<optgroup id="w2uiu"></optgroup>
<menu id="w2uiu"><tt id="w2uiu"></tt></menu>
<menu id="w2uiu"><strong id="w2uiu"></strong></menu>
 • <menu id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu></menu>
  <xmp id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu>
 • <dd id="w2uiu"><nav id="w2uiu"></nav></dd>
 • 秋天的顏色

  作文字數:370
  作者:王寒婷
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • cóng
 • xiǎo
 •  
 • zǒng
 • shì
 • gěi
 • jiǎng
 •    從小,媽媽總是給我講
 • xiē
 • guān
 • qiū
 • tiān
 • de
 • shì
 •  
 • shì
 •  
 • fēi
 • cháng
 • 一些關于秋天的故事,可是,我非常
 • xiǎng
 • zhī
 • dào
 • qiū
 • tiān
 • shì
 • shí
 • me
 • yán
 • de
 • ne
 •  
 •  
 •  
 • 想知道秋天是什么顏色的呢? 
 •  
 •  
 • zhōu
 •  
 • zài
 • de
 • qiáng
 • liè
 • yào
 • qiú
 • xià
 •  
 •  周末,在我的強烈要求下,媽媽
 • jué
 • ?
 • dài
 • guǒ
 • yuán
 • jiāo
 • yóu
 •  
 •  
 •  
 • 決定帶我去果園郊游。 
 •  
 •  
 • zǒu
 • zài
 • guǒ
 • yuán
 • de
 • shàng
 •  
 • tái
 • tóu
 • wàng
 • zhe
 •  走在去果園的路上,我抬頭望著
 • tiān
 • kōng
 •  
 • tiān
 • shì
 • me
 • de
 • gāo
 •  
 • me
 • de
 • lán
 •  
 • xiàng
 • 天空,天是那么的高,那么的藍,像
 • miàn
 • jīng
 • yíng
 • tòu
 • liàng
 • de
 • jìng
 •  
 • jìng
 • piāo
 • zhe
 • 一面晶瑩透亮的鏡子,鏡子里漂浮著
 • xuě
 • bái
 • xuě
 • bái
 • de
 • yún
 • duǒ
 •  
 • ò
 •  
 • yuán
 • lái
 • qiū
 • tiān
 • shì
 • lán
 • 雪白雪白的云朵,哦,原來秋天是藍
 • bái
 • de
 • ya
 •  
 •  
 •  
 • 色和白色的呀! 
 •  
 •  
 • lái
 • dào
 • guǒ
 • yuán
 •  
 • guǒ
 • yuán
 • de
 • shuǐ
 • guǒ
 • zhēn
 • duō
 •  來到果園,果園里的水果可真多
 • ya
 •  
 • yǒu
 •  
 • huáng
 • chéng
 • chéng
 • de
 • xiàng
 • jīn
 • de
 • 呀!有:黃澄澄的梨像一個個金色的
 • xiǎo
 • tài
 • yáng
 •  
 • hóng
 • hóng
 • de
 • píng
 • guǒ
 • xiàng
 • zhāng
 • zhāng
 • xiǎo
 • péng
 • yǒu
 • 小太陽,紅紅的蘋果像一張張小朋友
 • men
 • de
 • xiào
 • liǎn
 •  
 • chuàn
 • chuàn
 • de
 • táo
 • xiàng
 • shǎn
 • shǎn
 • 們的笑臉,一串串紫色的葡萄像閃閃
 • guāng
 • de
 • xiǎo
 • yǎn
 • jīng
 •  
 • hóng
 • hóng
 • de
 • fēng
 • xiàng
 • méi
 • méi
 • 發光的小眼睛,紅紅的楓葉像一枚枚
 • yóu
 • piào
 •  
 • tián
 • xiàng
 • jīn
 • de
 • hǎi
 • yáng
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 郵票,田野像金色的海洋…… 
 •  
 •  
 • qiū
 • tiān
 • gěi
 • zuò
 • le
 • jiàn
 • shang
 •  
 • zhè
 • jiàn
 •  秋天給大地做了一件衣裳,這件
 • shang
 • shì
 • xuě
 • bái
 • de
 •  
 • qiū
 • zhǔn
 • bèi
 • dōng
 • tiān
 • dào
 • lái
 • 衣裳是雪白的,秋娃娃準備冬天到來
 • de
 • shí
 • hòu
 •  
 • zài
 • sòng
 • gěi
 •  
 • ràng
 • 的時候,再把衣服送給大地,讓大地
 • chuān
 • shàng
 • xuě
 • bái
 • de
 • shang
 •  
 •  
 •  
 • 穿上雪白的衣裳。 
 •  
 •  
 • kàn
 • jiàn
 • le
 • qiū
 • tiān
 • de
 • yán
 •  
 • jiào
 • qiū
 •  我看見了秋天的顏色,我覺得秋
 • tiān
 • shì
 • tián
 • de
 •  
 • shì
 • xiāng
 • de
 •  
 • shì
 • cǎi
 • bīn
 • fēn
 • de
 •  
 • 天是甜的,是香的,是五彩繽紛的。
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
   
  無注音版:
   
   
   
    從小,媽媽總是給我講一些關于秋天的故事,可是,我非常想知道秋天是什么顏色的呢?
   
    周末,在我的強烈要求下,媽媽決定帶我去果園郊游。
   
    走在去果園的路上,我抬頭望著天空,天是那么的高,那么的藍,像一面晶瑩透亮的鏡子,鏡子里漂浮著雪白雪白的云朵,哦,原來秋天是藍色和白色的呀!
   
