<optgroup id="w2uiu"></optgroup>
<menu id="w2uiu"><tt id="w2uiu"></tt></menu>
<menu id="w2uiu"><strong id="w2uiu"></strong></menu>
 • <menu id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu></menu>
  <xmp id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu>
 • <dd id="w2uiu"><nav id="w2uiu"></nav></dd>
 • 辛苦的滋味

  小學生作文:辛苦的滋味
  作文字數:626
  作者:白云飄飄
 •  
 •  
 • xīn
 • de
 • wèi
 •  
 •  
 •  辛苦的滋味 
 •  
 • 
 •  
 •  
 • men
 • měi
 • rén
 • dōu
 • shì
 • cóng
 • qīn
 • de
 •  我們每一個人都是從母親的肚子
 • chū
 • lái
 • de
 •  
 • chū
 • shēng
 • shí
 •  
 • men
 • huì
 • shēn
 • zhe
 • xiǎo
 • 里爬出來的,出生時,我們會伸著小
 • nǎo
 • dài
 • dōng
 • zhāng
 • wàng
 •  
 • duì
 • zhè
 • shēng
 • de
 • shì
 • jiè
 • 腦袋東張西望,對這個陌生的世界無
 • hǎo
 •  
 •  
 •  
 • 比好奇。 
 •  
 •  
 • men
 • de
 • dàn
 • shēng
 • duì
 • shì
 • zhǒng
 • kuài
 •  
 •  我們的誕生對媽媽是一種快樂,
 • shì
 • zhǒng
 •  
 • tián
 • de
 • dān
 •  
 •  
 • yīn
 • wéi
 • men
 • 也是一種“甜蜜的負擔”,因為我們
 • de
 • huì
 • gèng
 • jiā
 • de
 • láo
 • lèi
 •  
 • yào
 • huā
 • gèng
 • duō
 • de
 • shí
 • 的媽媽會更加的勞累,要花更多的時
 • jiān
 • lái
 • zhào
 • men
 •  
 • dāng
 • men
 • diǎn
 • diǎn
 • zài
 • 間來照顧我們,當我們一點點在媽媽
 • de
 • yǎng
 • xià
 • zhǎng
 • shí
 •  
 • huì
 • dǒng
 • shì
 • de
 • de
 • xiǎng
 •  
 • 的養育下長大時,也會懂事的的想:
 • yīng
 • gāi
 • wéi
 • zuò
 • xiē
 • shí
 • me
 •  
 •  
 •  
 • 我應該為媽媽做些什么。 
 •  
 •  
 • zhōu
 •  
 • rén
 • zài
 • jiā
 •  
 •  那個周末,我一個人在家里,爸
 • dōu
 • shàng
 • bān
 • le
 •  
 • yóu
 • nián
 • de
 • zuò
 • 爸媽媽都上班了。由于一年級的作業
 • hěn
 • shǎo
 •  
 • zǎo
 • zǎo
 • de
 • jiù
 • xiě
 • wán
 • le
 •  
 • zài
 • jiā
 • tǐng
 • 很少,我早早的就寫完了,在家里挺
 • liáo
 • de
 •  
 • shì
 •  
 • jiù
 • shū
 • jià
 • de
 • shū
 • chū
 • 無聊的,于是,就把書架里的書拿出
 • lái
 • zài
 • fàng
 • jìn
 •  
 • jiù
 • zhè
 • me
 • fǎn
 • fǎn
 •  
 • 來再放進去,就這么反反復復地,不
 • zhī
 • guò
 • le
 • duō
 • zhǎng
 • shí
 • jiān
 •  
 • gǎn
 • jiào
 • yǒu
 • diǎn
 • è
 • 知過了多長時間。我感覺肚子有點餓
 • le
 •  
 • shì
 • jiù
 • dào
 • chù
 • zhǎo
 • chī
 • de
 • dōng
 •  
 • zài
 • jiā
 • 了,于是就到處找吃的東西。我在家
 • fān
 • tiān
 •  
 • jiù
 • zhī
 • fān
 • chū
 • le
 • bāo
 • fāng
 • biàn
 • miàn
 • 里翻天覆地,就只翻出了一包方便面
 •  
 • lián
 • máng
 • chāi
 • kāi
 • jiù
 • yào
 • chī
 •  
 • píng
 • shí
 • kàn
 • dào
 • ,我連忙拆開就要吃,可平時看到媽
 • dōu
 • shì
 • yòng
 • shuǐ
 • pào
 • hòu
 • cái
 • chī
 • de
 •  
 • gàn
 • cuì
 • shì
 • 媽都是用水泡后才吃的,干脆我也試
 • shì
 • ba
 •  
 •  
 •  
 • 試吧! 
 •  
 •  
 • duān
 • nuǎn
 • píng
 •  
 • dǎo
 • jìn
 • fàng
 • le
 • fāng
 • biàn
 • miàn
 • de
 •  我端起暖瓶,倒進放了方便面的
 • wǎn
 •  
 • jiā
 • le
 • hǎo
 • duō
 • zhuó
 • liào
 •  
 • jiǎo
 • bàn
 • hòu
 •  
 • děng
 • 碗里,加了好多酌料,攪拌后,我等
 • le
 •  
 • duān
 • wǎn
 • jiù
 • chī
 •  
 • dàn
 • méi
 • xiǎng
 • dào
 • tài
 • 不及了,端起碗就吃。但沒想到它太
 • tàng
 • le
 •  
 • fǎn
 • shè
 • xìng
 • de
 • dòng
 • zuò
 • jiù
 • shì
 • sōng
 • kāi
 • 燙了,我反射性的動作就是把它松開
 •  
 • zhèng
 • hǎo
 • kòu
 • zài
 • le
 • de
 • shēn
 • shàng
 •  
 • jiàn
 • shì
 • hǎo
 • ,正好扣在了我的身上。我見勢不好
 •  
 • lián
 • máng
 • shēn
 •  
 • hǎo
 • róng
 • gàn
 • ,連忙起身去洗衣服。好不容易洗干
 • jìng
 • le
 •  
 • liàng
 • zài
 • chuāng
 • wài
 •  
 • jiā
 • shōu
 • 凈了,我把衣服晾在窗外,把家里收
 • shí
 • gàn
 • jìng
 •  
 • gāng
 • sōng
 • le
 • kǒu
 •  
 • zhǔn
 • bèi
 • xiū
 • shí
 • 拾干凈。剛松了一口氣,準備休息時
 •  
 • rán
 •  
 • tīng
 • dào
 • wài
 • miàn
 • yǒu
 •  
 •  
 • ,忽然,我聽到外面有“劈里啪啦”
 • de
 • shēng
 • yīn
 •  
 • ò
 •  
 • yuán
 • lái
 • xià
 • le
 •  
 • wǎng
 • chuāng
 • wài
 • 的聲音,哦,原來下雨了,我往窗外
 • kàn
 •  
 • xiǎo
 • zài
 • chuāng
 • tái
 • shàng
 • qiāo
 • zhe
 • jiē
 • pāi
 •  
 • zài
 • 一看,小雨在窗臺上敲打著節拍,在
 • fáng
 • dǐng
 • shàng
 • yǎn
 • zòu
 • chū
 • dòng
 • rén
 • yōu
 • měi
 • de
 •  
 • tīng
 • 房頂上演奏出動人優美的曲子。我聽
 • de
 • zhèng
 •  
 •  
 • rán
 •  
 • jiào
 • lái
 •  
 •  
 • 的正入迷,,忽然,我大叫起來:“
 • huì
 • zhè
 • me
 • qiǎo
 • ba
 •  
 •  
 •  
 • gǎn
 • jǐn
 • pǎo
 • jìn
 • fáng
 • jiān
 • 不會這么巧吧!?”我趕緊跑進房間
 •  
 • kāi
 • chuāng
 •  
 •  
 • xīn
 • xīn
 • liàng
 • de
 • ,打開窗戶,“我辛辛苦苦晾的衣服
 •  
 • zěn
 • me
 • qián
 • gèng
 • shī
 • le
 •  
 •  
 • shí
 • fèn
 • sàng
 • ,怎么比以前更濕了?”我十分沮喪
 •  
 •  
 •  
 • 。 
 •  
 •  
 •  
 • kàn
 • lái
 • jiā
 • zhǎng
 • men
 • zhēn
 • róng
 •  
 •  
 •  
 • zhè
 •  “看來家長們真不容易啊!”這
 • shì
 • zài
 • cháng
 • guò
 • xīn
 • de
 • wèi
 • hòu
 • xià
 • chū
 • de
 • jié
 • lùn
 • 是我在嘗過辛苦的滋味后下出的結論
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 。  
   
