<optgroup id="w2uiu"></optgroup>
<menu id="w2uiu"><tt id="w2uiu"></tt></menu>
<menu id="w2uiu"><strong id="w2uiu"></strong></menu>
 • <menu id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu></menu>
  <xmp id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu>
 • <dd id="w2uiu"><nav id="w2uiu"></nav></dd>
 • 在國旗下成長

  小學生作文:在國旗下成長
  作文字數:521
  作者:王胤??/div>
 •  
 •  
 • měi
 • dāng
 • dài
 • zhe
 • xiān
 • yàn
 • de
 • hóng
 • lǐng
 • jīn
 •  
 • chuān
 • zhe
 •  每當我戴著鮮艷的紅領巾,穿著
 • zhěng
 • de
 • xiào
 • zhàn
 • zài
 • cāo
 • chǎng
 • shàng
 • háng
 • shēng
 • shì
 • 整齊的校服站在操場上舉行升旗儀式
 • de
 • shí
 • hòu
 •  
 • jiù
 • huì
 • xiǎng
 • zài
 • bāng
 • dài
 • hóng
 • lǐng
 • 的時候,就會想起媽媽在幫我戴紅領
 • jīn
 • shí
 • shuō
 • de
 • huà
 •  
 • hóng
 • lǐng
 • jīn
 • shì
 • guó
 • de
 • jiǎo
 •  
 • 巾時說的話,紅領巾是國旗的一角,
 • shì
 • mìng
 • de
 • yán
 •  
 • shì
 • mìng
 • liè
 • shì
 • de
 • xiān
 • xuè
 • 它是革命的顏色,是革命烈士的鮮血
 • rǎn
 • chéng
 • de
 •  
 •  
 •  
 • 染成的。 
 •  
 •  
 • yòu
 • shǒu
 • gāo
 • gāo
 • guò
 • tóu
 • dǐng
 •  
 • kàn
 • zhe
 • xīng
 •  我右手高高舉過頭頂,看著五星
 • hóng
 • rǎn
 • rǎn
 • shēng
 •  
 • ěr
 • biān
 • xiǎng
 • xióng
 • zhuàng
 • de
 • guó
 • 紅旗冉冉升起,耳邊響起雄壯的國歌
 • shí
 •  
 • de
 • nǎo
 • hǎi
 • wàn
 • qiān
 •  
 • kàng
 • zhàn
 • zhēng
 • 時,我的腦海思緒萬千。抗日戰爭和
 • jiě
 • fàng
 • zhàn
 • zhēng
 • shí
 •  
 • xiē
 • yīng
 • xióng
 • liè
 • shì
 • men
 • mào
 • zhe
 • 解放戰爭時期,那些英雄烈士們冒著
 • qiāng
 • lín
 • dàn
 • zài
 • zhàn
 • chǎng
 • shàng
 • pīn
 • shā
 •  
 • zhèng
 • yīn
 • wéi
 • yǒu
 • le
 • 槍林彈雨在戰場上拼殺,正因為有了
 • xiàng
 • yáng
 • jìng
 •  
 • dǒng
 • cún
 • ruì
 • zhè
 • yàng
 • de
 • yīng
 • xióng
 • men
 • qián
 • 像楊靖宇,董存瑞這樣的英雄們前赴
 • hòu
 •  
 • cái
 • yǒu
 • le
 • men
 • zhè
 • yàng
 • xìng
 • ān
 • dìng
 • de
 • shēng
 • 后繼,才有了我們這樣幸福安定的生
 • huó
 •  
 • dāng
 • jiā
 • le
 • shǎo
 • nián
 • xiān
 • fēng
 • duì
 •  
 • 活。當我加入了少年先鋒隊,第一次
 • dài
 • shàng
 • hóng
 • lǐng
 • jīn
 • shí
 •  
 • dāng
 • shí
 • zhēn
 • shì
 • xìng
 • fèn
 •  
 • 戴上紅領巾時,當時真是興奮不已,
 • dòng
 • wàn
 • fèn
 •  
 • guāng
 • róng
 • de
 • shí
 • zhōng
 • lái
 • dào
 • le
 •  
 • 激動萬分,光榮的時刻終于來到了。
 • nián
 •  
 • běi
 • jīng
 • chéng
 • gōng
 • bàn
 • le
 • jiè
 • ào
 • yùn
 • huì
 •  
 • 年,北京成功舉辦了第屆奧運會,各
 • guó
 • de
 • ào
 • yùn
 • jiàn
 • ér
 • běi
 • jīng
 •  
 • měi
 • dāng
 • guó
 • xiǎng
 • 國的奧運健兒齊聚北京,每當國歌響
 •  
 • xīng
 • hóng
 • shēng
 • zài
 • niǎo
 • cháo
 • shuǐ
 • fāng
 • shí
 • 起,五星紅旗升起在鳥巢和水立方時
 •  
 • yóu
 • zhōng
 • de
 • wéi
 • guó
 • gǎn
 • dào
 • jiāo
 • ào
 •  
 •  
 • shén
 • ,我由衷的為祖國感到驕傲。“神七
 •  
 • fēi
 • tiān
 •  
 • zhái
 • zhì
 • gāng
 • shū
 • shū
 • zài
 • fēi
 • chuán
 • mǎn
 • liǎn
 • dōu
 • ”飛天,翟志剛叔叔在飛船里滿臉都
 • shì
 • xìn
 • de
 • xiào
 • róng
 •  
 • yǒng
 • gǎn
 • kāi
 • cāng
 • mén
 • zài
 • 是自信的笑容,他勇敢地打開艙門在
 • tài
 • kōng
 • zhōng
 • háng
 • zǒu
 •  
 • shǒu
 • zhōng
 • de
 • xīng
 • hóng
 • zài
 • wèi
 • 太空中行走,他手中的五星紅旗在蔚
 • lán
 • kuān
 • guǎng
 • de
 • zhòu
 • zhōng
 • huī
 • zhe
 •  
 •  
 •  
 • 藍寬廣的宇宙中揮舞著。 
 •  
 •  
 • shǎo
 • nián
 • qiáng
 • guó
 • qiáng
 •  
 • shǎo
 • nián
 • jìn
 • guó
 • jìn
 •  少年強則國強,少年進步則國進
 •  
 • shǎo
 • nián
 • xióng
 • qiú
 • guó
 • xióng
 • qiú
 •  
 • 步,少年雄于地球則國雄于地球。我
 • men
 • shì
 • guó
 • de
 • wàng
 •  
 • men
 • yào
 • wéi
 • zhèn
 • xìng
 • zhōng
 • huá
 • 們是祖國的希望,我們要為振興中華
 • ér
 • qín
 • fèn
 • xué
 •  
 • wéi
 • guó
 • huī
 • huáng
 • de
 • wèi
 • lái
 • gòng
 • xiàn
 • 而勤奮學習。為祖國輝煌的未來貢獻
 • de
 • liàng
 •  
 •  
 • 自己的力量 
 •  
 •  
 • shì
 • zhe
 • zhuāng
 • yán
 • de
 • guó
 • gāo
 • gāo
 • piāo
 • yáng
 • zài
 •  我目視著莊嚴的國旗高高飄揚在
 • lán
 • lán
 • de
 • tiān
 • kōng
 • zhōng
 •  
 • xīn
 • chàng
 • zhe
 • 碧藍碧藍的天空中,心里默默地唱著
 •  
 •  
 • lái
 •  
 • lái
 •  
 • lái
 •  
 • men
 • wàn
 • zhòng
 • :“起來,起來,起來,我們萬眾一
 • xīn
 • mào
 • zhe
 • rén
 • de
 • pào
 • huǒ
 • qián
 • jìn
 •  
 • qián
 • jìn
 •  
 • qián
 • jìn
 • 心冒著敵人的炮火前進,前進,前進
 • jìn
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 進!” 
 •  
 • 
   
