<optgroup id="w2uiu"></optgroup>
<menu id="w2uiu"><tt id="w2uiu"></tt></menu>
<menu id="w2uiu"><strong id="w2uiu"></strong></menu>
 • <menu id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu></menu>
  <xmp id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu>
 • <dd id="w2uiu"><nav id="w2uiu"></nav></dd>
 • 那一抹微笑

  小學生作文:那一抹微笑
  作文字數:473
  作者:汪芷瑩
 • de
 •  
 • zhí
 • dìng
 • zài
 • wēi
 • xiào
 • de
 • 我的記憶,一直定格在她微笑的那一
 •  
 • wēi
 • xiào
 •  
 • yáng
 • guāng
 • bān
 • wēn
 • nuǎn
 •  
 • chūn
 • fēng
 • 刻。那微笑,如陽光般溫暖,如春風
 • bān
 •  
 • tóng
 • yàng
 •  
 • zhú
 • bān
 • diǎn
 • liàng
 • le
 • 般和煦,同樣,也如蠟燭般點亮了我
 • de
 • xīn
 • líng
 •  
 • 的心靈。
 •  
 •  
 • shí
 • guāng
 • dǎo
 • liú
 • dào
 • bàn
 • nián
 • qián
 •  
 • shì
 • píng
 • fán
 •  時光倒流到半年前。那是個平凡
 • de
 • xià
 •  
 • yīn
 • wéi
 • yào
 • bèi
 • zhàn
 • xiào
 • yùn
 • huì
 •  
 • suǒ
 • 的下午,因為要備戰校運會,所以我
 • sān
 • jiē
 • cān
 • jiā
 • tián
 • jìng
 • xùn
 • liàn
 •  
 • xià
 • hòu
 •  
 • jīng
 • 第三節參加田徑訓練。下課后,已經
 • shì
 • liù
 • diǎn
 • duō
 • le
 •  
 • cān
 • jiā
 • xìng
 • de
 • tóng
 • xué
 • 是六點多了,參加其他興趣課的同學
 • zǎo
 • chī
 • guò
 • fàn
 • chōng
 • wán
 • liáng
 • dào
 • jiāo
 • shì
 • zhǔn
 • bèi
 • shàng
 • wǎn
 • 早已吃過飯沖完涼到教室準備上晚自
 • le
 •  
 • sān
 • kǒu
 • bìng
 • chéng
 • liǎng
 • kǒu
 • chī
 • wán
 • fàn
 •  
 • xiàng
 • 習了。我三口并成兩口地吃完飯,向
 • xiǔ
 • shě
 • chōng
 •  
 •  
 • xiǔ
 • shě
 • de
 • dēng
 • zěn
 • me
 • hái
 • liàng
 • 宿舍沖去。咦,宿舍里的燈怎么還亮
 • zhe
 • ne
 •  
 • ò
 •  
 • néng
 • shì
 • wàng
 • guān
 • le
 • ba
 •  
 • dāng
 • 著呢?哦,可能是忘關了吧!當我氣
 • chuǎn
 • pǎo
 • dào
 • xiǔ
 • shě
 • mén
 • kǒu
 • shí
 •  
 • kàn
 • dào
 • le
 • 喘吁吁地跑到宿舍門口時,看到了一
 • rén
 • yǐng
 •  
 • dìng
 • jīng
 • kàn
 •  
 • shì
 • qiān
 • qiān
 •  
 • zhī
 • jiàn
 • 個人影,定睛一看,是芊芊!只見她
 • zhèng
 • zài
 • bāng
 • xià
 • wén
 • zhàng
 •  
 • zǒu
 • jìn
 • kàn
 •  
 • de
 • 正在幫我下蚊帳。走近一看,我的浴
 • jīn
 • huàn
 • dōu
 • zhěng
 • fàng
 • zài
 • guì
 • shàng
 • 巾和換洗衣服也都整齊地放在衣柜上
 • le
 •  
 • 了!
 •  
 •  
 • jīng
 • shuō
 •  
 •  
 • qiān
 • qiān
 •  
 • zhè
 •  
 • zhè
 • xiē
 •  我驚喜地說:“芊芊,這,這些
 • dōu
 • shì
 • bāng
 • zhěng
 • hǎo
 • de
 • ma
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 都是你幫我整理好的嗎?” 
 •  
 •  
 •  
 • èn
 •  
 • xiān
 • sòng
 •  
 • děng
 • xià
 • zài
 •  “嗯,我先去送衣服,等一下再
 • huí
 • lái
 • zhǎo
 •  
 • kuài
 • diǎn
 • chōng
 • liáng
 • ò
 •  
 •  
 • méi
 • tái
 • 回來找你,你快點沖涼哦!”她沒抬
 • tóu
 •  
 • wén
 • zhàng
 • hǎo
 • hòu
 • biàn
 • shēn
 • zǒu
 • xiàng
 • 頭,麻利地把蚊帳壓好后便起身走向
 • xiǔ
 • shě
 • mén
 •  
 •  
 •  
 • 宿舍門。 
 •  
 •  
 •  
 • qiān
 • qiān
 •  
 •  
 • xiè
 • xiè
 •  
 •  
 •  
 • dòng
 •  “芊芊……謝謝你……”我激動
 • yǒu
 • diǎn
 • shuō
 • chū
 • huà
 • lái
 •  
 •  
 •  
 • 得有點說不出話來。 
 •  
 •  
 •  
 • kuài
 • chōng
 • liáng
 • ba
 •  
 • yào
 • chí
 • dào
 • le
 •  
 •  
 •  “快去沖涼吧,要遲到了。”她
 • wén
 • shēng
 • niǔ
 • guò
 • tóu
 • lái
 •  
 • duì
 • wēi
 • wēi
 • xiào
 •  
 • biàn
 • 聞聲扭過頭來,對我微微一笑,便急
 • cōng
 • cōng
 • zǒu
 • le
 •  
 •  
 •  
 • 匆匆地走了。 
 •  
 •  
 • shā
 • jiān
 •  
 • lèi
 • shuǐ
 • duó
 • kuàng
 • ér
 • chū
 •  
 • qiān
 • qiān
 •  剎那間,淚水奪眶而出。芊芊那
 • qiǎn
 • qiǎn
 • de
 • wēi
 • xiào
 •  
 • chù
 • le
 • xiān
 • ruò
 • mǐn
 • gǎn
 • 一抹淺淺的微笑,觸及了我纖弱敏感
 • de
 • xīn
 •  
 • yǒu
 • qíng
 • de
 • zài
 • zhōu
 • yīn
 • yūn
 • kāi
 • lái
 •  
 • 的心,友情的氣息在四周氤氳開來…
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • …     
   
