<optgroup id="w2uiu"></optgroup>
<menu id="w2uiu"><tt id="w2uiu"></tt></menu>
<menu id="w2uiu"><strong id="w2uiu"></strong></menu>
 • <menu id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu></menu>
  <xmp id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu>
 • <dd id="w2uiu"><nav id="w2uiu"></nav></dd>
 • 野炊情境永留在我心里

  小學生作文:野炊情境永留在我心里
  作文字數:544
  作者:蓋瑞雪
 • chuī
 • qíng
 • jìng
 • yǒng
 • liú
 • zài
 • xīn
 •  
 •  
 • 野炊情境永留在我心里 
 •  
 • nián
 • sān
 • bān
 •  
 • gài
 • ruì
 • xuě
 •  
 •  
 • 四年級三班 蓋瑞雪 
 •  
 • men
 • pàn
 • wàng
 • jiǔ
 • de
 • chuī
 • zhōng
 • dào
 • lái
 • le
 •  
 • 我們盼望已久的野炊終于到來了,
 • tóng
 • xué
 • men
 • de
 • liǎn
 • shàng
 • dōu
 • yáng
 • zhe
 • xìng
 • fèn
 • de
 • xiào
 • 同學們的臉上個個都洋溢著興奮的笑
 • róng
 •  
 •  
 •  
 • 容。 
 •  
 •  
 • tóng
 • xué
 • men
 •  
 • chū
 •  
 •  
 • lǎo
 • shī
 • shēng
 • lìng
 • xià
 • “同學們,出發!”老師一聲令下
 •  
 • men
 • pái
 • zhe
 • zhěng
 • de
 • duì
 • chū
 • le
 •  
 • gāng
 • kāi
 • ,我們排著整齊的隊伍出發了。剛開
 • shǐ
 •  
 • jiā
 • mài
 • zhe
 • zhěng
 • de
 •  
 • xiàng
 • zài
 • liàn
 • bīng
 • 始,大家邁著整齊的步伐,像在練兵
 • de
 • hěn
 • yǒu
 • shì
 •  
 • shì
 • guò
 • le
 • huì
 • ér
 •  
 • zhè
 • 似的很有氣勢。可是過了一會兒,這
 • xiē
 •  
 • xiǎo
 • huáng
 •  
 •  
 • xiǎo
 • gōng
 • zhǔ
 •  
 • men
 • quán
 • dōu
 • kuǎ
 • 些“小皇帝”和“小公主”們全都垮
 • le
 •  
 • dài
 • de
 • guō
 • wǎn
 • piáo
 • pén
 • wǎng
 • chē
 • shàng
 • 了,把自己帶的鍋碗瓢盆往車子上一
 • diū
 •  
 • bào
 • zhe
 • mǎn
 • de
 • yuàn
 • yán
 • qíng
 • yuàn
 • de
 • xiàng
 • qián
 • zǒu
 • 丟,抱著滿腹的怨言不情愿的向前走
 • zhe
 •  
 • fèi
 • le
 • jiǔ
 • niú
 • èr
 • zhī
 • zhōng
 • dào
 • le
 • fēng
 • 著,費了九牛二虎之力終于到達了風
 • jǐng
 • rén
 • de
 • huáng
 • wài
 • tān
 •  
 • men
 • zhe
 • róu
 • ruǎn
 • de
 • 景迷人的黃河外灘。我們踏著柔軟的
 • cǎo
 •  
 • liáng
 • fēng
 • chuī
 • guò
 • men
 • de
 • liǎn
 • jiá
 •  
 • dùn
 • shí
 • 草地,涼風吹過我們的臉頰,頓時我
 • men
 • zǒu
 • de
 • juàn
 • xué
 • de
 • fán
 • nǎo
 • tǒng
 • tǒng
 • dōu
 • pāo
 • 們走路的疲倦和學習的煩惱統統都拋
 • dào
 • le
 • nǎo
 • hòu
 •  
 • jìn
 • qíng
 • de
 • huān
 •  
 •  
 •  
 • 到了腦后,盡情的歡樂。 
 •  
 • chuī
 • kāi
 • shǐ
 • le
 •  
 • suī
 • rán
 • yuán
 • huá
 • shì
 • men
 • 野炊開始了,雖然原計劃是我們自
 • zuò
 • fàn
 •  
 • shí
 • zhēn
 • zhèng
 • zuò
 • lái
 •  
 • men
 • cái
 • shǎ
 • 己做飯,其實真正做起來,我們才傻
 • le
 • yǎn
 •  
 • yīn
 • wéi
 • men
 • shí
 • me
 • dōu
 • huì
 •  
 • dōu
 • shì
 • jiā
 • 了眼,因為我們什么都不會,都是家
 • zhǎng
 • zài
 • bāng
 • zhe
 • men
 • zuò
 •  
 • men
 • zài
 • páng
 • dāng
 • guān
 • zhòng
 • 長在幫著我們做,我們在一旁當觀眾
 •  
 • hòu
 • lái
 • rěn
 • zhù
 • yào
 • shì
 • shì
 •  
 • shì
 • zào
 • 。后來我忍不住要試一試,可是灶里
 • chuī
 • yān
 • zǎo
 • mào
 •  
 • wǎn
 • mào
 •  
 • děng
 • cāo
 • chǎn
 • 那炊煙早不冒,晚不冒,等我操起鏟
 • chǎo
 • cài
 • shí
 • rán
 • mào
 • le
 • chū
 • lái
 •  
 • xūn
 • 子炒菜時它突然冒了出來,熏得我一
 • jīng
 • yíng
 • tòu
 • de
 • zhēn
 • zhū
 • de
 • yǎn
 • lèi
 • zhí
 • wǎng
 • xià
 • 顆顆晶瑩剔透的珍珠似的眼淚直往下
 • diào
 •  
 • kàn
 • zhe
 • pán
 • pán
 • xiāng
 • pēn
 • pēn
 • de
 • cài
 • chū
 • 掉。看著那一盤盤香噴噴的菜陸續出
 • guō
 •  
 • de
 • kǒu
 • shuǐ
 • jiù
 • yào
 • liú
 • dào
 • pán
 • le
 •  
 • 鍋,我的口水就要流到那盤子里了。
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • kāi
 • fàn
 • le
 •  
 •  
 • yǒu
 • wèi
 • nán
 • shēng
 • hǎn
 • le
 • “開飯了!”有一位男生大喊了一
 • shēng
 •  
 • zhī
 • jiàn
 • huǒ
 •  
 • niú
 • nǎi
 • quán
 • dōu
 • shèng
 • dào
 • 聲,只見大伙把可樂、牛奶全都盛到
 • bēi
 •  
 • men
 • láng
 • tūn
 • yān
 • lái
 •  
 •  
 •  
 • 杯子里,我們狼吞虎咽起來。 
 •  
 • zhè
 • chuī
 • tóng
 • xué
 • men
 • dōu
 • wán
 • fēi
 • cháng
 • kāi
 • xīn
 •  
 • 這次野炊同學們都玩得非常開心,
 • jǐn
 • lǐng
 • luè
 • dào
 • le
 • huáng
 •  
 •  
 • qīn
 • de
 • měi
 • 不僅領略到了黃河——母親河的美麗
 •  
 • huì
 • dào
 • le
 • duì
 • de
 • guān
 • ài
 • zhī
 • qíng
 • ,也體會到了父母對子女的關愛之情
 •  
 • chuī
 • de
 • qíng
 • jìng
 • jiāng
 • yǒng
 • yuǎn
 • liú
 • zài
 • xīn
 • zhōng
 •  
 •  
 • 。野炊的情境將永遠留在我心中! 
 •  
 • 
 •  
 • zhǐ
 • dǎo
 • jiāo
 • shī
 •  
 • cuī
 • méi
 •  
 •  
 • 指導教師 崔梅茹 
   
