<optgroup id="w2uiu"></optgroup>
<menu id="w2uiu"><tt id="w2uiu"></tt></menu>
<menu id="w2uiu"><strong id="w2uiu"></strong></menu>
 • <menu id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu></menu>
  <xmp id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu>
 • <dd id="w2uiu"><nav id="w2uiu"></nav></dd>
 • 雪球大戰

  小學生作文:雪球大戰
  作文字數:382
  作者:秦愷睿
 •  
 •  
 • xuě
 • qiú
 • zhàn
 •  
 •  
 •  雪球大戰 
 •  
 •  
 • qín
 • kǎi
 • ruì
 •  
 •  
 •  秦愷睿 
 •  
 •  
 •  
 • wài
 • miàn
 • kuáng
 • fēng
 • zuò
 •  
 • xuě
 • huā
 • fēn
 • fēi
 •  呼呼,外面狂風大作,雪花紛飛
 •  
 • hǎo
 • xiàng
 • zài
 • fēng
 • zhōng
 • tiào
 • le
 • yōu
 • měi
 • de
 • dǎo
 •  
 • hán
 • ,好像在風中跳起了優美的舞蹈,寒
 • fēng
 •  
 • dàn
 • men
 • què
 • zài
 • xuě
 • zhōng
 • kāi
 • shǐ
 • le
 • chǎng
 • 風刺骨,但我們卻在雪中開始了一場
 • jīng
 • xīn
 • dòng
 • de
 • xuě
 • qiú
 • zhàn
 •  
 •  
 •  
 • 驚心動魄的雪球大戰。 
 •  
 •  
 •  
 • dīng
 • líng
 • líng
 •  
 •  
 • xià
 • líng
 • shēng
 • xiǎng
 • le
 •  
 •  “叮鈴鈴,”下課鈴聲響了,我
 • men
 • nán
 • tóng
 • xué
 • xùn
 • pǎo
 • dào
 • le
 • cāo
 • chǎng
 • shàng
 •  
 • men
 • 們男同學迅速跑到了操場上,我們四
 • bān
 • kāi
 • shǐ
 • le
 • xuě
 • qiú
 • zhàn
 •  
 • huì
 • ér
 •  
 • 個班開始了雪球大戰,不一會兒,四
 •  
 •  
 •  
 •  
 • jīng
 • bèi
 • xià
 • le
 • chǎng
 •  
 • zhī
 • shèng
 • ()和四()已經被打下了場,只剩
 • men
 • bān
 •  
 •  
 • bān
 •  
 • kāi
 • shǐ
 •  
 • men
 • bān
 • 我們班和四()班。一開始,我們班
 • tài
 • diào
 • qīng
 • xīn
 • le
 •  
 • men
 • de
 • xuě
 • qiú
 • zuǒ
 • yòu
 • 太掉以輕心了:我們的雪球左打右打
 • zhēn
 • shì
 • qiāng
 • lín
 • dàn
 • ya
 •  
 • hòu
 • lái
 •  
 • yòu
 • yǒu
 • rén
 • lái
 • bāng
 • 真是槍林彈雨呀!后來,又有人來幫
 • zhù
 • men
 • le
 •  
 • rén
 • yuè
 • lái
 • yuè
 • duō
 •  
 • cāo
 • chǎng
 • shàng
 • piàn
 • 助我們了,人越來越多,操場上一片
 • láng
 • jiè
 •  
 • men
 • zuò
 • hǎo
 • de
 • xuě
 • qiú
 • yùn
 • dào
 • qián
 • xiàn
 •  
 • 狼藉。我們把做好的雪球運到前線,
 • zài
 • bān
 • shì
 • bǎi
 • bǎi
 • zhōng
 • de
 •  
 • shén
 • qiāng
 • shǒu
 •  
 •  
 • 我在班里是百發百中的“神槍手”,
 • xùn
 • léi
 • yǎn
 • ěr
 • zhī
 • shì
 • pǎo
 • le
 • hǎo
 • 我以迅雷不及掩耳之勢打跑了好幾個
 • duì
 • shǒu
 •  
 • rán
 • hòu
 • qián
 • dào
 • le
 • duì
 • fāng
 • de
 • zhèn
 •  
 • 對手。然后我潛入到了對方的陣地,
 • wǎng
 • bié
 • rén
 • de
 • fàng
 • le
 • duō
 • xuě
 • qiú
 •  
 • zuì
 • hòu
 • 往別人的脖子里放了許多雪球。最后
 •  
 • yóu
 • men
 • de
 •  
 • dàn
 • yào
 •  
 • chǔ
 • bèi
 •  
 • bài
 • ,由于我們的“彈藥”儲備不足,敗
 • gěi
 • le
 • bān
 •  
 •  
 •  
 • 給了一班。 
 •  
 •  
 • jīn
 • tiān
 •  
 • suī
 • rán
 • bài
 • le
 •  
 • dàn
 • shì
 • xīn
 • zhōng
 • chōng
 • mǎn
 •  今天,雖然敗了,但是心中充滿
 • le
 • huān
 •  
 • yīn
 • wéi
 • xuě
 • qiú
 • zhàn
 • tài
 • le
 •  
 •  
 • 了歡樂。因為雪球大戰太刺激了! 
 •  
 • 
 •  
 •  
 • xià
 •  
 • men
 • dìng
 • yào
 • zhàn
 • shèng
 • bān
 •  
 •  下一次,我們一定要戰勝一班。
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • zhǐ
 • dǎo
 • jiāo
 • shī
 •  
 • cuī
 • méi
 •  
 •  
 •  指導教師 崔梅茹 
 •  
 • 
   
  無注音版:
   
