<optgroup id="w2uiu"></optgroup>
<menu id="w2uiu"><tt id="w2uiu"></tt></menu>
<menu id="w2uiu"><strong id="w2uiu"></strong></menu>
 • <menu id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu></menu>
  <xmp id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu>
 • <dd id="w2uiu"><nav id="w2uiu"></nav></dd>
 • 秋天

  小學生作文:秋天
  作文字數:427
  作者:魏芳芳
 •  
 •  
 • jīng
 • shí
 • èr
 • yuè
 • le
 •  
 • shù
 • shàng
 • de
 • zǎo
 •  已經十二月了,樹上的葉子早已
 • huáng
 •  
 • dàn
 • jìng
 • hái
 • yǒu
 • bàn
 • dōu
 • guà
 • zài
 • zhī
 • tóu
 •  
 •  
 • 枯黃,但竟還有大半都掛在枝頭。 
 •  
 •  
 • xià
 •  
 • hūn
 • hūn
 • de
 • jiē
 • dēng
 • zhōng
 •  
 • kàn
 • dào
 • de
 •  夜幕下,昏昏的街燈中,看到的
 • jìng
 • shì
 • shù
 • jīn
 • huáng
 • de
 • càn
 • làn
 •  
 • shùn
 • jiān
 •  
 • 竟是一樹金黃的燦爛,那一瞬間,我
 • dāi
 • zhù
 • le
 •  
 •  
 • 呆住了。 
 •  
 •  
 • kàn
 • zhe
 • tóng
 • huà
 • yàng
 • de
 • jīn
 • shù
 •  
 • huá
 • huá
 • de
 •  看著那童話一樣的金樹,嘩嘩的
 • pāi
 • dòng
 • zhe
 • de
 • zhī
 •  
 • jìng
 • yǒu
 • le
 • zhǒng
 • yào
 • luò
 • 拍動著他的枝葉,我竟有了一種要落
 • lèi
 • de
 • gǎn
 • dòng
 •  
 •  
 • 淚的感動。 
 •  
 •  
 • xiàng
 • wéi
 • qiū
 • tiān
 •  
 •  
 • zhī
 • shì
 • dài
 •  我一向以為秋天,枯葉,只是代
 • biǎo
 • zhe
 • xiāo
 • suǒ
 •  
 • qiū
 • fēng
 • qiū
 • chóu
 • shā
 • rén
 •  
 • 表著蕭索與孤寂。秋風秋雨愁殺人,
 • rén
 • duì
 • qiū
 • tiān
 • de
 • miáo
 • xiě
 • dōu
 •  
 •  
 • 古人對于秋天的描寫也大都如此: 
 •  
 •  
 • gài
 • qiū
 • zhī
 • zhuàng
 •  
 • cǎn
 • dàn
 •  
 • yān
 • fēi
 •  概夫秋之狀也,其色慘淡,煙霏
 • yún
 • liǎn
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 云斂; …… 
 •  
 •  
 • lǐn
 • liè
 •  
 • biān
 • rén
 •  
 • xiāo
 • tiáo
 •  其氣凜冽,砭人肌骨;其意蕭條
 •  
 • shān
 • chuān
 • liáo
 •  
 •  
 • ,山川寂寥。 
 •  
 •  
 • wéi
 • shēng
 •  
 • qiē
 • qiē
 •  
 • hào
 • fèn
 •  顧其為聲也,凄凄切切,呼號奮
 •  
 •  
 • 發。 
 •  
 •  
 • tīng
 • zhe
 • qiū
 • shēng
 •  
 • kàn
 • zhe
 • piàn
 • piàn
 • luò
 • xià
 •  聽著秋聲,看著葉子一片片落下
 •  
 • shì
 • chǎng
 • chǎng
 • de
 • bié
 •  
 • shì
 • shēng
 • mìng
 • de
 • jié
 • ,是一場場的別離,也是生命的枯竭
 • xiāo
 • shì
 •  
 • liáng
 •  
 • shě
 • nài
 • zǒng
 • shì
 • huī
 • zhī
 • 與消逝。凄涼,不舍與無奈總是揮之
 • de
 • yíng
 • rào
 • zài
 • de
 • xīn
 • tóu
 •  
 • xīn
 • shǎng
 • qiū
 • tiān
 • 不去的縈繞在我的心頭。我欣賞秋天
 • de
 • fēng
 • gāo
 • yún
 • dàn
 •  
 • chén
 • zuì
 • de
 • qīng
 • tuō
 • 的風高云淡。我沉醉于她的清雅脫俗
 •  
 • dàn
 • tóng
 • shí
 • zǒng
 • shì
 • miǎn
 • de
 • xiàn
 • rán
 • ,但同時也總是不可避免的陷入凄然
 • de
 • qíng
 • zhōng
 •  
 •  
 • 的情緒中去。 
 •  
 •  
 • ér
 • jīn
 • tiān
 •  
 • zhè
 • zhǒng
 • càn
 • làn
 •  
 • rán
 • gěi
 • le
 •  而今天,這種燦爛,忽然給了我
 • zhǒng
 • jiān
 • qiáng
 • de
 • gǎn
 • jiào
 •  
 •  
 • 一種堅強的感覺。 
 •  
 •  
 • shù
 •  
 • rén
 •  
 • zhí
 • zhe
 • de
 • jìn
 •  那棵樹,一個人,執著的近乎固
 • zhí
 • de
 • zhàn
 • zài
 •  
 • dài
 • zhe
 • mǎn
 • zhī
 • de
 • jīn
 •  
 • jiān
 • 執的站在那里,帶著滿枝的金色,堅
 • qiáng
 • de
 • zài
 • fēng
 • zhōng
 • tǐng
 •  
 •  
 • 強的在風中挺立。 
 •  
 •  
 • yuán
 • lái
 •  
 • qiū
 • tiān
 • shì
 • gāng
 • qiáng
 •  
 • shì
 • jiān
 • chí
 •  
 •  原來,秋天也是剛強。是堅持,
 • shì
 • rěn
 • nài
 •  
 • 也是忍耐。
 •  
 • 
   
  無注音版:
   
