<optgroup id="w2uiu"></optgroup>
<menu id="w2uiu"><tt id="w2uiu"></tt></menu>
<menu id="w2uiu"><strong id="w2uiu"></strong></menu>
 • <menu id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu></menu>
  <xmp id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu>
 • <dd id="w2uiu"><nav id="w2uiu"></nav></dd>
 • 一張照片

  小學生作文:一張照片
  作文字數:327
  作者:劉汝琪
 • de
 • xiàng
 •  
 • jiù
 • huì
 • kàn
 • dào
 • zhāng
 • zhào
 • piàn
 •  
 • shì
 • 我的相冊,就會看到一張照片。那是
 • zài
 • niǎo
 • cháo
 • de
 • qiú
 • chǎng
 • biān
 • shàng
 • zhào
 • de
 • xiàng
 •  
 •  
 •  
 • 我在鳥巢的足球場邊上照的相。 
 •  
 •  
 • tiān
 • xià
 •  
 • gāng
 • lái
 • dào
 • běi
 • jīng
 •  
 • biàn
 •  那一天下午,我剛來到北京,便
 • tīng
 • shū
 • shū
 • shuō
 • yào
 • ào
 • yùn
 • huì
 • zhǔ
 • chǎng
 • cān
 • guān
 • 聽叔叔說要去奧運會主體育場參觀一
 • xià
 •  
 • de
 • xīn
 • dùn
 • shí
 • biàn
 • xiàng
 • xiōng
 • yǒng
 • de
 • làng
 •  
 • shàng
 • 下,我的心頓時便像洶涌的巨浪,上
 • xià
 • diān
 • zhe
 •  
 • jiǔ
 • jiǔ
 • néng
 • píng
 • jìng
 •  
 • yīn
 • wéi
 • zhè
 • 下顛簸著,久久不能平靜。因為這次
 • shì
 • niǎo
 • cháo
 • ya
 •  
 •  
 •  
 • 可是我第一次去鳥巢呀! 
 •  
 •  
 • guò
 • le
 • hǎo
 • zhǎng
 • shí
 • jiān
 •  
 • men
 • zhōng
 • jìn
 • le
 •  過了好長時間,我們終于擠進了
 • niǎo
 • cháo
 •  
 • zhī
 • jiàn
 • zhè
 • gēn
 • gēn
 • yín
 • de
 • gāng
 • jīn
 • biān
 • zhī
 • 鳥巢。只見這一根根銀色的鋼筋編織
 • chéng
 • de
 • niǎo
 • cháo
 • níng
 • jié
 • le
 • duō
 • shǎo
 • rén
 • de
 • hàn
 • shuǐ
 • zhì
 • huì
 • 成的鳥巢凝結了多少人的汗水和智慧
 • ya
 •  
 • zài
 • wǎng
 • zǒu
 •  
 • jiù
 • kàn
 • jiàn
 • zhè
 • rén
 • shān
 • 呀!再往里走,就可以看見這里人山
 • rén
 • hǎi
 •  
 • yǒu
 • de
 • zài
 •  
 • chā
 • chā
 •  
 • pāi
 • zhào
 •  
 • 人海,有的在“喀嚓喀嚓”地拍照,
 • hái
 • yǒu
 • de
 • zài
 • chù
 • zhāng
 • wàng
 •  
 • hǎo
 • xiàng
 • hái
 • méi
 • yǒu
 • kàn
 • gòu
 • 還有的在四處張望,好像還沒有看夠
 • niǎo
 • cháo
 • de
 • nèi
 • ne
 •  
 • zài
 • kàn
 • kàn
 •  
 • mèi
 • mèi
 • 鳥巢的內部呢!再看一看,弟弟妹妹
 • dōu
 • zhào
 • le
 • xiàng
 •  
 • zhī
 • yǒu
 • hái
 • méi
 • zhào
 •  
 • biàn
 • tuī
 • zhe
 • 都照了相,只有我還沒照,便推著爸
 • lái
 • dào
 • qiú
 • chǎng
 • biān
 • shàng
 •  
 • zhī
 • tīng
 •  
 • chā
 •  
 • 爸來到足球場邊上,只聽“喀嚓”一
 • shēng
 •  
 • xiàng
 • jiā
 • biàn
 • duō
 • le
 • wèi
 • xīn
 • chéng
 • yuán
 • 聲,相冊大家族里便多了一位新成員
 •  
 •  
 •  
 • 。 
 •  
 •  
 • shēng
 • zhōng
 •  
 • duō
 • shì
 • qíng
 • suí
 • zhe
 • yuè
 • de
 • jiāo
 •  一生中,許多事情隨著日月的交
 • bèi
 • rén
 • dàn
 • wàng
 •  
 • dàn
 • zhào
 • piàn
 • huì
 • gōu
 • rén
 • de
 • huí
 • 替被人淡忘,但照片會勾起人的回憶
 •  
 • huān
 • zài
 •  
 • niǎo
 • cháo
 •  
 • de
 • liú
 • yǐng
 •  
 •  
 • ,我喜歡我在“鳥巢”里的留影。 
 •  
 •  
 •  
 •  
   
  無注音版:
   我的相冊,就會看到一張照片。那是我在鳥巢的足球場邊上照的相。
   
    那一天下午,我剛來到北京,便聽叔叔說要去奧運會主體育場參觀一下,我的心頓時便像洶涌的巨浪,上下顛簸著,久久不能平靜。因為這次可是我第一次去鳥巢呀!
   
