<optgroup id="w2uiu"></optgroup>
<menu id="w2uiu"><tt id="w2uiu"></tt></menu>
<menu id="w2uiu"><strong id="w2uiu"></strong></menu>
 • <menu id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu></menu>
  <xmp id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu>
 • <dd id="w2uiu"><nav id="w2uiu"></nav></dd>
 • 多彩的秋天

  小學生作文:多彩的秋天
  作文字數:363
  作者:王文勇
 •  
 •  
 • jiǔ
 • yuè
 •  
 • sòng
 • zǒu
 • le
 • yán
 • de
 • xià
 • tiān
 •  
 • yíng
 • lái
 •  九月,送走了炎熱的夏天,迎來
 • le
 • liáng
 • shuǎng
 • de
 • qiū
 • tiān
 •  
 • 了涼爽的秋天。
 •  
 •  
 • lán
 • lán
 • de
 • tiān
 • kōng
 • wàng
 • biān
 •  
 • duǒ
 • bái
 • yún
 •  藍藍的天空一望無邊,幾朵白云
 • yǒu
 • shí
 • xiàng
 • qún
 • bái
 •  
 • yǒu
 • shí
 • xiàng
 • zhī
 • mián
 • yáng
 •  
 • 有時像一群白兔,有時像幾只綿羊。
 •  
 •  
 • nóng
 • tián
 •  
 • dào
 • huáng
 • le
 •  
 • xiàng
 • shàng
 • le
 • jīn
 •  農田里,稻子黃了,像涂上了金
 • fěn
 • yàng
 • shǎn
 • shǎn
 • guāng
 •  
 • gāo
 • liáng
 • hóng
 • le
 •  
 • xiàng
 • 粉一樣閃閃發光;高梁紅了,像一把
 • huǒ
 • yàng
 •  
 • mián
 • huā
 • bái
 • le
 •  
 • bái
 • xiàng
 • duǒ
 • 把火炬一樣;棉花白了,白得像一朵
 • duǒ
 • xuě
 • huā
 • yàng
 •  
 • nóng
 • tián
 • jiù
 • xiàng
 • cǎi
 • bān
 • 朵雪花一樣。農田里就像一個五彩斑
 • lán
 • de
 • huā
 • yuán
 •  
 • zhēn
 • shì
 • měi
 • le
 •  
 • 斕的花園,真是美麗極了。
 •  
 •  
 • guǒ
 • yuán
 •  
 • píng
 • guǒ
 • zhāng
 • kāi
 • le
 • hóng
 •  果園里,蘋果個個張開了紅撲撲
 • de
 • xiào
 • liǎn
 •  
 • shú
 • tòu
 • le
 • de
 • píng
 • guǒ
 • shí
 • shí
 • cóng
 • shù
 • shàng
 • 的笑臉,熟透了的蘋果時不時從樹上
 • diào
 • zài
 • le
 • shàng
 •  
 • chū
 • dōng
 • dōng
 • de
 • shēng
 • yīn
 •  
 • hǎo
 • xiàng
 • 掉在了地上,發出咚咚的聲音,好像
 • zài
 • qiǎng
 • zhe
 • yíng
 • jiē
 • qiū
 • tiān
 • de
 • dào
 • lái
 •  
 • de
 • 在搶著迎接秋天的到來。大大的鴨梨
 • guà
 • zài
 • shù
 • shàng
 • huáng
 • chéng
 • chéng
 • de
 •  
 • xiàng
 • zhī
 • zhī
 • xiǎo
 • hóu
 • 掛在樹上黃澄澄的,像一只只小猴子
 • zài
 • dǎo
 • yàng
 •  
 • qiū
 • fēng
 • chuī
 • lái
 • de
 • shí
 • hòu
 •  
 • men
 • 在倒立一樣,秋風吹來的時候,它們
 • wán
 • yáo
 • tóu
 • huǎng
 • nǎo
 •  
 • ài
 • le
 •  
 • 一個個頑皮得搖頭晃腦,可愛極了。
 • chuàn
 • chuàn
 • chén
 • diàn
 • diàn
 • de
 • táo
 • shǐ
 • táo
 • jià
 • lèi
 • wān
 • le
 • 一串串沉甸甸的葡萄使葡萄架累彎了
 • yāo
 •  
 • de
 • yào
 • yǎn
 •  
 • de
 • jīng
 • yíng
 •  
 • zhè
 • yòu
 • rén
 • de
 • 腰,紫的耀眼,綠的晶瑩。這誘人的
 • guǒ
 • xiāng
 •  
 • xiāng
 • biàn
 • le
 • zhěng
 • qiū
 • tiān
 • de
 •  
 • 果香,香遍了整個秋天的大地。
 •  
 •  
 • ài
 •  
 • dàn
 • gèng
 • ài
 • qiū
 • tiān
 •  
 • zài
 • zhè
 •  我愛四季,但我更愛秋天!在這
 • shōu
 • huò
 • de
 • jiē
 •  
 • men
 • de
 • xiào
 • kàn
 • shàng
 • gèng
 • 個收獲的季節,我們的校服看上去更
 • jiā
 • zhàn
 • lán
 •  
 • men
 • de
 • hóng
 • lǐng
 • jīn
 • gèng
 • jiā
 • xiān
 • yàn
 •  
 • yīn
 • 加湛藍,我們的紅領巾更加鮮艷。因
 • wéi
 • qiū
 • tiān
 • shì
 • zhāng
 • shōu
 • huò
 • de
 • xiào
 • liǎn
 •  
 • 為秋天是一張收獲的笑臉。
 •  
 •  
 • zhǐ
 • dǎo
 •  
 •  指導 
   
  無注音版:
   
