<optgroup id="w2uiu"></optgroup>
<menu id="w2uiu"><tt id="w2uiu"></tt></menu>
<menu id="w2uiu"><strong id="w2uiu"></strong></menu>
 • <menu id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu></menu>
  <xmp id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu>
 • <dd id="w2uiu"><nav id="w2uiu"></nav></dd>
 • 200米跑步后的感想

  小學生作文:200米跑步后的感想
  作文字數:300
  作者:江文韜
 •  
 •  
 • zhè
 • shì
 • xīng
 • tiān
 •  
 • xiào
 • háng
 • le
 •  這是一個星期天,我校舉行了一
 • nián
 • de
 • yùn
 • dòng
 • huì
 •  
 • xià
 • lái
 • dào
 • le
 • sài
 • 年一度的運動會,下午我來到了米賽
 • pǎo
 • de
 • chǎng
 •  
 • wǎn
 • xué
 • yuàn
 • de
 • yùn
 • dòng
 • chǎng
 •  
 • zhèng
 • zuò
 • 跑的場地—皖西學院的運動場,正做
 • zhe
 • sài
 • de
 • chōng
 • fèn
 • zhǔn
 • bèi
 •  
 • 著比賽的充分準備。
 •  
 •  
 • guò
 • le
 • bàn
 • xiǎo
 • shí
 •  
 • biàn
 • lái
 • dào
 • le
 • sài
 •  過了半個小時,我便來到了米賽
 • pǎo
 • de
 • jiǎn
 • chù
 •  
 • dào
 • le
 • diǎn
 •  
 • fàng
 • yǎn
 • wàng
 • 跑的檢錄處,到了起點,我放眼望去
 •  
 •  
 •  
 • zhè
 • me
 • zhǎng
 •  
 • dìng
 • pǎo
 • xià
 • lái
 • de
 •  
 • āi
 • ,啊!這么長,一定跑不下來的,唉
 •  
 • shuí
 • ràng
 • yào
 • bào
 • míng
 • cān
 • jiā
 • sài
 • de
 •  
 •  
 • yán
 • !誰讓我要報名參加比賽的,“一言
 • chū
 •  
 • nán
 • zhuī
 •  
 •  
 • dìng
 • yào
 • jiān
 • chí
 • xià
 • 既出,駟馬難追”。我一定要堅持下
 •  
 • jiù
 • suàn
 • shì
 • zǒu
 • yào
 • zǒu
 • dào
 • zhōng
 • diǎn
 •  
 • néng
 • 去,就算是走也要走到終點,不能辜
 • le
 • jiā
 • de
 • wàng
 •  
 • 負了大家的期望。
 •  
 •  
 • sài
 • jiāng
 • kāi
 • shǐ
 •  
 • xīn
 • shí
 • fèn
 • jǐn
 • zhāng
 •  比賽即將開始,我心里十分緊張
 •  
 • rán
 •  
 • cái
 • pàn
 • shuō
 •  
 •  
 •  
 • bèi
 •  
 • jiù
 • ,突然,裁判說:“ 預備,各就各
 • wèi
 •  
 •  
 •  
 • pēng
 •  
 • qiāng
 • shēng
 • xiǎng
 •  
 • biàn
 • zuì
 • kuài
 • 位”,“砰”槍聲一響,我便以最快
 • de
 • xiàng
 • qián
 • měng
 • chōng
 •  
 • shì
 •  
 • dào
 • le
 • zuì
 • hòu
 •  
 • 的速度向前猛沖,可是,到了最后,
 • dōu
 • yòng
 • guāng
 • le
 •  
 • zhī
 • hǎo
 • jiāng
 • jìn
 • quán
 • gǒng
 • shǒu
 • 我力氣都用光了,只好將晉級權拱手
 • xiàng
 • ràng
 •  
 • 相讓。
 •  
 •  
 • jiào
 • sài
 • zài
 • jié
 • guǒ
 •  
 • ér
 • zài
 •  我覺得比賽不在于結果,而在于
 • cān
 • jiā
 •  
 • zhī
 • yào
 • pīn
 • jìn
 • le
 • quán
 •  
 • me
 • bài
 • 參加,只要拼盡了全力,那么也敗得
 • guāng
 • róng
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 光榮。  
   
  無注音版:
   
    這是一個星期天,我校舉行了一年一度的運動會,下午我來到了米賽跑的場地—皖西學院的運動場,正做著比賽的充分準備。
    過了半個小時,我便來到了米賽跑的檢錄處,到了起點,我放眼望去,啊!這么長,一定跑不下來的,唉!誰讓我要報名參加比賽的,“一言既出,駟馬難追”。我一定要堅持下去,就算是走也要走到終點,不能辜負了大家的期望。
    比賽即將開始,我心里十分緊張,突然,裁判說:“ 預備,各就各位”,“砰”槍聲一響,我便以最快的速度向前猛沖,可是,到了最后,我力氣都用光了,只好將晉級權拱手相讓。
    我覺得比賽不在于結果,而在于參加,只要拼盡了全力,那么也敗得光榮。
    

   在深水池游泳的感受

   作文字數:374
   作者:王顧宇
  •  
  • zhàn
  • zhǎng
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • yuè
  •  
  • qíng
  • xīng
  • 站長 :。 7月3日晴星期一
  •  
  •  
  • zhè
  • shǔ
  • jiǎ
  • duì
  • yóu
  • yǒng
  • chǎn
  • shēng
  • le
  • ?
  • hòu
  • de
  •  這個暑假我對游泳產生了濃厚的
  • xìng
  •  
  • qián
  • duàn
  • shí
  • jiān
  •  
  • gēn
  • èr
  • yóu
  • yǒng
  • 興趣。前段時間,我跟二姨夫去游泳
  • 閱讀全文

