<optgroup id="w2uiu"></optgroup>
<menu id="w2uiu"><tt id="w2uiu"></tt></menu>
<menu id="w2uiu"><strong id="w2uiu"></strong></menu>
 • <menu id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu></menu>
  <xmp id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu>
 • <dd id="w2uiu"><nav id="w2uiu"></nav></dd>
 • 感動

  小學生作文:感動
  作文字數:454
  作者:涂權
 •  
 •  
 • shēng
 • huó
 • zhōng
 •  
 • yǒu
 • duō
 • duō
 • lìng
 • men
 • gǎn
 • dòng
 •  生活中,有許許多多令我們感動
 • de
 • shì
 •  
 • ér
 • yǒu
 • jiàn
 • què
 • zuì
 • lìng
 • nán
 • wàng
 •  
 • 的事,而有一件卻最令我難忘。
 •  
 •  
 •  
 • tīng
 • shuō
 • guò
 • zhè
 • yàng
 • shì
 •  
 • yǒu
 •  我聽說過這樣一個故事:有一
 • wèi
 • shì
 •  
 • shēn
 • huàn
 • jué
 • zhèng
 •  
 • zài
 • shēng
 • mìng
 • jiāng
 • zǒu
 • dào
 • 位女士,身患絕癥,在生命即將走到
 • jìn
 • tóu
 • shí
 •  
 • hěn
 • xiǎng
 • wéi
 • zhè
 • měi
 • de
 • shì
 • jiè
 • zuò
 • 盡頭時,她很想為這個美麗的世界做
 • diǎn
 • shí
 • me
 •  
 • xiǎng
 • dào
 • le
 • juān
 • xiàn
 • yǎn
 • jiǎo
 •  
 • jiā
 • rén
 • 點什么,她想到了捐獻眼角膜。家人
 • tóng
 •  
 • āi
 • qiú
 •  
 • jiā
 • rén
 • zhōng
 • tóng
 • 不同意,她苦苦地哀求。家人終于同
 • le
 •  
 • ér
 • de
 • quán
 • shēn
 • kāi
 • shǐ
 • shuǐ
 • zhǒng
 •  
 • wéi
 • le
 • 意了,而她的全身開始水腫,為了不
 • sǔn
 • shāng
 • yǎn
 • jiǎo
 •  
 • chū
 • qǐng
 • qiú
 •  
 • tài
 • shí
 • fèn
 • 損傷眼角膜,她提出請求,態度十分
 • jiān
 • jué
 •  
 • tíng
 • zhǐ
 • wài
 • jiè
 • de
 • qiē
 • zhì
 • liáo
 •  
 • zài
 • zhè
 • 堅決:停止外界的一切治療。在這一
 • shùn
 • jiān
 •  
 • xīn
 • shuí
 • dōu
 • qīng
 • chǔ
 •  
 • zhè
 • wèi
 • zhe
 • 瞬間,她心里比誰都清楚,這意味著
 • fàng
 • shēng
 • mìng
 •  
 • hái
 • shì
 •  
 •  
 • rén
 • men
 • chén
 • le
 • 放棄生命,可她還是……人們沉默了
 •  
 • chè
 • zūn
 • zhòng
 • le
 • de
 • yuàn
 •  
 • shēng
 • mìng
 • zhī
 • huā
 • zuì
 • ,徹底尊重了她的意愿。生命之花最
 • zhōng
 • diāo
 • líng
 • le
 •  
 • zhī
 • yǒu
 • de
 • yǎn
 • jiǎo
 • bǎo
 • liú
 • le
 • xià
 • 終凋零了,只有她的眼角膜保留了下
 • lái
 •  
 • zhōng
 • de
 • zhī
 • jiǎo
 •  
 • jìng
 • ràng
 • sān
 • wèi
 • máng
 • rén
 • 來。其中的一只角膜,竟讓三位盲人
 • zhòng
 • jiàn
 • guān
 • míng
 •  
 • yǒu
 • duàn
 • yīn
 •  
 • shì
 • duì
 • chéng
 • 重見關明。她有一段錄音,那是對承
 • jiē
 • guāng
 • míng
 • de
 • rén
 • shuō
 • de
 •  
 •  
 • hǎo
 •  
 • zhī
 • 接她光明的人說的:“你好,我不知
 • dào
 • xìng
 • shí
 • me
 •  
 • jiào
 • shí
 • me
 •  
 • dàn
 • zhù
 •  
 • 道你姓什么,叫什么,但我祝福你,
 • wàng
 • zhòng
 • jiàn
 • guān
 • míng
 •  
 • jìn
 • qíng
 • xiǎng
 • shòu
 • chūn
 • guāng
 •  
 •  
 • 希望你重見關明,盡情享受春光。”
 •  
 •  
 •  
 • tīng
 • wán
 • zhè
 • shì
 •  
 • de
 • yǎn
 • jīng
 •  聽完這個故事,我的眼睛模糊
 • le
 • xīn
 • yǒu
 • zhǒng
 • shuō
 • shàng
 • lái
 • de
 • gǎn
 • jiào
 •  
 • xiǎng
 • 了心里有一種說不上來的感覺,我想
 •  
 • zhè
 • jiù
 • shì
 • gǎn
 • dòng
 • ba
 •  
 • yòng
 • de
 • yǎn
 • jīng
 • :這就是感動吧!她用自己的眼睛和
 • shēng
 • mìng
 •  
 • ràng
 • bié
 • rén
 • zhòng
 • jiàn
 • guān
 • míng
 •  
 • diǎn
 • liàng
 • le
 • shēng
 • mìng
 • 生命,讓別人重見關明,點亮了生命
 • de
 • chūn
 • tiān
 •  
 • zhè
 • shì
 • zhǒng
 • ài
 • ba
 •  
 • ài
 • 的春天。這也許是一種愛吧,愛自己
 •  
 • ài
 • jiā
 • rén
 •  
 • shèn
 • zhì
 •  
 • ài
 • xiē
 • xiàng
 • shí
 • de
 • ,愛家人,甚至,愛那些素不相識的
 • rén
 •  
 • zhè
 • jiù
 • shì
 • zhè
 • wèi
 • shì
 • de
 • wěi
 • zhī
 • chù
 • 人。這也許就是這位女士的偉大之處
 • ba
 •  
 • wéi
 • le
 • ràng
 • bié
 • rén
 • zhòng
 • jiàn
 • guān
 • míng
 •  
 • shēng
 • 吧,為了讓別人重見關明,可以犧牲
 • de
 • shēng
 • mìng
 •  
 • ràng
 • men
 • jìn
 • qíng
 • xiǎng
 • shòu
 • chūn
 • guāng
 •  
 • 自己的生命,讓他們盡情享受春光。
 •  
 •  
 •  
   
