<optgroup id="w2uiu"></optgroup>
<menu id="w2uiu"><tt id="w2uiu"></tt></menu>
<menu id="w2uiu"><strong id="w2uiu"></strong></menu>
 • <menu id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu></menu>
  <xmp id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu>
 • <dd id="w2uiu"><nav id="w2uiu"></nav></dd>
 • 當老師不在的時候

  小學生作文:當老師不在的時候
  作文字數:487
  作者:汪旭鑫
 •  
 •  
 •  
 • dīng
 • dīng
 • dīng
 •  
 •  
 •  
 • guǎng
 • chàng
 • zhè
 • zhī
 • huān
 •  “叮叮叮”……廣播唱起這只歡
 • kuài
 • de
 •  
 • tóng
 • xué
 • fēng
 • yōng
 • ér
 • zhì
 • yǒng
 • xiàng
 • jiāo
 • shì
 •  
 • 快的歌,同學蜂擁而至地涌向教室。
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • lǎo
 • shī
 • hái
 • méi
 • dào
 •  
 • jiāo
 • shì
 • shī
 • wǎng
 • cháng
 •  老師還沒到,教室里失去往常
 • de
 • píng
 • jìng
 •  
 • chéng
 • le
 • míng
 • shí
 • de
 • cài
 • shì
 • chǎng
 • 的平靜,成了一個名副其實的菜市場
 •  
 • zài
 • zuò
 • wèi
 • shàng
 • chù
 • zhāng
 • wàng
 • zhe
 •  
 • zhī
 • jiàn
 • yǒu
 • xiē
 • 。我在座位上四處張望著。只見有些
 • àn
 • nài
 • zhù
 • de
 • shēng
 • huí
 • guò
 • tóu
 • bié
 • rén
 • liáo
 • tiān
 • 按耐不住的女生回過頭去與別人聊天
 •  
 • yǒu
 • de
 • zài
 • wèi
 • zhì
 • shàng
 • qiào
 • èr
 • láng
 • tuǐ
 •  
 • tīng
 • zhe
 •  
 •  
 • ;有的在位置上翹二郎腿,聽著 ;
 • yǒu
 • de
 • zài
 • zhuō
 • shàng
 • shuì
 • jiào
 •  
 •  
 •  
 • 有的則趴在桌上睡覺。 
 •  
 •  
 •  
 • zhī
 • shì
 • shuí
 • shuí
 • le
 •  
 • zhī
 • jiàn
 • xiǎo
 • míng
 • zhàn
 •  不知是誰惹誰了,只見小明站
 • shēn
 • lái
 •  
 • láng
 • xiàng
 • xiǎo
 • jié
 •  
 • ér
 • xiǎo
 • 起身來,如狼似虎地撲向小杰,而小
 • jié
 • xián
 • de
 • jiàn
 •  
 • fēi
 • pǎo
 • zǒu
 • le
 •  
 • màn
 • màn
 • 杰也如離弦的箭,飛一跑走了。慢慢
 •  
 • xiǎo
 • míng
 • gēn
 • shàng
 • le
 •  
 • xiǎo
 • jié
 • yòng
 • zhuō
 • zuò
 • yǎn
 • 地,小明跟不上了。小杰用課桌作掩
 •  
 • pāi
 • pāi
 •  
 • zuò
 • le
 • guǐ
 • liǎn
 •  
 • zǒu
 • le
 • 護,拍拍屁股,做了個鬼臉,一走了
 • zhī
 •  
 • xiǎo
 • míng
 • jiàn
 • zhè
 • yàng
 •  
 • huǒ
 • le
 •  
 • shùn
 • shǒu
 • 之。小明見他這樣,火了,順手拿起
 • xiàng
 • rēng
 •  
 • zhèng
 • zhōng
 • xiǎo
 • jié
 • tóu
 •  
 • xiǎo
 • jié
 • wa
 • 橡皮擦一扔,正中小杰頭部,小杰哇
 • wa
 • jiào
 •  
 • kǒu
 • zhōng
 • niàn
 • niàn
 • yǒu
 •  
 • liě
 • liě
 •  
 • 哇大叫,口中念念有詞,罵罵咧咧。
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • zhè
 • biān
 • de
 • xiǎo
 • yáng
 • zhēn
 • gòu
 • xiǎng
 • shòu
 • de
 •  
 • zhī
 • jiàn
 •  這邊的小揚真夠享受的。只見
 • jiāng
 • wài
 • tào
 • zài
 • shēn
 • shàng
 •  
 • shū
 • běn
 •  
 • jiè
 • 他將外套披在身上,把書本一立,借
 • zhù
 • zhuō
 • shàng
 • de
 • xiǎo
 • kǒng
 •  
 • jiāng
 • guǎn
 • chā
 •  
 • zhuō
 • xià
 • shì
 • 助桌上的小孔,將吸管一插,桌下是
 • píng
 •  
 • wàng
 •  
 • niú
 • nǎi
 •  
 • zhī
 • dào
 • de
 • rén
 • hái
 • 一瓶“大旺”牛奶。不知道的人還以
 • wéi
 • zài
 • zhuān
 • xīn
 • zhì
 • zhì
 •  
 • kěn
 •  
 • zhe
 • shū
 • běn
 • ne
 •  
 •  
 • 為他在專心致志“啃”著書本呢! 
 •  
 • 
 •  
 •  
 •  
 • huì
 • ér
 •  
 • xiǎo
 • héng
 • jiào
 • lǎo
 • shī
 • hái
 • méi
 • dào
 •  一會兒,小恒發覺老師還沒到
 •  
 • biàn
 • xiàng
 • zéi
 • yàng
 • xiǎo
 • xīn
 •  
 • niè
 • shǒu
 • niè
 • jiǎo
 • ,便像賊那樣小心翼翼,躡手躡腳地
 • zǒu
 • xiàng
 • mén
 • kǒu
 •  
 • jiàn
 • xià
 • rén
 •  
 • huàn
 • lái
 • xiǎo
 • zōng
 • 走向門口。見四下無人,他喚來小宗
 •  
 • zài
 • zǒu
 • láng
 • shàng
 •  
 • nào
 • nào
 •  
 • zǒu
 • ,和他一起在走廊上,打打鬧鬧,走
 • dào
 • chuāng
 • qián
 • hǎn
 •  
 •  
 • lǎo
 • shī
 • dào
 •  
 •  
 • quán
 • bān
 • tóng
 • xué
 • 到窗前大喊:“老師到!”全班同學
 • xùn
 • huí
 • dào
 • wèi
 • shàng
 •  
 • què
 • shēng
 •  
 • chuāng
 • wài
 • 迅速回到位子上,鴉雀無聲。窗外突
 • rán
 • chuán
 • chū
 • piàn
 • xiào
 • shēng
 •  
 • jiā
 • cái
 • huǎng
 • rán
 •  
 • 然傳出一片笑聲,大家才恍然大悟…
 •  
 •  
 •  
 • … 
 •  
 •  
 •  
 • rán
 •  
 • huò
 • zhēn
 • jià
 • shí
 • de
 • lǎo
 • shī
 • dào
 • le
 •  
 •  忽然,貨真價實的老師到了,
 • quán
 • bān
 • yòu
 • jìng
 • le
 • xià
 • lái
 •  
 •  
 •  
 • 全班又靜了下來…… 
   