   特別的感受

   作文字數:647
   作者:未知
  •  
  • zhàn
  • zhǎng
  •  
  •  
  •  
  •  
  • bié
  • de
  • gǎn
  • shòu
  • 站長:  特別的感受
  •  
  •  
  • nán
  • shěng
  •  
  • zhǎng
  • shā
  • xiàn
  • xīng
  • shā
  • zhèn
  • zhōng
  • xīn
  • xiǎo
  • xué
  •  湖南省 長沙縣星沙鎮中心小學
  • sān
  • nián
  • bān
  •  
  • zhèng
  • ēn
  • dōng
  • 三年級班 鄭恩東
  • 閱讀全文

   素質運動會的感想-----相信自己

   作文字數:447
   作者:吳恩璐
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zhì
  • yùn
  • dòng
  • huì
  • jié
  • shù
  • le
  •  
  • yǒu
  •   素質運動會結束了。我有
  • diǎn
  • qīng
  • sōng
  •  
  • yòu
  • yǒu
  • diǎn
  • shāng
  • xīn
  •  
  • shāng
  • xīn
  • de
  • shì
  • 一點輕松,又有一點傷心,傷心的是
  •  
  • zhè
  • biǎo
  • xiàn
  • hǎo
  •  
  • méi
  • yǒu
  • huī
  • chū
  • ,我這次表現不好,沒有發揮出自己
  • 閱讀全文

   考試后的感覺

   作文字數:259
   作者:黃一鳴
  •  
  •  
  •  
  •  
  • kǎo
  • shì
  • jié
  • shù
  • le
  •  
  • wéi
  • de
  •   考試結束了。我以為自己的
  • fèn
  • shù
  • hěn
  • gāo
  •  
  • xīn
  • měi
  • de
  •  
  • tiān
  • tiān
  • děng
  • dài
  • 分數很高,心里美滋滋的,天天等待
  • zhe
  • chéng
  • ?
  • zǎo
  • diǎn
  • gōng
  •  
  • 著成績早點公布。
  • 閱讀全文

   考試感想

   作文字數:397
   作者:包歆琦
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • kǎo
  • shì
  • zhōng
  • jié
  • shù
  • le
  •  
  • zuó
  • tiān
  •  
  •   考試終于結束了,昨天,
  • kǎo
  • shì
  • chéng
  • ?
  • xuān
  • le
  •  
  • kǎo
  • le
  • jiǔ
  • shí
  • fèn
  •  
  • 考試成績宣布了,我考了九十八分,
  • zhè
  • chéng
  • ?
  • hái
  • suàn
  •  
  • zài
  • de
  • liào
  • zhī
  • zhōng
  • 這個成績還算可以,在我的意料之中
  • 閱讀全文

   獲獎的感受

   作文字數:533
   作者:曹九彭
  •  
  •  
  • xiǎo
  • xué
  •  
  •  
  •  
  •  
  • huò
  • jiǎng
  • de
  • gǎn
  • shòu
  • “小學”  獲獎的感受
  •  
  • 
  •  
  •  
  • xīng
  •  
  • jiē
  • xià
  • le
  • hòu
  •  
  •  星期一,第四節課下了以后,我
  • 閱讀全文

   寫給班主任老師的感謝信

   作文字數:515
   作者:戴臻
  •  
  •  
  • jìng
  • ài
  • de
  • mǎn
  • lǎo
  • shī
  •  
  •  敬愛的滿老師:
  •  
  •  
  • nín
  • hǎo
  •  
  •  您好!
  •  
  •  
  • nín
  • jiāo
  • le
  • sān
  • nián
  • de
  • wén
  •  
  • jiǎng
  • fēi
  • cháng
  •  您教了我三年的語文,講課非常
  • 閱讀全文

   讀《中國通史》感想

   作文字數:538
   作者:張邦棟
  •  
  • xiǎo
  • xué
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zhōng
  • guó
  • tóng
  • shǐ
  •  
  • gǎn
  • 小學作文  讀《中國通史》感
  • xiǎng
  •  
  •  
  • 想 
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • kàn
  • le
  •  
  • zhōng
  • guó
  • tóng
  • shǐ
  •  
  • shū
  • miáo
  •  我今天看了《中國通史》一書描
  • 閱讀全文

   考試感想

   作文字數:424
   作者:包歆琦
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • qián
  •        前幾
  • tiān
  •  
  • men
  • kǎo
  • shì
  • le
  •  
  • wén
  •  
  • kǎo
  • shì
  • qián
  •  
  • 天,我們考試了,語文。考試前,我
  • jǐn
  • zhāng
  • de
  • le
  •  
  • zhuā
  • jǐn
  • shí
  • jiān
  •  
  • shēng
  • 緊張的不得了,抓緊時間復習,生怕
  • 閱讀全文

   期中考試后的感想

   作文字數:263
   作者:史天一
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zhōng
  • kǎo
  • shì
  • hòu
  • de
  • gǎn
  • xiǎng
  •   期中考試后的感想
  •  
  •  
  • zhōng
  • kǎo
  • shì
  • jié
  • shù
  • le
  •  
  • jīng
  • guò
  • màn
  • zhǎng
  • de
  • děng
  •  期中考試結束了,經過漫長的等
  • dài
  • hòu
  •  
  • chéng
  • ?
  • zhōng
  • gōng
  • le
  •  
  • 待后,成績終于公布了。
  • 閱讀全文

   種花后的感受

   作文字數:320
   作者:吳曉麗
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zhǒng
  • ?g
  • hòu
  • de
  • gǎn
  • shòu
  •    種花后的感受
  •  
  •  
  • zài
  • zhè
  • duàn
  • shí
  • jiān
  •  
  • duǒ
  • ?g
  •  
  • míng
  •  在這一段時間里,一朵花,名字
  • jiào
  • ?g
  •  
  • 叫菊花。
  • 閱讀全文

