<optgroup id="w2uiu"></optgroup>
<menu id="w2uiu"><tt id="w2uiu"></tt></menu>
<menu id="w2uiu"><strong id="w2uiu"></strong></menu>
 • <menu id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu></menu>
  <xmp id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu>
 • <dd id="w2uiu"><nav id="w2uiu"></nav></dd>
 • 父愛是橋

  小學生作文:父愛是橋
  作文字數:573
  作者:李嘉鳴
 •  
 •  
 • ài
 • shì
 • tiān
 •  
 • shǐ
 • lái
 • dào
 • zhè
 • shì
 • jiè
 •  
 •  父愛是天,使我來到這個世界;
 • ài
 • shì
 •  
 • ràng
 • zhuó
 • zhuàng
 • chéng
 • zhǎng
 •  
 • ài
 • shì
 • qiáo
 • 父愛是地,讓我茁壯成長;父愛是橋
 •  
 • zài
 • le
 • jiā
 • xué
 • xiào
 • de
 • shàng
 •  
 •  
 • ,搭在了家與學校的路上……
 •  
 •  
 • de
 • jiā
 • xué
 • píng
 • huǎng
 • liě
 •  
 • dēng
 •  
 • zhuàng
 • huán
 • fǎng
 •  我的家與學鲆幌咧?簦?幢桓舫
 • shǎn
 • yàn
 • guǒ
 •  
 • luò
 • zhòu
 •  
 •  
 • nài
 • huài
 • mào
 • 閃斯嗇謨牘贗猓?躒胄⊙У奈也壞貌
 • huàn
 • yáng
 • pīng
 •  
 •  
 • cuò
 •  
 • liáo
 • liáng
 •  
 • fèi
 • jìng
 • qiǎn
 •  
 •  
 • 幻刻烊乒?」厝ザ潦椋?吠痙淺RT
 • dīng
 •  
 • gài
 • zhǔn
 •  
 • diǎn
 • miè
 • fèi
 • lán
 • 叮?蓋準?頤刻旎丶葉即蠛沽芾斕模
 •  
 • cōng
 • qiē
 • nài
 • chù
 •  
 • tuó
 • chǎn
 • píng
 • shǎ
 •  
 • ā
 • yàn
 •  
 •  
 • ?蓯切耐矗?馱諂憑傻畝?吖贗??
 • sōu
 • huáng
 • xiǎn
 •  
 • kuì
 •  
 • mèng
 • huāng
 • qiāo
 • cōng
 • liàng
 • 倭艘惶跣〉潰?夢頤刻於疾荒敲蔥量
 •  
 • huān
 •  
 • měi
 • ān
 • huái
 •  
 •  
 • sǎn
 • jiǎn
 • fēi
 • zhuàng
 • huī
 • huān
 • 唷H歡?鎂安懷ぃ?馓趼啡幢灰歡潞
 • yǎo
 • sǒng
 • nài
 •  
 • jiáo
 • gǒu
 • xiá
 • shuǎ
 •  
 • qiǎo
 • qún
 • duō
 • 窈竦奈?嚼茍狹耍?駒諛巧群裰氐那
 • jiàng
 • āi
 •  
 • qiàn
 • sòng
 • jiǎo
 •  
 •  
 •  
 • 降拿媲埃?頤嵌忌誦牡攪思?恪??
 •  
 • 
 •  
 •  
 • qīn
 • jiāo
 • wàn
 • fèn
 •  
 • tiān
 • tiān
 • wéi
 • zhe
 • èr
 • xiàn
 • guān
 •  父親焦慮萬分,天天圍著二線關
 • zhuǎn
 • yōu
 •  
 • wàng
 • néng
 • zhǎo
 • dào
 • néng
 • tōng
 • de
 • quē
 • kǒu
 • 轉悠,希望能找到一個能打通的缺口
 •  
 • měi
 • qīn
 • cōng
 • cōng
 • le
 • kǒu
 • fàn
 •  
 • jiù
 • chū
 • ,每次父親匆匆地扒了幾口飯,就出
 • zhǎo
 •  
 • dào
 • shuì
 • shí
 • méi
 • yǒu
 • huí
 • lái
 •  
 • yǒu
 • 去找路,到我睡時也沒有回來。有一
 • tiān
 • zǎo
 • chén
 •  
 • qīn
 • gāo
 • xìng
 • gēn
 • shuō
 •  
 •  
 • yòu
 • zhǎo
 • 天早晨,父親高興地跟我說:“又找
 • dào
 • tiáo
 • zǒu
 •  
 •  
 • qīn
 • xìng
 • fèn
 • de
 • yàng
 • 到一條路可走!”父親那興奮的樣子
 • réng
 • rán
 • yǎn
 • gài
 • zhù
 • yǎn
 • xià
 • shēn
 • shēn
 • de
 • hēi
 • yǎn
 • quān
 •  
 • 仍然掩蓋不住眼下那深深的黑眼圈,
 • zuó
 • tiān
 • kěn
 • dìng
 • hěn
 • wǎn
 • huí
 • lái
 •  
 • gēn
 • zhe
 • qīn
 • lái
 • 他昨天肯定很晚回來。我跟著父親來
 • dào
 • zuò
 • xiǎo
 • shān
 •  
 • yǒu
 • shí
 • gāo
 •  
 • zhè
 • gēn
 • běn
 • jiù
 • 到一座小山,有十幾米高,這根本就
 • méi
 • yǒu
 •  
 • yào
 • xiǎng
 • shàng
 • shì
 • hěn
 • wēi
 • xiǎn
 • de
 •  
 • 沒有路,要想爬上去是很危險的,父
 • qīn
 • biàn
 • lián
 • jiā
 • zhǎng
 •  
 • zhe
 • tiě
 • qiāo
 •  
 • zài
 • shān
 • 親便聯合其他家長,拿著鐵鍬,在山
 • shàng
 • chǎn
 • chéng
 •  
 • zhī
 •  
 • xíng
 • de
 • tiáo
 • shān
 •  
 • 坡上鏟成“之”字形的一條山路,路
 • kuān
 • yǒu
 • liù
 • shí
 • duō
 •  
 • mǎi
 • le
 • duō
 • shuǐ
 •  
 • 寬足有六十多厘米,買了許多水泥、
 • shā
 • suì
 • shí
 •  
 • chǎn
 • píng
 • le
 • yòu
 • shàng
 • shí
 •  
 • 沙子和碎石,鏟平了土又鋪上石子,
 • shàng
 • shuǐ
 •  
 • zhōng
 • gōng
 • gào
 • chéng
 • le
 •  
 • tiáo
 • píng
 • 抹上水泥,終于大功告成了,一條平
 • tǎn
 • kuān
 • kuò
 • de
 • shān
 • jiù
 • zài
 • bèi
 • de
 • xīn
 • zhōng
 • dàn
 • shēng
 • 坦寬闊的山路就在父輩的辛苦中誕生
 • le
 •  
 • tiān
 • qīn
 • hěn
 • lèi
 •  
 • huí
 • jiā
 • dǎo
 • zài
 • chuáng
 • shàng
 • biàn
 • 了。那天父親很累,回家倒在床上便
 • shuì
 • zhe
 • le
 •  
 • zhe
 • qīn
 • shuāng
 • mǎn
 • shì
 • xuè
 • pào
 • 睡著了,我撫摸著父親那雙滿是血泡
 • de
 • shǒu
 •  
 • jìn
 • lèi
 • liú
 • mǎn
 • miàn
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 的手,不禁淚流滿面…… 
 •  
 •  
 • jīn
 •  
 • jiāng
 • shēng
 • zhōng
 • xué
 •  
 • gào
 • bié
 •  如今,我即將升入中學,告別父
 • qīn
 • de
 • shān
 •  
 • dàn
 • hòu
 • miàn
 • hái
 • yǒu
 • hěn
 • duō
 • xué
 • xué
 • 親鋪的山路,但后面還有很多學弟學
 • mèi
 • men
 • zhèng
 • zhe
 • qīn
 • kāi
 • de
 • zhè
 • tiáo
 • tōng
 • wǎng
 • zhī
 • 妹們正踏著父親開辟的這條路通往知
 • shí
 • de
 • gāo
 • fēng
 •  
 • qīn
 • de
 • ài
 • shì
 • zuò
 • qiáo
 •  
 • jià
 • zài
 • 識的高峰!父親的愛是一座橋,架在
 • jiā
 • xué
 • xiào
 • zhī
 • jiān
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 家與學校之間…… 
 •  
 • 
   
