<optgroup id="w2uiu"></optgroup>
<menu id="w2uiu"><tt id="w2uiu"></tt></menu>
<menu id="w2uiu"><strong id="w2uiu"></strong></menu>
 • <menu id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu></menu>
  <xmp id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu>
 • <dd id="w2uiu"><nav id="w2uiu"></nav></dd>
 • 難忘的一千五百米決賽

  小學生作文:難忘的一千五百米決賽
  作文字數:563
  作者:諶辰
 • ān
 • shī
 • fàn
 • shǔ
 • xiǎo
 • xué
 • bān
 •  
 • chén
 • chén
 •  
 •  
 • 吉安師范附屬小學四班 諶辰 
 •  
 •  
 • shí
 • yuè
 • èr
 • shí
 •  
 • men
 • xué
 • xiào
 • zài
 • ān
 •  十月二十一日,我們學校在吉安
 • shì
 • chǎng
 • háng
 • qiū
 • tián
 • jìng
 • yùn
 • dòng
 • huì
 •  
 • zhōng
 • 市體育場舉行秋季田徑運動會,其中
 • zuì
 • nán
 • wàng
 • de
 • shì
 • qiān
 • bǎi
 • jué
 • sài
 •  
 •  
 •  
 • 我最難忘的是一千五百米決賽。 
 •  
 •  
 • shuō
 • qiān
 • bǎi
 •  
 • zán
 • men
 • bān
 • de
 • zhǔ
 •  說起一千五百米,咱們班的主力
 • xuǎn
 • shǒu
 • shì
 • céng
 • xiàn
 • huá
 •  
 • shì
 • shàng
 • jiè
 • yùn
 • dòng
 • huì
 • de
 • 選手是曾憲華。他可是上屆運動會的
 • qiān
 • bǎi
 • èr
 • míng
 • ne
 •  
 • qiáo
 •  
 • zài
 • chǎng
 • 一千五百米第二名呢!瞧,那個在場
 • shàng
 • shēn
 • tuǐ
 • de
 • jiù
 • shì
 •  
 •  
 •  
 • 上伸胳膊踢腿的就是他! 
 •  
 •  
 • sài
 • kāi
 • shǐ
 • le
 •  
 • zhī
 • tīng
 • cái
 • pàn
 • shēng
 • qiāng
 • xiǎng
 •  比賽開始了,只聽裁判一聲槍響
 •  
 • xuǎn
 • shǒu
 • biàn
 • xiàng
 • dàn
 • bān
 •  
 • shè
 •  
 • le
 • chū
 •  
 • ,選手便像子彈般地“射”了出去。
 • céng
 • xiàn
 • huá
 • pǎo
 • dào
 • shí
 • biàn
 • kāi
 • shǐ
 • qiǎng
 • pǎo
 • dào
 •  
 • kàn
 •  
 • 曾憲華跑到十米便開始搶跑道。看,
 • měng
 • jiā
 •  
 • jiù
 • kàn
 • jiàn
 • rén
 • fēi
 • kuài
 • shǎn
 • 他猛一加速,就看見幾個人飛快地閃
 • zài
 • shēn
 • hòu
 •  
 • xīn
 • zhōng
 • jiào
 •  
 •  
 • hǎo
 •  
 •  
 •  
 • de
 • 在身后。我心中叫:“好啊”!他的
 • shēn
 • biān
 • yǒu
 • shí
 • de
 • xuǎn
 • shǒu
 • yào
 • chāo
 • guò
 • 身邊有幾個實力不俗的選手要超過他
 •  
 • huí
 • tóu
 •  
 • miào
 •  
 • gǎn
 • jǐn
 • jiā
 •  
 • 。他一回頭,不妙,趕緊加大馬力,
 • hěn
 • kuài
 • de
 • xià
 • le
 • duì
 • shǒu
 •  
 • shí
 • 以很快的速度壓下了對手。虎氣十足
 • de
 • yòu
 • jiā
 •  
 • yóu
 • míng
 • jiù
 • shēng
 • dào
 • le
 • 的他又一加速,由第五名就升到了第
 • sān
 • míng
 •  
 • pǎo
 • dào
 • men
 • bān
 • xiū
 • de
 • wèi
 • zhì
 •  
 • zhī
 • 三名!他跑到我們班休息的位置,只
 • tīng
 • zán
 • bān
 • tóng
 • xué
 • jìn
 • quán
 • jiào
 •  
 •  
 • céng
 • xiàn
 • huá
 • jiā
 • yóu
 • 聽咱班同學盡全力叫:“曾憲華加油
 •  
 •  
 • zhè
 • jiā
 • yóu
 • shēng
 • gěi
 • le
 • néng
 • liàng
 •  
 • yòu
 • ”!似乎這加油聲給予了他能量,又
 • xiàng
 • jiàn
 • yàng
 • pǎo
 • le
 • chū
 •  
 • zhuǎn
 • yǎn
 • yòu
 • pǎo
 • wán
 • 像箭一樣地跑了出去,轉眼又跑完一
 • quān
 •  
 • hái
 • yǒu
 • quān
 • bàn
 • jiù
 • yào
 • dào
 • zhōng
 • diǎn
 • le
 •  
 • jiā
 • 圈,還有一圈半就要到終點了!他加
 • kuài
 • le
 •  
 • tuǐ
 • bǎi
 • gèng
 • kuài
 •  
 • pǎo
 • 快了速度,腿擺得更快,幾乎一步跑
 •  
 • liè
 • bào
 • bān
 • jiǎo
 • jiàn
 • shēn
 • shǒu
 • wèi
 • 一米。他似獵豹一般地以矯健身手位
 • qián
 • míng
 •  
 • zhì
 • guān
 • zhòng
 • yào
 • de
 • shí
 • hòu
 • dào
 • le
 •  
 • zuì
 • 居前四名。至關重要的時候到了,最
 • hòu
 • sān
 • bǎi
 •  
 • jiā
 • dōu
 • pīn
 • mìng
 • wéi
 • céng
 • xiàn
 • huá
 • jiā
 • 后三百米,大家都拼命地為曾憲華加
 • yóu
 • jìn
 •  
 • shǐ
 • chū
 • le
 • zuì
 • kuài
 • de
 •  
 • zhēn
 • 油鼓勁。他使出了最快速的步伐,真
 • shì
 •  
 • shā
 • shǒu
 • jiǎn
 •  
 •  
 • zuì
 • zhōng
 •  
 • duó
 • le
 • sān
 • 是“殺手锏”!最終,他奪得了第三
 • míng
 •  
 •  
 •  
 • 名。 
 •  
 •  
 • liú
 • lǎo
 • shī
 • biǎo
 • yáng
 •  
 •  
 • céng
 • xiàn
 • huá
 •  
 • hǎo
 • yàng
 •  劉老師表揚他:“曾憲華,好樣
 • de
 •  
 • shì
 • sān
 • míng
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 的,你是第三名!” 
 •  
 •  
 • zhè
 • yào
 • kào
 • píng
 • shí
 • de
 • xùn
 • liàn
 •  
 • méi
 • yǒu
 •  這要靠平時的刻苦訓練,沒有昔
 • de
 • hàn
 • shuǐ
 •  
 • jīn
 • fēng
 • shuò
 • de
 • guǒ
 • shí
 •  
 •  
 • 日的汗水,則無今日豐碩的果實! 
 •  
 • 
 •  
 •  
 • huí
 • dào
 • bān
 •  
 • tóng
 • xué
 • men
 • xiàng
 • yīng
 • xióng
 • guī
 • lái
 •  回到班里,同學們像英雄歸來似
 • de
 • huān
 • yíng
 •  
 • jiā
 • hǎn
 •  
 •  
 • céng
 • xiàn
 • huá
 •  
 •  
 •  
 • 的歡迎他,大家喊:“曾憲華,” 
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
   