  無注音版:
   
    生活中,有許許多多令我們感動的事,而有一件卻最令我難忘。
   
   我聽說過這樣一個故事:有一位女士,身患絕癥,在生命即將走到盡頭時,她很想為這個美麗的世界做點什么,她想到了捐獻眼角膜。家人不同意,她苦苦地哀求。家人終于同意了,而她的全身開始水腫,為了不損傷眼角膜,她提出請求,態度十分堅決:停止外界的一切治療。在這一瞬間,她心里比誰都清楚,這意味著放棄生命,可她還是……人們沉默了,徹底尊重了她的意愿。生命之花最終凋零了,只有她的眼角膜保留了下來。其中的一只角膜,竟讓三位盲人重見關明。她有一段錄音,那是對承接她光明的人說的:“你好,我不知道你姓什么,叫什么,但我祝福你,希望你重見關明,盡情享受春光。”
   
   聽完這個故事,我的眼睛模糊了心里有一種說不上來的感覺,我想:這就是感動吧!她用自己的眼睛和生命,讓別人重見關明,點亮了生命的春天。這也許是一種愛吧,愛自己,愛家人,甚至,愛那些素不相識的人。這也許就是這位女士的偉大之處吧,為了讓別人重見關明,可以犧牲自己的生命,讓他們盡情享受春光。
    

   感動中國,感動我——2004年度感動中國人物頒獎晚會

   作文字數:519
   作者:黃川秦
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xīng
  • de
  • wǎn
  • shàng
  •  
  • men
  • quán
  • jiā
  •   星期四的晚上,我們全家
  • rén
  • shōu
  • kàn
  • le
  • zhōng
  • yāng
  • tái
  • zhí
  • de
  •  
  • nián
  • 人一起收看了中央一臺直播的《年度
  • gǎn
  • dòng
  • zhōng
  • guó
  • rén
  • bān
  • jiǎng
  • wǎn
  • huì
  •  
  •  
  • 感動中國人物頒獎晚會》。
  • 閱讀全文

   感動心靈

   作文字數:1015
   作者:廖悅然
  •  
  • zhù
  • le
  • ma
  •  
  •  
  •  
  • zhǒng
  • yán
  • de
  • ài
  •  
  • jiě
  • 記住了嗎? 一種無言的愛,解
  • tuō
  • zài
  • hēi
  • àn
  • zhōng
  • zhèng
  • zhā
  • de
  • bèi
  • yǐng
  •  
  • qǐng
  • xiàng
  • xìn
  • 脫一個在黑暗中掙扎的背影,請相信
  •  
  • ài
  • gǎi
  • biàn
  • qiē
  •  
  • ,愛可以改變一切。
  • 閱讀全文

   感動

   作文字數:381
   作者:廖悅然
  •  
  • chū
  • chù
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • shàng
  • mǎn
  • le
  • huī
  • chén
  • 出處  他,上衣布滿了灰塵
  •  
  • shuāng
  • shǒu
  • zhǎng
  • mǎn
  • le
  • lǎo
  • jiǎn
  •  
  • zǎo
  • tuì
  •  
  • ,雙手長滿了老繭,褲子早已褪色,
  •  
  • wèi
  • chuān
  • zhe
  • tóng
  • ér
  • yòu
  • píng
  • fán
  • de
  • qīng
  • jié
  • 他,一位穿著普通而又不平凡的清潔
  • 閱讀全文

   令我感動的一件小事

   作文字數:561
   作者:李書法
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • āi
  • tiān
  • zhēn
  • ā
  •  
  •  
  •  
  •   哎天氣可真熱啊  
  •  
  •  
  •  
  • dīng
  • dīng
  •  
  •  
  •  
  •  叮叮  
  •  
  •  
  • shuí
  • ā
  • shì
  • kuài
  • chū
  • lái
  •  
  •  
  •  
  •  誰啊是我快出來  
  • 閱讀全文

   一件令我感動的事情

   作文字數:509
   作者:yuyangyi…
  •  
  •  
  •  
  •  
  • shuí
  • dōu
  • dào
  • guò
  • gǎn
  • dòng
  • de
  • shì
  •  
  •   誰都遇到過感動自己的事,
  • wài
  •  
  • guǒ
  • xiǎng
  • zhī
  • dào
  •  
  • jiù
  • qǐng
  • wǎng
  • 我也不例外。如果你想知道,就請往
  • xià
  • kàn
  • ba
  •  
  • 下看吧!
  • 閱讀全文

   令我感動的母雞

   作文字數:378
   作者:鐘裕濤
  •  
  • xiǎo
  • xué
  • zuò
  • wén
  •  
  • lìng
  • gǎn
  • dòng
  • de
  • 小學作文 令我感動的母雞
  •  
  • huì
  • zhōu
  • shì
  • xià
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • bān
  •  
  •  
  • zuò
  • zhě
  • xìng
  • míng
  • 惠州市下埔小學三班 作者姓名
  •  
  • zhōng
  • tāo
  • ?
  • suì
  •  
  • :鐘裕濤(歲)
  • 閱讀全文

