<optgroup id="w2uiu"></optgroup>
<menu id="w2uiu"><tt id="w2uiu"></tt></menu>
<menu id="w2uiu"><strong id="w2uiu"></strong></menu>
 • <menu id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu></menu>
  <xmp id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu>
 • <dd id="w2uiu"><nav id="w2uiu"></nav></dd>
 • 再見了,母校

  小學生作文:再見了,母校
  作文字數:1280
  作者:陳桐楷
 •  
 •  
 • shí
 • guāng
 • suō
 •  
 • suì
 • yuè
 • liú
 •  
 • xiǎo
 • xué
 • de
 • xué
 •  時光如梭,歲月如流,小學的學
 • shēng
 • huó
 • zhǎ
 • yǎn
 • jiù
 • guò
 • le
 • kèn
 •  
 • chún
 •  
 • xián
 • 習生活眨眼就過去了裉歟?壹唇?弦
 • dài
 •  
 • ēi
 •  
 • gǎn
 •  
 • nǎi
 • bèn
 •  
 • nào
 • xié
 •  
 • 怠T誒肟?感5氖笨蹋?倚鬧諧瀆?
 • niǎo
 • dài
 •  
 •  
 • qiàn
 • jué
 • zhù
 •  
 • gǎn
 •  
 • náng
 • huái
 • wǎn
 • huāng
 • jiù
 • 肆裊怠!≡倩厥祝?感5囊徊菀荒臼
 • qiāo
 • qié
 •  
 •  
 • huī
 • qiàn
 • jué
 • zhù
 •  
 • gǎn
 •  
 • náng
 • huí
 •  
 • huáng
 • 悄茄?煜ぃ輝倩厥祝?感5囊蛔┮煌
 • lìng
 • qiāo
 • 呤悄
 •  
 •  
 • shí
 • guāng
 • suō
 •  
 • suì
 • yuè
 • liú
 •  
 • xiǎo
 • xué
 • de
 • xué
 •  時光如梭,歲月如流,小學的學
 • shēng
 • huó
 • zhǎ
 • yǎn
 • jiù
 • guò
 • le
 • kèn
 •  
 • chún
 •  
 • xián
 • 習生活眨眼就過去了裉歟?壹唇?弦
 • dài
 •  
 • ēi
 •  
 • gǎn
 •  
 • nǎi
 • bèn
 •  
 • nào
 • xié
 •  
 • 怠T誒肟?感5氖笨蹋?倚鬧諧瀆?
 • niǎo
 • dài
 •  
 • 肆裊怠!
 •  
 •  
 • zài
 • huí
 • shǒu
 •  
 • xiào
 • de
 • cǎo
 • shì
 • yàng
 •  再回首,母校的一草一木是那樣
 • shú
 •  
 • zài
 • huí
 • shǒu
 •  
 • xiào
 • de
 • zhuān
 • shì
 • 熟悉;再回首,母校的一磚一瓦是那
 • yàng
 • qīn
 • qiē
 •  
 • 樣親切。
 •  
 •  
 • wàng
 • le
 •  
 • jìng
 • ài
 • de
 • lǎo
 • shī
 • wàng
 • le
 • nín
 •  忘不了,敬愛的老師忘不了您那
 • zhūn
 • zhūn
 • de
 • jiāo
 • huì
 •  
 • wàng
 • le
 • nín
 • qīn
 • qiē
 • de
 • guāng
 • 諄諄的教誨,忘不了您那親切的目光
 •  
 • cóng
 • rèn
 • xué
 • shù
 • dào
 • néng
 • xiě
 • huì
 • suàn
 •  
 • nín
 • wéi
 • men
 • 。從認字學數到能寫會算,您為我們
 • cāo
 • le
 • duō
 • shǎo
 • xīn
 •  
 • liú
 • le
 • duō
 • shǎo
 • hàn
 •  
 • zhōu
 • lǎo
 • shī
 •  
 • 操了多少心,流了多少汗。周老師,
 • nín
 • hái
 • ma
 • yǒu
 •  
 • zài
 • píng
 • xuǎn
 •  
 • sān
 • hǎo
 • xué
 • 您還記得嗎有一次,在評選“三好學
 • shēng
 •  
 • shí
 •  
 • luò
 • xuǎn
 • le
 •  
 • fàng
 • xué
 • de
 • shàng
 •  
 • 生”時,我落選了。放學的路上,我
 • juē
 • xiǎo
 • zuǐ
 •  
 • yǎn
 • lèi
 • zài
 • yǎn
 • kuàng
 • zhuǎn
 • zhuǎn
 •  
 • 撅起小嘴巴,眼淚在眼眶里打轉轉。
 • nín
 • jiàn
 • le
 •  
 • jiào
 • huí
 • bàn
 • gōng
 • shì
 •  
 • fēng
 • duì
 • 您見了,把我叫回辦公室,風趣地對
 • shuō
 •  
 •  
 • zěn
 • me
 • le
 •  
 • jun4
 • bīn
 •  
 • kàn
 •  
 • zuǐ
 • shàng
 • 我說:“怎么了,俊彬,看,嘴巴上
 • dōu
 • néng
 • guà
 • yóu
 • píng
 • le
 •  
 •  
 • hái
 • zài
 • nín
 • 都能掛油瓶了!”我還在賭氣不理您
 •  
 • nín
 • bìng
 • shēng
 •  
 • fǎn
 • ér
 • wēn
 • le
 • ,可您并不生氣,反而溫和地摸了摸
 • de
 • tóu
 •  
 • xīn
 • píng
 • duì
 • shuō
 •  
 •  
 • shì
 • 我的頭,心平氣和地對我說,“是不
 • shì
 • yīn
 • wéi
 • méi
 • xuǎn
 • shàng
 •  
 • sān
 • hǎo
 •  
 • ér
 • shēng
 • ya
 •  
 • 是因為沒選上‘三好’而生氣呀”我
 • méi
 • yǒu
 • shuō
 • huà
 •  
 • lèi
 • shuǐ
 • xiàng
 • duàn
 • le
 • xiàn
 • de
 • zhū
 • gǔn
