<optgroup id="w2uiu"></optgroup>
<menu id="w2uiu"><tt id="w2uiu"></tt></menu>
<menu id="w2uiu"><strong id="w2uiu"></strong></menu>
 • <menu id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu></menu>
  <xmp id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu>
 • <dd id="w2uiu"><nav id="w2uiu"></nav></dd>
 • 我們的課堂

  小學生作文:我們的課堂
  作文字數:483
  作者:黃婉瑩
 • men
 • de
 • táng
 •  
 •  
 • 我們的課堂 
 • shèng
 • dǎo
 • èr
 • xiǎo
 • xué
 •  
 •  
 • huáng
 • wǎn
 • yíng
 •  
 • 勝利孤島第二小學五()黃婉瑩 
 •  
 •  
 • zǎo
 • shàng
 • de
 • tóng
 • zhuō
 • wáng
 • chún
 • duì
 • shuō
 •  
 •  
 • lǎo
 •  早上我的同桌王純對我說:“老
 • shī
 • ràng
 • xiǎo
 • yìn
 • zhāng
 • dài
 • lái
 • le
 •  
 • shuō
 • shì
 • yào
 • gěi
 • shàng
 • 師讓我把小印章帶來了,說是要給上
 • huí
 • wèn
 • de
 • tóng
 • xué
 • yìn
 •  
 •  
 • tīng
 • le
 • 課積極回答問題的同學印!”我聽了
 • shí
 • fèn
 • gāo
 • xìng
 •  
 • xīn
 • xiǎng
 •  
 • jīn
 • tiān
 • dìng
 • huí
 • 十分高興,心想:今天我一定積極回
 • wèn
 •  
 • duō
 • xiǎo
 • yìn
 • zhāng
 •  
 • huí
 • jiā
 • 答問題,多得幾個小印章,回家可以
 • dào
 • de
 • biǎo
 • yáng
 •  
 •  
 •  
 • 得到媽媽的表揚。 
 •  
 •  
 • shàng
 • le
 •  
 • lǎo
 • shī
 • jiǎng
 • shí
 • rèn
 • zhēn
 • tīng
 •  
 •  上課了,老師講時我認真聽,不
 • dǒng
 • de
 • jiù
 • xià
 • lái
 •  
 • dāng
 • lǎo
 • shī
 • wèn
 • shí
 •  
 • tóng
 • xué
 • 懂的就記下來。當老師提問時,同學
 • men
 • dōu
 • de
 • le
 • shǒu
 •  
 • jìng
 • jiā
 • dōu
 • zhī
 • 們都積極的舉起了手,畢竟大家都知
 • dào
 • xiǎo
 • yìn
 • zhāng
 • de
 • zhè
 • jiàn
 • shì
 •  
 • yǒu
 • de
 • tóng
 • xué
 • zhàn
 • zài
 • 道小印章的這件事。有的同學站在椅
 • shàng
 •  
 • yǒu
 • de
 • zhàn
 • zài
 • chuāng
 • tái
 • shàng
 •  
 • yǒu
 • de
 • zhàn
 • zài
 • zhuō
 • 子上,有的站在窗臺上,有的站在桌
 • shàng
 •  
 • yǒu
 • de
 • pǎo
 • dào
 • lǎo
 • shī
 • miàn
 • qián
 • zhàn
 • zhe
 •  
 •  
 •  
 • 子上,有的跑到老師面前站著。。。
 • zǒng
 • zhī
 • tóng
 • xué
 • men
 • dōu
 • hěn
 •  
 • hái
 • yǒu
 • de
 • tóng
 • xué
 •  
 • 總之同學們都很積極,還有的同學“
 •  
 • è
 •  
 •  
 •  
 • lǎo
 • shī
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • zhe
 • 我(餓),我,老師,我。。。”著
 • jiào
 • le
 • lái
 •  
 • zhè
 • shí
 • lǎo
 • shī
 • kāi
 • le
 • wán
 • xiào
 • 急地叫了起來,這時老師開了個玩笑
 •  
 •  
 • lǎo
 • shī
 • méi
 • yǒu
 • è
 •  
 • men
 • è
 • le
 •  
 •  
 • tóng
 • xué
 • :“老師沒有餓,你們餓了!”同學
 • men
 • tīng
 • le
 • xiào
 • qián
 • yǎng
 • hòu
 •  
 •  
 •  
 • 們聽了笑得前仰后合。 
 •  
 •  
 • guò
 • le
 • huì
 • lǎo
 • shī
 • yòu
 • chū
 • le
 • xīn
 • de
 • wèn
 •  過了一會老師又提出了新的問題
 •  
 • tóng
 • xué
 • men
 • de
 • jiào
 • zhe
 •  
 • kuài
 • de
 • shàng
 • le
 • zhuō
 • ,同學們積極的叫著,快速的上了桌
 •  
 • chuāng
 • tái
 •  
 •  
 • yǒu
 • de
 • tóng
 • xué
 • yóu
 • tài
 • 子、窗臺、椅子。有的同學由于太積
 • le
 •  
 • zhàn
 • lái
 • dōu
 • zhī
 • dào
 • yīng
 • gāi
 • shuō
 • shí
 • me
 • le
 • 極了,站起來都不知道應該說什么了
 •  
 • zhè
 • yàng
 • lái
 • yòu
 • yǐn
 • quán
 • bān
 • tóng
 • xué
 • hǒng
 • táng
 • xiào
 • ,這樣一來又引得全班同學哄堂大笑
 • tǎng
 • jiǎn
 •  
 • zhǎo
 • huī
 •  
 • zhī
 •  
 • xiān
 •  
 • 淌依锏鈉?找恢筆?只犢歟?鮮σ埠
 •  
 • náng
 • qiáng
 • kèn
 • lán
 • móu
 • dòng
 • zhèng
 •  
 •  
 •  
 • qiāo
 • 藶?馕頤墻裉斕謀硐鄭?狄??頤敲
 • jiāo
 • fáng
 •  
 •  
 • lóng
 •  
 •  
 • 咳肆礁魴∮≌隆! 
 •  
 •  
 • men
 • de
 • táng
 • fēn
 • shì
 • shì
 • hěn
 • huó
 • yuè
 •  
 •  我們的課堂氣氛是不是很活躍?
 • men
 • shì
 • shì
 • hěn
 • xiàn
 • men
 • yǒu
 • zhè
 • yàng
 • de
 • lǎo
 • shī
 • 你們是不是很羨慕我們有這樣的老師
 •  
 • zhè
 • yàng
 • ài
 • de
 • tóng
 • xué
 •  
 •  
 • zhǐ
 • dǎo
 • jiāo
 • shī
 • zhōng
 • ,這樣可愛的同學!(指導教師巴忠
 • yàn
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 艷)    
   
