<optgroup id="w2uiu"></optgroup>
<menu id="w2uiu"><tt id="w2uiu"></tt></menu>
<menu id="w2uiu"><strong id="w2uiu"></strong></menu>
 • <menu id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu></menu>
  <xmp id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu>
 • <dd id="w2uiu"><nav id="w2uiu"></nav></dd>
 • 秋天的顏色

  作文字數:370
  作者:王寒婷
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • cóng
 • xiǎo
 •  
 • zǒng
 • shì
 • gěi
 • jiǎng
 •    從小,媽媽總是給我講
 • xiē
 • guān
 • qiū
 • tiān
 • de
 • shì
 •  
 • shì
 •  
 • fēi
 • cháng
 • 一些關于秋天的故事,可是,我非常
 • xiǎng
 • zhī
 • dào
 • qiū
 • tiān
 • shì
 • shí
 • me
 • yán
 • de
 • ne
 •  
 •  
 •  
 • 想知道秋天是什么顏色的呢? 
 •  
 •  
 • zhōu
 •  
 • zài
 • de
 • qiáng
 • liè
 • yào
 • qiú
 • xià
 •  
 •  周末,在我的強烈要求下,媽媽
 • jué
 • ?
 • dài
 • guǒ
 • yuán
 • jiāo
 • yóu
 •  
 •  
 •  
 • 決定帶我去果園郊游。 
 •  
 •  
 • zǒu
 • zài
 • guǒ
 • yuán
 • de
 • shàng
 •  
 • tái
 • tóu
 • wàng
 • zhe
 •  走在去果園的路上,我抬頭望著
 • tiān
 • kōng
 •  
 • tiān
 • shì
 • me
 • de
 • gāo
 •  
 • me
 • de
 • lán
 •  
 • xiàng
 • 天空,天是那么的高,那么的藍,像
 • miàn
 • jīng
 • yíng
 • tòu
 • liàng
 • de
 • jìng
 •  
 • jìng
 • piāo
 • zhe
 • 一面晶瑩透亮的鏡子,鏡子里漂浮著
 • xuě
 • bái
 • xuě
 • bái
 • de
 • yún
 • duǒ
 •  
 • ò
 •  
 • yuán
 • lái
 • qiū
 • tiān
 • shì
 • lán
 • 雪白雪白的云朵,哦,原來秋天是藍
 • bái
 • de
 • ya
 •  
 •  
 •  
 • 色和白色的呀! 
 •  
 •  
 • lái
 • dào
 • guǒ
 • yuán
 •  
 • guǒ
 • yuán
 • de
 • shuǐ
 • guǒ
 • zhēn
 • duō
 •  來到果園,果園里的水果可真多
 • ya
 •  
 • yǒu
 •  
 • huáng
 • chéng
 • chéng
 • de
 • xiàng
 • jīn
 • de
 • 呀!有:黃澄澄的梨像一個個金色的
 • xiǎo
 • tài
 • yáng
 •  
 • hóng
 • hóng
 • de
 • píng
 • guǒ
 • xiàng
 • zhāng
 • zhāng
 • xiǎo
 • péng
 • yǒu
 • 小太陽,紅紅的蘋果像一張張小朋友
 • men
 • de
 • xiào
 • liǎn
 •  
 • chuàn
 • chuàn
 • de
 • táo
 • xiàng
 • shǎn
 • shǎn
 • 們的笑臉,一串串紫色的葡萄像閃閃
 • guāng
 • de
 • xiǎo
 • yǎn
 • jīng
 •  
 • hóng
 • hóng
 • de
 • fēng
 • xiàng
 • méi
 • méi
 • 發光的小眼睛,紅紅的楓葉像一枚枚
 • yóu
 • piào
 •  
 • tián
 • xiàng
 • jīn
 • de
 • hǎi
 • yáng
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 郵票,田野像金色的海洋…… 
 •  
 •  
 • qiū
 • tiān
 • gěi
 • zuò
 • le
 • jiàn
 • shang
 •  
 • zhè
 • jiàn
 •  秋天給大地做了一件衣裳,這件
 • shang
 • shì
 • xuě
 • bái
 • de
 •  
 • qiū
 • zhǔn
 • bèi
 • dōng
 • tiān
 • dào
 • lái
 • 衣裳是雪白的,秋娃娃準備冬天到來
 • de
 • shí
 • hòu
 •  
 • zài
 • sòng
 • gěi
 •  
 • ràng
 • 的時候,再把衣服送給大地,讓大地
 • chuān
 • shàng
 • xuě
 • bái
 • de
 • shang
 •  
 •  
 •  
 • 穿上雪白的衣裳。 
 •  
 •  
 • kàn
 • jiàn
 • le
 • qiū
 • tiān
 • de
 • yán
 •  
 • jiào
 • qiū
 •  我看見了秋天的顏色,我覺得秋
 • tiān
 • shì
 • tián
 • de
 •  
 • shì
 • xiāng
 • de
 •  
 • shì
 • cǎi
 • bīn
 • fēn
 • de
 •  
 • 天是甜的,是香的,是五彩繽紛的。
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
   
  無注音版:
   
   
   
    從小,媽媽總是給我講一些關于秋天的故事,可是,我非常想知道秋天是什么顏色的呢?
   
    周末,在我的強烈要求下,媽媽決定帶我去果園郊游。
   
    走在去果園的路上,我抬頭望著天空,天是那么的高,那么的藍,像一面晶瑩透亮的鏡子,鏡子里漂浮著雪白雪白的云朵,哦,原來秋天是藍色和白色的呀!
   
