<optgroup id="w2uiu"></optgroup>
<menu id="w2uiu"><tt id="w2uiu"></tt></menu>
<menu id="w2uiu"><strong id="w2uiu"></strong></menu>
 • <menu id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu></menu>
  <xmp id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu>
 • <dd id="w2uiu"><nav id="w2uiu"></nav></dd>
 • 我愛家鄉的白楊樹

  小學生作文:我愛家鄉的白楊樹
  作文字數:454
  作者:陳小鵬
 •  
 •  
 • ài
 • jiā
 • xiāng
 • de
 • bái
 • yáng
 • shù
 •  
 •  
 •  我愛家鄉的白楊樹 
 •  
 •  
 • lín
 • xiàn
 • píng
 • chuān
 • zhèn
 • dūn
 • xiǎo
 • xué
 • sān
 • nián
 •  臨澤縣平川鎮五里墩小學三年級
 •  
 • chén
 • xiǎo
 • péng
 • 陳小鵬
 •  
 • 
 •  
 •  
 • zài
 • men
 • jiā
 • xiāng
 •  
 • xué
 • xiào
 • páng
 • biān
 •  在我們家鄉,學校和地旁和地邊
 •  
 • dào
 • chù
 • shēng
 • zhǎng
 • zhe
 • hěn
 • duō
 • bái
 • yáng
 • shù
 •  
 • ài
 • de
 • ,到處生長著很多白楊樹。我愛我的
 • jiā
 • xiāng
 •  
 • gèng
 • ài
 • jiā
 • xiāng
 • de
 • bái
 • yáng
 • shù
 •  
 •  
 •  
 • 家鄉,更愛家鄉的白楊樹。 
 •  
 •  
 • dōng
 • tiān
 •  
 • bái
 • yáng
 • shù
 • guāng
 • de
 •  
 • zhèn
 • fēng
 •  冬天,白楊樹光禿禿的。一陣風
 • guò
 •  
 • suí
 • zhe
 • fēng
 • zài
 • zhī
 • tóu
 • yáo
 • huǎng
 • zhe
 • hǎo
 • xiàng
 • zài
 • 拂過,隨著風在枝頭搖晃著好像在一
 • huān
 • zòu
 • yíng
 • chūn
 •  
 •  
 •  
 • 起歡奏迎春曲。 
 •  
 •  
 • chūn
 • tiān
 •  
 • nèn
 • de
 • cóng
 • zhī
 • tiáo
 • shàng
 • gǒng
 • chū
 •  春天,嫩綠的葉子從枝條上拱出
 • lái
 •  
 • tiāo
 • zài
 • shù
 • zhī
 • shàng
 •  
 • jiān
 • shùn
 • ér
 • cháo
 • xià
 •  
 • 來,挑在樹枝上,葉尖一順兒朝下,
 • piàn
 • piàn
 •  
 • xíng
 • chéng
 • 一片片葉子密密麻麻,形成一個巨大
 • de
 • sǎn
 •  
 • měi
 • le
 •  
 •  
 •  
 • 的綠傘,美麗極了! 
 •  
 •  
 • duō
 • me
 • měi
 •  
 • zhí
 • de
 • bái
 • yáng
 • shù
 •  
 •  
 •  
 •  多么美麗、比直的白楊樹啊! 
 •  
 • 
 •  
 •  
 • yán
 • de
 • xià
 • tiān
 •  
 • zuò
 • zài
 • bái
 • yáng
 • shù
 • xià
 • chéng
 • liáng
 •  炎熱的夏天,做在白楊樹下乘涼
 •  
 • shì
 • hěn
 • měi
 • de
 • shì
 •  
 • wān
 • wān
 • de
 • shù
 • zhī
 •  
 • ,那是很美的事。彎彎曲曲的樹枝,
 • xiǎo
 • xiǎo
 • de
 • shēn
 • xiàng
 • fāng
 •  
 • dǐng
 • zhe
 • liè
 • gàn
 • huó
 • 小小的葉子伸向四方,頂著烈日干活
 • guī
 • lái
 • de
 • rén
 • men
 •  
 • shuí
 • dào
 • bái
 • yáng
 • shù
 • xià
 • chéng
 • liáng
 •  
 • 歸來的人們,誰不到白楊樹下乘涼。
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • zhōng
 •  
 • gàn
 • huó
 • lèi
 • le
 • de
 • rén
 • men
 •  
 • yǒu
 • de
 • chě
 •  中午,干活累了的人們,有的扯
 • lǐng
 • xiǎo
 • zài
 • bái
 • yáng
 • shù
 • xià
 • tián
 • tián
 • de
 • jìn
 • mèng
 • xiāng
 • 一領小席在白楊樹下甜甜的進入夢鄉
 •  
 • niáng
 • men
 • chéng
 • qún
 • jié
 • huǒ
 •  
 • zài
 • bái
 • yáng
 • shù
 • xià
 • yòu
 • shuō
 • ;姑娘們成群結伙;在白楊樹下又說
 • yòu
 • xiào
 • zuò
 • zhēn
 • xiàn
 •  
 • shū
 • shū
 • men
 • zài
 • bái
 • yáng
 • shù
 • 又笑地做針線;伯伯叔叔們在白楊樹
 • xià
 • bǎi
 • le
 • xiàng
 •  
 • zhōu
 • wéi
 • hái
 • zuò
 • zhe
 • xiǎo
 • 下擺起了象棋,周圍還坐著幾個大小
 •  
 •  
 •  
 • 棋迷。 
 •  
 •  
 • zhè
 • jiù
 • shì
 • men
 • jiā
 • xiāng
 • de
 • bái
 • yáng
 • shù
 •  
 • wéi
 •  這就是我們家鄉的白楊樹,它為
 • men
 • jiā
 • xiāng
 • fèn
 • guāng
 •  
 • zēng
 • tiān
 • le
 • guāng
 • cǎi
 •  
 • děng
 • guò
 • shàng
 • 我們家鄉分光,增添了光彩,等過上
 • nián
 • hòu
 • bái
 • yáng
 • shù
 • jiù
 • shì
 • dòng
 • liáng
 • zhī
 • cái
 •  
 • wéi
 • jiā
 • 幾年以后白楊樹就是棟梁之才,為家
 • xiāng
 • de
 • rén
 • men
 • dài
 • lái
 • le
 • huān
 • xìng
 •  
 • ài
 • 鄉的人們帶來了歡樂和幸福。我愛我
 • de
 • jiā
 • xiāng
 •  
 • gèng
 • ài
 • jiā
 • xiāng
 • de
 • bái
 • yáng
 • shù
 •  
 • 的家鄉,更愛家鄉的白楊樹。
 •  
 • 
 •  
 •  
 • zhǐ
 • dǎo
 • jiāo
 • shī
 •  
 • dòu
 • hóng
 •  
 •  
 •  
 •  指導教師:豆玉紅  
   
