<optgroup id="w2uiu"></optgroup>
<menu id="w2uiu"><tt id="w2uiu"></tt></menu>
<menu id="w2uiu"><strong id="w2uiu"></strong></menu>
 • <menu id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu></menu>
  <xmp id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu>
 • <dd id="w2uiu"><nav id="w2uiu"></nav></dd>
 • 我的特殊朋友——書

  作文字數:536
  作者:李世宇
 •  
 •  
 •  
 •  
 • de
 • shū
 • péng
 • yǒu
 •  
 •  
 • shū
 •  
 •  
 •   我的特殊朋友——書 
 •  
 •  
 •  
 • shì
 •  
 •  
 •  李世宇 
 •  
 •  
 •  
 • men
 • jīng
 • cháng
 • kàn
 • shū
 •  
 • men
 • kāi
 • shū
 •  我們經常看書,我們離不開書
 •  
 • shū
 • gěi
 • men
 • zhī
 • shí
 •  
 • ràng
 • men
 • cōng
 • míng
 •  
 •  
 •  
 • ,書給我們知識,讓我們聰明。 
 •  
 •  
 •  
 • shū
 • shì
 • xíng
 • yǐng
 • de
 • hǎo
 • péng
 • yǒu
 •  
 •  我和書是形影不離的好朋友。
 • xià
 • tiān
 • de
 • shí
 • hòu
 •  
 • jiā
 • hěn
 •  
 • jiào
 • 記得夏天的時候,家里很熱,我也覺
 • hěn
 • mèn
 •  
 • jiù
 • duì
 • shuō
 •  
 •  
 •  
 • zán
 • men
 • 得很悶,就對爸爸說:“爸爸,咱們
 • shū
 • diàn
 • shū
 • ba
 •  
 •  
 • háo
 • yóu
 • de
 • shuō
 • 去書店讀書吧。”爸爸豪不猶豫的說
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • :“” 
 •  
 •  
 •  
 • men
 • lái
 • dào
 • shì
 • shū
 • diàn
 •  
 • jìn
 • mén
 •  
 •  我們來到博士書店,一進門,
 • yǎn
 • ?g
 • liáo
 • luàn
 •  
 • shuō
 •  
 •  
 • zhè
 • zhēn
 • shì
 • shū
 • de
 • hǎi
 • 我眼花繚亂。我說:“這真是書的海
 • yáng
 • ā
 •  
 •  
 • zhǎo
 • dào
 • le
 • běn
 •  
 • shì
 •  
 • jiù
 • 洋啊!”我找到了一本《夜故事》就
 • le
 • lái
 •  
 • zhōng
 • de
 •  
 • xiǎo
 • 讀了起來。其中的《力氣大和力氣小
 •  
 • fēi
 • cháng
 • yǒu
 •  
 • zuì
 • huān
 • miàn
 • de
 • rén
 • shì
 • 》非常有趣,我最喜歡里面的人物是
 • xiǎo
 •  
 • rēng
 • shǒu
 •  
 • 力氣小。它和力氣大比扔手帕,力氣
 • méi
 • néng
 • rēng
 • guò
 •  
 • xiǎo
 • zài
 • shǒu
 • zhuāng
 • le
 • 大沒能扔過去,力氣小在手帕里裝了
 • duī
 •  
 • rēng
 • guò
 • le
 •  
 • cóng
 • zhōng
 • huì
 • dào
 •  
 • 一堆土,扔過去了。我從中體會到:
 • zuò
 • shì
 • yào
 • shàn
 • dòng
 • nǎo
 •  
 • yào
 • líng
 • huó
 • dòng
 •  
 •  
 •  
 • 做事要善于動腦,要靈活機動。 
 •  
 •  
 •  
 • zài
 • wén
 • dān
 • yuán
 • yàn
 • zhōng
 •  
 • yǒu
 • zhǒng
 •  在語文單元測驗中,有一種題
 • xíng
 • cóng
 • lái
 • dōu
 • méi
 • jiàn
 • guò
 •  
 • dàn
 • shì
 • xiǎng
 • dào
 • le
 • 型我從來都沒見過。但是我想到了力
 • xiǎo
 • de
 • chù
 • shì
 • fāng
 • ?
 •  
 • qīng
 • sōng
 • de
 • jiě
 • jué
 • le
 • zhè
 • 氣小的處事方法,輕松的解決了這個
 • nán
 •  
 • le
 • de
 • hǎo
 • chéng
 • ?
 •  
 •  
 •  
 • 難題,取得了的好成績。 
 •  
 •  
 •  
 • hái
 • yǒu
 •  
 •  
 • zài
 • jiā
 •  還有一次,爸爸、媽媽不在家
 •  
 • zǎo
 • shàng
 • zhǔ
 • miàn
 • tiáo
 •  
 • zài
 • děng
 • dài
 • miàn
 • tiáo
 • ,早上我自己煮面條。我在等待面條
 • zhǔ
 • shú
 • de
 • shí
 • hòu
 •  
 • shùn
 • shǒu
 • le
 •  
 • chéng
 • shì
 • 煮熟的時候,順手拿起了《成語故事
 •  
 • le
 • lái
 •  
 • bèi
 • shì
 • zhōng
 • de
 • qíng
 • jiē
 • suǒ
 • 》讀了起來。我被故事中的情節所吸
 • yǐn
 •  
 • miàn
 • tiáo
 • de
 • shì
 • wàng
 • de
 • gàn
 • èr
 • jìng
 •  
 • 引,把面條的事忘的一干二凈。一股
 • ?
 • ?
 • de
 • jiāo
 • wèi
 • shǐ
 • xiǎng
 • le
 • guō
 • shàng
 • de
 • miàn
 • tiáo
 • 濃濃的糊焦味使我想起了鍋上的面條
 •  
 • pǎo
 • dào
 • chú
 • fáng
 • kàn
 •  
 • ?
 • yān
 • gǔn
 • gǔn
 •  
 • fàn
 • chī
 • ,跑到廚房一看,濃煙滾滾,飯也吃
 • chéng
 • le
 •  
 • dàn
 • shì
 • diǎn
 • ér
 • hòu
 • huǐ
 •  
 • yīn
 • 不成了。但是我一點兒也不后悔,因
 • wéi
 • xué
 • dào
 • le
 • zhī
 • shí
 •  
 • zhǎng
 • le
 • jiàn
 • shí
 •  
 •  
 •  
 • 為我學到了知識,長了見識。 
 •  
 •  
 •  
 • zài
 • shū
 • zhōng
 • xué
 • dào
 • le
 • hěn
 • duō
 • dōng
 •  
 •  我在書中學到了很多東西。我
 • fēi
 • cháng
 • ài
 • zhè
 • wèi
 • shū
 • de
 • péng
 • yǒu
 •  
 •  
 •  
 • 非常愛我這位特殊的朋友。 
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
   
