<optgroup id="w2uiu"></optgroup>
<menu id="w2uiu"><tt id="w2uiu"></tt></menu>
<menu id="w2uiu"><strong id="w2uiu"></strong></menu>
 • <menu id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu></menu>
  <xmp id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu>
 • <dd id="w2uiu"><nav id="w2uiu"></nav></dd>
 • 特殊的經歷

  小學生作文:特殊的經歷
  作文字數:1035
  作者:王克皓
 •  
 •  
 • shū
 • de
 • jīng
 •  
 •  
 •  特殊的經歷 
 •  
 •  
 • wáng
 • hào
 •  
 •  
 •  王克皓 
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • shēn
 • le
 • lǎn
 • yāo
 •  
 • róu
 • le
 • róu
 •  “啊!”我伸了個懶腰,揉了揉
 • yǒu
 • yǎn
 • shǐ
 • de
 • yǎn
 • jīng
 •  
 • hǎn
 • le
 • shēng
 •  
 •  
 •  
 • 有眼屎的眼睛,大喊了一聲:“爸,
 •  
 • ràng
 • dài
 • zǒu
 • le
 •  
 •  
 • méi
 • rén
 • huí
 •  
 • 媽,我襪子讓帶走了。”沒人回答。
 • yòu
 • hǎn
 • le
 • shēng
 •  
 •  
 •  
 •  
 • hái
 • shì
 • chù
 • 我又大喊了一聲:“爸媽。”還是處
 •  
 • rén
 • jiē
 • tīng
 • zhuàng
 • tài
 •  
 •  
 • ya
 •  
 • bié
 • xià
 • 于“無人接聽狀態”。媽呀,別嚇唬
 •  
 • dǎn
 • xiǎo
 •  
 • biān
 • xiǎng
 • zhe
 •  
 • biān
 • wǎng
 • 我,我膽小。我一邊想著,一邊往大
 • shì
 • pǎo
 •  
 • méi
 • yǒu
 • rèn
 • cháng
 •  
 • zhī
 • shì
 • dié
 • hǎo
 • 臥室跑去。沒有任何異常,只是疊好
 • de
 • bèi
 • páng
 • yǒu
 • zhāng
 • zhǐ
 • tiáo
 •  
 •  
 •  
 • 的被子旁有一張紙條: 
 •  
 •  
 • xiǎo
 •  
 •  
 •  
 •  小克: 
 •  
 •  
 • nán
 • kàn
 • bìng
 • hào
 •  
 • wǎn
 • shàng
 •  我和你爸去濟南看個病號,晚上
 • huí
 • lái
 •  
 • zài
 • jiā
 • lǎo
 • shí
 • diǎn
 • ò
 •  
 •  
 •  
 • 回來,你在家老實點哦! 
 •  
 •  
 • ài
 • de
 • lǎo
 •  
 •  
 •  愛你的老媽 
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  即日 
 •  
 •  
 •  
 •  
 • tài
 • bàng
 • le
 •  
 •  
 • xiǎng
 •  
 •  “耶!太棒了。”我想:我可以
 • jìn
 • de
 • rén
 • shì
 • jiè
 • le
 •  
 •  
 •  
 • 進入我的一人世界了。 
 •  
 •  
 • dāng
 • jiā
 • yào
 • xué
 • huì
 • zhào
 •  
 • shǒu
 •  當家要學會自己照顧自己。我首
 • xiān
 • yào
 • jiě
 • jué
 • de
 • wèn
 • shì
 • zǎo
 • fàn
 •  
 • zhī
 • huì
 • zuò
 • fāng
 • biàn
 • 先要解決的問題是早飯。只會做方便
 • miàn
 • de
 •  
 • yǎo
 • shàng
 • xiē
 • shuǐ
 •  
 • zài
 • àn
 • zhào
 • lǎo
 • jiāo
 • 面的我,舀上一些水,再按照老媽教
 • de
 • fāng
 • wán
 • chéng
 • le
 • dào
 • cài
 •  
 •  
 • hóng
 • shì
 • chǎo
 • 我的方法完成了一道菜——西紅柿炒
 • dàn
 •  
 • kuài
 • de
 • chī
 • wán
 • le
 •  
 • běn
 • xiǎng
 • jiāng
 • wǎn
 • fàng
 • zài
 • 蛋。我快速的吃完了,本想將碗放在
 • ér
 • zǒu
 • le
 • zhī
 •  
 • dàn
 • qiáng
 • shàng
 • de
 • zhǐ
 • shàng
 • xiě
 • zhe
 •  
 • 那兒一走了之,但墻上的紙上寫著:
 • chī
 • wán
 • le
 •  
 • kuài
 • wǎn
 •  
 • jiāng
 • zhǐ
 • xià
 •  
 • běn
 • xiǎng
 • 吃完了,快洗碗。我將紙撕下,本想
 • gàn
 •  
 • dàn
 • gāng
 • xià
 •  
 • yǒu
 • háng
 • chū
 • xiàn
 • le
 • 不干,但我剛撕下,有一行字出現了
 •  
 • méi
 • yòng
 •  
 • shuā
 • de
 •  
 •  
 • xià
 • :撕也沒用,去刷的。得!下一頁不
 • yòng
 • kàn
 • le
 •  
 • dìng
 • shì
 • jiāo
 • zěn
 • yàng
 • wǎn
 • gàn
 • 用看了,一定是教我怎樣把碗洗得干
 • gàn
 • jìng
 • jìng
 •  
 •  
 •  
 • 干凈凈。 
 •  
 •  
 • wán
 • wǎn
 •  
 • gāng
 • xiǎng
 • zuò
 • xià
 • xiū
 •  
 • guāng
 •  洗完碗,我剛想坐下休息,目光
 • què
 • sǎo
 • shì
 • dào
 • le
 • tǒng
 • chá
 •  
 • duì
 •  
 • jīn
 • ér
 • cháng
 • 卻掃視到了一桶茶葉。對,今兒爺嘗
 • cháng
 • xiān
 •  
 • huí
 • lóng
 • jǐng
 •  
 • gāng
 • hǎo
 • chá
 •  
 • shuǐ
 • kěn
 • 嘗鮮,喝回龍井。我剛沏好茶,水肯
 • dìng
 • shì
 • de
 •  
 • dàn
 •  
 • dāng
 • shí
 • chǔn
 • de
 • méi
 • yǒu
 • 定是熱的。但,當時愚蠢的我沒有握
 • shǒu
 • bǐng
 •  
 • ér
 • shì
 • mǎn
 • zhuā
 • bēi
 •  
 •  
 • hǎo
 • tàng
 • ya
 •  
 •  
 • 手柄,而是滿把抓杯。“好燙呀!”
 •  
 •  
 • bēi
 • suì
 • le
 •  
 • gǎn
 • jǐn
 • zhǔn
 • bèi
 • “霹靂啪啦”杯子碎了。我趕緊準備
 • hǎo
 • xíng
 • tuō
 •  
 • zhuā
 • jǐn
 • qīng
 • zhàn
 • chǎng