  無注音版:
   我的記憶,一直定格在她微笑的那一刻。那微笑,如陽光般溫暖,如春風般和煦,同樣,也如蠟燭般點亮了我的心靈。
    時光倒流到半年前。那是個平凡的下午,因為要備戰校運會,所以我第三節參加田徑訓練。下課后,已經是六點多了,參加其他興趣課的同學早已吃過飯沖完涼到教室準備上晚自習了。我三口并成兩口地吃完飯,向宿舍沖去。咦,宿舍里的燈怎么還亮著呢?哦,可能是忘關了吧!當我氣喘吁吁地跑到宿舍門口時,看到了一個人影,定睛一看,是芊芊!只見她正在幫我下蚊帳。走近一看,我的浴巾和換洗衣服也都整齊地放在衣柜上了!
    我驚喜地說:“芊芊,這,這些都是你幫我整理好的嗎?”
   
    “嗯,我先去送衣服,等一下再回來找你,你快點沖涼哦!”她沒抬頭,麻利地把蚊帳壓好后便起身走向宿舍門。
   
    “芊芊……謝謝你……”我激動得有點說不出話來。
   
    “快去沖涼吧,要遲到了。”她聞聲扭過頭來,對我微微一笑,便急匆匆地走了。
   
    剎那間,淚水奪眶而出。芊芊那一抹淺淺的微笑,觸及了我纖弱敏感的心,友情的氣息在四周氤氳開來……
   
   
   
    

   那一片竹林

   作文字數:640
   作者:梁緣
  •  
  • zuò
  • wén
  • wǎng
  • zuò
  •  
  • wén
  •  
  • wǎng
  •  
  •  
  • men
  • xué
  • xiào
  • de
  • 作文網作 文 網 我們學校的
  • qián
  • miàn
  •  
  • yǒu
  • piàn
  • mào
  • shèng
  • de
  • zhú
  • lín
  •  
  • ē
  • 前面,有一片茂盛的竹林,它那婀娜
  • duō
  • de
  • shēn
  • yǐng
  • zài
  • xiào
  • yuán
  • zhōng
  • kàn
  • qīng
  • jiàn
  •  
  • 多姿的身影在校園中看去清晰可見。
  • 閱讀全文

   那一天,我輸了

   作文字數:597
   作者:楊志凱
  •  
  •  
  •  
  •  
  • tiān
  •  
  • shī
  • bài
  • le
  •  
  • lěng
  • jìng
  • xià
  •   那一天,我失敗了!冷靜下
  • lái
  • hòu
  •  
  • cǔn
  • zhe
  •  
  • shì
  • shū
  • le
  •  
  • dàn
  • shì
  • 來后,我思忖著,我是輸了,但是我
  • méi
  • yǒu
  • shū
  • gěi
  • bié
  • rén
  • ér
  • shì
  • shū
  • gěi
  • le
  •  
  • 沒有輸給別人而是輸給了我自己!我
  • 閱讀全文

   那一次我很快樂

   作文字數:541
   作者:佳佳
  •  
  •  
  •  
  • hěn
  • kuài
  •  
  •  
  •  那一次我很快樂 
  •  
  •  
  •  
  • jiā
  • jiā
  •  
  •  
  •  佳佳 
  •  
  •  
  •  
  • xīng
  • liù
  • zǎo
  • shàng
  •  
  • wàn
  • yún
  •  
  • yáng
  • guāng
  •  星期六早上,萬里無云,陽光
  • 閱讀全文

   那一聲聲加油

   作文字數:364
   作者:陳競帆
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • shēng
  • shēng
  • jiā
  • yóu
  •  
  •  
  •     那一聲聲加油 
  •  
  •  
  •  
  • zài
  • chūn
  • yùn
  • dòng
  • shàng
  • dǎo
  • shù
  • èr
  • xiàng
  •  在一個春季運動上倒數第二項
  •  
  • men
  • bān
  • shàng
  • de
  • tóng
  • xué
  • huī
  • hěn
  • hǎo
  •  
  • dàn
  • 目,我們班上的同學發揮得很好,但
  • 閱讀全文

   那一次,我好開心

   作文字數:465
   作者:任暢航
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • hǎo
  • kāi
  • xīn
  •     那一次,我好開心
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • nián
  • dōng
  • tiān
  • de
  • tiān
  • xià
  •  
  • zài
  • xué
  • xiào
  •  去年冬天的一天下午,我在學校
  • 閱讀全文

   那一刻,我真后悔

   小學生作文:那一刻,我真后悔
   作文字數:537
   作者:錢婷婷
  •  
  • 
  •  
  • jīn
  • tiān
  • shàng
  • wán
  • le
  • yīng
  •  
  • xià
  • shí
  •  
  • yīn
  • 今天我上完了英語課,下課時,因
  • wéi
  • lǎo
  • shī
  • zài
  • bān
  • shàng
  • biǎo
  • yáng
  • le
  •  
  • suǒ
  • biàn
  • 為老師在班上表揚了我,所以媽媽便
  • 閱讀全文

