<optgroup id="w2uiu"></optgroup>
<menu id="w2uiu"><tt id="w2uiu"></tt></menu>
<menu id="w2uiu"><strong id="w2uiu"></strong></menu>
 • <menu id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu></menu>
  <xmp id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu>
 • <dd id="w2uiu"><nav id="w2uiu"></nav></dd>
 • 與朋友交,言而有信

  小學生作文:與朋友交,言而有信
  作文字數:436
  作者:王文康
 • péng
 • yǒu
 • jiāo
 •  
 • yán
 • ér
 • yǒu
 • xìn
 •  
 •  
 • 與朋友交,言而有信 
 •  
 • wáng
 • wén
 • kāng
 •  
 •  
 • 王文康 
 •  
 • huà
 • shuō
 • hǎo
 •  
 •  
 • péng
 • yǒu
 • jiāo
 •  
 • yán
 • ér
 • yǒu
 • 俗話說得好:“與朋友交,言而有
 • xìn
 •  
 •  
 •  
 •  
 • liú
 • wén
 • jìng
 •  
 • ràng
 • lái
 • shuō
 • shuō
 • 信”。她——劉文靜,讓我來說一說
 • zhī
 • jiān
 • de
 • jiàn
 • shì
 • qíng
 •  
 •  
 •  
 • 我和她之間的一件事情。 
 •  
 • yǒu
 • xīng
 •  
 • zuì
 • hòu
 • jiē
 • shì
 • měi
 • shù
 • 有一次星期五,最后一節課是美術
 •  
 • shàng
 •  
 • xíng
 • wén
 • hào
 • zhèng
 • zài
 • liú
 • wén
 • jìng
 • nào
 •  
 • 課,課上,邢文昊正在和劉文靜鬧,
 • rán
 •  
 • zhāng
 • xiǎo
 • zhǐ
 • tiáo
 • diào
 • le
 • chū
 • lái
 •  
 • shàng
 • miàn
 • xiě
 • 突然,一張小紙條掉了出來,上面寫
 • dào
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • yuán
 • lái
 • shì
 • 到:米、×××密、×××。原來是
 • liú
 • wén
 • jìng
 • sài
 • ěr
 • hào
 • shàng
 • de
 • hào
 •  
 • lěng
 • xiào
 • le
 • xià
 • 劉文靜賽爾號上的號,我冷笑了一下
 •  
 • zhào
 • zhe
 • shàng
 • miàn
 • chāo
 • le
 • xiǎo
 • chāo
 •  
 • fàng
 • xué
 • hòu
 •  
 • ,照著上面抄了個小抄,放學后,我
 • shàng
 • pǎo
 • huí
 • jiā
 •  
 • gǎi
 • le
 •  
 • wa
 •  
 • shì
 • de
 • 馬上跑回家,改了密,哇!是級的巴
 • guī
 •  
 • hái
 • yǒu
 • me
 • duō
 • jīng
 • líng
 •  
 • xià
 • dào
 • xiào
 • hòu
 • 拉龜,還有那么多精靈,下午到校后
 •  
 • liú
 • wén
 • jìng
 • léi
 • tíng
 • duì
 • hǒu
 •  
 • shēn
 • shàng
 • de
 • ,劉文靜大發雷霆對我吼,我身上的
 • hàn
 • chà
 • duō
 • quán
 •  
 • méi
 •  
 • le
 •  
 •  
 • wáng
 • wén
 • kāng
 •  
 • shì
 • 汗差不多全“沒”了,“王文康,是
 • shì
 • dào
 • de
 • de
 • hào
 •  
 •  
 • xiǎng
 •  
 • yīn
 • wéi
 • liú
 • 不是你盜的我的號!”我想:因為劉
 • wén
 • jìng
 • zhī
 • dào
 • dào
 • de
 • hào
 • hěn
 • duō
 •  
 • luàn
 • biān
 • le
 • 文靜知道我盜的號很多,我胡亂編了
 • gēn
 • shuō
 •  
 • yào
 • tuō
 • yán
 • shí
 • jiān
 •  
 • xiǎng
 • 個密碼跟她說,我要拖延時間,想個
 • bàn
 •  
 • tiān
 • tiān
 • guò
 •  
 • xīn
 • xiǎng
 •  
 • 辦法,日子一天一天過去,我心想:
 • háng
 •  
 • wàn
 • huí
 • jiā
 • shuō
 • le
 • zhè
 • shì
 •  
 • shuō
 • dìng
 • 不行,萬一她回家說了這事,說不定
 • tiān
 • kāi
 • jiā
 • zhǎng
 • huì
 •  
 • jiā
 • zhǎng
 • men
 • tōng
 • qíng
 • bào
 • zěn
 • me
 • 哪天開家長會,家長們互通情報怎么
 • bàn
 •  
 • zhè
 • miàn
 • dōu
 • diū
 • guāng
 • le
 •  
 • shí
 • huà
 • shí
 • 辦?這可把面子都丟光了。我實話實
 • shuō
 • gào
 • le
 •  
 •  
 • néng
 • gǎi
 •  
 • 說告訴了她密碼,“你不能改密碼,
 • bāng
 • liàn
 • hào
 •  
 •  
 •  
 • hǎo
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 我幫你練號。”“好。” 
 •  
 • shì
 • méi
 • guò
 • duō
 • jiǔ
 •  
 • jǐn
 • gǎi
 • le
 •  
 • 可是沒過多久,她不僅改了密碼,
 • hái
 • chōng
 • le
 •  
 • chāo
 • néng
 •  
 •  
 • zhēn
 • hòu
 • huǐ
 • gěi
 •  
 • 還沖了“超能”,我真后悔給她,她
 • dào
 • shǒu
 • chéng
 • nuò
 •  
 •  
 • yán
 • xìn
 • zhě
 •  
 • háng
 • guǒ
 •  
 • 不道守承諾,“言不信者,行不果”
 •  
 • āi
 •  
 •  
 •  
 • 。唉! 
 •  
 • zhǐ
 • dǎo
 • jiāo
 • shī
 •  
 • cuī
 • méi
 •  
 • 指導教師 崔梅茹 
   
