<optgroup id="w2uiu"></optgroup>
<menu id="w2uiu"><tt id="w2uiu"></tt></menu>
<menu id="w2uiu"><strong id="w2uiu"></strong></menu>
 • <menu id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu></menu>
  <xmp id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu>
 • <dd id="w2uiu"><nav id="w2uiu"></nav></dd>
 • 雪球大戰

  小學生作文:雪球大戰
  作文字數:382
  作者:秦愷睿
 •  
 •  
 • xuě
 • qiú
 • zhàn
 •  
 •  
 •  雪球大戰 
 •  
 •  
 • qín
 • kǎi
 • ruì
 •  
 •  
 •  秦愷睿 
 •  
 •  
 •  
 • wài
 • miàn
 • kuáng
 • fēng
 • zuò
 •  
 • xuě
 • huā
 • fēn
 • fēi
 •  呼呼,外面狂風大作,雪花紛飛
 •  
 • hǎo
 • xiàng
 • zài
 • fēng
 • zhōng
 • tiào
 • le
 • yōu
 • měi
 • de
 • dǎo
 •  
 • hán
 • ,好像在風中跳起了優美的舞蹈,寒
 • fēng
 •  
 • dàn
 • men
 • què
 • zài
 • xuě
 • zhōng
 • kāi
 • shǐ
 • le
 • chǎng
 • 風刺骨,但我們卻在雪中開始了一場
 • jīng
 • xīn
 • dòng
 • de
 • xuě
 • qiú
 • zhàn
 •  
 •  
 •  
 • 驚心動魄的雪球大戰。 
 •  
 •  
 •  
 • dīng
 • líng
 • líng
 •  
 •  
 • xià
 • líng
 • shēng
 • xiǎng
 • le
 •  
 •  “叮鈴鈴,”下課鈴聲響了,我
 • men
 • nán
 • tóng
 • xué
 • xùn
 • pǎo
 • dào
 • le
 • cāo
 • chǎng
 • shàng
 •  
 • men
 • 們男同學迅速跑到了操場上,我們四
 • bān
 • kāi
 • shǐ
 • le
 • xuě
 • qiú
 • zhàn
 •  
 • huì
 • ér
 •  
 • 個班開始了雪球大戰,不一會兒,四
 •  
 •  
 •  
 •  
 • jīng
 • bèi
 • xià
 • le
 • chǎng
 •  
 • zhī
 • shèng
 • ()和四()已經被打下了場,只剩
 • men
 • bān
 •  
 •  
 • bān
 •  
 • kāi
 • shǐ
 •  
 • men
 • bān
 • 我們班和四()班。一開始,我們班
 • tài
 • diào
 • qīng
 • xīn
 • le
 •  
 • men
 • de
 • xuě
 • qiú
 • zuǒ
 • yòu
 • 太掉以輕心了:我們的雪球左打右打
 • zhēn
 • shì
 • qiāng
 • lín
 • dàn
 • ya
 •  
 • hòu
 • lái
 •  
 • yòu
 • yǒu
 • rén
 • lái
 • bāng
 • 真是槍林彈雨呀!后來,又有人來幫
 • zhù
 • men
 • le
 •  
 • rén
 • yuè
 • lái
 • yuè
 • duō
 •  
 • cāo
 • chǎng
 • shàng
 • piàn
 • 助我們了,人越來越多,操場上一片
 • láng
 • jiè
 •  
 • men
 • zuò
 • hǎo
 • de
 • xuě
 • qiú
 • yùn
 • dào
 • qián
 • xiàn
 •  
 • 狼藉。我們把做好的雪球運到前線,
 • zài
 • bān
 • shì
 • bǎi
 • bǎi
 • zhōng
 • de
 •  
 • shén
 • qiāng
 • shǒu
 •  
 •  
 • 我在班里是百發百中的“神槍手”,
 • xùn
 • léi
 • yǎn
 • ěr
 • zhī
 • shì
 • pǎo
 • le
 • hǎo
 • 我以迅雷不及掩耳之勢打跑了好幾個
 • duì
 • shǒu
 •  
 • rán
 • hòu
 • qián
 • dào
 • le
 • duì
 • fāng
 • de
 • zhèn
 •  
 • 對手。然后我潛入到了對方的陣地,
 • wǎng
 • bié
 • rén
 • de
 • fàng
 • le
 • duō
 • xuě
 • qiú
 •  
 • zuì
 • hòu
 • 往別人的脖子里放了許多雪球。最后
 •  
 • yóu
 • men
 • de
 •  
 • dàn
 • yào
 •  
 • chǔ
 • bèi
 •  
 • bài
 • ,由于我們的“彈藥”儲備不足,敗
 • gěi
 • le
 • bān
 •  
 •  
 •  
 • 給了一班。 
 •  
 •  
 • jīn
 • tiān
 •  
 • suī
 • rán
 • bài
 • le
 •  
 • dàn
 • shì
 • xīn
 • zhōng
 • chōng
 • mǎn
 •  今天,雖然敗了,但是心中充滿
 • le
 • huān
 •  
 • yīn
 • wéi
 • xuě
 • qiú
 • zhàn
 • tài
 • le
 •  
 •  
 • 了歡樂。因為雪球大戰太刺激了! 
 •  
 • 
 •  
 •  
 • xià
 •  
 • men
 • dìng
 • yào
 • zhàn
 • shèng
 • bān
 •  
 •  下一次,我們一定要戰勝一班。
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • zhǐ
 • dǎo
 • jiāo
 • shī
 •  
 • cuī
 • méi
 •  
 •  
 •  指導教師 崔梅茹 
 •  
 • 
   
  無注音版:
   
    雪球大戰
   
    秦愷睿
   
    呼呼,外面狂風大作,雪花紛飛,好像在風中跳起了優美的舞蹈,寒風刺骨,但我們卻在雪中開始了一場驚心動魄的雪球大戰。
   
    “叮鈴鈴,”下課鈴聲響了,我們男同學迅速跑到了操場上,我們四個班開始了雪球大戰,不一會兒,四()和四()已經被打下了場,只剩我們班和四()班。一開始,我們班太掉以輕心了:我們的雪球左打右打真是槍林彈雨呀!后來,又有人來幫助我們了,人越來越多,操場上一片狼藉。我們把做好的雪球運到前線,我在班里是百發百中的“神槍手”,我以迅雷不及掩耳之勢打跑了好幾個對手。然后我潛入到了對方的陣地,往別人的脖子里放了許多雪球。最后,由于我們的“彈藥”儲備不足,敗給了一班。
   
    今天,雖然敗了,但是心中充滿了歡樂。因為雪球大戰太刺激了!
   