 • luò
 • 沒有說話,淚水像斷了線的珠子滾落
 • xià
 • lái
 •  
 • nín
 • tāo
 • chū
 • shǒu
 •  
 • wéi
 • sāi
 • biān
 • de
 • 下來。您掏出手帕,為我擦去腮邊的
 • lèi
 • shuǐ
 •  
 • ǎi
 • shuō
 •  
 •  
 • jun4
 • bīn
 •  
 • zǎi
 • xiǎng
 • 淚水,和藹地說,“俊彬,你仔細想
 • xiǎng
 •  
 • men
 • lái
 • xué
 • xiào
 • de
 • zuì
 • zhōng
 • de
 • shì
 • shí
 • me
 • 一想,我們來學校的最終目的是什么
 • ne
 • shì
 • shì
 • jǐn
 • jǐn
 • wéi
 • le
 • dāng
 • shàng
 •  
 • sān
 • hǎo
 • xué
 • shēng
 •  
 • 呢是不是僅僅為了當上‘三好學生’
 • ya
 • zhè
 • luò
 • xuǎn
 •  
 • shuō
 • míng
 • hái
 • yǒu
 • zhī
 • chù
 • 呀你這次落選,說明你還有不足之處
 •  
 • zhī
 • yào
 •  
 •  
 • sān
 • hǎo
 • xué
 • shēng
 •  
 • de
 • chēng
 • hào
 • hái
 • 。只要努力,‘三好學生’的稱號還
 • shì
 • huì
 • luò
 • dào
 • tóu
 • shàng
 • de
 •  
 • yào
 • huī
 • xīn
 • sàng
 •  
 • 是會落到你頭上的;不要灰心喪氣,
 • huì
 • hái
 • shì
 • yǒu
 • de
 •  
 •  
 • zài
 • nín
 • de
 • qīn
 • qiē
 • jiāo
 • dǎo
 • xià
 • 機會還是有的。”在您的親切教導下
 •  
 • de
 • xīn
 • xiōng
 • huō
 • rán
 • kāi
 • lǎng
 •  
 • cóng
 • duān
 • zhèng
 • le
 • xué
 • ,我的心胸豁然開朗,從此端正了學
 • tài
 •  
 • le
 • yōu
 • de
 • chéng
 •  
 • nín
 • shuō
 •  
 • 習態度,取得了優異的成績。您說,
 • néng
 • wàng
 • nín
 • duì
 • de
 • jiāo
 • huì
 • ma
 • 我能忘記您對我的教誨嗎
 •  
 •  
 • wàng
 • le
 •  
 • qīn
 • ài
 • de
 • tóng
 • xué
 • wàng
 • le
 • men
 •  忘不了,親愛的同學忘不了我們
 • cháo
 • xiàng
 • chù
 • de
 • xiē
 • shí
 • guāng
 •  
 • wàng
 • le
 • men
 • zhī
 • 朝夕相處的那些時光,忘不了我們之
 • jiān
 • duàn
 • nóng
 • hòu
 • de
 • yǒu
 •  
 • zài
 • zhè
 • liù
 • nián
 • zhōng
 •  
 • 間那一段濃厚的友誼。在這六年中,
 • men
 • guò
 • le
 • duō
 • me
 • měi
 • hǎo
 • de
 • suì
 • yuè
 •  
 • jīng
 • le
 • 我們度過了多么美好的歲月,經歷了
 • duō
 • shǎo
 • fēng
 • fēng
 •  
 • men
 • céng
 • jīng
 • zài
 • zhī
 • shí
 • de
 • hǎi
 • 多少風風雨雨。我們曾經在知識的海
 • yáng
 • zhōng
 • fèn
 • pīn
 •  
 • zài
 • píng
 • zhěng
 • de
 • cāo
 • chǎng
 • shàng
 • jìn
 • qíng
 • 洋中奮力拼搏,在平整的操場上盡情
 • wán
 • shuǎ
 •  
 • shì
 •  
 • liù
 • nián
 • shí
 • jiān
 • zhǎ
 • yǎn
 • guò
 •  
 • 地玩耍。可是,六年時間眨眼過去,
 • men
 • jiù
 • yào
 • fèn
 • shǒu
 • le
 •  
 • de
 • xīn
 • zhōng
 • zěn
 • me
 • néng
 • gòu
 • 我們就要分手了,我的心中怎么能夠
 • píng
 • jìng
 • ne
 • huí
 •  
 • shēn
 • shū
 •  
 • shàng
 • 平靜呢那一回,我身體不舒服,上課
 • ǒu
 • lái
 •  
 • shì
 • tóng
 • xué
 • men
 • xiàng
 • shēn
 • chū
 • le
 • yǒu
 • 嘔吐起來。是同學們向我伸出了友誼
 • zhī
 • shǒu
 •  
 • men
 • yǒu
 • de
 • gěi
 • chuí
 • bèi
 •  
 • yǒu
 • de
 • gěi
 • 之手,你們有的給我捶背,有的給我
 •  
 • yǒu
 • de
 • gěi
 • shuǐ
 •  
 • fàng
 • xué
 • hòu
 • yòu
 • 擦洗,有的給我打水,放學后又把我
 • sòng
 • huí
 • jiā
 •  
 • dāng
 • chū
 • píng
 • guǒ
 • zhāo
 • dài
 • men
 • 送回家。當媽媽拿出大蘋果招待你們
 • de
 • shí
 • hòu
 •  
 • men
 • zhī
 • shuō
 • shēng
 •  
 • xiè
 • xiè
 •  
 •  
 • jiù
 • 的時候,你們只說聲“謝謝”,就一
 • liū
 • yān
 • pǎo
 • le
 •  
 •  
 •  
 • duō
 • hǎo
 • de
 • tóng
 • xué
 •  
 • men
 • shuō
 • 溜煙跑了。啊,多好的同學啊你們說
 •  
 • men
 • zhī
 • jiān
 • zhè
 • zhǒng
 • qīn
 • shǒu
 • de
 • tóng
 • chuāng
 • qíng
 • ,我們之間這種親如手足的同窗情誼
 •  
 • néng
 • wàng
 • ma
 • ,我能忘記嗎
 •  
 •  
 • wàng
