<optgroup id="w2uiu"></optgroup>
<menu id="w2uiu"><tt id="w2uiu"></tt></menu>
<menu id="w2uiu"><strong id="w2uiu"></strong></menu>
 • <menu id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu></menu>
  <xmp id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu>
 • <dd id="w2uiu"><nav id="w2uiu"></nav></dd>
 • 我的特殊朋友——書

  作文字數:536
  作者:李世宇
 •  
 •  
 •  
 •  
 • de
 • shū
 • péng
 • yǒu
 •  
 •  
 • shū
 •  
 •  
 •   我的特殊朋友——書 
 •  
 •  
 •  
 • shì
 •  
 •  
 •  李世宇 
 •  
 •  
 •  
 • men
 • jīng
 • cháng
 • kàn
 • shū
 •  
 • men
 • kāi
 • shū
 •  我們經常看書,我們離不開書
 •  
 • shū
 • gěi
 • men
 • zhī
 • shí
 •  
 • ràng
 • men
 • cōng
 • míng
 •  
 •  
 •  
 • ,書給我們知識,讓我們聰明。 
 •  
 •  
 •  
 • shū
 • shì
 • xíng
 • yǐng
 • de
 • hǎo
 • péng
 • yǒu
 •  
 •  我和書是形影不離的好朋友。
 • xià
 • tiān
 • de
 • shí
 • hòu
 •  
 • jiā
 • hěn
 •  
 • jiào
 • 記得夏天的時候,家里很熱,我也覺
 • hěn
 • mèn
 •  
 • jiù
 • duì
 • shuō
 •  
 •  
 •  
 • zán
 • men
 • 得很悶,就對爸爸說:“爸爸,咱們
 • shū
 • diàn
 • shū
 • ba
 •  
 •  
 • háo
 • yóu
 • de
 • shuō
 • 去書店讀書吧。”爸爸豪不猶豫的說
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • :“” 
 •  
 •  
 •  
 • men
 • lái
 • dào
 • shì
 • shū
 • diàn
 •  
 • jìn
 • mén
 •  
 •  我們來到博士書店,一進門,
 • yǎn
 • ?g
 • liáo
 • luàn
 •  
 • shuō
 •  
 •  
 • zhè
 • zhēn
 • shì
 • shū
 • de
 • hǎi
 • 我眼花繚亂。我說:“這真是書的海
 • yáng
 • ā
 •  
 •  
 • zhǎo
 • dào
 • le
 • běn
 •  
 • shì
 •  
 • jiù
 • 洋啊!”我找到了一本《夜故事》就
 • le
 • lái
 •  
 • zhōng
 • de
 •  
 • xiǎo
 • 讀了起來。其中的《力氣大和力氣小
 •  
 • fēi
 • cháng
 • yǒu
 •  
 • zuì
 • huān
 • miàn
 • de
 • rén
 • shì
 • 》非常有趣,我最喜歡里面的人物是
 • xiǎo
 •  
 • rēng
 • shǒu
 •  
 • 力氣小。它和力氣大比扔手帕,力氣
 • méi
 • néng
 • rēng
 • guò
 •  
 • xiǎo
 • zài
 • shǒu
 • zhuāng
 • le
 • 大沒能扔過去,力氣小在手帕里裝了
 • duī
 •  
 • rēng
 • guò
 • le
 •  
 • cóng
 • zhōng
 • huì
 • dào
 •  
 • 一堆土,扔過去了。我從中體會到:
 • zuò
 • shì
 • yào
 • shàn
 • dòng
 • nǎo
 •  
 • yào
 • líng
 • huó
 • dòng
 •  
 •  
 •  
 • 做事要善于動腦,要靈活機動。 
 •  
 •  
 •  
 • zài
 • wén
 • dān
 • yuán
 • yàn
 • zhōng
 •  
 • yǒu
 • zhǒng
 •  在語文單元測驗中,有一種題
 • xíng
 • cóng
 • lái
 • dōu
 • méi
 • jiàn
 • guò
 •  
 • dàn
 • shì
 • xiǎng
 • dào
 • le
 • 型我從來都沒見過。但是我想到了力
 • xiǎo
 • de
 • chù
 • shì
 • fāng
 • ?
 •  
 • qīng
 • sōng
 • de
 • jiě
 • jué
 • le
 • zhè
 • 氣小的處事方法,輕松的解決了這個
 • nán
 •  
 • le
 • de
 • hǎo
 • chéng
 • ?
 •  
 •  
 •  
 • 難題,取得了的好成績。 
 •  
 •  
 •  
 • hái
 • yǒu
 •  
 •  
 • zài
 • jiā
 •  還有一次,爸爸、媽媽不在家
 •  
 • zǎo
 • shàng
 • zhǔ
 • miàn
 • tiáo
 •  
 • zài
 • děng
 • dài
 • miàn
 • tiáo
 • ,早上我自己煮面條。我在等待面條
 • zhǔ
 • shú
 • de
 • shí
 • hòu
 •  
 • shùn
 • shǒu
 • le
 •  
 • chéng
 • shì
 • 煮熟的時候,順手拿起了《成語故事
 •  
 • le
 • lái
 •  
 • bèi
 • shì
 • zhōng
 • de
 • qíng
 • jiē
 • suǒ
 • 》讀了起來。我被故事中的情節所吸
 • yǐn
 •  
 • miàn
 • tiáo
 • de
 • shì
 • wàng
 • de
 • gàn
 • èr
 • jìng
 •  
 • 引,把面條的事忘的一干二凈。一股
 • ?
 • ?
 • de
 • jiāo
 • wèi
 • shǐ
 • xiǎng
 • le
 • guō
 • shàng
 • de
 • miàn
 • tiáo
 • 濃濃的糊焦味使我想起了鍋上的面條
 •  
 • pǎo
 • dào
 • chú
 • fáng
 • kàn
 •  
 • ?
 • yān
 • gǔn
 • gǔn
 •  
 • fàn
 • chī
 • ,跑到廚房一看,濃煙滾滾,飯也吃
 • chéng
 • le
 •  
 • dàn
 • shì
 • diǎn
 • ér
 • hòu
 • huǐ
 •  
 • yīn
 • 不成了。但是我一點兒也不后悔,因
 • wéi
 • xué
 • dào
 • le
 • zhī
 • shí
 •  
 • zhǎng
 • le
 • jiàn
 • shí
 •  
 •  
 •  
 • 為我學到了知識,長了見識。 
 •  
 •  
 •  
 • zài
 • shū
 • zhōng
 • xué
 • dào
 • le
 • hěn
 • duō
 • dōng
 •  
 •  我在書中學到了很多東西。我
 • fēi
 • cháng
 • ài
 • zhè
 • wèi
 • shū
 • de
 • péng
 • yǒu
 •  
 •  
 •  
 • 非常愛我這位特殊的朋友。 
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
   