  無注音版:
   野炊情境永留在我心里
   
   四年級三班 蓋瑞雪
   
   我們盼望已久的野炊終于到來了,同學們的臉上個個都洋溢著興奮的笑容。
   
   “同學們,出發!”老師一聲令下,我們排著整齊的隊伍出發了。剛開始,大家邁著整齊的步伐,像在練兵似的很有氣勢。可是過了一會兒,這些“小皇帝”和“小公主”們全都垮了,把自己帶的鍋碗瓢盆往車子上一丟,抱著滿腹的怨言不情愿的向前走著,費了九牛二虎之力終于到達了風景迷人的黃河外灘。我們踏著柔軟的草地,涼風吹過我們的臉頰,頓時我們走路的疲倦和學習的煩惱統統都拋到了腦后,盡情的歡樂。
   
   野炊開始了,雖然原計劃是我們自己做飯,其實真正做起來,我們才傻了眼,因為我們什么都不會,都是家長在幫著我們做,我們在一旁當觀眾。后來我忍不住要試一試,可是灶里那炊煙早不冒,晚不冒,等我操起鏟子炒菜時它突然冒了出來,熏得我一顆顆晶瑩剔透的珍珠似的眼淚直往下掉。看著那一盤盤香噴噴的菜陸續出鍋,我的口水就要流到那盤子里了。
   
    “開飯了!”有一位男生大喊了一聲,只見大伙把可樂、牛奶全都盛到杯子里,我們狼吞虎咽起來。
   
   這次野炊同學們都玩得非常開心,不僅領略到了黃河——母親河的美麗,也體會到了父母對子女的關愛之情。野炊的情境將永遠留在我心中!
   
    指導教師 崔梅茹
   

   我心中的英雄

   作文字數:775
   作者:未知
  •  
  • huān
  • yíng
  •  
  • tóu
  • gǎo
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xīn
  • zhōng
  • 歡迎 投稿    我心中
  • de
  • yīng
  • xióng
  • 的英雄
  • 閱讀全文

   我心中的英雄

   作文字數:743
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xīn
  • zhōng
  • de
  • yīng
  • xióng
  •    我心中的英雄
  •  
  •  
  • zhè
  • jiāng
  • shěng
  • wēn
  • lǐng
  • shì
  •  
  • guó
  • zhōng
  • xīn
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  •  浙江省溫嶺市 澤國中心小學三
  • ?
  •  
  •  
  • bān
  •  
  • méi
  • () 班 吳憶湄
  • 閱讀全文

   我心中的秋天

   作文字數:297
   作者:曾彥鋮
  •  
  • xiǎo
  • xué
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  •  
  • qiū
  • tiān
  • jīng
  • lái
  • le
  •  
  • qiū
  • 小學作文  秋天已經來了,秋
  • fēng
  • chuī
  • le
  • shēng
  • kǒu
  • shào
  •  
  • luò
  • men
  • fēn
  • fēn
  • fēi
  •  
  • 風吹了一聲口哨,落葉們紛紛飛起,
  • zài
  • kōng
  • zhōng
  • le
  • xuán
  •  
  • rán
  • hòu
  • xiàng
  • rén
  • men
  • fēi
  • 在空中打了一個旋,然后向人們飛去
  • 閱讀全文

   我心目中的班主任

   作文字數:610
   作者:吳晨卉
  •  
  • wǎng
  •  
  • zhǐ
  •  
  •  
  •  
  •  
  • cóng
  • xiǎo
  • jiù
  • tīng
  • shuō
  • rén
  • men
  • 網 址  從小我就聽說人們
  • lǎo
  • shī
  • chéng
  • yuán
  • dīng
  •  
  • zhú
  •  
  • dàn
  • zhí
  • dào
  • 把老師比喻成園丁、蠟燭,但直到我
  • shàng
  • xué
  • hòu
  • cái
  • zhēn
  • zhèng
  • gǎn
  • shòu
  • dào
  • zhè
  • zhōng
  • de
  • hán
  •  
  • 上學后才真正感受到這其中的含義。
  • 閱讀全文

