<optgroup id="w2uiu"></optgroup>
<menu id="w2uiu"><tt id="w2uiu"></tt></menu>
<menu id="w2uiu"><strong id="w2uiu"></strong></menu>
 • <menu id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu></menu>
  <xmp id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu>
 • <dd id="w2uiu"><nav id="w2uiu"></nav></dd>
 • 難忘童年——“騎羊”歷險記

  小學生作文:難忘童年——“騎羊”歷險記
  作文字數:797
  作者:李馥若
 •  
 •  
 • nán
 • wàng
 • tóng
 • nián
 •  
 •  
 •  
 • yáng
 •  
 • xiǎn
 •  
 •  難忘童年——“騎羊”歷險記 
 •  
 • 
 •  
 • dān
 • jiāng
 • kǒu
 • shì
 • liù
 • píng
 • zhèn
 • xiǎo
 • xué
 •  
 •  
 • bān
 •  
 • 丹江口市六里坪鎮小學五()班 
 • ruò
 •  
 •  
 • 李馥若 
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • tóng
 • nián
 • jiù
 • xiàng
 • bǎi
 • bǎo
 • xiāng
 •  
 • zhuāng
 • zhe
 • duō
 •  童年就像一個百寶箱,裝著許多
 • shì
 • shǎ
 • shì
 •  
 • shì
 • yǒu
 • men
 • de
 • xìng
 • huān
 • 趣事和傻事,事里有我們的幸福和歡
 •  
 •  
 •  
 • 樂! 
 •  
 •  
 • jīn
 • tiān
 • gěi
 • jiā
 • jiǎng
 • jiàn
 • yǒu
 • de
 • shì
 •  
 •  今天我給大家講一件有趣的事—
 •  
 • yáng
 •  
 • zài
 • suì
 • shí
 • nián
 • chū
 • tiān
 • —騎羊。記得在我歲時大年初一那天
 •  
 • cóng
 • yáng
 • quān
 • qiān
 • chū
 • zhī
 • shān
 • yáng
 • lái
 • wán
 •  
 • ,爸爸從羊圈里牽出一只山羊來玩。
 • yáng
 • yǒu
 • shí
 • me
 • hǎo
 • wán
 • de
 • ne
 •  
 • yǎn
 • zhū
 • 羊有什么好玩的呢?爸爸眼珠骨碌一
 • zhuǎn
 •  
 • jiù
 • xiǎng
 • chū
 • le
 • hǎo
 • bàn
 •  
 • shì
 • 轉,就想出了一個好辦法。于是爸爸
 • jiào
 • guò
 • lái
 •  
 • yán
 • shuō
 •  
 •  
 • ruò
 •  
 • 把我叫過來,嚴肅地說:“李馥若,
 • jīn
 • tiān
 • jiāo
 • yáng
 •  
 •  
 •  
 • yáng
 •  
 •  
 • 爸爸今天教你騎羊。”“騎羊?”我
 • zhēng
 • yǎn
 • jīng
 • wèn
 •  
 •  
 • shì
 • de
 •  
 •  
 • kěn
 • dìng
 • 睜大眼睛問。“是的。”爸爸肯定地
 • shuō
 •  
 • xiǎng
 •  
 • shuāi
 • xià
 • lái
 • zěn
 • me
 • bàn
 •  
 • xīn
 • yǒu
 • 說。我想:摔下來怎么辦?我心里有
 • diǎn
 • hài
 •  
 • shì
 • yòu
 • xiǎng
 • zài
 • miàn
 • qián
 • diū
 • liǎn
 • 點害怕,可是又不想在爸爸面前丟臉
 •  
 • kàn
 • chū
 • le
 • de
 • xīn
 •  
 • shuō
 •  
 •  
 • yòu
 • 。爸爸看出了我的心思,說:“又打
 • tuì
 • táng
 • le
 • ba
 •  
 • xiǎng
 • xiǎng
 • diàn
 • shì
 • shàng
 • de
 • shì
 • 退堂鼓了吧!想想電視上騎馬的騎士
 • duō
 • wēi
 • fēng
 •  
 •  
 • yáng
 • jiù
 • yàng
 •  
 • 多威風啊!騎羊就與騎馬一樣,你不
 • le
 •  
 •  
 •  
 • huà
 • yīn
 • wèi
 • luò
 •  
 • zhàn
 • zài
 • páng
 • 騎我騎了啊!”話音未落,站在一旁
 • de
 • yáng
 • yòu
 • kāi
 • shǐ
 • chàng
 • le
 •  
 •  
 • miē
 • miē
 • miē
 •  
 •  
 • yáng
 • 的羊又開始獨唱了,“咩咩咩!”羊
 • hǎo
 • xiàng
 • fǎn
 • duì
 • men
 • de
 •  
 • méi
 • bàn
 •  
 • wéi
 • 好像反對我們騎它似的。沒辦法,為
 • le
 • diū
 • miàn
 •  
 • zhī
 • hǎo
 • yīng
 • le
 •  
 • bèng
 • 了不丟面子,我只好答應了,我一蹦
 • dào
 • le
 • yáng
 • bèi
 • shàng
 •  
 •  
 • miē
 • miē
 • miē
 •  
 •  
 • yáng
 • yòu
 • hǎo
 • 騎到了羊背上。“咩咩咩!”羊又好
 • xiàng
 • zài
 • kàng
 • de
 •  
 • yòu
 • néng
 • zěn
 • yàng
 •  
 •  
 •  
 • 像在抗議似的,可又能怎樣? 
 •  
 •  
 • chū
 •  
 • yáng
 • zǒu
 • hěn
 • màn
 •  
 • wéi
 • yáng
 •  起初,羊走得很慢,爸爸以為羊
 • huì
 • pǎo
 •  
 • jiù
 • zài
 • shǒu
 • qiān
 • yáng
 • de
 • shéng
 • fàng
 • 不會跑,就把握在手里牽羊的繩子放
 • le
 •  
 • gāng
 • fàng
 • shǒu
 •  
 • yáng
 • jiù
 • xiàng
 • le
 • gōng
 • de
 • jiàn
 • de
 • 了。剛放手,羊就像離了弓的箭似的
 • fēi
 • kuài
 • pǎo
 • le
 • lái
 •  
 • fēi
 • cháng
 • hài
 •  
 • jiào
 • 飛快地跑了起來,我非常害怕,大叫
 • shēng
 •  
 •  
 •  
 • kuài
 • jiù
 •  
 •  
 • zhuī
 • 一聲:“爸,快救我!”爸爸哪里追
 • shàng
 • yáng
 •  
 • zhī
 • néng
 • shì
 • zhe
 •  
 • méi
 • bàn
 •  
 • zhī
 • 得上羊,只能目視著。我沒辦法,只
 • hǎo
 • kào
 • le
 •  
 • shuāng
 • shǒu
 • jǐn
 • jǐn
 • zhuā
 • zhù
 • yáng
 • máo
 • 好靠自己了。我雙手緊緊地抓住羊毛
 •  
 • liǎng
 • tuǐ
 • jǐn
 • jǐn
 • jiá
 • zhù
 • yáng
 •  
 • diǎn
 • gǎn
 • ,兩腿緊緊地夾住羊肚,一點也不敢
 • fàng
 • sōng
 •  
 • ér
 • yáng
 • biān
 •  
 • miē
 • miē
 • miē
 •  
 • jiào
 • zhe
 •  
 • 放松。而羊一邊“咩咩咩”地叫著,
 • biān
 • wǎng
 • bèi
 • shàng
 • wàng
 •  
 • hǎo
 • xiàng
 • zài
 • shuō
 •  
 •  
 • bèi
 • shàng
 • 一邊往背上望,好像在說:“我背上
 • shì
 • shí
 • me
 • dōng
 •  
 • zhè
 • me
 • zhòng
 •  
 • nán
 • dào
 • shì
 • dài
 • 是什么東西,這么重?難道是一袋大
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 米?” 
 •  
 •  
 • yáng
 • yòu
 • pǎo
 • le
 • huì
 • ér
 •  
 • pǎo
 • lèi
 • le
 •  
 • jiù
 • fàng
 •  羊又跑了一會兒,跑累了,就放
 • màn
 • le
 •  
 • chèn
 • zhè
 • huì
 • máng
 • zhuā
 • le
 • 慢了速度,爸爸趁這個機會忙抓了一
 • cǎo
 •  
 • huàn
 • dào
 •  
 •  
 • miē
 • miē
 • miē
 • miē
 •  
 •  
 • yáng
 • tīng
 • jiàn
 • 把草,喚到:“咩咩咩咩!”羊聽見
 • le
 •  
 • jiù
 • wǎng
 • zǒu
 • guò
 •  
 • yǎo
 • zhù
 • cǎo
 •  
 • 了,就往我爸那里走過去,咬住草,
 • jiù
 • láng
 • tūn
 • yān
 • chī
 • lái
 •  
 • xīn
 • jīng
 • 就狼吞虎咽地吃起來。爸爸立即心驚
 • dǎn
 • zhàn
 • cóng
 • yáng
 • bèi
 • shàng
 • bào
 • le
 • xià
 • lái
 •  
 •  
 •  
 • 膽戰地把我從羊背上抱了下來。 
 •  
 •  
 • yáng
 • de
 • gǎn
 • jiào
 • zhēn
 • shì
 • tài
 • le
 •  
 • yòu
 •  騎羊的感覺真是太刺激了!我又
 • gāo
 • xìng
 • yòu
 • hài
 •  
 • gāo
 • xìng
 • de
 • shì
 • rán
 • xiàng
 • shì
 • 高興又害怕,高興的是去居然像騎士
 • yàng
 • le
 • huì
 • ér
 • yáng
 •  
 • hài
 • de
 • shì
 • xià
 • 一樣騎了一會兒羊;害怕的是下次爸
 • ràng
 • yáng
 • shí
 • hái
 • yào
 • sōng
 • shǒu
 •  
 •  
 •  
 • 爸讓我騎羊時還要松手! 
 •  
 • 
 •  
 •  
 • diǎn
 • píng
 •  
 • zhè
 • piān
 • wén
 • zhāng
 • xiáng
 • xiě
 • le
 • yáng
 • qián
 •  點評:這篇文章詳細寫了騎羊前
 •  
 • yáng
 • shí
 • de
 • xīn
 • huó
 • dòng
 •  
 • yóu
 • yáng
 • chǎng
 • miàn
 • 、騎羊時的心里活動,猶如騎羊場面
 • jiù
 • zài
 • yǎn
 • qián
 •  
 • huó
 • líng
 • huó
 • xiàn
 •  
 • gěi
 • rén
 • ěr
 • 就在眼前,活靈活現,給人以耳目一
 • xīn
 • de
 • gǎn
 • jiào
 •  
 •  
 •  
 • xué
 • hǎi
 •  
 •  
 •  
 • 新的感覺。( 李學海) 
 •  
 • 
   