   《感動中國》觀后感

   作文字數:756
   作者:陳鯤羽
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xīn
  • de
  • nián
  • dào
  • le
  •  
  •  
  • gǎn
  • dòng
  • zhōng
  • guó
  •   新的一年到了,《感動中國
  •  
  • suí
  • zhī
  • ér
  • lái
  • le
  •  
  • nián
  • de
  • gǎn
  • rén
  • shì
  • zhōng
  • 》也隨之而來了,年的感人事跡集中
  • zài
  •  
  • gǎn
  • rén
  • zhī
  • chù
  • zài
  • ér
  • děng
  • dài
  • zhe
  • 在那里,感人之處在那兒默默等待著
  • 閱讀全文

   我感動的哭了

   作文字數:888
   作者:卓比
  •  
  •  
  •  
  • gǎn
  •  
  • dòng
  •  
  • de
  •  
  •  
  • le
  •  
  •  
  •  我 感 動 的 哭 了 
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • wǎn
  • shàng
  •  
  • kàn
  • diàn
  • shì
  •  
  •  今天晚上,我看一部電視劇,劇
  • zhōng
  • lián
  • ér
  • dǒng
  • shì
  • de
  • xiǎo
  • hái
  • gǎn
  • dòng
  • ràng
  • 中那個可憐而懂事的小女孩感動得讓
  • 閱讀全文

   感動

   作文字數:465
   作者:李志鵬
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • gǎn
  •  
  •  
  • dòng
  •  
  •  
  •    感 動 
  • dōng
  • píng
  • zhèn
  • jiāng
  • xué
  • xiào
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • nián
  • bān
  •  
  •  
  • 東坪鎮萸江學校小學三年級班 李
  • zhì
  • péng
  •  
  •  
  • 志鵬 
  • 閱讀全文

   最讓我感動的一件事

   作文字數:410
   作者:劉夢瑤
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zuì
  • ràng
  • gǎn
  • dòng
  • de
  • jiàn
  • shì
  •    最讓我感動的一件事
  •  
  •  
  • zài
  • de
  • shēn
  • chù
  •  
  • yǒu
  • jiàn
  • ràng
  • fēi
  •  在我的記憶深處,有一件讓我非
  • cháng
  • gǎn
  • dòng
  • de
  • shì
  •  
  • 常感動的事。
  • 閱讀全文

   一件感動的事

   小學生作文:一件感動的事
   作文字數:495
   作者:張雅妍
  • jiàn
  • gǎn
  • dòng
  • de
  • shì
  • 一件感動的事
  •  
  •  
  •  
  •  
  • nián
  • xià
  • tiān
  •  
  • liè
  • dāng
  • kōng
  •  
  • xiàng
  • huǒ
  • 去年夏天,烈日當空,像個大火爐
  • 閱讀全文

   一件讓人感動的事情

   小學生作文:一件讓人感動的事情
   作文字數:608
   作者:童天翔
  • jiàn
  • ràng
  • rén
  • gǎn
  • dòng
  • de
  • shì
  • qíng
  • 一件讓人感動的事情
  •  
  •  
  • rén
  • shēng
  • zhōng
  • měi
  • tiān
  • dōu
  • huì
  • shēng
  • duō
  • ràng
  • rén
  • gǎn
  •  人生中每天都會發生許多讓人感
  • dòng
  • de
  • shì
  • qíng
  •  
  •  
  • dāng
  • xiě
  • wán
  • zuò
  • de
  • shí
  • 動的事情。如:當你寫完作業的時
  • 閱讀全文

   這個故事感動了我

   小學生作文:這個故事感動了我
   作文字數:795
   作者:黃儀珊
  •  
  • zhè
  • shì
  • gǎn
  • dòng
  • le
  • 這個故事感動了我
  •  
  •  
  • zài
  • men
  • de
  • shēng
  • huó
  • zhōng
  •  
  • gǎn
  • dòng
  • men
  • de
  •  在我們的生活中,感動我們的可
  • néng
  • shì
  • běn
  • shū
  •  
  • diàn
  • yǐng
  •  
  • rén
  •  
  •  
  • 能是一本書、一部電影、一個人……
  • 閱讀全文

   恢宏與感動同行,夢想終化現實

   小學生作文:恢宏與感動同行,夢想終化現實
   作文字數:626
   作者:童欣悅翠…
  •  
  • nián
  • yuè
  • wǎn
  • shí
  •  
  • zhè
  •  
  • tiān
  • tóng
  • qìng
  •  
  • 年月日晚時,這一刻,普天同慶;
  • zhè
  •  
  • róng
  • yào
  • shǔ
  • wěi
  • de
  • zhōng
  • guó
  •  
  • zhè
  • 這一刻,榮耀屬于偉大的中國;這一
  •  
  • gòng
  • tóng
  • jiàn
  • zhèng
  • shǐ
  •  
  • zhè
  •  
  • bǎi
  • 刻,你我共同見證歷史;這一刻,百
  • 閱讀全文

   令人感動的事

   小學生作文:令人感動的事
   作文字數:623
   作者:子軒
  • lìng
  • rén
  • gǎn
  • dòng
  • de
  • shì
  • 令人感動的事
  •  
  •  
  • nián
  • yuè
  •  
  • ?
  • wèn
  • ?
  • shēng
  • le
  • zhèn
  • jīng
  • quán
  •  年月日,四川汶川發生了震驚全
  • shì
  • jiè
  • de
  • zhèn
  •  
  • 世界的級特大地震。
  • 閱讀全文

   感動的眼淚

   小學生作文:感動的眼淚
   作文字數:536
   作者:馮宇婷
  • gǎn
  • dòng
  • de
  • yǎn
  • lèi
  • 感動的眼淚
  •  
  •  
  • yuè
  • xià
  • shí
  • fèn
  •  
  • zài
  • ?
  • wèn
  • ?
  • xiàn
  •  月日下午時分,在四川汶川縣發
  • shēng
  • le
  • zhèn
  •  
  • shà
  • shí
  • shān
  • bēng
  • liè
  •  
  • fáng
  • 生了級大地震,霎時山崩地裂,房子
  • 閱讀全文