  無注音版:
   
   
    我的特殊朋友——書
   
   
   李世宇
   
   
   我們經常看書,我們離不開書,書給我們知識,讓我們聰明。
   
   
   我和書是形影不離的好朋友。記得夏天的時候,家里很熱,我也覺得很悶,就對爸爸說:“爸爸,咱們去書店讀書吧。”爸爸豪不猶豫的說:“”
   
   
   我們來到博士書店,一進門,我眼花繚亂。我說:“這真是書的海洋啊!”我找到了一本《夜故事》就讀了起來。其中的《力氣大和力氣小》非常有趣,我最喜歡里面的人物是力氣小。它和力氣大比扔手帕,力氣大沒能扔過去,力氣小在手帕里裝了一堆土,扔過去了。我從中體會到:做事要善于動腦,要靈活機動。
   
   
   在語文單元測驗中,有一種題型我從來都沒見過。但是我想到了力氣小的處事方法,輕松的解決了這個難題,取得了的好成績。
   
   
   還有一次,爸爸、媽媽不在家,早上我自己煮面條。我在等待面條煮熟的時候,順手拿起了《成語故事》讀了起來。我被故事中的情節所吸引,把面條的事忘的一干二凈。一股濃濃的糊焦味使我想起了鍋上的面條,跑到廚房一看,濃煙滾滾,飯也吃不成了。但是我一點兒也不后悔,因為我學到了知識,長了見識。
   
   
   我在書中學到了很多東西。我非常愛我這位特殊的朋友。
   
   
   
    

   一個特殊的春天

   作文字數:499
   作者:未知
  •  
  • yōu
  • xiù
  •  
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  •  
  • shū
  • de
  • chūn
  • tiān
  • 優秀 作文  一個特殊的春天
  •  
  •  
  • shān
  • shěng
  • shí
  • shì
  •  
  • shí
  • shì
  • xiǎo
  • xué
  •  山西省離石市 離石市第一小學
  • 閱讀全文

   一個特殊的春天

   作文字數:476
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  • shū
  • de
  • chūn
  • tiān
  •   一個特殊的春天
  •  
  •  
  • shān
  • shěng
  • shí
  • shì
  •  
  • shí
  • shì
  • xiǎo
  • xué
  •  山西省離石市 離石市第一小學
  • sān
  • nián
  • bān
  •  
  • chéng
  • 三年級七班 城
  • 閱讀全文

   一個特殊的“六.一”

   作文字數:475
   作者:未知
  •  
  • huān
  • yíng
  • jiāo
  • shī
  • tóu
  • gǎo
  •  
  •  
  •  
  • shū
  • de
  •  
  • 歡迎教師投稿  一個特殊的“
  • liù
  •  
  • 六一”
  •  
  •  
  • shān
  • shěng
  • tóng
  •  
  • shān
  • chái
  • yóu
  • chǎng
  •  山西省大同 山西柴油機廠子弟
  • 閱讀全文

   一節特殊的體育課

   作文字數:513
   作者:洪虹
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • men
  • shàng
  • le
  • jiē
  • shū
  •    今天我們上了一節特殊
  • de
  •  
  • zhè
  • jiē
  • shì
  • zài
  • cāo
  • chǎng
  • shàng
  • 的體育課,這節體育課不是在操場上
  • cāo
  • liàn
  •  
  • shì
  • yóu
  • huó
  • dòng
  •  
  • ér
  • shì
  • zài
  • bān
  • 操練,也不是自由活動,而是在班級
  • 閱讀全文

   特殊的拍賣會

   作文字數:878
   作者:黃宇陽
  •  
  •  
  •  
  • tiān
  •  
  • zhèng
  • zài
  • jiē
  • shàng
  • máng
  • rán
  • zǒu
  •  一天,我正在大街上茫然地走
  • zhe
  •  
  • biān
  • zhe
  • xīn
  • xiān
  • de
  • kōng
  •  
  • biān
  • kàn
  • 著,一邊呼吸著新鮮的空氣,一邊看
  • zhe
  • zhōu
  • wéi
  • de
  • fēng
  • jǐng
  •  
  • rán
  •  
  • xiàng
  • chòu
  • dàn
  • 著周圍的風景,突然,一股像臭雞蛋
  • 閱讀全文

   特殊的十天

   作文字數:391
   作者:史熠
  •  
  • chū
  • chù
  •  
  •  
  •  
  • shǔ
  • jiǎ
  • gāng
  • gāng
  • kāi
  • shǐ
  • de
  • shí
  • hòu
  •  
  • 出處  暑假剛剛開始的時候,
  • shēng
  • le
  • jiàn
  • bié
  • de
  • shì
  •  
  • yào
  • háng
  • zhōu
  • 發生了一件特別的事:媽媽要去杭州
  • xué
  • shí
  • tiān
  •  
  • yào
  • dāi
  • zài
  • wài
  • gōng
  • jiā
  •  
  • zhè
  • 學習十天,我要呆在外公家里。這可
  • 閱讀全文

