<optgroup id="w2uiu"></optgroup>
<menu id="w2uiu"><tt id="w2uiu"></tt></menu>
<menu id="w2uiu"><strong id="w2uiu"></strong></menu>
 • <menu id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu></menu>
  <xmp id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu>
 • <dd id="w2uiu"><nav id="w2uiu"></nav></dd>
 • 當老師不在的時候

  小學生作文:當老師不在的時候
  作文字數:487
  作者:汪旭鑫
 •  
 •  
 •  
 • dīng
 • dīng
 • dīng
 •  
 •  
 •  
 • guǎng
 • chàng
 • zhè
 • zhī
 • huān
 •  “叮叮叮”……廣播唱起這只歡
 • kuài
 • de
 •  
 • tóng
 • xué
 • fēng
 • yōng
 • ér
 • zhì
 • yǒng
 • xiàng
 • jiāo
 • shì
 •  
 • 快的歌,同學蜂擁而至地涌向教室。
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • lǎo
 • shī
 • hái
 • méi
 • dào
 •  
 • jiāo
 • shì
 • shī
 • wǎng
 • cháng
 •  老師還沒到,教室里失去往常
 • de
 • píng
 • jìng
 •  
 • chéng
 • le
 • míng
 • shí
 • de
 • cài
 • shì
 • chǎng
 • 的平靜,成了一個名副其實的菜市場
 •  
 • zài
 • zuò
 • wèi
 • shàng
 • chù
 • zhāng
 • wàng
 • zhe
 •  
 • zhī
 • jiàn
 • yǒu
 • xiē
 • 。我在座位上四處張望著。只見有些
 • àn
 • nài
 • zhù
 • de
 • shēng
 • huí
 • guò
 • tóu
 • bié
 • rén
 • liáo
 • tiān
 • 按耐不住的女生回過頭去與別人聊天
 •  
 • yǒu
 • de
 • zài
 • wèi
 • zhì
 • shàng
 • qiào
 • èr
 • láng
 • tuǐ
 •  
 • tīng
 • zhe
 •  
 •  
 • ;有的在位置上翹二郎腿,聽著 ;
 • yǒu
 • de
 • zài
 • zhuō
 • shàng
 • shuì
 • jiào
 •  
 •  
 •  
 • 有的則趴在桌上睡覺。 
 •  
 •  
 •  
 • zhī
 • shì
 • shuí
 • shuí
 • le
 •  
 • zhī
 • jiàn
 • xiǎo
 • míng
 • zhàn
 •  不知是誰惹誰了,只見小明站
 • shēn
 • lái
 •  
 • láng
 • xiàng
 • xiǎo
 • jié
 •  
 • ér
 • xiǎo
 • 起身來,如狼似虎地撲向小杰,而小
 • jié
 • xián
 • de
 • jiàn
 •  
 • fēi
 • pǎo
 • zǒu
 • le
 •  
 • màn
 • màn
 • 杰也如離弦的箭,飛一跑走了。慢慢
 •  
 • xiǎo
 • míng
 • gēn
 • shàng
 • le
 •  
 • xiǎo
 • jié
 • yòng
 • zhuō
 • zuò
 • yǎn
 • 地,小明跟不上了。小杰用課桌作掩
 •  
 • pāi
 • pāi
 •  
 • zuò
 • le
 • guǐ
 • liǎn
 •  
 • zǒu
 • le
 • 護,拍拍屁股,做了個鬼臉,一走了
 • zhī
 •  
 • xiǎo
 • míng
 • jiàn
 • zhè
 • yàng
 •  
 • huǒ
 • le
 •  
 • shùn
 • shǒu
 • 之。小明見他這樣,火了,順手拿起
 • xiàng
 • rēng
 •  
 • zhèng
 • zhōng
 • xiǎo
 • jié
 • tóu
 •  
 • xiǎo
 • jié
 • wa
 • 橡皮擦一扔,正中小杰頭部,小杰哇
 • wa
 • jiào
 •  
 • kǒu
 • zhōng
 • niàn
 • niàn
 • yǒu
 •  
 • liě
 • liě
 •  
 • 哇大叫,口中念念有詞,罵罵咧咧。
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • zhè
 • biān
 • de
 • xiǎo
 • yáng
 • zhēn
 • gòu
 • xiǎng
 • shòu
 • de
 •  
 • zhī
 • jiàn
 •  這邊的小揚真夠享受的。只見
 • jiāng
 • wài
 • tào
 • zài
 • shēn
 • shàng
 •  
 • shū
 • běn
 •  
 • jiè
 • 他將外套披在身上,把書本一立,借
 • zhù
 • zhuō
 • shàng
 • de
 • xiǎo
 • kǒng
 •  
 • jiāng
 • guǎn
 • chā
 •  
 • zhuō
 • xià
 • shì
 • 助桌上的小孔,將吸管一插,桌下是
 • píng
 •  
 • wàng
 •  
 • niú
 • nǎi
 •  
 • zhī
 • dào
 • de
 • rén
 • hái
 • 一瓶“大旺”牛奶。不知道的人還以
 • wéi
 • zài
 • zhuān
 • xīn
 • zhì
 • zhì
 •  
 • kěn
 •  
 • zhe
 • shū
 • běn
 • ne
 •  
 •  
 • 為他在專心致志“啃”著書本呢! 
 •  
 • 
 •  
 •  
 •  
 • huì
 • ér
 •  
 • xiǎo
 • héng
 • jiào
 • lǎo
 • shī
 • hái
 • méi
 • dào
 •  一會兒,小恒發覺老師還沒到
 •  
 • biàn
 • xiàng
 • zéi
 • yàng
 • xiǎo
 • xīn
 •  
 • niè
 • shǒu
 • niè
 • jiǎo
 • ,便像賊那樣小心翼翼,躡手躡腳地
 • zǒu
 • xiàng
 • mén
 • kǒu
 •  
 • jiàn
 • xià
 • rén
 •  
 • huàn
 • lái
 • xiǎo
 • zōng
 • 走向門口。見四下無人,他喚來小宗
 •  
 • zài
 • zǒu
 • láng
 • shàng
 •  
 • nào
 • nào
 •  
 • zǒu
 • ,和他一起在走廊上,打打鬧鬧,走
 • dào
 • chuāng
 • qián
 • hǎn
 •  
 •  
 • lǎo
 • shī
 • dào
 •  
 •  
 • quán
 • bān
 • tóng
 • xué
 • 到窗前大喊:“老師到!”全班同學
 • xùn
 • huí
 • dào
 • wèi
 • shàng
 •  
 • què
 • shēng
 •  
 • chuāng
 • wài
 • 迅速回到位子上,鴉雀無聲。窗外突
 • rán
 • chuán
 • chū
 • piàn
 • xiào
 • shēng
 •  
 • jiā
 • cái
 • huǎng
 • rán
 •  
 • 然傳出一片笑聲,大家才恍然大悟…
 •  
 •  
 •  
 • … 
 •  
 •  
 •  
 • rán
 •  
 • huò
 • zhēn
 • jià
 • shí
 • de
 • lǎo
 • shī
 • dào
 • le
 •  
 •  忽然,貨真價實的老師到了,
 • quán
 • bān
 • yòu
 • jìng
 • le
 • xià
 • lái
 •  
 •  
 •  
 • 全班又靜了下來…… 
   
