • rèn
  • zhèng
  • lǎo
  • shī
  • cóng
  • jìn
  • xiǎo
  • xué
  • 了,我們班主任鄭老師從我進入小學
  • nián
  • shí
  • jiù
  • dān
  • rèn
  • de
  • bān
  • zhǔ
  • rèn
  •  
  • zài
  • xiàng
  • 一年級時起就擔任我的班主任,在相
  • 閱讀全文

   我和媽媽比辛苦

   作文字數:529
   作者:鄭宇哲
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xīn
  •  
  •  
  •    我和媽媽比辛苦 
  •  
  •  
  • cóng
  • shū
  • lái
  •  
  • měi
  • tiān
  • dōu
  • hěn
  •  自從我讀書以來,每天都起得很
  • zǎo
  •  
  • chī
  • guò
  • zǎo
  • fàn
  • jiù
  • cōng
  • cōng
  • máng
  • máng
  • wǎng
  • xué
  • xiào
  • pǎo
  • 早,吃過早飯就匆匆忙忙往學校里跑
  • 閱讀全文

   談談"誰知盤中餐,粒粒皆辛苦”

   作文字數:232
   作者:馬雯靜
  •  
  •  
  •  
  •  
  • tóu
  • gǎo
  •  
  •  
  •  
  •  
  • shuí
  • zhī
  • pán
  • zhōng
  • cān
  •  
  •   投稿  “誰知盤中餐,
  • jiē
  • xīn
  •  
  • chū
  • táng
  • cháo
  • shī
  • rén
  • shēn
  •  
  • 粒粒皆辛苦”出自唐朝詩人李紳地《
  • mǐn
  • nóng
  •  
  • quán
  • shī
  • shì
  • chú
  • dāng
  •  
  • hàn
  • xià
  • 憫農》全詩是鋤禾日當午,汗滴禾下
  • 閱讀全文

   痛苦的抉擇

   小學生作文:痛苦的抉擇
   作文字數:949
   作者:張天苗
  •  
  • jīn
  • tiān
  • xià
  • jiē
  •  
  • lǎo
  • shī
  • xiào
  • 今天下午第四節課,老師笑瞇瞇地
  • zǒu
  • jìn
  • jiāo
  • shì
  •  
  • lǎo
  • shī
  • shuō
  •  
  •  
  • tóng
  • xué
  • men
  •  
  • jīn
  • tiān
  • 走進教室,老師說:“同學們,今天
  • men
  • lái
  • zuò
  • yóu
  •  
  •  
  • tīng
  • dào
  • zhè
  • xiāo
  • 我們來做一個游戲。”一聽到這個消
  • 閱讀全文

   媽媽,女兒知道您辛苦了!

   小學生作文:媽媽,女兒知道您辛苦了!
   作文字數:931
   作者:王美蘇
  •  
  • ér
  • zhī
  • dào
  • nín
  • xīn
  • le
  •  
  • 媽媽,女兒知道您辛苦了!
  •  
  • jìn
  • yún
  • xiàn
  •  
  • shuǐ
  • nán
  • xiǎo
  • xué
  •  
  • liù
  • ?
  •  
  • bān
  •  
  • 縉云縣 水南小學 六(一)班 
  • wáng
  • měi
  •  
  • 王美蘇 
  • 閱讀全文

   農民伯伯辛苦了

   小學生作文:農民伯伯辛苦了
   作文字數:308
   作者:李語檬
  • nóng
  • mín
  • xīn
  • le
  •  
  • 農民伯伯辛苦了 
  •  
  • chūn
  • tiān
  • nóng
  • mín
  • yào
  • zhǒng
  •  
  • qiū
  • tiān
  • nóng
  • mín
  • 春天農民伯伯要種地,秋天農民伯
  • men
  • hái
  • yào
  • shōu
  •  
  • men
  • jiā
  • zhī
  • dào
  • nóng
  • mín
  • 伯們還要收割,你們大家知道農民伯
  • 閱讀全文

   媽媽,您辛苦了!