  無注音版:
   
    我愛家鄉的白楊樹
   
    臨澤縣平川鎮五里墩小學三年級
   陳小鵬
   
    在我們家鄉,學校和地旁和地邊,到處生長著很多白楊樹。我愛我的家鄉,更愛家鄉的白楊樹。
   
    冬天,白楊樹光禿禿的。一陣風拂過,隨著風在枝頭搖晃著好像在一起歡奏迎春曲。
   
    春天,嫩綠的葉子從枝條上拱出來,挑在樹枝上,葉尖一順兒朝下,一片片葉子密密麻麻,形成一個巨大的綠傘,美麗極了!
   
    多么美麗、比直的白楊樹啊!
   
   
   炎熱的夏天,做在白楊樹下乘涼,那是很美的事。彎彎曲曲的樹枝,小小的葉子伸向四方,頂著烈日干活歸來的人們,誰不到白楊樹下乘涼。
   
   
   中午,干活累了的人們,有的扯一領小席在白楊樹下甜甜的進入夢鄉;姑娘們成群結伙;在白楊樹下又說又笑地做針線;伯伯叔叔們在白楊樹下擺起了象棋,周圍還坐著幾個大小棋迷。
   
    這就是我們家鄉的白楊樹,它為我們家鄉分光,增添了光彩,等過上幾年以后白楊樹就是棟梁之才,為家鄉的人們帶來了歡樂和幸福。我愛我的家鄉,更愛家鄉的白楊樹。
   
    指導教師:豆玉紅
    

   校園一角----白楊樹

   作文字數:482
   作者:未知
  •  
  •  
  • xiǎo
  • xué
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xiào
  • yuán
  • jiǎo
  • bái
  • yáng
  • shù
  • “小學”  校園一角白楊樹
  •  
  •  
  • běi
  • shěng
  • nán
  • chāng
  • shì
  •  
  • nán
  • chāng
  • xué
  • shǔ
  • xué
  •  湖北省南昌市 南昌大學附屬學
  • 閱讀全文

   家鄉美

   作文字數:463
   作者:未知
  •  
  • huān
  •  
  • yíng
  •  
  • tóu
  •  
  • gǎo
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jiā
  • xiāng
  • měi
  • 歡 迎 投 稿   家鄉美
  •  
  •  
  • jiāng
  • shěng
  • huái
  • ān
  • shì
  •  
  • huái
  • yīn
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  •  江蘇省淮安市 淮陰區實驗小學
  • 閱讀全文

   家鄉美

   作文字數:452
   作者:未知
  •  
  • chū
  • chù
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jiā
  • xiāng
  • měi
  • 出處   家鄉美
  •  
  •  
  • jiāng
  • shěng
  • huái
  • ān
  • shì
  • huái
  • yīn
  •  
  • huái
  • yīn
  • shí
  • yàn
  •  江蘇省淮安市淮陰區 淮陰實驗
  • 閱讀全文

   家鄉變了

   作文字數:469
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jiā
  • xiāng
  • biàn
  • le
  •   家鄉變了
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • qīng
  • yuǎn
  • shì
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • qīng
  • yuǎn
  • shì
  •  廣東省清遠市 廣東省清遠市博
  • 閱讀全文

   校園一角----白楊樹

   作文字數:458
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xiào
  • yuán
  • jiǎo
  • bái
  • yáng
  • shù
  •    校園一角白楊樹
  •  
  •  
  • běi
  • shěng
  • nán
  • chāng
  • shì
  •  
  • nán
  • chāng
  • xué
  • shǔ
  • xué
  •  湖北省南昌市 南昌大學附屬學
  • 閱讀全文

   家鄉美

   作文字數:435
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jiā
  • xiāng
  • měi
  •   家鄉美
  •  
  •  
  • jiāng
  • shěng
  • huái
  • ān
  • shì
  •  
  • huái
  • yīn
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  •  江蘇省淮安市 淮陰區實驗小學
  • sān
  • ?
  •  
  • bān
  •  
  • yán
  • 三()班 陸巖
  • 閱讀全文

   家鄉美

   作文字數:435
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jiā
  • xiāng
  • měi
  •   家鄉美
  •  
  •  
  • jiāng
  • shěng
  • huái
  • ān
  • shì
  • huái
  • yīn
  •  
  • huái
  • yīn
  • shí
  • yàn
  •  江蘇省淮安市淮陰區 淮陰實驗
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • ?
  •  
  • bān
  •  
  • yán
  • 小學三()班 陸巖
  • 閱讀全文

   家鄉變了

   作文字數:473
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jiā
  • xiāng
  •        家鄉
  • biàn
  • le
  • 變了
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • qīng
  • yuǎn
  • shì
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • qīng
  • yuǎn
  • shì
  •  廣東省清遠市 廣東省清遠市博
  • 閱讀全文

   家鄉美

   作文字數:438
   作者:未知
  •  
  • xiǎo
  • xué
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  •  
  • jiā
  • xiāng
  • měi
  • 小學作文  家鄉美
  •  
  •  
  • jiāng
  • shěng
  • huái
  • ān
  • shì
  •  
  • huái
  • yīn
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  •  江蘇省淮安市 淮陰區實驗小學
  • sān
  • ?
  •  
  • bān
  •  
  • yán
  • 三()班 陸巖
  • 閱讀全文

