<optgroup id="w2uiu"></optgroup>
<menu id="w2uiu"><tt id="w2uiu"></tt></menu>
<menu id="w2uiu"><strong id="w2uiu"></strong></menu>
 • <menu id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu></menu>
  <xmp id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu>
 • <dd id="w2uiu"><nav id="w2uiu"></nav></dd>
 • 記暑假里的一件事

  小學生作文:記暑假里的一件事
  作文字數:399
  作者:hyb979
 •  
 •  
 • shǔ
 • jiǎ
 • cān
 • jiā
 • le
 • fēng
 • kuáng
 • yīng
 • xué
 • bān
 •  暑假里我參加了瘋狂英語學習班
 •  
 • zài
 • men
 • xué
 • de
 • shuǐ
 • guǒ
 • míng
 • chēng
 • shí
 •  
 • yáng
 • ,在我們學習第課的水果名稱時,楊
 • lǎo
 • shī
 • wéi
 • jiā
 • zhì
 • zuò
 • le
 • shuǐ
 • guǒ
 • shā
 • pīn
 • 老師為大家制作了一個水果沙拉大拼
 • pán
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 盤。  
 •  
 •  
 • lǎo
 • shī
 • ràng
 • men
 • dài
 • píng
 • guǒ
 •  
 • xiāng
 • jiāo
 •  
 • táo
 •  老師讓我們帶蘋果、香蕉、葡萄
 •  
 • shuǐ
 • táo
 •  
 • guǒ
 • dòng
 •  
 •  
 • zhè
 • xiē
 • shuǐ
 • guǒ
 • xuē
 • 、水蜜桃、果凍……她把這些水果削
 • diào
 •  
 • zài
 • qiē
 • chéng
 • dīng
 • kuài
 •  
 • rán
 • hòu
 • jiāo
 • shàng
 • suān
 • niú
 • nǎi
 • 掉皮,再切成丁塊,然后澆上酸牛奶
 •  
 • luó
 • jiàng
 •  
 • jiǎo
 • bàn
 • jun1
 • yún
 •  
 • zuò
 • chéng
 • le
 • shuǐ
 • guǒ
 • shā
 • 、菠蘿醬,攪拌均勻,做成了水果沙
 •  
 • hòu
 • lái
 • gěi
 • men
 • měi
 • rén
 • liǎng
 • gēn
 • qiān
 •  
 • 拉。后來她發給我們每人兩根牙簽,
 • zuì
 • hòu
 • kāi
 • shǐ
 • zuò
 • yóu
 •  
 •  
 •  
 • 最后開始做游戲。 
 •  
 •  
 • yóu
 • guī
 • shì
 • lǎo
 • shī
 • chū
 • liǎng
 • zhāng
 • huà
 • yǒu
 • shuǐ
 •  游戲規則是老師拿出兩張畫有水
 • guǒ
 • àn
 • de
 • zhǐ
 • bǎn
 •  
 • ràng
 • tóng
 • xué
 • men
 • xùn
 • shuō
 • chū
 • 果圖案的紙板,讓同學們迅速說出它
 • men
 • de
 • yīng
 • dān
 •  
 • shuō
 • duì
 • de
 • tóng
 • xué
 • jiǎng
 • chī
 • shuǐ
 • 們的英語單詞,說對的同學獎勵吃水
 • guǒ
 • shā
 •  
 • shuō
 • cuò
 • de
 • tóng
 • xué
 • jiù
 • huì
 • dào
 • chéng
 •  
 • 果沙拉;說錯的同學就會得到懲罰。
 • guǒ
 • shòu
 • dào
 • sān
 • chéng
 •  
 • jiù
 • néng
 • chī
 • shuǐ
 • guǒ
 • shā
 • 如果受到三次懲罰,就不能吃水果沙
 •  
 • hái
 • yào
 • biǎo
 • yǎn
 • jiē
 • huò
 • shuō
 • chū
 • de
 • xīn
 • 拉,還要表演節目或說出自己的心里
 • huà
 •  
 •  
 •  
 • 話。 
 •  
 •  
 • měi
 • rén
 • yǒu
 • de
 • huì
 •  
 • yǒu
 • sān
 •  每人有五次答題的機會。我有三
 • huò
 • shèng
 •  
 • chī
 • le
 • duō
 • shuǐ
 • guǒ
 • shā
 •  
 • zhàng
 • 次獲勝,吃了許多水果沙拉,肚子脹
 • bǎo
 • bǎo
 • de
 •  
 • lián
 • fàn
 • dōu
 • shěng
 • le
 •  
 • zhēn
 • shì
 • bǎo
 • 得飽飽的,連午飯都省了,真是大飽
 • kǒu
 •  
 • zhè
 • yóu
 • dàn
 • shǐ
 • men
 • xué
 • le
 • zhī
 • 口福啊這個游戲不但使我們學習了知
 • shí
 •  
 • ér
 • qiě
 • hái
 • ràng
 • men
 • chī
 • fēi
 • cháng
 • shū
 •  
 • wán
 • 識,而且還讓我們吃得非常舒服,玩
 • fēi
 • cháng
 • kāi
 • xīn
 •  
 • zhēn
 • shì
 • liǎng
 •  
 •  
 •  
 • 得非常開心,真是一舉兩得啊 
 •  
 •  
 • zhè
 • shì
 • gǎn
 • jiào
 • dào
 • xué
 • yīng
 • shì
 •  這是我第一次感覺到學習英語是
 • duō
 • me
 • yǒu
 • de
 • jiàn
 • shì
 • ya
 •  
 • xiǎng
 • zài
 • hòu
 • de
 • 多么有趣的一件事呀!我想在以后的
 •  
 • dìng
 • huì
 • gèng
 • ài
 • xué
 • yīng
 • de
 •  
 •  
 • 日子里,我一定會更愛學英語的。 
 •  
 •  
 •  
 •  
   
