<optgroup id="w2uiu"></optgroup>
<menu id="w2uiu"><tt id="w2uiu"></tt></menu>
<menu id="w2uiu"><strong id="w2uiu"></strong></menu>
 • <menu id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu></menu>
  <xmp id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu>
 • <dd id="w2uiu"><nav id="w2uiu"></nav></dd>
 • 再見了,母校

  小學生作文:再見了,母校
  作文字數:1280
  作者:陳桐楷
 •  
 •  
 • shí
 • guāng
 • suō
 •  
 • suì
 • yuè
 • liú
 •  
 • xiǎo
 • xué
 • de
 • xué
 •  時光如梭,歲月如流,小學的學
 • shēng
 • huó
 • zhǎ
 • yǎn
 • jiù
 • guò
 • le
 • kèn
 •  
 • chún
 •  
 • xián
 • 習生活眨眼就過去了裉歟?壹唇?弦
 • dài
 •  
 • ēi
 •  
 • gǎn
 •  
 • nǎi
 • bèn
 •  
 • nào
 • xié
 •  
 • 怠T誒肟?感5氖笨蹋?倚鬧諧瀆?
 • niǎo
 • dài
 •  
 •  
 • qiàn
 • jué
 • zhù
 •  
 • gǎn
 •  
 • náng
 • huái
 • wǎn
 • huāng
 • jiù
 • 肆裊怠!≡倩厥祝?感5囊徊菀荒臼
 • qiāo
 • qié
 •  
 •  
 • huī
 • qiàn
 • jué
 • zhù
 •  
 • gǎn
 •  
 • náng
 • huí
 •  
 • huáng
 • 悄茄?煜ぃ輝倩厥祝?感5囊蛔┮煌
 • lìng
 • qiāo
 • 呤悄
 •  
 •  
 • shí
 • guāng
 • suō
 •  
 • suì
 • yuè
 • liú
 •  
 • xiǎo
 • xué
 • de
 • xué
 •  時光如梭,歲月如流,小學的學
 • shēng
 • huó
 • zhǎ
 • yǎn
 • jiù
 • guò
 • le
 • kèn
 •  
 • chún
 •  
 • xián
 • 習生活眨眼就過去了裉歟?壹唇?弦
 • dài
 •  
 • ēi
 •  
 • gǎn
 •  
 • nǎi
 • bèn
 •  
 • nào
 • xié
 •  
 • 怠T誒肟?感5氖笨蹋?倚鬧諧瀆?
 • niǎo
 • dài
 •  
 • 肆裊怠!
 •  
 •  
 • zài
 • huí
 • shǒu
 •  
 • xiào
 • de
 • cǎo
 • shì
 • yàng
 •  再回首,母校的一草一木是那樣
 • shú
 •  
 • zài
 • huí
 • shǒu
 •  
 • xiào
 • de
 • zhuān
 • shì
 • 熟悉;再回首,母校的一磚一瓦是那
 • yàng
 • qīn
 • qiē
 •  
 • 樣親切。
 •  
 •  
 • wàng
 • le
 •  
 • jìng
 • ài
 • de
 • lǎo
 • shī
 • wàng
 • le
 • nín
 •  忘不了,敬愛的老師忘不了您那
 • zhūn
 • zhūn
 • de
 • jiāo
 • huì
 •  
 • wàng
 • le
 • nín
 • qīn
 • qiē
 • de
 • guāng
 • 諄諄的教誨,忘不了您那親切的目光
 •  
 • cóng
 • rèn
 • xué
 • shù
 • dào
 • néng
 • xiě
 • huì
 • suàn
 •  
 • nín
 • wéi
 • men
 • 。從認字學數到能寫會算,您為我們
 • cāo
 • le
 • duō
 • shǎo
 • xīn
 •  
 • liú
 • le
 • duō
 • shǎo
 • hàn
 •  
 • zhōu
 • lǎo
 • shī
 •  
 • 操了多少心,流了多少汗。周老師,
 • nín
 • hái
 • ma
 • yǒu
 •  
 • zài
 • píng
 • xuǎn
 •  
 • sān
 • hǎo
 • xué
 • 您還記得嗎有一次,在評選“三好學
 • shēng
 •  
 • shí
 •  
 • luò
 • xuǎn
 • le
 •  
 • fàng
 • xué
 • de
 • shàng
 •  
 • 生”時,我落選了。放學的路上,我
 • juē
 • xiǎo
 • zuǐ
 •  
 • yǎn
 • lèi
 • zài
 • yǎn
 • kuàng
 • zhuǎn
 • zhuǎn
 •  
 • 撅起小嘴巴,眼淚在眼眶里打轉轉。
 • nín
 • jiàn
 • le
 •  
 • jiào
 • huí
 • bàn
 • gōng
 • shì
 •  
 • fēng
 • duì
 • 您見了,把我叫回辦公室,風趣地對
 • shuō
 •  
 •  
 • zěn
 • me
 • le
 •  
 • jun4
 • bīn
 •  
 • kàn
 •  
 • zuǐ
 • shàng
 • 我說:“怎么了,俊彬,看,嘴巴上
 • dōu
 • néng
 • guà
 • yóu
 • píng
 • le
 •  
 •  
 • hái
 • zài
 • nín
 • 都能掛油瓶了!”我還在賭氣不理您
 •  
 • nín
 • bìng
 • shēng
 •  
 • fǎn
 • ér
 • wēn
 • le
 • ,可您并不生氣,反而溫和地摸了摸
 • de
 • tóu
 •  
 • xīn
 • píng
 • duì
 • shuō
 •  
 •  
 • shì
 • 我的頭,心平氣和地對我說,“是不
 • shì
 • yīn
 • wéi
 • méi
 • xuǎn
 • shàng
 •  
 • sān
 • hǎo
 •  
 • ér
 • shēng
 • ya
 •  
 • 是因為沒選上‘三好’而生氣呀”我
 • méi
 • yǒu
 • shuō
 • huà
 •  
 • lèi
 • shuǐ
 • xiàng
 • duàn
 • le
 • xiàn
 • de
 • zhū
 • gǔn
