<optgroup id="w2uiu"></optgroup>
<menu id="w2uiu"><tt id="w2uiu"></tt></menu>
<menu id="w2uiu"><strong id="w2uiu"></strong></menu>
 • <menu id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu></menu>
  <xmp id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu>
 • <dd id="w2uiu"><nav id="w2uiu"></nav></dd>
 • 地震,你會想到什么

  小學生作文:地震,你會想到什么
  作文字數:402
  作者:東子然
 •  
 •  
 • zhèn
 •  
 • huì
 • xiǎng
 • dào
 • shí
 • me
 •  
 •  
 •  地震,你會想到什么 
 •  
 •  
 •  
 • hóng
 • yàn
 • wài
 • nián
 •  
 • dōng
 • rán
 •  鴻雁外語斯年級 東子然
 •  
 •  
 •  
 • zuó
 • tiān
 • zài
 • wǎng
 • shàng
 • kàn
 • dào
 •  
 • lín
 • shěng
 • de
 •  昨天在網上看到,吉林省的四
 • píng
 • gōng
 • zhǔ
 • lǐng
 • jiāo
 • jiè
 • chù
 • shēng
 • le
 • zhèn
 •  
 • méi
 • 平和公主嶺交界處發生了級地震,沒
 • yǒu
 • rén
 • yuán
 • shāng
 • wáng
 • jiàn
 • zhù
 • dǎo
 •  
 • tiān
 •  
 • 有人員傷亡和建筑物倒塌。天哪,地
 • zhèn
 • rán
 • shēng
 • zài
 • le
 • men
 • lín
 • shěng
 •  
 •  
 •  
 • 震居然發生在了我們吉林省! 
 •  
 •  
 •  
 • shuō
 • gǎn
 • yīng
 • zuì
 • qiáng
 • liè
 • de
 • shì
 • zhǎng
 • chūn
 •  據說感應最強烈的是長春和吉
 • lín
 • shì
 •  
 • zhǎng
 • chūn
 • de
 • xué
 • xiào
 • dōu
 • qián
 • fàng
 • xué
 • le
 •  
 • yǒu
 • 林市。長春的學校都提前放學了,有
 • duō
 • xué
 • shēng
 • dōu
 • shū
 • sàn
 • dào
 • le
 • guǎng
 • chǎng
 •  
 • xiǎng
 •  
 • 許多學生都疏散到了廣場。我想,那
 • de
 • rén
 • men
 • xīn
 • qíng
 • dìng
 • hěn
 • jǐn
 • zhāng
 •  
 • guǒ
 • zhēn
 • yào
 • 里的人們心情一定很緊張,如果真要
 • shēng
 • zhèn
 • duō
 • ya
 •  
 •  
 •  
 • 發生大地震那多可怕呀! 
 •  
 •  
 •  
 • men
 • huì
 • méi
 • yǒu
 • zhèn
 •  
 • méi
 • yǒu
 • gǎn
 •  我們德惠沒有地震,也沒有感
 • yīng
 •  
 • zhǎng
 • chūn
 • zhè
 • yuǎn
 •  
 • xiǎng
 •  
 • 應,可長春距離這里不遠哪!我想,
 • guǒ
 • shì
 • xiào
 • zhǎng
 •  
 • dìng
 • zhī
 • xué
 • shēng
 • jìn
 • háng
 • 如果我是校長,一定組織學生進行地
 • zhèn
 • chè
 • de
 • yǎn
 •  
 • fáng
 • huàn
 • wèi
 • rán
 • ma
 •  
 • xué
 • shēng
 • 震撤離的演習,防患未然嘛。學生可
 • zài
 • lǎo
 • shī
 • de
 • dài
 • lǐng
 • xià
 •  
 • àn
 • shùn
 • fèn
 • bié
 • cóng
 • 以在老師的帶領下,按順序分別從側
 • mén
 •  
 • zhèng
 • mén
 • hòu
 • mén
 • xiān
 • hòu
 • kāi
 •  
 • kāi
 • shǐ
 •  
 • 門、正門和后門先后離開。一開始,
 • men
 • néng
 • hěn
 • màn
 •  
 • dàn
 • duō
 • liàn
 • jiù
 • hǎo
 • 也許我們可能很慢,但多練幾次就好
 • le
 •  
 • guǒ
 • zhēn
 • de
 • zhèn
 • lái
 • lín
 • le
 •  
 • shí
 • men
 • 了。如果真的地震來臨了,那時我們
 • jiù
 • huì
 • zhī
 • suǒ
 • cuò
 • le
 •  
 • zāi
 • nán
 • shì
 • 就不會不知所措了。災難是不可預測
 • de
 •  
 • shuí
 • zhī
 • dào
 • shí
 • me
 • shí
 • hòu
 • shēng
 •  
 • dàn
 • 的,誰也不知道它什么時候發生,但
 • guǒ
 • men
 • zuò
 • hǎo
 • le
 • zhǔn
 • bèi
 •  
 • dào
 • shí
 • hòu
 • jiù
 • 如果我們做好了準備,到時候就可以
 • miàn
 • duì
 • le
 •  
 •  
 •  
 • 積極面對了。 
 •  
 •  
 •  
 • dàn
 • shì
 •  
 • zhēn
 • de
 • wàng
 • zài
 • shēng
 •  但是,我真的不希望再發生地
 • zhèn
 • le
 •  
 • zhī
 • wàng
 • suǒ
 • yǒu
 • de
 • rén
 • dōu
 • píng
 • píng
 • ān
 • ān
 • 震了,我只希望所有的人都平平安安
 •  
 • kuài
 • kuài
 •  
 •  
 •  
 • ,快快樂樂。 
 •  
 • 
   
  無注音版:
   
    地震,你會想到什么
   
   
   鴻雁外語斯年級 東子然
   
   昨天在網上看到,吉林省的四平和公主嶺交界處發生了級地震,沒有人員傷亡和建筑物倒塌。天哪,地震居然發生在了我們吉林省!
   
   
   據說感應最強烈的是長春和吉林市。長春的學校都提前放學了,有許多學生都疏散到了廣場。我想,那里的人們心情一定很緊張,如果真要發生大地震那多可怕呀!
   
