<optgroup id="w2uiu"></optgroup>
<menu id="w2uiu"><tt id="w2uiu"></tt></menu>
<menu id="w2uiu"><strong id="w2uiu"></strong></menu>
 • <menu id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu></menu>
  <xmp id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu>
 • <dd id="w2uiu"><nav id="w2uiu"></nav></dd>
 • 在國旗下成長

  小學生作文:在國旗下成長
  作文字數:521
  作者:王胤??/div>
 •  
 •  
 • měi
 • dāng
 • dài
 • zhe
 • xiān
 • yàn
 • de
 • hóng
 • lǐng
 • jīn
 •  
 • chuān
 • zhe
 •  每當我戴著鮮艷的紅領巾,穿著
 • zhěng
 • de
 • xiào
 • zhàn
 • zài
 • cāo
 • chǎng
 • shàng
 • háng
 • shēng
 • shì
 • 整齊的校服站在操場上舉行升旗儀式
 • de
 • shí
 • hòu
 •  
 • jiù
 • huì
 • xiǎng
 • zài
 • bāng
 • dài
 • hóng
 • lǐng
 • 的時候,就會想起媽媽在幫我戴紅領
 • jīn
 • shí
 • shuō
 • de
 • huà
 •  
 • hóng
 • lǐng
 • jīn
 • shì
 • guó
 • de
 • jiǎo
 •  
 • 巾時說的話,紅領巾是國旗的一角,
 • shì
 • mìng
 • de
 • yán
 •  
 • shì
 • mìng
 • liè
 • shì
 • de
 • xiān
 • xuè
 • 它是革命的顏色,是革命烈士的鮮血
 • rǎn
 • chéng
 • de
 •  
 •  
 •  
 • 染成的。 
 •  
 •  
 • yòu
 • shǒu
 • gāo
 • gāo
 • guò
 • tóu
 • dǐng
 •  
 • kàn
 • zhe
 • xīng
 •  我右手高高舉過頭頂,看著五星
 • hóng
 • rǎn
 • rǎn
 • shēng
 •  
 • ěr
 • biān
 • xiǎng
 • xióng
 • zhuàng
 • de
 • guó
 • 紅旗冉冉升起,耳邊響起雄壯的國歌
 • shí
 •  
 • de
 • nǎo
 • hǎi
 • wàn
 • qiān
 •  
 • kàng
 • zhàn
 • zhēng
 • 時,我的腦海思緒萬千。抗日戰爭和
 • jiě
 • fàng
 • zhàn
 • zhēng
 • shí
 •  
 • xiē
 • yīng
 • xióng
 • liè
 • shì
 • men
 • mào
 • zhe
 • 解放戰爭時期,那些英雄烈士們冒著
 • qiāng
 • lín
 • dàn
 • zài
 • zhàn
 • chǎng
 • shàng
 • pīn
 • shā
 •  
 • zhèng
 • yīn
 • wéi
 • yǒu
 • le
 • 槍林彈雨在戰場上拼殺,正因為有了
 • xiàng
 • yáng
 • jìng
 •  
 • dǒng
 • cún
 • ruì
 • zhè
 • yàng
 • de
 • yīng
 • xióng
 • men
 • qián
 • 像楊靖宇,董存瑞這樣的英雄們前赴
 • hòu
 •  
 • cái
 • yǒu
 • le
 • men
 • zhè
 • yàng
 • xìng
 • ān
 • dìng
 • de
 • shēng
 • 后繼,才有了我們這樣幸福安定的生
 • huó
 •  
 • dāng
 • jiā
 • le
 • shǎo
 • nián
 • xiān
 • fēng
 • duì
 •  
 • 活。當我加入了少年先鋒隊,第一次
 • dài
 • shàng
 • hóng
 • lǐng
 • jīn
 • shí
 •  
 • dāng
 • shí
 • zhēn
 • shì
 • xìng
 • fèn
 •  
 • 戴上紅領巾時,當時真是興奮不已,
 • dòng
 • wàn
 • fèn
 •  
 • guāng
 • róng
 • de
 • shí
 • zhōng
 • lái
 • dào
 • le
 •  
 • 激動萬分,光榮的時刻終于來到了。
 • nián
 •  
 • běi
 • jīng
 • chéng
 • gōng
 • bàn
 • le
 • jiè
 • ào
 • yùn
 • huì
 •  
 • 年,北京成功舉辦了第屆奧運會,各
 • guó
 • de
 • ào
 • yùn
 • jiàn
 • ér
 • běi
 • jīng
 •  
 • měi
 • dāng
 • guó
 • xiǎng
 • 國的奧運健兒齊聚北京,每當國歌響
 •  
 • xīng
 • hóng
 • shēng
 • zài
 • niǎo
 • cháo
 • shuǐ
 • fāng
 • shí
 • 起,五星紅旗升起在鳥巢和水立方時
 •  
 • yóu
 • zhōng
 • de
 • wéi
 • guó
 • gǎn
 • dào
 • jiāo
 • ào
 •  
 •  
 • shén
 • ,我由衷的為祖國感到驕傲。“神七
 •  
 • fēi
 • tiān
 •  
 • zhái
 • zhì
 • gāng
 • shū
 • shū
 • zài
 • fēi
 • chuán
 • mǎn
 • liǎn
 • dōu
 • ”飛天,翟志剛叔叔在飛船里滿臉都
 • shì
 • xìn
 • de
 • xiào
 • róng
 •  
 • yǒng
 • gǎn
 • kāi
 • cāng
 • mén
 • zài
 • 是自信的笑容,他勇敢地打開艙門在
 • tài
 • kōng
 • zhōng
 • háng
 • zǒu
 •  
 • shǒu
 • zhōng
 • de
 • xīng
 • hóng
 • zài
 • wèi
 • 太空中行走,他手中的五星紅旗在蔚
 • lán
 • kuān
 • guǎng
 • de
 • zhòu
 • zhōng
 • huī
 • zhe
 •  
 •  
 •  
 • 藍寬廣的宇宙中揮舞著。 
 •  
 •  
 • shǎo
 • nián
 • qiáng
 • guó
 • qiáng
 •  
 • shǎo
 • nián
 • jìn
 • guó
 • jìn
 •  少年強則國強,少年進步則國進
 •  
 • shǎo
 • nián
 • xióng
 • qiú
 • guó
 • xióng
 • qiú
 •  
 • 步,少年雄于地球則國雄于地球。我
 • men
 • shì
 • guó
 • de
 • wàng
 •  
 • men
 • yào
 • wéi
 • zhèn
 • xìng
 • zhōng
 • huá
 • 們是祖國的希望,我們要為振興中華
 • ér
 • qín
 • fèn
 • xué
 •  
 • wéi
 • guó
 • huī
 • huáng
 • de
 • wèi
 • lái
 • gòng
 • xiàn
 • 而勤奮學習。為祖國輝煌的未來貢獻
 • de
 • liàng
 •  
 •  
 • 自己的力量 
 •  
 •  
 • shì
 • zhe
 • zhuāng
 • yán
 • de
 • guó
 • gāo
 • gāo
 • piāo
 • yáng
 • zài
 •  我目視著莊嚴的國旗高高飄揚在
 • lán
 • lán
 • de
 • tiān
 • kōng
 • zhōng
 •  
 • xīn
 • chàng
 • zhe
 • 碧藍碧藍的天空中,心里默默地唱著
 •  
 •  
 • lái
 •  
 • lái
 •  
 • lái
 •  
 • men
 • wàn
 • zhòng
 • :“起來,起來,起來,我們萬眾一
 • xīn
 • mào
 • zhe
 • rén
 • de
 • pào
 • huǒ
 • qián
 • jìn
 •  
 • qián
 • jìn
 •  
 • qián
 • jìn
 • 心冒著敵人的炮火前進,前進,前進
 • jìn
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 進!” 
 •  
 • 
   