 • luò
 • 沒有說話,淚水像斷了線的珠子滾落
 • xià
 • lái
 •  
 • nín
 • tāo
 • chū
 • shǒu
 •  
 • wéi
 • sāi
 • biān
 • de
 • 下來。您掏出手帕,為我擦去腮邊的
 • lèi
 • shuǐ
 •  
 • ǎi
 • shuō
 •  
 •  
 • jun4
 • bīn
 •  
 • zǎi
 • xiǎng
 • 淚水,和藹地說,“俊彬,你仔細想
 • xiǎng
 •  
 • men
 • lái
 • xué
 • xiào
 • de
 • zuì
 • zhōng
 • de
 • shì
 • shí
 • me
 • 一想,我們來學校的最終目的是什么
 • ne
 • shì
 • shì
 • jǐn
 • jǐn
 • wéi
 • le
 • dāng
 • shàng
 •  
 • sān
 • hǎo
 • xué
 • shēng
 •  
 • 呢是不是僅僅為了當上‘三好學生’
 • ya
 • zhè
 • luò
 • xuǎn
 •  
 • shuō
 • míng
 • hái
 • yǒu
 • zhī
 • chù
 • 呀你這次落選,說明你還有不足之處
 •  
 • zhī
 • yào
 •  
 •  
 • sān
 • hǎo
 • xué
 • shēng
 •  
 • de
 • chēng
 • hào
 • hái
 • 。只要努力,‘三好學生’的稱號還
 • shì
 • huì
 • luò
 • dào
 • tóu
 • shàng
 • de
 •  
 • yào
 • huī
 • xīn
 • sàng
 •  
 • 是會落到你頭上的;不要灰心喪氣,
 • huì
 • hái
 • shì
 • yǒu
 • de
 •  
 •  
 • zài
 • nín
 • de
 • qīn
 • qiē
 • jiāo
 • dǎo
 • xià
 • 機會還是有的。”在您的親切教導下
 •  
 • de
 • xīn
 • xiōng
 • huō
 • rán
 • kāi
 • lǎng
 •  
 • cóng
 • duān
 • zhèng
 • le
 • xué
 • ,我的心胸豁然開朗,從此端正了學
 • tài
 •  
 • le
 • yōu
 • de
 • chéng
 •  
 • nín
 • shuō
 •  
 • 習態度,取得了優異的成績。您說,
 • néng
 • wàng
 • nín
 • duì
 • de
 • jiāo
 • huì
 • ma
 • 我能忘記您對我的教誨嗎
 •  
 •  
 • wàng
 • le
 •  
 • qīn
 • ài
 • de
 • tóng
 • xué
 • wàng
 • le
 • men
 •  忘不了,親愛的同學忘不了我們
 • cháo
 • xiàng
 • chù
 • de
 • xiē
 • shí
 • guāng
 •  
 • wàng
 • le
 • men
 • zhī
 • 朝夕相處的那些時光,忘不了我們之
 • jiān
 • duàn
 • nóng
 • hòu
 • de
 • yǒu
 •  
 • zài
 • zhè
 • liù
 • nián
 • zhōng
 •  
 • 間那一段濃厚的友誼。在這六年中,
 • men
 • guò
 • le
 • duō
 • me
 • měi
 • hǎo
 • de
 • suì
 • yuè
 •  
 • jīng
 • le
 • 我們度過了多么美好的歲月,經歷了
 • duō
 • shǎo
 • fēng
 • fēng
 •  
 • men
 • céng
 • jīng
 • zài
 • zhī
 • shí
 • de
 • hǎi
 • 多少風風雨雨。我們曾經在知識的海
 • yáng
 • zhōng
 • fèn
 • pīn
 •  
 • zài
 • píng
 • zhěng
 • de
 • cāo
 • chǎng
 • shàng
 • jìn
 • qíng
 • 洋中奮力拼搏,在平整的操場上盡情
 • wán
 • shuǎ
 •  
 • shì
 •  
 • liù
 • nián
 • shí
 • jiān
 • zhǎ
 • yǎn
 • guò
 •  
 • 地玩耍。可是,六年時間眨眼過去,
 • men
 • jiù
 • yào
 • fèn
 • shǒu
 • le
 •  
 • de
 • xīn
 • zhōng
 • zěn
 • me
 • néng
 • gòu
 • 我們就要分手了,我的心中怎么能夠
 • píng
 • jìng
 • ne
 • huí
 •  
 • shēn
 • shū
 •  
 • shàng
 • 平靜呢那一回,我身體不舒服,上課
 • ǒu
 • lái
 •  
 • shì
 • tóng
 • xué
 • men
 • xiàng
 • shēn
 • chū
 • le
 • yǒu
 • 嘔吐起來。是同學們向我伸出了友誼
 • zhī
 • shǒu
 •  
 • men
 • yǒu
 • de
 • gěi
 • chuí
 • bèi
 •  
 • yǒu
 • de
 • gěi
 • 之手,你們有的給我捶背,有的給我
 •  
 • yǒu
 • de
 • gěi
 • shuǐ
 •  
 • fàng
 • xué
 • hòu
 • yòu
 • 擦洗,有的給我打水,放學后又把我
 • sòng
 • huí
 • jiā
 •  
 • dāng
 • chū
 • píng
 • guǒ
 • zhāo
 • dài
 • men
 • 送回家。當媽媽拿出大蘋果招待你們
 • de
 • shí
 • hòu
 •  
 • men
 • zhī
 • shuō
 • shēng
 •  
 • xiè
 • xiè
 •  
 •  
 • jiù
 • 的時候,你們只說聲“謝謝”,就一
 • liū
 • yān
 • pǎo
 • le
 •  
 •  
 •  
 • duō
 • hǎo
 • de
 • tóng
 • xué
 •  
 • men
 • shuō
 • 溜煙跑了。啊,多好的同學啊你們說
 •  
 • men
 • zhī
 • jiān
 • zhè
 • zhǒng
 • qīn
 • shǒu
 • de
 • tóng
 • chuāng
 • qíng
 • ,我們之間這種親如手足的同窗情誼
 •  
 • néng
 • wàng
 • ma
 • ,我能忘記嗎
 •  
 •  
 • wàng