   
   我們德惠沒有地震,也沒有感應,可長春距離這里不遠哪!我想,如果我是校長,一定組織學生進行地震撤離的演習,防患未然嘛。學生可以在老師的帶領下,按順序分別從側門、正門和后門先后離開。一開始,也許我們可能很慢,但多練幾次就好了。如果真的地震來臨了,那時我們就不會不知所措了。災難是不可預測的,誰也不知道它什么時候發生,但如果我們做好了準備,到時候就可以積極面對了。
   
   
   但是,我真的不希望再發生地震了,我只希望所有的人都平平安安,快快樂樂。
   
   

   發地震了

   作文字數:626
   作者:張宇艦
  •  
  • yōu
  • xiù
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • tiān
  • hěn
  • hǎo
  •  
  • men
  • 優秀作文 今天天氣很好,我們
  • jiā
  • zǎo
  • zǎo
  • le
  • chuáng
  •  
  • dān
  • wèi
  • yǒu
  • shì
  •  
  • 一家早早地起了床,爸爸單位有事,
  • zǎo
  • jiù
  • chū
  • mén
  • le
  •  
  • chī
  • wán
  • zǎo
  • diǎn
  • hòu
  •  
  • 他一大早就出門了。吃完早點后,我
  • 閱讀全文

   你猜我夢到什么

   作文字數:235
   作者:郭繼瑞
  •  
  •  
  •  
  • wǎn
  • shàng
  •  
  • jìn
  • le
  • tián
  • de
  • mèng
  •  
  •  晚上,我進入了甜蜜的夢里。
  • zài
  • mèng
  • gāo
  • xìng
  • le
  •  
  • yīn
  • wéi
  • mèng
  • jiàn
  • le
  • 在夢里我可高興了,因為我夢見了我
  • xué
  • le
  • míng
  •  
  • lǎo
  • shī
  • gěi
  • jiǎng
  • pǐn
  •  
  • 學習得了第一名,老師發給我獎品,
  • 閱讀全文

   地震

   作文字數:605
   作者:汪海蓉
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  
  •  
  • nián
  • yuè
  •  
  • hào
  • xià
  • shí
  • fèn
  •  
  • zhèng
  • zuò
  • zài
  •  年月2號下午時分,我正坐在
  • jiāo
  • shì
  • zhǔn
  • bèi
  • shàng
  • pǐn
  •  
  • rán
  •  
  • gǎn
  • jiào
  • 教室里準備上品德課,忽然,我感覺
  • 閱讀全文

   地震中的小英雄

   作文字數:451
   作者:汪海蓉
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jiā
  • zhī
  • dào
  •  
  • yuè
  • zài
  • wèn
  • ?
  •   大家也知道5月日在汶川發
  • shēng
  • le
  •  
  •  
  • de
  • zhèn
  • ba
  •  
  • jiù
  • shì
  • zài
  • zhè
  • 生了80級的大地震吧!就是在這次
  • zhèn
  • zhōng
  •  
  • chū
  • xiàn
  • le
  • shǎo
  • de
  • xiǎo
  • yīng
  • xióng
  •  
  • yǒu
  •  
  • 地震中,出現了不少的小英雄。有9
  • 閱讀全文

   防地震的房子

   作文字數:505
   作者:曹銘悅
  •  
  •  
  •  
  • fáng
  • zhèn
  • de
  • fáng
  •  防地震的房子
  •  
  •  
  •  
  • jiā
  • dōu
  • zhī
  • dào
  • zài
  • zhōng
  • guó
  • de
  • ?
  •  
  • wèn
  •  大家都知道在中國的四川—汶
  • ?
  • shēng
  • le
  • shì
  • de
  • zhèn
  •  
  • shù
  • bǎi
  • zuò
  • fáng
  • 川發生了里氏級的地震,數百座房子
  • 閱讀全文

   地震中的英雄

   作文字數:358
   作者:賀英碩
  •  
  • zhù
  • le
  • ma
  •  
  •  
  • zhèn
  • zhōng
  • de
  • yīng
  • xióng
  •  
  •  
  • 記住了嗎? 地震中的英雄 
  •  
  •  
  •  
  • nián
  • yuè
  • diǎn
  • fèn
  •  
  • shēng
  • le
  • ?
  • wèn
  • ?
  •  年月日點分,發生了四川汶川
  • zhèn
  •  
  • shí
  • hòu
  • tóng
  • xué
  • men
  • hái
  • zhèng
  • zài
  • shàng
  •  
  • 大地震,那時候同學們還正在上課,
  • 閱讀全文

   地震無情,人有情

   小學生作文:地震無情,人有情
   作文字數:288
   作者:管雯靜
  •  
  • zài
  • nián
  • yuè
  • xià
  • shí
  • fèn
  •  
  • ?
  • wèn
  • ?
  • xiàn
  • 在年月日下午時分,四川汶川縣發
  • shēng
  • hǎn
  • jiàn
  • de
  • zhèn
  •  
  •  
  • 生罕見的級特大地震。 
  •  
  • zào
  • chéng
  • dāng
  • de
  • rén
  • yuán
  • shāng
  • wáng
  • cái
  • chǎn
  • sǔn
  • 造成當地巨大的人員傷亡和財產損
  • 閱讀全文

   地震發生后

   小學生作文:地震發生后
   作文字數:412
   作者:張紫帥
  •  
  • nián
  • yuè
  • xià
  • diǎn
  • fèn
  •  
  • shì
  • shì
  • rén
  • nán
  • wàng
  • de
  • 年月日下午點分,是世人難忘的日
  •  
  • ?
  • shěng
  • de
  • wèn
  • ?
  • shēng
  • le
  • de
  • zhèn
  •  
  • 子,四川省的汶川發生了級的地震。
  • dāng
  • shí
  •  
  • men
  • gāng
  • gāng
  • shàng
  •  
  • rán
  • gǎn
  • jiào
  • dào
  • 當時,我們剛剛上課,我突然感覺到
  • 閱讀全文

