<optgroup id="w2uiu"></optgroup>
<menu id="w2uiu"><tt id="w2uiu"></tt></menu>
<menu id="w2uiu"><strong id="w2uiu"></strong></menu>
 • <menu id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu></menu>
  <xmp id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu>
 • <dd id="w2uiu"><nav id="w2uiu"></nav></dd>
 • 令我難忘的一件事

  小學生作文:令我難忘的一件事
  作文字數:417
  作者:劉建勵
 •  
 •  
 • zài
 • suì
 • de
 • shí
 • hòu
 •  
 • yǒu
 • jiàn
 • jiǔ
 • jiǔ
 • lìng
 •  在我歲的時候,有一件久久令我
 • nán
 • wàng
 • de
 • shì
 •  
 • yīn
 • wéi
 • gào
 • le
 • zuò
 • rén
 • zuì
 • 難忘的事,因為它告訴了我做人最基
 • běn
 • de
 • pǐn
 • jiù
 • shì
 •  
 •  
 • chéng
 • shí
 •  
 •  
 • 本的品德那就是——誠實……
 •  
 •  
 • yǒu
 • tiān
 •  
 • gāng
 • suì
 • de
 • zài
 • fáng
 • jiān
 • wán
 •  
 •  有一天,剛歲的我在房間里玩。
 • xiǎng
 • dào
 • yǒu
 • jìng
 • de
 • zhuō
 • shàng
 •  
 • tài
 • gāo
 • le
 • 我想爬到有鏡子的桌子上,可太高了
 •  
 • líng
 • dòng
 •  
 • xiǎng
 • chū
 • le
 • hǎo
 • diǎn
 •  
 • 。我靈機一動,想出了個好點子,我
 • jiǎo
 • gòu
 • dào
 • chuáng
 • shàng
 •  
 • yīn
 • wéi
 • chuáng
 • zhè
 • hěn
 • jìn
 •  
 • 把腳夠到床上。因為床離這個很近,
 • shì
 • biàn
 • xiǎo
 • jiǎo
 • dào
 • zhuō
 • shàng
 •  
 • hái
 • chà
 • 于是我便把小腳拿到桌上。可還差那
 • me
 • diǎn
 • diǎn
 •  
 • yòu
 • tiào
 •  
 •  
 • xiǎn
 • xiē
 • zhuàng
 • dào
 • zhuō
 • 么一點點,我又一跳 。險些撞到桌
 • shàng
 •  
 • yào
 • zhī
 • dào
 •  
 • zhī
 • dào
 • zhuàng
 • le
 • 子上。要知道,媽媽知道我撞了一個
 • bāo
 •  
 • kěn
 • dìng
 • yòu
 • shì
 • dùn
 • bào
 • ne
 •  
 •  
 •  
 • dàn
 • zǒng
 • 包,肯定又是一頓暴打呢!!!但總
 • suàn
 • tiào
 • shàng
 • le
 •  
 • jìng
 •  
 • zài
 • páng
 • biān
 • zǒu
 • 算跳上去了,我摸摸鏡子,在旁邊走
 • lái
 • zǒu
 •  
 • yào
 • dào
 • jìn
 • tóu
 • le
 •  
 • què
 • háo
 • dōu
 • 來走去。要到盡頭了,我卻絲毫都不
 • zhī
 • dào
 • ne
 •  
 • jiāng
 • diào
 • xià
 • de
 •  
 • zhōng
 • 知道呢。我即將掉下去的一刻。我終
 • zhī
 • dào
 • le
 • wēi
 • xiǎn
 •  
 • de
 • shēn
 • hái
 • zài
 • wǎng
 • wài
 • 于知道了危險,可我的身體還在往外
 •  
 • zhuā
 • zhù
 • chuáng
 • tóu
 •  
 • méi
 • diào
 • xià
 •  
 • píng
 • diào
 • 。我抓住床頭,沒掉下去,可瓶子掉
 • xià
 • le
 •  
 •  
 • 下去了……
 •  
 • miǎo
 • píng
 • huáng
 •  
 • jiē
 • sōu
 •  
 • àn
 • chēn
 •  
 •  
 • tòu
 • xiá
 • chuō
 • shuǎ
 • 杪枰惶?秸餿ァ案琛??透俠戳耍
 •  
 • nǎi
 • jiāo
 • kǎo
 • wéi
 • chún
 • wēi
 •  
 • táo
 • ān
 • mào
 • ?遺艿椒考潿惚茉鶉巍N掖絲淘諳耄
 •  
 • guǐ
 •  
 • yuè
 • kǎn
 • huáng
 •  
 • àng
 • jué
 • mèng
 • nán
 • nài
 • ?藝庋?月穡坎蝗サ幕盎崛夢業男奈
 • tái
 •  
 • cái
 •  
 •  
 •  
 • áng
 • xīn
 • shàn
 • huái
 •  
 • kuò
 • huān
 • 薹ò材?Hサ幕昂苡鋅贍鼙槐?蛞歡
 •  
 • suō
 • zāi
 •  
 •  
 • yǎn
 •  
 •  
 • zhǎo
 • gòu
 • 伲?娑哉廡?N以偃?伎肌V沼詬嫠
 • miǎo
 • mào
 •  
 • jiū
 • cōng
 • yūn
 •  
 • qiě
 • huān
 • chóu
 •  
 • jié
 •  
 • 吡寺杪瑁?冶糾匆暈?且歡儔┐頡C
 • huǎng
 • yūn
 • jiǎo
 • miǎo
 • càn
 • huài
 •  
 • huāng
 •  
 • láo
 • yáo
 •  
 • chuī
 •  
 • qiáng
 • huàn
 • 幌氳鉸杪璨壞?慌?牢遙?炊?強浣
 • dān
 • hái
 • ào
 • yùn
 •  
 • xià
 • shù
 •  
 •  
 • 蔽宜擔骸澳慍ご罅恕??
 •  
 •  
 • zhè
 • jiàn
 • shì
 • yǒng
 • yuǎn
 • zài
 • xīn
 • zhōng
 • míng
 •  
 • yīn
 •  這一件事永遠在我心中銘記,因
 • wéi
 • zhī
 • dào
 • le
 •  
 •  
 • chéng
 • shí
 •  
 •  
 • 為我知道了——誠實。 
 •  
 • 
   
