<optgroup id="w2uiu"></optgroup>
<menu id="w2uiu"><tt id="w2uiu"></tt></menu>
<menu id="w2uiu"><strong id="w2uiu"></strong></menu>
 • <menu id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu></menu>
  <xmp id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu>
 • <dd id="w2uiu"><nav id="w2uiu"></nav></dd>
 • 野炊情境永留在我心里

  小學生作文:野炊情境永留在我心里
  作文字數:544
  作者:蓋瑞雪
 • chuī
 • qíng
 • jìng
 • yǒng
 • liú
 • zài
 • xīn
 •  
 •  
 • 野炊情境永留在我心里 
 •  
 • nián
 • sān
 • bān
 •  
 • gài
 • ruì
 • xuě
 •  
 •  
 • 四年級三班 蓋瑞雪 
 •  
 • men
 • pàn
 • wàng
 • jiǔ
 • de
 • chuī
 • zhōng
 • dào
 • lái
 • le
 •  
 • 我們盼望已久的野炊終于到來了,
 • tóng
 • xué
 • men
 • de
 • liǎn
 • shàng
 • dōu
 • yáng
 • zhe
 • xìng
 • fèn
 • de
 • xiào
 • 同學們的臉上個個都洋溢著興奮的笑
 • róng
 •  
 •  
 •  
 • 容。 
 •  
 •  
 • tóng
 • xué
 • men
 •  
 • chū
 •  
 •  
 • lǎo
 • shī
 • shēng
 • lìng
 • xià
 • “同學們,出發!”老師一聲令下
 •  
 • men
 • pái
 • zhe
 • zhěng
 • de
 • duì
 • chū
 • le
 •  
 • gāng
 • kāi
 • ,我們排著整齊的隊伍出發了。剛開
 • shǐ
 •  
 • jiā
 • mài
 • zhe
 • zhěng
 • de
 •  
 • xiàng
 • zài
 • liàn
 • bīng
 • 始,大家邁著整齊的步伐,像在練兵
 • de
 • hěn
 • yǒu
 • shì
 •  
 • shì
 • guò
 • le
 • huì
 • ér
 •  
 • zhè
 • 似的很有氣勢。可是過了一會兒,這
 • xiē
 •  
 • xiǎo
 • huáng
 •  
 •  
 • xiǎo
 • gōng
 • zhǔ
 •  
 • men
 • quán
 • dōu
 • kuǎ
 • 些“小皇帝”和“小公主”們全都垮
 • le
 •  
 • dài
 • de
 • guō
 • wǎn
 • piáo
 • pén
 • wǎng
 • chē
 • shàng
 • 了,把自己帶的鍋碗瓢盆往車子上一
 • diū
 •  
 • bào
 • zhe
 • mǎn
 • de
 • yuàn
 • yán
 • qíng
 • yuàn
 • de
 • xiàng
 • qián
 • zǒu
 • 丟,抱著滿腹的怨言不情愿的向前走
 • zhe
 •  
 • fèi
 • le
 • jiǔ
 • niú
 • èr
 • zhī
 • zhōng
 • dào
 • le
 • fēng
 • 著,費了九牛二虎之力終于到達了風
 • jǐng
 • rén
 • de
 • huáng
 • wài
 • tān
 •  
 • men
 • zhe
 • róu
 • ruǎn
 • de
 • 景迷人的黃河外灘。我們踏著柔軟的
 • cǎo
 •  
 • liáng
 • fēng
 • chuī
 • guò
 • men
 • de
 • liǎn
 • jiá
 •  
 • dùn
 • shí
 • 草地,涼風吹過我們的臉頰,頓時我
 • men
 • zǒu
 • de
 • juàn
 • xué
 • de
 • fán
 • nǎo
 • tǒng
 • tǒng
 • dōu
 • pāo
 • 們走路的疲倦和學習的煩惱統統都拋
 • dào
 • le
 • nǎo
 • hòu
 •  
 • jìn
 • qíng
 • de
 • huān
 •  
 •  
 •  
 • 到了腦后,盡情的歡樂。 
 •  
 • chuī
 • kāi
 • shǐ
 • le
 •  
 • suī
 • rán
 • yuán
 • huá
 • shì
 • men
 • 野炊開始了,雖然原計劃是我們自
 • zuò
 • fàn
 •  
 • shí
 • zhēn
 • zhèng
 • zuò
 • lái
 •  
 • men
 • cái
 • shǎ
 • 己做飯,其實真正做起來,我們才傻
 • le
 • yǎn
 •  
 • yīn
 • wéi
 • men
 • shí
 • me
 • dōu
 • huì
 •  
 • dōu
 • shì
 • jiā
 • 了眼,因為我們什么都不會,都是家
 • zhǎng
 • zài
 • bāng
 • zhe
 • men
 • zuò
 •  
 • men
 • zài
 • páng
 • dāng
 • guān
 • zhòng
 • 長在幫著我們做,我們在一旁當觀眾
 •  
 • hòu
 • lái
 • rěn
 • zhù
 • yào
 • shì
 • shì
 •  
 • shì
 • zào
 • 。后來我忍不住要試一試,可是灶里
 • chuī
 • yān
 • zǎo
 • mào
 •  
 • wǎn
 • mào
 •  
 • děng
 • cāo
 • chǎn
 • 那炊煙早不冒,晚不冒,等我操起鏟
 • chǎo
 • cài
 • shí
 • rán
 • mào
 • le
 • chū
 • lái
 •  
 • xūn
 • 子炒菜時它突然冒了出來,熏得我一
 • jīng
 • yíng
 • tòu
 • de
 • zhēn
 • zhū
 • de
 • yǎn
 • lèi
 • zhí
 • wǎng
 • xià
 • 顆顆晶瑩剔透的珍珠似的眼淚直往下
 • diào
 •  
 • kàn
 • zhe
 • pán
 • pán
 • xiāng
 • pēn
 • pēn
 • de
 • cài
 • chū
 • 掉。看著那一盤盤香噴噴的菜陸續出
 • guō
 •  
 • de
 • kǒu
 • shuǐ
 • jiù
 • yào
 • liú
 • dào
 • pán
 • le
 •  
 • 鍋,我的口水就要流到那盤子里了。
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • kāi
 • fàn
 • le
 •  
 •  
 • yǒu
 • wèi
 • nán
 • shēng
 • hǎn
 • le
 • “開飯了!”有一位男生大喊了一
 • shēng
 •  
 • zhī
 • jiàn
 • huǒ
 •  
 • niú
 • nǎi
 • quán
 • dōu
 • shèng
 • dào
 • 聲,只見大伙把可樂、牛奶全都盛到
 • bēi
 •  
 • men
 • láng
 • tūn
 • yān
 • lái
 •  
 •  
 •  
 • 杯子里,我們狼吞虎咽起來。 
 •  
 • zhè
 • chuī
 • tóng
 • xué
 • men
 • dōu
 • wán
 • fēi
 • cháng
 • kāi
 • xīn
 •  
 • 這次野炊同學們都玩得非常開心,
 • jǐn
 • lǐng
 • luè
 • dào
 • le
 • huáng
 •  
 •  
 • qīn
 • de
 • měi
 • 不僅領略到了黃河——母親河的美麗
 •  
 • huì
 • dào
 • le
 • duì
 • de
 • guān
 • ài
 • zhī
 • qíng
 • ,也體會到了父母對子女的關愛之情
 •  
 • chuī
 • de
 • qíng
 • jìng
 • jiāng
 • yǒng
 • yuǎn
 • liú
 • zài
 • xīn
 • zhōng
 •  
 •  
 • 。野炊的情境將永遠留在我心中! 
 •  
 • 
 •  
 • zhǐ
 • dǎo
 • jiāo
 • shī
 •  
 • cuī
 • méi
 •  
 •  
 • 指導教師 崔梅茹 
   