  無注音版:
   吉安師范附屬小學四班 諶辰
   
    十月二十一日,我們學校在吉安市體育場舉行秋季田徑運動會,其中我最難忘的是一千五百米決賽。
   
    說起一千五百米,咱們班的主力選手是曾憲華。他可是上屆運動會的一千五百米第二名呢!瞧,那個在場上伸胳膊踢腿的就是他!
   
    比賽開始了,只聽裁判一聲槍響,選手便像子彈般地“射”了出去。曾憲華跑到十米便開始搶跑道。看,他猛一加速,就看見幾個人飛快地閃在身后。我心中叫:“好啊”!他的身邊有幾個實力不俗的選手要超過他。他一回頭,不妙,趕緊加大馬力,以很快的速度壓下了對手。虎氣十足的他又一加速,由第五名就升到了第三名!他跑到我們班休息的位置,只聽咱班同學盡全力叫:“曾憲華加油”!似乎這加油聲給予了他能量,又像箭一樣地跑了出去,轉眼又跑完一圈,還有一圈半就要到終點了!他加快了速度,腿擺得更快,幾乎一步跑一米。他似獵豹一般地以矯健身手位居前四名。至關重要的時候到了,最后三百米,大家都拼命地為曾憲華加油鼓勁。他使出了最快速的步伐,真是“殺手锏”!最終,他奪得了第三名。
   
    劉老師表揚他:“曾憲華,好樣的,你是第三名!”
   
    這要靠平時的刻苦訓練,沒有昔日的汗水,則無今日豐碩的果實!
   
   
   回到班里,同學們像英雄歸來似的歡迎他,大家喊:“曾憲華,”
   
   
   

   難忘的體育課

   作文字數:480
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  • nán
  • wàng
  • de
  •   難忘的體育課
  •  
  •  
  • shān
  • dōng
  • shěng
  • yǎn
  • zhōu
  • shì
  •  
  • shān
  • dōng
  • shěng
  • yǎn
  • zhōu
  • shì
  • shí
  •  山東省兗州市 山東省兗州市實
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • nián
  • sān
  • nián
  • èr
  • bān
  •  
  • wáng
  • jīn
  • 驗小學三年級三年級二班 王金益
  • 閱讀全文

   一次令人難忘的比賽

   作文字數:576
   作者:未知
  •  
  • chū
  • chù
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • lìng
  • rén
  • nán
  • wàng
  • de
  • 出處   一次令人難忘的比
  • sài
  •  
  •  
  • jiāng
  • shěng
  • xìng
  • shì
  •  
  • yáng
  • xiàn
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • ?
  •  
  •  江蘇省宜興市 陽羨小學三()
  • 閱讀全文

   一件令人難忘的事

   作文字數:565
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jiàn
  • lìng
  • rén
  • nán
  • wàng
  • de
  • shì
  •    一件令人難忘的事
  •  
  •  
  • jiāng
  • shěng
  • xìng
  • shì
  •  
  • yáng
  • xiàn
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • ?
  •  
  •  江蘇省宜興市 陽羨小學三()
  • bān
  •  
  • zhōu
  • yuè
  • 班 周閱
  • 閱讀全文

   難忘的教訓

   作文字數:452
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  • nán
  • wàng
  • de
  • jiāo
  • xùn
  •   難忘的教訓
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • zhōng
  • shān
  • shì
  • xiǎo
  • lǎn
  • zhèn
  •  
  • zhōng
  • xīn
  • xiǎo
  • xué
  •  廣東省中山市小欖鎮 中心小學
  • sān
  • nián
  • bān
  •  
  • jié
  • kūn
  • 三年四班 盧杰坤
  • 閱讀全文

   難忘奶奶

   作文字數:707
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • nán
  • wàng
  • nǎi
  • nǎi
  •    難忘奶奶
  •  
  •  
  • nán
  • shěng
  • nán
  • yáng
  • yóu
  • tián
  •  
  • nán
  • yóu
  • tián
  • sān
  •  河南省南陽油田 河南油田第三
  • xiǎo
  • xué
  •  
  • gěng
  • xiān
  • 小學 李耿先
  • 閱讀全文

   一張難忘的照片

   作文字數:366
   作者:未知
  •  
  • zuò
  • wén
  • wǎng
  • zuò
  •  
  • wén
  •  
  • wǎng
  •  
  •  
  •  
  • zhāng
  • nán
  • wàng
  • 作文網作 文 網  一張難忘
  • de
  • zhào
  • piàn
  • 的照片
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • guǎng
  • zhōu
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • wài
  • wài
  • mào
  • xué
  •  廣東省廣州 廣東外語外貿大學
  • 閱讀全文