   師愛感動著我

   小學生作文:師愛感動著我
   作文字數:807
   作者:張天樂
  • shī
  • ài
  • gǎn
  • dòng
  • zhe
  • 師愛感動著我
  •  
  •  
  • shī
  • ài
  • gǎn
  • dòng
  • zhe
  •  
  • huì
  • wèn
  •  
  •  
  •  師愛感動著我,你也許會問:“
  • shì
  • wèi
  • lǎo
  • shī
  • ne
  •  
  • yòu
  • zěn
  • yàng
  • gǎn
  • dòng
  • zhe
  • ne
  • 是那位老師呢?她又怎樣感動著你呢
  • 閱讀全文

   一件令我感動的事

   小學生作文:一件令我感動的事
   作文字數:501
   作者:冰心之蜜
  • jiàn
  • lìng
  • gǎn
  • dòng
  • de
  • shì
  • 一件令我感動的事
  •  
  •  
  • kāi
  • de
  • shàn
  • chuāng
  •  
  • yǒu
  • duō
  • xiǎo
  •  打開我記憶的那扇窗,有許多小
  • xīng
  • xīng
  • zài
  • shǎn
  • shuò
  •  
  • dàn
  • yǒu
  • de
  • xiǎn
  • shí
  • fèn
  • miǎo
  • xiǎo
  •  
  • 星星在閃爍。但有的顯得十分渺小,
  • 閱讀全文

   令我感動的一件事

   小學生作文:令我感動的一件事
   作文字數:440
   作者:東子然
  • lìng
  • gǎn
  • dòng
  • de
  • jiàn
  • shì
  •  
  •  
  • 令我感動的一件事 
  •  
  • hóng
  • yàn
  • wài
  • nián
  •  
  • dōng
  • rán
  • 鴻雁外語四年級 東子然
  •  
  • zài
  • de
  • zhōng
  •  
  • yǒu
  • jiàn
  • shì
  • zuì
  • lìng
  • gǎn
  • 在我的記憶中,有一件事最令我感
  • 閱讀全文

   讓我感動的一件事

   小學生作文:讓我感動的一件事
   作文字數:377
   作者:宋建宇
  • ràng
  • gǎn
  • dòng
  • de
  • jiàn
  • shì
  •  
  •  
  • 讓我感動的一件事 
  •  
  •  
  • sòng
  • jiàn
  •  
  •  宋建宇 
  •  
  •  
  •  
  • 閱讀全文

   一件讓人感動的事

   小學生作文:一件讓人感動的事
   作文字數:327
   作者:范鈺宣
  •  
  •  
  • jiàn
  • ràng
  • rén
  • gǎn
  • dòng
  • de
  • shì
  •  一件讓人感動的事
  •  
  • 
  •  
  •  
  • de
  •  
  • tōng
  • tōng
  • de
  • rén
  •  
  •  我的媽媽,一個普普通通的人,
  • 閱讀全文

   他讓我感動

   小學生作文:他讓我感動
   作文字數:595
   作者:王小羊
  •  
  •  
  • ràng
  • gǎn
  • dòng
  •  他讓我感動
  •  
  •  
  • zhè
  • shì
  • xún
  • cháng
  • de
  •  
  • mài
  • zhe
  •  這是一個不尋常的日子。我邁著
  • qīng
  • kuài
  • de
  • xiàng
  • xué
  • xiào
  • zǒu
  •  
  • zǒu
  • dào
  • xué
  • xiào
  • 輕快的步伐向學校走去。我走到學校
  • 閱讀全文

   讓我感動的一件事

   小學生作文:讓我感動的一件事
   作文字數:436
   作者:陳靖彤
  •  
  •  
  • ràng
  • gǎn
  • dòng
  • de
  • jiàn
  • shì
  •  
  •  
  •  讓我感動的一件事 
  •  
  • 
  •  
  •  
  • yǒu
  •  
  • ràng
  • gǎn
  • dòng
  • de
  • shì
  • shì
  •  記得有一次,讓我感動的事是我
  • 閱讀全文

   來自秋的感動

   小學生作文:來自秋的感動
   作文字數:704
   作者:岳香江
  •  
  •  
  • lái
  • qiū
  • de
  • gǎn
  • dòng
  •  
  •  
  •  來自秋的感動 
  •  
  •  
  • hěn
  • měi
  •  
  • gāo
  • lóu
  • shù
  •  
  • chē
  • hěn
  •  哈密很美,高樓綠樹。四路車很
  • měi
  •  
  • lán
  • de
  •  
  • de
  •  
  • qiū
  • tiān
  • hěn
  • měi
  • shì
  • qīng
  • 美,藍的,綠的,秋天很美是一縷清
  • 閱讀全文

   我最感動的一件事

   小學生作文:我最感動的一件事
   作文字數:662
   作者:姜中舟
  •  
  •  
  • zài
  • yuè
  • shí
  • èr
  • xià
  •  
  • chǎng
  • zhèn
  • jīng
  • quán
  •  在五月十二日下午,一場震驚全
  • guó
  • de
  • zhèn
  •  
  • qiān
  • dòng
  • le
  • men
  • měi
  • rén
  • de
  • xīn
  • 國的大地震,牽動了我們每個人的心
  •  
  • hěn
  • duō
  • gēn
  • tóng
  • líng
  • de
  • hái
  •  
  • dōu
  • zài
  • zhè
  • chǎng
  • 。很多跟我同齡的孩子,都在這場可
  • 閱讀全文

   感動生活

   小學生作文:感動生活
   作文字數:387
   作者:彭梓淵
  •  
  •  
  • gǎn
  • dòng
  • shēng
  • huó
  •  
  •  
  •  感動生活 
  •  
  •  
  •  
  • dāng
  • men
  • měi
  • tiān
  • zǎo
  • chén
  • bèi
  • zhe
  • shū
  • bāo
  •  
  • yíng
  •  當我們每天早晨背著書包,迎
  • zhe
  • cháo
  • yáng
  • shàng
  • xué
  • de
  • shí
  • hòu
  •  
  • huì
  • shí
  • bèi
  • shēn
  • biān
  • 著朝陽去上學的時候,會時刻被身邊
  • 閱讀全文