  無注音版:
   
    在我歲的時候,有一件久久令我難忘的事,因為它告訴了我做人最基本的品德那就是——誠實……
    有一天,剛歲的我在房間里玩。我想爬到有鏡子的桌子上,可太高了。我靈機一動,想出了個好點子,我把腳夠到床上。因為床離這個很近,于是我便把小腳拿到桌上。可還差那么一點點,我又一跳 。險些撞到桌子上。要知道,媽媽知道我撞了一個包,肯定又是一頓暴打呢!!!但總算跳上去了,我摸摸鏡子,在旁邊走來走去。要到盡頭了,我卻絲毫都不知道呢。我即將掉下去的一刻。我終于知道了危險,可我的身體還在往外。我抓住床頭,沒掉下去,可瓶子掉下去了……
   杪枰惶?秸餿ァ案琛??透俠戳耍?遺艿椒考潿惚茉鶉巍N掖絲淘諳耄?藝庋?月穡坎蝗サ幕盎崛夢業男奈薹ò材?Hサ幕昂苡鋅贍鼙槐?蛞歡伲?娑哉廡?N以偃?伎肌V沼詬嫠吡寺杪瑁?冶糾匆暈?且歡儔┐頡C幌氳鉸杪璨壞?慌?牢遙?炊?強浣蔽宜擔骸澳慍ご罅恕??
    這一件事永遠在我心中銘記,因為我知道了——誠實。
    

   一件有意義的事

   作文字數:303
   作者:未知
  •  
  • wǎng
  •  
  • zhǐ
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jiàn
  • yǒu
  • de
  • shì
  • 網 址   一件有意義的事
  •  
  •  
  • níng
  • xià
  • yín
  • ?
  • shì
  •  
  • níng
  • xià
  • yín
  • ?
  • shì
  • táng
  • lái
  •  寧夏區銀川市 寧夏銀川市唐徠
  • 閱讀全文

   一件令我后悔的事

   作文字數:578
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jiàn
  • lìng
  • hòu
  • huǐ
  • de
  • shì
  •    一件令我后悔的事
  •  
  •  
  • jiāng
  • shěng
  • shì
  •  
  • shì
  • hóng
  • shí
  • yàn
  •  江蘇省無錫市 無錫市育紅實驗
  • 閱讀全文

   一件有意義的事

   作文字數:288
   作者:未知
  •  
  • zuò
  • wén
  • jiāo
  • xué
  • wǎng
  •  
  •  
  •  
  • jiàn
  • yǒu
  • de
  • shì
  • 作文教學網  一件有意義的事
  •  
  •  
  • níng
  • xià
  • yín
  • ?
  • shì
  •  
  • níng
  • xià
  • yín
  • ?
  • shì
  • táng
  • lái
  •  寧夏區銀川市 寧夏銀川市唐徠
  • 閱讀全文

   一件令我后悔的事

   作文字數:571
   作者:未知
  •  
  •  
  • xiǎo
  • xué
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jiàn
  • lìng
  • hòu
  • huǐ
  • de
  • shì
  • “小學”  一件令我后悔的事
  •  
  •  
  • jiāng
  • shěng
  • shì
  •  
  • shì
  • hóng
  • shí
  • yàn
  •  江蘇省無錫市 無錫市育紅實驗
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • nián
  •  
  • huáng
  • chéng
  • 小學三年級 黃亦丞
  • 閱讀全文

   難忘的體育課

   作文字數:480
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  • nán
  • wàng
  • de
  •   難忘的體育課
  •  
  •  
  • shān
  • dōng
  • shěng
  • yǎn
  • zhōu
  • shì
  •  
  • shān
  • dōng
  • shěng
  • yǎn
  • zhōu
  • shì
  • shí
  •  山東省兗州市 山東省兗州市實
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • nián
  • sān
  • nián
  • èr
  • bān
  •  
  • wáng
  • jīn
  • 驗小學三年級三年級二班 王金益
  • 閱讀全文

   一次令人難忘的比賽

   作文字數:576
   作者:未知
  •  
  • chū
  • chù
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • lìng
  • rén
  • nán
  • wàng
  • de
  • 出處   一次令人難忘的比
  • sài
  •  
  •  
  • jiāng
  • shěng
  • xìng
  • shì
  •  
  • yáng
  • xiàn
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • ?
  •  
  •  江蘇省宜興市 陽羨小學三()
  • 閱讀全文

   一件令人難忘的事

   作文字數:565
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jiàn
  • lìng
  • rén
  • nán
  • wàng
  • de
  • shì
  •    一件令人難忘的事
  •  
  •  
  • jiāng
  • shěng
  • xìng
  • shì
  •  
  • yáng
  • xiàn
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • ?
  •  
  •  江蘇省宜興市 陽羨小學三()
  • bān
  •  
  • zhōu
  • yuè
  • 班 周閱
  • 閱讀全文

   發生在暑假里的一件事

   作文字數:747
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • shēng
  • zài
  • shǔ
  • jiǎ
  • de
  •     發生在暑假里的一
  • jiàn
  • shì
  • 件事
  •  
  •  
  • ān
  • huī
  • shěng
  • ān
  • qìng
  •  
  • ān
  • qìng
  • shì
  • shuāng
  • lián
  • xiǎo
  • xué
  •  安徽省安慶 安慶市雙蓮寺小學
  • 閱讀全文

