<optgroup id="w2uiu"></optgroup>
<menu id="w2uiu"><tt id="w2uiu"></tt></menu>
<menu id="w2uiu"><strong id="w2uiu"></strong></menu>
 • <menu id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu></menu>
  <xmp id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu>
 • <dd id="w2uiu"><nav id="w2uiu"></nav></dd>
 • 我們的課堂

  小學生作文:我們的課堂
  作文字數:422
  作者:楊欣悅
 • men
 • de
 • táng
 • 我們的課堂
 •  
 •  
 • shèng
 • dǎo
 • èr
 • xiǎo
 • xué
 •  
 •  
 • yáng
 • xīn
 • yuè
 •  勝利孤島第二小學五()楊欣悅
 •  
 •  
 •  
 • lǎo
 • shī
 •  
 • lǎo
 • shī
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • zhè
 •  “老師我,老師,我……。”這
 • shēng
 • yīn
 • jiù
 • shì
 • cóng
 • nián
 • bān
 • chuán
 • chū
 • lái
 • de
 •  
 • zhè
 • 聲音就是從五年級五班傳出來的。這
 • shí
 •  
 • men
 • zhèng
 • zài
 • shàng
 • wén
 •  
 • qián
 • men
 • de
 • 時,我們正在上語文課,以前我們的
 • táng
 • fēn
 • huó
 • yuè
 •  
 • zhī
 • wéi
 • shí
 • me
 •  
 • zhè
 • 課堂氣氛不活躍,可不知為什么?這
 • zhèn
 •  
 • tóng
 • xué
 • men
 • xiàng
 • chī
 • le
 • xìng
 • fèn
 • yàng
 •  
 • 一陣,同學們像吃了興奮劑一樣,課
 • táng
 • fēn
 • huó
 • yuè
 • le
 • duō
 •  
 • zhè
 •  
 • yòu
 • kāi
 • shǐ
 • le
 • 堂氣氛活躍了許多。這不,又開始了
 •  
 •  
 •  
 • yuán
 • yīn
 • jiù
 • zài
 • kèn
 • bāo
 • huáng
 • xiá
 • wēi
 •  
 • xiān
 •  
 •  原因就在于此裉煲簧峽危?鮮?
 • tóu
 • yūn
 • qiào
 • dān
 • hái
 • chún
 • tóng
 • xué
 • jiàn
 •  
 • shàng
 • 投暈頤撬擔骸巴醯純同學建議,上課
 • zhī
 • yào
 • shǒu
 •  
 • lùn
 • jiào
 • jiào
 •  
 • lǎo
 • shī
 • dōu
 • huì
 • 只要舉手,無論叫不叫你,老師都會
 • xià
 • de
 • míng
 •  
 • jiǎng
 • xiǎo
 • yìn
 • zhāng
 •  
 •  
 •  
 • 記下你的名字,獎小印章一個。”“
 • hǎo
 •  
 • hǎo
 •  
 •  
 •  
 • tóng
 • xué
 • men
 • zuǐ
 • shé
 • dōu
 • tóng
 • 好,好……”同學們七嘴八舌都同意
 •  
 • zhè
 •  
 • lǎo
 • shī
 • wèn
 •  
 • tóng
 • xué
 • men
 • quán
 • 。這不,老師一提問題,同學們全部
 • shǒu
 • le
 •  
 • lǎo
 • shī
 • dōu
 • kàn
 • huā
 • le
 • yǎn
 •  
 • zhī
 • hǎo
 • xuǎn
 • le
 • 舉手了,老師都看花了眼,只好選了
 • shǒu
 • zuì
 • gāo
 • de
 • míng
 • tóng
 • xué
 •  
 • bié
 • de
 • tóng
 • xué
 • kàn
 • 舉手最高的一名同學。別的同學一看
 •  
 • yǎn
 • le
 •  
 • yǒu
 • de
 • tóng
 • xué
 • dōu
 • zhàn
 • dào
 • dèng
 • shàng
 • le
 • ,急眼了,有的同學都站到凳子上了
 • hǎn
 •  
 • yǒu
 • de
 • tóng
 • xué
 • wán
 • shuǎng
 • de
 • zhàn
 • dào
 • zhuō
 • shàng
 • jiào
 •  
 • 喊;有的同學玩爽的站到桌子上叫;
 • zài
 • chuāng
 • biān
 • de
 • tóng
 • xué
 • shàng
 • le
 • chuāng
 •  
 • zhe
 • shū
 • 在窗戶那邊的同學上了窗戶,拿著書
 • hǎn
 •  
 •  
 • lǎo
 • shī
 •  
 • jiào
 •  
 • jiào
 •  
 •  
 • 喊:“老師,叫我,叫我。”
 •  
 •  
 • wáng
 • fēi
 • tóng
 • xué
 • yǒu
 • hǎo
 • zhǔ
 •  
 • pǎo
 • dào
 • lǎo
 •  王亞飛同學有個好主意,跑到老
 • shī
 • miàn
 • qián
 • shǒu
 •  
 •  
 • suí
 • hòu
 •  
 • jiā
 • 師面前舉手,一氣讀,隨后,大家晤
 • wa
 • de
 • kāi
 • shǐ
 • lái
 •  
 • wán
 • hòu
 •  
 • lǎo
 • shī
 • 里哇啦的開始讀起來,讀完后,老師
 • zàn
 • yáng
 • le
 • men
 •  
 • men
 • xīn
 • měi
 • de
 • lǐng
 • le
 • 贊揚了我們,我們心里美滋滋的領了
 • xiǎo
 • yìn
 • zhāng
 •  
 • zhè
 • táng
 • zài
 • xīn
 • zhā
 • le
 • gēn
 •  
 • shì
 • 小印章,這課堂在我心里扎了根,是
 • zuì
 • měi
 • hǎo
 • de
 •  
 • wàng
 • zhè
 • zài
 • lǎo
 • shī
 • xīn
 • zhā
 • le
 • 最美好的,希望這也在老師心里扎了
 • gēn
 •  
 • shì
 • zuì
 • měi
 • hǎo
 • de
 •  
 • 根,也是最美好的。
 •  
 • 
   
