<optgroup id="w2uiu"></optgroup>
<menu id="w2uiu"><tt id="w2uiu"></tt></menu>
<menu id="w2uiu"><strong id="w2uiu"></strong></menu>
 • <menu id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu></menu>
  <xmp id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu>
 • <dd id="w2uiu"><nav id="w2uiu"></nav></dd>
 • 200米跑步后的感想

  小學生作文:200米跑步后的感想
  作文字數:300
  作者:江文韜
 •  
 •  
 • zhè
 • shì
 • xīng
 • tiān
 •  
 • xiào
 • háng
 • le
 •  這是一個星期天,我校舉行了一
 • nián
 • de
 • yùn
 • dòng
 • huì
 •  
 • xià
 • lái
 • dào
 • le
 • sài
 • 年一度的運動會,下午我來到了米賽
 • pǎo
 • de
 • chǎng
 •  
 • wǎn
 • xué
 • yuàn
 • de
 • yùn
 • dòng
 • chǎng
 •  
 • zhèng
 • zuò
 • 跑的場地—皖西學院的運動場,正做
 • zhe
 • sài
 • de
 • chōng
 • fèn
 • zhǔn
 • bèi
 •  
 • 著比賽的充分準備。
 •  
 •  
 • guò
 • le
 • bàn
 • xiǎo
 • shí
 •  
 • biàn
 • lái
 • dào
 • le
 • sài
 •  過了半個小時,我便來到了米賽
 • pǎo
 • de
 • jiǎn
 • chù
 •  
 • dào
 • le
 • diǎn
 •  
 • fàng
 • yǎn
 • wàng
 • 跑的檢錄處,到了起點,我放眼望去
 •  
 •  
 •  
 • zhè
 • me
 • zhǎng
 •  
 • dìng
 • pǎo
 • xià
 • lái
 • de
 •  
 • āi
 • ,啊!這么長,一定跑不下來的,唉
 •  
 • shuí
 • ràng
 • yào
 • bào
 • míng
 • cān
 • jiā
 • sài
 • de
 •  
 •  
 • yán
 • !誰讓我要報名參加比賽的,“一言
 • chū
 •  
 • nán
 • zhuī
 •  
 •  
 • dìng
 • yào
 • jiān
 • chí
 • xià
 • 既出,駟馬難追”。我一定要堅持下
 •  
 • jiù
 • suàn
 • shì
 • zǒu
 • yào
 • zǒu
 • dào
 • zhōng
 • diǎn
 •  
 • néng
 • 去,就算是走也要走到終點,不能辜
 • le
 • jiā
 • de
 • wàng
 •  
 • 負了大家的期望。
 •  
 •  
 • sài
 • jiāng
 • kāi
 • shǐ
 •  
 • xīn
 • shí
 • fèn
 • jǐn
 • zhāng
 •  比賽即將開始,我心里十分緊張
 •  
 • rán
 •  
 • cái
 • pàn
 • shuō
 •  
 •  
 •  
 • bèi
 •  
 • jiù
 • ,突然,裁判說:“ 預備,各就各
 • wèi
 •  
 •  
 •  
 • pēng
 •  
 • qiāng
 • shēng
 • xiǎng
 •  
 • biàn
 • zuì
 • kuài
 • 位”,“砰”槍聲一響,我便以最快
 • de
 • xiàng
 • qián
 • měng
 • chōng
 •  
 • shì
 •  
 • dào
 • le
 • zuì
 • hòu
 •  
 • 的速度向前猛沖,可是,到了最后,
 • dōu
 • yòng
 • guāng
 • le
 •  
 • zhī
 • hǎo
 • jiāng
 • jìn
 • quán
 • gǒng
 • shǒu
 • 我力氣都用光了,只好將晉級權拱手
 • xiàng
 • ràng
 •  
 • 相讓。
 •  
 •  
 • jiào
 • sài
 • zài
 • jié
 • guǒ
 •  
 • ér
 • zài
 •  我覺得比賽不在于結果,而在于
 • cān
 • jiā
 •  
 • zhī
 • yào
 • pīn
 • jìn
 • le
 • quán
 •  
 • me
 • bài
 • 參加,只要拼盡了全力,那么也敗得
 • guāng
 • róng
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 光榮。  
   
  無注音版:
   
    這是一個星期天,我校舉行了一年一度的運動會,下午我來到了米賽跑的場地—皖西學院的運動場,正做著比賽的充分準備。
    過了半個小時,我便來到了米賽跑的檢錄處,到了起點,我放眼望去,啊!這么長,一定跑不下來的,唉!誰讓我要報名參加比賽的,“一言既出,駟馬難追”。我一定要堅持下去,就算是走也要走到終點,不能辜負了大家的期望。
    比賽即將開始,我心里十分緊張,突然,裁判說:“ 預備,各就各位”,“砰”槍聲一響,我便以最快的速度向前猛沖,可是,到了最后,我力氣都用光了,只好將晉級權拱手相讓。
    我覺得比賽不在于結果,而在于參加,只要拼盡了全力,那么也敗得光榮。
    

   在深水池游泳的感受

   作文字數:374
   作者:王顧宇
  •  
  • zhàn
  • zhǎng
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • yuè
  •  
  • qíng
  • xīng
  • 站長 :。 7月3日晴星期一
  •  
  •  
  • zhè
  • shǔ
  • jiǎ
  • duì
  • yóu
  • yǒng
  • chǎn
  • shēng
  • le
  • ?
  • hòu
  • de
  •  這個暑假我對游泳產生了濃厚的
  • xìng
  •  
  • qián
  • duàn
  • shí
  • jiān
  •  
  • gēn
  • èr
  • yóu
  • yǒng
  • 興趣。前段時間,我跟二姨夫去游泳
  • 閱讀全文