 • le
 •  
 • ài
 • de
 • xiào
 • yuán
 • wàng
 • le
 • nín
 •  忘不了,可愛的校園忘不了您那
 • chōng
 • mǎn
 • huó
 • de
 • yīng
 •  
 • nín
 • xiàng
 • wèi
 • wēn
 • qíng
 • de
 • 充滿活力的英姿。您像一位溫情的母
 • qīn
 •  
 • yòng
 • gān
 • tián
 • de
 • zhī
 • zhe
 • men
 •  
 • ràng
 • 親,用甘甜的乳汁哺育著我們,讓我
 • men
 • zhuó
 • zhuàng
 • chéng
 • zhǎng
 •  
 • měi
 • tiān
 • zǎo
 • chén
 •  
 • nín
 • hán
 • qíng
 • 們茁壯成長。每天早晨,您含情脈脈
 • wàng
 • zhe
 • men
 • zǒu
 • jìn
 • xiào
 • yuán
 •  
 • dāng
 • nín
 • kàn
 • dào
 • men
 • 地望著我們走進校園。當您看到我們
 • zài
 • cāo
 • chǎng
 • shàng
 • lóng
 • téng
 • yuè
 •  
 • duàn
 • liàn
 • chū
 • jiàn
 • 一個個在操場上龍騰虎躍,鍛煉出健
 • zhuàng
 • de
 • shí
 •  
 • nín
 • xiàng
 • men
 • chū
 • rén
 • de
 • wēi
 • 壯的體魄時,您向我們露出迷人的微
 • xiào
 •  
 • gèng
 • nán
 • wàng
 • de
 • shì
 •  
 • men
 • zài
 • nín
 • wēn
 • nuǎn
 • de
 • huái
 • 笑。更難忘的是,我們在您溫暖的懷
 • bào
 • zhōng
 • dào
 • le
 • zhī
 • shí
 • de
 • qióng
 • jiāng
 •  
 • zhì
 • huì
 • de
 • liàng
 • 抱中得到了知識的瓊漿、智慧的力量
 •  
 • shí
 • yòng
 • de
 • cái
 • gàn
 •  
 • zuò
 • rén
 • de
 • dào
 •  
 • zài
 • nín
 • de
 • 、實用的才干、做人的道理。在您的
 • huái
 • bào
 • zhōng
 •  
 • péi
 • yǎng
 • chū
 • duō
 • shǎo
 • guó
 • jiā
 • de
 • yǒu
 • yòng
 • rén
 • cái
 • 懷抱中,培養出多少國家的有用人才
 •  
 • zhōng
 •  
 • yǒu
 • yùn
 • dòng
 • jiàn
 • jiāng
 •  
 • yǒu
 • zhe
 • míng
 • xīng
 •  
 • 。其中,有運動健將,有著名歌星,
 • hái
 • yǒu
 • duō
 • shǎo
 • wèi
 • lái
 • de
 • xué
 • jiā
 •  
 • shù
 • jiā
 •  
 • gōng
 • 還有多少未來的科學家、藝術家、工
 • chéng
 • shī
 •  
 •  
 • nín
 • shuō
 •  
 • néng
 • wéi
 • nín
 • gǎn
 • dào
 • jiāo
 • ào
 • 程師……您說,我能不為您感到驕傲
 • háo
 • ma
 • néng
 • rěn
 • xīn
 • kāi
 • ma
 • 和自豪嗎我能忍心離開嗎
 •  
 •  
 • zài
 • jiàn
 • le
 •  
 • jìng
 • ài
 • de
 • lǎo
 • shī
 • zài
 • jiàn
 • le
 •  
 • qīn
 •  再見了,敬愛的老師再見了,親
 • ài
 • de
 • tóng
 • xué
 • zài
 • jiàn
 • le
 •  
 • liù
 • nián
 • de
 • xiào
 • 愛的同學再見了,哺育我六年的母校
 •  
 • 
 •  
 •  
 • liàng
 • diǎn
 •  
 •  亮點:
 •  
 •  
 • zuò
 • zhě
 • mǎn
 • huái
 • shēn
 • qíng
 • huí
 • le
 • zài
 • xiào
 • xué
 •  作者滿懷深情地回憶了在母校學
 •  
 • shēng
 • huó
 • de
 • diǎn
 • diǎn
 •  
 • shū
 • le
 • duì
 • xiào
 • 習、生活的點點滴滴,抒發了對母校
 •  
 • lǎo
 • shī
 • tóng
 • xué
 • de
 • shēn
 • shēn
 • gǎn
 • juàn
 • liàn
 • zhī
 • qíng
 • 、老師和同學的深深感激和眷戀之情
 •  
 • zhǔ
 • sān
 • duàn
 •  
 • wàng
 • le
 •  
 • lǐng
 •  
 • xíng
 • shì
 • 。主體三段以“忘不了”領起,形式
 • shàng
 • huí
 • huán
 • wǎng
 •  
 • yòu
 • jiāng
 • jiān
 • jiē
 • shū
 • qíng
 • zhí
 • jiē
 • shū
 • 上回環往復,又將間接抒情與直接抒
 • qíng
 • liǎng
 • zhǒng
 • fāng
 • shì
 • yǒu
 • jié
 •  
 • fǎn
 • yín
 • yǒng
 •  
 • zhēn
 • 情兩種方式有機結合,反復吟詠,真
 • zhì
 • gǎn
 • rén
 •  
 • 摯感人。
 •  
 •  
 • běn
 • wén
 • shū
 • qíng
 • wéi
 • zhǔ
 •  
 • dàn
 • yòu
 • yùn
 • yòng
 •  本文以抒情為主,但又運用具體
 • shì
 • lái
 • biǎo
 • xiàn
 • zhōng
 • xīn
 •  
 • miǎn
 • le
 • kōng
 • dòng
 •  
 • shǐ
 • wén
 • 事例來表現中心,避免了空洞,使文
 • zhāng
 • xiǎn
 • chōng
 • shí
 • fēng
 • mǎn
 •  
 • 章顯得充實豐滿。
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
   