  無注音版:
   我們的課堂
    勝利孤島第二小學五()楊欣悅
    “老師我,老師,我……。”這聲音就是從五年級五班傳出來的。這時,我們正在上語文課,以前我們的課堂氣氛不活躍,可不知為什么?這一陣,同學們像吃了興奮劑一樣,課堂氣氛活躍了許多。這不,又開始了。
    原因就在于此裉煲簧峽危?鮮?投暈頤撬擔骸巴醯純同學建議,上課只要舉手,無論叫不叫你,老師都會記下你的名字,獎小印章一個。”“好,好……”同學們七嘴八舌都同意。這不,老師一提問題,同學們全部舉手了,老師都看花了眼,只好選了舉手最高的一名同學。別的同學一看,急眼了,有的同學都站到凳子上了喊;有的同學玩爽的站到桌子上叫;在窗戶那邊的同學上了窗戶,拿著書喊:“老師,叫我,叫我。”
    王亞飛同學有個好主意,跑到老師面前舉手,一氣讀,隨后,大家晤里哇啦的開始讀起來,讀完后,老師贊揚了我們,我們心里美滋滋的領了小印章,這課堂在我心里扎了根,是最美好的,希望這也在老師心里扎了根,也是最美好的。
   

   我們的校園

   作文字數:259
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • men
  • de
  • xiào
  • yuán
  •   我們的校園
  •  
  •  
  • běi
  • shěng
  • zhāng
  • jiā
  • kǒu
  • shì
  •  
  • ?
  • guó
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  •  河北省張家口市 建國路小學三
  • nián
  • bān
  •  
  • xuē
  • chén
  • 年級班 薛依晨
  • 閱讀全文

   我們的學校

   作文字數:284
   作者:晏樂斌
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zǎo
  • chén
  •  
  •       早晨,
  • gāng
  • zǒu
  • jìn
  • xué
  • xiào
  • jiù
  • kàn
  • jiàn
  • gēn
  • zhí
  • de
  • gǎn
  • 我剛走進學校就看見一根筆直的旗桿
  • shàng
  • gāo
  • gāo
  • piāo
  • yáng
  • zhe
  • xiān
  • yàn
  • de
  • xīng
  • hóng
  •  
  • páng
  • biān
  • 上高高飄揚著鮮艷的五星紅旗,旁邊
  • 閱讀全文

   我們的學校

   作文字數:264
   作者:晏樂斌
  •  
  • zhàn
  • zhǎng
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zǎo
  • chén
  •  
  • gāng
  • zǒu
  • jìn
  • xué
  • 站長 :。 早晨,我剛走進學
  • xiào
  • jiù
  • kàn
  • jiàn
  • gēn
  • zhí
  • de
  • gǎn
  • shàng
  • gāo
  • gāo
  • piāo
  • yáng
  • 校就看見一根筆直的旗桿上高高飄揚
  • zhe
  • xiān
  • yàn
  • de
  • xīng
  • hóng
  •  
  • páng
  • biān
  • zhàn
  • zhe
  • gāo
  • 著鮮艷的五星紅旗,旁邊站著一個高
  • 閱讀全文

   我們班的胖小子

   作文字數:503
   作者:李科權
  •  
  •  
  •  
  • men
  • bān
  • de
  • pàng
  • xiǎo
  •  
  •  
  • liáng
  • bīng
  •  
  •  我們班的胖小子——梁兵,他
  • jīn
  • nián
  • suì
  •  
  • gāo
  • gāo
  • de
  •  
  • yuán
  • yuán
  • de
  • tóu
  •  
  • yǎn
  • 今年歲,個子高高的,圓圓的頭,眼
  • jīng
  • shàng
  • guà
  • zhe
  • hēi
  • biān
  • yǎn
  • jìng
  •  
  • zhēn
  • xiàng
  • zhī
  • shí
  • 睛上掛著一副黑邊眼鏡,真像個知識
  • 閱讀全文

   讓我們告別“假文盲”

   作文字數:667
   作者:甘一強
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jiǎ
  • wén
  • máng
  •  
  • zhè
  • màn
  • huà
  • huà
  • de
  • shì
  •   “假文盲”這幅漫畫畫的是
  •  
  • chē
  • zhàn
  • ?
  • mén
  • shè
  • yǒu
  •  
  • shàng
  • chē
  • chù
  •  
  • :一個車站專門設有“母子上車處”
  • de
  • tóng
  • dào
  •  
  • shì
  •  
  • zhàn
  • zài
  • tóng
  • dào
  • de
  • shì
  • 的通道,可是,站在通道里的不是一
  • 閱讀全文

   動物們的會議

   作文字數:580
   作者:許凱嘉
  •  
  •  
  •  
  • tiān
  •  
  • zhī
  • jiào
  • biàn
  • chéng
  • le
  •  一天,我不知不覺地變成了一
  • zhī
  • dān
  • dǐng
  •  
  • 只丹頂鶴。
  •  
  •  
  • fēi
  • dào
  • le
  • sēn
  • lín
  •  
  • xiǎo
  • hún
  • zhuó
  • qīng
  •  
  •  飛到了大森林,小溪渾濁不清,
  • 閱讀全文

   我們的校園

   作文字數:416
   作者:饒克強
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zài
  • dān
  • jiāng
  • kǒu
  • shì
  • zhōng
  • xīn
  • yǒu
  • suǒ
  • hái
  •   在丹江口市中心有一所孩子
  • de
  • yuán
  •  
  • jiù
  • shì
  • men
  • de
  • xiào
  • yuán
  •  
  •  
  • dān
  • jiāng
  • 的樂園,那就是我們的校園——丹江
  • kǒu
  • shì
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  •  
  • 口市實驗小學。
  • 閱讀全文