  無注音版:
   我們的課堂
   勝利孤島第二小學五()黃婉瑩
   
   早上我的同桌王純對我說:“老師讓我把小印章帶來了,說是要給上課積極回答問題的同學印!”我聽了十分高興,心想:今天我一定積極回答問題,多得幾個小印章,回家可以得到媽媽的表揚。
   
    上課了,老師講時我認真聽,不懂的就記下來。當老師提問時,同學們都積極的舉起了手,畢竟大家都知道小印章的這件事。有的同學站在椅子上,有的站在窗臺上,有的站在桌子上,有的跑到老師面前站著。。。總之同學們都很積極,還有的同學“我(餓),我,老師,我。。。”著急地叫了起來,這時老師開了個玩笑:“老師沒有餓,你們餓了!”同學們聽了笑得前仰后合。
   
    過了一會老師又提出了新的問題,同學們積極的叫著,快速的上了桌子、窗臺、椅子。有的同學由于太積極了,站起來都不知道應該說什么了,這樣一來又引得全班同學哄堂大笑淌依锏鈉?找恢筆?只犢歟?鮮σ埠藶?馕頤墻裉斕謀硐鄭?狄??頤敲咳肆礁魴∮≌隆!
   
   我們的課堂氣氛是不是很活躍?你們是不是很羨慕我們有這樣的老師,這樣可愛的同學!(指導教師巴忠艷)
   
   
    

   我們的校園

   作文字數:259
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • men
  • de
  • xiào
  • yuán
  •   我們的校園
  •  
  •  
  • běi
  • shěng
  • zhāng
  • jiā
  • kǒu
  • shì
  •  
  • ?
  • guó
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  •  河北省張家口市 建國路小學三
  • nián
  • bān
  •  
  • xuē
  • chén
  • 年級班 薛依晨
  • 閱讀全文

   我們的學校

   作文字數:284
   作者:晏樂斌
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zǎo
  • chén
  •  
  •       早晨,
  • gāng
  • zǒu
  • jìn
  • xué
  • xiào
  • jiù
  • kàn
  • jiàn
  • gēn
  • zhí
  • de
  • gǎn
  • 我剛走進學校就看見一根筆直的旗桿
  • shàng
  • gāo
  • gāo
  • piāo
  • yáng
  • zhe
  • xiān
  • yàn
  • de
  • xīng
  • hóng
  •  
  • páng
  • biān
  • 上高高飄揚著鮮艷的五星紅旗,旁邊
  • 閱讀全文

   我們的學校

   作文字數:264
   作者:晏樂斌
  •  
  • zhàn
  • zhǎng
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zǎo
  • chén
  •  
  • gāng
  • zǒu
  • jìn
  • xué
  • 站長 :。 早晨,我剛走進學
  • xiào
  • jiù
  • kàn
  • jiàn
  • gēn
  • zhí
  • de
  • gǎn
  • shàng
  • gāo
  • gāo
  • piāo
  • yáng
  • 校就看見一根筆直的旗桿上高高飄揚
  • zhe
  • xiān
  • yàn
  • de
  • xīng
  • hóng
  •  
  • páng
  • biān
  • zhàn
  • zhe
  • gāo
  • 著鮮艷的五星紅旗,旁邊站著一個高
  • 閱讀全文

   我們班的胖小子

   作文字數:503
   作者:李科權
  •  
  •  
  •  
  • men
  • bān
  • de
  • pàng
  • xiǎo
  •  
  •  
  • liáng
  • bīng
  •  
  •  我們班的胖小子——梁兵,他
  • jīn
  • nián
  • suì
  •  
  • gāo
  • gāo
  • de
  •  
  • yuán
  • yuán
  • de
  • tóu
  •  
  • yǎn
  • 今年歲,個子高高的,圓圓的頭,眼
  • jīng
  • shàng
  • guà
  • zhe
  • hēi
  • biān
  • yǎn
  • jìng
  •  
  • zhēn
  • xiàng
  • zhī
  • shí
  • 睛上掛著一副黑邊眼鏡,真像個知識
  • 閱讀全文

   讓我們告別“假文盲”

   作文字數:667
   作者:甘一強
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jiǎ
  • wén
  • máng
  •  
  • zhè
  • màn
  • huà
  • huà
  • de
  • shì
  •   “假文盲”這幅漫畫畫的是
  •  
  • chē
  • zhàn
  • ?
  • mén
  • shè
  • yǒu
  •  
  • shàng
  • chē
  • chù
  •  
  • :一個車站專門設有“母子上車處”
  • de
  • tóng
  • dào
  •  
  • shì
  •  
  • zhàn
  • zài
  • tóng
  • dào
  • de
  • shì
  • 的通道,可是,站在通道里的不是一
  • 閱讀全文

   我們的校園

   作文字數:416
   作者:饒克強
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zài
  • dān
  • jiāng
  • kǒu
  • shì
  • zhōng
  • xīn
  • yǒu
  • suǒ
  • hái
  •   在丹江口市中心有一所孩子
  • de
  • yuán
  •  
  • jiù
  • shì
  • men
  • de
  • xiào
  • yuán
  •  
  •  
  • dān
  • jiāng
  • 的樂園,那就是我們的校園——丹江
  • kǒu
  • shì
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  •  
  • 口市實驗小學。
  • 閱讀全文