    來到果園,果園里的水果可真多呀!有:黃澄澄的梨像一個個金色的小太陽,紅紅的蘋果像一張張小朋友們的笑臉,一串串紫色的葡萄像閃閃發光的小眼睛,紅紅的楓葉像一枚枚郵票,田野像金色的海洋……
   
    秋天給大地做了一件衣裳,這件衣裳是雪白的,秋娃娃準備冬天到來的時候,再把衣服送給大地,讓大地穿上雪白的衣裳。
   
    我看見了秋天的顏色,我覺得秋天是甜的,是香的,是五彩繽紛的。
   
   
   
   
   
   

   夏天的雨

   作文字數:348
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xià
  • tiān
  • de
  •    夏天的雨
  •  
  •  
  • ?
  • shěng
  • yáng
  •  
  • dōng
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • nián
  • bān
  •  四川省德陽 東汽小學三年四班
  •  
  • zhāng
  • 張璐
  • 閱讀全文

   秋天的校園

   作文字數:229
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • qiū
  • tiān
  • de
  • xiào
  • yuán
  •   秋天的校園
  •  
  •  
  • nán
  • shěng
  • zhū
  • zhōu
  • shì
  •  
  • píng
  • xiǎo
  • xué
  • ?
  •  湖南省株洲市 大坪逸夫小學(
  •  
  •  
  • dài
  • dài
  • ) 戴黛
  • 閱讀全文

   秋天

   作文字數:300
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  • qiū
  • tiān
  •   秋天
  •  
  •  
  • nán
  • shěng
  • shì
  •  
  • nán
  • shěng
  • shì
  •  河南省鶴壁市 河南省鶴壁市第
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • nián
  • bān
  •  
  • shū
  • zhì
  • xiáng
  • 四小學三年級四班 舒志翔
  • 閱讀全文

   秋天的校園

   作文字數:228
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • qiū
  • tiān
  • de
  • xiào
  • yuán
  •    秋天的校園
  •  
  •  
  • nán
  • shěng
  • zhū
  • zhōu
  • shì
  •  
  • píng
  • xiǎo
  • xué
  • ?
  •  湖南省株洲市 大坪逸夫小學(
  •  
  •  
  • dài
  • dài
  • ) 戴黛
  • 閱讀全文

   秋天

   作文字數:470
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  • qiū
  • tiān
  •   秋天
  •  
  •  
  • shàng
  • hǎi
  • shì
  • dōng
  • xīn
  •  
  • yuán
  • xiǎo
  • xué
  • ?
  •  
  •  上海市浦東新區 園西小學()
  •  
  • sūn
  • xīn
  • jiā
  • 孫辛佳
  • 閱讀全文

   秋天的顏色

   作文字數:184
   作者:葉文煒
  •  
  • lái
  •  
  • yuán
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • qiū
  • tiān
  • shì
  • hóng
  • de
  •  
  • 來 源   秋天是紅色的,
  • huǒ
  • hóng
  • de
  • fēng
  • mǎn
  • le
  •  
  • yuǎn
  • yuǎn
  • wàng
  •  
  • 火紅的楓葉鋪滿了大地,遠遠望去,
  • jiù
  • xiàng
  • piàn
  • huǒ
  • hǎi
  •  
  • 就像一大片火海。
  • 閱讀全文

   秋天來了

   作文字數:326
   作者:許諾茵
  •  
  • wǎng
  •  
  • zhǐ
  •  
  •  
  •  
  •  
  • qiū
  • tiān
  • lái
  • le
  •  
  • shù
  • biàn
  • 網 址  秋天來了,樹葉變
  • huáng
  • luò
  • le
  •  
  • xiàng
  • gěi
  • shàng
  • le
  • tiáo
  • jīn
  • huáng
  • 黃落地了,像給大地鋪上了一條金黃
  • de
  • tǎn
  •  
  • qún
  • yàn
  • pái
  • chéng
  • xíng
  • wǎng
  • nán
  • 色的毯子。一群大雁排成一字形往南
  • 閱讀全文

   秋天的顏色

   作文字數:185
   作者:葉文煒
  •  
  • zhù
  • le
  • ma
  •  
  •  
  •  
  • qiū
  • tiān
  • shì
  • hóng
  • de
  •  
  • huǒ
  • 記住了嗎? 秋天是紅色的,火
  • hóng
  • de
  • fēng
  • mǎn
  • le
  •  
  • yuǎn
  • yuǎn
  • wàng
  •  
  • jiù
  • 紅的楓葉鋪滿了大地,遠遠望去,就
  • xiàng
  • piàn
  • huǒ
  • hǎi
  •  
  • 像一大片火海。
  • 閱讀全文

   秋天來了

   作文字數:380
   作者:艾瀟瑞
  •  
  •  
  • xià
  • niáng
  • zhe
  • shā
  • qiāo
  • qiāo
  • de
  • zǒu
  • le
  •  
  •  夏姑娘披著綠紗衣悄悄的走了。
  • piàn
  • piàn
  • jīn
  • huáng
  • de
  • luò
  • yóu
  • měi
  • de
  • dié
  • cóng
  • 一片片金黃的落葉猶如美麗的蝴蝶從
  • shù
  • shàng
  • piāo
  • luò
  •  
  • ā
  •  
  • qiū
  • tiān
  • lái
  • le
  •  
  •  
  • 樹上飄落,啊!秋天來了。 
  • 閱讀全文

   秋天的約會

   作文字數:308
   作者:史熠
  •  
  •  
  •  
  • dāng
  • xià
  • niáng
  • qiū
  • niáng
  • jiāo
  • huàn
  • jiē
  •  當夏姑娘和秋姑娘交換四季接
  • pěng
  • shí
  •  
  • qiū
  • tiān
  • jiù
  • lái
  • dào
  • le
  •  
  • 力捧時,秋天就來到了。
  •  
  •  
  • men
  • qiū
  • niáng
  • kāi
  • shǐ
  • le
  • yuē
  • huì
  •  
  • men
  •  我們和秋姑娘開始了約會。我們
  • 閱讀全文