   
   下一次,我們一定要戰勝一班。
   
   
   指導教師 崔梅茹
   
   

   車轱轆大戰

   作文字數:368
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  • chē
  • zhàn
  •   車轱轆大戰
  •  
  •  
  • běi
  • shěng
  • zhāng
  • jiā
  • kǒu
  • shì
  •  
  • ?
  • guó
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  •  河北省張家口市 建國路小學三
  • nián
  • bān
  •  
  • xuē
  • chén
  • 年級班 薛依晨
  • 閱讀全文

   男女生大戰

   作文字數:590
   作者:未知
  •  
  • zhàn
  • zhǎng
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • nán
  • shēng
  • zhàn
  • 站長 :。  男女生大戰
  •  
  •  
  • nán
  • shěng
  •  
  • zhǎng
  • shā
  • xiàn
  • xīng
  • shā
  • zhèn
  • zhōng
  • xīn
  • xiǎo
  • xué
  •  湖南省 長沙縣星沙鎮中心小學
  • sān
  • nián
  • bān
  •  
  • táng
  • jiā
  • yáng
  • 三年級班 唐嘉洋
  • 閱讀全文

   陀螺大戰

   作文字數:400
   作者:岑偉祺
  •  
  • xiǎo
  • xué
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  •  
  •  
  • tuó
  • luó
  • zhàn
  • 小學作文  陀螺大戰
  •  
  •  
  •  
  • xīng
  • liù
  •  
  • yuē
  • le
  • xiǎo
  • huǒ
  • bàn
  •  
  •  星期六,我約了幾個小伙伴,
  • guǎn
  • dòu
  • tuó
  • luó
  •  
  • 去體育館斗陀螺。
  • 閱讀全文

   爭吵“大戰”

   作文字數:320
   作者:吳加勉
  •  
  •  
  •  
  • zhè
  • jiāng
  • ruì
  • ān
  • ān
  • yáng
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • ?
  •  
  •  浙江瑞安安陽實驗小學三()
  • jiā
  • miǎn
  • 吳加勉
  •  
  • 
  • 閱讀全文

   奶油大戰

   作文字數:1049
   作者:李安琪
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zhù
  • shēng
  • kuài
  •  
  • zhù
  • shēng
  •   “祝你生日快樂,祝你生
  • kuài
  •  
  •  
  •  
  • měi
  • dāng
  • tīng
  • dào
  • zhè
  • shǒu
  • shí
  •  
  • 日快樂……”每當我聽到這首歌時,
  • yǎn
  • qián
  • biàn
  • xiàn
  • chū
  • wán
  • nǎi
  • yóu
  • zhàn
  • de
  • 眼前便立刻浮現出玩奶油大戰的一幕
  • 閱讀全文

   小鳥大戰獵人

   作文字數:793
   作者:林雨岐
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xiǎo
  • niǎo
  • zhàn
  • liè
  • rén
  •  
  •  
  •   小鳥大戰獵人 
  •  
  •  
  • guó
  • xiǎo
  • xué
  •  
  •  
  • lín
  •  
  •  
  •  澤國小學 林雨岐 
  •  
  •  
  • tiān
  •  
  • niǎo
  • zhǎng
  •  
  •  
  • fèng
  • huáng
  • mìng
  • lìng
  • zhī
  •  一天,鳥族長——鳳凰命令一只
  • 閱讀全文

   螳螂與毛毛蟲大戰

   作文字數:525
   作者:沈當當
  •  
  • xiǎo
  • xué
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • wǎn
  • shàng
  • gěi
  • 小學作文  今天晚上媽媽給我
  • jiǎng
  • le
  •  
  • xiǎo
  • táng
  • láng
  • xué
  •  
  • de
  • shì
  •  
  • shǐ
  • 講了一個《小螳螂學藝》的故事,使
  • xiǎng
  • dào
  • le
  • shǔ
  • jiǎ
  • zài
  • wài
  • jiā
  • kàn
  • guò
  • de
  • táng
  • láng
  • 我想到了暑假里在外婆家看過的螳螂
  • 閱讀全文

   風箏大戰

   作文字數:410
   作者:林晨輝
  •  
  • zhàn
  •  
  • zhǎng
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • fēng
  • zhēng
  • zhàn
  •  
  •  
  • 站 長 : 風箏大戰 
  •  
  • lín
  • chén
  • huī
  •  
  •  
  • 林晨輝 
  •  
  • xīng
  • liù
  • xià
  •  
  • zhuāng
  • shì
  • lóng
  •  
  • zhāng
  • chén
  • lóng
  • 星期六下午,我和莊世龍、張辰龍
  • 閱讀全文

   人鼠大戰

   小學生作文:人鼠大戰
   作文字數:548
   作者:桂勝怡
  •  
  • jīn
  • tiān
  • wǎn
  • shàng
  •  
  • běn
  • lái
  • zài
  • kàn
  • diàn
  • shì
  •  
  • 今天晚上,本來我在看電視劇《大
  • zhǎng
  • jīn
  •  
  •  
  • shì
  • kàn
  • zhe
  • kàn
  • zhe
  •  
  • rán
  • tīng
  • dào
  • 長今》。可是我看著看著,突然聽到
  • hòu
  • miàn
  • zhèn
  • xiǎng
  • shēng
  •  
  • shì
  • biàn
  • zhe
  • shǒu
  • diàn
  • tǒng
  • 后面一陣響聲,于是我便拿著手電筒
  • 閱讀全文

