<optgroup id="w2uiu"></optgroup>
<menu id="w2uiu"><tt id="w2uiu"></tt></menu>
<menu id="w2uiu"><strong id="w2uiu"></strong></menu>
 • <menu id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu></menu>
  <xmp id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu>
 • <dd id="w2uiu"><nav id="w2uiu"></nav></dd>
 • 感動

  小學生作文:感動
  作文字數:454
  作者:涂權
 •  
 •  
 • shēng
 • huó
 • zhōng
 •  
 • yǒu
 • duō
 • duō
 • lìng
 • men
 • gǎn
 • dòng
 •  生活中,有許許多多令我們感動
 • de
 • shì
 •  
 • ér
 • yǒu
 • jiàn
 • què
 • zuì
 • lìng
 • nán
 • wàng
 •  
 • 的事,而有一件卻最令我難忘。
 •  
 •  
 •  
 • tīng
 • shuō
 • guò
 • zhè
 • yàng
 • shì
 •  
 • yǒu
 •  我聽說過這樣一個故事:有一
 • wèi
 • shì
 •  
 • shēn
 • huàn
 • jué
 • zhèng
 •  
 • zài
 • shēng
 • mìng
 • jiāng
 • zǒu
 • dào
 • 位女士,身患絕癥,在生命即將走到
 • jìn
 • tóu
 • shí
 •  
 • hěn
 • xiǎng
 • wéi
 • zhè
 • měi
 • de
 • shì
 • jiè
 • zuò
 • 盡頭時,她很想為這個美麗的世界做
 • diǎn
 • shí
 • me
 •  
 • xiǎng
 • dào
 • le
 • juān
 • xiàn
 • yǎn
 • jiǎo
 •  
 • jiā
 • rén
 • 點什么,她想到了捐獻眼角膜。家人
 • tóng
 •  
 • āi
 • qiú
 •  
 • jiā
 • rén
 • zhōng
 • tóng
 • 不同意,她苦苦地哀求。家人終于同
 • le
 •  
 • ér
 • de
 • quán
 • shēn
 • kāi
 • shǐ
 • shuǐ
 • zhǒng
 •  
 • wéi
 • le
 • 意了,而她的全身開始水腫,為了不
 • sǔn
 • shāng
 • yǎn
 • jiǎo
 •  
 • chū
 • qǐng
 • qiú
 •  
 • tài
 • shí
 • fèn
 • 損傷眼角膜,她提出請求,態度十分
 • jiān
 • jué
 •  
 • tíng
 • zhǐ
 • wài
 • jiè
 • de
 • qiē
 • zhì
 • liáo
 •  
 • zài
 • zhè
 • 堅決:停止外界的一切治療。在這一
 • shùn
 • jiān
 •  
 • xīn
 • shuí
 • dōu
 • qīng
 • chǔ
 •  
 • zhè
 • wèi
 • zhe
 • 瞬間,她心里比誰都清楚,這意味著
 • fàng
 • shēng
 • mìng
 •  
 • hái
 • shì
 •  
 •  
 • rén
 • men
 • chén
 • le
 • 放棄生命,可她還是……人們沉默了
 •  
 • chè
 • zūn
 • zhòng
 • le
 • de
 • yuàn
 •  
 • shēng
 • mìng
 • zhī
 • huā
 • zuì
 • ,徹底尊重了她的意愿。生命之花最
 • zhōng
 • diāo
 • líng
 • le
 •  
 • zhī
 • yǒu
 • de
 • yǎn
 • jiǎo
 • bǎo
 • liú
 • le
 • xià
 • 終凋零了,只有她的眼角膜保留了下
 • lái
 •  
 • zhōng
 • de
 • zhī
 • jiǎo
 •  
 • jìng
 • ràng
 • sān
 • wèi
 • máng
 • rén
 • 來。其中的一只角膜,竟讓三位盲人
 • zhòng
 • jiàn
 • guān
 • míng
 •  
 • yǒu
 • duàn
 • yīn
 •  
 • shì
 • duì
 • chéng
 • 重見關明。她有一段錄音,那是對承
 • jiē
 • guāng
 • míng
 • de
 • rén
 • shuō
 • de
 •  
 •  
 • hǎo
 •  
 • zhī
 • 接她光明的人說的:“你好,我不知
 • dào
 • xìng
 • shí
 • me
 •  
 • jiào
 • shí
 • me
 •  
 • dàn
 • zhù
 •  
 • 道你姓什么,叫什么,但我祝福你,
 • wàng
 • zhòng
 • jiàn
 • guān
 • míng
 •  
 • jìn
 • qíng
 • xiǎng
 • shòu
 • chūn
 • guāng
 •  
 •  
 • 希望你重見關明,盡情享受春光。”
 •  
 •  
 •  
 • tīng
 • wán
 • zhè
 • shì
 •  
 • de
 • yǎn
 • jīng
 •  聽完這個故事,我的眼睛模糊
 • le
 • xīn
 • yǒu
 • zhǒng
 • shuō
 • shàng
 • lái
 • de
 • gǎn
 • jiào
 •  
 • xiǎng
 • 了心里有一種說不上來的感覺,我想
 •  
 • zhè
 • jiù
 • shì
 • gǎn
 • dòng
 • ba
 •  
 • yòng
 • de
 • yǎn
 • jīng
 • :這就是感動吧!她用自己的眼睛和
 • shēng
 • mìng
 •  
 • ràng
 • bié
 • rén
 • zhòng
 • jiàn
 • guān
 • míng
 •  
 • diǎn
 • liàng
 • le
 • shēng
 • mìng
 • 生命,讓別人重見關明,點亮了生命
 • de
 • chūn
 • tiān
 •  
 • zhè
 • shì
 • zhǒng
 • ài
 • ba
 •  
 • ài
 • 的春天。這也許是一種愛吧,愛自己
 •  
 • ài
 • jiā
 • rén
 •  
 • shèn
 • zhì
 •  
 • ài
 • xiē
 • xiàng
 • shí
 • de
 • ,愛家人,甚至,愛那些素不相識的
 • rén
 •  
 • zhè
 • jiù
 • shì
 • zhè
 • wèi
 • shì
 • de
 • wěi
 • zhī
 • chù
 • 人。這也許就是這位女士的偉大之處
 • ba
 •  
 • wéi
 • le
 • ràng
 • bié
 • rén
 • zhòng
 • jiàn
 • guān
 • míng
 •  
 • shēng
 • 吧,為了讓別人重見關明,可以犧牲
 • de
 • shēng
 • mìng
 •  
 • ràng
 • men
 • jìn
 • qíng
 • xiǎng
 • shòu
 • chūn
 • guāng
 •  
 • 自己的生命,讓他們盡情享受春光。
 •  
 •  
 •  
   