   汶川地震——我們要行動

   小學生作文:汶川地震——我們要行動
   作文字數:359
   作者:☆路彤★
  • wèn
  • ?
  • zhèn
  • qiān
  • dòng
  • le
  • quán
  • zhōng
  • guó
  • de
  • xīn
  •  
  • qián
  •  
  • 汶川地震牽動了全中國的心,目前,
  • wèn
  • ?
  • nán
  • rén
  •  
  • ér
  • zài
  • běi
  • ?
  •  
  • dōu
  • jiāng
  • yàn
  • wèn
  • 汶川遇難人,而在北川、都江堰和汶
  • ?
  • xiē
  • fāng
  •  
  • yòu
  • shēng
  • le
  • shàng
  • zhèn
  • duō
  • 川一些地方,又發生了級以上余震多
  • 閱讀全文

   汶川地震

   小學生作文:汶川地震
   作文字數:337
   作者:吳曉旭
  •  
  • nián
  • yuè
  • xià
  • diǎn
  • fèn
  •  
  • ?
  • shěng
  • shēng
  • shì
  • 年月日下午點分,四川省發生里氏
  • qiáng
  • liè
  • zhèn
  •  
  • zhèn
  • zhōng
  • wèi
  • ā
  • zhōu
  • wèn
  • ?
  • xiàn
  • 級強烈地震,震中位于阿壩州汶川縣
  •  
  • zhèn
  • zào
  • chéng
  • shāng
  • wáng
  • cǎn
  • zhòng
  •  
  • qián
  • yǒu
  • jìn
  • liǎng
  • 。地震造成傷亡慘重,目前已有近兩
  • 閱讀全文

   地震發生后

   小學生作文:地震發生后
   作文字數:557
   作者:許軻
  • zài
  • zhè
  • wèn
  • ?
  •  
  • zhèn
  • shēng
  • hòu
  •  
  • 在這次汶川。特級大地震發生后,一
  • jiē
  • de
  • yīng
  • xióng
  • shì
  • yǒng
  • xiàn
  • chū
  • lái
  •  
  • zhōng
  • 個接一個的英雄事跡涌現出來,其中
  • yǒu
  • duō
  • nián
  • qīng
  • rén
  • wéi
  • le
  • bié
  • rén
  • de
  • shēng
  • mìng
  • ér
  • shēng
  • 有許多年輕人為了別人的生命而犧牲
  • 閱讀全文

   地震震不垮......

   小學生作文:地震震不垮......
   作文字數:294
   作者:許軻
  •  
  • yuè
  • shí
  • fèn
  • ?
  • shěng
  • wèn
  • ?
  • xiàn
  • shēng
  • le
  • chǎng
  • 月日時分四川省汶川縣發生了一場
  • zhèn
  •  
  • zhè
  • chǎng
  • lái
  • de
  • zhèn
  •  
  • 特大地震。這場突如其來的大地震,
  • shùn
  • jiān
  • shǐ
  • zuò
  • zuò
  • lóu
  • fáng
  • hōng
  • rán
  • dǎo
  •  
  • shùn
  • jiān
  • tūn
  • 瞬間使一座座樓房轟然倒塌,瞬間吞
  • 閱讀全文

   地震無情人有情

   小學生作文:地震無情人有情
   作文字數:971
   作者:張蕊燦
  •  
  • zuì
  • jìn
  •  
  • men
  • dōu
  • zài
  • guān
  • zhù
  • zhe
  • è
  • hào
  •  
  • 最近,我們都在關注著一個噩耗:
  • nián
  • yuè
  • shí
  • fèn
  •  
  • ?
  • wèn
  • ?
  • zhèn
  •  
  • měi
  • 年月日時分,四川汶川級大地震!每
  • fèn
  • ?
  • zhǐ
  • shàng
  • kān
  • de
  • dōu
  • shì
  • zuì
  • xīn
  • de
  • zhèn
  • xiāo
  • 一份報紙上刊的都是最新的地震消息
  • 閱讀全文

   汶川大地震,愛心該出手

   小學生作文:汶川大地震,愛心該出手
   作文字數:289
   作者: 陳鯤羽
  •  
  • zhè
  • shì
  • xīn
  • de
  • huàn
  •  
  • zhè
  • shì
  • ài
  • de
  • fèng
  • xiàn
  •  
  • zhè
  • “這是心的呼喚,這是愛的奉獻,這
  • shì
  • rén
  • jiān
  • de
  • chūn
  • fēng
  •  
  • zhè
  • shì
  • shēng
  • mìng
  • de
  • yuán
  • quán
  •  
  •  
  • 是人間的春風,這是生命的源泉”。
  • tóng
  • xué
  • men
  • hái
  • zhè
  • shǒu
  • kàng
  • xuě
  • zāi
  • de
  • ma
  •  
  • xiàn
  • 同學們還記得這首抗雪災的歌嗎?現
  • 閱讀全文

   汶川大地震

   小學生作文:汶川大地震
   作文字數:692
   作者:香香
  •  
  • yuè
  • xià
  • liǎng
  • diǎn
  • fèn
  • ?
  • shěng
  • wèn
  • ?
  • xiàn
  • shēng
  • 月日下午兩點分四川省汶川縣發生
  • le
  • zhèn
  •  
  • xià
  • mǎi
  • liáng
  • 了級大地震,下午我和爸爸去買涼皮
  •  
  • zài
  • wèi
  • ā
  • kǒu
  • zhōng
  • men
  • cái
  • zhī
  •  
  •  
  •  
  • ,在一位阿姨口中我們才得知。 
  • 閱讀全文

   "5、12"大地震紀實

   小學生作文:"5、12"大地震紀實
   作文字數:847
   作者:靳志鴻
  •  
  •  
  • yuè
  • xià
  •  
  • fèn
  • zài
  • wèn
  • ?
  • xiàn
  • děng
  •  月日下午:分在汶川縣等地區發
  • shēng
  • le
  •  
  • zhèn
  •  
  • fèn
  • shēng
  • xiǎo
  • zhèn
  • 生了、級地震,部分地區發生小地震
  •  
  • zhè
  • duì
  • men
  • lái
  • shuō
  • shì
  • bǎi
  • nián
  • nán
  • de
  •  
  • ,這對我們來說是百年難遇的。
  • 閱讀全文