 • le
 •  
 • ài
 • de
 • xiào
 • yuán
 • wàng
 • le
 • nín
 •  忘不了,可愛的校園忘不了您那
 • chōng
 • mǎn
 • huó
 • de
 • yīng
 •  
 • nín
 • xiàng
 • wèi
 • wēn
 • qíng
 • de
 • 充滿活力的英姿。您像一位溫情的母
 • qīn
 •  
 • yòng
 • gān
 • tián
 • de
 • zhī
 • zhe
 • men
 •  
 • ràng
 • 親,用甘甜的乳汁哺育著我們,讓我
 • men
 • zhuó
 • zhuàng
 • chéng
 • zhǎng
 •  
 • měi
 • tiān
 • zǎo
 • chén
 •  
 • nín
 • hán
 • qíng
 • 們茁壯成長。每天早晨,您含情脈脈
 • wàng
 • zhe
 • men
 • zǒu
 • jìn
 • xiào
 • yuán
 •  
 • dāng
 • nín
 • kàn
 • dào
 • men
 • 地望著我們走進校園。當您看到我們
 • zài
 • cāo
 • chǎng
 • shàng
 • lóng
 • téng
 • yuè
 •  
 • duàn
 • liàn
 • chū
 • jiàn
 • 一個個在操場上龍騰虎躍,鍛煉出健
 • zhuàng
 • de
 • shí
 •  
 • nín
 • xiàng
 • men
 • chū
 • rén
 • de
 • wēi
 • 壯的體魄時,您向我們露出迷人的微
 • xiào
 •  
 • gèng
 • nán
 • wàng
 • de
 • shì
 •  
 • men
 • zài
 • nín
 • wēn
 • nuǎn
 • de
 • huái
 • 笑。更難忘的是,我們在您溫暖的懷
 • bào
 • zhōng
 • dào
 • le
 • zhī
 • shí
 • de
 • qióng
 • jiāng
 •  
 • zhì
 • huì
 • de
 • liàng
 • 抱中得到了知識的瓊漿、智慧的力量
 •  
 • shí
 • yòng
 • de
 • cái
 • gàn
 •  
 • zuò
 • rén
 • de
 • dào
 •  
 • zài
 • nín
 • de
 • 、實用的才干、做人的道理。在您的
 • huái
 • bào
 • zhōng
 •  
 • péi
 • yǎng
 • chū
 • duō
 • shǎo
 • guó
 • jiā
 • de
 • yǒu
 • yòng
 • rén
 • cái
 • 懷抱中,培養出多少國家的有用人才
 •  
 • zhōng
 •  
 • yǒu
 • yùn
 • dòng
 • jiàn
 • jiāng
 •  
 • yǒu
 • zhe
 • míng
 • xīng
 •  
 • 。其中,有運動健將,有著名歌星,
 • hái
 • yǒu
 • duō
 • shǎo
 • wèi
 • lái
 • de
 • xué
 • jiā
 •  
 • shù
 • jiā
 •  
 • gōng
 • 還有多少未來的科學家、藝術家、工
 • chéng
 • shī
 •  
 •  
 • nín
 • shuō
 •  
 • néng
 • wéi
 • nín
 • gǎn
 • dào
 • jiāo
 • ào
 • 程師……您說,我能不為您感到驕傲
 • háo
 • ma
 • néng
 • rěn
 • xīn
 • kāi
 • ma
 • 和自豪嗎我能忍心離開嗎
 •  
 •  
 • zài
 • jiàn
 • le
 •  
 • jìng
 • ài
 • de
 • lǎo
 • shī
 • zài
 • jiàn
 • le
 •  
 • qīn
 •  再見了,敬愛的老師再見了,親
 • ài
 • de
 • tóng
 • xué
 • zài
 • jiàn
 • le
 •  
 • liù
 • nián
 • de
 • xiào
 • 愛的同學再見了,哺育我六年的母校
 •  
 • 
 •  
 •  
 • liàng
 • diǎn
 •  
 •  亮點:
 •  
 •  
 • zuò
 • zhě
 • mǎn
 • huái
 • shēn
 • qíng
 • huí
 • le
 • zài
 • xiào
 • xué
 •  作者滿懷深情地回憶了在母校學
 •  
 • shēng
 • huó
 • de
 • diǎn
 • diǎn
 •  
 • shū
 • le
 • duì
 • xiào
 • 習、生活的點點滴滴,抒發了對母校
 •  
 • lǎo
 • shī
 • tóng
 • xué
 • de
 • shēn
 • shēn
 • gǎn
 • juàn
 • liàn
 • zhī
 • qíng
 • 、老師和同學的深深感激和眷戀之情
 •  
 • zhǔ
 • sān
 • duàn
 •  
 • wàng
 • le
 •  
 • lǐng
 •  
 • xíng
 • shì
 • 。主體三段以“忘不了”領起,形式
 • shàng
 • huí
 • huán
 • wǎng
 •  
 • yòu
 • jiāng
 • jiān
 • jiē
 • shū
 • qíng
 • zhí
 • jiē
 • shū
 • 上回環往復,又將間接抒情與直接抒
 • qíng
 • liǎng
 • zhǒng
 • fāng
 • shì
 • yǒu
 • jié
 •  
 • fǎn
 • yín
 • yǒng
 •  
 • zhēn
 • 情兩種方式有機結合,反復吟詠,真
 • zhì
 • gǎn
 • rén
 •  
 • 摯感人。
 •  
 •  
 • běn
 • wén
 • shū
 • qíng
 • wéi
 • zhǔ
 •  
 • dàn
 • yòu
 • yùn
 • yòng
 •  本文以抒情為主,但又運用具體
 • shì
 • lái
 • biǎo
 • xiàn
 • zhōng
 • xīn
 •  
 • miǎn
 • le
 • kōng
 • dòng
 •  
 • shǐ
 • wén
 • 事例來表現中心,避免了空洞,使文
 • zhāng
 • xiǎn
 • chōng
 • shí
 • fēng
 • mǎn
 •  
 • 章顯得充實豐滿。
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
   
