<optgroup id="w2uiu"></optgroup>
<menu id="w2uiu"><tt id="w2uiu"></tt></menu>
<menu id="w2uiu"><strong id="w2uiu"></strong></menu>
 • <menu id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu></menu>
  <xmp id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu>
 • <dd id="w2uiu"><nav id="w2uiu"></nav></dd>
 • 那一抹微笑

  小學生作文:那一抹微笑
  作文字數:473
  作者:汪芷瑩
 • de
 •  
 • zhí
 • dìng
 • zài
 • wēi
 • xiào
 • de
 • 我的記憶,一直定格在她微笑的那一
 •  
 • wēi
 • xiào
 •  
 • yáng
 • guāng
 • bān
 • wēn
 • nuǎn
 •  
 • chūn
 • fēng
 • 刻。那微笑,如陽光般溫暖,如春風
 • bān
 •  
 • tóng
 • yàng
 •  
 • zhú
 • bān
 • diǎn
 • liàng
 • le
 • 般和煦,同樣,也如蠟燭般點亮了我
 • de
 • xīn
 • líng
 •  
 • 的心靈。
 •  
 •  
 • shí
 • guāng
 • dǎo
 • liú
 • dào
 • bàn
 • nián
 • qián
 •  
 • shì
 • píng
 • fán
 •  時光倒流到半年前。那是個平凡
 • de
 • xià
 •  
 • yīn
 • wéi
 • yào
 • bèi
 • zhàn
 • xiào
 • yùn
 • huì
 •  
 • suǒ
 • 的下午,因為要備戰校運會,所以我
 • sān
 • jiē
 • cān
 • jiā
 • tián
 • jìng
 • xùn
 • liàn
 •  
 • xià
 • hòu
 •  
 • jīng
 • 第三節參加田徑訓練。下課后,已經
 • shì
 • liù
 • diǎn
 • duō
 • le
 •  
 • cān
 • jiā
 • xìng
 • de
 • tóng
 • xué
 • 是六點多了,參加其他興趣課的同學
 • zǎo
 • chī
 • guò
 • fàn
 • chōng
 • wán
 • liáng
 • dào
 • jiāo
 • shì
 • zhǔn
 • bèi
 • shàng
 • wǎn
 • 早已吃過飯沖完涼到教室準備上晚自
 • le
 •  
 • sān
 • kǒu
 • bìng
 • chéng
 • liǎng
 • kǒu
 • chī
 • wán
 • fàn
 •  
 • xiàng
 • 習了。我三口并成兩口地吃完飯,向
 • xiǔ
 • shě
 • chōng
 •  
 •  
 • xiǔ
 • shě
 • de
 • dēng
 • zěn
 • me
 • hái
 • liàng
 • 宿舍沖去。咦,宿舍里的燈怎么還亮
 • zhe
 • ne
 •  
 • ò
 •  
 • néng
 • shì
 • wàng
 • guān
 • le
 • ba
 •  
 • dāng
 • 著呢?哦,可能是忘關了吧!當我氣
 • chuǎn
 • pǎo
 • dào
 • xiǔ
 • shě
 • mén
 • kǒu
 • shí
 •  
 • kàn
 • dào
 • le
 • 喘吁吁地跑到宿舍門口時,看到了一
 • rén
 • yǐng
 •  
 • dìng
 • jīng
 • kàn
 •  
 • shì
 • qiān
 • qiān
 •  
 • zhī
 • jiàn
 • 個人影,定睛一看,是芊芊!只見她
 • zhèng
 • zài
 • bāng
 • xià
 • wén
 • zhàng
 •  
 • zǒu
 • jìn
 • kàn
 •  
 • de
 • 正在幫我下蚊帳。走近一看,我的浴
 • jīn
 • huàn
 • dōu
 • zhěng
 • fàng
 • zài
 • guì
 • shàng
 • 巾和換洗衣服也都整齊地放在衣柜上
 • le
 •  
 • 了!
 •  
 •  
 • jīng
 • shuō
 •  
 •  
 • qiān
 • qiān
 •  
 • zhè
 •  
 • zhè
 • xiē
 •  我驚喜地說:“芊芊,這,這些
 • dōu
 • shì
 • bāng
 • zhěng
 • hǎo
 • de
 • ma
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 都是你幫我整理好的嗎?” 
 •  
 •  
 •  
 • èn
 •  
 • xiān
 • sòng
 •  
 • děng
 • xià
 • zài
 •  “嗯,我先去送衣服,等一下再
 • huí
 • lái
 • zhǎo
 •  
 • kuài
 • diǎn
 • chōng
 • liáng
 • ò
 •  
 •  
 • méi
 • tái
 • 回來找你,你快點沖涼哦!”她沒抬
 • tóu
 •  
 • wén
 • zhàng
 • hǎo
 • hòu
 • biàn
 • shēn
 • zǒu
 • xiàng
 • 頭,麻利地把蚊帳壓好后便起身走向
 • xiǔ
 • shě
 • mén
 •  
 •  
 •  
 • 宿舍門。 
 •  
 •  
 •  
 • qiān
 • qiān
 •  
 •  
 • xiè
 • xiè
 •  
 •  
 •  
 • dòng
 •  “芊芊……謝謝你……”我激動
 • yǒu
 • diǎn
 • shuō
 • chū
 • huà
 • lái
 •  
 •  
 •  
 • 得有點說不出話來。 
 •  
 •  
 •  
 • kuài
 • chōng
 • liáng
 • ba
 •  
 • yào
 • chí
 • dào
 • le
 •  
 •  
 •  “快去沖涼吧,要遲到了。”她
 • wén
 • shēng
 • niǔ
 • guò
 • tóu
 • lái
 •  
 • duì
 • wēi
 • wēi
 • xiào
 •  
 • biàn
 • 聞聲扭過頭來,對我微微一笑,便急
 • cōng
 • cōng
 • zǒu
 • le
 •  
 •  
 •  
 • 匆匆地走了。 
 •  
 •  
 • shā
 • jiān
 •  
 • lèi
 • shuǐ
 • duó
 • kuàng
 • ér
 • chū
 •  
 • qiān
 • qiān
 •  剎那間,淚水奪眶而出。芊芊那
 • qiǎn
 • qiǎn
 • de
 • wēi
 • xiào
 •  
 • chù
 • le
 • xiān
 • ruò
 • mǐn
 • gǎn
 • 一抹淺淺的微笑,觸及了我纖弱敏感
 • de
 • xīn
 •  
 • yǒu
 • qíng
 • de
 • zài
 • zhōu
 • yīn
 • yūn
 • kāi
 • lái
 •  
 • 的心,友情的氣息在四周氤氳開來…
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • …     
   