   難忘的照片

   作文字數:363
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  • nán
  • wàng
  • de
  • zhào
  • piàn
  •   難忘的照片
  •  
  •  
  • shǎn
  • shěng
  • ān
  •  
  • shǎn
  • shī
  • fàn
  • xué
  • xiǎo
  •  陜西省西安 陜西師范大學附小
  • bān
  •  
  • qiān
  • 四班 付千葉
  • 閱讀全文

   一次難忘的教訓

   作文字數:469
   作者:瘳馮煒
  •  
  •  
  • yǒu
  • tiān
  •  
  • zài
  • jiā
  • xiàn
  • le
  • méi
  •  有一天,我在家里發現了一個沒
  • jiàn
  • guò
  • de
  • dōng
  •  
  • yào
  • chá
  • chū
  • de
  • shān
  • zhēn
  • miàn
  • 見過的東西,我要查出它的廬山真面
  •  
  • shì
  • zhǎng
  • fāng
  • xíng
  • de
  •  
  • lán
  • yán
  • de
  •  
  • tóu
  • shàng
  • 目:它是長方形的,藍顏色的,頭上
  • 閱讀全文

   一次難忘的愛心之旅

   作文字數:854
   作者:史熠
  •  
  •  
  • xīng
  • liù
  •  
  • jiē
  • dào
  • yāo
  • qǐng
  • cān
  • jiā
  •  星期六,我和爸爸接到邀請參加
  • zhōng
  • guó
  • dòng
  • gōng
  • zhī
  • de
  • ài
  • xīn
  • jié
  • duì
  • de
  • huó
  • dòng
  • 中國移動公司組織的愛心結對的活動
  •  
  • shàng
  •  
  • zuò
  • zhe
  • chē
  •  
  • kàn
  • zhe
  • chuāng
  • wài
  • shān
  • 。一路上,我坐著車子,看著窗外山
  • 閱讀全文

   難忘的一天

   作文字數:707
   作者:郭子奇
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • shǔ
  • jiǎ
  •  
  • hàn
  • shì
  • hóng
  • shí
  •    暑假里,武漢市紅十字
  • huì
  • bàn
  • le
  •  
  • xīn
  • shǒu
  • xiàng
  • qiān
  •  
  • nóng
  • cūn
  • háng
  •  
  • huó
  • dòng
  • 會舉辦了“心手相牽、農村行”活動
  •  
  • huó
  • dòng
  • de
  • zhǔ
  • shì
  •  
  • ràng
  • chéng
  • de
  • hái
  • nóng
  • ,活動的主題是:讓城里的孩子與農
  • 閱讀全文

   難忘的教訓

   作文字數:488
   作者:謝揚
  •  
  • zhàn
  • zhǎng
  •  
  •  
  •  
  • zài
  • de
  • zhǎng
  •  
  • 站長: 在我的記憶長河里,記
  • zǎi
  • zhe
  • duō
  • de
  • wǎng
  • shì
  •  
  • zhōng
  • yǒu
  • jiāo
  • xùn
  • shǐ
  • 載著許多的往事,其中有個教訓使我
  • zhōng
  • shēng
  • nán
  • wàng
  •  
  • 終生難忘。
  • 閱讀全文

   難忘今宵

   作文字數:745
   作者:杜若蕾
  •  
  •  
  •  
  •  
  • lǐng
  • jīn
  • piāo
  • yáng
  •  
  • róng
  • xīn
  • jiān
  •  
  •  “領巾齊飄揚,榮辱記心間”
  •  
  • wéi
  • le
  • qìng
  • zhù
  •  
  • liù
  •  
  • guó
  • ér
  • tóng
  • jiē
  •  
  • 。為了慶祝“六一”國際兒童節,我
  • men
  • xué
  • xiào
  • jué
  • ?
  • zài
  • yuè
  • wǎn
  • shàng
  • háng
  • le
  • shèng
  • de
  • 們學校決定在月日晚上舉行了盛大的
  • 閱讀全文

   難忘的一天

   作文字數:377
   作者:王宇航
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • nián
  • shǔ
  •       今年暑
  • jiǎ
  • de
  • tiān
  •  
  • qíng
  • kōng
  • wàn
  •  
  • liáng
  • fēng
  • sòng
  • shuǎng
  •  
  • 假的一天,晴空萬里,涼風送爽。
  •  
  •  
  • hǎo
  • péng
  • yǒu
  • yáng
  • jìn
  •  
  • zhōu
  •  
  • xià
  • tiān
  •  我和好朋友楊進、周大路、夏天
  • 閱讀全文

   難忘的“六·一”

   作文字數:445
   作者:賀若茵
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • liù
  •  
  •  
  • dào
  • le
  •  
  • zǎo
  • zǎo
  •   “六·一”到了,我早早
  • le
  • chuáng
  •  
  • chī
  • guò
  • fàn
  • hòu
  •  
  • biàn
  • shàng
  • xiǎo
  • bǎn
  • chéng
  • 地起了床,吃過飯后,便提上小板橙
  • xiàng
  • xué
  • xiào
  • zǒu
  •  
  • shàng
  •  
  • liǔ
  • shù
  • de
  • zhī
  • tiáo
  • qīng
  • qīng
  • 向學校走去。路上,柳樹的枝條輕輕
  • 閱讀全文

   一件難忘的事

   作文字數:503
   作者:陽志強
  •  
  •  
  •  
  • tiān
  • yòu
  • wàng
  • dài
  • kǒu
  • qín
  • le
  •  
  • xiǎng
  • dào
  •  那天我又忘帶口琴了,一想到
  • yīn
  • lǎo
  • shī
  • jiàn
  • yòu
  • huì
  • tóu
  • gài
  • liǎn
  • píng
  • 音樂老師見此又會劈頭蓋臉批評我一
  • tóng
  •  
  • yàng
  • de
  • huà
  • zhēn
  • shì
  • yīng
  • xióng
  • sǎo
  •  
  • jiào
  • de
  • 通,那樣的話真是英雄掃地,叫我的
  • 閱讀全文