  無注音版:
   
    父愛是天,使我來到這個世界;父愛是地,讓我茁壯成長;父愛是橋,搭在了家與學校的路上……
    我的家與學鲆幌咧?簦?幢桓舫閃斯嗇謨牘贗猓?躒胄⊙У奈也壞貌幻刻烊乒?」厝ザ潦椋?吠痙淺RT叮?蓋準?頤刻旎丶葉即蠛沽芾斕模?蓯切耐矗?馱諂憑傻畝?吖贗??倭艘惶跣〉潰?夢頤刻於疾荒敲蔥量唷H歡?鎂安懷ぃ?馓趼啡幢灰歡潞窈竦奈?嚼茍狹耍?駒諛巧群裰氐那降拿媲埃?頤嵌忌誦牡攪思?恪??
   
    父親焦慮萬分,天天圍著二線關轉悠,希望能找到一個能打通的缺口,每次父親匆匆地扒了幾口飯,就出去找路,到我睡時也沒有回來。有一天早晨,父親高興地跟我說:“又找到一條路可走!”父親那興奮的樣子仍然掩蓋不住眼下那深深的黑眼圈,他昨天肯定很晚回來。我跟著父親來到一座小山,有十幾米高,這根本就沒有路,要想爬上去是很危險的,父親便聯合其他家長,拿著鐵鍬,在山坡上鏟成“之”字形的一條山路,路寬足有六十多厘米,買了許多水泥、沙子和碎石,鏟平了土又鋪上石子,抹上水泥,終于大功告成了,一條平坦寬闊的山路就在父輩的辛苦中誕生了。那天父親很累,回家倒在床上便睡著了,我撫摸著父親那雙滿是血泡的手,不禁淚流滿面……
   
    如今,我即將升入中學,告別父親鋪的山路,但后面還有很多學弟學妹們正踏著父親開辟的這條路通往知識的高峰!父親的愛是一座橋,架在家與學校之間……
   
   

   愛是什么

   作文字數:202
   作者:曾彥鋮
  •  
  •  
  •  
  • tài
  • yáng
  • ?g
  • wèn
  • tài
  • yáng
  •  太陽花問太陽
  •  
  •  
  • ài
  • shì
  • shí
  • me
  •  愛是什么
  •  
  •  
  • tài
  • yáng
  • shuō
  • huà
  •  太陽不說話
  • 閱讀全文

   父愛如山

   作文字數:651
   作者:廖悅然
  •  
  • lái
  •  
  • yuán
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 來 源   
  •  
  • yǒu
  • rén
  • shuō
  •  
  • ài
  • biān
  •  
  • què
  • rèn
  • wéi
  • 有人說:母愛無邊,可我卻認為父
  • ài
  • gèng
  • jiā
  • shān
  •  
  • 愛更加如山。
  • 閱讀全文

