<optgroup id="w2uiu"></optgroup>
<menu id="w2uiu"><tt id="w2uiu"></tt></menu>
<menu id="w2uiu"><strong id="w2uiu"></strong></menu>
 • <menu id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu></menu>
  <xmp id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu>
 • <dd id="w2uiu"><nav id="w2uiu"></nav></dd>
 • 我愛家鄉的白楊樹

  小學生作文:我愛家鄉的白楊樹
  作文字數:454
  作者:陳小鵬
 •  
 •  
 • ài
 • jiā
 • xiāng
 • de
 • bái
 • yáng
 • shù
 •  
 •  
 •  我愛家鄉的白楊樹 
 •  
 •  
 • lín
 • xiàn
 • píng
 • chuān
 • zhèn
 • dūn
 • xiǎo
 • xué
 • sān
 • nián
 •  臨澤縣平川鎮五里墩小學三年級
 •  
 • chén
 • xiǎo
 • péng
 • 陳小鵬
 •  
 • 
 •  
 •  
 • zài
 • men
 • jiā
 • xiāng
 •  
 • xué
 • xiào
 • páng
 • biān
 •  在我們家鄉,學校和地旁和地邊
 •  
 • dào
 • chù
 • shēng
 • zhǎng
 • zhe
 • hěn
 • duō
 • bái
 • yáng
 • shù
 •  
 • ài
 • de
 • ,到處生長著很多白楊樹。我愛我的
 • jiā
 • xiāng
 •  
 • gèng
 • ài
 • jiā
 • xiāng
 • de
 • bái
 • yáng
 • shù
 •  
 •  
 •  
 • 家鄉,更愛家鄉的白楊樹。 
 •  
 •  
 • dōng
 • tiān
 •  
 • bái
 • yáng
 • shù
 • guāng
 • de
 •  
 • zhèn
 • fēng
 •  冬天,白楊樹光禿禿的。一陣風
 • guò
 •  
 • suí
 • zhe
 • fēng
 • zài
 • zhī
 • tóu
 • yáo
 • huǎng
 • zhe
 • hǎo
 • xiàng
 • zài
 • 拂過,隨著風在枝頭搖晃著好像在一
 • huān
 • zòu
 • yíng
 • chūn
 •  
 •  
 •  
 • 起歡奏迎春曲。 
 •  
 •  
 • chūn
 • tiān
 •  
 • nèn
 • de
 • cóng
 • zhī
 • tiáo
 • shàng
 • gǒng
 • chū
 •  春天,嫩綠的葉子從枝條上拱出
 • lái
 •  
 • tiāo
 • zài
 • shù
 • zhī
 • shàng
 •  
 • jiān
 • shùn
 • ér
 • cháo
 • xià
 •  
 • 來,挑在樹枝上,葉尖一順兒朝下,
 • piàn
 • piàn
 •  
 • xíng
 • chéng
 • 一片片葉子密密麻麻,形成一個巨大
 • de
 • sǎn
 •  
 • měi
 • le
 •  
 •  
 •  
 • 的綠傘,美麗極了! 
 •  
 •  
 • duō
 • me
 • měi
 •  
 • zhí
 • de
 • bái
 • yáng
 • shù
 •  
 •  
 •  
 •  多么美麗、比直的白楊樹啊! 
 •  
 • 
 •  
 •  
 • yán
 • de
 • xià
 • tiān
 •  
 • zuò
 • zài
 • bái
 • yáng
 • shù
 • xià
 • chéng
 • liáng
 •  炎熱的夏天,做在白楊樹下乘涼
 •  
 • shì
 • hěn
 • měi
 • de
 • shì
 •  
 • wān
 • wān
 • de
 • shù
 • zhī
 •  
 • ,那是很美的事。彎彎曲曲的樹枝,
 • xiǎo
 • xiǎo
 • de
 • shēn
 • xiàng
 • fāng
 •  
 • dǐng
 • zhe
 • liè
 • gàn
 • huó
 • 小小的葉子伸向四方,頂著烈日干活
 • guī
 • lái
 • de
 • rén
 • men
 •  
 • shuí
 • dào
 • bái
 • yáng
 • shù
 • xià
 • chéng
 • liáng
 •  
 • 歸來的人們,誰不到白楊樹下乘涼。
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • zhōng
 •  
 • gàn
 • huó
 • lèi
 • le
 • de
 • rén
 • men
 •  
 • yǒu
 • de
 • chě
 •  中午,干活累了的人們,有的扯
 • lǐng
 • xiǎo
 • zài
 • bái
 • yáng
 • shù
 • xià
 • tián
 • tián
 • de
 • jìn
 • mèng
 • xiāng
 • 一領小席在白楊樹下甜甜的進入夢鄉
 •  
 • niáng
 • men
 • chéng
 • qún
 • jié
 • huǒ
 •  
 • zài
 • bái
 • yáng
 • shù
 • xià
 • yòu
 • shuō
 • ;姑娘們成群結伙;在白楊樹下又說
 • yòu
 • xiào
 • zuò
 • zhēn
 • xiàn
 •  
 • shū
 • shū
 • men
 • zài
 • bái
 • yáng
 • shù
 • 又笑地做針線;伯伯叔叔們在白楊樹
 • xià
 • bǎi
 • le
 • xiàng
 •  
 • zhōu
 • wéi
 • hái
 • zuò
 • zhe
 • xiǎo
 • 下擺起了象棋,周圍還坐著幾個大小
 •  
 •  
 •  
 • 棋迷。 
 •  
 •  
 • zhè
 • jiù
 • shì
 • men
 • jiā
 • xiāng
 • de
 • bái
 • yáng
 • shù
 •  
 • wéi
 •  這就是我們家鄉的白楊樹,它為
 • men
 • jiā
 • xiāng
 • fèn
 • guāng
 •  
 • zēng
 • tiān
 • le
 • guāng
 • cǎi
 •  
 • děng
 • guò
 • shàng
 • 我們家鄉分光,增添了光彩,等過上
 • nián
 • hòu
 • bái
 • yáng
 • shù
 • jiù
 • shì
 • dòng
 • liáng
 • zhī
 • cái
 •  
 • wéi
 • jiā
 • 幾年以后白楊樹就是棟梁之才,為家
 • xiāng
 • de
 • rén
 • men
 • dài
 • lái
 • le
 • huān
 • xìng
 •  
 • ài
 • 鄉的人們帶來了歡樂和幸福。我愛我
 • de
 • jiā
 • xiāng
 •  
 • gèng
 • ài
 • jiā
 • xiāng
 • de
 • bái
 • yáng
 • shù
 •  
 • 的家鄉,更愛家鄉的白楊樹。
 •  
 • 
 •  
 •  
 • zhǐ
 • dǎo
 • jiāo
 • shī
 •  
 • dòu
 • hóng
 •  
 •  
 •  
 •  指導教師:豆玉紅  
   
