<optgroup id="w2uiu"></optgroup>
<menu id="w2uiu"><tt id="w2uiu"></tt></menu>
<menu id="w2uiu"><strong id="w2uiu"></strong></menu>
 • <menu id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu></menu>
  <xmp id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu>
 • <dd id="w2uiu"><nav id="w2uiu"></nav></dd>
 • 生活見聞

  小學生作文:生活見聞
  作文字數:377
  作者:刁刻
 • men
 • yǒu
 • kàn
 • dào
 • de
 • shì
 • qíng
 • ba
 •  
 • shì
 • shí
 • me
 • 你們也有自己看到的事情吧!是什么
 •  
 • gào
 • ma
 •  
 • men
 • zhī
 • dào
 • kàn
 • jiàn
 • 哪!可以告訴我嗎?你們知道我看見
 • de
 • shì
 • qíng
 • shì
 • shí
 • me
 • yàng
 • de
 • ma
 •  
 • xià
 • miàn
 • jiù
 • gào
 • 的事情是什么樣的嗎?下面我就告訴
 • men
 • ba
 •  
 • zhè
 • jiàn
 • shì
 • qíng
 • shì
 • shēng
 • zài
 • huǒ
 • chē
 • shàng
 • de
 • 你們吧,這件事情是發生在火車上的
 •  
 • 一幕。
 •  
 •  
 • shí
 • fàng
 • jiǎ
 • de
 • shí
 • hòu
 •  
 • dài
 • zuò
 • huǒ
 •  十一放假的時候,媽媽帶我坐火
 • chē
 • zhǎng
 • chūn
 • jiā
 • wán
 •  
 • gāo
 • xìng
 • le
 •  
 • 車去長春大姨家玩,我可高興了,一
 • shàng
 • chē
 • cái
 • xiàn
 • chē
 • xiāng
 • shì
 • rén
 • shān
 • rén
 • hǎi
 • le
 •  
 • 上車才發現車廂里已是人山人海了,
 • zhè
 • shí
 • yǒu
 • wèi
 • bái
 • cāng
 • cāng
 • de
 • lǎo
 • nǎi
 • nǎi
 • shǒu
 • zhǔ
 • zhe
 • 這時有一位白發蒼蒼的老奶奶手拄著
 • guǎi
 • zhàng
 • huǎn
 • màn
 • de
 • xiàng
 • qián
 • zǒu
 • zhe
 •  
 • rán
 • 拐仗一步一步緩慢的向前走著,突然
 •  
 • xiǎo
 • xīn
 • shuāi
 • dǎo
 • zài
 • zhàn
 • tái
 • shàng
 •  
 • shí
 • jiān
 • miǎo
 • ,一不小心摔倒在站臺上,時間一秒
 • miǎo
 • de
 • guò
 • le
 •  
 • méi
 • yǒu
 • wèi
 • 一秒的過去了,可沒有一個去扶那位
 • nǎi
 • nǎi
 •  
 • chē
 • shàng
 • de
 • rén
 • dōu
 • zài
 • máng
 • zhe
 • lùn
 • shuō
 •  
 •  
 • 奶奶,車上的人都在忙著議論說:“
 •  
 •  
 • jié
 • shù
 •  
 • méi
 • yǒu
 • rén
 • 你去,他去”可結束哪,沒有一個人
 •  
 • zhè
 • shí
 •  
 • kàn
 • jiàn
 • wèi
 • zài
 • fēi
 • kuài
 • de
 • 去。這時,我看見一位在哥哥飛快的
 • pǎo
 • xià
 • chē
 •  
 • lǎo
 • nǎi
 • nǎi
 • lái
 • dēng
 • shàng
 • le
 • chē
 •  
 • 跑下車,把老奶奶扶起來登上了車。
 • děng
 • shàng
 • chē
 • zhī
 • hòu
 •  
 • yòu
 • shì
 • wèi
 • 等上車之后,又是那位大哥哥把自己
 • de
 • zuò
 • wèi
 • ràng
 • gěi
 • le
 • lǎo
 • nǎi
 • nǎi
 •  
 • 的座位讓給了老奶奶。
 •  
 •  
 • kàn
 • jiàn
 • le
 • zhī
 • hòu
 •  
 • xīn
 • fēi
 • cháng
 • shòu
 • gǎn
 • dòng
 •  我看見了之后,心里非常受感動
 •  
 • gào
 • hòu
 • dìng
 • yào
 • xiàng
 • wèi
 • ,我告訴我自己以后一定要像那位大
 • xué
 •  
 • bāng
 • zhù
 • xiē
 • yào
 • bāng
 • zhù
 • de
 • rén
 • 哥哥學習。去幫助那些需要幫助的人
 •  
 •  
 •  
 • shì
 • míng
 • sān
 • nián
 • de
 • xiǎo
 • xué
 • shēng
 •  
 • fēi
 •  我是一名三年級的小學生,我非
 • cháng
 • huān
 • xiě
 • zuò
 • wén
 •  
 • hěn
 • yuàn
 • zài
 • zhè
 • rèn
 • shí
 • 常喜歡寫作文。也很愿意在這里認識
 • xiē
 • xīn
 • péng
 • yǒu
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 一些新朋友。    
   
  無注音版:
   你們也有自己看到的事情吧!是什么哪!可以告訴我嗎?你們知道我看見的事情是什么樣的嗎?下面我就告訴你們吧,這件事情是發生在火車上的一幕。
    十一放假的時候,媽媽帶我坐火車去長春大姨家玩,我可高興了,一上車才發現車廂里已是人山人海了,這時有一位白發蒼蒼的老奶奶手拄著拐仗一步一步緩慢的向前走著,突然,一不小心摔倒在站臺上,時間一秒一秒的過去了,可沒有一個去扶那位奶奶,車上的人都在忙著議論說:“你去,他去”可結束哪,沒有一個人去。這時,我看見一位在哥哥飛快的跑下車,把老奶奶扶起來登上了車。等上車之后,又是那位大哥哥把自己的座位讓給了老奶奶。
    我看見了之后,心里非常受感動,我告訴我自己以后一定要像那位大哥哥學習。去幫助那些需要幫助的人。
    我是一名三年級的小學生,我非常喜歡寫作文。也很愿意在這里認識一些新朋友。
   
