<optgroup id="w2uiu"></optgroup>
<menu id="w2uiu"><tt id="w2uiu"></tt></menu>
<menu id="w2uiu"><strong id="w2uiu"></strong></menu>
 • <menu id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu></menu>
  <xmp id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu>
 • <dd id="w2uiu"><nav id="w2uiu"></nav></dd>
 • 我和家人看春晚

  小學生作文:我和家人看春晚
  作文字數:390
  作者:薄夢宇
 • jiā
 • rén
 • kàn
 • chūn
 • wǎn
 • 我和家人看春晚
 •  
 •  
 •  
 • báo
 • méng
 •  
 •  
 •  薄萌宇 
 •  
 •  
 •  
 • nián
 • sān
 • shí
 • wǎn
 • shàng
 •  
 • dōng
 •  
 • dōng
 •  
 •  
 •  
 •  大年三十晚上,咚、咚……,
 • jiā
 • de
 • zhōng
 • biǎo
 • qiāo
 • le
 • xià
 •  
 • xiǎng
 •  
 • diǎn
 • 我家的鐘表敲了八下。我想,八點不
 • shì
 • chūn
 • jiē
 • wǎn
 • huì
 • kāi
 • yǎn
 • ma
 •  
 • shì
 •  
 • 是春節晚會開演嘛?于是,我迫不及
 • dài
 • de
 • diàn
 • shì
 • kāi
 • le
 •  
 •  
 •  
 • 待的把電視機打開了。 
 •  
 •  
 •  
 • yòng
 • yáo
 • kòng
 • diàn
 • shì
 • jiē
 • dào
 • le
 •  我用遙控器把電視節目撥到了
 • zhōng
 • yāng
 • tái
 •  
 • yōu
 • měi
 • de
 • yīn
 • shēng
 • xiǎng
 •  
 • men
 • 中央一臺。優美的音樂聲響起,我們
 • quán
 • jiā
 • jìn
 • jiē
 • huān
 • de
 • fēn
 • zhōng
 •  
 • zhǔ
 • chí
 • rén
 • 全家進入節日歡樂的氣氛中,主持人
 • dǒng
 • qīng
 •  
 • zhū
 • xùn
 •  
 • zhū
 • jun1
 •  
 • bái
 • yán
 • sōng
 •  
 • zhōu
 • tāo
 •  
 • 董卿、朱迅、朱軍、白巖松、周濤、
 • zhāng
 • qún
 • xuān
 • chūn
 • jiē
 • wǎn
 • huì
 • zhèng
 • shì
 • kāi
 • shǐ
 •  
 • hǎo
 • wán
 • 張澤群宣布春節晚會正式開始。好玩
 • de
 • xiǎo
 • pǐn
 • jìn
 • le
 • de
 • yǎn
 • lián
 •  
 • 的一個小品一個個進入了我的眼簾。
 • jiào
 • zuì
 • hǎo
 • wán
 • de
 • shì
 •  
 • guān
 • xīn
 • shuō
 •  
 •  
 • 我覺得最好玩的是《五官新說》和《
 • běi
 • jīng
 • huān
 • yíng
 •  
 •  
 •  
 • guān
 • xīn
 • shuō
 •  
 • jiǎng
 • de
 • shì
 • 北京歡迎你》。《五官新說》講的是
 • dōng
 • jiǔ
 • hòu
 • jià
 • chē
 •  
 • wèn
 • de
 • guān
 • jiū
 • jìng
 • gāi
 • 馬東酒后駕車,問他的五官究竟該責
 • guài
 • shuí
 •  
 • guān
 • de
 • dōu
 • mǐn
 • de
 • duǒ
 • guò
 • le
 • 怪誰,五官一個個的都機敏的躲過了
 • dōng
 • de
 • wèn
 •  
 • zuì
 • hòu
 • yǎn
 • jīng
 • chàng
 • le
 • zuì
 • gǎo
 • 馬東的提問。最后眼睛唱了一句最搞
 • xiào
 • de
 •  
 • hái
 • gǎn
 • jiǔ
 • hòu
 • kāi
 • fēi
 •  
 • 笑的歌曲。我還敢酒后開飛機,我和
 • jiā
 • rén
 • dōu
 • xiào
 •  
 • qián
 • yǎng
 • hòu
 •  
 •  
 • běi
 • jīng
 • 家人都哈哈大笑,前仰后合。《北京
 • huān
 • yíng
 •  
 • shì
 • jiǎng
 • le
 • zhì
 • yuàn
 • zhě
 • de
 • 歡迎你》則是講了一個志愿者的爸爸
 • chuān
 • le
 • zhì
 • yuàn
 • zhě
 • de
 •  
 • mào
 • chōng
 • le
 • zhì
 • yuàn
 • zhě
 •  
 • 穿了志愿者的衣服,冒充了志愿者,
 • zuì
 • hòu
 • hái
 • shì
 • bèi
 • de
 • hái
 • xiàn
 • le
 •  
 • zhè
 • 最后還是被他的孩子發現了,這一個
 • jīng
 • cǎi
 • de
 • xiǎo
 • pǐn
 • ràng
 • míng
 • zài
 • xīn
 • zhōng
 •  
 •  
 •  
 • 個精彩的小品讓我銘刻在心中。 
 •  
 •  
 •  
 • chūn
 • wǎn
 •  
 • ràng
 • gǎn
 • shòu
 • dào
 • jiā
 • rén
 • tuán
 •  春晚,讓我感受到和家人團聚
 • de
 • kuài
 •  
 •  
 •  
 • 的快樂。 
 •  
 •  
 •  
 • zhǐ
 • dǎo
 • jiāo
 • shī
 •  
 • cuī
 • méi
 •  
 •  
 •  
 •  指導教師 崔梅茹  
   
