<optgroup id="w2uiu"></optgroup>
<menu id="w2uiu"><tt id="w2uiu"></tt></menu>
<menu id="w2uiu"><strong id="w2uiu"></strong></menu>
 • <menu id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu></menu>
  <xmp id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu>
 • <dd id="w2uiu"><nav id="w2uiu"></nav></dd>
 • 生活見聞

  小學生作文:生活見聞
  作文字數:377
  作者:刁刻
 • men
 • yǒu
 • kàn
 • dào
 • de
 • shì
 • qíng
 • ba
 •  
 • shì
 • shí
 • me
 • 你們也有自己看到的事情吧!是什么
 •  
 • gào
 • ma
 •  
 • men
 • zhī
 • dào
 • kàn
 • jiàn
 • 哪!可以告訴我嗎?你們知道我看見
 • de
 • shì
 • qíng
 • shì
 • shí
 • me
 • yàng
 • de
 • ma
 •  
 • xià
 • miàn
 • jiù
 • gào
 • 的事情是什么樣的嗎?下面我就告訴
 • men
 • ba
 •  
 • zhè
 • jiàn
 • shì
 • qíng
 • shì
 • shēng
 • zài
 • huǒ
 • chē
 • shàng
 • de
 • 你們吧,這件事情是發生在火車上的
 •  
 • 一幕。
 •  
 •  
 • shí
 • fàng
 • jiǎ
 • de
 • shí
 • hòu
 •  
 • dài
 • zuò
 • huǒ
 •  十一放假的時候,媽媽帶我坐火
 • chē
 • zhǎng
 • chūn
 • jiā
 • wán
 •  
 • gāo
 • xìng
 • le
 •  
 • 車去長春大姨家玩,我可高興了,一
 • shàng
 • chē
 • cái
 • xiàn
 • chē
 • xiāng
 • shì
 • rén
 • shān
 • rén
 • hǎi
 • le
 •  
 • 上車才發現車廂里已是人山人海了,
 • zhè
 • shí
 • yǒu
 • wèi
 • bái
 • cāng
 • cāng
 • de
 • lǎo
 • nǎi
 • nǎi
 • shǒu
 • zhǔ
 • zhe
 • 這時有一位白發蒼蒼的老奶奶手拄著
 • guǎi
 • zhàng
 • huǎn
 • màn
 • de
 • xiàng
 • qián
 • zǒu
 • zhe
 •  
 • rán
 • 拐仗一步一步緩慢的向前走著,突然
 •  
 • xiǎo
 • xīn
 • shuāi
 • dǎo
 • zài
 • zhàn
 • tái
 • shàng
 •  
 • shí
 • jiān
 • miǎo
 • ,一不小心摔倒在站臺上,時間一秒
 • miǎo
 • de
 • guò
 • le
 •  
 • méi
 • yǒu
 • wèi
 • 一秒的過去了,可沒有一個去扶那位
 • nǎi
 • nǎi
 •  
 • chē
 • shàng
 • de
 • rén
 • dōu
 • zài
 • máng
 • zhe
 • lùn
 • shuō
 •  
 •  
 • 奶奶,車上的人都在忙著議論說:“
 •  
 •  
 • jié
 • shù
 •  
 • méi
 • yǒu
 • rén
 • 你去,他去”可結束哪,沒有一個人
 •  
 • zhè
 • shí
 •  
 • kàn
 • jiàn
 • wèi
 • zài
 • fēi
 • kuài
 • de
 • 去。這時,我看見一位在哥哥飛快的
 • pǎo
 • xià
 • chē
 •  
 • lǎo
 • nǎi
 • nǎi
 • lái
 • dēng
 • shàng
 • le
 • chē
 •  
 • 跑下車,把老奶奶扶起來登上了車。
 • děng
 • shàng
 • chē
 • zhī
 • hòu
 •  
 • yòu
 • shì
 • wèi
 • 等上車之后,又是那位大哥哥把自己
 • de
 • zuò
 • wèi
 • ràng
 • gěi
 • le
 • lǎo
 • nǎi
 • nǎi
 •  
 • 的座位讓給了老奶奶。
 •  
 •  
 • kàn
 • jiàn
 • le
 • zhī
 • hòu
 •  
 • xīn
 • fēi
 • cháng
 • shòu
 • gǎn
 • dòng
 •  我看見了之后,心里非常受感動
 •  
 • gào
 • hòu
 • dìng
 • yào
 • xiàng
 • wèi
 • ,我告訴我自己以后一定要像那位大
 • xué
 •  
 • bāng
 • zhù
 • xiē
 • yào
 • bāng
 • zhù
 • de
 • rén
 • 哥哥學習。去幫助那些需要幫助的人
 •  
 •  
 •  
 • shì
 • míng
 • sān
 • nián
 • de
 • xiǎo
 • xué
 • shēng
 •  
 • fēi
 •  我是一名三年級的小學生,我非
 • cháng
 • huān
 • xiě
 • zuò
 • wén
 •  
 • hěn
 • yuàn
 • zài
 • zhè
 • rèn
 • shí
 • 常喜歡寫作文。也很愿意在這里認識
 • xiē
 • xīn
 • péng
 • yǒu
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 一些新朋友。    
   
  無注音版:
   你們也有自己看到的事情吧!是什么哪!可以告訴我嗎?你們知道我看見的事情是什么樣的嗎?下面我就告訴你們吧,這件事情是發生在火車上的一幕。
    十一放假的時候,媽媽帶我坐火車去長春大姨家玩,我可高興了,一上車才發現車廂里已是人山人海了,這時有一位白發蒼蒼的老奶奶手拄著拐仗一步一步緩慢的向前走著,突然,一不小心摔倒在站臺上,時間一秒一秒的過去了,可沒有一個去扶那位奶奶,車上的人都在忙著議論說:“你去,他去”可結束哪,沒有一個人去。這時,我看見一位在哥哥飛快的跑下車,把老奶奶扶起來登上了車。等上車之后,又是那位大哥哥把自己的座位讓給了老奶奶。
    我看見了之后,心里非常受感動,我告訴我自己以后一定要像那位大哥哥學習。去幫助那些需要幫助的人。
    我是一名三年級的小學生,我非常喜歡寫作文。也很愿意在這里認識一些新朋友。
   
