<optgroup id="w2uiu"></optgroup>
<menu id="w2uiu"><tt id="w2uiu"></tt></menu>
<menu id="w2uiu"><strong id="w2uiu"></strong></menu>
 • <menu id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu></menu>
  <xmp id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu>
 • <dd id="w2uiu"><nav id="w2uiu"></nav></dd>
 • 我和家人看春晚

  小學生作文:我和家人看春晚
  作文字數:390
  作者:薄夢宇
 • jiā
 • rén
 • kàn
 • chūn
 • wǎn
 • 我和家人看春晚
 •  
 •  
 •  
 • báo
 • méng
 •  
 •  
 •  薄萌宇 
 •  
 •  
 •  
 • nián
 • sān
 • shí
 • wǎn
 • shàng
 •  
 • dōng
 •  
 • dōng
 •  
 •  
 •  
 •  大年三十晚上,咚、咚……,
 • jiā
 • de
 • zhōng
 • biǎo
 • qiāo
 • le
 • xià
 •  
 • xiǎng
 •  
 • diǎn
 • 我家的鐘表敲了八下。我想,八點不
 • shì
 • chūn
 • jiē
 • wǎn
 • huì
 • kāi
 • yǎn
 • ma
 •  
 • shì
 •  
 • 是春節晚會開演嘛?于是,我迫不及
 • dài
 • de
 • diàn
 • shì
 • kāi
 • le
 •  
 •  
 •  
 • 待的把電視機打開了。 
 •  
 •  
 •  
 • yòng
 • yáo
 • kòng
 • diàn
 • shì
 • jiē
 • dào
 • le
 •  我用遙控器把電視節目撥到了
 • zhōng
 • yāng
 • tái
 •  
 • yōu
 • měi
 • de
 • yīn
 • shēng
 • xiǎng
 •  
 • men
 • 中央一臺。優美的音樂聲響起,我們
 • quán
 • jiā
 • jìn
 • jiē
 • huān
 • de
 • fēn
 • zhōng
 •  
 • zhǔ
 • chí
 • rén
 • 全家進入節日歡樂的氣氛中,主持人
 • dǒng
 • qīng
 •  
 • zhū
 • xùn
 •  
 • zhū
 • jun1
 •  
 • bái
 • yán
 • sōng
 •  
 • zhōu
 • tāo
 •  
 • 董卿、朱迅、朱軍、白巖松、周濤、
 • zhāng
 • qún
 • xuān
 • chūn
 • jiē
 • wǎn
 • huì
 • zhèng
 • shì
 • kāi
 • shǐ
 •  
 • hǎo
 • wán
 • 張澤群宣布春節晚會正式開始。好玩
 • de
 • xiǎo
 • pǐn
 • jìn
 • le
 • de
 • yǎn
 • lián
 •  
 • 的一個小品一個個進入了我的眼簾。
 • jiào
 • zuì
 • hǎo
 • wán
 • de
 • shì
 •  
 • guān
 • xīn
 • shuō
 •  
 •  
 • 我覺得最好玩的是《五官新說》和《
 • běi
 • jīng
 • huān
 • yíng
 •  
 •  
 •  
 • guān
 • xīn
 • shuō
 •  
 • jiǎng
 • de
 • shì
 • 北京歡迎你》。《五官新說》講的是
 • dōng
 • jiǔ
 • hòu
 • jià
 • chē
 •  
 • wèn
 • de
 • guān
 • jiū
 • jìng
 • gāi
 • 馬東酒后駕車,問他的五官究竟該責
 • guài
 • shuí
 •  
 • guān
 • de
 • dōu
 • mǐn
 • de
 • duǒ
 • guò
 • le
 • 怪誰,五官一個個的都機敏的躲過了
 • dōng
 • de
 • wèn
 •  
 • zuì
 • hòu
 • yǎn
 • jīng
 • chàng
 • le
 • zuì
 • gǎo
 • 馬東的提問。最后眼睛唱了一句最搞
 • xiào
 • de
 •  
 • hái
 • gǎn
 • jiǔ
 • hòu
 • kāi
 • fēi
 •  
 • 笑的歌曲。我還敢酒后開飛機,我和
 • jiā
 • rén
 • dōu
 • xiào
 •  
 • qián
 • yǎng
 • hòu
 •  
 •  
 • běi
 • jīng
 • 家人都哈哈大笑,前仰后合。《北京
 • huān
 • yíng
 •  
 • shì
 • jiǎng
 • le
 • zhì
 • yuàn
 • zhě
 • de
 • 歡迎你》則是講了一個志愿者的爸爸
 • chuān
 • le
 • zhì
 • yuàn
 • zhě
 • de
 •  
 • mào
 • chōng
 • le
 • zhì
 • yuàn
 • zhě
 •  
 • 穿了志愿者的衣服,冒充了志愿者,
 • zuì
 • hòu
 • hái
 • shì
 • bèi
 • de
 • hái
 • xiàn
 • le
 •  
 • zhè
 • 最后還是被他的孩子發現了,這一個
 • jīng
 • cǎi
 • de
 • xiǎo
 • pǐn
 • ràng
 • míng
 • zài
 • xīn
 • zhōng
 •  
 •  
 •  
 • 個精彩的小品讓我銘刻在心中。 
 •  
 •  
 •  
 • chūn
 • wǎn
 •  
 • ràng
 • gǎn
 • shòu
 • dào
 • jiā
 • rén
 • tuán
 •  春晚,讓我感受到和家人團聚
 • de
 • kuài
 •  
 •  
 •  
 • 的快樂。 
 •  
 •  
 •  
 • zhǐ
 • dǎo
 • jiāo
 • shī
 •  
 • cuī
 • méi
 •  
 •  
 •  
 •  指導教師 崔梅茹  
   