  無注音版:
   
    “叮叮叮”……廣播唱起這只歡快的歌,同學蜂擁而至地涌向教室。
   
   
    老師還沒到,教室里失去往常的平靜,成了一個名副其實的菜市場。我在座位上四處張望著。只見有些按耐不住的女生回過頭去與別人聊天;有的在位置上翹二郎腿,聽著 ;有的則趴在桌上睡覺。
   
   
   不知是誰惹誰了,只見小明站起身來,如狼似虎地撲向小杰,而小杰也如離弦的箭,飛一跑走了。慢慢地,小明跟不上了。小杰用課桌作掩護,拍拍屁股,做了個鬼臉,一走了之。小明見他這樣,火了,順手拿起橡皮擦一扔,正中小杰頭部,小杰哇哇大叫,口中念念有詞,罵罵咧咧。
   
   
    這邊的小揚真夠享受的。只見他將外套披在身上,把書本一立,借助桌上的小孔,將吸管一插,桌下是一瓶“大旺”牛奶。不知道的人還以為他在專心致志“啃”著書本呢!
   
   
    一會兒,小恒發覺老師還沒到,便像賊那樣小心翼翼,躡手躡腳地走向門口。見四下無人,他喚來小宗,和他一起在走廊上,打打鬧鬧,走到窗前大喊:“老師到!”全班同學迅速回到位子上,鴉雀無聲。窗外突然傳出一片笑聲,大家才恍然大悟……
   
   
   忽然,貨真價實的老師到了,全班又靜了下來…… 

   假如我是老師

   作文字數:708
   作者:未知
  •  
  • tóu
  • gǎo
  • ò
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jiǎ
  • shì
  • 你也可以投稿哦  假如我是
  • lǎo
  • shī
  • 老師
  • 閱讀全文

   假如我是老師

   作文字數:695
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jiǎ
  •        假如
  • shì
  • lǎo
  • shī
  • 我是老師
  •  
  •  
  • zhè
  • jiāng
  • shěng
  • shào
  • xìng
  • shì
  •  
  • shào
  • xìng
  • shì
  • shān
  • zhèn
  • dòu
  •  浙江省紹興市 紹興市馬山鎮豆
  • 閱讀全文

   我當老師了

   作文字數:505
   作者:未知
  •  
  • yōu
  • xiù
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  •  
  • dāng
  • lǎo
  • shī
  • le
  • 優秀作文  我當老師了
  •  
  •  
  • ān
  • huī
  • shěng
  • chí
  • zhōu
  • shì
  •  
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  • bān
  •  
  • zhōng
  •  安徽省池州市 實驗小學班 鐘
  • 閱讀全文

   老師,我想對您說

   作文字數:497
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  • lǎo
  • shī
  •  
  • xiǎng
  • duì
  • nín
  • shuō
  •   老師,我想對您說
  •  
  •  
  • zhè
  • jiāng
  • shěng
  • shào
  • xìng
  • shì
  •  
  • shào
  • xìng
  • shì
  • běi
  • hǎi
  • xiǎo
  • xué
  •  浙江省紹興市 紹興市北海小學
  • sān
  • ?
  •  
  •  
  • bān
  •  
  • chén
  • ruì
  • 三(2)班 陳睿騏
  • 閱讀全文

   給老師的一封信

   作文字數:454
   作者:未知
  •  
  • xiǎo
  • xué
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  •  
  •  
  • gěi
  • lǎo
  • shī
  • de
  • fēng
  • xìn
  • 小學作文  給老師的一封信
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • zhōng
  • shān
  • shì
  • xiǎo
  • lǎn
  • zhèn
  •  
  • zhōng
  • xīn
  • xiǎo
  • xué
  •  廣東省中山市小欖鎮 中心小學
  • sān
  • nián
  • bān
  •  
  • zhāng
  • zhào
  • xiáng
  • 三年四班 張兆祥
  • 閱讀全文

   皮老師

   作文字數:265
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  • lǎo
  • shī
  •   皮老師
  •  
  •  
  • nán
  • shěng
  •  
  • wén
  • huà
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • ?
  •  
  •  河南省 文化路第一小學三()
  • bān
  •  
  • liú
  • yáng
  • 班 劉子楊
  • 閱讀全文