  無注音版:
   
    每當我戴著鮮艷的紅領巾,穿著整齊的校服站在操場上舉行升旗儀式的時候,就會想起媽媽在幫我戴紅領巾時說的話,紅領巾是國旗的一角,它是革命的顏色,是革命烈士的鮮血染成的。
   
    我右手高高舉過頭頂,看著五星紅旗冉冉升起,耳邊響起雄壯的國歌時,我的腦海思緒萬千。抗日戰爭和解放戰爭時期,那些英雄烈士們冒著槍林彈雨在戰場上拼殺,正因為有了像楊靖宇,董存瑞這樣的英雄們前赴后繼,才有了我們這樣幸福安定的生活。當我加入了少年先鋒隊,第一次戴上紅領巾時,當時真是興奮不已,激動萬分,光榮的時刻終于來到了。年,北京成功舉辦了第屆奧運會,各國的奧運健兒齊聚北京,每當國歌響起,五星紅旗升起在鳥巢和水立方時,我由衷的為祖國感到驕傲。“神七”飛天,翟志剛叔叔在飛船里滿臉都是自信的笑容,他勇敢地打開艙門在太空中行走,他手中的五星紅旗在蔚藍寬廣的宇宙中揮舞著。
   
    少年強則國強,少年進步則國進步,少年雄于地球則國雄于地球。我們是祖國的希望,我們要為振興中華而勤奮學習。為祖國輝煌的未來貢獻自己的力量
   
    我目視著莊嚴的國旗高高飄揚在碧藍碧藍的天空中,心里默默地唱著:“起來,起來,起來,我們萬眾一心冒著敵人的炮火前進,前進,前進進!”
   
   

   成長的煩惱

   作文字數:504
   作者:汪蔚然
  •  
  • zhàn
  • zhǎng
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • nián
  • yuè
  • 站長 :。 年月日
  •  
  •  
  • biān
  • tīng
  • zhe
  • biān
  • kāi
  • shǐ
  • xiě
  • zhe
  • jīn
  •  我一邊聽著歌曲一邊開始寫著今
  • tiān
  • de
  •  
  • 天的日記。
  • 閱讀全文

   “愛心”伴我成長

   作文字數:587
   作者:包紫薇
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  •  
  • men
  • xué
  • xiào
  • háng
  • le
  • wéi
  •  今天,我們學校舉行了一次為
  • pín
  • kùn
  • shān
  • de
  • hái
  • juān
  • zèng
  • xué
  • yòng
  • pǐn
  • de
  • huó
  • dòng
  • 貧困山區的孩子捐贈學習用品的活動
  •  
  • 閱讀全文

   成長的喜與煩

   作文字數:522
   作者:黃海涵
  •  
  • wǎng
  •  
  • zhǐ
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zài
  • chéng
  • zhǎng
  • de
  • chéng
  • zhōng
  •  
  • 網 址  在成長的歷程中,
  • yǒu
  • duō
  • kuài
  •  
  • yǒu
  • duō
  • fán
  • nǎo
  •  
  • 有許多快樂,也有許多煩惱。
  •  
  •  
  • shǒu
  • xiān
  • ràng
  • cháng
  • dào
  • de
  •  
  • shì
  • chéng
  • gōng
  • de
  • kuài
  •  首先讓我嘗到的,是成功的快樂
  • 閱讀全文

   在愛中成長

   作文字數:534
   作者:陳子威
  •  
  • wǎng
  •  
  • zhǐ
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zhí
  • dōu
  • wéi
  •  
  • 網 址  我一直都以為,一
  • rén
  • cóng
  • xiǎo
  • zhǎng
  • shì
  • qīng
  • qīng
  • sōng
  • sōng
  • hěn
  • róng
  • de
  • 個人從小長大是輕輕松松很容易的一
  • jiàn
  • shì
  •  
  • shì
  • fàng
  • jiǎ
  • shí
  • kàn
  • le
  • xiǎo
  • shí
  • hòu
  • 件事,可是五一放假時看了我小時候
  • 閱讀全文