  無注音版:
   
    “叮叮叮”……廣播唱起這只歡快的歌,同學蜂擁而至地涌向教室。
   
   
    老師還沒到,教室里失去往常的平靜,成了一個名副其實的菜市場。我在座位上四處張望著。只見有些按耐不住的女生回過頭去與別人聊天;有的在位置上翹二郎腿,聽著 ;有的則趴在桌上睡覺。
   
   
   不知是誰惹誰了,只見小明站起身來,如狼似虎地撲向小杰,而小杰也如離弦的箭,飛一跑走了。慢慢地,小明跟不上了。小杰用課桌作掩護,拍拍屁股,做了個鬼臉,一走了之。小明見他這樣,火了,順手拿起橡皮擦一扔,正中小杰頭部,小杰哇哇大叫,口中念念有詞,罵罵咧咧。
   
   
    這邊的小揚真夠享受的。只見他將外套披在身上,把書本一立,借助桌上的小孔,將吸管一插,桌下是一瓶“大旺”牛奶。不知道的人還以為他在專心致志“啃”著書本呢!
   
   
    一會兒,小恒發覺老師還沒到,便像賊那樣小心翼翼,躡手躡腳地走向門口。見四下無人,他喚來小宗,和他一起在走廊上,打打鬧鬧,走到窗前大喊:“老師到!”全班同學迅速回到位子上,鴉雀無聲。窗外突然傳出一片笑聲,大家才恍然大悟……
   
   
   忽然,貨真價實的老師到了,全班又靜了下來…… 

   假如我是老師

   作文字數:708
   作者:未知
  •  
  • tóu
  • gǎo
  • ò
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jiǎ
  • shì
  • 你也可以投稿哦  假如我是
  • lǎo
  • shī
  • 老師
  • 閱讀全文

   假如我是老師

   作文字數:695
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jiǎ
  •        假如
  • shì
  • lǎo
  • shī
  • 我是老師
  •  
  •  
  • zhè
  • jiāng
  • shěng
  • shào
  • xìng
  • shì
  •  
  • shào
  • xìng
  • shì
  • shān
  • zhèn
  • dòu
  •  浙江省紹興市 紹興市馬山鎮豆
  • 閱讀全文

   我當老師了

   作文字數:505
   作者:未知
  •  
  • yōu
  • xiù
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  •  
  • dāng
  • lǎo
  • shī
  • le
  • 優秀作文  我當老師了
  •  
  •  
  • ān
  • huī
  • shěng
  • chí
  • zhōu
  • shì
  •  
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  • bān
  •  
  • zhōng
  •  安徽省池州市 實驗小學班 鐘
  • 閱讀全文

   老師,我想對您說

   作文字數:497
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  • lǎo
  • shī
  •  
  • xiǎng
  • duì
  • nín
  • shuō
  •   老師,我想對您說
  •  
  •  
  • zhè
  • jiāng
  • shěng
  • shào
  • xìng
  • shì
  •  
  • shào
  • xìng
  • shì
  • běi
  • hǎi
  • xiǎo
  • xué
  •  浙江省紹興市 紹興市北海小學
  • sān
  • ?
  •  
  •  
  • bān
  •  
  • chén
  • ruì
  • 三(2)班 陳睿騏
  • 閱讀全文

   給老師的一封信

   作文字數:454
   作者:未知
  •  
  • xiǎo
  • xué
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  •  
  •  
  • gěi
  • lǎo
  • shī
  • de
  • fēng
  • xìn
  • 小學作文  給老師的一封信
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • zhōng
  • shān
  • shì
  • xiǎo
  • lǎn
  • zhèn
  •  
  • zhōng
  • xīn
  • xiǎo
  • xué
  •  廣東省中山市小欖鎮 中心小學
  • sān
  • nián
  • bān
  •  
  • zhāng
  • zhào
  • xiáng
  • 三年四班 張兆祥
  • 閱讀全文

   皮老師

   作文字數:265
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  • lǎo
  • shī
  •   皮老師
  •  
  •  
  • nán
  • shěng
  •  
  • wén
  • huà
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • ?
  •  
  •  河南省 文化路第一小學三()
  • bān
  •  
  • liú
  • yáng
  • 班 劉子楊
  • 閱讀全文

   孫老師,我想對您說

   作文字數:398
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • sūn
  • lǎo
  • shī
  •  
  • xiǎng
  • duì
  • nín
  • shuō
  •    孫老師,我想對您說
  •  
  •  
  • ?
  • shěng
  • zhōu
  • shì
  •  
  • tóng
  • ?
  • xiǎo
  • xué
  •  四川省達州市 通川區第一小學
  • sān
  • nián
  • èr
  • bān
  •  
  • yáng
  • wǎn
  • yáo
  • 三年級二班 楊琬堯
  • 閱讀全文