    雪球大戰
   
    秦愷睿
   
    呼呼,外面狂風大作,雪花紛飛,好像在風中跳起了優美的舞蹈,寒風刺骨,但我們卻在雪中開始了一場驚心動魄的雪球大戰。
   
    “叮鈴鈴,”下課鈴聲響了,我們男同學迅速跑到了操場上,我們四個班開始了雪球大戰,不一會兒,四()和四()已經被打下了場,只剩我們班和四()班。一開始,我們班太掉以輕心了:我們的雪球左打右打真是槍林彈雨呀!后來,又有人來幫助我們了,人越來越多,操場上一片狼藉。我們把做好的雪球運到前線,我在班里是百發百中的“神槍手”,我以迅雷不及掩耳之勢打跑了好幾個對手。然后我潛入到了對方的陣地,往別人的脖子里放了許多雪球。最后,由于我們的“彈藥”儲備不足,敗給了一班。
   
    今天,雖然敗了,但是心中充滿了歡樂。因為雪球大戰太刺激了!
   
   
   下一次,我們一定要戰勝一班。
   
   
   指導教師 崔梅茹
   
   

   車轱轆大戰

   作文字數:368
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  • chē
  • zhàn
  •   車轱轆大戰
  •  
  •  
  • běi
  • shěng
  • zhāng
  • jiā
  • kǒu
  • shì
  •  
  • ?
  • guó
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  •  河北省張家口市 建國路小學三
  • nián
  • bān
  •  
  • xuē
  • chén
  • 年級班 薛依晨
  • 閱讀全文

   男女生大戰

   作文字數:590
   作者:未知
  •  
  • zhàn
  • zhǎng
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • nán
  • shēng
  • zhàn
  • 站長 :。  男女生大戰
  •  
  •  
  • nán
  • shěng
  •  
  • zhǎng
  • shā
  • xiàn
  • xīng
  • shā
  • zhèn
  • zhōng
  • xīn
  • xiǎo
  • xué
  •  湖南省 長沙縣星沙鎮中心小學
  • sān
  • nián
  • bān
  •  
  • táng
  • jiā
  • yáng
  • 三年級班 唐嘉洋
  • 閱讀全文

   陀螺大戰

   作文字數:400
   作者:岑偉祺
  •  
  • xiǎo
  • xué
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  •  
  •  
  • tuó
  • luó
  • zhàn
  • 小學作文  陀螺大戰
  •  
  •  
  •  
  • xīng
  • liù
  •  
  • yuē
  • le
  • xiǎo
  • huǒ
  • bàn
  •  
  •  星期六,我約了幾個小伙伴,
  • guǎn
  • dòu
  • tuó
  • luó
  •  
  • 去體育館斗陀螺。
  • 閱讀全文

   爭吵“大戰”

   作文字數:320
   作者:吳加勉
  •  
  •  
  •  
  • zhè
  • jiāng
  • ruì
  • ān
  • ān
  • yáng
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • ?
  •  
  •  浙江瑞安安陽實驗小學三()
  • jiā
  • miǎn
  • 吳加勉
  •  
  • 
  • 閱讀全文

   奶油大戰

   作文字數:1049
   作者:李安琪
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zhù
  • shēng
  • kuài
  •  
  • zhù
  • shēng
  •   “祝你生日快樂,祝你生
  • kuài
  •  
  •  
  •  
  • měi
  • dāng
  • tīng
  • dào
  • zhè
  • shǒu
  • shí
  •  
  • 日快樂……”每當我聽到這首歌時,
  • yǎn
  • qián
  • biàn
  • xiàn
  • chū
  • wán
  • nǎi
  • yóu
  • zhàn
  • de
  • 眼前便立刻浮現出玩奶油大戰的一幕
  • 閱讀全文

   小鳥大戰獵人

   作文字數:793
   作者:林雨岐
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xiǎo
  • niǎo
  • zhàn
  • liè
  • rén
  •  
  •  
  •   小鳥大戰獵人 
  •  
  •  
  • guó
  • xiǎo
  • xué
  •  
  •  
  • lín
  •  
  •  
  •  澤國小學 林雨岐 
  •  
  •  
  • tiān
  •  
  • niǎo
  • zhǎng
  •  
  •  
  • fèng
  • huáng
  • mìng
  • lìng
  • zhī
  •  一天,鳥族長——鳳凰命令一只
  • 閱讀全文

   螳螂與毛毛蟲大戰

   作文字數:525
   作者:沈當當
  •  
  • xiǎo
  • xué
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • wǎn
  • shàng
  • gěi
  • 小學作文  今天晚上媽媽給我
  • jiǎng
  • le
  •  
  • xiǎo
  • táng
  • láng
  • xué
  •  
  • de
  • shì
  •  
  • shǐ
  • 講了一個《小螳螂學藝》的故事,使
  • xiǎng
  • dào
  • le
  • shǔ
  • jiǎ
  • zài
  • wài
  • jiā
  • kàn
  • guò
  • de
  • táng
  • láng
  • 我想到了暑假里在外婆家看過的螳螂
  • 閱讀全文

   風箏大戰

   作文字數:410
   作者:林晨輝
  •  
  • zhàn
  •  
  • zhǎng
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • fēng
  • zhēng
  • zhàn
  •  
  •  
  • 站 長 : 風箏大戰 
  •  
  • lín
  • chén
  • huī
  •  
  •  
  • 林晨輝 
  •  
  • xīng
  • liù
  • xià
  •  
  • zhuāng
  • shì
  • lóng
  •  
  • zhāng
  • chén
  • lóng
  • 星期六下午,我和莊世龍、張辰龍
  • 閱讀全文