   難忘的教訓

   作文字數:452
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  • nán
  • wàng
  • de
  • jiāo
  • xùn
  •   難忘的教訓
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • zhōng
  • shān
  • shì
  • xiǎo
  • lǎn
  • zhèn
  •  
  • zhōng
  • xīn
  • xiǎo
  • xué
  •  廣東省中山市小欖鎮 中心小學
  • sān
  • nián
  • bān
  •  
  • jié
  • kūn
  • 三年四班 盧杰坤
  • 閱讀全文

   一張難忘的照片

   作文字數:366
   作者:未知
  •  
  • zuò
  • wén
  • wǎng
  • zuò
  •  
  • wén
  •  
  • wǎng
  •  
  •  
  •  
  • zhāng
  • nán
  • wàng
  • 作文網作 文 網  一張難忘
  • de
  • zhào
  • piàn
  • 的照片
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • guǎng
  • zhōu
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • wài
  • wài
  • mào
  • xué
  •  廣東省廣州 廣東外語外貿大學
  • 閱讀全文

   我親身經歷的一件事

   作文字數:329
   作者:未知
  •  
  • yōu
  • xiù
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  •  
  • qīn
  • shēn
  • jīng
  • de
  • jiàn
  • 優秀作文  我親身經歷的一件
  • shì
  •  
  •  
  • hēi
  • lóng
  • jiāng
  • qìng
  • shì
  •  
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • sān
  • nián
  •  黑龍江大慶市 實驗一小三年一
  • 閱讀全文

   難忘的照片

   作文字數:363
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  • nán
  • wàng
  • de
  • zhào
  • piàn
  •   難忘的照片
  •  
  •  
  • shǎn
  • shěng
  • ān
  •  
  • shǎn
  • shī
  • fàn
  • xué
  • xiǎo
  •  陜西省西安 陜西師范大學附小
  • bān
  •  
  • qiān
  • 四班 付千葉
  • 閱讀全文

   一次難忘的教訓

   作文字數:469
   作者:瘳馮煒
  •  
  •  
  • yǒu
  • tiān
  •  
  • zài
  • jiā
  • xiàn
  • le
  • méi
  •  有一天,我在家里發現了一個沒
  • jiàn
  • guò
  • de
  • dōng
  •  
  • yào
  • chá
  • chū
  • de
  • shān
  • zhēn
  • miàn
  • 見過的東西,我要查出它的廬山真面
  •  
  • shì
  • zhǎng
  • fāng
  • xíng
  • de
  •  
  • lán
  • yán
  • de
  •  
  • tóu
  • shàng
  • 目:它是長方形的,藍顏色的,頭上
  • 閱讀全文

   一次難忘的愛心之旅

   作文字數:854
   作者:史熠
  •  
  •  
  • xīng
  • liù
  •  
  • jiē
  • dào
  • yāo
  • qǐng
  • cān
  • jiā
  •  星期六,我和爸爸接到邀請參加
  • zhōng
  • guó
  • dòng
  • gōng
  • zhī
  • de
  • ài
  • xīn
  • jié
  • duì
  • de
  • huó
  • dòng
  • 中國移動公司組織的愛心結對的活動
  •  
  • shàng
  •  
  • zuò
  • zhe
  • chē
  •  
  • kàn
  • zhe
  • chuāng
  • wài
  • shān
  • 。一路上,我坐著車子,看著窗外山
  • 閱讀全文

   一件小事

   作文字數:285
   作者:葉湛
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  •  
  • jiā
  • jiā
  •   今天,我和爸爸去家家福
  • chāo
  • shì
  • mǎi
  • hǎo
  • dōng
  • hòu
  •  
  • zhèng
  • yào
  • huí
  • jiā
  • shí
  •  
  • 超市買好東西后,正要回家時,爸爸
  • shuō
  •  
  •  
  • hái
  • yǒu
  • sān
  • běn
  • shū
  • zài
  • dòng
  • guì
  •  
  •  
  • 說:“還有三本書在自動柜里。”我
  • 閱讀全文

   難忘的一天

   作文字數:707
   作者:郭子奇
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • shǔ
  • jiǎ
  •  
  • hàn
  • shì
  • hóng
  • shí
  •    暑假里,武漢市紅十字
  • huì
  • bàn
  • le
  •  
  • xīn
  • shǒu
  • xiàng
  • qiān
  •  
  • nóng
  • cūn
  • háng
  •  
  • huó
  • dòng
  • 會舉辦了“心手相牽、農村行”活動
  •  
  • huó
  • dòng
  • de
  • zhǔ
  • shì
  •  
  • ràng
  • chéng
  • de
  • hái
  • nóng
  • ,活動的主題是:讓城里的孩子與農
  • 閱讀全文

   難忘的教訓

   作文字數:488
   作者:謝揚
  •  
  • zhàn
  • zhǎng
  •  
  •  
  •  
  • zài
  • de
  • zhǎng
  •  
  • 站長: 在我的記憶長河里,記
  • zǎi
  • zhe
  • duō
  • de
  • wǎng
  • shì
  •  
  • zhōng
  • yǒu
  • jiāo
  • xùn
  • shǐ
  • 載著許多的往事,其中有個教訓使我
  • zhōng
  • shēng
  • nán
  • wàng
  •  
  • 終生難忘。
  • 閱讀全文

   難忘的一天

   作文字數:377
   作者:王宇航
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • nián
  • shǔ
  •       今年暑
  • jiǎ
  • de
  • tiān
  •  
  • qíng
  • kōng
  • wàn
  •  
  • liáng
  • fēng
  • sòng
  • shuǎng
  •  
  • 假的一天,晴空萬里,涼風送爽。
  •  
  •  
  • hǎo
  • péng
  • yǒu
  • yáng
  • jìn
  •  
  • zhōu
  •  
  • xià
  • tiān
  •  我和好朋友楊進、周大路、夏天
  • 閱讀全文

