<optgroup id="w2uiu"></optgroup>
<menu id="w2uiu"><tt id="w2uiu"></tt></menu>
<menu id="w2uiu"><strong id="w2uiu"></strong></menu>
 • <menu id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu></menu>
  <xmp id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu>
 • <dd id="w2uiu"><nav id="w2uiu"></nav></dd>
 • 難忘的生日禮物

  小學生作文:難忘的生日禮物
  作文字數:815
  作者:耿浚博
 •  
 •  
 • nán
 • wàng
 • de
 • shēng
 •  
 •  
 •  難忘的生日禮物 
 •  
 •  
 • shēng
 •  
 • men
 • dōu
 • huì
 • xiǎng
 • yòu
 • rén
 •  提起生日,我們都會想起那誘人
 • kǒu
 • shuǐ
 • de
 • dàn
 • gāo
 •  
 • cǎi
 • bīn
 • fēn
 • de
 • zhú
 •  
 • huò
 • 口水的大蛋糕,五彩繽紛的蠟燭,或
 • zhě
 • shì
 • jīng
 • měi
 • de
 • shēng
 •  
 • duì
 • ba
 •  
 • jīn
 • nián
 • 者是精美的生日禮物,對吧?可今年
 • què
 • shōu
 • dào
 • le
 • jiàn
 • bié
 • de
 • shēng
 •  
 • 我卻收到了一件特別的生日禮物。
 •  
 •  
 • zài
 • zhōng
 • kǎo
 • shì
 • de
 • hòu
 • xīng
 • jiù
 • shì
 •  在期中考試的后一個星期就是我
 • de
 • shēng
 •  
 • yóu
 • de
 • xīn
 •  
 • shuāng
 • yóu
 • 的生日,由于我的粗心大意,雙科由
 • yuán
 • lái
 • de
 •  
 • diē
 • luò
 • dào
 •  
 •  
 • xīn
 • shàng
 • xià
 • 原來的,跌落到 。我心里七上八下
 •  
 • huí
 • dào
 • jiā
 •  
 • gǎn
 • miàn
 • duì
 • chōng
 • mǎn
 • ,回到家里,我不敢面對父母那充滿
 • wàng
 • de
 • yǎn
 • shén
 •  
 • shì
 • xuǎn
 • le
 • táo
 •  
 •  
 • 希望的眼神,于是我選擇了逃避——
 • huǎng
 •  
 • dāng
 • wèn
 • kǎo
 • shì
 • chéng
 • shí
 •  
 • biàn
 • 撒謊,當父母問起考試成績時,我便
 • jiǎ
 • suǒ
 • de
 • shuō
 •  
 •  
 • xià
 • zhōu
 • cái
 • kǎo
 •  
 •  
 • dào
 • 不假思索的說:“下周一才考。”到
 • le
 • zhōu
 • diàn
 • huà
 • wèn
 • lǎo
 • shī
 •  
 • lǎo
 • shī
 • jīng
 • 了周四媽媽打電話問老師,老師驚奇
 • wèn
 •  
 •  
 • huí
 • jiā
 • méi
 • shuō
 • ma
 •  
 • men
 • shàng
 • zhōu
 • jiù
 • 地問:“他回家沒說嗎?我們上周就
 • kǎo
 • wán
 • le
 •  
 • ér
 • qiě
 • míng
 • dōu
 • pái
 • chū
 • lái
 • le
 •  
 •  
 • 考完了,而且名次都排出來了。”媽
 • tīng
 • le
 • lǎo
 • shī
 • de
 • huà
 •  
 • xīn
 • kǒng
 • huāng
 • le
 •  
 • zuǐ
 • 媽聽了老師的話,心理恐慌了,嘴里
 • tíng
 • de
 • lào
 • dāo
 •  
 • de
 • ér
 • huǎng
 • le
 •  
 • shì
 • 不停的嘮叨;我的兒子撒謊了。于是
 • zài
 • shàng
 • xīn
 • ài
 • de
 • gōng
 • zuò
 • le
 •  
 • fēng
 • 媽媽再也顧不上她心愛的工作了,風
 • fēng
 • huǒ
 • huǒ
 • de
 • lái
 • dào
 • le
 • xué
 • xiào
 •  
 • gōng
 • zuò
 • máng
 • hěn
 • 風火火的來到了學校,媽媽工作忙很
 • shǎo
 • lái
 • jiē
 •  
 • shì
 • jīn
 • tiān
 •  
 • mǎn
 • liǎn
 • hàn
 • shuǐ
 • de
 • 少來接我,可是今天,她滿臉汗水的
 • zhàn
 • zài
 • le
 • men
 • bān
 • mén
 • qián
 •  
 • zhī
 • dào
 • xiàn
 • le
 • 站在了我們班級門前,我知道露餡了
 •  
 • shì
 • gǎn
 • jǐn
 • shàng
 • qián
 • wéi
 • hàn
 • shuǐ
 •  
 • shì
 • ,于是趕緊上前為媽媽擦汗水,可是
 • bìng
 • méi
 • yǒu
 • wéi
 • gǎn
 • dòng
 •  
 • zhī
 • shì
 • duì
 • dàn
 • dàn
 • 媽媽并沒有為此感動,只是對我淡淡
 • de
 • xiào
 •  
 • biàn
 • lǎo
 • shī
 • liáo
 • lái
 • le
 •  
 • zhī
 • dào
 • 的一笑,便和老師聊起來了。我知道
 • nán
 • jiē
 • shòu
 • luò
 • qiān
 • zhàng
 • de
 • chéng
 •  
 • 媽媽難以接受我一落千丈的成績,我
 • tíng
 • de
 •  
 • běn
 • wéi
 • dào
 • de
 • tóng
 • 不停的哭,本以為可以得到媽媽的同
 • qíng
 •  
 • shì
 • huí
 • jiā
 • de
 • shàng
 •  
 • huà
 • 情,可是回家的路上,媽媽一句話也
 • méi
 • yǒu
 • shuō
 •  
 • zhī
 • dào
 • dìng
 • shì
 • shāng
 • xīn
 • le
 •  
 • 沒有說,我知道媽媽一定是傷心了,
 • xīn
 • àn
 • àn
 • de
 • xià
 • jué
 • xīn
 •  
 • bìng
 • duàn
 • de
 • dǎo
 • 我心里暗暗的下決心,并不斷的祈禱
 •  
 • bié
 • shēng
 • xià
 • dìng
 • kǎo
 • hǎo
 •  
 • huí
 • dào
 • ,媽媽別生氣下次我一定考好。回到
 • jiā
 •  
 • cái
 • kāi
 • kǒu
 • shuō
 •  
 •  
 • chéng
 • hǎo
 •  
 • 家里,媽媽才開口說:“成績不好,
 • men
 • xià
 •  
 • zhī
 • yào
 • jìn
 • le
 • 我們可以下次努力,只要你盡力了媽
 • jiù
 • gāo
 • xìng
 •  
 • shì
 • zhè
 • huǎng
 • xià
 • bié
 • 媽就高興,可是你這一次撒謊下次別
 • rén
 • hái
 • huì
 • xiàng
 • xìn
 • ma
 •  
 •  
 • zhàn
 • zài
 • páng
 • de
 • 人還會相信你嗎。”站在一旁的爸爸
 • kāi
 • kǒu
 • shuō
 • huà
 • le
 •  
 •  
 • shēng
 • mìng
 • néng
 • cóng
 • huǎng
 • yán
 • 也開口說話了:“生命不可能從謊言
 • zhōng
 • kāi
 • chū
 • càn
 • làn
 • de
 • xiān
 • huā
 •  
 •  
 • jiǎn
 • duǎn
 • de
 • huà
 • 中開出燦爛的鮮花!”爸爸簡短的話
 • tóng
 • qiān
 • jīn
 • chuí
 •  
 • de
 • xīn
 • jiù
 • tóng
 • piàn
 • báo
 • 如同千金大錘,我的心就如同一片薄
 • báo
 • de
 •  
 • bèi
 • zhà
 • fěn
 • suì
 •  
 • shēn
 • zhī
 • 薄的玻璃,被炸得粉碎。我深知自己
 • de
 • huǎng
 •  
 •  
 • yán
 •  
 •  
 • chuō
 • shuò
 • gǎi
 • nán
 •  
 • yǒu
 •  
 • 的謊 “鹽”ネ戳爍改傅男摹4有「
 • gǎi
 • táo
 •  
 •  
 • zǎi
 • yuē
 • miǎo
 • nǎi
 • xuàn
 • 改婦徒逃?乙?宰約鶴齟淼氖慮楦涸
 • chún
 • wēi
 •  
 • xuè
 • qiào
 •  
 • chà
 • ēi
 • chuǎng
 • tóu
 •  
 • yuē
 • hái
 • 鶉危?謔俏已≡窳嗣姹誒闖頭W約骸
 •  
 •  
 • wǎn
 • shàng
 • shōu
 • dào
 • le
 • sòng
 • gěi
 • de
 • bié
 •  晚上我收到了媽媽送給我的特別
 •  
 • gēn
 • yóu
 • tiáo
 •  
 • liǎng
 • dàn
 •  
 • chéng
 • 禮物:一根油條,兩個雞蛋,一個橙
 •  
 • kàn
 • zhe
 • zhè
 • bié
 • de
 •  
 • zài
 • liú
 • 子。看著這個特別的禮物,我再次流
 • lèi
 • le
 •  
 • shēn
 • shēn
 • zhī
 • dào
 • de
 • liáng
 • yòng
 • xīn
 • 淚了,我深深地知道媽媽的良苦用心
 •  
 • suī
 • rán
 • méi
 • yǒu
 • dàn
 • gāo
 • de
 • fāng
 • xiāng
 •  
 • méi
 • yǒu
 • ,雖然它沒有蛋糕的芳香,也沒有禮
 • pǐn
 • de
 • jīng
 • zhì
 •  
 • dàn
 • zhè
 • shì
 • shí
 • nián
 • lái
 • shōu
 • dào
 • 品盒的精致,但這是我十年以來收到
 • de
 • zuì
 • hǎo
 • de
 • shēng
 •  
 • zhī
 • dào
 • shì
 • ràng
 • 的最好的生日禮物,我知道媽媽是讓
 • yòng
 • chéng
 • shí
 • yíng
 • rén
 • shēng
 • de
 • fèn
 •  
 •  
 • zài
 • xīn
 • 我用誠實去贏取人生的分啊!我在心
 • de
 • hǎn
 •  
 • ài
 •  
 • ér
 • 里默默的呼喊:媽媽我愛你,兒子不
 • huì
 • ràng
 • shī
 • wàng
 • de
 •  
 • 會讓你失望的!
 •  
 • 
   