  無注音版:
   野炊情境永留在我心里
   
   四年級三班 蓋瑞雪
   
   我們盼望已久的野炊終于到來了,同學們的臉上個個都洋溢著興奮的笑容。
   
   “同學們,出發!”老師一聲令下,我們排著整齊的隊伍出發了。剛開始,大家邁著整齊的步伐,像在練兵似的很有氣勢。可是過了一會兒,這些“小皇帝”和“小公主”們全都垮了,把自己帶的鍋碗瓢盆往車子上一丟,抱著滿腹的怨言不情愿的向前走著,費了九牛二虎之力終于到達了風景迷人的黃河外灘。我們踏著柔軟的草地,涼風吹過我們的臉頰,頓時我們走路的疲倦和學習的煩惱統統都拋到了腦后,盡情的歡樂。
   
   野炊開始了,雖然原計劃是我們自己做飯,其實真正做起來,我們才傻了眼,因為我們什么都不會,都是家長在幫著我們做,我們在一旁當觀眾。后來我忍不住要試一試,可是灶里那炊煙早不冒,晚不冒,等我操起鏟子炒菜時它突然冒了出來,熏得我一顆顆晶瑩剔透的珍珠似的眼淚直往下掉。看著那一盤盤香噴噴的菜陸續出鍋,我的口水就要流到那盤子里了。
   
    “開飯了!”有一位男生大喊了一聲,只見大伙把可樂、牛奶全都盛到杯子里,我們狼吞虎咽起來。
   
   這次野炊同學們都玩得非常開心,不僅領略到了黃河——母親河的美麗,也體會到了父母對子女的關愛之情。野炊的情境將永遠留在我心中!
   
    指導教師 崔梅茹
   

   我心中的英雄

   作文字數:775
   作者:未知
  •  
  • huān
  • yíng
  •  
  • tóu
  • gǎo
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xīn
  • zhōng
  • 歡迎 投稿    我心中
  • de
  • yīng
  • xióng
  • 的英雄
  • 閱讀全文

   我心中的英雄

   作文字數:743
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xīn
  • zhōng
  • de
  • yīng
  • xióng
  •    我心中的英雄
  •  
  •  
  • zhè
  • jiāng
  • shěng
  • wēn
  • lǐng
  • shì
  •  
  • guó
  • zhōng
  • xīn
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  •  浙江省溫嶺市 澤國中心小學三
  • ?
  •  
  •  
  • bān
  •  
  • méi
  • () 班 吳憶湄
  • 閱讀全文

   我心中的秋天

   作文字數:297
   作者:曾彥鋮
  •  
  • xiǎo
  • xué
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  •  
  • qiū
  • tiān
  • jīng
  • lái
  • le
  •  
  • qiū
  • 小學作文  秋天已經來了,秋
  • fēng
  • chuī
  • le
  • shēng
  • kǒu
  • shào
  •  
  • luò
  • men
  • fēn
  • fēn
  • fēi
  •  
  • 風吹了一聲口哨,落葉們紛紛飛起,
  • zài
  • kōng
  • zhōng
  • le
  • xuán
  •  
  • rán
  • hòu
  • xiàng
  • rén
  • men
  • fēi
  • 在空中打了一個旋,然后向人們飛去
  • 閱讀全文

   我心目中的班主任

   作文字數:610
   作者:吳晨卉
  •  
  • wǎng
  •  
  • zhǐ
  •  
  •  
  •  
  •  
  • cóng
  • xiǎo
  • jiù
  • tīng
  • shuō
  • rén
  • men
  • 網 址  從小我就聽說人們
  • lǎo
  • shī
  • chéng
  • yuán
  • dīng
  •  
  • zhú
  •  
  • dàn
  • zhí
  • dào
  • 把老師比喻成園丁、蠟燭,但直到我
  • shàng
  • xué
  • hòu
  • cái
  • zhēn
  • zhèng
  • gǎn
  • shòu
  • dào
  • zhè
  • zhōng
  • de
  • hán
  •  
  • 上學后才真正感受到這其中的含義。
  • 閱讀全文

   我心愛的文具盒

   作文字數:324
   作者:章羲楚
  •  
  • xiǎo
  • xué
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  • yǒu
  • jīng
  • zhì
  • de
  • wán
  • 小學作文 我有一個精致的玩具
  • shì
  • zài
  • xīng
  • liù
  • huí
  • lǎo
  • jiā
  • shí
  • shāng
  • diàn
  • 盒它是在我星期六回老家時去商店里
  • mǎi
  • de
  • 買的
  • 閱讀全文

