<optgroup id="w2uiu"></optgroup>
<menu id="w2uiu"><tt id="w2uiu"></tt></menu>
<menu id="w2uiu"><strong id="w2uiu"></strong></menu>
 • <menu id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu></menu>
  <xmp id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu>
 • <dd id="w2uiu"><nav id="w2uiu"></nav></dd>
 • 拔河比賽

  作文字數:474
  作者:晏樂斌
 •  
 • yōu
 • xiù
 • zuò
 • wén
 •  
 •  
 • xià
 •  
 • gāng
 • jìn
 • jiāo
 • shì
 • lán
 • 優秀作文 下午,我剛進教室蘭
 • lǎo
 • shī
 • jiù
 • shuō
 •  
 •  
 • gào
 • men
 • hǎo
 • xiāo
 • 老師就說:“我告訴你們一個好消息
 •  
 • jīn
 • tiān
 • yào
 •  
 •  
 • zhè
 • shí
 • men
 • piàn
 • huān
 • ,今天要去拔河。”這時我們一片歡
 •  
 • yǒu
 • de
 • tóng
 • xué
 • shǒu
 • dǎo
 •  
 • yǒu
 • de
 • tóng
 • xué
 • 呼,有的同學手舞足蹈、有的同學互
 • xiàng
 • yōng
 • bào
 •  
 •  
 • 相擁抱……
 •  
 •  
 • men
 • lái
 • dào
 • le
 • kuān
 • kuò
 • de
 • cǎo
 • píng
 • shàng
 •  
 • lán
 • lǎo
 •  我們來到了寬闊的草坪上,蘭老
 • shī
 • ràng
 • men
 • quán
 • zhǎng
 •  
 • zuò
 • shēn
 • yùn
 • dòng
 •  
 • 師讓我們摩拳擦掌,做熱身運動。比
 • sài
 • kāi
 • shǐ
 • le
 •  
 • men
 • yòng
 • chū
 • le
 • jiǔ
 • niú
 • èr
 • zhī
 • 賽開始了,我們用出了九牛二虎之力
 •  
 • gān
 • shì
 • ruò
 •  
 • pīn
 • mìng
 •  
 • zài
 • kàn
 • kàn
 • men
 • ,不甘示弱,拼命地拉,再看看我們
 • de
 • liǎn
 •  
 • dōu
 • biē
 • tóng
 • hóng
 •  
 • hàn
 • zhū
 • shí
 • 的臉,一個個都憋得通紅。汗珠不時
 • cóng
 • liǎn
 • shàng
 • luò
 • xià
 •  
 •  
 •  
 • lǎo
 • shī
 • de
 • shào
 • shēng
 • le
 • 地從臉上落下。“嘟”老師的哨聲了
 •  
 • sài
 • jié
 • shù
 • le
 •  
 • men
 • shī
 • bài
 • le
 •  
 • jiē
 • zhe
 • ,比賽結束了,我們失敗了。接著我
 • men
 • yòu
 • bān
 • de
 • shí
 • hòu
 •  
 • men
 • běn
 • lái
 • lǐng
 • xiān
 •  
 • 們又和班比的時候,我們本來領先,
 • zuì
 • hòu
 • bān
 • lái
 • le
 • měng
 • yòng
 •  
 • yòu
 • lái
 • le
 • 最后班來了個猛一用力,又來了個突
 • rán
 •  
 • xià
 • men
 • dōu
 • shuāi
 • dǎo
 • le
 •  
 • liú
 • 然襲擊,一下子把我們都摔倒了,劉
 • yuán
 • dōng
 • lái
 •  
 • jiào
 • zhèng
 • zhe
 • 元東第一個爬起來拉,他覺得正著拉
 • shǐ
 • shàng
 • jìn
 •  
 • rán
 • hòu
 •  
 • liú
 • yuán
 • dōng
 • jiù
 • xiàng
 • chuán
 • de
 • 使不上勁,然后,劉元東就像拉船的
 • xiān
 • yàng
 • shéng
 • káng
 • zài
 • jiān
 • shàng
 •  
 • jiē
 • zhe
 • 纖夫一樣把繩子扛在肩上拉。接著我
 • men
 • zhàn
 • lái
 • kuài
 • bāng
 • liú
 • yuán
 • dōng
 •  
 • zhè
 • shí
 • 們也站起來一塊幫劉元東拉,這時我
 • de
 • shuāng
 • jiǎo
 • jiù
 • xiàng
 • dìng
 • yàng
 • dìng
 • zài
 •  
 • 自已的雙腳就像釘子一樣釘在那里,
 • de
 • shǒu
 • xiàng
 • tiě
 • yàng
 •  
 • zhān
 •  
 • zài
 • zhè
 • tiáo
 • xiàng
 • 我的手像磁鐵一樣“粘”在這條像一
 • tiáo
 • yòu
 • yòu
 • de
 • mǎng
 • shé
 • yàng
 • de
 • shéng
 •  
 • shí
 • 條又粗又大的蟒蛇一樣的繩子。此時
 •  
 • kàn
 • jiàn
 • páng
 • biān
 • de
 • duì
 • hǎn
 • zhe
 •  
 •  
 • jiā
 • yóu
 • ,我看見旁邊的啦啦隊喊著:“加油
 •  
 • jiā
 • yóu
 •  
 •  
 • shì
 • men
 • shàng
 • jiù
 • yào
 • shū
 • le
 •  
 • ,加油。”可是我們馬上就要輸了,
 • zhè
 • xià
 • gěi
 • huài
 • le
 •  
 • men
 • 這下子可把我給急壞了,我們一個個
 • de
 • miàn
 • hóng
 • ěr
 • chì
 •  
 • shì
 • jīng
 • tài
 • wǎn
 • le
 •  
 • 急的面紅耳赤,可是已經太晚了。
 •  
 •  
 • tóng
 • guò
 • zhè
 • sài
 •  
 • jué
 • ?
 • hòu
 •  通過這次拔河比賽,我決定以后
 • yào
 • duō
 • chī
 • fàn
 •  
 • duō
 • yùn
 • dòng
 •  
 • zhè
 • yàng
 • shēn
 • cái
 • jiàn
 • zhuàng
 • 要多吃飯、多運動,這樣身體才健壯
 •  
 •  
 •  
 •  
 • yōu
 • xiù
 • zuò
 • wén
 •  
 •  
 •  優秀作文 
   
