<optgroup id="w2uiu"></optgroup>
<menu id="w2uiu"><tt id="w2uiu"></tt></menu>
<menu id="w2uiu"><strong id="w2uiu"></strong></menu>
 • <menu id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu></menu>
  <xmp id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu>
 • <dd id="w2uiu"><nav id="w2uiu"></nav></dd>
 • 鞭炮大戰

  小學生作文:鞭炮大戰
  作文字數:370
  作者:戴威志
 •  
 •  
 • biān
 • pào
 • zhàn
 •  
 •  
 •  鞭炮大戰 
 •  
 •  
 • dài
 • wēi
 • zhì
 •  
 •  
 •  戴威志 
 •  
 •  
 • chūn
 • jiē
 • guò
 • hòu
 •  
 • xiǎo
 • huǒ
 • bàn
 • men
 • zài
 •  春節過后,我和小伙伴們在一起
 • wán
 • ér
 •  
 • chū
 • le
 • jiàn
 •  
 • yào
 • fèn
 • lái
 • 玩兒,我提出了一個建議,要分組來
 • chǎng
 • biān
 • pào
 • zhàn
 •  
 •  
 •  
 • 一場鞭炮大戰。 
 •  
 •  
 • zhàn
 • dòu
 • kāi
 • shǐ
 • le
 •  
 • sān
 • péng
 • yǒu
 •  戰斗開始了,我和其它三個朋友
 •  
 • le
 • biān
 • rēng
 • le
 • chū
 •  
 • men
 • 一組,我擦了一個鞭扔了出去,他們
 • duǒ
 • méi
 • yǒu
 • zhà
 • zhe
 • men
 •  
 • men
 • kāi
 • shǐ
 • fǎn
 • le
 • 一躲沒有炸著他們。他們開始反擊了
 •  
 • men
 • rén
 • dàn
 • quán
 • rēng
 • le
 • chū
 •  
 • men
 • ,他們一人一彈全部扔了出去,我們
 • yòng
 • shuǐ
 • men
 • de
 • biān
 • gěi
 • miè
 • le
 •  
 • méi
 • yǒu
 • zhà
 • zhe
 • 用水把他們的鞭給滅了,也沒有炸著
 • men
 •  
 • men
 • zhī
 • hòu
 • gǎi
 • yòng
 • le
 •  
 • zuàn
 • tiān
 • hóu
 •  
 •  
 • 我們。我們之后改用了“鉆天猴”,
 • zhōng
 • le
 • rén
 • de
 • jiǎo
 •  
 • men
 • bìng
 • méi
 • yǒu
 • diào
 • 打中了一個人的腳,他們并沒有掉以
 • qīng
 • xīn
 •  
 • cǎi
 • yòng
 • lián
 • huán
 • shù
 • men
 •  
 • men
 • yào
 • 輕心,采用連環術打擊我們,我們要
 • duǒ
 • kāi
 • shí
 •  
 • zhèng
 • hǎo
 • zhà
 • zhe
 • men
 •  
 • men
 • de
 • biān
 • pào
 • 躲開時,正好炸著我們。我們的鞭炮
 • zhàn
 • zhèng
 • wán
 • liè
 • shí
 •  
 • jiào
 • huí
 • 大戰正玩得激烈時,我媽媽叫我回去
 • chī
 • fàn
 •  
 • kěn
 • kāi
 •  
 • biān
 • pào
 • zhàn
 • jiù
 • yòu
 • kāi
 • 吃飯,我不肯離開,鞭炮大戰就又開
 • shǐ
 • le
 •  
 •  
 •  
 • 始了。 
 •  
 •  
 • men
 • dōu
 • cáng
 • zài
 • kuài
 • yǐn
 • de
 • fāng
 • děng
 • zhe
 •  我們都藏在一塊隱蔽的地方等著
 • men
 • lái
 •  
 • men
 • hái
 • pài
 • le
 • rén
 • yǐn
 • yòu
 • men
 • 他們來,我們還派了一個人引誘他們
 •  
 • shàng
 • gōu
 •  
 •  
 • men
 • zài
 • lái
 • duǒ
 • cáng
 • shí
 •  
 • “上鉤”。我們在來不及躲藏時,以
 • xùn
 • léi
 • yǎn
 • ěr
 • zhī
 • shì
 • jìn
 • háng
 • le
 • guī
 • de
 • gōng
 • 迅雷不及掩耳之勢進行了大規模的攻
 •  
 • men
 • chè
 • bài
 • le
 •  
 •  
 •  
 • 擊,把他們徹底打敗了! 
 •  
 •  
 • men
 • shèng
 • le
 •  
 • men
 • huān
 • què
 • yuè
 •  
 •  我們勝利了!我們歡呼雀躍,異
 • cháng
 • xìng
 • fèn
 •  
 •  
 •  
 • 常興奮! 
 •  
 •  
 • zhǐ
 • dǎo
 • jiāo
 • shī
 •  
 • cuī
 • méi
 •  
 •  
 •  指導教師 崔梅茹 
 •  
 •  
 •  
 •  
 • tóu
 • gǎo
 •  
 •  
 •   投稿 
   
  無注音版:
   
    鞭炮大戰
   
    戴威志
   
    春節過后,我和小伙伴們在一起玩兒,我提出了一個建議,要分組來一場鞭炮大戰。
   
    戰斗開始了,我和其它三個朋友一組,我擦了一個鞭扔了出去,他們一躲沒有炸著他們。他們開始反擊了,他們一人一彈全部扔了出去,我們用水把他們的鞭給滅了,也沒有炸著我們。我們之后改用了“鉆天猴”,打中了一個人的腳,他們并沒有掉以輕心,采用連環術打擊我們,我們要躲開時,正好炸著我們。我們的鞭炮大戰正玩得激烈時,我媽媽叫我回去吃飯,我不肯離開,鞭炮大戰就又開始了。
   
    我們都藏在一塊隱蔽的地方等著他們來,我們還派了一個人引誘他們“上鉤”。我們在來不及躲藏時,以迅雷不及掩耳之勢進行了大規模的攻擊,把他們徹底打敗了!
   
