<optgroup id="w2uiu"></optgroup>
<menu id="w2uiu"><tt id="w2uiu"></tt></menu>
<menu id="w2uiu"><strong id="w2uiu"></strong></menu>
 • <menu id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu></menu>
  <xmp id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu>
 • <dd id="w2uiu"><nav id="w2uiu"></nav></dd>
 • 十一見聞

  小學生作文:十一見聞
  作文字數:486
  作者:魏源
 •  
 •  
 • guó
 • qìng
 • jiē
 • dào
 • le
 •  
 • fēi
 • cháng
 • gāo
 • xìng
 •  
 •  
 •  
 •  國慶節到了,我非常高興。 
 •  
 •  
 • tiān
 • ān
 • mén
 • guǎng
 • chǎng
 • shàng
 • dào
 • chù
 • shì
 • rén
 • de
 • hǎi
 • yáng
 •  
 •  天安門廣場上到處是人的海洋,
 • dào
 • chù
 • shì
 • huā
 • hǎi
 • yáng
 •  
 • nào
 • le
 •  
 • chù
 • chù
 • yáng
 • 到處是花海洋,熱鬧極了,處處洋溢
 • zhe
 • yáng
 • yáng
 • de
 • jiē
 • fēn
 •  
 • dàn
 • zuì
 • yǐn
 • rén
 • zhù
 • 著喜氣洋洋的節日氣氛,但最引人注
 • de
 • hái
 • shì
 • tiān
 • ān
 • mén
 • guǎng
 • chǎng
 • shàng
 • gāo
 • gāo
 • de
 • piāo
 • yáng
 • 目的還是天安門廣場上那高高的飄揚
 • zài
 • tiān
 • kōng
 • de
 • xīng
 • hóng
 • qiú
 •  
 • xiǎng
 • zài
 • 在天空的五星紅旗和氣球。我想起在
 • yòu
 • ér
 • shí
 • cháng
 • chàng
 • de
 • shǒu
 •  
 • guó
 • guó
 • duō
 • měi
 • 幼兒時常唱的一首歌,國旗國旗多美
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 麗…… 
 •  
 •  
 • xiàng
 •  
 • shēng
 • guó
 •  
 • zhàng
 • duì
 • zhe
 • xiān
 •  第一項:升國旗,儀仗隊拿著鮮
 • yàn
 • de
 • xīng
 • hóng
 •  
 • zǒu
 • xiàng
 • shēng
 • tái
 •  
 • 艷的五星紅旗,走向升旗臺,那步子
 • zhěng
 • de
 • jiù
 • shì
 • rén
 • zài
 • zǒu
 •  
 • èr
 • xiàng
 •  
 • 整齊的就是一個人在走。第二項:胡
 • jǐn
 • tāo
 • jiǎn
 • yuè
 • duì
 •  
 • yuè
 • bīng
 • kāi
 • shǐ
 •  
 • xiān
 • shì
 • 錦濤爺爺檢閱部隊,閱兵開始,先是
 • yuè
 • bīng
 • zǒng
 • zhǐ
 • huī
 • shuō
 •  
 •  
 • zhǔ
 • qǐng
 • jiǎn
 • yuè
 •  
 •  
 • rán
 • 閱兵總指揮說:“主席請檢閱。”然
 • hòu
 • jǐn
 • tāo
 • jiù
 • zhàn
 • zài
 • chē
 • shàng
 • jiǎn
 • yuè
 • duì
 •  
 • 后胡錦濤爺爺就站在車上檢閱部隊,
 • shí
 • fāng
 • duì
 •  
 • xiān
 • shì
 • sān
 • jun1
 • zhàng
 • duì
 •  
 • 四十四個方隊,先是三軍儀仗隊,胡
 • jǐn
 • tāo
 • zhí
 • zhàn
 • zài
 • chē
 • shàng
 • shuō
 •  
 •  
 • tóng
 • zhì
 • men
 • 錦濤爺爺一直站在車上說:“同志們
 • hǎo
 •  
 • tóng
 • zhì
 • men
 • xīn
 • xiàn
 •  
 •  
 • zhuàng
 • guān
 • de
 • yǐng
 • xiàng
 • 好!同志們辛苦限!”那壯觀的影像
 •  
 • zhēn
 • shì
 • tài
 • gǎn
 • rén
 •  
 •  
 •  
 •  
 • ,真是太感人…… 
 •  
 •  
 • sān
 • xiàng
 •  
 • jǐn
 • tāo
 • jiǎng
 • huà
 •  
 •  
 •  
 •  第三項:胡錦濤爺爺講話。 
 •  
 •  
 • xiàng
 •  
 • zhuāng
 • biǎo
 • yǎn
 •  
 • yǒu
 • duō
 • zhǒng
 • tǎn
 •  第四項:武裝表演,有許多種坦
 • zhuāng
 • jiǎ
 • chē
 •  
 •  
 • hòu
 • lái
 • zuì
 • ràng
 • rén
 • dòng
 • de
 • shì
 • 克和裝甲車……后來最讓人激動的是
 • kàn
 • dào
 • zhōng
 • guó
 • zhì
 • zào
 • zuì
 • jià
 • fēi
 • jiù
 • shì
 • 我看到中國制造最大一架飛機就是我
 • men
 • shǎn
 • fēi
 • fēi
 • zhì
 • zào
 • chǎng
 • zhì
 • zào
 • chū
 • lái
 •  
 • jǐn
 • jiē
 • zhe
 • 們陜飛飛機制造廠制造出來,緊接著
 • jiù
 • duì
 • shī
 • shū
 • shū
 • men
 • jià
 • shǐ
 • de
 • fēi
 •  
 • 就我爸爸部隊師叔叔們駕駛的飛機,
 • kàn
 • dào
 • fēi
 • zài
 • tiān
 • kōng
 • zhōng
 • áo
 • xiáng
 •  
 • gèng
 • jiā
 • jìng
 • pèi
 • 看到飛機在天空中翱翔,我更加敬佩
 • shū
 • shū
 • men
 •  
 •  
 •  
 • 叔叔們! 
 •  
 •  
 • kàn
 • dào
 • tīng
 • dào
 • de
 •  
 • shǐ
 • jiào
 • guó
 • zài
 •  我看到聽到的,使我覺得祖國在
 • jiàn
 • jiàn
 • de
 • qiáng
 • fēi
 • de
 • zhǎn
 • rén
 • mín
 • de
 • qín
 • 漸漸的強大和飛速的發展和人民的勤
 • láo
 •  
 • zhì
 • huì
 •  
 • yào
 • gèng
 • jiā
 • xué
 • hǎo
 • zhī
 • shí
 • 勞、智慧。我也要更加努力學好知識
 •  
 • zài
 • guò
 • shí
 • nián
 • néng
 • xiàng
 • shū
 • shū
 • men
 • yàng
 • áo
 • xiáng
 • 。在過十年我也能向叔叔們一樣翱翔
 • zài
 • guó
 • tiān
 • kōng
 • shàng
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 在祖國天空上。    
   