   難忘的旅游經歷

   作文字數:548
   作者:傅唯賢
  •  
  • lái
  •  
  • yuán
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xiàng
  • bāng
  • zhù
  •  
  • xiàng
  • 來 源   相互幫助、相互
  • guān
  • ài
  •  
  • shì
  • men
  • zhōng
  • huá
  • mín
  • de
  • chuán
  • tǒng
  • měi
  •  
  • 關愛,是我們中華民族的傳統美德,
  • nán
  • wàng
  • de
  • yóu
  • jīng
  • shǐ
  • duì
  • yǒu
  • le
  • gèng
  • 一次難忘的旅游經歷使我對此有了更
  • 閱讀全文

   難忘的金沙灘之旅

   作文字數:333
   作者:王懷舟
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • qián
  •  
  • zuì
  • xiǎng
  • de
  • fāng
  • jiù
  •   以前,我最想去的地方就
  • shì
  • jīn
  • shā
  • tān
  •  
  • shǔ
  • jiǎ
  • cān
  • jiā
  • le
  • jīn
  • shā
  • tān
  • 是金沙灘,暑假我參加了金沙灘一日
  • yóu
  • huó
  • dòng
  •  
  • yuàn
  • wàng
  • zhōng
  • shí
  • xiàn
  • le
  •  
  • 游活動,愿望終于實現了。
  • 閱讀全文

   一件讓我難忘的事

   作文字數:323
   作者:陳佐文
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  •  
  • zhè
  • jiàn
  • shì
  • ràng
  • hěn
  • nán
  • jiǎng
  • chū
  • lái
  •  今天,這件事讓我很難講出來
  •  
  •  
  •  
  • zhōng
  •  
  • chī
  • wán
  • le
  • fàn
  •  
  • kàn
  • le
  • huì
  • ér
  •  中午,我吃完了飯,看了一會兒
  • 閱讀全文

   難忘的一件事

   作文字數:912
   作者:鄒安迪
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zài
  • de
  • zhōng
  • yǒu
  • duō
  • shì
  • zhí
  •   在我的記憶中有許多事值得
  • huí
  •  
  • dàn
  • shēng
  • zài
  • èr
  • nián
  • hán
  • jiǎ
  • jiān
  • de
  • shì
  • 回憶,但發生在二年級寒假期間的事
  • qíng
  •  
  • lìng
  • zuì
  • nán
  • wàng
  •  
  • 情,令我最難忘。
  • 閱讀全文

   我最難忘的一件事

   作文字數:277
   作者:牛祺禎
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zài
  • de
  • shēn
  • chù
  •  
  • yǒu
  • duō
  •   在我的記憶深處,有許多
  • ràng
  • nán
  • wàng
  • de
  • shì
  •  
  • wài
  • gōng
  • jiāo
  • xiě
  • jiù
  • shì
  • 讓我難忘的事,外公教我寫字就是其
  • zhōng
  • zhī
  •  
  • 中之一。
  • 閱讀全文

   難忘的經歷

   作文字數:221
   作者:宋佳瑜
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • shì
  • wèi
  • gǎn
  • shǒu
  • de
  • rén
  •  
  •   我是一位不敢舉手的人。
  • yǒu
  •  
  • shǒu
  • gāo
  • gāo
  • de
  •  
  • lǎo
  • shī
  • kàn
  • 有一次,我把手舉得高高的。老師看
  • jiàn
  • le
  •  
  • jiù
  • jiào
  • le
  •  
  • gāng
  • huí
  • wán
  •  
  • jiāo
  • shì
  • 見了,就叫了我。我剛回答完,教室
  • 閱讀全文

   難忘這校園一角

   作文字數:580
   作者:毛月
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zài
  • sān
  • nián
  • de
  • xiǎo
  • xué
  • shēng
  • huó
  • zhōng
  •  
  •   在三年的小學生活中,母
  • xiào
  • de
  • jǐng
  • qíng
  • zài
  • xīn
  • zhōng
  • liú
  • xià
  • le
  • nán
  • wàng
  • huái
  • 校的景和情在我心中留下了難以忘懷
  • de
  • yìn
  • xiàng
  •  
  • 的印象。
  • 閱讀全文

   一件難忘的事

   作文字數:397
   作者:羅威濤
  •  
  •  
  •  
  • xīng
  • tiān
  •  
  •  
  •  
  • ā
  •  星期天,我和爸爸、弟弟、阿
  • zhōu
  • guǎng
  • chǎng
  • wán
  •  
  • wán
  • le
  • miè
  • huǒ
  •  
  • shā
  • huà
  •  
  • 姨去大洲廣場玩,玩了滅火、沙畫、
  • fēng
  • chē
  •  
  • fēi
  • shàng
  • tiān
  • kōng
  • děng
  • hěn
  • duō
  • yǒu
  • de
  • yóu
  • 大風車、飛上天空等很多有益的游戲
  • 閱讀全文

   難忘的一次趣味運動會

   作文字數:1146
   作者:張漪然
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • tiān
  • kōng
  • qíng
  • lǎng
  •  
  • yáng
  • guāng
  • míng
  • mèi
  •  
  •  今天天空晴朗,陽光明媚,我
  • men
  • de
  • xīn
  • qíng
  • jiù
  • xiàng
  • tiān
  • yàng
  • hǎo
  •  
  • béng
  • yǒu
  • duō
  • 們的心情就像天氣一樣好,甭提有多
  • gāo
  • xìng
  • le
  •  
  • yīn
  • wéi
  • men
  • pàn
  • wàng
  • jiǔ
  • de
  • xué
  • xiào
  • 高興了,因為我們盼望已久的學校趣
  • 閱讀全文