  無注音版:
   我的記憶,一直定格在她微笑的那一刻。那微笑,如陽光般溫暖,如春風般和煦,同樣,也如蠟燭般點亮了我的心靈。
    時光倒流到半年前。那是個平凡的下午,因為要備戰校運會,所以我第三節參加田徑訓練。下課后,已經是六點多了,參加其他興趣課的同學早已吃過飯沖完涼到教室準備上晚自習了。我三口并成兩口地吃完飯,向宿舍沖去。咦,宿舍里的燈怎么還亮著呢?哦,可能是忘關了吧!當我氣喘吁吁地跑到宿舍門口時,看到了一個人影,定睛一看,是芊芊!只見她正在幫我下蚊帳。走近一看,我的浴巾和換洗衣服也都整齊地放在衣柜上了!
    我驚喜地說:“芊芊,這,這些都是你幫我整理好的嗎?”
   
    “嗯,我先去送衣服,等一下再回來找你,你快點沖涼哦!”她沒抬頭,麻利地把蚊帳壓好后便起身走向宿舍門。
   
    “芊芊……謝謝你……”我激動得有點說不出話來。
   
    “快去沖涼吧,要遲到了。”她聞聲扭過頭來,對我微微一笑,便急匆匆地走了。
   
    剎那間,淚水奪眶而出。芊芊那一抹淺淺的微笑,觸及了我纖弱敏感的心,友情的氣息在四周氤氳開來……
   
   
   
    

   那一片竹林

   作文字數:640
   作者:梁緣
  •  
  • zuò
  • wén
  • wǎng
  • zuò
  •  
  • wén
  •  
  • wǎng
  •  
  •  
  • men
  • xué
  • xiào
  • de
  • 作文網作 文 網 我們學校的
  • qián
  • miàn
  •  
  • yǒu
  • piàn
  • mào
  • shèng
  • de
  • zhú
  • lín
  •  
  • ē
  • 前面,有一片茂盛的竹林,它那婀娜
  • duō
  • de
  • shēn
  • yǐng
  • zài
  • xiào
  • yuán
  • zhōng
  • kàn
  • qīng
  • jiàn
  •  
  • 多姿的身影在校園中看去清晰可見。
  • 閱讀全文

   那一天,我輸了

   作文字數:597
   作者:楊志凱
  •  
  •  
  •  
  •  
  • tiān
  •  
  • shī
  • bài
  • le
  •  
  • lěng
  • jìng
  • xià
  •   那一天,我失敗了!冷靜下
  • lái
  • hòu
  •  
  • cǔn
  • zhe
  •  
  • shì
  • shū
  • le
  •  
  • dàn
  • shì
  • 來后,我思忖著,我是輸了,但是我
  • méi
  • yǒu
  • shū
  • gěi
  • bié
  • rén
  • ér
  • shì
  • shū
  • gěi
  • le
  •  
  • 沒有輸給別人而是輸給了我自己!我
  • 閱讀全文

   那一次我很快樂

   作文字數:541
   作者:佳佳
  •  
  •  
  •  
  • hěn
  • kuài
  •  
  •  
  •  那一次我很快樂 
  •  
  •  
  •  
  • jiā
  • jiā
  •  
  •  
  •  佳佳 
  •  
  •  
  •  
  • xīng
  • liù
  • zǎo
  • shàng
  •  
  • wàn
  • yún
  •  
  • yáng
  • guāng
  •  星期六早上,萬里無云,陽光
  • 閱讀全文

   那一聲聲加油

   作文字數:364
   作者:陳競帆
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • shēng
  • shēng
  • jiā
  • yóu
  •  
  •  
  •     那一聲聲加油 
  •  
  •  
  •  
  • zài
  • chūn
  • yùn
  • dòng
  • shàng
  • dǎo
  • shù
  • èr
  • xiàng
  •  在一個春季運動上倒數第二項
  •  
  • men
  • bān
  • shàng
  • de
  • tóng
  • xué
  • huī
  • hěn
  • hǎo
  •  
  • dàn
  • 目,我們班上的同學發揮得很好,但
  • 閱讀全文

   那一次,我好開心

   作文字數:465
   作者:任暢航
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • hǎo
  • kāi
  • xīn
  •     那一次,我好開心
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • nián
  • dōng
  • tiān
  • de
  • tiān
  • xià
  •  
  • zài
  • xué
  • xiào
  •  去年冬天的一天下午,我在學校
  • 閱讀全文

   那一刻,我真后悔

   小學生作文:那一刻,我真后悔
   作文字數:537
   作者:錢婷婷
  •  
  • 
  •  
  • jīn
  • tiān
  • shàng
  • wán
  • le
  • yīng
  •  
  • xià
  • shí
  •  
  • yīn
  • 今天我上完了英語課,下課時,因
  • wéi
  • lǎo
  • shī
  • zài
  • bān
  • shàng
  • biǎo
  • yáng
  • le
  •  
  • suǒ
  • biàn
  • 為老師在班上表揚了我,所以媽媽便
  • 閱讀全文

