<optgroup id="w2uiu"></optgroup>
<menu id="w2uiu"><tt id="w2uiu"></tt></menu>
<menu id="w2uiu"><strong id="w2uiu"></strong></menu>
 • <menu id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu></menu>
  <xmp id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu>
 • <dd id="w2uiu"><nav id="w2uiu"></nav></dd>
 • 往年趣事

  小學生作文:往年趣事
  作文字數:592
  作者:詹鼎中
 •  
 •  
 • jiàn
 • shì
 •  
 • zhēn
 • ràng
 • rén
 • xiào
 •  
 •  記起那件事,真讓人哭笑不得。
 • men
 • shì
 • shì
 • dài
 • ya
 •  
 • jiù
 • ràng
 • huí
 • 你們是不是迫不及待呀,那就讓我回
 • xià
 • ba
 •  
 •  
 •  
 • 憶下吧! 
 •  
 •  
 • xiǎo
 • shí
 • hòu
 • de
 • tiān
 • zǎo
 • shàng
 •  
 • cóng
 •  記得小時候的那天早上,媽媽從
 • cài
 • shì
 • chǎng
 • huí
 • lái
 • le
 •  
 •  
 •  
 • zài
 • dǎo
 • shí
 • me
 • 菜市場回來了。“咦?媽媽在倒什么
 • ya
 •  
 •  
 • yán
 • dào
 •  
 • dìng
 • jīng
 • kàn
 •  
 • 呀?”我自言自語道。我定睛一看,
 •  
 • shì
 • zuì
 • ài
 • chī
 • de
 • qiū
 •  
 •  
 • jīng
 • dào
 •  
 • “是我最愛吃的泥鰍。”我驚喜道,
 •  
 • zhēn
 • shì
 • tài
 • bàng
 • le
 •  
 •  
 •  
 •  
 • jīn
 • tiān
 • de
 • “真是太棒了!”“媽媽!今天的泥
 • qiū
 • néng
 • néng
 • ràng
 • ne
 •  
 •  
 •  
 • shuō
 •  
 •  
 • 鰍能不能讓我洗呢?”。媽媽說:“
 • rén
 • de
 • shì
 • xiǎo
 • hái
 • chā
 • shí
 • me
 • shǒu
 • ya
 •  
 • zǒu
 • kāi
 •  
 •  
 • 大人的事小孩插什么手呀,走開。”
 •  
 • jiù
 • háng
 • ma
 •  
 •  
 •  
 • shuō
 • háng
 • jiù
 • háng
 • “就一次行嗎。”“我說不行就不行
 •  
 •  
 • bài
 • tuō
 •  
 • jiù
 •  
 •  
 •  
 • zuì
 • hòu
 •  
 • ”“拜托啦!就一次……”最后,媽
 • bèi
 • chǎo
 • yàn
 • fán
 •  
 • zhōng
 • yīng
 • le
 •  
 • 媽被我吵得不厭其煩,終于答應了。
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • xiān
 • duān
 • lái
 • pén
 • shuǐ
 •  
 • rán
 • hòu
 • qiū
 • fàng
 •  我先端來一盆水,然后把泥鰍放
 • zài
 • shuǐ
 •  
 • bìng
 • qiě
 • suí
 • shǒu
 • fàng
 • zài
 • shàng
 • 在水里,并且隨手拿把椅子放在地上
 • zuò
 • zhe
 •  
 • qiáo
 •  
 • zhī
 • zhī
 • qiū
 • duō
 • kāi
 • xīn
 •  
 • quán
 • 坐著。瞧!一只只泥鰍多開心,全部
 • dōu
 • huó
 • bèng
 • luàn
 • tiào
 •  
 • yǒu
 • de
 • shì
 • zhǎng
 • de
 •  
 • yǒu
 • de
 • shì
 • duǎn
 • 都活蹦亂跳。有的是長的,有的是短
 • de
 •  
 •  
 • yǒu
 • de
 • shì
 • pàng
 • de
 •  
 • zhǒng
 • yàng
 • de
 • dōu
 • yǒu
 • 的,、有的是胖的…各種各樣的都有
 •  
 •  
 • duì
 • le
 •  
 • hái
 • féi
 • zào
 • gěi
 • men
 • 。“對了!我還得去拿肥皂給你們沐
 • ne
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 浴呢!” 
 •  
 •  
 • lái
 • le
 • féi
 • zào
 •  
 • xiān
 • shēn
 • shǒu
 • zhuā
 • zhī
 •  拿來了肥皂,我先伸手去抓一只
 • xiǎo
 • qiū
 • lái
 •  
 • méi
 • xiǎng
 • dào
 • yòu
 • guāng
 • yòu
 • huá
 • de
 • shēn
 • 小泥鰍來,沒想到它那又光又滑的身
 • cóng
 • shǒu
 • táo
 • zǒu
 •  
 •  
 • āi
 •  
 • zhēn
 • méi
 • bàn
 • 體從我手里逃走。“唉,真拿你沒辦
 •  
 •  
 • àn
 • àn
 • shuō
 • dào
 •  
 • tào
 • shàng
 • xiàng
 • jiāo
 • shǒu
 • tào
 • 法。”我暗暗說道。我套上橡膠手套
 • gāi
 • huì
 • chū
 • wèn
 •  
 • suí
 • shǒu
 • zhuā
 • zhù
 • zhī
 • qiū
 • 該不會出問題。我隨手抓住一只泥鰍
 •  
 • yòng
 • féi
 • zào
 • wǎng
 • men
 • shēn
 • shàng
 • chuō
 •  
 • bìng
 • àn
 • àn
 • ,用肥皂往它們身上戳,并暗暗自喜
 •  
 •  
 • qiū
 • ya
 • qiū
 •  
 • yào
 • men
 • gàn
 • :“泥鰍呀泥鰍,我要把你們洗得干
 • gàn
 • jìng
 • jìng
 •  
 •  
 • yīng
 • gāi
 • shì
 • men
 • cóng
 • hēi
 • 干凈凈,不,應該是把你們洗得從黑
 • biàn
 • dào
 • bái
 •  
 •  
 •  
 • 變到白。” 
 •  
 •  
 • guò
 • le
 • huì
 • ér
 •  
 • qiū
 • dōu
 •  過了一會兒,一個個泥鰍都肚皮
 • cháo
 • shàng
 • le
 •  
 • qīng
 • shēng
 • zhe
 •  
 •  
 • méi
 • cuò
 • ba
 •  
 • shì
 • 朝上了。我輕聲著:“沒錯吧!是不
 • shì
 • fēi
 • cháng
 • shū
 •  
 •  
 •  
 •  
 • kàn
 • kàn
 • qiū
 • 是非常舒服。”“媽媽!你看看泥鰍
 •  
 • dōu
 • bèi
 • xiàng
 • shàng
 • cháo
 • le
 •  
 •  
 • ,都被我洗得肚皮向上朝了!”我大
 • shēng
 • jiào
 • dào
 •  
 • tīng
 •  
 • máng
 • pǎo
 • guò
 • lái
 • kàn
 • 聲叫道。媽媽一聽,急忙跑過來一看
 •  
 • xiào
 •  
 •  
 •  
 • qiū
 • bèi
 •  
 •  
 • bèi
 • ,哭笑不得:“泥…泥鰍被……被你
 • le
 • ya
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 洗死了呀。” 
 •  
 •  
 • kàn
 •  
 • zhè
 • jiù
 • shì
 •  
 • diào
 • dǎo
 • dàn
 • de
 •  
 •  看!這就是我,調皮搗蛋的我。
 • zhè
 • jiàn
 • shì
 • zhì
 • jīn
 • ràng
 • yóu
 • xīn
 •  
 •  
 •  
 • 這件事至今讓我記憶猶新。 
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
   