   一件傻事

   作文字數:313
   作者:黃嫻
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • tóng
  • nián
  • yǒu
  • duō
  • shì
  •    我的童年有許多趣事
  •  
  • duō
  • de
  • jiù
  • xiàng
  • hǎi
  • tān
  • shàng
  • de
  • bèi
  •  
  • xìn
  • jiǎn
  • ,多的就像海灘上的貝殼,不信撿一
  • shǎn
  • liàng
  • de
  • gěi
  • kàn
  •  
  • 個閃亮的給你看。
  • 閱讀全文

   一件開心的事

   作文字數:523
   作者:毛心蕙
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • chūn
  • tiān
  • lái
  • le
  •  
  • shā
  • shā
  •    春天來了,細雨沙沙
  • de
  • rùn
  • zhe
  •  
  • méi
  • guò
  • tiān
  •  
  • xiǎo
  • sǔn
  • miáo
  • jiù
  • 的滋潤著大地,沒過幾天,小筍苗就
  • zhǎng
  • chū
  • lái
  • le
  • hǎo
  •  
  • dān
  • wèi
  • de
  • hòu
  • shān
  • shàng
  • 長出來了好幾棵。爸爸單位的后山上
  • 閱讀全文

   難忘的“六·一”

   作文字數:445
   作者:賀若茵
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • liù
  •  
  •  
  • dào
  • le
  •  
  • zǎo
  • zǎo
  •   “六·一”到了,我早早
  • le
  • chuáng
  •  
  • chī
  • guò
  • fàn
  • hòu
  •  
  • biàn
  • shàng
  • xiǎo
  • bǎn
  • chéng
  • 地起了床,吃過飯后,便提上小板橙
  • xiàng
  • xué
  • xiào
  • zǒu
  •  
  • shàng
  •  
  • liǔ
  • shù
  • de
  • zhī
  • tiáo
  • qīng
  • qīng
  • 向學校走去。路上,柳樹的枝條輕輕
  • 閱讀全文

   一件難忘的事

   作文字數:503
   作者:陽志強
  •  
  •  
  •  
  • tiān
  • yòu
  • wàng
  • dài
  • kǒu
  • qín
  • le
  •  
  • xiǎng
  • dào
  •  那天我又忘帶口琴了,一想到
  • yīn
  • lǎo
  • shī
  • jiàn
  • yòu
  • huì
  • tóu
  • gài
  • liǎn
  • píng
  • 音樂老師見此又會劈頭蓋臉批評我一
  • tóng
  •  
  • yàng
  • de
  • huà
  • zhēn
  • shì
  • yīng
  • xióng
  • sǎo
  •  
  • jiào
  • de
  • 通,那樣的話真是英雄掃地,叫我的
  • 閱讀全文

   難忘的旅游經歷

   作文字數:548
   作者:傅唯賢
  •  
  • lái
  •  
  • yuán
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xiàng
  • bāng
  • zhù
  •  
  • xiàng
  • 來 源   相互幫助、相互
  • guān
  • ài
  •  
  • shì
  • men
  • zhōng
  • huá
  • mín
  • de
  • chuán
  • tǒng
  • měi
  •  
  • 關愛,是我們中華民族的傳統美德,
  • nán
  • wàng
  • de
  • yóu
  • jīng
  • shǐ
  • duì
  • yǒu
  • le
  • gèng
  • 一次難忘的旅游經歷使我對此有了更
  • 閱讀全文

   難忘的金沙灘之旅

   作文字數:333
   作者:王懷舟
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • qián
  •  
  • zuì
  • xiǎng
  • de
  • fāng
  • jiù
  •   以前,我最想去的地方就
  • shì
  • jīn
  • shā
  • tān
  •  
  • shǔ
  • jiǎ
  • cān
  • jiā
  • le
  • jīn
  • shā
  • tān
  • 是金沙灘,暑假我參加了金沙灘一日
  • yóu
  • huó
  • dòng
  •  
  • yuàn
  • wàng
  • zhōng
  • shí
  • xiàn
  • le
  •  
  • 游活動,愿望終于實現了。
  • 閱讀全文

   一件讓我難忘的事

   作文字數:323
   作者:陳佐文
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  •  
  • zhè
  • jiàn
  • shì
  • ràng
  • hěn
  • nán
  • jiǎng
  • chū
  • lái
  •  今天,這件事讓我很難講出來
  •  
  •  
  •  
  • zhōng
  •  
  • chī
  • wán
  • le
  • fàn
  •  
  • kàn
  • le
  • huì
  • ér
  •  中午,我吃完了飯,看了一會兒
  • 閱讀全文

   感受很深的一件事

   作文字數:391
   作者:牛祺禎
  •  
  • chū
  • chù
  •  
  •  
  •  
  •  
  • gǎn
  • shòu
  • hěn
  • shēn
  • de
  • jiàn
  • shì
  • 出處  我感受很深的一件事
  • shì
  • zài
  • biān
  • kàn
  • dào
  • de
  • zhēng
  • chǎo
  •  
  • 是在馬路邊看到的一次爭吵。
  •  
  •  
  • yǒu
  • tiān
  • wǎn
  • shàng
  •  
  • cóng
  • shāng
  • chǎng
  • huí
  •  有一天晚上,我和媽媽從商場回
  • 閱讀全文

   一件小事

   作文字數:449
   作者:陳業彤
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zhè
  • jiàn
  • shì
  • shēng
  • zài
  • hán
  • jiǎ
  •  
  • xiàn
  •   這件事發生在寒假里,現
  • zài
  • huí
  • xiǎng
  • lái
  •  
  • zài
  •  
  • 在回想起來,歷歷在目。
  •  
  •  
  • zhè
  • tiān
  • zǎo
  • chén
  •  
  • suǒ
  • zǒu
  • qīn
  •  這天早晨,我所爸爸媽媽走親戚
  • 閱讀全文