  無注音版:
   
    生活中,有許許多多令我們感動的事,而有一件卻最令我難忘。
   
   我聽說過這樣一個故事:有一位女士,身患絕癥,在生命即將走到盡頭時,她很想為這個美麗的世界做點什么,她想到了捐獻眼角膜。家人不同意,她苦苦地哀求。家人終于同意了,而她的全身開始水腫,為了不損傷眼角膜,她提出請求,態度十分堅決:停止外界的一切治療。在這一瞬間,她心里比誰都清楚,這意味著放棄生命,可她還是……人們沉默了,徹底尊重了她的意愿。生命之花最終凋零了,只有她的眼角膜保留了下來。其中的一只角膜,竟讓三位盲人重見關明。她有一段錄音,那是對承接她光明的人說的:“你好,我不知道你姓什么,叫什么,但我祝福你,希望你重見關明,盡情享受春光。”
   
   聽完這個故事,我的眼睛模糊了心里有一種說不上來的感覺,我想:這就是感動吧!她用自己的眼睛和生命,讓別人重見關明,點亮了生命的春天。這也許是一種愛吧,愛自己,愛家人,甚至,愛那些素不相識的人。這也許就是這位女士的偉大之處吧,為了讓別人重見關明,可以犧牲自己的生命,讓他們盡情享受春光。
    

   感動中國,感動我——2004年度感動中國人物頒獎晚會

   作文字數:519
   作者:黃川秦
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xīng
  • de
  • wǎn
  • shàng
  •  
  • men
  • quán
  • jiā
  •   星期四的晚上,我們全家
  • rén
  • shōu
  • kàn
  • le
  • zhōng
  • yāng
  • tái
  • zhí
  • de
  •  
  • nián
  • 人一起收看了中央一臺直播的《年度
  • gǎn
  • dòng
  • zhōng
  • guó
  • rén
  • bān
  • jiǎng
  • wǎn
  • huì
  •  
  •  
  • 感動中國人物頒獎晚會》。
  • 閱讀全文

   感動心靈

   作文字數:1015
   作者:廖悅然
  •  
  • zhù
  • le
  • ma
  •  
  •  
  •  
  • zhǒng
  • yán
  • de
  • ài
  •  
  • jiě
  • 記住了嗎? 一種無言的愛,解
  • tuō
  • zài
  • hēi
  • àn
  • zhōng
  • zhèng
  • zhā
  • de
  • bèi
  • yǐng
  •  
  • qǐng
  • xiàng
  • xìn
  • 脫一個在黑暗中掙扎的背影,請相信
  •  
  • ài
  • gǎi
  • biàn
  • qiē
  •  
  • ,愛可以改變一切。
  • 閱讀全文

   感動

   作文字數:381
   作者:廖悅然
  •  
  • chū
  • chù
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • shàng
  • mǎn
  • le
  • huī
  • chén
  • 出處  他,上衣布滿了灰塵
  •  
  • shuāng
  • shǒu
  • zhǎng
  • mǎn
  • le
  • lǎo
  • jiǎn
  •  
  • zǎo
  • tuì
  •  
  • ,雙手長滿了老繭,褲子早已褪色,
  •  
  • wèi
  • chuān
  • zhe
  • tóng
  • ér
  • yòu
  • píng
  • fán
  • de
  • qīng
  • jié
  • 他,一位穿著普通而又不平凡的清潔
  • 閱讀全文

   令我感動的一件小事

   作文字數:561
   作者:李書法
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • āi
  • tiān
  • zhēn
  • ā
  •  
  •  
  •  
  •   哎天氣可真熱啊  
  •  
  •  
  •  
  • dīng
  • dīng
  •  
  •  
  •  
  •  叮叮  
  •  
  •  
  • shuí
  • ā
  • shì
  • kuài
  • chū
  • lái
  •  
  •  
  •  
  •  誰啊是我快出來  
  • 閱讀全文

   一件令我感動的事情

   作文字數:509
   作者:yuyangyi…
  •  
  •  
  •  
  •  
  • shuí
  • dōu
  • dào
  • guò
  • gǎn
  • dòng
  • de
  • shì
  •  
  •   誰都遇到過感動自己的事,
  • wài
  •  
  • guǒ
  • xiǎng
  • zhī
  • dào
  •  
  • jiù
  • qǐng
  • wǎng
  • 我也不例外。如果你想知道,就請往
  • xià
  • kàn
  • ba
  •  
  • 下看吧!
  • 閱讀全文

   令我感動的母雞

   作文字數:378
   作者:鐘裕濤
  •  
  • xiǎo
  • xué
  • zuò
  • wén
  •  
  • lìng
  • gǎn
  • dòng
  • de
  • 小學作文 令我感動的母雞
  •  
  • huì
  • zhōu
  • shì
  • xià
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • bān
  •  
  •  
  • zuò
  • zhě
  • xìng
  • míng
  • 惠州市下埔小學三班 作者姓名
  •  
  • zhōng
  • tāo
  • ?
  • suì
  •  
  • :鐘裕濤(歲)
  • 閱讀全文