   那一次,我做對了

   小學生作文:那一次,我做對了
   作文字數:733
   作者:黃儀珊
  •  
  •  
  • zuò
  • duì
  • le
  • 那一次,我做對了
  •  
  •  
  • wéi
  • rén
  • zuì
  • nán
  •  
  • zuì
  • guì
  • de
  • jiù
  • shì
  • zài
  • méi
  •  為人最難得、最可貴的就是在沒
  • rén
  • zhù
  • shí
  •  
  • men
  • réng
  • xuǎn
  •  
  • zhèng
  • què
  •  
  • de
  • zuò
  • 人注意時,我們仍選擇“正確”的做
  • 閱讀全文

   那一次,我后悔了

   小學生作文:那一次,我后悔了
   作文字數:590
   作者:周蒙蒙
  •  
  • hòu
  • huǐ
  • le
  • 那一次,我后悔了
  •  
  •  
  •  
  •  
  • ān
  • huī
  • jiè
  • shǒu
  • shī
  • fàn
  • xiǎo
  •  
  • ?
  •  
  • bān
  •  
  • zhōu
  • 安徽界首師范附小 五()班 周
  • 閱讀全文

   那一刻,我哭了

   小學生作文:那一刻,我哭了
   作文字數:578
   作者:朱怡儒
  •  
  • le
  • 那一刻,我哭了
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • le
  •  
  • 那一刻,我哭了!
  • 閱讀全文

   當我拿到證書的那一刻

   小學生作文:當我拿到證書的那一刻
   作文字數:589
   作者:小溪水
  •  
  • dāng
  • dào
  • zhèng
  • shū
  • de
  • 當我拿到證書的那一刻
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • shàng
  •  
  • men
  • zhèng
  • zài
  • shàng
  • wén
  •  
  •  今天上午,我們正在上語文課,
  • wèi
  • lǎo
  • shī
  • shǒu
  • fēng
  • xìn
  • zǒu
  • jìn
  • men
  • jiāo
  • shì
  •  
  • 一位老師手拿一封信走進我們教室,
  • 閱讀全文

   那一剎那

   小學生作文:那一剎那
   作文字數:712
   作者:黃紹禎
  • shā
  • 那一剎那
  •  
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  •  
  • nián
  • ?
  •  
  • bān
  •  
  • huáng
  • shào
  • zhēn
  • 實驗小學 四年()班 黃紹禎
  •  
  • shì
  • jiàn
  • shēng
  • zài
  • shí
  •  
  • shì
  • èr
  • nián
  • de
  • 事件發生在體育課時,是二年級的
  • 閱讀全文

   友誼那一筆

   小學生作文:友誼那一筆
   作文字數:718
   作者:岳香江
  • yǒu
  • de
  • 友誼的那一筆
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • sān
  • jiē
  • shì
  • měi
  • shù
  •  
  • men
  • zhí
  •  今天第三節是美術課,我們一直
  • pàn
  • zhè
  • jiē
  •  
  • zhōng
  •  
  • dāng
  •  
  • líng
  • líng
  • líng
  •  
  • de
  • líng
  • 盼這節課,終于,當“鈴鈴鈴”的鈴
  • 閱讀全文

   那一夜,我這樣度過

   小學生作文:那一夜,我這樣度過
   作文字數:563
   作者:陳美亦
  •  
  • zhè
  • yàng
  • guò
  • 那一夜,我這樣度過
  •  
  •  
  • yuè
  • wǎn
  • shàng
  •  
  • shì
  • zhè
  • yàng
  • guò
  • lìng
  • rén
  •  月日晚上,我是這樣度過那令人
  • kǒng
  • huāng
  • de
  •  
  • 恐慌的一夜。
  • 閱讀全文

   那一幕

   小學生作文:那一幕
   作文字數:468
   作者:冰心之蜜
  • 那一幕
  •  
  •  
  • nián
  • yuè
  •  
  • jun1
  • jun1
  • jiā
  • bēn
  • xiàng
  • shàng
  • hǎi
  • huǒ
  • chē
  •  年月日,軍軍一家奔向上海火車
  • zhàn
  •  
  • gǎn
  • tàng
  • hàn
  • de
  • huǒ
  • chē
  •  
  • shuí
  • zhī
  •  
  • 站,趕一趟去武漢的火車,誰知,一
  • 閱讀全文

   那一次,我流淚了

   小學生作文:那一次,我流淚了
   作文字數:542
   作者:雪玲瓏公…
  •  
  • liú
  • lèi
  • le
  •  
  • 那一次,我流淚了 
  •  
  •  
  • shàng
  • èr
  • nián
  • shí
  •  
  • le
  • xīn
  •  上二年級時,我打打破了媽媽新
  • mǎi
  • de
  • shuǐ
  •  
  •  
  • liú
  • lèi
  • le
  •  
  •  
  • 買的水壺,那一次,我流淚了。 
  • 閱讀全文

   那一次,我哭了

   小學生作文:那一次,我哭了
   作文字數:558
   作者:陳慧
  •  
  • le
  • 那一次,我哭了
  •  
  • nián
  • qián
  •  
  • de
  • xìng
  • rán
  • méi
  • yǒu
  • le
  •  
  • 五年前,我的幸福突然沒有了。那
  •  
  • le
  •  
  • de
  • hǎo
  • shāng
  • xīn
  •  
  • 一次,我哭了,哭的好傷心。
  • 閱讀全文

   那一次我哭了

   小學生作文:那一次我哭了
   作文字數:852
   作者:sunboy
  •  
  •  
  • le
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  那一次我哭了  
  •  
  •  
  •  
  • kāi
  • de
  • xiǎo
  • chuāng
  •  
  • xiǎng
  • le
  • shàng
  •  打開記憶的小窗,我想起了上
  • xué
  • de
  • tiān
  •  
  • xiǎng
  • le
  • gǎn
  • dòng
  • rén
  • xīn
  • de
  • 個學期的一天,想起了那感動人心的
  • 閱讀全文