  無注音版:
   
   
    我的特殊朋友——書
   
   
   李世宇
   
   
   我們經常看書,我們離不開書,書給我們知識,讓我們聰明。
   
   
   我和書是形影不離的好朋友。記得夏天的時候,家里很熱,我也覺得很悶,就對爸爸說:“爸爸,咱們去書店讀書吧。”爸爸豪不猶豫的說:“”
   
   
   我們來到博士書店,一進門,我眼花繚亂。我說:“這真是書的海洋啊!”我找到了一本《夜故事》就讀了起來。其中的《力氣大和力氣小》非常有趣,我最喜歡里面的人物是力氣小。它和力氣大比扔手帕,力氣大沒能扔過去,力氣小在手帕里裝了一堆土,扔過去了。我從中體會到:做事要善于動腦,要靈活機動。
   
   
   在語文單元測驗中,有一種題型我從來都沒見過。但是我想到了力氣小的處事方法,輕松的解決了這個難題,取得了的好成績。
   
   
   還有一次,爸爸、媽媽不在家,早上我自己煮面條。我在等待面條煮熟的時候,順手拿起了《成語故事》讀了起來。我被故事中的情節所吸引,把面條的事忘的一干二凈。一股濃濃的糊焦味使我想起了鍋上的面條,跑到廚房一看,濃煙滾滾,飯也吃不成了。但是我一點兒也不后悔,因為我學到了知識,長了見識。
   
   
   我在書中學到了很多東西。我非常愛我這位特殊的朋友。
   
   
   
    

   一個特殊的春天

   作文字數:499
   作者:未知
  •  
  • yōu
  • xiù
  •  
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  •  
  • shū
  • de
  • chūn
  • tiān
  • 優秀 作文  一個特殊的春天
  •  
  •  
  • shān
  • shěng
  • shí
  • shì
  •  
  • shí
  • shì
  • xiǎo
  • xué
  •  山西省離石市 離石市第一小學
  • 閱讀全文

   一個特殊的春天

   作文字數:476
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  • shū
  • de
  • chūn
  • tiān
  •   一個特殊的春天
  •  
  •  
  • shān
  • shěng
  • shí
  • shì
  •  
  • shí
  • shì
  • xiǎo
  • xué
  •  山西省離石市 離石市第一小學
  • sān
  • nián
  • bān
  •  
  • chéng
  • 三年級七班 城
  • 閱讀全文

   一個特殊的“六.一”

   作文字數:475
   作者:未知
  •  
  • huān
  • yíng
  • jiāo
  • shī
  • tóu
  • gǎo
  •  
  •  
  •  
  • shū
  • de
  •  
  • 歡迎教師投稿  一個特殊的“
  • liù
  •  
  • 六一”
  •  
  •  
  • shān
  • shěng
  • tóng
  •  
  • shān
  • chái
  • yóu
  • chǎng
  •  山西省大同 山西柴油機廠子弟
  • 閱讀全文

   一節特殊的體育課

   作文字數:513
   作者:洪虹
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • men
  • shàng
  • le
  • jiē
  • shū
  •    今天我們上了一節特殊
  • de
  •  
  • zhè
  • jiē
  • shì
  • zài
  • cāo
  • chǎng
  • shàng
  • 的體育課,這節體育課不是在操場上
  • cāo
  • liàn
  •  
  • shì
  • yóu
  • huó
  • dòng
  •  
  • ér
  • shì
  • zài
  • bān
  • 操練,也不是自由活動,而是在班級
  • 閱讀全文

   特殊的拍賣會

   作文字數:878
   作者:黃宇陽
  •  
  •  
  •  
  • tiān
  •  
  • zhèng
  • zài
  • jiē
  • shàng
  • máng
  • rán
  • zǒu
  •  一天,我正在大街上茫然地走
  • zhe
  •  
  • biān
  • zhe
  • xīn
  • xiān
  • de
  • kōng
  •  
  • biān
  • kàn
  • 著,一邊呼吸著新鮮的空氣,一邊看
  • zhe
  • zhōu
  • wéi
  • de
  • fēng
  • jǐng
  •  
  • rán
  •  
  • xiàng
  • chòu
  • dàn
  • 著周圍的風景,突然,一股像臭雞蛋
  • 閱讀全文

   特殊的十天

   作文字數:391
   作者:史熠
  •  
  • chū
  • chù
  •  
  •  
  •  
  • shǔ
  • jiǎ
  • gāng
  • gāng
  • kāi
  • shǐ
  • de
  • shí
  • hòu
  •  
  • 出處  暑假剛剛開始的時候,
  • shēng
  • le
  • jiàn
  • bié
  • de
  • shì
  •  
  • yào
  • háng
  • zhōu
  • 發生了一件特別的事:媽媽要去杭州
  • xué
  • shí
  • tiān
  •  
  • yào
  • dāi
  • zài
  • wài
  • gōng
  • jiā
  •  
  • zhè
  • 學習十天,我要呆在外公家里。這可
  • 閱讀全文