  無注音版:
   我和家人看春晚
   
   薄萌宇
   
   
   大年三十晚上,咚、咚……,我家的鐘表敲了八下。我想,八點不是春節晚會開演嘛?于是,我迫不及待的把電視機打開了。
   
   
   我用遙控器把電視節目撥到了中央一臺。優美的音樂聲響起,我們全家進入節日歡樂的氣氛中,主持人董卿、朱迅、朱軍、白巖松、周濤、張澤群宣布春節晚會正式開始。好玩的一個小品一個個進入了我的眼簾。我覺得最好玩的是《五官新說》和《北京歡迎你》。《五官新說》講的是馬東酒后駕車,問他的五官究竟該責怪誰,五官一個個的都機敏的躲過了馬東的提問。最后眼睛唱了一句最搞笑的歌曲。我還敢酒后開飛機,我和家人都哈哈大笑,前仰后合。《北京歡迎你》則是講了一個志愿者的爸爸穿了志愿者的衣服,冒充了志愿者,最后還是被他的孩子發現了,這一個個精彩的小品讓我銘刻在心中。
   
   
   春晚,讓我感受到和家人團聚的快樂。
   
   
   指導教師 崔梅茹
    

   我和星星打電話

   作文字數:609
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xīng
  • xīng
  • diàn
  • huà
  •    我和星星打電話
  •  
  •  
  • ān
  • huī
  • shěng
  • xuān
  • chéng
  • shì
  •  
  • ān
  • huī
  • shěng
  • xuān
  • chéng
  • shì
  •  安徽省宣城市 安徽省宣城市第
  • 閱讀全文

   我和星星打電話

   作文字數:586
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xīng
  • xīng
  • diàn
  • huà
  •   我和星星打電話
  •  
  •  
  • ān
  • huī
  • shěng
  • xuān
  • chéng
  • shì
  •  
  • ān
  • huī
  • shěng
  • xuān
  • chéng
  • shì
  •  安徽省宣城市 安徽省宣城市第
  • sān
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • nián
  • èr
  • bān
  •  
  • zhāng
  • zhé
  • 三小學三年級二班 張以哲
  • 閱讀全文

   我和奶奶去買菜

   作文字數:366
   作者:趙佳玲
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xīng
  • tiān
  • zǎo
  • chén
  •  
  • nǎi
  • nǎi
  • jiào
  •   星期天早晨,奶奶叫我和
  • mài
  • cài
  •  
  • kāi
  • shǐ
  •  
  • hái
  • zhī
  • dào
  • zěn
  • 她一起去賣菜。開始,我還不知道怎
  • me
  • mài
  • cài
  • de
  •  
  • nǎi
  • nǎi
  • jiù
  • jiāo
  •  
  • shuō
  •  
  •  
  • shì
  • 么去賣菜的。奶奶就教我,說:“是
  • 閱讀全文

   爸爸,我和媽媽都很想你!

   作文字數:670
   作者:周諾蕎
  •  
  • yōu
  • xiù
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  • men
  • zài
  • jǐn
  • jǐn
  • zhāng
  •  
  • zhāng
  • máng
  • 優秀作文 我們在緊緊張、張忙
  • máng
  • zhōng
  • yíng
  • lái
  • le
  • yuè
  •  
  • zuò
  • le
  • 忙碌碌中迎來了月日。我和媽媽坐了
  • zhǎng
  • xiǎo
  • shí
  • de
  • fēi
  •  
  • zhōng
  • fēi
  • dào
  • le
  • měi
  • guó
  • de
  • 長達小時的飛機,終于飛到了美國的
  • 閱讀全文

   我和表哥

   作文字數:453
   作者:孫怡婷
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • biǎo
  • shì
  • liù
  • nián
  • xué
  • shēng
  • le
  •   我的表哥已是六年級學生了
  •  
  • zài
  • liù
  • ?
  •  
  • bān
  • shū
  •  
  • jiào
  • chén
  • zhōu
  •  
  • ,在六()班讀書,他叫陳州。
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • nián
  • shǔ
  • jiǎ
  • de
  • tiān
  •  
  • biǎo
  • zuò
  • wán
  • le
  •  今年暑假的一天,表哥做完了
  • 閱讀全文

   我和小狗拍照

   作文字數:503
   作者:周丹亞
  •  
  •  
  •  
  •  
  • guó
  • qìng
  • jiān
  •  
  • zài
  •   國慶期間,我和爸爸媽媽在
  • jiù
  • jiù
  • jiā
  • zuò
  •  
  • jiù
  • jiù
  • jiā
  • yǒu
  • sān
  • zhī
  • gāng
  • chū
  • shēng
  • 舅舅家做客。舅舅家有三只剛出生一
  • yuè
  • de
  • xiǎo
  • bái
  • gǒu
  •  
  • men
  • zhǎng
  • zhe
  • duì
  • liàng
  • de
  • 個月的小白狗,它們長著一對發亮的
  • 閱讀全文

   我和小雞

   作文字數:291
   作者:高雨琪
  •  
  •  
  •  
  • yǎng
  • le
  • liǎng
  • zhī
  • xiǎo
  •  
  • men
  • yǒu
  • zhe
  • huáng
  •  我養了兩只小雞。它們有著黃
  • huáng
  • de
  •  
  • pàng
  • pàng
  • de
  • shēn
  •  
  • yuán
  • liū
  • liū
  • de
  • nǎo
  • dài
  • 黃的、胖胖的身子,圓溜溜的腦袋和
  • duì
  • hēi
  • liàng
  • liàng
  • de
  • xiǎo
  • yǎn
  • jīng
  •  
  • 一對黑亮亮的小眼睛,
  • 閱讀全文

