<optgroup id="w2uiu"></optgroup>
<menu id="w2uiu"><tt id="w2uiu"></tt></menu>
<menu id="w2uiu"><strong id="w2uiu"></strong></menu>
 • <menu id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu></menu>
  <xmp id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu>
 • <dd id="w2uiu"><nav id="w2uiu"></nav></dd>
 • 多彩的秋天

  小學生作文:多彩的秋天
  作文字數:363
  作者:王文勇
 •  
 •  
 • jiǔ
 • yuè
 •  
 • sòng
 • zǒu
 • le
 • yán
 • de
 • xià
 • tiān
 •  
 • yíng
 • lái
 •  九月,送走了炎熱的夏天,迎來
 • le
 • liáng
 • shuǎng
 • de
 • qiū
 • tiān
 •  
 • 了涼爽的秋天。
 •  
 •  
 • lán
 • lán
 • de
 • tiān
 • kōng
 • wàng
 • biān
 •  
 • duǒ
 • bái
 • yún
 •  藍藍的天空一望無邊,幾朵白云
 • yǒu
 • shí
 • xiàng
 • qún
 • bái
 •  
 • yǒu
 • shí
 • xiàng
 • zhī
 • mián
 • yáng
 •  
 • 有時像一群白兔,有時像幾只綿羊。
 •  
 •  
 • nóng
 • tián
 •  
 • dào
 • huáng
 • le
 •  
 • xiàng
 • shàng
 • le
 • jīn
 •  農田里,稻子黃了,像涂上了金
 • fěn
 • yàng
 • shǎn
 • shǎn
 • guāng
 •  
 • gāo
 • liáng
 • hóng
 • le
 •  
 • xiàng
 • 粉一樣閃閃發光;高梁紅了,像一把
 • huǒ
 • yàng
 •  
 • mián
 • huā
 • bái
 • le
 •  
 • bái
 • xiàng
 • duǒ
 • 把火炬一樣;棉花白了,白得像一朵
 • duǒ
 • xuě
 • huā
 • yàng
 •  
 • nóng
 • tián
 • jiù
 • xiàng
 • cǎi
 • bān
 • 朵雪花一樣。農田里就像一個五彩斑
 • lán
 • de
 • huā
 • yuán
 •  
 • zhēn
 • shì
 • měi
 • le
 •  
 • 斕的花園,真是美麗極了。
 •  
 •  
 • guǒ
 • yuán
 •  
 • píng
 • guǒ
 • zhāng
 • kāi
 • le
 • hóng
 •  果園里,蘋果個個張開了紅撲撲
 • de
 • xiào
 • liǎn
 •  
 • shú
 • tòu
 • le
 • de
 • píng
 • guǒ
 • shí
 • shí
 • cóng
 • shù
 • shàng
 • 的笑臉,熟透了的蘋果時不時從樹上
 • diào
 • zài
 • le
 • shàng
 •  
 • chū
 • dōng
 • dōng
 • de
 • shēng
 • yīn
 •  
 • hǎo
 • xiàng
 • 掉在了地上,發出咚咚的聲音,好像
 • zài
 • qiǎng
 • zhe
 • yíng
 • jiē
 • qiū
 • tiān
 • de
 • dào
 • lái
 •  
 • de
 • 在搶著迎接秋天的到來。大大的鴨梨
 • guà
 • zài
 • shù
 • shàng
 • huáng
 • chéng
 • chéng
 • de
 •  
 • xiàng
 • zhī
 • zhī
 • xiǎo
 • hóu
 • 掛在樹上黃澄澄的,像一只只小猴子
 • zài
 • dǎo
 • yàng
 •  
 • qiū
 • fēng
 • chuī
 • lái
 • de
 • shí
 • hòu
 •  
 • men
 • 在倒立一樣,秋風吹來的時候,它們
 • wán
 • yáo
 • tóu
 • huǎng
 • nǎo
 •  
 • ài
 • le
 •  
 • 一個個頑皮得搖頭晃腦,可愛極了。
 • chuàn
 • chuàn
 • chén
 • diàn
 • diàn
 • de
 • táo
 • shǐ
 • táo
 • jià
 • lèi
 • wān
 • le
 • 一串串沉甸甸的葡萄使葡萄架累彎了
 • yāo
 •  
 • de
 • yào
 • yǎn
 •  
 • de
 • jīng
 • yíng
 •  
 • zhè
 • yòu
 • rén
 • de
 • 腰,紫的耀眼,綠的晶瑩。這誘人的
 • guǒ
 • xiāng
 •  
 • xiāng
 • biàn
 • le
 • zhěng
 • qiū
 • tiān
 • de
 •  
 • 果香,香遍了整個秋天的大地。
 •  
 •  
 • ài
 •  
 • dàn
 • gèng
 • ài
 • qiū
 • tiān
 •  
 • zài
 • zhè
 •  我愛四季,但我更愛秋天!在這
 • shōu
 • huò
 • de
 • jiē
 •  
 • men
 • de
 • xiào
 • kàn
 • shàng
 • gèng
 • 個收獲的季節,我們的校服看上去更
 • jiā
 • zhàn
 • lán
 •  
 • men
 • de
 • hóng
 • lǐng
 • jīn
 • gèng
 • jiā
 • xiān
 • yàn
 •  
 • yīn
 • 加湛藍,我們的紅領巾更加鮮艷。因
 • wéi
 • qiū
 • tiān
 • shì
 • zhāng
 • shōu
 • huò
 • de
 • xiào
 • liǎn
 •  
 • 為秋天是一張收獲的笑臉。
 •  
 •  
 • zhǐ
 • dǎo
 •  
 •  指導 
   
  無注音版:
   