   孫老師,我想對您說

   作文字數:398
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • sūn
  • lǎo
  • shī
  •  
  • xiǎng
  • duì
  • nín
  • shuō
  •    孫老師,我想對您說
  •  
  •  
  • ?
  • shěng
  • zhōu
  • shì
  •  
  • tóng
  • ?
  • xiǎo
  • xué
  •  四川省達州市 通川區第一小學
  • sān
  • nián
  • èr
  • bān
  •  
  • yáng
  • wǎn
  • yáo
  • 三年級二班 楊琬堯
  • 閱讀全文

   我愛蘆老師

   作文字數:534
   作者:牛祺禎
  •  
  •  
  •  
  • lǎo
  • shī
  • shì
  • xiàn
  • zài
  • de
  • bān
  • zhǔ
  • rèn
  •  
  •  蘆老師是我現在的班主任,她
  • hěn
  • guān
  • xīn
  • de
  • xué
  •  
  • fēi
  • cháng
  • huān
  •  
  • 很關心我的學習,我非常喜歡她。
  •  
  •  
  • shàng
  • xué
  • wén
  • kǎo
  • shì
  •  
  • zhī
  • le
  •  上學期語文期末考試,我只得了
  • 閱讀全文

   我愛劉老師

   作文字數:493
   作者:牛祺禎
  •  
  • xiǎo
  • xué
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  • liú
  • lǎo
  • shī
  • shì
  • nián
  • shí
  • 小學作文 劉老師是我一年級時
  • de
  • bān
  • zhǔ
  • rèn
  •  
  • hěn
  • ài
  •  
  • 的班主任,我很愛她。
  •  
  •  
  •  
  • shì
  • gāng
  • xué
  • jiǔ
  •  
  • fàng
  • xué
  • le
  •  
  •  那是剛入學不久,放學了,我
  • 閱讀全文

   寫給老師的一封信

   作文字數:279
   作者:夏宇騁
  •  
  •  
  •  
  • jìng
  • ài
  • de
  • lǎo
  • shī
  •  
  •  敬愛的老師:
  •  
  •  
  • nín
  • hǎo
  •  
  •  您好!
  •  
  •  
  • guāng
  • yīn
  • jiàn
  •  
  • zhuǎn
  • yǎn
  • yòu
  • shì
  • nián
  •  
  • nín
  • duì
  •  光陰似箭,轉眼又是一年。您對
  • 閱讀全文

   老師我想告訴您

   作文字數:385
   作者:謝靜怡
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zuó
  • tiān
  •  
  • shēng
  • le
  • jiàn
  • ràng
  • gǎn
  •   昨天,發生了一件讓我感
  • dào
  • shí
  • fèn
  • xiū
  • kuì
  • de
  • shì
  • qíng
  •  
  • zhè
  • jiàn
  • shì
  • shēn
  • shēn
  • 到十分羞愧的事情,這件事深深地刻
  • zài
  • de
  • xīn
  • shàng
  •  
  • zài
  • de
  • nǎo
  • hǎi
  •  
  • zěn
  • me
  • 在我的心上,記在我的腦海里,怎么
  • 閱讀全文

   我的老師

   作文字數:377
   作者:鄭傲予
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • lǎo
  • shī
  • fēi
  • cháng
  • piāo
  • liàng
  •  
  • de
  •   我的老師非常漂亮,她的
  • tóu
  • zhǎng
  • zhǎng
  • de
  • zài
  • nǎo
  • hòu
  •  
  • shū
  • chéng
  • wěi
  • biàn
  • 頭發長長的在腦后,梳成一個馬尾辮
  •  
  • de
  • hěn
  • bái
  •  
  • liǎng
  • tiáo
  • wān
  • wān
  • de
  • méi
  • máo
  • xià
  • 。她的皮膚很白,兩條彎彎的眉毛下
  • 閱讀全文

   我的老師

   作文字數:412
   作者:何浩寧
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • guān
  • lǎo
  • shī
  • shì
  • qián
  • jiāo
  • yīng
  • de
  • lǎo
  • shī
  •  
  •  關老師是以前教我英語的老師。
  • gāo
  • gāo
  • de
  •  
  • yuán
  • yuán
  • de
  • liǎn
  • dàn
  •  
  • de
  • 她個子高高的,圓圓的臉蛋,大大的
  • 閱讀全文

   王老師笑了

   作文字數:360
   作者:張芷源
  •  
  • xiǎo
  • xué
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  • wáng
  • lǎo
  • shī
  •  
  •  
  • men
  • de
  • bān
  • 小學作文 王老師——我們的班
  • zhǔ
  • rèn
  •  
  • shì
  • men
  • de
  • wén
  • lǎo
  • shī
  •  
  • gěi
  • 主任,也是我們的語文老師,她給我
  • men
  • shàng
  • wén
  • shì
  • me
  • dòng
  • tīng
  •  
  • yǒu
  •  
  • tóng
  • xué
  • 們上語文課是那么動聽、有趣,同學
  • 閱讀全文

   老師我愛您

   作文字數:505
   作者:李倩
  •  
  •  
  •  
  • gāng
  • zǒu
  • jìn
  • zhè
  • shēng
  • de
  • xué
  • xiào
  •  記得我剛走進這個陌生的學校
  • shí
  •  
  • kāi
  • le
  • zuì
  • huān
  • de
  •  
  •  
  • 時,離開了我最喜歡的爸爸、媽媽,
  • kāi
  • le
  • zhè
  • wēn
  • nuǎn
  • de
  • jiā
  •  
  • què
  • xiàng
  • zhī
  • 離開了我這個溫暖的家,我卻像一只
  • 閱讀全文

   程老師,你到家了嗎?