    過了好長時間,我們終于擠進了鳥巢。只見這一根根銀色的鋼筋編織成的鳥巢凝結了多少人的汗水和智慧呀!再往里走,就可以看見這里人山人海,有的在“喀嚓喀嚓”地拍照,還有的在四處張望,好像還沒有看夠鳥巢的內部呢!再看一看,弟弟妹妹都照了相,只有我還沒照,便推著爸爸來到足球場邊上,只聽“喀嚓”一聲,相冊大家族里便多了一位新成員。
   
    一生中,許多事情隨著日月的交替被人淡忘,但照片會勾起人的回憶,我喜歡我在“鳥巢”里的留影。
   
    

   照片里的故事

   作文字數:430
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zhào
  • piàn
  • de
  • shì
  •   照片里的故事
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • guǎng
  • zhōu
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • wài
  • wài
  • mào
  • xué
  •  廣東省廣州 廣東外語外貿大學
  • shè
  • wài
  • xué
  • xiào
  • sān
  • nián
  • ?
  •  
  • bān
  •  
  • cài
  • jié
  • háo
  • 附設外語學校三年級()班 蔡杰豪
  • 閱讀全文

   一張難忘的照片

   作文字數:366
   作者:未知
  •  
  • zuò
  • wén
  • wǎng
  • zuò
  •  
  • wén
  •  
  • wǎng
  •  
  •  
  •  
  • zhāng
  • nán
  • wàng
  • 作文網作 文 網  一張難忘
  • de
  • zhào
  • piàn
  • 的照片
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • guǎng
  • zhōu
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • wài
  • wài
  • mào
  • xué
  •  廣東省廣州 廣東外語外貿大學
  • 閱讀全文

   難忘的照片

   作文字數:363
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  • nán
  • wàng
  • de
  • zhào
  • piàn
  •   難忘的照片
  •  
  •  
  • shǎn
  • shěng
  • ān
  •  
  • shǎn
  • shī
  • fàn
  • xué
  • xiǎo
  •  陜西省西安 陜西師范大學附小
  • bān
  •  
  • qiān
  • 四班 付千葉
  • 閱讀全文

   我最喜歡的一張照片

   作文字數:406
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zuì
  • huān
  • de
  • zhāng
  • zhào
  • piàn
  •    我最喜歡的一張照片
  •  
  •  
  • ?
  • shěng
  • zhōu
  • shì
  •  
  • zhōu
  • shì
  • tóng
  • ?
  •  四川省達州市 達州市通川區第
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • nián
  • èr
  • bān
  •  
  • yáng
  • wǎn
  • yáo
  • 一小學三年級二班 楊琬堯
  • 閱讀全文

   我家的一張照片

   作文字數:279
   作者:張德賢
  •  
  •  
  •  
  •  
  • nián
  •  
  •  
  • huáng
  • jīn
  • zhōu
  •  
  •   去年“五一”黃金周,爸爸
  • dài
  • zhe
  • lái
  • dào
  • le
  • nán
  • shěng
  • luò
  • yáng
  • shì
  • de
  • shén
  • 媽媽帶著我來到了河南省洛陽市的神
  • zhōu
  • dān
  • yuán
  • yóu
  • wán
  •  
  • 州牡丹園游玩。
  • 閱讀全文

   我最喜歡的一張照片

   作文字數:408
   作者:宋爽
  •  
  • zhàn
  • zhǎng
  •  
  •  
  •  
  • zài
  • jiā
  • de
  • xiàng
  • zhōng
  •  
  • yǒu
  • 站長: 在我家的相冊中,有許
  • duō
  • duō
  • de
  • zhào
  • piàn
  •  
  • zhōng
  •  
  • yǒu
  • zhāng
  • shì
  • 許多多我的照片,其中,有一張是我
  • zuì
  • huān
  • de
  •  
  • 最喜歡的。
  • 閱讀全文

   一張照片的故事

   作文字數:404
   作者:林弋渝
  •  
  •  
  •  
  •  
  • qiáo
  • zhāng
  • zhào
  • piàn
  • shàng
  • piāo
  • liàng
  • de
  • niáng
  • shì
  •   瞧那張照片上漂亮的姑娘是
  • shuí
  • ne
  • shū
  • zhe
  • liǎng
  • tiáo
  • yáng
  • jiǎo
  • biàn
  • wéi
  • zhe
  • fěn
  • hóng
  • de
  • wéi
  • 誰呢梳著兩條羊角辮圍著粉紅色的圍
  • jīn
  • zhèng
  • zhàn
  • zài
  • yán
  • liù
  • de
  • ?g
  • cóng
  • qián
  • xiào
  • duō
  • tián
  • 巾正站在五顏六色的花叢前笑得多甜
  • 閱讀全文

   照片

   作文字數:532
   作者:莊文杰
  •  
  • zhàn
  • zhǎng
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • zǎo
  • shàng
  •  
  • chuáng
  • 站長: 今天早上,起床拿衣服
  • shí
  •  
  • kàn
  • jiàn
  • chuáng
  • biān
  • fàng
  • zhe
  • běn
  • xiàng
  •  
  • suí
  • 時,我看見床邊放著一本相冊。我隨
  • shǒu
  • lái
  • fān
  • le
  • fān
  •  
  • zhāng
  • zhào
  • piàn
  • jiù
  • 手拿起來翻了翻,第一張照片就把我
  • 閱讀全文

   一張照片

   作文字數:323
   作者:張書敏
  •  
  • lái
  •  
  • yuán
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • jiā
  • yǒu
  • duō
  • 來 源   我的家里有許多
  • zhào
  • piàn
  •  
  • měi
  • zhāng
  • zhào
  • piàn
  • bèi
  • hòu
  • dōu
  • yǒu
  • shì
  • 照片,每一張照片背后都有一個故事
  •  
  • zhōng
  • yǒu
  • zhè
  • yàng
  • zhāng
  • zhào
  • piàn
  •  
  •  
  • mǎn
  • liǎn
  • 。其中有這樣一張照片——一個滿臉
  • 閱讀全文