   愛是什么

   作文字數:168
   作者:王曉瀟
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • ài
  • shì
  • shí
  • me
  •  
  •    愛是什么?
  •  
  •  
  • ài
  • shì
  • gěi
  • xià
  • bān
  • de
  • sòng
  • shàng
  • bēi
  •  愛是給下班的爸爸媽媽送上一杯
  • chá
  •  
  • 茶,
  • 閱讀全文

   父愛是什么

   作文字數:412
   作者:陳異同
  •  
  • zhàn
  • zhǎng
  •  
  •  
  •  
  •  
  • ài
  • shì
  • shí
  • me
  • 站長 :。 父愛是什么
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zhè
  • jiāng
  • shěng
  • tóng
  • xiāng
  • shì
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  • ?
  • chóng
  • shí
  • 浙江省桐鄉市第一實驗小學(崇實
  • 閱讀全文

   父愛

   作文字數:680
   作者:王少雅
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • ài
  • 父 愛
  •  
  • ài
  • dào
  • shì
  • shí
  • me
  •  
  • yǒu
  • rén
  • shuō
  • ài
  • xiàng
  • dōng
  • 父愛到底是什么?有人說父愛像冬
  • 閱讀全文

   媽媽的愛是什么?

   作文字數:547
   作者:劉豐源
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • ài
  •   媽媽的愛
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  •  
  • wáng
  • shuài
  •  
  • niè
  • zhì
  • yuǎn
  • zài
  •  今天,我和王帥、聶志遠在一
  • zhēng
  • lùn
  • de
  • ài
  • shì
  • shí
  • me
  •  
  • men
  • zhēng
  • miàn
  • 起爭論媽媽的愛是什么?我們爭得面
  • 閱讀全文

   媽媽的愛是什么?

   作文字數:515
   作者:劉豐源
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • ài
  •    媽媽的愛
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  •  
  • wáng
  • shuài
  •  
  • niè
  • zhì
  • yuǎn
  • zài
  •  今天,我和王帥、聶志遠在一
  • zhēng
  • lùn
  • de
  • ài
  • shì
  • shí
  • me
  •  
  • men
  • zhēng
  • miàn
  • 起爭論媽媽的愛是什么?我們爭得面
  • 閱讀全文

   媽媽的愛是大海

   作文字數:459
   作者:尚超越
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • ài
  • shì
  • hǎi
  •   媽媽的愛是大海
  •  
  • chéng
  • nán
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • nián
  • bān
  •  
  • shàng
  • chāo
  • yuè
  • 城南小學三年級四班 尚超越
  •  
  •  
  •  
  • yún
  • de
  • xīng
  • tiān
  •  
  •  一個烏云密布的星期天,我發
  • 閱讀全文

   愛是什么

   作文字數:159
   作者:start
  •  
  •  
  •  
  •  
  • ài
  • shì
  • shí
  • me
  •  
  •   愛是什么?
  •  
  •  
  • ài
  • shì
  • yán
  • de
  • guāng
  •  
  •  愛是媽媽嚴厲的目光。
  •  
  •  
  • ài
  • shì
  • shí
  • me
  •  
  •  愛是什么?
  • 閱讀全文

   母愛是彩色的

   作文字數:265
   作者:王杰34
  •  
  • lái
  •  
  • yuán
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • ài
  • shì
  • cǎi
  • de
  • 來 源   母愛是彩色的
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jiù
  • xiàng
  • shǒu
  • yǒng
  • yuǎn
  • dōu
  • chàng
  • wán
  • de
  •  它就像一首永遠都唱不完的歌
  • 閱讀全文

   父愛

   作文字數:613
   作者:楊欣
  •  
  •  
  •  
  •  
  • ài
  •  
  •  
  •   父愛 
  •  
  •  
  • wēng
  • ?
  • zhōng
  • xīn
  • xiǎo
  • xué
  •  
  •  
  • sān
  • nián
  •  
  •  
  • yáng
  •  翁建中心小學 三年級 楊
  • xīn
  •  
  •  
  • 欣 
  • 閱讀全文

   父愛如山

   作文字數:498
   作者:武文卓
  •  
  • wǎng
  •  
  • zhǐ
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • ài
  • shān
  • 網 址   父愛如山
  •  
  •  
  •  
  • huá
  • shī
  • zhōng
  • shí
  • yàn
  • xué
  • xiào
  •  
  •  
  • wén
  •  華師一附中實驗學校 武文
  • zhuó
  • 閱讀全文

   父愛也不差

   作文字數:256
   作者:任暢航
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • ài
  • chà
  •  
  •  
  •   父愛也不差 
  •  
  •  
  •  
  • yǒu
  • tiān
  •  
  • zhèng
  • zài
  • shú
  • shuì
  •  
  •  有一天夜里,我正在熟睡。突
  • rán
  •  
  • liǎng
  • zhī
  • shǒu
  • zài
  • de
  • jiān
  • shàng
  •  
  • tái
  • tóu
  • 然,兩只手搭在我的肩上,我抬頭一
  • 閱讀全文

   父愛真偉大

   作文字數:250
   作者:任暢航
  •  
  • xiǎo
  • xué
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  •  
  • ài
  • zhēn
  • wěi
  •  
  •  
  • 小學作文  父愛真偉大 
  •  
  •  
  •  
  • ài
  • shì
  • shí
  • me
  •  
  •  
  •  
  •  父愛是什么? 
  •  
  •  
  •  
  • ài
  • shì
  • zài
  • zhī
  • dào
  • gāi
  • zěn
  • me
  • bàn
  • de
  •  父愛是在你不知道該怎么辦的
  • 閱讀全文

   無私的父愛

   作文字數:575
   作者:寧睿晗
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  •  
  •  
  • ài
  •  
  •  
  •   無 私 的 父 愛 
  •  
  •  
  • tóng
  • huà
  • shì
  • dōng
  • chāng
  • sān
  • shí
  • yàn
  •  
  • níng
  • ruì
  • hán
  •  
  •  通化市東昌區三實驗 寧睿晗 
  •  
  • 
  • 閱讀全文