   夜晚的特別牙膏

   作文字數:328
   作者:李臣杰
  •  
  •  
  •  
  •  
  • měi
  • sān
  • jiē
  •  
  • dōu
  • huì
  • sòng
  •   每次三八婦女節,我都會送
  • fèn
  • bié
  • de
  •  
  • 媽媽一份特別的禮物。
  •  
  •  
  • sān
  • yuè
  • wǎn
  •  
  • tǎng
  • zài
  • chuáng
  • shàng
  • xiǎng
  •  
  •  三月七日夜晚,我躺在床上想:
  • 閱讀全文

   一張特殊的“全家福”

   作文字數:445
   作者:饒雨晴
  •  
  • zhàn
  • zhǎng
  •  
  •  
  •  
  • zài
  • jiā
  • diàn
  • nǎo
  • de
  • zhuō
  • miàn
  • shàng
  •  
  • 站長: 在我家電腦的桌面上,
  • yǒu
  • zhāng
  • shū
  • de
  •  
  • quán
  • jiā
  •  
  •  
  • wéi
  • shí
  • me
  • shuō
  • 有一張特殊的“全家福”。為什么說
  • shū
  • ne
  •  
  • yīn
  • wéi
  • shì
  • zhāng
  • tóng
  • de
  • zhào
  • 它特殊呢?因為它不是一張普通的照
  • 閱讀全文

   特殊的生日

   作文字數:323
   作者:葛子晴
  •  
  •  
  •  
  • yuè
  • shì
  • shí
  • suì
  • shēng
  •  
  • jué
  • ?
  •  月日是我十歲生日,爸爸決定
  • dài
  • tiān
  • ān
  • mén
  • kàn
  • shēng
  •  
  • 帶我去天安門看升旗。
  •  
  •  
  • líng
  • chén
  • liǎng
  • diǎn
  •  
  • men
  • jiù
  • bèi
  • nào
  • zhōng
  • nào
  • xǐng
  •  
  •  凌晨兩點,我們就被鬧鐘鬧醒,
  • 閱讀全文

   一場特殊的考試

   作文字數:283
   作者:宿華棟
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • xià
  •  
  • men
  • zhǔn
  • bèi
  • dān
  • yuán
  •  今天下午,我們準備第五單元
  • de
  • shì
  •  
  • 的測試。
  •  
  • juàn
  • de
  • shí
  • hòu
  •  
  • lǎo
  • shī
  • xiàn
  • juàn
  • gòu
  • 發卷子的時候,老師發現卷子不夠
  • 閱讀全文

   爸爸的特點

   作文字數:321
   作者:徐祉瑜
  •  
  •  
  •  
  • de
  • gāo
  • gāo
  • de
  •  
  • hēi
  • ér
  •  我的爸爸高高的個子,烏黑而
  • yǒu
  • diǎn
  • juàn
  • de
  • tóu
  •  
  • xiǎo
  • xiǎo
  • de
  • yǎn
  • jīng
  •  
  • gāo
  • gāo
  • 有點卷曲的頭發,小小的眼睛,高高
  • de
  • liáng
  •  
  • zhǎng
  • hái
  • suàn
  • yīng
  • jun4
  •  
  • 的鼻梁,長得還算英俊。
  • 閱讀全文

   “三八”節的特別禮物

   作文字數:700
   作者:袁子力
  •  
  • zhàn
  • zhǎng
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • shì
  • bié
  • de
  • 站長 :。 今天是一個特別的日
  •  
  •  
  •  
  • sān
  •  
  • jiē
  •  
  • shì
  • de
  • jiē
  • 子——“三八”婦女節,是媽媽的節
  •  
  • lóng
  • lǎo
  • shī
  • gěi
  • men
  • liú
  • le
  • fèn
  • bié
  • de
  • zuò
  • 日。龍老師給我們留了一份特別的作
  • 閱讀全文

   特殊的三、八婦女節

   作文字數:532
   作者:楊柳依依
  •  
  •  
  • xiǎo
  • xué
  •  
  •  
  •  
  • “小學” 
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • shì
  • sān
  • yuè
  •  
  • míng
  • tiān
  • jiù
  • shì
  • sān
  •  今天是三月七日,明天就是三
  •  
  • jiē
  • le
  •  
  • gāi
  • sòng
  • shí
  • me
  • dōng
  • gěi
  • 、八婦女節了,該送什么東西給媽媽
  • 閱讀全文

   一堂特殊的思品課

   作文字數:430
   作者:饒維錚
  •  
  •  
  • xiǎo
  • xué
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  •  
  • yáo
  • lǎo
  • shī
  • gěi
  • “小學”  今天,堯老師給我
  • men
  • shàng
  • le
  • táng
  • shū
  • de
  • pǐn
  •  
  • zhè
  • jiē
  • de
  • 們上了一堂特殊的思品課,這節課的
  • zhǔ
  • shì
  •  
  • guān
  • ài
  • cán
  • rén
  •  
  •  
  • 主題是“關愛殘疾人”。
  • 閱讀全文

   一張特殊的照片

   作文字數:327
   作者:白玉濤
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zhāng
  • shū
  • de
  • zhào
  • piàn
  •   一張特殊的照片
  •  
  • lín
  • xiàn
  • chéng
  • guān
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • nián
  • bān
  •  
  •  
  • bái
  • 臨澤縣城關小學三年級班 白玉
  • tāo
  • 閱讀全文

