<optgroup id="w2uiu"></optgroup>
<menu id="w2uiu"><tt id="w2uiu"></tt></menu>
<menu id="w2uiu"><strong id="w2uiu"></strong></menu>
 • <menu id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu></menu>
  <xmp id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu>
 • <dd id="w2uiu"><nav id="w2uiu"></nav></dd>
 • 拔河比賽

  作文字數:474
  作者:晏樂斌
 •  
 • yōu
 • xiù
 • zuò
 • wén
 •  
 •  
 • xià
 •  
 • gāng
 • jìn
 • jiāo
 • shì
 • lán
 • 優秀作文 下午,我剛進教室蘭
 • lǎo
 • shī
 • jiù
 • shuō
 •  
 •  
 • gào
 • men
 • hǎo
 • xiāo
 • 老師就說:“我告訴你們一個好消息
 •  
 • jīn
 • tiān
 • yào
 •  
 •  
 • zhè
 • shí
 • men
 • piàn
 • huān
 • ,今天要去拔河。”這時我們一片歡
 •  
 • yǒu
 • de
 • tóng
 • xué
 • shǒu
 • dǎo
 •  
 • yǒu
 • de
 • tóng
 • xué
 • 呼,有的同學手舞足蹈、有的同學互
 • xiàng
 • yōng
 • bào
 •  
 •  
 • 相擁抱……
 •  
 •  
 • men
 • lái
 • dào
 • le
 • kuān
 • kuò
 • de
 • cǎo
 • píng
 • shàng
 •  
 • lán
 • lǎo
 •  我們來到了寬闊的草坪上,蘭老
 • shī
 • ràng
 • men
 • quán
 • zhǎng
 •  
 • zuò
 • shēn
 • yùn
 • dòng
 •  
 • 師讓我們摩拳擦掌,做熱身運動。比
 • sài
 • kāi
 • shǐ
 • le
 •  
 • men
 • yòng
 • chū
 • le
 • jiǔ
 • niú
 • èr
 • zhī
 • 賽開始了,我們用出了九牛二虎之力
 •  
 • gān
 • shì
 • ruò
 •  
 • pīn
 • mìng
 •  
 • zài
 • kàn
 • kàn
 • men
 • ,不甘示弱,拼命地拉,再看看我們
 • de
 • liǎn
 •  
 • dōu
 • biē
 • tóng
 • hóng
 •  
 • hàn
 • zhū
 • shí
 • 的臉,一個個都憋得通紅。汗珠不時
 • cóng
 • liǎn
 • shàng
 • luò
 • xià
 •  
 •  
 •  
 • lǎo
 • shī
 • de
 • shào
 • shēng
 • le
 • 地從臉上落下。“嘟”老師的哨聲了
 •  
 • sài
 • jié
 • shù
 • le
 •  
 • men
 • shī
 • bài
 • le
 •  
 • jiē
 • zhe
 • ,比賽結束了,我們失敗了。接著我
 • men
 • yòu
 • bān
 • de
 • shí
 • hòu
 •  
 • men
 • běn
 • lái
 • lǐng
 • xiān
 •  
 • 們又和班比的時候,我們本來領先,
 • zuì
 • hòu
 • bān
 • lái
 • le
 • měng
 • yòng
 •  
 • yòu
 • lái
 • le
 • 最后班來了個猛一用力,又來了個突
 • rán
 •  
 • xià
 • men
 • dōu
 • shuāi
 • dǎo
 • le
 •  
 • liú
 • 然襲擊,一下子把我們都摔倒了,劉
 • yuán
 • dōng
 • lái
 •  
 • jiào
 • zhèng
 • zhe
 • 元東第一個爬起來拉,他覺得正著拉
 • shǐ
 • shàng
 • jìn
 •  
 • rán
 • hòu
 •  
 • liú
 • yuán
 • dōng
 • jiù
 • xiàng
 • chuán
 • de
 • 使不上勁,然后,劉元東就像拉船的
 • xiān
 • yàng
 • shéng
 • káng
 • zài
 • jiān
 • shàng
 •  
 • jiē
 • zhe
 • 纖夫一樣把繩子扛在肩上拉。接著我
 • men
 • zhàn
 • lái
 • kuài
 • bāng
 • liú
 • yuán
 • dōng
 •  
 • zhè
 • shí
 • 們也站起來一塊幫劉元東拉,這時我
 • de
 • shuāng
 • jiǎo
 • jiù
 • xiàng
 • dìng
 • yàng
 • dìng
 • zài
 •  
 • 自已的雙腳就像釘子一樣釘在那里,
 • de
 • shǒu
 • xiàng
 • tiě
 • yàng
 •  
 • zhān
 •  
 • zài
 • zhè
 • tiáo
 • xiàng
 • 我的手像磁鐵一樣“粘”在這條像一
 • tiáo
 • yòu
 • yòu
 • de
 • mǎng
 • shé
 • yàng
 • de
 • shéng
 •  
 • shí
 • 條又粗又大的蟒蛇一樣的繩子。此時
 •  
 • kàn
 • jiàn
 • páng
 • biān
 • de
 • duì
 • hǎn
 • zhe
 •  
 •  
 • jiā
 • yóu
 • ,我看見旁邊的啦啦隊喊著:“加油
 •  
 • jiā
 • yóu
 •  
 •  
 • shì
 • men
 • shàng
 • jiù
 • yào
 • shū
 • le
 •  
 • ,加油。”可是我們馬上就要輸了,
 • zhè
 • xià
 • gěi
 • huài
 • le
 •  
 • men
 • 這下子可把我給急壞了,我們一個個
 • de
 • miàn
 • hóng
 • ěr
 • chì
 •  
 • shì
 • jīng
 • tài
 • wǎn
 • le
 •  
 • 急的面紅耳赤,可是已經太晚了。
 •  
 •  
 • tóng
 • guò
 • zhè
 • sài
 •  
 • jué
 • ?
 • hòu
 •  通過這次拔河比賽,我決定以后
 • yào
 • duō
 • chī
 • fàn
 •  
 • duō
 • yùn
 • dòng
 •  
 • zhè
 • yàng
 • shēn
 • cái
 • jiàn
 • zhuàng
 • 要多吃飯、多運動,這樣身體才健壯
 •  
 •  
 •  
 •  
 • yōu
 • xiù
 • zuò
 • wén
 •  
 •  
 •  優秀作文 
   