   那一次我哭了

   小學生作文:那一次我哭了
   作文字數:835
   作者:哦ON
  •  
  •  
  • kāi
  • de
  • xiǎo
  • chuāng
  •  
  • xiǎng
  • le
  • shàng
  •  打開記憶的小窗,我想起了上個
  • xué
  • de
  • tiān
  •  
  • xiǎng
  • le
  • gǎn
  • dòng
  • rén
  • xīn
  • de
  • 學期的一天,想起了那感動人心的一
  •  
  •  
  • 幕……
  • 閱讀全文

   那一次我贏了

   小學生作文:那一次我贏了
   作文字數:700
   作者:小溪水
  •  
  •  
  • yíng
  • le
  •  那一次我贏了
  •  
  •  
  •  
  • yíng
  • le
  •  
  • zài
  • sài
  • de
  • měi
  •  那一次,我贏了。在我比賽的每
  • chǎng
  •  
  • dōu
  • yíng
  • le
  •  
  • shì
  • chōng
  • mǎn
  • le
  • xìn
  • 一場,我都贏了,于是我充滿了自信
  • 閱讀全文

   那一個冬天的晚上

   小學生作文:那一個冬天的晚上
   作文字數:431
   作者:范思詩
  •  
  •  
  • dōng
  • tiān
  • de
  • wǎn
  • shàng
  •  
  •  
  •  那一個冬天的晚上 
  •  
  •  
  •  
  • fàn
  • shī
  •  
  •  
  •  范思詩 
  •  
  •  
  •  
  • dōng
  • tiān
  • de
  • wǎn
  •  
  • lìng
  • rén
  • huái
  • niàn
  •  那一個冬天的夜晚,令人懷念
  • 閱讀全文

   那一次我的選擇

   小學生作文:那一次我的選擇
   作文字數:699
   作者:吳奕陽
  •  
  •  
  • rén
  • shēng
  • de
  • shì
  • màn
  • zhǎng
  •  
  • guì
  • de
  •  
  • miàn
  •  人生的旅途是漫長、可貴的,面
  • duì
  • zhè
  • de
  • rén
  • shēng
  • tiāo
  • zhàn
  •  
  • wǎng
  • wǎng
  • chū
  • 對這一次次的人生挑戰,往往得付出
  • dài
  • jià
  •  
  • zǒu
  • shàng
  • chéng
  • gōng
  •  
  • zhǎng
  • cái
  • zhī
  •  
  • zhōng
  • 代價;走上成功、長才之路,途中遇
  • 閱讀全文

   那一刻,讓我學會了信任!

   小學生作文:那一刻,讓我學會了信任!
   作文字數:322
   作者:林佳楠
  •  
  •  
  •  
  • nǎi
  • jiàn
  • xiā
  •  
  • yǎo
  • kàng
  • xiè
  •  
  •  
  • shuǎ
  • ?さ氖羆僭諮蝦?目崾鈧泄?チ耍
  •  
  • zhōng
  •  
  • chuō
  • sōu
  • huán
  • fáng
  • nán
  •  
  • sōng
  • ?鐘?戳艘桓魴碌難?凇
  •  
  •  
  •  
  • tóng
  • xué
  • men
  • gāo
  • gāo
  • xìng
  • xìng
  • de
  • zuò
  • zài
  • jiāo
  •  我與同學們高高興興的坐在教
  • 閱讀全文

   獲獎的那一瞬間

   小學生作文:獲獎的那一瞬間
   作文字數:687
   作者:陳啟慧
  •  
  •  
  • zài
  • guó
  • qìng
  • jiē
  • tiān
  •  
  • cān
  • jiā
  • le
  • dòu
  • mén
  •  在國慶節那天,我參加了斗門區
  • shū
  • sài
  •  
  • néng
  • dài
  • biǎo
  • xué
  • xiào
  • cān
  • jiā
  • sài
  •  
  • 書法大賽,我能代表學校參加大賽,
  • gǎn
  • dào
  • fēi
  • cháng
  • háo
  •  
  •  
  •  
  • 我感到非常自豪。 
  • 閱讀全文

   “圣旨”到來的那一刻真爽!

   小學生作文:“圣旨”到來的那一刻真爽!
   作文字數:551
   作者:劉謙
  •  
  •  
  •  
  • shèng
  • zhǐ
  •  
  • dào
  • lái
  • de
  • zhēn
  • shuǎng
  •  
  •  
  •  “圣旨”到來的那一刻真爽! 
  •  
  • 
  •  
  •  
  •  
  • lǎo
  • shī
  • pěng
  • zhe
  • dié
  • shì
  • juàn
  • zǒu
  • dào
  • jiǎng
  • tái
  •  老師捧著一大疊試卷走到講臺
  • 閱讀全文

   那一次我錯了

   小學生作文:那一次我錯了
   作文字數:317
   作者:歐陽代昕
  •  
  •  
  • shēn
  • shēn
  • de
  • huì
  • dào
  • le
  • de
  • cuò
  •  那一次我深深的體會到了我的錯
  •  
  • 誤。
  •  
  •  
  •  
  • jiàn
  • shì
  • suī
  • guò
  • liǎng
  • nián
  • dàn
  • míng
  •  那件事雖以過去兩年但我銘記
  • 閱讀全文