   改編《我們的民族小學》

   作文字數:443
   作者:田英君
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  •  
  • lǎo
  • shī
  • dài
  • lǐng
  • men
  • xué
  • le
  •  今天,老師帶領我們學習了第
  •  
  • men
  • de
  • mín
  • xiǎo
  • xué
  •  
  •  
  • gǎn
  • jiào
  • 一課《我們的民族小學》。我感覺我
  • men
  • de
  • mín
  • xiǎo
  • xué
  • fēi
  • cháng
  • měi
  •  
  • 們的民族小學非常美麗。
  • 閱讀全文

   我們的校園

   作文字數:560
   作者:查雨捷
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • chéng
  • běi
  • yǒu
  • suǒ
  • xiǎo
  • xué
  •  
  • huán
  •   城北有一所小學,那里環
  • jìng
  • yōu
  •  
  • fēng
  • jǐng
  • yōu
  • měi
  •  
  • zhè
  • jiù
  • shì
  • xiàn
  • zài
  • jiù
  • 境優雅,風景優美,這就是我現在就
  • de
  • shān
  • xiǎo
  • xué
  •  
  • 讀的祁山小學。
  • 閱讀全文

   我們的家

   作文字數:294
   作者:茍思源
  •  
  •  
  •  
  • men
  • jiā
  • yǒu
  • sān
  • kǒu
  • rén
  •  
  • shì
  •  我們家里有三口人,爸爸是一
  • yǒu
  • míng
  • de
  •  
  • nán
  • zhǔ
  • zhě
  •  
  •  
  • tiān
  • tiān
  • 個有名的“大男子主義者”,他天天
  • zuò
  • zài
  • diàn
  • nǎo
  • qián
  • miàn
  • shàng
  • wǎng
  • wán
  • yóu
  •  
  • shí
  • me
  • jiā
  • 坐在電腦前面上網玩游戲,什么家務
  • 閱讀全文

   我們班的調皮大王

   作文字數:346
   作者:沈弋婕
  •  
  • zhàn
  • zhǎng
  •  
  •  
  •  
  • nián
  • yuè
  •  
  • xīng
  • liù
  •  
  • tiān
  • 站長: 年月日 星期六 天氣
  •  
  • duō
  • yún
  • 多云
  •  
  • 
  • 閱讀全文

   我們班的趣名

   作文字數:353
   作者:劉宇晨
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • míng
  •  
  • shì
  • shēng
  • huó
  • zhōng
  • quē
  •   趣名,是我生活中不可缺
  • shǎo
  •  
  • yīn
  • wéi
  • dài
  • gěi
  • de
  • shì
  • xiàn
  • de
  • kuài
  •  
  • 少,因為它帶給我的是無限的快樂,
  • tiān
  • tiān
  • de
  • huān
  • xiào
  •  
  • men
  • bān
  • de
  • míng
  • shì
  • fēi
  • cháng
  • de
  • 天天的歡笑。我們班的趣名是非常的
  • 閱讀全文

   我們班的飲水機

   作文字數:522
   作者:黃嘉欣
  •  
  •  
  • xiǎo
  • xué
  •  
  •  
  •  
  • zǎo
  • chén
  •  
  • hēng
  • zhe
  • xiǎo
  • kuài
  • “小學” 早晨,我哼著小曲快
  • zǒu
  • jìn
  • jiāo
  • shì
  •  
  • kàn
  • jiāo
  • shì
  •  
  • wa
  •  
  •  
  • 樂地走進教室。我一看教室“哇”,
  • jīng
  • jiào
  • lái
  •  
  •  
  • men
  • bān
  • duō
  • le
  • yǐn
  • shuǐ
  • 我驚叫起來:“我們班多了一個飲水
  • 閱讀全文

   春天就在我們身邊

   作文字數:430
   作者:寇宏昱
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • dōng
  • jiù
  • yào
  • zǒu
  • le
  •  
  • duì
  • xiǎo
  •   冬爺爺就要走了,他對小
  • yàn
  • shuō
  •  
  •  
  • xiǎo
  • yàn
  • kuài
  • diǎn
  • huí
  • jiā
  • ba
  •  
  • chūn
  • 燕子說:“小燕子你快點回家吧!春
  • tiān
  • jiù
  • yào
  • lái
  • le
  •  
  •  
  • xiǎo
  • yàn
  • gāo
  • xìng
  • chuān
  • zhe
  • měi
  • 天就要來了。”小燕子高興地穿著美
  • 閱讀全文

   我們的三0三班

   作文字數:236
   作者:潘嵩齡
  •  
  •  
  •  
  •  
  • men
  • de
  • sān
  • sān
  • bān
  •  
  •   我們的三三班,
  •  
  •  
  • shì
  • fèn
  • qiáng
  • de
  •  
  •  是一個奮發圖強的集體。
  •  
  •  
  • rén
  • rén
  • dōu
  • zhēng
  • quán
  • miàn
  • zhǎn
  •  
  •  人人都爭取全面發展,
  • 閱讀全文

   我們家鄉的粉漿飯

   作文字數:437
   作者:鄭冰鈺
  •  
  • zhù
  • le
  • ma
  •  
  •  
  •  
  • guǒ
  • wèn
  • bié
  • rén
  • zuì
  • hǎo
  • 記住了嗎? 如果你問別人最好
  • chī
  • de
  • shì
  • shí
  • me
  • fàn
  •  
  • néng
  • huì
  • shuō
  • dào
  •  
  •  
  • hóng
  • 吃的是什么飯?他可能會說到:“紅
  • shāo
  • pái
  •  
  • hǎi
  • xiè
  •  
  • qīng
  • zhēng
  •  
  • dào
  • kǒu
  • shāo
  • 燒排骨,大海蟹,清蒸魚,道口燒雞
  • 閱讀全文

