<optgroup id="w2uiu"></optgroup>
<menu id="w2uiu"><tt id="w2uiu"></tt></menu>
<menu id="w2uiu"><strong id="w2uiu"></strong></menu>
 • <menu id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu></menu>
  <xmp id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu>
 • <dd id="w2uiu"><nav id="w2uiu"></nav></dd>
 • 童年趣事

  小學生作文:童年趣事
  作文字數:464
  作者:彭佳福
 • huáng
 • jiā
 • bǎo
 • xiǎo
 • xué
 • sān
 • nián
 •  
 • péng
 • jiā
 •  
 •  
 • 黃家堡小學三年級 彭佳福 
 •  
 •  
 • shì
 • dōng
 • tiān
 • de
 • wǎn
 • shàng
 •  
 • qǐng
 • lái
 •  那是一個冬天的晚上,爸爸請來
 • le
 • péng
 • yǒu
 • dào
 • jiā
 • zuò
 •  
 • duān
 • lái
 • mǎn
 • 了幾個朋友到家做客。媽媽端來一滿
 • zhuō
 • de
 • cài
 •  
 • men
 • jiù
 • le
 • lái
 •  
 • ér
 • qiě
 • yuè
 • 桌的菜,他們就喝了起來,而且越喝
 • yuè
 • gāo
 • xìng
 •  
 • zhàn
 • zài
 • biān
 • de
 • kàn
 • dào
 • men
 • 越高興。站在一邊的我看到他們喝得
 • me
 • kāi
 • xīn
 •  
 • xiǎng
 •  
 • jiǔ
 • zhēn
 • de
 • hěn
 • tián
 • ma
 •  
 • zhǎo
 • 那么開心,想:酒真的很甜嗎?找機
 • huì
 • lái
 • cháng
 • cháng
 •  
 • shì
 • zǒu
 • dào
 • de
 • shēn
 • 會我也來嘗嘗。于是我走到爸爸的身
 • biān
 •  
 • yáo
 • zhe
 • de
 • shǒu
 •  
 • shuō
 •  
 •  
 •  
 • 邊,搖著爸爸的手,說:“爸爸,我
 • xiǎng
 • jiǔ
 •  
 •  
 • zhòu
 • zhe
 • méi
 • tóu
 •  
 • shuō
 •  
 •  
 • 也想喝酒。”爸爸皺著眉頭,說:“
 • háng
 •  
 • xiǎo
 • hái
 • shí
 • me
 • jiǔ
 •  
 •  
 • 不行!小孩子喝什么酒,去去去!一
 • biān
 • wán
 • wán
 •  
 •  
 • tīng
 • jiàn
 • zhè
 • yàng
 • shuō
 •  
 • de
 • 邊玩玩去。”聽見爸爸這樣說,我的
 • nǎo
 • xiǎng
 • chū
 • le
 • miào
 •  
 • zhè
 • miào
 • jiù
 • 腦子里想出了一個妙計,這個妙計就
 • shì
 •  
 •  
 • tōu
 • jiǔ
 •  
 •  
 •  
 • 是——偷酒。 
 •  
 •  
 • shuō
 • zuò
 • jiù
 • zuò
 •  
 • lái
 • dào
 • de
 • fàn
 • zhuō
 • qián
 •  說做就做,我來到爸爸的飯桌前
 •  
 • jiǎ
 • zhuāng
 • jiá
 • cài
 • chī
 • péng
 • yǒu
 • zhèng
 • zài
 • hǎi
 • kuò
 • tiān
 • ,假裝夾菜吃爸爸和朋友正在海闊天
 • kōng
 • liáo
 •  
 • zhèng
 • tòng
 • kuài
 •  
 • chèn
 • méi
 • zhù
 • 空地聊,喝得正痛快。趁爸爸沒注意
 •  
 • xùn
 • zhe
 • bēi
 • jiǔ
 • chōng
 • jìn
 • de
 • fáng
 • jiān
 • ,我迅速地拿著一杯酒沖進我的房間
 •  
 • guān
 • shàng
 • mén
 • guǎn
 • sān
 • èr
 • shí
 •  
 • kǒu
 • jiù
 • ,關上門不管三七二十一,一口氣就
 • jiǔ
 • le
 •  
 • wán
 • hòu
 •  
 • jiào
 • hěn
 • è
 • xīn
 •  
 • 把酒喝了。喝完后,我覺得很惡心,
 • jiǎn
 • zhí
 • shì
 • è
 • xīn
 • xiǎng
 •  
 • zěn
 • me
 • chū
 • 簡直是惡心得想吐,可怎么也吐不出
 • lái
 •  
 • zhè
 • shí
 •  
 • jìn
 • lái
 • le
 •  
 • kàn
 • jiàn
 • de
 • liǎn
 • 來。這時,媽媽進來了,看見我的臉
 • hóng
 • xiàng
 • huǒ
 •  
 • guài
 • wèn
 •  
 •  
 • ér
 • 紅得像火雞,她奇怪地問:“兒子你
 • shāo
 • le
 •  
 •  
 • gāng
 • xiǎng
 • shuō
 • huà
 •  
 • jiù
 • de
 • 發燒了?”我剛想說話,就吐一地的
 • āng
 •  
 • wén
 • dào
 • le
 • zhōng
 • de
 • wèi
 • dào
 •  
 • jiǔ
 •  
 • 骯物,媽媽聞到了其中的味道—酒,
 • dùn
 • shí
 • biàn
 • míng
 • bái
 • le
 •  
 • xiào
 • zhe
 • wèn
 •  
 •  
 • hǎo
 • ma
 • 頓時便明白了,笑著問我:“好喝嗎
 •  
 •  
 • zhe
 • liǎn
 •  
 • yáo
 • zhe
 • tóu
 •  
 •  
 •  
 • ?”我苦著臉,搖著頭。 
 •  
 • miǎo
 • zhāng
 • yán
 • táng
 •  
 • yáo
 •  
 • zhí
 • zhǐ
 • tuì
 •  
 • 杪璋顏餳?賂嫠嘰蠹遙?職趾退?
 • yān
 •  
 • shuǎ
 •  
 • huán
 • yín
 • fáng
 •  
 • mén
 • kēng
 • gào
 • láng
 • 吶笥煙?耍?桓齦魴Φ門吭誥譜郎希
 •  
 • zhèn
 • huàn
 • chuō
 • shuǎ
 •  
 • chéng
 • kòu
 • méi
 •  
 • máng
 •  
 •  
 • ?鴆煥戳耍∥業牧承叩酶?茫 
 •  
 •  
 • zhǐ
 • dǎo
 •  
 •  指導 
   