  無注音版:
   
    記起那件事,真讓人哭笑不得。你們是不是迫不及待呀,那就讓我回憶下吧!
   
    記得小時候的那天早上,媽媽從菜市場回來了。“咦?媽媽在倒什么呀?”我自言自語道。我定睛一看,“是我最愛吃的泥鰍。”我驚喜道,“真是太棒了!”“媽媽!今天的泥鰍能不能讓我洗呢?”。媽媽說:“大人的事小孩插什么手呀,走開。”“就一次行嗎。”“我說不行就不行”“拜托啦!就一次……”最后,媽媽被我吵得不厭其煩,終于答應了。
   
   
   我先端來一盆水,然后把泥鰍放在水里,并且隨手拿把椅子放在地上坐著。瞧!一只只泥鰍多開心,全部都活蹦亂跳。有的是長的,有的是短的,、有的是胖的…各種各樣的都有。“對了!我還得去拿肥皂給你們沐浴呢!”
   
    拿來了肥皂,我先伸手去抓一只小泥鰍來,沒想到它那又光又滑的身體從我手里逃走。“唉,真拿你沒辦法。”我暗暗說道。我套上橡膠手套該不會出問題。我隨手抓住一只泥鰍,用肥皂往它們身上戳,并暗暗自喜:“泥鰍呀泥鰍,我要把你們洗得干干凈凈,不,應該是把你們洗得從黑變到白。”
   
   過了一會兒,一個個泥鰍都肚皮朝上了。我輕聲著:“沒錯吧!是不是非常舒服。”“媽媽!你看看泥鰍,都被我洗得肚皮向上朝了!”我大聲叫道。媽媽一聽,急忙跑過來一看,哭笑不得:“泥…泥鰍被……被你洗死了呀。”
   
    看!這就是我,調皮搗蛋的我。這件事至今讓我記憶猶新。
   
   
    

   周末趣事

   作文字數:558
   作者:李景瑜
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • shì
  • zhōu
  •  
  • tiān
  • gāo
  • yún
  • dàn
  •  
  • qiū
  •   今天是周末,天高云淡,秋
  • gāo
  • shuǎng
  •  
  • zǎo
  •  
  • yuàn
  • jiù
  • lái
  • le
  • duì
  • 高氣爽。一大早,院子里就來了一對
  • dàn
  • mián
  • ?g
  • de
  • zhōng
  • nián
  •  
  • men
  • chuān
  • dài
  • hěn
  • 彈棉花的中年夫婦,他們穿戴很樸素
  • 閱讀全文

   童年趣事

   作文字數:299
   作者:張宏錦
  •  
  •  
  •  
  • zài
  • yōu
  • de
  • tóng
  • nián
  • shēng
  • huó
  • zhōng
  •  
  • diào
  •  在無憂無慮的童年生活中,調
  • de
  • cháng
  • cháng
  • zuò
  • chū
  • xiē
  • ràng
  • rén
  • pěng
  • xiào
  •  
  • 皮的我常常做出一些讓人捧腹大笑、
  • xiào
  • de
  • shì
  • qíng
  •  
  • 苦笑不得的事情。
  • 閱讀全文

   童年趣事

   作文字數:423
   作者:黃夏偉
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • tóng
  • nián
  • yǒu
  • duō
  • shì
  •  
  •    我的童年有許多趣事,
  • zhōng
  • yǒu
  • jiàn
  • zhì
  • jīn
  • chōng
  • diào
  •  
  • 其中有一件至今沖洗不掉。
  •  
  •  
  • suì
  • nián
  •  
  • dào
  • gōng
  • yuán
  •  八歲那年,我和媽媽一起到公園
  • 閱讀全文

   童年趣事

   作文字數:434
   作者:李睿
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zài
  • de
  • nǎo
  • hǎi
  •  
  • jīng
  • guò
  •   在我記憶的腦海里,經歷過
  • duō
  • duō
  • yǒu
  • de
  • shì
  •  
  • dàn
  • men
  • dōu
  • suí
  • zhe
  • shí
  • 許許多多有趣的事,但它們都隨著時
  • guāng
  • de
  • liú
  • shì
  • xiàng
  • xiǎo
  • chuán
  • yàng
  • piāo
  • zǒu
  • le
  •  
  • wéi
  • yǒu
  • 光的流逝像小船一樣漂走了,唯有一
  • 閱讀全文