  無注音版:
   
    暑假里我參加了瘋狂英語學習班,在我們學習第課的水果名稱時,楊老師為大家制作了一個水果沙拉大拼盤。
   
   
   老師讓我們帶蘋果、香蕉、葡萄、水蜜桃、果凍……她把這些水果削掉皮,再切成丁塊,然后澆上酸牛奶、菠蘿醬,攪拌均勻,做成了水果沙拉。后來她發給我們每人兩根牙簽,最后開始做游戲。
   
    游戲規則是老師拿出兩張畫有水果圖案的紙板,讓同學們迅速說出它們的英語單詞,說對的同學獎勵吃水果沙拉;說錯的同學就會得到懲罰。如果受到三次懲罰,就不能吃水果沙拉,還要表演節目或說出自己的心里話。
   
    每人有五次答題的機會。我有三次獲勝,吃了許多水果沙拉,肚子脹得飽飽的,連午飯都省了,真是大飽口福啊這個游戲不但使我們學習了知識,而且還讓我們吃得非常舒服,玩得非常開心,真是一舉兩得啊
   
    這是我第一次感覺到學習英語是多么有趣的一件事呀!我想在以后的日子里,我一定會更愛學英語的。
   
    

   快樂的一天

   作文字數:472
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • kuài
  • de
  • tiān
  •   快樂的一天
  •  
  •  
  • běi
  • jīng
  • shì
  •  
  • běi
  • jīng
  • jīng
  • chéng
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • nián
  •  北京市 北京精誠實驗小學三年
  • 閱讀全文

   我的一家子

   作文字數:420
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • jiā
  •    我的一家子
  •  
  •  
  • ?
  • shěng
  •  
  • nán
  • jìng
  • xiàn
  • shān
  • chéng
  • zhèn
  • biān
  • zhōng
  • xīn
  •  福建省 南靖縣山城鎮溪邊中心
  • 閱讀全文

   我最敬佩的一個人

   作文字數:393
   作者:未知
  •  
  • huān
  • yíng
  • lián
  • zhàn
  • zhǎng
  •  
  •  
  •  
  • zuì
  • jìng
  • pèi
  • de
  • 歡迎聯系站長  我最敬佩的一
  • rén
  • 個人
  • 閱讀全文

   快樂的一天

   作文字數:455
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  • kuài
  • de
  • tiān
  •   快樂的一天
  •  
  •  
  • běi
  • jīng
  • shì
  •  
  • běi
  • jīng
  • jīng
  • chéng
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • nián
  •  北京市 北京精誠實驗小學三年
  • bān
  •  
  • zhái
  • jìng
  • 級班 翟竟達
  • 閱讀全文

   我最敬佩的一個人

   作文字數:380
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zuì
  • jìng
  • pèi
  • de
  • rén
  •    我最敬佩的一個人
  •  
  •  
  • shān
  • dōng
  • shěng
  •  
  • shān
  • dōng
  • shěng
  • yǎn
  • zhōu
  • shì
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  •  山東省 山東省兗州市實驗小學
  • sān
  • nián
  • èr
  • bān
  •  
  • wáng
  • jīn
  • 三年級二班 王金益
  • 閱讀全文

   我的一家子

   作文字數:392
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • jiā
  •   我的一家子
  •  
  •  
  • ?
  • shěng
  •  
  • nán
  • jìng
  • xiàn
  • shān
  • chéng
  • zhèn
  • biān
  • zhōng
  • xīn
  •  福建省 南靖縣山城鎮溪邊中心
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • nián
  • èr
  • bān
  •  
  • zhèng
  • míng
  • 小學三年二班 鄭璐鳴
  • 閱讀全文

   快樂的一家子

   作文字數:743
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • kuài
  • de
  • jiā
  •   快樂的一家子
  •  
  •  
  • jiāng
  • shěng
  • xìng
  • shì
  •  
  • yáng
  • xiàn
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • ?
  •  
  •  江蘇省宜興市 陽羨小學三()
  • bān
  •  
  • jié
  • 班 陸雨潔
  • 閱讀全文

   我的一位好朋友

   作文字數:439
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • wèi
  • hǎo
  • péng
  • yǒu
  •   我的一位好朋友
  •  
  •  
  • guì
  • zhōu
  • shěng
  • tóng
  • rén
  • shì
  •  
  • tóng
  • rén
  • shì
  • qún
  • xiǎo
  • xué
  •  貴州省銅仁市 銅仁市逸群小學
  • sān
  • ?
  •  
  • bān
  •  
  • tián
  • jiā
  • 三()班 田佳
  • 閱讀全文

   給爸爸的一封信

   作文字數:446
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  • gěi
  • de
  • fēng
  • xìn
  •   給爸爸的一封信
  •  
  •  
  • shān
  • shěng
  • zhǎng
  • zhì
  • shì
  •  
  • zhǎng
  • zhì
  • shì
  • ?
  • dōng
  • xiǎo
  • xué
  •  山西省長治市 長治市建東小學
  • sān
  • ?
  •  
  • bān
  •  
  • chéng
  • jiā
  • 三(四)班 程宇嘉
  • 閱讀全文