    我們勝利了!我們歡呼雀躍,異常興奮!
   
    指導教師 崔梅茹
   
   
    投稿
   

   車轱轆大戰

   作文字數:368
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  • chē
  • zhàn
  •   車轱轆大戰
  •  
  •  
  • běi
  • shěng
  • zhāng
  • jiā
  • kǒu
  • shì
  •  
  • ?
  • guó
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  •  河北省張家口市 建國路小學三
  • nián
  • bān
  •  
  • xuē
  • chén
  • 年級班 薛依晨
  • 閱讀全文

   男女生大戰

   作文字數:590
   作者:未知
  •  
  • zhàn
  • zhǎng
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • nán
  • shēng
  • zhàn
  • 站長 :。  男女生大戰
  •  
  •  
  • nán
  • shěng
  •  
  • zhǎng
  • shā
  • xiàn
  • xīng
  • shā
  • zhèn
  • zhōng
  • xīn
  • xiǎo
  • xué
  •  湖南省 長沙縣星沙鎮中心小學
  • sān
  • nián
  • bān
  •  
  • táng
  • jiā
  • yáng
  • 三年級班 唐嘉洋
  • 閱讀全文

   放鞭炮

   作文字數:641
   作者:葉穎
  •  
  •  
  •  
  • dōu
  • shuō
  • shì
  • ?
  • xiǎo
  • de
  • xiǎo
  • hái
  •  
  • dàn
  •  都說我是個膽小的小女孩,但
  • jīn
  • nián
  • de
  • lìng
  • guā
  • xiàng
  • kàn
  • le
  •  
  •  
  • gǎn
  • 今年的我可令你刮目相看了——我敢
  • fàng
  • bào
  • zhú
  • le
  •  
  • 放爆竹了。
  • 閱讀全文

   放鞭炮

   作文字數:708
   作者:劉子璐
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • běi
  • jīng
  • jīn
  • nián
  • chūn
  • jiē
  • rán
  • fàng
  • biān
  •   北京今年春節可以燃放鞭
  • pào
  • le
  •  
  • lǎo
  • zǎo
  • jiù
  • pàn
  • wàng
  • zhe
  • chūn
  • jiē
  • kuài
  • kuài
  • lái
  • dào
  • 炮了,我老早就盼望著春節快快來到
  •  
  • zhōng
  • dào
  • le
  • nián
  • sān
  • shí
  • wǎn
  • shàng
  •  
  • gāng
  • chī
  • guò
  • wǎn
  • fàn
  • 。終于到了年三十晚上,剛吃過晚飯
  • 閱讀全文

   放鞭炮

   作文字數:330
   作者:劉子瑩
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • wǎn
  • shàng
  •  
  • biǎo
  • jiě
  • fàng
  • biān
  •  今天晚上,表姐和我一起放鞭
  • pào
  •  
  • fàng
  • le
  • xiē
  • ?g
  • dié
  •  
  • xiān
  • chōng
  • tiān
  • 炮,我放了一些花蝴蝶,它先一沖天
  •  
  • rán
  • hòu
  • màn
  • màn
  • de
  •  
  • jiàng
  • luò
  • xià
  • lái
  •  
  • zài
  • bàn
  • kōng
  • zhōng
  • ,然后慢慢的,降落下來,在半空中
  • 閱讀全文

   陀螺大戰

   作文字數:400
   作者:岑偉祺
  •  
  • xiǎo
  • xué
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  •  
  •  
  • tuó
  • luó
  • zhàn
  • 小學作文  陀螺大戰
  •  
  •  
  •  
  • xīng
  • liù
  •  
  • yuē
  • le
  • xiǎo
  • huǒ
  • bàn
  •  
  •  星期六,我約了幾個小伙伴,
  • guǎn
  • dòu
  • tuó
  • luó
  •  
  • 去體育館斗陀螺。
  • 閱讀全文

   放鞭炮(上、下)

   作文字數:689
   作者:谷云旗
  •  
  •  
  •  
  • fàng
  • pào
  • zhú
  • shàng
  •  放炮竹上
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • shì
  • nián
  • sān
  • shí
  •  
  •  
  •  今天是大年三十我、弟弟、哥
  • jiě
  • jiě
  • fàng
  • ?g
  •  
  • men
  • xiān
  • 哥和姐姐一起去放禮花。我們幾個先
  • 閱讀全文

   爭吵“大戰”

   作文字數:320
   作者:吳加勉
  •  
  •  
  •  
  • zhè
  • jiāng
  • ruì
  • ān
  • ān
  • yáng
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • ?
  •  
  •  浙江瑞安安陽實驗小學三()
  • jiā
  • miǎn
  • 吳加勉
  •  
  • 
  • 閱讀全文

   奶油大戰

   作文字數:1049
   作者:李安琪
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zhù
  • shēng
  • kuài
  •  
  • zhù
  • shēng
  •   “祝你生日快樂,祝你生
  • kuài
  •  
  •  
  •  
  • měi
  • dāng
  • tīng
  • dào
  • zhè
  • shǒu
  • shí
  •  
  • 日快樂……”每當我聽到這首歌時,
  • yǎn
  • qián
  • biàn
  • xiàn
  • chū
  • wán
  • nǎi
  • yóu
  • zhàn
  • de
  • 眼前便立刻浮現出玩奶油大戰的一幕
  • 閱讀全文

