<optgroup id="w2uiu"></optgroup>
<menu id="w2uiu"><tt id="w2uiu"></tt></menu>
<menu id="w2uiu"><strong id="w2uiu"></strong></menu>
 • <menu id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu></menu>
  <xmp id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu>
 • <dd id="w2uiu"><nav id="w2uiu"></nav></dd>
 • 難忘的生日禮物

  小學生作文:難忘的生日禮物
  作文字數:815
  作者:耿浚博
 •  
 •  
 • nán
 • wàng
 • de
 • shēng
 •  
 •  
 •  難忘的生日禮物 
 •  
 •  
 • shēng
 •  
 • men
 • dōu
 • huì
 • xiǎng
 • yòu
 • rén
 •  提起生日,我們都會想起那誘人
 • kǒu
 • shuǐ
 • de
 • dàn
 • gāo
 •  
 • cǎi
 • bīn
 • fēn
 • de
 • zhú
 •  
 • huò
 • 口水的大蛋糕,五彩繽紛的蠟燭,或
 • zhě
 • shì
 • jīng
 • měi
 • de
 • shēng
 •  
 • duì
 • ba
 •  
 • jīn
 • nián
 • 者是精美的生日禮物,對吧?可今年
 • què
 • shōu
 • dào
 • le
 • jiàn
 • bié
 • de
 • shēng
 •  
 • 我卻收到了一件特別的生日禮物。
 •  
 •  
 • zài
 • zhōng
 • kǎo
 • shì
 • de
 • hòu
 • xīng
 • jiù
 • shì
 •  在期中考試的后一個星期就是我
 • de
 • shēng
 •  
 • yóu
 • de
 • xīn
 •  
 • shuāng
 • yóu
 • 的生日,由于我的粗心大意,雙科由
 • yuán
 • lái
 • de
 •  
 • diē
 • luò
 • dào
 •  
 •  
 • xīn
 • shàng
 • xià
 • 原來的,跌落到 。我心里七上八下
 •  
 • huí
 • dào
 • jiā
 •  
 • gǎn
 • miàn
 • duì
 • chōng
 • mǎn
 • ,回到家里,我不敢面對父母那充滿
 • wàng
 • de
 • yǎn
 • shén
 •  
 • shì
 • xuǎn
 • le
 • táo
 •  
 •  
 • 希望的眼神,于是我選擇了逃避——
 • huǎng
 •  
 • dāng
 • wèn
 • kǎo
 • shì
 • chéng
 • shí
 •  
 • biàn
 • 撒謊,當父母問起考試成績時,我便
 • jiǎ
 • suǒ
 • de
 • shuō
 •  
 •  
 • xià
 • zhōu
 • cái
 • kǎo
 •  
 •  
 • dào
 • 不假思索的說:“下周一才考。”到
 • le
 • zhōu
 • diàn
 • huà
 • wèn
 • lǎo
 • shī
 •  
 • lǎo
 • shī
 • jīng
 • 了周四媽媽打電話問老師,老師驚奇
 • wèn
 •  
 •  
 • huí
 • jiā
 • méi
 • shuō
 • ma
 •  
 • men
 • shàng
 • zhōu
 • jiù
 • 地問:“他回家沒說嗎?我們上周就
 • kǎo
 • wán
 • le
 •  
 • ér
 • qiě
 • míng
 • dōu
 • pái
 • chū
 • lái
 • le
 •  
 •  
 • 考完了,而且名次都排出來了。”媽
 • tīng
 • le
 • lǎo
 • shī
 • de
 • huà
 •  
 • xīn
 • kǒng
 • huāng
 • le
 •  
 • zuǐ
 • 媽聽了老師的話,心理恐慌了,嘴里
 • tíng
 • de
 • lào
 • dāo
 •  
 • de
 • ér
 • huǎng
 • le
 •  
 • shì
 • 不停的嘮叨;我的兒子撒謊了。于是
 • zài
 • shàng
 • xīn
 • ài
 • de
 • gōng
 • zuò
 • le
 •  
 • fēng
 • 媽媽再也顧不上她心愛的工作了,風
 • fēng
 • huǒ
 • huǒ
 • de
 • lái
 • dào
 • le
 • xué
 • xiào
 •  
 • gōng
 • zuò
 • máng
 • hěn
 • 風火火的來到了學校,媽媽工作忙很
 • shǎo
 • lái
 • jiē
 •  
 • shì
 • jīn
 • tiān
 •  
 • mǎn
 • liǎn
 • hàn
 • shuǐ
 • de
 • 少來接我,可是今天,她滿臉汗水的
 • zhàn
 • zài
 • le
 • men
 • bān
 • mén
 • qián
 •  
 • zhī
 • dào
 • xiàn
 • le
 • 站在了我們班級門前,我知道露餡了
 •  
 • shì
 • gǎn
 • jǐn
 • shàng
 • qián
 • wéi
 • hàn
 • shuǐ
 •  
 • shì
 • ,于是趕緊上前為媽媽擦汗水,可是
 • bìng
 • méi
 • yǒu
 • wéi
 • gǎn
 • dòng
 •  
 • zhī
 • shì
 • duì
 • dàn
 • dàn
 • 媽媽并沒有為此感動,只是對我淡淡
 • de
 • xiào
 •  
 • biàn
 • lǎo
 • shī
 • liáo
 • lái
 • le
 •  
 • zhī
 • dào
 • 的一笑,便和老師聊起來了。我知道
 • nán
 • jiē
 • shòu
 • luò
 • qiān
 • zhàng
 • de
 • chéng
 •  
 • 媽媽難以接受我一落千丈的成績,我
 • tíng
 • de
 •  
 • běn
 • wéi
 • dào
 • de
 • tóng
 • 不停的哭,本以為可以得到媽媽的同
 • qíng
 •  
 • shì
 • huí
 • jiā
 • de
 • shàng
 •  
 • huà
 • 情,可是回家的路上,媽媽一句話也
 • méi
 • yǒu
 • shuō
 •  
 • zhī
 • dào
 • dìng
 • shì
 • shāng
 • xīn
 • le
 •  
 • 沒有說,我知道媽媽一定是傷心了,
 • xīn
 • àn
 • àn
 • de
 • xià
 • jué
 • xīn
 •  
 • bìng
 • duàn
 • de
 • dǎo
 • 我心里暗暗的下決心,并不斷的祈禱
 •  
 • bié
 • shēng
 • xià
 • dìng
 • kǎo
 • hǎo
 •  
 • huí
 • dào
 • ,媽媽別生氣下次我一定考好。回到
 • jiā
 •  
 • cái
 • kāi
 • kǒu
 • shuō
 •  
 •  
 • chéng
 • hǎo
 •  
 • 家里,媽媽才開口說:“成績不好,
 • men
 • xià
 •  
 • zhī
 • yào
 • jìn
 • le
 • 我們可以下次努力,只要你盡力了媽
 • jiù
 • gāo
 • xìng
 •  
 • shì
 • zhè
 • huǎng
 • xià
 • bié
 • 媽就高興,可是你這一次撒謊下次別
 • rén
 • hái
 • huì
 • xiàng
 • xìn
 • ma
 •  
 •  
 • zhàn
 • zài
 • páng
 • de
 • 人還會相信你嗎。”站在一旁的爸爸
 • kāi
 • kǒu
 • shuō
 • huà
 • le
 •  
 •  
 • shēng
 • mìng
 • néng
 • cóng
 • huǎng
 • yán
 • 也開口說話了:“生命不可能從謊言
 • zhōng
 • kāi
 • chū
 • càn
 • làn
 • de
 • xiān
 • huā
 •  
 •  
 • jiǎn
 • duǎn
 • de
 • huà
 • 中開出燦爛的鮮花!”爸爸簡短的話
 • tóng
 • qiān
 • jīn
 • chuí
 •  
 • de
 • xīn
 • jiù
 • tóng
 • piàn
 • báo
 • 如同千金大錘,我的心就如同一片薄
 • báo
 • de
 •  
 • bèi
 • zhà
 • fěn
 • suì
 •  
 • shēn
 • zhī
 • 薄的玻璃,被炸得粉碎。我深知自己
 • de
 • huǎng
 •  
 •  
 • yán
 •  
 •  
 • chuō
 • shuò
 • gǎi
 • nán
 •  
 • yǒu
 •  
 • 的謊 “鹽”ネ戳爍改傅男摹4有「
 • gǎi
 • táo
 •  
 •  
 • zǎi
 • yuē
 • miǎo
 • nǎi
 • xuàn
 • 改婦徒逃?乙?宰約鶴齟淼氖慮楦涸
 • chún
 • wēi
 •  
 • xuè
 • qiào
 •  
 • chà
 • ēi
 • chuǎng
 • tóu
 •  
 • yuē
 • hái
 • 鶉危?謔俏已≡窳嗣姹誒闖頭W約骸
 •  
 •  
 • wǎn
 • shàng
 • shōu
 • dào
 • le
 • sòng
 • gěi
 • de
 • bié
 •  晚上我收到了媽媽送給我的特別
 •  
 • gēn
 • yóu
 • tiáo
 •  
 • liǎng
 • dàn
 •  
 • chéng
 • 禮物:一根油條,兩個雞蛋,一個橙
 •  
 • kàn
 • zhe
 • zhè
 • bié
 • de
 •  
 • zài
 • liú
 • 子。看著這個特別的禮物,我再次流
 • lèi
 • le
 •  
 • shēn
 • shēn
 • zhī
 • dào
 • de
 • liáng
 • yòng
 • xīn
 • 淚了,我深深地知道媽媽的良苦用心
 •  
 • suī
 • rán
 • méi
 • yǒu
 • dàn
 • gāo
 • de
 • fāng
 • xiāng
 •  
 • méi
 • yǒu
 • ,雖然它沒有蛋糕的芳香,也沒有禮
 • pǐn
 • de
 • jīng
 • zhì
 •  
 • dàn
 • zhè
 • shì
 • shí
 • nián
 • lái
 • shōu
 • dào
 • 品盒的精致,但這是我十年以來收到
 • de
 • zuì
 • hǎo
 • de
 • shēng
 •  
 • zhī
 • dào
 • shì
 • ràng
 • 的最好的生日禮物,我知道媽媽是讓
 • yòng
 • chéng
 • shí
 • yíng
 • rén
 • shēng
 • de
 • fèn
 •  
 •  
 • zài
 • xīn
 • 我用誠實去贏取人生的分啊!我在心
 • de
 • hǎn
 •  
 • ài
 •  
 • ér
 • 里默默的呼喊:媽媽我愛你,兒子不
 • huì
 • ràng
 • shī
 • wàng
 • de
 •  
 • 會讓你失望的!
 •  
 • 
   