  無注音版:
   
    辛苦的滋味
   
   
    我們每一個人都是從母親的肚子里爬出來的,出生時,我們會伸著小腦袋東張西望,對這個陌生的世界無比好奇。
   
    我們的誕生對媽媽是一種快樂,也是一種“甜蜜的負擔”,因為我們的媽媽會更加的勞累,要花更多的時間來照顧我們,當我們一點點在媽媽的養育下長大時,也會懂事的的想:我應該為媽媽做些什么。
   
    那個周末,我一個人在家里,爸爸媽媽都上班了。由于一年級的作業很少,我早早的就寫完了,在家里挺無聊的,于是,就把書架里的書拿出來再放進去,就這么反反復復地,不知過了多長時間。我感覺肚子有點餓了,于是就到處找吃的東西。我在家里翻天覆地,就只翻出了一包方便面,我連忙拆開就要吃,可平時看到媽媽都是用水泡后才吃的,干脆我也試試吧!
   
    我端起暖瓶,倒進放了方便面的碗里,加了好多酌料,攪拌后,我等不及了,端起碗就吃。但沒想到它太燙了,我反射性的動作就是把它松開,正好扣在了我的身上。我見勢不好,連忙起身去洗衣服。好不容易洗干凈了,我把衣服晾在窗外,把家里收拾干凈。剛松了一口氣,準備休息時,忽然,我聽到外面有“劈里啪啦”的聲音,哦,原來下雨了,我往窗外一看,小雨在窗臺上敲打著節拍,在房頂上演奏出動人優美的曲子。我聽的正入迷,,忽然,我大叫起來:“不會這么巧吧!?”我趕緊跑進房間,打開窗戶,“我辛辛苦苦晾的衣服,怎么比以前更濕了?”我十分沮喪。
   
    “看來家長們真不容易啊!”這是我在嘗過辛苦的滋味后下出的結論。
    

   老師您辛苦了

   作文字數:283
   作者:黃帥
  •  
  • chū
  • chù
  •  
  •  
  •  
  •  
  • men
  • yàn
  • shān
  • de
  • lǎo
  • shī
  • dōu
  • 出處  我們燕子山的老師都
  • fēi
  • cháng
  • ǎi
  • qīn
  •  
  • hǎo
  • xiàng
  • men
  • de
  • 非常和藹可親,她好象我們的媽媽一
  • yàng
  • měi
  • tiān
  • jiāo
  • dǎo
  • péi
  • men
  •  
  •  
  • 樣每天教導培育我們。 
  • 閱讀全文

   媽媽辛苦了

   作文字數:406
   作者:武廣廳
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • měi
  • tiān
  • dōu
  • yào
  • gàn
  • hěn
  • duō
  • jiā
  •   每天媽媽都要干很多家務
  •  
  • hái
  • yào
  • ?
  • dǎo
  • xué
  •  
  • ,還要輔導我學習。
  •  
  •  
  • xīng
  • tiān
  • xià
  •  
  • zhèng
  • zài
  • kàn
  • diàn
  • shì
  •  
  • kàn
  •  星期天下午,我正在看電視,看
  • 閱讀全文

   媽媽,您辛苦了!