   想象題——我和雪兒告別

   作文字數:210
   作者:梁家萃
  •  
  •  
  •  
  • xuě
  • ér
  • fēi
  • huí
  • lái
  • yáng
  • tái
  •  
  • shuō
  •  雪兒飛回來陽臺,咕咕咕地說
  • dào
  •  
  •  
  • de
  • xiǎo
  • zhǔ
  • rén
  •  
  • shě
  • ya
  •  
  • 道:“我的小主人,我舍不得你呀,
  • wéi
  • chū
  • le
  • duō
  • shǎo
  • xīn
  • xuè
  • ya
  •  
  •  
  • shuō
  •  
  • 你為我付出了多少心血呀!”我說:
  • 閱讀全文

   我和小兔子

   作文字數:442
   作者:馮致遠
  •  
  •  
  •  
  • liú
  • jiā
  • yǒu
  • zhī
  • xiǎo
  •  
  • yǒu
  •  劉伯伯家有只小兔子,它有一
  • shēn
  • jié
  • bái
  • de
  • máo
  •  
  • hóng
  • hóng
  • de
  • yǎn
  • jīng
  • páng
  • biān
  • quān
  • hēi
  • 身潔白的毛,紅紅的眼睛旁邊一圈黑
  •  
  • yuǎn
  • wàng
  • hǎo
  • xiàng
  • zài
  • zhe
  • wàng
  • yuǎn
  • jìng
  • kàn
  • zhe
  • men
  • 色,遠望好像在拿著望遠鏡看著我們
  • 閱讀全文

   我和春天有個約會

   作文字數:431
   作者:陳欣
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • chūn
  • tiān
  • zài
  • ya
  • chūn
  • tiān
  • zài
  •   “春天在哪里呀春天在哪
  • chūn
  • tiān
  • zài
  • shè
  • yáng
  • de
  • ?g
  • yuán
  •  
  • chūn
  • tiān
  • zài
  • 里春天在射陽河的花園里;春天在哪
  • ya
  •  
  • chūn
  • tiān
  • zài
  •  
  • chūn
  • tiān
  • zài
  • xiǎo
  • péng
  • yǒu
  • de
  • 里呀,春天在哪里?春天在小朋友的
  • 閱讀全文

   我和兩只小錦羊

   作文字數:517
   作者:韓艷
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • shàng
  • xiǎo
  • xué
  • qián
  •  
  • duō
  • shù
  • shì
  • zài
  • lǎo
  •  自我上小學以前,大多數是在姥
  • lǎo
  • jiā
  • guò
  • de
  •  
  • lǎo
  • lǎo
  • jiā
  • yǒu
  • liǎng
  • zhī
  • ài
  • de
  • xiǎo
  • 姥家度過的。姥姥家有兩只可愛的小
  • 閱讀全文

   我和“小蘿卜頭”比童年

   作文字數:358
   作者:陳心怡
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • le
  • wén
  •  
  • de
  •  
  • xiǎo
  •   讀了課文《我的弟弟“小
  • luó
  • bo
  • tóu
  •  
  •  
  • bèi
  •  
  • xiǎo
  • luó
  • bo
  • tóu
  •  
  • 蘿卜頭》,我被“小蘿卜頭”那刻苦
  • xué
  • de
  • jīng
  • shén
  • gǎn
  • dòng
  • le
  •  
  •  
  • xiǎo
  • luó
  • bo
  • tóu
  •  
  • zài
  • 學習的精神感動了,“小蘿卜頭”在
  • 閱讀全文

   我和“小蘿卜頭”比童年

   作文字數:378
   作者:胥林哲
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • men
  • xué
  •       我們學
  • le
  • xiǎo
  • luó
  • bo
  • tóu
  • zhè
  • piàn
  • wén
  • hòu
  •  
  • shēn
  • shēn
  • 了小蘿卜頭這片課文以后,我深深地
  • gǎn
  • dào
  • le
  • de
  • tóng
  • nián
  • shì
  • duō
  • me
  • xìng
  •  
  • 感到了我的童年是多么幸福。
  • 閱讀全文

   我和“小蘿卜頭”比童年

   作文字數:629
   作者:王夢婷
  •  
  •  
  •  
  • dào
  • tóng
  • nián
  •  
  • měi
  • rén
  • dōu
  • huì
  • xiǎng
  • dào
  •  提到童年,每個人都會想到無
  • yōu
  • de
  • shēng
  • huó
  •  
  • shì
  • ā
  •  
  • de
  • tóng
  • nián
  • què
  • shí
  • 憂無慮的生活,是啊,我的童年確實
  • hěn
  • kuài
  •  
  • yǒu
  • shù
  • qīng
  • de
  • wán
  •  
  • gèng
  • yǒu
  • hěn
  • hǎo
  • 很快樂。有數不清的玩具,更有很好
  • 閱讀全文

   我和爸爸下五子棋

   作文字數:265
   作者:沈依依
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • hǎo
  • jiǔ
  • méi
  • yǒu
  • xià
  • le
  •  
  •  好久沒有和爸爸下五子棋了。
  • jīn
  • tiān
  • wǎn
  • shàng
  •  
  • jué
  • ?
  • gēn
  • xià
  • pán
  • 今天晚上,爸爸決定跟我下一盤五子
  • 閱讀全文

   我和小紅玩

   作文字數:606
   作者:未知
  •  
  •  
  • xiǎo
  • xué
  •  
  •  
  • zhè
  • jiāng
  • shěng
  • tóng
  • xiāng
  • shì
  • zhèn
  • zhí
  • cái
  • “小學” 浙江省桐鄉市烏鎮植材
  • xiǎo
  • xué
  •  
  • sān
  • ?
  •  
  •  
  •  
  • zhào
  • jiā
  • líng
  •  
  •  
  •  
  • yǒu
  • 小學 三(3) 趙佳玲  有一
  •  
  • nǎi
  • nǎi
  • jiā
  • wán
  •  
  • zài
  • nǎi
  • nǎi
  • jiā
  •  
  • zhèng
  • 次,我去奶奶家玩。在奶奶家,我正
  • 閱讀全文