  無注音版:
   
    難忘童年——“騎羊”歷險記
   
    丹江口市六里坪鎮小學五()班 李馥若
   
   
   
   童年就像一個百寶箱,裝著許多趣事和傻事,事里有我們的幸福和歡樂!
   
    今天我給大家講一件有趣的事——騎羊。記得在我歲時大年初一那天,爸爸從羊圈里牽出一只山羊來玩。羊有什么好玩的呢?爸爸眼珠骨碌一轉,就想出了一個好辦法。于是爸爸把我叫過來,嚴肅地說:“李馥若,爸爸今天教你騎羊。”“騎羊?”我睜大眼睛問。“是的。”爸爸肯定地說。我想:摔下來怎么辦?我心里有點害怕,可是又不想在爸爸面前丟臉。爸爸看出了我的心思,說:“又打退堂鼓了吧!想想電視上騎馬的騎士多威風啊!騎羊就與騎馬一樣,你不騎我騎了啊!”話音未落,站在一旁的羊又開始獨唱了,“咩咩咩!”羊好像反對我們騎它似的。沒辦法,為了不丟面子,我只好答應了,我一蹦騎到了羊背上。“咩咩咩!”羊又好像在抗議似的,可又能怎樣?
   
    起初,羊走得很慢,爸爸以為羊不會跑,就把握在手里牽羊的繩子放了。剛放手,羊就像離了弓的箭似的飛快地跑了起來,我非常害怕,大叫一聲:“爸,快救我!”爸爸哪里追得上羊,只能目視著。我沒辦法,只好靠自己了。我雙手緊緊地抓住羊毛,兩腿緊緊地夾住羊肚,一點也不敢放松。而羊一邊“咩咩咩”地叫著,一邊往背上望,好像在說:“我背上是什么東西,這么重?難道是一袋大米?”
   
    羊又跑了一會兒,跑累了,就放慢了速度,爸爸趁這個機會忙抓了一把草,喚到:“咩咩咩咩!”羊聽見了,就往我爸那里走過去,咬住草,就狼吞虎咽地吃起來。爸爸立即心驚膽戰地把我從羊背上抱了下來。
   
    騎羊的感覺真是太刺激了!我又高興又害怕,高興的是去居然像騎士一樣騎了一會兒羊;害怕的是下次爸爸讓我騎羊時還要松手!
   