   小鳥大戰獵人

   作文字數:793
   作者:林雨岐
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xiǎo
  • niǎo
  • zhàn
  • liè
  • rén
  •  
  •  
  •   小鳥大戰獵人 
  •  
  •  
  • guó
  • xiǎo
  • xué
  •  
  •  
  • lín
  •  
  •  
  •  澤國小學 林雨岐 
  •  
  •  
  • tiān
  •  
  • niǎo
  • zhǎng
  •  
  •  
  • fèng
  • huáng
  • mìng
  • lìng
  • zhī
  •  一天,鳥族長——鳳凰命令一只
  • 閱讀全文

   螳螂與毛毛蟲大戰

   作文字數:525
   作者:沈當當
  •  
  • xiǎo
  • xué
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • wǎn
  • shàng
  • gěi
  • 小學作文  今天晚上媽媽給我
  • jiǎng
  • le
  •  
  • xiǎo
  • táng
  • láng
  • xué
  •  
  • de
  • shì
  •  
  • shǐ
  • 講了一個《小螳螂學藝》的故事,使
  • xiǎng
  • dào
  • le
  • shǔ
  • jiǎ
  • zài
  • wài
  • jiā
  • kàn
  • guò
  • de
  • táng
  • láng
  • 我想到了暑假里在外婆家看過的螳螂
  • 閱讀全文

   放鞭炮

   作文字數:263
   作者:雷翔宇
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • kuài
  • guò
  • nián
  •  
  • kuài
  • guò
  • nián
  • :  “快過年啦!快過年啦
  •  
  •  
  • gāo
  • xìng
  • shuō
  •  
  • !”我高興地說。
  •  
  •  
  •  
  •  
  • yāo
  • jiù
  •  
  • wài
  • gōng
  •  
  •  我和弟弟、幺舅、外公、爸爸
  • 閱讀全文

   風箏大戰

   作文字數:410
   作者:林晨輝
  •  
  • zhàn
  •  
  • zhǎng
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • fēng
  • zhēng
  • zhàn
  •  
  •  
  • 站 長 : 風箏大戰 
  •  
  • lín
  • chén
  • huī
  •  
  •  
  • 林晨輝 
  •  
  • xīng
  • liù
  • xià
  •  
  • zhuāng
  • shì
  • lóng
  •  
  • zhāng
  • chén
  • lóng
  • 星期六下午,我和莊世龍、張辰龍
  • 閱讀全文

   放鞭炮

   小學生作文:放鞭炮
   作文字數:396
   作者:未知
  •  
  •  
  • chūn
  • jiē
  • shào
  • xìng
  • nǎi
  • nǎi
  • jiā
  • guò
  • nián
  •  
  •  春節我去紹興爺爺奶奶家過年,
  • shào
  • xìng
  • jīn
  • nián
  • fàng
  • biān
  • pào
  • le
  •  
  • zhè
  • xià
  • 紹興今年也可以放鞭炮了,這下我可
  • tòng
  • tòng
  • kuài
  • kuài
  • wán
  • gòu
  • le
  •  
  • 以痛痛快快地玩個夠了。
  • 閱讀全文

   人鼠大戰

   小學生作文:人鼠大戰
   作文字數:548
   作者:桂勝怡
  •  
  • jīn
  • tiān
  • wǎn
  • shàng
  •  
  • běn
  • lái
  • zài
  • kàn
  • diàn
  • shì
  •  
  • 今天晚上,本來我在看電視劇《大
  • zhǎng
  • jīn
  •  
  •  
  • shì
  • kàn
  • zhe
  • kàn
  • zhe
  •  
  • rán
  • tīng
  • dào
  • 長今》。可是我看著看著,突然聽到
  • hòu
  • miàn
  • zhèn
  • xiǎng
  • shēng
  •  
  • shì
  • biàn
  • zhe
  • shǒu
  • diàn
  • tǒng
  • 后面一陣響聲,于是我便拿著手電筒
  • 閱讀全文

   人蚊“大戰”

   小學生作文:人蚊“大戰”
   作文字數:619
   作者:メCherry…
  • suí
  • zhe
  • tiān
  • de
  • zhú
  • jiàn
  • mèn
  •  
  • zhuǎn
  • yǎn
  • jiān
  •  
  • xià
  • tiān
  • 隨著天氣的逐漸悶熱,轉眼間,夏天
  • dào
  • le
  •  
  • tiān
  • le
  •  
  • wén
  • biàn
  • xiāo
  • yáo
  • ?
  • wài
  •  
  • 到了。天氣熱了,蚊子便逍遙法外,
  • zài
  • de
  • fáng
  • jiān
  • fēi
  • lái
  • fēi
  •  
  • xún
  • zhǎo
  • de
  • 在我的房間里飛來飛去,尋找各自的
  • 閱讀全文

   除夕夜放鞭炮

   小學生作文:除夕夜放鞭炮
   作文字數:359
   作者:黃儀珊
  •  
  • chú
  • fàng
  • biān
  • pào
  • 除夕夜放鞭炮
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • shì
  • chú
  •  
  • wǎn
  • shàng
  • líng
  • shí
  •  
  •  今天是除夕,晚上零時一刻,我
  • jiě
  • jiě
  • huān
  • què
  • yuè
  • pǎo
  • chū
  • jiā
  •  
  • kàn
  • lín
  • men
  • 和姐姐歡呼雀躍地跑出家,看鄰居們
  • 閱讀全文