 •  
 • biān
 • 好大型拖把,抓緊清理戰場。我一邊
 • sǎo
 •  
 • biān
 • xiǎng
 •  
 • de
 • shēng
 • chén
 • gēn
 • shuǐ
 • yǒu
 • 打掃,一邊想:我的生辰八字跟水有
 • chóu
 • me
 •  
 •  
 •  
 • 仇么? 
 •  
 •  
 • sǎo
 • wán
 • zhàn
 • chǎng
 •  
 • shá
 • shì
 • dōu
 • gǎn
 • gàn
 •  打掃完戰場,我可啥事都不敢干
 • le
 •  
 • xiǎo
 • xīn
 • de
 • lái
 • dào
 • diàn
 • shì
 • páng
 •  
 • kāi
 • 了,小心翼翼的來到電視機旁,打開
 • diàn
 • shì
 •  
 • zuò
 • dào
 • shā
 • shàng
 •  
 • kàn
 • diàn
 • shì
 • lái
 •  
 • 電視,坐到沙發上,看起電視來。我
 • de
 • shǒu
 • xuǎn
 • shì
 •  
 • zhè
 • huí
 • de
 • shì
 •  
 •  
 • 的首選是。這回撥的是《哈利波特—
 •  
 • fèng
 • huáng
 • shè
 •  
 •  
 •  
 • de
 • tiān
 •  
 • zhè
 • me
 • kǒng
 • —鳳凰社》。“我的個天!這么恐怖
 •  
 •  
 • gǎn
 • jǐn
 • guān
 • shàng
 • diàn
 • shì
 •  
 • huí
 • xiǎng
 • zhe
 • xiē
 • 。”我趕緊關上電視,回想著那些骷
 • lóu
 • tóu
 • men
 •  
 • bèi
 • hòu
 • zhí
 • cuàn
 • liáng
 •  
 • yuè
 • xiǎng
 • yuè
 • hài
 • 髏頭們,背后直竄涼氣。我越想越害
 •  
 • zuì
 • hòu
 • cóng
 • shǎo
 • lín
 • yóu
 • shí
 • mǎi
 • de
 • 怕,最后拿起我從少林寺旅游時買的
 • jiàn
 •  
 • zài
 • shǒu
 • zhōng
 •  
 • suàn
 • gěi
 • xīn
 • ān
 • wèi
 • ba
 • 劍,拿在手中,算給自我心理安慰吧
 •  
 •  
 •  
 • ! 
 •  
 •  
 • dào
 • le
 • zhōng
 •  
 • yòu
 • zài
 • wéi
 • fàn
 • chóu
 • le
 •  到了中午,我又在為午飯發愁了
 •  
 • méi
 • bàn
 •  
 • zhè
 • lěng
 • tiān
 • de
 •  
 • méi
 • rén
 • mài
 • fàn
 •  
 • 。沒辦法,這大冷天的,沒人賣飯,
 • zhī
 • néng
 • chī
 • fāng
 • biàn
 • miàn
 •  
 • fāng
 • biàn
 • miàn
 • jìng
 • dāng
 • bǎo
 • 我只能吃方便面。方便面畢竟不當飽
 •  
 • hái
 • méi
 • guò
 • sān
 • diǎn
 • ne
 •  
 • jiù
 • chàng
 • le
 • kōng
 • chéng
 • ,還沒過三點呢,肚子就唱起了空城
 •  
 • hēi
 •  
 • zhī
 • néng
 • āi
 •  
 •  
 •  
 • 計。嗨,我只能挨。 
 •  
 •  
 • liù
 • diǎn
 • le
 •  
 • dào
 • chī
 • wǎn
 • fàn
 • de
 • shí
 • jiān
 • le
 •  
 •  六點了,到吃晚飯的時間了。我
 • xiǎng
 • zài
 • chī
 • fāng
 • biàn
 • miàn
 • le
 •  
 • biàn
 • zhí
 • āi
 •  
 • 可不想再吃那方便面了,便一直挨,
 • suàn
 • āi
 • dào
 • huí
 • lái
 •  
 • yīn
 • wéi
 •  
 • shí
 •  
 • 我打算挨到爸媽回來。因為,那時,
 • jiù
 • chī
 • le
 •  
 •  
 •  
 • 我就可以吃四季比薩了。 
 •  
 •  
 • diǎn
 •  
 • zhōng
 • tuī
 • mén
 • ér
 •  
 •  七點一刻,爸媽終于推門而入,
 • gǎn
 • máng
 • qiǎng
 • guò
 • bǐng
 •  
 • gāng
 • yǎo
 • le
 • kǒu
 •  
 • 我趕忙搶過比薩餅,剛咬了第一口,
 • zhǒng
 • guài
 • guài
 • de
 • wèi
 • ér
 • lái
 •  
 • biàn
 • wèn
 • 一種怪怪的異味撲鼻而來,我便問爸
 • huí
 • shì
 •  
 • jiě
 • shì
 • dào
 •  
 •  
 • méi
 • zhù
 • 爸咋回事。爸爸解釋道:“我沒注意
 •  
 • xiǎo
 • xīn
 • zuò
 • le
 •  
 • bìng
 •  
 •  
 •  
 •  
 • bié
 • ,不小心坐了一屁股,并……”“別
 • shuō
 • le
 •  
 • zhī
 • dào
 • le
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 說了,我知道了。” 
 •  
 •  
 • huì
 • ér
 •  
 • zhī
 • tīng
 • jiàn
 • wèi
 • shēng
 • jiān
 • chuán
 • lái
 •  不一會兒,只聽見衛生間里傳來
 • le
 • zhèn
 • zhèn
 • ǒu
 • shēng
 •  
 • bìng
 • shí
 • shí
 • chuán
 • lái
 •  
 • 了一陣陣嘔吐聲,并時不時傳來“我
 • huó
 • le
 •  
 • de
 • shēng
 • yīn
 •  
 •  
 • 不活了”的聲音……
 •  
 •  
 •  
 • píng
 •  
 • zuò
 • xiě
 • chū
 • le
 • zài
 • jiā
 • de
 •  (評語:習作寫出了獨自在家的
 • shū
 • jīng
 •  
 • biǎo
 • xiàn
 • le
 • xiǎo
 • zuò
 • zhě
 • de
 • tiān
 • zhēn
 • 特殊經歷,表現了小作者自己的天真
 •  
 • yòu
 • zhì
 •  
 • wán
 •  
 • huá
 • ài
 •  
 • gǎn
 • qíng
 • zhēn
 • 、幼稚、頑皮、滑稽和可愛。感情真
 • qiē
 • shēng
 • dòng
 •  
 • yán
 • fēng
 • yōu
 •  
 •  
 • 切生動,語言風趣幽默。)
 •  
 •  
 • zhǐ
 • dǎo
 • jiāo
 • shī
 •  
 • cuī
 • méi
 •  
 •  
 •  指導教師 崔梅茹 
 •  
 • 
   
  無注音版:
   
    特殊的經歷
   
    王克皓
   
    “啊!”我伸了個懶腰,揉了揉有眼屎的眼睛,大喊了一聲:“爸,媽,我襪子讓帶走了。”沒人回答。我又大喊了一聲:“爸媽。”還是處于“無人接聽狀態”。媽呀,別嚇唬我,我膽小。我一邊想著,一邊往大臥室跑去。沒有任何異常,只是疊好的被子旁有一張紙條:
   
    小克:
   
    我和你爸去濟南看個病號,晚上回來,你在家老實點哦!
   
