<optgroup id="w2uiu"></optgroup>
<menu id="w2uiu"><tt id="w2uiu"></tt></menu>
<menu id="w2uiu"><strong id="w2uiu"></strong></menu>
 • <menu id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu></menu>
  <xmp id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu>
 • <dd id="w2uiu"><nav id="w2uiu"></nav></dd>
 • 我們的課堂

  小學生作文:我們的課堂
  作文字數:483
  作者:黃婉瑩
 • men
 • de
 • táng
 •  
 •  
 • 我們的課堂 
 • shèng
 • dǎo
 • èr
 • xiǎo
 • xué
 •  
 •  
 • huáng
 • wǎn
 • yíng
 •  
 • 勝利孤島第二小學五()黃婉瑩 
 •  
 •  
 • zǎo
 • shàng
 • de
 • tóng
 • zhuō
 • wáng
 • chún
 • duì
 • shuō
 •  
 •  
 • lǎo
 •  早上我的同桌王純對我說:“老
 • shī
 • ràng
 • xiǎo
 • yìn
 • zhāng
 • dài
 • lái
 • le
 •  
 • shuō
 • shì
 • yào
 • gěi
 • shàng
 • 師讓我把小印章帶來了,說是要給上
 • huí
 • wèn
 • de
 • tóng
 • xué
 • yìn
 •  
 •  
 • tīng
 • le
 • 課積極回答問題的同學印!”我聽了
 • shí
 • fèn
 • gāo
 • xìng
 •  
 • xīn
 • xiǎng
 •  
 • jīn
 • tiān
 • dìng
 • huí
 • 十分高興,心想:今天我一定積極回
 • wèn
 •  
 • duō
 • xiǎo
 • yìn
 • zhāng
 •  
 • huí
 • jiā
 • 答問題,多得幾個小印章,回家可以
 • dào
 • de
 • biǎo
 • yáng
 •  
 •  
 •  
 • 得到媽媽的表揚。 
 •  
 •  
 • shàng
 • le
 •  
 • lǎo
 • shī
 • jiǎng
 • shí
 • rèn
 • zhēn
 • tīng
 •  
 •  上課了,老師講時我認真聽,不
 • dǒng
 • de
 • jiù
 • xià
 • lái
 •  
 • dāng
 • lǎo
 • shī
 • wèn
 • shí
 •  
 • tóng
 • xué
 • 懂的就記下來。當老師提問時,同學
 • men
 • dōu
 • de
 • le
 • shǒu
 •  
 • jìng
 • jiā
 • dōu
 • zhī
 • 們都積極的舉起了手,畢竟大家都知
 • dào
 • xiǎo
 • yìn
 • zhāng
 • de
 • zhè
 • jiàn
 • shì
 •  
 • yǒu
 • de
 • tóng
 • xué
 • zhàn
 • zài
 • 道小印章的這件事。有的同學站在椅
 • shàng
 •  
 • yǒu
 • de
 • zhàn
 • zài
 • chuāng
 • tái
 • shàng
 •  
 • yǒu
 • de
 • zhàn
 • zài
 • zhuō
 • 子上,有的站在窗臺上,有的站在桌
 • shàng
 •  
 • yǒu
 • de
 • pǎo
 • dào
 • lǎo
 • shī
 • miàn
 • qián
 • zhàn
 • zhe
 •  
 •  
 •  
 • 子上,有的跑到老師面前站著。。。
 • zǒng
 • zhī
 • tóng
 • xué
 • men
 • dōu
 • hěn
 •  
 • hái
 • yǒu
 • de
 • tóng
 • xué
 •  
 • 總之同學們都很積極,還有的同學“
 •  
 • è
 •  
 •  
 •  
 • lǎo
 • shī
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • zhe
 • 我(餓),我,老師,我。。。”著
 • jiào
 • le
 • lái
 •  
 • zhè
 • shí
 • lǎo
 • shī
 • kāi
 • le
 • wán
 • xiào
 • 急地叫了起來,這時老師開了個玩笑
 •  
 •  
 • lǎo
 • shī
 • méi
 • yǒu
 • è
 •  
 • men
 • è
 • le
 •  
 •  
 • tóng
 • xué
 • :“老師沒有餓,你們餓了!”同學
 • men
 • tīng
 • le
 • xiào
 • qián
 • yǎng
 • hòu
 •  
 •  
 •  
 • 們聽了笑得前仰后合。 
 •  
 •  
 • guò
 • le
 • huì
 • lǎo
 • shī
 • yòu
 • chū
 • le
 • xīn
 • de
 • wèn
 •  過了一會老師又提出了新的問題
 •  
 • tóng
 • xué
 • men
 • de
 • jiào
 • zhe
 •  
 • kuài
 • de
 • shàng
 • le
 • zhuō
 • ,同學們積極的叫著,快速的上了桌
 •  
 • chuāng
 • tái
 •  
 •  
 • yǒu
 • de
 • tóng
 • xué
 • yóu
 • tài
 • 子、窗臺、椅子。有的同學由于太積
 • le
 •  
 • zhàn
 • lái
 • dōu
 • zhī
 • dào
 • yīng
 • gāi
 • shuō
 • shí
 • me
 • le
 • 極了,站起來都不知道應該說什么了
 •  
 • zhè
 • yàng
 • lái
 • yòu
 • yǐn
 • quán
 • bān
 • tóng
 • xué
 • hǒng
 • táng
 • xiào
 • ,這樣一來又引得全班同學哄堂大笑
 • tǎng
 • jiǎn
 •  
 • zhǎo
 • huī
 •  
 • zhī
 •  
 • xiān
 •  
 • 淌依锏鈉?找恢筆?只犢歟?鮮σ埠
 •  
 • náng
 • qiáng
 • kèn
 • lán
 • móu
 • dòng
 • zhèng
 •  
 •  
 •  
 • qiāo
 • 藶?馕頤墻裉斕謀硐鄭?狄??頤敲
 • jiāo
 • fáng
 •  
 •  
 • lóng
 •  
 •  
 • 咳肆礁魴∮≌隆! 
 •  
 •  
 • men
 • de
 • táng
 • fēn
 • shì
 • shì
 • hěn
 • huó
 • yuè
 •  
 •  我們的課堂氣氛是不是很活躍?
 • men
 • shì
 • shì
 • hěn
 • xiàn
 • men
 • yǒu
 • zhè
 • yàng
 • de
 • lǎo
 • shī
 • 你們是不是很羨慕我們有這樣的老師
 •  
 • zhè
 • yàng
 • ài
 • de
 • tóng
 • xué
 •  
 •  
 • zhǐ
 • dǎo
 • jiāo
 • shī
 • zhōng
 • ,這樣可愛的同學!(指導教師巴忠
 • yàn
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 艷)    
   