   同桌大戰

   小學生作文:同桌大戰
   作文字數:386
   作者:秦雨欣
  • tóng
  • zhuō
  • zhàn
  • 同桌大戰
  •  
  • xìng
  • míng
  •  
  • qín
  • xīn
  •  
  • nián
  • líng
  •  
  • suì
  • 姓名:秦雨欣 年齡:歲
  • ài
  • hǎo
  •  
  • xiě
  • zuò
  •  
  • wán
  • diàn
  • nǎo
  •  
  • xìng
  • bié
  •  
  • 愛好:寫作,玩電腦 性別:女
  • 閱讀全文

   放鞭炮

   小學生作文:放鞭炮
   作文字數:377
   作者:王浩倫
  • fàng
  • biān
  • pào
  • 放鞭炮
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • pào
  • zhú
  • shēng
  • zhōng
  • jiù
  • suì
  •  
  • méi
  • ?g
  • xiāng
  • yíng
  •  “炮竹聲中辭舊歲,梅花香里迎
  • 閱讀全文

   人蚊大戰

   小學生作文:人蚊大戰
   作文字數:392
   作者:閆琪楠
  • rén
  • wén
  • zhàn
  • 人蚊大戰
  •  
  • ?
  • nián
  •  
  • (四年級)
  •  
  •  
  • rén
  • lèi
  • wén
  • xiàng
  • shì
  • yǒu
  •  
  • gòng
  • dài
  • tiān
  •  人類和蚊子一向是有“不共戴天
  • 閱讀全文

   “水上大戰”

   小學生作文:“水上大戰”
   作文字數:657
   作者:邱文??/div>
  •  
  • shuǐ
  • shàng
  • zhàn
  •  
  • “水上大戰”
  •  
  •  
  •  
  • sài
  • jīng
  • kāi
  • zhōng
  • xīn
  • xiǎo
  • xué
  • ?
  •  賽岐經濟開發區中心小學五(
  •  
  • bān
  • qiū
  • wén
  • )班邱文
  • 閱讀全文

   人蚊大戰

   小學生作文:人蚊大戰
   作文字數:715
   作者:張睿杰
  • rén
  • wén
  • zhàn
  • 人蚊大戰
  •  
  •  
  • tài
  • hǎo
  • le
  •  
  • tài
  • hǎo
  • le
  •  
  •  
  • men
  • jiā
  • chuán
  • “太好了,太好了。”我們家里傳
  • lái
  • le
  • piàn
  • huān
  • de
  • shēng
  • yīn
  •  
  • shì
  • yīn
  • wéi
  • jiā
  • 來了一片歡呼的聲音,那是因為家里
  • 閱讀全文

   QQ大戰

   小學生作文:QQ大戰
   作文字數:732
   作者:陳奐
  •  
  • shuō
  •  
  • jiù
  • yǒu
  • zhǒng
  • míng
  • de
  • xìng
  • fèn
  •  
  • 說起,我就有一種莫名的興奮,自
  • háo
  • zhī
  • gǎn
  • yóu
  • rán
  • ér
  • shēng
  •  
  • wéi
  • shí
  • me
  •  
  • shì
  • 豪之感油然而生。為什么?那是一個
  • dào
  • hào
  • de
  • shì
  •  
  •  
  • 盜號密碼的故事……
  • 閱讀全文

   人蚊大戰

   小學生作文:人蚊大戰
   作文字數:686
   作者:曹文婷
  • rén
  • wén
  • zhàn
  • 人蚊大戰
  •  
  •  
  • xià
  • tiān
  • de
  • wǎn
  • zǒng
  • shì
  • jìng
  • ér
  • yòu
  • chén
  • mèn
  • de
  •  夏天的夜晚總是寂靜而又沉悶的
  • dàn
  • shì
  • yǒu
  • zhe
  • bié
  • yàng
  • de
  • yùn
  • wèi
  • kāi
  • zhe
  • chuāng
  • tǎng
  • 但是它也有著別樣的韻味開著窗我躺
  • 閱讀全文

   自我大戰

   小學生作文:自我大戰
   作文字數:459
   作者:金美子
  • zhàn
  •  
  •  
  • 自我大戰 
  •  
  •  
  •  
  • lín
  • shěng
  • huì
  • shì
  • hóng
  • yàn
  • wài
  • nián
  •  吉林省德惠市鴻雁外語四年級
  •  
  • jīn
  • měi
  •  
  •  
  • 金美子 
  • 閱讀全文

   星球大戰

   小學生作文:星球大戰
   作文字數:486
   作者:陸永杰
  • xīng
  • qiú
  • zhàn
  •  
  •  
  • 星球大戰 
  •  
  • zài
  • nián
  • jīng
  • chéng
  • wéi
  • le
  • qiú
  • shàng
  • fáng
  • wèi
  • duì
  • 在年我已經成為了地球上防衛部隊
  • de
  • duì
  • zhǎng
  • zhuān
  • mén
  • wài
  • xīng
  • rén
  • de
  • jìn
  • gōng
  •  
  • 的隊長專門負責抵御外星人的進攻。
  • 閱讀全文

   人和老鼠大戰

   小學生作文:人和老鼠大戰
   作文字數:764
   作者:鄧麗娟
  • rén
  • lǎo
  • shǔ
  • zhàn
  • 人和老鼠大戰
  •  
  • zài
  • hěn
  • xiǎo
  • de
  • shí
  • hòu
  •  
  • jiù
  • fēi
  • cháng
  • tǎo
  • yàn
  • lǎo
  • 在我很小的時候,我就非常討厭老
  • shǔ
  •  
  • men
  • zhǎng
  • xiàng
  • chǒu
  • lòu
  •  
  • shí
  • zài
  • nán
  • kàn
  •  
  • zài
  • wǎn
  • 鼠,他們長相丑陋,實在難看。在晚
  • 閱讀全文