    已經十二月了,樹上的葉子早已枯黃,但竟還有大半都掛在枝頭。
   
   夜幕下,昏昏的街燈中,看到的竟是一樹金黃的燦爛,那一瞬間,我呆住了。
   
   看著那童話一樣的金樹,嘩嘩的拍動著他的枝葉,我竟有了一種要落淚的感動。
   
   我一向以為秋天,枯葉,只是代表著蕭索與孤寂。秋風秋雨愁殺人,古人對于秋天的描寫也大都如此:
   
   概夫秋之狀也,其色慘淡,煙霏云斂; ……
   
   其氣凜冽,砭人肌骨;其意蕭條,山川寂寥。
   
   顧其為聲也,凄凄切切,呼號奮發。
   
   聽著秋聲,看著葉子一片片落下,是一場場的別離,也是生命的枯竭與消逝。凄涼,不舍與無奈總是揮之不去的縈繞在我的心頭。我欣賞秋天的風高云淡。我沉醉于她的清雅脫俗,但同時也總是不可避免的陷入凄然的情緒中去。
   
   而今天,這種燦爛,忽然給了我一種堅強的感覺。
   
   那棵樹,一個人,執著的近乎固執的站在那里,帶著滿枝的金色,堅強的在風中挺立。
   
   原來,秋天也是剛強。是堅持,也是忍耐。
   

   秋天的校園

   作文字數:229
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • qiū
  • tiān
  • de
  • xiào
  • yuán
  •   秋天的校園
  •  
  •  
  • nán
  • shěng
  • zhū
  • zhōu
  • shì
  •  
  • píng
  • xiǎo
  • xué
  • ?
  •  湖南省株洲市 大坪逸夫小學(
  •  
  •  
  • dài
  • dài
  • ) 戴黛
  • 閱讀全文

   秋天

   作文字數:300
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  • qiū
  • tiān
  •   秋天
  •  
  •  
  • nán
  • shěng
  • shì
  •  
  • nán
  • shěng
  • shì
  •  河南省鶴壁市 河南省鶴壁市第
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • nián
  • bān
  •  
  • shū
  • zhì
  • xiáng
  • 四小學三年級四班 舒志翔
  • 閱讀全文

   秋天的校園

   作文字數:228
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • qiū
  • tiān
  • de
  • xiào
  • yuán
  •    秋天的校園
  •  
  •  
  • nán
  • shěng
  • zhū
  • zhōu
  • shì
  •  
  • píng
  • xiǎo
  • xué
  • ?
  •  湖南省株洲市 大坪逸夫小學(
  •  
  •  
  • dài
  • dài
  • ) 戴黛
  • 閱讀全文

   秋天

   作文字數:470
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  • qiū
  • tiān
  •   秋天
  •  
  •  
  • shàng
  • hǎi
  • shì
  • dōng
  • xīn
  •  
  • yuán
  • xiǎo
  • xué
  • ?
  •  
  •  上海市浦東新區 園西小學()
  •  
  • sūn
  • xīn
  • jiā
  • 孫辛佳
  • 閱讀全文

   秋天的顏色

   作文字數:184
   作者:葉文煒
  •  
  • lái
  •  
  • yuán
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • qiū
  • tiān
  • shì
  • hóng
  • de
  •  
  • 來 源   秋天是紅色的,
  • huǒ
  • hóng
  • de
  • fēng
  • mǎn
  • le
  •  
  • yuǎn
  • yuǎn
  • wàng
  •  
  • 火紅的楓葉鋪滿了大地,遠遠望去,
  • jiù
  • xiàng
  • piàn
  • huǒ
  • hǎi
  •  
  • 就像一大片火海。
  • 閱讀全文

   秋天來了

   作文字數:326
   作者:許諾茵
  •  
  • wǎng
  •  
  • zhǐ
  •  
  •  
  •  
  •  
  • qiū
  • tiān
  • lái
  • le
  •  
  • shù
  • biàn
  • 網 址  秋天來了,樹葉變
  • huáng
  • luò
  • le
  •  
  • xiàng
  • gěi
  • shàng
  • le
  • tiáo
  • jīn
  • huáng
  • 黃落地了,像給大地鋪上了一條金黃
  • de
  • tǎn
  •  
  • qún
  • yàn
  • pái
  • chéng
  • xíng
  • wǎng
  • nán
  • 色的毯子。一群大雁排成一字形往南
  • 閱讀全文

   秋天的顏色

   作文字數:185
   作者:葉文煒
  •  
  • zhù
  • le
  • ma
  •  
  •  
  •  
  • qiū
  • tiān
  • shì
  • hóng
  • de
  •  
  • huǒ
  • 記住了嗎? 秋天是紅色的,火
  • hóng
  • de
  • fēng
  • mǎn
  • le
  •  
  • yuǎn
  • yuǎn
  • wàng
  •  
  • jiù
  • 紅的楓葉鋪滿了大地,遠遠望去,就
  • xiàng
  • piàn
  • huǒ
  • hǎi
  •  
  • 像一大片火海。
  • 閱讀全文

   秋天來了

   作文字數:380
   作者:艾瀟瑞
  •  
  •  
  • xià
  • niáng
  • zhe
  • shā
  • qiāo
  • qiāo
  • de
  • zǒu
  • le
  •  
  •  夏姑娘披著綠紗衣悄悄的走了。
  • piàn
  • piàn
  • jīn
  • huáng
  • de
  • luò
  • yóu
  • měi
  • de
  • dié
  • cóng
  • 一片片金黃的落葉猶如美麗的蝴蝶從
  • shù
  • shàng
  • piāo
  • luò
  •  
  • ā
  •  
  • qiū
  • tiān
  • lái
  • le
  •  
  •  
  • 樹上飄落,啊!秋天來了。 
  • 閱讀全文

   秋天的約會

   作文字數:308
   作者:史熠
  •  
  •  
  •  
  • dāng
  • xià
  • niáng
  • qiū
  • niáng
  • jiāo
  • huàn
  • jiē
  •  當夏姑娘和秋姑娘交換四季接
  • pěng
  • shí
  •  
  • qiū
  • tiān
  • jiù
  • lái
  • dào
  • le
  •  
  • 力捧時,秋天就來到了。
  •  
  •  
  • men
  • qiū
  • niáng
  • kāi
  • shǐ
  • le
  • yuē
  • huì
  •  
  • men
  •  我們和秋姑娘開始了約會。我們
  • 閱讀全文

