<optgroup id="w2uiu"></optgroup>
<menu id="w2uiu"><tt id="w2uiu"></tt></menu>
<menu id="w2uiu"><strong id="w2uiu"></strong></menu>
 • <menu id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu></menu>
  <xmp id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu>
 • <dd id="w2uiu"><nav id="w2uiu"></nav></dd>
 • 為什么從小我就很膽小

  小學生作文:為什么從小我就很膽小
  作文字數:650
  作者:清清
 •  
 •  
 • wéi
 • shí
 • me
 • cóng
 • xiǎo
 • jiù
 • hěn
 • dǎn
 • xiǎo
 •  為什么從小我就很膽小
 •  
 •  
 • měi
 • rén
 • dōu
 • yǒu
 • xiǎo
 • shí
 • hòu
 •  
 • xiǎo
 • shí
 • hòu
 • shì
 • tiān
 •  每個人都有小時候,小時候是天
 • zhēn
 • huó
 • de
 •  
 • shì
 • wán
 • hǎo
 • dòng
 • de
 •  
 • gèng
 • shì
 • zhī
 • 真活潑的、是頑皮好動的、更是無知
 • mǎng
 • zhuàng
 • de
 •  
 • xiǎo
 • shí
 • hòu
 • de
 • gèng
 • duō
 • de
 • shì
 • xiǎn
 • 和莽撞的,小時候的我更多的是顯得
 • yǒu
 • xiē
 • dǎn
 • xiǎo
 •  
 • 有些膽小。
 •  
 •  
 • shí
 •  
 • zài
 • bié
 • rén
 • miàn
 • qián
 • zǒng
 • xuàn
 • yào
 •  那時,在別人面前我總炫耀自己
 • dǎn
 •  
 • dào
 • shí
 • qíng
 • kuàng
 • shí
 • jiù
 • dǎn
 • xiǎo
 • 膽大,可遇到實際情況時我就膽小如
 • shǔ
 • le
 •  
 • 鼠了。
 •  
 •  
 • tiān
 • zài
 • xiǎo
 • péng
 • yǒu
 • jiā
 • wán
 • dào
 • shēn
 •  
 •  一天我在小朋友家玩到深夜,獨
 • rén
 • zǒu
 • zài
 • huí
 • jiā
 • de
 • shàng
 •  
 • zhōu
 • méi
 • yǒu
 • 自一人走在回家的路上,四周沒有一
 • diǎn
 • guāng
 • liàng
 •  
 • kào
 • zhe
 • huī
 • àn
 • de
 • kōng
 • xià
 • néng
 • gòu
 • biàn
 • bié
 • 點光亮,靠著灰暗的夜空下能夠辨別
 • de
 • zhuàng
 • jiàn
 • zhù
 • qián
 • háng
 •  
 • shǐ
 • zhè
 • yàng
 •  
 • duǒ
 • 的幾幢建筑物前行,即使這樣,幾朵
 • hēi
 • yún
 • què
 • piān
 • piān
 • zuò
 • duì
 •  
 • zhē
 • dǎng
 • le
 • jǐn
 • yǒu
 • de
 • 黑云卻偏偏與我作對,遮擋了僅有的
 • diǎn
 • liàng
 • guāng
 •  
 • zhōu
 • wéi
 • tuán
 • hēi
 •  
 • gǎn
 • jiào
 • yīn
 • sēn
 • 一點亮光,周圍一團漆黑,感覺陰森
 • sēn
 • de
 •  
 • hài
 • le
 •  
 • zǒng
 • jiào
 • yǒu
 • rén
 • zài
 • hòu
 • 森的。我害怕極了,總覺得有人在后
 • miàn
 • gēn
 • zhe
 •  
 • shí
 • zhuǎn
 • guò
 • shēn
 • kàn
 • hòu
 • miàn
 • yǒu
 • méi
 • yǒu
 • 面跟著,不時轉過身去看后面有沒有
 • rén
 •  
 •  
 • kuāng
 •  
 •  
 •  
 • jiàn
 • báo
 •  
 •  
 •  
 • huáng
 • huāng
 • yuán
 • 人。“哐”,“媽健薄???蝗慌員
 • kòu
 • nán
 •  
 • kāi
 •  
 • zàn
 •  
 •  
 • huǎng
 • luán
 • nuò
 • měi
 • niè
 • 叩男∠錮锎?鏨?歟?乙幌孿諾每蘗
 • chù
 •  
 • nài
 • huáng
 • huài
 •  
 • jiǎo
 • sōng
 •  
 • pàn
 • jiá
 •  
 • wǎn
 • 似鵠矗?耐煌壞靨?攪松っ叛郟?畹
 •  
 • jié
 • yǎn
 •  
 •  
 • qiè
 • háng
 •  
 • é
 • qiáo
 • piǎn
 • huáng
 • 閭弊?詰厴稀!耙?怯行』鋨樵諞黃
 • qín
 • jiàn
 • bǎo
 •  
 •  
 • qián
 • zhí
 • zhì
 • miǎo
 • xiá
 • jiàn
 • dāo
 • 鴝嗪醚健保 耙?前職致杪柙諫肀叨
 • qín
 • jiàn
 • bǎo
 •  
 •  
 • sōu
 • huǎng
 • bān
 •  
 • yǒng
 • qiàng
 • sòng
 •  
 • 嗪醚健保∥葉?艘幌律瘢?涌熗送?
 • kòu
 • nǎi
 •  
 • huī
 •  
 • huàn
 • fēn
 • jiǎo
 • sǒng
 • cái
 • chǔ
 • 刈叩乃俁取R膊恢?宦紛駁攪聳裁礎
 •  
 • bāo
 • jiǎo
 • sǒng
 • cái
 • chù
 •  
 • níng
 • cāng
 • bìng
 •  
 • chóu
 • ⑴齙攪聳裁矗?姨嚀咦滄病⒖目吶讎
 • bāo
 • zhǎo
 • hùn
 • jiǎo
 • yáo
 • 齙刂沼諢氐攪思搖
 •  
 •  
 • tuī
 • kāi
 • jiā
 • mén
 •  
 • hái
 • zài
 • děng
 •  
 • jiàn
 • zhe
 •  推開家門,媽媽還在等我。見著
 •  
 • zài
 • de
 • huái
 •  
 • gēn
 • shòu
 • 媽媽,我撲在媽媽的懷里,跟受莫大
 • de
 • wěi
 • yàng
 • le
 • lái
 •  
 • guān
 • qiē
 • de
 • wèn
 • 的委屈一樣哭了起來。媽媽關切的問
 •  
 •  
 • zěn
 • me
 • le
 •  
 •  
 • gāng
 • cái
 • de
 • qíng
 • kuàng
 • gěi
 • :“怎么了?”我把剛才的情況給媽
 • le
 • fān
 •  
 • tīng
 • hòu
 •  
 • fēi
 • dàn
 • tóng
 • 媽哭訴了一番。媽媽聽后,非但不同
 • qíng
 •  
 • hái
 • jiāo
 • xùn
 • shuō
 •  
 •  
 • zhè
 • yǒu
 • shí
 • me
 • 情我,還教訓我說:“這有什么大不
 • le
 • de
 •  
 • rén
 • yào
 • gǎn
 • miàn
 • duì
 • kùn
 • nán
 • jìng
 • 了的,一個人要敢于面對困難和逆境
 •  
 • yào
 • chén
 • zhe
 • lěng
 • jìng
 • yīng
 • duì
 • zhōu
 • wéi
 • huán
 • jìng
 • de
 • biàn
 • huà
 •  
 • ,要沉著冷靜應對周圍環境的變化,
 • xiǎng
 • bàn
 • pái
 • chú
 • yīn
 • de
 • yǐng
 • xiǎng
 •  
 • bèi
 • 想辦法排除不利因素的影響。一輩子
 • dào
 • de
 • shì
 • hái
 • hěn
 • duō
 • hěn
 • duō
 •  
 • zǒu
 • jiù
 • 遇到的事還很多很多,走一次夜路就
 • xià
 • chéng
 • zhè
 • yàng
 •  
 • jīn
 • hòu
 • de
 • zěn
 • me
 • zǒu
 •  
 •  
 • 嚇成這樣,那你今后的路怎么走!”
 • de
 • zhèn
 • lào
 • dāo
 •  
 • huà
 • méi
 • tīng
 • míng
 • 媽媽的一陣嘮叨,我一句話也沒聽明
 • bái
 •  
 • jiù
 • kào
 • zài
 • de
 • huái
 • shuì
 • 白,就靠在媽媽的懷里模模糊糊地睡
 • zhe
 • le
 •  
 • 著了。
 •  
 •  
 • xiàn
 • zài
 • huí
 • xiǎng
 • lái
 •  
 • jiě
 • le
 • dāng
 •  現在回想起來,我理解了媽媽當
 • shí
 • duì
 • shuō
 • de
 • xiē
 • huà
 •  
 • 時對我說的那些話。
 •  
 •  
 • shì
 • ya
 •  
 • yào
 • zǒu
 • de
 • hái
 • hěn
 • zhǎng
 • hěn
 • zhǎng
 •  
 •  是呀,我要走的路還很長很長,
 • dìng
 • yǒng
 • gǎn
 • miàn
 • duì
 • kùn
 • nán
 • cuò
 • shé
 •  
 • zǒu
 • hǎo
 • 我一定勇敢地面對困難和挫折,走好
 • de
 • rén
 • shēng
 •  
 •  
 • 自己的人生路。 
   