   改編《我們的民族小學》

   作文字數:443
   作者:田英君
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  •  
  • lǎo
  • shī
  • dài
  • lǐng
  • men
  • xué
  • le
  •  今天,老師帶領我們學習了第
  •  
  • men
  • de
  • mín
  • xiǎo
  • xué
  •  
  •  
  • gǎn
  • jiào
  • 一課《我們的民族小學》。我感覺我
  • men
  • de
  • mín
  • xiǎo
  • xué
  • fēi
  • cháng
  • měi
  •  
  • 們的民族小學非常美麗。
  • 閱讀全文

   我們的校園

   作文字數:560
   作者:查雨捷
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • chéng
  • běi
  • yǒu
  • suǒ
  • xiǎo
  • xué
  •  
  • huán
  •   城北有一所小學,那里環
  • jìng
  • yōu
  •  
  • fēng
  • jǐng
  • yōu
  • měi
  •  
  • zhè
  • jiù
  • shì
  • xiàn
  • zài
  • jiù
  • 境優雅,風景優美,這就是我現在就
  • de
  • shān
  • xiǎo
  • xué
  •  
  • 讀的祁山小學。
  • 閱讀全文

   我們的家

   作文字數:294
   作者:茍思源
  •  
  •  
  •  
  • men
  • jiā
  • yǒu
  • sān
  • kǒu
  • rén
  •  
  • shì
  •  我們家里有三口人,爸爸是一
  • yǒu
  • míng
  • de
  •  
  • nán
  • zhǔ
  • zhě
  •  
  •  
  • tiān
  • tiān
  • 個有名的“大男子主義者”,他天天
  • zuò
  • zài
  • diàn
  • nǎo
  • qián
  • miàn
  • shàng
  • wǎng
  • wán
  • yóu
  •  
  • shí
  • me
  • jiā
  • 坐在電腦前面上網玩游戲,什么家務
  • 閱讀全文

   我們班的調皮大王

   作文字數:346
   作者:沈弋婕
  •  
  • zhàn
  • zhǎng
  •  
  •  
  •  
  • nián
  • yuè
  •  
  • xīng
  • liù
  •  
  • tiān
  • 站長: 年月日 星期六 天氣
  •  
  • duō
  • yún
  • 多云
  •  
  • 
  • 閱讀全文

   我們班的趣名

   作文字數:353
   作者:劉宇晨
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • míng
  •  
  • shì
  • shēng
  • huó
  • zhōng
  • quē
  •   趣名,是我生活中不可缺
  • shǎo
  •  
  • yīn
  • wéi
  • dài
  • gěi
  • de
  • shì
  • xiàn
  • de
  • kuài
  •  
  • 少,因為它帶給我的是無限的快樂,
  • tiān
  • tiān
  • de
  • huān
  • xiào
  •  
  • men
  • bān
  • de
  • míng
  • shì
  • fēi
  • cháng
  • de
  • 天天的歡笑。我們班的趣名是非常的
  • 閱讀全文

   我們班的飲水機

   作文字數:522
   作者:黃嘉欣
  •  
  •  
  • xiǎo
  • xué
  •  
  •  
  •  
  • zǎo
  • chén
  •  
  • hēng
  • zhe
  • xiǎo
  • kuài
  • “小學” 早晨,我哼著小曲快
  • zǒu
  • jìn
  • jiāo
  • shì
  •  
  • kàn
  • jiāo
  • shì
  •  
  • wa
  •  
  •  
  • 樂地走進教室。我一看教室“哇”,
  • jīng
  • jiào
  • lái
  •  
  •  
  • men
  • bān
  • duō
  • le
  • yǐn
  • shuǐ
  • 我驚叫起來:“我們班多了一個飲水
  • 閱讀全文

   春天就在我們身邊

   作文字數:430
   作者:寇宏昱
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • dōng
  • jiù
  • yào
  • zǒu
  • le
  •  
  • duì
  • xiǎo
  •   冬爺爺就要走了,他對小
  • yàn
  • shuō
  •  
  •  
  • xiǎo
  • yàn
  • kuài
  • diǎn
  • huí
  • jiā
  • ba
  •  
  • chūn
  • 燕子說:“小燕子你快點回家吧!春
  • tiān
  • jiù
  • yào
  • lái
  • le
  •  
  •  
  • xiǎo
  • yàn
  • gāo
  • xìng
  • chuān
  • zhe
  • měi
  • 天就要來了。”小燕子高興地穿著美
  • 閱讀全文

   我們的三0三班

   作文字數:236
   作者:潘嵩齡
  •  
  •  
  •  
  •  
  • men
  • de
  • sān
  • sān
  • bān
  •  
  •   我們的三三班,
  •  
  •  
  • shì
  • fèn
  • qiáng
  • de
  •  
  •  是一個奮發圖強的集體。
  •  
  •  
  • rén
  • rén
  • dōu
  • zhēng
  • quán
  • miàn
  • zhǎn
  •  
  •  人人都爭取全面發展,
  • 閱讀全文

   我們家鄉的粉漿飯

   作文字數:437
   作者:鄭冰鈺
  •  
  • zhù
  • le
  • ma
  •  
  •  
  •  
  • guǒ
  • wèn
  • bié
  • rén
  • zuì
  • hǎo
  • 記住了嗎? 如果你問別人最好
  • chī
  • de
  • shì
  • shí
  • me
  • fàn
  •  
  • néng
  • huì
  • shuō
  • dào
  •  
  •  
  • hóng
  • 吃的是什么飯?他可能會說到:“紅
  • shāo
  • pái
  •  
  • hǎi
  • xiè
  •  
  • qīng
  • zhēng
  •  
  • dào
  • kǒu
  • shāo
  • 燒排骨,大海蟹,清蒸魚,道口燒雞
  • 閱讀全文