   父愛無言

   作文字數:377
   作者:王久赫
  •  
  •  
  •  
  •  
  • ài
  • yán
  •  
  •  
  •   父愛無言 
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • xué
  • wán
  • wéi
  •  
  • kàn
  • hái
  • méi
  •  今天我學完圍棋,看爸爸還沒
  • lái
  • jiē
  •  
  • jiù
  • zǒu
  • chū
  • le
  • jiāo
  • xué
  • lóu
  •  
  •  
  •  
  • 來接我,我就走出了教學樓, 
  • 閱讀全文

   父愛如山

   作文字數:406
   作者:張辰龍
  •  
  • zhèng
  • bǎn
  • wǎng
  • zhàn
  •  
  • ài
  • shān
  •  
  •  
  • 正版網站 父愛如山 
  •  
  • zhāng
  • chén
  • lóng
  •  
  •  
  • 張辰龍 
  •  
  • de
  • yǒu
  • shuāng
  • de
  • yǎn
  • jīng
  •  
  • zhāng
  • 我的爸爸有一雙大大的眼睛,一張
  • 閱讀全文

   父愛

   作文字數:475
   作者:黃湘笛
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • ài
  •   父 愛
  •  
  •  
  • tiān
  •  
  • chū
  • chà
  • huí
  • jiā
  •  
  • shuō
  • gěi
  • dài
  •  那天,媽媽出差回家,說給我帶
  • huí
  • le
  • dài
  • hǎo
  • dōng
  •  
  • dài
  • kāi
  • 回了一袋好東西,我迫不及待地打開
  • 閱讀全文

   父愛

   小學生作文:父愛
   作文字數:653
   作者:fyz12345
  •  
  •  
  • rén
  • men
  • dōu
  • shuō
  • yán
  •  
  • què
  • zhè
  •  人們都說嚴父慈母,可我卻不這
  • me
  • rèn
  • wéi
  •  
  • rèn
  • wéi
  • ài
  • jiù
  • xiàng
  • dōng
  • tiān
  • de
  • yáng
  • 么認為。我認為父愛就像冬天里的陽
  • guāng
  • yán
  • zhōng
  • jiá
  • zhe
  • ài
  •  
  • 光嚴厲中夾雜著慈愛。
  • 閱讀全文

   父愛如山

   小學生作文:父愛如山
   作文字數:480
   作者:丁祝蘋
  • ài
  • shān
  •  
  •  
  • 父愛如山 
  •  
  • cháng
  • péi
  • jiāo
  • zhōng
  • xīn
  •  
  • dīng
  • zhù
  • píng
  •  
  •  
  • 常德科培教育中心 丁祝蘋 
  •  
  • cháng
  • cháng
  • huì
  • jiàn
  • jiàn
  • shì
  •  
  • jiàn
  • jiàn
  • 我常常會記得一件件大事,一件件
  • 閱讀全文

   父愛的偉大

   小學生作文:父愛的偉大
   作文字數:856
   作者:hhy0716
  • ài
  • de
  • wěi
  •  
  •  
  • 父愛的偉大 
  •  
  •  
  • yǒu
  • rén
  • shuō
  •  
  • ài
  • xiàng
  • zhǎn
  • zhǐ
  • dēng
  •  
  • wéi
  •  有人說,父愛像一盞指路燈,為
  • men
  • zhǐ
  • diǎn
  • zhèng
  • què
  • de
  • dào
  •  
  • hái
  • yǒu
  • rén
  • shuō
  •  
  • 我們指點正確的道路;還有人說,父
  • 閱讀全文

   母愛是什么

   小學生作文:母愛是什么
   作文字數:213
   作者:許家熙
  •  
  •  
  • ài
  • shì
  • shí
  • me
  •  母愛是什么
  •  
  •  
  • zhī
  • yào
  • chū
  • jiù
  • huì
  • yǒu
  • shōu
  • huò
  •  
  • suī
  • rán
  • zhī
  • shì
  •  只要付出就會有收獲,雖然只是
  • jiǎn
  • dān
  • de
  • xíng
  • shì
  •  
  • dàn
  • què
  • bèi
  • nóng
  • nóng
  • de
  • ài
  • bāo
  • wéi
  • 簡單的形式,但卻被濃濃的母愛包圍
  • 閱讀全文

   父愛如山

   小學生作文:父愛如山
   作文字數:464
   作者:蓋瑞雪
  •  
  •  
  • ài
  • shān
  •  父愛如山
  •  
  •  
  •  
  • gài
  • ruì
  • xuě
  •  
  •  
  •  蓋瑞雪 
  •  
  •  
  •  
  • shuō
  • ài
  • lái
  •  
  • men
  • yǒu
  • tāo
  • tāo
  • jué
  •  說起母愛來,我們有滔滔不絕
  • 閱讀全文

   愛是什么

   小學生作文:愛是什么
   作文字數:897
   作者:張天樂
  •  
  •  
  •  
  •  
  • guān
  •  
  • kāi
  • xué
  •  
  • yǒu
  • gǎn
  •  ——觀《開學第一課》有感
  •  
  •  
  • ài
  • shì
  • shí
  • me
  •  
  • shì
  • fèn
  • xiǎng
  •  
  • shì
  • liàng
  •  
  • shì
  •  愛是什么?是分享,是力量,是
  • chéng
  • dān
  •  
  • hái
  • shì
  • róng
  • yào
  •  
  • 承擔,還是榮耀。
  • 閱讀全文