   一張照片的故事

   作文字數:402
   作者:李華悅
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • fān
  • kāi
  • xiàng
  •  
  • zhāng
  • zhào
  • piàn
  • yìn
  •   翻開相冊,一張照片印入
  • de
  • yǎn
  • lián
  •  
  • shì
  • zhāng
  • zài
  • guā
  • 我的眼簾。那是一張在木瓜地里我和
  • pěng
  • zhe
  • guā
  • liě
  • zuǐ
  • huān
  • xiào
  • de
  • zhào
  • piàn
  •  
  • kàn
  • zhe
  • 弟弟捧著木瓜咧嘴歡笑的照片。看著
  • 閱讀全文

   令我震撼的照片

   作文字數:507
   作者:許子驁
  •  
  • zhàn
  • zhǎng
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • shēn
  • zài
  • měi
  • guó
  • de
  • cóng
  • 站長 :。 身在美國的媽媽從
  • wǎng
  • shàng
  • gěi
  • le
  •  
  • ?
  •  
  • wǎng
  • shàng
  • dēng
  • zǎi
  • 網上給我發了一組“貓撲”網上登載
  • de
  • zhào
  • piàn
  •  
  • kàn
  • le
  • hòu
  • hěn
  • zhèn
  • hàn
  •  
  • tóng
  • shí
  • 的照片,我看了以后很震撼,同時也
  • 閱讀全文

   一張照片

   作文字數:369
   作者:張書懷
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  •  
  • suí
  • biàn
  • fān
  • kāi
  • zhào
  • piàn
  •  
  • shǒu
  •  今天,我隨便翻開照片集,首
  • xiān
  • chuǎng
  • yǎn
  • lián
  • de
  •  
  • shì
  • zhāng
  • zài
  • de
  • bàn
  • gōng
  • 先闖入眼簾的,是一張在媽媽的辦公
  • shì
  • zhào
  • de
  •  
  • xiǎo
  • qiǎo
  • líng
  • lóng
  • de
  • zuò
  • zài
  • zhāng
  • 室照的,小巧玲瓏的我坐在一張木椅
  • 閱讀全文

   照片里的故事

   作文字數:645
   作者:錢嘉
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • fān
  • kāi
  • xiàng
  •  
  • zhāng
  • zhào
  • piàn
  • yìn
  •   翻開相冊,一張照片印入
  • de
  • yǎn
  • lián
  •  
  • shì
  • zhāng
  • háng
  • zhōu
  • yóu
  • zhào
  •  
  • 我的眼簾。那是一張杭州旅游照。
  •  
  • shì
  • chūn
  • tiān
  •  
  • nǎi
  • nǎi
  • tóng
  • lái
  • dào
  • 那是一個春天,我和奶奶一同來到
  • 閱讀全文

   a 一張珍貴的照片

   作文字數:572
   作者:王堯
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zài
  • de
  • xiàng
  •  
  • yǒu
  • duō
  •   在我的相冊里,有許許多
  • duō
  • zhào
  • piàn
  •  
  • zhōng
  • yǒu
  • zhāng
  • zuì
  • huān
  •  
  • men
  • 多照片,其中有一張我最喜歡,你們
  • xiǎng
  • zhī
  • dào
  • wéi
  • shí
  • me
  • ma
  •  
  • jiù
  • tīng
  • wǎng
  • xià
  • shuō
  • ba
  • 想知道為什么嗎?那就聽我往下說吧
  • 閱讀全文

   可愛的照片

   作文字數:230
   作者:李朱蕾
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • nián
  •  
  • zài
  • de
  • lǎo
  • jiā
  • pāi
  • xià
  •    年,我在我的老家拍下
  • le
  • zhāng
  • ài
  • de
  • zhào
  • piàn
  •  
  • dāng
  • shí
  •  
  • cái
  • suì
  •  
  • 了一張可愛的照片。當時,我才歲。
  •  
  •  
  • zhèng
  • zài
  • chuáng
  • shàng
  • gǔn
  •  
  • zhēn
  • shì
  • huó
  • ài
  •  我正在床上打滾,真是活潑可愛
  • 閱讀全文

   我最喜歡的一張照片

   作文字數:253
   作者:楊浩
  •  
  • zhù
  • le
  • ma
  •  
  •  
  •  
  • zài
  • de
  • xiàng
  •  
  • 記住了嗎? 在我的相冊里,我
  • zuì
  • huān
  • de
  • zhāng
  • zhào
  • piàn
  • shì
  • cóng
  • zhào
  • de
  • hǎi
  • biān
  • 最喜歡的一張照片是從日照的大海邊
  • zhào
  • de
  •  
  • 照的。
  • 閱讀全文

   一張舊照片

   作文字數:721
   作者:人間天使
  •  
  •  
  • zhāng
  • jiù
  • zhào
  • piàn
  •  一張舊照片
  •  
  • de
  • xiàng
  • yǒu
  • duō
  • zhào
  • piàn
  •  
  • zuì
  • huān
  • 我的相冊里有許多照片,我最喜歡
  • de
  • zhāng
  • zhào
  • piàn
  • shì
  • zài
  • yòu
  • ér
  • yuán
  • de
  • xiǎo
  • shì
  • zhào
  • 的一張照片是我在幼兒園的小博士照
  • 閱讀全文

   一張照片

   作文字數:457
   作者:張軒源
  •  
  • yōu
  • xiù
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  •  
  • zhāng
  •  
  •  
  • zhào
  •  
  •  
  • piàn
  • 優秀作文 一 張 照 片
  •  
  •  
  •  
  •  
  • fān
  • kāi
  • jiā
  • zhōng
  • de
  • xiàng
  • shí
  •  
  • jiù
  • kàn
  • jiàn
  • zhāng
  • 我翻開家中的相冊時,就看見一張
  • 閱讀全文

