<optgroup id="w2uiu"></optgroup>
<menu id="w2uiu"><tt id="w2uiu"></tt></menu>
<menu id="w2uiu"><strong id="w2uiu"></strong></menu>
 • <menu id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu></menu>
  <xmp id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu>
 • <dd id="w2uiu"><nav id="w2uiu"></nav></dd>
 • 我們的課堂

  小學生作文:我們的課堂
  作文字數:422
  作者:楊欣悅
 • men
 • de
 • táng
 • 我們的課堂
 •  
 •  
 • shèng
 • dǎo
 • èr
 • xiǎo
 • xué
 •  
 •  
 • yáng
 • xīn
 • yuè
 •  勝利孤島第二小學五()楊欣悅
 •  
 •  
 •  
 • lǎo
 • shī
 •  
 • lǎo
 • shī
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • zhè
 •  “老師我,老師,我……。”這
 • shēng
 • yīn
 • jiù
 • shì
 • cóng
 • nián
 • bān
 • chuán
 • chū
 • lái
 • de
 •  
 • zhè
 • 聲音就是從五年級五班傳出來的。這
 • shí
 •  
 • men
 • zhèng
 • zài
 • shàng
 • wén
 •  
 • qián
 • men
 • de
 • 時,我們正在上語文課,以前我們的
 • táng
 • fēn
 • huó
 • yuè
 •  
 • zhī
 • wéi
 • shí
 • me
 •  
 • zhè
 • 課堂氣氛不活躍,可不知為什么?這
 • zhèn
 •  
 • tóng
 • xué
 • men
 • xiàng
 • chī
 • le
 • xìng
 • fèn
 • yàng
 •  
 • 一陣,同學們像吃了興奮劑一樣,課
 • táng
 • fēn
 • huó
 • yuè
 • le
 • duō
 •  
 • zhè
 •  
 • yòu
 • kāi
 • shǐ
 • le
 • 堂氣氛活躍了許多。這不,又開始了
 •  
 •  
 •  
 • yuán
 • yīn
 • jiù
 • zài
 • kèn
 • bāo
 • huáng
 • xiá
 • wēi
 •  
 • xiān
 •  
 •  原因就在于此裉煲簧峽危?鮮?
 • tóu
 • yūn
 • qiào
 • dān
 • hái
 • chún
 • tóng
 • xué
 • jiàn
 •  
 • shàng
 • 投暈頤撬擔骸巴醯純同學建議,上課
 • zhī
 • yào
 • shǒu
 •  
 • lùn
 • jiào
 • jiào
 •  
 • lǎo
 • shī
 • dōu
 • huì
 • 只要舉手,無論叫不叫你,老師都會
 • xià
 • de
 • míng
 •  
 • jiǎng
 • xiǎo
 • yìn
 • zhāng
 •  
 •  
 •  
 • 記下你的名字,獎小印章一個。”“
 • hǎo
 •  
 • hǎo
 •  
 •  
 •  
 • tóng
 • xué
 • men
 • zuǐ
 • shé
 • dōu
 • tóng
 • 好,好……”同學們七嘴八舌都同意
 •  
 • zhè
 •  
 • lǎo
 • shī
 • wèn
 •  
 • tóng
 • xué
 • men
 • quán
 • 。這不,老師一提問題,同學們全部
 • shǒu
 • le
 •  
 • lǎo
 • shī
 • dōu
 • kàn
 • huā
 • le
 • yǎn
 •  
 • zhī
 • hǎo
 • xuǎn
 • le
 • 舉手了,老師都看花了眼,只好選了
 • shǒu
 • zuì
 • gāo
 • de
 • míng
 • tóng
 • xué
 •  
 • bié
 • de
 • tóng
 • xué
 • kàn
 • 舉手最高的一名同學。別的同學一看
 •  
 • yǎn
 • le
 •  
 • yǒu
 • de
 • tóng
 • xué
 • dōu
 • zhàn
 • dào
 • dèng
 • shàng
 • le
 • ,急眼了,有的同學都站到凳子上了
 • hǎn
 •  
 • yǒu
 • de
 • tóng
 • xué
 • wán
 • shuǎng
 • de
 • zhàn
 • dào
 • zhuō
 • shàng
 • jiào
 •  
 • 喊;有的同學玩爽的站到桌子上叫;
 • zài
 • chuāng
 • biān
 • de
 • tóng
 • xué
 • shàng
 • le
 • chuāng
 •  
 • zhe
 • shū
 • 在窗戶那邊的同學上了窗戶,拿著書
 • hǎn
 •  
 •  
 • lǎo
 • shī
 •  
 • jiào
 •  
 • jiào
 •  
 •  
 • 喊:“老師,叫我,叫我。”
 •  
 •  
 • wáng
 • fēi
 • tóng
 • xué
 • yǒu
 • hǎo
 • zhǔ
 •  
 • pǎo
 • dào
 • lǎo
 •  王亞飛同學有個好主意,跑到老
 • shī
 • miàn
 • qián
 • shǒu
 •  
 •  
 • suí
 • hòu
 •  
 • jiā
 • 師面前舉手,一氣讀,隨后,大家晤
 • wa
 • de
 • kāi
 • shǐ
 • lái
 •  
 • wán
 • hòu
 •  
 • lǎo
 • shī
 • 里哇啦的開始讀起來,讀完后,老師
 • zàn
 • yáng
 • le
 • men
 •  
 • men
 • xīn
 • měi
 • de
 • lǐng
 • le
 • 贊揚了我們,我們心里美滋滋的領了
 • xiǎo
 • yìn
 • zhāng
 •  
 • zhè
 • táng
 • zài
 • xīn
 • zhā
 • le
 • gēn
 •  
 • shì
 • 小印章,這課堂在我心里扎了根,是
 • zuì
 • měi
 • hǎo
 • de
 •  
 • wàng
 • zhè
 • zài
 • lǎo
 • shī
 • xīn
 • zhā
 • le
 • 最美好的,希望這也在老師心里扎了
 • gēn
 •  
 • shì
 • zuì
 • měi
 • hǎo
 • de
 •  
 • 根,也是最美好的。
 •  
 • 
   