  無注音版:
   
    難忘的生日禮物
   
    提起生日,我們都會想起那誘人口水的大蛋糕,五彩繽紛的蠟燭,或者是精美的生日禮物,對吧?可今年我卻收到了一件特別的生日禮物。
    在期中考試的后一個星期就是我的生日,由于我的粗心大意,雙科由原來的,跌落到 。我心里七上八下,回到家里,我不敢面對父母那充滿希望的眼神,于是我選擇了逃避——撒謊,當父母問起考試成績時,我便不假思索的說:“下周一才考。”到了周四媽媽打電話問老師,老師驚奇地問:“他回家沒說嗎?我們上周就考完了,而且名次都排出來了。”媽媽聽了老師的話,心理恐慌了,嘴里不停的嘮叨;我的兒子撒謊了。于是媽媽再也顧不上她心愛的工作了,風風火火的來到了學校,媽媽工作忙很少來接我,可是今天,她滿臉汗水的站在了我們班級門前,我知道露餡了,于是趕緊上前為媽媽擦汗水,可是媽媽并沒有為此感動,只是對我淡淡的一笑,便和老師聊起來了。我知道媽媽難以接受我一落千丈的成績,我不停的哭,本以為可以得到媽媽的同情,可是回家的路上,媽媽一句話也沒有說,我知道媽媽一定是傷心了,我心里暗暗的下決心,并不斷的祈禱,媽媽別生氣下次我一定考好。回到家里,媽媽才開口說:“成績不好,我們可以下次努力,只要你盡力了媽媽就高興,可是你這一次撒謊下次別人還會相信你嗎。”站在一旁的爸爸也開口說話了:“生命不可能從謊言中開出燦爛的鮮花!”爸爸簡短的話如同千金大錘,我的心就如同一片薄薄的玻璃,被炸得粉碎。我深知自己的謊 “鹽”ネ戳爍改傅男摹4有「改婦徒逃?乙?宰約鶴齟淼氖慮楦涸鶉危?謔俏已≡窳嗣姹誒闖頭W約骸
    晚上我收到了媽媽送給我的特別禮物:一根油條,兩個雞蛋,一個橙子。看著這個特別的禮物,我再次流淚了,我深深地知道媽媽的良苦用心,雖然它沒有蛋糕的芳香,也沒有禮品盒的精致,但這是我十年以來收到的最好的生日禮物,我知道媽媽是讓我用誠實去贏取人生的分啊!我在心里默默的呼喊:媽媽我愛你,兒子不會讓你失望的!
   