  無注音版:
   我和家人看春晚
   
   薄萌宇
   
   
   大年三十晚上,咚、咚……,我家的鐘表敲了八下。我想,八點不是春節晚會開演嘛?于是,我迫不及待的把電視機打開了。
   
   
   我用遙控器把電視節目撥到了中央一臺。優美的音樂聲響起,我們全家進入節日歡樂的氣氛中,主持人董卿、朱迅、朱軍、白巖松、周濤、張澤群宣布春節晚會正式開始。好玩的一個小品一個個進入了我的眼簾。我覺得最好玩的是《五官新說》和《北京歡迎你》。《五官新說》講的是馬東酒后駕車,問他的五官究竟該責怪誰,五官一個個的都機敏的躲過了馬東的提問。最后眼睛唱了一句最搞笑的歌曲。我還敢酒后開飛機,我和家人都哈哈大笑,前仰后合。《北京歡迎你》則是講了一個志愿者的爸爸穿了志愿者的衣服,冒充了志愿者,最后還是被他的孩子發現了,這一個個精彩的小品讓我銘刻在心中。
   
   
   春晚,讓我感受到和家人團聚的快樂。
   
   
   指導教師 崔梅茹
    

   我和星星打電話

   作文字數:609
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xīng
  • xīng
  • diàn
  • huà
  •    我和星星打電話
  •  
  •  
  • ān
  • huī
  • shěng
  • xuān
  • chéng
  • shì
  •  
  • ān
  • huī
  • shěng
  • xuān
  • chéng
  • shì
  •  安徽省宣城市 安徽省宣城市第
  • 閱讀全文

   我和星星打電話

   作文字數:586
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xīng
  • xīng
  • diàn
  • huà
  •   我和星星打電話
  •  
  •  
  • ān
  • huī
  • shěng
  • xuān
  • chéng
  • shì
  •  
  • ān
  • huī
  • shěng
  • xuān
  • chéng
  • shì
  •  安徽省宣城市 安徽省宣城市第
  • sān
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • nián
  • èr
  • bān
  •  
  • zhāng
  • zhé
  • 三小學三年級二班 張以哲
  • 閱讀全文

   我和奶奶去買菜

   作文字數:366
   作者:趙佳玲
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xīng
  • tiān
  • zǎo
  • chén
  •  
  • nǎi
  • nǎi
  • jiào
  •   星期天早晨,奶奶叫我和
  • mài
  • cài
  •  
  • kāi
  • shǐ
  •  
  • hái
  • zhī
  • dào
  • zěn
  • 她一起去賣菜。開始,我還不知道怎
  • me
  • mài
  • cài
  • de
  •  
  • nǎi
  • nǎi
  • jiù
  • jiāo
  •  
  • shuō
  •  
  •  
  • shì
  • 么去賣菜的。奶奶就教我,說:“是
  • 閱讀全文

   爸爸,我和媽媽都很想你!

   作文字數:670
   作者:周諾蕎
  •  
  • yōu
  • xiù
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  • men
  • zài
  • jǐn
  • jǐn
  • zhāng
  •  
  • zhāng
  • máng
  • 優秀作文 我們在緊緊張、張忙
  • máng
  • zhōng
  • yíng
  • lái
  • le
  • yuè
  •  
  • zuò
  • le
  • 忙碌碌中迎來了月日。我和媽媽坐了
  • zhǎng
  • xiǎo
  • shí
  • de
  • fēi
  •  
  • zhōng
  • fēi
  • dào
  • le
  • měi
  • guó
  • de
  • 長達小時的飛機,終于飛到了美國的
  • 閱讀全文

   我和表哥

   作文字數:453
   作者:孫怡婷
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • biǎo
  • shì
  • liù
  • nián
  • xué
  • shēng
  • le
  •   我的表哥已是六年級學生了
  •  
  • zài
  • liù
  • ?
  •  
  • bān
  • shū
  •  
  • jiào
  • chén
  • zhōu
  •  
  • ,在六()班讀書,他叫陳州。
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • nián
  • shǔ
  • jiǎ
  • de
  • tiān
  •  
  • biǎo
  • zuò
  • wán
  • le
  •  今年暑假的一天,表哥做完了
  • 閱讀全文

   我和小狗拍照

   作文字數:503
   作者:周丹亞
  •  
  •  
  •  
  •  
  • guó
  • qìng
  • jiān
  •  
  • zài
  •   國慶期間,我和爸爸媽媽在
  • jiù
  • jiù
  • jiā
  • zuò
  •  
  • jiù
  • jiù
  • jiā
  • yǒu
  • sān
  • zhī
  • gāng
  • chū
  • shēng
  • 舅舅家做客。舅舅家有三只剛出生一
  • yuè
  • de
  • xiǎo
  • bái
  • gǒu
  •  
  • men
  • zhǎng
  • zhe
  • duì
  • liàng
  • de
  • 個月的小白狗,它們長著一對發亮的
  • 閱讀全文

   我和小雞

   作文字數:291
   作者:高雨琪
  •  
  •  
  •  
  • yǎng
  • le
  • liǎng
  • zhī
  • xiǎo
  •  
  • men
  • yǒu
  • zhe
  • huáng
  •  我養了兩只小雞。它們有著黃
  • huáng
  • de
  •  
  • pàng
  • pàng
  • de
  • shēn
  •  
  • yuán
  • liū
  • liū
  • de
  • nǎo
  • dài
  • 黃的、胖胖的身子,圓溜溜的腦袋和
  • duì
  • hēi
  • liàng
  • liàng
  • de
  • xiǎo
  • yǎn
  • jīng
  •  
  • 一對黑亮亮的小眼睛,
  • 閱讀全文