  無注音版:
   
    難忘的生日禮物
   
    提起生日,我們都會想起那誘人口水的大蛋糕,五彩繽紛的蠟燭,或者是精美的生日禮物,對吧?可今年我卻收到了一件特別的生日禮物。
    在期中考試的后一個星期就是我的生日,由于我的粗心大意,雙科由原來的,跌落到 。我心里七上八下,回到家里,我不敢面對父母那充滿希望的眼神,于是我選擇了逃避——撒謊,當父母問起考試成績時,我便不假思索的說:“下周一才考。”到了周四媽媽打電話問老師,老師驚奇地問:“他回家沒說嗎?我們上周就考完了,而且名次都排出來了。”媽媽聽了老師的話,心理恐慌了,嘴里不停的嘮叨;我的兒子撒謊了。于是媽媽再也顧不上她心愛的工作了,風風火火的來到了學校,媽媽工作忙很少來接我,可是今天,她滿臉汗水的站在了我們班級門前,我知道露餡了,于是趕緊上前為媽媽擦汗水,可是媽媽并沒有為此感動,只是對我淡淡的一笑,便和老師聊起來了。我知道媽媽難以接受我一落千丈的成績,我不停的哭,本以為可以得到媽媽的同情,可是回家的路上,媽媽一句話也沒有說,我知道媽媽一定是傷心了,我心里暗暗的下決心,并不斷的祈禱,媽媽別生氣下次我一定考好。回到家里,媽媽才開口說:“成績不好,我們可以下次努力,只要你盡力了媽媽就高興,可是你這一次撒謊下次別人還會相信你嗎。”站在一旁的爸爸也開口說話了:“生命不可能從謊言中開出燦爛的鮮花!”爸爸簡短的話如同千金大錘,我的心就如同一片薄薄的玻璃,被炸得粉碎。我深知自己的謊 “鹽”ネ戳爍改傅男摹4有「改婦徒逃?乙?宰約鶴齟淼氖慮楦涸鶉危?謔俏已≡窳嗣姹誒闖頭W約骸
    晚上我收到了媽媽送給我的特別禮物:一根油條,兩個雞蛋,一個橙子。看著這個特別的禮物,我再次流淚了,我深深地知道媽媽的良苦用心,雖然它沒有蛋糕的芳香,也沒有禮品盒的精致,但這是我十年以來收到的最好的生日禮物,我知道媽媽是讓我用誠實去贏取人生的分啊!我在心里默默的呼喊:媽媽我愛你,兒子不會讓你失望的!
   

