<optgroup id="w2uiu"></optgroup>
<menu id="w2uiu"><tt id="w2uiu"></tt></menu>
<menu id="w2uiu"><strong id="w2uiu"></strong></menu>
 • <menu id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu></menu>
  <xmp id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu>
 • <dd id="w2uiu"><nav id="w2uiu"></nav></dd>
 • 為爸爸洗腳

  小學生作文:為爸爸洗腳
  作文字數:1156
  作者:儲哲彥
 • lǎo
 • shī
 • zhì
 • le
 • yàng
 • men
 • wán
 • chéng
 • de
 • zuò
 • 老師布置了一樣我們必須完成的作業
 •  
 • dào
 • xún
 • cháng
 • de
 • zuò
 •  
 •  
 • wéi
 • de
 • 、一道不尋常的作業——為自己的爸
 • huò
 • jiǎo
 •  
 • lǎo
 • shī
 • de
 • huà
 • yīn
 • gāng
 • luò
 • 爸或媽媽洗一次腳。老師的話音剛落
 •  
 • bān
 • jiù
 • xiàng
 • kāi
 • le
 • guō
 •  
 • gàn
 • shēng
 •  
 • shēng
 •  
 • ,班里就像開了鍋:干咳聲、噓聲、
 • xiào
 • shēng
 • lián
 • chéng
 • piàn
 •  
 • yǒu
 • de
 • tóng
 • xué
 • hái
 • lián
 • lián
 • zuò
 • 大笑聲連成一片,有的同學還連連做
 • ǒu
 • zhuàng
 •  
 • 嘔吐狀。
 •  
 •  
 • wǎn
 • fàn
 • guò
 • hòu
 •  
 • xīn
 • pán
 • suàn
 • zhe
 •  晚飯過后,我心里默默地盤算著
 •  
 • wéi
 • shuí
 • ne
 •  
 • zhèng
 • zài
 • wéi
 • jiǎo
 • de
 • shì
 • yóu
 • ,為誰洗呢?我正在為洗腳的事猶豫
 • jué
 •  
 • dàn
 • dāng
 • kàn
 • dào
 • bèi
 • de
 • yàng
 • shí
 •  
 • 不決,但當看到爸爸疲憊的樣子時,
 • zhōng
 • xià
 • dìng
 • le
 • jué
 • xīn
 •  
 • zuì
 • hòu
 • jué
 • dìng
 • wéi
 • 我終于下定了決心,最后我決定為爸
 • jiǎo
 •  
 • shāo
 • hǎo
 • shuǐ
 • jiǎo
 • pén
 • fàng
 • zài
 • jiǎo
 • 爸洗腳。我燒好水把腳盆放在爸爸腳
 • biān
 •  
 •  
 •  
 • lái
 • gěi
 • jiǎo
 •  
 •  
 •  
 • zhēn
 • 邊,“爸爸,我來給你洗腳。”“真
 • shì
 • tài
 • yáng
 • cóng
 • biān
 • chū
 • lái
 • le
 •  
 •  
 • 是太陽從西邊出來了。”爸爸樂呵呵
 • xiào
 • zhe
 • duì
 • shuō
 •  
 • shì
 • yǎn
 • shì
 • zhù
 • huān
 • 地笑著對我說。語氣里是掩飾不住歡
 • dòng
 •  
 • bèi
 • zhè
 • lái
 • de
 • huà
 • nòng
 • 喜和激動。被我這突如其來的話弄得
 • zhàng
 • èr
 • shàng
 •  
 •  
 • zhe
 • tóu
 • nǎo
 •  
 • 丈二和尚——摸不著頭腦。
 •  
 •  
 • tái
 • de
 • shuāng
 •  
 • xiāng
 • gǎng
 • jiǎo
 •  
 •  
 •  我抬起爸爸的那雙“香港腳”,
 • bāng
 • tuō
 •  
 • zhè
 • huí
 •  
 • dōu
 • yào
 • 幫爸爸脫去襪子,這回,我幾乎都要
 • bèi
 • xūn
 • yūn
 • le
 •  
 • de
 • jiǎo
 • fàng
 • shuǐ
 • zhōng
 •  
 • 被熏暈了。我把爸爸的腳放入水中,
 • hěn
 • rèn
 • zhēn
 • pěng
 • zhe
 • de
 • jiǎo
 • zǎi
 • zhe
 • 我很認真地捧著爸爸的腳仔細地洗著
 •  
 • de
 • jiǎo
 • xiàng
 • de
 • shòu
 • lín
 • xún
 •  
 • gèng
 • 。他的腳不像爺爺的瘦骨嶙峋,更不
 • xiàng
 • de
 • jiǎo
 • yàng
 • nèn
 • bái
 •  
 • de
 • jiǎo
 • hěn
 • 像我的腳那樣嫩白細膩,爸爸的腳很
 •  
 • yòng
 • de
 • cuō
 • zhe
 • de
 • jiǎo
 •  
 • rán
 • 大,我用力的搓洗著爸爸的腳,突然
 • xīn
 • gǎn
 • dòng
 •  
 • shí
 • nián
 • lái
 • de
 • diǎn
 • diǎn
 • shùn
 • jiān
 • 心里感動。十一年來的點點滴滴瞬間
 • yǒng
 • shàng
 • le
 • de
 • xīn
 • tóu
 •  
 • dùn
 • shí
 • gǎn
 • dào
 • sǎng
 • hǎo
 • gěng
 • 涌上了我的心頭。頓時感到嗓子好哽
 •  
 • hǎo
 • suān
 •  
 • nuǎn
 • liú
 • cóng
 • xīn
 • zhōng
 • liú
 • guò
 • ,鼻子好酸,一股暖流從我心中流過
 •  
 • gòng
 • chī
 • chuān
 •  
 • shì
 • duō
 • me
 • xīn
 •  
 • wéi
 • ,爸爸供我吃和穿,是多么辛苦,為
 • jiǎo
 •  
 • dāng
 • rán
 • shì
 • suǒ
 • dāng
 • rán
 • de
 •  
 • 爸爸洗一次腳,當然是理所當然的,
 • ruò
 • méi
 • yǒu
 • zhè
 • shuāng
 • jiǎo
 •  
 • huì
 • yǒu
 • jīn
 • tiān
 • zhè
 • yàng
 • xìng
 • 若沒有這雙腳,我會有今天這樣幸福
 • de
 • shēng
 • huó
 • ma
 •  
 • ruò
 • méi
 • yǒu
 • zhè
 • shuāng
 • jiǎo
 •  
 • huì
 • yǒu
 • jīn
 • 的生活嗎?若沒有這雙腳,我會有今
 • tiān
 • zhè
 • me
 • ān
 • xīn
 • xué
 • ma
 •  
 • wéi
 • chū
 • 天這么安心地學習嗎?爸爸為我付出
 • le
 • me
 • duō
 •  
 • duì
 • de
 • huí
 • bào
 • cái
 • yǒu
 • duō
 • shǎo
 • ne
 • 了那么多,我對他的回報才有多少呢
 •  
 • xiǎng
 • dào
 • zhè
 •  
 • gèng
 • rèn
 • zhēn
 • le
 •  
 • ?想到這里,我洗得更認真了。拿起
 • de
 • jiǎo
 •  
 • màn
 • màn
 • cuō
 •  
 • guò
 • le
 • hǎo
 • huì
 • ér
 • 爸爸的腳,慢慢地搓,過了好一會兒
 •  
 • tái
 • tóu
 • shuō
 •  
 •  
 •  
 • gàn
 • jìng
 • le
 •  
 • zài
 • ,我抬起頭說:“爸。干凈了,再洗
 • jiù
 • tuō
 • le
 •  
 •  
 • zhī
 • shì
 • xīn
 • wèi
 • xiào
 •  
 • yǎn