   我在老師的培育下快樂成長

   作文字數:577
   作者:林琳
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •    
  •  
  •  
  • cóng
  • èr
  •  
  •  
  • èr
  • nián
  • kāi
  • shǐ
  • dào
  • qún
  • xiǎo
  • xué
  •  從二○○二年開始我到群立小學
  • lái
  • shū
  •  
  • zài
  • lǎo
  • shī
  •  
  • tóng
  • xué
  • men
  • de
  • guān
  • ài
  • xià
  •  
  • 來讀書。在老師、同學們的關愛下,
  • 閱讀全文

   成長的故事

   作文字數:812
   作者:林琳
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xiǎo
  • shí
  • hóu
  • de
  •  
  • tiān
  • zhēn
  • xié
  •  
  •   小時侯的我,天真無邪。也
  • nào
  • chū
  • shǎo
  • xiào
  • huà
  •  
  • xiàn
  • zài
  • xiǎng
  • lái
  •  
  • hái
  • shì
  • 鬧出不少笑話,現在想起來,還是記
  • yōu
  • xīn
  •  
  • 憶憂新。
  • 閱讀全文

   自行車伴我成長

   作文字數:608
   作者:林琳
  •  
  • lái
  •  
  • yuán
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • cóng
  • suì
  • kāi
  • shǐ
  •  
  • 來 源   我從歲開始,一
  • zhí
  • dōu
  • zài
  • zhe
  • liàng
  • dài
  • yǒu
  • liǎng
  • zhī
  • lún
  • de
  • xiǎo
  • 直都在騎著一輛帶有兩只副輪的小自
  • háng
  • chē
  •  
  • suì
  • shí
  • nǎi
  • nǎi
  • gěi
  • mǎi
  • le
  • liàng
  • 行車。我五歲時奶奶給我買了一輛大
  • 閱讀全文

   成長的“煩惱”

   作文字數:385
   作者:劉琛8775
  •  
  •  
  •  
  • cóng
  • zhǎng
  • dào
  • zhè
  • me
  •  
  • zǒng
  • shì
  • dào
  •  自從我長到這么大,總是遇到
  • xiē
  • xiǎo
  • xiǎo
  • de
  •  
  • fán
  • nǎo
  •  
  •  
  • zhōng
  • yǒu
  • jiàn
  • shì
  • 一些小小的“煩惱”,其中有幾件事
  • qíng
  • lìng
  • bié
  • nán
  • wàng
  •  
  • 情令我特別難忘。
  • 閱讀全文

   成長歌

   作文字數:234
   作者:鄧云龍
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • chéng
  • zhǎng
  •        成長
  •  
  • xiǎo
  • miáo
  •  
  • kuài
  • kuài
  • zhǎng
  •  
  •  
  •  
  • 小禾苗,快快長. 
  • 閱讀全文

   小魔女成長記

   作文字數:377
   作者:于憶晴
  •  
  •  
  • xiǎo
  • chéng
  • zhǎng
  •  小魔女成長記
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • shì
  • diào
  • de
  • xiǎo
  •    我是一個調皮的小魔女
  • 閱讀全文

   奧運精神 伴我成長

   作文字數:482
   作者:李嘉斌
  •  
  •  
  •  
  •  
  • ào
  • yùn
  • jīng
  • shén
  •  
  • bàn
  • chéng
  • zhǎng
  •   奧運精神 伴我成長
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • gāng
  • shàng
  • sān
  • nián
  •  
  • jiù
  •   剛上三年級,媽媽就把我
  • zhuǎn
  • dào
  • le
  • ?g
  • yuán
  • xiǎo
  • xué
  •  
  • gào
  • bié
  • le
  • shú
  • de
  • lǎo
  • shī
  • 轉到了花園小學。告別了熟悉的老師
  • 閱讀全文

   快樂地成長

   作文字數:572
   作者:csx
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • huái
  • ān
  • shì
  • rén
  • mín
  • xiǎo
  • xué
  •  
  • sān
  •    淮安市人民小學 三
  • bān
  •  
  • chéng
  • shī
  • xuě
  • 八班 程施雪
  •  
  •  
  •  
  • zài
  • xié
  •  
  • xìng
  • de
  • jiā
  • tíng
  • zhōng
  •  我在一個和諧、幸福的家庭中
  • 閱讀全文

   好書伴我成長

   作文字數:390
   作者:柯詩晗
  •  
  • zuò
  • wén
  • wǎng
  • zuò
  •  
  • wén
  •  
  • wǎng
  •  
  • hǎo
  • shū
  • bàn
  • chéng
  • zhǎng
  • 作文網作 文 網 好書伴我成長
  •  
  •  
  • zhè
  • jiāng
  • shěng
  • jìn
  • yún
  • xiàn
  • shuǐ
  • nán
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • bān
  •  
  •  浙江省縉云縣水南小學三班 柯
  • shī
  • hán
  •  
  • 詩晗 
  • 閱讀全文

   周記伴我成長

   作文字數:660
   作者:吳  迪
  •  
  • wǎng
  •  
  • zhǐ
  •  
  •  
  •  
  • 網 址  
  •  
  •  
  • zhōu
  • bàn
  • chéng
  • zhǎng
  •  
  •  
  •  周記伴我成長 
  •  
  •  
  • zhè
  • jiāng
  • shěng
  • háng
  • zhōu
  • shì
  • xiāo
  • shān
  • cái
  • xiǎo
  • xué
  • bān
  •  浙江省杭州市蕭山區育才小學班
  • 閱讀全文

   書伴我成長

   作文字數:337
   作者:劉汝琪
  •  
  • yōu
  • xiù
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  •  
  • shū
  • bàn
  • chéng
  • zhǎng
  •  
  •  
  • 優秀作文  書伴我成長 
  •  
  •  
  •  
  • liú
  •  
  •  
  •  劉汝琪 
  •  
  •  
  •  
  • cóng
  • xiǎo
  • shí
  • hòu
  • kāi
  • shǐ
  • shí
  • jiù
  • shū
  • jiē
  •  我從小時候開始識字就和書接
  • 閱讀全文