  無注音版:
   
   優秀作文
   下午,我剛進教室蘭老師就說:“我告訴你們一個好消息,今天要去拔河。”這時我們一片歡呼,有的同學手舞足蹈、有的同學互相擁抱……
    我們來到了寬闊的草坪上,蘭老師讓我們摩拳擦掌,做熱身運動。比賽開始了,我們用出了九牛二虎之力,不甘示弱,拼命地拉,再看看我們的臉,一個個都憋得通紅。汗珠不時地從臉上落下。“嘟”老師的哨聲了,比賽結束了,我們失敗了。接著我們又和班比的時候,我們本來領先,最后班來了個猛一用力,又來了個突然襲擊,一下子把我們都摔倒了,劉元東第一個爬起來拉,他覺得正著拉使不上勁,然后,劉元東就像拉船的纖夫一樣把繩子扛在肩上拉。接著我們也站起來一塊幫劉元東拉,這時我自已的雙腳就像釘子一樣釘在那里,我的手像磁鐵一樣“粘”在這條像一條又粗又大的蟒蛇一樣的繩子。此時,我看見旁邊的啦啦隊喊著:“加油,加油。”可是我們馬上就要輸了,這下子可把我給急壞了,我們一個個急的面紅耳赤,可是已經太晚了。
    通過這次拔河比賽,我決定以后要多吃飯、多運動,這樣身體才健壯。
   