   可愛的家鄉

   作文字數:455
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • ài
  • de
  • jiā
  • xiāng
  •    可愛的家鄉
  •  
  •  
  • liáo
  • níng
  • shěng
  • shùn
  • shì
  •  
  • liáo
  • níng
  • shěng
  • shùn
  • shì
  • xīn
  •  遼寧省撫順市 遼寧省撫順市新
  • bīn
  • xiàn
  • jià
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • nián
  • sān
  • bān
  •  
  • bǎi
  • wēi
  • 賓縣馬架子小學三年級三班 李柏葳
  • 閱讀全文

   我的家鄉

   作文字數:335
   作者:未知
  •  
  • zuò
  • wén
  • wǎng
  • zuò
  •  
  • wén
  •  
  • wǎng
  •  
  •  
  •  
  • de
  • jiā
  • xiāng
  • 作文網作 文 網  我的家鄉
  •  
  •  
  • zhè
  • jiāng
  • shěng
  • shuǐ
  • shì
  • qīng
  • tián
  • xiàn
  •  
  • qīng
  • tián
  • shí
  • yàn
  •  浙江省麗水市青田縣 青田實驗
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • ?
  •  
  •  
  • chén
  • 小學三() 陳翌
  • 閱讀全文

   家鄉的桔子

   作文字數:633
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jiā
  • xiāng
  • de
  •   家鄉的桔子
  •  
  •  
  • zhè
  • jiāng
  • shěng
  • shuǐ
  •  
  • qīng
  • tián
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • ?
  •  浙江省麗水 青田實驗小學三(
  •  
  • bān
  •  
  • chén
  • xīn
  • )班 陳心意
  • 閱讀全文

   家鄉的桔子

   作文字數:393
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jiā
  • xiāng
  • de
  •   家鄉的桔子
  •  
  •  
  • nán
  • shěng
  • zhǎng
  • shā
  • shì
  •  
  • zhǎng
  • tiě
  • xiǎo
  • sān
  • nián
  • sān
  •  湖南省長沙市 長鐵一小三年三
  • bān
  •  
  • liú
  • dōng
  • 班 劉東
  • 閱讀全文

   家鄉的柑桔

   作文字數:431
   作者:李景瑜
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • jiā
  • xiāng
  • zài
  • běi
  • chāng
  •  
  •    我的家鄉在湖北宜昌,
  • zuò
  • luò
  • zài
  • zhǎng
  • jiāng
  • àn
  • biān
  •  
  • zhè
  • yǒu
  • shān
  • yǒu
  • shuǐ
  • fēng
  • jǐng
  • 座落在長江岸邊,這里有山有水風景
  • xiù
  • měi
  •  
  • suī
  • rán
  • de
  • jiāng
  • shuǐ
  • xiàng
  • zuì
  • 秀美。雖然碧綠碧綠的江水綠得像最
  • 閱讀全文

   我的家鄉——安陽

   作文字數:544
   作者:許昭辰
  •  
  • chū
  • chù
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • jiā
  • xiāng
  • suī
  • rán
  • méi
  • yǒu
  • běi
  • 出處  我的家鄉雖然沒有北
  • jīng
  • me
  • xióng
  • wěi
  •  
  • méi
  • yǒu
  • luò
  • yáng
  • me
  • měi
  •  
  • 京那么雄偉;沒有洛陽那么美麗;也
  • méi
  • yǒu
  • tài
  • shān
  • me
  • zhuàng
  • guān
  •  
  • dàn
  • hái
  • shì
  • hěn
  • huān
  • 沒有泰山那么壯觀,但我還是很喜歡
  • 閱讀全文

   家鄉的荔枝園

   作文字數:396
   作者:彭穎鈺
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • jiā
  • xiāng
  • zài
  • zēng
  • chéng
  •  
  • měi
  • féng
  • xià
  •   我的家鄉在增城,每逢夏
  • tiān
  •  
  • zhī
  • yuán
  • de
  • zhī
  • shù
  • shàng
  • jiù
  • huì
  • guà
  • mǎn
  • hóng
  • 天,荔枝園里的荔枝樹上就會掛滿紅
  • tóng
  • tóng
  • de
  • zhī
  •  
  • 彤彤的荔枝。
  • 閱讀全文

   三十年后的家鄉

   作文字數:454
   作者:何驍
  •  
  • lái
  •  
  • yuán
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • sān
  • shí
  • nián
  • hòu
  • de
  • jiā
  • xiāng
  • 來 源   三十年后的家鄉
  •  
  • ?
  • shì
  • shān
  • qīng
  • shuǐ
  • xiù
  •  
  • de
  • fāng
  • ,一定是山清水秀、科技發達的地方
  •  
  • de
  • shān
  • ?
  • hěn
  • gāo
  •  
  • shuǐ
  • ?
  • hěn
  • qīng
  •  
  • ,那里的山一定很高,水一定很清…
  • 閱讀全文

   我的家鄉

   作文字數:283
   作者:方華麗
  •  
  •  
  •  
  • de
  • jiā
  • xiāng
  • zài
  • qīng
  • yuǎn
  • shì
  • de
  • xiǎo
  • shān
  •  我的家鄉在清遠市的一個小山
  • cūn
  •  
  • suī
  • rán
  • méi
  • yǒu
  • chéng
  • shì
  • me
  • fán
  • huá
  •  
  • dàn
  • 村。它雖然沒有大城市那么繁華,但
  • què
  • níng
  • jìng
  •  
  • chún
  • de
  • měi
  •  
  • zhǎn
  • xiàn
  • 它卻以寧靜,純樸的美,展現自己無
  • 閱讀全文

