<optgroup id="w2uiu"></optgroup>
<menu id="w2uiu"><tt id="w2uiu"></tt></menu>
<menu id="w2uiu"><strong id="w2uiu"></strong></menu>
 • <menu id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu></menu>
  <xmp id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu>
 • <dd id="w2uiu"><nav id="w2uiu"></nav></dd>
 • 為爸爸洗腳

  小學生作文:為爸爸洗腳
  作文字數:1156
  作者:儲哲彥
 • lǎo
 • shī
 • zhì
 • le
 • yàng
 • men
 • wán
 • chéng
 • de
 • zuò
 • 老師布置了一樣我們必須完成的作業
 •  
 • dào
 • xún
 • cháng
 • de
 • zuò
 •  
 •  
 • wéi
 • de
 • 、一道不尋常的作業——為自己的爸
 • huò
 • jiǎo
 •  
 • lǎo
 • shī
 • de
 • huà
 • yīn
 • gāng
 • luò
 • 爸或媽媽洗一次腳。老師的話音剛落
 •  
 • bān
 • jiù
 • xiàng
 • kāi
 • le
 • guō
 •  
 • gàn
 • shēng
 •  
 • shēng
 •  
 • ,班里就像開了鍋:干咳聲、噓聲、
 • xiào
 • shēng
 • lián
 • chéng
 • piàn
 •  
 • yǒu
 • de
 • tóng
 • xué
 • hái
 • lián
 • lián
 • zuò
 • 大笑聲連成一片,有的同學還連連做
 • ǒu
 • zhuàng
 •  
 • 嘔吐狀。
 •  
 •  
 • wǎn
 • fàn
 • guò
 • hòu
 •  
 • xīn
 • pán
 • suàn
 • zhe
 •  晚飯過后,我心里默默地盤算著
 •  
 • wéi
 • shuí
 • ne
 •  
 • zhèng
 • zài
 • wéi
 • jiǎo
 • de
 • shì
 • yóu
 • ,為誰洗呢?我正在為洗腳的事猶豫
 • jué
 •  
 • dàn
 • dāng
 • kàn
 • dào
 • bèi
 • de
 • yàng
 • shí
 •  
 • 不決,但當看到爸爸疲憊的樣子時,
 • zhōng
 • xià
 • dìng
 • le
 • jué
 • xīn
 •  
 • zuì
 • hòu
 • jué
 • dìng
 • wéi
 • 我終于下定了決心,最后我決定為爸
 • jiǎo
 •  
 • shāo
 • hǎo
 • shuǐ
 • jiǎo
 • pén
 • fàng
 • zài
 • jiǎo
 • 爸洗腳。我燒好水把腳盆放在爸爸腳
 • biān
 •  
 •  
 •  
 • lái
 • gěi
 • jiǎo
 •  
 •  
 •  
 • zhēn
 • 邊,“爸爸,我來給你洗腳。”“真
 • shì
 • tài
 • yáng
 • cóng
 • biān
 • chū
 • lái
 • le
 •  
 •  
 • 是太陽從西邊出來了。”爸爸樂呵呵
 • xiào
 • zhe
 • duì
 • shuō
 •  
 • shì
 • yǎn
 • shì
 • zhù
 • huān
 • 地笑著對我說。語氣里是掩飾不住歡
 • dòng
 •  
 • bèi
 • zhè
 • lái
 • de
 • huà
 • nòng
 • 喜和激動。被我這突如其來的話弄得
 • zhàng
 • èr
 • shàng
 •  
 •  
 • zhe
 • tóu
 • nǎo
 •  
 • 丈二和尚——摸不著頭腦。
 •  
 •  
 • tái
 • de
 • shuāng
 •  
 • xiāng
 • gǎng
 • jiǎo
 •  
 •  
 •  我抬起爸爸的那雙“香港腳”,
 • bāng
 • tuō
 •  
 • zhè
 • huí
 •  
 • dōu
 • yào
 • 幫爸爸脫去襪子,這回,我幾乎都要
 • bèi
 • xūn
 • yūn
 • le
 •  
 • de
 • jiǎo
 • fàng
 • shuǐ
 • zhōng
 •  
 • 被熏暈了。我把爸爸的腳放入水中,
 • hěn
 • rèn
 • zhēn
 • pěng
 • zhe
 • de
 • jiǎo
 • zǎi
 • zhe
 • 我很認真地捧著爸爸的腳仔細地洗著
 •  
 • de
 • jiǎo
 • xiàng
 • de
 • shòu
 • lín
 • xún
 •  
 • gèng
 • 。他的腳不像爺爺的瘦骨嶙峋,更不
 • xiàng
 • de
 • jiǎo
 • yàng
 • nèn
 • bái
 •  
 • de
 • jiǎo
 • hěn
 • 像我的腳那樣嫩白細膩,爸爸的腳很
 •  
 • yòng
 • de
 • cuō
 • zhe
 • de
 • jiǎo
 •  
 • rán
 • 大,我用力的搓洗著爸爸的腳,突然
 • xīn
 • gǎn
 • dòng
 •  
 • shí
 • nián
 • lái
 • de
 • diǎn
 • diǎn
 • shùn
 • jiān
 • 心里感動。十一年來的點點滴滴瞬間
 • yǒng
 • shàng
 • le
 • de
 • xīn
 • tóu
 •  
 • dùn
 • shí
 • gǎn
 • dào
 • sǎng
 • hǎo
 • gěng
 • 涌上了我的心頭。頓時感到嗓子好哽
 •  
 • hǎo
 • suān
 •  
 • nuǎn
 • liú
 • cóng
 • xīn
 • zhōng
 • liú
 • guò
 • ,鼻子好酸,一股暖流從我心中流過
 •  
 • gòng
 • chī
 • chuān
 •  
 • shì
 • duō
 • me
 • xīn
 •  
 • wéi
 • ,爸爸供我吃和穿,是多么辛苦,為
 • jiǎo
 •  
 • dāng
 • rán
 • shì
 • suǒ
 • dāng
 • rán
 • de
 •  
 • 爸爸洗一次腳,當然是理所當然的,
 • ruò
 • méi
 • yǒu
 • zhè
 • shuāng
 • jiǎo
 •  
 • huì
 • yǒu
 • jīn
 • tiān
 • zhè
 • yàng
 • xìng
 • 若沒有這雙腳,我會有今天這樣幸福
 • de
 • shēng
 • huó
 • ma
 •  
 • ruò
 • méi
 • yǒu
 • zhè
 • shuāng
 • jiǎo
 •  
 • huì
 • yǒu
 • jīn
 • 的生活嗎?若沒有這雙腳,我會有今
 • tiān
 • zhè
 • me
 • ān
 • xīn
 • xué
 • ma
 •  
 • wéi
 • chū
 • 天這么安心地學習嗎?爸爸為我付出
 • le
 • me
 • duō
 •  
 • duì
 • de
 • huí
 • bào
 • cái
 • yǒu
 • duō
 • shǎo
 • ne
 • 了那么多,我對他的回報才有多少呢
 •  
 • xiǎng
 • dào
 • zhè
 •  
 • gèng
 • rèn
 • zhēn
 • le
 •  
 • ?想到這里,我洗得更認真了。拿起
 • de
 • jiǎo
 •  
 • màn
 • màn
 • cuō
 •  
 • guò
 • le
 • hǎo
 • huì
 • ér
 • 爸爸的腳,慢慢地搓,過了好一會兒
 •  
 • tái
 • tóu
 • shuō
 •  
 •  
 •  
 • gàn
 • jìng
 • le
 •  
 • zài
 • ,我抬起頭說:“爸。干凈了,再洗
 • jiù
 • tuō
 • le
 •  
 •  
 • zhī
 • shì
 • xīn
 • wèi
 • xiào
 •  
 • yǎn