   秋天來了

   作文字數:316
   作者:許諾茵
  •  
  •  
  •  
  • qiū
  • tiān
  • lái
  • le
  •  
  • shù
  • biàn
  • huáng
  • luò
  • le
  •  
  •  秋天來了,樹葉變黃落地了,
  • xiàng
  • gěi
  • shàng
  • le
  • tiáo
  • jīn
  • huáng
  • de
  • tǎn
  •  
  • 像給大地鋪上了一條金黃色的毯子。
  • qún
  • yàn
  • pái
  • chéng
  • xíng
  • wǎng
  • nán
  • fēi
  •  
  • men
  • gào
  • 一群大雁排成一字形往南飛,它們告
  • 閱讀全文

   秋天來了

   作文字數:272
   作者:李夢佳
  •  
  •  
  • qiū
  • tiān
  • lái
  • le
  •  
  • qiū
  • tiān
  • lái
  • le
  •  
  •  秋天來了!秋天來了!
  •  
  •  
  •  
  • qiū
  • tiān
  • lái
  • dào
  • shù
  • lín
  •  
  • huáng
  • huáng
  • de
  • yín
  • xìng
  •  秋天來到樹林里,黃黃的銀杏
  • xiàng
  • zhī
  • zhī
  • dié
  • cóng
  • shù
  • shàng
  • luò
  • xià
  • lái
  •  
  • zài
  • kōng
  • 葉像一只只蝴蝶從樹上落下來,在空
  • 閱讀全文

   春天的校園

   作文字數:498
   作者:朱麗霓
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • chūn
  • tiān
  • de
  • xiào
  • yuán
  • zhēn
  • shì
  • měi
  • le
  •   春天的校園真是美麗極了
  •  
  •  
  •  
  • zǎo
  • chén
  •  
  • chūn
  • xià
  • le
  • lái
  •  早晨,春雨淅淅瀝瀝地下了起來
  • 閱讀全文

   美麗的秋天

   作文字數:352
   作者:黎琛
  •  
  •  
  •  
  • qiū
  • tiān
  • dài
  • zhe
  • shēn
  • jīn
  • huáng
  •  
  • mài
  • zhe
  • qīng
  • yíng
  •  秋天帶著一身金黃,邁著輕盈
  • de
  • jiǎo
  •  
  • qiāo
  • qiāo
  • de
  • lái
  • dào
  • le
  • rén
  • jiān
  •  
  • 的腳步,悄悄的來到了人間。
  •  
  •  
  • tiān
  • me
  • gāo
  •  
  • me
  • lán
  •  
  • gāo
  • gāo
  • de
  • lán
  • tiān
  •  天那么高,那么藍,高高的藍天
  • 閱讀全文

   秋天到

   作文字數:227
   作者:鄭好
  •  
  • lái
  •  
  • yuán
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • qiū
  • tiān
  • dào
  •  
  • qiū
  • fēng
  • liáng
  • 來 源   秋天到,秋風涼
  •  
  •  
  •  
  • jiā
  • dōu
  • zài
  • jiā
  • shang
  •  
  •  大家都在加衣裳。
  • 閱讀全文

   秋天的景色

   作文字數:261
   作者:年瑩
  •  
  • zhàn
  • zhǎng
  •  
  •  
  •  
  • qiū
  • tiān
  • shì
  • guā
  • guǒ
  • piāo
  • xiāng
  • de
  • 站長: 秋天是一個瓜果飄香的
  • jiē
  •  
  • duō
  • guǒ
  • shù
  • dōu
  • zhǎng
  • chū
  • le
  • hǎo
  • chī
  • de
  • guǒ
  • 季節,許多果樹都長出了好吃的果子
  •  
  • shuō
  •  
  • táo
  • shù
  •  
  • chū
  • le
  • wèi
  • dào
  • xiān
  • měi
  • de
  • táo
  • ,比如說:桃樹,出了味道鮮美的桃
  • 閱讀全文

   美麗的秋天

   作文字數:384
   作者:戚樂昀
  •  
  • xiǎo
  • xué
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  •  
  • qiū
  • fēng
  • chuī
  •  
  • qiū
  • tiān
  • dào
  •  
  • 小學作文  秋風吹,秋天到,
  • qiū
  • shā
  • shā
  •  
  • shù
  • luò
  •  
  • qiū
  • tiān
  • jīng
  • lái
  • lín
  • 秋雨沙沙,樹葉落地!秋天已經來臨
  •  
  • xiǎo
  • péng
  • yǒu
  • men
  •  
  • men
  • huān
  • qiū
  • tiān
  • ma
  •  
  • ,小朋友們,你們喜歡秋天嗎?
  • 閱讀全文

   秋天

   作文字數:401
   作者:唐可馨
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • yǒu
  • rén
  • huān
  • wēn
  • nuǎn
  • de
  • chūn
  • tiān
  •  
  • yǒu
  •   有人喜歡溫暖的春天,有
  • rén
  • huān
  • yán
  • de
  • xià
  • tiān
  •  
  • yǒu
  • rén
  • huān
  • xuě
  • bái
  • 人喜歡炎熱的夏天,也有人喜歡雪白
  • de
  • dōng
  • tiān
  •  
  • ér
  • què
  • huān
  • liáng
  • shuǎng
  • de
  • qiū
  • tiān
  •  
  • 的冬天,而我卻喜歡涼爽的秋天。
  • 閱讀全文

   秋天

   作文字數:225
   作者:林弋渝
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • qiū
  • tiān
  • dào
  • le
  • tiān
  • gāo
  • yún
  • dàn
  • liáng
  • fēng
  •   秋天到了天高云淡涼風習
  • tiān
  • zhú
  • jiàn
  • biàn
  • liáng
  • le
  •  
  • 習天氣逐漸變涼了。
  •  
  •  
  • guǒ
  • yuán
  • jié
  • mǎn
  • le
  • yòu
  • yòu
  • yuán
  • de
  • píng
  • guǒ
  • xiàng
  •  果園里結滿了又大又圓的蘋果像
  • 閱讀全文