   "賣"國旗感想

   作文字數:667
   作者:鐵旦
  •  
  • xiǎo
  • xué
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  •  
  • guó
  • qīn
  • de
  • liù
  • shí
  • suì
  • 小學作文  祖國母親的六十歲
  • shēng
  • jiù
  • yào
  • dào
  • le
  •  
  • wéi
  • le
  • zēng
  • tiān
  • jiē
  • de
  • fēn
  • 生日就要到了,為了增添節日的氣氛
  •  
  • tóng
  • shí
  • wéi
  • le
  • duàn
  • liàn
  •  
  •  
  • ?g
  • ,同時也為了鍛煉自己,我去“荷花
  • 閱讀全文

   我對吵架的感想

   小學生作文:我對吵架的感想
   作文字數:193
   作者:何曉銘
  • jīn
  • tiān
  • wǎn
  • shàng
  •  
  • yuán
  • běn
  • hǎo
  • hǎo
  • de
  • jiā
  • liè
  • le
  •  
  • 今天晚上,原本好好的家破裂了。
  •  
  • yīn
  • wéi
  • qián
  • tiān
  • dōu
  • méi
  • yǒu
  • zuò
  • zuò
  •  
  • jīn
  • tiān
  • 因為我前幾天都沒有做作業,今天
  • le
  • hěn
  • jiǔ
  •  
  • zhōng
  • zuò
  • hǎo
  • le
  •  
  • jiù
  • gěi
  • 補了很久,終于做好了,就拿給媽媽
  • 閱讀全文

   有朋友的感覺--真好(1)

   小學生作文:有朋友的感覺--真好(1)
   作文字數:466
   作者:小蔚S
  •  
  • yǒu
  • péng
  • yǒu
  • de
  • gǎn
  • jiào
  • zhēn
  • hǎo
  • 有朋友的感覺真好
  •  
  •  
  • zài
  • xué
  • zhōng
  • zài
  • shēng
  • huó
  • zhōng
  • dōu
  • yǒu
  • zhe
  • gēn
  • xíng
  •  在學習中在生活中都有著跟我形
  • yǐng
  • de
  • hǎo
  • péng
  • yǒu
  • zhè
  • xiē
  • péng
  • yǒu
  • shǐ
  • gǎn
  • dào
  • le
  • 影不離的好朋友這些朋友使我感到了
  • 閱讀全文

   有朋友的感覺真好

   小學生作文:有朋友的感覺真好
   作文字數:564
   作者:賈少沖
  • jīn
  • tiān
  • xià
  •  
  • de
  • liǎng
  • hǎo
  • péng
  • yǒu
  •  
  •  
  • bīng
  • 今天下午,我的兩個好朋友——李冰
  • yàn
  • wáng
  • jǐn
  • lái
  • jiā
  • wán
  •  
  • gāo
  • xìng
  • le
  •  
  • 彥和王琦瑾來我家玩,我高興極了。
  •  
  • men
  • gāng
  • dào
  • jiā
  •  
  • men
  • jiā
  • jiù
  • zuò
  • 她們剛到我家,我們大家就聚作一
  • 閱讀全文

   生病的感覺

   小學生作文:生病的感覺
   作文字數:636
   作者:陳藝文
  • shēng
  • bìng
  • de
  • gǎn
  • jiào
  •  
  •  
  • 生病的感覺 
  •  
  • lín
  • shěng
  • huì
  • shì
  • hóng
  • yàn
  • wài
  • nián
  •  
  • chén
  • 吉林省德惠市鴻雁外語四年級 陳
  • wén
  •  
  •  
  • 藝文 
  • 閱讀全文

   學會拍照的感覺真好

   小學生作文:學會拍照的感覺真好
   作文字數:507
   作者:郭宇陽
  • jiā
  • mǎi
  • le
  • tái
  • zhǎn
  • xīn
  • de
  • zhào
  • xiàng
  •  
  • 我家買了一臺嶄新的照相機,爸爸一
  • zhí
  • yòng
  •  
  • cóng
  • lái
  • ràng
  • yòng
  •  
  • 直自己用,從來不讓我用,她怕我不
  • xiǎo
  • xīn
  • nòng
  • huài
  • le
  •  
  • yīn
  • wéi
  • jià
  • zhào
  • xiàng
  • hěn
  • guì
  •  
  • 小心弄壞了,因為那架照相機很貴。
  • 閱讀全文

   素質拓展訓練感想

   小學生作文:素質拓展訓練感想
   作文字數:1268
   作者:童欣悅
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • zǎo
  • shàng
  • diǎn
  •  
  • men
  • xué
  • xiào
  • nián
  • tóng
  •  今天早上點,我們學校四年級同
  • xué
  • chéng
  • chē
  • lái
  • dào
  • sēn
  • zhì
  • tuò
  • zhǎn
  •  
  • 學一起乘車來到雅森素質拓展基地,
  • kāi
  • zhǎn
  • le
  • bié
  • de
  • huó
  • dòng
  •  
  •  
  • zhì
  • tuò
  • zhǎn
  • 開展了一次特別的活動——素質拓展
  • 閱讀全文

   入隊后的感想

   小學生作文:入隊后的感想
   作文字數:716
   作者:Happyswe…
  •  
  •  
  • nuǎn
  • nuǎn
  • de
  • yáng
  • guāng
  •  
  • zhàn
  • fàng
  • tián
  • tián
  • de
  • wēi
  •  沐浴暖暖的陽光,綻放甜甜的微
  • xiào
  •  
  • dǎng
  • shì
  • yáng
  • guāng
  • shì
  • miáo
  •  
  • miáo
  • miáo
  • xiàng
  • zhe
  • tài
  • yáng
  • 笑 黨是陽光我是苗,苗苗向著太陽
  • xiào
  •  
  • yáng
  • guāng
  • yǒu
  • le
  • wēi
  • xiào
  • gèng
  • jiā
  • càn
  • làn
  •  
  • chéng
  • zhǎng
  • yǒu
  • 笑。陽光有了微笑更加燦爛,成長有
  • 閱讀全文