   作文字數:868
   作者:余嘯
  •  
  •  
  •  
  • sān
  • jiē
  • kuài
  • yào
  • dào
  • le
  •  
  • lǎo
  • shī
  • shuō
  •  三八婦女節快要到了,老師說
  •  
  •  
  • sān
  • jiē
  • shì
  • hái
  • duì
  • biǎo
  • shì
  • gǎn
  • :“三八婦女節是孩子對媽媽表示感
  • ēn
  • de
  •  
  • měi
  • hái
  • dōu
  • yào
  • zuò
  • tiē
  • shēn
  • 恩的日子,每個孩子都要做媽媽貼身
  • 閱讀全文

   你們辛苦了

   作文字數:174
   作者:程雨薇
  •  
  • xiǎo
  • xué
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  •  
  •  
  • ?
  • de
  • zhèn
  • yǐn
  • 小學作文  四川的大地震引
  • le
  • shì
  • jiè
  • bāng
  • zhù
  • 發了世界幫助
  •  
  •  
  •  
  • zài
  • diàn
  • shì
  • shàng
  • kàn
  • dào
  • le
  • duō
  • hái
  • shī
  •  我在電視上看到了許多孩子失
  • 閱讀全文

   老師,您辛苦了

   作文字數:268
   作者:天使隊長
  •  
  •  
  •  
  •  
  • shì
  • shuí
  • jiāo
  • le
  • men
  •  
  •   是誰教育了我們?
  • shì
  • shuí
  • jiāo
  • huì
  • le
  • men
  • gǎn
  • ēn
  •  
  • 是誰教會了我們感恩?
  • shì
  • shuí
  • jiāo
  • men
  • yào
  • yǒu
  • ài
  •  
  • 是誰教我們要有愛?
  • 閱讀全文

   老師,您辛苦了!

   作文字數:2031
   作者:張健
  •  
  • zhàn
  • zhǎng
  •  
  •  
  •  
  •  
  • shì
  • shuí
  •  
  • zhī
  • de
  • men
  • 站長 :。 是誰-把無知的我們
  • lǐng
  • jìn
  • kuān
  • ?
  • de
  • jiāo
  • shì
  •  
  •  
  • 領進寬敞的教室, 
  • jiāo
  • gěi
  • men
  • fēng
  • de
  • zhī
  • shí
  •  
  •  
  • 教給我們豐富的知識? 
  • 閱讀全文

   城市的美容師,您辛苦了

   作文字數:325
   作者:aa雨雨
  •  
  •  
  •  
  •  
  • chéng
  • shì
  • de
  • měi
  • róng
  • shī
  •  
  • nín
  • xīn
  • le
  •   城市的美容師,您辛苦了
  •  
  •  
  •  
  • tiān
  • chū
  • de
  • lěng
  •  
  • cóng
  • tóng
  • xué
  • jiā
  • huí
  •  天出奇的冷,我從同學家里回
  • lái
  •  
  • suō
  • zhe
  • zǒu
  • dào
  • jiā
  •  
  • rén
  • dōu
  • 來,縮著脖子走到家里。大人都去打
  • 閱讀全文

   老師,您辛苦了

   作文字數:438
   作者:潛露銚
  •  
  • zhàn
  • zhǎng
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • lǎo
  • shī
  •  
  • nín
  • xīn
  • le
  • 站長 :。  老師,您辛苦了
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 閱讀全文

   媽媽的辛苦

   作文字數:358
   作者:任暢航
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • xīn
  •  
  •  
  •    媽媽的辛苦 
  •  
  •  
  •  
  • nián
  • yuè
  •  
  •  
  •  
  • xīng
  • sān
  •  
  • qíng
  •  
  •  
  •  年月日  星期三 晴 
  •  
  •  
  •  
  • de
  • gōng
  • zuò
  • shì
  • zhàn
  • zhe
  • de
  •  
  • yīn
  •  我媽媽的工作不是站著的,因
  • 閱讀全文

   辛苦的張老師

   作文字數:611
   作者:唐欣迪
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • men
  • yǒu
  • wèi
  • xīn
  • de
  •     我們有位辛苦的語
  • wén
  • lǎo
  • shī
  •  
  • xìng
  • zhāng
  •  
  • zhāng
  • lǎo
  • shī
  • zhe
  • tóu
  • 文老師,她姓張。張老師披著一頭烏
  • hēi
  • liàng
  • de
  • zhǎng
  •  
  • jià
  • zhe
  • jìn
  • shì
  • yǎn
  • jìng
  •  
  • 黑發亮的長發,架著一副近視眼鏡,
  • 閱讀全文

   老師,我想對您說----您辛苦了!

   作文字數:855
   作者:董五合
  •  
  •  
  •  
  •  
  • shì
  • míng
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • nián
  • de
  • xué
  • shēng
  •   我是一名小學三年級的學生
  • le
  •  
  • men
  • bān
  • zhǔ
  • rèn
  • zhèng
  • lǎo
  • shī
  • cóng
  • jìn
  • xiǎo
  • xué
  • 了,我們班主任鄭老師從我進入小學
  • nián
  • shí
  • jiù
  • dān
  • rèn
  • de
  • bān
  • zhǔ
  • rèn
  •  
  • zài
  • xiàng
  • 一年級時起就擔任我的班主任,在相
  • 閱讀全文

   我和媽媽比辛苦

   作文字數:529
   作者:鄭宇哲
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xīn
  •  
  •  
  •    我和媽媽比辛苦 
  •  
  •  
  • cóng
  • shū
  • lái
  •  
  • měi
  • tiān
  • dōu
  • hěn
  •  自從我讀書以來,每天都起得很
  • zǎo
  •  
  • chī
  • guò
  • zǎo
  • fàn
  • jiù
  • cōng
  • cōng
  • máng
  • máng
  • wǎng
  • xué
  • xiào
  • pǎo
  • 早,吃過早飯就匆匆忙忙往學校里跑
  • 閱讀全文

   談談"誰知盤中餐,粒粒皆辛苦”

   作文字數:232
   作者:馬雯靜
  •  
  •  
  •  
  •  
  • tóu
  • gǎo
  •  
  •  
  •  
  •  
  • shuí
  • zhī
  • pán
  • zhōng
  • cān
  •  
  •   投稿  “誰知盤中餐,
  • jiē
  • xīn
  •  
  • chū
  • táng
  • cháo
  • shī
  • rén
  • shēn
  •  
  • 粒粒皆辛苦”出自唐朝詩人李紳地《
  • mǐn
  • nóng
  •  
  • quán
  • shī
  • shì
  • chú
  • dāng
  •  
  • hàn
  • xià
  • 憫農》全詩是鋤禾日當午,汗滴禾下
  • 閱讀全文

   痛苦的抉擇

   小學生作文:痛苦的抉擇
   作文字數:949
   作者:張天苗
  •  
  • jīn
  • tiān
  • xià
  • jiē
  •  
  • lǎo
  • shī
  • xiào
  • 今天下午第四節課,老師笑瞇瞇地
  • zǒu
  • jìn
  • jiāo
  • shì
  •  
  • lǎo
  • shī
  • shuō
  •  
  •  
  • tóng
  • xué
  • men
  •  
  • jīn
  • tiān
  • 走進教室,老師說:“同學們,今天
  • men
  • lái
  • zuò
  • yóu
  •  
  •  
  • tīng
  • dào
  • zhè
  • xiāo
  • 我們來做一個游戲。”一聽到這個消
  • 閱讀全文

   媽媽,女兒知道您辛苦了!

