<optgroup id="w2uiu"></optgroup>
<menu id="w2uiu"><tt id="w2uiu"></tt></menu>
<menu id="w2uiu"><strong id="w2uiu"></strong></menu>
 • <menu id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu></menu>
  <xmp id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu>
 • <dd id="w2uiu"><nav id="w2uiu"></nav></dd>
 • 記暑假里的一件事

  小學生作文:記暑假里的一件事
  作文字數:399
  作者:hyb979
 •  
 •  
 • shǔ
 • jiǎ
 • cān
 • jiā
 • le
 • fēng
 • kuáng
 • yīng
 • xué
 • bān
 •  暑假里我參加了瘋狂英語學習班
 •  
 • zài
 • men
 • xué
 • de
 • shuǐ
 • guǒ
 • míng
 • chēng
 • shí
 •  
 • yáng
 • ,在我們學習第課的水果名稱時,楊
 • lǎo
 • shī
 • wéi
 • jiā
 • zhì
 • zuò
 • le
 • shuǐ
 • guǒ
 • shā
 • pīn
 • 老師為大家制作了一個水果沙拉大拼
 • pán
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 盤。  
 •  
 •  
 • lǎo
 • shī
 • ràng
 • men
 • dài
 • píng
 • guǒ
 •  
 • xiāng
 • jiāo
 •  
 • táo
 •  老師讓我們帶蘋果、香蕉、葡萄
 •  
 • shuǐ
 • táo
 •  
 • guǒ
 • dòng
 •  
 •  
 • zhè
 • xiē
 • shuǐ
 • guǒ
 • xuē
 • 、水蜜桃、果凍……她把這些水果削
 • diào
 •  
 • zài
 • qiē
 • chéng
 • dīng
 • kuài
 •  
 • rán
 • hòu
 • jiāo
 • shàng
 • suān
 • niú
 • nǎi
 • 掉皮,再切成丁塊,然后澆上酸牛奶
 •  
 • luó
 • jiàng
 •  
 • jiǎo
 • bàn
 • jun1
 • yún
 •  
 • zuò
 • chéng
 • le
 • shuǐ
 • guǒ
 • shā
 • 、菠蘿醬,攪拌均勻,做成了水果沙
 •  
 • hòu
 • lái
 • gěi
 • men
 • měi
 • rén
 • liǎng
 • gēn
 • qiān
 •  
 • 拉。后來她發給我們每人兩根牙簽,
 • zuì
 • hòu
 • kāi
 • shǐ
 • zuò
 • yóu
 •  
 •  
 •  
 • 最后開始做游戲。 
 •  
 •  
 • yóu
 • guī
 • shì
 • lǎo
 • shī
 • chū
 • liǎng
 • zhāng
 • huà
 • yǒu
 • shuǐ
 •  游戲規則是老師拿出兩張畫有水
 • guǒ
 • àn
 • de
 • zhǐ
 • bǎn
 •  
 • ràng
 • tóng
 • xué
 • men
 • xùn
 • shuō
 • chū
 • 果圖案的紙板,讓同學們迅速說出它
 • men
 • de
 • yīng
 • dān
 •  
 • shuō
 • duì
 • de
 • tóng
 • xué
 • jiǎng
 • chī
 • shuǐ
 • 們的英語單詞,說對的同學獎勵吃水
 • guǒ
 • shā
 •  
 • shuō
 • cuò
 • de
 • tóng
 • xué
 • jiù
 • huì
 • dào
 • chéng
 •  
 • 果沙拉;說錯的同學就會得到懲罰。
 • guǒ
 • shòu
 • dào
 • sān
 • chéng
 •  
 • jiù
 • néng
 • chī
 • shuǐ
 • guǒ
 • shā
 • 如果受到三次懲罰,就不能吃水果沙
 •  
 • hái
 • yào
 • biǎo
 • yǎn
 • jiē
 • huò
 • shuō
 • chū
 • de
 • xīn
 • 拉,還要表演節目或說出自己的心里
 • huà
 •  
 •  
 •  
 • 話。 
 •  
 •  
 • měi
 • rén
 • yǒu
 • de
 • huì
 •  
 • yǒu
 • sān
 •  每人有五次答題的機會。我有三
 • huò
 • shèng
 •  
 • chī
 • le
 • duō
 • shuǐ
 • guǒ
 • shā
 •  
 • zhàng
 • 次獲勝,吃了許多水果沙拉,肚子脹
 • bǎo
 • bǎo
 • de
 •  
 • lián
 • fàn
 • dōu
 • shěng
 • le
 •  
 • zhēn
 • shì
 • bǎo
 • 得飽飽的,連午飯都省了,真是大飽
 • kǒu
 •  
 • zhè
 • yóu
 • dàn
 • shǐ
 • men
 • xué
 • le
 • zhī
 • 口福啊這個游戲不但使我們學習了知
 • shí
 •  
 • ér
 • qiě
 • hái
 • ràng
 • men
 • chī
 • fēi
 • cháng
 • shū
 •  
 • wán
 • 識,而且還讓我們吃得非常舒服,玩
 • fēi
 • cháng
 • kāi
 • xīn
 •  
 • zhēn
 • shì
 • liǎng
 •  
 •  
 •  
 • 得非常開心,真是一舉兩得啊 
 •  
 •  
 • zhè
 • shì
 • gǎn
 • jiào
 • dào
 • xué
 • yīng
 • shì
 •  這是我第一次感覺到學習英語是
 • duō
 • me
 • yǒu
 • de
 • jiàn
 • shì
 • ya
 •  
 • xiǎng
 • zài
 • hòu
 • de
 • 多么有趣的一件事呀!我想在以后的
 •  
 • dìng
 • huì
 • gèng
 • ài
 • xué
 • yīng
 • de
 •  
 •  
 • 日子里,我一定會更愛學英語的。 
 •  
 •  
 •  
 •  
   