   發生在暑假里的一件事

   作文字數:747
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • shēng
  • zài
  • shǔ
  • jiǎ
  • de
  •     發生在暑假里的一
  • jiàn
  • shì
  • 件事
  •  
  •  
  • ān
  • huī
  • shěng
  • ān
  • qìng
  •  
  • ān
  • qìng
  • shì
  • shuāng
  • lián
  • xiǎo
  • xué
  •  安徽省安慶 安慶市雙蓮寺小學
  • 閱讀全文

   暑假里的一次家務勞動

   作文字數:667
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  • shǔ
  • jiǎ
  • de
  • jiā
  • láo
  • dòng
  •   暑假里的一次家務勞動
  •  
  •  
  • shān
  • shěng
  • yíng
  •  
  • xiào
  • wèi
  • yíng
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • nián
  •  山西省迎澤區 校尉營小學三年
  • bān
  •  
  • wáng
  • jié
  • 級一班 王潔
  • 閱讀全文

   給羅爺爺的一封信

   作文字數:839
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • gěi
  • luó
  • de
  • fēng
  • xìn
  •     給羅爺爺的一封信
  •  
  •  
  • nán
  • shěng
  • yuè
  • yáng
  • shì
  •  
  • jiǔ
  • huá
  • shān
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • shí
  •  湖南省岳陽市 九華山小學六十
  • bān
  •  
  • fāng
  • chén
  • 班 方宸
  • 閱讀全文

   教師節的一天

   作文字數:562
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jiāo
  • shī
  • jiē
  • de
  • tiān
  •    教師節的一天
  •  
  •  
  • běi
  • shěng
  • dān
  • jiāng
  • kǒu
  • shì
  •  
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • ?
  •  湖北省丹江口市 實驗小學三(
  •  
  • bān
  •  
  • xiè
  • méng
  • )班 謝萌琦
  • 閱讀全文

   給老師的一封信

   作文字數:454
   作者:未知
  •  
  • xiǎo
  • xué
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  •  
  •  
  • gěi
  • lǎo
  • shī
  • de
  • fēng
  • xìn
  • 小學作文  給老師的一封信
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • zhōng
  • shān
  • shì
  • xiǎo
  • lǎn
  • zhèn
  •  
  • zhōng
  • xīn
  • xiǎo
  • xué
  •  廣東省中山市小欖鎮 中心小學
  • sān
  • nián
  • bān
  •  
  • zhāng
  • zhào
  • xiáng
  • 三年四班 張兆祥
  • 閱讀全文

   我親身經歷的一件事

   作文字數:329
   作者:未知
  •  
  • yōu
  • xiù
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  •  
  • qīn
  • shēn
  • jīng
  • de
  • jiàn
  • 優秀作文  我親身經歷的一件
  • shì
  •  
  •  
  • hēi
  • lóng
  • jiāng
  • qìng
  • shì
  •  
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • sān
  • nián
  •  黑龍江大慶市 實驗一小三年一
  • 閱讀全文

   國慶節的一天

   作文字數:741
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  • guó
  • qìng
  • jiē
  • de
  • tiān
  •   國慶節的一天
  •  
  •  
  • zhè
  • jiāng
  • shěng
  • shuǐ
  •  
  • qīng
  • tián
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • nián
  •  浙江省麗水 青田實驗小學三年
  •  
  • sūn
  • hán
  • 級 孫晗
  • 閱讀全文

   我最喜歡的一張照片

   作文字數:406
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zuì
  • huān
  • de
  • zhāng
  • zhào
  • piàn
  •    我最喜歡的一張照片
  •  
  •  
  • ?
  • shěng
  • zhōu
  • shì
  •  
  • zhōu
  • shì
  • tóng
  • ?
  •  四川省達州市 達州市通川區第
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • nián
  • èr
  • bān
  •  
  • yáng
  • wǎn
  • yáo
  • 一小學三年級二班 楊琬堯
  • 閱讀全文

   公園的一角

   作文字數:534
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • gōng
  • yuán
  • de
  • jiǎo
  •    公園的一角
  •  
  •  
  • zhè
  • jiāng
  • shěng
  • shuǐ
  •  
  • qīng
  • tián
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • nián
  •  浙江省麗水 青田實驗小學三年
  •  
  • zhèng
  • chén
  • 級 鄭晨曦
  • 閱讀全文

   給2008年北京奧運會組委會的一封信

   作文字數:364
   作者:陳毓欣
  •  
  •  
  •  
  • qīn
  • ài
  • de
  • wěi
  • huì
  • shū
  • shū
  • ā
  • men
  •  
  •  
  •  親愛的組委會叔叔阿姨們: 
  •  
  •  
  • men
  • hǎo
  •  
  • shì
  • zhōng
  • shān
  • sān
  • xiǎo
  • xué
  • nián
  •  你們好!我是中山三路小學四年
  • bān
  • de
  • tóng
  • xué
  •  
  • měi
  • dāng
  • zài
  • diàn
  • shì
  • qián
  • kàn
  • zhe
  • 一班的同學。每當我在電視機前看著
  • 閱讀全文

   我的一個星期天

   作文字數:540
   作者:許昭辰
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zài
  • xīng
  • tiān
  • de
  • qīng
  • chén
  •  
  •   在一個星期天的清晨,馬
  • shàng
  • shí
  • fèn
  • qīng
  • jìng
  •  
  • xiàng
  • méi
  • yǒu
  • shuì
  • xǐng
  • de
  •  
  •  
  • 路上十分清靜,像沒有睡醒似的."
  • dīng
  • líng
  • líng
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zhèn
  • de
  • diàn
  • 叮零零......"一陣急促的電
  • 閱讀全文