    九月,送走了炎熱的夏天,迎來了涼爽的秋天。
    藍藍的天空一望無邊,幾朵白云有時像一群白兔,有時像幾只綿羊。
    農田里,稻子黃了,像涂上了金粉一樣閃閃發光;高梁紅了,像一把把火炬一樣;棉花白了,白得像一朵朵雪花一樣。農田里就像一個五彩斑斕的花園,真是美麗極了。
    果園里,蘋果個個張開了紅撲撲的笑臉,熟透了的蘋果時不時從樹上掉在了地上,發出咚咚的聲音,好像在搶著迎接秋天的到來。大大的鴨梨掛在樹上黃澄澄的,像一只只小猴子在倒立一樣,秋風吹來的時候,它們一個個頑皮得搖頭晃腦,可愛極了。一串串沉甸甸的葡萄使葡萄架累彎了腰,紫的耀眼,綠的晶瑩。這誘人的果香,香遍了整個秋天的大地。
    我愛四季,但我更愛秋天!在這個收獲的季節,我們的校服看上去更加湛藍,我們的紅領巾更加鮮艷。因為秋天是一張收獲的笑臉。
    指導 

   秋天的校園

   作文字數:229
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • qiū
  • tiān
  • de
  • xiào
  • yuán
  •   秋天的校園
  •  
  •  
  • nán
  • shěng
  • zhū
  • zhōu
  • shì
  •  
  • píng
  • xiǎo
  • xué
  • ?
  •  湖南省株洲市 大坪逸夫小學(
  •  
  •  
  • dài
  • dài
  • ) 戴黛
  • 閱讀全文

   秋天

   作文字數:300
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  • qiū
  • tiān
  •   秋天
  •  
  •  
  • nán
  • shěng
  • shì
  •  
  • nán
  • shěng
  • shì
  •  河南省鶴壁市 河南省鶴壁市第
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • nián
  • bān
  •  
  • shū
  • zhì
  • xiáng
  • 四小學三年級四班 舒志翔
  • 閱讀全文

   秋天的校園

   作文字數:228
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • qiū
  • tiān
  • de
  • xiào
  • yuán
  •    秋天的校園
  •  
  •  
  • nán
  • shěng
  • zhū
  • zhōu
  • shì
  •  
  • píng
  • xiǎo
  • xué
  • ?
  •  湖南省株洲市 大坪逸夫小學(
  •  
  •  
  • dài
  • dài
  • ) 戴黛
  • 閱讀全文

   秋天

   作文字數:470
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  • qiū
  • tiān
  •   秋天
  •  
  •  
  • shàng
  • hǎi
  • shì
  • dōng
  • xīn
  •  
  • yuán
  • xiǎo
  • xué
  • ?
  •  
  •  上海市浦東新區 園西小學()
  •  
  • sūn
  • xīn
  • jiā
  • 孫辛佳
  • 閱讀全文

   秋天的顏色

   作文字數:184
   作者:葉文煒
  •  
  • lái
  •  
  • yuán
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • qiū
  • tiān
  • shì
  • hóng
  • de
  •  
  • 來 源   秋天是紅色的,
  • huǒ
  • hóng
  • de
  • fēng
  • mǎn
  • le
  •  
  • yuǎn
  • yuǎn
  • wàng
  •  
  • 火紅的楓葉鋪滿了大地,遠遠望去,
  • jiù
  • xiàng
  • piàn
  • huǒ
  • hǎi
  •  
  • 就像一大片火海。
  • 閱讀全文

   秋天來了

   作文字數:326
   作者:許諾茵
  •  
  • wǎng
  •  
  • zhǐ
  •  
  •  
  •  
  •  
  • qiū
  • tiān
  • lái
  • le
  •  
  • shù
  • biàn
  • 網 址  秋天來了,樹葉變
  • huáng
  • luò
  • le
  •  
  • xiàng
  • gěi
  • shàng
  • le
  • tiáo
  • jīn
  • huáng
  • 黃落地了,像給大地鋪上了一條金黃
  • de
  • tǎn
  •  
  • qún
  • yàn
  • pái
  • chéng
  • xíng
  • wǎng
  • nán
  • 色的毯子。一群大雁排成一字形往南
  • 閱讀全文

   秋天的顏色

   作文字數:185
   作者:葉文煒
  •  
  • zhù
  • le
  • ma
  •  
  •  
  •  
  • qiū
  • tiān
  • shì
  • hóng
  • de
  •  
  • huǒ
  • 記住了嗎? 秋天是紅色的,火
  • hóng
  • de
  • fēng
  • mǎn
  • le
  •  
  • yuǎn
  • yuǎn
  • wàng
  •  
  • jiù
  • 紅的楓葉鋪滿了大地,遠遠望去,就
  • xiàng
  • piàn
  • huǒ
  • hǎi
  •  
  • 像一大片火海。
  • 閱讀全文

   秋天來了

   作文字數:380
   作者:艾瀟瑞
  •  
  •  
  • xià
  • niáng
  • zhe
  • shā
  • qiāo
  • qiāo
  • de
  • zǒu
  • le
  •  
  •  夏姑娘披著綠紗衣悄悄的走了。
  • piàn
  • piàn
  • jīn
  • huáng
  • de
  • luò
  • yóu
  • měi
  • de
  • dié
  • cóng
  • 一片片金黃的落葉猶如美麗的蝴蝶從
  • shù
  • shàng
  • piāo
  • luò
  •  
  • ā
  •  
  • qiū
  • tiān
  • lái
  • le
  •  
  •  
  • 樹上飄落,啊!秋天來了。 
  • 閱讀全文

   秋天的約會

   作文字數:308
   作者:史熠
  •  
  •  
  •  
  • dāng
  • xià
  • niáng
  • qiū
  • niáng
  • jiāo
  • huàn
  • jiē
  •  當夏姑娘和秋姑娘交換四季接
  • pěng
  • shí
  •  
  • qiū
  • tiān
  • jiù
  • lái
  • dào
  • le
  •  
  • 力捧時,秋天就來到了。
  •  
  •  
  • men
  • qiū
  • niáng
  • kāi
  • shǐ
  • le
  • yuē
  • huì
  •  
  • men
  •  我們和秋姑娘開始了約會。我們
  • 閱讀全文