   那一次,我流淚了

   小學生作文:那一次,我流淚了
   作文字數:436
   作者:跳跳龍
  •  
  •  
  • shuí
  • méi
  • yǒu
  • liú
  • guò
  • lèi
  • ne
  •  
  • liú
  • lèi
  • fèn
  • hěn
  • duō
  • zhǒng
  •  誰沒有流過淚呢?流淚分很多種
  •  
  • yǒu
  • shāng
  • xīn
  • de
  • lèi
  •  
  • yǒu
  • dòng
  • de
  • lèi
  •  
  • yǒu
  • niàn
  • ,有傷心的淚,有激動的淚,有思念
  • de
  • lèi
  •  
  • liú
  • lèi
  • le
  •  
  • liú
  • xià
  • de
  • shì
  • 的淚,那一次我流淚了,流下的是激
  • 閱讀全文

   難忘那一元錢

   小學生作文:難忘那一元錢
   作文字數:560
   作者:杜詩祺
  • de
  • xīn
  • shì
  • hǎo
  • shàng
  • jiā
  • hǎo
  •  
  • kàn
  • bái
  • yún
  • shì
  • me
  • de
  • 我的心是好上加好,看白云是那么的
  • yōu
  • xián
  •  
  • kàn
  • yáng
  • guāng
  • shì
  • me
  • de
  • càn
  • làn
  •  
  • kàn
  • tiān
  • kōng
  • 悠閑,看陽光是那么的燦爛,看天空
  • shì
  • me
  • de
  • lán
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 是那么的碧藍。  
  • 閱讀全文

   那一次,我后悔了

   小學生作文:那一次,我后悔了
   作文字數:549
   作者:李國豪
  • de
  • shēng
  • huó
  •  
  • 我的生活。
  •  
  •  
  •  
  • hòu
  • huǐ
  • le
  •  
  • yīn
  • wéi
  • jiǎn
  • le
  •  那一次,我后悔了,因為我撿了
  • hēi
  • de
  • bèi
  •  
  • 一個黑色的貝殼。
  • 閱讀全文