   
    

   我的課余生活

   作文字數:408
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  • tóu
  • gǎo
  • ò
  •  
  •  
  •  
  • de
  •  你也可以投稿哦  我的課
  • shēng
  • huó
  • 余生活
  • 閱讀全文

   我的課余生活

   作文字數:376
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • shēng
  • huó
  •   我的課余生活
  •  
  •  
  • nèi
  • méng
  •  
  • nèi
  • méng
  • níng
  • chéng
  • xiàn
  • tiān
  • shí
  • yàn
  •  內蒙古 內蒙古寧城縣天義實驗
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • nián
  • bān
  •  
  • ?
  • méng
  • 小學三年五班 馬建蒙
  • 閱讀全文

   暑假見聞

   作文字數:395
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • shǔ
  • jiǎ
  • jiàn
  • wén
  •   暑假見聞
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • zhōng
  • shān
  • shì
  • xiǎo
  • lǎn
  • zhèn
  •  
  • zhōng
  • xīn
  • xiǎo
  • xué
  •  廣東省中山市小欖鎮 中心小學
  • sān
  • nián
  • bān
  •  
  • liáng
  • xiǎo
  • diàn
  • 三年四班 梁小鈿
  • 閱讀全文

   從小養成良好的生活衛生好習慣

   作文字數:388
   作者:未知
  •  
  • xiǎo
  • xué
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  •  
  • cóng
  • xiǎo
  • yǎng
  • chéng
  • liáng
  • hǎo
  • de
  • shēng
  • 小學作文  從小養成良好的生
  • huó
  • wèi
  • shēng
  • hǎo
  • guàn
  • 活衛生好習慣
  •  
  •  
  • běi
  • shěng
  • shí
  • jiā
  • zhuāng
  • shì
  •  
  • xīn
  • huá
  • dōng
  • fēng
  • xiǎo
  •  河北省石家莊市 新華區東風小
  • 閱讀全文

   暑假見聞

   作文字數:591
   作者:未知
  •  
  • zhù
  • le
  • ma
  •  
  •  
  •  
  •  
  • shǔ
  • jiǎ
  • jiàn
  • wén
  • 記住了嗎?  暑假見聞
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • zhōng
  • shān
  • shì
  • xiǎo
  • lǎn
  • zhèn
  •  
  • zhōng
  • xīn
  • xiǎo
  • xué
  •  廣東省中山市小欖鎮 中心小學
  • sān
  • nián
  • bān
  •  
  • zhāng
  • wǎn
  • 三年四班 張畹意
  • 閱讀全文

   《生活的斗士》讀后感

   作文字數:393
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • shēng
  • huó
  • de
  • dòu
  • shì
  •  
  • hòu
  • gǎn
  •   《生活的斗士》讀后感
  •  
  •  
  • shàng
  • hǎi
  • shì
  • dōng
  • xīn
  •  
  • yuán
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • ?
  •  上海市浦東新區 園西小學三(
  •  
  •  
  • qián
  • zhì
  • yíng
  • ) 錢智盈
  • 閱讀全文

   我的課余生活

   作文字數:331
   作者:洪虹
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • shēng
  • huó
  • jǐn
  • fēng
  • duō
  •   我的課余生活不僅豐富多
  • cǎi
  • ér
  • qiě
  • hái
  • yǒu
  • xiě
  • jǐn
  • zhāng
  •  
  • yīn
  • wéi
  • xué
  • de
  • běn
  • lǐng
  • 彩而且還有寫緊張。因為我學的本領
  • fēi
  • cháng
  • duō
  •  
  • yǒu
  • shū
  • ?
  •  
  • zhēng
  •  
  • yīng
  •  
  • guó
  • 非常多,有書法、古箏、英語、和國
  • 閱讀全文

   我的課余生活

   作文字數:299
   作者:陳越
  •  
  • xiǎo
  • xué
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  • de
  • shēng
  • huó
  • shì
  • fēng
  • 小學作文 我的課余生活是豐富
  • duō
  • cǎi
  • de
  •  
  • yǒu
  • qiú
  •  
  • shū
  •  
  • máo
  • qiú
  • 多彩的,有踢足球,讀書,打羽毛球
  •  
  • xià
  •  
  • zhōng
  • zuì
  • ài
  • xià
  • de
  • shì
  • xià
  • ,下五子棋。其中我最喜愛下的是下
  • 閱讀全文

   我的課余生活

   作文字數:301
   作者:朱音婕
  •  
  •  
  •  
  • de
  • shēng
  • huó
  • fēng
  • duō
  • cǎi
  • le
  •  我的課余生活可豐富多彩了不
  • xìn
  • qiáo
  • qiáo
  • 信你瞧瞧
  •  
  •  
  • de
  • shēng
  • huó
  • měi
  • tiān
  • shǎo
  • le
  • piān
  • xiǎo
  •  我的課余生活每天少不了一篇小
  • 閱讀全文

   我的課余生活

   作文字數:330
   作者:思銳
  •  
  • zuò
  • wén
  • wǎng
  • zuò
  •  
  • wén
  •  
  • wǎng
  •  
  • cóng
  • xiǎo
  • jiù
  • ài
  • wán
  • 作文網作 文 網 我從小就愛玩
  • wán
  •  
  • yīn
  • wéi
  • wán
  • fēi
  • cháng
  • hǎo
  • wán
  •  
  • bié
  • shì
  • 玩具,因為玩具非常好玩.特別是自
  • zhuāng
  • de
  • wán
  •  
  • yào
  • hěn
  • cái
  • néng
  • zhuāng
  • hǎo
  •  
  • 己裝的玩具,要很大力氣才能裝好。
  • 閱讀全文

