<optgroup id="w2uiu"></optgroup>
<menu id="w2uiu"><tt id="w2uiu"></tt></menu>
<menu id="w2uiu"><strong id="w2uiu"></strong></menu>
 • <menu id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu></menu>
  <xmp id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu>
 • <dd id="w2uiu"><nav id="w2uiu"></nav></dd>
 • 地震,你會想到什么

  小學生作文:地震,你會想到什么
  作文字數:402
  作者:東子然
 •  
 •  
 • zhèn
 •  
 • huì
 • xiǎng
 • dào
 • shí
 • me
 •  
 •  
 •  地震,你會想到什么 
 •  
 •  
 •  
 • hóng
 • yàn
 • wài
 • nián
 •  
 • dōng
 • rán
 •  鴻雁外語斯年級 東子然
 •  
 •  
 •  
 • zuó
 • tiān
 • zài
 • wǎng
 • shàng
 • kàn
 • dào
 •  
 • lín
 • shěng
 • de
 •  昨天在網上看到,吉林省的四
 • píng
 • gōng
 • zhǔ
 • lǐng
 • jiāo
 • jiè
 • chù
 • shēng
 • le
 • zhèn
 •  
 • méi
 • 平和公主嶺交界處發生了級地震,沒
 • yǒu
 • rén
 • yuán
 • shāng
 • wáng
 • jiàn
 • zhù
 • dǎo
 •  
 • tiān
 •  
 • 有人員傷亡和建筑物倒塌。天哪,地
 • zhèn
 • rán
 • shēng
 • zài
 • le
 • men
 • lín
 • shěng
 •  
 •  
 •  
 • 震居然發生在了我們吉林省! 
 •  
 •  
 •  
 • shuō
 • gǎn
 • yīng
 • zuì
 • qiáng
 • liè
 • de
 • shì
 • zhǎng
 • chūn
 •  據說感應最強烈的是長春和吉
 • lín
 • shì
 •  
 • zhǎng
 • chūn
 • de
 • xué
 • xiào
 • dōu
 • qián
 • fàng
 • xué
 • le
 •  
 • yǒu
 • 林市。長春的學校都提前放學了,有
 • duō
 • xué
 • shēng
 • dōu
 • shū
 • sàn
 • dào
 • le
 • guǎng
 • chǎng
 •  
 • xiǎng
 •  
 • 許多學生都疏散到了廣場。我想,那
 • de
 • rén
 • men
 • xīn
 • qíng
 • dìng
 • hěn
 • jǐn
 • zhāng
 •  
 • guǒ
 • zhēn
 • yào
 • 里的人們心情一定很緊張,如果真要
 • shēng
 • zhèn
 • duō
 • ya
 •  
 •  
 •  
 • 發生大地震那多可怕呀! 
 •  
 •  
 •  
 • men
 • huì
 • méi
 • yǒu
 • zhèn
 •  
 • méi
 • yǒu
 • gǎn
 •  我們德惠沒有地震,也沒有感
 • yīng
 •  
 • zhǎng
 • chūn
 • zhè
 • yuǎn
 •  
 • xiǎng
 •  
 • 應,可長春距離這里不遠哪!我想,
 • guǒ
 • shì
 • xiào
 • zhǎng
 •  
 • dìng
 • zhī
 • xué
 • shēng
 • jìn
 • háng
 • 如果我是校長,一定組織學生進行地
 • zhèn
 • chè
 • de
 • yǎn
 •  
 • fáng
 • huàn
 • wèi
 • rán
 • ma
 •  
 • xué
 • shēng
 • 震撤離的演習,防患未然嘛。學生可
 • zài
 • lǎo
 • shī
 • de
 • dài
 • lǐng
 • xià
 •  
 • àn
 • shùn
 • fèn
 • bié
 • cóng
 • 以在老師的帶領下,按順序分別從側
 • mén
 •  
 • zhèng
 • mén
 • hòu
 • mén
 • xiān
 • hòu
 • kāi
 •  
 • kāi
 • shǐ
 •  
 • 門、正門和后門先后離開。一開始,
 • men
 • néng
 • hěn
 • màn
 •  
 • dàn
 • duō
 • liàn
 • jiù
 • hǎo
 • 也許我們可能很慢,但多練幾次就好
 • le
 •  
 • guǒ
 • zhēn
 • de
 • zhèn
 • lái
 • lín
 • le
 •  
 • shí
 • men
 • 了。如果真的地震來臨了,那時我們
 • jiù
 • huì
 • zhī
 • suǒ
 • cuò
 • le
 •  
 • zāi
 • nán
 • shì
 • 就不會不知所措了。災難是不可預測
 • de
 •  
 • shuí
 • zhī
 • dào
 • shí
 • me
 • shí
 • hòu
 • shēng
 •  
 • dàn
 • 的,誰也不知道它什么時候發生,但
 • guǒ
 • men
 • zuò
 • hǎo
 • le
 • zhǔn
 • bèi
 •  
 • dào
 • shí
 • hòu
 • jiù
 • 如果我們做好了準備,到時候就可以
 • miàn
 • duì
 • le
 •  
 •  
 •  
 • 積極面對了。 
 •  
 •  
 •  
 • dàn
 • shì
 •  
 • zhēn
 • de
 • wàng
 • zài
 • shēng
 •  但是,我真的不希望再發生地
 • zhèn
 • le
 •  
 • zhī
 • wàng
 • suǒ
 • yǒu
 • de
 • rén
 • dōu
 • píng
 • píng
 • ān
 • ān
 • 震了,我只希望所有的人都平平安安
 •  
 • kuài
 • kuài
 •  
 •  
 •  
 • ,快快樂樂。 
 •  
 • 
   
  無注音版:
   
    地震,你會想到什么
   
   
   鴻雁外語斯年級 東子然
   
   昨天在網上看到,吉林省的四平和公主嶺交界處發生了級地震,沒有人員傷亡和建筑物倒塌。天哪,地震居然發生在了我們吉林省!
   
   
   據說感應最強烈的是長春和吉林市。長春的學校都提前放學了,有許多學生都疏散到了廣場。我想,那里的人們心情一定很緊張,如果真要發生大地震那多可怕呀!
   
