<optgroup id="w2uiu"></optgroup>
<menu id="w2uiu"><tt id="w2uiu"></tt></menu>
<menu id="w2uiu"><strong id="w2uiu"></strong></menu>
 • <menu id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu></menu>
  <xmp id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu>
 • <dd id="w2uiu"><nav id="w2uiu"></nav></dd>
 • 當老師的兒子真委屈

  小學生作文:當老師的兒子真委屈
  作文字數:985
  作者:李哲鑫
 •  
 •  
 • dāng
 • lǎo
 • shī
 • de
 • ér
 • zhēn
 • wěi
 •  
 •  
 •  當老師的兒子真委屈 
 •  
 •  
 • hán
 • lǎo
 • shī
 •  
 • yǒu
 • de
 • huà
 • xiǎng
 • duì
 •  韓老師,我有一肚子的話想對你
 • shuō
 •  
 • shí
 •  
 • dāng
 • lǎo
 • shī
 • de
 • ér
 • zhēn
 • wěi
 •  
 • zhēn
 • 說:其實,當老師的兒子真委屈,真
 • xīn
 •  
 • xìn
 • ma
 •  
 •  
 •  
 • 辛苦!你信嗎? 
 •  
 •  
 • tóng
 • xué
 • men
 • zhí
 • hěn
 • xiàn
 •  
 • zǒng
 • wéi
 •  同學們一直很羨慕我,總以為我
 • shì
 • lǎo
 • shī
 •  
 • hěn
 • xìng
 •  
 • zǒng
 • wéi
 • de
 • 媽媽是老師,我很幸福,總以為我的
 • hǎo
 • chéng
 • shì
 • jiāo
 • chū
 • lái
 • de
 •  
 • shí
 •  
 • 好成績是我媽媽教出來的。其實,我
 • yǒu
 • de
 • zhōng
 •  
 • yǒu
 • shí
 • jiān
 • lái
 • 也有不得已的苦衷,媽媽哪有時間來
 • jiāo
 •  
 •  
 •  
 • 教我? 
 •  
 •  
 • nián
 • shí
 •  
 • zài
 • xué
 • xiào
 • jiāo
 •  我讀低年級時,媽媽在學校里教
 • shū
 •  
 • zǎo
 • wǎn
 • guī
 •  
 • huí
 • jiā
 • hái
 • yào
 •  
 • zuò
 • 書,早起晚歸,回家還要洗衣服、做
 • fàn
 •  
 • zhí
 • méi
 • shí
 • jiān
 • jiāo
 •  
 • zuò
 • quán
 • kào
 • 飯,一直沒時間教我,作業全靠我一
 • rén
 • wán
 • chéng
 •  
 • cóng
 • zuò
 • le
 • jiā
 • tíng
 • jiāo
 • shī
 • hòu
 • 個人完成。自從媽媽做了家庭教師后
 •  
 • jiù
 • gèng
 • méi
 • shí
 • jiān
 • guǎn
 • le
 •  
 • hěn
 • shǎo
 • gěi
 • jiǎn
 • ,就更沒時間管我了,也很少給我檢
 • chá
 • zuò
 •  
 • měi
 • qǐng
 • jiāo
 •  
 • zǒng
 • shì
 • 查作業。每次我去請教媽媽,她總是
 • suí
 • biàn
 • yīng
 • xià
 •  
 •  
 • āi
 • ya
 •  
 • xiàn
 • zài
 • méi
 • shí
 • 隨便應付一下:“哎呀,我現在沒時
 • jiān
 •  
 • děng
 • tóng
 • xué
 • men
 • zǒu
 • le
 •  
 • zài
 • jiāo
 •  
 •  
 • ér
 • 間,等同學們走了,我再教你。”而
 • děng
 • tóng
 • xué
 • men
 • zhēn
 • zǒu
 • le
 •  
 • zǎo
 • jiāng
 • zhè
 • shì
 • wàng
 • 等同學們真走了,她也早已將這事忘
 • le
 •  
 • jiǔ
 • ér
 • jiǔ
 • zhī
 •  
 • jiù
 • jiào
 • diǎn
 • 了。久而久之,我就覺得媽媽一點也
 • guān
 • xīn
 •  
 • shèn
 • zhì
 • yǒu
 • shí
 • hòu
 • zhēn
 • wàng
 • shì
 • 不關心我,甚至有時候真希望媽媽是
 • tōng
 • rén
 •  
 •  
 •  
 • 個普通人! 
 •  
 • miǎo
 • zhè
 • hān
 • chuī
 • yūn
 • zhù
 • chì
 •  
 • kāng
 •  
 •  
 • 杪柘蚶炊暈液苧細瘛C康毖??復
 • ài
 • shuǎ
 •  
 • miǎo
 • zhǐ
 • cōng
 • qiàng
 • yún
 • tuó
 • jìn
 •  
 •  
 •  
 • yuè
 • huì
 • 砹耍?杪枳蓯嗆蕓砣藎?跋??岳恚
 •  
 •  
 •  
 • yún
 • luó
 • bǎo
 •  
 •  
 •  
 •  
 • shān
 • duān
 •  
 • ???鄖欏保??匝??己芟不端?
 •  
 •  
 • qiān
 •  
 • quǎn
 •  
 • ài
 • shuǎ
 •  
 • miǎo
 • chā
 • huī
 • 5?牽?綣?曳復砹耍?杪杈突岵灰
 • huáng
 •  
 • yuán
 •  
 • zhuó
 •  
 • bèi
 • jiào
 •  
 • shēn
 •  
 • 啦蝗模?源?斫蹋?鋇轎倚姆?詵?
 • zhāo
 • qián
 •  
 • miǎo
 •  
 •  
 • yūn
 • dān
 • hái
 • quǎn
 •  
 • 趴習招蕁B杪璩36暈宜擔骸叭綣?
 •  
 • yuē
 • hàn
 •  
 • yòng
 • táo
 •  
 • huǎn
 • máng
 •  
 • 伊?約旱暮⒆傭冀逃?緩茫?以趺慈
 •  
 • táo
 •  
 • chún
 • shuō
 •  
 • yīng
 • jun4
 • báo
 •  
 • ソ逃?鶉說暮⒆櫻俊薄 
 •  
 • miǎo
 • chā
 •  
 •  
 • yín
 • láo
 • yáo
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 杪杈?V齦牢遙??以諭??媲笆
 •  
 • biǎo
 •  
 •  
 • shǎng
 • xiá
 • qiàn
 • chuò
 •  
 • yǒu
 • jiàn
 •  
 • xīng