   《感動中國》觀后感

   作文字數:756
   作者:陳鯤羽
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xīn
  • de
  • nián
  • dào
  • le
  •  
  •  
  • gǎn
  • dòng
  • zhōng
  • guó
  •   新的一年到了,《感動中國
  •  
  • suí
  • zhī
  • ér
  • lái
  • le
  •  
  • nián
  • de
  • gǎn
  • rén
  • shì
  • zhōng
  • 》也隨之而來了,年的感人事跡集中
  • zài
  •  
  • gǎn
  • rén
  • zhī
  • chù
  • zài
  • ér
  • děng
  • dài
  • zhe
  • 在那里,感人之處在那兒默默等待著
  • 閱讀全文

   我感動的哭了

   作文字數:888
   作者:卓比
  •  
  •  
  •  
  • gǎn
  •  
  • dòng
  •  
  • de
  •  
  •  
  • le
  •  
  •  
  •  我 感 動 的 哭 了 
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • wǎn
  • shàng
  •  
  • kàn
  • diàn
  • shì
  •  
  •  今天晚上,我看一部電視劇,劇
  • zhōng
  • lián
  • ér
  • dǒng
  • shì
  • de
  • xiǎo
  • hái
  • gǎn
  • dòng
  • ràng
  • 中那個可憐而懂事的小女孩感動得讓
  • 閱讀全文

   感動

   作文字數:465
   作者:李志鵬
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • gǎn
  •  
  •  
  • dòng
  •  
  •  
  •    感 動 
  • dōng
  • píng
  • zhèn
  • jiāng
  • xué
  • xiào
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • nián
  • bān
  •  
  •  
  • 東坪鎮萸江學校小學三年級班 李
  • zhì
  • péng
  •  
  •  
  • 志鵬 
  • 閱讀全文

   最讓我感動的一件事

   作文字數:410
   作者:劉夢瑤
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zuì
  • ràng
  • gǎn
  • dòng
  • de
  • jiàn
  • shì
  •    最讓我感動的一件事
  •  
  •  
  • zài
  • de
  • shēn
  • chù
  •  
  • yǒu
  • jiàn
  • ràng
  • fēi
  •  在我的記憶深處,有一件讓我非
  • cháng
  • gǎn
  • dòng
  • de
  • shì
  •  
  • 常感動的事。
  • 閱讀全文

   一件感動的事

   小學生作文:一件感動的事
   作文字數:495
   作者:張雅妍
  • jiàn
  • gǎn
  • dòng
  • de
  • shì
  • 一件感動的事
  •  
  •  
  •  
  •  
  • nián
  • xià
  • tiān
  •  
  • liè
  • dāng
  • kōng
  •  
  • xiàng
  • huǒ
  • 去年夏天,烈日當空,像個大火爐
  • 閱讀全文

   一件讓人感動的事情

   小學生作文:一件讓人感動的事情
   作文字數:608
   作者:童天翔
  • jiàn
  • ràng
  • rén
  • gǎn
  • dòng
  • de
  • shì
  • qíng
  • 一件讓人感動的事情
  •  
  •  
  • rén
  • shēng
  • zhōng
  • měi
  • tiān
  • dōu
  • huì
  • shēng
  • duō
  • ràng
  • rén
  • gǎn
  •  人生中每天都會發生許多讓人感
  • dòng
  • de
  • shì
  • qíng
  •  
  •  
  • dāng
  • xiě
  • wán
  • zuò
  • de
  • shí
  • 動的事情。如:當你寫完作業的時
  • 閱讀全文

   這個故事感動了我

   小學生作文:這個故事感動了我
   作文字數:795
   作者:黃儀珊
  •  
  • zhè
  • shì
  • gǎn
  • dòng
  • le
  • 這個故事感動了我
  •  
  •  
  • zài
  • men
  • de
  • shēng
  • huó
  • zhōng
  •  
  • gǎn
  • dòng
  • men
  • de
  •  在我們的生活中,感動我們的可
  • néng
  • shì
  • běn
  • shū
  •  
  • diàn
  • yǐng
  •  
  • rén
  •  
  •  
  • 能是一本書、一部電影、一個人……
  • 閱讀全文

   恢宏與感動同行,夢想終化現實

   小學生作文:恢宏與感動同行,夢想終化現實
   作文字數:626
   作者:童欣悅翠…
  •  
  • nián
  • yuè
  • wǎn
  • shí
  •  
  • zhè
  •  
  • tiān
  • tóng
  • qìng
  •  
  • 年月日晚時,這一刻,普天同慶;
  • zhè
  •  
  • róng
  • yào
  • shǔ
  • wěi
  • de
  • zhōng
  • guó
  •  
  • zhè
  • 這一刻,榮耀屬于偉大的中國;這一
  •  
  • gòng
  • tóng
  • jiàn
  • zhèng
  • shǐ
  •  
  • zhè
  •  
  • bǎi
  • 刻,你我共同見證歷史;這一刻,百
  • 閱讀全文

   令人感動的事

   小學生作文:令人感動的事
   作文字數:623
   作者:子軒
  • lìng
  • rén
  • gǎn
  • dòng
  • de
  • shì
  • 令人感動的事
  •  
  •  
  • nián
  • yuè
  •  
  • ?
  • wèn
  • ?
  • shēng
  • le
  • zhèn
  • jīng
  • quán
  •  年月日,四川汶川發生了震驚全
  • shì
  • jiè
  • de
  • zhèn
  •  
  • 世界的級特大地震。
  • 閱讀全文

   感動的眼淚

   小學生作文:感動的眼淚
   作文字數:536
   作者:馮宇婷
  • gǎn
  • dòng
  • de
  • yǎn
  • lèi
  • 感動的眼淚
  •  
  •  
  • yuè
  • xià
  • shí
  • fèn
  •  
  • zài
  • ?
  • wèn
  • ?
  • xiàn
  •  月日下午時分,在四川汶川縣發
  • shēng
  • le
  • zhèn
  •  
  • shà
  • shí
  • shān
  • bēng
  • liè
  •  
  • fáng
  • 生了級大地震,霎時山崩地裂,房子
  • 閱讀全文