  無注音版:
   我們的課堂
   勝利孤島第二小學五()黃婉瑩
   
   早上我的同桌王純對我說:“老師讓我把小印章帶來了,說是要給上課積極回答問題的同學印!”我聽了十分高興,心想:今天我一定積極回答問題,多得幾個小印章,回家可以得到媽媽的表揚。
   
    上課了,老師講時我認真聽,不懂的就記下來。當老師提問時,同學們都積極的舉起了手,畢竟大家都知道小印章的這件事。有的同學站在椅子上,有的站在窗臺上,有的站在桌子上,有的跑到老師面前站著。。。總之同學們都很積極,還有的同學“我(餓),我,老師,我。。。”著急地叫了起來,這時老師開了個玩笑:“老師沒有餓,你們餓了!”同學們聽了笑得前仰后合。
   
    過了一會老師又提出了新的問題,同學們積極的叫著,快速的上了桌子、窗臺、椅子。有的同學由于太積極了,站起來都不知道應該說什么了,這樣一來又引得全班同學哄堂大笑淌依锏鈉?找恢筆?只犢歟?鮮σ埠藶?馕頤墻裉斕謀硐鄭?狄??頤敲咳肆礁魴∮≌隆!
   
   我們的課堂氣氛是不是很活躍?你們是不是很羨慕我們有這樣的老師,這樣可愛的同學!(指導教師巴忠艷)
   
   
    

   我們的校園

   作文字數:259
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • men
  • de
  • xiào
  • yuán
  •   我們的校園
  •  
  •  
  • běi
  • shěng
  • zhāng
  • jiā
  • kǒu
  • shì
  •  
  • ?
  • guó
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  •  河北省張家口市 建國路小學三
  • nián
  • bān
  •  
  • xuē
  • chén
  • 年級班 薛依晨
  • 閱讀全文

   我們的學校

   作文字數:284
   作者:晏樂斌
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zǎo
  • chén
  •  
  •       早晨,
  • gāng
  • zǒu
  • jìn
  • xué
  • xiào
  • jiù
  • kàn
  • jiàn
  • gēn
  • zhí
  • de
  • gǎn
  • 我剛走進學校就看見一根筆直的旗桿
  • shàng
  • gāo
  • gāo
  • piāo
  • yáng
  • zhe
  • xiān
  • yàn
  • de
  • xīng
  • hóng
  •  
  • páng
  • biān
  • 上高高飄揚著鮮艷的五星紅旗,旁邊
  • 閱讀全文

   我們的學校

   作文字數:264
   作者:晏樂斌
  •  
  • zhàn
  • zhǎng
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zǎo
  • chén
  •  
  • gāng
  • zǒu
  • jìn
  • xué
  • 站長 :。 早晨,我剛走進學
  • xiào
  • jiù
  • kàn
  • jiàn
  • gēn
  • zhí
  • de
  • gǎn
  • shàng
  • gāo
  • gāo
  • piāo
  • yáng
  • 校就看見一根筆直的旗桿上高高飄揚
  • zhe
  • xiān
  • yàn
  • de
  • xīng
  • hóng
  •  
  • páng
  • biān
  • zhàn
  • zhe
  • gāo
  • 著鮮艷的五星紅旗,旁邊站著一個高
  • 閱讀全文

   我們班的胖小子

   作文字數:503
   作者:李科權
  •  
  •  
  •  
  • men
  • bān
  • de
  • pàng
  • xiǎo
  •  
  •  
  • liáng
  • bīng
  •  
  •  我們班的胖小子——梁兵,他
  • jīn
  • nián
  • suì
  •  
  • gāo
  • gāo
  • de
  •  
  • yuán
  • yuán
  • de
  • tóu
  •  
  • yǎn
  • 今年歲,個子高高的,圓圓的頭,眼
  • jīng
  • shàng
  • guà
  • zhe
  • hēi
  • biān
  • yǎn
  • jìng
  •  
  • zhēn
  • xiàng
  • zhī
  • shí
  • 睛上掛著一副黑邊眼鏡,真像個知識
  • 閱讀全文

   讓我們告別“假文盲”

   作文字數:667
   作者:甘一強
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jiǎ
  • wén
  • máng
  •  
  • zhè
  • màn
  • huà
  • huà
  • de
  • shì
  •   “假文盲”這幅漫畫畫的是
  •  
  • chē
  • zhàn
  • ?
  • mén
  • shè
  • yǒu
  •  
  • shàng
  • chē
  • chù
  •  
  • :一個車站專門設有“母子上車處”
  • de
  • tóng
  • dào
  •  
  • shì
  •  
  • zhàn
  • zài
  • tóng
  • dào
  • de
  • shì
  • 的通道,可是,站在通道里的不是一
  • 閱讀全文

   我們的校園

   作文字數:416
   作者:饒克強
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zài
  • dān
  • jiāng
  • kǒu
  • shì
  • zhōng
  • xīn
  • yǒu
  • suǒ
  • hái
  •   在丹江口市中心有一所孩子
  • de
  • yuán
  •  
  • jiù
  • shì
  • men
  • de
  • xiào
  • yuán
  •  
  •  
  • dān
  • jiāng
  • 的樂園,那就是我們的校園——丹江
  • kǒu
  • shì
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  •  
  • 口市實驗小學。
  • 閱讀全文