  無注音版:
   我們的課堂
    勝利孤島第二小學五()楊欣悅
    “老師我,老師,我……。”這聲音就是從五年級五班傳出來的。這時,我們正在上語文課,以前我們的課堂氣氛不活躍,可不知為什么?這一陣,同學們像吃了興奮劑一樣,課堂氣氛活躍了許多。這不,又開始了。
    原因就在于此裉煲簧峽危?鮮?投暈頤撬擔骸巴醯純同學建議,上課只要舉手,無論叫不叫你,老師都會記下你的名字,獎小印章一個。”“好,好……”同學們七嘴八舌都同意。這不,老師一提問題,同學們全部舉手了,老師都看花了眼,只好選了舉手最高的一名同學。別的同學一看,急眼了,有的同學都站到凳子上了喊;有的同學玩爽的站到桌子上叫;在窗戶那邊的同學上了窗戶,拿著書喊:“老師,叫我,叫我。”
    王亞飛同學有個好主意,跑到老師面前舉手,一氣讀,隨后,大家晤里哇啦的開始讀起來,讀完后,老師贊揚了我們,我們心里美滋滋的領了小印章,這課堂在我心里扎了根,是最美好的,希望這也在老師心里扎了根,也是最美好的。
   

   我們的校園

   作文字數:259
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • men
  • de
  • xiào
  • yuán
  •   我們的校園
  •  
  •  
  • běi
  • shěng
  • zhāng
  • jiā
  • kǒu
  • shì
  •  
  • ?
  • guó
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  •  河北省張家口市 建國路小學三
  • nián
  • bān
  •  
  • xuē
  • chén
  • 年級班 薛依晨
  • 閱讀全文

   我們的學校

   作文字數:284
   作者:晏樂斌
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zǎo
  • chén
  •  
  •       早晨,
  • gāng
  • zǒu
  • jìn
  • xué
  • xiào
  • jiù
  • kàn
  • jiàn
  • gēn
  • zhí
  • de
  • gǎn
  • 我剛走進學校就看見一根筆直的旗桿
  • shàng
  • gāo
  • gāo
  • piāo
  • yáng
  • zhe
  • xiān
  • yàn
  • de
  • xīng
  • hóng
  •  
  • páng
  • biān
  • 上高高飄揚著鮮艷的五星紅旗,旁邊
  • 閱讀全文

   我們的學校

   作文字數:264
   作者:晏樂斌
  •  
  • zhàn
  • zhǎng
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zǎo
  • chén
  •  
  • gāng
  • zǒu
  • jìn
  • xué
  • 站長 :。 早晨,我剛走進學
  • xiào
  • jiù
  • kàn
  • jiàn
  • gēn
  • zhí
  • de
  • gǎn
  • shàng
  • gāo
  • gāo
  • piāo
  • yáng
  • 校就看見一根筆直的旗桿上高高飄揚
  • zhe
  • xiān
  • yàn
  • de
  • xīng
  • hóng
  •  
  • páng
  • biān
  • zhàn
  • zhe
  • gāo
  • 著鮮艷的五星紅旗,旁邊站著一個高
  • 閱讀全文

   我們班的胖小子

   作文字數:503
   作者:李科權
  •  
  •  
  •  
  • men
  • bān
  • de
  • pàng
  • xiǎo
  •  
  •  
  • liáng
  • bīng
  •  
  •  我們班的胖小子——梁兵,他
  • jīn
  • nián
  • suì
  •  
  • gāo
  • gāo
  • de
  •  
  • yuán
  • yuán
  • de
  • tóu
  •  
  • yǎn
  • 今年歲,個子高高的,圓圓的頭,眼
  • jīng
  • shàng
  • guà
  • zhe
  • hēi
  • biān
  • yǎn
  • jìng
  •  
  • zhēn
  • xiàng
  • zhī
  • shí
  • 睛上掛著一副黑邊眼鏡,真像個知識
  • 閱讀全文

   讓我們告別“假文盲”

   作文字數:667
   作者:甘一強
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jiǎ
  • wén
  • máng
  •  
  • zhè
  • màn
  • huà
  • huà
  • de
  • shì
  •   “假文盲”這幅漫畫畫的是
  •  
  • chē
  • zhàn
  • ?
  • mén
  • shè
  • yǒu
  •  
  • shàng
  • chē
  • chù
  •  
  • :一個車站專門設有“母子上車處”
  • de
  • tóng
  • dào
  •  
  • shì
  •  
  • zhàn
  • zài
  • tóng
  • dào
  • de
  • shì
  • 的通道,可是,站在通道里的不是一
  • 閱讀全文

   動物們的會議

   作文字數:580
   作者:許凱嘉
  •  
  •  
  •  
  • tiān
  •  
  • zhī
  • jiào
  • biàn
  • chéng
  • le
  •  一天,我不知不覺地變成了一
  • zhī
  • dān
  • dǐng
  •  
  • 只丹頂鶴。
  •  
  •  
  • fēi
  • dào
  • le
  • sēn
  • lín
  •  
  • xiǎo
  • hún
  • zhuó
  • qīng
  •  
  •  飛到了大森林,小溪渾濁不清,
  • 閱讀全文

   我們的校園

   作文字數:416
   作者:饒克強
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zài
  • dān
  • jiāng
  • kǒu
  • shì
  • zhōng
  • xīn
  • yǒu
  • suǒ
  • hái
  •   在丹江口市中心有一所孩子
  • de
  • yuán
  •  
  • jiù
  • shì
  • men
  • de
  • xiào
  • yuán
  •  
  •  
  • dān
  • jiāng
  • 的樂園,那就是我們的校園——丹江
  • kǒu
  • shì
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  •  
  • 口市實驗小學。
  • 閱讀全文