  無注音版:
   與朋友交,言而有信
   
   王文康
   
   俗話說得好:“與朋友交,言而有信”。她——劉文靜,讓我來說一說我和她之間的一件事情。
   
   有一次星期五,最后一節課是美術課,課上,邢文昊正在和劉文靜鬧,突然,一張小紙條掉了出來,上面寫到:米、×××密、×××。原來是劉文靜賽爾號上的號,我冷笑了一下,照著上面抄了個小抄,放學后,我馬上跑回家,改了密,哇!是級的巴拉龜,還有那么多精靈,下午到校后,劉文靜大發雷霆對我吼,我身上的汗差不多全“沒”了,“王文康,是不是你盜的我的號!”我想:因為劉文靜知道我盜的號很多,我胡亂編了個密碼跟她說,我要拖延時間,想個辦法,日子一天一天過去,我心想:不行,萬一她回家說了這事,說不定哪天開家長會,家長們互通情報怎么辦?這可把面子都丟光了。我實話實說告訴了她密碼,“你不能改密碼,我幫你練號。”“好。”
   
   可是沒過多久,她不僅改了密碼,還沖了“超能”,我真后悔給她,她不道守承諾,“言不信者,行不果”。唉!
   
   指導教師 崔梅茹 

   我的新朋友--電腦

   作文字數:607
   作者:未知
  •  
  • wén
  •  
  • zhāng
  •  
  • lái
  •  
  • yuán
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • 文 章 來 源   我的
  • xīn
  • péng
  • yǒu
  • diàn
  • nǎo
  • 新朋友電腦
  • 閱讀全文

   我的新朋友--電腦

   作文字數:580
   作者:未知
  •  
  • zuò
  • wén
  • wǎng
  • huān
  • yíng
  • tóu
  • gǎo
  •  
  •  
  •  
  • de
  • xīn
  • péng
  • 作文網歡迎你投稿  我的新朋
  • yǒu
  • diàn
  • nǎo
  • 友電腦
  •  
  •  
  • níng
  • xià
  • hǎi
  • yuán
  • xiàn
  •  
  • hǎi
  • yuán
  • xiàn
  • xiǎo
  • xué
  •  寧夏區海原縣 海原縣第一小學
  • 閱讀全文

   我的一位好朋友

   作文字數:439
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • wèi
  • hǎo
  • péng
  • yǒu
  •   我的一位好朋友
  •  
  •  
  • guì
  • zhōu
  • shěng
  • tóng
  • rén
  • shì
  •  
  • tóng
  • rén
  • shì
  • qún
  • xiǎo
  • xué
  •  貴州省銅仁市 銅仁市逸群小學
  • sān
  • ?
  •  
  • bān
  •  
  • tián
  • jiā
  • 三()班 田佳
  • 閱讀全文

   水果朋友

   作文字數:305
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  • shuǐ
  • guǒ
  • péng
  • yǒu
  •   水果朋友
  •  
  •  
  • hēi
  • lóng
  • jiāng
  • shuāng
  • shān
  • shì
  • xián
  • xiàn
  •  
  • xiǎo
  •  黑龍江雙鴨山市集賢縣 第四小
  • xué
  • sān
  • nián
  • bān
  •  
  • sūn
  • shì
  • jiāo
  • 學三年一班 孫士嬌
  • 閱讀全文

   我的好朋友

   作文字數:339
   作者:未知
  •  
  • zhù
  • le
  • ma
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • hǎo
  • péng
  • yǒu
  • 記住了嗎?  我的好朋友
  •  
  •  
  • shān
  • dōng
  • shěng
  • tài
  • ān
  •  
  • níng
  • yáng
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • nián
  •  山東省泰安 寧陽實驗小學三年
  • bān
  •  
  • jià
  • xiáng
  • 級四班 呂稼祥
  • 閱讀全文

   我的好朋友

   作文字數:365
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • hǎo
  • péng
  • yǒu
  •   我的好朋友
  •  
  •  
  • shàng
  • hǎi
  • shì
  • dōng
  • xīn
  •  
  • yáng
  • yuán
  • zhōng
  • xīn
  • xiǎo
  • xué
  •  上海市浦東新區 楊園中心小學
  • sān
  • ?
  •  
  • bān
  •  
  • zhōu
  • xīn
  • 三()班 周昕迪
  • 閱讀全文

   我的新朋友——電腦

   作文字數:400
   作者:未知
  •  
  • zuò
  • wén
  • wǎng
  • zuò
  •  
  • wén
  •  
  • wǎng
  •  
  •  
  •  
  • de
  • xīn
  • péng
  • 作文網作 文 網  我的新朋
  • yǒu
  •  
  •  
  • diàn
  • nǎo
  • 友——電腦
  •  
  •  
  • xīn
  • jiāng
  • shì
  •  
  • tiě
  • xiǎo
  • sān
  • ?
  •  
  • bān
  •  新疆區哈密市 鐵四小三()班
  • 閱讀全文

   我的好朋友

   作文字數:418
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • hǎo
  • péng
  • yǒu
  •    我的好朋友
  •  
  •  
  • běi
  • shěng
  • hàn
  • shì
  •  
  • chāng
  • yuán
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  •  湖北省武漢市 武昌梨園小學三
  • nián
  • sān
  • bān
  •  
  • liú
  • zhé
  • 年級三班 劉哲
  • 閱讀全文