    來到果園,果園里的水果可真多呀!有:黃澄澄的梨像一個個金色的小太陽,紅紅的蘋果像一張張小朋友們的笑臉,一串串紫色的葡萄像閃閃發光的小眼睛,紅紅的楓葉像一枚枚郵票,田野像金色的海洋……
   
    秋天給大地做了一件衣裳,這件衣裳是雪白的,秋娃娃準備冬天到來的時候,再把衣服送給大地,讓大地穿上雪白的衣裳。
   
    我看見了秋天的顏色,我覺得秋天是甜的,是香的,是五彩繽紛的。
   
   
   
   
   
   

   夏天的雨

   作文字數:348
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xià
  • tiān
  • de
  •    夏天的雨
  •  
  •  
  • ?
  • shěng
  • yáng
  •  
  • dōng
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • nián
  • bān
  •  四川省德陽 東汽小學三年四班
  •  
  • zhāng
  • 張璐
  • 閱讀全文

   秋天的校園

   作文字數:229
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • qiū
  • tiān
  • de
  • xiào
  • yuán
  •   秋天的校園
  •  
  •  
  • nán
  • shěng
  • zhū
  • zhōu
  • shì
  •  
  • píng
  • xiǎo
  • xué
  • ?
  •  湖南省株洲市 大坪逸夫小學(
  •  
  •  
  • dài
  • dài
  • ) 戴黛
  • 閱讀全文

   秋天

   作文字數:300
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  • qiū
  • tiān
  •   秋天
  •  
  •  
  • nán
  • shěng
  • shì
  •  
  • nán
  • shěng
  • shì
  •  河南省鶴壁市 河南省鶴壁市第
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • nián
  • bān
  •  
  • shū
  • zhì
  • xiáng
  • 四小學三年級四班 舒志翔
  • 閱讀全文

   秋天的校園

   作文字數:228
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • qiū
  • tiān
  • de
  • xiào
  • yuán
  •    秋天的校園
  •  
  •  
  • nán
  • shěng
  • zhū
  • zhōu
  • shì
  •  
  • píng
  • xiǎo
  • xué
  • ?
  •  湖南省株洲市 大坪逸夫小學(
  •  
  •  
  • dài
  • dài
  • ) 戴黛
  • 閱讀全文

   秋天

   作文字數:470
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  • qiū
  • tiān
  •   秋天
  •  
  •  
  • shàng
  • hǎi
  • shì
  • dōng
  • xīn
  •  
  • yuán
  • xiǎo
  • xué
  • ?
  •  
  •  上海市浦東新區 園西小學()
  •  
  • sūn
  • xīn
  • jiā
  • 孫辛佳
  • 閱讀全文

   秋天的顏色

   作文字數:184
   作者:葉文煒
  •  
  • lái
  •  
  • yuán
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • qiū
  • tiān
  • shì
  • hóng
  • de
  •  
  • 來 源   秋天是紅色的,
  • huǒ
  • hóng
  • de
  • fēng
  • mǎn
  • le
  •  
  • yuǎn
  • yuǎn
  • wàng
  •  
  • 火紅的楓葉鋪滿了大地,遠遠望去,
  • jiù
  • xiàng
  • piàn
  • huǒ
  • hǎi
  •  
  • 就像一大片火海。
  • 閱讀全文

   秋天來了

   作文字數:326
   作者:許諾茵
  •  
  • wǎng
  •  
  • zhǐ
  •  
  •  
  •  
  •  
  • qiū
  • tiān
  • lái
  • le
  •  
  • shù
  • biàn
  • 網 址  秋天來了,樹葉變
  • huáng
  • luò
  • le
  •  
  • xiàng
  • gěi
  • shàng
  • le
  • tiáo
  • jīn
  • huáng
  • 黃落地了,像給大地鋪上了一條金黃
  • de
  • tǎn
  •  
  • qún
  • yàn
  • pái
  • chéng
  • xíng
  • wǎng
  • nán
  • 色的毯子。一群大雁排成一字形往南
  • 閱讀全文

   秋天的顏色

   作文字數:185
   作者:葉文煒
  •  
  • zhù
  • le
  • ma
  •  
  •  
  •  
  • qiū
  • tiān
  • shì
  • hóng
  • de
  •  
  • huǒ
  • 記住了嗎? 秋天是紅色的,火
  • hóng
  • de
  • fēng
  • mǎn
  • le
  •  
  • yuǎn
  • yuǎn
  • wàng
  •  
  • jiù
  • 紅的楓葉鋪滿了大地,遠遠望去,就
  • xiàng
  • piàn
  • huǒ
  • hǎi
  •  
  • 像一大片火海。
  • 閱讀全文

   秋天來了

   作文字數:380
   作者:艾瀟瑞
  •  
  •  
  • xià
  • niáng
  • zhe
  • shā
  • qiāo
  • qiāo
  • de
  • zǒu
  • le
  •  
  •  夏姑娘披著綠紗衣悄悄的走了。
  • piàn
  • piàn
  • jīn
  • huáng
  • de
  • luò
  • yóu
  • měi
  • de
  • dié
  • cóng
  • 一片片金黃的落葉猶如美麗的蝴蝶從
  • shù
  • shàng
  • piāo
  • luò
  •  
  • ā
  •  
  • qiū
  • tiān
  • lái
  • le
  •  
  •  
  • 樹上飄落,啊!秋天來了。 
  • 閱讀全文

   秋天的約會

   作文字數:308
   作者:史熠
  •  
  •  
  •  
  • dāng
  • xià
  • niáng
  • qiū
  • niáng
  • jiāo
  • huàn
  • jiē
  •  當夏姑娘和秋姑娘交換四季接
  • pěng
  • shí
  •  
  • qiū
  • tiān
  • jiù
  • lái
  • dào
  • le
  •  
  • 力捧時,秋天就來到了。
  •  
  •  
  • men
  • qiū
  • niáng
  • kāi
  • shǐ
  • le
  • yuē
  • huì
  •  
  • men
  •  我們和秋姑娘開始了約會。我們
  • 閱讀全文

