<optgroup id="w2uiu"></optgroup>
<menu id="w2uiu"><tt id="w2uiu"></tt></menu>
<menu id="w2uiu"><strong id="w2uiu"></strong></menu>
 • <menu id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu></menu>
  <xmp id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu>
 • <dd id="w2uiu"><nav id="w2uiu"></nav></dd>
 • 當老師的兒子真委屈

  小學生作文:當老師的兒子真委屈
  作文字數:985
  作者:李哲鑫
 •  
 •  
 • dāng
 • lǎo
 • shī
 • de
 • ér
 • zhēn
 • wěi
 •  
 •  
 •  當老師的兒子真委屈 
 •  
 •  
 • hán
 • lǎo
 • shī
 •  
 • yǒu
 • de
 • huà
 • xiǎng
 • duì
 •  韓老師,我有一肚子的話想對你
 • shuō
 •  
 • shí
 •  
 • dāng
 • lǎo
 • shī
 • de
 • ér
 • zhēn
 • wěi
 •  
 • zhēn
 • 說:其實,當老師的兒子真委屈,真
 • xīn
 •  
 • xìn
 • ma
 •  
 •  
 •  
 • 辛苦!你信嗎? 
 •  
 •  
 • tóng
 • xué
 • men
 • zhí
 • hěn
 • xiàn
 •  
 • zǒng
 • wéi
 •  同學們一直很羨慕我,總以為我
 • shì
 • lǎo
 • shī
 •  
 • hěn
 • xìng
 •  
 • zǒng
 • wéi
 • de
 • 媽媽是老師,我很幸福,總以為我的
 • hǎo
 • chéng
 • shì
 • jiāo
 • chū
 • lái
 • de
 •  
 • shí
 •  
 • 好成績是我媽媽教出來的。其實,我
 • yǒu
 • de
 • zhōng
 •  
 • yǒu
 • shí
 • jiān
 • lái
 • 也有不得已的苦衷,媽媽哪有時間來
 • jiāo
 •  
 •  
 •  
 • 教我? 
 •  
 •  
 • nián
 • shí
 •  
 • zài
 • xué
 • xiào
 • jiāo
 •  我讀低年級時,媽媽在學校里教
 • shū
 •  
 • zǎo
 • wǎn
 • guī
 •  
 • huí
 • jiā
 • hái
 • yào
 •  
 • zuò
 • 書,早起晚歸,回家還要洗衣服、做
 • fàn
 •  
 • zhí
 • méi
 • shí
 • jiān
 • jiāo
 •  
 • zuò
 • quán
 • kào
 • 飯,一直沒時間教我,作業全靠我一
 • rén
 • wán
 • chéng
 •  
 • cóng
 • zuò
 • le
 • jiā
 • tíng
 • jiāo
 • shī
 • hòu
 • 個人完成。自從媽媽做了家庭教師后
 •  
 • jiù
 • gèng
 • méi
 • shí
 • jiān
 • guǎn
 • le
 •  
 • hěn
 • shǎo
 • gěi
 • jiǎn
 • ,就更沒時間管我了,也很少給我檢
 • chá
 • zuò
 •  
 • měi
 • qǐng
 • jiāo
 •  
 • zǒng
 • shì
 • 查作業。每次我去請教媽媽,她總是
 • suí
 • biàn
 • yīng
 • xià
 •  
 •  
 • āi
 • ya
 •  
 • xiàn
 • zài
 • méi
 • shí
 • 隨便應付一下:“哎呀,我現在沒時
 • jiān
 •  
 • děng
 • tóng
 • xué
 • men
 • zǒu
 • le
 •  
 • zài
 • jiāo
 •  
 •  
 • ér
 • 間,等同學們走了,我再教你。”而
 • děng
 • tóng
 • xué
 • men
 • zhēn
 • zǒu
 • le
 •  
 • zǎo
 • jiāng
 • zhè
 • shì
 • wàng
 • 等同學們真走了,她也早已將這事忘
 • le
 •  
 • jiǔ
 • ér
 • jiǔ
 • zhī
 •  
 • jiù
 • jiào
 • diǎn
 • 了。久而久之,我就覺得媽媽一點也
 • guān
 • xīn
 •  
 • shèn
 • zhì
 • yǒu
 • shí
 • hòu
 • zhēn
 • wàng
 • shì
 • 不關心我,甚至有時候真希望媽媽是
 • tōng
 • rén
 •  
 •  
 •  
 • 個普通人! 
 •  
 • miǎo
 • zhè
 • hān
 • chuī
 • yūn
 • zhù
 • chì
 •  
 • kāng
 •  
 •  
 • 杪柘蚶炊暈液苧細瘛C康毖??復
 • ài
 • shuǎ
 •  
 • miǎo
 • zhǐ
 • cōng
 • qiàng
 • yún
 • tuó
 • jìn
 •  
 •  
 •  
 • yuè
 • huì
 • 砹耍?杪枳蓯嗆蕓砣藎?跋??岳恚
 •  
 •  
 •  
 • yún
 • luó
 • bǎo
 •  
 •  
 •  
 •  
 • shān
 • duān
 •  
 • ???鄖欏保??匝??己芟不端?
 •  
 •  
 • qiān
 •  
 • quǎn
 •  
 • ài
 • shuǎ
 •  
 • miǎo
 • chā
 • huī
 • 5?牽?綣?曳復砹耍?杪杈突岵灰
 • huáng
 •  
 • yuán
 •  
 • zhuó
 •  
 • bèi
 • jiào
 •  
 • shēn
 •  
 • 啦蝗模?源?斫蹋?鋇轎倚姆?詵?
 • zhāo
 • qián
 •  
 • miǎo
 •  
 •  
 • yūn
 • dān
 • hái
 • quǎn
 •  
 • 趴習招蕁B杪璩36暈宜擔骸叭綣?
 •  
 • yuē
 • hàn
 •  
 • yòng
 • táo
 •  
 • huǎn
 • máng
 •  
 • 伊?約旱暮⒆傭冀逃?緩茫?以趺慈
 •  
 • táo
 •  
 • chún
 • shuō
 •  
 • yīng
 • jun4
 • báo
 •  
 • ソ逃?鶉說暮⒆櫻俊薄 
 •  
 • miǎo
 • chā
 •  
 •  
 • yín
 • láo
 • yáo
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 杪杈?V齦牢遙??以諭??媲笆
 •  
 • biǎo
 •  
 •  
 • shǎng
 • xiá
 • qiàn
 • chuò
 •  
 • yǒu
 • jiàn
 •  
 • xīng