   家鄉一角----美麗的人工湖

   作文字數:381
   作者:謝從越
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • jiā
  • xiāng
  • zài
  • xiāng
  • fán
  • zhè
  • hěn
  • měi
  •   我的家鄉在襄樊這里很美
  •  
  • yǒu
  • hěn
  • duō
  • měi
  • de
  • jǐng
  •  
  • jiù
  • měi
  • de
  • rén
  • ,有很多美麗的景色。就拿美麗的人
  • gōng
  • lái
  • shuō
  • ba
  •  
  • hěn
  • měi
  •  
  • zhōng
  • jiān
  • shì
  • hěn
  • 工湖來說吧!它很美,中間是一個很
  • 閱讀全文

   巴拉河家鄉的河

   作文字數:411
   作者:徐天齊
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zài
  • de
  • jiā
  • xiāng
  • guì
  • zhōu
  •  
  •   巴拉河在我的家鄉貴州,巴
  • shì
  • miáo
  • de
  • yīn
  •  
  • shì
  • měi
  •  
  • qīng
  • chè
  • 拉是苗語的發音,意思是美麗、清澈
  •  
  • 閱讀全文

   家鄉的荔枝

   作文字數:688
   作者:黃宇陽
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • yào
  • shì
  • wèn
  • jiā
  • xiāng
  • zuì
  • chū
  • míng
  • de
  •   要是你問我家鄉最出名的
  • shì
  • shí
  • me
  •  
  • huì
  • háo
  • yóu
  • huí
  •  
  •  
  • 是什么,我會毫不猶豫地回答:“荔
  • zhī
  •  
  •  
  • jiā
  • xiāng
  • de
  • míng
  •  
  •  
  • shān
  • yīn
  • 枝!”我家鄉的名字——荔山也因此
  • 閱讀全文

   20年后的家鄉

   作文字數:436
   作者:沈弋婕
  •  
  • wǎng
  •  
  • zhǐ
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • jiā
  • xiāng
  • zài
  • ?
  • 網 址  我的家鄉在四川樂
  • shān
  •  
  • shì
  • zuò
  • měi
  • ér
  • ráo
  •  
  • bìng
  • qiě
  • yǒu
  • zhe
  • yōu
  • 山,是一座美麗而富饒,并且有著悠
  • jiǔ
  • shǐ
  • de
  • wén
  • huà
  • chéng
  •  
  • zhuǎn
  • yǎn
  •  
  • dào
  • le
  • nián
  • 久歷史的文化古城。一轉眼,到了年
  • 閱讀全文

   家鄉的小河

   作文字數:525
   作者:李秋子
  •  
  • zhàn
  • zhǎng
  •  
  •  
  •  
  • jiā
  • yuǎn
  • de
  • fāng
  • yǒu
  • tiáo
  • 站長: 離家米遠的地方有一條
  • xiǎo
  • ān
  • chāng
  •  
  • yuē
  • yǒu
  • duō
  •  
  • 小河安昌河。河離底大約有多米,河
  • yǒu
  • xiǎo
  •  
  • xiǎo
  • xiā
  •  
  • yǒu
  • shí
  • hái
  • huì
  • yǒu
  • zhī
  • guī
  • 里有小魚,小蝦,有時還會有只烏龜
  • 閱讀全文

   家鄉的四季

   作文字數:367
   作者:盧楊
  •  
  • zuò
  • wén
  • wǎng
  • zuò
  •  
  • wén
  •  
  • wǎng
  •  
  •  
  • de
  • jiā
  • xiāng
  • zài
  • 作文網作 文 網 我的家鄉在
  • lán
  • shān
  •  
  • zhè
  • fēng
  • jǐng
  • yōu
  • měi
  •  
  • chǎn
  • fēng
  •  
  • shì
  • 嵐山,這里風景優美,物產豐富,是
  • ài
  • de
  • fāng
  •  
  • 個可愛的地方。
  • 閱讀全文

   未來的家鄉

   作文字數:726
   作者:聶煒燁
  •  
  •  
  •  
  • nián
  • de
  • fēng
  • huá
  • zhèng
  • mào
  •  
  • wéi
  • mǐn
  • jié
  •  
  •  年的我風華正茂,思維敏捷。
  • yóu
  • wéi
  • bǎo
  • huán
  • jìng
  • zuò
  • chū
  • le
  • chū
  • de
  • gòng
  • xiàn
  • 由于我為保護環境做出了突出的貢獻
  •  
  • bèi
  • píng
  • wéi
  • huán
  • bǎo
  • tiān
  • shǐ
  •  
  • de
  • bàn
  • gōng
  • lóu
  • jiù
  • ,我被評為環保天使。我的辦公樓就
  • 閱讀全文

   我的家鄉--成都

   作文字數:380
   作者:白翔宇
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • jiā
  • xiāng
  • chéng
  • dōu
  • shì
  • měi
  •   我的家鄉成都是一個美麗
  • yǒu
  • fāng
  •  
  • yǒu
  • zhe
  • yōu
  • jiǔ
  • de
  • shǐ
  •  
  • chéng
  • dōu
  • shì
  • 有地方,她有著悠久的歷史。成都是
  • ?
  • shěng
  • shěng
  • huì
  •  
  • shǐ
  • ?
  • qín
  •  
  • jīn
  • nián
  • shǐ
  • 四川省省會,始建于秦,迄今年歷史
  • 閱讀全文

   我的家鄉——花都

   作文字數:427
   作者:高子晴
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • jiā
  • xiāng
  • zài
  • ?g
  • dōu
  •  
  • ài
  •   我的家鄉在花都,我愛我
  • de
  • jiā
  • xiāng
  •  
  • ?g
  • dōu
  • qián
  • zhī
  • yǒu
  • liǎng
  • tiáo
  • kuān
  • kuò
  • de
  • 的家鄉,花都以前只有兩條不寬闊的
  •  
  • liáo
  • liáo
  • de
  • jiù
  • lóu
  • fáng
  • jiǎn
  • zhí
  • suàn
  • shì
  • 馬路,寥寥無幾的舊樓房簡直不算是
  • 閱讀全文