   小學生作文:媽媽,女兒知道您辛苦了!
   作文字數:931
   作者:王美蘇
  •  
  • ér
  • zhī
  • dào
  • nín
  • xīn
  • le
  •  
  • 媽媽,女兒知道您辛苦了!
  •  
  • jìn
  • yún
  • xiàn
  •  
  • shuǐ
  • nán
  • xiǎo
  • xué
  •  
  • liù
  • ?
  •  
  • bān
  •  
  • 縉云縣 水南小學 六(一)班 
  • wáng
  • měi
  •  
  • 王美蘇 
  • 閱讀全文

   農民伯伯辛苦了

   小學生作文:農民伯伯辛苦了
   作文字數:308
   作者:李語檬
  • nóng
  • mín
  • xīn
  • le
  •  
  • 農民伯伯辛苦了 
  •  
  • chūn
  • tiān
  • nóng
  • mín
  • yào
  • zhǒng
  •  
  • qiū
  • tiān
  • nóng
  • mín
  • 春天農民伯伯要種地,秋天農民伯
  • men
  • hái
  • yào
  • shōu
  •  
  • men
  • jiā
  • zhī
  • dào
  • nóng
  • mín
  • 伯們還要收割,你們大家知道農民伯
  • 閱讀全文

   媽媽,您辛苦了!

   小學生作文:媽媽,您辛苦了!
   作文字數:415
   作者:李曠世
  •  
  • nín
  • xīn
  • le
  •  
  • 媽媽,您辛苦了!
  •  
  • ?
  • xiàn
  • sēn
  • shí
  • yàn
  • xué
  • xiào
  • shuāng
  • sān
  • ?
  •  
  • bān
  • 建湖縣森達實驗學校雙語三()班
  •  
  • kuàng
  • shì
  • 李曠世
  • 閱讀全文

   作文是件很痛苦的事

   小學生作文:作文是件很痛苦的事
   作文字數:845
   作者:楊小饒
  •  
  •  
  • zuò
  • wén
  • shì
  • jiàn
  • hěn
  • tòng
  • de
  • shì
  •  
  •  
  • duō
  • xué
  • “作文是件很痛苦的事。”許多學
  • shēng
  • dōu
  • zhè
  • yàng
  • rèn
  • wéi
  •  
  • měi
  • měi
  • lǎo
  • shī
  • zhì
  •  
  • jīn
  • tiān
  • 生都這樣認為。每每老師布置“今天
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  •  
  • huà
  • wèi
  • jié
  • shù
  •  
  • jiē
  • zuǐ
  • de
  • biàn
  • shì
  • 作文……”話未結束,接嘴的便是那
  • 閱讀全文

   一件讓人辛苦的事

   小學生作文:一件讓人辛苦的事
   作文字數:319
   作者:張杭
  •  
  • yuè
  •  
  • lǎo
  • lǎo
  • zài
  • xiǎo
  • de
  • cǎo
  • cóng
  • bāng
  • 月日,我和姥姥在小區的草叢里幫
  • lǎo
  • lǎo
  • zhí
  • èr
  • xiǎo
  • shí
  • liú
  • shù
  •  
  • 姥姥移植二棵小石榴樹。
  •  
  •  
  • kāi
  • shǐ
  • huì
  •  
  • jiù
  • de
  • jīng
  •  一開始我不會挖,我就把它的莖
  • 閱讀全文

   辛苦的滋味

   小學生作文:辛苦的滋味
   作文字數:626
   作者:白云飄飄
  •  
  •  
  • xīn
  • de
  • wèi
  •  
  •  
  •  辛苦的滋味 
  •  
  • 
  •  
  •  
  • men
  • měi
  • rén
  • dōu
  • shì
  • cóng
  • qīn
  • de
  •  我們每一個人都是從母親的肚子
  • 閱讀全文

   小鳥也有苦的時候

   小學生作文:小鳥也有苦的時候
   作文字數:383
   作者:21547
  •  
  •  
  • xiǎo
  • niǎo
  • yǒu
  • de
  • shí
  • hòu
  •  
  •  
  •  小鳥也有苦的時候 
  •  
  • 
  •  
  •  
  • qīng
  • chén
  •  
  • gāng
  • chuáng
  •  
  • jiù
  • yǒu
  • zhī
  • xiǎo
  • niǎo
  •  清晨,我剛起床,就有幾只小鳥
  • 閱讀全文

   小鳥也有苦的時候

   小學生作文:小鳥也有苦的時候
   作文字數:186
   作者:哦ON
  •  
  •  
  • qīng
  • chén
  •  
  • gāng
  • chuáng
  •  
  • jiù
  • yǒu
  • zhī
  • xiǎo
  • niǎo
  •  清晨,我剛起床,就有幾只小鳥
  • fēi
  • lái
  •  
  • luò
  • zài
  • chuāng
  • wài
  • de
  • zhāng
  • shù
  • shàng
  •  
  • dāng
  • zuò
  • 飛來,落在窗外的大樟樹上。當我坐
  • zài
  • chuāng
  • qián
  • zuò
  • zuò
  • shí
  •  
  • xiǎo
  • niǎo
  • zài
  • shù
  • zhī
  • shàng
  • cuàn
  • lái
  • 在窗前做作業時,小鳥在樹枝上竄來
  • 閱讀全文

   勞動的辛苦

   小學生作文:勞動的辛苦
   作文字數:290
   作者:涂康
  •  
  •  
  • xīng
  • tiān
  • xià
  •  
  • kàn
  • jiàn
  • le
  • xué
  • xiào
  • de
  • lóu
  •  星期天下午,我看見了學校的樓
  • yǒu
  • hěn
  • duō
  • shā
  •  
  • jiù
  • men
  • sǎo
  • de
  • gàn
  • gàn
  • 梯有很多沙子,我就把它們掃的干干
  • jìng
  • jìng
  •  
  •  
  •  
  • 凈凈。 
  • 閱讀全文