   想象題——我和雪兒告別

   作文字數:210
   作者:梁家萃
  •  
  •  
  •  
  • xuě
  • ér
  • fēi
  • huí
  • lái
  • yáng
  • tái
  •  
  • shuō
  •  雪兒飛回來陽臺,咕咕咕地說
  • dào
  •  
  •  
  • de
  • xiǎo
  • zhǔ
  • rén
  •  
  • shě
  • ya
  •  
  • 道:“我的小主人,我舍不得你呀,
  • wéi
  • chū
  • le
  • duō
  • shǎo
  • xīn
  • xuè
  • ya
  •  
  •  
  • shuō
  •  
  • 你為我付出了多少心血呀!”我說:
  • 閱讀全文

   我和小兔子

   作文字數:442
   作者:馮致遠
  •  
  •  
  •  
  • liú
  • jiā
  • yǒu
  • zhī
  • xiǎo
  •  
  • yǒu
  •  劉伯伯家有只小兔子,它有一
  • shēn
  • jié
  • bái
  • de
  • máo
  •  
  • hóng
  • hóng
  • de
  • yǎn
  • jīng
  • páng
  • biān
  • quān
  • hēi
  • 身潔白的毛,紅紅的眼睛旁邊一圈黑
  •  
  • yuǎn
  • wàng
  • hǎo
  • xiàng
  • zài
  • zhe
  • wàng
  • yuǎn
  • jìng
  • kàn
  • zhe
  • men
  • 色,遠望好像在拿著望遠鏡看著我們
  • 閱讀全文

   我和春天有個約會

   作文字數:431
   作者:陳欣
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • chūn
  • tiān
  • zài
  • ya
  • chūn
  • tiān
  • zài
  •   “春天在哪里呀春天在哪
  • chūn
  • tiān
  • zài
  • shè
  • yáng
  • de
  • ?g
  • yuán
  •  
  • chūn
  • tiān
  • zài
  • 里春天在射陽河的花園里;春天在哪
  • ya
  •  
  • chūn
  • tiān
  • zài
  •  
  • chūn
  • tiān
  • zài
  • xiǎo
  • péng
  • yǒu
  • de
  • 里呀,春天在哪里?春天在小朋友的
  • 閱讀全文

   我和兩只小錦羊

   作文字數:517
   作者:韓艷
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • shàng
  • xiǎo
  • xué
  • qián
  •  
  • duō
  • shù
  • shì
  • zài
  • lǎo
  •  自我上小學以前,大多數是在姥
  • lǎo
  • jiā
  • guò
  • de
  •  
  • lǎo
  • lǎo
  • jiā
  • yǒu
  • liǎng
  • zhī
  • ài
  • de
  • xiǎo
  • 姥家度過的。姥姥家有兩只可愛的小
  • 閱讀全文

   我和“小蘿卜頭”比童年

   作文字數:358
   作者:陳心怡
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • le
  • wén
  •  
  • de
  •  
  • xiǎo
  •   讀了課文《我的弟弟“小
  • luó
  • bo
  • tóu
  •  
  •  
  • bèi
  •  
  • xiǎo
  • luó
  • bo
  • tóu
  •  
  • 蘿卜頭》,我被“小蘿卜頭”那刻苦
  • xué
  • de
  • jīng
  • shén
  • gǎn
  • dòng
  • le
  •  
  •  
  • xiǎo
  • luó
  • bo
  • tóu
  •  
  • zài
  • 學習的精神感動了,“小蘿卜頭”在
  • 閱讀全文

   我和“小蘿卜頭”比童年

   作文字數:378
   作者:胥林哲
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • men
  • xué
  •       我們學
  • le
  • xiǎo
  • luó
  • bo
  • tóu
  • zhè
  • piàn
  • wén
  • hòu
  •  
  • shēn
  • shēn
  • 了小蘿卜頭這片課文以后,我深深地
  • gǎn
  • dào
  • le
  • de
  • tóng
  • nián
  • shì
  • duō
  • me
  • xìng
  •  
  • 感到了我的童年是多么幸福。
  • 閱讀全文

   我和“小蘿卜頭”比童年

   作文字數:629
   作者:王夢婷
  •  
  •  
  •  
  • dào
  • tóng
  • nián
  •  
  • měi
  • rén
  • dōu
  • huì
  • xiǎng
  • dào
  •  提到童年,每個人都會想到無
  • yōu
  • de
  • shēng
  • huó
  •  
  • shì
  • ā
  •  
  • de
  • tóng
  • nián
  • què
  • shí
  • 憂無慮的生活,是啊,我的童年確實
  • hěn
  • kuài
  •  
  • yǒu
  • shù
  • qīng
  • de
  • wán
  •  
  • gèng
  • yǒu
  • hěn
  • hǎo
  • 很快樂。有數不清的玩具,更有很好
  • 閱讀全文

   我和爸爸下五子棋

   作文字數:265
   作者:沈依依
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • hǎo
  • jiǔ
  • méi
  • yǒu
  • xià
  • le
  •  
  •  好久沒有和爸爸下五子棋了。
  • jīn
  • tiān
  • wǎn
  • shàng
  •  
  • jué
  • ?
  • gēn
  • xià
  • pán
  • 今天晚上,爸爸決定跟我下一盤五子
  • 閱讀全文

   我和小紅玩

   作文字數:606
   作者:未知
  •  
  •  
  • xiǎo
  • xué
  •  
  •  
  • zhè
  • jiāng
  • shěng
  • tóng
  • xiāng
  • shì
  • zhèn
  • zhí
  • cái
  • “小學” 浙江省桐鄉市烏鎮植材
  • xiǎo
  • xué
  •  
  • sān
  • ?
  •  
  •  
  •  
  • zhào
  • jiā
  • líng
  •  
  •  
  •  
  • yǒu
  • 小學 三(3) 趙佳玲  有一
  •  
  • nǎi
  • nǎi
  • jiā
  • wán
  •  
  • zài
  • nǎi
  • nǎi
  • jiā
  •  
  • zhèng
  • 次,我去奶奶家玩。在奶奶家,我正
  • 閱讀全文