   家鄉環境的變化

   作文字數:307
   作者:王懷舟
  •  
  •  
  •  
  • shè
  • huì
  • le
  •  
  • shuí
  • xiǎng
  • yǒu
  • qián
  •  
  •  社會發達了,誰不想有錢?可
  • shì
  •  
  • xiàn
  • zài
  • shè
  • huì
  • shàng
  • yǒu
  • xiē
  • rén
  • guāng
  • zhe
  • zhèng
  • qián
  •  
  • 是,現在社會上有些人光顧著掙錢,
  • què
  • huán
  • jìng
  • huài
  • diào
  • le
  •  
  • de
  • jiā
  • xiāng
  •  
  •  
  • tóng
  • 卻把環境破壞掉了,我的家鄉——桐
  • 閱讀全文

   家鄉的大橋

   作文字數:401
   作者:劉倍貝
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • cóng
  • kōng
  • zhōng
  • kàn
  • de
  • jiā
  • xiāng
  • yáng
  •   從空中俯看我的家鄉德陽
  •  
  • shǒu
  • xiān
  • yìng
  • yǎn
  • lián
  • de
  • shì
  • zuò
  • měi
  • de
  • qiáo
  • ,首先映入眼簾的是那座美麗的大橋
  •  
  •  
  • cǎi
  • hóng
  • qiáo
  •  
  • zuò
  • luò
  • zài
  • jīng
  • pàn
  • shàng
  •  
  • ——彩虹橋。它座落在旌湖畔上,于
  • 閱讀全文