  無注音版:
   
    為什么從小我就很膽小
    每個人都有小時候,小時候是天真活潑的、是頑皮好動的、更是無知和莽撞的,小時候的我更多的是顯得有些膽小。
    那時,在別人面前我總炫耀自己膽大,可遇到實際情況時我就膽小如鼠了。
    一天我在小朋友家玩到深夜,獨自一人走在回家的路上,四周沒有一點光亮,靠著灰暗的夜空下能夠辨別的幾幢建筑物前行,即使這樣,幾朵黑云卻偏偏與我作對,遮擋了僅有的一點亮光,周圍一團漆黑,感覺陰森森的。我害怕極了,總覺得有人在后面跟著,不時轉過身去看后面有沒有人。“哐”,“媽健薄???蝗慌員叩男∠錮锎?鏨?歟?乙幌孿諾每蘗似鵠矗?耐煌壞靨?攪松っ叛郟?畹閭弊?詰厴稀!耙?怯行』鋨樵諞黃鴝嗪醚健保 耙?前職致杪柙諫肀叨嗪醚健保∥葉?艘幌律瘢?涌熗送?刈叩乃俁取R膊恢?宦紛駁攪聳裁礎⑴齙攪聳裁矗?姨嚀咦滄病⒖目吶讎齙刂沼諢氐攪思搖
    推開家門,媽媽還在等我。見著媽媽,我撲在媽媽的懷里,跟受莫大的委屈一樣哭了起來。媽媽關切的問:“怎么了?”我把剛才的情況給媽媽哭訴了一番。媽媽聽后,非但不同情我,還教訓我說:“這有什么大不了的,一個人要敢于面對困難和逆境,要沉著冷靜應對周圍環境的變化,想辦法排除不利因素的影響。一輩子遇到的事還很多很多,走一次夜路就嚇成這樣,那你今后的路怎么走!”媽媽的一陣嘮叨,我一句話也沒聽明白,就靠在媽媽的懷里模模糊糊地睡著了。
    現在回想起來,我理解了媽媽當時對我說的那些話。
    是呀,我要走的路還很長很長,我一定勇敢地面對困難和挫折,走好自己的人生路。 

   讀《幸福是什么》有感

   作文字數:532
   作者:未知
  •  
  • huān
  • yíng
  • lián
  • zhàn
  • zhǎng
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xìng
  • shì
  • shí
  • 歡迎聯系站長  讀《幸福是什
  • me
  •  
  • yǒu
  • gǎn
  • 么》有感
  • 閱讀全文

   讀《幸福是什么》有感

   作文字數:515
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xìng
  • shì
  • shí
  • me
  •  
  • yǒu
  • gǎn
  •   讀《幸福是什么》有感
  •  
  •  
  • shān
  • dōng
  • shěng
  • yǎn
  • zhōu
  • shì
  •  
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • nián
  •  山東省兗州市 實驗小學三年級
  • èr
  • bān
  •  
  • wáng
  • jīn
  • 二班 王金益
  • 閱讀全文