   特別的感受

   作文字數:647
   作者:未知
  •  
  • zhàn
  • zhǎng
  •  
  •  
  •  
  •  
  • bié
  • de
  • gǎn
  • shòu
  • 站長:  特別的感受
  •  
  •  
  • nán
  • shěng
  •  
  • zhǎng
  • shā
  • xiàn
  • xīng
  • shā
  • zhèn
  • zhōng
  • xīn
  • xiǎo
  • xué
  •  湖南省 長沙縣星沙鎮中心小學
  • sān
  • nián
  • bān
  •  
  • zhèng
  • ēn
  • dōng
  • 三年級班 鄭恩東
  • 閱讀全文

   素質運動會的感想-----相信自己

   作文字數:447
   作者:吳恩璐
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zhì
  • yùn
  • dòng
  • huì
  • jié
  • shù
  • le
  •  
  • yǒu
  •   素質運動會結束了。我有
  • diǎn
  • qīng
  • sōng
  •  
  • yòu
  • yǒu
  • diǎn
  • shāng
  • xīn
  •  
  • shāng
  • xīn
  • de
  • shì
  • 一點輕松,又有一點傷心,傷心的是
  •  
  • zhè
  • biǎo
  • xiàn
  • hǎo
  •  
  • méi
  • yǒu
  • huī
  • chū
  • ,我這次表現不好,沒有發揮出自己
  • 閱讀全文

   考試后的感覺

   作文字數:259
   作者:黃一鳴
  •  
  •  
  •  
  •  
  • kǎo
  • shì
  • jié
  • shù
  • le
  •  
  • wéi
  • de
  •   考試結束了。我以為自己的
  • fèn
  • shù
  • hěn
  • gāo
  •  
  • xīn
  • měi
  • de
  •  
  • tiān
  • tiān
  • děng
  • dài
  • 分數很高,心里美滋滋的,天天等待
  • zhe
  • chéng
  • ?
  • zǎo
  • diǎn
  • gōng
  •  
  • 著成績早點公布。
  • 閱讀全文

   考試感想

   作文字數:397
   作者:包歆琦
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • kǎo
  • shì
  • zhōng
  • jié
  • shù
  • le
  •  
  • zuó
  • tiān
  •  
  •   考試終于結束了,昨天,
  • kǎo
  • shì
  • chéng
  • ?
  • xuān
  • le
  •  
  • kǎo
  • le
  • jiǔ
  • shí
  • fèn
  •  
  • 考試成績宣布了,我考了九十八分,
  • zhè
  • chéng
  • ?
  • hái
  • suàn
  •  
  • zài
  • de
  • liào
  • zhī
  • zhōng
  • 這個成績還算可以,在我的意料之中
  • 閱讀全文

   獲獎的感受

   作文字數:533
   作者:曹九彭
  •  
  •  
  • xiǎo
  • xué
  •  
  •  
  •  
  •  
  • huò
  • jiǎng
  • de
  • gǎn
  • shòu
  • “小學”  獲獎的感受
  •  
  • 
  •  
  •  
  • xīng
  •  
  • jiē
  • xià
  • le
  • hòu
  •  
  •  星期一,第四節課下了以后,我
  • 閱讀全文

   寫給班主任老師的感謝信

   作文字數:515
   作者:戴臻
  •  
  •  
  • jìng
  • ài
  • de
  • mǎn
  • lǎo
  • shī
  •  
  •  敬愛的滿老師:
  •  
  •  
  • nín
  • hǎo
  •  
  •  您好!
  •  
  •  
  • nín
  • jiāo
  • le
  • sān
  • nián
  • de
  • wén
  •  
  • jiǎng
  • fēi
  • cháng
  •  您教了我三年的語文,講課非常
  • 閱讀全文

   讀《中國通史》感想

   作文字數:538
   作者:張邦棟
  •  
  • xiǎo
  • xué
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zhōng
  • guó
  • tóng
  • shǐ
  •  
  • gǎn
  • 小學作文  讀《中國通史》感
  • xiǎng
  •  
  •  
  • 想 
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • kàn
  • le
  •  
  • zhōng
  • guó
  • tóng
  • shǐ
  •  
  • shū
  • miáo
  •  我今天看了《中國通史》一書描
  • 閱讀全文

   考試感想

   作文字數:424
   作者:包歆琦
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • qián
  •        前幾
  • tiān
  •  
  • men
  • kǎo
  • shì
  • le
  •  
  • wén
  •  
  • kǎo
  • shì
  • qián
  •  
  • 天,我們考試了,語文。考試前,我
  • jǐn
  • zhāng
  • de
  • le
  •  
  • zhuā
  • jǐn
  • shí
  • jiān
  •  
  • shēng
  • 緊張的不得了,抓緊時間復習,生怕
  • 閱讀全文

   期中考試后的感想

   作文字數:263
   作者:史天一
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zhōng
  • kǎo
  • shì
  • hòu
  • de
  • gǎn
  • xiǎng
  •   期中考試后的感想
  •  
  •  
  • zhōng
  • kǎo
  • shì
  • jié
  • shù
  • le
  •  
  • jīng
  • guò
  • màn
  • zhǎng
  • de
  • děng
  •  期中考試結束了,經過漫長的等
  • dài
  • hòu
  •  
  • chéng
  • ?
  • zhōng
  • gōng
  • le
  •  
  • 待后,成績終于公布了。
  • 閱讀全文

   種花后的感受

   作文字數:320
   作者:吳曉麗
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zhǒng
  • ?g
  • hòu
  • de
  • gǎn
  • shòu
  •    種花后的感受
  •  
  •  
  • zài
  • zhè
  • duàn
  • shí
  • jiān
  •  
  • duǒ
  • ?g
  •  
  • míng
  •  在這一段時間里,一朵花,名字
  • jiào
  • ?g
  •  
  • 叫菊花。
  • 閱讀全文