   我愛蘆老師

   作文字數:534
   作者:牛祺禎
  •  
  •  
  •  
  • lǎo
  • shī
  • shì
  • xiàn
  • zài
  • de
  • bān
  • zhǔ
  • rèn
  •  
  •  蘆老師是我現在的班主任,她
  • hěn
  • guān
  • xīn
  • de
  • xué
  •  
  • fēi
  • cháng
  • huān
  •  
  • 很關心我的學習,我非常喜歡她。
  •  
  •  
  • shàng
  • xué
  • wén
  • kǎo
  • shì
  •  
  • zhī
  • le
  •  上學期語文期末考試,我只得了
  • 閱讀全文

   我愛劉老師

   作文字數:493
   作者:牛祺禎
  •  
  • xiǎo
  • xué
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  • liú
  • lǎo
  • shī
  • shì
  • nián
  • shí
  • 小學作文 劉老師是我一年級時
  • de
  • bān
  • zhǔ
  • rèn
  •  
  • hěn
  • ài
  •  
  • 的班主任,我很愛她。
  •  
  •  
  •  
  • shì
  • gāng
  • xué
  • jiǔ
  •  
  • fàng
  • xué
  • le
  •  
  •  那是剛入學不久,放學了,我
  • 閱讀全文

   寫給老師的一封信

   作文字數:279
   作者:夏宇騁
  •  
  •  
  •  
  • jìng
  • ài
  • de
  • lǎo
  • shī
  •  
  •  敬愛的老師:
  •  
  •  
  • nín
  • hǎo
  •  
  •  您好!
  •  
  •  
  • guāng
  • yīn
  • jiàn
  •  
  • zhuǎn
  • yǎn
  • yòu
  • shì
  • nián
  •  
  • nín
  • duì
  •  光陰似箭,轉眼又是一年。您對
  • 閱讀全文

   老師我想告訴您

   作文字數:385
   作者:謝靜怡
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zuó
  • tiān
  •  
  • shēng
  • le
  • jiàn
  • ràng
  • gǎn
  •   昨天,發生了一件讓我感
  • dào
  • shí
  • fèn
  • xiū
  • kuì
  • de
  • shì
  • qíng
  •  
  • zhè
  • jiàn
  • shì
  • shēn
  • shēn
  • 到十分羞愧的事情,這件事深深地刻
  • zài
  • de
  • xīn
  • shàng
  •  
  • zài
  • de
  • nǎo
  • hǎi
  •  
  • zěn
  • me
  • 在我的心上,記在我的腦海里,怎么
  • 閱讀全文

   我的老師

   作文字數:377
   作者:鄭傲予
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • lǎo
  • shī
  • fēi
  • cháng
  • piāo
  • liàng
  •  
  • de
  •   我的老師非常漂亮,她的
  • tóu
  • zhǎng
  • zhǎng
  • de
  • zài
  • nǎo
  • hòu
  •  
  • shū
  • chéng
  • wěi
  • biàn
  • 頭發長長的在腦后,梳成一個馬尾辮
  •  
  • de
  • hěn
  • bái
  •  
  • liǎng
  • tiáo
  • wān
  • wān
  • de
  • méi
  • máo
  • xià
  • 。她的皮膚很白,兩條彎彎的眉毛下
  • 閱讀全文

   我的老師

   作文字數:412
   作者:何浩寧
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • guān
  • lǎo
  • shī
  • shì
  • qián
  • jiāo
  • yīng
  • de
  • lǎo
  • shī
  •  
  •  關老師是以前教我英語的老師。
  • gāo
  • gāo
  • de
  •  
  • yuán
  • yuán
  • de
  • liǎn
  • dàn
  •  
  • de
  • 她個子高高的,圓圓的臉蛋,大大的
  • 閱讀全文

   王老師笑了

   作文字數:360
   作者:張芷源
  •  
  • xiǎo
  • xué
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  • wáng
  • lǎo
  • shī
  •  
  •  
  • men
  • de
  • bān
  • 小學作文 王老師——我們的班
  • zhǔ
  • rèn
  •  
  • shì
  • men
  • de
  • wén
  • lǎo
  • shī
  •  
  • gěi
  • 主任,也是我們的語文老師,她給我
  • men
  • shàng
  • wén
  • shì
  • me
  • dòng
  • tīng
  •  
  • yǒu
  •  
  • tóng
  • xué
  • 們上語文課是那么動聽、有趣,同學
  • 閱讀全文

   老師我愛您

   作文字數:505
   作者:李倩
  •  
  •  
  •  
  • gāng
  • zǒu
  • jìn
  • zhè
  • shēng
  • de
  • xué
  • xiào
  •  記得我剛走進這個陌生的學校
  • shí
  •  
  • kāi
  • le
  • zuì
  • huān
  • de
  •  
  •  
  • 時,離開了我最喜歡的爸爸、媽媽,
  • kāi
  • le
  • zhè
  • wēn
  • nuǎn
  • de
  • jiā
  •  
  • què
  • xiàng
  • zhī
  • 離開了我這個溫暖的家,我卻像一只
  • 閱讀全文

   程老師,你到家了嗎?