    九月,送走了炎熱的夏天,迎來了涼爽的秋天。
    藍藍的天空一望無邊,幾朵白云有時像一群白兔,有時像幾只綿羊。
    農田里,稻子黃了,像涂上了金粉一樣閃閃發光;高梁紅了,像一把把火炬一樣;棉花白了,白得像一朵朵雪花一樣。農田里就像一個五彩斑斕的花園,真是美麗極了。
    果園里,蘋果個個張開了紅撲撲的笑臉,熟透了的蘋果時不時從樹上掉在了地上,發出咚咚的聲音,好像在搶著迎接秋天的到來。大大的鴨梨掛在樹上黃澄澄的,像一只只小猴子在倒立一樣,秋風吹來的時候,它們一個個頑皮得搖頭晃腦,可愛極了。一串串沉甸甸的葡萄使葡萄架累彎了腰,紫的耀眼,綠的晶瑩。這誘人的果香,香遍了整個秋天的大地。
    我愛四季,但我更愛秋天!在這個收獲的季節,我們的校服看上去更加湛藍,我們的紅領巾更加鮮艷。因為秋天是一張收獲的笑臉。
    指導 

   秋天的校園

   作文字數:229
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • qiū
  • tiān
  • de
  • xiào
  • yuán
  •   秋天的校園
  •  
  •  
  • nán
  • shěng
  • zhū
  • zhōu
  • shì
  •  
  • píng
  • xiǎo
  • xué
  • ?
  •  湖南省株洲市 大坪逸夫小學(
  •  
  •  
  • dài
  • dài
  • ) 戴黛
  • 閱讀全文

   秋天

   作文字數:300
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  • qiū
  • tiān
  •   秋天
  •  
  •  
  • nán
  • shěng
  • shì
  •  
  • nán
  • shěng
  • shì
  •  河南省鶴壁市 河南省鶴壁市第
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • nián
  • bān
  •  
  • shū
  • zhì
  • xiáng
  • 四小學三年級四班 舒志翔
  • 閱讀全文

   秋天的校園

   作文字數:228
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • qiū
  • tiān
  • de
  • xiào
  • yuán
  •    秋天的校園
  •  
  •  
  • nán
  • shěng
  • zhū
  • zhōu
  • shì
  •  
  • píng
  • xiǎo
  • xué
  • ?
  •  湖南省株洲市 大坪逸夫小學(
  •  
  •  
  • dài
  • dài
  • ) 戴黛
  • 閱讀全文

   秋天

   作文字數:470
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  • qiū
  • tiān
  •   秋天
  •  
  •  
  • shàng
  • hǎi
  • shì
  • dōng
  • xīn
  •  
  • yuán
  • xiǎo
  • xué
  • ?
  •  
  •  上海市浦東新區 園西小學()
  •  
  • sūn
  • xīn
  • jiā
  • 孫辛佳
  • 閱讀全文

   秋天的顏色

   作文字數:184
   作者:葉文煒
  •  
  • lái
  •  
  • yuán
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • qiū
  • tiān
  • shì
  • hóng
  • de
  •  
  • 來 源   秋天是紅色的,
  • huǒ
  • hóng
  • de
  • fēng
  • mǎn
  • le
  •  
  • yuǎn
  • yuǎn
  • wàng
  •  
  • 火紅的楓葉鋪滿了大地,遠遠望去,
  • jiù
  • xiàng
  • piàn
  • huǒ
  • hǎi
  •  
  • 就像一大片火海。
  • 閱讀全文

   秋天來了

   作文字數:326
   作者:許諾茵
  •  
  • wǎng
  •  
  • zhǐ
  •  
  •  
  •  
  •  
  • qiū
  • tiān
  • lái
  • le
  •  
  • shù
  • biàn
  • 網 址  秋天來了,樹葉變
  • huáng
  • luò
  • le
  •  
  • xiàng
  • gěi
  • shàng
  • le
  • tiáo
  • jīn
  • huáng
  • 黃落地了,像給大地鋪上了一條金黃
  • de
  • tǎn
  •  
  • qún
  • yàn
  • pái
  • chéng
  • xíng
  • wǎng
  • nán
  • 色的毯子。一群大雁排成一字形往南
  • 閱讀全文

   秋天的顏色

   作文字數:185
   作者:葉文煒
  •  
  • zhù
  • le
  • ma
  •  
  •  
  •  
  • qiū
  • tiān
  • shì
  • hóng
  • de
  •  
  • huǒ
  • 記住了嗎? 秋天是紅色的,火
  • hóng
  • de
  • fēng
  • mǎn
  • le
  •  
  • yuǎn
  • yuǎn
  • wàng
  •  
  • jiù
  • 紅的楓葉鋪滿了大地,遠遠望去,就
  • xiàng
  • piàn
  • huǒ
  • hǎi
  •  
  • 像一大片火海。
  • 閱讀全文

   秋天來了

   作文字數:380
   作者:艾瀟瑞
  •  
  •  
  • xià
  • niáng
  • zhe
  • shā
  • qiāo
  • qiāo
  • de
  • zǒu
  • le
  •  
  •  夏姑娘披著綠紗衣悄悄的走了。
  • piàn
  • piàn
  • jīn
  • huáng
  • de
  • luò
  • yóu
  • měi
  • de
  • dié
  • cóng
  • 一片片金黃的落葉猶如美麗的蝴蝶從
  • shù
  • shàng
  • piāo
  • luò
  •  
  • ā
  •  
  • qiū
  • tiān
  • lái
  • le
  •  
  •  
  • 樹上飄落,啊!秋天來了。 
  • 閱讀全文

   秋天的約會

   作文字數:308
   作者:史熠
  •  
  •  
  •  
  • dāng
  • xià
  • niáng
  • qiū
  • niáng
  • jiāo
  • huàn
  • jiē
  •  當夏姑娘和秋姑娘交換四季接
  • pěng
  • shí
  •  
  • qiū
  • tiān
  • jiù
  • lái
  • dào
  • le
  •  
  • 力捧時,秋天就來到了。
  •  
  •  
  • men
  • qiū
  • niáng
  • kāi
  • shǐ
  • le
  • yuē
  • huì
  •  
  • men
  •  我們和秋姑娘開始了約會。我們
  • 閱讀全文