 • 髁?裱??晌冶暇故歉齪⒆友劍∮惺
 • bǎo
 •  
 • sōng
 •  
 •  
 • dòng
 •  
 •  
 •  
 •  
 • jiá
 •  
 • 保?一嵩諮??媲壩胨?⑸??郟?
 •  
 • ào
 • shuāng
 • yīng
 •  
 • miǎo
 • zhǐ
 • cōng
 • qiáo
 • mèng
 •  
 •  
 • ?斯思懊孀櫻?杪枳蓯僑夢姨??摹
 •  
 • shǎng
 • yuē
 • qiàn
 • yuán
 •  
 •  
 • dìng
 • ?晌揖醯米約菏嵌緣模??砸怖碇逼
 •  
 • cháng
 •  
 • liǎn
 • huǎng
 • ài
 • màn
 •  
 • xuè
 • qiāo
 • miǎo
 • xiá
 • jiáo
 • cóng
 • jiǎo
 •  
 • ?常?斂幌噯謾S謔鍬杪柙嚼叢繳?
 •  
 •  
 • fǒu
 • tòu
 • shā
 • kuì
 • huàn
 • zhài
 • yáo
 •  
 • xiū
 • ??詈缶透紗喟胩觳煥砦搖U饈蔽揖
 • méi
 •  
 •  
 •  
 • huán
 • shuò
 • yán
 • dào
 • 醯煤芪???鬩桓鋈碩閆鵠賜低盜骼
 • wéi
 •  
 •  
 • 帷! 
 •  
 •  
 • jǐn
 • yào
 • zài
 • jiā
 • shòu
 • wěi
 •  
 • hái
 • yào
 • dào
 •  我不僅要在家里受委屈,還要到
 • xué
 • xiào
 • tīng
 • tóng
 • xué
 • men
 • de
 • lěng
 • cháo
 • fěng
 •  
 •  
 •  
 • 學校里聽同學們的冷嘲熱諷。 
 •  
 •  
 • měi
 • dāng
 • lǎo
 • shī
 • nín
 • wán
 • de
 • piān
 • zuò
 • wén
 •  
 •  每當老師您讀完我的一篇作文,
 • jiù
 • huì
 • tīng
 • jiàn
 • tóng
 • xué
 • zài
 • xià
 • miàn
 • xiǎo
 • shēng
 • lùn
 •  
 •  
 • 我就會聽見同學在下面小聲議論:“
 • zhé
 • xīn
 • zhè
 • piān
 • zuò
 • wén
 •  
 • kěn
 • dìng
 • shì
 • xiū
 • gǎi
 • 李哲鑫這篇作文,肯定是他媽媽修改
 • guò
 • de
 •  
 •  
 •  
 • shí
 •  
 • xīn
 • zhēn
 • de
 • hěn
 • 過的……”此時此刻,我心里真的很
 • shì
 • wèi
 •  
 • guǒ
 • zhēn
 • de
 • néng
 • bāng
 • xiū
 • gǎi
 • 不是滋味。如果媽媽真的能幫我修改
 •  
 • duō
 • hǎo
 •  
 •  
 • dàn
 • cháng
 • cháng
 • gào
 • jiè
 •  
 •  
 • ,那多好啊!但媽媽常常告誡我:“
 • zuò
 • wén
 • yào
 • xiě
 •  
 • guǒ
 • měi
 • dōu
 • ràng
 • 作文要自己寫,如果每次都讓我替你
 • xiū
 • gǎi
 •  
 • jiù
 • huì
 • yǒu
 • lài
 • xìng
 •  
 • dào
 • kǎo
 • shì
 • shí
 • shuí
 • 修改,你就會有依賴性,到考試時誰
 • lái
 • bāng
 • xiū
 • gǎi
 •  
 • jiù
 • huì
 • chī
 • kuī
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 來幫你修改?你就會吃大虧。” 
 •  
 • miǎo
 • dān
 •  
 •  
 •  
 • xīn
 • kèn
 • tuì
 • guǐ
 •  
 • mǒu
 • 杪杌顧擔?抑??雜薪裉煺庋?某
 • shān
 •  
 •  
 • qiè
 • zuò
 •  
 •  
 • xiān
 •  
 • nán
 • liáo
 • qiào
 • tán
 •  
 •  
 • 杉ǎ?怯胙?@鮮Φ男燎誚痰肌⒕?
 • nào
 • yuē
 • yǔn
 • miǎo
 • shēn
 • xiōng
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 鬧傅鬩約拔易隕淼那詵芎醚А⑴?Ψ
 • fàn
 • zhí
 • huàn
 •  
 •  
 • xiān
 •  
 •  
 • yìng
 •  
 • huān
 • qiàng
 • 芏販植豢?摹@鮮Φ暮⒆硬⒉歡際嗆
 • cǎo
 • zàn
 •  
 •  
 •  
 • háo
 • zhàng
 •  
 •  
 •  
 • yòu
 • zhāo
 • 艸鏨?模??磯嗥脹?頁さ暮⒆誘昭
 •  
 • xiá
 • kuì
 • gǒu
 •  
 •  
 •  
 •  
 • yuān
 • yān
 •  
 • ?伎忌狹酥氐憒笱АK??冶鳶淹?
 •  
 • náng
 • gǎo
 • shàn
 • páng
 •  
 •  
 • У囊槁鄯旁諦納稀! 
 •  
 •  
 • huò
 • jiǔ
 • de
 • jiāng
 • lái
 •  
 • huì
 • jiě
 •  或許不久的將來,我會理解媽媽
 • duì
 • de
 •  
 • hěn
 • xīn
 •  
 •  
 • dàn
 • shì
 • xiàn
 • zài
 • de
 •  
 • hái
 • 對我的“狠心”。但是現在的我,還
 • shì
 • wàng
 • néng
 • yòng
 • píng
 • cháng
 • xīn
 • lái
 • duì
 • dài
 • 是渴望媽媽能用一顆平常心來對待我
 •  
 •  
 • hán
 •  
 • lǎo
 • shī
 •  
 • zuò
 • lǎo
 • shī
 • de
 • ér
 • zhēn
 • róng
 • 。 韓 老師,做老師的兒子真不容
 •  
 •  
 • píng
 • shí
 • yào
 • duì
 • nín
 • de
 • ér
 •  
 •  
 • 易啊!你平時可要對您的兒子——卡
 • kuān
 • róng
 • diǎn
 • ò
 •  
 •  
 •  
 • 卡寬容點哦! 
 •  
 •  
 • xiāo
 • shān
 • lín
 • zhèn
 • xiǎo
 • bān
 •  
 • zhé
 • xīn
 •  
 •  蕭山區臨浦鎮一小班 李哲鑫 
 •  
 • 
 •  
 •  
 • zhǐ
 • dǎo
 • lǎo
 • shī
 •  
 • hán
 • dōng
 • yīng
 •  
 • sòng
 • hóng
 •  
 •  
 •  指導老師:韓冬英、宋益紅 
 •  
 • 
   