   感動

   小學生作文:感動
   作文字數:861
   作者:zhu
  •  
  •  
  • gǎn
  • dòng
  •  
  •  
  •  感動 
  •  
  •  
  • měi
  • rén
  • de
  • shēng
  • mìng
  • dōu
  • shì
  • yǒu
  • xiàn
  • de
  •  
  • dàn
  • shì
  •  每個人的生命都是有限的。但是
  • men
  • yīng
  • gāi
  • yòng
  • yǒu
  • xiàn
  • de
  • shēng
  • mìng
  • chuàng
  • zào
  • xiàn
  • de
  • jià
  • 我們應該用有限的生命創造無限的價
  • 閱讀全文

   讓我感動的一件事

   小學生作文:讓我感動的一件事
   作文字數:287
   作者:黃祉箬
  •  
  • 
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  •  
  • bié
  • kāi
  • xīn
  •  
  • yīn
  • wéi
  • jìng
  •  今天,我特別開心,因為我競
  • xuǎn
  • xiǎo
  • zhǔ
  • chí
  • rén
  • huó
  • dòng
  • chū
  • shì
  • tōng
  • guò
  • le
  •  
  • xià
  • 選小主持人活動初試通過了。下午我
  • 閱讀全文

   感動

   小學生作文:感動
   作文字數:445
   作者:唐??崎
  •  
  •  
  • gǎn
  •  
  • dòng
  •  
  •  
  •  感 動 
  •  
  •  
  •  
  • táng
  •  
  •  
  •  唐崎 
  •  
  •  
  •  
  • zài
  • duō
  • duō
  • cǎi
  • de
  • shēng
  • huó
  •  
  • yǒu
  •  在多姿多彩的生活里,有許許
  • 閱讀全文