   好書伴我成長

   作文字數:631
   作者:趙志偉
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • hǎo
  • shū
  • bàn
  • chéng
  • zhǎng
  •  
  •  
  •     好書伴我成長 
  •  
  •  
  •  
  • zhào
  • zhì
  • wěi
  •  
  •  
  •  趙志偉 
  •  
  •  
  •  
  • de
  • ài
  • hǎo
  • shì
  • shí
  • me
  •  
  • de
  • ài
  • hǎo
  • shì
  •  你的愛好是什么?我的愛好是
  • 閱讀全文

   好書伴我成長

   作文字數:358
   作者:畢艷靚
  •  
  • yōu
  • xiù
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  •  
  • hǎo
  • shū
  • bàn
  • chéng
  • zhǎng
  •  
  •  
  • 優秀作文  好書伴我成長 
  •  
  •  
  •  
  • yàn
  • liàng
  •  
  •  
  •  畢艷靚 
  •  
  •  
  •  
  • hǎo
  • shū
  • jiāng
  • huì
  • bàn
  • shēng
  •  
  •  
  • guāng
  • yīn
  •  好書將會伴我一生。“光陰似
  • 閱讀全文

   媽媽相伴幸福成長

   作文字數:619
   作者:黃顯斌
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zài
  • de
  • chéng
  • zhǎng
  • shàng
  •  
  • yǒu
  •    在我的成長路上,有許
  • duō
  • duō
  • de
  • rén
  • ài
  • zhe
  •  
  • guān
  • xīn
  • zhe
  •  
  • dàn
  • 許多多的人愛護著我,關心著我。但
  • de
  • péi
  • bàn
  • zǒng
  • shì
  • me
  • wēn
  • xīn
  •  
  • de
  • péi
  • 媽媽的陪伴總是那么溫馨,媽媽的陪
  • 閱讀全文

   陽光下,我們快樂成長

   作文字數:1310
   作者:譚孟淇
  •  
  •  
  •  
  •  
  • yáng
  • guāng
  • xià
  •  
  • men
  • kuài
  • chéng
  • zhǎng
  •  
  •  
  •   陽光下,我們快樂成長 
  •  
  • 
  •  
  •  
  • ān
  • rén
  • shí
  • yàn
  • xué
  • xiào
  • sān
  • nián
  •  
  •  
  • tán
  • mèng
  •  安仁實驗學校三年級 譚孟淇
  • 閱讀全文

   成長紀事

   作文字數:755
   作者:曹新月
  •  
  • zhù
  • le
  • ma
  •  
  •  
  •  
  •  
  • chéng
  • zhǎng
  • shì
  •  
  •  
  • 記住了嗎?  成長紀事 
  •  
  •  
  • míng
  • zhū
  • xiǎo
  • xué
  •  
  •  
  • sān
  • nián
  •  
  • cáo
  • xīn
  •  
  •  明珠小學區 三年級 曹昕 
  •  
  • 
  • 閱讀全文

   書香伴我成長

   作文字數:246
   作者:維珍莉婭
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • shū
  • xiāng
  • bàn
  • chéng
  • zhǎng
  •  
  •  
  •    書香伴我成長 
  •  
  •  
  •  
  • shū
  •  
  • shì
  • rén
  • lèi
  • jìn
  • de
  • jiē
  •  
  • shū
  •  
  •  書、是人類進步的階梯,書、
  • shì
  • rén
  • lèi
  • gòng
  • tóng
  • de
  • cái
  •  
  • běn
  • hǎo
  • shū
  • jiù
  • xiàng
  • 是人類共同的財富,讀一本好書就像
  • 閱讀全文

   在閱讀中成長

   作文字數:636
   作者:朱錦燁
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zài
  • yuè
  • zhōng
  • chéng
  • zhǎng
  •  
  •  
  •   在閱讀中成長 
  •  
  •  
  • guǎng
  • téng
  • xiàn
  •  
  •  
  • zhū
  • jǐn
  •  
  •  
  •  廣西藤縣 朱錦燁 
  •  
  •  
  • huān
  • yuè
  •  
  • huān
  • shī
  • wén
  •  
  •  我喜歡閱讀,喜歡讀古詩文,喜
  • 閱讀全文

   成長的故事

   作文字數:600
   作者:葉天昊
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zài
  • chéng
  • zhǎng
  • de
  • guò
  • chéng
  • zhōng
  • yǒu
  • hǎo
  •    在我成長的過程中有好
  • duō
  • shì
  • qíng
  • suí
  • zhe
  • shí
  • jiān
  • de
  • liú
  • shì
  • jīng
  • dàn
  • wàng
  • le
  •  
  • 多事情隨著時間的流逝已經淡忘了,
  • dàn
  • yǒu
  • jiàn
  • shì
  • qíng
  • què
  • ràng
  • zhì
  • jīn
  • nán
  • wàng
  •  
  • 但有一件事情卻讓我至今難忘。
  • 閱讀全文

   書伴我成長

   作文字數:495
   作者:吳鶴源
  •  
  • zhù
  • le
  • ma
  •  
  •  
  • 記住了嗎? 
  •  
  •  
  • lán
  • lán
  • de
  • tiān
  • kōng
  • shàng
  • piāo
  • zhe
  • duǒ
  • bái
  • yún
  •  
  •  藍藍的天空上飄著幾朵白云,綠
  • yóu
  • yóu
  • de
  • cǎo
  • shàng
  • zuò
  • zhe
  • duì
  •  
  • zhèng
  • 油油的草地上坐著一對父子,爸爸正
  • 閱讀全文

   書伴我成長

   作文字數:416
   作者:張琳
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • gāo
  • ěr
  • shuō
  •  
  •  
  • shū
  • shì
  • rén
  • lèi
  • jìn
  • de
  •  高爾基說:“書籍是人類進步的
  • jiē
  •  
  •  
  • shā
  • shì
  • shuō
  •  
  •  
  • shū
  • shì
  • quán
  • shì
  • jiè
  • 階梯。”莎士比亞說:“書是全世界
  • 閱讀全文