   我心愛的文具盒

   作文字數:324
   作者:章羲楚
  •  
  • xiǎo
  • xué
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  • yǒu
  • jīng
  • zhì
  • de
  • wán
  • 小學作文 我有一個精致的玩具
  • shì
  • zài
  • xīng
  • liù
  • huí
  • lǎo
  • jiā
  • shí
  • shāng
  • diàn
  • 盒它是在我星期六回老家時去商店里
  • mǎi
  • de
  • 買的
  • 閱讀全文

   我心愛的書包

   作文字數:299
   作者:蘇爍鑠
  •  
  •  
  •  
  •  
  • yǒu
  • xīn
  • ài
  • de
  • shū
  • bāo
  •  
  • shì
  •   我有一個心愛的書包,是我
  • shàng
  • xiǎo
  • xué
  • de
  • shí
  • hòu
  • mǎi
  • gěi
  • de
  •  
  • 上小學的時候媽媽買給我的。
  •  
  •  
  • de
  • shū
  • bāo
  • de
  • xíng
  • zhuàng
  • shì
  • zhǎng
  • fāng
  • xíng
  •  
  • yán
  •  我的書包的形狀是長方形,顏色
  • 閱讀全文

   我心愛的小天牛

   作文字數:519
   作者:趙發
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jiā
  • yǒu
  • zhī
  • xiǎo
  • tiān
  • niú
  •  
  • zhǎng
  • zhǎng
  •    我家有只小天牛,長長
  • de
  • chù
  •  
  • de
  • xiǎo
  • jiǎo
  •  
  • zhēn
  • xiàng
  • wèi
  • shēn
  • 的觸須,細細的小腳,真像一位身披
  • hēi
  • kǎi
  • jiǎ
  • de
  • jiāng
  • jun1
  •  
  • kǎi
  • jiǎ
  • shàng
  • hái
  • 黑鎧甲的大將軍,鎧甲上還
  • 閱讀全文

   我心中的夢想

   作文字數:357
   作者:陳玟齊
  •  
  •  
  •  
  •  
  • měi
  • rén
  • xīn
  • zhōng
  • dōu
  • yǒu
  • mèng
  • xiǎng
  •  
  •   每個人心中都有一個夢想,
  • yǒu
  • de
  • mèng
  • xiǎng
  • yǒu
  • shuāng
  • yǐn
  • xíng
  • de
  • chì
  • bǎng
  •  
  • fēi
  • xiàng
  • tiān
  • 有的夢想有一雙隱形的翅膀,飛向天
  • kōng
  •  
  • yǒu
  • de
  • mèng
  • xiǎng
  • dào
  • tài
  • kōng
  • yóu
  •  
  • ér
  • de
  • mèng
  • 空;有的夢想到太空旅游…而我的夢
  • 閱讀全文

   我心中的好媽媽

   作文字數:177
   作者:王瀟宇
  •  
  •  
  •  
  •  
  • duì
  • fēi
  • cháng
  • hǎo
  •  
  • yòu
  • fēi
  •   我媽媽對我非常好,她又非
  • cháng
  • shàn
  • liáng
  •  
  • fēi
  • cháng
  • huān
  •  
  • 常善良,我非常喜歡她。
  •  
  •  
  •  
  • zuò
  • shì
  • fēi
  • cháng
  • rèn
  • zhēn
  •  
  • yǒu
  •  媽媽做事非常認真,有一次我
  • 閱讀全文

   我心愛的軍艦

   作文字數:358
   作者:柯樂樂
  •  
  • zhàn
  • zhǎng
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xīn
  • ài
  • de
  • jun1
  • jiàn
  •  
  •  
  • 站長:  我心愛的軍艦 
  •  
  •  
  •  
  • yán
  • jiāng
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • ?
  •  
  • bān
  •  
  •  
  •  
  •  沿江小學三()班 ——柯樂
  •  
  •  
  • 樂 
  • 閱讀全文

   我心中的鳳凰

   作文字數:451
   作者:李辰瀅
  •  
  •  
  • xīn
  • zhōng
  • de
  • fèng
  • huáng
  •  我心中的鳳凰
  •  
  •  
  •  
  • fèng
  • huáng
  • shì
  • chuán
  • shuō
  • zhōng
  • de
  • bǎi
  • niǎo
  • zhī
  • wáng
  • lóng
  •  鳳凰是傳說中的百鳥之王和龍
  • yàng
  • shì
  • chuán
  • shuō
  • de
  • xiáng
  • dòng
  •  
  • 一樣是自古傳說的吉祥動物。
  • 閱讀全文

   我心中的秘密

   作文字數:575
   作者:成都陳佳…
  •  
  •  
  • xiǎo
  • xué
  •  
  •  
  • “小學” 
  •  
  •  
  • rén
  • yào
  • duì
  • bié
  • rén
  • zhēn
  • chéng
  • jiù
  • jiāo
  • dào
  •  一個人要對別人不真誠就交不到
  • péng
  • yǒu
  •  
  • zhè
  • shì
  • duì
  • de
  • zhōng
  • gào
  •  
  • zhè
  • jiàn
  • shì
  • 朋友,這是媽媽對我的忠告。這件事
  • 閱讀全文

   祖國在我心中

   作文字數:331
   作者:成辰
  •  
  • wǎng
  •  
  • zhǐ
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • guó
  • zài
  • xīn
  • zhōng
  • 網 址   祖國在我心中
  •  
  •  
  •  
  • dāng
  • men
  • zhàn
  • zài
  • cāo
  • chǎng
  • shàng
  • zhù
  • shì
  • zhù
  • shì
  • zhe
  •  當我們站在操場上注視注視著
  • xiān
  • yàn
  • de
  • xīng
  • hóng
  • rǎn
  • rǎn
  • shēng
  •  
  • xiàng
  • xìn
  • 那鮮艷的五星紅旗冉冉升起,相信大
  • 閱讀全文