   四川汶川大地震

   小學生作文:四川汶川大地震
   作文字數:904
   作者:未知
  • kàn
  • wán
  • le
  • ?
  • wèn
  • ?
  • zhèn
  • de
  • xīn
  • wén
  • hòu
  • ràng
  • 看完了四川汶川大地震的新聞后讓我
  • jiào
  • fēi
  • cháng
  • jiū
  • xīn
  • wàng
  • jiā
  • néng
  • xiàn
  • chū
  • ài
  • xīn
  • 覺得非常揪心我希望大家能獻出愛心
  • zhěng
  • jiù
  • ?
  • rén
  • de
  • jiā
  • yuán
  • ba
  • xià
  • miàn
  • shì
  • zài
  • wǎng
  • shàng
  • 拯救四川人的家園吧下面是我在網上
  • 閱讀全文

   汶川大地震

   小學生作文:汶川大地震
   作文字數:528
   作者:漂亮公主
  •  
  • zuó
  • tiān
  • hái
  • shì
  • piàn
  • ?g
  • de
  • jǐng
  • xiàng
  • zuò
  • 昨天還是一片如花似玉的景象一坐
  • fán
  • róng
  • chāng
  • shèng
  • de
  • chéng
  • shì
  • chǎng
  • lái
  • de
  • 繁榮昌盛的城市一場突如其來的級大
  • zhèn
  • háo
  • liú
  • qíng
  • de
  • cuī
  • huǐ
  • chéng
  • wàng
  • de
  • fèi
  • 地震毫不留情的摧毀成一望無際的廢
  • 閱讀全文

   難忘的5.12大地震

   小學生作文:難忘的5.12大地震
   作文字數:613
   作者:caopei
  • nán
  • wàng
  • de
  • zhèn
  • 難忘的大地震
  •  
  • gōng
  • xiǎo
  • sān
  • bān
  •  
  • cáo
  • péi
  • yuán
  • 理工大附小五三班 曹培元
  •  
  •  
  • nián
  • yuè
  • xià
  • diǎn
  • fèn
  •  
  • shì
  • lìng
  • zhōng
  • guó
  •  年月日下午點分,是一個令中國
  • 閱讀全文

   地震

   小學生作文:地震
   作文字數:531
   作者:琴聲悠揚
  •  
  • 
  •  
  •  
  •  
  • yuè
  •  
  • shì
  • míng
  • zài
  • zhōng
  • guó
  • rén
  • xīn
  • zhōng
  •  月日 是銘刻在億中國人心中
  • de
  •  
  • tiān
  •  
  • chuān
  • biàn
  • le
  •  
  • tài
  • yáng
  • shī
  • 的日子。那一天,四川變了:太陽失
  • 閱讀全文

   由地震想到的

   小學生作文:由地震想到的
   作文字數:400
   作者:鄭鑫雨
  •  
  •  
  • yóu
  • zhèn
  • xiǎng
  • dào
  • de
  •  
  •  
  •  由地震想到的 
  •  
  •  
  • hóng
  • yàn
  • wài
  • nián
  •  
  • zhèng
  • xīn
  •  鴻雁外語四年級 鄭鑫雨
  •  
  •  
  • chuān
  • wèn
  • chuān
  • de
  • zhèn
  • guò
  • kuài
  • nián
  • le
  •  四川汶川的大地震過去快一年了
  • 閱讀全文

   地震的思考

   小學生作文:地震的思考
   作文字數:406
   作者:張思雨
  •  
  •  
  • zhèn
  • de
  • kǎo
  •  
  •  
  •  地震的思考 
  •  
  •  
  •  
  • hóng
  • yàn
  • wài
  • nián
  •  
  • zhāng
  •  
  •  
  •  鴻雁外語四年級 張思雨 
  •  
  •  
  •  
  • zhèn
  • hòu
  • de
  • chuān
  • jīng
  • zài
  • zhòng
  • jiàn
  • jiā
  • yuán
  •  地震后的四川已經在重建家園
  • 閱讀全文

   地震,你會想到什么

   小學生作文:地震,你會想到什么
   作文字數:402
   作者:東子然
  •  
  •  
  • zhèn
  •  
  • huì
  • xiǎng
  • dào
  • shí
  • me
  •  
  •  
  •  地震,你會想到什么 
  •  
  •  
  •  
  • hóng
  • yàn
  • wài
  • nián
  •  
  • dōng
  • rán
  •  鴻雁外語斯年級 東子然
  •  
  •  
  •  
  • zuó
  • tiān
  • zài
  • wǎng
  • shàng
  • kàn
  • dào
  •  
  • lín
  • shěng
  • de
  •  昨天在網上看到,吉林省的四
  • 閱讀全文

   關于地震

   小學生作文:關于地震
   作文字數:386
   作者:王宇涵
  •  
  •  
  • guān
  • zhèn
  •  
  •  
  •  關于地震 
  •  
  •  
  •  
  • hóng
  • yàn
  • wài
  • sān
  • nián
  •  
  • wáng
  • hán
  •  鴻雁外語三年級 王宇涵
  •  
  •  
  •  
  • wèn
  • chuān
  • zhèn
  • jīng
  • men
  • hěn
  • yuǎn
  • le
  •  
  •  汶川地震已經離我們很遠了,
  • 閱讀全文

   地震發生后

   小學生作文:地震發生后
   作文字數:453
   作者:曲超
  •  
  •  
  • zhèn
  • shēng
  • hòu
  •  
  •  
  •  地震發生后 
  •  
  •  
  •  
  • hóng
  • yàn
  • wài
  • nián
  •  
  • chāo
  •  鴻雁外語四年級 曲超
  •  
  •  
  •  
  • wèn
  • chuān
  • zhèn
  • jīng
  • guò
  • kuài
  • nián
  • le
  •  
  •  汶川地震已經過去快一年了,
  • 閱讀全文