   童年趣事----溜冰

   作文字數:350
   作者:陳震灝
  •  
  •  
  •  
  • de
  • tóng
  • nián
  • shì
  • kuài
  • de
  •  
  • yīn
  • wéi
  • zǒng
  • yǒu
  •  我的童年是快樂的,因為總有
  • shuāng
  • liū
  • bīng
  • xié
  • péi
  • bàn
  • zhe
  •  
  • 一雙溜冰鞋陪伴著我。
  •  
  •  
  • shì
  • zài
  • èr
  • nián
  • de
  • shǔ
  • jiǎ
  •  
  •  那是在二年級的一個暑假里,爸
  • 閱讀全文

   童年趣事

   作文字數:411
   作者:鄭揚帆
  •  
  •  
  •  
  • xiǎo
  • shí
  • hòu
  •  
  •  
  • zuò
  • guò
  • duō
  • yǒu
  • de
  •  小時候, 我做過許多有趣的
  • shì
  • qíng
  •  
  • jiàn
  •  
  • liǎng
  • jiàn
  •  
  •  
  • duō
  • de
  • zěn
  • me
  • shù
  • 事情,一件、兩件……多的怎么也數
  • qīng
  •  
  • dàn
  • yǒu
  • jiàn
  • shì
  •  
  • réng
  • rán
  • yóu
  • xīn
  • 不清。但有一件事,我仍然記憶猶新
  • 閱讀全文

   龐祖騫趣事

   作文字數:378
   作者:張洲艦
  •  
  • yōu
  • xiù
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  • páng
  • qiān
  • shì
  • shuí
  • ya
  • gào
  • 優秀作文 龐祖騫是誰呀告訴你
  •  
  • páng
  • qiān
  • shì
  • tóng
  • shì
  • de
  • xiǎo
  • hái
  •  
  • jīn
  • ,龐祖騫是我媽媽同事的小孩。他今
  • nián
  • suì
  •  
  • zhǎng
  • tóu
  • nǎo
  • de
  •  
  • hěn
  • ài
  •  
  • zài
  • 年歲,長得虎頭虎腦的,很可愛。在
  • 閱讀全文

   早晨趣事

   作文字數:276
   作者:徐同欣
  •  
  •  
  •  
  • tiān
  • zǎo
  • shàng
  •  
  • shuì
  • zhèng
  • ?
  •  
  • xià
  •  一天早上,我睡意正濃,一下
  • bèi
  • nào
  • zhōng
  • de
  • shēng
  • yīn
  • chǎo
  • xǐng
  • le
  •  
  • 子被鬧鐘的聲音吵醒了。我迷迷糊糊
  • kàn
  • le
  • xià
  • zhōng
  •  
  • xià
  • le
  • bàn
  •  
  • bàn
  • 地看了一下鐘,把我嚇了個半死,半
  • 閱讀全文

   寒假趣事

   作文字數:753
   作者:王思源
  •  
  •  
  •  
  •  
  • hán
  • jiǎ
  • jiān
  •  
  • chéng
  • fēi
  •   寒假期間,我和爸爸乘飛機
  • chū
  • mén
  • háng
  •  
  • zài
  • fēi
  • shàng
  • shēng
  • le
  • jiàn
  • fēi
  • cháng
  • 出門旅行,在飛機上發生了一件非常
  • yǒu
  • de
  • shì
  •  
  • xiǎng
  • lái
  • jiù
  • rěn
  • zhù
  • xiǎng
  • xiào
  •  
  • 有趣的事,一想起來就忍不住想笑。
  • 閱讀全文

   讀《奇聞趣事之謎》后感

   作文字數:498
   作者:舒澤英
  •  
  • zuò
  • wén
  • wǎng
  • zuò
  •  
  • wén
  •  
  • wǎng
  •  
  •  
  • zài
  • hán
  • jiǎ
  • 作文網作 文 網 在寒假里我
  • le
  •  
  • wén
  • shì
  • zhī
  •  
  • zhè
  • běn
  • shū
  •  
  • zhè
  • běn
  • 讀了《奇聞趣事之謎》這本書。這本
  • shū
  • ràng
  • huò
  • le
  • hěn
  • duō
  • zuì
  • xīn
  • de
  • zhī
  • shí
  •  
  • ràng
  • 書讓我獲得了很多最新的知識,也讓
  • 閱讀全文

   “十一”趣事

   作文字數:606
   作者:姜乃綺
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • yáng
  • guāng
  • míng
  • mèi
  • de
  • zǎo
  • chén
  •  
  •   一個陽光明媚的早晨,我
  • men
  • jiā
  • rén
  • yòng
  • guò
  • zǎo
  • cān
  • hòu
  • zhǔn
  • bèi
  • yóu
  • jīn
  • ?
  • dòng
  •  
  • 們一家人用過早餐后準備游金獅洞。
  •  
  • fèn
  • men
  • shàng
  • le
  • chē
  •  
  • zhōng
  • zài
  • nóng
  • mín
  • :分我們上了汽車,中午在一個農民
  • 閱讀全文

   暑假趣事

   作文字數:255
   作者:杜凱鵬
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • shǔ
  • jiǎ
  • jiān
  • de
  • dǎo
  • shù
  • tiān
  •    暑假期間的倒數第天弟
  • lái
  • jiā
  • wán
  • men
  • quán
  • jiā
  • qíng
  • de
  • jiē
  • dài
  • le
  • xiǎo
  • 弟來我家玩我們全家熱情的接待了小
  • dào
  • le
  • wǎn
  • shàng
  • men
  • jué
  • ?
  • míng
  • tiān
  • shān
  • 弟到了晚上我們決定明天去爬山
  • 閱讀全文

   趣事

   作文字數:294
   作者:浙江省瑞…
  •  
  • zhàn
  • zhǎng
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 站長 :。 
  •  
  • tiān
  • wǎn
  • shàng
  •  
  • xiǎng
  • chī
  • fàn
  •  
  • jiù
  • xuān
  • 一天晚上,我不想吃飯,就宣布自
  • yào
  • liàn
  • xià
  •  
  • jué
  • shí
  • zhī
  • shén
  • gōng
  •  
  •  
  • jiù
  • shì
  • 己要練習一下“絕食之神功”,就是
  • 閱讀全文