  無注音版:
   黃家堡小學三年級 彭佳福
   
    那是一個冬天的晚上,爸爸請來了幾個朋友到家做客。媽媽端來一滿桌的菜,他們就喝了起來,而且越喝越高興。站在一邊的我看到他們喝得那么開心,想:酒真的很甜嗎?找機會我也來嘗嘗。于是我走到爸爸的身邊,搖著爸爸的手,說:“爸爸,我也想喝酒。”爸爸皺著眉頭,說:“不行!小孩子喝什么酒,去去去!一邊玩玩去。”聽見爸爸這樣說,我的腦子里想出了一個妙計,這個妙計就是——偷酒。
   
    說做就做,我來到爸爸的飯桌前,假裝夾菜吃爸爸和朋友正在海闊天空地聊,喝得正痛快。趁爸爸沒注意,我迅速地拿著一杯酒沖進我的房間,關上門不管三七二十一,一口氣就把酒喝了。喝完后,我覺得很惡心,簡直是惡心得想吐,可怎么也吐不出來。這時,媽媽進來了,看見我的臉紅得像火雞,她奇怪地問:“兒子你發燒了?”我剛想說話,就吐一地的骯物,媽媽聞到了其中的味道—酒,頓時便明白了,笑著問我:“好喝嗎?”我苦著臉,搖著頭。
   
   杪璋顏餳?賂嫠嘰蠹遙?職趾退?吶笥煙?耍?桓齦魴Φ門吭誥譜郎希?鴆煥戳耍∥業牧承叩酶?茫
   
    指導 

   周末趣事

   作文字數:558
   作者:李景瑜
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • shì
  • zhōu
  •  
  • tiān
  • gāo
  • yún
  • dàn
  •  
  • qiū
  •   今天是周末,天高云淡,秋
  • gāo
  • shuǎng
  •  
  • zǎo
  •  
  • yuàn
  • jiù
  • lái
  • le
  • duì
  • 高氣爽。一大早,院子里就來了一對
  • dàn
  • mián
  • ?g
  • de
  • zhōng
  • nián
  •  
  • men
  • chuān
  • dài
  • hěn
  • 彈棉花的中年夫婦,他們穿戴很樸素
  • 閱讀全文

   童年趣事

   作文字數:299
   作者:張宏錦
  •  
  •  
  •  
  • zài
  • yōu
  • de
  • tóng
  • nián
  • shēng
  • huó
  • zhōng
  •  
  • diào
  •  在無憂無慮的童年生活中,調
  • de
  • cháng
  • cháng
  • zuò
  • chū
  • xiē
  • ràng
  • rén
  • pěng
  • xiào
  •  
  • 皮的我常常做出一些讓人捧腹大笑、
  • xiào
  • de
  • shì
  • qíng
  •  
  • 苦笑不得的事情。
  • 閱讀全文

   童年小事

   作文字數:657
   作者:李秋子
  •  
  • xiǎo
  • xué
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  •  
  • tóng
  • nián
  •  
  • xiàng
  • tiáo
  • liú
  • tǎng
  • 小學作文  童年,像一條流淌
  • de
  • xiǎo
  •  
  • tóng
  • nián
  • shēng
  • de
  • shì
  •  
  • jiù
  • xiàng
  • xiǎo
  • 的小河。童年里發生的事,就像小河
  • fān
  • téng
  • zhe
  • de
  • duǒ
  • làng
  • ?g
  •  
  • làng
  • ?g
  • yǒu
  • shí
  • chàng
  • zhe
  • 里翻騰著的幾朵浪花。浪花有時唱著
  • 閱讀全文

   童年趣事

   作文字數:423
   作者:黃夏偉
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • tóng
  • nián
  • yǒu
  • duō
  • shì
  •  
  •    我的童年有許多趣事,
  • zhōng
  • yǒu
  • jiàn
  • zhì
  • jīn
  • chōng
  • diào
  •  
  • 其中有一件至今沖洗不掉。
  •  
  •  
  • suì
  • nián
  •  
  • dào
  • gōng
  • yuán
  •  八歲那年,我和媽媽一起到公園
  • 閱讀全文

   童年趣事

   作文字數:434
   作者:李睿
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zài
  • de
  • nǎo
  • hǎi
  •  
  • jīng
  • guò
  •   在我記憶的腦海里,經歷過
  • duō
  • duō
  • yǒu
  • de
  • shì
  •  
  • dàn
  • men
  • dōu
  • suí
  • zhe
  • shí
  • 許許多多有趣的事,但它們都隨著時
  • guāng
  • de
  • liú
  • shì
  • xiàng
  • xiǎo
  • chuán
  • yàng
  • piāo
  • zǒu
  • le
  •  
  • wéi
  • yǒu
  • 光的流逝像小船一樣漂走了,唯有一
  • 閱讀全文

   童年趣事----溜冰

   作文字數:350
   作者:陳震灝
  •  
  •  
  •  
  • de
  • tóng
  • nián
  • shì
  • kuài
  • de
  •  
  • yīn
  • wéi
  • zǒng
  • yǒu
  •  我的童年是快樂的,因為總有
  • shuāng
  • liū
  • bīng
  • xié
  • péi
  • bàn
  • zhe
  •  
  • 一雙溜冰鞋陪伴著我。
  •  
  •  
  • shì
  • zài
  • èr
  • nián
  • de
  • shǔ
  • jiǎ
  •  
  •  那是在二年級的一個暑假里,爸
  • 閱讀全文