   我的好朋友

   作文字數:309
   作者:洪虹
  •  
  • zhàn
  • zhǎng
  •  
  •  
  •  
  • gào
  • ba
  •  
  • yǒu
  • wèi
  • 站長: 告訴你吧,我有一位我
  • fēi
  • cháng
  • huān
  • de
  • hǎo
  • péng
  • yǒu
  •  
  • jiù
  • shì
  • nián
  • sān
  • 非常喜歡的好朋友。她就是五年級三
  • bān
  • de
  • zhāng
  •  
  • 班的張希。
  • 閱讀全文

   我的好朋友

   作文字數:321
   作者:洪虹
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • gào
  • ba
  •  
  • yǒu
  • wèi
  •    告訴你吧,我有一位
  • fēi
  • cháng
  • huān
  • de
  • hǎo
  • péng
  • yǒu
  •  
  • jiù
  • shì
  • nián
  • 我非常喜歡的好朋友。她就是五年級
  • sān
  • bān
  • de
  • zhāng
  •  
  • 三班的張希。
  • 閱讀全文

   一個真正的朋友

   作文字數:439
   作者:劉進進
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xiǎo
  • sōng
  • shǔ
  • hóng
  • hóng
  • shì
  • sēn
  • lín
  • zuì
  • kāi
  •   小松鼠紅紅是森林里最開
  • lǎng
  • de
  •  
  • zuì
  • fāng
  • de
  • dòng
  •  
  • měi
  • tiān
  • qīng
  • chén
  • 朗的、最大方的動物。它每天清晨把
  • jiā
  • zuì
  • hǎo
  • chī
  • de
  • chū
  • lái
  • xiǎo
  • péng
  • yǒu
  • fèn
  • 家里最好吃的拿出來和小朋友一起分
  • 閱讀全文

   我的好朋友——瞇瞇

   作文字數:236
   作者:劉可心
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • yǒu
  • hǎo
  • péng
  • yǒu
  •  
  • měi
  • tiān
  •   我有一個好朋友,它每天
  • dōu
  • hān
  • tài
  • de
  • zuò
  • zài
  • chuáng
  • tóu
  • shàng
  •  
  • dāng
  • 都憨態可鞠的坐在我得床頭上。當我
  • xiū
  • de
  • shí
  • hòu
  •  
  • huì
  • de
  • shuì
  • jiào
  • 休息的時候,它也會呼嚕呼嚕的睡覺
  • 閱讀全文

   好朋友菲菲

   作文字數:250
   作者:牛祺禎
  •  
  • zhàn
  • zhǎng
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • yǒu
  • hǎo
  • péng
  • yǒu
  •  
  • 站長 :。 我有一個好朋友,
  • jiào
  • fēi
  • fēi
  •  
  • 她叫菲菲。
  •  
  •  
  • fēi
  • fēi
  • ài
  • chuān
  • tiáo
  • bái
  • dài
  • ?g
  • biān
  • de
  • duǎn
  •  菲菲愛穿一條白色帶花邊的短褲
  • 閱讀全文

   我的朋友--------李秀萍

   作文字數:279
   作者:駱睿棟
  •  
  •  
  •  
  • yǒu
  • hǎo
  • péng
  • yǒu
  •  
  • de
  • liǎn
  • bái
  • bái
  •  我有一個好朋友,她的臉白白
  • de
  •  
  • xiàng
  • zuò
  • guò
  • miàn
  • de
  •  
  • yǎn
  • jīng
  • shuǐ
  • wāng
  • wāng
  • 的,像做過面膜似的,眼睛也水汪汪
  • de
  •  
  • miàn
  • de
  • yǎn
  • zhū
  • hēi
  • hēi
  • de
  •  
  • xiàng
  • 的,里面的眼珠子黑黑的,像一顆無
  • 閱讀全文

   臺灣小朋友我想對你說

   作文字數:525
   作者:王懷毅
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • tái
  • wān
  • de
  •       臺灣的
  • xiǎo
  • péng
  • yǒu
  • men
  • hǎo
  •  
  • děng
  • zhǎng
  • le
  •  
  • ?
  • 小朋友你們好,等我長大了,我一定
  • dào
  • men
  •  
  • hěn
  • xiǎng
  • kàn
  • kàn
  • men
  • 到你們哪里去。我很想看看你們哪里
  • 閱讀全文

   我的大朋友

   作文字數:855
   作者:盧嘉豪
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • yǒu
  • liǎng
  • péng
  • yǒu
  •  
  • shì
  •   我有兩個大朋友,一個是
  • nán
  • de
  •  
  • shì
  • de
  •  
  • de
  • péng
  • yǒu
  • qià
  • 男的,一個是女的。我的女大朋友恰
  • hǎo
  • shì
  • zuì
  • hǎo
  • de
  • lǎo
  • shī
  •  
  •  
  • huáng
  • lǎo
  • shī
  •  
  • de
  • 好是我最好的老師——黃老師。她的
  • 閱讀全文

   我的動物朋友

   作文字數:298
   作者:孫雯
  •  
  • xiǎo
  • xué
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  • tiān
  •  
  •  
  • cóng
  • shàng
  • hǎi
  • 小學作文 一天, 媽媽從上海
  • dài
  • huí
  • lái
  • zhī
  • guī
  •  
  • 帶回來一只烏龜。
  •  
  •  
  • zhè
  • zhī
  • guī
  • hǎo
  • wán
  • le
  •  
  • de
  • tóu
  • xiàng
  •  這只烏龜可好玩了。它的頭像一
  • 閱讀全文

   朋友

   作文字數:73
   作者:張嘯宇
  •  
  •  
  •  
  •  
  • péng
  • yǒu
  •   朋友
  •  
  •  
  • jiǎ
  • wèn
  •  假如你問我
  •  
  •  
  • shuí
  • zuì
  • yǒu
  •  誰最富有
  • 閱讀全文