 • 就脫皮了。”爸爸只是欣慰地笑,眼
 • qíng
 • liàng
 • liàng
 •  
 • nuǎn
 • nuǎn
 • xiàng
 • tài
 • yáng
 • yàng
 •  
 • hūn
 • huáng
 • 晴亮亮地,暖暖地像太陽一樣。昏黃
 • de
 • dēng
 • xià
 •  
 • kàn
 • zhe
 • qīn
 • ér
 • tóng
 • bān
 • de
 • xiào
 • róng
 •  
 • 的燈下,看著父親兒童般的笑容,我
 • gēn
 • zhe
 • xiào
 • le
 •  
 • zhěng
 • fáng
 • jiān
 • dùn
 • shí
 • chōng
 • mǎn
 • le
 • kuài
 • 也跟著笑了,整個房間頓時充滿了快
 • de
 • xiào
 • shēng
 •  
 • xiào
 • shēng
 •  
 • shuǐ
 • jiǎo
 • zhǎng
 • pèng
 • zhuàng
 • zhe
 • 樂的笑聲。笑聲里,水與腳掌碰撞著
 •  
 • dài
 • zhe
 • de
 • tán
 • lùn
 • luò
 • zài
 • dōng
 • de
 • xiǎo
 • ,帶著我和爸爸的談論落在冬日的小
 • yuàn
 •  
 • bèi
 • yuè
 • guāng
 • yìng
 • wài
 • míng
 • jìng
 •  
 • 院里,被月光映得格外地明凈。
 •  
 •  
 • wéi
 • wán
 • jiǎo
 • hòu
 •  
 • zǎi
 • de
 • gàn
 •  為爸爸洗完腳后,我仔細的擦干
 • le
 • de
 • jiǎo
 •  
 • kàn
 • zhe
 • chuān
 • hǎo
 • le
 • xié
 •  
 • liǎn
 • 了爸爸的腳,看著爸爸穿好了鞋,臉
 • shàng
 • chū
 • le
 • mǎn
 • de
 • xiào
 • róng
 •  
 • cái
 • shì
 • zhòng
 • 上露出了滿意的笑容,我才如釋重負
 •  
 • zhǎng
 • zhǎng
 • shū
 • le
 • kǒu
 •  
 • gāo
 • xìng
 • de
 • xiào
 • le
 • ,長長地舒了一口氣,也高興的笑了
 •  
 • zhōng
 • wēi
 • xiào
 • zhe
 • duì
 • shuō
 •  
 •  
 •  
 • 。我終于微笑著對爸爸說:“爸,我
 • huì
 • hǎo
 • hǎo
 • shū
 •  
 • duì
 •  
 • hòu
 •  
 • měi
 • 會好好讀書,對得起你。以后,你每
 • huí
 • lái
 •  
 • dōu
 • wéi
 • jiǎo
 •  
 •  
 • kàn
 • chū
 • de
 • 次回來,我都為你洗腳。”看得出的
 • fèn
 • mǎn
 • qiè
 •  
 • qīn
 •  
 •  
 • jǐn
 • jǐn
 • 爸爸那份滿足與愜意。父親啊,僅僅
 • shì
 • shǒu
 • zhī
 • láo
 •  
 • jiù
 • me
 • róng
 • mǎn
 •  
 •  
 • 是舉手之勞,你就那么容易滿足……
 • wéi
 • jiǎo
 • guāng
 • shì
 • zhǒng
 • xīn
 • líng
 • de
 • gōu
 • tōng
 •  
 • 為爸爸洗腳不光是一種心靈的溝通,
 • gèng
 • shì
 • duì
 • de
 • xīn
 • láo
 • diǎn
 • xiǎo
 • xiǎo
 • de
 • huí
 • bào
 •  
 • 更是對爸爸的辛勞一點小小的回報。
 •  
 •  
 • zhè
 • wéi
 • jiǎo
 •  
 • huì
 • dào
 • le
 •  這次為爸爸洗腳,我體會到了許
 • duō
 •  
 • dǒng
 • le
 • duō
 •  
 • zuì
 • zhòng
 • yào
 • de
 •  
 • jiù
 • shì
 • 多,也懂得了許多,最重要的,就是
 •  
 • wéi
 • men
 • chū
 • le
 • zhè
 • me
 • duō
 •  
 • ér
 • men
 • :父母為我們付出了這么多,而我們
 • yīng
 • gāi
 • wéi
 • zuò
 • xiē
 • suǒ
 • néng
 • de
 • shì
 • qíng
 • 也應該為父母做一些力所能及的事情
 •  
 • yào
 • zhù
 •  
 • xiào
 • zài
 • zhì
 • shí
 •  
 • zài
 • shì
 • mào
 • ,要記住“孝在于志實,不在于飾貌
 •  
 •  
 • xiào
 •  
 • shí
 • shì
 • chù
 • zài
 • de
 •  
 • ”。孝,其實是無處不在的。比如一
 • wǎn
 • zhōu
 •  
 • shì
 • duǒ
 • xiǎo
 • hóng
 • huā
 •  
 • tián
 • 碗粥,也可以是一朵小紅花,一個甜
 • tián
 • de
 • wěn
 •  
 •  
 • jīn
 • tiān
 •  
 • gǎn
 • jiào
 • hǎo
 • xiàng
 • dǒng
 • 甜的吻……今天,我感覺自己好像懂
 • shì
 • le
 •  
 • zhǎng
 • le
 •  
 • àn
 • xià
 • jué
 • xīn
 •  
 • jīn
 • hòu
 • 事了,長大了。我暗下決心,今后我
 • hái
 • yào
 • bāng
 •  
 • zuò
 • gèng
 • duō
 • suǒ
 • néng
 • 還要幫爸爸、媽媽做更多自己力所能
 • de
 • shì
 • qíng
 •  
 • ràng
 • shǎo
 • xīn
 • diǎn
 •  
 • 及的事情。讓爸爸媽媽少辛苦一點。
 • néng
 • gòu
 • fèn
 • dān
 • de
 • yōu
 • chóu
 • xīn
 • láo
 •  
 • nán
 • dào
 • 不能夠分擔父母的憂愁和辛勞,難道
 • huì
 • xiǎng
 • zhe
 • zuò
 • diǎn
 • xiǎo
 • shì
 • ràng
 • xiǎng
 • shòu
 •  
 • qīng
 • 也不會想著做點小事讓父母享受、輕
 • sōng
 • xià
 • ma
 •  
 • zài
 • zhōng
 • guó
 • de
 • shū
 • shàng
 •  
 • yǒu
 •  
 • xiāng
 • 松一下嗎?在中國的古書上,有“香
 • jiǔ
 • líng
 •  
 • néng
 • wēn
 •  
 • de
 • shì
 •  
 • huáng
 • xiāng
 • suì
 • jiù
 • néng
 • 九齡,能溫席”的故事,黃香歲就能
 • duì
 • qīn
 • guān
 • xīn
 •  
 • zhào
 •  
 • ràng
 • qīn
 • shǎo
 • cāo
 • xīn
 •  
 • 對父親關心、照顧,讓父親少操心,
 • gèng
 • kuàng
 • men
 • zhè
 • xiē
 • shí
 • èr
 • suì
 • de
 • hái
 • ne
 •  
 • 更何況我們這些十二歲的孩子呢?以
 • hòu
 •  
 • yào
 • cháng
 • cháng
 • wéi
 • zuò
 • shì
 • qíng
 •  
 • wéi
 • men
 • 后,我要常常為父母做事情,為他們
 • fèn
 • dān
 • jiā
 •  
 • ràng
 • men
 • jiǎn
 • shǎo
 • yōu
 • chóu
 •  
 • ràng
 • men
 • 分擔家務,讓他們減少憂愁,讓他們
 • xiǎng
 • shòu
 • duì
 • men
 • de
 • xiào
 • jìng
 • zhī
 • xīn
 •  
 • 享受子女對他們的孝敬之心。
 •  
 • 
   