  無注音版:
   
    每當我戴著鮮艷的紅領巾,穿著整齊的校服站在操場上舉行升旗儀式的時候,就會想起媽媽在幫我戴紅領巾時說的話,紅領巾是國旗的一角,它是革命的顏色,是革命烈士的鮮血染成的。
   
    我右手高高舉過頭頂,看著五星紅旗冉冉升起,耳邊響起雄壯的國歌時,我的腦海思緒萬千。抗日戰爭和解放戰爭時期,那些英雄烈士們冒著槍林彈雨在戰場上拼殺,正因為有了像楊靖宇,董存瑞這樣的英雄們前赴后繼,才有了我們這樣幸福安定的生活。當我加入了少年先鋒隊,第一次戴上紅領巾時,當時真是興奮不已,激動萬分,光榮的時刻終于來到了。年,北京成功舉辦了第屆奧運會,各國的奧運健兒齊聚北京,每當國歌響起,五星紅旗升起在鳥巢和水立方時,我由衷的為祖國感到驕傲。“神七”飛天,翟志剛叔叔在飛船里滿臉都是自信的笑容,他勇敢地打開艙門在太空中行走,他手中的五星紅旗在蔚藍寬廣的宇宙中揮舞著。
   
    少年強則國強,少年進步則國進步,少年雄于地球則國雄于地球。我們是祖國的希望,我們要為振興中華而勤奮學習。為祖國輝煌的未來貢獻自己的力量
   
    我目視著莊嚴的國旗高高飄揚在碧藍碧藍的天空中,心里默默地唱著:“起來,起來,起來,我們萬眾一心冒著敵人的炮火前進,前進,前進進!”
   
   

   成長的煩惱

   作文字數:504
   作者:汪蔚然
  •  
  • zhàn
  • zhǎng
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • nián
  • yuè
  • 站長 :。 年月日
  •  
  •  
  • biān
  • tīng
  • zhe
  • biān
  • kāi
  • shǐ
  • xiě
  • zhe
  • jīn
  •  我一邊聽著歌曲一邊開始寫著今
  • tiān
  • de
  •  
  • 天的日記。
  • 閱讀全文

   “愛心”伴我成長

   作文字數:587
   作者:包紫薇
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  •  
  • men
  • xué
  • xiào
  • háng
  • le
  • wéi
  •  今天,我們學校舉行了一次為
  • pín
  • kùn
  • shān
  • de
  • hái
  • juān
  • zèng
  • xué
  • yòng
  • pǐn
  • de
  • huó
  • dòng
  • 貧困山區的孩子捐贈學習用品的活動
  •  
  • 閱讀全文

   成長的喜與煩

   作文字數:522
   作者:黃海涵
  •  
  • wǎng
  •  
  • zhǐ
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zài
  • chéng
  • zhǎng
  • de
  • chéng
  • zhōng
  •  
  • 網 址  在成長的歷程中,
  • yǒu
  • duō
  • kuài
  •  
  • yǒu
  • duō
  • fán
  • nǎo
  •  
  • 有許多快樂,也有許多煩惱。
  •  
  •  
  • shǒu
  • xiān
  • ràng
  • cháng
  • dào
  • de
  •  
  • shì
  • chéng
  • gōng
  • de
  • kuài
  •  首先讓我嘗到的,是成功的快樂
  • 閱讀全文

   在愛中成長

   作文字數:534
   作者:陳子威
  •  
  • wǎng
  •  
  • zhǐ
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zhí
  • dōu
  • wéi
  •  
  • 網 址  我一直都以為,一
  • rén
  • cóng
  • xiǎo
  • zhǎng
  • shì
  • qīng
  • qīng
  • sōng
  • sōng
  • hěn
  • róng
  • de
  • 個人從小長大是輕輕松松很容易的一
  • jiàn
  • shì
  •  
  • shì
  • fàng
  • jiǎ
  • shí
  • kàn
  • le
  • xiǎo
  • shí
  • hòu
  • 件事,可是五一放假時看了我小時候
  • 閱讀全文