   那一次,我做對了

   小學生作文:那一次,我做對了
   作文字數:733
   作者:黃儀珊
  •  
  •  
  • zuò
  • duì
  • le
  • 那一次,我做對了
  •  
  •  
  • wéi
  • rén
  • zuì
  • nán
  •  
  • zuì
  • guì
  • de
  • jiù
  • shì
  • zài
  • méi
  •  為人最難得、最可貴的就是在沒
  • rén
  • zhù
  • shí
  •  
  • men
  • réng
  • xuǎn
  •  
  • zhèng
  • què
  •  
  • de
  • zuò
  • 人注意時,我們仍選擇“正確”的做
  • 閱讀全文

   那一次,我后悔了

   小學生作文:那一次,我后悔了
   作文字數:590
   作者:周蒙蒙
  •  
  • hòu
  • huǐ
  • le
  • 那一次,我后悔了
  •  
  •  
  •  
  •  
  • ān
  • huī
  • jiè
  • shǒu
  • shī
  • fàn
  • xiǎo
  •  
  • ?
  •  
  • bān
  •  
  • zhōu
  • 安徽界首師范附小 五()班 周
  • 閱讀全文

   那一刻,我哭了

   小學生作文:那一刻,我哭了
   作文字數:578
   作者:朱怡儒
  •  
  • le
  • 那一刻,我哭了
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • le
  •  
  • 那一刻,我哭了!
  • 閱讀全文

   當我拿到證書的那一刻

   小學生作文:當我拿到證書的那一刻
   作文字數:589
   作者:小溪水
  •  
  • dāng
  • dào
  • zhèng
  • shū
  • de
  • 當我拿到證書的那一刻
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • shàng
  •  
  • men
  • zhèng
  • zài
  • shàng
  • wén
  •  
  •  今天上午,我們正在上語文課,
  • wèi
  • lǎo
  • shī
  • shǒu
  • fēng
  • xìn
  • zǒu
  • jìn
  • men
  • jiāo
  • shì
  •  
  • 一位老師手拿一封信走進我們教室,
  • 閱讀全文

   那一剎那

   小學生作文:那一剎那
   作文字數:712
   作者:黃紹禎
  • shā
  • 那一剎那
  •  
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  •  
  • nián
  • ?
  •  
  • bān
  •  
  • huáng
  • shào
  • zhēn
  • 實驗小學 四年()班 黃紹禎
  •  
  • shì
  • jiàn
  • shēng
  • zài
  • shí
  •  
  • shì
  • èr
  • nián
  • de
  • 事件發生在體育課時,是二年級的
  • 閱讀全文

   友誼那一筆

   小學生作文:友誼那一筆
   作文字數:718
   作者:岳香江
  • yǒu
  • de
  • 友誼的那一筆
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • sān
  • jiē
  • shì
  • měi
  • shù
  •  
  • men
  • zhí
  •  今天第三節是美術課,我們一直
  • pàn
  • zhè
  • jiē
  •  
  • zhōng
  •  
  • dāng
  •  
  • líng
  • líng
  • líng
  •  
  • de
  • líng
  • 盼這節課,終于,當“鈴鈴鈴”的鈴
  • 閱讀全文

   那一夜,我這樣度過

   小學生作文:那一夜,我這樣度過
   作文字數:563
   作者:陳美亦
  •  
  • zhè
  • yàng
  • guò
  • 那一夜,我這樣度過
  •  
  •  
  • yuè
  • wǎn
  • shàng
  •  
  • shì
  • zhè
  • yàng
  • guò
  • lìng
  • rén
  •  月日晚上,我是這樣度過那令人
  • kǒng
  • huāng
  • de
  •  
  • 恐慌的一夜。
  • 閱讀全文

   那一幕

   小學生作文:那一幕
   作文字數:468
   作者:冰心之蜜
  • 那一幕
  •  
  •  
  • nián
  • yuè
  •  
  • jun1
  • jun1
  • jiā
  • bēn
  • xiàng
  • shàng
  • hǎi
  • huǒ
  • chē
  •  年月日,軍軍一家奔向上海火車
  • zhàn
  •  
  • gǎn
  • tàng
  • hàn
  • de
  • huǒ
  • chē
  •  
  • shuí
  • zhī
  •  
  • 站,趕一趟去武漢的火車,誰知,一
  • 閱讀全文

   那一次,我流淚了

   小學生作文:那一次,我流淚了
   作文字數:542
   作者:雪玲瓏公…
  •  
  • liú
  • lèi
  • le
  •  
  • 那一次,我流淚了 
  •  
  •  
  • shàng
  • èr
  • nián
  • shí
  •  
  • le
  • xīn
  •  上二年級時,我打打破了媽媽新
  • mǎi
  • de
  • shuǐ
  •  
  •  
  • liú
  • lèi
  • le
  •  
  •  
  • 買的水壺,那一次,我流淚了。 
  • 閱讀全文

   那一次,我哭了

   小學生作文:那一次,我哭了
   作文字數:558
   作者:陳慧
  •  
  • le
  • 那一次,我哭了
  •  
  • nián
  • qián
  •  
  • de
  • xìng
  • rán
  • méi
  • yǒu
  • le
  •  
  • 五年前,我的幸福突然沒有了。那
  •  
  • le
  •  
  • de
  • hǎo
  • shāng
  • xīn
  •  
  • 一次,我哭了,哭的好傷心。
  • 閱讀全文

   那一次我哭了

   小學生作文:那一次我哭了
   作文字數:852
   作者:sunboy
  •  
  •  
  • le
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  那一次我哭了  
  •  
  •  
  •  
  • kāi
  • de
  • xiǎo
  • chuāng
  •  
  • xiǎng
  • le
  • shàng
  •  打開記憶的小窗,我想起了上
  • xué
  • de
  • tiān
  •  
  • xiǎng
  • le
  • gǎn
  • dòng
  • rén
  • xīn
  • de
  • 個學期的一天,想起了那感動人心的
  • 閱讀全文