  無注音版:
   
    時光如梭,歲月如流,小學的學習生活眨眼就過去了裉歟?壹唇?弦怠T誒肟?感5氖笨蹋?倚鬧諧瀆?肆裊怠!≡倩厥祝?感5囊徊菀荒臼悄茄?煜ぃ輝倩厥祝?感5囊蛔┮煌呤悄
    時光如梭,歲月如流,小學的學習生活眨眼就過去了裉歟?壹唇?弦怠T誒肟?感5氖笨蹋?倚鬧諧瀆?肆裊怠!
    再回首,母校的一草一木是那樣熟悉;再回首,母校的一磚一瓦是那樣親切。
    忘不了,敬愛的老師忘不了您那諄諄的教誨,忘不了您那親切的目光。從認字學數到能寫會算,您為我們操了多少心,流了多少汗。周老師,您還記得嗎有一次,在評選“三好學生”時,我落選了。放學的路上,我撅起小嘴巴,眼淚在眼眶里打轉轉。您見了,把我叫回辦公室,風趣地對我說:“怎么了,俊彬,看,嘴巴上都能掛油瓶了!”我還在賭氣不理您,可您并不生氣,反而溫和地摸了摸我的頭,心平氣和地對我說,“是不是因為沒選上‘三好’而生氣呀”我沒有說話,淚水像斷了線的珠子滾落下來。您掏出手帕,為我擦去腮邊的淚水,和藹地說,“俊彬,你仔細想一想,我們來學校的最終目的是什么呢是不是僅僅為了當上‘三好學生’呀你這次落選,說明你還有不足之處。只要努力,‘三好學生’的稱號還是會落到你頭上的;不要灰心喪氣,機會還是有的。”在您的親切教導下,我的心胸豁然開朗,從此端正了學習態度,取得了優異的成績。您說,我能忘記您對我的教誨嗎
    忘不了,親愛的同學忘不了我們朝夕相處的那些時光,忘不了我們之間那一段濃厚的友誼。在這六年中,我們度過了多么美好的歲月,經歷了多少風風雨雨。我們曾經在知識的海洋中奮力拼搏,在平整的操場上盡情地玩耍。可是,六年時間眨眼過去,我們就要分手了,我的心中怎么能夠平靜呢那一回,我身體不舒服,上課嘔吐起來。是同學們向我伸出了友誼之手,你們有的給我捶背,有的給我擦洗,有的給我打水,放學后又把我送回家。當媽媽拿出大蘋果招待你們的時候,你們只說聲“謝謝”,就一溜煙跑了。啊,多好的同學啊你們說,我們之間這種親如手足的同窗情誼,我能忘記嗎
    忘不了,可愛的校園忘不了您那充滿活力的英姿。您像一位溫情的母親,用甘甜的乳汁哺育著我們,讓我們茁壯成長。每天早晨,您含情脈脈地望著我們走進校園。當您看到我們一個個在操場上龍騰虎躍,鍛煉出健壯的體魄時,您向我們露出迷人的微笑。更難忘的是,我們在您溫暖的懷抱中得到了知識的瓊漿、智慧的力量、實用的才干、做人的道理。在您的懷抱中,培養出多少國家的有用人才。其中,有運動健將,有著名歌星,還有多少未來的科學家、藝術家、工程師……您說,我能不為您感到驕傲和自豪嗎我能忍心離開嗎
    再見了,敬愛的老師再見了,親愛的同學再見了,哺育我六年的母校
   
    亮點:
    作者滿懷深情地回憶了在母校學習、生活的點點滴滴,抒發了對母校、老師和同學的深深感激和眷戀之情。主體三段以“忘不了”領起,形式上回環往復,又將間接抒情與直接抒情兩種方式有機結合,反復吟詠,真摯感人。
    本文以抒情為主,但又運用具體事例來表現中心,避免了空洞,使文章顯得充實豐滿。
   
    

   再見了,李嘉銘

   作文字數:550
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zài
  • jiàn
  • le
  •  
  • jiā
  • míng
  •    再見了,李嘉銘
  •  
  •  
  • shàng
  • hǎi
  • shì
  • huì
  •  
  • xiàng
  • yáng
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • ?
  •  
  •  上海市徐匯區 向陽小學三()
  •  
  • gāo
  • 高于思
  • 閱讀全文

   二十年后的母校

   作文字數:616
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • èr
  • shí
  • nián
  • hòu
  • de
  • xiào
  •    二十年后的母校
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • zhōng
  • shān
  • shì
  • xiǎo
  • lǎn
  • zhèn
  •  
  • zhōng
  • xīn
  • xiǎo
  • xué
  •  廣東省中山市小欖鎮 中心小學
  • sān
  • nián
  • bān
  •  
  • liáng
  • xiǎo
  • diàn
  • 三年四班 梁小鈿
  • 閱讀全文

   我的母校

   作文字數:636
   作者:洪敏之
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • huān
  • yíng
  • jiā
  • lái
  • cān
  • guān
  • hàn
  • shī
  • xiǎo
  •   歡迎大家來參觀漢師附小
  •  
  • shì
  • sān
  • ?
  •  
  • bān
  • de
  • xué
  • shēng
  •  
  • jiào
  • hóng
  • mǐn
  • zhī
  • !我是三()班的學生,我叫洪敏之
  •  
  • jīn
  • tiān
  • yóu
  • lái
  • gěi
  • men
  • dāng
  • xiǎo
  • dǎo
  • yóu
  •  
  • 。今天由我來給你們當小導游。
  • 閱讀全文

   20年后的母校

   作文字數:443
   作者:陳延恩
  •  
  •  
  • nián
  • hòu
  • de
  • xiào
  •  年后的母校
  •  
  •  
  •  
  •  
  • qīng
  • hǎi
  • shěng
  • mén
  • yuán
  • xiàn
  • èr
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • nián
  • ?
  •  
  • 青海省門源縣第二小學三年級()
  • 閱讀全文

   我愛母校

   作文字數:590
   作者:汪海蓉
  •  
  •  
  • xiǎo
  • xué
  •  
  •  
  •  
  •  
  • men
  • xué
  • xiào
  • ?
  • nián
  •  
  • “小學”  我們學校建于年,
  • zhì
  • jīn
  • yǒu
  • shí
  • nián
  • de
  • shǐ
  • le
  •  
  • 至今已有五十年的歷史了。
  •  
  •  
  •  
  • men
  • xué
  • xiào
  • zài
  • shí
  • jiē
  •  
  • jiù
  • zài
  • lǎo
  •  我們學校在十字街,就在我姥
  • 閱讀全文

   20年后的肇慶和母校

   作文字數:940
   作者:Ricky
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • nián
  • hòu
  • de
  • zhào
  •       年后的肇
  • qìng
  • xiào
  • 慶和母校
  •  
  •  
  •  
  • nián
  • hòu
  •  
  • jīng
  • suì
  • le
  •  
  • zài
  • jiā
  •  年后,我已經歲了,在加拿大
  • 閱讀全文

   母校50周年校慶

   作文字數:415
   作者:韓笑然
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xiào
  • zhōu
  • nián
  • xiào
  • qìng
  •  
  •  
  •   母校周年校慶 
  •  
  •  
  • nèi
  • méng
  • bāo
  • tóu
  • shì
  • kūn
  • gāng
  • sān
  • xiǎo
  • sān
  • nián
  •  內蒙古包頭市昆區鋼三小三年級
  • hán
  • xiào
  • rán
  •  
  •  
  • 韓笑然 
  • 閱讀全文

   再見了,母校

   小學生作文:再見了,母校
   作文字數:1280
   作者:陳桐楷
  •  
  •  
  • shí
  • guāng
  • suō
  •  
  • suì
  • yuè
  • liú
  •  
  • xiǎo
  • xué
  • de
  • xué
  •  時光如梭,歲月如流,小學的學
  • shēng
  • huó
  • zhǎ
  • yǎn
  • jiù
  • guò
  • le
  • kèn
  •  
  • chún
  •  
  • xián
  • 習生活眨眼就過去了裉歟?壹唇?弦
  • dài
  •  
  • ēi
  •  
  • gǎn
  •  
  • nǎi
  • bèn
  •  
  • nào
  • xié
  •  
  • 怠T誒肟?感5氖笨蹋?倚鬧諧瀆?
  • 閱讀全文