   生病的感覺真好

   小學生作文:生病的感覺真好
   作文字數:165
   作者:鄭宇哲
  • shēng
  • bìng
  • de
  • gǎn
  • jiào
  • zhēn
  • hǎo
  •  
  •  
  • 生病的感覺真好 
  •  
  •  
  •  
  • tiān
  •  
  • shēng
  • bìng
  • le
  •  
  • gǎn
  • jiào
  • xīn
  • hǎo
  •  那天,我生病了,感覺心里好
  • nán
  • shòu
  •  
  • tóu
  • hūn
  • nǎo
  • zhàng
  •  
  • quán
  • shēn
  •  
  • méi
  • yǒu
  • 難受,頭昏腦脹,全身無力,沒有一
  • 閱讀全文

   第一次擦墻的感受

   小學生作文:第一次擦墻的感受
   作文字數:654
   作者:李昕藝
  •  
  •  
  • qiáng
  • de
  • gǎn
  • shòu
  •  
  •  
  •  第一次擦墻的感受 
  • gān
  • shěng
  • lín
  • xiàn
  • chéng
  • guān
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • bān
  •  
  • xīn
  • 甘肅省臨澤縣城關小學三班 李昕藝
  •  
  •  
  •  
  • 閱讀全文

   畢業前的感想

   小學生作文:畢業前的感想
   作文字數:576
   作者:吳益缽
  •  
  •  
  • qián
  • de
  • gǎn
  • xiǎng
  •  畢業前的感想
  •  
  •  
  • shuō
  • zhēn
  • de
  •  
  • huǎng
  • yǎn
  • jiān
  • jiù
  • guò
  • le
  • liù
  • nián
  •  
  • ér
  •  說真的,晃眼間就過了六年,而
  • zhè
  • liù
  • nián
  • zhōng
  • xué
  • dào
  • le
  • duō
  • zhī
  • shí
  •  
  • ér
  • qiě
  • 這六年中我也學到了許多知識,而且
  • 閱讀全文

   來自秋的感動

   小學生作文:來自秋的感動
   作文字數:704
   作者:岳香江
  •  
  •  
  • lái
  • qiū
  • de
  • gǎn
  • dòng
  •  
  •  
  •  來自秋的感動 
  •  
  •  
  • hěn
  • měi
  •  
  • gāo
  • lóu
  • shù
  •  
  • chē
  • hěn
  •  哈密很美,高樓綠樹。四路車很
  • měi
  •  
  • lán
  • de
  •  
  • de
  •  
  • qiū
  • tiān
  • hěn
  • měi
  • shì
  • qīng
  • 美,藍的,綠的,秋天很美是一縷清
  • 閱讀全文

   讀了《三打白骨精》后的感想

   小學生作文:讀了《三打白骨精》后的感想
   作文字數:414
   作者:西部酷黑
  •  
  •  
  • men
  • de
  • běn
  • shàng
  • de
  •  
  • sān
  • bái
  •  我們的課本上的第八課《三打白
  • jīng
  •  
  • jiē
  • xuǎn
  • míng
  • dài
  • xiǎo
  • shuō
  • jiā
  • chéng
  • ēn
  • de
  •  
  • 骨精》節選自明代小說家吳承恩的《
  • yóu
  •  
  •  
  • guò
  • zhè
  • piān
  • wén
  • zhāng
  • hòu
  •  
  • shǐ
  • gǎn
  • 西游記》。度過這篇文章后,使我感
  • 閱讀全文

   香港文化交流活動的感想

   小學生作文:香港文化交流活動的感想
   作文字數:497
   作者:許佳諾
  •  
  •  
  • xiāng
  • gǎng
  • wén
  • huà
  • jiāo
  • liú
  • huó
  • dòng
  • de
  • gǎn
  • xiǎng
  •  
  •  
  •  香港文化交流活動的感想 
  •  
  •  
  •  
  • qún
  • yīng
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • bān
  •  
  • jiā
  • nuò
  •  
  •  
  •  群英小學四三班 許佳諾 
  •  
  •  
  •  
  • nián
  • yuè
  •  
  •  
  • shì
  • lìng
  • men
  • zhōng
  • shēn
  • nán
  •  年月日 ,是個令我們終身難
  • 閱讀全文

   打架后的感想

   小學生作文:打架后的感想
   作文字數:410
   作者:盧春旺
  • jià
  • hòu
  • de
  • gǎn
  • xiǎng
  •  
  •  
  • 打架后的感想 
  •  
  •  
  • qián
  • tiān
  • de
  • zǎo
  • shàng
  •  
  • men
  • bān
  • shàng
  •  前天的一個早上,我和我們班上
  • de
  • wèi
  • tóng
  • xué
  • jià
  •  
  •  
  •  
  • 的一位同學打架。 
  • 閱讀全文

   一件小事的感動

   小學生作文:一件小事的感動
   作文字數:351
   作者:任濤
  •  
  •  
  • xīng
  • èr
  • xià
  •  
  • men
  • máo
  • qiú
  •  
  •  星期二下午,我們打羽毛球。打
  • wán
  • huí
  • dào
  • jiāo
  • shì
  •  
  • fēi
  • cháng
  •  
  • biàn
  • wài
  • 完回到教室,我非常熱,便立刻把外
  • tuō
  • le
  • xià
  • lái
  •  
  • shuí
  • zhī
  • zài
  • chī
  • wǎn
  • fàn
  • qián
  •  
  • yòu
  • 衣脫了下來,誰知在吃晚飯前,我又
  • 閱讀全文

   春天的感受

   小學生作文:春天的感受
   作文字數:619
   作者:高欣
  •  
  •  
  • hán
  • lěng
  • de
  • dōng
  • tiān
  • suī
  • rán
  • guò
  • le
  •  
  • dàn
  • shì
  •  寒冷的冬天雖然過去了,但是它
  • gěi
  • men
  • dài
  • lái
  • le
  • jiē
  • měi
  • hǎo
  • de
  •  
  •  
  •  
  • 給我們帶來了一節美好的禮物 ——
  • chūn
  • tiān
  •  
  • chūn
  • tiān
  • de
  • jiǎo
  • qiāo
  • qiāo
  • le
  • jiē
  • jìn
  • le
  •  
  • 春天。春天的腳步悄悄了接近了我。
  • 閱讀全文