   秋天來了

   作文字數:316
   作者:許諾茵
  •  
  •  
  •  
  • qiū
  • tiān
  • lái
  • le
  •  
  • shù
  • biàn
  • huáng
  • luò
  • le
  •  
  •  秋天來了,樹葉變黃落地了,
  • xiàng
  • gěi
  • shàng
  • le
  • tiáo
  • jīn
  • huáng
  • de
  • tǎn
  •  
  • 像給大地鋪上了一條金黃色的毯子。
  • qún
  • yàn
  • pái
  • chéng
  • xíng
  • wǎng
  • nán
  • fēi
  •  
  • men
  • gào
  • 一群大雁排成一字形往南飛,它們告
  • 閱讀全文

   秋天來了

   作文字數:272
   作者:李夢佳
  •  
  •  
  • qiū
  • tiān
  • lái
  • le
  •  
  • qiū
  • tiān
  • lái
  • le
  •  
  •  秋天來了!秋天來了!
  •  
  •  
  •  
  • qiū
  • tiān
  • lái
  • dào
  • shù
  • lín
  •  
  • huáng
  • huáng
  • de
  • yín
  • xìng
  •  秋天來到樹林里,黃黃的銀杏
  • xiàng
  • zhī
  • zhī
  • dié
  • cóng
  • shù
  • shàng
  • luò
  • xià
  • lái
  •  
  • zài
  • kōng
  • 葉像一只只蝴蝶從樹上落下來,在空
  • 閱讀全文

   春天的校園

   作文字數:498
   作者:朱麗霓
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • chūn
  • tiān
  • de
  • xiào
  • yuán
  • zhēn
  • shì
  • měi
  • le
  •   春天的校園真是美麗極了
  •  
  •  
  •  
  • zǎo
  • chén
  •  
  • chūn
  • xià
  • le
  • lái
  •  早晨,春雨淅淅瀝瀝地下了起來
  • 閱讀全文

   美麗的秋天

   作文字數:352
   作者:黎琛
  •  
  •  
  •  
  • qiū
  • tiān
  • dài
  • zhe
  • shēn
  • jīn
  • huáng
  •  
  • mài
  • zhe
  • qīng
  • yíng
  •  秋天帶著一身金黃,邁著輕盈
  • de
  • jiǎo
  •  
  • qiāo
  • qiāo
  • de
  • lái
  • dào
  • le
  • rén
  • jiān
  •  
  • 的腳步,悄悄的來到了人間。
  •  
  •  
  • tiān
  • me
  • gāo
  •  
  • me
  • lán
  •  
  • gāo
  • gāo
  • de
  • lán
  • tiān
  •  天那么高,那么藍,高高的藍天
  • 閱讀全文

   秋天到

   作文字數:227
   作者:鄭好
  •  
  • lái
  •  
  • yuán
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • qiū
  • tiān
  • dào
  •  
  • qiū
  • fēng
  • liáng
  • 來 源   秋天到,秋風涼
  •  
  •  
  •  
  • jiā
  • dōu
  • zài
  • jiā
  • shang
  •  
  •  大家都在加衣裳。
  • 閱讀全文

   秋天的景色

   作文字數:261
   作者:年瑩
  •  
  • zhàn
  • zhǎng
  •  
  •  
  •  
  • qiū
  • tiān
  • shì
  • guā
  • guǒ
  • piāo
  • xiāng
  • de
  • 站長: 秋天是一個瓜果飄香的
  • jiē
  •  
  • duō
  • guǒ
  • shù
  • dōu
  • zhǎng
  • chū
  • le
  • hǎo
  • chī
  • de
  • guǒ
  • 季節,許多果樹都長出了好吃的果子
  •  
  • shuō
  •  
  • táo
  • shù
  •  
  • chū
  • le
  • wèi
  • dào
  • xiān
  • měi
  • de
  • táo
  • ,比如說:桃樹,出了味道鮮美的桃
  • 閱讀全文

   美麗的秋天

   作文字數:384
   作者:戚樂昀
  •  
  • xiǎo
  • xué
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  •  
  • qiū
  • fēng
  • chuī
  •  
  • qiū
  • tiān
  • dào
  •  
  • 小學作文  秋風吹,秋天到,
  • qiū
  • shā
  • shā
  •  
  • shù
  • luò
  •  
  • qiū
  • tiān
  • jīng
  • lái
  • lín
  • 秋雨沙沙,樹葉落地!秋天已經來臨
  •  
  • xiǎo
  • péng
  • yǒu
  • men
  •  
  • men
  • huān
  • qiū
  • tiān
  • ma
  •  
  • ,小朋友們,你們喜歡秋天嗎?
  • 閱讀全文

   秋天

   作文字數:401
   作者:唐可馨
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • yǒu
  • rén
  • huān
  • wēn
  • nuǎn
  • de
  • chūn
  • tiān
  •  
  • yǒu
  •   有人喜歡溫暖的春天,有
  • rén
  • huān
  • yán
  • de
  • xià
  • tiān
  •  
  • yǒu
  • rén
  • huān
  • xuě
  • bái
  • 人喜歡炎熱的夏天,也有人喜歡雪白
  • de
  • dōng
  • tiān
  •  
  • ér
  • què
  • huān
  • liáng
  • shuǎng
  • de
  • qiū
  • tiān
  •  
  • 的冬天,而我卻喜歡涼爽的秋天。
  • 閱讀全文

   秋天

   作文字數:225
   作者:林弋渝
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • qiū
  • tiān
  • dào
  • le
  • tiān
  • gāo
  • yún
  • dàn
  • liáng
  • fēng
  •   秋天到了天高云淡涼風習
  • tiān
  • zhú
  • jiàn
  • biàn
  • liáng
  • le
  •  
  • 習天氣逐漸變涼了。
  •  
  •  
  • guǒ
  • yuán
  • jié
  • mǎn
  • le
  • yòu
  • yòu
  • yuán
  • de
  • píng
  • guǒ
  • xiàng
  •  果園里結滿了又大又圓的蘋果像
  • 閱讀全文