   我在老師的培育下快樂成長

   作文字數:577
   作者:林琳
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •    
  •  
  •  
  • cóng
  • èr
  •  
  •  
  • èr
  • nián
  • kāi
  • shǐ
  • dào
  • qún
  • xiǎo
  • xué
  •  從二○○二年開始我到群立小學
  • lái
  • shū
  •  
  • zài
  • lǎo
  • shī
  •  
  • tóng
  • xué
  • men
  • de
  • guān
  • ài
  • xià
  •  
  • 來讀書。在老師、同學們的關愛下,
  • 閱讀全文

   成長的故事

   作文字數:812
   作者:林琳
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xiǎo
  • shí
  • hóu
  • de
  •  
  • tiān
  • zhēn
  • xié
  •  
  •   小時侯的我,天真無邪。也
  • nào
  • chū
  • shǎo
  • xiào
  • huà
  •  
  • xiàn
  • zài
  • xiǎng
  • lái
  •  
  • hái
  • shì
  • 鬧出不少笑話,現在想起來,還是記
  • yōu
  • xīn
  •  
  • 憶憂新。
  • 閱讀全文

   自行車伴我成長

   作文字數:608
   作者:林琳
  •  
  • lái
  •  
  • yuán
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • cóng
  • suì
  • kāi
  • shǐ
  •  
  • 來 源   我從歲開始,一
  • zhí
  • dōu
  • zài
  • zhe
  • liàng
  • dài
  • yǒu
  • liǎng
  • zhī
  • lún
  • de
  • xiǎo
  • 直都在騎著一輛帶有兩只副輪的小自
  • háng
  • chē
  •  
  • suì
  • shí
  • nǎi
  • nǎi
  • gěi
  • mǎi
  • le
  • liàng
  • 行車。我五歲時奶奶給我買了一輛大
  • 閱讀全文

   成長的“煩惱”

   作文字數:385
   作者:劉琛8775
  •  
  •  
  •  
  • cóng
  • zhǎng
  • dào
  • zhè
  • me
  •  
  • zǒng
  • shì
  • dào
  •  自從我長到這么大,總是遇到
  • xiē
  • xiǎo
  • xiǎo
  • de
  •  
  • fán
  • nǎo
  •  
  •  
  • zhōng
  • yǒu
  • jiàn
  • shì
  • 一些小小的“煩惱”,其中有幾件事
  • qíng
  • lìng
  • bié
  • nán
  • wàng
  •  
  • 情令我特別難忘。
  • 閱讀全文

   成長歌

   作文字數:234
   作者:鄧云龍
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • chéng
  • zhǎng
  •        成長
  •  
  • xiǎo
  • miáo
  •  
  • kuài
  • kuài
  • zhǎng
  •  
  •  
  •  
  • 小禾苗,快快長. 
  • 閱讀全文

   小魔女成長記

   作文字數:377
   作者:于憶晴
  •  
  •  
  • xiǎo
  • chéng
  • zhǎng
  •  小魔女成長記
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • shì
  • diào
  • de
  • xiǎo
  •    我是一個調皮的小魔女
  • 閱讀全文

   奧運精神 伴我成長

   作文字數:482
   作者:李嘉斌
  •  
  •  
  •  
  •  
  • ào
  • yùn
  • jīng
  • shén
  •  
  • bàn
  • chéng
  • zhǎng
  •   奧運精神 伴我成長
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • gāng
  • shàng
  • sān
  • nián
  •  
  • jiù
  •   剛上三年級,媽媽就把我
  • zhuǎn
  • dào
  • le
  • ?g
  • yuán
  • xiǎo
  • xué
  •  
  • gào
  • bié
  • le
  • shú
  • de
  • lǎo
  • shī
  • 轉到了花園小學。告別了熟悉的老師
  • 閱讀全文

   快樂地成長

   作文字數:572
   作者:csx
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • huái
  • ān
  • shì
  • rén
  • mín
  • xiǎo
  • xué
  •  
  • sān
  •    淮安市人民小學 三
  • bān
  •  
  • chéng
  • shī
  • xuě
  • 八班 程施雪
  •  
  •  
  •  
  • zài
  • xié
  •  
  • xìng
  • de
  • jiā
  • tíng
  • zhōng
  •  我在一個和諧、幸福的家庭中
  • 閱讀全文

   好書伴我成長

   作文字數:390
   作者:柯詩晗
  •  
  • zuò
  • wén
  • wǎng
  • zuò
  •  
  • wén
  •  
  • wǎng
  •  
  • hǎo
  • shū
  • bàn
  • chéng
  • zhǎng
  • 作文網作 文 網 好書伴我成長
  •  
  •  
  • zhè
  • jiāng
  • shěng
  • jìn
  • yún
  • xiàn
  • shuǐ
  • nán
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • bān
  •  
  •  浙江省縉云縣水南小學三班 柯
  • shī
  • hán
  •  
  • 詩晗 
  • 閱讀全文

   周記伴我成長

   作文字數:660
   作者:吳  迪
  •  
  • wǎng
  •  
  • zhǐ
  •  
  •  
  •  
  • 網 址  
  •  
  •  
  • zhōu
  • bàn
  • chéng
  • zhǎng
  •  
  •  
  •  周記伴我成長 
  •  
  •  
  • zhè
  • jiāng
  • shěng
  • háng
  • zhōu
  • shì
  • xiāo
  • shān
  • cái
  • xiǎo
  • xué
  • bān
  •  浙江省杭州市蕭山區育才小學班
  • 閱讀全文

   書伴我成長

   作文字數:337
   作者:劉汝琪
  •  
  • yōu
  • xiù
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  •  
  • shū
  • bàn
  • chéng
  • zhǎng
  •  
  •  
  • 優秀作文  書伴我成長 
  •  
  •  
  •  
  • liú
  •  
  •  
  •  劉汝琪 
  •  
  •  
  •  
  • cóng
  • xiǎo
  • shí
  • hòu
  • kāi
  • shǐ
  • shí
  • jiù
  • shū
  • jiē
  •  我從小時候開始識字就和書接
  • 閱讀全文