 • 就脫皮了。”爸爸只是欣慰地笑,眼
 • qíng
 • liàng
 • liàng
 •  
 • nuǎn
 • nuǎn
 • xiàng
 • tài
 • yáng
 • yàng
 •  
 • hūn
 • huáng
 • 晴亮亮地,暖暖地像太陽一樣。昏黃
 • de
 • dēng
 • xià
 •  
 • kàn
 • zhe
 • qīn
 • ér
 • tóng
 • bān
 • de
 • xiào
 • róng
 •  
 • 的燈下,看著父親兒童般的笑容,我
 • gēn
 • zhe
 • xiào
 • le
 •  
 • zhěng
 • fáng
 • jiān
 • dùn
 • shí
 • chōng
 • mǎn
 • le
 • kuài
 • 也跟著笑了,整個房間頓時充滿了快
 • de
 • xiào
 • shēng
 •  
 • xiào
 • shēng
 •  
 • shuǐ
 • jiǎo
 • zhǎng
 • pèng
 • zhuàng
 • zhe
 • 樂的笑聲。笑聲里,水與腳掌碰撞著
 •  
 • dài
 • zhe
 • de
 • tán
 • lùn
 • luò
 • zài
 • dōng
 • de
 • xiǎo
 • ,帶著我和爸爸的談論落在冬日的小
 • yuàn
 •  
 • bèi
 • yuè
 • guāng
 • yìng
 • wài
 • míng
 • jìng
 •  
 • 院里,被月光映得格外地明凈。
 •  
 •  
 • wéi
 • wán
 • jiǎo
 • hòu
 •  
 • zǎi
 • de
 • gàn
 •  為爸爸洗完腳后,我仔細的擦干
 • le
 • de
 • jiǎo
 •  
 • kàn
 • zhe
 • chuān
 • hǎo
 • le
 • xié
 •  
 • liǎn
 • 了爸爸的腳,看著爸爸穿好了鞋,臉
 • shàng
 • chū
 • le
 • mǎn
 • de
 • xiào
 • róng
 •  
 • cái
 • shì
 • zhòng
 • 上露出了滿意的笑容,我才如釋重負
 •  
 • zhǎng
 • zhǎng
 • shū
 • le
 • kǒu
 •  
 • gāo
 • xìng
 • de
 • xiào
 • le
 • ,長長地舒了一口氣,也高興的笑了
 •  
 • zhōng
 • wēi
 • xiào
 • zhe
 • duì
 • shuō
 •  
 •  
 •  
 • 。我終于微笑著對爸爸說:“爸,我
 • huì
 • hǎo
 • hǎo
 • shū
 •  
 • duì
 •  
 • hòu
 •  
 • měi
 • 會好好讀書,對得起你。以后,你每
 • huí
 • lái
 •  
 • dōu
 • wéi
 • jiǎo
 •  
 •  
 • kàn
 • chū
 • de
 • 次回來,我都為你洗腳。”看得出的
 • fèn
 • mǎn
 • qiè
 •  
 • qīn
 •  
 •  
 • jǐn
 • jǐn
 • 爸爸那份滿足與愜意。父親啊,僅僅
 • shì
 • shǒu
 • zhī
 • láo
 •  
 • jiù
 • me
 • róng
 • mǎn
 •  
 •  
 • 是舉手之勞,你就那么容易滿足……
 • wéi
 • jiǎo
 • guāng
 • shì
 • zhǒng
 • xīn
 • líng
 • de
 • gōu
 • tōng
 •  
 • 為爸爸洗腳不光是一種心靈的溝通,
 • gèng
 • shì
 • duì
 • de
 • xīn
 • láo
 • diǎn
 • xiǎo
 • xiǎo
 • de
 • huí
 • bào
 •  
 • 更是對爸爸的辛勞一點小小的回報。
 •  
 •  
 • zhè
 • wéi
 • jiǎo
 •  
 • huì
 • dào
 • le
 •  這次為爸爸洗腳,我體會到了許
 • duō
 •  
 • dǒng
 • le
 • duō
 •  
 • zuì
 • zhòng
 • yào
 • de
 •  
 • jiù
 • shì
 • 多,也懂得了許多,最重要的,就是
 •  
 • wéi
 • men
 • chū
 • le
 • zhè
 • me
 • duō
 •  
 • ér
 • men
 • :父母為我們付出了這么多,而我們
 • yīng
 • gāi
 • wéi
 • zuò
 • xiē
 • suǒ
 • néng
 • de
 • shì
 • qíng
 • 也應該為父母做一些力所能及的事情
 •  
 • yào
 • zhù
 •  
 • xiào
 • zài
 • zhì
 • shí
 •  
 • zài
 • shì
 • mào
 • ,要記住“孝在于志實,不在于飾貌
 •  
 •  
 • xiào
 •  
 • shí
 • shì
 • chù
 • zài
 • de
 •  
 • ”。孝,其實是無處不在的。比如一
 • wǎn
 • zhōu
 •  
 • shì
 • duǒ
 • xiǎo
 • hóng
 • huā
 •  
 • tián
 • 碗粥,也可以是一朵小紅花,一個甜
 • tián
 • de
 • wěn
 •  
 •  
 • jīn
 • tiān
 •  
 • gǎn
 • jiào
 • hǎo
 • xiàng
 • dǒng
 • 甜的吻……今天,我感覺自己好像懂
 • shì
 • le
 •  
 • zhǎng
 • le
 •  
 • àn
 • xià
 • jué
 • xīn
 •  
 • jīn
 • hòu
 • 事了,長大了。我暗下決心,今后我
 • hái
 • yào
 • bāng
 •  
 • zuò
 • gèng
 • duō
 • suǒ
 • néng
 • 還要幫爸爸、媽媽做更多自己力所能
 • de
 • shì
 • qíng
 •  
 • ràng
 • shǎo
 • xīn
 • diǎn
 •  
 • 及的事情。讓爸爸媽媽少辛苦一點。
 • néng
 • gòu
 • fèn
 • dān
 • de
 • yōu
 • chóu
 • xīn
 • láo
 •  
 • nán
 • dào
 • 不能夠分擔父母的憂愁和辛勞,難道
 • huì
 • xiǎng
 • zhe
 • zuò
 • diǎn
 • xiǎo
 • shì
 • ràng
 • xiǎng
 • shòu
 •  
 • qīng
 • 也不會想著做點小事讓父母享受、輕
 • sōng
 • xià
 • ma
 •  
 • zài
 • zhōng
 • guó
 • de
 • shū
 • shàng
 •  
 • yǒu
 •  
 • xiāng
 • 松一下嗎?在中國的古書上,有“香
 • jiǔ
 • líng
 •  
 • néng
 • wēn
 •  
 • de
 • shì
 •  
 • huáng
 • xiāng
 • suì
 • jiù
 • néng
 • 九齡,能溫席”的故事,黃香歲就能
 • duì
 • qīn
 • guān
 • xīn
 •  
 • zhào
 •  
 • ràng
 • qīn
 • shǎo
 • cāo
 • xīn
 •  
 • 對父親關心、照顧,讓父親少操心,
 • gèng
 • kuàng
 • men
 • zhè
 • xiē
 • shí
 • èr
 • suì
 • de
 • hái
 • ne
 •  
 • 更何況我們這些十二歲的孩子呢?以
 • hòu
 •  
 • yào
 • cháng
 • cháng
 • wéi
 • zuò
 • shì
 • qíng
 •  
 • wéi
 • men
 • 后,我要常常為父母做事情,為他們
 • fèn
 • dān
 • jiā
 •  
 • ràng
 • men
 • jiǎn
 • shǎo
 • yōu
 • chóu
 •  
 • ràng
 • men
 • 分擔家務,讓他們減少憂愁,讓他們
 • xiǎng
 • shòu
 • duì
 • men
 • de
 • xiào
 • jìng
 • zhī
 • xīn
 •  
 • 享受子女對他們的孝敬之心。
 •  
 • 
   