   春天的腳步

   作文字數:413
   作者:姚罡
  •  
  • zhù
  • le
  • ma
  •  
  •  
  •  
  • zuó
  • tiān
  • wǎn
  • shàng
  • xià
  • le
  • 記住了嗎? 昨天晚上下起了雨
  •  
  • de
  •  
  •  
  •  
  • xiǎo
  • xiǎo
  • de
  •  
  • tīng
  • ,密密的,“滴滴嗒嗒”小小的。聽
  • rén
  • shuō
  •  
  • zhè
  • jiù
  • shì
  • chūn
  •  
  • chūn
  • duì
  • nián
  • dōu
  • 大人說,這就是春雨。春雨對一年都
  • 閱讀全文

   秋天的美麗

   作文字數:352
   作者:黃海涵
  •  
  • chū
  • chù
  •  
  •  
  •  
  •  
  • qiū
  • tiān
  • shì
  • měi
  • de
  • jiē
  •  
  • 出處  秋天是美麗的季節、
  • fēng
  • shōu
  • de
  • jiē
  •  
  • zài
  • zhè
  • qiū
  • fēng
  • sòng
  • shuǎng
  •  
  • dān
  • guì
  • piāo
  • 豐收的季節,在這秋風送爽、丹桂飄
  • xiāng
  • de
  • jiē
  •  
  • men
  • yíng
  • lái
  • le
  • xiào
  • èr
  • jiè
  • jīn
  • 香的季節,我們迎來了我校第二屆金
  • 閱讀全文

   金黃的秋天

   作文字數:367
   作者:許昭辰
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • shàng
  • tiān
  • qíng
  • lǎng
  •  
  • wàn
  • yún
  •  今天上午天氣晴朗,萬里無云
  •  
  • zǎo
  • zǎo
  • de
  • xiě
  • wán
  • zuò
  •  
  • shuō
  •  
  •  
  • dào
  • ,我早早的寫完作業。媽媽說:“到
  • jīn
  • qiū
  • le
  •  
  • jīn
  • tiān
  • dài
  • dào
  • tián
  • gǎn
  • shòu
  • xià
  • 金秋了,我今天帶你到田野感受一下
  • 閱讀全文

   美麗的秋天

   作文字數:304
   作者:劉曰鵬
  •  
  •  
  •  
  • qiū
  • tiān
  • dào
  • le
  •  
  • xuě
  • bái
  • xuě
  • bái
  • de
  • mián
  • ?g
  • liě
  •  秋天到了,雪白雪白的棉花咧
  • kāi
  • zuǐ
  • xiào
  • le
  •  
  • men
  • hǎo
  • xiàng
  • yào
  • ràng
  • nóng
  • mín
  • 開嘴笑了。它們好象要讓農民伯伯把
  • men
  • shí
  • jìn
  • dài
  •  
  • xiǎng
  • kāi
  •  
  • 它們拾進袋子里,想離開媽媽,自己
  • 閱讀全文

   秋天

   作文字數:355
   作者:劉暢
  •  
  •  
  •  
  •  
  • qiū
  • tiān
  • dài
  • zhe
  • shēn
  • jīn
  • huáng
  •  
  • mài
  • zhe
  • jiǎo
  •   秋天帶著一身金黃,邁著腳
  • qiāo
  • qiāo
  • de
  • lái
  • dào
  • rén
  • jiān
  •  
  • fēng
  • qīng
  • qīng
  • chuī
  • zhe
  •  
  • 步悄悄的來到人間,風輕輕吹著,那
  • shì
  • měi
  • de
  • qiū
  • niáng
  • shān
  • shān
  • ér
  • lái
  •  
  • 是美麗的秋姑娘姍姍而來.
  • 閱讀全文

   秋天的八一湖

   作文字數:633
   作者:鄒安迪
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • shì
  • guó
  • qìng
  • zhǎng
  • jiǎ
  • de
  • èr
  • tiān
  •  
  •   今天是國慶長假的第二天,
  • qiū
  • gāo
  • shuǎng
  •  
  • huái
  • zhe
  • gāo
  • xìng
  • de
  • 秋高氣爽,我和媽媽懷著無比高興的
  • xīn
  • qíng
  • lái
  • dào
  • xīn
  • shǎng
  • qiū
  •  
  • 心情來到八一湖欣賞秋色。
  • 閱讀全文

   秋天的校園

   作文字數:361
   作者:魏荊濤
  •  
  •  
  •  
  •  
  • men
  • de
  • xué
  • xiào
  • shì
  • gān
  • shěng
  • jiǔ
  • quán
  • shì
  •   我們的學校是甘肅省酒泉市
  • jiǔ
  • shī
  • xiǎo
  •  
  • zhè
  • shì
  • jiāo
  • xué
  • hǎo
  •  
  • lǎo
  • shī
  • hǎo
  • 酒師附小,這是一個教學好、老師好
  •  
  • huán
  • jìng
  • yōu
  • měi
  • de
  • xué
  • xiào
  •  
  • yǒu
  • hěn
  • duō
  • xiǎo
  • péng
  • yǒu
  • dōu
  • 、環境優美的學校,有很多小朋友都
  • 閱讀全文

   我愛秋天

   作文字數:262
   作者:金旅琪
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • ài
  • jīn
  • huáng
  •  
  • gèng
  • ài
  • měi
  •   我愛金黃色,我更愛美麗
  • qiū
  • tiān
  •  
  • huǒ
  • de
  • xià
  • tiān
  • guò
  • le
  •  
  • jīn
  • càn
  • càn
  • 秋天。火辣辣的夏天過去了,金燦燦
  • de
  • qiū
  • tiān
  • dào
  • lái
  • le
  •  
  • huān
  • qiū
  • tiān
  •  
  • yīn
  • wéi
  • qiū
  • 的秋天到來了。我喜歡秋天,因為秋
  • 閱讀全文