   家鄉的特產——茶

   作文字數:264
   作者:唐嵩
  •  
  •  
  •  
  • jiā
  • xiāng
  • de
  • chǎn
  •  
  •  
  • chá
  •  家鄉的特產——茶
  •  
  • běi
  • shěng
  • shí
  • yàn
  • shì
  • zhú
  • xiàn
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • ?
  • 湖北省十堰市竹溪縣實驗小學三(
  •  
  • bān
  •  
  •  
  • táng
  •  
  •  
  • sōng
  • )班 唐 嵩
  • 閱讀全文

   特殊的“馬拉松”

   作文字數:246
   作者:饒穎慧
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • shū
  • de
  • sōng
  •    特殊的馬拉松
  •  
  •  
  •  
  • liǎng
  • qiān
  • duō
  • nián
  • qián
  •  
  • zài
  • zhè
  • guó
  • jiā
  •  兩千多年前,在希臘這個國家
  • yǒu
  • jiào
  • sōng
  • de
  • xiǎo
  • cūn
  •  
  • xiǎo
  • cūn
  • shòu
  • 里有個叫馬拉松的小魚村。小魚村受
  • 閱讀全文

   特殊的馬拉松

   作文字數:355
   作者:饒維錚
  •  
  •  
  •  
  •  
  • cóng
  • xiǎo
  • jiù
  • yǒu
  • yuàn
  • wàng
  •  
  • zhǎng
  •   我從小就有一個愿望,長大
  • chéng
  • wéi
  • míng
  • yōu
  • xiù
  • de
  • yùn
  • dòng
  • yuán
  •  
  • 成為一名優秀的運動員。
  •  
  •  
  • yǒu
  •  
  • dài
  • mèng
  • kàn
  •  記得有一次,媽媽帶我去夢湖看
  • 閱讀全文

   一份特殊的禮物

   作文字數:351
   作者:柯詩晗
  •  
  • zhàn
  • zhǎng
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • fèn
  • shū
  • de
  • 站長 :。  一份特殊的禮物
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • zǎo
  • shàng
  •  
  • zhèng
  • zài
  • jīn
  • jīn
  • yǒu
  • wèi
  •  今天早上,我正在津津有味地
  • 閱讀全文

   家鄉的特產

   作文字數:276
   作者:潘佳怡 
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jiā
  • xiāng
  • de
  • chǎn
  •  
  •  
  •   家鄉的特產 
  •  
  •  
  •  
  • zhè
  • jiāng
  • shěng
  • jìn
  • yún
  • xiàn
  • shuǐ
  • nán
  • xiǎo
  • xué
  •  
  • sān
  • bān
  •  浙江省縉云縣水南小學 三班
  •  
  • pān
  • jiā
  •  
  •  
  • 潘佳怡 
  • 閱讀全文

   特殊的“生日禮物”

   作文字數:644
   作者:鈄凡珂
  •  
  • lái
  •  
  • yuán
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • shū
  • de
  •  
  • shēng
  • 來 源   特殊的“生日
  •  
  •  
  •  
  • 禮物” 
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • wǎn
  • shàng
  •  
  • zuò
  • wán
  • zuò
  • zhèng
  • zhǔn
  • bèi
  • shuì
  •  今天晚上,我做完作業正準備睡
  • 閱讀全文

   我的特殊朋友——書

   作文字數:536
   作者:李世宇
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • shū
  • péng
  • yǒu
  •  
  •  
  • shū
  •  
  •  
  •   我的特殊朋友——書 
  •  
  •  
  •  
  • shì
  •  
  •  
  •  李世宇 
  •  
  •  
  •  
  • men
  • jīng
  • cháng
  • kàn
  • shū
  •  
  • men
  • kāi
  • shū
  •  我們經常看書,我們離不開書
  • 閱讀全文

   家鄉的特產

   作文字數:319
   作者:彭瑋
  •  
  •  
  • jiā
  • xiāng
  • de
  • chǎn
  •  
  •  
  •  家鄉的特產 
  •  
  •  
  • huì
  • zhōu
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • ?
  •  
  • bān
  •  
  •  
  • péng
  • wěi
  •  惠州實驗小學三()班 彭瑋
  •  
  •  
  •  
  • 閱讀全文

   一份特殊的禮物

   作文字數:354
   作者:宮易飛
  •  
  • qǐng
  • zhù
  •  
  •  
  • 請記住: 
  •  
  •  
  • fèn
  • shū
  • de
  •  
  •  
  •  一份特殊的禮物 
  •  
  •  
  • gōng
  • fēi
  •  
  •  
  •  宮易飛 
  • 閱讀全文

   感恩節里一份特殊的作業

   作文字數:369
   作者:胡新濤
  •  
  •  
  • tóu
  • gǎo
  •  
  •  
  •  
  • gǎn
  • ēn
  • jiē
  • fèn
  • shū
  • de
  •  投稿  感恩節里一份特殊的
  • zuò
  •  
  •  
  • 作業 
  •  
  •  
  • xīn
  • tāo
  •  
  •  
  •  胡新濤 
  • 閱讀全文

   特殊的晚飯

   作文字數:376
   作者:趙稚可
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  
  • shū
  • de
  • wǎn
  • fàn
  •  
  •  
  •  特殊的晚飯 
  •  
  •  
  • nián
  • yuè
  •  
  •  
  • xīng
  •  
  •  
  •  
  • yīn
  •  
  •  
  •  年月日 星期五  陰 
  • 閱讀全文

   特殊的生日

   小學生作文:特殊的生日
   作文字數:640
   作者:王潔
  •  
  • dīng
  • líng
  • líng
  •  
  • xià
  • líng
  • xiǎng
  • le
  •  
  • wáng
  • hào
  • gāo
  • xìng
  • “叮鈴鈴”下課鈴響了,王浩高興地
  • máng
  • zhe
  • zhěng
  • shū
  • bāo
  •  
  • xiǎng
  • kuài
  • diǎn
  • ér
  • huí
  • jiā
  •  
  • yuán
  • lái
  • 忙著整理書包,想快點兒回家,原來
  • jīn
  • tiān
  • shì
  • de
  • shēng
  •  
  • shì
  • dāng
  • gāng
  • zǒu
  • dào
  • jiāo
  • 今天是他的生日。可是當他剛走到教
  • 閱讀全文

