<optgroup id="w2uiu"></optgroup>
<menu id="w2uiu"><tt id="w2uiu"></tt></menu>
<menu id="w2uiu"><strong id="w2uiu"></strong></menu>
 • <menu id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu></menu>
  <xmp id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu>
 • <dd id="w2uiu"><nav id="w2uiu"></nav></dd>
 • 令我難忘的一件事

  小學生作文:令我難忘的一件事
  作文字數:417
  作者:劉建勵
 •  
 •  
 • zài
 • suì
 • de
 • shí
 • hòu
 •  
 • yǒu
 • jiàn
 • jiǔ
 • jiǔ
 • lìng
 •  在我歲的時候,有一件久久令我
 • nán
 • wàng
 • de
 • shì
 •  
 • yīn
 • wéi
 • gào
 • le
 • zuò
 • rén
 • zuì
 • 難忘的事,因為它告訴了我做人最基
 • běn
 • de
 • pǐn
 • jiù
 • shì
 •  
 •  
 • chéng
 • shí
 •  
 •  
 • 本的品德那就是——誠實……
 •  
 •  
 • yǒu
 • tiān
 •  
 • gāng
 • suì
 • de
 • zài
 • fáng
 • jiān
 • wán
 •  
 •  有一天,剛歲的我在房間里玩。
 • xiǎng
 • dào
 • yǒu
 • jìng
 • de
 • zhuō
 • shàng
 •  
 • tài
 • gāo
 • le
 • 我想爬到有鏡子的桌子上,可太高了
 •  
 • líng
 • dòng
 •  
 • xiǎng
 • chū
 • le
 • hǎo
 • diǎn
 •  
 • 。我靈機一動,想出了個好點子,我
 • jiǎo
 • gòu
 • dào
 • chuáng
 • shàng
 •  
 • yīn
 • wéi
 • chuáng
 • zhè
 • hěn
 • jìn
 •  
 • 把腳夠到床上。因為床離這個很近,
 • shì
 • biàn
 • xiǎo
 • jiǎo
 • dào
 • zhuō
 • shàng
 •  
 • hái
 • chà
 • 于是我便把小腳拿到桌上。可還差那
 • me
 • diǎn
 • diǎn
 •  
 • yòu
 • tiào
 •  
 •  
 • xiǎn
 • xiē
 • zhuàng
 • dào
 • zhuō
 • 么一點點,我又一跳 。險些撞到桌
 • shàng
 •  
 • yào
 • zhī
 • dào
 •  
 • zhī
 • dào
 • zhuàng
 • le
 • 子上。要知道,媽媽知道我撞了一個
 • bāo
 •  
 • kěn
 • dìng
 • yòu
 • shì
 • dùn
 • bào
 • ne
 •  
 •  
 •  
 • dàn
 • zǒng
 • 包,肯定又是一頓暴打呢!!!但總
 • suàn
 • tiào
 • shàng
 • le
 •  
 • jìng
 •  
 • zài
 • páng
 • biān
 • zǒu
 • 算跳上去了,我摸摸鏡子,在旁邊走
 • lái
 • zǒu
 •  
 • yào
 • dào
 • jìn
 • tóu
 • le
 •  
 • què
 • háo
 • dōu
 • 來走去。要到盡頭了,我卻絲毫都不
 • zhī
 • dào
 • ne
 •  
 • jiāng
 • diào
 • xià
 • de
 •  
 • zhōng
 • 知道呢。我即將掉下去的一刻。我終
 • zhī
 • dào
 • le
 • wēi
 • xiǎn
 •  
 • de
 • shēn
 • hái
 • zài
 • wǎng
 • wài
 • 于知道了危險,可我的身體還在往外
 •  
 • zhuā
 • zhù
 • chuáng
 • tóu
 •  
 • méi
 • diào
 • xià
 •  
 • píng
 • diào
 • 。我抓住床頭,沒掉下去,可瓶子掉
 • xià
 • le
 •  
 •  
 • 下去了……
 •  
 • miǎo
 • píng
 • huáng
 •  
 • jiē
 • sōu
 •  
 • àn
 • chēn
 •  
 •  
 • tòu
 • xiá
 • chuō
 • shuǎ
 • 杪枰惶?秸餿ァ案琛??透俠戳耍
 •  
 • nǎi
 • jiāo
 • kǎo
 • wéi
 • chún
 • wēi
 •  
 • táo
 • ān
 • mào
 • ?遺艿椒考潿惚茉鶉巍N掖絲淘諳耄
 •  
 • guǐ
 •  
 • yuè
 • kǎn
 • huáng
 •  
 • àng
 • jué
 • mèng
 • nán
 • nài
 • ?藝庋?月穡坎蝗サ幕盎崛夢業男奈
 • tái
 •  
 • cái
 •  
 •  
 •  
 • áng
 • xīn
 • shàn
 • huái
 •  
 • kuò
 • huān
 • 薹ò材?Hサ幕昂苡鋅贍鼙槐?蛞歡
 •  
 • suō
 • zāi
 •  
 •  
 • yǎn
 •  
 •  
 • zhǎo
 • gòu
 • 伲?娑哉廡?N以偃?伎肌V沼詬嫠
 • miǎo
 • mào
 •  
 • jiū
 • cōng
 • yūn
 •  
 • qiě
 • huān
 • chóu
 •  
 • jié
 •  
 • 吡寺杪瑁?冶糾匆暈?且歡儔┐頡C
 • huǎng
 • yūn
 • jiǎo
 • miǎo
 • càn
 • huài
 •  
 • huāng
 •  
 • láo
 • yáo
 •  
 • chuī
 •  
 • qiáng
 • huàn
 • 幌氳鉸杪璨壞?慌?牢遙?炊?強浣
 • dān
 • hái
 • ào
 • yùn
 •  
 • xià
 • shù
 •  
 •  
 • 蔽宜擔骸澳慍ご罅恕??
 •  
 •  
 • zhè
 • jiàn
 • shì
 • yǒng
 • yuǎn
 • zài
 • xīn
 • zhōng
 • míng
 •  
 • yīn
 •  這一件事永遠在我心中銘記,因
 • wéi
 • zhī
 • dào
 • le
 •  
 •  
 • chéng
 • shí
 •  
 •  
 • 為我知道了——誠實。 
 •  
 • 
   