   秋天來了

   作文字數:316
   作者:許諾茵
  •  
  •  
  •  
  • qiū
  • tiān
  • lái
  • le
  •  
  • shù
  • biàn
  • huáng
  • luò
  • le
  •  
  •  秋天來了,樹葉變黃落地了,
  • xiàng
  • gěi
  • shàng
  • le
  • tiáo
  • jīn
  • huáng
  • de
  • tǎn
  •  
  • 像給大地鋪上了一條金黃色的毯子。
  • qún
  • yàn
  • pái
  • chéng
  • xíng
  • wǎng
  • nán
  • fēi
  •  
  • men
  • gào
  • 一群大雁排成一字形往南飛,它們告
  • 閱讀全文

   秋天來了

   作文字數:272
   作者:李夢佳
  •  
  •  
  • qiū
  • tiān
  • lái
  • le
  •  
  • qiū
  • tiān
  • lái
  • le
  •  
  •  秋天來了!秋天來了!
  •  
  •  
  •  
  • qiū
  • tiān
  • lái
  • dào
  • shù
  • lín
  •  
  • huáng
  • huáng
  • de
  • yín
  • xìng
  •  秋天來到樹林里,黃黃的銀杏
  • xiàng
  • zhī
  • zhī
  • dié
  • cóng
  • shù
  • shàng
  • luò
  • xià
  • lái
  •  
  • zài
  • kōng
  • 葉像一只只蝴蝶從樹上落下來,在空
  • 閱讀全文

   美麗的秋天

   作文字數:352
   作者:黎琛
  •  
  •  
  •  
  • qiū
  • tiān
  • dài
  • zhe
  • shēn
  • jīn
  • huáng
  •  
  • mài
  • zhe
  • qīng
  • yíng
  •  秋天帶著一身金黃,邁著輕盈
  • de
  • jiǎo
  •  
  • qiāo
  • qiāo
  • de
  • lái
  • dào
  • le
  • rén
  • jiān
  •  
  • 的腳步,悄悄的來到了人間。
  •  
  •  
  • tiān
  • me
  • gāo
  •  
  • me
  • lán
  •  
  • gāo
  • gāo
  • de
  • lán
  • tiān
  •  天那么高,那么藍,高高的藍天
  • 閱讀全文

   秋天到

   作文字數:227
   作者:鄭好
  •  
  • lái
  •  
  • yuán
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • qiū
  • tiān
  • dào
  •  
  • qiū
  • fēng
  • liáng
  • 來 源   秋天到,秋風涼
  •  
  •  
  •  
  • jiā
  • dōu
  • zài
  • jiā
  • shang
  •  
  •  大家都在加衣裳。
  • 閱讀全文

   秋天的景色

   作文字數:261
   作者:年瑩
  •  
  • zhàn
  • zhǎng
  •  
  •  
  •  
  • qiū
  • tiān
  • shì
  • guā
  • guǒ
  • piāo
  • xiāng
  • de
  • 站長: 秋天是一個瓜果飄香的
  • jiē
  •  
  • duō
  • guǒ
  • shù
  • dōu
  • zhǎng
  • chū
  • le
  • hǎo
  • chī
  • de
  • guǒ
  • 季節,許多果樹都長出了好吃的果子
  •  
  • shuō
  •  
  • táo
  • shù
  •  
  • chū
  • le
  • wèi
  • dào
  • xiān
  • měi
  • de
  • táo
  • ,比如說:桃樹,出了味道鮮美的桃
  • 閱讀全文

   美麗的秋天

   作文字數:384
   作者:戚樂昀
  •  
  • xiǎo
  • xué
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  •  
  • qiū
  • fēng
  • chuī
  •  
  • qiū
  • tiān
  • dào
  •  
  • 小學作文  秋風吹,秋天到,
  • qiū
  • shā
  • shā
  •  
  • shù
  • luò
  •  
  • qiū
  • tiān
  • jīng
  • lái
  • lín
  • 秋雨沙沙,樹葉落地!秋天已經來臨
  •  
  • xiǎo
  • péng
  • yǒu
  • men
  •  
  • men
  • huān
  • qiū
  • tiān
  • ma
  •  
  • ,小朋友們,你們喜歡秋天嗎?
  • 閱讀全文

   秋天

   作文字數:401
   作者:唐可馨
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • yǒu
  • rén
  • huān
  • wēn
  • nuǎn
  • de
  • chūn
  • tiān
  •  
  • yǒu
  •   有人喜歡溫暖的春天,有
  • rén
  • huān
  • yán
  • de
  • xià
  • tiān
  •  
  • yǒu
  • rén
  • huān
  • xuě
  • bái
  • 人喜歡炎熱的夏天,也有人喜歡雪白
  • de
  • dōng
  • tiān
  •  
  • ér
  • què
  • huān
  • liáng
  • shuǎng
  • de
  • qiū
  • tiān
  •  
  • 的冬天,而我卻喜歡涼爽的秋天。
  • 閱讀全文

   秋天

   作文字數:225
   作者:林弋渝
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • qiū
  • tiān
  • dào
  • le
  • tiān
  • gāo
  • yún
  • dàn
  • liáng
  • fēng
  •   秋天到了天高云淡涼風習
  • tiān
  • zhú
  • jiàn
  • biàn
  • liáng
  • le
  •  
  • 習天氣逐漸變涼了。
  •  
  •  
  • guǒ
  • yuán
  • jié
  • mǎn
  • le
  • yòu
  • yòu
  • yuán
  • de
  • píng
  • guǒ
  • xiàng
  •  果園里結滿了又大又圓的蘋果像
  • 閱讀全文

   秋天的美麗

   作文字數:352
   作者:黃海涵
  •  
  • chū
  • chù
  •  
  •  
  •  
  •  
  • qiū
  • tiān
  • shì
  • měi
  • de
  • jiē
  •  
  • 出處  秋天是美麗的季節、
  • fēng
  • shōu
  • de
  • jiē
  •  
  • zài
  • zhè
  • qiū
  • fēng
  • sòng
  • shuǎng
  •  
  • dān
  • guì
  • piāo
  • 豐收的季節,在這秋風送爽、丹桂飄
  • xiāng
  • de
  • jiē
  •  
  • men
  • yíng
  • lái
  • le
  • xiào
  • èr
  • jiè
  • jīn
  • 香的季節,我們迎來了我校第二屆金
  • 閱讀全文