   我心愛的書包

   作文字數:299
   作者:蘇爍鑠
  •  
  •  
  •  
  •  
  • yǒu
  • xīn
  • ài
  • de
  • shū
  • bāo
  •  
  • shì
  •   我有一個心愛的書包,是我
  • shàng
  • xiǎo
  • xué
  • de
  • shí
  • hòu
  • mǎi
  • gěi
  • de
  •  
  • 上小學的時候媽媽買給我的。
  •  
  •  
  • de
  • shū
  • bāo
  • de
  • xíng
  • zhuàng
  • shì
  • zhǎng
  • fāng
  • xíng
  •  
  • yán
  •  我的書包的形狀是長方形,顏色
  • 閱讀全文

   我心愛的小天牛

   作文字數:519
   作者:趙發
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jiā
  • yǒu
  • zhī
  • xiǎo
  • tiān
  • niú
  •  
  • zhǎng
  • zhǎng
  •    我家有只小天牛,長長
  • de
  • chù
  •  
  • de
  • xiǎo
  • jiǎo
  •  
  • zhēn
  • xiàng
  • wèi
  • shēn
  • 的觸須,細細的小腳,真像一位身披
  • hēi
  • kǎi
  • jiǎ
  • de
  • jiāng
  • jun1
  •  
  • kǎi
  • jiǎ
  • shàng
  • hái
  • 黑鎧甲的大將軍,鎧甲上還
  • 閱讀全文

   我心中的夢想

   作文字數:357
   作者:陳玟齊
  •  
  •  
  •  
  •  
  • měi
  • rén
  • xīn
  • zhōng
  • dōu
  • yǒu
  • mèng
  • xiǎng
  •  
  •   每個人心中都有一個夢想,
  • yǒu
  • de
  • mèng
  • xiǎng
  • yǒu
  • shuāng
  • yǐn
  • xíng
  • de
  • chì
  • bǎng
  •  
  • fēi
  • xiàng
  • tiān
  • 有的夢想有一雙隱形的翅膀,飛向天
  • kōng
  •  
  • yǒu
  • de
  • mèng
  • xiǎng
  • dào
  • tài
  • kōng
  • yóu
  •  
  • ér
  • de
  • mèng
  • 空;有的夢想到太空旅游…而我的夢
  • 閱讀全文

   我心中的好媽媽

   作文字數:177
   作者:王瀟宇
  •  
  •  
  •  
  •  
  • duì
  • fēi
  • cháng
  • hǎo
  •  
  • yòu
  • fēi
  •   我媽媽對我非常好,她又非
  • cháng
  • shàn
  • liáng
  •  
  • fēi
  • cháng
  • huān
  •  
  • 常善良,我非常喜歡她。
  •  
  •  
  •  
  • zuò
  • shì
  • fēi
  • cháng
  • rèn
  • zhēn
  •  
  • yǒu
  •  媽媽做事非常認真,有一次我
  • 閱讀全文

   我心愛的軍艦

   作文字數:358
   作者:柯樂樂
  •  
  • zhàn
  • zhǎng
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xīn
  • ài
  • de
  • jun1
  • jiàn
  •  
  •  
  • 站長:  我心愛的軍艦 
  •  
  •  
  •  
  • yán
  • jiāng
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • ?
  •  
  • bān
  •  
  •  
  •  
  •  沿江小學三()班 ——柯樂
  •  
  •  
  • 樂 
  • 閱讀全文

   我心中的鳳凰

   作文字數:451
   作者:李辰瀅
  •  
  •  
  • xīn
  • zhōng
  • de
  • fèng
  • huáng
  •  我心中的鳳凰
  •  
  •  
  •  
  • fèng
  • huáng
  • shì
  • chuán
  • shuō
  • zhōng
  • de
  • bǎi
  • niǎo
  • zhī
  • wáng
  • lóng
  •  鳳凰是傳說中的百鳥之王和龍
  • yàng
  • shì
  • chuán
  • shuō
  • de
  • xiáng
  • dòng
  •  
  • 一樣是自古傳說的吉祥動物。
  • 閱讀全文

   我心中的秘密

   作文字數:575
   作者:成都陳佳…
  •  
  •  
  • xiǎo
  • xué
  •  
  •  
  • “小學” 
  •  
  •  
  • rén
  • yào
  • duì
  • bié
  • rén
  • zhēn
  • chéng
  • jiù
  • jiāo
  • dào
  •  一個人要對別人不真誠就交不到
  • péng
  • yǒu
  •  
  • zhè
  • shì
  • duì
  • de
  • zhōng
  • gào
  •  
  • zhè
  • jiàn
  • shì
  • 朋友,這是媽媽對我的忠告。這件事
  • 閱讀全文

   祖國在我心中

   作文字數:331
   作者:成辰
  •  
  • wǎng
  •  
  • zhǐ
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • guó
  • zài
  • xīn
  • zhōng
  • 網 址   祖國在我心中
  •  
  •  
  •  
  • dāng
  • men
  • zhàn
  • zài
  • cāo
  • chǎng
  • shàng
  • zhù
  • shì
  • zhù
  • shì
  • zhe
  •  當我們站在操場上注視注視著
  • xiān
  • yàn
  • de
  • xīng
  • hóng
  • rǎn
  • rǎn
  • shēng
  •  
  • xiàng
  • xìn
  • 那鮮艷的五星紅旗冉冉升起,相信大
  • 閱讀全文

   祖國在我心中

   作文字數:271
   作者:湯智辰
  •  
  • zhàn
  • zhǎng
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • men
  • de
  • guó
  •  
  •  
  • 站長 :。  我們的祖國——
  • zhōng
  • guó
  •  
  • yuán
  • liáo
  • kuò
  •  
  • měi
  • ráo
  •  
  • mín
  • 中國,她富源遼闊,美麗富饒,個民
  • chéng
  • tiáo
  • lóng
  •  
  • ér
  • jiù
  • shì
  • zhè
  • tiáo
  • lóng
  • 族組成一條巨龍,而我就是這條巨龍
  • 閱讀全文