   夜晚的特別牙膏

   作文字數:328
   作者:李臣杰
  •  
  •  
  •  
  •  
  • měi
  • sān
  • jiē
  •  
  • dōu
  • huì
  • sòng
  •   每次三八婦女節,我都會送
  • fèn
  • bié
  • de
  •  
  • 媽媽一份特別的禮物。
  •  
  •  
  • sān
  • yuè
  • wǎn
  •  
  • tǎng
  • zài
  • chuáng
  • shàng
  • xiǎng
  •  
  •  三月七日夜晚,我躺在床上想:
  • 閱讀全文

   一張特殊的“全家福”

   作文字數:445
   作者:饒雨晴
  •  
  • zhàn
  • zhǎng
  •  
  •  
  •  
  • zài
  • jiā
  • diàn
  • nǎo
  • de
  • zhuō
  • miàn
  • shàng
  •  
  • 站長: 在我家電腦的桌面上,
  • yǒu
  • zhāng
  • shū
  • de
  •  
  • quán
  • jiā
  •  
  •  
  • wéi
  • shí
  • me
  • shuō
  • 有一張特殊的“全家福”。為什么說
  • shū
  • ne
  •  
  • yīn
  • wéi
  • shì
  • zhāng
  • tóng
  • de
  • zhào
  • 它特殊呢?因為它不是一張普通的照
  • 閱讀全文

   特殊的生日

   作文字數:323
   作者:葛子晴
  •  
  •  
  •  
  • yuè
  • shì
  • shí
  • suì
  • shēng
  •  
  • jué
  • ?
  •  月日是我十歲生日,爸爸決定
  • dài
  • tiān
  • ān
  • mén
  • kàn
  • shēng
  •  
  • 帶我去天安門看升旗。
  •  
  •  
  • líng
  • chén
  • liǎng
  • diǎn
  •  
  • men
  • jiù
  • bèi
  • nào
  • zhōng
  • nào
  • xǐng
  •  
  •  凌晨兩點,我們就被鬧鐘鬧醒,
  • 閱讀全文

   一場特殊的考試

   作文字數:283
   作者:宿華棟
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • xià
  •  
  • men
  • zhǔn
  • bèi
  • dān
  • yuán
  •  今天下午,我們準備第五單元
  • de
  • shì
  •  
  • 的測試。
  •  
  • juàn
  • de
  • shí
  • hòu
  •  
  • lǎo
  • shī
  • xiàn
  • juàn
  • gòu
  • 發卷子的時候,老師發現卷子不夠
  • 閱讀全文

   爸爸的特點

   作文字數:321
   作者:徐祉瑜
  •  
  •  
  •  
  • de
  • gāo
  • gāo
  • de
  •  
  • hēi
  • ér
  •  我的爸爸高高的個子,烏黑而
  • yǒu
  • diǎn
  • juàn
  • de
  • tóu
  •  
  • xiǎo
  • xiǎo
  • de
  • yǎn
  • jīng
  •  
  • gāo
  • gāo
  • 有點卷曲的頭發,小小的眼睛,高高
  • de
  • liáng
  •  
  • zhǎng
  • hái
  • suàn
  • yīng
  • jun4
  •  
  • 的鼻梁,長得還算英俊。
  • 閱讀全文

   “三八”節的特別禮物

   作文字數:700
   作者:袁子力
  •  
  • zhàn
  • zhǎng
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • shì
  • bié
  • de
  • 站長 :。 今天是一個特別的日
  •  
  •  
  •  
  • sān
  •  
  • jiē
  •  
  • shì
  • de
  • jiē
  • 子——“三八”婦女節,是媽媽的節
  •  
  • lóng
  • lǎo
  • shī
  • gěi
  • men
  • liú
  • le
  • fèn
  • bié
  • de
  • zuò
  • 日。龍老師給我們留了一份特別的作
  • 閱讀全文

   特殊的三、八婦女節

   作文字數:532
   作者:楊柳依依
  •  
  •  
  • xiǎo
  • xué
  •  
  •  
  •  
  • “小學” 
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • shì
  • sān
  • yuè
  •  
  • míng
  • tiān
  • jiù
  • shì
  • sān
  •  今天是三月七日,明天就是三
  •  
  • jiē
  • le
  •  
  • gāi
  • sòng
  • shí
  • me
  • dōng
  • gěi
  • 、八婦女節了,該送什么東西給媽媽
  • 閱讀全文

   一堂特殊的思品課

   作文字數:430
   作者:饒維錚
  •  
  •  
  • xiǎo
  • xué
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  •  
  • yáo
  • lǎo
  • shī
  • gěi
  • “小學”  今天,堯老師給我
  • men
  • shàng
  • le
  • táng
  • shū
  • de
  • pǐn
  •  
  • zhè
  • jiē
  • de
  • 們上了一堂特殊的思品課,這節課的
  • zhǔ
  • shì
  •  
  • guān
  • ài
  • cán
  • rén
  •  
  •  
  • 主題是“關愛殘疾人”。
  • 閱讀全文

   一張特殊的照片

   作文字數:327
   作者:白玉濤
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zhāng
  • shū
  • de
  • zhào
  • piàn
  •   一張特殊的照片
  •  
  • lín
  • xiàn
  • chéng
  • guān
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • nián
  • bān
  •  
  •  
  • bái
  • 臨澤縣城關小學三年級班 白玉
  • tāo
  • 閱讀全文