  無注音版:
   
    在我歲的時候,有一件久久令我難忘的事,因為它告訴了我做人最基本的品德那就是——誠實……
    有一天,剛歲的我在房間里玩。我想爬到有鏡子的桌子上,可太高了。我靈機一動,想出了個好點子,我把腳夠到床上。因為床離這個很近,于是我便把小腳拿到桌上。可還差那么一點點,我又一跳 。險些撞到桌子上。要知道,媽媽知道我撞了一個包,肯定又是一頓暴打呢!!!但總算跳上去了,我摸摸鏡子,在旁邊走來走去。要到盡頭了,我卻絲毫都不知道呢。我即將掉下去的一刻。我終于知道了危險,可我的身體還在往外。我抓住床頭,沒掉下去,可瓶子掉下去了……
   杪枰惶?秸餿ァ案琛??透俠戳耍?遺艿椒考潿惚茉鶉巍N掖絲淘諳耄?藝庋?月穡坎蝗サ幕盎崛夢業男奈薹ò材?Hサ幕昂苡鋅贍鼙槐?蛞歡伲?娑哉廡?N以偃?伎肌V沼詬嫠吡寺杪瑁?冶糾匆暈?且歡儔┐頡C幌氳鉸杪璨壞?慌?牢遙?炊?強浣蔽宜擔骸澳慍ご罅恕??
    這一件事永遠在我心中銘記,因為我知道了——誠實。
    

   一件有意義的事

   作文字數:303
   作者:未知
  •  
  • wǎng
  •  
  • zhǐ
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jiàn
  • yǒu
  • de
  • shì
  • 網 址   一件有意義的事
  •  
  •  
  • níng
  • xià
  • yín
  • ?
  • shì
  •  
  • níng
  • xià
  • yín
  • ?
  • shì
  • táng
  • lái
  •  寧夏區銀川市 寧夏銀川市唐徠
  • 閱讀全文

   一件令我后悔的事

   作文字數:578
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jiàn
  • lìng
  • hòu
  • huǐ
  • de
  • shì
  •    一件令我后悔的事
  •  
  •  
  • jiāng
  • shěng
  • shì
  •  
  • shì
  • hóng
  • shí
  • yàn
  •  江蘇省無錫市 無錫市育紅實驗
  • 閱讀全文

   一件有意義的事

   作文字數:288
   作者:未知
  •  
  • zuò
  • wén
  • jiāo
  • xué
  • wǎng
  •  
  •  
  •  
  • jiàn
  • yǒu
  • de
  • shì
  • 作文教學網  一件有意義的事
  •  
  •  
  • níng
  • xià
  • yín
  • ?
  • shì
  •  
  • níng
  • xià
  • yín
  • ?
  • shì
  • táng
  • lái
  •  寧夏區銀川市 寧夏銀川市唐徠
  • 閱讀全文

   一件令我后悔的事

   作文字數:571
   作者:未知
  •  
  •  
  • xiǎo
  • xué
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jiàn
  • lìng
  • hòu
  • huǐ
  • de
  • shì
  • “小學”  一件令我后悔的事
  •  
  •  
  • jiāng
  • shěng
  • shì
  •  
  • shì
  • hóng
  • shí
  • yàn
  •  江蘇省無錫市 無錫市育紅實驗
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • nián
  •  
  • huáng
  • chéng
  • 小學三年級 黃亦丞
  • 閱讀全文

   難忘的體育課

   作文字數:480
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  • nán
  • wàng
  • de
  •   難忘的體育課
  •  
  •  
  • shān
  • dōng
  • shěng
  • yǎn
  • zhōu
  • shì
  •  
  • shān
  • dōng
  • shěng
  • yǎn
  • zhōu
  • shì
  • shí
  •  山東省兗州市 山東省兗州市實
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • nián
  • sān
  • nián
  • èr
  • bān
  •  
  • wáng
  • jīn
  • 驗小學三年級三年級二班 王金益
  • 閱讀全文

   一次令人難忘的比賽

   作文字數:576
   作者:未知
  •  
  • chū
  • chù
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • lìng
  • rén
  • nán
  • wàng
  • de
  • 出處   一次令人難忘的比
  • sài
  •  
  •  
  • jiāng
  • shěng
  • xìng
  • shì
  •  
  • yáng
  • xiàn
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • ?
  •  
  •  江蘇省宜興市 陽羨小學三()
  • 閱讀全文

   一件令人難忘的事

   作文字數:565
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jiàn
  • lìng
  • rén
  • nán
  • wàng
  • de
  • shì
  •    一件令人難忘的事
  •  
  •  
  • jiāng
  • shěng
  • xìng
  • shì
  •  
  • yáng
  • xiàn
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • ?
  •  
  •  江蘇省宜興市 陽羨小學三()
  • bān
  •  
  • zhōu
  • yuè
  • 班 周閱
  • 閱讀全文

   發生在暑假里的一件事

   作文字數:747
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • shēng
  • zài
  • shǔ
  • jiǎ
  • de
  •     發生在暑假里的一
  • jiàn
  • shì
  • 件事
  •  
  •  
  • ān
  • huī
  • shěng
  • ān
  • qìng
  •  
  • ān
  • qìng
  • shì
  • shuāng
  • lián
  • xiǎo
  • xué
  •  安徽省安慶 安慶市雙蓮寺小學
  • 閱讀全文