   我的課余生活

   作文字數:475
   作者:杜雨澤
  •  
  •  
  •  
  • de
  • shēng
  • huó
  • fēng
  • duō
  • cǎi
  •  
  •  我的課余生活豐富多彩,爸爸
  • zǒng
  • huì
  • yòng
  • zhǒng
  • huì
  • ràng
  • lái
  • rèn
  • shí
  • zhè
  • duō
  • 總會利用各種機會讓我來認識這個多
  • cǎi
  • duō
  • de
  • shì
  • jiè
  •  
  • 彩多姿的世界。
  • 閱讀全文

   我的課余生活

   作文字數:485
   作者:杜雨澤
  •  
  •  
  •  
  • de
  • shēng
  • huó
  • fēng
  • duō
  • cǎi
  •  
  •  我的課余生活豐富多彩,爸爸
  • zǒng
  • huì
  • yòng
  • zhǒng
  • huì
  • ràng
  • lái
  • rèn
  • shí
  • zhè
  • duō
  • 總會利用各種機會讓我來認識這個多
  • cǎi
  • duō
  • de
  • shì
  • jiè
  •  
  • 彩多姿的世界。
  • 閱讀全文

   我的課余生活

   作文字數:316
   作者:思銳
  •  
  •  
  •  
  •  
  • cóng
  • xiǎo
  • jiù
  • ài
  • wán
  • wán
  •  
  • yīn
  • wéi
  • wán
  •   我從小就愛玩玩具,因為玩
  • fēi
  • cháng
  • hǎo
  • wán
  •  
  • bié
  • shì
  • zhuāng
  • de
  • wán
  •  
  • 具非常好玩.特別是自己裝的玩具,
  • yào
  • hěn
  • cái
  • néng
  • zhuāng
  • hǎo
  •  
  • 要很大力氣才能裝好。
  • 閱讀全文

   我的課余生活

   作文字數:313
   作者:朱音婕
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • shēng
  • huó
  • fēng
  •    我的課余生活可豐富
  • duō
  • cǎi
  • le
  • xìn
  • qiáo
  • qiáo
  • 多彩了不信你瞧瞧
  •  
  •  
  • de
  • shēng
  • huó
  • měi
  • tiān
  • shǎo
  • le
  • piān
  • xiǎo
  •  我的課余生活每天少不了一篇小
  • 閱讀全文

   美麗的第五生活區

   作文字數:394
   作者:許昭辰
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • shēng
  • huó
  • de
  • xiǎo
  • tiān
  • zhōng
  • dōu
  •    我生活的小區一天中都
  • měi
  • ?g
  •  
  • měi
  • tiān
  • huān
  • shēng
  • xiào
  •  
  • huān
  • huān
  • 美麗如花;每天歡聲笑語、歡歡樂樂
  •  
  • měi
  • tiān
  • nào
  • fēi
  • fán
  •  
  • kōng
  • zhōng
  • chōng
  • mǎn
  • le
  • kuài
  • ;每天熱鬧非凡,空氣中充滿了快樂
  • 閱讀全文

   我的課余生活

   作文字數:329
   作者:洪虹
  •  
  •  
  •  
  • de
  • shēng
  • huó
  • jǐn
  • fēng
  • duō
  • cǎi
  • ér
  •  我的課余生活不僅豐富多彩而
  • qiě
  • hái
  • yǒu
  • xiě
  • jǐn
  • zhāng
  •  
  • yīn
  • wéi
  • xué
  • de
  • běn
  • lǐng
  • fēi
  • cháng
  • 且還有寫緊張。因為我學的本領非常
  • duō
  •  
  • yǒu
  • shū
  • ?
  •  
  • zhēng
  •  
  • yīng
  •  
  • guó
  • xiàng
  • 多,有書法、古箏、英語、和國際象
  • 閱讀全文

   我的課余生活

   作文字數:551
   作者:何嵐
  •  
  •  
  •  
  • huān
  • dàn
  • gāng
  • qín
  •  
  • zài
  • yòu
  • ér
  • yuán
  • shí
  •  
  •  我喜歡彈鋼琴,在幼兒園時,
  • fēi
  • cháng
  • xiàn
  • xiē
  • gāng
  • qín
  • jiā
  • néng
  • dàn
  • chū
  • me
  • yōu
  • 我非常羨慕那些鋼琴家能彈出那么優
  • měi
  • de
  •  
  • tīng
  • chī
  • zuì
  •  
  • shì
  •  
  • 美的曲子,聽得我如癡如醉。于是,
  • 閱讀全文

   我的課余生活

   作文字數:419
   作者:田英君
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • shì
  • huó
  • kāi
  • lǎng
  • de
  • xiǎo
  • nán
  •   我是一個活潑開朗的小男
  • hái
  •  
  • chú
  • le
  • jǐn
  • zhāng
  • de
  • xué
  • shēng
  • huó
  • zhī
  • wài
  •  
  • hái
  • yǒu
  • 孩。除了緊張的學習生活之外,還有
  • fēng
  • duō
  • cǎi
  • de
  • shēng
  • huó
  •  
  •  
  • diàn
  • nǎo
  • 豐富多彩的課余生活。比如:打電腦
  • 閱讀全文

   我的署假生活

   作文字數:724
   作者:吳思遠
  •  
  •  
  •  
  • huà
  • shuō
  •  
  •  
  • wàn
  • juàn
  • shū
  •  
  • háng
  • wàn
  •  古話說:“讀萬卷書,行萬里
  •  
  •  
  • de
  • shǔ
  • jiǎ
  • shēng
  • huó
  • zhèng
  • shì
  • zhè
  • huà
  • de
  • xiě
  • 路。”我的暑假生活正是這句話的寫
  • zhēn
  •  
  • 真。
  • 閱讀全文