    愛你的老媽
   
    即日
   
    “耶!太棒了。”我想:我可以進入我的一人世界了。
   
    當家要學會自己照顧自己。我首先要解決的問題是早飯。只會做方便面的我,舀上一些水,再按照老媽教我的方法完成了一道菜——西紅柿炒蛋。我快速的吃完了,本想將碗放在那兒一走了之,但墻上的紙上寫著:吃完了,快洗碗。我將紙撕下,本想不干,但我剛撕下,有一行字出現了:撕也沒用,去刷的。得!下一頁不用看了,一定是教我怎樣把碗洗得干干凈凈。
   
    洗完碗,我剛想坐下休息,目光卻掃視到了一桶茶葉。對,今兒爺嘗嘗鮮,喝回龍井。我剛沏好茶,水肯定是熱的。但,當時愚蠢的我沒有握手柄,而是滿把抓杯。“好燙呀!”“霹靂啪啦”杯子碎了。我趕緊準備好大型拖把,抓緊清理戰場。我一邊打掃,一邊想:我的生辰八字跟水有仇么?
   
    打掃完戰場,我可啥事都不敢干了,小心翼翼的來到電視機旁,打開電視,坐到沙發上,看起電視來。我的首選是。這回撥的是《哈利波特——鳳凰社》。“我的個天!這么恐怖。”我趕緊關上電視,回想著那些骷髏頭們,背后直竄涼氣。我越想越害怕,最后拿起我從少林寺旅游時買的劍,拿在手中,算給自我心理安慰吧!
   
    到了中午,我又在為午飯發愁了。沒辦法,這大冷天的,沒人賣飯,我只能吃方便面。方便面畢竟不當飽,還沒過三點呢,肚子就唱起了空城計。嗨,我只能挨。
   
    六點了,到吃晚飯的時間了。我可不想再吃那方便面了,便一直挨,我打算挨到爸媽回來。因為,那時,我就可以吃四季比薩了。
   
    七點一刻,爸媽終于推門而入,我趕忙搶過比薩餅,剛咬了第一口,一種怪怪的異味撲鼻而來,我便問爸爸咋回事。爸爸解釋道:“我沒注意,不小心坐了一屁股,并……”“別說了,我知道了。”
   
    不一會兒,只聽見衛生間里傳來了一陣陣嘔吐聲,并時不時傳來“我不活了”的聲音……
    (評語:習作寫出了獨自在家的特殊經歷,表現了小作者自己的天真、幼稚、頑皮、滑稽和可愛。感情真切生動,語言風趣幽默。)
    指導教師 崔梅茹
   
   

   一個特殊的春天

   作文字數:499
   作者:未知
  •  
  • yōu
  • xiù
  •  
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  •  
  • shū
  • de
  • chūn
  • tiān
  • 優秀 作文  一個特殊的春天
  •  
  •  
  • shān
  • shěng
  • shí
  • shì
  •  
  • shí
  • shì
  • xiǎo
  • xué
  •  山西省離石市 離石市第一小學
  • 閱讀全文

   一個特殊的春天

   作文字數:476
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  • shū
  • de
  • chūn
  • tiān
  •   一個特殊的春天
  •  
  •  
  • shān
  • shěng
  • shí
  • shì
  •  
  • shí
  • shì
  • xiǎo
  • xué
  •  山西省離石市 離石市第一小學
  • sān
  • nián
  • bān
  •  
  • chéng
  • 三年級七班 城
  • 閱讀全文

   一個特殊的“六.一”

   作文字數:475
   作者:未知
  •  
  • huān
  • yíng
  • jiāo
  • shī
  • tóu
  • gǎo
  •  
  •  
  •  
  • shū
  • de
  •  
  • 歡迎教師投稿  一個特殊的“
  • liù
  •  
  • 六一”
  •  
  •  
  • shān
  • shěng
  • tóng
  •  
  • shān
  • chái
  • yóu
  • chǎng
  •  山西省大同 山西柴油機廠子弟
  • 閱讀全文

   一節特殊的體育課

   作文字數:513
   作者:洪虹
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • men
  • shàng
  • le
  • jiē
  • shū
  •    今天我們上了一節特殊
  • de
  •  
  • zhè
  • jiē
  • shì
  • zài
  • cāo
  • chǎng
  • shàng
  • 的體育課,這節體育課不是在操場上
  • cāo
  • liàn
  •  
  • shì
  • yóu
  • huó
  • dòng
  •  
  • ér
  • shì
  • zài
  • bān
  • 操練,也不是自由活動,而是在班級
  • 閱讀全文

   特殊的拍賣會

   作文字數:878
   作者:黃宇陽
  •  
  •  
  •  
  • tiān
  •  
  • zhèng
  • zài
  • jiē
  • shàng
  • máng
  • rán
  • zǒu
  •  一天,我正在大街上茫然地走
  • zhe
  •  
  • biān
  • zhe
  • xīn
  • xiān
  • de
  • kōng
  •  
  • biān
  • kàn
  • 著,一邊呼吸著新鮮的空氣,一邊看
  • zhe
  • zhōu
  • wéi
  • de
  • fēng
  • jǐng
  •  
  • rán
  •  
  • xiàng
  • chòu
  • dàn
  • 著周圍的風景,突然,一股像臭雞蛋
  • 閱讀全文

   特殊的十天

   作文字數:391
   作者:史熠
  •  
  • chū
  • chù
  •  
  •  
  •  
  • shǔ
  • jiǎ
  • gāng
  • gāng
  • kāi
  • shǐ
  • de
  • shí
  • hòu
  •  
  • 出處  暑假剛剛開始的時候,
  • shēng
  • le
  • jiàn
  • bié
  • de
  • shì
  •  
  • yào
  • háng
  • zhōu
  • 發生了一件特別的事:媽媽要去杭州
  • xué
  • shí
  • tiān
  •  
  • yào
  • dāi
  • zài
  • wài
  • gōng
  • jiā
  •  
  • zhè
  • 學習十天,我要呆在外公家里。這可
  • 閱讀全文