   
    

   我的課余生活

   作文字數:408
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  • tóu
  • gǎo
  • ò
  •  
  •  
  •  
  • de
  •  你也可以投稿哦  我的課
  • shēng
  • huó
  • 余生活
  • 閱讀全文

   我的課余生活

   作文字數:376
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • shēng
  • huó
  •   我的課余生活
  •  
  •  
  • nèi
  • méng
  •  
  • nèi
  • méng
  • níng
  • chéng
  • xiàn
  • tiān
  • shí
  • yàn
  •  內蒙古 內蒙古寧城縣天義實驗
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • nián
  • bān
  •  
  • ?
  • méng
  • 小學三年五班 馬建蒙
  • 閱讀全文

   暑假見聞

   作文字數:395
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • shǔ
  • jiǎ
  • jiàn
  • wén
  •   暑假見聞
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • zhōng
  • shān
  • shì
  • xiǎo
  • lǎn
  • zhèn
  •  
  • zhōng
  • xīn
  • xiǎo
  • xué
  •  廣東省中山市小欖鎮 中心小學
  • sān
  • nián
  • bān
  •  
  • liáng
  • xiǎo
  • diàn
  • 三年四班 梁小鈿
  • 閱讀全文

   從小養成良好的生活衛生好習慣

   作文字數:388
   作者:未知
  •  
  • xiǎo
  • xué
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  •  
  • cóng
  • xiǎo
  • yǎng
  • chéng
  • liáng
  • hǎo
  • de
  • shēng
  • 小學作文  從小養成良好的生
  • huó
  • wèi
  • shēng
  • hǎo
  • guàn
  • 活衛生好習慣
  •  
  •  
  • běi
  • shěng
  • shí
  • jiā
  • zhuāng
  • shì
  •  
  • xīn
  • huá
  • dōng
  • fēng
  • xiǎo
  •  河北省石家莊市 新華區東風小
  • 閱讀全文

   暑假見聞

   作文字數:591
   作者:未知
  •  
  • zhù
  • le
  • ma
  •  
  •  
  •  
  •  
  • shǔ
  • jiǎ
  • jiàn
  • wén
  • 記住了嗎?  暑假見聞
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • zhōng
  • shān
  • shì
  • xiǎo
  • lǎn
  • zhèn
  •  
  • zhōng
  • xīn
  • xiǎo
  • xué
  •  廣東省中山市小欖鎮 中心小學
  • sān
  • nián
  • bān
  •  
  • zhāng
  • wǎn
  • 三年四班 張畹意
  • 閱讀全文

   《生活的斗士》讀后感

   作文字數:393
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • shēng
  • huó
  • de
  • dòu
  • shì
  •  
  • hòu
  • gǎn
  •   《生活的斗士》讀后感
  •  
  •  
  • shàng
  • hǎi
  • shì
  • dōng
  • xīn
  •  
  • yuán
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • ?
  •  上海市浦東新區 園西小學三(
  •  
  •  
  • qián
  • zhì
  • yíng
  • ) 錢智盈
  • 閱讀全文

   我的課余生活

   作文字數:331
   作者:洪虹
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • shēng
  • huó
  • jǐn
  • fēng
  • duō
  •   我的課余生活不僅豐富多
  • cǎi
  • ér
  • qiě
  • hái
  • yǒu
  • xiě
  • jǐn
  • zhāng
  •  
  • yīn
  • wéi
  • xué
  • de
  • běn
  • lǐng
  • 彩而且還有寫緊張。因為我學的本領
  • fēi
  • cháng
  • duō
  •  
  • yǒu
  • shū
  • ?
  •  
  • zhēng
  •  
  • yīng
  •  
  • guó
  • 非常多,有書法、古箏、英語、和國
  • 閱讀全文

   我的課余生活

   作文字數:299
   作者:陳越
  •  
  • xiǎo
  • xué
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  • de
  • shēng
  • huó
  • shì
  • fēng
  • 小學作文 我的課余生活是豐富
  • duō
  • cǎi
  • de
  •  
  • yǒu
  • qiú
  •  
  • shū
  •  
  • máo
  • qiú
  • 多彩的,有踢足球,讀書,打羽毛球
  •  
  • xià
  •  
  • zhōng
  • zuì
  • ài
  • xià
  • de
  • shì
  • xià
  • ,下五子棋。其中我最喜愛下的是下
  • 閱讀全文

   我的課余生活

   作文字數:301
   作者:朱音婕
  •  
  •  
  •  
  • de
  • shēng
  • huó
  • fēng
  • duō
  • cǎi
  • le
  •  我的課余生活可豐富多彩了不
  • xìn
  • qiáo
  • qiáo
  • 信你瞧瞧
  •  
  •  
  • de
  • shēng
  • huó
  • měi
  • tiān
  • shǎo
  • le
  • piān
  • xiǎo
  •  我的課余生活每天少不了一篇小
  • 閱讀全文