  無注音版:
   
    我愛家鄉的白楊樹
   
    臨澤縣平川鎮五里墩小學三年級
   陳小鵬
   
    在我們家鄉,學校和地旁和地邊,到處生長著很多白楊樹。我愛我的家鄉,更愛家鄉的白楊樹。
   
    冬天,白楊樹光禿禿的。一陣風拂過,隨著風在枝頭搖晃著好像在一起歡奏迎春曲。
   
    春天,嫩綠的葉子從枝條上拱出來,挑在樹枝上,葉尖一順兒朝下,一片片葉子密密麻麻,形成一個巨大的綠傘,美麗極了!
   
    多么美麗、比直的白楊樹啊!
   
   
   炎熱的夏天,做在白楊樹下乘涼,那是很美的事。彎彎曲曲的樹枝,小小的葉子伸向四方,頂著烈日干活歸來的人們,誰不到白楊樹下乘涼。
   
   
   中午,干活累了的人們,有的扯一領小席在白楊樹下甜甜的進入夢鄉;姑娘們成群結伙;在白楊樹下又說又笑地做針線;伯伯叔叔們在白楊樹下擺起了象棋,周圍還坐著幾個大小棋迷。
   
    這就是我們家鄉的白楊樹,它為我們家鄉分光,增添了光彩,等過上幾年以后白楊樹就是棟梁之才,為家鄉的人們帶來了歡樂和幸福。我愛我的家鄉,更愛家鄉的白楊樹。
   
    指導教師:豆玉紅
    

   校園一角----白楊樹

   作文字數:482
   作者:未知
  •  
  •  
  • xiǎo
  • xué
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xiào
  • yuán
  • jiǎo
  • bái
  • yáng
  • shù
  • “小學”  校園一角白楊樹
  •  
  •  
  • běi
  • shěng
  • nán
  • chāng
  • shì
  •  
  • nán
  • chāng
  • xué
  • shǔ
  • xué
  •  湖北省南昌市 南昌大學附屬學
  • 閱讀全文

   家鄉美

   作文字數:463
   作者:未知
  •  
  • huān
  •  
  • yíng
  •  
  • tóu
  •  
  • gǎo
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jiā
  • xiāng
  • měi
  • 歡 迎 投 稿   家鄉美
  •  
  •  
  • jiāng
  • shěng
  • huái
  • ān
  • shì
  •  
  • huái
  • yīn
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  •  江蘇省淮安市 淮陰區實驗小學
  • 閱讀全文

   家鄉美

   作文字數:452
   作者:未知
  •  
  • chū
  • chù
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jiā
  • xiāng
  • měi
  • 出處   家鄉美
  •  
  •  
  • jiāng
  • shěng
  • huái
  • ān
  • shì
  • huái
  • yīn
  •  
  • huái
  • yīn
  • shí
  • yàn
  •  江蘇省淮安市淮陰區 淮陰實驗
  • 閱讀全文

   家鄉變了

   作文字數:469
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jiā
  • xiāng
  • biàn
  • le
  •   家鄉變了
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • qīng
  • yuǎn
  • shì
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • qīng
  • yuǎn
  • shì
  •  廣東省清遠市 廣東省清遠市博
  • 閱讀全文

   校園一角----白楊樹

   作文字數:458
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xiào
  • yuán
  • jiǎo
  • bái
  • yáng
  • shù
  •    校園一角白楊樹
  •  
  •  
  • běi
  • shěng
  • nán
  • chāng
  • shì
  •  
  • nán
  • chāng
  • xué
  • shǔ
  • xué
  •  湖北省南昌市 南昌大學附屬學
  • 閱讀全文

   家鄉美

   作文字數:435
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jiā
  • xiāng
  • měi
  •   家鄉美
  •  
  •  
  • jiāng
  • shěng
  • huái
  • ān
  • shì
  •  
  • huái
  • yīn
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  •  江蘇省淮安市 淮陰區實驗小學
  • sān
  • ?
  •  
  • bān
  •  
  • yán
  • 三()班 陸巖
  • 閱讀全文

   家鄉美

   作文字數:435
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jiā
  • xiāng
  • měi
  •   家鄉美
  •  
  •  
  • jiāng
  • shěng
  • huái
  • ān
  • shì
  • huái
  • yīn
  •  
  • huái
  • yīn
  • shí
  • yàn
  •  江蘇省淮安市淮陰區 淮陰實驗
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • ?
  •  
  • bān
  •  
  • yán
  • 小學三()班 陸巖
  • 閱讀全文

   家鄉變了

   作文字數:473
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jiā
  • xiāng
  •        家鄉
  • biàn
  • le
  • 變了
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • qīng
  • yuǎn
  • shì
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • qīng
  • yuǎn
  • shì
  •  廣東省清遠市 廣東省清遠市博
  • 閱讀全文