   難忘的教訓

   作文字數:452
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  • nán
  • wàng
  • de
  • jiāo
  • xùn
  •   難忘的教訓
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • zhōng
  • shān
  • shì
  • xiǎo
  • lǎn
  • zhèn
  •  
  • zhōng
  • xīn
  • xiǎo
  • xué
  •  廣東省中山市小欖鎮 中心小學
  • sān
  • nián
  • bān
  •  
  • jié
  • kūn
  • 三年四班 盧杰坤
  • 閱讀全文

   一張難忘的照片

   作文字數:366
   作者:未知
  •  
  • zuò
  • wén
  • wǎng
  • zuò
  •  
  • wén
  •  
  • wǎng
  •  
  •  
  •  
  • zhāng
  • nán
  • wàng
  • 作文網作 文 網  一張難忘
  • de
  • zhào
  • piàn
  • 的照片
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • guǎng
  • zhōu
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • wài
  • wài
  • mào
  • xué
  •  廣東省廣州 廣東外語外貿大學
  • 閱讀全文

   我親身經歷的一件事

   作文字數:329
   作者:未知
  •  
  • yōu
  • xiù
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  •  
  • qīn
  • shēn
  • jīng
  • de
  • jiàn
  • 優秀作文  我親身經歷的一件
  • shì
  •  
  •  
  • hēi
  • lóng
  • jiāng
  • qìng
  • shì
  •  
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • sān
  • nián
  •  黑龍江大慶市 實驗一小三年一
  • 閱讀全文

   難忘的照片

   作文字數:363
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  • nán
  • wàng
  • de
  • zhào
  • piàn
  •   難忘的照片
  •  
  •  
  • shǎn
  • shěng
  • ān
  •  
  • shǎn
  • shī
  • fàn
  • xué
  • xiǎo
  •  陜西省西安 陜西師范大學附小
  • bān
  •  
  • qiān
  • 四班 付千葉
  • 閱讀全文

   一次難忘的教訓

   作文字數:469
   作者:瘳馮煒
  •  
  •  
  • yǒu
  • tiān
  •  
  • zài
  • jiā
  • xiàn
  • le
  • méi
  •  有一天,我在家里發現了一個沒
  • jiàn
  • guò
  • de
  • dōng
  •  
  • yào
  • chá
  • chū
  • de
  • shān
  • zhēn
  • miàn
  • 見過的東西,我要查出它的廬山真面
  •  
  • shì
  • zhǎng
  • fāng
  • xíng
  • de
  •  
  • lán
  • yán
  • de
  •  
  • tóu
  • shàng
  • 目:它是長方形的,藍顏色的,頭上
  • 閱讀全文

   一次難忘的愛心之旅

   作文字數:854
   作者:史熠
  •  
  •  
  • xīng
  • liù
  •  
  • jiē
  • dào
  • yāo
  • qǐng
  • cān
  • jiā
  •  星期六,我和爸爸接到邀請參加
  • zhōng
  • guó
  • dòng
  • gōng
  • zhī
  • de
  • ài
  • xīn
  • jié
  • duì
  • de
  • huó
  • dòng
  • 中國移動公司組織的愛心結對的活動
  •  
  • shàng
  •  
  • zuò
  • zhe
  • chē
  •  
  • kàn
  • zhe
  • chuāng
  • wài
  • shān
  • 。一路上,我坐著車子,看著窗外山
  • 閱讀全文

   一件小事

   作文字數:285
   作者:葉湛
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  •  
  • jiā
  • jiā
  •   今天,我和爸爸去家家福
  • chāo
  • shì
  • mǎi
  • hǎo
  • dōng
  • hòu
  •  
  • zhèng
  • yào
  • huí
  • jiā
  • shí
  •  
  • 超市買好東西后,正要回家時,爸爸
  • shuō
  •  
  •  
  • hái
  • yǒu
  • sān
  • běn
  • shū
  • zài
  • dòng
  • guì
  •  
  •  
  • 說:“還有三本書在自動柜里。”我
  • 閱讀全文

   難忘的一天

   作文字數:707
   作者:郭子奇
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • shǔ
  • jiǎ
  •  
  • hàn
  • shì
  • hóng
  • shí
  •    暑假里,武漢市紅十字
  • huì
  • bàn
  • le
  •  
  • xīn
  • shǒu
  • xiàng
  • qiān
  •  
  • nóng
  • cūn
  • háng
  •  
  • huó
  • dòng
  • 會舉辦了“心手相牽、農村行”活動
  •  
  • huó
  • dòng
  • de
  • zhǔ
  • shì
  •  
  • ràng
  • chéng
  • de
  • hái
  • nóng
  • ,活動的主題是:讓城里的孩子與農
  • 閱讀全文

   難忘的教訓

   作文字數:488
   作者:謝揚
  •  
  • zhàn
  • zhǎng
  •  
  •  
  •  
  • zài
  • de
  • zhǎng
  •  
  • 站長: 在我的記憶長河里,記
  • zǎi
  • zhe
  • duō
  • de
  • wǎng
  • shì
  •  
  • zhōng
  • yǒu
  • jiāo
  • xùn
  • shǐ
  • 載著許多的往事,其中有個教訓使我
  • zhōng
  • shēng
  • nán
  • wàng
  •  
  • 終生難忘。
  • 閱讀全文

   難忘的一天

   作文字數:377
   作者:王宇航
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • nián
  • shǔ
  •       今年暑
  • jiǎ
  • de
  • tiān
  •  
  • qíng
  • kōng
  • wàn
  •  
  • liáng
  • fēng
  • sòng
  • shuǎng
  •  
  • 假的一天,晴空萬里,涼風送爽。
  •  
  •  
  • hǎo
  • péng
  • yǒu
  • yáng
  • jìn
  •  
  • zhōu
  •  
  • xià
  • tiān
  •  我和好朋友楊進、周大路、夏天
  • 閱讀全文