   人蚊“大戰”

   小學生作文:人蚊“大戰”
   作文字數:619
   作者:メCherry…
  • suí
  • zhe
  • tiān
  • de
  • zhú
  • jiàn
  • mèn
  •  
  • zhuǎn
  • yǎn
  • jiān
  •  
  • xià
  • tiān
  • 隨著天氣的逐漸悶熱,轉眼間,夏天
  • dào
  • le
  •  
  • tiān
  • le
  •  
  • wén
  • biàn
  • xiāo
  • yáo
  • ?
  • wài
  •  
  • 到了。天氣熱了,蚊子便逍遙法外,
  • zài
  • de
  • fáng
  • jiān
  • fēi
  • lái
  • fēi
  •  
  • xún
  • zhǎo
  • de
  • 在我的房間里飛來飛去,尋找各自的
  • 閱讀全文

   同桌大戰

   小學生作文:同桌大戰
   作文字數:386
   作者:秦雨欣
  • tóng
  • zhuō
  • zhàn
  • 同桌大戰
  •  
  • xìng
  • míng
  •  
  • qín
  • xīn
  •  
  • nián
  • líng
  •  
  • suì
  • 姓名:秦雨欣 年齡:歲
  • ài
  • hǎo
  •  
  • xiě
  • zuò
  •  
  • wán
  • diàn
  • nǎo
  •  
  • xìng
  • bié
  •  
  • 愛好:寫作,玩電腦 性別:女
  • 閱讀全文

   人蚊大戰

   小學生作文:人蚊大戰
   作文字數:392
   作者:閆琪楠
  • rén
  • wén
  • zhàn
  • 人蚊大戰
  •  
  • ?
  • nián
  •  
  • (四年級)
  •  
  •  
  • rén
  • lèi
  • wén
  • xiàng
  • shì
  • yǒu
  •  
  • gòng
  • dài
  • tiān
  •  人類和蚊子一向是有“不共戴天
  • 閱讀全文

   “水上大戰”

   小學生作文:“水上大戰”
   作文字數:657
   作者:邱文??/div>
  •  
  • shuǐ
  • shàng
  • zhàn
  •  
  • “水上大戰”
  •  
  •  
  •  
  • sài
  • jīng
  • kāi
  • zhōng
  • xīn
  • xiǎo
  • xué
  • ?
  •  賽岐經濟開發區中心小學五(
  •  
  • bān
  • qiū
  • wén
  • )班邱文
  • 閱讀全文

   人蚊大戰

   小學生作文:人蚊大戰
   作文字數:715
   作者:張睿杰
  • rén
  • wén
  • zhàn
  • 人蚊大戰
  •  
  •  
  • tài
  • hǎo
  • le
  •  
  • tài
  • hǎo
  • le
  •  
  •  
  • men
  • jiā
  • chuán
  • “太好了,太好了。”我們家里傳
  • lái
  • le
  • piàn
  • huān
  • de
  • shēng
  • yīn
  •  
  • shì
  • yīn
  • wéi
  • jiā
  • 來了一片歡呼的聲音,那是因為家里
  • 閱讀全文

   QQ大戰

   小學生作文:QQ大戰
   作文字數:732
   作者:陳奐
  •  
  • shuō
  •  
  • jiù
  • yǒu
  • zhǒng
  • míng
  • de
  • xìng
  • fèn
  •  
  • 說起,我就有一種莫名的興奮,自
  • háo
  • zhī
  • gǎn
  • yóu
  • rán
  • ér
  • shēng
  •  
  • wéi
  • shí
  • me
  •  
  • shì
  • 豪之感油然而生。為什么?那是一個
  • dào
  • hào
  • de
  • shì
  •  
  •  
  • 盜號密碼的故事……
  • 閱讀全文

   人蚊大戰

   小學生作文:人蚊大戰
   作文字數:686
   作者:曹文婷
  • rén
  • wén
  • zhàn
  • 人蚊大戰
  •  
  •  
  • xià
  • tiān
  • de
  • wǎn
  • zǒng
  • shì
  • jìng
  • ér
  • yòu
  • chén
  • mèn
  • de
  •  夏天的夜晚總是寂靜而又沉悶的
  • dàn
  • shì
  • yǒu
  • zhe
  • bié
  • yàng
  • de
  • yùn
  • wèi
  • kāi
  • zhe
  • chuāng
  • tǎng
  • 但是它也有著別樣的韻味開著窗我躺
  • 閱讀全文

   自我大戰

   小學生作文:自我大戰
   作文字數:459
   作者:金美子
  • zhàn
  •  
  •  
  • 自我大戰 
  •  
  •  
  •  
  • lín
  • shěng
  • huì
  • shì
  • hóng
  • yàn
  • wài
  • nián
  •  吉林省德惠市鴻雁外語四年級
  •  
  • jīn
  • měi
  •  
  •  
  • 金美子 
  • 閱讀全文

   星球大戰

   小學生作文:星球大戰
   作文字數:486
   作者:陸永杰
  • xīng
  • qiú
  • zhàn
  •  
  •  
  • 星球大戰 
  •  
  • zài
  • nián
  • jīng
  • chéng
  • wéi
  • le
  • qiú
  • shàng
  • fáng
  • wèi
  • duì
  • 在年我已經成為了地球上防衛部隊
  • de
  • duì
  • zhǎng
  • zhuān
  • mén
  • wài
  • xīng
  • rén
  • de
  • jìn
  • gōng
  •  
  • 的隊長專門負責抵御外星人的進攻。
  • 閱讀全文