   我的好朋友

   作文字數:437
   作者:董天琪
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • yǒu
  • hǎo
  • péng
  • yǒu
  •  
  • jiào
  • liú
  • xiàng
  •   我有一個好朋友,叫劉相
  • lín
  •  
  • 林。
  •  
  •  
  • shì
  • ài
  • de
  • xiǎo
  • hái
  •  
  • de
  • tóu
  •  她是一個可愛的小女孩,她的頭
  • 閱讀全文

   我的好朋友

   作文字數:314
   作者:宋宜弘
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • hǎo
  • péng
  • yǒu
  • jiào
  • yuán
  •  
  • zhǎng
  •   我的好朋友叫葉麗媛,她長
  • zhe
  • zhāng
  • píng
  • guǒ
  • liǎn
  •  
  • liú
  • zhe
  • hēi
  • de
  • duǎn
  •  
  • duǎn
  • 著一張蘋果臉,留著烏黑的短發,短
  • xià
  • yǒu
  • shuāng
  • shuǐ
  • wāng
  • wāng
  • de
  • yǎn
  • jīng
  •  
  • yǎn
  • jīng
  • xià
  • de
  • 發下有一雙水汪汪的眼睛,眼睛下的
  • 閱讀全文

   我最好的朋友

   作文字數:528
   作者:趙松婕
  •  
  •  
  •  
  • de
  • hǎo
  • péng
  • yǒu
  • fáng
  • shū
  •  
  • shuō
  • lái
  • hǎo
  •  我的好朋友房舒。說起來可好
  • xiào
  • le
  •  
  • zhǎng
  • yǒu
  • diǎn
  • hēi
  •  
  • tóu
  • hēi
  • 笑了,她長得有一點黑,頭發烏黑烏
  • hēi
  • de
  •  
  • ?
  • méi
  • yǎn
  •  
  • jiǒng
  • jiǒng
  • yǒu
  • shén
  •  
  • xiǎo
  • 黑的,濃眉大眼,炯炯有神,鼻子小
  • 閱讀全文

   書--我的朋友

   作文字數:432
   作者:羅思佳
  •  
  •  
  •  
  • huì
  • zài
  • diàn
  • nǎo
  • huà
  • huà
  • ma
  •  
  • qián
  • tiān
  •  你會在電腦里畫畫嗎?前幾天
  •  
  • shù
  • xué
  • lǎo
  • shī
  • zhì
  • le
  • zuò
  •  
  • huí
  • jiā
  • huà
  • ,數學老師布置了一個作業,回家畫
  • zhōng
  • miàn
  •  
  • huí
  • dào
  • jiā
  • kāi
  • diàn
  • nǎo
  • ?
  • xīn
  • zhì
  • 一個鐘面。我回到家打開電腦專心致
  • 閱讀全文

   我最愛的朋友

   作文字數:265
   作者:吳妍威
  •  
  • zhù
  • le
  • ma
  •  
  •  
  •  
  • zuì
  • ài
  • de
  • péng
  • yǒu
  • shì
  • 記住了嗎? 我最愛的朋友是我
  • men
  • bān
  • de
  • féng
  •  
  • yīn
  • wéi
  • ài
  • bāng
  • zhù
  • bié
  • rén
  •  
  • 們班的馮宇,因為她愛幫助別人。
  •  
  •  
  • yǒu
  • tiān
  •  
  • shù
  • xué
  • lǎo
  • shī
  • ràng
  • shù
  • xué
  • běn
  • bāo
  •  有一天,數學老師讓把數學本包
  • 閱讀全文

   我的好朋友王迎迎

   作文字數:280
   作者:孫燕飛
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • péng
  • yǒu
  • wáng
  • yíng
  • yíng
  •  
  • shì
  • gǒng
  •   我的朋友王迎迎,是鞏義
  • shì
  • èr
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • nián
  • sān
  • bān
  • de
  • míng
  • shēng
  •  
  • 市第二小學三年級三班的一名女生,
  • tóng
  • bān
  •  
  • 我和她同班。
  • 閱讀全文

   我的好朋友

   作文字數:592
   作者:肖迪
  •  
  • lái
  •  
  • yuán
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • hǎo
  • péng
  • yǒu
  • jiào
  • zhāng
  • 來 源   我的好朋友叫張
  • wēi
  •  
  • yǒu
  • piāo
  • liàng
  • de
  • wài
  • biǎo
  •  
  • fēng
  • de
  • gǎn
  • qíng
  •  
  • 薇,她有漂亮的外表,豐富的感情,
  • dàn
  • què
  • yǒu
  • xiē
  • zào
  •  
  • 但脾氣卻有些躁。
  • 閱讀全文

   我的朋友

   作文字數:460
   作者:李圣愛
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • yǒu
  • fēi
  • cháng
  • yào
  • hǎo
  • de
  • péng
  •    我有一個非常要好的朋
  • yǒu
  •  
  • xiǎo
  • suì
  •  
  • dàn
  • shì
  • xiàng
  • chù
  • 友,她比我小一歲。但是我和她相處
  • hěn
  •  
  • xià
  • liǎng
  • zǒng
  • zài
  • wán
  •  
  • 得很和睦,下課我倆總在一起玩。
  • 閱讀全文

   小青蛙和它的三個好朋友

   作文字數:654
   作者:郭英含
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xiǎo
  • qīng
  •       小青蛙
  • yǒu
  • sān
  • hǎo
  • péng
  • yǒu
  •  
  • men
  • fèn
  • bié
  • shì
  • cōng
  • míng
  • de
  • xiǎo
  • 有三個好朋友,它們分別是聰明的小
  •  
  • wán
  • de
  • xiǎo
  • ?g
  • gǒu
  • ài
  • de
  • xiǎo
  • ?
  •  
  • 雞,頑皮的小花狗和可愛的小貓咪。
  • 閱讀全文

