<optgroup id="w2uiu"></optgroup>
<menu id="w2uiu"><tt id="w2uiu"></tt></menu>
<menu id="w2uiu"><strong id="w2uiu"></strong></menu>
 • <menu id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu></menu>
  <xmp id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu>
 • <dd id="w2uiu"><nav id="w2uiu"></nav></dd>
 • 秋天

  小學生作文:秋天
  作文字數:427
  作者:魏芳芳
 •  
 •  
 • jīng
 • shí
 • èr
 • yuè
 • le
 •  
 • shù
 • shàng
 • de
 • zǎo
 •  已經十二月了,樹上的葉子早已
 • huáng
 •  
 • dàn
 • jìng
 • hái
 • yǒu
 • bàn
 • dōu
 • guà
 • zài
 • zhī
 • tóu
 •  
 •  
 • 枯黃,但竟還有大半都掛在枝頭。 
 •  
 •  
 • xià
 •  
 • hūn
 • hūn
 • de
 • jiē
 • dēng
 • zhōng
 •  
 • kàn
 • dào
 • de
 •  夜幕下,昏昏的街燈中,看到的
 • jìng
 • shì
 • shù
 • jīn
 • huáng
 • de
 • càn
 • làn
 •  
 • shùn
 • jiān
 •  
 • 竟是一樹金黃的燦爛,那一瞬間,我
 • dāi
 • zhù
 • le
 •  
 •  
 • 呆住了。 
 •  
 •  
 • kàn
 • zhe
 • tóng
 • huà
 • yàng
 • de
 • jīn
 • shù
 •  
 • huá
 • huá
 • de
 •  看著那童話一樣的金樹,嘩嘩的
 • pāi
 • dòng
 • zhe
 • de
 • zhī
 •  
 • jìng
 • yǒu
 • le
 • zhǒng
 • yào
 • luò
 • 拍動著他的枝葉,我竟有了一種要落
 • lèi
 • de
 • gǎn
 • dòng
 •  
 •  
 • 淚的感動。 
 •  
 •  
 • xiàng
 • wéi
 • qiū
 • tiān
 •  
 •  
 • zhī
 • shì
 • dài
 •  我一向以為秋天,枯葉,只是代
 • biǎo
 • zhe
 • xiāo
 • suǒ
 •  
 • qiū
 • fēng
 • qiū
 • chóu
 • shā
 • rén
 •  
 • 表著蕭索與孤寂。秋風秋雨愁殺人,
 • rén
 • duì
 • qiū
 • tiān
 • de
 • miáo
 • xiě
 • dōu
 •  
 •  
 • 古人對于秋天的描寫也大都如此: 
 •  
 •  
 • gài
 • qiū
 • zhī
 • zhuàng
 •  
 • cǎn
 • dàn
 •  
 • yān
 • fēi
 •  概夫秋之狀也,其色慘淡,煙霏
 • yún
 • liǎn
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 云斂; …… 
 •  
 •  
 • lǐn
 • liè
 •  
 • biān
 • rén
 •  
 • xiāo
 • tiáo
 •  其氣凜冽,砭人肌骨;其意蕭條
 •  
 • shān
 • chuān
 • liáo
 •  
 •  
 • ,山川寂寥。 
 •  
 •  
 • wéi
 • shēng
 •  
 • qiē
 • qiē
 •  
 • hào
 • fèn
 •  顧其為聲也,凄凄切切,呼號奮
 •  
 •  
 • 發。 
 •  
 •  
 • tīng
 • zhe
 • qiū
 • shēng
 •  
 • kàn
 • zhe
 • piàn
 • piàn
 • luò
 • xià
 •  聽著秋聲,看著葉子一片片落下
 •  
 • shì
 • chǎng
 • chǎng
 • de
 • bié
 •  
 • shì
 • shēng
 • mìng
 • de
 • jié
 • ,是一場場的別離,也是生命的枯竭
 • xiāo
 • shì
 •  
 • liáng
 •  
 • shě
 • nài
 • zǒng
 • shì
 • huī
 • zhī
 • 與消逝。凄涼,不舍與無奈總是揮之
 • de
 • yíng
 • rào
 • zài
 • de
 • xīn
 • tóu
 •  
 • xīn
 • shǎng
 • qiū
 • tiān
 • 不去的縈繞在我的心頭。我欣賞秋天
 • de
 • fēng
 • gāo
 • yún
 • dàn
 •  
 • chén
 • zuì
 • de
 • qīng
 • tuō
 • 的風高云淡。我沉醉于她的清雅脫俗
 •  
 • dàn
 • tóng
 • shí
 • zǒng
 • shì
 • miǎn
 • de
 • xiàn
 • rán
 • ,但同時也總是不可避免的陷入凄然
 • de
 • qíng
 • zhōng
 •  
 •  
 • 的情緒中去。 
 •  
 •  
 • ér
 • jīn
 • tiān
 •  
 • zhè
 • zhǒng
 • càn
 • làn
 •  
 • rán
 • gěi
 • le
 •  而今天,這種燦爛,忽然給了我
 • zhǒng
 • jiān
 • qiáng
 • de
 • gǎn
 • jiào
 •  
 •  
 • 一種堅強的感覺。 
 •  
 •  
 • shù
 •  
 • rén
 •  
 • zhí
 • zhe
 • de
 • jìn
 •  那棵樹,一個人,執著的近乎固
 • zhí
 • de
 • zhàn
 • zài
 •  
 • dài
 • zhe
 • mǎn
 • zhī
 • de
 • jīn
 •  
 • jiān
 • 執的站在那里,帶著滿枝的金色,堅
 • qiáng
 • de
 • zài
 • fēng
 • zhōng
 • tǐng
 •  
 •  
 • 強的在風中挺立。 
 •  
 •  
 • yuán
 • lái
 •  
 • qiū
 • tiān
 • shì
 • gāng
 • qiáng
 •  
 • shì
 • jiān
 • chí
 •  
 •  原來,秋天也是剛強。是堅持,
 • shì
 • rěn
 • nài
 •  
 • 也是忍耐。
 •  
 • 
   