   家鄉的特產——茶

   作文字數:264
   作者:唐嵩
  •  
  •  
  •  
  • jiā
  • xiāng
  • de
  • chǎn
  •  
  •  
  • chá
  •  家鄉的特產——茶
  •  
  • běi
  • shěng
  • shí
  • yàn
  • shì
  • zhú
  • xiàn
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • ?
  • 湖北省十堰市竹溪縣實驗小學三(
  •  
  • bān
  •  
  •  
  • táng
  •  
  •  
  • sōng
  • )班 唐 嵩
  • 閱讀全文

   特殊的“馬拉松”

   作文字數:246
   作者:饒穎慧
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • shū
  • de
  • sōng
  •    特殊的馬拉松
  •  
  •  
  •  
  • liǎng
  • qiān
  • duō
  • nián
  • qián
  •  
  • zài
  • zhè
  • guó
  • jiā
  •  兩千多年前,在希臘這個國家
  • yǒu
  • jiào
  • sōng
  • de
  • xiǎo
  • cūn
  •  
  • xiǎo
  • cūn
  • shòu
  • 里有個叫馬拉松的小魚村。小魚村受
  • 閱讀全文

   特殊的馬拉松

   作文字數:355
   作者:饒維錚
  •  
  •  
  •  
  •  
  • cóng
  • xiǎo
  • jiù
  • yǒu
  • yuàn
  • wàng
  •  
  • zhǎng
  •   我從小就有一個愿望,長大
  • chéng
  • wéi
  • míng
  • yōu
  • xiù
  • de
  • yùn
  • dòng
  • yuán
  •  
  • 成為一名優秀的運動員。
  •  
  •  
  • yǒu
  •  
  • dài
  • mèng
  • kàn
  •  記得有一次,媽媽帶我去夢湖看
  • 閱讀全文

   一份特殊的禮物

   作文字數:351
   作者:柯詩晗
  •  
  • zhàn
  • zhǎng
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • fèn
  • shū
  • de
  • 站長 :。  一份特殊的禮物
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • zǎo
  • shàng
  •  
  • zhèng
  • zài
  • jīn
  • jīn
  • yǒu
  • wèi
  •  今天早上,我正在津津有味地
  • 閱讀全文

   家鄉的特產

   作文字數:276
   作者:潘佳怡 
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jiā
  • xiāng
  • de
  • chǎn
  •  
  •  
  •   家鄉的特產 
  •  
  •  
  •  
  • zhè
  • jiāng
  • shěng
  • jìn
  • yún
  • xiàn
  • shuǐ
  • nán
  • xiǎo
  • xué
  •  
  • sān
  • bān
  •  浙江省縉云縣水南小學 三班
  •  
  • pān
  • jiā
  •  
  •  
  • 潘佳怡 
  • 閱讀全文

   特殊的“生日禮物”

   作文字數:644
   作者:鈄凡珂
  •  
  • lái
  •  
  • yuán
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • shū
  • de
  •  
  • shēng
  • 來 源   特殊的“生日
  •  
  •  
  •  
  • 禮物” 
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • wǎn
  • shàng
  •  
  • zuò
  • wán
  • zuò
  • zhèng
  • zhǔn
  • bèi
  • shuì
  •  今天晚上,我做完作業正準備睡
  • 閱讀全文

   我的特殊朋友——書

   作文字數:536
   作者:李世宇
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • shū
  • péng
  • yǒu
  •  
  •  
  • shū
  •  
  •  
  •   我的特殊朋友——書 
  •  
  •  
  •  
  • shì
  •  
  •  
  •  李世宇 
  •  
  •  
  •  
  • men
  • jīng
  • cháng
  • kàn
  • shū
  •  
  • men
  • kāi
  • shū
  •  我們經常看書,我們離不開書
  • 閱讀全文

   家鄉的特產

   作文字數:319
   作者:彭瑋
  •  
  •  
  • jiā
  • xiāng
  • de
  • chǎn
  •  
  •  
  •  家鄉的特產 
  •  
  •  
  • huì
  • zhōu
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • ?
  •  
  • bān
  •  
  •  
  • péng
  • wěi
  •  惠州實驗小學三()班 彭瑋
  •  
  •  
  •  
  • 閱讀全文

   一份特殊的禮物

   作文字數:354
   作者:宮易飛
  •  
  • qǐng
  • zhù
  •  
  •  
  • 請記住: 
  •  
  •  
  • fèn
  • shū
  • de
  •  
  •  
  •  一份特殊的禮物 
  •  
  •  
  • gōng
  • fēi
  •  
  •  
  •  宮易飛 
  • 閱讀全文

   感恩節里一份特殊的作業

   作文字數:369
   作者:胡新濤
  •  
  •  
  • tóu
  • gǎo
  •  
  •  
  •  
  • gǎn
  • ēn
  • jiē
  • fèn
  • shū
  • de
  •  投稿  感恩節里一份特殊的
  • zuò
  •  
  •  
  • 作業 
  •  
  •  
  • xīn
  • tāo
  •  
  •  
  •  胡新濤 
  • 閱讀全文

   特殊的晚飯

   作文字數:376
   作者:趙稚可
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  
  • shū
  • de
  • wǎn
  • fàn
  •  
  •  
  •  特殊的晚飯 
  •  
  •  
  • nián
  • yuè
  •  
  •  
  • xīng
  •  
  •  
  •  
  • yīn
  •  
  •  
  •  年月日 星期五  陰 
  • 閱讀全文