   趣事

   作文字數:375
   作者:谷云旗
  •  
  •  
  •  
  •  
  • shì
  •   趣事
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • shì
  • xīng
  • liù
  • zài
  • ?g
  • yuán
  •  今天是星期六我和弟弟在花園
  • wán
  •  
  • měng
  • rán
  • jiān
  •  
  • xiàn
  • zhī
  •  
  • biàn
  • 里玩,猛然間,我發現一只螞蟻,便
  • 閱讀全文

   童年趣事

   作文字數:354
   作者:饒維錚
  •  
  •  
  •  
  •  
  • tóng
  • nián
  • shì
  • shǒu
  •  
  • ér
  • jiàn
  • jiàn
  •   童年是一首歌,而那一件件
  • tóng
  • nián
  • wǎng
  • shì
  • jiù
  • xiàng
  • xiàn
  • shàng
  • tiào
  • yuè
  • de
  • 童年往事就像五線譜上一個個跳躍的
  • yīn
  •  
  • yǒu
  • de
  • biǎo
  • zhe
  • shāng
  • xīn
  •  
  • yǒu
  • de
  • biǎo
  • zhe
  • 音符,有的表達著傷心、有的表達著
  • 閱讀全文

   寒假趣事

   作文字數:388
   作者:楊賀
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • hán
  • jiǎ
  • shì
  •    寒假趣事
  •  
  •  
  • zài
  • hán
  • jiǎ
  • yǒu
  • duō
  • shì
  •  
  • zhōng
  • zuì
  • yǒu
  •  在寒假里有許多趣事。其中最有
  • de
  • shì
  • lǎo
  • lǎo
  • jiā
  • liǎng
  • diào
  • de
  • mèi
  • mèi
  • niē
  • 趣的是去姥姥家和兩個調皮的妹妹捏
  • 閱讀全文

   煮牛奶趣事

   作文字數:346
   作者:錢津權
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zhǔ
  • niú
  • nǎi
  • shì
  •  
  •  
  •     煮牛奶趣事 
  •  
  •  
  •  
  • shèng
  • zhōu
  • shì
  • wén
  • wén
  • shù
  • péi
  • xùn
  • xué
  • xiào
  •  
  •  
  •  嵊州市雯雯藝術培訓學校 
  • sān
  • nián
  •  
  •  
  • qián
  • jīn
  • quán
  •  
  •  
  • 三年級 錢津權 
  • 閱讀全文

   童年趣事

   作文字數:428
   作者:李世紀
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • tóng
  • nián
  • shì
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   童年趣事  
  •  
  •  
  •  
  • shì
  •  
  •  
  •  李世紀 
  •  
  •  
  •  
  • de
  • tóng
  • nián
  • shì
  • duō
  • duō
  •  
  • jiù
  • xiàng
  • tiān
  • shàng
  •  我的童年趣事多多,就像天上
  • 閱讀全文

   童年趣事

   作文字數:436
   作者:薄夢宇
  •  
  •  
  •  
  •  
  • tóng
  • nián
  • shì
  •  
  •  
  •  
  •   童年趣事  
  •  
  •  
  •  
  • báo
  • mèng
  •  
  •  
  •  薄夢宇 
  •  
  •  
  •  
  • xiǎo
  • shí
  • hòu
  •  
  • yǒu
  • duō
  • hǎo
  • xiào
  • de
  • shì
  • qíng
  •  我小時候,有許多好笑的事情
  • 閱讀全文

   童年趣事

   作文字數:275
   作者:蒙信
  •  
  •  
  •  
  •  
  • tóng
  • nián
  • shì
  •   童年趣事
  •  
  •  
  •  
  •  
  • tiān
  • shàng
  • xīng
  • xīng
  • duō
  •  
  • shì
  • duō
  •  
  •  “天上星星多,娃娃趣事多”
  •  
  • zài
  • de
  • tóng
  • nián
  • shēng
  • le
  • zhè
  • yàng
  • jiàn
  • shì
  •  
  • ,在我的童年里發生了這樣一件事。
  • 閱讀全文

   校園趣事多

   作文字數:387
   作者:任暢航
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xiào
  • yuán
  • shì
  • duō
  •  
  •  
  •    校園趣事多 
  •  
  •  
  •  
  • men
  • měi
  • tiān
  • shàng
  • wán
  • èr
  • jiē
  •  
  • dōu
  • xià
  •  我們每天上完第二節課,都下
  • lóu
  • cāo
  • chǎng
  • shàng
  • wán
  • shuǎ
  •  
  • yǒu
  • xiē
  • tīng
  • huà
  • de
  • tóng
  • 樓去操場上玩耍。有一些不聽話的同
  • 閱讀全文

   童年趣事

   作文字數:588
   作者:印天睿
  •  
  • chū
  • chù
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • tóng
  • nián
  • shì
  • xuàn
  • duō
  • 出處   我的童年是絢麗多
  • cǎi
  • de
  •  
  • dāng
  • rán
  • nào
  • le
  • shǎo
  • de
  • xiào
  • huà
  •  
  • 彩的,當然也鬧了不少的笑話。
  •  
  •  
  • jiàn
  •  
  • shǎ
  •  
  • shì
  • jiù
  • shēng
  • zài
  • suì
  • nián
  •  那件“傻”事就發生在我歲那年
  • 閱讀全文

   畫畫趣事

   作文字數:490
   作者:寧睿晗
  •  
  • zhàn
  • zhǎng
  •  
  •  
  •  
  •  
  • huà
  • huà
  • shì
  •  
  •  
  • 站長:  畫畫趣事 
  •  
  •  
  •  
  • dōng
  • chāng
  • sān
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  •  
  • níng
  • ruì
  • hán
  •  東昌區第三實驗小學 寧睿晗
  •  
  •  
  •  
  • 閱讀全文