   難忘的體育課

   作文字數:480
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  • nán
  • wàng
  • de
  •   難忘的體育課
  •  
  •  
  • shān
  • dōng
  • shěng
  • yǎn
  • zhōu
  • shì
  •  
  • shān
  • dōng
  • shěng
  • yǎn
  • zhōu
  • shì
  • shí
  •  山東省兗州市 山東省兗州市實
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • nián
  • sān
  • nián
  • èr
  • bān
  •  
  • wáng
  • jīn
  • 驗小學三年級三年級二班 王金益
  • 閱讀全文

   一次令人難忘的比賽

   作文字數:576
   作者:未知
  •  
  • chū
  • chù
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • lìng
  • rén
  • nán
  • wàng
  • de
  • 出處   一次令人難忘的比
  • sài
  •  
  •  
  • jiāng
  • shěng
  • xìng
  • shì
  •  
  • yáng
  • xiàn
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • ?
  •  
  •  江蘇省宜興市 陽羨小學三()
  • 閱讀全文

   一件令人難忘的事

   作文字數:565
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jiàn
  • lìng
  • rén
  • nán
  • wàng
  • de
  • shì
  •    一件令人難忘的事
  •  
  •  
  • jiāng
  • shěng
  • xìng
  • shì
  •  
  • yáng
  • xiàn
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • ?
  •  
  •  江蘇省宜興市 陽羨小學三()
  • bān
  •  
  • zhōu
  • yuè
  • 班 周閱
  • 閱讀全文

   難忘的教訓

   作文字數:452
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  • nán
  • wàng
  • de
  • jiāo
  • xùn
  •   難忘的教訓
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • zhōng
  • shān
  • shì
  • xiǎo
  • lǎn
  • zhèn
  •  
  • zhōng
  • xīn
  • xiǎo
  • xué
  •  廣東省中山市小欖鎮 中心小學
  • sān
  • nián
  • bān
  •  
  • jié
  • kūn
  • 三年四班 盧杰坤
  • 閱讀全文

   生日

   作文字數:432
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • shēng
  •    生日
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • guǎng
  • zhōu
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • wài
  • wài
  • mào
  • xué
  •  廣東省廣州 廣東外語外貿大學
  • shè
  • wài
  • xué
  • xiào
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • nián
  • ?
  •  
  • bān
  •  
  • 附設外語學校小學部三年級()班 
  • 閱讀全文

   一張難忘的照片

   作文字數:366
   作者:未知
  •  
  • zuò
  • wén
  • wǎng
  • zuò
  •  
  • wén
  •  
  • wǎng
  •  
  •  
  •  
  • zhāng
  • nán
  • wàng
  • 作文網作 文 網  一張難忘
  • de
  • zhào
  • piàn
  • 的照片
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • guǎng
  • zhōu
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • wài
  • wài
  • mào
  • xué
  •  廣東省廣州 廣東外語外貿大學
  • 閱讀全文

   我的生日

   作文字數:592
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • shēng
  •   我的生日
  •  
  •  
  • zhè
  • jiāng
  • shěng
  • shuǐ
  •  
  • qīng
  • tián
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • nián
  •  浙江省麗水 青田實驗小學三年
  • gěi
  •  
  • xiè
  • jiā
  • yàn
  • 給 謝嘉彥
  • 閱讀全文

   難忘的照片

   作文字數:363
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  • nán
  • wàng
  • de
  • zhào
  • piàn
  •   難忘的照片
  •  
  •  
  • shǎn
  • shěng
  • ān
  •  
  • shǎn
  • shī
  • fàn
  • xué
  • xiǎo
  •  陜西省西安 陜西師范大學附小
  • bān
  •  
  • qiān
  • 四班 付千葉
  • 閱讀全文

   一次難忘的教訓

   作文字數:469
   作者:瘳馮煒
  •  
  •  
  • yǒu
  • tiān
  •  
  • zài
  • jiā
  • xiàn
  • le
  • méi
  •  有一天,我在家里發現了一個沒
  • jiàn
  • guò
  • de
  • dōng
  •  
  • yào
  • chá
  • chū
  • de
  • shān
  • zhēn
  • miàn
  • 見過的東西,我要查出它的廬山真面
  •  
  • shì
  • zhǎng
  • fāng
  • xíng
  • de
  •  
  • lán
  • yán
  • de
  •  
  • tóu
  • shàng
  • 目:它是長方形的,藍顏色的,頭上
  • 閱讀全文

   一次難忘的愛心之旅

   作文字數:854
   作者:史熠
  •  
  •  
  • xīng
  • liù
  •  
  • jiē
  • dào
  • yāo
  • qǐng
  • cān
  • jiā
  •  星期六,我和爸爸接到邀請參加
  • zhōng
  • guó
  • dòng
  • gōng
  • zhī
  • de
  • ài
  • xīn
  • jié
  • duì
  • de
  • huó
  • dòng
  • 中國移動公司組織的愛心結對的活動
  •  
  • shàng
  •  
  • zuò
  • zhe
  • chē
  •  
  • kàn
  • zhe
  • chuāng
  • wài
  • shān
  • 。一路上,我坐著車子,看著窗外山
  • 閱讀全文

   難忘的一天

   作文字數:707
   作者:郭子奇
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • shǔ
  • jiǎ
  •  
  • hàn
  • shì
  • hóng
  • shí
  •    暑假里,武漢市紅十字
  • huì
  • bàn
  • le
  •  
  • xīn
  • shǒu
  • xiàng
  • qiān
  •  
  • nóng
  • cūn
  • háng
  •  
  • huó
  • dòng
  • 會舉辦了“心手相牽、農村行”活動
  •  
  • huó
  • dòng
  • de
  • zhǔ
  • shì
  •  
  • ràng
  • chéng
  • de
  • hái
  • nóng
  • ,活動的主題是:讓城里的孩子與農
  • 閱讀全文

   難忘的教訓

   作文字數:488
   作者:謝揚
  •  
  • zhàn
  • zhǎng
  •  
  •  
  •  
  • zài
  • de
  • zhǎng
  •  
  • 站長: 在我的記憶長河里,記
  • zǎi
  • zhe
  • duō
  • de
  • wǎng
  • shì
  •  
  • zhōng
  • yǒu
  • jiāo
  • xùn
  • shǐ
  • 載著許多的往事,其中有個教訓使我
  • zhōng
  • shēng
  • nán
  • wàng
  •  
  • 終生難忘。
  • 閱讀全文