   秋天來了

   作文字數:316
   作者:許諾茵
  •  
  •  
  •  
  • qiū
  • tiān
  • lái
  • le
  •  
  • shù
  • biàn
  • huáng
  • luò
  • le
  •  
  •  秋天來了,樹葉變黃落地了,
  • xiàng
  • gěi
  • shàng
  • le
  • tiáo
  • jīn
  • huáng
  • de
  • tǎn
  •  
  • 像給大地鋪上了一條金黃色的毯子。
  • qún
  • yàn
  • pái
  • chéng
  • xíng
  • wǎng
  • nán
  • fēi
  •  
  • men
  • gào
  • 一群大雁排成一字形往南飛,它們告
  • 閱讀全文

   秋天來了

   作文字數:272
   作者:李夢佳
  •  
  •  
  • qiū
  • tiān
  • lái
  • le
  •  
  • qiū
  • tiān
  • lái
  • le
  •  
  •  秋天來了!秋天來了!
  •  
  •  
  •  
  • qiū
  • tiān
  • lái
  • dào
  • shù
  • lín
  •  
  • huáng
  • huáng
  • de
  • yín
  • xìng
  •  秋天來到樹林里,黃黃的銀杏
  • xiàng
  • zhī
  • zhī
  • dié
  • cóng
  • shù
  • shàng
  • luò
  • xià
  • lái
  •  
  • zài
  • kōng
  • 葉像一只只蝴蝶從樹上落下來,在空
  • 閱讀全文

   美麗的秋天

   作文字數:352
   作者:黎琛
  •  
  •  
  •  
  • qiū
  • tiān
  • dài
  • zhe
  • shēn
  • jīn
  • huáng
  •  
  • mài
  • zhe
  • qīng
  • yíng
  •  秋天帶著一身金黃,邁著輕盈
  • de
  • jiǎo
  •  
  • qiāo
  • qiāo
  • de
  • lái
  • dào
  • le
  • rén
  • jiān
  •  
  • 的腳步,悄悄的來到了人間。
  •  
  •  
  • tiān
  • me
  • gāo
  •  
  • me
  • lán
  •  
  • gāo
  • gāo
  • de
  • lán
  • tiān
  •  天那么高,那么藍,高高的藍天
  • 閱讀全文

   秋天到

   作文字數:227
   作者:鄭好
  •  
  • lái
  •  
  • yuán
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • qiū
  • tiān
  • dào
  •  
  • qiū
  • fēng
  • liáng
  • 來 源   秋天到,秋風涼
  •  
  •  
  •  
  • jiā
  • dōu
  • zài
  • jiā
  • shang
  •  
  •  大家都在加衣裳。
  • 閱讀全文

   秋天的景色

   作文字數:261
   作者:年瑩
  •  
  • zhàn
  • zhǎng
  •  
  •  
  •  
  • qiū
  • tiān
  • shì
  • guā
  • guǒ
  • piāo
  • xiāng
  • de
  • 站長: 秋天是一個瓜果飄香的
  • jiē
  •  
  • duō
  • guǒ
  • shù
  • dōu
  • zhǎng
  • chū
  • le
  • hǎo
  • chī
  • de
  • guǒ
  • 季節,許多果樹都長出了好吃的果子
  •  
  • shuō
  •  
  • táo
  • shù
  •  
  • chū
  • le
  • wèi
  • dào
  • xiān
  • měi
  • de
  • táo
  • ,比如說:桃樹,出了味道鮮美的桃
  • 閱讀全文

   美麗的秋天

   作文字數:384
   作者:戚樂昀
  •  
  • xiǎo
  • xué
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  •  
  • qiū
  • fēng
  • chuī
  •  
  • qiū
  • tiān
  • dào
  •  
  • 小學作文  秋風吹,秋天到,
  • qiū
  • shā
  • shā
  •  
  • shù
  • luò
  •  
  • qiū
  • tiān
  • jīng
  • lái
  • lín
  • 秋雨沙沙,樹葉落地!秋天已經來臨
  •  
  • xiǎo
  • péng
  • yǒu
  • men
  •  
  • men
  • huān
  • qiū
  • tiān
  • ma
  •  
  • ,小朋友們,你們喜歡秋天嗎?
  • 閱讀全文

   秋天

   作文字數:401
   作者:唐可馨
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • yǒu
  • rén
  • huān
  • wēn
  • nuǎn
  • de
  • chūn
  • tiān
  •  
  • yǒu
  •   有人喜歡溫暖的春天,有
  • rén
  • huān
  • yán
  • de
  • xià
  • tiān
  •  
  • yǒu
  • rén
  • huān
  • xuě
  • bái
  • 人喜歡炎熱的夏天,也有人喜歡雪白
  • de
  • dōng
  • tiān
  •  
  • ér
  • què
  • huān
  • liáng
  • shuǎng
  • de
  • qiū
  • tiān
  •  
  • 的冬天,而我卻喜歡涼爽的秋天。
  • 閱讀全文

   秋天

   作文字數:225
   作者:林弋渝
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • qiū
  • tiān
  • dào
  • le
  • tiān
  • gāo
  • yún
  • dàn
  • liáng
  • fēng
  •   秋天到了天高云淡涼風習
  • tiān
  • zhú
  • jiàn
  • biàn
  • liáng
  • le
  •  
  • 習天氣逐漸變涼了。
  •  
  •  
  • guǒ
  • yuán
  • jié
  • mǎn
  • le
  • yòu
  • yòu
  • yuán
  • de
  • píng
  • guǒ
  • xiàng
  •  果園里結滿了又大又圓的蘋果像
  • 閱讀全文