   優秀作文
   

   一次令人難忘的比賽

   作文字數:576
   作者:未知
  •  
  • chū
  • chù
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • lìng
  • rén
  • nán
  • wàng
  • de
  • 出處   一次令人難忘的比
  • sài
  •  
  •  
  • jiāng
  • shěng
  • xìng
  • shì
  •  
  • yáng
  • xiàn
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • ?
  •  
  •  江蘇省宜興市 陽羨小學三()
  • 閱讀全文

   拔河比賽

   作文字數:474
   作者:晏樂斌
  •  
  • yōu
  • xiù
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  • xià
  •  
  • gāng
  • jìn
  • jiāo
  • shì
  • lán
  • 優秀作文 下午,我剛進教室蘭
  • lǎo
  • shī
  • jiù
  • shuō
  •  
  •  
  • gào
  • men
  • hǎo
  • xiāo
  • 老師就說:“我告訴你們一個好消息
  •  
  • jīn
  • tiān
  • yào
  •  
  •  
  • zhè
  • shí
  • men
  • piàn
  • huān
  • ,今天要去拔河。”這時我們一片歡
  • 閱讀全文

   拔河比賽

   作文字數:466
   作者:晏樂斌
  •  
  • zhàn
  • zhǎng
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xià
  •  
  • gāng
  • jìn
  • jiāo
  • shì
  • 站長 :。 下午,我剛進教室
  • lán
  • lǎo
  • shī
  • jiù
  • shuō
  •  
  •  
  • gào
  • men
  • hǎo
  • xiāo
  • 蘭老師就說:“我告訴你們一個好消
  •  
  • jīn
  • tiān
  • yào
  •  
  •  
  • zhè
  • shí
  • men
  • piàn
  • 息,今天要去拔河。”這時我們一片
  • 閱讀全文

   廣播操比賽

   作文字數:353
   作者:付宇辰
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zhè
  • zhōu
  • de
  • xià
  •  
  • zài
  •    這個周四的下午,在
  • xiào
  • cāo
  • chǎng
  • shàng
  • háng
  • le
  • běi
  • jīng
  • shì
  • hǎi
  • diàn
  • guǎng
  • 我校操場上舉行了北京市海淀區廣播
  • cāo
  • sài
  •  
  • wéi
  • le
  • néng
  • hǎo
  • chéng
  • ?
  •  
  • men
  • zuò
  • 操比賽。為了能取得好成績,我們做
  • 閱讀全文

   有趣的釣魚比賽

   作文字數:334
   作者:胡凱達
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • zhōng
  • fàn
  • hòu
  •  
  • men
  • zài
  • jiāo
  •   今天中午午飯后,我們在教
  • shì
  • háng
  • le
  • bié
  • kāi
  • shēng
  • miàn
  • de
  • diào
  • sài
  •  
  • 室舉行了一次別開生面的釣魚比賽。
  • guī
  • shì
  • zài
  • fèn
  • zhōng
  • zhī
  • nèi
  • diào
  • de
  • zuì
  • duō
  • zhě
  • shèng
  • 規則是在五分鐘之內釣的魚最多者勝
  • 閱讀全文

   拔河比賽

   作文字數:341
   作者:張強
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • xià
  • fàng
  • xué
  • hòu
  •  
  • bān
  • sān
  • nián
  •  今天下午放學后,我班和三年
  • ?
  •  
  • bān
  • zài
  • cāo
  • chǎng
  • shàng
  • háng
  • le
  • sài
  •  
  • ()班在操場上舉行了拔河比賽。我
  • men
  • liǎng
  • bān
  • de
  • duì
  • dōu
  • zuò
  • zài
  • cāo
  • chǎng
  • biān
  •  
  • zhǔn
  • 們兩個班的啦啦隊都坐在操場邊,準
  • 閱讀全文