   童年趣事

   作文字數:750
   作者:甕安城關…
  •  
  •  
  •  
  •  
  • tóng
  • nián
  • shì
  •  
  •  
  •   童年趣事 
  •  
  •  
  •  
  • tóng
  • nián
  • shì
  • shí
  • me
  •  
  • shì
  • shù
  • shàng
  • de
  • chán
  •  
  • shì
  •  童年是什么?是樹上的蟬,是
  • shuǐ
  • zhōng
  • de
  •  
  • shì
  • de
  • duǎn
  •  
  • shì
  • huǒ
  • bàn
  • de
  • 水中的蛙,是牧笛的短歌,是伙伴的
  • 閱讀全文

   放假趣事

   作文字數:458
   作者:包歆琦
  •  
  • lái
  •  
  • yuán
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • shàng
  •  
  • 來 源   今天上午,我
  • men
  • kǎo
  • zuì
  • hòu
  • mén
  • shù
  • xué
  •  
  • kǎo
  • wán
  • zhī
  • hòu
  •  
  • 們期末考最后一門數學。考完之后,
  • pǎo
  • dào
  • lóu
  •  
  • qīng
  • shēng
  • hǎn
  • dào
  •  
  •  
  • men
  • fàng
  • jiǎ
  • 我跑到一樓,輕聲喊到:“我們放假
  • 閱讀全文

   童年趣事

   作文字數:262
   作者:小鼎
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • tóng
  • nián
  • shì
  •    童年趣事
  •  
  •  
  • tóng
  • nián
  • jiù
  • shì
  • tiáo
  • xiǎo
  • chuán
  •  
  • zài
  • nǎo
  • hǎi
  • zhōng
  • yóu
  •  童年就是一條小船,在腦海中游
  • lái
  • yóu
  •  
  • qián
  • de
  • shì
  •  
  • jiù
  • huì
  • 來游去。記起以前的事,我就會哈哈
  • 閱讀全文

   童年趣事¬——打雪仗

   作文字數:353
   作者:陳奕冰
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • tóng
  • nián
  • shì
  •  
  •  
  • xuě
  • zhàng
  •    童年趣事——打雪仗
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • dōng
  • tiān
  •  
  • dōng
  • xuě
  • jīng
  • líng
  • men
  • piàn
  •  冬天,冬爺爺把雪精靈們一片
  • 閱讀全文

   江邊趣事

   作文字數:362
   作者:楊帆起航
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jiāng
  • biān
  • shì
  •  
  •  
  •    江邊趣事 
  •  
  •  
  • fàn
  • hòu
  •  
  • men
  • jiā
  • sān
  • kǒu
  • lái
  • dào
  • jiāng
  • biān
  •  午飯后,我們一家三口來到江邊
  • yóu
  • wán
  •  
  • zǒu
  • zài
  • jiāng
  • biān
  • de
  • shā
  • tān
  • shàng
  •  
  • gǎn
  • jiào
  • jiǎo
  • 游玩。我走在江邊的沙灘上,感覺腳
  • 閱讀全文

   摸蛤喇的趣事

   作文字數:542
   作者:董靜文
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • shì
  •  
  •  
  •   摸蛤喇的趣事 
  •  
  • shí
  • yàn
  • èr
  • xiào
  • sān
  • nián
  • liù
  • bān
  •  
  •  
  • dǒng
  • jìng
  • wén
  •  
  • 實驗二校三年級六班 董靜文 
  •  
  • 
  • 閱讀全文