   特殊的生日

   小學生作文:特殊的生日
   作文字數:640
   作者:王潔
  •  
  • dīng
  • líng
  • líng
  •  
  • xià
  • líng
  • xiǎng
  • le
  •  
  • wáng
  • hào
  • gāo
  • xìng
  • “叮鈴鈴”下課鈴響了,王浩高興地
  • máng
  • zhe
  • zhěng
  • shū
  • bāo
  •  
  • xiǎng
  • kuài
  • diǎn
  • ér
  • huí
  • jiā
  •  
  • yuán
  • lái
  • 忙著整理書包,想快點兒回家,原來
  • jīn
  • tiān
  • shì
  • de
  • shēng
  •  
  • shì
  • dāng
  • gāng
  • zǒu
  • dào
  • jiāo
  • 今天是他的生日。可是當他剛走到教
  • 閱讀全文

   一場特殊的考試

   小學生作文:一場特殊的考試
   作文字數:610
   作者:宋璐旖
  • chǎng
  • shū
  • de
  • kǎo
  • shì
  • 一場特殊的考試
  •  
  •  
  •  
  • dīng
  • líng
  • líng
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jiē
  • qián
  • chàng
  •  “叮零零……” 第一節課前唱
  • de
  • líng
  • shēng
  • jīng
  • xiǎng
  • le
  •  
  • běn
  • gāi
  • ān
  • ān
  • jìng
  • jìng
  • 歌的鈴聲已經響起了,本該安安靜靜
  • 閱讀全文