   秋天的美麗

   作文字數:352
   作者:黃海涵
  •  
  • chū
  • chù
  •  
  •  
  •  
  •  
  • qiū
  • tiān
  • shì
  • měi
  • de
  • jiē
  •  
  • 出處  秋天是美麗的季節、
  • fēng
  • shōu
  • de
  • jiē
  •  
  • zài
  • zhè
  • qiū
  • fēng
  • sòng
  • shuǎng
  •  
  • dān
  • guì
  • piāo
  • 豐收的季節,在這秋風送爽、丹桂飄
  • xiāng
  • de
  • jiē
  •  
  • men
  • yíng
  • lái
  • le
  • xiào
  • èr
  • jiè
  • jīn
  • 香的季節,我們迎來了我校第二屆金
  • 閱讀全文

   金黃的秋天

   作文字數:367
   作者:許昭辰
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • shàng
  • tiān
  • qíng
  • lǎng
  •  
  • wàn
  • yún
  •  今天上午天氣晴朗,萬里無云
  •  
  • zǎo
  • zǎo
  • de
  • xiě
  • wán
  • zuò
  •  
  • shuō
  •  
  •  
  • dào
  • ,我早早的寫完作業。媽媽說:“到
  • jīn
  • qiū
  • le
  •  
  • jīn
  • tiān
  • dài
  • dào
  • tián
  • gǎn
  • shòu
  • xià
  • 金秋了,我今天帶你到田野感受一下
  • 閱讀全文

   美麗的秋天

   作文字數:304
   作者:劉曰鵬
  •  
  •  
  •  
  • qiū
  • tiān
  • dào
  • le
  •  
  • xuě
  • bái
  • xuě
  • bái
  • de
  • mián
  • ?g
  • liě
  •  秋天到了,雪白雪白的棉花咧
  • kāi
  • zuǐ
  • xiào
  • le
  •  
  • men
  • hǎo
  • xiàng
  • yào
  • ràng
  • nóng
  • mín
  • 開嘴笑了。它們好象要讓農民伯伯把
  • men
  • shí
  • jìn
  • dài
  •  
  • xiǎng
  • kāi
  •  
  • 它們拾進袋子里,想離開媽媽,自己
  • 閱讀全文

   秋天

   作文字數:355
   作者:劉暢
  •  
  •  
  •  
  •  
  • qiū
  • tiān
  • dài
  • zhe
  • shēn
  • jīn
  • huáng
  •  
  • mài
  • zhe
  • jiǎo
  •   秋天帶著一身金黃,邁著腳
  • qiāo
  • qiāo
  • de
  • lái
  • dào
  • rén
  • jiān
  •  
  • fēng
  • qīng
  • qīng
  • chuī
  • zhe
  •  
  • 步悄悄的來到人間,風輕輕吹著,那
  • shì
  • měi
  • de
  • qiū
  • niáng
  • shān
  • shān
  • ér
  • lái
  •  
  • 是美麗的秋姑娘姍姍而來.
  • 閱讀全文

   秋天的八一湖

   作文字數:633
   作者:鄒安迪
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • shì
  • guó
  • qìng
  • zhǎng
  • jiǎ
  • de
  • èr
  • tiān
  •  
  •   今天是國慶長假的第二天,
  • qiū
  • gāo
  • shuǎng
  •  
  • huái
  • zhe
  • gāo
  • xìng
  • de
  • 秋高氣爽,我和媽媽懷著無比高興的
  • xīn
  • qíng
  • lái
  • dào
  • xīn
  • shǎng
  • qiū
  •  
  • 心情來到八一湖欣賞秋色。
  • 閱讀全文

   秋天的校園

   作文字數:361
   作者:魏荊濤
  •  
  •  
  •  
  •  
  • men
  • de
  • xué
  • xiào
  • shì
  • gān
  • shěng
  • jiǔ
  • quán
  • shì
  •   我們的學校是甘肅省酒泉市
  • jiǔ
  • shī
  • xiǎo
  •  
  • zhè
  • shì
  • jiāo
  • xué
  • hǎo
  •  
  • lǎo
  • shī
  • hǎo
  • 酒師附小,這是一個教學好、老師好
  •  
  • huán
  • jìng
  • yōu
  • měi
  • de
  • xué
  • xiào
  •  
  • yǒu
  • hěn
  • duō
  • xiǎo
  • péng
  • yǒu
  • dōu
  • 、環境優美的學校,有很多小朋友都
  • 閱讀全文

   我愛秋天

   作文字數:262
   作者:金旅琪
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • ài
  • jīn
  • huáng
  •  
  • gèng
  • ài
  • měi
  •   我愛金黃色,我更愛美麗
  • qiū
  • tiān
  •  
  • huǒ
  • de
  • xià
  • tiān
  • guò
  • le
  •  
  • jīn
  • càn
  • càn
  • 秋天。火辣辣的夏天過去了,金燦燦
  • de
  • qiū
  • tiān
  • dào
  • lái
  • le
  •  
  • huān
  • qiū
  • tiān
  •  
  • yīn
  • wéi
  • qiū
  • 的秋天到來了。我喜歡秋天,因為秋
  • 閱讀全文

   秋天

   作文字數:226
   作者:邢夢琪
  •  
  •  
  •  
  • qiū
  • tiān
  • lái
  •  
  • yàn
  • nán
  • fēi
  •  
  • luò
  •  秋天來啦!大雁南飛,落葉枯
  • huáng
  •  
  • luò
  • rén
  • jiān
  •  
  • gěi
  • chuān
  • shàng
  • le
  • jīn
  • càn
  • càn
  • 黃,灑落人間,給大地穿上了金燦燦
  • de
  •  
  • hóng
  • hóng
  • de
  • fēng
  • xiàng
  • méi
  • méi
  • yóu
  • piào
  •  
  • 的衣服;紅紅的楓葉像一枚枚郵票,
  • 閱讀全文

   金色的秋天

   作文字數:405
   作者:曾帥
  •  
  • xiǎo
  • xué
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  •  
  • jīng
  • guò
  • yán
  • de
  • xià
  • tiān
  •  
  • 小學作文  經過炎熱的夏天,
  • liáng
  • shuǎng
  • de
  • qiū
  • tiān
  • lái
  • le
  •  
  • lái
  • dào
  • tián
  •  
  • cǎo
  • 涼爽的秋天來了。我來到田野里、草
  • shàng
  • xīn
  • shǎng
  • zhè
  • xiàn
  • měi
  • de
  • qiū
  • jǐng
  •  
  • 地上欣賞這無限美麗的秋景。
  • 閱讀全文