   再見了、小鳥

   小學生作文:再見了、小鳥
   作文字數:759
   作者:龔正姣
  •  
  •  
  • zài
  • jiàn
  • le
  •  
  • xiǎo
  • niǎo
  •  
  •  
  •  再見了、小鳥 
  •  
  •  
  •  
  • xiāng
  • wàng
  • xiǎo
  • xué
  • nián
  •  
  • gōng
  • zhèng
  • jiāo
  •  西鄉希望小學五年級:龔正姣
  •  
  •  
  •  
  • 閱讀全文

   20年后的母校

   小學生作文:20年后的母校
   作文字數:598
   作者:符攸高
  •  
  •  
  • nián
  • hòu
  • de
  •  
  • xué
  • xiào
  •  
  •  
  •  
  •  年后的 學校  
  •  
  •  
  •  
  • bái
  • shā
  • zhèn
  • chù
  • xiǎo
  • xué
  •  
  • nián
  • yōu
  •  白沙鎮符處小學 五年級符攸
  • gāo
  •  
  • dǎo
  • lǎo
  • shī
  •  
  • sòng
  • péng
  •  
  •  
  • 高 輔導老師:宋鵬 
  • 閱讀全文

   感恩母校

   小學生作文:感恩母校
   作文字數:828
   作者:張天樂
  •  
  •  
  • gǎn
  • ēn
  • xiào
  •  
  •  感恩母校 
  •  
  •  
  •  
  • zài
  •  
  • xīn
  • zhōng
  • yǒu
  • wàn
  • qiān
  • yán
  •  畢業在即,心中有萬語千言不
  • zhī
  • cóng
  • shuō
  •  
  • gǎn
  • xiè
  • xiào
  • duì
  • de
  • péi
  • yǎng
  •  
  • 知從何說起。感謝母校對我的培養。
  • 閱讀全文

   告別母校

   小學生作文:告別母校
   作文字數:694
   作者:陳俊宇
  •  
  •  
  • gào
  • bié
  • xiào
  •  
  •  
  •  告別母校 
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  
  • qián
  • tiān
  •  
  • men
  • jīng
  • guò
  • zhěng
  • tiān
  • de
  • jǐn
  • zhāng
  • kǎo
  •  前天,我們經過一整天的緊張考
  • 閱讀全文

   再見了,暑假

   小學生作文:再見了,暑假
   作文字數:347
   作者:楊寶哲
  • zài
  • jiàn
  • le
  •  
  • shǔ
  • jiǎ
  •  
  •  
  • 再見了,暑假 
  •  
  • nián
  • bān
  • yáng
  • bǎo
  • zhé
  •  
  •  
  • 五年級五班楊寶哲 
  •  
  • shǔ
  • jiǎ
  •  
  • shì
  • men
  • xiǎo
  • xué
  • shēng
  • shēng
  • zhōng
  • zuì
  • kuài
  • 暑假,是我們小學生一生中最快樂
  • 閱讀全文

   我和陋習說再見

   小學生作文:我和陋習說再見
   作文字數:695
   作者:張舜哲
  • lòu
  • shuō
  • zài
  • jiàn
  • 我和陋習說再見
  •  
  •  
  • yǒu
  • duō
  • hǎo
  • de
  • guàn
  •  
  • jiù
  • shì
  • suǒ
  • wèi
  •  我有許多不好的習慣,就是所謂
  • de
  • lòu
  •  
  • zhí
  • kùn
  • rǎo
  • zhe
  •  
  • hái
  • zhēn
  • 的陋習。它一直困擾著我,我還真拿
  • 閱讀全文

   別了!我的第一個母校

   小學生作文:別了!我的第一個母校
   作文字數:733
   作者:咪咪
  •  
  •  
  • zài
  • jiàn
  •  
  • de
  • xiào
  •  
  •  
  •  再見!我的第一個母校! 
  •  
  •  
  • dāng
  • fēng
  • chuī
  • men
  • xiōng
  • qián
  • xiān
  • yàn
  • de
  • hóng
  • lǐng
  • jīn
  •  當風吹起我們胸前鮮艷的紅領巾
  •  
  •  
  • suì
  • yuè
  •  
  • mèng
  • huàn
  • bān
  • chuān
  • yuè
  • tóng
  • nián
  • mèng
  •  
  •  
  • ……歲月,夢幻般穿越我童年夢 ,
  • 閱讀全文