   那一次我哭了

   小學生作文:那一次我哭了
   作文字數:835
   作者:哦ON
  •  
  •  
  • kāi
  • de
  • xiǎo
  • chuāng
  •  
  • xiǎng
  • le
  • shàng
  •  打開記憶的小窗,我想起了上個
  • xué
  • de
  • tiān
  •  
  • xiǎng
  • le
  • gǎn
  • dòng
  • rén
  • xīn
  • de
  • 學期的一天,想起了那感動人心的一
  •  
  •  
  • 幕……
  • 閱讀全文

   那一次我贏了

   小學生作文:那一次我贏了
   作文字數:700
   作者:小溪水
  •  
  •  
  • yíng
  • le
  •  那一次我贏了
  •  
  •  
  •  
  • yíng
  • le
  •  
  • zài
  • sài
  • de
  • měi
  •  那一次,我贏了。在我比賽的每
  • chǎng
  •  
  • dōu
  • yíng
  • le
  •  
  • shì
  • chōng
  • mǎn
  • le
  • xìn
  • 一場,我都贏了,于是我充滿了自信
  • 閱讀全文

   那一個冬天的晚上

   小學生作文:那一個冬天的晚上
   作文字數:431
   作者:范思詩
  •  
  •  
  • dōng
  • tiān
  • de
  • wǎn
  • shàng
  •  
  •  
  •  那一個冬天的晚上 
  •  
  •  
  •  
  • fàn
  • shī
  •  
  •  
  •  范思詩 
  •  
  •  
  •  
  • dōng
  • tiān
  • de
  • wǎn
  •  
  • lìng
  • rén
  • huái
  • niàn
  •  那一個冬天的夜晚,令人懷念
  • 閱讀全文

   那一次我的選擇

   小學生作文:那一次我的選擇
   作文字數:699
   作者:吳奕陽
  •  
  •  
  • rén
  • shēng
  • de
  • shì
  • màn
  • zhǎng
  •  
  • guì
  • de
  •  
  • miàn
  •  人生的旅途是漫長、可貴的,面
  • duì
  • zhè
  • de
  • rén
  • shēng
  • tiāo
  • zhàn
  •  
  • wǎng
  • wǎng
  • chū
  • 對這一次次的人生挑戰,往往得付出
  • dài
  • jià
  •  
  • zǒu
  • shàng
  • chéng
  • gōng
  •  
  • zhǎng
  • cái
  • zhī
  •  
  • zhōng
  • 代價;走上成功、長才之路,途中遇
  • 閱讀全文

   那一刻,讓我學會了信任!

   小學生作文:那一刻,讓我學會了信任!
   作文字數:322
   作者:林佳楠
  •  
  •  
  •  
  • nǎi
  • jiàn
  • xiā
  •  
  • yǎo
  • kàng
  • xiè
  •  
  •  
  • shuǎ
  • ?さ氖羆僭諮蝦?目崾鈧泄?チ耍
  •  
  • zhōng
  •  
  • chuō
  • sōu
  • huán
  • fáng
  • nán
  •  
  • sōng
  • ?鐘?戳艘桓魴碌難?凇
  •  
  •  
  •  
  • tóng
  • xué
  • men
  • gāo
  • gāo
  • xìng
  • xìng
  • de
  • zuò
  • zài
  • jiāo
  •  我與同學們高高興興的坐在教
  • 閱讀全文

   獲獎的那一瞬間

   小學生作文:獲獎的那一瞬間
   作文字數:687
   作者:陳啟慧
  •  
  •  
  • zài
  • guó
  • qìng
  • jiē
  • tiān
  •  
  • cān
  • jiā
  • le
  • dòu
  • mén
  •  在國慶節那天,我參加了斗門區
  • shū
  • sài
  •  
  • néng
  • dài
  • biǎo
  • xué
  • xiào
  • cān
  • jiā
  • sài
  •  
  • 書法大賽,我能代表學校參加大賽,
  • gǎn
  • dào
  • fēi
  • cháng
  • háo
  •  
  •  
  •  
  • 我感到非常自豪。 
  • 閱讀全文

   “圣旨”到來的那一刻真爽!

   小學生作文:“圣旨”到來的那一刻真爽!
   作文字數:551
   作者:劉謙
  •  
  •  
  •  
  • shèng
  • zhǐ
  •  
  • dào
  • lái
  • de
  • zhēn
  • shuǎng
  •  
  •  
  •  “圣旨”到來的那一刻真爽! 
  •  
  • 
  •  
  •  
  •  
  • lǎo
  • shī
  • pěng
  • zhe
  • dié
  • shì
  • juàn
  • zǒu
  • dào
  • jiǎng
  • tái
  •  老師捧著一大疊試卷走到講臺
  • 閱讀全文

   那一次我錯了

   小學生作文:那一次我錯了
   作文字數:317
   作者:歐陽代昕
  •  
  •  
  • shēn
  • shēn
  • de
  • huì
  • dào
  • le
  • de
  • cuò
  •  那一次我深深的體會到了我的錯
  •  
  • 誤。
  •  
  •  
  •  
  • jiàn
  • shì
  • suī
  • guò
  • liǎng
  • nián
  • dàn
  • míng
  •  那件事雖以過去兩年但我銘記
  • 閱讀全文

   那一次,我流淚了

   小學生作文:那一次,我流淚了
   作文字數:436
   作者:跳跳龍
  •  
  •  
  • shuí
  • méi
  • yǒu
  • liú
  • guò
  • lèi
  • ne
  •  
  • liú
  • lèi
  • fèn
  • hěn
  • duō
  • zhǒng
  •  誰沒有流過淚呢?流淚分很多種
  •  
  • yǒu
  • shāng
  • xīn
  • de
  • lèi
  •  
  • yǒu
  • dòng
  • de
  • lèi
  •  
  • yǒu
  • niàn
  • ,有傷心的淚,有激動的淚,有思念
  • de
  • lèi
  •  
  • liú
  • lèi
  • le
  •  
  • liú
  • xià
  • de
  • shì
  • 的淚,那一次我流淚了,流下的是激
  • 閱讀全文