  無注音版:
   
    已經十二月了,樹上的葉子早已枯黃,但竟還有大半都掛在枝頭。
   
   夜幕下,昏昏的街燈中,看到的竟是一樹金黃的燦爛,那一瞬間,我呆住了。
   
   看著那童話一樣的金樹,嘩嘩的拍動著他的枝葉,我竟有了一種要落淚的感動。
   
   我一向以為秋天,枯葉,只是代表著蕭索與孤寂。秋風秋雨愁殺人,古人對于秋天的描寫也大都如此:
   
   概夫秋之狀也,其色慘淡,煙霏云斂; ……
   
   其氣凜冽,砭人肌骨;其意蕭條,山川寂寥。
   
   顧其為聲也,凄凄切切,呼號奮發。
   
   聽著秋聲,看著葉子一片片落下,是一場場的別離,也是生命的枯竭與消逝。凄涼,不舍與無奈總是揮之不去的縈繞在我的心頭。我欣賞秋天的風高云淡。我沉醉于她的清雅脫俗,但同時也總是不可避免的陷入凄然的情緒中去。
   
   而今天,這種燦爛,忽然給了我一種堅強的感覺。
   
   那棵樹,一個人,執著的近乎固執的站在那里,帶著滿枝的金色,堅強的在風中挺立。
   
   原來,秋天也是剛強。是堅持,也是忍耐。
   

   秋天的校園

   作文字數:229
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • qiū
  • tiān
  • de
  • xiào
  • yuán
  •   秋天的校園
  •  
  •  
  • nán
  • shěng
  • zhū
  • zhōu
  • shì
  •  
  • píng
  • xiǎo
  • xué
  • ?
  •  湖南省株洲市 大坪逸夫小學(
  •  
  •  
  • dài
  • dài
  • ) 戴黛
  • 閱讀全文

   秋天

   作文字數:300
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  • qiū
  • tiān
  •   秋天
  •  
  •  
  • nán
  • shěng
  • shì
  •  
  • nán
  • shěng
  • shì
  •  河南省鶴壁市 河南省鶴壁市第
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • nián
  • bān
  •  
  • shū
  • zhì
  • xiáng
  • 四小學三年級四班 舒志翔
  • 閱讀全文

   秋天的校園

   作文字數:228
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • qiū
  • tiān
  • de
  • xiào
  • yuán
  •    秋天的校園
  •  
  •  
  • nán
  • shěng
  • zhū
  • zhōu
  • shì
  •  
  • píng
  • xiǎo
  • xué
  • ?
  •  湖南省株洲市 大坪逸夫小學(
  •  
  •  
  • dài
  • dài
  • ) 戴黛
  • 閱讀全文

   秋天

   作文字數:470
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  • qiū
  • tiān
  •   秋天
  •  
  •  
  • shàng
  • hǎi
  • shì
  • dōng
  • xīn
  •  
  • yuán
  • xiǎo
  • xué
  • ?
  •  
  •  上海市浦東新區 園西小學()
  •  
  • sūn
  • xīn
  • jiā
  • 孫辛佳
  • 閱讀全文

   秋天的顏色

   作文字數:184
   作者:葉文煒
  •  
  • lái
  •  
  • yuán
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • qiū
  • tiān
  • shì
  • hóng
  • de
  •  
  • 來 源   秋天是紅色的,
  • huǒ
  • hóng
  • de
  • fēng
  • mǎn
  • le
  •  
  • yuǎn
  • yuǎn
  • wàng
  •  
  • 火紅的楓葉鋪滿了大地,遠遠望去,
  • jiù
  • xiàng
  • piàn
  • huǒ
  • hǎi
  •  
  • 就像一大片火海。
  • 閱讀全文

   秋天來了

   作文字數:326
   作者:許諾茵
  •  
  • wǎng
  •  
  • zhǐ
  •  
  •  
  •  
  •  
  • qiū
  • tiān
  • lái
  • le
  •  
  • shù
  • biàn
  • 網 址  秋天來了,樹葉變
  • huáng
  • luò
  • le
  •  
  • xiàng
  • gěi
  • shàng
  • le
  • tiáo
  • jīn
  • huáng
  • 黃落地了,像給大地鋪上了一條金黃
  • de
  • tǎn
  •  
  • qún
  • yàn
  • pái
  • chéng
  • xíng
  • wǎng
  • nán
  • 色的毯子。一群大雁排成一字形往南
  • 閱讀全文

   秋天的顏色

   作文字數:185
   作者:葉文煒
  •  
  • zhù
  • le
  • ma
  •  
  •  
  •  
  • qiū
  • tiān
  • shì
  • hóng
  • de
  •  
  • huǒ
  • 記住了嗎? 秋天是紅色的,火
  • hóng
  • de
  • fēng
  • mǎn
  • le
  •  
  • yuǎn
  • yuǎn
  • wàng
  •  
  • jiù
  • 紅的楓葉鋪滿了大地,遠遠望去,就
  • xiàng
  • piàn
  • huǒ
  • hǎi
  •  
  • 像一大片火海。
  • 閱讀全文

   秋天來了

   作文字數:380
   作者:艾瀟瑞
  •  
  •  
  • xià
  • niáng
  • zhe
  • shā
  • qiāo
  • qiāo
  • de
  • zǒu
  • le
  •  
  •  夏姑娘披著綠紗衣悄悄的走了。
  • piàn
  • piàn
  • jīn
  • huáng
  • de
  • luò
  • yóu
  • měi
  • de
  • dié
  • cóng
  • 一片片金黃的落葉猶如美麗的蝴蝶從
  • shù
  • shàng
  • piāo
  • luò
  •  
  • ā
  •  
  • qiū
  • tiān
  • lái
  • le
  •  
  •  
  • 樹上飄落,啊!秋天來了。 
  • 閱讀全文