   一張舊照片

   作文字數:379
   作者:饒維錚
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • cóng
  • chū
  • shēng
  •  
  •    從我出生起,爸爸媽
  • jiù
  • yòng
  • zhào
  • piàn
  • zhe
  • de
  • chéng
  • zhǎng
  •  
  • zhāng
  • zhào
  • 媽就用照片記錄著我的成長。一張照
  • piàn
  • shì
  •  
  • yīn
  • huān
  • jīng
  • cháng
  • fān
  • yuè
  • jiù
  • 片一個故事。因此我喜歡經常翻閱舊
  • 閱讀全文

   一張照片

   作文字數:256
   作者:饒維錚
  •  
  • zhàn
  • zhǎng
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zài
  • de
  • shū
  • zhuō
  • qián
  • bǎi
  • 站長 :。  在我的書桌前擺
  • fàng
  • zhe
  • zhāng
  • zhào
  • piàn
  •  
  • shì
  • jīn
  • nián
  • shǔ
  • jiǎ
  • zài
  • 放著一張照片,那是今年暑假我在撫
  • zhōu
  • yuàn
  • sài
  • shí
  • lǎo
  • shī
  • zhào
  • de
  •  
  • 州棋院比賽時付老師照的。
  • 閱讀全文

   照片的故事

   作文字數:328
   作者:陳雨淼
  •  
  •  
  •  
  •  
  • yǒu
  • zhāng
  • zhào
  • piàn
  •  
  • měi
  • dāng
  • kàn
  • jiàn
  •   我有一張照片,每當我看見
  • zhè
  • zhāng
  • zhào
  • piàn
  •  
  • xiǎng
  • le
  • men
  • dào
  • tiān
  • ān
  • mén
  • 這張照片,我想起了我們到天安門旅
  • yóu
  • de
  • qíng
  • jǐng
  •  
  • tiān
  • ān
  • mén
  • hěn
  • kuān
  • guǎng
  •  
  • fēng
  • jǐng
  • xiù
  • 游的情景,天安門很寬廣,風景秀麗
  • 閱讀全文

   我二歲時的一張照片

   作文字數:254
   作者:付晶峰
  •  
  • yōu
  • xiù
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  •  
  • cóng
  • xiàng
  • zhōng
  • ǒu
  • ér
  • 優秀作文  我從像冊中偶而發
  • xiàn
  • èr
  • suì
  • shí
  • de
  • zhāng
  • zhào
  • piàn
  •  
  • jiù
  • zhào
  • piàn
  • zhōng
  • de
  • 現我二歲時的一張照片,舊照片中的
  • zhǎng
  • huó
  • ài
  •  
  • hēi
  • de
  • tóu
  •  
  • yuán
  • yuán
  • 我長得活潑可愛,烏黑的頭發,圓圓
  • 閱讀全文

   一張珍貴的照片

   作文字數:402
   作者:張昕煜
  •  
  •  
  • zhāng
  • zhēn
  • guì
  • de
  • zhào
  • piàn
  •  
  •  
  •  一張珍貴的照片 
  •  
  • lín
  • xiàn
  • chéng
  • guān
  • xiǎo
  • xué
  •  
  •  
  • zhāng
  • xīn
  •  
  •  
  • 臨澤縣城關小學 張昕煜 
  •  
  •  
  •  
  • shì
  • guò
  • suì
  • shēng
  • shí
  • de
  • zhāng
  • zhào
  • piàn
  •  那是我過歲生日時的一張照片
  • 閱讀全文

   一張特殊的照片

   作文字數:327
   作者:白玉濤
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zhāng
  • shū
  • de
  • zhào
  • piàn
  •   一張特殊的照片
  •  
  • lín
  • xiàn
  • chéng
  • guān
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • nián
  • bān
  •  
  •  
  • bái
  • 臨澤縣城關小學三年級班 白玉
  • tāo
  • 閱讀全文

   照片里的故事

   作文字數:446
   作者:于捷
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • yǒu
  • zhāng
  • zhàn
  • zài
  • shā
  • tān
  • shàng
  • bèi
  • duì
  •   我有一張站在沙灘上背隊
  • zhàn
  • lán
  • miàn
  • de
  • xiàng
  • piàn
  • shì
  • zài
  • wèi
  • yāng
  • gōng
  • yuán
  • 湛藍湖面的相片那是我在未央湖公園
  • zhào
  • de
  • zhào
  • piàn
  • kàn
  • dào
  • zhè
  • zhāng
  • zhào
  • piàn
  • xiǎng
  • 照的照片看到這張照片我想起
  • 閱讀全文

   一張照片的故事

   作文字數:372
   作者:唐小喬
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zhāng
  • zhào
  • piàn
  • de
  • shì
  •   一張照片的故事
  •  
  •  
  •  
  • qiáo
  • zhè
  • shì
  • zhāng
  • zài
  • shān
  • cūn
  • de
  • zhào
  • piàn
  •  
  •  瞧這是一張在鹿山村的照片 
  •  
  • zhào
  • piàn
  • zhōng
  • zhàn
  • lán
  • de
  • tiān
  • kōng
  • piāo
  • zhe
  • duǒ
  • bái
  • yún
  • měi
  • 照片中湛藍的天空飄著幾朵白云美
  • 閱讀全文