   我的好朋友

   作文字數:376
   作者:劉雁豪
  •  
  •  
  •  
  • cóng
  • ?
  • xiǎo
  • xué
  • zhuǎn
  • dào
  • dòng
  • èr
  • xiǎo
  •  
  •  自從川益小學轉到魚洞二小,
  • zài
  • wēn
  • nuǎn
  • de
  • sān
  • ?
  •  
  • bān
  •  
  • jiāo
  • dào
  • le
  • 在那溫暖的三()班里,我交到了許
  • duō
  • hǎo
  • péng
  • yǒu
  •  
  • 多好朋友。
  • 閱讀全文

   我的知心朋友——肖蔚銘

   作文字數:391
   作者:梁家萃
  •  
  • wǎng
  •  
  • zhǐ
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • zhī
  • xīn
  • péng
  • yǒu
  • shì
  • xiāo
  • 網 址  我的知心朋友是肖
  • wèi
  • míng
  •  
  • qián
  • shì
  • tóng
  • yòu
  • ér
  • yuán
  • tóng
  • 蔚銘,她和我以前是同一個幼兒園同
  • xué
  •  
  • xiàn
  • zài
  • yòu
  • shì
  • tóng
  • xué
  • xiào
  •  
  • tóng
  • bān
  • 學,現在又是同一個學校、同一個班
  • 閱讀全文

   向你介紹我的“好朋友”