   軍訓感想

   小學生作文:軍訓感想
   作文字數:364
   作者:鄧沛珊
  •  
  •  
  • jun1
  • xùn
  • gǎn
  • xiǎng
  •  軍訓感想
  •  
  •  
  •  
  • duǎn
  • zàn
  • ér
  • yòu
  • jǐn
  • zhāng
  • de
  • jun1
  • xùn
  • jīng
  • jié
  • shù
  •  短暫而又緊張的軍訓已經結束
  • le
  •  
  • huí
  • zhōng
  • de
  • diǎn
  • diǎn
  •  
  • ràng
  • gǎn
  • dào
  • 了,回顧其中的點點滴滴,讓我感到
  • 閱讀全文

   我的感動

   小學生作文:我的感動
   作文字數:491
   作者:宣爺945
  •  
  •  
  • tiān
  •  
  • hán
  • fēng
  •  
  • shù
  • zhī
  • shàng
  • zhe
  • bīng
  •  那天,寒風瑟瑟,樹枝上積著冰
  • líng
  •  
  • liàng
  • jīng
  • jīng
  • de
  •  
  • tòu
  • zhe
  • hán
  •  
  • zài
  • hán
  • fēng
  • zhōng
  • 凌,亮晶晶的,透著寒氣,在寒風中
  • yáo
  •  
  • chí
  • táng
  • biān
  • zhe
  • báo
  • báo
  • de
  • céng
  • bīng
  •  
  • ǒu
  • 搖曳;池塘邊積著薄薄的一層冰,偶
  • 閱讀全文
  卓易彩票 3009z.com | www.89677z.com | 66185.com | www.960121.com | www.26878c.com | 500000312.com | 4639966.com | WWW.697744.COM | www.686727.com | w88zhan.com | tk499.com | WWW.759778.COM | www.6678579.com | 192222.com | 3121a.com | WWW.689873.COM | www.21202y.com | www.120529.com | 89892yy.com | www.217556.com | WWW.393742.COM | www.130256.com | 61327788.com | 6661779.com | www.631027.com | WWW.770945.COM | www.e69096.com | 3559cp.net | www.908901.com | WWW.393948.COM | www.172323.com | 159194.com | 6644734.com | www.239828.com | WWW.227004.COM | www.5337933.com | 87665u.com | r4212.com | 382333.com | WWW.155542.COM | www.9478d.com | www.800795.com | 4036777.com | xh00020.com | www.745568.com | WWW.661573.COM | www.js69vv.cc | 83086c.com | 226101.com | www.55228i.com | WWW.677426.COM | www.3479n.com | www.161184.com | 0747hh.com | tz478.com | feicai0511.com | WWW.374533.COM | WWW.770358.COM | www.16065n.com | www.w948w.com | 112u.net | 2008qq.com | www.117318.com | WWW.707129.COM | www.sxyl1.com | www.40288r.com | 8189891.com | cpyz6666.com | feicai0831.com | www.021037.com | WWW.21658.COM | WWW.644838.COM | www.ylylc09.com | www.jz3888.com | 61326611.com | xpj677c.com | 99ff940.com | www.547099.com | WWW.588767.COM | WWW.671147.COM | www.r7766.com | www.55060j.com | 2546y.com | bwinlll.com | m333999.com | www.160913.com | WWW.380444.COM | WWW.527155.COM | www.hcjt8.com | www.0601q.com | www.8080999j.com | www.68277111.com | 2824y.net | 4022ss.com | 1669i.com | 56987ww.com | www.726703.com | WWW.523128.COM | WWW.475163.COM | www.89969.cc | www.50732l.com | www.63800c.com | www.cn365o.com | vn8940c.com | 86811tt.com | WWW.393933.COM | WWW.380622.COM | www.4323j.com | www.2021s.com | www.8967f.com | 923290.com | hh1088.com | WWW.302806.COM | WWW.294552.COM | www.9818p.cc | www.2221101.com | www.56011r.com | www.bwin920.co | www.5504b.com | hg91338.com | r45638.com | 3522w.cc | mgm11999.com | 8159ss.cc | 033x.net | 7508l.com | 008423.com | 8766549.com | JS1388r.com | 76668.com | 15856y.com | www.555120.com | www.202435.com | www.506291.com | www.935506.com | WWW.121880.COM | WWW.480022.COM | WWW.930047.COM | WWW.275612.COM | WWW.538112.COM | WWW.590673.COM | WWW.734529.COM | WWW.515277.COM | WWW.140572.COM | WWW.497406.COM | WWW.192653.COM | WWW.156883.COM | WWW.628098.COM | WWW.183886.COM | WWW.638001.COM | WWW.643636.COM | WWW.334157.COM | WWW.688493.COM | WWW.806299.COM | WWW.348759.COM | WWW.30966.COM | WWW.496404.COM | WWW.17068.COM | WWW.829696.COM | 588www.cc | 3202y.com | 20055500.com | 3513008.com | 45637a.com | 253508.com | 65005k.com | 21866n.com | www.c32.net | www.cn365o.com | www.73990y.com | www.v0077.tv | www.3933v.cc | WWW.341055.COM | WWW.536972.COM | WWW.301270.COM | WWW.655748.COM | www.wcp777888.com | www.399046.com | 20900.com | 3222.com | u58955.com | 4025.com | 2851k.com | www.998855p.com | www.695014.com | www.0044sun.com | www.a2418.com | www.6832r.com | WWW.698731.COM | WWW.179592.COM | WWW.337708.COM | www.586974.com | hz4567.com | 38345c.com | 5551779.com | 33395757.com | 2506u.com | www.00772u.com | www.3775k.com | www.50052q.com | WWW.173851.COM | WWW.308509.COM | WWW.429914.COM | www.347918.com | 5906zz.com | pj88xx.com | 04666l.com | 71245aa.com | www.47506.vip | www.55766.com | WWW.189458.COM | WWW.259666.COM | www.918109.com | 189234.com | 3122mm.com | 51133rrr.com | www.844218.com | www.0343z.com | www.2408e.cc | WWW.160788.COM | www.762918.com | www.8818v.com | 0033f.cc | 61326666.com | www.8863tt.com | www.089638.com | www.9jjc.com | WWW.60128.COM | www.235952.com | 4880a.com | 