   難忘的體育課

   作文字數:480
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  • nán
  • wàng
  • de
  •   難忘的體育課
  •  
  •  
  • shān
  • dōng
  • shěng
  • yǎn
  • zhōu
  • shì
  •  
  • shān
  • dōng
  • shěng
  • yǎn
  • zhōu
  • shì
  • shí
  •  山東省兗州市 山東省兗州市實
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • nián
  • sān
  • nián
  • èr
  • bān
  •  
  • wáng
  • jīn
  • 驗小學三年級三年級二班 王金益
  • 閱讀全文

   一次令人難忘的比賽

   作文字數:576
   作者:未知
  •  
  • chū
  • chù
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • lìng
  • rén
  • nán
  • wàng
  • de
  • 出處   一次令人難忘的比
  • sài
  •  
  •  
  • jiāng
  • shěng
  • xìng
  • shì
  •  
  • yáng
  • xiàn
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • ?
  •  
  •  江蘇省宜興市 陽羨小學三()
  • 閱讀全文

   一件令人難忘的事

   作文字數:565
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jiàn
  • lìng
  • rén
  • nán
  • wàng
  • de
  • shì
  •    一件令人難忘的事
  •  
  •  
  • jiāng
  • shěng
  • xìng
  • shì
  •  
  • yáng
  • xiàn
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • ?
  •  
  •  江蘇省宜興市 陽羨小學三()
  • bān
  •  
  • zhōu
  • yuè
  • 班 周閱
  • 閱讀全文

   難忘的教訓

   作文字數:452
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  • nán
  • wàng
  • de
  • jiāo
  • xùn
  •   難忘的教訓
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • zhōng
  • shān
  • shì
  • xiǎo
  • lǎn
  • zhèn
  •  
  • zhōng
  • xīn
  • xiǎo
  • xué
  •  廣東省中山市小欖鎮 中心小學
  • sān
  • nián
  • bān
  •  
  • jié
  • kūn
  • 三年四班 盧杰坤
  • 閱讀全文

   生日

   作文字數:432
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • shēng
  •    生日
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • guǎng
  • zhōu
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • wài
  • wài
  • mào
  • xué
  •  廣東省廣州 廣東外語外貿大學
  • shè
  • wài
  • xué
  • xiào
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • nián
  • ?
  •  
  • bān
  •  
  • 附設外語學校小學部三年級()班 
  • 閱讀全文

   一張難忘的照片

   作文字數:366
   作者:未知
  •  
  • zuò
  • wén
  • wǎng
  • zuò
  •  
  • wén
  •  
  • wǎng
  •  
  •  
  •  
  • zhāng
  • nán
  • wàng
  • 作文網作 文 網  一張難忘
  • de
  • zhào
  • piàn
  • 的照片
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • guǎng
  • zhōu
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • wài
  • wài
  • mào
  • xué
  •  廣東省廣州 廣東外語外貿大學
  • 閱讀全文

   我的生日

   作文字數:592
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • shēng
  •   我的生日
  •  
  •  
  • zhè
  • jiāng
  • shěng
  • shuǐ
  •  
  • qīng
  • tián
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • nián
  •  浙江省麗水 青田實驗小學三年
  • gěi
  •  
  • xiè
  • jiā
  • yàn
  • 給 謝嘉彥
  • 閱讀全文

   難忘的照片

   作文字數:363
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  • nán
  • wàng
  • de
  • zhào
  • piàn
  •   難忘的照片
  •  
  •  
  • shǎn
  • shěng
  • ān
  •  
  • shǎn
  • shī
  • fàn
  • xué
  • xiǎo
  •  陜西省西安 陜西師范大學附小
  • bān
  •  
  • qiān
  • 四班 付千葉
  • 閱讀全文

   一次難忘的教訓

   作文字數:469
   作者:瘳馮煒
  •  
  •  
  • yǒu
  • tiān
  •  
  • zài
  • jiā
  • xiàn
  • le
  • méi
  •  有一天,我在家里發現了一個沒
  • jiàn
  • guò
  • de
  • dōng
  •  
  • yào
  • chá
  • chū
  • de
  • shān
  • zhēn
  • miàn
  • 見過的東西,我要查出它的廬山真面
  •  
  • shì
  • zhǎng
  • fāng
  • xíng
  • de
  •  
  • lán
  • yán
  • de
  •  
  • tóu
  • shàng
  • 目:它是長方形的,藍顏色的,頭上
  • 閱讀全文

   一次難忘的愛心之旅

   作文字數:854
   作者:史熠
  •  
  •  
  • xīng
  • liù
  •  
  • jiē
  • dào
  • yāo
  • qǐng
  • cān
  • jiā
  •  星期六,我和爸爸接到邀請參加
  • zhōng
  • guó
  • dòng
  • gōng
  • zhī
  • de
  • ài
  • xīn
  • jié
  • duì
  • de
  • huó
  • dòng
  • 中國移動公司組織的愛心結對的活動
  •  
  • shàng
  •  
  • zuò
  • zhe
  • chē
  •  
  • kàn
  • zhe
  • chuāng
  • wài
  • shān
  • 。一路上,我坐著車子,看著窗外山
  • 閱讀全文

   難忘的一天

   作文字數:707
   作者:郭子奇
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • shǔ
  • jiǎ
  •  
  • hàn
  • shì
  • hóng
  • shí
  •    暑假里,武漢市紅十字
  • huì
  • bàn
  • le
  •  
  • xīn
  • shǒu
  • xiàng
  • qiān
  •  
  • nóng
  • cūn
  • háng
  •  
  • huó
  • dòng
  • 會舉辦了“心手相牽、農村行”活動
  •  
  • huó
  • dòng
  • de
  • zhǔ
  • shì
  •  
  • ràng
  • chéng
  • de
  • hái
  • nóng
  • ,活動的主題是:讓城里的孩子與農
  • 閱讀全文

   難忘的教訓

   作文字數:488
   作者:謝揚
  •  
  • zhàn
  • zhǎng
  •  
  •  
  •  
  • zài
  • de
  • zhǎng
  •  
  • 站長: 在我的記憶長河里,記
  • zǎi
  • zhe
  • duō
  • de
  • wǎng
  • shì
  •  
  • zhōng
  • yǒu
  • jiāo
  • xùn
  • shǐ
  • 載著許多的往事,其中有個教訓使我
  • zhōng
  • shēng
  • nán
  • wàng
  •  
  • 終生難忘。
  • 閱讀全文