  無注音版:
   
   優秀作文
   下午,我剛進教室蘭老師就說:“我告訴你們一個好消息,今天要去拔河。”這時我們一片歡呼,有的同學手舞足蹈、有的同學互相擁抱……
    我們來到了寬闊的草坪上,蘭老師讓我們摩拳擦掌,做熱身運動。比賽開始了,我們用出了九牛二虎之力,不甘示弱,拼命地拉,再看看我們的臉,一個個都憋得通紅。汗珠不時地從臉上落下。“嘟”老師的哨聲了,比賽結束了,我們失敗了。接著我們又和班比的時候,我們本來領先,最后班來了個猛一用力,又來了個突然襲擊,一下子把我們都摔倒了,劉元東第一個爬起來拉,他覺得正著拉使不上勁,然后,劉元東就像拉船的纖夫一樣把繩子扛在肩上拉。接著我們也站起來一塊幫劉元東拉,這時我自已的雙腳就像釘子一樣釘在那里,我的手像磁鐵一樣“粘”在這條像一條又粗又大的蟒蛇一樣的繩子。此時,我看見旁邊的啦啦隊喊著:“加油,加油。”可是我們馬上就要輸了,這下子可把我給急壞了,我們一個個急的面紅耳赤,可是已經太晚了。
    通過這次拔河比賽,我決定以后要多吃飯、多運動,這樣身體才健壯。
   
   優秀作文
   

   一次令人難忘的比賽

   作文字數:576
   作者:未知
  •  
  • chū
  • chù
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • lìng
  • rén
  • nán
  • wàng
  • de
  • 出處   一次令人難忘的比
  • sài
  •  
  •  
  • jiāng
  • shěng
  • xìng
  • shì
  •  
  • yáng
  • xiàn
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • ?
  •  
  •  江蘇省宜興市 陽羨小學三()
  • 閱讀全文

   拔河比賽

   作文字數:474
   作者:晏樂斌
  •  
  • yōu
  • xiù
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  • xià
  •  
  • gāng
  • jìn
  • jiāo
  • shì
  • lán
  • 優秀作文 下午,我剛進教室蘭
  • lǎo
  • shī
  • jiù
  • shuō
  •  
  •  
  • gào
  • men
  • hǎo
  • xiāo
  • 老師就說:“我告訴你們一個好消息
  •  
  • jīn
  • tiān
  • yào
  •  
  •  
  • zhè
  • shí
  • men
  • piàn
  • huān
  • ,今天要去拔河。”這時我們一片歡
  • 閱讀全文

   拔河比賽

   作文字數:466
   作者:晏樂斌
  •  
  • zhàn
  • zhǎng
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xià
  •  
  • gāng
  • jìn
  • jiāo
  • shì
  • 站長 :。 下午,我剛進教室
  • lán
  • lǎo
  • shī
  • jiù
  • shuō
  •  
  •  
  • gào
  • men
  • hǎo
  • xiāo
  • 蘭老師就說:“我告訴你們一個好消
  •  
  • jīn
  • tiān
  • yào
  •  
  •  
  • zhè
  • shí
  • men
  • piàn
  • 息,今天要去拔河。”這時我們一片
  • 閱讀全文

   廣播操比賽

   作文字數:353
   作者:付宇辰
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zhè
  • zhōu
  • de
  • xià
  •  
  • zài
  •    這個周四的下午,在
  • xiào
  • cāo
  • chǎng
  • shàng
  • háng
  • le
  • běi
  • jīng
  • shì
  • hǎi
  • diàn
  • guǎng
  • 我校操場上舉行了北京市海淀區廣播
  • cāo
  • sài
  •  
  • wéi
  • le
  • néng
  • hǎo
  • chéng
  • ?
  •  
  • men
  • zuò
  • 操比賽。為了能取得好成績,我們做
  • 閱讀全文

   有趣的釣魚比賽

   作文字數:334
   作者:胡凱達
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • zhōng
  • fàn
  • hòu
  •  
  • men
  • zài
  • jiāo
  •   今天中午午飯后,我們在教
  • shì
  • háng
  • le
  • bié
  • kāi
  • shēng
  • miàn
  • de
  • diào
  • sài
  •  
  • 室舉行了一次別開生面的釣魚比賽。
  • guī
  • shì
  • zài
  • fèn
  • zhōng
  • zhī
  • nèi
  • diào
  • de
  • zuì
  • duō
  • zhě
  • shèng
  • 規則是在五分鐘之內釣的魚最多者勝
  • 閱讀全文

   拔河比賽

   作文字數:341
   作者:張強
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • xià
  • fàng
  • xué
  • hòu
  •  
  • bān
  • sān
  • nián
  •  今天下午放學后,我班和三年
  • ?
  •  
  • bān
  • zài
  • cāo
  • chǎng
  • shàng
  • háng
  • le
  • sài
  •  
  • ()班在操場上舉行了拔河比賽。我
  • men
  • liǎng
  • bān
  • de
  • duì
  • dōu
  • zuò
  • zài
  • cāo
  • chǎng
  • biān
  •  
  • zhǔn
  • 們兩個班的啦啦隊都坐在操場邊,準
  • 閱讀全文

   水果拼盤比賽

   作文字數:456
   作者:陸頌
  •  
  •  
  •  
  • xīng
  • sān
  • shàng
  •  
  • xué
  • xiào
  • wéi
  • le
  • qìng
  • zhù
  •  
  •  星期三上午,學校為了慶祝“
  • liù
  •  
  •  
  • ér
  • tóng
  • jiē
  •  
  • zhǔn
  • bèi
  • háng
  • chǎng
  • shuǐ
  • guǒ
  • 六、一”兒童節,準備舉行一場水果
  • pīn
  • pán
  • sài
  •  
  • 拼盤大比賽。
  • 閱讀全文

