<optgroup id="w2uiu"></optgroup>
<menu id="w2uiu"><tt id="w2uiu"></tt></menu>
<menu id="w2uiu"><strong id="w2uiu"></strong></menu>
 • <menu id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu></menu>
  <xmp id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu>
 • <dd id="w2uiu"><nav id="w2uiu"></nav></dd>
 • 鞭炮大戰

  小學生作文:鞭炮大戰
  作文字數:370
  作者:戴威志
 •  
 •  
 • biān
 • pào
 • zhàn
 •  
 •  
 •  鞭炮大戰 
 •  
 •  
 • dài
 • wēi
 • zhì
 •  
 •  
 •  戴威志 
 •  
 •  
 • chūn
 • jiē
 • guò
 • hòu
 •  
 • xiǎo
 • huǒ
 • bàn
 • men
 • zài
 •  春節過后,我和小伙伴們在一起
 • wán
 • ér
 •  
 • chū
 • le
 • jiàn
 •  
 • yào
 • fèn
 • lái
 • 玩兒,我提出了一個建議,要分組來
 • chǎng
 • biān
 • pào
 • zhàn
 •  
 •  
 •  
 • 一場鞭炮大戰。 
 •  
 •  
 • zhàn
 • dòu
 • kāi
 • shǐ
 • le
 •  
 • sān
 • péng
 • yǒu
 •  戰斗開始了,我和其它三個朋友
 •  
 • le
 • biān
 • rēng
 • le
 • chū
 •  
 • men
 • 一組,我擦了一個鞭扔了出去,他們
 • duǒ
 • méi
 • yǒu
 • zhà
 • zhe
 • men
 •  
 • men
 • kāi
 • shǐ
 • fǎn
 • le
 • 一躲沒有炸著他們。他們開始反擊了
 •  
 • men
 • rén
 • dàn
 • quán
 • rēng
 • le
 • chū
 •  
 • men
 • ,他們一人一彈全部扔了出去,我們
 • yòng
 • shuǐ
 • men
 • de
 • biān
 • gěi
 • miè
 • le
 •  
 • méi
 • yǒu
 • zhà
 • zhe
 • 用水把他們的鞭給滅了,也沒有炸著
 • men
 •  
 • men
 • zhī
 • hòu
 • gǎi
 • yòng
 • le
 •  
 • zuàn
 • tiān
 • hóu
 •  
 •  
 • 我們。我們之后改用了“鉆天猴”,
 • zhōng
 • le
 • rén
 • de
 • jiǎo
 •  
 • men
 • bìng
 • méi
 • yǒu
 • diào
 • 打中了一個人的腳,他們并沒有掉以
 • qīng
 • xīn
 •  
 • cǎi
 • yòng
 • lián
 • huán
 • shù
 • men
 •  
 • men
 • yào
 • 輕心,采用連環術打擊我們,我們要
 • duǒ
 • kāi
 • shí
 •  
 • zhèng
 • hǎo
 • zhà
 • zhe
 • men
 •  
 • men
 • de
 • biān
 • pào
 • 躲開時,正好炸著我們。我們的鞭炮
 • zhàn
 • zhèng
 • wán
 • liè
 • shí
 •  
 • jiào
 • huí
 • 大戰正玩得激烈時,我媽媽叫我回去
 • chī
 • fàn
 •  
 • kěn
 • kāi
 •  
 • biān
 • pào
 • zhàn
 • jiù
 • yòu
 • kāi
 • 吃飯,我不肯離開,鞭炮大戰就又開
 • shǐ
 • le
 •  
 •  
 •  
 • 始了。 
 •  
 •  
 • men
 • dōu
 • cáng
 • zài
 • kuài
 • yǐn
 • de
 • fāng
 • děng
 • zhe
 •  我們都藏在一塊隱蔽的地方等著
 • men
 • lái
 •  
 • men
 • hái
 • pài
 • le
 • rén
 • yǐn
 • yòu
 • men
 • 他們來,我們還派了一個人引誘他們
 •  
 • shàng
 • gōu
 •  
 •  
 • men
 • zài
 • lái
 • duǒ
 • cáng
 • shí
 •  
 • “上鉤”。我們在來不及躲藏時,以
 • xùn
 • léi
 • yǎn
 • ěr
 • zhī
 • shì
 • jìn
 • háng
 • le
 • guī
 • de
 • gōng
 • 迅雷不及掩耳之勢進行了大規模的攻
 •  
 • men
 • chè
 • bài
 • le
 •  
 •  
 •  
 • 擊,把他們徹底打敗了! 
 •  
 •  
 • men
 • shèng
 • le
 •  
 • men
 • huān
 • què
 • yuè
 •  
 •  我們勝利了!我們歡呼雀躍,異
 • cháng
 • xìng
 • fèn
 •  
 •  
 •  
 • 常興奮! 
 •  
 •  
 • zhǐ
 • dǎo
 • jiāo
 • shī
 •  
 • cuī
 • méi
 •  
 •  
 •  指導教師 崔梅茹 
 •  
 •  
 •  
 •  
 • tóu
 • gǎo
 •  
 •  
 •   投稿 
   
  無注音版:
   
    鞭炮大戰
   
    戴威志
   
    春節過后,我和小伙伴們在一起玩兒,我提出了一個建議,要分組來一場鞭炮大戰。
   
    戰斗開始了,我和其它三個朋友一組,我擦了一個鞭扔了出去,他們一躲沒有炸著他們。他們開始反擊了,他們一人一彈全部扔了出去,我們用水把他們的鞭給滅了,也沒有炸著我們。我們之后改用了“鉆天猴”,打中了一個人的腳,他們并沒有掉以輕心,采用連環術打擊我們,我們要躲開時,正好炸著我們。我們的鞭炮大戰正玩得激烈時,我媽媽叫我回去吃飯,我不肯離開,鞭炮大戰就又開始了。
   
    我們都藏在一塊隱蔽的地方等著他們來,我們還派了一個人引誘他們“上鉤”。我們在來不及躲藏時,以迅雷不及掩耳之勢進行了大規模的攻擊,把他們徹底打敗了!
   