   
   我們德惠沒有地震,也沒有感應,可長春距離這里不遠哪!我想,如果我是校長,一定組織學生進行地震撤離的演習,防患未然嘛。學生可以在老師的帶領下,按順序分別從側門、正門和后門先后離開。一開始,也許我們可能很慢,但多練幾次就好了。如果真的地震來臨了,那時我們就不會不知所措了。災難是不可預測的,誰也不知道它什么時候發生,但如果我們做好了準備,到時候就可以積極面對了。
   
   
   但是,我真的不希望再發生地震了,我只希望所有的人都平平安安,快快樂樂。
   
   

   發地震了

   作文字數:626
   作者:張宇艦
  •  
  • yōu
  • xiù
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • tiān
  • hěn
  • hǎo
  •  
  • men
  • 優秀作文 今天天氣很好,我們
  • jiā
  • zǎo
  • zǎo
  • le
  • chuáng
  •  
  • dān
  • wèi
  • yǒu
  • shì
  •  
  • 一家早早地起了床,爸爸單位有事,
  • zǎo
  • jiù
  • chū
  • mén
  • le
  •  
  • chī
  • wán
  • zǎo
  • diǎn
  • hòu
  •  
  • 他一大早就出門了。吃完早點后,我
  • 閱讀全文

   你猜我夢到什么

   作文字數:235
   作者:郭繼瑞
  •  
  •  
  •  
  • wǎn
  • shàng
  •  
  • jìn
  • le
  • tián
  • de
  • mèng
  •  
  •  晚上,我進入了甜蜜的夢里。
  • zài
  • mèng
  • gāo
  • xìng
  • le
  •  
  • yīn
  • wéi
  • mèng
  • jiàn
  • le
  • 在夢里我可高興了,因為我夢見了我
  • xué
  • le
  • míng
  •  
  • lǎo
  • shī
  • gěi
  • jiǎng
  • pǐn
  •  
  • 學習得了第一名,老師發給我獎品,
  • 閱讀全文

   地震

   作文字數:605
   作者:汪海蓉
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  
  •  
  • nián
  • yuè
  •  
  • hào
  • xià
  • shí
  • fèn
  •  
  • zhèng
  • zuò
  • zài
  •  年月2號下午時分,我正坐在
  • jiāo
  • shì
  • zhǔn
  • bèi
  • shàng
  • pǐn
  •  
  • rán
  •  
  • gǎn
  • jiào
  • 教室里準備上品德課,忽然,我感覺
  • 閱讀全文

   地震中的小英雄

   作文字數:451
   作者:汪海蓉
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jiā
  • zhī
  • dào
  •  
  • yuè
  • zài
  • wèn
  • ?
  •   大家也知道5月日在汶川發
  • shēng
  • le
  •  
  •  
  • de
  • zhèn
  • ba
  •  
  • jiù
  • shì
  • zài
  • zhè
  • 生了80級的大地震吧!就是在這次
  • zhèn
  • zhōng
  •  
  • chū
  • xiàn
  • le
  • shǎo
  • de
  • xiǎo
  • yīng
  • xióng
  •  
  • yǒu
  •  
  • 地震中,出現了不少的小英雄。有9
  • 閱讀全文

   防地震的房子

   作文字數:505
   作者:曹銘悅
  •  
  •  
  •  
  • fáng
  • zhèn
  • de
  • fáng
  •  防地震的房子
  •  
  •  
  •  
  • jiā
  • dōu
  • zhī
  • dào
  • zài
  • zhōng
  • guó
  • de
  • ?
  •  
  • wèn
  •  大家都知道在中國的四川—汶
  • ?
  • shēng
  • le
  • shì
  • de
  • zhèn
  •  
  • shù
  • bǎi
  • zuò
  • fáng
  • 川發生了里氏級的地震,數百座房子
  • 閱讀全文

   地震中的英雄

   作文字數:358
   作者:賀英碩
  •  
  • zhù
  • le
  • ma
  •  
  •  
  • zhèn
  • zhōng
  • de
  • yīng
  • xióng
  •  
  •  
  • 記住了嗎? 地震中的英雄 
  •  
  •  
  •  
  • nián
  • yuè
  • diǎn
  • fèn
  •  
  • shēng
  • le
  • ?
  • wèn
  • ?
  •  年月日點分,發生了四川汶川
  • zhèn
  •  
  • shí
  • hòu
  • tóng
  • xué
  • men
  • hái
  • zhèng
  • zài
  • shàng
  •  
  • 大地震,那時候同學們還正在上課,
  • 閱讀全文

   地震無情,人有情

   小學生作文:地震無情,人有情
   作文字數:288
   作者:管雯靜
  •  
  • zài
  • nián
  • yuè
  • xià
  • shí
  • fèn
  •  
  • ?
  • wèn
  • ?
  • xiàn
  • 在年月日下午時分,四川汶川縣發
  • shēng
  • hǎn
  • jiàn
  • de
  • zhèn
  •  
  •  
  • 生罕見的級特大地震。 
  •  
  • zào
  • chéng
  • dāng
  • de
  • rén
  • yuán
  • shāng
  • wáng
  • cái
  • chǎn
  • sǔn
  • 造成當地巨大的人員傷亡和財產損
  • 閱讀全文

   地震發生后

   小學生作文:地震發生后
   作文字數:412
   作者:張紫帥
  •  
  • nián
  • yuè
  • xià
  • diǎn
  • fèn
  •  
  • shì
  • shì
  • rén
  • nán
  • wàng
  • de
  • 年月日下午點分,是世人難忘的日
  •  
  • ?
  • shěng
  • de
  • wèn
  • ?
  • shēng
  • le
  • de
  • zhèn
  •  
  • 子,四川省的汶川發生了級的地震。
  • dāng
  • shí
  •  
  • men
  • gāng
  • gāng
  • shàng
  •  
  • rán
  • gǎn
  • jiào
  • dào
  • 當時,我們剛剛上課,我突然感覺到
  • 閱讀全文