   秋天的約會

   作文字數:308
   作者:史熠
  •  
  •  
  •  
  • dāng
  • xià
  • niáng
  • qiū
  • niáng
  • jiāo
  • huàn
  • jiē
  •  當夏姑娘和秋姑娘交換四季接
  • pěng
  • shí
  •  
  • qiū
  • tiān
  • jiù
  • lái
  • dào
  • le
  •  
  • 力捧時,秋天就來到了。
  •  
  •  
  • men
  • qiū
  • niáng
  • kāi
  • shǐ
  • le
  • yuē
  • huì
  •  
  • men
  •  我們和秋姑娘開始了約會。我們
  • 閱讀全文

   秋天來了

   作文字數:316
   作者:許諾茵
  •  
  •  
  •  
  • qiū
  • tiān
  • lái
  • le
  •  
  • shù
  • biàn
  • huáng
  • luò
  • le
  •  
  •  秋天來了,樹葉變黃落地了,
  • xiàng
  • gěi
  • shàng
  • le
  • tiáo
  • jīn
  • huáng
  • de
  • tǎn
  •  
  • 像給大地鋪上了一條金黃色的毯子。
  • qún
  • yàn
  • pái
  • chéng
  • xíng
  • wǎng
  • nán
  • fēi
  •  
  • men
  • gào
  • 一群大雁排成一字形往南飛,它們告
  • 閱讀全文

   秋天來了

   作文字數:272
   作者:李夢佳
  •  
  •  
  • qiū
  • tiān
  • lái
  • le
  •  
  • qiū
  • tiān
  • lái
  • le
  •  
  •  秋天來了!秋天來了!
  •  
  •  
  •  
  • qiū
  • tiān
  • lái
  • dào
  • shù
  • lín
  •  
  • huáng
  • huáng
  • de
  • yín
  • xìng
  •  秋天來到樹林里,黃黃的銀杏
  • xiàng
  • zhī
  • zhī
  • dié
  • cóng
  • shù
  • shàng
  • luò
  • xià
  • lái
  •  
  • zài
  • kōng
  • 葉像一只只蝴蝶從樹上落下來,在空
  • 閱讀全文

   美麗的秋天

   作文字數:352
   作者:黎琛
  •  
  •  
  •  
  • qiū
  • tiān
  • dài
  • zhe
  • shēn
  • jīn
  • huáng
  •  
  • mài
  • zhe
  • qīng
  • yíng
  •  秋天帶著一身金黃,邁著輕盈
  • de
  • jiǎo
  •  
  • qiāo
  • qiāo
  • de
  • lái
  • dào
  • le
  • rén
  • jiān
  •  
  • 的腳步,悄悄的來到了人間。
  •  
  •  
  • tiān
  • me
  • gāo
  •  
  • me
  • lán
  •  
  • gāo
  • gāo
  • de
  • lán
  • tiān
  •  天那么高,那么藍,高高的藍天
  • 閱讀全文

   秋天到

   作文字數:227
   作者:鄭好
  •  
  • lái
  •  
  • yuán
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • qiū
  • tiān
  • dào
  •  
  • qiū
  • fēng
  • liáng
  • 來 源   秋天到,秋風涼
  •  
  •  
  •  
  • jiā
  • dōu
  • zài
  • jiā
  • shang
  •  
  •  大家都在加衣裳。
  • 閱讀全文

   秋天的景色

   作文字數:261
   作者:年瑩
  •  
  • zhàn
  • zhǎng
  •  
  •  
  •  
  • qiū
  • tiān
  • shì
  • guā
  • guǒ
  • piāo
  • xiāng
  • de
  • 站長: 秋天是一個瓜果飄香的
  • jiē
  •  
  • duō
  • guǒ
  • shù
  • dōu
  • zhǎng
  • chū
  • le
  • hǎo
  • chī
  • de
  • guǒ
  • 季節,許多果樹都長出了好吃的果子
  •  
  • shuō
  •  
  • táo
  • shù
  •  
  • chū
  • le
  • wèi
  • dào
  • xiān
  • měi
  • de
  • táo
  • ,比如說:桃樹,出了味道鮮美的桃
  • 閱讀全文

   美麗的秋天

   作文字數:384
   作者:戚樂昀
  •  
  • xiǎo
  • xué
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  •  
  • qiū
  • fēng
  • chuī
  •  
  • qiū
  • tiān
  • dào
  •  
  • 小學作文  秋風吹,秋天到,
  • qiū
  • shā
  • shā
  •  
  • shù
  • luò
  •  
  • qiū
  • tiān
  • jīng
  • lái
  • lín
  • 秋雨沙沙,樹葉落地!秋天已經來臨
  •  
  • xiǎo
  • péng
  • yǒu
  • men
  •  
  • men
  • huān
  • qiū
  • tiān
  • ma
  •  
  • ,小朋友們,你們喜歡秋天嗎?
  • 閱讀全文

   秋天

   作文字數:401
   作者:唐可馨
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • yǒu
  • rén
  • huān
  • wēn
  • nuǎn
  • de
  • chūn
  • tiān
  •  
  • yǒu
  •   有人喜歡溫暖的春天,有
  • rén
  • huān
  • yán
  • de
  • xià
  • tiān
  •  
  • yǒu
  • rén
  • huān
  • xuě
  • bái
  • 人喜歡炎熱的夏天,也有人喜歡雪白
  • de
  • dōng
  • tiān
  •  
  • ér
  • què
  • huān
  • liáng
  • shuǎng
  • de
  • qiū
  • tiān
  •  
  • 的冬天,而我卻喜歡涼爽的秋天。
  • 閱讀全文

   秋天

   作文字數:225
   作者:林弋渝
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • qiū
  • tiān
  • dào
  • le
  • tiān
  • gāo
  • yún
  • dàn
  • liáng
  • fēng
  •   秋天到了天高云淡涼風習
  • tiān
  • zhú
  • jiàn
  • biàn
  • liáng
  • le
  •  
  • 習天氣逐漸變涼了。
  •  
  •  
  • guǒ
  • yuán
  • jié
  • mǎn
  • le
  • yòu
  • yòu
  • yuán
  • de
  • píng
  • guǒ
  • xiàng
  •  果園里結滿了又大又圓的蘋果像
  • 閱讀全文