 • 髁?裱??晌冶暇故歉齪⒆友劍∮惺
 • bǎo
 •  
 • sōng
 •  
 •  
 • dòng
 •  
 •  
 •  
 •  
 • jiá
 •  
 • 保?一嵩諮??媲壩胨?⑸??郟?
 •  
 • ào
 • shuāng
 • yīng
 •  
 • miǎo
 • zhǐ
 • cōng
 • qiáo
 • mèng
 •  
 •  
 • ?斯思懊孀櫻?杪枳蓯僑夢姨??摹
 •  
 • shǎng
 • yuē
 • qiàn
 • yuán
 •  
 •  
 • dìng
 • ?晌揖醯米約菏嵌緣模??砸怖碇逼
 •  
 • cháng
 •  
 • liǎn
 • huǎng
 • ài
 • màn
 •  
 • xuè
 • qiāo
 • miǎo
 • xiá
 • jiáo
 • cóng
 • jiǎo
 •  
 • ?常?斂幌噯謾S謔鍬杪柙嚼叢繳?
 •  
 •  
 • fǒu
 • tòu
 • shā
 • kuì
 • huàn
 • zhài
 • yáo
 •  
 • xiū
 • ??詈缶透紗喟胩觳煥砦搖U饈蔽揖
 • méi
 •  
 •  
 •  
 • huán
 • shuò
 • yán
 • dào
 • 醯煤芪???鬩桓鋈碩閆鵠賜低盜骼
 • wéi
 •  
 •  
 • 帷! 
 •  
 •  
 • jǐn
 • yào
 • zài
 • jiā
 • shòu
 • wěi
 •  
 • hái
 • yào
 • dào
 •  我不僅要在家里受委屈,還要到
 • xué
 • xiào
 • tīng
 • tóng
 • xué
 • men
 • de
 • lěng
 • cháo
 • fěng
 •  
 •  
 •  
 • 學校里聽同學們的冷嘲熱諷。 
 •  
 •  
 • měi
 • dāng
 • lǎo
 • shī
 • nín
 • wán
 • de
 • piān
 • zuò
 • wén
 •  
 •  每當老師您讀完我的一篇作文,
 • jiù
 • huì
 • tīng
 • jiàn
 • tóng
 • xué
 • zài
 • xià
 • miàn
 • xiǎo
 • shēng
 • lùn
 •  
 •  
 • 我就會聽見同學在下面小聲議論:“
 • zhé
 • xīn
 • zhè
 • piān
 • zuò
 • wén
 •  
 • kěn
 • dìng
 • shì
 • xiū
 • gǎi
 • 李哲鑫這篇作文,肯定是他媽媽修改
 • guò
 • de
 •  
 •  
 •  
 • shí
 •  
 • xīn
 • zhēn
 • de
 • hěn
 • 過的……”此時此刻,我心里真的很
 • shì
 • wèi
 •  
 • guǒ
 • zhēn
 • de
 • néng
 • bāng
 • xiū
 • gǎi
 • 不是滋味。如果媽媽真的能幫我修改
 •  
 • duō
 • hǎo
 •  
 •  
 • dàn
 • cháng
 • cháng
 • gào
 • jiè
 •  
 •  
 • ,那多好啊!但媽媽常常告誡我:“
 • zuò
 • wén
 • yào
 • xiě
 •  
 • guǒ
 • měi
 • dōu
 • ràng
 • 作文要自己寫,如果每次都讓我替你
 • xiū
 • gǎi
 •  
 • jiù
 • huì
 • yǒu
 • lài
 • xìng
 •  
 • dào
 • kǎo
 • shì
 • shí
 • shuí
 • 修改,你就會有依賴性,到考試時誰
 • lái
 • bāng
 • xiū
 • gǎi
 •  
 • jiù
 • huì
 • chī
 • kuī
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 來幫你修改?你就會吃大虧。” 
 •  
 • miǎo
 • dān
 •  
 •  
 •  
 • xīn
 • kèn
 • tuì
 • guǐ
 •  
 • mǒu
 • 杪杌顧擔?抑??雜薪裉煺庋?某
 • shān
 •  
 •  
 • qiè
 • zuò
 •  
 •  
 • xiān
 •  
 • nán
 • liáo
 • qiào
 • tán
 •  
 •  
 • 杉ǎ?怯胙?@鮮Φ男燎誚痰肌⒕?
 • nào
 • yuē
 • yǔn
 • miǎo
 • shēn
 • xiōng
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 鬧傅鬩約拔易隕淼那詵芎醚А⑴?Ψ
 • fàn
 • zhí
 • huàn
 •  
 •  
 • xiān
 •  
 •  
 • yìng
 •  
 • huān
 • qiàng
 • 芏販植豢?摹@鮮Φ暮⒆硬⒉歡際嗆
 • cǎo
 • zàn
 •  
 •  
 •  
 • háo
 • zhàng
 •  
 •  
 •  
 • yòu
 • zhāo
 • 艸鏨?模??磯嗥脹?頁さ暮⒆誘昭
 •  
 • xiá
 • kuì
 • gǒu
 •  
 •  
 •  
 •  
 • yuān
 • yān
 •  
 • ?伎忌狹酥氐憒笱АK??冶鳶淹?
 •  
 • náng
 • gǎo
 • shàn
 • páng
 •  
 •  
 • У囊槁鄯旁諦納稀! 
 •  
 •  
 • huò
 • jiǔ
 • de
 • jiāng
 • lái
 •  
 • huì
 • jiě
 •  或許不久的將來,我會理解媽媽
 • duì
 • de
 •  
 • hěn
 • xīn
 •  
 •  
 • dàn
 • shì
 • xiàn
 • zài
 • de
 •  
 • hái
 • 對我的“狠心”。但是現在的我,還
 • shì
 • wàng
 • néng
 • yòng
 • píng
 • cháng
 • xīn
 • lái
 • duì
 • dài
 • 是渴望媽媽能用一顆平常心來對待我
 •  
 •  
 • hán
 •  
 • lǎo
 • shī
 •  
 • zuò
 • lǎo
 • shī
 • de
 • ér
 • zhēn
 • róng
 • 。 韓 老師,做老師的兒子真不容
 •  
 •  
 • píng
 • shí
 • yào
 • duì
 • nín
 • de
 • ér
 •  
 •  
 • 易啊!你平時可要對您的兒子——卡
 • kuān
 • róng
 • diǎn
 • ò
 •  
 •  
 •  
 • 卡寬容點哦! 
 •  
 •  
 • xiāo
 • shān
 • lín
 • zhèn
 • xiǎo
 • bān
 •  
 • zhé
 • xīn
 •  
 •  蕭山區臨浦鎮一小班 李哲鑫 
 •  
 • 
 •  
 •  
 • zhǐ
 • dǎo
 • lǎo
 • shī
 •  
 • hán
 • dōng
 • yīng
 •  
 • sòng
 • hóng
 •  
 •  
 •  指導老師:韓冬英、宋益紅 
 •  
 • 
   