  無注音版:
   
    國慶節到了,我非常高興。
   
    天安門廣場上到處是人的海洋,到處是花海洋,熱鬧極了,處處洋溢著喜氣洋洋的節日氣氛,但最引人注目的還是天安門廣場上那高高的飄揚在天空的五星紅旗和氣球。我想起在幼兒時常唱的一首歌,國旗國旗多美麗……
   
    第一項:升國旗,儀仗隊拿著鮮艷的五星紅旗,走向升旗臺,那步子整齊的就是一個人在走。第二項:胡錦濤爺爺檢閱部隊,閱兵開始,先是閱兵總指揮說:“主席請檢閱。”然后胡錦濤爺爺就站在車上檢閱部隊,四十四個方隊,先是三軍儀仗隊,胡錦濤爺爺一直站在車上說:“同志們好!同志們辛苦限!”那壯觀的影像,真是太感人……
   
    第三項:胡錦濤爺爺講話。
   
    第四項:武裝表演,有許多種坦克和裝甲車……后來最讓人激動的是我看到中國制造最大一架飛機就是我們陜飛飛機制造廠制造出來,緊接著就我爸爸部隊師叔叔們駕駛的飛機,看到飛機在天空中翱翔,我更加敬佩叔叔們!
   
    我看到聽到的,使我覺得祖國在漸漸的強大和飛速的發展和人民的勤勞、智慧。我也要更加努力學好知識。在過十年我也能向叔叔們一樣翱翔在祖國天空上。
   
   
    

   暑假見聞

   作文字數:395
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • shǔ
  • jiǎ
  • jiàn
  • wén
  •   暑假見聞
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • zhōng
  • shān
  • shì
  • xiǎo
  • lǎn
  • zhèn
  •  
  • zhōng
  • xīn
  • xiǎo
  • xué
  •  廣東省中山市小欖鎮 中心小學
  • sān
  • nián
  • bān
  •  
  • liáng
  • xiǎo
  • diàn
  • 三年四班 梁小鈿
  • 閱讀全文

   暑假見聞

   作文字數:591
   作者:未知
  •  
  • zhù
  • le
  • ma
  •  
  •  
  •  
  •  
  • shǔ
  • jiǎ
  • jiàn
  • wén
  • 記住了嗎?  暑假見聞
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • zhōng
  • shān
  • shì
  • xiǎo
  • lǎn
  • zhèn
  •  
  • zhōng
  • xīn
  • xiǎo
  • xué
  •  廣東省中山市小欖鎮 中心小學
  • sān
  • nián
  • bān
  •  
  • zhāng
  • wǎn
  • 三年四班 張畹意
  • 閱讀全文

   “五.一”見聞

   作文字數:559
   作者:張蘭婷
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • pàn
  • ā
  •  
  • pàn
  • ā
  •  
  •  
  •  
  • zhōng
  • dào
  • le
  •  盼啊!盼啊!“五一”終于到了
  •  
  • jiā
  • dōu
  • yòng
  • jiǎ
  • dào
  • chù
  • yóu
  • wán
  •  
  • ,大家都利用假期到各處游玩,我也
  • 閱讀全文

   街頭見聞

   作文字數:378
   作者:鐘裕濤
  •  
  • zuò
  • wén
  • wǎng
  • zuò
  •  
  • wén
  •  
  • wǎng
  •  
  • jiē
  • tóu
  • jiàn
  • wén
  • 作文網作 文 網 街頭見聞
  •  
  • huì
  • zhōu
  • shì
  • xià
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • bān
  • zhōng
  • tāo
  •  
  •  
  • zhǐ
  • 惠州市下埔小學三班鐘裕濤 指
  • dǎo
  • lǎo
  • shī
  •  
  • zhāng
  • shòu
  • quán
  • 導老師:張壽泉
  • 閱讀全文

   學校的見聞

   作文字數:245
   作者:付晶峰
  •  
  • xiǎo
  • xué
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  • màn
  • zhǎng
  • de
  • shǔ
  • jiǎ
  • guò
  • le
  •  
  • 小學作文 漫長的暑假過去了,
  • zhè
  • shì
  • kāi
  • xué
  • de
  • tiān
  •  
  • dāng
  • zǒu
  • jìn
  • xiào
  • yuán
  • de
  • 這是開學的第一天,當我走進校園的
  • shí
  • hòu
  •  
  • yǎn
  • jiù
  • kàn
  • jiàn
  • chéng
  • bǎi
  • shàng
  • qiān
  • de
  • jiā
  • zhǎng
  • 時候,一眼就看見成百上千的家長和
  • 閱讀全文

   一見難忘的事

   作文字數:417
   作者:張茗嫻
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jiàn
  • nán
  • wàng
  • de
  • shì
  •    一件難忘的事
  •  
  •  
  • zhāng
  • míng
  • xián
  •  張茗嫻
  •  
  •  
  • zài
  • de
  • zhōng
  •  
  • duō
  • shì
  • dōu
  • wàng
  •  在我的記憶中,許多事我都忘記
  • 閱讀全文