   金黃的秋天

   作文字數:367
   作者:許昭辰
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • shàng
  • tiān
  • qíng
  • lǎng
  •  
  • wàn
  • yún
  •  今天上午天氣晴朗,萬里無云
  •  
  • zǎo
  • zǎo
  • de
  • xiě
  • wán
  • zuò
  •  
  • shuō
  •  
  •  
  • dào
  • ,我早早的寫完作業。媽媽說:“到
  • jīn
  • qiū
  • le
  •  
  • jīn
  • tiān
  • dài
  • dào
  • tián
  • gǎn
  • shòu
  • xià
  • 金秋了,我今天帶你到田野感受一下
  • 閱讀全文

   美麗的秋天

   作文字數:304
   作者:劉曰鵬
  •  
  •  
  •  
  • qiū
  • tiān
  • dào
  • le
  •  
  • xuě
  • bái
  • xuě
  • bái
  • de
  • mián
  • ?g
  • liě
  •  秋天到了,雪白雪白的棉花咧
  • kāi
  • zuǐ
  • xiào
  • le
  •  
  • men
  • hǎo
  • xiàng
  • yào
  • ràng
  • nóng
  • mín
  • 開嘴笑了。它們好象要讓農民伯伯把
  • men
  • shí
  • jìn
  • dài
  •  
  • xiǎng
  • kāi
  •  
  • 它們拾進袋子里,想離開媽媽,自己
  • 閱讀全文

   秋天

   作文字數:355
   作者:劉暢
  •  
  •  
  •  
  •  
  • qiū
  • tiān
  • dài
  • zhe
  • shēn
  • jīn
  • huáng
  •  
  • mài
  • zhe
  • jiǎo
  •   秋天帶著一身金黃,邁著腳
  • qiāo
  • qiāo
  • de
  • lái
  • dào
  • rén
  • jiān
  •  
  • fēng
  • qīng
  • qīng
  • chuī
  • zhe
  •  
  • 步悄悄的來到人間,風輕輕吹著,那
  • shì
  • měi
  • de
  • qiū
  • niáng
  • shān
  • shān
  • ér
  • lái
  •  
  • 是美麗的秋姑娘姍姍而來.
  • 閱讀全文

   秋天的八一湖

   作文字數:633
   作者:鄒安迪
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • shì
  • guó
  • qìng
  • zhǎng
  • jiǎ
  • de
  • èr
  • tiān
  •  
  •   今天是國慶長假的第二天,
  • qiū
  • gāo
  • shuǎng
  •  
  • huái
  • zhe
  • gāo
  • xìng
  • de
  • 秋高氣爽,我和媽媽懷著無比高興的
  • xīn
  • qíng
  • lái
  • dào
  • xīn
  • shǎng
  • qiū
  •  
  • 心情來到八一湖欣賞秋色。
  • 閱讀全文

   秋天的校園

   作文字數:361
   作者:魏荊濤
  •  
  •  
  •  
  •  
  • men
  • de
  • xué
  • xiào
  • shì
  • gān
  • shěng
  • jiǔ
  • quán
  • shì
  •   我們的學校是甘肅省酒泉市
  • jiǔ
  • shī
  • xiǎo
  •  
  • zhè
  • shì
  • jiāo
  • xué
  • hǎo
  •  
  • lǎo
  • shī
  • hǎo
  • 酒師附小,這是一個教學好、老師好
  •  
  • huán
  • jìng
  • yōu
  • měi
  • de
  • xué
  • xiào
  •  
  • yǒu
  • hěn
  • duō
  • xiǎo
  • péng
  • yǒu
  • dōu
  • 、環境優美的學校,有很多小朋友都
  • 閱讀全文

   我愛秋天

   作文字數:262
   作者:金旅琪
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • ài
  • jīn
  • huáng
  •  
  • gèng
  • ài
  • měi
  •   我愛金黃色,我更愛美麗
  • qiū
  • tiān
  •  
  • huǒ
  • de
  • xià
  • tiān
  • guò
  • le
  •  
  • jīn
  • càn
  • càn
  • 秋天。火辣辣的夏天過去了,金燦燦
  • de
  • qiū
  • tiān
  • dào
  • lái
  • le
  •  
  • huān
  • qiū
  • tiān
  •  
  • yīn
  • wéi
  • qiū
  • 的秋天到來了。我喜歡秋天,因為秋
  • 閱讀全文

   秋天

   作文字數:226
   作者:邢夢琪
  •  
  •  
  •  
  • qiū
  • tiān
  • lái
  •  
  • yàn
  • nán
  • fēi
  •  
  • luò
  •  秋天來啦!大雁南飛,落葉枯
  • huáng
  •  
  • luò
  • rén
  • jiān
  •  
  • gěi
  • chuān
  • shàng
  • le
  • jīn
  • càn
  • càn
  • 黃,灑落人間,給大地穿上了金燦燦
  • de
  •  
  • hóng
  • hóng
  • de
  • fēng
  • xiàng
  • méi
  • méi
  • yóu
  • piào
  •  
  • 的衣服;紅紅的楓葉像一枚枚郵票,
  • 閱讀全文

   金色的秋天

   作文字數:405
   作者:曾帥
  •  
  • xiǎo
  • xué
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  •  
  • jīng
  • guò
  • yán
  • de
  • xià
  • tiān
  •  
  • 小學作文  經過炎熱的夏天,
  • liáng
  • shuǎng
  • de
  • qiū
  • tiān
  • lái
  • le
  •  
  • lái
  • dào
  • tián
  •  
  • cǎo
  • 涼爽的秋天來了。我來到田野里、草
  • shàng
  • xīn
  • shǎng
  • zhè
  • xiàn
  • měi
  • de
  • qiū
  • jǐng
  •  
  • 地上欣賞這無限美麗的秋景。
  • 閱讀全文