   一件小事的感動

   小學生作文:一件小事的感動
   作文字數:351
   作者:任濤
  •  
  •  
  • xīng
  • èr
  • xià
  •  
  • men
  • máo
  • qiú
  •  
  •  星期二下午,我們打羽毛球。打
  • wán
  • huí
  • dào
  • jiāo
  • shì
  •  
  • fēi
  • cháng
  •  
  • biàn
  • wài
  • 完回到教室,我非常熱,便立刻把外
  • tuō
  • le
  • xià
  • lái
  •  
  • shuí
  • zhī
  • zài
  • chī
  • wǎn
  • fàn
  • qián
  •  
  • yòu
  • 衣脫了下來,誰知在吃晚飯前,我又
  • 閱讀全文
  卓易彩票 2012vip66.com | 0222.com | WWW.492402.COM | 73055j.com | www.247500.com | www.15355x.com | wn99wn.com | WWW.770232.COM | www.97994e.com | 77261188.com | WWW.548431.COM | www.6939x.com | y67890.com | www.599830.com | www.66653m.com | 20160044.com | 88cp.org | WWW.59805.COM | www.993956.com | 34c35.com | www.87668o.com | www.qm26.com | www.77fh.com | 8200com | WWW.665834.COM | www.vip5888.com | 80850j.com | www.ok0110.com | WWW.544318.COM | www.js89y.vip | 3775j.com | www.504277.com | www.5441p.com | 2682hd.com | 889345.com | WWW.860904.COM | www.0612i.com | 40033yyy.com | hutu87.com | WWW.233046.COM | www.624205.com | 8790n.com | 3616y.com | WWW.77175.COM | www.35918p.com | js14j.com | 66300vip35.com | WWW.745552.COM | www.lin567.com | www.497875.com | 888991188.com | www.3047.com | WWW.604989.COM | www.qilc3.com | www.4963mm.com | 8381o.com | kxchihuo.com | WWW.835991.COM | www.6832k.com | www.00773h.com | xx67890.com | www.111tuku.com | WWW.819883.COM | www.4245.com | 11422z.com | b1458.com | www.5959991.com | WWW.893930.COM | WWW.76607.COM | www.p94600.com | 2247zz.com | 6002q.com | 1788666.com | h3410.com | www.5180889.com | so777.cc | 6175o.com | www.404677.com | WWW.666427.COM | www.1009.cc? | 2776y.com | www.641638.com | WWW.495459.COM | www.6678576.com | www.t948t.com | fucaiwang.pw | 55tt8332.com | www.108065.com | WWW.403667.COM | www.07088.com | www.19019j.com | vns00tt.com | 52688c.com | 4195x.com | www.795335.com | WWW.905181.COM | www.610859.com | www.009319.com | 11rr8332.com | 80892h.com | 3379ff.com | 628899.com | www.889688.com | WWW.487728.COM | www.22yfa.com | www.7681005.com | www.www | 83377o.com | 54141177.com | hh01234.com | 1705y.com | hhhh19927.com | 7893w07.com | WWW.6774.COM | WWW.519050.COM | www.32123y.com | www.16065x.com | www.t69096.com | www.85857n.com | 4255.com | 77261166.com | 5802ww.com | 78808z.com | www.092222.com | www.295207.com | WWW.20608.COM | WWW.873004.COM | WWW.629066.COM | www.79520c.com | www.99552rr.com | www.rycp157.com | 39830.com | 9649l.com | cscp.bet | 1036878.com | 88051.net | k99345.am | 79900.com | www.370583.com | www.701269.com | WWW.175357.COM | WWW.804977.COM | WWW.818823.COM | www.qmkl9.com | www.slyl5.com | www.3479aa.com | www.7239l.com | www.461113.com | www.28891j.com | www.2418n.com | www.x4449.com | www.69567r.com | www.91779s.com | www.hh55826.com | www.4446ggg.com | 7777ag2.com | 316690.com | 4195g.com | www.60123u.com | www.355018.com | www.493326.com | www.423552.com | www.375953.com | www.196880.com | www.546669.com | www.701337.com | www.652918.com | WWW.655348.COM | www.8499w.com | www.ch8900.com | WWW.659835.COM | WWW.73478.COM | WWW.247558.COM | WWW.433223.COM | WWW.273761.COM | WWW.914916.COM | WWW.568834.COM | WWW.447442.COM | WWW.69028.COM | www.711448.com | www.230966.com | 972233.com | 0747uu.com | 3132121.com | hg999333h.com | 33432l.com | 3950s.com | 5856r.com | u82365.com | 3452015.com | m3144.com | 84496611.com | 88885.com | feicai0437.com | www.5049b.com | www.6776cc.com | www.733485.com | 6365668.com | www.286898.com | 822224.com | 33432y.com | 1813ee.com | 983888g.com | feicai0596.com | www.7793v.com | www.922908.com | www.pj3608.com | www.js79901.com | www.6613655.com | www.9155a.cc | WWW.544229.COM | WWW.130281.COM | www.120057.com | 3178d.com | 992222l.com | 3522ff.cc | 5429c.com | www.9895k.com | www.646869.com | www.hjin2.com | WWW.405626.COM | www.916720.com | www.364877.com | 8722tttt.com | k61653.com | 370956.com | www.y948y.com | www.bet779.com | www.33fzc.com | WWW.774767.COM | WWW.318129.COM | www.490780.com | WWW.919447.COM | www.50024e.com | 32689.co | 3169g.com | 97618h.com | www.55676e.com | www.50080x.com | WWW.634006.COM | WWW.383379.COM | WWW.820809.COM | 13134688.com | tz22666.com | 1077rr.com | www.115527h.com | www.15237.cc | WWW.740063.COM | www.580667.com | 99044.com | xinvip7.com | www.77731r.com | www.d79839.com | WWW.366879.COM | WWW.369879.COM | www.87739.ccm | 1155589.com | 4630077.com | www.6613611.com | WWW.353448.COM | www.773593.com | hg9168.vip | 28485000.com | www.pj9010.com | WWW.784234.COM | WWW.149933.COM | 23800u.com | 772.so | www.60886j.com | WWW.760266.COM | WWW.496055.COM | ctx668.com | 000000oe.cn | www.44118j.com | WWW.290027.COM | WWW.819843.COM | 500.af | 228888o.com | www.883399f.com | WWW.538011.COM | www.550377.com | vns700.net | www.79500g.com | www.5095q.com | WWW.622501.COM | z77bb.com | 883399a.com | www.68993231.com | WWW.251654.COM | 3644y.com | 44488e.com | www.08588o.com | WWW.32376.COM | www.098303.com | 88882007.com | www.4694l.com | www.hy5506.com | www.500871.com | 0234ww.com | www.4996dq.com | WWW.422033.COM | www.901593.com | 89777w.com | 5005m.com | www.66653f.com | WWW.629948.COM | 33599oo.com | www.476397.com | WWW.670055.COM | www.316530.com | 2222c9.com | www.758567a.com | WWW.530616.COM | 0694.com | 80892tt.com | www.ya488.com | www.442428.com | 3421h.com | www.yz7701.com | WWW.182308.COM | x7267.com | www.C6371.COM | WWW.322256.COM | www.2236444.com | uc07.cc | www.41518j.com | www.663738.com | 4025q.com | www.42456655.com | WWW.447397.COM | 9679o.com | www.9895w.com | WWW.248455.COM | 7335d.com | www.0022xpj.net | WWW.322589.COM | 2349001.com | www.www | WWW.33970.COM | 61652z.com | www.361cp.cc | WWW.489111.COM | rr01234.com | www.829797d.com | WWW.111726.COM | v22999.com | www.198004.com | WWW.370488.COM | tz1555.com | www.c948c.com | WWW.913270.COM | 5004oo.com | www.46630.net | WWW.71213.COM | 66300vip38.com | www.15365e.com | WWW.96603.COM | 5443a.com | www.068717.com | WWW.896684.COM | 2490d.com | www.5856883.com | www.622207.com | yhjiangxi.vip | www.c5839.com | 46460524.com | www.694916.com | WWW.43331.COM | blr3033.com | www.y98c.com | www.401273.com | 66876j.com | WWW.495277.COM | 8988z.com | www.97994b.com | www.830523.com | 8883805.com | www.ya658.com | 76886w.com | www.696668.com | WWW.888789.COM | 32126r.net | www.hcjt4.com | kk3373.com | www.7920e.com | WWW.678314.COM | 35222gg.com | WWW.564234.COM | 99wb8.com | www.18456.com | www.911710.com | 983888n.com | WWW.130363.COM | 4647033.com | www.dd00668.com | www.652776.com | 57157g.com | WWW.175791.COM | 45637i.com | www.66376x.com | www.068671.com | www.618961.com | WWW.523655.COM | vipy15.com | WWW.850734.COM | 88770076.com | www.8839i.com | 29918i.com | www.48330q.com | www.91233i.com | www.4694d.com | www.979505.com | 35bb.vip | WWW.242005.COM | u4255.com | WWW.730565.COM | v3716.com | www.014ac.com | 8988g.com | www.86267w.com | 1977xpj.com | www.9422c.com | kj5799.com | www.60886j.com | www.156506.com | www.1429e1.com | www.898304.com | h4455g.com | WWW.389144.COM | 55818i.com | WWW.440790.COM | 4182f.com | WWW.586477.COM | bb32355.com | WWW.318345.COM | 99589.cc | WWW.638776.COM | vip7033.com | WWW.516279.COM | a2146.com | WWW.222112.COM | 11005w.com | WWW.583057.COM | 35252h.com | WWW.850742.COM | 272a.net | www.607263.com | www.89599x.com | www.dcw345.com | www.47506h.com | www.36440.com | www.350c8.com | bogou800.vip | www.68993232.com | 3049k.com | www.7782z.com | bet22885.com | WWW.661611.COM | 3559nnnn.com | WWW.205997.COM | xpj66378.com | www.595121.com | www.3116e.com | www.48580.com | www.xj444555.com | 86811c.com | WWW.653503.COM | f1915f.com | WWW.65707.COM | 6868yy.cc | www.631799.com | www.a12189.com | js22991.com | www.71233l.com | pj88ww.com | WWW.501379.COM | 3522hh.com | WWW.196577.COM | www.4136j.com | www.8888803.com | www.7239.net | 98345bb.com | WWW.806299.COM | jjjj004.com | www.348077.com | www.4809g.com | 8722oooo.com | WWW.100415.COM | 6868sw.cc | www.594883.com | www.38vs88.com | jjj4255.com | WWW.807226.COM | 5525.us | www.647977.com | www.hg274.com | 6600.net | WWW.808264.COM | 3009i.com | www.188932.com | www.680508.com | a8381.com | WWW.562173.COM | 272ww.net | www.86267i.com | www.83993q.com | 97000.cc | WWW.299456.COM | www.bwinyz20.com | 5509m.com | WWW.487250.COM | 8290z.com | www.131333.com | www.50074b.com | 3846c.com | WWW.480842.COM | www.bet63m.com | yd12302.cc | WWW.469444.COM | www.c51jj.vip | 55984x.com | WWW.46299.COM | 83086c.com | www.77114a.com | www.35918z.com | 55113356.com | www.296676.com | www.35918l.com | 28288u.com | www.520462.com | www.65707c.com | 9993450.com | www.599830.com | www.81520d.com | xx3336.com | www.602470.com | www.hg1177.com | 6641i.com | www.335037.com | www.6364x.com | 4809p.com | 533545.com | www.c300.vip | 5855zz.com | 500000796.com | WWW.521402.COM | www.80969s.com | 33313q.com | WWW.562173.COM | www.69567o.com | 889q.net | www.758786.com | www.50788n.com | BY30832.com | 97618u.com | WWW.450477.COM | www.xx3.com | 1389zz.com | WWW.78518.COM | www.89777a.com | 29918.com | www.66376a.com | WWW.25155.COM | www.3157i.com | 703669.com | WWW.528161.COM | www.9646w.com | 66662007.com | 49bd.cc | WWW.141439.COM | www.3032ll.com | 6118c.com | www.755740.com | www.5091o.com | 8742xx.com | js88830.com | WWW.21658.COM | www.7714w.com | ss56988.com | l2894.com | WWW.104799.COM | www.048181.com | jbb71.cc | 3122dd.com | WWW.375353.COM | www.947004.com | 22299yy.com | 500000791.com | WWW.18890.COM | www.9646h.com | 3156jjj.com | 3522.cc | WWW.388399.COM | www.9818c.cc | www.58665v.com | 760dd.cc | www.199602.com | WWW.779307.COM | www.7036h.com | 62222p.com | 30176699.com | WWW.654158.COM | www.js7601.com | 8827oo.com | f83377.com | www.738742.com | www.fyyy1.com | www.456vip.com | 565578.com | 0009193.com | WWW.510633.COM | www.9818t.cc | www.50999e.com | 2214xx.com | 35yy.vip | WWW.805836.COM | www.257n.com | www.o063801.com | 61326666.com | 78111177.com | www.621341.com | WWW.190619.COM | www.jj4625.com | 11989n.com | 5647y.com | 224sun.com | WWW.724234.COM | www.3416d.com | www.50999o.com | 3421c.com | 8827.cc | www.976281.com | WWW.419055.COM | www.3775d.com | 20779966.com | 33112211.com | jdwxs.com | www.526121.com | WWW.862053.COM | www.61233d.com | www.hg98.me | 00774vv.com | 77261188.com | yao626.com | www.189999a.com | WWW.545078.COM | www.js18686.com | www.c44pp.com | 71707b.com | hb7377.com | www.43818a.com | WWW.833733.COM | www.44gpc.com | www.7920a.com | ylg2002.com | 4152.com | 80368jj.com | 11606.com | WWW.272629.COM | WWW.33675.COM | www.6832h.com | www.707213.com | www.35252s.com | 80368bb.com | 9420g.com | 25511.com | www.557595.com | WWW.886776.COM | WWW.129479.COM | www.8977800.com | www.16181l.com | 923610.com | 7893w10.com | 4052y.com | 4685.com | www.321953.com | WWW.361944.COM | WWW.872731.COM | www.9478v.com | www.087v.com | www.71071c.com | 2247i.com | 500c6.com | 5478t.com | www.34788i.com | www.935506.com | WWW.655205.COM | WWW.394755.COM | www.26299t.com | www.www45641.com | www.9hg6668.com | 7335e.com | j61653.com | 38848.com | 5443n.com | 7744vn77.com | 80060404.com | www.73228.com | www.526021.com | WWW.413747.COM | WWW.70366.COM | WWW.911111.COM | www.hm5688.com | www.61655b.com | www.5856858.com | www.8080999h.com | www.808888r.com | 0033j.cc | 2698b.com | wns28b.com | 0802.cc | a8381.com | 93777.com | 54443o.com | ff555u.com | hj5068.com:8888 | 