   作文字數:863
   作者:王瀟霄
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  •  
  • men
  • xué
  • xiào
  • zài
  • zhōng
  •   今天,我們學校在體育中
  • xīn
  • kāi
  • le
  • wèi
  • tián
  • jìng
  • yùn
  • dòng
  • huì
  •  
  • xià
  • sān
  • 心開了一次趣味田徑運動會。下午三
  • diǎn
  • sān
  • shí
  •  
  • yùn
  • dòng
  • huì
  • jié
  • shù
  • le
  •  
  • men
  • xiē
  • tóng
  • 點三十,運動會結束了,我們一些同
  • 閱讀全文

   老師的火眼金睛

   作文字數:435
   作者:楊子卓
  •  
  •  
  •  
  • lǎo
  • shī
  • jiù
  • yào
  • lái
  • gǎi
  • zuò
  • le
  •  
  • shì
  •  老師就要來改作業了,可是我
  • hái
  • méi
  • xiě
  • hǎo
  •  
  • zhèng
  • zài
  • xiě
  • de
  • shí
  • hòu
  •  
  • yán
  • hào
  • nán
  • 還沒寫好。我正在寫的時候,顏浩男
  • zài
  • shēn
  • biān
  • zhuǎn
  • lái
  • zhuǎn
  • de
  •  
  • jiù
  • duì
  • shuō
  •  
  • 在我身邊轉來轉去的,我就對他說:
  • 閱讀全文

   教師節給老師的一封信

   作文字數:695
   作者:陳銘
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jìng
  • ài
  • de
  • sūn
  • lǎo
  • shī
  •  
  •   敬愛的孫老師:
  •  
  •  
  • nín
  • hǎo
  •  
  •  您好!
  •  
  •  
  • jiāo
  • shī
  • jiē
  • kuài
  • yào
  • lái
  • dào
  • le
  •  
  • zhù
  • nín
  • jiāo
  •  第個教師節快要來到了,祝您教
  • 閱讀全文

   我在老師的培育下快樂成長

   作文字數:577
   作者:林琳
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •    
  •  
  •  
  • cóng
  • èr
  •  
  •  
  • èr
  • nián
  • kāi
  • shǐ
  • dào
  • qún
  • xiǎo
  • xué
  •  從二○○二年開始我到群立小學
  • lái
  • shū
  •  
  • zài
  • lǎo
  • shī
  •  
  • tóng
  • xué
  • men
  • de
  • guān
  • ài
  • xià
  •  
  • 來讀書。在老師、同學們的關愛下,
  • 閱讀全文

   老師的贊歌

   作文字數:255
   作者:李宛蓉
  •  
  •  
  •  
  • lǎo
  • shī
  •  
  • rén
  • men
  • dōu
  • shuō
  • nín
  • shì
  • yuán
  • dīng
  •  
  •  老師!人們都說您是園丁,我
  • men
  • shì
  • ?g
  • duǒ
  •  
  • zài
  • nín
  • de
  • xià
  •  
  • men
  • jiàn
  • kāng
  • 們是花朵,在您的哺育下,我們健康
  • chéng
  • zhǎng
  •  
  • 成長。
  • 閱讀全文

   我的English老師

   作文字數:360
   作者:錢嘉
  •  
  •  
  •  
  • shì
  • hěn
  • píng
  • fán
  • de
  • rén
  •  
  • zhāng
  • bái
  •  她是一個很平凡的人。一張白
  • ér
  • qiào
  • de
  • liǎn
  • shàng
  •  
  • liǎng
  • dào
  • liū
  • liū
  • de
  • méi
  • 皙而以俏麗的臉上;兩道細溜溜的眉
  • máo
  •  
  • shuāng
  • xiǎo
  • ér
  • yǒu
  • shén
  • yǎn
  • jīng
  •  
  • báo
  • báo
  • de
  • zuǐ
  • chún
  • 毛;一雙小而有神眼睛,薄薄的嘴唇
  • 閱讀全文

   快樂的時光

   作文字數:442
   作者:曾家誠
  •  
  • xiǎo
  • xué
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • zuò
  • wán
  • zuò
  •  
  • jiù
  • 小學作文 我今天做完作業,就
  • dào
  • lóu
  • xià
  • wán
  •  
  • 到樓下玩。
  •  
  •  
  • lái
  • dào
  • cǎo
  • shàng
  •  
  • xiàn
  • zhī
  • xiǎo
  • ?
  • zhèng
  •  我來到草地上,發現一只小貓正
  • 閱讀全文

   我愛戴的老師——王老師

   作文字數:682
   作者:馬晴驍
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zuì
  • huān
  • de
  • lǎo
  • shī
  • yào
  • shù
  • měi
  • shù
  •   我最喜歡的老師要數美術
  • lǎo
  • shī
  •  
  •  
  • wáng
  • lǎo
  • shī
  • le
  •  
  • 老師——王老師了。
  •  
  •  
  • wáng
  • lǎo
  • shī
  • gāo
  • gāo
  • de
  • shēn
  • cái
  •  
  • hái
  •  王老師高高的身材,比我爸爸還
  • 閱讀全文

   老師您辛苦了

   作文字數:283
   作者:黃帥
  •  
  • chū
  • chù
  •  
  •  
  •  
  •  
  • men
  • yàn
  • shān
  • de
  • lǎo
  • shī
  • dōu
  • 出處  我們燕子山的老師都
  • fēi
  • cháng
  • ǎi
  • qīn
  •  
  • hǎo
  • xiàng
  • men
  • de
  • 非常和藹可親,她好象我們的媽媽一
  • yàng
  • měi
  • tiān
  • jiāo
  • dǎo
  • péi
  • men
  •  
  •  
  • 樣每天教導培育我們。 
  • 閱讀全文

   當老師真難

   作文字數:422
   作者:胡佳冕
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • zhōng
  •  
  • lǎo
  • shī
  • men
  • yào
  • kāi
  • huì
  •  
  •  今天中午,老師們要去開會,
  • xiào
  • zhǎng
  • fēn
  • hán
  • dān
  •  
  • tán
  • jiā
  • guǎn
  • 校長吩咐韓丹、譚佳娜和我去管理一
  • nián
  •  
  • men
  • hái
  • méi
  • dào
  • jiāo
  • shì
  •  
  • zhèn
  • chǎo
  • nào
  • shēng
  • 年級。我們還沒到教室,一陣吵鬧聲
  • 閱讀全文