   我的課余生活

   作文字數:330
   作者:思銳
  •  
  • zuò
  • wén
  • wǎng
  • zuò
  •  
  • wén
  •  
  • wǎng
  •  
  • cóng
  • xiǎo
  • jiù
  • ài
  • wán
  • 作文網作 文 網 我從小就愛玩
  • wán
  •  
  • yīn
  • wéi
  • wán
  • fēi
  • cháng
  • hǎo
  • wán
  •  
  • bié
  • shì
  • 玩具,因為玩具非常好玩.特別是自
  • zhuāng
  • de
  • wán
  •  
  • yào
  • hěn
  • cái
  • néng
  • zhuāng
  • hǎo
  •  
  • 己裝的玩具,要很大力氣才能裝好。
  • 閱讀全文

   我的課余生活

   作文字數:475
   作者:杜雨澤
  •  
  •  
  •  
  • de
  • shēng
  • huó
  • fēng
  • duō
  • cǎi
  •  
  •  我的課余生活豐富多彩,爸爸
  • zǒng
  • huì
  • yòng
  • zhǒng
  • huì
  • ràng
  • lái
  • rèn
  • shí
  • zhè
  • duō
  • 總會利用各種機會讓我來認識這個多
  • cǎi
  • duō
  • de
  • shì
  • jiè
  •  
  • 彩多姿的世界。
  • 閱讀全文

   我的課余生活

   作文字數:485
   作者:杜雨澤
  •  
  •  
  •  
  • de
  • shēng
  • huó
  • fēng
  • duō
  • cǎi
  •  
  •  我的課余生活豐富多彩,爸爸
  • zǒng
  • huì
  • yòng
  • zhǒng
  • huì
  • ràng
  • lái
  • rèn
  • shí
  • zhè
  • duō
  • 總會利用各種機會讓我來認識這個多
  • cǎi
  • duō
  • de
  • shì
  • jiè
  •  
  • 彩多姿的世界。
  • 閱讀全文

   我的課余生活

   作文字數:316
   作者:思銳
  •  
  •  
  •  
  •  
  • cóng
  • xiǎo
  • jiù
  • ài
  • wán
  • wán
  •  
  • yīn
  • wéi
  • wán
  •   我從小就愛玩玩具,因為玩
  • fēi
  • cháng
  • hǎo
  • wán
  •  
  • bié
  • shì
  • zhuāng
  • de
  • wán
  •  
  • 具非常好玩.特別是自己裝的玩具,
  • yào
  • hěn
  • cái
  • néng
  • zhuāng
  • hǎo
  •  
  • 要很大力氣才能裝好。
  • 閱讀全文

   我的課余生活

   作文字數:313
   作者:朱音婕
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • shēng
  • huó
  • fēng
  •    我的課余生活可豐富
  • duō
  • cǎi
  • le
  • xìn
  • qiáo
  • qiáo
  • 多彩了不信你瞧瞧
  •  
  •  
  • de
  • shēng
  • huó
  • měi
  • tiān
  • shǎo
  • le
  • piān
  • xiǎo
  •  我的課余生活每天少不了一篇小
  • 閱讀全文

   美麗的第五生活區

   作文字數:394
   作者:許昭辰
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • shēng
  • huó
  • de
  • xiǎo
  • tiān
  • zhōng
  • dōu
  •    我生活的小區一天中都
  • měi
  • ?g
  •  
  • měi
  • tiān
  • huān
  • shēng
  • xiào
  •  
  • huān
  • huān
  • 美麗如花;每天歡聲笑語、歡歡樂樂
  •  
  • měi
  • tiān
  • nào
  • fēi
  • fán
  •  
  • kōng
  • zhōng
  • chōng
  • mǎn
  • le
  • kuài
  • ;每天熱鬧非凡,空氣中充滿了快樂
  • 閱讀全文

   我的課余生活

   作文字數:329
   作者:洪虹
  •  
  •  
  •  
  • de
  • shēng
  • huó
  • jǐn
  • fēng
  • duō
  • cǎi
  • ér
  •  我的課余生活不僅豐富多彩而
  • qiě
  • hái
  • yǒu
  • xiě
  • jǐn
  • zhāng
  •  
  • yīn
  • wéi
  • xué
  • de
  • běn
  • lǐng
  • fēi
  • cháng
  • 且還有寫緊張。因為我學的本領非常
  • duō
  •  
  • yǒu
  • shū
  • ?
  •  
  • zhēng
  •  
  • yīng
  •  
  • guó
  • xiàng
  • 多,有書法、古箏、英語、和國際象
  • 閱讀全文

   我的課余生活

   作文字數:551
   作者:何嵐
  •  
  •  
  •  
  • huān
  • dàn
  • gāng
  • qín
  •  
  • zài
  • yòu
  • ér
  • yuán
  • shí
  •  
  •  我喜歡彈鋼琴,在幼兒園時,
  • fēi
  • cháng
  • xiàn
  • xiē
  • gāng
  • qín
  • jiā
  • néng
  • dàn
  • chū
  • me
  • yōu
  • 我非常羨慕那些鋼琴家能彈出那么優
  • měi
  • de
  •  
  • tīng
  • chī
  • zuì
  •  
  • shì
  •  
  • 美的曲子,聽得我如癡如醉。于是,
  • 閱讀全文

   我的課余生活

   作文字數:419
   作者:田英君
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • shì
  • huó
  • kāi
  • lǎng
  • de
  • xiǎo
  • nán
  •   我是一個活潑開朗的小男
  • hái
  •  
  • chú
  • le
  • jǐn
  • zhāng
  • de
  • xué
  • shēng
  • huó
  • zhī
  • wài
  •  
  • hái
  • yǒu
  • 孩。除了緊張的學習生活之外,還有
  • fēng
  • duō
  • cǎi
  • de
  • shēng
  • huó
  •  
  •  
  • diàn
  • nǎo
  • 豐富多彩的課余生活。比如:打電腦
  • 閱讀全文