    我們勝利了!我們歡呼雀躍,異常興奮!
   
    指導教師 崔梅茹
   
   
    投稿
   

   車轱轆大戰

   作文字數:368
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  • chē
  • zhàn
  •   車轱轆大戰
  •  
  •  
  • běi
  • shěng
  • zhāng
  • jiā
  • kǒu
  • shì
  •  
  • ?
  • guó
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  •  河北省張家口市 建國路小學三
  • nián
  • bān
  •  
  • xuē
  • chén
  • 年級班 薛依晨
  • 閱讀全文

   男女生大戰

   作文字數:590
   作者:未知
  •  
  • zhàn
  • zhǎng
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • nán
  • shēng
  • zhàn
  • 站長 :。  男女生大戰
  •  
  •  
  • nán
  • shěng
  •  
  • zhǎng
  • shā
  • xiàn
  • xīng
  • shā
  • zhèn
  • zhōng
  • xīn
  • xiǎo
  • xué
  •  湖南省 長沙縣星沙鎮中心小學
  • sān
  • nián
  • bān
  •  
  • táng
  • jiā
  • yáng
  • 三年級班 唐嘉洋
  • 閱讀全文

   放鞭炮

   作文字數:641
   作者:葉穎
  •  
  •  
  •  
  • dōu
  • shuō
  • shì
  • ?
  • xiǎo
  • de
  • xiǎo
  • hái
  •  
  • dàn
  •  都說我是個膽小的小女孩,但
  • jīn
  • nián
  • de
  • lìng
  • guā
  • xiàng
  • kàn
  • le
  •  
  •  
  • gǎn
  • 今年的我可令你刮目相看了——我敢
  • fàng
  • bào
  • zhú
  • le
  •  
  • 放爆竹了。
  • 閱讀全文

   放鞭炮

   作文字數:708
   作者:劉子璐
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • běi
  • jīng
  • jīn
  • nián
  • chūn
  • jiē
  • rán
  • fàng
  • biān
  •   北京今年春節可以燃放鞭
  • pào
  • le
  •  
  • lǎo
  • zǎo
  • jiù
  • pàn
  • wàng
  • zhe
  • chūn
  • jiē
  • kuài
  • kuài
  • lái
  • dào
  • 炮了,我老早就盼望著春節快快來到
  •  
  • zhōng
  • dào
  • le
  • nián
  • sān
  • shí
  • wǎn
  • shàng
  •  
  • gāng
  • chī
  • guò
  • wǎn
  • fàn
  • 。終于到了年三十晚上,剛吃過晚飯
  • 閱讀全文

   放鞭炮

   作文字數:330
   作者:劉子瑩
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • wǎn
  • shàng
  •  
  • biǎo
  • jiě
  • fàng
  • biān
  •  今天晚上,表姐和我一起放鞭
  • pào
  •  
  • fàng
  • le
  • xiē
  • ?g
  • dié
  •  
  • xiān
  • chōng
  • tiān
  • 炮,我放了一些花蝴蝶,它先一沖天
  •  
  • rán
  • hòu
  • màn
  • màn
  • de
  •  
  • jiàng
  • luò
  • xià
  • lái
  •  
  • zài
  • bàn
  • kōng
  • zhōng
  • ,然后慢慢的,降落下來,在半空中
  • 閱讀全文

   陀螺大戰

   作文字數:400
   作者:岑偉祺
  •  
  • xiǎo
  • xué
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  •  
  •  
  • tuó
  • luó
  • zhàn
  • 小學作文  陀螺大戰
  •  
  •  
  •  
  • xīng
  • liù
  •  
  • yuē
  • le
  • xiǎo
  • huǒ
  • bàn
  •  
  •  星期六,我約了幾個小伙伴,
  • guǎn
  • dòu
  • tuó
  • luó
  •  
  • 去體育館斗陀螺。
  • 閱讀全文

   放鞭炮(上、下)

   作文字數:689
   作者:谷云旗
  •  
  •  
  •  
  • fàng
  • pào
  • zhú
  • shàng
  •  放炮竹上
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • shì
  • nián
  • sān
  • shí
  •  
  •  
  •  今天是大年三十我、弟弟、哥
  • jiě
  • jiě
  • fàng
  • ?g
  •  
  • men
  • xiān
  • 哥和姐姐一起去放禮花。我們幾個先
  • 閱讀全文

   爭吵“大戰”

   作文字數:320
   作者:吳加勉
  •  
  •  
  •  
  • zhè
  • jiāng
  • ruì
  • ān
  • ān
  • yáng
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • ?
  •  
  •  浙江瑞安安陽實驗小學三()
  • jiā
  • miǎn
  • 吳加勉
  •  
  • 
  • 閱讀全文

   奶油大戰

   作文字數:1049
   作者:李安琪
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zhù
  • shēng
  • kuài
  •  
  • zhù
  • shēng
  •   “祝你生日快樂,祝你生
  • kuài
  •  
  •  
  •  
  • měi
  • dāng
  • tīng
  • dào
  • zhè
  • shǒu
  • shí
  •  
  • 日快樂……”每當我聽到這首歌時,
  • yǎn
  • qián
  • biàn
  • xiàn
  • chū
  • wán
  • nǎi
  • yóu
  • zhàn
  • de
  • 眼前便立刻浮現出玩奶油大戰的一幕
  • 閱讀全文