   一次借書的經歷

   作文字數:521
   作者:劉昕欣
  •  
  •  
  •  
  • gāo
  • ěr
  • céng
  • shuō
  • guò
  •  
  •  
  • shū
  • shì
  • rén
  • lèi
  •  高爾基曾說過,“書籍是人類
  • jìn
  • de
  • jiē
  •  
  •  
  • cuò
  •  
  • shū
  • jiù
  • shì
  • zhī
  • shí
  • de
  • 進步的階梯”。不錯,書就是知識的
  • hǎi
  • yáng
  •  
  • men
  • jiù
  • xiàng
  • kuài
  • de
  • ér
  • zài
  • zhī
  • shí
  • de
  • 海洋,我們就像快樂的魚兒在知識的
  • 閱讀全文

   一張特殊的“全家福”

   作文字數:445
   作者:饒雨晴
  •  
  • zhàn
  • zhǎng
  •  
  •  
  •  
  • zài
  • jiā
  • diàn
  • nǎo
  • de
  • zhuō
  • miàn
  • shàng
  •  
  • 站長: 在我家電腦的桌面上,
  • yǒu
  • zhāng
  • shū
  • de
  •  
  • quán
  • jiā
  •  
  •  
  • wéi
  • shí
  • me
  • shuō
  • 有一張特殊的“全家福”。為什么說
  • shū
  • ne
  •  
  • yīn
  • wéi
  • shì
  • zhāng
  • tóng
  • de
  • zhào
  • 它特殊呢?因為它不是一張普通的照
  • 閱讀全文

   難忘的經歷

   作文字數:221
   作者:宋佳瑜
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • shì
  • wèi
  • gǎn
  • shǒu
  • de
  • rén
  •  
  •   我是一位不敢舉手的人。
  • yǒu
  •  
  • shǒu
  • gāo
  • gāo
  • de
  •  
  • lǎo
  • shī
  • kàn
  • 有一次,我把手舉得高高的。老師看
  • jiàn
  • le
  •  
  • jiù
  • jiào
  • le
  •  
  • gāng
  • huí
  • wán
  •  
  • jiāo
  • shì
  • 見了,就叫了我。我剛回答完,教室
  • 閱讀全文

   一次難忘的經歷

   作文字數:922
   作者:馬晴驍
  •  
  • zuò
  • wén
  • wǎng
  • zuò
  •  
  • wén
  •  
  • wǎng
  •  
  •  
  • yuè
  • hào
  • tiān
  •  
  • 作文網作 文 網 月號那天,
  • yào
  • nán
  • kāi
  • huì
  •  
  • suǒ
  • tuō
  • 我媽媽要去湖南開會,所以把我寄托
  • zài
  • de
  • tóng
  • shì
  • jiā
  •  
  • 在爸爸的同事家。
  • 閱讀全文

   特殊的生日

   作文字數:323
   作者:葛子晴
  •  
  •  
  •  
  • yuè
  • shì
  • shí
  • suì
  • shēng
  •  
  • jué
  • ?
  •  月日是我十歲生日,爸爸決定
  • dài
  • tiān
  • ān
  • mén
  • kàn
  • shēng
  •  
  • 帶我去天安門看升旗。
  •  
  •  
  • líng
  • chén
  • liǎng
  • diǎn
  •  
  • men
  • jiù
  • bèi
  • nào
  • zhōng
  • nào
  • xǐng
  •  
  •  凌晨兩點,我們就被鬧鐘鬧醒,
  • 閱讀全文

   一場特殊的考試

   作文字數:283
   作者:宿華棟
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • xià
  •  
  • men
  • zhǔn
  • bèi
  • dān
  • yuán
  •  今天下午,我們準備第五單元
  • de
  • shì
  •  
  • 的測試。
  •  
  • juàn
  • de
  • shí
  • hòu
  •  
  • lǎo
  • shī
  • xiàn
  • juàn
  • gòu
  • 發卷子的時候,老師發現卷子不夠
  • 閱讀全文

   我學本領的經過

   作文字數:624
   作者:劉殊池
  •  
  • zhù
  • le
  • ma
  •  
  •  
  • xué
  • běn
  • lǐng
  • de
  • jīng
  • guò
  • 記住了嗎? 我學本領的經過
  •  
  • yào
  • shuō
  • de
  • běn
  • lǐng
  •  
  • jiù
  • shì
  • pīng
  • pāng
  • qiú
  •  
  • 要說我的本領,就是打乒乓球。我
  • yào
  • gěi
  • jiā
  • shuō
  • shuō
  • pīng
  • pāng
  • qiú
  • shì
  • zěn
  • me
  • liàn
  • 要給大家說一說我打乒乓球是怎么練
  • 閱讀全文

   特殊的三、八婦女節

   作文字數:532
   作者:楊柳依依
  •  
  •  
  • xiǎo
  • xué
  •  
  •  
  •  
  • “小學” 
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • shì
  • sān
  • yuè
  •  
  • míng
  • tiān
  • jiù
  • shì
  • sān
  •  今天是三月七日,明天就是三
  •  
  • jiē
  • le
  •  
  • gāi
  • sòng
  • shí
  • me
  • dōng
  • gěi
  • 、八婦女節了,該送什么東西給媽媽
  • 閱讀全文

   一堂特殊的思品課

   作文字數:430
   作者:饒維錚
  •  
  •  
  • xiǎo
  • xué
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  •  
  • yáo
  • lǎo
  • shī
  • gěi
  • “小學”  今天,堯老師給我
  • men
  • shàng
  • le
  • táng
  • shū
  • de
  • pǐn
  •  
  • zhè
  • jiē
  • de
  • 們上了一堂特殊的思品課,這節課的
  • zhǔ
  • shì
  •  
  • guān
  • ài
  • cán
  • rén
  •  
  •  
  • 主題是“關愛殘疾人”。
  • 閱讀全文

   一張特殊的照片

   作文字數:327
   作者:白玉濤
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zhāng
  • shū
  • de
  • zhào
  • piàn
  •   一張特殊的照片
  •  
  • lín
  • xiàn
  • chéng
  • guān
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • nián
  • bān
  •  
  •  
  • bái
  • 臨澤縣城關小學三年級班 白玉
  • tāo
  • 閱讀全文

   特殊的“馬拉松”

   作文字數:246
   作者:饒穎慧
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • shū
  • de
  • sōng
  •    特殊的馬拉松
  •  
  •  
  •  
  • liǎng
  • qiān
  • duō
  • nián
  • qián
  •  
  • zài
  • zhè
  • guó
  • jiā
  •  兩千多年前,在希臘這個國家
  • yǒu
  • jiào
  • sōng
  • de
  • xiǎo
  • cūn
  •  
  • xiǎo
  • cūn
  • shòu
  • 里有個叫馬拉松的小魚村。小魚村受
  • 閱讀全文