  無注音版:
   
    暑假里我參加了瘋狂英語學習班,在我們學習第課的水果名稱時,楊老師為大家制作了一個水果沙拉大拼盤。
   
   
   老師讓我們帶蘋果、香蕉、葡萄、水蜜桃、果凍……她把這些水果削掉皮,再切成丁塊,然后澆上酸牛奶、菠蘿醬,攪拌均勻,做成了水果沙拉。后來她發給我們每人兩根牙簽,最后開始做游戲。
   
    游戲規則是老師拿出兩張畫有水果圖案的紙板,讓同學們迅速說出它們的英語單詞,說對的同學獎勵吃水果沙拉;說錯的同學就會得到懲罰。如果受到三次懲罰,就不能吃水果沙拉,還要表演節目或說出自己的心里話。
   
    每人有五次答題的機會。我有三次獲勝,吃了許多水果沙拉,肚子脹得飽飽的,連午飯都省了,真是大飽口福啊這個游戲不但使我們學習了知識,而且還讓我們吃得非常舒服,玩得非常開心,真是一舉兩得啊
   
    這是我第一次感覺到學習英語是多么有趣的一件事呀!我想在以后的日子里,我一定會更愛學英語的。
   
    

   快樂的一天

   作文字數:472
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • kuài
  • de
  • tiān
  •   快樂的一天
  •  
  •  
  • běi
  • jīng
  • shì
  •  
  • běi
  • jīng
  • jīng
  • chéng
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • nián
  •  北京市 北京精誠實驗小學三年
  • 閱讀全文

   我的一家子

   作文字數:420
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • jiā
  •    我的一家子
  •  
  •  
  • ?
  • shěng
  •  
  • nán
  • jìng
  • xiàn
  • shān
  • chéng
  • zhèn
  • biān
  • zhōng
  • xīn
  •  福建省 南靖縣山城鎮溪邊中心
  • 閱讀全文

   我最敬佩的一個人

   作文字數:393
   作者:未知
  •  
  • huān
  • yíng
  • lián
  • zhàn
  • zhǎng
  •  
  •  
  •  
  • zuì
  • jìng
  • pèi
  • de
  • 歡迎聯系站長  我最敬佩的一
  • rén
  • 個人
  • 閱讀全文

   快樂的一天

   作文字數:455
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  • kuài
  • de
  • tiān
  •   快樂的一天
  •  
  •  
  • běi
  • jīng
  • shì
  •  
  • běi
  • jīng
  • jīng
  • chéng
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • nián
  •  北京市 北京精誠實驗小學三年
  • bān
  •  
  • zhái
  • jìng
  • 級班 翟竟達
  • 閱讀全文

   我最敬佩的一個人

   作文字數:380
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zuì
  • jìng
  • pèi
  • de
  • rén
  •    我最敬佩的一個人
  •  
  •  
  • shān
  • dōng
  • shěng
  •  
  • shān
  • dōng
  • shěng
  • yǎn
  • zhōu
  • shì
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  •  山東省 山東省兗州市實驗小學
  • sān
  • nián
  • èr
  • bān
  •  
  • wáng
  • jīn
  • 三年級二班 王金益
  • 閱讀全文

   我的一家子

   作文字數:392
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • jiā
  •   我的一家子
  •  
  •  
  • ?
  • shěng
  •  
  • nán
  • jìng
  • xiàn
  • shān
  • chéng
  • zhèn
  • biān
  • zhōng
  • xīn
  •  福建省 南靖縣山城鎮溪邊中心
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • nián
  • èr
  • bān
  •  
  • zhèng
  • míng
  • 小學三年二班 鄭璐鳴
  • 閱讀全文

   快樂的一家子

   作文字數:743
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • kuài
  • de
  • jiā
  •   快樂的一家子
  •  
  •  
  • jiāng
  • shěng
  • xìng
  • shì
  •  
  • yáng
  • xiàn
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • ?
  •  
  •  江蘇省宜興市 陽羨小學三()
  • bān
  •  
  • jié
  • 班 陸雨潔
  • 閱讀全文

   我的一位好朋友

   作文字數:439
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • wèi
  • hǎo
  • péng
  • yǒu
  •   我的一位好朋友
  •  
  •  
  • guì
  • zhōu
  • shěng
  • tóng
  • rén
  • shì
  •  
  • tóng
  • rén
  • shì
  • qún
  • xiǎo
  • xué
  •  貴州省銅仁市 銅仁市逸群小學
  • sān
  • ?
  •  
  • bān
  •  
  • tián
  • jiā
  • 三()班 田佳
  • 閱讀全文

   給爸爸的一封信

   作文字數:446
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  • gěi
  • de
  • fēng
  • xìn
  •   給爸爸的一封信
  •  
  •  
  • shān
  • shěng
  • zhǎng
  • zhì
  • shì
  •  
  • zhǎng
  • zhì
  • shì
  • ?
  • dōng
  • xiǎo
  • xué
  •  山西省長治市 長治市建東小學
  • sān
  • ?
  •  
  • bān
  •  
  • chéng
  • jiā
  • 三(四)班 程宇嘉
  • 閱讀全文