  無注音版:
   
    當老師的兒子真委屈
   
    韓老師,我有一肚子的話想對你說:其實,當老師的兒子真委屈,真辛苦!你信嗎?
   
    同學們一直很羨慕我,總以為我媽媽是老師,我很幸福,總以為我的好成績是我媽媽教出來的。其實,我也有不得已的苦衷,媽媽哪有時間來教我?
   
    我讀低年級時,媽媽在學校里教書,早起晚歸,回家還要洗衣服、做飯,一直沒時間教我,作業全靠我一個人完成。自從媽媽做了家庭教師后,就更沒時間管我了,也很少給我檢查作業。每次我去請教媽媽,她總是隨便應付一下:“哎呀,我現在沒時間,等同學們走了,我再教你。”而等同學們真走了,她也早已將這事忘了。久而久之,我就覺得媽媽一點也不關心我,甚至有時候真希望媽媽是個普通人!
   
   杪柘蚶炊暈液苧細瘛C康毖??復砹耍?杪枳蓯嗆蕓砣藎?跋??岳恚???鄖欏保??匝??己芟不端?5?牽?綣?曳復砹耍?杪杈突岵灰啦蝗模?源?斫蹋?鋇轎倚姆?詵?趴習招蕁B杪璩36暈宜擔骸叭綣?伊?約旱暮⒆傭冀逃?緩茫?以趺慈ソ逃?鶉說暮⒆櫻俊薄
    杪杈?V齦牢遙??以諭??媲笆髁?裱??晌冶暇故歉齪⒆友劍∮惺保?一嵩諮??媲壩胨?⑸??郟??斯思懊孀櫻?杪枳蓯僑夢姨??摹?晌揖醯米約菏嵌緣模??砸怖碇逼?常?斂幌噯謾S謔鍬杪柙嚼叢繳???詈缶透紗喟胩觳煥砦搖U饈蔽揖醯煤芪???鬩桓鋈碩閆鵠賜低盜骼帷!
   
   我不僅要在家里受委屈,還要到學校里聽同學們的冷嘲熱諷。
   
    每當老師您讀完我的一篇作文,我就會聽見同學在下面小聲議論:“李哲鑫這篇作文,肯定是他媽媽修改過的……”此時此刻,我心里真的很不是滋味。如果媽媽真的能幫我修改,那多好啊!但媽媽常常告誡我:“作文要自己寫,如果每次都讓我替你修改,你就會有依賴性,到考試時誰來幫你修改?你就會吃大虧。”
   
   杪杌顧擔?抑??雜薪裉煺庋?某杉ǎ?怯胙?@鮮Φ男燎誚痰肌⒕?鬧傅鬩約拔易隕淼那詵芎醚А⑴?Ψ芏販植豢?摹@鮮Φ暮⒆硬⒉歡際嗆艸鏨?模??磯嗥脹?頁さ暮⒆誘昭?伎忌狹酥氐憒笱АK??冶鳶淹?У囊槁鄯旁諦納稀!
   
   或許不久的將來,我會理解媽媽對我的“狠心”。但是現在的我,還是渴望媽媽能用一顆平常心來對待我。 韓 老師,做老師的兒子真不容易啊!你平時可要對您的兒子——卡卡寬容點哦!
   
    蕭山區臨浦鎮一小班 李哲鑫
   
   
   指導老師:韓冬英、宋益紅
   
   

   給老師的一封信

   作文字數:454
   作者:未知
  •  
  • xiǎo
  • xué
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  •  
  •  
  • gěi
  • lǎo
  • shī
  • de
  • fēng
  • xìn
  • 小學作文  給老師的一封信
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • zhōng
  • shān
  • shì
  • xiǎo
  • lǎn
  • zhèn
  •  
  • zhōng
  • xīn
  • xiǎo
  • xué
  •  廣東省中山市小欖鎮 中心小學
  • sān
  • nián
  • bān
  •  
  • zhāng
  • zhào
  • xiáng
  • 三年四班 張兆祥
  • 閱讀全文

   黑母雞和它的干兒子

   作文字數:1164
   作者:未知
  •  
  • zhàn
  • zhǎng
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • hēi
  • de
  • gàn
  • 站長 :。  黑母雞和它的干
  • ér
  • 兒子
  •  
  •  
  • guǎng
  • zhì
  •  
  • èr
  • xiǎo
  • bān
  •  
  • tán
  • wěi
  • xìng
  •  廣西區自治區 二小班 覃偉杏
  • 閱讀全文

   寫給老師的一封信

   作文字數:279
   作者:夏宇騁
  •  
  •  
  •  
  • jìng
  • ài
  • de
  • lǎo
  • shī
  •  
  •  敬愛的老師:
  •  
  •  
  • nín
  • hǎo
  •  
  •  您好!
  •  
  •  
  • guāng
  • yīn
  • jiàn
  •  
  • zhuǎn
  • yǎn
  • yòu
  • shì
  • nián
  •  
  • nín
  • duì
  •  光陰似箭,轉眼又是一年。您對
  • 閱讀全文

   老師的火眼金睛

   作文字數:435
   作者:楊子卓
  •  
  •  
  •  
  • lǎo
  • shī
  • jiù
  • yào
  • lái
  • gǎi
  • zuò
  • le
  •  
  • shì
  •  老師就要來改作業了,可是我
  • hái
  • méi
  • xiě
  • hǎo
  •  
  • zhèng
  • zài
  • xiě
  • de
  • shí
  • hòu
  •  
  • yán
  • hào
  • nán
  • 還沒寫好。我正在寫的時候,顏浩男
  • zài
  • shēn
  • biān
  • zhuǎn
  • lái
  • zhuǎn
  • de
  •  
  • jiù
  • duì
  • shuō
  •  
  • 在我身邊轉來轉去的,我就對他說:
  • 閱讀全文

   教師節給老師的一封信

   作文字數:695
   作者:陳銘
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jìng
  • ài
  • de
  • sūn
  • lǎo
  • shī
  •  
  •   敬愛的孫老師:
  •  
  •  
  • nín
  • hǎo
  •  
  •  您好!
  •  
  •  
  • jiāo
  • shī
  • jiē
  • kuài
  • yào
  • lái
  • dào
  • le
  •  
  • zhù
  • nín
  • jiāo
  •  第個教師節快要來到了,祝您教
  • 閱讀全文

   我在老師的培育下快樂成長

   作文字數:577
   作者:林琳
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •    
  •  
  •  
  • cóng
  • èr
  •  
  •  
  • èr
  • nián
  • kāi
  • shǐ
  • dào
  • qún
  • xiǎo
  • xué
  •  從二○○二年開始我到群立小學
  • lái
  • shū
  •  
  • zài
  • lǎo
  • shī
  •  
  • tóng
  • xué
  • men
  • de
  • guān
  • ài
  • xià
  •  
  • 來讀書。在老師、同學們的關愛下,
  • 閱讀全文

   老師的贊歌

   作文字數:255
   作者:李宛蓉
  •  
  •  
  •  
  • lǎo
  • shī
  •  
  • rén
  • men
  • dōu
  • shuō
  • nín
  • shì
  • yuán
  • dīng
  •  
  •  老師!人們都說您是園丁,我
  • men
  • shì
  • ?g
  • duǒ
  •  
  • zài
  • nín
  • de
  • xià
  •  
  • men
  • jiàn
  • kāng
  • 們是花朵,在您的哺育下,我們健康
  • chéng
  • zhǎng
  •  
  • 成長。
  • 閱讀全文