   難忘那一元錢

   小學生作文:難忘那一元錢
   作文字數:560
   作者:杜詩祺
  • de
  • xīn
  • shì
  • hǎo
  • shàng
  • jiā
  • hǎo
  •  
  • kàn
  • bái
  • yún
  • shì
  • me
  • de
  • 我的心是好上加好,看白云是那么的
  • yōu
  • xián
  •  
  • kàn
  • yáng
  • guāng
  • shì
  • me
  • de
  • càn
  • làn
  •  
  • kàn
  • tiān
  • kōng
  • 悠閑,看陽光是那么的燦爛,看天空
  • shì
  • me
  • de
  • lán
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 是那么的碧藍。  
  • 閱讀全文

   那一次,我后悔了

   小學生作文:那一次,我后悔了
   作文字數:549
   作者:李國豪
  • de
  • shēng
  • huó
  •  
  • 我的生活。
  •  
  •  
  •  
  • hòu
  • huǐ
  • le
  •  
  • yīn
  • wéi
  • jiǎn
  • le
  •  那一次,我后悔了,因為我撿了
  • hēi
  • de
  • bèi
  •  
  • 一個黑色的貝殼。
  • 閱讀全文

   那一刻,我很感動

   小學生作文:那一刻,我很感動
   作文字數:646
   作者:李文瑜
  • hěn
  • gǎn
  • dòng
  •  
  •  
  • 我很感動 
  • hēi
  • shuǐ
  • zhèn
  • zhōng
  • xīn
  • xiào
  • liù
  • nián
  • èr
  • bān
  •  
  • wén
  •  
  • 黑水鎮中心校六年級二班 李文瑜 
  •  
  • 
  • 閱讀全文
  卓易彩票 a757055.com | www.501342.com | www.hg8ii.com | www.163770.com | www.68682t.com | 99589ff.net | www.680358.com | www.bj1111.com | jj8159.cc | www.781253.com | www.50788c.com | 11005v.com | www.293255.com | www.2632j.com | 365388.bet | www.167kj.com | WWW.636309.COM | 3hmh9f.cn | 8547w.com | WWW.378446.COM | www.704906.com | a83377.com | WWW.265518.COM | www.ykdyfls.com | h444000.com | www.901591.com | www.95555w.com | 88772007.com | 86332.com | WWW.757402.COM | www.3066ee.com | 673305.com | www.230278.com | WWW.720756.COM | www.8864tt.com | blr5033.com | WWW.692008.COM | www.181442.com | 4997o.com | bbb7570.com | WWW.159486.COM | www.159433.com | www.5966zzz.com | 87665t.com | WWW.409968.COM | www.60108q.com | 5144y.com | 22772007.com | www.344242.com | WWW.858033.COM | www.0044xpj.net | eee67890.com | 25800.com | WWW.566505.COM | www.91233m.com | www.71071r.com | hg3737.com | 10222.com | WWW.900527.COM | www.99jtd.com | www.5504v.com | 11005u.com | www.302210.com | WWW.879646.COM | www.15355i.com | www.4972p.com | 88112007.com | vns8e.com | www.307797.com | WWW.339190.COM | www.8582vv.com | pj12456.com | 7380.com | www.094499.com | WWW.113411.COM | www.50051n.com | www.pjgw55.com | bwin8n.com | 12741.com | 82499.com | WWW.642788.COM | www.33588y.com | www.pj88v.com | 6769.cc | 7893w19.com | www.55547.com | www.665993.com | WWW.543311.COM | www.0967.bet | www.26123hh.com | 6487hhh.com | 5509i.com | www.840774.com | WWW.385077.COM | www.3404.cc | www.540640c.com | 8827vvv.com | u2146.com | 3936m.com | www.855765.com | WWW.276188.COM | www.76636.com | www.pjgw66.com | 07599a.com | lc99j.com | 8890850.com | 9971001.com | www.669307.com | WWW.182308.COM | WWW.411124.COM | www.fcyl0.com | www.770309.com | www.qmc0044.com | 4196l.com | 19yl.com | 17794444.com | 00nn8331.com | 885777.com | www.502135.com | WWW.446188.COM | WWW.689362.COM | www.26299b.com | www.78680s.com | www.bwinyz11.com | 2618h.com | 7454jj.com | 0234pp.com | judingbo1.com | 12124688.com | www.2174.com | www.xg611.com | www.810337.com | WWW.388617.COM | WWW.753626.COM | WWW.313255.COM | www.063wy.com | www.65707x.com | www.21202o.com | www.450955.com | www.33678ll.com | www.3846j.com | www.80074.com | 3434jjj.com | 2096x.com | 06381818.com | bet577s.com | 059dhw.com | 8128522.com | jinshabb.com | s4048eee.com | 59889z.com | hg77750.com | 97297o.com | www.800.as | www.long8.com | 88979.com | www.299494.com | www.412688.com | www.961287.com | WWW.294811.COM | WWW.179984.COM | www.964977.com | www.793500.com | www.590596.com | www.923887.com | WWW.73763.COM | WWW.307565.COM | WWW.739291.COM | www.927836.com | www.655903.com | www.278206.com | www.31443.com | www.756059.com | www.346918.com | 234cfw.com | bet365ok03.com | 87665v.com | 11tt8331.com | 9737qq.me | 2019.cc | 76181678.com | 30019yy.com | 117799.com | a7742.com | 8577g.cc | www.5309789.com | www.hhh2848.com | www.80188d.com | www.abc288.com | www.36586666.com | www.ya619.com | www.ybao2.com | WWW.213108.COM | WWW.791987.COM | WWW.509139.COM | WWW.749417.COM | WWW.855003.COM | WWW.292559.COM | WWW.162709.COM | www.738500.com | www.029781.com | dahongying.com | 11989b.com | 68bet.com | 08820022com | f2649.com | www.jxcp1111.com | www.11pjjt.com | www.87668x.com | www.8839e.com | WWW.930966.COM | WWW.649944.COM | www.718322.com | www.87739.ccm | 69096h.com | 3817.com | www.934498.com | www.88325w.com | www.698505.com | www.16878v.com | WWW.689882.COM | WWW.915528.COM | www.853548.com | kj760.com | 