   
    點評:這篇文章詳細寫了騎羊前、騎羊時的心里活動,猶如騎羊場面就在眼前,活靈活現,給人以耳目一新的感覺。( 李學海)
   
   

   恐龍歷險記

   作文字數:1205
   作者:未知
  •  
  • wén
  •  
  • zhāng
  •  
  • lái
  •  
  • yuán
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • kǒng
  • lóng
  • 文 章 來 源   恐龍
  • xiǎn
  • 歷險記
  • 閱讀全文

   恐龍歷險記

   作文字數:1177
   作者:未知
  •  
  • zhàn
  • zhǎng
  •  
  • chén
  • lǎo
  • shī
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • kǒng
  • lóng
  • xiǎn
  • 站長 陳老師:。  恐龍歷險
  •  
  •  
  • shān
  • dōng
  • shěng
  •  
  • shān
  • dōng
  • cáo
  • xiàn
  • cáo
  • chéng
  • zhèn
  • sān
  • xiǎo
  •  山東省 山東曹縣曹城鎮第三小
  • 閱讀全文

   螞蟻小金歷險記

   作文字數:515
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xiǎo
  • jīn
  • xiǎn
  •    螞蟻小金歷險記
  •  
  •  
  • tiān
  • jīn
  • shì
  •  
  • yáng
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • nián
  • èr
  • bān
  •  
  • sòng
  •  天津市 逸陽小學三年二班 宋
  • shù
  • ?
  • 澍川
  • 閱讀全文

   童年趣事

   作文字數:299
   作者:張宏錦
  •  
  •  
  •  
  • zài
  • yōu
  • de
  • tóng
  • nián
  • shēng
  • huó
  • zhōng
  •  
  • diào
  •  在無憂無慮的童年生活中,調
  • de
  • cháng
  • cháng
  • zuò
  • chū
  • xiē
  • ràng
  • rén
  • pěng
  • xiào
  •  
  • 皮的我常常做出一些讓人捧腹大笑、
  • xiào
  • de
  • shì
  • qíng
  •  
  • 苦笑不得的事情。
  • 閱讀全文

   童年小事

   作文字數:657
   作者:李秋子
  •  
  • xiǎo
  • xué
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  •  
  • tóng
  • nián
  •  
  • xiàng
  • tiáo
  • liú
  • tǎng
  • 小學作文  童年,像一條流淌
  • de
  • xiǎo
  •  
  • tóng
  • nián
  • shēng
  • de
  • shì
  •  
  • jiù
  • xiàng
  • xiǎo
  • 的小河。童年里發生的事,就像小河
  • fān
  • téng
  • zhe
  • de
  • duǒ
  • làng
  • ?g
  •  
  • làng
  • ?g
  • yǒu
  • shí
  • chàng
  • zhe
  • 里翻騰著的幾朵浪花。浪花有時唱著
  • 閱讀全文

   童年趣事

   作文字數:423
   作者:黃夏偉
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • tóng
  • nián
  • yǒu
  • duō
  • shì
  •  
  •    我的童年有許多趣事,
  • zhōng
  • yǒu
  • jiàn
  • zhì
  • jīn
  • chōng
  • diào
  •  
  • 其中有一件至今沖洗不掉。
  •  
  •  
  • suì
  • nián
  •  
  • dào
  • gōng
  • yuán
  •  八歲那年,我和媽媽一起到公園
  • 閱讀全文

   童年趣事

   作文字數:434
   作者:李睿
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zài
  • de
  • nǎo
  • hǎi
  •  
  • jīng
  • guò
  •   在我記憶的腦海里,經歷過
  • duō
  • duō
  • yǒu
  • de
  • shì
  •  
  • dàn
  • men
  • dōu
  • suí
  • zhe
  • shí
  • 許許多多有趣的事,但它們都隨著時
  • guāng
  • de
  • liú
  • shì
  • xiàng
  • xiǎo
  • chuán
  • yàng
  • piāo
  • zǒu
  • le
  •  
  • wéi
  • yǒu
  • 光的流逝像小船一樣漂走了,唯有一
  • 閱讀全文

   童年趣事----溜冰

   作文字數:350
   作者:陳震灝
  •  
  •  
  •  
  • de
  • tóng
  • nián
  • shì
  • kuài
  • de
  •  
  • yīn
  • wéi
  • zǒng
  • yǒu
  •  我的童年是快樂的,因為總有
  • shuāng
  • liū
  • bīng
  • xié
  • péi
  • bàn
  • zhe
  •  
  • 一雙溜冰鞋陪伴著我。
  •  
  •  
  • shì
  • zài
  • èr
  • nián
  • de
  • shǔ
  • jiǎ
  •  
  •  那是在二年級的一個暑假里,爸
  • 閱讀全文

   童年回憶

   作文字數:311
   作者:余珍
  •  
  • zhàn
  • zhǎng
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • tóng
  • nián
  •  
  • shì
  • duō
  • me
  • měi
  • hǎo
  • 站長 :。 童年,是多么美好
  •  
  • jīn
  • tiān
  • kàn
  • le
  • zài
  • xué
  • qián
  • bān
  •  
  • liù
  •  
  • shí
  • 。今天我看了我在學前班“六一”時
  • zhì
  • de
  • jiē
  •  
  • 錄制的節目。
  • 閱讀全文

   《湯姆索亞歷險記》讀后感

   作文字數:431
   作者:周琦琳
  •  
  •  
  • xiǎo
  • xué
  •  
  •  
  •  
  • tāng
  • suǒ
  • xiǎn
  • zhè
  • běn
  • “小學” 湯姆索亞歷險記這本
  • shū
  • fēi
  • cháng
  • ài
  • kàn
  •  
  • shuō
  • shì
  • bǎi
  • yàn
  •  
  • 書我非常愛看,可以說是百讀不厭。
  •  
  •  
  • zài
  • zhè
  • běn
  • shū
  •  
  • xiǎo
  • zhǔ
  • rén
  • gōng
  • tāng
  • suǒ
  •  在這本書里,小主人公湯姆索亞
  • 閱讀全文

   雞蛋歷險記

   作文字數:496
   作者:奚溪
  •  
  • xiǎo
  • xué
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  •  
  • xīn
  • shēng
  • mìng
  • 小學作文  今天,一個新生命
  • dàn
  • shēng
  • le
  •  
  • jiù
  • shì
  •  
  •  
  • dàn
  •  
  • 誕生了,那就是我——雞蛋。
  •  
  •  
  • chū
  • shēng
  • jiǔ
  •  
  • jiù
  • bèi
  • xiǎo
  • zhǔ
  • rén
  • cóng
  •  我出生不久,就被小主人從媽媽
  • 閱讀全文