   小學生作文:媽媽,您辛苦了!
   作文字數:415
   作者:李曠世
  •  
  • nín
  • xīn
  • le
  •  
  • 媽媽,您辛苦了!
  •  
  • ?
  • xiàn
  • sēn
  • shí
  • yàn
  • xué
  • xiào
  • shuāng
  • sān
  • ?
  •  
  • bān
  • 建湖縣森達實驗學校雙語三()班
  •  
  • kuàng
  • shì
  • 李曠世
  • 閱讀全文

   作文是件很痛苦的事

   小學生作文:作文是件很痛苦的事
   作文字數:845
   作者:楊小饒
  •  
  •  
  • zuò
  • wén
  • shì
  • jiàn
  • hěn
  • tòng
  • de
  • shì
  •  
  •  
  • duō
  • xué
  • “作文是件很痛苦的事。”許多學
  • shēng
  • dōu
  • zhè
  • yàng
  • rèn
  • wéi
  •  
  • měi
  • měi
  • lǎo
  • shī
  • zhì
  •  
  • jīn
  • tiān
  • 生都這樣認為。每每老師布置“今天
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  •  
  • huà
  • wèi
  • jié
  • shù
  •  
  • jiē
  • zuǐ
  • de
  • biàn
  • shì
  • 作文……”話未結束,接嘴的便是那
  • 閱讀全文

   一件讓人辛苦的事

   小學生作文:一件讓人辛苦的事
   作文字數:319
   作者:張杭
  •  
  • yuè
  •  
  • lǎo
  • lǎo
  • zài
  • xiǎo
  • de
  • cǎo
  • cóng
  • bāng
  • 月日,我和姥姥在小區的草叢里幫
  • lǎo
  • lǎo
  • zhí
  • èr
  • xiǎo
  • shí
  • liú
  • shù
  •  
  • 姥姥移植二棵小石榴樹。
  •  
  •  
  • kāi
  • shǐ
  • huì
  •  
  • jiù
  • de
  • jīng
  •  一開始我不會挖,我就把它的莖
  • 閱讀全文

   辛苦的滋味

   小學生作文:辛苦的滋味
   作文字數:626
   作者:白云飄飄
  •  
  •  
  • xīn
  • de
  • wèi
  •  
  •  
  •  辛苦的滋味 
  •  
  • 
  •  
  •  
  • men
  • měi
  • rén
  • dōu
  • shì
  • cóng
  • qīn
  • de
  •  我們每一個人都是從母親的肚子
  • 閱讀全文

   小鳥也有苦的時候

   小學生作文:小鳥也有苦的時候
   作文字數:383
   作者:21547
  •  
  •  
  • xiǎo
  • niǎo
  • yǒu
  • de
  • shí
  • hòu
  •  
  •  
  •  小鳥也有苦的時候 
  •  
  • 
  •  
  •  
  • qīng
  • chén
  •  
  • gāng
  • chuáng
  •  
  • jiù
  • yǒu
  • zhī
  • xiǎo
  • niǎo
  •  清晨,我剛起床,就有幾只小鳥
  • 閱讀全文

   小鳥也有苦的時候

   小學生作文:小鳥也有苦的時候
   作文字數:186
   作者:哦ON
  •  
  •  
  • qīng
  • chén
  •  
  • gāng
  • chuáng
  •  
  • jiù
  • yǒu
  • zhī
  • xiǎo
  • niǎo
  •  清晨,我剛起床,就有幾只小鳥
  • fēi
  • lái
  •  
  • luò
  • zài
  • chuāng
  • wài
  • de
  • zhāng
  • shù
  • shàng
  •  
  • dāng
  • zuò
  • 飛來,落在窗外的大樟樹上。當我坐
  • zài
  • chuāng
  • qián
  • zuò
  • zuò
  • shí
  •  
  • xiǎo
  • niǎo
  • zài
  • shù
  • zhī
  • shàng
  • cuàn
  • lái
  • 在窗前做作業時,小鳥在樹枝上竄來
  • 閱讀全文

