<optgroup id="w2uiu"></optgroup>
<menu id="w2uiu"><tt id="w2uiu"></tt></menu>
<menu id="w2uiu"><strong id="w2uiu"></strong></menu>
 • <menu id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu></menu>
  <xmp id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu>
 • <dd id="w2uiu"><nav id="w2uiu"></nav></dd>
 • 放鞭炮——報仇雪恨篇

  小學生作文:放鞭炮——報仇雪恨篇
  作文字數:654
  作者:唐世杰
 •  
 •  
 • fàng
 • biān
 • pào
 •  
 •  
 • bào
 • chóu
 • xuě
 • hèn
 • piān
 •  
 •  
 •  放鞭炮——報仇雪恨篇 
 •  
 •  
 • táng
 • shì
 • jié
 •  
 •  
 •  唐士杰 
 •  
 •  
 • jīng
 • guò
 • biān
 • pào
 • zhàn
 • hòu
 •  
 • bèi
 •  經過一次鞭炮大戰以后,我被打
 • huī
 • tóu
 • liǎn
 •  
 • láng
 • bèi
 • kān
 •  
 • qián
 • xīn
 • yán
 • jiū
 • 得灰頭土臉,狼狽不堪。我潛心研究
 •  
 • zhǔn
 • bèi
 • zài
 • chú
 • zhī
 • chén
 • dùn
 • chū
 •  
 • jué
 • ,準備在除夕之夜與陳盾初“決一死
 • zhàn
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 戰”。 
 •  
 •  
 • shuō
 • zhe
 •  
 •  
 • bài
 • chén
 • dùn
 • chū
 •  
 • jiù
 • shì
 •  我說著:“打敗陳盾初,他就是
 • bèn
 • zhū
 •  
 •  
 • xióng
 • jiū
 • jiū
 • áng
 • áng
 • lái
 • dào
 • le
 • sài
 • chǎng
 • 笨豬!”雄赳赳氣昂昂地來到了賽場
 •  
 • chén
 • dùn
 • chū
 • jīng
 • děng
 • zhe
 • le
 •  
 • yǎn
 • jīng
 • shè
 • 。陳盾初已經等著我了,我眼睛里射
 • chū
 • guǐ
 • de
 • guāng
 • máng
 •  
 • shēng
 •  
 •  
 • kāi
 • zhàn
 •  
 • 出詭異的光芒,大喝一聲:“開戰!
 •  
 • chǎng
 • qián
 • suǒ
 • wèi
 • yǒu
 • de
 • zhàn
 • kāi
 • le
 • wéi
 •  
 • ”一場前所未有的大戰拉開了帷幕。
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • kāi
 • shǐ
 •  
 • jiù
 • rēng
 • guò
 •  
 • tiáo
 •  
 • tiě
 •  一開始,我就扔過去,一條“鐵
 • liàn
 •  
 •  
 • chén
 • dùn
 • chū
 • méi
 • yǒu
 • diǎn
 • zhǎng
 • jìn
 •  
 • hái
 •  
 • 鏈”,陳盾初沒有一點長進,還把“
 • tiě
 • liàn
 •  
 • rēng
 • le
 • guò
 • lái
 •  
 • chū
 •  
 • 鐵鏈”扔了過來,我則拿出“秘密武
 •  
 •  
 •  
 •  
 • zhào
 •  
 •  
 • fàng
 • zài
 • le
 • 器”——“隔離罩”,我把它放在了
 • zhèng
 • zài
 •  
 •  
 • rán
 • shāo
 • de
 •  
 • tiě
 • liàn
 •  
 • shàng
 • 正在“噼里啪啦”燃燒的“鐵鏈”上
 •  
 •  
 • tiě
 • liàn
 •  
 • huì
 • ér
 • xiǎng
 • le
 •  
 • chéng
 • le
 • de
 • ,“鐵鏈”一會兒不響了,成了我的
 • zhàn
 • pǐn
 •  
 • chén
 • dùn
 • chū
 • jīng
 • shī
 •  
 • liǎn
 • lǎo
 • 戰利品。陳盾初大驚失色,臉拉得老
 • zhǎng
 •  
 • xià
 • dōu
 • kuài
 • diào
 • shàng
 •  
 • shuō
 •  
 •  
 • 長,下巴都快掉地上啦!他說:“你
 •  
 • yòng
 • de
 • shì
 • shí
 • me
 • zhāo
 • shù
 •  
 • tài
 • hài
 • le
 •  
 •  
 • ,你用的是什么招術?太厲害了!”
 • xiào
 • xiào
 • shuō
 •  
 •  
 • zhè
 • shì
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 我得意地笑笑說:“這是……。”我
 • rán
 • zhǐ
 • zhù
 • kǒu
 •  
 • shuō
 •  
 •  
 • zhè
 • shì
 • jun1
 • shì
 •  
 • 突然止住口,說:“這是軍事秘密,
 • gào
 •  
 •  
 • yòu
 • chéng
 • shèng
 • zhuī
 •  
 • rēng
 • le
 • 不告訴你。”我又乘勝追擊,扔了一
 • biān
 •  
 • tiào
 •  
 • yòu
 • wǎng
 • hòu
 • miàn
 • 個擦鞭,他一跳,我又往他屁股后面
 • rēng
 • le
 •  
 • méi
 • jiào
 •  
 • zhī
 • tīng
 •  
 • pēng
 •  
 • de
 • 扔了一個,他沒發覺,只聽“砰”的
 • shēng
 • xiǎng
 •  
 • biān
 • zài
 • hòu
 • miàn
 • bào
 • zhà
 • le
 • 一聲巨響,擦鞭在他屁股后面爆炸了
 •  
 • xià
 • le
 • tiào
 •  
 • rēng
 • guò
 • lái
 •  
 • tiě
 • liàn
 • ,他嚇了一跳,扔過來一大把“鐵鏈
 •  
 •  
 • zhī
 • hǎo
 • xiàng
 • liú
 • xiáng
 • kuà
 • lán
 • de
 • pǎo
 • kāi
 •  
 • ”,我只好像劉翔跨欄似的跑開。他
 • yòu
 • lái
 •  
 • fēi
 • dié
 • fēng
 •  
 •  
 • zòng
 • shēn
 • yuè
 • 又來一個“飛蝶蜜蜂”,我縱身一躍
 •  
 •  
 • liǎng
 • miàn
 • kāi
 • gōng
 •  
 •  
 • zuǒ
 • yòu
 • féng
 • yuán
 •  
 • zhú
 • ,他“兩面開弓”,我左右逢源。逐
 • jiàn
 • zhàn
 • dòu
 • jiē
 • jìn
 • le
 • wěi
 • shēng
 •  
 • shuāng
 • fāng
 • huǒ
 • dōu
 • 漸戰斗接近了尾聲。雙方火力都已不
 •  
 • jìn
 • kuài
 • gěi
 • zhì
 • mìng
 •  
 • zhòu
 • 足,必須盡快給予致命一擊,我一皺
 • méi
 • tóu
 •  
 • shàng
 • xīn
 • lái
 •  
 • wǎng
 • de
 • zhèn
 • shàng
 • rēng
 • 眉頭,計上心來。我往他的陣地上扔
 • le
 • shuāi
 • biān
 •  
 • méi
 • jiào
 •  
 • yòu
 • rēng
 • le
 • 了幾個摔鞭,他沒發覺,我又扔了我
 • de
 •  
 • kǒng
 • xià
 • dàn
 •  
 •  
 • shǎn
 •  
 • yòu
 • rēng
 • 的“恐嚇彈”,他一閃,我又扔一個
 • biān
 •  
 • tuì
 •  
 • zhèng
 • cǎi
 • zài
 • shuāi
 • biān
 • shàng
 •  
 • jiǎo
 • xià
 • 擦鞭,他一退,正踩在摔鞭上,腳下
 • xiǎng
 •  
 • piàn
 • huǒ
 • huā
 •  
 • huá
 • le
 • jiāo
 •  
 • yǎng
 • miàn
 • 巨響,一片火花。他滑了一跤,仰面
 • cháo
 • tiān
 •  
 • zhè
 • shí
 • de
 • zhī
 • yǒu
 • bèi
 • dòng
 • āi
 • zhà
 •  
 • méi
 • yǒu
 • 朝天。這時的他只有被動挨炸,沒有
 • bàn
 • diǎn
 • hái
 • zhī
 •  
 • zhōng
 • yíng
 • le
 •  
 •  
 •  
 • 半點還擊之力,我終于贏了! 
 •  
 •  
 • jīng
 • guò
 • zhàn
 •  
 • zhōng
 • bào
 • chóu
 • xuě
 • hèn
 •  
 • zhēn
 •  經過苦戰,我終于報仇雪恨,真
 • shì
 • huáng
 • tiān
 • yǒu
 • xīn
 • rén
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 是皇天不負有心人啊! 
 •  
 •  
 • zhǐ
 • dǎo
 • jiāo
 • shī
 •  
 • cuī
 • méi
 •  
 •  
 •  指導教師 崔梅茹 
 •  
 • 
   