   我的家鄉

   作文字數:631
   作者:褚成娜
  •  
  • xiǎo
  • xué
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  • de
  • jiā
  • xiāng
  • zài
  • mén
  • yuán
  •  
  • suī
  • 小學作文 我的家鄉在門源,雖
  • rán
  • zhè
  • jīng
  • bìng
  • tài
  •  
  • dàn
  • shì
  •  
  • zhè
  • 然這里經濟并不太發達,但是,這里
  • yǒu
  • rén
  • de
  • fēng
  • jǐng
  •  
  •  
  • 有迷人的風景——
  • 閱讀全文
  卓易彩票 48554.com | z15666.com | www.660686.com | www.98779.com | 2190m.com | 988msc.com | WWW.894141.COM | www.4809a.com | b72227.com | www.kj1997.com | WWW.206416.COM | www.984703.com | 2234yh.com | 040967.com | WWW.118553.COM | www.77016.cc | 7775144.com | 1397.com | 180939.com | WWW.349989.COM | www.4331v.com | 80850ii.com | 22117c.com | www.978913.com | www.c1336.com | www.biying950vip.com | m62365.com | 866489.com | www.216777aa.com | WWW.362065.COM | www.js9996.com | 69096g.com | xpj9411.cn | www.547577.com | WWW.445909.COM | www.6768996.com | 256777q.com | 56988w.com | 535kj.com | WWW.268122.COM | www.35918q.com | www.8850w3.com | 4288b.com | 6556z.com | www.529121.com | WWW.771784.COM | www.9646g.com | www.998855i.com | kk01234.com | feicai0831.com | www.364747.com | WWW.754408.COM | www.29277w.com | www.555jyh.com | dh7022.com | 2008oo.com | www.186793.com | WWW.200381.COM | www.07163z.com | www.3066ss.com | 0805u.com | 22296ak.com | 70118JS.COM | www.617787.com | WWW.565330.COM | www.1368m.cc | www.9286777.com | www.4727.com | 3169a.com | 66665.biz | 131x.net | www.56582.com | WWW.133230.COM | WWW.110436.COM | www.52303d.com | www.377666f.com | 38989o.com | 338333.com | 30019v.com | 6868137.com | www.584911.com | WWW.522356.COM | www.hcjt9.com | www.4520077.com | www.4078b.com | 55899f.com | 3530.com | 85698n.com | js14c.com | www.33588v.com | www.729937.com | WWW.51521.COM | WWW.498318.COM | www.fcyl1.com | www.6482.com | www.98vs88.com | www.kj310.cc | 11228331.com | k2306.com | 550111f.com | b73.vip | 99306e.com | www.43818o.com | www.585560.com | WWW.140046.COM | WWW.219769.COM | WWW.855940.COM | www.fh52.com | www.202115.com | www.62118b.com | www.ampj.com | www.91233hh.com | www.abc3588.com | www.w063801.com | www.668cp99.com | 500000476.com | ppjj01.com | 4152v.com | 3559.com | 7605m.com | hd229.cc | 1434a.com | 3467u.com | jl777777.com | www.5959992.com | www.50024u.com | www.262918.com | www.595953.com | www.810355.com | WWW.198292.COM | WWW.590220.COM | WWW.788382.COM | WWW.483155.COM | WWW.514955.COM | WWW.502703.COM | WWW.749885.COM | www.ca2932.com | WWW.329433.COM | WWW.923192.COM | www.c1968.com | www.7fk.com | WWW.212248.COM | WWW.367650.COM | WWW.132108.COM | WWW.898459.COM | WWW.174108.COM | WWW.366028.COM | WWW.525833.COM | WWW.52999.COM | WWW.918757.COM | WWW.698731.COM | WWW.677845.COM | WWW.552016.COM | WWW.661807.COM | WWW.929456.COM | WWW.662830.COM | WWW.80328.COM | WWW.658455.COM | WWW.240979.COM | WWW.308667.COM | www.914907.com | www.665773.com | www.376519.com | www.040438.com | www.4249a.com | ylg56789.com | 35442444.com | 78666r.com | 4445.com | 30007m.com | www.97cp345.com | www.8967e.com | www.4996sp.com | www.79095j.com | www.4102a.com | www.97655p.com | www.0014e.com | WWW.864567.COM | WWW.634177.COM | WWW.514833.COM | www.770960.com | www.303470.com | www.438686.com | 0747cc.com | 8040.am | 2172225.com | bet99939.com | www.6a555.com | www.115527d.com | www.win9789.com | www.00ac.com | WWW.668322.COM | WWW.879422.COM | www.562500.com | www.311123.com | xg8111.com | 33382xx.com | 4182c.com | www.3846z.com | www.47506y.com | www.588vip.net | www.en06.com | WWW.28112.COM | WWW.696668.COM | www.055168.cc | 20778866.com | 5309j.com | 9995s.cc | 79964f.com | jr9933.com | 3522700.com | www.1168s.com | www.339333.cc | www.k795.com | WWW.914972.COM | www.271901.com | ss5443.com | 2383cc.com | 500000952.com | www.40hga.com | www.68993266.com | WWW.879811.COM | WWW.446220.COM | www.040435.com | 712930.com | dw777.net | www.hfcp1188.com | www.83033l.com | WWW.457433.COM | WWW.521865.COM | kj8879.com | 7741716.com | e2894.com | www.744363.com | www.983jc.com | WWW.289359.COM | 9386.cc | 44ii8331.com | gg32355.com | www.99094i.com | WWW.49284.COM | www.901375.com | 3222e.cc | 3522h.vip | www.c69096.com | www.7116b.com | WWW.657488.COM | 46558.com | 5906jj.com | www.zte111.com | www.ampj3432.com | WWW.26058.COM | www.355245.com | 6699vn77.com | xpj2229hh.com | www.1764e.com | WWW.436818.COM | www.803372.com | 6999004.com | 2381.com | www.6889798.com | WWW.848667.COM | www.355284.com | xd2019.com | www.zte888.com | www.0270p.com | WWW.114286.COM | 4116k.com | xinvip4.com | www.2021w.com | www.hm3355.com | www.868216.com | i2554.com | 7935r.com | www.91233h.com | WWW.583057.COM | 3678qq.com | 20055533.com | www.e98478.com | WWW.457898.COM | www.xg611.com | 777k7.com | www.75600v.com | WWW.384922.COM | dz3666.com | 5622u.com | www.55060g.com | WWW.311558.COM | www.599734.com | 430036com | www.386464.com | www.csgc6.com | www.602450.com | 5130ag.com | www.5522m.cc | www.588088.com | js05.app | www.79095y.com | WWW.397036.COM | www.38987.com | 9339999o.com | www.77802p.com | WWW.368381.COM | 444000rrr.com | www.138cpl.com | www.ybao2.com | www.504033.com | 1294z.cc | www.66074.com | WWW.688764.COM | 77226556.com | www.971055.com | WWW.552036.COM | www.176223.com | y8287.com | www.3566kk.com | WWW.362887.COM | 2096.com | www.89677s.com | WWW.586477.COM | 3024r.com | www.twcp00.com | WWW.769570.COM | 56987zz.com | 3344vn77.com | WWW.717310.COM | 8870700.com | 339850a.com | www.hm6788.com | 208888.com | hcp6666.com | www.ya499.com | www.34788e.com | 5504g.com | www.08299.com | www.335248.com | 103boo.com | www.36166m.com | www.398793.com | v86811.com | www.35231.com | www.167686.com | 0805u.com | www.hcjt4.com | www.zw1019.com | j15hh.com | WWW.866140.COM | 4809w.com | www.71071d.com | WWW.616589.COM | 6423.com | www.55676j.com | WWW.310276.COM | 7140588.com | 66066.com | WWW.912763.COM | 4812333.com | www.b35rr.com | WWW.208572.COM | 3522u.vip | www.208339.com | www.279556.com | 99111ff.com | www.ycu8.com | 36502288.com | www.8473z.com | WWW.61058.COM | 3559hhh.com | www.53900l.com | 11434.com | www.345cp.vip | WWW.833183.COM | WWW.782564.COM | ms38648mm.cc | www.huangma28.com | WWW.309071.COM | 3846xxx.com | www.yi636.com | 87665r.com | www.pjgw66.com | WWW.651566.COM | 91019e.com | WWW.456375.COM | 9694k.com | www.68993256.com | www.35918o.com | www.tc8802.com | WWW.184088.COM | 8037n.com | www.hy5507.com | 365225.tw | www.637907.com | www.523780.com | www.6a222.com | WWW.109699.COM | 222x2.com | www.c4532.com | cp36936.com | www.2418002.com | 1788777.com | www.77vn777.com | www.887575.com | 1077sss.com | WWW.671147.COM | so9999.cc | WWW.102549.COM | 0152.com | www.50026f.com | 9411nnn.com | www.979303.com | kjz1118.com | www.3983151.com | www.557595.com | www.5504e.com | WWW.529630.COM | 99151c.com | WWW.482626.COM | dz2111.com | WWW.579872.COM | 5588hhgz.com | WWW.266035.COM | bb3405.com | WWW.721181.COM | 54146644.com | WWW.250096.COM | 2009666.com | WWW.568101.COM | 98955l.com | WWW.788682.COM | bet555888.cc | WWW.306619.COM | 5350t.com | WWW.79279.COM | 8037jj.com | WWW.516008.COM | 22113m.com | WWW.155251.COM | 00vv8331.com | WWW.676643.COM | 59889g.com | WWW.616493.COM | www.56655k.com | www.751898.com | www.7334f.com | www.223065.com | www.4196o.com | 33tt.cc | www.4569.am | ude185.com | www.62500.cc | 67877w.com | WWW.640702.COM | 38244e.com | WWW.371794.COM | zhcpff.com | WWW.50633.COM | www.604886.com | www.320493.com | www.4483066.com | 35ff.vip | www.52303r.com | 4036oo.com | WWW.388763.COM | 99777.com | WWW.237601.COM | www.135398.com | www.208780.com | www.7737ee.com | 671147.com | www.371m.cc | 3822w.com | WWW.647744.COM | 3544w.com | www.514377.com | www.r999997.com | 99662016.com | WWW.452225.COM | 54146633.com | WWW.37873.COM | www.cn365u.com | 1775z.com | www.8499q.com | t82365.com | WWW.329531.COM | www.xy047.com | 1f22.com | www.36788f.com | 2147008.com | WWW.306456.COM | www.6616008.com | 383879a.com | www.60108f.com | 0286.com | WWW.480736.COM | www.5209666.com | 333235.com | www.c5819.com | 90659.com | www.739750.com | www.amyhdc0000.com | 0805z.com | WWW.23032.COM | www.5966ppp.com | www.438686.com | www.3890s.com | 2078j.com | www.912055.com | www.7737dd.com | ydf588.com | WWW.702511.COM | www.pj88l.com | 88553885.com | WWW.37873.COM | www.55526m.com | www.429362.com | www.hc3656.com | pj4.com | www.025532.com | www.33112h.com | u82365.com | www.586960.com | www.hg0088.sh | 4255fff.com | www.900406.com | www.hg118.com | 0064322.com | www.988824.com | www.5958128.com | 4488w.com | www.789733.com | www.168749.com | zzcp668.com | www.548338.com | www.54400j.com | 25228.am | 034566.com | WWW.787082.COM | 588ggg.cc | jmszszx.com | WWW.17577.COM | www.00618d.com | fcw.cc | WWW.840958.COM | www.0600z.cc | quannengsoft.cn | www.811675.com | www.71399t.com | 26668.com | www.456233.com | WWW.52999.COM | www.x55.com | 5144l.com | WWW.322232.COM | www.68993266.com | 76886p.com | www.027107.com | WWW.648968.COM | www.489858.com | 7249g.com | WWW.646519.COM | www.680508.com | 2836516.com | 88kj.app | WWW.318345.COM | www.m2894.com | 0805o.com | www.240689.com | WWW.410488.COM | www.yh8878b.com | 83086l.com | www.743966.com | www.3479j.com | 1156zz.com | o08199.com | WWW.741183.COM | www.50052g.com | ybcai.com | 1408q.com | WWW.517397.COM | www.222067.com | 2613.com | 1665vv.com | WWW.692008.COM | www.63500.cc | www.c44kk.com | 56978.com | www.507433.com | WWW.5390.COM | www.00778k.com | fff67890.com | hg8893.com | WWW.687571.COM | www.yh7773.com | jixiang16.com | 3424k.com | www.550377.com | WWW.924082.COM | www.60886e.com | JS1388n.com | 88p1.cc | WWW.427295.COM | www.2934x.com | www.9737ff.com | 22098m.com | www.04666.cc | WWW.682833.COM | www.66653f.com | www.twcp00.com | 1cp099.com | www.345888.com | WWW.706179.COM | www.57578h.com | www.97060e.com | dzj224.com | www.xinhuangguan.com | www.85857.com | bogou2222.com | www.xg5888.com | www.370257.com | 33318c.com | 66093399.com | WWW.7413.COM | WWW.828535.COM | www.78680u.com | 500000736.com | 4116i.com | www.000489.com | WWW.664160.COM | www.clh1.com | www.14168c.com | 996622tt.com | 915310.com | tema77.com | WWW.79518.COM | WWW.732531.COM | www.089728.com | www.35252w.com | 21549.com | ss8159.cc | www.377613.com | WWW.399255.COM | www.3479c.com | www.wns123e.com | vns608.com | 0683e.com | yongligao.cc | www.398793.com | WWW.294119.COM | www.u936.com | www.97828k.vip | www.hjcp22.com | m0003.com | wd0000.com | www.113438.com | WWW.173975.COM | WWW.677021.COM | www.05088.com | www.huangma26.com | x86200.com | 35222l.com | 99909w.com | 987588.com | WWW.882150.COM | WWW.27928.COM | www.3478m.cc | www.86333f.com | www.2yhyh.com | 2709v.com | 3568d.com | 01572.com | 97297r.com | www.550374.com | WWW.432599.COM | WWW.905453.COM | www.50080l.com | www.5446y.com | www.450098.com | i72227.com | 4255ii.com | 3304nn.com | 6199600.com | www.137105.com | WWW.246009.COM | WWW.716209.COM | WWW.761269.COM | www.39500n.com | www.4809z.com | www.2737012.com | 6218w.com | swtyxxx.com | 53262vv.com | 5099gg.com | 86688003.com | 7m3777.com | 47009.com | www.550304.com | WWW.832308.COM | WWW.771704.COM | WWW.842877.COM | www.slyl5.com | www.50080t.com | www.vn888345.cc | www.40288t.com | www.00772i.com | www.35252f.com | 2934w.com | 73055u.com | 8037.com | 3566mm.com | jixiang.com | 61789c.com | 022679.com | 134345.com | hz4567.com | www.180209.com | www.586031.com | www.976927.com | WWW.470977.COM | WWW.604136.COM | WWW.771694.COM | WWW.334153.COM | WWW.610655.COM | WWW.606981.COM | www.dzh0.com | www.2350f.com | www.39500g.com | www.83993p.com | www.0194000.com | www.725518.com | www.3775j.com | www.1434i.com | www.xpj77123.com | www.e848.com | www.69567r.com | www.99553.com | www.yh234h.com | www.9981331.com | www.3116r.com | www.7893w32.com | www.1851117.com | www.4996gd.com | www.2021q.com | www.y3410.com | www.73990s.com | www.q32031.com | www.0383.com | www.780780b.com | www.495.cc | www.55717v.com | www.570041.com | www.954321l.com | www.hg0088.sh | www.bet379.com | www.52303x.com | www.9818n.cc | www.ya308.com | WWW.589060.COM | WWW.782214.COM | WWW.91891.COM | WWW.773543.COM | WWW.877388.COM | WWW.403909.COM | WWW.102234.COM | www.915776.com | www.606530.com | www.230635.com | 222299.com | qianyi819.com | x171717.com | js66661.com | 7989pcom | 67890v.com | 22299tt.com | 97799c.com | www.5xcai.vip | www.8884hj.com | www.g2894.com | www.g98478.com | www.77802l.com | www.05czj.com | WWW.501955.COM | WWW.515009.COM | WWW.35242.COM | www.752918.com | www.057452.com | yd12306.com | ahg5588.com | 496.se | 3344555.vip | hjdc975.com | www.10999q.com | www.188611.com | www.66653z.com | WWW.65299.COM | WWW.606683.COM | WWW.888586.COM | www.506972.com | www.441144.com | 4310d.com | o7742.com | 26668f.com | www.18593.com | www.742988.com | 2355g.com | www.38345k.com | www.7920t.com | www.82636.cc | WWW.91891.COM | WWW.81748.COM | www.375791.com | 2096t.com | 512800.com | 8381006.com | www.zzyl69.com | www.44118o.com | www.77803d.com | WWW.273609.COM | WWW.508826.COM | www.510860.com | jidupt.com | 2698h.com | 0241.com | www.04567i.com | www.pj99e.com | WWW.279504.COM | WWW.844998.COM | www.373909.com | 500000513.com | 5360q.com | feicai0938.com | www.7366003.com | www.60108l.com | WWW.528807.COM | WWW.277901.COM | www.smh000.com | jr9933.com | 1077lll.com | www.685029.com | www.39459.cc | WWW.668854.COM | www.911096.com | www.77801f.com | WWW.355606.COM | WWW.118590.COM | www.4348.com | 56988c.com | 2851a.com | www.z2894.com | www.55fzc.com | WWW.872992.COM | www.053059.com | 27365e.com | 3136oo.com | www.258908.com | www.fh7557.com | WWW.173562.COM | www.898kj.com | y5429.com | 2778xl.com | www.567111.net | WWW.308898.COM | www.673266.com | 2418k.com | 98955b.com | www.70976.cc | www.sxyl1.com | WWW.724318.COM | 668866vip.com | 3726c.com | www.4972o.com | www.50051b.com | WWW.62202.COM | 090858.com | 9649j.com | www.50999f.com | www.50052n.com | WWW.5147.COM | ww3822.com | ss67890.com | www.680588.com | www.85gcw.com | WWW.279448.COM | 80579g.com | yh6688.bet | www.js58678.com | WWW.373670.COM | www.598799.com | 1397.am | 74668.com | www.ya2019s.com | WWW.160042.COM | m.267kj.com | 3559tt.com | www.ag5555.com | WWW.585409.COM | www.507670.com | 33382ff.com | www.108007.com | www.3478v.cc | www.949403.com | 9464002.com | bb888866.com | www.68682w.com | WWW.789097.COM | 66335002.com | r35151.com | www.6482x.com | WWW.801084.COM | 5360jj.com | biying900vip.com | www.5500ra8.com | WWW.111060.COM | 3169i.com | 8036mm.com | www.81520r.com | WWW.527522.COM | 78113399.com | 9997383.com | www.022tj.cc | www.633720.com | 4809x.com | www.839797.com | WWW.282394.COM | www.76520i.com | 66671r.com | www.880148.com | WWW.182023.COM | 11889193.com | 5002ttt.com | www.22743.com | www.809572.com | 27878gg.com | www.n7764.com | WWW.258880.COM | 1654s.com | 9995b.cc | www.8667l.com | www.605733.com | b14666.com | www.7737gg.com | WWW.245975.COM | hd229.cc | www.9737ll.me | WWW.302366.COM | 3685s.com | 5003nn.com | www.tctx8.com | www.069961.com | wnsr8811.com | www.73166g.com | www.791651.com | eee5657.com | www.0343r.com | WWW.390095.COM | 6668449.com | www.w84b.com | WWW.70118.COM | 56987rr.com | www.33111122.com | WWW.110187.COM | 4123001.com | www.16181k.com | WWW.930224.COM | 3511.sbf822.com | www.456669.com | WWW.358096.COM | 50028833.com | www.rg777.com | WWW.530760.COM | 383143.com | www.jz3666.com | WWW.877869.COM | 2381006.com | www.9737vv.me | WWW.26058.COM | vvv444000.com | www.7366009.com | WWW.647168.COM | 91019l.com | www.1434p.com | WWW.534478.COM | 0099220.com | www.0601.com | www.9737ff.com | WWW.363079.COM | 3522tt.cc | www.32688.cc | WWW.762234.COM | 8015r.com | www.4331j.com | www.589544.com | pp238.cn | www.hj9668.com | 1859005.com | www.430578.com | WWW.747444.COM | 300089v.com | www.y98a.com | www.530477.com | lixingyoulun.cc | www.ac9922.com | 69440033.com | www.10999r.com | WWW.913304.COM | 55323o.com | www.08588t.com | WWW.234228.COM | 7720k.com | www.7415ii.com | WWW.794569.COM | 4182a.com | www.50052n.com | www.55547.com | www.79500i.com | WWW.34143.COM | 407pp.com | www.43818m.com | 39266.com | www.dd55826.com | WWW.902402.COM | 55967k.com | www.ya066.com | zhcp68.com | www.33678pp.com | www.913075.com | c63.cc | WWW.469444.COM | 23233o.com | www.893267.com | 45599999.com | www.11tyc.com | WWW.315503.COM | pjhebei.com | WWW.886298.COM | 11422q.com | www.7239i.com | kj55.com | www.80188e.com | www.876295.com | zhcp44.com | WWW.368746.COM | 4036333.com | www.cp994.com | 70.net | www.drf1.net | www.734666.com | www.6880ee.com | www.803372.com | bet28y.com | WWW.562977.COM | 77442007.com | WWW.571505.COM | 61652j.com | www.99ckb.com | x5816.com | www.ya2019h.com | 0860o.com | www.14168j.com | www.097968.com | www.9737aa.com | www.723013.com | 07599g.com | WWW.823736.COM | 7989.com | WWW.565453.COM | 01885i.com | WWW.648778.COM | 3568d.com | WWW.508905.COM | 0332u.com | www.fyyy8.com | 156050.com | www.5091j.com | 3189xx.com | www.35155s.com | 1669b.com | www.50064k.com | 88850ff.com | www.26299c.com | 29977.com |