<optgroup id="w2uiu"></optgroup>
<menu id="w2uiu"><tt id="w2uiu"></tt></menu>
<menu id="w2uiu"><strong id="w2uiu"></strong></menu>
 • <menu id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu></menu>
  <xmp id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu>
 • <dd id="w2uiu"><nav id="w2uiu"></nav></dd>
 • 放鞭炮——報仇雪恨篇

  小學生作文:放鞭炮——報仇雪恨篇
  作文字數:654
  作者:唐世杰
 •  
 •  
 • fàng
 • biān
 • pào
 •  
 •  
 • bào
 • chóu
 • xuě
 • hèn
 • piān
 •  
 •  
 •  放鞭炮——報仇雪恨篇 
 •  
 •  
 • táng
 • shì
 • jié
 •  
 •  
 •  唐士杰 
 •  
 •  
 • jīng
 • guò
 • biān
 • pào
 • zhàn
 • hòu
 •  
 • bèi
 •  經過一次鞭炮大戰以后,我被打
 • huī
 • tóu
 • liǎn
 •  
 • láng
 • bèi
 • kān
 •  
 • qián
 • xīn
 • yán
 • jiū
 • 得灰頭土臉,狼狽不堪。我潛心研究
 •  
 • zhǔn
 • bèi
 • zài
 • chú
 • zhī
 • chén
 • dùn
 • chū
 •  
 • jué
 • ,準備在除夕之夜與陳盾初“決一死
 • zhàn
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 戰”。 
 •  
 •  
 • shuō
 • zhe
 •  
 •  
 • bài
 • chén
 • dùn
 • chū
 •  
 • jiù
 • shì
 •  我說著:“打敗陳盾初,他就是
 • bèn
 • zhū
 •  
 •  
 • xióng
 • jiū
 • jiū
 • áng
 • áng
 • lái
 • dào
 • le
 • sài
 • chǎng
 • 笨豬!”雄赳赳氣昂昂地來到了賽場
 •  
 • chén
 • dùn
 • chū
 • jīng
 • děng
 • zhe
 • le
 •  
 • yǎn
 • jīng
 • shè
 • 。陳盾初已經等著我了,我眼睛里射
 • chū
 • guǐ
 • de
 • guāng
 • máng
 •  
 • shēng
 •  
 •  
 • kāi
 • zhàn
 •  
 • 出詭異的光芒,大喝一聲:“開戰!
 •  
 • chǎng
 • qián
 • suǒ
 • wèi
 • yǒu
 • de
 • zhàn
 • kāi
 • le
 • wéi
 •  
 • ”一場前所未有的大戰拉開了帷幕。
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • kāi
 • shǐ
 •  
 • jiù
 • rēng
 • guò
 •  
 • tiáo
 •  
 • tiě
 •  一開始,我就扔過去,一條“鐵
 • liàn
 •  
 •  
 • chén
 • dùn
 • chū
 • méi
 • yǒu
 • diǎn
 • zhǎng
 • jìn
 •  
 • hái
 •  
 • 鏈”,陳盾初沒有一點長進,還把“
 • tiě
 • liàn
 •  
 • rēng
 • le
 • guò
 • lái
 •  
 • chū
 •  
 • 鐵鏈”扔了過來,我則拿出“秘密武
 •  
 •  
 •  
 •  
 • zhào
 •  
 •  
 • fàng
 • zài
 • le
 • 器”——“隔離罩”,我把它放在了
 • zhèng
 • zài
 •  
 •  
 • rán
 • shāo
 • de
 •  
 • tiě
 • liàn
 •  
 • shàng
 • 正在“噼里啪啦”燃燒的“鐵鏈”上
 •  
 •  
 • tiě
 • liàn
 •  
 • huì
 • ér
 • xiǎng
 • le
 •  
 • chéng
 • le
 • de
 • ,“鐵鏈”一會兒不響了,成了我的
 • zhàn
 • pǐn
 •  
 • chén
 • dùn
 • chū
 • jīng
 • shī
 •  
 • liǎn
 • lǎo
 • 戰利品。陳盾初大驚失色,臉拉得老
 • zhǎng
 •  
 • xià
 • dōu
 • kuài
 • diào
 • shàng
 •  
 • shuō
 •  
 •  
 • 長,下巴都快掉地上啦!他說:“你
 •  
 • yòng
 • de
 • shì
 • shí
 • me
 • zhāo
 • shù
 •  
 • tài
 • hài
 • le
 •  
 •  
 • ,你用的是什么招術?太厲害了!”
 • xiào
 • xiào
 • shuō
 •  
 •  
 • zhè
 • shì
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 我得意地笑笑說:“這是……。”我
 • rán
 • zhǐ
 • zhù
 • kǒu
 •  
 • shuō
 •  
 •  
 • zhè
 • shì
 • jun1
 • shì
 •  
 • 突然止住口,說:“這是軍事秘密,
 • gào
 •  
 •  
 • yòu
 • chéng
 • shèng
 • zhuī
 •  
 • rēng
 • le
 • 不告訴你。”我又乘勝追擊,扔了一
 • biān
 •  
 • tiào
 •  
 • yòu
 • wǎng
 • hòu
 • miàn
 • 個擦鞭,他一跳,我又往他屁股后面
 • rēng
 • le
 •  
 • méi
 • jiào
 •  
 • zhī
 • tīng
 •  
 • pēng
 •  
 • de
 • 扔了一個,他沒發覺,只聽“砰”的
 • shēng
 • xiǎng
 •  
 • biān
 • zài
 • hòu
 • miàn
 • bào
 • zhà
 • le
 • 一聲巨響,擦鞭在他屁股后面爆炸了
 •  
 • xià
 • le
 • tiào
 •  
 • rēng
 • guò
 • lái
 •  
 • tiě
 • liàn
 • ,他嚇了一跳,扔過來一大把“鐵鏈
 •  
 •  
 • zhī
 • hǎo
 • xiàng
 • liú
 • xiáng
 • kuà
 • lán
 • de
 • pǎo
 • kāi
 •  
 • ”,我只好像劉翔跨欄似的跑開。他
 • yòu
 • lái
 •  
 • fēi
 • dié
 • fēng
 •  
 •  
 • zòng
 • shēn
 • yuè
 • 又來一個“飛蝶蜜蜂”,我縱身一躍
 •  
 •  
 • liǎng
 • miàn
 • kāi
 • gōng
 •  
 •  
 • zuǒ
 • yòu
 • féng
 • yuán
 •  
 • zhú
 • ,他“兩面開弓”,我左右逢源。逐
 • jiàn
 • zhàn
 • dòu
 • jiē
 • jìn
 • le
 • wěi
 • shēng
 •  
 • shuāng
 • fāng
 • huǒ
 • dōu
 • 漸戰斗接近了尾聲。雙方火力都已不
 •  
 • jìn
 • kuài
 • gěi
 • zhì
 • mìng
 •  
 • zhòu
 • 足,必須盡快給予致命一擊,我一皺
 • méi
 • tóu
 •  
 • shàng
 • xīn
 • lái
 •  
 • wǎng
 • de
 • zhèn
 • shàng
 • rēng
 • 眉頭,計上心來。我往他的陣地上扔
 • le
 • shuāi
 • biān
 •  
 • méi
 • jiào
 •  
 • yòu
 • rēng
 • le
 • 了幾個摔鞭,他沒發覺,我又扔了我
 • de
 •  
 • kǒng
 • xià
 • dàn
 •  
 •  
 • shǎn
 •  
 • yòu
 • rēng
 • 的“恐嚇彈”,他一閃,我又扔一個
 • biān
 •  
 • tuì
 •  
 • zhèng
 • cǎi
 • zài
 • shuāi
 • biān
 • shàng
 •  
 • jiǎo
 • xià
 • 擦鞭,他一退,正踩在摔鞭上,腳下
 • xiǎng
 •  
 • piàn
 • huǒ
 • huā
 •  
 • huá
 • le
 • jiāo
 •  
 • yǎng
 • miàn
 • 巨響,一片火花。他滑了一跤,仰面
 • cháo
 • tiān
 •  
 • zhè
 • shí
 • de
 • zhī
 • yǒu
 • bèi
 • dòng
 • āi
 • zhà
 •  
 • méi
 • yǒu
 • 朝天。這時的他只有被動挨炸,沒有
 • bàn
 • diǎn
 • hái
 • zhī
 •  
 • zhōng
 • yíng
 • le
 •  
 •  
 •  
 • 半點還擊之力,我終于贏了! 
 •  
 •  
 • jīng
 • guò
 • zhàn
 •  
 • zhōng
 • bào
 • chóu
 • xuě
 • hèn
 •  
 • zhēn
 •  經過苦戰,我終于報仇雪恨,真
 • shì
 • huáng
 • tiān
 • yǒu
 • xīn
 • rén
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 是皇天不負有心人啊! 
 •  
 •  
 • zhǐ
 • dǎo
 • jiāo
 • shī
 •  
 • cuī
 • méi
 •  
 •  
 •  指導教師 崔梅茹 
 •  
 • 
   