  無注音版:
   
    當老師的兒子真委屈
   
    韓老師,我有一肚子的話想對你說:其實,當老師的兒子真委屈,真辛苦!你信嗎?
   
    同學們一直很羨慕我,總以為我媽媽是老師,我很幸福,總以為我的好成績是我媽媽教出來的。其實,我也有不得已的苦衷,媽媽哪有時間來教我?
   
    我讀低年級時,媽媽在學校里教書,早起晚歸,回家還要洗衣服、做飯,一直沒時間教我,作業全靠我一個人完成。自從媽媽做了家庭教師后,就更沒時間管我了,也很少給我檢查作業。每次我去請教媽媽,她總是隨便應付一下:“哎呀,我現在沒時間,等同學們走了,我再教你。”而等同學們真走了,她也早已將這事忘了。久而久之,我就覺得媽媽一點也不關心我,甚至有時候真希望媽媽是個普通人!
   
   杪柘蚶炊暈液苧細瘛C康毖??復砹耍?杪枳蓯嗆蕓砣藎?跋??岳恚???鄖欏保??匝??己芟不端?5?牽?綣?曳復砹耍?杪杈突岵灰啦蝗模?源?斫蹋?鋇轎倚姆?詵?趴習招蕁B杪璩36暈宜擔骸叭綣?伊?約旱暮⒆傭冀逃?緩茫?以趺慈ソ逃?鶉說暮⒆櫻俊薄
    杪杈?V齦牢遙??以諭??媲笆髁?裱??晌冶暇故歉齪⒆友劍∮惺保?一嵩諮??媲壩胨?⑸??郟??斯思懊孀櫻?杪枳蓯僑夢姨??摹?晌揖醯米約菏嵌緣模??砸怖碇逼?常?斂幌噯謾S謔鍬杪柙嚼叢繳???詈缶透紗喟胩觳煥砦搖U饈蔽揖醯煤芪???鬩桓鋈碩閆鵠賜低盜骼帷!
   
   我不僅要在家里受委屈,還要到學校里聽同學們的冷嘲熱諷。
   
    每當老師您讀完我的一篇作文,我就會聽見同學在下面小聲議論:“李哲鑫這篇作文,肯定是他媽媽修改過的……”此時此刻,我心里真的很不是滋味。如果媽媽真的能幫我修改,那多好啊!但媽媽常常告誡我:“作文要自己寫,如果每次都讓我替你修改,你就會有依賴性,到考試時誰來幫你修改?你就會吃大虧。”
   
   杪杌顧擔?抑??雜薪裉煺庋?某杉ǎ?怯胙?@鮮Φ男燎誚痰肌⒕?鬧傅鬩約拔易隕淼那詵芎醚А⑴?Ψ芏販植豢?摹@鮮Φ暮⒆硬⒉歡際嗆艸鏨?模??磯嗥脹?頁さ暮⒆誘昭?伎忌狹酥氐憒笱АK??冶鳶淹?У囊槁鄯旁諦納稀!
   
   或許不久的將來,我會理解媽媽對我的“狠心”。但是現在的我,還是渴望媽媽能用一顆平常心來對待我。 韓 老師,做老師的兒子真不容易啊!你平時可要對您的兒子——卡卡寬容點哦!
   
    蕭山區臨浦鎮一小班 李哲鑫
   
   
   指導老師:韓冬英、宋益紅
   
   

   給老師的一封信

   作文字數:454
   作者:未知
  •  
  • xiǎo
  • xué
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  •  
  •  
  • gěi
  • lǎo
  • shī
  • de
  • fēng
  • xìn
  • 小學作文  給老師的一封信
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • zhōng
  • shān
  • shì
  • xiǎo
  • lǎn
  • zhèn
  •  
  • zhōng
  • xīn
  • xiǎo
  • xué
  •  廣東省中山市小欖鎮 中心小學
  • sān
  • nián
  • bān
  •  
  • zhāng
  • zhào
  • xiáng
  • 三年四班 張兆祥
  • 閱讀全文

   黑母雞和它的干兒子

   作文字數:1164
   作者:未知
  •  
  • zhàn
  • zhǎng
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • hēi
  • de
  • gàn
  • 站長 :。  黑母雞和它的干
  • ér
  • 兒子
  •  
  •  
  • guǎng
  • zhì
  •  
  • èr
  • xiǎo
  • bān
  •  
  • tán
  • wěi
  • xìng
  •  廣西區自治區 二小班 覃偉杏
  • 閱讀全文

   寫給老師的一封信

   作文字數:279
   作者:夏宇騁
  •  
  •  
  •  
  • jìng
  • ài
  • de
  • lǎo
  • shī
  •  
  •  敬愛的老師:
  •  
  •  
  • nín
  • hǎo
  •  
  •  您好!
  •  
  •  
  • guāng
  • yīn
  • jiàn
  •  
  • zhuǎn
  • yǎn
  • yòu
  • shì
  • nián
  •  
  • nín
  • duì
  •  光陰似箭,轉眼又是一年。您對
  • 閱讀全文

   老師的火眼金睛

   作文字數:435
   作者:楊子卓
  •  
  •  
  •  
  • lǎo
  • shī
  • jiù
  • yào
  • lái
  • gǎi
  • zuò
  • le
  •  
  • shì
  •  老師就要來改作業了,可是我
  • hái
  • méi
  • xiě
  • hǎo
  •  
  • zhèng
  • zài
  • xiě
  • de
  • shí
  • hòu
  •  
  • yán
  • hào
  • nán
  • 還沒寫好。我正在寫的時候,顏浩男
  • zài
  • shēn
  • biān
  • zhuǎn
  • lái
  • zhuǎn
  • de
  •  
  • jiù
  • duì
  • shuō
  •  
  • 在我身邊轉來轉去的,我就對他說:
  • 閱讀全文

   教師節給老師的一封信

   作文字數:695
   作者:陳銘
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jìng
  • ài
  • de
  • sūn
  • lǎo
  • shī
  •  
  •   敬愛的孫老師:
  •  
  •  
  • nín
  • hǎo
  •  
  •  您好!
  •  
  •  
  • jiāo
  • shī
  • jiē
  • kuài
  • yào
  • lái
  • dào
  • le
  •  
  • zhù
  • nín
  • jiāo
  •  第個教師節快要來到了,祝您教
  • 閱讀全文

   我在老師的培育下快樂成長

   作文字數:577
   作者:林琳
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •    
  •  
  •  
  • cóng
  • èr
  •  
  •  
  • èr
  • nián
  • kāi
  • shǐ
  • dào
  • qún
  • xiǎo
  • xué
  •  從二○○二年開始我到群立小學
  • lái
  • shū
  •  
  • zài
  • lǎo
  • shī
  •  
  • tóng
  • xué
  • men
  • de
  • guān
  • ài
  • xià
  •  
  • 來讀書。在老師、同學們的關愛下,
  • 閱讀全文

   老師的贊歌

   作文字數:255
   作者:李宛蓉
  •  
  •  
  •  
  • lǎo
  • shī
  •  
  • rén
  • men
  • dōu
  • shuō
  • nín
  • shì
  • yuán
  • dīng
  •  
  •  老師!人們都說您是園丁,我
  • men
  • shì
  • ?g
  • duǒ
  •  
  • zài
  • nín
  • de
  • xià
  •  
  • men
  • jiàn
  • kāng
  • 們是花朵,在您的哺育下,我們健康
  • chéng
  • zhǎng
  •  
  • 成長。
  • 閱讀全文