   你猜我夢到什么

   作文字數:235
   作者:郭繼瑞
  •  
  •  
  •  
  • wǎn
  • shàng
  •  
  • jìn
  • le
  • tián
  • de
  • mèng
  •  
  •  晚上,我進入了甜蜜的夢里。
  • zài
  • mèng
  • gāo
  • xìng
  • le
  •  
  • yīn
  • wéi
  • mèng
  • jiàn
  • le
  • 在夢里我可高興了,因為我夢見了我
  • xué
  • le
  • míng
  •  
  • lǎo
  • shī
  • gěi
  • jiǎng
  • pǐn
  •  
  • 學習得了第一名,老師發給我獎品,
  • 閱讀全文

   “丑小鴨”為什么能變成美麗的“天鵝”

   作文字數:297
   作者:楊越
  •  
  • zuò
  • wén
  • wǎng
  • zuò
  •  
  • wén
  •  
  • wǎng
  •  
  •  
  • chǒu
  • xiǎo
  • shēng
  • 作文網作 文 網 丑小鴨一生
  • xià
  • lái
  •  
  • yīn
  • wéi
  • zhǎng
  • chǒu
  •  
  • rén
  • men
  • dòng
  • dōu
  • 下來,因為長得丑,人們和動物都不
  • huān
  •  
  • zhī
  • hǎo
  • jiā
  • chū
  • zǒu
  •  
  • hán
  • lěng
  • de
  • dōng
  • 喜歡它,它只好離家出走。寒冷的冬
  • 閱讀全文

   愛是什么

   作文字數:202
   作者:曾彥鋮
  •  
  •  
  •  
  • tài
  • yáng
  • ?g
  • wèn
  • tài
  • yáng
  •  太陽花問太陽
  •  
  •  
  • ài
  • shì
  • shí
  • me
  •  愛是什么
  •  
  •  
  • tài
  • yáng
  • shuō
  • huà
  •  太陽不說話
  • 閱讀全文

   我發現了燕子為什么南飛

   作文字數:515
   作者:黎柯妤
  •  
  •  
  •  
  •  
  • chūn
  • tiān
  • dào
  • le
  •  
  • xiàn
  • zài
  • jiā
  • fáng
  •   春天到了,我發現在我家房
  • qián
  • de
  • yán
  • xià
  •  
  • yǒu
  • duì
  • yàn
  • zhèng
  • zài
  • zhù
  •  
  • 前的屋檐下,有一對燕子正在筑窩。
  • biàn
  • chǎn
  • shēng
  • le
  • wèn
  •  
  • dōng
  • tiān
  • wéi
  • shí
  • me
  • kàn
  • 我便產生了一個疑問,冬天為什么看
  • 閱讀全文

   為什么(二)

   作文字數:579
   作者:朱競高
  •  
  • zhù
  • le
  • ma
  •  
  •  
  •  
  • xiǎo
  • péng
  • yǒu
  •  
  • men
  • shì
  • 記住了嗎? 小朋友,你們是不
  • shì
  • xiàn
  • yǒu
  • zhè
  • zhǒng
  • xiàn
  • xiàng
  •  
  • dōng
  • tiān
  • chū
  • pǎo
  •  
  • 是發現有這種現象:冬天出去跑步,
  • tiān
  • shàng
  • xià
  • zhe
  • xuě
  •  
  • xuě
  • luò
  • zài
  • mào
  • shàng
  • jiǔ
  • jiù
  • huà
  • 天上下著雪,雪落在帽子上不久就化
  • 閱讀全文

   為什么(一)

   作文字數:713
   作者:朱競高
  •  
  •  
  •  
  •  
  • chūn
  • shí
  • tiān
  • hòu
  • de
  • zǎo
  • chén
  •  
  •   立春十余天后的一個早晨,
  • tiān
  • shàng
  • xià
  • zhe
  • fēn
  • fēn
  • yáng
  • yáng
  • piāo
  • zhe
  • xuě
  • ?g
  •  
  • 天上下著紛紛揚揚地飄著雪花,我和
  • chū
  • pǎo
  •  
  • xuě
  • luò
  • zài
  • de
  • mào
  • shàng
  • 爸爸出去跑步,雪落在我的帽子上一
  • 閱讀全文

   螞蟻為什么有兩種顏色

   作文字數:474
   作者:馬蕊
  •  
  • zhù
  • le
  • ma
  •  
  •  
  •  
  • hěn
  • jiǔ
  • hěn
  • jiǔ
  • qián
  •  
  • 記住了嗎? 很久很久以前,螞
  • xiàng
  • xiàn
  • zài
  • zhè
  • yàng
  • hēi
  • de
  •  
  • zhǎng
  • zhe
  • 蟻不像現在這樣黑乎乎的,他長著一
  • shēn
  • huáng
  • máo
  •  
  • yǒu
  •  
  •  
  • guān
  • yuán
  • yào
  • zhe
  • 身黃毛。有一次, 一個官員要急著
  • 閱讀全文

   a 你家燒水用什么

   作文字數:313
   作者:周堯
  •  
  • lái
  •  
  • yuán
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • tiān
  •  
  • 來 源   一天,爸爸媽媽
  • dài
  • sān
  • xiāng
  • quán
  • lín
  • shān
  • zhuāng
  • yóu
  •  
  • shàng
  •  
  • 帶我去三鄉泉林山莊旅游,一路上,
  • men
  • xīn
  • shǎng
  • zhe
  • chuāng
  • wài
  • měi
  • de
  • fēng
  • jǐng
  •  
  • xìng
  • fèn
  • 我們欣賞著窗外美麗的風景,興奮極
  • 閱讀全文

   愛是什么

   作文字數:168
   作者:王曉瀟
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • ài
  • shì
  • shí
  • me
  •  
  •    愛是什么?
  •  
  •  
  • ài
  • shì
  • gěi
  • xià
  • bān
  • de
  • sòng
  • shàng
  • bēi
  •  愛是給下班的爸爸媽媽送上一杯
  • chá
  •  
  • 茶,
  • 閱讀全文