   秋天的美麗

   作文字數:352
   作者:黃海涵
  •  
  • chū
  • chù
  •  
  •  
  •  
  •  
  • qiū
  • tiān
  • shì
  • měi
  • de
  • jiē
  •  
  • 出處  秋天是美麗的季節、
  • fēng
  • shōu
  • de
  • jiē
  •  
  • zài
  • zhè
  • qiū
  • fēng
  • sòng
  • shuǎng
  •  
  • dān
  • guì
  • piāo
  • 豐收的季節,在這秋風送爽、丹桂飄
  • xiāng
  • de
  • jiē
  •  
  • men
  • yíng
  • lái
  • le
  • xiào
  • èr
  • jiè
  • jīn
  • 香的季節,我們迎來了我校第二屆金
  • 閱讀全文

   金黃的秋天

   作文字數:367
   作者:許昭辰
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • shàng
  • tiān
  • qíng
  • lǎng
  •  
  • wàn
  • yún
  •  今天上午天氣晴朗,萬里無云
  •  
  • zǎo
  • zǎo
  • de
  • xiě
  • wán
  • zuò
  •  
  • shuō
  •  
  •  
  • dào
  • ,我早早的寫完作業。媽媽說:“到
  • jīn
  • qiū
  • le
  •  
  • jīn
  • tiān
  • dài
  • dào
  • tián
  • gǎn
  • shòu
  • xià
  • 金秋了,我今天帶你到田野感受一下
  • 閱讀全文

   美麗的秋天

   作文字數:304
   作者:劉曰鵬
  •  
  •  
  •  
  • qiū
  • tiān
  • dào
  • le
  •  
  • xuě
  • bái
  • xuě
  • bái
  • de
  • mián
  • ?g
  • liě
  •  秋天到了,雪白雪白的棉花咧
  • kāi
  • zuǐ
  • xiào
  • le
  •  
  • men
  • hǎo
  • xiàng
  • yào
  • ràng
  • nóng
  • mín
  • 開嘴笑了。它們好象要讓農民伯伯把
  • men
  • shí
  • jìn
  • dài
  •  
  • xiǎng
  • kāi
  •  
  • 它們拾進袋子里,想離開媽媽,自己
  • 閱讀全文

   秋天

   作文字數:355
   作者:劉暢
  •  
  •  
  •  
  •  
  • qiū
  • tiān
  • dài
  • zhe
  • shēn
  • jīn
  • huáng
  •  
  • mài
  • zhe
  • jiǎo
  •   秋天帶著一身金黃,邁著腳
  • qiāo
  • qiāo
  • de
  • lái
  • dào
  • rén
  • jiān
  •  
  • fēng
  • qīng
  • qīng
  • chuī
  • zhe
  •  
  • 步悄悄的來到人間,風輕輕吹著,那
  • shì
  • měi
  • de
  • qiū
  • niáng
  • shān
  • shān
  • ér
  • lái
  •  
  • 是美麗的秋姑娘姍姍而來.
  • 閱讀全文

   秋天的八一湖

   作文字數:633
   作者:鄒安迪
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • shì
  • guó
  • qìng
  • zhǎng
  • jiǎ
  • de
  • èr
  • tiān
  •  
  •   今天是國慶長假的第二天,
  • qiū
  • gāo
  • shuǎng
  •  
  • huái
  • zhe
  • gāo
  • xìng
  • de
  • 秋高氣爽,我和媽媽懷著無比高興的
  • xīn
  • qíng
  • lái
  • dào
  • xīn
  • shǎng
  • qiū
  •  
  • 心情來到八一湖欣賞秋色。
  • 閱讀全文

   秋天的校園

   作文字數:361
   作者:魏荊濤
  •  
  •  
  •  
  •  
  • men
  • de
  • xué
  • xiào
  • shì
  • gān
  • shěng
  • jiǔ
  • quán
  • shì
  •   我們的學校是甘肅省酒泉市
  • jiǔ
  • shī
  • xiǎo
  •  
  • zhè
  • shì
  • jiāo
  • xué
  • hǎo
  •  
  • lǎo
  • shī
  • hǎo
  • 酒師附小,這是一個教學好、老師好
  •  
  • huán
  • jìng
  • yōu
  • měi
  • de
  • xué
  • xiào
  •  
  • yǒu
  • hěn
  • duō
  • xiǎo
  • péng
  • yǒu
  • dōu
  • 、環境優美的學校,有很多小朋友都
  • 閱讀全文

   我愛秋天

   作文字數:262
   作者:金旅琪
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • ài
  • jīn
  • huáng
  •  
  • gèng
  • ài
  • měi
  •   我愛金黃色,我更愛美麗
  • qiū
  • tiān
  •  
  • huǒ
  • de
  • xià
  • tiān
  • guò
  • le
  •  
  • jīn
  • càn
  • càn
  • 秋天。火辣辣的夏天過去了,金燦燦
  • de
  • qiū
  • tiān
  • dào
  • lái
  • le
  •  
  • huān
  • qiū
  • tiān
  •  
  • yīn
  • wéi
  • qiū
  • 的秋天到來了。我喜歡秋天,因為秋
  • 閱讀全文

   秋天

   作文字數:226
   作者:邢夢琪
  •  
  •  
  •  
  • qiū
  • tiān
  • lái
  •  
  • yàn
  • nán
  • fēi
  •  
  • luò
  •  秋天來啦!大雁南飛,落葉枯
  • huáng
  •  
  • luò
  • rén
  • jiān
  •  
  • gěi
  • chuān
  • shàng
  • le
  • jīn
  • càn
  • càn
  • 黃,灑落人間,給大地穿上了金燦燦
  • de
  •  
  • hóng
  • hóng
  • de
  • fēng
  • xiàng
  • méi
  • méi
  • yóu
  • piào
  •  
  • 的衣服;紅紅的楓葉像一枚枚郵票,
  • 閱讀全文