  無注音版:
   
    放鞭炮——報仇雪恨篇
   
    唐士杰
   
    經過一次鞭炮大戰以后,我被打得灰頭土臉,狼狽不堪。我潛心研究,準備在除夕之夜與陳盾初“決一死戰”。
   
    我說著:“打敗陳盾初,他就是笨豬!”雄赳赳氣昂昂地來到了賽場。陳盾初已經等著我了,我眼睛里射出詭異的光芒,大喝一聲:“開戰!”一場前所未有的大戰拉開了帷幕。
   
   
   一開始,我就扔過去,一條“鐵鏈”,陳盾初沒有一點長進,還把“鐵鏈”扔了過來,我則拿出“秘密武器”——“隔離罩”,我把它放在了正在“噼里啪啦”燃燒的“鐵鏈”上,“鐵鏈”一會兒不響了,成了我的戰利品。陳盾初大驚失色,臉拉得老長,下巴都快掉地上啦!他說:“你,你用的是什么招術?太厲害了!”我得意地笑笑說:“這是……。”我突然止住口,說:“這是軍事秘密,不告訴你。”我又乘勝追擊,扔了一個擦鞭,他一跳,我又往他屁股后面扔了一個,他沒發覺,只聽“砰”的一聲巨響,擦鞭在他屁股后面爆炸了,他嚇了一跳,扔過來一大把“鐵鏈”,我只好像劉翔跨欄似的跑開。他又來一個“飛蝶蜜蜂”,我縱身一躍,他“兩面開弓”,我左右逢源。逐漸戰斗接近了尾聲。雙方火力都已不足,必須盡快給予致命一擊,我一皺眉頭,計上心來。我往他的陣地上扔了幾個摔鞭,他沒發覺,我又扔了我的“恐嚇彈”,他一閃,我又扔一個擦鞭,他一退,正踩在摔鞭上,腳下巨響,一片火花。他滑了一跤,仰面朝天。這時的他只有被動挨炸,沒有半點還擊之力,我終于贏了!
   
    經過苦戰,我終于報仇雪恨,真是皇天不負有心人啊!
   
    指導教師 崔梅茹
   
   

   放鞭炮

   作文字數:641
   作者:葉穎
  •  
  •  
  •  
  • dōu
  • shuō
  • shì
  • ?
  • xiǎo
  • de
  • xiǎo
  • hái
  •  
  • dàn
  •  都說我是個膽小的小女孩,但
  • jīn
  • nián
  • de
  • lìng
  • guā
  • xiàng
  • kàn
  • le
  •  
  •  
  • gǎn
  • 今年的我可令你刮目相看了——我敢
  • fàng
  • bào
  • zhú
  • le
  •  
  • 放爆竹了。
  • 閱讀全文

   放鞭炮

   作文字數:708
   作者:劉子璐
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • běi
  • jīng
  • jīn
  • nián
  • chūn
  • jiē
  • rán
  • fàng
  • biān
  •   北京今年春節可以燃放鞭
  • pào
  • le
  •  
  • lǎo
  • zǎo
  • jiù
  • pàn
  • wàng
  • zhe
  • chūn
  • jiē
  • kuài
  • kuài
  • lái
  • dào
  • 炮了,我老早就盼望著春節快快來到
  •  
  • zhōng
  • dào
  • le
  • nián
  • sān
  • shí
  • wǎn
  • shàng
  •  
  • gāng
  • chī
  • guò
  • wǎn
  • fàn
  • 。終于到了年三十晚上,剛吃過晚飯
  • 閱讀全文