   象棋比賽

   作文字數:365
   作者:丁一陽
  •  
  • zuò
  • wén
  • wǎng
  • zuò
  •  
  • wén
  •  
  • wǎng
  •  
  •  
  • jīng
  • guò
  • zhǎng
  • de
  • 作文網作 文 網 經過長期的
  •  
  • men
  • xiào
  • yào
  • háng
  • lóng
  • zhòng
  • de
  • xiàng
  • 努力,我們棋校要舉行一個隆重的象
  • sài
  •  
  • wéi
  • le
  • jiē
  • shòu
  • kǎo
  • yàn
  •  
  • zài
  • jiā
  • 棋大賽,我為了接受考驗,我在家里
  • 閱讀全文

   小烏龜比賽

   作文字數:361
   作者:謝一言
  •  
  •  
  •  
  • jiā
  • yǎng
  • le
  • liǎng
  • zhī
  • ài
  • de
  • xiǎo
  • guī
  •  
  •  我家養了兩只可愛的小烏龜。
  •  
  •  
  • men
  • yǒu
  • zǎo
  • xiǎo
  • de
  • tóu
  •  
  • liǎn
  • shàng
  •  它們有一個棗子大小的頭,臉上
  • yǒu
  • liǎng
  • tiáo
  • hóng
  • de
  • ?g
  • wén
  •  
  • tiáo
  • yòu
  • xiǎo
  • yòu
  • duǎn
  • de
  • 有兩條紅色的花紋,一條又小又短的
  • 閱讀全文

   踢毽子比賽

   作文字數:477
   作者:牛祺禎
  •  
  •  
  •  
  • chūn
  • tiān
  • de
  • xià
  •  
  • wài
  • miàn
  • hěn
  • liáng
  • kuài
  •  春天的一個下午,外面很涼快
  •  
  • men
  • bān
  • de
  • tóng
  • xué
  • chuān
  • zhe
  • huàn
  • rán
  • xīn
  • de
  • xiào
  • ,我們班的同學穿著煥然一新的校服
  •  
  • dài
  • zhe
  • xiān
  • yàn
  • de
  • hóng
  • lǐng
  • jīn
  •  
  • jiǎo
  • chuān
  • yùn
  • dòng
  • xié
  •  
  • ,帶著鮮艷的紅領巾,腳穿運動鞋,
  • 閱讀全文

   隊列比賽中發生的一件事

   作文字數:248
   作者:沈澤
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • shì
  • duì
  • liè
  • sài
  • de
  •  
  • men
  •  今天是隊列比賽的日子,我們
  • zǎo
  • zǎo
  • de
  • lái
  • dào
  • xué
  • xiào
  •  
  • zhǔn
  • bèi
  • sài
  •  
  • 早早的來到學校,準備比賽。
  •  
  •  
  •  
  • men
  • zhěng
  • hǎo
  • duì
  • xià
  • le
  •  
  • dào
  • le
  • cāo
  • chǎng
  •  ∶我們整好隊下去了,到了操場
  • 閱讀全文

   唱歌比賽

   作文字數:343
   作者:陳雨晴
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  •  
  • sēn
  • lín
  • jiāng
  • bàn
  • chǎng
  • bié
  •  今天,森林里將舉辦一場特別
  • de
  • chàng
  • sài
  •  
  • cān
  • sài
  • de
  • xuǎn
  • shǒu
  • shì
  • sēn
  • lín
  • de
  • 的唱歌比賽,參賽的選手是森林里的
  • niǎo
  • ér
  • men
  •  
  • yóu
  • dāng
  • zhǔ
  • chí
  • rén
  •  
  • hóu
  •  
  • 鳥兒們,由八哥當主持人,猴子、河
  • 閱讀全文

   穿針比賽

   作文字數:436
   作者:徐同欣
  •  
  • zhù
  • le
  • ma
  •  
  •  
  •  
  • 記住了嗎? 
  •  
  •  
  • xīng
  • èr
  • xià
  • wài
  • huó
  • dòng
  • men
  • bān
  • zhǎn
  • kāi
  •  星期二下午課外活動我們班展開
  • le
  • chǎng
  • liè
  • de
  • sài
  •  
  •  
  • chuān
  • zhēn
  • sài
  •  
  • huó
  • 了一場激烈的比賽——穿針比賽。活
  • 閱讀全文

   查字典比賽

   作文字數:562
   作者:梁家萃
  •  
  •  
  •  
  • nián
  • yuè
  •  年月日
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • tiān
  • yīn
  • chén
  • chén
  • de
  •  
  • chuān
  • zhe
  • hòu
  • hòu
  •  今天天氣陰沉沉的,我穿著厚厚
  • 閱讀全文

   五子棋比賽

   作文字數:421
   作者:劉雁豪
  •  
  •  
  •  
  • xīng
  • sān
  • de
  • xià
  • bān
  • duì
  • huó
  • dòng
  • shí
  •  
  •  星期三的下午班隊活動時,我
  • men
  • bān
  • háng
  • le
  • chǎng
  • liè
  • de
  • sài
  •  
  • 們班舉行了一場激烈的五子棋大賽。
  •  
  •  
  • xià
  • èr
  • jiē
  • shí
  •  
  • men
  • jìng
  • jìng
  • de
  • zuò
  •  下午第二節課時,我們靜靜的坐
  • 閱讀全文