  無注音版:
   
    放鞭炮——報仇雪恨篇
   
    唐士杰
   
    經過一次鞭炮大戰以后,我被打得灰頭土臉,狼狽不堪。我潛心研究,準備在除夕之夜與陳盾初“決一死戰”。
   
    我說著:“打敗陳盾初,他就是笨豬!”雄赳赳氣昂昂地來到了賽場。陳盾初已經等著我了,我眼睛里射出詭異的光芒,大喝一聲:“開戰!”一場前所未有的大戰拉開了帷幕。
   
   
   一開始,我就扔過去,一條“鐵鏈”,陳盾初沒有一點長進,還把“鐵鏈”扔了過來,我則拿出“秘密武器”——“隔離罩”,我把它放在了正在“噼里啪啦”燃燒的“鐵鏈”上,“鐵鏈”一會兒不響了,成了我的戰利品。陳盾初大驚失色,臉拉得老長,下巴都快掉地上啦!他說:“你,你用的是什么招術?太厲害了!”我得意地笑笑說:“這是……。”我突然止住口,說:“這是軍事秘密,不告訴你。”我又乘勝追擊,扔了一個擦鞭,他一跳,我又往他屁股后面扔了一個,他沒發覺,只聽“砰”的一聲巨響,擦鞭在他屁股后面爆炸了,他嚇了一跳,扔過來一大把“鐵鏈”,我只好像劉翔跨欄似的跑開。他又來一個“飛蝶蜜蜂”,我縱身一躍,他“兩面開弓”,我左右逢源。逐漸戰斗接近了尾聲。雙方火力都已不足,必須盡快給予致命一擊,我一皺眉頭,計上心來。我往他的陣地上扔了幾個摔鞭,他沒發覺,我又扔了我的“恐嚇彈”,他一閃,我又扔一個擦鞭,他一退,正踩在摔鞭上,腳下巨響,一片火花。他滑了一跤,仰面朝天。這時的他只有被動挨炸,沒有半點還擊之力,我終于贏了!
   
    經過苦戰,我終于報仇雪恨,真是皇天不負有心人啊!
   
    指導教師 崔梅茹
   
   

   放鞭炮

   作文字數:641
   作者:葉穎
  •  
  •  
  •  
  • dōu
  • shuō
  • shì
  • ?
  • xiǎo
  • de
  • xiǎo
  • hái
  •  
  • dàn
  •  都說我是個膽小的小女孩,但
  • jīn
  • nián
  • de
  • lìng
  • guā
  • xiàng
  • kàn
  • le
  •  
  •  
  • gǎn
  • 今年的我可令你刮目相看了——我敢
  • fàng
  • bào
  • zhú
  • le
  •  
  • 放爆竹了。
  • 閱讀全文

   放鞭炮

   作文字數:708
   作者:劉子璐
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • běi
  • jīng
  • jīn
  • nián
  • chūn
  • jiē
  • rán
  • fàng
  • biān
  •   北京今年春節可以燃放鞭
  • pào
  • le
  •  
  • lǎo
  • zǎo
  • jiù
  • pàn
  • wàng
  • zhe
  • chūn
  • jiē
  • kuài
  • kuài
  • lái
  • dào
  • 炮了,我老早就盼望著春節快快來到
  •  
  • zhōng
  • dào
  • le
  • nián
  • sān
  • shí
  • wǎn
  • shàng
  •  
  • gāng
  • chī
  • guò
  • wǎn
  • fàn
  • 。終于到了年三十晚上,剛吃過晚飯
  • 閱讀全文