  無注音版:
   老師布置了一樣我們必須完成的作業、一道不尋常的作業——為自己的爸爸或媽媽洗一次腳。老師的話音剛落,班里就像開了鍋:干咳聲、噓聲、大笑聲連成一片,有的同學還連連做嘔吐狀。
    晚飯過后,我心里默默地盤算著,為誰洗呢?我正在為洗腳的事猶豫不決,但當看到爸爸疲憊的樣子時,我終于下定了決心,最后我決定為爸爸洗腳。我燒好水把腳盆放在爸爸腳邊,“爸爸,我來給你洗腳。”“真是太陽從西邊出來了。”爸爸樂呵呵地笑著對我說。語氣里是掩飾不住歡喜和激動。被我這突如其來的話弄得丈二和尚——摸不著頭腦。
    我抬起爸爸的那雙“香港腳”,幫爸爸脫去襪子,這回,我幾乎都要被熏暈了。我把爸爸的腳放入水中,我很認真地捧著爸爸的腳仔細地洗著。他的腳不像爺爺的瘦骨嶙峋,更不像我的腳那樣嫩白細膩,爸爸的腳很大,我用力的搓洗著爸爸的腳,突然心里感動。十一年來的點點滴滴瞬間涌上了我的心頭。頓時感到嗓子好哽,鼻子好酸,一股暖流從我心中流過,爸爸供我吃和穿,是多么辛苦,為爸爸洗一次腳,當然是理所當然的,若沒有這雙腳,我會有今天這樣幸福的生活嗎?若沒有這雙腳,我會有今天這么安心地學習嗎?爸爸為我付出了那么多,我對他的回報才有多少呢?想到這里,我洗得更認真了。拿起爸爸的腳,慢慢地搓,過了好一會兒,我抬起頭說:“爸。干凈了,再洗就脫皮了。”爸爸只是欣慰地笑,眼晴亮亮地,暖暖地像太陽一樣。昏黃的燈下,看著父親兒童般的笑容,我也跟著笑了,整個房間頓時充滿了快樂的笑聲。笑聲里,水與腳掌碰撞著,帶著我和爸爸的談論落在冬日的小院里,被月光映得格外地明凈。
    為爸爸洗完腳后,我仔細的擦干了爸爸的腳,看著爸爸穿好了鞋,臉上露出了滿意的笑容,我才如釋重負,長長地舒了一口氣,也高興的笑了。我終于微笑著對爸爸說:“爸,我會好好讀書,對得起你。以后,你每次回來,我都為你洗腳。”看得出的爸爸那份滿足與愜意。父親啊,僅僅是舉手之勞,你就那么容易滿足……為爸爸洗腳不光是一種心靈的溝通,更是對爸爸的辛勞一點小小的回報。
    這次為爸爸洗腳,我體會到了許多,也懂得了許多,最重要的,就是:父母為我們付出了這么多,而我們也應該為父母做一些力所能及的事情,要記住“孝在于志實,不在于飾貌”。孝,其實是無處不在的。比如一碗粥,也可以是一朵小紅花,一個甜甜的吻……今天,我感覺自己好像懂事了,長大了。我暗下決心,今后我還要幫爸爸、媽媽做更多自己力所能及的事情。讓爸爸媽媽少辛苦一點。不能夠分擔父母的憂愁和辛勞,難道也不會想著做點小事讓父母享受、輕松一下嗎?在中國的古書上,有“香九齡,能溫席”的故事,黃香歲就能對父親關心、照顧,讓父親少操心,更何況我們這些十二歲的孩子呢?以后,我要常常為父母做事情,為他們分擔家務,讓他們減少憂愁,讓他們享受子女對他們的孝敬之心。
   

   從爸爸要進SARS病房說起-----

   作文字數:1021
   作者:未知
  •  
  • chū
  • chù
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • cóng
  • yào
  • jìn
  • bìng
  • fáng
  • shuō
  • 出處   從爸爸要進病房說
  •  
  •  
  • ān
  • huī
  • shěng
  • xuān
  • chéng
  • shì
  •  
  • ān
  • huī
  • shěng
  • xuān
  • chéng
  • shì
  •  安徽省宣城市 安徽省宣城市第
  • 閱讀全文

   給爸爸的一封信

   作文字數:446
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  • gěi
  • de
  • fēng
  • xìn
  •   給爸爸的一封信
  •  
  •  
  • shān
  • shěng
  • zhǎng
  • zhì
  • shì
  •  
  • zhǎng
  • zhì
  • shì
  • ?
  • dōng
  • xiǎo
  • xué
  •  山西省長治市 長治市建東小學
  • sān
  • ?
  •  
  • bān
  •  
  • chéng
  • jiā
  • 三(四)班 程宇嘉
  • 閱讀全文

   我的爸爸

   作文字數:574
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  •   我的爸爸
  •  
  •  
  • jiāng
  • shěng
  • yán
  • chéng
  •  
  • èr
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • ?
  •  
  • bān
  •  江蘇省鹽城 第二小學三()班
  •  
  • liú
  • 劉藝
  • 閱讀全文

   和爸爸對話

   作文字數:602
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  • duì
  • huà
  •   和爸爸對話
  •  
  •  
  • shàng
  • hǎi
  • shì
  • dōng
  • xīn
  •  
  • yuán
  • xiǎo
  • xué
  • ?
  •  
  •  上海市浦東新區 園西小學()
  •  
  • sūn
  • xīn
  • jiā
  • 孫辛佳
  • 閱讀全文

   爸爸的“老爺車”

   作文字數:406
   作者:黃弘毅
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • yǒu
  • liàng
  • jīng
  •   我的爸爸有一輛已經破得
  • méi
  • ?
  • zài
  • de
  • háng
  • chē
  •  
  • shì
  • gāng
  • cān
  • jiā
  • 沒法再破的自行車,它是爸爸剛參加
  • gōng
  • zuò
  • shí
  • mǎi
  • de
  •  
  • jīng
  • le
  • èr
  • shí
  • duō
  • nián
  • le
  •  
  • 工作時買的,已經騎了二十多年了。
  • 閱讀全文

   爸爸的“老爺車”

   作文字數:398
   作者:黃弘毅
  •  
  •  
  •  
  • de
  • yǒu
  • liàng
  • jīng
  • méi
  • ?
  •  我的爸爸有一輛已經破得沒法
  • zài
  • de
  • háng
  • chē
  •  
  • shì
  • gāng
  • cān
  • jiā
  • gōng
  • zuò
  • 再破的自行車,它是爸爸剛參加工作
  • shí
  • mǎi
  • de
  •  
  • jīng
  • le
  • èr
  • shí
  • duō
  • nián
  • le
  •  
  • zhè
  • liàng
  • 時買的,已經騎了二十多年了。這輛
  • 閱讀全文