   父愛如山母愛似海

   小學生作文:父愛如山母愛似海
   作文字數:483
   作者:張辰龍
  •  
  •  
  • ài
  • shān
  •  
  • ài
  • hǎi
  •  
  •  
  •  父愛如山 母愛似海 
  •  
  •  
  • shí
  • yàn
  • èr
  • xiào
  • sān
  • nián
  • bān
  •  
  • zhāng
  • chén
  • lóng
  •  
  •  實驗二校三年級五班 張辰龍 
  •  
  • 
  • 閱讀全文

   父愛是橋

   小學生作文:父愛是橋
   作文字數:573
   作者:李嘉鳴
  •  
  •  
  • ài
  • shì
  • tiān
  •  
  • shǐ
  • lái
  • dào
  • zhè
  • shì
  • jiè
  •  
  •  父愛是天,使我來到這個世界;
  • ài
  • shì
  •  
  • ràng
  • zhuó
  • zhuàng
  • chéng
  • zhǎng
  •  
  • ài
  • shì
  • qiáo
  • 父愛是地,讓我茁壯成長;父愛是橋
  •  
  • zài
  • le
  • jiā
  • xué
  • xiào
  • de
  • shàng
  •  
  •  
  • ,搭在了家與學校的路上……
  • 閱讀全文

   父愛

   小學生作文:父愛
   作文字數:835
   作者:司可為
  •  
  •  
  • ài
  •  
  •  
  •  父愛 
  •  
  •  
  • hàn
  • shòu
  • xiàn
  • dōng
  • zhèng
  • jiē
  • xiǎo
  • xué
  •  
  • nián
  •  
  •  漢壽縣東正街小學 四年級 司
  • wéi
  •  
  •  
  • 可為 
  • 閱讀全文