   一場特殊的考試

   小學生作文:一場特殊的考試
   作文字數:610
   作者:宋璐旖
  • chǎng
  • shū
  • de
  • kǎo
  • shì
  • 一場特殊的考試
  •  
  •  
  •  
  • dīng
  • líng
  • líng
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jiē
  • qián
  • chàng
  •  “叮零零……” 第一節課前唱
  • de
  • líng
  • shēng
  • jīng
  • xiǎng
  • le
  •  
  • běn
  • gāi
  • ān
  • ān
  • jìng
  • jìng
  • 歌的鈴聲已經響起了,本該安安靜靜
  • 閱讀全文

   一次特殊的數學測試

   小學生作文:一次特殊的數學測試
   作文字數:775
   作者:儲欽州
  •  
  • tiān
  •  
  • men
  • shù
  • xué
  • lǎo
  • shī
  • zhèng
  • shàng
  •  
  • dào
  • 一天,我們數學馬老師正上課,到
  • le
  • hái
  • shèng
  • fèn
  • zhōng
  • de
  • shí
  • jiān
  •  
  • de
  • nǎo
  • jīng
  • 了還剩五分鐘的時間,我的大腦已經
  • kāi
  • shǐ
  • yǒu
  • xiē
  • chí
  • dùn
  • le
  •  
  • zhè
  • shí
  • lǎo
  • shī
  • rán
  • cóng
  • jiǎng
  • 開始有些遲鈍了,這時老師突然從講
  • 閱讀全文
  卓易彩票 www.88801.com | www.53900r.com | 500000518.com | www.491122.com | WWW.260172.COM | www.8473x.com | 77605o.com | www.589703.com | www.1035o.com | www.cp0014.com | 78115544.com | www.452815.com | WWW.690993.COM | www.26123aa.com | 3033s.com | www.335248.com | WWW.634006.COM | www.35700d.com | 4461.com | www.885116.com | WWW.673301.COM | www.x88789.com | g35151.com | 15856r.com | www.927699.com | www.zuan333.com | www.4963uu.com | am776.cc | 7744lll.com | WWW.611656.COM | www.6ttz.com | www.272018.com | amjs68332.com | 777p1.cc | www.450568.com | WWW.372676.COM | www.hg7226.com | mf709.com | 500.af | www.685044.com | WWW.720723.COM | www.88xpj68.com | 8905a.com | 8884001.com | 40886.com | WWW.184277.COM | www.43818q.com | www.747865.com | 418626.com | 2643u.com | www.613595.com | WWW.654655.COM | www.0601x.com | www.55545j.com | 86611j.com | 1389rr.com | www.340911.com | WWW.33545.COM | www.88266x.com | www.4694r.com | y2490.com | 013311.com | o8381.com | www.770001.com | WWW.665482.COM | www.76520d.com | www.bwinyz30.com | 9949v.com | 35222l.com | tt3405.com | www.232651.com | WWW.66719.COM | WWW.152623.COM | www.717456.com | www.8473a.com | p08199.com | 3522nn.com | 6868137.com | www.854266.com | WWW.124442.COM | www.8667i.com | www.23819.ag | 0015.cc | v15666.com | 44119193.com | www.884222.com | WWW.77077.COM | WWW.176825.COM | www.16878v.com | www.32031l.com | 118888o.com | bwin8w.com | 22668448.com | 1775uu.com | m.37118.com | www.244689.com | WWW.298309.COM | WWW.3404.COM | WWW.56308.COM | www.3479u.com | www.9646v.com | www.6687e.com | www.xpj556677.com | 18438w.com | 365vip100.cc | 5004xx.com | sbdjgj.vip | p888good.com | 9707365.com | t158.cc | www.43131b.com | www.712250.com | WWW.915260.COM | WWW.636572.COM | WWW.661807.COM | www.22csj.com | www.50026b.com | www.48330n.com | www.2544g8.com | www.600w.com | www.1168p.com | 3258i.com | 9649u.com | 599hainan.com | 35ss.vip | 30172266.com | 16340001.com | d2306.com | pp3100.com | 5309u.com | 06385757.com | 5389.com | 5004e.com | u5429.com | 4809c.com | 69443300.com | 0080g.com | 55970.net | 865847.com | 3225s.com | 89892qq.com | www.48580.com | www.64411.com | www.45605.com | 32662a.com | m.360619.com | 28288tt.com | hb8040.com | 6150b.com | hlw1177.com | 2546o.com | 5443ee.com | 44p1.cc | g15666.com | 2140099.com | 67877g.com | 10878.com | ii4255.com | 40033r.com | 80368ww.com | sbobet.com | 2373m.com | 3225p.com | k83377.com | www.85857e.com | www.5220666.com | www.887767.com | www.amjs449.com | www.4988.hk | www.50080w.com | www.2988cai.com | www.cf9907.com | WWW.319009.COM | WWW.339098.COM | WWW.930052.COM | WWW.558060.COM | www.548912.com | www.092603.com | 7249c.com | 875856.com | vip61788.com | 888992244.com | 55899l.com | www.4212o.com | www.69567f.com | www.3978n.com | www.12455h.com | WWW.491279.COM | WWW.494234.COM | WWW.762673.COM | WWW.581673.COM | www.370155.com | www.908901.com | zhcp88.com | 0241b.com | 2146q.com | 2381bbb.com | www.55545g.com | www.56011g.com | www.51331d.com | www.c760.vip | WWW.60199.COM | www.566385.com | bet28e.com | js14o.com | 3467k.cc | 2851y.com | www.35700c.com | www.2418g.com | www.2373g.com | WWW.752721.COM | WWW.84822.COM | www.65707v.com | 99567v.com | 1992789.com | 69111a.com | www.00773c.com | www.35898b.com | WWW.620405.COM | WWW.531833.COM | www.191060.com | 73999x.com | iii0022.com | 3178hh.com | www.9895t.com | www.5086y.com | WWW.705609.COM | www.781217.com | zhcb2.com | 469.com | 77115003.com | www.s63568.com | www.hm7388.com | WWW.384608.COM | www.193195.com | 2247pp.com | 0015gg.com | www.115203.com | www.81233w.com | WWW.898947.COM | www.599457.com | 500000998.com | tyc99998.com | www.00778b.com | www.3933w.cc | WWW.728003.COM | www.702156.com | 20776633.com | www.99113u.com | www.81678r.com | WWW.745422.COM | www.311332.com | hhvip87.com | 08820022com | www.63606g.com | www.yi765.com | WWW.912399.COM | 331646.com | 4912c.com | www.1851134.com | www.080wy.com | WWW.530526.COM | 83377k.com | 72345.com | www.3066uu.com | WWW.590064.COM | WWW.606717.COM | 66681w.com | 55797t.com | www.0343f.com | WWW.387244.COM | 16668kj.com | 4018l.com | www.06820y.com | WWW.555303.COM | www.984688.com | 1077zz.com | 22291144.com | www.66332h.com | WWW.914112.COM | bosw1.com | 123000.com | www.vns33.me | WWW.606898.COM | 131365.com | 20160913.com | www.ihg5522.com | WWW.484879.COM | targe889q.net | js58333.com | www.j63568.com | WWW.64059.COM | 6hcc44.com | 5501885.com | www.hg0298.com | WWW.190486.COM | 98345.com | zzc55.com | www.60123r.com | WWW.679134.COM | 0343i.com | www.a7793.com | www.zou168.com | www.500232.com | 6572n.com | www.73990n.com | WWW.234417.COM | 300tuz.com | 28288o.com | www.66652l.com | www.369888aa.com | aaa2267.com | www.9570119.com | WWW.923302.COM | shen2211.com | JS191.com | www.hm2277.com | www.196209.com | 4182y.com | www.97714.com | WWW.71751.COM | 2595x.com | www.wns123b.com | WWW.798999.COM | 0033g.cc | www.0066xpj.net | WWW.335065.COM | 48281111.com | www.71071m.com | WWW.907744.COM | yh888g.com | www.79500.net | WWW.142489.COM | 0015ww.com | www.7793r.com | WWW.364706.COM | 23800p.com | www.85857y.com | WWW.785875.COM | 6572u.com | www.58665c.com | WWW.774413.COM | 2698o.com | www.19019f.com | WWW.888984.COM | hg321.org | www.590345.com | WWW.118666.COM | 1775s.com | www.8998883.com | www.810926.com | 4541i.com | www.50054n.com | www.097079.com | 2709p.com | WWW.76466.COM | 0208vv.com | www.8473b.com | WWW.456589.COM | 547842.com | www.6653j.com | www.313055.com | 6245j.com | WWW.105103.COM | 4195z.com | www.513950.com | WWW.318692.COM | 5856v.com | www.39957d.com | www.193333.net | 3332949.com | WWW.707129.COM | x33k.vip | www.62118c.com | cw89.cc | www.5555yh.com | WWW.172011.COM | 11zz145.com | www.60007z.com | 06982.com | www.51705.com | WWW.78952.COM | 69442277.com | www.57022.cc | 8988dd.com | www.a12189.com | www.959553.com | 7720y.com | WWW.230866.COM | 47479.com | www.1234168.com | www.006150.com | www.5504o.com | WWW.114323.COM | am661.cc | WWW.125338.COM | 12742u.com | www.81678c.com | 0009193.com | www.q32031.com | www.558502.com | 866bc.com | WWW.393089.COM | 5856a.com | WWW.59900.COM | qjdc555.com | www.2934a.com | 86688003.com | www.22062c.com | u45638.com | www.blr0309.com | www.310383.com | www.8839zz.com | www.966943.com | 2820r.com | WWW.81855.COM | 2096o.com | WWW.163634.COM | 78808m.com | WWW.677845.COM | 8557o.com | www.c5638.com | 588ppp.cc | www.067wy.com | bb0666.com | www.9818l.cc | kdcp.cc | www.3668w.com | 0615019.com | www.26299w.com | WWW.11203.COM | hg168y.com | WWW.63353.COM | 31780000.com | www.949404.com | www.55526j.com | www.717229.com | www.184897.com | www.768996.com | www.811202.com | www.636550.com | www.4972v.com | www.450568.com | www.huangma23.com | www.196556.com | www.w32031.com | 228040.com | www.00765.com | 预览hg9695.com | www.95777w.com | 2247pp.com | www.gocp1.com | 6112jj.com | WWW.175963.COM | 7686v.com | WWW.308755.COM | 4116r.com | www.725106.com | www.5981l.com | www.43131l.com | www.hn58qp.com | 222b9.com | www.5095f.com | 402d2.com | WWW.638575.COM | 4182m.com | WWW.22715.COM | www.4963xx.com | www.122988.com | www.xj778899.com | 728055.com | WWW.414511.COM | qq365f.com | WWW.296209.COM | www.126cpw.com | www.42777.com | www.954321f.com | 131aaa.net | WWW.526255.COM | 8988o.com | www.979738.com | www.6880ll.com | 36518.info | www.9818p.cc | 3404h.cc | WWW.433118.COM | www.06bet8.com | 54141144.com | www.44qxc.com | 888365.com | WWW.757090.COM | www.55060f.com | 6766uu.com | www.zfcp5.com | 3340.com | www.803875.com | www.8905w.com | 99909f.com | WWW.111726.COM | 5443i.com | www.393937.com | www.89777l.com | 22207s.com | WWW.844815.COM | www.644886.com | 9464004.com | www.c4534.com | 110770.com | www.472255.com | www.01822.com | 88905050.com | WWW.658964.COM | www.109115.com | zun026.com | WWW.339190.COM | www.65066jj.com | 7933311.com | WWW.370116.COM | 63305c.com | 69111i.com | WWW.709025.COM | 3009a.com | 778771.com | www.hr1888.com | 3379h.com | www.528668.com | www.flff7.com | 2355q.com | 886000.com | www.c9223.com | 3245h.com | 00074066.com | WWW.897346.COM | www.i9478.com | 5802xx.com | WWW.609556.COM | www.sb5506.com | 89777l.com | WWW.44138.COM | www.47506w.com | 5004mm.com | www.235671.com | www.33588y.com | 2757t.com | www.33588v.com | www.hcjt3.com | 4833044.com | fff5682.com | WWW.155204.COM | www.00772s.com | 0824.com | WWW.236646.COM | www.642683.com | 3482d.com | www.986399.com | www.hqcp5.com | 9539y.com | 6177010.com | WWW.645788.COM | www.33678gg.com | 78666d.com | www.643388.com | www.66870.cc | 5446y.com | e61653.com | WWW.301001.COM | www.80032266.com | bet28b.com | 678680.com | WWW.760530.COM | www.xj6003.com | 4466buyu.com | www.218292.com | WWW.112049.COM | www.361cp.cc | 70118u.com | www.641638.com | www.004ac.com | www.5504f.com | cr2999.com | www.927233.com | www.1035q.com | www.764499.com | 5005a.com | www.690776.com | www.qbwc7.com | www.q3065.com | 673305.com | www.500770.com | WWW.320264.COM | www.80188e.com | xxx67890.com | 7424.com | WWW.302353.COM | www.7158.net | 5004dd.com | 4270jj.com | www.768399.com | www.c1395.com | www.3983119.com | 22098x.com | 11ss8331.com | WWW.575755.COM | www.05500w.com | www.58665h.com | yl66yl77.com | www.62520.com | WWW.706755.COM | www.hg3005.com | 80188u.com | y7742.com | www.187397.com | WWW.128586.COM | www.4988c.cc | 06006e.com | 7508v.com | www.91233u.com | WWW.260162.COM | www.86267l.com | www.77fh.com | 4995g.com | 开彩? com | WWW.307348.COM | WWW.726564.COM | www.12136d.com | z2554.com | 66119193.com | 409777.com | WWW.668490.COM | www.3478p.cc | www.j2894.com | 8036f.com | 1654j.com | www.haocaituo.com | WWW.913304.COM | www.qucp0.com | www.vip81619.com | 55818h.com | 98955v.com | 87965ee.com | WWW.763369.COM | WWW.345037.COM | www.301711.com | www.19019b.com | 2078t.com | 38738711.com | 858448.com | WWW.517705.COM | WWW.858459.COM | www.4444bj.com | www.8850.com | 54240099.com | vns55545.com | WWW.567954.COM | www.5522u.cc | www.86339e.com | nn4675.com | 316t.cc | bmh988.com | 12555.com | www.870080a.com | WWW.864765.COM | www.84577.com | www.60886r.com | xx888i.com | 365spa.com | 8668yh.com | yy5443.com | www.195237.com | WWW.583008.COM | WWW.521402.COM | www.33598y.com | www.5446i.com | www.wank3.com | dz3666.com | 26668p.com | 7334y.com | 97618i.com | www.466780.com | WWW.70882.COM | WWW.61278.COM | www.h081.com | www.20wb.top | www.w84b.com | www.662412.com | 8036aa.com | 7003z.com | 6396x.com | 8898811.net | www.kj8966.com | www.403770.com | WWW.508585.COM | WWW.671147.COM | WWW.280813.COM | www.2109g.com | www.707wb.com | www.r999991.com | www.9737ii.me | 22207u.com | 23800i.com | hjcp3.com | 8203g.com | 1654zz.com | s00351.com | 86811j.com | www.456786.com | www.243552.com | www.775780.com | WWW.393883.COM | WWW.727698.COM | WWW.654563.COM | WWW.709520.COM | www.2kc.com | www.66376.com | www.77802l.com | www.9422g.com | www.h36555.com | www.938690.com | www.bwinyz09.com | www.50999d.com | www.3846s.com | a3144.com | 2851g.com | 2776l.com | vip80368.com | 61324444.com | 33vne.com | 7555e.com | 50025522.com | rrr67890.com | 93922w.com | lh66x.com | 47727.net | 116060.com | 0778.com | 33395757.com | 69111p.com | uu8159.cc | xxx40033.com | 3679pp.com | 67890xx.com | 4022e.com | 3482l.com | 1407w.com | hb68066.com | 9303066.com | 3522mm.com | 2864g.com | xpj29977.com | www.55526x.com | www.a456x.com | www.5146z4.com | www.xpj915.com | www.0042737.com | www.mgm868009.com | www.00778v.com | www.44118c.com | www.js87882.com | www.555999qipai.com | www.81608l.com | www.js69z.cc | www.50064y.com | www.528qx.com | WWW.34043.COM | WWW.45254.COM | WWW.130924.COM | WWW.196277.COM | WWW.651468.COM | WWW.72108.COM | www.902271.com | www.595813.com | www.114149.com | 55036.com | vncseojs.com | 78448.com | 3122ee.com | aaa67890.com | 33002007.com | 168cp-x.com | www.79500e.com | www.7225b.com | www.pj9080.com | www.73736b.com | www.zou168.com | WWW.517155.COM | WWW.82244.COM | WWW.823736.COM | www.615121.com | 123055.com | 77115156.com | 1483pp.com | 4590c.com | 3009g.com | www.99113u.com | www.js89o.vip | www.99638n.com | www.hw6689.com | WWW.754308.COM | WWW.208601.COM | www.609535.com | lhzdr.com | 66681l.com | p89.cc | 5309l.com | www.063263.com | www.8645008.com | www.606756.com | www.fyyy2.com | WWW.906113.COM | WWW.326448.COM | www.231844.com | 4508jj.com | xs9411.com | f954.com | www.668cp88.com | www.ba504.com | www.33112r.com | WWW.805145.COM | WWW.85080.COM | www.544949.com | 00774xx.com | 1429e.com | 00048d.com | www.9737yy.me | www.868557.com | WWW.156463.COM | WWW.900354.COM | www.507933.com | 915904605.com | ff555ucom | bali3377.com | www.huangma28.com | www.78949d.com | WWW.309937.COM | WWW.208755.COM | www.666127.com | 88449193.com | 36507w.com | www.829797d.com | www.99788f.com | WWW.399749.COM | WWW.298309.COM | xianboba.com | 4116s.com | xj001g.com | www.78919e.com | WWW.908951.COM | WWW.773304.COM | www.333580.com | 3156hhh.com | 6830r.com | www.621468.com | www.88ac.com | WWW.871465.COM | www.772010.com | 87578004.xyz | 3245h.com | www.48330h.com | WWW.318667.COM | www.869619.com | 77115156.com | 2142244.com | www.89677u.com | www.5095n.com | WWW.887049.COM | 888667.com | 0332i.com | www.cpa866.com | www.97655k.com | WWW.80538.COM | www.207109.com | 1463m.com | 3156ggg.com | www.3303.com | WWW.707341.COM | www.310787.com | 5003mm.com | 4444661.com | www.7714p.com | WWW.380933.COM | 85q8.com | f3410.com | www.5981v.com | www.hy2721.com | WWW.260302.COM | 2060033.com | 00kk8331.com | www.hg194.com | WWW.82517.COM | www.230757.com | 9420y.com | www.203163.com | www.8039j.com | WWW.782929.COM | 99111zz.com | ddc777dl.com | www.42456666.com | WWW.688767.COM | 551398.com | 3726h.com | www.xj7003.com | WWW.301923.COM | www.106295.com | 0485.com | www.b35ss.com | WWW.312297.COM | www.547677.com | s99345.am | www.7415qq.com | WWW.789581.COM | www.599047.com | bwinyyy.com | www.5446kk.com | WWW.384399.COM | www.505433.com | t2554.com | www.hg8gg.com | WWW.660820.COM | www.371956.com | 0805b.com | www.332337.com | WWW.850854.COM | lhzdr.com | 112r.net | www.624202.com | WWW.789154.COM | 3379ww.com | www.950163.com | WWW.214150.COM | www.383897.com | 7240a.com | www.69488.com | WWW.632832.COM | 0015pp.com | www.jjjj004.com | www.c5636.com | www.188393.com | 71314.com | www.6889773.com | WWW.136140.COM | 22749.com | www.163a66.com | WWW.613143.COM | 38495.com | 8547u.com | www.50054h.com | www.607316.com | 77606j.com | www.966668.com | WWW.65728.COM | 0600m.cc | www.9170106.com | WWW.646858.COM | 26444l.com | www.q456x.com | WWW.544339.COM | 0139365.com | uu38648.com | www.cp3.xyz | www.01804.com | 3189v.com | www.33clf.com | www.33598v.com | yhw1.cc | www.yi695.com | www.288448.com | 009900a.com | www.c6129.com | www.788807.com | 1144011.com | WWW.25155.COM | 1294o.cc | www.guocai667.com | WWW.835448.COM | 3522ww.com | www.633756.com | WWW.791489.COM | 201877886.com | www.3066mm.com | WWW.616800.COM | 858489.com | www.4809r.com | WWW.776909.COM | i14666.com | www.ya2019r.com | www.567630.com | qq365k.com | www.ya055.com | 5607799.com | 20774499.com | WWW.252343.COM | 1407d.com | www.79095q.com | WWW.50252.COM | 5906jj.com | www.7714d.com | www.196705.com | zhcp87.com | WWW.615006.COM | 30007r.com | www.58404b.com | WWW.131179.COM | 3304hh.com | www.43818l.com | www.993939.com | 2014.ag | WWW.71758.COM | 559805.com | www.fa7969.com | www.504533.com | 192160.com | WWW.17150.COM | dl2883.com | www.8905c.com | www.711414.com | yhhebei.vip | WWW.567880.COM | 7744ttt.com | www.816801.com | www.535059.com | 83086c.com | WWW.428131.COM | 1766.com | www.520988.net | www.087079.com | www.5966ppp.com | WWW.56477.COM | 65561155.com | www.43818.com | 77727720.com | www.1559502.com | WWW.359738.COM | 88112007.com | WWW.533606.COM | bb1331.com | www.bet353657.com | 345166.com | www.5981c.com | www.960923.com | 2222k09.com | WWW.813457.COM | balidao666.com | www.ya2019n.com | 853866.com | www.w69096.com | www.911720.com | 3136ll.com | WWW.906113.COM | 44303.com | www.c2879.com | 459.com | www.35918hh.com | 58802q.com | www.38775jj.com | www.289971.com | www.ggs.99233s.com | WWW.280405.COM | yy3189.com | WWW.642488.COM | vipvip4444.com | WWW.661538.COM | 65456.com | www.c1968.com | 73567tg3.com | www.9958c.com | 390955.com | www.bet73w.com | 0193355.com | www.7240u.com | www.5577994.com | www.63606n.com | www.090040.com | www.4996sz.com | www.287926.com | www.8313s.com | www.544090.com | www.d5669.com | www.641577.com | www.255793.com | www.621316.com |