   發生在暑假里的一件事

   作文字數:747
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • shēng
  • zài
  • shǔ
  • jiǎ
  • de
  •     發生在暑假里的一
  • jiàn
  • shì
  • 件事
  •  
  •  
  • ān
  • huī
  • shěng
  • ān
  • qìng
  •  
  • ān
  • qìng
  • shì
  • shuāng
  • lián
  • xiǎo
  • xué
  •  安徽省安慶 安慶市雙蓮寺小學
  • 閱讀全文

   暑假里的一次家務勞動

   作文字數:667
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  • shǔ
  • jiǎ
  • de
  • jiā
  • láo
  • dòng
  •   暑假里的一次家務勞動
  •  
  •  
  • shān
  • shěng
  • yíng
  •  
  • xiào
  • wèi
  • yíng
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • nián
  •  山西省迎澤區 校尉營小學三年
  • bān
  •  
  • wáng
  • jié
  • 級一班 王潔
  • 閱讀全文

   給羅爺爺的一封信

   作文字數:839
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • gěi
  • luó
  • de
  • fēng
  • xìn
  •     給羅爺爺的一封信
  •  
  •  
  • nán
  • shěng
  • yuè
  • yáng
  • shì
  •  
  • jiǔ
  • huá
  • shān
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • shí
  •  湖南省岳陽市 九華山小學六十
  • bān
  •  
  • fāng
  • chén
  • 班 方宸
  • 閱讀全文

   教師節的一天

   作文字數:562
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jiāo
  • shī
  • jiē
  • de
  • tiān
  •    教師節的一天
  •  
  •  
  • běi
  • shěng
  • dān
  • jiāng
  • kǒu
  • shì
  •  
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • ?
  •  湖北省丹江口市 實驗小學三(
  •  
  • bān
  •  
  • xiè
  • méng
  • )班 謝萌琦
  • 閱讀全文

   給老師的一封信

   作文字數:454
   作者:未知
  •  
  • xiǎo
  • xué
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  •  
  •  
  • gěi
  • lǎo
  • shī
  • de
  • fēng
  • xìn
  • 小學作文  給老師的一封信
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • zhōng
  • shān
  • shì
  • xiǎo
  • lǎn
  • zhèn
  •  
  • zhōng
  • xīn
  • xiǎo
  • xué
  •  廣東省中山市小欖鎮 中心小學
  • sān
  • nián
  • bān
  •  
  • zhāng
  • zhào
  • xiáng
  • 三年四班 張兆祥
  • 閱讀全文

   我親身經歷的一件事

   作文字數:329
   作者:未知
  •  
  • yōu
  • xiù
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  •  
  • qīn
  • shēn
  • jīng
  • de
  • jiàn
  • 優秀作文  我親身經歷的一件
  • shì
  •  
  •  
  • hēi
  • lóng
  • jiāng
  • qìng
  • shì
  •  
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • sān
  • nián
  •  黑龍江大慶市 實驗一小三年一
  • 閱讀全文

   國慶節的一天

   作文字數:741
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  • guó
  • qìng
  • jiē
  • de
  • tiān
  •   國慶節的一天
  •  
  •  
  • zhè
  • jiāng
  • shěng
  • shuǐ
  •  
  • qīng
  • tián
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • nián
  •  浙江省麗水 青田實驗小學三年
  •  
  • sūn
  • hán
  • 級 孫晗
  • 閱讀全文

   我最喜歡的一張照片

   作文字數:406
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zuì
  • huān
  • de
  • zhāng
  • zhào
  • piàn
  •    我最喜歡的一張照片
  •  
  •  
  • ?
  • shěng
  • zhōu
  • shì
  •  
  • zhōu
  • shì
  • tóng
  • ?
  •  四川省達州市 達州市通川區第
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • nián
  • èr
  • bān
  •  
  • yáng
  • wǎn
  • yáo
  • 一小學三年級二班 楊琬堯
  • 閱讀全文

   公園的一角

   作文字數:534
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • gōng
  • yuán
  • de
  • jiǎo
  •    公園的一角
  •  
  •  
  • zhè
  • jiāng
  • shěng
  • shuǐ
  •  
  • qīng
  • tián
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • nián
  •  浙江省麗水 青田實驗小學三年
  •  
  • zhèng
  • chén
  • 級 鄭晨曦
  • 閱讀全文

   給2008年北京奧運會組委會的一封信

   作文字數:364
   作者:陳毓欣
  •  
  •  
  •  
  • qīn
  • ài
  • de
  • wěi
  • huì
  • shū
  • shū
  • ā
  • men
  •  
  •  
  •  親愛的組委會叔叔阿姨們: 
  •  
  •  
  • men
  • hǎo
  •  
  • shì
  • zhōng
  • shān
  • sān
  • xiǎo
  • xué
  • nián
  •  你們好!我是中山三路小學四年
  • bān
  • de
  • tóng
  • xué
  •  
  • měi
  • dāng
  • zài
  • diàn
  • shì
  • qián
  • kàn
  • zhe
  • 一班的同學。每當我在電視機前看著
  • 閱讀全文

   我的一個星期天

   作文字數:540
   作者:許昭辰
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zài
  • xīng
  • tiān
  • de
  • qīng
  • chén
  •  
  •   在一個星期天的清晨,馬
  • shàng
  • shí
  • fèn
  • qīng
  • jìng
  •  
  • xiàng
  • méi
  • yǒu
  • shuì
  • xǐng
  • de
  •  
  •  
  • 路上十分清靜,像沒有睡醒似的."
  • dīng
  • líng
  • líng
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zhèn
  • de
  • diàn
  • 叮零零......"一陣急促的電
  • 閱讀全文