   改編《我們的民族小學》

   作文字數:443
   作者:田英君
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  •  
  • lǎo
  • shī
  • dài
  • lǐng
  • men
  • xué
  • le
  •  今天,老師帶領我們學習了第
  •  
  • men
  • de
  • mín
  • xiǎo
  • xué
  •  
  •  
  • gǎn
  • jiào
  • 一課《我們的民族小學》。我感覺我
  • men
  • de
  • mín
  • xiǎo
  • xué
  • fēi
  • cháng
  • měi
  •  
  • 們的民族小學非常美麗。
  • 閱讀全文

   我們的校園

   作文字數:560
   作者:查雨捷
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • chéng
  • běi
  • yǒu
  • suǒ
  • xiǎo
  • xué
  •  
  • huán
  •   城北有一所小學,那里環
  • jìng
  • yōu
  •  
  • fēng
  • jǐng
  • yōu
  • měi
  •  
  • zhè
  • jiù
  • shì
  • xiàn
  • zài
  • jiù
  • 境優雅,風景優美,這就是我現在就
  • de
  • shān
  • xiǎo
  • xué
  •  
  • 讀的祁山小學。
  • 閱讀全文

   我們的家

   作文字數:294
   作者:茍思源
  •  
  •  
  •  
  • men
  • jiā
  • yǒu
  • sān
  • kǒu
  • rén
  •  
  • shì
  •  我們家里有三口人,爸爸是一
  • yǒu
  • míng
  • de
  •  
  • nán
  • zhǔ
  • zhě
  •  
  •  
  • tiān
  • tiān
  • 個有名的“大男子主義者”,他天天
  • zuò
  • zài
  • diàn
  • nǎo
  • qián
  • miàn
  • shàng
  • wǎng
  • wán
  • yóu
  •  
  • shí
  • me
  • jiā
  • 坐在電腦前面上網玩游戲,什么家務
  • 閱讀全文

   我們班的調皮大王

   作文字數:346
   作者:沈弋婕
  •  
  • zhàn
  • zhǎng
  •  
  •  
  •  
  • nián
  • yuè
  •  
  • xīng
  • liù
  •  
  • tiān
  • 站長: 年月日 星期六 天氣
  •  
  • duō
  • yún
  • 多云
  •  
  • 
  • 閱讀全文

   我們班的趣名

   作文字數:353
   作者:劉宇晨
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • míng
  •  
  • shì
  • shēng
  • huó
  • zhōng
  • quē
  •   趣名,是我生活中不可缺
  • shǎo
  •  
  • yīn
  • wéi
  • dài
  • gěi
  • de
  • shì
  • xiàn
  • de
  • kuài
  •  
  • 少,因為它帶給我的是無限的快樂,
  • tiān
  • tiān
  • de
  • huān
  • xiào
  •  
  • men
  • bān
  • de
  • míng
  • shì
  • fēi
  • cháng
  • de
  • 天天的歡笑。我們班的趣名是非常的
  • 閱讀全文

   我們班的飲水機

   作文字數:522
   作者:黃嘉欣
  •  
  •  
  • xiǎo
  • xué
  •  
  •  
  •  
  • zǎo
  • chén
  •  
  • hēng
  • zhe
  • xiǎo
  • kuài
  • “小學” 早晨,我哼著小曲快
  • zǒu
  • jìn
  • jiāo
  • shì
  •  
  • kàn
  • jiāo
  • shì
  •  
  • wa
  •  
  •  
  • 樂地走進教室。我一看教室“哇”,
  • jīng
  • jiào
  • lái
  •  
  •  
  • men
  • bān
  • duō
  • le
  • yǐn
  • shuǐ
  • 我驚叫起來:“我們班多了一個飲水
  • 閱讀全文

   春天就在我們身邊

   作文字數:430
   作者:寇宏昱
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • dōng
  • jiù
  • yào
  • zǒu
  • le
  •  
  • duì
  • xiǎo
  •   冬爺爺就要走了,他對小
  • yàn
  • shuō
  •  
  •  
  • xiǎo
  • yàn
  • kuài
  • diǎn
  • huí
  • jiā
  • ba
  •  
  • chūn
  • 燕子說:“小燕子你快點回家吧!春
  • tiān
  • jiù
  • yào
  • lái
  • le
  •  
  •  
  • xiǎo
  • yàn
  • gāo
  • xìng
  • chuān
  • zhe
  • měi
  • 天就要來了。”小燕子高興地穿著美
  • 閱讀全文

   我們的三0三班

   作文字數:236
   作者:潘嵩齡
  •  
  •  
  •  
  •  
  • men
  • de
  • sān
  • sān
  • bān
  •  
  •   我們的三三班,
  •  
  •  
  • shì
  • fèn
  • qiáng
  • de
  •  
  •  是一個奮發圖強的集體。
  •  
  •  
  • rén
  • rén
  • dōu
  • zhēng
  • quán
  • miàn
  • zhǎn
  •  
  •  人人都爭取全面發展,
  • 閱讀全文

   我們家鄉的粉漿飯

   作文字數:437
   作者:鄭冰鈺
  •  
  • zhù
  • le
  • ma
  •  
  •  
  •  
  • guǒ
  • wèn
  • bié
  • rén
  • zuì
  • hǎo
  • 記住了嗎? 如果你問別人最好
  • chī
  • de
  • shì
  • shí
  • me
  • fàn
  •  
  • néng
  • huì
  • shuō
  • dào
  •  
  •  
  • hóng
  • 吃的是什么飯?他可能會說到:“紅
  • shāo
  • pái
  •  
  • hǎi
  • xiè
  •  
  • qīng
  • zhēng
  •  
  • dào
  • kǒu
  • shāo
  • 燒排骨,大海蟹,清蒸魚,道口燒雞
  • 閱讀全文

   我們美麗的學校

   作文字數:413
   作者:李可仁
  •  
  • xiǎo
  • xué
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  • zài
  • xiāng
  • xiāng
  • shì
  • dōng
  • fāng
  • hóng
  • xué
  • 小學作文 我在湘鄉市東方紅學
  • xiào
  • shū
  •  
  • shì
  • nán
  • shěng
  • xiàn
  • dài
  • shù
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • 校讀書,它是湖南省現代技術實驗小
  • xué
  •  
  • shì
  • xiāng
  • xiāng
  • shì
  • wéi
  • de
  • shì
  • fàn
  • xiǎo
  • xué
  •  
  • 學,也是湘鄉市唯一的示范小學。
  • 閱讀全文