   人鼠大戰

   小學生作文:人鼠大戰
   作文字數:548
   作者:桂勝怡
  •  
  • jīn
  • tiān
  • wǎn
  • shàng
  •  
  • běn
  • lái
  • zài
  • kàn
  • diàn
  • shì
  •  
  • 今天晚上,本來我在看電視劇《大
  • zhǎng
  • jīn
  •  
  •  
  • shì
  • kàn
  • zhe
  • kàn
  • zhe
  •  
  • rán
  • tīng
  • dào
  • 長今》。可是我看著看著,突然聽到
  • hòu
  • miàn
  • zhèn
  • xiǎng
  • shēng
  •  
  • shì
  • biàn
  • zhe
  • shǒu
  • diàn
  • tǒng
  • 后面一陣響聲,于是我便拿著手電筒
  • 閱讀全文

   人蚊“大戰”

   小學生作文:人蚊“大戰”
   作文字數:619
   作者:メCherry…
  • suí
  • zhe
  • tiān
  • de
  • zhú
  • jiàn
  • mèn
  •  
  • zhuǎn
  • yǎn
  • jiān
  •  
  • xià
  • tiān
  • 隨著天氣的逐漸悶熱,轉眼間,夏天
  • dào
  • le
  •  
  • tiān
  • le
  •  
  • wén
  • biàn
  • xiāo
  • yáo
  • ?
  • wài
  •  
  • 到了。天氣熱了,蚊子便逍遙法外,
  • zài
  • de
  • fáng
  • jiān
  • fēi
  • lái
  • fēi
  •  
  • xún
  • zhǎo
  • de
  • 在我的房間里飛來飛去,尋找各自的
  • 閱讀全文

   同桌大戰

   小學生作文:同桌大戰
   作文字數:386
   作者:秦雨欣
  • tóng
  • zhuō
  • zhàn
  • 同桌大戰
  •  
  • xìng
  • míng
  •  
  • qín
  • xīn
  •  
  • nián
  • líng
  •  
  • suì
  • 姓名:秦雨欣 年齡:歲
  • ài
  • hǎo
  •  
  • xiě
  • zuò
  •  
  • wán
  • diàn
  • nǎo
  •  
  • xìng
  • bié
  •  
  • 愛好:寫作,玩電腦 性別:女
  • 閱讀全文

   人蚊大戰

   小學生作文:人蚊大戰
   作文字數:392
   作者:閆琪楠
  • rén
  • wén
  • zhàn
  • 人蚊大戰
  •  
  • ?
  • nián
  •  
  • (四年級)
  •  
  •  
  • rén
  • lèi
  • wén
  • xiàng
  • shì
  • yǒu
  •  
  • gòng
  • dài
  • tiān
  •  人類和蚊子一向是有“不共戴天
  • 閱讀全文

   “水上大戰”

   小學生作文:“水上大戰”
   作文字數:657
   作者:邱文??/div>
  •  
  • shuǐ
  • shàng
  • zhàn
  •  
  • “水上大戰”
  •  
  •  
  •  
  • sài
  • jīng
  • kāi
  • zhōng
  • xīn
  • xiǎo
  • xué
  • ?
  •  賽岐經濟開發區中心小學五(
  •  
  • bān
  • qiū
  • wén
  • )班邱文
  • 閱讀全文

   人蚊大戰

   小學生作文:人蚊大戰
   作文字數:715
   作者:張睿杰
  • rén
  • wén
  • zhàn
  • 人蚊大戰
  •  
  •  
  • tài
  • hǎo
  • le
  •  
  • tài
  • hǎo
  • le
  •  
  •  
  • men
  • jiā
  • chuán
  • “太好了,太好了。”我們家里傳
  • lái
  • le
  • piàn
  • huān
  • de
  • shēng
  • yīn
  •  
  • shì
  • yīn
  • wéi
  • jiā
  • 來了一片歡呼的聲音,那是因為家里
  • 閱讀全文

   QQ大戰

   小學生作文:QQ大戰
   作文字數:732
   作者:陳奐
  •  
  • shuō
  •  
  • jiù
  • yǒu
  • zhǒng
  • míng
  • de
  • xìng
  • fèn
  •  
  • 說起,我就有一種莫名的興奮,自
  • háo
  • zhī
  • gǎn
  • yóu
  • rán
  • ér
  • shēng
  •  
  • wéi
  • shí
  • me
  •  
  • shì
  • 豪之感油然而生。為什么?那是一個
  • dào
  • hào
  • de
  • shì
  •  
  •  
  • 盜號密碼的故事……
  • 閱讀全文

   人蚊大戰

   小學生作文:人蚊大戰
   作文字數:686
   作者:曹文婷
  • rén
  • wén
  • zhàn
  • 人蚊大戰
  •  
  •  
  • xià
  • tiān
  • de
  • wǎn
  • zǒng
  • shì
  • jìng
  • ér
  • yòu
  • chén
  • mèn
  • de
  •  夏天的夜晚總是寂靜而又沉悶的
  • dàn
  • shì
  • yǒu
  • zhe
  • bié
  • yàng
  • de
  • yùn
  • wèi
  • kāi
  • zhe
  • chuāng
  • tǎng
  • 但是它也有著別樣的韻味開著窗我躺
  • 閱讀全文

   自我大戰

   小學生作文:自我大戰
   作文字數:459
   作者:金美子
  • zhàn
  •  
  •  
  • 自我大戰 
  •  
  •  
  •  
  • lín
  • shěng
  • huì
  • shì
  • hóng
  • yàn
  • wài
  • nián
  •  吉林省德惠市鴻雁外語四年級
  •  
  • jīn
  • měi
  •  
  •  
  • 金美子 
  • 閱讀全文

   星球大戰

   小學生作文:星球大戰
   作文字數:486
   作者:陸永杰
  • xīng
  • qiú
  • zhàn
  •  
  •  
  • 星球大戰 
  •  
  • zài
  • nián
  • jīng
  • chéng
  • wéi
  • le
  • qiú
  • shàng
  • fáng
  • wèi
  • duì
  • 在年我已經成為了地球上防衛部隊
  • de
  • duì
  • zhǎng
  • zhuān
  • mén
  • wài
  • xīng
  • rén
  • de
  • jìn
  • gōng
  •  
  • 的隊長專門負責抵御外星人的進攻。
  • 閱讀全文