   好書伴我成長

   作文字數:631
   作者:趙志偉
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • hǎo
  • shū
  • bàn
  • chéng
  • zhǎng
  •  
  •  
  •     好書伴我成長 
  •  
  •  
  •  
  • zhào
  • zhì
  • wěi
  •  
  •  
  •  趙志偉 
  •  
  •  
  •  
  • de
  • ài
  • hǎo
  • shì
  • shí
  • me
  •  
  • de
  • ài
  • hǎo
  • shì
  •  你的愛好是什么?我的愛好是
  • 閱讀全文

   好書伴我成長

   作文字數:358
   作者:畢艷靚
  •  
  • yōu
  • xiù
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  •  
  • hǎo
  • shū
  • bàn
  • chéng
  • zhǎng
  •  
  •  
  • 優秀作文  好書伴我成長 
  •  
  •  
  •  
  • yàn
  • liàng
  •  
  •  
  •  畢艷靚 
  •  
  •  
  •  
  • hǎo
  • shū
  • jiāng
  • huì
  • bàn
  • shēng
  •  
  •  
  • guāng
  • yīn
  •  好書將會伴我一生。“光陰似
  • 閱讀全文

   媽媽相伴幸福成長

   作文字數:619
   作者:黃顯斌
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zài
  • de
  • chéng
  • zhǎng
  • shàng
  •  
  • yǒu
  •    在我的成長路上,有許
  • duō
  • duō
  • de
  • rén
  • ài
  • zhe
  •  
  • guān
  • xīn
  • zhe
  •  
  • dàn
  • 許多多的人愛護著我,關心著我。但
  • de
  • péi
  • bàn
  • zǒng
  • shì
  • me
  • wēn
  • xīn
  •  
  • de
  • péi
  • 媽媽的陪伴總是那么溫馨,媽媽的陪
  • 閱讀全文

   陽光下,我們快樂成長

   作文字數:1310
   作者:譚孟淇
  •  
  •  
  •  
  •  
  • yáng
  • guāng
  • xià
  •  
  • men
  • kuài
  • chéng
  • zhǎng
  •  
  •  
  •   陽光下,我們快樂成長 
  •  
  • 
  •  
  •  
  • ān
  • rén
  • shí
  • yàn
  • xué
  • xiào
  • sān
  • nián
  •  
  •  
  • tán
  • mèng
  •  安仁實驗學校三年級 譚孟淇
  • 閱讀全文

   成長紀事

   作文字數:755
   作者:曹新月
  •  
  • zhù
  • le
  • ma
  •  
  •  
  •  
  •  
  • chéng
  • zhǎng
  • shì
  •  
  •  
  • 記住了嗎?  成長紀事 
  •  
  •  
  • míng
  • zhū
  • xiǎo
  • xué
  •  
  •  
  • sān
  • nián
  •  
  • cáo
  • xīn
  •  
  •  明珠小學區 三年級 曹昕 
  •  
  • 
  • 閱讀全文

   書香伴我成長

   作文字數:246
   作者:維珍莉婭
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • shū
  • xiāng
  • bàn
  • chéng
  • zhǎng
  •  
  •  
  •    書香伴我成長 
  •  
  •  
  •  
  • shū
  •  
  • shì
  • rén
  • lèi
  • jìn
  • de
  • jiē
  •  
  • shū
  •  
  •  書、是人類進步的階梯,書、
  • shì
  • rén
  • lèi
  • gòng
  • tóng
  • de
  • cái
  •  
  • běn
  • hǎo
  • shū
  • jiù
  • xiàng
  • 是人類共同的財富,讀一本好書就像
  • 閱讀全文

   在閱讀中成長

   作文字數:636
   作者:朱錦燁
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zài
  • yuè
  • zhōng
  • chéng
  • zhǎng
  •  
  •  
  •   在閱讀中成長 
  •  
  •  
  • guǎng
  • téng
  • xiàn
  •  
  •  
  • zhū
  • jǐn
  •  
  •  
  •  廣西藤縣 朱錦燁 
  •  
  •  
  • huān
  • yuè
  •  
  • huān
  • shī
  • wén
  •  
  •  我喜歡閱讀,喜歡讀古詩文,喜
  • 閱讀全文

   成長的故事

   作文字數:600
   作者:葉天昊
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zài
  • chéng
  • zhǎng
  • de
  • guò
  • chéng
  • zhōng
  • yǒu
  • hǎo
  •    在我成長的過程中有好
  • duō
  • shì
  • qíng
  • suí
  • zhe
  • shí
  • jiān
  • de
  • liú
  • shì
  • jīng
  • dàn
  • wàng
  • le
  •  
  • 多事情隨著時間的流逝已經淡忘了,
  • dàn
  • yǒu
  • jiàn
  • shì
  • qíng
  • què
  • ràng
  • zhì
  • jīn
  • nán
  • wàng
  •  
  • 但有一件事情卻讓我至今難忘。
  • 閱讀全文

   書伴我成長

   作文字數:495
   作者:吳鶴源
  •  
  • zhù
  • le
  • ma
  •  
  •  
  • 記住了嗎? 
  •  
  •  
  • lán
  • lán
  • de
  • tiān
  • kōng
  • shàng
  • piāo
  • zhe
  • duǒ
  • bái
  • yún
  •  
  •  藍藍的天空上飄著幾朵白云,綠
  • yóu
  • yóu
  • de
  • cǎo
  • shàng
  • zuò
  • zhe
  • duì
  •  
  • zhèng
  • 油油的草地上坐著一對父子,爸爸正
  • 閱讀全文

   書伴我成長

   作文字數:416
   作者:張琳
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • gāo
  • ěr
  • shuō
  •  
  •  
  • shū
  • shì
  • rén
  • lèi
  • jìn
  • de
  •  高爾基說:“書籍是人類進步的
  • jiē
  •  
  •  
  • shā
  • shì
  • shuō
  •  
  •  
  • shū
  • shì
  • quán
  • shì
  • jiè
  • 階梯。”莎士比亞說:“書是全世界
  • 閱讀全文

   書·我·成長

   作文字數:382
   作者:姚舜禹
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •    
  •  
  •  
  • zài
  • diàn
  • nǎo
  • shì
  • zhuǎn
  • jīng
  • wán
  • zhe
  • diàn
  •  爸爸在電腦室目不轉睛地玩著電
  • nǎo
  •  
  • zài
  • jiā
  • xìng
  • zhì
  • kàn
  • zhe
  • diàn
  • shì
  • 腦,媽媽在家里興致勃勃地看著電視
  • 閱讀全文