   我們都是小巧手

   作文字數:281
   作者:陳安梁
  •  
  • zhàn
  • zhǎng
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xīng
  • liù
  • de
  • xià
  •  
  • 站長 :。 星期六的下午,我
  • zhèng
  • zài
  • jiā
  • xiě
  • zuò
  •  
  • kàn
  • jiàn
  • zhe
  • 正在家里寫作業。我看見媽媽提著一
  • xiē
  • fèi
  • pǐn
  • wǎng
  • wài
  • zǒu
  •  
  • lián
  • máng
  • lán
  • zhù
  • shuō
  •  
  •  
  • 些廢品往外走,連忙攔住說:“媽媽
  • 閱讀全文

   我們的校園

   作文字數:368
   作者:徐欽點
  •  
  •  
  •  
  • chéng
  • chē
  • dào
  • gàn
  • xiào
  • zhàn
  • xià
  • chē
  •  
  • jiù
  •  乘一路汽車到干校站下車,就
  • néng
  • kàn
  • jiàn
  • xǐng
  • de
  •  
  •  
  • suī
  • xiǎo
  • 能看見五個醒目的大字——濉溪路小
  • xué
  •  
  • 學。
  • 閱讀全文

   我們的校園

   作文字數:638
   作者:阮元
  •  
  • wǎng
  •  
  • zhǐ
  •  
  •  
  •  
  •  
  • men
  • de
  • xiào
  • yuán
  • shì
  • xīn
  • de
  • 網 址  我們的校園是新的
  •  
  • xīn
  • de
  • jiāo
  • xué
  • lóu
  •  
  • xīn
  • de
  • cāo
  • chǎng
  •  
  • hái
  • yǒu
  • xīn
  • de
  • ,新的教學樓,新的操場,還有新的
  • ?g
  • tán
  •  
  • miàn
  • xīn
  • zǎi
  • le
  • nèn
  • nèn
  • de
  • cǎo
  •  
  • cuì
  • 花壇,里面新載了嫩嫩的草皮、翠綠
  • 閱讀全文

   雷鋒您是我們學習的榜樣

   作文字數:326
   作者:蔣宇翔
  •  
  •  
  •  
  •  
  • yuè
  • shì
  • xué
  • xiào
  • hào
  • zhào
  • men
  • xué
  • léi
  •   月日是學校號召我們學習雷
  • fēng
  • de
  • tiān
  •  
  • 鋒的一天。
  •  
  • jīn
  • tiān
  • kàn
  • jiàn
  • men
  • xiǔ
  • shě
  • de
  • lóu
  • dào
  •  
  • lán
  • gǎn
  • 今天我看見我們宿舍的樓道、欄桿
  • 閱讀全文

   我們的校園

   作文字數:529
   作者:王思源
  •  
  •  
  •  
  • men
  • xué
  • xiào
  • běi
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  • zuò
  • luò
  •  我們學校河北區實驗小學坐落
  • zài
  • běi
  • jīn
  • tián
  • dào
  •  
  • 在河北區金田道。
  •  
  •  
  • zǒu
  • jìn
  • men
  • de
  • xiào
  • yuán
  •  
  • shǒu
  • xiān
  • yìng
  • yǎn
  •  走進我們的校園,首先映入你眼
  • 閱讀全文

   我們的學校

   作文字數:546
   作者:林卓群
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • men
  • de
  • xué
  • xiào
  • cháo
  • zhōu
  • shì
  • shí
  • yàn
  • xué
  •   我們的學校潮州市實驗學
  • xiào
  •  
  • shì
  • suǒ
  • zhǎn
  • xīn
  • de
  • xué
  • xiào
  •  
  • yōng
  • yǒu
  • xiān
  • jìn
  • de
  • 校,是一所嶄新的學校,擁有先進的
  • jiāo
  • xué
  • shè
  • bèi
  •  
  • diàn
  • nǎo
  • shì
  •  
  • yán
  • shí
  • yàn
  • shì
  •  
  • duō
  • 教學設備:電腦室、語言實驗室、多
  • 閱讀全文

   我們的教室

   作文字數:247
   作者:張文睿
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  
  • jìn
  • jiāo
  • shì
  •  
  • jiù
  • huì
  • kàn
  • jiàn
  • pái
  • zhuō
  •  一進教室,你就會看見八排課桌
  • zhěng
  • zhěng
  • pái
  • liè
  • zhe
  •  
  • 椅整整齊齊地排列著。
  • 閱讀全文

   我們的班主任

   作文字數:165
   作者:于勇
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • men
  • de
  • bān
  • zhǔ
  • rèn
  • zuǒ
  • lǎo
  • shī
  •  
  • jīn
  •   我們的班主任左老師,今
  • nián
  • shí
  • duō
  • suì
  •  
  • gāo
  • gāo
  • de
  •  
  • shāo
  • wēi
  • yǒu
  • xiē
  • 年四十多歲,高高的個子,稍微有些
  • pàng
  •  
  • chuān
  • de
  • fēi
  • cháng
  • zhěng
  • jié
  •  
  •  
  • 發胖。她穿的衣服非常整潔、樸素。
  • 閱讀全文

   我們的學校變樣了

   作文字數:696
   作者:肖一凡
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zǎo
  • chén
  •  
  • gāo
  • xìng
  • lái
  • dào
  • xué
  • xiào
  •   早晨,我高興地來到學校
  •  
  • yuǎn
  • yuǎn
  • jiù
  • tīng
  • dào
  • tóng
  • xué
  • men
  • de
  • huān
  • xiào
  • shēng
  • lǎng
  • ,遠遠地就聽到同學們的歡笑聲和朗
  • lǎng
  • de
  • shū
  • shēng
  •  
  • zhōu
  • de
  • sōng
  • bǎi
  •  
  • shū
  • zhǎn
  • zhe
  • 朗的讀書聲。四周的松柏,舒展著四
  • 閱讀全文