   我和星星打電話

   作文字數:259
   作者:李思思
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xīng
  • xīng
  • diàn
  • huà
  •    我和星星打電話
  •  
  •  
  •  
  • ài
  • lán
  • lán
  • de
  • tiān
  • kōng
  •  
  • ài
  • duǒ
  •  我愛那藍藍的天空,我愛那朵
  • duǒ
  • de
  • bái
  • yún
  •  
  • ài
  • shǎn
  • shǎn
  • de
  • xīng
  • xīng
  •  
  • guǎng
  • kuò
  • 朵的白云,我愛那閃閃的星星。廣闊
  • 閱讀全文

   我和楊利偉叔叔游太空

   作文字數:608
   作者:吳少雯
  •  
  • lái
  •  
  • yuán
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 來 源  
  • yáng
  • wěi
  • shū
  • shū
  • yóu
  • tài
  • kōng
  •  
  • 我和楊利偉叔叔游太空 
  •  
  • 
  • 閱讀全文

   我和太陽聊天

   作文字數:782
   作者:龍世榮
  •  
  • xiǎo
  • xué
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  •  
  • hēng
  •  
  • zuì
  • jìn
  • men
  • qiú
  • 小學作文  哼,最近我們地球
  • de
  • wēn
  • shì
  • tài
  • gāo
  • le
  •  
  • měi
  • tiān
  • dōu
  • zhī
  • néng
  • 的溫度可是太高了,我每天都只能窩
  • zài
  • jiā
  •  
  • ér
  • le
  •  
  • zhè
  • dōu
  • shì
  • tài
  • 在家里,哪兒也去不了。這可都是太
  • 閱讀全文

   我和同桌

   作文字數:247
   作者:于喜千
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • tóng
  • zhuō
  • shì
  • shēng
  •  
  • jiào
  •   我的同桌是個女生,叫徐
  • yáng
  •  
  • 洋。
  •  
  •  
  •  
  •  
  • yáng
  • nào
  • bié
  • niǔ
  •  
  • hǎo
  • xīng
  •   我和徐洋鬧別扭,好幾個星
  • 閱讀全文

   我和媽媽談奧運

   作文字數:314
   作者:張捷以
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  •  
  • tiān
  • zǎo
  • lái
  •   今天,我和媽媽一天早起來
  • kàn
  • xīn
  • wén
  •  
  • xīn
  • wén
  • shuō
  • ào
  • yùn
  • huǒ
  • jīng
  • chuán
  • 看新聞,新聞里說奧運火炬已經傳遞
  • dào
  • le
  • zhū
  • lǎng
  • fēng
  •  
  • tīng
  • le
  •  
  • dōu
  • 到了珠穆朗瑪峰。我和媽媽聽了,都
  • 閱讀全文

   我和爺爺家的來寶

   作文字數:759
   作者:楊濤
  •  
  • chū
  • chù
  •  
  •  
  •  
  • jiā
  • de
  •  
  • lái
  • bǎo
  •  
  • 出處  我和爺爺家的"來寶"
  •  
  •  
  •  
  •  
  • wāng
  • wāng
  • wāng
  •  
  • gāng
  • dào
  • jiā
  • yuàn
  •  "汪汪汪"我剛到爺爺家院子
  • de
  • shí
  • hòu
  •  
  • rán
  • tiáo
  • gāo
  • de
  • bái
  • gǒu
  • cháo
  • chōng
  • 的時候,突然一條高大的白狗朝我沖
  • 閱讀全文

   和家人在一起

   作文字數:335
   作者:付晶峰
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  •  
  • chī
  • wán
  • wǎn
  • fàn
  • hòu
  •  
  • quán
  • jiā
  • rén
  • tuán
  •  今天,我吃完晚飯后,全家人團
  • zài
  •  
  • shuō
  • shuō
  • xiào
  • xiào
  • lùn
  • tán
  • jīn
  • xiǎn
  • shén
  • 聚在一起,說說笑笑論古談今各顯神
  • tóng
  •  
  • men
  • gǎn
  • dào
  • shí
  • fèn
  • kuài
  •  
  • 通,我們感到十分快樂。
  • 閱讀全文

   我和時間比賽

   作文字數:493
   作者:饒維錚
  •  
  •  
  •  
  •  
  • tīng
  • le
  • zhè
  •  
  • ?
  • jiào
  •   聽了這個題目,你一定覺得
  • hěn
  • guài
  • ba
  •  
  • zěn
  • me
  • néng
  • shí
  • jiān
  • sài
  • ne
  •  
  • 很奇怪吧!我怎么能和時間比賽呢?
  • ràng
  • màn
  • màn
  • gào
  • ba
  •  
  •  
  • 讓我慢慢地告訴你吧! 
  • 閱讀全文

   我和姐姐去游樂園

   作文字數:639
   作者:我心怡然
  •  
  •  
  • jiě
  • jiě
  • yóu
  • yuán
  •  我和姐姐去游樂園
  •  
  •  
  •  
  • yǒu
  • piāo
  • liàng
  • yòu
  • ài
  • xué
  • de
  • jiě
  • jiě
  •  我有一個漂亮又愛學習的姐姐
  •  
  • suì
  • le
  •  
  • huān
  •  
  • huān
  • chàng
  •  
  • huà
  • ,她歲了,喜歡兔子,喜歡唱歌、畫
  • 閱讀全文

   我和你

   作文字數:761
   作者:朱睿之
  •  
  • yōu
  • xiù
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 優秀作文  我 和 你 
  •  
  •  
  •  
  • ài
  • cōng
  • huì
  • de
  • xiǎo
  • hái
  •  
  •  
  •  我,一個可愛聰慧的小女孩。“
  •  
  •  
  • pén
  • cāng
  • cuì
  • de
  • zhú
  •  
  • liǎng
  • 你”,一盆蒼翠欲滴的虎皮竹。我倆
  • 閱讀全文