   我家鄉的秋天

   作文字數:411
   作者:吳妍威
  •  
  •  
  • xiǎo
  • xué
  •  
  •  
  •  
  • qiū
  • tiān
  • shì
  • fēng
  • shōu
  • de
  • “小學” 秋天是個大豐收的季
  • jiē
  •  
  • 節。
  •  
  •  
  • mián
  • ?g
  • yǒu
  • de
  •  
  • zuǐ
  •  
  • diǎn
  • kāi
  •  
  •  棉花有的把“嘴”一點也不開,
  • 閱讀全文

   我愛秋天

   作文字數:397
   作者:劉夢月
  •  
  • xiǎo
  • xué
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  •  
  • ài
  • de
  • chūn
  • tiān
  •  
  • 小學作文  我愛綠色的春天,
  • ài
  • huǒ
  • hóng
  • de
  • xià
  • tiān
  •  
  • ài
  • bái
  • de
  • dōng
  • tiān
  •  
  • 我愛火紅的夏天,我愛白色的冬天,
  • dàn
  • gèng
  • ài
  • yǒu
  • xuàn
  • cǎi
  • de
  • qiū
  • tiān
  •  
  • 但我更愛富有絢麗色彩的秋天。
  • 閱讀全文

   我愛絢麗多彩的秋天

   作文字數:572
   作者:林松青
  •  
  •  
  •  
  • ài
  • bǎi
  • ?g
  • shèng
  • kāi
  • de
  • chūn
  • tiān
  •  
  • ài
  • niǎo
  •  我愛百花盛開的春天,我愛鳥
  • chán
  • míng
  • de
  • xià
  • tiān
  •  
  • ài
  • yín
  • zhuāng
  • guǒ
  • de
  • dōng
  • tiān
  • 語蟬鳴的夏天,我愛銀裝素裹的冬天
  •  
  • dàn
  • zuì
  • ài
  • xuàn
  • duō
  • cǎi
  • de
  • qiū
  • tiān
  •  
  • ,但我最愛絢麗多彩的秋天。
  • 閱讀全文