   人和老鼠大戰

   小學生作文:人和老鼠大戰
   作文字數:764
   作者:鄧麗娟
  • rén
  • lǎo
  • shǔ
  • zhàn
  • 人和老鼠大戰
  •  
  • zài
  • hěn
  • xiǎo
  • de
  • shí
  • hòu
  •  
  • jiù
  • fēi
  • cháng
  • tǎo
  • yàn
  • lǎo
  • 在我很小的時候,我就非常討厭老
  • shǔ
  •  
  • men
  • zhǎng
  • xiàng
  • chǒu
  • lòu
  •  
  • shí
  • zài
  • nán
  • kàn
  •  
  • zài
  • wǎn
  • 鼠,他們長相丑陋,實在難看。在晚
  • 閱讀全文

   一場校園大戰

   小學生作文:一場校園大戰
   作文字數:483
   作者:林濱偉
  •  
  •  
  • dīng
  • líng
  • líng
  •  
  •  
  • xià
  • de
  • sān
  • jiē
  • shì
  • “丁鈴鈴!”下午的第三節是體育
  •  
  • dào
  • le
  • cāo
  • chǎng
  • shàng
  •  
  • yīn
  • wéi
  • men
  • zhè
  • pái
  • duì
  • 課。到了操場上,因為我們這次排隊
  • zhěng
  •  
  • hěn
  • yǒu
  • zhì
  •  
  • shì
  • lǎo
  • shī
  • jiù
  • ràng
  • 整齊,很有秩序,于是體育老師就讓
  • 閱讀全文

   有趣的陀螺大戰

   小學生作文:有趣的陀螺大戰
   作文字數:401
   作者:喬瑞琪
  •  
  •  
  • yǒu
  • de
  • tuó
  • luó
  • zhàn
  •  
  •  
  •  有趣的陀螺大戰 
  •  
  • qiáo
  • ruì
  •  
  •  
  • 喬瑞琪 
  •  
  •  
  •  
  • jiān
  • huó
  • dòng
  • shí
  • jiān
  • dào
  • le
  •  
  • men
  • xiàng
  • huān
  •  課間活動時間到了,我們像歡
  • 閱讀全文

   雪球大戰

   小學生作文:雪球大戰
   作文字數:554
   作者:喬瑞琪
  •  
  •  
  • xuě
  • qiú
  • zhàn
  •  
  •  
  •  雪球大戰 
  •  
  •  
  •  
  • qiáo
  • ruì
  •  
  •  
  •  喬瑞琪 
  •  
  •  
  •  
  • chǎng
  • xuě
  • guò
  • hòu
  •  
  • men
  • xiào
  • yuán
  • jiù
  •  一場大雪過后,我們那校園就
  • 閱讀全文

   校園里的雪球大戰

   小學生作文:校園里的雪球大戰
   作文字數:528
   作者:劉佳慧
  •  
  •  
  • xiào
  • yuán
  • de
  • xuě
  • qiú
  • zhàn
  •  
  •  
  •  校園里的雪球大戰 
  •  
  •  
  • liú
  • jiā
  • huì
  •  
  •  
  •  劉佳慧 
  •  
  • 
  • 閱讀全文

   一次羽毛球“大戰”

   小學生作文:一次羽毛球“大戰”
   作文字數:525
   作者:魔法小精…
  • máo
  • qiú
  •  
  • zhàn
  •  
  •  
  • 一次羽毛球“大戰” 
  •  
  •  
  • diǎn
  •  
  • jiā
  • mén
  • kǒu
  •  地點:我家門口
  •  
  •  
  • shí
  • jiān
  • nián
  • yuè
  •  
  • xīng
  • sān
  •  
  • tiān
  • qíng
  •  時間年月日 星期三 天氣晴
  • 閱讀全文

   電腦大戰斗

   小學生作文:電腦大戰斗
   作文字數:669
   作者:范思詩
  •  
  •  
  • diàn
  • nǎo
  • zhàn
  • dòu
  •  
  •  
  •  電腦大戰斗 
  •  
  •  
  • fàn
  • shī
  •  
  •  
  •  范思詩 
  •  
  •  
  • jiā
  • de
  • rén
  •  
  • dōu
  • shì
  • diàn
  • nǎo
  •  
  • guǒ
  •  我家的人,都是電腦迷。如果一
  • 閱讀全文

   人蟲大戰

   小學生作文:人蟲大戰
   作文字數:712
   作者:李哲鑫
  • rén
  • chóng
  • zhàn
  •  
  •  
  • 人蟲大戰 
  •  
  •  
  • zhāng
  • láng
  •  
  • kūn
  • chóng
  •  
  • shēn
  • biǎn
  • píng
  •  
  • hēi
  •  蟑螂,昆蟲,身體扁平,黑褐色
  •  
  • néng
  • chū
  • chòu
  • wèi
  •  
  • cháng
  • yǎo
  • huài
  •  
  • rǎn
  • shí
  • ,能發出臭味,常咬壞衣物,污染食
  • 閱讀全文

   世界大戰

   小學生作文:世界大戰
   作文字數:393
   作者:??捱?/div>
  •  
  •  
  •  
  •  
  • shì
  • jiè
  • zhàn
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  “ 世界大戰 ” 
  •  
  •  
  •  
  • rén
  • men
  • cháng
  • shuō
  • de
  • guó
  • lián
  • jun1
  •  
  •  人們常說的八國聯軍,伊拉克
  • zhàn
  • zhēng
  • dōu
  • shì
  • shì
  • jiè
  • zhàn
  •  
  • ér
  • zài
  • zhè
  • chǎng
  •  
  • zhàn
  • 戰爭都是世界大戰,而在我這場“戰
  • 閱讀全文

   大戰偷油蟲

   小學生作文:大戰偷油蟲
   作文字數:418
   作者:任小龍
  •  
  •  
  • xià
  • tiān
  • dào
  • le
  •  
  • jiā
  • de
  • tōu
  • yóu
  • chóng
  • duō
  •  夏天到了,我家里的偷油蟲也多
  • lái
  • le
  •  
  • zuó
  • jiā
  • máng
  • le
  •  
  • gàn
  • shí
  • 起來了。昨夜家里忙得不得了,干什
  • me
  • ne
  •  
  • tōu
  • yóu
  • chóng
  • ya
  •  
  •  
  • 么呢?打偷油蟲呀! 
  • 閱讀全文