   我的署假生活

   作文字數:724
   作者:吳思遠
  •  
  •  
  •  
  • huà
  • shuō
  •  
  •  
  • wàn
  • juàn
  • shū
  •  
  • háng
  • wàn
  •  古話說:“讀萬卷書,行萬里
  •  
  •  
  • de
  • shǔ
  • jiǎ
  • shēng
  • huó
  • zhèng
  • shì
  • zhè
  • huà
  • de
  • xiě
  • 路。”我的暑假生活正是這句話的寫
  • zhēn
  •  
  • 真。
  • 閱讀全文

   有賽車的生活

   作文字數:719
   作者:井之源
  •  
  •  
  • xiǎo
  • xué
  •  
  •  
  •  
  • sài
  • chē
  • zhēn
  • de
  • shì
  • hěn
  • hǎo
  • wán
  •  
  • “小學” 賽車真的是很好玩,
  • dài
  • gěi
  • duō
  • de
  • kuài
  •  
  • 它帶給我許多的快樂。
  •  
  • jīn
  • tiān
  • xià
  • shàng
  • xué
  • de
  • shí
  • hòu
  •  
  • kàn
  • jiàn
  • huáng
  • 今天下午上學的時候,我看見黃麒
  • 閱讀全文

   我的課余生活

   作文字數:434
   作者:劉其
  •  
  •  
  •  
  •  
  • men
  • de
  • shēng
  • huó
  • fēng
  • duō
  • cǎi
  •  
  •   我們的課余生活豐富多采,
  • yǒu
  • de
  • huān
  • huà
  • huà
  •  
  • yǒu
  • de
  • huān
  • yóu
  • yǒng
  •  
  • yǒu
  • de
  • 有的喜歡畫畫,有的喜歡游泳,有的
  • huān
  • zhēng
  •  
  • hái
  • yǒu
  • de
  • huān
  • dàn
  • gāng
  • qín
  •  
  • ér
  • 喜歡拉古箏,還有的喜歡彈鋼琴,而
  • 閱讀全文

   課余生活

   作文字數:361
   作者:黃楷脈
  •  
  •  
  •  
  • de
  • shēng
  • huó
  • fēng
  • duō
  • cǎi
  •  
  • yòu
  •  我的課余生活既豐富多彩,又
  • yǒu
  • yǒu
  • wèi
  •  
  • zuì
  • huān
  • xià
  • 有滋有味。我最喜歡與爸爸媽媽下五
  •  
  • jué
  • chū
  • shuí
  • wéi
  • wáng
  • de
  • shì
  • le
  •  
  • 子棋,決出誰為棋王的事了。
  • 閱讀全文

   我的課余生活

   作文字數:578
   作者:陳銳烈
  •  
  • wǎng
  •  
  • zhǐ
  •  
  •  
  •  
  •  
  • shuō
  • de
  • shēng
  • huó
  • 網 址  說起我的課余生活
  •  
  • zhēn
  • shì
  • fēng
  • duō
  • cǎi
  •  
  • zhēn
  • xiàng
  • wàn
  • ?g
  • tǒng
  • ,那可真是豐富多彩,真像萬花筒一
  • yàng
  • cǎi
  • bān
  • lán
  •  
  • 樣色彩斑斕。
  • 閱讀全文

   我的課余生活

   作文字數:313
   作者:張夢蝶
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • shēng
  • huó
  • jiù
  • shì
  • dàn
  • gāng
  • qín
  •   我的課余生活就是彈鋼琴
  •  
  •  
  • xué
  • gāng
  • qín
  • de
  • shí
  • hòu
  •  
  • xīn
  •  記得第一次去學鋼琴的時候,心
  • fēi
  • cháng
  • jǐn
  • zhāng
  •  
  • dàn
  • gāng
  • qín
  • dào
  • nán
  • nán
  • ne
  •  
  • 里非常緊張,彈鋼琴到低難不難呢?
  • 閱讀全文

   快樂的軍訓生活

   作文字數:627
   作者:何曼妮
  •  
  •  
  •  
  •  
  • sān
  • nián
  • gēn
  • suí
  • zhuǎn
  • xué
  • lái
  • dào
  •   三年級我跟隨父母轉學來到
  • le
  • běi
  • jīng
  •  
  • xiǎng
  • dào
  •  
  • běi
  • jīng
  • de
  • xiǎo
  • xué
  • hái
  • yào
  • jìn
  • 了北京。想不到,北京的小學還要進
  • háng
  • jun1
  • xùn
  •  
  • yuè
  • zhōng
  • xún
  • de
  • xīng
  • èr
  •  
  • men
  • quán
  • 行軍訓。五月中旬的星期二,我們全
  • 閱讀全文

   我的課余生活

   作文字數:448
   作者:許越
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • cóng
  • jiā
  • mǎi
  • le
  • gāng
  • qín
  •  
  •    自從家里買了鋼琴,
  • de
  • shēng
  • huó
  • jiù
  • shì
  • gāng
  • qín
  • zuò
  • bàn
  •  
  • dàn
  • qín
  • 我的課余生活就是與鋼琴作伴。彈琴
  • gěi
  • dài
  • lái
  • le
  • shǎo
  • de
  • fán
  • nǎo
  •  
  • gěi
  • dài
  • lái
  • 給我帶來了不少的煩惱,也給我帶來
  • 閱讀全文

   生活要有規律

   作文字數:333
   作者:潘嵩齡
  •  
  •  
  •  
  • zuó
  • tiān
  • shì
  • xīng
  • liù
  •  
  • méi
  • yǒu
  • àn
  • shí
  • shuì
  •  昨天是星期六,我沒有按時睡
  •  
  • zài
  • kàn
  • diàn
  • shì
  •  
  • dào
  • diǎn
  • cái
  • shàng
  • chuáng
  •  
  • tǎng
  • zài
  • chuáng
  • shàng
  • ,在看電視。到點才上床。躺在床上
  •  
  • zǒng
  • shì
  • shuì
  • zhe
  •  
  • guò
  • le
  • hěn
  • zhǎng
  • shí
  • jiān
  •  
  • ,總是睡不著。過了很長時間,我迷
  • 閱讀全文