   象棋趣事

   作文字數:575
   作者:鄭佳雨
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xiàng
  • shì
  •   象棋趣事
  •  
  •  
  • de
  • shēng
  • huó
  • fēng
  • duō
  • cǎi
  •  
  • ?g
  •  我的課余生活豐富多彩,五花八
  • mén
  •  
  • yǒu
  • huà
  • huà
  •  
  • shū
  •  
  • pǎo
  •  
  •  
  • dàn
  • shì
  •  
  • 門,有畫畫、讀書、跑步……但是,
  • 閱讀全文
  卓易彩票平台卓易彩票主页卓易彩票网站卓易彩票官网卓易彩票娱乐 www.hg3373.com | www.xhtd02.com | www.338073.com | www.22248.com | 2061.com | www.78680s.com | 2127a.com | www.c5127.com | www.900692.com | 1665456.com | www.19019c.com | f21148.com | www.32123j.com | www.vns9968.com | 5478xl.com | www.rycp156.com | 36400077.com | www.cp994.com | www.9679a.com | 23233g.com | www.js89u.vip | 38989x.com | www.357411.com | www.97222a.com | 22698m.com | www.71399y.com | www.agg033.com | 5006811.com | www.8473n.com | 4136z.com | www.939096.com | www.mm2229.com | 364860.com | www.33mgm777.com | www.9374g.com | xpj99.am | www.26243.com | www.1019995.com | 90856y.com | www.jsdc9666.com | www.76543p.com | 45637x.com | www.ya2019e.com | www.7380e.com | 0906kk.com | www.798588.net | www.hg00555.com | 88552007.com | www.89777g.com | www.ven2222.com | 1406766.com | www.hg99957.com | www.88837z.com | 500000631.com | www.88888.mx | www.xpj810.com | 838388g.com | www.5091i.com | www.221678.com | 3552u.com | www.878749.com | www.5agcpw.com | 2021o.com | www.81678i.com | www.63606m.com | 1164.com | 4052j.com | www.33997m.com | www.125345.com | 50067f.com | www.106396.com | www.5446p.com | www.hgw0088.me | 80850z.com | www.cb7188.com | www.7415cc.com | 6175i.com | csj800.com | www.9999y.cc | www.xinpujingcaipiao.com | 139973.com | 55822.com | www.664664.com | 3356.com | www.987436.com | www.1168b.com | le888f.com | 1427.com | www.c1393.com | www.00773k.com | www.6000bjl.com | pj87.com | www.652561.com | www.j83377.com | www.d276.com | 3640ee.com | www.068627.com | www.62778844.com | www.805kj.com | 2709t.com | 50000885.com | www.975961.com | www.8j3.com | www.117390.com | 0099220.com | 97297l.com | www.q888.com | www.lyhltj.com | 7pj.me | 56978.com | www.627797.com | www.78680u.com | www.875808.com | feicai0532.com | 3473m.com | www.771746.com | www.883399f.com | www.jsjlb8.com | 76543m.com | qqq4165.com | www.524880.com | www.833296.com | www.e948e.com | www.28758a.com | xx4255.com | 28288n.com | www.cp7768.com | www.99552tt.com | www.2200365.com | zhcp44.com | 9149g.com | 33dd8332.com | www.fyyy5.com | www.blr3344.com | www.k2341.com | www.7653.cc | 915908761.com | 606469.com | www.547377.com | www.22365.Com | www.4828998.com | www.04592004.com | js29301.com | xinvip2.com | 1545.com | www.hcw823.com | www.61233k.com | www.91779b.com | www.91221.com | www.6033i.com | uuu4255.com | 5004oo.com | www.385626.com | www.15355w.com | www.w84i.com | www.7779856.com | www.44112055.com | yin5555.com | 43330.com | 2355c.com | 175030.com | www.998924.com | www.rfdc05.com | www.sha2222.com | www.068340.com | www.56520x.com | ylg2002.com | 4036cc.com | yh888d.com | www.431056.com | www.2350c.com | www.xj444555.com | www.742988.com | www.50999l.com | www.hg8373.com | www.wn285.com | 3078z.com | 3522a.vip | ddh5151.com | y68dh.com | jm66.app | 9607588.online | www.591733.com | www.3933d.cc | www.84499y.com | www.55676c.com | www.720799.com | www.2302321.com | www.amjsty5.com | www.617704.com | 33599aa.com | 8030o.com | 55331xx.com | 6487.com | 3467q.com | by302.com | 30019v.com | 91019o.net | 23231381.com | 2820k.com | 5003025.com | 937004.com | www.010986.com | www.367562.com | www.900246.com | www.22fzc.com | www.6832e.com | www.81233r.com | www.4323o.com | www.xb88kk.com | www.3a003.com | www.4444msc.com | www.ag3355.com | www.n063801.com | www.2021s.com | www.7225c.com | www.00772n.com | www.A11100.COM | www.hndf333.com | www.55526f.com | www.yh8396.com | www.2945e.com | www.91gwa.com | www.466587.com | www.yzcp2026.com | www.00773f.com | www.5981j.com | www.680556.com | www.73990v.com | www.2997771.com | www.7737gg.com | www.1764g.com | www.9822.am | www.9484.com | www.22062b.com | www.96386q.com | www.50064n.com | www.7793l.com | www.8199.cc | www.cb7388.com | www.810575.com | www.359500.com | www.33112v.com | 11505.com | 4022o.com | 8030p.com | 7599zz.com | 6150l.com | 2455j.com | www.66664400.com | www.77537a.com | www.40889.com | www.005mgm.com | 111000hh.com | 1206766.com | 5589e.com | www.vns9984.com | www.1829q.com | www.js88.cc | www.80.tt | www.xj6002.com | www.ihg5522.com | www.3478p.cc | www.461770.com | fff2267.com | 883399z.com | 5622u.com | m58955.com | bet3659092.com | www.88837i.com | www.119k8.com | www.4078s.com | www.dzcp8888.com | www.33ok33.com | www.60007k.com | www.745955.com | 2127ss.com | 563447.com | 3775p.com | 4546vip4.com | www.330007.com | www.97060g.com | www.1764.com | www.055x.cc | www.183799.com | bcylc88.com | 4167z.com | xpj677i.com | www.006073.com | www.28000g.com | www.js9090.com | www.cpkk.com | 112j.net | x33c.vip | js88813.com | www.836690.com | www.3116h.com | www.7714t.com | www.602454.com | 3788y.com | 23456.cc | www.vns67999.com | www.2266608.com | www.90935.com | www.w931.com | 9103rr.com | 187037.com | jjfysc.com | www.pj3333.com | www.23819.com | www.c6770.com | 66885002.com | ttt40033.com | www.benz4444s.com | www.y948y.com | www.188jinbaobo.com | www.607356.com | 11005h.com | 50067z.com | www.ty662.com | www.78888js.com | www.66376b.com | 84496677.com | 22098z.com | www.ts00888.com | www.9906488.com | www.60123k.com | 038899.com | 3890q.com | www.bet365601.com | www.38345e.com | www.33588x.com | 11668331.com | dh0853.com | www.wxr11.com | www.704904.com | www.cf9901.com | xpj4444.vip | 3844xx.com | www.hg8249.com | www.js7583.com | www.80767v.com | 9659f.com | www.055468.com | www.366908.com | www.935257.com | 5478t.com | hg999333.org | www.v88134.com | www.c5235.com | 61789b.com | 316690.com | www.423550.com | www.3126q.com | 815077.com | 2649nn.com | www.ggw.99233w.com | www.3552l.com | 7335d.com | lemcoo.com | www.4972x.com | www.gai57.com | hjdc853.com | www.25673f.com | www.vns887.com | www.318021.com | 7599nn.com | www.15b19.net | www.aobo192.com | 3544p.com | 3169a.com | www.28000l.com | www.934077.com | 0610.com | www.4719cc.com | www.556303.com | 3121ww.com | www.81866s.com | www.i32031.com | www.196075.com | 87965uu.com | www.hjcp77.com | www.fcyl2.com | zc82509.com | www.pj8790.com | www.ee563.com | 4023b.com | www.mh3888.com | g2554.com | www.95679.com | www.000128522.com | 69111xpj.com | www.ao699.com | www.3434ccc.com | 6220f.com | www.033033x.com | www.07679u.com | 386kze.com | 5295uu.com | www.76076.com | m88vn.com | 22333885.com | www.48330p.com | m67890.com | www.365109g.com | www.520860.com | 6667009.com | www.21365tt.com | www.80075x.com | 137.vg | www.77438.com | www.33yfa.com | 3568ll.com | www.48282222.com | www.550243.com | 4647j.com | www.208432.com | 6446tt.com | www.ylg2999.com | www.ejylc19.com | 3936u.com | www.68003.com | www.c131.vip | 09780.com | www.i1432.com | 8894vip2.com | www.yl00222.com | www.5522s.cc | ylzz2221.com | www.00778o.com | 3089a.com | www.55268x.vip | www.23636g.com | 3559gggg.com | www.8850w2.com | 2190n.com | www.4107o.com | www.3479q.com | b6267.com | www.v1432.com | a4255.com | www.5816ee.com | www.708270.com | b667766.com | www.93gj07.com | wvs8.com | www.8473g.com | 9411fff.com | www.572433.com | www.712012.com | 56988.com | www.0270i.com | vns00bb.com | www.58404b.com | tt6821.com | www.322888.com | www.160881.com | www.76060r.com | www.126xc.com | 6137i.com | www.30393.com | 7r3777.com | www.38138d.com | 0199955.com | www.qazjw.com | 822365.cc | www.v3266.com | www.444165.com | www.10061006.com | www.aa3479.com | 3416f.com | www.16878b.com | 2078y.com | www.6482c.com | 9068p.com | www.pj55712.com | 3522aa.com | www.93955e.com | ff76669.com | www.c5c77.com | 59599t.com | www.3239888.com | 61320077.com | www.10852a.com | 0343d.com | www.220122a.com | 36088.com | www.068500.com | 22296ab.com | www.9679e.com | 1463w.com | www.90646.com | 6150y.com | www.666089.com | 4997t.com | www.vs1368.com | 87665k.com | www.249559.com | 8547.com | www.3116a.com | 56787aa.com | www.63606a.com | 3435z.com | www.6889792.com | 13638.com | www.66332g.com | 118184.com | www.c5957.com | www.8494g.com | www.377613.com | www.33623a.com | 6220ll.com | www.3846z.com | hg168f.com | www.p2894.com | x40033.com | www.99677x.com | 56988l.vip | www.757209.com | www.330099r.com | 62222r.com | www.5504m.com | 972t.com | www.55717x.com | 00005858.com | www.987957.com | www.3643s.com | 7893005.com | www.c63.com | 33432i.com | www.456669.com | 0033b.cc | www.399230.com | www.53js.com | 91019e.net | www.js56773.com | 2190p.com | www.903559.com | www.js778911.com | 67890dd.com | www.33678hh.com | 皇冠总公司.com | www.033.la | www.msc44.la | cp088r.com | www.993776.com | k45638.com | www.810521.com | www.589msc.com | 1407e.com | www.99094v.com | amjsc02.com | www.235127.com | www.807239.com | 463j8.com | www.18005.com | www.00618q.com | 9679a.com | www.8905t.com | 3136xx.com | www.278688.com | www.668cp44.com | 3640x.com | www.hx1116.com | www.23488v.com | 0683456.com | www.78700m.com | www.88c07.com | 27365a.com | www.gx58qp.com | www.7394444.com | 256777i.com | www.hg32228.com | 776093.com | www.36788u.com | www.18k0048.com | zhcp30.com | www.196280.com | www.4727.com | 6245.ltd | www.89894u.com | www.7892.ag | 8905f.com | 49973.com | www.9895s.com | 00014066.com | 500000791.com | www.68365i.com | www.1636001.com | 55kk8332.com | www.hg6634.com | www.333133x.com | hg999333o.com | www.52072s.com | www.yxlmwx.net | 78930006.com | www.sygj2.com | www.hg531.com | 092656.com | www.257188.com | www.w69096.com | 500000831.com | 2546n.com | www.37377m.com | www.7830f.com | f2894.com | www.ya318.com | www.jsc33.com | 66882007.com | 22234066.com | www.660188.com | www.3459s.com | 44p88.cc | www.867865.com | www.4212w.com | 3178ll.com | 2595d.com | www.81678t.com | www.84859.com | 8003aa.com | www.108095.com | www.xpj71333.com | www.3459r.com | vic6308.com | www.727079.com | www.4996jl.com | www.5170.com | 2844f.com | www.775730.com | www.h80288.com | www.6491m.com | 1104dh.com | www.700231.com | www.i063801.com | www.hg53488.com | c72555.com | www.420611.com | www.178441.com | www.dzc67.com | 44269999.com | www.081307.com | www.hg36799.com | www.58767.com | bb33338.com | jlykk.com | www.a991qp.com | www.808msc.com | 2764.com | a62365.com | www.669772.com | www.77783yh.com | www.2566h5.com | 5309d.com | 54241177.com | www.918ar.com | www.hg8oo.com | www.20x0048.com | 085365.com | 11tt8331.com | www.33997d.com | www.hg8081.com | www.9591718.com | 4018u.com | 76543l.com | www.2934r.com | www.4996hh.com | www.912suncity.com | 11005v.com | 61320000.com | www.904861.com | www.807sun.com | www.558667.com | 909263.com | 496.se | ribo60.cc | www.8667r.com | www.4058vv.com | www.hg1787.com | 923810.com | 5099jj.com | www.83033i.com | www.15355n.com | www.80188e.com | www.cj270.com | 8827hh.com | shen5511.com | feicai0990.com | www.23040.com | www.087r.com | www.6677psb.com | www.yh5099.com | 9649r.com | 1331bb.com | www.50026u.com | www.5095k.com | www.1678.cc | www.3171d.com | www.617707.com | btt529g.com | 93888js.com | 6002aa.com | www.hy6934.com | www.567733.com | www.1168i.com | www.18373876153.com | 37570k.com | 316k.cc | mxc11.com | www.196103.com | www.2934q.com | www.1434u.com | www.ggq.99233q.com | www.436685.com | 6641t.com | 53262d.com | 3421w.com | xifuny.com | www.560161.com | www.07163y.com | www.97828y.vip | www.4694e.com | www.048888.com | www.3657k.com | spj81.net | 3614m.com | 111hg88.com | 500000746.com | www.367137.com | www.781566.com | www.5958818.com | www.00778f.com | www.gh5550033.com | 0004661.com | www.574377.com | www.1035o.com | www.126cpw.com | www.88325p.com | www.720c75.com | www.649700.com | www.311sunbet.com | www.sjs07.com | 61828.biz | w7667.com | 0485e.com | 31325x.com | 3178s.com | 2381007.com | www.223085.com | www.828701.com | www.055r.cc | www.76520c.com | www.300716.com | www.109115.com | www.38138y.com | www.5504j.com | www.hg3882.com | www.88570.com | www.z8867.com | www.38200y.com | 58588m.com | 588-6.cc | 4023g.com | 2018885188.com | 50099i.com | j5069.com | 3568v.com | lh66v.com | fucaiwang.pw | 23233i.com | 5099jj.com | 9933vn77.com | b11988.com | 8550500.com | k5429.com | 53694567.com | vns8e.com | 3616p.com | 3138.com | hgyz22.com | dxcp33.com | 313989.com | qycp356.com | 364850.com | wot.kongzhong.com | 22556l.com | 01234p.com | 18438h.com | jixiang.com | pjshanxi.com | youhui074.com | 4270uu.com | xxx40033.com | ii01234.com | 06006g.com | nn500t.com | 28839b.com | pp3189.com | 11555002.com | www.4123vv.com | www.757xpj.com | www.21365jj.com | www.wn99h.com | www.yh1386.com | www.hg586.com | www.bb8888-1.com | www.120529.com | www.89599g.com | www.4196a.com | www.wns00.me | www.28891f.com | www.80075k.com | www.3933j.cc | www.866248.com | www.373970.com | rml0.com | 3679ii.com | 17771.com | ddj138.com | xinhao3559.com | 55vv8332.com | www.30xw.com | www.68993261.com | www.0270v.com | www.1158c.com | www.669268.com | www.109075.com | 3556vip6.com | oo44442.com | w88u18.com | 7893w08.com | 777k7.com | 55115156.com | www.kim218.com | www.25288o.com | www.184589.com | www.28281app.com | www.8700666.com | www.860505.com | www.7782i.com | www.599684.com | 7720w.com | 0015cc.com | 53358q.com | 2381aa.com | www.63877t.com | www.ytgj444.com | www.170507.com | www.js89a.vip | www.76520r.com | www.902257.com | yin3434.com | 33998016.com | 4340j.com | ccc5002.com | www.2846n.com | www.998855j.com | www.44118h.com | www.50732q.com | www.606614.com | 26444.com | 239430.com | hg772018.com | www.4107p.com | www.dw982.com | www.38775uu.com | www.9149g.com | www.wcp686.com | 0747aa.com | 3807e.com | 1665pp.com | www.g32365.com | www.07bet8.com | www.8d111.com | www.658252.com | 7200188.com | 67890z.com | yabo4000.com | www.683210.com | www.69989c.com | www.73166.com | www.302210.com | 56811.com | 2127w.com | www.hgw2016.com | www.28000x.com | www.77929.com | www.550274.com | p888good.com | tcdtf.com | www.xpj88003.com | www.1064d.com | www.91233w.com | www.202427.com | 972t.com | 83086v.com | www.xh0077.com | www.6889.am | www.960923.com | 8159xxx.cc | qq365z.com | www.88807v.com | www.mgm868009.com | www.12455b.com | kk080.com | h4042.com | www.yh111222.com | www.28000j.com | www.41518l.com | 29918dd.com | 32666c.com | www.wnsr838.com | www.19019b.com | www.15355n.com | 44990.com | 40033tt.com | www.0860n.com | www.88325j.com | www.789199a.com | 9103kk.com | 55mm8332.com | www.0333444.com | www.2418u.com | www.173225.com | 36408855.com | www.hg9922.org | www.35700dd.com | www.ck8199.com | 00116556.com | 131e.net | www.999c31.com | www.26163c.com | hag8326.com | 0245x.com | www.0820.com | www.86267p.com | 6647k.com | 6907888.com | www.7408.cc | www.sb4010.com | 6245d.com | iiii19927.com | www.fc687.com | www.77803n.com | z58955.com | 922310.com | www.999c31.com | www.5688y.cc | 4270jj.com | www.1869n.com | www.bwinyz06.com | www.806292.com | 4379c.com | www.4972kk.com | www.yh888a.com | www.43818i.com | hjdc789.com | www.js410.com | www.15355m.com | ggtiao.com | www.1117xj.com | www.4196a.com | www.372411.com | 4036hh.com | www.pj5633.com | www.33598p.com | 4647f.com | www.m33678.com | www.bb00668.com | www.055983.com | 08159w.com | www.bsd9999.com | www.c1371.com | 07322222.com | www.ttn88.com | www.21202o.com | 9359977.com | www.700829.com | www.23819.co | 3685v.com | 2595j.com | www.4996km.com | www.252359.com | www.50074f.com | 4036i.com | www.83335k.com | www.4923s.com | 3844oo.com | www.bet365a4.com | www.833296.com | e47479.com | www.md006.com | www.hbet95.com | 6177010.com | www.4759bb.com | www.598888.vip | a7285.com | www.8494e.com | www.566048.com | 118888a.com | www.dy1188.com | www.86333.com | yd776.com | www.2643j.com | www.26878g.com | 1294u.cc | www.8882.cc | www.927670.com | 72345.com | www.yk222a.com | www.262072.com | 500000795.com | www.s2894.com | 1easygo.com | www.wns5678.com | www.hd5388.com | 28288pp.com | www.33455b.com | www.df76.com | xx888a.com | www.5099cc.com | zhenxin360.com | js11995.com | www.730555h.com | 6396u.com | www.000243.com | www.868176.com | xue9999.com | www.91779g.com | vip201678.com | www.995e.net | www.7782l.com | 0003890.com | www.dzj.cm | 70766633.com | www.717818.am | www.78995.com | 4288oo.com | www.16181z.com | 6613699.com | www.7893w13.com | www.9928j.com | 2222k7.com | www.35700dd.com | 305196.com | www.44447837.com | www.974306.com | 69096g.com | www.7920o.com | 1591hhh.com | www.8000tt.com | www.107186.com | www.7754j.com | www.82676.com | 01885a.com | www.73990c.com | 58802b.com | www.6123fff.com | www.60123v.com | www.515xpj.com | www.371z.cc | 9958977.com | www.e98478.com | alpk8.com | www.1064e.com | 2820k.com | www.xg40.com | www.235812.com | YL7999.com | www.tai444.com | 8988i.com | www.4763666.com | www.572918.com | www.388kf.com | www.78700.com | 6766ii.com | www.81608z.com | hg10g.com | www.f32031.com | zhcp59.com | www.6606488.com |