   國慶見聞

   作文字數:341
   作者:甘雨仟
  •  
  •  
  • xiǎo
  • xué
  •  
  •  
  •  
  •  
  • wǎn
  • shàng
  •  
  • chī
  • “小學”  晚上,我和媽媽吃
  • wán
  • wǎn
  • fàn
  • jiù
  • wài
  • miàn
  • guàng
  • jiē
  •  
  • kàn
  • jiàn
  • shàng
  • 完晚飯就去外面逛街。我看見馬路上
  • chē
  • shuǐ
  • lóng
  •  
  • ?
  • liú
  •  
  • jiē
  • dào
  • shàng
  • rén
  • shān
  • rén
  • 車水馬龍、川流不息,街道上人山人
  • 閱讀全文

   一見難忘的事

   作文字數:433
   作者:陳雨淼
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • yǒu
  • jiàn
  • shì
  • ràng
  • zhì
  • jīn
  • nán
  • wàng
  •    有一件事讓我至今難忘
  •  
  • jiù
  • shì
  • shèng
  • dàn
  • jiē
  • shí
  •  
  • shèng
  • dàn
  • lǎo
  • rén
  • sòng
  • gěi
  • de
  • ,就是圣誕節時,圣誕老人送給我的
  • xiē
  • piāo
  • liàng
  • de
  • jiá
  •  
  •  
  •  
  • 一些漂亮的發夾。 
  • 閱讀全文

   國慶見聞

   作文字數:349
   作者:戴永晴
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • guó
  • qìng
  • jiàn
  • wén
  •    國慶見聞
  •  
  •  
  •  
  • zài
  • ào
  • yùn
  • huì
  • cán
  • ào
  • huì
  • chéng
  • gōng
  •  
  •  在奧運會和殘奧會成功閉幕、
  •  
  • shén
  •  
  • chéng
  • gōng
  • shàng
  • tiān
  •  
  • shèng
  • kǎi
  • xuán
  • de
  • “神七”成功上天,勝利凱旋的大喜
  • 閱讀全文

   日照見聞

   作文字數:410
   作者:荊韜
  •  
  • xiǎo
  • xué
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zhào
  • jiàn
  • wén
  •  
  •  
  • 小學作文  日照見聞 
  •  
  •  
  • jīn
  • shí
  • yàn
  • èr
  • xiào
  • sān
  • nián
  • bān
  •  
  •  
  • jīng
  •  利津實驗二校三年級五班 荊
  • tāo
  •  
  •  
  • 韜 
  • 閱讀全文

   一見難忘的事情

   作文字數:648
   作者:杜佳洋
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jiàn
  • nán
  • wàng
  • de
  • shì
  •  
  •  
  •   一見難忘的事 
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • nián
  • bān
  •  
  •  
  • jiā
  • yáng
  •  
  • 雁塔路小學三年級一班 杜佳洋 
  •  
  • 
  • 閱讀全文

   國慶見聞

   作文字數:432
   作者:子辰格格
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • guó
  • qìng
  •        國慶
  • jiàn
  • wén
  •  
  •  
  • 見聞 
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • shì
  • guó
  • qìng
  • jiē
  •  
  • men
  • wěi
  • de
  •  今天是國慶節,我們偉大的祖
  • 閱讀全文

   集市見聞

   作文字數:274
   作者:付晶峰
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jiā
  • yuǎn
  • de
  • shí
  • kǒu
  •  
  • yǒu
  •   離我家不遠的十字路口,有
  • nào
  • de
  • lín
  • cài
  • chǎng
  •  
  • měi
  • tiān
  • qīng
  • zǎo
  •  
  • 一個熱鬧的撫臨路菜場。每天清早,
  • tiān
  • gāng
  • méng
  • méng
  • liàng
  •  
  • jiù
  • jiàn
  • xiē
  • tiāo
  • dān
  • de
  •  
  • chē
  • 天剛朦朦亮,就見那些挑擔的,拉車
  • 閱讀全文

   國慶見聞——杏花游記

   作文字數:368
   作者:陳盛宇
  •  
  • zhèng
  • bǎn
  • wǎng
  • zhàn
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • nián
  • yuè
  • 正版網站   年月日我和爸
  •  
  • lái
  • dào
  • xìng
  • ?g
  • gōng
  • yuán
  • wán
  •  
  • 爸、媽媽來到杏花公園玩。
  •  
  •  
  • dào
  • le
  •  
  • shǒu
  • xiān
  • yìng
  • yǎn
  • lián
  • de
  • shì
  • gōng
  •  到了那里,首先映入眼簾的是公
  • 閱讀全文

   生活中的見聞----參觀農博會

   作文字數:450
   作者:李想
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • shēng
  • huó
  • zhōng
  • de
  • jiàn
  • wén
  • cān
  • guān
  • nóng
  •    生活中的見聞參觀農博
  • huì
  •  
  •  
  • 會 
  • dōng
  • zhǎng
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • nián
  • èr
  • bān
  •  
  • xiǎng
  •  
  •  
  • 東長小學三年二班 李想 
  • 閱讀全文

   清明見聞

   作文字數:488
   作者:李一帆36…
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • qīng
  • míng
  • jiàn
  • wén
  •   清明見聞
  •  
  •  
  • xiǎo
  • shí
  • hòu
  •  
  • bèi
  • guò
  • shǒu
  • shī
  •  
  • qīng
  •  記得小時候,我背過一首詩“清
  • míng
  • shí
  • jiē
  • fēn
  • fēn
  •  
  • shàng
  • háng
  • rén
  • duàn
  • hún
  •  
  •  
  • 明時節雨紛紛,路上行人欲斷魂”,
  • 閱讀全文