   秋天來了

   作文字數:316
   作者:許諾茵
  •  
  •  
  •  
  • qiū
  • tiān
  • lái
  • le
  •  
  • shù
  • biàn
  • huáng
  • luò
  • le
  •  
  •  秋天來了,樹葉變黃落地了,
  • xiàng
  • gěi
  • shàng
  • le
  • tiáo
  • jīn
  • huáng
  • de
  • tǎn
  •  
  • 像給大地鋪上了一條金黃色的毯子。
  • qún
  • yàn
  • pái
  • chéng
  • xíng
  • wǎng
  • nán
  • fēi
  •  
  • men
  • gào
  • 一群大雁排成一字形往南飛,它們告
  • 閱讀全文

   秋天來了

   作文字數:272
   作者:李夢佳
  •  
  •  
  • qiū
  • tiān
  • lái
  • le
  •  
  • qiū
  • tiān
  • lái
  • le
  •  
  •  秋天來了!秋天來了!
  •  
  •  
  •  
  • qiū
  • tiān
  • lái
  • dào
  • shù
  • lín
  •  
  • huáng
  • huáng
  • de
  • yín
  • xìng
  •  秋天來到樹林里,黃黃的銀杏
  • xiàng
  • zhī
  • zhī
  • dié
  • cóng
  • shù
  • shàng
  • luò
  • xià
  • lái
  •  
  • zài
  • kōng
  • 葉像一只只蝴蝶從樹上落下來,在空
  • 閱讀全文

   美麗的秋天

   作文字數:352
   作者:黎琛
  •  
  •  
  •  
  • qiū
  • tiān
  • dài
  • zhe
  • shēn
  • jīn
  • huáng
  •  
  • mài
  • zhe
  • qīng
  • yíng
  •  秋天帶著一身金黃,邁著輕盈
  • de
  • jiǎo
  •  
  • qiāo
  • qiāo
  • de
  • lái
  • dào
  • le
  • rén
  • jiān
  •  
  • 的腳步,悄悄的來到了人間。
  •  
  •  
  • tiān
  • me
  • gāo
  •  
  • me
  • lán
  •  
  • gāo
  • gāo
  • de
  • lán
  • tiān
  •  天那么高,那么藍,高高的藍天
  • 閱讀全文

   秋天到

   作文字數:227
   作者:鄭好
  •  
  • lái
  •  
  • yuán
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • qiū
  • tiān
  • dào
  •  
  • qiū
  • fēng
  • liáng
  • 來 源   秋天到,秋風涼
  •  
  •  
  •  
  • jiā
  • dōu
  • zài
  • jiā
  • shang
  •  
  •  大家都在加衣裳。
  • 閱讀全文

   秋天的景色

   作文字數:261
   作者:年瑩
  •  
  • zhàn
  • zhǎng
  •  
  •  
  •  
  • qiū
  • tiān
  • shì
  • guā
  • guǒ
  • piāo
  • xiāng
  • de
  • 站長: 秋天是一個瓜果飄香的
  • jiē
  •  
  • duō
  • guǒ
  • shù
  • dōu
  • zhǎng
  • chū
  • le
  • hǎo
  • chī
  • de
  • guǒ
  • 季節,許多果樹都長出了好吃的果子
  •  
  • shuō
  •  
  • táo
  • shù
  •  
  • chū
  • le
  • wèi
  • dào
  • xiān
  • měi
  • de
  • táo
  • ,比如說:桃樹,出了味道鮮美的桃
  • 閱讀全文

   美麗的秋天

   作文字數:384
   作者:戚樂昀
  •  
  • xiǎo
  • xué
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  •  
  • qiū
  • fēng
  • chuī
  •  
  • qiū
  • tiān
  • dào
  •  
  • 小學作文  秋風吹,秋天到,
  • qiū
  • shā
  • shā
  •  
  • shù
  • luò
  •  
  • qiū
  • tiān
  • jīng
  • lái
  • lín
  • 秋雨沙沙,樹葉落地!秋天已經來臨
  •  
  • xiǎo
  • péng
  • yǒu
  • men
  •  
  • men
  • huān
  • qiū
  • tiān
  • ma
  •  
  • ,小朋友們,你們喜歡秋天嗎?
  • 閱讀全文

   秋天

   作文字數:401
   作者:唐可馨
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • yǒu
  • rén
  • huān
  • wēn
  • nuǎn
  • de
  • chūn
  • tiān
  •  
  • yǒu
  •   有人喜歡溫暖的春天,有
  • rén
  • huān
  • yán
  • de
  • xià
  • tiān
  •  
  • yǒu
  • rén
  • huān
  • xuě
  • bái
  • 人喜歡炎熱的夏天,也有人喜歡雪白
  • de
  • dōng
  • tiān
  •  
  • ér
  • què
  • huān
  • liáng
  • shuǎng
  • de
  • qiū
  • tiān
  •  
  • 的冬天,而我卻喜歡涼爽的秋天。
  • 閱讀全文

   秋天

   作文字數:225
   作者:林弋渝
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • qiū
  • tiān
  • dào
  • le
  • tiān
  • gāo
  • yún
  • dàn
  • liáng
  • fēng
  •   秋天到了天高云淡涼風習
  • tiān
  • zhú
  • jiàn
  • biàn
  • liáng
  • le
  •  
  • 習天氣逐漸變涼了。
  •  
  •  
  • guǒ
  • yuán
  • jié
  • mǎn
  • le
  • yòu
  • yòu
  • yuán
  • de
  • píng
  • guǒ
  • xiàng
  •  果園里結滿了又大又圓的蘋果像
  • 閱讀全文

   秋天的美麗

   作文字數:352
   作者:黃海涵
  •  
  • chū
  • chù
  •  
  •  
  •  
  •  
  • qiū
  • tiān
  • shì
  • měi
  • de
  • jiē
  •  
  • 出處  秋天是美麗的季節、
  • fēng
  • shōu
  • de
  • jiē
  •  
  • zài
  • zhè
  • qiū
  • fēng
  • sòng
  • shuǎng
  •  
  • dān
  • guì
  • piāo
  • 豐收的季節,在這秋風送爽、丹桂飄
  • xiāng
  • de
  • jiē
  •  
  • men
  • yíng
  • lái
  • le
  • xiào
  • èr
  • jiè
  • jīn
  • 香的季節,我們迎來了我校第二屆金
  • 閱讀全文