   書·我·成長

   作文字數:497
   作者:劉佳悅
  •  
  • wǎng
  •  
  • zhǐ
  •  
  •  
  •  
  • 網 址  
  •  
  •  
  • gāo
  • ěr
  • shuō
  •  
  •  
  • shū
  • shì
  • rén
  • lèi
  • jìn
  • de
  • jiē
  •  高爾基說:“書是人類進步的階
  •  
  •  
  • shā
  • shì
  • shuō
  •  
  •  
  • shū
  • shì
  • quán
  • shì
  • jiè
  • de
  • 梯。”莎士比亞說:“書是全世界的
  • 閱讀全文

   書伴我成長

   作文字數:385
   作者:單馨瑩
  •  
  •  
  •  
  •  
  • shā
  • shì
  • shuō
  •  
  •  
  • shū
  • shì
  • quán
  • shì
  • jiè
  •   莎士比亞說:“書是全世界
  • de
  • yíng
  • yǎng
  • pǐn
  •  
  •  
  • ér
  • què
  • shuō
  •  
  •  
  • shū
  • shì
  • de
  • 的營養品。”而我卻說:“書是我的
  • kuài
  • yuán
  • quán
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 快樂源泉。” 
  • 閱讀全文

   書伴我成長

   作文字數:392
   作者:單馨瑩
  •  
  • wǎng
  •  
  • zhǐ
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • shā
  • shì
  • shuō
  •  
  •  
  • 網 址   莎士比亞說:“
  • shū
  • shì
  • quán
  • shì
  • jiè
  • de
  • yíng
  • yǎng
  • pǐn
  •  
  •  
  • ér
  • què
  • shuō
  •  
  • 書是全世界的營養品。”而我卻說:
  •  
  • shū
  • shì
  • de
  • kuài
  • yuán
  • quán
  •  
  •  
  •  
  •  
  • “書是我的快樂源泉。” 
  • 閱讀全文