   一張照片

   作文字數:296
   作者:劉名泰
  •  
  •  
  • xiǎo
  • xué
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zhāng
  • zhào
  • piàn
  • “小學”  一張照片
  •  
  •  
  •  
  • pāi
  • guò
  • hěn
  • duō
  • zhāng
  • zhào
  • piàn
  •  
  • zhōng
  •  
  •  我拍過很多張照片,其中,我
  • zuì
  • huān
  • de
  • shì
  • guò
  • shēng
  • de
  • zhāng
  • zhào
  • piàn
  • le
  • 最喜歡的是我過生日的那一張照片了
  • 閱讀全文

   照片

   作文字數:470
   作者:蔣浩天
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  
  •  
  • zhè
  • zhāng
  • zhào
  • piàn
  • shì
  • zuì
  • huān
  • de
  •  
  • shì
  •  這張照片是我最喜歡的,是我
  • nián
  • zài
  • fēng
  • jǐng
  • xiù
  • de
  • zhào
  • pāi
  • de
  •  
  • zǎi
  • le
  • 年在風景秀麗的日照拍的。它記載了
  • 閱讀全文

   這是誰的照片

   作文字數:479
   作者:沈舒顏
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zhè
  • shì
  • shuí
  • de
  • zhào
  • piàn
  •  
  •  
  •   這是誰的照片 
  • háng
  • liáng
  • zhǔ
  • xiǎo
  • bān
  •  
  •  
  • shěn
  • shū
  • yán
  •  
  •  
  • 余杭良渚一小班 沈舒顏 
  •  
  •  
  • zhǐ
  • dǎo
  • lǎo
  • shī
  •  
  •  
  • zhū
  • fāng
  •  
  •  
  •  指導老師 朱芳 
  • 閱讀全文

