<optgroup id="w2uiu"></optgroup>
<menu id="w2uiu"><tt id="w2uiu"></tt></menu>
<menu id="w2uiu"><strong id="w2uiu"></strong></menu>
 • <menu id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu></menu>
  <xmp id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu>
 • <dd id="w2uiu"><nav id="w2uiu"></nav></dd>
 • 童年趣事

  小學生作文:童年趣事
  作文字數:464
  作者:彭佳福
 • huáng
 • jiā
 • bǎo
 • xiǎo
 • xué
 • sān
 • nián
 •  
 • péng
 • jiā
 •  
 •  
 • 黃家堡小學三年級 彭佳福 
 •  
 •  
 • shì
 • dōng
 • tiān
 • de
 • wǎn
 • shàng
 •  
 • qǐng
 • lái
 •  那是一個冬天的晚上,爸爸請來
 • le
 • péng
 • yǒu
 • dào
 • jiā
 • zuò
 •  
 • duān
 • lái
 • mǎn
 • 了幾個朋友到家做客。媽媽端來一滿
 • zhuō
 • de
 • cài
 •  
 • men
 • jiù
 • le
 • lái
 •  
 • ér
 • qiě
 • yuè
 • 桌的菜,他們就喝了起來,而且越喝
 • yuè
 • gāo
 • xìng
 •  
 • zhàn
 • zài
 • biān
 • de
 • kàn
 • dào
 • men
 • 越高興。站在一邊的我看到他們喝得
 • me
 • kāi
 • xīn
 •  
 • xiǎng
 •  
 • jiǔ
 • zhēn
 • de
 • hěn
 • tián
 • ma
 •  
 • zhǎo
 • 那么開心,想:酒真的很甜嗎?找機
 • huì
 • lái
 • cháng
 • cháng
 •  
 • shì
 • zǒu
 • dào
 • de
 • shēn
 • 會我也來嘗嘗。于是我走到爸爸的身
 • biān
 •  
 • yáo
 • zhe
 • de
 • shǒu
 •  
 • shuō
 •  
 •  
 •  
 • 邊,搖著爸爸的手,說:“爸爸,我
 • xiǎng
 • jiǔ
 •  
 •  
 • zhòu
 • zhe
 • méi
 • tóu
 •  
 • shuō
 •  
 •  
 • 也想喝酒。”爸爸皺著眉頭,說:“
 • háng
 •  
 • xiǎo
 • hái
 • shí
 • me
 • jiǔ
 •  
 •  
 • 不行!小孩子喝什么酒,去去去!一
 • biān
 • wán
 • wán
 •  
 •  
 • tīng
 • jiàn
 • zhè
 • yàng
 • shuō
 •  
 • de
 • 邊玩玩去。”聽見爸爸這樣說,我的
 • nǎo
 • xiǎng
 • chū
 • le
 • miào
 •  
 • zhè
 • miào
 • jiù
 • 腦子里想出了一個妙計,這個妙計就
 • shì
 •  
 •  
 • tōu
 • jiǔ
 •  
 •  
 •  
 • 是——偷酒。 
 •  
 •  
 • shuō
 • zuò
 • jiù
 • zuò
 •  
 • lái
 • dào
 • de
 • fàn
 • zhuō
 • qián
 •  說做就做,我來到爸爸的飯桌前
 •  
 • jiǎ
 • zhuāng
 • jiá
 • cài
 • chī
 • péng
 • yǒu
 • zhèng
 • zài
 • hǎi
 • kuò
 • tiān
 • ,假裝夾菜吃爸爸和朋友正在海闊天
 • kōng
 • liáo
 •  
 • zhèng
 • tòng
 • kuài
 •  
 • chèn
 • méi
 • zhù
 • 空地聊,喝得正痛快。趁爸爸沒注意
 •  
 • xùn
 • zhe
 • bēi
 • jiǔ
 • chōng
 • jìn
 • de
 • fáng
 • jiān
 • ,我迅速地拿著一杯酒沖進我的房間
 •  
 • guān
 • shàng
 • mén
 • guǎn
 • sān
 • èr
 • shí
 •  
 • kǒu
 • jiù
 • ,關上門不管三七二十一,一口氣就
 • jiǔ
 • le
 •  
 • wán
 • hòu
 •  
 • jiào
 • hěn
 • è
 • xīn
 •  
 • 把酒喝了。喝完后,我覺得很惡心,
 • jiǎn
 • zhí
 • shì
 • è
 • xīn
 • xiǎng
 •  
 • zěn
 • me
 • chū
 • 簡直是惡心得想吐,可怎么也吐不出
 • lái
 •  
 • zhè
 • shí
 •  
 • jìn
 • lái
 • le
 •  
 • kàn
 • jiàn
 • de
 • liǎn
 • 來。這時,媽媽進來了,看見我的臉
 • hóng
 • xiàng
 • huǒ
 •  
 • guài
 • wèn
 •  
 •  
 • ér
 • 紅得像火雞,她奇怪地問:“兒子你
 • shāo
 • le
 •  
 •  
 • gāng
 • xiǎng
 • shuō
 • huà
 •  
 • jiù
 • de
 • 發燒了?”我剛想說話,就吐一地的
 • āng
 •  
 • wén
 • dào
 • le
 • zhōng
 • de
 • wèi
 • dào
 •  
 • jiǔ
 •  
 • 骯物,媽媽聞到了其中的味道—酒,
 • dùn
 • shí
 • biàn
 • míng
 • bái
 • le
 •  
 • xiào
 • zhe
 • wèn
 •  
 •  
 • hǎo
 • ma
 • 頓時便明白了,笑著問我:“好喝嗎
 •  
 •  
 • zhe
 • liǎn
 •  
 • yáo
 • zhe
 • tóu
 •  
 •  
 •  
 • ?”我苦著臉,搖著頭。 
 •  
 • miǎo
 • zhāng
 • yán
 • táng
 •  
 • yáo
 •  
 • zhí
 • zhǐ
 • tuì
 •  
 • 杪璋顏餳?賂嫠嘰蠹遙?職趾退?
 • yān
 •  
 • shuǎ
 •  
 • huán
 • yín
 • fáng
 •  
 • mén
 • kēng
 • gào
 • láng
 • 吶笥煙?耍?桓齦魴Φ門吭誥譜郎希
 •  
 • zhèn
 • huàn
 • chuō
 • shuǎ
 •  
 • chéng
 • kòu
 • méi
 •  
 • máng
 •  
 •  
 • ?鴆煥戳耍∥業牧承叩酶?茫 
 •  
 •  
 • zhǐ
 • dǎo
 •  
 •  指導 
   