   我心中的爸爸

   作文字數:183
   作者:張 宇航
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • shì
  • tiān
  •  
  • yòng
  • lán
  • bāo
  •    爸爸是天,他用藍色包
  • róng
  • zhe
  •  
  • 容著我;
  •  
  •  
  •  
  • shì
  • tài
  • yáng
  •  
  • yòng
  • guāng
  • máng
  • zhào
  • yào
  • zhe
  •  爸爸是太陽,他用光芒照耀著
  • 閱讀全文

   我心中的未來世界

   作文字數:219
   作者:武昕彤
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xīn
  • zhōng
  • de
  • wèi
  • lái
  • shì
  • jiè
  •     我心中的未來世界
  • shì
  • zhè
  • yàng
  • de
  •  
  • shù
  • chéng
  • yīn
  •  
  • bǎi
  • ?g
  • shèng
  • kāi
  •  
  • dào
  • 是這樣的:樹木成蔭、百花盛開,到
  • chù
  • dōu
  • yǒu
  • xiǎo
  • niǎo
  •  
  • fēng
  • dié
  •  
  • men
  • dōu
  • zhù
  • 處都有小鳥、蜜蜂和蝴蝶。我們都住
  • 閱讀全文

   我心目中的爸爸

   作文字數:282
   作者:楊靖宇
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xīn
  • zhōng
  • de
  •  
  •  
  •   我心目中的爸爸 
  •  
  •  
  •  
  • yáng
  • jìng
  •  
  •  
  •  楊靖宇 
  •  
  •  
  •  
  • xīn
  • zhōng
  • de
  • bǎng
  • yàng
  • shì
  • de
  •  
  •  我心目中的榜樣是我的爸爸。
  • 閱讀全文

   我心目中的媽媽

   作文字數:263
   作者:牟智通
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xīn
  • zhōng
  • de
  •  
  •     我心目中的媽媽 
  •  
  • 
  •  
  •  
  •  
  • móu
  • zhì
  • tóng
  •  
  •  
  •  牟智通 
  • 閱讀全文

   我心目中的爸爸

   作文字數:272
   作者:張浩東
  •  
  • chū
  • chù
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xīn
  • zhōng
  • de
  •  
  • 出處   我心目中的爸爸 
  •  
  • 
  •  
  •  
  •  
  • zhāng
  • hào
  • dōng
  •  
  •  
  •  張浩東 
  • 閱讀全文

   我心目中的媽媽

   作文字數:484
   作者:魏欣然
  •  
  • xiǎo
  • xué
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xīn
  • zhōng
  • de
  • 小學作文  我心目中的媽媽
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • wèi
  • xīn
  • rán
  •  
  •  
  •  魏欣然 
  • 閱讀全文

   我心中的爸爸

   作文字數:230
   作者:高嘉偉
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xīn
  • zhōng
  • de
  •  
  •  
  •   我心中的爸爸 
  •  
  •  
  •  
  • gāo
  • jiā
  • wěi
  •  
  •  
  •  高嘉偉 
  •  
  •  
  •  
  • de
  • tóu
  • hēi
  • hēi
  • de
  •  
  • yǎn
  • jīng
  • yuán
  • yuán
  •  爸爸的頭發黑黑的,眼睛圓圓
  • 閱讀全文

   我心目中的榜樣——爸爸

   作文字數:417
   作者:胡新濤
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xīn
  • zhōng
  • de
  • bǎng
  • yàng
  •  
  •  
  •    我心目中的榜樣——爸
  •  
  •  
  • 爸 
  •  
  •  
  • xīn
  • tāo
  •  
  •  
  •  胡新濤 
  • 閱讀全文

   祖國在我心中

   作文字數:761
   作者:趙榮立
  •  
  • qǐng
  • zhù
  •  
  •  
  •  
  •  
  • lǎo
  • ér
  • yòu
  • chōng
  • mǎn
  • 請記住:  一個古老而又充滿
  • shén
  • cǎi
  • de
  • guó
  • jiā
  •  
  •  
  • zhōng
  • guó
  •  
  • chù
  • zài
  • shì
  • 神奇色彩的國家——中國,處理在世
  • jiè
  • de
  • dōng
  • fāng
  •  
  • yōng
  • yǒu
  • qiān
  • duō
  • nián
  • yōu
  • jiǔ
  • de
  • 界的東方。她擁有五千多年悠久的歷
  • 閱讀全文

   祖國在我心中

   小學生作文:祖國在我心中
   作文字數:698
   作者:宜昌市伍…
  •  
  •  
  • guó
  • zài
  • xīn
  • zhōng
  •  祖國在我心中
  •  
  • jìng
  • ài
  • de
  • lǎo
  • shī
  •  
  • qīn
  • ài
  • de
  • tóng
  • xué
  • men
  • 敬愛的老師,親愛的同學們
  •  
  • tāo
  • tāo
  • de
  • jiāng
  • shuǐ
  •  
  • gǔn
  • gǔn
  • de
  • huáng
  •  
  • lián
  • mián
  • 滔滔的江水,滾滾的黃河,連綿不
  • 閱讀全文

   我心中的健康校園

   小學生作文:我心中的健康校園
   作文字數:965
   作者:陸周宇
  •  
  • shuō
  • jiàn
  • kāng
  • xiào
  • yuán
  • de
  • ?
  • shè
  • huó
  • dòng
  •  
  • zuì
  • yǒu
  • 說起健康校園的建設活動,我最有
  • huì
  • le
  •  
  • èr
  • nián
  • shí
  • de
  • zhì
  • hěn
  • chà
  • 體會了。記得二年級時我的體質很差
  •  
  • rén
  • zhǎng
  • yòu
  • shòu
  • yòu
  • xiǎo
  •  
  • hái
  • huàn
  • yǒu
  • xiāo
  • chuǎn
  •  
  • ,人也長得又瘦又小,還患有哮喘,
  • 閱讀全文