   改編《我們的民族小學》

   作文字數:443
   作者:田英君
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  •  
  • lǎo
  • shī
  • dài
  • lǐng
  • men
  • xué
  • le
  •  今天,老師帶領我們學習了第
  •  
  • men
  • de
  • mín
  • xiǎo
  • xué
  •  
  •  
  • gǎn
  • jiào
  • 一課《我們的民族小學》。我感覺我
  • men
  • de
  • mín
  • xiǎo
  • xué
  • fēi
  • cháng
  • měi
  •  
  • 們的民族小學非常美麗。
  • 閱讀全文

   我們的校園

   作文字數:560
   作者:查雨捷
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • chéng
  • běi
  • yǒu
  • suǒ
  • xiǎo
  • xué
  •  
  • huán
  •   城北有一所小學,那里環
  • jìng
  • yōu
  •  
  • fēng
  • jǐng
  • yōu
  • měi
  •  
  • zhè
  • jiù
  • shì
  • xiàn
  • zài
  • jiù
  • 境優雅,風景優美,這就是我現在就
  • de
  • shān
  • xiǎo
  • xué
  •  
  • 讀的祁山小學。
  • 閱讀全文

   我們的家

   作文字數:294
   作者:茍思源
  •  
  •  
  •  
  • men
  • jiā
  • yǒu
  • sān
  • kǒu
  • rén
  •  
  • shì
  •  我們家里有三口人,爸爸是一
  • yǒu
  • míng
  • de
  •  
  • nán
  • zhǔ
  • zhě
  •  
  •  
  • tiān
  • tiān
  • 個有名的“大男子主義者”,他天天
  • zuò
  • zài
  • diàn
  • nǎo
  • qián
  • miàn
  • shàng
  • wǎng
  • wán
  • yóu
  •  
  • shí
  • me
  • jiā
  • 坐在電腦前面上網玩游戲,什么家務
  • 閱讀全文

   我們班的調皮大王

   作文字數:346
   作者:沈弋婕
  •  
  • zhàn
  • zhǎng
  •  
  •  
  •  
  • nián
  • yuè
  •  
  • xīng
  • liù
  •  
  • tiān
  • 站長: 年月日 星期六 天氣
  •  
  • duō
  • yún
  • 多云
  •  
  • 
  • 閱讀全文

   我們班的趣名

   作文字數:353
   作者:劉宇晨
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • míng
  •  
  • shì
  • shēng
  • huó
  • zhōng
  • quē
  •   趣名,是我生活中不可缺
  • shǎo
  •  
  • yīn
  • wéi
  • dài
  • gěi
  • de
  • shì
  • xiàn
  • de
  • kuài
  •  
  • 少,因為它帶給我的是無限的快樂,
  • tiān
  • tiān
  • de
  • huān
  • xiào
  •  
  • men
  • bān
  • de
  • míng
  • shì
  • fēi
  • cháng
  • de
  • 天天的歡笑。我們班的趣名是非常的
  • 閱讀全文

   我們班的飲水機

   作文字數:522
   作者:黃嘉欣
  •  
  •  
  • xiǎo
  • xué
  •  
  •  
  •  
  • zǎo
  • chén
  •  
  • hēng
  • zhe
  • xiǎo
  • kuài
  • “小學” 早晨,我哼著小曲快
  • zǒu
  • jìn
  • jiāo
  • shì
  •  
  • kàn
  • jiāo
  • shì
  •  
  • wa
  •  
  •  
  • 樂地走進教室。我一看教室“哇”,
  • jīng
  • jiào
  • lái
  •  
  •  
  • men
  • bān
  • duō
  • le
  • yǐn
  • shuǐ
  • 我驚叫起來:“我們班多了一個飲水
  • 閱讀全文

   春天就在我們身邊

   作文字數:430
   作者:寇宏昱
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • dōng
  • jiù
  • yào
  • zǒu
  • le
  •  
  • duì
  • xiǎo
  •   冬爺爺就要走了,他對小
  • yàn
  • shuō
  •  
  •  
  • xiǎo
  • yàn
  • kuài
  • diǎn
  • huí
  • jiā
  • ba
  •  
  • chūn
  • 燕子說:“小燕子你快點回家吧!春
  • tiān
  • jiù
  • yào
  • lái
  • le
  •  
  •  
  • xiǎo
  • yàn
  • gāo
  • xìng
  • chuān
  • zhe
  • měi
  • 天就要來了。”小燕子高興地穿著美
  • 閱讀全文

   我們的三0三班

   作文字數:236
   作者:潘嵩齡
  •  
  •  
  •  
  •  
  • men
  • de
  • sān
  • sān
  • bān
  •  
  •   我們的三三班,
  •  
  •  
  • shì
  • fèn
  • qiáng
  • de
  •  
  •  是一個奮發圖強的集體。
  •  
  •  
  • rén
  • rén
  • dōu
  • zhēng
  • quán
  • miàn
  • zhǎn
  •  
  •  人人都爭取全面發展,
  • 閱讀全文

   我們家鄉的粉漿飯

   作文字數:437
   作者:鄭冰鈺
  •  
  • zhù
  • le
  • ma
  •  
  •  
  •  
  • guǒ
  • wèn
  • bié
  • rén
  • zuì
  • hǎo
  • 記住了嗎? 如果你問別人最好
  • chī
  • de
  • shì
  • shí
  • me
  • fàn
  •  
  • néng
  • huì
  • shuō
  • dào
  •  
  •  
  • hóng
  • 吃的是什么飯?他可能會說到:“紅
  • shāo
  • pái
  •  
  • hǎi
  • xiè
  •  
  • qīng
  • zhēng
  •  
  • dào
  • kǒu
  • shāo
  • 燒排骨,大海蟹,清蒸魚,道口燒雞
  • 閱讀全文

   我們美麗的學校

   作文字數:413
   作者:李可仁
  •  
  • xiǎo
  • xué
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  • zài
  • xiāng
  • xiāng
  • shì
  • dōng
  • fāng
  • hóng
  • xué
  • 小學作文 我在湘鄉市東方紅學
  • xiào
  • shū
  •  
  • shì
  • nán
  • shěng
  • xiàn
  • dài
  • shù
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • 校讀書,它是湖南省現代技術實驗小
  • xué
  •  
  • shì
  • xiāng
  • xiāng
  • shì
  • wéi
  • de
  • shì
  • fàn
  • xiǎo
  • xué
  •  
  • 學,也是湘鄉市唯一的示范小學。
  • 閱讀全文