   緊張的一天

   作文字數:569
   作者:許昭辰
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • zǎo
  • shàng
  •  
  • tiān
  • yīn
  • yīn
  • chén
  • chén
  •  
  •   今天早上,天氣陰陰沉沉,
  • dàn
  • què
  • zhe
  • qīng
  • kuài
  • de
  • jiǎo
  • shàng
  • xué
  •  
  • dào
  • le
  • 但我卻踏著輕快的腳步上學,到了第
  • sān
  • jiē
  •  
  • lǎo
  • shī
  • mǎn
  • miàn
  • chūn
  • fēng
  • de
  • zǒu
  • jìn
  • lái
  •  
  • xiào
  • 三節課,老師滿面春風的走進來,笑
  • 閱讀全文

   給媽媽的一封信

   作文字數:381
   作者:史熠
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • qīn
  • ài
  • de
  •  
  •   親愛的媽媽:
  •  
  •  
  • nín
  • hǎo
  •  
  • zài
  • xīn
  • de
  • nián
  • kuài
  • yào
  • dào
  • lái
  • zhī
  •  您好!在新的一年快要到來之際
  •  
  • xiān
  • zhù
  • nín
  • xīn
  • nián
  • kuài
  •  
  • tóng
  • shí
  • xiè
  • xiè
  • nín
  • ,我先祝您新年快樂,同時也謝謝您
  • 閱讀全文

   給2008年北京奧運會組委會的一封信

   作文字數:371
   作者:陳毓欣
  •  
  •  
  • qīn
  • ài
  • de
  • wěi
  • huì
  • shū
  • shū
  • ā
  • men
  •  
  •  
  •  親愛的組委會叔叔阿姨們: 
  •  
  •  
  • men
  • hǎo
  •  
  • shì
  • zhōng
  • shān
  • sān
  • xiǎo
  • xué
  • nián
  •  你們好!我是中山三路小學四年
  • bān
  • de
  • tóng
  • xué
  •  
  • měi
  • dāng
  • zài
  • diàn
  • shì
  • qián
  • kàn
  • zhe
  • 一班的同學。每當我在電視機前看著
  • 閱讀全文

   好玩又刺激的一天

   作文字數:415
   作者:彭穎鈺
  •  
  • wǎng
  •  
  • zhǐ
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xīng
  • sān
  • zǎo
  • shàng
  •  
  •  
  • 網 址  星期三早上,我、
  • de
  • péng
  • yǒu
  • huáng
  • jīn
  • hǎi
  • àn
  • wán
  •  
  • 媽媽和她的朋友去黃金海岸玩。
  •  
  •  
  • zǒu
  • jìn
  • huáng
  • jīn
  • hǎi
  • àn
  •  
  • kàn
  • jiàn
  • yǒu
  • chōng
  •  我走進黃金海岸,看見有一個沖
  • 閱讀全文

   給媽媽爸爸的一封信

   作文字數:355
   作者:王皓聰
  •  
  •  
  •  
  •  
  • qīn
  • ài
  • de
  •  
  •  
  •   親愛的媽媽、爸爸:
  •  
  •  
  • men
  • sòng
  • dào
  • xià
  • lìng
  • yíng
  • jīng
  • hěn
  • jiǔ
  • le
  •  你們把我送到夏令營已經很久了
  •  
  • zài
  • zhè
  • xué
  • dào
  • le
  • shǎo
  • dōng
  •  
  • gāo
  • ,我在這里學到了不少東西,也提高
  • 閱讀全文

   給媽媽的一封信

   作文字數:581
   作者:胡勁宇
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • qīn
  • ài
  • de
  •       親愛的媽
  •  
  • 媽:
  •  
  •  
  • nín
  • hǎo
  •  
  •  您好!
  • 閱讀全文

   我”的一生

   作文字數:615
   作者:王含悅
  •  
  • yōu
  • xiù
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  •  
  • shì
  • zhī
  • bái
  • pàng
  • pàng
  • de
  • 優秀作文 “我”是一只白胖胖的
  • cán
  • bǎo
  • bǎo
  •  
  • shēn
  • ruǎn
  • ruǎn
  • de
  •  
  • chuān
  • zhe
  • shēn
  • xuě
  • bái
  • 蠶寶寶,身體軟軟的,穿著一身雪白
  • de
  • shang
  •  
  • liǎng
  • hái
  • qiàn
  • zhe
  • pái
  • hēi
  • de
  • xiǎo
  • diǎn
  • 的衣裳,兩側還嵌著一排黑色的小點
  • 閱讀全文

   難忘的一天

   作文字數:707
   作者:郭子奇
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • shǔ
  • jiǎ
  •  
  • hàn
  • shì
  • hóng
  • shí
  •    暑假里,武漢市紅十字
  • huì
  • bàn
  • le
  •  
  • xīn
  • shǒu
  • xiàng
  • qiān
  •  
  • nóng
  • cūn
  • háng
  •  
  • huó
  • dòng
  • 會舉辦了“心手相牽、農村行”活動
  •  
  • huó
  • dòng
  • de
  • zhǔ
  • shì
  •  
  • ràng
  • chéng
  • de
  • hái
  • nóng
  • ,活動的主題是:讓城里的孩子與農
  • 閱讀全文

   快樂的一天

   作文字數:629
   作者:沈璐
  •  
  • zhù
  • le
  • ma
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • zǎo
  • zǎo
  • le
  • 記住了嗎? 今天我早早地起了
  • chuáng
  •  
  • yīn
  • wéi
  • yào
  • dài
  • shàng
  • bān
  • de
  • fāng
  • 床,因為媽媽要帶我去她上班的地方
  •  
  • men
  • liǎn
  • shuā
  • wán
  • jiù
  • chū
  • le
  •  
  • ,我們洗臉刷牙完就出發了。
  • 閱讀全文