   金黃的秋天

   作文字數:367
   作者:許昭辰
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • shàng
  • tiān
  • qíng
  • lǎng
  •  
  • wàn
  • yún
  •  今天上午天氣晴朗,萬里無云
  •  
  • zǎo
  • zǎo
  • de
  • xiě
  • wán
  • zuò
  •  
  • shuō
  •  
  •  
  • dào
  • ,我早早的寫完作業。媽媽說:“到
  • jīn
  • qiū
  • le
  •  
  • jīn
  • tiān
  • dài
  • dào
  • tián
  • gǎn
  • shòu
  • xià
  • 金秋了,我今天帶你到田野感受一下
  • 閱讀全文

   美麗的秋天

   作文字數:304
   作者:劉曰鵬
  •  
  •  
  •  
  • qiū
  • tiān
  • dào
  • le
  •  
  • xuě
  • bái
  • xuě
  • bái
  • de
  • mián
  • ?g
  • liě
  •  秋天到了,雪白雪白的棉花咧
  • kāi
  • zuǐ
  • xiào
  • le
  •  
  • men
  • hǎo
  • xiàng
  • yào
  • ràng
  • nóng
  • mín
  • 開嘴笑了。它們好象要讓農民伯伯把
  • men
  • shí
  • jìn
  • dài
  •  
  • xiǎng
  • kāi
  •  
  • 它們拾進袋子里,想離開媽媽,自己
  • 閱讀全文

   秋天

   作文字數:355
   作者:劉暢
  •  
  •  
  •  
  •  
  • qiū
  • tiān
  • dài
  • zhe
  • shēn
  • jīn
  • huáng
  •  
  • mài
  • zhe
  • jiǎo
  •   秋天帶著一身金黃,邁著腳
  • qiāo
  • qiāo
  • de
  • lái
  • dào
  • rén
  • jiān
  •  
  • fēng
  • qīng
  • qīng
  • chuī
  • zhe
  •  
  • 步悄悄的來到人間,風輕輕吹著,那
  • shì
  • měi
  • de
  • qiū
  • niáng
  • shān
  • shān
  • ér
  • lái
  •  
  • 是美麗的秋姑娘姍姍而來.
  • 閱讀全文

   秋天的八一湖

   作文字數:633
   作者:鄒安迪
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • shì
  • guó
  • qìng
  • zhǎng
  • jiǎ
  • de
  • èr
  • tiān
  •  
  •   今天是國慶長假的第二天,
  • qiū
  • gāo
  • shuǎng
  •  
  • huái
  • zhe
  • gāo
  • xìng
  • de
  • 秋高氣爽,我和媽媽懷著無比高興的
  • xīn
  • qíng
  • lái
  • dào
  • xīn
  • shǎng
  • qiū
  •  
  • 心情來到八一湖欣賞秋色。
  • 閱讀全文

   秋天的校園

   作文字數:361
   作者:魏荊濤
  •  
  •  
  •  
  •  
  • men
  • de
  • xué
  • xiào
  • shì
  • gān
  • shěng
  • jiǔ
  • quán
  • shì
  •   我們的學校是甘肅省酒泉市
  • jiǔ
  • shī
  • xiǎo
  •  
  • zhè
  • shì
  • jiāo
  • xué
  • hǎo
  •  
  • lǎo
  • shī
  • hǎo
  • 酒師附小,這是一個教學好、老師好
  •  
  • huán
  • jìng
  • yōu
  • měi
  • de
  • xué
  • xiào
  •  
  • yǒu
  • hěn
  • duō
  • xiǎo
  • péng
  • yǒu
  • dōu
  • 、環境優美的學校,有很多小朋友都
  • 閱讀全文

   我愛秋天

   作文字數:262
   作者:金旅琪
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • ài
  • jīn
  • huáng
  •  
  • gèng
  • ài
  • měi
  •   我愛金黃色,我更愛美麗
  • qiū
  • tiān
  •  
  • huǒ
  • de
  • xià
  • tiān
  • guò
  • le
  •  
  • jīn
  • càn
  • càn
  • 秋天。火辣辣的夏天過去了,金燦燦
  • de
  • qiū
  • tiān
  • dào
  • lái
  • le
  •  
  • huān
  • qiū
  • tiān
  •  
  • yīn
  • wéi
  • qiū
  • 的秋天到來了。我喜歡秋天,因為秋
  • 閱讀全文

   秋天

   作文字數:226
   作者:邢夢琪
  •  
  •  
  •  
  • qiū
  • tiān
  • lái
  •  
  • yàn
  • nán
  • fēi
  •  
  • luò
  •  秋天來啦!大雁南飛,落葉枯
  • huáng
  •  
  • luò
  • rén
  • jiān
  •  
  • gěi
  • chuān
  • shàng
  • le
  • jīn
  • càn
  • càn
  • 黃,灑落人間,給大地穿上了金燦燦
  • de
  •  
  • hóng
  • hóng
  • de
  • fēng
  • xiàng
  • méi
  • méi
  • yóu
  • piào
  •  
  • 的衣服;紅紅的楓葉像一枚枚郵票,
  • 閱讀全文

   金色的秋天

   作文字數:405
   作者:曾帥
  •  
  • xiǎo
  • xué
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  •  
  • jīng
  • guò
  • yán
  • de
  • xià
  • tiān
  •  
  • 小學作文  經過炎熱的夏天,
  • liáng
  • shuǎng
  • de
  • qiū
  • tiān
  • lái
  • le
  •  
  • lái
  • dào
  • tián
  •  
  • cǎo
  • 涼爽的秋天來了。我來到田野里、草
  • shàng
  • xīn
  • shǎng
  • zhè
  • xiàn
  • měi
  • de
  • qiū
  • jǐng
  •  
  • 地上欣賞這無限美麗的秋景。
  • 閱讀全文