   給媽媽爸爸的一封信

   作文字數:355
   作者:王皓聰
  •  
  •  
  •  
  •  
  • qīn
  • ài
  • de
  •  
  •  
  •   親愛的媽媽、爸爸:
  •  
  •  
  • men
  • sòng
  • dào
  • xià
  • lìng
  • yíng
  • jīng
  • hěn
  • jiǔ
  • le
  •  你們把我送到夏令營已經很久了
  •  
  • zài
  • zhè
  • xué
  • dào
  • le
  • shǎo
  • dōng
  •  
  • gāo
  • ,我在這里學到了不少東西,也提高
  • 閱讀全文

   爸爸是個“電腦迷”

   作文字數:613
   作者:劉玉立
  •  
  • zuò
  • wén
  • wǎng
  • zuò
  •  
  • wén
  •  
  • wǎng
  •  
  •  
  • shòu
  • shòu
  • de
  • liǎn
  • dàn
  • 作文網作 文 網 瘦瘦的臉蛋
  •  
  • zhǎng
  • zhǎng
  • de
  • shēn
  •  
  • kàn
  • lái
  • xiàng
  • diàn
  • xiàn
  • gǎn
  • 子,長長的身子,看起來像電線桿子
  •  
  • jiù
  • shì
  • jiā
  • de
  •  
  • diàn
  • nǎo
  •  
  •  
  •  
  • ,他就是我家的“電腦迷”——爸爸
  • 閱讀全文

   我的爸爸

   作文字數:331
   作者:王宇航
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • shì
  • míng
  • jiāo
  • shī
  •  
  •    我的爸爸是一名教師,
  • gāo
  • gāo
  • de
  • ér
  •  
  • pàng
  • pàng
  • de
  •  
  • hēi
  • tòu
  • hóng
  • 他高高的個兒,胖胖的,那黑里透紅
  • de
  • liǎn
  • shàng
  • zhǎng
  • zhe
  • shuāng
  • yǒu
  • shén
  • de
  • yǎn
  • jīng
  •  
  • zuì
  • 的臉上長著一雙有神的眼睛。我最喜
  • 閱讀全文

   爸爸,我想對您說

   作文字數:417
   作者:曾彥鋮
  •  
  •  
  •  
  •  
  • nín
  • me
  • xīn
  • de
  • péi
  •  
  •  爸爸,您那么辛苦的陪育我,
  • xīn
  • cún
  • gǎn
  •  
  • shì
  •  
  • nín
  • de
  • xiē
  • dòng
  • ràng
  • 我心存感激,可是,您的一些舉動讓
  • duì
  • nín
  • hěn
  • yǒu
  • kàn
  • ?
  •  
  •  
  •  
  • 我對您很有看法 。 
  • 閱讀全文

   給爸爸媽媽的一封信

   作文字數:583
   作者:吳澤欣
  •  
  •  
  •  
  •  
  • qīn
  • ài
  • de
  •  
  •   親愛的爸爸媽媽:
  •  
  •  
  • nín
  • men
  • hǎo
  •  
  • yǒu
  • xiē
  • xīn
  •  爸爸媽媽您們好 我有一些心理
  • huà
  • biē
  • zài
  • xīn
  • hěn
  • jiǔ
  • le
  •  
  • gǎn
  • dāng
  • miàn
  • duì
  • nín
  • men
  • 話憋在心里很久了,不敢當面對您們
  • 閱讀全文

   爸爸我想對您說

   作文字數:328
   作者:張晨
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • qīn
  • ài
  • de
  •  
  •   親愛的爸爸:
  •  
  •  
  • nín
  • hǎo
  •  
  •  您好!
  •  
  •  
  • nín
  • zuì
  • jìn
  • shēn
  • hǎo
  • ma
  •  
  • nín
  • de
  • tiān
  • hǎo
  •  您最近身體好嗎?您那的天氣好
  • 閱讀全文

   我的爸爸

   作文字數:455
   作者:闕紫閣
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jiā
  • dōu
  • hěn
  • shú
  • ba
  •  
  •    大家都很熟悉我吧?
  • yuán
  • yuán
  • de
  • liǎn
  •  
  • hēi
  • hēi
  • de
  • tóu
  •  
  • zhǎng
  • zhǎng
  • de
  • jié
  • máo
  • 圓圓的臉,黑黑的頭發,長長的睫毛
  •  
  • xiǎo
  • xiǎo
  • de
  • zuǐ
  •  
  • shí
  • jiā
  • kàn
  • dào
  • le
  •  
  • ,小小的嘴巴,其實大家看到了我,
  • 閱讀全文

   寫給爸爸的一封信

   作文字數:403
   作者:夏宇騁
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • qīn
  • ài
  • de
  •  
  •   親愛的爸爸:
  •  
  •  
  • nín
  • hǎo
  •  
  • gōng
  • zuò
  • shùn
  • ma
  •  
  •  您好!工作順利嗎?
  •  
  •  
  • men
  • zhī
  • yǒu
  • liù
  • duō
  • xīng
  • shàng
  • shí
  • jiān
  • le
  •  我們只有六個多星期上課時間了
  • 閱讀全文

   我的爸爸

   作文字數:506
   作者:陸嘉暉
  •  
  •  
  •  
  • zhǎng
  • gāo
  • gāo
  • de
  •  
  • ?
  • ?
  • de
  •  爸爸長得高高大大的,濃濃的
  • méi
  • máo
  • xià
  • miàn
  • xiāng
  • qiàn
  • zhe
  • shuāng
  • jiǒng
  • jiǒng
  • yǒu
  • shén
  • de
  • yǎn
  • 眉毛下面鑲嵌著一雙炯炯有神的大眼
  • jīng
  •  
  • liáng
  • gāo
  • gāo
  • de
  •  
  • shàng
  • miàn
  • zǒng
  • shì
  • jià
  • zhe
  • 睛,鼻梁高高的,上面總是架著一副
  • 閱讀全文

   我的爸爸

   作文字數:384
   作者:謝一言
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • shì
  • míng
  • gōng
  •    我的爸爸是一名公務
  • yuán
  •  
  • gāo
  • ǎi
  •  
  • ?
  • ?
  • méi
  • máo
  • xià
  • zhǎng
  • 員,個子不高也不矮,濃濃眉毛下長
  • zhe
  • shuāng
  • jiǒng
  • jiǒng
  • yǒu
  • shén
  • de
  • yǎn
  • jīng
  •  
  • bié
  • xiáng
  •  
  • 著一雙炯炯有神的眼睛,特別慈祥。
  • 閱讀全文

   我的爸爸

   作文字數:310
   作者:黃海涵
  •  
  •  
  • xiǎo
  • xué
  •  
  •  
  •  
  • de
  • jīn
  • nián
  • suì
  •  
  • “小學” 我的爸爸今年歲。他
  • tóu
  • de
  •  
  • xiào
  • lái
  • shí
  • yǎn
  • jīng
  • de
  •  
  • xiàng
  • 頭大大的;笑起來時眼睛咪咪的,象
  • tiáo
  • xiàn
  •  
  • zuǐ
  • wān
  • wān
  • de
  •  
  • xiàng
  • lún
  • wān
  • yuè
  •  
  • 一條線;嘴巴彎彎的,象一輪彎月。
  • 閱讀全文

   我的爸爸

   作文字數:384
   作者:李縱馳
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • shì
  • míng
  • shēng
  •  
  •   我的爸爸是一名骨科醫生,
  • zài
  • níng
  • shì
  • rén
  • mín
  • yuàn
  • gōng
  • zuò
  •  
  • de
  • tóu
  • 在濟寧市第一人民醫院工作。他的頭
  • hěn
  • luàn
  •  
  • tóu
  • gāo
  •  
  • zhī
  • yǒu
  • gāo
  • zuǒ
  • yòu
  •  
  • 發很亂,個頭不高,只有米高左右,
  • 閱讀全文

   爸爸,我和媽媽都很想你!