   汶川地震——我們要行動

   小學生作文:汶川地震——我們要行動
   作文字數:359
   作者:☆路彤★
  • wèn
  • ?
  • zhèn
  • qiān
  • dòng
  • le
  • quán
  • zhōng
  • guó
  • de
  • xīn
  •  
  • qián
  •  
  • 汶川地震牽動了全中國的心,目前,
  • wèn
  • ?
  • nán
  • rén
  •  
  • ér
  • zài
  • běi
  • ?
  •  
  • dōu
  • jiāng
  • yàn
  • wèn
  • 汶川遇難人,而在北川、都江堰和汶
  • ?
  • xiē
  • fāng
  •  
  • yòu
  • shēng
  • le
  • shàng
  • zhèn
  • duō
  • 川一些地方,又發生了級以上余震多
  • 閱讀全文

   汶川地震

   小學生作文:汶川地震
   作文字數:337
   作者:吳曉旭
  •  
  • nián
  • yuè
  • xià
  • diǎn
  • fèn
  •  
  • ?
  • shěng
  • shēng
  • shì
  • 年月日下午點分,四川省發生里氏
  • qiáng
  • liè
  • zhèn
  •  
  • zhèn
  • zhōng
  • wèi
  • ā
  • zhōu
  • wèn
  • ?
  • xiàn
  • 級強烈地震,震中位于阿壩州汶川縣
  •  
  • zhèn
  • zào
  • chéng
  • shāng
  • wáng
  • cǎn
  • zhòng
  •  
  • qián
  • yǒu
  • jìn
  • liǎng
  • 。地震造成傷亡慘重,目前已有近兩
  • 閱讀全文

   地震發生后

   小學生作文:地震發生后
   作文字數:557
   作者:許軻
  • zài
  • zhè
  • wèn
  • ?
  •  
  • zhèn
  • shēng
  • hòu
  •  
  • 在這次汶川。特級大地震發生后,一
  • jiē
  • de
  • yīng
  • xióng
  • shì
  • yǒng
  • xiàn
  • chū
  • lái
  •  
  • zhōng
  • 個接一個的英雄事跡涌現出來,其中
  • yǒu
  • duō
  • nián
  • qīng
  • rén
  • wéi
  • le
  • bié
  • rén
  • de
  • shēng
  • mìng
  • ér
  • shēng
  • 有許多年輕人為了別人的生命而犧牲
  • 閱讀全文

   地震震不垮......

   小學生作文:地震震不垮......
   作文字數:294
   作者:許軻
  •  
  • yuè
  • shí
  • fèn
  • ?
  • shěng
  • wèn
  • ?
  • xiàn
  • shēng
  • le
  • chǎng
  • 月日時分四川省汶川縣發生了一場
  • zhèn
  •  
  • zhè
  • chǎng
  • lái
  • de
  • zhèn
  •  
  • 特大地震。這場突如其來的大地震,
  • shùn
  • jiān
  • shǐ
  • zuò
  • zuò
  • lóu
  • fáng
  • hōng
  • rán
  • dǎo
  •  
  • shùn
  • jiān
  • tūn
  • 瞬間使一座座樓房轟然倒塌,瞬間吞
  • 閱讀全文

   地震無情人有情

   小學生作文:地震無情人有情
   作文字數:971
   作者:張蕊燦
  •  
  • zuì
  • jìn
  •  
  • men
  • dōu
  • zài
  • guān
  • zhù
  • zhe
  • è
  • hào
  •  
  • 最近,我們都在關注著一個噩耗:
  • nián
  • yuè
  • shí
  • fèn
  •  
  • ?
  • wèn
  • ?
  • zhèn
  •  
  • měi
  • 年月日時分,四川汶川級大地震!每
  • fèn
  • ?
  • zhǐ
  • shàng
  • kān
  • de
  • dōu
  • shì
  • zuì
  • xīn
  • de
  • zhèn
  • xiāo
  • 一份報紙上刊的都是最新的地震消息
  • 閱讀全文

   汶川大地震,愛心該出手

   小學生作文:汶川大地震,愛心該出手
   作文字數:289
   作者: 陳鯤羽
  •  
  • zhè
  • shì
  • xīn
  • de
  • huàn
  •  
  • zhè
  • shì
  • ài
  • de
  • fèng
  • xiàn
  •  
  • zhè
  • “這是心的呼喚,這是愛的奉獻,這
  • shì
  • rén
  • jiān
  • de
  • chūn
  • fēng
  •  
  • zhè
  • shì
  • shēng
  • mìng
  • de
  • yuán
  • quán
  •  
  •  
  • 是人間的春風,這是生命的源泉”。
  • tóng
  • xué
  • men
  • hái
  • zhè
  • shǒu
  • kàng
  • xuě
  • zāi
  • de
  • ma
  •  
  • xiàn
  • 同學們還記得這首抗雪災的歌嗎?現
  • 閱讀全文

   汶川大地震

   小學生作文:汶川大地震
   作文字數:692
   作者:香香
  •  
  • yuè
  • xià
  • liǎng
  • diǎn
  • fèn
  • ?
  • shěng
  • wèn
  • ?
  • xiàn
  • shēng
  • 月日下午兩點分四川省汶川縣發生
  • le
  • zhèn
  •  
  • xià
  • mǎi
  • liáng
  • 了級大地震,下午我和爸爸去買涼皮
  •  
  • zài
  • wèi
  • ā
  • kǒu
  • zhōng
  • men
  • cái
  • zhī
  •  
  •  
  •  
  • ,在一位阿姨口中我們才得知。 
  • 閱讀全文

   "5、12"大地震紀實

   小學生作文:"5、12"大地震紀實
   作文字數:847
   作者:靳志鴻
  •  
  •  
  • yuè
  • xià
  •  
  • fèn
  • zài
  • wèn
  • ?
  • xiàn
  • děng
  •  月日下午:分在汶川縣等地區發
  • shēng
  • le
  •  
  • zhèn
  •  
  • fèn
  • shēng
  • xiǎo
  • zhèn
  • 生了、級地震,部分地區發生小地震
  •  
  • zhè
  • duì
  • men
  • lái
  • shuō
  • shì
  • bǎi
  • nián
  • nán
  • de
  •  
  • ,這對我們來說是百年難遇的。
  • 閱讀全文