   放鞭炮

   作文字數:330
   作者:劉子瑩
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • wǎn
  • shàng
  •  
  • biǎo
  • jiě
  • fàng
  • biān
  •  今天晚上,表姐和我一起放鞭
  • pào
  •  
  • fàng
  • le
  • xiē
  • ?g
  • dié
  •  
  • xiān
  • chōng
  • tiān
  • 炮,我放了一些花蝴蝶,它先一沖天
  •  
  • rán
  • hòu
  • màn
  • màn
  • de
  •  
  • jiàng
  • luò
  • xià
  • lái
  •  
  • zài
  • bàn
  • kōng
  • zhōng
  • ,然后慢慢的,降落下來,在半空中
  • 閱讀全文

   放鞭炮(上、下)

   作文字數:689
   作者:谷云旗
  •  
  •  
  •  
  • fàng
  • pào
  • zhú
  • shàng
  •  放炮竹上
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • shì
  • nián
  • sān
  • shí
  •  
  •  
  •  今天是大年三十我、弟弟、哥
  • jiě
  • jiě
  • fàng
  • ?g
  •  
  • men
  • xiān
  • 哥和姐姐一起去放禮花。我們幾個先
  • 閱讀全文

   放鞭炮

   作文字數:263
   作者:雷翔宇
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • kuài
  • guò
  • nián
  •  
  • kuài
  • guò
  • nián
  • :  “快過年啦!快過年啦
  •  
  •  
  • gāo
  • xìng
  • shuō
  •  
  • !”我高興地說。
  •  
  •  
  •  
  •  
  • yāo
  • jiù
  •  
  • wài
  • gōng
  •  
  •  我和弟弟、幺舅、外公、爸爸
  • 閱讀全文

   放鞭炮

   小學生作文:放鞭炮
   作文字數:396
   作者:未知
  •  
  •  
  • chūn
  • jiē
  • shào
  • xìng
  • nǎi
  • nǎi
  • jiā
  • guò
  • nián
  •  
  •  春節我去紹興爺爺奶奶家過年,
  • shào
  • xìng
  • jīn
  • nián
  • fàng
  • biān
  • pào
  • le
  •  
  • zhè
  • xià
  • 紹興今年也可以放鞭炮了,這下我可
  • tòng
  • tòng
  • kuài
  • kuài
  • wán
  • gòu
  • le
  •  
  • 以痛痛快快地玩個夠了。
  • 閱讀全文

   除夕夜放鞭炮

   小學生作文:除夕夜放鞭炮
   作文字數:359
   作者:黃儀珊
  •  
  • chú
  • fàng
  • biān
  • pào
  • 除夕夜放鞭炮
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • shì
  • chú
  •  
  • wǎn
  • shàng
  • líng
  • shí
  •  
  •  今天是除夕,晚上零時一刻,我
  • jiě
  • jiě
  • huān
  • què
  • yuè
  • pǎo
  • chū
  • jiā
  •  
  • kàn
  • lín
  • men
  • 和姐姐歡呼雀躍地跑出家,看鄰居們
  • 閱讀全文

   放鞭炮

   小學生作文:放鞭炮
   作文字數:377
   作者:王浩倫
  • fàng
  • biān
  • pào
  • 放鞭炮
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • pào
  • zhú
  • shēng
  • zhōng
  • jiù
  • suì
  •  
  • méi
  • ?g
  • xiāng
  • yíng
  •  “炮竹聲中辭舊歲,梅花香里迎
  • 閱讀全文

   放鞭炮

   小學生作文:放鞭炮
   作文字數:352
   作者:程雨政
  •  
  •  
  • qián
  • zài
  • lǎo
  • jiā
  • zuì
  • huān
  • de
  • shì
  • qíng
  • jiù
  • shì
  •  我以前在老家最喜歡的事情就是
  • fàng
  • biān
  • pào
  • le
  •  
  • 放鞭炮了。
  •  
  •  
  • wán
  • de
  • biān
  • pào
  • duō
  • le
  •  
  • yǒu
  • tiān
  • hóng
  •  
  •  我玩的鞭炮可多了,有天地紅、
  • 閱讀全文

   放鞭炮

   小學生作文:放鞭炮
   作文字數:831
   作者:wodezuow…
  •  
  •  
  • lín
  • jìn
  • nián
  • guān
  •  
  • chù
  • zhà
  • xiǎng
  • zhe
  • biān
  • pào
  • shēng
  •  
  •  鄰近年關,四處炸響著鞭炮聲,
  • men
  • jiāo
  • zhù
  • zhái
  • xiǎo
  • de
  • xiǎo
  • huǒ
  • bàn
  • men
  • xiàng
  • yuē
  • zài
  • 我們教育住宅小區的小伙伴們相約在
  • nián
  • sān
  • shí
  • de
  • wǎn
  • shàng
  •  
  • zài
  • yuàn
  • rán
  • fàng
  • 大年三十的晚上,在院子里一起燃放
  • 閱讀全文

   放鞭炮

   小學生作文:放鞭炮
   作文字數:540
   作者:王龍雪
  • fàng
  • biān
  • pào
  •  
  •  
  • 放鞭炮 
  •  
  •  
  •  
  • wáng
  • lóng
  • xuě
  •  
  •  
  •  王龍雪 
  •  
  •  
  •  
  •  
  • fàng
  • biān
  • pào
  •  
  • fàng
  • biān
  • pào
  •  
  •  
  •  
  •  “放鞭炮啦,放鞭炮啦!……
  • 閱讀全文

   放鞭炮

   小學生作文:放鞭炮
   作文字數:382
   作者:劉路奕
  • fàng
  • biān
  • pào
  •  
  •  
  • 放鞭炮 
  •  
  •  
  •  
  • liú
  •  
  •  
  •  劉路奕 
  •  
  •  
  •  
  • nián
  • chū
  • èr
  • de
  • wǎn
  •  
  • zài
  •  大年初二的夜晚,我和哥哥在
  • 閱讀全文

   鞭炮大賽

   小學生作文:鞭炮大賽
   作文字數:312
   作者:張世杰
  • biān
  • pào
  • sài
  •  
  •  
  •  
  • 鞭炮大賽  
  •  
  •  
  •  
  • zhāng
  • shì
  • jié
  •  
  •  
  •  張世杰 
  •  
  •  
  •  
  • nián
  • chū
  •  
  • wěi
  • zài
  • shù
  • xià
  •  大年初一,我和李波葦在樹下
  • 閱讀全文