  無注音版:
   黃家堡小學三年級 彭佳福
   
    那是一個冬天的晚上,爸爸請來了幾個朋友到家做客。媽媽端來一滿桌的菜,他們就喝了起來,而且越喝越高興。站在一邊的我看到他們喝得那么開心,想:酒真的很甜嗎?找機會我也來嘗嘗。于是我走到爸爸的身邊,搖著爸爸的手,說:“爸爸,我也想喝酒。”爸爸皺著眉頭,說:“不行!小孩子喝什么酒,去去去!一邊玩玩去。”聽見爸爸這樣說,我的腦子里想出了一個妙計,這個妙計就是——偷酒。
   
    說做就做,我來到爸爸的飯桌前,假裝夾菜吃爸爸和朋友正在海闊天空地聊,喝得正痛快。趁爸爸沒注意,我迅速地拿著一杯酒沖進我的房間,關上門不管三七二十一,一口氣就把酒喝了。喝完后,我覺得很惡心,簡直是惡心得想吐,可怎么也吐不出來。這時,媽媽進來了,看見我的臉紅得像火雞,她奇怪地問:“兒子你發燒了?”我剛想說話,就吐一地的骯物,媽媽聞到了其中的味道—酒,頓時便明白了,笑著問我:“好喝嗎?”我苦著臉,搖著頭。
   
   杪璋顏餳?賂嫠嘰蠹遙?職趾退?吶笥煙?耍?桓齦魴Φ門吭誥譜郎希?鴆煥戳耍∥業牧承叩酶?茫
   
    指導 

   周末趣事

   作文字數:558
   作者:李景瑜
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • shì
  • zhōu
  •  
  • tiān
  • gāo
  • yún
  • dàn
  •  
  • qiū
  •   今天是周末,天高云淡,秋
  • gāo
  • shuǎng
  •  
  • zǎo
  •  
  • yuàn
  • jiù
  • lái
  • le
  • duì
  • 高氣爽。一大早,院子里就來了一對
  • dàn
  • mián
  • ?g
  • de
  • zhōng
  • nián
  •  
  • men
  • chuān
  • dài
  • hěn
  • 彈棉花的中年夫婦,他們穿戴很樸素
  • 閱讀全文

   童年趣事

   作文字數:299
   作者:張宏錦
  •  
  •  
  •  
  • zài
  • yōu
  • de
  • tóng
  • nián
  • shēng
  • huó
  • zhōng
  •  
  • diào
  •  在無憂無慮的童年生活中,調
  • de
  • cháng
  • cháng
  • zuò
  • chū
  • xiē
  • ràng
  • rén
  • pěng
  • xiào
  •  
  • 皮的我常常做出一些讓人捧腹大笑、
  • xiào
  • de
  • shì
  • qíng
  •  
  • 苦笑不得的事情。
  • 閱讀全文

   童年小事

   作文字數:657
   作者:李秋子
  •  
  • xiǎo
  • xué
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  •  
  • tóng
  • nián
  •  
  • xiàng
  • tiáo
  • liú
  • tǎng
  • 小學作文  童年,像一條流淌
  • de
  • xiǎo
  •  
  • tóng
  • nián
  • shēng
  • de
  • shì
  •  
  • jiù
  • xiàng
  • xiǎo
  • 的小河。童年里發生的事,就像小河
  • fān
  • téng
  • zhe
  • de
  • duǒ
  • làng
  • ?g
  •  
  • làng
  • ?g
  • yǒu
  • shí
  • chàng
  • zhe
  • 里翻騰著的幾朵浪花。浪花有時唱著
  • 閱讀全文

   童年趣事

   作文字數:423
   作者:黃夏偉
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • tóng
  • nián
  • yǒu
  • duō
  • shì
  •  
  •    我的童年有許多趣事,
  • zhōng
  • yǒu
  • jiàn
  • zhì
  • jīn
  • chōng
  • diào
  •  
  • 其中有一件至今沖洗不掉。
  •  
  •  
  • suì
  • nián
  •  
  • dào
  • gōng
  • yuán
  •  八歲那年,我和媽媽一起到公園
  • 閱讀全文

   童年趣事

   作文字數:434
   作者:李睿
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zài
  • de
  • nǎo
  • hǎi
  •  
  • jīng
  • guò
  •   在我記憶的腦海里,經歷過
  • duō
  • duō
  • yǒu
  • de
  • shì
  •  
  • dàn
  • men
  • dōu
  • suí
  • zhe
  • shí
  • 許許多多有趣的事,但它們都隨著時
  • guāng
  • de
  • liú
  • shì
  • xiàng
  • xiǎo
  • chuán
  • yàng
  • piāo
  • zǒu
  • le
  •  
  • wéi
  • yǒu
  • 光的流逝像小船一樣漂走了,唯有一
  • 閱讀全文

   童年趣事----溜冰

   作文字數:350
   作者:陳震灝
  •  
  •  
  •  
  • de
  • tóng
  • nián
  • shì
  • kuài
  • de
  •  
  • yīn
  • wéi
  • zǒng
  • yǒu
  •  我的童年是快樂的,因為總有
  • shuāng
  • liū
  • bīng
  • xié
  • péi
  • bàn
  • zhe
  •  
  • 一雙溜冰鞋陪伴著我。
  •  
  •  
  • shì
  • zài
  • èr
  • nián
  • de
  • shǔ
  • jiǎ
  •  
  •  那是在二年級的一個暑假里,爸
  • 閱讀全文