   我們都是小巧手

   作文字數:281
   作者:陳安梁
  •  
  • zhàn
  • zhǎng
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xīng
  • liù
  • de
  • xià
  •  
  • 站長 :。 星期六的下午,我
  • zhèng
  • zài
  • jiā
  • xiě
  • zuò
  •  
  • kàn
  • jiàn
  • zhe
  • 正在家里寫作業。我看見媽媽提著一
  • xiē
  • fèi
  • pǐn
  • wǎng
  • wài
  • zǒu
  •  
  • lián
  • máng
  • lán
  • zhù
  • shuō
  •  
  •  
  • 些廢品往外走,連忙攔住說:“媽媽
  • 閱讀全文

   我們的校園

   作文字數:368
   作者:徐欽點
  •  
  •  
  •  
  • chéng
  • chē
  • dào
  • gàn
  • xiào
  • zhàn
  • xià
  • chē
  •  
  • jiù
  •  乘一路汽車到干校站下車,就
  • néng
  • kàn
  • jiàn
  • xǐng
  • de
  •  
  •  
  • suī
  • xiǎo
  • 能看見五個醒目的大字——濉溪路小
  • xué
  •  
  • 學。
  • 閱讀全文

   我們的校園

   作文字數:638
   作者:阮元
  •  
  • wǎng
  •  
  • zhǐ
  •  
  •  
  •  
  •  
  • men
  • de
  • xiào
  • yuán
  • shì
  • xīn
  • de
  • 網 址  我們的校園是新的
  •  
  • xīn
  • de
  • jiāo
  • xué
  • lóu
  •  
  • xīn
  • de
  • cāo
  • chǎng
  •  
  • hái
  • yǒu
  • xīn
  • de
  • ,新的教學樓,新的操場,還有新的
  • ?g
  • tán
  •  
  • miàn
  • xīn
  • zǎi
  • le
  • nèn
  • nèn
  • de
  • cǎo
  •  
  • cuì
  • 花壇,里面新載了嫩嫩的草皮、翠綠
  • 閱讀全文

   雷鋒您是我們學習的榜樣

   作文字數:326
   作者:蔣宇翔
  •  
  •  
  •  
  •  
  • yuè
  • shì
  • xué
  • xiào
  • hào
  • zhào
  • men
  • xué
  • léi
  •   月日是學校號召我們學習雷
  • fēng
  • de
  • tiān
  •  
  • 鋒的一天。
  •  
  • jīn
  • tiān
  • kàn
  • jiàn
  • men
  • xiǔ
  • shě
  • de
  • lóu
  • dào
  •  
  • lán
  • gǎn
  • 今天我看見我們宿舍的樓道、欄桿
  • 閱讀全文

   我們的校園

   作文字數:529
   作者:王思源
  •  
  •  
  •  
  • men
  • xué
  • xiào
  • běi
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  • zuò
  • luò
  •  我們學校河北區實驗小學坐落
  • zài
  • běi
  • jīn
  • tián
  • dào
  •  
  • 在河北區金田道。
  •  
  •  
  • zǒu
  • jìn
  • men
  • de
  • xiào
  • yuán
  •  
  • shǒu
  • xiān
  • yìng
  • yǎn
  •  走進我們的校園,首先映入你眼
  • 閱讀全文

   我們的學校

   作文字數:546
   作者:林卓群
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • men
  • de
  • xué
  • xiào
  • cháo
  • zhōu
  • shì
  • shí
  • yàn
  • xué
  •   我們的學校潮州市實驗學
  • xiào
  •  
  • shì
  • suǒ
  • zhǎn
  • xīn
  • de
  • xué
  • xiào
  •  
  • yōng
  • yǒu
  • xiān
  • jìn
  • de
  • 校,是一所嶄新的學校,擁有先進的
  • jiāo
  • xué
  • shè
  • bèi
  •  
  • diàn
  • nǎo
  • shì
  •  
  • yán
  • shí
  • yàn
  • shì
  •  
  • duō
  • 教學設備:電腦室、語言實驗室、多
  • 閱讀全文

   燈們的談話

   作文字數:245
   作者:黃誠
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • wǎn
  • shàng
  •  
  • shuì
  • jiào
  •  
  •  晚上,我去睡覺。
  •  
  •  
  • rán
  •  
  • tīng
  • jiàn
  • chǎo
  • nào
  • shēng
  •  
  • yuán
  • lái
  • shì
  •  突然,我聽見一吵鬧聲,原來是
  • 閱讀全文

   我們的教室

   作文字數:247
   作者:張文睿
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  
  • jìn
  • jiāo
  • shì
  •  
  • jiù
  • huì
  • kàn
  • jiàn
  • pái
  • zhuō
  •  一進教室,你就會看見八排課桌
  • zhěng
  • zhěng
  • pái
  • liè
  • zhe
  •  
  • 椅整整齊齊地排列著。
  • 閱讀全文

   我們的班主任

   作文字數:165
   作者:于勇
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • men
  • de
  • bān
  • zhǔ
  • rèn
  • zuǒ
  • lǎo
  • shī
  •  
  • jīn
  •   我們的班主任左老師,今
  • nián
  • shí
  • duō
  • suì
  •  
  • gāo
  • gāo
  • de
  •  
  • shāo
  • wēi
  • yǒu
  • xiē
  • 年四十多歲,高高的個子,稍微有些
  • pàng
  •  
  • chuān
  • de
  • fēi
  • cháng
  • zhěng
  • jié
  •  
  •  
  • 發胖。她穿的衣服非常整潔、樸素。
  • 閱讀全文