4255ii.com | 1624xx.com | www.38775bb.com | www.3479s.com | WWW.803243.COM | www.431776.com | qq7703.com | bodog57.com | www.df5805.com | www.181442.com | WWW.283810.COM | www.758500.com | 3190.com | dh41866.com | www.hg702.com | www.52072s.com | WWW.689244.COM | www.356036.com | uuu5144.com | 492uu.com | www.1429f1.com | www.07163h.com | WWW.279251.COM | www.053059.com | 3mgm1111.com | 99111tt.com | www.hg1115.com | WWW.804977.COM | www.669307.com | 80567m.com | 预览123456zz.cc | www.86339i.com | WWW.497288.COM | www.924177.com | 5443o.com | 168cp-u.com | www.836bbb.com | WWW.208862.COM | www.375939.com | 118888s.com | yk105.com | www.4323d.com | WWW.457065.COM | www.lhcw.com | hg1044.com | www.877636.com | WWW.837597.COM | www.640177.com | 9737qq.me | 11p1.cc | www.4323w.com | WWW.836979.COM | 88775002.com | 99111tt.com | www.26299i.com | WWW.312696.COM | l8159.cc | 32424v.com | www.50026k.com | WWW.400299.COM | 8890815.com | 5589i.com | www.54400m.com | WWW.720064.COM | 99660.com | www.35252v.com | www.3890h.com | www.694010.com | 866666f.com | www.99113a.com | WWW.200766.COM | www.370583.com | 0698o.com | www.xj7009.com | WWW.610655.COM | www.4705000.com | ylzz3338.com | www.2221104.com | WWW.615468.COM | 59599o.com | www.65066ee.com | WWW.198394.COM | www.51515i.com | 365102d.com | www.ya2019p.com | WWW.277901.COM | 8855670.com | www.6880ii.com | WWW.828535.COM | 7720.com | 8294z.com | WWW.45648.COM | www.33997o.com | xinhao88.com | www.9928b.com | www.0586777.com | 4018y.com | www.js18600.com | www.833314.com | 50099c.com | www.99094i.com | WWW.449378.COM | 77009193.com | www.60886m.com | WWW.834631.COM | 1331r.com | www.http://09991.com | WWW.469700.COM | 66119vip.com | www.1754.com | WWW.450070.COM | 55331xs.com | www.33668.com | WWW.888789.COM | 6137h.net | www.000128522.com | WWW.449589.COM | 13377a.com | www.0601s.com | www.607663.com | 61322299.com | www.2109v.com | wzw234.com | 50023399.com | WWW.519050.COM | 9995h.cc | www.86339t.com | WWW.305451.COM | 3788f.com | www.89979.cc | 49bd.cc | www.45682.com | WWW.255686.COM | 70766622.com | www.68993263.com | www.591411.com | df8y.com | WWW.866425.COM | 6363uu.com | www.47506d.com | WWW.610096.COM | 54146688.com | www.c757.vip | 30006y.com | www.468860.com | www.966082.com | 61655.com | WWW.274218.COM | 6hao999.vip | www.44118q.com | www.978261.com | h08199.com | WWW.218165.COM | 2757x.com | www.99094c.com | www.560652.com | 123456cc.cc | WWW.387768.COM | gh7105.com | www.60123x.com | 80368hh.com | www.huayi388.com | www.951912.com | 6663847.com | WWW.724444.COM | 80850ss.com | www.78700g.com | www.888568.com | www.4996yc.com | www.960885.com | 2649tt.com | WWW.654719.COM | 3957g.com | WWW.608904.COM | 69446677.com | www.60007w.com | 3304n.com | www.hgbet4.com | www.313055.com | www.cp67776.com | WWW.152335.COM | 8569811w.com | WWW.404548.COM | 9068ww.com | WWW.685393.COM | 20160913.one | www.07xyc.com | 11878.com | www.66653p.com | 55665156.com | www.hh03035.com | 9645ll.com | www.zzyl60.com | 345166.com | www.w84f.com | WWW.345427.COM | 187037.com | WWW.621066.COM | 5443q.com | 1463k.com | WWW.64044.COM | 046967.com | WWW.393089.COM | 7454jj.com | WWW.520637.COM | amjs8033111.com | WWW.79015.COM | 62222u.com | WWW.495442.COM | www.790991.com | www.9928i.com | www.897967.com | www.56655n.com | www.876061.com | www.9478.com | www.384918.com | www.4196u.com | www.003675.com | www.38775cc.com | wb8.com | www.566048.com | 2418s.com | www.33112g.com | 8159hhh.cc | WWW.524322.COM | 3285.com | WWW.110917.COM | xpj888c.com | WWW.223517.COM | www.4972x.com | www.106165.com | www.31795.com | jxddcs.com | www.80075.com | ff555.com | WWW.897346.COM | 82997.com | WWW.306367.COM | www.58665d.com | www.xinyc5.com | www.63800a.com | 44betbet365.com | www.3126q.com | 4182e.com | WWW.256333.COM | 2677zzz.com | www.lg7717.com | www.79095w.com | o8381.com | www.8499b.com | bcw1111.com | WWW.250807.COM | 159194.com | www.216750.com | www.068633.com | ylzz1115.com | www.ck5589.com | 40033hhh.com | WWW.583037.COM | www.9737ff.com | 466647.com | www.29277t.com | 8159k.cc | WWW.355320.COM | www.16181y.com | zhcb2.com | www.2632d.com | 533177.com | WWW.224212.COM | www.377666i.com | eme9725.com | WWW.168835.COM | 500000756.com | www.631259.com | www.4809x.com | 228888e.com | WWW.820568.COM | 1389x.com | 987499.com | www.3416q.com | wnsr8828.com | www.589344.com | www.ykylc01.com | 33382aa.com | WWW.67816.COM | www.4058c.com | 0906kk.com | WWW.275605.COM | www.wd716.com | sbd023.net | WWW.252076.COM | 06006e.com | 988111.com | WWW.346811.COM | i2306.com | 076665.com | www.csgc8.com | 2373y.com | www.31443.com | www.622by.com | bg5888.com | www.9996tt.com | ca7033.com | www.937787.com | www.534331.com | 3958.com | www.566385.com | www.52303q.com | yf688.org | www.038079.com | www.38wcp.com | pj12234.com | www.long8.com | WWW.755598.COM | hg999333.com | 40168.com | WWW.231577.COM | www.b35dd.com | 33599oo.com | WWW.308833.COM | www.68365m.com | p21148.com | www.533721.com | www.3890j.com | d8503.com | 98982325.com | WWW.190917.COM | www.993769.com | 9149x.com | www.881805.com | www.60108t.com | 7779k.cc | 835.cc | WWW.825830.COM | www.91779y.com | 66300.com | www.525988.com | www.266ak.com | 5437t.com | 5651q.com | WWW.588609.COM | www.16065n.com | yabo692.com | zzc88.com | WWW.184277.COM | www.a201879.com | xpj8920.com | www.87833.com | WWW.396459.COM | www.588860.com | 53358q.com | www.022184.com | WWW.806909.COM | www.y063801.com | 4955p.com | www.33112v.com | WWW.171678.COM | www.60886l.com | 66300vip20.com | 256748.com | WWW.348759.COM | www.97jsc.com | qmbc6.com | 58xpj.cc | WWW.361148.COM | www.68689j.com | 90307t.com | 1624ff.com | www.533081.com | WWW.902969.COM | www.73990i.com | 3457.com | 44698.com | WWW.524712.COM | www.6364m.com | www.88166y.com | 4036kk.com | i6go.net | WWW.327366.COM | www.33112h.com | 56728.com | WWW.578948.COM | www.ee4625.com | 264811.com | xh99.pw | www.672366.com | WWW.39323.COM | www.689797.com | 76886f.com | 45fhyl.com | www.646880.com | WWW.179192.COM | www.4520011.com | 2643o.com | 866666.org | 082371.com | www.451599.com | WWW.409623.COM | www.hr1222.com | 3189f.com | xhgx2.com | www.508533.com | WWW.648647.COM | www.aobo192.com | www.7779856.com | 9506.com | e61653.com | www.630137.com | WWW.257376.COM | www.88266k.com | aydfwjc.com | WWW.788958.COM | www.ai772.com | www.33678xx.com | 28483000.com | 2737.com | 3983086.com | www.767884.com | WWW.590199.COM | www.34788c.com | www.91779z.com | 883399e.com | 5360f.com | o5429.com | www.452815.com | WWW.137033.COM | www.ck5578.com | www.924924.com | www.dzcp7777.com | ff3336.com | 7334y.com | www.888877.com | WWW.20608.COM | WWW.629234.COM | www.33997s.com | www.js58678.com | 33313d.com | www.490780.com | WWW.857889.COM | WWW.588819.COM | www.707wb.com | www.45598j.com | 8901o.com | 4488zzz.com | jsh04.net | 33933.com | www.288645.com | WWW.613066.COM | WWW.848667.COM | www.6hcczz.com | www.16065t.com | www.115527a.com | 5003ggg.com | wz11939.com | 0615020.com | 66671v.com | f2490.com | www.217502.com | WWW.657479.COM | WWW.645939.COM | WWW.196177.COM | www.06500w.com | www.x999789.com | www.917056.com | www.l948l.com | 6830s.com | z9p5j.cn | bozhongle.com | 20042.com | 55818m.com | 55155w.com | www.126293.com | www.725106.com | WWW.694978.COM | WWW.640047.COM | WWW.420056.COM | www.hx6627.com | www.52303b.com | www.6889775.com | www.792074.com | www.19yh2.com | 6hcc77.com | 635230.com | 9569822.com | x388388.com | mg437711.com | 777hg444.com | 4036i.com | 53694567.com | 34h35.com | mgm01.net | b9982.com | 3822f.com | 976999.com | 393585.com | www.87668e.com | www.320660.com | www.598061.com | www.809296.com | WWW.528797.COM | WWW.487305.COM | WWW.292133.COM | WWW.666715.COM | WWW.374755.COM | WWW.495298.COM | WWW.801270.COM | WWW.234495.COM | WWW.67096.COM | WWW.62677.COM | WWW.275219.COM | WWW.667148.COM | WWW.782599.COM | WWW.513631.COM | WWW.188578.COM | WWW.828535.COM | WWW.90601.COM | WWW.213108.COM | WWW.85958.COM | WWW.605432.COM | WWW.495121.COM | WWW.862053.COM | WWW.896484.COM | WWW.56996.COM | WWW.544033.COM | WWW.593550.COM | WWW.815400.COM | WWW.318945.COM | WWW.505582.COM | WWW.563870.COM | WWW.402444.COM | WWW.256947.COM | yh888t.com | www.716726.com | www.582909.com | www.493552.com | www.106395.com | 018088.com | 8381uu.com | 333vn77.com | zz2649.com | 35590088.com | m1915m.com | 7605u.com | 518cp9.com | www.cs.bet | www.8884hj.com | www.7191a.com | www.3775s.com | www.q93777.com | www.33068.cc | WWW.546318.COM | WWW.707679.COM | WWW.34143.COM | WWW.101417.COM | www.763826.com | www.030310.com | 2455w.com | 00048o.com | 563703.com | 998w.cc | 56987dd.com | www.8473c.com | www.68365k.com | www.81678f.com | WWW.774429.COM | WWW.550868.COM | WWW.610616.COM | www.648377.com | 533545.com | qiji.ph | 3844mm.com | b4647.com | ziz3.com | www.678js111.com | www.081234.com | www.c9220.com | WWW.764563.COM | WWW.517705.COM | www.257233.com | cj807.com | 69990m.com | bet37544.com | www.7029.com | www.b3846.com | www.50052h.com | WWW.38887.COM | WWW.658455.COM | www.330256.com | 7792x.com | 8030p.com | xs806.com | www.9737ll.com | www.8998833.com | www.hm3377.com | WWW.548978.COM | www.788464.com | 4379w.com | 6177012.com | 888jxf.com | www.28000f.com | www.8011868.com | WWW.805966.COM | WWW.521441.COM | www.377507.com | 2709q.com | 0064322.com | js29391.com | www.8c666.com | www.2109k.com | WWW.203186.COM | www.595813.com | 95gamevip1.com | 8522gggg.com | jdbxjw.com | www.615069.com | www.88kcw.com | WWW.213981.COM | www.027107.com | 99151q.com | wns4.net | www.pjgw66.com | www.2408e.com | WWW.327174.COM | www.89894o.com | 6701b.com | 83138y.com | www.115527e.com | www.202115.com | WWW.440141.COM | www.111541.com | 2698h.com | zzylc7.com | www.bet3651688.com | WWW.58018.COM | WWW.663739.COM | 89892.com | 3467y.cc | www.sb5505.com | www.43818.cc | WWW.712695.COM | 2m.cc | 8522uuuu.com | www.bfcaip.com | www.80767n.com | WWW.712660.COM | www.43131n.com | 1077tt.com | www.hf9016.com | www.15355a.com | WWW.788382.COM | www.239888.com | hd55331.com | www.5099uu.com | www.5091q.com | WWW.318495.COM | 2648.com | 87965jj.com | www.yl8553hb.com | WWW.556280.COM | www.506932.com | 6195jp.com | www.94675.com | www.33112q.com | WWW.913304.COM | 2546o.com | tzvip2018.com | www.00xpj58.com | WWW.837654.COM | www.39500i.com | q99.com | www.0022737.com | WWW.102550.COM | www.550806.com | 8538y.com | www.138cpa.com | www.3552l.com | WWW.358050.COM | 2277buyu.com | 1479t.com | www.5441w.com | www.914903.com | 38238u.com | www.caipioa33.com | www.ya638.com | www.646377.com | 55331m.com | www.88166f.com | WWW.632212.COM | www.355911.com | g8009.com | www.33678mm.com | WWW.64081.COM | 55404.com | 50067p.com | www.5657598.com | WWW.242164.COM | j9907.com | d2649.com | www.05883.cc | www.635893.com | 预览f8009.com | www.ao3399.com | WWW.610616.COM | 456md.com | 61323366.com | www.5647e.com | WWW.350153.COM | 91019f.net | www.8881hj.com | WWW.208975.COM | kbk2275.com | 20611.net | www.5522r.cc | www.371680.com | pj88pp.com | www.1466y.com | WWW.222187.COM | 1331zz.com | www.89677j.com | WWW.837654.COM | 6245d.com | 9964g.com | WWW.688489.COM | www.227299.com | 55331dd.com | www.51876.cc | www.324677.com | u7742.com | www.77803b.com | www.645411.com | 77261166.com | www.js520988.com | www.927793.com | 2757e.com | www.29468.com | WWW.67728.COM | 9479b3.com | www.966668.com | WWW.822998.COM | 6003822.com | www.52062w.com | WWW.488315.COM | xh9.com | www.3691p.com | WWW.260456.COM | 7893w08.com | www.ihg5522.com | www.839565.com | 71707r.com | www.66652b.com | www.292199.com | 83138y.com | www.c5128.com | js58123.com | 1222.com | WWW.588928.COM | 470178.com | www.bet63u.com | WWW.915260.COM | 454663.com | www.9994331.com | www.580896.com | 8977bb.com | www.cp8014.cc | 0788.com | www.9c9cai.com | WWW.443198.COM | 5350.com | www.tj58qp.com | www.729019.com | 6xh.vip | www.qucp2.com | 9002r.com | www.0169h.com | WWW.727130.COM | 6haocom | www.67258d.com | 44165.com | www.55c668.com | WWW.47747.COM | 1463r.com | www.206065.com | www.83993a.com | www.9928f.com | WWW.259477.COM | 2146y.com | www.176.ag | www.05789.com | www.i456x.com | WWW.425005.COM | swtyddd.com | www.62118c.com | 789001b.com | www.4446aaa.com | WWW.621155.COM | 33ww8331.com | WWW.362053.COM | 2147dh.com | www.3775w.com | www.282263.com | 9411rrr.com | WWW.429816.COM | 3679pp.com | www.ya022.com | 2595r.com | www.86339i.com | www.375939.com | 14891489.com | WWW.111249.COM | 1113865.com | www.ck5578.com | 77225002.com | www.89777c.com | 030552.com | www.55060d.com | www.926799.com | 3379e.com | WWW.807969.COM | 2214ww.com | www.c5909.com | 5099yy.com | www.868223.com | ra9993.com | www.2000f.cc | www.560621.com | www.799666a.com | WWW.605885.COM | hga020.com | WWW.515772.COM | 53262ww.com | WWW.67830.COM | botanvip.com | www.5095l.com | hg999333q.com | www.pj56l.com | 2132.com | www.blr7744.com | www.360033.com | www.58404c.com | www.449589.com | www.ll55826.com | www.810625.com | 54443g.com | WWW.563649.COM | 5168222.cc | WWW.690366.COM | 30006hd.com | WWW.312054.COM | 2299555.com | WWW.362422.COM |