   寒假見聞——正月賞燈

   小學生作文:寒假見聞——正月賞燈
   作文字數:711
   作者:宇智波佐…
  • hán
  • jiǎ
  • jiàn
  • wén
  •  
  •  
  • zhèng
  • yuè
  • shǎng
  • dēng
  • 寒假見聞——正月賞燈
  •  
  • nián
  • bān
  •  
  • wáng
  • jīn
  • lín
  • 五年五班 王津林
  •  
  • wéi
  • le
  • qìng
  • zhù
  • xīn
  • chūn
  • de
  • dào
  • lái
  •  
  • wèi
  • shà
  • mén
  • shì
  • 為了慶祝新春的到來,位于廈門市
  • 閱讀全文

   “五一”見聞

   小學生作文:“五一”見聞
   作文字數:576
   作者:譚雨姍
  •  
  •  
  • jiàn
  • wén
  • “五一”見聞
  •  
  • 
  •  
  • duì
  • lín
  • de
  • háng
  • jiē
  • zài
  • shú
  • guò
  • le
  •  
  • 我對玉林的步行街再熟悉不過了,
  • 閱讀全文

   雙休日見聞

   小學生作文:雙休日見聞
   作文字數:449
   作者:笑小
  •  
  • xīng
  • tiān
  • de
  • shàng
  •  
  • dài
  • zhe
  • xiù
  • zhōu
  • 星期天的上午,媽媽帶著我去秀洲
  • gōng
  • yuán
  • xiǎo
  •  
  • shì
  • yòng
  • lái
  • gěi
  • jiā
  • de
  • gāng
  • 公園捕小魚,是用來給我家的魚缸里
  • de
  • chī
  •  
  • 的魚吃。
  • 閱讀全文

   見聞

   小學生作文:見聞
   作文字數:786
   作者:羅振宇
  •  
  • jīn
  • tiān
  •  
  • xiàng
  • wǎng
  • cháng
  • yàng
  • lái
  • dào
  • cháng
  • lái
  • 今天,我像往常一樣來到我我常來
  • de
  • jiā
  • cān
  • guǎn
  • chī
  • fàn
  •  
  •  
  • 的那家餐館吃飯。 
  •  
  • wǎng
  • cháng
  • yàng
  •  
  • jiào
  • le
  • fèn
  •  
  • hàn
  • 與往常一樣,我叫了一份“武漢熱
  • 閱讀全文

   鄉村見聞

   小學生作文:鄉村見聞
   作文字數:389
   作者:閆昌浩
  •  
  • xiāng
  • cūn
  •  
  • chéng
  • shì
  • yǒu
  • hěn
  • hěn
  • de
  • bié
  •  
  • 鄉村,和城市有很大很大的區別…
  •  
  •  
  • zǒu
  • jìn
  • xiāng
  • cūn
  •  
  • zhú
  • lín
  •  
  • shù
  •  
  • ǎi
  •  
  • 一走進鄉村,竹林、大樹、矮屋、
  • 閱讀全文

   汽車圖書館見聞

   小學生作文:汽車圖書館見聞
   作文字數:437
   作者:上官印
  • chē
  • shū
  • guǎn
  • jiàn
  • wén
  •  
  •  
  • 汽車圖書館見聞 
  •  
  • chuán
  • yíng
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  •  
  • sān
  • nián
  • bān
  •  
  • shàng
  • guān
  • 船營區實驗小學 三年五班 上官
  • yìn
  •  
  •  
  • 印 
  • 閱讀全文

   國慶見聞---家鄉的變化

   小學生作文:國慶見聞---家鄉的變化
   作文字數:380
   作者:侯婧怡
  •  
  •  
  • guó
  • qìng
  • jiàn
  • wén
  • jiā
  • xiāng
  • de
  • biàn
  • huà
  •  國慶見聞家鄉的變化
  •  
  •  
  •  
  • guó
  • qìng
  • jiē
  • dào
  • le
  •  
  • zhèng
  • hǎo
  • shì
  • xiǎo
  • biǎo
  • shū
  •  國慶節到了,正好是我小表叔
  • èr
  • shí
  • suì
  • de
  • shēng
  •  
  •  
  • 二十歲的生日,我和爸爸、媽媽一起
  • 閱讀全文

   醫院見聞

   小學生作文:醫院見聞
   作文字數:700
   作者:魚兒
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • shàng
  • péi
  • zuò
  • jiàn
  • kāng
  • jiǎn
  • chá
  • kàn
  •  今天上午我陪媽去做健康檢查看
  • dào
  • zhè
  • yàng
  • xīn
  • zhōng
  • hǎo
  • suān
  •  
  • 到這樣一幕心中好酸 
  •  
  •  
  • zài
  • mén
  • zhěn
  • yǒu
  • wèi
  • nóng
  • cūn
  • lái
  • de
  • sān
  • shí
  • suì
  •  在婦科門診有位農村來的三十歲
  • 閱讀全文

   農村見聞記

   小學生作文:農村見聞記
   作文字數:886
   作者:包興濤
  •  
  •  
  • nóng
  • cūn
  • jiàn
  • wén
  •  
  •  
  •  農村見聞記 
  •  
  •  
  • bāo
  • xìng
  • tāo
  •  
  •  
  •  
  •  包興濤  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • shì
  • xiū
  • tiān
  •  
  • dài
  • wài
  • gōng
  •  今天是休息天,爸爸帶我去外公
  • 閱讀全文

   一見難忘的事

   小學生作文:一見難忘的事
   作文字數:290
   作者:胡夢潼
  •  
  •  
  • suì
  • nián
  •  
  • wéi
  • le
  • péi
  • yǎng
  • de
  •  我歲那年,媽媽為了培養我的自
  • néng
  •  
  • ràng
  • shuì
  • jiào
  •  
  •  
  •  
  • 立能力,讓我獨自睡覺。 
  •  
  •  
  •  
  • tīng
  • dào
  • zhè
  • xiāo
  • shí
  •  
  • jīng
  • dāi
  • le
  •  
  •  我聽到這個消息時,驚呆了。
  • 閱讀全文