   作文字數:670
   作者:周諾蕎
  •  
  • yōu
  • xiù
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  • men
  • zài
  • jǐn
  • jǐn
  • zhāng
  •  
  • zhāng
  • máng
  • 優秀作文 我們在緊緊張、張忙
  • máng
  • zhōng
  • yíng
  • lái
  • le
  • yuè
  •  
  • zuò
  • le
  • 忙碌碌中迎來了月日。我和媽媽坐了
  • zhǎng
  • xiǎo
  • shí
  • de
  • fēi
  •  
  • zhōng
  • fēi
  • dào
  • le
  • měi
  • guó
  • de
  • 長達小時的飛機,終于飛到了美國的
  • 閱讀全文

   我的爸爸

   作文字數:541
   作者:蟻茜元
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  •       我的爸
  • shì
  • wèi
  • rén
  • mín
  • jiāo
  • shī
  •  
  • zài
  • jiā
  • yǒu
  • 爸是一位人民教師。他在家里有一個
  • wài
  • hào
  •  
  • jiù
  • shì
  •  
  • yān
  • guǐ
  •  
  •  
  • yīn
  • wéi
  • bié
  • 外號,就是“煙鬼”,因為他特別喜
  • 閱讀全文

   我愛我的爸爸媽媽

   作文字數:538
   作者:曾彥鋮
  •  
  •  
  •  
  • ài
  •  
  • men
  • duì
  • hǎo
  •  我愛爸爸媽媽,他們對我可好
  • le
  •  
  • zěn
  • me
  • hǎo
  • ne
  •  
  • qǐng
  • men
  • màn
  • màn
  • tīng
  • shuō
  •  
  • 了,怎么好呢?請你們慢慢聽我說。
  •  
  •  
  • xiān
  • shuō
  • shuō
  • de
  • ba
  •  
  • shí
  • me
  • shí
  • hòu
  •  先說說我的爸爸吧。我什么時候
  • 閱讀全文

   日記一則--電視、爸爸、我

   作文字數:441
   作者:沈弋婕
  •  
  •  
  •  
  •  
  • nián
  • yuè
  •  
  • xīng
  •  
  • tiān
  •  
  • duō
  •   年月日 星期五 天氣 多
  • yún
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • shì
  • zhōu
  •  
  • yòu
  • néng
  • kàn
  • dòng
  • huà
  • piàn
  • le
  •  今天是周末,我又能看動畫片了
  • 閱讀全文

   我的爸爸

   作文字數:424
   作者:陳鵬宇
  •  
  •  
  •  
  • de
  • zài
  • ?
  • dòng
  • gōng
  • fèi
  •  我的爸爸在四川移動公司計費
  • zhōng
  • xīn
  • gōng
  • zuò
  •  
  • jīn
  • nián
  • sān
  • shí
  • duō
  • suì
  •  
  • gāo
  • gāo
  • 中心工作。爸爸今年三十多歲,高高
  • de
  • ér
  •  
  • shòu
  • shòu
  • de
  • liǎn
  • shàng
  • shuāng
  • de
  • yǎn
  • jīng
  • 的個兒,瘦瘦的臉上一雙不大的眼睛
  • 閱讀全文

   爸爸的眼睛

   作文字數:482
   作者:沈弋婕
  •  
  •  
  •  
  • yǒu
  • shàn
  • jiě
  • rén
  • de
  •  
  •  我有一個善解人意的爸爸,爸
  • de
  • liǎn
  • shàng
  • zhǎng
  • zhe
  • shuāng
  • huì
  • shuō
  • huà
  • de
  • yǎn
  • jīng
  •  
  • 爸的臉上長著一雙會說話的眼睛。你
  • guǒ
  • xiàng
  • xìn
  •  
  • jiù
  • tīng
  • jiǎng
  • jiǎng
  • ba
  •  
  • 如果不相信,那就聽我講講吧。
  • 閱讀全文

   爸爸的生日

   作文字數:653
   作者:梁琳曼
  •  
  •  
  •  
  • qiáng
  • shàng
  • guà
  • zhōng
  • de
  • shí
  • zhēn
  • zhǐ
  • xiàng
  • wǎn
  • shàng
  • jiǔ
  •  墻上掛鐘的時針已指向晚上九
  • diǎn
  •  
  • xiǎo
  • jiāo
  • ér
  • nài
  • xīn
  • zuò
  • zài
  • 點,小麗和媽媽焦急而耐心地坐在椅
  • shàng
  • děng
  • dài
  • zhe
  •  
  • jīn
  • tiān
  • shì
  • xiǎo
  • 子上默默地等待著,今天是小麗爸爸
  • 閱讀全文

   有愛心的爸爸

   作文字數:330
   作者:吳宇浩
  •  
  •  
  •  
  • tīng
  • nǎi
  • nǎi
  • jiǎng
  •  
  • xiǎo
  • shí
  • hóu
  • shì
  •  聽奶奶講,我爸爸小時侯是個
  • cōng
  • míng
  • yòu
  • diào
  • de
  • nán
  • shēng
  •  
  • ér
  • qiě
  • hěn
  • yǒu
  • ài
  • xīn
  • 既聰明又調皮的男生,而且很有愛心
  •  
  • yǒu
  • jiàn
  • shì
  • qíng
  •  
  • tīng
  • le
  • hěn
  • yǒu
  •  
  • 。有一件事情,我聽了很有趣!
  • 閱讀全文

   給爸爸的一封信

   作文字數:264
   作者:姜文
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   爸爸:
  •  
  •  
  • nín
  • hǎo
  • jiǔ
  • méi
  • yǒu
  • huí
  • jiā
  • le
  •  
  • nín
  • de
  • shēn
  • hǎo
  •  您好久沒有回家了,您的身體好
  • ma
  •  
  • 嗎?
  • 閱讀全文

   爸爸媽媽,你們真好!