  無注音版:
   老師布置了一樣我們必須完成的作業、一道不尋常的作業——為自己的爸爸或媽媽洗一次腳。老師的話音剛落,班里就像開了鍋:干咳聲、噓聲、大笑聲連成一片,有的同學還連連做嘔吐狀。
    晚飯過后,我心里默默地盤算著,為誰洗呢?我正在為洗腳的事猶豫不決,但當看到爸爸疲憊的樣子時,我終于下定了決心,最后我決定為爸爸洗腳。我燒好水把腳盆放在爸爸腳邊,“爸爸,我來給你洗腳。”“真是太陽從西邊出來了。”爸爸樂呵呵地笑著對我說。語氣里是掩飾不住歡喜和激動。被我這突如其來的話弄得丈二和尚——摸不著頭腦。
    我抬起爸爸的那雙“香港腳”,幫爸爸脫去襪子,這回,我幾乎都要被熏暈了。我把爸爸的腳放入水中,我很認真地捧著爸爸的腳仔細地洗著。他的腳不像爺爺的瘦骨嶙峋,更不像我的腳那樣嫩白細膩,爸爸的腳很大,我用力的搓洗著爸爸的腳,突然心里感動。十一年來的點點滴滴瞬間涌上了我的心頭。頓時感到嗓子好哽,鼻子好酸,一股暖流從我心中流過,爸爸供我吃和穿,是多么辛苦,為爸爸洗一次腳,當然是理所當然的,若沒有這雙腳,我會有今天這樣幸福的生活嗎?若沒有這雙腳,我會有今天這么安心地學習嗎?爸爸為我付出了那么多,我對他的回報才有多少呢?想到這里,我洗得更認真了。拿起爸爸的腳,慢慢地搓,過了好一會兒,我抬起頭說:“爸。干凈了,再洗就脫皮了。”爸爸只是欣慰地笑,眼晴亮亮地,暖暖地像太陽一樣。昏黃的燈下,看著父親兒童般的笑容,我也跟著笑了,整個房間頓時充滿了快樂的笑聲。笑聲里,水與腳掌碰撞著,帶著我和爸爸的談論落在冬日的小院里,被月光映得格外地明凈。
    為爸爸洗完腳后,我仔細的擦干了爸爸的腳,看著爸爸穿好了鞋,臉上露出了滿意的笑容,我才如釋重負,長長地舒了一口氣,也高興的笑了。我終于微笑著對爸爸說:“爸,我會好好讀書,對得起你。以后,你每次回來,我都為你洗腳。”看得出的爸爸那份滿足與愜意。父親啊,僅僅是舉手之勞,你就那么容易滿足……為爸爸洗腳不光是一種心靈的溝通,更是對爸爸的辛勞一點小小的回報。
    這次為爸爸洗腳,我體會到了許多,也懂得了許多,最重要的,就是:父母為我們付出了這么多,而我們也應該為父母做一些力所能及的事情,要記住“孝在于志實,不在于飾貌”。孝,其實是無處不在的。比如一碗粥,也可以是一朵小紅花,一個甜甜的吻……今天,我感覺自己好像懂事了,長大了。我暗下決心,今后我還要幫爸爸、媽媽做更多自己力所能及的事情。讓爸爸媽媽少辛苦一點。不能夠分擔父母的憂愁和辛勞,難道也不會想著做點小事讓父母享受、輕松一下嗎?在中國的古書上,有“香九齡,能溫席”的故事,黃香歲就能對父親關心、照顧,讓父親少操心,更何況我們這些十二歲的孩子呢?以后,我要常常為父母做事情,為他們分擔家務,讓他們減少憂愁,讓他們享受子女對他們的孝敬之心。
   

   從爸爸要進SARS病房說起-----

   作文字數:1021
   作者:未知
  •  
  • chū
  • chù
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • cóng
  • yào
  • jìn
  • bìng
  • fáng
  • shuō
  • 出處   從爸爸要進病房說
  •  
  •  
  • ān
  • huī
  • shěng
  • xuān
  • chéng
  • shì
  •  
  • ān
  • huī
  • shěng
  • xuān
  • chéng
  • shì
  •  安徽省宣城市 安徽省宣城市第
  • 閱讀全文

   給爸爸的一封信

   作文字數:446
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  • gěi
  • de
  • fēng
  • xìn
  •   給爸爸的一封信
  •  
  •  
  • shān
  • shěng
  • zhǎng
  • zhì
  • shì
  •  
  • zhǎng
  • zhì
  • shì
  • ?
  • dōng
  • xiǎo
  • xué
  •  山西省長治市 長治市建東小學
  • sān
  • ?
  •  
  • bān
  •  
  • chéng
  • jiā
  • 三(四)班 程宇嘉
  • 閱讀全文

   我的爸爸

   作文字數:574
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  •   我的爸爸
  •  
  •  
  • jiāng
  • shěng
  • yán
  • chéng
  •  
  • èr
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • ?
  •  
  • bān
  •  江蘇省鹽城 第二小學三()班
  •  
  • liú
  • 劉藝
  • 閱讀全文

   和爸爸對話

   作文字數:602
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  • duì
  • huà
  •   和爸爸對話
  •  
  •  
  • shàng
  • hǎi
  • shì
  • dōng
  • xīn
  •  
  • yuán
  • xiǎo
  • xué
  • ?
  •  
  •  上海市浦東新區 園西小學()
  •  
  • sūn
  • xīn
  • jiā
  • 孫辛佳
  • 閱讀全文

   爸爸的“老爺車”

   作文字數:406
   作者:黃弘毅
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • yǒu
  • liàng
  • jīng
  •   我的爸爸有一輛已經破得
  • méi
  • ?
  • zài
  • de
  • háng
  • chē
  •  
  • shì
  • gāng
  • cān
  • jiā
  • 沒法再破的自行車,它是爸爸剛參加
  • gōng
  • zuò
  • shí
  • mǎi
  • de
  •  
  • jīng
  • le
  • èr
  • shí
  • duō
  • nián
  • le
  •  
  • 工作時買的,已經騎了二十多年了。
  • 閱讀全文

   爸爸的“老爺車”