   緊張的一天

   作文字數:569
   作者:許昭辰
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • zǎo
  • shàng
  •  
  • tiān
  • yīn
  • yīn
  • chén
  • chén
  •  
  •   今天早上,天氣陰陰沉沉,
  • dàn
  • què
  • zhe
  • qīng
  • kuài
  • de
  • jiǎo
  • shàng
  • xué
  •  
  • dào
  • le
  • 但我卻踏著輕快的腳步上學,到了第
  • sān
  • jiē
  •  
  • lǎo
  • shī
  • mǎn
  • miàn
  • chūn
  • fēng
  • de
  • zǒu
  • jìn
  • lái
  •  
  • xiào
  • 三節課,老師滿面春風的走進來,笑
  • 閱讀全文

   給媽媽的一封信

   作文字數:381
   作者:史熠
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • qīn
  • ài
  • de
  •  
  •   親愛的媽媽:
  •  
  •  
  • nín
  • hǎo
  •  
  • zài
  • xīn
  • de
  • nián
  • kuài
  • yào
  • dào
  • lái
  • zhī
  •  您好!在新的一年快要到來之際
  •  
  • xiān
  • zhù
  • nín
  • xīn
  • nián
  • kuài
  •  
  • tóng
  • shí
  • xiè
  • xiè
  • nín
  • ,我先祝您新年快樂,同時也謝謝您
  • 閱讀全文

   給2008年北京奧運會組委會的一封信

   作文字數:371
   作者:陳毓欣
  •  
  •  
  • qīn
  • ài
  • de
  • wěi
  • huì
  • shū
  • shū
  • ā
  • men
  •  
  •  
  •  親愛的組委會叔叔阿姨們: 
  •  
  •  
  • men
  • hǎo
  •  
  • shì
  • zhōng
  • shān
  • sān
  • xiǎo
  • xué
  • nián
  •  你們好!我是中山三路小學四年
  • bān
  • de
  • tóng
  • xué
  •  
  • měi
  • dāng
  • zài
  • diàn
  • shì
  • qián
  • kàn
  • zhe
  • 一班的同學。每當我在電視機前看著
  • 閱讀全文

   好玩又刺激的一天

   作文字數:415
   作者:彭穎鈺
  •  
  • wǎng
  •  
  • zhǐ
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xīng
  • sān
  • zǎo
  • shàng
  •  
  •  
  • 網 址  星期三早上,我、
  • de
  • péng
  • yǒu
  • huáng
  • jīn
  • hǎi
  • àn
  • wán
  •  
  • 媽媽和她的朋友去黃金海岸玩。
  •  
  •  
  • zǒu
  • jìn
  • huáng
  • jīn
  • hǎi
  • àn
  •  
  • kàn
  • jiàn
  • yǒu
  • chōng
  •  我走進黃金海岸,看見有一個沖
  • 閱讀全文

   給媽媽爸爸的一封信

   作文字數:355
   作者:王皓聰
  •  
  •  
  •  
  •  
  • qīn
  • ài
  • de
  •  
  •  
  •   親愛的媽媽、爸爸:
  •  
  •  
  • men
  • sòng
  • dào
  • xià
  • lìng
  • yíng
  • jīng
  • hěn
  • jiǔ
  • le
  •  你們把我送到夏令營已經很久了
  •  
  • zài
  • zhè
  • xué
  • dào
  • le
  • shǎo
  • dōng
  •  
  • gāo
  • ,我在這里學到了不少東西,也提高
  • 閱讀全文

   給媽媽的一封信

   作文字數:581
   作者:胡勁宇
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • qīn
  • ài
  • de
  •       親愛的媽
  •  
  • 媽:
  •  
  •  
  • nín
  • hǎo
  •  
  •  您好!
  • 閱讀全文

   我”的一生

   作文字數:615
   作者:王含悅
  •  
  • yōu
  • xiù
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  •  
  • shì
  • zhī
  • bái
  • pàng
  • pàng
  • de
  • 優秀作文 “我”是一只白胖胖的
  • cán
  • bǎo
  • bǎo
  •  
  • shēn
  • ruǎn
  • ruǎn
  • de
  •  
  • chuān
  • zhe
  • shēn
  • xuě
  • bái
  • 蠶寶寶,身體軟軟的,穿著一身雪白
  • de
  • shang
  •  
  • liǎng
  • hái
  • qiàn
  • zhe
  • pái
  • hēi
  • de
  • xiǎo
  • diǎn
  • 的衣裳,兩側還嵌著一排黑色的小點
  • 閱讀全文

   難忘的一天

   作文字數:707
   作者:郭子奇
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • shǔ
  • jiǎ
  •  
  • hàn
  • shì
  • hóng
  • shí
  •    暑假里,武漢市紅十字
  • huì
  • bàn
  • le
  •  
  • xīn
  • shǒu
  • xiàng
  • qiān
  •  
  • nóng
  • cūn
  • háng
  •  
  • huó
  • dòng
  • 會舉辦了“心手相牽、農村行”活動
  •  
  • huó
  • dòng
  • de
  • zhǔ
  • shì
  •  
  • ràng
  • chéng
  • de
  • hái
  • nóng
  • ,活動的主題是:讓城里的孩子與農
  • 閱讀全文