   一件傻事

   作文字數:313
   作者:黃嫻
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • tóng
  • nián
  • yǒu
  • duō
  • shì
  •    我的童年有許多趣事
  •  
  • duō
  • de
  • jiù
  • xiàng
  • hǎi
  • tān
  • shàng
  • de
  • bèi
  •  
  • xìn
  • jiǎn
  • ,多的就像海灘上的貝殼,不信撿一
  • shǎn
  • liàng
  • de
  • gěi
  • kàn
  •  
  • 個閃亮的給你看。
  • 閱讀全文

   一件開心的事

   作文字數:523
   作者:毛心蕙
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • chūn
  • tiān
  • lái
  • le
  •  
  • shā
  • shā
  •    春天來了,細雨沙沙
  • de
  • rùn
  • zhe
  •  
  • méi
  • guò
  • tiān
  •  
  • xiǎo
  • sǔn
  • miáo
  • jiù
  • 的滋潤著大地,沒過幾天,小筍苗就
  • zhǎng
  • chū
  • lái
  • le
  • hǎo
  •  
  • dān
  • wèi
  • de
  • hòu
  • shān
  • shàng
  • 長出來了好幾棵。爸爸單位的后山上
  • 閱讀全文

   難忘的“六·一”

   作文字數:445
   作者:賀若茵
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • liù
  •  
  •  
  • dào
  • le
  •  
  • zǎo
  • zǎo
  •   “六·一”到了,我早早
  • le
  • chuáng
  •  
  • chī
  • guò
  • fàn
  • hòu
  •  
  • biàn
  • shàng
  • xiǎo
  • bǎn
  • chéng
  • 地起了床,吃過飯后,便提上小板橙
  • xiàng
  • xué
  • xiào
  • zǒu
  •  
  • shàng
  •  
  • liǔ
  • shù
  • de
  • zhī
  • tiáo
  • qīng
  • qīng
  • 向學校走去。路上,柳樹的枝條輕輕
  • 閱讀全文

   一件難忘的事

   作文字數:503
   作者:陽志強
  •  
  •  
  •  
  • tiān
  • yòu
  • wàng
  • dài
  • kǒu
  • qín
  • le
  •  
  • xiǎng
  • dào
  •  那天我又忘帶口琴了,一想到
  • yīn
  • lǎo
  • shī
  • jiàn
  • yòu
  • huì
  • tóu
  • gài
  • liǎn
  • píng
  • 音樂老師見此又會劈頭蓋臉批評我一
  • tóng
  •  
  • yàng
  • de
  • huà
  • zhēn
  • shì
  • yīng
  • xióng
  • sǎo
  •  
  • jiào
  • de
  • 通,那樣的話真是英雄掃地,叫我的
  • 閱讀全文

   難忘的旅游經歷

   作文字數:548
   作者:傅唯賢
  •  
  • lái
  •  
  • yuán
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xiàng
  • bāng
  • zhù
  •  
  • xiàng
  • 來 源   相互幫助、相互
  • guān
  • ài
  •  
  • shì
  • men
  • zhōng
  • huá
  • mín
  • de
  • chuán
  • tǒng
  • měi
  •  
  • 關愛,是我們中華民族的傳統美德,
  • nán
  • wàng
  • de
  • yóu
  • jīng
  • shǐ
  • duì
  • yǒu
  • le
  • gèng
  • 一次難忘的旅游經歷使我對此有了更
  • 閱讀全文

   難忘的金沙灘之旅

   作文字數:333
   作者:王懷舟
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • qián
  •  
  • zuì
  • xiǎng
  • de
  • fāng
  • jiù
  •   以前,我最想去的地方就
  • shì
  • jīn
  • shā
  • tān
  •  
  • shǔ
  • jiǎ
  • cān
  • jiā
  • le
  • jīn
  • shā
  • tān
  • 是金沙灘,暑假我參加了金沙灘一日
  • yóu
  • huó
  • dòng
  •  
  • yuàn
  • wàng
  • zhōng
  • shí
  • xiàn
  • le
  •  
  • 游活動,愿望終于實現了。
  • 閱讀全文

   一件讓我難忘的事

   作文字數:323
   作者:陳佐文
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  •  
  • zhè
  • jiàn
  • shì
  • ràng
  • hěn
  • nán
  • jiǎng
  • chū
  • lái
  •  今天,這件事讓我很難講出來
  •  
  •  
  •  
  • zhōng
  •  
  • chī
  • wán
  • le
  • fàn
  •  
  • kàn
  • le
  • huì
  • ér
  •  中午,我吃完了飯,看了一會兒
  • 閱讀全文

   感受很深的一件事

   作文字數:391
   作者:牛祺禎
  •  
  • chū
  • chù
  •  
  •  
  •  
  •  
  • gǎn
  • shòu
  • hěn
  • shēn
  • de
  • jiàn
  • shì
  • 出處  我感受很深的一件事
  • shì
  • zài
  • biān
  • kàn
  • dào
  • de
  • zhēng
  • chǎo
  •  
  • 是在馬路邊看到的一次爭吵。
  •  
  •  
  • yǒu
  • tiān
  • wǎn
  • shàng
  •  
  • cóng
  • shāng
  • chǎng
  • huí
  •  有一天晚上,我和媽媽從商場回
  • 閱讀全文