   有賽車的生活

   作文字數:719
   作者:井之源
  •  
  •  
  • xiǎo
  • xué
  •  
  •  
  •  
  • sài
  • chē
  • zhēn
  • de
  • shì
  • hěn
  • hǎo
  • wán
  •  
  • “小學” 賽車真的是很好玩,
  • dài
  • gěi
  • duō
  • de
  • kuài
  •  
  • 它帶給我許多的快樂。
  •  
  • jīn
  • tiān
  • xià
  • shàng
  • xué
  • de
  • shí
  • hòu
  •  
  • kàn
  • jiàn
  • huáng
  • 今天下午上學的時候,我看見黃麒
  • 閱讀全文

   我的課余生活

   作文字數:434
   作者:劉其
  •  
  •  
  •  
  •  
  • men
  • de
  • shēng
  • huó
  • fēng
  • duō
  • cǎi
  •  
  •   我們的課余生活豐富多采,
  • yǒu
  • de
  • huān
  • huà
  • huà
  •  
  • yǒu
  • de
  • huān
  • yóu
  • yǒng
  •  
  • yǒu
  • de
  • 有的喜歡畫畫,有的喜歡游泳,有的
  • huān
  • zhēng
  •  
  • hái
  • yǒu
  • de
  • huān
  • dàn
  • gāng
  • qín
  •  
  • ér
  • 喜歡拉古箏,還有的喜歡彈鋼琴,而
  • 閱讀全文

   課余生活

   作文字數:361
   作者:黃楷脈
  •  
  •  
  •  
  • de
  • shēng
  • huó
  • fēng
  • duō
  • cǎi
  •  
  • yòu
  •  我的課余生活既豐富多彩,又
  • yǒu
  • yǒu
  • wèi
  •  
  • zuì
  • huān
  • xià
  • 有滋有味。我最喜歡與爸爸媽媽下五
  •  
  • jué
  • chū
  • shuí
  • wéi
  • wáng
  • de
  • shì
  • le
  •  
  • 子棋,決出誰為棋王的事了。
  • 閱讀全文

   我的課余生活

   作文字數:578
   作者:陳銳烈
  •  
  • wǎng
  •  
  • zhǐ
  •  
  •  
  •  
  •  
  • shuō
  • de
  • shēng
  • huó
  • 網 址  說起我的課余生活
  •  
  • zhēn
  • shì
  • fēng
  • duō
  • cǎi
  •  
  • zhēn
  • xiàng
  • wàn
  • ?g
  • tǒng
  • ,那可真是豐富多彩,真像萬花筒一
  • yàng
  • cǎi
  • bān
  • lán
  •  
  • 樣色彩斑斕。
  • 閱讀全文

   我的課余生活

   作文字數:313
   作者:張夢蝶
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • shēng
  • huó
  • jiù
  • shì
  • dàn
  • gāng
  • qín
  •   我的課余生活就是彈鋼琴
  •  
  •  
  • xué
  • gāng
  • qín
  • de
  • shí
  • hòu
  •  
  • xīn
  •  記得第一次去學鋼琴的時候,心
  • fēi
  • cháng
  • jǐn
  • zhāng
  •  
  • dàn
  • gāng
  • qín
  • dào
  • nán
  • nán
  • ne
  •  
  • 里非常緊張,彈鋼琴到低難不難呢?
  • 閱讀全文

   快樂的軍訓生活

   作文字數:627
   作者:何曼妮
  •  
  •  
  •  
  •  
  • sān
  • nián
  • gēn
  • suí
  • zhuǎn
  • xué
  • lái
  • dào
  •   三年級我跟隨父母轉學來到
  • le
  • běi
  • jīng
  •  
  • xiǎng
  • dào
  •  
  • běi
  • jīng
  • de
  • xiǎo
  • xué
  • hái
  • yào
  • jìn
  • 了北京。想不到,北京的小學還要進
  • háng
  • jun1
  • xùn
  •  
  • yuè
  • zhōng
  • xún
  • de
  • xīng
  • èr
  •  
  • men
  • quán
  • 行軍訓。五月中旬的星期二,我們全
  • 閱讀全文

   我的課余生活

   作文字數:448
   作者:許越
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • cóng
  • jiā
  • mǎi
  • le
  • gāng
  • qín
  •  
  •    自從家里買了鋼琴,
  • de
  • shēng
  • huó
  • jiù
  • shì
  • gāng
  • qín
  • zuò
  • bàn
  •  
  • dàn
  • qín
  • 我的課余生活就是與鋼琴作伴。彈琴
  • gěi
  • dài
  • lái
  • le
  • shǎo
  • de
  • fán
  • nǎo
  •  
  • gěi
  • dài
  • lái
  • 給我帶來了不少的煩惱,也給我帶來
  • 閱讀全文

   生活要有規律

   作文字數:333
   作者:潘嵩齡
  •  
  •  
  •  
  • zuó
  • tiān
  • shì
  • xīng
  • liù
  •  
  • méi
  • yǒu
  • àn
  • shí
  • shuì
  •  昨天是星期六,我沒有按時睡
  •  
  • zài
  • kàn
  • diàn
  • shì
  •  
  • dào
  • diǎn
  • cái
  • shàng
  • chuáng
  •  
  • tǎng
  • zài
  • chuáng
  • shàng
  • ,在看電視。到點才上床。躺在床上
  •  
  • zǒng
  • shì
  • shuì
  • zhe
  •  
  • guò
  • le
  • hěn
  • zhǎng
  • shí
  • jiān
  •  
  • ,總是睡不著。過了很長時間,我迷
  • 閱讀全文