   家鄉美

   作文字數:438
   作者:未知
  •  
  • xiǎo
  • xué
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  •  
  • jiā
  • xiāng
  • měi
  • 小學作文  家鄉美
  •  
  •  
  • jiāng
  • shěng
  • huái
  • ān
  • shì
  •  
  • huái
  • yīn
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  •  江蘇省淮安市 淮陰區實驗小學
  • sān
  • ?
  •  
  • bān
  •  
  • yán
  • 三()班 陸巖
  • 閱讀全文

   可愛的家鄉

   作文字數:455
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • ài
  • de
  • jiā
  • xiāng
  •    可愛的家鄉
  •  
  •  
  • liáo
  • níng
  • shěng
  • shùn
  • shì
  •  
  • liáo
  • níng
  • shěng
  • shùn
  • shì
  • xīn
  •  遼寧省撫順市 遼寧省撫順市新
  • bīn
  • xiàn
  • jià
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • nián
  • sān
  • bān
  •  
  • bǎi
  • wēi
  • 賓縣馬架子小學三年級三班 李柏葳
  • 閱讀全文

   我的家鄉

   作文字數:335
   作者:未知
  •  
  • zuò
  • wén
  • wǎng
  • zuò
  •  
  • wén
  •  
  • wǎng
  •  
  •  
  •  
  • de
  • jiā
  • xiāng
  • 作文網作 文 網  我的家鄉
  •  
  •  
  • zhè
  • jiāng
  • shěng
  • shuǐ
  • shì
  • qīng
  • tián
  • xiàn
  •  
  • qīng
  • tián
  • shí
  • yàn
  •  浙江省麗水市青田縣 青田實驗
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • ?
  •  
  •  
  • chén
  • 小學三() 陳翌
  • 閱讀全文

   家鄉的桔子

   作文字數:633
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jiā
  • xiāng
  • de
  •   家鄉的桔子
  •  
  •  
  • zhè
  • jiāng
  • shěng
  • shuǐ
  •  
  • qīng
  • tián
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • ?
  •  浙江省麗水 青田實驗小學三(
  •  
  • bān
  •  
  • chén
  • xīn
  • )班 陳心意
  • 閱讀全文

   家鄉的桔子

   作文字數:393
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jiā
  • xiāng
  • de
  •   家鄉的桔子
  •  
  •  
  • nán
  • shěng
  • zhǎng
  • shā
  • shì
  •  
  • zhǎng
  • tiě
  • xiǎo
  • sān
  • nián
  • sān
  •  湖南省長沙市 長鐵一小三年三
  • bān
  •  
  • liú
  • dōng
  • 班 劉東
  • 閱讀全文

   家鄉的柑桔

   作文字數:431
   作者:李景瑜
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • jiā
  • xiāng
  • zài
  • běi
  • chāng
  •  
  •    我的家鄉在湖北宜昌,
  • zuò
  • luò
  • zài
  • zhǎng
  • jiāng
  • àn
  • biān
  •  
  • zhè
  • yǒu
  • shān
  • yǒu
  • shuǐ
  • fēng
  • jǐng
  • 座落在長江岸邊,這里有山有水風景
  • xiù
  • měi
  •  
  • suī
  • rán
  • de
  • jiāng
  • shuǐ
  • xiàng
  • zuì
  • 秀美。雖然碧綠碧綠的江水綠得像最
  • 閱讀全文

   我的家鄉——安陽

   作文字數:544
   作者:許昭辰
  •  
  • chū
  • chù
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • jiā
  • xiāng
  • suī
  • rán
  • méi
  • yǒu
  • běi
  • 出處  我的家鄉雖然沒有北
  • jīng
  • me
  • xióng
  • wěi
  •  
  • méi
  • yǒu
  • luò
  • yáng
  • me
  • měi
  •  
  • 京那么雄偉;沒有洛陽那么美麗;也
  • méi
  • yǒu
  • tài
  • shān
  • me
  • zhuàng
  • guān
  •  
  • dàn
  • hái
  • shì
  • hěn
  • huān
  • 沒有泰山那么壯觀,但我還是很喜歡
  • 閱讀全文

   家鄉的荔枝園

   作文字數:396
   作者:彭穎鈺
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • jiā
  • xiāng
  • zài
  • zēng
  • chéng
  •  
  • měi
  • féng
  • xià
  •   我的家鄉在增城,每逢夏
  • tiān
  •  
  • zhī
  • yuán
  • de
  • zhī
  • shù
  • shàng
  • jiù
  • huì
  • guà
  • mǎn
  • hóng
  • 天,荔枝園里的荔枝樹上就會掛滿紅
  • tóng
  • tóng
  • de
  • zhī
  •  
  • 彤彤的荔枝。
  • 閱讀全文

   三十年后的家鄉

   作文字數:454
   作者:何驍
  •  
  • lái
  •  
  • yuán
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • sān
  • shí
  • nián
  • hòu
  • de
  • jiā
  • xiāng
  • 來 源   三十年后的家鄉
  •  
  • ?
  • shì
  • shān
  • qīng
  • shuǐ
  • xiù
  •  
  • de
  • fāng
  • ,一定是山清水秀、科技發達的地方
  •  
  • de
  • shān
  • ?
  • hěn
  • gāo
  •  
  • shuǐ
  • ?
  • hěn
  • qīng
  •  
  • ,那里的山一定很高,水一定很清…
  • 閱讀全文

   我的家鄉

   作文字數:283
   作者:方華麗
  •  
  •  
  •  
  • de
  • jiā
  • xiāng
  • zài
  • qīng
  • yuǎn
  • shì
  • de
  • xiǎo
  • shān
  •  我的家鄉在清遠市的一個小山
  • cūn
  •  
  • suī
  • rán
  • méi
  • yǒu
  • chéng
  • shì
  • me
  • fán
  • huá
  •  
  • dàn
  • 村。它雖然沒有大城市那么繁華,但
  • què
  • níng
  • jìng
  •  
  • chún
  • de
  • měi
  •  
  • zhǎn
  • xiàn
  • 它卻以寧靜,純樸的美,展現自己無
  • 閱讀全文