   作文字數:264
   作者:張書懷
  •  
  •  
  •  
  • ma
  •  
  • shì
  • jiā
  • wài
  • shú
  • de
  •  它嘛,是一個大家格外熟悉的
  • gāo
  • chǎn
  • pǐn
  • diàn
  • nǎo
  •  
  • shì
  • shàng
  • zhī
  • tiān
  • wén
  •  
  • xià
  • 高科技產品電腦,是個上知天文,下
  • zhī
  • de
  • xiǎo
  • shì
  •  
  • yóu
  • fèn
  • chéng
  • 知地理的小博士,它由四個部分組成
  • 閱讀全文
  卓易彩票 www.55060r.com | www.w84g.com | 61326666.com | www.856657.com | www.001472.com | 206402.com | www.97828k.vip | e35151.com | www.191380.com | www.603234.com | 4060.com | www.22062a.com | www.660727.com | 37987.com | www.4972k.com | 5856q.com | www.588088a.com | www.789030.com | cq9.com | www.81678f.com | www.888vh.com | wns88b.com | www.55060t.com | 4182009.com | www.594877.com | www.9m148.com | 01234nn.com | www.3tdc.com | www.ra678.com | yy7742.com | www.809387.com | www.2244-0880.com | 2012bet88.com | www.81678g.com | www.tqdc555.com | 6033.com | www.9818c.cc | www.3650092.com | 3404r.cc | www.cp7777p.com | www.68277888.com | 614151.com | www.529061.com | www.55545h.com | zhcp37.com | www.66376u.com | www.c30666.vip | 55bb8331.com | xxx8827.com | www.886948.com | www.21365rr.com | 4167v.com | www.26163n.com | www.bw123123.com | d82365.com | www.756398.com | www.bwinyz49.com | 1389a.com | 4774d.com | www.68993238.com | www.683556.com | 4255tt.com | www.346077.com | www.t32031.com | www.sb8002.com | ddcp33.com | www.60108r.com | www.msc93.com | 80368q.com | www.030953.com | www.y8862.com | www.ylg1234.com | 3473m.com | www.9478w.com | www.662889.com | 68963555.com | hg0505.com | www.32123n.com | www.2380e.com | 4182c.com | hg11w.com | www.52062e.com | www.655msc.com | www.1111jsc.com | b99474.com | www.0134008.com | www.pj9448.com | 4165e.com | www.327477.com | www.5655999.com | www.4972xx.com | 34m35.com | www.108057.com | www.087y.com | www.330007.com | 00048d.com | feicai0417.com | www.33598q.com | www.d22365.com | 33567m.com | 313.net | www.584311.com | www.12136y.com | www.huangguan1088.com | 8721331.com | 4631122.com | www.66ffm.com | www.2737012.com | www.777444a.com | 1231313.com | 4195d.com | www.2109v.com | www.4196o.com | www.004716.com | feicai0531.com | 5589555.com | www.939253.com | www.773530.com | www.hg2312.com | 22293232.com | 4196b.com | 4066u.com | www.540577.com | www.4361.co | www.h8822.com | 6177004.com | 553322EE.com | 4379l.com | www.3126u.com | www.xpj8869.com | www.28686.com | 54443y.com | 553322EE.com | 3169c.com | www.969761.com | www.h36599.com | www.4699f.com | www.yd555888.com | 818132.com | 3467g.com | 3089c.com | www.c103.cc | www.93gj03.com | www.71071z.com | www.778123.com | www.kima88.com | 3522l.cc | hg2018.cc | feicai0580.com | www.602957.com | www.07163o.com | www.cn365a.com | www.584222.com | www.3435222.com | jj38648.cc | hw002.com | 3822z.com | www.896165.com | www.0270q.com | www.46630.info | www.646456.com | www.vns918.com | bwin8t.com | 3131e.cc | cc4675.com | jmszszx.com | www.718568.com | www.35918k.com | www.1764v.com | www.b35ww.com | www.80879.com | www.773114.com | 87680n.com | 983888u.com | 8381f.com | 3222b.cc | yhningxia.vip | hg77701.com | www.412228.com | www.88ac.com | www.50052t.com | www.293.com | www.69567o.com | www.00773p.com | www.3696699.com | www.xpj7149.com | www.betgobet.com | www.2ag88.com | 2247dd.com | 2078z.com | 57157h.com | s58955.com | 9649f.com | 66458m.com | ei59.cn | kaixinbo.cc | www.504033.com | www.cf9904.com | www.3890y.com | www.80767w.com | www.5958113.com | www.bb4625.com | www.47506k.com | www.80188c.com | www.01bet8.com | www.0169b.com | www.7415d.com | www.808888x.com | www.97cp789.com | www.00708.com | www.581555.com | www.jb11111.com | www.hg2282.com | www.vip65533.com | www.js9997.com | www.77777ppp.com | www.fa208.com | www.122hg.com | www.0235tt.com | www.48123.com | www.242222.com | www.8888tm.com | www.49yj.com | www.28000n.com | www.7415xx.com | www.9737uu.com | www.9570114.com | www.44118u.com | www.475557.com | www.1764d.com | www.7240y.com | www.719880.com | www.2418s.com | www.162323.com | www.60007d.com | www.99yfa.com | www.978951.com | www.544094.com | www.358268.com | 7196pp.com | 8577k.cc | 6146x.com | bh889933.com | wlb555.com | 2306u.com | www.892265555.com | www.sjcp111.com | www.pp8996.com | www.ddpahv.com | www.58118h.com | www.246776.com | www.97828v.vip | www.77803b.com | www.14czj.com | www.544949.com | 139975.com | 706801.net | 3522ee.com | 234903.com | 1115675.com | www.hg358.com | www.15b19.net | www.c5c55.com | www.v32031.com | www.hg8889.com | www.2632a.com | www.551030.com | hgw89.com | 3405mm.com | 8037vvv.com | P35tt.com | www.330099i.com | www.ag3535a.com | www.123044.com | www.0601s.com | www.876312.com | 80850y.com | 1775tt.com | dh0853.com | www.tyc654.com | www.626022.com | www.98698f.com | www.win1233.com | www.3890z.com | www.133902.com | 4546119.com | 51335.co | www.hg1098.com | www.2492.cc | www.681183.com | www.5091g.com | vipvip0000.com | cp598.com | 00jj8331.com | www.3643i.com | www.61343.com | www.80865.com | www.c1456.com | 2643c.com | 61366d.com | 58802i.com | www.909868.com | www.w84l.com | www.rrle7.com | tt5443.com | 0206.com | www.hj91888.com | www.163888nn.com | www.81608n.com | www.869455.com | 5509.com | tyc71.com | www.9949n.com | www.279050.com | www.361gc.com | 4694r.com | 3667.com | www.2078g.com | www.068526.com | www.011ac.com | 5003s.com | 70118p.com | www.32666n.com | www.06820b.com | www.3126y.com | 5002mm.com | 70118y.com | www.368766.com | www.hgbet5.com | www.725898.com | hb2004.com | 33313e.com | www.138cpb.com | www.60007c.com | 324138.com | bet99939.com | www.5882323.com | www.0967006.com | 87965gg.com | 3467h.com | www.25288l.com | www.490805.com | www.587344.com | 