   拔河比賽

   作文字數:691
   作者:錢嘉
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • yáng
  • guāng
  • míng
  • mèi
  •  
  • shì
  • men
  • jun1
  •   今天陽光明媚,是我們軍
  • xùn
  • de
  • èr
  • tiān
  •  
  • xià
  •  
  • men
  • sān
  • nián
  • bān
  • 訓的第二天,下午,我們三年級個班
  • jìn
  • háng
  • le
  • chǎng
  • liè
  • de
  • sài
  •  
  • quán
  • tóng
  • 進行了一場激烈的拔河比賽。全體同
  • 閱讀全文

   a 跳大繩比賽

   作文字數:1052
   作者:陳浩威
  •  
  •  
  •  
  • shí
  • yuè
  • shí
  • jiǔ
  • xià
  •  
  • men
  • xué
  • xiào
  •  十一月十九日下午,我們學校
  • zài
  • xiào
  • yuán
  • de
  • xiǎo
  • tiān
  • jǐng
  • háng
  • le
  • chǎng
  • tiào
  • shéng
  • 在校園的小天井里舉行了一場跳大繩
  • de
  • sài
  •  
  • sài
  • xiàn
  • chǎng
  • zuò
  •  
  • tóng
  • xué
  • men
  • 的比賽。比賽現場座無虛席,同學們
  • 閱讀全文

   一次有趣的拔河比賽

   作文字數:463
   作者:孟曉麗
  •  
  • zhàn
  • zhǎng
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • xià
  • sān
  • jiē
  •  
  • 站長: 今天下午第三節課,我
  • men
  • sān
  • ?
  •  
  • bān
  • yào
  • gēn
  • sān
  • ?
  •  
  • bān
  • de
  • tóng
  • xué
  • jìn
  • háng
  • 們三()班要跟三()班的同學進行
  • sài
  •  
  • měi
  • bān
  • tiāo
  • xuǎn
  • zuì
  • de
  • 一次拔河比賽。每班挑選力氣最大的
  • 閱讀全文

   拔河比賽

   作文字數:573
   作者:羅詠文
  •  
  • zhàn
  • zhǎng
  •  
  •  
  •  
  • xīng
  • sān
  • xià
  • de
  • huó
  • dòng
  •  
  • 站長: 星期三下午的活動課,
  • men
  • jìn
  • háng
  • le
  • sài
  •  
  • duì
  • shǒu
  • shì
  • sān
  • nián
  • jiǔ
  • 我們進行了拔河比賽。對手是三年九
  • bān
  •  
  • men
  • lái
  • men
  • bān
  • de
  • tóng
  • xué
  • xiǎn
  • 班,與他們比起來我們班的同學顯得
  • 閱讀全文

   英語朗誦比賽

   作文字數:308
   作者:沈澤宇
  •  
  •  
  •  
  • xīng
  •  
  • xué
  • xiào
  • háng
  • quán
  • xiào
  • yīng
  • lǎng
  •  星期五,學校舉行全校英語朗
  • sòng
  • sài
  •  
  • wéi
  • le
  • yíng
  • jiē
  • zhè
  • zhòng
  • yào
  • de
  • sài
  •  
  • 誦比賽。為了迎接這次重要的比賽,
  • zǎo
  • zuò
  • hǎo
  • le
  • zhǔn
  • bèi
  •  
  • 我早已做好了準備。
  • 閱讀全文

   廣播體操比賽

   作文字數:284
   作者:張釋文
  •  
  •  
  •  
  • shàng
  • guǎng
  • cāo
  • sài
  • de
  • shí
  • hòu
  •  記得上次廣播體操比賽的時候
  •  
  • men
  • zuò
  • zài
  • zuò
  • wèi
  • shàng
  • xīn
  • shǎng
  • bié
  • rén
  • de
  • guǎng
  • ,我們坐在座位上欣賞別人的廣播體
  • cāo
  •  
  • lún
  • dào
  • men
  • zuò
  • cāo
  • shí
  •  
  • men
  • dòng
  • 操,輪到我們做操時,我們個個激動
  • 閱讀全文

   接力比賽

   作文字數:460
   作者:劉雁豪
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • qiū
  • yùn
  • dòng
  • huì
  • zhōng
  •  
  • men
  • sān
  • nián
  •   秋季運動會中,我們三年
  • háng
  • le
  • jiē
  • sài
  •  
  • fēi
  • cháng
  • liè
  •  
  • 級舉行了一次接力比賽,非常激烈,
  • zuì
  • kāi
  • xīn
  • de
  • shì
  •  
  • men
  • bān
  • dào
  • le
  • míng
  •  
  • 最開心的是,我們班得到了第一名。
  • 閱讀全文

   轉呼拉圈比賽

   作文字數:637
   作者:鄭利琴
  •  
  •  
  • zhuǎn
  • quān
  • sài
  •  轉呼拉圈比賽
  •  
  •  
  •  
  •  
  • chūn
  • fēng
  • chuī
  • zhe
  • wéi
  • men
  • sòng
  • lái
  • le
  • pàn
  • wàng
  • 春風徐徐地吹著為我們送來了盼望
  • 閱讀全文

   踢毽子比賽

   作文字數:636
   作者:鄭利琴
  •  
  •  
  • jiàn
  • sài
  •  踢毽子比賽
  • huí
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  •  
  •  
  • sān
  • ?
  •  
  • bān
  •  
  •  
  • liú
  • zhōu
  • 回浦實驗小學 三()班 劉周
  • qīng
  • 閱讀全文

   記一次籃球比賽

   作文字數:229
   作者:747
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  •  
  • zhāng
  • dào
  • zhōng
  • wán
  • ér
  •   今天,我和張赫到四中玩兒
  • lán
  • qiú
  •  
  •  
  •  
  • 籃球。 
  •  
  •  
  •  
  • wán
  • zhe
  • wán
  • zhe
  •  
  • rán
  • yǒu
  • liǎng
  • rén
  • yào
  • qiú
  •  玩著玩著,突然有兩個人要求
  • 閱讀全文