   "賣"國旗感想

   作文字數:667
   作者:鐵旦
  •  
  • xiǎo
  • xué
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  •  
  • guó
  • qīn
  • de
  • liù
  • shí
  • suì
  • 小學作文  祖國母親的六十歲
  • shēng
  • jiù
  • yào
  • dào
  • le
  •  
  • wéi
  • le
  • zēng
  • tiān
  • jiē
  • de
  • fēn
  • 生日就要到了,為了增添節日的氣氛
  •  
  • tóng
  • shí
  • wéi
  • le
  • duàn
  • liàn
  •  
  •  
  • ?g
  • ,同時也為了鍛煉自己,我去“荷花
  • 閱讀全文

   我對吵架的感想

   小學生作文:我對吵架的感想
   作文字數:193
   作者:何曉銘
  • jīn
  • tiān
  • wǎn
  • shàng
  •  
  • yuán
  • běn
  • hǎo
  • hǎo
  • de
  • jiā
  • liè
  • le
  •  
  • 今天晚上,原本好好的家破裂了。
  •  
  • yīn
  • wéi
  • qián
  • tiān
  • dōu
  • méi
  • yǒu
  • zuò
  • zuò
  •  
  • jīn
  • tiān
  • 因為我前幾天都沒有做作業,今天
  • le
  • hěn
  • jiǔ
  •  
  • zhōng
  • zuò
  • hǎo
  • le
  •  
  • jiù
  • gěi
  • 補了很久,終于做好了,就拿給媽媽
  • 閱讀全文

   有朋友的感覺--真好(1)

   小學生作文:有朋友的感覺--真好(1)
   作文字數:466
   作者:小蔚S
  •  
  • yǒu
  • péng
  • yǒu
  • de
  • gǎn
  • jiào
  • zhēn
  • hǎo
  • 有朋友的感覺真好
  •  
  •  
  • zài
  • xué
  • zhōng
  • zài
  • shēng
  • huó
  • zhōng
  • dōu
  • yǒu
  • zhe
  • gēn
  • xíng
  •  在學習中在生活中都有著跟我形
  • yǐng
  • de
  • hǎo
  • péng
  • yǒu
  • zhè
  • xiē
  • péng
  • yǒu
  • shǐ
  • gǎn
  • dào
  • le
  • 影不離的好朋友這些朋友使我感到了
  • 閱讀全文

   有朋友的感覺真好

   小學生作文:有朋友的感覺真好
   作文字數:564
   作者:賈少沖
  • jīn
  • tiān
  • xià
  •  
  • de
  • liǎng
  • hǎo
  • péng
  • yǒu
  •  
  •  
  • bīng
  • 今天下午,我的兩個好朋友——李冰
  • yàn
  • wáng
  • jǐn
  • lái
  • jiā
  • wán
  •  
  • gāo
  • xìng
  • le
  •  
  • 彥和王琦瑾來我家玩,我高興極了。
  •  
  • men
  • gāng
  • dào
  • jiā
  •  
  • men
  • jiā
  • jiù
  • zuò
  • 她們剛到我家,我們大家就聚作一
  • 閱讀全文

   生病的感覺

   小學生作文:生病的感覺
   作文字數:636
   作者:陳藝文
  • shēng
  • bìng
  • de
  • gǎn
  • jiào
  •  
  •  
  • 生病的感覺 
  •  
  • lín
  • shěng
  • huì
  • shì
  • hóng
  • yàn
  • wài
  • nián
  •  
  • chén
  • 吉林省德惠市鴻雁外語四年級 陳
  • wén
  •  
  •  
  • 藝文 
  • 閱讀全文

   學會拍照的感覺真好

   小學生作文:學會拍照的感覺真好
   作文字數:507
   作者:郭宇陽
  • jiā
  • mǎi
  • le
  • tái
  • zhǎn
  • xīn
  • de
  • zhào
  • xiàng
  •  
  • 我家買了一臺嶄新的照相機,爸爸一
  • zhí
  • yòng
  •  
  • cóng
  • lái
  • ràng
  • yòng
  •  
  • 直自己用,從來不讓我用,她怕我不
  • xiǎo
  • xīn
  • nòng
  • huài
  • le
  •  
  • yīn
  • wéi
  • jià
  • zhào
  • xiàng
  • hěn
  • guì
  •  
  • 小心弄壞了,因為那架照相機很貴。
  • 閱讀全文

   素質拓展訓練感想

   小學生作文:素質拓展訓練感想
   作文字數:1268
   作者:童欣悅
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • zǎo
  • shàng
  • diǎn
  •  
  • men
  • xué
  • xiào
  • nián
  • tóng
  •  今天早上點,我們學校四年級同
  • xué
  • chéng
  • chē
  • lái
  • dào
  • sēn
  • zhì
  • tuò
  • zhǎn
  •  
  • 學一起乘車來到雅森素質拓展基地,
  • kāi
  • zhǎn
  • le
  • bié
  • de
  • huó
  • dòng
  •  
  •  
  • zhì
  • tuò
  • zhǎn
  • 開展了一次特別的活動——素質拓展
  • 閱讀全文

   入隊后的感想

   小學生作文:入隊后的感想
   作文字數:716
   作者:Happyswe…
  •  
  •  
  • nuǎn
  • nuǎn
  • de
  • yáng
  • guāng
  •  
  • zhàn
  • fàng
  • tián
  • tián
  • de
  • wēi
  •  沐浴暖暖的陽光,綻放甜甜的微
  • xiào
  •  
  • dǎng
  • shì
  • yáng
  • guāng
  • shì
  • miáo
  •  
  • miáo
  • miáo
  • xiàng
  • zhe
  • tài
  • yáng
  • 笑 黨是陽光我是苗,苗苗向著太陽
  • xiào
  •  
  • yáng
  • guāng
  • yǒu
  • le
  • wēi
  • xiào
  • gèng
  • jiā
  • càn
  • làn
  •  
  • chéng
  • zhǎng
  • yǒu
  • 笑。陽光有了微笑更加燦爛,成長有
  • 閱讀全文