   四川汶川大地震

   小學生作文:四川汶川大地震
   作文字數:904
   作者:未知
  • kàn
  • wán
  • le
  • ?
  • wèn
  • ?
  • zhèn
  • de
  • xīn
  • wén
  • hòu
  • ràng
  • 看完了四川汶川大地震的新聞后讓我
  • jiào
  • fēi
  • cháng
  • jiū
  • xīn
  • wàng
  • jiā
  • néng
  • xiàn
  • chū
  • ài
  • xīn
  • 覺得非常揪心我希望大家能獻出愛心
  • zhěng
  • jiù
  • ?
  • rén
  • de
  • jiā
  • yuán
  • ba
  • xià
  • miàn
  • shì
  • zài
  • wǎng
  • shàng
  • 拯救四川人的家園吧下面是我在網上
  • 閱讀全文

   汶川大地震

   小學生作文:汶川大地震
   作文字數:528
   作者:漂亮公主
  •  
  • zuó
  • tiān
  • hái
  • shì
  • piàn
  • ?g
  • de
  • jǐng
  • xiàng
  • zuò
  • 昨天還是一片如花似玉的景象一坐
  • fán
  • róng
  • chāng
  • shèng
  • de
  • chéng
  • shì
  • chǎng
  • lái
  • de
  • 繁榮昌盛的城市一場突如其來的級大
  • zhèn
  • háo
  • liú
  • qíng
  • de
  • cuī
  • huǐ
  • chéng
  • wàng
  • de
  • fèi
  • 地震毫不留情的摧毀成一望無際的廢
  • 閱讀全文

   難忘的5.12大地震

   小學生作文:難忘的5.12大地震
   作文字數:613
   作者:caopei
  • nán
  • wàng
  • de
  • zhèn
  • 難忘的大地震
  •  
  • gōng
  • xiǎo
  • sān
  • bān
  •  
  • cáo
  • péi
  • yuán
  • 理工大附小五三班 曹培元
  •  
  •  
  • nián
  • yuè
  • xià
  • diǎn
  • fèn
  •  
  • shì
  • lìng
  • zhōng
  • guó
  •  年月日下午點分,是一個令中國
  • 閱讀全文

   地震

   小學生作文:地震
   作文字數:531
   作者:琴聲悠揚
  •  
  • 
  •  
  •  
  •  
  • yuè
  •  
  • shì
  • míng
  • zài
  • zhōng
  • guó
  • rén
  • xīn
  • zhōng
  •  月日 是銘刻在億中國人心中
  • de
  •  
  • tiān
  •  
  • chuān
  • biàn
  • le
  •  
  • tài
  • yáng
  • shī
  • 的日子。那一天,四川變了:太陽失
  • 閱讀全文

   由地震想到的

   小學生作文:由地震想到的
   作文字數:400
   作者:鄭鑫雨
  •  
  •  
  • yóu
  • zhèn
  • xiǎng
  • dào
  • de
  •  
  •  
  •  由地震想到的 
  •  
  •  
  • hóng
  • yàn
  • wài
  • nián
  •  
  • zhèng
  • xīn
  •  鴻雁外語四年級 鄭鑫雨
  •  
  •  
  • chuān
  • wèn
  • chuān
  • de
  • zhèn
  • guò
  • kuài
  • nián
  • le
  •  四川汶川的大地震過去快一年了
  • 閱讀全文

   地震的思考

   小學生作文:地震的思考
   作文字數:406
   作者:張思雨
  •  
  •  
  • zhèn
  • de
  • kǎo
  •  
  •  
  •  地震的思考 
  •  
  •  
  •  
  • hóng
  • yàn
  • wài
  • nián
  •  
  • zhāng
  •  
  •  
  •  鴻雁外語四年級 張思雨 
  •  
  •  
  •  
  • zhèn
  • hòu
  • de
  • chuān
  • jīng
  • zài
  • zhòng
  • jiàn
  • jiā
  • yuán
  •  地震后的四川已經在重建家園
  • 閱讀全文

   地震,你會想到什么

   小學生作文:地震,你會想到什么
   作文字數:402
   作者:東子然
  •  
  •  
  • zhèn
  •  
  • huì
  • xiǎng
  • dào
  • shí
  • me
  •  
  •  
  •  地震,你會想到什么 
  •  
  •  
  •  
  • hóng
  • yàn
  • wài
  • nián
  •  
  • dōng
  • rán
  •  鴻雁外語斯年級 東子然
  •  
  •  
  •  
  • zuó
  • tiān
  • zài
  • wǎng
  • shàng
  • kàn
  • dào
  •  
  • lín
  • shěng
  • de
  •  昨天在網上看到,吉林省的四
  • 閱讀全文

   關于地震

   小學生作文:關于地震
   作文字數:386
   作者:王宇涵
  •  
  •  
  • guān
  • zhèn
  •  
  •  
  •  關于地震 
  •  
  •  
  •  
  • hóng
  • yàn
  • wài
  • sān
  • nián
  •  
  • wáng
  • hán
  •  鴻雁外語三年級 王宇涵
  •  
  •  
  •  
  • wèn
  • chuān
  • zhèn
  • jīng
  • men
  • hěn
  • yuǎn
  • le
  •  
  •  汶川地震已經離我們很遠了,
  • 閱讀全文

   地震發生后

   小學生作文:地震發生后
   作文字數:453
   作者:曲超
  •  
  •  
  • zhèn
  • shēng
  • hòu
  •  
  •  
  •  地震發生后 
  •  
  •  
  •  
  • hóng
  • yàn
  • wài
  • nián
  •  
  • chāo
  •  鴻雁外語四年級 曲超
  •  
  •  
  •  
  • wèn
  • chuān
  • zhèn
  • jīng
  • guò
  • kuài
  • nián
  • le
  •  
  •  汶川地震已經過去快一年了,
  • 閱讀全文

   我總是想起汶川大地震中的英雄

   小學生作文:我總是想起汶川大地震中的英雄
   作文字數:281
   作者:郭硯璞
  •  
  •  
  • zǒng
  • shì
  • xiǎng
  • wèn
  • chuān
  • zhèn
  • zhōng
  • de
  • yīng
  • xióng
  •  我總是想起汶川大地震中的英雄
  •  
  •  
  • shì
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  • guō
  • yàn
  •  義馬市實驗小學郭硯璞
  •  
  •  
  • yuè
  •  
  • lìng
  • quán
  • guó
  • rén
  • xīn
  • tòng
  • de
  •  月日,一個令全國人心痛的日子
  • 閱讀全文