   童年回憶

   作文字數:311
   作者:余珍
  •  
  • zhàn
  • zhǎng
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • tóng
  • nián
  •  
  • shì
  • duō
  • me
  • měi
  • hǎo
  • 站長 :。 童年,是多么美好
  •  
  • jīn
  • tiān
  • kàn
  • le
  • zài
  • xué
  • qián
  • bān
  •  
  • liù
  •  
  • shí
  • 。今天我看了我在學前班“六一”時
  • zhì
  • de
  • jiē
  •  
  • 錄制的節目。
  • 閱讀全文

   童年趣事

   作文字數:411
   作者:鄭揚帆
  •  
  •  
  •  
  • xiǎo
  • shí
  • hòu
  •  
  •  
  • zuò
  • guò
  • duō
  • yǒu
  • de
  •  小時候, 我做過許多有趣的
  • shì
  • qíng
  •  
  • jiàn
  •  
  • liǎng
  • jiàn
  •  
  •  
  • duō
  • de
  • zěn
  • me
  • shù
  • 事情,一件、兩件……多的怎么也數
  • qīng
  •  
  • dàn
  • yǒu
  • jiàn
  • shì
  •  
  • réng
  • rán
  • yóu
  • xīn
  • 不清。但有一件事,我仍然記憶猶新
  • 閱讀全文

   龐祖騫趣事

   作文字數:378
   作者:張洲艦
  •  
  • yōu
  • xiù
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  • páng
  • qiān
  • shì
  • shuí
  • ya
  • gào
  • 優秀作文 龐祖騫是誰呀告訴你
  •  
  • páng
  • qiān
  • shì
  • tóng
  • shì
  • de
  • xiǎo
  • hái
  •  
  • jīn
  • ,龐祖騫是我媽媽同事的小孩。他今
  • nián
  • suì
  •  
  • zhǎng
  • tóu
  • nǎo
  • de
  •  
  • hěn
  • ài
  •  
  • zài
  • 年歲,長得虎頭虎腦的,很可愛。在
  • 閱讀全文

   童年——最快樂的時光

   作文字數:483
   作者:李雨燕
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • tài
  • hǎo
  • le
  •  
  •  
  • bèi
  • xuǎn
  • zhōng
  • cān
  •   “太好了!”我被選中去參
  • jiā
  • xué
  • xiào
  • chàng
  • tuán
  • le
  •  
  • zhī
  • zhè
  • xiāo
  •  
  • 加學校合唱團了。得知這個消息,我
  • xìng
  • fèn
  •  
  • gāo
  • xìng
  • lǒng
  • zuǐ
  •  
  • 興奮無比,高興得合不攏嘴。
  • 閱讀全文

   早晨趣事

   作文字數:276
   作者:徐同欣
  •  
  •  
  •  
  • tiān
  • zǎo
  • shàng
  •  
  • shuì
  • zhèng
  • ?
  •  
  • xià
  •  一天早上,我睡意正濃,一下
  • bèi
  • nào
  • zhōng
  • de
  • shēng
  • yīn
  • chǎo
  • xǐng
  • le
  •  
  • 子被鬧鐘的聲音吵醒了。我迷迷糊糊
  • kàn
  • le
  • xià
  • zhōng
  •  
  • xià
  • le
  • bàn
  •  
  • bàn
  • 地看了一下鐘,把我嚇了個半死,半
  • 閱讀全文

   童年

   作文字數:217
   作者:徐同欣
  •  
  •  
  •  
  • tóng
  • nián
  •  
  •  童年,
  •  
  •  
  • shì
  • duǒ
  • jié
  • bái
  • de
  • ?g
  •  
  •  是一朵潔白的荷花,
  •  
  •  
  • zhào
  • yìng
  • zhe
  • ér
  • tóng
  • shuǐ
  • de
  • xīn
  •  
  •  照映著兒童似水的心。
  • 閱讀全文

   寒假趣事

   作文字數:753
   作者:王思源
  •  
  •  
  •  
  •  
  • hán
  • jiǎ
  • jiān
  •  
  • chéng
  • fēi
  •   寒假期間,我和爸爸乘飛機
  • chū
  • mén
  • háng
  •  
  • zài
  • fēi
  • shàng
  • shēng
  • le
  • jiàn
  • fēi
  • cháng
  • 出門旅行,在飛機上發生了一件非常
  • yǒu
  • de
  • shì
  •  
  • xiǎng
  • lái
  • jiù
  • rěn
  • zhù
  • xiǎng
  • xiào
  •  
  • 有趣的事,一想起來就忍不住想笑。
  • 閱讀全文

   讀《奇聞趣事之謎》后感

   作文字數:498
   作者:舒澤英
  •  
  • zuò
  • wén
  • wǎng
  • zuò
  •  
  • wén
  •  
  • wǎng
  •  
  •  
  • zài
  • hán
  • jiǎ
  • 作文網作 文 網 在寒假里我
  • le
  •  
  • wén
  • shì
  • zhī
  •  
  • zhè
  • běn
  • shū
  •  
  • zhè
  • běn
  • 讀了《奇聞趣事之謎》這本書。這本
  • shū
  • ràng
  • huò
  • le
  • hěn
  • duō
  • zuì
  • xīn
  • de
  • zhī
  • shí
  •  
  • ràng
  • 書讓我獲得了很多最新的知識,也讓
  • 閱讀全文

   “十一”趣事

   作文字數:606
   作者:姜乃綺
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • yáng
  • guāng
  • míng
  • mèi
  • de
  • zǎo
  • chén
  •  
  •   一個陽光明媚的早晨,我
  • men
  • jiā
  • rén
  • yòng
  • guò
  • zǎo
  • cān
  • hòu
  • zhǔn
  • bèi
  • yóu
  • jīn
  • ?
  • dòng
  •  
  • 們一家人用過早餐后準備游金獅洞。
  •  
  • fèn
  • men
  • shàng
  • le
  • chē
  •  
  • zhōng
  • zài
  • nóng
  • mín
  • :分我們上了汽車,中午在一個農民
  • 閱讀全文