  無注音版:
   
    時光如梭,歲月如流,小學的學習生活眨眼就過去了裉歟?壹唇?弦怠T誒肟?感5氖笨蹋?倚鬧諧瀆?肆裊怠!≡倩厥祝?感5囊徊菀荒臼悄茄?煜ぃ輝倩厥祝?感5囊蛔┮煌呤悄
    時光如梭,歲月如流,小學的學習生活眨眼就過去了裉歟?壹唇?弦怠T誒肟?感5氖笨蹋?倚鬧諧瀆?肆裊怠!
    再回首,母校的一草一木是那樣熟悉;再回首,母校的一磚一瓦是那樣親切。
    忘不了,敬愛的老師忘不了您那諄諄的教誨,忘不了您那親切的目光。從認字學數到能寫會算,您為我們操了多少心,流了多少汗。周老師,您還記得嗎有一次,在評選“三好學生”時,我落選了。放學的路上,我撅起小嘴巴,眼淚在眼眶里打轉轉。您見了,把我叫回辦公室,風趣地對我說:“怎么了,俊彬,看,嘴巴上都能掛油瓶了!”我還在賭氣不理您,可您并不生氣,反而溫和地摸了摸我的頭,心平氣和地對我說,“是不是因為沒選上‘三好’而生氣呀”我沒有說話,淚水像斷了線的珠子滾落下來。您掏出手帕,為我擦去腮邊的淚水,和藹地說,“俊彬,你仔細想一想,我們來學校的最終目的是什么呢是不是僅僅為了當上‘三好學生’呀你這次落選,說明你還有不足之處。只要努力,‘三好學生’的稱號還是會落到你頭上的;不要灰心喪氣,機會還是有的。”在您的親切教導下,我的心胸豁然開朗,從此端正了學習態度,取得了優異的成績。您說,我能忘記您對我的教誨嗎
    忘不了,親愛的同學忘不了我們朝夕相處的那些時光,忘不了我們之間那一段濃厚的友誼。在這六年中,我們度過了多么美好的歲月,經歷了多少風風雨雨。我們曾經在知識的海洋中奮力拼搏,在平整的操場上盡情地玩耍。可是,六年時間眨眼過去,我們就要分手了,我的心中怎么能夠平靜呢那一回,我身體不舒服,上課嘔吐起來。是同學們向我伸出了友誼之手,你們有的給我捶背,有的給我擦洗,有的給我打水,放學后又把我送回家。當媽媽拿出大蘋果招待你們的時候,你們只說聲“謝謝”,就一溜煙跑了。啊,多好的同學啊你們說,我們之間這種親如手足的同窗情誼,我能忘記嗎
    忘不了,可愛的校園忘不了您那充滿活力的英姿。您像一位溫情的母親,用甘甜的乳汁哺育著我們,讓我們茁壯成長。每天早晨,您含情脈脈地望著我們走進校園。當您看到我們一個個在操場上龍騰虎躍,鍛煉出健壯的體魄時,您向我們露出迷人的微笑。更難忘的是,我們在您溫暖的懷抱中得到了知識的瓊漿、智慧的力量、實用的才干、做人的道理。在您的懷抱中,培養出多少國家的有用人才。其中,有運動健將,有著名歌星,還有多少未來的科學家、藝術家、工程師……您說,我能不為您感到驕傲和自豪嗎我能忍心離開嗎
    再見了,敬愛的老師再見了,親愛的同學再見了,哺育我六年的母校
   
    亮點:
    作者滿懷深情地回憶了在母校學習、生活的點點滴滴,抒發了對母校、老師和同學的深深感激和眷戀之情。主體三段以“忘不了”領起,形式上回環往復,又將間接抒情與直接抒情兩種方式有機結合,反復吟詠,真摯感人。
    本文以抒情為主,但又運用具體事例來表現中心,避免了空洞,使文章顯得充實豐滿。
   
    

   再見了,李嘉銘

   作文字數:550
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zài
  • jiàn
  • le
  •  
  • jiā
  • míng
  •    再見了,李嘉銘
  •  
  •  
  • shàng
  • hǎi
  • shì
  • huì
  •  
  • xiàng
  • yáng
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • ?
  •  
  •  上海市徐匯區 向陽小學三()
  •  
  • gāo
  • 高于思
  • 閱讀全文

   二十年后的母校

   作文字數:616
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • èr
  • shí
  • nián
  • hòu
  • de
  • xiào
  •    二十年后的母校
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • zhōng
  • shān
  • shì
  • xiǎo
  • lǎn
  • zhèn
  •  
  • zhōng
  • xīn
  • xiǎo
  • xué
  •  廣東省中山市小欖鎮 中心小學
  • sān
  • nián
  • bān
  •  
  • liáng
  • xiǎo
  • diàn
  • 三年四班 梁小鈿
  • 閱讀全文

   我的母校

   作文字數:636
   作者:洪敏之
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • huān
  • yíng
  • jiā
  • lái
  • cān
  • guān
  • hàn
  • shī
  • xiǎo
  •   歡迎大家來參觀漢師附小
  •  
  • shì
  • sān
  • ?
  •  
  • bān
  • de
  • xué
  • shēng
  •  
  • jiào
  • hóng
  • mǐn
  • zhī
  • !我是三()班的學生,我叫洪敏之
  •  
  • jīn
  • tiān
  • yóu
  • lái
  • gěi
  • men
  • dāng
  • xiǎo
  • dǎo
  • yóu
  •  
  • 。今天由我來給你們當小導游。
  • 閱讀全文

   20年后的母校

   作文字數:443
   作者:陳延恩
  •  
  •  
  • nián
  • hòu
  • de
  • xiào
  •  年后的母校
  •  
  •  
  •  
  •  
  • qīng
  • hǎi
  • shěng
  • mén
  • yuán
  • xiàn
  • èr
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • nián
  • ?
  •  
  • 青海省門源縣第二小學三年級()
  • 閱讀全文

   我愛母校

   作文字數:590
   作者:汪海蓉
  •  
  •  
  • xiǎo
  • xué
  •  
  •  
  •  
  •  
  • men
  • xué
  • xiào
  • ?
  • nián
  •  
  • “小學”  我們學校建于年,
  • zhì
  • jīn
  • yǒu
  • shí
  • nián
  • de
  • shǐ
  • le
  •  
  • 至今已有五十年的歷史了。
  •  
  •  
  •  
  • men
  • xué
  • xiào
  • zài
  • shí
  • jiē
  •  
  • jiù
  • zài
  • lǎo
  •  我們學校在十字街,就在我姥
  • 閱讀全文

   20年后的肇慶和母校

   作文字數:940
   作者:Ricky
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • nián
  • hòu
  • de
  • zhào
  •       年后的肇
  • qìng
  • xiào
  • 慶和母校
  •  
  •  
  •  
  • nián
  • hòu
  •  
  • jīng
  • suì
  • le
  •  
  • zài
  • jiā
  •  年后,我已經歲了,在加拿大
  • 閱讀全文

   母校50周年校慶

   作文字數:415
   作者:韓笑然
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xiào
  • zhōu
  • nián
  • xiào
  • qìng
  •  
  •  
  •   母校周年校慶 
  •  
  •  
  • nèi
  • méng
  • bāo
  • tóu
  • shì
  • kūn
  • gāng
  • sān
  • xiǎo
  • sān
  • nián
  •  內蒙古包頭市昆區鋼三小三年級
  • hán
  • xiào
  • rán
  •  
  •  
  • 韓笑然 
  • 閱讀全文

   再見了,母校

   小學生作文:再見了,母校
   作文字數:1280
   作者:陳桐楷
  •  
  •  
  • shí
  • guāng
  • suō
  •  
  • suì
  • yuè
  • liú
  •  
  • xiǎo
  • xué
  • de
  • xué
  •  時光如梭,歲月如流,小學的學
  • shēng
  • huó
  • zhǎ
  • yǎn
  • jiù
  • guò
  • le
  • kèn
  •  
  • chún
  •  
  • xián
  • 習生活眨眼就過去了裉歟?壹唇?弦
  • dài
  •  
  • ēi
  •  
  • gǎn
  •  
  • nǎi
  • bèn
  •  
  • nào
  • xié
  •  
  • 怠T誒肟?感5氖笨蹋?倚鬧諧瀆?
  • 閱讀全文