   師愛感動著我

   小學生作文:師愛感動著我
   作文字數:807
   作者:張天樂
  • shī
  • ài
  • gǎn
  • dòng
  • zhe
  • 師愛感動著我
  •  
  •  
  • shī
  • ài
  • gǎn
  • dòng
  • zhe
  •  
  • huì
  • wèn
  •  
  •  
  •  師愛感動著我,你也許會問:“
  • shì
  • wèi
  • lǎo
  • shī
  • ne
  •  
  • yòu
  • zěn
  • yàng
  • gǎn
  • dòng
  • zhe
  • ne
  • 是那位老師呢?她又怎樣感動著你呢
  • 閱讀全文

   一件令我感動的事

   小學生作文:一件令我感動的事
   作文字數:501
   作者:冰心之蜜
  • jiàn
  • lìng
  • gǎn
  • dòng
  • de
  • shì
  • 一件令我感動的事
  •  
  •  
  • kāi
  • de
  • shàn
  • chuāng
  •  
  • yǒu
  • duō
  • xiǎo
  •  打開我記憶的那扇窗,有許多小
  • xīng
  • xīng
  • zài
  • shǎn
  • shuò
  •  
  • dàn
  • yǒu
  • de
  • xiǎn
  • shí
  • fèn
  • miǎo
  • xiǎo
  •  
  • 星星在閃爍。但有的顯得十分渺小,
  • 閱讀全文

   令我感動的一件事

   小學生作文:令我感動的一件事
   作文字數:440
   作者:東子然
  • lìng
  • gǎn
  • dòng
  • de
  • jiàn
  • shì
  •  
  •  
  • 令我感動的一件事 
  •  
  • hóng
  • yàn
  • wài
  • nián
  •  
  • dōng
  • rán
  • 鴻雁外語四年級 東子然
  •  
  • zài
  • de
  • zhōng
  •  
  • yǒu
  • jiàn
  • shì
  • zuì
  • lìng
  • gǎn
  • 在我的記憶中,有一件事最令我感
  • 閱讀全文

   讓我感動的一件事

   小學生作文:讓我感動的一件事
   作文字數:377
   作者:宋建宇
  • ràng
  • gǎn
  • dòng
  • de
  • jiàn
  • shì
  •  
  •  
  • 讓我感動的一件事 
  •  
  •  
  • sòng
  • jiàn
  •  
  •  宋建宇 
  •  
  •  
  •  
  • 閱讀全文

   一件讓人感動的事

   小學生作文:一件讓人感動的事
   作文字數:327
   作者:范鈺宣
  •  
  •  
  • jiàn
  • ràng
  • rén
  • gǎn
  • dòng
  • de
  • shì
  •  一件讓人感動的事
  •  
  • 
  •  
  •  
  • de
  •  
  • tōng
  • tōng
  • de
  • rén
  •  
  •  我的媽媽,一個普普通通的人,
  • 閱讀全文

   他讓我感動

   小學生作文:他讓我感動
   作文字數:595
   作者:王小羊
  •  
  •  
  • ràng
  • gǎn
  • dòng
  •  他讓我感動
  •  
  •  
  • zhè
  • shì
  • xún
  • cháng
  • de
  •  
  • mài
  • zhe
  •  這是一個不尋常的日子。我邁著
  • qīng
  • kuài
  • de
  • xiàng
  • xué
  • xiào
  • zǒu
  •  
  • zǒu
  • dào
  • xué
  • xiào
  • 輕快的步伐向學校走去。我走到學校
  • 閱讀全文

   讓我感動的一件事

   小學生作文:讓我感動的一件事
   作文字數:436
   作者:陳靖彤
  •  
  •  
  • ràng
  • gǎn
  • dòng
  • de
  • jiàn
  • shì
  •  
  •  
  •  讓我感動的一件事 
  •  
  • 
  •  
  •  
  • yǒu
  •  
  • ràng
  • gǎn
  • dòng
  • de
  • shì
  • shì
  •  記得有一次,讓我感動的事是我
  • 閱讀全文

   來自秋的感動

   小學生作文:來自秋的感動
   作文字數:704
   作者:岳香江
  •  
  •  
  • lái
  • qiū
  • de
  • gǎn
  • dòng
  •  
  •  
  •  來自秋的感動 
  •  
  •  
  • hěn
  • měi
  •  
  • gāo
  • lóu
  • shù
  •  
  • chē
  • hěn
  •  哈密很美,高樓綠樹。四路車很
  • měi
  •  
  • lán
  • de
  •  
  • de
  •  
  • qiū
  • tiān
  • hěn
  • měi
  • shì
  • qīng
  • 美,藍的,綠的,秋天很美是一縷清
  • 閱讀全文

   我最感動的一件事

   小學生作文:我最感動的一件事
   作文字數:662
   作者:姜中舟
  •  
  •  
  • zài
  • yuè
  • shí
  • èr
  • xià
  •  
  • chǎng
  • zhèn
  • jīng
  • quán
  •  在五月十二日下午,一場震驚全
  • guó
  • de
  • zhèn
  •  
  • qiān
  • dòng
  • le
  • men
  • měi
  • rén
  • de
  • xīn
  • 國的大地震,牽動了我們每個人的心
  •  
  • hěn
  • duō
  • gēn
  • tóng
  • líng
  • de
  • hái
  •  
  • dōu
  • zài
  • zhè
  • chǎng
  • 。很多跟我同齡的孩子,都在這場可
  • 閱讀全文