   難忘的一件事

   作文字數:912
   作者:鄒安迪
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zài
  • de
  • zhōng
  • yǒu
  • duō
  • shì
  • zhí
  •   在我的記憶中有許多事值得
  • huí
  •  
  • dàn
  • shēng
  • zài
  • èr
  • nián
  • hán
  • jiǎ
  • jiān
  • de
  • shì
  • 回憶,但發生在二年級寒假期間的事
  • qíng
  •  
  • lìng
  • zuì
  • nán
  • wàng
  •  
  • 情,令我最難忘。
  • 閱讀全文

   忘記了一件事

   作文字數:308
   作者:莊文杰
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • zǎo
  • shàng
  •  
  • lái
  •  
  • shàng
  •   我今天早上,我起來,馬上
  • chuān
  • shuā
  • chī
  • fàn
  •  
  • jiào
  • gōng
  • gōng
  • kuài
  • xué
  • 穿衣刷牙吃飯。我叫公公快和我去學
  • xiào
  •  
  • gōng
  • gōng
  • shuō
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • shì
  • xīng
  • ma
  •  
  • 校,公公說:“今天不是星期日嗎?
  • 閱讀全文

   我最難忘的一件事

   作文字數:277
   作者:牛祺禎
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zài
  • de
  • shēn
  • chù
  •  
  • yǒu
  • duō
  •   在我的記憶深處,有許多
  • ràng
  • nán
  • wàng
  • de
  • shì
  •  
  • wài
  • gōng
  • jiāo
  • xiě
  • jiù
  • shì
  • 讓我難忘的事,外公教我寫字就是其
  • zhōng
  • zhī
  •  
  • 中之一。
  • 閱讀全文
  卓易彩票 WWW.307822.COM | www.38775aa.com | www.guocai667.com | www.81520w.com | yun888.com | WWW.115996.COM | www.10999e.com | zzylc6.com | WWW.842852.COM | www.604886.com | 667766r.com | WWW.186036.COM | www.bet91483.com | 0860u.com | WWW.61867.COM | www.7708598.com | 99567o.com | WWW.319400.COM | www.3846h.com | 3559llll.com | www.262771.com | www.3668u.com | hgyz5.com | www.559808.com | WWW.156522.COM | www.27363y.com | 56988ff.com | WWW.101429.COM | www.4323o.com | z2824.com | kj850.com | WWW.20718.COM | www.vip9581.com | df8ff.com | www.221085.com | WWW.222471.COM | www.86339o.com | 84497755.com | 44488a.com | WWW.874441.COM | www.65707j.com | www.56655q.com | mg437788.com | 530137.com | WWW.104477.COM | 59400.com | WWW.147322.COM | www.631609.com | www.314005.com | www.7qxc.com | www.4694z.com | 3662p.com | www.015990.com | WWW.45958.COM | www.gbt0201.com | js5657.com | 5478555.com | WWW.23698.COM | www.89777k.com | yy56988.com | 33382kk.com | www.837887.com | www.2632w.com | www.68277222.com | cc3405.com | lbzyfz.com | www.316530.com | WWW.74712.COM | www.83993p.com | www.bwinyz49.com | 2844.com | 3662h.com | 48285555.com | www.901527.com | WWW.33769.COM | www.820040.com | xx56988.com | 1429e.com | 4563388.com | WWW.355299.COM | www.50054d.com | www.3737.cc | 3846b.com | 3656pp.com | www.374311.com | WWW.181878.COM | www.83033h.com | www.js8888888830.com | www.c44aa.com | 0015zz.com | o2146.com | 8850.cc | WWW.646685.COM | www.2934e.com | www.xpj1123.com | www.qmc0022.com | 00048x.com | 7720l.com | www.178213.com | WWW.443799.COM | WWW.740092.COM | www.99638p.com | www.bet63l.com | 033n.net | hbs48.com | 23800s.com | 16234.com | WWW.607932.COM | WWW.412391.COM | www.506234.com | www.490804.com | www.pj66119.com | h2894.com | 3566mm.com | 80060101.com | 7022.com | www.335284.com | WWW.125210.COM | WWW.842973.COM | www.77801q.com | www.w84g.com | www.s9478.com | 500599.com | 3640w.com | 5855dh.com | 7570.am | www.199207.com | www.658960.com | WWW.275838.COM | WWW.185162.COM | www.29277k.com | www.3775q.com | www.56655k.com | ii2205.com | 56988i.com | 6363xx.com | 496ii.com | f61653.com | bwin940.co | www.882111.com | www.599280.com | WWW.120970.COM | WWW.519931.COM | WWW.720606.COM | WWW.488330.COM | WWW.622980.COM | www.092wy.com | www.988046.com | www.580786.com | www.s4455.com | www.3157g.com | www.4136x.com | www.83568y.com | www.68277222.com | www.bd2019b.com | x48s.com | 59889t.com | e08199.com | 7599gg.com | 66287g.com | 官网捕鱼5.com | 36403388.com | pj88pp.com | wlb11.com | 4809q.com | 31784444.com | www.77731f.com | www.6776yy.com | www.5966jjj.com | jjjj008.com | ff555c.com | www.hf9016.com | www.00772f.com | www.766159.com | www.68365y.com | www.78680m.com | www.37377s.com | www.307307.com | www.5856882.com | www.1466w.com | www.00665a.com | www.43818b.com | www.c2398.com | www.080wy.com | WWW.362588.COM | WWW.673133.COM | WWW.128164.COM | WWW.17548.COM | WWW.260256.COM | www.805681.com | www.429999.com | 6868ff.cc | shen5544.com | 463.com | 30019tt.com | 99567i.com | 2000524.com | www.1168e.com | www.8905x.com | www.xb8844.com | www.hy5506.com | WWW.620210.COM | WWW.298039.COM | WWW.625519.COM | www.564696.com | www.399210.com | 7894k.com | 87665v.com | 8722llll.com | mgm3242o.com | www.70hga.com | www.7240l.com | www.8839i.com | WWW.253792.COM | WWW.388033.COM | WWW.235066.COM | www.629021.com | 4379f.com | 4880c.com | 3559dd.com | 176939.com | www.89599r.com | www.917979.com | www.7qxc.com | WWW.193679.COM | www.708609.com | www.34559.com | www.80065e.com | 500000931.com | vip145b.com | wlb77.com | www.89599b.com | www.16065l.com | www.0014g.com | WWW.914770.COM | WWW.102393.COM | www.hk58846.com | 1104016.com | 5350t.com | www.686c.com | www.blr8844.com | www.022sh.cc | WWW.432666.COM | www.52303i.com | h7742.com | 0099341.com | 33382cc.com | www.848777v.com | www.ttcp88.co | lll01234.com | 11683377.com | 1705q.com | www.4331y.com | WWW.884808.COM | www.974919.com | www.137651.com | 2381006.com | 73055j.com | 624815.com | 61321122.com | www.4102s.com | www.622by.com | WWW.608935.COM | www.kj3397.com | 466365.com | www.808888w.com | www.08588n.com | WWW.77015.COM | www.771245.com | 99151y.com | 8988p.com | www.4521i.com | www.45258.cc | WWW.658479.COM | 2019j.cc | 33382b.com | www.887767.com | WWW.110459.COM | www.699925.com | js58881.com | 08809.vip | www.578888.vip | WWW.103766.COM | www.djcp009.com | 8898444.com | b3644.com | www.80065b.com | WWW.566818.COM | 61329922.com | nn500k.com | www.76076.com | WWW.588416.COM | www.109882.com | 365vip600.cc | www.ag9456.com | www.c4528.com | www.545568.com | 2381sss.com | www.hf9016.com | www.5441z.com | WWW.763369.COM | 118888c.com | www.3157u.com | WWW.156876.COM | www.849642.com | 88660076.com | www.5189222.com | WWW.370488.COM | www.665345.com | 50099l.com | www.16065o.com | WWW.5335.COM | h14666.com | www.o4042.com | www.qmkl7.com | www.891085.com | 861224.com | www.7842.com | WWW.22678.COM | 899299.com | ying58.xyz | www.77801t.com | www.630933.com | 2383.com | www.4988.hk | WWW.62804.COM | j15cc.com | www.rycp162.com | www.hcjt4.com | www.202909.com | 3788hh.com | www.ampj3436.com | www.808913.com | yh22444.com | www.80030066.com | WWW.210373.COM | 365102b.com | www.y0291.com | WWW.138605.COM | 3m412.com | www.xj7003.com | WWW.770100.COM | kk3384.com | www.2544g2.com | WWW.518956.COM | hdyh224.com | www.115527w.com | WWW.665018.COM | t365j.com | www.414432.com | WWW.366860.COM | 59599j.com | www.86339n.com | WWW.131404.COM | 559649.com | www.36yl.com | www.938454.com | 1104.com | www.780780g.com | WWW.595009.COM | 809h39.com | www.80767h.com | www.187132.com | 9949o.com | WWW.38887.COM | 6446zz.com | www.sbd025.net | WWW.670523.COM | 9479a8.com | www.flb877.com | www.cjcp600.com | dzc09.com | WWW.192001.COM | ylzz577.com | www.115527t.com | WWW.482825.COM | lq0578.net | www.cp8014.cc | 3844t.com | www.2021h.com | www.927133.com | 7377.com | WWW.684158.COM | hg088.cc | www.68993275.com | www.018581.com | www.50000993.com | WWW.749472.COM | 3534g.com | www.hm3666.com | 2247rr.com | www.792085.com | www.246841.com | www.138cpn.com | WWW.887244.COM | 33112211.com | WWW.480819.COM | aa7742.com | www.9422.com | zzylc8.com | www.4996xz.com | WWW.56730.COM | gg7742.com | WWW.222808.COM | 10050718.com | www.80065w.com | 16690055.com | www.js89b.vip | www.315019.com | www.hq597.com | WWW.611082.COM | zhcp86.com | WWW.809325.COM | 4022kk.com | www.4996ts.com | WWW.530730.COM | feicai0359.com | WWW.898907.COM | 4647022.com | WWW.644392.COM | 228888y.com | www.3126c.com | 86811w.com | www.bet353657.com | am2948.com | www.86339.com | www.568000.com--www.569000.com | www.5446kk.com | www.599830.com | www.351089.com | www.877802.com | 22296an.com | WWW.823746.COM | 11683311.com | WWW.565010.COM | iiii19927.com | WWW.166369.COM | 496.net | WWW.887244.COM | mgm3242o.com | WWW.215391.COM | 220414.com | WWW.204599.COM | bet3659905.com | WWW.480355.COM | 88807u.com | WWW.318129.COM | i2894.com | WWW.634505.COM | www.55526y.com | www.775706.com | www.9737vv.me | www.768299.com | www.xj7007.com | www.7833.cc | www.6889772.com | xpj66498.com | www.50052r.com | pj75.com | WWW.882717.COM | hhh67890.com | WWW.62202.COM | 8148999.com | WWW.557849.COM | www.71071x.com | www.135368.com | www.42456699.com | 518cp-9.com | www.202115.com | bet8688.cc | WWW.625555.COM | TY5506.com | WWW.331049.COM | www.10999i.com | www.444489.com | www.j77929.com | 444000www.com | www.33598q.com | 8036ocom | WWW.543800.COM | 8290v.com | www.589144.com | www.07679d.com | vip68dl.com | www.39500y.com | 4270yy.com | WWW.908226.COM | hg999333c.com | www.314377.com | www.ejylc15.com | 2306x.com | WWW.789056.COM | 2268jc.com | www.526650.com | www.7140988.com | 4270gg.com | WWW.33190.COM | 632910.com | www.210715.com | www.1358001.com | 76886.com | WWW.563684.COM | www.83309.com | wz117.com | www.757q.com | s45638.com | www.652862.com | www.bett365.cc | 6487www.com | WWW.730082.COM | www.7415v.com | feicai0577.com | WWW.97907.COM | k2306.com | www.690802.com | www.1466k.com | 98345aa.com | WWW.318473.COM | www.7415z.com | 5622o.com | WWW.52538.COM | www.68277999.com | 887766.com | WWW.583434.COM | 6403n.com | 959655.com | www.c1959.com | 3434mmm.com | www.085366.com | www.23636vip.com | 80368pp.com | www.335021.com | www.77114d.com | 11005l.com | www.342177.com | www.39500m.com | 11884747.com | www.172346.com | www.77ttz.com | 009900a.com | 267766.com | WWW.770146.COM | 229.cc | www.6463.cc | WWW.150270.COM | www.998855i.com | 500000746.com | WWW.709928.COM | www.93955a.com | 4107f.com | WWW.708086.COM | www.p77929.com | 772061.com | www.33112o.com | WWW.117844.COM | www.66c668.com | 3122kk.com | WWW.552805.COM | www.52062t.com | 7726lll.com | www.536350.com | www.3005x.com | 224sun.com | 2418k.com | WWW.234183.COM | www.68993269.com | tz6.com | h7742.com | WWW.433223.COM | www.115527y.com | ee444000.com | www.370833.com | www.hc2988.com | www.xy048.com | 3807bb.com | WWW.850506.COM | www.9818f.cc | 58802g.com | 1463i.com | WWW.236646.COM | www.99677t.com | yy56988.com | 2019p.cc | WWW.626837.COM | www.83033n.com | 8905s.com | 80567m.com | WWW.69858.COM | www.954321c.com | 1591bbb.com | 9539v.com | WWW.376975.COM | www.55717j.com | JS1388.com | v3544.com | WWW.873044.COM | www.34788w.com | www.55526c.com | djcp099.com | www.544141.com | WWW.132108.COM | www.79095z.com | 71314.com | 32126h.net | WWW.818873.COM | www.188jinbaobo.com | 35252a.com | 0708060.com | www.912481.com | www.988456.vip | www.89677a.com | 664740.com | nn32355.com | WWW.169345.COM | www.15355r.com | www.1064e.com | 4022cc.com | 3983086.com | WWW.898136.COM | www.1035z.com | www.6880vv.com | 905647.com | 4632299.com | WWW.542455.COM | WWW.117844.COM | www.hg7833.com | 538.cc | b829.xyz | www.178982.com | WWW.193195.COM | www.7340111.com | 2381m.com | 86068.com | www.882444.com | WWW.630700.COM | WWW.19544.COM | www.4440yl.com | 3467c.cc | 4789cz.com | 8957.com | www.739233.com | WWW.91891.COM | www.yh9877.com | www.baifucaipiao.com | 7003ww.com | 1784.com | www.055520.cc | WWW.237503.COM | www.ascp0.com | www.777xx.cc | www.5966ppp.com | kkk3405.com | 9365.la | www.199207.com | WWW.326022.COM | WWW.23518.COM | www.860505.com | www.6696877.com | q888.tv | 6261l.com | usacits.com | www.677397.com | WWW.682700.COM | www.6364h.com | www.12136h.com | 11018e.com | tt67890.com | 2287hh.com | www.78700a.com | WWW.134005.COM | WWW.33636.COM | www.50026x.com | www.30350b.com | 6137r.net | 9339999y.com | s77304.com | z77bb.com | www.66332u.com | WWW.446855.COM | WWW.60368.COM | www.tyc1998689.com | w8381.com | 7570xxx.com | 0044.cc | www.99677e.com | WWW.567425.COM | WWW.792726.COM | WWW.193523.COM | www.33588b.com | www.1764k.com | www.9737hh.me | 8290.com | t7742.com | v3410.com | 61772222.com | 2613a.com | www.777887.com | www.504133.com | WWW.323661.COM | WWW.885225.COM | www.2875y.com | www.7714m.com | www.3846hh.com | www.55070q.com | 11009193.com | 8901j.com | 2018185188.com | p14666.com | 66009193.com | g86811.com | 1164066.com | u45638.com | www.73166a.com | www.550805.com | WWW.263582.COM | WWW.255104.COM | WWW.499366.COM | WWW.405047.COM | WWW.551005.COM | www.5095r.com | www.78949d.com | www.7004k.com | www.881543.com | www.y8859.com | www.4996kf.com | www.4963gg.com | www.5966ppp.com | 589669.com | 009900s.com | 2381dd.com | 88851v.com | 08159p.com | 3834505.com | ii00558.com | 299.so | 3967w.com | 459.com | 390390.com | 01w00.vip | 01234pp.com | 895320.com | 2247d.com | 6594tt.com | ppp3405.com | 93996a.com | 99111oo.com | 5906oo.com | 2306d.com | 2864y.com | 22883y.com | 3957z.com | 033x.net | 5360pp.com | xxx4165.com | 8159ggg.cc | 2324yyy.com | d5429.com | x33b.vip | 55kk8331.com | 50000027.com | www.jy959.com | www.A11100.COM | www.hg8kk.com | www.4058qq.com | www.z32031.com | www.js89v.vip | www.326636.com | www.81608l.com | www.555365.com | www.25688j.com | www.78wcp.com | WWW.320007.COM | WWW.464141.COM | WWW.800458.COM | WWW.235715.COM | WWW.689873.COM | www.935970.com | www.rcw789.com | www.43131g.com | wz117.com | 67877p.com | 131zz.net | bozhongle.com | 3416b.com | 3245k.com | www.5504i.com | www.3066gg.com | www.0088hgdd.com | www.b773776.com | www.022ah.cc | WWW.8510.COM | WWW.75078.COM | WWW.489378.COM | www.596233.com | www.29799.com | www.46568a.com | 500000931.com | 582466.com | 40033nn.com | 3148.com | www.4212u.com | www.60886m.com | www.20wb.top | www.hx2088.com | WWW.68304.COM | WWW.293838.COM | www.530534.com | 97297r.com | 28288j.com | vv4255.com | jjj8827.com | www.le33.cc | www.9187w.com | www.50051d.com | WWW.337448.COM | WWW.665834.COM | www.781367.com | 87703.com | 5446f.com | 4288l.com | 01365.com | www.u063801.com | www.ej158.com | WWW.914411.COM | WWW.573990.COM | www.715934.com | www.lh555.com | 1679bb.com | v2146.com | www.cai32.com | www.99094x.com | www.u936.com | WWW.50590.COM | www.515663.com | 668cp00.com | 955.com | hg3006.tw | www.8080999g.com | www.68568x.com | WWW.30323.COM | www.937065.com | 218999.com | 2613l.com | 1077rr.com | www.47506c.com | www.73166.com | WWW.489111.COM | www.767200.com | s2146.com | 75991c.com | wefa6.com | www.4331q.com | www.51331m.com | WWW.46528.COM | www.775714.com | 2643u.com | hg10g.com | www.489858.com | www.89777n.com | WWW.637530.COM | www.862803.com | 73999y.com | d86226.com | www.4694a.com | www.51515g.com | WWW.812455.COM | www.268221.com | 2021j.com | 9737oo.me | www.w84w.com | WWW.361944.COM | WWW.890266.COM | www.196075.com | www.81608u.com | WWW.843199.COM | www.840774.com | z58955.com | 964477.com | www.565636.com | WWW.762157.COM | www.978931.com | 36989.com | 61329933.com | www.99552oo.com | WWW.932888.COM | www.807839.com | 80031122.com | 2805s.com | www.55676d.com | WWW.349321.COM | www.541611.com | 1389i.com | 256777t.com | www.hg6648.com | WWW.99456.COM | 55404.com | 3662x.com | www.7893w34.com | WWW.416989.COM | www.602957.com | 12742n.com | 64898e.com | www.71399g.com | WWW.689637.COM | 83138a.com | 55588.com | www.186664.com | WWW.345914.COM | 702157.com | 88yzc.com | www.519095.com | WWW.564163.COM | 233266266.com | 4022ll.com | www.h3410.com | WWW.69644.COM | www.83993v.com | kk3405.com | www.469702.com | WWW.608959.COM | 222880.com | 8159ggg.cc | www.535081.com | WWW.747402.COM | 009649.com | 87965pp.com | www.82439.com | WWW.560178.COM | 22995156.com | y00351.com | www.5854a.cc | www.793990.com | i1915i.com | www.hg8vv.com | WWW.318937.COM | www.91233o.com | 67890j.com | www.hg88676.com | WWW.18058.COM | 5855pp.com | www.s948s.com | www.c1663.com | www.150961.com | 2jshhh.com | www.93gj.com | WWW.542755.COM | 670916.com | www.04567m.com | WWW.491403.COM | aa33337.com | ss224.com | www.98255.com | www.599049.com | www40033.com | www.78919b.com | WWW.898579.COM | 66669193.com | www.185141.com | WWW.575954.COM | 4809b.com | www.163a66.com | WWW.318216.COM | 3033e.com | ag81679.com | WWW.224157.COM | www.820111.com | zhcp63.com | www.055b.cc | www.108057.com | 67877m.com | www.33112l.com | www.506932.com | 8037rrr.com | www.bet73w.com | www.635918.com | 7003r.com | www.ya2019r.com | www.665772.com | 316t.cc | www.77801t.com | www.444059.com | 711066.com | www.33997h.com | www.189370.com | 3844.com | www.hm7288.com | www.zq3899.com | 01365.com | WWW.234221.COM | 1429b.com | www.365077.bet | WWW.649964.COM | 18438o.com | www.658060.com | WWW.148533.COM | 07833.com | www.0270a.com | www.377474.com | gg5144.com | www.am6633.com | pj334433.com | www.4972s.com | WWW.202344.COM | 2776u.com | www.68993252.com | www.564880.com | mf709.com | WWW.875857.COM | js7704.com | WWW.854877.COM | www.58038.com | ysb8.com | WWW.71417.COM | 1294b.com | www.hg20.co | www.566897.com | 7893w27.com | WWW.448268.COM | 518cp.com | www.63606e.com | WWW.519103.COM | 13638.com | WWW.899800.COM | 5856u.com | www.xpj8668.com | www.820155.com | dzc94.com | WWW.844998.COM | 15a43.net | www.888.com | www.464499.com | a3144.com | WWW.838394.COM | 1407y.com | www.66653c.com | kj.009300.com | www.bet91486.com | WWW.752009.COM | 55797a.com | www.66368.com | 71366k.com | www.673888j.com | WWW.853075.COM | 55331f.com | WWW.303927.COM | js345c.com | www.68568n.com | 1647.cc | www.91779i.com | www.645880.com | e3144.com | WWW.380933.COM | pj00kk.com | WWW.607966.COM | 66119vip.com | www.9646d.com | www.155959.com | www.9570114.com | www.666055.cc | 1504.com | WWW.598650.COM | wxc0126.com | WWW.110436.COM | 5003822.com | www.hm3988.com | 7811zz.com | www.66332c.com | 921710.com | www.p63568.com | 13669a.com | hgw2777.com | www.89894k.com | 6199900.com | www.78680x.com | www.87668u.com | www.89677c.com | www.500227.com | www.19yh2.com | www.950920.com | 73657m.com |