   生病的感覺真好

   小學生作文:生病的感覺真好
   作文字數:165
   作者:鄭宇哲
  • shēng
  • bìng
  • de
  • gǎn
  • jiào
  • zhēn
  • hǎo
  •  
  •  
  • 生病的感覺真好 
  •  
  •  
  •  
  • tiān
  •  
  • shēng
  • bìng
  • le
  •  
  • gǎn
  • jiào
  • xīn
  • hǎo
  •  那天,我生病了,感覺心里好
  • nán
  • shòu
  •  
  • tóu
  • hūn
  • nǎo
  • zhàng
  •  
  • quán
  • shēn
  •  
  • méi
  • yǒu
  • 難受,頭昏腦脹,全身無力,沒有一
  • 閱讀全文

   第一次擦墻的感受

   小學生作文:第一次擦墻的感受
   作文字數:654
   作者:李昕藝
  •  
  •  
  • qiáng
  • de
  • gǎn
  • shòu
  •  
  •  
  •  第一次擦墻的感受 
  • gān
  • shěng
  • lín
  • xiàn
  • chéng
  • guān
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • bān
  •  
  • xīn
  • 甘肅省臨澤縣城關小學三班 李昕藝
  •  
  •  
  •  
  • 閱讀全文

   畢業前的感想

   小學生作文:畢業前的感想
   作文字數:576
   作者:吳益缽
  •  
  •  
  • qián
  • de
  • gǎn
  • xiǎng
  •  畢業前的感想
  •  
  •  
  • shuō
  • zhēn
  • de
  •  
  • huǎng
  • yǎn
  • jiān
  • jiù
  • guò
  • le
  • liù
  • nián
  •  
  • ér
  •  說真的,晃眼間就過了六年,而
  • zhè
  • liù
  • nián
  • zhōng
  • xué
  • dào
  • le
  • duō
  • zhī
  • shí
  •  
  • ér
  • qiě
  • 這六年中我也學到了許多知識,而且
  • 閱讀全文

   來自秋的感動

   小學生作文:來自秋的感動
   作文字數:704
   作者:岳香江
  •  
  •  
  • lái
  • qiū
  • de
  • gǎn
  • dòng
  •  
  •  
  •  來自秋的感動 
  •  
  •  
  • hěn
  • měi
  •  
  • gāo
  • lóu
  • shù
  •  
  • chē
  • hěn
  •  哈密很美,高樓綠樹。四路車很
  • měi
  •  
  • lán
  • de
  •  
  • de
  •  
  • qiū
  • tiān
  • hěn
  • měi
  • shì
  • qīng
  • 美,藍的,綠的,秋天很美是一縷清
  • 閱讀全文

   讀了《三打白骨精》后的感想

   小學生作文:讀了《三打白骨精》后的感想
   作文字數:414
   作者:西部酷黑
  •  
  •  
  • men
  • de
  • běn
  • shàng
  • de
  •  
  • sān
  • bái
  •  我們的課本上的第八課《三打白
  • jīng
  •  
  • jiē
  • xuǎn
  • míng
  • dài
  • xiǎo
  • shuō
  • jiā
  • chéng
  • ēn
  • de
  •  
  • 骨精》節選自明代小說家吳承恩的《
  • yóu
  •  
  •  
  • guò
  • zhè
  • piān
  • wén
  • zhāng
  • hòu
  •  
  • shǐ
  • gǎn
  • 西游記》。度過這篇文章后,使我感
  • 閱讀全文

   香港文化交流活動的感想

   小學生作文:香港文化交流活動的感想
   作文字數:497
   作者:許佳諾
  •  
  •  
  • xiāng
  • gǎng
  • wén
  • huà
  • jiāo
  • liú
  • huó
  • dòng
  • de
  • gǎn
  • xiǎng
  •  
  •  
  •  香港文化交流活動的感想 
  •  
  •  
  •  
  • qún
  • yīng
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • bān
  •  
  • jiā
  • nuò
  •  
  •  
  •  群英小學四三班 許佳諾 
  •  
  •  
  •  
  • nián
  • yuè
  •  
  •  
  • shì
  • lìng
  • men
  • zhōng
  • shēn
  • nán
  •  年月日 ,是個令我們終身難
  • 閱讀全文

   打架后的感想

   小學生作文:打架后的感想
   作文字數:410
   作者:盧春旺
  • jià
  • hòu
  • de
  • gǎn
  • xiǎng
  •  
  •  
  • 打架后的感想 
  •  
  •  
  • qián
  • tiān
  • de
  • zǎo
  • shàng
  •  
  • men
  • bān
  • shàng
  •  前天的一個早上,我和我們班上
  • de
  • wèi
  • tóng
  • xué
  • jià
  •  
  •  
  •  
  • 的一位同學打架。 
  • 閱讀全文

   一件小事的感動

   小學生作文:一件小事的感動
   作文字數:351
   作者:任濤
  •  
  •  
  • xīng
  • èr
  • xià
  •  
  • men
  • máo
  • qiú
  •  
  •  星期二下午,我們打羽毛球。打
  • wán
  • huí
  • dào
  • jiāo
  • shì
  •  
  • fēi
  • cháng
  •  
  • biàn
  • wài
  • 完回到教室,我非常熱,便立刻把外
  • tuō
  • le
  • xià
  • lái
  •  
  • shuí
  • zhī
  • zài
  • chī
  • wǎn
  • fàn
  • qián
  •  
  • yòu
  • 衣脫了下來,誰知在吃晚飯前,我又
  • 閱讀全文