   我們美麗的學校

   作文字數:413
   作者:李可仁
  •  
  • xiǎo
  • xué
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  • zài
  • xiāng
  • xiāng
  • shì
  • dōng
  • fāng
  • hóng
  • xué
  • 小學作文 我在湘鄉市東方紅學
  • xiào
  • shū
  •  
  • shì
  • nán
  • shěng
  • xiàn
  • dài
  • shù
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • 校讀書,它是湖南省現代技術實驗小
  • xué
  •  
  • shì
  • xiāng
  • xiāng
  • shì
  • wéi
  • de
  • shì
  • fàn
  • xiǎo
  • xué
  •  
  • 學,也是湘鄉市唯一的示范小學。
  • 閱讀全文

   我們都是小巧手

   作文字數:281
   作者:陳安梁
  •  
  • zhàn
  • zhǎng
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xīng
  • liù
  • de
  • xià
  •  
  • 站長 :。 星期六的下午,我
  • zhèng
  • zài
  • jiā
  • xiě
  • zuò
  •  
  • kàn
  • jiàn
  • zhe
  • 正在家里寫作業。我看見媽媽提著一
  • xiē
  • fèi
  • pǐn
  • wǎng
  • wài
  • zǒu
  •  
  • lián
  • máng
  • lán
  • zhù
  • shuō
  •  
  •  
  • 些廢品往外走,連忙攔住說:“媽媽
  • 閱讀全文

   我們的校園

   作文字數:368
   作者:徐欽點
  •  
  •  
  •  
  • chéng
  • chē
  • dào
  • gàn
  • xiào
  • zhàn
  • xià
  • chē
  •  
  • jiù
  •  乘一路汽車到干校站下車,就
  • néng
  • kàn
  • jiàn
  • xǐng
  • de
  •  
  •  
  • suī
  • xiǎo
  • 能看見五個醒目的大字——濉溪路小
  • xué
  •  
  • 學。
  • 閱讀全文

   我們的校園

   作文字數:638
   作者:阮元
  •  
  • wǎng
  •  
  • zhǐ
  •  
  •  
  •  
  •  
  • men
  • de
  • xiào
  • yuán
  • shì
  • xīn
  • de
  • 網 址  我們的校園是新的
  •  
  • xīn
  • de
  • jiāo
  • xué
  • lóu
  •  
  • xīn
  • de
  • cāo
  • chǎng
  •  
  • hái
  • yǒu
  • xīn
  • de
  • ,新的教學樓,新的操場,還有新的
  • ?g
  • tán
  •  
  • miàn
  • xīn
  • zǎi
  • le
  • nèn
  • nèn
  • de
  • cǎo
  •  
  • cuì
  • 花壇,里面新載了嫩嫩的草皮、翠綠
  • 閱讀全文

   雷鋒您是我們學習的榜樣

   作文字數:326
   作者:蔣宇翔
  •  
  •  
  •  
  •  
  • yuè
  • shì
  • xué
  • xiào
  • hào
  • zhào
  • men
  • xué
  • léi
  •   月日是學校號召我們學習雷
  • fēng
  • de
  • tiān
  •  
  • 鋒的一天。
  •  
  • jīn
  • tiān
  • kàn
  • jiàn
  • men
  • xiǔ
  • shě
  • de
  • lóu
  • dào
  •  
  • lán
  • gǎn
  • 今天我看見我們宿舍的樓道、欄桿
  • 閱讀全文

   我們的校園

   作文字數:529
   作者:王思源
  •  
  •  
  •  
  • men
  • xué
  • xiào
  • běi
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  • zuò
  • luò
  •  我們學校河北區實驗小學坐落
  • zài
  • běi
  • jīn
  • tián
  • dào
  •  
  • 在河北區金田道。
  •  
  •  
  • zǒu
  • jìn
  • men
  • de
  • xiào
  • yuán
  •  
  • shǒu
  • xiān
  • yìng
  • yǎn
  •  走進我們的校園,首先映入你眼
  • 閱讀全文

   我們的學校

   作文字數:546
   作者:林卓群
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • men
  • de
  • xué
  • xiào
  • cháo
  • zhōu
  • shì
  • shí
  • yàn
  • xué
  •   我們的學校潮州市實驗學
  • xiào
  •  
  • shì
  • suǒ
  • zhǎn
  • xīn
  • de
  • xué
  • xiào
  •  
  • yōng
  • yǒu
  • xiān
  • jìn
  • de
  • 校,是一所嶄新的學校,擁有先進的
  • jiāo
  • xué
  • shè
  • bèi
  •  
  • diàn
  • nǎo
  • shì
  •  
  • yán
  • shí
  • yàn
  • shì
  •  
  • duō
  • 教學設備:電腦室、語言實驗室、多
  • 閱讀全文

   我們的教室

   作文字數:247
   作者:張文睿
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  
  • jìn
  • jiāo
  • shì
  •  
  • jiù
  • huì
  • kàn
  • jiàn
  • pái
  • zhuō
  •  一進教室,你就會看見八排課桌
  • zhěng
  • zhěng
  • pái
  • liè
  • zhe
  •  
  • 椅整整齊齊地排列著。
  • 閱讀全文

   我們的班主任

   作文字數:165
   作者:于勇
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • men
  • de
  • bān
  • zhǔ
  • rèn
  • zuǒ
  • lǎo
  • shī
  •  
  • jīn
  •   我們的班主任左老師,今
  • nián
  • shí
  • duō
  • suì
  •  
  • gāo
  • gāo
  • de
  •  
  • shāo
  • wēi
  • yǒu
  • xiē
  • 年四十多歲,高高的個子,稍微有些
  • pàng
  •  
  • chuān
  • de
  • fēi
  • cháng
  • zhěng
  • jié
  •  
  •  
  • 發胖。她穿的衣服非常整潔、樸素。
  • 閱讀全文