   我和“小蘿卜頭”比童年

   作文字數:358
   作者:陳心怡
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • le
  • wén
  •  
  • de
  •  
  • xiǎo
  •   讀了課文《我的弟弟“小
  • luó
  • bo
  • tóu
  •  
  •  
  • bèi
  •  
  • xiǎo
  • luó
  • bo
  • tóu
  •  
  • 蘿卜頭》,我被“小蘿卜頭”那刻苦
  • xué
  • de
  • jīng
  • shén
  • gǎn
  • dòng
  • le
  •  
  •  
  • xiǎo
  • luó
  • bo
  • tóu
  •  
  • zài
  • 學習的精神感動了,“小蘿卜頭”在
  • 閱讀全文

   我和“小蘿卜頭”比童年

   作文字數:378
   作者:胥林哲
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • men
  • xué
  •       我們學
  • le
  • xiǎo
  • luó
  • bo
  • tóu
  • zhè
  • piàn
  • wén
  • hòu
  •  
  • shēn
  • shēn
  • 了小蘿卜頭這片課文以后,我深深地
  • gǎn
  • dào
  • le
  • de
  • tóng
  • nián
  • shì
  • duō
  • me
  • xìng
  •  
  • 感到了我的童年是多么幸福。
  • 閱讀全文

   我和“小蘿卜頭”比童年

   作文字數:629
   作者:王夢婷
  •  
  •  
  •  
  • dào
  • tóng
  • nián
  •  
  • měi
  • rén
  • dōu
  • huì
  • xiǎng
  • dào
  •  提到童年,每個人都會想到無
  • yōu
  • de
  • shēng
  • huó
  •  
  • shì
  • ā
  •  
  • de
  • tóng
  • nián
  • què
  • shí
  • 憂無慮的生活,是啊,我的童年確實
  • hěn
  • kuài
  •  
  • yǒu
  • shù
  • qīng
  • de
  • wán
  •  
  • gèng
  • yǒu
  • hěn
  • hǎo
  • 很快樂。有數不清的玩具,更有很好
  • 閱讀全文

   暑假趣事

   作文字數:255
   作者:杜凱鵬
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • shǔ
  • jiǎ
  • jiān
  • de
  • dǎo
  • shù
  • tiān
  •    暑假期間的倒數第天弟
  • lái
  • jiā
  • wán
  • men
  • quán
  • jiā
  • qíng
  • de
  • jiē
  • dài
  • le
  • xiǎo
  • 弟來我家玩我們全家熱情的接待了小
  • dào
  • le
  • wǎn
  • shàng
  • men
  • jué
  • ?
  • míng
  • tiān
  • shān
  • 弟到了晚上我們決定明天去爬山
  • 閱讀全文

   我讀《童年》

   作文字數:385
   作者:徐帥洋
  •  
  •  
  • měi
  • rén
  • dōu
  • yǒu
  • zhí
  • huí
  •  
  • zhí
  •  每一個人都有自己值得回憶、值
  • zhēn
  • de
  • měi
  • hǎo
  • shí
  • guāng
  •  
  • tóng
  • nián
  • shì
  • shēng
  • zhōng
  • zuì
  • 得珍惜的美好時光。童年是一生中最
  • nán
  • wàng
  •  
  • zuì
  • kuài
  • de
  • shí
  • guāng
  •  
  • dàn
  • gāo
  • ěr
  • de
  • tóng
  • 難忘、最快樂的時光,但高爾基的童
  • 閱讀全文

   《童年》讀后感

   作文字數:291
   作者:田甜
  •  
  • xiǎo
  • xué
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  • měi
  • rén
  • dōu
  • yǒu
  • de
  • tóng
  • 小學作文 每個人都有自己的童
  • nián
  •  
  • tóng
  • nián
  • shì
  • shēng
  • zhōng
  • zuì
  • nán
  • wàng
  •  
  • zuì
  • kuài
  • de
  • 年。童年是一生中最難忘、最快樂的
  • shí
  • guāng
  •  
  • dàn
  • gāo
  • ěr
  • de
  • tóng
  • nián
  • què
  • zhòng
  • tóng
  •  
  • 時光,但高爾基的童年卻與眾不同。
  • 閱讀全文

   趣事

   作文字數:294
   作者:浙江省瑞…
  •  
  • zhàn
  • zhǎng
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 站長 :。 
  •  
  • tiān
  • wǎn
  • shàng
  •  
  • xiǎng
  • chī
  • fàn
  •  
  • jiù
  • xuān
  • 一天晚上,我不想吃飯,就宣布自
  • yào
  • liàn
  • xià
  •  
  • jué
  • shí
  • zhī
  • shén
  • gōng
  •  
  •  
  • jiù
  • shì
  • 己要練習一下“絕食之神功”,就是
  • 閱讀全文

   趣事

   作文字數:375
   作者:谷云旗
  •  
  •  
  •  
  •  
  • shì
  •   趣事
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • shì
  • xīng
  • liù
  • zài
  • ?g
  • yuán
  •  今天是星期六我和弟弟在花園
  • wán
  •  
  • měng
  • rán
  • jiān
  •  
  • xiàn
  • zhī
  •  
  • biàn
  • 里玩,猛然間,我發現一只螞蟻,便
  • 閱讀全文

   童年

   作文字數:448
   作者:雷夢丹
  •  
  •  
  •  
  •  
  • ài
  • tóng
  • nián
  •  
  •   我愛童年,
  •  
  •  
  •  
  • yīn
  • wéi
  • tóng
  • nián
  • de
  • xiàng
  • zhī
  • máo
  • hái
  • wèi
  •  因為童年的我像一只毛發還未
  • zhǎng
  • hǎo
  • de
  • xiǎo
  • niǎo
  •  
  • 長好的小鳥,
  • 閱讀全文