   水果拼盤比賽

   作文字數:456
   作者:陸頌
  •  
  •  
  •  
  • xīng
  • sān
  • shàng
  •  
  • xué
  • xiào
  • wéi
  • le
  • qìng
  • zhù
  •  
  •  星期三上午,學校為了慶祝“
  • liù
  •  
  •  
  • ér
  • tóng
  • jiē
  •  
  • zhǔn
  • bèi
  • háng
  • chǎng
  • shuǐ
  • guǒ
  • 六、一”兒童節,準備舉行一場水果
  • pīn
  • pán
  • sài
  •  
  • 拼盤大比賽。
  • 閱讀全文

   象棋比賽

   作文字數:365
   作者:丁一陽
  •  
  • zuò
  • wén
  • wǎng
  • zuò
  •  
  • wén
  •  
  • wǎng
  •  
  •  
  • jīng
  • guò
  • zhǎng
  • de
  • 作文網作 文 網 經過長期的
  •  
  • men
  • xiào
  • yào
  • háng
  • lóng
  • zhòng
  • de
  • xiàng
  • 努力,我們棋校要舉行一個隆重的象
  • sài
  •  
  • wéi
  • le
  • jiē
  • shòu
  • kǎo
  • yàn
  •  
  • zài
  • jiā
  • 棋大賽,我為了接受考驗,我在家里
  • 閱讀全文

   小烏龜比賽

   作文字數:361
   作者:謝一言
  •  
  •  
  •  
  • jiā
  • yǎng
  • le
  • liǎng
  • zhī
  • ài
  • de
  • xiǎo
  • guī
  •  
  •  我家養了兩只可愛的小烏龜。
  •  
  •  
  • men
  • yǒu
  • zǎo
  • xiǎo
  • de
  • tóu
  •  
  • liǎn
  • shàng
  •  它們有一個棗子大小的頭,臉上
  • yǒu
  • liǎng
  • tiáo
  • hóng
  • de
  • ?g
  • wén
  •  
  • tiáo
  • yòu
  • xiǎo
  • yòu
  • duǎn
  • de
  • 有兩條紅色的花紋,一條又小又短的
  • 閱讀全文

   踢毽子比賽

   作文字數:477
   作者:牛祺禎
  •  
  •  
  •  
  • chūn
  • tiān
  • de
  • xià
  •  
  • wài
  • miàn
  • hěn
  • liáng
  • kuài
  •  春天的一個下午,外面很涼快
  •  
  • men
  • bān
  • de
  • tóng
  • xué
  • chuān
  • zhe
  • huàn
  • rán
  • xīn
  • de
  • xiào
  • ,我們班的同學穿著煥然一新的校服
  •  
  • dài
  • zhe
  • xiān
  • yàn
  • de
  • hóng
  • lǐng
  • jīn
  •  
  • jiǎo
  • chuān
  • yùn
  • dòng
  • xié
  •  
  • ,帶著鮮艷的紅領巾,腳穿運動鞋,
  • 閱讀全文

   隊列比賽中發生的一件事

   作文字數:248
   作者:沈澤
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • shì
  • duì
  • liè
  • sài
  • de
  •  
  • men
  •  今天是隊列比賽的日子,我們
  • zǎo
  • zǎo
  • de
  • lái
  • dào
  • xué
  • xiào
  •  
  • zhǔn
  • bèi
  • sài
  •  
  • 早早的來到學校,準備比賽。
  •  
  •  
  •  
  • men
  • zhěng
  • hǎo
  • duì
  • xià
  • le
  •  
  • dào
  • le
  • cāo
  • chǎng
  •  ∶我們整好隊下去了,到了操場
  • 閱讀全文

   唱歌比賽

   作文字數:343
   作者:陳雨晴
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  •  
  • sēn
  • lín
  • jiāng
  • bàn
  • chǎng
  • bié
  •  今天,森林里將舉辦一場特別
  • de
  • chàng
  • sài
  •  
  • cān
  • sài
  • de
  • xuǎn
  • shǒu
  • shì
  • sēn
  • lín
  • de
  • 的唱歌比賽,參賽的選手是森林里的
  • niǎo
  • ér
  • men
  •  
  • yóu
  • dāng
  • zhǔ
  • chí
  • rén
  •  
  • hóu
  •  
  • 鳥兒們,由八哥當主持人,猴子、河
  • 閱讀全文