   人和老鼠大戰

   小學生作文:人和老鼠大戰
   作文字數:764
   作者:鄧麗娟
  • rén
  • lǎo
  • shǔ
  • zhàn
  • 人和老鼠大戰
  •  
  • zài
  • hěn
  • xiǎo
  • de
  • shí
  • hòu
  •  
  • jiù
  • fēi
  • cháng
  • tǎo
  • yàn
  • lǎo
  • 在我很小的時候,我就非常討厭老
  • shǔ
  •  
  • men
  • zhǎng
  • xiàng
  • chǒu
  • lòu
  •  
  • shí
  • zài
  • nán
  • kàn
  •  
  • zài
  • wǎn
  • 鼠,他們長相丑陋,實在難看。在晚
  • 閱讀全文

   一場校園大戰

   小學生作文:一場校園大戰
   作文字數:483
   作者:林濱偉
  •  
  •  
  • dīng
  • líng
  • líng
  •  
  •  
  • xià
  • de
  • sān
  • jiē
  • shì
  • “丁鈴鈴!”下午的第三節是體育
  •  
  • dào
  • le
  • cāo
  • chǎng
  • shàng
  •  
  • yīn
  • wéi
  • men
  • zhè
  • pái
  • duì
  • 課。到了操場上,因為我們這次排隊
  • zhěng
  •  
  • hěn
  • yǒu
  • zhì
  •  
  • shì
  • lǎo
  • shī
  • jiù
  • ràng
  • 整齊,很有秩序,于是體育老師就讓
  • 閱讀全文

   有趣的陀螺大戰

   小學生作文:有趣的陀螺大戰
   作文字數:401
   作者:喬瑞琪
  •  
  •  
  • yǒu
  • de
  • tuó
  • luó
  • zhàn
  •  
  •  
  •  有趣的陀螺大戰 
  •  
  • qiáo
  • ruì
  •  
  •  
  • 喬瑞琪 
  •  
  •  
  •  
  • jiān
  • huó
  • dòng
  • shí
  • jiān
  • dào
  • le
  •  
  • men
  • xiàng
  • huān
  •  課間活動時間到了,我們像歡
  • 閱讀全文

   雪球大戰

   小學生作文:雪球大戰
   作文字數:554
   作者:喬瑞琪
  •  
  •  
  • xuě
  • qiú
  • zhàn
  •  
  •  
  •  雪球大戰 
  •  
  •  
  •  
  • qiáo
  • ruì
  •  
  •  
  •  喬瑞琪 
  •  
  •  
  •  
  • chǎng
  • xuě
  • guò
  • hòu
  •  
  • men
  • xiào
  • yuán
  • jiù
  •  一場大雪過后,我們那校園就
  • 閱讀全文

   校園里的雪球大戰

   小學生作文:校園里的雪球大戰
   作文字數:528
   作者:劉佳慧
  •  
  •  
  • xiào
  • yuán
  • de
  • xuě
  • qiú
  • zhàn
  •  
  •  
  •  校園里的雪球大戰 
  •  
  •  
  • liú
  • jiā
  • huì
  •  
  •  
  •  劉佳慧 
  •  
  • 
  • 閱讀全文

   一次羽毛球“大戰”

   小學生作文:一次羽毛球“大戰”
   作文字數:525
   作者:魔法小精…
  • máo
  • qiú
  •  
  • zhàn
  •  
  •  
  • 一次羽毛球“大戰” 
  •  
  •  
  • diǎn
  •  
  • jiā
  • mén
  • kǒu
  •  地點:我家門口
  •  
  •  
  • shí
  • jiān
  • nián
  • yuè
  •  
  • xīng
  • sān
  •  
  • tiān
  • qíng
  •  時間年月日 星期三 天氣晴
  • 閱讀全文

   電腦大戰斗

   小學生作文:電腦大戰斗
   作文字數:669
   作者:范思詩
  •  
  •  
  • diàn
  • nǎo
  • zhàn
  • dòu
  •  
  •  
  •  電腦大戰斗 
  •  
  •  
  • fàn
  • shī
  •  
  •  
  •  范思詩 
  •  
  •  
  • jiā
  • de
  • rén
  •  
  • dōu
  • shì
  • diàn
  • nǎo
  •  
  • guǒ
  •  我家的人,都是電腦迷。如果一
  • 閱讀全文

   人蟲大戰

   小學生作文:人蟲大戰
   作文字數:712
   作者:李哲鑫
  • rén
  • chóng
  • zhàn
  •  
  •  
  • 人蟲大戰 
  •  
  •  
  • zhāng
  • láng
  •  
  • kūn
  • chóng
  •  
  • shēn
  • biǎn
  • píng
  •  
  • hēi
  •  蟑螂,昆蟲,身體扁平,黑褐色
  •  
  • néng
  • chū
  • chòu
  • wèi
  •  
  • cháng
  • yǎo
  • huài
  •  
  • rǎn
  • shí
  • ,能發出臭味,常咬壞衣物,污染食
  • 閱讀全文

   世界大戰

   小學生作文:世界大戰
   作文字數:393
   作者:??捱?/div>
  •  
  •  
  •  
  •  
  • shì
  • jiè
  • zhàn
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  “ 世界大戰 ” 
  •  
  •  
  •  
  • rén
  • men
  • cháng
  • shuō
  • de
  • guó
  • lián
  • jun1
  •  
  •  人們常說的八國聯軍,伊拉克
  • zhàn
  • zhēng
  • dōu
  • shì
  • shì
  • jiè
  • zhàn
  •  
  • ér
  • zài
  • zhè
  • chǎng
  •  
  • zhàn
  • 戰爭都是世界大戰,而在我這場“戰
  • 閱讀全文