   夏天的一場雨

   作文字數:327
   作者:韓奕甫
  •  
  • yōu
  • xiù
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  • liù
  • yuè
  • de
  • tiān
  •  
  • de
  • 優秀作文 六月的一天,娃娃的
  • liǎn
  •  
  • shuō
  • biàn
  • jiù
  • biàn
  •  
  • shàng
  •  
  • tài
  • yáng
  • xiàng
  • 臉,說變就變。上午,太陽像一個大
  • huǒ
  • qiú
  •  
  • shàng
  • huǒ
  • shāo
  •  
  • rén
  • men
  • de
  • jiǎo
  • kuài
  • yào
  • shāo
  • 火球,地上似火燒,人們的腳快要燒
  • 閱讀全文

   秋天

   作文字數:226
   作者:邢夢琪
  •  
  •  
  •  
  • qiū
  • tiān
  • lái
  •  
  • yàn
  • nán
  • fēi
  •  
  • luò
  •  秋天來啦!大雁南飛,落葉枯
  • huáng
  •  
  • luò
  • rén
  • jiān
  •  
  • gěi
  • chuān
  • shàng
  • le
  • jīn
  • càn
  • càn
  • 黃,灑落人間,給大地穿上了金燦燦
  • de
  •  
  • hóng
  • hóng
  • de
  • fēng
  • xiàng
  • méi
  • méi
  • yóu
  • piào
  •  
  • 的衣服;紅紅的楓葉像一枚枚郵票,
  • 閱讀全文