   春天的感受

   小學生作文:春天的感受
   作文字數:619
   作者:高欣
  •  
  •  
  • hán
  • lěng
  • de
  • dōng
  • tiān
  • suī
  • rán
  • guò
  • le
  •  
  • dàn
  • shì
  •  寒冷的冬天雖然過去了,但是它
  • gěi
  • men
  • dài
  • lái
  • le
  • jiē
  • měi
  • hǎo
  • de
  •  
  •  
  •  
  • 給我們帶來了一節美好的禮物 ——
  • chūn
  • tiān
  •  
  • chūn
  • tiān
  • de
  • jiǎo
  • qiāo
  • qiāo
  • le
  • jiē
  • jìn
  • le
  •  
  • 春天。春天的腳步悄悄了接近了我。
  • 閱讀全文

   軍訓感想

   小學生作文:軍訓感想
   作文字數:364
   作者:鄧沛珊
  •  
  •  
  • jun1
  • xùn
  • gǎn
  • xiǎng
  •  軍訓感想
  •  
  •  
  •  
  • duǎn
  • zàn
  • ér
  • yòu
  • jǐn
  • zhāng
  • de
  • jun1
  • xùn
  • jīng
  • jié
  • shù
  •  短暫而又緊張的軍訓已經結束
  • le
  •  
  • huí
  • zhōng
  • de
  • diǎn
  • diǎn
  •  
  • ràng
  • gǎn
  • dào
  • 了,回顧其中的點點滴滴,讓我感到
  • 閱讀全文