   大戰偷油蟲

   小學生作文:大戰偷油蟲
   作文字數:418
   作者:任小龍
  •  
  •  
  • xià
  • tiān
  • dào
  • le
  •  
  • jiā
  • de
  • tōu
  • yóu
  • chóng
  • duō
  •  夏天到了,我家里的偷油蟲也多
  • lái
  • le
  •  
  • zuó
  • jiā
  • máng
  • le
  •  
  • gàn
  • shí
  • 起來了。昨夜家里忙得不得了,干什
  • me
  • ne
  •  
  • tōu
  • yóu
  • chóng
  • ya
  •  
  •  
  • 么呢?打偷油蟲呀! 
  • 閱讀全文

   人蟲大戰

   小學生作文:人蟲大戰
   作文字數:460
   作者:樂磊
  •  
  •  
  • zhāng
  • láng
  •  
  • kūn
  • chóng
  •  
  • shēn
  • piān
  • píng
  •  
  • hēi
  •  蟑螂,昆蟲,身體偏平,黑褐色
  •  
  • néng
  • chū
  • chòu
  • wèi
  •  
  • cháng
  • rǎn
  • shí
  •  
  • bìng
  • néng
  • chuán
  • ,能發出臭味,常污染食物,并能傳
  • rǎn
  • shāng
  • hán
  •  
  • huò
  • luàn
  • děng
  • bìng
  •  
  • shì
  • è
  • zuò
  • 染傷寒,霍亂等疾病,是個無惡不作
  • 閱讀全文