   再見了、小鳥

   小學生作文:再見了、小鳥
   作文字數:759
   作者:龔正姣
  •  
  •  
  • zài
  • jiàn
  • le
  •  
  • xiǎo
  • niǎo
  •  
  •  
  •  再見了、小鳥 
  •  
  •  
  •  
  • xiāng
  • wàng
  • xiǎo
  • xué
  • nián
  •  
  • gōng
  • zhèng
  • jiāo
  •  西鄉希望小學五年級:龔正姣
  •  
  •  
  •  
  • 閱讀全文

   20年后的母校

   小學生作文:20年后的母校
   作文字數:598
   作者:符攸高
  •  
  •  
  • nián
  • hòu
  • de
  •  
  • xué
  • xiào
  •  
  •  
  •  
  •  年后的 學校  
  •  
  •  
  •  
  • bái
  • shā
  • zhèn
  • chù
  • xiǎo
  • xué
  •  
  • nián
  • yōu
  •  白沙鎮符處小學 五年級符攸
  • gāo
  •  
  • dǎo
  • lǎo
  • shī
  •  
  • sòng
  • péng
  •  
  •  
  • 高 輔導老師:宋鵬 
  • 閱讀全文

   感恩母校

   小學生作文:感恩母校
   作文字數:828
   作者:張天樂
  •  
  •  
  • gǎn
  • ēn
  • xiào
  •  
  •  感恩母校 
  •  
  •  
  •  
  • zài
  •  
  • xīn
  • zhōng
  • yǒu
  • wàn
  • qiān
  • yán
  •  畢業在即,心中有萬語千言不
  • zhī
  • cóng
  • shuō
  •  
  • gǎn
  • xiè
  • xiào
  • duì
  • de
  • péi
  • yǎng
  •  
  • 知從何說起。感謝母校對我的培養。
  • 閱讀全文

   告別母校

   小學生作文:告別母校
   作文字數:694
   作者:陳俊宇
  •  
  •  
  • gào
  • bié
  • xiào
  •  
  •  
  •  告別母校 
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  
  • qián
  • tiān
  •  
  • men
  • jīng
  • guò
  • zhěng
  • tiān
  • de
  • jǐn
  • zhāng
  • kǎo
  •  前天,我們經過一整天的緊張考
  • 閱讀全文

   再見了,暑假

   小學生作文:再見了,暑假
   作文字數:347
   作者:楊寶哲
  • zài
  • jiàn
  • le
  •  
  • shǔ
  • jiǎ
  •  
  •  
  • 再見了,暑假 
  •  
  • nián
  • bān
  • yáng
  • bǎo
  • zhé
  •  
  •  
  • 五年級五班楊寶哲 
  •  
  • shǔ
  • jiǎ
  •  
  • shì
  • men
  • xiǎo
  • xué
  • shēng
  • shēng
  • zhōng
  • zuì
  • kuài
  • 暑假,是我們小學生一生中最快樂
  • 閱讀全文

   我和陋習說再見

   小學生作文:我和陋習說再見
   作文字數:695
   作者:張舜哲
  • lòu
  • shuō
  • zài
  • jiàn
  • 我和陋習說再見
  •  
  •  
  • yǒu
  • duō
  • hǎo
  • de
  • guàn
  •  
  • jiù
  • shì
  • suǒ
  • wèi
  •  我有許多不好的習慣,就是所謂
  • de
  • lòu
  •  
  • zhí
  • kùn
  • rǎo
  • zhe
  •  
  • hái
  • zhēn
  • 的陋習。它一直困擾著我,我還真拿
  • 閱讀全文

   別了!我的第一個母校

   小學生作文:別了!我的第一個母校
   作文字數:733
   作者:咪咪
  •  
  •  
  • zài
  • jiàn
  •  
  • de
  • xiào
  •  
  •  
  •  再見!我的第一個母校! 
  •  
  •  
  • dāng
  • fēng
  • chuī
  • men
  • xiōng
  • qián
  • xiān
  • yàn
  • de
  • hóng
  • lǐng
  • jīn
  •  當風吹起我們胸前鮮艷的紅領巾
  •  
  •  
  • suì
  • yuè
  •  
  • mèng
  • huàn
  • bān
  • chuān
  • yuè
  • tóng
  • nián
  • mèng
  •  
  •  
  • ……歲月,夢幻般穿越我童年夢 ,
  • 閱讀全文