   快樂的一天

   作文字數:629
   作者:沈璐
  •  
  • zhù
  • le
  • ma
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • zǎo
  • zǎo
  • le
  • 記住了嗎? 今天我早早地起了
  • chuáng
  •  
  • yīn
  • wéi
  • yào
  • dài
  • shàng
  • bān
  • de
  • fāng
  • 床,因為媽媽要帶我去她上班的地方
  •  
  • men
  • liǎn
  • shuā
  • wán
  • jiù
  • chū
  • le
  •  
  • ,我們洗臉刷牙完就出發了。
  • 閱讀全文

   難忘的一天

   作文字數:377
   作者:王宇航
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • nián
  • shǔ
  •       今年暑
  • jiǎ
  • de
  • tiān
  •  
  • qíng
  • kōng
  • wàn
  •  
  • liáng
  • fēng
  • sòng
  • shuǎng
  •  
  • 假的一天,晴空萬里,涼風送爽。
  •  
  •  
  • hǎo
  • péng
  • yǒu
  • yáng
  • jìn
  •  
  • zhōu
  •  
  • xià
  • tiān
  •  我和好朋友楊進、周大路、夏天
  • 閱讀全文
  卓易彩票平台卓易彩票主页卓易彩票网站卓易彩票官网卓易彩票娱乐 www.net567.com | 7720t.com | www.08588p.com | www.64400a.com | www.854242.com | www.882618.com | 8901e.com | www.349000.com | 17702.com | www.531bbb.com | 80060303.com | www.606187.com | www.9103ss.com | 61789r.com | www.6687r.com | bwin8b.com | www.979500.com | www.c22976.com | 3550v.com | www.3066rr.com | 01234qq.com | www.fcff1.com | www.2078g.com | 1213ooo.com | www.r999999.com | 3379d.com | www.609815.com | www.063sunbet.com | 0234c.com | www.txedz.com | www.182ks.com | 9737gg.me | www.8881hj.com | 7508d.com | www.871660.com | www.101vns.com | xpj215.com | www.hg0295.com | j58000.com | www.022184.com | www.356063.com | ww01234.com | www.c1353.com | www.190089.com | o40033.com | www.3668t.com | www.55008040.com | 3568w.com | www.3479f.com | www.hg0532.com | 67890ddd.com | www.3478o.cc | www.s4158.com | 6556pk.com | www.hy5509.com | www.js664.com | 27878cc.com | www.855310.com | www.am4567.com | 4488aa.com | www.am7588.com | www.5862.com | xs806.com | yhneimenggu.vip | www.327969.com | www.hr1811.com | www.xpj9199.com | 56987rr.com | www.41518n.com | www.2404000.com | 97340055.com | www.526013.com | www.hg8mm.com | 30007m.com | 7284444.com | www.458177.com | 2349003.com | www.77803i.com | www.4102b.com | www.yinhe9507a.com | dz75166.com | www.81699.cc | www.3239888.com | v33669.com | 365.sb | www.0062737.com | 1484vip.com | 7tyc.me | www.bet5959.com | www.jing7778.com | lymm188.com | ribo60.cc | www.999qipai.com | www.1516yyy.com | 4036000.com | www.151220.com | www.6687.com | www.b7276.com | 91019m.com | www.533265.com | www.1754z.com | www.10899b.com | 5360q.com | www.586005.com | www.115527o.com | www.326365.com | 8036n.com | www.513477.com | www.vip9586.com | www.39695u.com | 1294v.cc | www.52303u.com | www.065835.com | www.hg2808.com | 35442888.com | 6175d.com | www.5086c.com | www.19019u.com | www.80088hg.com | 69443399.com | 59964ww.com | www.66332r.com | www.2y935.com | www.hg6364.com | 112p.net | 29918k.com | www.77803n.com | www.808888l.com | www.32126x.net | blhvip222.com | www.547099.com | www.1754b.com | www.wnsr038.com | ggg1915.com | www.235672.com | www.0343g.com | www.858448.com | 5446cc.com | 500000737.com | www.383571.com | www.37377v.com | www.hj829.com | 3659h.cc | ii40033com | www.51515e.com | www.50080k.com | www.pj05x.com | www.benz4411s.com | 67890tt.com | 6647s.com | www.36788p.com | www.00773u.com | www.4972ss.com | 2864i.com | 98955x.com | 5757394.com | www.904867.com | www.ihg5566.com | www.p3065.com | www.330099k.com | 20188u.com | 3510.com | 5651bcom | 2373w.com | www.801933.com | www.bet73w.com | www.958.net | www.561pj.com | www.717xpj.com | 66992007.com | 6112ii.com | dh3868.com | www.188393.com | www.sxyl4.com | www.1115mg.com | www.19yh5.com | www.lefa888.com | www.4763333.vip | 8135856.com | m0003.com | 15a2.net | 2418k.com | www.41518o.com | www.914983.com | www.7239k.com | www.e32031.com | www.c44zz.com | www.556644.cc | www.682811.com | www.8499t.com | www.3066ss.com | www.bw9988.com | www.36677e.com | www.d0709.com | zhcp92.com | z3405.com | 11005u.com | 8449vv.com | 76543c.com | www.99638e.com | www.599290.com | www.44qxc.com | www.679061.com | www.7240t.com | www.pjc55.vip | www.0088xpj.net | www.56655k.com | www.hg3098.com | www.sun3388.net | www.yyy7777.com | www.68666j.com | 5443k.com | h2894.com | 8547ff.com | 22ff8332.com | vip7704.cc | 28288qq.com | 5219b.com | 39990066.com | 550111d.com | q82365.com | 1813r.com | hc096.net | 0207016.com | 2064hb.com | feicai0552.com | 7508w.com | 4647099.com | 0234mm.com | 3304r.com | 0332u.com | 80567v.com | xc860.top | kkk40033.com | 7555v.com | 