   童年回憶

   作文字數:311
   作者:余珍
  •  
  • zhàn
  • zhǎng
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • tóng
  • nián
  •  
  • shì
  • duō
  • me
  • měi
  • hǎo
  • 站長 :。 童年,是多么美好
  •  
  • jīn
  • tiān
  • kàn
  • le
  • zài
  • xué
  • qián
  • bān
  •  
  • liù
  •  
  • shí
  • 。今天我看了我在學前班“六一”時
  • zhì
  • de
  • jiē
  •  
  • 錄制的節目。
  • 閱讀全文

   童年趣事

   作文字數:411
   作者:鄭揚帆
  •  
  •  
  •  
  • xiǎo
  • shí
  • hòu
  •  
  •  
  • zuò
  • guò
  • duō
  • yǒu
  • de
  •  小時候, 我做過許多有趣的
  • shì
  • qíng
  •  
  • jiàn
  •  
  • liǎng
  • jiàn
  •  
  •  
  • duō
  • de
  • zěn
  • me
  • shù
  • 事情,一件、兩件……多的怎么也數
  • qīng
  •  
  • dàn
  • yǒu
  • jiàn
  • shì
  •  
  • réng
  • rán
  • yóu
  • xīn
  • 不清。但有一件事,我仍然記憶猶新
  • 閱讀全文

   龐祖騫趣事

   作文字數:378
   作者:張洲艦
  •  
  • yōu
  • xiù
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  • páng
  • qiān
  • shì
  • shuí
  • ya
  • gào
  • 優秀作文 龐祖騫是誰呀告訴你
  •  
  • páng
  • qiān
  • shì
  • tóng
  • shì
  • de
  • xiǎo
  • hái
  •  
  • jīn
  • ,龐祖騫是我媽媽同事的小孩。他今
  • nián
  • suì
  •  
  • zhǎng
  • tóu
  • nǎo
  • de
  •  
  • hěn
  • ài
  •  
  • zài
  • 年歲,長得虎頭虎腦的,很可愛。在
  • 閱讀全文

   童年——最快樂的時光

   作文字數:483
   作者:李雨燕
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • tài
  • hǎo
  • le
  •  
  •  
  • bèi
  • xuǎn
  • zhōng
  • cān
  •   “太好了!”我被選中去參
  • jiā
  • xué
  • xiào
  • chàng
  • tuán
  • le
  •  
  • zhī
  • zhè
  • xiāo
  •  
  • 加學校合唱團了。得知這個消息,我
  • xìng
  • fèn
  •  
  • gāo
  • xìng
  • lǒng
  • zuǐ
  •  
  • 興奮無比,高興得合不攏嘴。
  • 閱讀全文

   早晨趣事

   作文字數:276
   作者:徐同欣
  •  
  •  
  •  
  • tiān
  • zǎo
  • shàng
  •  
  • shuì
  • zhèng
  • ?
  •  
  • xià
  •  一天早上,我睡意正濃,一下
  • bèi
  • nào
  • zhōng
  • de
  • shēng
  • yīn
  • chǎo
  • xǐng
  • le
  •  
  • 子被鬧鐘的聲音吵醒了。我迷迷糊糊
  • kàn
  • le
  • xià
  • zhōng
  •  
  • xià
  • le
  • bàn
  •  
  • bàn
  • 地看了一下鐘,把我嚇了個半死,半
  • 閱讀全文

   童年

   作文字數:217
   作者:徐同欣
  •  
  •  
  •  
  • tóng
  • nián
  •  
  •  童年,
  •  
  •  
  • shì
  • duǒ
  • jié
  • bái
  • de
  • ?g
  •  
  •  是一朵潔白的荷花,
  •  
  •  
  • zhào
  • yìng
  • zhe
  • ér
  • tóng
  • shuǐ
  • de
  • xīn
  •  
  •  照映著兒童似水的心。
  • 閱讀全文

   寒假趣事

   作文字數:753
   作者:王思源
  •  
  •  
  •  
  •  
  • hán
  • jiǎ
  • jiān
  •  
  • chéng
  • fēi
  •   寒假期間,我和爸爸乘飛機
  • chū
  • mén
  • háng
  •  
  • zài
  • fēi
  • shàng
  • shēng
  • le
  • jiàn
  • fēi
  • cháng
  • 出門旅行,在飛機上發生了一件非常
  • yǒu
  • de
  • shì
  •  
  • xiǎng
  • lái
  • jiù
  • rěn
  • zhù
  • xiǎng
  • xiào
  •  
  • 有趣的事,一想起來就忍不住想笑。
  • 閱讀全文

   讀《奇聞趣事之謎》后感

   作文字數:498
   作者:舒澤英
  •  
  • zuò
  • wén
  • wǎng
  • zuò
  •  
  • wén
  •  
  • wǎng
  •  
  •  
  • zài
  • hán
  • jiǎ
  • 作文網作 文 網 在寒假里我
  • le
  •  
  • wén
  • shì
  • zhī
  •  
  • zhè
  • běn
  • shū
  •  
  • zhè
  • běn
  • 讀了《奇聞趣事之謎》這本書。這本
  • shū
  • ràng
  • huò
  • le
  • hěn
  • duō
  • zuì
  • xīn
  • de
  • zhī
  • shí
  •  
  • ràng
  • 書讓我獲得了很多最新的知識,也讓
  • 閱讀全文

   “十一”趣事

   作文字數:606
   作者:姜乃綺
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • yáng
  • guāng
  • míng
  • mèi
  • de
  • zǎo
  • chén
  •  
  •   一個陽光明媚的早晨,我
  • men
  • jiā
  • rén
  • yòng
  • guò
  • zǎo
  • cān
  • hòu
  • zhǔn
  • bèi
  • yóu
  • jīn
  • ?
  • dòng
  •  
  • 們一家人用過早餐后準備游金獅洞。
  •  
  • fèn
  • men
  • shàng
  • le
  • chē
  •  
  • zhōng
  • zài
  • nóng
  • mín
  • :分我們上了汽車,中午在一個農民
  • 閱讀全文