   金色的秋天

   作文字數:405
   作者:曾帥
  •  
  • xiǎo
  • xué
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  •  
  • jīng
  • guò
  • yán
  • de
  • xià
  • tiān
  •  
  • 小學作文  經過炎熱的夏天,
  • liáng
  • shuǎng
  • de
  • qiū
  • tiān
  • lái
  • le
  •  
  • lái
  • dào
  • tián
  •  
  • cǎo
  • 涼爽的秋天來了。我來到田野里、草
  • shàng
  • xīn
  • shǎng
  • zhè
  • xiàn
  • měi
  • de
  • qiū
  • jǐng
  •  
  • 地上欣賞這無限美麗的秋景。
  • 閱讀全文

   我家鄉的秋天

   作文字數:411
   作者:吳妍威
  •  
  •  
  • xiǎo
  • xué
  •  
  •  
  •  
  • qiū
  • tiān
  • shì
  • fēng
  • shōu
  • de
  • “小學” 秋天是個大豐收的季
  • jiē
  •  
  • 節。
  •  
  •  
  • mián
  • ?g
  • yǒu
  • de
  •  
  • zuǐ
  •  
  • diǎn
  • kāi
  •  
  •  棉花有的把“嘴”一點也不開,
  • 閱讀全文

   我愛秋天

   作文字數:397
   作者:劉夢月
  •  
  • xiǎo
  • xué
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  •  
  • ài
  • de
  • chūn
  • tiān
  •  
  • 小學作文  我愛綠色的春天,
  • ài
  • huǒ
  • hóng
  • de
  • xià
  • tiān
  •  
  • ài
  • bái
  • de
  • dōng
  • tiān
  •  
  • 我愛火紅的夏天,我愛白色的冬天,
  • dàn
  • gèng
  • ài
  • yǒu
  • xuàn
  • cǎi
  • de
  • qiū
  • tiān
  •  
  • 但我更愛富有絢麗色彩的秋天。
  • 閱讀全文

   我愛絢麗多彩的秋天

   作文字數:572
   作者:林松青
  •  
  •  
  •  
  • ài
  • bǎi
  • ?g
  • shèng
  • kāi
  • de
  • chūn
  • tiān
  •  
  • ài
  • niǎo
  •  我愛百花盛開的春天,我愛鳥
  • chán
  • míng
  • de
  • xià
  • tiān
  •  
  • ài
  • yín
  • zhuāng
  • guǒ
  • de
  • dōng
  • tiān
  • 語蟬鳴的夏天,我愛銀裝素裹的冬天
  •  
  • dàn
  • zuì
  • ài
  • xuàn
  • duō
  • cǎi
  • de
  • qiū
  • tiān
  •  
  • ,但我最愛絢麗多彩的秋天。
  • 閱讀全文