   放鞭炮

   小學生作文:放鞭炮
   作文字數:352
   作者:程雨政
  •  
  •  
  • qián
  • zài
  • lǎo
  • jiā
  • zuì
  • huān
  • de
  • shì
  • qíng
  • jiù
  • shì
  •  我以前在老家最喜歡的事情就是
  • fàng
  • biān
  • pào
  • le
  •  
  • 放鞭炮了。
  •  
  •  
  • wán
  • de
  • biān
  • pào
  • duō
  • le
  •  
  • yǒu
  • tiān
  • hóng
  •  
  •  我玩的鞭炮可多了,有天地紅、
  • 閱讀全文

   一場校園大戰

   小學生作文:一場校園大戰
   作文字數:483
   作者:林濱偉
  •  
  •  
  • dīng
  • líng
  • líng
  •  
  •  
  • xià
  • de
  • sān
  • jiē
  • shì
  • “丁鈴鈴!”下午的第三節是體育
  •  
  • dào
  • le
  • cāo
  • chǎng
  • shàng
  •  
  • yīn
  • wéi
  • men
  • zhè
  • pái
  • duì
  • 課。到了操場上,因為我們這次排隊
  • zhěng
  •  
  • hěn
  • yǒu
  • zhì
  •  
  • shì
  • lǎo
  • shī
  • jiù
  • ràng
  • 整齊,很有秩序,于是體育老師就讓
  • 閱讀全文