   書·我·成長

   作文字數:382
   作者:姚舜禹
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •    
  •  
  •  
  • zài
  • diàn
  • nǎo
  • shì
  • zhuǎn
  • jīng
  • wán
  • zhe
  • diàn
  •  爸爸在電腦室目不轉睛地玩著電
  • nǎo
  •  
  • zài
  • jiā
  • xìng
  • zhì
  • kàn
  • zhe
  • diàn
  • shì
  • 腦,媽媽在家里興致勃勃地看著電視
  • 閱讀全文

   書·我·成長

   作文字數:497
   作者:劉佳悅
  •  
  • wǎng
  •  
  • zhǐ
  •  
  •  
  •  
  • 網 址  
  •  
  •  
  • gāo
  • ěr
  • shuō
  •  
  •  
  • shū
  • shì
  • rén
  • lèi
  • jìn
  • de
  • jiē
  •  高爾基說:“書是人類進步的階
  •  
  •  
  • shā
  • shì
  • shuō
  •  
  •  
  • shū
  • shì
  • quán
  • shì
  • jiè
  • de
  • 梯。”莎士比亞說:“書是全世界的
  • 閱讀全文

   書伴我成長

   作文字數:385
   作者:單馨瑩
  •  
  •  
  •  
  •  
  • shā
  • shì
  • shuō
  •  
  •  
  • shū
  • shì
  • quán
  • shì
  • jiè
  •   莎士比亞說:“書是全世界
  • de
  • yíng
  • yǎng
  • pǐn
  •  
  •  
  • ér
  • què
  • shuō
  •  
  •  
  • shū
  • shì
  • de
  • 的營養品。”而我卻說:“書是我的
  • kuài
  • yuán
  • quán
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 快樂源泉。” 
  • 閱讀全文

   書伴我成長

   作文字數:392
   作者:單馨瑩
  •  
  • wǎng
  •  
  • zhǐ
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • shā
  • shì
  • shuō
  •  
  •  
  • 網 址   莎士比亞說:“
  • shū
  • shì
  • quán
  • shì
  • jiè
  • de
  • yíng
  • yǎng
  • pǐn
  •  
  •  
  • ér
  • què
  • shuō
  •  
  • 書是全世界的營養品。”而我卻說:
  •  
  • shū
  • shì
  • de
  • kuài
  • yuán
  • quán
  •  
  •  
  •  
  •  
  • “書是我的快樂源泉。” 
  • 閱讀全文