   我總是想起汶川大地震中的英雄

   小學生作文:我總是想起汶川大地震中的英雄
   作文字數:281
   作者:郭硯璞
  •  
  •  
  • zǒng
  • shì
  • xiǎng
  • wèn
  • chuān
  • zhèn
  • zhōng
  • de
  • yīng
  • xióng
  •  我總是想起汶川大地震中的英雄
  •  
  •  
  • shì
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  • guō
  • yàn
  •  義馬市實驗小學郭硯璞
  •  
  •  
  • yuè
  •  
  • lìng
  • quán
  • guó
  • rén
  • xīn
  • tòng
  • de
  •  月日,一個令全國人心痛的日子
  • 閱讀全文

   讓愛不老——紀念汶川地震一周年

   小學生作文:讓愛不老——紀念汶川地震一周年
   作文字數:1379
   作者:吳健
  •  
  •  
  • nián
  • yuè
  •  
  •  年月日 
  •  
  •  
  • men
  • yǒng
  • yuǎn
  • zhè
  •  我們永遠記得這個日子
  •  
  •  
  •  
  • wèn
  • chuān
  • zhèn
  •  汶川大地震
  • 閱讀全文

   地震隨想

   小學生作文:地震隨想
   作文字數:940
   作者:梁舒穎
  •  
  •  
  • shuō
  • fēng
  • zhōng
  • zhè
  • diǎn
  • tòng
  • suàn
  • shí
  • me
  •  
  •  他說風雨中這點痛算什么 
  •  
  •  
  • gàn
  • lèi
  • yào
  • zhì
  • shǎo
  • men
  • hái
  • yǒu
  • mèng
  •  
  •  擦干淚不要怕至少我們還有夢 
  •  
  •  
  • shuō
  • fēng
  • zhōng
  • zhè
  • diǎn
  • tòng
  • suàn
  • shí
  • me
  •  
  •  他說風雨中這點痛算什么 
  • 閱讀全文

   地震無情人有情-扈嘉辰

   小學生作文:地震無情人有情-扈嘉辰
   作文字數:371
   作者:扈嘉辰
  •  
  •  
  • zhèn
  • qíng
  • rén
  • yǒu
  • qíng
  •  
  •  
  •  地震無情人有情 
  •  
  •  
  • jiā
  • méi
  •  
  •  
  •  扈嘉玫 
  •  
  •  
  • zhèn
  • shì
  • lǎo
  • yīng
  • de
  • zhǎo
  •  
  • zhèn
  • shì
  • lǎo
  •  地震是老鷹的爪子,地震是老虎
  • 閱讀全文