   多彩的童年生活

   作文字數:574
   作者:朱好雨
  •  
  •  
  • de
  • tóng
  • nián
  • shēng
  • huó
  • hěn
  • duō
  • cǎi
  •  
  • gēn
  • zài
  •  我的童年生活很多彩,跟我在一
  • wán
  • zuì
  • duō
  • de
  • xiǎo
  • péng
  • yǒu
  • shì
  • sòng
  • xuān
  •  
  • men
  • 起玩得最多的小朋友是宋宇軒,我們
  • jīng
  • cháng
  • wán
  • xiē
  • yǒu
  • de
  • yóu
  •  
  • zhè
  • xīng
  • 經常玩一些特有趣的游戲,這個星期
  • 閱讀全文

   童年趣事

   作文字數:354
   作者:饒維錚
  •  
  •  
  •  
  •  
  • tóng
  • nián
  • shì
  • shǒu
  •  
  • ér
  • jiàn
  • jiàn
  •   童年是一首歌,而那一件件
  • tóng
  • nián
  • wǎng
  • shì
  • jiù
  • xiàng
  • xiàn
  • shàng
  • tiào
  • yuè
  • de
  • 童年往事就像五線譜上一個個跳躍的
  • yīn
  •  
  • yǒu
  • de
  • biǎo
  • zhe
  • shāng
  • xīn
  •  
  • yǒu
  • de
  • biǎo
  • zhe
  • 音符,有的表達著傷心、有的表達著
  • 閱讀全文

   童年回憶

   作文字數:321
   作者:趙天舒
  •  
  • zhàn
  • zhǎng
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • yòu
  • ér
  • yuán
  •  
  • duì
  • 站長 :。  幼兒園,對于我
  • lái
  • shuō
  • zhī
  • shì
  • zhǒng
  • huí
  •  
  • dàn
  • dài
  • gěi
  • men
  • de
  • 來說只是一種回憶,但它帶給我們的
  • shì
  • měi
  • hǎo
  • ér
  • kuài
  • de
  • tóng
  • nián
  •  
  • 是一個美好而快樂的童年。
  • 閱讀全文

   童年的顏色

   作文字數:462
   作者:潘宇陽
  •  
  • lái
  •  
  • yuán
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 來 源   
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  
  •  
  • tóng
  • nián
  • de
  • yán
  • xiàng
  • qiǎo
  • dòu
  •  
  •  童年的顏色像一盒巧克力豆,
  • 閱讀全文

   寒假趣事

   作文字數:388
   作者:楊賀
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • hán
  • jiǎ
  • shì
  •    寒假趣事
  •  
  •  
  • zài
  • hán
  • jiǎ
  • yǒu
  • duō
  • shì
  •  
  • zhōng
  • zuì
  • yǒu
  •  在寒假里有許多趣事。其中最有
  • de
  • shì
  • lǎo
  • lǎo
  • jiā
  • liǎng
  • diào
  • de
  • mèi
  • mèi
  • niē
  • 趣的是去姥姥家和兩個調皮的妹妹捏
  • 閱讀全文