   我和“小蘿卜頭”比童年

   作文字數:358
   作者:陳心怡
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • le
  • wén
  •  
  • de
  •  
  • xiǎo
  •   讀了課文《我的弟弟“小
  • luó
  • bo
  • tóu
  •  
  •  
  • bèi
  •  
  • xiǎo
  • luó
  • bo
  • tóu
  •  
  • 蘿卜頭》,我被“小蘿卜頭”那刻苦
  • xué
  • de
  • jīng
  • shén
  • gǎn
  • dòng
  • le
  •  
  •  
  • xiǎo
  • luó
  • bo
  • tóu
  •  
  • zài
  • 學習的精神感動了,“小蘿卜頭”在
  • 閱讀全文

   我和“小蘿卜頭”比童年

   作文字數:378
   作者:胥林哲
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • men
  • xué
  •       我們學
  • le
  • xiǎo
  • luó
  • bo
  • tóu
  • zhè
  • piàn
  • wén
  • hòu
  •  
  • shēn
  • shēn
  • 了小蘿卜頭這片課文以后,我深深地
  • gǎn
  • dào
  • le
  • de
  • tóng
  • nián
  • shì
  • duō
  • me
  • xìng
  •  
  • 感到了我的童年是多么幸福。
  • 閱讀全文

   我和“小蘿卜頭”比童年

   作文字數:629
   作者:王夢婷
  •  
  •  
  •  
  • dào
  • tóng
  • nián
  •  
  • měi
  • rén
  • dōu
  • huì
  • xiǎng
  • dào
  •  提到童年,每個人都會想到無
  • yōu
  • de
  • shēng
  • huó
  •  
  • shì
  • ā
  •  
  • de
  • tóng
  • nián
  • què
  • shí
  • 憂無慮的生活,是啊,我的童年確實
  • hěn
  • kuài
  •  
  • yǒu
  • shù
  • qīng
  • de
  • wán
  •  
  • gèng
  • yǒu
  • hěn
  • hǎo
  • 很快樂。有數不清的玩具,更有很好
  • 閱讀全文

   暑假趣事

   作文字數:255
   作者:杜凱鵬
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • shǔ
  • jiǎ
  • jiān
  • de
  • dǎo
  • shù
  • tiān
  •    暑假期間的倒數第天弟
  • lái
  • jiā
  • wán
  • men
  • quán
  • jiā
  • qíng
  • de
  • jiē
  • dài
  • le
  • xiǎo
  • 弟來我家玩我們全家熱情的接待了小
  • dào
  • le
  • wǎn
  • shàng
  • men
  • jué
  • ?
  • míng
  • tiān
  • shān
  • 弟到了晚上我們決定明天去爬山
  • 閱讀全文

   我讀《童年》

   作文字數:385
   作者:徐帥洋
  •  
  •  
  • měi
  • rén
  • dōu
  • yǒu
  • zhí
  • huí
  •  
  • zhí
  •  每一個人都有自己值得回憶、值
  • zhēn
  • de
  • měi
  • hǎo
  • shí
  • guāng
  •  
  • tóng
  • nián
  • shì
  • shēng
  • zhōng
  • zuì
  • 得珍惜的美好時光。童年是一生中最
  • nán
  • wàng
  •  
  • zuì
  • kuài
  • de
  • shí
  • guāng
  •  
  • dàn
  • gāo
  • ěr
  • de
  • tóng
  • 難忘、最快樂的時光,但高爾基的童
  • 閱讀全文

   《童年》讀后感

   作文字數:291
   作者:田甜
  •  
  • xiǎo
  • xué
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  • měi
  • rén
  • dōu
  • yǒu
  • de
  • tóng
  • 小學作文 每個人都有自己的童
  • nián
  •  
  • tóng
  • nián
  • shì
  • shēng
  • zhōng
  • zuì
  • nán
  • wàng
  •  
  • zuì
  • kuài
  • de
  • 年。童年是一生中最難忘、最快樂的
  • shí
  • guāng
  •  
  • dàn
  • gāo
  • ěr
  • de
  • tóng
  • nián
  • què
  • zhòng
  • tóng
  •  
  • 時光,但高爾基的童年卻與眾不同。
  • 閱讀全文

   趣事

   作文字數:294
   作者:浙江省瑞…
  •  
  • zhàn
  • zhǎng
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 站長 :。 
  •  
  • tiān
  • wǎn
  • shàng
  •  
  • xiǎng
  • chī
  • fàn
  •  
  • jiù
  • xuān
  • 一天晚上,我不想吃飯,就宣布自
  • yào
  • liàn
  • xià
  •  
  • jué
  • shí
  • zhī
  • shén
  • gōng
  •  
  •  
  • jiù
  • shì
  • 己要練習一下“絕食之神功”,就是
  • 閱讀全文

   趣事

   作文字數:375
   作者:谷云旗
  •  
  •  
  •  
  •  
  • shì
  •   趣事
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • shì
  • xīng
  • liù
  • zài
  • ?g
  • yuán
  •  今天是星期六我和弟弟在花園
  • wán
  •  
  • měng
  • rán
  • jiān
  •  
  • xiàn
  • zhī
  •  
  • biàn
  • 里玩,猛然間,我發現一只螞蟻,便
  • 閱讀全文

   童年

   作文字數:448
   作者:雷夢丹
  •  
  •  
  •  
  •  
  • ài
  • tóng
  • nián
  •  
  •   我愛童年,
  •  
  •  
  •  
  • yīn
  • wéi
  • tóng
  • nián
  • de
  • xiàng
  • zhī
  • máo
  • hái
  • wèi
  •  因為童年的我像一只毛發還未
  • zhǎng
  • hǎo
  • de
  • xiǎo
  • niǎo
  •  
  • 長好的小鳥,
  • 閱讀全文

   多彩的童年生活

   作文字數:574
   作者:朱好雨
  •  
  •  
  • de
  • tóng
  • nián
  • shēng
  • huó
  • hěn
  • duō
  • cǎi
  •  
  • gēn
  • zài
  •  我的童年生活很多彩,跟我在一
  • wán
  • zuì
  • duō
  • de
  • xiǎo
  • péng
  • yǒu
  • shì
  • sòng
  • xuān
  •  
  • men
  • 起玩得最多的小朋友是宋宇軒,我們
  • jīng
  • cháng
  • wán
  • xiē
  • yǒu
  • de
  • yóu
  •  
  • zhè
  • xīng
  • 經常玩一些特有趣的游戲,這個星期
  • 閱讀全文