   老師為我奏國歌

   作文字數:451
   作者:韓子燁
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • yòu
  • shì
  • xīng
  • liù
  •  
  • xiàng
  • wǎng
  •   又是一個星期六,我象往
  • cháng
  • yàng
  •  
  • zuò
  • zhe
  • chē
  • lái
  • dào
  • le
  • shǎo
  • nián
  • gōng
  • 常一樣,坐著一路汽車來到了少年宮
  •  
  • xué
  • diàn
  • qín
  •  
  • ,學習電子琴。
  • 閱讀全文

   我愛王老師

   作文字數:285
   作者:陳雨晴
  •  
  • zhù
  • le
  • ma
  •  
  •  
  •  
  • wáng
  • lǎo
  • shī
  • shì
  • men
  • bān
  • de
  • 記住了嗎? 王老師是我們班的
  • shù
  • xué
  • lǎo
  • shī
  •  
  • suì
  • zuǒ
  • yòu
  •  
  • ǎi
  • 第四個數學老師,她歲左右,和藹可
  • qīn
  •  
  • 親。
  • 閱讀全文

   我的數學老師

   作文字數:294
   作者:郭一鑠
  •  
  •  
  •  
  • de
  • shù
  • xué
  • lǎo
  • shī
  • shì
  • wèi
  • zhù
  • zhòng
  • jiāo
  • xué
  •  我的數學老師是一位注重教學
  • de
  • rén
  •  
  • 的人。
  •  
  • jiǎng
  • shí
  •  
  • shuí
  • yào
  • shì
  • wéi
  • fǎn
  • le
  • shàng
  • de
  • 講課時,誰要是違反了上課的紀律
  • 閱讀全文

   童年——最快樂的時光

   作文字數:483
   作者:李雨燕
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • tài
  • hǎo
  • le
  •  
  •  
  • bèi
  • xuǎn
  • zhōng
  • cān
  •   “太好了!”我被選中去參
  • jiā
  • xué
  • xiào
  • chàng
  • tuán
  • le
  •  
  • zhī
  • zhè
  • xiāo
  •  
  • 加學校合唱團了。得知這個消息,我
  • xìng
  • fèn
  •  
  • gāo
  • xìng
  • lǒng
  • zuǐ
  •  
  • 興奮無比,高興得合不攏嘴。
  • 閱讀全文