   春天的腳步

   作文字數:413
   作者:姚罡
  •  
  • zhù
  • le
  • ma
  •  
  •  
  •  
  • zuó
  • tiān
  • wǎn
  • shàng
  • xià
  • le
  • 記住了嗎? 昨天晚上下起了雨
  •  
  • de
  •  
  •  
  •  
  • xiǎo
  • xiǎo
  • de
  •  
  • tīng
  • ,密密的,“滴滴嗒嗒”小小的。聽
  • rén
  • shuō
  •  
  • zhè
  • jiù
  • shì
  • chūn
  •  
  • chūn
  • duì
  • nián
  • dōu
  • 大人說,這就是春雨。春雨對一年都
  • 閱讀全文

   秋天的美麗

   作文字數:352
   作者:黃海涵
  •  
  • chū
  • chù
  •  
  •  
  •  
  •  
  • qiū
  • tiān
  • shì
  • měi
  • de
  • jiē
  •  
  • 出處  秋天是美麗的季節、
  • fēng
  • shōu
  • de
  • jiē
  •  
  • zài
  • zhè
  • qiū
  • fēng
  • sòng
  • shuǎng
  •  
  • dān
  • guì
  • piāo
  • 豐收的季節,在這秋風送爽、丹桂飄
  • xiāng
  • de
  • jiē
  •  
  • men
  • yíng
  • lái
  • le
  • xiào
  • èr
  • jiè
  • jīn
  • 香的季節,我們迎來了我校第二屆金
  • 閱讀全文

   金黃的秋天

   作文字數:367
   作者:許昭辰
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • shàng
  • tiān
  • qíng
  • lǎng
  •  
  • wàn
  • yún
  •  今天上午天氣晴朗,萬里無云
  •  
  • zǎo
  • zǎo
  • de
  • xiě
  • wán
  • zuò
  •  
  • shuō
  •  
  •  
  • dào
  • ,我早早的寫完作業。媽媽說:“到
  • jīn
  • qiū
  • le
  •  
  • jīn
  • tiān
  • dài
  • dào
  • tián
  • gǎn
  • shòu
  • xià
  • 金秋了,我今天帶你到田野感受一下
  • 閱讀全文

   美麗的秋天

   作文字數:304
   作者:劉曰鵬
  •  
  •  
  •  
  • qiū
  • tiān
  • dào
  • le
  •  
  • xuě
  • bái
  • xuě
  • bái
  • de
  • mián
  • ?g
  • liě
  •  秋天到了,雪白雪白的棉花咧
  • kāi
  • zuǐ
  • xiào
  • le
  •  
  • men
  • hǎo
  • xiàng
  • yào
  • ràng
  • nóng
  • mín
  • 開嘴笑了。它們好象要讓農民伯伯把
  • men
  • shí
  • jìn
  • dài
  •  
  • xiǎng
  • kāi
  •  
  • 它們拾進袋子里,想離開媽媽,自己
  • 閱讀全文

   秋天

   作文字數:355
   作者:劉暢
  •  
  •  
  •  
  •  
  • qiū
  • tiān
  • dài
  • zhe
  • shēn
  • jīn
  • huáng
  •  
  • mài
  • zhe
  • jiǎo
  •   秋天帶著一身金黃,邁著腳
  • qiāo
  • qiāo
  • de
  • lái
  • dào
  • rén
  • jiān
  •  
  • fēng
  • qīng
  • qīng
  • chuī
  • zhe
  •  
  • 步悄悄的來到人間,風輕輕吹著,那
  • shì
  • měi
  • de
  • qiū
  • niáng
  • shān
  • shān
  • ér
  • lái
  •  
  • 是美麗的秋姑娘姍姍而來.
  • 閱讀全文

   秋天的八一湖

   作文字數:633
   作者:鄒安迪
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • shì
  • guó
  • qìng
  • zhǎng
  • jiǎ
  • de
  • èr
  • tiān
  •  
  •   今天是國慶長假的第二天,
  • qiū
  • gāo
  • shuǎng
  •  
  • huái
  • zhe
  • gāo
  • xìng
  • de
  • 秋高氣爽,我和媽媽懷著無比高興的
  • xīn
  • qíng
  • lái
  • dào
  • xīn
  • shǎng
  • qiū
  •  
  • 心情來到八一湖欣賞秋色。
  • 閱讀全文

   秋天的校園

   作文字數:361
   作者:魏荊濤
  •  
  •  
  •  
  •  
  • men
  • de
  • xué
  • xiào
  • shì
  • gān
  • shěng
  • jiǔ
  • quán
  • shì
  •   我們的學校是甘肅省酒泉市
  • jiǔ
  • shī
  • xiǎo
  •  
  • zhè
  • shì
  • jiāo
  • xué
  • hǎo
  •  
  • lǎo
  • shī
  • hǎo
  • 酒師附小,這是一個教學好、老師好
  •  
  • huán
  • jìng
  • yōu
  • měi
  • de
  • xué
  • xiào
  •  
  • yǒu
  • hěn
  • duō
  • xiǎo
  • péng
  • yǒu
  • dōu
  • 、環境優美的學校,有很多小朋友都
  • 閱讀全文

   我愛秋天

   作文字數:262
   作者:金旅琪
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • ài
  • jīn
  • huáng
  •  
  • gèng
  • ài
  • měi
  •   我愛金黃色,我更愛美麗
  • qiū
  • tiān
  •  
  • huǒ
  • de
  • xià
  • tiān
  • guò
  • le
  •  
  • jīn
  • càn
  • càn
  • 秋天。火辣辣的夏天過去了,金燦燦
  • de
  • qiū
  • tiān
  • dào
  • lái
  • le
  •  
  • huān
  • qiū
  • tiān
  •  
  • yīn
  • wéi
  • qiū
  • 的秋天到來了。我喜歡秋天,因為秋
  • 閱讀全文