   西文經典伴我成長

   作文字數:321
   作者:李嘉佳
  •  
  •  
  •  
  •  
  • wén
  • jīng
  • diǎn
  • bàn
  • chéng
  • zhǎng
  •  
  •  
  •   西文經典伴我成長 
  •  
  •  
  • yáng
  • wài
  • guó
  • xiǎo
  • xué
  •  
  •  
  • sān
  • nián
  • èr
  • bān
  •  德陽外國語小學 三年級二班
  •  
  •  
  • jiā
  • jiā
  •  
  •  
  •  李嘉佳 
  • 閱讀全文
  卓易彩票 www.fh1188.com | 22113m.com | 3242v.com | 官网捕鱼4.com | lwjke.com | 1319345.com | www.9928e.com | www.3157j.com | www.91779j.com | www.js18456.com | www.904028.com | www.2109d.com | www.50051b.com | www.hr4888.com | WWW.715220.COM | WWW.87817.COM | WWW.678983.COM | WWW.609405.COM | www.507670.com | ok844.com | 7377sj.com | 1137.com | 3748.com | 5804j.com | www.4963aa.com | www.8c000.com | www.bet73d.com | www.2394.com | WWW.708329.COM | WWW.580280.COM | www.758022.com | www.82799.com | 5804s.com | r8009.com | 2535app.com | www.bet91483.com | www.37377j.com | www.585hc.com | WWW.207255.COM | WWW.656456.COM | www.178670.com | 8522cccc.com | 22nn145.com | 3225t.com | www.0031331.com | www.150168.com | WWW.55358.COM | WWW.133179.COM | www.567106.com | 1813bb.com | 6645365.com | vip7033.com | www.88c668.com | www.3846cc.com | www.9818l.cc | WWW.699990.COM | www.540577.com | 99559193.com | iii4255.com | 30006t.com | www.f063801.com | www.80767j.com | WWW.57319.COM | WWW.305035.COM | 555835.com | vip66658.com | 5804n.com | www.4996cd.com | www.61655r.com | WWW.234115.COM | WWW.677518.COM | HB97399.com | 22775156.com | 1483a.com | www.888977.com | www.cp8006.cc | WWW.856068.COM | 806773.com | 9030a.com | c388s.com | www.5856883.com | WWW.664532.COM | www.936250.com | 4260022.com | 77606v.com | www.?28558.com | www.7239v.com | WWW.867744.COM | www.444029.com | 36402222.com | m666.org | www.0967005.com | WWW.647599.COM | www.572918.com | 6944009.com | 76744.com | www.3337795.com | WWW.608904.COM | WWW.654632.COM | 2490x.com | 5219w.com | www.6880ee.com | www.uucp300.com | WWW.772154.COM | 0559600.com | 3559aa.com | www.j063801.com | www.ascp4.com | WWW.25268.COM | 55p1.cc | 87965nn.com | www.44118m.com | WWW.890143.COM | www.591015.com | 5156.com | www.cbvip.com | www.60123l.com | WWW.160577.COM | 15a34.net | 1104.net | www.80032266.com | WWW.553719.COM | 228040.com | 38848.com | www.3983151.com | WWW.717610.COM | www.769301.com | 1654vv.com | www.97cp678.com | www.3933b.cc | www.677038.com | 2324vvv.com | www.hjcp9.com | www.07163w.com | WWW.709045.COM | 1463a.com | 23233b.com | www.9478e.com | www.922873.com | 9645hh.com | www.tyc328.com | www.5086r.com | www.885345.com | 33779193.com | www.680556.com | WWW.176285.COM | www.023128.com | 30688z.com | www.blr9944.com | WWW.544009.COM | vv38648.cc | 8290o.com | www.50732f.com | WWW.109646.COM | 78112233.com | www.55070e.com | WWW.848359.COM | ylzz1110.com | 3078q.com | www.50024.com | www.606684.com | 0644.com | www.16065k.com | www.5504s.com | WWW.567836.COM | 2634.cc | 84496633.com | www.39500n.com | www.848266.com | 22207z.com | www.3421k.com | WWW.567954.COM | 3467s.cc | www.4136b.com | WWW.686642.COM | m88bc.com | www.q4042.com | WWW.588092.COM | 031999.com | 32126f.net | mm2205.com | www.022sx.cc | 11867.com | 3844.com | WWW.649768.COM | 15856i.com | 51335w.com | WWW.132411.COM | www.888tm.com | 023625.com | www.rrle3.com | 434522.com | 2846f.com | WWW.237521.COM | 7196w.com | www.998855w.com | WWW.550570.COM | bet888777.com | www.401345.com | WWW.478916.COM | 7720q.net | www.ts058.com | WWW.687115.COM | 3679cc.com | www.abc288.com | WWW.318856.COM | 78886508.com | www.js55785.com | www.602952.com | 5019333.com | www.9818x.cc | 8722bbbb.com | www.8863tt.com | WWW.387274.COM | 4995m.com | www.1434q.com | www.826925.com | 80850tt.com | www.5091j.com | 84850.cc | www.27363q.com | WWW.872992.COM | bet36510000.com | www.1678.cc | WWW.900684.COM | 4995v.com | www.5086z.com | 1588hg.com | www.55545f.com | WWW.440156.COM | 80878w.com | www.50052s.com | 00553.com | www.c555jj.com | WWW.354742.COM | 3678y.com | www.50024d.com | www.875808.com | www.480505.com | WWW.94009.COM | 93922i.com | www.1035h.com | 9971001.com | www.32678.cc | www.677879.com | 365488.bet | WWW.24478.COM | vns3.vip | www.22743.com | 49114.com | www.22vn777.com | WWW.80218.COM | zb182.com | WWW.908484.COM | 77222007.com | www.6653f.com | 984569.com | www.5446jj.com | WWW.689232.COM | 36504w.com | WWW.111607.COM | 009900n.com | www.07163b.com | h45638.com | www.9464003.com | www.464689.com | www.55c668.com | WWW.670055.COM | 9339999p.com | WWW.527797.COM | 77112007.com | WWW.30223.COM | 15a5.net | www.6661f.cc | 496jj.com | www.365380dh.com | 5853d.com | www.78680k.com | www.186791.com | www.6606488.com | WWW.523257.COM | 168cp-k.com | WWW.384531.COM | 7720i.com | WWW.333379.COM | www67890.com | WWW.731011.COM | 66671c.com | WWW.576061.COM | 88021e.com | www.1555ac.com | kj5568.com | www.36166z.com | 17702.com | www.66376m.com | 4379.com | www.77114g.com | 00226132.COM | www.39118.cc | 047106.com | www.3005w.com | 53166l.com | www.37439.cc | 4052v.com | www.371m.cc | 316.cc | www.cb2988.com | 5745222.com | WWW.787054.COM | 0683g.com | WWW.296770.COM | 4136c.com | WWW.602121.COM | 7003xx.com | WWW.428881.COM | 2010666.com | WWW.551323.COM | 2019d.cc | WWW.395260.COM | www.35252o.com | www.648668.com | www.89677x.com | www.18997.com | www.wns44.me | 83086z.com | www.61233k.com | 1665zz.com | WWW.627524.COM | f4255.com | WWW.800453.COM | abc7570.com | WWW.665834.COM | www.68277555.com | www.399140.com | www.xj7007.com | cdlipu.com | www.rfdc03.com | 61328866.com | WWW.879811.COM | 4196t.com | WWW.130879.COM | 3644g.com | www.362322.com | www.32031v.com | 3066qqq.com | www.26299h.com | mm444000.com | WWW.931518.COM | uu5443.com | www.607599.com | www.ag3377.com | 89892bb.com | www.3478o.cc | 4577.com | WWW.115938.COM | www.1168u.com | 38888p.com | www.00840u.com | 923160.com | WWW.197277.COM | ziz3.com | www.50024i.com | www.9522888.com | 32212r.com | WWW.269948.COM | 44pp8331.com | www.177741.com | www.954321k.com | o4255.com | WWW.830044.COM | 5622.com | km66777.com | www.73736f.com | youfa78.com | WWW.132085.COM | www.f3065.com | 5309r.com | www.500lian.com | 42428822.com | www.788464.com | www.94j.ceo | 73657k.com | WWW.519297.COM | www.3846n.com | www.8818v.com | www.2109i.com | 8449pp.com | www.921399.com | www.5551883.com | 3mgmjbp.com | WWW.14841.COM | www.98698e.com | 3999hd.com | WWW.569579.COM | 2306b.com | www.202341.com | www.66653j.com | 2324.com | www.612918.com | www.7158.net | 3368.com | www.757209.com | www.368381.com | 01234h.com | WWW.113247.COM | www.js89d.vip | 33005156.com | WWW.541489.COM | www.xpj11008.com | p888hh.com | WWW.773868.COM | www.wns123k.com | 2233blg.com | WWW.708315.COM | www.ba501.com | 5443w.com | WWW.500785.COM | www.798588.net | 8757055.com | WWW.370292.COM | www.fg9905.com | 3435a.com | www.653192.com | www.98528f.com | 3778gg.com | www.458689.com | www.9818n.cc | 2851a.com | 1483q.com | WWW.907587.COM | www.99113g.com | 496jj.com | WWW.717735.COM | www.4499nsb.com | 33318c.com | www.691071.com | www.35918w.com | 2649c.com | 55984x.com | WWW.182224.COM | www.38138y.com | 5295g.com | WWW.55998.COM | www.bet73g.com | 2059.com | jlykk.com | WWW.318583.COM | www.45598m.com | 78117711.com | www.607599.com | www.011ac.com | 80892yy.com | 78113399.com | WWW.99968.COM | www.99677l.com | 2709.com | 8742gg.com | WWW.166446.COM | www.55vn777.com | 68228q.com | 1770w.com | WWW.53830.COM | www.1779.com? | 35222hh.com | www.syrjgp.com | WWW.513234.COM | www.5446c.com | 001122335.com | www.789025.com | WWW.206403.COM | www.780780a.com | 25288g.com | hj5068.com:8888 | WWW.657989.COM | www.37377f.com | cc2205.com | l45638.com | WWW.824510.COM | www.32123n.com | www.2y933.com | 7894j.com | www.763236.com | WWW.421774.COM | www.44mgm777.com | m0007.com | baifucaipiao.com | WWW.777092.COM | www.816069.com | 55155s.com | 10050533.com | www.377192.com | WWW.292654.COM | www.493337.com | 2142233.com | 3775f.com | www.850533.com | WWW.41314.COM | www.dingxin999.xin | 496uu.com | 1624kk.com | www.985576.com | WWW.659835.COM | www.200.cc | js5011311.com | 3788m.com | www.811672.com | WWW.393195.COM | www.1538222.com | 2381vvv.com | 6146u.com | www.239544.com | WWW.592700.COM | www.91233q.com | www.rcw058.com | rf037.com | 7894k.com | WWW.308543.COM | WWW.776445.COM | www.772063.com | 588rrr.cc | 1596c.com | www.6116111.com | WWW.871240.COM | www.c133.vip | www.52062i.com | vv9798.com | 3304r.com | 9121904.com | WWW.501970.COM | WWW.709049.COM | www.hg5012.com | www.6805.com | 5135j.com | ttt4165.com | www.175904.com | WWW.138394.COM | www.yy63.com | www.78919e.com | www.5049j.com | 9068vv.com | 78119900.com | www.50024u.com | WWW.900527.COM | WWW.55060.COM | www.0028229.com | www.xycp099.com | 32126z.net | 30019ll.com | 123cz.cc | www.643388.com | WWW.819883.COM | www.022jl.cc | www.x98478.com | www.tt8088.com | 6150n.com | 56787jj.com | 22117i.com | www.444087.com | WWW.705906.COM | WWW.834827.COM | www.7239z.com | www.91779s.com | 111hg.com | 47fhyl.com | 12742z.com | 33382k.com | www.357411.com | WWW.140034.COM | WWW.517655.COM | www.5095r.com | www.4520088.com | www.pj88e.com | 33115gg.com | nn8159.cc | 9679x.com | bcylc11.com | www.393535.com | www.785779.com | WWW.7366.COM | WWW.45958.COM | www.544aa.cc | www.179158.com | www.f3410.com | www.198004.com | gsq520.com | 3775h.com | 998g.cc | 2127vv.com | www.tk27.com | www.335021.com | www.977657.com | WWW.344866.COM | WWW.513755.COM | WWW.459234.COM | www.34788d.com | www.7886278.com | www.y3410.com | www.19019u.com | 7pj.me | tzvip2024.com | 3950s.com | 77463.com | 1294h.com | 0044886.com | 00gg8332.com | www.12388cc.com | www.384918.com | www.853199.com | WWW.616111.COM | WWW.450453.COM | WWW.99029.COM | WWW.912763.COM | WWW.44998.COM | www.055gw.cc | www.32123t.com | www.508048.com | www.86333e.com | www.8905n.com | www.a.pj3608.com | www.bwinyz39.com | www.88166e.com | www.c44oo.com | 8742y.com | 2019i.cc | 3136ee.com | 2299555.com | 366yh.com | 26668u.com | 6118i.com | 26668o.com | ww01234.com | 9506n.com | 566777.com | 3662u.com | 9679p.com | 3350.com | 3640g.com | lc99vip.com | 51133v.com | 7240a.com | 3467g.am | pj00kk.com | uuu1915.com | 3950s.com | 15f6.net | 73884.com | 20739455.com | wb099.com | 3957w.com | 34k35.com | 99111mm.com | zl58.com | 97886699.cc | 22296tt.com | 4023k.com | 7736t.com | 6363j.com | 11683388.com | 4488aa.com | 5350e.com | rbbet88.com | 6766bb.com | 9995c.cc | 22009193.com | www.99113o.com | www.10999x.com | www.469702.com | www.81508z.com | www.xh289.com | www.926530.com | www.08588x.com | www.coz5.com | WWW.580074.COM | WWW.110487.COM | WWW.753866.COM | WWW.760111.COM | WWW.110405.COM | www.582006.com | www.77801v.com | qjdc111.com | 38989i.com | 6645365.com | 7240y.com | 3522700.com | 44077p.com | www.8839.com | www.63606r.com | www.967004.com | www.25688c.com | WWW.594483.COM | WWW.333357.COM | WWW.692829.COM | www.927233.com | www.299850.com | pcdd.net | 820vv.com | hg9188.com | cao636.com | 5003zzz.com | www.mgm868005.com | www.1764t.com | www.52072h.com | WWW.676944.COM | WWW.231089.COM | WWW.890589.COM | www.382780.com | n888go.com | 048.com | hg10.com | x86.com | www.4694q.com | www.00xpj918.com | www.82676.com | WWW.318667.COM | WWW.124545.COM | www.584499.com | 159666j.com | 55899v.com | 55967l.com | 3121ff.com | www.781617.com | www.xb88tt.com | www.ck8299.com | WWW.123345.COM | www.809571.com | www.661345.com | 5804e.com | q3405.com | ca7099.com | www.79095q.com | www.81520s.com | WWW.752691.COM | WWW.362422.COM | www.330256.com | 656992.com | 466365.com | 99111tt.com | www.666107.com | www.76520d.com | WWW.767881.COM | WWW.548492.COM | www.333488.com | 56987nn.com | 66300vip40.com | www.5049w.com | www.3775u.com | www.lczg6.com | WWW.706612.COM | www.252359.com | 6191js.com | 40033k.com | www.184897.com | www.33mgm777.com | WWW.797225.COM | WWW.236037.COM | 87307.com | ww01365.com | 2613f.com | www.262018.com | www.czg7.com | WWW.126644.COM | 55648.com | 5099kk.com | 0747xx.com | www.93919a.com | WWW.101425.COM | WWW.109099.COM | www.675555.com | 0245y.com | 1327z.com | www.ykylc03.com | WWW.71038.COM | www.810521.com | 2998u.com | 1104.net | www.57800y.com | www.62355.com | WWW.827985.COM | 090022.com | 44rr8332.com | 4066j.com | www.hg15588.com | WWW.326793.COM | www.551475.com | 8827ll.com | 5443r.com | www.4102c.com | WWW.854877.COM | www.855271.com | feicai0312.com | yy38648.com | www.30350d.com | WWW.131184.COM | WWW.197862.COM | 3679ee.com | 20160913.com | www.32031i.com | WWW.588124.COM | www.670209.com | hg999333n.com | qqq8827.com | www.3691o.com | WWW.270519.COM | www.196309.com | 6999002.com | www.ssc8871.com | www.50051s.com | WWW.22448.COM | 22556o.com | 55331382.com | www.38775ll.com | WWW.488985.COM | www.338035.com | 2247tt.com | www.rg5.com | www.9711c.com | WWW.39737.COM | 76543t.com | 500000378.com | www.281138.com | WWW.856793.COM | 61789e.com | 2141122.com | www.110252.com | WWW.374318.COM | 96116.cc | s3405.com | www.07679g.com | WWW.50515.COM | www.50052i.com | 9068l.com | www.9895d.com | WWW.806711.COM | 309993.com | 3750.com | www.5719g.com | WWW.775002.COM | 55036.com | 11bb8332.com | www.68993278.com | WWW.744841.COM | c1429.com | 2820y.com | www.35155q.com | WWW.111405.COM | 12742z.com | www.55545o.com | WWW.147654.COM | www.247500.com | d40033.com | www.5446i.com | WWW.873802.COM | 0729.com | 2350.com | www.2632n.com | www.610875.com | 7720m.net | www.60886h.com | WWW.770514.COM | 3121a.com | 59889x.com | www.1035y.com | www.493552.com | 22098z.com | www.3691p.com | WWW.440141.COM | 36517.info | www.19019t.com | WWW.288899.COM | www.46568a.com | 2019uu.cc | www.16878x.com | www.606255.com | 7599x.com | www.tj58qp.com | WWW.879644.COM | 6175o.com | www.9170106.com | WWW.357556.COM | 69990n.com | www.gd68199.com | WWW.342666.COM | 702157.com | le888g.com | www.zuan444.com | www.068651.com | 1383840.com | www.41518g.com | www.524077.com | 88993v.com | www.81520y.com | www.607263.com | 40033yyy.com | www.08588v.com | www.lg7717.com | 4541p.com | www.78700c.com | www.573678.com | 7200199.com | www.60007b.com | www.503990.com | xx00558.com | www.98779.com | www.178075.com | 0068.cc | www.bei08.com | www.40999.com | 500000937.com | WWW.7217.COM | dc1102.com | www.dfh618.com | WWW.358096.COM | 86688001.com | www.7225q.com | WWW.860377.COM | 5858394.com | www.3775j.com | www.891085.com | 3938vv.com | www.56666.cc | 351717.com | 500000598.com | WWW.864823.COM | syrbtz.com | www.bet63m.com | WWW.774410.COM | 1294u.cc | www.404577.com | www.397836.com | 99111ff.com | WWW.445444.COM | wnsr858.com | www.bwinyz01.com | WWW.831067.COM | 444000dd.com | www.77802d.com | www.83033u.com | c388w.com | WWW.77015.COM | 9607.com | www.495.ee | www.649638.com | dz1666.com | WWW.805879.COM | 1397.cc | www.288582.com | www.919309.com | 11kk8331.com | WWW.33769.COM | 2805u.com | www.00566.COM | www.859509.com | 36504w.com | WWW.754828.COM | 2820j.com | www.000128522.com | www.552358.com | 009900t.com | WWW.386659.COM | 55331p.com | www.06662.com | www.61233e.com | www.35252p.com | WWW.834631.COM | 54146611.com | www.2373b.com | red0035.com | www.18955.bet | www.976387.com | 3678i.com | WWW.562697.COM | 77606l.com | www.0270i.com | 53933.com | www.89599q.com | WWW.473796.COM | 9303066.com | WWW.333712.COM | js74120.com | www.66653r.com | dzc04.com | www.063801p.com | www.767884.com | feicai0813.com | WWW.47747.COM | 53262ww.com | www.c1669.com | 3656aa.com | www.89777w.com | www.67776777.com | www.bet63p.com | www.799413.com | 66005156.com | WWW.462657.COM | b21148.com | WWW.865420.COM | js74120.com | www.9205c.com | 7945uu.com | www.9989578.com | 8118b.com | www.369404.com | www.rcw789.com | www.c300.cc | www.985026.com | 33567m.com | WWW.55112.COM | 463svip.com | WWW.663564.COM | fh7.com | WWW.318986.COM | 561633.com | WWW.677845.COM | wfc.com | WWW.807108.COM | bwinaaa.com | www.11ckb.com | 9895a.com | www.64422.cc | 86811oo.com | www.51515g.com | 3225g.com | www.55766.com | 50023366.com | www.954321u.com | 61329922.com | www.8998883.com | 7772006.com | www.614377.com | zz180.com | www.81608p.com | 2127dd.com | www.ra8ra8.com | 38989r.com | www.amjsylc.bet | 2934k.com | www.153280.com | 88552007.com | www.80767n.com | 1119420.com | www.29277s.com | 188qq66.com | www.3668y.com | 9068bb.com | www.am5432.com | 463e8.com | WWW.562017.COM | 4022vv.com | WWW.801270.COM | 00774ee.com | WWW.868644.COM | 5589a.com | www.979816.com | www.50999h.com | www.371931.com | www.47506g.com | 33174.com | www.68993223.com | 06006m.com | www.08588q.com | 5002i.com | WWW.318196.COM | 4465d.com | WWW.219769.COM | 5589x.com | WWW.848957.COM | www.8864tt.com | www.178693.com | www.78680t.com | 68228m.com | www.32123b.com | 3559uuuu.com | WWW.384455.COM | ra6662.com | WWW.46977.COM | www.qmc0077.com | www.526820.com | www.y0119.com | 89777p.com | www.50024h.com |