   家鄉一角----美麗的人工湖

   作文字數:381
   作者:謝從越
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • jiā
  • xiāng
  • zài
  • xiāng
  • fán
  • zhè
  • hěn
  • měi
  •   我的家鄉在襄樊這里很美
  •  
  • yǒu
  • hěn
  • duō
  • měi
  • de
  • jǐng
  •  
  • jiù
  • měi
  • de
  • rén
  • ,有很多美麗的景色。就拿美麗的人
  • gōng
  • lái
  • shuō
  • ba
  •  
  • hěn
  • měi
  •  
  • zhōng
  • jiān
  • shì
  • hěn
  • 工湖來說吧!它很美,中間是一個很
  • 閱讀全文

   巴拉河家鄉的河

   作文字數:411
   作者:徐天齊
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zài
  • de
  • jiā
  • xiāng
  • guì
  • zhōu
  •  
  •   巴拉河在我的家鄉貴州,巴
  • shì
  • miáo
  • de
  • yīn
  •  
  • shì
  • měi
  •  
  • qīng
  • chè
  • 拉是苗語的發音,意思是美麗、清澈
  •  
  • 閱讀全文

   家鄉的荔枝

   作文字數:688
   作者:黃宇陽
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • yào
  • shì
  • wèn
  • jiā
  • xiāng
  • zuì
  • chū
  • míng
  • de
  •   要是你問我家鄉最出名的
  • shì
  • shí
  • me
  •  
  • huì
  • háo
  • yóu
  • huí
  •  
  •  
  • 是什么,我會毫不猶豫地回答:“荔
  • zhī
  •  
  •  
  • jiā
  • xiāng
  • de
  • míng
  •  
  •  
  • shān
  • yīn
  • 枝!”我家鄉的名字——荔山也因此
  • 閱讀全文

   20年后的家鄉

   作文字數:436
   作者:沈弋婕
  •  
  • wǎng
  •  
  • zhǐ
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • jiā
  • xiāng
  • zài
  • ?
  • 網 址  我的家鄉在四川樂
  • shān
  •  
  • shì
  • zuò
  • měi
  • ér
  • ráo
  •  
  • bìng
  • qiě
  • yǒu
  • zhe
  • yōu
  • 山,是一座美麗而富饒,并且有著悠
  • jiǔ
  • shǐ
  • de
  • wén
  • huà
  • chéng
  •  
  • zhuǎn
  • yǎn
  •  
  • dào
  • le
  • nián
  • 久歷史的文化古城。一轉眼,到了年
  • 閱讀全文

   家鄉的小河

   作文字數:525
   作者:李秋子
  •  
  • zhàn
  • zhǎng
  •  
  •  
  •  
  • jiā
  • yuǎn
  • de
  • fāng
  • yǒu
  • tiáo
  • 站長: 離家米遠的地方有一條
  • xiǎo
  • ān
  • chāng
  •  
  • yuē
  • yǒu
  • duō
  •  
  • 小河安昌河。河離底大約有多米,河
  • yǒu
  • xiǎo
  •  
  • xiǎo
  • xiā
  •  
  • yǒu
  • shí
  • hái
  • huì
  • yǒu
  • zhī
  • guī
  • 里有小魚,小蝦,有時還會有只烏龜
  • 閱讀全文

   家鄉的四季

   作文字數:367
   作者:盧楊
  •  
  • zuò
  • wén
  • wǎng
  • zuò
  •  
  • wén
  •  
  • wǎng
  •  
  •  
  • de
  • jiā
  • xiāng
  • zài
  • 作文網作 文 網 我的家鄉在
  • lán
  • shān
  •  
  • zhè
  • fēng
  • jǐng
  • yōu
  • měi
  •  
  • chǎn
  • fēng
  •  
  • shì
  • 嵐山,這里風景優美,物產豐富,是
  • ài
  • de
  • fāng
  •  
  • 個可愛的地方。
  • 閱讀全文

   未來的家鄉

   作文字數:726
   作者:聶煒燁
  •  
  •  
  •  
  • nián
  • de
  • fēng
  • huá
  • zhèng
  • mào
  •  
  • wéi
  • mǐn
  • jié
  •  
  •  年的我風華正茂,思維敏捷。
  • yóu
  • wéi
  • bǎo
  • huán
  • jìng
  • zuò
  • chū
  • le
  • chū
  • de
  • gòng
  • xiàn
  • 由于我為保護環境做出了突出的貢獻
  •  
  • bèi
  • píng
  • wéi
  • huán
  • bǎo
  • tiān
  • shǐ
  •  
  • de
  • bàn
  • gōng
  • lóu
  • jiù
  • ,我被評為環保天使。我的辦公樓就
  • 閱讀全文

   我的家鄉--成都

   作文字數:380
   作者:白翔宇
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • jiā
  • xiāng
  • chéng
  • dōu
  • shì
  • měi
  •   我的家鄉成都是一個美麗
  • yǒu
  • fāng
  •  
  • yǒu
  • zhe
  • yōu
  • jiǔ
  • de
  • shǐ
  •  
  • chéng
  • dōu
  • shì
  • 有地方,她有著悠久的歷史。成都是
  • ?
  • shěng
  • shěng
  • huì
  •  
  • shǐ
  • ?
  • qín
  •  
  • jīn
  • nián
  • shǐ
  • 四川省省會,始建于秦,迄今年歷史
  • 閱讀全文

   我的家鄉——花都

   作文字數:427
   作者:高子晴
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • jiā
  • xiāng
  • zài
  • ?g
  • dōu
  •  
  • ài
  •   我的家鄉在花都,我愛我
  • de
  • jiā
  • xiāng
  •  
  • ?g
  • dōu
  • qián
  • zhī
  • yǒu
  • liǎng
  • tiáo
  • kuān
  • kuò
  • de
  • 的家鄉,花都以前只有兩條不寬闊的
  •  
  • liáo
  • liáo
  • de
  • jiù
  • lóu
  • fáng
  • jiǎn
  • zhí
  • suàn
  • shì
  • 馬路,寥寥無幾的舊樓房簡直不算是
  • 閱讀全文