   老師的眼睛

   作文字數:598
   作者:劉可歆
  •  
  •  
  •  
  • xiāo
  • lǎo
  • shī
  • shì
  • men
  • ào
  • shù
  • péi
  • yōu
  • bān
  • de
  • lǎo
  •  肖老師是我們奧數培優班的老
  • shī
  •  
  • kàn
  • jiàn
  • shí
  •  
  • liǎn
  • jiù
  • shì
  • huáng
  • 師。我第一次看見他時,臉就是黃色
  • de
  •  
  • yǎn
  • jīng
  • liàng
  •  
  • tóu
  • yǒu
  • biān
  • shì
  • fān
  • lái
  • 的,眼睛發亮,頭發有一邊是翻起來
  • 閱讀全文

   寫給老師的一封信

   作文字數:386
   作者:付晶峰
  •  
  • lái
  •  
  • yuán
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jìng
  • ài
  • de
  • lǎo
  • shī
  •  
  • 來 源  敬愛的老師:
  •  
  • nín
  • hǎo
  •  
  • 您好!
  •  
  •  
  •  
  • xīn
  • nián
  • kuài
  •  
  • shí
  • jiān
  • guò
  • de
  • zhēn
  • kuài
  •  
  • zhuǎn
  •  新年快樂!時間過的真快,轉
  • 閱讀全文

   給敬愛的林老師的一封信

   作文字數:672
   作者:洪欣奕
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • gěi
  • jìng
  • ài
  • de
  •       給敬愛的
  • lín
  • lǎo
  • shī
  • de
  • fēng
  • xìn
  •  
  •  
  • 林老師的一封信 
  •  
  • hóng
  • xīn
  •  
  •  
  • 洪欣奕 
  • 閱讀全文

   老師的筆筒

   作文字數:359
   作者:方泓銘
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  •  
  • lǎo
  • shī
  • dài
  • lái
  • le
  • rén
  •   今天,老師帶來了一個惹人
  • ài
  • de
  • tǒng
  •  
  • 喜愛的筆筒。
  •  
  •  
  • tǒng
  • de
  • qián
  • miàn
  • yǒu
  • jīng
  • měi
  • bié
  • zhì
  • de
  • xiǎo
  • zhú
  •  筆筒的前面有個精美別致的小竹
  • 閱讀全文

   老師的眼睛

   作文字數:523
   作者:心雨兒
  •  
  •  
  • lǎo
  • shī
  • de
  • yǎn
  • jīng
  •  
  •  
  •  老師的眼睛 
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • gāng
  • xiàn
  • yàn
  • lǐng
  • wàng
  • xiǎo
  • xué
  •  
  • sān
  • nián
  • 廣東省佛岡縣燕嶺希望小學 三年
  • 閱讀全文

   寫給班主任老師的感謝信

   作文字數:515
   作者:戴臻
  •  
  •  
  • jìng
  • ài
  • de
  • mǎn
  • lǎo
  • shī
  •  
  •  敬愛的滿老師:
  •  
  •  
  • nín
  • hǎo
  •  
  •  您好!
  •  
  •  
  • nín
  • jiāo
  • le
  • sān
  • nián
  • de
  • wén
  •  
  • jiǎng
  • fēi
  • cháng
  •  您教了我三年的語文,講課非常
  • 閱讀全文

   給老師的一封信

   作文字數:527
   作者:劉嘉南
  •  
  • zhàn
  • zhǎng
  •  
  •  
  •  
  •  
  • gěi
  • lǎo
  • shī
  • de
  • fēng
  • xìn
  •  
  •  
  • 站長:  給老師的一封信 
  •  
  •  
  • chéng
  • guān
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • ?
  •  
  • bān
  •  
  • liú
  • jiā
  • nán
  •  
  •  
  •  城關小學三()班 劉嘉南 
  •  
  • qīn
  • ài
  • de
  • lǎo
  • shī
  •  
  •  
  •  
  • 親愛的老師: 
  • 閱讀全文

   老師的愛

   作文字數:708
   作者:李蕓妍
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • lǎo
  • shī
  • de
  • ài
  •    老師的愛
  •  
  •  
  • lǎo
  • shī
  • de
  • ài
  •  
  • jiù
  • xiàng
  • duǒ
  • bái
  • yún
  •  
  • shì
  •  老師的愛,就像一朵白云,是那
  • me
  • de
  • qīng
  • róu
  •  
  • 么的輕柔;
  • 閱讀全文

   致班主任老師的一封感謝信

   作文字數:290
   作者:王俊皓
  •  
  • yōu
  • xiù
  • zuò
  • wén
  •  
  • qīn
  • ài
  • de
  • lǎo
  • shī
  •  
  • 優秀作文 親愛的老師:
  •  
  •  
  •  
  • nín
  • xīn
  • wéi
  • men
  • gǎi
  • zuò
  •  您不辭辛苦地為我們批改作業
  •  
  • wéi
  • men
  • jiǎng
  • jiě
  •  
  • lèi
  • le
  • sǎng
  •  
  • nín
  • ,為我們講解習題,累啞了嗓子。您
  • 閱讀全文

   烏龜爸爸和烏龜兒子

   作文字數:205
   作者:范曉鑫
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •         
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • guī
  • guī
  • ér
  •   烏龜爸爸和烏龜兒子
  •  
  •  
  •  
  • cóng
  • qīng
  • dǎo
  • mǎi
  • huí
  • yòng
  • bèi
  •  我和媽媽從青島買回一個用貝
  • 閱讀全文

   周老師的嘴

   小學生作文:周老師的嘴
   作文字數:572
   作者:朱厚望
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zhōu
  • lǎo
  • shī
  • de
  • zuǐ
  •    周老師的嘴
  •  
  •  
  •  
  •  
  • shuāng
  • xiǎo
  • xiǎo
  • de
  • yǎn
  • jīng
  •  
  •   一雙小小的眼睛,一個大大
  • de
  • shàng
  • jià
  • zhe
  • yǎn
  • jìng
  •  
  • néng
  • shuō
  • de
  • 的鼻子上架著一副眼鏡,一個能說的
  • 閱讀全文

   老師的關愛

   小學生作文:老師的關愛
   作文字數:488
   作者:儲欽州
  •  
  • zài
  • zhè
  • shì
  • jiè
  • shàng
  • chú
  • le
  • de
  • jiā
  • rén
  •  
  • jiù
  • shì
  • 在這個世界上除了我的家人,就是
  • lǎo
  • shī
  • duì
  • de
  • guān
  • ài
  • zuì
  • shēn
  • le
  •  
  • 老師對我的關愛最深了。
  •  
  •  
  • jìng
  • qiāo
  • qiāo
  • de
  • zhèng
  • shuì
  • zhe
  •  
  • rán
  •  
  •  夜靜悄悄的我正睡著。突然,我
  • 閱讀全文

   老師的愛

   小學生作文:老師的愛
   作文字數:1043
   作者:fyz12345
  •  
  •  
  • cóng
  • xiǎo
  • dào
  •  
  • duō
  • shǎo
  • lǎo
  • shī
  • céng
  • gěi
  • guò
  • duō
  •  從小到大,多少老師曾給過我多
  • shǎo
  • de
  • ài
  •  
  • lǎo
  • shī
  • de
  • ài
  • shì
  • de
  •  
  • shì
  • ài
  • 少的愛,老師的愛是無私的,是慈愛
  • de
  •  
  • shì
  • yán
  • de
  •  
  • gèng
  • shì
  • lìng
  • nán
  • wàng
  • de
  •  
  • 的,也是嚴厲的,更是令我難忘的。
  • 閱讀全文