   作文字數:863
   作者:王瀟霄
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  •  
  • men
  • xué
  • xiào
  • zài
  • zhōng
  •   今天,我們學校在體育中
  • xīn
  • kāi
  • le
  • wèi
  • tián
  • jìng
  • yùn
  • dòng
  • huì
  •  
  • xià
  • sān
  • 心開了一次趣味田徑運動會。下午三
  • diǎn
  • sān
  • shí
  •  
  • yùn
  • dòng
  • huì
  • jié
  • shù
  • le
  •  
  • men
  • xiē
  • tóng
  • 點三十,運動會結束了,我們一些同
  • 閱讀全文

   老師的火眼金睛

   作文字數:435
   作者:楊子卓
  •  
  •  
  •  
  • lǎo
  • shī
  • jiù
  • yào
  • lái
  • gǎi
  • zuò
  • le
  •  
  • shì
  •  老師就要來改作業了,可是我
  • hái
  • méi
  • xiě
  • hǎo
  •  
  • zhèng
  • zài
  • xiě
  • de
  • shí
  • hòu
  •  
  • yán
  • hào
  • nán
  • 還沒寫好。我正在寫的時候,顏浩男
  • zài
  • shēn
  • biān
  • zhuǎn
  • lái
  • zhuǎn
  • de
  •  
  • jiù
  • duì
  • shuō
  •  
  • 在我身邊轉來轉去的,我就對他說:
  • 閱讀全文

   教師節給老師的一封信

   作文字數:695
   作者:陳銘
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jìng
  • ài
  • de
  • sūn
  • lǎo
  • shī
  •  
  •   敬愛的孫老師:
  •  
  •  
  • nín
  • hǎo
  •  
  •  您好!
  •  
  •  
  • jiāo
  • shī
  • jiē
  • kuài
  • yào
  • lái
  • dào
  • le
  •  
  • zhù
  • nín
  • jiāo
  •  第個教師節快要來到了,祝您教
  • 閱讀全文

   我在老師的培育下快樂成長

   作文字數:577
   作者:林琳
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •    
  •  
  •  
  • cóng
  • èr
  •  
  •  
  • èr
  • nián
  • kāi
  • shǐ
  • dào
  • qún
  • xiǎo
  • xué
  •  從二○○二年開始我到群立小學
  • lái
  • shū
  •  
  • zài
  • lǎo
  • shī
  •  
  • tóng
  • xué
  • men
  • de
  • guān
  • ài
  • xià
  •  
  • 來讀書。在老師、同學們的關愛下,
  • 閱讀全文

   老師的贊歌

   作文字數:255
   作者:李宛蓉
  •  
  •  
  •  
  • lǎo
  • shī
  •  
  • rén
  • men
  • dōu
  • shuō
  • nín
  • shì
  • yuán
  • dīng
  •  
  •  老師!人們都說您是園丁,我
  • men
  • shì
  • ?g
  • duǒ
  •  
  • zài
  • nín
  • de
  • xià
  •  
  • men
  • jiàn
  • kāng
  • 們是花朵,在您的哺育下,我們健康
  • chéng
  • zhǎng
  •  
  • 成長。
  • 閱讀全文

   我的English老師

   作文字數:360
   作者:錢嘉
  •  
  •  
  •  
  • shì
  • hěn
  • píng
  • fán
  • de
  • rén
  •  
  • zhāng
  • bái
  •  她是一個很平凡的人。一張白
  • ér
  • qiào
  • de
  • liǎn
  • shàng
  •  
  • liǎng
  • dào
  • liū
  • liū
  • de
  • méi
  • 皙而以俏麗的臉上;兩道細溜溜的眉
  • máo
  •  
  • shuāng
  • xiǎo
  • ér
  • yǒu
  • shén
  • yǎn
  • jīng
  •  
  • báo
  • báo
  • de
  • zuǐ
  • chún
  • 毛;一雙小而有神眼睛,薄薄的嘴唇
  • 閱讀全文

   快樂的時光

   作文字數:442
   作者:曾家誠
  •  
  • xiǎo
  • xué
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • zuò
  • wán
  • zuò
  •  
  • jiù
  • 小學作文 我今天做完作業,就
  • dào
  • lóu
  • xià
  • wán
  •  
  • 到樓下玩。
  •  
  •  
  • lái
  • dào
  • cǎo
  • shàng
  •  
  • xiàn
  • zhī
  • xiǎo
  • ?
  • zhèng
  •  我來到草地上,發現一只小貓正
  • 閱讀全文

   我愛戴的老師——王老師

   作文字數:682
   作者:馬晴驍
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zuì
  • huān
  • de
  • lǎo
  • shī
  • yào
  • shù
  • měi
  • shù
  •   我最喜歡的老師要數美術
  • lǎo
  • shī
  •  
  •  
  • wáng
  • lǎo
  • shī
  • le
  •  
  • 老師——王老師了。
  •  
  •  
  • wáng
  • lǎo
  • shī
  • gāo
  • gāo
  • de
  • shēn
  • cái
  •  
  • hái
  •  王老師高高的身材,比我爸爸還
  • 閱讀全文

   老師您辛苦了

   作文字數:283
   作者:黃帥
  •  
  • chū
  • chù
  •  
  •  
  •  
  •  
  • men
  • yàn
  • shān
  • de
  • lǎo
  • shī
  • dōu
  • 出處  我們燕子山的老師都
  • fēi
  • cháng
  • ǎi
  • qīn
  •  
  • hǎo
  • xiàng
  • men
  • de
  • 非常和藹可親,她好象我們的媽媽一
  • yàng
  • měi
  • tiān
  • jiāo
  • dǎo
  • péi
  • men
  •  
  •  
  • 樣每天教導培育我們。 
  • 閱讀全文

   當老師真難

   作文字數:422
   作者:胡佳冕
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • zhōng
  •  
  • lǎo
  • shī
  • men
  • yào
  • kāi
  • huì
  •  
  •  今天中午,老師們要去開會,
  • xiào
  • zhǎng
  • fēn
  • hán
  • dān
  •  
  • tán
  • jiā
  • guǎn
  • 校長吩咐韓丹、譚佳娜和我去管理一
  • nián
  •  
  • men
  • hái
  • méi
  • dào
  • jiāo
  • shì
  •  
  • zhèn
  • chǎo
  • nào
  • shēng
  • 年級。我們還沒到教室,一陣吵鬧聲
  • 閱讀全文

   老師為我奏國歌

   作文字數:451
   作者:韓子燁
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • yòu
  • shì
  • xīng
  • liù
  •  
  • xiàng
  • wǎng
  •   又是一個星期六,我象往
  • cháng
  • yàng
  •  
  • zuò
  • zhe
  • chē
  • lái
  • dào
  • le
  • shǎo
  • nián
  • gōng
  • 常一樣,坐著一路汽車來到了少年宮
  •  
  • xué
  • diàn
  • qín
  •  
  • ,學習電子琴。
  • 閱讀全文