   一次特殊的數學測試

   小學生作文:一次特殊的數學測試
   作文字數:775
   作者:儲欽州
  •  
  • tiān
  •  
  • men
  • shù
  • xué
  • lǎo
  • shī
  • zhèng
  • shàng
  •  
  • dào
  • 一天,我們數學馬老師正上課,到
  • le
  • hái
  • shèng
  • fèn
  • zhōng
  • de
  • shí
  • jiān
  •  
  • de
  • nǎo
  • jīng
  • 了還剩五分鐘的時間,我的大腦已經
  • kāi
  • shǐ
  • yǒu
  • xiē
  • chí
  • dùn
  • le
  •  
  • zhè
  • shí
  • lǎo
  • shī
  • rán
  • cóng
  • jiǎng
  • 開始有些遲鈍了,這時老師突然從講
  • 閱讀全文
  卓易彩票平台卓易彩票主页卓易彩票网站卓易彩票官网卓易彩票娱乐 4488fff.com | www.yh03456.com | 73567tg1.com | www.689169.com | www.209752.com | www.9976755.com | 1463i.com | www.66qxc.com | www.9737kk.com | www.pjdc3388.com | xx3344.com | 23800w.com | www.91junzi.com | www.20199jj.com | 7196bb.com | 3136kk.com | www.715585.com | www.4102v.com | www.25288c.com | 4196l.com | 78808s.com | www.4189d.com | www.92518.com | www.653505.com | 77606j.com | pj900.com | www.34788g.com | www.ly19.com | www.yh4444.cc | 333222.com | www.50052i.com | www.99788q.com | www.hy3088.com | 800034338.com | 060fff.com | www.29277v.com | www.16878i.com | www.50999w.com | www.3615004.com | 4465p.com | 3389.com | www.548411.com | www.6768995.com | www.sun181.com | www.v1106.com | drcp333.com | 1389mm.com | www.755216.com | www.ejylc17.com | www.721408.com | www.cr689.com | 25228.am | 889.net | www.504533.com | www.xhg338.Com | www.7415nn.com | www.09569e.com | jinlong02.com | 55899a.com | yy559.com | www.hy2733.com | www.yl8553hb.com | www.77c668.com | www.hg0088.lv | 28288u.com | 28288pp.com | 2096t.com | www.996099.com | www.jj4625.com | www.jsc9558.com | www.300t.com | 7744hhh.com | 8538f.com | 7508f.com | www.376395.com | www.51515c.com | www.33678ss.com | www.803503.com | www.pj8188.com | pj677g.com | 5666711.com | bet61.com | 2613p.com | www.568001.com | www.35918k.com | www.087a.com | www.634505.hk | www.twcp00.com | www.56520u.com | www.js003.cc | 2844x.com | 51133ooo.com | bet188com.com | 7tyc.me | www.364747.com | www.5086u.com | www.vip4331.com | www.3300ra8.com | www.803303.com | www.xpj8t8.com | 1634l.com | 016458.com | z40033.com | 402d2.com | aa00558.com | 9905.com | es999.net | www.355018.com | www.810715.com | www.055i.cc | www.39500hh.com | www.9187w.com | www.4546600.com | www.xpj2060.com | www.hg6912.com | www.80977m.com | www.67797k.com | www.pj9898.com | 44pp8331.com | feicai0791.com | w5429.com | 7788332.com | 4025a.com | 8569811j.com | 3y5511.com | z14666.com | 6403l.com | 2613g.com | 8522kkkk.com | 80368oo.com | yh888l.com | 5077666.com | xpj98618.com | 547902.com | 7779q.cc | 3258u.com | 44rr8332.com | blhvip444.com | 1294i.cc | 23599f.com | j333.cc | 4556h.com | 262329.com | 6487jjj.com | 12125.company | 4080.com | afcp09.com | 8078522.com | 8547a.com | 8722cccc.com | hbpc3258.com | www.bmcp1344.com | www.1347-04.com | www.2078i.com | www.69111k.com | www.hg3756.com | www.121tk.com | www.665888001.com | www.400131.com | www.qmc0088.com | www.20199aa.com | www.bet91483.com | www.40288q.com | www.js56774.com | www.x55678.com | www.36587777.com | www.05028.com | www.flff7.com | www.535121.com | www.082707.com | 2822828228.com | 55ll8331.com | 4828.com | be9458.com | 28481000.com | www.333133x.com | www.lhj2288.com | www.c44mm.com | www.2544g5.com | www.81608l.com | www.44458c.com | www.fo64.com | www.258031.com | 11170011.com | 3844ee.com | 67890j.com | 8905.city | fuhao123.com | www.hg6888.com | www.55526j.com | www.sha2299.com | www.81608a.com | www.9818p.cc | www.485689.com | 9902666.com | 1636.com | 2078l.com | 9194js.com | www.777948.com | www.998855v.com | www.r999995.com | www.73166l.com | www.900122.com | www.54400v.com | 3007811.com | 054598.cc | uc02.cc | www.1113939.com | www.sss998.com | www.vns6603.com | www.00mgm777.com | www.957806.com | 3822g.com | x48d.com | 61655.com | www.ag88100.com | www.477518.com | www.2021r.com | www.87668z.com | www.609810.com | 5005h.com | iii1915.com | 5429c.com | www.3170005.com | www.ba008.com | www.79520c.com | www.422626.com | 60540022.com | 159666m.com | www.995y.net | www.86999c.com | www.ampj3439.com | www.346311.com | ks3334.com | 50067i.com | www.xh7738.com | www.60hga.com | www.52303j.com | www.178387.com | www.280.cc | www.8667y.com | zhcw.com | 3467y.cc | www.88993d.com | www.6776yy.com | www.73736f.com | www.186783.com | 9101903.com | feicai0754.com | www.142058.com | www.835993.com | www.987969.com | wns883.net | dzhcp.com | www.3643a.com | www.ts018.com | www.5522w.cc | 0652v.com | 1077gg.com | www.31809.com | www.7240w.com | www.606920.com | 3614c.com | 354018.com | www.1389oo.com | www.120158.com | 99567t.com | 1690.com | www.888xin2.com | www.cfcp777.com | www.312288a.com | www.gg4625.com | www.444219.com | 0615002.com | www.892558.com | www.e92776.com | www.1555ac.com | 463d7.com | 55betbet365.com | www.ggq.99233q.com | www.3933c.com | 15a27.net | 2776c.com | www.c9478.com | www.8667e.com | 0419n.com | 6hg5588.com | www.04567v.com | www.hw52.com | 3mgmqqq.com | www.3459v.com | www.6880dd.com | www.506257.com | 4255xxx.com | www.11088l.net | www.3a006.com | www.43818u.com | hh1088.com | www.505444.com | www.50788y.com | 1234vn.cc | 5004p.com | www.16181s.com | www.762918.com | 66300vip25.com | www.g0041.com | www.984703.com | 667766j.com | 6320666.com | www.k00444.com | www.9818g.cc | 228888f.com | www.09569g.com | www.6939z.com | 2618e.com | www.933966.com | www.77785yh.com | www.68568o.com | 91999.com | www.yzcp2023.com | www.606642.com | lehu1013.com | www.s948s.com | www.914906.com | 67890xx.com | www.888zhenren20.com | www.986jc.com | 33013.com | www.85016.com | www.20995.cc | 1317345.com | www.xpj183.com | www.2408b.com | 9646k.com | www.23545.com | www.c6770.com | 5856sss.com | www.rb4440.com | www.783309.com | 0015gg.com | www.t32939.com | www.136031.com | 3005.am | www.vip9586.com | b99474.com | www.vbo66.net | www.975277.com | 2287gg.com | www.4972ii.com | www.54400p.com | 12742f.com | www.828798.com | www.976891.com | mgm20.vip | www.26123aa.com | 822062.com | www.686936.com | www.hg28866.com | 997799.net | www.kj803.com | www.602630.com | feicai0377.com | www.40288r.com | 3435t.com | www.w8867.com | www.009ac.com | x33n.vip | www.2000f.cc | z88ww.com | www.9870x4.com | www.781217.com | 500000570.com | www.aaa06.cc | xxxx0122.com | www.ks4499.com | www.196807.com | www.95msc.com | www.65707p.com | 38365w.com | www.05bet8.com | 76886a.com | www.2x0048.com | www.876297.com | 5443z.com | www.bjl916.com | 2649ee.com | www.85857v.com | 30007d.com | www.58777n.com | www.857981.com | 2848dh.com | www.sx1844.com | 92266i.com | www.mgm868007.com | 61789q.com | www.46662.com | www.018581.com | www.vns82222.com | www.c1370.com | w2306.com | www.78949f.com | 73055b.com | www.68365g.com | 1916w.com | www.999jyh.com | 3678vv.com | www.bw9988.com | judingbo9.com | www.980js.com | www.031059.com | www.sb84.com | www.332790.com | www.wnsr288.com | www.775730.com | www.033033u.com | www.22qxc.com | 66876q.com | www.9818k.cc | 3189tt.com | www.21202p.com | 56988r.vip | www.41518d.com | 588iii.cc | www.61233p.com | 2864d.com | www.65707p.com | rr2649.com | www.50080g.com | zhcp05.com | www.34736.com | zhcpjj.com | www.8816l.com | 7141gg.com | www.77ckb.com | 1775w.com | www.976561.com | www.182ks.com | www.606634.com | www.4938k.com | www.235672.com | www.555pj8.cc | www.43131o.com | www.hg3832.com | 305196.com | www.77731q.com | 6423.com | www.6880aa.com | 3568t.com | www.16065j.com | 2381e.com | www.062wy.com | www.912399.com | www.564846.com | www.155439.com | 11440.com | www.938o.cc | 3534t.com | www.xpj11008.com | b5957.com | www.36166k.com | 2007811.com | www.607316.com | www.hg6136.com | www.cbvip.com | 98955z.com | www.0099psb.com | hg77703.com | www.2934g.com | www.223456m.com | www.068671.com | www.3066w.com | dh5145.com | www.9187p.com | 8722eeee.com | www.938627.com | www.27878gg.com | xpj728.com | www.biying980vip.com | 9659t.com | www.35155j.com | www.6491c.com | zzylc8.com | www.5504s.com | dzc106.com | www.83993x.com | www.hg2207.com | 9649b.com | www.ll55826.com | 35222ee.com | www.22010.cc | www.91684.com | 3056.com | www.877565.com | 3434hhh.com | www.581237.com | www.122.hk | 7141.com | www.68689l.com | www.365109b.com | 66335002.com | www.v1058.com | 2247x.com | www.310295.com | www.801917.com | 8159eee.cc | www.ybao0.com | www.56855r.com | 5651g.com | www.96386q.com | www.8694k.com | 87665x.com | www.68365d.com | 6218w.com | 0208vv.com | www.4521n.com | zhcp91.com | www.60007u.com | www.huayi388.com | 55899e.com | www.178615.com | www.4136t.com | bet577n.com | www.197092.com | www.16181b.com | 56988z.vip | www.060899.com | www.3066ee.com | 33115ee.com | 5001k.com | www.33678vv.com | 897kk.cc | 8538e.com | www.6939g.com | www.hg7575.com | ttt444000.com | www.80767x.com | www.10050939.com | c444000.com | www.c6186.com | www.138msc.com | bet28b.com | www.202314.com | 97570c.com | www.868955.com | www.175702.com | feicai0518.com | 866666r.com | www.487bbb.com | www.vns6166.com | 2381xxx.com | www.50051q.com | www.hg8870.com | 3967h.com | www.542998.com | www.4694k.com | 99111.com | 272f.net | www.b98478.com | www.0241mmm.com | 550111c.com | www.606920.com | www.55060k.com | 23233f.com | 55797x.com | www.5522s.cc | www.155417.com | 28758r.com | bbb2267.com | www.34788m.com | www.709msc.com | 32126x.net | 518cp-3.com | www.97714.com | www.4965a.com | 492uu.com | dzc06.com | www.91233w.com | www.134222.com | 85698a.com | w32689.net | www.62118g.com | www.tyc8879.com | 123456bb.cc | 22207g.com | www.686pp.com | www.bb55826.com | www5144.com | 5002i.com | www.690776.com | www.30350y.com | www.3412277.com | 3817.com | 3685d.com | www.68568j.com | www.42842818.com | 6363yy.com | 8538j.com | www.548911.com | www.7920l.com | www.amdc0088.com | l77304.com | blh888.vip | www.811310.com | www.758908.com | www.15b19.net | tt1122.com | 01572.com | www.66fzc.com | www.06820k.com | www.k6572.com | t444c.com | 4647033.com | www.nnw6.com | www.m3410.com | www.9388hg.com | 3045.com | 7726014.com | www.338032.com | www.790611.com | www.79500x.com | www.lb0044.com | ii8159.cc | 0860x.com | www.670369.com | www.747365a.com | www.xj666g.com | www.pj8585.com | 7003ll.com | 909182.com | www.891595.com | www.087k.com | www.jcbo13.com | www.yl999.com | dd01234.com | 3122uu.com | www.586960.com | www.3978n.com | www.d92776.com | www.y8867.com | 99111ss.com | 0366.com | 6hcc88.com | www.774808.com | www.8582zz.com | www.8850w1.com | www.9x0048.com | 23066.com | bb3405.com | 897dd.cc | www.167090.com | www.6832n.com | www.8577f.cc | www.c1724.com | www.t8119.com | 9030l.com | 566777h.com | 569pj.com | www.096386.com | www.m.55xj.vip | www.7249i.com | www.4963ee.com | www.66300e.com | www.pj9898.com | oo7742.com | 13852018.com | 84494400.com | 7196m.com | www.909375.com | www.0270u.com | www.33678mm.com | www.fuck58.com | www.619757.com | 1705x.com | 80850kk.com | 87363.com | bb888833.com | 76543c.com | www.506791.com | www.1248i.cc | www.3208.com | www.60886m.com | www.c44ff.com | www.msc22.la | www.21365mm.com | m0083.com | 7276776.com | 55555ylg.com | 518515.com | hr1800.com | 8yth.com | www.183799.com | www.925831.com | www.15355b.com | www.hd8677.com | www.9978bb.com | www.mhcpgw.com | www.ok533.com | www.32666s.com | www.cr448.com | 30006b.com | 32yxw.com | 01234ddd.com | 8722vvvv.com | 3534t.com | 2381a.com | 060939.com | js75dd.com | www.186793.com | www.610026.com | www.9jjc.com | www.3479k.com | www.76520n.com | www.6011888.com | www.h36599.com | www.32031.com | www.377666n.com | www.4136e.com | www.169009.com | www.cfcp111.com | www.697799a.com | www.291tyc.com | www.55520666.com | www.54146666.com | www.1116141.com | www.966345.com | www.32126r.net | www.gef888.com | www.pj23333.com | 454664.com | 535.cc | www.8520t.com | 1504.com | www.81866p.com | 0311v.com | 5295e.com | 8901n.com | 11885156.com | 320007.com | 1hg7788.com | 63963333.com | www.6446a.com | www.am8866.com | www.xinhao3344.com | www.jinshagg.com | www.7630679.com | www.87680f.com | www.995l.net | www.21050011.com | www.25288e.com | www.hh536.com | www.cai73dd.com | www.pj9448.com | www.18777s.com | www.jh1188.com | www.435776.com | www.668cp55.com | www.4694j.com | www.g80288.com | www.99552yy.com | www.0072721.com | www.676777.cc | www.3790022.com | www.52072d.com | www.0014p.com | www.957806.com | www.584511.com | www.101377.com | 6647x.com | 23233y.com | 3614c.com | z86226.com | 00558.com | 2381cc.com | www.yh77701.com | www.5552558.com | www.5626l.com | www.3122t.com | www.4694m.com | www.y8917.com | www.55717n.com | www.89894t.com | www.022f.cc | www.609810.com | sss006.com | cc56988.com | 67890m.com | rr67890.com | 76886k.com | 1259g.com | www.09569w.com | www.yh924.com | www.5446hh.com | www.yuehengsz.com | www.52011.tv | www.994948.com | www.190163.com | zis.com | 55545x.com | 8977tt.com | 22207d.com | www.amxhtd11.com | www.7759333.com | www.115527k.com | www.wqdlcn.com | www.0014m.com | www.351857.com | 8522cccc.com | 9646w.com | 77077a.com | www.xinhao03.com | www.79696.com | www.7700ra8.com | www.0967.bet | www.qmkl5.com | www.73166e.com | 33998016.com | 30688g.com | 1479e.com | www.hg7033.cc | www.58118d.com | www.55717f.com | www.gocp3.com | 99567k.com | 93922u.com | 00773uu.com | www.h990.com | www.331.cc | www.087w.com | www.okw0.com | 2381jj.com | q86811.com | 8290f.com | www.hg9801199.com | www.615053.com | www.68993252.com | www.921977.com | 5002d.com | 9659x.com | 17159455.com | www.wnsr520.com | www.115527c.com | www.16588t.com | www.035168.com | 3656ss.com | jjj2267.com | www.10050751.com | www.4996sh.com | www.41518q.com | www.032823.com | 59889d.com | ll2649.com | www.969234.com | www.m32031.com | www.3668t.com | 00774xx.com | 2454888.com | www.892265555.com | www.3306132.com | www.48330g.com | www.649677.com | bb5360.com | 05071111.com | www.688222.com | www.77781yh.com | www.am8080.com | 4997g.com | z86811.com | www.d00066.com | www.30350k.com | www.c9668.com | 5855pp.com | owlsllzv.cn | www.15b19.net | www.e3846.com | www.897967.com | js1.com | 0139.com | www.o5448.com | www.xpj33987.com | www.567630.com | bet3659098.com | 775086.com | www.13555a.com | www.89894k.com | 30007d.com | v99345.am | www.jszg22.com | www.326213.com | www.444037.com | 112p.net | www.8494t.com | www.10999o.com | www.hm6633.com | 22214066.com | ff555c.com | www.35252z.com | www.16878f.com | e67890.com | vns345777.com | www.0561drf.com | www.88065d.com | 0747cc.com | 7742i.com | www.hg3882.com | www.7239v.com | 2643c.com | 28839r.com | www.js807.com | www.71233x.com | dfs234.com | 26444y.com | www.bai4422.com | www.08588h.com | 3568cc.com | 59964bb.com | www.19019l.com | www.mcw7.com | bwinbbb.com | www.v0070.com | www.178633.com | www.986399.com | 4018h.com | www.12qz3.com | www.498700.com | 2767t.com | feicai028.com | www.jj9991.com | www.qm26.com | 44488o.com | www.sb84.com | www.ejylc14.com | feicai0379.com | hg0000.com | www.9737ll.com | www.566897.com | 3242h.com | www.822992.com | www.8667u.com | lc99c.com | www.h7788z.com | www.3775o.com | gpkjgj.vip | x86002.com | www.16k0048.com | www.310787.com | be9458.com | www.3846x.com | www.837772.com | 4288uu.com | www.779333.com | www.1368y.cc | 2004877.com | www.hg50668.com | www.84499s.com | 2354.cc | www.67797m.com | www.910655.com | 66300vip19.com | www.44466638.com | www.am57877.com | www.725102.com | 1005.vip | www.35155.com | www.603774.com | 114239.com | www.310040.com | www.533265.com | 2146g.com | www.jz787.com | www.278965.com | 33115f.com | www.6880hh.com | 29918d.com | 18775k.com | www.flb277.com | 5350s.com | www.56520e.com | www.99638p.com | 3656ss.com | www.sun8777.com | www.clh1.com | 35222b.com | www.751cp2.com | www.345583.com | wfcp444333.com | www.1754e.com | 450371.com | www.bet365609.com | www.4323k.com | 138T.Com | www.25000.com | www.890402.com | 6150m.com | www.3116i.com | rrxiu.net | www.2090988.com | www.77802m.com | 0241b.com | www.819msc.com | www.306922.com | 2820w.com | www.55717o.com | 1592c.com | www.444475.com | www.620477.com | 44rr8331.com | www.yz7702.com | 9737vv.me | www.531msc.com | www.610829.com | 80900.com | www.x4242.com | hg0088.tech | www.77759c.com | www.327556.com | 6403n.com | www.0601g.com | v1155.tv | www.172270.com | 59889z.com | www.h7788e.com | www.dao70.com | vip99550.com | www.js89a.vip | 1679bb.com | www.90903.com | www.338057.com | www.3371777.com | www.77210d.com | 40033.com | www.06820j.com | 234915.com | www.441144.com | www.223335.com | www.wi222.com | www.9149d.com | tt6836.com | www.97994f.com | 0038633.com | www.hg068008.com | 2247cc.com | www.5395287.com | www.697896.com | 8052.am | www.25688n.com | 998o.cc | www.7240a.com | 6340.com | www.07bet8.com | xh066.com | www.07773.com | 433yh.com | www.bali666.com | www.348177.com | www.vns6166.com | www.cf9903.com | 2247ff.com | www.65707s.com | 2127t.com | www.flb377.com | 75991j.com | www.wap.j3app.com | 67890b.com | www.98698g.com | jixiang5.com | www.87p333.com | 500000574.com | www.g0518.com | www.43131s.com | www.1423guo.com | www.431506.com | www.hg2168.com | www.630933.com | www.63877k.com | www.782500.com | www.05a88.com | www.890702.com | www.7435s.com | www.860836.com | www.8124z.com |