   老師的眼睛

   作文字數:598
   作者:劉可歆
  •  
  •  
  •  
  • xiāo
  • lǎo
  • shī
  • shì
  • men
  • ào
  • shù
  • péi
  • yōu
  • bān
  • de
  • lǎo
  •  肖老師是我們奧數培優班的老
  • shī
  •  
  • kàn
  • jiàn
  • shí
  •  
  • liǎn
  • jiù
  • shì
  • huáng
  • 師。我第一次看見他時,臉就是黃色
  • de
  •  
  • yǎn
  • jīng
  • liàng
  •  
  • tóu
  • yǒu
  • biān
  • shì
  • fān
  • lái
  • 的,眼睛發亮,頭發有一邊是翻起來
  • 閱讀全文

   寫給老師的一封信

   作文字數:386
   作者:付晶峰
  •  
  • lái
  •  
  • yuán
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jìng
  • ài
  • de
  • lǎo
  • shī
  •  
  • 來 源  敬愛的老師:
  •  
  • nín
  • hǎo
  •  
  • 您好!
  •  
  •  
  •  
  • xīn
  • nián
  • kuài
  •  
  • shí
  • jiān
  • guò
  • de
  • zhēn
  • kuài
  •  
  • zhuǎn
  •  新年快樂!時間過的真快,轉
  • 閱讀全文

   給敬愛的林老師的一封信

   作文字數:672
   作者:洪欣奕
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • gěi
  • jìng
  • ài
  • de
  •       給敬愛的
  • lín
  • lǎo
  • shī
  • de
  • fēng
  • xìn
  •  
  •  
  • 林老師的一封信 
  •  
  • hóng
  • xīn
  •  
  •  
  • 洪欣奕 
  • 閱讀全文

   老師的筆筒

   作文字數:359
   作者:方泓銘
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  •  
  • lǎo
  • shī
  • dài
  • lái
  • le
  • rén
  •   今天,老師帶來了一個惹人
  • ài
  • de
  • tǒng
  •  
  • 喜愛的筆筒。
  •  
  •  
  • tǒng
  • de
  • qián
  • miàn
  • yǒu
  • jīng
  • měi
  • bié
  • zhì
  • de
  • xiǎo
  • zhú
  •  筆筒的前面有個精美別致的小竹
  • 閱讀全文

   老師的眼睛

   作文字數:523
   作者:心雨兒
  •  
  •  
  • lǎo
  • shī
  • de
  • yǎn
  • jīng
  •  
  •  
  •  老師的眼睛 
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • gāng
  • xiàn
  • yàn
  • lǐng
  • wàng
  • xiǎo
  • xué
  •  
  • sān
  • nián
  • 廣東省佛岡縣燕嶺希望小學 三年
  • 閱讀全文

   寫給班主任老師的感謝信

   作文字數:515
   作者:戴臻
  •  
  •  
  • jìng
  • ài
  • de
  • mǎn
  • lǎo
  • shī
  •  
  •  敬愛的滿老師:
  •  
  •  
  • nín
  • hǎo
  •  
  •  您好!
  •  
  •  
  • nín
  • jiāo
  • le
  • sān
  • nián
  • de
  • wén
  •  
  • jiǎng
  • fēi
  • cháng
  •  您教了我三年的語文,講課非常
  • 閱讀全文

   給老師的一封信

   作文字數:527
   作者:劉嘉南
  •  
  • zhàn
  • zhǎng
  •  
  •  
  •  
  •  
  • gěi
  • lǎo
  • shī
  • de
  • fēng
  • xìn
  •  
  •  
  • 站長:  給老師的一封信 
  •  
  •  
  • chéng
  • guān
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • ?
  •  
  • bān
  •  
  • liú
  • jiā
  • nán
  •  
  •  
  •  城關小學三()班 劉嘉南 
  •  
  • qīn
  • ài
  • de
  • lǎo
  • shī
  •  
  •  
  •  
  • 親愛的老師: 
  • 閱讀全文

   老師的愛

   作文字數:708
   作者:李蕓妍
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • lǎo
  • shī
  • de
  • ài
  •    老師的愛
  •  
  •  
  • lǎo
  • shī
  • de
  • ài
  •  
  • jiù
  • xiàng
  • duǒ
  • bái
  • yún
  •  
  • shì
  •  老師的愛,就像一朵白云,是那
  • me
  • de
  • qīng
  • róu
  •  
  • 么的輕柔;
  • 閱讀全文

   致班主任老師的一封感謝信

   作文字數:290
   作者:王俊皓
  •  
  • yōu
  • xiù
  • zuò
  • wén
  •  
  • qīn
  • ài
  • de
  • lǎo
  • shī
  •  
  • 優秀作文 親愛的老師:
  •  
  •  
  •  
  • nín
  • xīn
  • wéi
  • men
  • gǎi
  • zuò
  •  您不辭辛苦地為我們批改作業
  •  
  • wéi
  • men
  • jiǎng
  • jiě
  •  
  • lèi
  • le
  • sǎng
  •  
  • nín
  • ,為我們講解習題,累啞了嗓子。您
  • 閱讀全文

   烏龜爸爸和烏龜兒子

   作文字數:205
   作者:范曉鑫
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •         
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • guī
  • guī
  • ér
  •   烏龜爸爸和烏龜兒子
  •  
  •  
  •  
  • cóng
  • qīng
  • dǎo
  • mǎi
  • huí
  • yòng
  • bèi
  •  我和媽媽從青島買回一個用貝
  • 閱讀全文

   周老師的嘴

   小學生作文:周老師的嘴
   作文字數:572
   作者:朱厚望
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zhōu
  • lǎo
  • shī
  • de
  • zuǐ
  •    周老師的嘴
  •  
  •  
  •  
  •  
  • shuāng
  • xiǎo
  • xiǎo
  • de
  • yǎn
  • jīng
  •  
  •   一雙小小的眼睛,一個大大
  • de
  • shàng
  • jià
  • zhe
  • yǎn
  • jìng
  •  
  • néng
  • shuō
  • de
  • 的鼻子上架著一副眼鏡,一個能說的
  • 閱讀全文

   老師的關愛

   小學生作文:老師的關愛
   作文字數:488
   作者:儲欽州
  •  
  • zài
  • zhè
  • shì
  • jiè
  • shàng
  • chú
  • le
  • de
  • jiā
  • rén
  •  
  • jiù
  • shì
  • 在這個世界上除了我的家人,就是
  • lǎo
  • shī
  • duì
  • de
  • guān
  • ài
  • zuì
  • shēn
  • le
  •  
  • 老師對我的關愛最深了。
  •  
  •  
  • jìng
  • qiāo
  • qiāo
  • de
  • zhèng
  • shuì
  • zhe
  •  
  • rán
  •  
  •  夜靜悄悄的我正睡著。突然,我
  • 閱讀全文