   小鳥大戰獵人

   作文字數:793
   作者:林雨岐
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xiǎo
  • niǎo
  • zhàn
  • liè
  • rén
  •  
  •  
  •   小鳥大戰獵人 
  •  
  •  
  • guó
  • xiǎo
  • xué
  •  
  •  
  • lín
  •  
  •  
  •  澤國小學 林雨岐 
  •  
  •  
  • tiān
  •  
  • niǎo
  • zhǎng
  •  
  •  
  • fèng
  • huáng
  • mìng
  • lìng
  • zhī
  •  一天,鳥族長——鳳凰命令一只
  • 閱讀全文

   螳螂與毛毛蟲大戰

   作文字數:525
   作者:沈當當
  •  
  • xiǎo
  • xué
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • wǎn
  • shàng
  • gěi
  • 小學作文  今天晚上媽媽給我
  • jiǎng
  • le
  •  
  • xiǎo
  • táng
  • láng
  • xué
  •  
  • de
  • shì
  •  
  • shǐ
  • 講了一個《小螳螂學藝》的故事,使
  • xiǎng
  • dào
  • le
  • shǔ
  • jiǎ
  • zài
  • wài
  • jiā
  • kàn
  • guò
  • de
  • táng
  • láng
  • 我想到了暑假里在外婆家看過的螳螂
  • 閱讀全文

   放鞭炮

   作文字數:263
   作者:雷翔宇
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • kuài
  • guò
  • nián
  •  
  • kuài
  • guò
  • nián
  • :  “快過年啦!快過年啦
  •  
  •  
  • gāo
  • xìng
  • shuō
  •  
  • !”我高興地說。
  •  
  •  
  •  
  •  
  • yāo
  • jiù
  •  
  • wài
  • gōng
  •  
  •  我和弟弟、幺舅、外公、爸爸
  • 閱讀全文

   風箏大戰

   作文字數:410
   作者:林晨輝
  •  
  • zhàn
  •  
  • zhǎng
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • fēng
  • zhēng
  • zhàn
  •  
  •  
  • 站 長 : 風箏大戰 
  •  
  • lín
  • chén
  • huī
  •  
  •  
  • 林晨輝 
  •  
  • xīng
  • liù
  • xià
  •  
  • zhuāng
  • shì
  • lóng
  •  
  • zhāng
  • chén
  • lóng
  • 星期六下午,我和莊世龍、張辰龍
  • 閱讀全文

   放鞭炮

   小學生作文:放鞭炮
   作文字數:396
   作者:未知
  •  
  •  
  • chūn
  • jiē
  • shào
  • xìng
  • nǎi
  • nǎi
  • jiā
  • guò
  • nián
  •  
  •  春節我去紹興爺爺奶奶家過年,
  • shào
  • xìng
  • jīn
  • nián
  • fàng
  • biān
  • pào
  • le
  •  
  • zhè
  • xià
  • 紹興今年也可以放鞭炮了,這下我可
  • tòng
  • tòng
  • kuài
  • kuài
  • wán
  • gòu
  • le
  •  
  • 以痛痛快快地玩個夠了。
  • 閱讀全文

   人鼠大戰

   小學生作文:人鼠大戰
   作文字數:548
   作者:桂勝怡
  •  
  • jīn
  • tiān
  • wǎn
  • shàng
  •  
  • běn
  • lái
  • zài
  • kàn
  • diàn
  • shì
  •  
  • 今天晚上,本來我在看電視劇《大
  • zhǎng
  • jīn
  •  
  •  
  • shì
  • kàn
  • zhe
  • kàn
  • zhe
  •  
  • rán
  • tīng
  • dào
  • 長今》。可是我看著看著,突然聽到
  • hòu
  • miàn
  • zhèn
  • xiǎng
  • shēng
  •  
  • shì
  • biàn
  • zhe
  • shǒu
  • diàn
  • tǒng
  • 后面一陣響聲,于是我便拿著手電筒
  • 閱讀全文

   人蚊“大戰”

   小學生作文:人蚊“大戰”
   作文字數:619
   作者:メCherry…
  • suí
  • zhe
  • tiān
  • de
  • zhú
  • jiàn
  • mèn
  •  
  • zhuǎn
  • yǎn
  • jiān
  •  
  • xià
  • tiān
  • 隨著天氣的逐漸悶熱,轉眼間,夏天
  • dào
  • le
  •  
  • tiān
  • le
  •  
  • wén
  • biàn
  • xiāo
  • yáo
  • ?
  • wài
  •  
  • 到了。天氣熱了,蚊子便逍遙法外,
  • zài
  • de
  • fáng
  • jiān
  • fēi
  • lái
  • fēi
  •  
  • xún
  • zhǎo
  • de
  • 在我的房間里飛來飛去,尋找各自的
  • 閱讀全文

   除夕夜放鞭炮

   小學生作文:除夕夜放鞭炮
   作文字數:359
   作者:黃儀珊
  •  
  • chú
  • fàng
  • biān
  • pào
  • 除夕夜放鞭炮
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • shì
  • chú
  •  
  • wǎn
  • shàng
  • líng
  • shí
  •  
  •  今天是除夕,晚上零時一刻,我
  • jiě
  • jiě
  • huān
  • què
  • yuè
  • pǎo
  • chū
  • jiā
  •  
  • kàn
  • lín
  • men
  • 和姐姐歡呼雀躍地跑出家,看鄰居們
  • 閱讀全文

   同桌大戰

   小學生作文:同桌大戰
   作文字數:386
   作者:秦雨欣
  • tóng
  • zhuō
  • zhàn
  • 同桌大戰
  •  
  • xìng
  • míng
  •  
  • qín
  • xīn
  •  
  • nián
  • líng
  •  
  • suì
  • 姓名:秦雨欣 年齡:歲
  • ài
  • hǎo
  •  
  • xiě
  • zuò
  •  
  • wán
  • diàn
  • nǎo
  •  
  • xìng
  • bié
  •  
  • 愛好:寫作,玩電腦 性別:女
  • 閱讀全文