   童年趣事

   作文字數:411
   作者:鄭揚帆
  •  
  •  
  •  
  • xiǎo
  • shí
  • hòu
  •  
  •  
  • zuò
  • guò
  • duō
  • yǒu
  • de
  •  小時候, 我做過許多有趣的
  • shì
  • qíng
  •  
  • jiàn
  •  
  • liǎng
  • jiàn
  •  
  •  
  • duō
  • de
  • zěn
  • me
  • shù
  • 事情,一件、兩件……多的怎么也數
  • qīng
  •  
  • dàn
  • yǒu
  • jiàn
  • shì
  •  
  • réng
  • rán
  • yóu
  • xīn
  • 不清。但有一件事,我仍然記憶猶新
  • 閱讀全文

   童年——最快樂的時光

   作文字數:483
   作者:李雨燕
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • tài
  • hǎo
  • le
  •  
  •  
  • bèi
  • xuǎn
  • zhōng
  • cān
  •   “太好了!”我被選中去參
  • jiā
  • xué
  • xiào
  • chàng
  • tuán
  • le
  •  
  • zhī
  • zhè
  • xiāo
  •  
  • 加學校合唱團了。得知這個消息,我
  • xìng
  • fèn
  •  
  • gāo
  • xìng
  • lǒng
  • zuǐ
  •  
  • 興奮無比,高興得合不攏嘴。
  • 閱讀全文

   小兔歷險記

   作文字數:613
   作者:陳家宏
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zài
  • sēn
  • lín
  • zhù
  • zhe
  • sān
  • zhī
  • yòu
  •   在一個森林里住著三只又可
  • ài
  • yòu
  • yǒng
  • gǎn
  • de
  • xiǎo
  • 愛又勇敢的小兔子
  •  
  •  
  • tiān
  • sān
  • zhī
  • xiǎo
  • gào
  • bié
  • le
  • men
  • de
  •  一天三只小兔子告別了他們的爸
  • 閱讀全文

   童年

   作文字數:217
   作者:徐同欣
  •  
  •  
  •  
  • tóng
  • nián
  •  
  •  童年,
  •  
  •  
  • shì
  • duǒ
  • jié
  • bái
  • de
  • ?g
  •  
  •  是一朵潔白的荷花,
  •  
  •  
  • zhào
  • yìng
  • zhe
  • ér
  • tóng
  • shuǐ
  • de
  • xīn
  •  
  •  照映著兒童似水的心。
  • 閱讀全文

   我和“小蘿卜頭”比童年

   作文字數:358
   作者:陳心怡
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • le
  • wén
  •  
  • de
  •  
  • xiǎo
  •   讀了課文《我的弟弟“小
  • luó
  • bo
  • tóu
  •  
  •  
  • bèi
  •  
  • xiǎo
  • luó
  • bo
  • tóu
  •  
  • 蘿卜頭》,我被“小蘿卜頭”那刻苦
  • xué
  • de
  • jīng
  • shén
  • gǎn
  • dòng
  • le
  •  
  •  
  • xiǎo
  • luó
  • bo
  • tóu
  •  
  • zài
  • 學習的精神感動了,“小蘿卜頭”在
  • 閱讀全文

   我和“小蘿卜頭”比童年

   作文字數:378
   作者:胥林哲
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • men
  • xué
  •       我們學
  • le
  • xiǎo
  • luó
  • bo
  • tóu
  • zhè
  • piàn
  • wén
  • hòu
  •  
  • shēn
  • shēn
  • 了小蘿卜頭這片課文以后,我深深地
  • gǎn
  • dào
  • le
  • de
  • tóng
  • nián
  • shì
  • duō
  • me
  • xìng
  •  
  • 感到了我的童年是多么幸福。
  • 閱讀全文

   我和“小蘿卜頭”比童年

   作文字數:629
   作者:王夢婷
  •  
  •  
  •  
  • dào
  • tóng
  • nián
  •  
  • měi
  • rén
  • dōu
  • huì
  • xiǎng
  • dào
  •  提到童年,每個人都會想到無
  • yōu
  • de
  • shēng
  • huó
  •  
  • shì
  • ā
  •  
  • de
  • tóng
  • nián
  • què
  • shí
  • 憂無慮的生活,是啊,我的童年確實
  • hěn
  • kuài
  •  
  • yǒu
  • shù
  • qīng
  • de
  • wán
  •  
  • gèng
  • yǒu
  • hěn
  • hǎo
  • 很快樂。有數不清的玩具,更有很好
  • 閱讀全文

   蘋果歷險記

   作文字數:425
   作者:孫乾楠
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • yǒu
  •  
  • zhī
  • xiǎo
  • píng
  • guǒ
  • lái
  • dào
  • sēn
  • lín
  •  有一次,一只小蘋果來到森林里
  • wán
  •  
  • rán
  • xiàn
  • qián
  • miàn
  • yǒu
  • zhī
  • páng
  • rán
  • 玩。忽然他發現前面有一只龐然大物
  • 閱讀全文

   二個蘋果歷險記

   作文字數:292
   作者:周婧雨
  •  
  •  
  •  
  •  
  • qián
  •  
  • yǒu
  • liǎng
  • pàng
  • zài
  •   以前,有兩個胖娃娃在一個
  • liáo
  • kuò
  • de
  • cǎo
  • yuán
  • zhōng
  • shēng
  • le
  • jiàn
  • nán
  • wàng
  • de
  • shì
  • 遼闊的大草原中發生了一件難忘的事
  •  
  • men
  • xiǎng
  • zhī
  • dào
  • ma
  •  
  • lái
  • gào
  • men
  • ba
  •  
  • 。你們想知道嗎?我來告訴你們吧。
  • 閱讀全文

   紅臉娃娃歷險記

   作文字數:483
   作者:徐小婧
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • cóng
  • qián
  •  
  • zài
  • piàn
  • lín
  •  
  • zhù
  •   從前,在一片林子里,住
  • zhe
  • èr
  • hóng
  • liǎn
  •  
  • 著二個紅臉娃娃。
  •  
  •  
  • pàng
  • pàng
  • de
  • shì
  • jiě
  • jiě
  •  
  • shòu
  • shòu
  • de
  •  胖胖的那個是姐姐,瘦瘦的那個
  • 閱讀全文