   太陽,你什么時候回來

   作文字數:174
   作者:陸穎慧
  •  
  •  
  •  
  • tài
  • yáng
  • ya
  • tài
  • yáng
  • zhè
  • tiān
  • wéi
  • shí
  • me
  • duǒ
  •  太陽呀太陽這幾天你為什么躲
  • lái
  • shì
  • zhǎng
  • háng
  • le
  • ne
  • hái
  • shì
  • tiān
  • shàng
  • de
  • 起來是去長途旅行了呢還是去天上的
  • jiē
  • gòu
  • le
  • ne
  • 大街購物了呢
  • 閱讀全文

   為什么不及格

   作文字數:500
   作者:張國興
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  
  • zuó
  • tiān
  • kǎo
  • shì
  • le
  •  
  • nián
  • de
  • xiǎo
  • míng
  • huí
  • dào
  •  昨天考試了,一年級的小明回到
  • jiā
  • gāo
  • xìng
  • duì
  • shuō
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • 家里高興地對爸爸說:“爸,我今天
  • 閱讀全文

   貓為什么吃老鼠

   作文字數:386
   作者:徐小婧
  •  
  •  
  •  
  • xiàng
  • chuán
  • shí
  • hòu
  • ?
  • lǎo
  • shǔ
  • shì
  • duì
  • hǎo
  •  相傳古時候貓和老鼠是一對好
  • péng
  • yǒu
  • shì
  • ?
  • wéi
  • shí
  • me
  • huì
  • chī
  • lǎo
  • shǔ
  • ne
  • hái
  • shì
  • 朋友可是貓為什么會吃老鼠呢還是我
  • lái
  • gào
  • ba
  • 來告訴你吧
  • 閱讀全文

   父愛是什么

   作文字數:412
   作者:陳異同
  •  
  • zhàn
  • zhǎng
  •  
  •  
  •  
  •  
  • ài
  • shì
  • shí
  • me
  • 站長 :。 父愛是什么
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zhè
  • jiāng
  • shěng
  • tóng
  • xiāng
  • shì
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  • ?
  • chóng
  • shí
  • 浙江省桐鄉市第一實驗小學(崇實
  • 閱讀全文

   貓為什么可以爬樹

   作文字數:1004
   作者:蔚程子峻
  •  
  •  
  •  
  •  
  • ?
  • wéi
  • shí
  • me
  • shù
  • ne
  •  
  •  
  •   貓為什么可以爬樹呢 
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • tiān
  • jīn
  • shì
  • gǎng
  • yóu
  • tián
  • zhōng
  • xīn
  •   天津市大港油田中心區第
  • èr
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • nián
  • sān
  • bān
  •  
  •  
  • wèi
  • chéng
  • jun4
  • 二小學三年三班 蔚程子峻
  • 閱讀全文

   媽媽的愛是什么?

   作文字數:547
   作者:劉豐源
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • ài
  •   媽媽的愛
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  •  
  • wáng
  • shuài
  •  
  • niè
  • zhì
  • yuǎn
  • zài
  •  今天,我和王帥、聶志遠在一
  • zhēng
  • lùn
  • de
  • ài
  • shì
  • shí
  • me
  •  
  • men
  • zhēng
  • miàn
  • 起爭論媽媽的愛是什么?我們爭得面
  • 閱讀全文

   媽媽的愛是什么?

   作文字數:515
   作者:劉豐源
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • ài
  •    媽媽的愛
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  •  
  • wáng
  • shuài
  •  
  • niè
  • zhì
  • yuǎn
  • zài
  •  今天,我和王帥、聶志遠在一
  • zhēng
  • lùn
  • de
  • ài
  • shì
  • shí
  • me
  •  
  • men
  • zhēng
  • miàn
  • 起爭論媽媽的愛是什么?我們爭得面
  • 閱讀全文

   我想變成什么

   作文字數:421
   作者:樊越
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xiǎng
  • biàn
  • chéng
  • shí
  • me
  •   我想變成什么
  •  
  •  
  •  
  • guǒ
  • ràng
  • biàn
  •  
  • yǒu
  • hěn
  • duō
  • xiǎng
  • biàn
  • de
  •  如果讓我變,我有很多想變的
  • dōng
  •  
  • dàn
  • shì
  • zuì
  • xiǎng
  • biàn
  • de
  • shì
  • tiáo
  • xiǎo
  •  
  • 東西,但是我最想變的是一條小魚。
  • 閱讀全文

   愛什么顏色

   作文字數:309
   作者:陳雨淼
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • ài
  • xuě
  • bái
  • de
  • yán
  •  
  • yīn
  •    我愛雪白的顏色,因
  • wéi
  • dài
  • biǎo
  • píng
  • ān
  • chún
  • jié
  •  
  • 為它代表平安和純潔。
  •  
  •  
  •  
  • yún
  • duǒ
  • shì
  • xuě
  • bái
  • de
  •  
  • yún
  • duǒ
  • huì
  • biàn
  • chéng
  •  云朵是雪白的,云朵一會變成
  • 閱讀全文

   愛是什么

   作文字數:159
   作者:start
  •  
  •  
  •  
  •  
  • ài
  • shì
  • shí
  • me
  •  
  •   愛是什么?
  •  
  •  
  • ài
  • shì
  • yán
  • de
  • guāng
  •  
  •  愛是媽媽嚴厲的目光。
  •  
  •  
  • ài
  • shì
  • shí
  • me
  •  
  •  愛是什么?
  • 閱讀全文

   硬幣為什么可以浮在水面

   作文字數:833
   作者:彭博
  •  
  •  
  •  
  •  
  • yìng
  • wéi
  • shí
  • me
  • zài
  • shuǐ
  • miàn
  •   硬幣為什么可以浮在水面
  •  
  • shān
  • dōng
  • zǎo
  • zhuāng
  • shā
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • nián
  • èr
  • bān
  •  
  • 山東棗莊沙河子小學三年級二班 
  •  
  • péng
  •  
  • 彭博 
  • 閱讀全文