   放鞭炮

   小學生作文:放鞭炮
   作文字數:377
   作者:王浩倫
  • fàng
  • biān
  • pào
  • 放鞭炮
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • pào
  • zhú
  • shēng
  • zhōng
  • jiù
  • suì
  •  
  • méi
  • ?g
  • xiāng
  • yíng
  •  “炮竹聲中辭舊歲,梅花香里迎
  • 閱讀全文

   人蚊大戰

   小學生作文:人蚊大戰
   作文字數:392
   作者:閆琪楠
  • rén
  • wén
  • zhàn
  • 人蚊大戰
  •  
  • ?
  • nián
  •  
  • (四年級)
  •  
  •  
  • rén
  • lèi
  • wén
  • xiàng
  • shì
  • yǒu
  •  
  • gòng
  • dài
  • tiān
  •  人類和蚊子一向是有“不共戴天
  • 閱讀全文

   “水上大戰”

   小學生作文:“水上大戰”
   作文字數:657
   作者:邱文??/div>
  •  
  • shuǐ
  • shàng
  • zhàn
  •  
  • “水上大戰”
  •  
  •  
  •  
  • sài
  • jīng
  • kāi
  • zhōng
  • xīn
  • xiǎo
  • xué
  • ?
  •  賽岐經濟開發區中心小學五(
  •  
  • bān
  • qiū
  • wén
  • )班邱文
  • 閱讀全文

   人蚊大戰

   小學生作文:人蚊大戰
   作文字數:715
   作者:張睿杰
  • rén
  • wén
  • zhàn
  • 人蚊大戰
  •  
  •  
  • tài
  • hǎo
  • le
  •  
  • tài
  • hǎo
  • le
  •  
  •  
  • men
  • jiā
  • chuán
  • “太好了,太好了。”我們家里傳
  • lái
  • le
  • piàn
  • huān
  • de
  • shēng
  • yīn
  •  
  • shì
  • yīn
  • wéi
  • jiā
  • 來了一片歡呼的聲音,那是因為家里
  • 閱讀全文

   QQ大戰

   小學生作文:QQ大戰
   作文字數:732
   作者:陳奐
  •  
  • shuō
  •  
  • jiù
  • yǒu
  • zhǒng
  • míng
  • de
  • xìng
  • fèn
  •  
  • 說起,我就有一種莫名的興奮,自
  • háo
  • zhī
  • gǎn
  • yóu
  • rán
  • ér
  • shēng
  •  
  • wéi
  • shí
  • me
  •  
  • shì
  • 豪之感油然而生。為什么?那是一個
  • dào
  • hào
  • de
  • shì
  •  
  •  
  • 盜號密碼的故事……
  • 閱讀全文

   人蚊大戰

   小學生作文:人蚊大戰
   作文字數:686
   作者:曹文婷
  • rén
  • wén
  • zhàn
  • 人蚊大戰
  •  
  •  
  • xià
  • tiān
  • de
  • wǎn
  • zǒng
  • shì
  • jìng
  • ér
  • yòu
  • chén
  • mèn
  • de
  •  夏天的夜晚總是寂靜而又沉悶的
  • dàn
  • shì
  • yǒu
  • zhe
  • bié
  • yàng
  • de
  • yùn
  • wèi
  • kāi
  • zhe
  • chuāng
  • tǎng
  • 但是它也有著別樣的韻味開著窗我躺
  • 閱讀全文

   自我大戰

   小學生作文:自我大戰
   作文字數:459
   作者:金美子
  • zhàn
  •  
  •  
  • 自我大戰 
  •  
  •  
  •  
  • lín
  • shěng
  • huì
  • shì
  • hóng
  • yàn
  • wài
  • nián
  •  吉林省德惠市鴻雁外語四年級
  •  
  • jīn
  • měi
  •  
  •  
  • 金美子 
  • 閱讀全文

   星球大戰

   小學生作文:星球大戰
   作文字數:486
   作者:陸永杰
  • xīng
  • qiú
  • zhàn
  •  
  •  
  • 星球大戰 
  •  
  • zài
  • nián
  • jīng
  • chéng
  • wéi
  • le
  • qiú
  • shàng
  • fáng
  • wèi
  • duì
  • 在年我已經成為了地球上防衛部隊
  • de
  • duì
  • zhǎng
  • zhuān
  • mén
  • wài
  • xīng
  • rén
  • de
  • jìn
  • gōng
  •  
  • 的隊長專門負責抵御外星人的進攻。
  • 閱讀全文

   人和老鼠大戰

   小學生作文:人和老鼠大戰
   作文字數:764
   作者:鄧麗娟
  • rén
  • lǎo
  • shǔ
  • zhàn
  • 人和老鼠大戰
  •  
  • zài
  • hěn
  • xiǎo
  • de
  • shí
  • hòu
  •  
  • jiù
  • fēi
  • cháng
  • tǎo
  • yàn
  • lǎo
  • 在我很小的時候,我就非常討厭老
  • shǔ
  •  
  • men
  • zhǎng
  • xiàng
  • chǒu
  • lòu
  •  
  • shí
  • zài
  • nán
  • kàn
  •  
  • zài
  • wǎn
  • 鼠,他們長相丑陋,實在難看。在晚
  • 閱讀全文

   放鞭炮

   小學生作文:放鞭炮
   作文字數:352
   作者:程雨政
  •  
  •  
  • qián
  • zài
  • lǎo
  • jiā
  • zuì
  • huān
  • de
  • shì
  • qíng
  • jiù
  • shì
  •  我以前在老家最喜歡的事情就是
  • fàng
  • biān
  • pào
  • le
  •  
  • 放鞭炮了。
  •  
  •  
  • wán
  • de
  • biān
  • pào
  • duō
  • le
  •  
  • yǒu
  • tiān
  • hóng
  •  
  •  我玩的鞭炮可多了,有天地紅、
  • 閱讀全文