   難忘的一天

   作文字數:377
   作者:王宇航
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • nián
  • shǔ
  •       今年暑
  • jiǎ
  • de
  • tiān
  •  
  • qíng
  • kōng
  • wàn
  •  
  • liáng
  • fēng
  • sòng
  • shuǎng
  •  
  • 假的一天,晴空萬里,涼風送爽。
  •  
  •  
  • hǎo
  • péng
  • yǒu
  • yáng
  • jìn
  •  
  • zhōu
  •  
  • xià
  • tiān
  •  我和好朋友楊進、周大路、夏天
  • 閱讀全文

   難忘的“六·一”

   作文字數:445
   作者:賀若茵
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • liù
  •  
  •  
  • dào
  • le
  •  
  • zǎo
  • zǎo
  •   “六·一”到了,我早早
  • le
  • chuáng
  •  
  • chī
  • guò
  • fàn
  • hòu
  •  
  • biàn
  • shàng
  • xiǎo
  • bǎn
  • chéng
  • 地起了床,吃過飯后,便提上小板橙
  • xiàng
  • xué
  • xiào
  • zǒu
  •  
  • shàng
  •  
  • liǔ
  • shù
  • de
  • zhī
  • tiáo
  • qīng
  • qīng
  • 向學校走去。路上,柳樹的枝條輕輕
  • 閱讀全文

   一件難忘的事

   作文字數:503
   作者:陽志強
  •  
  •  
  •  
  • tiān
  • yòu
  • wàng
  • dài
  • kǒu
  • qín
  • le
  •  
  • xiǎng
  • dào
  •  那天我又忘帶口琴了,一想到
  • yīn
  • lǎo
  • shī
  • jiàn
  • yòu
  • huì
  • tóu
  • gài
  • liǎn
  • píng
  • 音樂老師見此又會劈頭蓋臉批評我一
  • tóng
  •  
  • yàng
  • de
  • huà
  • zhēn
  • shì
  • yīng
  • xióng
  • sǎo
  •  
  • jiào
  • de
  • 通,那樣的話真是英雄掃地,叫我的
  • 閱讀全文

   生日禮物

   作文字數:392
   作者:胡勁宇
  •  
  • zhàn
  • zhǎng
  •  
  •  
  •  
  • zài
  • suì
  • shēng
  • shí
  •  
  • nǎi
  • nǎi
  • 站長: 在我七歲生日時,奶奶
  • cóng
  • ào
  • mén
  • gěi
  • dài
  • huí
  • lái
  • le
  • kuài
  • jīng
  • zhì
  • de
  • niàn
  • 從澳門給我帶回來了一塊精致的紀念
  • shǒu
  • biǎo
  •  
  • 手表。
  • 閱讀全文

   難忘的旅游經歷

   作文字數:548
   作者:傅唯賢
  •  
  • lái
  •  
  • yuán
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xiàng
  • bāng
  • zhù
  •  
  • xiàng
  • 來 源   相互幫助、相互
  • guān
  • ài
  •  
  • shì
  • men
  • zhōng
  • huá
  • mín
  • de
  • chuán
  • tǒng
  • měi
  •  
  • 關愛,是我們中華民族的傳統美德,
  • nán
  • wàng
  • de
  • yóu
  • jīng
  • shǐ
  • duì
  • yǒu
  • le
  • gèng
  • 一次難忘的旅游經歷使我對此有了更
  • 閱讀全文

   難忘的金沙灘之旅

   作文字數:333
   作者:王懷舟
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • qián
  •  
  • zuì
  • xiǎng
  • de
  • fāng
  • jiù
  •   以前,我最想去的地方就
  • shì
  • jīn
  • shā
  • tān
  •  
  • shǔ
  • jiǎ
  • cān
  • jiā
  • le
  • jīn
  • shā
  • tān
  • 是金沙灘,暑假我參加了金沙灘一日
  • yóu
  • huó
  • dòng
  •  
  • yuàn
  • wàng
  • zhōng
  • shí
  • xiàn
  • le
  •  
  • 游活動,愿望終于實現了。
  • 閱讀全文

   一件讓我難忘的事

   作文字數:323
   作者:陳佐文
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  •  
  • zhè
  • jiàn
  • shì
  • ràng
  • hěn
  • nán
  • jiǎng
  • chū
  • lái
  •  今天,這件事讓我很難講出來
  •  
  •  
  •  
  • zhōng
  •  
  • chī
  • wán
  • le
  • fàn
  •  
  • kàn
  • le
  • huì
  • ér
  •  中午,我吃完了飯,看了一會兒
  • 閱讀全文

   美麗的“生日花”

   作文字數:489
   作者:許昭辰
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jiā
  • ?
  • jiàn
  • guò
  • méi
  • ?g
  •  
  • ?g
  •  
  •   大家一定見過梅花、菊花…
  •  
  •  
  • dàn
  • jiā
  • jiàn
  • guò
  •  
  • shēng
  • ?g
  •  
  • ma
  •  
  • duì
  •  
  • …,但大家見過“生日花”嗎?對!
  • méi
  • jiàn
  • guò
  • ba
  •  
  • xià
  • miàn
  • jiù
  • gěi
  • jiā
  • shuō
  • ba
  •  
  • 沒見過吧!下面我就給大家細說吧:
  • 閱讀全文

   奶奶的生日

   作文字數:308
   作者:孫雯
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • shì
  • nǎi
  • nǎi
  • de
  • shēng
  •  
  • nǎi
  • nǎi
  •   今天是奶奶的生日,奶奶
  • cāo
  • láo
  • le
  • bèi
  •  
  • nǎi
  • nǎi
  • fēi
  • cháng
  • jiān
  •  
  • 操勞了一輩子,奶奶非常艱苦樸素。
  • píng
  • shí
  • nǎi
  • nǎi
  • hǎo
  • cài
  • hǎo
  • fàn
  • zhí
  • liú
  • gěi
  • chī
  •  
  • 平時奶奶把好菜好飯一直留給我吃,
  • 閱讀全文

   難忘的一件事

   作文字數:912
   作者:鄒安迪
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zài
  • de
  • zhōng
  • yǒu
  • duō
  • shì
  • zhí
  •   在我的記憶中有許多事值得
  • huí
  •  
  • dàn
  • shēng
  • zài
  • èr
  • nián
  • hán
  • jiǎ
  • jiān
  • de
  • shì
  • 回憶,但發生在二年級寒假期間的事
  • qíng
  •  
  • lìng
  • zuì
  • nán
  • wàng
  •  
  • 情,令我最難忘。
  • 閱讀全文