   特殊的馬拉松

   作文字數:355
   作者:饒維錚
  •  
  •  
  •  
  •  
  • cóng
  • xiǎo
  • jiù
  • yǒu
  • yuàn
  • wàng
  •  
  • zhǎng
  •   我從小就有一個愿望,長大
  • chéng
  • wéi
  • míng
  • yōu
  • xiù
  • de
  • yùn
  • dòng
  • yuán
  •  
  • 成為一名優秀的運動員。
  •  
  •  
  • yǒu
  •  
  • dài
  • mèng
  • kàn
  •  記得有一次,媽媽帶我去夢湖看
  • 閱讀全文

   第一次騎車的經歷

   作文字數:468
   作者:陳雨淼
  •  
  •  
  •  
  •  
  • gāng
  • jiǔ
  • qián
  •  
  • gěi
  • mǎi
  • le
  •   剛不久前,媽媽給我買了一
  • liàng
  • piāo
  • liàng
  • de
  • xiǎo
  • háng
  • chē
  •  
  • ràng
  • xué
  •  
  • kàn
  • 輛漂亮的小自行車。讓我學,我看媽
  • píng
  • lái
  • yàng
  • jiǎn
  • dān
  •  
  • xìn
  • shuō
  • 媽平日騎起來那樣簡單,我自信地說
  • 閱讀全文

   一份特殊的禮物

   作文字數:351
   作者:柯詩晗
  •  
  • zhàn
  • zhǎng
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • fèn
  • shū
  • de
  • 站長 :。  一份特殊的禮物
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • zǎo
  • shàng
  •  
  • zhèng
  • zài
  • jīn
  • jīn
  • yǒu
  • wèi
  •  今天早上,我正在津津有味地
  • 閱讀全文

   一件有趣的經歷

   作文字數:712
   作者:why123
  •  
  • wǎng
  •  
  • zhǐ
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jiàn
  • yǒu
  • de
  • shì
  • 網 址   一件有趣的事
  •  
  •  
  •  
  • kuài
  • guò
  • nián
  • le
  •  
  • zài
  • gàn
  • jiā
  •  
  •  快過年了,爸爸在干家務,我
  • zài
  • xiě
  • zuò
  •  
  • dào
  • zhōng
  • le
  • de
  • jiào
  • le
  • 在寫作業,到中午了我的肚子叫了起
  • 閱讀全文

   特殊的“生日禮物”

   作文字數:644
   作者:鈄凡珂
  •  
  • lái
  •  
  • yuán
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • shū
  • de
  •  
  • shēng
  • 來 源   特殊的“生日
  •  
  •  
  •  
  • 禮物” 
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • wǎn
  • shàng
  •  
  • zuò
  • wán
  • zuò
  • zhèng
  • zhǔn
  • bèi
  • shuì
  •  今天晚上,我做完作業正準備睡
  • 閱讀全文

   自己購物的經歷

   作文字數:437
   作者:胡添賜
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • shì
  • xīng
  • tiān
  •  
  • de
  • shū
  • shū
  • shěn
  •   今天是星期天,我的叔叔嬸
  • shěn
  • yào
  • lái
  • jiā
  • zuò
  •  
  • de
  • yào
  • zuò
  • de
  • 嬸要來我家做客。我的媽媽要做她的
  • shǒu
  • cài
  •  
  • hóng
  • shāo
  • pái
  •  
  •  
  • duì
  • shuō
  •  
  • 拿手菜“紅燒排骨”。媽媽對我說:
  • 閱讀全文

   一份特殊的禮物

   作文字數:354
   作者:宮易飛
  •  
  • qǐng
  • zhù
  •  
  •  
  • 請記住: 
  •  
  •  
  • fèn
  • shū
  • de
  •  
  •  
  •  一份特殊的禮物 
  •  
  •  
  • gōng
  • fēi
  •  
  •  
  •  宮易飛 
  • 閱讀全文

   感恩節里一份特殊的作業

   作文字數:369
   作者:胡新濤
  •  
  •  
  • tóu
  • gǎo
  •  
  •  
  •  
  • gǎn
  • ēn
  • jiē
  • fèn
  • shū
  • de
  •  投稿  感恩節里一份特殊的
  • zuò
  •  
  •  
  • 作業 
  •  
  •  
  • xīn
  • tāo
  •  
  •  
  •  胡新濤 
  • 閱讀全文

   我和遠方親人聯系的經歷

   作文字數:302
   作者:cyx01062…
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • měi
  • wǎn
  • shàng
  • xiě
  • wán
  • zuò
  •  
  •    每個晚上寫完作業,我
  • jiù
  • huì
  • yuǎn
  • fāng
  • de
  • zài
  • wǎng
  • shàng
  • liáo
  • tiān
  •  
  •  
  •  
  • 就會和遠方的爸爸在網上聊天。 
  •  
  •  
  •  
  • měi
  • xiǎng
  • shuō
  • de
  • huà
  • jiù
  • shì
  •  
  •  我每次想說的一句話就是,爸
  • 閱讀全文

   特殊的晚飯

   作文字數:376
   作者:趙稚可
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  
  • shū
  • de
  • wǎn
  • fàn
  •  
  •  
  •  特殊的晚飯 
  •  
  •  
  • nián
  • yuè
  •  
  •  
  • xīng
  •  
  •  
  •  
  • yīn
  •  
  •  
  •  年月日 星期五  陰 
  • 閱讀全文

   一次失敗的經歷

   作文字數:405
   作者:周炎南
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xīng
  • sān
  • wǎn
  • shàng
  •  
  • de
  •    星期三晚上,我打的
  • dàn
  • le
  •  
  • shù
  • tài
  • chà
  • le
  •  
  • jié
  • guǒ
  • làng
  • fèi
  • le
  • 雞蛋破了,技術太差了,結果浪費了
  • dàn
  •  
  •  
  •  
  • 一個雞蛋。 
  • 閱讀全文