   煮牛奶趣事

   作文字數:346
   作者:錢津權
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zhǔ
  • niú
  • nǎi
  • shì
  •  
  •  
  •     煮牛奶趣事 
  •  
  •  
  •  
  • shèng
  • zhōu
  • shì
  • wén
  • wén
  • shù
  • péi
  • xùn
  • xué
  • xiào
  •  
  •  
  •  嵊州市雯雯藝術培訓學校 
  • sān
  • nián
  •  
  •  
  • qián
  • jīn
  • quán
  •  
  •  
  • 三年級 錢津權 
  • 閱讀全文
  卓易彩票平台卓易彩票主页卓易彩票网站卓易彩票官网卓易彩票娱乐 www.903019.com | j15hh.com | www.b7b8.com | 1489p.com | 5446e.com | www.66ffs.com | bet28y.com | www.04gcw.com | www.4126n.cc | 66569.com | www.3589111.com | 6js345.com | www.99c668.com | YHvip.vip | www.9895k.com | w69441100.com | www.296395.com | 835889.com | www.00772q.com | nn500y.com | www.63606.com | g4255.com | www.37377m.com | 80850a.com | www.zfcp7.com | www.js69ll.cc | www.717228.com | www.xh7738.com | www.062766.com | www.yh706.com | 6150q.com | www.1350.vip | 7744www.com | www.6769r.com | www.9374p.com | www.081306.com | www.80969y.com | 3844ee.com | www.ihg5577.com | www.733665.com | www.223335.com | www.370370.com | 55pp8332.com | www.99638m.com | feicai0979.com | www.452807.com | www.3709889.com | 73055h.com | www.30350k.com | 5446cc.com | 30019z.com | www.4963kk.com | 22299ii.com | www.yfa3.com | www.502000.com | 1064a.com | www.7714p.com | 51335u.com | 386kzb.com | www.35252h.com | 4647.com | www.598074.com | www.81306b.com | 402d0.com | www.54400b.com | hggjtg6.com | zhcp31.com | www.0622sss.com | 3522b.vip | mobile.baidu.com | www.http://07771.com/ | 7779m.cc | 26444w.com | www.38775dd.com | www.0686000.com | 667766p.com | www.8998766.com | www.252388.com | 4066ss.com | www.002ac.com | www.327365.com | a97570.com | www.31033.cc | www.3agcpw.com | 33318t.com | xpj915.com | www.x99678.com | www.vns992.cc | 53166n.com | www.5666hc.com | www.649700.com | 76700.com | 88115156.com | www.2934q.com | www.hg7949.com | 7742o.com | 48330N.com | www.0601v.com | www.h7788k.com | 38820055.com | www.634880.com | www.9570118.com | 4633344.com | 5856eee.com | www.83033b.com | www.6685555.com | le888s.com | 131y.net | www.okw4.com | www.63606l.com | www.8814e3.com | ca7033.com | www.33598u.com | www.6939d.com | www.40033.1540033.com | 7742yy.com | www.178125.com | www.780sun.com | www.0153h.com | 29918f.com | www.55885o.com | www.50026l.com | www.22cp163.com | 0747r.com | 125588.com | www.222hy.cc | www.9895b.com | www.jszg22.com | 3568uu.com | www.73736a.com | www.4923i.com | www.28281app.com | www.1019997.com | 3846uu.com | feicai0717.com | www.43818q.com | www.b35yy.com | www.3657e.com | 3868yhzz.com | 15g2.net | www.914902.com | www.y6091.com | www.xpj540.com | www.7720r.com | h787.com | 51200cc.com | www.938454.com | www.hr255.com | www.7788789.com | www.pjbet888.com | 99151c.com | iii0022.com | r83377.com | www.809573.com | www.68993221.com | www.4058ff.com | www.yao626.com | www.hg4468.com | swtyppp.com | 5509o.com | www.244646.com | www.71595.com | www.4546.com | www.hbao4.com | www.pjguangdong.com | 9971004.com | 875566.com | 9856bb.com | www.793990.com | www.3978p.com | www.79095f.com | www.xihu77.com | www.pu1177.com | 4136z.com | 88ff940.com | 817458.com | www.502990.com | www.hx1165.com | www.750041.com | www.678js222.com | www.19yh5.com | www.36649.com | www.9976799.com | 2805s.com | bet577f.com | 6446xx.com | 630.cc | www.00840j.com | www.1206.com | www.742588.com | www.340dh.com | www.3332xj.com | 54443h.com | 59889h.com | ff38648.com | 55797p.com | 55331p.com | 9103ff.com | 0008c.com | www.330197.com | www.05gcw.com | www.51331g.com | www.55545p.com | www.yh98mm.com | www.hg93777.com | www.sh8800.com | www.gh0030.com | 2355m.com | 923290.com | 9737oo.me | 44hh.bet | 56988gg.com | 8030t.com | 33115ee.com | 746bm.com | 2334vip10.com | 998u.cc | 3225a.com | 6220ee.com | 2267p.com | dh2267.com | 2381002.com | 500000713.com | xpj58058.com | 50020055.com | tt4675.com | bcrpk.com | bifa.cm | 1466j.com | ly88888824.com | 26444o.com | 1168k.com | www.86611g.com | 588.cc | 3018pp.com | 22296an.com | www.xhtd02.com | www.7772558.com | www.66166i.com | www.9846d.com | www.671100.com | www.3983079.com | www.DF83.com | www.509530.com | www.742588.com | www.966735.com | www.hn896.com | www.97655x.com | www.11774.cc | www.455745.com | 79889t.com | 2649bb.com | 2019y.cc | 8449yht.com | pj88nn.com | 3950k.com | 预览56988ee.com | www.6033f.com | www.q22365.com | www.p27229.com | www.2546m.com | www.31229.com | www.4556711.com | www.28000s.com | www.js89k.vip | www.68568p.com | www.60007p.com | www.hf5882.com | www.401285.com | www.116205.com | 61324422.com | 63964444.com | 760238.com | 8159e.cc | 59599z.com | www.5178722.com | www.hg7850.com | www.85xpj.com | www.hg99957.com | www.can87.com | www.156506.com | 86688003.com | 547856.com | 30157700.com | 5804l.com | www.2225156.com | www.50000990.com | www.1466e.com | www.022o.cc | www.020724.com | 883399t.com | 87965oo.com | 496qq.com | www.vip6277.com | www.44679.com | www.8905d.com | www.cll168.com | www.50051o.com | 5004mm.com | 55797t.com | www.55268rr.com | www.3589888.com | www.2997778.com | www.7793aa.com | 36518.info | 8036ocom | 5589.cc | www.244749.com | www.6880oo.com | www.50024n.com | www.151706.com | yg7777.com | 1606766.com | hfjxss.com | www.173msc.com | www.302572.com | www.2373j.com | 5802xx.com | h4042.com | www.63877t.com | www.cp0017.com | www.4323m.com | www.116205.com | 597929.com | BY30832.com | www.338830.com | www.qq55826.com | www.39500g.com | 5360jj.com | 8159pp.cc | www.7711sb.com | www.80188t.com | www.004hy.cc | ll67890.com | 00774vv.com | www.33885940.com | www.32031f.com | www.865657.com | bj799.com | 44436588.com | www.85857p.com | www.52303y.com | 00zz8332.com | 3566qq.com | www.67797m.com | www.35252i.com | www.898418.com | 3189x.com | www.yh8005.com | www.5099ff.com | www.84499s.com | 178178.com | cp888.at | www.727000e.com | www.50633.com | n888go.com | 33395757.com | www.7111x.com | www.xpj66696.com | www.771745.com | xpj5590.com | www.hg2218.com | www.62979e.com | www.444246.com | 22753.com | www.6861767676.com | www.087l.com | www.553079.com | ggg4255.com | www.pjbet666.com | www.0343o.com | 69111i.com | 6269pp.com | www.38361.com | www.000128a.com | 6944009.com | www.ra6060.com | www.64566f.com | www.187135.com | wns28b.com | www.8825666.com | www.80767b.com | 4018ww.com | www.jsh110.com | www.73990l.com | www.54400e.com | 0805u.com | www.5099ss.com | www.560923.com | b86226.com | www.a666666.com | www.9646b.com | 1168z.com | 131ii.net | www.3200.com | www.309825.com | r2146.com | www.c7204.com | www.2632i.com | c96sg2.com | www.061626.com | www.959zf.com | 58222ff.com | www.777800.cc | www.769971.com | 28839z.com | www.jz9588.com | www.106267.com | zhcp92.com | www.73990e.com | 0193355.com | www.ylg777555.com | www.693377.com | 168c6.com | www.vn89969.com | www.pj56d.com | bet667766.com | www.8577l.cc | www.865657.com | 45637p.com | www.4hg6668.com | www.60007o.com | www.6667727.com | www.js8888.bet | 3568cc.com | www.hg1996.cc | www.yic9.com | js3032.com | www.88325r.com | 77606o.com | www.8494b.com | www.80767d.com | 49249208.com | www.5966lll.com | www.701269.com | 44488v.com | www.4809r.com | 3522nn.cc | www.js504.com | www.326265.com | 3119.com | www.50064n.com | dd01234.com | www.bet63b.com | 13222u.com | www.79890m.com | www.710930.com | www.hr1888.com | uc02.cc | www.hg77720.com | 1104011.com | www.751cp4.com | 11yy8331.com | www.pj6339.com | www.814646.com | dzj.am | www.7239w.com | 32212c.com | www.69567m.com | jixiang8.com | www.4866a90.com | 1607.com | www.hg4428.com | www.621351.com | fzcrd.com | www.8839j.com | 80060303.com | www.w77929.com | 72345.com | www.1434j.com | 9649e.com | www.893267.com | 0615014.com | www.35700d.com | 5429r.com | www.c555jj.com | 01234ww.com | www.1666888.cc | 9905.com | www.y00888.com | dz22555.com | www.838967.com | www.81678v.com | www.0096ii.com | www.230278.com | www.xjs8891.com | www.456586.com | www.a22365.com | www.422689.com | www.67797w.com | www.526650.com | 31325l.com | www.gai40.com | bet99336.com | www.fcsj.com | www.28758a.com | www.621481.com | www.3459l.com | www.330892.com | www.alpk44.com | www.501209.com | www.sun7787.com | www.043552.com | www.789324.com | www.83033v.com | www.hg0477.com | 20775511.com | www.9dcp.com | 88807n.com | www.535082.com | bet365visa.com | www.626902.com | 33rr8332.com | www.8667z.com | www.888746.com | www.514177.com | www.95660002l.com | 8522hhhh.com | www.9418cp.com | 228888y.com | www.88qiji.com | 20778888.com | www.hm5333.com | www.06bwin.com | www.53900i.com | www.9999kk.com | 4288a.com | www.78680o.com | 3416e.com | www.29277f.com | 2767z.com | www.673519.com | www.amyh9888.com | 1144589.com | www.104665.com | 1h-5.cc | www.2373a.com | www.hg8824.com | www.313355.com | www.599123.com | 86everpower.com | www.78919g.com | 3648991.com | www.687044.com | www.65866.com | c388y.com | www.hg89998.com | 9949a.com | www.21202k.com | www.07078006.com | 3983008.com | www.wap.j3app.com | t2490.com | www.916270.com | www.228369.com | 316p.cc | www.7880.com | www.22567.com | bbs.classic023.com | www.b35ll.com | t45638.com | www.810575.com | www.40566.com | 5589c.com | www.53911c.com | www.333133e.com | 6245.gg | www.99094c.com | 7168813.com | 2206.com | www.30350y.com | x86400.com | www.50054u.com | www.cn365r.com | 45637b.com | www.354877.com | www.klcp385.com | 8522rrrr.com | www.527990.com | www.938o.cc | 6261oo.com | www.573898.com | www.51500.com | 6261n.com | www.0270z.com | www.242005.com | hd81366.com | www.71233g.com | www.hg219.com | 993311.com | www.0058c.com | www.28003.com | mmm4165.com | www.810603.com | www.88xxcp.com | 9999649.com | www.321537.com | www.695044.com | 496.bet | www.78949u.com | www.73990m.com | www.ylhg6868.com | 1592w.com | www.txedz.com | www.41230599.com | xpj212.com | www.803402.com | www.28000u.com | 2643j.com | 66115003.com | www.sx139975.com | www.448628.com | 6487.com | www.109882.com | www.0600g.cc | www.hg313.com | zunyi807.com | www.786778.com | www.4136u.com | hg31310.com | 37570r.com | www.5086o.com | www.amdc0009.com | 9649011.com | so.com | www.2418r.com | www.448222.com | 001122335.com | www.88266e.com | www.f98478.com | www.666888cc.com | 65365.com | www.062166.com | www.548185.com | www.3959h.com | botan010.com | 998dlw.com | www.dayou266.com | www.1274uu.com | 6830r.com | 1775i.com | www.982jc.com | www.65066dd.com | www.i118cp.com | ww38648.cc | www.394311.com | www.2234.so | www.jf600.com | 61323377.com | 98955h.com | www.4189d.com | www.00773h.com | www.63877n.com | 7003o.com | www.398518.com | www.1115.com | www.6666zx.com | 30006g.com | 51133ppp.com | www.506951.com | www.6667758.com | www.82205.com | 2381ddd.com | 4289y.com | www.554313.com | www.99094k.com | www.hg0817.com | 2682hd.com | 5019kze.com | 29918ff.com | www.33997f.com | www.xpj2040.com | www.56520t.com | hjdc43.com | 1654nn.com | www.599436.com | www.pgylc.com | www.3846m.com | www.28758e.com | 0076556.com | 1634x.com | www.590761.com | www.2418q.com | www.314996.com | www.t27229.com | jx2400.com | 22222007.com | 7742w.com | www.lfu8.com | www.00xpj918.com | www.0477msc.com | www.6491i.com | 3846ooo.com | 44488n.com | www.596709.com | www.86267b.com | www.3116i.com | www.585234.com | 1064.com | wnsr8822.com | 3016aaa.com | 054892.com | www.hm8222.com | www.ejylc18.com | www.3157g.com | www.954555.com | 18775d.com | 316q.cc | 77775309.com | 3089.com | www.399210.com | www.55220.com | www.js89j.vip | www.lm55.com | www.amh008.com | www.zun544.com | 20054488.com | 4775511.com | sbd027.net | mgbet.vg | www.526087.com | www.5086z.com | www.hg0297.com | www.0012737.com | www.314455.com | www.0860g.com | oo1331.com | 2018685188.com | 1813h.com | 459.com | www.72265i.com | www.23776.com | 30006g.com | qy457.com | 0011886.com | www.223805.com | www.937150.com | www.51331d.com | www.415977.com | www.2000e.cc | www.5099ff.com | www.hk6655.com | www.hotelisboa.com | www.995055.com | 3344vn77.com | 99151x.com | 67877y.com | 915901596.com | 5589c.com | 61320044.com | 61653.com | 377ib.com | www.26878i.com | www.375781.com | www.730979.com | www.99yfa.com | www.50064w.com | www.2221101.com | www.99094u.com | www.466669.com | www.220122a.com | www.vb003.com | www.sb5202.com | www.bb5577.com | www.4446333.com | 12742s.com | bb5443.com | 56988n.vip | 027056.com | 0600t.cc | 56988e.com | z88XX.com | js777dl.com | 9303066.com | chengbet.cc | 22uu8332.com | 9339999i.com | 73884.com | 3522cc.com | 10104688.com | p08199.com | 5fll8.com | 9339999d.com | m85686.com | 192160.com | feicai0412.com | 98345h.com | 99111kk.com | 256777y.com | 7744nnn.com | 4812222.com | www.dfs995.com | www.758567g.com | www.kkwns.com | www.hg313.com | www.88837b.com | www.vip65533.com | www.msc93.com | 31414.com | luoma2008.com | 5429.com | 5478d.com | 3640qq.com | 3679gg.com | 983888x.com | feicai0477.com | bet3659096.com | www.26y26.com | www.35359193.com | www.w9603.com | www.145377.com | www.422209.com | www.3726.com | www.16k0048.com | www.262018.com | www.hg77750.com | www.97655k.com | www.2988cai.com | www.815807.com | www.221836.com | 20132019.com | 287711.com | 98345o.com | 2224001.com | LXYL350.com | www.laok111.com | www.3459w.com | www.280999.com | 88850aa.com | 9999hd.com | 9355ema.com | 316690.com | www.7025g.com | www.56748.com | www.88166p.com | www.402997.com | www.91233r.com | www.cb3988.com | www.907556.com | www.87668u.com | 52688j.com | blr135.com | q2146.com | www.ylg2345.com | www.89880033.com | www.8828fh.com | www.69567x.com | www.83033y.com | www.bxcp66.com | 23800r.com | 6878.am | bwin8m.com | 1305005.com | www.700589.com | www.38345w.com | www.97828e.vip | www.3668t.com | www.369071.com | so11111.cc | 8159k.cc | 1077vv.com | www.05125e.com | www.410488.com | www.1115yl.com | www.3668t.com | www.129029.com | qqtheme.com | pj88vv.com | 07599a.com | www.hg3988.com | www.38138l.com | www.87668b.com | www.533082.com | pj1314.com | 67890kkk.com | www.df4566.com | www.789238.com | www.32031g.com | www.2934s.com | 365063.com | 31325w.com | 66876u.com | www.m.hjjb29.wang | www.89677e.com | www.50732g.com | www.178993.com | 1705.com | 88885.com | www.833373.com | www.829797d.com | www.3846ff.com | www.gai50.com | 3844t.com | 3522hh.cc | www.k8530.com | www.422835.com | www.99094d.com | www.766602.com | 1389o.com | vipy15.com | www.362838.com | www.b35mm.com | www.8499x.com | 28839j.com | 2214z.com | www.63877w.com | www.811202.com | www.90305f.com | www.77803u.com | 4520066.com | www.ylg1234.com | www.56655q.com | www.91233s.com | www.41518v.com | 3990055.com | www.28758d.com | www.7415x.com | www.26163p.com | 336v.com | 00ii8332.com | www.hg0634.com | www.0600q.cc | www.633813.com | 5647t.com | 80892ww.com | www.wank3.com | www.34736.com | vs665.com | 2349012.com | www.593333.com | www.bj2222.com | 29918uu.com | 444365aa.com | www.1443b.com | www.am57877.com | www.217380.com | www.1466i.com | www.71399v.com | blmdc5.com | www.js778911.com | www.3398711.com | www.307683.com | js4136.com | www.5319tt.com | www.78680p.com | www.202909.com | 32666l.com | www.34666.com | www.68993265.com | 54549955.com | wnsr8821.com | www.mark428.com | www.35918t.com | 52688f.com | bet3659096.com | www.b92776.com | www.956458.com | 8901.com | www.777444e.com | www.88qiji.com | baifucp11.com | v2351.com | www.0981.com | www.9928aa.com | 77261188.com | www.hgbet66.com | www.266820.com | 18787h.com | vip3144.co | www.177158.com | www.cb3288.com | 5360z.com | www.101717.com | www.460433.com | 80567b.com | www.s1128.com | www.07679c.com | xcant.net | qycps05.com | www.5446vv.com | www.502433.com | dzc03.com | www.r8877.com | www.23636h.com | 20779999.com | www.v22365.com | www.2020788.com | 228888i.com | www.1cw9.com | www.vip5028.com | 73999i.com | www.o168a.com | www.3434aaa.com | 22555156.com | www.gh0092.com | www.12136z.com | 83086n.com | www.dfs995.com | www.7920k.com | 3hga.com | www.32126n.net | www.93gj07.com | 89892ss.com | www.89894w.com | 3122ll.com | www.ag6666.com | 89892bb.com | www.hg11768.com | www.81608c.com | 1173322.com | www.363788.com | www.32123n.com | 407.com | www.58458.com | www.689613.com | 2127jj.com | www.sha2255.com | 6002aa.com | 27878xx.com | www.1115mg.com | 97570yl.com | www.2x0048.com | www.074wy.com | wenetian.net | www.58665f.com | www.178651.com | xpj668.com | www.68993275.com | 7811ww.com | www.778l.com | www.805681.com | bb00558.com | www.63606p.com | 7945gg.com | www.pj8790.com | www.flcb6.com | 01885r.com | www.47506m.com | 2013011.com | www.2287111.com | www.h081.com | 000000oe.cn | www.79095b.com | 3730-79.com | www.bmdc6677.com | www.898304.com | 009900g.com | www.68365i.com | 33599dd.com | www.123377.com | www.226105.com | www.7168803.com | www.66332z.com | 8037y.com | www.3066xx.com | 2897.com | www.2646x.com | www.599047.com | P35tt.com | www.bet73m.com | 992222i.com | www.7893.net | 2851t.com | www.827733.com | www.062566.com | www.y00000.com | www.gczj5.com | 2846n.com | www.818225.com | 5657.com | www.5517ccc.com | 3936d.com | www.307015.me | x9983.com | www.5555by.com | www.325477.com | www.h7444.com | www.949430.com | dc1108.com | www.00840f.com |