   放鞭炮

   小學生作文:放鞭炮
   作文字數:482
   作者:于水淼
  •  
  •  
  • fàng
  • biān
  • pào
  •  
  •  
  •  放鞭炮 
  •  
  •  
  •  
  • shuǐ
  • miǎo
  •  
  •  
  •  
  •  于水淼  
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • shì
  • tōng
  • de
  • wǎn
  • le
  •  
  • shì
  •  今夜可不是普通的夜晚了,是
  • 閱讀全文

   放鞭炮

   小學生作文:放鞭炮
   作文字數:493
   作者:秦愷睿
  •  
  •  
  • fàng
  • biān
  • pào
  •  
  •  
  •  
  •  放鞭炮  
  •  
  •  
  •  
  • qín
  • kǎi
  • ruì
  •  
  •  
  •  秦愷睿 
  •  
  •  
  •  
  • guò
  • nián
  • le
  •  
  • jiā
  • dōu
  • zài
  • chī
  • jiǎo
  •  
  •  過年了,大家都在吃餃子。我
  • 閱讀全文

   放鞭炮

   小學生作文:放鞭炮
   作文字數:328
   作者:楊鑫雨
  •  
  •  
  • fàng
  • biān
  • pào
  •  放鞭炮
  •  
  •  
  •  
  • nán
  • kāi
  • xiǎo
  • xué
  • nián
  • èr
  • bān
  •  
  • yáng
  • xīn
  •  南開小學四年級二班 楊鑫雨
  •  
  •  
  •  
  • chú
  • tiān
  •  
  • chī
  • wán
  • nián
  •  除夕夜那天,我和哥哥吃完年
  • 閱讀全文

   新年放鞭炮

   小學生作文:新年放鞭炮
   作文字數:777
   作者:未知
  •  
  •  
  • xīn
  • nián
  • de
  • zhōng
  • shēng
  • bàn
  • suí
  • zhe
  • rén
  • men
  • jìn
  • de
  •  新年的鐘聲伴隨著人們無盡的喜
  • yuè
  • chuán
  • lái
  • le
  •  
  • yòu
  • shì
  • xīn
  • de
  • nián
  • dào
  • lái
  • le
  •  
  • rén
  • 悅傳來了。又是新的一年到來了,人
  • men
  • rán
  • yào
  • liè
  • qìng
  • zhù
  • fān
  •  
  • fàng
  • biān
  • pào
  • shì
  • rén
  • 們自然要熱烈慶祝一番。放鞭炮是人
  • 閱讀全文

   鞭炮戰

   小學生作文:鞭炮戰
   作文字數:536
   作者:潘思奇
  •  
  •  
  • biān
  • pào
  • zhī
  • zhàn
  •  鞭炮之戰
  •  
  •  
  •  
  • zài
  • wài
  • jiā
  • shì
  • zuì
  • liáo
  • de
  •  
  •  在外婆家是最無聊的。
  •  
  •  
  • měi
  • tiān
  • zǎo
  • shàng
  • lái
  • jiù
  • yào
  • xiǎng
  • zhe
  • zěn
  • me
  •  每天早上起來就要想著怎么打發
  • 閱讀全文

   放鞭炮

   小學生作文:放鞭炮
   作文字數:360
   作者:周炎南
  • xià
  • fàng
  • biān
  • pào
  •  
  •  
  •  
  • 我下去放鞭炮。 
  •  
  •  
  • xiān
  • fàng
  • le
  •  
  • cǎi
  •  
  •  
  • miǎo
  •  我先放了一個“五彩雨”。幾秒
  • zhōng
  • hòu
  •  
  • biān
  • pào
  •  
  • āi
  •  
  • xiǎng
  • le
  • xià
  • jiù
  • chū
  • xiàn
  • 鐘后,鞭炮“唉”地響了一下就出現
  • 閱讀全文

   有趣的放鞭炮

   小學生作文:有趣的放鞭炮
   作文字數:532
   作者:周炎南
  •  
  •  
  • zuó
  • tiān
  • shì
  • nián
  • chū
  •  
  • wǎn
  • shàng
  • jiù
  • dào
  • lóu
  •  昨天是大年初五,晚上我就到樓
  • xià
  • fàng
  • biān
  • pào
  •  
  •  
  •  
  • 下去放鞭炮。 
  •  
  •  
  • shǒu
  • xiān
  •  
  • fàng
  •  
  • shēng
  • kōng
  • léi
  •  
  •  
  • guò
  •  首先,我放一個“升空雷”。過
  • 閱讀全文

   放鞭炮

   小學生作文:放鞭炮
   作文字數:405
   作者:周炎南
  •  
  •  
  • zuó
  • tiān
  •  
  • shì
  • nóng
  • chū
  •  
  • wǎn
  • shàng
  •  昨天,是農歷初四,晚上我和幾
  • xiǎo
  • péng
  • yǒu
  • fàng
  • le
  • biān
  • pào
  •  
  •  
  •  
  • 個小朋友一起放了鞭炮。 
  •  
  •  
  • shǒu
  • xiān
  •  
  • fàng
  • le
  • biān
  • pào
  •  
  • jiào
  •  
  • lín
  •  首先,我放了一個鞭炮,叫“淋
  • 閱讀全文

   放鞭炮

   小學生作文:放鞭炮
   作文字數:347
   作者:郭軼男
  •  
  •  
  • fàng
  • biān
  • pào
  •  
  •  
  •  放鞭炮 
  •  
  •  
  • guō
  • nán
  •  
  •  
  •  郭軼男 
  •  
  •  
  • xīn
  • nián
  • lái
  • le
  •  
  • xīn
  • nián
  • lái
  • le
  •  
  • chéng
  • zhe
  •  新年來了,新年來了!她乘著馬
  • 閱讀全文