   放鞭炮

   作文字數:330
   作者:劉子瑩
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • wǎn
  • shàng
  •  
  • biǎo
  • jiě
  • fàng
  • biān
  •  今天晚上,表姐和我一起放鞭
  • pào
  •  
  • fàng
  • le
  • xiē
  • ?g
  • dié
  •  
  • xiān
  • chōng
  • tiān
  • 炮,我放了一些花蝴蝶,它先一沖天
  •  
  • rán
  • hòu
  • màn
  • màn
  • de
  •  
  • jiàng
  • luò
  • xià
  • lái
  •  
  • zài
  • bàn
  • kōng
  • zhōng
  • ,然后慢慢的,降落下來,在半空中
  • 閱讀全文

   放鞭炮(上、下)

   作文字數:689
   作者:谷云旗
  •  
  •  
  •  
  • fàng
  • pào
  • zhú
  • shàng
  •  放炮竹上
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • shì
  • nián
  • sān
  • shí
  •  
  •  
  •  今天是大年三十我、弟弟、哥
  • jiě
  • jiě
  • fàng
  • ?g
  •  
  • men
  • xiān
  • 哥和姐姐一起去放禮花。我們幾個先
  • 閱讀全文

   放鞭炮

   作文字數:263
   作者:雷翔宇
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • kuài
  • guò
  • nián
  •  
  • kuài
  • guò
  • nián
  • :  “快過年啦!快過年啦
  •  
  •  
  • gāo
  • xìng
  • shuō
  •  
  • !”我高興地說。
  •  
  •  
  •  
  •  
  • yāo
  • jiù
  •  
  • wài
  • gōng
  •  
  •  我和弟弟、幺舅、外公、爸爸
  • 閱讀全文

   放鞭炮

   小學生作文:放鞭炮
   作文字數:396
   作者:未知
  •  
  •  
  • chūn
  • jiē
  • shào
  • xìng
  • nǎi
  • nǎi
  • jiā
  • guò
  • nián
  •  
  •  春節我去紹興爺爺奶奶家過年,
  • shào
  • xìng
  • jīn
  • nián
  • fàng
  • biān
  • pào
  • le
  •  
  • zhè
  • xià
  • 紹興今年也可以放鞭炮了,這下我可
  • tòng
  • tòng
  • kuài
  • kuài
  • wán
  • gòu
  • le
  •  
  • 以痛痛快快地玩個夠了。
  • 閱讀全文

   除夕夜放鞭炮

   小學生作文:除夕夜放鞭炮
   作文字數:359
   作者:黃儀珊
  •  
  • chú
  • fàng
  • biān
  • pào
  • 除夕夜放鞭炮
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • shì
  • chú
  •  
  • wǎn
  • shàng
  • líng
  • shí
  •  
  •  今天是除夕,晚上零時一刻,我
  • jiě
  • jiě
  • huān
  • què
  • yuè
  • pǎo
  • chū
  • jiā
  •  
  • kàn
  • lín
  • men
  • 和姐姐歡呼雀躍地跑出家,看鄰居們
  • 閱讀全文

   放鞭炮

   小學生作文:放鞭炮
   作文字數:377
   作者:王浩倫
  • fàng
  • biān
  • pào
  • 放鞭炮
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • pào
  • zhú
  • shēng
  • zhōng
  • jiù
  • suì
  •  
  • méi
  • ?g
  • xiāng
  • yíng
  •  “炮竹聲中辭舊歲,梅花香里迎
  • 閱讀全文

   放鞭炮

   小學生作文:放鞭炮
   作文字數:352
   作者:程雨政
  •  
  •  
  • qián
  • zài
  • lǎo
  • jiā
  • zuì
  • huān
  • de
  • shì
  • qíng
  • jiù
  • shì
  •  我以前在老家最喜歡的事情就是
  • fàng
  • biān
  • pào
  • le
  •  
  • 放鞭炮了。
  •  
  •  
  • wán
  • de
  • biān
  • pào
  • duō
  • le
  •  
  • yǒu
  • tiān
  • hóng
  •  
  •  我玩的鞭炮可多了,有天地紅、
  • 閱讀全文

   放鞭炮

   小學生作文:放鞭炮
   作文字數:831
   作者:wodezuow…
  •  
  •  
  • lín
  • jìn
  • nián
  • guān
  •  
  • chù
  • zhà
  • xiǎng
  • zhe
  • biān
  • pào
  • shēng
  •  
  •  鄰近年關,四處炸響著鞭炮聲,
  • men
  • jiāo
  • zhù
  • zhái
  • xiǎo
  • de
  • xiǎo
  • huǒ
  • bàn
  • men
  • xiàng
  • yuē
  • zài
  • 我們教育住宅小區的小伙伴們相約在
  • nián
  • sān
  • shí
  • de
  • wǎn
  • shàng
  •  
  • zài
  • yuàn
  • rán
  • fàng
  • 大年三十的晚上,在院子里一起燃放
  • 閱讀全文

   放鞭炮

   小學生作文:放鞭炮
   作文字數:540
   作者:王龍雪
  • fàng
  • biān
  • pào
  •  
  •  
  • 放鞭炮 
  •  
  •  
  •  
  • wáng
  • lóng
  • xuě
  •  
  •  
  •  王龍雪 
  •  
  •  
  •  
  •  
  • fàng
  • biān
  • pào
  •  
  • fàng
  • biān
  • pào
  •  
  •  
  •  
  •  “放鞭炮啦,放鞭炮啦!……
  • 閱讀全文

   放鞭炮

   小學生作文:放鞭炮
   作文字數:382
   作者:劉路奕
  • fàng
  • biān
  • pào
  •  
  •  
  • 放鞭炮 
  •  
  •  
  •  
  • liú
  •  
  •  
  •  劉路奕 
  •  
  •  
  •  
  • nián
  • chū
  • èr
  • de
  • wǎn
  •  
  • zài
  •  大年初二的夜晚,我和哥哥在
  • 閱讀全文