   我和書的故事

   作文字數:486
   作者:李世紀
  •  
  • wǎng
  •  
  • zhǐ
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • shū
  • de
  • shì
  •  
  • 網 址   我和書的故事 
  •  
  • 
  •  
  •  
  •  
  • shì
  •  
  •  
  •  李世紀 
  • 閱讀全文

   我和書的故事

   作文字數:416
   作者:劉芳潔
  •  
  •  
  •  
  •  
  • shū
  • de
  • shì
  •  
  •  
  •   我和書的故事 
  •  
  •  
  •  
  • liú
  • fāng
  • jié
  •  
  •  
  •  劉芳潔 
  •  
  •  
  •  
  • shū
  •  
  • men
  • shì
  • néng
  • kāi
  • de
  •  
  •  書,我們是不能離開它的,俗
  • 閱讀全文

   我和媽媽

   作文字數:280
   作者:王瑞華
  •  
  • zhàn
  • zhǎng
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 站長 :。 
  •  
  •  
  •  
  • de
  • shì
  • ài
  • gàn
  • jìng
  • de
  • rén
  •  
  •  我的媽媽是個愛干凈的人,她
  • ài
  • le
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 可愛我了。  
  • 閱讀全文

   我和生雞蛋

   作文字數:461
   作者:呂治宏
  •  
  •  
  • xiǎo
  • xué
  •  
  •  
  •  
  •  
  • qián
  • liǎng
  • tiān
  • de
  • pǐn
  • shè
  • shàng
  • “小學”  前兩天的品社課上
  •  
  • zhì
  • le
  • hěn
  • yǒu
  • de
  • zuò
  •  
  • zhè
  • zuò
  • ,布置了一個很有趣的作業,這個作
  • de
  • míng
  • jiào
  •  
  • shēng
  • dàn
  •  
  •  
  • yào
  • qiú
  • men
  • 業的名字叫”護生雞蛋”,要求我們
  • 閱讀全文
  卓易彩票 www.90767.com | www.030628.com | www.787zf.com | www.ba307.com | www.938j.cc | 28839l.com | 6261zz.com | ei59.cn | www.973709.com | WWW.172602.COM | www.5854u.cc | www.rrqp333.com | www.8967p.com | 11665145.com | 91019.net | www.649477.com | WWW.573206.COM | www.66332q.com | www.7920s.com | www.8800ra8.com | 65005o.com | 28288y.com | 4066g.com | 7335x.com | www.290727.com | WWW.879300.COM | WWW.720579.COM | WWW.706216.COM | www.bj2222.com | www.4521f.com | www.c44kk.com | wns4.net | 1315553.com | hcp7777.com | www.571477.com | WWW.18498.COM | WWW.635005.COM | WWW.232393.COM | www.8667g.com | www.12136y.com | www.138136a.com | 6363ss.com | 0118.com | js58333.com | 53262ee.com | k8381.com | 7874.com | 55611.com | WWW.754955.COM | WWW.240877.COM | www.c5963.com | www.38345.com | www.33678gg.com | www.b35.com | www.5555yh.vip | www.twcp04.com | f2649.com | 20550459.com | xpj5005.com | n3410.com | 84499922.com | 3559jjjj.com | 33uu8331.com | 0234c.com | 5906gg.com | 6766ww.com | yh888k.com | xs9411.com | 1591mmm.com | 8203c.com | 3119ccc.com | 1331uu.com | vns335588.com | xuexinjun66.cn | aipin888.vip | 4002.com | tzvip2019.com | 6220s.com | www.491122.com | 9539a.com | 89777s.com | 53201133.com | 1483y.com | 9068jj.com | 2543007.com | 91019h.net | 5004mm.com | 6396x.com | 6839822.com | 6q604.com | 67890d.com | 4255dd.com | hh1088.com | 4242hd.com | p888.com | www.rr55826.com | www.0033xpj.net | www.wns123k.com | www.23456789.pw | www.837993.com | www.55717m.com | www.088014.com | www.25688g.com | www.32czj.com | www.2688cai.com | WWW.536448.COM | www.rrle6.com | WWW.881805.COM | WWW.49400.COM | WWW.15544.COM | WWW.546230.COM | www.811672.com | www.356411.com | www.209703.com | www.39492.com | P35vv.com | 8159ooo.cc | 0135.com | 339850a.com | www.89599c.com | www.377666v.com | www.39096.com | www.09299.com | WWW.669929.COM | WWW.356163.COM | WWW.185458.COM | www.941718.com | www.609715.com | 500507.com | 8898000.com | 4107f.com | c3410.com | 2805n.com | www.hgw6668.com | www.18617.com | www.78949l.com | www.055o.cc | WWW.137557.COM | WWW.403689.COM | www.647377.com | www.160912.com | 2247cc.com | 00778o.com | 61321111.com | z88XX.com | www.r32939.com | www.792084.com | www.8039n.com | WWW.190917.COM | WWW.110417.COM | www.262548.com | 6hcc44.com | 20777799.com | www.80767s.com | www.40288p.com | www.87668x.com | www.ovfd2.com | WWW.522312.COM | WWW.37437.COM | www.206991.com | shanghaia18.com | v997e.com | www.087079.com | bbs.classic023.com | 55899o.com | 84497711.com | www.bb673888.com | www.50024y.com | WWW.388899.COM | WWW.662759.COM | rml0.com | xpj99909.com | baliren133.com | 00773n.com | 78808k.com | www.k3k3k3.com | www.832090.com | www.799076.com | WWW.663689.COM | WWW.19038.COM | www.234259.com | 1705a.com | xym97.com | www.cn365r.com | www.50732t.com | WWW.514172.COM | www.558413.com | 1095.com | 131ff.net | www.63606i.com | www.81678c.com | WWW.24266.COM | www.966026.com | 7744jjj.com | 22098q.com | www.2bet005.com | www.7782h.com | WWW.792575.COM | 45637f.com | 3386.com | www.8313j.com | www.8499g.com | WWW.150889.COM | www.33112a.com | 1434o.com | 80892tt.com | www.68682q.com | WWW.244659.COM | www.522788.com | 566777u.com | www.33111155.com | WWW.907587.COM | www.524947.com | 33005156.com | 