   家鄉環境的變化

   作文字數:307
   作者:王懷舟
  •  
  •  
  •  
  • shè
  • huì
  • le
  •  
  • shuí
  • xiǎng
  • yǒu
  • qián
  •  
  •  社會發達了,誰不想有錢?可
  • shì
  •  
  • xiàn
  • zài
  • shè
  • huì
  • shàng
  • yǒu
  • xiē
  • rén
  • guāng
  • zhe
  • zhèng
  • qián
  •  
  • 是,現在社會上有些人光顧著掙錢,
  • què
  • huán
  • jìng
  • huài
  • diào
  • le
  •  
  • de
  • jiā
  • xiāng
  •  
  •  
  • tóng
  • 卻把環境破壞掉了,我的家鄉——桐
  • 閱讀全文

   家鄉的大橋

   作文字數:401
   作者:劉倍貝
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • cóng
  • kōng
  • zhōng
  • kàn
  • de
  • jiā
  • xiāng
  • yáng
  •   從空中俯看我的家鄉德陽
  •  
  • shǒu
  • xiān
  • yìng
  • yǎn
  • lián
  • de
  • shì
  • zuò
  • měi
  • de
  • qiáo
  • ,首先映入眼簾的是那座美麗的大橋
  •  
  •  
  • cǎi
  • hóng
  • qiáo
  •  
  • zuò
  • luò
  • zài
  • jīng
  • pàn
  • shàng
  •  
  • ——彩虹橋。它座落在旌湖畔上,于
  • 閱讀全文