1654qq.com | r2146.com | www.4694v.com | www.pjzxyl.co | WWW.646392.COM | WWW.110282.COM | www.735037.com | qq7742.com | 6175yy.com | 3245999.com | www.50999.com | www.88325n.com | www.6832l.com | WWW.565453.COM | www.635477.com | 52599f.com | 4556h.com | www.99113q.com | www.615006.com | WWW.341055.COM | www.673290.com | 33560006.com | 86811z.com | www.33111166.com | www.885pz.com | WWW.572132.COM | www.34088.com | 6601.com | hcp4444.com | www.3398766.com | www.2632n.com | WWW.267367.COM | 888.tf | 1429e.com | 4023p.com | www.25229.com | WWW.551151.COM | WWW.109699.COM | www.196902.com | 22296aq.com | 9506n.com | www.55070a.com | www.9155f.com | WWW.554663.COM | gh7106.com | k4389.com | www.85857c.com | www.52303r.com | WWW.788701.COM | 778074.com | 38238k.com | www.788495.com | WWW.459654.COM | www.890751.com | 13222a.com | 50000922.com | www.80075b.com | WWW.95122.COM | 7744fff.com | qifa168.net | www.8473s.com | www.26299n.com | WWW.358855.COM | 6616xsj.com | 99151g.com | www.r7766.com | WWW.249789.COM | qjdy037.com | bb38648.com | www.624618.com | WWW.188236.COM | www.53900i.com | 3614n.com | www.c5c77.com | www.49956q.com | WWW.199620.COM | jixiang10.com | yyh913.com | www.ya115.com | www.801896.com | 854357.com | www.71071p.com | WWW.343201.COM | www.77801a.com | 1468xxx.com | www.80999.vip | WWW.552424.COM | www.210155.com | 3513008.com | www.7893w39.com | WWW.583527.COM | www.082985.com | 61653r.com | www.531089.com | WWW.257330.COM | pj00.com | www.06386622.com | WWW.640047.COM | 11wb8.com | feicai0354.com | www.9818w.cc | www.311414.com | 35222hh.com | www.bet353656.com | WWW.384928.COM | 8a8u.com | www.626332.com | WWW.616514.COM | 5804p.com | www.c44ee.com | WWW.163102.COM | 38648nn.cc | zhcp57.com | WWW.615468.COM | 345622.com | 11989h.com | www.gai50.com | www.73166a.com | 8827gg.com | m.kj3123.com | www.com160.com | 2546d.com | www.00665d.com | www.81233b.com | www.936317.com | g1915.com | www.b35ww.com | WWW.31795.COM | 2007tt.com | www.63800.com | WWW.839766.COM | qy002.vip | www.62979e.com | WWW.910082.COM | a97570.com | www.dyslot.com | www.808912.com | 66136c.com | www.8499j.com | www.555519.com | www.959581.com | 01234cc.com | a1654.com | www.g9478.com | WWW.67096.COM | 80368oo.com | www.5446q.com | www.978167.com | 2037.com | WWW.28920.COM | cc76669.com | js14w.com | WWW.880153.COM | zxd2229.com | www.12345601.cc | www.802865.com | 11169455.com | WWW.17577.COM | zz5144.com | www.78680m.com | www.496918.com | 6830ff.com | WWW.540817.COM | 655660066.com | www.99788h.com | www.36788i.com | www.5504.com | WWW.671908.COM | y58955.com | WWW.71217.COM | 6556z.com | www.16065d.com | 882444.com | www.8473q.com | WWW.473726.COM | 80368nn.com | WWW.730025.COM | 2127gg.com | www.39500b.com | 7196g.com | www.57366b.com | www.312180.com | www.661559.com | WWW.11390.COM | 4289w.com | www.88266c.com | 2546o.com | www.4245.com | www.82799.com | www.cn365q.com | www.683037.com | 6146b.com | WWW.550521.COM | 1916x.com | WWW.311663.COM | 3663yh.com | WWW.183499.COM | 3678eee.com | www.10113.com | 1784.com | www.35155s.com | 3614a.com | www.3434ccc.com | www.381616.com | www.332337.com | www.083037.com | www.biying980vip.com | www.361477.com | www.sbd030.net | www.526901.com | 23233e.com | WWW.332029.COM | aipin99.me | WWW.454608.COM | 80850dd.com | WWW.454603.COM | 28288ee.com | WWW.63320.COM | e99345.am | WWW.393804.COM | xhtd.com | WWW.522012.COM | vv3189.com | WWW.529630.COM | www.jjjj55555.com | www.917699.com | www.c7204.com | www.501346.com | www.4196k.com | www.1239111.com | www.883399d.com | www.106267.com | www.32031h.com | 7196m.com | www.xj1994.com | 88903737.com | www.hw1100.com | 0378kk.com | WWW.123567.COM | 官网捕鱼3.com | WWW.644749.COM | www.307015.me | www.463552.com | www.30350j.com | 55818s.com | www.7920e.com | 95766.com | www.022xz.cc | 9149g.com | WWW.643636.COM | 3825.com | www.916720.com | www.b35jj.com | 3315.com | www.5441x.com | hg999333x.com | WWW.913166.COM | e86811.com | WWW.237499.COM | www.10999k.com | kjw888.com | www.66376l.com | 22933.com | WWW.668322.COM | 01234jjj.com | www.846661.com | www.30350m.com | 6487ooo.com | WWW.604047.COM | bwin8b.com | WWW.549631.COM | www.9895e.com | 51oid.com | WWW.623793.COM | qq365z.com | www.934680.com | www.w84d.com | 2934q.com | www.cai002.vip | wnsr8817.com | www.820737.com | www.9187y.com | 22883e.com | WWW.881191.COM | 8538l.com | WWW.389882.COM | www.45598j.com | sss01234.com | WWW.536972.COM | 6118w.com | www.648148.com | www.984709.com | yt8.com | WWW.647168.COM | www.185141.com | yf5599.com | WWW.185162.COM | b2894.com | www.64839.com | www.2788cai.com | js004.com | www.244343.com | www.66376d.com | 9068j.com | www.671206.com | www.2418k.com | m08199.com | WWW.26298.COM | www.68993233.com | vip31445.com | WWW.621433.COM | www.78680h.com | 0343q.com | WWW.463678.COM | www.801sun.com | 0253.com | www.189999a.com | www.0967004.com | 40033t.com | www.609715.com | www.5953588.com | 30179988.com | www.927670.com | www.0270i.com | 2127pp.com | 19497h.com | WWW.320264.COM | www.85857v.com | dzhcpw.com | WWW.358990.COM | www.c44ww.com | 02edu.com | WWW.64267.COM | www.695044.com | 93922u.com | www.998924.com | www.yh76vv.com | 55797f.com | www.00166.com | WWW.362601.COM | www.bet91484.com | 5856tt.com | www.903839.com | www.50052j.com | 7989r.com | 5003com | WWW.872009.COM | www.9971i.com | 502379.com | www.2030699.com | WWW.110403.COM | www.89677w.com | 444000kk.com | www.373500.com | www.178012.com | www.rr55826.com | 50023355.com | www.606634.com | www.ovfd2.com | www.83309.com | 563460.com | www.892070.com | www.2408e.cc | www.1168y.com | 999wns88.org | www.498266.com | WWW.654772.COM | www.00778j.com | 610659.com | 009005.com | WWW.62298.COM | www.88xpj68.com | 8957a.com | 9988vn77.com | WWW.33036.COM | www.2109g.com | www.99113q.com | 0234pp.com | www.097779.com | WWW.249404.COM | www.734331.com | n47479.com | uu1331.com | www.547638.com | WWW.617704.COM | www.44118i.com | yf2222.com | 861052.com | WWW.144559.COM | www.51331c.com | www.58665y.com | c533377.com | sm03.com | WWW.773868.COM | www.686pp.com | www.bet63u.com | 4541i.com | dfs12345.com | www.855271.com | WWW.736234.COM | www.6868.tw | 2019uu.cc | 11882007.com | www.701498.com | WWW.884808.COM | www.fg9906.com | bg555666.com | 4136k.com | 52599i.com | www.987423.com | WWW.331870.COM | www.3398711.com | 5003g.com | 888559.com | 22966.com | WWW.521865.COM | WWW.408668.COM | www.33074.com | 88445002.com | hc333.vip | 3049n.com | www.676944.com | WWW.737448.COM | www.0270e.com | www.xpj5959.com | 33382mm.com | 66185.com | 88kj.cc | www.931518.com | WWW.445909.COM | www.16878x.com | www.m063801.com | 11p1.cc | xxx4165.com | hcp7777.com | www.203552.com | WWW.584955.COM | WWW.670055.COM | www.hg2300.com | www.caipiao88b.com | 45637p.com | o21148.com | 79964c.com | www.798288.com | WWW.789736.COM | www.ban54.com | www.293853.com | www.ii55826.com | 7240q.com | 1766.com | 6446zz.com | www.376531.com | WWW.50535.COM | WWW.519682.COM | www.60007r.com | www.32031w.com | www.751pk10.com | 11mm8332.com | 55797m.com | 9737.me | 2206.com | www.188732.com | WWW.562977.COM | WWW.796880.COM | WWW.223087.COM | www.60108q.com | www.3775b.com | www.93955.com | 7811g.com | 123444.com | 4255s.com | 3424k.com | 3983011.com | www.205899.com | www.599091.com | WWW.197956.COM | WWW.592700.COM | WWW.329675.COM | www.6832r.com | www.89777h.com | www.5446a.com | www.bwinyz32.com | www.938e.cc | mgm3242m.com | 8381u.com | hjcpjgj.com | 3822d.com | 500089v.com | 567bet.co | 06006y.com | kjaaa.com | www.66376a.com | www.553079.com | WWW.853534.COM | WWW.181327.COM | WWW.784888.COM | WWW.749499.COM | WWW.585331.COM | www.hf0886.com | www.hg6014.com | www.487bbb.com | www.77785yh.com | www.279050.com | www.4996ty.com | www.w32939.com | www.120509.com | yyh916.com | 760gg.cc | 2820a.com | ub66.com | 8577m.cc | 3131a.cc | js5651js.com | 5437t.com | 50027711.com | 1775mm.com | 452357.com | 2222k22.com | www.2945l.com | www.98msxfpt4.com | 1hg7788.com | www.xinpujingcaipiao.com | xx888i.com | www.qmc0022.com | www.mhcp.com | www.tyc723.com | www.11.sb | www.4996zk.com | www.y8921.com | www.07679f.com | www.xpj816.com | www.48330x.com | www.2418r.com | www.89894y.com | www.9478s.com | www.1555hc.com | www.sjgc3.com | WWW.301292.COM | WWW.749758.COM | WWW.848957.COM | WWW.548978.COM | WWW.848256.COM | WWW.77175.COM | WWW.116944.COM | www.572899.com | www.250757.com | www.66621i.com | h7742.com | 38345c.com | t1429.com | shb777.com | swin9.com | 7720e.com | am4848.cc | 07599g.com | www.44vn777.com | www.2234.im | www.89894l.com | www.ybao4.com | WWW.622806.COM | WWW.33592.COM | WWW.640949.COM | www.548511.com | www.133960.com | 3258k.com | 13862tt.com | 4165d.com | 80850a.com | www.t948t.com | www.3066kk.com | www.hd8673.com | www.3890e.com | WWW.273609.COM | WWW.483048.COM | WWW.265751.COM | www.335214.com | 6647q.com | 5906hh.com | 238228.com | 3568s.com | LXYL360.com | www.9737xx.com | www.c63568.com | www.92092.cc | WWW.235794.COM | WWW.308234.COM | www.375963.com | pj334433.com | 73567tg3.com | 3559d.com | 57157g.com | www.1851136.com | www.79966.com | www.cb5588.com | WWW.881980.COM | www.876928.com | 0253.com | 44882007.com | www.e3065.com | www.11599.com | www.3126q.com | WWW.543311.COM | WWW.484879.COM | www.999423.com | 28886508.com | 111122ss.com | js777dl.com | www.04567d.com | www.ya2019c.com | WWW.50002.COM | WWW.111063.COM | www.140018.com | zhcp47.com | 262329.com | 7736f.com | www.88xpj68.com | www.c6882.com | WWW.514318.COM | www.237988.com | qzone6.com | 8742u.com | www.c3c3.com | www.4923j.com | WWW.219957.COM | WWW.29108.COM | amxsyl0.com | 78666a.com | hcp4444.com | www.zsjzxyy.com | WWW.658089.COM | WWW.16258.COM | www.656888.com | 2146o.com | vns8z.com | www.hg2300.com | WWW.855876.COM | www.876312.com | feicai0724.com | 3807.com | www.4963dd.com | www.50064n.com | WWW.650209.COM | www.77802u.com | 998g.cc | 88663.com | www.x666678.com | www.c5839.com | WWW.228868.COM | 996622ii.com | 4036t.com | www.55060x.com | www.6832c.com | WWW.660643.COM | 4647q.com | 39199d.com | www.pj88l.com | www.9928aa.com | WWW.65284.COM | 983888k.com | 30019oo.com | www.s32031.com | WWW.349654.COM | www.769588.com | jinshabb.com | 2776h.com | www.570041.com | WWW.527155.COM | www.01804.com | ss01234.com | www.8473f.com | www.c300.vip | www.847980.com | mf704.com | 22296vv.com | www.858466.com | WWW.763056.COM | 188qq44.com | 44ss8332.com | www.vip3303.net | WWW.848667.COM | www.09988.com | ylzz4441.com | www.mhcp2.com | www.2875m.com | www.177888a.com | 7893w07.com | www.01593.com | www.5854z.cc | www.897060.com | 118888777.com | www.799666p.com | www.8667y.com | www.937299.com | cabet266.com | www.58665o.com | www.w603.com | www.665993.com | 27878rr.com | www.00773m.com | WWW.810930.COM | www.218565.com | 3950m.com | www.b83377.com | WWW.715291.COM | www.901690.com | 444b9.com | www.89777u.com | WWW.816828.COM | daohang3801.com | 1775d.com | www.c5836.com | www.232775.com | 3846rrr.com | www.7920d.com | WWW.480355.COM | 7811xx.com | www.138cpg.com | WWW.328066.COM | www.170569.com | 50029900.com | www.5856869.com | WWW.549701.COM | 1407e.com | www.10999b.com | WWW.132568.COM | 90733.com | 4066q.com | WWW.513893.COM | www.106526.com | 01885e.com | www.91233x.com | www.732779.com | nn500o.com | www.1764z.com | WWW.208601.COM | js848.net | www.7225a.com | WWW.23302.COM | 8538p.com | www.4694g.com | WWW.344366.COM | ylzz6.cc | www.klcp385.com | WWW.903723.COM | jb51.net | www.ggp.99233p.com | WWW.256198.COM | sha9904.com | www.55526y.com | WWW.514355.COM | 44pp8332.com | www.hjcp33.com | WWW.302356.COM | sandscotaicentral.cn | www.271998.com | WWW.2894.COM | 1384.com | www.b35vv.com | WWW.702998.COM | 4441779.com | www.3846ff.com | WWW.628350.COM | 0208.com | www.8998883.com | www.632750.com | 33882007.com | www.00840t.com | www.32123a.com | 8827ppp.com | WWW.679877.COM | jj2649.com | www.5099ll.com | WWW.630067.COM | ww444hg.co | www.00797b.com | www.606643.com | sha0003.com | www.c1379.com | feicai0436.com | www.98698f.com | WWW.283545.COM | yinhe638.com | www.ampj3434.com | www.196806.com | 3121ff.com | WWW.261521.COM | 1502222.com | www.hg0083.com | www.599309.com | 9030t.com | WWW.185124.COM | 5906uu.com | www.456.tm | www.756059.com | 33313c.com | WWW.909543.COM | 88948666.com | www.78680e.com | www.550347.com | 2767a.com | WWW.82517.COM | 4340k.com | www.974209.com | www.001865.com | www.p9478.com | WWW.496088.COM | 3421t.com | www.7qxc.com | 1483p.com | www.12136d.com | www.550423.com | P35ll.com | WWW.160042.COM | z86226.com | www.77dwj.com | pj5288.com | www.55676q.com | www.320055.com | www.6agcpw.com | WWW.834827.COM | uu7742.com | WWW.787678.COM | 6033x.com | www.0270j.com | 339649.com | www.ag3355.com | www.550247.com | 5369l.com | WWW.646937.COM | v8381.com | WWW.37695.COM | 3304q.com | www.11clf.com | 15a26.net | www.xmsy.com | 4136d.com | www.63606i.com | www.369061.com | www.tc1158.com | WWW.635500.COM | g47479.com | WWW.658489.COM | 8381m.com | WWW.140019.COM | 35ii.vip | WWW.139198.COM | hjcp66.com | www.3333y.cc | 80850e.com | www.50989h.com | wlb888.com | www.xhg338.Com | 9h2.com | www.59899a.com | 20774444.com | www.ya2019g.com |