   我愛王老師

   作文字數:285
   作者:陳雨晴
  •  
  • zhù
  • le
  • ma
  •  
  •  
  •  
  • wáng
  • lǎo
  • shī
  • shì
  • men
  • bān
  • de
  • 記住了嗎? 王老師是我們班的
  • shù
  • xué
  • lǎo
  • shī
  •  
  • suì
  • zuǒ
  • yòu
  •  
  • ǎi
  • 第四個數學老師,她歲左右,和藹可
  • qīn
  •  
  • 親。
  • 閱讀全文

   我的數學老師

   作文字數:294
   作者:郭一鑠
  •  
  •  
  •  
  • de
  • shù
  • xué
  • lǎo
  • shī
  • shì
  • wèi
  • zhù
  • zhòng
  • jiāo
  • xué
  •  我的數學老師是一位注重教學
  • de
  • rén
  •  
  • 的人。
  •  
  • jiǎng
  • shí
  •  
  • shuí
  • yào
  • shì
  • wéi
  • fǎn
  • le
  • shàng
  • de
  • 講課時,誰要是違反了上課的紀律
  • 閱讀全文

   童年——最快樂的時光

   作文字數:483
   作者:李雨燕
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • tài
  • hǎo
  • le
  •  
  •  
  • bèi
  • xuǎn
  • zhōng
  • cān
  •   “太好了!”我被選中去參
  • jiā
  • xué
  • xiào
  • chàng
  • tuán
  • le
  •  
  • zhī
  • zhè
  • xiāo
  •  
  • 加學校合唱團了。得知這個消息,我
  • xìng
  • fèn
  •  
  • gāo
  • xìng
  • lǒng
  • zuǐ
  •  
  • 興奮無比,高興得合不攏嘴。
  • 閱讀全文