   我心目中的老師

   小學生作文:我心目中的老師
   作文字數:495
   作者:黃儀珊
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xīn
  • zhōng
  • de
  • lǎo
  • shī
  •  
  •   我心目中的老師 
  •  
  •  
  • men
  • bān
  • zhǔ
  • rèn
  • liú
  • lǎo
  • shī
  • shì
  • xīn
  • zhōng
  • de
  •  我們班主任劉老師是我心目中的
  •  
  • yīng
  • xióng
  •  
  •  
  • xué
  • wèn
  • gāo
  • shēn
  •  
  • pǐn
  • gāo
  • shàng
  •  
  • “英雄”,她學問高深、品德高尚、
  • 閱讀全文

   陰影留在我的記憶深處

   小學生作文:陰影留在我的記憶深處
   作文字數:622
   作者:丁雅倩
  • yīn
  • yǐng
  • liú
  • zài
  • de
  • shēn
  • chù
  • 陰影留在我的記憶深處
  •  
  • shuǐ
  • nán
  • xiǎo
  • xué
  • ?
  •  
  • bān
  •  
  • dīng
  • qiàn
  • 水南小學五(四)班 丁雅倩
  •  
  •  
  •  
  • 閱讀全文

   留在心底的風景(3)

   小學生作文:留在心底的風景(3)
   作文字數:1076
   作者:24406574…
  •  
  • shēng
  • huó
  • zhōng
  •  
  • gòu
  • chéng
  • shǔ
  • de
  • jiǎo
  • luò
  • yǒng
  • yuǎn
  • 生活中,構成屬于我的角落里永遠
  • de
  • fēng
  • jǐng
  • shì
  • qīng
  • chá
  •  
  • yīn
  •  
  • shǒu
  •  
  • diàn
  • nǎo
  •  
  • 的風景是清茶,音樂,手機,電腦,
  • róu
  • nuǎn
  • de
  • dēng
  • guāng
  •  
  • lán
  • tiān
  • bái
  • yún
  • xiǎo
  • qiáo
  • liú
  • shuǐ
  • 柔暖的燈光,一幅藍天白云小橋流水
  • 閱讀全文

   留在心底的風景(2)