   讓愛不老——紀念汶川地震一周年

   小學生作文:讓愛不老——紀念汶川地震一周年
   作文字數:1379
   作者:吳健
  •  
  •  
  • nián
  • yuè
  •  
  •  年月日 
  •  
  •  
  • men
  • yǒng
  • yuǎn
  • zhè
  •  我們永遠記得這個日子
  •  
  •  
  •  
  • wèn
  • chuān
  • zhèn
  •  汶川大地震
  • 閱讀全文

   地震隨想

   小學生作文:地震隨想
   作文字數:940
   作者:梁舒穎
  •  
  •  
  • shuō
  • fēng
  • zhōng
  • zhè
  • diǎn
  • tòng
  • suàn
  • shí
  • me
  •  
  •  他說風雨中這點痛算什么 
  •  
  •  
  • gàn
  • lèi
  • yào
  • zhì
  • shǎo
  • men
  • hái
  • yǒu
  • mèng
  •  
  •  擦干淚不要怕至少我們還有夢 
  •  
  •  
  • shuō
  • fēng
  • zhōng
  • zhè
  • diǎn
  • tòng
  • suàn
  • shí
  • me
  •  
  •  他說風雨中這點痛算什么 
  • 閱讀全文

   地震無情人有情-扈嘉辰

   小學生作文:地震無情人有情-扈嘉辰
   作文字數:371
   作者:扈嘉辰
  •  
  •  
  • zhèn
  • qíng
  • rén
  • yǒu
  • qíng
  •  
  •  
  •  地震無情人有情 
  •  
  •  
  • jiā
  • méi
  •  
  •  
  •  扈嘉玫 
  •  
  •  
  • zhèn
  • shì
  • lǎo
  • yīng
  • de
  • zhǎo
  •  
  • zhèn
  • shì
  • lǎo
  •  地震是老鷹的爪子,地震是老虎
  • 閱讀全文