   有趣的陀螺大戰

   小學生作文:有趣的陀螺大戰
   作文字數:401
   作者:喬瑞琪
  •  
  •  
  • yǒu
  • de
  • tuó
  • luó
  • zhàn
  •  
  •  
  •  有趣的陀螺大戰 
  •  
  • qiáo
  • ruì
  •  
  •  
  • 喬瑞琪 
  •  
  •  
  •  
  • jiān
  • huó
  • dòng
  • shí
  • jiān
  • dào
  • le
  •  
  • men
  • xiàng
  • huān
  •  課間活動時間到了,我們像歡
  • 閱讀全文
  卓易彩票平台卓易彩票主页卓易彩票网站卓易彩票官网卓易彩票娱乐 www.55676w.com | 2690js.com | 88021a.com | www.7225e.com | gc002.cc | www.3459o.com | www.90305d.com | 2172299.com | www.0981.com | www.116205.com | 2643x.com | www.a201879.com | e1327.com | www.2061368.com | www.8499y.com | 9068r.com | www.c73cp008.com | 8547ww.com | www.115ag88.com | www.7239d.com | 052325.com | www.5559961.com | qpby2266.com | www.29886m.com | www.3126f.com | 983888q.com | www.5981j.com | 6616xsj.com | www.v771177.com | www.975559.com | www.tx01.cc | vipamdc.com | www.4809h.com | n888101.com | www.3g88.com | by301.com | www.736suncity.com | www.361477.com | www.hg5958.com | www.9818k.cc | 2864k.com | www.25688i.com | 40033yyy.com | www.410063.com | 3178v.com | pj11345.com | www.99788b.com | 66332007.com | www.5647ii.com | 8159pp.cc | www.209576.com | 69441199.com | www.858674.com | t8009.com | www.4078d.com | 6878.am | www.7370.com | qjdating.com | www.3032gg.com | 61828.com | www.u063801.com | 2677sss.com | www.6662ylg.com | mg437744.com | www.33678pp.com | r1458.com | www.ba304.com | 0022ylc.com | www.50685c.com | 0343k.com | www.89386e.com | 86611.com | www.4809o.com | 3807t.com | www.4444bj.com | 1916x.com | www.2350v.com | 5651d.com | www.980797.com | www.pj678.com | www.80075v.com | www.hg8571.com | 0044.cc | www.232060.com | s72227.com | www.1434t.com | 168cpcp.com | www.2632n.com | www.amh09.com | www.646959.com | www.21050011.com | 2189000.com | www.cp55.com | 2147008.com | www.37377l.com | 65005u.com | www.c1379.com | www.00618o.com | 74395555.com | www.6600ra8.com | hhh4165.com | www.8667q.com | www.yhuuu.com | 7176789.com | www.00772w.com | 57157u.com | www.49956c.com | www.pjbeijing.com | www.60123e.com | www.cai31.cc | 01885l.com | www.tang777.com | www.655666c.com | 2355d.com | www.9570119.com | 00zz8331.com | www.235035.com | www.06066.com | 8535.com | www.839991.com | www.ks4499.com | 47727.net | www.26299q.com | www.jsc999.com | 1305004.com | www.8c666.com | 5651d.com | bwinooo.com | www.1754e.com | 28758r.com | www.128083.com | www.808888p.com | u15666.com | www.846631.com | www.4467111.com | 0500.com | www.sytg8.com | www.47bm.com | 8538m.com | www.cp3158.com | www.773678.com | x388388.com | www.913075.com | www.587002.com | 66681i.com | www.902776.com | www.2tyc.com | 68228y.com | www.055972.com | www.js69111.com | 58802x.com | 96155.com | www.86339l.com | www.76060t.com | 33313m.com | www.23636vip.com | www.567722.com | 6701n.com | www.472717.com | www.g69096.com | hg9695.com | tyc22456.com | www.87668f.com | www.pj39991.com | 8159rrr.cc | www.444087.com | www.344654.com | www.34586.com | 3222b.cc | www.809216.com | www.88166x.com | 6830x.com | 38365p.com | www.50054g.com | www.567711.com | p88812.com | 0747x.com | www.55885h.com | www.660077.com | u08199.com | 61329922.com | www.61233x.com | www.12345699.com | 90307y.com | 1665kk.com | www.al5888.com | www.ts055.com | www.5699v.com | 667766t.com | www.fcff9.com | www.75jsjs.com | www.bmw9964.com | 59963.la | www.186796.com | www.f63568.com | www.xpj1969.com | 3616444.com | l45638.com | www.csgc1.com | www.4996nc.com | www.4107r.com | 4289w.com | 23800w.com | www.39500c.com | www.38345t.com | www.xpj3333.cc | 22214.com | 5539822.com | www.73736b.com | www.418466.com | www.625966.com | 566777v.com | x33.vip | www.43818k.com | www.8967g.com | www.csjindan.com | pj7686.com | 2698.com | www.383566.com | www.556303.com | www.rycp048.com | www.hg688bb.com | 43330.com | 90307i.com | www.321537.com | www.49956c.com | www.1851113.com | www.jz352.com | 3187.com | 35222uu.com | 3121qq.com | www.766859.com | www.16065w.com | www.28000g.com | www.77537b.com | pj6333.com | yth67.com | 33115aa.com | www.501374.com | www.60123z.com | www.377666r.com | www.588112.com | www.pjchongqing.com | r72227.com | 3404d.cc | 15g1.net | 8547w.com | www.742255.com | www.222067.com | www.d063801.com | www.74849.com | www.330099g.com | 2649pp.com | 80368tt.com | 87363.com | 2805l.com | 444000r.com | www.628846.com | www.99355.cc | www.172323.com | www.8905.com | www.04567c.com | www.66.42.42.157 | www.p222222.com | www.vns8896.com | 2546j.com | 97987-1.com | v939.com | z1458.com | 61322200.com | 5856mmm.com | www.39957e.com | www.534554.com | www.zg80.com | www.8039i.com | www.99788h.com | www.cb600.cc | www.490801.com | www.bwinyz49.com | www.ck555.com | www.pm48.com | www.39666.com | www.kx151.com | www.9996kk.com | www.hg098.com | 66458q.com | 7945xx.com | jsh7777.com | wnsr8821.com | 52239.com | 67877h.com | 998o.cc | 33318g.com | 24670011.com | 99567b.com | 00zz8331.com | 8522pppp.com | hg00200.com | 3049y.com | 8988e.com | y2537.com | ee4675.com | 86811r.com | 983888m.com | jidu0.com | 0080x.com | am5858.cc | 88807u.com | 2009t.com | www.143800.com | www.2882389.com | www.28758o.com | www.7893w9.com | www.5319r.com | www.44992055.com | www.hg8289.com | www.93818a.com | www.65579b.com | www.751cp1.com | www.hg98029.com | www.9931331.com | www.280.cc | www.1434z.com | www.70wb.top | www.00840w.com | www.hy5508.com | www.810355.com | www.505504.com | www.73166e.com | abc777.com | yy909.com | www.xpj13666.com | www.91junzi.com | www.66ffg.com | www.622507.com | www.177584.com | 28758o.com | 70118a.com | 5309j.com | 4182000.com | 9995o.cc | www.4972ff.com | www.566455.com | www.950163.com | www.3200.com | www.bet73w.com | www.1888ac.com | www.307075.com | 2934j.com | 8538j.com | 3559bbbb.com | 44462949.com | www.38144144.com | www.bet63f.com | www.11mgm777.com | www.901833.com | ylzz8.cc | 9007570.com | 53358v.com | 365vip600.net | www.18438e.com | www.hjcp8.com | www.4521a.com | www.91junzi.com | www.680955.com | nn2649.com | 78666k.com | swtyxxx.com | www.10051122.com | www.789508.com | www.984709.com | www.qucw8.com | 20054466.com | 5360d.com | 3258q.com | www.9949k.com | 4066h.com | 3178hh.com | www.09527w.com | www.2021u.com | www.9928i.com | www.68568a.com | 118888222.com | 8905i.com | www.js13777.com | www.5981r.com | www.50064p.com | www.238500.com | 22749.com | bb33338.com | wnsr8808.com | www.msc83.com | www.y0112.com | www.04czj.com | 99559193.com | 50067b.com | www.7830b.com | www.0088xpj.net | www.7793n.com | 28288nn.com | 8037a.com | www.333133i.com | www.1429g3.com | www.8299.cc | amjs9944.com | 35bb.vip | www.6699ok.com | www.99094l.com | www.579199.com | 97618m.com | 3333xsj.com | www.pj3598.com | www.77802t.com | 0033y.cc | 82299.com | www.801npj.com | www.t94600.com | www.412688.com | 8203.com | www.362868.com | www.50685a.com | www.578411.com | 0399.com | www.823909.com | www.vip9587.com | www.574177.com | 4694g.com | www.c22365.com | www.9464002.com | www.501209.com | s14666.com | www.81849.com | www.r999994.com | www.444246.com | 4255uuu.com | www.995g.net | www.97828a.vip | www.390477.com | 3454549.com | www.111021.com | www.hg873.com | xyccwlkj.com | 3178ff.com | www.38345b.com | www.837772.com | 874755.com | www.dhygw46.com | www.3978q.com | 50778.com | www.0111js.com | www.q7764.com | www.231002.com | 官网捕鱼5.com | www.1274uu.com | www.33clf.com | 7077a.com | www.rrrr0076.com | www.26878m.com | 881133xl.com | www.62830.com | www.68568n.com | 52688p.com | www.o27229.com | www.926530.com | 70016.com | www.137101.com | 8905a.com | www.38138d.com | www.005845.com | 8290l.com | www.p063801.com | 55772007.com | www.86611r.com | www.pj55717.com | 8522cccc.com | www.yh6556.com | www.4737.com | 7945ll.com | www.betqam.com | www.c1336.com | 35222f.com | www.ggz.99233z.com | www.303484.com | 7989z.com | www.l2894.com | 9411aaa.com | www.b005.com | www.50051w.com | hh444000.com | www.s4042.com | www.mgm9987.com | www.hx1115.com | gds.bet | www.89677m.com | P35dd.com | www.vns0388.com | www.99830.cc | 43330.com | www.9911331.com | 348960.com | www.2846s.com | www.ya160.com | 54240055.com | www.97994c.com | yh77776.com | www.259681.com | www.742255.com | 3189h.com | www.830363.com | pu0012.com | www.986076.com | 0652i.com | www.msc605.com | www.ch8123.com | 56988z.vip | www.68993251.com | hd55331.com | www.19019s.com | pujing33.com | www.5suncity.com | www.235644.com | www.333222d.com | www.1248i.cc | dd00558.com | www.c4534.com | gd0621.com | www.9920992.com | 3559qq.com | www.cb7388.com | www.1688hg.com | 38749.com | www.gy1.com | www.088878.com | 307590.com | www.550421.com | www.9cai.com | 2306k.com | 99567r.com | www.468860.com | www.xj9900.com | 59889.com | www.52303t.com | www.3844a.com | 4196i.com | www.912055.com | www.qmc0011.com | yth22.net | 20188s.com | www.38775rr.com | www.vns998.com | 2306v.com | www.81520k.com | www.77438.com | 915906728.com | www.845040.com | www.5146z2.com | 30006q.com | 1429w.com | www.1855.cc | www.88528oo.com | 3242v.com | www.230320.com | www.32031e.com | www.benz4411s.com | youleseo.com | www.869455.com | www.00773c.com | www.js883388.com | 00669193.com | www.c130.vip | www.00773y.com | www.8181sun.com | 0038633.com | www.5dwj.com | www.sbd026.net | www.glc33.com | 1483ii.com | www.867455.com | www.huangma29.com | www.hg288.com | 2247jj.com | www.633813.com | www.w84t.com | www.25288o.com | v4255.com | www.26299e.com | 052325.com | www.346977.com | www.42456677.com | www.23386000.com | yz222999.com | 66300vip19.com | www.788cb.com | www.4694n.com | www.28758r.com | 3678qqq.com | www.079776.com | www.sdsy.com | www.3696699.com | vip66656.com | 7134433.com | www.221075.com | www.772891.com | www.567771.com | 7792b.com | xhgt.com | www.268177.com | www.950058.com | www.68suncitya.com | www.6033j.com | jixiang96.com | 1440999.com | www.52072h.com | www.x32939.com | www.kf5656.com | 7720j.net | 2019rr.cc | www.853199.com | www.1434o.com | www.hg7851.com | 1479t.com | 4955s.com | qg0707.com | www.am1115.com | www.n94600.com | www.ty143.com | www.6033d.com | 4255dd.com | 3344blg.com | www.866248.com | www.x999789.com | www.m9478.com | www.9976733.com | 88772007.com | 04666j.com | www.83033e.com | www.5091u.com | www.07679n.com | www.dd65.com | www.vnsr00888.com | 5004oo.com | www.338785.com | www.60007r.com | www.469704.com | www.164333.com | www.ylhg7878.com | 90307q.com | 31325k.com | 88905353.com | www.cp3158.cc | www.902cq.com | www.4694t.com | www.hg0780.com | www.147755.com | long921.com | 911boan.com | bmw8002.com | www.786251.com | www.3978r.com | www.c1432.com | www.ks1387.com | www.v3303.com | 500000434.com | 3890p.com | 33xpj377.com | 31325.com | www.665879.com | www.50732k.com | www.4102k.com | www.mhcp.com | www.137185.com | www.pj678.com | 55818e.com | 4541n.com | 3775q.com | 2078n.com | www.049049.com | www.cp500.pw | www.50051r.com | www.306531.com | www.xpj29777.com | www.pm48.com | www.2605505.vip | www.32126t.net | 8827qq.com | 28839d.com | 463y8.com | q3410.com | 4255hhh.com | 25295bb.com | www.369499.com | www.955381.com | www.9818c.cc | www.22062a.com | www.9822.com | www.u3410.com | www.4212s.com | www.tw8888.net | www.y186x.com | www.777444j.com | www.8aobo.com | 111122bb.com | 0033e.cc | q58955.com | 55572949.com | 7003zz.com | v444000.com | 55967p.com | 2267b.com | ly8004.com | hjdc100.com | 28hg.net | 643966.com | www.062866.com | www.352477.com | www.587502.com | www.808751.com | www.c299.com | www.flcb3.com | www.007hy.cc | www.9818h.cc | www.49956j.com | www.0270d.com | www.502206.com | www.hd8672.com | www.975796.com | www.7350.vip | www.hg88676.com | www.7920g.com | www.806sun.com | www.12136z.com | www.38775ll.com | www.258908.com | www.0622uuu.com | www.334175.com | www.280770.com | www.86339k.com | www.56011a.com | www.98488.com | www.4809a.com | www.222999qipai.com | www.80030066.com | www.4331q.com | www.ya2019r.com | www.00840u.com | www.66653s.com | www.9928n.com | www.66fzc.com | www.c229.vip | www.665771.com | www.503433.com | www.178339.com | 97880022.net | 22999193.com | 0860x.com | 7703tt.com | 1596c.com | da578.com | jing26.com | 0245u.com | 500000878.com | www.hg880333.com | www.zzzz0291.com | www.ra1116.com | www.js297.com | www.38238d.com | www.5099jj.com | www.115527l.com | www.087m.com | www.010vip.com | www.21202z.com | www.hcjt3.com | www.594211.com | www.78700i.com | an6988.com | bet36570000.com | 2636.cc | 30019jj.com | 4023a.com | www.686936.com | www.pj4180.com | www.8799.cc | www.162580.com | www.pj848.com | www.48283333.com | www.8499n.com | www.754880.com | www.52072o.com | 6396d.com | 33432w.com | 2490r.com | ylzz366.com | www.36677d.com | www.69589a.com | www.5981d.com | www.0343k.com | www.34972.com | www.611306.com | 0156742.com | 22205pj.com | 35222a.com | 3136rr.com | www.668567.me | www.t7888.com | www.sha2288.com | www.9422e.com | www.29czj.com | www.168232.com | 8892958.com | 0008ee.com | 3222x.cc | www.5319tt.com | www.5966bbb.com | www.07679u.com | www.35155x.com | www.981500.com | 911520.com | 3522ff.com | 25288w.com | www.727xpj.com | www.3444hg.com | www.33678uu.com | www.50732l.com | www.449589.com | 0906vip7.com | 3482x.com | js88813.com | www.hg7651.com | www.m7764.com | www.60123j.com | www.453552.com | 6033q.com | 316t.cc | www.jinsha300.com | www.4632.com | hbs107.com | www.4759kk.com | www.2206132.com | www.hg1777.com | www.qucw5.com | vwin666.com | quannengsoft.cn | 3435w.com | www.hg8259.com | www.u32031.com | www.7777ho.com | 50099j.com | 3822d.com | 5855qq.com | www.14988.com | www.siji.ceo | www.819920.com | 3049p.com | 9339999y.com | www.4972nn.com | www.00618g.com | www.60108p.com | www.50026i.com | 5360z.com | 9195js.com | www.cq0066.com | www.4988b.cc | www.375931.com | 50023355.com | 1318345.com | www.928668.com | www.4520011.com | www.585560.com | hg128.xyz | 8577i.cc | www.683012.com | www.3775v.com | www.485689.com | 9101903.com | 30019s.com | www.5457.com | www.80844.com | ly88888829.com | 3778jj.com | www.39695p.com | www.4058dd.com | www.kc67.com | 8766549.com | zhcp08.com | www.hg7650.com | www.ya2019j.com | bet8688.com | hjcpjgj.com | www.1076009.com | www.44118f.com | www.730631.com | 22772007.com | www.un3355.com | www.5146z7.com | www.85gcw.com | 706801.net | xg9111.com | www.799666h.com | www.33598c.com | 6hao999.vip | i35151.com | www.yhgjk.net | www.08588l.com | 3559sss.com | 2546.com | www.8k315.com | www.99clf.com | 78114422.com | www.86611l.com | www.7788msc.com | www.901187.com | peiyinla.com | www.6491y.com | www.4521l.com | www.592411.com | 5360w.com | www.k84551.com | www.5958122.com | swin2.com | 2709.com | www.5049a.com | www.zcwf4.com | zhcp59.com | www.55616s.com | www.12136e.com | www.106096.com | vip7033.com | www.js9615.com | www.52001.cc | 88904040.com | www.7652.cc | www.4102x.com | 4233.com | 5214v.com | www.71071e.com | www.607252.com | 7240v.com | www.456131.com | www.9818u.cc | 563447.com | www.365815m.com | www.5951990.com | 3522ww.com | 6hg7788.com | www.245885.com | www.137916.com | 28288t.com | www.8967q.com | www.602266.com | 61652a.com | www.suantm.com | www.912480.com | c4389.com | www.5588212.com | www.qilc8.com | 0015xx.com | www.35138.com | www.888hy.cc | vv444000.com | www.2997701.com | www.022gz.cc | 50099c.com | www.495655.com | www.fcyl2.com | 32666n.com | www.bb8888-1.com | www.909644.com | 4288jj.com | www.20199ee.com | www.631012.com | wns950.com | www.89599f.com | www.126509.com | 2455j.com | www.y8817.com | 11335156.com | www.10061006.com | www.001170.com | 90307w.com | www.5590777.com | www.9818w.cc | 9659j.com | www.1429h9.com | www.619477.com | bb00558.com | www.j3567.com | feicai0717.com | www.333222q.com | www.799076.com | 8668827.com | www.yiyao12.com | www.895544.com | 00aa8331.com | www.15365d.com | h88983.com | www.333222w.com | www.80767s.com | 78886508.com | www.449msc.com | www.335484.com | v01234.com | www.6889783.com | 9411sss.com | www.70545d.com | www.530861.com | 03dd.cc | www.hr1833.com | 3805.com | www.68003.com | www.755017.com | 996622rr.com | www.444999qipai.com | 33599dd.com | www.9053.com | www.315332.com | x48p.com | www.78949s.com | am776.cc | www.848777l.com | v3544.com | www.8522cn.com | www.ay7799.com | 512534.com | www.6667758.com | 2237.com | www.yw5.com | 33oo8331.com | www.55155z.com | www.983112.com | yy3189.com | www.68993239.com | 3330168.com | www.00618i.com | 2820e.com | www.789324.com | www.404677.com | www.058hx.com | www.94580.cc | 5am.vip | www.4245.com | 22411.com | www.55060n.com | 3405www.com | www.489789.com | www.020724.com | www.3459c.com | www.984688.com | 88663.com | www.41518x.com | 838388x.com | www.839262.com | vv879202.com | www.0088xpj.net | 459.com | www.o948o.com | 80878n.com | www.91293.com | 1775hh.com | www.js3838.com | www.196209.com | www.n30226.com | www.558738.com | www.8124w.com | www.937160.com | 1634l.com | www.918li.com | 26444z.com | www.9818w.cc | ff2205.com | www.35918p.com | 0625a.com | www.78700d.com | 00442007.com | www.91233b.com | 496.net | www.81520n.com | 4647j.com | www.50732t.com | 7989u.com | www.9149b.com |