   象棋大戰

   小學生作文:象棋大戰
   作文字數:418
   作者:周炎南
  • xià
  • le
  • sān
  • pán
  •  
  • pán
  • shì
  • 我和爸爸下了三盤棋。第一盤是爸爸
  • jiāo
  • de
  •  
  • èr
  • pán
  • shì
  • rén
  • xià
  •  
  • 教我的,第二盤是我自己一個人下(
  • yòng
  • jiāo
  •  
  •  
  • sān
  • pán
  • lái
  • jìn
  • ér
  • le
  •  
  • 不用爸爸教),第三盤可來勁兒了。
  • 閱讀全文
  卓易彩票平台卓易彩票主页卓易彩票网站卓易彩票官网卓易彩票娱乐 www.hc2988.com | 3559c.com | www.730555.com | www.6555567.com | g40033.com | www.320477.com | www.773560.com | www.hg8801.com | x33h.vip | 3122kk.com | www.2875j.com | www.938p.cc | 3178gg.com | 16340003.com | www.770935.com | www.4hg6668.com | www.3643c.com | 8037y.com | 8cai29.com | www.yun588.com | www.sbbet138.com | www.0686777.com | amblrdc.net | www.177074.com | www.81608w.com | www.234677.com | 123456vip.cc | 1919394.com | www.178719.com | www.7969.com | www.938m.cc | ylzz7.cc | 0033buyu.com | 9694a.com | www.86889.cc | www.4996cs.com | www.7025z.com | 8569844.com | 9068tt.com | www.900241.com | www.802sun.com | www.11731.com | 1389tt.com | 0241o.com | bet365ok03.com | www.07163s.com | www.55070s.com | www.hg773999.com | 55818b.com | xhy000.com | 3009h.com | www.055l.cc | www.44118e.com | www.ab99900.com | 6789801.com | 3644q.com | www.186796.com | www.66621w.com | www.4996xn.com | www.yh04b.com | gbhs33.com | bet35365v.com | 8381k.com | www.2408c.com | www.3846aa.com | www.ag6215.com | www.76060x.com | 00vv8331.com | iii1915.com | aipin88.me | www.324377.com | www.60108j.com | www.g32031.com | www.js541.com | www.vns6166.com | 3304x.com | 01234cc.com | 18438YL.com | www.66652o.com | www.qucp6.com | www.843881.com | www.00778a.com | www.368915.com | www.682844.com | wlb44.com | 6446hh.com | 214sj.com | www.557894.com | www.36166c.com | www.7920v.com | www.wank3.com | www.438686.com | www.js06123.com | 3169o.com | 7003ww.com | 38238m.com | 4451122.com | www.595953.com | www.29699.com | www.1434s.com | www.4963n.com | www.23545.com | www.4972vv.com | www.81866b.com | 768345.com | 22332007.com | 4289h.com | 59599s.com | 53166l.com | 8722tttt.com | 0909.net | www.39500i.com | www.820535.com | www.1444ac.com | www.80767y.com | www.78919c.com | www.3032hh.com | www.5446vv.com | www.c155d.com | www.11139l.com | www.1597sss.com | www.0636g.com | www.81866g.com | 22294433.com | 3189n.com | 2757t.com | 61327788.com | cc00558.com | 3685y.com | 32126r.net | 7200199.com | 53262c.com | 3559.la | 100404.com | blhvip222.com | 5295g.com | 4288a.com | 1389b.com | 3678a.com | da1369.com | amjs9944.com | js75.com | 80878e.com | 73055h.com | 6033j.com | f99345.am | 50067j.com | 56728.com | bet36570000.com | 6150w.com | 364860.com | hgw168v.com | 54443u.com | 2490k.com | yhw0.cc | 9679j.com | wnsr828.com | 670135.com | 6830g.com | 2355o.com | 47749u.com | www.ao399.com | www.221777.com | www.67797b.com | www.1076009.com | www.b0008.com | www.k2229k.com | www.207622.com | www.5588135.com | www.1168g.com | www.33111166.com | www.883399a.com | www.80030077.com | www.73166g.com | www.5854v.cc | www.731030.com | www.376395.com | bet28a.com | 33005003.com | 88833.com | 8522yyyy.com | 55992007.com | www.yh6001.com | www.alpk77.com | www.25288b.com | www.hg7602.com | www.20199oo.com | www.58404b.com | www.ag99365.com | www.89894k.com | www.a450.com | www.168153.com | 5598510.com | swin7.com | 355233.com | 9995r.cc | www.7736l.cc | www.c44qq.com | www.9822ae.com | www.pj99z.com | www.055o.cc | www.178329.com | 88946000.com | 8644777.com | wb099.com | www.589234.com | www.2078a.com | www.tyc800.com | www.46630.com | www.ag.hg3005.tw | www.965666.com | www.43131c.com | 1483mm.com | l1915l.com | d8504.com | www.9996hh.com | www.zte222.com | www.ba309.com | www.21202k.com | www.568380.com | tzvip2019.com | 36402211.com | www.28758w.com | www.49200a.com | www.33678ss.com | www.61233t.com | www.354211.com | 20053366.com | 6766kk.com | www.js30859.com | www.dafabetedfa95.com | www.8905a.com | www.6832g.com | www.87668v.com | lswjs189.com | 500000370.com | www.mng44.com | www.55070h.com | www.53900b.com | www.202340.com | lswjs189.com | 47749k.com | www.jkwhjy.com | www.a80288.com | www.6832l.com | 73006.com | 407ll.com | b2554.com | www.z5777.com | www.1434x.com | www.911790.com | 2846.vip | 69441166.com | www.11119u.com | www.07679n.com | www.fh52.com | 1389e.com | nn500h.com | www.77605x.com | www.634505.com | www.c1395.com | 6137i.net | 88214.net | www.4270nn.com | www.6687i.com | www.901531.com | 4270gg.com | 0033h.cc | www.55526t.com | www.3036222.com | www.26299u.com | 4995r.com | www.3643r.com | www.573512.com | www.980996.com | 0824.com | 87578.com | www.88470.com | www.53900g.com | vip31446.com | nn2205.com | www.bmw3350.com | www.La166518.com | 635120.com | 7777.tt | www.207622.com | www.bet63.com | 3844u.com | 2373n.com | www.281106.com | www.77114x.com | 228888q.com | 660fh.com | www.993456.com | www.bet73b.com | 50024466.com | 56987ss.com | www.5099vv.com | www.c132.vip | 7742e.com | www.77537j.com | www.7737ff.com | www.082709.com | 70118p.com | www.188448.com | www.68689x.com | 4997r.com | 5804j.com | www.7415ww.com | www.674679.com | 9737.com | www.747808.com | www.12455p.com | hr466.com | www.40818e.com | www.780780d.com | 61327777.com | 6220kk.com | www.357306.com | www.hcw823.com | 8790vns11.com | www.g4042.com | www.igcp6.com | 678.com | www.pj6767.com | www.904029.com | wot.kongzhong.com | www.xpj9199.com | www.55676p.com | 55155a.com | www.dfs998.com | www.8c333.com | 89892ee.com | 1594.com | www.35898g.com | 1119420.com | www.v3303.com | www.4331s.com | 0860n.com | www.www-hg127.com | www.hg28866.com | c46.cc | www.09569k.com | www.90305d.com | xs9411.com | www.xpj9259.com | www.99ckb.com | 01234lll.com | www.d5680.com | www.440689.com | bbc51133.com | www.6789527.com | d5959.com | www.long6668.com | www.80865.com | 81366d.com | www.13558u.com | www.36829.com | shen3377.com | www.654578.com | www.399047.com | 88807j.com | www.86339v.com | 3775x.com | www.135520d.com | www.071wy.com | 44009193.com | www.44vn777.com | 9694j.com | www.9374f.com | www.89894k.com | ma76.com | www.172270.com | www.41518u.com | www.4759tt.com | www.81678x.com | 3559hhhh.com | www.9737hh.me | hga030.com | www.7893900.com | www.10113.com | afcp03.com | www.ts018.com | 6641q.com | www.9996ll.com | www.den00.com | 4647v.com | www.07679b.com | 5429r.com | www.caibb.com | www.188975.com | www.xpj6666.cc | www.80767.com | 808vns.com | www.9187d.com | 3890o.com | www.jxcp3333.com | 66876s.com | www.8522cn.com | www.663566.com | 5005u.com | www.54968h.com | 8547bb.com | www.0088psb.com | 6261ww.com | www.9737vv.me | 6403c.com | www.82270.com | www.193161.com | www.365635.com | www.669by.com | feicai0771.com | www.3080.com | 88888448.com | www.xb88tt.com | p67890.com | www.g3410.com | 85698c.com | www.5099kk.com | 2828394.com | www.hnhdkm.com | 2019ii.cc | www.ym777.cc | 7346600.com | www.y186x.com | www.150961.com | www.4938c.com | www.500106.com | www.vns8891.com | www.832795.com | www.pj35555.com | www.ybao4.com | 97297s.com | www.022sh.cc | www.7009844.com | www.778811aa.com | www.653504.com | www.897296.com | www.ks883.com | www.743633.com | www.y00000.com | www.553028.com | www.3459p.com | www.433737.com | www.7830k.com | www.267051.com | www.27111x.com | b5923.com | www.300699.com | baidu169.com | www.3g88.com | 1466x.com | www.7036g.com | 3775776.com | www.99084400.com | 33115ll.com | www.ya350.com | www.a78ts.com | www.529061.com | www.879nn.com | sss5701.com | www.76543x.com | www.032823.com | www.001481.com | 99111oo.com | www.6668ylg.com | 81366.com | www.500558.com | 3136oo.com | www.cb7388.com | www.00618o.com | 505mmm.com | www.4406488.com | www.6889785.com | www.dingxin999.xin | v0142.com | www.50732p.com | www.yh6008.com | www.331616.com | www.tyc90.com | 9949t.com | www.w84z.com | w2490.com | www.189999a.com | www.32126z.net | 8036uu.com | www.46630.app | 3685n.com | www.c6881.com | www.9679u.com | 33115p.com | www.u32031.com | 4809u.com | www.677474.com | www.hg6929.com | 97297g.com | www.16065g.com | www.86611b.com | www.73166a.com | www.4212n.com | 3522l.cc | www.960777a.com | www.3534y.com | 5988365.com | www.9646m.com | www.5554dhy.com | feicai0310.com | www.1754o.com | z2824.com | www.573898.com | www.42842818.com | 3640q.com | www.w058.com | www.492049.com | yhyunnan.vip | www.5091e.com | www.9566438.com | 452922.com | www.633547.com | www.7669c.net | 15a8.net | www.55545.com | www.066116.com | 139702.com | www.646869.com | www.8124i.com | 3245x.com | www.585731.com | www.557337.com | 3730-79.com | www.55676z.com | www.8520i.com | 5004rr.com | www.xpj8816.com | www.4447727.com | 131y.net | www.46876.com | www.6cw.org | 36989.com | www.13434b.com | www.4625g.com | 15856h.com | www.66652n.com | www.8814e7.com | 33382ff.com | www.9311c.com | www.414266.com | 3559.la | www.799497.com | www.mk926.com | 67877c.com | www.338057.com | www.cn365m.com | 29918pp.com | 19990.com | www.97828l.vip | www.39695y.com | cp598.com | www.ybao4.com | www.11c668.com | 8381u.com | 11007.com | www.00778w.com | www.fh7777.com | 7720l.com | www.5086y.com | www.6787749.com | js92359.com | www.431506.com | www.4196t.com | www.pj9898.com | 55984i.com | www.1368s.cc | www.dfh281.com | 55vv8332.com | 38820000.com | www.pj888k.com | www.9949n.com | 3510.com | www.50051v.com | www.5zz66.com | www.138555555.com | qqq67890.com | www.612110.com | www.33678uu.com | www.hg9689.com | 5019kze.com | www.547638.com | www.0600l.cc | www.330099d.com | 6594xx.com | www.786778.com | www.91779q.com | www.3459x.com | 2214d.com | www.83033u.com | www.55545k.com | www.749888.com | long397.com | 139927.com | www.12455x.com | www.983888b.com | www.aicaicc.com | 33432w.com | www.178982.com | www.88846.com | www.22582.com | 0229422.com | qhc50.com | www.hczx3.com | www.2021y.com | www.fedxb.com | youle296.com | 13976.com | www.777768a.com | www.83066.com | www.130031.com | 9655365.com | 1168p.com | www.gocp1.com | www.xj7007.com | www.b7123.com | 26444m.com | toucai11.com | www.236002.com | www.16065o.com | www.cp67771.com | www.yl444.com | 3890t.com | 53201133.com | www.26299b.com | www.mgm868003.com | www.sbet567.net | 11kk8331.com | 2844k.com | www.348689.com | www.904028.com | www.00773j.com | www.58777f.com | 2jsbbb.com | i5429.com | www.301345.com | www.68682f.com | www.cn365h.com | www.xpj7149.com | d00351.com | v67890.com | pj88cc.com | www.590833.com | www.531089.com | www.00772m.com | www.flb0009.com | v2554.com | 08159a.com | www.377653.com | www.26878q.com | www.7225q.com | www.66877.com | www.7435w.com | 2757p.com | 33cc8332.com | 2613p.com | www.653546.com | www.83993k.com | www.519862.com | www.o9993122.com | www.4625y.com | 8905u.com | 40033mmm.com | 78115544.com | 7720o.net | www.878466.com | www.77929.com | www.783544.com | www.hg2272.com | www.306004.com | 2146r.com | 35ww.vip | js1.com | www.355205.com | www.122by.com | www.2418c.com | www.4196n.com | www.422209.com | www.xpj9985.com | www.zr609.com | pp56988.com | z40033.com | ll1331.com | 5478o.com | 2127ss.com | www.501264.com | www.gocp6.com | www.81233n.com | www.350c9.com | www.0072737.com | www.r9478.com | www.663929.com | www.192022.com | 1331qq.com | 00jj8331.com | 40033rr.com | 65560066.com | bwinkkkcom | kkk5144.com | xianjinwanggg.com | www.130883.com | www.788464.com | www.5xca.com | www.52303p.com | www.js69.com | www.972577.com | www.89155444.com | www.b30666.vip | www.526688.com | www.44499999.com | www.8838c.com | www.910633.com | www.333133k.com | www.6491t.com | www.6aobo.com | 9103jj.com | 2851a.com | 78118877.com | 3301855.com | ry064.com | 28839v.com | pj00mm.com | 3846ss.com | 71707o.com | 01234nn.com | dhy.cc | 9659o.com | 2077.net | 8037eee.com | 3890l.com | 3967c.com | 4488ggg.com | 78808e.com | 51133v.com | 4995b.com | 00774ss.com | 0201.com | xxx40033.com | 6487.com | ctxcp90.com | 091717.com | 01234ttt.com | d1915d.com | 08159p.com | 2096n.com | 99111ii.com | wp16777.com | 160970.com | 9997383.com | www.hg1020.net | www.76060o.com | www.7830s.com | www.yh8489.com | www.xpj661199.com | www.78188d.com | www.333wh.com | www.3846s.com | www.88166h.com | www.55549.cc | www.8hg6668.com | www.8473g.com | www.332337.com | www.681183.com | www.585167.com | www.66332m.com | www.2875d.com | www.809387.com | www.345576.com | q759.top | 2381ee.com | 7240d.com | 5309j.com | 54241111.com | 4023v.com | www.hg45888.com | www.ra8878.com | www.44112055.com | www.969234.com | www.797009.com | www.7415ll.com | www.63606a.com | www.734331.com | www.69465.com | www.850533.com | www.235925.com | 3434rrr.com | 12016.com | 3330168.com | l01234.com | 3379a.com | www.wn2058.com | www.yh76ii.com | www.rb05.com | www.3066ww.com | www.5856861.com | www.8816y.com | www.647577.com | 15856i.com | 2380268.com | 22207c.com | hh7742.com | 8030l.com | www.wi9999.com | www.2646x.com | www.971055.com | www.wns44.me | www.50051t.com | www.598966.com | 4809c.com | dichan580.com | lll3405.com | 0033h.cc | www.hg2217.com | www.35252q.com | www.86339c.com | www.16878y.com | www.351957.com | 9694a.com | 33382rr.com | 22vv8332.com | www.hg6364.com | www.700733.com | www.673888h.com | www.115107.com | www.ya088.com | yk102.com | 18775i.com | 8381p.com | www.0011hg.com | www.383188.com | www.u2894.com | www.0270w.com | www.490680.com | 4048eee.com | 14683366.com | n1429.com | www.0098.cc | www.i32031.com | www.8d878.com | www.444037.com | 8547hh.com | r45638.com | www.76543d.com | www.899699.com | www.36580000.com | www.ch8944.com | yth14.net | xinvip6.com | www.63877s.com | www.c44tt.com | www.hb598.cc | www.440343.com | bojue009.com | 22117s.com | www.2061368.com | www.c32939.com | www.65707c.com | www.511622.com | js559.net | 97799e.com | www.z9163.com | www.33678nn.com | www.371m.cc | 0931jiehun.com | 67890hh.com | www.hg5588.net | www.28000g.com | www.65707b.com | js22991.com | 4025r.com | www.pjshanghai.com | www.tc8803.com | www.81233w.com | b00351.com | 89777w.com | 40660007.com | www.668cp33.com | www.78949t.com | 1591.com | d4212.com | www.3459q.com | www.46630.net | www.c9223.com | 11989m.com | 8569811r.com | www.14900c.com | www.9422c.com | www.178157.com | 5008999.com | www.pu7777.net | www.328209.com | www.2109k.com | 2978qp.com | 2355w.com | www.js253.com | www.hg355.com | 90307a.com | 3957o.com | www.0759563.com | www.69567p.com | www.599380.com | 2257013.com | www.pjbet3388.com | www.35252f.com | www.701250.com | 5856k.com | www.yh8009.com | www.tyc714.com | www.9jjc.com | 263377.com | www.3846a.me | www.p7764.com | www.6769a1.com | rr4255.com | www.63877e.com | www.1108598.com | www.557031.com | 11422e.com | www.7893w41.com | www.3399nsb.com | www.363477.com | 3807p.com | www.pj5719.com | www.4323g.com | sss01234.com | 3136rr.com | www.808888d.com | www.947547.com | 55991277.com | www.wn869.com | www.86339d.com | www.60123a.com | 838388d.com | www.7335zz.com | www.3126l.com | 9697444.com | www.68818z.com | www.1434d.com | 26668q.com | 83377y.com | www.4078k.com | www.398244.com | 38244e.com | www.sun181.com | www.52303l.com | 80878e.com | www.56520v.com | www.s94600.com | 6363go.com | 5855qq.com | www.y6091.com | 84494477.com | 2544b6.com | www.06617.com | www.324770.com | 01885.tv | www.02.bet | www.701548.com | 4880q.com | www.518008.com | www.7793p.com | 66090022.com | www.xb0027.com | www.26299y.com | 2709j.com | www.26yh.com | www.yi654.com | 4022dd.com | www.988806.com | www.800471.com | 4036vv.com | www.55545p.com | www.710930.com | 2211buyu.com | www.tycyl.cc | www.497918.com | 16616699.com | www.5180889.com | www.178125.com | 3225t.com | www.73990v.com | ctx668.com | www.81866g.com | www.6889793.com | 86811v.com | www.0860s.com | www.6364t.com | 8747.com | www.986655.com | www.548911.com | 36566.bet | www.r80288.com | 7737.com | www.x7088.com | www.60123c.com | 13825522.com | www.333777k.com | www.665772.com | xx5443.com | www.73990y.com | 3156iii.com | www.66166i.com | www.ya160.com | 1233015.com | www.4408598.com | 895320.com | www.58777i.com | www.hm2999.com | 4182f.com | www.685029.com | 20833g.com | www.99399c.com | www.11czj.com | 9998jsc.com | www.506930.com | 54141111.com | www.pp3737.com | www.866546.com | 6764999.com | www.52062e.com | 58898.com | www.277tk.com | www.506729.com | ylg2002.com | www.q888.com | aaa8996.com | www.4694l.com | jj1331.com | www.326365.com | www.w725.com | 55vv8332.com | www.hr1844.com | 3222y.cc | www.4963qq.com | 2998u.com | www.vns7000.cc | www.546669.com | www.bm1102.vip | www.88266l.com | 53262zz.com | www.86339w.com | 1675ee.com | www.68277111.com | 8901y.com | www.y186x.com | www.506257.com | www.5911o.com | www.987jc.com | amjs8033111.com | www.81608m.com | 3726x.com | www.9737ll.me | 51133c.com | www.2302312.com | 9649z.com | www.ajs5.com | www.320660.com | www.3459q.com | www.881809.com | bet36560000.com | www.6364e.com | vv0098.com | www.81608e.com | 3775v.com | www.86333e.com | 3121e.com | www.bet63c.com | bbb67890.com | www.jz3888.com | cc56988.com | www.pj5958.com | 38244h.com | www.97cp123.com | 39558899.com |