3344111.com | www.234267.com | www.530255.com | www.820335.com | WWW.326448.COM | WWW.26620.COM | WWW.745422.COM | WWW.543291.COM | WWW.11606.COM | WWW.17150.COM | WWW.393802.COM | www.089e.cc | www.66907.cc | www.60108r.com | www.308005.com | www.14168c.com | www.565548.com | www.5189333.com | www.bet63n.com | www.6880hh.com | www.55070m.com | www.89599d.com | www.3157a.com | www.99113g.com | www.4963jj.com | www.6776ff.com | www.1064e.com | www.jz9688.com | www.98698u.com | www.4694j.com | www.848777t.com | www.5099pp.com | www.dzj0770.com | www.hg8dd.com | www.v88131.com | www.1559508.com | www.115527v.com | www.30350n.com | www.sss2848.com | www.6889.am | www.zzyl65.com | www.644103.com | www.4331f.com | www.20899.com | www.66653t.com | www.3478x.cc | www.c1371.com | WWW.805381.COM | WWW.310525.COM | WWW.119115.COM | WWW.468077.COM | WWW.896257.COM | WWW.835991.COM | www.785579.com | www.452801.com | www.065766.com | www.8838c.com | z444000.com | 38244i.com | d8159.cc | 53262x.com | 4400203.com | 9895f.com | www.138136.com | www.1559509.com | www.k94600.com | www.pj56c.com | www.5091p.com | WWW.199106.COM | WWW.427055.COM | WWW.555271.COM | www.976500.com | www.196303.com | 79964v.com | kk38648.cc | 0616.com | 80368t.com | 041122p.com | www.pj88q.com | www.7036hh.com | www.7714b.com | www.csgc8.com | WWW.714118.COM | WWW.20210.COM | www.849642.com | www.68689v.com | 20777788.com | 5099gg.com | dh01885.com | 1665ff.com | www.f12189.com | www.89777e.com | www.qml5.com | WWW.414344.COM | WWW.308380.COM | www.250209.com | 70118c.com | 25288h.com | r2146.com | www.6616008.com | www.js89t.vip | www.50080b.com | WWW.756448.COM | WWW.596637.COM | www.364277.com | 0747qq.com | 72550.com | 83138t.com | www.5446dd.com | www.6678578.com | www.cb2188.com | WWW.855506.COM | www.675120.com | 80850t.com | 7508z.com | 22556q.com | www.vip9582.com | www.99677k.com | WWW.661611.COM | WWW.299630.COM | www.522788.com | ws365.cn | 0434377.com | www.377666m.com | www.50024t.com | WWW.55758.COM | www.912278.com | 6766hh.com | 06381616.com | 37570k.com | www.biying980vip.com | www.169082.com | WWW.31993.COM | www.rcw8844.com | www.330088.com | 00048l.com | 0033b.cc | www.78680h.com | WWW.879979.COM | WWW.35242.COM | 990991.com | 8898222.com | 56987ee.com | www.hbet98.com | WWW.308377.COM | WWW.213862.COM | 846015.com | 86226.com | www.848434.com | www.81520b.com | WWW.160277.COM | www.312876.com | 97000.org | 8577j.cc | www.1434j.com | WWW.886298.COM | www.805836.com | 365225.tw | df-bet.net | www.30350y.com | WWW.289832.COM | WWW.201491.COM | 3822u.com | 6939.com | www.12136f.com | WWW.781242.COM | www.847677.com | bodog9393.com | 8557j.com | www.1851222.com | WWW.778103.COM | www.506921.com | 4812h.com | a1064.com | www.07163a.com | WWW.163257.COM | www.22365.Com | www.abc3588.com | WWW.345426.COM | www.c136.vip | WWW.208755.COM | 7003s.com | 4395599.com | www.37377k.com | WWW.116368.COM | 68181.com | 8037p.com | www.vnsr368.com | WWW.526255.COM | www.178261.com | bet35365v.com | www.8473j.com | WWW.306400.COM | www.529121.com | ly88888818.com | www.5504v.com | www.9149j.com | WWW.715291.COM | 0136365.com | 4323q.com | www.26163z.com | WWW.99070.COM | 6688xpj.com | www.n4042.com | www.1368o.cc | www.939809.com | 2267z.com | www.cp505b.com | www.zuan444.com | www.560693.com | yt313.com | www.93955e.com | WWW.524712.COM | 1788666.com | 28839w.com | www.9606.tw | WWW.747491.COM | 1591qqq.com | www.h9478.com | www.55czj.com | www.371956.com | 5657.com | www.99094m.com | WWW.646392.COM | 1489y.com | www.38345j.com | WWW.33080.COM | www.87833.com | yf3355.com | www.84499s.com | www.923887.com | 11005u.com | www.88325m.com | WWW.762751.COM | 3807ff.com | www.bd2019b.com | WWW.378411.COM | 66991.com | LXYL352.com | www.5522n.cc | www.xcw866.com | 2225309.com | www.871828.com | www.897030.com | nn3336.com | www.7240y.com | WWW.224787.COM | c9.com | www.97994e.com | WWW.749472.COM | u72227.com | www.44118.net | WWW.35989.COM | 159666h.com | www.86730.com | WWW.362808.COM | 98955w.com | www.52062m.com | WWW.260256.COM | 18040.com | www.siji07.com | WWW.102939.COM | 2846.cc | www.588vip.xyz | www.657399.com | 33882007.com | www.00840k.com | www.091150.com | 365bet800.com | www.hx1183.com | 49866.cc | www.138cpg.com | WWW.35953.COM | 3424b.com | www.4196q.com | WWW.287126.COM | 0241x.com | www.ya2019i.com | www.404099.com | 3078t.com | www.pkfc8.com | 1314.xw252.com | www.27363q.com | WWW.144189.COM | 40014499.com | www.nx58qp.com | www.705059.com | 1806766.com | WWW.345420.COM | 83377p.com | www.6880qq.com | WWW.786718.COM | 7599s.com | www.00665h.com | 132188.com | www.58665z.com | WWW.78952.COM | shb777.com | www.hg118444.com | www.530751.com | 8036o.com | WWW.755124.COM | 1665zz.com | www.065915.com | www.504533.com | 2418g.com | WWW.134757.COM | 77009193.com | www.6011888.com | www.188975.com | www.063259.com | WWW.212803.COM | dzc106.com | www.66376.com | xpj66888.com | www.06820t.com | WWW.95742.COM | 0808bc.com | WWW.587782.COM | 138.am | www.js000a.com | www.82494.com | www.8313f.com | WWW.412311.COM | v1931.com | WWW.890119.COM | pj00aa.com | www.89894k.com | xpj01988.com | www.lhg888.com | www.595953.com | 1483hh.com | WWW.791023.COM | j1505.com | WWW.874906.COM | tc88.com | www.8039s.com | 1517726.com | www.179107.com | wwwkj1958.com | www.009159.com | www.741770.com | qq38648.cc | WWW.355299.COM | 8522aaaa.com | WWW.919855.COM | 0208pp.com | www.hy2733.com | 00773t.com | www.61655w.com | 5003o.com | www.0028229.com | 55611.com | www.60886g.com | www.093827.com | www.777jyh.com | www.711863.com | www.1343a.com | WWW.528366.COM | tt56988.com | WWW.705316.COM | feicai0714.com | WWW.685098.COM | 1916x.com |