   西文經典伴我成長

   作文字數:321
   作者:李嘉佳
  •  
  •  
  •  
  •  
  • wén
  • jīng
  • diǎn
  • bàn
  • chéng
  • zhǎng
  •  
  •  
  •   西文經典伴我成長 
  •  
  •  
  • yáng
  • wài
  • guó
  • xiǎo
  • xué
  •  
  •  
  • sān
  • nián
  • èr
  • bān
  •  德陽外國語小學 三年級二班
  •  
  •  
  • jiā
  • jiā
  •  
  •  
  •  李嘉佳 
  • 閱讀全文
  卓易彩票平台卓易彩票主页卓易彩票网站卓易彩票官网卓易彩票娱乐 7042004.com | www.338073.com | pp9993.com | www.hjdc2008.com | 441766.com | www.11p1.cc | www.976506.com | wqdqm.com | www.bwinyz44.com | 4997k.com | www.6999blr.com | www.00840b.com | 3534g.com | www.4996xn.com | swin8.com | www.939393.com | www.6364b.com | 55331l.com | www.38775ss.com | 4052g.com | www.448811.com | www.544779.com | 51200aa.com | www.88266j.com | 01234kk.com | www.88325h.com | 2566h4.com | www.kk6444.com | fhcp127.com | www.pj7893.com | www.qucw8.com | 1077rrr.com | www.xb88tt.com | 3967x.com | www.4996cs.com | 234902.com | www.u75778.com | 82093.com | www.9405511.com | www.167356.com | www.719365.com | www.998924.com | 88740b.com | www.50074d.com | 2055.com | www.16878h.com | 3202e.com | www.53900c.com | xx5443.com | www.78700n.com | 6118w.com | www.386123.com | 8381s.com | www.33997x.com | 00773ee.com | www.hga99900.com | www.81866n.com | www.c1396.com | www.a2a111.cc | www.828916.com | www.yy883.com | www.412688.com | www.660649.com | www.351376.com | www.222380.com | www.244343.com | www.4261122.com | www.217113.com | www.2267111.com | www.312012.com | www.55268yy.com | www.217880.com | www.js08004.com | 79964d.com | www.msc751.com | 683bet.com | www.lfcp099.com | 444000rrr.com | www.r32031.com | 4488z.com | www.ylylc02.com | 6150s.com | www.588yc.com | www.799003.com | www.404499.com | www.45hg.com | 3967j.com | www.f3410.com | 77606z.com | www.29178h.com | www.xhtd3344.com | www.29178e.com | www.129u.com | mg4151.vip | www.hg6767.com | www.yy63.com | www.7196x.com | 1669b.com | www.s2894.com | 6261h.com | www.5095t.com | www.yh5555.cc | www.175131.com | www.yfcp5688.com | 3679ww.com | www.71399c.com | www.1114xj.com | 1483bb.com | www.808888p.com | 7514444.com | www.js69z.cc | www.kb8854.com | v61653.com | www.xpj29777.com | blr86.com | www.810575.com | www.js3555.com | 9697444.com | www.28229.com | 7945qq.com | www.305644.com | www.56655j.com | b68080.com | www.3479y.com | www.92msc.com | u4212.com | www.60123z.com | www.3643n.com | 30019pp.com | www.111128.com | 91019w.net | jianwei.com | www.hg98.me | 50067s.com | www.550414.com | www.56655j.com | pj00rr.com | www.900246.com | www.4512x.com | hhh5657.com | www.976868.com | www.188741.com | 3552q.com | www.903559.com | www.718888.com | 3405ppp.com | www.974919.com | www.bj052.com | j333.cc | www.693119.com | www.85857f.com | w86811.com | www.342918.com | www.10999l.com | 9149c.com | 2018.so | www.11599119.com | www.114suncity.com | bet12306420.com | www.lfu8.com | www.566652.com | 00cc8331.com | 6647k.com | www.186664.com | www.v30226.com | 88807n.com | www.912162.com | www.y32939.com | 4195c.com | 95gamevip3.com | www.13434b.com | www.vns95500.net | 159666z.com | amyh130.com | www.js02348.com | www.hg6888.com | 6099333.com | www.305988.com | www.44118x.com | www.8885888.com | 256777j.com | www.810852.com | www.00778h.com | www.m.hg763.com | 88894m.com | www.810706.com | www.4196o.com | www.365uu6.com | a97570.com | www.599047.com | www.509291.com | www.4972uu.com | j7726.com | 23800y.com | www.81678c.com | www.2y932.com | ms38648kk.cc | 294546.com | www.195880.com | www.1434t.com | www.pj01.com | 8827fff.com | 9737.me | www.583877.com | www.0612j.com | www.138555555.com | 55797n.com | js75.com | www.504077.com | www.m63568.com | www.29ff.com | www.bmw0005.com | 3967c.com | 9103pp.com | www.hy9311.com | www.ee00668.com | www.523234.com | 3121j.com | 86811m.com | 1705r.com | www.fei27.com | www.79095f.com | www.jsp02.com | feicai0534.com | blhvip13.com | 7772006.com | www.6hcczz.com | www.474922.com | www.kb8828.com | 158103.com | 6396d.com | www.550247.com | www.88266g.com | www.1429a1.com | www.spj57.com | 55115156.com | yy3336.com | g2554.com | www.493326.com | www.26163z.com | www.w84i.com | www.77731y.com | www.7111b.com | 62620029.com | 6261s.com | bet22885.com | 33111199.com | www.87668v.com | www.coz5.com | www.35155n.com | www.1764j.com | www.00773v.com | www.vns77999.com | www.777444e.com | 2709p.com | 8159nnn.cc | 7736i.com | 2012bet5.com | www.356036.com | www.cszb9.com | 2820w.com | hx6888.com | 495.cc | 1114116.com | 69446688.com | www.155091.com | www.809387.com | www.16878z.com | www.5958122.com | www.678js888.com | www.00773k.com | www.hm99999.com | www.ii7966ii.com | www.mgm3838.com | www.kf318.com | blhvip15.com | wnsr8808.com | 50099z.com | 6112ii.com | d08199.com | 33318v.com | 66458d.com | 11422m.com | www.022194.com | www.587639.com | www.996732.com | www.3478z.cc | www.32123y.com | www.7714x.com | www.7240f.com | www.99552xx.com | www.5981l.com | www.4972v.com | www.0999888.com | www.js968.com | www.js645.com | www.3a332.com | www.ts66888.com | www.55008040.com | www.pj1314.com | www.hy229.com | www.58777l.com | www.995u.net | www.25288f.com | www.98717s.com | www.9679t.com | www.9679k.com | www.67574.com | www.xb0010.com | www.3775775.com | www.15011v.com | www.0004111.com | 3467u.cc | j15gg.com | dingji0088.com | 55331vv.com | 55797p.com | 3846ww.com | 4556o.com | www.hgw0088.com | 39830d.com | www.010956.com | 20770033.com | qq365v.com | www.88837k.com | www.316088.com | www.9356c.com | 28758h.com | 8037j.com | www.hg77848.com | www.daf005.com | www.77802b.com | ssl.ujiule.com | 4255ii.com | www.pjbeijing.com | www.58665u.com | www.68689t.com | 196600.com | 3726z.com | www.777444a.com | www.533880.com | www.hy9311.com | 111122.com | 