   作文字數:398
   作者:黃弘毅
  •  
  •  
  •  
  • de
  • yǒu
  • liàng
  • jīng
  • méi
  • ?
  •  我的爸爸有一輛已經破得沒法
  • zài
  • de
  • háng
  • chē
  •  
  • shì
  • gāng
  • cān
  • jiā
  • gōng
  • zuò
  • 再破的自行車,它是爸爸剛參加工作
  • shí
  • mǎi
  • de
  •  
  • jīng
  • le
  • èr
  • shí
  • duō
  • nián
  • le
  •  
  • zhè
  • liàng
  • 時買的,已經騎了二十多年了。這輛
  • 閱讀全文

   給媽媽爸爸的一封信

   作文字數:355
   作者:王皓聰
  •  
  •  
  •  
  •  
  • qīn
  • ài
  • de
  •  
  •  
  •   親愛的媽媽、爸爸:
  •  
  •  
  • men
  • sòng
  • dào
  • xià
  • lìng
  • yíng
  • jīng
  • hěn
  • jiǔ
  • le
  •  你們把我送到夏令營已經很久了
  •  
  • zài
  • zhè
  • xué
  • dào
  • le
  • shǎo
  • dōng
  •  
  • gāo
  • ,我在這里學到了不少東西,也提高
  • 閱讀全文

   爸爸是個“電腦迷”

   作文字數:613
   作者:劉玉立
  •  
  • zuò
  • wén
  • wǎng
  • zuò
  •  
  • wén
  •  
  • wǎng
  •  
  •  
  • shòu
  • shòu
  • de
  • liǎn
  • dàn
  • 作文網作 文 網 瘦瘦的臉蛋
  •  
  • zhǎng
  • zhǎng
  • de
  • shēn
  •  
  • kàn
  • lái
  • xiàng
  • diàn
  • xiàn
  • gǎn
  • 子,長長的身子,看起來像電線桿子
  •  
  • jiù
  • shì
  • jiā
  • de
  •  
  • diàn
  • nǎo
  •  
  •  
  •  
  • ,他就是我家的“電腦迷”——爸爸
  • 閱讀全文

   我的爸爸

   作文字數:331
   作者:王宇航
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • shì
  • míng
  • jiāo
  • shī
  •  
  •    我的爸爸是一名教師,
  • gāo
  • gāo
  • de
  • ér
  •  
  • pàng
  • pàng
  • de
  •  
  • hēi
  • tòu
  • hóng
  • 他高高的個兒,胖胖的,那黑里透紅
  • de
  • liǎn
  • shàng
  • zhǎng
  • zhe
  • shuāng
  • yǒu
  • shén
  • de
  • yǎn
  • jīng
  •  
  • zuì
  • 的臉上長著一雙有神的眼睛。我最喜
  • 閱讀全文

   爸爸,我想對您說

   作文字數:417
   作者:曾彥鋮
  •  
  •  
  •  
  •  
  • nín
  • me
  • xīn
  • de
  • péi
  •  
  •  爸爸,您那么辛苦的陪育我,
  • xīn
  • cún
  • gǎn
  •  
  • shì
  •  
  • nín
  • de
  • xiē
  • dòng
  • ràng
  • 我心存感激,可是,您的一些舉動讓
  • duì
  • nín
  • hěn
  • yǒu
  • kàn
  • ?
  •  
  •  
  •  
  • 我對您很有看法 。 
  • 閱讀全文

   給爸爸媽媽的一封信

   作文字數:583
   作者:吳澤欣
  •  
  •  
  •  
  •  
  • qīn
  • ài
  • de
  •  
  •   親愛的爸爸媽媽:
  •  
  •  
  • nín
  • men
  • hǎo
  •  
  • yǒu
  • xiē
  • xīn
  •  爸爸媽媽您們好 我有一些心理
  • huà
  • biē
  • zài
  • xīn
  • hěn
  • jiǔ
  • le
  •  
  • gǎn
  • dāng
  • miàn
  • duì
  • nín
  • men
  • 話憋在心里很久了,不敢當面對您們
  • 閱讀全文

   爸爸我想對您說

   作文字數:328
   作者:張晨
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • qīn
  • ài
  • de
  •  
  •   親愛的爸爸:
  •  
  •  
  • nín
  • hǎo
  •  
  •  您好!
  •  
  •  
  • nín
  • zuì
  • jìn
  • shēn
  • hǎo
  • ma
  •  
  • nín
  • de
  • tiān
  • hǎo
  •  您最近身體好嗎?您那的天氣好
  • 閱讀全文

   我的爸爸

   作文字數:455
   作者:闕紫閣
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jiā
  • dōu
  • hěn
  • shú
  • ba
  •  
  •    大家都很熟悉我吧?
  • yuán
  • yuán
  • de
  • liǎn
  •  
  • hēi
  • hēi
  • de
  • tóu
  •  
  • zhǎng
  • zhǎng
  • de
  • jié
  • máo
  • 圓圓的臉,黑黑的頭發,長長的睫毛
  •  
  • xiǎo
  • xiǎo
  • de
  • zuǐ
  •  
  • shí
  • jiā
  • kàn
  • dào
  • le
  •  
  • ,小小的嘴巴,其實大家看到了我,
  • 閱讀全文

   寫給爸爸的一封信

   作文字數:403
   作者:夏宇騁
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • qīn
  • ài
  • de
  •  
  •   親愛的爸爸:
  •  
  •  
  • nín
  • hǎo
  •  
  • gōng
  • zuò
  • shùn
  • ma
  •  
  •  您好!工作順利嗎?
  •  
  •  
  • men
  • zhī
  • yǒu
  • liù
  • duō
  • xīng
  • shàng
  • shí
  • jiān
  • le
  •  我們只有六個多星期上課時間了
  • 閱讀全文

   我的爸爸

   作文字數:506
   作者:陸嘉暉
  •  
  •  
  •  
  • zhǎng
  • gāo
  • gāo
  • de
  •  
  • ?
  • ?
  • de
  •  爸爸長得高高大大的,濃濃的
  • méi
  • máo
  • xià
  • miàn
  • xiāng
  • qiàn
  • zhe
  • shuāng
  • jiǒng
  • jiǒng
  • yǒu
  • shén
  • de
  • yǎn
  • 眉毛下面鑲嵌著一雙炯炯有神的大眼
  • jīng
  •  
  • liáng
  • gāo
  • gāo
  • de
  •  
  • shàng
  • miàn
  • zǒng
  • shì
  • jià
  • zhe
  • 睛,鼻梁高高的,上面總是架著一副
  • 閱讀全文

   我的爸爸

   作文字數:384
   作者:謝一言
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • shì
  • míng
  • gōng
  •    我的爸爸是一名公務
  • yuán
  •  
  • gāo
  • ǎi
  •  
  • ?
  • ?
  • méi
  • máo
  • xià
  • zhǎng
  • 員,個子不高也不矮,濃濃眉毛下長
  • zhe
  • shuāng
  • jiǒng
  • jiǒng
  • yǒu
  • shén
  • de
  • yǎn
  • jīng
  •  
  • bié
  • xiáng
  •  
  • 著一雙炯炯有神的眼睛,特別慈祥。
  • 閱讀全文