   我的感動

   小學生作文:我的感動
   作文字數:491
   作者:宣爺945
  •  
  •  
  • tiān
  •  
  • hán
  • fēng
  •  
  • shù
  • zhī
  • shàng
  • zhe
  • bīng
  •  那天,寒風瑟瑟,樹枝上積著冰
  • líng
  •  
  • liàng
  • jīng
  • jīng
  • de
  •  
  • tòu
  • zhe
  • hán
  •  
  • zài
  • hán
  • fēng
  • zhōng
  • 凌,亮晶晶的,透著寒氣,在寒風中
  • yáo
  •  
  • chí
  • táng
  • biān
  • zhe
  • báo
  • báo
  • de
  • céng
  • bīng
  •  
  • ǒu
  • 搖曳;池塘邊積著薄薄的一層冰,偶
  • 閱讀全文
  卓易彩票平台卓易彩票主页卓易彩票网站卓易彩票官网卓易彩票娱乐 www.93955a.com | www.27177c.com | eee5701.com | www.914979.com | www.bet63z.com | www.5550105.com | 87665.com | www.8816r.com | www.4965a.com | 3245k.com | 6hao999.vip | www.3890m.com | www.jz95599.com | 890346.com | 12742u.com | www.26163l.com | www.938f.cc | 7811g.com | 00774oo.com | www.591017.com | www.688044.com | www.h7788m.com | 8015r.com | www.394577.com | www.69567g.com | www.bet3651214.com | 2jsiii.com | 0080g.com | www.16878b.com | www.5049e.com | www.bm1102.vip | 2214gg.com | www.635850.com | www.69567o.com | www.vns3591.com | 3434jjj.com | zhcp59.com | www.602952.com | www.48330v.com | www.990888a.com | 11989s.com | 996622cc.com | www.566305.com | www.k94600.com | www.pj9075.com | 7686q.com | 116005.com | www.hc2388.com | www.4078j.com | www.888255.com | 2757c.com | k85686.com | www.676065.com | www.954321z.com | www.5966www.com | www.hg8786.tv | 3788nn.com | 51335e.com | www.799243.com | www.55717r.com | www.4719aa.com | www.hggj.cc | 51133n.com | js14y.com | www.603924.com | www.4923c.com | www.8313q.com | www.114suncity.com | 4023g.com | yl66yl77.com | 5001e.com | www.893023.com | www.997287.com | www.99113k.com | www.6178007.com | 7075365.com | 3846y.com | 3559c.com | www.403489.com | www.69998.cc | www.35898f.com | www.115207.com | www.699603.com | www.s67811.com | 2629.com | a757011.com | 0055buyu.com | vns8m.com | www.357477.com | www.8039k.com | www.3691x.com | www.36489.com | www.58777p.com | www.86611y.com | 1690.com | 550111d.com | lswjs568.com | www.87096.com | www.02737.com | www.bet63p.com | www.bct5123.com | www.8888888b.com | www.pj678.com | zhcp97.com | 6556s.com | 365102b.com | 2007.com | 27878nn.com | www.040425.com | www.696776.com | www.3668q.com | www.hg5013.com | www.bet63t.com | www.hjcp66.com | www.330099x.com | www.86611w.com | 56988i.com | 22061.com | 4508vv.com | 1669m.com | 895vv.com | 30019q.com | www.444059.com | www.js30859.com | www.aicaiaa.com | s2649.com | 657094.com | 61999.com | P35cc.com | pj75.com | 700089v.com | 28747.com | 500000439.com | 61325533.com | 7888099.com | www.hcw332.com | www.320660.com | www.589544.com | www.767387.com | www.988068.com | www.07163l.com | www.61655x.com | www.50732b.com | www.4331x.com | www.7140988.com | www.r999991.com | www.7225e.com | www.87708e.com | www.7892.com | www.5189222.com | www.cn365j.com | www.58118c.com | www.8883hj.com | www.4996gx.com | www.10999x.com | www.7225b.com | www.9895x.com | www.71071q.com | www.xpj66696.com | www.32031b.com | www.663558.com | www.wns123g.com | www.5599msc.com | www.9187i.com | www.3328229.com | www.aobo190.com | www.cc4625.com | www.16065c.com | www.77114s.com | www.21202q.com | www.5095x.com | www.987425.com | www.982799.com | www.510830.com | www.023128.com | vns8m.com | 990cz.com | 8988ll.com | 00048l.com | sbo333.com | 36406644.com | 7141hh.com | 22883p.com | www.76543y.com | www.amyh9888.com | www.c948c.com | www.ly19.com | www.88325t.com | www.6889796.com | www.9646h.com | www.5086a.com | www.760320.com | www.50080i.com | 4js345.com | blr3344.com | 7599s.com | 09797.com | vn8940c.com | www.09569o.com | www.778879.com | www.bwinyz12.com | www.391146.com | www.39957g.com | www.630155.com | qiangui002.com | 97886699.com | hgcn.com | 22556k.com | www.hg77719.com | www.0977711.com | www.255030.com | www.820040.com | www.81678b.com | www.21202ii.com | 077077.com | 3678ee.com | 6175gg.com | t47479.com | www.h7788m.com | www.54mscc.com | www.73990e.com | www.552168.com | www.youcai77.com | 2934k.com | 762222.com | 5589b.com | www.56520v.com | www.666089.com | www.8850w1.com | www.14t.com | www.659957.com | 9995d.cc | 6594bb.com | 9995144.com | www.308878.com | www.43468.com | www.550021p.com | www.446769.com | P7570.com | 24007.com | www.yh04567.com | www.35252v.com | www.hgbet1.com | www.60007l.com | www.440689.com | kj5568.com | 99567c.com | www.558422.com | www.jz95566.com | www.60123m.com | www.181599.com | v9s.com | 3844.com | www.286688.com | www.f83377.com | www.3668y.com | www.178759.com | 8884001.com | w77304.com | www.2078r.com | www.44vn777.com | www.84499c.com | www.220892.com | 76116666.com | 58531111.com | www.41230599.com | www.52062i.com | www.900122.com | szgj666.com | 11989o.com | www.hg1810.com | www.410067.com | www.221836.com | 8159.com | 209899.com | www.3171d.com | www.8011868.com | www.550377.com | 3730.com | x2306.com | www.dw8844.com | www.87668x.com | yf5599.com | am126.cc | www.vnsr388.com | www.4331a.com | 9539a.com | 3868.cc | www.h7788t.com | www.00778q.com | www.dan50.com | 626810.com | 6218.com | www.xpj558888.com | www.861830.com | xs9411.com | 55984t.com | www.65066zz.com | www.hf5880.com | 5004mm.com | d88.com | www.2019.com | www.c135.vip | 33432s.com | www.56520g.com | www.38775xx.com | www.499680.com | 6099333.com | www.734069.com | www.86339b.com | www.371956.com | 8159nnn.cc | www.xpj787.com | www.08588e.com | hgyz888.com | 2569005.com | www.56655c.com | www.6tdc.com | sha131.com | www.hg3569.com | www.12136u.com | 15a34.net | 0080k.com | www.b01885.com | www.hy2733.com | 1101885.com | www.70777.com | www.4828.com | tt6825.com | www.262xpj.com | www.8c444.com | 73055x.com | u2554.com | www.4136s.com | www.11djcp.com | 2078l.com | www.rk1177.com | www.c4527.com | 496.vc | www.698js.com | www.69998.cc | pj5556.com | www.xpj171.com | www.7415pp.com | www.773593.com | 80850hh.com | www.ttb222.com | www.903839.com | 8037iii.com | www.ii7966i.com | www.ihg5566.com | bet3659091.com | 11184066.com | www.dy6611.com | www.bet73y.com | www.0343m.com | www.916177.com | 4060xx.com | www.20199gg.com | 1429t.com | www.62007.com | www.377506.com | www.256333.com | www.743552.com | www.jsh955.com | www.5086y.com | blhvip55.com | www.bet73q.com | 3003822.com | www.33112211.com | xpj382.cn | www.9737xx.me | zz1916.com | www.c559vip.com | 1458n.com | www.5049t.com | 3656aa.com | www.hjcp1.com | sha0777.com | www.03bet8.com | q08199.com | www.xpj33884.com | 4025g.com | www.110272.COM | 2019b.cc | www.hm3355.com | www.9374b.com | www.589411.com | www.w9603.com | www.50989e.com | www.js297.com | s00351.com | www.sb5505.com | f2825.com | www.48330q.com | 6261ee.com | www.1777ac.com | www.76060y.com | www.188727.com | www.443447.com | 40666111.com | www.t32031.com | 4323e.com | www.81678n.com | zhcp12.com | www.796786.com | www.76543s.com | 29918y.com | www.pj89.com | 3156xxx.com | www.86339l.com | 2127x.com | www.50064w.com | 118888o.com | www.500823.com | www.hg7788.in | 3304w.com | www.44118d.com | 87965aa.com | www.gy1.com | www.4853a.com | sb5508.com | www.7334a.com | 4288vv.com | www.99788g.com | www.hg66768.com | www.60007v.com | www.5360.com | 8037o.com | www.9478a.com | www.alpk99.com | 272ee.net | www.7366002.com | 25288a.com | www.911050.com | www.pj903.com | r4212.com | www.4331e.com | www.81866d.com | www.61233u.com | www.255827.com | 7599cc.com | www.qm26.com | www.p5550.com | 6630081.com | www.68cc1.com | www.943a28.com | 50024466.com | www.78680w.com | 9679w.com | www.87668v.com | www.bet91486.com | 22299rr.com | www.577369.com | www.38333.com | 3726r.com | www.flff4.com | www.ms488.com | 3304zz.com | www.33112k.com | www.www55755.com | 88wb8.com | www.67258c.com | www.330099v.com | 5855uu.com | www.91233z.com | www.692tyc.com | 55984c.com | www.88065b.com | www.bb.3412233.com | vns900.net | www.68689r.com | www.4880d.com | pj1007.com | www.26163j.com | www.vn2028.com | 5.am | www.936271.com | www.7335ss.com | 62222o.com | www.451956.com | www.vns6606.com | 996622qq.com | 66885002.com | www.37377e.com | www.4972yy.com | 53262dd.com | www.5091y.com | www.76775a.com | o58955.com | www.348677.com | www.666207.com | 22009193.com | 30007.com | www.8bd.com | www.58fc16.com | 01234ttt.com | www.394611.com | www.93955c.com | h0186.com | 111122gg.com | www.89980.cc | www.413999.com | 2214aa.com | www.186791.com | www.38775ee.com | www.as0004.com | mi789.vip | www.961205.com | www.28000t.com | x48k.com | 28824m.com | www.23040.com | www.4212h.com | 5622j.com | 060ddd.com | www.66ffq.com | www.27363g.com | 2381k.com | 7742vv.com | www.600hc.com | www.38345w.com | 1479r.com | btt0707a.com | www.709720.com | www.91779v.com | www.1347-05.com | 5504r.com | www.196079.com | www.4809o.com | www.6606979.com | 8522aaaa.com | 333js.com | www.50064b.com | www.hf3138.com | 5622j.com | y77304.com | www.602255.com | www.280772.com | www.hongbaoy35.com | 4196l.com | yin2222.com | www.9478d.com | www.19yh3.com | www.ks299.com | 7508s.com | www.79800a.com | www.bet73y.com | www.tyc002.com | 8294u.com | 30174433.com | www.35918o.com | www.80075x.com | www.sj52488.com | www.6491a.com | 4288ll.com | 500000853.com | www.5091z.com | www.0033xpj.net | www.77537s.com | 655661166.com | lg888888.com | www.996963.com | www.23819.co | www.189555.com | 365388.bet | 5589c.com | www.226065.com | www.3301844.com | www.267185.com | www.twcp06.com | 998o.cc | 3v939.com | www.394677.com | www.99968z.com | www.5446yy.com | www.330099i.com | 88885309.com | 51133h.com | www.76520v.com | www.66530.cc | www.627464.com | www.kk685.com | www.8js189.com | swtyjjj.com | 6137k.net | www.453552.com | www.78700h.com | www.38138o.com | www.122cpb.com | 888234.com | 4036nn.com | 36406611.com | www.296233.com | www.15355d.com | www.40288b.com | www.49522.com | www.474.net | v35151.com | 89777g.com | 3807pp.com | www.452807.com | www.35155b.com | www.3w555.com | www.cheng777.com | www.0860n.com | 566670066.com | 44264444.com | 6266123.net | 1592n.com | www.828701.com | www.bet73x.com | www.377666m.com | www.449msc.com | www.98717s.com | p888.com | 2127pp.com | 01234r.com | 818555.vip | 1314.xw252.com | www.833585.com | www.60108s.com | www.0612i.com | www.4963t.com | www.yu49.com | www.55268nn.com | 1669t.com | hga018.com | 2214o.com | 2245dl.com | 168cp-y.com | www.277474.com | www.c1350.com | www.71399w.com | www.q63568.com | www.4828888.com | www.o4042.com | www.30406666.com | www.7893w13.com | 3119.com | 55818h.com | 2244buyu.com | 2324jjj.com | 838388g.com | 5589q.com | 5446tt.com | www.50054a.com | www.550247.com | www.c1825.com | www.80075.com | www.0601g.com | www.1449.com | www.678js333.com | www.88166a.com | www.gh5550033.com | www.b868.com | www.hg0360.com | www.87680g.com | www.936699.com | 18775w.com | 2643j.com | y2554.com | 35qq.vip | 80850b.com | 8159r.cc | ttt1915.com | 81366l.com | pj8821.com | 1222p.com | x0022.tv | dh074.com | 51133c.com | 97799h.com | f8381.com | bwin980.co | 3024u.com | 44p1.cc | 97799v.com | hb8040.com | tt6831.com | feicai0511.com | 66300vip03.com | biying950vip.com | 643966.com | 827720.com | tzvip2025.com | 29918s.com | 00773b.com | jnh91.com | 500000379.com | 23225.com | 33xx8332.com | xpj25.com | ppp8827.com | 5802uu.com | 07074688.com | jjjj005.com | 0055gbh.com | lh66v.com | 4011.cc | 55331pp.com | df8bet.com | 6939.so | 2544b3.com | 9411uuu.com | www.hg1528.com | www.yh7890.com | www.4938g.com | www.140955.com | www.35138.com | www.97877a.com | www.304902.com | www.15365z.com | www.i1432.com | www.12136h.com | www.81608w.com | www.91junzi.com | www.33063.cc | www.c136.vip | www.536180.com | www.117035.com | loopsoft.org | 1331ll.com | ls887.com | 4590t.com | jumboluck.com | 3225w.com | www.9464770.com | www.4625o.com | www.yh44777.com | www.56774.com | www.7415r.com | www.77784yh.com | www.937004.com | www.26163z.com | www.990733.com | www.342918.com | 6002u.com | 095mobile.com | 444000.com | 11005l.com | 2355f.com | www.557337.com | www.2767t.com | www.2y930.com | www.366028.com | www.0343f.com | www.33588x.com | www.866509.com | www.68682e.com | 0860j.com | 09090524.com | JS1388s.com | 9001343.com | www.js36644.com | www.575001.com | www.38138a.com | www.902cq.com | www.022c.cc | www.265553.com | 4379.com | 4455634.com | x77304.com | www.bb0709.com | www.82508b.com | www.98698w.com | www.7074.com | www.022x.cc | www.193006.com | 1634q.com | ggg67890.com | d8503.com | www.msc08.com | www.2945k.com | www.xpj8819.com | www.00840f.com | www.444075.com | bbb2267.com | 00774ss.com | feicai0532.com | www.q8867.com | www.20199zz.com | www.33522s.cc | www.66ffk.com | www.33997o.com | ggg4165.com | 00048g.com | www.70.tt | www.d22365.com | www.5446p.com | www.1035d.com | www.36166v.com | p005.com | 7744kkk.com | www.572444.com | www.x55.com | www.fg9904.com | www.828916.com | 8742nn.com | 4488.cc | www.514234.com | www.vns303.com | www.5446.com | www.c2798.com | 20773311.com | 3405o.com | www.ylg888888.com | www.hg7850.com | www.86339v.com | www.ztc7.com | 1483p.com | 3614f.com | www.yh3333.cc | www.1139356.com | www.ya2019a.com | www.344141.com | 3024z.com | 1077pp.com | www.xf01.com | www.1764y.com | www.767397.com | 7720b.com | 61327722.com | www.zjlygm.cn | www.634505.net | www.c141.vip | 3169j.com | 33qq8331.com | www.901008.com | www.js89p.vip | www.791537.com | jidu9.com | 6220p.com | www.21884.com | www.hg107.com | www.331277.com | 7141.com | www.34966.com | www.27363l.com | www.43818k.com | 238sj.com | 55545k.com | www.33gg940.com | www.63606s.com | www.806292.com | 32365y.com | P35jj.com | www.938.cc | www.41518r.com | feicai0792.com | hd89v.com | www.184998.com | www.4561.am | www.199207.com | xpj5009.com | www.76543p.com | www.5189666.com | www.967699.com | xx888v.com | 1294a.com | www.4963rr.com | www.500yf.com | 66300vip06.com | 2846u.com | www.79500v.com | www.3890o.com | vwin116.com | c388l.com | www.27363b.com | www.8816aa.com | 2757x.com | 33313s.com | www.00618f.com | www.661661a.com | 365188.bet | www.63877t.com | www.5517.com | www.377591.com | 4488lll.com | www.blm599.com | www.391146.com | 7792x.com | 9149f.com | www.t456x.com | www.022ah.cc | 82365v.com | www.xhtd09.com | www.44118y.com | www.196071.com | i08199.com | www.378878.com | www.9818v.cc | 1705.com | www.yhuuu.com | www.56011t.com | kaixinbo.cc | bet28t.com | www.27363q.com | www.949404.com | 5802ff.com | www.00037b.com | www.0601k.com | 68ps.com | www.a1a111.cc | www.6880.com | aa33337.com | 3202b.com | www.71071h.com | www.570323.com | 4136z.com | www.70852a.com | www.bxcp3333.com | 092.com | www.iwin168.net | www.35918h.com | gg1331.com | www.55268nn.com | www.0601r.com | qy6682.com | www.848xpj.com | www.7240a.com | 5003xx.com | www.1869c.com | www.a3846.com | yhw9.cc | www.6033o.com | www.4102t.com | zhcp68.com | www.js736736.com | www.2997770.com | 0600x.cc | www.458458.net | www.flb901.com | 426601.com | www.38200q.com | www.957004.com | 6002q.com | www.6199b.com | www.66653x.com | yqpnwjo.cn | www.38144144.com | www.sytg7.com | 4995l.com | www.55526i.com | www.551030.com | b887.xyz | www.680556.com | xbo198.com | www.d0686.com | www.tyc19988898.com | yh55.com | www.3335156.com | www.8816i.com | 66287c.com | www.jjjj006.com | www.375805.com | 2418p.com | www.pj55713.com | 1489w.com | www.1423guo.com | www.076wy.com | am99914.com | www.47709.net | 00774aa.com | www.yddc06.com | www.96386p.com | alpk88.com | www.bidifushi.com | www.307797.com | h4455g.com | www.68993261.com | 6601.com | www.03345.com | www.545669.com | 2247aa.com | www.o98478.com | l3410.com | www.jb8899.com | www.396477.com | 50028822.com | www.hg57977.com | bet577t.com | www.cfcp555.com | www.009321.com | www.4123bb.com | www.61233c.com | 4590p.com | www.59199.com | xj001a.com | www.pj8793.com | www.901531.com | 7989i.com | www.7zz66.com | vns55545.com | www.984365.com | www.77802o.com | www.yh3333.cc | www.6888ac.com | tjhyncw.com | www.js89l.vip | 4255x.com | www.keebin.com | 00048a.com | www.00829d.com | www.cb0999.com | 2613f.com | www.4923d.com | g1915.com | www.64566e.com | 78930007.com | www.88jt99.com | P37.com | www.58777p.com | www.701337.com | hggjtg12.com | www.66026.cc | 4647z.com | www.538445.com | 3957g.com | www.f063801.com | 1104013.com | www.35252s.com | 63305a.com | www.07991.com | www.022184.com | www.m27229.com | www.684244.com | www.0686111.com | www.530 | 0066886.com | www.80075c.com | 80368b.com | www.68993269.com | 3950k.com | www.33959.com | 69447722.com | www.4196y.com | 80850cc.com | www.5099xx.com | 0652v.com | www.rycp156.com | baihu188.com | www.2y246.com | 8030x.com | www.190bo.com | tt6835.com | www.sb5542.com | 00115003.com | www.31399ee.com | 3245i.com | www.122.hk | js654.com | www.ssss8025.com | 97297n.com | www.770777.com | wfcp333222.com | www.jjjj003.com | 1389o.com | www.79500e.com | 78930007.com | www.3157s.com | 40661114.com | www.7893.cc | 1919394.com | www.07679s.com | 9506d.com | www.7zz66.com | bet599.com | www.51365.com | 3121nn.com | www.6611e.cc | x48l.com | www.807835.com | www.hg789.xyz | www.209213.com | www.24671.net | s4048eee.com | www.5966zzz.com | 1775p.com | www.704907.com |