   小學生作文:留在心底的風景(2)
   作文字數:909
   作者:24406574…
  •  
  • jīn
  • tiān
  • zài
  • wǎng
  • shàng
  • kàn
  • jiàn
  • wén
  • lóng
  • qián
  • zhèn
  • 今天第一次在網上看見文龍前一陣
  • jīng
  • cháng
  • dào
  • pān
  • lóng
  • hēi
  • tíng
  • ?
  • tóng
  • děng
  • rén
  • zhēn
  • de
  • 經常遇到潘龍黑子雨亭建同等人真的
  • zhēn
  • de
  • xiǎng
  • men
  • men
  • jiāng
  • shì
  • bèi
  • de
  • cái
  • 真的想他們他們將是我一輩子的財富
  • 閱讀全文
  卓易彩票 www.7366004.com | www.4331x.com | 36407799.com | www.156506.com | www.c5638.com | www.00618h.com | 3779955.com | www.685756.com | www.fcyl5.com | www.808888z.com | 9420j.com | www.769179.com | www.9fk.com | www.5446mm.com | 60166yh.com | www.126309.com | WWW.911960.COM | www.792051.com | 4323e.com | baifucaipiao.com | WWW.563840.COM | www.99094a.com | 00773vv.com | 6699734.com | WWW.860232.COM | www.3478l.cc | www.6683066.com | 08159g.com | 2237pay.com | WWW.588960.COM | www.2934m.com | www.107601.com | 1213633.com | tk499.com | WWW.678991.COM | www.5854u.cc | www.1434x.com | qycp06.com | y35151.com | www.346211.com | WWW.615727.COM | www.0343g.com | 9995o.cc | 3522ii.com | www.55288.com | WWW.871504.COM | www.10czj.com | www.7893.com | www.888.ps | 3003822.com | 3822g.com | www.987436.com | WWW.252076.COM | www.9187s.com | 30006t.com | 3844ee.com | www.jys1111.com | WWW.656456.COM | WWW.813457.COM | www.68070.com | www.375957.com | 32666p.com | 97886699.cc | www.349177.com | WWW.457065.COM | www.c3004.com | www.hg77720.com | www.27363s.com | 4022t.com | baliren133.com | 609993.com | WWW.511249.COM | WWW.902969.COM | www.525409.com | www.28000x.com | 662015.com | mi527.com | 31325m.com | www.636309.com | WWW.53538.COM | www.c229.net | www.743902.com | www.yh234g.com | 7792b.com | wx2211.com | 30019w.com | 551567.com | www.495770.com | WWW.204599.COM | WWW.729714.COM | www.33997f.com | www.68365c.com | www.271902.com | 55188.com | 99909k.com | 44077a.com | www.276666.com | WWW.555876.COM | WWW.922306.COM | WWW.930966.COM | www.66332h.com | www.33303.com | www.98698m.com | h8030.com | 838388y.com | 8015s.com | 305710.com | 071726.com | www.829997.com | www.374877.com | WWW.110339.COM | WWW.277758.COM | WWW.383379.COM | WWW.192224.COM | www.94238.com | www.4331s.com | www.l3410.com | www.ly09.com | 1389vv.com | 2373j.com | 25288o.com | 3679gg.com | 77005.com | 3679kk.com | hy846.com | js14c.com | 15a34.net | www.866009.com | www.444537.com | www.607993.com | WWW.678284.COM | WWW.370766.COM | WWW.37695.COM | WWW.817066.COM | WWW.67630.COM | WWW.882649.COM | WWW.336049.COM | WWW.393799.COM | WWW.629448.COM | www.ybao9.com | www.3668t.com | www.52072c.com | www.ky1003.com | www.9989572.com | www.67777.am | www.198a56.com | www.ii4625.com | www.340.com | www.096968.com | www.6238.am | www.siji07.com | www.63568.com | www.123456.cc | www.7886278.com | www.fg9909.com | dd38648.com | 55882007.com | 02.bet | 837885.com | r4042.com | 36401188.com | 39830.com | www.68682i.com | www.xinyc2.com | 61808.com | 49038.com | 5539822.com | d5959.com | 5003025.com | 555p1.cc | 99589e.net | 04666h.com | 8037t.com | 4858xianlu.com | 6830c.com | www.79500p.com | www.38138m.com | www.38775ee.com | www.392518.com | www.80065s.com | www.3416e.com | WWW.638666.COM | WWW.848513.COM | WWW.350928.COM | WWW.35075.COM | www.629913.com | www.88065e.com | t388399.com | 6403v.com | pw9.com | 355233.com | 2247zz.com | www.8862tt.com | www.88325n.com | www.lb5555.com | www.7782r.com | WWW.169076.COM | WWW.173837.COM | www.980158.com | www.175131.com | 3685v.com | 6220ss.com | 2324www.com | 3136oo.com | www.bwinyz21.com | www.hg09a.com | WWW.793377.COM | WWW.709978.COM | WWW.298435.COM | www.263289.com | 1591eee.com | 1624cc.com | hbs472.com | 168cp-x.com | www.bwinyz30.com | www.66376b.com | WWW.27872.COM | WWW.803918.COM | www.006150.com | ooo3405.com | afcp10.com | 78110066.com | www.241099.com | www.2632k.com | WWW.599987.COM | www.911373.com | www.904333.com | bb1331.com | 7720y.com | www.sha3111.com | www.78700g.com | WWW.204318.COM | www.938537.com | 888.tf | qjdating.com | ccc5002.com | www.78680t.com | www.2875i.com | WWW.403689.COM | www.257233.com | lehu221.com | 908080i.com | www.28000p.com | www.77802n.com | WWW.381807.COM | www.394611.com | dd00558.com | 8449ss.com | www.jinsha51.com | www.063wy.com | WWW.898547.COM | www.50788o.com | 158108.com | vnsr55888.com | www.80030077.com | WWW.173098.COM | www.548277.com | 9002s.com | 3258d.com | www.12136c.com | WWW.133016.COM | WWW.49877.COM | 9479c8.com | 365102d.com | www.63606r.com | WWW.30803.COM | WWW.58575.COM | o2306.com | ff00558.com | www.32031h.com | WWW.885225.COM | www.602985.com | o08199.com | 3189aa.com | www.1358001.com | WWW.666427.COM | www.178693.com | 30175555.com | www.sha0077.com | WWW.129472.COM | www.602430.com | 2008ee.com | www.98923.com | www.8816o.com | WWW.774027.COM | 3552a.com | hh3405.com | www.51515d.com | WWW.640080.COM | 3640t.com | 37570p.com | www.07163i.com | WWW.586628.COM | 060939.com | a35151.com | www.77210g.com | WWW.548492.COM | 5360i.com | www.l4042.com | www.3890d.com | www.599894.com | 5m412.com | www.j69096.com | WWW.27707.COM | www.80767e.com | v82365.com | www.798588.net | WWW.364556.COM | 0033p.cc | www.918356c.com | www.c5237.com | www.106096.com | r67890.com | www.550022ee.com | WWW.236037.COM | 162788.com | www.biying970vip.com | WWW.802969.COM | 66300vip08.com | 3121y.com | www.5854o.cc | www.301871.com | vvv40033.com | www.12455u.com | www.985579.com | 54443.com | www.2997772.com | WWW.577458.COM | 80850e.com | www.6880gg.com | WWW.358990.COM | 51200xx.com | www.888.ps | WWW.554932.COM | 667766g.com | sss5144.com | WWW.130287.COM | 91019y.com | 6423w.com | WWW.176895.COM | www7893.cc | www.55526j.com | www.6386c.com | WWW.16476.COM | 69990f.com | www.vnsr2345.com | WWW.91442.COM | 91019p.net | www.077578.com | www.979673.com | 8159ee.cc | www.84499t.com | www.288346.com | 11yy8332.com | WWW.671147.COM | 8988n.com | www.983888b.com | WWW.502009.COM | 6688xpj.com | www.44118b.com | WWW.202522.COM | 7240i.com | www.80065l.com | www.83993o.com | 500000712.com | WWW.421366.COM | 7989m.com | www.j3123.com | WWW.851555.COM | j333.cc | www.29699.com | www.46568a.com | www.baifu42.com | WWW.388033.COM | 2698h.com | www.js18685.com | www.351957.com | 8901n.com | WWW.26336.COM | 6033g.com | www.221222.cc | www.324770.com | 7726aaa.com | WWW.397036.COM | 7920com.com | www.96386m.com | 500128.com | www.c25.cc | WWW.426848.COM | 4022f.com | WWW.116780.COM | 22883l.com | www.99094h.com | www.150957.com | www.20199zz.com | WWW.598177.COM | n8159.cc | WWW.153065.COM | 097979.com | www.4648.cc | www.80bo.com | www.w84h.com | www.355242.com | www.77731z.com | WWW.294811.COM | 22299bb.com | WWW.883480.COM | 3156xxx.com | www.81233b.com | 1468ttt.com | www.2299nsb.com | www.221085.com | www.55545q.com | WWW.54522.COM | 3089g.com | WWW.27358.COM | 4196b.com | WWW.156883.COM | 98345bb.com | www.qucp4.com | 1348.com | www.6769l.com | 0128765.com | www.0270z.com | m7454.com | www.win1236.com | 20188d.com | www.86339a.com | www.5675858.com | www.2544g3.com | www.111505.com | www.9170011.com | www.339967.com | www.5446gg.com | www.550415.com | www.8967b.com | www.665882.com | www.51500.com | www.687829.com | www.cr677.com | www.549577.com | www.848777e.com | www.183572.com | www.lhg888.com | www.52072g.com | www.38775rr.com | www.240221.com | www.hd8672.com | 876878i.com | www.80075p.com | wxylc98953.com | www.750966.com | d2127002.com | WWW.635005.COM | P35qq.com | WWW.550618.COM | 3434c.com | www.870080a.com | WWW.205672.COM | ff555i.com | www.3552a.com | 8084.com | WWW.689362.COM | 01885k.com | WWW.111708.COM | 3344vn77.com | www.517844.com | www.69989e.com | ky877.com | www.790711.com | 1654dd.com | WWW.662160.COM | 46474647.com | WWW.139664.COM | www.4963ff.com | www.83993i.com | www.ihg5599.com | pj12678.com | WWW.527106.COM | v72227.com | WWW.490096.COM | www.biying950vip.com | WWW.122286.COM | 7792i.com | www.6805.com | www.839565.com | www.5189555.com | www.918999.com | www.52303l.com | 3412288.com | WWW.214789.COM | www.11c93.com | www.50052u.com | www.182323.com | 20550371.com | WWW.216050.COM | www.77731s.com | www.43131o.com | www.21202u.com | 33432i.com | WWW.450177.COM | www.3157h.com | 64111r.com | www.can87.com | 4647v.com | www.701541.com | www.7788.tt | dhygw8888.com | WWW.428765.COM | www.808888p.com | mobile.baidu.com | WWW.818127.COM | 36989c.com | www.301871.com | www.91233h.com | 8538x.com | WWW.387244.COM | www.55676l.com | 53262ii.com | WWW.886204.COM | www.4058cc.com | 01w00.vip | WWW.609448.COM | www.hg98091.com | 3169.com | WWW.707171.COM | www.20199xx.com | 301111.com | WWW.752691.COM | lshtq.cn | 61320077.com | WWW.758665.COM | www.zzyl64.com | eebiao.com | WWW.253940.COM | www.xy045.com | 3245v.com | WWW.789314.COM | www.00772w.com | 3678vv.com | WWW.70882.COM | www.30350o.com | 28839c.com | WWW.47747.COM | www.6678685.com | 67890rrr.com | www.351587.com | www.2109q.com | 996622bb.com | 0600w.cc | WWW.771649.COM | www.47506l.com | 032656.com | WWW.890740.COM | www.977008.com | 8381t.com | www.003675.com | WWW.107102.COM | www.55526u.com | 3222u.cc | WWW.442914.COM | www.bet779.com | 3846eee.com | www.284488.com | www.88kcw.com | www.938q.cc | 2820q.com | WWW.79033.COM | www.7240e.com | vip4553.com | 999955.com | WWW.793109.COM | www.185141.com | 7722209.com | www.685948.com | www.4ttz.com | www.518737.com | 2677jjj.com | www.987441.com | www.22630.cc | 1434f.com | 505ooo.com | www.976731.com | www.50051t.com | gbhs999.com | 28288j.com | WWW.701352.COM | www.39500p.com | 18438a.com | xpjok.com | www.783526.com | www.okw5.com | www.88850.com | 08530009.com | www.287916.com | WWW.912763.COM | www.40288.com | jj01234.com | 31325m.com | WWW.318941.COM | www.80065p.com | 22207t.com | 59599w.com | www.602450.com | WWW.41714.COM | www.x063801.com | 00773q.com | 7141mm.com | WWW.900069.COM | www.9356o.com | WWW.835663.COM | pj100.vip | WWW.528161.COM | www.18czj.com | www.5981z.com | 12121.company | 11aa8332.com | WWW.358855.COM | www.055s.cc | www.cn365z.com | oo3336.com | 1624bb.com | WWW.248009.COM | www.cn365e.com | eee4255.com | 55445156.com | www.816464.com | WWW.692448.COM | www.68993236.com | www.5966lll.com | 7742z.com | 61321199.com | www.605999aa.com | WWW.855940.COM | www.pj888j.com | 5369s.com | 30524.com | 9876blr.com | www.809381.com | WWW.323482.COM | www.954321w.com | www.y456x.com | 22098y.com | 4255sss.com | www.536210.com | WWW.542533.COM | www.08588z.com | www.o80288.com | 3258y.com | le888d.com | 67704.com | WWW.604134.COM | WWW.694716.COM | www.ya2019f.com | www.55060b.com | 6532.com | vns3.vip | 5003s.com | www.329209.com | WWW.100458.COM | WWW.176272.COM | www.js1045.com | www.16181l.com | 87578y.bet | 553322KK.com | amjs0161.com | www.90305a.com | WWW.109749.COM | WWW.930078.COM | www.33063.cc | www.42456622.com | www.85jsjs.com | bb00558.com | js909020.com | 36517.info | 11163366.com | www.458178.com | WWW.514955.COM | WWW.807499.COM | www.5091h.com | www.4520033.com | www.cn365z.com | 2211760.com | 8569811v.com | bh55654.com | hg999222.com | 155333.com | www.327556.com | WWW.310595.COM | WWW.446188.COM | WWW.331870.COM | www.50024b.com | www.693377.com | www.g7764.com | www.c155e.com | 5589h.com | mg437722.com | 12742d.com | www.592411.com | WWW.898579.COM | WWW.379314.COM | WWW.483444.COM | www.33588l.com | www.48330n.com | www.yh67555.com | www.qmc0022.com | 2997702.com | hjdc2018.com | 66681.com | 89777k.com | 68742.com | 4812q.com | kk3397.com | 7811yy.com | WWW.610829.COM | www.axc4.com | www.26299h.com | www.8887989.com | www.403678.com | www.0096aa.com | www.n3065.com | www.998855g.com | 8901o.com | c51fal8.com | 2146v.com | 28288u.com | ii8159.cc | 3522s.cc | 67890cc.com | 3806.com | jj4255.com | s58955.com | 09266333.com | 69443366.com | 92266z.com | 444000tt.com | 0332h.com | 7893w34.com | 33335375.com | 8hga.com | 11zz145.com | 0064322.com | 54140011.com | z86226.com | 30019kk.com | 7003u.com | 6218jj.com | 0011.se | 2127x.com | 98345h.com | 3189y.com | 3258p.com | 8036k.com | lehu808.com | www.85857w.com | www.23040.com | www.00773w.com | www.n1432.com | www.z2894.com | www.xpj8668.com | www.77074.com | www.68993278.com | www.12455i.com | www.29277l.com | www.2350j.com | WWW.446769.COM | WWW.588247.COM | WWW.701046.COM | WWW.33872.COM | WWW.895652.COM | WWW.33296.COM | www.689826.com | www.218251.com | 744488.com | 5004rr.com | j5756.com | 0485n.com | 3662r.com | 702279.com | 8977.com | www.8313h.com | www.wns123g.com | www.55717t.com | www.84499f.com | www.77yfa.com | WWW.539227.COM | WWW.245566.COM | WWW.215391.COM | www.782500.com | www.118109.com | 8988444.com | hb9788.com | 37688z.com | 22244066.com | 8989770.com | www.4058p.com | www.42456622.com | www.26878b.com | WWW.609408.COM | WWW.363779.COM | WWW.140046.COM | www.551549.com | www.040996.com | yh233888.com | 5622i.com | ggg5701.com | www.779626.com | www.38775cc.com | www.53900c.com | WWW.767853.COM | WWW.110917.COM | www.770960.com | 1549.cc | 9737vv.me | nn4255.com | 3435w.com | www.yh234g.com | www.07163e.com | WWW.110459.COM | WWW.21132.COM | www.679000.com | df8j.com | 88894m.com | 3685a.com | www.80969v.com | www.999qipai.com | www.hczx3.com | WWW.287677.COM | www.652918.com | 69111i.com | 201866.com | 4997d.com | www.hg8tt.com | www.b387387.com | WWW.230202.COM | WWW.650203.COM | www.196075.com | 7811xx.com | 3559eee.com | www.56655h.com | www.972577.com | www.dfyk3.com | WWW.892293.COM | www.324877.com | 3405s.com | 11005l.com | www.9737dd.com | www.77210l.com | WWW.270988.COM | www.599684.com | 3betbet365.com | uuu4255.com | www.54968.com | www.6653d.com | WWW.129905.COM | www.763227.com | p2894.com | 01234nnn.com | www.55545d.com | www.86267x.com | WWW.298039.COM | www.560693.com | 3550z.com | 9339999i.com | www.bet63w.com | www.3479r.com | WWW.735247.COM | 4444kj.com | 2172226.com | www.138cpc.com | www.pjzxyl.co | WWW.717610.COM | www.338072.com | 15856a.com | r47479.com | www.0343z.com | WWW.772174.COM | www.369062.com | 7893w41.com | 99151a.com | www.888999qipai.com | WWW.421117.COM | www.578411.com | 66066o.com | 7989d.com | www.ykylc09.com | WWW.925982.COM | www.296676.com | 2146y.com | www.5049p.com | www.50788l.com | WWW.65728.COM | 44ww8332.com | 2jsxxx.com | www.3w26.com | WWW.156499.COM | www.544779.com | 908080x.com | 11422l.com | www.26299x.com | WWW.26525.COM | 6647s.com | qycps9.com | www.48330o.com | WWW.5806.COM | kj8888.com | 00773q.com | www.68365e.com | WWW.862053.COM | tk111.com | 7276886.com | www.56011v.com | WWW.184344.COM | 34481.com | 4107j.com | www.56011k.com | WWW.99793.COM | 131800.com | 1466o.com | www.xpj3133.cc | WWW.72265.COM | p5377.com | haobocaiwang.net | www.28891b.com | WWW.180101.COM | 60235998.com | 3016kkk.com | www.33112g.com | www.938518.com | zhcp83.com | www.7415q.com | WWW.688468.COM | www.068619.com | 3559eee.com | www.42456644.com | WWW.678471.COM | 61789w.com | www.20199kk.com | WWW.365133.COM | www.109307.com | 3435s.com | www.37377d.com | WWW.50398.COM | j7736.com | www.f32939.com | WWW.299008.COM | www.55547.com | 8827gg.com | www.50026p.com | www.802837.com | 11665145.com | www.110589.com | WWW.107122.COM | 407mm.com | www.1133xpj.net | WWW.905452.COM | 8547d.com | bet99336.com | WWW.345924.COM | 0000246.com | gong111.com | www.662by.com | www.210793.com | qy457.com | www.50064x.com | www.431506.com | 53262t.com | www.80767h.com | www.599436.com | 3566cc.com | www.3978u.com | www.661929.com | 4022cc.com | www.hg99957.com | www.846631.com | 32212l.com | www.15b32.net | www.526121.com | 8569811n.com | www.26299r.com | www.081506.com | yhhebei.vip | www.hx1165.com | www.55547.com | 20774488.com | WWW.44955.COM | z3144.com | www.hg98.me | WWW.646858.COM | 4288q.com | www.flb177.com | www.915696.com | 35222d.com | www.50732g.com | www.84499i.com | feicai010.com | WWW.778103.COM | 3245l.com | www.01991.com | WWW.641729.COM | 4270yy.com | www.84499l.com | www.190163.com | 500000779.com | WWW.741122.COM | 487982.com | www.am13579.com | WWW.217552.COM | 3807z.com | www.08588j.com | 8288123.com | www.163a66.com | WWW.902014.COM | 80892m.com | www.61524s.com | 2266888.com | www.hjcp66.com | WWW.665481.COM | 6728.com | www.6653e.com | www.33997u.com | www.3846j.com | WWW.834631.COM | 365bet2018.net | www.60108k.com | www.772010.com | www.4972g.com | WWW.914612.COM | 36401177.com | www.33yfa.com | 5757394.com | www.73990s.com | www.828701.com | 8030c.com | WWW.553484.COM | 2490p.com | www.81520t.com | www.46900.com | www.55070i.com | WWW.399220.COM | 7508t.com | WWW.517155.COM | pj88xx.com | www.61233x.com | kk080.com | www.1067777.com | www.591017.com | 354018.com | WWW.687115.COM | 78808k.com | WWW.761930.COM | 2998r.com | www.33588k.com | 20775511.com | www.1434y.com | www.60007v.com | www.5446gg.com | www.911750.com | 3522gg.cc | WWW.694421.COM | bwin8z.com | WWW.591020.COM | 3568ff.com | WWW.387768.COM | 77360033.cc | www.52072h.com | 2381ww.com | www.hg5012.com | 2836513.com | www.087f.com | www.227226.com | www.1429e1.com | www.466161.com | www.365066.bet | www.791537.com | www.50000955.co | WWW.573455.COM | lts2883.com | WWW.868909.COM | yyh916.com |