   玉樹地震讀后感

   小學生作文:玉樹地震讀后感
   作文字數:546
   作者:曾維嘉
  •  
  •  
  • zhèn
  • děng
  • rán
  • zāi
  • hài
  • shí
  • yǒu
  • shēng
  •  
  • wéi
  • yǒu
  •  地震等自然災害時有發生,唯有
  • tuán
  • jié
  • de
  • mín
  • zài
  • zāi
  • nán
  • de
  • chuí
  • liàn
  • zhōng
  • biàn
  • 團結的民族可以在災難的錘煉中變得
  • gèng
  • jiān
  • qiáng
  •  
  • shù
  • zhèn
  • jīng
  • chéng
  • wéi
  • chǎng
  • shēng
  • mìng
  • 更堅強。玉樹地震已經成為一場生命
  • 閱讀全文
  卓易彩票 WWW.148955.COM | www.88470.com | www.558429.com | www.41518f.com | yy2205.com | www.70293.com | www.b991qp.com | wnsr8811.com | 23886.com | WWW.625533.COM | www.8967p.com | hgyz22.com | WWW.665834.COM | www.u8999.com | hg77740.com | sm03.com | WWW.7366.COM | www.4809s.com | 0332q.com | www.229958.com | WWW.528599.COM | www.71071f.com | 8884828.com | www.933509.com | www.66870.cc | www.77731l.com | 9030.com | www.773925.com | www.878zf.com | www.58665p.com | 3890h.com | www.71233u.com | WWW.311320.COM | www.gf518.com | mf706.com | www.784000.com | WWW.338580.COM | www.574546.com | 32212z.com | www.757888.com | WWW.828035.COM | www.5859118.com | mgm3242o.com | 36401199.com | www.90lhbd.com | WWW.50590.COM | www.5856881.com | tt1122.com | 33318s.com | www.712012.com | www.zfcp7.com | www.19019b.com | 39991122.com | 19880e.com | WWW.458016.COM | www.66652n.com | www.2945c.com | 52520524.com | feicai0772.com | WWW.113046.COM | www.090.la | www.2021g.com | 77442007.com | youfa222.vip | www.786666.com | WWW.395260.COM | WWW.140511.COM | www.55676l.com | www.98923.com | 79333040.com | 7742tt.com | www.507281.com | WWW.252660.COM | www.3066hh.com | www.80969c.com | 2400xl.com | 33432y.com | www.357803.com | WWW.805599.COM | www.9478v.com | www.87708c.com | 38989x.com | 8448.com | 3678iii.com | www.68aa.cc | www.912156.com | WWW.356163.COM | www.2350d.com | www.47506z.com | 28485000.com | pj00pp.com | 112j.net | www.383571.com | WWW.30598.COM | www.ampj3432.com | www.89386c.com | 272.net | 67890z.com | 9420j.com | 1705r.com | www.501209.com | WWW.824163.COM | WWW.508712.COM | www.c142.vip | www.39500t.com | www.7920c.com | www.321123.com | 37570i.com | 35222xx.com | 1489h.com | ule607.com | www.885116.com | www.455745.com | WWW.848957.COM | WWW.252834.COM | www.23834.com | www.78919f.com | www.19019y.com | 690008.com | 0015uu.com | 44dd8332.com | pp3405.com | 50067y.com | 8881481.com | www.449366.com | www.80075u.com | www.626507.com | WWW.490357.COM | WWW.755199.COM | WWW.924082.COM | www.07hc.com | www.686vv.com | www.97655g.com | www.7036000.com | www.h3410.com | 1634l.com | 44488q.com | k77304.com | 4025q.com | 4088.cc | 61828.com | xiaowei398.com | 2846s.com | 2924222.com | 1813p.com | www.8555.hk | www.444075.com | www.463552.com | www.502990.com | www.591032.com | www.938621.com | www.885345.com | WWW.707339.COM | WWW.12721.COM | WWW.480812.COM | WWW.260195.COM | WWW.827749.COM | WWW.168696.COM | WWW.488489.COM | WWW.332029.COM | WWW.308818.COM | WWW.902102.COM | WWW.912399.COM | WWW.169012.COM | WWW.67028.COM | www.988917.com | WWW.690989.COM | www.866509.com | www.607995.com | www.401282.com | www.155782.com | www.233896.com | ename.net | 256777k.com | 91019o.net | y77304.com | ooo67890.com | o2554.com | g99345.am | 500000570.com | www.q4042.com | www.wt5222.com | www.6600ra8.com | www.5189333.com | www.42456666.com | www.29277z.com | www.c1363.com | WWW.574155.COM | 6199w.com | 97297b.com | www.38138j.com | www.2208598.com | www.ihg5588.com | www.50051x.com | WWW.740053.COM | WWW.543291.COM | WWW.318941.COM | www.741770.com | www.205899.com | 32126u.net | 3778rr.com | 53262a.com | 500000520.com | www.0849j.com | www.4996bt.com | www.789583.com | www.68568l.com | WWW.162254.COM | WWW.641729.COM | www.349311.com | 00048n.com | 44488i.com | 1468xxx.com | 9958988.com | www.ww55826.com | www.00765.com | www.9205g.com | WWW.323146.COM | WWW.362505.COM | www.755216.com | WWW.531372.COM | WWW.31322.COM | 16234.com | 11004002.com | 2jssss.com | www.04567s.com | www.12136n.com | www.91233x.com | WWW.699682.COM | WWW.322232.COM | www.33598v.com | 6040044.com | 402d2.com | 22299tt.com | www.3066jj.com | www.hg6634.com | www.c9220.com | WWW.531512.COM | www.186753.com | 38345t.com | 7893w2.com | 44488x.com | www.lge.huya | www.hw82.com | WWW.284391.COM | 608860.com | 998789.com | 2381ggg.com | www.6687t.com | www.2109x.com | WWW.658489.COM | www.097710.com | 06382525.com | 2019t.cc | www.89777r.com | WWW.155164.COM | www.998924.com | jixiang20.com | 3242i.com | www.9737xx.me | www.66652g.com | WWW.912966.COM | 060006.com | 0234m.com | 1479r.com | www.91junzi.com | WWW.828689.COM | www.501354.com | 33xpj377.com | www.hf3138.com | www.68689j.com | WWW.264789.COM | www.qqq777.com | uu8159.cc | www.6663ylg.com | www.500vp.com | www.901573.com | 67877q.com | 4116j.com | www.00889a.com | WWW.906097.COM | www.599210.com | 5168333.cc | www.qmc0044.com | www.80767t.com | WWW.106696.COM | kbk2275.com | 7200163.com | www.3066tt.com | WWW.798102.COM | www.366292.com | k61653.com | www.4078d.com | WWW.491204.COM | www.303766.com | 667766u.com | www.561518.com | www.11cmc.com | www.776860.com | bet3659098.com | www.yh8878b.com | WWW.314605.COM | www.802837.com | 0652v.com | www.58665f.com | www.csgc8.com | WWW.423632.COM | 93922o.com | www.bwinyz42.com | WWW.770286.COM | www.46568a.com | ylzz2225.com | www.2418p.com | WWW.444590.COM | ylzz4441.com | www.0669777.com | WWW.521410.COM | suantm.cc | 76886o.com | www.889601.com | WWW.261027.COM | 32212r.com | www.06617.com | WWW.531372.COM | jj5443.com | www.hjcp222.com | WWW.690877.COM | www.179223.com | jinguanylc9.com | www.9511888.com | WWW.366441.COM | 88021e.com | www.00778q.com | WWW.241177.COM | z88ww.com | www.55070r.com | WWW.801160.COM | 