   幸福是什么

   作文字數:228
   作者:張晉瑋
  •  
  • xiǎo
  • xué
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  •  
  • xìng
  • shì
  • shí
  • me
  •  
  • gài
  • 小學作文  幸福是什么?乞丐
  • shuō
  •  
  •  
  • xìng
  • shì
  • néng
  • chī
  • shàng
  • wǎn
  • téng
  • téng
  • de
  • miàn
  • 說:“幸福是能吃上一碗熱騰騰的面
  •  
  •  
  • xué
  • shēng
  • shuō
  •  
  •  
  • xìng
  • shì
  • měi
  • tiān
  • néng
  • xué
  • dào
  • 。”學生說:“幸福是每天能學到一
  • 閱讀全文

   老師,我拿什么獻給你

   作文字數:697
   作者:wangqiny…
  •  
  •  
  •  
  •  
  • lǎo
  • shī
  •  
  • shí
  • me
  • xiàn
  • gěi
  •   老師,我拿什么獻給你
  •  
  • 
  •  
  •  
  • yuè
  •  
  • jiāo
  • shī
  • jiē
  • yào
  • dào
  • le
  •  
  • xīn
  •  月日,教師節要到了,我心里咯
  • 閱讀全文

   天為什么是藍的

   作文字數:242
   作者:start
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • tiān
  • sàn
  •     一天我和媽媽散步
  •  
  • yǎng
  • wàng
  • tiān
  • kōng
  •  
  • yóu
  • xiǎng
  • wèn
  •  
  • tiān
  • wéi
  • shí
  • ,我仰望天空,不由得想問“天為什
  • me
  • shì
  • lán
  • de
  • ne
  •  
  •  
  • 么是藍色的呢?”
  • 閱讀全文

   雞蛋為什么會浮起來

   作文字數:489
   作者:李玉潔
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • xià
  • lái
  • dào
  • jiāo
  • shì
  •  
  • kàn
  • dào
  • jiǎng
  • tái
  •  今天下午我來到教室,看到講臺
  • shàng
  • fàng
  • zhe
  • liǎng
  • bēi
  • shuǐ
  •  
  • liǎng
  • dàn
  •  
  • bàn
  • dài
  • shí
  • yòng
  • 上放著兩杯水,兩個雞蛋,半袋食用
  • 閱讀全文

   愛什么顏色

   作文字數:472
   作者:陳雨淼
  •  
  • yōu
  • xiù
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  •  
  • ài
  • xuě
  • bái
  • de
  • yán
  •  
  • 優秀作文  我愛雪白的顏色,
  • dài
  • biǎo
  • chún
  • jié
  • píng
  • ān
  •  
  •  
  •  
  • 它代表純潔和平安。 
  •  
  •  
  • yún
  • duǒ
  • shì
  • xuě
  • bái
  • de
  •  
  • qiáo
  • zài
  • tiān
  • kōng
  • shàng
  • piāo
  •  云朵是雪白的。你瞧在天空上飄
  • 閱讀全文

   爸爸為什么沒有批評我?

   作文字數:578
   作者:尤淦琦
  •  
  •  
  •  
  •  
  • wéi
  • shí
  • me
  • méi
  • yǒu
  • píng
  •  
  •   爸爸為什么沒有批評我?
  •  
  •  
  •  
  • xīng
  • xià
  •  
  • qīng
  • míng
  • jiē
  • fàng
  • jiǎ
  •  
  •  星期一下午,清明節放假,我
  • méi
  • yǒu
  • shàng
  • xué
  •  
  • zuò
  • hǎo
  • zuò
  • hòu
  •  
  • zhe
  • huá
  • bǎn
  • 沒有上學。做好作業后,我拿著滑板
  • 閱讀全文