   我們班的"母老虎"

   作文字數:840
   作者:耿耀宇
  •  
  •  
  • men
  • bān
  • de
  • lǎo
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • men
  •  我們班的母老虎   我們
  • bān
  • de
  • lǎo
  • men
  • bān
  • de
  •  
  • lǎo
  •  
  • 班的母老虎我們班的“母老虎”
  •  
  • gěng
  • yào
  • 耿耀宇
  • 閱讀全文

   我愛我們的居民小院

   作文字數:611
   作者:王笑寒
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • men
  • jiā
  • qiān
  •       我們家遷
  • xiàn
  • zài
  • de
  • mín
  • xiǎo
  • yuàn
  • hái
  • dào
  • nián
  •  
  • suī
  • rán
  • 入現在的居民小院還不到一年,雖然
  • zhè
  • xiǎo
  • yuàn
  • zhī
  • yǒu
  • dòng
  • lóu
  •  
  • méi
  • shí
  • me
  • huà
  • 這個小院只有一棟樓,也沒什么綠化
  • 閱讀全文

   我們這個輔導班

   作文字數:449
   作者:道真縣玉…
  •  
  • zhàn
  • zhǎng
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 站長 :。 
  •  
  • jiǔ
  • qián
  •  
  • shàng
  • le
  • ?
  • dǎo
  • bān
  •  
  • 不久以前,我上了一個輔導班。你
  • zhī
  • dào
  • wéi
  • shí
  • me
  • yào
  • shàng
  • zhè
  • ?
  • dǎo
  • bān
  • ma
  •  
  • gào
  • 知道我為什么要上這個輔導班嗎?告
  • 閱讀全文

   我們的校園

   作文字數:311
   作者:唐天宇
  •  
  •  
  • men
  • de
  • xiào
  • yuán
  •  我們的校園
  •  
  •  
  •  
  •  
  • nán
  • shěng
  • dōng
  • ān
  • xiàn
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • ?
  •  
  • bān
  •  
  • 湖南省東安縣第一小學三()班 
  • 閱讀全文