   夏天的一場雨

   作文字數:327
   作者:韓奕甫
  •  
  • yōu
  • xiù
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  • liù
  • yuè
  • de
  • tiān
  •  
  • de
  • 優秀作文 六月的一天,娃娃的
  • liǎn
  •  
  • shuō
  • biàn
  • jiù
  • biàn
  •  
  • shàng
  •  
  • tài
  • yáng
  • xiàng
  • 臉,說變就變。上午,太陽像一個大
  • huǒ
  • qiú
  •  
  • shàng
  • huǒ
  • shāo
  •  
  • rén
  • men
  • de
  • jiǎo
  • kuài
  • yào
  • shāo
  • 火球,地上似火燒,人們的腳快要燒
  • 閱讀全文

   秋天

   作文字數:226
   作者:邢夢琪
  •  
  •  
  •  
  • qiū
  • tiān
  • lái
  •  
  • yàn
  • nán
  • fēi
  •  
  • luò
  •  秋天來啦!大雁南飛,落葉枯
  • huáng
  •  
  • luò
  • rén
  • jiān
  •  
  • gěi
  • chuān
  • shàng
  • le
  • jīn
  • càn
  • càn
  • 黃,灑落人間,給大地穿上了金燦燦
  • de
  •  
  • hóng
  • hóng
  • de
  • fēng
  • xiàng
  • méi
  • méi
  • yóu
  • piào
  •  
  • 的衣服;紅紅的楓葉像一枚枚郵票,
  • 閱讀全文