   冬天的太陽

   作文字數:378
   作者:何曉月
  •  
  •  
  •  
  • dōng
  • tiān
  • lái
  • le
  •  
  • tài
  • yáng
  • xiàng
  • cāng
  • bái
  •  冬天來了,太陽像個蒼白無力
  • de
  • lǎo
  • rén
  • yàng
  •  
  • fàng
  • chū
  • guāng
  • máng
  •  
  • 的老人一樣,放不出光芒。
  •  
  •  
  •  
  • měi
  • tài
  • yáng
  • chū
  • lái
  •  
  • xiǎo
  • niǎo
  • men
  • jiù
  • huì
  •  每次太陽一出來,小鳥們就會
  • 閱讀全文
  卓易彩票平台卓易彩票主页卓易彩票网站卓易彩票官网卓易彩票娱乐 www.91779b.com | 970869.com | 2851r.com | www.789508.com | www.976500.com | 444000ee.com | 655661166.com | www.662412.com | www.638806.com | fxc008.com | www.yyyy0066.com | www.444072.com | 8449ll99.com | www.71071f.com | www.193629.com | 3009x.com | www.6880ll.com | 4379f.com | dazhuangjia.me | www.3066dd.com | hb56138.com | www.ylg.net | www.1466a.com | 555.bcbm555.com | www.360025.com | www.9356a.com | 4488pp.com | www.055260.com | xh15555.com | www.8494e.com | www.ya2019t.com | 5099hh.com | www.070977.com | www.865606.com | 30006c.com | www.35700d.com | 56988a.com | www.78114422.com | www.533082.com | 2848dh.com | www.6939k.com | 55811.com | www.1168w.com | www.50732v.com | www.qianyi862.com | www.4923f.com | ww0332.com | www.rycp165.com | xpj708.com | www.2229193.com | www.c1981.com | 996622qq.com | www.33588s.com | 2214xx.com | www.77802v.com | www.yh6776.com | www.808762.com | 500000713.com | www.738586.com | 2222k00.com | www.47506y.com | 7920com.com | www.3032cc.com | 709651.com | www.1315522.com | 88cp.org | www.hc8888.com | ag8282g.com | www.365uu6.com | www.688824.com | 18438000.com | www.0058c.com | ff555y.com | www.83033r.com | pj00jj.com | www.5958116.com | tzvip2027.com | www.06400.com | 70082.com | www.77658xx.com | 5019kzc.com | www.1128229.com | 52599l.com | www.50052t.com | 168cp-u.com | www.3126n.com | js14w.com | www.hx1177.com | 9030j.com | www.876488.com | www.954555.com | 9964wz.com | www.amdc0005.com | 34r35.com | www.06820v.com | 4368.com | www.506612.com | 8905k.com | www.526650.com | www.cs6663.com | 66648x.com | www.1118kj.cc | 5001z.com | www.689660.com | 6118g.com | www.80065c.com | www.339688n.com | www.359629.com | www.0860e.com | 2222k33.com | www.58665q.com | 835889.com | www.4828.com | www.yh77899.com | 5004rr.com | www.2848ddd.com | 4461f.com | www.8667m.com | www.68666b.com | www.393411.com | www.3616g.com | 2292958.com | www.8905m.com | 4323t.com | www.616330.com | www.y5777.com | 63305a.com | www.456.tm | 658606.com | www.820737.com | www.js2555.com | 0201gg.com | www.828177.com | 3685m.com | www.820933.com | www.564949.com | yuhe.ooo | www.5091l.com | www.4972ss.com | 27878mm.com | www.vinisi08.com | www.77755545.com | 30170077.com | www.15237.cc | www.456277.com | 1691991.com | 3807p.com | www.qucw4.com | www.330099j.com | 667766r.com | www.0600p.cc | www.yh6556.com | 118888x.com | www.0270t.com | www.8494u.com | 97570yl.com | www.98528c.com | www.9996ww.com | 3435x.com | www.999sun.com | www.hga8181.com | 00778u.com | www.cp8009.cc | www.hg8081.com | 3550j.com | www.26299e.com | www.33clf.com | www.888zr993.com | 4426.com | www.076591.com | www.55060g.com | 214kf.com | 869576.com | www.42070012.com | www.xpj8888.cc | 67890p.com | www.50054h.com | www.js0096.com | 22753.com | www.324977.com | www.10999j.com | 6245z.com | 23800l.com | www.7256.com | www.2011.vip | 80850u.com | www.319826.com | www.14168j.com | www.55268zz.com | mmm40033.com | www.73166i.com | www.0601d.com | www.12102.com | 3552g.com | 679bet.com | www.23636n.com | www.6638555.com | 00778f.com | 4023k.com | www.37193.cc | www.4521w.com | www.kelake99.com | 33772007.com | 33tt8331.com | www.901387.com | www.73990c.com | www.10050751.com | 3078q.com | 28288cc.com | www.834918.com | www.7036ll.com | www.0000033.com | s47479.com | ydf588.com | www.hczx9.com | www.206335.com | www.599248.com | 2455z.com | 35252t.com | www.hg80999.com | 36401188.com | xh999.com | www.506921.com | www.89777e.com | www.cai73.cc | www.444xhtd.com | 11829455.com | ylg2001.com | www.638805.com | www.fg9905.com | www.79500a.com | www.0860n.com | 2709e.com | 30174433.com | 11nn8331.com | www.375963.com | www.52072t.com | www.yh234d.com | www.zr305.com | feicai0591.com | 2324jjj.com | cz1366.com | www.226075.com | www.99677y.com | www.3066mm.com | www.29ff.com | www.7111l.com | 500000777.com | 40033t.com | www.087069.com | www.3479m.com | www.55526d.com | 38345c.com | 28824t.com | 6766bb.com | www.4449193.com | www.678js333.com | www.669350.com | 2222k20.com | 6220vv.com | www.138555.com | www.1466s.com | www.356387.com | d2127002.com | www.hg3388.org | www.5b5b.com | www.3890q.com | JS777.la | 33115q.com | www.wwww.6230z.com | www.94383.com | www.910997.com | 38821100.com | 61321133.com | www.y00888.com | www.570041.com | www.175904.com | yhw8.cc | www.t32126.cc | www.6880ss.com | www.951912.com | 0969.com | 28758c.com | www.hhvip87.com | www.js678.com | P35u.com | wancaicp.com | www.727321.com | www.2632j.com | blr878.com | www.sjg118.com | www.cn365z.com | www.810917.com | 0234c.com | www.7380m.com | www.55070u.com | www.782478.com | 728055.com | www.887.ag | www.8313l.com | www.007hy.cc | www.83033o.com | 2141133.com | www.4650000.com | www.41518k.com | h7454.com | www.390675.com | 4165e.com | www.670670.com | www.35918q.com | 9103kk.com | www.38200t.com | www.7225k.com | www.332902.com | duch015.com | www.626suncity.com | www.66ffp.com | 223536.com | www.hg0198.com | www.bet73n.com | aoyu22.com | www.h67783.com | www.wns123b.com | www.355284.com | 112x.net | www.68806.com | www.610390.com | 3640xx.com | www.cr3456.com | www.80075h.com | h4212.com | www.hg4010.com | www.66652h.com | 8030s.com | www.bet3651014.com | www.x99789.com | bc21888.com | 81511x.com | www.93919a.com | 4638866.com | www.hg7748.com | www.186664.com | 66671b.com | www.9996vv.com | www.80065j.com | 2776u.com | www.9996hh.com | www.54400t.com | 77ee940.com | www.9284444.com | www.3668t.com | 3640qq.com | www.www-50007000.com | www.868433.com | 2757i.com | www.huangma26.com | mgm3242a.com | www.6491l.com | www.606010.com | 99567w.com | www.msc93.com | www.973390.com | tl850.com | www.xpjok.com | 66458v.com | www.7830w.com | www.5854m.cc | 67890nnn.com | www.4058uu.com | 2381005.com | www.802msc.com | www.44clf.com | 8f05.com | www.v2552.com | 5802cc.com | www.55650.com | www.1138js.com | www.986656.com | 44332007.com | www.851895.com | v2649.com | www.745968.com | www.355240.com | 4638899.com | www.52303x.com | 3640jj.com | www.2021q.com | 876878w.com | www.001472.com | www.210755.com | www.a222.cc | www.07163c.com | 7599gg.com | www.d063801.com | 56787ww.com | www.14988.com | www.62118a.com | www.87680h.com | www.955381.com | 883399k.com | www.96386n.com | 22207w.com | www.4102a.com | 6423.com | www.50999b.com | 55ww8331.com | www.655666g.com | www.810355.com | 1691899.com | www.2934r.com | 500000434.com | www.b991qp.com | h51335.net | www.55676q.com | bh889933.com | www.5719g.com | 0022ttt.com | www.605066.com | 22772007.com | www.8800ra8.com | 4288a.com | www.8473s.com | 80031122.com | www.caipiao33c.com | fcw.cc | www.c747.com | 3805.com | www.v1432.com | 654237.com | www.6687i.com | 3424k.com | www.10999r.com | xpj5003.com | www.7225p.com | youfa560.com | www.5446l.com | 3807.com | www.02088.com | 8557t.com | www.9928ff.com | 99306j.com | www.ch8977.com | www.32126x.net | www.550417.com | www.8814b8.com | www.598300.com | www.5757msc.com | www.108097.com | www.xpj1633.com | 97799m.com | www.cfcp111.com | 500000436.com | www.4996.com | o77304.com | www.12136q.com | 234903.com | www.41518d.com | oo1331.com | www.562601.com | www.55616s.com | www.80065u.com | www.76775e.com | LXYL362.com | www.9895k.com | 1724444.com | www.50989f.com | www.gh0087.com | www.354918.com | www.496649.com | 3938722.com | www.xj7005.com | 00773.com | www.3933v.cc | www.9068ii.com | 2822828228.com | www.caipiao88e.com | 146030.com | www.aobo193.com | 8766545.com | www.521787.com | www.33396.com | 201855.com | www.97828v.vip | jsh600.com | www.578393.com | www.807881.com | 34p35.com | www.81608w.com | 5446hh.com | www.626212.com | www.666089.com | b9b9.com | www.208339.com | www.ylhg2828.com | 3379y.com | www.bwin920.co | 73055q.com | www.922109.com | www.tm228.com | 5003mm.com | www.pjzxyl.cc | www.398.am | 4182g.com | www.8080999i.com | 35252v.com | www.500823.com | www.68277555.com | 4165x.com | www.hczx9.com | www.yz889.com | 7720d.net | www.77114q.com | www.21365ee.com | 3435x.com | www.6888775.com | www.hg67888.com | 38821100.com | www.06660.com | bcylc7.com | 22556.com | www.44118o.com | 79964b.com | 3388558.com | www.9464004.com | 80892nn.com | 2934c.com | www.8899nsb.com | 3513006.com | www.5484b.com | www.027322.com | 08778o.com | www.lczg5.com | www.xam88888.wang | 8159eee.cc | www.658770.com | www.ly09.com | 3258x.com | nn7742.com | www.882229.com | www.22516.com | 883399t.com | www.80767d.com | www.yh04b.com | link01.png | www.915366.com | www.335217.com | js8800.com | JS1388a.com | www.3775m.com | 1592l.com | 457209.com | www.71233b.com | www.wn2888.com | 185301.com | www.361979.com | www.620932.com | www.yptang.com | 6150w.com | www.2109x.com | www.5966kkk.com | 500000518.com | 500000853.com | www.js69.com | www.291tyc.com | 49964.com | www.53900e.com | www.j63568.com | www.5757msc.com | bwin62.com | www.399280.com | www.33678ss.com | www.76060b.com | 923350.com | www.833314.com | www.9170105.com | www.hg8880.biz | 4255b.com | www.998786.com | www.hg8ee.com | www.js40222.com | dq25.com | www.592113.com | www.c83377.com | www.0887788.com | 7893w9.com | www.366292.com | www.55676m.com | www.10050755.com | 112x.net | yk801.com | www.9356r.com | www.50999y.com | www.5009844.com | 8547mm.com | www.542676.com | www.ba306.com | www.55112055.com | fh22.com | 9411fff.com | www.3552c.com | www.8313o.com | www.617704.com | pw9.com | www.330605.com | www.5958115.com | www.0820.com | amjsc02.com | 2709j.com | www.196109.com | www.166518.com | www.5966yyy.com | www.55555t.com | 11zz145.com | 5651z.com | www.33588w.com | www.59040.com | www.c27229.com | 4182h.com | 4018j.com | www.701489.com | www.984701.com | www.jiliyule.com | 8381aa.com | 99909s.com | www.624377.com | www.tyc1998689.com | www.6a555.com | www.xinhao1122.com | 4763.com | 111122vv.com | www.498166.com | www.13633.com | www.081355.com | www.4625p.com | 99992007.com | hjj11.com | www.117015.com | www.16878g.com | www.562351.com | www.292888.com | 3424p.com | 4018ss.com | am2982.com | www.326675.com | www.26878p.com | www.33678vv.com | www.kj8018.com | www.am1666.com | 61323399.com | 3890h.com | 4379t.com | www.ascp7.com | www.0343r.com | www.56655z.com | www.yh5555.cc | 87965yy.com | 55331xs.com | 718012.com | www.775730.com | www.71233hh.com | www.45598s.com | www.20553311.com | www.7830y.com | 776093.com | 2214bb.com | ule609.com | 8011.cc | www.622989.com | www.26878y.com | www.q94600.com | www.58118c.com | www.hg0818.com | www.76060x.com | 2381i.com | 34s35.com | 62222c.com | 67888s.cc | www.082707.com | www.938527.com | www.77803n.com | www.js66988.com | www.4446ddd.com | www.4suncity.com | www.619757.com | www.111xpj88.com | 2649c.com | 36404411.com | js89w.vip | 55984m.com | 19990.com | www.51515e.com | www.641477.com | www.006hy.cc | www.77801y.com | www.4520066.com | www.40598.com | www.a22.com | www.jh6677.com | www.hq77.com | www.88807v.com | www.7435o.com | 7726aaa.com | 32250.com | 6118q.com | 67890ss.com | 7570k1.com | 2008qq.com | 3568zz.com | vip66702.com | www.254499.com | www.7025t.com | www.9374x.com | www.8520v.com | 3144vip.co | z92266.com | 8722zzzz.com | 7893w51.com | 4036nn.com | 80878p.com | 0234ww.com | vv00558.com | 1104027.com | hg91910.com | ww555hg.com | 1312166.com | 5856uuu.com | 861052.com | 81511a.com | 00115003.com | 6177002.com | judingbo0.com | 99306p.com | hag8326.com | xh15555.com | 5446gg.com | 8988h.com | 3467y.am | s444000.com | jinguan5555.com | 69111xpj.com | 848112.com | 3405www.com | jixiang17.com | 77605t.com | 1463d.com | 76543d.com | 8449uu.com | 82509.com | s4212.com | 86226q.com | 838388k.com | 6572s.com | 009900t.com | 6556g.com | www.16agks.com | www.bet365de.com | www.vn99.vn | www.p30226.com | www.88jt555.com | www.hg9930.com | www.jm49.com | www.kj310.cc | www.366028.com | www.38775uu.com | www.win1238.com | www.22062d.com | www.15259.cc | www.938906.com | www.510477.com | www.106572.com | 5360jj.com | 07599d.com | yf2666.com | 118cp.com | 540855.com | cc99151.com | www.vns990.cc | www.hg21.com | www.74849.com | www.16181s.com | www.ba309.com | www.8977800.com | www.8667w.com | www.775703.com | www.097710.com | xh15555.com | 118888s.com | 3726j.com | 0906vip3.com | www.pj550099.com | www.zr244.com | www.99418.com | www.hg8xx.com | www.90365vip.com | www.50051j.com | www.960206.com | www.029079.com | tt1331.com | x48m.com | 4370.cc | pj12456.com | www.9068ee.com | www.456990.com | www.yy17173.com | www.0343g.com | www.3416a.com | www.439863.com | 2998a.com | 00773pp.com | 2jsbbb.com | www.7435u.com | www.15011v.com | www.xpj2070.com | www.x999678.com | www.01czj.com | www.068671.com | 3678zz.com | 4590oo.com | www.68666z.com | www.zr7377.com | www.xpj2050.com | www.55vn777.com | www.974674.com | em999.net | 30007b.com | 702215.com | www.00829z.com | www.qmc0055.com | www.blr1144.com | www.1035y.com | www.43131v.com | 3453.com | biying900vip.com | www.242005.com | www.wuxingcai.com | www.78919a.com | www.975559.com | 3122h.com | 40033j.com | 3656gg.com | www.qxw150.com | www.79095k.com | www.55220.com | www.66621o.com | u58955.com | 55818e.com | www.1600yy.com | www.590561.com | www.7782s.com | 551567.com | 66112007.com | 6218.com | www.wzjxjg.com | www.js9090.com | www.608986.com | 80850ee.com | 55331oo.com | www.307607.com | www.5189333.com | www.2875x.com | 33115w.com | 55323v.com | www.vns353.com | www.1168m.com | www.39500hh.com | www.106056.com | 55957k.com | 79889b.com | www.55526y.com | www.bet73f.com | www.040438.com | 33432m.com | www.0222hg.com | www.803503.com | www.66653h.com | 18775u.com | 336yh.com | www.66654666.com | www.4996fs.com | www.33clf.com | 3405e.com | 66p88.cc | www.559339.com | www.033064.com | www.063911.com | 4488e.com | www.8694p.com | www.1429e1.com | www.993621.com | 1348.com | 1434x.com | www.rgcp22.com | www.10380.cc | 22296aq.com | 668cp77.com | www.2544k9.com | www.83993d.com | 68228m.com | t555c.com | www.345118.com | www.0073.com | 87965xx.com | 76886l.com | www.88862.com | www.00840u.com | 97799v.com | 20550452.com | www.xam03.com | www.77801k.com | 5099ll.com | 55818o.com | www.r948r.com | www.2109l.com | 33558448.com | www.8058.la | www.bet63s.com | www.768996.com | 30179988.com | www.29886b.com | www.198a56.com | hg8893.com | 159666p.com | www.021700.com | www.8667j.com | 0805z.com | www.jsh110.com | www.369410.com | www.371680.com | 4995l.com | www.566115.com | www.80065q.com | 33ydgj.com | www.pj9292.com | www.6687i.com | www.111306.com | l2490.com | www.393222.com | www.lin567.com | 205235.com | www.7669h.net | www.198a56.com | 83378y.com | 2844q.com | www.4078x.com | www.515049.com | 3522ff.cc | www.10mscc.com | www.ch1018.com | 3678qqq.com | www.xaanf.com | www.9818a.cc | 7508z.com | www.v3266.com | www.54400b.com | 5855uu.com | www.7025y.com | www.3080.com | 444144.com | www.668567b.com | www.0194007.com | 86811oo.com | www.gef777.com | www.jzvip33.com | k08199.com | www.s22365.com | www.7714z.com | 15856h.com | www.yh7088.com | www.80065q.com | 3679rr.com | www.yh8283.com | www.9155f.com | 0310sands.com | www.61456.com | www.980771.com | 4114.com | www.79500j.com | www.377291.com | 55aa8332.com | www.ag0456.com | vv3396.com | www.5000bjl.com | www.xh289.com | 6269ee.com | www.p7890.com | www.3479h.com | 7599h.com | www.c44ll.com | www.701564.com | 44yy8332.com | www.7366003.com | zhcp28.com | www.bet8300.com | www.77802q.com | 98345i.com | www.3030011.com | www.375983.com | 99111ll.com | www.hr1822.com | x48n.com | www.ym777.cc | www.646880.com | 55818x.com | www.57366b.com | 0270098.com | www.120550.com | www.967333.com | 6261dd.com | www.6509.com | y35151.com | www.tyc855.com | www.701547.com | zhcpgg.com | www.78919a.com | 33382ff.com | www.3122jj.com | www.196065.com | www.629554.com | www.77802m.com | 7240i.com | www.57800x.com | 97297x.com | www.133vns.com | www.938537.com | hgyz55.com | www.hg0297.com | 563745.com | www.fh7.com | 8988a.com | www.655666d.com | www.hm2333.com | 3156rrr.com | www.hg36799.com | 7720s.net | www.j3065.com | 3018nn.com | www.d8867.com | www.610390.com | lehu808.com | www.49956w.com | 5309l.com | www.1118yl.com | 44077e.com | www.932367.com | stsvip9.com | www.hy985.com | www.118109.com | www.yyy7777.com | www.969949.com | 7141ww.com | www.50064d.com | 55545r.com | www.tai3366.com | 8988.com | www.f83377.com | 8884136.com | www.4963bb.com | 5906pp.com | www.sk22222.com | 6245n.com | www.33225.com | 55545z.com | www.js888200.com | www.332037.com | www.4625j.com | www.666407.com | www.pjdc4488.com | www.hf6680.com | 67629999.com | www.022sc.cc | ys5588.com | www.8839b.com | 2767y.com | www.26163n.com | 50099x.com | www.68689z.com | jjj8827.com | www.60007x.com | 500000813.com | www.16878l.com |