   我們是一家人

   作文字數:639
   作者:吳夢琦
  •  
  • lái
  •  
  • yuán
  •  
  •  
  •  
  •  
  • men
  • shì
  • jiā
  • rén
  • 來 源  我們是一家人
  •  
  • zhōng
  • xiáng
  • shì
  • xīn
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • ?
  •  
  • bān
  •  
  •  
  • 鐘祥市新堤小學三(一)班 吳
  • mèng
  • 夢琦
  • 閱讀全文
  卓易彩票 jinguan4455.com | 69445555.com | www.87668v.com | WWW.379986.COM | www.06820a.com | 预览f8009.com | www.574277.com | www.fhfh8.com | www.caipiao88d.com | 1669l.com | www.602467.com | WWW.398333.COM | www.3157s.com | 78117711.com | www.129177.com | WWW.517155.COM | www.140086.com | 6118d.com | 33sb.com | WWW.495446.COM | www.29277l.com | www.dfh200.com | 3950z.com | www.444069.com | WWW.427465.COM | www.4521g.com | yabo4303.com | 44698.com | WWW.50535.COM | www.9818h.cc | www.38138n.com | lc99y.com | 95gamevip1.com | www.815055.com | WWW.30380.COM | www.0282.com | 4433vn77.com | 9994.com | 2506o.com | www.983888a.com | WWW.598630.COM | www.dd00668.com | 888zrgw58ylc.com | 22886.com | www.97655o.com | WWW.362093.COM | www.9155f.cc | www.79095a.com | 2247uu.com | 80368cc.com | www.100kjz.com | WWW.139240.COM | WWW.316195.COM | www.55676r.com | b3644.com | laojieyuhe.com | 3844kk.com | www.679313.com | WWW.915412.COM | www.71233d.com | www.bwinyz44.com | am9.cc | yabo535.com | WWW.232510.COM | www.c1959.com | www.7737cc.com | bogou900.vip | b9962.com | 3568p.com | www.143552.com | WWW.55758.COM | www.cp0123.cc | www.ylylc04.com | www.a22.com | tz22888.com | 5504s.com | 456232.com | www.811203.com | WWW.929530.COM | www.5095q.com | www.56011o.com | www.yzcp2023.com | 4195k.com | ddd5657.com | daohang3801.com | www.178756.com | WWW.315503.COM | WWW.831978.COM | www.21202w.com | www.7249n.com | www.38345x.com | 2190d.com | 3559u.com | 2381b.com | 78119988.com | 224466dd.com | www.423689.com | WWW.563647.COM | WWW.192224.COM | www.2688cai.com | www.570041.com | www.xj7003.com | www.qmc0044.com | 76886l.com | 239239.com | 530598.com | 8881779.com | www.43131f.com | www.560259.com | WWW.876345.COM | WWW.384933.COM | WWW.496901.COM | www.2109t.com | www.hg9377.com | www.mmm2848.com | www.88166c.com | 1775mm.com | 7570.com | 58534444.com | vns00cc.com | 7893w10.com | 69619.com | 35222qq.com | 53262o.com | 1669u.com | 0496556.com | 55545a.com | www.082066.com | 4473.com | 122444.com | www.305644.com | www.377615.com | www.626212.com | www.828916.com | WWW.93518.COM | WWW.879979.COM | WWW.70720.COM | WWW.277377.COM | WWW.365761.COM | WWW.137929.COM | WWW.10212.COM | WWW.429816.COM | WWW.848239.COM | www.lqc9.com | WWW.509182.COM | WWW.404143.COM | WWW.914770.COM | WWW.390116.COM | WWW.710035.COM | WWW.521507.COM | WWW.266626.COM | WWW.112507.COM | WWW.855940.COM | WWW.850734.COM | WWW.398771.COM | WWW.561668.COM | WWW.126567.COM | WWW.298039.COM | WWW.552494.COM | WWW.899825.COM | WWW.866506.COM | WWW.550521.COM | WWW.437318.COM | www.989774.com | www.793990.com | www.341011.com | www.62118a.com | kj712.com | 131ggg.net | 2222k13.com | bet36570000.com | 7357.com | 8037hhh.com | 8722xxxx.com | 2306l.com | 4136n.com | www.klcp009.com | www.bwinyz15.com | www.lge.huya | www.80075w.com | www.1368x.cc | WWW.258880.COM | WWW.333442.COM | WWW.110339.COM | www.711893.com | www.364877.com | 880766.com | 7736d.com | 112o.net | 35nn.vip | 4638899.com | www.91779v.com | www.971406.com | www.33588p.com | WWW.857848.COM | WWW.234589.COM | WWW.588682.COM | www.595121.com | 469300.com | 88903737.com | 8344dd.com | 99151r.com | www.9737bb.com | www.jgj.205115.com | www.3416d.com | WWW.719543.COM | WWW.351116.COM | www.524077.com | 9645ll.com | 0o0qi1l.com | h1915.com | 8742d.com | www.20677.com | 38365q.com | www.96386i.com | hg56977.com | cp088z.com | www.097079.com | 4809d.com | j58955com | 55855.com | www.79500.vip | www.535761.com | www.500cd.com | WWW.871436.COM | www.858659.com | ygm666.com/| | 496.se | 3122gg.com | www.79095l.com | www.8499h.com | WWW.150058.COM | WWW.920868.COM | bl3388.com | 8747.com | www.6889757.com | www.tyc44222.com | WWW.701046.COM | www.589044.com | 87680g.com | 4036111.com | www.6606488.com | www.486.cc | WWW.793389.COM | www.686244.com | 55977.com | 73hg.com | www.t94600.com | WWW.521507.COM | WWW.436682.COM | 77p1.cc | 2096w.com | www.bet63e.com | www.3933i.cc | WWW.909119.COM | 8520n.com | 6002g.com | www.615053.com | www.78700f.com | WWW.788688.COM | www.239838.com | 15856x.com | 2267u.com | www.6678565.com | WWW.838383.COM | www.332902.com | 1592o.com | 124058.com | www.ya2019z.com | WWW.662127.COM | kj886.com | m15666.com | www.685029.com | WWW.78466.COM | www.846662.com | 3189xx.com | 11989u.com | www.36584444.com | WWW.878765.COM | 11124066.com | 883399p.com | www.0194002.com | WWW.513893.COM | www.233188.com | 82365b.com | www.3846c.com | WWW.818827.COM | 511456.com | 7599ff.com | www.2997774.com | WWW.240014.COM | 34563.com | 01234qq.com | www.7737aa.com | WWW.110084.COM | flp666.com | 20055511.com | www.9646g.com | WWW.400193.COM | 67888z.cc | www.307015.me | www.055g.cc | www.621341.com | WWW.205626.COM | www.067a.cc | 2267l.com | www.33588d.com | www.927699.com | 5656hg.com | www.3983116.com | WWW.452277.COM | www.679077.com | ff00558.com | www.13434g.com | WWW.236646.COM | 2257016.com | www.8967g.com | WWW.21912.COM | 383879a.com | hg7088.com | www.81233p.com | WWW.801879.COM | wtx2563.com | www.4521m.com | WWW.281435.COM | 234906.com | www.8839.com | WWW.182224.COM | 56333.com | www.19019l.com | WWW.554931.COM | 6137c.com | www.607967.com | WWW.590013.COM | 2247h.com | www.5966qqq.com | WWW.621066.COM | 12124688.com | www.5360.com | WWW.120728.COM | 16690077.com | www.279050.com | WWW.175620.COM | aaa4165.com | www.58908.com | WWW.336629.COM | 2490o.com | www.yy888.cc | www.803402.com | rrr4255.com | www.54400w.com | www.181599.com | 2805r.com | WWW.137877.COM | 51335m.com | www.848777w.com | WWW.746368.COM | 512800.com | www.3775f.com | www.893010.com | 78808t.com | www.ya448.com | 5144.cc | www.85857x.com | WWW.666637.COM | h21148.com | www.amjs119.com | www.689826.com | 2127jj.com | www.ct8844.com | 188qq33.com | www.hjdc2005.com | www.899485.com | 56787hh.com | WWW.688489.COM | 6363go.com | www.6687z.com | www.01hfcp.com | 112a.net | WWW.145979.COM | j3.cc | www.4444bj.com | www.luck886.com | 289599.com | WWW.730062.COM | 93936x.com | www.50080l.com | v995.com | www.32031k.com | www.514577.com | 22556b.com | WWW.801526.COM | 30172266.com | www.022tw.cc | j15.com | www.789zr.cc | 23886.com | www.4136g.com | www.982082.com | 2864t.com | WWW.457898.COM | 80188e.com | www.2875i.com | 00773n.com | www.120638.com | st6k.com | www.b35hh.com | www.610958.com | 041007.com | WWW.486777.COM | z86811.com | WWW.893679.COM | ww222hg.com | www.c137.vip | vip31445.com | www.002hy.cc | xpj72.com | www.63500.cc | 9980.com | www.5854y.cc | lh66j.com | www.36166f.com | 234907.com | www.tyc44222.com | 63305.com | www.js02348.com | 196600.com | www.99094j.com | 66300vip10.com | www.087r.com | wzyxwz.org | www.siji06.com | www.83939.com | www.3421m.com | www.0649.com.www.0649.cc.www.0649.hk | www.4996hz.com | www.315019.com | www.bet63s.com | www.178293.com | www.3032bb.com | www.874848.com | www.12345601.cc | m.267kj.com | www.6888773.com | drcp555.com | www.52011.tv | 80850ee.com | www.ybao2.com | k61653.com | WWW.362506.COM | 3679aa.com | WWW.378498.COM | dzc02.com | WWW.408874.COM | 3024t.com | www.665478.com | www.606668.com | www.209205.com | www.586806.com | 28288c.com | www.8667m.com | 8557i.com | WWW.700813.COM | 86811.com | WWW.672059.COM | www.99113v.com | www.86267v.com | www.17jsc.com | v47479.com | www.qmkl2.com | 3435z.com | WWW.272917.COM | t365e.com | www.573995.com | www.2997773.com | 5446rr.com | www.hc8878.com | 4060vv.com | WWW.535423.COM | www.tc8801.com | www.083025.com | www.hg1245.com | 5019kzb.com | WWW.329433.COM | 9694l.com | www.701487.com | www.60886e.com | 99151z.com | www.644680.com | 4581.com | WWW.423377.COM | www.4996sc.com | 55ff8332.com | www.zcwf4.com | www.81520a.com | www.5958128.com | 1489f.com | WWW.543363.COM | 7075365.com | grd666.com | www.54400c.com | hg1818.net | WWW.811106.COM | www.4996fs.com | hg58111.com | WWW.65606.COM | feicai0513.com | www.243552.com | www.97655c.com | 4270ll.com | WWW.384677.COM | www.678js888.com | 223639.com | WWW.387244.COM | www.c32.net | 3678jj.com | WWW.301292.COM | feicai020.com | www.029079.com | www.61497.com | 55545c.com | www.369053.com | www.0270b.com | jj1915.com | www.701546.com | www.9999bj.com | 71707g.com | www.816142.com | www.js7591.com | 8159m.cc | www.729987.com | www.624204.com | 3242g.com | www.567306.com | www.71233j.com | pjhebei.com | www.330892.com | www.9205g.com | 2864x.com | www.081306.com | www.w984.com | alifa978.com | xxx8827.com | WWW.381325.COM | www.bet91483.com | 66648z.com | WWW.541999.COM | www.56011z.com | b4255.com | www.590981.com | www.50054n.com | 99151x.com | 99988807.com | WWW.123567.COM | www.bet63i.com | 4195j.com | WWW.832308.COM | www.7714n.com | wnsr8821.com | 888600.com | WWW.26296.COM | www.4408598.com | 0193377.com | www.568001.com | www.fen09.com | lehu808.com | 56988h.vip | WWW.12721.COM | www.11mgm777.com | 3344000.com | 1588hg.com | WWW.5077.COM | www.475557.com | 32212z.com | www.33588i.com | WWW.195373.COM | www.9170105.com | 0683e.com | www.196071.com | nn500k.com | WWW.33017.COM | www.56011w.com | ee5002.com | 189234.com | WWW.54566.COM | www.zsjzxyy.com | long921.com | hg8893.com | WWW.767881.COM | www.35898e.com | 2490u.com | 6220dd.com | www.sha0044.com | 35590088.com | www.332052.com | WWW.349321.COM | www.0600n.cc | ha080.net | 9366c.com | www.77802l.com | xpj000555.com | 18438h.com | www.675686.com | WWW.516008.COM | 0289q.com | www.67258a.com | WWW.595953.COM | 8037vvv.com | ssl.ujiule.com | WWW.665090.COM | www.77210d.com | www.35252k.com | 8fll8.com | www.81520a.com | WWW.440185.COM | www.23636e.com | www.138cpc.com | 5099bb.com | 341199.com | WWW.532240.COM | www.3933d.cc | www.6880cc.com | 3685y.com | 1144589.com | www.607219.com | WWW.598363.COM | www.h90928.com | 66005156.com | 2021f.com | jbb83.cc | WWW.54522.COM | WWW.113412.COM | www.4833046.com | 5478e.com | 1104007.com | 00773b.com | www.976616.com | WWW.262640.COM | www.5657598.com | www.5504w.com | 2214k.com | wns883.net | www.327831.com | WWW.325206.COM | www.ya958.com | www.8905c.com | 3644v.com | 3405vvv.com | 496hh.com | www.560652.com | WWW.7366.COM | www.am7654.com | www.hg8.vip | www.818999.com | 33882007.com | y1915y.com | 144500.com | www.912454.com | WWW.144189.COM | www.3126s.com | www.s94600.com | www.58665g.com | 159666z.com | 4152x.com | 20177.com | www.504638.com | WWW.691055.COM | WWW.31301.COM | www.6613611.com | www.14k0048.com | 30006t.com | 04666t.com | 2146u.com | 64111r.com | www.401265.com | WWW.496697.COM | WWW.104678.COM | www.1368n.cc | www.6678687.com | www.4996xn.com | js90055.com | x33h.vip | hgvipvip3.com | 80850e.com | hd49499.com | www.250680.com | www.216777aa.com | WWW.813457.COM | WWW.803660.COM | www.8499r.com | www.730555h.com | www.2544g8.com | www.le33.cc | 8827zz.com | 80368q.com | 45637r.com | 9737dh.com | 99885002.com | 3tgc.com | www.33588o.com | www.558424.com | WWW.513667.COM | WWW.384933.COM | WWW.638001.COM | WWW.8977.COM | www.1368s.cc | www.77803g.com | www.9989572.com | www.103565.com | www.0082737.com | www.ck9191.com | 91019g.net | x87.com | 88851v.com | 33382oo.com | 4488cc.com | 304daohang.com | hfgszc580.com | ddcp33.com | feicai0718.com | 73999b.com | 3121a.com | 88cp.org | 23800y.com | dx888.com | www.345888.com | www.05789.com | www.115669.com | www.331277.com | www.472255.com | www.718568.com | www.938454.com | WWW.310595.COM | WWW.331650.COM | WWW.606958.COM | WWW.777832.COM | WWW.345904.COM | WWW.398616.COM | WWW.681308.COM | WWW.877388.COM | WWW.767881.COM | WWW.308392.COM | WWW.834609.COM | WWW.899254.COM | WWW.567374.COM | WWW.329572.COM | WWW.326022.COM | WWW.363325.COM | WWW.260213.COM | WWW.748834.COM | WWW.534478.COM | www.972876.com | www.681968.com | www.547177.com | www.351871.com | www.202314.com | www.033826.com | www.999966.com | 11116556.com | 40168.com | xh066.com | 1777ca.com | 4912d.com | 6487qqq.com | 678888.vip | 28758p.com | www.c44aa.com | www.4058k.com | www.7893w32.com | www.2208553.com | www.984707.com | www.0270w.com | www.3668s.com | WWW.277901.COM | WWW.569996.COM | WWW.825666.COM | WWW.420998.COM | www.950633.com | www.420611.com | 180227.com | 0747qq.com | 2381b.com | 14683344.com | 9339999n.com | 87680q.com | www.89599j.com | www.4499nsb.com | www.yun588.com | www.55kcw.com | WWW.814224.COM | WWW.565010.COM | www.932779.com | www.081305.com | 3222z.cc | g67890.com | 2096j.com | 3336609.com | www.hg8nn.com | www.7681004.com | www.50026j.com | WWW.362939.COM | WWW.598650.COM | www.126788a.com | www.087079.com | 315965.com | 6487www.com | e99345.am | 9002.com | www.556939.com | www.tet365.com | WWW.206407.COM | WWW.661741.COM | WWW.702087.COM | www.39957a.com | JS1388r.com | ddh5151.com | 0033q.cc | www.00773a.com | www.hg6634.com | WWW.605066.COM | WWW.836077.COM | www.635852.com | huangguanwang6.com | 1654ff.com | 11ll8332.com | www.hga22200.com | www.89777h.com | WWW.736234.COM | WWW.932366.COM | www.370583.com | xinshijiylc6.com | 8880168.com | 4255ttt.com | www.564288.com | www.5854w.cc | WWW.95438.COM | www.375791.com | 3775w.com | 4018s.com | www.799666p.com | www.596677.com | WWW.558268.COM | WWW.731715.COM | www.106726.com | 5443mm.com | 0015vv.com | www.3bet005.com | www.51515y.com | WWW.48686.COM | www.577837.com | 55kk8332.com | 7276886.com | www.5981x.com | www.53168.com | WWW.353539.COM | www.098286.com | 22883y.com | 3078t.com | www.6687g.com | www.fl96.com | WWW.778302.COM | www.866488.com | y6660.com | www.370190.com | www.hg8268.com | WWW.741366.COM | www.602983.com | 2223890.com | 876023.com | www.8577g.cc | WWW.193717.COM | www.889688.com | 7003pp.com | 11oo8331.com | www.30350d.com | WWW.841619.COM | WWW.130448.COM | 500000953.com | 8547y.com | www.t063801.com | WWW.18209.COM | WWW.521173.COM | 3788qq.com | ddc777dl.com | www.52062y.com | WWW.818823.COM | www.587833.com | 8520v.com | a5002.com | www.4323u.com | WWW.93977.COM | 76588.com | 39199o.com | www.j32031.com | WWW.350260.COM | www.544089.com | 3788b.com | www.55526j.com | www.80075.com | WWW.12010.COM | 3552i.com | 009900q.com | www.hg785.com | WWW.1874.COM | 3045533.com | q888.com | www.xmsy.com | WWW.522501.COM | zhcp10.com | 3178kk.com | www.6646.com | WWW.354742.COM | 808988w.com | 2381.com | www.bet73w.com | WWW.148476.COM | 4635588.com | 626844app.com | www.80075c.com | WWW.121880.COM | 98955.com | www.djcp007.com | www.16wa.com | www.586974.com | 39992211.com | www.4058cc.com | WWW.850886.COM | 4581.com | feicai0536.com | www.67258b.com | www.976927.com | 91019l.com | www.3066ww.com | WWW.499519.COM | 139234.com | qq365k.com | www.hg99976.com | WWW.829740.COM | 889vip.net | www.xpj5959.com | WWW.464665.COM | 4647.net | 9030j.com | www.000ac.com | www.374877.com | nn40033.com | www.68993262.com | WWW.5335.COM | 4155.cc | www.mgm868004.com | WWW.743755.COM | 5443u.com | www.2945i.com | WWW.665894.COM | www.yq4.net | 923970.com | www.c143.vip | www.58333.com | 2677qqq.com | www.hjin9.com | www.66376v.com | 998m.cc | www.6364b.com | www.160882.com | w5429.com | www.3552o.com | www.053552.com | r99.com | www.3126x.com | www.77114o.com | 168cp-u.com | www.rrle1.com | www.239888.com | 6245r.com | WWW.351929.COM | www.31799.com | 1168b.com | WWW.312303.COM | 34a35.com | www.bet63g.com | WWW.483300.COM | hjdc853.com | www.l94600.com | WWW.734575.COM | 222.am | www.bet73d.com | www.557894.com | V87.com | www.zch7.com | vrttt.cc | www.808888g.com | WWW.487779.COM | 0099341.com | www.07679l.com | WWW.803977.COM | 4340v.com | www.61655g.com | www.36787a.com | wancaicp.com | WWW.867582.COM | 2306v.com | www.0612j.com | www.933345.com | 08809.vip | www.ascp6.com | 667766o.com | www.55070p.com | WWW.180509.COM | bbinsupport.com | www.50052t.com | www.hk4949.com | www.88470.com | WWW.263710.COM | 0860h.com | www.60108q.com | 557744aa.com | www.77731m.com | WWW.388287.COM | 861224.com | www.3978t.com | 189036.com | www.98cpw.com | WWW.18058.COM | 8888c9.com | www.1035f.com | 3066uuu.com | www.a.pj3608.com | www.912339.com | 00224002.com | WWW.144148.COM | kk3384.com | www.96386p.com | www.820111.com | www.8313e.com | WWW.800714.COM | ab6322.com | WWW.811385.COM | 6002r.com | www.33997x.com | 8547ww.com | www.2000h.cc | www.635850.com | 50020022.com | WWW.333442.COM | 78808c.com | WWW.86138.COM | js03.app | www.50026y.com | 4997x.com | www.jsggb02.com | www.330871.com | www.yzcp2026.com | WWW.414811.COM | feicai0412.com | WWW.915412.COM | 55323r.com | WWW.239946.COM | 28824m.com | www.36166z.com | 4379j.com | www.633547.com | ylzz1112.com | www.8905c.com | www.57578a.com | www.89677s.com | www.wcp777888.com | www.998948.com | WWW.109749.COM | 2019l.cc | WWW.44221.COM | 218jc.com | WWW.469766.COM | 1888860.com | WWW.82244.COM | 8449dd.com | WWW.757567.COM | i85686.com | WWW.819883.COM | 86818789.com | WWW.764675.COM |