   那一刻,我很感動

   小學生作文:那一刻,我很感動
   作文字數:646
   作者:李文瑜
  • hěn
  • gǎn
  • dòng
  •  
  •  
  • 我很感動 
  • hēi
  • shuǐ
  • zhèn
  • zhōng
  • xīn
  • xiào
  • liù
  • nián
  • èr
  • bān
  •  
  • wén
  •  
  • 黑水鎮中心校六年級二班 李文瑜 
  •  
  • 
  • 閱讀全文
  卓易彩票平台卓易彩票主页卓易彩票网站卓易彩票官网卓易彩票娱乐 bm1392.cc | www.87668r.com | 4018002.com | www.525xpj.com | www.68365c.com | 777.com | www.wi222.com | www.7240n.com | 4255y.com | www.xin777888.com | www.54968g.com | spj555.com | www.792777.com | www.904859.com | p8999.cc | www.122662.com | 5906ee.com | www.tjflcpw.com | www.955334.com | 2148.com | www.096968.com | 56988w.com | www.55526i.com | www.50054v.com | www.aobo8877.com | www.2373p.com | 1104001.com | www.4446ccc.com | zhcp10.com | www.pj7787.com | www.6364u.com | b9957.com | www.4058xx.com | 1312166.com | www.hg8247.com | www.560681.com | 1483a.com | www.bet73f.com | 8159ss.cc | www.38138c.com | 78113399.com | www.58509.com | 36401133.com | www.8058n.com | www.232651.com | www.hg5958.com | www.c1370.com | 4023j.com | www.yh7773.com | 51133ooo.com | www.3399186.com | 4323s.com | www.xx3.com | 77bet.com | www.599199.com | 137136.com | www.8814e9.com | www.88kcw.com | le888h.com | www.50080r.com | 284813.com | www.81233c.com | 951201.com | www.73166l.com | aaa7570.com | www.954321l.com | 35222b.com | www.52062b.com | 38365v.com | www.97828g.vip | 66287l.com | www.4809u.com | 1h-9.cc | www.xpj8819.com | 3242k.com | www.ra8ra8.com | b7570b.com | www.87668t.com | 38886508.com | www.71595.com | www.8520t.com | www.646452.com | www.js3034.com | www.616383.com | www.4972mm.com | www.303471.com | www.975426.com | 22bb8332.com | www.8850w3.com | 4995m.com | www.4521i.com | 04666m.com | www.9989581.com | hg0555.com | www.0014s.com | www.d32126.cc | www.560693.com | www.66318t.com | 8742q.com | www.267185.com | 20550371.com | www.rfdc03.com | pj00nn.com | www.707619.com | www.7111m.com | 8015p.com | www.9b800.com | jzcp882.com | www.y98478.com | g2306.com | www.814646.com | www.js13777.com | 909182.com | www.45598i.com | dede58.com | www.3479d.com | www.40686d.com | 61327711.com | www.357306.com | bwin8aa.com | www.900241.com | www.qxw150.com | yuhe.in | www.349229.com | www.ho888.com | 365102c.com | www.55060m.com | s7742.com | www.fyyy5.com | www.hg2425.com | zz5144.com | www.3w111.com | 55818h.com | www.401265.com | www.cx9871.com | 37111w.com | www.9205f.com | www.8814e7.com | 73567tg13.com | www.0343d.com | www.hg45888.com | 876878.com | www.6455.com | ss888ss888.com | www.77djcp.com | www.55060m.com | 6830e.com | www.355264.com | www.80969u.com | 20055577.com | www.135169.com | www.674886.com | 3522a.vip | www.580896.com | www.yzcp2026.com | 61329977.com | www.51515a.com | www.4196w.com | 272nn.net | 55899h.com | www.12136w.com | www.28758q.com | 1434c.com | www.5086d.com | www.js40123.com | 3552.com | www.338017.com | www.38138e.com | 59889l.com | 7720746.com | www.9356o.com | www.6635oo.com | 8381b.com | www.08588m.com | www.134222.com | 4018u.com | www.695093.com | www.55060r.com | vvv8827.com | 3983008.com | www.150158.com | www.31567.ag | 563567.com | www.126730.com | www.087u.com | www.js737737.com | 205500853.com | www.81520u.com | www.vns98.me | www.026319.com | f3410.com | www.055890.com | www.68993252.com | www.935770.com | 28839d.com | 32126a.net | www.sx139971.com | www.20199ee.com | 38989x.com | 7720h.net | www.22csj.com | www.30305.com | www.taobaobo5.com | 597929.com | www.580896.com | www.885608.com | www.937794.com | 8547o.com | 02489.com | www.50080c.com | www.c4042.com | www.hg15678.com | 2257013.com | www.66652a.com | www.4923h.com | www.jm49.com | www.48696.com | 188qq444.com | www.394077.com | www.68993278.com | www.a948a.com | www.hg988800.com | 4488ll.com | 99999ylg.com | www.rrle4.com | www.4546400.com | www.88554066.com | 2544.com | 1104014.com | www.53900o.com | www.29277g.com | www.b35gg.com | www.85413.com | la688.com | vns8i.com | 4116k.com | www.7782v.com | www.huangma25.com | www.377088.com | 3178o.com | 879.com | 22ll8331.com | www.987423.com | www.36456.com | www.a01885.com | www.85770y.com | 9679z.com | 皇冠娱乐场.com | www.106573.com | www.3668q.com | www.333xx.cc | www.36489.com | www.l22365.com | 3770099.com | jj444000.com | 6033q.com | www.60123e.com | www.ck6787.com | www.ww.68203e.com | www.652513.com | www.03499.com | www.63877v.com | 9030t.com | JS1388j.com | 5003qq.com | www.652861.com | www.79520d.com | www.393002.com | www.85088k.com | www.00829l.com | 0747pp.com | 52599b.com | ddd444000.com | js14y.com | www.43818u.com | www.847377.com | www.50732w.com | www.4520066.com | www.5182889.com | www.yhgjk.net | www.js0096.com | www.76060g.com | 0747t.com | 755365.com | 3326.com | 53358h.com | js89y.vip | 55984m.com | 9103pp.com | 9949w.com | www.009275.com | www.767397.com | www.qilc3.com | www.26163d.com | www.tyc88555.com | www.ejylc15.com | www.12136w.com | www.4996yc.com | www.50999l.com | www.548666.com | www.179999.com | www.1515msc.com | www.c22976.com | www.9996bb.com | www.betgobet.com | www.ca1066.com | www.ho888.com | 7pj.me | 4812222.com | xx888x.com | ll56988.com | 2373x.com | 0600h.cc | www.jsw77.cc | www.h7788s.com | www.hg53488.com | www.32126c.net | www.8494r.com | www.0xinhao.com | www.yh4444.cc | www.hgcn888.com | www.365815e.com | www.cp5000e.com | www.pj1422.com | www.92220358.com | www.5849.com | www.6001343.com | www.hg173b.com | www.7415s.com | www.4996sy.com | www.xj6008.com | www.5886qq.com | www.692021.com | www.0601.com | www.31847.com | www.okw2.com | www.569799.com | www.208990.com | 31325i.com | 1591008.com | ff555o.com | 37688p.com | YLHG3838.com | 3379ll.com | rr1331.com | www.21365bb.com | www.g32365.com | www.hg9010.com | www.674886.com | www.u32031.com | www.5956868.com | www.65707h.com | www.lczg1.com | www.196062.com | ibet888.net | 77360033.cc | 6943300.com | 985599.com | 90856r.com | www.9068aa.com | www.959888.com | www.99113k.com | www.0612i.com | www.77803y.com | www.hjin2.com | www.263988.com | 5099qq.com | qy002.vip | 01885f.com | www.yh77701.com | www.959msc.com | www.71585.com | www.308105.com | www.2350f.com | www.310295.com | i3144.com | 67890s.com | tt3189.com | www.hg375.com | www.5504x.com | www.68365l.com | www.7515aa.com | www.106036.com | bcbm688.com | hbs124.com | www.033033e.com | www.xpj2638.com | www.4058ss.com | www.66332b.com | www.499393.com | sbc777.com | 62222d.com | www.87879193.com | www.79500.vip | www.8998833.com | www.818897.com | ys777.co | 806807.com | www.39695n.com | www.i92776.com | www.jzvip22.com | www.606187.com | pjbuyuw.com | app4377.com | www.7025z.com | www.55060t.com | www.33588y.com | df8n.com | dd01234.com | www.hg0088.co | www.497875.com | www.77114c.com | 88992325.com | 0099220.com | www.vns996.cc | www.7415ee.com | www.8499e.com | 91709.com | 33382o.com | www.yhxizang.vip | www.44118a.com | www.866509.com | 91019u.net | xpj888.com | www.587002.com | www.0099wd.com | 6146a.com | 4340f.com | www.hg0450.com | www.7737aa.com | www.515233.com | bwin8f.com | www.flb0033.com | www.93955d.com | www.987441.com | 6137m.net | www.6033q.com | www.sb5507.com | www.981060.com | 4001.com | www.yh8377.cc | www.70976.net | www.671966.com | 0241x.com | www.56520f.com | www.77781yh.com | www.393411.com | 8037iii.com | www.k38008.com | www.win1233.com | 0201.cm | 168c7.com | www.20199vv.com | www.qmfc7.com | 85698s.com | www.76543u.com | www.742488.com | www.77114o.com | o99345.am | www.hy3088.com | www.995sj.com | 08159a.com | www.4938d.com | www.5856855.com | zhcp10.com | 83086p.com | www.4996gy.com | www.361944.com | 888992255.com | www.72tk.com | www.fen09.com | 7742ww.com | www.16297788.com | www.16878m.com | 12580088.com | www.166242.com | www.0270m.com | 6269ee.com | www.4107v.com | www.rfdc04.com | w2649.com | www.21365gg.com | www.yh7773.com | 4812q.com | www.hg6642.com | www.340095.com | 1294b.com | www.hg4428.com | www.99355.cc | 14341434.com | www.44799.com | www.cp3158.com | d67890.com | www.310154.com | www.301345.com | bb8888.com | www.5446d.com | tzvip2019.com | www.hg24500.com | www.66598b.com | hg0038.com | www.xam88888.wang | www.642414.com | 123456aa.cc | www.63606g.com | 2934l.com | www.15221760232.com | www.3933o.cc | b6267.com | www.3116n.com | 89wns88.com | www.700h.com | www.6364w.com | eee40033.com | www.4996bt.com | 5003028.com | www.4972jj.com | www.530 | byc888c.com | www.0031331.com | mgm.com | www.66508004.com | www.716997.com | 2455v.com | www.5958818.com | 444000tt.com | www.70hga.com | jixiang20.com | www.ljw032.com | www.903079.com | 88770.com | www.0601i.com | uuu4165.com | www.y69096.com | 1168d.com | www.986msc.com | www.136025.com | www.yh02345.com | www.fl62.com | 3089m.com | www.292200.com | 3482l.com | www.38775vv.com | 15856c.com | www.55545b.com | 22883l.com | www.548666.com | 26119b.com | www.js5859.com | www.290038.com | www.wnsr280.com | www.853199.com | www.6033u.com | www.31047.com | 3078h.com | www.99638k.com | qmbc6.com | www.6613622.com | i8159.cc | www.954321o.com | 80850vv.com | www.81608z.com | lehu1013.com | www.hg192.com | amhg044.com | www.75060.com | yh88133.vip | www.1199.am | 45637z.com | www.ky1004.com | p2824.com | www.57578j.com | 896320.com | www.7777hv.com | 23233b.com | www.925771.com | www.76060z.com | www.546411.com | www.77537j.com | www.177074.com | www.68003.com | 65005d.com | www.2377msc.com | 4270qq.com | www.55070s.com | www5682.com | www.hg7226.com | hbs104.com | www.80065f.com | 56988nn.com | www.849770.com | www.655666f.com | www.83993i.com | www.89790.com | d7742.com | www.jz95599.com | zhibet188.com | www.7240k.com | 45637b.com | www.90egg.com | www.119941.com | www.89894v.com | www.ks1387.com | 929678.com | www.7783066.com | 6118w.com | www.2388cai.com | www.yh16555.com | 6hcc44.com | www.063262.com | 474.com | www.16065q.com | 89892kk.com | www.515233.com | www.944449.com | 66889193.com | www.hg9388.xyz | hg0000.com | www.507932.com | www.4455444.com | vn6588.com | www.660188.com | 64111y.com | www.230967.com | www.85857q.com | 5219w.com | www.ch8922.com | www.5968j.com | 112i.net | www.00840z.com | www.55scweb.com | 2851b.com | www.ag99365.com | 2455x.com | www.dcw345.com | www.799666p.com | 316x.cc | www.371p.cc | www.bd058.com | 45637x.com | www.win1238.com | www.zb615.com | 39552288.com | www.332337.com | 237844.com | www.170882.com | www.qq55826.com | 3405ff.com | www.c5957.com | www.81855.com | 1331ee.com | www.08588v.com | www.8694s.com | 8555886.com | www.2418v.com | www.hgw0088.biz | 1775y.com | www.55545k.com | www.0636h.com | ii1331.com | www.37266m.com | www.55115454.com | 47479.com | www.99638g.com | www.0860j.com | 5003rr.com | www.32123x.com | www.hg1115k.com | 4775522.com | www.cly5.com | www.3211msc.com | 68228p.com | www.342077.com | www.7225b.com | 55155s.com | 2418n.com | www.93gj01.com | www.9679l.com | 2064.ag | www.cmc.cc | www.4agcpw.com | 500000751.com | 2455b.com | www.81608i.com | www.xpj2t2.com | 983888f.com | www.689169.com | www.9170105.com | 3936o.com | 45637x.com | www.7777hi.com | www.hf9012.com | 7792y.com | yhbeijing.vip | www.99677n.com | www.566455.com | 7276996.com | www.43131u.com | www.984704.com | www.js9969.com | 82365s.com | www.178593.com | www.js69vv.cc | www.2846y.com | 2214.com | www.072211.com | www.x77789.com | www.hgw8638.com | qqq7570.com | 0788.com | www.77803m.com | www.8568899.com | 2851r.com | pj677s.com | www.c8701.com | www.xpj778888.com | www.995g.net | 3421t.com | ylg56789.com | www.71399j.com | www.59505e.com | emb8799.com | pj88jj.com | www.570981.com | www.839282.com | www.366086.com | 2146e.com | 86mv.com | www.hm2777.com | www.46630.com | www.25673b.com | 2222c9.com | www.80075i.com | www.9646s.com | www.hg8249.com | 20774488.com | 1443d.com | www.096386.com | www.55238b.com | www.hg7650.com | 552325.com | 3379o.com | www.783386.com | 777k7.com | 20188j.com | www.76520j.com | www.5555yh.vip | 4488f.com | 281555.com | 22296aa.com | 500000797.com | www.348116.com | www.936570.com | www.50989k.com | www.596677.com | www.118.ceo | www.1168v.com | www.771671c.com | www.hg015.com | www.f50336.com | 8827kk.com | ppp7570.com | 77606f.com | 98955w.com | luoma2008.com | LXYL365.com | 8449ww.com | www.354811.com | www.716866.com | www.fei27.com | www.98779.com | www.504446.com | www.3775b.com | www.40288o.com | www.bwinyz26.com | www.58665g.com | www.888365q.com | www.amvip111.com | www.319393a.com | www.856046.com | www.iwin168.net | www.mgm777l.com | www.c27229.com | www.7669h.net | www.333222p.com | www.ds22222.com | ag81679.com | 5804y.com | 33115001.com | 335151.com | ff2205.com | 44cc8331.com | 2848dh.com | 2019cc.cc | 104727.com | 83377b.com | 55818l.com | 01365.com | 32424j.com | 38989e.com | www.kf388.com | 1591ddd.com | 9474.com | www.28758n.com | www.621155d.com | www.bet36578.com | www.777444r.com | www.v456456.com | www.8880165.com | www.3959h.com | www.7736.com | www.875599.com | www.6789wh.com | www.85857g.com | www.88166v.com | www.bet63m.com | www.30350w.com | www.780780d.com | www.68993237.com | www.61233n.com | www.9lbc.com | www.534077.com | baifucp11.com | 2776r.com | pt7008.com | 8037ppp.com | wns6.net | www.56733e.com | www.9996ff.com | www.774567.com | www.90506.com | www.xj6002.com | www.89777e.com | www.3890w.com | www.677397.com | www.68568o.com | 500000565.com | 2709m.com | cais777.com | 2418g.com | www.21365bb.com | www.22076.com | www.4136i.com | www.789583.com | www.07163n.com | www.596702.com | 38668.com | 06006.com | 9339999i.com | ag81679.com | www.pj3098.com | www.3846m.com | www.wns123b.com | www.78949w.com | www.781367.com | 38668.com | v9s.com | 25228.am | www.vns353.com | www.00355a.com | www.5189333.com | www.22062b.com | www.rcw8855.com | 3822z.com | 80567e.com | 9149v.com | www.88807s.com | www.938e.cc | www.3a003.com | www.hf0168.com | 883399y.com | 883399l.com | 0080o.com | www.88837l.com | www.9c9cai.com | www.6939g.com | www.841077.com | 990cz.com | 3552m.com | hg5588o.com | www.001547.com | www.60886y.com | www.0014a.com | hd61788.com | 0267.com | 33678aa.com | www.68556.com | www.hgbet5.com | www.qilc9.com | 272tt.net | 4465p.com | www.445887.com | www.cfcp111.com | www.35898e.com | www.633720.com | 5504n.com | 7711209.com | www.hg0799.com | www.0096ff.com | www.2373p.com | 99555002.com | 32555a.com | www.055468.com | www.4963oo.com | www.35155x.com | 1235.com | 3242v.com | www.hg24500.com | www.8313o.com | www.9818k.cc | 0208xx.com | ccc01234.com | www.7025j.com | www.46630.biz | www.flff5.com | dejinbet.com | 30006o.com | www.160345.com | www.1466h.com | www.316411.com | y6660.com | www.j223344.com | www.16181g.com | www.983jc.com | xx888e.com | 3189c.com | www.55q1.com | www.wd033.com | www.312477.com | 11177381.com | 00774zz.com | www.pj7019.com | www.2078h.com | www.610096.com | www.547577.com | 28839s.com | 500000354.com | www.cp67776.com | www.87498.com | www.602255.com | hg0068e.com | www.am1666.com | www.bet544.com | www.733486.com | www.497918.com | 36401133.com | 0015gg.com | www.203203.com | www.97655r.com | www.51515o.com | fuli1.com | www.959234.com | www.1429e2.com | www.622703.com | mry04.com | www.5559xj.com | www.55545y.com | www.978137.com | 8569899.com | cp088w.com | www.475333.com | www.675686.com | 1348.com | www.80a88.com | www.20677.com | www.44clf.com | 00888448.com | www.ylg2345.com | www.4196x.com | www.817824.com | hm0282.com | www.f888c.com | www.118.ceo | www.193195.com | hga026.com | www.b4042.com | www.7793u.com | 1777ca.com | www.1005cm-11sadfadssdxczfvadsfasdfasdcac.com | www.yl2290.com | www.qucp4.com | 77605x.com | www.88052.com | www.4058ll.com | www.193195.com | 655661177.com | www.yh48826.com | www.97655b.com | 9p123.com | www.282203.com | www.56011v.com | 3131d.cc | 9421tg15.com | www.133242.com | www.32123g.com | bojiandu.com | www.yh556699.com | www.3a435.com | 700089v.com | www.77537q.com | www.7240n.com | 00337076.com | www.hg635.com | www.3421x.com | www.526087.com | 28839y.com | www.4996xa.com | www.43131s.com | 0033u.cc | www.666207.com | js75aa.com | 7686v.com | www.557116.com | www.452166.com | gggg19927.com | www.ylg3099.com | www.pj99e.com | 88850kk.com | www.xb0029.com | www.x33678.com | x4444.com | www.155a56.com | www.5177.cc | 5019kze.com | www.12706.com | www.543122.com | 2739.com | www.4996dd.com | 0030.com | www.xpj8808.com | www.00840i.com | i5429.com | www.6655288.com | www.810575.com | 33889737.com | www.33gg940.com | www.axc4.com | 11c53.com | www.66318t.com | www.23636n.com | jinsha3845.com | www.c526688.com | www.50732p.com | bet365.com | www.370175.com | www.305988.com | 8722aaaa.com | www.jsc222.com | www.113669.com | www.js31567.com | www.99094b.com | 5608.com | www.76775i.com | www.332907.com | 3416n.com | www.xy0027.com | 8036a.com | www.55268oo.com | www.99677m.com | 0234c.com | www.cp9538.com | p5903.com | zhcp73.com | www.h6630.com | 30175544.com | www.jz3666.com | 5369p.com | www.655666i.com | www.974919.com | 11989i.com | www.jxcp16888.com | 88051.com | www.hg0699.com | b5923.com | www.2846u.com | www.txedz.com | 277.ag | www.j063801.com | 7989f.com | www.8967x.com |