   我家鄉的秋天

   作文字數:411
   作者:吳妍威
  •  
  •  
  • xiǎo
  • xué
  •  
  •  
  •  
  • qiū
  • tiān
  • shì
  • fēng
  • shōu
  • de
  • “小學” 秋天是個大豐收的季
  • jiē
  •  
  • 節。
  •  
  •  
  • mián
  • ?g
  • yǒu
  • de
  •  
  • zuǐ
  •  
  • diǎn
  • kāi
  •  
  •  棉花有的把“嘴”一點也不開,
  • 閱讀全文

   我愛秋天

   作文字數:397
   作者:劉夢月
  •  
  • xiǎo
  • xué
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  •  
  • ài
  • de
  • chūn
  • tiān
  •  
  • 小學作文  我愛綠色的春天,
  • ài
  • huǒ
  • hóng
  • de
  • xià
  • tiān
  •  
  • ài
  • bái
  • de
  • dōng
  • tiān
  •  
  • 我愛火紅的夏天,我愛白色的冬天,
  • dàn
  • gèng
  • ài
  • yǒu
  • xuàn
  • cǎi
  • de
  • qiū
  • tiān
  •  
  • 但我更愛富有絢麗色彩的秋天。
  • 閱讀全文

   我愛絢麗多彩的秋天

   作文字數:572
   作者:林松青
  •  
  •  
  •  
  • ài
  • bǎi
  • ?g
  • shèng
  • kāi
  • de
  • chūn
  • tiān
  •  
  • ài
  • niǎo
  •  我愛百花盛開的春天,我愛鳥
  • chán
  • míng
  • de
  • xià
  • tiān
  •  
  • ài
  • yín
  • zhuāng
  • guǒ
  • de
  • dōng
  • tiān
  • 語蟬鳴的夏天,我愛銀裝素裹的冬天
  •  
  • dàn
  • zuì
  • ài
  • xuàn
  • duō
  • cǎi
  • de
  • qiū
  • tiān
  •  
  • ,但我最愛絢麗多彩的秋天。
  • 閱讀全文