   勞動的辛苦

   小學生作文:勞動的辛苦
   作文字數:290
   作者:涂康
  •  
  •  
  • xīng
  • tiān
  • xià
  •  
  • kàn
  • jiàn
  • le
  • xué
  • xiào
  • de
  • lóu
  •  星期天下午,我看見了學校的樓
  • yǒu
  • hěn
  • duō
  • shā
  •  
  • jiù
  • men
  • sǎo
  • de
  • gàn
  • gàn
  • 梯有很多沙子,我就把它們掃的干干
  • jìng
  • jìng
  •  
  •  
  •  
  • 凈凈。 
  • 閱讀全文

   辛苦的農民(看圖寫話)

   小學生作文:辛苦的農民(看圖寫話)
   作文字數:253
   作者:曹晨凱
  •  
  •  
  • xīn
  • de
  • nóng
  • mín
  •  
  • kàn
  • xiě
  • huà
  •  
  •  
  •  
  •  辛苦的農民(看圖寫話) 
  •  
  •  
  •  
  • cáo
  • chén
  • kǎi
  •  
  •  
  • èr
  • nián
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  曹晨凱 (二年級)  
  •  
  •  
  •  
  • xià
  • tiān
  • de
  • zhōng
  •  
  • tài
  • yáng
  • xiàng
  •  一個夏天的中午,太陽像一個
  • 閱讀全文

   讓我痛苦的一件事

   小學生作文:讓我痛苦的一件事
   作文字數:153
   作者:未知
  •  
  •  
  • shēn
  • le
  •  
  • tǎng
  • zài
  • chuáng
  • shàng
  • fān
  • lái
  •  夜深了,我躺在床上翻來覆去地
  • shuì
  • zhe
  •  
  • xīn
  • zhōng
  • zǒng
  • xiǎng
  • zhe
  • wéi
  • shí
  • me
  • néng
  • rèn
  • 睡不著,心中總想著為什么我不能認
  • zhēn
  • diǎn
  •  
  • hǎo
  • tòng
  • ò
  •  
  • gēn
  • jiǎng
  • le
  • 真一點?我好痛苦哦!爸爸跟我講了
  • 閱讀全文

   媽媽,辛苦了

   小學生作文:媽媽,辛苦了
   作文字數:410
   作者:劉佳慧
  •  
  •  
  •  
  • xīn
  • le
  •  
  •  
  •  媽媽,辛苦了 
  •  
  •  
  •  
  • liú
  • jiā
  • huì
  •  
  •  
  •  劉佳慧 
  •  
  •  
  • miǎo
  • mào
  •  
  •  
  •  
  • qiào
  • àn
  • shàn
  •  
  • miǎo
  • mào
  •  
  •  杪瑁??陌?俏按蟮模?杪瑁?
  • 閱讀全文

   我想說:“您辛苦了”

   小學生作文:我想說:“您辛苦了”
   作文字數:678
   作者:陳雅儀
  •  
  •  
  • xiǎng
  • shuō
  •  
  •  
  • nín
  • xīn
  • le
  •  
  •  
  •  
  •  我想說:“您辛苦了” 
  •  
  •  
  • nán
  • fēng
  • xiǎo
  • xué
  • nián
  •  
  • chén
  •  南峰小學四年級:陳雅儀
  •  
  • 
  • 閱讀全文