   難忘的一天

   作文字數:377
   作者:王宇航
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • nián
  • shǔ
  •       今年暑
  • jiǎ
  • de
  • tiān
  •  
  • qíng
  • kōng
  • wàn
  •  
  • liáng
  • fēng
  • sòng
  • shuǎng
  •  
  • 假的一天,晴空萬里,涼風送爽。
  •  
  •  
  • hǎo
  • péng
  • yǒu
  • yáng
  • jìn
  •  
  • zhōu
  •  
  • xià
  • tiān
  •  我和好朋友楊進、周大路、夏天
  • 閱讀全文
  卓易彩票 www.094918.com | www.fcyl2.com | uu00.com | www.629053.com | www.54844.com | 2820t.com | WWW.919169.COM | www.bet63s.com | 03508.com | WWW.267291.COM | www.44c668.com | llhhcc.com | WWW.48766.COM | www.4212s.com | yy5144.com | WWW.328980.COM | www.l3410.com | 80567z.com | www.949430.com | www.5958128.com | 983888j.com | www.60345.com | WWW.9507.COM | www.3w25.com | 6403p.com | www.354211.com | www.hy6933.com | www.92776.com | zhcpyy.com | www.631027.com | WWW.118719.COM | www.kk55826.com | vv879404.com | www.509265.com | www.hf5881.com | www.7225h.com | 7599nn.com | www.223705.com | WWW.388762.COM | www.5655999.com | 3482x.com | www.308550.com | WWW.36939.COM | www.w84b.com | 99567c.com | 2381kkk.com | WWW.277092.COM | www.hg8.vip | x33u.vip | 4052g.com | WWW.487680.COM | www.26163l.com | z88rr.com | 60876g.com | www.626310.com | WWW.440820.COM | www.v2552.com | 68228g.com | 2013.co | WWW.702056.COM | www.9149b.com | www.5360uu.com | 13222r.com | www.444059.com | WWW.742563.COM | www.52062l.com | 6269pp.com | ss4675.com | www.lcw997.com | WWW.642321.COM | www.55587.com | www.flb677.com | 37570f.com | 866666a.com | www.501274.com | WWW.327174.COM | www.w984.com | www.40288l.com | 893920.com | vip61788.com | 034566.com | WWW.306197.COM | WWW.149090.COM | www.81608n.com | gbhs999.com | y6660.com | mxc11.com | www.109075.com | WWW.362657.COM | WWW.715866.COM | www.120782.com | www.998855v.com | 20160913.co | 69444400.com | 700089v.com | www.206882.com | WWW.155133.COM | WWW.890430.COM | www.78700c.com | www.4078e.com | 3679gg.com | 88740a.com | 0747oo.com | www.535267.com | WWW.149969.COM | WWW.32456.COM | www.ky1006.com | www.8473y.com | 55331k.com | 4488y.com | 33018.com | 272cc.net | 50128.vip | www.444070.com | WWW.688260.COM | WWW.225570.COM | www.x34.com | www.77803d.com | www.185141.com | 8827ddd.com | 2214z.com | yhzhejiang.vip | 880128.com | www.299850.com | www.808731.com | WWW.61262.COM | WWW.88076.COM | WWW.570769.COM | 3169m.com | bbinsupport.com | 52688b.com | 3258k.com | x7742.com | www.561502.com | WWW.588351.COM | WWW.675872.COM | www.77784yh.com | www.57800e.com | www.55545o.com | www.35252v.com | 59889c.com | 83086t.com | ks2223.com | 4488bbb.com | 228888m.com | 22885144.com | 50024499.com | ben6.com | 9607w.vip | a5595.net | xpj677h.com | 30179900.com | 1813dd.com | 419563.com | 3y4400.com | 28288g.com | 59599p.com | 22296ee.com | jixiang20.com | 4221999.com | 7726ddd.com | eebiao.com | 288339.com | qq3189.com | 9008590.com | 6766ff.com | 192929.com | 38238v.com | 4107r.com | ooo0022.com | 5566hhgz.com | yh123456.com | 35252m.com | ff2205.com | 876023.com | 01234jjj.com | www.bfcaip.am | www.0057d.com | www.9895b.com | 18775b.com | www.766352.com | WWW.521905.COM | www.582833.com | www.308680.com | cw89.cc | vipxinquan.com | d7789.com | js001295.com | qy8.com | 55ee8331.com | pj00jj.com | 9339999z.com | 83086t.com | www.27363j.com | www.987072.com | www.766159.com | www.i32031.com | WWW.706079.COM | WWW.111457.COM | www.840202.com | www.081306.com | 66744.com | v96.com | 86611k.com | 314.cc | www.15223.com | www.89599k.com | www.99094.com | www.9989576.com | www.07xyc.com | WWW.54111.COM | WWW.303213.COM | www.316546.com | sha9904.com | ggg4165.com | 2490h.com | lpj88.com | www.y8921.com | www.65707b.com | www.076wy.com | WWW.111726.COM | WWW.233896.COM | www.235944.com | hg77712.com | hhgz1144.com | 1591aaa.com | www.9443.cc | www.48330j.com | www.50024t.com | WWW.641433.COM | WWW.915086.COM | www.553028.com | jj2649.com | fff5701.com | 4023f.com | www.06387777.com | www.0270u.com | WWW.927577.COM | WWW.855506.COM | www.510860.com | 6137g.net | 1489a.com | www.vv88ss.com | www.dy910.com | WWW.412391.COM | WWW.659835.COM | www.81233w.com | WWW.644123.COM | www.729908.com | llhhcc.com | xpj8.com | www.8967c.com | www.76520w.com | WWW.19151.COM | www.525988.com | www.638477.com | 6423q.com | 3416e.com | www.wnsr3526.com | www.9478a.com | WWW.318595.COM | www.755216.com | hg7078.biz | 8569833.com | www.820057.com | WWW.80560.COM | www.959553.com | 7605i.com | 78930006.com | www.4058u.com | www.66332j.com | WWW.50520.COM | www.60007i.com | 08778f.com | vns300.net | www.606756.com | WWW.929456.COM | www.549077.com | 1669a.com | 1213mmm.com | www.28229.com | WWW.180932.COM | www.196056.com | 228118.com | 3122cc.com | www.7239d.com | WWW.310166.COM | 88119w.com | 00773ll.com | www.918.com | WWW.46966.COM | yh777.com | aa7570a.com | www.8905r.com | WWW.563647.COM | WWW.555876.COM | 11668331.com | ti999.net | www.7366004.com | WWW.61363.COM | www.589411.com | mf708.com | www.bwinyz16.com | WWW.341055.COM | www.689744.com | 49249208.com | www.47506q.com | WWW.129905.COM | 23886.com | 93922w.com | www.5886rr.com | WWW.416696.COM | 930666.com | 2078d.com | www.50080b.com | www.803242.com | u2146.com | www.1559508.com | WWW.716523.COM | 45634.com | 3189y.com | www.07163n.com | www.771247.com | 08778n.com | www.4546900.com | WWW.183499.COM | 45637v.com | 44112229.com | www.022sc.cc | www.603614.com | 1463v.com | www.4444msc.com | WWW.326448.COM | 8520v.com | www.955244.com | WWW.883480.COM | 91019y.com | hc9960.com | www.15355f.com | www.627797.com | 5622w.com | www.siji01.com | WWW.707412.COM | 3616p.com | www.bet63e.com | WWW.516392.COM | bb888833.com | www.833976.com | WWW.657177.COM | 1813g.com | www.997263.com | www.952856.com | WWW.770309.COM | www.160882.com | 2158.com | WWW.566012.COM | 30007a.com | www.c7203.com | WWW.86038.COM | 88053.vip | www.cn365w.com | WWW.735220.COM | 61652j.com | www.5528229.com | www.489770.com | t666c.com | WWW.414849.COM | 500000512.com | www.8313n.com | WWW.177941.COM | b9b9.com | www.tyc88000.com | www.199602.com | 3156ggg.com | WWW.13077.COM | 2306i.com | www.fg09.com | www.021067.com | 8890822.com | WWW.544009.COM | 3413377.com | www.4520022.com | www.376357.com | bet28w.com | WWW.589144.COM | 933620.com | www.89789v.com | www.504077.com | 9149c.com | WWW.260171.COM | 6002j.com | www.ya044.com | u5429.com | www.r999994.com | www.424223.com | 48283333.com | WWW.837659.COM | 3807mm.com | www.53168.com | wap.pj5556.com | www.14168j.com | www.361477.com | 1389x.com | WWW.251654.COM | blr89.com | WWW.402909.COM | 983888d.com | www.wd044.com | m88vn.com | www.0622yyy.com | www.307797.com | www.089.cc | WWW.841649.COM | 38850077.com | WWW.330953.COM | 3678ooo.com | WWW.816156.COM | 35675.com | www.8499f.com | 6601wz.com | www.71233h.com | hr915.com | www.ihg5533.com | fcw.bz | www.93955.com | www.342377.com | www.80969w.com | WWW.151201.COM | 2844u.com | WWW.849515.COM | 0166556.com | WWW.5077.COM | 7726hd.com | WWW.471129.COM | 4590p.com | WWW.508877.COM | 71626.com | WWW.578535.COM | wlb222.com | WWW.388021.COM | 3510.com | WWW.328980.COM | 9030y.com | WWW.919855.COM | 5446hh.com | WWW.87448.COM | wp16777.com | WWW.26620.COM | 22205.com | www.657259.com | www.531789.com | www.621421.com | www.6hg6668.com | www.022194.com | www.56011t.com | 8333.org | www.36166k.com | 3552d.com | www.8816l.com | 2359911.com | WWW.239947.COM | 1443d.com | WWW.237488.COM | 22ff8332.com | WWW.388399.COM | 66876u.com | www.730625.com | www.91779p.com | 20188i.com | www.66652g.com | 3614c.com | WWW.896949.COM | jk080.cc | www.817336.com | www.70976.cn | js99860.com | www.5095n.com | 28288hh.com | WWW.331260.COM | 88770.com | www.596960.com | www.f2894.com | 99wb8.com | www.39500t.com | 52599w.com | WWW.681308.COM | gg4675.com | www.136031.com | www.4331n.com | 3730.com | WWW.242495.COM | 28824i.com | www.66653u.com | www.3775o.com | 11zz8331.com | WWW.122286.COM | 88903838.com | yibenbo.com | WWW.720835.COM | 496.bi | hg2111.com | www.86267s.com | www.cszb.com | www.50026i.com | www.83033g.com | mg437711.com | WWW.552013.COM | www.00772y.com | 1703222.com | www.hx6600.com | 7742uu.com | www.544095.com | www.hb858.cc | 579336.com | WWW.775002.COM | www.56655k.com | 92994.com | www.6769a1.com | 3049e.com | www.093827.com | www.73166.com | 9068r.com | www.901370.com | www.91779k.com | 1434a.com | WWW.374155.COM | www.38138q.com | aipin88.me | WWW.578535.COM | www.hyi5.com | biying910vip.com | WWW.152499.COM | www.ag0234.com | 2851v.com | WWW.655439.COM | www.491977.com | www.16181m.com | vns8o.com | WWW.636572.COM | www.8473j.com | 226688f.vip | WWW.450213.COM | www.562351.com | 1177hhgz.com | WWW.198292.COM | www.z98478.com | pj00pp.com | WWW.608191.COM | www.3522 | 1408v.com | WWW.581448.COM | www.97937.com | 7811xx.com | WWW.162789.COM | www.3846ee.com | 32555t.com | www.548177.com | www.5623c.com | 88807k.com | 9737gg.me | WWW.131184.COM | www.2021u.com | 70118g.com | www.807683.com | www.9711c.com | 37570j.com | 88115156.com | WWW.210812.COM | www.9971002.com | 838388b.com | www.39957a.com | WWW.688682.COM | www.cn365f.com | 469.com | www.345576.com | WWW.828535.COM | www.bet91484.com | 55331hh.com | www.26299d.com | 6868nn.cc | 51133b.com | WWW.47374.COM | www.96386w.com | 9506n.com | www.bxj68.com | WWW.663069.COM | www.3507777.com | 36405511.com | liuhecai.io | WWW.642638.COM | www.272259.com | www.06386688.com | pj12567.com | www.901375.com | www.ya350.com | www.35733.com | 9354444.com | www.101377.com | WWW.910624.COM | www.42070018.com | 61327700.com | 9411aaa.com | WWW.773356.COM | www.3890n.com | www.mm55826.com | 0207206.com | so66.cc | www.854266.com | www.hcjt0.com | 59599y.com | 2643z.com | www.053059.com | WWW.888006.COM | www.886948.com | 2546j.com | hkmh88.com | www.444071.com | WWW.120787.COM | www.4562.am | podyl.com | 69990f.com | www.35918u.com | WWW.763466.COM | www.73736c.com | www.rg999.com | ctxcp26.com | jm66.app | WWW.700849.COM | WWW.49459.COM | www.495414.com | hjdc975.com | c533377.com | xgr999.com | WWW.11256.COM | www.c4525.com | www.4446aaa.com | 33xx8331.com | 50024499.com | www.065966.com | WWW.749665.COM | www.gai06.com | www.44118s.com | 2418m.com | 5858394.com | ty1133.net | www.996763.com | WWW.67683.COM | www.yh7772.com | www.89599c.com | 9355ema.com | 9j0033.com | www.x2x6.com | WWW.893327.COM | WWW.930078.COM | 3522m.cc | 8003xl.com | www.161570.com | WWW.526008.COM | WWW.787678.COM | www.32031y.com | b2554.com | 3559z.com | 78116699.com | www.2820v.com | WWW.34143.COM | WWW.61363.COM | www.1429.com? | www.b35ee.com | feicai0594.com | 4116x.com | www.52072v.com | WWW.331017.COM | WWW.116005.COM | www.66653g.com | www.2607777.com | www.85857w.com | 4647z.com | 30175500.com | 1466b.com | www.527990.com | WWW.811025.COM | WWW.82517.COM | www.44fzc.com | www.9422j.com | www.38138z.com | www.5966hhh.com | www.4996nm.com | 0033t.cc | 878365nn.com | 0207210.com | 3356.com | 61321166.com | www.88399.com | www.679975.com | WWW.130448.COM | WWW.261521.COM | www.ybao3.com | www.99788l.com | www.12345601.cc | www.55070x.com | 78111133.com | zhcp92.com | 88851r.com | 86226s.com | 3644t.com | 2354.cc | 5598510.com | 545555.com | www.50051e.com | www.424221.com | www.959079.com | WWW.836276.COM | WWW.681308.COM | WWW.192905.COM | WWW.631059.COM | WWW.421774.COM | www.3890v.com | www.77210k.com | www.954321w.com | www.hg8mm.com | www.79500l.com | 5295l.com | 2381cc.com | 8988q.com | drcp333.com | 66681g.com | xpj518.com | 01234i.com | 06386969.com | 55331s.com | b11988.com | 28758a.com | 996622dd.com | 2355t.com | g3144.com | 1213www.com | 0708060.com | zhcp47.com | 0080a.com | 2013055.com | 30007j.com | 83golf.com | 3467u.com | 2820j.com | 07326666.com | 33599bb.com | 3156mmm.com | 3258v.com | 5504.com | 444000sss.com | 3807x.com | 9068ee.com | 957939.com | 62222i.com | 91019e.com | 0080v.com | 3245444.com | www.a7793.com | www.45682.com | www.8473f.com | www.102665.com | www.xyh6002.com | www.1764c.com | www.3404.cc | www.97655r.com | www.3416e.com | www.33598y.com | www.84gcw.com | WWW.370356.COM | WWW.484980.COM | WWW.420561.COM | WWW.147622.COM | WWW.11110.COM | WWW.242573.COM | www.607316.com | www.186371.com | www.040996.com | 预览7779o.cc | 563930.com | 8569811a.com | 7240g.com | 7141rr.com | 5429o.com | www.89599d.com | www.14168j.com | www.wd033.com | www.055h.cc | WWW.362981.COM | WWW.766374.COM | WWW.706036.COM | www.693670.com | www.52072a.com | 4912.com | 55967a.com | 2266hhgz.com | 37570h.com | www.gg55826.com | www.6687b.com | www.019988.com | www.918ae.com | WWW.611493.COM | WWW.560178.COM | www.929709.com | www.055168.cc | bet3650759.com | 517zb.com | 3522a.vip | 354152.com | www.8850w4.com | www.flb909.com | www.5086v.com | WWW.528807.COM | WWW.551454.COM | www.456685.com | x292888.com | 88850cc.com | 118888u.com | www.zte333.com | www.8905n.com | www.00840y.com | WWW.336049.COM | WWW.754955.COM | www.196056.com | l3144.com | 4022gg.com | uu76669.com | www.65045.com | www.26878d.com | WWW.845836.COM | WWW.610468.COM | 233266266.com | 8449tt.com | 3559oo.com | www.boh.cc | www.42842808.com | www.627012.com | WWW.64267.COM | www.346511.com | feicai0378.com | dzj9966.com | www.33336001.com | www.77424.com | WWW.255989.COM | WWW.70976.COM | www.51515p.com | 7792t.com | 2190p.com | www.513950.com | www.3126h.com | WWW.779171.COM | www.235812.com | 4880r.com | be9458.com | www.6880ss.com | www.8816e.com | WWW.345055.COM | www.144428.com | 8331.com | 99151u.com | www.99553.com | www.hjin6.com | WWW.667284.COM | 504.com | 32555t.com | www.?28558.com | www.15355u.com | WWW.447770.COM | www.271696.com | l2146.com | 500000434.com | www.y61337.com | WWW.580281.COM | www.wcp6698.com | 243d3.com | wnsr8811.com | www.79095x.com | www.cp7836.com | WWW.690737.COM | 256777i.com | 6766oo.com | www.634505.net | WWW.907166.COM | www.976927.com | 01234ii.com | jjjj009.com | www.blr6644.com | www.ck1178.com | www.980797.com | sss3405.com | zhcp76.com | www.461113.com | WWW.778130.COM | www.44899.com | 4789cz.com | www.848777r.com | www.10czj.com | www.938849.com | r15666.com | 228888o.com | www.87668y.com | WWW.110342.COM | 00337076.com | haobocaiwang.net | www.4520033.com | WWW.590445.COM | www.hj94.com | 8299138.com | www.g69096.com | WWW.761269.COM | www.526609.com | 4636677.com | www.w32939.com | WWW.129472.COM | www.539126.com | 3301800.com | www.o32939.com | WWW.53844.COM | www.603854.com | 1397.com | www.4400ra8.com | WWW.888449.COM | www.51515a.com | 3242b.com | www.256095.com | WWW.260205.COM | bet2018365.com | 2018885188.com | www.606117.com | WWW.80633.COM | 77605i.com | www.301393.com | WWW.496798.COM | www.376513.com | WWW.59889.COM | 5589f.com | 66991468.com | www.80075f.com | WWW.662358.COM | 线路1005.com | www.55060o.com | WWW.456064.COM | 6574.com | 70118b.com | www.60007b.com | www.936336.com | wn99gg.com | www.wns123c.com | WWW.684562.COM | xj001a.com | www.3846v.com | WWW.407606.COM | 987730.com | 4997u.com | www.2109q.com | www.321676.com | hg2886.com | www.880085.com | www.937160.com | j99345.am | www.7239q.com | www.901372.com | sha0555.com | www.7681001.com | WWW.370660.COM | 22112007.com | www.6880.com | WWW.362369.COM | 91019r.net | www.478378.com | WWW.604133.COM | k9539.com | www.xj7002.com | WWW.42844.COM | m85323.net | www.47506y.com | WWW.655439.COM | 3559pppp.com | www.8877gvb.com | WWW.438758.COM | l66474l.com | www.5856861.com | www.982082.com | 4196r.com | www.80075c.com | www.500108.com | WWW.751310.COM | www.117318.com | 3169g.com | www.hr3888.com | 888600.com | www.77731q.com | WWW.912058.COM | 86688098.com | www.282654.com | WWW.265518.COM | 1227019.com | www.u77929.com | www.374877.com | 3379b.com | WWW.312661.COM | 3473l.com | www.00772l.com | WWW.567405.COM | 83378o.com | www.555365.com | www.hcw823.com | 35252y.com | WWW.283309.COM | 华人888.com | www.wns123b.com | www.978137.com | 6261520.com | www.c4530.com | 3222n.cc | www.369404.com | WWW.358050.COM | 61321155.com | www.c5987.com | 5309c.com | www.60886t.com | www.922109.com | js3032.com | WWW.74106.COM | xpjgo7.com | www.89777t.com | www.84499i.com | www.56655i.com | WWW.353422.COM | 22ll145.com | www.8039x.com | 2381rrr.com | www.79095c.com | www.775710.com | 500000724.com | WWW.591020.COM | wx99.com | www.21202f.com | 67877b.com | www.vip81619.com | www.682224.com | feicai08059.com | WWW.483902.COM | 58w88.vip | www.hx1164.com | 2096r.com | www.zzyl69.com | www.106036.com | www.3726.com | WWW.285646.COM | zhcp96.com | WWW.14841.COM | w69441100.com | www.flcb5.com | 505-jc.com | www.606117.com | bjqxgs.com | www.32031p.com | www.373970.com | www.c44ll.com | WWW.898136.COM | 56728h.com | WWW.853095.COM | 7599bb.com | WWW.395479.COM | 57bet.cc | www.qmkl1.com | 0245g.com | www.41518l.com | 7737.com | www.js69.com | 7605y.com | www.u98478.com | www.82468.com | www.3337795.com | www.202812.com | www.vns6602.com | www.557031.com | www.88166i.com | www.645326.com | www.811202.com |