   一件小事

   作文字數:449
   作者:陳業彤
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zhè
  • jiàn
  • shì
  • shēng
  • zài
  • hán
  • jiǎ
  •  
  • xiàn
  •   這件事發生在寒假里,現
  • zài
  • huí
  • xiǎng
  • lái
  •  
  • zài
  •  
  • 在回想起來,歷歷在目。
  •  
  •  
  • zhè
  • tiān
  • zǎo
  • chén
  •  
  • suǒ
  • zǒu
  • qīn
  •  這天早晨,我所爸爸媽媽走親戚
  • 閱讀全文

   難忘的一件事

   作文字數:912
   作者:鄒安迪
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zài
  • de
  • zhōng
  • yǒu
  • duō
  • shì
  • zhí
  •   在我的記憶中有許多事值得
  • huí
  •  
  • dàn
  • shēng
  • zài
  • èr
  • nián
  • hán
  • jiǎ
  • jiān
  • de
  • shì
  • 回憶,但發生在二年級寒假期間的事
  • qíng
  •  
  • lìng
  • zuì
  • nán
  • wàng
  •  
  • 情,令我最難忘。
  • 閱讀全文

   忘記了一件事

   作文字數:308
   作者:莊文杰
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • zǎo
  • shàng
  •  
  • lái
  •  
  • shàng
  •   我今天早上,我起來,馬上
  • chuān
  • shuā
  • chī
  • fàn
  •  
  • jiào
  • gōng
  • gōng
  • kuài
  • xué
  • 穿衣刷牙吃飯。我叫公公快和我去學
  • xiào
  •  
  • gōng
  • gōng
  • shuō
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • shì
  • xīng
  • ma
  •  
  • 校,公公說:“今天不是星期日嗎?
  • 閱讀全文