   我們美麗的學校

   作文字數:413
   作者:李可仁
  •  
  • xiǎo
  • xué
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  • zài
  • xiāng
  • xiāng
  • shì
  • dōng
  • fāng
  • hóng
  • xué
  • 小學作文 我在湘鄉市東方紅學
  • xiào
  • shū
  •  
  • shì
  • nán
  • shěng
  • xiàn
  • dài
  • shù
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • 校讀書,它是湖南省現代技術實驗小
  • xué
  •  
  • shì
  • xiāng
  • xiāng
  • shì
  • wéi
  • de
  • shì
  • fàn
  • xiǎo
  • xué
  •  
  • 學,也是湘鄉市唯一的示范小學。
  • 閱讀全文

   我們都是小巧手

   作文字數:281
   作者:陳安梁
  •  
  • zhàn
  • zhǎng
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xīng
  • liù
  • de
  • xià
  •  
  • 站長 :。 星期六的下午,我
  • zhèng
  • zài
  • jiā
  • xiě
  • zuò
  •  
  • kàn
  • jiàn
  • zhe
  • 正在家里寫作業。我看見媽媽提著一
  • xiē
  • fèi
  • pǐn
  • wǎng
  • wài
  • zǒu
  •  
  • lián
  • máng
  • lán
  • zhù
  • shuō
  •  
  •  
  • 些廢品往外走,連忙攔住說:“媽媽
  • 閱讀全文

   我們的校園

   作文字數:368
   作者:徐欽點
  •  
  •  
  •  
  • chéng
  • chē
  • dào
  • gàn
  • xiào
  • zhàn
  • xià
  • chē
  •  
  • jiù
  •  乘一路汽車到干校站下車,就
  • néng
  • kàn
  • jiàn
  • xǐng
  • de
  •  
  •  
  • suī
  • xiǎo
  • 能看見五個醒目的大字——濉溪路小
  • xué
  •  
  • 學。
  • 閱讀全文

   我們的校園

   作文字數:638
   作者:阮元
  •  
  • wǎng
  •  
  • zhǐ
  •  
  •  
  •  
  •  
  • men
  • de
  • xiào
  • yuán
  • shì
  • xīn
  • de
  • 網 址  我們的校園是新的
  •  
  • xīn
  • de
  • jiāo
  • xué
  • lóu
  •  
  • xīn
  • de
  • cāo
  • chǎng
  •  
  • hái
  • yǒu
  • xīn
  • de
  • ,新的教學樓,新的操場,還有新的
  • ?g
  • tán
  •  
  • miàn
  • xīn
  • zǎi
  • le
  • nèn
  • nèn
  • de
  • cǎo
  •  
  • cuì
  • 花壇,里面新載了嫩嫩的草皮、翠綠
  • 閱讀全文

   雷鋒您是我們學習的榜樣

   作文字數:326
   作者:蔣宇翔
  •  
  •  
  •  
  •  
  • yuè
  • shì
  • xué
  • xiào
  • hào
  • zhào
  • men
  • xué
  • léi
  •   月日是學校號召我們學習雷
  • fēng
  • de
  • tiān
  •  
  • 鋒的一天。
  •  
  • jīn
  • tiān
  • kàn
  • jiàn
  • men
  • xiǔ
  • shě
  • de
  • lóu
  • dào
  •  
  • lán
  • gǎn
  • 今天我看見我們宿舍的樓道、欄桿
  • 閱讀全文

   我們的校園

   作文字數:529
   作者:王思源
  •  
  •  
  •  
  • men
  • xué
  • xiào
  • běi
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  • zuò
  • luò
  •  我們學校河北區實驗小學坐落
  • zài
  • běi
  • jīn
  • tián
  • dào
  •  
  • 在河北區金田道。
  •  
  •  
  • zǒu
  • jìn
  • men
  • de
  • xiào
  • yuán
  •  
  • shǒu
  • xiān
  • yìng
  • yǎn
  •  走進我們的校園,首先映入你眼
  • 閱讀全文

   我們的學校

   作文字數:546
   作者:林卓群
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • men
  • de
  • xué
  • xiào
  • cháo
  • zhōu
  • shì
  • shí
  • yàn
  • xué
  •   我們的學校潮州市實驗學
  • xiào
  •  
  • shì
  • suǒ
  • zhǎn
  • xīn
  • de
  • xué
  • xiào
  •  
  • yōng
  • yǒu
  • xiān
  • jìn
  • de
  • 校,是一所嶄新的學校,擁有先進的
  • jiāo
  • xué
  • shè
  • bèi
  •  
  • diàn
  • nǎo
  • shì
  •  
  • yán
  • shí
  • yàn
  • shì
  •  
  • duō
  • 教學設備:電腦室、語言實驗室、多
  • 閱讀全文

   燈們的談話

   作文字數:245
   作者:黃誠
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • wǎn
  • shàng
  •  
  • shuì
  • jiào
  •  
  •  晚上,我去睡覺。
  •  
  •  
  • rán
  •  
  • tīng
  • jiàn
  • chǎo
  • nào
  • shēng
  •  
  • yuán
  • lái
  • shì
  •  突然,我聽見一吵鬧聲,原來是
  • 閱讀全文

   我們的教室

   作文字數:247
   作者:張文睿
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  
  • jìn
  • jiāo
  • shì
  •  
  • jiù
  • huì
  • kàn
  • jiàn
  • pái
  • zhuō
  •  一進教室,你就會看見八排課桌
  • zhěng
  • zhěng
  • pái
  • liè
  • zhe
  •  
  • 椅整整齊齊地排列著。
  • 閱讀全文

   我們的班主任

   作文字數:165
   作者:于勇
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • men
  • de
  • bān
  • zhǔ
  • rèn
  • zuǒ
  • lǎo
  • shī
  •  
  • jīn
  •   我們的班主任左老師,今
  • nián
  • shí
  • duō
  • suì
  •  
  • gāo
  • gāo
  • de
  •  
  • shāo
  • wēi
  • yǒu
  • xiē
  • 年四十多歲,高高的個子,稍微有些
  • pàng
  •  
  • chuān
  • de
  • fēi
  • cháng
  • zhěng
  • jié
  •  
  •  
  • 發胖。她穿的衣服非常整潔、樸素。
  • 閱讀全文