   別了,母校

   小學生作文:別了,母校
   作文字數:657
   作者:孫博雅
  •  
  •  
  • bié
  • le
  •  
  • xiào
  •  別了,母校
  •  
  •  
  • liù
  • nián
  • de
  • xiǎo
  • xué
  • shēng
  • huó
  • zhòu
  • rán
  •  
  •  六年的小學生活已驟然離去,我
  • de
  • zuì
  • chún
  • zhēn
  • de
  • tóng
  • nián
  • zǒu
  • le
  •  
  • zàng
  • zài
  • de
  • xiǎo
  • 的最純真的童年也走了,葬在我的小
  • 閱讀全文
  卓易彩票平台卓易彩票主页卓易彩票网站卓易彩票官网卓易彩票娱乐 www.890482.com | 1669i.com | www.80767s.com | www.662678.com | www.xpjok.com | www.37377d.com | www.901770.com | 1105596.com | 67890aa.com | www.yh66609.com | www.444412.com | 305196.com | www.886884.com | www.799666i.com | 6363ss.com | 8569899.com | www.376817.com | www.hg31118.com | 9949e.com | www.hg9801199.com | www.989778.com | 2247mm.com | www.68365v.com | 3522nn.com | www.50000993.com | 5533vn77.com | www.zs5588.com | www.669634.com | 98955m.com | www.ag2020a.com | www.wwwbscp8.com | www.5441n.com | 8884661.com | 4443865.com | 77606w.com | www.0057g.com | 083900.com | www.126hg.tv | www.252388.com | www.hj358.com | www.9422b.com | www.514677.com | a8381.com | www.a333.cc | www.cp67774.com | www.61233c.com | 91019.net | 3950u.com | www.79884.com | www.3066kk.com | www.55cmc.com | 6487xxx.com | 8988l.com | www.886662.com | 749101.com | www.huangma29.com | 8006501.com | www.4078u.com | gg1331.com | 4165r.com | am2015.cc | www.678309.com | www.34788g.com | zhcp31.com | 10104688.com | www.2388.tv | www.sb5509.com | www.vns0708.com | 11663885.com | e4212.com | cp088r.com | www.178379.com | www.5522n.cc | www.9989589.com | www.5099yy.com | www.653pj.com | www.445887.com | www.82466.com | www.0343h.com | www.038079.com | hjcp188.com | www.758455.com | www.818225.com | 39552288.com | gg5144.com | 131ii.net | 2226gp.com | feicai0552.com | 30006m.com | www.040452.com | www.901381.com | www.666055.cc | www.pjqinghai.com | www.211873.com | www.001649.com | 58955.com | www.630611.com | 86611n.com | www.66653g.com | 38989p.com | www.594211.com | www.vns0392.com | 27365a.com | www.33623a.com | www.16878e.com | 3565.com | www.pj8458.com | www.vns998.me | 7508.com | 5350w.com | js74120.com | www.0967005.com | 1079.cc | www.73736e.com | 3700688.com | www.hwx88.com | www.zsjzxyy.com | 417999.com | 5005b.com | www.4196m.com | www.103380.com | vipvip2222.com | www.38.sb | www.431776.com | h72227.com | www.xy0027.com | www.444069.com | wnsr8818.com | www.6600ra8.com | www.101125.com | 2267n.com | 0310sands.com | www.3978g.com | www.365109i.com | hg97222.com | www.835991.com | www.yi328.com | 380111777.com | www.29ff.com | www.731066.com | dede58.com | www.107015.com | www.574277.com | www.wn2068.com | 44yy8331.com | www.56733g.com | www.yh8888.cc | www.dhy0707.com | www.zs4444.com | www.76060j.com | www.747xpj.com | www.87680r.com | www.3459r.com | www.58777o.com | www.w444999.com | www.hjin4.com | 78666x.com | www.tw7788.com | www.257512.com | 8742c.com | www.1764u.com | 604.com | www.0021331.com | www.9b004.com | www.62979c.com | www.1764x.com | www.56720.com | www.86267t.com | www.9155f.cc | www.785579.com | www.109882.com | www.0052737.com | ylzz366.com | 86811v.com | www.52072d.com | www.99828.com | r62365.com | 168cp-h.com | www.xpj68.com | www.366686.com | vipy15.com | 08530005.com | www.9356x.com | 8905r.com | www.5446i.com | yd12308.com | www.kk685.com | www.525059.com | 77885003.com | www.32123b.com | 2019lcc | www.yi636.com | www.d32939.com | www.3435k.com | 35442222.com | www.808888f.com | www.177249.com | www.ylg4499.com | www.36166p.com | 4152u.com | www.1117795.com | 69111f.com | www.yhyh86.com | www.115669.com | www.986686.com | www.0014n.com | bwin8aa.com | www.8855287.com | 616.net | www.0011xpj.net | 8905c.com | www.pj5747.com | www.205882.com | www.vns6166.com | 5144x.com | 8015f.com | jbb76.cc | www.961287.com | www.55755.com | www.4737000.com | zjgcfc.com | www.829797g.com | 4812d.com | www.938z.cc | 36408811.com | www.pj00880.com | 2757m.com | www.5099yy.com | www.587189.com | www.hf0666.com | 22296nn.com | uuu3405.com | bm1397.com | www.581555.com | www.2607777.com | www.2dzh.com | 48139.com | 4018t.com | www.hg0233.com | www.gdnmi.com | www.0601k.com | 3225c.com | www.50051hh.com | 44ll8332.com | www.41518q.com | 2381vvv.com | www.50064s.com | 6245j.com | www.29277y.com | k2554.com | www.i2824.com | www.91779y.com | www.663by.com | 7792x.com | 7726018.com | www.77yh765.com | www.g92776.com | www.81678r.com | www.089a.cc | www.hb858.cc | www.32031r.com | www.811811.com | www.21033.com | www.21365ww.com | 748v.com | 888p1.cc | br881.com | 36402244.com | 88851i.com | 4646699.com | 23800w.com | www.benz4343.com | www.500227.com | www.4052i.com | alpk66.com | www.5966ccc.com | 7893w07.com | www.hg6668.tt | rbbet.com | www.5900666.com | www.dw8844.com | www.5suncity.com | www.ra1116.com | www.j22365.com | www.66376t.com | 3379kk.com | www.am1115.com | www.4972bb.com | 99567t.com | www.3cq3.com | ll1331.com | www.599365.cc | 9149f.com | www.996099.com | www.36677a.com | 7176789.com | www.ggw.99233w.com | 1294i.cc | www.32365.Com | 56987dd.com | www.527477.com | www.944449.com | v96.com | www.326636.com | 00442007.com | www.js600000.com | www.08400.cc | www.44c.com | www.808888h.com | www.98698e.com | www.58118g.com | www.355204.com | www.yh44777.com | 55766.com | www.07679r.com | 3685m.com | www.867455.com | www.710868.com | 44gg8332.com | www.7249f.com | 365225b.com | www.bidifushi.com | www.hf6660.com | k58955.com | www.8422.com | www.ya350.com | 5488s.com | www.c6784.com | www.66ffl.com | j3569.com | www.160345.com | www.2109h.com | c89kj213.com | www.068038.com | www.sxyl2.com | www.hg8ii.com | xx8159.cc | www.0270w.com | www.8124l.com | www.35918b.com | www.hg6364.com | www.58665a.com | 3844r.com | 7894y.com | www.dy6611.com | www.8694h.com | www.28003.com | www.458177.com | www.109007.com | www.sx1866.com | www.055aa.cc | www.150957.com | 94948633.com | hhh5657.com | uuu8827.com | www.20909l.com | www.pj5718.com | www.19yh5.com | www.6238.am | www.3479a.com | www.347177.com | 12qz3.com | 6340.com | 9849733.com | www.7111n.com | www.799666s.com | www.zfcp9.com | 56787hb.com | 2643h.com | www.65066jj.com | www.988068.com | 7249d.com | www.00829w.com | www.r999996.com | www.50074a.com | 8988s.com | www.20199uu.com | www.06386644.com | www.8839g.com | www.282990.com | 9479a6.com | www.09528.cc | www.dalubet365.com | 20188j.com | 922shun.com | www.3983.com | www.135398.com | 7720i.net | www.3846t.com | www.938454.com | hgcn.com | www.hg8145.com | www.055o.cc | 3033s.com | www.18777s.com | www.35918p.com | 67890jjj.com | www.hg9334.com | www.52072d.com | 91.ag | www.7111k.com | www.86267hh.com | 3559ii.com | 3258.com | www.0866.com | www.3978j.com | www.192722.com | 81366j.com | www.7788076.com | www.89939.cc | 66648k.com | www.53516u.com | www.257n.com | 34z35.com | www.858571.com | www.384918.com | 44267.com | www.vip9583.com | 35252s.com | www.719365.com | www.jjjj006.com | www.71399g.com | 3202.com | 8290z.com | www.070977.com | www.820808.com | h2306.com | HGW3300.com | www.047222.com | www.7239q.com | 99151y.com | 70118e.com | www.pj55585.com | www.bet5959.com | 3413366.com | js57666.com | www.889tyc.com | www.83993n.com | 3405jj.com | 56988vv.com | www.9737ss.com | www.895010.com | 22668448.com | www.537msc.com | www.85267.com | 50020088.com | jjs1111.com | www.89677s.com | www.606285.com | 3568ll.com | www.826015.com | 111hg88.com | www.jjjj22222.com | www.54400v.com | www.99yh765.com | www.55czt.com | v778.com | www.fg09.com | 51133d.com | www.js79905.com | 3304o.com | www.www-48345.com | wns.com | www.7025a.com | www.896846.com | yinhewang.cc | www.56579.cc | 131eee.net | www.0055wd.com | 57157p.com | www.78680r.com | 407.com | www.hg8884.com | sbfa66.com | 5005u.com | www.86339s.com | 2355d.com | www.85770w.com | www.89777v.com | 0208bb.com | www.330099f.com | swin8.com | www.75499.com | www.43131a.com | www.006074.com | www.196046.com | www.q30226.com | www.560672.com | www.bt258.com | www.665039.com | www.vns9967.com | www.756586.com | www.j223344.com | www.848766.com | www.pjdc4488.com | www.590833.com | www.ag.dl39709.com | www.509433.com | www.009suncity.com | www.224344.com | www.hg130.com | 49973.com | www.70545d.com | 80060202.com | www.418466.com | 4688jt.com | www.k1432.com | 8448.com | www.6889795.com | 88772007.com | www.9818v.cc | www.7394444.com | www.712012.com | www.3643b.com | www.35155v.com | www.4136w.com | www.33112o.com | www.pj444222.com | www.csgc2.com | 3078q.com | www.68993258.com | 0289q.com | www.8473m.com | 53262d.com | www.5856883.com | 7792a.com | www.937160.com | www.2846a.com | jsp36.com | www.c32.net | xpjggzz.com | www.55238c.com | 33115a.com | www.645880.com | www.6137f.com | 1133589.com | www.3824.com | 28288u.com | www.kv10.com | www.99927nn.com | 7742pp.com | www.7225q.com | r58955.com | www.2373u.com | www.8694s.com | 55155r.com | www.9911331.com | 9339999h.com | www.hx6611.com | www.28624.com | 5855hh.com | www.xpj3133.net | 2767k.com | www.611036.com | www.646456.com | 89777w.com | www.311999.cc | 88850xx.com | www.018916.com | www.829797c.com | jidu3.com | www.101045.com | 55797s.com | www.99113o.com | 3126578.com | www.bet91488.com | 0015mm.com | www.115527y.com | www.yinhe9507c.com | youxi.com | www.8905e.com | 748575.com | 89777m.com | www.g80288.com | 2267l.com | www.186327.com | www.98698t.com | 33318g.com | www.550421.com | www.tc8801.com | 28839v.com | 8827ppp.com | www.61233hh.com | www.33388806.com | 7681.com | www.1855.cc | www.nbe666.com | 1484vipc.com | www.49956s.com | www.58505.com | 1407y.com | www.3668w.com | www.xpj66989.com | bmw8006.com | www.957806.com | www.wd6668.com | 40033b.com | www.449879.com | www.5099qq.com | feicai0355.com | 70118c.com | www.7240t.com | www.76543j.com | dd4255.com | www.0014e.com | www.444202.com | ll5443.com | www.js520988.com | www.68666t.com | www.178319.com | www.10mscc.com | 98345ee.com | www.96386k.com | www.hg7748.com | 2147008.com | www.85gcw.com | www.77731f.com | 88807g.com | 7377sj.com | www.dyslot.com | www.pk989.net | 35222gg.com | www.196063.com | www.38775yy.com | www.474.net | 7720s.net | www.716726.com | www.biying960vip.com | www.glc11.com | ag80.vip | www.959209.com | www.4136b.com | www.un1515.com | 38365t.com | www.904857.com | www.b35mm.com | www.am9977.com | 9hga.com | www.592771.com | www.44118d.com | www.6662558.com | 13222c.com | www.196209.com | www.x33789.com | www.36607a.com | 62222l.com | 7726ddd.com | www.3890i.com | www.88166w.com | www.80amjs.com | z1458.com | www.178113.com | www.72211.com | www.69589a.com | 588ttt.cc | 2934j.com | www.99094y.com | www.yinhecc33.com | w7454.com | www.52072s.com | www.675923.com | 66681y.com | www.853053.com | www.65707h.com | www.pj9001.com | 04666u.com | dianzi580.com | www.310787.com | www.3066.com | www.77731k.com | www.wns8818.com | 561633.com | 83138q.com | www.222hy.cc | www.vip9583.com | www.11114100.com | 3009j.com | b188.wang | www.022190.com | www.54400q.com | www.bwinyz01.com | www.xpj220.com | 1077gg.com | 9995bcc | www.60123v.com | www.81699.cc | www.91779.com | www.3331js.com | 8742y.com | 5856ee.com | 3788y.com | www.628867.com | www.CK1432.COM | www.6662ylg.com | www.xb0024.com | 9964u.com | 9506x.com | 3066aa.com | www.364511.com | www.52072z.com | www.v063801.com | www.000894.com | www.amjs602.com | 55331xx.com | 365w.com | 97799v.com | www.665773.com | www.887763.com | www.q32939.com | www.8494n.com | 34m35.com | www.60007u.com | www.xy52aa.com | www.jbs095.com | 12742l.com | 