   老師,辛苦了

   小學生作文:老師,辛苦了
   作文字數:454
   作者:劉超越
  •  
  •  
  • guāng
  • yīn
  • jiàn
  •  
  • yuè
  • suō
  •  
  • zhuǎn
  • yǎn
  • jiān
  •  
  •  光陰似箭,日月如梭,轉眼間,
  • shì
  • nián
  • de
  • xué
  • shēng
  •  
  • zài
  • zhè
  • nián
  • 我已是四年級的學生啦。在這四年里
  • shēng
  • guò
  • duō
  • duō
  • de
  • shì
  • qíng
  •  
  • yǒu
  • xiē
  • wàng
  • 發生過許許多多的事情。有些我已忘
  • 閱讀全文
  卓易彩票平台卓易彩票主页卓易彩票网站卓易彩票官网卓易彩票娱乐 www.ct8866.com | www.9356q.com | 272nn.net | www.603774.com | www.hy2266.com | 83086o.com | www.99mgm777.com | 6261bb.com | www.530 | www.76543d.com | 1647.cc | www.16181e.com | 3890k.com | www.16878d.com | www.xpj2278.com | 22296ab.com | www.455361.com | 3522mm.cc | www.36788s.com | www.a17848.com | 89777t.com | www.xpj228888.com | 772.so | www.lycp883.com | www.599suncity.com | msyz818.com | www.77455.com | 332229.com | www.394611.com | www.20199bb.com | pj88ss.com | www.913gc.com | www.gef999.com | 3405ww.com | www.68568q.com | www.4625w.com | 1665kk.com | www.8582zz.com | www.4759uu.com | hga025888.com | www.33678ii.com | oo2205.com | 20188d.com | www.597763.com | zhcp56.com | www.811927.com | www.62266.cc | jumboluck.com | www.810726.com | www.2302312.com | 4136z.com | www.606370.com | www.tc8804.com | 777818b.com | www.009321.com | www.89677p.com | 2698l.com | 7772006.com | www.yh888b.com | www.80088hg.com | 78808l.com | www.dw777.net | www.969516.com | 4632255.com | www.hycb8.com | www.c73cp008.com | 23800z.com | 2546w.com | www.99094x.com | www.x22365.com | 35000.com | www.445888a.com | www.twcp55.com | 56988q.com | 26444h.com | www.49956b.com | www.808msc.com | 50067t.com | 38821100.com | www.81233n.com | www.js972.com | hbs124.com | www.186287.com | www.wns11.me | www.pj1422.com | v2146.com | 29918k.com | www.68993263.com | www.13909999.com | 0055xl.com | 2019p.cc | www.022hn.cc | www.4996dt.com | www.hgbb.com | iii4255.com | www.327836.com | www.1764e.com | www.7348.com | 951201.com | 111p1.cc | www.934689.com | www.46630.com | www.63877a.com | 4912d.com | www.286967.com | www.87087.com | www.758455.com | www.08588s.com | www.500888.net | www.111893.com | w08199.com | www.150881.com | www.ylylc00.com | www.3029.com | www.un222.com | 83138x.com | www.258031.com | www.954321m.com | www.21511x.com | 12772244.com | 4196e.com | fff5682.com | www.23czj.com | www.5981v.com | www.3643u.com | pj00jj.com | o2490.com | www.c9667.com | www.69567r.com | www.039898.com | 00014066.com | 3662p.com | 444vn77.com | www.hx1164.com | www.3398755.com | www.lfcp111.com | www.m.kb88.com | 23599.com | e61653.com | www.805595.com | www.0076788.com | www.751cp33.com | www.h27229.com | 55331nn.com | 9895e.com | www.83033i.com | www.8499t.com | www.pjgw11.com | www.100449.com | www.hg748.com | bet28s.com | 566670099.com | www.43131f.com | www.080wy.com | www.68888.am | www.8473c.com | www.942727.com | www.444059.com | www.32123j.com | www.0622sss.com | www.581777.com | www.88807n.com | 2535hd.com | 4022e.com | ylzz4448.com | 125588.com | www.173880.com | www.qml5.com | www.68568x.com | www.30350c.com | www.5966yyy.com | www.58777f.com | 7893w40.com | 6150f.com | 8757056.com | mxc11.com | emv3626.com | www.609710.com | www.0014v.com | www.js00878.com | www.4996fj.com | www.js600000.com | www.hg7788.in | www.hg1137.com | 3936b.com | 76543j.com | 2757a.com | 33318k.com | 51133e.com | 88051.net | 2306f.com | www.344242.com | www.911720.com | www.66073.cc | www.0270w.com | www.68993253.com | www.y63568.com | www.b83377.com | www.848777g.com | www.70389.com | www.50xiazai.com | www.lxyl196.com | www.k4737.com | www.yh1666.com | www.gh0091.com | 56987dd.com | 8036kk.com | 131ttt.net | 55uu8332.com | 3078w.com | 5443gg.com | uuu5682.com | 6118t.com | dzhcp3.com | 8869emc.com | 8977tt.com | fh22.com | 2158.com | 7945.com | www.sjs07.com | pj535.cc | www.76060l.com | www.546995.com | www.xpj8858.com | www.9374h.com | www.pj678.com | www.vns7730.com | www.xpj8858.com | www.4938i.com | www.0009193.com | www.308878.com | www.59044.com | 22291177.com | 7349922.com | 5856fff.com | 78118833.com | 7599cc.com | 11005p.com | 20550452.com | xio7.com | www.653508.com | www.58777j.com | www.hg8178.com | www.7335ss.com | www.c46.bet | www.06820x.com | www.jsc799.com | www.1466o.com | www.60007p.com | www.8mcp.com | www.345839.com | www.77803e.com | 168cp-h.com | 3568a.com | 3679kk.com | xpj99909.com | 6868jj.cc | 4634455.com | www.8814b8.com | www.js645.com | www.jz9688.com | www.38775ww.com | www.60798.com | www.lczg7.com | www.444219.com | hkmh.biz | dh4005.com | 51335f.com | feicai0599.com | www.pj6522.com | www.hg0780.com | www.308076.com | www.8905e.com | www.77802h.com | www.803241.com | jjs66.com | ylg2566.com | 2214hh.com | 83086c.com | www.4972vv.com | www.xj666s.com | www.ag0456.com | www.4323u.com | www.775790.com | youfa99.vip | 5856ff.com | a2490.com | www.pjxianggang.com | www.xpj6138.com | www.6669ylg.com | www.954321o.com | www.893010.com | 33432f.com | 3136dd.com | 80850jj.com | www.655msc.com | www.d456x.com | www.7240l.com | www.w058.com | 9964h.com | 78666j.com | 31784444.com | www.704178.com | www.x99pj.com | www.c17848.com | www.627069.com | 86811a.com | 98955m.com | www.4107h.com | www.88166b.com | www.5502.app | www.025532.com | 861224.com | zhcp92.com | www.089876.com | www.ag3355.com | www.666hy.cc | 3730-90.com | 3405xxx.com | www.85770s.com | www.77731u.com | www.525409.com | www.378015.com | 38244q.com | 2709k.com | www.100449.com | www.7240l.com | www.589344.com | y68com | 1624hh.com | www.bm246.com | www.6939j.com | www.196346.com | hc.cc | www.ylhg6868.com | www.92220746.com | www.08xpj58.com | www.684335.com | 4694b.com | 88033.com | www.163a4.com | www.50054z.com | 8522hhhh.com | 2490l.com | www.msc51.com | www.h6610.com | www.219077.com | 84498811.com | www.hg6876.com | www.12136e.com | www.511642.com | 6572t.com | www.lb0011.com | www.3116r.com | www.898338.com | 6423x.com | www.3983130.com | www.71071c.com | www.hw0123.com | 517zb.com | www.9374t.com | www.9997048.com | www.520462.com | js89y.vip | www.j6628.com | www.w98478.com | P35oo.com | 26668k.com | www.8808777.com | www.18czj.com | 9068bb.com | www.hg7288.com | www.6880dd.com | www.86267i.com | 8569811z.com | www.e456x.com | www.hx1165.com | 98345ee.com | www.09569r.com | www.188jinbaobo.com | 88995003.com | mmmm4488.com | www.97994b.com | 7605b.com | r35151.com | www.71071w.com | www.551416.com | 66681.com | www.797009.com | www.hy5955.com | 8159v.cc | www.awwv.cc | www.c1371.com | 77777ylg.com | www.27799a.com | www.youcai77.com | 4590q.com | www.140suncity.com | www.910282.com | 36796.com | www.cq0066.com | www.779635.com | b61653.com | www.83309.com | www.515663.com | 35cc.vip | www.b35aa.com | hhhh19927.com | kk3385.com | www.js58333.com | o2146.com | www.s67811.com | www.84499s.com | 6668009.com | nn4675.com | www.pj888j.com | 66648v.com | www.hg88mm.com | www.055i.cc | dzjcp.com | www.158cai.com | www.268177.com | 44zz8331.com | www.77424.com | 5369t.com | www.hg2516.com | www.820289.com | 32126x.net | www.w84g.com | xiha.ph | www.ccc665.com | www.ck9292.com | 9649c.com | www.33678ll.com | qpby0066.com | www.g32365.com | www.939096.com | 2490w.com | www.60886w.com | 1114116.com | www.hg7211z.com | www.567610.com | 131iii.net | www.6939h.com | 6002t.com | www.509029.com | 14144688.com | www.9992558.com | www.0014h.com | 70118s.com | www.55676c.com | ambyc8.com | www.370193.com | yun968.com | www.zsdl9.com | www.909888.com | 61828.org | www.95333w.com | k70111.com | www.http://489633.com/ | 4052j.com | www.22557t.com | yf2888.com | www.1138js.com | www.565121.com | www.5665699.com | www.5441x.com | 642223.com | www.ylylc09.com | 66287t.com | www.565636.com | 9007570.com | www.79500r.com | 99wb8.com | www.725558.com | hck222.com | www.yabet365.com | www.80075v.com | www.7111b.com | www.529121.com | www.gt885.com | www.827737.com | www.pj4666.com | www.hx1181.com | q2018q.com | www.zch4.com | www.aobo8877.com | www.912269.com | www.849431.com | www.901387.com | www.7435y.com | www.848366.com | www.pu1678.com | www.901021.com | www.653509.com | www.607219.com | www.3658766.com | www.389644.com | www.88993d.com | www.142525.com | www.yongligao.hk | 075yy.com | www.xpj230.com | hr1800.com | www.932367.com | dichan580.com | www.776887.com | 4289w.com | www.2418h.com | mg437777.com | www.5522g.cc | www.xh9111.com | www.550194.com | www.592433.com | ww333hg.com | www.7agcpw.com | 47479.com | www.33678vv.com | 185301.com | www.3978t.com | 3641.com | www.607252.com | www.xhtd05.com | pj7778.com | www.k70.com | tzvip2028.com | www.xingji01.com | 62222u.com | www.flff4.com | www.55268ll.com | b99474.com | www.99113r.com | 463e8.com | www.707wb.com | 39830d.com | www.451770.com | www.k555555.com | 59599l.com | www.47707.cc | 2643r.com | www.683505.com | www.hd66.am | 00888448.com | www.6350.vip | 9995f.cc | www.500710.com | www.234224.com | aobo66666.com | www.37jsc.com | 821.cc | www.599649.com | www.9409.com | 6261zz.com | www.727563.com | 1591ddd.com | www.csw288.com | www.35252s.com | 32555t.com | www.74972.com | www.9996oo.com | 1594003.com | www.52062v.com | 6601.am | www.35155e.com | www.9737tt.me | yf788.net | www.711863.com | www.vipxl.3009300930093009.com | 8036ocom | www.50051x.com | www.msc605.com | qq365l.com | www.766885.com | www.30765.com | by305.com | www.68365y.com | www.557zr.com | 2820c.com | www.44118i.com | 50024488.com | 5478t.com | www.3846d.com | vn8940c.com | 796939.com | www.32031z.com | 1288gg.com | 1253-9.com | www.393008.com | www.10071007.com | 5443mm.com | www.0270y.com | www.7111p.com | lc99g.com | www.16878w.com | www.xpj7233.com | 0332q.com | www.910883.com | www.5966bbb.com | 25288a.com | www.188737.com | www.1754v.com | 1305005.com | hg999333q.com | www.0270q.com | www.fh9000.com | 1813ee.com | www.783709.com | www.6776ee.com | 7141ll.com | 8988z.com | www.7714g.com | www.982333.com | 33.net | www.375781.com | www.b12189.com | www.033033n.com | tt888y.com | www.9205g.com | www.70suncity.org | q2146.com | ww333hg.com | www.yun990.com | www.tyc112.com | 82365x.com | www.81678v.com | www.1764g.com | www.5559193.com | pp67890.com | www.177741.com | ibllnql.cn | 2078u.com | www.610859.com | www.160345.com | o99345.am | y2894.com | www.76520w.com | www.3814b.com | bet577w.com | 2096r.com | www.26299x.com | www.0477msc.com | 30006g.com | 3678.com | www.810517.com | www.a12189.com | www.7830l.com | 3405ppp.com | 1669y.com | www.76520y.com | www.68277888.com | 33599aa.com | 2643f.com | www.480840.com | www.984704.com | www.50tyc.com | feicai023.com | 55984m.com | www.701361.com | www.835991.com | www.2002900.com | 62222l.com | 36405522.com | www.djcp009.com | www.86339q.com | www.e23012.com | 88807v.com | 611666.com | www.377506.com | www.954321r.com | www.t4042.com | www.ylhg3838.com | 4289w.com | 20772288.com | www.hm8222.com | www.ba305.com | www.hg8357.com | feicai010.com | 33432g.com | 66300vip45.com | www.6832g.com | www.2021v.com | www.430msc.com | 3222p.cc | 4508uu.com | 9421.com | www.hw6689.com | www.96877.com | www.mk926.com | www.997558.com | 7720t.com | js666.com | www.001832.com | www.5555y.cc | www.86339a.com | www.hg8907.com | www.60yyhh.com | 33318q.com | 2214qq.com | 18775m.com | www.fh52.com | www.hd8677.com | www.365044.bet | www.96662949.com | p888123.com | 93922w.com | 52688b.com | www.lcw997.com | www.3890y.com | www.392229.com | www.544416.com | www.pj5767.com | 6647g.com | 01234qq.com | js74120.com | P35u.com | www.496918.com | www.8667s.com | www.23456789.pw | www.4972x.com | www.kj8888.com | www.xhtd0099.com | 909310.com | 2359933.com | 8381h.com | 91019n.com | www.096386.com | www.c6321.com | www.550021p.com | www.eee2848.com | www.8316.com | www.7878788.com | www.hg313.com | 15f9.net | 30006c.com | 4018dd.com | 53262o.com | 3807pp.com | 66094466.com | www.395411.com | www.qucw.com | www.43818d.com | www.win9789.com | www.87708d.com | www.u3065.com | www.518999.com | www.777789pj.com | www.4107k.com | www.3983128.com | 2268jc.com | 26119e.com | 3685.com | 3640w.com | 55331cc.com | dadidaohang.com | 69443344.com | 1305007.com | 9964.com | 2012vip77.com | www.90305a.com | www.424770.com | www.805835.com | www.hm3222.com | www.3126n.com | www.43818l.com | www.4323x.com | www.4331o.com | www.42842817.com | www.68365y.com | www.12136p.com | www.73990n.com | www.47506b.com | www.46630.info | www.hjdc2008.com | www.55070l.com | www.5209666.com | www.5099ww.com | www.tt55826.com | www.50999c.com | www.9dcp.com | www.rg999.com | www.99113v.com | www.4212r.com | www.4694k.com | www.00772p.com | www.829797d.com | www.77vn777.com | www.b35mm.com | www.bwin980.co | www.77658xx.com | www.4196f.com | www.115527m.com | www.o2894.com | www.07679t.com | www.blr6644.com | www.3775v.com | www.js18686.com | www.15355a.com | www.50026r.com | www.11201.cc | www.hx1183.com | www.841879.com | www.555446.com | www.224066.com | www.588277.com | www.5966vvv.com | www.98698n.com | www.cn365r.com | www.63606z.com | www.68365j.com | www.yun990.com | www.26299s.com | www.hy2733.com | www.596035.com | www.065766.com | 2709f.com | 22pp145.com | 64111s.com | 67888q.cc | 951202.com | 18775w.com | www.pu15.com | www.vns0000000.com | www.111889.com | www.xpj2060.com | www.hhh2848.com | www.xj456789.com | www.02022.com | www.818646.com | www.109026.com | 1624kk.com | 6601vip.us | 8538f.com | dz829.com | www.1116xj.com | www.3959j.com | www.haomen2002.com | www.cn365r.com | www.9996rr.com | www.9818e.cc | www.507670.com | 4451122.com | 77009193.com | 71707r.com | le888w.com | www.365815e.com | www.bet445.com | www.7892.ag | www.ylylc02.com | www.zou168.com | www.309135.com | feicai0454.com | 44449.com | dz1666.com | www.alpk88.com | www.hg743.com | www.1108598.com | www.68cc3.com | www.770001.com | 83378j.com | 2544b2.com | 7720r.net | www.alpk88.com | www.114654.com | www.wns123c.com | www.26878q.com | www.330691.com | 1312166.com | v0142.com | www.58339.com | www.484461.com | www.91779x.com | www.35918t.com | www.406577.com | x4444.com | 33cc8331.com | www.vn99.vn | www.88100.com | www.67jsc.com | www.978951.com | aobo88888.com | 6118o.com | 4637700.com | www.214777.com | www.38775ii.com | www.tang777.com | 66888web.com | 32555h.com | www.hg3442.com | www.662889.com | www.hg08.com | www.755096.com | 59599h.com | jing7771.com | www.3668722.com | www.4078c.com | www.29277x.com | manbetx168168.com | 081234.com | www.8520l.com | www.352233.com | www.886498.com | www.404977.com | 3566gg.com | le888g.com | www.234345.com | www.4809u.com | www.612210.com | pp4675.com | hg0000.com | www.bsyedu.com | www.99094u.com | www.526901.com | pj887788.com | xpj2229hh.com | www.8zhizun.com | www.917979.com | www.237644.com | 2636.cc | www.b3654.com | www.58118a.com | www.5091p.com | bcylc11.com | b72227.com | www.hg1005.com | www.123456.cc | www.521787.com | 243a2.com | www.32126w.net | www.bwinyz03.com | www.hjin1.com | 56987bb.com | 01234jjj.com | www.77007.com | www.8839m.com | 1775aa.com | 0033r.cc | www.799666h.com | www.9818b.cc | 1259x.com | zhcp73.com | www.f72.com | www.371u.cc | rrr5682.com | 20777744.com | www.00772x.com | www.891085.com | 61828.me | www.25673b.com | www.hg33396.com | www.464499.com | c53.net | www.xn339.com | www.135539.com | 8827b.com | 667766b.com | www.gd35155.com | www.55cmc.com | 911boan.com | www.yh6556.com | www.2807777.com | www.178562.com | 7720m.com | www.yh843.com | www.8499o.com | xx888u.com | www.pjbet3388.com | www.js89y.vip | P35bb.com | lh66h.com | www.668cp11.com | www.943893.com | 4194com | www.1859005.com | www.7239x.com | m88.cn | www.vns6266.com | www.835993.com | hr1844.com | 59889t.com | www.cn365k.com | www.330895.com | 7605v.com | www.79500u.com | www.795917.com | 4288r.com | www.62best.com | www.hf0866.com | 8488844.com | www.kk685.com | www.663by.com | 3304y.com | www.cmssjm.com | www.2188cai.com | xpjxianlu.com | www.53699.com | www.3416p.com | ylzz1117.com | www.hongbaoy35.com | www.52303j.com | 655660022.com | www.mgm777z.com | www.07163j.com | 3131b.cc | www.2233ok.com | www.ck9595.com | 992222e.com | www.138cpn.com | www.500763.com | 0025i.com | www.685029.com | 444000j.com | www.4759ff.com | www.hg107.com | 9479vip.com | www.hai6666.com | www.9356r.com | b33668.com | www.t4042.com | www.454556.com | 8905r.com | www.509261.com | 2934com.com | www.4972ff.com | www.75679.com | 8344dd.com | www.61345.cc | www.106560.com | 998.cc | www.pj99n.com | 1483t.com | www.hg8357.com | www.744559.com | 7744kkk.com | www.ba507.com | 2355e.com | www.10ff8.com | www.904857.com | hd6766.com | www.8905i.com | rrr5682.com | www.hg8259.com | www.653192.com | 6220y.com | www.7240x.com | 9420j.com | www.333639.com | www.263520.com | www.3983112.com | www.89894n.com | 40033ttt.com | www.19019t.com | 55ff940.com | www.77537f.com | www.am6633.com | 588eee.cc | www.7876389.com | 1408z.com | www.50999e.com | 3betbet365.com | www.yxlmwx.net | www.652331.com | 22296uu.com | www.90305f.com | 3807p.com | www.3032hh.com | 667766m.com | www.3893y.com | 6698510.com | www.xpj6878.com | www.810531.com | 6641t.com | www.35155n.com | hd4242.com | www.3a008.com | 22299cc.com | www.9170115.com | rrr5682.com | www.20199gg.com | yd12309.com | www.92939.com |