   “五.一”見聞

   作文字數:559
   作者:張蘭婷
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • pàn
  • ā
  •  
  • pàn
  • ā
  •  
  •  
  •  
  • zhōng
  • dào
  • le
  •  盼啊!盼啊!“五一”終于到了
  •  
  • jiā
  • dōu
  • yòng
  • jiǎ
  • dào
  • chù
  • yóu
  • wán
  •  
  • ,大家都利用假期到各處游玩,我也
  • 閱讀全文

   小羊的生活

   作文字數:307
   作者:劉雁豪
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zài
  • mào
  • de
  • sēn
  • lín
  •  
  • zhù
  • zhe
  •    在茂密的森林里,住著
  • zhī
  • xiǎo
  • yáng
  •  
  • shēng
  • huó
  • de
  • shí
  • fèn
  • kùn
  • nán
  •  
  • 一只小羊,生活的十分困難。
  •  
  •  
  • tiān
  •  
  • xiǎo
  • yáng
  • zài
  • sàn
  •  
  • rán
  •  
  • zhī
  •  一天,小羊在散步。突然,不知
  • 閱讀全文

   我的課余生活

   作文字數:360
   作者:吳少雯
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zuì
  • huān
  • de
  • shēng
  • huó
  • jiù
  • shì
  • huì
  •   我最喜歡的課余生活就是繪
  • huà
  • měi
  • tiān
  • wǎn
  • shàng
  • zhī
  • yào
  • yǒu
  • shí
  • jiān
  • jiù
  • huì
  • huà
  • 畫每天晚上只要一有時間我就會畫一
  • huà
  • jīn
  • tiān
  • wǎn
  • shàng
  • yòu
  • huà
  • le
  • zhāng
  • huà
  • míng
  • jiào
  • 幅畫今天晚上我又畫了一張畫名字叫
  • 閱讀全文
  卓易彩票 8901w.com | feicai0436.com | www.3399186.com | 14119455.com | WWW.560286.COM | 88842949.com | 75266.com | WWW.614188.COM | 9649l.com | www.375931.com | www.83033k.com | 7742n.com | 557744aa.com | WWW.268599.COM | 83086p.com | www.39500i.com | www.ascp3.com | 9149b.com | www.tm139.com | WWW.919991.COM | www.djcp007.com | zzwl1.com | WWW.189732.COM | www.33112211.com | 88993g.com | www.629012.com | www.1035n.com | 4165e.com | www.347918.com | WWW.499239.COM | www.137603.com | 3522nn.cc | www.809387.com | www.91233x.com | 37570d.com | 3644l.com | WWW.609289.COM | www.33997f.com | feicai0477.com | 6363w.com | WWW.662328.COM | www.0967004.com | bbo626.com | 3121o.com | WWW.530271.COM | www.57578d.com | www.cfcp234.com | biying910vip.com | www.810619.com | WWW.415234.COM | www.8967v.com | 28824a.com | www.109615.com | WWW.877388.COM | www.1466e.com | 86811t.com | zhcp24.com | www.711448.com | WWW.255240.COM | www.4996hl.com | 5856oo.com | www.911hk.com | WWW.7413.COM | www.68689d.com | www.361550.com | 4995w.com | www.68kj.com | WWW.580296.COM | www.50026s.com | www.16181a.com | 87965cc.com | 4195g.com | WWW.903383.COM | www.71gcw.com | www.vns6605.com | 4541u.com | 32212.com | www.758500.com | WWW.575954.COM | www.345311.com | 005495.com | 0615.com | 6175a.com | P35y.com | www.371679.com | WWW.440156.COM | WWW.302941.COM | www.557755.com | 74668.com | 405087.com | 13622.com | WWW.450453.COM | www.w058.com | www.b3846.com | www.b948b.com | 7172004.com | 6177010.com | www.0306.com | www.911750.com | WWW.366879.COM | www.83993j.com | www.f2894.com | 3379a.com | tt6832.com | 4646699.com | www.177502.com | WWW.528576.COM | WWW.140199.COM | www.9356l.com | www.326213.com | www.5504z.com | wdlywz.com | 9002y.com | 83378j.com | www.66652o.com | WWW.811622.COM | www.3479b.com | www.23819.co | www.38775zz.com | www.938i.cc | 444p1.cc | 2643e.com | 4107k.com | 4052g.com | js345a.com | www.526071.com | www.889938.com | WWW.453213.COM | www.c6883.com | www.940.com | www.5517.com | www.38345v.com | 87578.com | 56988m.com | 2490w.com | 7742yy.com | 4260011.com | 08575.com | 5360rr.com | 967808.com | www.361944.com | www.551416.com | WWW.447397.COM | WWW.386766.COM | WWW.570095.COM | WWW.207677.COM | www.111xm.cc | WWW.426364.COM | www.flff9.com | www.03gcw.com | www.58181.cc | www.71399n.com | www.33997l.com | www.39957d.com | www.77114z.com | www.3978i.com | www.bet73x.com | www.16065t.com | www.4561.am | www.4102p.com | www.jsc2020.com | www.55717l.com | www.9187g.com | www.1466e.com | www.7714r.com | www.96386n.com | www.61411.cc | www.hc2388.com | WWW.198292.COM | WWW.685393.COM | WWW.388761.COM | WWW.931518.COM | WWW.157349.COM | WWW.541999.COM | WWW.96064.COM | WWW.508191.COM | WWW.775265.COM | WWW.662340.COM | www.680358.com | www.305922.com | www.500232.com | WWW.31758.COM | www.641577.com | www.957588.com | www.001233.com | 69111q.com | 1468ddd.com | feicai0311.com | 5802dd.com | 0253.com | 55193.com | ff4119.com | 983888u.com | 3644v.com | www.am520520.com | www.4809t.com | www.7239f.com | www.2109c.com | WWW.195770.COM | WWW.601610.COM | WWW.791157.COM | WWW.154855.COM | WWW.238117.COM | www.382688.com | bwin990.co | 35252l.com | 0485k.com | 131r.net | www.47751.net | www.4058vv.com | www.hg0088.so | www.gy11.com | WWW.611475.COM | www.867865.com | www.662678.com | 3550v.com | 