   老師的愛

   小學生作文:老師的愛
   作文字數:1043
   作者:fyz12345
  •  
  •  
  • cóng
  • xiǎo
  • dào
  •  
  • duō
  • shǎo
  • lǎo
  • shī
  • céng
  • gěi
  • guò
  • duō
  •  從小到大,多少老師曾給過我多
  • shǎo
  • de
  • ài
  •  
  • lǎo
  • shī
  • de
  • ài
  • shì
  • de
  •  
  • shì
  • ài
  • 少的愛,老師的愛是無私的,是慈愛
  • de
  •  
  • shì
  • yán
  • de
  •  
  • gèng
  • shì
  • lìng
  • nán
  • wàng
  • de
  •  
  • 的,也是嚴厲的,更是令我難忘的。
  • 閱讀全文

   女教師的特異功能

   小學生作文:女教師的特異功能
   作文字數:920
   作者:小米團
  •  
  •  
  • jiǎ
  • méi
  • yǒu
  • fěn
  •  
  • zhī
  • dào
  • zěn
  • me
  • shàng
  •  假如沒有粉筆,你知道怎么上課
  • ma
  •  
  • 嗎?
  •  
  •  
  • qǐng
  • yǔn
  • gěi
  • jiǎng
  • shì
  •  
  •  請允許我給你講個故事。
  • 閱讀全文

   英語老師的債務清單

   小學生作文:英語老師的債務清單
   作文字數:974
   作者:houlin
  •  
  •  
  • huà
  • shuō
  • men
  • bān
  • de
  • yīng
  • lǎo
  • shī
  •  
  •  
  •  話說我們班的英語老師啊,那可
  • wèi
  • shì
  • xiàng
  • dāng
  • xiàng
  • dāng
  • yǒu
  • rèn
  • xīn
  •  
  • zhè
  •  
  • 謂是相當相當地有責任心。這不,一
  • xué
  • jiù
  • zhè
  • yàng
  • fēi
  • ér
  • guò
  •  
  • de
  •  
  • hēi
  • 個學期就這樣飛速而過,期末的“黑
  • 閱讀全文

   我當校老師的煩惱

   小學生作文:我當校老師的煩惱
   作文字數:658
   作者:左君迪
  •  
  •  
  • dāng
  • xiǎo
  • lǎo
  • shī
  • de
  • fán
  • nǎo
  •  我當小老師的煩惱
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • zhōng
  • lǎo
  • shī
  • zài
  •  
  • lún
  • dào
  • zhǔ
  • guǎn
  • de
  •  今天中午老師不在。輪到主管的
  • biàn
  • zhe
  • zuò
  • pǎo
  • shàng
  • le
  • jiǎng
  • tái
  •  
  • zhè
  •  
  • 我便拿著作業跑上了講臺,可我這 
  • 閱讀全文

   黃老師的眼睛

   小學生作文:黃老師的眼睛
   作文字數:245
   作者:李響
  • huáng
  • lǎo
  • shī
  • de
  • yǎn
  • jīng
  • 黃老師的眼睛
  •  
  • 
  •  
  •  
  • de
  • bān
  • zhǔ
  • rèn
  • huáng
  • lǎo
  • shī
  • yǒu
  • shuāng
  • míng
  • liàng
  • de
  •  我的班主任黃老師有一雙明亮的
  • 閱讀全文

   當老師的兒子真委屈

   小學生作文:當老師的兒子真委屈
   作文字數:985
   作者:李哲鑫
  •  
  •  
  • dāng
  • lǎo
  • shī
  • de
  • ér
  • zhēn
  • wěi
  •  
  •  
  •  當老師的兒子真委屈 
  •  
  •  
  • hán
  • lǎo
  • shī
  •  
  • yǒu
  • de
  • huà
  • xiǎng
  • duì
  •  韓老師,我有一肚子的話想對你
  • shuō
  •  
  • shí
  •  
  • dāng
  • lǎo
  • shī
  • de
  • ér
  • zhēn
  • wěi
  •  
  • zhēn
  • 說:其實,當老師的兒子真委屈,真
  • 閱讀全文

   王老師的妙計

   小學生作文:王老師的妙計
   作文字數:517
   作者:94541129…
  •  
  •  
  •  
  • dīng
  • líng
  • líng
  •  
  •  
  • shàng
  • le
  •  
  • bān
  • zhǔ
  • rèn
  • wáng
  •  “叮鈴鈴”,上課了。班主任王
  • lǎo
  • shī
  • xiào
  • zǒu
  • jìn
  • jiāo
  • shì
  •  
  • méi
  • yǒu
  • shī
  • shēng
  • wèn
  • 老師笑瞇瞇地走進教室,沒有師生問
  • hǎo
  •  
  • què
  • duì
  • zhe
  • tóng
  • xué
  • men
  • zuǒ
  • yòu
  • pàn
  •  
  • quán
  • bān
  • tóng
  • 好,卻對著同學們左顧右盼,全班同
  • 閱讀全文

   給老師的一封信

   小學生作文:給老師的一封信
   作文字數:447
   作者:李芬
  •  
  •  
  • gěi
  • lǎo
  • shī
  • de
  • fēng
  • xìn
  •  給老師的一封信
  •  
  •  
  • fēn
  • nián
  • bān
  •  李芬五年級一班
  • zūn
  • jìng
  • de
  • lǎo
  • shī
  •  
  • 尊敬的老師:
  • 閱讀全文

   老師的眼睛真“神”

   小學生作文:老師的眼睛真“神”
   作文字數:572
   作者:王模祥
  •  
  •  
  • lǎo
  • shī
  • de
  • yǎn
  • jīng
  • zhēn
  •  
  • shén
  •  
  •  
  •  
  •  老師的眼睛真“神” 
  •  
  •  
  •  
  • bǎo
  • wēi
  • xué
  • táng
  • zuò
  • wén
  • bān
  •  
  • wáng
  • xiáng
  •  
  •  
  •  寶威學堂作文班 王模祥 
  •  
  •  
  •  
  • rén
  • rén
  • dōu
  • yǒu
  • shuāng
  • yǎn
  • jīng
  •  
  • yǎn
  • jīng
  • shì
  • xīn
  •  人人都有一雙眼睛,眼睛是心
  • 閱讀全文

   老師的老師

   小學生作文:老師的老師
   作文字數:528
   作者:張越
  •  
  •  
  • lǎo
  • shī
  • de
  • lǎo
  • shī
  •  
  •  
  •  老師的老師 
  •  
  •  
  • yòu
  • piān
  • zuò
  • wén
  • jun4
  • gōng
  • le
  •  
  • lái
  • dào
  •  又一篇作文竣工了,我來到媽媽
  • miàn
  • qián
  •  
  • chéng
  • shàng
  • zuò
  • wén
  • běn
  •  
  •  
  • qǐng
  • lǎo
  • zhèng
  •  
  • 面前,呈上作文本:“請老媽斧正。
  • 閱讀全文