   “五.一”見聞

   作文字數:559
   作者:張蘭婷
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • pàn
  • ā
  •  
  • pàn
  • ā
  •  
  •  
  •  
  • zhōng
  • dào
  • le
  •  盼啊!盼啊!“五一”終于到了
  •  
  • jiā
  • dōu
  • yòng
  • jiǎ
  • dào
  • chù
  • yóu
  • wán
  •  
  • ,大家都利用假期到各處游玩,我也
  • 閱讀全文

   小羊的生活

   作文字數:307
   作者:劉雁豪
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zài
  • mào
  • de
  • sēn
  • lín
  •  
  • zhù
  • zhe
  •    在茂密的森林里,住著
  • zhī
  • xiǎo
  • yáng
  •  
  • shēng
  • huó
  • de
  • shí
  • fèn
  • kùn
  • nán
  •  
  • 一只小羊,生活的十分困難。
  •  
  •  
  • tiān
  •  
  • xiǎo
  • yáng
  • zài
  • sàn
  •  
  • rán
  •  
  • zhī
  •  一天,小羊在散步。突然,不知
  • 閱讀全文

   我的課余生活

   作文字數:360
   作者:吳少雯
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zuì
  • huān
  • de
  • shēng
  • huó
  • jiù
  • shì
  • huì
  •   我最喜歡的課余生活就是繪
  • huà
  • měi
  • tiān
  • wǎn
  • shàng
  • zhī
  • yào
  • yǒu
  • shí
  • jiān
  • jiù
  • huì
  • huà
  • 畫每天晚上只要一有時間我就會畫一
  • huà
  • jīn
  • tiān
  • wǎn
  • shàng
  • yòu
  • huà
  • le
  • zhāng
  • huà
  • míng
  • jiào
  • 幅畫今天晚上我又畫了一張畫名字叫
  • 閱讀全文
  卓易彩票平台卓易彩票主页卓易彩票网站卓易彩票官网卓易彩票娱乐 www.04567p.com | www.130057.com | www.7338007.com | 355233.com | www.33598v.com | www.37377q.com | www.mapai02.com | 40400.com | zhcp10.com | www.34788k.com | www.5966hhh.com | 39520.net | 7335g.com | www.634880.com | www.60886j.com | www.9966145.com | 25288n.com | 1483y.com | www.5623c.com | www.7415z.com | www.jinsha300.com | w9620.com | www.010956.com | www.89894x.com | www.cp505a.com | www.38200z.com | 3568v.com | 6245n.com | www.361gc.com | www.yh888a.com | www.hg7211m.com | 2544b9.com | 228888u.com | 7720s.com | www.36788d.com | www.958443.com | www.365109b.com | 77606r.com | 8030w.com | www.3126l.com | www.44118t.com | www.11557712.com | 6423j.com | jing6333.com | 1647.cc | www.26878y.com | www.5981m.com | www.216yh.com | jsjlb66.com | ly88888885.com | www.268221.com | www.16878m.com | www.5189333.com | www.36796.com | 59599y.com | 3552n.com | 6766cc.com | www.684344.com | www.3978y.com | www.5446xx.com | www.vb003.com | 56988i.com | 9003822.com | 1429t.com | www.055972.com | www.8313o.com | 0033c.cc | 0011341.com | www.77801r.com | www.wns47.com | 3559tttt.com | www.150962.com | www.32031y.com | www.7720g.com | 00669193.com | www.c2879.com | www.rycp049.com | 2776d.com | 69990g.com | www.yun876.com | www.hg5506.com | 7942.com | zis.com | www.6653d.com | www.91221.com | 44002007.com | ab55.com | www.9149q.com | www.twcp02.com | 20774499.com | 4018l.com | www.190883.com | www.69488.com | www.741199a.com | 99111kk.com | bet3650759.com | www.60123g.com | www.hg920.com | 4023i.com | 383143.com | www.37193.cc | www.pj88r.com | www.6491q.com | 87965tt.com | www.582062.com | www.wns33.me | www.84786.com | 3009r.com | 1665jj.com | www.622207.com | www.0612j.com | www.hg00111.com | dh2147.com | www.321537.com | www.580786.com | www.77883344.com | www.546995.com | y21148.com | 838eee.com | www.686vv.com | www.0600l.cc | www.fcd666.com | 081736.com | 77005.com | 3678ww.com | www.4189b.com | www.9961331.com | www.85288yh.com | 61321111.com | i4389.com | www.279556.com | www.8816e.com | www.q80288.com | www.pj1098.com | ting0055.com | 79964x.com | www.262918.com | www.518pj.com | www.sscb11.cc | www.3459n.com | mf709.com | js16858.com | www.083015.com | www.00711.cc | www.2997772.com | www.46662.com | www.y5578.com | 4036rr.com | 1458r.com | www.235361.com | www.29178h.com | www.06386611.com | www.684000.com | www.25673e.com | pjhainan.com | 4107k.com | 876878h.com | www.099816.com | www.082wy.com | www.0343e.com | www.bet91484.com | www.w10085.com | www.9996ff.com | 2418z.com | 3778tt.com | yahu167.com | 86688092.com | www.526053.com | www.6539y.com | www.5953838.com | www.bet63d.com | www.5966ttt.com | www.32666k.com | vns8vip.com | 78365.com | 8448002.com | 463q8.com | 668cp55.com | www.388634.com | www.lin567.com | www.866471.com | hjdc988.com | www.43131g.com | www.56011l.com | www.40686c.com | ss224.com | 2jszzz.com | 05071100.com | 30007g.com | 73567tg15.com | 9068xx.com | 2078u.com | www.338057.com | www.810337.com | www.5522p.cc | www.9356k.com | www.61268888.com | www.4331z.com | www.ba305.com | www.46630.vip | www.xpj2040.com | www.5049k.com | www.585555.com | www.15515533.com | www.b8867.com | www.bet9339.com | www.3435b.com | 99306b.com | 9539r.com | feicai0833.com | 44488q.com | 2443e.com | 83377l.com | qycps9.com | 55331g.com | 2555211.com | l8381.com | 5fll8.com | 5525.us | 预览123456zz.cc | 3189b.com | 2234yh.com | yzc329.com | 28839r.com | 4023c.com | 9995f.cc | mm56667.com | www.6491g.com | www.v0681.com | www.hg00188.com | www.k27229.com | www.lfg222.com | www.h2678.com | www.41230599.com | www.25288d.com | www.004949.com | www.5114111.com | www.5504l.com | www.7415vv.com | www.5981q.com | www.xpj8.net | www.6678578.com | www.89894k.com | www.3668t.com | www.847577.com | www.343277.com | 58802q.com | afcp.com | 137.vg | rr67890.com | 35uu.vip | www.yqf2.com | www.f88yule9.com | www.61msxfpt2.com | www.00773h.com | www.252018.com | www.16065u.com | www.5522f.cc | www.401268.com | 00552007.com | bjzhuowen.com | 99909o.com | evere168.cn | 22883p.com | www.2846u.com | www.uuuu9999.com | www.45598z.com | www.6678695.com | www.9818y.cc | www.543977.com | 336v.com | 22995144.com | 3202z.com | www.77755545.com | www.5858564.com | www.ao3399.com | www.2418000.com | www.022l.cc | www.224066.com | 3121tt.com | 69442288.com | 3189h.com | www.41414688.com | www.945suncity.com | www.652513.com | www.300365.com | www.799486.com | cdlipu.com | z14666.com | V87.com | www.pj4858.com | www.yh6777.com | www.cn365i.com | www.81520w.com | www.575872.com | 2229.cc | 3405vvv.com | 69990p.com | www.734069.com | www.1851132.com | www.7714l.com | www.745955.com | 3552a.com | 2224001.com | www.hg67888.com | www.223349.com | www.087p.com | www.894450.com | 2127kk.com | 4022ii.com | www.pu1678.com | www.tbet899.com | www.11599111.com | www.755804.com | 6033j.com | tt6826.com | www.76543s.com | www.8967y.com | www.76520s.com | www.179223.com | 1104014.com | 2543002.com | www.0400005.com | www.3421b.com | www.976281.com | 3132121.com | 33382n.com | www.618888.cc | www.0600g.cc | www.506791.com | 1094bo.com | 99306b.com | www.suncity9.com | www.60108z.com | 00337076.com | 0808bc.com | www.vv1112.com | www.xpj915.com | www.578393.com | 64111s.com | www.pj550088.com | www.848777n.com | www.008hy.cc | 0434344.com | pjanhui.com | www.77731y.com | www.52072j.com | 28758j.com | 2018685188.com | www.qq349.com | www.708282.com | www.88266o.com | 13111.com | www.mgm9987.com | www.78919e.com | www.66621o.com | 15856s.com | www.4625gg.com | www.rfdc03.com | 0747s.com | pj444.com | www.938p.cc | www.cbw222.com | xpjgo7.com | aobo11111.com | www.v88136.com | www.677397.com | 570580.vip | www.hg1787.com | www.7886266.com | 2822828228.com | heji271.com | www.77731x.com | www.cb3988.com | 1036.com | www.vv2649.com | www.7714n.com | wh1020.com | www.917xpj3.com | www.6880nn.com | www.082985.com | pp9993.com | www.tc8802.com | www.890702.com | k60111.com | www.hg8259.com | www.15010.cc | 6839822.com | www.hg5123.pw | www.67258b.com | 2292958.com | www.474.net | www.37377l.com | hh4255.com | www.vns994.cc | www.x99678.com | 3225j.com | www.pj0029.com | www.1239999.cc | 00pp8332.com | www.ab142.com | www.bet365gf.co | 88857.com | www.39695w.com | www.83033f.com | hj4566com | www.11447712.com | www.ban54.com | 222092.com | www.11517ee.com | www.659776.com | 8381zz.com | www.99113o.com | www.108075.com | hg1228.com | www.9187a.com | js28887.com | www.r5588.net | www.26878b.com | 1443d.com | www.09766.com | www.876433.com | 8hwcp.com | www.b35dd.com | 8381q.com | www.hg77848.com | www.28891a.com | 83wns88.com | www.518999.com | www.550249.com | 99111xx.com | www.1764b.com | 8128522.com | www.558337.com | www.898140.com | 6572m.com | www.4102s.com | 8827cc.com | www.502000.com | www.517075.com | 320007.com | www.944990.com | 0615020.com | www.qmc0033.com | 59889e.com | www.n22365.com | www.fyyy3.com | 28485000.com | www.ylylc05.com | 8668099.com | www.x55.com | 5456r.com | www.3467o.com | www.623660.com | yu989.com | www.60007q.com | 4960066.com | www.99552hh.com | 33678.com | www.998855t.com | 75991h.com | www.wns0028.com | www.602469.com | www.jbb2015.com | www.89893.cc | hd6766.com | www.yl13444.com | 3421c.com | www.115527l.com | 1222p.com | www.38345y.com | 8294w.com | www.yl2290.com | 7030055.com | www.tyc1802.com | www.179237.com | www.77537f.com | www.602475.com | www.ag6.com | www.864355.com | www.tbb002.com | www.hm3555.com | 230120.com | www.00ckb.com | amjsc05.com | www.055gw.cc | 6641k.com | www.tang444.com | 1592g.com | www.cszb9.com | www.81866u.com | www.ct8800.com | www.15144.com | www.816464.com | www.482770.com | www.88807g.com | www.338062.com | www.25288v.com | www.53900e.com | www.v6060.com | alpk66.com | www.077313.com | 400w.am | www.ll55826.com | rr4255.com | www.678js666.com | n15666.com | www.hg1245.com | 4809l.com | www.2934z.com | www.458458.net | www.584499.com | www.v771177.com | 78119988.com | www.k948k.com | 222v22.com | www.5719d.com | 35nn.vip | www.6769l.com | www.737.am | www.258029.com | www.d88md01.com | 22207g.com | www.huangma29.com | 3568z.com | www.ky1002.com | 8790d.com | www.697206.com | www.aomen8866.com | 3544t.com | www.8313i.com | 3656ww.com | www.53900f.com | www.517ly13.com | www.153946.com | www.androidappforxgsaimahui.com | a3665.com | 3482e.com | www.50074b.com | www.38200j.com | 97618i.com | www.e526688.com | 3559gggg.com | www.12455j.com | www.hg53488.com | 198488.com | www.15365e.com | 3788.link | www.077wy.com | www.330099y.com | 3559r.com | www.078121.top | 00773l.com | www.621764.com | www.vns1988.com | js26311.com | www.78700f.com | www.373720.com | vns8c.com | www.xj6006.com | 8030c.com | www.444601.com | www.491888.com | vvv67890.com | www.fo62.com | www.2998w.com | y888.com | www.71233l.com | www.3459r.com | k8381.com | www.065835.com | www.8973.cc | 00885004.com | www.297555.com | www.e67783.com | 89777t.com | www.60886g.com | 48283333.com | 3045533.com | www.js99938.com | js456456.com | 9994cc3.com | www.38775kk.com | www.400zr.com | 89wns88.com | www.3398711.com | www.4759vv.com | 2190e.com | www.332333.cc | www.hg755.com | 553322GG.com | www.66653s.com | www.v82888.com | 78666t.com | www.ybao1.com | www.42842809.com | 70118p.com | www.330692.com | www.00778p.com | jnn006.com | 2805v.com | www.216781.com | www.27111x.com | 0332c.com | www.810619.com | 66458h.com | www.axc4.com | www.287722.com | 56988m.com | 39992266.com | www.9422e.com | www.57hg.com | 4255nnn.com | www.377653.com | www.91779z.com | www.pj567.com | 6594yy.com | www.qilc2.com | www.ggs.99233s.com | by9911.com | 5509h.com | www.87668m.com | www.822898.com | ry064.com | 866666c.com | www.bet365gf.co | www.bb7677.com | shenlaoxi.com | www.60108i.com | www.578888.vip | www.wn99h.com | 67890v.com | www.77996e.com | www.979303.com | www.8366uu.com | 5309a.com | 777p1.cc | www.12455k.com | www.2945k.com | 9679w.com | 626920.com | www.967699.com | www.3066rr.com | www.hg0088.lv | 4022m.com | www.163910.com | www.4428229.com | www.13090.com | 99151x.com | 38365l.com | www.c9662.com | www.06820w.com | www.87680l.com | 3559vv.com | 433yh.com | www.33588j.com | www.255827.com | www.wnsr800.com | 3662o.com | t388399.com | www.35155j.com | www.hg702.com | www.as0001.com | 8037uu.com | 4195cc.com | www.33czt.com | www.2544g7.com | www.hg88.us | 8901s.com | 5988365.com | www.330192.com | www.3978p.com | www.175702.com | www.bet36579.com | 32126z.net | 1003822.com | www.599464.com | www.0096788.com | www.85857n.com | www.335955.com | 4647v.com | 1489p.com | www.209880.com | www.71399q.com | www.4996gy.com | www.hg2020f.com | 219275.com | s4212.com | 0080g.com | www.584611.com | www.4737000.com | www.hg8ww.com | www.k66111.com | 5446hh.com | 40033ddd.com | 61320055.com | www.183498.com | www.8816x.com | www.535901.com | www.jjjj006.com | www.56520z.com | 2019k.cc | shen3377.com | hg999222.com | www.156689.com | www.2408a.com | www.97828y.vip | www.99113o.com | www.9225z.com | www.g4383.com | 8f05.com | 394011.com | syrbtz.com | www.238500.com | www.2632s.com | www.win1235.com | www.8473w.com | www.333193.com | www.7610679.com | 500000736.com | s40033.com | 7605k.com | xpj6666.vip | www.178385.com | www.fyyy2.com | www.4323g.com | www.4521dh.com | www.c44nn.com | www.l07.com | www.326365.com | feicai0852.com | pj08080.com | 81366i.com | 68228s.com | 1364.com | www.hcw778.com | www.976731.com | www.15355d.com | www.762760.com | www.99552bb.com | www.4212k.com | www.37728.com | www.js3838.com | www.07404.com | tyc70.com | v997c.com | 3822k.com | swtyyyy.com | hjdc678.com | 00116556.com | 55331ii.com | 2146n.com | www.150196.com | www.514977.com | www.957806.com | www.3890s.com | www.66653x.com | www.89777y.com | www.11599.com | www.50685c.com | www.188741.com | www.xpj7747.net | www.yh8402.com | www.56520f.com | www.76060r.com | www.yun900.com | bet3659905.com | jsjlb99.com | 30007t.com | p2824.com | 36536502.win | xue9999.com | hwcp4444.com | 8722ffff.com | t58955.com | 7377.com | 61324411.com | 00vv8331.com | 6118t.com | lwjke.com | 38886508.com | 131r.net | 33115a.com | 7989j.com | 21866v.com | 3544w.com | 685511q.com | www.gh0031.com | www.hjc6522.com | www.80088hg.com | www.7720d.com | www.vns9978.com | www.3459r.com | www.y2205.com | www.157479.com | www.23111yte.com | www.xg189.net | www.3122oo.com | www.799666i.com | www.1168h.com | www.9737qq.me | www.4996ah.com | www.598012.com | www.38775uu.com | www.3775x.com | www.1007.cc | www.50989f.com | www.5441r.com | www.c6096.com | www.607992.com | www.303484.com | bl3388.com | 3822v.com | 7894j.com | 0033buyu.com | 8003aa.com | feicai0745.com | j83377.com | www.207365.com | www.k1577.com | www.bet421.com | www.6696877.com | www.2000c.cc | www.6768996.com | www.50024j.com | www.c96683.com | www.351817.com | 68228m.com | 98345y.com | 66300.com | 214.net | 1775bb.com | www.tyc636.com | www.797077.com | www.38345z.com | www.2566y7.com | www.7239r.com | www.hx6693.com | www.330587.com | 55899h.com | hhh3405.com | 336yh.com | 022570.com | www.hg888.me | www.jh1188.com | www.55060p.com | www.55717j.com | www.3333y.cc | www.330256.com | 3078p.com | 6489.am | 7945kk.com | www.y6889.com | www.3643c.com | www.dz8789.com | www.7893w31.com | www.6858666.com | www.fyyy2.com | www.29277e.com | 7893w41.com | 4255j.com | 4052u.com | www.1688hg.com | www.vns6606.com | www.50000955.co | www.ee4625.com | www.750966.com | www.131873.com | 0652v.com | 88851s.com | www.pjhubei.com | www.67799.com | www.vnsr4567.com | www.6364b.com | www.033826.com | zhcp83.com | 3522j.vip | www.900692.com | www.255723.com | www.530.cc | www.609816.com | 272cc.net | 103boo.com | www.9444hg.com | www.cp505b.com | www.206269.com | www.603924.com | 566670011.com | tzvip2026.com | www.995t.net | www.19019c.com | www.66652g.com | www.186757.com | 1389j.com | 9949j.com | www.js9857.com | www.vip9586.com | www.le05.com | 51oid.com | u82365.com | www.719365.com | www.55545e.com | www.60123y.com | 9964p.com | 77000.com | www.pjxianggang.com | www.85857f.com | www.6653c.com | www.34788i.com | 5360w.com | www.8124k.com | www.99113f.com | www.33997s.com | z1777.com | 7726018.com | www.7025u.com | www.vip9581.com | www.c4530.com | pj677r.com | 500000518.com | www.321666.com | www.99yh21.com | www.220875.com | 88119f.com | www.7652.cc | www.bwinyz14.com | www.66ffs.com | l4255.com | 8905p.com | www.88jt99.com | www.yd7017.com | v0099.tv | y08199.com | www.ao299.com | www.836bbb.com | www.375699.com | 66006.com | www.hg73.com | www.178633.com | www.529106.com | 9101909.com | www.777444b.com | www.288582.com | www.346311.com | vv01234.com | www.0153h.com | www.656659.com | www.34788o.com | wlb444.com | www.300699.com | www.65707q.com | h3410.com | ysb8.com | www.4078z.com | www.757309.com | 4165ncom | www.32666r.com | www.073770.com | 17715.com | 3434zzz.com | www.566652.com | www.fcff4.com | 159666u.com | www.67229t.com | www.30393.com | 869576.com | 2373.com | www.673888y.com | www.574377.com | 4152q.com | www.kk5599.com | www.02500w.com | 15f8.net | www.4972mm.com | www.1232222.net | 88115156.com | 6423w.com | www.n32031.com | www.106216.com | duch019.com | www.tc8801.com | www.680358.com | 4022c.com | www.770405.com | www.fhfh8.com | 53166b.com | www.9488js.com | www.0014y.com | 77074.com | www.1112290.com | www.33997d.com | 7508i.com | www.fzf098.com | www.26299f.com | 7605m.com | www.g32365.com | www.10380.cc | 58222d.com | www.hg3875.com | www.can87.com | 7599w.com | www.46621.com | www.814646.com | www.bet73o.com | 4546vip2.com | www.hg3455.com | www.3890b.com | 9991779.com | www.849999c.com | www.676477.com | 3685i.com | www.5981n.com | 39830f.com | 1597442.com | www.7249j.com | 61325566.com | www.32666q.com | www.6832p.com | 54140011.com | www.77731i.com | www.299695.com | k35151.com | www.3398755.com | 5309e.com | www.9785333.com | www.799007.com | www.vip8313.com | x48z.com | www.3171d.com | www.357256.com | 99111cc.com | www.38358.com | 4694q.com | www.9816666.com | www.828701.com | 8kk.co | www.12136v.com | hg99957.com | www.23373333.com | www.837772.com | tt38648.com | www.638713.com | 69096h.com | www.321666.com | www.500227.com | 8159ll.cc | www.kj555888.com | 55797p.com | www.38345b.com | 4997x.com | www.0860c.com | www.am1115.com | js8800.com | www.826019.com | 7249j.com | www.120529.com | 0683i.com | www.sbet567.net | www.989841.com | a35151.com | www.77537.com | 38244u.com | www.z69096.com | hg218.com | www.366686.com | www.107501.com | www.yinhecc44.com | www.8mcp.com | 537a.cc | www.0601l.com | 3846ccc.com | www.570029.com | vns900.net | www.h9478.com | 777p1.cc | www.9a003.com | www.216880.com | www.88c07.com | www.770981.com | www.86611u.com |