2643o.com | www.vs88.com | www.rfdc01.com | JS1388k.com | bb38648.com | www.1007b.cc | www.9989578.com | www.103380.com | 3416n.com | www.58777l.com | www.0622.com | www.226065.com | amhg007.com | www.333133c.com | www.31361.com | www.592909.com | newsxweew12.com | www.vip.ra8.vip | www.79095l.com | www.602469.com | 2844z.com | 0080.com | www.85857k.com | www.779zf.com | 143547.com | www.600939.com | www.46630.app | www.502135.com | 4444c9.com | www.66146.net | www.80075j.com | 139702.com | k83377.com | www.93955e.com | www.525988.com | 3552m.com | www.585555.com | www.41518s.com | 75335.com | www.hg5588.me | www.7249p.com | yf6655.net | 5443i.com | www.bwinyz27.com | www.203059.com | www.237944.com | 999582.com | www.0849.com | www.506293.com | 9158bo.com | www.a456x.com | www.cp7777p.com | 8037jj.com | www.hg8104.com | www.hx1112.com | 13377a.com | www.396789.com | www.444hy.cc | 4577.com | www.gcw686.com | www.567630.com | 35qq.vip | www.10999h.com | www.202703.com | 7439.com | www.4521f.com | 1669y.com | 88852949.com | www.55717m.com | 19927.com | www.t8119.com | www.50080t.com | 33432g.com | www.78z5.com | www.602913.com | qq365o.com | www.7893w35.com | vipsandsapp.com | www.586885.com | www.81608l.com | ag80.vip | www.8568899.com | www.550437.com | 2709v.com | www.r999990.com | 3245y.com | www.msc44.la | www.ch8678.com | ys2222.com | www.8645007.com | 18894.com | www.pj85993.com | www.8039j.com | lj553.com | www.1559504.com | 65005m.com | www.32666a.com | www.bxcp4.com | 2334vip9.com | www.8855gvb.com | 996622cc.com | www.697799a.com | www.196046.com | www.m1.10500ww.org | www.80075t.com | 4317a.com | www.38138k.com | bg7666.com | www.pp8996.com | www.548511.com | 3424w.com | www.87668f.com | 36407766.com | www.31361.com | 54140044.com | www.808888q.com | zzylc4.com | www.183543.com | www.550304.com | www.wn68.com | www.5854x.cc | 2846f.com | www.js02346.com | 4577.com | www.3846ff.com | 24006.com | www.1168m.com | hcp7777.com | www.500994.com | www.71233u.com | www.88837c.com | www.568565.com | www.85770f.com | www.6tdc.com | 658606.com | www.64700.com | 228888.com | www.67258b.com | 214kf.com | www.4323j.com | wns950.com | www.4737.com | hh7742.com | www.72002.com | 3775m.com | www.vns18158.com | 565578.com | www.9971002.com | 3788mm.com | www.hg4442.com | bodog57.com | www.2418k.com | uu00.com | www.41518s.com | 3122ll.com | www.3890f.com | 4195ww.com | www.976927.com | www.vns0n0.com | www.501210.com | www.88837u.com | www.018916.com | www.xpj1633.com | 500000853.com | www.bai4422.com | www.8882hj.com | 3y.com | www.116874.com | 0015zz.com | www.60123k.com | 8790d.com | www.810521.com | www.4938p.com | 009649.com | www.55555yh.com | 4052g.com | www.79095c.com | 3775622.com | www.96386s.com | 90856m.com | www.723013.com | www.hg246.com | 7945jj.com | www.4963zz.com | quannengsoft.cn | www.72211.com | 37570k.com | www.685548.com | www.hg10978.com | 2997705.com | www.10999b.com | 22098q.com | www.33997r.com | www.7435i.com | www.81678a.com | www.jjjj006.com | 7570k1.com | www.113179.com | 1389vv.com | www.209213.com | www.k7817.vip | ggg5682.com | www.879528.com | www.xg69.com | 4195y.com | www.hq597.com | 7893w17.com | www.77114n.com | www.pjdc4488.com | swty.com | www.jinsha51.com | 28288dd.com | www.676065.com | www.82466.com | ii00558.com | www.js000a.com | www.0011hg.com | 4694r.com | www.45598s.com | ddcp7.com | www.587244.com | www.38238y.com | 8159d.cc | www.qucp0.com | www.yy6656.com | 365ms.net | www.yh9877.com | www.cr666.com | hh4255.com | www.r94600.com | www.8520z.com | 89777p.com | www.40288g.com | 79964l.com | 48586.com | www.62979y.com | yhw5.cc | goodmgm.com | www.294218.com | 118184.com | icesnow.com.cn | www.pjc00.vip | 998.cc | t365b.com | www.86677.com | www.wnsr828.com | 15a49.net | www.1429.com? | www.566333.com | 5856eee.com | www.12455t.com | www.222741.com | 66287y.com | www.799486.com | www.cai31.cc | 11005w.com | www.61655i.com | www.73990q.com | www.9464770.com | 1665n.com | www.83033y.com | www.b444.com | 3467k.com | www.505504.com | www.6880tt.com | 226688c.net | s86811.com | www.33997p.com | www.44508.com | 4647022.com | www.55228e.com | www.3434bbb.com | www.cr689.com | hg55511.com | www.hw8222.com | www.811202.com | 8290r.com | e1458.com | www.35231.com | www.ra82.com | 2846o.com | 3522ww.com | www.55885c.com | www.9920992.com | 2381rr.com | 11betbet365.com | www.81678d.com | www.78115555.com | 30174444.com | 021717.com | www.34788c.com | www.799666t.com | 66876.com | 8555886.com | www.hj0555.com | www.a30666.com | www.7720z.com | 0208kk.com | www.500190.com | www.63800.com | www.006084.com | 3416l.com | 7779s.cc | www.8039n.com | www.644886.com | www.xjs8896.com | 88682.com | www.506293.com | www.bb4625.com | www.3616g.com | ddcp7.com | 1634q.com | www.cp718.com | www.689660.com | www.444xhtd.com | 6118d.com | 19990.com | www.5dwj.com | www.a.pj3608.com | www.0153h.com | 33318g.com | 3434bbb.com | www.976616.com | www.509291.com | www.660011xl.com | 667766w.com | 2jsnnn.com | www.312299.com | www.ya2019g.com | www.c948c.com | www.8124t.com | 3506.com | 7935z.com | www.737689.com | www.hg5029.com | www.358vns.com | www.pj550099.com | 3482z.com | 818.cc | www.709812.com | www.ejylc12.com | www.c4042.com | www.wnsr288.com | 2244buyu.com | rrr5682.com | www.299078.com | www.52303t.com | www.8645008.com | www.444171.com | www5144.com | 51133ooo.com | 37818.com | www.221836.com | www.84499.cc | www.80868.com | www.48282222.com | www.188gaidan.com | JS1388u.com | 83wns88.com | dz826.com | www.939763.com | www.2418l.com | www.89599s.com | www.97780099.net | www.777xin2.com | 2jshhh.com | anhourofshortstories.com | 29918bb.com | www.927670.com | www.0194003.com | www.38138l.com | www.53848.com | www.dy4411.com | 56988jj.com | xpj07000.com | 44775156.com | 00115003.com | www.327556.com | www.55clf.com | www.55238a.com | www.8645001.com | www.62266.cc | www.520195.com | 6218w.com | 33382t.com | 3386.com | 876878a.com | 50028833.com | www.196702.com | www.cb5388.com | www.78949c.com | www.g94600.com | www.673888u.com | www.55555yh.com | www.745128.com | www.jh829.com | jinguan3355.com | 66332007.com | 01234c.com | 77009193.com | 2019p.cc | 1706766.com | www.329209.com | www.925831.com | www.6832h.com | www.dyloto9.com | www.495414.com | www.308956.com | www.8967j.com | www.hz4567.com | www.2020zsm.com | www.j27229.com | www.b50336.com | 9679w.com | 9737003.com | 08820044com | 40033.com | 35222l.com | 3454777.com | 1463q.com | tyc6046.com | ppp4165.com | 996622zz.com | 5757394.com | 8547d.com | 3936w.com | www.36166u.com | www.183498.com | www.332709.com | www.505504.com | www.622105.com | www.903079.com | www.c4529.com | www.flff8.com | www.ya350.com | www.002ac.com | www.3479s.com | www.5091d.com | www.5441f.com | www.3552n.com | www.2373x.com | www.1035k.com | www.099wy.com | www.dao70.com | www.csgc5.com | www.igcp2.com | www.cp689.vip | www.914908.com | www.766898.com | www.745126.com | www.582977.com | www.390366.com | www.223065.com | www.80075o.com | 2004874.com | hkmh.biz | 1705y.com | 15a21.net | 3404k.cc | 3454549.com | p4389.com | 2757000.com | 预览6830y.com | 3377vn77.com | www.vns7898.com | www.87680a.com | www.yxlmwx.net | www.359812.com | www.j9478.com | www.8313z.com | www.x32031.com | www.8722.am | www.CK1432.COM | www.29699.com | www.ck8199.com | www.589703.com | www.73166a.com | 5544vn77.com | 916.com | 00773aa.com | 88347.com | 500000838.com | www.70398.com | www.58777o.com | www.10852b.com | www.170507.com | www.33678kk.com | www.hg8884.com | www.50052m.com | www.927877.com | www.177074.com | ddcp99.com | 550111g.com | 22098y.com | 8036ee.com | www.8494l.com | www.89880033.com | www.2945k.com | www.4521q.com | www.h3658.com | www.k795.com | www.177949.com | jing7770.com | 62077.net | t888c.com | www.sjs07.com | www.vinisi06.com | www.79500o.com | www.2997774.com | www.57578f.com | www.689632.com | 7YL7999.com | 33382ff.com | f954.com | www.ra1112.com | www.566858.com | www.hccp998.com | www.s94600.com | www.3933v.cc | www.168153.com | 566670011.com | 36401100.com | 18775c.com | www.df6644.com | www.55060y.com | www.535520.com | www.717228.com | hh697.cn | lc99vip.com | 20774411.com | www.sun0003.com | www.sha0077.com | www.88266d.com | www.507670.com | 706809.net | 56400.com | www.fg3388.com | www.hg8145.com | 4329822.com | www.373xpj.com | www.7669mm.com | www.78680a.com | www.rrle1.com | dc1102.com | qq1915.com | 2924444.com | www.766411.com | www.11pjjt.com | www.w593.com | 16888d.com | 35222cc.com | www.hg6080.com | www.sz2888.com | www.9422c.com | www.574577.com | 5360e.com | 0747p.com | www.kelake55.com | www.35252g.com | www.2109l.com | 3122e.com | 4022ll.com | www.wnsr288.com | www.365077.bet | www.50024t.com | 29918k.com | yun666.com | www.8473d.com | www.169902.com | www.66376x.com | lovebet652.com | 3806.com | www.8694l.com | www.38138n.com | www.ya033.com | wd0000.com | xx1101.com | www.js645.com | www.904488.com | www.306503.com | 0207016.com | www.hg148.com | www.88166r.com | www.2500o.com | fff3405.com | w35151.com | www.kk4666.com | www.0601c.com | 5539822.com | few12we.com | www.pj5757.com | www.1764y.com | www.315016.com | pu2018.com | www.558809.com | www.4521.com | www.676065.com | 3730-1.com | www.617702.com | www.45598m.com | www.627868.com | 4912f.com | www.365815f.com | www.6057777.com | www.361550.com | 2214hh.com | www.15221760232.com | www.3398766.com | www.050955.com | u4389.com | www.xpj8337.com | www.169097.com | 8030e.com | 588bbb.cc | www.938i.cc | www.rrle6.com | 559805.com | www.yinhe9507b.com | www.441766.com | www.507932.com | 9646d.com | www.ljw030.com | www.904488.com | buyu981.com | hy738.com | www.jy959.com | www.hy5505.com | drcp222.com | www.333133p.com | www.5446y.com | www.178215.com | js92313.com | www.7302004.com | www.2109p.com | 365102b.com | www.76543w.com | www.hg77701.com | 44990.com | 3136mm.com | www.89677p.com | www.281380.com | 22244066.com | www.27363r.com | www.889938.com | 7599w.com | www.7424.com | www.dao90.com | 5622i.com | www.772345.com | www.99jtj.com | g8381.com | www.21884.com | www.qmfc1.com | w4389.com | www.460707.com | www.938905.com | 36401100.com | www.1818365.com | www.744949.com | 33318.com | www.0057b.com | www.371411.com | 32126f.net | www.0062737.com | www.36166a.com | 3659h.cc | www.56011i.com | 234blg.com | www.70.tt | www.99677k.com | 8xj.vip | www.z4777.com | www.qucw3.com | 7003uu.com | www.808888t.com | www.209880.com | LXYL351.com | www.js68678.com | 272f.net | www.00829v.com | www.35918x.com | 469.com | www.0241h.com | www.390006.com | 0434322.com | www.8577f.cc | 9149l.com | www.hg55328.com | www.fcff4.com | 867720.com | www.huangma22.com | 2709q.com | www.h7788t.com | www.9999y.cc | ks600.net | www.16181o.com | alpk22.com | www.yh7890.com | www.50732k.com | a1915.com | www.88166k.com | 2147004.com | www.7380r.com | www.1111y.cc | 61323311.com | www.79095e.com | 2223865.com | www.6618js.com | www.602430.com | 2649ii.com | www.68070.com | dzj0707.com | www.328209.com | 667766p.com | www.88807v.com | www.fyyy8.com | 6245.ltd | www.9989583.com | 0644.com | www.7415p.com | 26444h.com | www.xpj7747.net | www.505170.com | www.dfs788.com | www.33598d.com | 2998yh.com | www.07679e.com | bet22885.com | www.5504o.com | 2373w.com | www.ylg122.com | www.581905.com | www.dz825.com | www.5086t.com | 6220i.com | www.772222.com | 4960066.com |