   鞭炮大賽

   小學生作文:鞭炮大賽
   作文字數:312
   作者:張世杰
  • biān
  • pào
  • sài
  •  
  •  
  •  
  • 鞭炮大賽  
  •  
  •  
  •  
  • zhāng
  • shì
  • jié
  •  
  •  
  •  張世杰 
  •  
  •  
  •  
  • nián
  • chū
  •  
  • wěi
  • zài
  • shù
  • xià
  •  大年初一,我和李波葦在樹下
  • 閱讀全文

   放鞭炮

   小學生作文:放鞭炮
   作文字數:482
   作者:于水淼
  •  
  •  
  • fàng
  • biān
  • pào
  •  
  •  
  •  放鞭炮 
  •  
  •  
  •  
  • shuǐ
  • miǎo
  •  
  •  
  •  
  •  于水淼  
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • shì
  • tōng
  • de
  • wǎn
  • le
  •  
  • shì
  •  今夜可不是普通的夜晚了,是
  • 閱讀全文

   放鞭炮

   小學生作文:放鞭炮
   作文字數:493
   作者:秦愷睿
  •  
  •  
  • fàng
  • biān
  • pào
  •  
  •  
  •  
  •  放鞭炮  
  •  
  •  
  •  
  • qín
  • kǎi
  • ruì
  •  
  •  
  •  秦愷睿 
  •  
  •  
  •  
  • guò
  • nián
  • le
  •  
  • jiā
  • dōu
  • zài
  • chī
  • jiǎo
  •  
  •  過年了,大家都在吃餃子。我
  • 閱讀全文

   放鞭炮

   小學生作文:放鞭炮
   作文字數:328
   作者:楊鑫雨
  •  
  •  
  • fàng
  • biān
  • pào
  •  放鞭炮
  •  
  •  
  •  
  • nán
  • kāi
  • xiǎo
  • xué
  • nián
  • èr
  • bān
  •  
  • yáng
  • xīn
  •  南開小學四年級二班 楊鑫雨
  •  
  •  
  •  
  • chú
  • tiān
  •  
  • chī
  • wán
  • nián
  •  除夕夜那天,我和哥哥吃完年
  • 閱讀全文

   新年放鞭炮

   小學生作文:新年放鞭炮
   作文字數:777
   作者:未知
  •  
  •  
  • xīn
  • nián
  • de
  • zhōng
  • shēng
  • bàn
  • suí
  • zhe
  • rén
  • men
  • jìn
  • de
  •  新年的鐘聲伴隨著人們無盡的喜
  • yuè
  • chuán
  • lái
  • le
  •  
  • yòu
  • shì
  • xīn
  • de
  • nián
  • dào
  • lái
  • le
  •  
  • rén
  • 悅傳來了。又是新的一年到來了,人
  • men
  • rán
  • yào
  • liè
  • qìng
  • zhù
  • fān
  •  
  • fàng
  • biān
  • pào
  • shì
  • rén
  • 們自然要熱烈慶祝一番。放鞭炮是人
  • 閱讀全文

   鞭炮戰

   小學生作文:鞭炮戰
   作文字數:536
   作者:潘思奇
  •  
  •  
  • biān
  • pào
  • zhī
  • zhàn
  •  鞭炮之戰
  •  
  •  
  •  
  • zài
  • wài
  • jiā
  • shì
  • zuì
  • liáo
  • de
  •  
  •  在外婆家是最無聊的。
  •  
  •  
  • měi
  • tiān
  • zǎo
  • shàng
  • lái
  • jiù
  • yào
  • xiǎng
  • zhe
  • zěn
  • me
  •  每天早上起來就要想著怎么打發
  • 閱讀全文

   放鞭炮

   小學生作文:放鞭炮
   作文字數:360
   作者:周炎南
  • xià
  • fàng
  • biān
  • pào
  •  
  •  
  •  
  • 我下去放鞭炮。 
  •  
  •  
  • xiān
  • fàng
  • le
  •  
  • cǎi
  •  
  •  
  • miǎo
  •  我先放了一個“五彩雨”。幾秒
  • zhōng
  • hòu
  •  
  • biān
  • pào
  •  
  • āi
  •  
  • xiǎng
  • le
  • xià
  • jiù
  • chū
  • xiàn
  • 鐘后,鞭炮“唉”地響了一下就出現
  • 閱讀全文

   有趣的放鞭炮

   小學生作文:有趣的放鞭炮
   作文字數:532
   作者:周炎南
  •  
  •  
  • zuó
  • tiān
  • shì
  • nián
  • chū
  •  
  • wǎn
  • shàng
  • jiù
  • dào
  • lóu
  •  昨天是大年初五,晚上我就到樓
  • xià
  • fàng
  • biān
  • pào
  •  
  •  
  •  
  • 下去放鞭炮。 
  •  
  •  
  • shǒu
  • xiān
  •  
  • fàng
  •  
  • shēng
  • kōng
  • léi
  •  
  •  
  • guò
  •  首先,我放一個“升空雷”。過
  • 閱讀全文

   放鞭炮

   小學生作文:放鞭炮
   作文字數:405
   作者:周炎南
  •  
  •  
  • zuó
  • tiān
  •  
  • shì
  • nóng
  • chū
  •  
  • wǎn
  • shàng
  •  昨天,是農歷初四,晚上我和幾
  • xiǎo
  • péng
  • yǒu
  • fàng
  • le
  • biān
  • pào
  •  
  •  
  •  
  • 個小朋友一起放了鞭炮。 
  •  
  •  
  • shǒu
  • xiān
  •  
  • fàng
  • le
  • biān
  • pào
  •  
  • jiào
  •  
  • lín
  •  首先,我放了一個鞭炮,叫“淋
  • 閱讀全文

   放鞭炮

   小學生作文:放鞭炮
   作文字數:347
   作者:郭軼男
  •  
  •  
  • fàng
  • biān
  • pào
  •  
  •  
  •  放鞭炮 
  •  
  •  
  • guō
  • nán
  •  
  •  
  •  郭軼男 
  •  
  •  
  • xīn
  • nián
  • lái
  • le
  •  
  • xīn
  • nián
  • lái
  • le
  •  
  • chéng
  • zhe
  •  新年來了,新年來了!她乘著馬
  • 閱讀全文