   特殊的生日

   小學生作文:特殊的生日
   作文字數:640
   作者:王潔
  •  
  • dīng
  • líng
  • líng
  •  
  • xià
  • líng
  • xiǎng
  • le
  •  
  • wáng
  • hào
  • gāo
  • xìng
  • “叮鈴鈴”下課鈴響了,王浩高興地
  • máng
  • zhe
  • zhěng
  • shū
  • bāo
  •  
  • xiǎng
  • kuài
  • diǎn
  • ér
  • huí
  • jiā
  •  
  • yuán
  • lái
  • 忙著整理書包,想快點兒回家,原來
  • jīn
  • tiān
  • shì
  • de
  • shēng
  •  
  • shì
  • dāng
  • gāng
  • zǒu
  • dào
  • jiāo
  • 今天是他的生日。可是當他剛走到教
  • 閱讀全文
  卓易彩票 www.5446yy.com | www.8313j.com | qq5443.com | www.156a56.com | l277.com | www.178339.com | www.97828a.vip | 3559nn.com | www.5095o.com | www.3615004.com | 00336132.COM | www.p3410.com | 26668d.com | www.671206.com | www.99997488.com | a757055.com | www.pj56ii.com | www.7435e.com | 2618s.com | www.7334d.com | 0805u.com | www.399010.com | www.ma1777.com | 574747.com | www.66ffy.com | www.c32126.cc | 54443z.com | www.6011888.com | www.ag803.com | 7508x.com | www.jsc044.com | www.yh16555.com | js06.app | www.3978h.com | www.hg00208.com | 1665s.com | www.hg355.tw | www.7t68.com | 3522ll.cc | www.686536.com | www.f456x.com | 01885a.com | www.599290.com | www.58665s.com | 3015.cc | www.343133.com | www.3116p.com | 55331p.com | www.vns2500.com | yuhe.ooo | www.763659.com | www.o3065.com | 23800j.com | 6641m.com | www.hg864.com | 3983008.com | www.38775vv.com | www.625966.com | 89777c.com | www.68689q.com | www.13201f.com | 4590vv.com | www.641277.com | www.tyc8138.com | 2019dd.cc | 34w35.com | www.43818s.com | www.836690.com | 72345.com | www.316083.com | www.88325z.com | www.532858.com | 4508dd.com | www.5854a.cc | www.848777k.com | www.yh8009.com | 009900o.com | www.3933h.cc | www.jz9688.com | 9002.com | 61789d.com | www.626990.com | www.185143.com | www.pj90666.com | 1017v.com | www.592113.com | www.631609.com | www.7669a.net | jzcp882.com | www.216750.com | www.55676u.com | www.2833555.com | 66287g.com | www.43131z.com | www.4923l.com | www.1429h9.com | 83138y.com | 3089e.com | www.3933s.cc | www.44118g.com | www.435511.com | dede58.com | 89892ee.com | www.50051z.com | www.668cp77.com | www.8124l.com | 8159eee.cc | js395.com | www.60123g.com | www.85857a.com | www.md006.com | mmm01234.com | 11995002.com | www.983888a.com | www.js89l.vip | www.feilipu3.com | gbs8.com | yh66222.com | bckpcqz.cn | www.977hf.com | www.91779b.com | www.741199a.com | 5004ooo.com | 380111777.com | 6628000.com | www.ct8833.com | www.6939i.com | www.c44pp.com | www.223456y.com | 9971004.com | 1669m.com | BY30837.com | 2381r.com | www.175709.com | www.16878z.com | www.xj7001.com | www.9k365.com | www.936699.com | 17792222.com | 00442015.com | tzvip2023.com | www.308680.com | www.76520y.com | www.56730.cc | www.62kjw.com | www.bet36578.com | 0033h.cc | 8159r.cc | csj750.com | 4631122.com | www.755864.com | www.07088.com | www.huangma25.com | www.hg4355.com | www.9599566.net | chenyinliang.com | 99973.com | x48q.com | 66885002.com | www.244747.com | www.11clf.com | www.63683.com | www.b35ii.com | www.vs88.com | www.5604q.com | 9474.com | 99151r.com | blmdc7.com | l3410.com | 3089c.com | www.373909.com | www.2875y.com | www.6889797.com | www.115527a.com | www.hrtsh.com | www.85413.com | www.hg582.com | 2767z.com | 521102.com | 7686l.com | 70118a.com | m.5003bbb.com | www.163090.com | www.725422.com | www.7782f.com | www.106795.com | www.5446g.com | www.9737aa.com | www.102149.com | www.feilipu3.com | www.95660002l.com | www.333177.com | jlshckj.com | e2554.com | ibllnql.cn | k4389.com | 6766mm.com | 44077.com | 5478m.com | 712930.com | 658089.com | x62365.com | 4195dd.com | www.178153.com | www.544087.com | www.913075.com | www.ya989.com | www.80767.com | www.60123q.com | www.yh76o.com | www.hg5985.com | www.68993258.com | www.6889772.com | www.35898f.com | www.js36686.com | www.v0066.tv | www.725602.com | www.ya2019x.com | www.84499z.com | www.78949m.com | www.7714g.com | www.dfh210.com | www.yc7777.com | www.c7205.com | www.16008.com | www.cp9508.com | www.8806488.com | www.s3065.com | www.06820g.com | www.456.ceo | www.8008553.com | www.amjs779.com | www.725518.com | www.9646m.com | www.77802f.com | www.3890d.com | www.979zf.com | www.959079.com | www.602465.com | www.235925.com | 4412.com | 99567v.com | 9193.com | yhc998.com | 32424e.com | 214kf.com | le888w.com | www.6248j.com | www.3834504.com | www.rycp665.com | www.hg7760.com | www.50999l.com | www.601710.com | www.5856866.com | www.53900g.com | www.998924.com | www.377474.com | 11669980.com | 3334136.com | 86611.com | 970869.com | 32355hh.com | www.u22365.com | www.hg6069.com | www.99113g.com | www.73990m.com | www.yun588.com | www.19kpl.com | www.362322.com | 99306a.com | 6519822.com | 0076556.com | 8905v.com | www.9068ee.com | www.667686.com | www.10999h.com | www.7240f.com | www.50233.cc | www.330817.com | 87665d.com | xh9.com | 00774tt.com | www.v3302.com | www.333010.com | www.478378.com | www.88266m.com | www.666507.com | aoyu22.com | 4778833.com | 80060303.com | www.4972pp.com | www.9377msc.com | www.60886o.com | www.9478w.com | www.78680e.com | www.53539.cc | y2921.com | www.pjqinghai.com | www.57798b.com | www.47506g.com | www.41518x.com | www.338218.com | 500000436.com | 33bb8332.com | www.333133b.com | www.86999c.com | www.954321a.com | www.599845.com | 4052s.com | 61326655.com | www.pj3678.com | www.0042737.com | www.50051s.com | 1cp2.com | 22098m.com | www.xhtd07.com | www.r7793.com | www.7158.cc | www.368158.com | yg7777.com | sss8827.com | www.2997701.com | www.5446u.com | www.863630.com | 570580.com | df6512.com | www.kelake99.com | www.519095.com | www.672566.com | 118888v.com | 8827ccc.com | www.1181184.com | www.68203g.com | www.226065.com | 2021eee.com | www.vns7828.com | www.4972o.com | www.3890m.com | 4123001.com | 0332x.com | www.413999.com | www.6022888.com | bj0222.com | 22113m.com | www.305kk.com | www.123456.cc | www.401274.com | 0198800.com | www.206181.com | www.533880.com | www.644996.com | 9rui8888.com | www.7830u.com | www.32031h.com | www.550436.com | xpj8.com | www.4938w.com | www.792065.com | www.313355.com | 4955b.com | www.4625gg.com | www.610859.com | 8827b.com | 33115v.com | www.940999.com | www.c3069.com | 20054455.com | www.88837b.com | www.z98478.com | 33382k.com | 3148.com | www.57800x.com | www.792587.com | 805216.com | www.8880165.com | www.019988.com | 168c5.com | 00665004.com | www.40288h.com | www.028314.com | 26668j.com | www.6889757.com | www.768997.com | 3890p.com | www.bw123123.com | www.39391.cc | 0621.com | www.655suncity.com | www.36166y.com | 156050.com | www.10050011.com | www.707wb.com | 3473v.com | www.4972pp.com | www.90305d.com | qpby456.com | www.pj2016.com | www.77114k.com | baliren01.com | www.53516e.com | www.99340.cc | 3435z.com | www.62best.com | www.895010.com | 4370.cc | www.7779833.com | www.431776.com | 55966.cc | www.ag6666.com | 33567z.com | www.pj5556.com | www.290201.com | 2618q.com | www.abc0000.com | www.29czj.com | b4389.com | www.77731n.com | www.321953.com | 2418u.com | www.y94600.com | 3846pp.com | www.f333js.com | www.9928aa.com | hhvip666.com | www.4136a.com | 535app.cc | www.vns6266.com | www.2118037.com | 30173366.com | www.938q.cc | www.91233i.com | www.sjs06.com | www.ya2019h.com | 092.com | www.751cp1.com | www.43131n.com | www.682833.com | www.50088c.com | hjcp7.com | www.7415e.com | love102.com | www.hg1688.biz | www.ch8988.com | 5659822.com | www.3775x.com | 8668827.com | www.5966eee.com | hj5068.com:8888 | www.17848.cc | www.c3069.com | 0434388.com | www.3301844.com | 77261166.com | www.06820a.com | 3678w.com | www.39555.com | www.039079.com | www.bet3651014.com | www.500go.com | 26444i.com | www.222067a.com? | hbs33.com | www.12136q.com | 500000798.com | www.5099ww.com | 353458.com | www.0285.com | 01885j.com | www.006074.com | www.399130.com | www.bb5577.com | www.881809.com | 8742o.com | www.622206.com | www.hg860022.com | 3467g.com | www.5719g.com | 0245y.com | www.w1432.com | 35222qq.com | www.686102c.com | qpby456.com | www.65066bb.com | 1407e.com | www.9737uu.com | 265609.com | www.848777v.com | se679.com | www.38138b.com | 8901.com | www.js89i.vip | 5856e.com | www.qiji222.com | 4465m.com | www.6889771.com | 11kk8331.com | www.16878p.com | zhcp85.com | www.500lian.com | 87578.com | www.828165.com | www.bet365604.com | www.346977.com | www.0033222.com | 61327766.com | www.hf8855.com | 80892w.com | www.hg6668.la | 0332m.com | www.11599111.com | 838388w.com | www.8499x.com | www.yh77706.com | www.599210.com | www.66930000.com | 324138.com | www.8k002.com | 51133h.com | www.7920u.com | bet375.com | www.2875q.com | www.357996.com | www.87668v.com | www.1111gz.com | 5443q.com | www.5719g.com | 915905963.com | www.gai50.com | www.hg94444.com | 8449hb.com | www.55526s.com | 9089.com | www.9533888.com | 64898e.com | www.550437.com | www.895095.com | 1859004.com | www.5446c.com | 3245j.com | www.864355.com | www.8030c.com | 26668m.com | www.86339u.com | 2455n.com | www.572102.com | www.588277.com | 365ms.net | www.ihg5588.com | 99306b.com | www.163734.com | www.fh990.com | 4995b.com | www.05028.com | www.777444c.com | 34e35.com | www.js58678.com | zhcp66.com | www.490680.com | www.11599019.com | 5219q.com | www.7782o.com | www.hai0000.com | 1813k.com | www.bet365gf.co | www.4123020.com | 3473q.com | www.209752.com | 88807s.com | www.81678a.com | www.6776ff.com | k77304.com | www.549810.com | www.tt1525.com | 3559a.com | www.857981.com | www.1382002.com | 4152r.com | www.989569.com | www.28249.com | 6112ii.com | www.13czj.com | www.001649.com | quannengsoft.cn | www.5086h.com | www.53js.com | kdcp5.com | www.cp208.com | www.js807.com | 3640pp.com | www.689044.com | www.jj9991.com | 86811kk.com | www.103658.com | www.n7764.com | 219275.com | 0600w.cc | www.038839.com | www.7025i.com | 7240w.com | www.8839l.com | www.hg8169.com | 40033www.com | www.501237.com | www.673888x.com | 99111rr.com | 3hga.com | www.99677d.com | www.mgm9987.com | 68886508.com | www.567231.com | www.7415x.com | feicai0979.com | 500000998.com | www.71399h.com | www.10340.com | 6261yy.com | 7720o.com | www.68365g.com | www.3459y.com | 9123567.com | www.852086.com | www.8473m.com | 4066xx.com | hkmh88.com | www.985jc.com | www.418466.com | 8866vn77.com | 8988bb.com | www.6ttz.com | www.4972j.com | 5010.com | 3404o.cc | www.777337.com | www.89677f.com | www.pjshandong.com | 72vg.com | www.338017.com | www.32326.com | www.g1137.com | 54140088.com | 33pp8331.com | www.50732l.com | www.42msxfpt5.com | 588www.cc | 7703tt.com | www.807860.com | www.91779p.com | www.362838.com | 04666.com | bg666777.com | www.68689r.com | www.998855w.com | w32365.com | 2595x.com | www.324577.com | www.89777q.com | www.4393.com | 7334x.com | 00w22.vip | www.336766.com | www.16065n.com | www.jl11111.com | dafa7575.com | 67890i.com | 876878.com | www.23636g.com | www.4444yh.vip | www.213535.com | b08199.com | sxpj62908.com | www.lczg4.com | www.8080999d.com | www.4488tq.com | 33115e.com | 3957d.com | www.178125.com | www.75538c.com | www.30hga.com | www.88837m.com | 063971.com | w11.vip | www.115779.com | www.60108w.com | www.666jyh.com | www.3333740.com | kk56988.com | 1294t.com | 36554.com | www.15czj.com | www.yz7702.com | www.7793r.com | www.365815z.com | xs806.com | 9566560.com | 061.com | www.895030.com | www.ampj3435.com | www.7334g.com | www.hg4284.com | 63305y.com | s40033.com | bc854.com | h151515.com | www.976291.com | www.1358001.com | www.71071z.com | www.765543.com | www.hg148.com | 8722ffff.com | jjjj005.com | 1331uu.com | www.500190.com | www.5095m.com | www.v63568.com | www.922908.com | www.7276p.com | www.238267.com | 22992007.com | js02749.com | ks3338.com | 0885r.com | www.602475.com | www.6832u.com | www.48330i.com | www.1429e8.com | www.511838.com | www.7025t.com | www.1869d.com | dz883.com | 2324ccc.com | 4255e.com | 77606u.com | www.106195.com | www.912483.com | www.76762.cc | www.150168.com | www.42070012.com | www.10050856.com | YL18438.com | wnsr8819.com | b00351.com | www.433112.com | www.ct8844.com | www.26878c.com | www.6628229.com | www.792073.com | www.88166g.com | www.7945k.com | www.hg2199.com | www.xpj9t9.com | www.040xpj.com | 3467r.cc | 8901s.com | 53015.com | 3640ii.com | hwcp2222.com | 50099q.com | vip31445.com | 4052g.com | 892979.com | bet3659091.com | 5004nn.com | 5099ff.com | 00nn8331.com | 48330N.com | www.188393.com | www.506906.com | www.775702.com | www.986282.com | www.7cpb.com | www.66ffd.com | www.8667r.com | www.10380.cc | www.89911.cc | www.33598k.com | www.66332f.com | www.83033g.com | www.4323a.com | www.2221104.com | www.4923j.com | www.46976.com | www.bet73d.com | www.89894t.com | www.77803n.com | www.41518d.com | www.35231.com | www.7782s.com | www.1035o.com | www.ya499.com | www.hy6934.com | www.hy6939.com | www.848066.com | www.703153.com | www.587991.com | www.499680.com | www.150928.com | 776314.com | 2677eee.com | 68963333.com | 68228s.com | 33567w.com | 0507.com | 566777j.com | 33ee8332.com | bb888822.com | 99111ww.com | www.0686777.com | www.hg2729.com | www.2228303.com | www.533998.com | www.732156.com | www.5504f.com | www.15365d.com | www.33678rr.com | www.97828i.vip | www.8d868.com | www.8667q.com | www.950665.com | www.535267.com | www.81233v.com | 73999b.com | 7894.cc | hgw555.com | wb399.com | 365225d.com | www.555xhtd.com | www.cs6663.com | www.000amdc.com | www.633756.com | www.99552ii.com | www.4988b.cc | www.5086m.com | www.607992.com | 30019x.com | 667766q.com | 0507.com | 88851v.com | www.6033l.com | www.vns2365.com | www.722168.com | www.dzj0770.com | www.siji01.com | www.52072d.com | www.973776.com | www.033916.com | 7894.com | 4036000.com | 996622qq.com | www.k30226.com | www.g78306.com | www.4058nn.com | www.4331k.com | www.7cpb.com | www.33598u.com | 69111z.com | 3559eeee.com | 908080c.com | www.9679i.com | www.3846q.com | www.307307.com | www.26299t.com | www.501264.com | 068.cc | 3467c.am | js75f.com | www.1596e.com | www.bwin930.co | www.113179.com | www.745557.com | jxddcs.com | spj07.net | ddd2267.com | www.sky2888.com | www.c948c.com | www.3775j.com | www.ascp4.com | 89777p.com | 4880x.com | 8148999.com | www.bb7677.com | www.16181n.com | www.88266j.com | www.397411.com | 3950l.com | 33318u.com | www.pjbet77.com | www.ra0008.com | www.67777.am | www.808913.com | 38989i.com | 4036d.com | www.yh1666.com | www.5504o.com | www.xj778899.com | www.444216.com | wns789.net | 87665e.com | www.746128.com | www.80188q.com | www.8499s.com | 2546a.com | 507767.com | www.a8a8789.com | www.suncity9898.com | www.1100.net | www.332760.com | mm99922.com | 5446e.com | www.08bwin.com | www.9646s.com | www.031069.com | hgcn.com | www.pu2678.com | www.618961.com | www.77801l.com | 132ag88.com | 4288x.com | www.g2006.com | www.8313k.com | www.9050.cc | 3807n.com | 6118t.com | www.9685.com | www.www45641.com | www.252359.com | 88119f.com | www.vns991.cc | www.71071t.com | www.3933u.cc | x48v.com | 500000312.com | www.hg8270.com | www.h3658.com | 58830.com | mg887788.com | www.k66111.com | www.t98478.com | www.197092.com | m0006.com | www.0860w.com | www.blr0309.com | www.551412.com | 1458i.com | www.yh8894.com | www.178477.com | www.593500.com | 33318c.com | www.365815z.com | www.33303.com | www.281380.com | 3559dd.com | www.44889u.com | www.ihg5599.com | 0652i.com | pj990.com | www.suncity12.com | www.36788l.com | 2019rr.cc | 2211760.com | www.9170011.com | www.632599.com | 1818394.com | www.hg8968.com | www.ylylc00.com | 9895i.com | 2997707.com | www.88562.com | www.950665.com | 78886508.com | www.35553999.com | www.ampj3434.com | 01234aaa.com | 3544e.com | www.620932.com | www.193987.com | yt8802.com | www.177572.com | www.cp8007.cc | 1227019.com | www.3215503.com | www.61233s.com | blh888.vip | www.zzzz0261.com | www.88yh21.com | ca1055.com | 4066aa.com | www.69989d.com | c2490.com | 8577h.cc | www.45598k.com | www.128083.com | 2078q.com | www.65066jj.com | www.507932.com | 08809.vip | www.yw5.com | www.589344.com | wnsr8812.com | www.dfh618.com | www.550347.com | hg77703.com | www.38345g.com | www.376519.com | 38886508.com | www.55060o.com | www.106235.com | 3222j.cc | www.40288k.com | 2222k29.com | www.hg5538.com | www.0967xx.com | 500000631.com | www.88gg940.com | www.12455j.com | 30174433.com | www.vns1988.com | www.827021.com | e45638.com | www.7334i.com | www.43131p.com | 1665bb.com | www.1466u.com | 11zz8331.com | www.629595.com | www.001ac.com | 3726v.com | www.hg173f.com | www.50074a.com | 1775bb.com | www.500166.com | 500000454.com | www.895095.com | www.599690.com | 3136yy.com | www.78680c.com | j7736.com | www.31567.ag | www.904867.com | 4182001.com | www.820031.com | 566671122.com | www.40033.1540033.com | www.ya909.com | 26668d.com | www.99552uu.com | 1389g.com | www.29980044.net | www.783309.com | 3049d.com | www.686727.com | 3685h.com | www.jjjj007.com | www.186957.com | www.7394444.com | www.68682w.com | 01234nnn.com | www.4996nx.com | 0044886.com | www.hg93499.com | www.840689.com | 3136rr.com | www.88888.mx | 4445.ag | www.biying990vip.com | 1077hhh.com | www.hg30567.com | www.354918.com | www.4123uu.com | www.26163l.com | 8977pp.com | www.1449.com | 00778u.com | www.4694o.com | 8159ddd.cc | www.555030a.com | www.177888.com | www.76543o.com | www.911059.com | 97618y.com | www.39957c.com |