   祖國在我心中

   作文字數:271
   作者:湯智辰
  •  
  • zhàn
  • zhǎng
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • men
  • de
  • guó
  •  
  •  
  • 站長 :。  我們的祖國——
  • zhōng
  • guó
  •  
  • yuán
  • liáo
  • kuò
  •  
  • měi
  • ráo
  •  
  • mín
  • 中國,她富源遼闊,美麗富饒,個民
  • chéng
  • tiáo
  • lóng
  •  
  • ér
  • jiù
  • shì
  • zhè
  • tiáo
  • lóng
  • 族組成一條巨龍,而我就是這條巨龍
  • 閱讀全文

   我心中的爸爸

   作文字數:183
   作者:張 宇航
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • shì
  • tiān
  •  
  • yòng
  • lán
  • bāo
  •    爸爸是天,他用藍色包
  • róng
  • zhe
  •  
  • 容著我;
  •  
  •  
  •  
  • shì
  • tài
  • yáng
  •  
  • yòng
  • guāng
  • máng
  • zhào
  • yào
  • zhe
  •  爸爸是太陽,他用光芒照耀著
  • 閱讀全文

   我心中的未來世界

   作文字數:219
   作者:武昕彤
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xīn
  • zhōng
  • de
  • wèi
  • lái
  • shì
  • jiè
  •     我心中的未來世界
  • shì
  • zhè
  • yàng
  • de
  •  
  • shù
  • chéng
  • yīn
  •  
  • bǎi
  • ?g
  • shèng
  • kāi
  •  
  • dào
  • 是這樣的:樹木成蔭、百花盛開,到
  • chù
  • dōu
  • yǒu
  • xiǎo
  • niǎo
  •  
  • fēng
  • dié
  •  
  • men
  • dōu
  • zhù
  • 處都有小鳥、蜜蜂和蝴蝶。我們都住
  • 閱讀全文

   我心目中的爸爸

   作文字數:282
   作者:楊靖宇
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xīn
  • zhōng
  • de
  •  
  •  
  •   我心目中的爸爸 
  •  
  •  
  •  
  • yáng
  • jìng
  •  
  •  
  •  楊靖宇 
  •  
  •  
  •  
  • xīn
  • zhōng
  • de
  • bǎng
  • yàng
  • shì
  • de
  •  
  •  我心目中的榜樣是我的爸爸。
  • 閱讀全文

   我心目中的媽媽

   作文字數:263
   作者:牟智通
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xīn
  • zhōng
  • de
  •  
  •     我心目中的媽媽 
  •  
  • 
  •  
  •  
  •  
  • móu
  • zhì
  • tóng
  •  
  •  
  •  牟智通 
  • 閱讀全文

   我心目中的爸爸

   作文字數:272
   作者:張浩東
  •  
  • chū
  • chù
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xīn
  • zhōng
  • de
  •  
  • 出處   我心目中的爸爸 
  •  
  • 
  •  
  •  
  •  
  • zhāng
  • hào
  • dōng
  •  
  •  
  •  張浩東 
  • 閱讀全文

   我心目中的媽媽

   作文字數:484
   作者:魏欣然
  •  
  • xiǎo
  • xué
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xīn
  • zhōng
  • de
  • 小學作文  我心目中的媽媽
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • wèi
  • xīn
  • rán
  •  
  •  
  •  魏欣然 
  • 閱讀全文

   我心中的爸爸

   作文字數:230
   作者:高嘉偉
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xīn
  • zhōng
  • de
  •  
  •  
  •   我心中的爸爸 
  •  
  •  
  •  
  • gāo
  • jiā
  • wěi
  •  
  •  
  •  高嘉偉 
  •  
  •  
  •  
  • de
  • tóu
  • hēi
  • hēi
  • de
  •  
  • yǎn
  • jīng
  • yuán
  • yuán
  •  爸爸的頭發黑黑的,眼睛圓圓
  • 閱讀全文

   我心目中的榜樣——爸爸

   作文字數:417
   作者:胡新濤
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xīn
  • zhōng
  • de
  • bǎng
  • yàng
  •  
  •  
  •    我心目中的榜樣——爸
  •  
  •  
  • 爸 
  •  
  •  
  • xīn
  • tāo
  •  
  •  
  •  胡新濤 
  • 閱讀全文

   祖國在我心中

   作文字數:761
   作者:趙榮立
  •  
  • qǐng
  • zhù
  •  
  •  
  •  
  •  
  • lǎo
  • ér
  • yòu
  • chōng
  • mǎn
  • 請記住:  一個古老而又充滿
  • shén
  • cǎi
  • de
  • guó
  • jiā
  •  
  •  
  • zhōng
  • guó
  •  
  • chù
  • zài
  • shì
  • 神奇色彩的國家——中國,處理在世
  • jiè
  • de
  • dōng
  • fāng
  •  
  • yōng
  • yǒu
  • qiān
  • duō
  • nián
  • yōu
  • jiǔ
  • de
  • 界的東方。她擁有五千多年悠久的歷
  • 閱讀全文

   祖國在我心中

   小學生作文:祖國在我心中
   作文字數:698
   作者:宜昌市伍…
  •  
  •  
  • guó
  • zài
  • xīn
  • zhōng
  •  祖國在我心中
  •  
  • jìng
  • ài
  • de
  • lǎo
  • shī
  •  
  • qīn
  • ài
  • de
  • tóng
  • xué
  • men
  • 敬愛的老師,親愛的同學們
  •  
  • tāo
  • tāo
  • de
  • jiāng
  • shuǐ
  •  
  • gǔn
  • gǔn
  • de
  • huáng
  •  
  • lián
  • mián
  • 滔滔的江水,滾滾的黃河,連綿不
  • 閱讀全文

   我心中的健康校園

   小學生作文:我心中的健康校園
   作文字數:965
   作者:陸周宇
  •  
  • shuō
  • jiàn
  • kāng
  • xiào
  • yuán
  • de
  • ?
  • shè
  • huó
  • dòng
  •  
  • zuì
  • yǒu
  • 說起健康校園的建設活動,我最有
  • huì
  • le
  •  
  • èr
  • nián
  • shí
  • de
  • zhì
  • hěn
  • chà
  • 體會了。記得二年級時我的體質很差
  •  
  • rén
  • zhǎng
  • yòu
  • shòu
  • yòu
  • xiǎo
  •  
  • hái
  • huàn
  • yǒu
  • xiāo
  • chuǎn
  •  
  • ,人也長得又瘦又小,還患有哮喘,
  • 閱讀全文