   冬天的太陽

   作文字數:378
   作者:何曉月
  •  
  •  
  •  
  • dōng
  • tiān
  • lái
  • le
  •  
  • tài
  • yáng
  • xiàng
  • cāng
  • bái
  •  冬天來了,太陽像個蒼白無力
  • de
  • lǎo
  • rén
  • yàng
  •  
  • fàng
  • chū
  • guāng
  • máng
  •  
  • 的老人一樣,放不出光芒。
  •  
  •  
  •  
  • měi
  • tài
  • yáng
  • chū
  • lái
  •  
  • xiǎo
  • niǎo
  • men
  • jiù
  • huì
  •  每次太陽一出來,小鳥們就會
  • 閱讀全文
  卓易彩票 www.599505.com | 7686p.com | WWW.304780.COM | www.06820f.com | 95456.com | www.863012.com | www.66201.cc | www.85857a.com | 0038633.com | www.813770.com | www.x34.com | www.4963ff.com | 0805p.com | www.276081.com | WWW.690877.COM | www.71071d.com | 3678bbb.com | www.262771.com | WWW.501931.COM | www.556537.com | 2324yyy.com | 790kj.com | WWW.234589.COM | www.9187x.com | 33115y.com | 66223885.com | www.783802.com | www.c6348.com | www.820013.com | 32555a.com | ww3822.com | WWW.677407.COM | www.80767q.com | www.2350.com | 33318n.com | yd12302.cc | www.942677.com | WWW.378411.COM | www.xpj916.com | feicai0412.com | 1294w.cc | www.289999.com | www.3416v.com | www.71071m.com | 3957g.com | 4774dd.com | WWW.439993.COM | www.w695.com | www.454507.com | 30006e.com | j84105.com | www.39500e.com | WWW.50520.COM | www.076wy.com | www.377666b.com | 838388d.com | pjneimenggu.com | www.136503.com | WWW.815009.COM | www.ya044.com | www.6687w.com | 2355n.com | 8449bb.com | 4647q.com | www.900140.com | WWW.103398.COM | www.25688c.com | www.11vn777.com | 83138t.com | 2767x.com | 808988w.com | www.178326.com | WWW.877715.COM | www.flff3.com | www.89777g.com | www.4963jj.com | oo7742.com | 436.com | 33567d.com | www.401280.com | WWW.200258.COM | WWW.117304.COM | www.91233p.com | www.7893.net | 866666h.com | 716.com | www.602927.com | WWW.132063.COM | WWW.629433.COM | www.81233s.com | www.i3410.com | www.a11166.com | 87965pp.com | 50067v.com | ly88888881.com | www.77803v.com | www.805836.com | WWW.148533.COM | WWW.885553.COM | WWW.695199.COM | www.14177.com | www.99094j.com | www.hg98b.com | 2767b.com | 772.so | jixiang96.com | 77885156.com | youfa222.vip | vip31446.com | wzdongbao.com | www.161763.com | www.998924.com | WWW.345814.COM | WWW.738099.COM | WWW.53235.COM | www.hx1181.com | www.2408a.com | www.508048.com | www.68365e.com | www.678js999.com | www.6776bb.com | www.2y938.com | 56988m.com | 73hg.com | 11105.com | 58222ff.com | WWW.511925.COM | WWW.133902.COM | WWW.94018.COM | WWW.573109.COM | WWW.255989.COM | www.44607.com | www.7239x.com | www.hg810.com | www.7920j.com | www.634505.net | www.4058zz.com | www.00772r.com | www.98698d.com | www.gcw686.com | www.98msxfpt4.com | hgw168g.com | 99111ll.com | 518cp55.com | 0080h.com | y2306.com | 0118.com | 6220r.com | 500000476.com | yth13.net | 2649q.com | 2019h.cc | www.92820.com | www.5555zh.cm | www.agcpw.com | 1294a.com | x48o.com | www.109016.com | www.0055xpj.net | www.06bet8.com | www.w84s.com | www.hd8678.com | www.0194009.com | www.50052b.com | www.07163d.com | www.500go.com | www.43818.cc | WWW.690993.COM | WWW.2894.COM | WWW.666637.COM | WWW.13425.COM | WWW.374952.COM | www.696776.com | www.439863.com | www.190882.com | www.00166.com | hd49499.com | 1086.com | 67888e.cc | 33668.com | 24670044.com | www.497875.com | www.45598e.com | www.068633.com | www.78949w.com | www.zfcp5.com | WWW.256654.COM | WWW.767643.COM | WWW.318856.COM | www.203882.com | m0084.com | js235.com | 7726iii.com | u15666.com | bb888855.com | www.b3065.com | www.6386a.com | www.77801g.com | www.c8704.com | WWW.331350.COM | WWW.146755.COM | www.507633.com | 558hz.net | 44gg8332.com | 4165v.com | 5804l.com | www.0044xpj.net | www.99094u.com | www.3890w.com | WWW.704338.COM | WWW.488315.COM | www.131763.com | 500000953.com | pj88jj.com | bo768.com | www.jxcp5555.com | www.8905t.com | www.33598r.com | WWW.666610.COM | WWW.617701.COM | www.508477.com | 22296yy.com | 3473e.com | 8827mm.com | www.33678ff.com | www.36166t.com | WWW.675161.COM | WWW.688381.COM | df8j.com | 3304tt.com | 28483000.com | www.js89r.vip | www.15237.cc | WWW.693566.COM | www.60123a.com | 8722oooo.com | 1077ggg.com | www.30350a.com | www.083wy.com | WWW.598833.COM | www.178725.com | 66445003.com | 56787mm.com | www.26123hh.com | www.16878l.com | WWW.356669.COM | www.081306.com | 6002b.com | 3049j.com | www.9822az.com | WWW.658089.COM | WWW.908609.COM | liuhe.la | 67888w.cc | www.bd2019f.com | www.60007k.com | WWW.177999.COM | 559955.com | 0616.com | www.90305a.com | www.87668g.com | WWW.299630.COM | www.109075.com | 131c.net | www.38345k.com | www.50052c.com | WWW.132063.COM | 086728.com | 23599x.com | www.xpj448888.com | www.fyyy6.com | www.904830.com | 9008590.com | 500000701.com | www.707wb.com | WWW.272377.COM | 760115.com | vip4357.com | www.4996jx.com | www.627012.com | www.602957.com | 1387.com | www.35155.com | www.35155b.com | WWW.595009.COM | zz4066.com | c51fal8.com | www.js55785.com | WWW.655439.COM | 83138a.com | 6830g.com | www.0076788.com | WWW.182242.COM | vns8d.com | 3080.com | www.0014q.com | www.927191.com | 1407e.com | www.808888.tw | www.087wy.com | www.607265.com | zhibet188.com | www.bwinyz50.com | WWW.690236.COM | 838tk.com | 26668k.com | www.bet73z.com | WWW.305040.COM | 0729n.com | www.1168e.com | WWW.668450.COM | www.183498.com | 5856ggg.com | www.3775h.com | WWW.190820.COM | 11000.com | www.55c63.com | WWW.899237.COM | 434522.com | 642223.com | www.50080y.com | www.675266.com | 4060kk.com | www.454507.com | WWW.17508.COM | blhvip666.com | www.00772p.com | WWW.716482.COM | 082373.com | www.hjcp66.com | WWW.167291.COM | www.001233.com | 365102f.com | www.8667o.com | www.355018.com | wx3399.com | www.50732s.com | www.564696.com | 88903636.com | www.16878f.com | www.371956.com | 33382uu.com | www.41518z.com | www.324677.com | 00774dd.com | www.2408a.cc | js345w.com | 1594005.com | WWW.234561.COM | c1429.com | www.88166p.com | WWW.135413.COM | 99110040.com | www.ba303.com | WWW.898364.COM | vns8049.com | www.4923o.com | www.451956.com | 11169455.com | WWW.112849.COM | jj56988.com | www.89677u.com | WWW.862065.COM | 65561155.com | www.78949y.com | www.196280.com | 7141gg.com | WWW.679647.COM | wns888.com | www.68888.am | www.456639.com | feicai0745.com | WWW.463654.COM | 76886c.com | www.xpj8.net | www.679000.com | 3009y.com | WWW.858459.COM | 2222k11.com | www.86339i.com | www.641577.com | 2306c.com | WWW.662130.COM | yy4119.com | www.r7766.com | www.177249.com | www.a7793.com | WWW.468077.COM | 3559ff.com | www.hy2733.com | 63305a.com | www.1764m.com | www.377613.com | 44995002.com | WWW.88069.COM | 4590ii.com | www.cpkk.com | 7742vv.com | www.ya2019f.com | 942727.com | www.6880nn.com | WWW.443605.COM | 0245q.com | WWW.326569.COM | 8644777.com | www.cp8003.cc | fff1915.com | www.ya2019r.com | 14144688.com | www.57366b.com | www.188721.com | www.5099gg.com | WWW.205100.COM | 2613f.com | WWW.667487.COM | 2757l.com | WWW.914983.COM | 4567blr.com | WWW.30803.COM | 7599xx.com | www.5xag.com | 4255x.com | www.66073.cc | z7454.com | www.15355b.com | 3550b.com | www.0270j.com | 3844kk.com | www.567111.net | 0214vip.com | www.0282.com | pj334433.com | www.6939t.com | 3151.com | www.904029.com | 88807o.com | 55uu8331.com | WWW.329517.COM | 33115i.com | 5019kzb.com | www.5091b.com | 6766ff.com | www.21202y.com | 33xpj377.com | www.33fzc.com | 1483ii.com | WWW.53844.COM | shen5522.com | WWW.59450.COM | 4590vv.com | WWW.361953.COM | nn500c.com | WWW.315503.COM | www.zte444.com | www.725898.com | www.9737ff.com | www.191061.com | www.60886a.com | 6594ff.com | www.91233r.com | 61999ff.com | WWW.22135.COM | hjcp77.com | WWW.686909.COM | 3169v.com | www.810895.com | www.4996km.com | www.49318.com | www.624202.com | 2820u.com | WWW.770146.COM | 23599f.com | WWW.772567.COM | 6660458.com | www.652912.com | www.1754.com | 20774444.com | www.qucp1.com | 3467j.am | WWW.626810.COM | www.971055.com | www.51515z.com | www.818993.com | 33318a.com | WWW.122286.COM | 6220u.com | www.530255.com | www.1434j.com | 1489y.com | WWW.334157.COM | 9988788.com | www.926280.com | www.332337.com | qpby77.com | WWW.881208.COM | 878365mm.com | www.763287.com | www.6688kcd.com | 0234k.com | WWW.208975.COM | 5446hh.com | www.021067.com | www.99677n.com | hy756.com | WWW.440799.COM | www.89677x.com | xin666bb.com | WWW.369589.COM | 50027799.com | www.225222.net | www.36166q.com | 78808t.com | www.916044.com | www.qiji666.com | 44488j.com | WWW.899566.COM | www.0096aa.com | qq7703.com | WWW.269948.COM | www.twcp00.com | 98955y.com | WWW.688514.COM | 3169m.com | 032132.com | www.022z.cc | 76886t.com | www.196146.com | www.35918g.com | 092656.com | www.444957.com | www.51331f.com | 22299nn.com | www.373500.com | www.26878n.com | 998h.cc | www.031079.com | www.09gcw.com | 9995w.cc | kaixinbo.cc | WWW.513893.COM | www.948.com | 074f7.com | WWW.915528.COM | www.530016.com | bet99979.com | WWW.58575.COM | www.3978o.com | pj00jj.com | www.156020.com | www.bxcp3333.com | w00351.com | 033o.net | WWW.605313.COM | www.60886z.com | 30173388.com | www.690776.com | www.33997x.com | 7744iii.com | 26119b.com | WWW.147733.COM | www.js79905.com | drcp111.com | www.946854.com | www.50051k.com | 59889h.com | 97799j.com | WWW.41444.COM | www.y94600.com | pj88qq.com | www.2820v.com | WWW.538011.COM | www.10999a.com | 44077e.com | www.621316.com | www.3478b.cc | www.557244.com | 9694k.com | WWW.770143.COM | www.60123w.com | 9149i.com | js14x.com | WWW.361560.COM | www.54400b.com | 54540123.com | 6033q.com | WWW.513730.COM | www.23636h.com | zx1432.com | 69444477.com | www.755740.com | www.23040.com | www.4446eee.com | 92266z.com | www.040452.com | WWW.761066.COM | www.0600f.cc | 205500853.com | xcant.net | WWW.400649.COM | www.wd05.cc | y00351.com | 00119193.com | www.544646.com | WWW.414849.COM | www.i3410.com | 55331jj.com | 650661.com | WWW.688682.COM | www.5854p.cc | www.47700.net | 4488ii.com | ly88888883.com | WWW.156990.COM | www.73166.com | www.hg173e.com | 3522jj.cc | sapu66.com | WWW.506175.COM | www.3126t.com | www.hg8kk.com | 5647v.com | 6423q.com | www.856458.com | WWW.842877.COM | www.86339j.com | 8577n.cc | 9030a.com | 393333.com | WWW.335254.COM | www.2875t.com | WWW.275838.COM | 8577i.cc | 3556vip5.com | www.323999.com | WWW.688749.COM | www.5441e.com | www.06820z.com | 33ss8332.com | 5855uu.com | 17287.com | WWW.329455.COM | www.c129.vip | www.159957.com | 1705v.com | 30019yy.com | 84511.com | www.506971.com | WWW.709391.COM | www.3479p.com | www.33678ff.com | 7979xpj.com | 3568kk.com | feicai0777.com | www.456685.com | WWW.899513.COM | www.tj52.com | www.9989587.com | www.915395.com | 05168722.com | 22222007.com | 4488622.com | www.541619.com | WWW.654005.COM | WWW.760266.COM | www.ylylc04.com | www.848777t.com | 2509.com | 6664553.com | 3m412.com | www.8818v.com | www.810337.com | WWW.671147.COM | WWW.23208.COM | www.bet73n.com | www.9895p.com | 73567tg12.com | 70118q.com | mg437744.com | aoxueqi.com | www.557744aa.com | www.912485.com | WWW.328980.COM | WWW.57108.COM | www.50051h.com | www.hr1855.com | www.673888w.com | 32212x.com | hjdc43.com | 039da.com | wot.kongzhong.com | 07qipai.cn | www.211873.com | www.938537.com | WWW.110917.COM | WWW.253940.COM | www.bxcp4.com | www.57578d.com | www.0343h.com | www.623906.com | www.6889757.com | 2649dd.com | hwcp.com | 7599qq.com | 074u7.com | 156250.com | hg0886.me | 4488622.com | 891313.com | www.109027.com | www.580820.com | WWW.791320.COM | WWW.33235.COM | WWW.345724.COM | WWW.741122.COM | www.gocp3.com | www.33997l.com | www.aobo195.com | www.3775f.com | www.588714.com | www.4996lj.com | www.4694s.com | www.50000955.co | 99306j.com | t2306.com | 159666e.com | 496rr.com | 2096y.com | e4255.com | 4261.com | 23599l.com | 4018v.com | hg96.com | 3482a.com | i01234.com | 666c96.com | 2685.com | 40033zz.com | 77777ylg.com | 4255yyy.com | j333.cc | 3750.com | 4808u.com | 7555e.com | 87965nn.com | q58955.com | 9355ema.com | 6766ii.com | gg2649.com | 3434c.com | 7792l.com | w00351.com | www.899500.cc | www.rg666.com | www.11tyc.com | www.0071331.com | www.8080999h.com | www.aa00668.com | www.g94600.com | www.5953188.com | www.b387387.com | www.21202r.com | www.9dwj.com | WWW.646392.COM | WWW.201635.COM | WWW.609448.COM | WWW.707129.COM | WWW.479444.COM | WWW.523257.COM | www.596531.com | www.209918.com | 8065k.com | 69445566.com | 52688g.com | 55967p.com | 8488844.com | 22959.com | 8905.city | www.68277555.com | www.5099hh.com | www.n3410.com | www.993957.com | www.77802p.com | www.hx6697.com | WWW.528179.COM | WWW.743395.COM | WWW.542955.COM | www.758799.com | www.71233v.com | 444000r.com | ll76669.com | 0234c.com | t72227.com | 6hcc77.com | www.00772v.com | www.632bbb.com | www.61233r.com | WWW.273509.COM | WWW.525742.COM | WWW.288226.COM | www.608799.com | www.118gjp.com | 4052ii.com | 563130.com | 11ee8332.com | vns66666.cc | www.115527k.com | www.js00099.com | www.959zf.com | WWW.708329.COM | WWW.890589.COM | www.luck885.com | 77333885.com | 0652g.com | 55797u.com | www.71071f.com | www.683158.com | www.22yfa.com | WWW.340378.COM | WWW.89039.COM | www.295555.com | 1489.com | mhc8888.info | www.5504ii.com | www.5446l.com | www.2875z.com | WWW.283999.COM | www.961339.com | www.757888.com | 1389q.com | dz2111.com | www.1064g.com | www.704wb.com | WWW.218165.COM | WWW.724318.COM | www.43818a.com | 5005w.com | 63965555.com | www.i92776.com | www.xj778899.com | WWW.381802.COM | WWW.930382.COM | www.441133.com | 3522nn.cc | 33318t.com | www.46630.vip | www.21202m.com | WWW.667384.COM | www.450568.com | 3202l.com | 35222i.com | www.38345i.com | www.999sun.com | WWW.362239.COM | www.722563.com | 4639966.com | 3967.com | www.98698q.com | www.78949b.com | WWW.709978.COM | www.501209.com | 66287r.com | 20055533.com | www.509530.com | www.yi816.com | WWW.521936.COM | www.45605.com | 3678b.com | www.56655y.com | www.4923g.com | WWW.587830.COM | www.330652.com | 11452288.com | nn2205.com | www.4245.com | WWW.550514.COM | www.375769.com | 00339193.com | feicai0852.com | www.293.com | WWW.655755.COM | www.127192.com | tc88.com | www.85857o.com | www.77802k.com | WWW.897487.COM | 56987qq.com | 55572949.com | www.ag3333.com | WWW.742877.COM | www.919586.com | 111p1.cc | 30006g.com | www.yun876.com | WWW.480812.COM | www.48447.com | 8538u.com | www.33112211.com | WWW.111723.COM | www.578113.com | ub66.net | www.cai51.vip | www.7782c.com | WWW.212802.COM | j3410.com | hg1338.com | www.80767q.com | WWW.911140.COM | jixiang9.com | 8905r.com | www.a773776.com | WWW.580405.COM | 35442000.com | 55818n.com | www.96386x.com | WWW.193717.COM | 457209.com | 1408w.com | www.5091z.com | www.855790.com | 3566nn.com | www.00773d.com | WWW.495277.COM | www.082709.com | 4465d.com | www.xpj8668.com | WWW.688493.COM | 7920.com | 8030v.com | www.26299h.com | www.820585.com | 61324499.com | www.930210.com | WWW.671898.COM | fk.wp8808.com | 2595p.com | www.66332q.com | www.927793.com | 2418o.com | www.20000.cc | WWW.358905.COM | 5003jjj.com | 2711333.com | WWW.449768.COM | www.035989.com | 3365.com | www.kj555888.com | WWW.533334.COM | spj08.com | www.g32031.com | WWW.614660.COM | 33005003.com | www.33115rr.com | WWW.272826.COM | 348555.com | uuu5682.com | www.10380.cc | www.281566.com | 71707u.com | www.868553.com | www.959079.com | 30175544.com | www.hg0083.com | WWW.41766.COM | 3245u.com | www.62979g.com | WWW.878846.COM | amam8.com | www.369405.com | WWW.565010.COM | 08778m.com | www.06387766.com | WWW.182023.COM | 943a9.com | www.73990q.com | WWW.655305.COM | 8159iii.cc | www.14168j.com | WWW.826453.COM | 3222y.cc | www.sj5558.com | www.960121.com | 40033iii.com | www.725641.com | www.401282.com | raybet39.com | www.5522n.cc | www.77461.com | 9030m.com | WWW.77445.COM | x45638.com | www.3116a.com | WWW.29718.COM | 2jsaaa.com | www.31468.com | www.cp7777b.com | 80368ww.com | www.5484e.com | www.2237444.com | cp088w.com | WWW.642522.COM | 4066ss.com | www.yz7706.com | www.901257.com | 7686v.com | WWW.481889.COM | 0496556.com | www.o1432.com | WWW.9334.COM | 4317a.com | www.509866.com | 4195uu.com | www.00772y.com | WWW.774045.COM | 7555z.com | www.88fzc.com | 234917.com | www.6880qq.com | WWW.829994.COM | 36405500.com | www.bxcp3333.com | 2776e.com | www.xj7003.com | www.sj119.9slyl.com | 8547uu.com | www.c1332.com | 65056.com | www.44118m.com | www.783709.com | 5443z.com | WWW.165067.COM | 2146o.com | www.50024f.com | 55155e.com | www.1429g7.com | WWW.193716.COM | csj600.com | WWW.60567.COM | 59599v.com | www.985479.com | www.4488kk.com | www.biying930vip.com | WWW.887117.COM | 88214.net | WWW.490805.COM | 7681002.com | www.2408e.cc | rr01234.com | www.9996tt.com | www.33588e.com | www.8313z.com | WWW.318634.COM | 3434lll.com | WWW.673145.COM | 4036000.com | WWW.511943.COM | 91.ag | www.21202m.com | df6272.com | www.hg2357.com | 54879.com | www.l32031.com | www.330831.com | www.304902.com | WWW.324755.COM | 4023d.com | WWW.126070.COM | 0448099.com | WWW.157649.COM | 45637a.com | WWW.22719.COM | 9694d.com | WWW.806733.COM | 00778t.com | www.lczg4.com | 1213.com | www.6364s.com | vvv444000.com | www.15199.cc | pj88488.com | www.9478j.com |