   辛苦的農民(看圖寫話)

   小學生作文:辛苦的農民(看圖寫話)
   作文字數:253
   作者:曹晨凱
  •  
  •  
  • xīn
  • de
  • nóng
  • mín
  •  
  • kàn
  • xiě
  • huà
  •  
  •  
  •  
  •  辛苦的農民(看圖寫話) 
  •  
  •  
  •  
  • cáo
  • chén
  • kǎi
  •  
  •  
  • èr
  • nián
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  曹晨凱 (二年級)  
  •  
  •  
  •  
  • xià
  • tiān
  • de
  • zhōng
  •  
  • tài
  • yáng
  • xiàng
  •  一個夏天的中午,太陽像一個
  • 閱讀全文

   讓我痛苦的一件事

   小學生作文:讓我痛苦的一件事
   作文字數:153
   作者:未知
  •  
  •  
  • shēn
  • le
  •  
  • tǎng
  • zài
  • chuáng
  • shàng
  • fān
  • lái
  •  夜深了,我躺在床上翻來覆去地
  • shuì
  • zhe
  •  
  • xīn
  • zhōng
  • zǒng
  • xiǎng
  • zhe
  • wéi
  • shí
  • me
  • néng
  • rèn
  • 睡不著,心中總想著為什么我不能認
  • zhēn
  • diǎn
  •  
  • hǎo
  • tòng
  • ò
  •  
  • gēn
  • jiǎng
  • le
  • 真一點?我好痛苦哦!爸爸跟我講了
  • 閱讀全文

   媽媽,辛苦了

   小學生作文:媽媽,辛苦了
   作文字數:410
   作者:劉佳慧
  •  
  •  
  •  
  • xīn
  • le
  •  
  •  
  •  媽媽,辛苦了 
  •  
  •  
  •  
  • liú
  • jiā
  • huì
  •  
  •  
  •  劉佳慧 
  •  
  •  
  • miǎo
  • mào
  •  
  •  
  •  
  • qiào
  • àn
  • shàn
  •  
  • miǎo
  • mào
  •  
  •  杪瑁??陌?俏按蟮模?杪瑁?
  • 閱讀全文

   我想說:“您辛苦了”

   小學生作文:我想說:“您辛苦了”
   作文字數:678
   作者:陳雅儀
  •  
  •  
  • xiǎng
  • shuō
  •  
  •  
  • nín
  • xīn
  • le
  •  
  •  
  •  
  •  我想說:“您辛苦了” 
  •  
  •  
  • nán
  • fēng
  • xiǎo
  • xué
  • nián
  •  
  • chén
  •  南峰小學四年級:陳雅儀
  •  
  • 
  • 閱讀全文