   瘋狂鞭炮之戰

   小學生作文:瘋狂鞭炮之戰
   作文字數:468
   作者:薄煜龍
  •  
  •  
  • fēng
  • kuáng
  • biān
  • pào
  • zhī
  • zhàn
  •  
  •  
  •  瘋狂鞭炮之戰 
  •  
  •  
  • báo
  • lóng
  •  
  •  
  •  薄煜龍 
  •  
  •  
  • zhèng
  • yuè
  • chū
  • guò
  • nián
  • le
  •  
  • bái
  • tiān
  • rén
  • men
  • máng
  •  正月初一過年了。白天大人們忙
  • 閱讀全文

   鞭炮大戰

   小學生作文:鞭炮大戰
   作文字數:370
   作者:戴威志
  •  
  •  
  • biān
  • pào
  • zhàn
  •  
  •  
  •  鞭炮大戰 
  •  
  •  
  • dài
  • wēi
  • zhì
  •  
  •  
  •  戴威志 
  •  
  •  
  • chūn
  • jiē
  • guò
  • hòu
  •  
  • xiǎo
  • huǒ
  • bàn
  • men
  • zài
  •  春節過后,我和小伙伴們在一起
  • 閱讀全文

   都是鞭炮惹的禍

   小學生作文:都是鞭炮惹的禍
   作文字數:385
   作者:張龍飛
  •  
  •  
  • dōu
  • shì
  • biān
  • pào
  • de
  • huò
  •  
  •  都是鞭炮惹的禍 
  •  
  •  
  • zhāng
  • lóng
  • fēi
  •  
  •  
  •  張龍飛 
  •  
  •  
  • bào
  • zhú
  • shēng
  • shēng
  •  
  • zhāng
  • dēng
  • jié
  • cǎi
  •  
  • nián
  • chūn
  • jiē
  •  爆竹聲聲,張燈結彩,虎年春節
  • 閱讀全文

   過大年,放鞭炮

   小學生作文:過大年,放鞭炮
   作文字數:313
   作者:權明軒
  •  
  •  
  • guò
  • nián
  •  
  • fàng
  • biān
  • pào
  •  
  •  
  •  過大年,放鞭炮 
  •  
  •  
  • quán
  • míng
  • xuān
  •  
  •  
  •  權明軒 
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • shì
  • chūn
  • jiē
  • le
  •  
  • shì
  • pàn
  • xīng
  • xīng
  •  
  • pàn
  •  今天是春節了,是我盼星星,盼
  • 閱讀全文

   放鞭炮——報仇雪恨篇

   小學生作文:放鞭炮——報仇雪恨篇
   作文字數:654
   作者:唐世杰
  •  
  •  
  • fàng
  • biān
  • pào
  •  
  •  
  • bào
  • chóu
  • xuě
  • hèn
  • piān
  •  
  •  
  •  放鞭炮——報仇雪恨篇 
  •  
  •  
  • táng
  • shì
  • jié
  •  
  •  
  •  唐士杰 
  •  
  •  
  • jīng
  • guò
  • biān
  • pào
  • zhàn
  • hòu
  •  
  • bèi
  •  經過一次鞭炮大戰以后,我被打
  • 閱讀全文