   玉樹地震讀后感

   小學生作文:玉樹地震讀后感
   作文字數:546
   作者:曾維嘉
  •  
  •  
  • zhèn
  • děng
  • rán
  • zāi
  • hài
  • shí
  • yǒu
  • shēng
  •  
  • wéi
  • yǒu
  •  地震等自然災害時有發生,唯有
  • tuán
  • jié
  • de
  • mín
  • zài
  • zāi
  • nán
  • de
  • chuí
  • liàn
  • zhōng
  • biàn
  • 團結的民族可以在災難的錘煉中變得
  • gèng
  • jiān
  • qiáng
  •  
  • shù
  • zhèn
  • jīng
  • chéng
  • wéi
  • chǎng
  • shēng
  • mìng
  • 更堅強。玉樹地震已經成為一場生命
  • 閱讀全文
  卓易彩票平台卓易彩票主页卓易彩票网站卓易彩票官网卓易彩票娱乐 www.7714k.com | www.hjdc051.vip | 8901j.com | www.hqcp5.com | www.9068ll.com | b99474.com | www.5099oo.com | 8590.vip | www.fo03.com | www.66300e.com | 3189xx.com | www.33ok33.com | 123456oo.cc | www.655802.com | www.67007.com | 3559ii.com | www.97365.com | www.hg44403.com | 54141122.com | www.80188w.com | 112v.net | www.560935.com | www.10482.com | 2618z.com | www.hm5699.com | www.7494455.com | 15y15.net | www.368381.com | www.188589.com | 3434b.com | www.4102q.com | 777hg000.com | 2381jj.com | www.357116.com | hg91778.com | www.371951.com | www.919205.com | 67877h.com | www.361576.com | dsh3388.com | www.81678g.com | www.333133t.com | k3405.com | www.7240m.com | www.6033i.com | 7874.cc | www.596677.com | www.hgbet55.com | 6002d.com | www.60007j.com | www.7494455.com | ggg444000.com | www.cp703.vip | www.jbb08.net | 9679y.com | www.c300.biz | www.rg5.com | hhhhh333.com | 36502288.com | www.81608k.com | www.9068ll.com | 31325k.com | www.50052n.com | www.bc631.com | sz8222.com | www.431128.com | www.pj5060.com | hggjtg9.com | qq365l.com | www.36166c.com | www.12345hm.com | 908080i.com | www.277739.com | www.js89m.vip | www.848xpj.com | yl66yl11.com | www.895020.com | www.71071e.com | 4546vip4.com | v2894.com | www.108ak.com | www.85857u.com | 2613.com | 5651j.com | www.bei01.com | www.0032737.com | www.87680y.com | yh22444.com | www.564648.com | www.06386633.com | www.58777t.com | ii3405.com | www.36788o.com | www.281138.com | www.hg0189.com | 755365.com | v32365.com | www.1368d.cc | www.829797d.com | www.56012.com | 4633300.com | www.550284.com | www.570337.com | www.sb8860.com | 2015.com | 8331.com | www.585808.com | 5856qq.com | 87570ht.com | www.2934z.com | www.d92776.com | www.814suncity.com | tz1666.com | www.357803.com | www.4520088.com | www.1230404.com | 2389.com | 3678h.com | www.50024e.com | www.a387387.com | www.5049u.com | www.0333hg.com | 4182e.com | 7196ff.com | www.60123z.com | www.pj88d.com | www.080948.com | 22pp8332.com | 06386363.com | 90307a.com | www.22030.cc | www.689797.com | www.080678.com | 6hcc66.com | 3568o.com | 2013011.com | www.803875.com | www.567sbet.com | 9655365.com | js666.com | www.41518v.com | www.2373i.com | www.087p.com | www.99113l.com | www.00618x.com | yh888f.com | 996622pp.com | www.263520.com | www.35918d.com | www.80188x.com | www.080678.com | www.10088hg.com | 112e.net | 67890mm.com | 80850xx.com | www.099836.com | www.1dwj.com | www.78949y.com | www.64566.bet | www.hg8907.com | www.o30226.com | 2820a.com | 55855.com | 898v.com | ben6.com | 7377sj.com | www.403289.com | www.3126i.com | www.975277.com | www.163a6.com | www.73256.com | www.vns2533.com | 8547y.com | 4109.com | 91019l.com | 3550f.com | www.320055.com | www.66ffp.com | www.97655w.com | www.yz7708.com | www.7415ee.com | www.pj8780.com | q2146.com | 3513008.com | 547827.com | w1915.com | mk0088.com | www.235607.com | www.914901.com | www.33598x.com | www.333999qipai.com | www.yh234g.com | www.hg98029.com | www.998855l.com | www.888233.com | www.3046k.com | www.4759ss.com | 3136bb.com | 2776f.com | 189788.com | 888992266.com | bcw1111.com | feicai0858.com | 703669.com | 2127k.com | 91019z.com | 44488i.com | 3089a.com | P35kk.com | hgw89.com | www.210955.com | www.533082.com | www.576411.com | www.744646.com | www.cb3288.com | www.11ttz.com | www.4189e.com | www.56588.com | www.98528h.com | www.88266h.com | www.169082.com | www.99080088.com | www.71399x.com | www.99638g.com | www.771495.com | www.84499j.com | www.78949z.com | www.66376r.com | www.11260.cc | www.flcb5.com | www.hx6606.com | www.965160.com | www.771246.com | www.590801.com | www.535267.com | www.310383.com | www.069965.com | 32424k.com | 66501.com | 88304k.com | 07599d.com | le888p.com | 0615004.com | 3522aa.cc | b72227.com | 3202z.com | P35pp.com | www.854556.com | www.36536570.com | www.5849.com | www.rycp163.com | www.38138t.com | www.xyh6002.com | www.55717v.com | www.66332z.com | www.c5829.com | www.594911.com | www.71399v.com | 1483u.com | 66300vip38.com | blr135.com | bbo998.com | P35tt.com | www.39695e.com | www.1681688888.com | www.629820.com | www.4521z.com | www.719880.com | www.5854s.cc | www.332709.com | 2698n.com | 5856k.com | 35222k.com | 55818p.com | www.zq.hk | www.518999.com | www.bwinyz04.com | www.80065p.com | www.722563.com | 80850f.com | 4379v.com | p88812.com | www.xjs8896.com | www.3170005.com | www.4963ii.com | www.1764w.com | www.6832j.com | www.069965.com | 079.com | 4196e.com | 5168222.cc | www.23427q.com | www.caipiao88d.com | www.8998885.com | www.c9664.com | 88992007.com | 7599p.com | 666-5.com | www.amdc0066.com | www.91779f.com | www.29178d.com | www.602266.com | 3405.com | 123000.com | www.dy4411.com | www.799666t.com | www.686727.com | www.960201.com | qg0707.com | 3467q.am | www.hg022.com | www.37728.com | www.725603.com | www.825126.com | 35dd.vip | f954.com | www.09569e.com | www.19019u.com | www.w84b.com | www.901172.com | 3405ggg.com | bozhidao.org | www.8015866.com | www.b35ww.com | www.26878z.com | www.39500i.com | 28288h.com | www.yun388.com | www.438666.com | www.89777j.com | www.497918.com | 111hg88.com | 97618a.com | www.js5599.vip | www.959595.bet | www.198109.com | 7720796.com | 689030.com | www.870000.com | www.998855aa.com | z444000.com | bwin8k.com | www.6555a.com | www.1764n.com | www.606187.com | 59889k.com | www.amh09.com | www.3983177.com | www.938905.com | 131zz.net | 5429c.com | www.428858.com | www.97171.cc | 3v939.com | 58339.com | www.50999x.com | www.2632a.com | 2355t.com | t365e.com | www.5146z9.com | www.csgc2.com | 89777w.com | www.hg191.org | www.4996nj.com | www.809572.com | rh66666.com | www.hg6969.org | www.http://1018js.com/ | www.816142.com | 2383hh.com | www.v15541.com | www.68993256.com | smh168.com | 33115a.com | www.98698o.com | www.755806.com | 3640ww.com | www.291tyc.com | www.88266g.com | 66671v.com | www.hg9070.com | www.7036h.com | www.71233u.com | y1771.com | www.310935.com | www.932669.com | 8522gggg.com | www.558667.com | www.8499l.com | 263377.com | www.am33333.com | www.yh9877.com | 4774b.com | www.vns0n0.com | www.598888.vip | 2418s.com | www.8058.la | www.52062h.com | 50028833.com | www.399801.com | www.390737.com | bg7666.com | www.beb288.com | www.9646q.com | biying910vip.com | www.36677d.com | www.87668l.com | 2233blg.com | www.101717.com | www.50052w.com | 8722qqqq.com | www.9196hg.com | www.783306.com | 2078.com | www.4058mm.com | 00nn8331.com | www.86067.com | www.16065v.com | b5136.com | www.917xpj4.com | www.w593.com | 50099i.com | www.673888u.com | 0107893.com | www.hg6877.com | www.hg6645.com | 5437r.com | www.d88md01.com | www.21365vv.com | www.99355.cc | 3967x.com | www.296977.com | www.081305.com | 1434x.com | www.36581111.com | 6002j.com | www.c63.com | 155333.com | www.bwin299.com | www.8667q.com | 5856l.com | www.http://07771.com/ | www.517075.com | feicai0852.com | www.1466c.com | aobo45.com | www.m948m.com | 55ii8331.com | www.288msc.com | www.cp718.vip | 55kk8331.com | www.13633.com | gg3336.com | www.5099xx.com | 192080.com | www.5319uuu.com | www.905881.com | 334611.com | www.110287.COM | 3404i.cc | www.js89k.vip | wnsr8801.com | www.9737yy.me | 2019rr.cc | www.ms488.com | www.062566.com | www.67797r.com | www.876297.com | 8742mm.com | www.33997p.com | sbobet.com | www.16065b.com | 1104.net | www.hg8884.com | 4590p.com | www.69567g.com | 8381ll.com | www.679suncity.com | www.68682a.com | www.868686.cc | www.363067.com | www.7893w13.com | www.653182.com | www.nstar88.com | www.hm6633.com | 80892yy.com | www.qmfc2.com | 4066q.com | www.slyl2.com | 937012.com | www.gen00.com | 1775w.com | www.983480.com | www.yun900.com | www.ct8855.com | www.hg6364.com | www.938454.com | www.85770h.com | www.631799.com | www.c4737.com | www.luck885.com | www.0033222.com | dz3777.com | www.487575a.com | x7666.com | www.9b003.com | 28839k.com | www.0383.com | 2214zz.com | www.bj499.com | 4858xianlu.com | www.67258d.com | 2851g.com | www.974090.com | www.309999.com | www.175905.com | www.822822.com | 118888b.com | www.bwinyz05.com | 4590xx.com | www.1666a.com | 5168555.cc | www.811927.com | www.25288w.com | 11aa8332.com | www.sscb88.cc | 09200444.com | www.50811.com | 59889y.com | www.662517.com | www.5626l.com | 3405.com | www.88325o.com | 61324444.com | www.33czt.com | www.gd68.com | 4912.com | www.5981c.com | 53358i.com | www.18399.com | www.333222u.com | ce.warning.360.cn | www.rgcp333.com | 01234t.com | www.61655b.com | www.111xpj88.com | bj6666.com | www.2yhyh.com | 4590hh.com | www.3479z.com | www.tyc900.com | 3568mm.com | www.1117795.com | 951201.com | www.755834.com | www.10852a.com | w88u18.com | www.0270m.com | www.pjbet333.com | 73999y.com | www.6687i.com | 2267p.com | www.369052.com | www.998855e.com | 2222c9.com | www.6611d.cc | www.wns5678.com | 3844t.com | www.am13579.com | shun8.com | www.689632.com | www.k89299.com | m0006.com | www.5441f.com | www.pj6545.com | 1484vipc.com | www.88266z.com | www.3643k.com | 7003f.com | www.0194002.com | www.xpj8878.com | 409898.com | www.68993272.com | www.xinhao4455.com | 188qq999.com | www.77424.com | www.vns993.cc | 22885144.com | www.6033888.com | www.00829l.com | yh996.vip | www.2544.com | www.hg8855.com | 99589e.net | www.5522v.cc | www.hg281.com | mg6888.com | www.697896.com | www.989405.com | 32126f.net | www.156689.com | www.91779p.com | 90307y.com | 8590.am | www.8998766.com | www.9996xx.com | 33382ff.com | www.2632v.com | www.788789.com | 00773cc.com | www.178591.com | www.x32031.com | www.db2233.com | 11bwi.com | www.26878r.com | www.44508.com | 9339999b.com | www.89894i.com | www.742388.com | www.33928a09.com | x48z.com | www.676477.com | www.848777i.com | wns940.com | 8036pp.com | www.3005w.com | www.56655m.com | 3049f.com | 5856d.com | www.50024j.com | www.4786e.com | dzhcp.com | 7874.com | www.39500j.com | www.lqz.hk | 168cp-v.com | 0860l.com | www.2109o.com | www.222c7.cc | www.pu1828.com | 2js345.com | www.715699.com | www.115527j.com | www.pj0908.com | 7508j.com | www.257188.com | www.6787758.com | www.8804jj.com | wnsr780.com | 500000511.com | www.50054z.com | www.42msxfpt5.com | kk3385.com | 2019ww.cc | www.680477.com | www.2997778.com | www.www55755.com | 4647v.com | m333999.com | www.0014e.com | www.bwinyz06.com | www.21365ww.com | 4036356.com | 77605c.com | www.9711c.com | www.47727.net | www.zzzz0291.com | tt6836.com | 91019v.com | www.bai84.com | www.8645001.com | www.0153h.com | sp2088.com | 4508ww.com | www.641077.com | www.737798.com | www.810234.com | www.ylg258.com | nn3336.com | 7945ss.com | www.ck1178.com | www.3421h.com | www.www-737475.com | www.1869p.com | 8590.cc | 6261r.com | www.840202.com | www.3775z.com | www.9788t.com | www.vns98.com | 2334vip7.com | 6594yy.com | www.050955.com | www.39500l.com | www.7366008.com | www.533998.com | ggg5144.com | 38365q.com | 33773885.com | www.373970.com | www.55885h.com | www.4058oo.com | www.48339.com | www.agg8887.com | 55bbs.com | 4688jt.com | www.49956o.com | www.c300.vip | www.16065y.com | www.89599s.com | www.vns7312.com | www.9566948.com | e45638.com | t61788.com | 69234.cc | www.507477.com | www.50024z.com | www.5446f.com | www.4853.com | www.390338.com | www.6000bjl.com | 2148888.net | 00773pp.com | 80892dd.com | www.001537.com | www.974088.com | www.871828.com | www.vip9583.com | www.85857x.com | www.ylg1108.com | www.wnsr038.com | 168cp-v.com | 1294d.com | y68357.com | t3405.com | 3066hhh.com | www.359215.com | www.am8080.com | www.99788r.com | www.r999993.com | www.19019d.com | www.vic040.com | www.79595.com | www.alpk77.com | 7335q.com | 3379h.com | 68228z.com | 4541o.com | 44335156.com | 2222k20.com | 58222f.com | 192080.com | www.50052a.com | www.371477.com | www.810620.com | www.876445.com | lch8898.com | 1077uuu.com | 159666t.com | xx888a.com | xinvip2.com | svip394.com | 55qq8331.com | 5003vv.com | 76181678.com | blr6033.com | bbb2267.com | 2709q.com | bcbm777.com | 18438f.com | www.43131z.com | www.196073.com | www.379969.com | www.560758.com | www.653355.com | www.793990.com | www.912063.com | www.c5237.com | www.flff9.com | www.7515aa.com | www.51558.com | www.15355k.com | www.50080h.com | www.35918j.com | www.50732h.com | www.98528e.com | www.66069.cc | www.5441j.com | www.6364e.com | www.3933l.cc | www.669by.com | www.fyyy2.com | www.978351.com | www.874966.com | www.808762.com | www.rcw8899.com | www.528335.com | www.358939.com | www.xinyc3.com | www.61655o.com | 22296am.com | feicai0423.com | 5622r.com | vns7.vip | 22772007.com | c9699c.com | 3467w.am | nn500c.com | 88807z.com | www.pj550055.com | www.hg6699.net | www.emc7677.com | www.ao2016.com | www.967808.com | www.958443.com | www.4058ww.com | www.r999994.com | www.89777a.com | www.50732h.com | www.igcp7.com | www.602891.com | www.77801o.com | 444365.ag | 1654j.com | 30176611.com | 0606.net | 7js345.com | www.a17848.com | www.24xjw.com | www.998855p.com | www.1429c1.com | www.826019.com | www.66653w.com | www.980205.com | www.196302.com | 56787hb.com | 4288a.com | 82365.com | feicai0798.com | www.4759pp.com | www.w444999.com | www.hrtsh.com | www.469702.com | www.8977500.com | www.3933l.cc | www.404099.com | 77005002.com | bet61.com | 3522ff.cc | 76678.com | www.142336.com | www.55526n.com | www.dingxin999.xin | www.40wb.top | www.hjin6.com | www.84499u.com | qpby2233.com | 04666o.com | 2190l.com | www.vns95500.com | www.20199ee.com | www.xpj126.com | www.33588s.com | www.609713.com | 20771155.com | 66648c.com | 55899m.com | www.25288h.com | www.85857p.com | www.9971i.com | www.qilc0.com | 18775j.com | 294546.com | 28758v.com | www.330099u.com | www.58509.com | www.9989582.com | www.902271.com | 56033.net | 3957t.com | 1654yy.com | www.8888883.com | www.w84e.com | www.1035g.com | mtime.com | 2257013.com | hkmh11.com | www.50xiazai.com | www.73990l.com | www.0014r.com | 2506q.com | p62365.com | 4638844.com | www.xn221.com | www.c94600.com | www.916044.com | 3009d.com | 70118m.com | www.76543o.com | www.tycyl.com | www.68568r.com | www.88065e.com | 38380524.com | 4812n.com | www.6003q.com | www.sdsy.com | www.330732.com | 55331p.com | le888c.com | www.193789.com | www.89777l.com | www.327831.com | cr288.com | 1213mmm.com | www.t9478.com | www.99638d.com | www.61655u.com | 32666u.com | www.alpk888.com | www.5981w.com | www.015ac.com | 22571333.com | mgm3242w.com | www.hg8043.com | www.62778855.com | www.332760.com | ry7722.com | www.28758r.com | www.v88130.com | www.lqc7.com | 30170077.com | qq01234.com | www.44c668.com | www.50080p.com | 6641z.com | w35151.com | www.1301122.com | www.7714z.com | 2381mm.com | ca8033.com | www.987788.com | www.687hg.com | sss5701.com | 70118o.com | www.733400.com | www.hg99957.com | 6969xpj.com | 00048.com | www.73518.com | www.80767y.com | yh888s.com | 55hh8331.com | www.72msxfpta.com | www.3890k.com | 88000.com | www.505vns.com | www.4996cz.com | www.609712.com | 8522yyyy.com | www.0860x.com | www.0343x.com | 20188q.com | 617055.com | www.bm246.com | www.2109m.com | ii38648.cc | www.7652.cc | www.8c666.com | www.001059.com | 82299.com | www.jw799.com | www.dqz6.com | 80567e.com | www.58777y.com | www.2418y.com | 2546p.com | 4631177.com | www.302572.com | www.191065.com | 55810.com | www.6444555.com | www.cp7836.com | hg345.com | www.kl88ag.com | www.29277z.com | 5446p.com | www.yl00555.com | www.ya2019e.com | x48v.com | www.vnsr900.com | www.jsc044.com | 487982.com | www.md006.com | www.4809i.com | g17022.com | www.6000bjl.com | www.63800v.com | 24768.com | www.0099hg.com | www.99094z.com | 61322244.com | www.55yh765.com | www.hd8674.com | p334433.com | www.js3034.com | www.a773776.com | 42352207.com | www.hy086.com | www.8816n.com | 8299138.com | www.bst62.com | www.820687.com | 91019d.com | www.6662ylg.com | www.wcp666888.com | 0600i.cc | www.xpj4.net | 21866g.com | www.8124k.com | www.sx1833.com | 3614k.com | www.70704.net | www.961287.com | 00ii8331.com | www.472707.com | 1389nn.com | www.pj5905.com | www.w77929.com | 80368x.com | www.98705.com | www.599749.com | 99151g.com | www.30350c.com | 38244i.com | www.mmtx22.com | www.3126e.com | 3938vv.com | www.biying920vip.com | 44dd8331.com | www.p32126.cc | www.50788y.com | 9506d.com | www.n32939.com | dz22555.com | www.hg9946.com | www.5854r.cc | 3024m.com | www.389190.com | 1407s.com | www.00868.com | www.703193.com | 22556b.com | www.16065e.com | 08450.com | www.hg2886.com | shanghaimiwena.cn | www.8867p.com | www.c300.vip | 3844y.com | www.398159.com | y68357.com | www.163a1.com | xpj8930.com | www.41685.com | www.590981.com | 1665h.com | www.60123c.com | 647768.com | www.752848.com | p82365.com | www.27363l.com | 95gamevip6.com | www.dd7920.com | www.602436.com | www.81866p.com | www.26163b.com | 00xx8331.com | www.97828s.vip | 08450.com | www.377666l.com |