   老師,辛苦了

   小學生作文:老師,辛苦了
   作文字數:454
   作者:劉超越
  •  
  •  
  • guāng
  • yīn
  • jiàn
  •  
  • yuè
  • suō
  •  
  • zhuǎn
  • yǎn
  • jiān
  •  
  •  光陰似箭,日月如梭,轉眼間,
  • shì
  • nián
  • de
  • xué
  • shēng
  •  
  • zài
  • zhè
  • nián
  • 我已是四年級的學生啦。在這四年里
  • shēng
  • guò
  • duō
  • duō
  • de
  • shì
  • qíng
  •  
  • yǒu
  • xiē
  • wàng
  • 發生過許許多多的事情。有些我已忘
  • 閱讀全文
  卓易彩票 www.096386.com | www.998855n.com | 7599q.com | 3132121.com | www.66806688.com | www.332069.com | WWW.572132.COM | WWW.287959.COM | WWW.221647.COM | www.60108m.com | www.f32031.com | www.999c31.com | 5443jj.com | 3568uu.com | n8381.com | 0015jj.com | 3178w.com | 422w.com | www.161763.com | www.868422.com | WWW.313572.COM | WWW.62942.COM | www.flcb5.com | www.81520m.com | www.8350.vip | www.200068.com | www.365066.bet | 668866.com | 168cp-m.com | 365102b.com | 2805z.com | 2324rrr.com | 500000746.com | c388v.com | www.74040.com | www.401273.com | www.921677.com | WWW.908679.COM | WWW.24453.COM | WWW.579852.COM | WWW.126567.COM | WWW.787367.COM | WWW.402606.COM | WWW.71217.COM | WWW.686277.COM | WWW.64146.COM | www.66czj.com | www.71595.com | www.61233c.com | www.28891f.com | www.3775u.com | www.3846c.com | www.80868.com | www.gbt0201.com | www.26123gg.com | www.ll55826.com | www.62500.cc | www.971055.com | www.948.com | www.410488.com | www.109015.com | www.998855l.com | www.cp0018.com | www.5m5.com | www.85xpj.com | www.q1432.com | www.4196g.com | www.9895j.com | www.9895g.com | www.r999992.com | www.xpj8856.com | www.1764r.com | www.66074.com | www.099018.com | www.16065n.com | www.905647.com | www.535520.com | www.9356m.com | www.rrle9.com | WWW.132411.COM | www.39957c.com | www.lqc7.com | WWW.464665.COM | WWW.153288.COM | WWW.819066.COM | WWW.782929.COM | www.959122.com | www.602266.com | www.60345.com | 12562004.com | 33678hh.com | 3678qqq.com | 20055522.com | 00778x.com | www.4694z.com | www.33678yy.com | www.hg118.com | www.66332r.com | www.gczj1.com | WWW.872043.COM | WWW.44481.COM | www.858659.com | www.243500.com | 985889.com | 29522dd.com | 22225309.com | 3663yh.com | 56987ss.com | www.tyc2633.com | www.hr255.com | www.61655r.com | WWW.309903.COM | WWW.844998.COM | WWW.318837.COM | www.679975.com | www.49498888.com | 37111c.com | hg0068g.com | 83086h.com | www.4963ll.com | www.ff4625.com | www.50024z.com | WWW.64602.COM | WWW.168348.COM | www.820737.com | 6677104.com | 30175500.com | 9993450.com | 20204.com | www.q2894.com | www.41518f.com | WWW.69644.COM | WWW.332017.COM | www.77114i.com | bet36500220.com | g4212.com | www.77731c.com | www.792082.com | www.658zf.com | WWW.705866.COM | www.701541.com | cdlipu.com | qjdc555.com | 33115y.com | www.3116g.com | www.80075n.com | WWW.341055.COM | WWW.543292.COM | www.881678.com | 748o.com | v5581.com | www.86339r.com | www.slyl5.com | WWW.844815.COM | www.234287.com | 2229.cc | 55545c.com | www.sha2266.com | www.60123y.com | WWW.879835.COM | www.394811.com | ff555q.com | 2334vip6.com | www.7893w32.com | www.84141.com | WWW.219585.COM | www.155301.com | 3788b.com | hg07111.com | www.777999qipai.com | www.cp500.net | WWW.661802.COM | 4379t.com | 208899.com | www.9c9cai.com | www.50788b.com | WWW.330442.COM | 224466bb.com | 2037.com | www.3w444.com | WWW.362053.COM | www.743552.com | 1665n.com | z86811.com | www.xpj716.com | WWW.266626.COM | www.599810.com | 131uu.net | 500000995.com | www.12136.COM | WWW.302613.COM | www.314611.com | 5003p.com | www.hf3138.com | www.21202r.com | WWW.533107.COM | 6766uu.com | 10104688.com | www.js18685.com | WWW.319223.COM | 8880808.com | 3416r.com | www.006786.com | WWW.95454.COM | www.560706.com | 38989j.com | www.laocaipiao.com | www.3479r.com | WWW.733334.COM | 59889.com | pj12456.com | www.33588z.com | WWW.361944.COM | hg1688l.com | 888hg.com | www.371z.cc | www.652331.com | 8036ocom | www.91779o.com | WWW.760709.COM | 055888.com | a08199.com | www.x4449.com | WWW.777092.COM | 5443u.com | 3189y.com | www.9960.cc | www.657630.com | 98345ee.com | www.1754v.com | WWW.288203.COM | 89892pp.com | 6118v.com | www.98528g.com | WWW.535832.COM | 1389j.com | www.b35gg.com | WWW.67218.COM | 30019x.com | 500000888.com | www.9205f.com | www.375967.com | w67890.com | www.j98478.com | WWW.336021.COM | mf704.com | www.50999v.com | WWW.132578.COM | www.5603.net | gbhs999.com | www.hy5506.com | www.069963.com | 9339999n.com | www.8667t.com | www.355284.com | 2824.cc | www.3978w.com | www.827737.com | 53262jj.com | www.hg366.com | WWW.110309.COM | bh889933.com | www.0194001.com | www.996732.com | 51133eee.com | www.76520j.com | www.587944.com | 40033tt.com | www.35918q.com | www.178726.com | 8547xx.com | www.009hy.cc | 28837711.com | www.xcw988.com | WWW.120630.COM | n2894.com | www.47506u.com | WWW.14784.COM | 17765.com | www.089638.com | www.818827.com | xuxrbmlu.cn | www.5091f.com | www.888142.com | www.hjcp111.com | WWW.683005.COM | sha9922.com | www.206335.com | WWW.822998.COM | 78808k.com | www.26163f.com | www.43818o.com | xbqjn.com | WWW.519037.COM | 928012.com | www.32326.com | www.788151.com | 55331oo.com | WWW.331870.COM | 2078n.com | www.88325c.com | www.976931.com | hwapp1.com | www.qucp7.com | ee76669.com | www.1754g.com | WWW.266160.COM | 5337788.com | www.cb2188.com | 63305v.com | www.30350x.com | www.783709.com | fff8827.com | WWW.588247.COM | 20773388.com | www.87668h.com | 8065k.com | www.8850w3.com | WWW.812741.COM | 4647o.com | WWW.53235.COM | 4037.com | www.23579f.com | c2146.com | www.w84q.com | www.330297.com | www.2945k.com | www.jy878.com | WWW.362338.COM | l4212.com | WWW.88076.COM | 4052v.com | www.80065z.com | kaixinbo.cc | www.627464.com | www.401279.com | www.cai31.cc | WWW.255599.COM | ddcp7.com | WWW.655565.COM | 078mmm.com | WWW.867932.COM | ss76669.com | www.89959.cc | 4060gg.com | www.7714c.com | o72227.com | www.7737dd.com | www.68689o.com | www.7225p.com | www.310787.com | www.7415tt.com | WWW.610468.COM | 219275.com | WWW.111063.COM | 5804o.com | WWW.76666.COM | 2055.com | WWW.450781.COM | 1229.org | WWW.75078.COM | m85686.com | WWW.162789.COM | 2007570.com | WWW.57368.COM | ued.bet | WWW.166369.COM | t666c.com | WWW.15851.COM | 55188.com | WWW.833536.COM | 914905.com | WWW.84066.COM | 2698r.com | WWW.855885.COM | www.lfcp099.com | www.903588.com | www.99113z.com | www.490680.com | www.4828228.com | www.135368.com | www.590051.com | www.663078.com | www.89777b.com | 51200uu.com | www.43818b.com | 131zz.net | WWW.206407.COM | yumingty5.com | WWW.22405.COM | wlb77.com | WWW.22448.COM | 1624zz.com | www.755690.com | www.6880mm.com | www.2018999.com | www.752848.com | 2381mmm.com | www.16878i.com | 0250.com | WWW.133807.COM | 502379.com | WWW.130448.COM | 2017.net | www.177474.com | www.68365f.com | 20777788.com | www.ycp0.com | 40033yyy.com | WWW.121880.COM | www.0099xpj.net | www.87609b.com | www.yun0123.com | yl.net | WWW.791717.COM | r5429.com | www.881799a.com | www.66vn777.com | 7196w.com | www.33588t.com | 1813dd.com | WWW.82378.COM | 1005766.com | www.297790.com | www.37377q.com | 0434344.com | WWW.787799.COM | 9995w.cc | www.296180.com | www.947004.com | hg12020.com | WWW.657901.COM | www.a9478.com | www.26878i.com | www.87668f.com | 218uu.com | WWW.842032.COM | www.hg173i.com | hd49499.com | www.ascp3.com | q888.tv | www.701361.com | www.hg20.co | pw9.com | WWW.486163.COM | www.9737cc.com | 09299333.com | WWW.708387.COM | a35151.com | www.197802.com | www.71233hh.com | 4036444.com | WWW.489378.COM | www.ag3366.com | 0485z.com | WWW.771694.COM | www.38345x.com | 846015.com | WWW.483763.COM | yin1044.com | www.82799.com | www.5086b.com | r2146.com | www.349377.com | www.66332s.com | 7240.com | www.332052.com | www.32123s.com | wlb222.com | www.307797.com | www.52303t.com | 33382ii.com | www.290252.com | www.8039g.com | 19880s.com | www.51515t.com | www.4tdc.com | 3049l.com | js89u.vip | WWW.834319.COM | www.633756.com | 3644k.com | WWW.15787.COM | www.38775ff.com | 37688g.com | www.950606.com | www.55768.cc | 55442007.com | 318088.com | WWW.388070.COM | www.5504i.com | 88051.com | WWW.345055.COM | www.403678.com | hg0068g.com | www.564676.com | www.6832v.com | 6830bb.com | 84498833.com | WWW.887588.COM | www.5446u.com | 9068w.com | www.303479.com | www.cai009.vip | www.77731i.com | 91019j.net | WWW.816772.COM | www.js18685.com | 159666m.com | www.zq3899.com | WWW.128442.COM | www.630269.com | y6660.com | www.354918.com | WWW.192224.COM | www.98698q.com | 2018nsb.com | www.690104.com | www.022hb.cc | www.89.cc | ii76669.com | www.698300.com | www.0ttz.com | www.7415j.com | 1463v.com | www.401270.com | WWW.655168.COM | www.3116q.com | 4261.com | 667345.com | WWW.680886.COM | www.660188.com | dz576.com | 99306d.com | WWW.750203.COM | www.21202f.com | www.5360ss.com | 3522m.vip | www.397760.com | WWW.884404.COM | www.6509.com | 76886r.com | 365666.com | WWW.338079.COM | www.528qx.com | www.7415rr.com | oo67890.com | www.447735.com | WWW.901355.COM | www.yh76vv.com | j1503.com | vip332.com | www.188932.com | WWW.413677.COM | www.4331k.com | 7js345.com | 30019v.com | www.076069.com | WWW.530616.COM | www.dayou566.com | www.120689.com | 6446yy.com | 68181.com | WWW.831067.COM | www.5095i.com | www.bwinyz08.com | 032526.com | 1407r.com | www.550264.com | WWW.202117.COM | www.4923d.com | www.5966uuu.com | jidu22.com | weide25.net | WWW.343386.COM | WWW.899673.COM | www.55717g.com | 44ms888.com | g8381.com | 7720o.net | www.866546.com | WWW.548419.COM | www.0802.cc | www.88562.com | 370956.com | 3559qqq.com | www.420421.com | WWW.688493.COM | www.3126f.com | www.xpj4.net | 2247c.com | 30171177.com | 1483nn.com | www.550435.com | WWW.159486.COM | www.5086z.com | www.32031b.com | c388w.com | 3775a.com | 1665dd.com | www.33997a.com | WWW.836888.COM | WWW.686085.COM | www.50732b.com | www.4521w.com | mgmvip688.com | 4152u.com | 2851v.com | P35bb.com | www.647311.com | WWW.774143.COM | WWW.68738.COM | www.7158.net | www.930210.com | z2306.com | rr1915.com | 20779999.com | 846015.com | www.305644.com | WWW.542955.COM | www.lczg1.com | www.js18686.com | 4022u.com | 00778r.com | 5888.am | www.605733.com | WWW.205997.COM | WWW.538011.COM | www.16878s.com | www.pj9030.com | www.8313s.com | 3844ww.com | 2334vip4.com | 6002v.com | 30170033.com | 3245f.com | www.52072q.com | www.806721.com | WWW.50535.COM | WWW.485889.COM | WWW.345420.COM | www.65707f.com | www.99094t.com | www.00778l.com | www.5xcai.vip | 3136ee.com | 86811f.com | 435796.com | 86811vv.com | 5589q.com | 55559193.com | 545555.com | www.032154.com | www.639477.com | WWW.627986.COM | WWW.901933.COM | WWW.675663.COM | WWW.707637.COM | WWW.259330.COM | www.5854b.cc | www.83033y.com | www.5856857.com | www.32031.com | www.bwin980.co | www.bd2019b.com | 1434x.com | 3189pp.com | mgm3242o.com | 84494411.com | 63965555.com | 3522f.cc | 4025q.com | 5622i.com | 39390524.com | dafa89.net | c388q.com | p005.com | ydf588.com | hggjtg16.com | 32355cc.com | 9949z.com | 8988ll.com | 40666111.com | h4255.com | 6868qq.cc | ab0034.com | 35252d.com | hg999333n.com | 113365.com | 1775i.com | js14n.com | 80850e.com | 61326644.com | 201855.com | z14666.com | 5651k.com | 64111s.com | 025939.com | 02.bet | 04666o.com | 6594bb.com | 8569855.com | 32126s.net | 2267o.com | pj666677.com | www.20199hh.com | www.082706.com | 07056.com | 8180v.com | 65005d.com | 2546f.com | ks3338.com | 77009193.com | 25250524.com | 4025e.com | 66185a.net | BY30832.com | 87665p.com | www.s4042.com | www.38.sb | www.993769.com | www.1434v.com | www.702wb.com | www.08588d.com | www.flcb6.com | WWW.759963.COM | WWW.642522.COM | WWW.216066.COM | WWW.791320.COM | www.616383.com | www.001537.com | 1591.com | 36405522.com | 2459c.com | 3640tt.com | 66876r.com | www.97cp123.com | www.15365x.com | www.3421d.com | www.108011.com | www.66wcw.com | WWW.318667.COM | WWW.384878.COM | WWW.325275.COM | www.338082.com | 6002aa.com | yyy5144.com | 918tx.com | 11105.com | www.j4042.com | www.80188g.com | www.661365.cc | www.8816i.com | WWW.503352.COM | WWW.791023.COM | www.691307.com | www.k599.cn | 4323y.com | 492.cc | 2381vvv.com | www.5099dd.com | www.hr1822.com | www.5095w.com | WWW.312029.COM | WWW.774778.COM | www.203059.com | 5647s.com | 8159.com | biying900vip.com | www.7415r.com | www.68993238.com | www.hx1161.com | WWW.491402.COM | www.755213.com | 076.cm | 3189e.com | 8989774.com | www.yf370.com | www.618146.com | www.8jcw.com | WWW.395406.COM | www.599416.com | 1669y.com | x83377.com | 2306r.com | www.566733.com | www.51515j.com | WWW.488152.COM | WWW.523257.COM | www.555505.com | 4107b.com | 4647z.com | www.55060m.com | www.76520w.com | WWW.98101.COM | www.848166.com | sss5701.com | 452.com | 4052c.com | www.888.com | WWW.188578.COM | WWW.907999.COM | www.5949.com | 9030v.com | 97799s.com | www.v2662.com | www.cp8002.cc | WWW.514833.COM | www.138555.com | 316c.cc | 1077rr.com | www.hgbet2.com | WWW.13108.COM | WWW.66299.COM | jx2500.com | 91019s.com | www.20199dd.com | www.666825.com | WWW.71417.COM | www.340477.com | wns880.com | 2019gg.cc | www.blr1144.com | WWW.35978.COM | www.961219.com | 3544t.com | 9958911.com | www.377666f.com | www.pkfc8.com | WWW.762772.COM | 333.gg | 40033b.com | www.06820r.com | www.ya013.com | WWW.369801.COM | 6220ll.com | 88851y.com | www.p3410.com | WWW.899238.COM | WWW.782269.COM | 2355b.com | 6766kk.com | www.hbet96.com | WWW.452711.COM | www.211873.com | 7508v.com | www.tc8803.com | www.07163p.com | WWW.898579.COM | 73122.com | dx059.com | www.44074.com | WWW.503886.COM | www.73736a.com | 45637o.com | www.mgm868009.com | WWW.670055.COM | www.748767.com | 19991e.com | www.7793b.com | www.29699.com | WWW.64606.COM | 58802.com | d00351.com | www.34788p.com | WWW.900294.COM | 59759i.vip | 2247n.com | www.77802l.com | WWW.679085.COM | feicai0417.com | yhw4.cc | www.77801r.com | WWW.185154.COM | 3189o.com | 5005b.com | www.22503.cc | www.980221.com | 6423a.com | www.g92776.com | WWW.452225.COM | www.375793.com | i99474.com | www.6386d.com | WWW.919269.COM | 7196hh.com | bg5888.com | www.87668j.com | WWW.252047.COM | 5478t.com | www.99113r.com | WWW.899800.COM | www.127880.com | 4541u.com | www.h36599.com | WWW.78608.COM | 3009d.com | www.s948s.com | WWW.16457.COM | www.126059.com | jj38648.cc | www.48330.com | WWW.362987.COM | 12742h.com | www.pj88o.com | WWW.598363.COM | 4647.net | yhw3.cc | www.022xz.cc | www.235812.com | 6137l.com | www.665534.com | WWW.444636.COM | JS1388g.com | www.245252.com | WWW.63938.COM | 7003ss.com | www.xpj2008.co | WWW.322522.COM | 81366b.com | 1327z.com | WWW.569579.COM | 55910.com | 7989.com | www.qucp6.com | www.36787e.com | 69441166.com | www.2934r.com | www.djcp002.com | x333.co | www.00840w.com | www.354177.com | 8547e.com | www.33997r.com | www.332950.com | a5aaa.com | www.5091s.com | www.150882.com | 463svip.com | www.bai05.com | 9832.cc | 4195hh.com | WWW.915083.COM | bet28u.com | www.346346.com | WWW.595953.COM | 228888s.com | www.2000g.cc | WWW.190820.COM | 21214.com | www.1206c.com | www.755907.com | 3242i.com | www.9478g.com | 2168562.com | 66876.com | WWW.469482.COM | jinlong06.com | www.3116n.com | WWW.735247.COM | 12274477.com | www.c98478.com | www.338071.com | 8901w.com | WWW.655044.COM | 2478.com | www.bet63b.com | WWW.442914.COM | 98955l.com | www.77802p.com | www.50989i.com | jinsha69.com | WWW.176252.COM | xx888u.com | www.3775z.com | www.592909.com | cc2205.com | WWW.495090.COM | 1408d.com | www.78680j.com | www.693670.com | csj600.com | WWW.640004.COM | dz0999.com | www.3691c.com | www.500823.com | 7744yyy.com | WWW.611887.COM | 11665003.com | www.15j9.net | 018088.com | www.97060g.com | WWW.534898.COM | nn3405.com | www.c760.vip | 62220.com | www.flb577.com | www.347277.com | 69990p.com | WWW.346968.COM | 4789cz.com | www.2632l.com | 5437n.com | www.883399b.com | www.549810.com | 81511j.com | WWW.578448.COM | 4488ee.com | www.xcn1.com | 7196ss.com | www.hg77750.com | www.040417.com | www.4212m.com | WWW.604135.COM | vnsr.at | WWW.518909.COM | sbo333.com | www.1368j.cc | yy2649.com | www.68993277.com | www.2434123.com | www.10999c.com | www.901372.com | 44bb8331.com | WWW.646858.COM | 6487sss.com | WWW.458486.COM | 3685g.com | www.1035a.com | 2287gg.com | www.7714a.com | 53166i.com | www.3522 | 189234.com | www.45598l.com | www.550419.com | www.rgcp444.com | WWW.590578.COM | x86002.com | WWW.60820.COM | 88332007.com | WWW.742455.COM | kk01234.com | WWW.648647.COM | x088088.com | WWW.163102.COM | 00774ll.com | WWW.641232.COM | 3967w.com | www.087wy.com | 33998016.com | www.12455h.com | yataibet1.com | www.66332p.com | 1168x.com | www.90305f.com | 2805v.com | www.97655c.com | 2418h.com | www.89338c.com | 895vv.com | www.50064q.com | 1591sss.com | www.89939.cc | y337.com | www.626by.com | 1483b.com | WWW.208731.COM | 5504q.com | WWW.678926.COM | 3550r.com | WWW.370315.COM | 3326.com | WWW.829646.COM | 67877.com | WWW.897487.COM | 2418005.com | WWW.132807.COM | www.38345c.com | www.349311.com |