   童年趣事

   作文字數:354
   作者:饒維錚
  •  
  •  
  •  
  •  
  • tóng
  • nián
  • shì
  • shǒu
  •  
  • ér
  • jiàn
  • jiàn
  •   童年是一首歌,而那一件件
  • tóng
  • nián
  • wǎng
  • shì
  • jiù
  • xiàng
  • xiàn
  • shàng
  • tiào
  • yuè
  • de
  • 童年往事就像五線譜上一個個跳躍的
  • yīn
  •  
  • yǒu
  • de
  • biǎo
  • zhe
  • shāng
  • xīn
  •  
  • yǒu
  • de
  • biǎo
  • zhe
  • 音符,有的表達著傷心、有的表達著
  • 閱讀全文

   童年回憶

   作文字數:321
   作者:趙天舒
  •  
  • zhàn
  • zhǎng
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • yòu
  • ér
  • yuán
  •  
  • duì
  • 站長 :。  幼兒園,對于我
  • lái
  • shuō
  • zhī
  • shì
  • zhǒng
  • huí
  •  
  • dàn
  • dài
  • gěi
  • men
  • de
  • 來說只是一種回憶,但它帶給我們的
  • shì
  • měi
  • hǎo
  • ér
  • kuài
  • de
  • tóng
  • nián
  •  
  • 是一個美好而快樂的童年。
  • 閱讀全文

   童年的顏色

   作文字數:462
   作者:潘宇陽
  •  
  • lái
  •  
  • yuán
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 來 源   
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  
  •  
  • tóng
  • nián
  • de
  • yán
  • xiàng
  • qiǎo
  • dòu
  •  
  •  童年的顏色像一盒巧克力豆,
  • 閱讀全文

   寒假趣事

   作文字數:388
   作者:楊賀
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • hán
  • jiǎ
  • shì
  •    寒假趣事
  •  
  •  
  • zài
  • hán
  • jiǎ
  • yǒu
  • duō
  • shì
  •  
  • zhōng
  • zuì
  • yǒu
  •  在寒假里有許多趣事。其中最有
  • de
  • shì
  • lǎo
  • lǎo
  • jiā
  • liǎng
  • diào
  • de
  • mèi
  • mèi
  • niē
  • 趣的是去姥姥家和兩個調皮的妹妹捏
  • 閱讀全文