   我們的學校變樣了

   作文字數:696
   作者:肖一凡
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zǎo
  • chén
  •  
  • gāo
  • xìng
  • lái
  • dào
  • xué
  • xiào
  •   早晨,我高興地來到學校
  •  
  • yuǎn
  • yuǎn
  • jiù
  • tīng
  • dào
  • tóng
  • xué
  • men
  • de
  • huān
  • xiào
  • shēng
  • lǎng
  • ,遠遠地就聽到同學們的歡笑聲和朗
  • lǎng
  • de
  • shū
  • shēng
  •  
  • zhōu
  • de
  • sōng
  • bǎi
  •  
  • shū
  • zhǎn
  • zhe
  • 朗的讀書聲。四周的松柏,舒展著四
  • 閱讀全文

   我們班的"母老虎"

   作文字數:840
   作者:耿耀宇
  •  
  •  
  • men
  • bān
  • de
  • lǎo
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • men
  •  我們班的母老虎   我們
  • bān
  • de
  • lǎo
  • men
  • bān
  • de
  •  
  • lǎo
  •  
  • 班的母老虎我們班的“母老虎”
  •  
  • gěng
  • yào
  • 耿耀宇
  • 閱讀全文

   我愛我們的居民小院

   作文字數:611
   作者:王笑寒
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • men
  • jiā
  • qiān
  •       我們家遷
  • xiàn
  • zài
  • de
  • mín
  • xiǎo
  • yuàn
  • hái
  • dào
  • nián
  •  
  • suī
  • rán
  • 入現在的居民小院還不到一年,雖然
  • zhè
  • xiǎo
  • yuàn
  • zhī
  • yǒu
  • dòng
  • lóu
  •  
  • méi
  • shí
  • me
  • huà
  • 這個小院只有一棟樓,也沒什么綠化
  • 閱讀全文

   我們這個輔導班

   作文字數:449
   作者:道真縣玉…
  •  
  • zhàn
  • zhǎng
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 站長 :。 
  •  
  • jiǔ
  • qián
  •  
  • shàng
  • le
  • ?
  • dǎo
  • bān
  •  
  • 不久以前,我上了一個輔導班。你
  • zhī
  • dào
  • wéi
  • shí
  • me
  • yào
  • shàng
  • zhè
  • ?
  • dǎo
  • bān
  • ma
  •  
  • gào
  • 知道我為什么要上這個輔導班嗎?告
  • 閱讀全文

   我們的校園

   作文字數:311
   作者:唐天宇
  •  
  •  
  • men
  • de
  • xiào
  • yuán
  •  我們的校園
  •  
  •  
  •  
  •  
  • nán
  • shěng
  • dōng
  • ān
  • xiàn
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • ?
  •  
  • bān
  •  
  • 湖南省東安縣第一小學三()班 
  • 閱讀全文