   美麗的秋天

   作文字數:228
   作者:梁晨雨
  •  
  •  
  •  
  • qiū
  • tiān
  • lái
  • le
  •  
  • zhēn
  • zhèng
  • de
  • qiū
  • tiān
  • lái
  • le
  •  
  •  秋天來了,真正的秋天來了,
  • xiǎo
  • cǎo
  • tuō
  • xià
  • le
  • yóu
  • yóu
  • de
  •  
  • chuān
  • shàng
  • le
  • yóu
  • 小草脫下了綠油油的衣服,穿上了油
  • liàng
  • liàng
  • de
  • huáng
  •  
  • huàn
  • shàng
  • le
  • hóng
  • huáng
  • 亮亮的黃衣服,葉子換上了紅色和黃
  • 閱讀全文
  卓易彩票平台卓易彩票主页卓易彩票网站卓易彩票官网卓易彩票娱乐 www.4123ll.com | 90856r.com | www.drf0561.com | www.1035a.com | www.330836.com | jj7742.com | www.yh6118.com | www.39096.com | 86611e.com | www.66930055.com | www.hw52.com | 44xx8331.com | www.3w222.com | cp3136.com | www.9679l.com | www.qml0.com | 3121yy.com | www.xpj618.com | 19990cc.com | 00665004.com | www.1035d.com | 55331382.com | www.516088.com | 2229vip.com | 5509n.com | www.5958121.com | 7681.com | www.092222.com | www.774311.com | js58333.com | www.26123jj.com | 690824.com | www.456589.com | www.540640b.com | 505mmm.com | www.7893w04.com | www.2109z.com | 0747z.com | www.188666.com | 6190js.com | www.4965b.com | www.569380.com | 2767e.com | www.7240j.com | 4195yy.com | www.cx9871.com | www.378016.com | www.68666d.com | www.50024j.com | r67890.com | www.704902.com | 3379ff.com | www.889966.com | 7284444.com | www.6uu6uu.com | www.345583.com | www.t8003.com | www.621431.com | 3136ii.com | www.5091h.com | 11005q.com | www.9187x.com | c9699c.com | www.h948h.com | f61653.com | www.hg0450.com | www.697206.com | 5622.com | www.888xm.cc | 7004.am | www.959209.com | xpj000555.com | www.3333y.cc | www.pjbet333.com | www.538950.com | www.hg31188.com | www.745557.com | www.7274.com | 44ww8332.com | www.13909999.com | 39199l.com | www.2bet005.com | 预览w444000.com | www.06820o.com | 3568ff.com | www.80080.com | 7681002.com | www.7893.com | kkkk19927.com | www.06820i.com | 3482e.com | www.pj56k.com | 500000451.com | www.959zf.com | www.he0033.com | www.175221.com | www.js44444.com | 5001s.com | www.85857h.com | 3726p.com | www.998855p.com | 00mm8331.com | www.86267q.com | 44077c.com | www.808731.com | www.00832333.com | www.292726.com | www.3775488.com | 212300.com | www.0849j.com | 2jsppp.com | www.b35cc.com | 3242g.com | www.98528e.com | www.xw66666.com | www.506951.com | www.hg5123.pw | 1331yy.com | www.162580.com | 7894v.com | www.4331c.com | lemcoo.com | 1389nn.com | www.1064d.com | 67890k.com | www.43384.com | 71088.com | 50067.com | www.yh83.net | zhcp19.com | www.c3004.com | www.126hg.tv | 0099341.com | www.g2894.com | 22883q.com | www.5484b.com | www.sjg900.com | www.196109.com | www.657714.com | 3890j.com | www.872198.com | www.5288js.com | 9149x.com | www.8618aa.com | www.zr7377.com | 0778.com | www.961287.com | www.n9478.com | 82365t.com | www.767200.com | www.bd2019z.com | 8569811y.com | www.550919.com | www.bd2019e.com | 3522o.vip | www.192711.com | www.3116m.com | 3187.com | wnsr8819.com | www.52303z.com | www.87680j.com | 3242s.com | www.78700m.com | 9103rr.com | 4052aa.com | www.9971331.com | www.622703.com | www.222067a.com? | www.535081.com | www.tc8801.com | www.sun0009.com | www.g4383.com | hwcp22.com | 26668p.com | wxylc98953.com | www.482770.com | www.88dwj.com | www.55676o.com | www.21511x.com | www.44488u.com | www.555xhtd.com | 44112007.com | 8547.com | 44ee8331.com | www.223335.com | www.2188cai.com | www.1122800.com | www.sha0066.com | www.899699.com | www.808777.com | www.16639.com | www.87680b.com | www.6161sun.com | 15920000.com | h787.com | 4288y.com | yh66555.com | alpk88.com | 2287dd.com | 9464002.com | www.83993u.com | www.987957.com | www.6832m.com | www.12455v.com | www.588714.com | www.2021n.com | www.7029.com | www.tz1555.com | www.js80088.com | www.xl1818.com | www.251k8.com | 354152.com | 6245s.com | spbo.com | 14680123.com | 914909.com | vip332.net | 8449uu.com | 762222.com | 2146y.com | 8030m.com | 992222k.com | 500000459.com | youleseo.com | 78666r.com | 56787zz.com | 19880a.com | c388r.com | 55797w.com | 649600.com | xpjggzz.com | ss40033.com | 7599w.com | 4288k.com | 8003aa.com | 9694q.com | 3957l.com | 9780055.com | ca7099.com | www.a3a000.net | www.66119z.com | www.789sbet.net | www.sbet818.com | www.vns8970.com | www.78114422.com | www.886242.com | www.822620.com | www.5049c.com | www.hg8ee.com | www.115527x.com | www.110589.com | www.0601c.com | www.2221104.com | www.29277j.com | www.866365.Com | www.5854l.cc | www.550439.com | www.80075u.com | 305196.com | 6033g.com | dd8662.com | 46474647.com | ms888.com | www.76543n.com | www.135suncity.com | www.sbbet138.com | 4052u.com | www.330099i.com | www.359812.com | www.5099bb.com | www.456.tm | www.77210g.com | www.9818l.cc | www.689613.com | bet056vip.com | 1106.com | 38054913.com | www.hg2877.org | www.566858.com | www.654578.com | www.44118j.com | www.567733.com | www.81678c.com | www.901013.com | 64111g.com | 4288q.com | 3467z.am | www.ab218.com | www.hg5689.com | www.4078d.com | www.8577f.cc | www.50989f.com | www.548116.com | uuu5144.com | 57c53.com | 2190.com | www.8694b.com | www.c01885.com | www.b69096.com | www.21202v.com | www.544097.com | ooo5144.com | 4329822.com | 2618h.com | www.9289988.com | www.b35qq.com | www.81608w.com | www.902257.com | 44229193.com | alpk8.com | rbbet44.com | www.hg7684.com | www.8c000.com | www.c5638.com | yk801.com | 991381.com | www.67797y.com | www.5446pp.com | www.6482b.com | www.338035.com | 9101908.com | v01234.com | www.44508.com | www.4521t.com | www.hm6622.com | 55818v.com | 3788ff.com | www.ra222.com | www.bet91489.com | www.ya033.com | 3007811.com | k72227.com | www.908525.com | www.38775dd.com | www.808913.com | 7335g.com | 2649e.com | www.20452.net | 11955.com | www.hg30.com | www.b991qp.com | 8294f.com | 