   穿針比賽

   作文字數:436
   作者:徐同欣
  •  
  • zhù
  • le
  • ma
  •  
  •  
  •  
  • 記住了嗎? 
  •  
  •  
  • xīng
  • èr
  • xià
  • wài
  • huó
  • dòng
  • men
  • bān
  • zhǎn
  • kāi
  •  星期二下午課外活動我們班展開
  • le
  • chǎng
  • liè
  • de
  • sài
  •  
  •  
  • chuān
  • zhēn
  • sài
  •  
  • huó
  • 了一場激烈的比賽——穿針比賽。活
  • 閱讀全文

   查字典比賽

   作文字數:562
   作者:梁家萃
  •  
  •  
  •  
  • nián
  • yuè
  •  年月日
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • tiān
  • yīn
  • chén
  • chén
  • de
  •  
  • chuān
  • zhe
  • hòu
  • hòu
  •  今天天氣陰沉沉的,我穿著厚厚
  • 閱讀全文

   五子棋比賽

   作文字數:421
   作者:劉雁豪
  •  
  •  
  •  
  • xīng
  • sān
  • de
  • xià
  • bān
  • duì
  • huó
  • dòng
  • shí
  •  
  •  星期三的下午班隊活動時,我
  • men
  • bān
  • háng
  • le
  • chǎng
  • liè
  • de
  • sài
  •  
  • 們班舉行了一場激烈的五子棋大賽。
  •  
  •  
  • xià
  • èr
  • jiē
  • shí
  •  
  • men
  • jìng
  • jìng
  • de
  • zuò
  •  下午第二節課時,我們靜靜的坐
  • 閱讀全文

   拔河比賽

   作文字數:691
   作者:錢嘉
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • yáng
  • guāng
  • míng
  • mèi
  •  
  • shì
  • men
  • jun1
  •   今天陽光明媚,是我們軍
  • xùn
  • de
  • èr
  • tiān
  •  
  • xià
  •  
  • men
  • sān
  • nián
  • bān
  • 訓的第二天,下午,我們三年級個班
  • jìn
  • háng
  • le
  • chǎng
  • liè
  • de
  • sài
  •  
  • quán
  • tóng
  • 進行了一場激烈的拔河比賽。全體同
  • 閱讀全文

   a 跳大繩比賽

   作文字數:1052
   作者:陳浩威
  •  
  •  
  •  
  • shí
  • yuè
  • shí
  • jiǔ
  • xià
  •  
  • men
  • xué
  • xiào
  •  十一月十九日下午,我們學校
  • zài
  • xiào
  • yuán
  • de
  • xiǎo
  • tiān
  • jǐng
  • háng
  • le
  • chǎng
  • tiào
  • shéng
  • 在校園的小天井里舉行了一場跳大繩
  • de
  • sài
  •  
  • sài
  • xiàn
  • chǎng
  • zuò
  •  
  • tóng
  • xué
  • men
  • 的比賽。比賽現場座無虛席,同學們
  • 閱讀全文

   一次有趣的拔河比賽

   作文字數:463
   作者:孟曉麗
  •  
  • zhàn
  • zhǎng
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • xià
  • sān
  • jiē
  •  
  • 站長: 今天下午第三節課,我
  • men
  • sān
  • ?
  •  
  • bān
  • yào
  • gēn
  • sān
  • ?
  •  
  • bān
  • de
  • tóng
  • xué
  • jìn
  • háng
  • 們三()班要跟三()班的同學進行
  • sài
  •  
  • měi
  • bān
  • tiāo
  • xuǎn
  • zuì
  • de
  • 一次拔河比賽。每班挑選力氣最大的
  • 閱讀全文