   一場校園大戰

   小學生作文:一場校園大戰
   作文字數:483
   作者:林濱偉
  •  
  •  
  • dīng
  • líng
  • líng
  •  
  •  
  • xià
  • de
  • sān
  • jiē
  • shì
  • “丁鈴鈴!”下午的第三節是體育
  •  
  • dào
  • le
  • cāo
  • chǎng
  • shàng
  •  
  • yīn
  • wéi
  • men
  • zhè
  • pái
  • duì
  • 課。到了操場上,因為我們這次排隊
  • zhěng
  •  
  • hěn
  • yǒu
  • zhì
  •  
  • shì
  • lǎo
  • shī
  • jiù
  • ràng
  • 整齊,很有秩序,于是體育老師就讓
  • 閱讀全文

   有趣的陀螺大戰

   小學生作文:有趣的陀螺大戰
   作文字數:401
   作者:喬瑞琪
  •  
  •  
  • yǒu
  • de
  • tuó
  • luó
  • zhàn
  •  
  •  
  •  有趣的陀螺大戰 
  •  
  • qiáo
  • ruì
  •  
  •  
  • 喬瑞琪 
  •  
  •  
  •  
  • jiān
  • huó
  • dòng
  • shí
  • jiān
  • dào
  • le
  •  
  • men
  • xiàng
  • huān
  •  課間活動時間到了,我們像歡
  • 閱讀全文
  卓易彩票 www.47486.com | 97340055.com | 3685s.com | www.808888x.com | feicai0454.com | WWW.706755.COM | feicai0476.com | 075yy.com | WWW.260175.COM | www.0282.com | 44ss8332.com | s4048bbb.com | WWW.362422.COM | www.087h.com | 61325599.com | 08778d.com | WWW.97028.COM | www.4058oo.com | 5099gg.com | www.983480.com | www.80075p.com | yf3355.com | 35aa.vip | WWW.830513.COM | www.81520z.com | j1504.com | 3644e.com | WWW.110282.COM | www.0194002.com | z92266.com | 518cp-1.com | WWW.263940.COM | www.qiji111.com | 40033l.com | 2634.cc | WWW.654265.COM | 1654o.com | 6594yy.com | www.589467.com | www.hw8889.com | www.b32939.com | 8522yyyy.com | 8901d.com | WWW.760539.COM | www.lqc2.com | www.s80288.com | 09780.com | 8547d.com | www.869619.com | www.99fzc.com | www.xcw866.com | s3405.com | www.491122.com | WWW.609289.COM | www.60007q.com | www.803243.com | xinu222.com | www.003675.com | WWW.280789.COM | www.7876389.com | 033r.net | bozhongle.com | 566345.com | WWW.790096.COM | www.09299.com | www.288988b.com | 4255jj.com | 6423e.com | www.661023.com | WWW.362858.COM | www.9822.am | www.2945.com | 4288j.com | 2018bet33.com | www.609387.com | WWW.445909.COM | www.81233s.com | www.390292.com | bet28o.com | 998g.cc | 055888.com | WWW.489155.COM | WWW.741366.COM | www.79095v.com | 588qqq.cc | 1636004.com | 22222x.com | WWW.106499.COM | WWW.386659.COM | www.080wy.com | www.087f.com | www.04567o.com | 110770.com | so66.cc | 66225156.com | 66kj.com | www.234892.com | WWW.213862.COM | WWW.17331.COM | www.998855k.com | www.6661ylg.com | o83377.com | 444000oo.com | vvv01234.com | spj09.net | 30007x.com | www.81678i.com | www.926887.com | WWW.621033.COM | WWW.664532.COM | www.3933m.cc | www.8d818.com | www.w80288.com | www.7842.com | 01266.com | 3522zz.com | 71707u.com | a2848.com | 2851z.com | 076.cm | www.391110.com | WWW.705906.COM | WWW.734529.COM | WWW.288181.COM | www.2350n.com | www.8998885.com | www.653263.com | www.5446mm.com | www.79500w.com | 9977977.com | 28839v.com | 68bet.com | hd11939.com | 2019ll.cc | www.35155v.com | www.djcp009.com | WWW.203563.COM | WWW.83590.COM | WWW.771784.COM | WWW.103140.COM | WWW.632212.COM | www.sxyl0.com | www.qin618.com | www.80065h.com | www.113179.com | www.8905f.com | www.3116i.com | www.m9478.com | www.55526l.com | 22p88.cc | P35ee.com | 6218w.com | www.998948.com | 2455d.com | wefa6.com | 8577l.cc | www.c44dd.com | www.f948f.com | www.158cai.com | www.wct555.com | www.5446rr.com | www.hg8vv.com | www.6880mm.com | www.4521v.com | www.18k0048.com | www.77783yh.com | www.4058ii.com | www.2021.com | www.1466b.com | www.66332r.com | www.5095f.com | WWW.22195.COM | www.c5963.com | www.6364t.com | WWW.647006.COM | WWW.429816.COM | WWW.380858.COM | WWW.527797.COM | WWW.318749.COM | WWW.404548.COM | WWW.677426.COM | www.864955.com | www.327988.com | www.yc7701.com | www.567sgw.com | 880097.com | meigaomei2017.com | xin888e.com | huangma13.com | 7720m.net | 365vip300.cc | www.zte111.com | www.6880ll.com | www.4809g.com | www.2020788.com | www.588vip.top | www.ascp2.com | WWW.252343.COM | WWW.273609.COM | www.560629.com | www.64411.com | 1077zz.com | bet577v.com | a444000.com | www.oo55826.com | www.88325l.com | www.56011d.com | 2643o.com | 572755g.com | WWW.696668.COM | WWW.555453.COM | WWW.645957.COM | WWW.412310.COM | www.55228a.com | jm8.tw | 28839k.com | 52599o.com | 3258p.com | www.y32939.com | www.585.cc | WWW.692607.COM | WWW.811181.COM | WWW.97124.COM | www.83993e.com | 78611.com | u21148.com | 3121mm.com | www.47506.vip | www.9478q.com | WWW.22839.COM | WWW.393089.COM | www.106195.com | www.602454.com | 0747s.com | 