   我最難忘的一件事

   作文字數:277
   作者:牛祺禎
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zài
  • de
  • shēn
  • chù
  •  
  • yǒu
  • duō
  •   在我的記憶深處,有許多
  • ràng
  • nán
  • wàng
  • de
  • shì
  •  
  • wài
  • gōng
  • jiāo
  • xiě
  • jiù
  • shì
  • 讓我難忘的事,外公教我寫字就是其
  • zhōng
  • zhī
  •  
  • 中之一。
  • 閱讀全文
  卓易彩票平台卓易彩票主页卓易彩票网站卓易彩票官网卓易彩票娱乐 www.5666hc.com | www.js6767r.com | www.178125.com | www.hg5588l.com | fk.wp8808.com | www.500888.net | 2019ww.cc | www.5099uu.com | 9149u.com | www.mgm007.com | www.80075w.com | 8438000.com | www.tushan68.com | www.6769l.com | 51133r.com | www.0999888.com | www.hczx2.com | yl77yl22.com | www.213981.com | www.slyl4.com | www.7406.CC | wnsr8827.com | 2096s.com | www.1035n.com | www.77699.com? | 5509e.com | 3658766.com | www.411515.com | www.0622uuu.com | www.06111.com | 2544c2.com | 11422x.com | www.126kc.com | www.081168.net | zb152.com | 36401133.com | www.982082.com | www.04567r.com | www.223456r.com | 20053388.com | www.063552.com | www.66653s.com | www.t9478.com | 1077xxx.com | lfxww.com | www.303717.com | www.0088hgbb.com | www.xpj2638.com | 33992007.com | 8855670.com | www.351376.com | www.a2418.com | www.hg9698.com | 56988qq.com | 3379yy.com | www.816830.com | www.18k0048.com | www.39695f.com | 8448.com | www.221095.com | www.4988.hk | www.tyc878.com | www.js662.com | x3405.com | yabo6000.com | 59964cc.com | www.6832x.com | www.v80288.com | www.88807g.com | jing7771.com | 4590021.com | qq7703.com | www.196302.com | www.51515y.com | www.00778p.com | www.77288ii.com | 4636699.com | 66681q.com | 5478y.com | 7720f.net | www.820585.com | www.34646.com | www.9737hh.com | www.7036ee.com | 33313e.com | chinapsp.cn | 55984c.com | jkglpeixun.com | www.864955.com | www.5647ii.com | www.7225b.com | www.12706.com | www.39695q.com | 0600i.cc | 86811hh.com | 3y5511.com | 3788m.com | www.91233v.com | www.799436.com | www.bet73y.com | www.8080999e.com | www.c5c11.com | www.399555.com | www.h7714.com | feicai0559.com | 49964.com | 56988w.com | 9464002.com | 58802n.com | www.652982.com | www.3478n.cc | www.68568l.com | www.1434n.com | www.291693.com | www.dyjtaiwan.com | www.3939mmm.com | www.31319193.com | www.9374d.com | 3245b.com | 202365.com | 39199o.com | 555666.com | p666.com | 11005h.com | 8722iiii.com | ppp3405.com | 5456r.com | zl58.com | swin2.com | aa412dh.com | 9288.us | www.229075.com | www.452816.com | www.550247.com | www.719113.com | www.965900.com | www.h701.com | www.938518.com | www.ck5568.com | www.zch2.com | www.877719.com | www.919588.com | www.799413.com | www.700345.com | www.596035.com | www.634880.com | www.526071.com | www.209713.com | www.021067.com | s4048bbb.com | 774km.com | a5595.net | 20773322.com | wnsr8803.com | 26668g.com | 2381e.com | 2978.com | 55984t.com | www.wns8838.com | www.8494u.com | www.88837m.com | www.888423.net | www.518008.com | www.cz3065.com | www.3615004.com | www.55123.com | www.6372013.com | 6177009.com | 00883885.com | www.vns2533.com | www.9846j.com | 102568.com | 99306o.com | o82365.com | 3807ww.com | a5429.com | 444000vvv.com | 56988qq.com | 588bbb.cc | 5804g.com | www.86611d.com | www.6kk.com | www.zq.hk | www.558js.com | www.z8867.com | www.hg358.com | www.dy4411.com | www.330099g.com | www.bmw8555.com | www.922646.com | www.732156.com | www.789508.com | www.bwinyz16.com | www.3w555.com | www.tyc1998689.com | www.1432Z.COM | www.35155x.com | www.hy9311.com | www.591799.com | www.59191.cc | www.ck5589.com | www.564696.com | www.61655i.com | 7945tt.com | hjqpjgj.com | xd2019.com | 0471sands.com | 55442007.com | www.mg4354.com | www.yh6679.com | www.8622msc.com | www.bbs35.com | www.77731o.com | www.767613.com | www.cn365s.com | www.999999qipai.com | www.50024t.com | www.960883.com | www.171209.com | 1483y.com | 9411sss.com | 3482z.com | 8036cc.com | mm56667.com | www.msc229.com | www.569389.com | www.v88133.com | www.772875.com | www.656by.com | www.211857.com | 8036uu.com | 444000q.com | yz222999.com | www.v0020.com | www.7764.com | www.58atv.com | www.45598l.com | www.js07678.com | www.hw8877.com | 6601234.com | 99889193.com | wb099.com | www.xpj8858.com | www.xn229.com | www.32031n.com | www.26299j.com | www.391109.com | 54141111.com | 2566h1.com | 0241e.com | www.pj2018.com | www.hg98029.com | www.16065c.com | www.821619.com | 272ee.net | 507dh.com | 79964j.com | www.3709889.com | www.4963ff.com | www.fg09.com | www.599849.com | 8381ss.com | 08159p.com | www.t22365.com | www.mm55826.com | www.99677j.com | www.196507.com | 23015.com | 3121b.com | www.0006358.com | www.858448.com | www.333xx.cc | www.621411.com | 3616c.com | 2613x.com | www.9380l.com | www.7225h.com | www.575hc.com | 188qq44.com | l14666.com | www.8520n.com | www.110476.com | www.48330x.com | www.515049.com | 8569811k.com | 78117700.com | www.p948p.com | www.77802r.com | 4052o.com | 6487ppp.com | www.7435r.com | www.938i.cc | www.83993j.com | 44pp8332.com | 9649t.com | www.hg0782.com | www.55755.com | www.388634.com | 7616.net | www.22c07.com | www.5099kk.com | www.2632f.com | 058789.com | 923930.com | www.43380a.com | www.7714n.com | 1389.com | mf709.com | www.399555.com | www.340095.com | www.550424.com | 1211.cc | www.yh66607.com | www.dzj0555.com | www.916025.com | nnn01234.com | www.365109a.com | www.5886oo.com | www.550420.com | xxx5144.com | jinguan2255.com | www.873999.com | www.15355u.com | js7704.com | 9149j.com | www.751cp33.com | www.3005w.com | 87621.com | www.617702.com | www.79095e.com | www.7cpb.com | 7744lll.com | 2649q.com | www.sscb66.cc | www.876488.com | 0201kk.com | www.66am4455.com | www.66653c.com | 38238d.com | 56988q.vip | www.764609.com | www.07163h.com | 55984i.com | www.yh6996.com | www.68365g.com | 30176699.com | 80878d.com | www.993769.com | www.811672.com | 7779822.com | www.888vh.com | www.w94600.com | 96155.com | 6641ww.com | www.69989c.com | www.66376v.com | 3379n.com | www.bwinyz18.com | www.917052.com | 22061.com | www.58665z.com | www.509980.com | 2146i.com | www.98698r.com | www.320663.com | 3434zzz.com | www.433345.com | www.33gpc.com | ooo67890.com | www.497789.com | www.898953.com | 520159407.com | www.yl258.com | www.321537.com | 55818u.com | www.98698b.com | www.816830.com | 33318g.com | www.16181q.com | www.50080i.com | 97297k.com | www.68993236.com | 00119193.com | www.7025i.com | www.61268888.com | dzj0707.com | www.9611msc.com | www.401267.com | 08dd.cc | www.x98478.com | 4060gg.com | 9995o.cc | www.4996ts.com | 5647s.com | www.7830m.com | www.3552e.com | 5856ss.com | www.829797d.com | k99345.am | www.68666t.com | www.8582zz.com | shen5522.com | www.6616008.com | 691 | www.223456g.com | www.5854o.cc | qjdy006.com | www.04567h.com | 2998a.com | www.20161100.com | www.919725.com | 922630.com | www.55717p.com | 0289e.com | www.c456x.com | www.622209.com | 2418p.com | www.5647d.com | 3822s.com | www.5446xx.com | 8722tttt.com | www.7736.com | www.129029.com | 4255fff.com | www.8313g.com | 8538e.com | www.g0518.com | www.351731.com | www.glc33.com | www.35918t.com | 1724444.com | www.88166u.com | www.895544.com | 7811rr.com | www.34788d.com | hd89v.com | www.m98478.com | 4088.cc | www.10999i.com | 7196h.com | www.7711sb.com | www.686244.com | www.xjs8895.com | www.5091q.com | 3434.com | www.12455p.com | 55967x.com | www.333777j.com | 875856b.com | www.444540.com | 98982325.com | www.09856.com | js345w.com | www.ccc826.com | www.550294.com | 33ff8332.com | www.bet73g.com | 00774zz.com | www.ya2019d.com | yhxjaomen.vip | www.6653f.com | 56987yy.com | www.79095p.com | 21117a.com | www.38775hh.com | 3522hh.cc | www.0343d.com | 25288g.com | www.509530.com | 2383.com | www.aa888.cc | 1hga.com | www.50732l.com | 3178xx.com | www.hy5505.com | t222c.com | www.35918k.com | 88113885.com | www.869455.com | www.33388806.com | www.105886.com | www.hg7684.com | pj600.cc | www.266555c.com | 6220s.com | www.7334a.com | 2222k06.com | www.798343.com | 39558811.com | www.52303f.com | www.vns383.com | www.368200.com | www.hg0453.com | 30006p.com | www.988jyh.com | 8344333.com | www.6613611.com | 102568.com | www.807735.com | www.hg2297.com | 257v.com | www.9981331.com | y7454.com | www.vip5028.com | 4131.com | www.769526.com | www.hg4428.com | 914903.com | www.4196c.com | 17793333.com | www.wd05.cc | 51200jj.com | www.401281.com | www.456990.com | 78114411.com | www.3410.com | vns00cc.com | www.8mcp.com | www.dhygw46.com | gg8159.cc | www.565548.com | 65365.com | www.78949x.com | www.7720y.com | vipsandsapp.com | www.jz95566.com | 7240b.com | www.w725.com | www.pj9704.com | 1483mm.com | www.33ok33.com | 99151c.com | www.520462.com | www.5055msc.com | 5001s.com | www.819c93.com | 3950wcom | www.9149j.com | www.9996zz.com | 7894u.com | www.cn365z.com | g2146.com | www.632599.com | www.99418.com | 3559jjjj.com | www.qilc8.com | www.longbet168.com | 915630.com | www.50732k.com | www.ty7000.com | 2836518.com | www.37377z.com | www.8494g.com | www.66376o.com | www.35700cc.com | 8030q.com | www.187516.com | www.4078k.com | 9xh.vip | www.201882.com | 4465i.com | www.21202m.com | www.968tk.com | am51335.net | www.9155g.com | www.xpj1938.com | 9479d4.com | www.c135.vip | www.858958.com | df8d.com | www.80767u.com | www.369403.com | www.033033g.com | zz4066.com | www.a.pj3608.com | 08159w.com | www.110879.com | www.xpj16688.com | www.pu2018.com | 58222ee.com | www.i3410.com | www.976000.com | 55449193.com | www.055cp.cc | www.01885f.com | 098905.com | www.al5888.com | www.5049q.com | 0033w.cc | 40661113.com | www.99677w.com | www.vns991.cc | 33599bb.com | www.5109.cc | www.5f33.com | 6830v.com | 8722.am | www.77114r.com | www.hg7211m.com | 96678.com | www.66621i.com | www.bet63i.com | 3169o.com | 3421r.com | www.68689w.com | www.822992.com | 3775c.com | www.646277.com | www.06820f.com | www.pj6653.com | 1213com.com | www.994696.com | www.99113v.com | 1770g.com | 8547qq.com | www.808466.com | www.2021k.com | 22556r.com | 16340003.com | www.hcjt6.com | www.65066jj.com | www.3435222.com | 87665z.com | www.ya033.com | www.1064g.com | www.yddc02.com | yth206.net | www.372839.com | www.831666.com | www.319393a.com | zhcp91.com | 3467h.cc | www.910576.com | www.0066psb.com | www.700589.com | 838388w.com | h7454.com | www.6664588.com | www.3726.com | www.85770h.com | 4036x.com | 32126p.net | www.50685b.com | www.www727939.com | 056601.com | hg55511.com | www.202909.com | www.793351.com | www.48234h.com | pj12456.com | vip145b.com | vv8824.com | www.2875h.com | www.246776.com | www.74086666.com | 33115y.com | 8159iii.cc | www.377503.com | www.7714u.com | www.28000h.com | www.836077.com | 55888.com | www.193629.com | www.50052k.com | www.5981s.com | www.848959.com | 37255.com | www.388510.com | www.80767w.com | www.hg8vv.com | www.558js.com | 0208pp.com | www.ch8911.com | www.2111a.com | www.sj52488.com | www.r30226.com | 8449ll99.com | 61999pp.com | 149301.com | www.810612.com | www.511204.com | www.4078j.com | www.366086.com | www.8520m.com | 9506e.com | j72227.com | 11ii8331.com | www.668742.com | www.880085.com | www.xj6001.com | www.118vv.com | www.8694t.com | 2455x.com | 3846bbb.com | tiexin88.com | 78111100.com | www.642414.com | www.77114p.com | www.86339h.com | www.8000tt.com | www.3643o.com | xpj677i.com | 08159i.com | 3242q.com | 500000972.com | www.444246.com | www.5095i.com | www.9187k.com | www.bwinyz38.com | www.732156.com | www.2846i.com | www.85657a.com | 2255buyu.com | 77605y.com | 48886508.com | 