   蝸牛歷險記

   作文字數:575
   作者:劉琛8775
  •  
  •  
  •  
  •  
  • cóng
  • qián
  • yǒu
  • zhī
  • niú
  • zhù
  • zài
  • suǒ
  • yòu
  •   從前有一只蝸牛住在一所幼
  • ér
  • yuán
  • páng
  • de
  • shù
  • lín
  •  
  • yǒu
  • duō
  • niú
  • 兒園旁的樹林里,那里有許多蝸牛蝴
  • dié
  • qīng
  • tíng
  • děng
  • xiǎo
  • dòng
  •  
  • 蝶蜻蜓等小動物。
  • 閱讀全文

   我讀《童年》

   作文字數:385
   作者:徐帥洋
  •  
  •  
  • měi
  • rén
  • dōu
  • yǒu
  • zhí
  • huí
  •  
  • zhí
  •  每一個人都有自己值得回憶、值
  • zhēn
  • de
  • měi
  • hǎo
  • shí
  • guāng
  •  
  • tóng
  • nián
  • shì
  • shēng
  • zhōng
  • zuì
  • 得珍惜的美好時光。童年是一生中最
  • nán
  • wàng
  •  
  • zuì
  • kuài
  • de
  • shí
  • guāng
  •  
  • dàn
  • gāo
  • ěr
  • de
  • tóng
  • 難忘、最快樂的時光,但高爾基的童
  • 閱讀全文

   《童年》讀后感

   作文字數:291
   作者:田甜
  •  
  • xiǎo
  • xué
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  • měi
  • rén
  • dōu
  • yǒu
  • de
  • tóng
  • 小學作文 每個人都有自己的童
  • nián
  •  
  • tóng
  • nián
  • shì
  • shēng
  • zhōng
  • zuì
  • nán
  • wàng
  •  
  • zuì
  • kuài
  • de
  • 年。童年是一生中最難忘、最快樂的
  • shí
  • guāng
  •  
  • dàn
  • gāo
  • ěr
  • de
  • tóng
  • nián
  • què
  • zhòng
  • tóng
  •  
  • 時光,但高爾基的童年卻與眾不同。
  • 閱讀全文

   童年

   作文字數:448
   作者:雷夢丹
  •  
  •  
  •  
  •  
  • ài
  • tóng
  • nián
  •  
  •   我愛童年,
  •  
  •  
  •  
  • yīn
  • wéi
  • tóng
  • nián
  • de
  • xiàng
  • zhī
  • máo
  • hái
  • wèi
  •  因為童年的我像一只毛發還未
  • zhǎng
  • hǎo
  • de
  • xiǎo
  • niǎo
  •  
  • 長好的小鳥,
  • 閱讀全文

   多彩的童年生活

   作文字數:574
   作者:朱好雨
  •  
  •  
  • de
  • tóng
  • nián
  • shēng
  • huó
  • hěn
  • duō
  • cǎi
  •  
  • gēn
  • zài
  •  我的童年生活很多彩,跟我在一
  • wán
  • zuì
  • duō
  • de
  • xiǎo
  • péng
  • yǒu
  • shì
  • sòng
  • xuān
  •  
  • men
  • 起玩得最多的小朋友是宋宇軒,我們
  • jīng
  • cháng
  • wán
  • xiē
  • yǒu
  • de
  • yóu
  •  
  • zhè
  • xīng
  • 經常玩一些特有趣的游戲,這個星期
  • 閱讀全文

   童年趣事

   作文字數:354
   作者:饒維錚
  •  
  •  
  •  
  •  
  • tóng
  • nián
  • shì
  • shǒu
  •  
  • ér
  • jiàn
  • jiàn
  •   童年是一首歌,而那一件件
  • tóng
  • nián
  • wǎng
  • shì
  • jiù
  • xiàng
  • xiàn
  • shàng
  • tiào
  • yuè
  • de
  • 童年往事就像五線譜上一個個跳躍的
  • yīn
  •  
  • yǒu
  • de
  • biǎo
  • zhe
  • shāng
  • xīn
  •  
  • yǒu
  • de
  • biǎo
  • zhe
  • 音符,有的表達著傷心、有的表達著
  • 閱讀全文

   童年回憶

   作文字數:321
   作者:趙天舒
  •  
  • zhàn
  • zhǎng
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • yòu
  • ér
  • yuán
  •  
  • duì
  • 站長 :。  幼兒園,對于我
  • lái
  • shuō
  • zhī
  • shì
  • zhǒng
  • huí
  •  
  • dàn
  • dài
  • gěi
  • men
  • de
  • 來說只是一種回憶,但它帶給我們的
  • shì
  • měi
  • hǎo
  • ér
  • kuài
  • de
  • tóng
  • nián
  •  
  • 是一個美好而快樂的童年。
  • 閱讀全文

   童年的顏色

   作文字數:462
   作者:潘宇陽
  •  
  • lái
  •  
  • yuán
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 來 源   
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  
  •  
  • tóng
  • nián
  • de
  • yán
  • xiàng
  • qiǎo
  • dòu
  •  
  •  童年的顏色像一盒巧克力豆,
  • 閱讀全文