   我心目中的老師

   小學生作文:我心目中的老師
   作文字數:495
   作者:黃儀珊
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xīn
  • zhōng
  • de
  • lǎo
  • shī
  •  
  •   我心目中的老師 
  •  
  •  
  • men
  • bān
  • zhǔ
  • rèn
  • liú
  • lǎo
  • shī
  • shì
  • xīn
  • zhōng
  • de
  •  我們班主任劉老師是我心目中的
  •  
  • yīng
  • xióng
  •  
  •  
  • xué
  • wèn
  • gāo
  • shēn
  •  
  • pǐn
  • gāo
  • shàng
  •  
  • “英雄”,她學問高深、品德高尚、
  • 閱讀全文

   陰影留在我的記憶深處

   小學生作文:陰影留在我的記憶深處
   作文字數:622
   作者:丁雅倩
  • yīn
  • yǐng
  • liú
  • zài
  • de
  • shēn
  • chù
  • 陰影留在我的記憶深處
  •  
  • shuǐ
  • nán
  • xiǎo
  • xué
  • ?
  •  
  • bān
  •  
  • dīng
  • qiàn
  • 水南小學五(四)班 丁雅倩
  •  
  •  
  •  
  • 閱讀全文

   留在心底的風景(3)

   小學生作文:留在心底的風景(3)
   作文字數:1076
   作者:24406574…
  •  
  • shēng
  • huó
  • zhōng
  •  
  • gòu
  • chéng
  • shǔ
  • de
  • jiǎo
  • luò
  • yǒng
  • yuǎn
  • 生活中,構成屬于我的角落里永遠
  • de
  • fēng
  • jǐng
  • shì
  • qīng
  • chá
  •  
  • yīn
  •  
  • shǒu
  •  
  • diàn
  • nǎo
  •  
  • 的風景是清茶,音樂,手機,電腦,
  • róu
  • nuǎn
  • de
  • dēng
  • guāng
  •  
  • lán
  • tiān
  • bái
  • yún
  • xiǎo
  • qiáo
  • liú
  • shuǐ
  • 柔暖的燈光,一幅藍天白云小橋流水
  • 閱讀全文

   留在心底的風景(2)