   作文字數:369
   作者:王欣媛
  •  
  •  
  •  
  • yǒu
  • xìng
  • de
  • jiā
  • tíng
  •  
  • jiā
  • yǒu
  •  我有一個幸福的家庭,家里有
  •  
  • shěng
  • chī
  • jiǎn
  • 爸爸媽媽和我。爸爸媽媽自己省吃儉
  • yòng
  •  
  • què
  • gěi
  • mǎi
  • zhè
  • mǎi
  •  
  • chuān
  • jiù
  • 用,卻給我買這買那,自己穿舊衣服
  • 閱讀全文

   爸爸的特點

   作文字數:321
   作者:徐祉瑜
  •  
  •  
  •  
  • de
  • gāo
  • gāo
  • de
  •  
  • hēi
  • ér
  •  我的爸爸高高的個子,烏黑而
  • yǒu
  • diǎn
  • juàn
  • de
  • tóu
  •  
  • xiǎo
  • xiǎo
  • de
  • yǎn
  • jīng
  •  
  • gāo
  • gāo
  • 有點卷曲的頭發,小小的眼睛,高高
  • de
  • liáng
  •  
  • zhǎng
  • hái
  • suàn
  • yīng
  • jun4
  •  
  • 的鼻梁,長得還算英俊。
  • 閱讀全文
  卓易彩票 www.00772d.com | www.15236.cc | bb888899.com | 889.net | www.685053.com | www.2350d.com | 1479t.com | p88818.com | www.636309.com | www.75wcp.com | www.http://976880.com/ | 5802cc.com | www.895853.com | www.44czt.com | www.25468.com | 86688006.com | www.594877.com | WWW.787054.COM | www.4996ln.com | f4255.com | www.50054e.com | WWW.570095.COM | www.947004.com | 500000579.com | 914903.com | WWW.110465.COM | www.2955.cc | www.zzyl64.com | m08199.com | 373749.com | WWW.358955.COM | www.81233g.com | www.hjcp77.com | xiang07.com | www.4684.com | WWW.879163.COM | www.ck9595.com | 0485e.com | www.331989.com | WWW.748779.COM | www.29277hh.com | 2000524.com | hc9966.com | 569393.com | WWW.771145.COM | www.500pt.com | www.bwinyz13.com | zevrez.cn | 3775x.com | www.609814.com | WWW.208861.COM | www.870884.com | www.hjcp2.com | b82365.com | 6423q.com | www.647377.com | WWW.597767.COM | www.ky1005.com | www.w3065.com | 4022vv.com | 111122gg.com | www.39500u.com | WWW.606968.COM | WWW.362588.COM | www.0270o.com | 90tkk.com | WWW.603234.COM | www.c2398.com | www.h6630.com | www.yh83.net | 7703.com | 8569855.com | 3222y.cc | 99909w.com | www.003851.com | WWW.268573.COM | WWW.787678.COM | www.89894x.com | www.99552zz.com | 33665003.com | 2757000.com | 3967w.com | 8449hb.com | www.703617.com | WWW.572613.COM | www.1368u.cc | www.950185.com | www.3066bb.com | 77229.com | 3482d.com | 3467h.cc | 3678lll.com | www.971787.com | www.638805.com | WWW.684700.COM | WWW.668854.COM | WWW.580097.COM | www.12455v.com | www.1678.cc | www.60505.com | y2306.com | tz458.com | 5350t.com | 2019ff.cc | 62033.com | www.79288.com | www.372779.com | www.966013.com | WWW.244039.COM | 9995k.cc | 8522ssss.com | 36405544.com | 44hg.cc | 7893w07.com | pt777.com | www.006002.com | www.620477.com | WWW.400299.COM | WWW.72207.COM | WWW.383338.COM | WWW.150133.COM | www.34788b.com | www.4923f.com | www.8577.com | www.xpj1.net | www.2021i.com | www.biying950vip.com | www.bwinyz24.com | www.6880cc.com | www.00772j.com | www.yf370.com | 27878ii.com | 403144.com | uu2205.com | 8030c.com | 64111y.com | 76543j.com | 55331nn.com | bet28b.com | 4036e.com | 3950s.com | 35222rr.com | 4196t.com | 97297e.com | 40033h.com | 44009193.com | feicai0714.com | 009900s.com | 2613e.com | 6830q.com | 3121p.com | 2381ii.com | 1318345.com | www.5008637.com | www.35252a.com | www.jy878.com | www.ck9595.com | www.11tyc.com | www.xpj2070.com | www.47506a.com | www.80188p.com | www.73990r.com | www.v1068.com | www.1861222.com | www.686727.com | www.bet353656.com | www.a79839.com | www.81520n.com | www.3126x.com | www.hx1161.com | WWW.62006.COM | WWW.62942.COM | WWW.405626.COM | WWW.555009.COM | WWW.774645.COM | www.901176.com | www.569361.com | www.005845.com | www.68aa.cc | 18299.com | x48n.com | hh8159.cc | 3522gg.com | 7945nn.com | www.5049u.com | www.88166d.com | www.lhg888.com | www.x88678.com | www.50080n.com | www.cp8015.cc | WWW.848513.COM | WWW.494987.COM | www.901187.com | www.217380.com | 1669d.com | 35252t.com | so66.cc | 35442888.com | www.4963vv.com | www.5446l.com | www.bet73f.com | www.hr5888.com | WWW.876014.COM | WWW.863454.COM | www.106395.com | 48281111.com | b82365com | 33115e.com | www.28000u.com | www.zzyl62.com | www.3991.cc | WWW.642833.COM | WWW.537666.COM | www.508277.com | tt2649.com | 9479c2.com | 87965.com | www.hjcp8.com | www.12136t.com | www.51550.cc | WWW.292855.COM | www.675686.com | www.7402555.com | x48i.com | 59889m.com | www.xpj228888.com | www.pj56i.com | WWW.351874.COM | WWW.463353.COM | www.456233.com | 6396g.com | 655661177.com | www.o3065.com | www.6482n.com | WWW.87348.COM | WWW.525422.COM | 8cai29.com | 22698m.com | kk76669.com | www.l98478.com | WWW.573413.COM | WWW.444636.COM | 4809c.com | mopayclub.com | www.u4042.com | www.16065x.com | WWW.385777.COM | www.912063.com | 2455w.com | 208899.com | www.rycp053.com | www.80065n.com | WWW.49589.COM | www.022173.com | 55112007.com | www.cp67775.com | www.0659.com | WWW.696651.COM | 702377.com | 2021x.com | www.r456x.com | www.hg6222.com | WWW.763031.COM | www.61233o.com | 2649ee.com | www.2945i.com | www.49956k.com | WWW.807949.COM | 691 | k40033.com | www.279050.com | WWW.930772.COM | www.599649.com | b11988.com | 6137r.net | www.81678y.com | WWW.788009.COM | 26119b.com | 8381t.com | www.0600h.cc | WWW.342755.COM | www.888568.com | hg88000.com | www.8905g.com | WWW.911960.COM | www.87668v.com | 3471.com | www.2268js.com | WWW.191817.COM | www.54400e.com | 8644777.com | www.69989b.com | WWW.519682.COM | www.196203.com | 1818394.com | www.377666o.com | WWW.72927.COM | www.2300444.com | 7742gg.com | www.120668.com | WWW.791362.COM | 7742j.com | 2418008.com | www.2109x.com | www.550249.com | 0343o.com | www.4447795.com | WWW.377464.COM | 48287777.com | 23066.com | www.3933m.cc | www.404977.com | 3559.la | www.11599009.com | WWW.900069.COM | yun999.com | www.bwinyz13.com | WWW.866471.COM | 51335m.com | www.zte222.com | WWW.318551.COM | www.239888.com | WWW.531217.COM | vns00.vip | www.80188d.com | WWW.165067.COM | P35y.com | www.5049x.com | WWW.687841.COM | 60876.com | ambyc5.com | www.rrle9.com | www.43131o.com | 