   我們是一家人

   作文字數:639
   作者:吳夢琦
  •  
  • lái
  •  
  • yuán
  •  
  •  
  •  
  •  
  • men
  • shì
  • jiā
  • rén
  • 來 源  我們是一家人
  •  
  • zhōng
  • xiáng
  • shì
  • xīn
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • ?
  •  
  • bān
  •  
  •  
  • 鐘祥市新堤小學三(一)班 吳
  • mèng
  • 夢琦
  • 閱讀全文
  卓易彩票平台卓易彩票主页卓易彩票网站卓易彩票官网卓易彩票娱乐 www.833369.com | www.222335.com | nn500d.com | www.56718.com | www.a3a000.net | www.391438.com | www.222741.com | 33432o.com | www.60886k.com | wnsr8818.com | www.159888a.com | www.pj038888.com | 1665kk.com | www.r94600.com | 500000756.com | www.510477.com | www.550js.com | 4123qq.com | www.535761.com | 131a.net | www.77803i.com | www.fhcp2016.com | 0015uu.com | www.91233v.com | www.88166z.com | 7726018.com | www.371j.cc | www.2888.so | 2757r.com | www.306531.com | feicai0416.com | pj800.cc | www.830217.com | 1592m.com | xpj.com | www.1429b1.com | 746bm.com | www.330197.com | www.55545o.com | 22uu8331.com | www.316546.com | www.71071g.com | 37255.com | www.622209.com | www.567811.com | rbbet88.com | www.642977.com | www.35252o.com | yy38648.com | www.357256.com | www.cn365m.com | 588nnn.cc | pz08.com | www.4988b.cc | www.www55755.com | 8988gg.com | www.089wy.com | www.3122oo.com | 82365b.com | www.755914.com | www.799666p.com | 71707u.com | www.630958.com | www.caipiao88e.com | 25288s.com | www.lcw199.com | www.1764j.com | www.64448.com | 1259q.com | www.25688l.com | www.q9163.com | 4461z.com | www.659957.com | www.4446aaa.com | 4116q.com | 38989z.com | www.hg09a.com | www.ylg122.com | 3559.la | www.524277.com | www.b35rr.com | www.jsw66.cc | tyc9891.com | www.caim4.com | www.27363g.com | 99111.com | 068.cc | www.60007b.com | www.ks1381.com | 7720i.com | 55331t.com | www.6678689.com | www.vns0952.com | 80850vv.com | 656456.com | www.4323l.com | www.hg78789.com | www.51331f.com | www.02272.com | 2649ww.com | 159666f.com | www.2qxc.com | www.344654.com | www.3643l.com | 3568yy.com | 22296am.com | www.89894j.com | www.488633.com | 3189aa.com | 28288hh.com | www.477070.com | www.w63568.com | www.8896kk.com | 2767d.com | 444000zz.com | www.599734.com | www.93919a.com | www.43380a.com | 6a222.com | 38989t.com | www.271051.com | www.bj799.com | www.tyc8879.com | www.826927.com | ff38648.com | 6601.co | www.915044.com | www.883399d.com | www.309993.com | 1775bb.com | 5906mm.com | 48452.com | www.3005w.com | www.4058k.com | www.42842814.com | hhhhh777.com | 333790a.com | o2146.com | www.594211.com | www.5856887.com | www.3533msc.com | www.537bet.com | 650877.com | hb1432.com | www.136057.com | www.35918g.com | www.1754d.com | www.xh4499.com | bb5144.com | 3552p.com | 566777m.com | www.737689.com | www.910021.com | www.6608598.com | www.4466303.com | www.22xpjdc.com | hd7720.com | 6002t.com | 159666b.com | www.514077.com | www.36788k.com | www.1764f.com | www.cp505c.com | www.pj9075.com | 8037g.com | cabet266.com | 3730-90.com | www.526411.com | www.9356m.com | www.3522 | www.2021s.com | www.88jt99.com | www.005966.com | 55984t.com | 3685m.com | 795939.com | 1316969.com | dz881.com | www.501264.com | www.5522t.cc | www.529776.com | www.js89a.vip | www.x32939.com | www.12345699.com | www.js13777.com | www.yinhecc77.com | feicai0712.com | yhxjaomen.vip | 4955s.com | 3559xxx.com | 118888a.com | 22oo8332.com | 88905353.com | www.338035.com | www.995684.com | www.00840p.com | www.7777bj.com | www.707727.com | www.0600y.cc | www.79095p.com | www.7334d.com | www.suncity888.com | www.56992.com | www.553843.com | www.nbe666.com | www.xhtd08.com | www.vnsr11888.com | 5003zzz.com | zhcp64.com | 500000517.com | 7744eee.com | 9649u.com | 2757i.com | 8037ll.com | 346770.com | pj00mm.com | xinvip2.com | ww222hg.com | 3066ppp.com | 9149g.com | dianzi580.com | ii38648.cc | 626810.com | 1463g.com | 2490d.com | 0198855.com | 0615014.com | 463s8.com | hjdzjgj.com | 7240y.com | yyy40033.com | ha080.com | 6766ii.com | g2306.com | 5443k.com | vns6618.com | 1213ttt.com | www.a2a111.cc | www.yh04567.com | www.67797n.com | www.9380l.com | www.8882.cc | www.65886z.com | www.497875.com | www.9170107.com | www.62979f.com | www.803sun.com | www.89777s.com | www.80065r.com | www.2373j.com | www.981500.com | www.548211.com | 55155b.com | 253590.com | 2618b.com | 3836.com | 4595599.com | 3hmh9f.cn | www.28758a.com | www.530405.com | www.72tk.net | www.hg8zz.com | www.2566y2.com | www.16065q.com | www.60339.cc | www.599645.com | www.36787i.com | 01234www.com | 1468ccc.com | 888zrgw58ylc.com | www.505vns.com | www.22885004.com | www.zte222.com | www.1851139.com | www.6678685.com | www.5441n.com | www.599141.com | 6137g.com | x48f.com | 3009o.com | www.7893800.com | www.56655n.com | www.2021x.com | www.66653x.com | www.732779.com | 6969xpj.com | hjdc988.com | y088.cc | 6594ll.com | www.16297788.com | www.j92776.com | www.7240t.com | www.1035g.com | www.50080e.com | 58588q.com | vnb8.com | www.749msc.com | www.o456x.com | www.337466.com | www.916025.com | 20777788.com | iii1915.com | 8790l.com | www.49981k.com | www.6880mm.com | www.53900m.com | www.196037.com | 3788q.com | 2677ttt.com | www.7893w2.com | www.5099nn.com | www.77055.com | www.399010.com | 0652c.com | 3878722.com | www.h2678.com | www.695044.com | www.98599.cc | 25288y.com | 55323u.com | www.61789j.com | www.5566800.com | www.095928.com | www.725106.com | 0120002.com | 747720.com | www.hg0450.com | www.30350f.com | www.aj3383.com | bg6888.com | 123444.com | www.999133.com | www.3421x.com | www.900140.com | 58222vv.com | 66876e.com | www.22441.com | www.9996qq.com | www.277474.com | f666.org | www.58777r.com | www.530056.com | www.803244.com | w3298.com | 32365v.com | www.998855s.com | www.50080l.com | 0747cc.com | x33g.vip | www.666118a.com | www.81233b.com | qycp01.com | 87578y.bet | www.383188.com | www.77802p.com | 21866q.com | 33552229.com | www.58665i.com | www.3890m.com | 1407d.com | vns300.net | www.747855.com | www.qucw5.com | 4593.com | www.621155b.com | www.115527b.com | www.572918.com | 8040.com | www.6178007.com | www.5856887.com | 99888p.me | BY30832.com | www.3846v.com | www.10czj.com | 3225q.com | www.771219.com | 33313b.com | www.61515g.com | www.21202hh.com | 78113399.com | www.7435e.com | www.33678ww.com | www.022613.com | 7720n.net | www.509029.com | www.878743.com | 3559jjjj.com | www.28686.com | www.5095n.com | y00.com | www.hg2367.com | www.50788b.com | h4212.com | www.535msc.com | www.820808.com | 3030011.com | www.995v.net | www.0270f.com | 01234d.com | www.332905.com | www.5953188.com | 125588.com | www.333222x.com | www.388158.com | 3121qq.com | www.bet36578.com | www.820808.com | 6146u.com | www.hy229.com | www.61040.cc | 3559t.com | www.hg7760.com | www.599399.com | 44ss8332.com | www.7225b.com | 0332o.com | www.817558.com | www.725609.com | i4389.com | www.16711.com | www.973390.com | m72227.com | www.pj88q.com | P35.com | www.88188b.cc | www.7434.com | 3304e.com | www.dafa88181.net | www.25288a.com | www.9928j.com | 51133y.com | www.0669777.com | 226688e.net | www.289599.com | www.77114t.com | pj677.com | www.518175.com | 69111i.com | www.631155.com | www.00840p.com | 33599jj.com | www.3983119.com | 2222k15.com | www.pj2025.com | www.938621.com | 2851q.com | www.570337.com | djcp099.com | www.hy3088.com | www.43131d.com | www.yh8215.com | www.2109aa.com | hg77740.com | www.778545.com | 00048l.com | www.79500q.com | 84498833.com | www.ks1384.com | www.817824.com | 35441444.com | www.43818p.com | 3685q.com | www.209576.com | 8722nnnn.com | www.00773y.com | 1775aa.com | www.99498.com | dc1103.com | www.330099e.com | www.599416.com | www.849431.com | www.5xci.com | 01dd.cc | www.36787d.com | ting0055.com | www.33311.com | afcp03.com | www.flb901.com | jj8159.cc | www.u2894.com | 8520a.com | www.7893w35.com | js74120.com | www.gt111666.com | 2292958.com | www.203163.com | 2805j.com | www.79500g.com | 3644k.com | www.52.cc | 875856.com | www.615073.com | 188qq66.com | www.163a4.com | blr940.net | www.2296877.com | vns700.net | www.3116s.com | 69111y.com | www.60886f.com | 67890s.com | www.6678697.com | 2140011.com | www.68568c.com | 30006w.com | www.5xce.com | www.ag9.com | www.506731.com | www.15515533.com | hck222.com | www.1880204.com | 068789.com | www.16181s.com | 1702222.com | www.hr1555.com | 61323377.com | www.8816f.com | www.f118cp.com | www.480840.com | www.004716.com | dzc333.com | www.4694u.com | 4270ff.com | www.5856881.com | 44488v.com | www.cp8002.cc | www.655msc.com | 22556h.com | www.sj52188.com | 9rui8888.com | www.0003sc.com | 59889x.com | www.596702.com | www.11119ee.com | 4025v.com | www.6687d.com | e72227.com | www.022qh.cc | www.yf156.com | 22449193.com | www.35252c.com | 702265.com | www.11clf.com | www.jsc999.com | 2613a.com | www.gbt0201.com | v86811.com | www.987441.com | www.62019555.com | 1479o.com | www.qiji666.com | le888a.com | www.306727.com | www.lefa3333.com | hbs480.com | www.34489.cc | www.amzr33.com | t1429.com | www.975277.com | 5002rrr.com | www.030953.com | www.500cp.cc | 4255i.com | www.cb7388.com | www.js2889.com | 97987-7.com | www.6653f.com | www.40404688.com | 88051.com | www.3775u.com | www.68666i.com | 98955g.com | www.lhg888.com | 6220yy.com | www.43131n.com | www.9170116.com | 73055m.com | www.263520.com | www.8888yh.com | 80850j.com | www.376361.com | www.4963s.com | 20054488.com | www.186796.com | www.55060g.com | 2776o.com | www.26299o.com | www.666207.com | 44077j.com | wns88b.com | www.5655999.com | www.jsh110.com | 76543g.com | www.2418p.com | www.2626sun.com | 19990e.com | www.9356l.com | www.991866.com | 7599i.com | www.707602.com | www.600w.com | zhcp25.com | hg11w.com | www.661365.cc | www.333133b.com | mi533.com | www.hcjt2.com | www.a9478.com | 83138u.com | 32126b.net | www.bmw8044.com | www.1116358.com | ctxcp300.com | www.795917.com | www.5446mm.com | 87680q.com | xhgx2.com | www.22010.cc | www.yh98598.com | a2554.com | 2019ll.cc | www.7714u.com | www.hg8870.com | i7742.com | 00048j.com | www.2200ra8.com | www.js6169.com | 66671r.com | www.096308.com | www.7240n.com | www.hgw0088.com | 8037uu.com | www.87668u.com | www.hg77740.com | www.blm599.com | 91019c.com | 44pp8332.com | www.81520g.com | www.81789.com | nn2205.com | 3379o.com | www.hct5.com | www.55070u.com | www.am88800.com | 39990011.com | www.336766.com | 7508c.com | 555ths.com | www.77fzc.com | www.55070k.com | www.yh1555.com | 4025q.com | 99589cc.net | www.80065q.com | www.c51jj.vip | www.8520l.com | 2698h.com | www.237644.com | www.680508.com | www.5811msc.com | 8766545.com | 5443a.com | www.150957.com | www.337756.com | www.82gew.com | www.wns8848.com | 01234cc.com | c2306.com | www.3479y.com | www.7225f.com | www.js07888.com | 0245q.com | 15a42.net | www.351957.com | www.707wb.com | www.sj52388.com | www.j3577.com | 159666x.com | 44663885.com | www.544092.com | www.9511888.com | www.79500a.com | www.pj7889.com | 808vns.com | 32355aa.com | www.312102.com | www.60123l.com | www.3116h.com | www.m2229m.com | bet3659906.com | 3807o.com | 8036uu.com | www.679957.com | www.yh68222.com | www.4136b.com | www.66146.net | 1592b.com | 3416e.com | 5281999.c0m | www.065766.com | www.3126q.com | www.42070017.com | www.tt1525.com | www.362844.com | 33511.com | xpj08000.com | 370395.com | www.99677u.com | www.czg1.com | www.16065h.com | www.10999s.com | www.740550.com | www.38200u.com | 1916x.com | 75991c.com | 1144589.com | www.081510.com | www.csgc2.com | www.0194000.com | www.1559504.com | www.wwww.6230z.com | www.hg8728.net | tt3189.com | mm99977.com | 4812.com | qile220.com | www.71399e.com | www.876488.com | www.50788g.com | www.flb577.com | www.06617a.com | www.3122v.com | www.xglh688.com | www.798878.com | 2247ee.com | youfa22.vip | 66300vip49.com | js99449.com | yin3131.com | www.68682o.com | www.659477.com | www.662by.com | www.771493.com | www.vip5028.com | www.06820b.com | www.k30.com | www.87422.com | www.mgm777z.com | www.0377365.com | bm1394.com | zhcp29.com | 88949777.com | pj88vv.com | 5853.com | hg0266.com | 6194js.com | lc99k.com | 3242w.com | 775081.com | 20188s.com | www.188721.com | www.572113.com | www.877802.com | www.gocp6.com | www.5441s.com | www.50732z.com | www.bet73l.com | www.79966.com | www.668679.com | www.123456.cc | www.69567h.com | www.4521h.com | www.606668.com | www.9737vv.com | www.4694t.com | www.38345j.com | www.27363w.com | www.20199kk.com | www.jsc33.com | www.xj666k.com | www.444202.com | www.99418.com | www.111889.com | www.tbet899.com | www.androidappforxgsaimahui.com | www.76568.com | www.479898.com | www.980999.com | www.2380e.com | www.234894.com | www.133suncity.com | www.998855t.com | www.61343.com | www.h92776.com | www.472701.com | www.89677c.com | www.1851112.com | www.9895.com | www.77455.com | www.00xpj918.com | www.0967004.com | www.80wb.top | www.50024w.com | www.3890f.com | www.hc3656.com | www.695899.com | www.338995.com | www.43131a.com | 500000730.com | 1591qqq.com | 550111t.com | 69447722.com | 3967x.com | z5429.com | 2418u.com | www.hg6969.org | www.7830e.com | www.894929.com | www.xxk6386.com | www.19019i.com | www.735585.com | www.4809c.com | www.25688e.com | www.985jc.com | www.621411.com | www.60123a.com | bet36333.com | 66555156.com | 22098y.com | 1077kk.com | www.5009844.com | www.25288n.com | www.212323.com | www.q32939.com | www.86339r.com | www.86267r.com | www.ch8955.com | www.193723.com | 11dd8331.com | w9629.com | 7508d.com | 5002ee.com | www.4938w.com | www.2268222.com | www.vns0988.com | www.80030066.com | www.3668y.com | www.401279.com | c1429.com | 32355qq.com | a5aaa.com | www.hg12358.com | www.m.hjjb29.wang | www.cp55.com | www.hg9388.com | www.3890e.com | www.301667.com | 3467u.com | 86226j.com | 2247x.com | www.58777m.com | www.5049a.com | www.68365r.com | www.3668m.com | www.136031.com | 0727d.com | 6261.com | www.33366638.com | www.523234.com | www.8080999g.com | www.60123l.com | www.377192.com | s86811.com | jj38648.cc | www.xw3333.com | www.ttt996.com | www.xyh6002.com | www.2350f.com | fk.wp8808.com | 80368r.com | 9149f.com | www.amhg002.com | www.hg8ww.com | www.77114r.com | www.296676.com | 15856v.com | tt6837.com | www.0860t.com | www.0055xpj.net | www.66332z.com | www.245568.com | 11665003.com | zhcpqq.com | www.vns1668.cc | www.46630.info | www.5522n.cc | www.147373.com | www.614377.com | www.602452.com | 998s.cc | 2595t.com | www.hg2199.com | www.xpj9.net | www.925073.com | 80567d.com | 8449ee.com | www.333089.com | www.8080999a.com | www.w459.com | 3559sss.com | 20055577.com | www.5601j.com | www.y8817.com | www.911373.com | 55545l.com | 131www.net | www.004433.com | www.81608d.com | www.370833.com | 78117744.com | www.4123bb.com | www.gm41.com | www.8667l.com | 89777j.com | 8381l.com | www.hg9686.com | www.1239999.cc | www.178192.com | 78666x.com | www.3236544.com | www.huangma29.com | www.985579.com | xx888v.com | 4433mmmm.com | www.844218.com | www.0014m.com | 66883885.com | 588www.cc | www.61345.cc | www.5095x.com | 8520.com | 11vn77.com | www.cp98.com | www.76wcp.com | 26668m.com | www.888xin2.com | www.00772z.com | www.216777aa.com | 1442.com | www.288kb.net | www.377666e.com | www.589544.com | 020700.com | www.440887.com | www.hg8884.com | 59889e.com | 预览444000p.com | www.msc44.com | www.8999ka.com | 1775vv.com | www.63877h.com | www.32031g.com | www.136031.com | 22332007.com | www.9196hg.com | www.11303.cc | 6423n.com | www.hg3598.com | www.63800c.com | shanghaia18.com | jsh7777.com | www.01711.com | www.912055.com | 3454549.com | www.73256.com | www.60123s.com | 239428.com | www.4xinhao.com | www.42456611.com | feicai0812.com | 0747yy.com | www.03a88.com | www.175904.com | 66991468.com | www.gm41.com | www.591023.com | 3559uu.com | www.2345200.com | www.c3069.com | 54249955.com | www.tb970.com | www.sxyl8.com | vip0040.com | www.jh1188.com | www.qmfc2.com | ggg67890.com | www.563012.com | www.cb3988.com | 66671.com | www.mk938.com | www.723135.com | hbs481.com | www.9149.com | www.444201.com | 8569811p.com | www.99mgm777.com | g2490.com | 2190v.com | www.33678aa.com | 8030i.com | www.664848.com | www.bet365yazhou.com | www444000.com | www.b7276.com | www.50024y.com | bet577t.com | www.03499.com | www.792587.com | ems6368.com | www.0052737.com | 4809d.com | www.81a88.com | www.xj112233.com | ddd4255.com | www.990998.com | www.755908.com | 55331g.com | www.30350p.com | 9964.one | www.1tgpd.com | www.66ffi.com | 8569811h.com | www.10999r.com | 89777p.com | www.p34888.com | www.00665d.com | spj01.com | www.4694d.com | 0088.com | www.dy113.com | www.6364v.com | 97297e.com | www.4996nj.com | df8s.com | www.183543.com | www.915696.com | 4131.com | www.rrqp444.com | 6601vip.us | www.44508.com | www.318073.com | www.883234.com | www.68568y.com | 04666a.com | www.5183889.com | 18438555.com | www.hg6651.com | www.449589.com | www.1869c.com | www.60123t.com | 35222gg.com | www.l3410.com | p888888.com | www.hg8265.com | www.86267u.com | www.hg78088.com | www.zfcp3.com | yh888c.com | www.hg27588.com | js181.com | www.u1432.com | 675bet.com | www.r7793.com | 28758j.com | www.89880033.com | www.396477.com | www.112211b.com | www.ascp6.com | 3834222.com | www.33588l.com |