   我家鄉的秋天

   作文字數:411
   作者:吳妍威
  •  
  •  
  • xiǎo
  • xué
  •  
  •  
  •  
  • qiū
  • tiān
  • shì
  • fēng
  • shōu
  • de
  • “小學” 秋天是個大豐收的季
  • jiē
  •  
  • 節。
  •  
  •  
  • mián
  • ?g
  • yǒu
  • de
  •  
  • zuǐ
  •  
  • diǎn
  • kāi
  •  
  •  棉花有的把“嘴”一點也不開,
  • 閱讀全文

   我愛秋天

   作文字數:397
   作者:劉夢月
  •  
  • xiǎo
  • xué
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  •  
  • ài
  • de
  • chūn
  • tiān
  •  
  • 小學作文  我愛綠色的春天,
  • ài
  • huǒ
  • hóng
  • de
  • xià
  • tiān
  •  
  • ài
  • bái
  • de
  • dōng
  • tiān
  •  
  • 我愛火紅的夏天,我愛白色的冬天,
  • dàn
  • gèng
  • ài
  • yǒu
  • xuàn
  • cǎi
  • de
  • qiū
  • tiān
  •  
  • 但我更愛富有絢麗色彩的秋天。
  • 閱讀全文

   我愛絢麗多彩的秋天

   作文字數:572
   作者:林松青
  •  
  •  
  •  
  • ài
  • bǎi
  • ?g
  • shèng
  • kāi
  • de
  • chūn
  • tiān
  •  
  • ài
  • niǎo
  •  我愛百花盛開的春天,我愛鳥
  • chán
  • míng
  • de
  • xià
  • tiān
  •  
  • ài
  • yín
  • zhuāng
  • guǒ
  • de
  • dōng
  • tiān
  • 語蟬鳴的夏天,我愛銀裝素裹的冬天
  •  
  • dàn
  • zuì
  • ài
  • xuàn
  • duō
  • cǎi
  • de
  • qiū
  • tiān
  •  
  • ,但我最愛絢麗多彩的秋天。
  • 閱讀全文