   我們的學校變樣了

   作文字數:696
   作者:肖一凡
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zǎo
  • chén
  •  
  • gāo
  • xìng
  • lái
  • dào
  • xué
  • xiào
  •   早晨,我高興地來到學校
  •  
  • yuǎn
  • yuǎn
  • jiù
  • tīng
  • dào
  • tóng
  • xué
  • men
  • de
  • huān
  • xiào
  • shēng
  • lǎng
  • ,遠遠地就聽到同學們的歡笑聲和朗
  • lǎng
  • de
  • shū
  • shēng
  •  
  • zhōu
  • de
  • sōng
  • bǎi
  •  
  • shū
  • zhǎn
  • zhe
  • 朗的讀書聲。四周的松柏,舒展著四
  • 閱讀全文

   我們班的"母老虎"

   作文字數:840
   作者:耿耀宇
  •  
  •  
  • men
  • bān
  • de
  • lǎo
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • men
  •  我們班的母老虎   我們
  • bān
  • de
  • lǎo
  • men
  • bān
  • de
  •  
  • lǎo
  •  
  • 班的母老虎我們班的“母老虎”
  •  
  • gěng
  • yào
  • 耿耀宇
  • 閱讀全文

   我愛我們的居民小院

   作文字數:611
   作者:王笑寒
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • men
  • jiā
  • qiān
  •       我們家遷
  • xiàn
  • zài
  • de
  • mín
  • xiǎo
  • yuàn
  • hái
  • dào
  • nián
  •  
  • suī
  • rán
  • 入現在的居民小院還不到一年,雖然
  • zhè
  • xiǎo
  • yuàn
  • zhī
  • yǒu
  • dòng
  • lóu
  •  
  • méi
  • shí
  • me
  • huà
  • 這個小院只有一棟樓,也沒什么綠化
  • 閱讀全文