2172226.com | www.boma0151.com | www.y2894.com | www.564658.com | 7893w2.com | www.2090988.com | www.79095a.com | www.564658.com | m08199.com | www.sb5205.com | www.361148.com | www.139670.com | 4036o.com | www.opbet.cc | www.0270a.com | 188qq333.com | lehu556.com | www.hg8ee.com | www.609719.com | 54147711.com | www.yxlmwx.net | www.33vn777.com | ff2649.com | 3225c.com | www.848777x.com | www.701524.com | fff5701.com | www.138555555.com | www.9646q.com | zz4066.com | 14680123.com | www.73990o.com | www.106560.com | 8977xx.com | www.85857u.com | www.965960.com | 07100.com | www.3775677.com | www.41518q.com | 22889193.com | www.88837n.com | www.288963.com | 7720u.com | www.3399365.com | www.58888.am | cp3136.com | www.v65999.com | www.js89q.vip | 33382tt.com | 34757.com | www.99552aa.com | 2127u.com | hjdc975.com | www.z063801.com | xpj6602.com | 914909.com | www.69567q.com | 500000853.com | hg128.com | www.55676j.com | 33115zz.com | www.vns62999.com | www.jxcp16888.com | 1222p.com | www.rycp13.com | www.3478c.cc | 4022x.com | www.f526688.com | www.bizhong55.com | 6868.cc | www.06387733.com | rbbet55.com | www.882589.com | www.89894g.com | jjjj005.com | www.7788789.com | www.799343.com | 55588.com | www.3032gg.com | 3178vv.com | www.005966.com | www.3668aa.com | 21549.com | www.c72.com | 8cai29.com | www.6666bmw.com | www.110272.COM | 019dh.com | www.0981.com | www.99638o.com | www.ylhg1818.com | www.50732l.com | 4995r.com | www.98698j.com | 496oo.com | www.boma0150.com | www.60ksw.com | raybet39.com | www.8855gvb.com | 3405mm.com | www.438666.com | www.082709.com | www.6491l.com | www.22303.cc | 22244066.com | www.99094p.com | 85698g.com | www.c44dd.com | 80850t.com | www.i30226.com | www.c5636.com | 30006hd.com | www.9422c.com | 3678c.com | www.b35oo.com | 7335t.com | www.881389.com | www.43131l.com | www.8694u.com | www.898140.com | 5446bb.com | www.71595.com | 00vv8331.com | www.8582zz.com | 8888c9.com | www.5719f.com | 3936k.com | www.55060p.com | x48m.com | www.4058a.com | www444000.com | www.85857v.com | 2019.gw | www.cao880.com | 20771155.com | www.986655.com | 3222.com | www.10377.com | 95766.com | www.0981.com | long7988.com | www.85857o.com | 40420099.com | www.55545n.com | hggjtg8.com | www.gt111999.com | ww444hg.co | www.v01888.com | 2222k.com | www.v1028.com | q45638.com | www.087f.com | 899523.com | www.4798.cc | 168cp-f.com | www.9818v.cc | www.pu1828.com | www.773925.com | www.1347-01.com | www.270648.com | www.917xpj4.com | 7893900.com | www.hjdc48.com | 982365.com | www.xpj16681.com | 717blr.com | www.28891e.com | hgyz33.com | www.22czt.com | www.vns992.cc | www.187516.com | www.b36365.com | xpj728.com | www.23636.com | ll00558.com | www.178337.com | bdg1100.com | www.44fzc.com | www.bt258.com | 7196hh.com | www.56655b.com | 83377r.com | www.4520022.com | 9737003.com | www.gczj5.com | www.d4737.com | 08530002.com | www.99113p.com | 37688k.com | www.4323a.com | 33225156.com | www.310615.com | www.hg6733.com | pj75.com | www.ihg5599.com | 55155d.com | www.304110.com | www.449688.com | 294546.com | www.2418u.com | 14680123.com | www.39500o.com | www.551c93.com | 3404b.cc | www.371s.cc | www.77537w.com | 38648oo.cc | www.jsdc9111.com | 518cp66.com | www.380068.com | www.20452.net | 55kka.com | www.49956g.com | www.4972aa.com | 3178s.com | www.86339m.com | 56988l.vip | www.87668o.com | www.340dh.com | 6261xx.com | www.607995.com | www.99828.com | nn3336.com | www.0014d.com | www.557588.com | 3178dd.com | www.81520z.com | www.7893w04.com | so11.cc | www.798588.net | www.ylhg1818.com | 3024r.com | www.792087.com | 18438000.com | 983888o.com | www.jsdc9222.com | www.ab943.com | 73122.com | www.68365l.com | www.hg9951.com | 3788m.com | www.6939d.com | www.4625k.com | 19991f.com | www.68689d.com | www.xy466.com | 39992211.com | www.hcjt3.com | www.2850899.com | 67890www.com | www.602327.com | www.hh892.com | 55331b.com | www.210883.com | www.369408.com | www.410zr.com | 61322244.com | www.99788b.com | www.794933.com | vvv1915.com | www.609816.com | www.06617c.com | 5077777.com | 30006y.com | www.81678w.com | www.xpj3578.com | 35222b.com | www.590979.com | www.b35ee.com | v1647.com | yh568.vip | www.3478a.cc | www.725025.com | 3005.am | 38821199.com | www.91233m.com | www.35849.com | r58955.com | goodmgm.com | www.hg3233.com | www.sun5655.com | 5856hhh.com | www.230961.com | www.326636.com | www.20161100.com | 3676vip.com | www.150928.com | www.587189.com | www.2846c.com | 4278.com | www.43131w.com | www.038839.com | www.33ms33.com | 01311.com | 3568qq.com | www.2408a.com | www.19019d.com | www.6686tk.cc | zhibet188.com | www.500021.com | www.xpj4.net | www.937794.com | 99567h.com | 0434311.com | www.32123q.com | www.1139356.com | 3377vn77.com | 566777q.com | www.500pt.com | www.38138x.com | www.pz015.com | 3775a.com | 3424.com | www.50026q.com | www.jy959.com | 4052w.com | m2146.com | www.187135.com | www.13633.com | www.vns1988.com | 7141ww.com | 00mm8331.com | www.109076.com | www.91233m.com | www.90644.com | www.76060a.com | 5856ee.com | 6613699.com | www.013ac.com | www.7500666.com | www.13798a.com | 2698l.com | t61788.com | www.83033e.com | www.26878j.com | www.hg8ff.com | www.2225156.com | 66876b.com | 5589222.com | 6002aa.com | www.5091o.com | www.79095o.com | www.tm3721.com | 1294a.com | 3957w.com | y2516.com | www.501340.com | www.80767x.com | www.38138n.com | www.8804jj.com | 56988nn.com | 66287u.com | 6594rr.com | www.483770.com | www.68568p.com | www.06387744.com | www.jin188.com | www.yh3333.cc | 8722eeee.com | 69445588.com | 7720p.com | www.403489.com | www.43818q.com | www.wns123i.com | www.5377msc.com | www.7025l.com | ii2205.com | 3788.link | 56811.com | sbd023.net | www.703617.com | www.77210g.com | www.3410.com | www.107015.com | www.6359.com | cp088d.com | 86811ss.com | 998p.cc | 8294m.com | www.26299e.com | www.21202e.com | www.8c555.com | www.8516.com | www.4887999.com | www.yinhecc77.com | 55899m.com | 7003d.com | w08199.com | 272cc.net | 22296am.com | www.652531.com | www.6832w.com | www.82439.com | www.8w08.com | www.11tyc.com | www.90903.com | www.vns95500.com | www.amh04.com | 99111cc.com | wlb444.com | ll3336.com | bt2088.com | p888good.com | 6150h.com | www.170882.com | www.674577.com | www.9437.cc | www.51515r.com | www.ihg5599.com | www.12136u.com | www.4058k.com | www.88166c.com | www.2y930.com | www.599234.com | www.hg2098.com | www.825909.com | www.ca1066.com | www.123456pk.com | aipin33.me | 7744iii.com | v35151.com | 2490w.com | bt1088.com | 6363ii.com | 4541b.com | 8538s.com | 4488z.com | 4445.ag | 4255ll.com | 69111h.com | 6446hh.com | 9420n.com | 878365.com | 30007b.com | 53262e.com | 88wb8.com | 2214uu.com | 30019ee.com | kk3384.com | 55797z.com | 999p1.cc | 0860h.com | ee444000.com | s4212.com | 3846yyy.com | 4036j.com | 4196t.com | mg4377.com | blr89.com | 6766bb.com | 99151u.com | 023932.com | vns66666.cc | www.10051005.com | www.hg5878.com | www.6020200.com | www.6178056.com | www.hg134.com | www.yh77704.com | www.85857i.com | www.oo55826.com | www.10999e.com | www.xj7007.com | www.836bbb.com | www.1206.com | www.88065c.com | www.5441y.com | www.949404.com | www.541522.com | www.83993u.com | kk3365.com | 3121c.com | 28839a.com | vns22.me | nn500f.com | feicai0599.com | www.0222js.com | www.00829n.com | www.248247.com | www.vns1988.com | www.c9860.com | www.411559.com | www.t98478.com | www.65707h.com | www.104ak.com | www.595477.com | 1588hg.com | rr5443.com | y5429.com | 888x2.com | 00224002.com | www.hg7748.com | www.65471188.com | www.18765.com | www.am00000.com | www.62778833.com | www.15355n.com | www.706126.com | 45637v.com | 923510.com | 118cp.com | 2677hhh.com | www.vns518.com | www.ylg20000.com | www.7796877.com | www.yz7704.com | www.66073.cc | www.558413.com | 9411nnn.com | 118888l.com | 76886d.com | www.223456g.com | www.70022.com | www.4996sp.com | www.ya2019l.com | www.c1332.com | 9539u.com | 4123rr.com | 33382uu.com | www.a8a8789.com | www.e3838.com | www.hjdc2005.com | www.79670.com | www.810620.com | 365225c.com | c99474.com | 9149b.com | www.3589777.com | www.874858.com | www.424277.com | www.c2809.com | z1777.com | 01234s.com | 22556r.com | www.sss355.com | www.bwin940.co | www.08588v.com | www.510830.com | 37570z.com | 08159p.com | www.213535.com | www.5504i.com | www.ax630.com | www.775709.com | q3144.com | 364494.com | www.cr1118.com | www.rycp154.com | www.4923t.com | www.374277.com | 2595g.com | 9737oo.me | www.5028hg.com | www.91779r.com | www.158cp.com | red0035.com | p14666.com | www.9374s.com | www.fh7.com | www.66653y.com | www.29277v.com | 0332t.com | www.gh0087.com | www.998855p.com | www.940.com | www.068619.com | 5360ll.com | www.111893.com | www.77731k.com | www.89894z.com | www.66332o.com | 574747com | www.333222c.com | www.163a2.com | www.08588n.com | feicai0379.com | 806807.com | www.emc7677.com | www.aa00668.com | www.738126.com | bet365bet365005.com | vns608.com | www.7945k.com | www.91233b.com | 0080s.com | z9p5j.cn | www.56563b.com | www.90935.com | www.343918.com | 1294n.cc | www.515xpj.com | www.7893w39.com | www.951077.com | wnsrw.vip | www.f67783.com | www.n32939.com | www.gai20.com | 084939.com | 8742d.com | www.f92776.com | www.878zf.com | 84435072.com | www.hu888.com | www.9737yy.com | www.951912.com | pjshanxi.com | www.h7714.com | www.6608598.com | www.648377.com | 0055gbh.com | www.333133g.com | www.778545.com | www.54400u.com | 22299nn.com | www.ra7088.com | www.50080d.com | 61328866.com | hb10611.com | www.pj88m.com | www.732400.com | 7240mcom | www.99206u.com | www.b79839.com | 99306l.com | 1098.com | www.3116n.com | www.444219.com | 3435g.com | www.747808.com | www.00840j.com | 54443z.com | www.76543y.com | www.626902.com | 93936d.com | zhcp92.com | www.11vn777.com | www.399146.com | 7742l.com | www.bet365a7.com | www.937065.com | 35ii.vip | www.741199a.com | www.07813.com | 33bwi.com | www.wns02222.com | www.99638n.com | 2595g.com | www.55268gg.com | www.8084.com | 3doprint.com | www.39695k.com | www.0601m.com | 6608510.com | www.4625u.com | www.910057.com | 159666s.com | www.26777.cc | www.8582qq.com | 3336944.com | www.s27229.com | www.96386l.com | 4018b.com | www.js8040.com | www.5441j.com | 6haocom | www.bmw0004.com | www.809285.com | ddcp88.com | www.3157j.com | www.83033u.com | t365c.com | www.138.net | 4123.com | www.88837h.com | www.60996.cc | 600089v.com | www.435776.com | www.564880.com | 5360t.com | www.4521k.com | feicai0816.com | www.lb0011.com | www.yd7017.com | 5443n.com | www.8882244.com | www.701514.com | tt6824.com | www.wns123b.com | q47479.com | www.amxhtd8.com | www.ya270.com | a757011.com | www.xpj778888.com | 2222k15.com | www.m222999.com | www.5881.cc | 5002nnn.com | www.0082737.com | 33775002.com | www.www8181sun.com | www.666xm.cc | 55331gg.com | www.414432.com | 7196ss.com | www.40033.1340033.com | www.lczg0.com | 9339999n.com | www.jsc799.com | 4037789.com | www.061626.com | www.511622.com | 1343.com | www.95222w.com | 5856s.com | www.6668a.vip | 7792h.com | www.f8867.com | www.510830.com | 1305444.com | www.60108h.com | 01234ll.com | www.932418.com | 234915.com | www.44679.com | www.037211.com | www.483828.com | www.fl62.com | 55ss8331.com | www.6939j.com | 5566bet.vip | www.00778h.com | 2147001.com | www.111msc.com | bh889944.com | www.ra1116.com | www.466780.com | www.63260.com |