   老師

   作文字數:214
   作者:焦博韜
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • shì
  • sǎn
  •       你是傘
  •  
  • shì
  • hái
  •  
  • ,我是孩子。
  •  
  •  
  • wéi
  • zhē
  • fēng
  • dǎng
  •  
  •  你為我遮風擋雨。
  • 閱讀全文
  卓易彩票 www.73166h.com | www.199424.com | 44tt8331.com | www.52001.cc | 87665j.com | www.144428.com | www.60798.com | 365vip800.cc | www.60108u.com | www.9478j.com | h2894.com | www.39223.com | WWW.333287.COM | 3016kkk.com | 500000335.com | WWW.488688.COM | www.f92776.com | ylzz300.com | WWW.522252.COM | www.78680f.com | 0503.cc | www.587244.com | www.71233g.com | 17159455.com | 27365.com | www.542911.com | www.983jc.com | www.c44hh.com | 18438YL.com | www.861803.com | www.9205b.com | www.423550.com | hm0282.com | haianw.com | WWW.655305.COM | www.2020788.com | e08199.com | 2506o.com | WWW.604886.COM | www.7714v.com | 3535394.com | 0332m.com | www.493356.com | WWW.458486.COM | www.8645009.com | 23300d.com | 99567k.com | WWW.115854.COM | www.8998885.com | k86811.com | 450371.com | WWW.345147.COM | www.80065f.com | 3936o.com | xpj72.com | www.864755.com | WWW.511507.COM | www.q2894.com | bwin8z.com | 5099qq.com | WWW.484176.COM | www.1368o.cc | www.89599x.com | 86226m.com | 68181.com | WWW.298977.COM | WWW.730954.COM | www.ba303.com | 500000451.com | 79333.com | www.375781.com | WWW.552494.COM | www.48330x.com | 3202o.com | blr9944.com | www511456.com | WWW.400478.COM | www.589zf.com | www.hg929.com | www.77360.com | 86811r.com | 9068qq.com | j943.com | www.550637.com | WWW.827357.COM | www.c1395.com | www.69567v.com | 2267n.com | 287722.com | 6600.net | www.18997.com | WWW.687490.COM | WWW.823746.COM | www.66653.com | www.81608j.com | www.56655t.com | 521102.com | 9566498.com | www.100202.com | WWW.655877.COM | WWW.238468.COM | www.88266n.com | www.5189555.com | www.c300.biz | 50025577.com | 3379jj.com | 3775.com | 67890zzz.com | 4066kk.com | 937004.com | www.175906.com | WWW.110405.COM | WWW.683005.COM | www.8039b.com | www.99080044.com | www.33678aa.com | 1434x.com | 6261k.com | 4022e.com | 5309h.com | 55797s.com | 88894h.com | 23225.com | mmcatv.cn | www.43818i.com | www.377291.com | www.701337.com | WWW.544522.COM | WWW.891043.COM | WWW.645734.COM | www.yi432.com | www.99638n.com | 70118a.com | jbb27.win | 3178k.com | 12274411.com | 7742w.com | www.8838c.com | 111187.com | www.595301.com | WWW.525422.COM | WWW.871077.COM | WWW.382709.COM | WWW.187113.COM | www.930xj.com | www.fcff8.com | www.61233q.com | www.555999qipai.com | www.33618722.com | www.80188q.com | www.cp67774.com | www.2945j.com | www.8313f.com | www.85857y.com | zhcp70.com | 163105.com | 9995g.cc | www.twcp04.com | www.rycp164.com | www.26123cc.com | www.5966ccc.com | 058757.com | www.799666g.com | www.404099.com | www.a526688.com | www.9900ra8.com | www.q7764.com | www.1118yl.com | www.bwinyz42.com | www.68993257.com | www.49956j.com | www.00840f.com | www.3416m.com | WWW.395866.COM | WWW.174108.COM | WWW.366879.COM | WWW.770546.COM | WWW.580075.COM | www.702392.com | www.202812.com | www.163734.com | 87578003.xyz | k9539.com | 5656hg.com | swin7.com | 307590.com | 500000550.com | www.799666h.com | www.45598b.com | www.y8865.com | www.yh70123.com | www.85330.com | www.8499j.com | WWW.460028.COM | WWW.217778.COM | WWW.747005.COM | www.444165.com | 18787h.com | 98955.com | 53262k.com | 8905p.com | www.tyc2633.com | www.ylylc04.com | www.19czj.com | WWW.27222.COM | WWW.678983.COM | www.606674.com | www.459000.com | 7779.cc | blmdc5.com | bc2023.com | www.5099hh.com | www.yh920955.com | WWW.62006.COM | WWW.67096.COM | WWW.578353.COM | WWW.628098.COM | 566345.com | www.3047.com | www.36166r.com | www.60123r.com | WWW.112849.COM | WWW.867606.COM | WWW.551151.COM | 33363339.com | 44xx8332.com | 5360vv.com | www.458828.com | www.535220.com | www.hm2666.com | WWW.586675.COM | www.355225.com | wap.wz118.com | 70766622.com | 8722xxxx.com | www.366708.com | www.29277f.com | WWW.842563.COM | WWW.363046.COM | 3474000.com | 15a32.net | 66671.com | hg07111.com | www.99094a.com | WWW.44998.COM | WWW.63353.COM | 5001d.com | 8381f.com | www.55549.cc | www.61655n.com | WWW.163700.COM | www.209875.com | 1654t.com | js333044.com | www.37377i.com | WWW.249099.COM | www.506969.com | 047103.com | 588www.cc | www.48330c.com | www.ascp7.com | WWW.299802.COM | ysb95.com | 4288b.com | www.115527e.com | www.42969.com | WWW.299456.COM | www.46568a.com | 55967v.com | www.hg8vv.com | www.29178h.com | WWW.114583.COM | 44488a.com | 7720743.com | www.3066yy.com | WWW.627580.COM | WWW.664484.COM | 5001m.com | x86200.com | www.893267.com | WWW.645779.COM | 3991100.com | 3559pp.com | www.1117795.com | WWW.195648.COM | www.053069.com | 23599k.com | www.c72.com | WWW.73489.COM | www.629053.com | l2306.com | 7935.com | www.71233c.com | WWW.400299.COM | 428428ss.com | www.04567y.com | WWW.343201.COM | www.183699.com | 009900w.com | www.55070v.com | WWW.858033.COM | www.68689v.com | 40033jjj.com | www.913393.com | WWW.266844.COM | 38455.com | www.307015.me | www.2350m.com | www.799436.com | 4066zz.com | www.58118b.com | www.hw7890.com | www.296979.com | 35000.com | www.bwinyz47.com | WWW.838709.COM | 8381uu.com | 00665004.com | WWW.330869.COM | 710136.com | LXYL360.com | www.hy6933.com | www.41518b.com | bwin8n.com | www.51331d.com | www.729987.com | 33382q.com | www.blr3344.com | WWW.163257.COM | 075tt.com | www.pj5060.com | WWW.212230.COM | 00333885.com | www.77731z.com | WWW.691168.COM | 65366.com | 38989b.com | WWW.318196.COM | 2602004.com | 226688j.net | WWW.708003.COM | 82093.com | www.jy879.com | WWW.593880.COM | 30006r.com | www.b948b.com | WWW.425228.COM | 3327.com | www.c80288.com | WWW.157899.COM | 2190b.com | www.567111.net | www.820687.com | ag0101g.com | www.dalubet365.com | www.608986.com | c5429.com | www.en06.com | 974848.com | www.751cp11.com | WWW.451876.COM | 80850cc.com | www.5953838.com | www.647577.com | df8d.com | WWW.116864.COM | 08159q.com | www.4809d.com | WWW.457637.COM | 4036ll.com | www.657zf.com | 9539o.com | www.0661777.com | WWW.440141.COM | 599729.com | www.52062i.com | www.786682.com | 8827jj.com | WWW.560015.COM | 3482k.com | www.n63568.com | www.573678.com | 3202o.com | WWW.409180.COM | feicai0871.com | www.68365i.com | www.265553.com | 23066.com | WWW.178707.COM | 44443.com | www.89894s.com | www.qqq777.com | www.4078d.com | WWW.333989.COM | 8538n.com | WWW.68738.COM | 9995h.cc | www.3775n.com | www.136506.com | www.466587.com | WWW.890589.COM | 5597lkt.com | WWW.869934.COM | f4255.com | www.cb3188.com | balidao666.com | www.68568j.com | 2381vv.com | www.792082.com | www.xinyc8.com | www.8313w.com | www.850533.com | ms38648kk.cc | WWW.879011.COM | 4955.com | WWW.260444.COM | 5536699.com | www.78gcw.com | 66119vip.com | www.6364l.com | jnh91.com | www.win1237.com | 84496677.com | www.0343b.com | 99bjlxz.com | www.bet3651688.com | www.jys1111.com | www.0612f.com | www.pujing85.com | 01885b.com | www.x2788.com | qiangui003.com | www.w94600.com | 56108.com | www.cb600.cc | ibet888.net | www.36580000.com | 2934e.com | hc9096.com | www.35155z.com | 5446f.com | www.1111y.cc | 5509u.com | WWW.90899.COM | 3522r.cc | WWW.111067.COM | 36403300.com | WWW.665834.COM | 0747b.com | WWW.114583.COM | lc4343g.com | www.8039w.com | 1397.am | www.hcjt9.com | y6660.com | WWW.720606.COM | 85698b.com | WWW.626677.COM | 2682hd.com | www.514977.com | www.678js888.com | 13134688.com | www.66621l.com | dzhcp7.com | WWW.545506.COM | 3868yhzz.com | WWW.542955.COM | www.5555zh.cm | www.99djcp.com | www.hbet96.com | 30019pp.com | www.caim3.com | 66671i.com | WWW.428131.COM | 2458.com | www.605134.com | www.5886qq.com | 789001b.com | www.66652m.com | 3066nnn.com | WWW.342755.COM | c388s.com | www.224344.com | www.668679.com | blhvip666.com | WWW.772914.COM | 168cp-l.com | www.621416.com | www.8905h.com | 6487xxx.com | WWW.119607.COM | 36500365.com | www.574577.com | www.99094q.com | 876878a.com | WWW.898418.COM | 88445156.com | www.166694.com | www.004869.com | 131tt.net | WWW.246158.COM | www.19yh3.com | 2443c.com | WWW.614601.COM | 28288o.com | www.596353.com | www.959595.me | 1408z.com | WWW.794234.COM | www.7893.ag | 500000531.com | WWW.33417.COM | t365e.com | 959655.com | www.03czj.com | xhtd3559.com | www.109027.com | www.53900h.com | 66136j.com | www.651012.com | www.hg6767.com | 6487jjj.com | www.805733.com | www.004869.com | 33112211.com | www.817824.com | www.660689.com | 3662c.com | www.749996.com | www.ky1008.com | 7599qq.com | www.712887.com | www.305155.com | 53262a.com | www.501237.com | www.12455p.com | 32126x.net | 164222.com | www.flff8.com | xpj2229hh.com | 88851m.com | WWW.191817.COM | www.ck9191.com | 15a49.net | WWW.519755.COM | www.623667.com | qq7819.com | WWW.333000.COM | www.6880nn.com | hg008.am | WWW.25847.COM | www.8084.com | tz458.com | www.210793.com | www.hm5333.com | www.55526v.com | aa3336.com | WWW.875840.COM | www.614586.com | 4995w.com | www.377955.com | www.hjin6.com | www.9928n.com | 27365.com | WWW.155133.COM | www.hg5985.com | fh7.927go.com | www.001465.com | WWW.128164.COM | www.06820j.com | 4776600.com | www.11djcp.com | www.c3956.com | www.27363b.com | 4036cc.com | www.786251.com | www.0014z.com | www.c9478.com | ben6.com | www.741770.com | www.lqc7.com | www.580975.com | feicai029.com | www.458178.com | WWW.327004.COM | www.04567s.com | lll444000.com | www.128760.com | WWW.464665.COM | www.xpj3123.com | 7276886.com | 566671100.com | WWW.749779.COM | www.hg785.com | js44888.com | 1489y.com | www.921399.com | www.61233z.com | 159194.com | 1483ii.com | www.377955.com | WWW.707971.COM | www.38345v.com | 3473n.com | www.86267e.com | WWW.687695.COM | www.923700.com | 5443v.com | 670916.com | www.324770.com | WWW.437855.COM | www.9989569.com | 8742d.com | 55331xs.com | www.137916.com | WWW.318749.COM | www.84499f.com | www.808888j.com | 4556f.com | 55aa8331.com | WWW.879163.COM | WWW.167022.COM | www.hg32228.com | df6529.com | 459.com | www.178339.com | WWW.842563.COM | www.52072c.com | www.848777g.com | 22117j.com | 1590.com | www.195090.com | WWW.766486.COM | www.9149l.com | www.800544.com | 8765blr.com | ll8159.cc | 1788222.com | WWW.567024.COM | WWW.495655.COM | www.48330m.com | www.68277777.com | 4340bb.com | 1775aa.com | www.339752.com | WWW.289359.COM | www.yi770.com | www.hx99365.com | ms024.com | spj06.com | 667766q.com | www.040419.com | WWW.745355.COM | WWW.811045.COM | www.354331.com | www.f3065.com | 8522llll.com | t61788.com | 061.com | www.327988.com | WWW.388061.COM | WWW.45254.COM | www.81678s.com | www.4521f.com | 1327z.com | 459845.com | 22883z.com | www.188393.com | WWW.335481.COM | WWW.805588.COM | www.31033.cc | www.1764b.com | www.55545n.com | 914904.com | xxx5657.com | 2019e.cc | 3024h.com | www.33112v.com | www.979683.com | WWW.585807.COM | www.8667b.com | www.h6620.com | www.4058uu.com | www.5966ooo.com | 214kf.com | ii01234.com | 5651k.com | 68ps.com | yd11666.com | www.89894d.com | www.707602.com | WWW.236646.COM | WWW.760530.COM | WWW.380009.COM | www.34788c.com | www.48283333.com | www.63606y.com | www.16181n.com | www.63msxfptb.com | 500000515.com | 22959.com | n2490.com | p888hh.com | ppp4165.com | ylzz1112.cc | www.m2600.com | www.003895.com | www.547577.com | WWW.863454.COM | WWW.771924.COM | WWW.545990.COM | WWW.864765.COM | WWW.834609.COM | WWW.861361.COM | www.451.cc | www.36166f.com | www.379.net | www.tyc1998689.com | www.1831222.com | www.530016.com | www.xpj2006.com | www.11c93.com | www.85857z.com | 20771188.com | 38989o.com | 99151n.com | 6220l.com | pp3189.com | LXYL350.com | 0747i.com | js802hd.com | 23800v.com | 00773l.com | yz6388.com | 36989a.com | p7890.com | 9694l.com | nn500h.com | 667766v.com | 4997d.com | 8036aa.com | feicai0316.com | zhcp56.com | 67888.am | www.qmc0044.com | pjbet444.com | www.l5504.com | www.guocai667.com | www.55545k.com | www.04567z.com | www.1559504.com | www.4546800.com | www.5446b.com | www.3775m.com | www.3334331.com | www.12455u.com | www.50026p.com | www.9149p.com | www.tj52.com | WWW.667815.COM | WWW.495080.COM | WWW.861692.COM | WWW.885767.COM | WWW.403747.COM | www.665993.com | www.320493.com | hz4567.com | hg77710.com | js88830.com | hg12020.com | 9646y.com | 80850oo.com | 3844p.com | www.163771.com | www.dzj0666.com | www.733486.com | www.hg2357.com | www.50788p.com | www.hjin1.com | WWW.11606.COM | WWW.368012.COM | WWW.777741.COM | www.551475.com | 7776838.com | hg2017.cc | 3334661.com | 4288f.com | 2649i.com | www.615073.com | www.820021.com | www.2324.com | www.58ipo.com | WWW.903075.COM | WWW.445265.COM | www.858776.com | www.733199.com | qg162.com | bwinttt.com | 55bbs.com | hg1338.com | www.hg8oo.com | www.y07b.com | www.109ak.com | WWW.253838.COM | WWW.113410.COM | www.400322.com | zzc88.com | sha134.com | 867720.com | www.20199ww.com | www.t2894.com | www.60108l.com | WWW.928076.COM | WWW.383774.COM | www.490680.com | 11668331.com | zhcp41.com | 2146j.com | www.hg173c.com | www.9422d.com | www.cp500.in | WWW.779171.COM | www.753956.com | 3685e.com | 22112007.com | js89zc.com | www.7hg6668.com | www.27666000.com | www.lqc8.com | WWW.510126.COM | www.690104.com | 7894f.com | 454663.com | 3379ii.com | www.yh234g.com | www.50026k.com | WWW.404318.COM | www.764918.com | 7773657.com | 4880x.com | 6567.com | www.bmw8004.com | WWW.604047.COM | WWW.776909.COM | 34481.com | 1177hhgz.com | jjttj.com | www.c2894.com | www.3126d.com | WWW.13425.COM | www.178651.com | 2820j.com | g7742.com | www.64566.bet | www.3479t.com | WWW.31795.COM | www.36788e.com | bycai8.com | 914909.com | www.f63568.com | WWW.908636.COM | WWW.683281.COM | y2894.com | 2222k7.com | www.biying930vip.com | www.9155f.com | WWW.915086.COM | www.4398811.com | 08778o.com | www.5360uu.com | www.78949m.com | WWW.28033.COM | www.882884.com | v1155.tv | www.6606488.com | www.41518x.com | WWW.388438.COM | www.hk58846.com | 7240t.com | www.4136x.com | www.6832m.com | WWW.672059.COM | xpj677s.com | 33382v.com | www.ee4625.com | WWW.643636.COM | www.302210.com | wfcp333444.com | www.jy758.com | www.16878l.com | WWW.305432.COM | 00995002.com | 2649l.com | www.1358001.com | WWW.730062.COM | www.990776.com | vv1915.com | www.99552zz.com | WWW.646537.COM | www.346911.com | 4773355.com | www.88166x.com | www.hw7890.com | www.701540.com | hr1811.com | www.2945m.com | www.5441i.com | www.961205.com | 626810.com | 56988e.com | www.u8999.com | WWW.131083.COM | hsh88.com | 500000838.com | www.87668c.com | WWW.775460.COM | 3559qq.com | www.6agcpw.com | www.096wy.com | www.808523.com | 76886.com | www.5208666.com | WWW.824827.COM | www.068631.com | ee40033.com | www.1434c.com | WWW.198151.COM | jnhpjx.com | yin1022.com | www.7116b.com | www.820933.com | 4270nn.com | www.4196x.com | WWW.912058.COM | 55145.com | yh888f.com | www.77210l.com | www.986799.com | 98.net | www.30350d.com | WWW.528179.COM | 3650755.com | 8294l.com | WWW.309749.COM | WWW.841609.COM | www.4398811.com | 3ttlcp.com | www.08500w.com | www.658252.com | 3416p.com | www.1117.com | WWW.881984.COM | 2757g.com | www.7191a.com | WWW.857889.COM | 409898.com | www.8967e.com | WWW.311386.COM | 4379l.com | www.38361.com | WWW.654066.COM | 429588.com | 23800z.com | www.c9220.com | www.81678v.com | 9995s.cc | www.36166p.com | www.324677.com | 2555211.com | www.8499b.com | www.024028.com | 2649i.com | www.bxcp3.com | www.748181.com | 8742aa.com | WWW.230202.COM | 022679.com | www.4972j.com | WWW.770514.COM | 68xinbo.com | www.730016.com | WWW.729002.COM | 2618l.com | www.993956.com | www.709720.com | e99345.am | www.3126g.com | 3000tz.com | 5010.com | WWW.550166.COM | 5509.com | www.43389.com | WWW.275651.COM | jjj67890.com | www.41518m.com | 44368.com | www.u4042.com | WWW.661404.COM | 1592h.com | www.087h.com | www.689613.com | 00ss8331.com | WWW.48155.COM | 3388558.com | www.bwinyz23.com | WWW.315503.COM | 66681j.com | www.26299k.com | kjz1118.com | www.5049r.com | WWW.73609.COM | 7599pp.com | www.ya2019s.com | www.109317.com | 6647a.com | WWW.832308.COM | 6269.com | www.34788x.com | 4647q.com | www.3300ra8.com | WWW.581297.COM | 3664yh.com | WWW.770208.COM | 35856app.com | www.vns18158.com | www.327556.com | 1775w.com | WWW.521441.COM | 4018hh.com | www.lycp883.com | payu360.com | www.hg7833.com | www.375931.com | www.jjjj003.com | WWW.330781.COM | 23599y.com | WWW.607553.COM | 9002p.com | www.2418y.com | www.192kj.com | www.4058p.com | WWW.373052.COM | 00442007.com | WWW.67226.COM | 00005145.com | www.fen08.com | 60958888.com | www.0883888.com | 494466a.com | www.1754i.com | www.508477.com | 20774499.com | WWW.25608.COM | 838388x.com | WWW.153996.COM | 3304r.com | www.axc5.com | 2306v.com | www.84499s.com | 1077cc.com | www.o98478.com | 89223.com | www.86999c.com | www.997345.com | 99111ww.com | WWW.302581.COM | 58222nn.com | WWW.244659.COM | 3522x.vip | WWW.301283.COM | 3568xx.com | WWW.654769.COM | am776.cc | WWW.93706.COM | 80878h.com | WWW.423129.COM | 6269cc.com | WWW.578787.COM | 0201kk.com | WWW.20833.COM |