1770q.com | 2267l.com | www.18955.bet | www.606117.com | WWW.805381.COM | WWW.817066.COM | www.355204.com | 1389k.com | by302.com | pj300.cc | www.d58.com | www.6889781.com | www.15355w.com | WWW.279251.COM | WWW.441558.COM | www.389144.com | 8822vn77.com | 66287m.com | y980.com | www.211222.cc | WWW.190563.COM | WWW.630533.COM | www.297126.com | 1036bb.com | 62222d.com | www.89599f.com | www.61655x.com | WWW.110633.COM | 5622.com | www.900248.com | www.36440.com | 6190js.com | feicai021.com | www.245252.com | www.hx1115.com | WWW.747005.COM | www.324611.com | 1227010.com | 7779t.cc | www.772875.com | WWW.456142.COM | www.562509.com | 91019n.net | 4023v.com | www.x3410.com | www.6364p.com | WWW.728003.COM | www.101156.com | jidu9.com | 02dd.cc | www.bjl913.com | WWW.331159.COM | WWW.225284.COM | yz5388.com | 3242i.com | www.71071r.com | www.6832m.com | WWW.41317.COM | 98kbc.com | 6487iii.com | www.3983151.com | www.hf5883.com | www.951912.com | mm5144.com | 44mm8331.com | www.hg0297.com | WWW.128442.COM | www.1045.com | 57157.com | www.908818.com | WWW.674268.COM | www.582006.com | z2649.com | www.8886hj.com | www.2934g.com | www.976868.com | 3009s.com | hg77730.com | www.954321i.com | WWW.761419.COM | 5004nn.com | kk56988.com | www.372733.com | WWW.81748.COM | 2147dh.com | c89ew41.com | www.86333d.com | WWW.350928.COM | 7792x.com | 66876l.com | www.50052h.com | www.858899a.com | yidali.com | www.7415l.com | WWW.768048.COM | www.055520.cc | 50029900.com | www.91233j.com | www.959209.com | 85698g.com | www.627868.com | www.c141.vip | www.89894o.com | 9659a.com | www.7777bj.com | WWW.275056.COM | 3405bbb.com | www.33111177.com | WWW.200887.COM | 5647q.com | 996622vv.com | www.dao70.com | www.344747.com | 5350b.com | www.1666c.com | www.925507.com | 76886z.com | www.siji.ceo | WWW.508585.COM | 28839k.com | www.h2894.com | WWW.433936.COM | 6175t.com | www.2021h.com | WWW.749399.COM | 6868vv.cc | www.799666r.com | WWW.375066.COM | 8018522.com | wz5.cc | WWW.456181.COM | pj333377.com | www.0055xpj.net | WWW.633605.COM | vip83068.com | www.60886y.com | WWW.709737.COM | j2857.com | www.7340111.com | WWW.490096.COM | 4152i.com | www.16878m.com | www.345528.com | 44447893.com | WWW.111060.COM | 838eee.com | www.55545o.com | WWW.709024.COM | ylzz4447.com | www.6889791.com | www.673730.com | 80850ii.com | WWW.132411.COM | 8790m.com | www.4058ww.com | WWW.37437.COM | 7599zz.com | www.50024d.com | www.080.cc | 7335q.com | WWW.110084.COM | 55545x.com | www.206269.com | www.108805.com | 2846u.com | WWW.363079.COM | 3404k.cc | www.50064t.com | 38770.com | www.9299.cc | WWW.879189.COM | 3404m.cc | WWW.629433.COM | 32212s.com | www.ddd2848.com | WWW.383337.COM | hh7742.com | WWW.513631.COM | 88119n.com | www.5953838.com | www.180435.com | www.55526w.com | WWW.707953.COM | x48f.com | www.105ak.com | 35aa.vip | www.120668.com | 321gp.com | www.04567l.com | WWW.427868.COM | 99111ii.com | WWW.257333.COM | 4289r.com | WWW.425444.COM | ab5.com | www.80065z.com | 86811j.com | www.52062a.com | www.163910.com | www.8884hj.com | www.791397.com | 3024.com | WWW.726093.COM | 1077kkk.com | WWW.111803.COM | 7240m.com | WWW.507234.COM | 2012vip.com | www.2875v.com | 86811c.com | www.60123w.com | 2127z.com | www.8855287.com | www.23584.com | www.0600d.cc | www.635858.com | www.4546700.com | www.106395.com | www.91779r.com | www.77802e.com | www.06820b.com | www.257588.com | www.ggw.99233w.com | WWW.358855.COM | y33.com | WWW.250267.COM | 77665156.com | www.737689.com | www.666klcp.com | www.652912.com | www.88166l.com | www.810877.com | www.47751.net | www.177249.com | www.69567t.com | p222.com | www.w77929.com | 712930.com | www.6832m.com | c388n.com | WWW.232393.COM | ggg67890.com | WWW.130438.COM | zhcp93.com | WWW.825432.COM | www.sbd024.net | www.66652o.com | www.48330c.com | 3726p.com | www.055b.cc | 58222e.com | WWW.877388.COM | 05596.com | WWW.272597.COM | www.x948x.com | www.349577.com | www.a458.com | 8790m.com | www.qmkl5.com | 53166g.com | WWW.687695.COM | 2019d.cc | www.610829.com | www.00773i.com | www.08kj.cc | www.68cc2.com | 2019ff.cc | WWW.164477.COM | 500000520.com | www.642414.com | www.833976.com | 131nn.net | WWW.31301.COM | x33f.vip | www.810629.com | www.8c555.com | 3435o.com | www.lycp886.com | 9856ll.com | WWW.262674.COM | www.360cp.com | 5503456.com | www.50054j.com | 33432l.com | WWW.278948.COM | www.9b002.com | 28824q.com | www.gczj2.com | 3685q.com | www.864255.com | www.807sun.com | 6269ee.com | WWW.346255.COM | 5437z.com | www.01022.com | www.26163q.com | 9993865.com | WWW.580092.COM | www.52062w.com | so8888.cc | WWW.415755.COM | www.80969y.com | 7773657.com | WWW.931397.COM | 3078g.com | www.43131l.com | www.8499d.com | 7720m.com | www.590981.com | www.771496.com | 9679l.com | WWW.885014.COM | www.x2788.com | 8200d.com | www.938849.com | www.x999678.com | 4182a.com | www.979651.com | www.5856866.com | 30178899.com | www.846661.com | www.764169.com | 30688s.com | www.786778.com | www.3301855.com | so88888cc | WWW.157349.COM | www.jsc2019.com | 5350t.com | www.558502.com | www.66730.cc | 237844.com | 390626.com | WWW.661573.COM | www.dzcp6666.com | ll67890.com | WWW.620425.COM | www.780sun.com | 32666p.com | www.507285.com | www.3933d.cc | 6a222.com | ylzz577.com | WWW.48815.COM | www.52062a.com | 3568v.com | www.533551.com | www.44yfa.com | 11555002.com | 5350r.com | WWW.43331.COM | www.5958116.com | hd887788.com | www.599599.com | WWW.87348.COM | www.00773z.com | rf222.com | www.860958.com | www.50052t.com | y2921.com | t67890.com | WWW.689873.COM | www.222067.com | oo3189.com | 80850ff.com | WWW.801896.COM | www.xb77.com | 131ss.net | x33o.vip | WWW.914800.COM | www.80075f.com | 2381k.com | 1407d.com | WWW.131404.COM | www.07813.com | www.911137.com | 1592c.com | www.701495.com | www.cai004.vip | www.15365x.com | 09266333.com | www.35918a.com | WWW.580280.COM | www.0612f.com | act88.cc | 996622pp.com | WWW.736789.COM | www.2109f.com | www.90305a.com | 66000.com | www.701574.com | WWW.523257.COM | www.3066dd.com | y67890.com | 11452233.com | WWW.212802.COM | www.2109o.com | www.6880ww.com | 7003uu.com | 2443.com | WWW.319276.COM | www.qmfc9.com | www.pjgw11.com | 9958911.com | 5651f.com | www.813230.com | WWW.383458.COM | www.55676b.com | 1319345.com | 3938pp.com | www.0586777.com | WWW.667487.COM | www.1432Z.COM | www.ggs.99233s.com | 4303go.com | y86811.com | WWW.9471.COM | WWW.885225.COM | www.7240a.com | 3089h.com | 1775s.com | 7720v.net | WWW.199453.COM | WWW.720553.COM | www.1434r.com | cc2649.com | bmw8088.com | hg77720.com | www.810601.com | WWW.114837.COM | www.81233y.com | www.dzj9990.com | 1806766.com | 86688007.com | www.118822.com | WWW.411032.COM | WWW.558922.COM | www.pj99z.com | www.dfh280.com | rrr1915.com | 0332g.com | www.87555.com | WWW.547166.COM | WWW.50128.COM | www.89777f.com | www.99113w.com | wlb444.com | 143573.com | 97880022.net | www.566677.com | WWW.897507.COM | WWW.841619.COM | www.1206.com | www.15365y.com | 7744hhh.com | 4036x.com | 19927.com | m.60345.hk | WWW.573046.COM | WWW.642522.COM | www.022z.cc | www.93gj03.com | www.16181k.com | jinlong12.com | 40420022.com | 1483b.com | 808988w.com | www.43131p.com | www.827021.com | WWW.885696.COM | WWW.844940.COM | www.44050.cc | www.u98478.com | www.v88131.com | lch8898.com | 11vv8331.com | kkk01234.com | 1408.com | 5295o.com | www.955655.com | www.444956.com | WWW.720017.COM | WWW.550634.COM | WWW.680172.COM | www.5ecp.com | www.61233h.com | www.vns18158.com | www.4521b.com | www.qm999.com | 588ooo.cc | 20556655.com | 9339999u.com | 444000yy.com | yhw0.cc | 201.com | 2997705.com | 29918bb.com | www.165555.com | www.225863.com | www.901758.com | WWW.30922.COM | WWW.332304.COM | WWW.252834.COM | WWW.7559.COM | www.c6121.com | www.2350x.com | www.26878q.com | www.525409.com | www.37377b.com | www.7920w.com | www.30350i.com | www.yh234a.com | www.4136v.com | www.85jsjs.com | www.97596.com | 1114001.com | 160970.com | 64898e.com | 50020055.com | wz5.cc | 5509e.com | www.2y246.com | 226688.net | pj677k.com | 58588m.com | fzcrd.com | 4637700.com | 7777ag2.com | ee360360.cn | www.9928o.com | www.dzcp4444.com | www.ggq.99233q.com | www.8862tt.com | www.65066ee.com | www.pj888h.com | www.pj66119.com | www.bwinyz40.com | www.4963rr.com | www.47709.net | www.4996hl.com | www.20677.com | www.3032kk.com | www.280772.com | www.e94600.com | www.89777c.com | www.7239t.com | www.98599.cc | www.9lbc.com | WWW.549716.COM | WWW.166020.COM | WWW.318524.COM | WWW.129905.COM | WWW.282411.COM | WWW.111601.COM | www.911096.com | www.508680.com | www.081307.com | 360.ws | 99111gg.com | tt444000.com | f465.com | 93922i.com | 71234444.com | feicai0482.com | www.56655b.com | www.9hg6668.com | www.990893.com | www.aobo192.com | www.5441z.com | WWW.211080.COM | WWW.789056.COM | WWW.490804.COM | www.937160.com | www.339752.com | 50789.com | 2247hh.com | 3679rr.com | 1454445.com | 2019v.cc | www.808888o.com | www.wns123a.com | www.6613622.com | www.2688cai.com | WWW.779307.COM | WWW.900294.COM | www.899465.com | www.hcw018.com | 588-5.cc | 1188xpj.com | 36989b.com | 1483j.com | www.115527d.com | www.954321u.com | www.77wcw.com | WWW.509182.COM | WWW.73058.COM | www.330175.com | k99345.am | 8901i.com | 61328800.com | www.20199ll.com | www.63606m.com | www.87668r.com | WWW.514440.COM | WWW.740045.COM | www.luck887.com | www.ok0110.com | bmh988.com | js84.com | www.88xxcp.com | www.0066psb.com | www.9478r.com | WWW.811181.COM | www.rcw678.com | 54879.com | y2146.com | ha080.net | www.hg173d.com | www.6939z.com | WWW.588819.COM | WWW.610616.COM | www.196049.com | blm959.com | 32666e.com | www.120689.com | www.42456644.com | WWW.415879.COM | WWW.884293.COM | 588hz.net | 66331381.com | 060785.cn | www.bwinyz41.com | www.50052q.com | WWW.248697.COM | WWW.122354.COM | 679333.com | 8036n.com | feicai0355.com | www.ba505.com | www.dzh0.com | WWW.826453.COM | 208888.com | xh75555.com | 5004dd.com | www.81608q.com | WWW.219957.COM | www.755216.com | 3679oo.com | ee5002.com | www.7415mm.com | www.66653w.com | WWW.777009.COM | www.178615.com | qqq3405.com | 35252m.com | www.69999.am | WWW.137518.COM | www.719113.com | 58222aa.com | ab38555.com | www.vnsr398.com | WWW.524322.COM | www.864955.com | 068.cc | a757033.com | www.2021p.com | WWW.627580.COM | www.987325.com | 99111gg.com | 3016sss.com | www.js66988.com | WWW.294433.COM | www.525988.com | 364982.com | 365058.com | www.3978b.com | WWW.488489.COM | 011kj.com | 4289d.com | www.j69096.com | www.cf9907.com | www.793500.com | 3413377.com | 2400010.com | www.66376c.com | WWW.621433.COM | 3413366.com | 44ll8332.com | www.w98478.com | WWW.669648.COM | www.55547.com | 40033hhh.com | www.w84n.com | WWW.399749.COM | www.33588e.com | 4488qq.com | www.4521g.com | WWW.135478.COM | www.77802a.com | g40033.com | www.30350k.com | WWW.145979.COM | 667788.pw | 25288o.com | www.99094v.com | WWW.115996.COM | 923820.com | 2997707.com | www.61655h.com | WWW.330370.COM | bet36570000.com | www.85857n.com | www.dan70.com | www.463552.com | pj520.com | www.w063801.com | WWW.631448.COM | 118gjp.com | 3308a.com | www.xb8844.com | WWW.881191.COM | 1389u.com | www.71071f.com | WWW.874906.COM | www.460kj.com | 8569811z.com | www.hg3222.com | WWW.78268.COM | 56787tt.com | www.hg31118.com | WWW.135413.COM | 2506h.com | 7798.com | WWW.55191.COM | 244666.com | 55aa8332.com | www.5854r.cc | www.444079.com | 5856ggg.com | www.86008.com | www.661661a.com | 6118099.com | www.o94600.com | WWW.898559.COM | 71707h.com | www.30350d.com | WWW.730014.COM | bbb5682.com | www.848777r.com | WWW.115756.COM | 2649k.com | www.c7204.com | WWW.900566.COM | 0986.com | www.138cpv.com | WWW.890150.COM | pu65.com | www.998855k.com | WWW.788740.COM | red0035.com | www.g4042.com | WWW.334928.COM | cj807.com | www.guocai667.com | WWW.346968.COM | 022573.com | www.480505.com | WWW.708609.COM | 00778m.com | www.22vn777.cc | WWW.65707.COM | 1413.com | www.888977.com | WWW.433204.COM | 3807ww.com | www.33997z.com | www.032154.com | 3222x.cc | WWW.110372.COM | 5443p.com | www.9737ff.com | WWW.523782.COM | 009900w.com | www.747365a.com | www.610875.com | fc9098.com | WWW.132411.COM | xin666bb.com | www.357336.com | WWW.771145.COM | hg07111.org | www.9149d.com | 111kj.cc | www.245684.com | WWW.679876.COM | 2383.com | www.34788x.com | www.www777554.com | www.sscb3.com | WWW.625795.COM | v444000.com | www.00772g.com | bet3659906.com | www.60fr.com | 18894.com | www.88325x.com | WWW.23302.COM | p2146.com | WWW.598630.COM | 2851d.com | www.hgbet3.com | www.wcp777888.com | w9w8w7.com | WWW.625683.COM | 8381ww.com | www.hg366.com | www.98528i.com | www.938a.cc | WWW.789354.COM | 4289d.com | WWW.358780.COM | yabo6000.com | www.000128522.com | www.290165.com | 365vip07.win | WWW.653468.COM | 3957w.com | WWW.597455.COM | 34i35.com | www.2418v.com | www.70149.com | www.biying980vip.com | WWW.55914.COM | 033j.net | WWW.557994.COM | 4278.com | WWW.575224.COM | 55545o.com | www.78949c.com | 44gg8331.com | www.184088.com | www.215880.com | www.d3065.com | WWW.191911.COM | 5443c.com | WWW.511117.COM | 2998yh.com | WWW.344141.COM | l444000.com | www.ascp5.com | 1331ff.com | www.27280.cc | 6220.com | www.7239v.com | 81511d.com | www.hg98765.com | www.591234.com | www.q3410.com | www.180435.com | www.04567w.com | www.536350.com | www.8806488.com | www.luck887.com | www.677256.com |