   一次難忘的經歷

   作文字數:922
   作者:馬晴驍
  •  
  • zuò
  • wén
  • wǎng
  • zuò
  •  
  • wén
  •  
  • wǎng
  •  
  •  
  • yuè
  • hào
  • tiān
  •  
  • 作文網作 文 網 月號那天,
  • yào
  • nán
  • kāi
  • huì
  •  
  • suǒ
  • tuō
  • 我媽媽要去湖南開會,所以把我寄托
  • zài
  • de
  • tóng
  • shì
  • jiā
  •  
  • 在爸爸的同事家。
  • 閱讀全文

   難忘的一件事

   作文字數:703
   作者:冀智煬
  •  
  •  
  •  
  • zài
  • de
  • nǎo
  • hǎi
  •  
  • shēng
  • guò
  • duō
  •  在我的腦海里,發生過許許多
  • duō
  • de
  • shì
  • qíng
  •  
  • duō
  • de
  • xiàng
  • shā
  • tān
  • shàng
  • de
  • shā
  •  
  • mǎn
  • 多的事情。多的像沙灘上的沙粒、滿
  • tiān
  • de
  • fán
  • xīng
  •  
  • dàn
  • yǒu
  • jiàn
  • shì
  • shǐ
  • jiǔ
  • jiǔ
  • néng
  • 天的繁星。但有一件事使我久久不能
  • 閱讀全文

   一件難忘的事

   作文字數:370
   作者:張怡珂
  •  
  •  
  •  
  •  
  • lìng
  • zuì
  • nán
  • wàng
  • de
  • shì
  • shì
  • yǒu
  • tiān
  •  
  •   令我最難忘的事是有一天,
  • zài
  • shū
  • guǎn
  • zhí
  • bān
  •  
  • jiù
  • pīn
  • mìng
  • zhǎo
  • shū
  • kàn
  • 我在圖書館里值班,我就拼命找書看
  •  
  • 閱讀全文

   難忘的教訓

   作文字數:613
   作者:陳龍
  •  
  •  
  •  
  •  
  • yuè
  •  
  • xīng
  •  
  • qíng
  •   月日 星期五 晴
  •  
  •  
  •  
  • ér
  • ya
  •  
  • kuài
  • xiē
  • pǎo
  • ya
  •  
  • kuài
  • xiē
  • pǎo
  •  “馬兒呀,你快些跑呀!快些跑
  • ya
  •  
  •  
  •  
  • gāo
  • shēng
  • chàng
  • zhe
  • ér
  •  
  • zhe
  • háng
  • 呀……”我高聲唱著歌兒,騎著自行
  • 閱讀全文

   難忘的一件事

   作文字數:418
   作者:王斯宇
  •  
  •  
  •  
  •  
  • duō
  • wǎng
  • shì
  • xiàng
  • qīng
  • yān
  • de
  • xiāo
  •   許多往事像縷縷輕煙似的消
  • shī
  • le
  •  
  • dàn
  •  
  • chuī
  • qiú
  • sài
  •  
  • hái
  • shēn
  • shēn
  • 失了,但那次“吹球比賽”還深深地
  • yìn
  • zài
  • de
  • nǎo
  • hǎi
  •  
  • jiàn
  • shì
  • lìng
  • zhì
  • jīn
  • nán
  • 印在我的腦海里,那件事令我至今難
  • 閱讀全文