   我和星星打電話

   作文字數:259
   作者:李思思
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xīng
  • xīng
  • diàn
  • huà
  •    我和星星打電話
  •  
  •  
  •  
  • ài
  • lán
  • lán
  • de
  • tiān
  • kōng
  •  
  • ài
  • duǒ
  •  我愛那藍藍的天空,我愛那朵
  • duǒ
  • de
  • bái
  • yún
  •  
  • ài
  • shǎn
  • shǎn
  • de
  • xīng
  • xīng
  •  
  • guǎng
  • kuò
  • 朵的白云,我愛那閃閃的星星。廣闊
  • 閱讀全文

   我和楊利偉叔叔游太空

   作文字數:608
   作者:吳少雯
  •  
  • lái
  •  
  • yuán
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 來 源  
  • yáng
  • wěi
  • shū
  • shū
  • yóu
  • tài
  • kōng
  •  
  • 我和楊利偉叔叔游太空 
  •  
  • 
  • 閱讀全文

   我和太陽聊天

   作文字數:782
   作者:龍世榮
  •  
  • xiǎo
  • xué
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  •  
  • hēng
  •  
  • zuì
  • jìn
  • men
  • qiú
  • 小學作文  哼,最近我們地球
  • de
  • wēn
  • shì
  • tài
  • gāo
  • le
  •  
  • měi
  • tiān
  • dōu
  • zhī
  • néng
  • 的溫度可是太高了,我每天都只能窩
  • zài
  • jiā
  •  
  • ér
  • le
  •  
  • zhè
  • dōu
  • shì
  • tài
  • 在家里,哪兒也去不了。這可都是太
  • 閱讀全文

   我和同桌

   作文字數:247
   作者:于喜千
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • tóng
  • zhuō
  • shì
  • shēng
  •  
  • jiào
  •   我的同桌是個女生,叫徐
  • yáng
  •  
  • 洋。
  •  
  •  
  •  
  •  
  • yáng
  • nào
  • bié
  • niǔ
  •  
  • hǎo
  • xīng
  •   我和徐洋鬧別扭,好幾個星
  • 閱讀全文

   我和媽媽談奧運

   作文字數:314
   作者:張捷以
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  •  
  • tiān
  • zǎo
  • lái
  •   今天,我和媽媽一天早起來
  • kàn
  • xīn
  • wén
  •  
  • xīn
  • wén
  • shuō
  • ào
  • yùn
  • huǒ
  • jīng
  • chuán
  • 看新聞,新聞里說奧運火炬已經傳遞
  • dào
  • le
  • zhū
  • lǎng
  • fēng
  •  
  • tīng
  • le
  •  
  • dōu
  • 到了珠穆朗瑪峰。我和媽媽聽了,都
  • 閱讀全文

   我和爺爺家的來寶

   作文字數:759
   作者:楊濤
  •  
  • chū
  • chù
  •  
  •  
  •  
  • jiā
  • de
  •  
  • lái
  • bǎo
  •  
  • 出處  我和爺爺家的"來寶"
  •  
  •  
  •  
  •  
  • wāng
  • wāng
  • wāng
  •  
  • gāng
  • dào
  • jiā
  • yuàn
  •  "汪汪汪"我剛到爺爺家院子
  • de
  • shí
  • hòu
  •  
  • rán
  • tiáo
  • gāo
  • de
  • bái
  • gǒu
  • cháo
  • chōng
  • 的時候,突然一條高大的白狗朝我沖
  • 閱讀全文

   和家人在一起

   作文字數:335
   作者:付晶峰
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  •  
  • chī
  • wán
  • wǎn
  • fàn
  • hòu
  •  
  • quán
  • jiā
  • rén
  • tuán
  •  今天,我吃完晚飯后,全家人團
  • zài
  •  
  • shuō
  • shuō
  • xiào
  • xiào
  • lùn
  • tán
  • jīn
  • xiǎn
  • shén
  • 聚在一起,說說笑笑論古談今各顯神
  • tóng
  •  
  • men
  • gǎn
  • dào
  • shí
  • fèn
  • kuài
  •  
  • 通,我們感到十分快樂。
  • 閱讀全文

   我和時間比賽

   作文字數:493
   作者:饒維錚
  •  
  •  
  •  
  •  
  • tīng
  • le
  • zhè
  •  
  • ?
  • jiào
  •   聽了這個題目,你一定覺得
  • hěn
  • guài
  • ba
  •  
  • zěn
  • me
  • néng
  • shí
  • jiān
  • sài
  • ne
  •  
  • 很奇怪吧!我怎么能和時間比賽呢?
  • ràng
  • màn
  • màn
  • gào
  • ba
  •  
  •  
  • 讓我慢慢地告訴你吧! 
  • 閱讀全文

   我和姐姐去游樂園

   作文字數:639
   作者:我心怡然
  •  
  •  
  • jiě
  • jiě
  • yóu
  • yuán
  •  我和姐姐去游樂園
  •  
  •  
  •  
  • yǒu
  • piāo
  • liàng
  • yòu
  • ài
  • xué
  • de
  • jiě
  • jiě
  •  我有一個漂亮又愛學習的姐姐
  •  
  • suì
  • le
  •  
  • huān
  •  
  • huān
  • chàng
  •  
  • huà
  • ,她歲了,喜歡兔子,喜歡唱歌、畫
  • 閱讀全文