   我的爸爸

   作文字數:310
   作者:黃海涵
  •  
  •  
  • xiǎo
  • xué
  •  
  •  
  •  
  • de
  • jīn
  • nián
  • suì
  •  
  • “小學” 我的爸爸今年歲。他
  • tóu
  • de
  •  
  • xiào
  • lái
  • shí
  • yǎn
  • jīng
  • de
  •  
  • xiàng
  • 頭大大的;笑起來時眼睛咪咪的,象
  • tiáo
  • xiàn
  •  
  • zuǐ
  • wān
  • wān
  • de
  •  
  • xiàng
  • lún
  • wān
  • yuè
  •  
  • 一條線;嘴巴彎彎的,象一輪彎月。
  • 閱讀全文

   我的爸爸

   作文字數:384
   作者:李縱馳
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • shì
  • míng
  • shēng
  •  
  •   我的爸爸是一名骨科醫生,
  • zài
  • níng
  • shì
  • rén
  • mín
  • yuàn
  • gōng
  • zuò
  •  
  • de
  • tóu
  • 在濟寧市第一人民醫院工作。他的頭
  • hěn
  • luàn
  •  
  • tóu
  • gāo
  •  
  • zhī
  • yǒu
  • gāo
  • zuǒ
  • yòu
  •  
  • 發很亂,個頭不高,只有米高左右,
  • 閱讀全文

   爸爸,我和媽媽都很想你!

   作文字數:670
   作者:周諾蕎
  •  
  • yōu
  • xiù
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  • men
  • zài
  • jǐn
  • jǐn
  • zhāng
  •  
  • zhāng
  • máng
  • 優秀作文 我們在緊緊張、張忙
  • máng
  • zhōng
  • yíng
  • lái
  • le
  • yuè
  •  
  • zuò
  • le
  • 忙碌碌中迎來了月日。我和媽媽坐了
  • zhǎng
  • xiǎo
  • shí
  • de
  • fēi
  •  
  • zhōng
  • fēi
  • dào
  • le
  • měi
  • guó
  • de
  • 長達小時的飛機,終于飛到了美國的
  • 閱讀全文

   我的爸爸

   作文字數:541
   作者:蟻茜元
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  •       我的爸
  • shì
  • wèi
  • rén
  • mín
  • jiāo
  • shī
  •  
  • zài
  • jiā
  • yǒu
  • 爸是一位人民教師。他在家里有一個
  • wài
  • hào
  •  
  • jiù
  • shì
  •  
  • yān
  • guǐ
  •  
  •  
  • yīn
  • wéi
  • bié
  • 外號,就是“煙鬼”,因為他特別喜
  • 閱讀全文

   我愛我的爸爸媽媽

   作文字數:538
   作者:曾彥鋮
  •  
  •  
  •  
  • ài
  •  
  • men
  • duì
  • hǎo
  •  我愛爸爸媽媽,他們對我可好
  • le
  •  
  • zěn
  • me
  • hǎo
  • ne
  •  
  • qǐng
  • men
  • màn
  • màn
  • tīng
  • shuō
  •  
  • 了,怎么好呢?請你們慢慢聽我說。
  •  
  •  
  • xiān
  • shuō
  • shuō
  • de
  • ba
  •  
  • shí
  • me
  • shí
  • hòu
  •  先說說我的爸爸吧。我什么時候
  • 閱讀全文

   日記一則--電視、爸爸、我

   作文字數:441
   作者:沈弋婕
  •  
  •  
  •  
  •  
  • nián
  • yuè
  •  
  • xīng
  •  
  • tiān
  •  
  • duō
  •   年月日 星期五 天氣 多
  • yún
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • shì
  • zhōu
  •  
  • yòu
  • néng
  • kàn
  • dòng
  • huà
  • piàn
  • le
  •  今天是周末,我又能看動畫片了
  • 閱讀全文

   我的爸爸

   作文字數:424
   作者:陳鵬宇
  •  
  •  
  •  
  • de
  • zài
  • ?
  • dòng
  • gōng
  • fèi
  •  我的爸爸在四川移動公司計費
  • zhōng
  • xīn
  • gōng
  • zuò
  •  
  • jīn
  • nián
  • sān
  • shí
  • duō
  • suì
  •  
  • gāo
  • gāo
  • 中心工作。爸爸今年三十多歲,高高
  • de
  • ér
  •  
  • shòu
  • shòu
  • de
  • liǎn
  • shàng
  • shuāng
  • de
  • yǎn
  • jīng
  • 的個兒,瘦瘦的臉上一雙不大的眼睛
  • 閱讀全文

   爸爸的眼睛

   作文字數:482
   作者:沈弋婕
  •  
  •  
  •  
  • yǒu
  • shàn
  • jiě
  • rén
  • de
  •  
  •  我有一個善解人意的爸爸,爸
  • de
  • liǎn
  • shàng
  • zhǎng
  • zhe
  • shuāng
  • huì
  • shuō
  • huà
  • de
  • yǎn
  • jīng
  •  
  • 爸的臉上長著一雙會說話的眼睛。你
  • guǒ
  • xiàng
  • xìn
  •  
  • jiù
  • tīng
  • jiǎng
  • jiǎng
  • ba
  •  
  • 如果不相信,那就聽我講講吧。
  • 閱讀全文

   爸爸的生日

   作文字數:653
   作者:梁琳曼
  •  
  •  
  •  
  • qiáng
  • shàng
  • guà
  • zhōng
  • de
  • shí
  • zhēn
  • zhǐ
  • xiàng
  • wǎn
  • shàng
  • jiǔ
  •  墻上掛鐘的時針已指向晚上九
  • diǎn
  •  
  • xiǎo
  • jiāo
  • ér
  • nài
  • xīn
  • zuò
  • zài
  • 點,小麗和媽媽焦急而耐心地坐在椅
  • shàng
  • děng
  • dài
  • zhe
  •  
  • jīn
  • tiān
  • shì
  • xiǎo
  • 子上默默地等待著,今天是小麗爸爸
  • 閱讀全文

   有愛心的爸爸

   作文字數:330
   作者:吳宇浩
  •  
  •  
  •  
  • tīng
  • nǎi
  • nǎi
  • jiǎng
  •  
  • xiǎo
  • shí
  • hóu
  • shì
  •  聽奶奶講,我爸爸小時侯是個
  • cōng
  • míng
  • yòu
  • diào
  • de
  • nán
  • shēng
  •  
  • ér
  • qiě
  • hěn
  • yǒu
  • ài
  • xīn
  • 既聰明又調皮的男生,而且很有愛心
  •  
  • yǒu
  • jiàn
  • shì
  • qíng
  •  
  • tīng
  • le
  • hěn
  • yǒu
  •  
  • 。有一件事情,我聽了很有趣!
  • 閱讀全文

   給爸爸的一封信

   作文字數:264
   作者:姜文
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   爸爸:
  •  
  •  
  • nín
  • hǎo
  • jiǔ
  • méi
  • yǒu
  • huí
  • jiā
  • le
  •  
  • nín
  • de
  • shēn
  • hǎo
  •  您好久沒有回家了,您的身體好
  • ma
  •  
  • 嗎?
  • 閱讀全文

   爸爸媽媽,你們真好!