   我們這個輔導班

   作文字數:449
   作者:道真縣玉…
  •  
  • zhàn
  • zhǎng
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 站長 :。 
  •  
  • jiǔ
  • qián
  •  
  • shàng
  • le
  • ?
  • dǎo
  • bān
  •  
  • 不久以前,我上了一個輔導班。你
  • zhī
  • dào
  • wéi
  • shí
  • me
  • yào
  • shàng
  • zhè
  • ?
  • dǎo
  • bān
  • ma
  •  
  • gào
  • 知道我為什么要上這個輔導班嗎?告
  • 閱讀全文
  卓易彩票平台卓易彩票主页卓易彩票网站卓易彩票官网卓易彩票娱乐 w7454.com | www.07hc.com | 7599ff.com | www.85857i.com | www.312876.com | 9849733.com | www.833369.com | 22448332.com | www.89599j.com | cr789.com | www.88807l.com | www.9478n.com | 4025.com | www.71071y.com | 26668e.com | www.8494v.com | www.66376z.com | 4036nn.com | www.828177.com | 11163322.com | www.t4042.com | www.196302.com | www.4759bb.com | www.60123z.com | 2324eee.com | www.7225a.com | 01572.com | www.46768.com | www.196095.com | www.222144.com | www.3416t.com | 2334vip6.com | www.7340333.com | 111122ss.com | www.mgm868009.com | 61326699.com | www.110741.com | xx888w.com | www.00618k.com | www.899427.com | 8290j.com | www.3978d.com | 88851c.com | www.9187.com | 11163355.com | www.a773776.com | 3435r.com | www.56011s.com | 40033.com | www.x99678.com | 3242x.com | www.32031s.com | 3822s.com | www.2021t.com | 38365h.com | www.472705.com | 66119vip.com | www.n2894.com | 999p1.cc | www.js89l.vip | 11005g.com | www.47506.cn | xx67890.com | www.blr2244.com | 4022nn.com | www.7036g.com | jx2900.com | www.984707.com | 3662k.com | www.984705.com | 40033e.com | www.66652g.com | 7935d.com | www.890994.com | www.www8181sun.com | www.106326.com | www.77518f.com | www.c5c11.com | hd81366.com | www.2021g.com | 3416p.com | www.00mgm777.com | 50020022.com | www.582062.com | www.k0678.com | hg57977.com | www.4212c.com | zhcpuu.com | www.1851222.com | 822051.com | www.83993c.com | feicai0394.com | www.821260.com | www.32666c.com | 2820x.com | www.5555zh.cm | 3285.com | www.c5127.com | www.32666w.com | 3983008.com | www.9b001.com | 7893w10.com | www.974209.com | 459072.com | www.375963.com | www.44679.com | 22cc8332.com | www.91233r.com | www.68666v.com | www.103658.com | www.bidifushi.com | 98345f.com | www.yh66766.com | www.pj2666.com | www.178387.com | www.138cpm.com | 0057g.com | www.5095e.com | www.hg9334.com | 3775x.com | www.68993269.com | www.pj5908.com | www.66652l.com | www.91779q.com | 85323.com | 8547s.com | www.514677.com | www.3978d.com | www.16181e.com | www.3643s.com | 8977xx.com | 916.com | www.572113.com | www.48330z.com | www.e7457.com | www.42424688.com | 5214v.com | m0006.com | 168cp-r.com | www.936336.com | www.5856859.com | www.998855e.com | www.25673.com | pjhebei.com | sqrc8.com | www.399130.com | www.0270s.com | www.49788.com | 37730vip.com | bet36-5.com | 6095-6095.com | 36508w.com | www.022tw.cc | www.6888776.com | www.22cp163.com | www.4938r.com | 3245b.com | 4036000.com | 7335j.com | www.379477.com | www.66652c.com | www.99552gg.com | www.5055msc.com | www.2846hh.com | 6176007.com | 3522ff.cc | bmw8088.com | 6403v.com | www.35155v.com | www.840680.com | www.53900j.com | www.087r.com | www.s063801.com | www.3535h.com | www.yinhennnn.com | www.11hggj.com | js8800.com | 3559yyyy.com | 9646d.com | 11422q.com | meigaomei2017.com | www.330692.com | www.cp500.net | www.36166r.com | www.5958126.com | www.62979g.com | www.cai73.cc | www.hnhdkm.com | www.88570.com | www.00829k.com | www.hgc444.com | 8036ii.com | aobo12.com | vns00cc.com | 3568ff.com | a8381.com | 566670011.com | 61652h.com | www.049988.com | www.619616.com | www.906511.com | www.3552p.com | www.78700m.com | www.4323b.com | www.3775f.com | www.6687j.com | www.4078y.com | www.136686.com | www.8511msc.com | www.67799.com | www.msc997.com | www.bte33.com | 159666j.com | www.178319.com | www.452807.com | www.455518.com | www.431016.com | www.373500.com | www.389233.com | www.574277.com | www.566385.com | www.602430.com | www.652918.com | www.599260.com | www.528112.com | www.507932.com | www.507433.com | www.275073.com | www.202374.com | www.50052o.com | 2546a.com | ttdl4008123.com | aa5443.com | 3614r.com | 4116v.com | 55663885.com | 3950m.com | 88993w.com | 009.so | 2851.com | www.33366638.com | www.56520o.com | www.x9016.com | www.3467o.com | www.hg1810.com | www.tai444.com | www.808888e.com | www.hg173h.com | www.6687w.com | www.9989582.com | www.68568p.com | www.66ffs.com | www.775790.com | www.378015.com | bc21888.com | 1407s.com | mmm5144.com | 287722.com | 2214v.com | 8036g.com | www.7720y.com | www.9225z.com | www.938k.cc | www.huangma29.com | www.0612h.com | www.96386k.com | www.44fzc.com | www.362803.com | 22xx8332.com | qjdy001.com | youfa55.vip | j83377.com | www.88837x.com | www.js2555.com | www.9737jj.com | www.6688kcd.com | www.36788d.com | www.602434.com | ylg5888.com | 1489n.com | a58955.com | www.033033z.com | www.78787a.com | www.laocaipiao.com | www.9187d.com | www.87668n.com | www.931499.com | 44nn8332.com | 69111u.com | ff555t.com | www.21365pp.com | www.3846t.com | www.vns98.me | www.ybao0.com | www.36166i.com | 1654q.com | 2127app.com | www.9374f.com | www.dzvip9.com | www.32031l.com | www.22630.cc | 55oo8332.com | 3640s.com | www.mg4354.com | www.666549.com | www.887767.com | www.08588n.com | www.025069.com | 5295g.com | LXYL370.com | www.00618t.com | www.28000j.com | www.99677h.com | www.364511.com | a82365.com | u2306.com | www.hg0780.com | www.178477.com | www.23040.com | 3788z.com | vipvip1111.com | www.h22365.com | www.wnsr3536.com | www.6364l.com | 333js.com | 3550m.com | www.amvip555.com | www.hg8.com | www.ya350.com | 3136ww.com | 22299bb.com | www.13658017870.com | www.9822ad.com | www.gocp1.com | 897tt.cc | 7141rr.com | www.818sbet.com | www.642486.com | www.504377.com | a8381.com | www.81866p.com | www.jsc9558.com | www.77114g.com | 7196h.com | 7742l.com | www.348004.com | www.3398766.com | www.249880.com | 492dh.com | www.39695k.com | www.792072.com | www.586113.com | 495.gg | www.js3034.com | www.62979w.com | www.545568.com | 50067n.com | www.7830r.com | www.69567.com | www.390477.com | 915906728.com | www.82980.com | www.9187x.com | www.106367.com | 4329822.com | www.hg9935.com | 7935b.com | www.88166k.com | www.918356.com | spj07.net | www.9679i.com | www.55676b.com | amxsyl0.com | 55331b.com | www.8yw.net | www.5091s.com | qy688.vip | www.hg2088.hk | www.99094z.com | 80850aa.com | 3844ss.com | www.sscb99.cc | www.775790.com | hg10.com | www.xg611.com | www.5522h.cc | www.a3846.com | 0729.com | www.280zr.com | www.91779a.com | www.51515e.com | 35252v.com | www.00772b.com | www.401270.com | 7570800.com | www.64.ag | www.620557.com | 99589q.net | www.cp67773.com | www.916733.com | a3405.com | www.198hg.com | www.808712.com | 70118m.com | www.kmk.com | www.297277.com | yy2205.com | www.89677a.com | www.010585.com | zhcp91.com | www.89155.com | 26444l.com | www.546995.com | www.36586666.com | vip31445.com | www.hg2455.com | www.hy5455.com | tyc99998.com | www.hg8rr.com | 844.cc | 91019i.net | www.drf1.net | 6002p.com | www.46662.com | www.766898.com | 3522l.vip | www.552181.com | 116005.com | www.msc77.la | www.le53.com | 915906728.com | www.938x.cc | www.0377555.com | www.68666n.com | www.55238f.com | amxj123.com | www.25959a.com | www.332760.com | pj268.vip | www.kj555888.com | 12125.company | www.19019x.com | 9411zzz.com | www.362858.com | www.hm6988.com | 700589.com | www.rrqp000.com | lc99g.com | www.45066.com | www.77801a.com | www.bet3652018.com | www.3005y.com | 7434.com | www.90928.com | 83138j.com | www.38345t.com | 566777m.com | www.26yh.com | www.183699.com | www.7720k.com | www.100v.cc | 3189m.com | www.566493.com | 35222a.com | www.47506z.com | 3404s.cc | www.28000q.com | 1294f.com | www.ks600.net | xpj377c.com | www.20180077.com | www.66653e.com | www.008msc.com | www.599843.com | www.tqdc444.com | www.hw0123.com | 7003822.com | www.6364u.com | a35151.com | www.50074d.com | 2078a.com | www.80065m.com | 33318n.com | www.4923a.com | 33318o.com | www.ykylc04.com | 908080d.com | www.hg20.com | 80368zz.com | www.4331b.com | 4182i.com | www.868223.com | tcdtf.com | www.0270c.com | 80850jj.com | www.33598z.com | 0080m.com | www.0qxc.com | www.agg033.com | www.611306.com | www.00618u.com | www.178615.com | www.1112290.com | 887766.com | www.bai3344.com | 159666s.com | www.bwin970.co | 495.gg | www.77424.com | 62222z.com | www.08588r.com | 88779193.com | www.599476.com | www.amxhtd11.com | P35u.com | www.hbao4.com | 3189e.com | www.8905j.com | 9958966.com | www.33997j.com | www.238267.com | www.544089.com | www.jing7778.com | feicai0378.com | www.4694s.com | 80567v.com | www.871453.com | 8742d.com | www.596081.com | www.yh04b.com | 3122y.com | www.4996yc.com | 3778tt.com | www.33588x.com | www.333222z.com | www.51331e.com | www.77731m.com | 33412.com | www.910021.com | 12772244.com | www.99677i.com | www.799666q.com | 4694g.com | www.ee563.com | www.pj8585.com | www.165595.com | www.i7793.com | tt44442.com | www.86267n.com | www.48373.com | yun968.com | www.8473r.com | 3242i.com | www.ok95.com | www.0063501.com | 12742b.com | www.ampj.com | www.js1166.com | 6199900.com | www.bet63a.com | 2618z.com | www.am5432.com | www.xpj5003.com | ii76669.com | www.hg6648.com | www.8494o.com | m2554.com | www.js89k.vip | ca3055.com | c2490.com | www.x80288.com | 883399v.com | www.259291.com | bwinaaa.com | www.53900b.com | www.8181msc.com | 69111f.com | www.hg3006.com | www.p35cc.com | 22117p.com | www.888888yl.com | www.56520v.com | dz882.com | www.3036222.com | www.8814e8.com | 1397.am | www.49956y.com | www.hg128w.com | 9949i.com | www.2109n.com | www.xhg011.com | 86611r.com | www.949429.com | www.5966rrr.com | v72227.com | www.342177.com | www.bwinyz32.com | 9949v.com | 2535b.com | www.7681001.com | www.hg77719.com | 1592u.com | www.8667y.com | www.65581.com | 4541r.com | www.349577.com | www.7893w33.com | 4195p.com | 3559qqqq.com | www.84499y.com | www.11119u.com | 4590cc.com | www.339215.com | www.i32031.com | www.1333zx.com | dafa2618.com | www.27czj.com | www.140suncity.com | www.34788z.com | www.60339.com | 77332007.com | 55aa8331.com | www.22211.am | www.395599.com | 9659a.com | 5533412.com | www.ejylc15.com | www.hg0006.com | 51133j.com | www.90305e.com | www.81608h.com | www.99997488.com | v77304.com | pt777.com | www.80065d.com | www.6882f.com | 9977977.com | bet35365r.com | www.21202c.com | www.52.cc | 500000878.com | 00774uu.com | www.799666a.com | www.4996nn.com | www.32126t.net | 44449.com | www.262918.com | www.535220.com | www.vns7552.com | jbb71.cc | 15a40.net | www.fl98.com | www.45598p.com | www.9996cc.com | x6982.com | 515165.com | www.2934b.com | www.c30666.vip | www.055468.com | 3559mmmm.com | 99111zz.com | www.2934n.com | www.111jyh.com | www.tbkmi8889.com | 51133vv.com | vn258.com | www.ya638.com | www.566733.com | www.666888cc.com | 0241e.com | 1592u.com | www.477680.com | www.js18686.com | www.q948q.com | www.0099hg.com | 30019tt.com | pj677l.com | www.9dwj.com | www.12136p.com | www.987788.com | www.951816.com | www.975277.com | www.705msc.com | www.hg1898.com | sss4165.com | yd91.com | www.452804.com | www.77803c.com | www.b35aa.com | www.41230599.com | c51iggd.com | 8015s.com | 52599q.com | www.755901.com | www.31795.com | www.88166u.com | www.hg1005.com | 3522gg.cc | 3535.cc | a8159.cc | www.195237.com | www.9149k.com | www.7036kk.com | www.67333.com | www.hg6642.com | 7792z.com | yabo535.com | 1479.cc | www.178670.com | www.2350c.com | www.0343w.com | www.99113i.com | www.hga8080.com | www.longfa110.com | 655661166.com | 112o.net | 3435l.com | www.196036.com | www.5856878.com | www.0011xpj.net | www.25288d.com | www.yh201477.vip | 2776c.com | 3435y.com | 3189d.com | 5002.am | www.178752.com | www.c8714.com | www.983439.com | www.t2894.com | www.58665r.com | www.624444d.com | www.hgbet66.com | 131ii.net | 80713.com | 35222tt.com | 6261qq.com | zunyi18.com | 8988y.com | www.321537.com | www.941718.com | www.87498.com | www.6939a.com | www.3383066.com | www.16181i.com | www.6052365.com | www.hg833.com | www.66930055.com | www.55yh765.com | 5003ccc.com | ff555z.com | 88851w.com | f1915f.com | 61999.com | 760dd.cc | 86811nn.com | 1483y.com | 7196ee.com | 3131.cc | www.068637.com | www.505151.com | www.810603.com | www.zch2.com | www.3126u.com | www.68682b.com | www.9646b.com | www.538445.com | www.7350.vip | www.56011m.com | www.m.195668.com | www.6687z.com | www.45598j.com | www.hjdc2008.com | www.hs6666.com | www.89599w.com | www.0669777.com | www.50054.com | www.79500r.com | www.27363v.com | www.5504s.com | www.158cai.com | www.686559.com | www.58665t.com | www.178659.com | www.1168b.com | www.8967b.com | www.65066ee.com | www.58118b.com | www.4694b.com | www.115203.com | www.bet63t.com | www.1851112.com | www.47506r.com | www.vnsr398.com | www.42070015.com | www.62778855.com | www.2222bj.com | www.91233r.com | www.15355z.com | www.093wy.com | www.c602.cc | www.694010.com | www.404499.com | www.97655e.com | 69440033.com | 0033p.cc | 55966.com | 4048vip9.com | 53262ss.com | 35cc.vip | 6868ii.cc | www.hg9678.com | www.821707.com | www.838967.com | www.603234.com | www.4963nn.com | www.j83377.com | www.hg860011.com | www.20899.com | www.3126r.com | www.817336.com | www.244689.com | 0332o.com | tt888y.com | newsxweew12.com | vn65033.com | 2767u.com | www.38200u.com | 3169t.com | www.r32126.cc | www.aw6789.com | www.dzh1133.com | www.89677s.com | www.596677.com | www.33112q.com | www.802633.com | www.282555b.com | www.s3065.com | www.78680f.com | www.550021o.com | www.988456.vip | www.168339.com | 609906.com | 7335o.com | 2334vip3.com | www.86611d.com | www.0759563.com | www.5504g.com | www.839262.com | www.50074j.com | www.608799.com | 99111nn.com | cq9.com | 4647y.com | www.28758l.com | www.jty449.com | www.4996xm.com | www.858466.com | www.910882.com | www.35918i.com | 44559193.com | 2146q.com | www.56733e.com | www.10601.com | www.57800k.com | www.06303.com | www.769971.com | 6betbet365.com | 98345aa.com | ff56988.com | www.09569t.com | www.rg777.com | www.708282.com | www.895010.com | 5003o.com | 54146611.com | jjfysc.com | www.66333666.com | www.631609.com | www.00840r.com | www.026918.com | 4165f.com | 30006o.com | www.0805u.com | www.hg8ss.com | www.68568b.com | www.179223.com | 08820066com | mgm3242.net | www.22444100.com | www.458633.com | www.2373m.com | 77605n.com | 4022gg.com | www.df997.com | www.77ms88.com | www.ihg5511.com | www.573477.com | 234902.com | 392568.com | www.msc93.com | www.3421.com | www.849798.com | 91019j.net | wb130.com | www.js466.com | www.07679g.com | www.949430.com | 908080j.com | 80892l.com | www.b2229b.com | www.r99999.com | www.722563.com | wns880.com | 55818n.com | www.hgw675.com | www.hg9377.com | www.137101.com | 54240044.com | www.25673f.com | www.4078t.com | www.53wcp.com | 6095hb.com | hg2019.cc | www.500994.com | www.954321i.com | www.60108e.com | 35222tt.com | www.xjs8891.com | www.074546.com | www.631259.com | bwin8.com | www.wnsr808.com | www.bet63c.com | www.921977.com | 8668yh.com | www.hg175.com | www.vns6602.com | www.939562.com | 6487www.com | www.ag6051.com | www.huangma26.com | www.810575.com | 9464001.com | www.hg00188.com | www.e2894.com | www.444070.com | 3242x.com | www.hai3333.com | www.580975.com | www.c129.vip | 500000773.com | www.www-hg127.com | www.07679k.com | www.196081.com | 99589dd.net | www.5303.com | www.77803j.com | 5000008018.com | 4379b.com | www.4996gl.com | www.582062.com | xpj8182.cc | www.pp8996.com | www.89894n.com | sbd1224.com | 1288bb.com | www.06820b.com | www.308680.com | 28288y.com | www.021700.com | www.055m.cc | 29918y.com | 9995k.cc | www.sb5505.com | www.565639.com | 3556vip11.com | www.319393a.com | www.055n.cc | 28839x.com | www.4270pp.com | www.73166d.com | hg91910.com | www.3729.com | www.570041.com | 4255uu.com | www.5165511.com | www.1764s.com | hgyz88.com | 5478e.com | www.535086.com | hg11w.com | js88813.com | www.78680p.com | 55559193.com | www.pj6633.com | www.7920s.com | qp168.shsxiwl.cn | www.pj83333.com | www.495.bb | 550099.com | www.tushan08.com | www.82894d.com | 7007570.com | www.66930044.com | www.33588x.com | k7454.com | www.fcd666.com | www.946854.com | 5856qq.com | www.38345w.com | www.178532.com | 3844q.com | www.86339.com | bs223344.com | www.hgbet00.com | www.77114h.com | 70118g.com | www.564949.com | www.605366.com | 9995u.cc | www.588870.com | jbb42.cc | www.hg1966.com | www.51515g.com | 159666n.com | www.98923.com | www.290038.com | 80188u.com | www.8998799.com | 30019w.com | www.990909.com | www.627791.com | yd12300.cc | www.883399h.com | 5906hh.com | www.443709.com | www.ch8955.com | q58955.com | www.6880ee.com | 7792d.com | www.90585.com | www.700231.com | nn2205.com | www.9996tt.com | 667766xcom | www.888365q.com | www.053552.com | www.6491s.com | www.49956z.com | 355233.com | www.8080999h.com | 8742f.com | www.77938.com | www.357803.com | www.kf388.com | www.80075r.com | iii67890.com | www.64566g.com | 4036y.com | www.69077.com | www.167090.com | www.63877w.com | www.777xm.cc | jbb71.cc | www.3a006.com | 3304y.com | www.8313f.com | 3405ggg.com | www.hg0189.com | www.202423.com | www.bet33365.net | www.fyyy5.com | 7744bbb.com | www.99677q.com | 2324kkk.com | www.3846g.com | 06385454.com | www.4058b.com | 20771199.com |