   有趣的拔河比賽

   作文字數:278
   作者:周曦
  •  
  •  
  • yǒu
  • de
  • sài
  •  有趣的拔河比賽
  •  
  • wéi
  • le
  • yíng
  • jiē
  • liù
  • ér
  • tóng
  • jiē
  •  
  • men
  • háng
  • le
  • 為了迎接六一兒童節,我們舉行了
  • yǒu
  • de
  • sài
  •  
  • 一次有趣的拔河比賽。
  • 閱讀全文

   吹氣球比賽

   作文字數:408
   作者:張欣
  •  
  •  
  • chuī
  • qiú
  • sài
  •  吹氣球比賽
  •  
  • dōng
  • xiàn
  • pīn
  • chá
  • xiǎo
  • xué
  •  
  •  
  • sān
  • sān
  • bān
  •  
  •  
  • zhāng
  • 如東縣拼茶小學 三三班 張
  • xīn
  • 閱讀全文

   精彩的比賽

   作文字數:430
   作者:胡正奇
  •  
  •  
  • jīng
  • cǎi
  • de
  • sài
  •  精彩的比賽
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • sān
  • ?
  •  
  • bān
  •  
  •  
  •  三()班 
  • 閱讀全文

   接力比賽

   作文字數:460
   作者:聽閱
  •  
  • wǎng
  •  
  • zhǐ
  •  
  •  
  •  
  • yuè
  • xià
  • jiān
  •  
  • 網 址  月日下午大課間,我
  • men
  • xìng
  • fèn
  •  
  •  
  • sān
  • nián
  • qiū
  • yùn
  • dòng
  • huì
  • kāi
  • 們興奮不已——三年級秋季運動會開
  • shǐ
  • le
  •  
  • xiàng
  • jiù
  • shì
  • men
  • zuì
  • huān
  • de
  • 始了。第一個項目就是我們最喜歡的
  • 閱讀全文