   作文字數:369
   作者:王欣媛
  •  
  •  
  •  
  • yǒu
  • xìng
  • de
  • jiā
  • tíng
  •  
  • jiā
  • yǒu
  •  我有一個幸福的家庭,家里有
  •  
  • shěng
  • chī
  • jiǎn
  • 爸爸媽媽和我。爸爸媽媽自己省吃儉
  • yòng
  •  
  • què
  • gěi
  • mǎi
  • zhè
  • mǎi
  •  
  • chuān
  • jiù
  • 用,卻給我買這買那,自己穿舊衣服
  • 閱讀全文

   爸爸的特點

   作文字數:321
   作者:徐祉瑜
  •  
  •  
  •  
  • de
  • gāo
  • gāo
  • de
  •  
  • hēi
  • ér
  •  我的爸爸高高的個子,烏黑而
  • yǒu
  • diǎn
  • juàn
  • de
  • tóu
  •  
  • xiǎo
  • xiǎo
  • de
  • yǎn
  • jīng
  •  
  • gāo
  • gāo
  • 有點卷曲的頭發,小小的眼睛,高高
  • de
  • liáng
  •  
  • zhǎng
  • hái
  • suàn
  • yīng
  • jun4
  •  
  • 的鼻梁,長得還算英俊。
  • 閱讀全文
  卓易彩票平台卓易彩票主页卓易彩票网站卓易彩票官网卓易彩票娱乐 88535y.com | www.2109v.com | 444000vvv.com | www.5854w.cc | www.pj5848.com | www.506951.com | www.hg7602.com | vv1331.com | www.h3065.com | 06386969.com | www.yun990.com | 2355q.com | www.w983.com | www.222380.com | 86wns88.com | www.hv1818.com | 20770033.com | www.606647.com | 838388b.com | www.85144.com | 8901g.com | www.602983.com | www.87669.com | tt444000.com | 7508v.com | www.m1977.com | www.35918e.com | www.789q.com | xpj07000.com | www.821260.com | www.xpj20888.com | 883399l.com | www.5555y.cc | a5aaa.com | www.11260.cc | www.am33333.com | feicai0772.com | www.60886e.com | gc8.com | www.97994c.com | 73055t.com | www.hj9798.com | www.77777ppp.com | ylg2001.com | www.957004.com | www.pu1678.com | feicai0527.com | www.81233h.com | www.29178a.com | www.77731w.com | www4165.com | www.2934h.com | www.wnsr66.com | 8547rr.com | www.benz4343.com | 88851q.com | www.pjzxyl.cc | www.hg423.com | 1591www.com | www.222999qipai.com | 73567tg17.com | 840pj.com | www.63606y.com | x87.com | es999.net | www.663558.com | js909019.com | 91019n.com | www.2222bj.com | www.40686d.com | 1654e.com | www.6939c.com | www.bet365601.com | 7335m.com | www.5647e.com | www.ozhou7.com | sbd030.net | www.3846e.com | 22293232.com | 55818j.com | www.5446b.com | www.v3304.com | 87965ww.com | www.3126q.com | 4023o.com | www.065766.com | www.262815.com | www.pj9086.com | 118888v.com | www.36788q.com | www.hg6299.com | iii67890.com | www.186796.com | www.280770.com | www.xpj88001.com | 32212k.com | www.374677.com | www.2299nsb.com | www.yh8894.com | 4116l.com | www.901175.com | www.4727188.com | 8898111.com | xinpj1600.com | www.004455.net | www.620958.com | www.91779v.com | www.pjqinghai.com | 2682.com | www.819847.com | www.704905.com | www.7669k.net | 3379dd.com | www.773593.com | www.18955.bet | www.ylg2222.com | 667766i.com | www.389744.com | www.0600d.cc | www.819843.com | 55331mm.com | 222b9.com | www.08gcw.com | www.848777o.com | www.tushan38.com | 12580088.com | www.55717l.com | www.138555555.com | 57157p.com | 2643c.com | www.6364k.com | www.5099ww.com | www.333222i.com | 3482r.com | hgyz5.com | youfa222.vip | www.606647.com | www.hg77750.com | www.msc385.com | 6868gg.cc | 88449193.com | www.189370.com | www.76775a.com | 168cp-f.com | 1697766.com | www.255811.com | www.97655b.com | www.808888r.com | www.a78bet.com | 51133d.com | 66300vip37.com | www.rrle5.com | www.jsggb02.com | www.88606.com | www.g50336.com | 51133ooo.com | 921250.com | www.452166.com | www.81678l.com | www.4078u.com | www.bj9093.com | 0241.com | 88304q.com | 3559r.com | www.595121.com | www.hg6222.com | www.4996nc.com | www.vns7851.com | www.3435b.com | n21148.com | hkmh88.com | www.bet36579.com | 6137h.com | www.889688.com | www.js7551.com | www.xcw988.com | www.2404000.com | www.6009844.com | 6556s.com | 8449bb.com | www.6sun.com | www.js520456.com | www.645suncity.com | 13789.com | le888p.com | 55oo8332.com | www.551030.com | www.50064j.com | www.42456688.com | www.5557795.com | www.h7788a.com | 30007t.com | 67890ss.com | 9149l.com | 9649b.com | www.flff8.com | www.0967005.com | www.0055xpj.net | www.jb33333.com | www.3459p.com | 1634u.com | du365.com | 453.com | 789555.cc | 55331t.com | www.577513.com | www.8499z.com | www.yl13434.com | www.06387722.com | www.009289.com | www.327365.com | www.6868565.com | www.hg1233.com | 64898e.com | 7989g.com | 2010666.com | a1915.com | 1317726.com | 8520.com | 99909w.com | 95gamevip4.com | 1211.com | www.50732o.com | www.375916.com | www.689144.com | www.854266.com | www.2373t.com | www.65707q.com | www.79566.com | www.s98478.com | www.557755.com | www.42070012.com | www.8905k.com | www.8080999d.com | www.yh234a.com | www.4078u.com | www.1168p.com | www.h976.com | www.5099kk.com | www.rcw058.com | www.7029.com | www.9c123.com | www.697002.com | www.22c25.com | www.tai444.com | www.188741.com | www.9978qq.com | www.33623a.com | www.1590mm.com | www.44488807.com | www.ggm.99233m.com | www.msc855.com | www.55545n.com | www.829797c.com | www.bwin910.co | www.1851134.com | www.673888z.com | www.am520520.com | www.0600a.cc | www.6939n.com | www.113744.com | www.7239g.com | www.34788l.com | www.126ll.com | www.755814.com | www.401276.com | www.055982.com | laok000.com | www.393860.com | 4647q.com | 90856x.com | 3678l.com | qq365h.com | 86226.com | 8722cccc.com | www.251k8.com | www.7025m.com | www.24xjw.com | www.bai4422.com | www.374317.com | www.47506n.com | www.16065k.com | www.9155a.cc | www.551030.com | 2146n.com | 79889a.com | 4288ii.com | 168cp-t.com | www.4123020.com | www.66930000.com | www.b8444.com | www.4996hs.com | www.9989582.com | www.43818z.com | www.828521.com | www.081306.com | r4255.com | 547842.com | 009900g.com | www.yinhecc44.com | www.vns2018.com | www.wns0028.com | www.776777.com | www.c44bb.com | www.9737ff.com | www.wns11.me | www.8zz66.com | www.7515aa.com | www.826556.com | www.66376e.com | www.237944.com | zz811.com | 23800.com | w7667.com | 4066q.com | www.7830h.com | www.70389.com | www.552318.com | www.4996gz.com | www.954321t.com | www.76520j.com | www.371411.com | 20772277.com | 4022m.com | n1429.com | www.pj5664.com | www.50999i.com | www.1678.cc | www.8816z.com | www.401281.com | 8520f.com | 4255xxx.com | 50025577.com | www.118893.com | www.7893.com | www.853721.com | www.606668.com | www.5719a.com | www.qmkl0.com | bj0111.com | 8722.com | 30007s.com | www.wns8833.com | www.dfh281.com | www.958.net | www.9149h.com | www.055520.cc | bc678.xyz | 3434c.com | www.3170005.com | www.bwinyz36.com | www.883399c.com | www.c9221.com | zhcp31.com | 3435t.com | 98955j.com | www.2846m.com | www.t32939.com | www.6832m.com | www.54400v.com | feicai0853.com | 7894j.com | 883399n.com | www.f8118.com | www.742388.com | www.697206.com | dzjgw7777.com | 66p88.cc | www.lgf08.com | www.js89g.vip | www.cf9905.com | js14c.com | 3009w.com | www.6y7y.cc | www.441918.com | www.589244.com | dd38648.com | www.45601.com | www.429978.com | www.d98478.com | www.91233o.com | 68228s.com | 6hg7788.com | www.42msxfpt5.com | www.49956j.com | 33115d.com | f35151.com | www.990654.com | www.50788r.com | xpj915.com | 56787uu.com | www.yfcp5688.com | www.8039z.com | 3568m.com | 2864g.com | www.0241h.com | www.50054g.com | www.373553.com | 86611f.com | www.25288w.com | www.90928.com | 20679455.com | youfa777.vip | www.9ag88.com | www.5623c.com | 66300vip06.com | 3844nn.com | www.469705.com | www.424223.com | 7777c9.com | www.5556358.com | www.3691a.com | 0054242.com | pj88ff.com | www.552567.com | www.35155t.com | www.6880aa.com | www.300726.com | 36518.info | 4023n.com | www.846239.com | www.hm6622.com | 8015h.com | www.1600yy.com | 3950y.com | www.10052233.com | www.t98478.com | 0698r.com | www.vt34.com | 888991133.com | www.2078w.com | www.hg6767b.com | 1331yy.com | www.hg0633.com | www.97828q.vip | shanghaimiwena.cn | 7779y.cc | www.xpj556677.com | www.89894f.com | 6e604.com | www.4828888.com | www.310615.com | 6868jj.cc | www.89677o.com | v995.com | www.sun008.cc | www.x777678.com | 3473p.com | www.25288h.com | www.33997y.com | 7720g.net | www.yh3682.com | www.cp8006.cc | 01234ll.com | www.c558.vip | www.526197.com | x72227.com | www.16181f.com | www.081501.com | 66876z.com | www.1434m.com | 35856app.com | 6363l.com | www.hg8127.com | www.cp994.com | df8a.com | www.99113f.com | www.68568i.com | 9949j.com | www.3775q.com | 22117m.com | www.pj5955.com | www.630367.com | 8036kk.com | www.21365ff.com | www.hh635.com | www.324611.com | 3049e.com | www.680588.com | alpk22.com | www.21365hh.com | www.7920e.com | 58222vv.com | www.87865.com | www.rcw789.com | zhcp70.com | www.3xinhao.com | www.bet365195.com | 11683377.com | www.3691t.com | www.530995.com | 444789.com | www.68993221.com | 500c6.com | www.4996ls.com | 86811a.com | www.613177.com | 0885r.com | www.25288r.com | www.637968.com | www.971291.com | 4288ii.com | www.33678gg.com | 566670044.com | www.449999.com | 8901d.com | www.xb0024.com | www.622209.com | 3534z.com | www.4102m.com | 55797z.com | www.99113j.com | 982365.com | www.2y929.com | 61325588.com | www.0860f.com | www.564880.com | www.qy858.com | www.34788k.com | 3189aa.com | www.21202d.com | fff8827.com | www.54591.com | n2649.com | www.50052n.com | 8159jjj.cc | www.095928.com | 2266hhgz.com | www.8850w4.com | 1463l.com | www.7415.com | LXYL362.com | www.3066mm.com | 9679o.com | www.4058u.com | jidu22.com | www.jsc799.com | 53166r.com | www.4809p.com | fh22.com | www.34646.com | 39199h.com | www.68993239.com | l2490.com | www.38775mm.com | sha152.com | www.52062k.com | 89777v.com | www.hgdc200.com | 66887web.com | www.9996.com | da611.com | www.cp8005.cc | www.hg4030.com | c2490.com | www.hg2381.com | xici.net | www.0661777.com | 205235.com | www.20000.cc | 33005156.com | www.js8600 | js61z.com | www.29277h.com | www.7720r.com | www.51515u.com | www.js839.com | 1770m.com | www.47506y.com | 33382u.com | www.99638p.com | 3242.am | www.3478h.cc | www.hg0633.com | www.hcw018.com | www.hg6778.com | hg986.com | www.xj6008.com | 838388.com | www.624377.com | www.jp328.com | u4212.com | www.4923t.com | 9411rrr.com | www.153918.com | www.410083.com | 00212.com | www.2373w.com | www.2767t.com | 6am.vip | www.l80288.com | 44488u.com | www.503477.com | www.3456j.com | 0332k.com | www.hg09a.com | 4182b.com | www.603224.com | www.8yw.net | 7141dd.com | www.6111111.com | www.71233j.com | 22335002.com | www.61655o.com | www.zte111.com | 4556v.com | www.5086x.com | www.63877b.com | 2934g.com | www.388158.com | www.nnn801.com | 444000eee.com | www.xpj6.net | www.nav.jbb0016.com | a1654.com | www.0055sun.com | www.bet1622.com | 3844z.com | www.jsc799.com | www.76060l.com | 6999009.com | www.97994b.com | www.0636e.com | 2846t.com | www.50000990.com | 53262zz.com | www.631069.com | www.pj3377.com | m1915m.com | www.4972vv.com | www.840979.com | www.gssuu168.com | 7893w49.com | www.83033z.com | www.0267x.com | 148030.com | www.50080f.com | www.138808.com | jj00558.com | www.376387.com | www.47506a.com | www.pjbet888.com | 7392008.com | www.36585555.com | www.hx3386.com | 0011buyu.com | www.kj111888.com | 3938vv.com | www.214654.com | www.bet63t.com | www.813016.com | lll0055.com | www.hg7122.com | www.617706.com | 12742n.com | www.ch8977.com | www.5049z.com | 00048x.com | 2618s.com | www.585731.com | www.653502.com | 13359455.com | www.849770.com | www.20550577.com | xx3336.com | www.774311.com | www.hjdc2007.com | 52688h.com | www.939809.com | www.79111.com | 7720741.com | www.7406.AG | www.65833.com | f47479.com | hgw168n.com | www.cp0123.cc | www.hjcp66.com | 3379kk.com | 728eee.com | www.58665b.com | www.ylhg0808.com | ddj138.com | 88905353.com | www.035647.com | www.hg009999.com | 08778q.com | www.026918.com | www.xpj558888.com | 20177770.com | www.dd00668.com | 88851c.com | vv968.com | www.sx1833.com | www.hg0800.com | 983888g.com | 2649x.com | www.7777y.cc | www.lfcp095.com | www.bet1699.com | 3534w.com | 8890815.com | www.66ffq.com | www.yh98mm.com | 1775ee.com | 47749s.com | www.99094s.com | www.hg302.com | bb8888-3.com | 3144.cc | www.817336.com | www.js89v.vip | www.77099.com | 26668d.com | 933620.com | www.hy5755.com | www.7920q.com | www.8058n.com | feicai0798.com | hga3094.com | www.578113.com | www.202901.com | www.hg55662.com | 80036.com | bet111888.com | www.hga99900.com | www.239888.com | mry345.com | 3304f.com | fhyl.com | www.250680.com | www.15355i.com | www.pj66119.com | www.358012.com | 11989o.com | bb0168.com | www.188975.com | www.602587.com | www.696901.com | 9659z.com | z77bb.com | www.815055.com | www.2000h.cc | www.173434.com | h8381.com | 146664455.com | www.60108v.com | www.hn58qp.com | www.11731.com | www.wn869.com | 6487lll.com | ppjj02.com | www.87865.com | 3202w.com | 7196ee.com | www.781253.com | www.15365z.com | www.45778.com | 55335004.com | s3405.com | 3336944.com | www.51515u.com | www.941194.com | www.dingxin999.xin | www.0662777.com | www.61456.com | www.99206u.com | www.hg9953.com | 11005k.com | 3678qqq.com | www.733483.com | www.hg8707.com | 518cp33.com | 31325a.com | 1483p.com | 78777v.com | www.234827.com | www.951816.com | www.500558.com | www.159kj.com | www.6555567.com | www.4644444.com | 55gg8331.com | 2848dh.com | 9694f.com | 3535.cc | 51133e.com | 73055v.com | www.216880.com | www.763659.com | www.54400c.com | www.bet3651689.com | www.x30226.com | www.yh8009.com | 463wu.com | 22299aa.com | 4289w.com | 01234ww.com | 0222.com | www.501347.com | www.560923.com | www.ya383.com | www.flff1.com | www.yh7774.com | www.775398.com | www.98698v.com | www.hg5779.com | www.44400.cc | www.xpj403.com | www.js9615.com | www.901690.com | www.lygxs.com | www.04592004.com | www.pjgansu.com | www.h7788u.com | www.21365gg.com | www.hg00111.com | www.140955.com | www.hg2216.com | www.alpk44.com | 23233e.com | 97297s.com | jidu0.com | 50000029.com | 3242.com | www.56733h.com | 66662007.com | 11989j.com | 1144760.com | 55vn77.com | www.8520c.com | 8037rrr.com | 55331kk.com | jk080.com | 2709r.com | 69446600.com | 80850l.com | 4036ww.com | 36405511.com | wx3322.com | v3405.com | 50067p.com | www.88166v.com | www.am1111.cc | 83138y.com | 36406688.com | 73055e.com | 8449hh.com | 3938nn.com | www.pj2018.com | www.kj8858.com | www.06jsjs.com | www.caipiao88c.com | www.13383.com | www.91w.com | www.uc.cc | www.23819.com | www.j83377.com | www.0601q.com | www.928668.com | www.80365.bet | xh9.com | 30064.com | 55331kk.com | 33nn8331.com | www.xh9111.com | 11oo8331.com | www.7435o.com | www.330099m.com | www.9409.com | www.50999l.com | www.pj888i.com | www.838957.com | www.5504g.com | www.45598f.com | www.twcp02.com | www.417920.com | www.7225m.com | www.3032ee.com | www.8c555.com | www.8667e.com | 0698v.com | www.399180.com | 3550s.com | 417999.com | 1064g.com | 3568rr.com | js8078.com | 44nn8331.com | www.3615004.com | www.443447.com | www.8967u.com | www.68365w.com | www.5981z.com | www.565636.com | www.1115.com | www.820158.com | www.186769.com | evuyl.com | www.607335.com | 3mgmrrr.com | amhg033.com | 2146e.com | 8722ssss.com | feicai0599.com | d00351.com | www.199499.com | www.5446cc.com | www.61233l.com | www.906880.com | 3726a.com | 06006.com | bs78911.com | www.798878.com | www.shenbo558.com | www.pj3598.com | www.ylylc04.com | www.8550999.com | www.911203.com | www.035079.com | 55323k.com | 89892mm.com | tt6837.com | 55553885.com | www.591111.com | www.w75.com | www.487bbb.com | www.4331x.com | www.598061.com | 115502.com | 29918.com | www.86611e.com | www.76543i.com | www.3844zz.com | www.9187r.com | www.986440.com | www.192722.com | 69990u.com | 4763.com | www.999dhygw.com | www.557244.com | www.26163n.com | www.51515z.com | tyc7255.com | www.668k8.com | www.68806.com | www.62118f.com | js75aa.com | mk0088.com | 566777x.com | ag.hg999222.com | www.hg128w.com | www.pj6366.com | 4022q.com | 500000754.com | www.00msc.com | www.pj1707.com | www.20899.com | js75dd.com | 0099220.com | www.40818g.com | www.bwin980.co | www.c5235.com | 90307i.com | 32424z.com | www.8694c.com | www.81508z.com | www.590808.com | 2677sss.com | 79964g.com | www.sscb00.cc | www.766159.com | www.424988.com | 2805l.com | 61324477.com | www.29886q.com | www.490802.com | www.669307.com | 6175yy.com | www.ty7000.com | www.42070017.com | www.77114v.com | 06385454.com | www.yinhecc99.com | www.1596c.com | www.98888js.com | www.61233l.com | asddz.com | jx2500.com | 2334vip4.com | www.47272x.com | www.85144aa.com | 3122uu.com | 28758r.com | www.beb111.org | www.wycp2.com | xinu222.com | 7276776.com | www.9ccp22.com | www.15199.cc | 11163311.com | www.00829x.com | www.8313f.com | www.810531.com | feicai0453.com | ting0055.com | www.1www.0079988.com | www.27775.cc | www.168339.com | 2140011.com | www.135755555.com | www.99638n.com | s2554.com | 2848aaa.com | www.85857g.com | www.wns123i.com | www.208780.com | 9438k.com | www.3459n.com | www.99677f.com | www.244689.com | 500000596.com | www.hjcp5.com | www.f093.com | 563946.com | www.55268tt.com | www.7036bb.com | 80892b.com | www.bm10000.com | 7508t.com | www.98888js.com | www.533508.com | 67877v.com | www.938z.cc | www.546411.com | 2905.cc | sha0000.com | www.f063801.com | mgm.pe | dwj15.com | www.b12189.com | www.949430.com | 4590021.com | www.xj4466.com | www.26878b.com | 019222222.com | www.28758t.com | www.29496b.com | www.342377.com | a2554.com | www.2997770.com | 76668.com | 5309f.com | www.yk222d.com | 033e.net | 2649ff.com | www.1871222.com | 4086.cc | 2543009.com | www.4444msc.com | 2381zzz.com | www.15960000.com | www.506612.com | 7196a.com | www.242222.com | www.ban02.com | 3522rr.com | www.07679s.com | 36408811.com | www.hd585.com | www.53911c.com | 06006.com | www.365815a.com | www.1213688.com | 52599w.com | www.27363v.com | www.hh4625.com | n888vv.com | www.7415cc.com | www.203882.com | 2711333.com |