   小松鼠歷險記

   作文字數:682
   作者:吳  迪
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xiǎo
  • sōng
  • shǔ
  • xiǎn
  •  
  •  
  •  小松鼠歷險記 
  •  
  •  
  • zhè
  • jiāng
  • shěng
  • háng
  • zhōu
  • shì
  • xiāo
  • shān
  • cái
  • xiǎo
  • xué
  • bān
  •  浙江省杭州市蕭山區育才小學班
  • 閱讀全文
  卓易彩票 www.336rrrr.com | 0507.com | www.7bet005.com | 99151y.com | www.pj9346.com | 55kk8332.com | www.50999z.com | 15a13.net | www.38775ll.com | swtyooo.com | www.352518.com | 22ee8331.com | www.957806.com | www.ab943.com | www.256968.com | www.4646123.com | 3222r.cc | www.k98478.com | bwin38.com | www.843533.com | www.2078w.com | 2535.com | www.69567.com | 4541i.com | www.33598p.com | 937012.com | www.515848.com | www.julongjy888.com | 59599t.com | www.40598.com | 1294o.com | www.9818v.cc | www.15221760232.com | hg2015.cc | www.79095x.com | 2142299.com | www.8667j.com | www.9q.cc | feicai0951.com | www.4102b.com | feicai0745.com | www.756693.com | www.15048u.com | 77885156.com | www.77801w.com | www.28758r.com | 67877e.com | www.mgm868008.com | 8569833.com | www.607323.com | www.hnhdkm.com | 77605o.com | www.c9259.com | www.pj9003.com | 7726018.com | www.rcw8877.com | www.jj9991.com | 88894u.com | www.682224.com | www.62266.cc | 2455h.com | www.187135.com | www.07bet8.com | 3258f.com | 61323388.com | www.97828h.vip | www.yh6008.com | j15666.com | www.66074.com | www.zs4444.com | vns9188.co | www.78919a.com | www.xpj88003.com | 3467v.cc | www.501203.com | www.829797b.com | www.dz655.com | cp019.com | www.5500ra8.com | jimei6666.com | bwin8r.com | www.rb362.com | 3640ww.com | www.593500.com | www.6687u.com | www.717020.com | 3156mmm.com | www.864876.com | www.bet99955.com | www.3435333.com | bwinbbb.com | www.897030.com | www.696668.com | www.67797y.com | 6033e.com | www.0014e.com | www.drf0876.com | 2805e.com | 11018r.com | www.3933k.cc | www.4694z.com | 1589vip.com | a83377.com | www.c6002.com | www.4196b.com | www.849558.com | 1036878.com | www.743552.com | www.7920n.com | www.9996aa.com | 0638.com | www.205880.com | www.36580000.com | www.rf0388.com | 0003890.com | www.51515a.com | www.4331u.com | www.xpj787.com | mgmvip688.com | 4694q.com | www.721588.com | www.428.com | www.hg0075.com | 096.com | ab0056.com | www.452820.com | www.hg09a.com | www.382626.com | 3225d.com | dd38648.com | 2247r.com | www.9155d.cc | www.8577e.cc | www.46662.com | www.dfs788.com | 38989n.com | rbbet66.com | www.12015.cc | www.5859118.com | www.e4042.com | www.hu888.com | 8538.com | t777c.com | www.517602.com | www.61655n.com | www.x456x.com | www.58505.com | 84494411.com | 66671g.com | www.193987.com | www.5854b.cc | www.6653c.com | www.99113z.com | www.hxcp3.com | www.pj550000.com | hwcp4444.com | 2566h7.com | 81511a.com | www.23040.com | www.70669c.com | www.twcp00.com | www.40686a.com | 2546s.com | 4255qqq.com | 70118u.com | 2820e.com | www.81233u.com | www.33997h.com | www.77201.com | www.16181y.com | www.yh8461.com | www.hg520.com | 80892vv.com | 33432k.com | k5429.com | www.109716.com | www.2632t.com | www.550021m.com | www.184533.com | www.4828888.com | www.33455b.com | www.yddc09.com | feicai0908.com | 3467z.com | 4052j.com | 33678dd.com | 3222.com | 717jc.com | www.155301.com | www.698300.com | www.hjin6.com | www.41518j.com | www.9996.com | www.8998833.com | www.1118yl.com | www.4058zz.com | www.cfcp234.com | www.487575a.com | www.1111zx.com | www.228888j.com | www.vn22dd.com | 2844u.com | tt38648.com | 8538l.com | 1315553.com | 07326666.com | qg303.com | bm1398.com | 3467a.com | 1389g.com | 996622ii.com | 116005.com | 2848.com | 2546b.com | 92226.com | 3473o.com | 55119193.com | 33318a.com | 3412288.com | qq8159.cc | 4370.com | 096.com | pj886.com | 876023.com | 65005y.com | 2127ee.com | 2544b7.com | 1098.com | www.tk446.com | www.h7788u.com | www.9679l.com | www.6707555.com | www.js60044.com | www.bst62.com | www.77731a.com | www.55526v.com | www.jz928.com | www.83568y.com | www.55070y.com | www.8080999b.com | www.196606.com | www.7239a.com | www.29178c.com | www.cp778.com | www.c6313.com | www.327836.com | www.192722.com | 2997772.com | qq1331.com | hg4668.com | hb1432.com | m1915m.com | dsdh2.com | 131a.net | www.yh0188.net | www.bet365a7.com | www.xpj7.net | www.66332q.com | www.777768a.com | www.297757.com | 2222k15.com | 67890m.com | 1407.com | www.7aobo.com | www.hg7227.com | www.048888.com | www.jl708.com | www.1764i.com | www.66907.cc | www.899621.com | 29918c.com | 1669n.com | 42842827.com | 2506f.com | www.2078z.com | www.c44ff.com | www.883399e.com | www.36788z.com | www.602472.com | 56988k.vip | 30171166.com | 06dd.cc | www.p222222.com | www.00773x.com | www.304005.com | www.ya638.com | www.589411.com | 9103.com | 0343.com | hgyz11.com | www.hg0125.com | www.358298.com | www.bwinyz15.com | www.65707c.com | www.544090.com | 2618i.com | u4808.com | www.hg55768.com | www.555507.com | www.758908.com | www.50788b.com | www.73736a.com | 4593.com | 89892ii.com | www.hg7651.com | www.0612i.com | www.lczg7.com | bet444000.com | 35222p.com | www.hg22768.com | www.sb5542.com | www.3a003.com | www.560693.com | 55966.com | yth22.net | www.vns76999.com | www.xpj33884.com | www.606255.com | 1434a.com | pj12234.com | www.hg0019.com | www.kj111888.com | www.404499.com | 55331h.com | zb152.com | www.8422.com | www.89777b.com | www.230278.com | 3678dd.com | www.8494f.com | www.99113u.com | www.5095g.com | 30006m.com | 3522zz.com | www.125345.com | www.js00868.com | www.57578a.com | 3568j.com | www.3643w.com | www.88325s.com | www.704126.com | 5651v.com | www.pj3234.com | www.9737tt.me | www.ji224.com | 4155.cc | www.32126t.net | www.20000.cc | www.677474.com | vip9923.com | www.21365gg.com | www.04567s.com | www.985175.com | ak999.net | www.pj9909.com | www.77789yh.com | www.303480.com | 550111j.com | www.0wdgj.com | www.pj55716.com | www.171109.com | 8159jjj.cc | www.hg72999.com | www.96386y.com | 6594ss.com | 32250.com | www.94675.com | www.hx6692.com | 4880q.com | www.88837r.com | www.456369.net | 89892ee.com | 65005p.com | www.50999b.com | www.709337.com | 66671d.com | www.60sun.com | www.5522v.cc | 492oo.com | www.120550.com | www.50051k.com | 2222k20.com | www.hg6262.co | www.jjssss.com | 84497700.com | 2355n.com | www.7366009.com | www.599487.com | 66093366.com | www.11086.com | www.558423.com | 18438z.com | www.bo123cpz.com | www.456586.com | gg00558.com | www.xpj2050.com | www.186783.com | 500000919.com | www.cn365f.com | www.62118e.com | 28483000.com | www.6687m.com | 142788.com | www.a3a000.cc | www.3775g.com | 2247ss.com | www.k27229.com | www.88858c.com | 8381h.com | www.am5599.com | www.flff5.com | bg867.com | www.80969s.com | 496.be | www.133494.com | www.99677s.com | cai89.cc | www.49.cc | www.186357.com | 50026655.com | www.648211e.com | 838388i.com | www.090051.com | www.520462.com | 50000023.com | www.1237777.cc | 4060xx.com | www.fc687.com | www.477680.com | hpzx88.com | www.ejylc16.com | 20160913.one | www.f948f.com | 32424f.com | 2355n.com | www.868339.com | 463k7.com | www.924971.com | zl58.com | www.35441777.com | www.756398.com | 64111z.com | www.630901.com | lehu558.com | www.998855r.com | 6381.com | www.pj3098.com | www.ssme8.com | 23800v.com | www.725158.com | 746.com | www.808888w.com | 8449gg.com | www.pj7787.com | www.744646.com | 7811rr.com | www.26163n.com | 6118x.com | www.33678ff.com | 3404d.cc | www.7415nn.com | 7744ttt.com | www.85966.com | 835.cc | www.ylg424.com | www.137105.com | www.995o.net | www.577972.com | www.f118cp.com | www.19czj.com | yf3355.com | www.0003sc.com | 36402211.com | www.456369.net | 4018e.com | www.7240l.com | 3807.com | www.5953188.com | 4036r.com | www.hbet97.com | 51133v.com | www.86339z.com | 0805q.com | www.839282.com | 4018m.com | www.4102f.com | 566777h.com | www.487bbb.com | 0099228.com | www.am57877.com | ii3405.com | www.9989576.com | 4488v.com | www.bet73r.com | 98345h.com | www.08408.com | 54140055.com | www.980158.com | www.bet365604.com | www.rrle3.com | www.pjdc4488.com | www.377507.com | www.66am4455.com | 9103uu.com | www.44c.com | 91019l.com | www.07679h.com | 3950r.com | www.80767j.com | 222p1.cc | www.703602.com | www.22gg940.com | 70118k.com | www.5966lll.com | hg999333h.com | www.8c999.com | 1h-5.cc | www.39500s.com | www.8802js.com | www.339786.com | www.66930055.com | 22betbet365.com | www.h36.com | 4167z.com | www.80065j.com | 33599aa.com | www.861944.com | www.666888cc.com | hg999333q.com | www.516297.com | 54241133.com | www.76520w.com | www.ylg3099.com | www.091899.com | www.1116609.com | 7u3777.com | www.ba505.com | 2776s.com | www.701545.com | www.3877msc.com | 48886508.com | www.97828u.vip | 2643v.com | www.941194.com | www.15b19.net | 3473m.com | www.84158.com | 1077xxx.com | www.230635.com | www.c44ii.com | 29533.com | www.0014j.com | www.pj7185.com | 459.com | www.zzyl60.com | 6647a.com | www.51515p.com | www.vv88ss.com | 28839f.com | www.914904.com | www.mp506070.com | 77112007.com | www.686pp.com | www.4107m.com | 6396d.com | www.089638.com | www.hg9678.com | 1483p.com | www.8550999.com | laohu88.vip | 9645ee.com | www.614986.com | 6363yy.com | 61329999.com | www.40288x.com | 89892aa.com | 0694.com | www.97828n.vip | www.hg88161.com | ijubbtyy.cn | www.0007795.com | 05071111.com | www.50064i.com | www.2021t.com | amjsc01.com | 3544p.com | www.25683.com | www.306466.com | pjbuyuw.com | www.66653y.com | www.hg8997.com | u2146.com | www.34788r.com | www.9005b.com | 4255fff.com | www.769117.com | www.4963jj.com | 33115001.com | 1429w.com | www.js7551.com | www.333089.com | shen5522.com | www.769588.com | www.pj88s.com | 3379cc.com | j9907.com | www.yun877.com | www.55268vv.com | jing6333.com | www.760320.com | www.70915.com | 5010.com | 07789.com | www.76gcw.com | www.k4042.com | 30006c.com | yy5443.com | www.1178058.com | www.152336.com | 4036nn.com | www.215135.com | www.ba304.com | www.9068ww.com | 060fff.com | www.583792.com | www.pj1707.com | www.hg3383.com | 0253.com | www.516113.com | www.w84g.com | www.xpj2t2.com | v0142.com | cdwb.com | www.6000hd.com | www.22997.com | 8547ss.com | hh4255.com | www.3478c.cc | www.4963oo.com | www.hg338338.com | 30170022.com | www.303861.com | www.80030066.com | www.hg833.com | 057360.com | 0860b.com | www.430188.com | www.tyc788.com | 6601.am | www.cctv577.com | ylzz2221.com | 51200tt.com | www.9478r.com | www.16181s.com | www.j3577.com | 3656ii.com | shen2211.com | www.9478b.com | www.88166e.com | www.32126k.net | 93922i.com | 324138.com | www.3126u.com | www.88mgm777.com | www.2078j.com | 55442007.com | 22pp145.com | www.786251.com | www.487bbb.com | www.466766.com | 15a1.net | 3807x.com | 3066qqq.com | www.22fzc.com | www.a32031.com | www.1010160.com | 44077j.com | 21366l.com | 83378j.com | www.qml2.com | www.97828f.vip | www.397888b.com | www.ag9.com | 7720t.net | xx888v.com | www.196063.com | www.50052p.com | www.4996xm.com | www.027322.com | 5443ll.com | 32212g.com | ylzz3.cc | www.399049.com | www.26878y.com | www.v2894.com | www.00708.com | www.39695.com | 8988l.com | 0209.com | 36989.com | www.523121.com | www.61655d.com | www.1308pj.com | www.838080.com | www.88yh765.com | 26444s.com | jj8159.cc | 1397.cc | www.177417.com | www.2373b.com | www.55717n.com | www.9b001.com | www.vn2028.com | www.rbet3365.com | 6175oo.com | zz4119.com | 26668m.com | yiqunhs.com | www.560681.com | www.9478b.com | www.1466h.com | www.bet63n.com | www.44488807.com | www.5319tt.com | www.8520u.com | 67877h.com | 30019aa.com | 50022211.com | xinshijiylc6.com | www.106295.com | www.932312.com | www.67258b.com | www.792082.com | www.1064a.com | www.pj299299.com | www.2078d.com | www.yh4959.com | www.68666i.com | 923130.com | YLHG5858.com | 80878w.com | bojue02.com | 131bbb.net | rrxiu.net | www.90848a.com | www.679957.com | www.zhang258.com | www.33997k.com | www.hg355.com | www.362bbb.com | www.993769.com | www.65066zz.com | www.5966eee.com | www.48234h.com | www.75367.com | www.h7788y.com | www.ag88.com | www.yh77706.com | 528866.com | 3844g.com | 6830y.com | 00773uu.com | ambc8899.net | 5888.ch | 1458k.com | 0057g.com | 6118.com | 67877w.com | ll5443.com | 55899t.com | 4025b.com | 2324vvv.com | 3957d.com | 1104013.com | yl66yl00.com | 20777799.com | 15a5.net | v997d.com | 143572.com | 6839822.com | 2737.com | 9339999.com | 5350t.com | 8037uu.com | yabo1188.com | yh2014.com | 55442007.com | 8905o.com | 56988w.vip | 4997n.com | 7004.am | www.2233524.com | www.v2788.com | www.21365tt.com | www.32126z.net | www.fbs44.com | www.0400005.com | www.2078j.com | www.82508b.com | www.888345.com | www.697799a.com | www.938968.com | www.26123kk.com | www.06820b.com | www.42070011.com | www.48330h.com | www.xb88.com | www.50080z.com | www.022sc.cc | www.819847.com | www.483552.com | www.33598e.com | 3089a.com | 88188c.cc | 59599s.com | 3679ss.com | a5959.com | 537.cc | www.vns0809.com | www.hg10978.com | www.ab738.com | www.ggl.99233l.com | www.a69096.com | www.1434s.com | www.b387387.com | www.55ckb.com | www.577369.com | 4323w.com | 22207r.com | yz57.com | 123000.com | v5581.com | www.362844.com | www.39333.com | www.hg702.com | www.758567a.com | www.77802b.com | www.966943.com | www.77210a.com | 500.af | bdg1144.com | 8036b.com | www.306466.com | www.hg9509.com | www.98698x.com | www.90365vip.com | www.8839m.com | www.550314.com | 1468ttt.com | rr4255.com | nn500.com | www.95msc.com | www.77595g.com | www.808888q.com | www.bet686.com | www.5522z.cc | www.235961.com | 3416y.com | 146662244.com | 22207t.com | www.899238.com | www.xpj2090.com | www.jzvip11.com | www.aa0090.com | 5443m.com | 2247tt.com | 4023h.com | www.swin988.mobi | www.jy878.com | www.725603.com | www.hx1161.com | 1407q.com | 2247tt.com | 027056.com | www.pj6767.com | www.5099tt.com | www.95666w.com | www.511059.com | 647468.com | 8547o.com | www.32126n.net | www.239872.com | www.452.com | www.834918.com | 818.cc | b08199.com | www.am0672.com | www.hf9019.com | www.6889793.com | www.748767.com | 4036mm.com | 463393.com | www.g32126.cc | www.46630.info | www.23636n.com | 7720o.com | 77605d.com | 77368888.com | www.xj666g.com | www.37377t.com | www.548611.com | 79889a.com | 3156fff.com | www.pj5559.com | www.69567z.com | www.890703.com | 7249o.com | 2677www.com | www.448628.com | www.888977.com | www.738742.com | ee5144.com | 6868nn.cc | www.99827.com | www.3978w.com | www.178651.com | 55888.com | www.608333.com | www.5981b.com | www.1wcp.com | hg088.cc | 111122nn.com | www.697799a.com | www.bet73s.com | 0088.com | hg77033.com | www.9hg0066.com | www.x99678.com | www.093388.com | 7240c.com | www.v15542.com | www.14168d.com | www.426689.com | 4776600.com | www.7893w43.com | www.http://1018js.com/ | www.833585.com | 3157777.com | www.85770x.com | www.4996gx.com | www.877802.com | 97987-7.com | www.hj91888.com | www.89677v.com | www.801876.com | 1408z.com | www.xpj3358.com | www.0600f.cc | www.177804.com | 4379o.com | www.79tyc.com | www.18690a.com | 6220cc.com | ss888ss888.com | www.5446ff.com | www.716997.com | 0805b.com | www.7676761133.com | www.55717m.com | 943.com | 2373a.com | www.7334h.com | www.640505.com | 44p88.cc | www.333685.com | www.28891c.com | 6220zz.com | 3121b.com | www.19019t.com | www.711863.com | 3559fff.com | www.36607a.com | www.52303k.com | 1348.com | www.76543g.com | www.7788.tt | 77662007.com | www.8520o.com | www.588875.com | www.61655e.com | 2355g.com | www.58118c.com | www.544949.com | 4288y.com | www.ag3535a.com | www.954688.com | so44444.cc | www.986msc.com | www.sxyl1.com | j67890.com | www.10852b.com | www.bxcp3.com | 3559kkkk.com | www.76775i.com | www.hy6939.com | bh889933.com | www.bmw9968.com | www.976931.com | 4167a.com | www.0077jj.com | www.729937.com | bet599.com | www.307922.com | www.422268.com | uu00.com | www.4727.com | www.50732e.com | 28yuce.wang | www.52062p.com | 9978611.com | www.h5505.com | www.606117.com | 33599dd.com | www.dc1109.com | www.h081.com | 9679f.com | www.27363f.com | www.178293.com | 33115tt.com | www.56011x.com | 1483mm.com | www.7111r.com | www.2875u.com | 4590pp.com | www.55545i.com | www.67258e.com | www.81866k.com | www.9422e.com | pj88jj.com | www.0733fdc.net | www.629053.com | blhvip55.com | www.490806.com | xpjbak2.com | www.js50333.cc | www.sxyl9.com | 87965pp.com | www.06387722.com | 6487ooo.com | www.0907ww.com | www.hy5509.com | 67877x.com | www.704906.com | 99909w.com | www.28624.com | www.845755.com | 0080z.com | www.4833043.com | 97297g.com | www.91955.com | www.109031.com | www.hg4498.com | www.66653k.com | 3640x.com | www.js79905.com | mr8001.com | www.064808.com | www.589744.com | 1294s.com | www.50026q.com | s40033.com | www.8080999i.com | 66458m.com | www.858t.com | www.055123.cc | www.ylhg2233.com | www.ck09.com | qycps05.com | www.tyc44222.com | 67890k.com | www.yh234g.com | 013311.com | www.qmc0044.com | 50038s.com | www.xpj07666.com | www.543122.com | www.pj2026.com | www.66ffi.com | 0747pp.com | www.36788m.com |