99567h.com | www.84299.com | www.678js888.com | www.717229.com | 1654ff.com | www.8js189.com | www.58118g.com | www.vip3303.net | 30007d.com | pjyunnan.com | www.559339.com | www.yh9877.com | 30170044.com | mgm3242w.com | www.3844b.com | www.4520022.com | www.560259.com | 33318c.com | www.hg1767.com | www.47707.net | www.689144.com | 5429j.com | www.bet2828365.com | www.7366007.com | www.671566.com | 3454777.com | www.hg701n.com | www.5719c.com | www.249880.com | 3775vns.com | www.058600.com | www.427786.com | 6641aa.com | 3225a.com | www.c9860.com | www.976381.com | 65561166.com | www.v6689.com | www.69567k.com | 16690088.com | 2643t.com | www.b35yy.com | www.330275.com | 84496688.com | www.boh.cc | www.631069.com | 99306o.com | www.1818365.com | www.998484.com | 3846uu.com | www.110048.com | www.hqcp9.com | 5004mm.com | www.2566h5.com | www.53900m.com | 35441555.com | www.cj270.com | www.3933e.cc | 550111d.com | www.888wa.com | www.50048.com | nce7998.com | www.40686b.com | www.2109i.com | 97987-3.com | www.55466.com | www.903588.com | 231498.com | www.kj310.cc | www.66652e.com | 500000423.com | www.742488.com | 5443rr.com | www.vipcc.com | www.86267x.com | 2146p.com | www.277577.com | www.802133.com | vipvip9999.com | www.33111177.com | 80368n.com | www.hg0112.com | www.36788x.com | vip9923.com | www.93036511.com | www.029781.com | 8901s.com | www.6889.am | 97000.org | www.bm9998.com | www.816820.com | 0033886.com | www.1764y.com | 91019r.net | www.76775c.com | www.302210.com | www.dfs788.com | www.83993j.com | x14666.com | www.20199vv.com | 8294c.com | www.hgw0088.me | www.3126h.com | 9649i.com | www.780sun.com | 7240d.com | www.1200msc.com | www.66652o.com | www.he0066.com | www.38wcp.com | b8381.com | www.1466c.com | 3788b.com | www.77731b.com | 333235.com | www.111021.com | www.682542.com | 32424h.com | www.50051f.com | 84494411.com | www.826019.com | 444000uu.com | www.xpj958.net | 00778h.com | www.www-50007000.com | 983888i.com | www.33js11.com | www.506477.com | 66577.cc | www.hqcp9.com | 2643i.com | www.5647ii.com | 01234mm.com | www.4156.com | 80567v.com | www.j3410.com | rrr5144.com | www.f69096.com | yy76669.com | www.16181y.com | 2846t.com | www.4972u.com | 2544b4.com | www.jz928.com | 7335g.com | www.19yh5.com | 05075555.com | www.19019n.com | c89fh55.com | www.9b004.com | 1463g.com | www.67297.com | 0698r.com | www.hg6778.com | wx3355.com | www.5504h.com | 33kk8332.com | www.7893w33.com | 58222d.com | www.5446z.com | v82365.com | www.75650.net | 2146r.com | www.16065q.com | hwcp33.com | www.dayou566.com | 26444j.com | www.hx1165.com | www.vns990.cc | www.330652.com | www.hg0012.com | 149301.com | www.370190.com | 5856mm.com | www.4546.com | y088.cc | www.26163d.com | 1408o.com | www.588767.com | www.74086666.com | 7003v.com | www.85857.com | 22207c.com | www.48330k.com | bg5888.com | www.cly9.com | www.bocainews.net | 55331uu.com | www.018381.com | 0234nn.com | www.0194005.com | 500000874.com | www.560693.com | www.333383.com | 0245z.com | www.509236.com | fll8.in | www.ay7799.com | www.hg83555.com | 38365p.com | www.91779k.com | 6150n.com | www.978366.com | www.xpj810.com | 8332.com | www.97jsc.com | 37570y.com | www.393411.com | www.tmx6872.com | l444000.com | www.66332p.com | www.365775.com | 3983012.com | www.4521l.com | 4695599.com | www.673066.com | www.88854.com | js01.app | www.49956x.com | www.21365hh.com | 1077hhh.com | www.5446p.com | 66876z.com | www.66652e.com | www.7334c.com | 82299.com | www.627069.com | www.0816msc.com | 3846a.com | www.11fzc.com | www.7t68.com | 4270ee.com | www.8839b.com | www.hg0318.com | 55331p.com | www.36166d.com | www.0860z.com | 8294x.com | www.66653f.com | www.9679i.com | ahhsxj.com | www.35918b.com | www.hg7227.com | dichan580.com | www.00840c.com | www.yh00bet.com | www.5446o.com | www.56733s.com | pj7778.com | www.48330c.com | www.pjyunnan.com | 6269ee.com | www.91233f.com | www.546suncity.com | 138761.com | www.flb902.com | www.pjbet777.com | 18438333.com | www.8499u.com | www.2y3y.hk | 3522x.vip | www.361770.com | www.4058rr.com | 7811mm.com | 56988h.com | www.08588a.com | www.hg128w.com | w21148.com | www.550347.com | www.3066ll.com | www.csyyzz.com | 2566h4.com | www.16878w.com | www.17035.com | 6766vv.com | 00773o.com | www.vn888456.com | www.914511.com | e4255.com | www.196029.com | www.86339y.com | www.00829y.com | r93.com | www.401269.com | www.213981.com | www.31319193.com | 8299138.com | www.393121.com | www.jsc799.com | www.7830u.com | 4400buyu.com | www.187393.com | www.4j5.com | www.305kk.com | hg88000.com | wn99yyy.com | www.15365.com | www.233113.com | 3379jj.com | 2078v.com | www.flff4.com | www.sha2211.com | www.yinhecc99.com | 7720m.net | www.217880.com | www.99094g.com | www.hg2381.com | 84497755.com | 1077xx.com | www.99jtc.com | www.3116q.com | www.hg8987.com | 8037bb.com | 111356.com | www.83033k.com | www.4853.com | www.1333zx.com | p21148.com | 878365jj.com | www.26878m.com | www.28000i.com | www.p31888.com | 39199s.com | m2554.com | www.hf5882.com | www.552181.com | www.pj1314.com | 7989z.com | hg999333x.com | www.378015.com | www.790711.com | www.9925546.com | www.2090944.com | 44772007.com | 22296aa.com | www.599141.com | www.2566y1.com | www.88399.com | www.6033q.com | 566777h.com | 27878oo.com | www.900140.com | www.55717s.com | www.dy4488.com | www.hgbet33.com | tz2200.com | 4195yy.com | 35yy.vip | www.55885j.com | www.06820y.com | www.387345.com | 99151f.com | 4255uuu.com | 91019k.com | www.599845.com | www.96386j.com | www.4058qq.com | www.771990.com | www.48373.com | kk38648.com | u72227.com | 0805n.com | www.711414.com | www.23579e.com | www.865336.com | www.591111.com | www.995m.net | zhcp06.com | 57157t.com | 2381aaa.com | 5001c.com | www.788572.com | www.84499y.com | www.60886m.com | www.2945n.com | www.8016c.com | www.68666h.com | 655661199.com | bet577v.com | 3421r.com | www.099323.com | www.984688.com | www.77803s.com | www.803sun.com | www.4446fff.com | www.00355a.com | www.www998sun.com | 1343.com | jidu0.com | 6487.com | 0500.com | 670916.com | qq1331.com | www.060888.com | www.763117.com | www.2408d.com | www.4323m.com | www.9187i.com | www.5981o.com | www.6052365.com | www.js06888.com | www.29886m.com | www.pj5905.com | gg00558.com | 51133q.com | 5478222.com | 8538y.com | jjj4255.com | 91709.com | zb7288.com | www.214656.com | www.729198.com | www.hcjt6.com | www.27676.cc | www.84499g.com | www.37377r.com | www.52062e.com | www.h3410.com | www.3066ww.com | www.7415l.com | www.11557.com | www.497789.com | www.46662.com | www.xpj0028.com | www.js6169.com | www.330099f.com | www.a27229.com | www.223456j.com | www.pj550077.com | www.6033n.com | 9411uuu.com | 7935y.com | 500000555.com | 649445.com | 641155.com | 4023z.com | D8.com | 2677zzz.com | 3049r.com | 6601.cc | 3535394.com | 1479e.com | www.8520u.com | www.vns20033.com | www.63260.com | www.60656.com | www.vns9983.com | www.benz4242.com | www.3643y.com | www.8494o.com | www.1347-03.com | www.3643n.com | www.22gg940.com | www.789199b.com | n888ok.com | x5816.com | 2381r.com | ak999.net | hgvipvip3.com | 4018h.com | 50099.com | ks2223.com | www.hk278.com | www.1zbvip.com | www.hg0782.com | www.hk6655.com | www.q948q.com | www.16181g.com | www.5517.ag | www.3318.cc | www.120168.com | www.6832s.com | www.c6091.com | www.560529.com | www.66376u.com | 6363i.com | 33p88.cc | 6150i.com | x55.am | 0600p.cc | www.3657z.com | www.vns799.com | www.693suncity.com | www.4694g.com | www.d4.com | www.ya2019j.com | www.2632z.com | www.592411.com | www.43131g.com | jianwei.com | pu22pu22.com | 0683e.com | 50067z.com | www.56733w.com | www.amxhtd11.com | www.tyc056.com | www.4058zz.com | www.88801.com | www.2632i.com | www.500285.com | 45637w.com | spj85.net | 678.com | s2490.com | www.7720l.com | www.349459.com | www.4694i.com | www.3775a.com | www.8499p.com | www.375781.com | q2894.com | uedhot8844.com | 2078a.com | www.2090900.com | www.hv866.com | www.8080999f.com | www.hg6648.com | www.917233.com | www.501346.com | yd12302.cc | 51133ttt.com | 5804y.com | www.zb933.com | www.f3065.com | www.1754h.com | www.50024d.com | www.493351.com | 32x1.com | 73567tg10.com | www.00217g.com | www.24075.com | www.530056.com | www.39500s.com | www.297757.com | 6403l.com | nn500r.com | www.67797n.com | www.c155b.com | www.pgylc.com | www.901591.com | 5200e.com | 3552s.com | www.129494.com | www.dzh1133.com | www.7240l.com | www.840979.com | 2381lll.com | 7240s.com | www.3615004.com | www.27363f.com | www.323535.com | www.501866.com | 4066qq.com | 8905.city | www.80651a.com | www.30350w.com | www.hcjt1.com | hg993.cc | 711066.com | www.0011152.com | www.6880qq.com | www.2632h.com | 5456.so | 91019c.com | www.655666b.com | www.cn365q.com | www.2875m.com | 5001z.com | 3685y.com | www.537msc.com | www.860840.com | www.932312.com | 00888448.com | 7945ii.com | www.24071.com | www.js1992.com | www.081510.com | 45888a.com | www.j32126.cc | www.00773n.com | www.983jc.com | 118888i.com | 9977977.com | www.bs9088.com | www.22211.am | 701679.com | 2346333.com | www.bmw8555.com | www.7681001.com | www.361944.com | 983888f.com | www.4107c.com | www.30350e.com | www.599894.com | x444000.com | www.10899g.com | www.6687m.com | www.585560.com | 567940.com | www.4107l.com | www.3w27.com | www.332071.com | 3568o.com | www.7676760088.com | www.55676e.com | www.061966.com | 80368ii.com | www.wns82.com | www.9646m.com | v508.com | 4997q.com | www.c44ss.com | www.ya638.com | 30019w.com | www.1xinhao.com | www.ba303.com | www.171209.com | e3405.com | www.53322888.com | www.75345.cc | 1064g.com | www.yddc05.com | www.js89n.vip | www.77803o.com | dwj15.com | www.5966lll.com | www.6dwj.com | a2848.com | www.32666s.com | www.0889888.com | 234907.com | 38989a.com | www.4996sc.com | www.328806.com | zb231.com | www.5966ddd.com | www.hf5889.com | ms407.com | www.xpj2638.com | www.35155w.com | yy4255.com | www.hg1688.biz | www.12455e.com | bjzhuowen.com | www.b0999.com | www.y07a.com | 00tt8331.com | www.aicaicc.com | www.7737ff.com | 50128.vip | www.a1a222.cc | www.9187s.com | 354221.com | www.hg80999.com | www.961826.com | 2229.cc | www.5599365.com | www.js7591.com | 73567tg15.com | www.58777l.com | www.51515n.com | 06386969.com | www.5187575.com | www.1035aa.com | 3807x.com | www.1389zz.com | www.557595.com | z2824.com | www.4996zz.com | 18775g.com | www.81866a.com | www.55717b.com | aa6.com | www.135520d.com | www.5441w.com | so33333.cc | www.66867.com | www.307797.com | 99111tt.com | www.38775ii.com | 131vv.net | www.09569t.com | www.2875y.com | hjcp77.com | www.rr55826.com | www.022sc.cc | 4590d.com | www.7415nn.com | 开彩? com | www.7669c.net | www.34788r.com | hbs48.com | www.jz9788.com | 36502288.com | www.bet365601.com | www.29277z.com | 4036222.com | www.4136k.com | 89892ee.com | www.3459m.com | www.5109.cc | 2146q.com | www.91779d.com | 0860j.com | www.62019555.com | www.782500.com | 44488q.com | www.222999qipai.com | 8977kk.com | www.0886drf.com | www.66653i.com | www.223456k.com | www.3416a.com | 25288q.com | www.285628.com | qqq4165.com | www.70suncity.org | biying950vip.com | www.07078006.com | www.ptk3.com | 3189b.com | www.5958127.com | bc495.com | www.bet91485.com | 76543g.com | www.5849.com | www.097968.com | www.65199.com | www.c71.cc | 77p88.cc | www.66332z.com | 4809o.com | www.4102f.com | 9158ba.com | www.r32939.com | 2805d.com | www.91gwa.com | 08159y.com |