   我最難忘的一件事

   作文字數:277
   作者:牛祺禎
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zài
  • de
  • shēn
  • chù
  •  
  • yǒu
  • duō
  •   在我的記憶深處,有許多
  • ràng
  • nán
  • wàng
  • de
  • shì
  •  
  • wài
  • gōng
  • jiāo
  • xiě
  • jiù
  • shì
  • 讓我難忘的事,外公教我寫字就是其
  • zhōng
  • zhī
  •  
  • 中之一。
  • 閱讀全文

   難忘的經歷

   作文字數:221
   作者:宋佳瑜
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • shì
  • wèi
  • gǎn
  • shǒu
  • de
  • rén
  •  
  •   我是一位不敢舉手的人。
  • yǒu
  •  
  • shǒu
  • gāo
  • gāo
  • de
  •  
  • lǎo
  • shī
  • kàn
  • 有一次,我把手舉得高高的。老師看
  • jiàn
  • le
  •  
  • jiù
  • jiào
  • le
  •  
  • gāng
  • huí
  • wán
  •  
  • jiāo
  • shì
  • 見了,就叫了我。我剛回答完,教室
  • 閱讀全文

   生日風波

   作文字數:626
   作者:寇宏昱
  •  
  •  
  •  
  • nián
  • yuè
  •  
  • xīng
  • sān
  •  
  • qíng
  •  年月 星期三 晴
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • shì
  • tóng
  • xué
  • chén
  • shī
  • huà
  • de
  • shēng
  •  
  •  今天是我同學陳詩樺的生日,可
  • shì
  • méi
  • néng
  • cān
  • jiā
  • de
  • shēng
  •  
  • hěn
  • shēng
  • 是我沒能去參加她的生日,我很生氣
  • 閱讀全文

   爸爸的生日

   作文字數:653
   作者:梁琳曼
  •  
  •  
  •  
  • qiáng
  • shàng
  • guà
  • zhōng
  • de
  • shí
  • zhēn
  • zhǐ
  • xiàng
  • wǎn
  • shàng
  • jiǔ
  •  墻上掛鐘的時針已指向晚上九
  • diǎn
  •  
  • xiǎo
  • jiāo
  • ér
  • nài
  • xīn
  • zuò
  • zài
  • 點,小麗和媽媽焦急而耐心地坐在椅
  • shàng
  • děng
  • dài
  • zhe
  •  
  • jīn
  • tiān
  • shì
  • xiǎo
  • 子上默默地等待著,今天是小麗爸爸
  • 閱讀全文

   一件難忘的事

   作文字數:397
   作者:羅威濤
  •  
  •  
  •  
  • xīng
  • tiān
  •  
  •  
  •  
  • ā
  •  星期天,我和爸爸、弟弟、阿
  • zhōu
  • guǎng
  • chǎng
  • wán
  •  
  • wán
  • le
  • miè
  • huǒ
  •  
  • shā
  • huà
  •  
  • 姨去大洲廣場玩,玩了滅火、沙畫、
  • fēng
  • chē
  •  
  • fēi
  • shàng
  • tiān
  • kōng
  • děng
  • hěn
  • duō
  • yǒu
  • de
  • yóu
  • 大風車、飛上天空等很多有益的游戲
  • 閱讀全文

   難忘的一次趣味運動會

   作文字數:1146
   作者:張漪然
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • tiān
  • kōng
  • qíng
  • lǎng
  •  
  • yáng
  • guāng
  • míng
  • mèi
  •  
  •  今天天空晴朗,陽光明媚,我
  • men
  • de
  • xīn
  • qíng
  • jiù
  • xiàng
  • tiān
  • yàng
  • hǎo
  •  
  • béng
  • yǒu
  • duō
  • 們的心情就像天氣一樣好,甭提有多
  • gāo
  • xìng
  • le
  •  
  • yīn
  • wéi
  • men
  • pàn
  • wàng
  • jiǔ
  • de
  • xué
  • xiào
  • 高興了,因為我們盼望已久的學校趣
  • 閱讀全文

   過生日

   作文字數:403
   作者:曹燕
  •  
  •  
  •  
  • yuè
  • xià
  • èr
  • jiē
  •  
  • men
  • zài
  • jiāo
  •  月日下午第二節課,我們在教
  • shì
  • huān
  • tiān
  • wéi
  • zhāng
  • tíng
  • tóng
  • xué
  • guò
  • shēng
  • 室里歡天喜地地為張怡婷同學過生日
  •  
  • 閱讀全文