   瘋狂鞭炮之戰

   小學生作文:瘋狂鞭炮之戰
   作文字數:468
   作者:薄煜龍
  •  
  •  
  • fēng
  • kuáng
  • biān
  • pào
  • zhī
  • zhàn
  •  
  •  
  •  瘋狂鞭炮之戰 
  •  
  •  
  • báo
  • lóng
  •  
  •  
  •  薄煜龍 
  •  
  •  
  • zhèng
  • yuè
  • chū
  • guò
  • nián
  • le
  •  
  • bái
  • tiān
  • rén
  • men
  • máng
  •  正月初一過年了。白天大人們忙
  • 閱讀全文

   鞭炮大戰

   小學生作文:鞭炮大戰
   作文字數:370
   作者:戴威志
  •  
  •  
  • biān
  • pào
  • zhàn
  •  
  •  
  •  鞭炮大戰 
  •  
  •  
  • dài
  • wēi
  • zhì
  •  
  •  
  •  戴威志 
  •  
  •  
  • chūn
  • jiē
  • guò
  • hòu
  •  
  • xiǎo
  • huǒ
  • bàn
  • men
  • zài
  •  春節過后,我和小伙伴們在一起
  • 閱讀全文

   都是鞭炮惹的禍

   小學生作文:都是鞭炮惹的禍
   作文字數:385
   作者:張龍飛
  •  
  •  
  • dōu
  • shì
  • biān
  • pào
  • de
  • huò
  •  
  •  都是鞭炮惹的禍 
  •  
  •  
  • zhāng
  • lóng
  • fēi
  •  
  •  
  •  張龍飛 
  •  
  •  
  • bào
  • zhú
  • shēng
  • shēng
  •  
  • zhāng
  • dēng
  • jié
  • cǎi
  •  
  • nián
  • chūn
  • jiē
  •  爆竹聲聲,張燈結彩,虎年春節
  • 閱讀全文

   過大年,放鞭炮

   小學生作文:過大年,放鞭炮
   作文字數:313
   作者:權明軒
  •  
  •  
  • guò
  • nián
  •  
  • fàng
  • biān
  • pào
  •  
  •  
  •  過大年,放鞭炮 
  •  
  •  
  • quán
  • míng
  • xuān
  •  
  •  
  •  權明軒 
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • shì
  • chūn
  • jiē
  • le
  •  
  • shì
  • pàn
  • xīng
  • xīng
  •  
  • pàn
  •  今天是春節了,是我盼星星,盼
  • 閱讀全文

   放鞭炮——報仇雪恨篇

   小學生作文:放鞭炮——報仇雪恨篇
   作文字數:654
   作者:唐世杰
  •  
  •  
  • fàng
  • biān
  • pào
  •  
  •  
  • bào
  • chóu
  • xuě
  • hèn
  • piān
  •  
  •  
  •  放鞭炮——報仇雪恨篇 
  •  
  •  
  • táng
  • shì
  • jié
  •  
  •  
  •  唐士杰 
  •  
  •  
  • jīng
  • guò
  • biān
  • pào
  • zhàn
  • hòu
  •  
  • bèi
  •  經過一次鞭炮大戰以后,我被打
  • 閱讀全文