   拔河比賽

   作文字數:573
   作者:羅詠文
  •  
  • zhàn
  • zhǎng
  •  
  •  
  •  
  • xīng
  • sān
  • xià
  • de
  • huó
  • dòng
  •  
  • 站長: 星期三下午的活動課,
  • men
  • jìn
  • háng
  • le
  • sài
  •  
  • duì
  • shǒu
  • shì
  • sān
  • nián
  • jiǔ
  • 我們進行了拔河比賽。對手是三年九
  • bān
  •  
  • men
  • lái
  • men
  • bān
  • de
  • tóng
  • xué
  • xiǎn
  • 班,與他們比起來我們班的同學顯得
  • 閱讀全文

   英語朗誦比賽

   作文字數:308
   作者:沈澤宇
  •  
  •  
  •  
  • xīng
  •  
  • xué
  • xiào
  • háng
  • quán
  • xiào
  • yīng
  • lǎng
  •  星期五,學校舉行全校英語朗
  • sòng
  • sài
  •  
  • wéi
  • le
  • yíng
  • jiē
  • zhè
  • zhòng
  • yào
  • de
  • sài
  •  
  • 誦比賽。為了迎接這次重要的比賽,
  • zǎo
  • zuò
  • hǎo
  • le
  • zhǔn
  • bèi
  •  
  • 我早已做好了準備。
  • 閱讀全文

   廣播體操比賽

   作文字數:284
   作者:張釋文
  •  
  •  
  •  
  • shàng
  • guǎng
  • cāo
  • sài
  • de
  • shí
  • hòu
  •  記得上次廣播體操比賽的時候
  •  
  • men
  • zuò
  • zài
  • zuò
  • wèi
  • shàng
  • xīn
  • shǎng
  • bié
  • rén
  • de
  • guǎng
  • ,我們坐在座位上欣賞別人的廣播體
  • cāo
  •  
  • lún
  • dào
  • men
  • zuò
  • cāo
  • shí
  •  
  • men
  • dòng
  • 操,輪到我們做操時,我們個個激動
  • 閱讀全文

   接力比賽

   作文字數:460
   作者:劉雁豪
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • qiū
  • yùn
  • dòng
  • huì
  • zhōng
  •  
  • men
  • sān
  • nián
  •   秋季運動會中,我們三年
  • háng
  • le
  • jiē
  • sài
  •  
  • fēi
  • cháng
  • liè
  •  
  • 級舉行了一次接力比賽,非常激烈,
  • zuì
  • kāi
  • xīn
  • de
  • shì
  •  
  • men
  • bān
  • dào
  • le
  • míng
  •  
  • 最開心的是,我們班得到了第一名。
  • 閱讀全文

   轉呼拉圈比賽

   作文字數:637
   作者:鄭利琴
  •  
  •  
  • zhuǎn
  • quān
  • sài
  •  轉呼拉圈比賽
  •  
  •  
  •  
  •  
  • chūn
  • fēng
  • chuī
  • zhe
  • wéi
  • men
  • sòng
  • lái
  • le
  • pàn
  • wàng
  • 春風徐徐地吹著為我們送來了盼望
  • 閱讀全文

   踢毽子比賽

   作文字數:636
   作者:鄭利琴
  •  
  •  
  • jiàn
  • sài
  •  踢毽子比賽
  • huí
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  •  
  •  
  • sān
  • ?
  •  
  • bān
  •  
  •  
  • liú
  • zhōu
  • 回浦實驗小學 三()班 劉周
  • qīng
  • 閱讀全文

   記一次籃球比賽

   作文字數:229
   作者:747
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  •  
  • zhāng
  • dào
  • zhōng
  • wán
  • ér
  •   今天,我和張赫到四中玩兒
  • lán
  • qiú
  •  
  •  
  •  
  • 籃球。 
  •  
  •  
  •  
  • wán
  • zhe
  • wán
  • zhe
  •  
  • rán
  • yǒu
  • liǎng
  • rén
  • yào
  • qiú
  •  玩著玩著,突然有兩個人要求
  • 閱讀全文