30006o.com | www.9205e.com | www.290165.com | longfa2.com | www.41518z.com | www.384918.com | bwin8d.com | www.60007l.com | www.330865.com | 66185a.net | www.9149a.com | www.055976.com | 8036p.com | 4465.cc | www.12455u.com | www.383571.com | aa2649.com | www.flcb3.com | www.8zgl.com | 15a16.net | WWW.63767.COM | 4123001.com | www.3116s.com | WWW.466598.COM | 9090gbh.com | www.55717d.com | www.694050.com | 6150m.com | www.zcwf5.com | y9293.com | www.guocai667.com | WWW.308509.COM | dd3405.com | www.4520099.com | www.711895.com | 33ss8332.com | WWW.440109.COM | 35252i.com | www.47506z.com | WWW.669284.COM | 3679mm.com | www.cpw | q5429.com | www.7893w39.com | WWW.566443.COM | 86818789.com | WWW.660507.COM | feicai0311.com | www.495.bb | www.493351.com | 44ww8331.com | WWW.660892.COM | 888559.com | www.15355h.com | 79964d.com | www.0096ff.com | www.876879.com | hg5582.com | WWW.432077.COM | qj-vip.com | www.73166f.com | t388399.com | www.00778e.com | www.899427.com | 7744eee.com | WWW.791489.COM | 0208pp.com | www.022tw.cc | 15a8.net | www.aa355.com | www.39223.com | www.1851112.com | www.803242.com | 228888r.com | WWW.321305.COM | 983888p.com | WWW.879322.COM | yhw0.cc | www.2373b.com | 815077.com | www.yh7772.com | hhh5144.com | www.78680o.com | www.29277u.com | www.3116m.com | www.456836.com | www.288988c.com | WWW.113405.COM | yin3535.com | WWW.720084.COM | 6830e.com | WWW.494987.COM | ddcp7.com | WWW.306650.COM | 05596.com | WWW.629057.COM | 657094.com | WWW.231971.COM | 4955h.com | WWW.688767.COM | 2998j.com | WWW.901601.COM | zzz1915.com | WWW.680031.COM | qq365w.com | WWW.427654.COM | 8381l.com | WWW.329657.COM | 131p.net | WWW.391147.COM | 80892hh.com | www.861803.com | www.55545j.com | www.377939.com | www.00778w.com | www.333550.com | www.026688.com | 7605j.com | www.9646u.com | mr8001.com | www.530 | 7570k1.com | WWW.182898.COM | 11xx8332.com | WWW.45877.COM | 890346.com | www.744343.com | www.0071331.com | 180227.com | www.206269.com | 66671v.com | www.hf0886.com | 3846aaa.com | WWW.789314.COM | 500000575.com | www.856657.com | www.cn365j.com | www.999966.com | www.800938.com | 1294b.com | WWW.712581.COM | 8569811y.com | www.1133xpj.net | www.78222.com | www.80767b.com | vns00.vip | WWW.358280.COM | jsjlb99.com | www.529411.com | www.7920o.com | 7tyc.me | WWW.102550.COM | qq365n.com | WWW.362989.COM | www.sha0022.com | dh08199.com | www.535hc.com | 22296beijin.com | WWW.41317.COM | www.bwinyz16.com | 87665z.com | www.ch8567.com | ib738.com | www.919709.com | www.44118s.com | 61789t.com | WWW.74106.COM | 6220a.com | www.299078.com | www.2221102.com | 0332z.com | WWW.476158.COM | www.55070c.com | 3089.com | WWW.63936.COM | 7141hh.com | www.33112e.com | www.29277n.com | 5856ppp.com | www.964977.com | www.138.net | 38244q.com | WWW.77742.COM | www.6880rr.com | 66681l.com | WWW.267099.COM | hg5588o.com | 11163366.com | WWW.908636.COM | bet28y.com | 6995575.com | 3640i.com | www.806292.com | www.954321e.com | 4022u.com | www.827737.com | www.jsyl.cm | 3566qq.com | www.855762.com | www.85267.com | 3679ss.com | www.629683.com | www.83033t.com | 159666y.com | www.319075.com | www.5522x.cc | feicai0532.com | 02mk.com | WWW.856314.COM | www.df5805.com | hg2808dd.com | WWW.330850.COM | www.32031w.com | pj677j.com | www.915422.com | www.07163e.com | 85698z.com | www.43131u.com | WWW.805381.COM | www.e948e.com | rr8159.cc | WWW.887244.COM | www.86339f.com | f21148.com | www.456836.com | www.777xm.cc | x2913.com | www.f093.com | www.n9478.com | 88850vv.com | WWW.914112.COM | www.5956868.com | 62222n.com | 79489b.com | WWW.235794.COM | www.3116r.com | 955.com | WWW.138168.COM | www.703wb.com | 33ii8331.com | 2383oo.com | WWW.364328.COM | www.3691g.com | gg7742.com | www.3441.hk | WWW.682001.COM | www.38775bb.com | hhgz0077.com | www.026195.com | WWW.904369.COM | www.r999993.com | 3552w.com | 8661126.com | WWW.106644.COM | www.x99678.com | 8547u.com | 66999193.com | WWW.62804.COM | www.34788s.com | www.55526a.com | 3552v.com | www.530396.com | WWW.719615.COM | www.9978bb.com | 1669j.com | 28758h.com | WWW.234581.COM | www.53900h.com | www.3846t.com | 11005x.com | www.196203.com | WWW.471144.COM | www.999qipai.com | am5858.cc | 33888016.com | www.550919.com | WWW.639220.COM | www.yyy10000.com | 33115i.com | 80878t.com | www.550805.com | WWW.336049.COM | www.hr1777.com | 1077dd.com | 33599oo.com | www.234329.com | WWW.798989.COM | www.sx139975.com | www.77731s.com | 8988ee.com | 83378w.com | WWW.896015.COM | www.sjgc3.com | www.88325m.com | 131lll.net | 9949z.com | www.106135.com | WWW.659077.COM | www.9356x.com | www.mgm868003.com | 5309a.com | 8381ss.com | www.260929.com | WWW.899825.COM | www.2188cai.com | www.6687l.com | www.912278.com | WWW.342055.COM | www.bet73q.com | www.w32939.com | 7686v.com | 52688e.com | kj0011.com | WWW.58593.COM | WWW.113473.COM | www.200900.com | www.55545w.com | 6261x.com | 5855uu.com | 666675.com | WWW.263582.COM | WWW.292637.COM | www.65707f.com | www.46630.info | 1077iii.com | WWW.335460.COM | www.5091r.com | www.5446s.com | www.063259.com | 5651h.com | 55881277.com | 4379i.com | www.689144.com | WWW.770546.COM | WWW.424680.COM | blh888.vip | 4492.com | www.599690.com | WWW.663954.COM | WWW.555499.COM | www.77802t.com | www.4546400.com | www.5966bbb.com | 87965hh.com | xgsaimahui.com | yth14.net | www.26878v.com | www.918375.com | WWW.715016.COM | WWW.887110.COM | www.49956s.com | www.55676v.com | www.6776gg.com | 9995g.cc | wns88d.com | 12274444.com | 3242s.com | qq365d.com | www.196081.com | www.661661a.com | WWW.56151.COM | WWW.806047.COM | www.ybao0.com | www.77114t.com | www.540729.com | www.yh83.net | www.cgcp.com | 1077qqq.com | weid.tv | y7061.com | 059dhw.com | 2381r.com | 11dd8331.com | vv38648.cc | www.35155a.com | www.djcp001.com | WWW.735999.COM | WWW.571203.COM | WWW.702699.COM | WWW.256167.COM | www.ck5589.com | www.5854s.cc | www.57578b.com | www.6482n.com | www.97828q.vip | www.xpj9.net | www.4196a.com | www.00773q.com | www.c46.bet | x48p.com | zhcp70.com | 55p88.cc | 4997q.com | 1cp055.com | 36989a.com | 8522iiii.com | 51200.com | 34o35.com | 40033www.com | 3662l.com | WWW.504665.COM | WWW.922207.COM | WWW.150058.COM | WWW.63767.COM | WWW.17577.COM | WWW.634006.COM | WWW.210585.COM | WWW.621066.COM | WWW.119306.COM | WWW.303325.COM | WWW.333287.COM | WWW.175386.COM | WWW.33093.COM | WWW.734309.COM | WWW.318871.COM | WWW.102776.COM | WWW.170261.COM | WWW.139176.COM | WWW.847004.COM | WWW.318741.COM | WWW.286455.COM | WWW.318595.COM | WWW.620004.COM | WWW.608909.COM | WWW.745432.COM | www.863630.com | www.599049.com | www.330716.com | www.166125.com | www.889979.com | 8449gg.com | 50022277.com | 36406611.com | y52777.com | 888.com | 5856ss.com | 702246.com | 2019yy.cc | www.5049p.com | www.5099tt.com | www.35252a.com | www.7920s.com | www.180662.com | www.36788c.com | www.axc4.com | WWW.260197.COM | WWW.915528.COM | WWW.787593.COM | www.905844.com | www.338032.com | www.74414.com | v3144.com | 3522dd.com | b9961.com | jj7742.com | 6177009.com | www.4727188.com | www.86339v.com | www.0270l.com | www.qucp4.com | WWW.24703.COM | WWW.714163.COM | www.671466.com | www.33588v.com | feicai0520.com | hg2018.cc | 35222oo.com | zhcpmm.com | www.1111yh.vip | www.52062j.com | www.52072j.com | WWW.567836.COM | WWW.478765.COM | www.840202.com | hugedomains.com | 3550u.com | sb83.com | 500000991.com | www.88166u.com | www.7681004.com | www.09559.cc | WWW.654001.COM | WWW.613187.COM | www.101698.com | 2245.com | 8159fff.cc | 2544b6.com | www.4058i.com | www.09088.com | WWW.566253.COM | WWW.610082.COM | www.529979.com | 668cp00.com | 43234323.com | cc2205.com | www.15365c.com | www.455263.com | WWW.699059.COM | WWW.36426.COM | www.50064i.com | 8722wwww.com | pj900.cc | www.8967u.com | www.633547.com | WWW.625533.COM | WWW.724318.COM | www.3524a.com | bo667766.com | 22ff8332.com | www.475333.com | www.78700n.com | WWW.440159.COM | www.445888a.com | xpj66888.com | js07749.com | 588ggg.cc | www.122662.com | www.cb2388.com | WWW.677426.COM | www.bj1111.com | WWW.180062.COM | www.855310.com | 2820x.com | 566777j.com | www.983098.com | www.aa355.com | WWW.257376.COM | www.558502.com | 706809.net | 61323300.com | www.pjgw66.com | www.ya018.com | WWW.879422.COM | yin3434.com | 2324lll.com | www.608499.com | www.16878u.com | WWW.72265.COM | www.230966.com | 1489f.com | 7141hh.com | www.68993232.com | WWW.358096.COM | www.371935.com | 78111199.com | 83377h.com | www.8887989.com | WWW.190917.COM | www.031069.com | 15a18.net | www.5504h.com | www.55558c.com | WWW.535423.COM | 7605j.com | l4212.com | www.xj7006.com | WWW.322056.COM | www.606370.com | 1005022.com | 97618o.com | www.68568w.com | WWW.691983.COM | WWW.770514.COM | 42443.com | 86611a.com | www.820014.com | WWW.910046.COM | www.351376.com | 1104dh.com | www.98698l.com | www.055v.cc | www.890994.com | 7779.cc | www.68277444.com | www.9205f.com | WWW.260302.COM | zb6288.com | 7736q.com | www.53168.com | WWW.689244.COM | 287711.com | www.lfcp099.com | www.7782o.com | www.590777a.com | 5429t.com | www.e526688.com | www.zfcp6.com | www.599894.com | 3304e.com | www.7700ra8.com | WWW.563647.COM | www.39957e.com | 3559nnnn.com | www.000128522.com | WWW.219585.COM | tt5443.com | feicai0513.com | www.61233x.com | WWW.540889.COM | 737pcsi.cn | www.4078q.com | WWW.594855.COM | 991000.com | ab6322.com | www.7239z.com | WWW.102939.COM | 3225m.com | www.9570100.com | WWW.802348.COM | 6261g.com | 9949x.com | www.2934l.com | www.422626.com | 67890j.com | www.5856858.com | WWW.773304.COM | 3807bb.com | www.35252b.com | WWW.742455.COM | 4880b.com | www.77731w.com | WWW.682855.COM | www.lh555.com | 2306u.com | www.an966.com | www.020724.com | y2537.com | www.76762.cc | www.316530.com | jj38648.com | www.54400l.com | www.540377.com | 8883805.com | www.78949n.com | www.540977.com | b4647.com | www.51331k.com | www.389744.com | 3522600.com | www.33588z.com | www.278965.com | 8547xx.com | www.055t.cc | 48885.com | 3189aa.com | WWW.577779.COM | xycp88.com | www.90305c.com | WWW.152462.COM | 1114661.com | www.93955c.com | WWW.545138.COM | 9hga.com | www.55717w.com | www.840979.com | d2146.com | www.7782s.com | 15517.com | 3016ddd.com | WWW.258809.COM | 83086e.com | www.4996gl.com | WWW.80533.COM | WWW.921069.COM | 6423x.com | www.siji07.com | www.898140.com | x33h.vip | www.77qxc.com | 66300vip16.com | www.50999r.com | WWW.574666.COM | 8381e.com | www.1666b.com | www.155233.com | 272x.net | WWW.873004.COM | 3568w.com | www.954321j.com | www.221095.com | vnsr55888.com | WWW.358990.COM | 3890h.com | www.019988.com | www.128368.com | x2328.com | WWW.26508.COM | 98345i.com | www.49956q.com | 005536.com | www.848777s.com | WWW.816772.COM | s61788.com | WWW.214150.COM | 3568pp.com | www.yz7706.com | www.505680.com | hy5900.com | WWW.514172.COM | 4400buyu.com | www.3126n.com | 2373f.com | www.32031j.com | www.679975.com | 2019c.cc | WWW.722419.COM | 1813ee.com | www.664by.com | hg97222.com | www.1764.com | www.110879.com | www.70170.com | WWW.350153.COM | swin6.com | WWW.113987.COM | 641.com | www.565hc.com | 79889h.com | www.pgylc.com | 669853.com | www.hgdc900.com | www.609712.com | 9997383.com | WWW.136140.COM | JS1388f.com | WWW.915412.COM | 41188811.com | WWW.808959.COM | 5592958.com | www.23636f.com | 234916.com | www.520860.com | 7742k.com | www.14168j.com | www.001537.com | www.10999l.com | www.4546800.com | www.193006.com | www.55070g.com | www.586960.com | www.90665.com | www.959579.com | 8052.am | WWW.31798.COM | ggg5144.com | WWW.888368.COM | h4455g.com |