838eee.com | 111122bb.com | www.ji224.com | 70852.com | 5804g.com | www.66czj.com | www.50074e.com | 0652n.com | www.lqc2.com | 838001.com | 3016ccc.com | WWW.733814.COM | 9737gg.me | 734.cm | WWW.594855.COM | 884192.com | www.458828.com | WWW.563641.COM | 998e.cc | www.627464.com | WWW.642788.COM | 8547aa.com | www.2418a.com | www.589344.com | 2096h.com | www.cp8007.cc | drcp444.com | www.98698o.com | WWW.673145.COM | 56987nn.com | www.258908.com | www.hg98b.com | WWW.416933.COM | 69111y.com | www.ya2019i.com | www.670369.com | 365102f.com | www.3136.com | 2613n.com | www.huangma30.com | WWW.805329.COM | 1466o.com | www.zcwf7.com | mgm.tt | www.129088.com | WWW.246009.COM | 88851.com | WWW.517099.COM | 86611q.com | www.xpj815.com | WWW.443544.COM | ylzz2228.com | WWW.756448.COM | pjbuyuw.com | www.ampj3436.com | 8870700.com | www.5099qq.com | WWW.59935.COM | 11442007.com | WWW.459155.COM | 44443.com | WWW.27928.COM | www.178675.com | www.998855g.com | WWW.908952.COM | j5069.com | WWW.272961.COM | 796666.com | www.55885g.com | 400500c.com | www.788jyh.com | www.929115.com | 3189gg.com | WWW.103799.COM | 50028855.com | WWW.730025.COM | 88335156.com | www.0014u.com | 9339999s.com | www.39500x.com | 6641l.com | www.388581.com | www.99638i.com | www.01bet8.com | www.769117.com | www.7793n.com | WWW.583037.COM | zhcp06.com | WWW.22307.COM | 5309.com | WWW.133179.COM | 4022f.com | WWW.730045.COM | 3550t.com | www.fcff0.com | 4812g.com | www.2350m.com | 78666v.com | www.8816u.com | js89x.vip | www.6832r.com | 55881277.com | www.qucw1.com | 2505.com | WWW.281550.COM | 66287u.com | WWW.222098.COM | r67890.com | WWW.737264.COM | 98955j.com | WWW.771924.COM | LXYL360.com | WWW.161724.COM | www.a7793.com | www.683037.com | www.hg8zz.com | www.025517.com | www.0600e.cc | 4260022.com | www.60007w.com | 1104016.com | WWW.111065.COM | 3967z.com | WWW.828839.COM | 264811.com | WWW.902221.COM | www.557789.com | www.318016.com | www.980879.com | 6002.com | www.1368j.cc | 3304uu.com | WWW.34138.COM | 8827jj.com | WWW.747742.COM | www.9737pp.me | www.882884.com | www.0194005.com | 364860.com | WWW.185106.COM | 552325.com | WWW.704466.COM | www.16181f.com | www.234111.com | www.171102.com | qqq4165.com | WWW.166669.COM | 0332x.com | www.773976.com | www.993776.com | 054892.com | www.9928f.com | dzj112.com | WWW.22408.COM | www.1068.com | www.812000.com | www.26163y.com | 2490k.com | WWW.252923.COM | 56987dd.com | www.202314.com | www.28891f.com | 8036m.com | WWW.563942.COM | www.998855k.com | www.355066.com | www.33588p.com | 8037y.com | WWW.71751.COM | www.792074.com | ly8004.com | WWW.320788.COM | mmm8827.com | www.022197.com | www.71399s.com | u40033.com | WWW.51947.COM | www.10999k.com | 18299.com | WWW.914928.COM | 131mm.net | www.404035.com | www.022gz.cc | 30178844.com | www.52072b.com | www.3552i.com | 4289d.com | www.807735.com | www.89777a.com | 4775544.com | WWW.297799.COM | www.8905o.com | 3650744.com | WWW.608191.COM | www.69567t.com | 4880e.com | WWW.608232.COM | www.8577c.cc | nn500p.com | WWW.622806.COM | www.789977.cc | 4025z.com | www.679313.com | www.81678p.com | zr7377.com | www.292199.com | www.2632t.com | 7744eee.com | vipxinquan.com | WWW.252076.COM | www.c32kk.com? | 2851u.com | WWW.483902.COM | www.p3410.com | 11018y.com | www.935970.com | www.ya2019w.com | 3650658.com | www.60123a.com | www.hx1112.com | xx888y.com | 6137w.net | WWW.184569.COM | www.sb5501.com | 1489n.com | WWW.331049.COM | www.81678r.com | 69441166.com | 33778016.com | WWW.757402.COM | www.y8859.com | 3467g.am | www.138037.com | WWW.64083.COM | www.8473f.com | 3559zzz.com | www.730631.com | www.3890z.com | 9411rrr.com | js14f.com | WWW.768212.COM | www.2228229.com | 7605v.com | 65366.com | WWW.932009.COM | www.35996.com | kk38648.com | pj1314520.com | WWW.623698.COM | www.bet3651689.com | 32212z.com | 92209.com | WWW.458056.COM | www.880478.com | c5429.com | 66876s.com | WWW.265957.COM | www.51331g.com | 09758.com | 2222k20.com | www.643477.com | www.al6888.com | www.sha0044.com | y4389.com | qn628.com | WWW.659158.COM | www.bet365gf.co | 3379n.com | 69990g.com | WWW.155178.COM | www.slyl5.com | www.bwinyz43.com | ccc01234.com | 23778.com | WWW.533334.COM | www.ascp4.com | www.4996bj.com | 55193.com | 0694.com | WWW.20164.COM | WWW.46528.COM | www.4521o.com | j2368.com | hg1698.com | www.669278.com | WWW.640014.COM | www.48330e.com | 50128d.com | JS1388g.com | 100tu.com | WWW.803769.COM | www.fcff5.com | www.73990o.com | 951202.com | 1331zz.com | www.108129.com | WWW.53538.COM | www.5441x.com | www.291693.com | 22tt8331.com | 3178dd.com | 60876.com | WWW.467700.COM | WWW.760900.COM | www.48330n.com | vnswt.net | 0698v.com | www.001485.com | WWW.635975.COM | WWW.925404.COM | www.89777z.com | www.gm41.com | xd2018.com | 01234yyy.com | www.824980.com | WWW.448658.COM | www.94238.com | www.6687i.com | le888n.com | 77000.com | 7742xx.com | www.094918.com | WWW.84066.COM | WWW.855959.COM | www.820808.com | www.j69096.com | 6220p.com | shen3377.com | 9822.bz | www.33997e.com | WWW.225284.COM | WWW.345134.COM | www.3126e.com | www.86333b.com | www.8313c.com | 3844.am | 3405o.com | 1086.com | 885050.com | www.680221.com | WWW.362369.COM | WWW.106299.COM | www.16878b.com | www.423bbb.com | 1408n.com | 9287999.com | 1294y.cc | qpby.com | k1.z6528.com | www.982860.com | www.573678.com | WWW.884293.COM | WWW.612666.COM | www.flcb6.com | www.83033h.com | www.js56771.com | www.7415ss.com | h88990.com | 66992007.com | 3467y.cc | 3678uu.com | 9895e.com | 3844z.com | P35x.com | www.26878e.com | www.686783.com | WWW.664340.COM | WWW.27358.COM | WWW.509182.COM | WWW.362855.COM | www.2934f.com | www.606117.com | www.642486.com | www.yh67555.com | www.5099dd.com | 3456789.net | 2355h.com | 11662007.com | 22098s.com | 53358q.com | 7681006.com | 02489.net | 7893w14.com | 1077zz.com | 123456ww.cc | www.52072g.com | www.335240.com | www.645880.com | www.878743.com | WWW.745552.COM | WWW.707412.COM | WWW.677676.COM | WWW.890653.COM | WWW.301776.COM | WWW.358011.COM | WWW.105234.COM | WWW.405047.COM | WWW.396164.COM | WWW.22407.COM | WWW.529055.COM | WWW.848775.COM | WWW.505532.COM | WWW.237521.COM | www.hx1116.com | www.c6386.com | www.cp8009.cc | WWW.18209.COM | WWW.555446.COM | WWW.842877.COM | WWW.802966.COM | WWW.421117.COM | WWW.49284.COM | WWW.622069.COM | WWW.528807.COM | WWW.614113.COM | WWW.83590.COM | WWW.79033.COM | WWW.450453.COM | WWW.794337.COM | WWW.90238.COM | WWW.33729.COM | www.791317.com | www.589344.com | www.206882.com | www.06982.com | 55155e.com | 22ll8331.com | 3379z.com | 0098.com | y68357.com | 9737cc.me | 63965555.com | 3078b.com | 6922012.com | www.082js.com | www.1851138.com | www.3421s.com | www.7886278.com | www.68682g.com | www.00fzc.com | WWW.209768.COM | WWW.378498.COM | WWW.900294.COM | WWW.225284.COM | www.550341.com | www.305644.com | m.35tu.com | zhcpnn.com | biying910vip.com | 0905.com | cao636.com | 9002q.com | www.694916.com | www.pj9060.com | www.50054q.com | WWW.725350.COM | WWW.629057.COM | WWW.193715.COM | www.566668.com | www.772010.com | 13222u.com | 114644.com | 62222d.com | 4637700.com | www.8645009.com | www.1358003.com | www.779zf.com | WWW.349321.COM | WWW.269057.COM | www.666407.com | hmw33.com | 5802uu.com | u4255.com | 3156jjj.com | www.1bet005.com | www.033654.com | www.hx1182.com | WWW.810570.COM | www.927633.com | 13983h.com | js89e.vip | shenlaoxi.com | 20041.com | www.hgbet2.com | www.66069.cc | WWW.640079.COM | WWW.528797.COM | 778771.com | 22463gong.com | 1294o.com | www.85857p.com | www.56011g.com | www.3552f.com | WWW.589850.COM | www.802733.com | 2418007.com | 7508p.com | 83377y.com | www.i063801.com | www.16878g.com | WWW.262055.COM | www.729133.com | 6572u.com | 87363.com | 9964q.com | www.1449.com | WWW.591197.COM | WWW.133876.COM | www.60108a.com | zun016.com | ti999.net | www.377666t.com | www.15010.cc | WWW.6425.COM | www.176225.com | 3304ff.com | 33318n.com | www.7366006.com | www.29178b.com | WWW.355069.COM | www.398518.com | 3788p.com | w88zhan.com | www.313965.com | www.588yc.com | WWW.130036.COM | 04013.com | 9737dd.me | www.55526x.com | www.860505.com | WWW.176252.COM | www.501349.com | 0824.com | 2019xx.cc | www.586806.com | WWW.694716.COM | www.635893.com | 4025v.com | 3122c.com | www.792065.com | WWW.837597.COM | www.657259.com | 6137b.net | jjj8827.com | www.97828f.vip | WWW.526255.COM | www.534554.com | 88535o.com | 88119193.com | www.77802x.com | WWW.21768.COM | 7605i.com | 2096j.com | www.pjc33.vip | WWW.719615.COM | www.581166.com | 9679r.com | www.cp08.com | www.33598j.com | WWW.197956.COM | jj1331.com | 50067t.com | www.1466y.com | WWW.440140.COM | fcw.bz | 55797a.com | www.siji05.com | WWW.40440.COM | www.23722.com | 4152r.com | www.73990o.com | WWW.680071.COM | www.00852.net | s1915s.com | www.4972h.com | www.fz34.com | www.599647.com | 44ii8331.com | www.673888k.com | WWW.451511.COM | www.55djcp.com | 3003822.com | www.k3410.com | WWW.104477.COM | www.334335.com | m3405.com | www.68993259.com | WWW.230072.COM | 3844dd.com | 22005003.com | www.071wy.com | www.629965.com | bet8w.com | www.1754q.com | WWW.913270.COM | tyc1318.com | blr8033.com | www.71233j.com | www.926887.com | ddj169.com | www.4996bx.com | WWW.388761.COM | 5622m.com | 11989s.com | www.8816y.com | www.506953.com | 4465c.com | www.rrqp555.com | WWW.420998.COM | 1331r.com | www.10999x.com | WWW.195648.COM | usacits.com | 38989y.com | www.c6378.com | www.65707a.com | WWW.495009.COM | WWW.632529.COM | 87680l.com | www.47506h.com | WWW.789354.COM | WWW.416391.COM | 14977.com | www.627072.com | WWW.817452.COM | z32365.com | www.16181h.com | WWW.62298.COM | 86611c.com | www.848777w.com | WWW.873055.COM | 4323u.com | www.biying940vip.com | WWW.318945.COM | 8faaa.com | www.p063801.com | WWW.915260.COM | 58539999.com | www.1764s.com | WWW.525605.COM | 62222w.com | www.85330.com | www.599581.com | 8547v.com | www.3126f.com | www.0u6.com | ll56988.com | WWW.652355.COM | 80850y.com | www.c7205.com | WWW.348755.COM | 6146u.com | www.8c000.com | WWW.64044.COM | 53262r.com | www.52303t.com | www.146656.com | feicai0852.com | WWW.915083.COM | 22291177.com | www.1559502.com | WWW.74998.COM | 3566vv.com | www.50788p.com | grd666.com | ms024.com | WWW.661018.COM | js567567.com | www.4331m.com | www.397760.com | 66876t.com | WWW.349321.COM | 702215.COM | www.blr5544.com | www.680955.com | 11474444.com | WWW.71038.COM | 7335d.com | www.hg241.com | www.560703.com | 30006w.com | WWW.551743.COM | 61828.info | www.0967006.com | www.186759.com | 5144v.com | WWW.38778.COM | 97799mcom | www.6832e.com | 0526.com | www.88325w.com | www.937652.com | 168cp-z.com | WWW.45673.COM | pjshanxi.com | www.50080j.com | 33313u.com | www.47506n.com | www.763829.com | 55ee8332.com | WWW.17112.COM | 77818.com | www.3552x.com | 56787hb.com | www.46876.com | www.126438.com | www.22666.com | WWW.818945.COM | 33382mm.com | WWW.716787.COM | dh0638.com | www.zcwf7.com | 1859.com | www.6889771.com | 88803.com | www.80188c.com | www.870035.com | 996622yy.com | WWW.440153.COM | yxrmdryl.com | WWW.608569.COM | 068089.com | www.fcyl3.com | 027659.com | www.50732w.com | long2268.com | www.6678689.com | 29918y.com | www.839282.com | www.99677a.com | www.4996yx.com | www.567630.com | www.yf230.com | www.897030.com | www.t4042.com | WWW.841655.COM | 923270.com | WWW.160891.COM | 7792u.com | WWW.784209.COM | 8827uu.com | WWW.489234.COM | 91019g.com |