   鞭炮聲聲春意鬧

   小學生作文:鞭炮聲聲春意鬧
   作文字數:328
   作者:邢愛學
  •  
  •  
  • biān
  • pào
  • shēng
  • shēng
  • chūn
  • nào
  •  
  •  
  •  鞭炮聲聲春意鬧 
  •  
  •  
  • xíng
  • ài
  • xué
  •  
  •  
  •  刑愛學 
  •  
  •  
  • měi
  • nián
  • chú
  • zhī
  •  
  • dōu
  • shì
  • zài
  •  
  • diàn
  • shǎn
  •  每年除夕之夜,我都是在“電閃
  • 閱讀全文
  卓易彩票 www.77801d.com | 6868001.cc | www.43131b.com | www.55676v.com | aaa2267.com | WWW.272377.COM | www.3116b.com | 4066u.com | WWW.607966.COM | 2649zz.com | dd56988.com | WWW.135504.COM | www.314996.com | cp088i.com | WWW.661548.COM | www.75600d.com | bcw9666.com | www.299850.com | WWW.382654.COM | www.27363a.com | 0906vip8.com | www.579020.com | www.52005.cc | ff555w.com | 9339999l.com | www.938454.com | www.50052n.com | 87680q.com | 22995156.com | WWW.871130.COM | www.00840u.com | jx2400.com | www.789666888.com | www.az0908.com | www.120529.com | 83378u.com | www.187397.com | www.ya958.com | www.77731c.com | 88894o.com | www.889938.com | www.9149j.com | x2328.com | 38989n.com | www.106573.com | WWW.915412.COM | www.bjl916.com | 11683311.com | 316z.cc | www.670477.com | www.80065w.com | 1665f.com | 6002d.com | www.760320.com | WWW.91954.COM | www.xpj916.com | dzhcp4.com | 7894.cc | www.499428.com | WWW.20958.COM | www.1851112.com | 53015.com | 00445156.com | www.901758.com | WWW.749558.COM | www.520860.com | www8827.com | 2613k.com | www.558738.com | WWW.702166.COM | WWW.318495.COM | www.89677m.com | blhvip23.com | 2324zzz.com | www.4398800.com | WWW.114837.COM | www.33997n.com | www.bet91487.com | mi519.com | cp088h.com | 662204.com | WWW.162402.COM | c388z.com | www.2418f.com | 78117799.com | hga026.com | 4255kkk.com | 11505.com | www.193161.com | WWW.807299.COM | www.35252b.com | 80118.com | 496ww.com | www.777768a.com | WWW.646918.COM | www.84499r.com | www.07679e.com | r2306.com | judingbo1.com | 44tt8331.com | www.501433.com | WWW.440175.COM | WWW.567704.COM | www.ya989.com | www.6613611.com | www.tyc748.com | 7605dh.com | uedhot8844.com | 1669o.com | 64899.com | www.773593.com | WWW.193836.COM | WWW.50814.COM | www.5091m.com | www.6868.tw | www.799666t.com | 3522g.vip | 4136s.com | 33888016.com | 2292958.com | 3078p.com | www.40999.com | www.444215.com | www.760320.com | WWW.562977.COM | WWW.508712.COM | www.bxcp5.com | www.226467.com | www.vip3303.net | www.60hga.com | 3121j.com | 0808bc.com | 20177772.com | 56988z.com | 474000.com | 400500a.com | www.108097.com | www.526087.com | www.976527.com | WWW.23178.COM | WWW.473796.COM | WWW.37018.COM | WWW.350182.COM | WWW.602327.COM | www.66fft.com | www.55238d.com | www.5953838.com | www.69567s.com | www.xybets6.com | 33313s.com | 77c51.com | 4288b.com | WWW.609556.COM | www.986440.com | www.4196i.com | www.58665o.com | www.28000n.com | www.4972v.com | www.47709.net | www.27363r.com | 54140077.com | www.389249.com | www.19019r.com | www.0071331.com | www.820016.com | www.ag0234.com | www.9737tt.me | www.99552uu.com | www.37jsc.com | www.86339k.com | 381818.com | www.4999.hk | www.546669.com | www.401278.com | www.877876.com | www.395411.com | www.567027.com | 7720776.com | 9694u.com | 5001z.com | 21866b.com | 4066b.com | 3405mmm.com | 878365mm.com | 159174.com | www.6880nn.com | www.0622uuu.com | www.983439.com | www.yfa3.com | www.ch8966.com | WWW.792891.COM | WWW.920098.COM | WWW.915086.COM | www.931518.com | www.77802u.com | www.68689i.com | zis.com | mi789.vip | 3806.com | 3078z.com | www.7788msc.com | www.340388.com | www.88266j.com | WWW.890141.COM | WWW.234676.COM | WWW.905844.COM | www.518pj.com | www.9928d.com | WWW.680801.COM | WWW.620311.COM | www.50732i.com | 1294.com | 418923.com | s2649.com | amjsc02.com | www.7366004.com | www.77803w.com | WWW.897346.COM | WWW.760739.COM | WWW.509616.COM | www.136025.com | 500000317.com | 13222g.com | 3016kkk.com | www.89386a.com | www.5441v.com | WWW.392213.COM | WWW.622806.COM | www.349077.com | pj800.cc | c3405.com | www.38345g.com | www.68568c.com | WWW.198994.COM | WWW.404344.COM | www.401271.com | 55kk8332.com | 00aa8331.com | www.245252.com | www.65707c.com | WWW.20398.COM | WWW.815715.COM | www.230333.com | 11005c.com | 4997w.com | www.0612h.com | WWW.318871.COM | WWW.411838.COM | zdr8.cc | 316960.com | 23066.com | www.h6650.com | WWW.665482.COM | WWW.318904.COM | www.37337.com | 5651i.com | 55331c.com | www.huayi388.com | www.ybao7.com | WWW.67375.COM | www.599599.com | 407.com | 459825.com | www.yh7772.com | WWW.870680.COM | www.377506.com | 2324vvv.com | bb888bb888.com | www.2221102.com | WWW.405047.COM | www.607217.com | 5858jsc.com | 5309.com | www.9996rr.com | WWW.126091.COM | www.106326.com | spj5566.com | 08159s.com | www.000128522.com | WWW.770309.COM | WWW.675872.COM | 1077xx.com | ttt2848.com | www.50052hh.com | WWW.654661.COM | www.195252.com | pj677.com | www.4972o.com | www.okw4.com | www.596081.com | l3405.com | www.88166g.com | www.jcai0.com | www.711448.com | spj08.com | www.6666yh.com | WWW.226262.COM | www.191061.com | 3389.live | www.3421c.com | WWW.147322.COM | 22rr8332.com | 5589i.com | www.68993232.com | WWW.689262.COM | 1483mm.com | www.5966aaa.com | www.fcyl6.com | www.320477.com | lh66v.com | www.7920n.com | WWW.716482.COM | 2490x.com | 3379f.com | www.35918d.com | www.687198.com | 2003822.com | www.93955.com | WWW.647188.COM | www.106167.com | 9649c.com | www.60108t.com | www.795917.com | 0259.com | www.fg09.com | www.777768a.com | 21214.com | www.m99365.com | WWW.495442.COM | www.914901.com | 3678m.com | www.9996rr.com | WWW.99070.COM | 23599s.com | www.12136ee.com | www.981500.com | b40033.com | www.332333.cc | www.937652.com | 3552n.com | www.yz7708.com | WWW.820233.COM | 9646k.com | www.js18685.com | www.904857.com | 4255ccc.com | www.42456622.com | www.809571.com | 4167r.com | www.bet73m.com | www.550134.com | 418923.com | www.99jtd.com | 8080119.com | www.i456x.com | WWW.49400.COM | 38989w.com | www.5719b.com | WWW.695923.COM | 21549.com | www.21202t.com | www.588980.com | 540855.com | www.c5987.com | 915904605.com | www.00618b.com | WWW.600554.COM | 13633.com | www.fg9907.com | www.500871.com | 3049z.com | WWW.881850.COM | 89892dd.com | www.660188.com | www.657320.com | 55818u.com | WWW.548139.COM | 111122vv.com | www.415977.com | www.346511.com | 2381kk.com | WWW.143098.COM | 70118g.com | www.50788p.com | www.79700.com | www.hg8081.com | WWW.64081.COM | 2757a.com | WWW.748834.COM | 22214066.com | www.80065s.com | www.788807.com | www.5981v.com | WWW.666764.COM | 6487hhh.com | www.2934s.com | ylg56789.com | www.673888p.com | www.970331.com | v35151.com | WWW.816772.COM | 4123rr.com | www.61233q.com | 3045533.com | www.86339o.com | www.132880.com | www.k3065.com | WWW.99070.COM | 3121mm.com | WWW.426098.COM | 55323r.com | WWW.658089.COM | 1705.com | www.2109t.com | k1458.com | www.85858hh.com | 5360ee.com | www.3775g.com | www.456138.com | www.7225b.com | www.335248.com | www.19019l.com | www.711853.com | www.tc1158.com | WWW.348108.COM | 3016ddd.com | WWW.370660.COM | 8827a.com | WWW.199197.COM | 500000757.com | WWW.634891.COM | 2455u.com | WWW.925982.COM | app3865.com | WWW.428881.COM | xx38648.com | WWW.273906.COM | 68228u.com | WWW.669875.COM | 2851m.com | WWW.827749.COM | 65005o.com | WWW.193716.COM | www.tc8801.com | www.584311.com | www.hg8jj.com | www.209918.com | www.58118e.com | www.444069.com | www.80188n.com | www.33588i.com | www.4809a.com | abc777.com | www.71399n.com | 88463gong.com | WWW.844833.COM | 2359922.com | WWW.286433.COM | 9435.am | WWW.437117.COM | www.c7201.com | www.132880.com | www.xpj33987.com | 2934com.com | www.3126x.com | 797720.com | WWW.806607.COM | 99111ff.com | www.973776.com | www.xpj878.com | 30019z.com | www.83033n.com | 67890m.com | WWW.168438.COM | 99151g.com | www.773593.com | www.33678zz.com | 2643u.com | www.44czt.com | 4022y.com | WWW.201493.COM | www.6001343.com | www.73736a.com | www.2418001.com | 1463m.com | WWW.770146.COM | 0069.com | WWW.213862.COM | www.808888k.com | www.233896.com | www.913393.com | 2233blg.com | WWW.458056.COM | 50025577.com | www.84499v.com | www.910021.com | swtyrrr.com | WWW.709737.COM | www.8850w5.com | 44gg8331.com | www.cb6888.com | df6512.com | www.622207.com | www.www45641.com | blr365365.com | WWW.668613.COM | www.838993.com | ff555k.com | WWW.534318.COM | h787.com | www.329477.com | www.dy506.com | 55331cc.com | WWW.343885.COM | www.63606l.com | 883399t.com | WWW.219966.COM | www.77731u.com | youfa99.vip | WWW.141755.COM | 6002o.com | 1665k.com | WWW.501599.COM | bifa810.com | www26567.com | www.757q.com | wns28c.com | www.397730.com | www.61655t.com | hh4675.com | www.431056.com | www.68689h.com | 22061.com | www.210793.com | www.89969.cc | www.610096.com | js6444.com | WWW.817442.COM | www.55676p.com | 0267.com | www.775702.com | www.78949x.com | 112v.net | 351717.com | WWW.72449.COM | www.c51jj.vip | 2418n.com | WWW.193195.COM | www.47506r.com | baliren133.com | WWW.573692.COM | www.js89y.vip | 063801.com | www.682880.com | www.43818b.com | pj08444.com | jxdebon.cn | WWW.104002.COM | www.38138i.com | dz3388.com | www.896020.com | www.33997g.com | 2355o.com | 7779s.cc | WWW.760276.COM | www.3775a.com | 70118r.com | www.05996.com | WWW.508002.COM | www.331133.com | 31325x.com | www.976981.com | www.25688p.com | 87680n.com | 5855mm.com | WWW.436658.COM | www.77801r.com | zhcp70.com | xx38648.cc | WWW.332017.COM | www.75850.cc | www.hjcp77.com | 1775r.com | www.812680.com | www.3126aa.com | www.d456x.com | 15a11.net | www.603154.com | WWW.606794.COM | www.55060g.com | 7720g.com | www.43131h.com | WWW.399441.COM | www.5446y.com | 3fll8.com | yd12306.com | WWW.651566.COM | www.88266f.com | 5004ooo.com | 0652h.com | www.602450.com | WWW.322056.COM | www.91779c.com | 00773q.com | 8988rr.com | WWW.888092.COM | www.8039m.com | www.19yh3.com | 40033mmm.com | 61327711.com | WWW.708305.COM | www.zfcp9.com | www.357076.com | 4590cc.com | hg4299.com | WWW.320234.COM | www.dfyk3.com | www.e063801.com | 11gg8331.com | 78113399.com | www.606865.com | WWW.464141.COM | www.x88678.com | 566670066.com | 009900n.com | www.0649.com.www.0649.cc.www.0649.hk | WWW.190917.COM | www.77802c.com | www.3157m.com | s86226.com | 00048a.com | WWW.805329.COM | WWW.48084.COM | www.hh4625.com | 1429k.com | vv879404.com | 8988f.com | www.850533.com | WWW.276156.COM | www.7714l.com | www.tyc131.com | js99870.com | 51337.com | www.65707a.com | WWW.726170.COM | www.hm3377.com | www.ii4625.com | www.hjcp222.com | 3667.com | 9645hh.com | 49225.com | WWW.388753.COM | WWW.93706.COM | www.615006.com | www.10999x.com | 3522zz.com | 6340.com | 5001e.com | www.263289.com | WWW.50535.COM | WWW.76466.COM | www.794478.com | www.4828448.com | 923970.com | 55967d.com | 8827cc.com | www.xg2888.com | www.608850.com | WWW.81927.COM | www.3890f.com | www.25229.com | www.109960.com | b8381.com | 88535a.com | 2381rrr.com | www.217302.com | WWW.588307.COM | WWW.115378.COM | www.ch8988.com | www.15355i.com | www.w84r.com | www.169902.com | 8290t.com | 3405l.com | 5350j.com | 9933kkk.com | www.368111.com | www.670369.com | WWW.602566.COM | WWW.848359.COM | www.hx8866.com | www.99677b.com | www.98488.com | www.66vn777.com | vns345999.com | 2078g.com | 35ss.vip | 1775r.com | 9995z.cc | 93936q.com | 27038.com | www.508477.com | WWW.443759.COM | WWW.64267.COM | WWW.690236.COM | WWW.877289.COM | www.5522f.cc | www.54400t.com | www.37377u.com | www.990893.com | www.559990.com | www.0669777.com | 4195xx.com | 2267c.com | 655661188.com | 8159jjj.cc | 5856v.com | dh0638.com | 88882007.com | 9697444.com | zun026.com | 179.com | 56988g.com | 3379z.com | ahga030.com | 80368h.com | bet056vip.com | 73055o.com | 99567r.com | www.84966.com | www.422888.com | 3589668.com | www.634599.com | www.4887.com | www.bxj68.com | 181777.com | www.yezubuluo.com | www.106265.com | www.223705.com | www.335284.com | www.346577.com | www.327477.com | www.391109.com | www.401287.com | www.329477.com | www.178125.com | www.166125.com | www.130883.com | www.050236.com | www.60108v.com | 24304a.com | 542211.com | 7742k.com | 463e7.com | 656456.com | zz8159.cc | jidu3.com | 35vv.vip | bcw1111.com | pjcp.com | bo768.com | 3136nn.com | 5369a.com | www.808888r.com | www.bwinyz33.com | www.ba508.com | www.bet3651689.com | www.yh08.com | www.8499x.com | WWW.139198.COM | WWW.929071.COM | WWW.864765.COM | WWW.931518.COM | WWW.299456.COM | WWW.273467.COM | www.586031.com | www.187512.com | 6824.com | 547902.com | 5651b.com | 566777u.com | 375656.com | jlshckj.com | www.89599u.com | www.640268.com | www.xy52.cc | www.588yc.com | WWW.141755.COM | WWW.291022.COM | WWW.22715.COM | www.374877.com | 7038.com | ooo5144.com | 06385959.com | 9649m.com | www.55526c.com | www.8080999a.com | www.ylylc00.com | www.055n.cc | WWW.63767.COM | WWW.670055.COM | www.542116.com | www.399555.com | 4178111.com | yyy4255.com | 22296xx.com | www.88166b.com | www.971406.com | www.3478u.cc | WWW.318549.COM | WWW.195752.COM | www.106560.com | 3hga.com | 33337893.com | 2019b.cc | www.c69096.com | www.vip332.com | WWW.246116.COM | WWW.398980.COM | www.376817.com | 139927.com | 923160.com | hc9960.com | www.8473u.com | www.8582vv.com | WWW.609014.COM | WWW.590380.COM | www.302830.com | 7141ee.com | 4590hh.com | qq88688.com | www.7793n.com | www.15355w.com | WWW.652966.COM | WWW.131707.COM | www.239888.com | WWW.610970.COM | www.025727.com | 00tt8332.com | 9539p.com | www.tyc748.com | www.3566.com | WWW.156522.COM | WWW.885696.COM | www.321693.com | 131xxx.net | 01234ll.com | www.162580.com | www.531089.com | WWW.555499.COM | WWW.438120.COM | c4455.com | 3522ee.com | 5003hhh.com | www.72002.com | WWW.783234.COM | WWW.664512.COM | hck222.com | yabo6008.com | www.df5805.com | www.7714z.com | WWW.425228.COM | www.730625.com | 33382p.com | 3405zzz.com | www.bet91487.com | www.65707j.com | WWW.51022.COM | www.923887.com | 9645ss.com | 9659i.com | www.829797h.com | www.3416x.com | WWW.547255.COM | 15a17.net | fc37.com | www.0057c.com | www.12455g.com | WWW.842563.COM | www.187516.com | j3.cc | 7744bbb.com | www.99552rr.com | www.3126c.com | WWW.641898.COM | 87965qq.com | 55797i.com | www.733483.com | WWW.575775.COM | www.375781.com | 86everpower.com | 32355rr.com | www.88266l.com | WWW.732167.COM | 496oo.com | qmbc6.com | www.56011z.com | WWW.104477.COM | www.362322.com | 56787nn.com | www.808888h.com | www.1035o.com | WWW.7907.COM | 3v939.com | 77885003.com | www.41518.com | WWW.490035.COM | 18455.com | 5446dd.com | www.36166z.com | WWW.403747.COM | 3775x.com | 66458r.com | www.53531.cc | www.805733.com | 3656ss.com | www.5099qq.com | WWW.141939.COM | www.525988.com | 33557.com | www.27363r.com | www.hcjt0.com | www.607599.com | 0616.com | www.i80288.com | WWW.673543.COM | www.52072v.com | aipin11.me | www.27jsc.com | WWW.677676.COM | 01234rr.com | 27878kk.com | www.77dwj.com | www.506586.com | 0008ee.com | www.3w28.com | WWW.850277.COM | 4809w.com | 1594.com | WWW.740035.COM | www.093827.com | 7605h.com | www.8582qq.com | WWW.191911.COM | 7357.com | www.115527o.com | WWW.212537.COM | 38345i.com | www.5966fff.com | WWW.517004.COM | 13600.com | feicai0913.com | www.3416s.com | www.202423.com | 6118d.com | www.66332n.com | www.578113.com | 0099220.com | www.3066.com | www.914908.com | 54146655.com | www.81608r.com | WWW.99432.COM | dz3388.com | www.js56773.com | WWW.827749.COM | qjdating.com | www.933436.com | WWW.806041.COM | 83086l.com | www.78680z.com | WWW.112249.COM | 2012bet88.com | www.3691u.com | WWW.838769.COM | 492dh.com | www.680508.com | www.652361.com | 26789.com | www.58699.cc | www.3524a.com | 5804y.com | WWW.355822.COM | kk3189.com | www.808888x.com | WWW.16789.COM | 50038d.com | www.eee2848.com | WWW.202522.COM | 7003o.com | www.115966.com | www.412688.com | v997c.com | WWW.546318.COM | c75ioyt.com | www.163a44.com | WWW.663949.COM | ww01365.com | www.9422d.com | www.551727.com | tz3222.com | WWW.482864.COM | 45637w.com | www.cn365g.com | WWW.650717.COM | d82365.com | www.39058.cc | www.518549.com | www.356063.com | WWW.321305.COM | spj01.net | www.83033m.com | 321786.com | www.915395.com | WWW.42844.COM | tyc7255.com | www.73166g.com | www.569579.com | www.2018fh.com | WWW.427868.COM | 35222ww.com | www.022jl.cc | drcp555.com | www.vip9581.com | WWW.10212.COM | hb9038.com | WWW.64066.COM | x33x.vip | www.7777bj.com | www.23718.com | www.19019u.com | WWW.554266.COM | 8977zz.com | WWW.422727.COM | 1007811.com | www.y98a.com | www.444192.com | www.6776bb.com | WWW.223232.COM | 2078z.com | WWW.370170.COM | 7894v.com | www.3126h.com | 2613w.com | www.x98478.com | www.187135.com | www.ck9494.com | WWW.107040.COM | gg00558.com | WWW.612869.COM | 45637o.com | www.hx1112.com | vns365c.com | www.yun870.com | 1188589.com | www.js89p.vip | www.206991.com | www.77fh.com | www.955484.com | 9995f.cc | WWW.586675.COM | 52599s.com | WWW.104002.COM | 350833.com | WWW.645133.COM | 3559xxx.com | www.9478u.com | 66771381.com | www.168749.com | 5802oo.com | www.bet3651687.com | www.35888358.com | www.44118s.com | www.50051a.com | www.4996yn.com | www.544096.com | www.9c9cai.com | www.655902.com | www.720c51.com | www.848766.com |