   別了,母校

   小學生作文:別了,母校
   作文字數:657
   作者:孫博雅
  •  
  •  
  • bié
  • le
  •  
  • xiào
  •  別了,母校
  •  
  •  
  • liù
  • nián
  • de
  • xiǎo
  • xué
  • shēng
  • huó
  • zhòu
  • rán
  •  
  •  六年的小學生活已驟然離去,我
  • de
  • zuì
  • chún
  • zhēn
  • de
  • tóng
  • nián
  • zǒu
  • le
  •  
  • zàng
  • zài
  • de
  • xiǎo
  • 的最純真的童年也走了,葬在我的小
  • 閱讀全文
  卓易彩票 www.792072.com | www.34788l.com | 8381005.com | 61005tuku.com | WWW.764866.COM | www.99552mm.com | tt6820.com | 10654.com | WWW.140572.COM | www.2566y1.com | 57157p.com | 4043.com | WWW.152716.COM | www.bjl913.com | df8u.com | 3552i.com | WWW.789582.COM | www.77802p.com | 87680q.com | 88894f.com | www.610181.com | WWW.331760.COM | www.93955b.com | 8037ggg.com | lh049.com | WWW.443799.COM | www.7239z.com | 6245s.com | df8jj.com | www.701540.com | WWW.130448.COM | www.792084.com | blhvip55.com | 3522pp.com | www.499428.com | WWW.106444.COM | www.hbet96.com | 8905p.com | 188qq66.com | www.451599.com | WWW.61568.COM | www.89777k.com | 1331qq.com | 0208ii.com | ty1133.net | WWW.212409.COM | www.5484b.com | www.775398.com | 98955t.com | 4018j.com | www.324246.com | WWW.47747.COM | www.9155f.com | www.4196e.com | ff555l.com | 898v.com | hg77720.com | www.975627.com | WWW.758766.COM | www.2418i.com | www.mhcp4.com | 4488qqq.com | 1js345.com | www.503501.com | WWW.294119.COM | www.15355x.com | www.40288o.com | 220414.com | 83138x.com | 1483xx.com | www.297757.com | WWW.687571.COM | www.df39.com | www.54968f.com | www.a83377.com | yhw5.cc | 3846q.com | ab55.com | pg888.com | www.961205.com | WWW.556510.COM | www.6364y.com | www.86339g.com | 3644x.com | 28288vv.com | 62620524.com | xpj66136.com | 08159b.com | www.202419.com | WWW.709729.COM | WWW.311933.COM | www.66710.cc | www.js18600.com | www.j35.cc | 19991.com | 61323311.com | 3640g.com | 1592.com | 38989r.com | www.031079.com | WWW.277901.COM | WWW.318856.COM | WWW.247558.COM | www.9478p.com | www.99094u.com | www.377666q.com | www.544416.com | feicai0418.com | 54140088.com | 2214c.com | 88660076.com | 22115003.com | 131ww.net | 87680p.com | haianw.com | www.178275.com | www.810525.com | WWW.463353.COM | WWW.114288.COM | WWW.54102.COM | www.022f.cc | www.81520r.com | www.3775a.com | www.535087.com | www.1754m.com | www.9570112.com | www.cp009x.com | xpj88877.com | 866666q.com | 28758c.com | g99345.am | 41669vip.com | 8522pppp.com | df8a.com | 8547ii.com | 65786578.net | P35r.com | 35zz.vip | 59889m.com | 0747v.com | 777818b.com | 2140011.com | wnsr8818.com | 55331.com | 9649g.com | 2222buyu.com | 901172.com | 69441166.com | 081965.com | 17784.com | www.5966eee.com | www.a81h.cc | www.o456x.com | www.4727.com | www.45598t.com | www.73990z.com | www.40288c.com | www.12136a.com | www.9187e.com | www.v94600.com | www.993957.com | www.t09738.com | www.pujing85.com | www.5854j.cc | WWW.271902.COM | WWW.581448.COM | WWW.437855.COM | WWW.534255.COM | WWW.299456.COM | WWW.188285.COM | www.854277.com | www.348177.com | www.205882.com | 79964v.com | 38345i.com | aipin88.me | ylzz1117.com | 092656.com | 2290.com | www.58118g.com | www.2021.com | www.bj699.com | www.50024x.com | www.fh17.com | WWW.301001.COM | WWW.785875.COM | www.544949.com | www.035079.com | 0289t.com | 709651.com | 0610.com | jjj2267.com | www.dfh300.com | www.7225v.com | www.9999bj.com | www.2934v.com | WWW.183028.COM | WWW.384608.COM | www.808731.com | www.055520.cc | 3678qq.com | 2214uu.com | 5003hh.com | 6641kk.com | www.16k0048.com | www.bet73w.com | WWW.808959.COM | WWW.640047.COM | WWW.683281.COM | www.550838.com | x8381.com | hjcp188.com | 7736f.com | www.30350i.com | www.33598b.com | WWW.899237.COM | WWW.590408.COM | www.50052a.com | wxylc98953.com | 82365e.com | hga008.al | www.798343.com | www.qmkl6.com | WWW.551323.COM | www.636550.com | 996622ii.com | js365dl.com | 9895g.com | www.hgbet4.com | www.66ffa.com | WWW.253381.COM | www.316083.com | 4869822.com | 158103.com | www.401345.com | www.jzvip33.com | WWW.433536.COM | WWW.840700.COM | yth10.net | bbinsupport.com | www.56655b.com | www.1466d.com | WWW.908558.COM | WWW.632529.COM | kj8888.com | spj05.net | 2506e.com | www.blr2244.com | WWW.45663.COM | WWW.522012.COM | pj38839.com | 8538s.com | www.90305d.com | www.2221106.com | WWW.906097.COM | www.606645.com | 33599ee.com | 68228n.com | www.44118w.com | www.c1379.com | WWW.1891.COM | xinshijiylc6.com | 05071111.com | www.983258.com | WWW.872008.COM | WWW.537510.COM | www.431770.com | 7779.cc | 66876l.com | www.6678566.com | WWW.590448.COM | www.108097.com | bh55654.com | www.gm41.com | WWW.297650.COM | www.rcw8855.com | 4433634.com | hg31310.com | www.60123f.com | WWW.590097.COM | 6363w.com | 667766h.com | www.aa888.cc | WWW.770100.COM | 083900.com | yh88135.cc | www.6939g.com | WWW.31795.COM | yh888d.com | ww3189.com | www.88065d.com | WWW.544012.COM | 214sj.com | 44hh8331.com | www.7782c.com | WWW.689232.COM | 4880r.com | www.y948y.com | www.371e.cc | www.791537.com | xpj764.cn | www.988jyh.com | WWW.17150.COM | www.43818i.com | 496gg.com | www.3a008.com | WWW.298977.COM | 4018j.com | www.sj52188.com | WWW.132411.COM | www.025079.com | xpj8920.com | www.h6650.com | WWW.496234.COM | 55545o.com | www.0044xpj.net | WWW.5077.COM | 459844.com | 3379kk.com | www.2875v.com | www.330627.com | 30688s.com | www.69567g.com | www.37377v.com | WWW.508585.COM | 6008590.com | www.35700cc.com | WWW.915528.COM | 28288c.com | www.271902.com | WWW.147876.COM | gs178.cc | a3144.com | WWW.605866.COM | www.447735.com | 123456rr.cc | www.88kcw.com | 208888.com | f2649.com | WWW.908484.COM | www.kkk118.com | 866bc.com | WWW.563510.COM | www.818646.com | 3679dd.com | www.4323l.com | www.595813.com | 86811f.com | www.077wy.com | www.35918o.com | 500000520.com | WWW.826824.COM | 91019.net | www.804171.com | WWW.114837.COM | 35252e.com | www.7036bb.com | WWW.708086.COM | 40033nnn.com | www.3478k.cc | 2455w.com | www.8850w5.com | WWW.78952.COM | x777dl.com | www.368381.com | www.599748.com | g2383.com | WWW.30419.COM | 99151i.com | www.99552ff.com | WWW.61497.COM | 53358v.com | www.ban02.com | ule8.vip | www.91779r.com | WWW.272629.COM | 7605a.com | WWW.298613.COM | 1775l.com | www.86339u.com | www.564880.com | 777777070.com | WWW.686436.COM | 13222x.com | www.80075j.com | 35ll.vip | www.1754s.com | www.638805.com | nn3189.com | WWW.801095.COM | 08778q.com | www.62355.com | 9339999r.com | www.86339w.com | www.500106.com | www.jjjj008.com | WWW.433536.COM | 020700.com | www.hjin9.com | 02edu.com | www.55717n.com | www.44899.com | www.7415p.com | WWW.20608.COM | 76543j.com | WWW.19458.COM | 3559jjjj.com | WWW.549659.COM | 452922.com | www.80767h.com | es999.net | www.9187t.com | www.81520a.com | www.7777yh.com | www.976506.com | zhcp32.com | WWW.733989.COM | b7570b.com | WWW.17548.COM | nn67890.com | WWW.382709.COM | 063910.com | WWW.610655.COM | 3678yy.com | WWW.320007.COM | yh888k.com | www.c6881.com | s77304.com | www.c9335.com | 256777j.com | www.cb3188.com | 9063555.com | www.c5908.com | 022531.com | www.cp703.vip | y00.com | WWW.710079.COM | 37688l.com | WWW.207677.COM | 0615014.com | WWW.159489.COM | 4488vv.com | WWW.358990.COM | wuxixhh.com | WWW.678394.COM | 218jc.com | WWW.616494.COM | 1665h.com | www.665039.com | www.4078y.com | www.csw288.com | www.588714.com | 29918s.com | www.707wb.com | 61326600.com | WWW.659835.COM | 11005g.com | WWW.737801.COM | 009900k.com | WWW.292377.COM | www.rg666.com | www.209713.com | www.yz7706.com | 1js345.com | www.5177.cc | 4775522.com | WWW.107058.COM | 55899e.com | www.900122.com | www.10999l.com | 511456.com | www.588vip.net | hg57570.com | WWW.195977.COM | 3522600.com | WWW.694978.COM | www.720c75.com | www.50026o.com | www.hg99976.com | 45460006.com | WWW.566254.COM | 3379vv.com | www.501349.com | www.99094h.com | WWW.96064.COM | www.o948o.com | www.84499o.com | tzvip2018.com | WWW.318960.COM | www.2000b.cc | 9897.com | WWW.290027.COM | 8901s.com | www.500713.com | www.6889792.com | 33005156.com | WWW.275612.COM | www.mhcp8.com | ymz06.com | www.7777hi.com | 4488bbb.com | WWW.251261.COM | www.o3410.com | 8577o.cc | WWW.761345.COM | 1483m.com | www.455.cc | www.3933e.cc | 82299.com | www.506792.com | www.9238777.com | pj223322.com | WWW.362882.COM | www.30350r.com | 644237.com | WWW.32466.COM | www.4136r.com | 08159l.com | WWW.405047.COM | 1775w.com | 2334vip1.com | WWW.358383.COM | 69.am | 2418w.com | WWW.848719.COM | 4123ll.com | 22rr8332.com | WWW.884404.COM | www.c558.vip | 3225s.com | WWW.23518.COM | www.45682.com | 2190s.com | WWW.894057.COM | www.2200ra8.com | j2976.com | WWW.384677.COM | www.334175.com | 2505.com | WWW.394111.COM | www.37377e.com | d40033.com | www.509265.com | www.49956g.com | 28288dd.com | www.3567123.com | WWW.701595.COM | www.799666s.com | 73999x.com | WWW.437004.COM | www.704903.com | 7720s.net | www.862810.com | www.78700n.com | drcp666.com | 567847.com | WWW.383822.COM | www.57800c.com | hgc388.com | WWW.273467.COM | www.81678l.com | 3189hd.com | 566671100.com | WWW.645959.COM | www.b33668.com | www.6678573.com | 2019f.cc | www.937986.com | www.66653f.com | 11989x.com | LXYL365.com | WWW.111096.COM | www.0612f.com | 2222k7.com | 8118a.com | WWW.598108.COM | www.3200.com | 4340bb.com | 277288.com | WWW.64794.COM | www.pjc88.vip | 4541p.com | www.sccbo.com | WWW.635005.COM | www.81608g.com | z2146.com | dd56988.com | WWW.528179.COM | www.ya2019x.com | zhcp43.com | 91019j.net | WWW.618467.COM | www.ya828.com | www.80969u.com | 0693j.com | www.43818o.com | WWW.808264.COM | www.48330l.com | 3665yh.com | 3734.com | www.690802.com | WWW.30223.COM | www.115527u.com | 22117j.com | 2851l.com | WWW.909984.COM | www.75wcp.com | www.829797a.com | 7599gg.com | P35oo.com | WWW.777832.COM | www.3416c.com | www.bet91480.com | 7555i.com | 2247cc.com | WWW.363172.COM | www.az0908.com | www.lhg5555.com | w77304.com | xh99.pw | www.562500.com | WWW.919902.COM | www.js8858.com | 111ths.com | 9649f.com | 77238.com | WWW.513168.COM | www.073wy.com | www.1754n.com | 2709.com | v3716.com | 996012.com | WWW.789582.COM | www.ck9595.com | www.280770.com | 83086v.com | 5099bb.com | 423342.com | WWW.10212.COM | WWW.782323.COM | www.vn888678.cc | www.ll39.com | 06388383.com | 8547.com | 80134.com | WWW.53537.COM | WWW.225570.COM | www.77801l.com | www.4058w.com | 1115673.com | ddd444000.com | 9694j.com | www.605366.com | WWW.660892.COM | www.tctx8.com | www.m98478.com | www.a81e.cc | 80368w.com | blr3033.com | aydfwjc.com | www.706515.com | WWW.212099.COM | www.53wcp.com | www.hg1115.com | www.4694r.com | 2190p.com | 30171177.com | js1.com | www.4961.com | www.810603.com | WWW.230815.COM | WWW.688514.COM | www.86267c.com | www.79095y.com | 3616x.com | 552325.com | 55797w.com | 01234aaa.com | www.37118.com | www.682918.com | WWW.267163.COM | WWW.222668.COM | www.22030.cc | www.ykylc01.com | www.377666q.com | www.7793k.com | 56787hh.com | 06385959.com | ylzz4448.com | 5004zz.com | wwwtt69.com | www.364511.com | WWW.665079.COM | WWW.860904.COM | WWW.89438.COM | www.c145.vip | www.12455z.com | www.89777b.com | www.6880nn.com | www.tt55826.com | 383744.com | 9287999.com | 38244g.com | 44443.com | 06006.com | 900089v.com | ysb95.com | c388v.com | www.001547.com | www.jj0.net | www.675686.com | WWW.124298.COM | WWW.219686.COM | WWW.306650.COM | WWW.67218.COM | WWW.527106.COM | www.qucw4.com | www.64059.com | www.89894q.com | www.16065l.com | www.393008.com | www.hgbet2.com | www.605066.com | www.4136l.com | www.99113g.com | www.j456x.com | hg128.com | 2355n.com | 2767g.com | 55818h.com | 9995t.cc | 104727.com | 0080n.com | 8577d.cc | 87665p.com | 922790.com | 88807l.com | 131mm.net | 219275.com | 9539y.com | c388w.com | www.jxcp1111.com | www.c44vv.com | www.68058888.com | www.3306488.com | www.5099aa.com | www.4694j.com | www.16181i.com | www.55070i.com | www.c80288.com | www.9997018.com | www.xj6001.com | www.32031l.com | www.4102w.com | www.390737.com | www.hga99900.com | www.97655c.com | www.50024p.com | www.1035y.com | www.hjin2.com | WWW.156020.COM | WWW.9346.COM | WWW.488152.COM | WWW.347654.COM | WWW.858574.COM | WWW.888789.COM | www.915056.com | www.579031.com | www.186793.com | www.222298.com | v93901.com | 52688f.com | vip1449.com | vv879404.com | 9068kk.com | 8977bb.com | y33.com | www.79500x.com | www.huangma21.com | www.9955msc.com | www.93777.com | www.2934z.com | WWW.517155.COM | WWW.834272.COM | WWW.513925.COM | WWW.841646.COM | www.570477.com | kj880.com | 444vn77.com | 3846nn.com | 38365q.com | 80900.com | www.p32939.com | www.7191a.com | www.4923x.com | www.fh3993.com | WWW.260195.COM | WWW.853095.COM | www.648668.com | www.00166.com | d7742.com | 8901q.com | 18449455.com | www.5360tt.com | www.29098.com | www.84499b.com | WWW.589060.COM | WWW.230815.COM | www.791571.com | www.87144.com | aa6.com | 8037ggg.com | 3641.com | www.64566b.com | www.sx139974.com | WWW.898459.COM | WWW.366048.COM | www.610181.com | 2206.com | js01.app | 2613.com | www.yh234a.com | www.66376d.com | WWW.351548.COM | WWW.628975.COM | 14281.com | hc8001.com | 9339999z.com | www.61343.com | www.1466c.com | WWW.415879.COM | WWW.555453.COM | www.89894f.com | wns78.com | q888.tw | www.qm8668.com | www.166518.com | WWW.737606.COM | WWW.126950.COM | 990990.com | 1036878.com | 500000596.com | www.77789yh.com | www.48wcp.com | WWW.1898.COM | www.43131x.com | 15856v.com | 314.cc | www.9464003.com | www.gen08.com | WWW.661708.COM | 111377.com | 9007570.com | 3187.com | www.abc3588.com | WWW.145799.COM | www.946854.com | 123456ww.cc | 3404i.cc | www.01bet8.com | www.97171.cc | WWW.750166.COM | www.025532.com | 4694b.com | sxpj62622.com | www.8998883.com | WWW.104002.COM | www.560103.com | feicai0311.com | 3225l.com | www.81508.com | WWW.688468.COM | www.910977.com | 11dd8331.com | tz397.com | www.7036c.com | WWW.204324.COM | www.701564.com | 3550c.com | 1115673.com | www.pj888j.com | WWW.913115.COM | www.167918.com | 4880q.com | www.y948y.com | www.51515x.com | WWW.739527.COM | 78119988.com | hg0088.ro | www.7036h.com | WWW.654844.COM | www.598799.com | 5478m.com | www.hjcp111.com | www.29277s.com | WWW.197059.COM | 55818d.com | pj911a.cc | www.4565.am | WWW.34994.COM | 500128.com | 40033dd.com | www.3w25.com | WWW.77015.COM | www.433108.com | 3559zr.com | www.44118f.com | WWW.678594.COM | www.29277u.com | 82365s.com | www.40288m.com | WWW.123456.COM | 4799.com | 2091.com | www.0343.com | WWW.702671.COM | 8742ll.com | 6220r.com | www.50026r.com | WWW.548433.COM | hg28.com | www.557244.com | www.sytg6.com | www.570831.com | 6175ll.com | www.79095n.com | WWW.760709.COM | shtzjg.com | 8547a.com | www.68568q.com | WWW.11094.COM | tyc9891.com | www.0011xpj.net | WWW.293020.COM | 456md.com | JS1388s.com | www.7239o.com | WWW.457637.COM | 33779193.com | www.d69096.com | WWW.767188.COM | 25288r.com | 3089v.com | www.ybao5.com | www.129989.com | 455yh.com | www.7239j.com | www.978167.com | 856789.com | www.38775vv.com | WWW.658489.COM | 883399t.com | www.5446ii.com | WWW.519790.COM | 77663885.com | www.m9478.com | WWW.13353.COM | www.124467.com | 3178h.com | www.2632r.com | www.203059.com | 61329900.com | www.36166x.com | www.330875.com | 711066.com | www.34788g.com | www.342877.com | pj09595.com | www.41518f.com | www.330265.com | 463393.com | www.5854r.cc | www.50026i.com | 2978.com | www.hf0886.com | 504508.com | le888c.com | WWW.736234.COM | 65560055.com | www.1168w.com | WWW.848667.COM | 66883885.com | www.362063.com | WWW.138005.COM | 80188a.com | www.0194006.com | www.530629.com | 50067e.com | www.fl62.com | 7720w.com | www.100v.cc | WWW.75742.COM | 0729n.com | www.5552721.com | www.912254.com | 7003oo.com | www.4189d.com | www.g883.com | www.tc8802.com | WWW.673145.COM | 3122ee.com | www.4520055.com | www.573995.com | 68228n.com | WWW.724812.COM | 0033p.cc | www.33678yy.com | WWW.715113.COM | 3685.com | WWW.167022.COM | 70118JS.COM | www.bwinyz42.com | WWW.61366.COM | 67890j.com | www.09xyc.com | 655660011.com | www.4996ah.com | WWW.589830.COM | 2146.com | WWW.886066.COM | ee2205.com | www.272018.com | www.708382.com | 7141nn.com | WWW.94018.COM | ppjj00.com | www.60123q.com | www.8888803.com | www.hg8uu.com | WWW.563649.COM | raybet39.com | WWW.684654.COM | 22227893.com | www.777557.cc | www.021067.com | www.c558.cc | WWW.868559.COM | 50099i.com | WWW.788682.COM | 38989t.com | www.77803l.com | 35tt.vip | www.411559.com | www.655096.com | 5443jj.com | WWW.138604.COM | lswjs808.com | WWW.551005.COM | 7720u.com | www.9646j.com | 56108.com | www.4196p.com | www.526733.com | 78114499.com | WWW.408874.COM | 8522ssss.com | WWW.828535.COM | a44.com | WWW.648968.COM | 38365h.com | www.16878z.com | 861052.com | www.0601t.com | xin98556.com | www.564288.com | www.50052o.com | www.4996fj.com | www.506232.com | www.rg5.com | WWW.185154.COM | 97618f.com | WWW.549177.COM | 500000431.com | WWW.739527.COM | 20160913.me | WWW.353335.COM | 80368t.com | WWW.696651.COM | 6261bb.com | WWW.565330.COM |