   獻給老師的禮物

   小學生作文:獻給老師的禮物
   作文字數:536
   作者:馬漢智
  • lǎo
  • shī
  • de
  •  
  •  
  • 老師的禮物 
  •  
  •  
  • tóng
  • xīn
  • xiàn
  • xià
  • guān
  • huí
  • mín
  • xiǎo
  • xué
  •  
  • hàn
  • zhì
  •  同心縣下馬關回民小學:馬漢智
  •  
  • zhǐ
  • dǎo
  • jiāo
  • shī
  •  
  • zhāng
  • yǒu
  •  
  •  
  • 指導教師:張有 
  • 閱讀全文
  卓易彩票平台卓易彩票主页卓易彩票网站卓易彩票官网卓易彩票娱乐 www.249770.com | www.633786.com | www.7148.com | 78666f.com | 6hg7788.com | www.7681004.com | l62365.com | 588fff.cc | www.33678oo.com | 218.com | www.95449j.com | www.3398711.com | changlecai.com | www.4938s.com | www.9646e.com | 59889p.com | www.js4333.com | www.113179.com | ylzz1115.cc | www.163888ll.com | www.683037.com | 7605u.com | www.89599r.com | www.106096.com | yh888e.com | www.4809l.com | 3559dddd.com | www.v03888.com | www.c9331.com | df8a.com | www.v6996.com | vns.com | www.456277.com | www.330627.com | 8036k.com | www.88266w.com | 8037o.com | www.jz30280.com | 7196g.com | www.99927nn.com | www.998349.com | 44077g.com | www.975277.com | 22299uu.com | www.fhcp2016.com | 1483kk.com | www.443709.com | www.605366.com | 20772299.com | www.8667f.com | bet28s.com | www.42456699.com | 4488fff.com | www.39937.com | w9629.com | www.16181h.com | 0860x.com | www.14900c.com | www.162918.com | www.ylg292.com | www.544bb.cc | vipvip7777.com | www.xb99.com | 86611f.com | www.5517.ag | feicai0991.com | www.e948e.com | 6245.com | www.90989.com | shen2211.com | www.819msc.com | 7933311.com | www.07991.com | www.96386a.com | www.21365yy.com | www.330256.com | www.3657z.com | www.960883.com | www.dfs995.com | www.c5906.com | 3456789.net | www.7793v.com | lch8898.com | www.50080t.com | 0077886.com | www.56717.com | www.8520j.com | www.hqcp7.com | 3078z.com | www.2350j.com | 29918mm.com | www.qbwc3.com | www.tyc775.com | www.631918.com | www.hg7575.com | www.803242.com | www.cp5000e.com | www.083025.com | www.888zr61.com | 4809d.com | www.93yh.cc | zbouyang.cn | www.06982.com | 3004.com | www.88166c.com | 856789.com | www.660188.com | 8988o.com | www.660689.com | 69096g.com | www.qucw4.com | www.vns9984.com | www.372082.com | www.88msa.com | 88894v.com | www.4058ss.com | 2709m.com | www.hg2357.com | 168cp.com | www.qilc5.com | www.619406.com | 718012.com | www.klcp3jc.com | ambyc8.com | www.7449cc.com | 2805o.com | www.619616.com | www.20178548.com | 3178uu.com | www.99552aa.com | 56787bb.com | www.zcwf3.com | www.ty662.com | LXYL365.com | www.9570111.com | 66681k.com | www.985jc.com | www.tyc717.com | 8538e.com | www.1434i.com | 3156fff.com | www.320663.com | www.3846o.com | 9539012.com | www.52072n.com | www.9374t.com | 3648.net | www.340388.com | hcp6666.com | www.187397.com | www.js664.com | 5566hhgz.com | www.hy6933.com | www.448628.com | 4066h.com | www.3668t.com | www.5522js.com | 99589aa.net | www.37377z.com | www.a1a444.cc | yy67890.com | www.hg8mm.com | 83086h.com | www.178739.com | www.0022737.com | 6766ee.com | www.211873.com | www.04567i.com | 3189jj.com | www.856659.com | www.jbs095.com | 3650711.com | www.544087.com | www.52tyc.com | 3568t.com | www.758786.com | www.120689.com | 3189kk.com | www.030310.com | www.c32537.com | aobo12.com | 4379i.com | www.681125.com | www.wn2068.com | 30007j.com | www.88266d.com | www.0977711.com | www.99jtd.com | www.636123.com | www.610829.com | afcp10.com | 87578003.xyz | www.m22365.com | 33ee8332.com | www.683248.com | www.58888.am | www.00829g.com | www.96386e.com | 52688.com | www.550437.com | www.79500c.com | 2934z.com | 7003dd.com | 61789e.com | www.610958.com | www.7239o.com | www.73990f.com | www.9411.am | www.kj638.com | zzz8827.com | 40033n.com | 20772233.com | 3559sss.com | js99860.com | www.196065.com | www.c6356.com | www.5854v.cc | www.pj56.com | www.yhyh86.com | www.33333jsc.com | df8m.com | 0805b.com | 8850.cc | 17702.com | 11ss8331.com | www.629053.com | www.56011h.com | www.336621.com | www.2257123.com | www.hg24500.com | 1h-9.cc | 3967j.com | 099568.com | www.065966.com | www.584499.com | www.904857.com | www.gyfc9.com | www.3890f.com | www.35155d.com | www.80065l.com | www.15355a.com | www.2655268.com | www.hg355.com | www.93gj07.com | www.81608u.com | www.6888779.com | www.6889771.com | www.714445.com | www.1100ra8.com | www.81608v.com | www.7240y.com | www.166490.com | www.00778e.com | www.cn365t.com | www.yy17173.com | www.8881hj.com | www.dsn96.net | www.mm55826.com | www.88166y.com | www.26123gg.com | www.55070d.com | www.89677m.com | www.4058d.com | www.00772s.com | www.9737xx.me | www.80188d.com | www.12136r.com | www.zzyl65.com | www.bet73l.com | www.87467.com | www.089c.cc | www.925507.com | www.526197.com | www.589703.com | www.257630.com | www.040425.com | 30007a.com | 83086d.com | 3807vv.com | 135868.com | a757044.com | 8866vn77.com | www.903833.com | www.58777l.com | www.833622.com | www.ck555.com | www.848777o.com | www.04567n.com | www.7415x.com | www.8577e.cc | www.26163t.com | www.911710.com | www.262072.com | 1211.com | vvv444000.com | 3846b.com | 256777y.com | www.4123uu.com | www.h32126.cc | www.www-48345.com | www.9941331.com | www.33678qq.com | www.8998755.com | www.5095m.com | www.318073.com | 4221999.com | 2805z.com | 36401177.com | yh888v.com | www.38200f.com | www.hy985.com | www.4996cd.com | www.pj99z.com | www.c5986.com | www.173225.com | 2851z.com | 3467g.com | 88807k.com | www.7676760099.com | www.hdcp886.com | www.1434v.com | www.okw4.com | 5001k.com | mmm1915.com | v8381.com | www.4107w.com | www.778l.com | www.06386666.com | www.9155b.com | www.369477.com | byc888b.com | 9339999h.com | www.333133j.com | www.11599066.com | www.70669b.com | www.126xc.com | www.160882.com | 47.uiuiii.cn | 26431818.com | www.375375d.com | www.hg98b.com | www.sx1877.com | www.347277.com | 56987rr.com | 7720h.com | www.pj2256.com | www.6666yh.vip | www.8084.com | www.483770.com | 57157r.com | 3144vip.co | www.130031.com | www.bwin920.co | www.9818u.cc | 55oo8332.com | 1489l.com | www.pjbet222.com | www.99113d.com | www.81233j.com | www.055168.cc | 550111t.com | feicai0482.com | www.pj038888.com | www.2208553.com | www.811597.com | 6594rr.com | 8449ss.com | www.js778911.com | www.704906.com | www.6364y.com | 566670000.com | 4590n.com | www.746128.com | www.99552cc.com | www.rrle6.com | v77033.com | 3936b.com | www.10999t.com | www.719969.com | 8522gggg.com | www.1294xi.com | www.153280.com | 33115zz.com | bet3659905.com | www.mgm868007.com | www.689144.com | 38365d.com | www.7172211.com | www.hg7774.com | 566671122.com | www.11105.tv | www.yz7704.com | 6261g.com | 2247t.com | www.7.ag | www.040415.com | l7742.com | www.c73cp008.com | www.607316.com | mg7899.com | www.7302004.com | www.hjin2.com | 99662007.com | www.88606.com | www.77clf.com | yl77yl22.com | www.11119dz.com | www.7782i.com | 239239.com | www.66136cc.com | www.2500o.com | pj520.com | www.837722.com | www.flff6.com | 32666p.com | www.488633.com | www.919586.com | 0099227.com | www.dfh261.com | www.517075.com | 8547ii.com | www.1851115.com | c388c.com | 87680c.com | www.4809f.com | 97799z.com | www.00618k.com | www.50989f.com | 781520.com | www.0733fdc.net | www.771501.com | bet375.com | www.4196s.com | 0747x.com | www.68818z.com | www.68568r.com | 7893.cc | www.bmw111.com | www.398244.com | 68348.com | www.1764n.com | 30179900.com | www.long987.com | www.621431.com | feicai0536.com | www.837993.com | i2554.com | www.135suncity.com | www.810877.com | qycp05.com | www.3775q.com | 56988cc.com | www.a11122.com | www.162918.com | www.517ly13.com | www.61233y.com | 5414.com | www.9997028.com | 15a8.net | www.642222.com | www.332750.com | www.8767700.com | www.71399p.com | 5219s.com | www.1559508.com | 66458f.com | www.110048.com | www.137518.com | www.2880880.com | www.5cpb.com | 769vv.com | www.15365a.com | 3775vns.com | www.155607.com | 53262e.com | www.c25.cc | biying940vip.com | www.331113.com | 9964b.com | www.1238760.com | www.602475.com | www.bm1102.vip | www.2875w.com | 3005.am | www.80075z.com | jj38648.com | www.6678687.com | 4488ss.com | www.490807.com | hga021.com | www.958.net | yt8.com | www.5981c.com | 56811.com | www.88166k.com | e1458.com | www.938h.cc | 272pp.net | www.527576.com | 1259i.com | www.5049n.com | js58881.com | www.108007.com | js89e.vip | www.7334i.com | 79964t.com | www.4058yy.com | blhvip444.com | www.60886k.com | 2805v.com | www.77731z.com | j7736.com | www.pj88y.com | 365102b.com | www.w84r.com | 4022ee.com | www.scfyou.com | 55331c.com | www.22503.cc | www.ylg292.com | www.669772.com | www.58777q.com | bwin940.co | www.xihu77.com | ll76669.com | www.biying910vip.com | 00xpj377.com | www.4331a.com | 8905p.com | www.lqc6.com | www.67797z.com | www.rcw321.com | www.66335.com | 0005144.com | www.9978bb.com | 29918f.com | www.15355n.com | www.0686222.com | www.348677.com | www.pj5504.com | ah116.net | www.637968.com | 2490i.com | www.8667d.com | www.wnsr858.com | 7605j.com | www.85857.com | 30174433.com | www.16878v.com | www.00048js.com | www.188937.com | www.818515.com | c388e.com | www.6033888.com | 59599q.com | www.205882.com | www.1008msc.com | 2566h6.com | www.15355i.com | www.bg999222.com | 2247xx.com | www.673888u.com | 1669j.com | www.66ffy.com | www.84299.com | 89892dd.com | www.flb277.com | bb888899.com | www.051069.com | www.811811.com | 3550m.com | www.lqc6.com | www.sun0003.com | spj02.com | www.550021k.com | www.18599.com | 88115156.com | www.5446x.com | 97618b.com | bwinsss.com | www.4996nx.com | 6572s.com | www.361770.com | www.cp505b.com | 550111i.com | www.775709.com | www.62266.cc | 3326.com | www.658252.com | www.56655m.com | 9068ff.com | www.622507.com | www.c44oo.com | 9994cc16.com | www.698300.com | www.hg1266.com | fh22.com | www.401275.com | www.58118f.com | yhjiangsu.vip | www.106260.com | www.bwinyz47.com | 6245z.com | 2381j.com | www.087h.com | www.6491o.com | 0015kk.com | www.87668y.com | www.377088.com | 3066ggg.com | www.hy5504.com | www.34311.com | 91019f.com | www.186287.com | www.c83377.com | 5855tt.com | 7779z.cc | www.66652b.com | www.184589.com | 57157c.com | www.452820.com | www.89677j.com | 1495.com | 2306v.com | www.33112g.com | www.387345.com | 86811tt.com | www.029781.com | www.8017111.com | www.zzzz0266.com | 2064hb.com | www.867865.com | www.7415r.com | 5456t.com | 0789.com | www.500yf.com | www.27363s.com | 44pp8331.com | 92226.com | www.2408b.com | www.3550.com | 3616x.com | 889vip.net | www.am8080.com | www.4078j.com | www.9566879.com | 4165r.com | www.799100.com | www.357116.com | www.70060000.com | 8747.com | www.330652.com | www.86339d.com | www.js13777.com | 4694n.com | 2349014.com | www.71233f.com | www.912006.com | 589669.com | 8294x.com | www.609477.com | www.380870.com | www.yinhennnn.com | 55552007.com | 074f7.com | www.918io.com | www.bb012.com | www.20909l.com | 1915.com | 2709q.com | www.3478g.cc | www.d69096.com | www.655666a.com | 4255hh.com | 18299.com | www.qucw7.com | www.n063801.com | www.81849l.com | ab6322.com | 918dp.com | www.565516.com | www.81608q.com | www.bb8888-1.com | www.yh77702.com | bm1103.com | 9121902.com | www.78wcp.com | www.33678bb.com | www.000.hs88.cc | 预览56988ee.com | bwin8o.com | www.50026i.com | www.66095.cc | www.063801i.com | www.7t68.com | 1654gg.com | 3568yy.com | 4255qq.com | www.664043.com | www.9999bj.com | www.78888js.com | www.330099l.com | 8827jj.com | 9149g.com | 2349014.com | www.987436.com | www.0343u.com | www.930608.com | www.7830a.com | 3379ll.com | 8988HH.com | 55967r.com | www.455745.com | www.43818b.com | www.40288c.com | www.0241n.com | www.806313.com | pp3189.com | s14666.com | 998e.cc | www.43131o.com | www.hx6686.com | biying900vip.com | 3412288.com | 66771381.com | www.106076.com | www.jcai3.com | www.0194005.com | www.3066mm.com | www.9jsjs.com | www.7830k.com | kk2205.com | 4036d.com | 87665m.com | 9679s.com | www.003851.com | www.969317.com | www.86267l.com | www.742588.com | www.209035.com | www.45778.com | www.655666b.com | 1592l.com | iiii19927.com | 435796.com | 36400033.com | 83086w.com | 60959999.com | www.342177.com | www.c145.vip | www.32123f.com | www.587815.com | www.xj6008.com | www.98698g.com | www.24k888.vip | www.191949.com | www.4107k.com | www.a8a8567.com | 3049.com | 85722.com | 6118s.com | hjdzjgj.com | 8722vvvv.com | 66648k.com | 3mgmrrr.com | 4636622.com | v7742.com | www.186759.com | www.631069.com | www.88kcw.com | www.3478h.cc | www.39500s.com | www.7714s.com | www.0967.bet | www.62778844.com | www.9955msc.com | www.73990c.com | www.3066vv.com | www.xpj66696.com | www.98698d.com | www.y948y.com | www.813365.com | www.1111zx.com | www.ty66.com | byj10.com | lg888888.com | 3938ii.com | 6641l.com | 99885002.com | 888991155.com | 9889567.com | byj10.com | hg4668.com | 8633001.com | 3mgmrrr.com | 66300vip39.com | 49490524.com | ule609.com | 4255d.com | 808988g.com | 08820033com | 97000.cc | 53262ee.com | 3559u.com | z08199.com | 2234yh.com | 8036mm.com | 7792l.com | www.kkw915.com | www.8124d.com | www.3658766.com | www.6020200.com | www.443709.com | www.tyc90.com | www.hg7939.com | www.20199oo.com | www.pj88n.com | www.593152.com | www.4102x.com | www.1466e.com | www.16878a.com | www.64422.cc | www.96386x.com | www.983888c.com | www.169009.com | www.4963vv.com | 3523.net | 50067c.com | 2613x.com | 732669.com | 67879.com | b8159.cc | 3189i.com | www.142357.com | www.356061.com | www.25683.com | www.loll3.com | ylzz1113.com | 8181394.com | 921290.com | www.44sbet.net | www.68277.com | www.5953838.com | www.919586.com | nn2649.com | acp0006.com | 2418009.com | www.892099.com | www.4058yy.com | www.50024w.com | www.187513.com | 5429i.com | 654.so | www.9199sun.com | www.jz298.com | www.703097.com | www.362588.com | 4323v.com | 30007h.com | www.789199b.com | www.9971331.com | www.26163t.com | www.36787a.com | 0419y.com | 8520m.com | www.y0090.com | www.62778855.com | www.769179.com | 91019o.net | 33382ii.com | www.sbet818.com | www.5981p.com | www.61500.cc | 69449955.com | 4036356.com | www.338808.com | www.5446ff.com | www.05028.com | 89777p.com | 444v44.com | www.7025d.com | www.xpj448888.com | www.2632i.com | 4195z.com | b99vip.com | www.0241mmm.com | www.5719d.com | www.802865.com | 1669m.com | 588yyy.cc | www.4866a90.com | www.51365.com | 5309y.com | 4022f.com | www.7111v.com | www.58908a.com | www.712887.com | pj5556.com | cbw15.com | www.601066.com | www.82636.cc | 4997i.com | 500000419.com | www.jsp19.com | www.77016.cc | x5505.com | 4400203.com | www.hg2312.com | www.a2418.com | 68y68.com | 80368d.com | www.3331js.com | www.37377k.com | www.29178e.com | 908080y.com | www.am1818.cc | www.hg81999.com | 66300vip01.com | zzylc2.com | www.679suncity.com | www.0967005.com | 1213iii.com | 6261pp.com | www.28249.com | i2306.com | www.25468.com | www.fh6116.com | 658pj.com | www.hg10567.com | www.30350t.com | www.394177.com | 4488pp.com | www.xpj9259.com | www.b387387.com | feicai0793.com | 6655734.com | www.4078m.com | www.607263.com | 3467.cc | www.tyc90.com | www.68568l.com | 28839i.com | www.zr609.com | www.32638.com | www.77114e.com | 2127ll.com | www.c44bb.com | www.928621.com | mc1314.com | www.hg139e.com | www.50788j.com | 90307i.com | www.h067.com | www.585167.com | 88021ee.com | www.81866r.com | www.y6098.com | www.34788v.com | 35252k.com | www.x32939.com | www.501206.com | www.83033y.com | 3222r.cc | www.535msc.com | www.3978k.com | 3304o.com | www.9068zz.com | www.jzvip11.com | xpj62622.com | www.vns9978.com | www.0967001.com | 1331ll.com | www.hg226.com | www.5555bj.com | 89777c.com | www.b22365.com | www.550021p.com | 206403.com | www.31896000.com | www.07163r.com | 3522ee.com | www.pj238.com | www.caim2.com | 3890f.com | www.80388.com | www.649677.com | 444b9.com | www.9737vv.com | www.78700i.com | 224sun.com | www.86339d.com | a7285.com | www.hg97hg97.com | www.99638h.com | d08199.com | www.289333.com | www.926280.com | 2234.cc | www.ts055.com | 1483jj.com | hgw168x.com | www.0967006.com | 1592c.com | www.8148.com | www.846661.com | 45637z.com | www.115527u.com | 5651f.com | www.777444g.com | www.7782a.com | rrr67890.com | www.a92776.com | cc32355.com | www.10071007.com | www.99677p.com | 4789cz.com | www.68hyc.com | www.43818u.com | www.un7799.com | www.7239c.com | 3678mmm.com | www.85857x.com | 776314.com | www.76060c.com | www.33588k.com | 36406666.com | www.4136k.com | 33775002.com | www.9679a.com | www.c141.vip | 66463.com | www.3691b.com | mi513.com | www.bsd9999.com | www.50026a.com | www.653508.com | www.9478e.com | 88442007.com | www.vip81619.com | bcylc999.com | www.pj98914.com | www.155091.com | www.pj8458.com | www.3668o.com | vip99550.com | www.55676e.com | 8989883.com | www.271998.com | 33115mm.com | www.4270ll.com | www.599047.com | 78113300.com | www.50732b.com | 2096w.com | www.52062u.com | 4323s.com | www.7415d.com | p1458.com | www.jinsha88.net | 30019n.com | www.hg015.com | www.621441.com | www.hg635.com | www.2350q.com | 33115i.com | www.417714.com | 3340.com | www.js27666.com | 35222nn.com | www.88325d.com | 500000773.com | www.hg98vip8.com | 97886699.com | www.77731u.com | 56988p.com | www.vic040.com | 3009s.com | www.134222.com | 3556vip6.com | www.678987.com |