   父愛如山

   小學生作文:父愛如山
   作文字數:963
   作者:盧若闐
  •  
  •  
  • guǒ
  • shuō
  •  
  • ài
  • shuǐ
  •  
  • me
  •  
  • ài
  •  如果說:母愛如水,那么,父愛
  • shì
  • shān
  •  
  • guǒ
  • shuō
  •  
  • ài
  • shì
  • juān
  • juān
  • xiǎo
  •  
  • 是山。如果說:母愛是涓涓小溪,那
  • me
  •  
  • ài
  • jiù
  • shì
  • gǔn
  • gǔn
  • liú
  • yún
  •  
  • shì
  •  
  •  
  • qīn
  • 么,父愛就是滾滾流云。是啊,父親
  • 閱讀全文
  卓易彩票平台卓易彩票主页卓易彩票网站卓易彩票官网卓易彩票娱乐 253503.com | 1483jj.com | c2649.com | www.78919f.com | JS777.la | www.345sbet.com | www.91091.cc | 3568oo.com | www.5981e.com | 99772007.com | www.53516u.com | www.807860.com | 8522llll.com | www.http://443598.com/ | 55ff8332.com | www.hg518.com | www.5484b.com | 940.net | www.20199ss.com | www.068639.com | 88033.com | www.7239l.com | 3467e.com | www.19yh7.com | 9539a.com | www.xpj3378.com | www.3126aa.com | 98955t.com | www.7036e.com | 316z.cc | www.938l.cc | 6175uu.com | www.78929.com | www.591733.com | 81511x.com | www.77802f.com | 22204066.com | www.087q.com | 22c53.com | www.4521j.com | 2618a.com | www.18070.com | 69990.com | www.22667712.com | 56987ff.com | www.886889.com | www.50080o.com | www.zdj70.com | www.682542.com | www.jd8866.com | www.hcjt9.com | 500000735.com | www.79095u.com | 08159t.com | www.huangma28.com | 441679.com | www.4727188.com | 1669g.com | www.89599q.com | feicai0431.com | www.1429e2.com | pj3508.com | www.79095g.com | qy002.vip | www.97994f.com | 71707g.com | www.8083.am | qg292.com | www.bet73x.com | jjj2267.com | www.5095f.com | 6033z.com | www.904829.com | www.365815v.com | www.357173.com | www.833373.com | www.61233u.com | www.366686.com | 83377k.com | www.76775d.com | 2546f.com | www.hg15819.com | 1770r.com | www.899741.com | shenqibc.com | www.hg5985.com | 37570t.com | www.hc2988.com | www.xpj3398.com | www.luck886.com | www.282555c.com | 58588n.com | www.1754a.com | 76886p.com | www.94238.com | www.pj5906.com | www.057452.com | www.84345.com | 30009.com | www.0088hg.com | 6766jj.com | www.gai00.com | www.76543f.com | 4270cc.com | www.4963yy.com | 01234c.com | www.61524s.com | www.a1a333.cc | www.317199.com | www.413999.com | 67877l.com | www.206335.com | 11005b.com | www.769117.com | www.25288l.com | 76668.com | www.4996jc.com | oo3336.com | www.ya909.com | www.44221.com | 6002q.com | www.i2894.com | 70118d.com | www.843533.com | www.hg302.com | 1434s.com | www.37377r.com | jixiang14.com | www.98528i.com | www.108007.com | 3559eee.com | www.093wy.com | www.888423.net | pj8114.com | www.43818c.com | www.7111m.com | bwin456.com | www.js18683.com | www.223456r.com | 2127kk.com | www.hjj11.com | www.6491r.com | 609906.com | www.50819.com | www.00829y.com | 2677kkk.com | www.9646l.com | www.56520g.com | 55984m.com | www.66652l.com | www.vnsr33888.com | bet577t.com | www.c136.vip | www.hg2886.com | 22556j.com | 97297o.com | www.883399c.com | www.pjdc4488.com | wn99wn.com | www.782w.com | www.998855u.com | 6766kk.com | 22rr8332.com | www.889580.com | www.32126b.net | 6175ll.com | www.hf5885.com | www.333wh.com | 11884747.com | 500000557.com | www.hg0297.com | www.3188722.com | v45638.com | www.763829.com | www.8850w1.com | 81511v.com | r61788.com | www.8039z.com | www.5504u.com | 1914222.com | 99151z.com | www.80075s.com | www.91399a.com | mm99900.net | 1624aa.com | www.9928j.com | www.bfcaip.com | spbo.com | 22254066.com | www.77114e.com | www.410065.com | www.800hm.com | p7890.com | 915610.com | www.07163w.com | www.27363t.com | www.7171sun.com | 856789.com | www.527990.com | www.blr1144.com | www.tm3721.com | 2267l.com | 0099341.com | www.763605.com | www.1110yl.com | www.0659ks.com | 36989a.com | 99567v.com | www.848255.com | www.hgbet1.com | www.6372010.com | 996622tt.com | 3656ww.com | zhcp72.com | www.1368k.cc | www.823250.com | www.s0311.com | 3245n.com | 09200444.com | 1665456.com | www.tctx2.com | www.40288v.com | www.221678.com | 5478e.com | 3950p.com | 54770.com | www.862366.com | www.js27666.com | www.blr730.com | www.lhg555.com | 6594.com | 2490s.com | 86wns88.com | www.ya499.com | www.48330a.com | www.607967.com | www.25288r.com | 1115675.com | 3640x.com | 66648j.com | www.71233v.com | www.55qxc.com | www.ee4625.com | www.yzcp2024.com | www.706sunbet.com | www.28758o.com | nn500c.com | 0729a.com | 3mgmooo.com | www.luck878.com | www.055wt.cc | www.2418h.com | www.35252i.com | www.6787749.com | www.21365xx.com | 99111ll.com | mmm67890.com | 01234i.com | 5906pp.com | www.97655e.com | www.901593.com | www.35918b.com | www.zzyl66.com | www.0022737.com | www.d444.com | www.31229.com | www.55268uu.com | 6363l.com | 7788xpj.com | jj4255.com | 00773z.com | 5608.com | 11005h.com | yh888n.com | www.c67801.com | www.866546.com | www.1368k.cc | www.9356m.com | www.85330.com | www.4520099.com | www.79095x.com | www.16181j.com | www.27363h.com | www.1683122l.com | www.70039n.com | www.555423.net | www.66930055.com | www.8694o.com | www.857558.com | hg71710.com | 1098.com | 1654gg.com | 4255mm.com | oo2205.com | qycp05.com | uuu5682.com | ys2222.com | wx3399.com | wx11b.com | 15856h.com | 50066.com | 2820j.com | 3222b.cc | 838388i.com | 5099jj.com | 032656.com | 2381o.com | 0805e.com | bmw8006.com | so555.cc | 09780.com | j45638.com | 85698u.com | hg0698.com | 7335q.com | www.hg9876.com | www.76060y.com | www.h7788e.com | www.88021ii.com | www.223228.com | www.805kj.com | www.318418.com | www.ggx.99233x.com | www.848777d.com | www.5181889.com | www.12136q.com | www.410063.com | www.61655l.com | www.9311c.com | www.936150.com | www.450568.com | bl3388.com | hg0505.com | 93922u.com | www.q948q.com | www.5981f.com | www.56011w.com | www.07163u.com | www.589zf.com | www.595707.com | 9649033.com | www.396990.com | bosw1.com | www.99383.com | www.55cmc.com | www.361944.com | 66648m.com | www.491977.com | 55331382.com | www.i27229.com | www.js7000.com | www.557031.com | 0652g.com | www.hg2269.com | www.3066mm.com | www.864955.com | o4255.com | www.hg2239.net | www.00773m.com | www.895594.com | 030991.com | www.hgw0088.me | www.40288v.com | www.317199.com | 6704888.com | www.jiliyule.com | www.99677l.com | 3644s.com | 2677hhh.com | www.518737.com | www.caim4.com | b1915.com | www.2090922.com | www.626332.com | www.258120.com | 3340.com | www.2945m.com | www.ssme8.com | 58jzs.com | www.55268tt.com | www.789977.cc | 66115003.com | 1114001.com | www.2021r.com | www.236844.com | 73055l.com | www.9928h.com | www.c148.vip | 9679m.com | www.245899.com | www.257n.com | 062eee.com | www.128567.com | www.9149k.com | drcp222.com | www.2061vv.com | www.52072z.com | 8899vn77.com | www.5254y.com | www.9356l.com | 77074.com | www.004439.com | www.022i.cc | 4445365.com | www.90989.com | www.919227.com | 61653e.com | www.27363m.com | www.335037.com | yth13.net | www.m80288.com | 0788.com | www.7777ag4.com | www.2418o.com | 875566.com | www.hg0770.com | www.2632g.com | 4556v.com | www.5966ccc.com | www.507285.com | 2776l.com | www.417920.com | 30019f.com | www.hg7575.com | www.83993c.com | 00778t.com | www.24k888.vip | www.383897.com | 883399k.com | www.3775i.com | 0044buyu.com | www.55690.com | www.669771.com | feicai0563.com | www.7920.com | 4018b.com | www.1340a.com | www.351857.com | 3016kkk.com | www.xj1994.com | 3304e.com | www.50000992.com | 11163366.com | www.8694z.com | www.686c.com | 3245q.com | www.38358.com | 22299oo.com | www.97cp345.com | rbbet66.com | www.h7788d.com | www.55qxc.com | 3685m.com | www.798344.com | 3936x.com | www.38345c.com | 1253-9.com | www.3090789.com | www.376369.com | www.ag6051.com | www.75gcw.com | 26668v.com | www.0967xx.com | 3467g.am | www.07679q.com | 61321177.com | www.111jyh.com | 112y.net | www.27363v.com | 2247rr.com | www.474922.com | hg3747.com | www.qiudala.org | www.354811.com | www.60yyhh.com | www.972283.com | 6175n.com | www.022i.cc | 2455d.com | www.5522y.cc | 2643h.com | www.50090.cc | 3844ii.com | www.12455r.com | 44077o.com | www.32123h.com | 4997h.com | www.9149e.com | 996622yy.com | www.wycp1.com | www.xjs8898.com | www.al5678.com | www.yh8007.com | www.901397.com | www.7720k.com | www.610390.com | www.550290.com | www.506729.com | www.j4737.com | www.361929.com | www.yh8463.com | ra9993.com | www.442244.com | 34g35.com | www.80gfc.com | 1591mmm.com | www.185145.com | ee444000.com | www.5856879.com | kbf3525.com | www.43818j.com | 38989y.com | www.811675.com | www.00618v.com | 78777v.com | www.103111.com | 2864y.com | www.115527q.com | 4152s.com | www.517145.com | 26444z.com | www.799100.com | www.gg9702.com | 500000972.com | www.c5c22.com | eee444000.com | www.88599.com | 2190d.com | www.927035.com | www.22885004.com | 3yuhe.com | www.bwinyz08.com | 2324.com | www.9478v.com | www.881215.com | www.49956i.com | www.a9478.com | 4776611.com | www.525011.com | 11558331.com | www.300388.com | www.18228.net | 5443w.com | www.954321p.com | 11558331.com | www.109307.com | www.063260.com | 62222w.com | www.78700d.com | www.8124n.com | 50099r.com | www.17784.com | sss4165.com | www.081wy.com | www.54549944.com | 896606.com | www.33618722.com | 5437z.com | www.178723.com | www.85857i.com | pj00qq.com | www.7986.cc | www.13558u.com | bcbm688.com | www.7886276.com | www.2233524.com | 662229.com | www.4196x.com | 016458.com | www.dacp123.com | www.wd817.com | 54241133.com | www.890886.com | www.25000.com | 51452.com | www.6dwj.com | www.7498.com | 3568f.com | www.5086x.com | www.amdc55.com | 3032.com | www.9149b.com | www.b21365.com | 5651i.com | www.5441i.com | www.948900.com | 820pj.com | www.ya838.com | www.98705.com | 8037zz.com | www.755874.com | www.2945.com | 00773zz.com | www.178157.com | www.9570113.com | 3169b.com | 50023366.com | www.9422g.com | www.e30226.com | 3863.com | www.jcai0.com | www.388msc.com | 3059.com | www.055n.cc | www.8222000.com | ylzz3338.com | www.206881.com | www.063801p.com | www.bm1100.com | jinshabb.com | www.29178b.com | www.aa56108.com | dz0666.com | www.060888.com | www.3421.com | www.365815c.com | 2544b2.com | www.934077.com | www.80969t.com | 3245m.com | 3189ss.com | www.54400r.com | www.78z5.com | 9958977.com | 66648m.com | www.813016.com | www.1010160.com | 3788aa.com | kxchihuo.com | www.8582ww.com | www.88msa.com | 55323a.com | www.106265.com | www.93919.com | www.21365zz.com | 553322EE.com | www.602857.com | www.pjc00.vip | www.js30859.com | j84105.com | www.653750.com | www.054546.com | www.566850.com | www.55268mm.com | 82365n.com | www.177474.com | www.747365a.com | www.pj8980.com | 25288n.com | yth14.net | www.3668z.com | www.tyc8138.com | www.23776.com | 38365i.com | 5099tt.com | www.80065q.com | www.77731v.com | www.da888yl.com | 495.cc | www.176012.com | www.38998.com | www.cp08.com | www.xpj4444.cc | 9659f.com | hg77701.com | www.26299z.com | www.j92776.com | www.22832333.com | 3534w.com | ab55.com | www.974919.com | www.86339h.com | www.555507.com | 023139.com | 52599d.com | 888Crown.com | www.qmfc6.com | www.38775qq.com | www.4412.com | 2014.ag | 3568e.com | 55970.net | www.995771.com | www.hbet97.com | www.597567b.com | www.ag6771.com | bbb5657.com | 90307l.com | www.88837a.com | 500000919.com | 6033b.com | 524350.com | www.c130.vip | www.6768991.com | www.565560.com | www.32666k.com | hcp3333.com | 159666n.com | tz1555.com | www.534638.com | www.60123c.com | www.4521v.com | www.js743.com | www.9374l.com | 55331oo.com | 1775s.com | an6988.com | www.516113.com | www.50788b.com | www.32031h.com | www.4699g.com | www.0860h.com | 3061.com | 31325r.com | pt7008.com | 365499.bet | www.585065.com | www.37124.com | www.97828v.vip | www.y32939.com | www.299991.com | www.hg226.cm | 9149a.com | 8037a.com | 66300vip17.com | xpj04000.com | 054892.com | www.638466.com | www.07163b.com | www.3775k.com | www.9hg6668.com | www.5114111.com | www.xpj4464.com | www.hg2877.tv | 2506g.com | v77304.com | 8159fff.cc | xpj677d.com | 3568p.com | 38238a | www.386918.com | www.987969.com | www.9356l.com | www.sx139974.com | www.52062f.com | www.hjdc2007.com | www.hr888vip.com | www.76775g.com | www.mgm777l.com | www.hg33711.com | 47749l.com | 2267i.com | 00048g.com | 6146m.com | 3679pp.com | 06385454.com | 55545g.com | bjzhuowen.com | 777.com | 86687.com | www.52072q.com | www.58gc8.com | www.595953.com | www.916025.com | www.yi695.com | www.4189b.com | www.26878k.com | www.66376hh.com | www.36584444.com | www.ihg5511.com | www.350c7.com | www.4102o.com | www.hg8235.com | www.68556.com | www.hg8870.com | www.492013.com | www.3775799.com | www.091646.com | www.99206u.com | www.3024.com | www.pj21399.com | www.330099v.com | www.c27229.com | www.777444n.com | www.00618n.com | www.114suncity.com | www.00829p.com | www.333133t.com | www.655msc.com | www.7893w2.com | www.33gg940.com | www.hg2808kk.com | www.9699.us | www.199499.com | www.tianbet.com | www.5966uuu.com | www.ggv.99233v.com | www.hao500.com | www.cr677.com | www.4996xz.com | www.516088.com | www.33959.com | www.h36599.com | www.3zq01.com | www.7239d.com | www.21202z.com | www.1035h.com | www.959209.com | www.559748.com | www.081506.com | 082373.com | ttt4165.com | 7989f.com | 23599s.com | 68228p.com | feicai0771.com | www.5699v.com | www.2090944.com | www.vip355.vip | www.001439.com | www.i948i.com | www.4996xn.com | www.780780e.com | www.dy506.com | www.5086s.com | www.775710.com | www.218195.com | qycp01.com | h83377.com | zx4212.com | 88851o.com | www.143800.com | www.js88058.com | www.ca338.com | www.5099tt.com | www.07770.comm | www.60108m.com | www.865606.com | www.43131n.com | 4052y.com | 5622w.com | 7742i.com | www.v65999.com | www.6463.cc | www.5504c.com | www.792051.com | www.290201.com | www.ban57.com | www.330297.com | 2698c.com | tt888l.com | 0747l.com | www.3657z.com | www.725558.com | www.89677t.com | www.xb8833.com | www.ybao6.com | www.68568o.com | n7742.com | 8037jj.com | pj677k.com | www.js08004.com | www.55545r.com | www.25683.com | www.c5823.com | dc1103.com | 3405j.com | bwin8b.com | www.yh1133.com | www.www-26499.com | www.88325t.com | www.50052p.com | www.444537.com | 0860j.com | 2324nnn.com | www.jsh922.com | www.mp506070.com | www.535087.com | www.556zf.com | 3522yy.com | 1145.com | j2649.com | www.027322.com | www.93955d.com | www.23579d.com | www.015689.com | 3775q.com | 30006b.com | www.4912f.com | www.800795.com | www.83033f.com | www.202423.com | 1104027.com | 7945oo.com | www.126hg.tv | www.2021l.com | www.2350f.com | 59889e.com | 4255oo.com | www.70669d.com | www.j948j.com | www.ky1008.com | www.204500.com | 30006a.com | js909019.com | www.d22255.com | www.js07678.com | www.328806.com | 2355xcom | 4323q.com | www.jjjj55555.com | www.4923y.com | www.153880.com | 26849.com | www.0055hg.com | www.8967m.com | www.60007t.com | 943.com | 3868oo.cc | www.21204126.com | www.4546500.com | www.811030.com | 61652m.com | 79964g.com | www.zte666.com | www.77114x.com | xianboba.com | 3978.com | www.972992.com | www.0072721.com | www.560231.com | 69445544.com | www.621155d.com | www.4058cc.com | www.976868.com | hg1558.com | www.wn2018.com | www.55070l.com | www.959209.com | 80118cp.com | www.333177.com | www.102665.com | www.673519.com | 141237.com | www.67797s.com | www.38775ii.com | www.329477.com | 664740.com | www.99950020.com | www.9533888.com | c2306.com | 30174444.com | www.cheng777.com | www.1035j.com | 99889193.com | www.pj2026.com | www.2021a.com | www.546669.com | 5219o.com | www.ms9998.com | www.0270g.com | 3121qq.com | 38989b.com | www.hs066.com | www.602450.com | 4955t.com | www.xpj7233.com | www.80075r.com | 6423m.com | www.ylg3099.com | www.ag4444.com | www.163734.com | 3452015.com | www.006357.com | www.tushan48.com | www.98vs88.com | 21vnsvns.com | 35252n.com | www.673888j.com | www.373909.com | 6261h.com | www.3893y.com | www.c5236.com | 0905.com | www.800077gr.com | www.44050.cc | 28288cc.com | www.pj6767.com | www.50054t.com | js66.com | www.006073.com | www.39500y.com | 7003dd.com | www.7676761133.com | www.71399w.com | 47749h.com | www.903253.com | www.07163b.com | 9986.com | www.hg7849.com | www.ya308.com | 4080.com | www.d22255.com | www.649638.com | 10104688.com | www.7415w.com | www.150961.com | zhcpvv.com | www.l2894.com | 4195aa.com | www.pjchongqing.com | www.4833033.com | 444000xxx.com | www.xpj97.com | www.6666y.cc | 3467q.com | www.56655h.com | www.346977.com | 256777y.com | www.380820.com | 500000531.com | www.t8119.com | www.8667k.com | 7555r.com | www.331194.com | www.031059.com | 20058.com | www.89777e.com | 3404p.cc | www.aa56108.com | www.709928.com | feicai0759.com | www.07679c.com | b01234.com | www.d45638.com | www.6hcczz.com | q8q9.com | www.6687d.com | 3552d.com | www.53516e.com | www.qbwc7.com | 25288n.com | www.44118m.com | 3189xx.com | www.4858189.com | www.777337.com | qycps05.com | www.1764k.com | 23233s.com | www.9196hg.com | www.210793.com | www.ssd1117.com | www.66653k.com | 34n35.com | www.35252d.com | 365644.com | www.hg7811.com | www.375791.com | www.0967111.com | www.50026c.com | 6487hhh.com | www.47506k.com | 48886508.com | www.508987.com | www.33598e.com | www.00829s.com | www.ct8811.com | 2677bbb.com | www.yh76m.com | 3522aa.cc | www.y063801.com | 0652a.com | www.blg888.com | 2224661.com | www.7607633.com | www.584511.com | www.6666bmw.com | www.7782v.com | 99151x.com | www.3978c.com |