53262ii.com | xpjbk3.com | 2595d.com | xpj718.com | 732669.com | www.29277a.com | www.205880.com | www.m8018.com | www.375375d.com | www.hg0019.com | www.359812.com | www.59875.com | www.cp88168.xn | www.dzj0004.com | www.4828888.com | www.3032bb.com | www.56011b.com | www.35898c.com | www.0270v.com | www.33112c.com | www.flcb2.com | www.544141.com | www.156506.com | 63305.com | 84494400.com | b40033.com | js58333.com | 8030g.com | www.hg880333.com | www.tai55.com | www.xpj63.com | www.5agcpw.com | www.5588kk.com | www.07679e.com | www.0601x.com | www.014ac.com | www.694679.com | 776314.com | 88850ff.com | 00ff8332.com | y67890.com | yh123456.com | ylg2002.com | www.yh1666.com | www.pj3098.com | www.9409.com | www.00773d.com | www.4996nm.com | www.00xpj58.com | www.208339.com | www.50080q.com | www.5xag.com | www.901593.com | www.88065e.com | www.26299u.com | 55268.net | 88894m.com | bbb4255.com | jinlong12.com | www.00829e.com | www.22582.com | www.dzj.cm | www.3691w.com | www.52303g.com | www.810877.com | yin3434.com | 3678ee.com | 6487aaa.com | 2190w.com | www.4107r.com | www.vns7312.com | www.ylg238.com | www.yz889.com | www.810234.com | www.573512.com | www.48330u.com | www.6832p.com | www.375951.com | 3405www.com | 4556v.com | 2643t.com | www.09569y.com | www.2tyc.com | www.9989569.com | www.789199a.com | bbbb.AG | 全讯网.com | 3308.com | www.pj7987.com | www.74109e.com | www.178477.com | www.4323b.com | www.529061.com | 9679s.com | 53358i.com | www.hg992233.com | www.009.happy001.biz | www.07679o.com | www.9818d.cc | www.50732u.com | 997799.net | dwyl007.com | www.389988.com | www.228667.com | www.4996yx.com | www.88266b.com | www.068631.com | vns00.vip | feicai0482.com | www.156kai.com | www.4546400.com | www.68689h.com | www.501207.com | ambjlc.com | 7240s.com | www.bh22678.com | www.4116j.com | www.js7000.com | www.w603.com | 820vv.com | 30007h.com | www.25msc.com | www.68365u.com | www.689066.com | 2757r.com | jinlong12.com | www.5566800.com | www.66332q.com | 5804z.com | 67877.com | www.xpj144.com | www.hg7774.com | 8381k.com | 82509as3.com | www.105242.com | www.51515n.com | pj7778.com | 2595c.com | www.799666r.com | www.5095g.com | 6002z.com | 11422r.com | www.673888c.com | www.767200.com | 50883.com | www.vylc6.com | www.7240c.com | 3301844.com | 2934i.com | www.lyjcp.cc | www.745568.com | 1315553.com | www.hg56783.biz | www.648211e.com | 8894.com | www.86611v.com | www.m7764.com | www.210613.com | lq0578.net | www.888365q.com | www.csgc7.com | dzj0707.com | www.b2229b.com | www.52072p.com | 55119193.com | www.8655msc.com | www.081234.com | r83377.com | www.8124b.com | www.7240l.com | 1483kk.com | www.04222e.com | www.3846d.com | 77605n.com | 953644.com | www.742988.com | 09244777.com | www.hg9050.com | www.hg594.com | caijianju.cc | www.pu3888.com | www.55545w.com | 4066c.com | www.4625s.com | www.97655n.com | 854357.com | www.4261122.com | www.27280.cc | xpj5009.com | www.548866.com | www.757988.com | 44445309.com | www.3116p.com | 9081cc.com | www.210zr.com | www.6889797.com | 19880k.com | www.65471188.com | www.11cmc.com | 40420011.com | www.bai5533.com | www.679955.com | hb9038.com | www.bwinyz33.com | 6594ss.com | 5589w.com | www.vnsr738.com | 8036vv.com | 1408n.com | www.1199nsb.com | 6830u.com | www.hg290.com | www.3zq03.com | 623670.com | www.003344.cc | www.673519.com | 2234yh.com | www.sdoroviy.com | 38244x.com | www.4938v.com | www.76520m.com | y1458.com | www.rb306.com | www.206881.com | www.f50336.com | www.50064m.com | 7249v.com | www.m063801.com | 175080.com | www.496649.com | www.339219.com | www.pj5905.com | www.20016.cc | p9602.com | www.6678579.com | 9646k.com | www.80969u.com | 131nn.net | www.8786hg.com | www.195237.com | www.pz015.com | www.hm3999.com | 26444j.com | www.99788j.com | 9506e.com | www.392229.com | cp014.com | www.15365z.com | yhningxia.vip | www.01885b.com | hr915.com | www.456131.com | ylzz8.cc | www.66458v.com | www.33997o.com | www.7676760088.com | www.506932.com | www.266688.com | www.781367.com | www.060xpj.com | www.cp701.vip | www.a3a222.cc | www.zc35.com | www.912399.com | www.976909.com | www.68666p.com | www.lczg2.com | 92958.com | www.c8701.com | www.3983130.com | www.c1395.com | www.pj5568.com | www.911888.com | www.6491h.com | www.702392.com | www.282xpj.com | www.529355.com | www.3643z.com | www.178387.com | www.144.com.tw | 55aa8331.com | www.kzcs4.com | 0853dh.com | www.848777m.com | 3522nn.cc | www.bwinyz32.com | i86811.com | www.9570113.com | 2544b2.com | www.ldz333.com | 65561122.com | www.8905y.com | 3566bb.com | www.55717i.com | 566777g.com | www.0088hgbb.com | 3726r.com | www.662365.cc | 82509as3.com | www.5091b.com | 3119.com | www.444957.com | www.www998sun.com | www.99djcp.com | www.66318t.com | d5959.com | www.gm41.com | 4261.com | www.50026r.com | www.a1a222.cc | www.235892.com | www.bmw0004.com | ahhsxj.com | www.2345678.pw | 3121.com | www.620557.com | www.12222055.com | 3678.com | www.7240b.com | js11888.com | www.722571.com | www.180786.com | 9p123.com | www.777999qipai.com | 3156jjj.com | www.506752.com | www.105242.com | hggjtg11.com | www.77210h.com | www.0077hg.com | 299770.com | www.3116h.com | 3651111111.com | www.974688.com | www.h7733.com | 88535a.com | www.5953838.com | 876878r.com | 90307a.com | www.4136k.com | 7276996.com | www.982570.com | www.1233789.com | 全讯网.com | www.80065k.com | www.csjindan.com | hg0886.me | www.hg860022.com | 55899f.com | www.234265.com | www.2y929.com | 3967e.com | www.1176.cc | www.54146666.com | 0363a.com | www.q98478.com | dd76669.com | ky877.com | www.ac771.com | mg437711.com | www.50054x.com | www.88807y.com | 19927.com | www.yh68071.com | www.js662.com | sb5508.com | www.8866kcd.com | 8827www.com | www.202403.com | www.98698u.com | 50067p.com | www.215077.com | www.q69096.com | 256777t.com | 4270ss.com | www.42456655.com | www.hg968.com | by777.com | www.8839i.com | www.88862.com | 51335n.com | www.338785.com | www.33111199.com | 6175i.com | 1213www.com | www.83033l.com | www.wdylc.com | 8037zz.com | www.530781.com | www.10999p.com | 1168t.com | 3405yyy.com | www.33997w.com | www.911955.com | 655661122.com | www.167090.com | www.44118a.com | www.j32126.cc | 2019ff.cc | www.hqcp6.com | www.808888p.com | 61828.org | 91019j.net | www.5522y.cc | www.27363w.com | 500000520.com | dfmcsoft.com | www.07163u.com | www.770144.com | 3066aaa.com | www.866505.com | www.y32939.com | 5295l.com | 1234.cc | www.50024c.com | www.4965a.com | 7508g.com | 61321166.com | www.89777w.com | www.oo8702.com | 08159z.com | www.969751.com | www.hg8ll.com | www.hg938999jnh.com | 131aaa.net | www.hr3888.com | www.9737bb.com | www.0203123.com | 911boan.com | www.987436.com | www.00772m.com | www.798878.com | 35442222.com | www.819759.com | www.04567g.com | www.a3a666.cc | 6175h.com | www.949429.com | www.n063801.com | www.9702xx.com | ha080.net | 1516.com | www.861830.com | www.490803.com | www.805kj.com | 30007c.com | 3522p.vip | www.178397.com | www.c773776.com | www.bd2019f.com | www.wnsr818.com | 4182x.com | 3242q.com | www.773577.com | www.679.com | www.597567b.com | www.494905.com | 9068w.com | 50020011.com | www.805835.com | www.11599111.com | www.02.bet | www.7669h.net | bb38648.com | hga3094.com | www.324277.com | www.88266x.com | www.829797a.com | www.hhgg29.com | 3122r.com | ctxcpyh.com | 1479d.com | www.5095o.com | www.47506.cn | www.24suncity.com | 33115gg.com | 5201314777.com | www.50080i.com | www.00665g.com | www.45598y.com | www.xh538.com | bet28c.com | vv5443.com | www.473552.com | www.js520988.cn | www.dzcp2222.com | www.sb279.com | 26668k.com | 5437r.com | 9539h.com | www.f093.com | www.v0077.tv | www.ggp.99233p.com | www.32666k.com | 9149y.com | 3522qq.cc | xpjok.com | shen2211.com | www.569829.com | www.15199.cc | www.x33678.com | www.4136k.com | www.4650000.com | www.a0055.com | 9149a.com | 0015zz.com | 4778822.com | 88188c.cc | dl71017.com | www.444071.com | www.5109.cc | www.yh7774.com | www.33678yy.com | www.179022.com | www.444475.com | www.98717s.com | www.jh820.com | 2381jjj.com | 1708222.com | wfc.com | 1634n.com | 8538e.com | l62365.com | www.988456.vip | www.sx139975.com | www.3066yy.com | www.79888.com | www.hg1918.com | www.7435h.com | 2267n.com | 66671l.com | 1213.com | 9103rr.com | www.225863.com | www.223456r.com | 1305005.com | f3144.com | 3258x.com | hd4242.com | 22222ylg.com | xinvip7.com | 0886.com | 06386969.com | 88851q.com | 7334k.com | biying960vip.com | www.431770.com | www.987441.com | www.13633.cc | www.81233x.com | www.68365p.com | www.6880ii.com | www.6a333.com | www.xpj07666.com | www.yh17.com | feicai0573.com | 229.cc | yhshanghai.vip | 25288k.com | 4036777.com | 610659.com | 0669.com | 