   十一見聞

   小學生作文:十一見聞
   作文字數:486
   作者:魏源
  •  
  •  
  • guó
  • qìng
  • jiē
  • dào
  • le
  •  
  • fēi
  • cháng
  • gāo
  • xìng
  •  
  •  
  •  
  •  國慶節到了,我非常高興。 
  •  
  •  
  • tiān
  • ān
  • mén
  • guǎng
  • chǎng
  • shàng
  • dào
  • chù
  • shì
  • rén
  • de
  • hǎi
  • yáng
  •  
  •  天安門廣場上到處是人的海洋,
  • dào
  • chù
  • shì
  • huā
  • hǎi
  • yáng
  •  
  • nào
  • le
  •  
  • chù
  • chù
  • yáng
  • 到處是花海洋,熱鬧極了,處處洋溢
  • 閱讀全文

   生活見聞

   小學生作文:生活見聞
   作文字數:377
   作者:刁刻
  • men
  • yǒu
  • kàn
  • dào
  • de
  • shì
  • qíng
  • ba
  •  
  • shì
  • shí
  • me
  • 你們也有自己看到的事情吧!是什么
  •  
  • gào
  • ma
  •  
  • men
  • zhī
  • dào
  • kàn
  • jiàn
  • 哪!可以告訴我嗎?你們知道我看見
  • de
  • shì
  • qíng
  • shì
  • shí
  • me
  • yàng
  • de
  • ma
  •  
  • xià
  • miàn
  • jiù
  • gào
  • 的事情是什么樣的嗎?下面我就告訴
  • 閱讀全文

   寒假見聞——“泥人叔叔”小記

   小學生作文:寒假見聞——“泥人叔叔”小記
   作文字數:569
   作者:言行布衣
  • miào
  • shū
  • guǎn
  • kàn
  • shū
  •  
  • zài
  • shū
  • 我和媽媽去祖廟圖書館看書。在圖書
  • guǎn
  • mén
  • kǒu
  •  
  • kàn
  • jiàn
  • shí
  • duō
  • rén
  • wéi
  • zài
  • jiǎo
  • 館門口,我看見十多個人圍在一個角
  • luò
  •  
  • hǎo
  • xiàng
  • zài
  • kàn
  • shí
  • me
  •  
  • pīn
  • mìng
  • dào
  • qián
  • 落里,好像在看什么。我拼命擠到前
  • 閱讀全文