   感動生活

   小學生作文:感動生活
   作文字數:387
   作者:彭梓淵
  •  
  •  
  • gǎn
  • dòng
  • shēng
  • huó
  •  
  •  
  •  感動生活 
  •  
  •  
  •  
  • dāng
  • men
  • měi
  • tiān
  • zǎo
  • chén
  • bèi
  • zhe
  • shū
  • bāo
  •  
  • yíng
  •  當我們每天早晨背著書包,迎
  • zhe
  • cháo
  • yáng
  • shàng
  • xué
  • de
  • shí
  • hòu
  •  
  • huì
  • shí
  • bèi
  • shēn
  • biān
  • 著朝陽去上學的時候,會時刻被身邊
  • 閱讀全文

   感動

   小學生作文:感動
   作文字數:861
   作者:zhu
  •  
  •  
  • gǎn
  • dòng
  •  
  •  
  •  感動 
  •  
  •  
  • měi
  • rén
  • de
  • shēng
  • mìng
  • dōu
  • shì
  • yǒu
  • xiàn
  • de
  •  
  • dàn
  • shì
  •  每個人的生命都是有限的。但是
  • men
  • yīng
  • gāi
  • yòng
  • yǒu
  • xiàn
  • de
  • shēng
  • mìng
  • chuàng
  • zào
  • xiàn
  • de
  • jià
  • 我們應該用有限的生命創造無限的價
  • 閱讀全文

   讓我感動的一件事

   小學生作文:讓我感動的一件事
   作文字數:287
   作者:黃祉箬
  •  
  • 
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  •  
  • bié
  • kāi
  • xīn
  •  
  • yīn
  • wéi
  • jìng
  •  今天,我特別開心,因為我競
  • xuǎn
  • xiǎo
  • zhǔ
  • chí
  • rén
  • huó
  • dòng
  • chū
  • shì
  • tōng
  • guò
  • le
  •  
  • xià
  • 選小主持人活動初試通過了。下午我
  • 閱讀全文

   感動

   小學生作文:感動
   作文字數:445
   作者:唐??崎
  •  
  •  
  • gǎn
  •  
  • dòng
  •  
  •  
  •  感 動 
  •  
  •  
  •  
  • táng
  •  
  •  
  •  唐崎 
  •  
  •  
  •  
  • zài
  • duō
  • duō
  • cǎi
  • de
  • shēng
  • huó
  •  
  • yǒu
  •  在多姿多彩的生活里,有許許
  • 閱讀全文