   照片里的故事

   作文字數:280
   作者:趙安然
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zhào
  • piàn
  • de
  • shì
  •  
  •  
  •   照片里的故事 
  •  
  •  
  • zài
  • de
  • xiàng
  •  
  • yǒu
  • zhāng
  • zhào
  • piàn
  •  
  •  在我的像冊里,有一張照片,那
  • shì
  • zhèng
  • zhōu
  • shuǐ
  • guǎn
  • de
  • shí
  • hòu
  • zhào
  • de
  •  
  •  
  •  
  • 是我去鄭州水族館的時候照的。 
  • 閱讀全文
  卓易彩票 3679ww.com | www.567365.tv | p89.cc | www.79095u.com | 2324ccc.com | www.16065b.com | 9995w.cc | www.bj499.com | 3122a.com | www.fcyl0.com | www.76543c.com | jjj5682.com | www.819msc.com | www.29277x.com | 8742a.com | www.775740.com | www.vns6036.com | zz811.com | www.55c63.com | 6118.com | www.91233h.com | www.8494x.com | www.109716.com | www.79900.com | 8006009.com | www.81608f.com | 2381c.com | www.533265.com | www.43788.com | 7634245.xyz | www.ejylc19.com | hg999333a.com | www.217113.com | www.98698h.com | pj00hh.com | www.33997d.com | www.3844f.com | 2338090.com | www.63606z.com | 8977yy.com | www.569080.com | www.998855v.com | 7k7k.com | www.374877.com | www.c5c99.com | l08199.com | www.709812.com | www.426326.com | 2244buyu.com | www.511073.com | www.5981v.com | 38648.com | www.550420.com | www.1064f.com | 168cp-f.com | www.50989i.com | www.696668.com | 053144.com | www.36788i.com | www.86339t.com | www.1869n.com | 3556vip6.com | www.34788x.com | www.23244.com | d4212.com | www.c5636.com | www.27119.com | e45638.com | www.52072m.com | www.2350.vip | www.3236588.com | 7720q.com | www.3416h.com | www.886242.com | 3467c.am | 1463w.com | www.38775dd.com | www.207365.com | 75991i.com | www.3478r.cc | www.v69096.com | 131a.net | 0485n.com | www.668566.com | www.66973.am | www.0555hg.com | 8520v.com | www.2222y.cc | www.jsc33.com | 6hg7788.com | 4066ss.com | www.ya318.com | www.jxcp5555.com | x48s.com | 22890.co | www.040415.com | www.cb500.cc | www.8030c.com | 2757i.com | 22999193.com | www.5095x.com | www.8967r.com | www.hg12358.com | 37111c.com | www.ch8988.com | www.9895a.com | www.xpj1570.com | 80850vv.com | 88740c.com | www.99677c.com | www.qmc0033.com | www.bet25365.com | 66681j.com | talshop.cn | www.77801x.com | www.tai444.com | 2373y.com | 4546vip2.com | www.572699.com | www.6678687.com | www.138msc.com | 866666q.com | 55967s.com | 22294411.com | www.934686.com | www.47506o.com | www.25288w.com | 2127ff.com | 1591008.com | www.c5986.com | www.33678gg.com | www.kj151.com | 6423g.com | 3522w.cc | 6868003.cc | www.701671.com | www.4323u.com | www.4058a.com | www.hg3385.com | 365vip100.cc | 4165ncom | pj90856.com | www.577513.com | www.68568t.com | www.00772k.com | www.87680k.com | wnsr8802.com | 912567.com | 3559c.com | www.599280.com | www.69999.am | www.80188f.com | www.29980044.net | www.un222.com | 20772222.com | s14666.com | dh3868.com | www.209882.com | www.c2808.com | www.4331b.com | www.pj00880.com | www.v82888.com | agg0606.com | 7599h.com | hbfzq.com | 9222.com | 99589j.net | www.544559.com | www.igcp7.com | www.146662.com | www.4058ff.com | www.hy086.com | www.xinhao3344.com | 22299.com | vv40033.com | 4774r.com | www.330197.com | www.2632n.com | www.550021l.com | www.9187o.com | www.27111x.com | www.yddc09.com | xpj70064.com | 3202x.com | 56988v.com | 2998j.com | 88851i.com | 30688c.com | 7599vv.com | www.33112e.com | www.349477.com | www.hr7888.com | www.15355h.com | www.37377m.com | www.75600v.com | www.518737.com | www.7817z.vip | www.159kj.com | www.44447837.com | www.321666.com | www.189555.com | www.777989.com | www.9679i.com | www.535msc.com | www.86611t.com | 2306k.com | 71626.com | 78885.com | 0099227.com | 3552n.com | 4036d.com | 496uu.com | 8957b.com | pj38pj38.com | t72227.com | 00jj8332.com | 500000312.com | 11884747.com | 99111ff.com | 537a.cc | 5855kk.com | www.h67783.com | www.7435m.com | 4466.so | www.625966.com | www.10899e.com | www.10053344.com | www.aa.1100914.com | www.k30226.com | www.he0066.com | www.900591.com | www.pj43.com | www.bai5544.com | www.335217.com | www.55526e.com | www.16181o.com | www.xpj3.net | www.8899nsb.com | www.hg5985.com | www.2221106.com | www.kj555888.com | www.c300.cc | www.578113.com | www.99djcp.com | 56787hb.com | 068.cc | 256777gcom | 77463.com | 447.com | 3416c.com | 9958955.com | js29391.com | www.65358.com | www.566858.com | www.tstsi.com | www.7793r.com | www.673888c.com | www.97994a.com | www.6678699.com | www.32123t.com | www.921599.com | www.wcp666888.com | 5676559.com | 70118a.com | 9539.com | 11829455.com | www.tai55.com | www.js600000.com | www.pjc66.vip | www.71399t.com | www.925887.com | www.80065i.com | pjshandong.com | 8569811g.com | 7935.com | www.4972aa.com | www.581777.com | www.63606c.com | www.77802z.com | www.756059.com | 7720.com | 8159ww.cc | 4116q.com | www.ra1116.com | www.sb5509.com | www.1358002.com | www.830523.com | www.51515u.com | 3245u.com | 3078m.com | www.798012.com | www.88166b.com | www.588904.com | www.770951.com | 4136e.com | 2214rr.com | 9068l.com | www.8804js.com | www.pj9001.com | www.7366007.com | www.3479h.com | 1389.com | 3552p.com | www.76060d.com | www.hengshengguoji.com | www.4809y.com | www.855876.com | vv680.com | drcp222.com | 2506e.com | www.736suncity.com | www.w84e.com | www.984688.com | 15g2.net | 2214v.com | www.22xpjdc.com | www.80969s.com | www.8003.com | www.648148.com | 875566.com | 7792z.com | www.js429.com | www.b63568.com | www.550805.com | 3416m.com | 4136n.com | www.hf9018.com | www.80075b.com | 423342.com | 40033i.com | www.4tgpd.com | www.1700777.com | www.793990.com | 15f8.net | www.yptang.com | www.365022.bet | www.1035c.com | 99909f.com | 131iii.net | www.172270.com | www.5854r.cc | 20188f.com | 5589m.com | www.990654.com | www.39500s.com | 14144688.com | 678888.vip | www.86939.com | www.3978t.com | 65005.com | 88021u.com | www.79111.com | www.00840u.com | 91019k.com | 2698w.com | www.cp505b.com | www.666xm.cc | 7894n.com | wancaicp.com | www.888msb.com | www.257n.com | qiangui001.com | www.87680x.com | www.hr1833.com | 97297h.com | 983888g.com | www.5966iii.com | www.en06.com | lehu998.com | www.333222x.com | www.ag3344.com | www.177564.com | hbs476.com | www.492020.com | www.41855.cc | 66445003.com | www.21365rr.com | www.6939y.com | 7945uu.com | www.8802js.com | www.i32031.com | xpj01988.com | 2373l.com | www.783544.com | www.80065o.com | 56988j.com | www.vns6601.com | www.271902.com | 9988xpj.com | www.28000r.com | www.381110.com | 87578007.xyz | www.4136r.com | www.195622.com | 7508m.com | www.56655l.com | www.545669.com | 4647088.com | www.bb012.com | www.34788o.com | 83086s.com | www.14168j.com | 2146x.com | www.7893w46.com | www.hg7226.com | 1592w.com | www.4972dd.com | www.36166d.com | 09997.com | www.hg8059.com | www.763287.com | bs78911.com | www.xpj778888.com | 3049q.com | www.bet3651114.com | www.529776.com | 00773k.com | www.js436.com | www.602587.com | 0805u.com | www.63606l.com | 6245w.com | www.dd7920.com | www.c4520.com | 3365.com | www.97994a.com | yin3939.com | www.828685.com | www.904867.com | 0747l.com | www.8577b.cc | 3950z.com | www.ks600.net | www.324077.com | 11174066.com | www.29496a.com | 0446b.com | www.70hga.com | 2543.am | www.pj8551.com | www.807735.com | 335151.com | www.4988d.cc | 3467g.am | www.g32031.com | 3mgmiii.com | www.sj016.com | www.81678o.com | www.hg3968.com | www.984688.com | 3438w.com | www.550021n.com | 36408899.com | www.155607.com | spj02.com | www.dzcp7777.com | 3333904.com | www.58777z.com | www.hc2388.com | 56988d.vip | www.96386l.com | 2127aa.com | www.97828s.vip | 11473333.com | www.3200.com | 7249p.com | www.55060i.com | 3616q.com | www.jinbocp.com | 65005c.com | www.333383.com | www.375931.com | www.p31888.com | www.610560.com | www.hg02468.com | www.8667o.com | 0747hh.com | www.54400f.com | wnsr780.com | www.22211.am | r2146.com | www.ky1006.com | 8988o.com | www.78949l.com | 168c7.com | www.8839n.com | 22556w.com | www.slyl5.com | 55984u.com | www.c1371.com | www.hg5155.com | www.657259.com | www.32126l.net | www.576679.com | www.3589777.com | www.hcw887.com | www.hga8181.com | zl58.com | www.90903.com | 9912304.com | www.twcp03.com | 3258t.com | www.69989f.com | 00212.com | www.hg366.com | 707144.com | www.8113.cc | www.90866.cc | www.239644.com | www.880118.com | 36400055.com | www.vns6602.com | 52599d.com | www.4331y.com | 2381vvv.com | www.rrle2.com | www.mgm004.com | www.045445.com | www.uuuu9999.com | bj799.com | www.2848ddd.com | hg88000.com | www.5095z.com | www.6491i.com | www.022613.com | www.888365q.com | 73055.com | www.91709.com | www.5099ee.com | 4022xx.com | www.ii4625.com | yz5488.com | www.8839p.com | www.621155d.com | www.745855.com | www.2088xpj.com | 5804q.com | www.00773x.com | 3775h.com | www.9478k.com | www.21365gg.com | 074f7.com | www.r678.com | 1679c.com | www.670137.com | www.amh00.com | 08820066com | www.525011.com | www.1869h.com | www.61233u.com | www.5b5b.com | 7240s.com | www.ybao3.com | www.4645555.com | 0152.com | www.6889772.com | 79889o.com | am2017111.com | www.55070a.com | b2146.com | www.658997.com | www.235msc.com | f3410.com | www.ascp7.com | www.pj7686.com | 333hg.com | www.26878w.com | www.32666i.com | 7773847.com | www.954321i.com | www.6491y.com | 3121ww.com | www.3775b.com | www.hhhggg.com | 5004ttt.com | www.631609.com | 838388.com | www.399180.com | www.4972v.com | hg77702.com | www.202370.com | www.16181g.com | 500000579.com | www.68689e.com | www.530056.com | cc99151.com | 2490x.com | www.68365o.com | www.vnsr11888.com | 61789w.com | www.ya2019f.com | www.29886j.com | pj600600.com | www.2875t.com | www.005596.com | 9068mm.com | www.979683.com | www.35155.com | 8547a.com | 80908u.com | www.12345605.cc | www.yh8377.cc | 3559w.com | www.99jtk.com | www.153msc.com | t4212.com | www.203882.com | www.33678jj.com | www.vnsr11888.com | 1168i.com | www.02czj.com | www.448965.com | 08820022com | 80060404.com | www.sx139975.com | www.hg8373.com | tb2223.com | www.guocai667.com | www.8905q.com | www.7025j.com | 0201.com | www.226065.com | www.58908b.com | www.00829h.com | am777.cc | www.163135.com | www.7920j.com | www.pj1098.com | 3405bb.com | www.038909.com | www.81608r.com | www.365815c.com | 3522jj.cc | www.073818.com | www.pj888k.com | www.448222.com | 6766.com | mgm.pe | www.5854k.cc | www.00618c.com | www.22567.com | p1.cc | www.332807.com | www.97828m.vip | www.1596b.com | 702279.com | 2019a.cc | www.862870.com | www.d2894.com | www.25288k.com | 73567tg10.com | yhw7.cc | www.3478k.cc | www.4058ii.com | www.749msc.com | 78808b.com | 11229193.com | www.hx1177.com | www.73990o.com | www.vb003.com | 56728h.com | 44077s.com | www.589196.com | www.093928.com | www.490000.com | 11422l.com | hg96.com | 2776e.com | www.4dwj.com | www.63606w.com | www.hd66.am | 4023l.com | 0747gg.com | bet111888.com | www.99048.cc | www.7225x.com | www.70088444.com | qycp03.com | y7454.com | b99474.com | www.lfu8.com | www.hg0083.com | www.mgdc48.com | www.sjmcasino.com | 5856aaa.com | 38244k.com | www.524947.com | www.866471.com | www.9b800.com | www.hg3058.com | 228888r.com | 57157l.com | 2237pay.com | www.622989.com | www.986440.com | www.g69096.com | www.77605x.com | www.dc550037.com | 01885k.com | js74120.com | gh7104.com | www.998924.com | www.2256.cc | www.472702.com | www.vns0000000.com | www.a2a111.cc | 56744.com | 2546e.com | 61652v.com | www.401746.com | www.44050.cc | www.aa888.cc | www.hh55826.com | www.jing6665.com | www.hg9050.com | 33318h.com | pj88rrcom | 1213www.com | www.50026e.com | www.927133.com | www.15355o.com | www.w84k.com | www.q3065.com | www.29962.com | www.365815g.com | feicai0440.com | 2jsyyy.com | p2649.com | 76116666.com | www.324977.com | www.ct8811.com | www.77801t.com | www.47707.cc | www.6880zz.com | www.55526q.com | www.pj8980.com | www.55268mm.com | www.j85757.com | 99111dd.com | 5309789.com | 4255a.com | 1104.com | q6q66.com | kf121.net | 3434rrr.com | www.35918e.com | www.401271.com | www.959579.com | www.3890t.com | www.84499x.com | www.8998733.com | www.dd00668.com | www.10999i.com | www.99113v.com | www.siji5.com | www.355422.com | www.320288.com | www.88837i.com | www.c6635.net | www.hgw2088.net | 908080b.com | 8827kk.com | jjjj000.com | 35hh.vip | 00774zz.com | 52599b.com | 3700988.com | 2618z.com | 8742u.com | 86611a.com | pj00qq.com | c4389.com | 5350x.com | 38365i.com | 4255ii.com | 2836514.com | 5504r.com | 9646f.com | 2324ddd.com | 2255hhgz.com | 61665.com | 4167h.com | 4340.vip | xinvip6.com | 496rr.com | 8569811w.com | 9995s.cc | le888m.com | xinhao999.com | www.bm445566.com | www.12007.com | www.477745.com | www.67797u.com | www.77164.com | www.006073.com | www.430msc.com | www.h11666.com | www.336246.com | www.490000.com | www.27363j.com | www.5446mm.com | www.hyi158.com | www.094546.com | www.g63568.com | www.954321i.com | www.61233l.com | www.5091e.com | www.993572.com | www.602452.com | www.186793.com | 2127n.com | 2851u.com | 5608.com | 033f.net | 566777x.com | a5959.com | 7334o.com | www.9374b.com | www.25288u.com | www.266555a.com | www.cp0028.com | www.06820k.com | www.zzyl62.com | www.71399x.com | www.055m.cc | www.560721.com | c388z.com | 1434b.com | 8449spj.com | yhxinjiang.vip | 3169a.com | www.yh57788.com | www.pj0056.com | www.jjjj22222.com | www.hjdc2007.com | www.5282288.com | www.54968h.com | www.911888.com | www.065766.com | 36989.com | 333hg.com | 123000.com | www.k8530.com | www.js88058.com | www.haomen1.com | www.601710.com | www.bet73a.com | www.933771.com | sjgc6.com | 20777799.com | 5437k.com | vip66656.com | www.wns08888.com | www.cp9508.com | www.js56772.com | www.33588q.com | www.558421.com | 7334k.com | 52520524.com | feicai0759.com | www.29856.com | www.ld003.com | www.w84k.com | www.14412.com | www.301345.com | tt444000.com | 78808t.com | www.8520x.com | www.548sunbet.com | www.7225e.com | www.96386t.com | www.550414.com | x5816.com | 0076556.com | www.rbet3365.com | www.1www.0079988.com | www.w84k.com | www.686pp.com | 4195qq.com | 6175yy.com | 50027799.com | www.longbet168.com | www.4546500.com | www.107ak.com | x5505.com | 4018m.com | 28824e.com | www.amh400.com | www.7920g.com | www.901758.com | 5622f.com | x55.am | www.u8867.com | www.7415jj.com | www.66332z.com | www.136025.com | 1770s.com | 188qq22.com | www.803303.com | www.664456.com | www.896846.com | 748557.com | 85698a.com | www.mng88.com | www.640268.com | www.978951.com | 3885.com | t555c.com | www.iwin168.net | www.69567x.com | www.810601.com | 80850d.com | dh145.com | www.hg7853.com | www.qiji111.com | www.577983.com | 159666h.com | aobo11111.com | www.jxcp1111.com | www.80075r.com | 55984x.com | 3640pp.com | www.365815m.com | www.t1432.com | www.978951.com | 1654qq.com | 00665004.com | www.5504w.com | www.29277s.com | 4809w.com | 30006c.com | www.588277.com | www.919699.com | 3685s.com | 20053399.com | www.hg0658.com | www.39096.com | 0139365.com | hg7088.com | www.2kkj.com | www.365.tv | 02365.cc | 65005h.com | www.ylg134.com | www.58699.cc | 1591sss.com | 9895h.com | www.4972w.com | www.976500.com | x2.cc | www.577628.com | www.91779d.com | www.551549.com | 67890ggg.com | www.01678cp.com | www.59348.com | 3066qqq.com | 2776o.com | www.c5c44.com | www.941718.com | 15a37.net | www.msc99.la | www.win1232.com | yy080.com | 4023z.com | www.4446ddd.com | www.621477.com | 9068ww.com | www.78188d.com | www.9818b.cc | 3730.com | www.3459n.com | www.6678576.com | 6423d.com | 1168m.com | www.5679527.com | www.028314.com | 87965mm.com | www.5m5.com | www.655902.com | 3846ss.com | www.www-79489.com | www.979zf.com | feicai029.com | www.879nn.com | www.66653l.com | 8827cc.com | www.3643h.com | www.36583333.com | u14666.com | www.119946.com | www.ykylc09.com | 15a47.net | www.32126v.net | www.pj888l.com | 1495f9.com | www.7720n.com | www.7886267.com | 771381.com | www.pu15.com | www.ya2019y.com | bb5360.com | www.40686f.com | www.80767w.com | xpj5003.com | www.8797aavv.com | www.2408d.cc | 3405rrr.com | www.9611msc.com | www.588088.com | 22299qq.com | www.7334f.com | www.093827.com | ll56988.com | www.0033sun.com | 1495f9.com | www.25025.cc | www.35231.com | 55555ylg.com | www.dzcp3333.com | www.189370.com | 3844q.com | www.d63568.com | 111000ii.com | www.m.hjjb29.wang | www.zcwf2.com | zz7742.com | www.0031331.com | 2822828228.com | www.9374x.com | www.84499d.com | hg0886.tv | www.938f.cc | www.093827.com | www.js885588.com | www.169082.com | 9986.com | www.01885b.com | www.096610.com | www.zun544.com | www.91233c.com | bdg1166.com | www.27363b.com | 58802q.com | www.27706.com | www.2934z.com | 22442007.com | www.79095s.com | 454691.com | www.33224066.com | www.694050.com | 2013.com | www.0194009.com | 2222k05.com | www.tycyl.cc | 2648.com | www.js1177.com | www.701337.com | 77229.com | www.ee563.com | 3405bb.com | www.hgdc500.com | 2828394.com | www.345007.com | www.csw288.com | www.6491n.com | www.1444ac.com | 28288i.com | www.5856869.com | 80878h.com | www.0032737.com | 4136p.com | www.718888.com | 3474000.com | www.09569t.com | www.631279.com | www.86611f.com | www.3890y.com | hcp3333.com | www.77802x.com |