85698n.com | www.115669.com | www.9646g.com | www.4923v.com | www.77731m.com | www.16297722.com | www.hg880333.com | z2824.com | 4025y.com | 28824c.com | 655661155.com | www.526650.com | www.5091f.com | www.6889797.com | www.3066dd.com | www.788sb.21.sb | www.4848p.com | www.28758k.com | 7141ll.com | 39558811.com | 01885w.com | 6033m.com | z77bb.com | www.076069.com | www.755705.com | www.5854r.cc | www.7714i.com | www.xpj66123.com | www.hs6666.com | www.lefa3333.com | www.hg3756.com | www.77537a.com | www.y5578.com | 8290v.com | e58955.com | w3405.com | vns8049.com | 55967p.com | 56987ll.com | sxpj62607.com | bm1288.cc | www.xinyc2.com | www.617787.com | www.c4526.com | www.2875c.com | www.61655x.com | www.345311.com | www.zzw222.com | www.38775xx.com | www.123044.com | www.4136a.com | www.704909.com | www.3709884.com | www.81866i.com | 33318d.com | 108143.cn | 234916.com | www.309135.com | www.zfcp2.com | www.88888.mx | www.wns123h.com | www.5049k.com | www.939081.com | www.agg033.com | www.72tk.com | www.350558.com | www.1116609.com | www.584222.com | www.hg3326.com | www.880118.com | www.5522js.com | www.mm6666.com | www.28686.com | www.097779f.com | www.11599125.com | www.i456x.com | www.565560.com | www.347600.com | www.y32939.com | www.bwinyz40.com | www.c33668.com | www.40288x.com | www.7920r.com | www.1239999.cc | www.6000hd.com | www.52303d.com | www.3890m.com | www.cp58.biz | www.590761.com | www.296180.com | 68680029.com | 56988ee.com | 4323i.com | 00669193.com | 4260011.com | 3807l.com | ahga008.com | 23800a.com | www.jsh110.com | www.l27229.com | www.7494455.com | www.pj6668.com | www.rgcp.vip | www.559990.com | www.540729.com | www.3zq02.com | www.3933w.cc | www.694010.com | www.099323.com | 9539l.com | 4066qq.com | 6943300.com | qq365v.com | vip67778.com | www.boma0190.com | www.24suncity.com | www.jjjj55555.com | www.4078r.com | www.19019r.com | www.hg173h.com | www.3157c.com | www.bet91486.com | www.cn365y.com | www.7893.net | www.4447795.com | www.960620.com | www.7920v.com | www.cq58qp.com | www.89777m.com | www.223559.com | 55545s.com | 99151q.com | 4590x.com | 35252n.com | www.4625p.com | www.hg8423.com | www.4996ts.com | www.166518.com | www.hf0688.com | www.50080i.com | lc99k.com | ss4255.com | 21866n.com | www.0759563.com | www.rg999.com | www.826017.com | www.022sh.cc | www.66332u.com | dafa2618.com | wns173.com | www.060xpj.com | www.999966.com | www.666207.com | www.71233g.com | www.549677.com | 91019o.net | so666.cc | www.6802pj.com | www.kk2444.com | www.40288z.com | www.5086y.com | www.77802o.com | 2019.cc | 2349012.com | www.3643i.com | www.1168n.com | www.954321z.com | www.790991.com | 2381ttt.com | m0007.com | www.hg11768.com | www.939168.com | www.hg88676.com | www.993572.com | 996622pp.com | bet727.com | www.32126k.net | www.c51jj.vip | www.400849.com | www.582477.com | 3304nn.com | j61653.com | www.vip65533.com | www.pjzxyl.com | www.9149a.com | www.500710.com | 33382kk.com | bet555888.cc | 4023v.com | www.58777n.com | www.998855e.com | www.8577a.cc | www.5086v.com | www.177534.com | 66betbet365.com | 04666s.com | www.68666q.com | www.10601.com | www.07163c.com | yphbuy.com | 3775.com | www.22293737.com | www.6880bb.com | www.785803.com | pj700.cc | 131ttt.net | www.ouzhou7.com | www.55111122.com | www.003851.com | 3242c.com | www.m1862.com | www.biying980vip.com | www.ya270.com | 5856u.com | 2142288.com | www.47343.com | www.89777k.com | www.068659.com | h4042.com | www.www--97828.com | www.bwinyz06.com | www.cb5288.com | 0981.com | www.0555hg.com | www.yk222c.com | www.055g.cc | 500c28.com | i32689.net | www.2655268.com | www.763829.com | 35442444.com | 88851o.com | www.yy085.com | www.89386e.com | www.960201.com | 1679dd.com | 41669vip.com | www.dhycp8811.com | www.38775pp.com | www.810702.com | 8381b.com | 8827qq.com | www.3122v.com | www.hg6767.com | www.51515u.com | 3846yyy.com | www.76543e.com | www.80188j.com | www.987443.com | 55545o.com | 8036hh.com | www.56655x.com | www.50026d.com | bet888777.com | 6261pp.com | www.33354.com | www.79966.com | bwin940.co | 3938vv.com | www.64821122.com | www.sb5058.com | www.040439.com | 4022c.com | www.774167.com | www.5958115.com | 4412.com | 4809h.com | www.4041.cc | www.83033d.com | sb5508.com | 2595a.com | www.373351.com | www.zfcp4.com | 51200gg.com | www.333222g.com | www.m3410.com | www.510570.com | 3846c.com | www.33318x.com | www.ra017.com | 88021.com | 9030s.com | www.00773f.com | www.651514.com | 3467k.cc | www.5504pj.com | www.ya2019u.com | k1.z6528.com | 457892.com | www.4828118.com | www.511647.com | 3890b.com | www.331113.com | www.22505.cc | c91234567.com | www.33355508.com | www.62778855.com | 65005d.com | 339449.net | www.623906.com | www.106135.com | 22299yy.com | www.0057b.com | www.876899.com | 39199s.com | www.sk22222.com | www.986799.com | z86226.com | www.555575.com | www.tang444.com | 2846.cc | www.c6784.com | www.061wy.com | 73222.com | www.hg9509.com | www.88yfa.com | 01234t.com | www.764609.com | www.997666.com | 019666.com | www.52.cc | www.591023.com | 2096k.com | www.9737oo.com | www.107501.com | zhcp32.com | www.77787yh.com | 3024h.com | www.223456u.com | www.ya2019r.com | 430036com | www.xpj0978.com | www.qilc0.com | 66681q.com | www.4963kk.com | www.055979.com | ss888ss888.com | www.7240p.com | 7681.com | www.k0678.com | www.c7238.com | js92313.com | www.55060b.com | 6594ii.com | www.agg066.com | www.89894j.com | tt44442.com | www.55526v.com | www.244949.com | 20178881.com | www.37377j.com | 2359911.com | www.bet3650914.com | www.452166.com | qycps2.com | www.323535.com | 2012bet88.com | www.307msc.com | www.129985.com | www.ho888.com | www.76520m.com | 53262xx.com | www.bwinyz01.com | 30019pp.com | www.xb0028.com |