   女教師的特異功能

   小學生作文:女教師的特異功能
   作文字數:920
   作者:小米團
  •  
  •  
  • jiǎ
  • méi
  • yǒu
  • fěn
  •  
  • zhī
  • dào
  • zěn
  • me
  • shàng
  •  假如沒有粉筆,你知道怎么上課
  • ma
  •  
  • 嗎?
  •  
  •  
  • qǐng
  • yǔn
  • gěi
  • jiǎng
  • shì
  •  
  •  請允許我給你講個故事。
  • 閱讀全文

   英語老師的債務清單

   小學生作文:英語老師的債務清單
   作文字數:974
   作者:houlin
  •  
  •  
  • huà
  • shuō
  • men
  • bān
  • de
  • yīng
  • lǎo
  • shī
  •  
  •  
  •  話說我們班的英語老師啊,那可
  • wèi
  • shì
  • xiàng
  • dāng
  • xiàng
  • dāng
  • yǒu
  • rèn
  • xīn
  •  
  • zhè
  •  
  • 謂是相當相當地有責任心。這不,一
  • xué
  • jiù
  • zhè
  • yàng
  • fēi
  • ér
  • guò
  •  
  • de
  •  
  • hēi
  • 個學期就這樣飛速而過,期末的“黑
  • 閱讀全文

   我當校老師的煩惱

   小學生作文:我當校老師的煩惱
   作文字數:658
   作者:左君迪
  •  
  •  
  • dāng
  • xiǎo
  • lǎo
  • shī
  • de
  • fán
  • nǎo
  •  我當小老師的煩惱
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • zhōng
  • lǎo
  • shī
  • zài
  •  
  • lún
  • dào
  • zhǔ
  • guǎn
  • de
  •  今天中午老師不在。輪到主管的
  • biàn
  • zhe
  • zuò
  • pǎo
  • shàng
  • le
  • jiǎng
  • tái
  •  
  • zhè
  •  
  • 我便拿著作業跑上了講臺,可我這 
  • 閱讀全文

   黃老師的眼睛

   小學生作文:黃老師的眼睛
   作文字數:245
   作者:李響
  • huáng
  • lǎo
  • shī
  • de
  • yǎn
  • jīng
  • 黃老師的眼睛
  •  
  • 
  •  
  •  
  • de
  • bān
  • zhǔ
  • rèn
  • huáng
  • lǎo
  • shī
  • yǒu
  • shuāng
  • míng
  • liàng
  • de
  •  我的班主任黃老師有一雙明亮的
  • 閱讀全文

   當老師的兒子真委屈

   小學生作文:當老師的兒子真委屈
   作文字數:985
   作者:李哲鑫
  •  
  •  
  • dāng
  • lǎo
  • shī
  • de
  • ér
  • zhēn
  • wěi
  •  
  •  
  •  當老師的兒子真委屈 
  •  
  •  
  • hán
  • lǎo
  • shī
  •  
  • yǒu
  • de
  • huà
  • xiǎng
  • duì
  •  韓老師,我有一肚子的話想對你
  • shuō
  •  
  • shí
  •  
  • dāng
  • lǎo
  • shī
  • de
  • ér
  • zhēn
  • wěi
  •  
  • zhēn
  • 說:其實,當老師的兒子真委屈,真
  • 閱讀全文

   王老師的妙計

   小學生作文:王老師的妙計
   作文字數:517
   作者:94541129…
  •  
  •  
  •  
  • dīng
  • líng
  • líng
  •  
  •  
  • shàng
  • le
  •  
  • bān
  • zhǔ
  • rèn
  • wáng
  •  “叮鈴鈴”,上課了。班主任王
  • lǎo
  • shī
  • xiào
  • zǒu
  • jìn
  • jiāo
  • shì
  •  
  • méi
  • yǒu
  • shī
  • shēng
  • wèn
  • 老師笑瞇瞇地走進教室,沒有師生問
  • hǎo
  •  
  • què
  • duì
  • zhe
  • tóng
  • xué
  • men
  • zuǒ
  • yòu
  • pàn
  •  
  • quán
  • bān
  • tóng
  • 好,卻對著同學們左顧右盼,全班同
  • 閱讀全文

   給老師的一封信

   小學生作文:給老師的一封信
   作文字數:447
   作者:李芬
  •  
  •  
  • gěi
  • lǎo
  • shī
  • de
  • fēng
  • xìn
  •  給老師的一封信
  •  
  •  
  • fēn
  • nián
  • bān
  •  李芬五年級一班
  • zūn
  • jìng
  • de
  • lǎo
  • shī
  •  
  • 尊敬的老師:
  • 閱讀全文

   老師的眼睛真“神”

   小學生作文:老師的眼睛真“神”
   作文字數:572
   作者:王模祥
  •  
  •  
  • lǎo
  • shī
  • de
  • yǎn
  • jīng
  • zhēn
  •  
  • shén
  •  
  •  
  •  
  •  老師的眼睛真“神” 
  •  
  •  
  •  
  • bǎo
  • wēi
  • xué
  • táng
  • zuò
  • wén
  • bān
  •  
  • wáng
  • xiáng
  •  
  •  
  •  寶威學堂作文班 王模祥 
  •  
  •  
  •  
  • rén
  • rén
  • dōu
  • yǒu
  • shuāng
  • yǎn
  • jīng
  •  
  • yǎn
  • jīng
  • shì
  • xīn
  •  人人都有一雙眼睛,眼睛是心
  • 閱讀全文

   老師的老師

   小學生作文:老師的老師
   作文字數:528
   作者:張越
  •  
  •  
  • lǎo
  • shī
  • de
  • lǎo
  • shī
  •  
  •  
  •  老師的老師 
  •  
  •  
  • yòu
  • piān
  • zuò
  • wén
  • jun4
  • gōng
  • le
  •  
  • lái
  • dào
  •  又一篇作文竣工了,我來到媽媽
  • miàn
  • qián
  •  
  • chéng
  • shàng
  • zuò
  • wén
  • běn
  •  
  •  
  • qǐng
  • lǎo
  • zhèng
  •  
  • 面前,呈上作文本:“請老媽斧正。
  • 閱讀全文