   美麗的秋天

   作文字數:228
   作者:梁晨雨
  •  
  •  
  •  
  • qiū
  • tiān
  • lái
  • le
  •  
  • zhēn
  • zhèng
  • de
  • qiū
  • tiān
  • lái
  • le
  •  
  •  秋天來了,真正的秋天來了,
  • xiǎo
  • cǎo
  • tuō
  • xià
  • le
  • yóu
  • yóu
  • de
  •  
  • chuān
  • shàng
  • le
  • yóu
  • 小草脫下了綠油油的衣服,穿上了油
  • liàng
  • liàng
  • de
  • huáng
  •  
  • huàn
  • shàng
  • le
  • hóng
  • huáng
  • 亮亮的黃衣服,葉子換上了紅色和黃
  • 閱讀全文
  卓易彩票 2643x.com | www.993957.com | pj00qq.com | www.444956.com | www.qucw7.com | www.hjcp0004.com | 876878p.com | www.655802.com | WWW.529055.COM | www.6hg6668.com | 80892m.com | 588hz.net | WWW.388645.COM | www.h94600.com | 6261xx.com | z3144.com | WWW.740091.COM | www.94238.com | www.99113y.com | vns00bb.com | huangguanwang6.com | WWW.119479.COM | www.87668c.com | 3168b.com | 41163333.com | www.61655v.com | WWW.806816.COM | www.90555.net | g1429.com | 1679abc.com | www.203035.com | WWW.472887.COM | www.5958126.com | 2418008.com | 4812h.com | www.196148.com | WWW.269889.COM | www.86267g.com | hgw168e.com | 2544411.com | www.22344.com | WWW.502622.COM | www.jcai3.com | www.hgdc700.com | tcdtf.com | 7335x.com | www.606674.com | WWW.357107.COM | www.66332y.com | www.16181c.com | a32355.com | 3049p.com | www.546868.com | WWW.880875.COM | www.430188.com | www.55545l.com | 0011.se | 67877g.com | www.50051u.com | WWW.923697.COM | WWW.132108.COM | www.4923y.com | www.7hg6668.com | 88851o.com | 77339193.com | o5429.com | www.191061.com | WWW.661548.COM | www.c5906.com | www.4058.com | www.377666b.com | n2649.com | 89777a.com | 1463i.com | www.055972.com | WWW.132081.COM | WWW.764866.COM | www.50064d.com | www.44118u.com | www.799666a.com | 53358n.com | 1389ff.com | 11aa8332.com | www.040431.com | WWW.860486.COM | WWW.362787.COM | WWW.343099.COM | www.0134008.com | www.377666y.com | www.n456x.com | 25288j.com | vns00vv.com | 4116v.com | 5144.cc | www.506293.com | WWW.426654.COM | WWW.591020.COM | www.c6096.com | www.41518r.com | www.97828g.vip | www.7415l.com | c51iggd.com | b6267.com | 80567k.com | jixiang17.com | 39552288.com | www.744788.com | www.566850.com | WWW.866638.COM | WWW.669648.COM | WWW.727515.COM | www.3933t.cc | www.89338.com | www.993956.com | www.40288u.com | www.04567g.com | www.725025.com | 500000575.com | 009900g.com | 3807.com | 3421c.com | 2566h2.com | 3685o.com | js99449.com | 13222a.com | 656pj.com | k47479.com | zz6199.com | 085525.com | 3344333.com | www.186793.com | www.347977.com | www.731030.com | WWW.75767.COM | WWW.74779.COM | WWW.329517.COM | WWW.784888.COM | WWW.206181.COM | WWW.735898.COM | WWW.374965.COM | WWW.301488.COM | WWW.787599.COM | WWW.382709.COM | WWW.909458.COM | WWW.433223.COM | WWW.260340.COM | WWW.609448.COM | WWW.20661.COM | WWW.533351.COM | WWW.795588.COM | WWW.388071.COM | WWW.318837.COM | WWW.658994.COM | WWW.914377.COM | WWW.80218.COM | www.126788a.com | www.931786.com | www.758786.com | www.599810.com | www.348689.com | www.029509.com | 05006.cc | 1495f9.com | pp4675.com | s72227.com | 12124.company | 4445.com | 3049.com | www.bwin980.co | www.99552yy.com | www.90365vip.com | www.84499w.com | www.1035e.com | www.cp8001.cc | WWW.252911.COM | WWW.457311.COM | WWW.788420.COM | WWW.318634.COM | www.548277.com | www.433108.com | p888go.com | 08159v.com | 1697033.com | 6146j.com | 22p88.cc | www.16181x.com | www.f94600.com | www.61655n.com | WWW.150144.COM | WWW.720090.COM | WWW.782929.COM | www.666405.com | www.1374.com | 5003w.com | 1213633.com | 3121uu.com | www.633756.com | www.t94600.com | www.15239.cc | WWW.680694.COM | www.901770.com | www.83559.com | 6175c.com | 6668449.com | pj09595.com | 1479r.com | www.62979.com | www.66376g.com | WWW.765828.COM | WWW.881208.COM | www.567206.com | 61789g.com | 2214uu.com | 2148.com | www.z69096.com | www.tet365.com | WWW.117838.COM | WWW.548356.COM | www.60007o.com | 79889h.com | vv1915.com | www.458177.com | www.hg5029.com | www.hycb8.com | WWW.200381.COM | www.524077.com | 44betbet365.com | 4488w.com | 00665004.com | www.hg36799.com | www.cp3.xyz | WWW.632315.COM | amxsyl0.com | acp0004.com | 00014066.com | www.75650.net | WWW.109620.COM | WWW.888789.COM | 35ll.vip | 54249955.com | 5360vv.com | www.362063.com | www.022n.cc | WWW.273209.COM | www.89894f.com | 77261188.com | www.agcpw.com | www.15365.com | WWW.257333.COM | www.542672.com | 22117p.com | 50067s.com | www.js89i.vip | WWW.384211.COM | WWW.348108.COM | 40661113.com | 922310.com | www.7737dd.com | WWW.637506.COM | www.633813.com | 9149l.com | 0747y.com | www.8899nsb.com | WWW.53316.COM | www.516105.com | bwinkkkcom | 28824i.com | www.77210g.com | WWW.403322.COM | P35vv.com | 7003u.com | www.245885.com | WWW.408668.COM | www.546599.com | 11332007.com | www.55545r.com | www.99ckb.com | WWW.196575.COM | 88051.com | 55oo8331.com | www.52072c.com | WWW.851555.COM | 1483y.com | 59889t.com | www.07163v.com | WWW.29219.COM | a32689.net | 667766w.com | www.83033f.com | WWW.288226.COM | 33115p.com | 9780055.com | www.60108j.com | WWW.634505.COM | 17794444.com | www.mhcp4.com | www.hct5.com | www.50080a.com | hg11330.com | www.780sun.com | WWW.635666.COM | 365225c.com | 5804g.com | www.3126m.com | www.625069.com | 0253.com | www.js89v.vip | WWW.383335.COM | 9949.com | www.77731f.com | WWW.228803.COM | www.80075v.com | ylzz2221.com | www.9646z.com | WWW.133477.COM | 3379j.com | www.588870.com | WWW.614133.COM | jbb42.cc | www.1759.com | WWW.474451.COM | alpk22.com | 1114001.com | WWW.740053.COM | www.999934.com | 2355q.com | www.1368v.cc | www.88266u.com | wnsfw.com | www.89939.cc | www.095588.com | yhxjaomen.vip | www.21202m.com | www.502990.com | 62222a.com | www.50052k.com | www.314077.com | 4182b.com | www.5095l.com | www.103380.com | 0625a.com | www.982pk.com | www.5503456.com | 0033t.cc | WWW.213951.COM | 5647q.com | www.9b001.com | WWW.890566.COM | 皇冠娱乐场.com | www.2021b.com | WWW.913304.COM | hc9966.com | www.9192666.com | www.645477.com | yinian99.com | www.hr0888.com | 0088.com | www.am8333.tw | WWW.567318.COM | v4255.com | www.36166t.com | www.63679.com | 6556m.com | WWW.25328.COM | 33771381.com | www.5953588.com | www.531982.com | zhcp39.com | WWW.76499.COM | 56987ff.com | www.88325o.com | WWW.848957.COM | 502379.com | www.cpkk7.com | 2643u.com | www.38138e.com | WWW.471611.COM | 3726v.com | www.hd5658.com | 1095528.com | www.69567e.com | www.652982.com | 1077nn.com | WWW.903075.COM | 1705.com | www.07163o.com | www.86648.com | www.5446kk.com | WWW.628975.COM | fll8.in | WWW.398438.COM | 4812g.com | www.99677g.com | 59js.com | www.js7000.com | www.364616.com | 58802i.com | WWW.756141.COM | 67877a.com | WWW.70883.COM | 67890ddd.com | www.5522e.cc | 15a25.net | www.9646q.com | 3556vip7.com | www.4207.com | 248383.com | www.7225l.com | www.599210.com | www.jjjj22222.com?5130.cc | WWW.238268.COM | 5647v.com | WWW.260195.COM | f666.org | WWW.227335.COM | 3730-1.com | www.hcjt3.com | 118888777.com | www.9818c.cc | byc888b.com | www.57169.cc | 1389bb.com | www.5522j.cc | 008423.com | www.9437.cc | 3659699.com | www.63500.cc | 20773322.com | www.hqcp7.com | 6261l.com | www.c6386.com | 99567f.com | WWW.160228.COM | 7605d.com | WWW.808959.COM | 65561155.com | WWW.888786.COM | 41188811.com | WWW.503886.COM | 6150.com | WWW.79033.COM | 776071.com | WWW.326980.COM | www.tc8802.com | www.580780.com | www.bwinyz32.com | www.866009.com | www.57777.am | 44488n.com | www.22603.cc | 15a37.net | WWW.256654.COM | 7196s.com | WWW.454696.COM | hg168y.com | www.916025.com | www.7415v.com | www.051069.com | www.423bbb.com | 22225003.com | www.2588cai.com | 3678nnn.com | WWW.474591.COM | 500000756.com | www.993572.com | www.10999y.com | 360kkj.com | www.2418w.com | 205.com | WWW.218165.COM | 8381006.com | WWW.580075.COM | www.28000w.com | 38888p.com | www.ky1005.com | vns700.net | WWW.759963.COM | fll8.com | www.755216.com | www.054546.com | 6363uu.com | WWW.633663.COM | 905647.com | WWW.628999.COM | www.bwinyz49.com | 1077cc.com | www.hm3788.com | 655660033.com | WWW.253791.COM | www.38138v.com | abc777.com | www.cp8006.cc | sha0000.com | www.896165.com | www.8c333.com | hjqpjgj.com | WWW.474621.COM | 6220e.com | www.303472.com | www.977008.com | toucai99.com | WWW.537666.COM | www.9737aa.me | 3434rrr.com | WWW.677100.COM | 11989w.com | www.335243.com | www.00665a.com | 3967c.com | WWW.447361.COM | www.5446m.com | 77261188.com | WWW.37018.COM | www.6hg6668.com | 3467u.cc | WWW.48963.COM | www.jz30280.com | 33886556.com | WWW.17577.COM | www.l456x.com | 01234k.com | WWW.70883.COM | 1343.com | zz2205.com | WWW.879844.COM | www.56655l.com | 09299333.com | WWW.724322.COM | www.72710.com | 2820q.com | WWW.508026.COM | www.u32939.com | 8030x.com | WWW.286455.COM | www.89677u.com | 16290077.com | WWW.837659.COM | www.109007.com | WWW.15576.COM | www.7415ww.com | 11bwi.com | WWW.531512.COM | www.7036g.com | 2000c.cc | www.627029.com | www.34788p.com | 2267u.com | 588699.com | WWW.49284.COM | www.28000d.com | 30179900.com | WWW.63694.COM | www.959595.biz | 3685.com | www.0967678.com | WWW.64066.COM | www.88166f.com | 55545o.com | WWW.18451.COM | www.js18688.com | 28288y.com | 42298.com | WWW.323482.COM | www.38138k.com | 1407y.com | www.609716.com | www.2934n.com | 78118844.com | 28288zz.com | WWW.308380.COM | www.68689h.com | 8577q.cc | 7141xx.com | WWW.760235.COM | www.ky1008.com | 0747mm.com | 9539k.com | WWW.197059.COM | www.91233x.com | 3121v.com | 28824o.com | WWW.709045.COM | www.39957b.com | 6423j.com | 08575.com | www.01hfcp.com | www.fo62.com | www.bet91481.com | 1443d.com | www.136506.com | WWW.254433.COM | www.2566y9.com | 91019c.com | 2078x.com | WWW.686454.COM | www.71233f.com | www.cscp.bet | u2146.com | www.ckb000.com | WWW.521865.COM | www.17jsc.com | 3379b.com | 66667375.com | www.771501.com | WWW.710079.COM | www.06820k.com | 62222t.com | 0747s.com | WWW.26298.COM | www.cp8015.cc | www.209752.com | 21052277.com | fff3405.com | www.810521.com | WWW.65093.COM | www.4440yl.com | 775948.com | kj5568.com | www.349077.com | WWW.284832.COM | www.xj456789.com | www.20199jj.com | 0208pp.com | jlykk.com | WWW.581297.COM | WWW.768755.COM | www.jsdc9000.com | 0747dd.com | 111122ee.com | www.87739.ccm | WWW.571026.COM | WWW.806638.COM | www.1434z.com | bifa810.com | 15876.vip | 预览7779o.cc | www.652188.com | WWW.910280.COM | www.53911d.com | www.sha2233.com | 7508k.com | 69522v.com | www.41610.com | WWW.613066.COM | WWW.619433.COM | www.8998955.com | www.77fh.com | 496rr.com | 14140524.com | 535kj.com | www.983003.com | WWW.29466.COM | www.50064d.com | www.91779q.com | 3009a.com | 4488ee.com | 3568p.com | www.101129.com | WWW.24566.COM | WWW.661573.COM | www.16878o.com | www.80188m.com | 500000710.com | jjj01234.com | 0853dh.com | 55036.com | www.732779.com | WWW.266948.COM | WWW.732400.COM | www.sx1800.com | www.7366004.com | 06006f.com | 88w55.vip | 081782.com | 876878v.com | 434522.com | www.809183.com | WWW.346665.COM | WWW.313592.COM | www.33588b.com | www.14341434.com | www.8bet005.com | 8290d.com | 670135.com | ctxcp90.com | mf704.com | 0088.com | 413999.com | www.579031.com | WWW.70882.COM | WWW.833183.COM | WWW.668651.COM | www.26878r.com | www.29468.com | www.5517.ag | www.5099uu.com | 38989p.com | b8381.com | 亿客隆.com | s886.com | 925150.com | 1316969.com | 5509o.com | www.5959992.com | www.135942.com | www.723035.com | WWW.554266.COM | WWW.152499.COM | WWW.777920.COM | WWW.741122.COM | www.k795.com | www.9478q.com | www.666825.com | www.97828e.vip | www.69989e.com | www.8473a.com | www.79500i.com | 5004gg.com | 76543p.com | 123456mm.cc | 8569811q.com | 4136z.com | 992222e.com | 507767.com | tt44442.com | 00774ii.com | ww01365.com | 5988365.com | 2267b.com | lc99k.com | 2127k.com | e1915.com | 51200ll.com | 5betbet365.com | 1384.com | ibc168.com | 3544v.com | dz888.com | 3678aaa.com | 58222q.com | 66vns8.com | 9193.com | g2649.com | 3178811.com | 6175pp.com | 992222u.com | 3421b.com | 3550j.com | raybet39.com | LXYL361.com | 0033t.cc | www.hjcp5.com | www.58665c.com | www.71071t.com | www.6880xx.com | www.630269.com | www.38775mm.com | www.3775z.com | www.89777b.com | www.00840e.com | www.9711c.com | www.fyyy4.com | WWW.113739.COM | WWW.462882.COM | WWW.116368.COM | WWW.402321.COM | WWW.805836.COM | www.901187.com | www.393121.com | www.001476.com | n61653.com | 9897.com | spj02.com | js4136.com | ff00558.com | 500000735.com | www.803503.com | www.1851135.com | www.087e.com | www.77803f.com | www.lqc7.com | WWW.318773.COM | WWW.362899.COM | WWW.870147.COM | www.550421.com | 886000.com | 5446tt.com | 1104027.com | 40033r.com | 3078h.com | www.84155.com | www.516088.com | www.281138.com | www.918io.com | WWW.427557.COM | WWW.161292.COM | www.269777a.com | www.101698.com | 500000898.com | w1429.com | 2349365.com | da620.com | www.4996tj.com | www.6889795.com | www.5086n.com | WWW.556040.COM | WWW.260192.COM | www.517411.com | ll38648.cc | 603144.COM | zr7377.com | www.138cpg.com | www.0012.com | www.9478e.com | WWW.222098.COM | WWW.486898.COM | www.132880.com | 2613w.com | 6663805.com | 2613r.com | www.06387733.com | www.61233s.com | WWW.910624.COM | WWW.115744.COM | yibenbo.com | 12742r.com | 80850oo.com | www.88166k.com | www.hg3005.tw | WWW.654772.COM | WWW.395517.COM | www.35155e.com | 5802uu.com | weibo.com | www.9737pp.com | www.998855k.com | WWW.357432.COM | www.964688.com | 1407q.com | 5.am | 32355rr.com | www.293853.com | WWW.502796.COM | WWW.836888.COM | www.6aabb.com | 80878l.com | 2019q.cc | www.97828y.vip | WWW.216326.COM | WWW.204599.COM | targe889q.net | 98345p.com | www.hjcp0.com | www.28891a.com | WWW.522085.COM | www.998632.com | 7605y.com | m01234.com | www.89599x.com | www.26878y.com | WWW.550151.COM | www.60123a.com | 63777.com | 3180.com | www.534331.com | WWW.549628.COM | www.509980.com | feicai0530.com | 3254.com | www.68365s.com | WWW.670835.COM | www.799657.com | 15a27.net | 8905.city | www.rrqp444.com | WWW.771549.COM | www.548477.com | 3424a.com | 4694z.com | www.dy506.com | WWW.887588.COM | www.1374.com | 8159f.cc | www.6880yy.com | WWW.877933.COM | www.799417.com | 709651.com | 3659h.cc | www.80065s.com | WWW.384608.COM | t000c.com | 61324411.com | www.db486.com | WWW.688859.COM | www.001649.com | xpj05000.com | www.91779f.com | WWW.27199.COM | www.299078.com | yz01.cc | www.mgm868001.com | WWW.217031.COM | www.550419.com | 28288hh.com | www.jz928.com | www.gyfc7.com | www.737298.com | 56988mm.com | www.4963ss.com | www.ct8822.com | www.602965.com | hjdc678.com | www.00773l.com | WWW.253296.COM | www.383571.com | 5360w.com | www.908818.com | WWW.638575.COM | 321786.com | v2146.com | www.5856865.com | WWW.173825.COM | 2467.com | www.jjjj33333.com | www.2934f.com | www.641477.com | 553322VV.com | www.33678dd.com | WWW.803866.COM | 2381kkk.com | 7935k.com | www.5091a.com | www.603694.com | 66006.com | www.758908.com | WWW.176831.COM | 88053.vip | 3424d.com | www.ch8955.com | www.093388.com | xxx01234.com | www.764169.com | WWW.521865.COM | 3122n.com | www.50685c.com | WWW.646858.COM | 876878h.com | www.jz95533.com | WWW.706579.COM | 3131c.cc | 3938.com | WWW.452005.COM | 129797.com | 2267m.com | www.ok95.com | www.41518i.com | 3878722.com | www.08588p.com | www.382780.com | 99567h.com | www.60108m.com | www.500107.com | 3868oo.cc | www.61655c.com | www.376817.com | 61327788.com | www.34788p.com | www.250757.com | 463393.com | www.3552e.com | www.063552.com | 7744kkk.com | www.ya066.com | www.898959.com | 2649e.com | WWW.632416.COM | 56987vv.com | www.1700116.com | WWW.647655.COM | 58588r.com | www.06820g.com | WWW.624234.COM | toucai99.com | www.663189.com | www.702152.com | 17797777.com | www.2373n.com | www.978700.com | 8901x.com | WWW.749758.COM | y2516.com | www.pj81619.com | WWW.253697.COM | 38244l.com | www.39500x.com | www.065966.com | 37570m.com | WWW.842852.COM | 61789l.com | www.5446b.com | www.855310.com | 8381gg.com | www.bxcp3333.com | sjlh66.com | www.bwinyz06.com | WWW.79739.COM | 4289p.com | www.080wy.com | 77605n.com | www.6880zz.com | WWW.265751.COM | 61322299.com | WWW.741366.COM | 1624bb.com | www.1754i.com | www.989447.com | mm99900.net | WWW.190565.COM | youfa111.vip | www.78919e.com | www.338053.com | 9964a.com | WWW.19412.COM | hgcn.com | www.022gx.cc | 4637766.com | www.40288z.com | www.627297.com | www.609813.com | 8827vv.com | WWW.556510.COM | 11683388.com | www.99048.cc | gc922.com | www.xpj3133.net | www.451599.com | www.a7793.com | WWW.195657.COM | m3410.com | WWW.532455.COM | 5592958.com | www.71233d.com | dz22555.com | www.823250.com | www.253230.com | www.919205.com | WWW.359539.COM | 21019455.com | WWW.753363.COM | 3950wcom | www.ch8955.com | 6220ss.com | www.61233m.com | yh888d.com | www.7240s.com | www.276666.com | www.4996nn.com | www.576411.com | www.lfcp097.com | WWW.778998.COM | 5804n.com | WWW.789354.COM | blr01.vip | WWW.519050.COM | 0503.cc | WWW.560082.COM | 28288gg.com | www.11czt.com | 4052j.com | www.33015.cc | 55331h.com | www.33598m.com | 7703gg.com | www.66653r.com | 58222f.com | www.71399z.com | bfvip88.com | www.26163l.com | 66119vip.com | www.5086z.com |