   一件小事的感動

   小學生作文:一件小事的感動
   作文字數:351
   作者:任濤
  •  
  •  
  • xīng
  • èr
  • xià
  •  
  • men
  • máo
  • qiú
  •  
  •  星期二下午,我們打羽毛球。打
  • wán
  • huí
  • dào
  • jiāo
  • shì
  •  
  • fēi
  • cháng
  •  
  • biàn
  • wài
  • 完回到教室,我非常熱,便立刻把外
  • tuō
  • le
  • xià
  • lái
  •  
  • shuí
  • zhī
  • zài
  • chī
  • wǎn
  • fàn
  • qián
  •  
  • yòu
  • 衣脫了下來,誰知在吃晚飯前,我又
  • 閱讀全文
  卓易彩票平台卓易彩票主页卓易彩票网站卓易彩票官网卓易彩票娱乐 3522jj.cc | www.919725.com | 11749.com | www.ra82.com | www.81678i.com | 8901r.com | www.68993228.com | 7yuhe.com | www.41427.com | www.558429.com | 28758v.com | www.63606d.com | 6146k.com | www.38077x.com | www.808912.com | 28758x.com | www.89777j.com | 33318k.com | www.xpj2010.com | 3286.com | www.h7733.com | www.550116.com | 5456o.com | www.js520988.com | ccc4255.com | www.4963cc.com | c89qe65.com | www.58777t.com | www.919227.com | 707144.com | www.35898f.com | g86226.com | www.6687y.com | 11018z.com | www.7415hh.com | 61320055.com | www.971055.com | 8894.com | www.lu8810.com | 8742ll.com | www.hqr77.com | www.129989.com | www.j22365.com | www.594211.com | www.js60g.com | www.1368o.cc | 5003nn.com | www.6769b.com | 67888.am | www.2cpb.com | www.1869t.com | www.8039m.com | 77605s.com | www.20wb.top | 11989w.com | www.36166d.com | 838388w.com | www.588vip.xyz | 2389.com | www.fen09.com | 5004dd.com | www.855608.com | www.xpj1111.cc | www.996745.com | www.7435r.com | www.582909.com | www.4938k.com | www.314611.com | www.5319uuu.com | 89777m.com | www.88803.com | 99775156.com | www.4136h.com | 8159zz.cc | www.60886w.com | sha9966.com | www.087o.com | feicai0416.com | www.976931.com | www.g27229.com | www.205059.com | www.sss998.com | 56988e.vip | www.370175.com | js66.com | www.ihg5555.com | y68147.com | www.9818b.cc | www.x5055.com | 943.com | www.55526r.com | 5622j.com | iii3405.com | www.3a003.com | www.67797b.com | 0612g.com | www.550805.com | www.3421.com | www.66300e.com | 1h-1.cc | 9121903.com | www.60007m.com | www.4699g.com | 4116r.com | 54140044.com | www.183065.com | www.89777x.com | www.ribo40.net | www.ylhg5858.com | 4255ss.com | 500000938.com | www.ya002.com | 2443c.com | www.9928b.com | www.19019t.com | www.yh8216.com | 4018ss.com | 6861y35.com | www.2934f.com | www.4996xm.com | www.9889msc.com | csj600.com | 2682.com | www.235953.com | www.0601g.com | www.t456x.com | www.yh8894.com | 2490h.com | 1665dd.com | www.659789.com | www.7886267.com | www.91088.com | www.wn2018.com | 7599bb.com | 7334t.com | www.917737.com | www.5953688.com | www.hjcp9999.com | www.e22365.com | feicai0572.com | ll00558.com | 2418r.com | www.9lbc.com | www.hg107.com | www.4963yy.com | www.2846l.com | 775948.com | 4255ggg.com | c388c.com | www.939562.com | www.997263.com | www.79500d.com | www.2078t.com | yh888j.com | b4255.com | 99306a.com | www.576120.com | www.77801b.com | www.69989a.com | www.mm7777.com | www.653506.com | JS1388u.com | 4880x.com | JS1388b.com | www.277320.com | www.jcai5.com | www.tyc88000.com | www.68365i.com | www.8967z.com | www.291tyc.com | www.tyc8588.com | 500000576.com | k82365.com | hgw168v.com | js345o.com | www.196209.com | www.hr5888.com | www.yh68222.com | www.07679d.com | www.8967f.com | www.517msc.com | www.32666x.com | www.ylg2222.com | zz3189.com | 878365mm.com | jib666666.com | YL18438.com | gm13800.com | k99345.am | www.178562.com | www.709720.com | www.8039s.com | www.110287.COM | www.00765.com | www.y8817.com | www.28000c.com | www.12232a.com | www.2998w.com | www.21365uu.com | www.pj6333.com | 63305y.com | 37570p.com | 2jsqqq.com | zz38648.com | 992222v.com | 26668p.com | 2776u.com | 4270gg.com | 7742vv.com | 2355t.com | 0300.com | kdcp.cc | ww555hg.com | 3616t.com | 33888016.com | 22cc8331.com | 8200com | 91019u.net | 3467h.cc | pu0012.com | 52688i.com | tzvip2022.com | 3189yy.com | ddd4255.com | 582466.com | 655660022.com | 422yh.com | 7343366.com | 4022p.com | 3656nn.com | yh66555.com | x08199.com | hh7742.com | 228888.com | 22333885.com | www.779955.com | www.i7727.cc | www.588277.com | www.p86.com | www.179022.com | www.57800h.com | www.63606r.com | www.9187w.com | www.6678689.com | www.7239j.com | www.43818k.com | www.3552c.com | www.904861.com | www.420421.com | 23233u.com | wlb888.com | 53262qq.com | lh66z.com | 28288u.com | zhcpdd.com | www.yun388.com | www.44msc.la | www.vip6233.com | www.4694v.com | www.q2894.com | www.89777q.com | www.11554.cc | www.393860.com | 76886w.com | rrr5682.com | hy756.com | 8988v.com | www.hg7979.com | www.66gg940.com | www.5055msc.com | www.70976.cc | www.6653c.com | www.996546.com | www.54400i.com | 12016.com | 3807q.com | 8905j.com | www.hg2968.com | www.h1765.com | www.64566b.com | www.0270k.com | www.907712.com | 85698i.com | 4288dd.com | xpj11002.com | www.1869c.com | www.16297755.com | www.bwinyz28.com | www.80065z.com | www.755814.com | 500000858.com | 06381818.com | 0747dd.com | www.9679i.com | www.50000955.co | www.68365g.com | www.5086e.com | www.178319.com | 89777i.com | 50099i.com | www.vns1n1.com | www.hnhdkm.com | www.20365vip.com | www.898304.com | 0080g.com | aa01234.com | www.56733g.com | www.322511.com | www.6687i.com | www.3890b.com | 4379i.com | hb63305.com | 99306u.com | www.leyu988.com | www.2848bbb.com | www.c9662.com | 5003ss.com | kk01234.com | www.yh6776.com | www.1168p.com | www.68682h.com | bo9.vip | 30019dd.com | www.414133.com | www.85857e.com | www.yh76m.com | www.191060.com | pjjiangxi.com | 5004a.com | www.pj6368.com | www.3208.com | yin3434.com | mg4151.vip | www.717xpj.com | www.4446aaa.com | www.3479d.com | www.918356a.com | 0727d.com | LXYL360.com | www.21511x.com | www.511204.com | www.49956o.com | 01234uu.com | www.9679700.com | www.30350g.com | www.671466.com | bet89360.com | www.11105.tv | www.a063801.com | www.723035.com | 98955z.com | www.hg520.com | www.huangma29.com | www.flff8.com | 1775tt.com | www.js60g.com | www.7bet005.com | www.927877.com | 85698g.com | www.8494x.com | www.519862.com | www.634977.com | 56787gg.com | www.www6161msc.com | www.siji05.com | www.33997v.com | 20055511.com | www.04tyc.com | www.371w.cc | 6868oo.cc | www.v1878.com | www.69567r.com | www.230961.com | 4195n.com | www.kk4666.com | www.95458.com | 4060uu.com | www.lfg777.com | www.424277.com | 52599h.com | 333ths.com | www.n69096.com | www.377291.com | tt6820.com | www.032006.com | www.qucw1.com | 4165ncom | www.59909.com | www.022f.cc | 0245y.com | www.hxcp6.com | www.36166t.com | 5446p.com | www.3941177.com | www.yd7017.com | js89e.vip | www.9068rr.com | www.771497.com | 1213622.com | www.88807m.com | www.hh03035.com | blhvip666.com | www.4972uu.com | www.939509.com | pp3100.com | www.wns8833.com | www.26299m.com | 3730-1.com | www.484461.com | www.cai009.vip | 53262a.com | www.ssc33.com | www.444081.com | 365vip700.cc | www.63606c.com | js8880.com | www.xhtd02.com | www.0270c.com | 2595m.com | www.662678.com | www.898338.com | h787.com | www.115527v.com | 025647.com | www.mgm006.com | www.29277g.com | 3967z.com | www.22cp163.com | www.165090.com | 3482b.com | www.hd8672.com | feicai0598.com | www.hg281.com | www.338072.com | 56988gg.com | www.4331k.com | 1463v.com | www.jgj230230.com | www.205880.com | 1213ttt.com | www.550021k.com | rb431.com | www.5506488.com | 259009.com | www.00829t.com | www.88fzc.com | 73055d.com | www.1764o.com | 53262e.com | www.mc298.com | 9964p.com | www.67797h.com | www.09czj.com | 76886q.com | www.441918.com | 2060044.com | www.410083.com | feicai0717.com | www.358nn.com | www.558413.com | 8294z.com | www.7782d.com | 55331ss.com | www.365003.cc | bbb1915.com | www.xpj338888.com | ggtiao.com | m45638.com | www.998855y.com | 20771155.com | www.561pj.com | www.67258a.com | www.7025m.com | www.643477.com | www.hg6789.com | www.fyyy9.com | vv9798.com | www.11774.cc | 2764.com | www.2408a.com | 44qq8331.com | www.35733.com | 2698w.com | www.15355n.com | 500000412.com | www.35918w.com | 9737003.com | www.61655t.com | 7744ggg.com | www.50732s.com | 2844u.com | www.9149g.com | 9949j.com | www.08588s.com | 0080d.com | www.078wy.com | wz5.cc | www.990733.com | www.xinhao4455.com | www.599642.com | www.7025b.com | www.173225.com | www.1600yy.com | 4182g.com | www.6003q.com | 9479a8.com | www.hg8jj.com | 69445588.com | www.55676g.com | jiandu05.com | www.53537.cc | www.js522.com | www.612918.com | www.zr111111.com | 668cp00.com | www.63msxfptb.com | 15a22.net | www.792073.com | 3522x.cc | www.36788k.com | www.81866x.com | www.493552.com | www.775412.com | 2381006.com | www.hg8yy.com | 8159a.cc | www.60108c.com | 633248.com | www.318187.com | www.74109f.com | 58802h.com | www.12136m.com | x72227.com | www.hx6627.com | www.2267111.com | 00787.com | www.5981m.com | 4196v.com | www.33997s.com | www.pjxianggang.com | 97618u.com | www.458177.com | 4400buyu.com | www.35918p.com | www.y32126.cc | 667766x.com | www.3157t.com | 3640xx.com | www.05czj.com | www.13658017870.com | 23233p.com | www.2848bbb.com | 2458.com | www.452820.com | www.sun181.com | 0207016.com | www.41518z.com | www.87680v.com | 500000931.com | www.184088.com | 9030u.com | www.60108o.com | www.88166t.com | 3685j.com | www.809381.com | www.89055.com | vip9923.com | www.6364l.com | www.74086666.com | 3778rr.com | www.86267k.com | www.p27229.com | dlzzx.com | www.55238f.com | www.8124g.com | 50067r.com | www.js28666.com | www.d0709.com | 3016vvv.com | www.55676g.com | www.zunbao19.com | bwin910.co | www.99094.com | www.amh09.com | 3559qqq.com | www.676777.cc | www.223456o.com | 28824f.com | www.hg99957.com | www.q27229.com | wns789.net | www.54400q.com | www.xb0025.com | 3658766.com | www.flff2.com | www.373365.com | js58333.com | www.332760.com | www.o69096.com | 79964j.com | 33775002.com | www.sx1833.com | www.09527a.com | 97000.cc | www.769526.com | www.5146z5.com | D8.com | 33382p.com | www.0066wd.com | www.xb0024.com | lll4255.com | www.558416.com | www.38138y.com | www.shenbobet.com | 8332.com | www.3478a.cc | www.68277777.com | 2506y.com | 6641l.com | www.0270e.com | www.js936.com | 33ff8332.com | 9649a.com | www.37377p.com | www.35553999.com | 40033rr.com | www.106036.com | www.4809z.com | www.amxhtd8.com | 7599z.com | www.101129.com | www.693377.com | www.3844b.com | 4242hd.com | 2334.com | www.80075d.com | www.111ee9.com | 55gg8331.com | 7894.cc | www.909965.com | www.0048.com | www.333133s.com | h4042.com | ly88888883.com | www.4923u.com | www.548866.com | jsjlb7.com | 15856d.com | www.810926.com | www.9464003.com | www.4261199.com | 24007.com | o5429.com | www.6832w.com | www.pj88i.com | www.bet3650514.com | 86226d.com | emv3626.com | www.61655c.com | www.twcp03.com | www.090009.com | 666365.bet | zzylc5.com | www.0600y.cc | www.11731.com | 55818k.com | i4389.com | www.371679.com | www.261610.com | www.871817.com | www.pu2678.com | 36401122.com | 4048.com | www.897957.com | www.323195.com | www.yh00bet.com | 2997707.com | 9149x.com | www.60108v.com | www.9478m.com | www.556255.com | www.245555.com | 06dd.cc | 4116s.com | 123818.xxx | www.987436.com | www.984702.com | www.56655m.com | www.h067.com | 0080x.com | p838.com | 99111nn.com | www.951077.com | www.ihg5544.com | www.0057c.com | www.25288i.com | feicai0532.com | 30524.com | 2381ee.com | www.401287.com | www.50024g.com | www.30350t.com | www.03tyc.com | www.54776.com | 7989b.com | 0446b.com | 8520d.com | www.768299.com | www.3416b.com | www.55676.com | www.c7204.com | www.36677e.com | 80892gg.com | 