   難忘的一天

   作文字數:377
   作者:王宇航
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • nián
  • shǔ
  •       今年暑
  • jiǎ
  • de
  • tiān
  •  
  • qíng
  • kōng
  • wàn
  •  
  • liáng
  • fēng
  • sòng
  • shuǎng
  •  
  • 假的一天,晴空萬里,涼風送爽。
  •  
  •  
  • hǎo
  • péng
  • yǒu
  • yáng
  • jìn
  •  
  • zhōu
  •  
  • xià
  • tiān
  •  我和好朋友楊進、周大路、夏天
  • 閱讀全文

   難忘的“六·一”

   作文字數:445
   作者:賀若茵
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • liù
  •  
  •  
  • dào
  • le
  •  
  • zǎo
  • zǎo
  •   “六·一”到了,我早早
  • le
  • chuáng
  •  
  • chī
  • guò
  • fàn
  • hòu
  •  
  • biàn
  • shàng
  • xiǎo
  • bǎn
  • chéng
  • 地起了床,吃過飯后,便提上小板橙
  • xiàng
  • xué
  • xiào
  • zǒu
  •  
  • shàng
  •  
  • liǔ
  • shù
  • de
  • zhī
  • tiáo
  • qīng
  • qīng
  • 向學校走去。路上,柳樹的枝條輕輕
  • 閱讀全文

   一件難忘的事

   作文字數:503
   作者:陽志強
  •  
  •  
  •  
  • tiān
  • yòu
  • wàng
  • dài
  • kǒu
  • qín
  • le
  •  
  • xiǎng
  • dào
  •  那天我又忘帶口琴了,一想到
  • yīn
  • lǎo
  • shī
  • jiàn
  • yòu
  • huì
  • tóu
  • gài
  • liǎn
  • píng
  • 音樂老師見此又會劈頭蓋臉批評我一
  • tóng
  •  
  • yàng
  • de
  • huà
  • zhēn
  • shì
  • yīng
  • xióng
  • sǎo
  •  
  • jiào
  • de
  • 通,那樣的話真是英雄掃地,叫我的
  • 閱讀全文

   生日禮物

   作文字數:392
   作者:胡勁宇
  •  
  • zhàn
  • zhǎng
  •  
  •  
  •  
  • zài
  • suì
  • shēng
  • shí
  •  
  • nǎi
  • nǎi
  • 站長: 在我七歲生日時,奶奶
  • cóng
  • ào
  • mén
  • gěi
  • dài
  • huí
  • lái
  • le
  • kuài
  • jīng
  • zhì
  • de
  • niàn
  • 從澳門給我帶回來了一塊精致的紀念
  • shǒu
  • biǎo
  •  
  • 手表。
  • 閱讀全文

   難忘的旅游經歷

   作文字數:548
   作者:傅唯賢
  •  
  • lái
  •  
  • yuán
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xiàng
  • bāng
  • zhù
  •  
  • xiàng
  • 來 源   相互幫助、相互
  • guān
  • ài
  •  
  • shì
  • men
  • zhōng
  • huá
  • mín
  • de
  • chuán
  • tǒng
  • měi
  •  
  • 關愛,是我們中華民族的傳統美德,
  • nán
  • wàng
  • de
  • yóu
  • jīng
  • shǐ
  • duì
  • yǒu
  • le
  • gèng
  • 一次難忘的旅游經歷使我對此有了更
  • 閱讀全文

   難忘的金沙灘之旅

   作文字數:333
   作者:王懷舟
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • qián
  •  
  • zuì
  • xiǎng
  • de
  • fāng
  • jiù
  •   以前,我最想去的地方就
  • shì
  • jīn
  • shā
  • tān
  •  
  • shǔ
  • jiǎ
  • cān
  • jiā
  • le
  • jīn
  • shā
  • tān
  • 是金沙灘,暑假我參加了金沙灘一日
  • yóu
  • huó
  • dòng
  •  
  • yuàn
  • wàng
  • zhōng
  • shí
  • xiàn
  • le
  •  
  • 游活動,愿望終于實現了。
  • 閱讀全文

   一件讓我難忘的事

   作文字數:323
   作者:陳佐文
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  •  
  • zhè
  • jiàn
  • shì
  • ràng
  • hěn
  • nán
  • jiǎng
  • chū
  • lái
  •  今天,這件事讓我很難講出來
  •  
  •  
  •  
  • zhōng
  •  
  • chī
  • wán
  • le
  • fàn
  •  
  • kàn
  • le
  • huì
  • ér
  •  中午,我吃完了飯,看了一會兒
  • 閱讀全文

   美麗的“生日花”

   作文字數:489
   作者:許昭辰
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jiā
  • ?
  • jiàn
  • guò
  • méi
  • ?g
  •  
  • ?g
  •  
  •   大家一定見過梅花、菊花…
  •  
  •  
  • dàn
  • jiā
  • jiàn
  • guò
  •  
  • shēng
  • ?g
  •  
  • ma
  •  
  • duì
  •  
  • …,但大家見過“生日花”嗎?對!
  • méi
  • jiàn
  • guò
  • ba
  •  
  • xià
  • miàn
  • jiù
  • gěi
  • jiā
  • shuō
  • ba
  •  
  • 沒見過吧!下面我就給大家細說吧:
  • 閱讀全文

   奶奶的生日

   作文字數:308
   作者:孫雯
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • shì
  • nǎi
  • nǎi
  • de
  • shēng
  •  
  • nǎi
  • nǎi
  •   今天是奶奶的生日,奶奶
  • cāo
  • láo
  • le
  • bèi
  •  
  • nǎi
  • nǎi
  • fēi
  • cháng
  • jiān
  •  
  • 操勞了一輩子,奶奶非常艱苦樸素。
  • píng
  • shí
  • nǎi
  • nǎi
  • hǎo
  • cài
  • hǎo
  • fàn
  • zhí
  • liú
  • gěi
  • chī
  •  
  • 平時奶奶把好菜好飯一直留給我吃,
  • 閱讀全文

   難忘的一件事

   作文字數:912
   作者:鄒安迪
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zài
  • de
  • zhōng
  • yǒu
  • duō
  • shì
  • zhí
  •   在我的記憶中有許多事值得
  • huí
  •  
  • dàn
  • shēng
  • zài
  • èr
  • nián
  • hán
  • jiǎ
  • jiān
  • de
  • shì
  • 回憶,但發生在二年級寒假期間的事
  • qíng
  •  
  • lìng
  • zuì
  • nán
  • wàng
  •  
  • 情,令我最難忘。
  • 閱讀全文