   我們的學校變樣了

   作文字數:696
   作者:肖一凡
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zǎo
  • chén
  •  
  • gāo
  • xìng
  • lái
  • dào
  • xué
  • xiào
  •   早晨,我高興地來到學校
  •  
  • yuǎn
  • yuǎn
  • jiù
  • tīng
  • dào
  • tóng
  • xué
  • men
  • de
  • huān
  • xiào
  • shēng
  • lǎng
  • ,遠遠地就聽到同學們的歡笑聲和朗
  • lǎng
  • de
  • shū
  • shēng
  •  
  • zhōu
  • de
  • sōng
  • bǎi
  •  
  • shū
  • zhǎn
  • zhe
  • 朗的讀書聲。四周的松柏,舒展著四
  • 閱讀全文

   我們班的"母老虎"

   作文字數:840
   作者:耿耀宇
  •  
  •  
  • men
  • bān
  • de
  • lǎo
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • men
  •  我們班的母老虎   我們
  • bān
  • de
  • lǎo
  • men
  • bān
  • de
  •  
  • lǎo
  •  
  • 班的母老虎我們班的“母老虎”
  •  
  • gěng
  • yào
  • 耿耀宇
  • 閱讀全文

   我愛我們的居民小院

   作文字數:611
   作者:王笑寒
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • men
  • jiā
  • qiān
  •       我們家遷
  • xiàn
  • zài
  • de
  • mín
  • xiǎo
  • yuàn
  • hái
  • dào
  • nián
  •  
  • suī
  • rán
  • 入現在的居民小院還不到一年,雖然
  • zhè
  • xiǎo
  • yuàn
  • zhī
  • yǒu
  • dòng
  • lóu
  •  
  • méi
  • shí
  • me
  • huà
  • 這個小院只有一棟樓,也沒什么綠化
  • 閱讀全文