   我的家鄉

   作文字數:631
   作者:褚成娜
  •  
  • xiǎo
  • xué
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  • de
  • jiā
  • xiāng
  • zài
  • mén
  • yuán
  •  
  • suī
  • 小學作文 我的家鄉在門源,雖
  • rán
  • zhè
  • jīng
  • bìng
  • tài
  •  
  • dàn
  • shì
  •  
  • zhè
  • 然這里經濟并不太發達,但是,這里
  • yǒu
  • rén
  • de
  • fēng
  • jǐng
  •  
  •  
  • 有迷人的風景——
  • 閱讀全文
  卓易彩票平台卓易彩票主页卓易彩票网站卓易彩票官网卓易彩票娱乐 www.707602.com | www.gocp4.com | 500000378.com | www.3933f.cc | www.yh4959.com | www.52072x.com | www.82810.com | 11bwi.com | www.4568999.com | bet99979.com | www.86267w.com | P35tt.com | www.689744.com | www.rycp13.com | 38648dh.com | www.443558.com | 97799z.com | www.xpj668.com | bet3658806.com | www.3668y.com | www.5319tt.com | qjdy032.com | www.mgm868008.com | hwcpkjw.com | www.93gj07.com | 9149v.com | www.5cpb.com | www.35877c.com | 78886508.com | www.8499s.com | www.99yh765.com | 099568.com | www.673888j.com | mg6888.com | www.4444y.cc | www.7025u.com | 2767h.com | www.1168f.com | 3640jj.com | www.15355b.com | www.hg3733.com | 3156iii.com | www.3434bbb.com | 59889c.com | www.177524.com | www.c72.com | jib666666.com | www.744949.com | www.yh706.com | 9646w.com | www.1555ac.com | www.hengyfashion.com | hg0088.sh | www.5522s.cc | www.60333.com | 3846c.com | www.3416n.com | www.14900b.com | 26668p.com | www.9149d.com | www.7830x.com | 6033n.com | www.60886s.com | 50099i.com | www.569080.com | www.5504y.com | 80368b.com | www.234276.com | www.6880ss.com | feicai0813.com | 32126a.net | www.7737aa.com | www.kj638.com | 8294o.com | www.0601b.com | www.8814b8.com | 22115156.com | www.tang777.com | www.4940w.com | tz883.com | 496yy.com | www.81608l.com | www.357996.com | 35252e.com | www.yun873.com | www.7855yl.com | pu2018.com | www.687829.com | www.bj563.com | wb330.com | www.153918.com | www.18456.com | www.pj7889.com | 915902207.com | www.5091q.com | www.7779833.com | 65005k.com | q2267.com | www.51365.com | www.46768.com | 22204066.com | 97987-5.com | www.h94600.com | www.hg68111.com | 53358l.com | www.845040.com | www.32688.cc | www.o27229.com | j2489.com | www.657069.com | www.2021e.com | www.373xpj.com | 87965dd.com | www.483770.com | www.689660.com | www.330099z.com | 1775.com | 64111q.com | www.4323r.com | www.157234.com | df8ll.com | 1389g.com | www.2109t.com | www.dzj.cm | www.ag9811.com | 325.com | www.234269.com | www.9187e.com | www.8366uu.com | 51133www.com | 4647033.com | www.11czj.com | www.2021q.com | www.1770g.com | 9435.cc | 59599v.com | www.506433.com | www.yh888809.com | www.hg7857.com | 8905j.com | wx99.com | 23789.com | www.tang000.com | www.15365x.com | www.4972aa.com | dzc94.com | 767365.com | www.578960.com | www.5265.com | www.5049o.com | www.4972kk.com | 8522ssss.com | 2477000.com | www.338031.com | www.21202e.com | www.f526688.com | www.9068jj.com | 19880s.com | 7xh.vip | 044811.com | www.9818a.cc | www.880148.com | www.ggy.99233y.com | www.25288e.com | 6766.net | yhguangdong.vip | www.097079.com | www.33598r.com | www.688544.com | www.670670.com | www.vnsr900.com | feicai0317.com | 641.com | 38989z.com | www.311414.com | www.22503.cc | www.68993262.com | www.0622sss.com | www.ywcp999.com | www.w444999.com | 38989x.com | dhy.net | 44qq8332.com | 66569.com | www.708330.com | www.60108j.com | www.63606l.com | www.1799msc.com | www.h896.com | www.88837w.com | 22335156.com | ha080.com | 55323t.com | bwinkkkcom | 3024u.com | www.375477.com | www.8667b.com | www.ykylc02.com | www.ag3399.com | www.807882.com | www.hg3385.com | 99066555.com | 4182l.com | 7555n.com | xpj70005.com | www.6832u.com | www.8582zz.com | www.7249z.com | www.4546100.com | www.1429c1.com | www.04567w.com | www.xy045.com | www.www-tm8088.com | www.hg4799.com | www.49788.com | www.xh0077.com | www.56992.com | www.309993.com | www.xpj0978.com | www.hg0318.com | www.1389u.com | www.hg1187.com | www.44220151.com | www.0636a.com | www.hg0458.com | www.gf11888.com | www.jing6661.com | www.052vns.com | www.990707.com | www.tyc878.com | www.2945g.com | www.51705.com | www.4078z.com | www.e69096.com | www.4996jn.com | www.79095v.com | www.r2894.com | www.9464003.com | www.7240t.com | www.37377n.com | www.pj56k.com | www.80065s.com | www.51550.cc | www.966026.com | www.702152.com | www.330715.com | 0906vip2.com | 00774nn.com | 55811.com | 39199s.com | 8569811z.com | 500000349.com | www.qam444.com | www.pj7897.com | www.bet3651214.com | www.873999.com | www.20199uu.com | www.e69096.com | www.99094h.com | www.pujing75.com | www.669by.com | www.602471.com | js58123.com | 3522tt.cc | 861224.com | 29918f.com | 2767i.com | www.y32126.cc | www.50xiazai.com | www.4446ggg.com | www.776970.com | www.29277b.com | www.799849.com | www.140599.com | 1294f.com | 09200444.com | 2127a.com | www.365635.com | www.59909.com | www.4196i.com | www.22274.vip | www.igcp5.com | www.50051v.com | 28839i.com | 36403366.com | www.hg098.com | www.775412.com | www.0011xpj.net | www.6939z.com | www.c5986.com | 8547gg.com | 38989j.com | 3844.com | www.4126n.cc | www.55070p.com | www.js18682.com | www.767200.com | m333999.com | 56787gg.com | gong111.com | www.546suncity.com | www.101045.com | www.jzvip33.com | www.607325.com | r83377.com | 370956.com | www.3888bet.com | www.522118.com | www.9997038.com | www.43818q.com | www.040425.com | i4212.com | LXYL361.com | www.xpj238886.com | www.64566d.com | www.8816l.com | ms38648mm.cc | 3559jjjj.com | www.0044hg.com | www.2302326.com | www.m98478.com | www.717226.com | 8036zz.com | 66876j.com | www.677506.com | www.xpj5.net | www.878455.com | 8520f.com | 540855.com | www.11995454.com | www.109007.com | www.c1825.com | 61322244.com | 2455z.com | www.am4444.com | www.5446f.com | www.788464.com | 566670044.com | 3156ggg.com | www.ks600.net | www.55238e.com | www.330192.com | 7945aa.com | www.ylg777555.com | www.gdnmi.com | www.529776.com | 50067.com | 73055l.com | www.wns10.com | www.2021k.com | www.810262.com | feicai0873.com | 9411rrr.com | www.cp0058.com | www.71gcw.com | c46.cc | 272q.net | www.hg8rr.com | www.hm5522.com | 1489n.com | www.657suncity.com | www.00772c.com | www.rcw8800.com | 4107b.com | www.ww.t7888.com | 0747z.com | www.pj7608.com | www.59988.cc | 52688s.com | www.xhtd4455.com | www.5446aa.com | www.029783.com | 20073365.com | www.n948n.com | www.73gcw.com | 00048r.com | www.bet3652018.com | www.0012.com | yth12.net | 6220k.com | www.04567h.com | www.574377.com | 3522j.cc | www.kjlhc.cc | www.921599.com | 218hh.com | www.blr795.com | www.91233w.com | feicai0892.com | www.pj99997.com | www.12136w.com | man152.com | 7744hhh.com | www.35700cc.com | www.132880.com | 50099s.com | www.71071d.com | www.355246.com | ying58.xyz | www.5099cc.com | www.394177.com | 9649u.com | www.9b005.com | www.230278.com | 4595599.com | www.00772k.com | www.068617.com | 3258s.com | www.4521v.com | 983888i.com | www.ylg9939.com | www.99yh21.com | 66773885.com | www.7111a.com | www.41518z.com | 2127oo.com | www.61808.com | www.cp500.biz | cc1915.com | www.hbao4.com | www.068657.com | 760gg.cc | www.36586666.com | 3644t.com | www.25xz.com | www.436106.com | 3379rr.com | www.c94600.com | 06385656.com | www.hg30567.com | www.846662.com | iiii19927.com | www.4447795.com | 1458n.com | www.xb0027.com | www.976909.com | 2jsggg.com | www.5446q.com | 8905y.com | www.hg134.com | www.590981.com | 883399k.com | www.hd8673.com | js01.app | www.8967t.com | 22wb8.com | www.mmtx66.com | www.hx1164.com | jsjlb66.com | www.x66789.com | 13359455.com | www.hg098765.com | 3424y.com | www.08922004.com | www.510477.com | www.86611d.com | www.43818w.com | 98955k.com | www.14168j.com | 9679o.com | www.cp67774.com | 983888r.com | www.hg988801.com | www.560693.com | www.gh0030.com | www.52303w.com | 3550j.com | www.9187r.com | agaa29.com | www.6agcpw.com | 444vn77.com | www.22293737.com | www.288645.com | www.hg9689.com | www.902257.com | x48j.com | www.qilc3.com | yin5555.com | www.20995.cc | feicai0794.com | www.77803z.com | 159666t.com | www.486.cc | xpj98.com | www.4988d.cc | s08199.com | www.450955.com | 7720y.net | www.188666.com | 3522kk.com | www.hg0088.sh | 84494411.com | www.96386h.com | wlb999.com | www.50064p.com | 2767d.com | www.3890n.com | 2400010.com | www.hm5577.com | www.veb188.com | www.810625.com | www.bet365608.com | www.501342.com | www.88837r.com | www.77801v.com | www.1233789.com | 5003025.com | www.qmc0099.com | 0015kk.com | www.04567h.com | 05071100.com | www.55717r.com | bs78911.com | www.8039g.com | www.666xin2.com | www.603924.com | www.hg88mm.com | 218.com | www.e948e.com | 0015ss.com | www.8008553.com | 711066.com | www.80175.com | www.ao799.com | www.327477.com | www.dd13558.com | 80878.com | www.sha2200.com | h4389.com | www.77802p.com | www.k88875.com | www.372779.com | www.long86.net | 2222ht.net | www.xpj7.net | TY5506.com | www.926013.com | www.13558u.com | 3467a.com | www.m063801.com | bwin8q.com | www.ban03.com | www.7111b.com | 998x.cc | www.2021s.com | cp888.at | www.837887.com | www.77605z.com | 8890823.com | www.626902.com | 6601.cc | www.297790.com | www.yh98mm.com | dzc111.com | www.66621q.com | www.shenbo558.com | hg999333p.com | www.xpj558888.com | 80368rr.com | www.794918.com | www.82799b.com | 4323s.com | www.73166c.com | www.7600679.com | 2019x.cc | www.4809i.com | xx888y.com | am2017111.com | www.673888q.com | 0606.net | www.439863.com | www.35155.com | sss4165.com | www.838669.com | www.jlh01.com | xpj05000.com | www.sjgc5.com | www.am4444.com | 2jsaaa.com | www.35155y.com | www.9996oo.com | 131aaa.net | www.345311.com | www.hg4468.com | 36400055.com | www.725158.com | www.720992.com | ff555i.com | www.9192666.com | www.pj39330.com | www.190883.com | www.bwinyz32.com | jc3122.com | 0638.am | www.abc3588.com | www.333222x.com | 2078v.com | www.71233hh.com | www.335949.com | bet8w.com | www.hw1100.com | www.871817.com | 2555211.com | www.163025.com | www.lhg888.com | www.666xin2.com | 60956666.com | www.66652m.com | www.tyc528.com | ttt1915.com | www.547377.com | www.44vn777.com | 4635511.com | 6423o.com | www.41518h.com | www.0333444.com | 61323355.com | 138763.com | www.amjs779.com | www.6161msccom.com | 97000.cc | www.524880.com | www.ldz333.com | www.9374u.com | x777dl.com | www.890517.com | www.6600ra8.com | www.0333hg.com | 3950z.com | www.917699.com | www.89677a.com | www.hg8880.hk | 56988ll.com | www.675266.com | www.z3410.com | www.6666.cm | 382228.com | www.djcp234.com | www.yz7708.com | www.amzr33.com | c3410.com | jm66.app | www.52303d.com | www.tai111.com | 500000351.com | 10800999.com | www.775714.com | www.3383066.com | www.330099e.com | 3242b.com | mgm.tt | www.9478q.com | www.4963ff.com | www.98723.com | 4675j.com | www.97655i.com | www.486.cc | www.yh269831.com | www.854556.com | 7893w9.com | www.43131d.com | www.80767k.com | www.143291.com | www.pjqinghai.com | xxx4165.com | wns88b.com | www.3890w.com | www.3066ww.com | www.776577.com | 8569811w.com | 2595g.com | www.488018.com | www.xb88kk.com | www.hjcp0004.com | www.pjbet555.com | lc99u.com | x48e.com | www.560629.com | www.1009.cc? | www.38345e.com | www.333133l.com | bet28d.com | 90307o.com | www.183065.com | www.41518y.com | www.b35ss.com | www.bmw1195.com | 5589921.com | 80878h.com | 66999193.com | www.756764.com | www.4331n.com | www.4212o.com | www.2078r.com | 1077aa.com | ys-57.co | 66300vip14.com | www.653152.com | www.01822.com | www.cn365y.com | www.xpj0028.com | www.b67783.com | 2146.com | 77606l.com | 3379qq.com | www.722571.com | www.506116.com | www.9570113.com | www.mm6666.com | www.7720v.com | vip1524.com | o7742.com | 4632233.com | www.035069.com | www.ascp9.com | www.16065l.com | www.3066pp.com | www.bc631.com | www.s27229.com | 3061.com | 86818789.com | bmw8077.com | 454662.com | www.26299o.com | www.921977.com | www.77801t.com | www.78680e.com | www.38345m.com | www.67297.com | www.56520l.com | 80188u.com | q888.tv | 35222tt.com | 3421.com | 4066x.com | c75ioyt.com | www.567388.com | www.82gcw.com | www.4323n.com | www.4102y.com | www.bwinyz25.com | www.998855i.com | www.hg8779.com | www.4938k.com | www.hg298.com | 8036ff.com | 28288v.com | 2224001.com | 23599s.com | 6668449.com | 386kzk.com | 609906.com | 1312929.com | www.80767a.com | www.488018.com | www.895853.com | www.60fr.com | www.15199.cc | www.66652n.com | www.bj2222.com | www.78919g.com | www.742688.com | www.http://489633.com/ | www.88166e.com | www.987072.com | www.01885f.com | www.bc631.com | www.4812j.com | www.xpj1938.com | www.21204126.com | www.330099n.com | www.21365ll.com | www.9777hg.com | www.pjdc4488.com | www.827558.com | www.hg22768.com | www.8520z.com | 1305444.com | www.81866t.com | 6175i.com | www.666k8.com | www.86611f.com | www.66664400.com | www.445884215.com | www.55564400.com | www.pj63333.com | www.hg2566.biz | www.798878.com | www.ts11888.com | www.32126c.net | www.benz4242.com | www.4972oo.com | www.58777r.com | www.hhgg29.com | www.675923.com | www.4812j.com | www.7060.cabet186.com | www.9560gg.com | www.20199qq.com | www.97060g.com | www.3bet005.com | www.58404a.com | www.00878.com | www.55676d.com | www.85267.com | www.77803w.com | www.3416d.com | www.c129.vip | www.558414.com | www.065766.com | 998j.cc | 2690js.com | 22115003.com | o3405.com | 6150g.com | 2677bbb.com | www.pj550088.com | www.108083.com | www.77605u.com | www.3388v.com | www.7415nn.com | www.y8862.com | www.hg192.com | www.50026x.com | www.fc78.com | www.328806.com | 69448833.com | 3232394.com | 4776600.com | 73884.com | 2649.com | www.2222558.com | www.pj238.com | www.ggr.99233r.com | www.j063801.com | www.55797g.com | www.5086z.com | www.589196.com | v08199.com | 59889p.com | 77261166.com | 2543jc.com | www.hg31188.com | www.tyc1116.com | www.88166e.com | www.36456.com | www.12455w.com | www.621312.com | mk0088.com | 1705l.com | 6594gg.com | 51200jj.com | www.425suncity.com | www.cp08.com | www.38775jj.com | www.33598h.com | www.602452.com | 3024h.com | 58222n.com | 7779k.cc | www.7830m.com | www.8707y.com | www.6509.com | www.09500w.com | www.355284.com | 1591007.com | 9068ww.com | 054007.com | www.987msc.com | www.009159.com | www.99925866.com | www.715121.com | 11229193.com | 9068c.com | 38989a.com | www.37533.com | www.7225n.com | www.61655c.com | www.346177.com | 1213611.com | 22299hh.com | www.alpk8.com | www.751cp55.com | www.5856866.com | www.817336.com | jsjlb33.com | 55323v.com | www.am1666.com | www.6809pj.com | www.4833042.com | www.824879.com | 15533.com | 33318d.com | www.hg755.com | www.9418cp.com | www.ra017.com | www.340477.com | 32365y.com | 66876t.com | www.1010160.com | www.07679g.com | www.c4525.com | 58222aa.com | 9339999o.com | www.pu382.com | www.1308pj.com | www.bei01.com | 7742j.com | 00773i.com | www.544442.com | www.173151.com | www.982jc.com | 2127mm.com | 983888a.com | www.yh8364.com | www.01991.com | www.960737.com | 3379o.com | 56988r.vip | www.437999.com | www.7886267.com | www.310383.com | 0234z.com | www.60656.com | www.5446kk.com | www.2875x.com | 555.bcbm555.com | 7t3777.com | www.214777.com | www.954321g.com | www.77802e.com | hg10v.com | www.zr305.com | www.5446u.com | www.393477.com | 15876.vip | www.7380pp.com | www.466890.com | www.770490.com | ab99988.com | www.vns994.cc | www.1108598.com | www.695756.com | ww38648.cc | www.x5055.com | www.m.195668.com | www.386918.com | 66671t.com | www.vns6985.com | www.y98478.com | 074a7.com | xx3405.com | www.063801v.com | www.386123.com | 775081.com | 3245d.com | www.85857m.com | www.ok95.com | 9694o.com | www.34349193.com | www.088365.com | www.021067.com | 55331jj.com | www.24071.com | 1156.com | www.678js555.com | www.354977.com | 3566ff.com | www.82205.com | www.06500w.com | 61320099.com | www.vns918.com | www.7920r.com | 8036.com | 56988o.vip | www.55060c.com | www.396477.com | 496ll.com | www.0477msc.com | www.csgc9.com | 8988ee.com | www.k2229k.com | www.50024s.com | 6033.com | www.8814e5.com | www.6613699.com | 18438555.com | www.9374x.com | www.99094b.com | 50027788.com | www.7168801.com | www.666xx.cc | 预览66458g.com | www.56733j.com | www.9187k.com | jbb42.cc | www.70669e.com | www.7240w.com | 2897.com | www.betll365.com | www.4058.com | youfa111.vip | www.9996jj.com | www.88266r.com | c9.com | www.77438.com | www.qj63.com | 4018h.com | www.q948q.com | www.444086.com | 7t3777.com | www.45598j.com | 99ff940.com | www.hg8004.com | www.89777j.com | 143547.com | www.666423.net | www.qj63.com | 4288xx.com | www.38345y.com | www.kc88y.com | 99306b.com | www.665888.com | 139702.com | www.wnsr66.com | www.2988cai.com | 3614v.com | www.932367.com | 1483ff.com | www.13602477523.com | www.222067a.com? | 3404p.cc | www.js504.com | www.514577.com | 500000701.com | www.9822.am | 11163311.com | www.889029.com | www.590808.com | 28758r.com | www.698505.com | 3788o.com | www.1488msc.com | www.221375.com | js14t.com | www.89894l.com | 8037dd.com | www.9737xx.me | v3544.com | www.368012.com | www.zg16.com | 61610524.com | www.pj9030.com | 7720796.com | www.7029.com | 2381kkk.com | www.438msc.com | www.976931.com | 1077fff.com | www.vip4331.com | yabo535.com | www.16181b.com | 36989.com | www.vns0000000.com | www.406577.com | www.18735528058.com | www.33588p.com | 6118d.com | www.773570.com | 3644o.com | www.9980.la | 01234yyy.com | www.hg8053.com | www.178532.com | www.749558.com | www.hc2788.com | mgm3242m.com | www.68568m.com | 68228v.com | www.37377t.com |