   鞭炮聲聲春意鬧

   小學生作文:鞭炮聲聲春意鬧
   作文字數:328
   作者:邢愛學
  •  
  •  
  • biān
  • pào
  • shēng
  • shēng
  • chūn
  • nào
  •  
  •  
  •  鞭炮聲聲春意鬧 
  •  
  •  
  • xíng
  • ài
  • xué
  •  
  •  
  •  刑愛學 
  •  
  •  
  • měi
  • nián
  • chú
  • zhī
  •  
  • dōu
  • shì
  • zài
  •  
  • diàn
  • shǎn
  •  每年除夕之夜,我都是在“電閃
  • 閱讀全文
  卓易彩票平台卓易彩票主页卓易彩票网站卓易彩票官网卓易彩票娱乐 35222m.com | www.3668s.com | www.493381.com | 365225a.com | t86226.com | www.sb8003.com | www.228667.com | www.07679j.com | www.022t.cc | 505mmm.com | 7893w10.com | amjsc01.com | www.www242428.com | www.861002.com | www.74gcw.com | 66300vip16.com | 0208.com | www.wn0002.com | www.yhgjk.net | www.390622.com | www.562500.com | 7u3777.com | feicai0759.com | www.f888c.com | www.91779n.com | www.6888ac.com | 65005d.com | 99wb8.com | 2998j.com | www.yh111222.com | www.h69096.com | www.3126x.com | 4116d.com | 58222v.com | www.5888xpj.com | www.rycp162.com | www.hc779.com | www.190163.com | 36989f.com | 500000423.com | www.longbet168.com | www.495.bb | www.602891.com | 33382aa.com | 37570q.com | www.88862.com | www.390737.com | www.351867.com | 4116p.com | www.6491n.com | www.28000a.com | www.07163f.com | pj5288.com | w88zhan.com | www.558337.com | www.55717q.com | www.368477.com | 8547z.com | www.8124z.com | www.8850w9.com | www.013ac.com | 30171133.com | zz38648.cc | www.tc1158.com | www.26878c.com | BY30836.com | qycp04.com | www.c44dd.com | www.29277c.com | 61320000.com | 915620.com | www.938g.cc | www.109ak.com | 5647y.com | www.68666h.com | www.720799.com | www.ch1018.com | p7742.com | www.alpk55.com | www.345567.com | www.50074d.com | 55005144.com | www.8520z.com | www.4996hk.com | www.530995.com | 4025o.com | www.4848p.com | www.4323g.com | 6175c.com | 9995i.cc | www.9737xx.me | www.819920.com | 779644.com | www.pj8551.com | www.1466v.com | 99111nn.com | 55nn8332.com | www.04567t.com | www.712250.com | 3640.com | www.07811.com | www.21202k.com | vip31445.com | www.pj6545.com | www.3978d.com | 20188f.com | www.68666a.com | www.73990z.com | 5533412.com | 7792i.com | www.347600.com | www.848266.com | 3522j.cc | www.mgdc42.com | www.3552b.com | 97297g.com | www.m27229.com | www.1128229.com | 44005156.com | www.gef888.com | www.xpj7.net | 3018hh.com | www.a1a777.cc | www.xpj916.com | 预览7779o.cc | www.pj22886.com | www.106a56.com | ff555q.com | www.yh7890.com | www.hg6014.com | 1224.cc | www.7893w28.com | www.99788m.com | 11555156.com | www.yh8426.com | www.3479o.com | 33432i.com | www.am4567.com | www.807266.com | 9649r.com | www.55060u.com | www.60123u.com | yk105.com | www.js89c.vip | tt6825.com | www.7025d.com | www.50052l.com | 4473.com | www.654578.com | www.230967.com | o58955.com | www.79500v.com | www.178769.com | vvv8827.com | www.flb903.com | chinajtw.com | www.9846d.com | www.c300.biz | 21019455.com | www.178477.com | 28824y.com | www.js50333.cc | www.2934w.com | 3807rr.com | www.1108617.com | www.26299a.com | 80878d.com | www.504446.com | 0805f.com | www.234msc.com | www.209918.com | 62620029.com | www.4923m.com | ww080.us | www.55545f.com | www.60007o.com | 9464009.com | www.180662.com | 081234.com | www.940999.com | emz7995.com | www.087087.com | www.3126z.com | ca9033.com | www.w84i.com | 3957e.com | www.ks4499.com | www.045445.com | www.10887.com | www.26299s.com | 57157s.com | www.1100xpj.net | 518cp.com | www.2404000.com | www.574577.com | 1259n.com | www.80075x.com | 2214k.com | www.40288t.com | shen5544.com | www.751pk10.com | t365b.com | www.w8586.com | www.589344.com | www.45601.com | www.07163h.com | bwin8z.com | www.540729.com | 0241b.com | www.b35ii.com | 1775y.com | www.hg9777.com | www.153680.com | www.717818.am | www.ascp6.com | 1077pp.com | www.89894k.com | 4182000.com | www.xpj6886.com | 23815.com | www.8313i.com | 26444r.com | www.dfh280.com | 679bet.com | www.883131.com | tuchong.com | www.hy2266.com | www.297757.com | www.00618m.com | www.697206.com | www.am9977.com | www.911059.com | js14t.com | www.979zf.com | 2934x.com | www.76636.com | 0332x.com | www.80065m.com | 8135856.com | www.83993b.com | 70118n.com | www.bet73r.com | 6789blr.com | www.sx1844.com | 86811z.com | www.80075l.com | jsjlb66.com | www.51331h.com | 8030o.com | www.57169.cc | 3822o.com | www.3478x.cc | www.aobo22.com | www.853053.com | www.pjxianggang.com | www.luck887.com | www.hg00895.com | www.392477.com | www.yh76ii.com | www.35918e.com | www.vns77999.com | man476.com | www.ks1387.com | 99399.cc | www.vip17.bet365zhongguo8.com | 2805j.com | www.79500m.com | o86811com | www.6880jj.com | 14683355.com | www.48330f.com | sha161.com | www.36788r.com | 3061.com | www.825126.com | www.2090944.com | www.165370.com | www.hg7842.com | 3552c.com | www.8313s.com | 8722kkkk.com | www.1466m.com | 08159u.com | www.8999ka.com | www.182ks.com | www.210755.com | www.289333.com | 31325j.com | www.f7764.com | 3522f.cc | www.33588w.com | www.hg12358.com | www.433737.com | www.www242428.com | 1591003.com | www.biying930vip.com | 3421x.com | www.53900h.com | 4323q.com | www.342077.com | www.444540.com | 2455g.com | www.7036jj.com | h787.com | www.819770.com | www.hg6136.com | 3552a.com | www.93955a.com | 3868oo.cc | www.2408d.com | www.h7788n.com | 7141kk.com | www.hg8vv.com | 3559cp.net | www.55228b.com | www.vip7897.com | 142788.com | www.dzj0770.com | 40033aaa.com | www.55kcw.com | www.hg0462.com | 7335x.com | www.7036jj.com | 8036f.com | www.djcp001.com | www.8553j.com | xgsaimahui.com | www.00840v.com | www.yh3333.cc | 6220zz.com | www.556255.com | 951202.com | www.590477.com | www.qazjw.com | 4167q.com | www.9356u.com | www.amjs661.com | 1634q.com | www.1764b.com | 1665cc.com | uc04.cc | www.917056.com | 41178961.com | www.489770.com | www.a81d.cc | 3534a.com | www.949498.com | www.400131.com | 67890ss.com | www.022fj.cc | www.130823.com | 86811pp.com | www.055y.cc | www.38987.com | 116060.com | www.9356f.com | www.0234zz.com | 27878gg.com | www.5522s.cc | www.hg4438.com | 33382u.com | www.qml1.com | www.4866a90.com | ooo01234.com | www.544646.com | www.50999l.com | 7605v.com | www.330637.com | www.7415ii.com | 22296oo.com | www.52303e.com | www.8645001.com | feicai0979.com | 2383oo.com | www.1434g.com | www.vns8896.com | 0015kk.com | www.550021o.com | www.66930011.com | 6002x.com | www.qbwc6.com | www.fc351.com | 00558.com | www.233896.com | www.00778a.com | 5651m.com | 5446rr.com | www.2418t.com | www.93yh.cc | 30178899.com | www.582909.com | www.55070r.com | y00351.com | yy2649.com | www.dy964.com | www.908525.com | pj00xx.com | www.506791.com | www.33111199.com | www.6177a.com | xinvip9.com | www.bai05.com | www.668cp66.com | feicai023.com | 90856x.com | www.417714.com | www.0004111.com | 3663yh.com | 9464004.com | www.hb858.com | www.73256.com | dw777.net | www.87668u.com | www.130a56.com | www.wns0028.com | so111.cc | aobo43.com | www.954321d.com | www.118668.com | t8381.com | k99345.am | www.0270s.com | www.4058s.com | feicai0830.com | 31414.com | www.9478z.com | www.lm55.com | www.333xin2.com | 5856tt.com | www.807266.com | www.79095t.com | www.00829c.com | 3467y.cc | 85698i.com | www.80065y.com | www.234k7.com | ylyrm.com | 2jsnnn.com | www.755690.com | www.959794.com | www.2078t.com | bet3658806.com | bet577b.com | www.36166n.com | www.808888m.com | www.ylg343.com | 0289a.com | www.172346.com | www.yun0123.com | www.xj666q.com | 12742l.com | js58222.com | www.178625.com | www.704wb.com | www.i7793.com | www.chun1983.com | ss01234.com | kaixinbo.cc | www.50064h.com | www.71071n.com | www.56520l.com | 666789.com | 7742xx.com | www.927310.com | www.5446n.com | www.877568.com | 2268.com | 01234n.com | 0008c.com | www.5484f.com | www.35252h.com | www.js44444.com | 9995t.cc | 9522dd.com | www.51515t.com | www.03882.cc | www.79095y.com | www.84859.com | lemcoo.com | 3559kkkk.com | m67890.com | www.743533.com | www.ejylc12.com | www.85857o.com | www.39695t.com | 66882007.com | 66671g.com | www.80767a.com | www.15355c.com | www.4196w.com | www.143098.com | 79964g.com | 4255a.com | 2146x.com | www.557089.com | www.80767t.com | www.6880vv.com | www.66458v.com | www.81866b.com | 4461e.com | j5756.com | www.88266v.com | www.00tdc.com | www.o98478.com | www.1168f.com | www.777cm1.com | 51335u.com | 66671w.com | 00339193.com | 5309r.com | www.c1359.com | www.954321w.com | www.huayi388.com | www.4512x.com | www.pj0709.com | 111122yy.com | 67890tt.com | 55229193.com | 83378y.com | www.582006.com | www.66907.cc | www.48330d.com | www.00772g.com | www.25000.com | www.00829y.com | agg0606.com | 22332007.com | 0310sands.com | 1669.com | 3936f.com | www.636220.com | www.9205a.com | www.826016.com | www.38138k.com | www.mk936.com | www.133414.com | www.774426.com | f35151.com | 23599w.com | t61788.com | 3667yh.com | 69440033.com | www.196071.com | www.927586.com | www.32123z.com | www.6889793.com | www.1813bb.com | www.k70.com | www.5555xj.com | www.32126y.net | www.vns992.cc | hg0088.com | 14683333.com | 822.cc | 3678eee.com | o4255.com | 1624cc.com | ff555k.com | www.77801i.com | www.516105.com | www.915422.com | www.0014t.com | www.51515d.com | www.js7601.com | www.pj55716.com | www.6880rr.com | www.hao500.com | www.www-222299.com | www.hg0800.com | www.jnh663.com | www.3643j.com | www.xhtd0099.com | www.0222hg.com | 365058.com | 2776c.com | 33115f.com | 50067x.com | 167748.com | ff8159.cc | uuu3405.com | 0234mm.com | 8896779.com | 7736l.com | ff555o.com | xiha.ph | 97618q.com | 1168x.com | 84494455.com | 66300vip32.com | shanghaimiwena.cn | xpj377c.com | 9734vip.com | 66300vip08.com | www.29178e.com | www.035059.com | www.106356.com | www.136025.com | www.178759.com | www.140599.com | www.083039.com | www.99638i.com | www.43131a.com | www.50051v.com | aobo43.com | 22299mm.com | 87965xx.com | 186568.com | bet36333.com | vv56988.com | 1691991.com | 58222cc.com | 88449193.com | ibook8.com | 1458c.com | 8890830.com | d3405.com | 3700988.com | 6150f.com | 44077u.com | dd5002.com | www.580583.com | www.9591718.com | www.36677b.com | www.9949c.com | www.33sunncity.com | www.pj79777.com | www.hjcp22.com | www.88166w.com | www.06820z.com | www.38vs88.com | www.9606.tw | www.71399p.com | www.2875t.com | www.900140.com | www.558414.com | www.76520u.com | 7141dd.com | 2223865.com | blmdc6.com | 4255ii.com | yf2444.com | 2373.com | www.85770n.com | www.362858.com | www.xpj8548.com | www.a81d.cc | www.6880kk.com | www.77201.com | www.7714n.com | www.5086i.com | www.769526.com | www.168212.com | 866489.com | 86688094.com | 5856zzz.com | 20055533.com | 17159455.com | www.00618u.com | www.787116.com | www.4568999.com | www.h3410.com | www.ejylc12.com | www.9149o.com | www.642638.com | 1591.com | c388y.com | 54146622.com | feicai0798.com | www.hj91888.com | www.11088l.net | www.226600r.com | www.678js777.com | www.8887989.com | www.2109y.com | www.444165.com | 2998006.co | 8036ocom | jj38648.com | www.6033u.com | www.js9997.com | aobo66666.com | 3640xx.com | 22333885.com | www.hg9396.com | www.4972uu.com | www.cntwsm.com | www.88325r.com | www.71233k.com | www.670137.com | 0343d.com | 9679t.com | 878365nn.com | www.pj733.cc | www.531msc.com | www.89677z.com | www.349229.com | www.767884.com | hg33311.com | 82509.com | 4997u.com | www.5678655.com | www.c44rr.com | www.8722.com | www.gczj1.com | cc32355.com | 5856tt.com | 8988l.com | www.cr1118.com | www.328466.com | www.8905l.com | www.3126l.com | www.65707u.com | 9955vn77.com | 4270ww.com | www.9996bb.com | www.66973.am | www.734331.com | www.731030.com | 910277.com | 3522f.cc | www.22516.com | www.9374t.com | www.28944.com | www.7340333.com | www.c4529.com | 22555156.com | 3421t.com | www.wn2018.com | www.yh843.com | www.7920x.com | www.am6633.com | 28288n.com | 4036356.com | www.8124l.com | www.998855m.com | www.28891b.com | www.567231.com | 463n8.com | 7777.tt | www.f888c.com | www.89677o.com | www.9818a.cc | 196600.com | 4152.com | www.28758g.com | www.668cp66.com | www.vip8313.com | www.183093.com | 9566560.com | 33313s.com | www.99418.com | www.hd8675.com | www.394077.com | 80878o.com | haizhigang.com | www.222505.com | www.6939d.com | www.305644.com | 2008rr.com | 2711333.com | www.jy738.com | www.89894x.com | bowanwang.com | hg10w.com | www.hg77009.com | www.bwinyz23.com | www.gai00.com | 1679dd.com | f47479.com | www.772345.com | 76886f.com | www.4719cc.com | www.29586.com | www.444086.com | 35ww.vip | www.vns7828.com | www.c22976.com | www.b3846.com | www.572918.com | dzj.tw | www.js507710.com | www.00772h.com | www.lczg2.com | 00888448.com | 30007k.com | www.370179.com | www.32123m.com | v3686.com | s2649.com | www.44466666.com | www.53900b.com | hg77712.com | 4138004.com | www.hg8423.com | www.80075t.com | 47749a.com | z92266.com | www.868444.com | www.61233z.com | o2490.com | 883399g.com | www.2945b.com | www.3552q.com | 2776.com | 78110055.com | www.55070i.com | www.07234.com | 2096d.com | 45637y.com | www.068038.com | www.49956z.com | bg969.com | 80878q.com | www.7415aa.com | www.901381.com | 30007l.com | www.hg6339.com | www.4156.com | www.86267i.com | 87578007.xyz | www.849999c.com | www.5854a.cc | 3416m.com | www.88yh765.com | www.280772.com | www.50064v.com | 25288p.com | www.0999msc.com | www.461.cc | 8668827.com | www.4625i.com | www.55676b.com | 86688092.com | 4997u.com | www.19yh2.com | www.769117.com | 2214z.com | www.98qxw.com | www.51515k.com | 9646s.com | www.223456w.com | www.g63568.com | 495b.cc | 8290r.com | www.4058ll.com | www.348116.com | ambc8899.net | www.jbs095.com | www.igcp5.com | 444000tt.com | www.36989c.com | www.61655w.com | 06385656.com | www.y1155.com | www.367777.cc | s4255.com | www.vns0600.com | www.3846cc.com | jj5443.com | 4631188.com | www.9464003.com | 78111155.com | v9966.com | www.30350c.com | 50067a.com | 77003885.com | www.hhh2848.com | swty.com | www.86611j.com | www.838769.com | 99306n.com | www.15000552959.com | www.m63568.com | 33115uu.com | www.7720h.com | www.065835.com | xpj677u.com | www.p27229.com | www.81233d.com | 517zb.com | www.vip8xpj.com | www.103ak.com | 444167.com | www.hv588.com | www.560529.com | dzhcp.com | www.sha2233.com | 1364.com | www.65533b.com | www.6939t.com | 20773388.com | www.xpj2025.com | www.qmkl5.com | 3131394.com | www.80969u.com | www.107501.com | 21866n.com | www.3318.cc | js89i.vip | www.y6007.com | www.hy6931.com | 1708222.com | www.8313c.com | 79964d.com | www.hg444.tv | www.39500hh.com | 9354444.com | www.66238.com | www.345897.com | 2934a.com | www.48330n.com | 1669q.com | www.456277.com | www.676065.com | 258702.com | www.780780a.com | 3678a.com | www.6567.cc | www.675630.com | 3379s.com | www.97828z.vip | bj2222.com | www.922848.com | www.536350.com | ff555w.com | www.89777w.com | 781520.com | www.721408.com | www.040451.com | www.682833.com | www.49956h.com | eee1915.com | www.10999s.com | 2247rr.com | www.ylg29.com | www.758799.com | 8577q.cc | www.9238777.com | 8016aa.com | www.99113b.com | 0434333.com | www.54146666.com | www.862422.com | 3163.com | www.959595.biz | 97000.cc | www.pj88t.com | 3078i.com | www.1010160.com | www.458689.com | www.058msc.com | www.16878f.com | 2146l.com | www.0612f.com | peiyinla.com | www.138cpp.com | 9876blr.com | www.yh7601.com | www.631069.com | 9001343.com | www.35918n.com | df8kk.com | www.3691w.com | y68357.com | www.65066dd.com | 6594tt.com | www.xw6655.com | 910088.com | www.58777w.com | www.610390.com | www.pj550077.com | www.5441e.com | LXYL370.com | www.9646p.com | 3950r.com | www.js58333.com | 69096m.com | www.93955d.com | yun111.com | www.90644.com | www35.vip | www.dd9988.com | n00351.com | www.38987.com | www.81678e.com | www.0279003.com | www.562602.com | www.vns62999.com | www.898338.com | js14w.com | www.22ttz.com | 118184.com | www.21202f.com | 2509.com | www.26878z.com | 2649tt.com | www.52303d.com | s2649.com | www.52303f.com | vns345777.com | www.66653f.com | 131lll.net | www.60108b.com | blh0011.com | www.36788b.com | 2247ee.com | www.18399.com | 922790.com | www.9818j.cc | bb888899.com | www.88dwj.com | 5144v.com | www.hy5503.com | www.33333jsc.com | www.936317.com | www.hg992255.com | www.708382.com | www.hg0051.com | www.366292.com | www.330099l.com | www.196109.com | www.138ppp.com | 9949p.com | www.113470.com | nck5273.com | www.yzcp2024.com | 59522w.com | www.33112211.com | 0234pp.com | www.d94600.com | 24670011.com | www.15355u.com | la688.com | www.bei01.com | www.zr9933.com | www.530477.com | www.7779193.com | 667766o.com | www.www-58944.com | 7249o.com | www.8473f.com | v444000.com | www.hjj11.com | 55797i.com | www.26878j.com | JS191.com | www.638802.com | www.4449193.com | 80188g.com | www.93036511.com | 99589.net | www.6683066.com | hg792.com | www.49956l.com | www.81866z.com | www.533292.com | www.64821122.com | 22hh8331.com | www.4694g.com | 0860h.com | www.4331l.com | pp5443.com | www.840979.com | www.09569f.com | 2546o.com | www.821623.com | qy002.vip | www.hg77730.com | 8905i.com | www.cb2188.com | www.55268pp.com | 7773657.com | www.458177.com | 83378a.com | www.55111133.com | 33115jj.com | www.550284.com | www.dg533.com | 9607.com | www.pj55714.com |