   難忘的一刻

   作文字數:356
   作者:葛苗
  •  
  • wǎng
  •  
  • zhǐ
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zài
  • de
  • guì
  • yǒu
  • 網 址  在我的柜子里有許
  • duō
  • zhào
  • piàn
  • zhōng
  • yǒu
  • zhāng
  • zuì
  • ràng
  • nán
  • wàng
  • yīn
  • 多照片其中有一張最讓我難以忘記因
  • wéi
  • shí
  • xǐng
  • zuò
  • yǒng
  • gǎn
  • de
  • hái
  • 為它時刻提醒我做一個勇敢的孩子
  • 閱讀全文
  卓易彩票平台卓易彩票主页卓易彩票网站卓易彩票官网卓易彩票娱乐 www.51515p.com | www.960737.com | www.hg2207.com | www.856657.com | www.418693.com | 0208xx.com | www.msc860.com | 6095app.com | www.5719v.com | 4763.com | www.722571.com | www.mgm777l.com | 5443o.com | xx4255.com | www.988800.com | 817.com | www.hgbet4.com | 2381e.com | www.hy5507.com | www.66sbet.net | 3522e.vip | www.ky1006.com | 23066.com | www.192722.com | www.603234.com | 820pj.com | www.5095g.com | www.87680x.com | 7249.com | www.1434h.com | 55818l.com | www.095588.com | www.jz298.com | 00bb8331.com | www.263299.com | www.83309.com | jk080.com | www.560103.com | www.0724drf.com | 492k.cc | www.7793m.com | www.benz4455s.com | 预览66458g.com | www.5146z7.com | ss4255.com | www.16878k.com | www.1347-05.com | 6245g.com | www.9989589.com | www.f118cp.com | 0208xx.com | www.77780yh.com | 2543009.com | www.281110.com | www.8967x.com | h72227.com | www.257233.com | www.28000l.com | yhhebei.vip | hgw89.com | www.4828338.com | 95244.com | 5002mm.com | www.5856856.com | www.hg5588k.com | 8331.com | www.6364m.com | www.df5550.com | hg3737.mx | www.ji224.com | www.352233.com | dh0853.com | www.209918.com | www.5189222.com | le888w.com | 21vnsvns.com | www.37377k.com | www.js9969.com | 2021eee.com | www.932135.com | www.177158.com | 3522gg.cc | 3089.com | www.35918y.com | www.msc068.com | 496gg.com | www.342377.com | www.1112737.com | 44488k.com | 32126o.net | www.65707p.com | www.m7m8.net | 2381t.com | 52xpj.org | www.07163j.com | www.55288a.com | 5733emv.com | hd49499.com | xpj55658.com | www.68365x.com | www.hg9678.com | 73567tg18.com | www.64040.com | www.4467111.com | vipvip4444.com | www.daf005.com | 2649.com | 6644734.com | www.700231.com | www.79095i.com | www.j4737.com | 78808c.com | 98345.com | www.77996c.com | www.799481.com | www.120345.com | 2455x.com | feicai0458.com | www.5854x.cc | www.2544g3.com | www.kelake66.com | 3308b.com | www.68689y.com | www.79500b.com | js910.com | 11683388.com | 60540055.com | www.77803q.com | www.cp9538.com | www.76543i.com | 4647022.com | yyh914.com | www.507381.com | www.68993275.com | www.79500l.com | www.wn285.com | 5478h.com | www.514377.com | www.js69.com | www.588870.com | www.3775488.com | 6245j.com | 402d5.com | 0030.com | www.533508.com | www.80065k.com | www.4727099.com | www.362855.com | 61324477.com | 0234c.com | www.314877.com | www.60007j.com | www.009159.com | www.kk8996.com | 923270.com | 9384444.com | 77662007.com | www.87668a.com | www.3890r.com | www.2566y3.com | www.r7793.com | www.365815d.com | 500000744.com | 2222k06.com | icesnow.com.cn | www.955474.com | www.367199.com | www.4963s.com | www.7036ee.com | www.34586.com | hd89v.com | 3983017.com | 3242w.com | www.589196.com | www.151228.com | www.9737cc.com | www.js815.com | www.67797c.com | 68228n.com | h5429.com | 9958922.com | www.810619.com | www.c7206.com | 2618m.com | bwinttt.com | 2649mm.com | www.198109.com | www.989447.com | www.7714b.com | www.t32031.com | www.58665c.com | www.153msc.com | www.hg1966.com | 8036gg.com | 063971.com | 4323e.com | 2077.am | hgw168v.com | hb56138.com | 131g.net | 6220d.com | www.81520i.com | www.77ttz.com | www.8998885.com | www.2000e.cc | www.9737uu.com | www.668cp11.com | www.227777.com | www.08400.cc | www.hg7664.com | www.699139.com | www.pj0007.com | www.25025.cc | www.222380.com | www.76543b.com | www.76543u.com | www.hg10567.com | www.yh66605.com | www.546411.com | www.00clf.com | www.32123k.com | www.83033x.com | www.4923f.com | www.dyloto9.com | www.99080088.com | www.61233g.com | www.51515g.com | www.938627.com | www.dan03.com | www.888xm.cc | www.925831.com | www.869455.com | www.833585.com | www.815870.com | www.620983.com | www.588229.com | www.k8530.com | 7720y.com | 68228u.com | hg91558.com | uu38648.com | www.9846j.com | www.wn2068.com | www.hgjc.com | www.9702e.com | www.9822msc.com | www.089456c.com | www.0285.com | www.005700.com | www.4694e.com | www.cn365s.com | www.56011q.com | www.bd2019b.com | www.33598s.com | www.33997d.com | www.8499x.com | www.8039s.com | www.3126o.com | www.672366.com | www.234269.com | 3678jj.com | 6667009.com | blhvip13.com | 37688p.com | 63965555.com | www.86611h.com | www.9679j.com | www.01304.com | www.e9478.com | www.535081.com | www.99677c.com | www.hx1161.com | www.167356.com | ojk238.com | 518cp-0.com | 8790o.com | 20775544.com | www.xpj1535.com | www.1168d.com | www.97994f.com | www.43818n.com | www.595121.com | 76886y.com | 7720796.com | 5564.com | www.76060h.com | www.hggj5551.com | 2127b.com | www.959551.com | www.43131i.com | 78808l.com | 3552n.com | 1665ff.com | www.8015866.com | www.fhcp2016.com | www.7714w.com | www.rcw567.com | 1294t.com | www.186379.com | 9599wm6.com | 36407766.com | www.xpj0880.com | www.tt55666.com | www.1754o.com | www.61233z.com | www.426689.com | 6868ww.cc | www.0096aa.com | www.25688o.com | www.547099.com | 1591www.com | 5856ppp.com | www.86611j.com | www.0285.com | www.3398788.com | www.tlcp2.com | 62222r.com | www.150928.com | www.433737.com | 6190js.com | 2709a.com | www.js9997.com | www.bet63n.com | www.8039r.com | 32126a.net | 3550068.com | www.bet365607.com | www.2018fh.com | www.77803m.com | bwin940.co | 4955p.com | www.2222wnsr.com | www.jz6788.com | www.43818t.com | 444000j.com | 7726018.com | www.655666d.com | www.89677e.com | www.2188cai.com | 0015qq.com | t888c.com | www.00hg444.com | 3559tt.com | www.21050022.com | www.55676n.com | www.lf888.club | sbo333.com | www.zs4444.com | www.9737oo.me | www.c6093.com | 567bet.co | 88665004.com | www.9737nn.me | www.tj92.com | 3788o.com | www.8973.cc | www.4996ty.com | www.810619.com | 1168c.com | www.hg78088.com | www.79095l.com | www.504033.com | 6175pp.com | www.32666p.com | www.zzyl64.com | www.015990.com | swtyggg.com | www.10601.com | www.80075n.com | 6403z.com | zz38648.cc | www.bet63y.com | www.611026.com | 3568ll.com | www.78787a.com | www.yh76m.com | 8577e.cc | www.g88998.com | www.60886g.com | www.055520.cc | 00048i.com | www.hj358.com | www.le96.com | www.26878u.com | 4022p.com | 5558449.com | t99345.am | www.888ding.com | www.34788p.com | 97570yl.com | www.753055.com | www.830217.com | d61653.com | 51335h.com | www.xj7005.com | ceeger.com | 97659.com | www.33111155.com | www.79800a.com | 3258y.com | www.848777j.com | www.355240.com | yy38648.com | www.ok99.com | www.303472.com | 25288s.com | www.v88130.com | www.215880.com | 518cp9.com | www.570029.com | 6824.com | www.ylhg9898.com | www.19222.com | 6572x.com | www.88807u.com | www.71399t.com | 44rr8332.com | www.870000.com | 66671.com | 925190.com | www.88325d.com | 666365.com | www.1389m.com | www.588vip.cc | 00765.com | www.70039x.com | www.923599.com | 2757b.com | www.00778p.com | 1234vn.cc | js57666.com | www.6880ss.com | feicai0423.com | www.292xpj.com | www.81520c.com | 58222u.com | www.e4042.com | www.210883.com | 11422z.com | www.xb88.com | 98955x.com | www.4212k.com | www.3552h.com | 8538n.com | www.55070e.com | 500000791.com | www.xin777888.com | www.2350r.com | i08199.com | www.496408.com | pj88488.com | www.433345.com | www.351781.com | 20770000.com | www.52072s.com | 1724444.com | www.xj7005.com | 00778o.com | www.k7817.vip | 137136.com | www.668567a.com | www.ck1178.com | 4023v.com | www.3978o.com | 41188822.com | www.752848.com | 88682.com | www.ll55826.com | 3122ff.com | www.61199.com | www.77801u.com | www.333133y.com | www.769179.com | www.6033m.com | www.8039z.com | 7945cc.com | www.99788k.com | pjheilongjiang.com | www.7249f.com | blm877.com | www.vns9998.me | 16340001.com | www.885608.com | 394.ag | www.88325m.com | 1443d.com | www.3032ll.com | 2172299.com | www.279050.com | 5009666.com | www.s063801.com | 78930006.com | www.js9996.com | 39990066.com | www.55676x.com | 7599.cc | www.6939x.com | 2059.com | www.36166s.com | 8827mmm.com | www.2875s.com | 08084688.com | www.679000.com | www.w22365.com | www.178693.com | 7744ooo.com | www.kxjfg.com | wlb333.com | www.bwinyz45.com | 7893w08.com | www.975796.com | 8028522.com | www.9149p.com | o83377.com | www.768656.com | www.76543e.com | www.43131i.com | www.v1186.com | dh074.com | www.1559508.com | www.8998885.com | 4466303.com | www.68993262.com | zhcp66.com | www.c760.net | www.3643c.com | 6146a.com | www.6a555.com | jixiang.com | www.xpj8118.com | hg7033.cc | www.022s.cc | www.p76888.com | www.264499.com | www.sb7744.com | www.323518.com | www.yu49.com | 58802b.com | www.5557795.com | 3807q.com | www.345452.com | 2649s.com | www.849129.com | www.vip36059.com | 4323j.com | www.0600z.cc | www.hg7842.com | www.510477.com | www.36225.com | 38365z.com | www.6889793.com | 79964j.com | www.223335.com | www.allcity888.com | 6777.org | www.679061.com | www.hg6914.com | baizun456.com | www.22vn777.cc | mm99966.com | www.701495.com | www.sb8841.com | 2172299.com | www.33112d.com | www.995e.net | 56987nn.com | www.7074.com | da611.com | www.083039.com | www.xlcp.com | u82365.com | www.874110.com | www.mgdc46.com | 1317345.com | www.6769r.com | www.js8040.com | 263377.com | www.52303p.com | www.msc77.net | 56698.com | www.7957988.com | www.4938s.com | 6033g.com | www.97655g.com | www.00618j.com | 3616q.com | www.97655j.com | www.25288p.com | 517zb.com | www.33997t.com | www.0885k.com | 2172299.com | www.ya022.com | www.k779977.com | xx01234.com | www.663566.com | www.894858.com | 7720i.net | www.081501.com | www.06820f.com | 06006f.com | 5622r.com | www.0601w.com | www.32666e.com | 7077a.com | www.c134.vip | www.27363t.com | 41178961.com | 29918c.com | www.9971004.com | www.21365nn.com | 56988yy.com | www.936336.com | www.55545o.com | 44ww8331.com | 1331yy.com | www.52072p.com | www.025sunbet.com | 867720.com | www.55885i.com | www.hx99365.com | www.365815h.com | 0729e.com | www.621431.com | www.v98.me | www.747xpj.com | 7894v.com | www.674679.com | www.630611.com | www.1019997.com | 8901q.com | www.721662.com | www.296395.com | www.xgmhh.com | 2566h7.com | www.547077.com | www.pjc33.vip | www.67886788.com | xpj9411.cn | www.13633.com | www.887hg.com | 5856ee.com | www.178326.com | www.pjc44.vip | www.hg701n.com | g40033.com | www.763605.com | www.2yhyh.com | v1647.com | 44999193.com | www.936250.com | www.6880vv.com | www.9374j.com | 8159jjj.cc | www.031566.com | www.hd8671.com | www.73999u.com | c61653.com | hg56977.com | www.00665.com | www.38345b.com | www.ylg238.com | 00778i.com | www.195880.com | www.6768995.com | www.3066w.com | 22556r.com | 19991f.com | www.775709.com | www.933777a.com | www.d32939.com | www.am4411.com | 8890aa.com | www.89894i.com | www.7957988.com | www.c44ee.com | www.kim111.com | 550111.com | 6830d.com | www.3479t.com | www.32678.cc | www.ttn88.com | zhcp76.com | 5003w.com | www.bmw1022.com | www.60339.com | 3424d.com | w69441133.com | www.39957e.com | www.84499y.com | www.5099bb.com | www.k4737.com | jbb75.cc | b1915.com | www.335284.com | www.21365.com | www.99113h.com | www.k30226.com | 0245u.com | 9068qq.com | www.091150.com | www.33598p.com | www.p3410.com | www.8000hm.com | www.8804js.com | q86226.com | JS1388v.com | www.515049.com | www.87668h.com | www.8645009.com | www.js645.com | www.hg288.com | 7200163.com | 0234aa.com | www.196880.com | www.0014w.com | www.7249j.com | www.98698c.com | www.js80088.com | 1408o.com | 88663015.com | 7742ww.com | 99151h.com | www.500285.com | www.91091.cc | www.97828s.vip | www.365011.bet | www.7t68.com | www.yh8004.com | z72227.com | qy002.vip | 66876k.com | www.106216.com | www.fcff0.com | www.60798.com | www.91779z.com | www.56655c.com | www.78937.com | www.68666f.com | 20550452.com | 4488e.com | 6033x.com | 55665002.com | www.029709.com | www.902261.com | www.33598k.com | www.585721.com | www.115527y.com | www.hjcp0.com | www.bte33.com | www.32126s.net | 88553.com | 61329977.com | 3405ff.com | 9101909.com | 9506a.com | 1458n.com | 3222.com | 48287777.com | www.359500.com | www.cp778.com | www.99677n.com | www.1466f.com | www.678js333.com | www.28000j.com | www.5377msc.com | www.59909.com | www.am7773.com | www.67797g.com | www.my068.com | 1775ee.com | 2595j.com | h2894.com | 70118f.com | 7200163.com | 4288zz.com | 7192004.com | mg437711.com | 325.com | js05.app | 30007l.com | 55797y.com | jixiang6.com | 6868456.cc | dz825.com | c89fh55.com | 3356.com | feicai0873.com | dd00558.com | 73055.vip | ff38648.com | 3778pp.com | 40033l.com | few12we.com | 908080i.com | 53262zz.com | 04666l.com | wb399.com | 61327788.com | 52239.com | 3522zz.com | LXYL361.com | 08820022com | hg3006.tw | 5589i.com | 1654yy.com | www.aobo9.com | www.333222b.com | www.yinhecc44.com | www.79884.com | www.4625i.com | www.25288i.com | www.6707555.com | www.hg8290.com | www.bbc228.com | www.50999r.com | www.673888c.com | www.b33668.com | www.8899nsb.com | www.6768992.com | www.77114c.com | www.1248g.cc | www.791537.com | www.346411.com | 9121904.com | 32126u.net | 1489h.com | 6118m.com | 800089v.com | 2418m.com | www.long8603.com | www.r27229.com | www.xj9900.com | 8988s.com | 6220rr.com | www.629554.com | www.67797e.com | www.533998.com | www.6agcpw.com | www.biying930vip.com | www.7799nsb.com | www.23579e.com | www.igcp5.com | www.503433.com | 4066yy.com | 0823.com | 3778jj.com | 3844y.com | www.333222w.com | www.21819q.com | www.58665p.com | www.63606l.com | www.0066wd.com | www.068675.com | www.763287.com | 2757j.com | 3066aa.com | 7616.net | w5050w.com | www.666xin2.com | www.vns95500.com | www.m948m.com | www.45598m.com | www.dayou800.com | www.cp7836.com | 132ag88.com | www.038059.com | dd00558.com | 4022e.com | 00778p.com | www.61515g.com | www.5b5b.com | www.550022ee.com | www.zfcp5.com | www.86267a.com | 7249q.com | 915908761.com | www.7435d.com | www.xpj180.com | www.2776.cc | www.49956x.com | www.376163.com | 3089b.com | gg40033.com | 88903838.com | www.8148.com | www.469701.com | www.36787g.com | www.77djcp.com | 69522v.com | 2146b.com | www.bet36578.com | www.480084.com | www.88yh21.com | www.858856.com | 848112.com | 36402211.com | www.yddc06.com | 1669w.com | 3225t.com | www.53516a.com | www.8313d.com | www.43818q.com | www.196016.com | 8381tt.com | 2355f.com | www.hg7842.com | www.38775jj.com | www.rcw8844.com | 55967n.com | 2490i.com | www.55268tt.com | www.4446fff.com | www.36787g.com | 54443v.com | 091717.com | www.pj9087.com | gzbf007.com | www.5599365.com | www.808888u.com | www.4323n.com | www.083015.com | yy.com | www.am8866.com | www.19019e.com | www.32123j.com | 7196.com | 7742gg.com | www.hgw2016.com | www.63606k.com | www.898418.com | 99840.com | 2776h.com | www.339879.com | www.7714r.com | 48287777.com | 3778pp.com | www.3643w.com | www.9895v.com | www.729019.com | 50099vip.com | www.514234.com | www.58665y.com | www.104ak.com | 566777q.com | 44rr8331.com | www.mgdc47.com | www.97655g.com | 3121t.com | 0698o.com | www.zsdl9.com | www.103565.com | www.407872.com | 99914.com | www.29886m.com | www.zzyl67.com | www.177584.com | 54146699.com | www.9949r.com | www.089638.com | www.32123o.com | j58955.com | www.1114338.com | www.68568k.com | 2595r.com | 8905s.com | www.92820.com | www.911750.com | 7742ii.com | www.946386.com | www.9187z.com | www.088186.com | ahga008.com | www.393222.com | www.3478a.cc | 2018nsb.com | www.63877l.com | www.97828u.vip | 6132.com | 65005p.com | www.7415mm.com | www.848166.com | 3726j.com | www.948900.com | www.84499y.com | 07326666.com | www.888vm.com | www.3846.com | 00hh8331.com | 2649z.com | www.7893w33.com | www.351871.com | 3651111111.com | www.27363l.com | www.876928.com | 22222ylg.com | www.6666hs.com | www.fcyl1.com | pp67890.com | www.499456.com | www.016ac.com | 0652y.com | www.8622msc.com | www.66ffm.com | pj88rrcom | www.08111.com | www.c5635.com | 3836.com | www.015kj.com | www.hx5577.com | 7893w32.com | www.zuqiu988.com | www.912278.com | 9506t.com | www.xy3550.com | www.560529.com | 2127.com | www.3066ll.com | 4880y.com | a5002.com | www.522665.com | 272e.net | www.40404688.com | www.81520x.com | 59599l.com | www.495w.cc | www.10czj.com | pj88pp.com | www.4212n.com | www.186327.com | 518cp33.com | www.86339o.com | v1781.com | www.368012.com | www.8039p.com | 07589.com | www.88166l.com | 6668009.com | www.yh8005.com | www.95222w.com | 030991.com | www.76773.com | www.235812.com | pppp0066.com | www.6678698.com | 4195j.com | www.774567.com | www.599416.com | hkmh44.com | www.159957.com | 9994cc8.com | www.vs88.com | www.502990.com | 2455d.com | www.wn816.com | 123456yy.cc | www.zte444.com | www.33997u.com | www.www-728855.com | www.7714r.com | 3566.com | www.sb5503.com | df6272.com | www.675923.com | www.810262.com | 0747j.com | www.70979.cc | yth005.net | www.88166d.com | 33111199.com | www.b21365.com | www.603224.com | 88850gg.com | www.33112f.com | pjqinghai.com | www.hbet96.com | 1145.com | www.9b007.com | 8betbet365.com | www.0724drf.com |