4255ee.com | 2698.com | 32126n.net | 33p88.cc | 3467h.cc | 55331vv.com | xpj8.com | 3242r.com | rrr5701.com | 063910.com | 5856oo.com | zzylc2.com | ab0045.com | 7508k.com | 2418u.com | LDZ333.com | www.848xpj.com | www.76543k.com | www.vns6985.com | www.9679e.com | www.902488.com | www.991882.com | www.166663.com | www.7759333.com | www.155417.com | www.4963oo.com | www.bwin990.co | www.00778x.com | www.47506k.com | www.wns123d.com | www.4996xz.com | www.55060c.com | www.hg8ll.com | www.bwinyz26.com | www.115527s.com | www.56011d.com | www.37266.co | www.81520n.com | www.04500w.com | www.58181.cc | www.ya717.com | www.782500.com | www.230320.com | 4636644.com | hg999333u.com | 924022.com | nyty02.com | www.jd8866.com | www.4972jj.com | www.25288v.com | www.22334100.com | 87965tt.com | 0616.com | 8827ppp.com | www.tai55.com | www.88166z.com | www.1432Z.COM | www.560926.com | 1408c.com | 33599nn.com | www.63877o.com | www.yyyy0066.com | www.087x.com | www.hy0038.com | hg33311.com | 23599o.com | www.445884215.com | www.665888001.com | www.12136k.com | www.sfk3.com | 3522ww.com | 4036rr.com | www.651155.com | www.27363v.com | www.624205.com | www.636309.com | 1389rr.com | 01885i.com | www.hg1137.com | www.4853.com | www.2418s.com | www.965176.com | 324138.com | 69096.com | 131e.net | www.331333.com | www.103565.com | www.cly6.com | 9933kkk.com | 8037ss.com | www.86611t.com | www.1003pj.com | www.0659.com | www.170882.com | 3304f.com | www.vns7898.com | www.20110.com | www.21202y.com | 6150b.com | r58955.com | www.hy086.com | www.9464004.com | www.729937.com | 2019ff.cc | 4195xx.com | www.jjjj22222.com | www.73166j.com | yd12306.com | 563567.com | www.9679k.com | www.685029.com | www.yy63.com | 9081.com | 2767l.com | www.777753.com | www.38775ll.com | www.220v.cc | 87665c.com | bwin8t.com | www.336631.com | www.8998933.com | www.370833.com | 69442277.com | www.7025p.com | www.pjc00.vip | www.395411.com | 3788s.com | www.32666p.com | www.1434s.com | www.081290.com | 36405511.com | www.jg6655.com | www.6628229.com | pj1314520.com | 20054433.com | www.767613.com | www.50064f.com | 50000997.com | 22002007.com | www.681378.com | www.68682c.com | ditu.so.com | 66681q.com | www.57hg.com | www.hg192.com | 32424b.com | 2146c.com | www.771990.com | www.1100ra8.com | 9168b.com | 86811h.com | www.234msc.com | www.3890t.com | bm1398.com | www.pj7019.com | www.1434b.com | 61322277.com | 88807v.com | www.5099ff.com | www.578960.com | 55967l.com | www.309993.com | www.91233r.com | 0860j.com | 3424o.com | www.1754c.com | www.807835.com | 8557o.com | www.tai55.com | www.7249n.com | 444000ddd.com | 99151a.com | www.7334e.com | www.901591.com | bet577t.com | www.21365ww.com | www.234567.pw | 305196.com | www.pj4666.com | www.55676g.com | 365355.com | www.pj5908.com | www.222335.com | xsj.com | www.28758x.com | www.6889781.com | 1591www.com | www.hg8824.com | www.7737gg.com | 8988y.com | 1688key.com | www.79095c.com | www.233896.com | zhcp65.com | www.bwinyz21.com | www.106576.com | 22299rr.com | www.799666h.com | www.599894.com | 7720v.com | www.4996sc.com | 18438f.com | 5855ww.com | www.81608z.com | 7172244.com | www.629595.com | www.8618aa.com | js4136.com | www.ns1122.com | www.757209.com | xuxrbmlu.cn | www.pj05x.com | www.106569.com | vip3144.co | www.38138j.com | www.035069.com | 8827ccc.com | www.86339r.com | 3788z.com | www.js106.cc | www.99677j.com | 1017v.com | www.pj6366.com | www.960201.com | 4242001.com | www.b33668.com | 55ll8331.com | www.15515533.com | www.u936.com | 983888a.com | www.4996zj.com | x48x.com | www.86611w.com | www.1007.cc | 2334vip8.com | www.76998.com | www.c6092.com | 33nn8332.com | www.ba008.com | 6868ff.cc | www.621155z.com | www.36788n.com | 3778pp.com | www.2002366.com | 28824y.com | www.hqr77.com | www.569361.com | 3544e.com | www.588vip.top | 76886.com | www.44317.com | www.178281.com | www.hg9952.com | www.1128229.com | ee00558.com | www.20452.net | www.055976.com | www.1869h.com | www.7714k.com | 8037xx.com | www.00778r.com | 1213611.com | www.fc596.com | buyu.com | www.990333.net | www.cp8017.cc | 3245g.com | www.44730.com | cc7570c.com | www.832365.com | 730555e.com | www.362878.com | www.lu126.com | 365vip900.cc | www.z98478.com | 8381hh.com | www.414432.com | p76.com | www.55526f.com | 65005.com | www.2078s.com | www.627297.com | www.033033p.com |