   煮牛奶趣事

   作文字數:346
   作者:錢津權
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zhǔ
  • niú
  • nǎi
  • shì
  •  
  •  
  •     煮牛奶趣事 
  •  
  •  
  •  
  • shèng
  • zhōu
  • shì
  • wén
  • wén
  • shù
  • péi
  • xùn
  • xué
  • xiào
  •  
  •  
  •  嵊州市雯雯藝術培訓學校 
  • sān
  • nián
  •  
  •  
  • qián
  • jīn
  • quán
  •  
  •  
  • 三年級 錢津權 
  • 閱讀全文
  卓易彩票 www.68568h.com | WWW.157331.COM | www.115527a.com | yabo535.com | www.278207.com | www.988456.vip | www.563736.com | afcp07.com | www.978366.com | www.055m.cc | www.c44.com | vv879101.com | www.670209.com | WWW.771882.COM | www.tyc2633.com | cscp.bet | c388.com | WWW.889670.COM | www.99638c.com | 20178881.com | 40033qq.com | www.453552.com | WWW.663914.COM | www.663558.com | 5219o.com | www.444449.com | WWW.739898.COM | www.86333.com | 2019m.cc | 131tt.net | www.262548.com | WWW.932572.COM | www.4331y.com | 2934t.com | 7811ww.com | www.178113.com | WWW.148733.COM | www.87668d.com | www.4212s.com | 06386789.com | dl71017.com | WWW.667248.COM | WWW.145321.COM | www.6880ff.com | 6150c.com | 0343e.com | www.068672.com | WWW.113426.COM | www.6661a.cc | www.4546500.com | 8036p.com | hg2018.cc | www.090040.com | WWW.195282.COM | www.2988cai.com | www.91779h.com | 8189891.com | 6137q.com | 20054466.com | www.607335.com | WWW.681078.COM | www.33997.com | www.l3410.com | 8290l.com | eee5657.com | 35222c.com | www.535059.com | WWW.519755.COM | www.5666hc.com | www.792085.com | 06006f.com | 78115577.com | 9068bb.com | 1118kj.cc | www.799343.com | WWW.217778.COM | www.093wy.com | www.3775y.com | www.sscb22.cc | 00774vv.com | c72555.com | 3734.com | www.090925.com | www.762933.com | WWW.662127.COM | www.qmkl1.com | www.38358.com | www.xpj5959.com | 55qq8332.com | 66458u.com | 6766ww.com | 1429w.com | 38002.com | WWW.270165.COM | WWW.637507.COM | WWW.312061.COM | www.66621l.com | www.4809y.com | www.167679.com | 2247gg.com | 908080d.com | 033x.net | 5504n.com | 22995156.com | www.456338.com | www.580667.com | WWW.888092.COM | WWW.107699.COM | www.hx1163.com | www.91233y.com | www.52062p.com | www.9570118.com | www.c9860.com | zhcp40.com | 7742uu.com | 0166556.com | 88455.com | ll1915.com | 84494455.com | 0055886.com | qian987.com | www.880868.com | www.235812.com | www.628987.com | WWW.554266.COM | WWW.60930.COM | WWW.374318.COM | WWW.931593.COM | WWW.331159.COM | WWW.111048.COM | www.hqcp3.com | www.8499p.com | www.77803k.com | www.300365.com | www.5958126.com | www.33668.com | www.32031a.com | www.jinsha51.com | www.63355.com | www.45598d.com | www.0031331.com | www.47700.net | www.bd2019b.com | 59599y.com | 3424n.com | 3332949.com | www.k9478.com | www.l5503.com | www.2206488.com | www.7415t.com | www.pj88u.com | www.350677.com | www.caipiao88d.com | www.5099jj.com | www.55070x.com | www.4996jq.com | www.4996bt.com | www.279050.com | www.79095g.com | www.38775ss.com | www.792065.com | www.452.com | www.0073.com | www.gai06.com | WWW.299630.COM | WWW.162254.COM | WWW.660643.COM | WWW.457898.COM | WWW.920707.COM | WWW.678983.COM | WWW.860878.COM | www.781367.com | www.276081.com | www.388579.com | 61327766.com | 77229193.com | mmm40033.com | WWW.443605.COM | www.483770.com | 13622.com | xpj893.com | dh2894.com | 7249p.com | 2jsxxx.com | 8905k.com | www.365011.bet | www.vnsr928.com | www.89777o.com | www.f093.com | WWW.771649.COM | WWW.653659.COM | www.526197.com | www.983810.com | 2355b.com | 33779193.com | 4808u.com | 3656gg.com | www.116668.net | www.0343v.com | www.2875r.com | WWW.565890.COM | WWW.898364.COM | www.513550.com | 58802q.com | 88850cc.com | 51133p.com | 80892tt.com | www.99552kk.com | www.78949n.com | WWW.514355.COM | WWW.273509.COM | www.580896.com | 61327711.com | 0289l.com | 0600n.cc | www.535.cc | www.50732l.com | WWW.364397.COM | WWW.791320.COM | www.50080e.com | 20775599.com | 365w.net | www.6880uu.com | www.88266d.com | WWW.791477.COM | WWW.121880.COM | www.90305a.com | vvv444000.com | 28288y.com | www.28000x.com | www.4323a.com | WWW.63936.COM | WWW.54177.COM | kbk2275.com | 131nnn.net | 8905f.com | www.11pjjt.com | www.ct8877.com | WWW.82602.COM | www.hb598.cc | WWW.318773.COM | www.767387.com | 222b9.com | 00048t.com | www.cn365b.com | www.9478l.com | WWW.294019.COM | www.310657.com | 99225156.com | xc860.top | www.cp0018.com | www.55785.com | WWW.761496.COM | www.506739.com | 1775uu.com | nn500r.com | www.6057777.com | WWW.927881.COM | WWW.331350.COM | 3189mm.com | 2078c.com | www.35252a.com | www.88jcw.com | WWW.345044.COM | 6969xpj.com | 33vne.com | www.38775ss.com | WWW.715866.COM | www.646377.com | 2257019.com | feicai0418.com | www.28891c.com | WWW.286433.COM | 8704.com | 3404j.cc | www.68365y.com | WWW.170261.COM | www.78949v.com | 756756d.com | www.hg98b.com | WWW.27466.COM | www.756398.com | 027659.com | www.y4042.com | www.9478e.com | WWW.885469.COM | 500c28.com | gbhs44.com | www.56718.com | WWW.326980.COM | n7742.com | www.58665l.com | www.99jtd.com | www.798288.com | 88993e.com | www.c32939.com | WWW.693627.COM | www.343552.com | 3640zz.com | www.6683066.com | WWW.248298.COM | 6647q.com | 80368ll.com | www.91233r.com | WWW.677518.COM | 550099com | www.b35kk.com | WWW.785752.COM | www.6175.com | 2267p.com | www.6661a.cc | www.500710.com | 4488i.com | www.99094w.com | WWW.442914.COM | blr6033.com | www.caipiao88a.com | WWW.59653.COM | www.05996.com | shun8.com | www.81233p.com | www.938751.com | 5906mm.com | www.9187t.com | WWW.107058.COM | 996622cc.com | www.69989b.com | WWW.385511.COM | 8633001.com | www.hg703.com | WWW.171029.COM | 188qq.com | 28455.com | WWW.127179.COM | 18775o.com | 9420k.com | WWW.47599.COM | 76886w.com | www.61msxfpt2.com | WWW.595445.COM | 566671100.com | aa8bb8.com | WWW.890150.COM | 93936q.com | www.466698.com | WWW.830677.COM | 8977ww.com | www.91779q.com | WWW.700218.COM | 0289a.com | www.ag.hg3005.com | www.656270.com | 61322222.com | www.55qxc.com | 880908.com | yh888e.com | WWW.492402.COM | 921350.com | www.5500ra8.com | WWW.443530.COM | 5360uu.com | www.aobo191.com | www.355241.com | vv8825.com | WWW.856488.COM | 33xx8332.com | www.js89j.vip | www.914077.com | 2078j.com | www.zhang258.com | 1077qq.com | www.1100xpj.net | WWW.61058.COM | 3967l.com | www.21202p.com | 86332.com | www.89599p.com | WWW.20506.COM | 3822k.com | WWW.80560.COM | 895320.com | www.3w26.com | www.539126.com | 87665u.com | WWW.747187.COM | zc82509.com | www.32123k.com | 850.com | www.3200.com | www.506971.com | 5456o.com | WWW.362093.COM | 86226n.com | www.hw82.com | 08159v.com | www.hb598.com | www.60345.hk | www.7366005.com | www.891595.com | 3379a.com | WWW.897662.COM | 091717.com | www.cmc.cc | v2894.com | www.6653.com | 6830d.com | www.52062y.com | www.089859.com | www.8313g.com | www.926280.com | e3144.com | WWW.689262.COM | 52599.com | WWW.261972.COM | g8381.com | WWW.707171.COM | 83378z.com | www.5091d.com | 52688f.com | www.96386p.com | 3189z.com | www.5958127.com | 7720v.net | www.495414.com | 880766.com | www.6880nn.com | 240699.com | www.6880ee.com | 20900.com | www.63606w.com | www.097079.com | www.666107.com | www.202803.com | www.4996hb.com | www.369908.com | www.333jyh.com | www.343577.com | www.3066oo.com | www.153946.com | www.91779m.com | www.589tm.com | www.590051.com | 8777866.com | www.065815.com | 3136uu.com | www.83993x.com | 7720h.net | www.ban57.com | ylzz322.com | WWW.874906.COM | 6099333.com | WWW.930985.COM | 67y67.vip | WWW.604886.COM | www.56655s.com | www.560251.com | www.33111155.com | 6hwp.cc | www.bj16.com | zun026.com | WWW.367012.COM | 3559nn.com | WWW.157479.COM | 033r.net | www.435050.com | www.40288q.com | 0201.cm | www.66026.cc | 00774ss.com | WWW.327790.COM | 2381d.com | www.608115.com | www.q3410.com | 98345.com | www.26299h.com | 77ee940.com | WWW.312661.COM | xg9111.com | www.709928.com | www.178633.com | k99345.am | www.44tdc.com | xxx5657.com | WWW.621433.COM | www.50hga.com | 944757.com | www.61233g.com | shen5588.com | WWW.826883.COM | www.e456x.com | www.50024o.com | www.7239y.com | 12742f.com | WWW.191476.COM | x48u.com | www.899899.com | www.34788d.com | pj88nn.com | WWW.136093.COM | www.89677f.com | 012802.com | WWW.628234.COM | feicai0377.com | www.431776.com | www.954321h.com | 553322VV.com | WWW.564151.COM | www.115527t.com | 4869822.com | WWW.396459.COM | 6594mm.com | www.522666.com | www.5ecp.com | l7742.com | www.219553.com | www.68682n.com | 36403311.com | www.649677.com | www.56720.com | blr8844.com | WWW.558060.COM | www.9187h.com | 83377g.com | WWW.921448.COM | www.42070014.com | 61321177.com | WWW.595009.COM | www.7920o.com | 23800t.com | WWW.413615.COM | www.xpj8816.com | 00773c.com | WWW.84822.COM | www.1113yl.com | 8722qqqq.com | www.590777a.com | www.048181.com | xxx1915.com | www.619989.com | www.77802b.com | 7508g.com | www.026350.com | www.fcff2.com | 5446q.com | 89777p.com | WWW.318345.COM | www.00773a.com | 05075555.com | WWW.122174.COM | www.5657599.com | 3467h.com | www.301990.com | www.gyfc6.com | 7736w.com | 5856d.com | WWW.60930.COM | www.88qiji.com | 3645.com | www.106280.com | WWW.776787.COM | www.DF83.com | hc8001.com | WWW.426234.COM | www.182323.com | 33318h.com | zzylc8.com | WWW.545660.COM | www.60886k.com | kkk40033.com | www.085366.com | WWW.766273.COM | www.674886.com | 5437r.com | www.764918.com | www.999hy.cc | www.tc8803.com | 168cp-i.com | www.858659.com | www.022tj.cc | www.bccp877.com | 9949z.com | www.863630.com | www.66ffm.com | www.808888h.com | 3024z.com | www.577837.com | WWW.622920.COM | www.55070z.com | 52599d.com | www.096610.com | WWW.612099.COM | www.3846h.com | 4960077.com | yf6655.net | WWW.521410.COM | www.61233r.com | 78110066.com | 3890h.com | www.444539.com | WWW.519682.COM | www.30350y.com | 91019c.com | 3121f.com | WWW.914770.COM | www.5086n.com | www.hg98029.com | 4152n.com | www.79288.com | WWW.358955.COM | www.61233t.com | www.06068.com | 8988HH.com | 38888p.com | WWW.774463.COM | www.00840s.com | www.4694b.com | pp3336.com | 80850c.com | WWW.563506.COM | www.flff9.com | www.344654.com | ahg1088.com | 1213ggg.com | www.595301.com | WWW.850886.COM | www.081234.com | www.77731q.com | laojieyuhe.com | 32424q.com | WWW.169036.COM | WWW.111065.COM | www.1434s.com | 2649nn.com | 1331xx.com | 4379t.com | WWW.305040.COM | WWW.64083.COM | www.333999qipai.com | 188qq22.com | m08199.com | bet28h.com | www.685948.com | WWW.147733.COM | www.61233y.com | www.biying950vip.com | 70118n.com | 611666.com | tk72.com | www.876928.com | WWW.848957.COM | www.00840m.com | www.2021b.com | 2355o.com | 7893w15.com | 6869822.com | www.258015.com | WWW.465212.COM | WWW.260697.COM | www.967004.com | www.60hga.com | 87965mm.com | yhyunnan.vip | 915906545.com | www.251750.com | WWW.370388.COM | WWW.855959.COM | www.71399d.com | www.4546500.com | dafa7575.com | 00kk8332.com | 28288f.com | zhcp31.com | www.127918.com | WWW.403747.COM | WWW.318474.COM | www.085wy.com | www.37266a.com | www.l69096.com | 4893.com | 73055q.com | 563820.com | s86811.com | 1463w.com | www.281566.com | WWW.110742.COM | WWW.123787.COM | WWW.364458.COM | www.71399h.com | www.t94600.com | www.ba008.com | rr1331.com | 78332.com | hg10w.com | 8977kk.com | 89892vv.com | 1669d.com | www.52072g.com | www.601497.com | WWW.111563.COM | WWW.434351.COM | WWW.654769.COM | WWW.34043.COM | www.26299k.com | www.959320.com | www.32031l.com | www.00773b.com | www.50000977.com | 26444j.com | 1591vip.com | 38244v.com | hga55025.com | quyoudaren.com | 80850e.com | 500000471.com | 97799m.com | bet8688.com | www.039049.com | www.195090.com | www.513477.com | www.764918.com | WWW.811622.COM | WWW.788062.COM | WWW.650212.COM | WWW.659778.COM | WWW.16455.COM | WWW.701563.COM | WWW.559010.COM | WWW.151594.COM | www.qilc7.com | www.72gcw.com | www.7793n.com | www.65707d.com | www.77802s.com | www.88266b.com | www.bet365cn.net | www.a79839.com | www.89777j.com | www.55vn777.com | www.08727.com | www.y07a.com | www.6678566.com | www.065915.com | www.sb8357.com | www.5958818.com | www.pgylc.com | www.39096.com | www.345311.com | www.bet73c.com | www.80065r.com | www.66332m.com | www.32123k.com | www.6832m.com | www.1035a.com | www.zcwf3.com | WWW.879122.COM | WWW.488633.COM | WWW.514955.COM | WWW.580159.COM | WWW.835029.COM | WWW.582007.COM | WWW.790577.COM | WWW.658479.COM | www.983888.com | www.617069.com | www.361576.com | www.63679.com | 006686.com | 272ee.net | qy6682.com | 5856j.com | 45888b.com | 6363xx.com | 65005r.com | 6403b.com | www.8967h.com | www.357107.com | www.flb902.com | www.15b32.net | www.0014q.com | WWW.584778.COM | WWW.847004.COM | WWW.111060.COM | WWW.333385.COM | www.422727.com | wwww.676555.com | 8790y.com | 206402.com | 23300d.com | bet375.com | 1305444.com | www.55070e.com | www.hg0083.com | www.86267w.com | www.hj7776.com | WWW.472007.COM | WWW.173837.COM | www.902776.com | www.090040.com | 2805q.com | 3404o.cc | 5350c.com | 923560.com | www.1851137.com | www.5952233.com | www.3136.com | WWW.781687.COM | WWW.740043.COM | www.370583.com | 20559944.com | 3176688.com | pjqinghai.com | www.998855f.com | www.820013.com | www.97655s.com | WWW.113551.COM | WWW.184277.COM | www.809571.com | www.4887.hk | 69443344.com | P35qq.com | www.qj2.co | www.68365k.com | www.3933d.cc | WWW.420456.COM | www.941718.com | www.675555.com | 33313k.com | 4182b.com | www.8967f.com | www.997287.com | www.c6089.com | WWW.751260.COM | www.564658.com | 3169i.com | js365dl.com | xpj70065.com | www.vns998.me | www.44clf.com | WWW.145336.COM | www.375791.com | 55818r.com | p14666.com | 041007.com | www.88599.com | WWW.156522.COM | WWW.542955.COM | www.hk4949.com | zz76669.com | 314.cc | www.o2894.com | www.5799.cc | WWW.702998.COM | www.126438.com | 7893w41.com | 52688m.com | 6487.com | www.88166d.com | www.61233t.com | WWW.14841.COM | www.316411.com | 69111f.com | 2418j.com | www.60886d.com | WWW.682448.COM | WWW.307822.COM | 2618s.com | 9506q.com | www.55545e.com | www.50054g.com | WWW.614708.COM | www.43131q.com | 8381bb.com | www.91gwa.com | www.bet73q.com | WWW.237780.COM | www.86267a.com | 26668h.com | 22296an.com | www.pj56899.com | WWW.690149.COM | 80840.com | 3178811.com | www.58665m.com | www.36166p.com | WWW.533107.COM | pu65.com | bet28l.com | www.5719b.com | WWW.778180.COM | www.562601.com | w9625.com | 6363d.com | www.78949k.com | WWW.794533.COM | 33318w.com | yh2014.com | www.68365n.com | WWW.701563.COM | www.49166.com | 8037ppp.com | www.3116i.com | WWW.210226.COM | www.641638.com | 30688.com | www.746824.com | www.022sc.cc | www.878749.com | 80032277.com | www.998855n.com | www.3479j.com | www.959589.com | 2222ht.net | www.938y.cc | www.0014j.com | www.774311.com | 1429e.com | www.w32939.com | www.cp500.biz | www.444083.com | 0234vv.com | www.8080999j.com | WWW.113134.COM | 456876.com | 33382pp.com | www.js02348.com | WWW.727130.COM | 123456nn.cc | www.cfcp222.com | www.664by.com | www.590833.com | wn99gg.com | www.d12189.com | WWW.657154.COM | c4455.com | 55899g.com | www.35918m.com | www.911070.com | 97297g.com | www.1559505.com | WWW.67226.COM | 8988y.com | ys5588.com | www.du126.com | www.332950.com | 3405y.com | www.281138.com | WWW.106799.COM | bycai8.com | www.j063801.com | WWW.440140.COM | yh888w.com | www.8967f.com | WWW.135504.COM | 22556h.com | 15a4.net | WWW.70862.COM | 267766.com | ff555t.com | www.986jc.com | www.177417.com | 8977zz.com | www.50788w.com | www.577032.com | 67888t.cc | www.15355i.com | www.657630.com | 8159www.cc | www.87668f.com | www.585808.com | 4461u.com | www.50026n.com | www.504377.com | 2346333.com | www.51515k.com | www.423689.com | 08820044com | www.53531.cc | www.158606.com | 99151g.com | www.cp3.mobi | kj448.com | www.67msxfpt3.com | WWW.508002.COM | 66223885.com | www.5981x.com | WWW.432262.COM | rf222.com | www.jsc2019.com | www.819847.com | 38054913.com | www.3890m.com | www.87633.com | yl77yl33.com | WWW.13708.COM | 88051.com | www.b32031.com | WWW.377758.COM | 915906728.com | www.89894s.com | www.127283.com | jsjlb55.com | WWW.801035.COM | lehu9088.com | www.638713.com | www.904854.com | 55331xx.com | www.hx1182.com | laok000.com | www.55060y.com | WWW.710091.COM | 23599i.com | www.7793f.com | v61653.com | www.55070n.com | WWW.110327.COM | 1294o.com | www.cp718.net | 496hh.com | www.883399i.com | www.638802.com | yh66.app | WWW.259175.COM | 908080x.com | www.85144.com | 099141.com | www.682260.com | WWW.83688.COM | 3467x.cc | WWW.542955.COM | 7894u.com | www.42456633.com | www.270667.com | 897ll.cc | WWW.744841.COM | 2214c.com | www.ya278.com | feicai0312.com | www.63800v.com | www.375769.com | www.97cp345.com | WWW.533182.COM | wx2211.com | WWW.585331.COM | 3788b.com | www.ttcp88.co | 2147004.com | www.2997774.com | www.330256.com | www.5504o.com | WWW.838547.COM | dwj15.com | WWW.15207.COM | www.4323w.com | 908tk.com | www.00778j.com | www.644996.com | 1590.co | WWW.627524.COM | 7720h.com | WWW.195950.COM | 4189.com | WWW.79758.COM | xiaowei398.com | www.8816f.com | zgfcw.cc | www.365101.com | 7YL7999.com | www.tai1177.com | www.55544488.com | www.60886a.com | www.027079.com | www.bwinyz12.com | www.540477.com | www.50999j.com | www.808482.com | www.3846n.com | WWW.58575.COM | huangma19.com | www.588088a.com | www.55526f.com |