   愛什么顏色

   作文字數:201
   作者:張勛杰
  •  
  • zhù
  • le
  • ma
  •  
  •  
  •  
  •  
  • ài
  • huǒ
  • hóng
  • de
  • yán
  • 記住了嗎?  我愛火紅的顏色
  •  
  •  
  •  
  •  
  • yīn
  • wéi
  •  
  •  
  •  因為——
  • 閱讀全文
  卓易彩票 www.33111122.com | xpj212.com | www.16711.com | www.202909.com | www.44992055.com | 1591sss.com | www.99113g.com | 80567e.com | www.5446h.com | 2555211.com | www.55220.com | 66775002.com | www.063552.com | www.114888.com | x8381.com | www.f83377.com | wqdqm.com | www.61233q.com | 2381xx.com | www.927793.com | www.32666r.com | 2820u.com | www.8016c.com | 7894k.com | p2894.com | www.3696699.com | p334433.com | www.7920r.com | pj9937.com | www.coz5.com | www.hg134.com | 9607.com | www.ky1006.com | www.4759pp.com | www.151706.com | www.3550.com | 6766ii.com | www.980996.com | www.4645555.com | 1hao999.vip | www.63606e.com | df8z.com | www.506257.com | www.7817g.vip | 138T.Com | www.66376g.com | www.39695r.com | bckpcqz.cn | www.33678mm.com | www.557zr.com | www.78949o.com | www.00618b.com | 4107k.com | www.9356l.com | www.3002229.com | 2618q.com | www.1237777.cc | www.1818xl.com | lswjs568.com | www.ya2019n.com | www.pjshanxi.com | 34311.com | www.44118k.com | 2649zz.com | www.681090.com | www.lfcp099.com | 4461s.com | www.541711.com | www.rg5.com | 2146h.com | 88119w.com | www.5282288.com | www.ylg0099.com | 022679.com | www.hg33382.com | www.0096ii.com | 8037zz.com | www.917233.com | www.vns6603.com | bet577n.com | www.003963.com | www.0099psb.com | www.28758k.com | 80892a.com | www.qmkl7.com | www.998855g.com | 7686q.com | www.022613.com | www.55717a.com | www.ty7000.com | 2767f.com | www.718322.com | www.ao3399.com | v9966.com | 7u3777.com | www.23579c.com | www.js9741.com | 45637m.com | www.530477.com | www.1764k.com | www.bb8005.com | m99345.am | 0931jiehun.com | www.0601z.com | www.81789.com | xpj29977.com | 2008rr.com | www.689477.com | www.pjc00.vip | www.88807r.com | 45888b.com | www.652592.com | www.vnsr638.com | www.29645.com | 686.org | hg9088.com | www.gai31.com | www.js89y.vip | www.7025h.com | www.rrle3.com | www.8473z.com | 3169l.com | 1977xpj.com | www.8839i.com | www.4972l.com | 118888p.com | 0055buyu.com | www.442428.com | www.35898f.com | www.246123.com | 65005f.com | www.035079.com | www.43818w.com | www.99113v.com | www.773114.com | 4036111.com | www.178192.com | www.55797g.com | www.55q1.com | www.831813.com | 3405ppp.com | js14x.com | www.401279.com | www.2418j.com | www.7415v.com | www.kkwns.com | ss67890.com | 815077.com | www.617787.com | www.37377r.com | www.345cp.vip | www.pj6651.com | 33cc8331.com | 610238.com | 2127uu.com | www.985026.com | www.8998977.com | www.28000c.com | www.wns82.com | www.7720u.com | lp06.com | 4632200.com | w4222.com | www.082712.com | www.1dwj.com | www.98528h.com | www.8967f.com | www.yh6777.com | www.223456l.com | 37570m.com | 2427888.com | 2355xcom | ra333333.com | hg77720.com | www.649477.com | www.6364o.com | www.4975.am | www.0600u.cc | www.8800ra8.com | www.hg6299.com | www.7830l.com | lh7358.com | 28839d.com | fc37.com | 3640bb.com | 66c51.com | 77116556.com | www.209213.com | www.911209.com | www.3479l.com | www.7340111.com | www.y3410.com | www.3157l.com | www.3893k.com | www.hg763.com | www.67797c.com | www.pj5902.com | 0600s.cc | www.56733r.com | 2096k.com | 6118d.com | 22113m.com | xd2016.com | 0485n.com | 118888222.com | 4637766.com | 0434333.com | www.33598e.com | www.610659.com | www.683944.com | www.673290.com | www.978167.com | www.c9332.com | www.66653l.com | www.80065j.com | www.993956.com | www.4833043.com | www.5180889.com | www.r1432.com | www.733487.com | www.30350x.com | www.62979a.com | www.4102s.com | www.r999999.com | www.56011w.com | www.313999.cc | www.6889771.com | www.0194009.com | www.939781.com | www.86267g.com | www.535hc.com | www.07163t.com | www.77802f.com | www.8839l.com | www.bei01.com | www.hr4888.com | www.766602.com | www.hjin9.com | www.901257.com | www.901175.com | www.343277.com | www.444070.com | 87570ht.com | j5429.com | nn1331.com | 07789.com | 6175pp.com | x08199.com | 8036r.com | www.xpj2018.com | www.53589.com | www.683012.com | www.fcd666.com | www.49200a.com | www.gcw686.com | www.ba306.com | www.954321r.com | www.xy52.com | www.932135.com | www.339351.com | 44vv8332.com | 8448002.com | 5309x.com | www.long8308.com | www.amdc0005.com | www.r8877.com | www.33678pp.com | www.115966.com | www.927836.com | 3379v.com | bb1331.com | 4011.cc | 3844g.com | www.5552558.com | www.9611h.com | www.081355.com | www.k69096.com | www.68365g.com | www.500go.com | www.240689.com | qile220.com | 924022.com | yzc329.com | www.9374e.com | www.199088.com | www.52.cc | www.8905s.com | www.44607.com | www.178293.com | 9737vv.me | vns7711.com | www.glc22.com | www.hg8487.com | www.3983.com | www.15355t.com | www.191061.com | 9737vv.me | 8522llll.com | www.114suncity.com | www.wank3.com | www.4368.com | www.389744.com | 11422.cc | 111122mm.com | www.2226358.com | www.1343.com | www.91233c.com | www.371956.com | 201855.com | 8290g.com | www.066005.com | www.009159.com | www.33997n.com | www.50024i.com | 5360z.com | www.1869v.com | www.6000msc.com | www.x5088.com | www.599190.com | 675bet.com | zhcpqq.com | www.3336358.com | www.3066pp.com | www.3126y.com | 3544p.com | mohan2013.com | www.ok755.com | www.9895r.com | www.959709.com | 2356.com | b5369.com | www.c32.net | www.7793c.com | JS777.la | 2060088.com | www.pj5559.com | www.x55789.com | www.376513.com | 8006010.com | www.hg97hg.com | www.huangma27.com | www.hc3849.com | jidu9.com | 7bxyl.com | www.286600.com | www.40484.com | 33115d.com | 9890598.com | www.2kkj.com | www.50052t.com | 9995d.cc | js333044.com | www.hg98029.com | www.ascp3.com | 3730.com | www.5557888.com | www.88325u.com | www.504833.com | 35222nn.com | www.330099p.com | www.0343.com | 6175uu.com | 2247uu.com | www.7302004.com88 | www.16065n.com | 33115mm.com | 8905j.com | www.163a66.com | www.cp500.net | swtykkk.com | 776093.com | www.8313s.com | www.581237.com | vip169.com | www.6suncity.com | www.84499c.com | 7335x.com | www.388103.com | www.40288h.com | P35q.com | 20054422.com | www.27363h.com | www.766859.com | 3679ss.com | www.bw115.com | www.8816y.com | ww01365.com | www.11446547.com | www.9478i.com | ydgj1515.com | www.467233.com | www.4ttz.com | vv01234.com | www.hg10500.com | www.281877.com | 955.com | www.f88yule9.com | www.yi816.com | 4541q.com | www.3987999.com | www.cp8017.cc | aa1915.com | www.rgcp111.com | www.298980.com | pj00oo.com | www.296977.com | www.wcp8898.com | 3009m.com | www.63606r.com | v3544.com | www.399801.com | www.770802.com | ylzz4448.com | www.js0js0.com | www.8667b.com | 4995w.com | www.c688.com | www.80075u.com | 38345w.com | www.4833046.com | 1654dd.com | www.222741.com | www.860958.com | xh99.com | www.y8859.com | 4444233.com | www.yh5099.com | www.t09738.com | 39199n.com | www.hg5899.com | www.ct8800.com | 62365.com | www.5517ccc.com | HB97399.com | www.8124t.com | www.39500f.com | 36403366.com | www.js79905.com | 6601885.com | www.a8a8234.com | www.91233c.com | 4488ccc.com | www.bwin930.co | k85686.com | www.71366x.com | www.801876.com | 838388j.com | www.4809e.com | bg7666.com | www.740550.com | www.330271.com | www.pj57777.com | www.36166y.com | 00048y.com | www.178633.com | 3467l.com | www.jh1188.com | www.035989.com | www.pu15.com | www.799417.com | 79964j.com | www.50051g.com | 96769.com | www.hg08.com | 3568ll.com | www.ag9456.com | 7726014.com | www.58665o.com | kkk5144.com | www.ttt996.com | 9902666.com | www.135suncity.com | www.199602.com | www.h7788s.com | www.552703.com | www.vns2n2.com | www.950665.com | 99995156.com | www.w459.com | www.81866m.com | www.2dzh.com | www.7168801.com | www.qucp0.com | 866666z.com | www.xhg338.Com | swtyjjj.com | www.3350.vip | 5429q.com | www.4331u.com | 3650329.com | www.bd2019b.com | f954.com | www.95999w.com | 7742mm.com | www.35155l.com | 88770.cc | www.ct6679.com | www.bg999666.com | www.606930.com | www.76543u.com | www.330197.com | www.1590mm.com | 32126y.net | www.449688.com | cp3136.com | www.20110.com | yqw998.com | www.w84o.com | 7240q.com | www.21202e.com | 2013.com | www.816142.com | www.825909.com | zyxxd.com | www.422209.com | 5528839.com | www.469705.com | sbd9.vip | www.99638m.com | 1064f.com | www.647977.com | www.xpj99897.com | da1369.com | www.dsn96.net | 66287u.com | www.84499t.com | hg999333a.com | www.544095.com | www.xpj00220.com | j7736.com | www.99552kk.com | 8078522.com | www.rrle1.com | www.330099y.com | s4048eee.com | www.848777p.com | 3614z.com | www.hwx518.com | 3233yl.com | www.4809o.com | 5589x.com | 4303.com | www.68993252.com | g1429.com | www.546599.com | www.642222.com | 30019ee.com | www.js1046.com | 131q.net | www.205882.com | www.tz1555.com | 1717394.com | www.80075w.com | www.76060i.com | 8381qq.com | www.l69096.com | 44552007.com | www.759585.com | www.pj5673.com | mi789.vip | www.99968z.com | www.976000.com | 0033v.cc | www.556510.com | 5437y.com | 39830f.com | www.678309.com | 36407744.com | www.fyyy9.com | www.908558.com | 20160913.site | www.61233d.com | www.2846m.com | aa38648.com | www.339333.cc | www.10061006.com | 3614r.com | www.78919e.com | www.hg66768.com | 4647033.com | www.59999.am | www.66098.com | 2306p.com | www.9971i.com | www.pjliaoning.com | 9030n.com | www.4988a.cc | www.21365vv.com | 88535g.com | www.50024q.com | www.143vns.com | zz1916.com | www.00840e.com | www.58777j.com | s1915s.com | www.9356m.com | www.55466.com | x01234.com | www.622105.com | www.38345r.com | hg772018.com | www.236380.com | www.v00888.com | 2618zz.com | 6868003.cc | www.530.cc | www.js7009.com | 11005n.com | www.663by.com | www.5966xxx.com | 492uu.com | 88740c.com | www.99094j.com | www.3459s.com | 61652f.com | www.911050.com | www.hg98097.com | 5002yyy.com | 5003j.com | www.66730.cc | www.789msc.com | 7742o.com | 500000816.com | www.ya2019s.com | www.hg7788.in | 22117j.com | mobile.baidu.com | www.ytrich.com | www.101vns.com | 86226q.com | www.50026u.com | www.50.cc | www.du0005.com | 6556s.com | 80850p.com | www.4323u.com | www.pj55585.com | 83138t.com | 2306p.com | www.3479h.com | www.80969b.com | www.789pj.com | 53059.vip | www.534211.com | www.7920v.com | www.cz3065.com | 365qxw.am | 1624cc.com | www.czg4.com | www.47506n.com | www.2288068.com | 7240h.com | dahongying.com | www.50054b.com | www.ssc33.com | www.23427f.com | 2214p.com | 37111u.com | www.60007b.com | www.rycp156.com | www.682877.com | 394.ag | 80368l.com | www.83993r.com | www.5504z.com | www.nav.jbb0016.com | 3482i.com | blhvip111.com | www.5086m.com | www.b35pp.com | www.7111k.com | xpj5007.com | 44qq8332.com | www.504133.com | www.amdwc.net | www.20199tt.com | www.vns8n8.com | few12we.com | cp088i.com | www.564846.com | www.333682.com | www.99113o.com | www.58777p.com | 3005.am | 88851i.com | 2618s.com | www.33clf.com | www.0077xpj.net | www.k84551.com | t888c.com | 875566.com | www.108097.com | www.56718.com | www.v3410.com | www.7770011.com | www.pj9567.com | u7742.com | hd9909.com | www.71233o.com | www.8999ka.com | www.bet63i.com | www.67843.com | www.jsw66.cc | 2055.com | zhibet188.com | 588lll.cc | www.564880.com | www.12455j.com | www.506830.com | www.gh5550033.com | www.87680d.com | 9995c.cc | 66671.com | szgj666.com | 22558332.com | www.703617.com | www.99677n.com | www.69567t.com | www.56655u.com | www.99927nn.com | 1164.com | 55331c.com | 6002j.com | dh074.com | jjs66.com | www.652392.com | www.9149q.com | www.78919d.com | www.35700a.com | www.78854.com | www.330099g.com | www.657suncity.com | 11005w.com | nn3405.com | 921260.com | 5855ff.com | 2455w.com | www.341077.com | www.cf9900.com | www.54400m.com | www.gx58qp.com | www.45598m.com | www.twcp04.com | www.246778.com | www.i7727.cc | www.6491b.com | 5589.cc | 6907888.com | 8159e.cc | 2542244.com | cabet266.com | yataibet1.com | 4774r.com | www.35918o.com | www.504833.com | www.931499.com | www.555hy.cc | www.36787g.com | www.379801.com | www.7681006.com | www.1067777.com | www.t80288.com | www.1064d.com | www.5966xxx.com | www.yh77704.com | www.xpj63.com | www.44889u.com | www.111021.com | www.k4737.com | www.32126i.net | www.yl9819.com | 63305w.com | 21866v.com | 22338332.com | 2381c.com | 0747r.com | kk56988.com | 500000570.com | 3434zzz.com | 7200126.com | 2247o.com | 6220i.com | oo56988.com | hg772018.com | 3202p.com | 914909.com | 20188u.com | 85323.com | www.4123uu.com | www.pj5903.com | www.vns998.com | www.wnsr858.com | www.3657e.com | www.3643l.com | www.2846f.com | www.pj8551.com | www.cs505.com | www.09528.cc | www.wnsr0055.com | www.29msxfptc.com | www.039907.com | www.58118g.com | www.694942.com | www.j3678.com | www.506902.com | www.4520011.com | www.43384.com | www.78949c.com | www.8667t.com | www.984688.com | www.588730.com | www.768299.com | 2381www.com | 1077hhh.com | 2222k9.com | 1317345.com | 3482v.com | 876023.com | 354152.com | www.hg6262.co | www.pj5938.com | www.66632.com | www.170676.com | www.45598c.com | www.384077.com | www.196072.com | 15856o.com | 87665x.com | u72227.com | 36406644.com | 预览56988ee.com | www.81866p.com | www.7025m.com | u21148.com | 40033l.com | yy3189.com | www.yh40.net | www.yh04b.com | www.js600000.com | www.19k0048.com | www.hr1777.com | www.50788k.com | www.927035.com | www.131763.com | 7tyc.me | 0343o.com | 08159w.com | www.hmgj07.com | www.65471188.com | www.2y932.com | www.i2894.com | www.96386k.com | www.927699.com | 8018522.com | 013311.com | yh22999.com | 44113885.com | www.66gg940.com | www.cp0016.com | www.23819.am | www.54844.com | www.320992.com | 2267x.com | 8159t.cc | hcp999.com | www.4tgpd.com | www.50999i.com | www.86333b.com | www.091wy.com | www.033826.com | 033a.net | 6261d.com | www.1019993.com | www.pm48.com | www.78680l.com | www.24czj.com | hhhh19927.com | 4647055.com | 83377o.com | www.88837q.com | www.101045.com | www.3066hh.com | www.666407.com | 1077xx.com | 55323t.com | www.4759oo.com | www.032006.com | www.099018.com | www.781217.com | 910277.com | 4541n.com | www.8494b.com | www.a7793.com | www.6939q.com | www.596531.com | 8381ss.com | qjdy003.com | www.3131666.com | www.9679q.com | www.8080999f.com | www.9928g.com | 2629eee.com | bbinsupport.com | 22207i.com | www.198hg.com | www.0194003.com | www.210602.com | 118888l.com | gg32355.com | www.362234.com | www.693377.com | www.544090.com | 4182u.com | js29301.com | www.786555.com | www.d17848.com | www.lcw199.com | 55957k.com | www.hgttt.com | www.310040.com | www.51515k.com | 234905.com | 3421b.com | www.32666q.com | www.xpj5.net | www.813770.com | 8905y.com | 500000735.com | www.06066.com | www.20899.com | 4379f.com | 9679z.com | www.2225156.com | www.506902.com | www.515049.com | 6655yh.com | www.7720f.com | www.cn365m.com | www.c5987.com | 2613h.com | xpjbak.com | www.c7202.com | www.108.gg | 604.com | bb8888-3.com | www.44c.com | www.600hc.com | 535pj.cc | www.hg990022.com | www.bet63g.com | www.785779.com | q83377.com | www.87680n.com | www.vns98.me | www.175901.com | v4212.com | www.358298.com | www.871453.com | 88995003.com | 8189891.com | www.9999d.com | www.gyfc7.com | z18.com | www.7893w13.com | www.63568.com | www.50051u.com | 4182001.com | www.333777j.com | www.5881.cc | 4018rr.com | www.946386.com | www.556510.com | 6132.com | 923370.com | www.dzj9990.com | www.584211.com | 3467w.am | www.38001.com | www.2350t.com | 7599pp.com | www.799msc.com | www.9238777.com | kn8pe8fq.pp.163.com | 3136gg.com | www.783544.com | www.236844.com | 3301855.com | www.n3065.com | www.606614.com | 55323d.com | www.597567f.com | www.qilc2.com | dzc13.com | www.234333.com | www.8039l.com | 2127oo.com | www.p222222.com | www.51515h.com | 80368cc.com | www.4270ll.com | www.50024t.com | 86811vv.com | www.hg4668.com | www.35918p.com | 9101908.com | www.jqb9.com | www.5086j.com | 2757f.com | www.4786e.com | www.927035.com | 908080y.com | www.hf9018.com | www.598300.com | hg5009.com | www.9170105.com | www.54400o.com | 6868001.cc | www.883399e.com | 8007570.com | www.66313.com | www.89894j.com | 9007570.com | www.363123.com | www.929115.com | 55331xx.com | www.55070i.com | 1408t.com | www.625966.com | www.15b32.net | 5622e.com | www.635365.com | www.613591.com | fc9559.com | www.40288u.com | 115502.com | www.58777z.com | www.089wy.com | 9679z.com | www.cn365f.com | hgyz888.com | www.76543x.com | www.5522h.cc | 53262pp.com | www.8473q.com | 11683344.com | www.w7w7.com | www.7515aa.com | 4763.com | www.530056.com | 2019zz.cc | www.xpj4494.com | www.919227.com | yth13.net | www.1764y.com | w3298.com | www.xx4499.com | www.xcw866.com | www.6666xj.com | www.50080f.com | ff67890.com | www.9570118.com | dzjcp88.com | www.3775778.com | www.609477.com | 5446xx.com | www.1855ff.com | 13222p.com | www.xpj448888.com | o08199.com | www.3494.hk | www.196016.com | www.008833.cc | www.3890u.com | 7434.com | www.096968.com | 463s8.com | www.678js333.com | 56811.com | www.3550.com | feicai0793.com |