   有意義的演講比賽

   作文字數:594
   作者:高天榮
  •  
  •  
  •  
  •  
  • yǒu
  • de
  • yǎn
  • jiǎng
  • sài
  •   有意義的演講比賽
  •  
  •  
  •  
  •  
  • shān
  • shěng
  • xīn
  • zhōu
  • shì
  • kāi
  • xué
  • xiào
  • sān
  • ?
  •  
  • 山西省忻州市開發區學校三(一)
  • 閱讀全文
  卓易彩票 www.8473v.com | 88894k.com | www.80767b.com | 80118.com | www.775020.com | www.c747.com | o3410.com | WWW.318216.COM | www.55526n.com | zhcp10.com | WWW.790380.COM | www.764499.com | 1589.com | WWW.896257.COM | www.dd00668.com | 3405mm.com | www.912454.com | www.4323z.com | 2012.com | 1483.com | WWW.864185.COM | www.rrqp999.com | 35222l.com | www.596709.com | www.39957g.com | 2349002.com | 99557.com | WWW.99233.COM | www.28000f.com | 584684.com | www.987590.com | www.76762.cc | www.c1724.com | 1119420.com | WWW.486777.COM | www.7239z.com | bogou900.vip | 6601.com | 500000746.com | WWW.351116.COM | www.0011sun.com | r01234.com | 7720o.com | WWW.734507.COM | www.0343f.com | 2148.com | feicai0812.com | WWW.671649.COM | www.66652g.com | www.z7793.com | 563745.com | www.106576.com | WWW.227335.COM | www.565636.com | 6487aaa.com | 88051.com | www.60007a.com | WWW.635666.COM | www.6768997.com | mm99911.com | 9949n.com | www.763826.com | WWW.631880.COM | www.2418h.com | 0033i.cc | 77885002.com | www.403189.com | WWW.615727.COM | www.4809u.com | 1077fff.com | 01234rr.com | www.32123a.com | WWW.537510.COM | WWW.834321.COM | www.9895r.com | 2418y.com | 2595g.com | www.183676.com | WWW.309122.COM | www.33598y.com | www.07679j.com | 44hh.bet | 955.com | 999966.com | WWW.860377.COM | WWW.663689.COM | www.169097.com | www.26123ee.com | 80850qq.com | 933620.com | www.300388.com | WWW.484879.COM | www.9356m.com | www.4996nn.com | bwin8d.com | 33318m.com | kj886.com | www.978315.com | WWW.890991.COM | WWW.620035.COM | www.7249p.com | www.06820v.com | 6868aa.cc | u4808.com | 168c5.com | www.039079.com | WWW.364791.COM | WWW.782214.COM | www.81233c.com | www.4102g.com | www.71071h.com | 500000952.com | x088088.com | afcp04.com | 12742v.com | baizun456.com | www.309877.com | www.842686.com | WWW.114288.COM | www.66ffp.com | www.hg7022.com | www.06820g.com | www.gt111999.com | www.7779799.com | 0747v.com | 57157p.com | 56787jj.com | 9411xxx.com | 7335n.com | www.558421.com | WWW.706379.COM | WWW.194006.COM | WWW.155204.COM | www.7fk.com | www.bj16.com | www.s94600.com | www.00778v.com | www.77731f.com | 5010.com | www.56655h.com | 65005r.com | 3245j.com | g77304.com | 5135j.com | 8381oo.com | 00558.com | 8381c.com | 168cp-l.com | 56988d.vip | 3522oo.com | 8577b.cc | am2015.cc | 8381oo.com | 22117v.com | 9737003.com | h2649.com | w5556944.com | 777k7.com | 20160913.pw | 3379rr.com | www.9928j.com | www.3846r.com | www.30305.com | www.5966kkk.com | www.998855s.com | www.hr888vip.com | www.4058jj.com | WWW.333229.COM | www.50026y.com | 45599999.com | www.669888.com | www.377192.com | www.505433.com | www.586031.com | www.303484.com | www.259291.com | www.403552.com | www.227226.com | 1235.com | 01885.com | pjxinjiang.com | 4518.com | 28758p.com | www.775701.com | www.666107.com | www.556510.com | www.hyi682.com | www.072wy.com | WWW.52232.COM | WWW.115378.COM | WWW.642624.COM | WWW.609556.COM | WWW.908679.COM | www.744418.com | www.78788.pw | v32365.com | kkkk19927.com | 40033a.com | mgm20.vip | 78117700.com | www.88166o.com | www.vns88.me | www.4923x.com | www.77801w.com | WWW.560640.COM | WWW.826824.COM | WWW.144559.COM | www.393411.com | 689948.com | x33x.vip | c58955.com | www.79500d.com | www.475557.com | www.26299x.com | WWW.665318.COM | WWW.611475.COM | www.602475.com | gemevog.com | 99999.com | 7599.at | 2709t.com | www.302572.com | www.221313.com | www.cpkk9.com | WWW.230766.COM | WWW.250717.COM | www.6681234.com | zoudayun88.com | 940.net | 702215.com | www.7225l.com | www.84499p.com | WWW.906185.COM | WWW.889838.COM | www.235117.com | 2147dh.com | 092120.com | 7335h.com | www.48330q.com | www.0014e.com | WWW.775306.COM | www.689632.com | www.www882555.com | 00048o.com | 8977qq.com | www.d80288.com | www.5854w.cc | WWW.200730.COM | www.317097.com | feicai0991.com | 7792z.com | www.69567j.com | www.9jjc.com | WWW.888645.COM | 28824q.com | 9659g.com | www.hg98.me | www.78700k.com | WWW.362087.COM | www.771219.com | 80567d.com | 20054488.com | www.966668.com | WWW.355822.COM | WWW.927996.COM | 73999r.com | qq365v.com | www.29977.com | www.lczg3.com | WWW.137292.COM | 0332.com | 11005f.com | www.4102s.com | WWW.366879.COM | www.053069.com | 19991d.com | 7335e.com | www.77802b.com | WWW.519670.COM | www.0123bd.com | 2454888.com | www.4996km.com | www.cp9829.com | www.608799.com | 38738711.com | www.4972u.com | www.62118c.com | WWW.777704.COM | 36502288.com | 86226l.com | www.69567b.com | WWW.909458.COM | d22138.com | 3775775.com | www.1764y.com | www.022u.cc | www.fyyy2.com | www.803243.com | q6q66.com | www.8967c.com | www.c5237.com | www.501346.com | 8522gggg.com | www.6699nsb.com | WWW.771545.COM | 0698o.com | www.3396877.com | WWW.807108.COM | www.371957.com | 37111n.com | www.38775bb.com | WWW.318481.COM | 55p1.cc | hg1338.com | www.857t.com | www.109027.com | xx888a.com | www.89777q.com | WWW.585116.COM | xuexinjun66.cn | 909310.com | www.108ak.com | www.758786.com | 7742z.com | www.jsc044.com | WWW.370388.COM | 28824x.com | www.751cp33.com | WWW.532637.COM | 2800tk.com | yz222999.com | www.10113.com | www.818797.com | 30179944.com | www.3983116.com | WWW.78081.COM | 9649h.com | 59889v.com | www.50026y.com | www.526170.com | 97789.com | www.79095t.com | WWW.368610.COM | js345o.com | www5144.com | WWW.263583.COM | 025555.com | 7276886.com | www.88000xpj.com | www.hx1184.com | 5533412.com | 3379t.com | www.3126n.com | WWW.70720.COM | 0286.com | www.349229.com | www.911888aa.com | 2373h.com | www.5446ee.com | WWW.419780.COM | 2245dl.com | www.4694e.com | WWW.88567.COM | 15a49.net | www.30350k.com | WWW.900370.COM | bbb5657.com | www.371f.cc | 0080s.com | www.xpj2050.com | WWW.565696.COM | 078mmm.com | www.50788b.com | www.990776.com | 99111yy.com | WWW.585000.COM | 2380268.com | www.h6610.com | www.407872.com | 1115675.com | WWW.898947.COM | t8159.cc | www.v0077.tv | www.50024a.com | www.27363y.com | WWW.657004.COM | 3807hh.com | www.88266d.com | www.196073.com | www.6agcpw.com | WWW.44330.COM | 7599m.com | 33432k.com | www.9646b.com | 702377.com | www.9737cc.com | WWW.915009.COM | 86811kk.com | WWW.501379.COM | 500000317.com | www.7004.com | ra9993.com | www.1429g5.com | www.581237.com | xpj88877.com | WWW.25718.COM | 1206766.com | WWW.215952.COM | 2941122.com | www.022ln.cc | 58222x.com | www.pj888l.com | www.37767.com | www.bwinyz41.com | www.964977.com | jinguan2255.com | WWW.590280.COM | 86811x.com | WWW.654001.COM | 566777v.com | WWW.727515.COM | 26444d.com | www.66332z.com | yth14.net | www.js7551.com | 2443.com | www.4331x.com | 5429f.com | www.3775s.com | 35ll.vip | www.6888773.com | www.53900e.com | www.4196m.com | www.178651.com | www.678js333.com | www.80767e.com | www.20hga.com | www.639012.com | www.7415e.com | www.501866.com | www.1851137.com | www.196209.com | www.766169.com | www.99677v.com | www.m2894.com | 81081.com | www.88000xpj.com | 01007.com | www.xj07949.com | cn.man853.com | www.33588b.com | vn6588.com | WWW.1874.COM | fxc008.com | WWW.260205.COM | 0600g.cc | www.869455.com | 572755g.com | www.610958.com | www.7893.net | 20188s.com | www.91233k.com | 1347.com | WWW.782214.COM | 80368u.com | WWW.900142.COM | ss5144.com | www.536678.com | www.62979w.com | 8030w.com | www.6832v.com | y6660.com | WWW.560448.COM | vns88.com | WWW.23311.COM | www.9737xx.com | d245.com | www.07163r.com | 912567.com | WWW.503121.COM | x48p.com | 180227.com | www.68682h.com | 23300f.com | WWW.272377.COM | 4052u.com | www.50054u.com | www.yh66766.com | 56978.com | WWW.828638.COM | 3078m.com | www.550249.com | www.f94600.com | 1077.cc | WWW.126567.COM | BY30832.com | www.517844.com | www.598282b.com | bm1396.cc | WWW.183037.COM | zhcpqq.com | www.320661.com | www.ya2019v.com | 08778t.com | WWW.522911.COM | www.8882hj.com | 69449955.com | www.2350v.com | 8988k.com | www.580671.com | www.hg16688.com | 4647i.com | WWW.12955.COM | www.8967e.com | 7141mm.com | WWW.111605.COM | 5589c.com | www.58665c.com | dz887788.com | WWW.862098.COM | 3089r.com | 393333.com | www.ya190.com | 2934s.com | www.33588i.com | www.0014e.com | www.167918.com | www.xy52.vip | 4541i.com | www.666937.com | www.78680x.com | yqpnwjo.cn | WWW.670055.COM | www.js89b.vip | 2677sss.com | WWW.906097.COM | www.7249t.com | 4025w.com | www.701540.com | www.08588u.com | 8449pp.com | www.345576.com | www.ky1006.com | 84497755.com | www.209205.com | WWW.646955.COM | 054007.com | WWW.500785.COM | www.68993227.com | 3404m.cc | www.171209.com | www.xcn6.com | 80892tt.com | 865847.com | WWW.861692.COM | www.3032kk.com | xpj8.com | www.606643.com | www.9818t.cc | 3178jj.com | jixiang7.com | WWW.743455.COM | www.xpj8819.com | mf703.com | www.401345.com | www.ya033.com | 55984u.com | 7003f.com | WWW.879644.COM | www.2200ra8.com | e72227.com | 085525.com | WWW.419646.COM | www.0600r.cc | 12121.company | www.097788.com | WWW.629234.COM | www.06820a.com | 99662007.com | www.271901.com | WWW.668808.COM | www.89677i.com | 3131e.cc | www.87668i.com | WWW.334928.COM | www.00778n.com | 6175gg.com | www.36166o.com | WWW.770434.COM | www.r2894.com | bet3658806.com | hk235.com | WWW.30771.COM | www.5856876.com | 9977977.com | 3121ww.com | WWW.640074.COM | www.055s.cc | www.20hga.com | 444000yy.com | 195252.com | WWW.791336.COM | www.sx139972.com | 2092989.com | 93996c.com | www.420421.com | WWW.318742.COM | www.63568.com | 0600t.cc | 55545o.com | www.382780.com | WWW.454458.COM | www.wns77.me | 97659.com | 91019h.net | www.150957.com | WWW.525742.COM | www.0601a.com | 4116g.com | 4066r.com | www.540477.com | WWW.222291.COM | www.954321r.com | 1116.com | 3950m.com | q72227.com | WWW.278298.COM | WWW.343099.COM | www.a30666.vip | 9339999h.com | 2649v.com | www.193522.com | WWW.416114.COM | www.6769l.com | www.u063801.com | spj06.com | 2190s.com | www.533265.com | WWW.262731.COM | www.71233j.com | www.04567n.com | bwin8w.com | 35252o.com | 3344555.com | WWW.455202.COM | WWW.501599.COM | www.8998887.com | www.6889757.com | 50028855.com | 37570z.com | 551398.com | WWW.519037.COM | WWW.458455.COM | www.9606.tw | www.8967c.com | 655660044.com | p005.com | vip31446.com | www.369071.com | WWW.218063.COM | WWW.669929.COM | www.8582zz.com | www.8473k.com | 2389.com | 41188811.com | k5429.com | www.466876.com | www.821619.com | WWW.106696.COM | WWW.655348.COM | www.345311.com | www.bet63t.com | 7945mm.com | 67890mmm.com | 67890jjj.com | 97799a.com | www.196049.com | WWW.658964.COM | WWW.33072.COM | www.c1391.com | www.15365a.com | www.33678ee.com | www.o7793.com | 80850x.com | 4995e.com | 8988bb.com | jidupt.com | www.087069.com | WWW.618433.COM | WWW.736132.COM | WWW.10212.COM | www.3668y.com | www.0967004.com | www.33678xx.com | www.9c456.com | LXYL360.com | j3405.com | 5478222.com | tt444000.com | 2019ll.cc | 500507.com | www.243552.com | www.927150.com | WWW.644749.COM | WWW.815589.COM | WWW.751310.COM | WWW.318980.COM | www.12455s.com | www.js18685.com | www.3846a.com | www.bwinyz11.com | www.288988c.com | 1483ll.com | 0033m.cc | w5429.com | 