   人蟲大戰

   小學生作文:人蟲大戰
   作文字數:460
   作者:樂磊
  •  
  •  
  • zhāng
  • láng
  •  
  • kūn
  • chóng
  •  
  • shēn
  • piān
  • píng
  •  
  • hēi
  •  蟑螂,昆蟲,身體偏平,黑褐色
  •  
  • néng
  • chū
  • chòu
  • wèi
  •  
  • cháng
  • rǎn
  • shí
  •  
  • bìng
  • néng
  • chuán
  • ,能發出臭味,常污染食物,并能傳
  • rǎn
  • shāng
  • hán
  •  
  • huò
  • luàn
  • děng
  • bìng
  •  
  • shì
  • è
  • zuò
  • 染傷寒,霍亂等疾病,是個無惡不作
  • 閱讀全文

   象棋大戰

   小學生作文:象棋大戰
   作文字數:418
   作者:周炎南
  • xià
  • le
  • sān
  • pán
  •  
  • pán
  • shì
  • 我和爸爸下了三盤棋。第一盤是爸爸
  • jiāo
  • de
  •  
  • èr
  • pán
  • shì
  • rén
  • xià
  •  
  • 教我的,第二盤是我自己一個人下(
  • yòng
  • jiāo
  •  
  •  
  • sān
  • pán
  • lái
  • jìn
  • ér
  • le
  •  
  • 不用爸爸教),第三盤可來勁兒了。
  • 閱讀全文
  卓易彩票 www.670477.com | 2636.cc | am2948.com | www.668742.com | WWW.243955.COM | WWW.205099.COM | www.35918s.com | www.74j.com | www.6880uu.com | 21866n.com | 58532222.com | ss4255.com | x48f.com | 5360f.com | 65335.com | 50099r.com | www.095335.com | www.828521.com | WWW.847322.COM | WWW.169509.COM | WWW.355036.COM | www.6832w.com | www.6867.cc | www.12136o.com | www.dsn88.net | www.jiny28.com | 4997o.com | 8037p.com | hy843.com | 8036u.com | 50038d.com | 1331uu.com | www.zq3899.com | www.083067.com | www.810926.com | WWW.487223.COM | WWW.442244.COM | WWW.720723.COM | WWW.614569.COM | WWW.312696.COM | WWW.156463.COM | www.7qxc.com | www.77dwj.com | www.22czt.com | www.51558.com | www.7239z.com | www.9552168.com | www.3775g.com | www.62979b.com | www.88325c.com | www.4058nn.com | www.6880pp.com | www.9737ww.me | www.65066jj.com | www.88850.com | www.dd55826.com | www.948.com | www.4agcpw.com | www.uc.cc | www.hjcp0004.com | www.caipiao88e.com | www.4212w.com | www.tc8804.com | www.335217.com | www.55545p.com | www.2yhyh.com | www.b69096.com | www.7334d.com | www.4058k.com | www.bwinyz09.com | www.xpj4.net | www.7434b.com | www.427786.com | www.87668k.com | www.91233y.com | www.33598y.com | www.3668p.com | www.cp5658.cc | WWW.111060.COM | WWW.539227.COM | WWW.700440.COM | WWW.286433.COM | WWW.115968.COM | WWW.355320.COM | WWW.791023.COM | WWW.509616.COM | WWW.823746.COM | www.621481.com | www.326477.com | www.001888.com | 6199900.com | wx3355.com | 2287hh.com | 9922477.com | l01234.com | pj08444.com | hg999333a.com | www.bet63y.com | www.266820.com | www.1080.com | www.07xyc.com | WWW.279037.COM | WWW.646685.COM | WWW.628593.COM | WWW.889838.COM | www.273503.com | 33382tt.com | 3559cccc.com | 11422b.com | 655661166.com | 2846h.com | www.jz6999.com | www.v1058.com | www.80075j.com | www.089c.cc | WWW.544318.COM | WWW.79708.COM | www.775702.com | www.93499.com | 5509m.com | 4260011.com | 56787hh.com | www.6638555.com | www.704907.com | www.bet91482.com | www.776970.com | www.3tdc.com | WWW.279960.COM | www.785579.com | 937004.com | 40033eee.com | 41178961.com | www.00778e.com | www.150158.com | WWW.349055.COM | WWW.877730.COM | www.205059.com | 55818r.com | ll4119.com | 8827ccc.com | www.258908.com | www.00840n.com | WWW.176252.COM | www.755705.com | shanghaia18.com | 66578.com | 预览444000p.com | www.bet63b.com | www.52072r.com | WWW.483155.COM | www.769588.com | 0803.com | 2222com3.com | www.caishendi.com | www.52062e.com | www.cp8017.cc | WWW.780767.COM | www.196062.com | dz0999.com | by399.cn | www.2807777.com | www.1111y.cc | WWW.575864.COM | www.234276.com | 98955.com | 6665009.com | www.js68111.com | www.5522x.cc | WWW.499239.COM | 42298.com | 50099q.com | 3868amyhzz.com | www.4447758.com | WWW.491403.COM | www.784782.com | 94948633.com | 22299rr.com | www.78680a.com | WWW.101427.COM | www.810277.com | 188468.com | 8569855.com | www.pjjtzy.cc | WWW.185124.COM | www.684944.com | 91019a.net | 0033886.com | www.ykdyfls.com | WWW.585331.COM | www.706515.com | 80850n.com | 51200oo.com | www.h3658.com | WWW.633605.COM | www.001476.com | 67890h.com | www.9737aa.me | www.w408.com | www.578411.com | 866666g.com | 3178xx.com | www.66652f.com | WWW.403909.COM | woaidrf.com | 76886o.com | www.7240l.com | WWW.572613.COM | www.43804381.com | f08199.com | www.78919g.com | WWW.653465.COM | www.466876.com | 3522rr.com | www.zzyl66.com | WWW.443198.COM | 111kj.cc | 2146a.com | www.5952233.com | WWW.551990.COM | 496ww.com | 80368m.com | www.3200.com | WWW.241177.COM | 55331381.com | 3078h.com | www.50052j.com | www.966943.com | 3559pppp.com | www.bet91486.com | WWW.547654.COM | www.622206.com | 68228o.com | www.xb88kk.com | WWW.352537.COM | 90307o.com | www.6776jj.com | WWW.751448.COM | www.08kj.cc | 4116d.com | 123456cc.cc | www.6364g.com | www.602470.com | 77606q.com | www.86339d.com | WWW.443530.COM | 7347999.com | www.bwinyz44.com | WWW.848772.COM | 88894k.com | www.55526p.com | WWW.73528.COM | www.50052o.com | 11pp8331.com | www.07163w.com | www.330831.com | b21148.com | www.70wb.top | www.631259.com | 32555g.com | www.98478k.com | www.974674.com | 9737cc.me | www.p63568.com | WWW.370766.COM | 66783.com | www.1434s.com | WWW.695985.COM | 37770778.com | www.35898c.com | www.862455.com | 4018u.com | www.7714s.com | www.721709.com | 7240m.com | www.8667g.com | www.83033v.com | 2613.com | WWW.746355.COM | 78808z.com | www.1429g3.com | WWW.327366.COM | 3844w.com | www.tai1177.com | www.870035.com | 001122335.com | www.6661b.cc | 0208vv.com | www.89599x.com | WWW.576309.COM | 118888222.com | www.55717b.com | www.645326.com | 00048g.com | www.flcb5.com | 69443300.com | www.xpj16681.com | WWW.115744.COM | 3008590.com | www.9149q.com | 3650585.com | www.caipiao88d.com | WWW.496318.COM | l66474l.com | www.99788m.com | www.43818v.com | www.77731v.com | WWW.219585.COM | vv444000.com | www.9149d.com | 66300vip18.com | www.16181s.com | WWW.359539.COM | ppjj01.com | WWW.680801.COM | 8294d.com | www.6zz66.com | www.377501.com | 7779y.cc | WWW.289359.COM | 3242n.com | www.c6378.com | 9068xx.com | www.48330y.com | www.216880.com | www.85857c.com | WWW.305749.COM | 68228z.com | WWW.132108.COM | hb95996.com | www.08588i.com | www.606977.com | www.sha4111.com | www.882186.com | 2381oo.com | WWW.396726.COM | 2324hhh.com | WWW.516444.COM | 4499vn77.com | www.hw52.com | 61788.com | www.43818x.com | 272o.net | www.xj1992.com | w0000.vip | www.106846.com | www.331616.com | www.666klcp.com | www.946689.com | 881133aa.com | WWW.650877.COM | feicai021.com | WWW.441060.COM | p2146.com | WWW.67038.COM | 4167q.com | WWW.64066.COM | 98345f.com | WWW.747067.COM | o4255.com | www.2373c.com | uu1916.com | www.26199.com | 20774422.com | www.56717.com | 818555.vip | www.32123r.com | n2894.com | www.50054f.com | hr1800.com | www.29277d.com | 23800c.com | www.9149g.com | 0969.com | WWW.400869.COM | 553322XX.com | WWW.323482.COM | 3416n.com | WWW.32331.COM | 5309a.com | WWW.899403.COM | 2569005.com | WWW.26077.COM | 584575.com | WWW.333539.COM | www.466587.com | www.590761.com | www.673888w.com | www.53900e.com | www.3846e.com | 2096p.com | www.99638j.com | xiha.ph | www.jcai1.com | 8040hhh.com | WWW.341055.COM | 13638.com | WWW.932426.COM | 1156zz.com | www.566897.com | www.735585.com | 3522r.vip | www.7714x.com | ule609.com | WWW.458321.COM | 3513.com | WWW.60199.COM | 15a1.net | www.390366.com | www.78680g.com | am2984.com | www.5095p.com | jx2900.com | WWW.333765.COM | dc1108.com | www.500232.com | www.wns123h.com | 7508x.com | WWW.234265.COM | 8159rrr.cc | WWW.429944.COM | www.255793.com | www.404567.com | www.0076788.com | 3614n.com | WWW.690236.COM | 3136rr.com | www.455518.com | www.924924.com | 8890850.com | WWW.501720.COM | spj09.com | www.303470.com | www.2418o.com | i8381.com | WWW.801270.COM | www.35252w.com | 199899.com | www.36788w.com | ts698.com | WWW.130448.COM | www.b35dd.com | aoxueqi.com | WWW.132418.COM | 44267.com | www.249880.com | www.9646l.com | x444000.com | WWW.763056.COM | www.22vn777.cc | 3967q.com | WWW.110461.COM | www.w84n.com | 1407s.com | WWW.893679.COM | 7703.com | 44ss8331.com | www.tang444.com | 2096n.com | www.455745.com | www.81678y.com | 25250524.com | WWW.23302.COM | www.666xx.cc | 838388c.com | WWW.702671.COM | www.4521g.com | 9j0033.com | WWW.871077.COM | www.sha2255.com | 76886v.com | WWW.279960.COM | www.huangma28.com | xiha.ph | WWW.660805.COM | www.64566f.com | dafa2618.com | WWW.149969.COM | www.hhh2848.com | 8200.cn | WWW.758718.COM | www.78680d.com | swtyjc.com | WWW.348108.COM | www.La166518.com | 502379.com | www.239838.com | www.5091m.com | 4023g.com | 859818.com | WWW.884017.COM | www.rcw88.vip | 1591jjj.com | WWW.820065.COM | www.661326.com | 879.com | www.641638.com | www.41518q.com | 4138004.com | 778849.com | WWW.334156.COM | www.9ccp22.com | 01572.com | WWW.22955.COM | www.221222.cc | YLHG6868.com | www.7000.hk | WWW.794838.COM | www.4996nn.com | ww080.us | www.444029.com | www.chi32.com | www.799666q.com | 2222k28.com | WWW.641444.COM | www.99788n.com | 2306r.com | 272o.net | WWW.762234.COM | www.8582cc.com | ued.bet | pj334433.com | WWW.292566.COM | www.a63568.com | 5309789.com | 988111.com | WWW.342855.COM | www.52062p.com | 3522rr.com | kbk2275.com | WWW.193195.COM | www.3775a.com | 11005f.com | 76543h.com | WWW.930052.COM | www.86333.com | 64111z.com | a5595.net | www.658997.com | WWW.446855.COM | www.v88133.com | 9646q.com | 999979.com | WWW.446188.COM | www.624205.com | 33115.com | tt888y.com | www.599647.com | WWW.730345.COM | www.3066nn.com | 57157.com | 6245p.com | WWW.859889.COM | www.6611e.cc | www.m32939.com | 66671u.com | 8722rrrr.com | WWW.456057.COM | www.sjgc5.com | www.38138i.com | dz3222.com | 66458d.com | www.977389.com | WWW.102242.COM | www.60886s.com | 2146v.com | js75.com | www.315019.com | WWW.34876.COM | www.ya2019s.com | www.77731i.com | 37111e.com | 33382y.com | WWW.240165.COM | WWW.498811.COM | www.270sun.com | 4997n.com | 44488j.com | www.815333.com | WWW.111063.COM | WWW.745563.COM | www.68365c.com | 35252p.com | hg21210.com | www.lh555.com | WWW.358709.COM | WWW.664837.COM | www.55238d.com | www.195876.com | 3640p.com | 54443o.com | www.257760.com | WWW.365148.COM | www.hf5885.com | www.hg5029.com | 20058.com | 4995t.com | d91019.com | www.250757.com | WWW.51521.COM | WWW.313255.COM | www.ylylc03.com | www.38345m.com | bb2348.com | 62222v.com | 6hcc99.com | www.700724.com | WWW.363964.COM | www.55ckb.com | www.08xpj58.com | www.cbvip.com | 8682325.com | 972t.com | 923820.com | www.326608.com | WWW.788904.COM | WWW.273609.COM | www.60108c.com | www.pjc88.vip | www.caishendi.com | tt6830.com | 60957777.com | 31414.com | www.815333.com | www.768996.com | WWW.459828.COM | WWW.33658.COM | www.50080h.com | www.97994d.com | www.mhcp.com | feicai0759.com | 38244l.com | blr940.net | 3379i.com | www.139670.com | WWW.265123.COM | WWW.114288.COM | WWW.30628.COM | www.39058.cc | www.950058.com | www.30350f.com | www.183799.com | 3202o.com | 3788aa.com | a81570.com | 9737qq.me | bcylc8.com | 777712.com | www.477070.com | WWW.512890.COM | WWW.574666.COM | WWW.168084.COM | www.fyyy4.com | www.71233x.com | www.hg0298.com | www.99552ii.com | www.4694q.com | www.9928m.com | iii8827.com | 1206766.com | 4255ff.com | wfc.com | 33313k.com | 8905c.com | 022573.com | 866666k.com | www.485353.com | www.178612.com | www.586113.com | www.960923.com | WWW.331017.COM | WWW.764898.COM | WWW.215214.COM | WWW.830344.COM | WWW.593959.COM | www.hm3555.com | www.5xca.com | www.3126v.com | www.34788w.com | www.25688o.com | www.703wb.com | www.vn888567.cc | www.48330x.com | www.56011x.com | www.9464004.com | www.62979g.com | www.1754s.com | www.7366l.com | www.3116c.com | www.4996nx.com | www.9570113.com | www.5981v.com | www.bwinyz01.com | www.o69096.com | www.5981h.com | www.4996lz.com | www.f7764.com | www.2021u.com | www.91779d.com | www.88325i.com | www.99553.com | www.07679q.com | www.8877gvb.com | www.r63568.com | www.11mgm777.com | www.yh76a.com | www.87668f.com | www.33112t.com | www.2408d.com | www.38y.com | WWW.760266.COM | WWW.701595.COM | WWW.193592.COM | WWW.176252.COM | WWW.338946.COM | WWW.12721.COM | WWW.414811.COM | www.890402.com | www.556346.com | www.135169.com | www.508080.com | c2306.com | bbx888.com | 1389ff.com | 86688008.com | i40033.com | 9958955.com | 7744iii.com | 4495.com | www.5446vv.com | www.xj7007.com | www.057v.com | www.aobo194.com | www.35885.cc | WWW.558922.COM | WWW.336678.COM | WWW.794339.COM | www.996732.com | www.335240.com | 195252.com | 5804b.com | 3189uu.com | 3467q.am | 7742o.com | 88850gg.com | www.2200ra8.com | www.750041.com | www.57578j.com | WWW.262914.COM | WWW.567704.COM | WWW.666386.COM | www.810702.com | 3500kj.com | 829330.com | 08778s.com | 85698w.com | 4546vip3.com | www.115527c.com | www.55238d.com | www.48wcp.com | WWW.160322.COM | WWW.776909.COM | www.603924.com | 86332.com | h4255.com | 4018v.com | 3122c.com | www.89599s.com | www.7240q.com | www.4388.cc | WWW.265457.COM | WWW.715291.COM | www.84499o.com | 2381ee.com | ee4119.com | 2851g.com | www.005469.com | www.904028.com | WWW.39323.COM | WWW.126070.COM | www.230635.com | 11989f.com | hbs480.com | 6245f.com | www.40598.com | www.66621l.com | WWW.63291.COM | WWW.173682.COM | 11434.com | ee5144.com | 808cp.org | www.7334e.com | www.430188.com | WWW.709343.COM | WWW.707141.COM | 123paogou.com | 33599tt.com | 11kk8331.com | www.6880pp.com | www.60123q.com | WWW.492468.COM | www.682918.com | 272yy.net | 3559eeee.com | www.c555jj.com | www.hb598.net | WWW.245207.COM | www.959581.com | 0080w.com | 77112007.com | cp088d.com | www.065925.com | WWW.904119.COM | www.983888.com | v0099.tv | 4590hh.com | www.163a4.com | www.80767w.com | WWW.16789.COM | www.271901.com | 0343e.com | gggg19927.com | www.xj7007.com | www.gyfc8.com | WWW.533107.COM | www.509987.com | 4488i.com | www.fh990.com | www.bet73j.com | WWW.473796.COM | www.191079.com | 88993e.com | 50000029.com | www.35898j.com | WWW.331260.COM | www.342177.com | 22883y.com | 7141hh.com | www.0194006.com | WWW.286433.COM | www.082709.com | yuhe.in | www.c44vv.com | www.65707s.com | WWW.345055.COM | P35q.com | tt40033.com | www.2021g.com | WWW.50043.COM | www.786819.com | 3678gg.com | 2211760.com | www.07163o.com | WWW.753610.COM | nn7742.com | 655661122.com | www.638713.com | WWW.413558.COM | www.290727.com | youhui074.com | www.8967i.com | www.371i.cc | www.874110.com | 42fhyl.com | 88779193.com | www.00840c.com | WWW.791320.COM | m88.cn | 4379b.com | www.33112r.com | WWW.677100.COM | 8881207.com | 454664.com | www.3479v.com | www.976281.com | 1234567cai.com | www.2y933.com | www.5522s.cc | www.775790.com | pj00aa.com | www.23040.com | WWW.832929.COM | www.602470.com | 55811.com | www.sha2255.com | WWW.222668.COM | 585890.com | 22299ll.com | www.55238b.com | WWW.876345.COM | 32x1.com | www.5049y.com | www.c805.cc | www.330817.com | 435796.com | www.2566y4.com | WWW.514172.COM | m.5003bbb.com | qmbfw.com | www.sjgc4.com | www.310383.com | 51133tt.com | www.0343q.com | WWW.391335.COM | 3678vv.com | www.55545a.com | WWW.348103.COM | 132843.com | rr2649.com | www.54844.com | www.526820.com | 666x2.com | www.ejylc13.com | WWW.409968.COM | 6766ww.com | www.63606x.com | WWW.838051.COM | 30019e.com | www.28000c.com | WWW.574155.COM | 0009193.com | 33115oo.com | WWW.422033.COM | www.656888.com | 26444v.com | www.3cpb.com | www.41518c.com | 660411.com | www.3890u.com | www.106576.com | a72227.com | www.2875w.com | www.96386o.com | wxc0126.com | www.9149a.com | www.lcw199.com | 9xh.vip | www.3890i.com | www.50080v.com | 02dd.cc | www.cb6888.com | 73006.com | www.e9478.com | WWW.279960.COM | 115119.com | www.58118h.com | WWW.261621.COM | 01572.com | www.73990a.com | WWW.690366.COM | uc.cc | www.1429.net | www.506433.com | bet28s.com | www.w697.com | 30019a.com | www.a81d.cc | WWW.195950.COM | 08820055com | www.79095a.com | WWW.312585.COM | 4340r.com | www.68568d.com | www.170882.com | 768345.com | WWW.929071.COM | l4255.com | www.29098.com | WWW.124298.COM | 9411ttt.com | www.1368i.cc | bet28e.com | www.88166y.com | WWW.788958.COM | 2222k0.com | www.61655j.com | www.001888.com | www.c558.cc | WWW.565330.COM | 88119o.com | www.60108z.com | wwwkj1958.com | www.503013.com | WWW.230128.COM | 9539vip.com | www.36787b.com | www.79288.com | www.yh8878a.com | WWW.195157.COM | 40033uuu.com | www.8618aa.com | 06382828.com | www.45598i.com | WWW.529195.COM | 86818789.com | WWW.375066.COM | kk1331.com | www.441394.com | www.178723.com | www.56655w.com | WWW.403322.COM | 305225.com | www.cly3.com | hccy365.com | www.297555.com | www.338995.com | www.lfcp097.com | WWW.272896.COM | 4167c.com | WWW.578535.COM | 38238d.com | www.2200ra8.com | ename.net | www.10999b.com | www.896846.com | 500000371.com | WWW.551323.COM | hg10v.com | WWW.97907.COM | 929678.com | www.65707k.com | 22299mm.com | www.js89d.vip | www.235671.com | www.xy0027.com | WWW.50633.COM | ii5443.com | WWW.900714.COM | 88442007.com | WWW.118067.COM | 8988ee.com | WWW.134211.COM | 8381b.com | www.36788n.com | 8722iiii.com | www.68993261.com | www.724444.com | www.556537.com | www.326608.com | www.5099ee.com | www.775780.com | www.2945b.com | WWW.381980.COM | a3144.com | WWW.707951.COM | 3379n.com | WWW.433449.COM | 33432h.com | WWW.260171.COM | 3522s.vip | WWW.447770.COM | mm99977.com | WWW.694421.COM | 50029900.com | WWW.81002.COM | 40033ff.com | WWW.544242.COM | 7240g.com | WWW.880175.COM | 019666.com | WWW.580280.COM | 55323a.com | WWW.548702.COM | 86611v.com | WWW.662150.COM | 850775.com | WWW.579146.COM | 50099p.com | WWW.599056.COM | 2455i.com | WWW.91442.COM | 5005m.com | www.901013.com | www.yzcp2025.com | www.583477.com | www.5hg6668.com | www.025727.com | www.60886u.com | fhcp127.com | www.3978u.com | 3232394.com |