   美麗的秋天

   作文字數:228
   作者:梁晨雨
  •  
  •  
  •  
  • qiū
  • tiān
  • lái
  • le
  •  
  • zhēn
  • zhèng
  • de
  • qiū
  • tiān
  • lái
  • le
  •  
  •  秋天來了,真正的秋天來了,
  • xiǎo
  • cǎo
  • tuō
  • xià
  • le
  • yóu
  • yóu
  • de
  •  
  • chuān
  • shàng
  • le
  • yóu
  • 小草脫下了綠油油的衣服,穿上了油
  • liàng
  • liàng
  • de
  • huáng
  •  
  • huàn
  • shàng
  • le
  • hóng
  • huáng
  • 亮亮的黃衣服,葉子換上了紅色和黃
  • 閱讀全文
  卓易彩票平台卓易彩票主页卓易彩票网站卓易彩票官网卓易彩票娱乐 www.106195.com | www.401275.com | www.1tgpd.com | 2306f.com | www.cp67771.com | 228888u.com | www.540066.com | ooo8827.com | www.657630.com | www.765543.com | 33115d.com | www.33678ss.com | 84494433.com | www.912486.com | www.999e888.com | 4270gg.com | www.81508.com | 52599c.com | www.cp5658.cc | www.amxj8855.com | 563703.com | www.71399t.com | www.am3366.com | 365102c.com | www.bet91488.com | x33a.vip | 20188d.com | www.472706.com | 91019f.com | www.786126.com | www.767666.com | bwin68222.cc | www.am1115.com | www.674suncity.com | 4995q.com | www.81678p.com | www.54549966.com | 4195q.com | www.ya2019e.com | www.85770g.com | 4379.com | www.71399p.com | www.u30226.com | 92928633.com | www.dayou800.com | www.q13608.com | 2018nsb.com | www.50080x.com | www.zr111111.com | acp0006.com | www.897060.com | www.5049x.com | 28839o.com | www.311414.com | www.hg173h.com | 0245u.com | www.83033o.com | www.296395.com | 4631188.com | 8294o.com | www.68203dd.com | www.a32126.cc | 7720w.net | www.002ac.com | www.01411.cc | 8988d.com | www.34788i.com | www.9464003.com | www.hg8400.com | 3379ff.com | www.50064k.com | www.9488js.com | 4488vv.com | www.luck808.com | www.9170106.com | bcylc33.com | 86811w.com | www.66095.cc | www.3533msc.com | 3685m.com | 0080w.com | www.798588.net | www.09569h.com | 3066nnn.com | www.524677.com | www.9895d.com | www.7435n.com | 8547qq.com | www.927310.com | www.mgm868009.com | www.22264400.com | 4880w.com | www.897296.com | www.b35qq.com | www.00829o.com | h01234.com | www.50024u.com | www.813016.com | www.59875.com | 500000518.com | 00787.com | www.1368r.cc | www.4078o.com | www.719365.com | j7726.com | 29918c.com | www.86333.com | www.684000.com | 8030v.com | 500000454.com | www.244646.com | www.395768.com | www.okok116.com | 444p1.cc | 666365.bet | amhj.cc | www.33997x.com | www.38345t.com | www.7652.cc | 3748.com | 4997i.com | www.c5986.com | www.2021x.com | www.78.tt | 8449ff.com | dd2649.com | www.706515.com | www.099018.com | www.3589333.com | www.86611n.com | 3658766.com | 3339964.com | www.01500w.com | www.115527p.com | www.wd00004.com | 500000312.com | 118888l.com | www.021037.com | www.18399.com | www.00778h.com | www.hgaa01.com | hkmh11.com | 1227019.com | o72227.com | www.17wsz.com | www.8905c.com | www.jw799.com | www.3653306.com | 56787vv.com | 3559s.com | bet577i.com | www.am8080.com | www.8082.am | www.0661777.com | www.11088l.net | 5446xx.com | 67890ccc.com | 55555gg.cc | xpjdc.tw | 188711.com | www.789199a.com | www.jsyl.cm | www.bwin940.co | www.57775777.com | www.mgm004.com | 55899z.com | 00882007.com | 477076.com | 5019kzb.com | www.60007a.com | www.849129.com | www.88065d.com | www.pj81619.com | www.682260.com | www.ylg424.com | www.76060e.com | 2649ff.com | 3405jjj.com | feicai0552.com | 01234rr.com | am2017111.com | www.744343.com | www.91091.cc | www.ampj3439.com | www.395768.com | www.91779i.com | www.55526w.com | www.85413.com | www.hg123888.com | www.yh8880.cc | 6868yy.cc | 00774vv.com | 3522a.cc | 3467y.cc | 8159x.cc | 86226d.com | 3136kk.com | 626810.com | hhh2848.com | 7744ppp.com | 3333904.com | www.229958.com | www.560703.com | www.775979.com | www.cp7836.com | www.2875h.com | www.5091j.com | www.33112f.com | www.4323d.com | www.3328229.com | www.e3846.com | www.38775xx.com | www.f12189.com | www.4196k.com | www.yh234h.com | www.cn365w.com | www.bet91483.com | www.xj6009.com | www.3066mm.com | www.680556.com | www.p69096.com | www.93955b.com | www.80188g.com | www.366708.com | www.64566e.com | www.9895c.com | www.69567v.com | www.3421.com | www.50wb.top | www.52072y.com | www.60108f.com | www.86889.cc | www.hy2721.com | www.976917.com | www.767200.com | www.571477.com | www.348689.com | www.54400o.com | 076.cm | 44669193.com | gg69096.com | hg999666.org | 4255o.com | 6766oo.com | 4023g.com | 44436588.com | www.87680w.com | www.w8586.com | www.548866.com | www.twcp03.com | www.bet63b.com | www.86339o.com | www.208339.com | www.7782b.com | www.919725.com | www.508533.com | www.41518a.com | 666vn77.com | 444000e.com | 63305m.com | 2127aa.com | 6245o.com | www.vns518.com | www.81866s.com | www.55268ll.com | www.1116609.com | www.lyjcp.cc | www.8905q.com | www.744678.com | www.rrle3.com | www.401278.com | 0234ff.com | 1665rr.com | 39199d.com | 500000779.com | www.08088006.com | www.111ee9.com | www.680556.com | www.hg9377.com | www.lg36.com | 6594ss.com | 38989t.com | 8547j.com | www.m.hg763.com | www.959234.com | www.88166n.com | www.598282d.com | www.699by.com | www.43131s.com | 1654oo.com | 61321155.com | www.266688.com | www.3189001.com | www.99113r.com | www.5856877.com | www.fcff5.com | 69443300.com | 80878h.com | 66876q.com | www.782881.com | www.04567s.com | www.16878e.com | www.506273.com | 3mgmrrr.com | 2349365.com | www.3333wnsr.com | www.85857a.com | www.35898c.com | www.755690.com | 31782222.com | 8722uuuu.com | www.21365aa.com | www.9906488.com | www.893267.com | www.339219.com | hg128.xyz | jjjj000.com | www.js60a.com | www.588860.com | www.461.cc | 4195d.com | 51133j.com | www.hg7787.com | www.28000t.com | www.54400l.com | 844.cc | 38365i.com | www.wns365.com | www.51500.com | www.81520x.com | P35bb.com | 3405xxx.com | www.8494p.com | www.4963vv.com | www.34489.cc | 115502.com | ued.bet | gg4119.com | 4303go.com | 41866.com | 22661381.com | www.373351.com | www.39500n.com | feicai0580.com | 55797i.com | www.85016.com | www.1434j.com | www.335240.com | 444000c.com | www.yh1357.com | www.565636.com | www.631257.com | 1434o.com | www.8124d.com | www.bwinyz33.com | www.598061.com | n72227.com | www.25673f.com | www.389190.com | www.590596.com | 7w3777.com | www.8814e8.com | www.xpj916.com | www.347918.com | 4288vv.com | www.5tgpd.com | www.415977.com | dz881.com | ee4675.com | www.hfcp1188.com | www.ybao2.com | 7570xxx.com | www.h7788w.com | www.56011m.com | bet28a.com | 6764999.com | www.rg6.vip | www.887575.com | 496ii.com | www.16076.com | www.7714t.com | 888898.cc | www.hhhggg.com | www.7036bb.com | 6hcc99.com | ff555y.com | www.5446uu.com | www.530477.com | 234903.com | www.332159.com | www.c1959.com | 33395757.com | www.www-58944.com | www.350zf.com | 52599w.com | www.83008a.com | www.50233.cc | hg008.am | www.hg3255.com | www.005hy.cc | 3890l.com | www.7736.com | www.cp703.vip | ddd67890.com | www.i4042.com | www.645326.com | 11tt8332.com | www.sha2244.com | b5923.com | 18775k.com | www.487bbb.com | 97799g.com | www.bet36365.com | www.50064h.com | 8569811x.com | www.13383.com | www.675120.com | 35cc.vip | www.c33668.com | 8905h.com | www.pj5848.com | www.6664588.com | 8547kk.com | www.yiyao12.com | www.841879.com | 20054433.com | www.pj81619.com | 5651q.com | www.pj4180.com | www.8839n.com | 04666h.com | www.38345w.com | 4182r.com | www.xhtd3344.com | www.tx01.cc | 4165e.com | www.00773y.com | 0729b.com | www.80063355.com | www.030.la | z5429.com | www.r678.com | 37570r.com | www.pj6366.com | www.745899.com | 3178x.com | www.4058.com | 4488buyu.com | www.848777m.com | 4880s.com | www.83008z.com | www.610829.com | 459825.com | www.pj56g.com | v3410.com | www.2737012.com | 6033t.com | www.66667666.com | www.128368.com | www.0xinhao.com | www.w058.com | 50000944.com | www.80065w.com | 3775p.com | www.5446s.com | mi527.com | www.50999v.com | 909182.com | www.171717.cc | www.096308.com | www.2222558.com | www.890995.com | 4812e.com | www.2350c.com | hcp3333.com | www.txedz.com | 0559688.com | www.7249p.com | rr67890.com | www.38775jj.com | jj444000.com | www.69567j.com | 53206622.com | www.y0291.com | 463t8.com | www.06387799.com | 5802ff.com | www.6687q.com | 61652j.com | www.47506g.com | sjg007.com | www.516088.com | a81570.com | www.32031h.com | 66287d.com | www.11475.com | uuu4255.com | www.4447758.com | 78115577.com | www.p77929.com | y68681.com | www.21202g.com | 2649zz.com | www.lqc0.com | www.32126k.net | www.505680.com | www.032007.com | 30019n.com | www.466766.com | 0907.am | www.8888yh.com | 88021e.com | www.252018.com | rrr1915.com | www.99788q.com | 55818n.com | www.960885.com | www.67797b.com | www.66332i.com | www.948884.com | 1591qqq.com | www.26123aa.com | qq365p.com | www.560900.com | 66876h.com | www.936317.com | www.0860q.com | 256777k.com | www.72710.com | 77606wcom | www.ag.hg3005.tw | 6363yy.com | www.576120.com | www.2998w.com | wh1020.com | www.47506m.com | 86818789.com | www.ptk3.com | www.ojinsha.com | 8890832.com | www.y80288.com | 40033h.com | www.061wy.com | www.9996jj.com | 51200ss.com | www.6880qq.com | 00774ff.com | www.ya466.com | www.505msc.com | 28839u.com | www.xj6003.com | 2255buyu.com | www.672166.com | www.js12258.com | 1766.com | www.wd0066.com | www.js96333.com | 0860o.com | www.net567.com | j2146.com | www.989774.com | www.vns9n9.com | 40033eee.com | www.5647e.com | www.888167.com | 2613n.com | www.k32031.com | 163105.com | www.345529.com | www.919301.com | 444v44.com | www.912454.com | www.12162.com | 77112007.com | www.575hc.com | www.27177c.com | 5745222.com | www.33112t.com | www.ks1384.com | 77229193.com | www.77802g.com | www.ydb01.com | 44559193.com | www.97655y.com | www.sb279.com | 23233o.com | www.66332m.com | www.1423guo.com | 20773333.com | www.5441u.com | www.qq349.com | 8988222.com | www.c2398.com | www.077313.com | rrr1915.com | www.594883.com | www.4972m.com | 500000419.com | 80368gg.com | www.5886pp.com | www.bojue68.com | 7552.com | www.68568m.com | www.11447712.com | 3435d.com | www.670477.com | www.rgcp.cc | 2846n.com | x5505.com | www.7886268.com | www.cai73dd.com | wb3223.com | www.cp702.vip | www.301393.com | 2247v.com | jsdas8.com | www.yh68071.com | www.kelake66.com | 4025e.com | www.366098.com | www.9895j.com | www.28758e.com | 5647y.com | www.fcff6.com | www.4212s.com | 7334e.com | swtyhhh.com | www.5091l.com | www.77007.com | le888j.com | 36405522.com | www.888xm.cc | www.55545h.com | 1213ppp.com | 79889a.com | www.911888aa.com | www.66vn777.com | www.26y26.com | lswjs189.com | www.703027.com | www.h83377.com | www.9068mm.com | y14666.com | www.022174.com | www.967004.com | www.796778.com | 55xx8331.com | 2690js.com | www.fo54.com | www.0071331.com | www.hg066.com | 8538x.com | 58802n.com | www.76520b.com | www.751cp11.com | www.dfs995.com | 87965ii.com | www.330832.com | www.48330o.com | www.767c.cc | 2805t.com | 88850kk.com | www.530833.com | www.sd58qp.com | www.499789.com | h47479.com | 98.net | www.047788.com | www.87668s.com | www.72710.com | www.hg755.com | 999201.com | 6363k.com | www.c5617.com | www.535081.com | www.90646.com | hjdc975.com | 4776600.com | 1407q.com | www.506600.com | www.tc8805.com | www.hg3598.com | 6118d.com | yhhainan.vip | www.431776.com | www.506234.com | www.7415e.com | www.1423guo.com | 1077fff.com | 3304y.com | 66300vip37.com | www.ban54.com | www.1764d.com | www.js5599.vip | www.bet365de.com | 87965mm.com | 7742zz.com | 33tt8332.com | www.csgc9.com | www.hg860033.com | www.tc8802.com | www.88837c.com | 3844g.com | 6677bet.vip | 1591qqq.com | www.303470.com | www.9478e.com | www.07679t.com | www.253777.com | www.n27229.com | 预览BY30838.com | 20188b.com | 1775uu.com | www.137518.com | www.99jte.com | www.68993227.com | www.bet63f.com | www.10340.com | www.7630679.com | 2306u.com | 316t.cc | 94111ddd.com | 0015pp.com | www.332930.com | www.bei01.com | www.0601s.com | www.478378.com | www.02.bet | www.yf2112.com | www.333222i.com | 518cp9.com | 4288xx.com | blhvip13.com | 34r35.com | 98955g.com | www.356686.com | www.fh6116.com | www.71233h.com | www.jj4625.com | www.00773h.com | www.511838.com | www.3709884.com | www.223456u.com | 5001w.com | 159666k.com | 66671j.com | sbd030.net | 1434p.com | bg969.com | 3245f.com | www.61233o.com | www.590801.com | www.tj52.com | www.8667k.com | www.98528h.com | www.x99678.com | www.3w222.com | www.4058ll.com | www.kk55826.com | www.3535h.com | www.55650.com | www.221155.com | www.4938d.com | www.tushan08.com | www.y613377.com | 99111ww.com | 4997q.com | 66002007.com | 61323300.com | 3650329.com | 3404t.cc | 3522l.cc | 3614.com | mhc8888.info | pj88vv.com | o82365.com | 5350com.com | 32555z.com | 1h-9.cc | 8037ppp.com | 3679tt.com | 3726n.com | nnn1915.com | 7240i.com | k82365.com | 35222gg.com | 7003oo.com | 00774ww.com | a5aaa.com | 0088457.com | 2021nnn.com | 923720.com | 4023d.com | 2287.com | www.hg67888.com | www.9374q.com | www.flb0033.com | www.1018111.com | www.hg246.com | www.11119dz.com | www.01304.com | www.343478.com | www.668cp22.com | www.8313w.com | www.0071331.com | www.40288g.com | www.789zr.cc | www.702056.com | www.33997y.com | www.ya313.com | www.723035.com | www.273092.com | df8t.com | 866666a.com | 4812k.com | 0652q.com | 3775m.com | 6766gg.com | 6245s.com | www.292xpj.com | www.vip65533.com | www.581555.com | www.feng01.com | www.h80288.com | www.bb888.cc | www.50788c.com | www.c6882.com | www.401268.com | 2127q.com | ty1339.com | 59599f.com | 22264066.com | 55885156.com | www.3046k.com | www.40344.com | www.c5c77.com | www.xpj9.net | www.12455i.com | www.hc3849.com | www.196046.com | da1369.com | 80878m.com | 496cc.com | 22207d.com | www.v15543.com | www.850750.com | www.r80288.com | www.72211.com | www.dan50.com | www.220716.com | 83086d.com | 5360q.com | 4131.com | www.xpj2018.com | www.178179.com | www.3066rr.com | www.79566.com | www.616777a.com | q77304.com | 1669q.com | 2226gp.com | www.yh66604.com | www.spj57.com | www.5446jj.com | www.2418003.com | www.331616a.com | 0906vip2.com | 3404k.cc | 3002535.com | www.3459z.com | www.tz1555.com | www.52062p.com | www.2934p.com | www.66376e.com | js6444.com | js5657.com | www.995q.net | www.caipioa33.com | www.68993255.com | www.864255.com | 5446gg.com | k60666.com | www.glc11.com | www.82899.com | www.js89s.vip | www.ya909.com | js648888.com | bet555888.cc | 14680123.com | www.696568.com | www.6699nsb.com | www.qucw9.com | 38345c.com | 3467n.com | www.vns3n3.com | www.601066.com | www.3978y.com | www.379477.com | rr4255.com | yhw5.cc | www.2388.tv | www.js56771.com | www.896950.com | 2649v.com | 009900h.com | www.vns78999.com | www.6900666.com | www.am7654.com | ule607.com | 28288m.com | www.c6444.com | www.7920u.com | www.626310.com | 1389t.com | 3136bb.com | www.44466666.com | www.790611.com | www.106572.com | 0207893.com | www.wns5678.com | www.00772r.com | www.5086m.com | 7744mmm.com | dzc09.com | www.hg7766b.com | www.81608e.com | www.210793.com | 3559gggg.com | www.4107o.com | www.z063801.com | www.889688.com | 316z.cc | www.15000552959.com | www.7370.com | www.2cpb.com | 8381dd.com | 2883dl.com | www.4963ss.com | www.gai06.com | vip83068.com | 3mgmttt.com | www.5446ee.com | www.cf9903.com | r4212.com | www.38200f.com | www.t80288.com | www.606694.com | 33432i.com | www.my1069.net | www.4809c.com | www.037169.com | 6641i.com | www.pj5747.com | www.29496c.com | 9694u.com | 5168222.cc | www.88850.com | www.811203.com | TY5509.com | www.66930011.com | www.1234168.com | 6647k.com | am3144.com | www.l3065.com | www.847980.com | bwinqqq.com | www.5601j.com | www.109337.com | 921350.com | 22207t.com | www.pj3608.com | www.243500.com | v997b.com | www.ra0008.com | www.hm2333.com | pj7777.com | www.5139sss.com | www.99788q.com | swtyhhh.com | www.xpj9199.com | www.165422.com | 3225s.com | vns0044.com | www.9895u.com | www.50024i.com | 37570i.com | www.bwin930.co | www.lcw997.com | 159666k.com | www.881313.com | www.500190.com | 84496688.com | www.fhcp2016.com | www.595121.com | 2757b.com | www.179022.com | www.483770.com | fc9818.com | www.7415z.com | www.332709.com | 30178844.com | www.89677f.com | 29918k.com | 8827mm.com | www.130256.com | 5004rr.com | www.32126w.net | www.7004.com | 4123zz.com | www.w1525.com | www.3126s.com | 5360w.com | www.932285555.com | www.606297.com | 103niu.com | www.0042737.com | www.32123a.com | 9439922.com | www.7681004.com | 8036pp.com | www.wns0028.com | www.1035f.com | 44265555.com | www.811202.com | www.150822.com | 66puyu.com | www.313999.cc | 52688p.com | www.a4116.com | www.858659.com | 68228y.com | www.91779y.com | 2245.com | www.2078u.com | www.5xcv.com | 7003d.com | www.4078c.com | sha0006.com | www.7380r.com | www.5095w.com | 5651h.com | www.958.net | 56988p.com | www.pj3678.com | www.ct8844.com | 61324433.com | www.4102k.com | 4646699.com | www.234345.com | www.500227.com | 1665ff.com | www.97655q.com | 04666b.com | www.10999t.com | 61320000.com | www.hg70999.com | www.818807.com | 9149s.com | www.ylylc00.com | 0208pp.com | www.k32939.com | 71707k.com | www.77958.com | www.378135.com | www.a333.cc | www.9356q.com | pp238.cn | www.618146.com | 4646088.com | www.8883hj.com | bet36500220.com | www.39333.com | www.50732a.com | www.365815b.com | www.889489.com | 51200aa.com | www.50732n.com | 33382t.com | www.ylylc00.com | 35222x.com |