33318d.com | sbd9.vip | 3522aa.com | 69111y.com | 5005a.com | 0343i.com | yh20140.vip | 6137g.com | 403237.com | 4647q.com | www.947000.com | www.33997i.com | www.166127.com | www.344242.com | www.638807.com | www.918681.com | WWW.851543.COM | WWW.466318.COM | WWW.301267.COM | WWW.678972.COM | WWW.794234.COM | WWW.518956.COM | WWW.517392.COM | WWW.781005.COM | WWW.742455.COM | WWW.201085.COM | WWW.485889.COM | WWW.540817.COM | WWW.597801.COM | WWW.170696.COM | WWW.135609.COM | WWW.86038.COM | WWW.890266.COM | WWW.405626.COM | WWW.499468.COM | WWW.743458.COM | WWW.311465.COM | WWW.766651.COM | WWW.677100.COM | www.995168.com | www.790991.com | www.504277.com | www.178135.com | www.001832.com | www.4705000.com | c388.com | 55665156.com | 8332.com | t2554.com | 4036j.com | 51335.co | 3522mm.com | 222p1.cc | www.808888c.com | www.08bet8.com | www.3032aa.com | www.hr1555.com | www.ya2019p.com | www.26878b.com | www.fyyy2.com | WWW.661611.COM | WWW.590989.COM | WWW.20226.COM | WWW.529630.COM | www.609477.com | www.77114o.com | 1479p.com | 11998332.com | 4997y.com | 30019tt.com | 28288p.com | www.hjcp9999.com | www.4996nn.com | www.8081.am | www.81233x.com | www.hx1162.com | WWW.366879.COM | WWW.14011.COM | www.955334.com | www.237644.com | www.jys1111.com | 07599d.com | 58222zz.com | 87965uu.com | 159174.com | www.47506.vip | www.79566.com | www.tctx8.com | WWW.432444.COM | WWW.162597.COM | www.382780.com | 6261hh.com | 7811ii.com | xinvip6.com | 550099.com | 1017v.com | wnsr8828.com | www.7agcpw.com | www.60886c.com | www.60007l.com | WWW.684374.COM | WWW.362073.COM | www.631257.com | 2381007.com | 67888f.cc | 3685c.com | www.c46.bet | www.68365t.com | www.3126u.com | WWW.61568.COM | www.949430.com | 4684.com | lll1915.com | 00ee8331.com | www.bd2019z.com | www.68993263.com | WWW.665945.COM | WWW.225540.COM | www.501364.com | 365355.com | 30688p.com | 32355hh.com | www.7920n.com | www.hy2733.com | WWW.243955.COM | www.196509.com | 6261gg.com | b4647.com | www.1759.com | www.607116.com | WWW.27518.COM | WWW.20164.COM | js58123.com | 92958b.com | 2506i.com | www.280sun.com | www.c1371.com | WWW.914916.COM | 381818.com | nn500g.com | 2927.com | www.78680o.com | WWW.499239.COM | WWW.757654.COM | 35ff.vip | uuu3405.com | www.g948g.com | www.75060.com | WWW.47599.COM | www.906880.com | 3122t.com | 4255tt.com | www.bwinyz27.com | www.2632y.com | WWW.641729.COM | www.5862.com | 5504.com | www.55526k.com | www.33311.com | WWW.716787.COM | www.335294.com | 364810.com | 23800a.com | www.1466r.com | WWW.914962.COM | www.361944.com | 6175h.com | 81511j.com | www.7714u.com | WWW.145189.COM | www.770878.com | amhg007.com | www.hg98j.com | www.c3518.com | www.860705.com | 0128765.com | 168cp-v.com | www.jbb400.cc | WWW.829646.COM | 50549.com | n1915n.com | www.7225b.com | WWW.168835.COM | www.602965.com | wotuwen.com | www.938s.cc | www.16878x.com | WWW.690366.COM | 3308b.com | xx4455.com | www.pj56g.com | WWW.879163.COM | 7141pp.com | 22ii8332.com | www.rfdc05.com | WWW.144559.COM | 73999i.com | 83086i.com | www.49956j.com | WWW.47599.COM | 6112hh.com | www.cai31.cc | www.987jc.com | www.762918.com | 87578004.xyz | www.6667ylg.com | WWW.447342.COM | www.375781.com | 75991j.com | www.631609.com | WWW.67038.COM | 444458.com | 00048s.com | www.173383.com | WWW.118590.COM | 111122ff.com | www.38345q.com | WWW.390614.COM | www.68689i.com | 118888u.com | www.9422.com | WWW.31328.COM | 21379994.com | www.4963uu.com | WWW.516234.COM | wwww.676555.com | t7742.com | www.771493.com | www.907556.com | 39990011.com | www.52062w.com | WWW.365148.COM | 99909s.com | www.7415tt.com | WWW.507627.COM | 50067a.com | c388l.com | www.ct6679.com | 090022.com | 8547ff.com | www.35918d.com | www.584211.com | 3679zz.com | www.55111122.com | www.957999.com | 66886.com | www.9971i.com | WWW.241977.COM | 69444400.com | www.zzyl60.com | WWW.829994.COM | 888funcity.com | www.93919a.com | WWW.734838.COM | 3121g.com | www.ra79.am | WWW.363061.COM | lh66.com | www.178337.com | WWW.133780.COM | am777.cc | www.dy826.com | www.560259.com | pj900.cc | www.5086k.com | www.68682o.com | 28758f.com | WWW.178195.COM | 2595e.com | www.938s.cc | WWW.22405.COM | 66287r.com | www.8080999c.com | WWW.63373.COM | 776053.com | www.660066.vip | www.701524.com | 77992007.com | www.1368g.cc | www.644922.com | www.hjcp0004.com | WWW.292637.COM | 55332007.com | www.js99938.com | WWW.149023.COM | 4590m.com | www.29277z.com | 331777.com | www.7793m.com | WWW.584100.COM | 6322.com | www.180662.com | www.196071.com | yh888e.com | WWW.89438.COM | hy846.com | www.52062m.com | www.751898.com | 2267l.com | WWW.803243.COM | 28839i.com | www.7920b.com | www.553398.com | spj09.com | WWW.872755.COM | 4323m.com | www.5856867.com | www.136031.com | 5144x.com | WWW.383003.COM | yuhe.ooo | www.3478g.cc | 218.com | www.91779k.com | www.903117.com | 61324455.com | WWW.728699.COM | 42fhyl.com | www.89777i.com | www.54400u.com | www.c7205.com | WWW.382299.COM | jinsha.tm | WWW.501723.COM | 2267g.com | www.bet353657.com | www.384444.com | www.78888js.com | WWW.573650.COM | 11005w.com | WWW.512897.COM | hg56.com | www.igcp5.com | 93996a.com | www.aobo190.com | 20001.com | www.35252b.com | www.558414.com | 1466m.com | WWW.143317.COM | 11884747.com | WWW.638537.COM | qg303.com | www.078wy.com | 3844oo.com | www.80767g.com | 518cp-3.com | www.6888773.com | www.663078.com | www.js89f.vip | www.028314.com | www.hg8jj.com | www.649880.com | www.6a333.com | WWW.521307.COM | 2851n.com | WWW.774410.COM | 666cp.net | WWW.110745.COM | 4590n.com | WWW.27928.COM | 4152s.com | WWW.724322.COM | v4255.com | WWW.62677.COM |