3522hh.cc | www.c44mm.com | www.pj99m.com | WWW.484879.COM | WWW.914916.COM | www.015990.com | 88850cc.com | 5651h.com | www.7415kk.com | www.81678f.com | WWW.241133.COM | WWW.678314.COM | www.99677o.com | 12742w.com | 2698t.com | www.5500ra8.com | www.4323q.com | WWW.318937.COM | www.936570.com | 11229193.com | 8381z.com | www.73990w.com | WWW.786660.COM | WWW.457209.COM | 5802xx.com | 60688.cc | www.w84c.com | WWW.260172.COM | www.602454.com | 2077bb.com | 8988k.com | www.7036jj.com | www.55czt.com | WWW.73478.COM | rbbet77.com | 4022u.com | www.zgr111.com | www.65707f.com | WWW.560178.COM | 1647.cc | z15666.com | www.h32939.com | www.022c.cc | WWW.797744.COM | 2934k.com | 55331ll.com | www.55676b.com | WWW.191884.COM | www.luck878.com | 3392958.com | www.356126.com | www.81520c.com | WWW.155133.COM | 2776b.com | blhvip15.com | www.80767y.com | WWW.558484.COM | 6220tt.com | m3144.com | www.68689z.com | WWW.322438.COM | www.815333.com | 66671l.com | www.12345602.cc | WWW.455547.COM | 551567.com | 1294f.cc | www.50024x.com | WWW.726170.COM | hg7078.biz | 54443h.com | www.33ckb.com | www.580896.com | 8294n.com | www.680556.com | WWW.133213.COM | www.005845.com | df8f.com | www.7239b.com | WWW.79543.COM | l82365.com | www.bet63i.com | WWW.160970.COM | www.97655e.com | 4647n.com | www.66621l.com | www.911050.com | 5020.com | www.5446a.com | WWW.671925.COM | 1665dd.com | www.88166e.com | WWW.221647.COM | www.361560.com | 5099ww.com | www.3775t.com | WWW.40852.COM | viv.qipai78.net | www.7415vv.com | WWW.746368.COM | 56787hb.com | www.feng68.com | WWW.385755.COM | ee3189.com | www.cp0028.com | WWW.729714.COM | cw89.cc | a2554.com | www.sjgc5.com | 0777999.com | 68228q.com | www.1035g.com | www.003344.com | oo2649.com | WWW.665318.COM | 22oo8332.com | www.hg173f.com | WWW.590091.COM | 500c28.com | www.4196s.com | WWW.83278.COM | jjjj005.com | www.73990a.com | WWW.866638.COM | yuhe.ooo | www.22270.com | 9769.com | www.9999d.com | WWW.816772.COM | 3616b.com | www.3691p.com | www.786587.com | bowang005.com | www.11ckb.com | 6766rr.com | www.00772k.com | WWW.724234.COM | 7893w32.com | www.66653r.com | 409777.com | www.cp55569.com | WWW.363643.COM | 61788.am | www.404577.com | www.80065e.com | www.twcp02.com | WWW.66346.COM | 3868.cc | www.7714t.com | 234cfw.com | www.365077.bet | WWW.182242.COM | 3550t.com | www.3978w.com | 429999.com | www.932367.com | WWW.526008.COM | gg7742.com | WWW.757017.COM | 8007570.com | www.55755.com | www.269913.com | www.998855b.com | WWW.244949.COM | qpby2277.com | WWW.778180.COM | 1407r.com | www.961826.com | www.550805.com | 2019v.cc | WWW.323643.COM | 019dh.com | www.055p.cc | x5816.com | www.1358004.com | www.70293.com | www.294218.com | www.586005.com | 1331l.com | WWW.333738.COM | 8547bb.com | www.x34.com | 3678kkk.com | www.52072h.com | 33567z.com | www.6888779.com | 507655.com | www.32031j.com | www.150962.com | www.bfcaip.com | www.958351.com | 21866d.com | WWW.309749.COM | jubp8.com | WWW.103398.COM | 9993657.com | www.575hc.com | 6446vip.com | www.5854s.cc | dafa2618.com | www.2350g.com | 4288a.com | www.54400d.com | 31325z.com | www.16001.com | biying920vip.com | www.390737.com | wx3388.com | www.535520.com | 2381ee.com | www.906009.com | 2306p.com | www.35918z.com | 0747ss.com | www.23579f.com | 400w.am | www.0014y.com | 30150011.com | WWW.400243.COM | 3614z.com | WWW.106644.COM | 5443gg.com | WWW.148622.COM | www.50086.net | www.640118.com | www.4996yc.com | hg0088.com | www.81608m.com | 566777m.com | www.6832g.com | 8547nn.com | WWW.517863.COM | ahg1088.com | WWW.570739.COM | www.pkfc8.com | www.170955.com | www.806sun.com | 12qz3.com | www.11clf.com | 23599x.com | WWW.552096.COM | 496.ma | www.233591.com | www.3350.vip | 4136o.com | WWW.647188.COM | 93922g.com | WWW.234885.COM | www.27363.com | www.43673.com | www.77801f.com | 1168c.com | WWW.114288.COM | pj677g.com | www.324977.com | www.6889792.com | 0485z.com | WWW.51143.COM | 80850zz.com | www.126788a.com | www.g32031.com | m2554.com | WWW.55191.COM | sha0003.com | WWW.625201.COM | www.618961.com | 879kj.com | www.781566.com | 59964dd.com | WWW.28887.COM | www.58908c.com | s86811.com | WWW.441060.COM | 50023344.com | www.737321.com | www.4388.cc | 84497755.com | www.631012.com | www.954321b.com | 333pj8.cc | WWW.515078.COM | www.00778l.com | 2hga.com | WWW.17548.COM | www.8967f.com | 0289t.com | WWW.661573.COM | 8790l.com | www.87144.com | www.hr3888.com | 3009z.com | www.026079.com | www.8499w.com | nyty08.com | www.232651.com | www.53900j.com | 87965hh.com | www.361477.com | www.39500m.com | 4182006.com | www.223335.com | www.5091e.com | tt1122.com | www.50051o.com | www.2875n.com | vns345777.com | www.88065a.com | www.igcp0.com | 0077886.com | 4052o.com | WWW.556280.COM | www.xy047.com | 2329.com | WWW.228332.COM | www.55pjjt.com | 37111p.com | www.861830.com | www.66332n.com | 386kzi.com | 97618u.com | WWW.864258.COM | www.673888z.com | 2978qp.com | WWW.327366.COM | www.4102e.com | vns00oo.com | www.523745.com | www.2934g.com | 7726aaa.com | 99306w.com | WWW.498055.COM | www.7036bb.com | 3846q.com | www.191061.com | www.yzcp2026.com | www.906880.com | www.60108f.com | 4023n.com | 3122e.com | WWW.819099.COM | www.56011z.com | pj88vv.com | www.77801o.com | WWW.436818.COM | www.4996jy.com | 0193377.com | www.504033.com | www.86267g.com | 3136ee.com | 78808s.com | WWW.440175.COM | www.83993b.com | 2764.com | 27878jj.com | WWW.278298.COM | www.81520p.com | 8827ccc.com | 55766.com | www.914906.com | www.757zf.com | www.456669.com | 9993657.com | www.081503.com | WWW.501182.COM | www.1678.cc | nn1915.com | www.133960.com | WWW.552494.COM | www.js21666.com | 24670044.com | 6868mm.cc | WWW.888386.COM | www.2350c.com | www.9737aa.me | 1h-7.cc | 5599ty.com | WWW.764563.COM | www.21202g.com | www.5146z6.com | 4255s.com | 7742w.com | WWW.709285.COM | www.8839d.com | www.hg8ll.com | 86611x.com | 5443u.com | WWW.596866.COM | WWW.732921.COM | www.js8888888830.com | 52599s.com | 3405ggg.com | www.598061.com | WWW.686642.COM | www.37377j.com | 2998z.com | swtyyyy.com | 15856y.com | WWW.292377.COM | 5360cc.com | 66300vip28.com | WWW.900413.COM | WWW.740128.COM | www.97828f.vip | 2381g.com | 116060.com | haianw.com | WWW.668023.COM | WWW.549716.COM | www.5856885.com | www.dzcp7777.com | 13111.com | 8905n.com | www.308908.com | WWW.46966.COM | www.3933f.cc | www.58908b.com | 334611.com | 33432m.com | 2649x.com | www.399146.com | WWW.312585.COM | www.c177.com | www.99094b.com | www.938k.cc | 3685k.com | 1484vipc.com | xxxx0128.com | www.659957.com | WWW.604136.COM | www.hf0168.com | www.81608j.com | www.xpj2090.com | 332229.com | y61.com | 3mgmjjj.com | www.36788i.com | WWW.818945.COM | WWW.663495.COM | www.00665g.com | www.270sun.com | www.50999s.com | 3770099.com | 86811ee.com | 5478z.com | www.2434123.com | www.868216.com | WWW.919270.COM | WWW.205099.COM | www.33112h.com | www.792084.com | www.dzj0770.com | 5443aa.com | 9659g.com | 3778.com | 2381006.com | kj5799.com | www.376369.com | WWW.110465.COM | WWW.175791.COM | WWW.583434.COM | www.6832r.com | www.16065h.com | www.99552ww.com | www.ac771.com | 65562299.com | 28288rr.com | p4212.com | 0907hb.com | 472709.com | 5005h.com | 505509.com | www.127179.com | www.770640.com | WWW.900069.COM | WWW.396726.COM | WWW.296499.COM | WWW.657465.COM | www.2875f.com | www.81233g.com | www.r98478.com | www.8080999g.com | www.71071q.com | w0595.com | 11989x.com | t72227.com | 54146633.com | 66671t.com | 2778.com | b4116.com | hggjtg16.com | 0698k.com | 1458m.com | 0033g.cc | www.yf230.com | 6245r.com | a757033.com | qq365w.com | 5135j.com | p67890.com | 33382dd.com | 0419y.com | 365188.bet | sbfa999.com | hh4255.com | 2355b.com | 3202k.com | 4255hhh.com | 3156ppp.com | 78111177.com | 7811aa.com | 53638888.cn | 56787rr.com | 8381kk.com | 66648z.com | WWW.905453.COM | www.12czj.com | www.913gc.com | www.999xm.cc | www.qilc7.com | www.qucp7.com | www.c5637.com | WWW.706216.COM | WWW.177186.COM | WWW.123718.COM | WWW.472887.COM | WWW.110749.COM | WWW.176831.COM | WWW.191182.COM | WWW.381005.COM | WWW.180932.COM | www.816142.com | WWW.258707.COM | www.989447.com | www.685548.com | www.755834.com | www.348911.com | www.103658.com | 744488.com | zhcppp.com | 17979455.com | afcp04.com | 3304f.com | l01234.com | 9994cc15.com | 48fhyl.com | www.4136h.com | www.32031p.com | www.12136ee.com | www.61655s.com | www.zfcp5.com | WWW.566284.COM | WWW.579872.COM | WWW.287126.COM | www.818827.com | www.107501.com | wns.com | js06.app | 81366i.com | 56787ff.com | 37570q.com | www.848777n.com | www.8550999.com | www.7239.net | WWW.372455.COM | WWW.763477.COM | WWW.856458.COM | www.582914.com | www.635858.com | ylzz6.cc | p2649.com | jumboluck.com | 54443h.com | www.47506w.com | www.9646b.com | www.tctx2.com | WWW.531372.COM | WWW.508026.COM | www.335294.com | gh7104.com | 12742b.com | 5856ppp.com | 2019tt.cc | www.t1432.com | www.89888.com | WWW.222808.COM | WWW.634356.COM | www.440343.com | youfa99.vip | 3844mm.com | 123456kk.cc | www.04567l.com | www.4923f.com | WWW.29058.COM | WWW.412387.COM | www.330985.com | 99555002.com | www5682.com | 6220p.com | www.659202.com | www.52303c.com | WWW.481318.COM | WWW.369744.COM | www.t566788.com | 51133e.com | 70118z.com | www.5981p.com | www.97655r.com | WWW.445601.COM | WWW.451543.COM | 4195dd.com | mf708.com | 6868ll.cc | www.0600k.cc | www.lqc0.com | WWW.88300.COM | www.35155u.com | 77229193.com | 55818u.com | www.60886q.com | www.055i.cc | WWW.760111.COM | www.669888.com | 5003ss.com | 3404t.cc | www.009159.com | www.50051s.com | WWW.618524.COM | www.55djcp.com | 1654q.com | 9030x.com | www.js18456.com | WWW.74972.COM | WWW.50633.COM | 66300vip50.com | vns00bb.com | www.515917.com | www.54400j.com | WWW.505582.COM | 191008.com | 781520.com | 1592x.com | www.7714m.com | WWW.437004.COM | www.78700e.com | 11989z.com | www.2y930.com | www.99677j.com | WWW.817452.COM | www.99677i.com | 4776611.com | www.dfh261.com | www.50051h.com | WWW.666715.COM | betbet365.com | 8037nnn.com | www.47506i.com | WWW.755444.COM | www.696776.com | 34i35.com | 8030j.com | www.0601.com | WWW.696187.COM | www.79700.com | 6487aaa.com | www.4196w.com | WWW.516234.COM | www.426689.com | 50067y.com | www.hdcp886.com | www.6832w.com | WWW.851543.COM | 55984d.com | 60876.com | www.974090.com | www.6364d.com | www.535666a.com | 01572.com | www.w948w.com | www.5441j.com | www.862803.com | 91019b.net | www.808888r.com | WWW.452225.COM | www.585116.com | o8009.com | www.b35cc.com | WWW.33060.COM | www.91233o.com | 4488aaa.com | www.820568.com | WWW.316912.COM | u844.com | 666df8.com | www.4323h.com | WWW.706036.COM | 3568cc.com | www.58665b.com | WWW.741979.COM | www.093827.com | 22098x.com | www.81608x.com | WWW.308755.COM | 5443ss.com | www.705905.com | WWW.669049.COM | www.80065i.com | bs112233.com | www.7714z.com | www.987957.com | 9149x.com | www.478378.com | WWW.371261.COM | 8742ll.com | 22296an.com | WWW.894467.COM | www.90305e.com | dzc222.com | www.77802m.com | www.848066.com | 5906mm.com | www.9187h.com | WWW.611220.COM | 3mgm1111.com | www.22vn777.com | WWW.192001.COM | 4997l.com | www.630675.com | WWW.272539.COM | 866666k.com | 44436588.com | WWW.802265.COM | ky877.com | 55984h.com | WWW.318395.COM | 2418007.com | ms777.com | WWW.200467.COM | 0363d.com | www.999c31.com | WWW.380622.COM | 6220xx.com | www.1168j.com | WWW.657154.COM | 23233p.com | www.80188q.com | WWW.445538.COM | 316.cc | www.s63568.com | WWW.318960.COM | m4255.com | www.71233b.com | www.262548.com | 56988j.vip | www.hjin4.com | jianluntan.pw | www.5504m.com | WWW.153643.COM | 8555886.com | www.y8917.com | WWW.389882.COM | 4136f.com | www.87668j.com | www.106265.com | 3178v.com | WWW.321440.COM | 2381ww.com | www.69989a.com | WWW.774027.COM | 67888w.cc | www.23579c.com | www.20497.com | www.5049v.com | WWW.274789.COM | 2677sss.com | www.70203d.cc | www.89894v.com | 1408o.com | WWW.355069.COM | 553955.com | www.26163e.com | 007300.com | www.27363h.com | WWW.392299.COM | 55717aa.com | www.54400m.com | www.982860.com | www.365088.bet | WWW.420998.COM | 3568vv.com | www.hy6936.com | zhcp68.com | www.213981.com | www.814646.com | 2776s.com | WWW.240877.COM | 3404p.cc | www.68689c.com | www.29629.com | www.hg8kk.com | WWW.318647.COM | 3685a.com | WWW.589066.COM | 932367.com | www.89338k.com | kj55.com | www.38138l.com | www.826556.com | 3245k.com | WWW.304916.COM | 574747com | www.99clf.com | s00351.com | www.832255.com | www.66652o.com | www.98698w.com | WWW.915009.COM | 8899988.com | WWW.456161.COM | 0207200.com | www.sjgc9.com | 6766ff.com | www.0270t.com | 22ll8331.com | www.97994e.com | www.liuguan000.com | www.808888p.com | WWW.811279.COM | 2613.com | WWW.165065.COM | f954.com | WWW.235105.COM | qq1915.com | WWW.435999.COM | amhg033.com | www.1368y.cc | 89892tt.com | www.77802t.com | 80060202.com | www.289338.com | 1703222.com | www.x4449.com | www.6116111.com | www.38775kk.com | 339879.com | www.62979g.com | www.77802i.com |