   獻給老師的禮物

   小學生作文:獻給老師的禮物
   作文字數:536
   作者:馬漢智
  • lǎo
  • shī
  • de
  •  
  •  
  • 老師的禮物 
  •  
  •  
  • tóng
  • xīn
  • xiàn
  • xià
  • guān
  • huí
  • mín
  • xiǎo
  • xué
  •  
  • hàn
  • zhì
  •  同心縣下馬關回民小學:馬漢智
  •  
  • zhǐ
  • dǎo
  • jiāo
  • shī
  •  
  • zhāng
  • yǒu
  •  
  •  
  • 指導教師:張有 
  • 閱讀全文
  卓易彩票 87680a.com | www.07xyc.com | www.9895j.com | 50000023.com | 00774zz.com | 788.cc | 2820x.com | www.493552.com | WWW.833536.COM | WWW.783234.COM | www.83565.com | www.7240u.com | www.1429g5.com | 80579a.com | 8381oo.com | 4255s.com | 33318v.com | vip66702.com | xianjinwanggg.com | st6k.com | 400987.com | www.545680.com | WWW.346455.COM | WWW.800734.COM | WWW.743530.COM | www.36166n.com | www.789977.cc | www.7225p.com | www.djcp007.com | feicai0908.com | 159666x.com | 86611z.com | 776052.com | 2846t.com | aipin88.me | 83138q.com | www.59554.com | www.316477.com | www.938527.com | WWW.130448.COM | WWW.309046.COM | WWW.598363.COM | WWW.331760.COM | www.055cp.cc | www.9356v.com | www.81520d.com | www.55785.com | www.35898f.com | www.js56775.com | www.xj6003.com | www.1559504.com | www.7415e.com | www.19019b.com | www.2y926.com | 50023344.com | www.c32kk.com? | www.668cp99.com | 37730vip.com | www.ll55826.com | www.50054.com | www.f456x.com | www.qmc0011.com | www.sscb11.cc | www.8850w1.com | www.g3065.com | www.9737yy.me | www.9570117.com | www.673888f.com | www.316088.com | www.781617.com | www.xpjok.com | www.320279.com | www.s2894.com | www.33678jj.com | www.2000a.cc | www.86339a.com | www.x66789.com | www.bet365cn.net | www.cp718.vip | WWW.10928.COM | WWW.62662.COM | WWW.654265.COM | WWW.53348.COM | WWW.320034.COM | WWW.586628.COM | WWW.126019.COM | www.501340.com | www.73166i.com | www.920kj.com | 838tk.com | 80908u.com | 11qq8332.com | 1679abc.com | 0099228.com | 50099e.com | 1115673.com | 79964l.com | www.9c456.com | www.22vn777.cc | www.380820.com | www.vip4331.com | www.81520s.com | www.66ffi.com | WWW.162254.COM | WWW.806816.COM | WWW.932366.COM | WWW.409968.COM | www.855271.com | www.346011.com | www.442333.com | 9994cc3.com | 57157i.com | dh4515.com | 44488u.com | www.983888c.com | www.3337795.com | www.78949s.com | WWW.815008.COM | WWW.457311.COM | WWW.492856.COM | www.390675.com | 3685s.com | 33432o.com | 4288k.com | n2554.com | www.6880bb.com | www.222999qipai.com | www.9818q.cc | WWW.770764.COM | WWW.749099.COM | www.099192.com | 0088cpw.com | 5906gg.com | 9694l.com | www.47700.net | www.t09738.com | www.2408d.cc | WWW.578535.COM | www.783526.com | 333235.com | 2257016.com | bwin8m.com | www.998948.com | www.flb277.com | www.axc5.com | WWW.921606.COM | www.106569.com | 51133hh.com | 9068mm.com | www.c559.com | www.80075r.com | WWW.398380.COM | WWW.226680.COM | www.666127.com | 2229tz.com | 777k7.com | www.pj88v.com | www.68568p.com | WWW.365226.COM | www.590833.com | 9949e.com | 3482i.com | www.98bgo.com | www.03088.com | WWW.801652.COM | www.899621.com | dz8222.com | 3568ii.com | www.99113e.com | www.81678x.com | WWW.690149.COM | www.508277.com | 9498.com | 3009z.com | www.8905z.com | WWW.578787.COM | WWW.888789.COM | 2643c.com | 2214.com | www.hyi3.com | www.055e.cc | WWW.689144.COM | www.577444.com | 6118c.com | www.0057b.com | www.54400m.com | WWW.336659.COM | www.106076.com | bet99979.com | www.938j.cc | www.71233h.com | WWW.489155.COM | 82499.com | 32555h.com | www.pj88i.com | www.5522f.cc | WWW.9334.COM | blm385.com | 26444s.com | www.6939f.com | WWW.1428.COM | www.55677.com | 40686.com | www.688544.com | WWW.283545.COM | www.602255.com | 1331o.com | 3405u.com | www.77801s.com | WWW.162402.COM | 2490x.com | 617055.com | www.pj88p.com | WWW.313458.COM | h88983.com | mm99900.net | www.169101.com | WWW.403322.COM | 4195aa.com | feicai0354.com | www.80767g.com | WWW.551846.COM | 52688g.com | www.5966qqq.com | www.2373w.com | www.868433.com | 61328899.com | www.7768js.com | WWW.676902.COM | 22296ai.com | 56988qq.com | www.99638c.com | WWW.213508.COM | gs8877.com | www.2222yh.vip | WWW.690989.COM | www.215077.com | y3405.com | www.3775u.com | WWW.583057.COM | 3379o.com | www.58665x.com | WWW.922409.COM | www.44310.com | 8977mm.com | www.7714z.com | www.877802.com | wns157.com | www.885608.com | WWW.28033.COM | df6236.com | www.cp0015.com | WWW.804977.COM | 38238a | 1592m.com | WWW.641433.COM | 34895.com | 4997d.com | www.76636.com | www.404977.com | 540855.com | www.26878x.com | www.187515.com | 33xx8331.com | www.21202w.com | www.452806.com | e08199.com | www.51876.cc | www.96386v.com | 642223.com | www.2373t.com | 55910.com | 37570d.com | WWW.18010.COM | qhbwz.com | 66458e.com | WWW.390614.COM | 5443ee.com | www.5099cc.com | WWW.57058.COM | 20774422.com | www.69567j.com | WWW.148533.COM | 4647c.com | www.00889a.com | www.585808.com | amjs68332.com | www.hcjt6.com | 903111.com | 866666h.com | WWW.37873.COM | rr5443.com | www.2021g.com | WWW.329455.COM | xpjok.com | www.621468.com | WWW.836077.COM | x6982.com | www.5441u.com | 6hmt.us | www.668cp44.com | WWW.157391.COM | xh9.com | www.16065j.com | www.109075.com | 3258q.com | WWW.165012.COM | 9438k.com | www.sx139975.com | www.49498888.com | www.69jsjs.com | WWW.79033.COM | eee5701.com | www.33997z.com | xpj.com | www.4727188.com | WWW.383002.COM | 1489vip.com | www.hx3355.com | 00q124.com | www.50685d.com | www.606642.com | 009900s.com | WWW.311001.COM | 7893w49.com | www.96386p.com | jianluntan.pw | www.v4v5v6.com | www.159888a.com | 2776f.com | WWW.799032.COM | 1468ccc.com | www.8039w.com | 2851l.com | www.q98478.com | www.41610.com | www.4078b.com | www.927035.com | 056601.com | WWW.530628.COM | 55193.com | WWW.157808.COM | x8519.com | www.91233z.com | 11005j.com | www.jsdc9666.com | www.50024u.com | www.57800k.com | www.731066.com | 97618f.com | WWW.732543.COM | 72239.com | WWW.97344.COM | 3559eeee.com | WWW.688838.COM | 9068ll.com | WWW.436818.COM | w9620.com | www.slyl4.com | 550111t.com | www.6539y.com | 1775uu.com | www.97655l.com | 11dd8331.com | www.77802n.com | 228888i.com | www.866365.Com | 89wns88.com | www.750877.com | 98955h.com | www.yh66988.com | 33567p.com | www.16878a.com | 6363uu.com | www.77803k.com | 3156ppp.com | www.77996c.com | 35295c.com | www.5578w.com | h21148.com | www.hy6934.com | 201866.com | WWW.755598.COM | 4465k.com | WWW.472887.COM | 28839.com | WWW.150957.COM | 64111o.com | WWW.888586.COM | www.3846p.com | www.631279.com | www.4078f.com | 91293.com | www.90935.com | jsdas8.com | www.90305f.com | uu1331.com | WWW.88665.COM | c40033.com | WWW.831027.COM | 67888.am | www.369052.com | www.p2894.com | 6613655.com | www.29277l.com | 3983004.com | WWW.263219.COM | 666df8.com | WWW.437117.COM | www.8313s.com | www.866009.com | www.6482b.com | 9649d.com | WWW.67775.COM | wan0247.com | WWW.860232.COM | www.6662ylg.com | w66.com | www.52303x.com | 31325t.com | WWW.312661.COM | 97297b.com | www.249711.com | www.5856865.com | 30019e.com | WWW.277092.COM | t77304.com | www.809296.com | www.3w555.com | ty1339.com | WWW.20128.COM | r99.com | www.611874.com | www.7240f.com | 876878p.com | WWW.625683.COM | jl22222.com | www.296979.com | www.759126.com | 2689.com | WWW.158076.COM | www.15365d.com | 87665r.com | WWW.522836.COM | 7499822.com | www.912199.com | www.087t.com | ll8159.cc | WWW.154855.COM | www.58665s.com | bbbb.AG | www.zc35.com | bali3377.com | www.188721.com | www.35918c.com | yyy4165.com | www.864876.com | www.68993237.com | 463k7.com | WWW.193717.COM | www.07679x.com | 22886.com | WWW.110917.COM | www.cn365o.com | 2373h.com | WWW.591020.COM | www.808888p.com | 131hh.net | WWW.802677.COM | www.6agcpw.com | 73055x.com | WWW.230766.COM | www.5049c.com | feicai0423.com | WWW.866497.COM | 1294e.com | 0747cc.com | WWW.123589.COM | www.450098.com | 22291177.com | WWW.349928.COM | www.d12189.com | 3726l.com | WWW.799402.COM | www.792065.com | hg96.com | www.449879.com | www.5441d.com | 11989n.com | 80368p.com | WWW.689882.COM | www.808888d.com | 7376.com | www.1855ff.com | 915908761.com | www.98528i.com | WWW.710079.COM | www.jxcp4444.com | 92659.com | WWW.773107.COM | www.7783066.com | 55957k.com | www.599690.com | www.5441y.com | 4255mm.com | 2247rr.com | WWW.79258.COM | www.ax630.com | 54140088.com | www.6175.com | WWW.257376.COM | www.908818.com | 600089v.com | www.447478.com | www.hh3890.com | www.e3065.com | dfs.cc | www.860836.com | www.2934e.com | 121ccc.com | jixiang5.com | WWW.771606.COM | www.98255.com | 7168820.com | 5360m.com | WWW.184277.COM | www.1248i.cc | www.98698s.com | 4377.com | www.349177.com | WWW.346464.COM | www.00778r.com | hg10.com | 5888.am | WWW.678009.COM | www.3775g.com | long88.com | 7334r.com | WWW.232961.COM | www.36788w.com | www.56655a.com | u58955.com | www.332750.com | WWW.779307.COM | www.86339g.com | 86811.com | wlb888.com | www.980273.com | www.318548.com | www.393002.com | 67890ooo.com | cc32355.com | WWW.774410.COM | www.60007c.com | www.138cpy.com | amjs119.com | www.360033.com | WWW.439877.COM | www.12455e.com | www.c559cc.com | 88770076.com | www.4249a.com | WWW.910061.COM | www.15199.cc | www.99mgm777.com | k77304.com | 3559cccc.com | www.599843.com | WWW.418706.COM | www.xb88.com | www.764499.com | 66681j.com | 403237.com | www.933709.com | WWW.511507.COM | www.997287.com | 22207t.com | ctxcp26.com | 4809c.com | www.839565.com | WWW.179192.COM | www.ampj3434.com | www.1168r.com | 82365b.com | 115505.com | www.346077.com | WWW.545443.COM | www.2632f.com | www.4546700.com | 621155.com | sbd5551.com | 4441164.com | www.810917.com | WWW.886665.COM | www.35155t.com | www.631609.com | 55qq8332.com | 66552007.com | 3yuhe.com | www.wcp8898.com | WWW.784301.COM | www.hm8222.com | www.m63568.com | www.500500.com | 8381m.com | 91019r.net | tm139.com | www.689477.com | WWW.260162.COM | www.985jc.com | www.558105.com | www.56718.com | r5429.com | bwinlll.com | 6220zz.com | www.278202.com | WWW.406569.COM | WWW.6560.COM | www.36166n.com | www.r999991.com | www.27363e.com | 655660077.com | 77ee940.com | 3550z.com | www.20448.com | www.876433.com | WWW.311663.COM | WWW.400849.COM | www.77801h.com | www.r999996.com | www.50999r.com | 61828.biz | 04666a.com | 55268zf.com | m333999.com | 50101.com | www.788257.com | WWW.777302.COM | WWW.772174.COM | www.66ffn.com | www.301711.com | www.880317.com | www.4963s.com | 55899b.com | 25288a.com | sha152.com | hjdc853.com | lixingyoulun.com | 4195g.com | www.202803.com | www.911888a.com | WWW.15595.COM | WWW.110749.COM | WWW.773307.COM | www.9478w.com | www.954321v.com | www.29977.com | www.bet63d.com | www.79500d.com | 2546s.com | b8381.com | 8801885.com | 4590021.com | 8557i.com | 22665144.com | 55822.com | 500500.com | 26119b.com | 1.6h6c.com | www.50054i.com | www.320477.com | www.612210.com | www.894450.com | WWW.63694.COM | WWW.14011.COM | WWW.90766.COM | WWW.640933.COM | WWW.395260.COM | WWW.890090.COM | WWW.130363.COM | WWW.392379.COM | www.ya160.com | www.3416d.com | www.43818.com | www.50024b.com | www.77114f.com | www.66653k.com | www.77210k.com | www.80075y.com | www.80065c.com | www.77996d.com | www.77114c.com | www.60108w.com | www.50052z.com | www.50024c.com | www.51515k.com | www.50024t.com | www.26163y.com | www.7782y.com | www.350zf.com | www.87467.com | www.7793n.com | www.76wcp.com | WWW.393273.COM | WWW.514933.COM | WWW.489669.COM | WWW.919902.COM | WWW.552424.COM | WWW.420456.COM | WWW.631819.COM | WWW.153499.COM | WWW.596637.COM | WWW.260115.COM | www.786778.com | www.444079.com | www.89894i.com | 2s99.com | 3178mm.com | 5855mm.com | 1489n.com | 0419g.com | 3679mm.com | 666df8.com | hrviip1.com | www.9dcp.com | www.xpj718.com | www.361148.com | www.048181.com | www.54400p.com | www.hy5955.com | WWW.15207.COM | WWW.517844.COM | WWW.586883.COM | www.915696.com | www.355183.com | www.48566.com | 500000972.com | 8881207.com | 11oo8332.com | 66671l.com | 3379bb.com | www.418466.com | www.8080999a.com | www.5856872.com | www.9818z.cc | WWW.884017.COM | WWW.291022.COM | WWW.124298.COM | www.399957.com | www.58246.com/www.7777137.com | zhcp68.com | a82365.com | 7599gg.com | 3080.com | www.350677.com | www.531bbb.com | www.39500g.com | WWW.684158.COM | WWW.312585.COM | www.887771.com | 240699.com | mm67890.com | 21366l.com | 55ss8331.com | www.8850w6.com | www.97828x.vip | www.9149g.com | WWW.104002.COM | WWW.205705.COM | www.257015.com | 7893005.com | bojiandu.com | 0091234.com | www.480505.com | www.99094i.com | www.29czj.com | WWW.113268.COM | www.846662.com | ww3822.com | 9068aa.com | qmbc4.com | www.58118d.com | www.55717n.com | www.kc56.com | WWW.651468.COM | www.507283.com | 5446v.com | 11zz145.com | 83377d.com | www.1754n.com | www.26163g.com | WWW.912337.COM | www.801933.com | 8547gg.com | 5556944.com | 2864z.com | www.xj7009.com | www.7116c.com | WWW.771805.COM | www.398244.com | 3644s.com | 3726k.com | www.6agcpw.com | www.1122800.com | WWW.140015.COM | WWW.212569.COM | 8065k.com | 2247jj.com | 7141ll.com | www.78680q.com | www.zg16.com | WWW.312585.COM | 783333c.com | 472704.com | 1327z.com | www.js27666.com | WWW.842973.COM | WWW.47599.COM | 22778332.com | 4036nn.com | www.8839zz.com | www.89894q.com | WWW.61297.COM | www.375781.com | 2455a.com | 635230.com | www.js89t.vip | WWW.316195.COM | WWW.543292.COM | 2677iii.com | 36401100.com | www.57800t.com | www.29400.com | WWW.222584.COM | www.918999.com | 3467g.am | www.7334d.com | www.3890f.com | WWW.826453.COM | 4647.net | 4488a.com | www.3066rr.com | www.fh3399.com | WWW.383814.COM | 5757394.com | 3685l.com | www.733483.com | WWW.204324.COM | www.550973.com | 15a46.net | vns8z.com | www.bet73b.com | WWW.509616.COM | 994699.com | sss1915.com | www.678js999.com | WWW.422727.COM | www.616888.com | ylg2001.com | 22296an.com | www.32123f.com | WWW.774045.COM | 5099qq.com | xx5443.com | www.ya2019o.com | WWW.187523.COM | 83378y.com | 7276776.com | www.8998933.com | WWW.737264.COM | c2490.com | 8547bb.com | www.hg8.vip | WWW.693234.COM | 88851l.com | 86811ss.com | www.68993265.com | WWW.489155.COM | 51335z.com | 6220p.com | www.80075n.com | WWW.143311.COM | 001122331.com | 91019i.net | www.013ac.com | www.655902.com | 500000798.com | www.673888h.com | WWW.691168.COM | 073435.com | 7720m.com | www.4331t.com | WWW.118666.COM | 4066r.com | www.79500.net | WWW.513893.COM | www.150196.com | 550111f.com | www.z98478.com | WWW.98488.COM | xhgx2.com | www.mhcp1.com | WWW.252556.COM | www.51515u.com | 8381oo.com | www.4323b.com | WWW.587338.COM | 3024z.com | www.v01888.com | WWW.653145.COM | kk2649.com | 3834504.com | www.hj2111.com | www.068639.com | e99345.am | www.r7766.com | WWW.112307.COM | 708365.com | www.00778y.com | WWW.89009.COM | 3096.pro | www.50999r.com | WWW.79373.COM | deerdz.com | js38886.com | WWW.255240.COM | 888600.com | 44vv8331.com | WWW.393802.COM | www.888142.com | 35252p.com | www.cpkk7.com | www.885528.com | 3156fff.com | www.vt34.com | 574.net | 3225p.com | WWW.736211.COM | 953400.com | 4116j.com | WWW.349055.COM | b9982.com | www.55526s.com | WWW.392773.COM | dz3777.com | www.ssc33.com | WWW.49866.COM | 73567tg13.com | www.38138l.com | WWW.571309.COM | 39199j.com | www.2208553.com | WWW.762772.COM | 3807z.com | www.83033n.com | www.275780.com | 64111n.com | WWW.626779.COM | bet009900.com | www.c75.cc | WWW.684344.COM | 78110077.com | www.200068.com | WWW.620096.COM | 9879733.com | www.20016.cc | 42443.com | www.79500k.com | WWW.724889.COM | 1317726.com | www.81608j.com | www.626990.com | 6261kk.com | WWW.107066.COM | 3544u.com | www.630269.com | WWW.560775.COM | 3559xx.com | www.371w.cc | 32126q.net | www.15365b.com | WWW.96608.COM | 896288.com | www.1368j.cc | 1775z.com | www.848777d.com | WWW.478805.COM | 23456.cc | www.55qxc.com | 111000rr.com | www.02bet8.com | WWW.362882.COM | sha165.com | www.c2656.com | 348960.com | www.jsdc9111.com | www.602465.com | 518cp00.com | WWW.62098.COM | q08199.com | www.29178f.com | 86811n.com | www.f12189.com | www.810706.com | 909310.com | WWW.806047.COM | 8547n.com | www.371w.cc | 116005.com | www.5551883.com | www.397750.com | 20771166.com | WWW.244405.COM | c40033.com | WWW.65866.COM | 8884001.com | www.bet365193.com | www.840004.com | www.4196x.com | www.727079.com | 748.net | WWW.157479.COM | 3242i.com | WWW.401366.COM | un55.com | www.5095f.com | 5309c.com | www.5856878.com | www.5862.com | www.91779l.com | www.560161.com | www.50000992.com | WWW.604886.COM | 83377o.com | WWW.248878.COM | 34u35.com | WWW.890740.COM | 0524.com | WWW.222403.COM | 737pcsi.cn | www.3890a.com | 6868pp.cc | www.73166d.com | 348960.com | www.amdwc.net | swin8.com | www.99094.com | www.788022.com | www.b2894.com | www.158267.com | www.9bet005.com | www.528112.com | www.23040.com | www.737689.com | www.b7b8.com | www.901512.com | www.2019.com | www.977389.com | 9002.com | WWW.358935.COM | long677.com | www.011888a.com | www.cfcp555.com | www.901327.com | www.557116.com | www.847980.com | www.yfcp315.com | www.633720.com | www.5099pp.com | www.452807.com | www.sha2333.com | www.133902.com | www.115527w.com | www.43131m.com | www.wns22.me | www-4907.com | www.4833058.com | 1js345.com | www.26878n.com | 1489f.com |