2338tz.com | www.50052z.com | WWW.83688.COM | 81081.com | 563567.com | www.wns123c.com | WWW.563647.COM | www.349477.com | 0343e.com | 9679w.com | www.5886rr.com | WWW.782866.COM | www.097928.com | 4025b.com | www.58118h.com | www.c1360.com | www.775701.com | 008423.com | www.c747.com | WWW.720096.COM | www.550284.com | 2214gg.com | www.38345f.com | WWW.745563.COM | WWW.28887.COM | qqq3405.com | www.v88139.com | WWW.252556.COM | www.466780.com | 89777k.com | www.377666y.com | WWW.497407.COM | s4048bbb.com | 6220j.com | www.60007b.com | WWW.887117.COM | www.976821.com | 2677.com | www.993776.com | WWW.871963.COM | 3888kj.com | qq365u.com | www.js00099.com | WWW.358758.COM | bb1331.com | www.83309.com | WWW.73489.COM | www.89894d.com | 7605v.com | www.2234.cc | WWW.30666.COM | 2381sss.com | www.11c668.com | www.hqcp5.com | www.178532.com | 28839d.com | www.790611.com | www.775020.com | 30688y.com | www.256818.com | WWW.255599.COM | 3032.com | www.js0909.com | WWW.714277.COM | 4116i.com | www.7036000.com | WWW.152499.COM | 767365.com | www.5099uu.com | 11449980.com | 31784444.com | www.qucw7.com | 090022.com | nn500r.com | www.6832m.com | www.725666.com | jing7773.com | www.5881.cc | www.222298.com | feicai0813.com | WWW.731952.COM | www.324250.com | 3mya.com | WWW.133246.COM | 0485z.com | www.88325k.com | WWW.870491.COM | 3016aaa.com | www.hr1822.com | www.820158.com | 3008590.com | www.099018.com | WWW.25847.COM | 30019aa.com | www.99788q.com | www.178281.com | 66876t.com | www.66wcw.com | www.66652o.com | 0080x.com | WWW.776787.COM | 7744lll.com | www.h69096.com | WWW.380488.COM | 4444211.com | www.1128229.com | www.610330.com | t444c.com | www.cb7388.com | 99306w.com | www.938690.com | www.919588.com | rr00558.com | WWW.123718.COM | 1869.com | www.81608x.com | www.363477.com | 3245d.com | WWW.110992.COM | xinpj1600.com | www.798344.com | www.342177.com | jinku69.com | WWW.509684.COM | 80878s.com | www.2632f.com | 61652h.com | www.5886oo.com | www.444739.com | 1495.com | WWW.50398.COM | 6261n.com | WWW.617705.COM | ahhsxj.com | www.52303z.com | dz22555.com | www.6687i.com | www.371957.com | www.2392.com | WWW.764169.COM | vic82.com | WWW.555839.COM | 7681005.com | www.84gcw.com | k08199.com | www.16065j.com | www.068639.com | www.206037.com | WWW.330390.COM | s86226.com | www.hy6939.com | 33xpj377.com | www.50074h.com | 0234oo.com | www.55717t.com | www.43131f.com | www.a81g.cc | WWW.473796.COM | 22291144.com | WWW.37323.COM | 57877.com | WWW.565636.COM | 4167p.com | WWW.551454.COM | 66300vip17.com | WWW.582976.COM | 7726014.com | www.8039x.com | vns335588.com | www.3978z.com | 86mv.com | www.07163i.com | 500c8.com | www.w77929.com | www.xd1066.com | www.8017111.com | 49f8.com | www.xh389.com | www.888317.com | www.9908598.com | 79900.com | www.sha0066.com | www.085533.com | www.yh67.net | www.330652.com | www.848777m.com | www.564648.com | www.7415pp.com | www.303483.com | www.5446ee.com | www.179223.com | www.t1432.com | 400987.com | www.402997.com | 555305.com | www.flb909.com | www.380555.com | www.780780e.com | kj76.cc | www.7240x.com | 3844t.com | www.91233h.com | 4433634.com | www.007hy.cc | 5350l.com | WWW.273226.COM | 51133p.com | WWW.292230.COM | 2267y.com | www.969761.com | www.3157c.com | www.394311.com | www.7036hh.com | 22bb8332.com | www.29178f.com | ylzz1.cc | WWW.391475.COM | 8381l.com | WWW.388797.COM | 1213ccc.com | www.578411.com | www.xpj66696.com | www.366333.com | www.12455o.com | bwin8l.com | WWW.807018.COM | 8577g.cc | www.143552.com | www.4323g.com | 472741.com | WWW.881208.COM | www.4136c.com | 66876f.com | WWW.614155.COM | 3245d.com | www.186783.com | www.sb4010.com | 3846iii.com | WWW.594633.COM | www.83066.com | 009900o.com | WWW.345943.COM | www.720c75.com | 8569811t.com | WWW.874906.COM | 123456pp.cc | 456888.com | www.022y.cc | 50067t.com | www.178319.com | www.21202k.com | jiandu05.com | www.214656.com | www.86267m.com | 3550068.com | www.689826.com | www.0327.com | 702265.com | www.506953.com | www.71233x.com | wlb444.com | www.506951.com | www.60108q.com | 09780.com | www.180121.com | www.3890l.com | 8988l.com | hz4567.com | WWW.349355.COM | 30007k.com | JS1388k.com | WWW.375234.COM | www.yh8878a.com | 3644j.com | WWW.682026.COM | www.g32031.com | 59889k.com | WWW.689244.COM | www.954321z.com | 45637s.com | www.114149.com | www.ya313.com | dd5002.com | 83378j.com | WWW.432911.COM | www.91779o.com | 06381616.com | www.599048.com | www.8499p.com | y33.com | 50099d.com | WWW.759778.COM | www.hg5029.com | d86226.com | www.203552.com | WWW.422033.COM | www.sscb22.cc | 3678iii.com | WWW.720064.COM | www.88266k.com | 15920000.com | 55977.com | WWW.79708.COM | www.3333bj.com | lp06.com | 69990g.com | WWW.61366.COM | www.93gj08.com | 11ll8331.com | 88119w.com | WWW.749665.COM | www.738586.com | sp2088.com | ibet888.net | WWW.774463.COM | www.115107.com | 61324433.com | 365499.bet | WWW.318172.COM | www.83033b.com | xpj668.com | 444000zz.com | www.763236.com | www.flff1.com | www.50999f.com | 30007g.com | www.202427.com | WWW.614563.COM | www.wns123j.com | kxmapp555.com | 30007d.com | WWW.570359.COM | www.00840n.com | www.894858.com | cutepacking.com | www.167918.com | WWW.111607.COM | www.wns22.me | 91019g.com | 99909s.com | www.822138.com | WWW.399655.COM | www.2544g9.com | hg7088.com | 53262l.com | www.756764.com | WWW.588960.COM | www.12345606.cc | 0080n.com | 5478x.com | www.345583.com | WWW.240014.COM | www.36586666.com | www.35252q.com | 1468xxx.com | 4182w.com | WWW.420318.COM | www.ac3177.com | www.06386644.com | 7744ccc.com | 2247pp.com | www.330637.com | WWW.23302.COM | www.55228f.com | www.5446ee.com | 24670044.com | 996622dd.com | www.025069.com | WWW.308392.COM | www.5522a.cc | www.2544g3.com | feicai0316.com | 6261l.com | g2490.com | www.122888a.com | WWW.748106.COM | www.yh7772.com | www.71071u.com | cc00558.com | 1775r.com | www.566858.com | WWW.358758.COM | WWW.812989.COM | www.37377j.com | www.79500f.com | 65560123.com | js99449.com | 944757.com | WWW.905233.COM | WWW.405047.COM | www.16878a.com | www.6880cc.com | pp5443.com | hgvipvip3.com | 060939.com | www.112070.com | WWW.592677.COM | WWW.908558.COM | www.50wb.top | www.3116d.com | zhcp09.com | 3568h.com | 2355t.com | www.kj788.com | www.811756.com | WWW.175791.COM | www.hj7776.com | www.48330.com | www.bet63d.com | 2019u.cc | 86811qq.com | 582466.com | mgm.com | 80840.com | www.844689.com | WWW.311465.COM | WWW.378411.COM | www.33112f.com | www.97828a.vip | www.9737ff.com | 8901n.com | 2490h.com | 2146p.com | 20182013.com | 29918d.com | www.131333.com | WWW.144540.COM | WWW.308002.COM | WWW.308377.COM | www.15355l.com | www.975796.com | www.93955c.com | www.5sj.com | x86.com | 7240u.com | 9646d.com | 265609.com | 1018xpj.com | js7001.com | www.61233u.com | www.657630.com | WWW.919270.COM | WWW.632832.COM | WWW.548708.COM | WWW.899597.COM | www.9478x.com | www.7239h.com | www.699679.com | www.89386a.com | www.1851119.com | www.dyjtaiwan.com | 2649pp.com | 168cp-z.com | ccc4165.com | cc3405.com | 8159yy.cc | hg56.com | yhyunnan.vip | 84494466.com | 33318v.com | ambjlc.com | 723012.com | 7570.am | 4233.com | 58802q.com | 717k.com | 90qh.com | 42877.com | 13779.com | 34481.com | 345lbw.com | www.50054a.com | www.209983.com | www.jj0.net | www.401269.com | www.651012.com | www.695093.com | www.797884.com | www.865807.com | www.889489.com | www.911096.com | WWW.17001.COM | WWW.560775.COM | WWW.33036.COM | WWW.529630.COM | WWW.400299.COM | WWW.720553.COM | WWW.844143.COM | WWW.369801.COM | WWW.836077.COM | WWW.745667.COM | www.903212.com | www.890994.com | www.671206.com | www.626507.com | www.588980.com | www.368158.com | www.235399.com | www.062866.com | www.61233u.com | 55036.com | 2836513.com | 44119193.com | 3doprint.com | kbj7268.com | 0234l.com | v5429.com | 500000518.com | 500000516.com | www.7793k.com | www.38345s.com | www.q69096.com | www.js89c.vip | www.8011868.com | www.725641.com | www.6539w.com | www.hm3988.com | WWW.856314.COM | WWW.342229.COM | WWW.168696.COM | WWW.880038.COM | www.774808.com | www.178319.com | t48.cc | 0931jiehun.com | 55119193.com | 463.com | 28288w.com | 47749g.com | www.75jsjs.com | www.xpj2.net | www.889580.com | www.igcp6.com | WWW.174108.COM | WWW.806044.COM | www.903559.com | www.033708.com | 0080s.com | 0332g.com | 4411.com | zzz8827.com | www.9c9cai.com | www.6sun.com | www.66332y.com | WWW.196589.COM | WWW.527155.COM | WWW.542977.COM | www.177249.com | 0234ff.com | 11773885.com | 33kk8331.com | www.l9478.com | www.y8862.com | www.96386d.com | WWW.448362.COM | WWW.266103.COM | www.767200.com | 86979.com | 5360e.com | 40033xxx.com | 28824e.com | www.4546400.com | www.50054p.com | WWW.283545.COM | WWW.310075.COM | www.336766.com | 66300vip11.com | 61789d.com | 3121dd.com | www.4196b.com | www.75538d.com | WWW.168806.COM | WWW.890740.COM | www.095588.com | 3644k.com | 316m.cc | www.77731c.com | www.0343r.com | WWW.642683.COM | WWW.452499.COM | www.150928.com | 1305007.com | 33382oo.com | www.8967m.com | www.6613644.com | WWW.256035.COM | WWW.194321.COM | hk3368.com | 1294i.cc | 6647a.com | www.1117758.com | WWW.922409.COM | WWW.906766.COM | www.4398811.com | 44p88.cc | 3169m.com | www.flb901.com | WWW.502796.COM | WWW.355299.COM | www.tm139.com | 09200444.com | 80892ss.com | www.566048.com | WWW.503025.COM | www.901025.com | 883399m.com | lc99j.com | www.0099xpj.net | www.50051vip.com | WWW.563647.COM | www.49956u.com | g85686.com | 6002m.com | www.886884.com | WWW.708329.COM | www.338053.com | yl66yl22.com | 97799c.com | www.1466x.com | WWW.764866.COM | www.503433.com | 2757x.com | 2844j.com | www.bjl913.com | WWW.388969.COM | www.516113.com | 20059.com | 65005w.com | www.sx13997.com | WWW.928908.COM | www.029079.com | 76944.com | www.50999k.com | www.5522q.cc | WWW.468728.COM | 55555309.com | d35151.com | www.714445.com | WWW.829646.COM | 011222.com | 2324ccc.com | www.7225s.com | WWW.362395.COM | www.529799.com | ca5033.com | www.27363y.com | www.33598h.com | WWW.909984.COM | 99772007.com | 87665u.com | www.86267n.com | WWW.380550.COM | 7334u.com | 7945nn.com | www.7239u.com | WWW.558609.COM | 998x.cc | 500000555.com | www.81233b.com | WWW.157349.COM | 3552c.com | 4052aa.com | www.00665h.com | WWW.213862.COM | 1634c.com | www.7779566.com | www.888hy.cc | www.585751.com | yinhe638.com | www.xpj778888.com | WWW.197090.COM | 413999.com | 32yxw.com | www.8998828.com | WWW.230169.COM | mm3189.com | 33443885.com | www.07hc.com | www.534077.com | 99973.com | www.704906.com | WWW.201974.COM | www.xg611.com | 45637b.com | www.90305b.com | WWW.114579.COM | 2757g.com | www.w69096.com | WWW.848359.COM | 5551616.com | feicai0913.com | www.36166y.com | www.684344.com | 01578.com | www.senurcare.com | WWW.563640.COM | feicai0516.com | www.4212s.com | WWW.30419.COM | 456876.com | 228888g.com | www.81455.com | www.455598.com | 3846xx.com | www.9646q.com | www.897967.com | 69441133.com | www.9187z.com | WWW.380488.COM | i4389.com | www.63606v.com | WWW.523417.COM | 4052j.com | www.u063801.com | WWW.501721.COM | 6220ss.com | www.47506v.com | WWW.908226.COM | 713348.com | www.597763.com | WWW.272569.COM | 1331n.com | www.pj848.com | WWW.520637.COM | 8890823.com | www.596345.com | WWW.22448.COM | o4255.com | www.4102i.com | WWW.566443.COM | 2222.ag | www.893267.com | www.534638.com | 88851w.com | www.2408b.cc | www.45599.com | 29918e.com | WWW.370076.COM | ylzz3.cc | www.b35qq.com | WWW.501952.COM | 7508l.com | www.424277.com | www.802533.com | 28839f.com | www.022hk.cc | 30019n.com | www.199424.com | WWW.428881.COM | 44488c.com | www.78680e.com | www.995772.com | 7599l.com | www.88cmc.com | 137136.com | www.sscb11.cc | WWW.658455.COM | jidu01.com | www.wd033.com | www.135368.com | 1144011.com | WWW.490805.COM | 61326644.com | www.55717o.com | www.526052.com | p2554.com | WWW.318216.COM | h7454.com | www.qiji333.com | www.526052.com | 2455x.com | WWW.553484.COM | 1636.com | www.2418q.com | www.022194.com | 78114400.com | WWW.380933.COM | 2137.com | www.8839m.com | 9339999r.com | www.292085.com | WWW.318647.COM | 2059.com | www.022q.cc | WWW.538011.COM | 2247g.com | www.h6640.com | www.178532.com | www.20199pp.com | WWW.272896.COM | 4488nn.com | www.c6823.com | 4123ww.com | www.120655.com | www.55885i.com | www.5049y.com | WWW.649838.COM | few12we.com | WWW.914411.COM | WWW.642488.COM | 34c35.com | WWW.99038.COM | 7349922.com | www.7714x.com | 132ag88.com | www.f83377.com | www.585065.com | 054007.com | WWW.822814.COM | fh7.927go.com | WWW.53235.COM | 4647i.com | www.5086p.com | 58222bb.com | www.4331m.com | www.66055666.com | www.xpjylc008.com | www.397760.com | www.rycp051.com | WWW.676818.COM | 8905p.com | WWW.716433.COM | 53262n.com | WWW.140030.COM | ddd444000.com | www.3cpb.com | dlzzx.com | www.50064t.com | hccy365.com | www.33311.com | 3049q.com | www.6678579.com | 8988n.com | www.7240u.com | www.888877.com | www.bwinyz41.com | www.548611.com | www.ly19.com | www.712250.com | www.55526s.com | WWW.175821.COM | 2846e.com | WWW.73035.COM | 66876w.com | WWW.605995.COM | 7935b.com | WWW.110459.COM | hbpc3258.com | WWW.348102.COM | ub66.com | WWW.20230.COM | 9964q.com | WWW.521173.COM | www.c668.cc | www.770981.com | www.4212h.com | www.569680.com | www.sb5505.com | www.399046.com | www.6880ss.com | www.113669.com | www.wns123k.com | qntk.com | www.js18686.com | 5443e.com | www.8499o.com |