   一次難忘的經歷

   作文字數:922
   作者:馬晴驍
  •  
  • zuò
  • wén
  • wǎng
  • zuò
  •  
  • wén
  •  
  • wǎng
  •  
  •  
  • yuè
  • hào
  • tiān
  •  
  • 作文網作 文 網 月號那天,
  • yào
  • nán
  • kāi
  • huì
  •  
  • suǒ
  • tuō
  • 我媽媽要去湖南開會,所以把我寄托
  • zài
  • de
  • tóng
  • shì
  • jiā
  •  
  • 在爸爸的同事家。
  • 閱讀全文
  卓易彩票 www.177804.com | 3552i.com | WWW.94966.COM | www.js66988.com | 4114.com | c388c.com | WWW.132477.COM | www.4923d.com | p9602.com | 35aa.vip | www.892070.com | www.akw0.com | www.555jyh.com | q82365.com | www.60007v.com | WWW.481318.COM | www.v6996.com | 8381m.com | 5478xl.com | WWW.882150.COM | www.pj56c.com | 8827uuu.com | 00tt8332.com | www.602983.com | WWW.698947.COM | www.xj6001.com | hd55net.com | 0009193.com | WWW.110342.COM | www.78700m.com | www.cp67773.com | 011722.com | www.239888.com | WWW.502903.COM | www.97655r.com | www.1168z.com | jj444000.com | 496vv.com | WWW.331090.COM | WWW.578535.COM | www.b3410.com | 0080v.com | 5429i.com | d22138.com | WWW.877750.COM | www.00665.com | www.38138k.com | 2146m.com | qy7488.com | www.178211.com | WWW.90766.COM | www.50732g.com | www.bwinyz42.com | 11002229.com | 73567tg9.com | 0088wd.com | www.766352.com | WWW.874360.COM | www.bet63.com | www.604886.com | 009207.com | feicai0871.com | www.89894c.com | WWW.633529.COM | WWW.62272.COM | www.7681004.com | www.987071.com | WWW.762751.COM | www.599830.com | WWW.808860.COM | www.304005.com | www.dfh210.com | js84.com | p005.com | 3089b.com | www.349577.com | WWW.355678.COM | WWW.16218.COM | www.585732.com | www.88166j.com | 7792y.com | 888x2.com | 73657k.com | 56787pj.com | www.390685.com | WWW.653505.COM | WWW.130363.COM | www.cp5800.com | www.80188f.com | 1775bb.com | e86811.com | 11113885.com | 5360m.com | 2543.am | 44165.com | www.809183.com | WWW.806266.COM | WWW.181859.COM | www.8039a.com | www.jzvip22.com | www.369407.com | www.77731o.com | 2595t.com | 3977.com | 5856ss.com | 6519822.com | 9498.us | 86811j.com | www.740933.com | www.551475.com | WWW.266844.COM | WWW.121098.COM | WWW.521160.COM | www.c9335.com | www.33997t.com | www.4988g.cc | www.88806.com | www.flb877.com | www.2997778.com | www.lhg888.com | www.71071e.com | www.r948r.com | 0080i.com | 78332.com | btt529g.com | yyh917.com | 4107k.com | 5804vcom | 2459c.com | jsh04.net | 4036mm.com | 99567z.com | 9949p.com | 3166123.com | 025555.com | www.109307.com | www.346311.com | www.356686.com | www.510570.com | www.662517.com | www.702572.com | WWW.666764.COM | WWW.7413.COM | www.354811.com | www.355911.com | www.394577.com | www.377474.com | www.394077.com | www.332910.com | www.361929.com | www.187393.com | www.218195.com | www.77801v.com | www.791589.com | www.989815.com | www.67845.com | 1596aa.com | 8790q.com | 2934e.com | rf034.com | 4323k.com | 23800d.com | 9737.com | 4000853.com | 9895.com | www.1308pj.com | www.w84s.com | www.6666bj.com | www.35918w.com | www.hcjt0.com | www.ch8977.com | WWW.789435.COM | WWW.508026.COM | WWW.357899.COM | WWW.84822.COM | www.731996.com | www.342377.com | www.783333.com | hg11788.com | 52688r.com | 0805b.com | df8z.com | www.38345b.com | www.834546.com | www.730555h.com | www.66376z.com | www.qucw2.com | WWW.490110.COM | WWW.452225.COM | WWW.773868.COM | www.599645.com | www.61224.com | 5544vn77.com | 55kka.com | 22442007.com | www.60468277.com | www.80868e.com | www.16878i.com | www.hx1116.com | WWW.676146.COM | WWW.386830.COM | www.449810.com | 5589f.com | 4303.com | 5504y.com | www.4212c.com | www.m63568.com | www.5095c.com | WWW.528807.COM | WWW.175357.COM | www.361576.com | 4270ss.com | 032656.com | 08159.com | www.838993.com | www.410067.com | www.hr1888.com | WWW.875906.COM | www.638262.com | 26668i.com | bet577v.com | 500000472.com | www.80188n.com | www.62118d.com | WWW.77447.COM | www.799436.com | js395.com | 55717aa.com | 5446uu.com | www.468860.com | www.22ckb.com | WWW.93977.COM | www.355711.com | 4546vip8.com | 55331g.com | www.r1432.com | www.33997l.com | WWW.529375.COM | www.444219.com | 99909f.com | ddcp9.com | www.04567w.com | www.33588g.com | WWW.405626.COM | www.tcp969.com | 272cc.net | 6261s.com | www.i1432.com | www.2350j.com | WWW.211032.COM | 100133.com | 3412233.com | www.c559vip.com | www.520988.net | WWW.433223.COM | www.373553.com | 20053366.com | 97297i.com | www.4923w.com | WWW.327972.COM | www.60108i.com | hg008.am | www.c7205.com | www.2934u.com | WWW.191229.COM | 1422b.com | 32126d.net | www.509291.com | WWW.533606.COM | www.680955.com | youfa111.vip | 473041.com | www.88065d.com | WWW.14011.COM | 297555.com | 22296beijin.com | www.6900666.com | WWW.346464.COM | www.579699.com | 31786666.com | www.h3065.com | www.109ak.com | www.910155.com | 8448004.com | 5003.cc | www.9478z.com | WWW.433204.COM | meishimat.com | 85323.com | www.7777ae.com | www.779635.com | 30019v.com | www.8865tt.com | WWW.855065.COM | www.361979.com | 8547n.com | www.99553.com | WWW.88053.COM | aydfwjc.com | 28839b.com | www.89894h.com | WWW.678314.COM | 88119n.com | www.503013.com | www.c1981.com | www.345529.com | 3513.com | www.81608g.com | WWW.609289.COM | 38244i.com | www.cai31.cc | WWW.204324.COM | www.62520.com | 41669vip.com | www.51331g.com | www.730265.com | 78997.com | 3304y.com | xpj98.com | www.10888.com | WWW.617099.COM | 2214qq.com | www.678js555.com | WWW.550634.COM | 1859002.com | www.3306488.com | WWW.320788.COM | 38668.com | o00351.com | WWW.263102.COM | www.86229.com | mry345.com | www.2373v.com | www.040435.com | o62365.com | www.cp58870.com | www.407871.com | 55991381.com | www.76520z.com | www.377823.com | qmbc6.com | www.3126h.com | www.77802e.com | 2019uu.cc | www.igcp9.com | 42298.com | 4638844.com | WWW.488985.COM | df6331.com | www.9737vv.me | WWW.390023.COM | 66669193.com | www.3775u.com | WWW.102393.COM | 4444c9.com | www.60007t.com | www.126059.com | 1077aaa.com | WWW.27528.COM | 87665y.com | www.10999x.com | WWW.29718.COM | 2381q.com | www.2418f.com | www.372879.com | 44rr8331.com | WWW.333712.COM | js58881.com | www.b94600.com | www.810526.com | 80368fa.com | WWW.543990.COM | 5168dd.cc | www.ba501.com | www.805595.com | 80850x.com | WWW.6560.COM | 667766q.com | www.9484.com | www.176012.com | 5647oo.com | WWW.199678.COM | 454661.com | www.68568q.com | www.4684.com | www.bet63l.com | WWW.395517.COM | 5309o.com | WWW.156522.COM | 8159z.cc | www.5647d.com | 1818hw.com | www.3157r.com | WWW.77175.COM | 91019f.com | WWW.916077.COM | 52688s.com | www.71399p.com | 88851m.com | www.50685d.com | www.550274.com | 6175b.com | WWW.174499.COM | 3552q.com | WWW.362239.COM | js74120.com | www.50788j.com | 256777v.com | www.9187d.com | www.101377.com | www.71071a.com | www.904820.com | 5004a.com | WWW.136093.COM | 4997d.com | WWW.249789.COM | 75959s.com | WWW.257188.COM | 0234nn.com | WWW.899597.COM | 55331p.com | www.lycp883.com | 123456uu.cc | www.9928g.com | 88894s.com | www.97655s.com | 11dd8331.com | www.7714f.com | www.8905n.com | www.807839.com | 7811rr.com | WWW.548707.COM | ca7099.com | WWW.630700.COM | 23800z.com | WWW.197059.COM | pj886.com | WWW.714277.COM | 9679w.com | WWW.133143.COM | 61652r.com | WWW.130448.COM | www.jjjj44444.com | WWW.774027.COM | 748335.com | WWW.303048.COM | www.dzcp4444.com | www.354877.com | www.pjgw99.com | 44840.com | www.55717u.com | 500000379.com | www.77801l.com | 55797x.com | www.10czj.com | alpk44.com | WWW.793109.COM | ib738.com | WWW.673208.COM | 78117799.com | www.404677.com | www.20677.com | www.6084.com | www.83993p.com | j7736.com | WWW.75200.COM | 36408866.com | WWW.256083.COM | js29301.com | www.375781.com | www.xpj8896.com | 272f.net | WWW.517828.COM | 30688a.com | WWW.834631.COM | 5003zzz.com | www.371931.com | www.0612g.com | 78900.cc | WWW.274218.COM | hh38648.com | WWW.496697.COM | www.98698i.com | www.3490.com | www.50024z.com | js909020.com | WWW.318535.COM | www.sj52188.com | 125345.com | www.71233m.com | 472741.com | WWW.303094.COM | www.50000955.co | 0777999.com | www.60123r.com | 5856zzz.com | WWW.671649.COM | www.4136z.com | 41178982.com | WWW.167291.COM | 2015.com | www.343918.com | www.4923g.com | alpk88.com | WWW.705316.COM | www.bwinyz49.com | 35543.com | WWW.873604.COM | 1591ccc.com | 181622.com | www.2875q.com | afcp06.com | www.657069.com | www.48330k.com | 3404p.cc | WWW.911140.COM | www.9895e.com | 3678ee.com | WWW.489388.COM | www.hy9881.com | 2373c.com | WWW.552013.COM | 20774499.com | aa412dh.com | WWW.464318.COM | 5647l.com | 6601234.com | WWW.688973.COM | 3016ddd.com | 55984g.com | WWW.585807.COM | www.i9478.com | 0208vv.com | WWW.344141.COM | www.18123.com | pj677l.com | WWW.216888.COM | www.55545h.com | 61789t.com | WWW.604133.COM | www.xj7002.com | yhw8.cc | WWW.180471.COM | www.3328229.com | WWW.645335.COM | www.2221105.com | zzz1915.com | www.djcp004.com | www.2tdc.com | 1489r.com | zhcp24.com | WWW.133069.COM | www.8080999f.com | 111122ss.com | www.778948.com | www.51515k.com | 0600t.cc | 65005l.com | WWW.604131.COM | www.1559508.com | 7249q.com | www.631799.com | www.32123m.com | 111122rr.com | 5856rrr.com | WWW.668490.COM | www.5555287.com | 36406688.com | 118tj.com | WWW.198994.COM | www.b3410.com | 67890z.com | www.113438.com | WWW.381802.COM | www.26123ee.com | 25288z.com | www.603224.com | www.c5636.com | www.4963hh.com | 2649aa.com | www.376395.com | WWW.710087.COM | www.3066ii.com | q45638.com | www.053059.com | WWW.654769.COM | www.9464gg.com | 3242i.com | bet365yazhou.com | WWW.468077.COM | www.26243.com | 3049j.com | 6446xx.com | www.710230.com | WWW.517844.COM | www.4996zk.com | yyy909.com | P35kk.com | WWW.160577.COM | www.172323.com | 99993885.com | 2008kk.com | www.399047.com | 4340w.com | 086738.com | WWW.394755.COM | www.33997w.com | www.2350.com | 39199x.com | wb8.com | WWW.920098.COM | www.8499q.com | www.b92776.com | 3522p.cc | 477074.com | WWW.358004.COM | www.2875j.com | www.185145.com | 00774ww.com | sxpj62908.com | www.677474.com | WWW.74487.COM | www.ykylc07.com | 1463k.com | www.19yh3.com | 2019ff.cc | www.081305.com | www.172270.com | 3522q.vip | www.84378.com | WWW.885014.COM | www.21202j.com | www.9170105.com | t7742.com | 8898444.com | www.150961.com | WWW.242164.COM | www.9928aa.com | www.60886.com | 3049d.com | 25288z.com | 79964h.com | www.911096.com | WWW.628098.COM | www.4923c.com | www.7415gg.com | t2490.com | 88535g.com | 4887.com | WWW.567425.COM | WWW.249099.COM | www.rfdc02.com | www.55060j.com | 123444.com | 2247tt.com | 6150b.com | www.412228.com | WWW.310166.COM | WWW.257523.COM | www.2418z.com | www.bwinyz32.com | 3049d.com | 3568j.com | 8988g.com | 88kj.cc | www.722563.com | WWW.647744.COM | WWW.716215.COM | www.yun588.com | www.pjgw66.com | 1116dh.com | 22nn8331.com | 7508p.com | 2267x.com | 020808.com | www.855608.com | WWW.64866.COM | WWW.53844.COM | www.84499q.com | www.vns88.me | www.8863tt.com | jinguan3355.com | 3405fff.com | 85698s.com | 3434yyy.com | xl18.org | www.237988.com | www.964688.com | WWW.585203.COM | WWW.125577.COM | www.089d.cc | www.871828.com | www.12136u.com | www.5099ll.com | 3344vn77.com | 3049e.com | 4018nn.com | 579336.com | 3178dd.com | 0044886.com | 14144688.com | www.33588e.com | www.661929.com | WWW.636002.COM | WWW.50550.COM | WWW.753500.COM | WWW.702866.COM | www.022qh.cc | www.50064d.com | www.9422j.com | www.89386d.com | www.38138a.com | www.c3c3.com | 78119944.com | feicai0440.com | 9995w.cc | 2864d.com | be9458.com | 54141177.com | hhgz0077.com | 4036ee.com | 87363.com | hc.cc | cp014.com | 6665144.com | 6664661.com | r2490.com | 2008ff.com | 6137b.net | 1679n.com | 1389mm.com | 3mgmvvv.com | 1168d.com | 15a40.net | 8538e.com | 53262l.com | 95066666.com | 华人888.com | z88ww.com | 33382c.com | 78249.com | 11000.com | 88000.com | 996622cc.com | 5456x.com | p1.cc | 0500h.com | 8880168.com | mg4156.vip | 90856i.com | 11ll8332.com | 6245y.com | 1077eee.com | w0595.com | www.821623.com | www.8888yh.com | www.bwinyz50.com | www.79095d.com | www.8577d.cc | www.48330x.com | 068.cc | 15a31.net | yz57.com | 4541d.com | 26119.com | 7742mm.com | 1946.bet | www.1168c.com | www.xybets6.com | www.8099777.com | www.99094w.com | www.89777i.com | www.77114n.com | www.ya013.com | WWW.899403.COM | WWW.414344.COM | WWW.545138.COM | WWW.331650.COM | www.581860.com | www.32123i.com | 876878.com | 15g4.net | 00112007.com | 5856ggg.com | zzz8827.com | www.91gwa.com | www.bwinyz30.com | www.siji07.com | www.77210d.com | WWW.641232.COM | WWW.50238.COM | WWW.892293.COM | www.955708.com | www.202423.com | 822365.cc | 463d7.com | 86226n.com | 37570f.com | www.747855.com | www.69567g.com | www.sx139972.com | www.hm3999.com | WWW.269889.COM | WWW.363172.COM | www.296380.com | hck222.com | 9949z.com | 3568t.com | 666p1.cc | www.930210.com | www.js7601.com | www.hld33.com | WWW.921761.COM | WWW.768468.COM | www.51515p.com | 500000531.com | 3389.live | 44112229.com | www.cn365w.com | www.j77929.com | WWW.425666.COM | WWW.302806.COM | www.564658.com | 5006811.com | 1407y.com | 229.cc | www.n1432.com | www.62118c.com | WWW.293020.COM | WWW.126950.COM | www.51515e.com | j7736.com | 76886m.com | www.bfcaip.com | www.48330y.com | WWW.67933.COM | WWW.141755.COM | www.rcw8811.com | xpjdc.tw | c3410.com | www.1168p.com | www.22274.vip | WWW.663520.COM | WWW.331650.COM | 121tk.com | 500000737.com | 2418v.com | www.50685c.com | www.cly5.com | WWW.924234.COM | 222880.com | 8685151.com | 2418003.com | www.087d.com | WWW.516234.COM | WWW.333382.COM | 3304n.com | 40033j.com | www.p456x.com | www.5647q.com | WWW.825432.COM | www.444957.com | 6830aa.com | xue9999.com | www.pj1707.com | www.hczx2.com | WWW.541999.COM | www.635444.com | 35ii.vip | www.50999y.com | www.78949r.com | WWW.538066.COM | www.099323.com | 65646.com | 4066aa.com | www.4323o.com | WWW.927990.COM | www.32123u.com | 749101.com | www.72710.com | www.26163t.com | WWW.499239.COM | 56987qq.com | 12121.company | www.n80288.com | WWW.926234.COM | www.891595.com | 1007811.com | zhcp44.com | www.4833033.com | WWW.362850.COM | 433400.com | ee40033.com | www.91779i.com | WWW.140072.COM | www.501340.com | 8742p.com | www.138cph.com | www.34788r.com | WWW.369879.COM | 3568qq.com | 0033r.cc | www.99677b.com | WWW.770232.COM | 5002d.com | 56988r.vip | www.939509.com | WWW.583703.COM | 99306e.com | 56728h.com | www.633594.com | WWW.238107.COM | 5509i.com | 61828.org | www.50732d.com | WWW.659415.COM | 33318v.com | www.747855.com | www.c7268.com | www.635477.com | 83378f.com | www.58404a.com | WWW.351545.COM | WWW.330442.COM | 77663885.com | hcp4444.com | www.5854p.cc | www.685948.com | 6218d.com | www.1429g5.com | WWW.323788.COM | 07qipai.cn | y854.cc | www.25688f.com | www.861830.com | hg999333r.com | www.hgdc900.com | WWW.325267.COM | dzj227.com | alifa978.com | www.ybao3.com | www.197091.com | 9993450.com | www.js02349.com | WWW.800596.COM | 2477000.com | www.xpj29777.com | WWW.664847.COM | 6261621.com | c388k.com | www.hx6694.com | www.106507.com | zunyi801.com | www.86267b.com | www.717226.com | 3967c.com | www.937004.com | WWW.107285.COM | 30173366.com | www.632bbb.com | WWW.886586.COM | 8827ttt.com | www.xpj8668.com | WWW.811025.COM | 7742ii.com | www.y8821.com | WWW.714163.COM | 450372.com | www.ba509.com | WWW.870133.COM | 8901i.com | www.761bbb.com | WWW.759203.COM | 496.se | www.456258.net | www.912454.com | 35222ee.com | www.78949f.com | www.313055.com | 365bet800.com | www.ybao0.com | wpdh.hk | 1479t.com | WWW.472887.COM | 7779822.com | www.06820k.com | WWW.525477.COM | 998p.cc | www.624204.com | www.412688.com | 58-mm.com | WWW.265448.COM | fff2267.com | www.9cai.com | WWW.180932.COM | 2214qq.com | www.676777.cc | www.599581.com | dzc07.com | WWW.309903.COM | 00787.com | www.678js222.com | WWW.22448.COM | 26119g.com | www.52303j.com | 40788.com | www.77731d.com | WWW.609991.COM | 9995bcc | www.283826.com | www.106276.com | 9849733.com | WWW.56265.COM | 5005a.com | www.4331w.com | www.188737.com | 8185v.com | WWW.245566.COM | 56787nn.com | www.0270a.com | www.379988.com | www.ac777.com | WWW.498234.COM | 305225.com | www.sytg7.com | 50099d.com | www.2607777.com | www.587335.com | 23800g.com | WWW.760739.COM | uedhot8844.com | www.22505.cc | 8722hhhh.com | www.63606s.com | www.629965.com | 3169m.com | WWW.28830.COM | 8569811j.com | www.2109c.com | 4503.com | www.1434i.com | www.142525.com | www.466587.com | WWW.541166.COM | pjheilongjiang.com | WWW.306727.COM | jixiang.com | www.77801m.com | 2381mm.com | www.8905.com | www.183498.com | www.c747.com | WWW.130448.COM | 2767y.com | WWW.26296.COM | 657094.com | WWW.369589.COM | 08820033com | www.918ar.com | 3568a.com | www.86267p.com | 2019ii.cc | www.3775a.com | 41392.com | www.73990g.com | www.215889.com | www.16181s.com | www.770951.com | www.9928i.com | WWW.346455.COM | 7935y.com | WWW.434155.COM | 2381ggg.com | WWW.234183.COM | nn500c.com | WWW.784888.COM | 2490w.com | WWW.778107.COM | 3308a.com | WWW.479633.COM |