   我最難忘的一件事

   作文字數:277
   作者:牛祺禎
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zài
  • de
  • shēn
  • chù
  •  
  • yǒu
  • duō
  •   在我的記憶深處,有許多
  • ràng
  • nán
  • wàng
  • de
  • shì
  •  
  • wài
  • gōng
  • jiāo
  • xiě
  • jiù
  • shì
  • 讓我難忘的事,外公教我寫字就是其
  • zhōng
  • zhī
  •  
  • 中之一。
  • 閱讀全文

   難忘的經歷

   作文字數:221
   作者:宋佳瑜
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • shì
  • wèi
  • gǎn
  • shǒu
  • de
  • rén
  •  
  •   我是一位不敢舉手的人。
  • yǒu
  •  
  • shǒu
  • gāo
  • gāo
  • de
  •  
  • lǎo
  • shī
  • kàn
  • 有一次,我把手舉得高高的。老師看
  • jiàn
  • le
  •  
  • jiù
  • jiào
  • le
  •  
  • gāng
  • huí
  • wán
  •  
  • jiāo
  • shì
  • 見了,就叫了我。我剛回答完,教室
  • 閱讀全文

   生日風波

   作文字數:626
   作者:寇宏昱
  •  
  •  
  •  
  • nián
  • yuè
  •  
  • xīng
  • sān
  •  
  • qíng
  •  年月 星期三 晴
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • shì
  • tóng
  • xué
  • chén
  • shī
  • huà
  • de
  • shēng
  •  
  •  今天是我同學陳詩樺的生日,可
  • shì
  • méi
  • néng
  • cān
  • jiā
  • de
  • shēng
  •  
  • hěn
  • shēng
  • 是我沒能去參加她的生日,我很生氣
  • 閱讀全文

   爸爸的生日

   作文字數:653
   作者:梁琳曼
  •  
  •  
  •  
  • qiáng
  • shàng
  • guà
  • zhōng
  • de
  • shí
  • zhēn
  • zhǐ
  • xiàng
  • wǎn
  • shàng
  • jiǔ
  •  墻上掛鐘的時針已指向晚上九
  • diǎn
  •  
  • xiǎo
  • jiāo
  • ér
  • nài
  • xīn
  • zuò
  • zài
  • 點,小麗和媽媽焦急而耐心地坐在椅
  • shàng
  • děng
  • dài
  • zhe
  •  
  • jīn
  • tiān
  • shì
  • xiǎo
  • 子上默默地等待著,今天是小麗爸爸
  • 閱讀全文

   一件難忘的事

   作文字數:397
   作者:羅威濤
  •  
  •  
  •  
  • xīng
  • tiān
  •  
  •  
  •  
  • ā
  •  星期天,我和爸爸、弟弟、阿
  • zhōu
  • guǎng
  • chǎng
  • wán
  •  
  • wán
  • le
  • miè
  • huǒ
  •  
  • shā
  • huà
  •  
  • 姨去大洲廣場玩,玩了滅火、沙畫、
  • fēng
  • chē
  •  
  • fēi
  • shàng
  • tiān
  • kōng
  • děng
  • hěn
  • duō
  • yǒu
  • de
  • yóu
  • 大風車、飛上天空等很多有益的游戲
  • 閱讀全文

   難忘的一次趣味運動會

   作文字數:1146
   作者:張漪然
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • tiān
  • kōng
  • qíng
  • lǎng
  •  
  • yáng
  • guāng
  • míng
  • mèi
  •  
  •  今天天空晴朗,陽光明媚,我
  • men
  • de
  • xīn
  • qíng
  • jiù
  • xiàng
  • tiān
  • yàng
  • hǎo
  •  
  • béng
  • yǒu
  • duō
  • 們的心情就像天氣一樣好,甭提有多
  • gāo
  • xìng
  • le
  •  
  • yīn
  • wéi
  • men
  • pàn
  • wàng
  • jiǔ
  • de
  • xué
  • xiào
  • 高興了,因為我們盼望已久的學校趣
  • 閱讀全文

   過生日

   作文字數:403
   作者:曹燕
  •  
  •  
  •  
  • yuè
  • xià
  • èr
  • jiē
  •  
  • men
  • zài
  • jiāo
  •  月日下午第二節課,我們在教
  • shì
  • huān
  • tiān
  • wéi
  • zhāng
  • tíng
  • tóng
  • xué
  • guò
  • shēng
  • 室里歡天喜地地為張怡婷同學過生日
  •  
  • 閱讀全文