   春節見聞

   小學生作文:春節見聞
   作文字數:685
   作者:賈子卿
  •  
  •  
  • chūn
  • jiē
  • jiàn
  • wén
  •  
  •  
  •  春節見聞 
  •  
  •  
  • jiǎ
  • qīng
  •  
  •  
  •  賈子卿 
  •  
  •  
  •  
  • bào
  • zhú
  • shēng
  • zhōng
  • suì
  • chú
  •  
  • chūn
  • fēng
  • sòng
  • nuǎn
  •  “爆竹聲中一歲除,春風送暖入
  • 閱讀全文
  卓易彩票平台卓易彩票主页卓易彩票网站卓易彩票官网卓易彩票娱乐 www.t9478.com | www.vns7312.com | 11yy8331.com | www.915395.com | alpk11.com | www.6939j.com | 025132.com | www.918681.com | www.66930044.com | 883399z.com | www.6386a.com | 883399u.com | www.866367.com | www.33302a6.com | www.1168b.com | 6175hh.com | www.51515y.com | www.pjanhui.com | jsjlb77.com | www.bwinyz32.com | r5429.com | www.ct8877.com | www.57768u.com | www.5189111.com | 35cc.vip | www.493326.com | www.bw9988.com | abf386.com | www.5086q.com | www.71234010.com | 808988g.com | www.91233x.com | www.56520k.com | 6830h.com | www.6939q.com | www.28758s.com | bet35365r.com | www.zzjxyt.com | 1077qqq.com | www.26299o.com | www.4446fff.com | 2142244.com | www.673266.com | www.618msc.com | dh41866.com | www.591017.com | www.3737.cc | 8721331.com | www.671206.com | www.tw7788.com | 30019tt.com | www.622230.com | www.68suncitya.com | 35222g.com | www.911888aa.com | www.55c668.com | 73055q.com | www.369072.com | www.8967m.com | 11oo8331.com | 038899.com | www.jjssss.com | www.ceo2018.com | 8040ggg.com | www.73166c.com | www.727000e.com | 32424e.com | www.268177.com | www.gf518.com | www.18xinli.cc | 3121qq.com | www.1009.cc? | www.xpj9780.com | 4340v.com | www.743966.com | www.472701.com | www.86611l.com | 2257019.com | www.2934y.com | www.ty143.com | 6766.com | www.422689.com | www.hgdc200.com | 1434f.com | 86688007.com | www.ct8833.com | www.8967d.com | 058757.com | 33382ww.com | www.22qxc.com | www.79500g.com | 99151o.com | ijubbtyy.cn | www.60123g.com | www.ab738.com | mg437777.com | 82997.co | www.903839.com | www.bwinyz33.com | www.570166.com | dxcp7.com | www.558610.com | www.8c555.com | www.993639.com | 4590d.com | www.75538a.com | www.fg9906.com | www.442336.com | p9602.com | 35252l.com | www.898953.com | www.w063801.com | www.bocainews.net | 3640w.com | 8988f.com | www.83993z.com | www.glc555.com | www.aobo8877.com | 8988HH.com | www.106096.com | www.035647.com | www.l7793.com | 3333xsj.com | lc99g.com | www.250552.com | www.4331p.com | www.hg773.com | www.9844js.com | 92266z.com | 44ww8332.com | www.cp0123.cc | www.792050.com | www.3170002.com | tt4675.com | 33382dd.com | 8449ww.com | www.61655p.com | www.666.bi | www.hg128w.com | 2247v.com | 858489.com | www.035069.com | www.26163z.com | www.704904.com | www.xpj1535.com | bb8888-1.com | 3807x.com | 500000797.com | www.hy9996.com | www.8c666.com | www.911898.com | www.9374x.com | 28288rr.com | 20160913.one | yiqunhs.com | www.819847.com | www.48283333.com | www.cn365x.com | www.696111.com | 44555156.com | ccc4165.com | 1775rr.com | 78111100.com | www.582006.com | www.84499m.com | www.6687z.com | www.35252r.com | www.33384066.com | www.444jsc.com | 40033e.com | 3559zz.com | ww333hg.com | www.576734.com | www.5095y.com | www.55676c.com | www.bet63k.com | www.22997.com | www.hg799900.com | www.333222o.com | 72239.com | 4437008.com | 0615004.com | 386kzk.com | hutu87.com | www.62118e.com | www.573898.com | www.axc2.com | www.09500w.com | www.5856856.com | www.86339z.com | www.0169c.com | www.hg415.com | www.588112.com | www.666888cc.com | www.777444g.com | www.4759rr.com | 228888o.com | 2544c2.com | 1h-5.cc | qqq67890.com | 4255tt.com | 58222a.com | 60266tc.com | dafa2618.com | 1v939.com | 65056.com | 9645ee.com | www.66621o.com | www.332807.com | www.95msc.com | hd81366.com | 1234.cc | 3245y.com | 6220tt.com | 81366b.com | 3aobo.com | 9949w.com | www.547477.com | www.cpkk7.com | www.7793u.com | www.35155p.com | www.68993227.com | www.87480.com | www.9996ee.com | www.4809l.com | www.7036.com | www.xyh6002.com | www.7036hh.com | www.32031z.com | www.9895h.com | www.ddd2848.com | www.c1432.com | www.hr888vip.com | www.38138r.com | www.4996gx.com | www.8881hj.com | www.4694l.com | www.89599f.com | www.89599n.com | www.57800y.com | www.5189555.com | www.115527k.com | www.327969.com | www.0077psb.com | www.792083.com | www.367199.com | www.js69z.cc | www.8499f.com | www.cb3188.com | www.cb3788.com | www.583877.com | www.262918.com | l58qa.com | 7920.com | 6423a.com | 2636.cc | 32555g.com | 35qq.vip | 091061.com | www.cr508.com | www.hg44403.com | www.5552558.com | www.97321f.com | www.hg7743.com | www.58665d.com | www.0071331.com | www.47506m.com | www.02737.com | www.26299p.com | www.cpkk9.com | www.546669.com | 20833f.com | 6261gg.com | 889.net | 3522rr.com | yh888j.com | www.63877e.com | www.383050.com | www.767a.cc | www.829797d.com | www.98488.com | www.50080z.com | www.786251.com | www.88266o.com | 7989a.com | 38749.com | dzjcp779.com | www.183ks.com | www.76543g.com | www.2345200.com | www.sha0066.com | www.7886278.com | www.00ckb.com | www.218195.com | 8827.cc | 3522vv.com | 88885309.com | www.hg0656.com | www.203203.com | www.9737mm.me | www.55238a.com | www.c3004.com | 5309r.com | 3805.com | 8030b.com | www.hg24500.com | www.3388v.com | www.jsggb02.com | www.1035h.com | 29918aa.com | 563946.com | 3522ll.com | www.929467.com | www.56655y.com | www.1466q.com | www.900248.com | js345o.com | 9646q.com | jixiang14.com | www.hg9568.com | www.bwinyz28.com | www.58677.cc | 5589f.com | b82365com | zz38648.cc | www.063sunbet.com | www.44118u.com | www.coz5.com | 1654nn.com | 01885e.com | www.zz8633.com | www.499904.com | www.91233y.com | www.303467.com | 2418f.com | uu5443.com | www.814c.com | www.0343z.com | www.681968.com | 6403l.com | 9149v.com | www.xin8884.com | www.flb677.com | www.587344.com | 38365t.com | ll56988.com | www.ssss8025.com | www.87668j.com | 48455.com | 13222g.com | www.22770168.com | www.47506d.com | www.910155.com | vip66658.com | 3456789.net | www.162580.com | www.6539w.com | 61652c.com | 3458940.com | www.078678.com | www.5856858.com | www.006150.com | 2324hhh.com | www.58777b.com | www.6687c.com | www.404977.com | oo67890.com | www.67797c.com | www.lhg5555.com | www.901372.com | 82509.com | www.88807s.com | www.56011x.com | www.106573.com | 1717394.com | www.10050011.com | www.ejylc10.com | 496oo.com | 5443r.com | www.yh924.com | www.33598j.com | 6137z.net | 80892yy.com | www.7415ff.com | www.681090.com | 51133r.com | www.rycp13.com | www.81233p.com | wd0000.com | 4495.com | www.30350i.com | www.50054i.com | 3458940.com | www.38345z.com | www.731091.com | 4556g.com | www.hg7945.com | www.73365r.cc | 1389kk.com | www.7435b.com | www.r999998.com | 20132019.com | 230120.com | www.m32031.com | 4116u.com | 056601.com | www.5981s.com | www.286276.com | 780.so | www.jz95566.com | www.357173.com | 8977qq.com | www.55070c.com | www.153880.com | jjj2267.com | www.32688.cc | 386kze.com | www.81866u.com | www.55074.com | 3066uuu.com | www.js31567.com | www.bmw8066.com | 8381.com | www.836666e.com | www.50026y.com | 4647011.com | www.long116.com | www.c2398.com | 664740.com | www.005700.com | www.192762.com | 0080r.com | www.52062j.com | x4444.com | www.b0008.com | www.7777ho.com | 9068j.com | www.c44ll.com | www.339132.com | 3416f.com | www.3a006.com | 900089v.com | www.701556.com | www.888258.com | 2059.com | www.9187v.com | 4123zz.com | www.578811.com | www.591032.com | 22p88.cc | www.h6630.com | 007369.com | www.2492.cc | www.xinyc2.com | hy5900.com | www.0194002.com | hg793.com | www.cp66611.com | www.34788a.com | www.vns00022.com | www.rrle4.com | 8547g.com | www.91779w.com | dzjgw7777.com | www.bsyedu.com | www.202314.com | 90307v.com | www.08588x.com | 2096u.com | www.456.tm | 44rr8332.com | www.9478.com | P35s.com | www.01304.com | 619579.com | www.yhc573.com | www.599647.com | www.sjg500.com | www.3479z.com | wns28c.com | www.4569.am | 3559gggg.com | www.xyh6002.com | 0289e.com | www.4078m.com | www.44074.com | j7736.com | 33115n.com | www.15355a.com | 93922g.com | www.581137.com | qq67890.com | www.wnsr838.com | www.83993e.com | www.188sb.21.sb | 2064.ag | www.g94600.com | 8290i.com | www.553028.com | www.833622.com | 1669o.com | www.7728229.com | 4812222.com | www.332037.com | www.9jsjs.com | 553322XX.com | www.50080n.com | www.7893w04.com | 77424466.com | www.377666p.com | 7720v.com | www.737689.com | www.326tk.com | 78117744.com | www.68682t.com | www.302981.com | 7249.com | www.v556677.com | 5003.cc | www.049049.com | www.00772e.com | nn500u.com | www.684544.com | www.354488.com | aaa444000.com | www.50054z.com | www.09569a.com | 234915.com | www.0601l.com | www.9777hg.com | 33313q.com | www.42842816.com | www.16agks.com | 44488y.com | www.785409.com | www.xl1818.com | 99999.com | www.81608j.com | 78119944.com | payu360.com | www.80865.com | www.h7444.com | 4025v.com | www.rfdc07.com | www.21365mm.com | 1479b.com | www.05881.cc | www.67297.com | 3967.com | www.699494.com | www.55545l.com | 666df8.com | 00048a.com | www.c33668.com | 91019g.net | feicai0453.com | www.78919f.com | www.76543b.com | 3559ii.com | www.5441i.com | www.987125.com | eee1915.com | www.550437.com | www.222244.vip | 5756988.com | 22225003.com | www.22274.vip | www.653504.com | 1389b.com | www.35918y.com | www.500994.com | 2127zz.com | 35ff.vip | www.68993278.com | www.39695b.com | 66783.com | www.743552.com | www.293988.com | www.56733o.com | hg321.org | www.5086u.com | www.164333.com | 86811jj.com | 54141122.com | www.807sun.com | www.333133g.com | lh66c.com | www.501354.com | www.http://489633.com/ | www.vns8897.com | 5554136.com | www.5091b.com | www.58665p.com | 339449.net | bb1331.com | www.tlcp2.com | www.71071d.com | www.hg5155.com | 5002i.com | www.573678.com | www.jsdc9000.com | www.wnsr4439.com | bet375.com | x45638.com | www.5086d.com | www.58665n.com | www.664664.com | jjjj005.com | www.916025.com | www.33678ee.com | www.2k604.com | yhxizang.vip | 6868ww.cc | www.qbwc2.com | www.93955c.com | www.88222055.com | weibo.com | 97799z.com | www.gocp5.com | www.689660.com | www.11088l.net | 2146d.com | 1591007.com | www.982090.com | www.635032.com | www.2061vv.com | 159666m.com | pjneimenggu.com | www.578411.com | www.55717x.com | www.5506132.com | 3016.com | ww00558.com | 32126b.net | www.61233j.com | www.55070e.com | www.wnsr66.com | 55331ff.com | 2757r.com | www.506969.com | www.ya2019m.com | www.4963xx.com | www.a27229.com | 58531111.com | cr258.com | www.266991.com | www.60007z.com | www.qq55826.com | www.zdj70.com | zhcp99.com | 454663.com | yd11666.com | www.cp0123.cc | www.678js555.com | www.hg55662.com | 201833.com | 4060pp.com | 6396c.com | www.302210.com | www.41518j.com | www.45598p.com | www.168345.com | www.0888js.com | 5005c.com | 3566gg.com | www.314611.com | www.12455q.com | www.38775bb.com | www.220122a.com | www.32126a.net | 2021vvv.com | 4997y.com | 228888n.com | www.346011.com | www.26878c.com | www.q63568.com | www.4972h.com | www.jszg22.com | www.wxr44.com | hy738.com | 1104.com | 37570z.com | 1775z.com | www.897060.com | www.50026k.com | www.00xpj918.com | www.33115rr.com | www.hg0006.com | www.ks883.com | 21052277.com | gg3336.com | 38238m.com | 20773311.com | www.210955.com | www.am6633.com | www.77802j.com | www.9187d.com | www.7334d.com | www.341616.com | www.d30226.com | www.veb188.com | 8827mmm.com | 46474647.com | hjcp222.com | htbiochem.com | kj5568.com | 656992.com | 13134688.com | www.303480.com | www.959557.com | www.2632s.com | www.77803r.com | www.38775rr.com | www.hs6666.com | www.twcp55.com | www.291234.com | www.tbb003.com | www.995d.net | www.b17848.com | www.xx0088.com | ks3337.com | 55ee8332.com | sha2017.com | q86226.com | 3748.com | 3967b.com | 58955.com | 3936e.com | 32126c.net | 2224661.com | www.71399a.com | www.244689.com | www.383571.com | www.674577.com | www.hx6694.com | www.lin567.com | www.2934h.com | www.50054m.com | www.0270f.com | www.xy52aa.com | www.339333.cc | www.8899nsb.com | www.12136e.com | www.73990a.com | www.xj7005.com | www.666207.com | www.47506i.com | www.20000.cc | www.js79904.com | www.45598y.com | www.377666z.com | www.8080999b.com | www.4828228.com | www.3bet005.com | www.70976.net | www.2021h.com | www.4996bx.com | www.222367.com | www.js99968.com | www.32031u.com | www.vns998.me | www.436bbb.com | www.win1235.com | www.8582bb.com | www.16878u.com | www.12455x.com | www.686pp.com | www.7782h.com | www.cp8019.cc | www.656121.com | www.377615.com | www.hcw332.com | www.021037.com | 377ib.com | 123456.cc | 52688k.com | 518cp3.com | 7003xx.com | wb130.com | feicai0393.com | 3844j.com | 18438a.com | www.hg8662.com | www.09527.com | www.62best.com | www.7779833.com | www.yh234g.com | www.33618722.com | www.21229.com | www.8039p.com | www.810262.com | www.109317.com | 2190a.com | bj16.com | 187037.com | ca8033.com | 11422l.com | www.55268ii.com | www.25msc.com | www.370179.com | www.377666p.com | www.337466.com | www.3890f.com | www.621361.com | emv3626.com | t2894.com | 4461a.com | 4997e.com | www.xw3333.com | www.063801v.com | www.608568.com | www.86339u.com | www.66652m.com | www.cp703.vip | www.91233v.com | 0638.cn | 84499922.com | cc2205.com | www.1cw9.com | www.441399.com | www.818msc.net | www.5886pp.com | www.65707g.com | www.870013.com | 1288jj.com | 45637x.com | 官网捕鱼4.com | www.716988.com | www.48588c.com | www.9737ww.com | www.68993256.com | www.qmkl3.com | 48287777.com | 760dd.cc | 00442007.com | www.76060g.com | www.pj98914.com | www.89677c.com | www.77801l.com | www.536180.com | 0136365.com | 4255jj.com | 54443y.com | www.vns2831.com | www.9737ii.com | www.50051hh.com | www.544092.com | 2306v.com | wnsr8813.com | www.wnsr038.com | www.69896.com | www.wns123b.com | www.575hc.com | mgbet.vg | aaa5701.com | js11995.com | www.66458v.com | www.e063801.com | www.54400l.com | www.235387.com | L8520.com | 1077aa.com | www.kx151.com | www.3116f.com | www.33588k.com | www.178652.com | zunyi807.com | 9819733.com | www.5994.com | www.111128.com | www.583477.com | 1634n.com | 97799f.com | www.la0666.com | www.1851131.com | www.0014q.com | meigaomei2017.com | 4195n.com | www.2061368.com | www.33111166.com | www.yi648.com | 5099qq.com | 496mm.com | www.hg7575.com | www.4078s.com | www.2632m.com | 33115vv.com | wlb777.com | www.sjg700.com | www.42070012.com | www.975961.com | zxd2229.com | 8f06.com | www.0977711.com | www.178633.com | www.703953.com | ylzz.com | www.8520p.com | www.yl258.com | www.6364c.com | 3405ddd.com | 0245x.com | www.22076.com | www.37377w.com | www.203882.com | yg7777.com | www.8767700.com | www.a948a.com | www.9818b.cc | 6999004.com | 2355f.com | www.77731p.com | www.5095z.com | 8159nn.cc | 500000878.com | www.5504q.com | www.6364f.com | dxcp33.com | 3121zz.com | www.983098.com | www.5086g.com | 709651.com | 2767u.com | www.818999.com | www.3890c.com | blhvip666.com | vnsr44888.com | www.7415x.com | www.918795.com | 78117766.com | www.7830i.com | www.087r.com | 776314.com | 9994cc15.com | www.640suncity.com | www.5666hc.com | p82365.com | www.hjdc2000.vip | www.56011e.com | 97618i.com | 444000h.com | www.85857a.com | www.966019.com | 6446yy.com | www.330099j.com | www.86339i.com | 9539a.com | owlsllzv.cn | www.255030.com | www.c1663.com | 1076002.com | www.44447837.com | www.130057.com | xin98886.com | 20771188.com | www.4058oo.com | www.290165.com | 1253-2.com | www.68277333.com | www.hm6333.com | 38749.com | www.888423.net | www.52303p.com | xpjok.com | www.7830a.com | www.37377x.com | www35.vip | www.hg022.com | www.56011j.com | 0004661.com | 9539r.com | www.4078x.com | www.206883.com | 98955s.com | www.99113l.com | www.287916.com | jindaye88.com | www.55070k.com | www.xinyc3.com | 59889t.com | www.390070.com | 82365365.com | 4812444.com | www.14341434.com | 44tt8332.com | www.hg3636.com | www.1112yl.com | 88807.com | www.7720q.com | www.0802.cc | 500000519.com | www.39695i.com | www.750041.com | 8881481.com | www.242005.com | www.66332m.com | 55984m.com | www.888zr993.com | www.500cd.com | 77606h.com | www.vv88ss.com | www.003851.com | LXYL364.com | www.85656.com | r4255.com | www.h7788h.com | www.9155b.cc | 2820o.com | www.1111zx.com | www.830523.com | 8xh.vip | www.9464005.com | bg969.com | www.bhhxled.com | www.777768a.com | 80850gg.com | www.366908.com | 8159xxx.cc | www.wns8833.com | www.gy1.com | 2096h.com | www.xj7003.com | 2008ff.com | www.3775799.com | www.739908.com | 3770099.com | www.1434q.com | 7003aa.com | www.ok755.com | www.946380.com | 0068.cc | www.750041.com | blr365365.com | www.c559cc.com | www.127179.com | www.28758o.com | www.25688g.com | 71314.com | www.60886o.com | xpj44444.vip | www.www-222299.com | www.366019.com | www.hg3388.tw | www.954321i.com | blr135.com | www.00773p.com | 5509m.com | www.80js.com | www.387708.com | www.7435y.com | www.3950.com | 86611f.com | www.234kk.com | 5005w.com | www.0077jj.com | P35bb.com | www.ljw036.com | www.okw7.com | 3202p.com | www.89894l.com | 666789.com | www.7074.com | 8381e.com | www.789ww.com | 1517726.com | www.28686.com | 1813p.com | www.e27229.com | www.595301.com | www.65533b.com | www.4cpb.com | 2546s.com | www.66073.cc | 9030h.com | www.99677z.com | 8790vns11.com | www.16065e.com | 3568ww.com | www.7249p.com | 86226m.com |