998v.cc | 5099uu.com | 28747.com | www.178225.com | www.qilc3.com | www.6011888.com | www.80188t.com | www.18228.net | www.suncity88.net | wz5.cc | jk080.cc | 8159a.cc | 87680l.com | tyc22456.com | www.175901.com | www.987325.com | www.77801l.com | www.1449.com | www.11vn777.com | www.hg2286.com | www.cs55222.com | www.fcbmp.com | 6655734.com | 50067c.com | 3640.com | 123456yy.cc | 80850v.com | p1app.com | www.032059.com | www.675066.com | www.666hy.cc | www.78700l.com | www.90928.com | www.88325q.com | www.w32939.com | www.fuck58.com | www.msc573.com | www.am7773.com | www.3459s.com | www.hg3499.com | 1288ss.com | 1882229.com | yy2205.com | hb9038.com | 7200199.com | x388388.com | 8880168.com | 4880q.com | 238228.com | 928012.com | feicai0551.com | 02edu.com | 2820g.com | 69440033.com | 75266.com | 89777m.com | www.33997i.com | www.wcp666888.com | www.392477.com | www.550431.com | www.658770.com | www.700626.com | www.824879.com | www.918375.com | www.rcw8800.com | www.998632.com | www.c7268.com | www.c9337.com | www.ck5568.com | www.c6569.com | www.978261.com | www.912063.com | www.929115.com | www.861150.com | www.712250.com | www.589344.com | www.506731.com | www.320660.com | www.116205.com | n45638.com | lswjs568.com | 2820k.com | tt6827.com | 07074688.com | zhcp41.com | 452.com | 3614f.com | 33002007.com | 0080x.com | 32212x.com | www.bh11345.com | www.44yh765.com | www.txck.cc | www.hgaa01.com | www.hg8205.com | www.5049r.com | www.55070h.com | www.4546400.com | www.7240s.com | www.16878e.com | www.5522x.cc | www.810926.com | www.288346.com | 996622ii.com | 1691991.com | nnnn19927.com | ii4119.com | 9958988.com | 457892.com | www.653507.com | www.hg57666.com | www.603234.com | www.7415cc.com | www.js89u.vip | www.dayou800.com | www.918li.com | www.550374.com | 90307a.com | www.x32939.com | www.86339h.com | www.81520k.com | www.hc2588.com | www.234329.com | 4638866.com | 3y5500.com | 3938vv.com | bb8888-3.com | www.777444h.com | www.y00888.com | www.89599l.com | www.99094i.com | www.13633.cc | www.500021.com | 7744ppp.com | 76886.com | 777659111.com | ag81679.com | www.25288r.com | www.370193.com | www.38775jj.com | www.55885j.com | www.621329.com | 2767t.com | 1194111.com | 123444.com | www.631155.com | www.009.happy001.biz | www.a.pj1308.com | www.71399b.com | www.596081.com | 97886699.cc | 0446b.com | 8030v.com | www.838383.com | www.3157u.com | www.jsyl.cm | www.799657.com | 274044.com | 78808f.com | 51335w.com | www.12qz3.com | www.hg6668.ph | www.99638n.com | www.541638.com | xpj677h.com | z7726.com | www.pj5901.com | www.m15595.com | www.js89n.vip | www.gai20.com | dzj0666.com | uc375.com | 454664.com | www.53322888.com | www.9103yy.com | www.955708.com | 7777ag.com | am126.cc | www.lfg555.com | www.e3065.com | www.77802w.com | www.109317.com | 00ff8332.com | 7js345.com | www.js403.com | www.4520044.com | www.671206.com | feicai0790.com | vip56787.com | www.11012.app | www.2544b2.com | www.ac3322.com | 11995002.com | 9994cc16.com | www.333133k.com | www.66mgm777.com | www.7793aa.com | 500000359.com | 4nsic.com | www.yl0399.com | www.15595.com | www.58uh.com | 5478a.com | 8557t.com | www.hg7211m.com | www.62778855.com | www.377503.com | 777hg999.com | www.blr0088.com | www.88166v.com | www.1035v.com | 1331yy.com | 500000437.com | www.hg8141.com | www.345311.com | www.111307.com | 8037e.com | www.8694p.com | www.781617.com | www.826927.com | 365188.bet | www.6033q.com | www.58118g.com | www.5095n.com | t32689.net | p9602.com | www.psb22.com | www.51515h.com | 0166b.com | 28288v.com | www.734555.com | www.97655n.com | xin98886.com | 365388.bet | www.423550.com | www.055x.cc | 99151q.com | www.www-728855.com | www.7893w34.com | www.625477.com | 277.ag | www.2229193.com | www.7886261.com | 2012bet5.com | 61328822.com | www.pj111111.com | www.022xz.cc | 863873.com | www.hg8707.com | www.772063.com | www.66653e.com | 7570800.com | www.1122333.com | www.3890k.com | 8294x.com | www.51990.com | www.773560.com | 98982325.com | 1077aa.com | www.38345l.com | www.687044.com | 666x2.com | www.745968.com | www.60996.cc | 4107r.com | www.4938l.com | www.2418p.com | 50067r.com | www.5000bjl.com | www.81508z.com | 官网捕鱼1.com | 256777m.com | www.56730.cc | www.068639.com | 3522zz.com | www.98888js.com | www.451117.com | w86811.com | www.e3065.com | www.501207.com | 55331gg.com | www.80gfc.com | www.452823.com | 87965jj.com | www.71071w.com | www.208990.com | 5661888.com | www.xpjok.com | mtime.com | 226688j.net | www.3678.com | hg1698.com | www.bwin7788.com | www.80844.com | 3246.com | www.bmw1195.com | www.2109n.com | 47470524.com | www.973678.com | www.640477.com | m99345.am | www.33111166.com | 1331a.com | www.y1311.com | www.0003sc.com | 4288a.com | www.9679003.com | www.hm6988.com | 99589.cc | www.7415mm.com | bet111888.com | www.ylhg6868.com | www.hg6648.com | 7920com.com | www.848033.com | www.621341.com | 2359.com | www.yh888c.com | 36502w.com | www.hga8383.com | www.966026.com | 44yy8332.com | www.w84z.com | t1429.com | www.hg9568.com | www.810531.com | 2506j.com | www.flb177.com | 18438hd.com | www.js504.com | www.307797.com | 22009193.com | www.0270o.com | 2324ooo.com | www.71071m.com | 56988d.com | www.xxx2205.com | www.974306.com | ww3189.com | www.hg77730.com | 00778t.com | www.1168k.com | j2894.com | www.wl6666.cc | www.799100.com | 6868ll.cc | www.7239b.com | 3662x.com | www.06820h.com | pjneimenggu.com | www.188448.com | www.178670.com | www.as0008.com | www.ya383.com | zhcp53.com | www.2418000.com | 23456.com | www.530056.com | 9030i.com | www.cp08.com | 84498833.com | www.41230599.com | www.456586.com | www.1019992.com | www.jcai1.com | 2381k.com | www.00840f.com |