   我和你

   作文字數:761
   作者:朱睿之
  •  
  • yōu
  • xiù
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 優秀作文  我 和 你 
  •  
  •  
  •  
  • ài
  • cōng
  • huì
  • de
  • xiǎo
  • hái
  •  
  •  
  •  我,一個可愛聰慧的小女孩。“
  •  
  •  
  • pén
  • cāng
  • cuì
  • de
  • zhú
  •  
  • liǎng
  • 你”,一盆蒼翠欲滴的虎皮竹。我倆
  • 閱讀全文

   我和書的故事

   作文字數:486
   作者:李世紀
  •  
  • wǎng
  •  
  • zhǐ
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • shū
  • de
  • shì
  •  
  • 網 址   我和書的故事 
  •  
  • 
  •  
  •  
  •  
  • shì
  •  
  •  
  •  李世紀 
  • 閱讀全文

   我和書的故事

   作文字數:416
   作者:劉芳潔
  •  
  •  
  •  
  •  
  • shū
  • de
  • shì
  •  
  •  
  •   我和書的故事 
  •  
  •  
  •  
  • liú
  • fāng
  • jié
  •  
  •  
  •  劉芳潔 
  •  
  •  
  •  
  • shū
  •  
  • men
  • shì
  • néng
  • kāi
  • de
  •  
  •  書,我們是不能離開它的,俗
  • 閱讀全文

   我和媽媽

   作文字數:280
   作者:王瑞華
  •  
  • zhàn
  • zhǎng
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 站長 :。 
  •  
  •  
  •  
  • de
  • shì
  • ài
  • gàn
  • jìng
  • de
  • rén
  •  
  •  我的媽媽是個愛干凈的人,她
  • ài
  • le
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 可愛我了。  
  • 閱讀全文