77995004.com | www.27czj.com | www.50024g.com | www.hg0298.com | www.1429d1.com | www.7736.com | www.86611x.com | 444000n.com | v4212.com | aa116.net | qy228.vip | 28288nn.com | m00351.com | www.232651.com | www.616777a.com | www.51515m.com | www.6768996.com | www.44pjjt.com | www.zzz888.com | www.bm9998.com | www.0860m.com | www.yh6556.com | 2381ii.com | y980.com | 1115673.com | 22dd8331.com | 223739.com | 703.com | hg2088.com | 44qq8332.com | 009900r.com | d55789.com | hkmh.biz | 131hh.net | www.250680.com | www.234397.com | www.560529.com | www.686536.com | www.2632k.com | www.fh52.com | www.cha64.com | www.77clf.com | www.78949c.com | www.58181.cc | www.05500w.com | www.50024k.com | www.733485.com | www.q94600.com | www.zzjxyt.com | www.blr7744.com | www.1880204.com | www.6003p.com | www.999msc.net | www.qyle11.com | www.733665.com | www.363788.com | www.k55106.com | www.20161166.com | www.am0675.com | www.a666666.com | www.hg2788.com | www.9990257.com | www.hd1239.com | www.87680f.com | www.2jsxs.com | www.3709884.com | www.ra8878.com | www.3056008.com | www.d00066.com | www.hg7803.com | www.61808.com | www.bet421.com | www.2y246.com | www.3157e.com | www.365033.bet | www.848777g.com | www.420086.com | www.04567m.com | www.wxr11.com | www.hg1996.cc | www.4901a.com | www.bm9998.com | www.gd68199.com | www.1064g.com | www.4521i.com | www.88993s.com | www.58665t.com | www.4996cs.com | www.2848.com | www.902cq.com | www.66332k.com | www.77yfa.com | www.9155d.cc | www.426060.com | 22296am.com | 88899.com | 52599j.com | 4182hcom | 3676vip.com | 41188855.com | feicai0393.com | www.xw0000.com | www.33189.com | www.1122333.com | www.9b007.com | www.883399i.com | www.ldz333.com | www.910057.com | www.zch2.com | www.336766.com | 6641v.com | 61652t.com | 3510.com | 2649o.com | www.www--97828.com | www.hg7884.com | www.28000x.com | www.89677q.com | www.58qp.cc | www.2373w.com | www.33997c.com | www.336779.com | xpjdc.tw | 1389g.com | 35222rr.com | 50128a.com | www.amxhtd8.com | www.649700.com | www.16181b.com | www.17jsc.com | www.hg3005.tw | www.639477.com | jsjlb77.com | aipin888.net | 655ib.com | www.917xpj3.com | www.6uu6uu.com | www.948.com | www.8905.com | www.50026b.com | www.39500z.com | www.106607.com | ii1331.com | jidu01.com | 459072.com | www.xpj98k.com | www.16181u.com | www.yjxxelxx.com | www.2388cai.com | 710136.com | chinajtw.com | 7599l.com | www.ag6771.com | www.68666g.com | www.168tyc.com | www.r999998.com | www.4323e.com | www.093388.com | 线路1005.com | 36408866.com | www.617707.com | www.xj666o.com | www.sands2008.com | www.hycb8.com | 68228m.com | 4445.ag | www.55564400.com | www.3688mhd.com | www.1764h.com | www.35918h.com | www.022197.com | e8381.com | am6868.cc | www.32666r.com | www.xpj778888.com | www.21202j.com | sxrkrdjq12.com | 162970.com | 9506x.com | www.09569s.com | www.4136p.com | www.88266p.com | 33382y.com | pj00xx.com | a2554.com | www.456131.com | www.1434z.com | www.fyyy1.com | 21379994.com | 7779d.cc | www.ylzz770.com | www.792086.com | www.705059.com | www.083025.com | 78808h.com | www.39695d.com | www.942727.com | www.4520011.com | www.399010.com | jing7776.com | 1116dh.com | www.ggx.99233x.com | www.110073.com | www.115669.com | tt888c.com | www.6033s.com | www.85857u.com | www.07163m.com | www.bei08.com | 2008oo.com | 3189f.com | www.xpj395.com | www.0194002.com | ribo60.cc | 060fff.com | www.h7714.com | www.76775a.com | www.66201.cc | 3016vvv.com | 5856hhh.com | www.amdc0066.com | www.9989575.com | www.513.vip | 6118z.com | www.wan6668888.com | www.bwinyz21.com | www.839658.com | 1669s.com | www.4938p.com | www.209576.com | www.665992.com | 3676vip.com | www.d00066.com | www.938z.cc | www.820585.com | 52599w.com | www.bet3650214.com | www.w84o.com | www.550284.com | e99345.am | www.5522js.com | www.3w25.com | 91019.net | gsq520.com | www.hjcp222.com | www.2632r.com | wnsr818.com | mmmm4488.com | www.3066zz.com | www.7782b.com | 1389yy.com | www.hg9934.com | www.kywns.205115.com | 518cp-3.com | w2490.com | www.00773f.com | www.513550.com | 70118.com | www.366086.com | www.68993266.com | 895320.com | www.y1311.com | www.377666s.com | www.717699.com | 0201.com | www.15457.com | www.an966.com | yt313.com | www.k87087.com | www.103575.com | 88773885.com | x48j.com | www.5900666.com | pjbet333.com | 33382mm.com | www.1851118.com | www.89894u.com | rbbet88.com | www.286600.com | www.15355y.com | 1227019.com | www.14900b.com | www.934077.com | 8159www.cc | www.76543g.com | www.61233w.com | 2595m.com | www.861000.com | www.916044.com | 4488.cc | www.1200msc.com | www.cb5288.com | 2127tt.com | www.00772g.com | www.372411.com | 39990044.com | www.31567.ag | www.912452.com | wlb444.com | www.6880ss.com | 667766j.com | www.6668.cc | www.5958122.com | yl2827.com | www.453009.com | www.3126o.com | 63965555.com | www.7334b.com | www.178357.com | 9895.com | www.p3410.com | 21379994.com | www.b30226.com | www.257n.com | pj7702.com | www.9822ab.com | 1955xpj.com | www.cr689.com | www.35155x.com | 450371.com | www.hg2282.com | www.33997c.com | j1505.com | www.hg8ii.com | zz5443.com | www.2078p.com | www.5484h.com | 7726vvv.com | www.495655.com | www.rcw8866.com | zevrez.cn | www.3775c.com | 97618w.com | www.hjcp9.com | www.32123a.com | zhcp86.com | www.4331z.com | 91.ag | www.7817g.vip | www.987423.com | 6220e.com | www.835993.com | 7508h.com | www.55690.com | www.89894a.com | 500000579.com | www.904029.com | cc4255.com | www.73990f.com | 9193.com | www.64821122.com | www.606297.com | 99111tt.com | www.13434f.com | 17yy.com | www.xam03.com | www.318097.com | www.788698.com | www.35918z.com | 009900i.com | www.b35tt.com | 3556vip5.com | www.55690.com | xinu10.com | www.hg00188.net |