   一次難忘的經歷

   作文字數:922
   作者:馬晴驍
  •  
  • zuò
  • wén
  • wǎng
  • zuò
  •  
  • wén
  •  
  • wǎng
  •  
  •  
  • yuè
  • hào
  • tiān
  •  
  • 作文網作 文 網 月號那天,
  • yào
  • nán
  • kāi
  • huì
  •  
  • suǒ
  • tuō
  • 我媽媽要去湖南開會,所以把我寄托
  • zài
  • de
  • tóng
  • shì
  • jiā
  •  
  • 在爸爸的同事家。
  • 閱讀全文
  卓易彩票平台卓易彩票主页卓易彩票网站卓易彩票官网卓易彩票娱乐 www.556510.com | www.1841222.com | www.995771.com | bwinfff.com | 5295.com | www.20199dd.com | www.1bet005.com | www.599846.com | 3389.live | www.ylg3099.com | www.91779z.com | www.380068.com | 3568o.com | www.mgm512.com | www.8039o.com | 2595x.com | www.445887.com | www.89386c.com | 2247xx.com | 38345y.com | www.377666n.com | 38989u.com | 61610524.com | www.m2894.com | d61653.com | www.3xinhao.com | www.js18682.com | f99345.am | www.hgw0088.biz | www.bet73a.com | 450372.com | www.js5666.com | www.07163w.com | yh888a.com | www.85857j.com | www.807266.com | 28839z.com | www.4646123.com | www.930557.com | tt1030.com | www.47709.net | www.81233o.com | 11162018.com | www.37377o.com | 2338jt.com | www.kj8888.com | www.966082.com | 518cp22.com | www.703097.com | 2820o.com | www.46630.biz | 1654nn.com | www.ii7966i.com | www.718322.com | 4270ee.com | www.7893w35.com | 28747.com | www.xpjvip07.com | www.2109u.com | 3405f.com | www.9737rr.com | 145237.com | www.f8867.com | www.384918.com | www.09569l.com | www.2373r.com | 444p1.cc | www.26299r.com | 888990033.com | www.v904488.com | 5360z.com | www.4136k.com | 123456jj.cc | www.n9163.com | 01234k.com | www.k64602.com | www.196075.com | www.hg6789.com | www.377192.com | www.pj8790.com | flp666.com | www.pj2348.com | bcylc88.com | www.121tk.com | 5651r.com | www.1516yyy.com | www.131873.com | www.370011.com | www.178339.com | www.882235y.com | www.828177.com | 96678.com | www.71233f.com | hb68066.com | www.69488.com | vv3405.com | www.50064t.com | feicai024.com | www.77801t.com | 2247t.com | www.820335.com | www.287720.com | 6423q.com | www.wp9977.com | 706804.net | www.530016.com | 3242j.com | www.pj56g.com | 26668r.com | www.12455t.com | www.3k777.com | www.66621o.com | www.ff811.com | www.pjgw55.com | 82365t.com | www.99788b.com | 7935b.com | www.545669.com | www.33gg940.com | 37111u.com | www.77731u.com | 3846j.com | www.42070016.com | 66991468.com | www.566677.com | www.782881.com | 2418h.com | www.hyi5.com | yin1022.com | www.202901.com | www.11777999.com | 61326600.com | www.391146.com | www.38200y.com | www.186753.com | www.58665h.com | xpj5345.com | www.862455.com | www.ra1116.com | dzhcp7.com | www.780780f.com | cp11993.com | 38989r.com | www.28000g.com | 3435z.com | www.5095p.com | www.7025n.com | 00773b.com | www.wnsr118.com | www.hg8988.com | 6396b.com | www.js57666.com | www.hg430.com | kj5568.com | www.78700f.com | www.hg9940.com | 30170000.com | www.07163s.com | www.tm003.cc | 9303066.com | www.769117.com | www.34656.com | 4255fff.com | www.330256.com | www.938f.cc | 00048.com | www.669308.com | www.944449.com | www.0134.com | www.604700.com | 44222007.com | qq365t.com | www.7240r.com | www.mg4355888.com | www.160592.com | www.ag5555.com | www.1818xl.com | j58955com | www.35155d.com | www.490000.com | 1294v.cc | www.al5678.com | www.09766.com | 36408855.com | www.548116.com | www.js68678.com | www.yh8877.cc | 6175ll.com | www.377183.com | www.n98478.com | www.87680r.com | 3136kk.com | www.846661.com | www.v1432.com | www.8814e7.com | 7508j.com | www.595411.com | www.3w555.com | www.hg6208.com | www.68568k.com | www.37tyc.com | 76368888.cn | gpkjgj.vip | www.43818t.com | www.137603.com | m35151.com | 8742t.com | www.320160.com | www.6939g.com | www.xpj654.com | 009900y.com | 7773657.com | www.33015.cc | www.770202.com | www.ou95990.com | 4556q.com | bckpcqz.cn | www.19kpl.com | www.hjcp111.com | 78118844.com | 7599uu.com | www.239828.com | www.7714b.com | www.808888d.com | 188qq22.com | 6269.com | 35543.com | www.001ac.com | www.63606i.com | www.js406.com | www.4759cc.com | aa1915.com | 8988y.com | www.hc8858.com | www.hg8ii.com | www.xpj7233.com | www.bm1100.vip | 8159a.cc | 5504v.com | www.979233.com | www.81608r.com | www.166347.com | www.a3a000.net | 4182y.com | 7779e.cc | www.91233e.com | www.982pk.com | www.46630.biz | www.661990.com | www.32126f.net | 3788f.com | 9103aa.com | 0652p.com | www.644680.com | www.16001.com | www.35898d.com | www.bwinyz46.com | www.2646x.com | www.js06123.com | vv0098.com | 4036nn.com | feicai0552.com | 500000565.com | www.098303.com | www.3552h.com | www.00797c.com | www.89677c.com | www.hg833.com | www.456589.com | 2400010.com | 67y67.vip | yl6944.com | 2643m.com | www.558337.com | www.87680v.com | www.a8a8789.com | feicai027.com | a3672.com | 51133zzz.com | 33432z.com | 5281999.c0m | 11z66.com | j1506.com | www.037211.com | www.25288b.com | js5651js.com | r47479.com | 3089y.com | 4182x.com | 36406655.com | 4005.com | 34f35.com | 30688j.com | gg3336.com | 40033v.com | 84498811.com | hjcp114.com | 4255a.com | 3467s.am | 2214aa.com | 23599w.com | 4288zz.com | lswjs808.com | bowang005.com | 6766yy.com | dh7022.com | 33kk8331.com | 3009w.com | feicai024.com | 7989i.com | 6911555.com | 2649i.com | 0625a.com | 518cp5.com | 2698f.com | 20777744.com | 159174.com | www.a3a888.cc | www.44488806.com | www.99927nn.com | www.tqdc555.com | www.xpj20888.com | www.622206.com | www.cp0015.com | 888funcity.com | lswjs189.com | 8037w.com | 88663015.com | 预览BY30838.com | 4997f.com | 9474.com | www.56520t.com | www.21365rr.com | www.44488u.com | www.36896.com | www.27363t.com | www.9900ra8.com | www.52062t.com | www.ejylc15.com | www.77210d.com | www.xjs733.com | www.flb877.com | www.60007j.com | www.62118f.com | www.6dwj.com | www.35155u.com | www.188721.com | 22662007.com | 1408y.com | 112u.net | www.892265555.com | www.2078a.com | www.770222.com | www.8473c.com | www.288021.com | www.50064g.com | www.803243.com | 5656394.com | 33888016.com | 91668.com | 3121uu.com | www.hg755.com | www.3688mhd.com | www.mgm868003.com | www.75060.com | www.ycp5.com | www.550415.com | 5077666.com | 9645hh.com | 28288ee.com | www.pj2666.com | www.a4116.com | www.9951331.com | www.xb99aa.com | www.840680.com | 228888x.com | 33pp8331.com | 55967.com | 5004jj.com | www.244749.com | www.a30666.com | www.65707w.com | www.332750.com | hg2017.cc | 4340h.com | www.56733h.com | www.hg8235.com | www.a30666.com | www.52072s.com | www.133902.com | 99bo.me | 2776c.com | www.xy9999.com | www.cc00668.com | www.pj56e.com | www.376357.com | 00669193.com | 79964l.com | www.hg2631.com | www.78680p.com | www.799343.com | 1705a.com | 9149.com | www.848757.com | www.68993253.com | www.153946.com | js07749.com | www.ylg268.com | www.28281app.com | www.60798.com | www.80065o.com | ope88.com | www.7435q.com | www.df5805.com | www.26299l.com | js8880.com | 9355ema.com | www.08922004.com | www.h63568.com | www.506752.com | 5144.com | www.jqb5.com | www.4996cq.com | www.979819.com | 9193.com | www.pj5722.com | www.0082737.com | www.978217.com | 11555156.com | www.8494s.com | www.huangma26.com | www.978257.com | 87965ww.com | www.vns9984.com | www.6687o.com | www.cszb9.com | www.6880jj.com | www.773925.com | 6261m.com | www.88837x.com | www.yy888.cc | 9421.com | 2443j.com | www.e9478.com | www.950920.com | 30170022.com | www.vnsr33888.com | www.800938.com | 2267x.com | 4812444.com | www.yk222a.com | www.c144.vip | 135868.com | www.8996hh.com | www.34788m.com | 88850cc.com | www.335955.com | www.68993255.com | yh888t.com | www.56733o.com | www.pj88v.com | www.342977.com | 00773u.com | www.27363u.com | www.711414.com | hg873.com | www.9404077.com | www.9155c.com | 6002t.com | www.xpj00220.com | www.595hc.com | youfa78.com | www.003344.com | www.001ac.com | 566777t.com | www.23394.com | www.769301.com | 3868oo.cc | www.410083.com | www.431506.com | 25288p.com | www.cn365k.com | 18787h.com | www.033033x.com | www.cb900.cc | yl66yl44.com | www.a3a444.cc | www.hmfc8.com | 8159rrr.cc | www.rycp048.com | www.187393.com | feicai0756.com | www.8855gvb.com | bcylc88.com | www.5860n.com | www.x34.com | 9901885.com | www.4996sz.com | 3258k.com | www.00829o.com | www.8667i.com | 4036t.com | www.55070i.com | 2934j.com | www.777444n.com | www.022xj.cc | 87965zz.com | www.2997774.com | judingbo9.com | www.fh6000.com | www.0qxc.com | 112q.net | www.5952233.com | 2820z.com | www.91gwa.com | 6hcc22.com | www.b0999.com | www.44qxc.com | 6190js.com | www.184kj.com | www.26299v.com | www.77yh765.com | www.371x.cc | sss5682.com | www.0343j.com | 56787zz.com | www.5981u.com | blhvip9.com | www.js9615.com | www.50074e.com | www.1018111.com | www.810262.com | pj268.vip | www.9818g.cc | 8722cccc.com | www.498700.com | hbs469.com | www.0088hgdd.com | hg22007.com | www.f83377.com | 6137q.com | www.4694b.com | q32689.net | www.10852b.com | 1213iii.com | www.pj9793.com | www.99638o.com | www.0805e.com | www.217113.com | www.4938m.com | www.362803.com | www.3643f.com | www.394077.com | www.21365zz.com | www.493356.com | www.4972ww.com | www.356411.com | www.msc229.com | www.268993.com | www.87680o.com | www.257015.com | www.910633.com | 50128c.com | www.hg88996.com | 89439922.com | www.166663.com | 1366y.com | www.331133.com | zhcp59.com | www.79095c.com | j67890.com | www.81608i.com | 22244066.com | www.66653.com | xpj28777.com | www.725422.com | www.r30226.com | www.29277o.com | www.bw115.com | 6403.com | www.4058i.com | 32666c.com | www.818226.com | 8977aa.com | www.9818b.cc | www.8124m.com | www.192711.com | www.345118.com | 112d.net | www.6683066.com | 365vip99.co | www.33112g.com | www.9846f.com | www.372779.com | www.408477.com | www.z0151.com | 8449vv.com | www.9187x.com | www.hg0377.com | 56988ww.com | www.379801.com | www.83335k.com | 6245t.com | www.k796.com | www.js600000.com | 13879455.com | www.83033i.com | www.07679o.com | www.4759mm.com | 2566h4.com | www.50051f.com | www.662678.com | 88850bb.com | www.236002.com | www.2544g7.com | www.wanmei09.com | 7508f.com | www.43818f.com | www.89055.com | 2146i.com | 33sb.com | www.5958199.com | www.ao299.com | m0003.com | www.265990.com | www.js99968.com | www.js3034.com | 1463v.com | www.721560.com | www.3066ll.com | www.js85.com | j15ee.com | www.674770.com | www.j3123.com | www.68818z.com | 11104066.com | www.dayou567.com | www.649700.com | 3522j.vip | 3822v.com | www.33068.cc | www.8516.com | www.k8084.com | 97297u.com | www.763826.com | www.774546.com | www.362868.com | 4036hh.com | bbbb.AG | www.77114q.com | www.htk03.com | 20167744.com | afcp07.com | www.ct8822.com | www.38138z.com | www.39695j.com | q3405.com | 00773e.com | www.26878r.com | www.4972j.com | www.w32126.cc | gg40033.com | 505mmm.com | www.8816u.com | www.0077xpj.net | www.76543f.com | 550111b.com | 9539v.com | www.509866.com | www.am00000.com | www.i55106.com | 50099g.com | ggtiao.com | www.599049.com | www.6889781.com | www.8808777.com | www.8509850.com | 4556y.com | 30019f.com | www.hy5502.com | www.8577e.cc | www.28758q.com | 18438v.com | bet365ok04.com | www.570831.com | www.dw777.net | www.tyc131.com | www.suncity88.net | 22ee8331.com | 9068aa.com | www.77114o.com | www.3552p.com | www.6880cc.com | www.942232.com | www.hg44401.com | ff38648.com | hgw2777.com | www.305644.com | www.43818j.com | www.y32031.com | www.yz300.com | www.7435m.com | 1253-2.com | 195668.com | 7894f.com | www.919227.com | www.6858666.com | www.11tyc.com | www.550515.com | www.48696.com | 71314.com | i4212.com | jxf964.com | www.671075.com | www.80075n.com | www.87708.vip | www.97877a.com | www.333133g.com | 3136gg.com | 60166yh.com | 3435t.com | www.0377555.com | www.hj7776.com | www.40wb.top | www.158024.com | www.063263.com | www.35553999.com | www.wn0002.com | 365w.net | s14666.com | 1408v.com | 3136vv.com | www.354211.com | www.gczj1.com | www.99638l.com | www.81508.com | www.9b005.com | www.5487.com | www.yh8402.com | www.888vm.com | 2864e.com | 68228z.com | 40033ww.com | 4694b.com | 32126c.net | 1775z.com | www.342977.com | www.915044.com | www.12015.cc | www.xhg338.Com | www.cb500.cc | www.856668.com | www.988jyh.com | www.85857h.com | www.776779.com | www.5254y.com | www.9996ll.com | www.38200i.com | 2649e.com | 8577d.cc | ii40033com | 8181394.com | dz882.com | hg1688l.com | 2222k29.com | 55772007.com | P35ss.com | www.757309.com | www.hd5658.com | www.3479t.com | www.50024.com | www.77801r.com | www.vip332.com | www.959595.com | www.073770.com | www.4350.vip | www.dd4625.com | www.6688kcd.com | www.js68678.com | www.417920.com | www.115527z.com | www.ag0234.com | www.930210.com | www.80188j.com | www.80188s.com | www.7225j.com | www.4996dt.com | www.sha3111.com | www.777jyh.com | www.00772k.com | www.z69096.com | www.bb012.com | www.10999e.com | www.4058u.com | www.06820f.com | www.30350c.com | www.5446x.com | www.47707.co | www.fh7.com | www.7415g.com | www.bwinyz39.com | www.555838.com | www.60886b.com | www.8577e.cc | www.4331d.com | www.96386k.com | www.08588l.com | www.44yfa.com | www.904867.com | www.505162.com | www.091865.com | 666365.com | tiexin88.com | 111122ff.com | eee5682.com | 4556h.com | 22jj8332.com | 1483ww.com | www.yddc00.com | www.66939988.com | www.hg4118.com | www.2y930.com | www.673888w.com | www.742588.com | www.xb8822.com | www.9356z.com | www.855790.com | www.290727.com | 2934u.com | 2222k20.com | 940.net | 998b.cc | 7811g.com | www.655666b.com | www.8422a.com | www.4972i.com | www.js89k.vip | www.9646a.com | www.hong663.com | www.452803.com | p1app.com | 668668.am | aobo74.com | 56988gg.com | www.7025v.com | www.14988.com | www.38138q.com | www.5953188.com | www.3126l.com | www.592113.com | 218.com | 36401144.com | 71314.com | 60876.com | www.hg1733.com | www.3846l.com | www.wns123i.com | www.51331b.com | www.610390.com | 6830u.com | 793929.com | 1591bbb.com | www.234374.com | www.pj79777.com | www.115527q.com | www.80065t.com | www.599380.com | 56787hb.com | 795939.com | 131e.net | www.83008e.com | www.4136j.com | www.035647.com | www.721709.com | hg8355.com | 3435f.com | 4637755.com | www.061626.com | www.9997038.com | www.35918j.com | www.339215.com | 3473p.com | 7720y.net | www.alpkylc.com | www.n948n.com | www.8998833.com | www.866248.com | 6869822.com | 34s35.com | www.pjanhui.com | www.yinhe400.com | www.093738.com | www.769301.com | 7811xx.com | 3522kk.com | www.4938k.com | www.5099uu.com | www.73166l.com | www.108382.com | 3y5500.com | 3245h.com | www.125345.com | www.u94600.com | www.810526.com | xpj9411.cn | 6150s.com | www.yongligao.hk | www.w84s.com | www.938904.com | zunyi18.com | p2490.com | www.9990257.com | www.838769.com | www.901176.com | haoshou188.com | 65005y.com | www.1555789.com | www.yh6688.bet | www.377034.com | xxx5144.com | www.a3a000.cc | www.5504g.com | www.55228j.com | 077077.com | 998v.cc | www.2846d.com | www.5446aa.com | www.578113.com | 8520l.com | www.b3657.com | www.9737aa.me | www.kc53.com | aipin888.net | 500000975.com | www.js353535.com | 9539f.com | www.915395.com | www.5091o.com | 20174466.com | mgm3242p.com | www.lyhltj.com | www.36788k.com | caijianju.cc | ff2205.com | www.hndf333.com | www.26163k.com | xpj25.com | 500000555.com | www.rgcp444.com | www.003ac.com | ule609.com | www.a222.cc | www.huangma30.com | www.632590.com | 01234ggcom | www.330099k.com | www.833bbb.com | www.68568i.com | 11005s.com | www.4632.com | www.33598q.com | vns7.vip | www.wns365.com | www.91779.com | www.330276.com | 3662b.com | www.34563.com | www.26163y.com | 1316969.com | www.dhy2929.com | www.wns123a.com | www.068671.com | qq365z.com | www.sz2888.com | www.csgc1.com | 预览f8009.com | www.15011i.com | www.550021n.com | 3404w.cc | www.32126r.net | www.1434o.com | pz08.com | aipin33.me | www.06386677.com | www.96386u.com | 2613x.com | www.88166d.com | www.500021.com | 2127tt.com | www.79500p.com | www.689066.com | 5080.cc | www.5966sss.com | www.h7788k.com | www.xj444555.com | 4880c.com | www.995h.net | www.7714g.com | 3473m.com | www.22401.com | www.76520m.com | 50042.com | www.2061vv.com | www.03500w.com | 998p.cc | www.99048.com | www.csgc6.com | www.hg6012.com | j5756.com | www.36677e.com | www.8839b.com | 3473g.com | www.447858.com | www.620316.com | 90659.com | www.848777r.com | www.26878o.com | 20773399.com | www.a63568.com | 3016uuu.com | www.09569z.com | www.11025.cc | 36408866.com | www.5049i.com | www.221085.com | 3844ww.com | www.7074.com | 7392008.com | www.lxyl196.com | www.an966.com | 35222hh.com | www.5981e.com | 131hh.net | www.3332hg.com | www.33997t.com | xpj05000.com | www.98698s.com | 8522nnnn.com | www.tushan168.com | www.76520m.com | 37770772.com | www.310040.com | bet365yazhou.com | www.63877v.com | www.34788r.com | 77606f.com | www.686102a.com | 66115003.com | www.yh8461.com | www.996763.com | 500000751.com | www.97828l.vip | 80368x.com | www.97222a.com | 73006.com | www.hg1369.com | www.zuan333.com | 2146v.com | www.615069.com | 3844gg.com | www.58665h.com | 5lc8.com | www.nnn801.com | www.21202r.com | 55552007.com | www.12136e.com | 97618w.com | www.68199.com | zx3144.com | www.15011i.com | www.589411.com | www.661zr.com | www.82575.com | 9485666.com | www.4809h.com | 61999pp.com | www.16181q.com | f99345.am | www.5966sss.com | 3222n.cc |