   我和生雞蛋

   作文字數:461
   作者:呂治宏
  •  
  •  
  • xiǎo
  • xué
  •  
  •  
  •  
  •  
  • qián
  • liǎng
  • tiān
  • de
  • pǐn
  • shè
  • shàng
  • “小學”  前兩天的品社課上
  •  
  • zhì
  • le
  • hěn
  • yǒu
  • de
  • zuò
  •  
  • zhè
  • zuò
  • ,布置了一個很有趣的作業,這個作
  • de
  • míng
  • jiào
  •  
  • shēng
  • dàn
  •  
  •  
  • yào
  • qiú
  • men
  • 業的名字叫”護生雞蛋”,要求我們
  • 閱讀全文
  卓易彩票平台卓易彩票主页卓易彩票网站卓易彩票官网卓易彩票娱乐 55899j.com | evtimes.com | www.ks883.com | www.yh68071.com | 8003822.com | www.4938z.com | www.36788.com | 4541o.com | www.7415ff.com | www.053069.com | 78117700.com | www.7239m.com | 4136u.com | www.hg8319.com | www.611669.com | 668cp66.com | www.9187f.com | 44488c.com | www.24071.com | www.186792.com | 9001343.com | www.93gj02.com | 444000q.com | www.beb111.org | www.167090.com | www.0887788.com | www.21202b.com | 38848.com | www.470677.com | www.6003p.com | www.303033.com | 55323o.com | www.u77929.com | www.38200c.com | 7920.com | www.789583.com | 4255yy.com | www.43131q.com | www.hjdc2007.com | ll2649.com | www.357803.com | www.500.com.cn | 61323377.com | www.223805.com | www.58665d.com | 001122335.com | www.557032.com | www.5360ss.com | 272y.net | www.196909.com | www.xpj2050.com | 3522hh.com | www.093827.com | www.55070r.com | js11213.com | 4647u.com | www.1754g.com | 6146o.com | 33995156.com | www.89777d.com | www.xb0010.com | www.xpj3133.net | www.vns995.cc | 0245e.com | www.62118g.com | www.y6007.com | k60111.com | www.549577.com | www.89599o.com | 6868bb.cc | 87680g.com | www.yl13434.com | www.25288k.com | toucai99.com | www.602630.com | www.88.net | 33567l.com | 36406611.com | www.890995.com | www.58665g.com | 9949o.com | 876878u.com | www.36787j.com | www.tqdc222.com | fuli1.com | ee76669.com | www.506234.com | www.pj30352.com | 6320666.com | 2546g.com | www.87668p.com | www.4901a.com | e72227.com | 9694i.com | www.80767l.com | www.h948h.com | zhcp89.com | 1114661.com | www.08czj.com | www.00618e.com | www.ylhg4848.com | 3405w.com | www.235952.com | www.07770.comm | www.234224.com | 3207.com | 35vv.vip | 3650583.com | www.4323z.com | www.lfcp123.com | hg22814.com | 4066g.com | www.396477.com | www.6889797.com | www.555575.com | 76543i.com | hb2004.com | www.389644.com | www.9989589.com | www.349000.com | xpj888.com | bc1633.com | www.68568e.com | www.08588b.com | www.26123dd.com | www.300t.com | 44488t.com | 3983009.com | www.luck878.com | www.77114h.com | www.y32939.com | www.220js.com | 7720r.net | 58000c.com | www.177478.com | www.65707y.com | www.8313f.com | www.58777b.com | 87665j.com | 17795555.com | 39992266.com | www.739366.com | www.6678573.com | www.97937.com | www.v15541.com | 923930.com | xpjxianlu.com | 5001z.com | www.580667.com | www.292200.com | www.1559504.com | www.761111.com | www.15000552959.com | 4465i.com | 67890y.com | 78119988.com | www.739366.com | www.vip88.so | www.ba506.com | www.tyc788.com | www.h7788f.com | qq56988.com | 6261.com | 1294c.cc | 459.com | P35q.com | www.595707.com | www.68689p.com | www.32031q.com | www.x55.com | www.11119dz.com | www.9374e.com | 9030z.com | 4590hh.com | 3807bb.com | 2019aa.cc | www.178652.com | www.hy5506.com | www.506612.com | www.130256.com | www.ac775.com | www.hg7853.com | www.h7788f.com | 047105.com | 6245j.com | 01885e.com | 4136v.com | yhsichun.vip | d8159.cc | 45460002.com | 61320099.com | bwin8e.com | hjdc110.com | sss006.com | www.255811.com | www.669548.com | www.976281.com | www.o1688.net | 584575.com | 168cp-z.com | 964477.com | 00774kk.com | 22098t.com | 80892h.com | 9946.com | c45638.com | 6146x.com | 44077s.com | aa6.com | 5804s.com | 588zzz.cc | 99008448.com | 3169h.com | lg5577.com | 59964ii.com | www.55djcp.com | www.500190.com | www.544086.com | www.594911.com | www.630565.com | www.700590.com | www.755910.com | www.665882.com | www.717228.com | www.593477.com | www.540707.com | www.403189.com | www.290038.com | www.101372.com | 09t55.com | 668cp99.com | 35252i.com | 1173322.com | bb1331.com | dz0777.com | 35222nn.com | 7605h.com | 6641818.com | 3049j.com | 5429c.com | www.5170.com | www.21365ee.com | www.155a56.com | www.63248.com | www.dbz9.com | pjpj.cc | www.1869u.com | www.727xpj.com | www.msc00.la | www.349000.com | www.c25.cc | www.4996nj.com | www.86730.com | www.917979.com | www.15355h.com | www.fcff7.com | www.345576.com | 3678u.com | 3522n.vip | 8988ee.com | 22204066.com | 20774411.com | www.25288c.com | www.575001.com | www.8473k.com | www.6664j.com | www.55228f.com | www.998294.com | www.61233e.com | ty1339.com | 80892h.com | abc7570.com | www.ylg5755.com | www.pj6545.com | www.1222l.com | www.5183889.com | www.ytrich.com | www.1368x.cc | www.156050.com | 4255q.com | 8159w.cc | 5446kk.com | www.v15543.com | www.310935.com | www.flb677.com | www.3933p.cc | www.89894o.com | 0239.cc | 3846i.com | 1634u.com | www.hd2894.com | www.hyi3.com | www.52072t.com | www.546669.com | 11001468.com | 2078t.com | www.bet3652019.com | www.521138.com | www.7036h.com | www.5086l.com | www.108067.com | 45460006.com | gg2205.com | www.vip65533.com | www.4996ty.com | www.68682j.com | www.338061.com | js02.app | 3202p.com | www.5504pj.com | www.bwinyz14.com | www.36788m.com | www.80767e.com | 33.sb | 35115.am | www.he0055.com | www.dd4625.com | www.889688.com | bet365ok02.com | 00kk8332.com | www.zzmzjx.com | www.30350a.com | www.ztc7.com | yl018.com | 9xh.vip | www.hg888995.com | www.vnsr22888.com | www.882229.com | www.907994.com | hb7377.com | 253503.com | www.153995.com | www.bet686.com | www.711895.com | 5456p.com | 5446q.com | www.77731p.com | www.88266k.com | 2349001.com | mgm20.vip | www.2767vv.com | www.68365g.com | www.355225.com | vic6308.com | www.yh1111.cc | www.4196r.com | www.960923.com | cp088h.com | 8742a.com | www.99113n.com | www.31czj.com | yhzhejiang.vip | 111122cc.com | www.baifu42.com | www.5086l.com | 8557u.com | 1669k.com | www.hg703.com | www.976550.com | 3726s.com | www.8124i.com | www.2021z.com | www.609710.com | qq444000.com | www.ojinsha.com | www.923700.com | 23800y.com | 70118z.com | www.0241h.com | www.1777ac.com | mmm5144.com | www.g50336.com | www.8080999i.com | www.247500.com | 71707u.com | www.xiniguoji.com | www.26163q.com | vns.com | www.amhg004.com | www.5886rr.com | www.50074e.com | 2306w.com | www.71071r.com | www.556346.com | 53262pp.com | www.803kj.com | www.86611z.com | www.535081.com | 11452233.com | www.238267.com | www.5446f.com | 91019.net | b2306.com | www.l69096.com | www.293788.com | hga020.com | www.l32939.com | www.355183.com | 2jsbbb.com | www.4078d.com | www.51515i.com | 8290l.com | www.q7764.com | www.34788i.com | jjjj008.com | www.792073.com | cj807.com | www.sjg900.com | www.7240i.com | 566777q.com | www.gd68.com | www.33997c.com | 563745.com | www.770222.com | www.899485.com | yhguizhou.vip | www.jz95599.com | www.024028.com | 97618a.com | www.flb477.com | k5429.com | www.520195.com | www.2875f.com | 8037o.com | www.ggq.99233q.com | www.170955.com | 4195xx.com | www.hb858.net | 11005003.com | www.hg7329.com | www.599684.com | rr2649.com | www.78680z.com | 37111v.com | www.3616g.com | www.762918.com | 33115ee.com | www.3398755.com | 4323v.com | www.15457.com | www.346311.com | 11422z.com | www.97655q.com | 703.com | www.99113d.com | ylg12.com | www.4938j.com | www.c9668.com | www.8667j.com | ib738.com | www.564288.com | 3552o.com | www.77msctyc.com | vip2127.com | www.2846n.com | www.862455.com | i32689.net | www.71399t.com | xxx01234.com | www.087g.com | 463s8.com | www.b35ee.com | 67877q.com | www.www-737475.com | www.36166a.com | www.900652.com | www.646277.com | www.8058.la | www.1666ac.com | 预览56988ee.com | www.7714f.com | qjdy019.com | www.960023.com | 4136m.com | www.o3410.com | 7720w.net | www.10999l.com | 33998016.com | www.50999z.com | 5003w.com | www.5049f.com | 32212b.com | www.19991m.com | hy9996.com | www.cntwsm.com | 5598510.com | www.hg039.com | 80368n.com | www.5604c.com | 6830.com | www.1139356.com | 6601wz.com | www.tc8801.com | pjxizang.com | www.00618g.com | ggg4165.com | www.7893.ag | 0234m.com | www.18456.com | 4465n.com | www.0028229.com | 11105.com | www.35918x.com | 009900t.com | www.hm2555.com | www.ag355.com | www.luck808.com | www.888zr993.com | 660499.com | www.87p333.com | 1227010.com | www.45598k.com | jjj01234.com | www.16065p.com | 55vv8332.com | www.cb2788.com | www.hg1369.com | www.029709.com | www.76775b.com | 61999ff.com | www.s063801.com | 35222b.com | www.89894g.com | 041122p.com | www.562509.com | www.765543.com | 2247d.com | www.4058m.com | nn8159.cc | www.41518n.com | www.hg4458.com | www.170882.com | www.41427.com | www.x32031.com | oo3336.com | www.3416t.com | www.4625w.com | 7935e.com | www.00772t.com | 4288ss.com | www.08588g.com | www.pjbet222.com | 97799m.com | www.55070n.com | 3559bbbb.com | www.002ac.com | www.s668839.com | 38989z.com | www.y8865.com | 3338449.com | www.71399t.com | www.m32126.cc | www.80065f.com | 500000316.com | www.634880.com | www.43282.com | 61321177.com | www.81520y.com | www.365109f.com | hh697.cn | www.xpj816.com | 1882229.com | www.136057.com | www.sscb3.com | 58537777.com | www.783309.com | www.0709.com | q1458.com | www.6832w.com | www.mng44.com | 91019r.net | www.d17848.com | www.xpj3378.com | 1294m.com | www.bmw8003.com | www.77795.com | 33886556.com | www.436bbb.com | www.pj35555.com | vns8c.com | www.1764x.com | www.cr4888.com | wx3355.com | www.88yh21.com | www.757xpj.com | 28824f.com | www.hg3005.tw | www.76543f.com | 23300e.com | www.86267t.com | www.65471188.com | 38380524.com | www.df39.com | www.ra82.com | x33i.vip | www.33997i.com | www.aa00668.com | www.pj550000.com | 3016uuu.com | www.83993j.com | www.sese25.com | 9101909.com | www.914910.com | www.sscb3.com | 05877.com | nnn444000.com | www.091628.com | www.y27229.com | 28288ff.com | www.979816.com | www.163a66.com | 2306r.com | 4636622.com | www.154405.com | www.226833.com | 3656vv.com | www.244343.com | www.xpj11885.com | www.hg8987.com | 3685o.com | www.861099.com | www.00772t.com | www.45601.com | 566670099.com | www.zcwf0.com | www.8967r.com | 3659.com | 2846t.com | www.hx6666.com | www.4694p.com | www.86611u.com | 3334661.com | www.982799.com | www.bet63r.com | www.sun008.cc | 99999193.com | www.562509.com | www.38775ee.com | www.sb276.com | 3807z.com | www.89894b.com | www.drf1.net | www.70545d.com | ss3189.com | 390033k.com | www.hx1164.com | www.89677y.com | www.hg701n.com | 2324zzz.com | www.34788u.com | www.2221106.com | www.684000.com | hjdc567.com | 6645365.com | www.500231.com | www.99094x.com | www.05789.com | 8827yy.com | 8294x.com | www.550423.com | www.99094j.com | www.7408.cc | 99111cc.com | 655660088.com | www.341977.com | www.2418m.com | www.8886567.com | www.hu888.com | 7893w11.com | 00773g.com | www.2632k.com | www.7225j.com | www.53516a.com | 444000n.com | 38244t.com | www.293399.com | www.4323d.com | www.4963vv.com | www.21365pp.com | 62222k.com | 28758a.com | www.263289.com | www.78949n.com | www.673888u.com | www.542455.com | 8827yy.com | 9539012.com | 79964a.com | www.c5637.com | www.7920o.com | www.9928h.com | www.cr1118.com | 3344000.com | vns8i.com | ii4675.com | www.hf1680.com | www.99094i.com | www.cc2777.com | www.js3451.bet | 8577m.cc | jjj40033.com | 205.com | www.97655o.com | www.371t.cc | www.881543.com | www.twcp00.com | www.6359.com | 866666z.com | 86811bb.com | 737pcsi.cn | dc1105.com | www.622207.com | www.60108h.com | www.1067777.com | www.c31d.vip | www.65471188.com | www.56733n.com | 11005s.com | 4647099.com | 9912304.com | www.209881.com | www.dfyk3.com | www.120782.com | www.y32031.com | www.m948m.com | www.7045d.com | www.jsth518.com | 3189jj.com | 55967u.com | 131tt.net | 88850ff.com | dytj365.com | www.595477.com | www.1368c.cc | www.08588e.com | www.xpj8816.com | www.43468.com | www.bct5123.com | www.hg6288.com | www.yh04567.com | 1449e.com | 9030t.com | 01234ll.com | 31436688.com | pj87.com | 22885144.com | 61652h.com | www.26299u.com | www.22885004.com | www.79884.com | www.pj23333.com | 3844p.com | 8kk.co | nn500f.com | 30688d.com | 054598.cc | 86811vv.com | w9625.com | 31325a.com | 6363o.com | h00851jc.com | 520666.com | www.063766.com | www.433680.com | www.628867.com | www.918356.com | www.qilc8.com | www.3479o.com | www.49956h.com | www.77016.cc | www.sx1833.com | www.win1236.com | www.1434z.com | www.266751.com | www.07679o.com | www.x32031.com | www.9978bb.com | www.yh67555.com | www.06820z.com | www.4996tj.com | www.4996jx.com | www.4828228.com | www.4996jq.com | www.38138e.com | www.00778t.com | www.1754p.com | www.j83377.com | www.7225j.com | www.4521t.com | www.634505.net | www.38775ee.com | www.56011s.com | www.816801.com | www.1466o.com | www.0601w.com | www.ky1005.com | www.71399f.com | www.82676.com | www.66czj.com | www.933777a.com | www.708382.com | www.501346.com | www.175131.com | 643966.com | vnsr33888.com | 4449193.com | betaa365.com | js2.cc | 36400022.com | a757033.com | 3202s.com | www.js882288.com | www.631155.com | www.358012.com | www.048888.com | www.63msxfptb.com | www.f32939.com | www.6687n.com | www.816801.com | www.7406.AG | www.055l.cc | www.663948.com | www.063766.com | 21866q.com | 20059.com | 6175gg.com | 08159s.com | P35jj.com | www.7274.com | www.vns7312.com | www.xxcp.com | www.9895n.com | www.9422j.com | www.6364m.com | www.3643f.com | www.4394.com | www.38.sb | www.js58123.com | www.77114w.com | www.995684.com | www.038059.com | 66876k.com | 08778t.com | 089776.com | 1594004.com | www.xpj220.com | www.r9478.com | www.vip9587.com | www.518pj.com | www.946380.com | www.52072a.com | 77605z.com | 34z35.com | xg9111.com | www.d30226.com | www.jbb2017.com | www.h3410.com | www.77801f.com | www.655870.com | 4992535.com | 496.se | 3202b.com | www.995t.net | www.29msxfptc.com | www.106846.com | www.9818y.cc | www.318187.com | 996622dd.com | xfshzn.com | www.61789j.com | www.4394b.com | www.820057.com | www.50064g.com | www.299695.com | 97000.org | 33002007.com | www.hg97hg97.com | www.lyhltj.com | www.971406.com | www.rcw8844.com | 5446jj.com | 35222p.com | www.vn696.com | www.999345.com | www.630468.com | www.gai00.com | m7454.com | 3662h.com | www.k88875.com | www.853789.com | www.0066psb.com | www.c148.vip | 28758z.com | hx6888.com | www.9068gg.com | www.88166d.com | www.60123q.com | www.71399u.com | 30172266.com | 1259e.com | www.034044.com | www.68993259.com | www.550247.com | 6403u.com | 64111w.com | www.ok49.com | www.n98478.com | www.585065.com | 3405v.com | b2554.com | www.w10085.com | www.28891h.com | www.271696.com | 3136dd.com | www.bm1100.com | www.11557.com | www.61655w.com | 8381uu.com | 7249u.com | www.330099m.com | www.2021s.com | www.979673.com | 69096h.com | 7935y.com | www.331.cc | www.77801j.com | m7454.com | csy.bet | www.334msc.com | www.x22678.com | www.165370.com | 77777ylg.com | www.xin888111.com | www.63606w.com | www.579020.com | 7077a.com | www.pz015.com | www.46630.net | www.789733.com | 8901i.com | www.0636b.com | www.06820f.com | www.692918.com | hggjtg11.com | www.hg0112.com | www.99552ee.com | www.348077.com | aa8159.cc | www.xb0025.com | www.48330.com | z1777.com | 7893app.com | www.msc860.com | www.9155a.com | 80850v.com | 78113366.com | www.3116q.com | www.603924.com | 4340v.com | www.hga8181.com | www.hg6767b.com | 50099u.com | 20188n.com | www.673888e.com | www.589021.com | 5219l.com | www.8996hh.com | www.55228k.com | 55331h.com | www.7435f.com | www.44118i.com | www.34788u.com | i72227.com | www.255030.com | www.783500.com | 35222p.com | www.8898hg.com | www.07163x.com | 53262bb.com | www.7830i.com | www.8582ee.com | 3009d.com | www.ra6060.com | www.8577c.cc | 168c6.com | 9411ooo.com | www.88325h.com | www.106367.com | 30007h.com | www.04567h.com | www.355264.com | 77002007.com | www.92820.com | www.452801.com | 26668d.com | www.365033.bet | www.355274.com | iiii19927.com | www.9737aa.me | www.097638.com | hgyz11.com | www.9997048.com | yun968.com | cp088u.com | www.772063.com | 4136e.com | www.1347-02.com | www.xpj68.com | 3614c.com | www.bet611.com | www.u936.com | 9506t.com | www.rycp162.com | www.196029.com | feicai0355.com | www.2283066.com | 52599q.com | www.x552.com | www.50064c.com | aa116.net | www.xj666i.com | www.621341.com | 61321133.com | www.j83377.com | 12qz3.com | www.7025w.com | www.34207.com | ll3336.com | www.70099.com | 6hcc22.com | www.888vh.com | www.99099hh.com | 98345m.com | www.369038.com | www.150883.com | 2711333.com | www.ya2019u.com | 21214.com | www.p4042.com | www.112779.com | www.8520g.com | www.vip8313.com | 83138p.com | www.79500q.com | 2629eee.com | www.pjbet666.com | www.00840c.com | 9522gg.com | www.80188h.com | xpj25.com | www.jnh885.com | www.580896.com | 6363yy.com | www.hg0088.so | 4488z.com | www.26123hh.com | 3421r.com | www.hg302.com | www.507281.com | bifa.com | www.50052c.com | 66093366.com | www.6386b.com | 4323k.com | www.8722msc.com | r17.com | www.09569s.com | www.817055.com | 29918mm.com | www.60123q.com | b9957.com | www.804sun.com | 1775s.com | www.8850w5.com | 15a38.net | www.m15595.com | 22296am.com | www.704178.com | www.399180.com | www.yddc00.com |