   美麗的秋天

   作文字數:228
   作者:梁晨雨
  •  
  •  
  •  
  • qiū
  • tiān
  • lái
  • le
  •  
  • zhēn
  • zhèng
  • de
  • qiū
  • tiān
  • lái
  • le
  •  
  •  秋天來了,真正的秋天來了,
  • xiǎo
  • cǎo
  • tuō
  • xià
  • le
  • yóu
  • yóu
  • de
  •  
  • chuān
  • shàng
  • le
  • yóu
  • 小草脫下了綠油油的衣服,穿上了油
  • liàng
  • liàng
  • de
  • huáng
  •  
  • huàn
  • shàng
  • le
  • hóng
  • huáng
  • 亮亮的黃衣服,葉子換上了紅色和黃
  • 閱讀全文
  卓易彩票 4023g.com | www.9422c.com | c86226.com | www.55228a.com | WWW.495898.COM | www.mgm868009.com | 781520.com | www.lf888.club | WWW.252319.COM | www.91779s.com | 4152m.com | 777kjz.com | WWW.111071.COM | www.048181.com | 2334vip9.com | 7945ll.com | www.595301.com | WWW.921077.COM | www.63606f.com | 26668u.com | 3544u.com | WWW.590097.COM | www.50064z.com | www.52.cc | xpj677d.com | www.035079.com | WWW.564163.COM | www.3398788.com | feicai0316.com | 3559c.com | www.589344.com | WWW.890090.COM | www.68365b.com | 56988r.com | vgjnk781jh.com | www.375967.com | WWW.275605.COM | www.0194006.com | j1503.com | j2554.com | www.43131e.com | WWW.362087.COM | www.xj778899.com | www.301393.com | 9679m.com | 444365ggg.com | www.959079.com | WWW.156499.COM | www.4j5.com | 87680n.com | 35ww.vip | 566671100.com | WWW.292366.COM | WWW.115744.COM | www.h6640.com | www.c558.vip | 25288g.com | 3049w.com | www.612212.com | WWW.216888.COM | www.yh7774.com | www.qm8668.com | 777659111.com | 500000631.com | www.63679.com | WWW.788981.COM | WWW.598630.COM | www.hg241.com | www.138cpt.com | 4590l.com | 11dd8331.com | www.73166i.com | WWW.586883.COM | WWW.634197.COM | www.99677l.com | www.f80288.com | 3225a.com | 0485e.com | 2934q.com | www.221075.com | WWW.318856.COM | WWW.631880.COM | www.7782e.com | www.8550999.com | www.caishendi.com | 9679c.com | pj968810.com | 888991155.com | www.196081.com | WWW.509904.COM | WWW.275605.COM | www.k795.com | www.301711.com | www.dd00668.com | bg555666.com | 33gg8331.com | 4488fff.com | hggjtg2.com | 17702.com | 65838.com | www.209983.com | WWW.231971.COM | WWW.482664.COM | www.cc6769.com | www.999sun.com | www.99552ss.com | www.1168k.com | 588nnn.cc | 40033e.com | 444000ff.com | 2566h1.com | 0dc.com | ff555g.com | www.850049.com | www.338061.com | www.djcp009.com | WWW.286262.COM | WWW.365226.COM | WWW.306197.COM | WWW.349355.COM | www.3005x.com | www.hg09d.com | www.blr4444.com | www.8.ag | www.gf518.com | www.9cai.com | www.764499.com | ss5144.com | u2649.com | laok1188.com | 08530007.com | 5443r.com | mm99900.net | 3550k.com | 77606r.com | 3568o.com | x388388.com | 71707s.com | 00117076.com | hhh40033.com | v5172.com | v62.com | 9101906.com | 443636.com | dede58.com | 4556w.com | 3662x.com | 22959.com | wnsr8818.com | 44cc8331.com | rbbet44.com | www.5049g.com | www.77731a.com | www.5008637.com | www.27363a.com | www.dzj0770.com | www.5446tt.com | www.4996gg.com | www.469701.com | www.79095q.com | www.07679h.com | www.t98478.com | www.hg810.com | www.36166s.com | www.5441t.com | www.qucw4.com | WWW.824099.COM | WWW.330030.COM | WWW.201974.COM | WWW.724889.COM | WWW.331051.COM | WWW.910082.COM | www.988917.com | www.505680.com | 98433.com | 73055o.com | 13222u.com | 4066l.com | 2222k.com | m72227.com | 500000316.com | 6146b.com | www.4996xa.com | www.14168e.com | www.cp1518.com | www.8667n.com | www.fcyl1.com | WWW.484980.COM | WWW.614660.COM | WWW.180700.COM | www.608389.com | 222686.com | feicai0471.com | 2018nsb.com | 53262pp.com | 2546y.com | www.o3065.com | www.99552kk.com | www.624203.com | www.3479q.com | WWW.598630.COM | WWW.1891.COM | www.068619.com | feicai0633.com | 7077a.com | qq365i.com | www.7793l.com | www.792050.com | www.78700k.com | WWW.76466.COM | WWW.54238.COM | www.767397.com | www.555700.com | 3473p.com | 82365e.com | 5002ttt.com | www.63606e.com | www.33997n.com | WWW.17577.COM | WWW.77696.COM | www.178651.com | 7334t.com | 81366i.com | 1077nn.com | www.9737jj.me | www.4923b.com | WWW.500856.COM | WWW.111451.COM | www.96386o.com | 1466h.com | 88888448.com | www.q063801.com | www.50024h.com | WWW.346055.COM | www.553079.com | 2649x.com | n3410.com | 9780055.com | www.888.com | WWW.216148.COM | WWW.133924.COM | 4110.cc | 287722.com | 33567l.com | www.087l.com | WWW.570074.COM | WWW.734306.COM | 68228t.com | 466365.com | www.t4042.com | www.pjzxyl.com | WWW.930078.COM | www.371931.com | 77605z.com | 237844.com | www.vns88.me | WWW.110992.COM | www.914983.com | 2267x.com | 2104.com | www.7681003.com | WWW.881666.COM | www.612110.com | 1331ll.com | 883399e.com | www.9989587.com | WWW.395023.COM | www.296233.com | 2146y.com | www.85857r.com | www.71399w.com | WWW.18890.COM | 876677.com | hh8159.cc | www.4058xx.com | WWW.19544.COM | www.673730.com | 56811.com | www.rycp052.com | www.9356j.com | WWW.872062.COM | fhyl.com | www.t456x.com | www.255ak.com | www.864955.com | 61652m.com | www.799666g.com | www.6832t.com | www.901068.com | 10050533.com | www.19019p.com | WWW.898229.COM | www.601497.com | 27878gg.com | www.8850w9.com | WWW.930730.COM | www.177949.com | n3410.com | www.r999998.com | WWW.828839.COM | 99589cc.net | 2290.com | www.001hy.cc | www.358268.com | 2214z.com | www.wns33.me | WWW.14011.COM | 99306a.com | a1064.com | www.676zf.com | www.642638.com | 9649e.com | www.69567w.com | WWW.127169.COM | nn2649.com | 2014.ag | WWW.529055.COM | 411777.com | 214.net | www.84499l.com | www.909644.com | 88119o.com | www.3008553.com | WWW.898547.COM | 33999193.com | www.hg8.com | WWW.366143.COM | www.49956o.com | 228888b.com | www.5522p.cc | www.178113.com | 8381006.com | www.35918j.com | www.317299.com | 70118p.com | www.33997d.com | www.282263.com | 22098d.com | www.89894l.com | www.477680.com | kbf6688.com | www.07163w.com | www.109075.com | 444000u.com | www.zuan222.com | www.50051e.com | 71245.com | WWW.669049.COM | 2096g.com | www.249559.com | WWW.1046.COM | 444000kkk.com | www.x32031.com | WWW.389344.COM | ry7722.com | www.00665a.com | www.303480.com | 7935p.com | WWW.65866.COM | 3121q.com | www.4996xa.com | WWW.186935.COM | 98345c.com | www.bet73r.com | www.178769.com | 500000555.com | WWW.440460.COM | 1859.com | www.1112yl.com | www.754880.com | bc080.com | WWW.690993.COM | 555.bcbm555.com | www.115527l.com | WWW.117543.COM | 66093366.com | www.cp7836.com | 3983011.com | www.91779b.com | www.942677.com | 08778.com | WWW.590268.COM | ule610.com | www.0601b.com | www.50026o.com | www.668cp99.com | WWW.760997.COM | t4212.com | WWW.75527.COM | hhh2848.com | www.55676x.com | www.356686.com | 66577.cc | WWW.479444.COM | x33n.vip | WWW.5077.COM | 83378e.com | www.7777ae.com | 2306m.com | www.7920b.com | www.119705.com | www.8967x.com | WWW.433118.COM | 3189kk.com | WWW.543291.COM | 9679b.com | WWW.8977.COM | 98.net | www.2109z.com | 88850ff.com | www.ee563.com | 71017x.com | www.441918.com | www.91867.com | www.6687q.com | www.195322.com | www.5981h.com | www.599416.com | www.23636.com | www.912055.com | 58588b.com | WWW.439993.COM | BY30838.com | WWW.402380.COM | hh3189.com | WWW.668613.COM | yf688.org | WWW.778553.COM | i08199.com | WWW.72918.COM | 55797e.com | WWW.555839.COM | 009.so | WWW.837989.COM | 112m.net | WWW.192068.COM | 2247ll.com | WWW.318983.COM | 3189gg.com | WWW.890589.COM | v5581.com | www.854766.com | www.twcp.com | www.346411.com | www.35252d.com | 228333.com | www.3350.vip | mgm.pe | www.35918w.com | 22ll8332.com | WWW.720756.COM | 4107u.com | WWW.217778.COM | 2007570.com | www.36489.com | www.226705.com | www.js89u.vip | feicai0971.com | www.50024w.com | 86811ll.com | WWW.73357.COM | 400089v.com | WWW.362887.COM | www.5049f.com | www.322918.com | www.12345604.cc | 44zz8332.com | 4255a.com | WWW.279960.COM | y2921.com | www.564696.com | www.07679f.com | judingbo9.com | www.3478y.cc | 65365.com | WWW.790370.COM | www.458828.com | www.27489.com | www.86008.com | 65005i.com | WWW.127229.COM | pj38pj38.com | www.550241.com | www.gg4625.com | sbc777.com | WWW.81844.COM | 76886b.com | www.645411.com | www.52062j.com | dejinbet.com | WWW.369589.COM | 2381qqq.com | www.403489.com | www.37377s.com | bet3659098.com | WWW.191476.COM | bet35365j.com | www.77803e.com | www.77210g.com | 4255s.com | WWW.292559.COM | www.06820x.com | 607044.com | WWW.913505.COM | 2019o.cc | www.820111.com | www.9149e.com | 55797h.com | www.685756.com | www.48330a.com | 35ww.vip | WWW.113739.COM | www.32031q.com | hgw168n.com | WWW.30771.COM | www.hg173e.com | 68228m.com | WWW.195853.COM | 69.am | 5622b.com | WWW.724444.COM | 8036dd.com | www.kj3397.com | WWW.131184.COM | 5589.cc | www.591234.com | www.gyfc0.com | e2554.com | 188bet.com | www.ya313.com | 2267m.com | www.663366.com | WWW.263583.COM | 2767m.com | gemevog.com | WWW.22716.COM | www.09888cp.com | 11nn8331.com | WWW.820276.COM | www.530056.com | 33889737.com | WWW.22265.COM | www.88599.com | 59199.com | www.542998.com | www.32123c.com | 88807e.com | 863322.com | WWW.130448.COM | www.28000i.com | vvv444000.com | WWW.182242.COM | www.7340333.com | 3846xxx.com | www.281110.com | www.w983.com | www.n456x.com | 15a25.net | WWW.494138.COM | www.hg810.com | 9339999y.com | 513111.com | WWW.111015.COM | www.js79904.com | 30175544.com | www.514177.com | www.2qxc.com | www.888.ps | 2643m.com | WWW.351005.COM | www.50080j.com | 8827kk.com | 3225g.com | WWW.19038.COM | www.xinhuangguan.net | 2613j.com | n888ok.com | WWW.327529.COM | www.8582jj.com | 7792i.com | 8742g.com | WWW.719234.COM | www.15365.com | 7945ii.com | 4052ii.com | WWW.33857.COM | www.78700.com | www.2945e.com | L8520.com | www.606930.com | WWW.922118.COM | www.bwin940.co | 23599p.com | www.111541.com | WWW.648163.COM | www.1466v.com | d8502.com | 63305r.com | www.666055.cc | WWW.312061.COM | www.40288v.com | 8381gg.com | 20774444.com | WWW.552805.COM | www.hcjt6.com | www.6880ll.com | 4488fff.com | 55aa8331.com | WWW.22715.COM | www.ya033.com | www.9981331.com | 9411ttt.com | 9539l.com | WWW.917663.COM | WWW.446855.COM | www.60886d.com | k353.com | 6146u.com | www.310195.com | WWW.219966.COM | www.55768.cc | www.751cp33.com | 58222v.com | 31325.com | WWW.791320.COM | WWW.623793.COM | www.8866gvb.com | 66876t.com | 3215888.com | www.9988303.com | WWW.547166.COM | WWW.567836.COM | www.j94600.com | amjsc05.com | 69442277.com | 5804z.com | www.676477.com | WWW.918808.COM | www.81678n.com | www.848777d.com | 444b9.com | 1294h.com | 12955.com | WWW.700259.COM | WWW.501955.COM | www.588vip.top | www.pj88d.com | yhjiangxi.vip | 99840.com | 504508.com | WWW.801675.COM | WWW.872731.COM | www.23636e.com | www.00772i.com | 26444q.com | 5556944.com | 7989v.com | www.464689.com | WWW.799418.COM | WWW.28920.COM | www.u8999.com | www.ba008.com | 9895t.com | 4038.com | 1003822.com | 33363339.com | www.659957.com | WWW.325206.COM | WWW.589060.COM | www.52022.tv | www.wns123a.com | www.cp505b.com | 61326611.com | 3412288.com | 5003t.com | sxlwl.net | www.431128.com | WWW.438758.COM | WWW.489111.COM | www.c229.net | www.77210k.com | www.3846dd.com | www.3157s.com | 56988f.com | 7599ii.com | 025939.com | qy7488.com | feicai0772.com | www.kjthk.com | www.609477.com | WWW.175293.COM | WWW.799567.COM | WWW.362506.COM | www.022tj.cc | www.00840u.com | www.x63568.com | www.15595.com | www.cp009x.com | 2247ff.com | 4647dh.com | 35222gg.com | 2172223.com | 9697444.com | 2455o.com | 23225.com | 9649y.com | 345567.com | www.316686.com | www.684544.com | WWW.611065.COM | WWW.14841.COM | WWW.932845.COM | WWW.703097.COM | WWW.170007.COM | www.hqcp7.com | www.9356p.com | www.73166d.com | www.818226.com | www.81608c.com | www.68365n.com | www.44pjjt.com | www.377666p.com | www.biying960vip.com | www.70hga.com | www.cpdjl.com | www.a81f.cc | www.hjcp444.com | 1168t.com | 66458r.com | 3544b.com | hg168l.com | 890346.com | 44436588.com | 22207t.com | 90856z.com | jinku69.com | 2613o.com | mgmvip688.com | 97618y.com | 23800a.com | 79964b.com | 1408m.com | www.938v.cc | www.307922.com | www.70170.com | www.99113b.com | www.614886.com | www.848777w.com | www.4996zz.com | www.06387766.com | www.lhg000.com | www.ttt2848.com | www.5446f.com | www.g63568.com | www.6939i.com | www.146662.com | www.60123q.com | www.02022.com | www.gyfc3.com | WWW.130363.COM | WWW.106299.COM | WWW.807018.COM | WWW.269053.COM | WWW.323046.COM | WWW.557849.COM | www.609717.com | www.181599.com | tk111.com | 69990g.com | 4694f.com | 1397.com | 3550i.com | 86811z.com | 9539f.com | www.hg1044.com | www.888ag.net | www.98488.com | www.9552168.com | www.5854r.cc | WWW.50208.COM | WWW.115378.COM | WWW.570359.COM | www.775701.com | www.106356.com | 22966.com | 2820u.com | v444000.com | tzvip2021.com | 0747mm.com | www.l3065.com | www.3w555.com | www.17848.net | www.ban57.com | WWW.240979.COM | WWW.440153.COM | www.927576.com | www.71233o.com | 5002m.com | 9958999.com | fh7.927go.com | 1654ww.com | www.1754x.com | www.4923d.com | www.ch8900.com | WWW.234495.COM | WWW.235066.COM | www.102386.com | 5004rrr.com | 22995144.com | 67877m.com | www.107601.com | www.00xpj918.com | www.5091i.com | WWW.787367.COM | WWW.707141.COM | www.51515b.com | 2443h.com | 11113885.com | 2418005.com | www.3577.ag | www.66332l.com | WWW.197090.COM | WWW.97987.COM | www.43131t.com | b7306.com | 5219e.com | www.h456x.com | www.hg194.com | www.c6823.com | WWW.197373.COM | www.555446.com | 033o.net | 3405sss.com | 5437t.com | www.m63568.com | www.c129.vip | WWW.609556.COM | www.258029.com | zz8159.cc | 364494.com | www.4963j.com | www.635799.com | WWW.543230.COM | WWW.333385.COM | www.long8.com | 2757g.com | wfcp000111.com | www.vns44.me | WWW.189458.COM | WWW.364398.COM | 789149.com | 4633300.com | 3016.com | www.8s44.com | WWW.302366.COM | www.768997.com | 2237pay.com | 33nn8332.com | www.00778j.com | www.6832w.com | WWW.160577.COM | www.87609b.com | 0729e.com | www.998855l.com | www.36586666.com | WWW.58638.COM | www.343177.com | 18438m.com | 2267v.com | www.bet3651688.com | WWW.890817.COM | www.558421.com | 444000kkk.com | 56988r.com | www.yh08118.com | WWW.615009.COM | www.230967.com | 50099vip.com | www.998855m.com | www.78700j.com | WWW.921761.COM | 183666.com | 67890hhh.com | www.38138b.com | www.az0908.com | www.848255.com | 3844oo.com | kk5443.com | www.70979.cc | WWW.37018.COM | 01885p.com | 552325.com | www.v5995.com | WWW.621066.COM | www.dcw345.com | 98345p.com | www.08bet8.com | WWW.372009.COM | www.621477.com | cr258.com | www.85857m.com | www.5091l.com | WWW.95742.COM | 8003822.com | 624221.com | www.9478x.com | WWW.132807.COM | asddz.com | www.9928j.com | www.5095f.com | www.914077.com | 15856v.com | www.zgr111.com | www.fen08.com | www.692918.com | dzhcp7.com | www.04567u.com | WWW.33265.COM | www.063552.com | 5350d.com | www.350c5.com | WWW.706080.COM | 3556js.com | 97799x.com | www.36166r.com | www.968566.com | 33318a.com | www.6880ss.com | WWW.105234.COM | www.66444.com | wnsr8808.com | www.q93777.com | WWW.554551.COM | 5855uu.com | www.55060s.com | WWW.528807.COM | w7742.com | 2649c.com | www.12455s.com | www.800471.com | 7686l.com | www.535083.com | WWW.383085.COM | 70118h.com | www.661559.com | WWW.140639.COM | www.518549.com | gg3189.com | www.277ak.com | www.178532.com | 3685w.com | www.77801t.com | www.653436.com | 3957g.com | www.37377s.com | WWW.264789.COM | 3983017.com | www.792063.com | WWW.840809.COM | wb299.com | www.xpj53516.com | WWW.771924.COM | anhourofshortstories.com | www.1754a.com | WWW.795588.COM | 66648j.com | www.908818.com | WWW.444161.COM | 88535o.com | www.y8853.com | WWW.510649.COM | 80368cc.com | www.12345603.cc | WWW.774027.COM | mf703.com | www.9238777.com | www.rcw8800.com | 51133q.com | www.81233c.com | www.420421.com | 35442888.com | www.lyc55.com | 0777999.com | o00351.com | WWW.427557.COM | 7720q.net | www.0041331.com | WWW.833536.COM | 99909k.com | www.843881.com | www.607217.com | wnsr8807.com | www.ck3578.com | 2349014.com | www.4694b.com | WWW.860377.COM | 全讯网.com | www.hg78777.com | www.512477.com | 0245x.com | WWW.113412.COM | 21866f.com | www.1754w.com | WWW.210315.COM | vip4048.com | www.axc2.com | 50000988.com | www.33111166.com | WWW.348103.COM | 4289p.com | www.3552b.com | 80850y.com | www.f69096.com | WWW.563714.COM | 2096y.com | WWW.213259.COM | feicai0718.com | www.wns99.me | www.579699.com | 9995o.cc | WWW.205188.COM | 8xj.vip | www.99638c.com | www.112725.com | www.8839b.com | WWW.470977.COM | 58537777.com | WWW.657555.COM | 99775156.com | www.1466r.com | www.109031.com | www.039907.com | WWW.213862.COM | 36404400.com | www.hc8878.com | 94948633.com | www.100344.com | www.77803o.com | www.4972j.com | WWW.149933.COM | 00vv8331.com | WWW.495459.COM | 8722qqqq.com | www.7793u.com | 2820q.com | www.bet3651689.com | www.001472.com | www.v88133.com | www.808523.com | xpj888e.com | WWW.77175.COM | 569324.com | WWW.661573.COM | 4997y.com | www.1222ac.com | 1466h.com | www.bet73n.com | 1703222.com | www.2234.im | www.55250.com | www.666107.com | www.571477.com | www.jy878.com | WWW.341898.COM | 26444a.com | WWW.858574.COM | 33382.com | WWW.76170.COM | 52599b.com | WWW.865561.COM | x01234.com | WWW.354595.COM | 3285.com | WWW.256035.COM | 37688z.com | WWW.447369.COM | 7380jj.com | WWW.737246.COM | js909020.com | WWW.403030.COM |