   我們這個輔導班

   作文字數:449
   作者:道真縣玉…
  •  
  • zhàn
  • zhǎng
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 站長 :。 
  •  
  • jiǔ
  • qián
  •  
  • shàng
  • le
  • ?
  • dǎo
  • bān
  •  
  • 不久以前,我上了一個輔導班。你
  • zhī
  • dào
  • wéi
  • shí
  • me
  • yào
  • shàng
  • zhè
  • ?
  • dǎo
  • bān
  • ma
  •  
  • gào
  • 知道我為什么要上這個輔導班嗎?告
  • 閱讀全文
  卓易彩票 WWW.662358.COM | www.4694b.com | www.606187.com | www.47506.cn | 6220jj.com | www.gyfc8.com | 90307n.com | WWW.565696.COM | www.759027.com | www.liuguan000.com | www.93919a.com | sxpj62908.com | www.sygj5.com | 8159w.cc | WWW.73058.COM | www.7415cc.com | www.35918v.com | www.77996b.com | 69111w.com | WWW.855085.COM | www.2805.com | 545555.com | www.8667q.com | 40033ddd.com | WWW.735999.COM | www.3337795.com | feicai0633.com | WWW.491205.COM | pc413.cn | www.345529.com | www.hg6645.com | c9.com | WWW.701525.COM | www.55526i.com | www.4887.com | www.cb3188.com | 33382ii.com | www.328806.com | www.3978j.com | 5856sss.com | WWW.109646.COM | www.hgdc300.com | 5622q.com | WWW.880175.COM | www.5504h.com | 54141166.com | WWW.138605.COM | 1483a.com | 00774aa.com | WWW.908525.COM | 0033b.cc | 7335y.com | WWW.335399.COM | www.dcw345.com | tz1555.com | WWW.387768.COM | www.9737ll.me | 32126u.net | WWW.834319.COM | www.88166u.com | 03508.com | WWW.440185.COM | www.08881.com | 11184066.com | WWW.856458.COM | www.hg08.com | 3467k.com | www.646277.com | www.65707f.com | 8988j.com | www.101129.com | WWW.662628.COM | 535.cc | 55665156.com | WWW.62123.COM | www.5446i.com | hg793.com | www.965960.com | www.99638h.com | 983888n.com | www.555700.com | WWW.130228.COM | www.80188x.com | 55957k.com | www.669537.com | www.8816t.com | www.t9478.com | l2306.com | www.966013.com | www.53911c.com | 44077l.com | vbet.io | WWW.689637.COM | www.6888772.com | 0010422.com | 7742pp.com | WWW.506652.COM | www.yh66266.com | 44488t.com | 1483xx.com | WWW.698662.COM | www.3155hd.com | dh2267.com | 3189ss.com | WWW.331650.COM | www.9928m.com | www.hfcp1188.com | qqcp.com | www.091899.com | WWW.922047.COM | www.888999qipai.com | dzc08.com | 50067m.com | WWW.916086.COM | www.6126w.com | 9149s.com | 33678ee.com | www.700724.com | WWW.627580.COM | www.b35ee.com | 4289t.com | xpj718.com | WWW.508339.COM | www.hf0666.com | www.u69096.com | am778.cc | 123456ww.cc | WWW.403747.COM | www.zcwf5.com | www.06820s.com | 777659111.com | 2546w.com | www.910355.com | WWW.737246.COM | www.77074.com | 9995r.cc | 69441133.com | feicai0990.com | WWW.820809.COM | WWW.152623.COM | www.h63568.com | 2698l.com | b47479.com | www.793990.com | WWW.632935.COM | www.26243.com | www.pp55826.com | 7003oo.com | 2008oo.com | www.196073.com | WWW.318856.COM | www.33yfa.com | www.5719d.com | 9964u.com | 14683355.com | 4195b.com | www.542672.com | WWW.355069.COM | www.9149f.com | www.47506h.com | 3009q.com | 13825522.com | bet36500220.com | www.319075.com | WWW.886247.COM | WWW.250096.COM | www.99638p.com | www.9822ab.com | 463.am | 3775622.com | 9949b.com | www.777015.com | WWW.59935.COM | WWW.550868.COM | www.7782c.com | www.9971004.com | www.347600.com | p9602.com | 6895798.com | 78112211.com | 1297kj.com | www.524677.com | WWW.453553.COM | WWW.392213.COM | www.65yb.com | www.39500s.com | www.55676d.com | www.85jsjs.com | 883399q.com | hbs476.com | 3846u.com | djbet338.com | 3650580.com | www.239828.com | www.840774.com | WWW.355299.COM | WWW.501932.COM | www.fcyl6.com | www.26878y.com | www.4331f.com | www.33678yy.com | www.50999y.com | 6641ww.com | 9949c.com | 338333.com | 0234l.com | 7920com.com | 875566.com | r4255.com | 0030.com | 3522ss.com | www.41610.com | www.073777.com | www.363067.com | www.568565.com | www.910883.com | WWW.686677.COM | WWW.286262.COM | WWW.566818.COM | WWW.539119.COM | WWW.533351.COM | WWW.701046.COM | WWW.743163.COM | WWW.914613.COM | WWW.785875.COM | WWW.55191.COM | WWW.715866.COM | WWW.93379.COM | WWW.180509.COM | WWW.298613.COM | WWW.818127.COM | www.cp778.com | WWW.632212.COM | WWW.787148.COM | WWW.659765.COM | WWW.435999.COM | WWW.847744.COM | WWW.111015.COM | WWW.266035.COM | WWW.40440.COM | WWW.483155.COM | WWW.930224.COM | WWW.54945.COM | WWW.99968.COM | WWW.860680.COM | www.932135.com | www.641477.com | www.599831.com | www.196057.com | 558.hk | 30019q.com | 66999193.com | 8xj.vip | yyy4255.com | wlb11.com | 2443d.com | www.lb55567.com | www.838993.com | www.9895n.com | www.7728229.com | www.60108r.com | www.fen00.com | WWW.348103.COM | WWW.2894.COM | WWW.548707.COM | www.571477.com | www.41518t.com | 15a17.net | hg9168.vip | 3143.cc | 28839.com | 44488s.com | www.8313e.com | www.js89z.vip | www.68689p.com | www.c6321.com | WWW.202132.COM | WWW.655748.COM | www.310295.com | 68228m.com | qijiduchang.com | 4488g.com | 2820i.com | www.8884hj.com | www.hg98765.com | www.3136.com | WWW.623698.COM | www.wcp6698.com | www.86267u.com | kcai111.com | 9479d4.com | feicai0592.com | www.57800y.com | www.79670.com | www.igcp4.com | WWW.830677.COM | WWW.151302.COM | www.033916.com | ty1339.com | 4167z.com | www.77731r.com | www.g63568.com | www.1888ac.com | WWW.566109.COM | www.700626.com | hb8040.com | 0332m.com | 33115v.com | www.w84c.com | www.22ttz.com | WWW.110342.COM | www.190163.com | cr677.net | js58333.com | www.4136b.com | www.25688p.com | WWW.286433.COM | www.610560.com | 1517726.com | 44662007.com | www.3066hh.com | www.9818b.cc | WWW.914921.COM | www.321655.com | 2709n.com | 00024066.com | www.ampj3432.com | WWW.707341.COM | www.330871.com | 69111r.com | hd6766.com | www.535081.com | WWW.141939.COM | WWW.557147.COM | 99306d.com | 3685c.com | www.555838.com | WWW.481889.COM | WWW.99432.COM | pj7778.com | 99882007.com | www.j63568.com | WWW.845680.COM | www.235117.com | 6002b.com | www.35252p.com | www.26299b.com | WWW.113046.COM | 55772007.com | 00048g.com | www.52062l.com | WWW.111452.COM | www.luck886.com | 22cc8332.com | www.8313d.com | WWW.279504.COM | www.526053.com | 8a8u.com | www.6880ww.com | WWW.890470.COM | www.369053.com | 30179988.com | www.4996xa.com | WWW.782323.COM | www.217113.com | 6175hh.com | www.gf518.com | WWW.379986.COM | www.175221.com | 37111w.com | www.888ag.net | WWW.228967.COM | www.29277u.com | 3890a.com | www.7737ee.com | WWW.588076.COM | 3049m.com | 44077l.com | www.9818n.cc | www.657259.com | hg0068e.com | www.4521j.com | WWW.124909.COM | 80850aa.com | am2015.cc | www.6364z.com | www.607252.com | 54146655.com | www.6889798.com | WWW.29466.COM | wns789.net | www.bwinyz37.com | WWW.277377.COM | 3544p.com | 1213ttt.com | WWW.79033.COM | www.388707.com | 33382mm.com | www.64059.com | www.343918.com | nn500f.com | www.26878k.com | www.309388.com | 5309f.com | www.87500.com | www.316546.com | 33kk8331.com | www.39391.cc | www.224949.com | 2997706.com | www.ya313.com | 996012.com | nn3189.com | WWW.919991.COM | 73055x.com | www.07576.com | WWW.113987.COM | 9007004.com | www.55070p.com | WWW.275838.COM | 18438m.com | www.23819.com | WWW.200723.COM | 0805q.com | www.6613644.com | www.590979.com | 2140011.com | www.107ak.com | 485706.com | www.5504h.com | WWW.296448.COM | 6594xx.com | www.598282d.com | www.625477.com | 6261kk.com | WWW.306400.COM | 5443p.com | www.377666f.com | WWW.749807.COM | 4255tt.com | www.022js.cc | xpj728.com | www.g7764.com | WWW.701636.COM | 655ib.com | WWW.8708.COM | 15856h.com | www.0028229.com | www.187516.com | www.cfcp222.com | WWW.399138.COM | 7726lll.com | www.3933s.cc | dfs234.com | www.206335.com | www.514918.com | 2844q.com | 2019g.cc | WWW.788981.COM | 7249b.com | WWW.660820.COM | 58222s.com | www.60wb.top | 31325.com | www.79095q.com | www.578113.com | bb888bb888.com | WWW.692829.COM | js58333.com | WWW.35098.COM | d58955.com | www.29400.com | 23800s.com | www.28891h.com | www.760222.com | www.2021o.com | www.444537.com | www.998855i.com | WWW.762721.COM | 111122mm.com | WWW.293385.COM | 55331ww.com | WWW.521408.COM | 4590q.com | WWW.810775.COM | xf0371.com | WWW.110540.COM | 44077e.com | www.66ffg.com | gg69096.com | www.5854i.cc | 12742z.com | www.1035aa.com | 7811cc.com | www.2632e.com | x8519.com | www.99fc.cc | 9955vn77.com | www.cf9903.com | dzj.tw | WWW.88665.COM | 8757056.com | WWW.885225.COM | 3467y.com | WWW.923302.COM | 01885a.com | WWW.609611.COM | 2190d.com | WWW.763507.COM | 92958.com | www.770816.com | www.7334e.com | www.196073.com | www.38775ii.com | 888.SK | www.bet73y.com | sbc777.com | www.hh8618.com | 9737.com | WWW.199419.COM | 168b3.com | WWW.362989.COM | www.hg173e.com | www.178739.com | www.535081.com | 2229649.com | www.39500x.com | 228888u.com | WWW.383336.COM | 365vip100.cc | WWW.534478.COM | www.55070n.com | www.155959.com | www.dfw993.com | 566670099.com | WWW.774412.COM | df8g.com | WWW.125234.COM | www.4828888.com | bj499.com | www.8839q.com | 394.ag | WWW.804977.COM | www.55526a.com | www.083026.com | www.9422e.com | 84494499.com | WWW.614428.COM | 3834222.com | www.258015.com | www.4331j.com | 992222k.com | WWW.337778.COM | 6567.com | www.36166i.com | www.77802k.com | hd55331.com | WWW.313770.COM | www.89599f.com | uc04.cc | www.fl98.com | 20739455.com | www.749996.com | www.4625.com | ggg4165.com | WWW.208950.COM | www.5xcai.vip | 222315.com | www.1368z.cc | 87965mm.com | www.506931.com | www.82894.com | ry7722.com | WWW.517865.COM | www.9997038.com | 2222k11.com | WWW.932572.COM | www.5m5.com | 077077.com | WWW.22407.COM | 22296hh.com | 232929.com | www.05gcw.com | js89zc.com | www.140599.com | www.34788b.com | hga017.com | www.460689.com | www.88266b.com | 3807rr.com | www.832795.com | www.6867.cc | 3522a.cc | www.648668.com | www.7239g.com | 3788h.com | www.505420.com | www.50054g.com | 3522w.vip | www.207881.com | www.3933l.cc | 8036dd.com | 80850y.com | WWW.333235.COM | www.hh635.com | 2287gg.com | WWW.115076.COM | www.68365v.com | 3467k.cc | www.497918.com | www.371h.cc | 6868001.cc | 2767h.com | WWW.588044.COM | www.552181.com | xgsaimahui.com | www.810730.com | www.52303x.com | 7792k.com | 2618w.com | WWW.530616.COM | www.40288j.com | 26668t.com | www.547077.com | www.18kpl.com | 32355rr.com | jixiang10.com | WWW.750203.COM | www.624204.com | 7720a.net | 2381jj.com | WWW.376219.COM | www.3775m.com | hbs124.com | 858448.com | WWW.25328.COM | www.js6969.com | 5219d.com | 7776838.com | WWW.252916.COM | www.w84.com | hhvip666.com | www.46900.com | WWW.442244.COM | www.o63568.com | 8381l.com | 6830j.com | WWW.64081.COM | www.73166f.com | 45460009.com | y7063.com | www.596112.com | WWW.170007.COM | www.2021i.com | 316i.cc | xsd-168.com | WWW.346665.COM | www.110287.COM | 89892kk.com | 66119193.com | www.58gc8.com | WWW.766425.COM | www.blr7744.com | 44077i.com | 1384.com | www.626507.com | WWW.202348.COM | www.4102x.com | 55aa8332.com | 55449193.com | www.233434.com | WWW.43899.COM | www.8582bb.com | amjzh.top | 0080u.com | www.345800.com | WWW.639994.COM | www.50732t.com | www.19019y.com | 3534a.com | ca1055.com | www.867865.com | WWW.813459.COM | www.961826.com | 500599.com | 4270oo.com | ymz06.com | WWW.78218.COM | WWW.710079.COM | www.k94600.com | 97297i.com | 4182j.com | 8030w.com | www.643477.com | WWW.426098.COM | www.81520d.com | www.9737vv.com | 2127pp.com | 80892pp.com | www.885116.com | WWW.628975.COM | WWW.807499.COM | www.ag.hg3005.com | www.8967j.com | 123000.com | 2998v.com | 086738.com | www.c6881.com | www.3hg6668.com | WWW.784209.COM | 496nn.com | 99110040.com | 04666n.com | 97799j.com | hg88814.com | www.78788.pw | www.84499a.com | www.355246.com | www.637477.com | WWW.100017.COM | WWW.236646.COM | WWW.643234.COM | WWW.60568.COM | WWW.824128.COM | WWW.370116.COM | WWW.620233.COM | WWW.545733.COM | www.fen08.com | www.7777ae.com | www.7793v.com | www.50080b.com | www.77801r.com | www.89894l.com | www.6653g.com | www.rfdc05.com | www.486.cc | www.3978t.com | www.3978m.com | www.337756.com | www.wd05.cc | www.36166hh.com | www.66653w.com | www.50024d.com | www.26878h.com | www.9149q.com | www.2632q.com | www.le96.com | WWW.133016.COM | WWW.33265.COM | WWW.37695.COM | WWW.845680.COM | WWW.197277.COM | WWW.784103.COM | WWW.919350.COM | WWW.786718.COM | WWW.468728.COM | www.861805.com | www.656270.com | www.345839.com | www.50788u.com | 4581.com | 44488r.com | 1665v.com | xs9411.com | 553322NN.com | qqq7570.com | 538.cc | 7894i.com | www.71071k.com | www.6687l.com | www.0343z.com | www.78700h.com | www.44kcw.com | WWW.593959.COM | WWW.566764.COM | WWW.494987.COM | WWW.680801.COM | www.552703.com | www.43818e.com | 0015ll.com | 3405yyy.com | 00778i.com | 2ub.com | 87665q.com | www.ggl.99233l.com | www.35252c.com | www.111158.com | www.29178f.com | WWW.58018.COM | WWW.346255.COM | WWW.180700.COM | www.595301.com | 88277.com | 2618i.com | 53206666.com | 55797b.com | www.hh58.com | www.8c999.com | www.77803q.com | WWW.155164.COM | WWW.574234.COM | www.938527.com | www.32123i.com | 2127s.com | alpk88.com | 5360t.com | www.55545f.com | www.087s.com | www.2934x.com | WWW.133069.COM | WWW.669284.COM | www.196051.com | 39558899.com | 21366l.com | 55ii8332.com | www.89677i.com | www.162323.com | WWW.925404.COM | WWW.525773.COM | www.364616.com | bct6688.com | 06385959.com | 3078c.com | www.9895i.com | www.26163r.com | WWW.99793.COM | www.911070.com | manbetx168168.com | 097979.com | a757044.com | www.71071g.com | www.624205.com | WWW.256167.COM | WWW.242529.COM | www.lhctutu.com | rbbet22.com | 2418q.com | www.466909.com | www.9818g.cc | WWW.65608.COM | www.324611.com | r4255.com | r86226.com | www.0662777.com | www.2221103.com | WWW.378446.COM | www.760320.com | 33115hh.com | 4022u.com | www.68058888.com | www.3066.com | WWW.523417.COM | www.643388.com | h99345.am | 7605x.com | www.0022737.com | www.29277j.com | WWW.30232.COM | www.51515i.com | 365vip500.cc | 3018pp.com | www.81608b.com | WWW.905453.COM | www.607316.com | 39199l.com | 8988l.com | www.m.195668.com | WWW.720756.COM | www.918795.com | 11989f.com | x77304.com | www.7036s.com | WWW.894459.COM | www.912162.com | 555.bcbm555.com | c86811.com | www.y61337.com | WWW.146644.COM | www.550347.com | 11184066.com | 5622.com | www.00840u.com | WWW.590013.COM | www.881678.com | 3404r.cc | www.4058w.com | WWW.870866.COM | www.815055.com | meishimat.com | 4023l.com | www.03035.com | WWW.844815.COM | 31325i.com | 08159h.com | www.7920v.com | WWW.720835.COM | www.133615.com | s58955.com | www.04567d.com | www.hw8222.com | www.756398.com | m83377.com | www.3846x.com | www.5484d.com | www.988917.com | 19880.com | 28455.com | www.26878n.com | WWW.706109.COM | tt888y.com | www.h4042.com | www.3890r.com | www.832795.com | 1966xpj.com | www.28000u.com | WWW.411108.COM | www.292199.com | pj00ll.com | www.69567f.com | WWW.671220.COM | man936.com | uc02.cc | www.21365bet.com | WWW.66362.COM | 452922.com | www.38345v.com | WWW.156463.COM | www.173880.com | 36403377.com | www.535220.com | WWW.588781.COM | 99999.com | www.3846w.com | www.c9218.com | www.324177.com | 8590.vip | www.4833042.com | WWW.626779.COM | 5003w.com | www.6776dd.com | WWW.190619.COM | jcwt.us | yd12305.com | www.055e.cc | www.202439.com | 76886p.com | www.585.cc | www.983699.com | 69444455.com | www.js56774.com | WWW.908952.COM | 81366d.com | www.4996hk.com | WWW.592700.COM | 44488i.com | www.38345k.com | WWW.583527.COM | 93936b.com | j83377.com | WWW.770529.COM | uc01.cc | mm56667.com | WWW.758876.COM | 84497700.com | 1775mm.com | WWW.33700.COM | 00773g.com | www.y948y.com | WWW.528807.COM | 3844u.com | www.8967v.com | WWW.874408.COM | 1591qqq.com | www.c69096.com | WWW.277537.COM | 1168a.com | www.44118b.com | WWW.605755.COM | 5906kk.com | www.1466v.com | www.776860.com | jj38648.cc | www.07163x.com | www.61655v.com | 2677fff.com | WWW.50128.COM | 8894.com | www.v69096.com | WWW.111480.COM | 3788b.com | www.siji05.com | www.890732.com | 66332007.com | www.022x.cc | 80368gg.com | www.c63.com | WWW.323146.COM | jr9933.com | www.hg4442.com | www.596608.com | mg437766.com | WWW.99337.COM | 996622xx.com | www.79095a.com | WWW.443515.COM | 78808b.com | www.okw5.com | 83929.com | www.o063801.com | WWW.318960.COM | 1407.am | WWW.631023.COM | amblm.com | www.885608.com | www.814646.com | lixingyoulun.cc | WWW.879388.COM | 55797s.com | www.t09738.com | www.302210.com | 32424z.com | WWW.309290.COM | xpjggzz.com | www.94238.com | m88bc.com | www.47506u.com | www.850533.com | 50099x.com | WWW.724444.COM | blr365365.com | www.65707t.com | 876878.com | www.2021y.com | www.685948.com | 2709u.com | WWW.191476.COM | 4116s.com | www.04czj.com | 7742tt.com | www.456333.net | www.13969.com | www.0088xpj.net | www.938627.com | 5443c.com | WWW.206181.COM | 32555r.com | WWW.495009.COM | 2776m.com | www.81678c.com | 4809e.com | www.12136s.com | www.278207.com | www.99113r.com | WWW.634186.COM | 023280.com | WWW.445265.COM | 51133p.com | WWW.561995.COM | 28758s.com | www.9050.cc | 65005v.com | www.87668r.com | dj0009.com | www.68993239.com | 55155e.com | www.xpj8816.com | www.386465.com | www.9997028.com | www.220875.com | www.222244.vip | www.755705.com | www.dfh210.com | WWW.272629.COM | 5010.com | WWW.482825.COM | 566670055.com | WWW.388399.COM | 3024.com | WWW.790533.COM | 19991y.com |