   老師

   作文字數:214
   作者:焦博韜
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • shì
  • sǎn
  •       你是傘
  •  
  • shì
  • hái
  •  
  • ,我是孩子。
  •  
  •  
  • wéi
  • zhē
  • fēng
  • dǎng
  •  
  •  你為我遮風擋雨。
  • 閱讀全文
  卓易彩票平台卓易彩票主页卓易彩票网站卓易彩票官网卓易彩票娱乐 www.4331s.com | www.308878.com | www.65707y.com | www.yh6789.com | 6868456.cc | www.11czj.com | www.19019z.com | www.k88875.com | 7508i.com | www.401286.com | www.z63568.com | www.49bbs.com | m99345.am | 56987nn.com | www.907118.com | www.688544.com | www.00829r.com | jjj67890.com | feicai0475.com | www.50052y.com | www.dyjtaiwan.com | n07958.net | 59522w.com | www.753956.com | www.0600u.cc | 1654j.com | www.94498.com | www.339132.com | 1594004.com | 2418x.com | www.00665.com | www.8967j.com | www.m1977.com | 4556j.com | 4195cc.com | www.103ak.com | www.32031u.com | www.hg1161.com | pjanhui.com | 9999hd.com | 8957.com | www.901172.com | www.pj9020.com | www.01593.com | www.p35cc.com | w5556944.com | 12742z.com | www.308069.com | www.88266n.com | www.4963uu.com | 51133n.com | www.68365o.com | www.caibb.com | www.822138.com | www.yh66609.com | 47751.com | 3131.cc | www.5091h.com | www.xyh6003.com | www.322833.com | www.50044.com | 20055522.com | 99567m.com | 6861.com | www.746133.com | www.77114s.com | www.1754o.com | www.sz2888.com | www.bwin1188.net | www.0860g.com | www.332709.com | www.77ff940.com | 2287f.com | www.91293.com | 66667375.com | www.5981v.com | 3412233.com | www.zzyl61.com | 00226132.com | www.5095g.com | www.11hggj.com | www.657630.com | www.0009193.com | bwin940.co | www.322888.com | 59889r.com | www.sj52188.com | 8036u.com | www.37377a.com | 163105.com | www.44yfa.com | www.vnsr800.com | www.217650.com | www.61355.com | y2523.com | www.807sun.com | ca8033.com | www.3890d.com | www.pu15.com | 386kzo.com | www.79500g.com | 7599kk.com | www.087s.com | 30006b.com | www.897030.com | www.vip65533.com | 2306d.com | www.js89a.vip | 52599n.com | www.980221.com | www.9103ss.com | feicai0870.com | www.38775hh.com | 11002229.com | www.009321.com | www.hf9011.com | 37770778.com | www.66509.cc | www.9679q.com | jixiang17.com | www.9187j.com | hga008.al | www.33588a.com | www.h32939.com | 8381ee.com | www.901187.com | www.awwv.cc | 53206655.com | www.5854w.cc | www.25msc.com | 78117711.com | www.5095t.com | www.w61654.com | 5988365.com | www.29277s.com | www.0860j.com | 0044buyu.com | www.50051h.com | www.115888.com | 6423r.com | www.yd7017.com | www.4972gg.com | 86155.com | www.21202u.com | www.vns95500.com | 99111vv.com | www.2394.com | www.bb8888-1.com | p2146.com | www.602917.com | www.19019g.com | 2019cc.cc | 7811nn.com | www.742388.com | www.6686450.com | 444365.ag | www.89777r.com | www.9679o.com | bojue5.com | www.cpyz1.com | www.79500q.com | 8765blr.com | b957.xyz | www.6613699.com | www.h0040.com | 8538s.com | www.448910.com | www.40288g.com | www.5555wnsr.com | 550111c.com | www.529026.com | www.bwinyz36.com | www.602msc.com | yl66yl22.com | www.965666.com | www.89599t.com | 40660007.com | 23800t.com | www.776873.com | www.b35nn.com | www.bmw0005.com | 721023.com | www.912453.com | www.sha4000.com | www.7720d.com | 4880q.com | www.506257.com | www.627464.com | www.188gaidan.com | 4488ll.com | www.84499o.com | www.68993221.com | www.837722.com | rr2649.com | 18438cj.com | www.055h.cc | www.vns6601.com | www.28758j.com | 97570c.com | www.153680.com | www.959595.com | www.ylg07.com | a3144.com | cabet266.com | www.88266e.com | www.886884.com | www.5114111.com | 3061.com | ll40033.com | 386kze.com | www.7116c.com | 68455.com | www.5086g.com | www.sha0022.com | www.5tgpd.com | 22299tt.com | lehu80.com | www.310787.com | www.68568z.com | www.8473s.com | www.58777d.com | 50099x.com | 5858394.com | www.43131z.com | www.5522x.cc | www.blr0309.com | www.53848.com | www.pj2666.com | 04666.com | 56988g.com | www.560723.com | www.xy52.cc | www.7415t.com | www.spj57.com | ks3337.com | 67890qqq.com | 2649aa.com | 54549955.com | www.810619.com | www.85330.com | www.f80288.com | www.qn268.com | www.377503.com | www.08588h.com | www.0622yyy.com | www.sun7789.com | www.4938u.com | bwinxxx.com | wns173.com | 44rr8332.com | 3950l.com | www.068627.com | www.hr5888.com | www.8d444.com | www.38775oo.com | www.79500d.com | www.jing6444.com | www.995055.com | blhvip15.com | 294650.com | 66066p.com | 500.af | 6118a.com | www.362803.com | www.055n.cc | www.78949s.com | www.7920j.com | www.bet63q.com | www.01593.com | www.999e888.com | www.223456f.com | 9149a.com | 11683311.com | 670135.com | 66681e.com | hjdc678.com | 5005s.com | 92266m.com | www.055976.com | www.rcw8899.com | www.904817.com | www.022m.cc | www.39957d.com | www.55238d.com | www.zzyl65.com | www.xpj7707.com | www.4058x.com | www.7334a.com | www.8806488.com | www.20199nn.com | www.74109f.com | www.064808.com | www.77117076.com | www.amzr33.com | www.88837u.com | www.twcp06.com | www.28758j.com | www.wns8858.com | www.34966.com | www.sb7744.com | www.0111js.com | 1389aa.com | www.86611e.com | 1288ss.com | www.3983128.com | www.pj550077.com | www.2836536365.com | www.hg0656.com | www.39695f.com | www.87680i.com | www.vns8489.com | www.2225156.com | www.83008z.com | www.feilipu3.com | www.20199bb.com | www.0590777.com | www.04567u.com | www.80188e.com | www.12345605.cc | www.99094m.com | www.37266a.com | www.80075l.com | www.6832w.com | www.938518.com | www.595953.com | www.250757.com | www.494912.com | www.296977.com | www.biying930vip.com | www.33pjjt.com | www.9989589.com | www.88266x.com | www.2408b.com | www.659957.com | www.083552.com | 7945ss.com | 20053366.com | 8159jjj.cc | 56988b.com | www.22266638.com | www.blrggb01.com | www.n456x.com | www.566733.com | www.984707.com | www.99714.cc | www.387708.com | 386kze.com | a83377.com | 40033rrr.com | podyl.com | www.115888.com | www.678309.com | www.45598n.com | www.4923m.com | www.995771.com | www.68568a.com | 6002z.com | 36405599.com | 1346.com | www.xpj0978.com | www.klcp009.com | www.88xpj68.com | www.08588k.com | www.565639.com | 6220cc.com | 915906728.com | 3379t.com | www.98717s.com | www.c558.vip | www.66136000.com | www.576590.com | 667766r.com | 8159p.cc | www.56733s.com | www.hg8571.com | www.3577.ag | www.15355l.com | www.108075.com | 58898.com | blhvip77.com | www.sh8800.com | www.1851138.com | www.34788f.com | www.178125.com | 94111.com | 500000419.com | www.y18001.com | www.cn365u.com | www.50024r.com | www.025532.com | 5804vcom | 73567tg12.com | www.3777338.com | www.5856879.com | www.620977.com | 441766.com | 063971.com | www.hg5899.com | www.788495.com | www.7793aa.com | c7454.com | js551.com | www.777444i.com | www.0002737.com | www.3890e.com | 5647z.com | 6261d.com | www.hg55ff.com | www.883399d.com | www.826927.com | hrbkldt.com | 1077sss.com | www.777800.cc | www.sx1877.com | www.60007o.com | 3846eee.com | www.0860n.com | www.w84b.com | www.452812.com | 0332t.com | www.943a28.com | www.783644.com | www.901375.com | 1483i.com | www.pj5902.com | www.7334e.com | www.cp67.cc | 00778b.com | 4422mmmm.com | www.116668.net | www.846661.com | qy002.vip | www.00829o.com | www.8905q.com | www.330892.com | 839555.com | www.8517444.com | www.86450.com | 7726fff.com | vnsr44888.com | www.pj88u.com | www.788151.com | 444000ee.com | www.69096q.com | www.97655j.com | 706809.net | www.68666y.com | www.377666n.com | www.263988.com | 4242hd.com | www.0869a.com | www.0014q.com | v3716.com | www.xpj9t9.com | www.6628229.com | 8742nn.com | kk76669.com | www.467155.com | www.188975.com | wnsr8824.com | www.1064.com | www.328229.com | 22bb8331.com | www.8887hj.com | www.178670.com | chengxinbo.net | www.80969v.com | www.400322.com | 80850kk.com | www.5446ff.com | www.221085.com | 5661888.com | www.vip9582.com | www.32123i.com | le888w.com | www.40288j.com | 5001g.com | www.040xpj.com | www.6678698.com | aa38648.com | www.39695p.com | www.6653k.com | yf2666.com | www.69880.com | www.c760.vip | 998r.cc | www.v88130.com | ii4675.com | www.7435w.com | www.c773776.com | 3424222.com | www.8804567.com | www.21202ii.com | 5588xpj.com | www.689660.com | 11882007.com | www.2229193.com | www.ya190.com | wnsr8822.com | www.73990z.com | 6999009.com | www.mgm777l.com | www.c3714.com | duch019.com | www.xpj4.net | 26668m.com | www.tb970.com | www.401275.com | 1288bb.com | www.6653e.com | 9659x.com | www.4136t.com | 365355.com | www.5601j.com | www.820380.com | 88807s.com | www.0601h.com | 4255ii.com | www.bwinyz29.com | 13222a.com | www.569389.com | www.127918.com | www.7720w.com | www.686c.com | 35252c.com | www.46976.com | 86611n.com | www.r32031.com | cp088v.com | www.56766.com | 2820e.com | www.548sunbet.com | www.178192.com | www.700h.com | www.703602.com | www.6033d.com | www.544bb.cc | 99111.com | www.07163s.com | sss5682.com | www.js20016.com | 50099y.com | www.5856869.com | www.dayou567.com | 3568cc.com | www.hshg22.com | www.hjcp9999.com | 00048a.com | www.rrrr0076.com | www.68682e.com | www.jw2299.com | www.097037.com | www.969516.com | www.187396.com | www.xpj97.com | www.118428.com | www.oo8702.com | www.196303.com | www.619757.com | www.096308.com | www.22235b.com | 1219.com | www.818515.com | 2934l.com | www.c7202.com | j15gg.com | www.9822ad.com | x33c.vip | www.68993276.com | 9339999n.com | www.36788y.com | 1077vv.com | www.qucp7.com | www.38200r.com | www.799436.com | www.pj2026.com | www.578113.com | www.00618r.com | www.085533.com | www.70022.com | 5856rrr.com | www.11c93.com | 923160.com | www.flb877.com | nn500h.com | www.jcai3.com | www.4107m.com | 4412.com | www.938k.cc | w9629.com | www.8998786.com | 3222i.cc | www.668742.com | www.78787a.com | 2373e.com | www.7225e.com | 34y35.com | www.3478s.cc | www.558809.com | 00774xx.com | www.4963zz.com | k60111.com | www.50064y.com | www.28758g.com | w9622.com | www.60hga.com | p4389.com | www.07163f.com | www.amvip555.com | 5804q.com | www.8hg6668.com | h1915.com | www.19czj.com | www.3844qq.com | 5429h.com | www.084546.com | 2864t.com | www.500108.com | www.759696.com | 20778800.com | www.52072y.com | www.hg87488.com | 7tyc.me | www.vns88.me | 8790f.com | www.81233e.com | www.jz6988.com | 8722xxxx.com | www.828516.com | www.203rs.com | 45637o.com | www.2875s.com | www.hg656.com | 67890y.com | www.77803y.com | www.00618w.com | 16630.com | www.jzvip33.com | www.477745.com | b62d.com | www.4923n.com | www.yy733.com | 35442333.com | www.whh4488.com | www.40686f.com | 61789b.com | www.68689t.com | www.65471188.com | 26119f.com | www.0014y.com | www.03499.com | n15666.com | www.855312.com | www.2945a.com | dingji1188.com | www.369052.com | www.57800d.com | 8290h.com | 26444l.com | www.68993223.com | www.9996xx.com | wb299.com | www.787zf.com | www.666944.com | chengbet.cc | www.160912.com | www.369408.com | www.wugou135.com | 6175ss.com | www.9818t.cc | www.009mgm.com | c7742.com | www.79520a.com | www.12136e.com | www.39695o.com | 0099066.com | www.866546.com | www.4694v.com | 3mgmttt.com | 9479vip.com | www.686vv.com | www.c1724.com | 2844a.com | cp088r.com | www.8667n.com | www.cfcp789.com | 2019t.cc | 20778855.com | www.yi816.com | www.7415jj.com | 18775v.com | 00119193.com | www.854980.com | www.104665.com | www.yh8213.com | 8988HH.com | www.316546.com | www.189a56.com | www.rrrr0063.com | ib738.com | 69990.com | www.52303s.com | www.998855m.com | 50028822.com | bwinyyy.com | www.514377.com | www.86339i.com | www.155439.com | be9458.com | 3568n.com | www.fo64.com | www.627072.com | www.55scweb.com | 67890nnn.com | 3018cc.com | www.yi816.com | www.s80288.com | www.58777b.com | yhjiangxi.vip | 8159xxx.cc | www.987434.com | www.7036c.com | www.hg9568.com | 996622rr.com | 99567w.com | www.178213.com | www.83993r.com | www.rr55826.com | www.40818g.com | 2146e.com | xh99.pw | www.674577.com | www.x88789.com | www.msc128.com | www.8124l.com | 4022jj.com | 3788qq.com | www.671075.com | www.hg810.com | www.039907.com | www.00829f.com | hga018.com | 3807ii.com | www.81678i.com | www.5095w.com | www.7036ss.com | www.9920992.com | www.bg999333.com | zunyi801.com | 83378z.com | 1288jj.com | www.179012.com | www.8998977.com | www.hg98091.com | www.9785333.com | 47749k.com | 3467g.com | feicai0871.com | www.259989.com | www.vn696.com | yz5488.com | 3559666.cc | 2649rr.com | www.643388.com | www.78949r.com | www.w84t.com | www.27363s.com | www.hg7869.com | www.long8139.com | mg437700.com | uc.cc | 88894s.com | bet28e.com | www.775704.com | www.99677f.com | www.69567.com | www.hbao5.com | www.84859.com | www.10899d.com | 6830c.com | 8790vns11.com | alpk44.com | 0485z.com | 83086n.com | www.305995.com | www.c5617.com | www.71399z.com | www.h36555.com | www.hyi158.com | www.huidasj.com | www.21819q.com | www.4625o.com | www.68666p.com | feicai0579.com | 3559oo.com | 4518.com | 3644o.com | 606469.com | n888ok.com | ag8282g.com | www.444216.com | www.159888a.com | www.55587.com | www.818779.com | www.424277.com | www.v2894.com | www.5981f.com | www.c7204.com | www.37728.com | www.hg6929.com | www.658226.com | www.pj9723.com | www.76543u.com | www.bet1677.com | www.yh77701.com | mmm8827.com | 83086h.com | hcp5555.com | 28839o.com | 8406.com | 7720b.net | 20550452.com | 28288o.com | 678888.vip | v62365.com | wlb777.com | 7508c.com | ddcp7.com | lwjke.com | 6261ss.com | 99151v.com | 3434mmm.com | x86200.com | feicai0952.com | wxyxqy.com | vnswt.net | www.ylg2999.com | www.1188hg.com | www.76060f.com | www.alpk88.com | www.v30226.com | www.f333js.com | www.vv2649.com | www.64566z.com | www.53848.com | www.178222a.com | www.44c668.com | www.w3065.com | www.4996fj.com | www.4546200.com | www.68365y.com | www.bd2019b.com | www.95666w.com | www.5522h.cc | www.925887.com | www.536210.com | www.137651.com | 9949zhao.com | 2355.com | cp088v.com | 5504j.com | vv3405.com | 2643i.com | 1634l.com | www.h7788s.com | www.mapai02.com | www.129786.com | www.4972j.com | www.l3410.com | www.68993252.com | www.50024y.com | www.960106.com | www.345839.com | 6002.com | 15f2.net | 3421c.com | 7989i.com | www.ao599.com | www.77537b.com | www.12706.com | www.686102c.com | www.4809e.com | www.51515y.com | www.881809.com | www.87668i.com | xpjbak1.com | 081234.com | 7499822.com | www.8901z.com | www.hg8968.com | www.56655l.com | www.88325v.com | www.96386t.com | www.843552.com | 21vnsvns.com | yinhe100.cc | 55331382.com | www.058hx.com | www.sjg700.com | www.23636.com | www.36456.com | www.8039p.com | www.412688.com | 5443qq.com | 507dh.com | 3258s.com | www.js6667.com | www.286600.com | www.0088hgdd.com | www.022jl.cc | www.207881.com | 0033x.cc | hh8159.cc | 50020099.com | www.69096q.com | www.7415h.com | www.750877.com | www.683037.com | 2306p.com | hg00000.com | 1305005.com | www.72tk.com | www.50685b.com | www.3552b.com | qq365g.com | mmm5682.com | 4774j.com | www.6y7y.net | www.33959.com | www.qmkl7.com | 5956988.com | 4165d.com | www.pj550000.com | www.178222a.com | www.q98478.com | www.749996.com | emv6868.com | xl15.net | www.p7890.com | www.0096ff.com | www.2632g.com | 3189z.com | 3726h.com | www.hg2729.com | www.5146z6.com | www.50024b.com | m8159.cc | 4022ll.com | www.betll365.com | www.7334i.com | www.09559.cc | 2506p.com | 205500853.com | www.5604q.com | www.054546.com | www.890992.com | zun016.com | 97799y.com | www.44466666.com | www.pj56i.com | www.105886.com | 77000.com | www.benz4433s.com | www.10999f.com | www.lczg2.com | 22bwi.com | z2306.com | www.hf9012.com | www.41518r.com | 47749q.com | 11rr8332.com | www.4512x.com | www.xpj68.com | 1316131.com | 35442.com | www.000453.com | www.154405.com | yz5388.com | 9998jsc.com | www.990909.com | 2864z.com | www.50000990.com | www.50024t.com | tyc9892.com | 2381ddd.com | www.ggm.99233m.com | www.3416q.com | 01234p.com | www.3435b.com | www.3116r.com | www.689253.com | 4778833.com | www.21365yy.com | www.63800.com | www.39500u.com | 84497755.com | www.cqbdgg.com | www.9155d.cc | hdyh224.com | www.32126k.net | www.07679d.com | www.040425.com | 2244buyu.com | www.w75.com | www.hg250.com | www.614586.com | www.52072v.com | 61321133.com | www.203163.com | www.763826.com | 9068w.com | www.662678.com | www.7782v.com | 20773333.com | www.9679d.com | www.8d828.com | JS1388v.com | www.ven4444.com | www.308105.com | xpj51333.com | 11009193.com | www.6880ee.com | 9949w.com | zhcp40.com | www.2544g7.com | 19880e.com | 5804a.com | www.y8863.com | 8827sss.com | xpj8118.com | www.81508.com | 30019t.com | www.sjmcasino.com | www.851895.com | 7200188.com | www.38200p.com | www.719880.com | 1238.com | www.980143.com | www.33598q.com | 0241o.com | www.4965a.com | www.976917.com | 4556o.com | www.jz9588.com | www.093388.com | 51335h.com | www.4809l.com | 44663885.com | www.88837e.com | www.94580.cc | 211707.com | www.97cp678.com | www.330692.com | www.ya989.com | yabo1188.com | www.7415oo.com | 1591eee.com | www.0077hg.com | www.926530.com | 300089v.com | www.025sunbet.com | www.608587.com | 4023j.com | www.86339g.com | 06382525.com | www.9k365.com | www.890517.com | 61610524.com | www.99552pp.com | 15a8.net | www.55155f.com | www.808731.com | zhcp53.com | www.86677.com | wb299.com | www.js16288.com | yingbo114.com | www.717020.com | www.2350j.com |