   小學生作文:留在心底的風景(2)
   作文字數:909
   作者:24406574…
  •  
  • jīn
  • tiān
  • zài
  • wǎng
  • shàng
  • kàn
  • jiàn
  • wén
  • lóng
  • qián
  • zhèn
  • 今天第一次在網上看見文龍前一陣
  • jīng
  • cháng
  • dào
  • pān
  • lóng
  • hēi
  • tíng
  • ?
  • tóng
  • děng
  • rén
  • zhēn
  • de
  • 經常遇到潘龍黑子雨亭建同等人真的
  • zhēn
  • de
  • xiǎng
  • men
  • men
  • jiāng
  • shì
  • bèi
  • de
  • cái
  • 真的想他們他們將是我一輩子的財富
  • 閱讀全文
  卓易彩票平台卓易彩票主页卓易彩票网站卓易彩票官网卓易彩票娱乐 jszg2.com | www.31330.cc | 495a.cc | www.699139.com | www.3479z.com | 5657.com | www.9737pp.com | ly88888829.com | www.ylg0099.com | www.hg6648.com | 0485y.com | www.045888.com | www.729987.com | 55ii8332.com | www.ya2019d.com | 28288hh.com | www.my95.net | 88992007.com | www.3643r.com | www.1035y.com | 33nn8332.com | www.32031a.com | 全讯网.com | www.huidasj.com | v08199.com | www.358012.com | www.912199.com | 2776g.com | www.77537.com | 4136g.com | www.1813bb.com | 33432y.com | www.hjcp3.com | 789.com | www.60778.com | www.rcw8899.com | 59964bb.com | www.68312.com | a99345.am | www.78680t.com | 8015z.com | www.86999b.com | 5144s.com | www.q24135.com | www.136052.com | www.tqdc444.com | www.66ffo.com | hg772018.com | www.66332r.com | 70118o.com | www.550022ee.com | 3242k.com | www.424277.com | 3566hh.com | www.06387744.com | 67890i.com | www.32031.com | 5429j.com | www.88166m.com | 8003822.com | www.788780.com | 3550z.com | www.hjcp22.com | 0600y.cc | www.58665q.com | 8159xxx.cc | www.pj6667.com | 2140099.com | www.00773c.com | 55545q.com | www.s3410.com | m08199.com | www.siji07.com | 36400099.com | www.61655c.com | 256777y.com | www.qucw7.com | www.04222e.com | www.620477.com | www.368012.com | 11005j.com | www.157234.com | 015114.com | www.8967p.com | sjg001.com | www.9989583.com | 9895n.com | www.cp2838.com | www.wnsr838.com | www.217650.com | www.yh8426.com | 386kze.com | www.5966xxx.com | vns900.net | www.469700.com | 3662d.com | www.6646.com | www.1869w.com | www.655903.com | www.xpj9780.com | 6766aa.com | www.55060b.com | 40033r.com | www.83993d.com | www.68666o.com | www.394577.com | www.9196hg.com | 90856e.com | www.392518.com | 79964b.com | www.303861.com | www.5f33.com | 4461z.com | www.3416o.com | www.sbet567.net | yl98.cn | www.4996nj.com | tz458.com | www.zfcp6.com | www.09527w.com | 22227893.com | www.106795.com | www.789pj.com | amxsyl0.com | www.sha0066.com | afcp06.com | www.yi654.com | www.66930022.com | 9646a.com | www.77802f.com | www.64448.com | 3178p.com | www.c3410.com | bet28c.com | www.498266.com | www.ggu.99233u.com | aipin11.me | www.974091.com | www.rb4440.com | w8159.cc | www.713799.com | www.gdnmi.com | 4556r.com | www.hw0123.com | www.0082909.com | 3788h.com | www.815266.com | www.l9478.com | fc9558.com | www.505433.com | www.28000i.com | 4809m.com | www.175131.com | www.4996jc.com | 55155s.com | 6647s.com | www.2418k.com | www.9996kk.com | hbfzq.com | www.27676.cc | www.79111bb.com | b08199.com | www.477575.com | www.65066aa.com | xx4455.com | 32126h.net | www.3775b.com | www.88837o.com | zz330.com | www.805733.com | www.dzj0555.com | 5651.com | bcbm688.com | www.5441i.com | www.370190.com | feicai0719.com | 198488.com | www.31795.com | www.0033222.com | yh645.cn | m7454.com | www.913393.com | www.7779193.com | 218hh.com | www.603694.com | www.917090.com | www.333222f.com | 0029.com | www.395477.com | www.68365a.com | www.553843.com | 25288o.com | feicai0990.com | www.08588a.com | www.3122vv.com | 99111.com | sxpj62579.com | www.670477.com | www.30350m.com | www.ylzz7770.com | 3169o.com | hd11939.com | www.cp500.pw | www.7768js.com | www.50080m.com | www.v15542.com | www.26299z.com | www.777xm.cc | www.709928.com | www.50026d.com | www.868553.com | www.3775b.com | www.90935.com | www.733484.com | www.b35ll.com | www.89.cc | www.088tyc.com | www.597567a.com | www.67845.com | www.vns9n9.com | www.111hg1115.com | www.330099o.com | www.5364d.com | www.h7788v.com | www.yh6979.com | www.bet365789.com | www.9374x.com | www.28758m.com | www.28758d.com | www.3657c.com | www.00618w.com | www.3024.com | www.0153.com | www.25000c.com | www.3306132.com | www.hg068008.com | www.751.cc | www.98698d.com | www.98698o.com | www.9737gg.com | www.89677l.com | www.704903.com | www.77780yh.com | www.1115yl.com | www.rrqp111.com | www.7886276.com | www.4323p.com | www.2408c.cc | www.770490.com | www.376395.com | p5377.com | 2997701.com | 00229193.com | 4165d.com | wx3322.com | feicai010.com | www.pjdc2288.com | www.1829q.com | www.2492.cc | www.bet91485.com | www.55545x.com | www.9818y.cc | www.701487.com | www.50064o.com | yd12302.cc | 65646.com | 66300vip20.com | 55818l.com | www.66yh765.com | www.219js.com | x88833.com | 3534g.com | blhvip55.com | www.am0677.com | www.hg0477.com | www.0169h.com | www.832090.com | www.071wy.com | www.536678.com | 0055886.com | 2737.com | 3178x.com | www.39695p.com | www.bbs35.com | www.673888p.com | www.55717c.com | www.20czj.com | www.195237.com | 78115588.com | YLHG6868.com | www.8816ks.com | www.214777.com | www.j80288.com | www.26299i.com | www.755804.com | h88983.com | 20042.com | 60688.cc | 99111ll.com | www.9679b.com | www.51500.com | www.zzwyl.com | www.34788h.com | www.377823.com | 88188c.cc | 51133n.com | 77229.com | www.8888888b.com | www.0169b.com | www.93gj07.com | www.861830.com | 915610.com | 9506g.com | www.557zr.com | www.900168.com | www.4058gg.com | www.81678r.com | www.588088.com | 55984d.com | 566777u.com | www.682833.com | www.838080.com | www.9187g.com | www.35918m.com | man936.com | xpjxianlu.com | 99306b.com | www.vn2028.com | www.hg7833.com | www.902776.com | 3644j.com | V87.com | www.3668722.com | www.j32939.com | www.60007t.com | www.335243.com | 0209.com | www.892265555.com | www.23886.com | www.826017.com | www.546669.com | 234902.com | 3096.com | www.1382002.com | www.2221102.com | www.206991.com | www.630468.com | www.677375.com | 4052g.com | 22296pp.com | www.15425.com | www.624204.com | www.504033.com | 407.com | www.333222h.com | www.bwinyz43.com | www.757q.com | s88021cc.com | www.737xpj.com | www.57800e.com | www.ya002.com | 0057a.com | bb5443.com | www.85857b.com | www.3933p.cc | pj88xx.com | 230120.com | www.sscb33.cc | www.890723.com | i5429.com | www.hg9765.com | www.hgdc600.com | www.547677.com | s58955.com | www.58777b.com | www.122662.com | www.66332i.com | www.178532.com | 3482z.com | www.5577js.com | www.60007q.com | 9068q.com | www.77764400.com | www.47506m.com | www.284488.com | 3242v.com | www.70850.com | www.383444.com | 2329.com | 15a39.net | www.47506b.com | www.689744.com | 923160.com | www.32126e.net | www.78680w.com | www.284488.com | a5aaa.com | www.61msxfpt2.com | www.881799a.com | 40033ooo.com | www.111hg1115.com | www.50732x.com | vv2649.com | www.827558.com | www.8905g.com | jsp36.com | hg86855.com | www.129088.com | www.53900a.com | 44077c.com | www.1122xpj.net | www.374677.com | hg10t.com | www.hg2516.com | www.36788r.com | cp598.com | www.xh538.com | www.hczx6.com | 7599m.com | www.ns1122.com | www.903019.com | t444c.com | www.h7788o.com | www.81233x.com | 3258o.com | www.hg9940.com | www.2632e.com | 444000s.com | www.ssss8025.com | www.557595.com | 2127jj.com | www.55060k.com | 9421.com | www.7893w01.com | www.35155j.com | 667766i.com | www.hg131d.com | www.567231.com | v2299.com | www.304081.com | www.621312.com | 55966.cc | www.55070d.com | 5757394.com | www.ag.dl39709.com | www.77114x.com | 3640g.com | www.6776ee.com | 2287f.com | www.4xinhao.com | www.9149l.com | 40033uuu.com | www.bwinyz43.com | 66458f.com | www.03688.com | www.700231.com | LXYL360.com | www.93gj07.com | 1036.com | www.fh990.com | 336v.com | www.yh5258.com | www.810355.com | 7334x.com | www.97655q.com | hjcp3.com | www.8080999i.com | 1669l.com | www.8888bmw.com | www.390706.com | www.hg582.com | www.8839l.com | 8884win.com | www.1234168.com | 6112jj.com | www.06617b.com | hg999333w.com | www.000084.com | www.50052u.com | www.76543t.com | www.927836.com | 2546x.com | www.11303.cc | 59889t.com | www.12455u.com | 00048s.com | www.hg6634.com | 3614.com | www.4833046.com | 0860dh.com | www.678js777.com | 921260.com | www.5099kk.com | 1665n.com | www.9920992.com | 5369p.com | www.1667777.com | 4195u.com | www.c1121.com | 2140055.com | www.hengyfashion.com | www.xinyc5.com | feicai0979.com | www.50080w.com | cc38648.com | www.7714.net | 33115001.com | www.2dzh.com | 59599y.com | www.876433.com | www.js30333.com | www.631799.com | www.f4737.com | www.332071.com | www.5504pj.com | 444000j.com | www.74040.com | 7335m.com | www.hg98029.com | 0015mm.com | www.12136k.com | 39199w.com | www.89777h.com | le888y.com | www.5095y.com | www.15144.com | www.541911.com | www.7830e.com | tt6831.com | www.998855e.com | 51200cc.com | www.8645007.com | w7776.com | www.js02346.com | 2455x.com | www.901770.com | www.2090966.com | 00774aa.com | www.ledian11.cc | 3189qq.com | www.m63568.com | 09797.com | www.slyl1.com | www.zr305.com | 2140055.com | www.1064g.com | 51133d.com | www.50054b.com | www.373xpj.com | www.106165.com | www.45681b.com | 8827nn.com | www.6482c.com | x48s.com | www.156050.com | www.ccc609.com | 4182n.com | www.hg0297.com | 5002ttt.com | www.374877.com | www.82810.com | 58588j.com | www.50021i.com | 28824i.com | 30007o.com | www.848777e.com | 67890h.com | www.2109b.com | www.sb5202.com | 00gg8332.com | www.79500l.com | xd2016.com | www.00840a.com | www.36360.cc | 33xx8332.com | www.5719d.com | mgm3242k.com | www.049988.com | www.9737yy.me | wlb222.com | www.652291.com | www.52tyc.com | 3568ww.com | www.66ffs.com | www.53js.com | sha131.com | www.1035r.com | www.79tyc.com | 0485n.com | www.50054r.com | www.7779193.com | 40033g.com | www.379801.com | www.3459j.com | 3454547.com | www.038839.com | www.4972hh.com | 9479c2.com | www.15355a.com | www.25288v.com | 45637i.com | www.3479aa.com | www.amdc0007.com | 992222v.com | www.626310.com | www.11c93.com | du365.com | www.84499a.com | www.83377.com | 2443j.com | 38648dh.com | www.984706.com | www.76060z.com | lh66j.com | www.49956w.com | www.803kj.com | mm1915.com | www.504277.com | www.yh234a.com | www.js736736.com | mr8001.com | www.150168.com | www.pj2256.com | wvs8.com | www.950606.com | www.c44bb.com | 3089m.com | 3650755.com | www.68993273.com | www.22753.com | YL18438.com | www.00ckb.com | www.15508c.com | 55331l.com | dahongying.com | www.0194001.com | www.4766kk.com | 35222ss.com | www.390126.com | www.6880uu.com | www.3435222.com | 61652t.com | www.917787.com | www.8473u.com | 22556m.com | feicai0870.com | www.8839q.com | www.pj9346.com | w9w8w7.com | 6033n.com | www.zou168.com | www.28000p.com | bcylc55.com | 559805.com | www.755908.com | www.4136m.com | www.7435v.com | 8557o.com | www.luck878.com | www.7681003.com | www.9068aa.com | k60666.com | www.51515t.com | www.0194003.com | www.js629.com | 8290g.com | 67877q.com | www.hx1163.com | www.365077.bet | www.1111wns.com | mopayclub.com | www.36166v.com | www.dyloto9.com | www.57418.com | hg22814.com | 3936k.com | www.60123a.com | www.73166h.com | www.998855v.com | www.8520f.com | 39992211.com | kbk2275.com | www.55558c.com | www.5049v.com | www.tushan18.com | 8884168.com | qzone6.com | www.808751.com | www.86339v.com | www.hg7329.com | www.wn2028.com | 2222c9.com | 500000574.com | www.7777ho.com | www.vnsr928.com | www.pj20888.com | www.1869v.com | 67890ii.com | www.71233v.com | www.9818h.cc | www.40288l.com | www.44470.com | www.g4383.com | bmw8088.com | zhcp10.com | www.909935.com | www.win1233.com | www.c44bb.com | www.111xpj22.com | 44662007.com | 35222z.com | man152.com | www.hcjt8.com | www.960023.com | www.22cp163.com | www.js46123.com | 2267t.com | 7893w2.com | 2267x.com | www.355225.com | www.wqdlcn.com | www.cn365b.com | www.27119.com | www.tushan18.com | 33115y.com | 4379d.com | 29918i.com | www.647377.com | www.33112h.com | www.8577g.cc | www.xpj2006.com | www.97567.com | 908080c.com | 62222o.com | 27878ee.com | s01234.com | www.108095.com | www.888xm.cc | www.79566.com | www.10999s.com | www.hj809.com | www.40048.com | www.76060g.com | 8577h.cc | 3308a.com | 32666p.com | l58955.com | 33115k.com | www.573667.com | www.22yfa.com | www.131095.com | www.99552gg.com | www.79500u.com | www.vnsr22888.com | www.wnsr038.com | 256777a.com | 2012.com | 884167.com | rb431.com | 22207f.com | 06382828.com | www.178311.com | www.bei05.com | www.71399y.com | www.598888.vip | www.3337795.com | www.89599r.com | www.449688.com | www.773339.cc | www.85770q.com | 1340.com | 56988i.com | 67877f.com | 5004xx.com | 82365s.com | 8037aaa.com | tc88.com | js6444.com | 1331uu.com | 3089t.com | www.175906.com | www.426689.com | www.711893.com | www.862803.com | www.54p.com | www.9155c.com | www.60007b.com | www.8998885.com | www.714445.com | www.57366b.com | www.297555.com | www.p63568.com | www.x4242.com | www.6889793.com | www.6939o.com | www.js18682.com | www.169097.com | www.bet365193.com | www.633547.com | www.js02346.com | www.50dh.cc | www.fa7969.com | www.35898b.com | www.0601g.com | www.02365.cc | www.53900f.com | www.49956j.com | www.8667b.com | www.66clf.com | www.6364j.com | www.002hy.cc | www.21202u.com | www.33997t.com | www.26878r.com | www.3005w.com | www.hw8877.com | www.756059.com | www.452815.com | www.81520v.com | 1468kkk.com | wlb888.com | 4037789.com | 93996c.com | 2544411.com | 3178dd.com | svip394.com | 118888l.com | 4255ccc.com | 888991133.com | xpj65.com | 3009a.com | www.9846j.com | www.866918.com | www.yh1386.com | www.57289.com | www.88166z.com | www.x32031.com | www.256095.com | www.13633.com | www.80075k.com | www.hy6933.com | www.602985.com | 730555e.com | 3405s.com | 2064hb.com | 9659t.com | 3078q.com | www.pj550000.com | www.0860c.com | www.166349.com | www.mc298.com | www.biying920vip.com | www.66074.com | www.0270k.com | www.901381.com | www.225075.com | stsvip9.com | 5156.com | pj7702.com | 26668f.com | www.v1878.com | www.2tgpd.com | www.cs.bet | www.1851115.com | www.2418u.com | www.k795.com | www.55885i.com | ppp8827.com | nn1915.com | feicai0734.com | www.4853a.com | www.tyc878.com | www.78680i.com | www.96386d.com | www.582977.com | 2767.com | ii4255.com | 68228q.com | www.hg22888.net | www.557588.com | www.csyyzz.com | www.27111x.com | www.58atv.com | www.97828j.vip | www.50026m.com | www.175905.com | 500000593.com | 0615009.com | 3379e.com | www.yinheyyy.com | www.80969y.com | www.sa606.com | www.w593.com | hg77750.com | 2061166.com | 6830g.com | www.068123.com | www.55060e.com | www.99638f.com | www.223335.com | 8159zz.cc | 883399v.com | www.16297755.com | www.sha0088.com | www.9149d.com | www.346377.com | 4255x.com | 61323311.com | www.js05888.com | www.468546.com | www.520860.com | www.c9667.com | 3121bb.com | pj00jj.com | www.benz4400s.com | www.448868.com | www.55676r.com | www.756059.com | 3454547.com | 6868sw.cc | www.msc51.com | www.1434x.com | www.910997.com | bojue009.com | z8381.com | www.pj5757.com | www.45598d.com | www.hf0886.com | 500000439.com | 11005v.com | www.xpj3378.com | www.89599t.com | www.1368i.cc | 3552h.com | 1077lll.com | www.881389.com | www.04088.com | www.217630.com | hg10.com | www.hg8400.com | www.38345a.com | www.36788.com | 55899h.com | 98955p.com | www.bali777.com | www.816801.com | www.303472.com | 67890qqq.com | www.ao199.com | www.bet63i.com | www.okw4.com | 00119193.com | www.6686450.com | www.5981n.com | www.848166.com | 33318v.com | 4634455.com | www.sscb3.com | www.1368r.cc | 80368i.com | 58802l.com | www.9737yy.com | www.900845.com | 7720w.net | www.amhg004.com | www.6687t.com | www.682542.com | j1458.com | www.114915.com | www.997287.com | 6613699.com | 61323399.com | www.3157666.com | www.xj1994.com | 0208vv.com | 8827a.com | www.3306488.com | www.889688.com | 4747.com | www.zdj70.com | www.9895t.com | www.238500.com | 40033b.com | www.m39955.com | www.fcyl4.com | 390390.com | www.02567.com | www.3846a.com | www.36787i.com | 30006hd.com | www.0788msc.com | www.923887.com | 7726lll.com | www.spj57.com | www.6364j.com | spj5566.com | www.77759333.com | www.80032266.com | 6641ii.com | www.1869d.com | www.0600o.cc | 2595y.com | 44553885.com | www.81619.com | 00gg8331.com | wz5.cc | www.7920f.com | 68228m.com | 12772244.com | www.99094.com | 9103dd.com | www.414133.com | www.178337.com | 3552h.com | www.5555365.com | www.531089.com | sjfygg.com | www.7830j.com | www.6653k.com | 4288qq.com | www.5319m.com | www.50052g.com | 084939.com | www.144676.com | www.5086e.com | 5429j.com | www.blr336.com | www.560692.com | 62284.com | www.351532.com | www.394611.com | 2997704.com | www.js87882.com | 5478a.com | www.88837h.com | www.36788s.com | uuu3405.com | www.l456x.com | www.398846.com | 5003hhh.com | www.www014678.com | 118888777.com | www.pj5719.com | www.897030.com | 98955j.com | www.733483.com | zhcp74.com | www.55268zz.com | www.7dzh.com | 4960066.com | www.630611.com | 3511.sbf822.com | www.4972bb.com | www.5441d.com | 3807c.com | www.666jyh.com | 61323388.com | www.00829w.com | www.flff6.com | 4647d.com | www.68365t.com | hjdc678.com | www.555030a.com | www.379802.com | www.9599677.net | www.dfw993.com | 0693j.com | www.4446ggg.com | 80850c.com | www.8814b8.com | www.996763.com | 08159g.com | www.532327931.com | bet22885.com | www.938i.cc | 588hhh.cc | www.995t.net | www.820933.com | 1294a.com | www.33598y.com |