   有趣的拔河比賽

   作文字數:278
   作者:周曦
  •  
  •  
  • yǒu
  • de
  • sài
  •  有趣的拔河比賽
  •  
  • wéi
  • le
  • yíng
  • jiē
  • liù
  • ér
  • tóng
  • jiē
  •  
  • men
  • háng
  • le
  • 為了迎接六一兒童節,我們舉行了
  • yǒu
  • de
  • sài
  •  
  • 一次有趣的拔河比賽。
  • 閱讀全文

   吹氣球比賽

   作文字數:408
   作者:張欣
  •  
  •  
  • chuī
  • qiú
  • sài
  •  吹氣球比賽
  •  
  • dōng
  • xiàn
  • pīn
  • chá
  • xiǎo
  • xué
  •  
  •  
  • sān
  • sān
  • bān
  •  
  •  
  • zhāng
  • 如東縣拼茶小學 三三班 張
  • xīn
  • 閱讀全文

   精彩的比賽

   作文字數:430
   作者:胡正奇
  •  
  •  
  • jīng
  • cǎi
  • de
  • sài
  •  精彩的比賽
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • sān
  • ?
  •  
  • bān
  •  
  •  
  •  三()班 
  • 閱讀全文

   接力比賽

   作文字數:460
   作者:聽閱
  •  
  • wǎng
  •  
  • zhǐ
  •  
  •  
  •  
  • yuè
  • xià
  • jiān
  •  
  • 網 址  月日下午大課間,我
  • men
  • xìng
  • fèn
  •  
  •  
  • sān
  • nián
  • qiū
  • yùn
  • dòng
  • huì
  • kāi
  • 們興奮不已——三年級秋季運動會開
  • shǐ
  • le
  •  
  • xiàng
  • jiù
  • shì
  • men
  • zuì
  • huān
  • de
  • 始了。第一個項目就是我們最喜歡的
  • 閱讀全文

   有意義的演講比賽

   作文字數:594
   作者:高天榮
  •  
  •  
  •  
  •  
  • yǒu
  • de
  • yǎn
  • jiǎng
  • sài
  •   有意義的演講比賽
  •  
  •  
  •  
  •  
  • shān
  • shěng
  • xīn
  • zhōu
  • shì
  • kāi
  • xué
  • xiào
  • sān
  • ?
  •  
  • 山西省忻州市開發區學校三(一)
  • 閱讀全文
  卓易彩票平台卓易彩票主页卓易彩票网站卓易彩票官网卓易彩票娱乐 1144760.com | hg2015.cc | www.db2233.com | www.8011868.com | x48q.com | www.60486b.com | www.7025u.com | www.089wy.com | so222.cc | www.xj6001.com | 32126u.net | www.00755.com | www.w413.com | xpj70064.com | www.50026r.com | 9679m.com | www.1429g7.com | 0747s.com | www.2090922.com | www.50080g.com | 1422.cc | www.56655b.com | 1259l.com | www.9996dd.com | www.2875o.com | wlb66.com | www.123456.cc | 55323k.com | www.15786.com | 226688e.net | www.alpk33.com | www.979zf.com | 500000518.com | www.55676g.com | drcp111.com | www.135755555.com | 29918s.com | www.8344567.com | www.66ffa.com | 79964l.com | www.60108s.com | 22207w.com | www.12345603.cc | 5456x.com | www.55070g.com | feicai0870.com | www.msc-msc.com | 6245d.com | www.988505.com | www.150962.com | www.m27229.com | www.899342.com | www.033033o.com | www.hm7288.com | pj677x.com | www.5091v.com | 256777b.com | www.50064y.com | 1cp055.com | www.88266k.com | a08199.com | www.606117.com | bet28j.com | www.66136.com | 80368dd.com | www.77801h.com | 234904.com | www.49956l.com | 500000831.com | www.5854t.cc | www.bh11234.com | www.848255.com | www.b005.com | 11aa8332.com | www.jz3888.com | 4152x.com | www.766159.com | 13806.com | www.9999bj.com | 64111m.com | www.le520.com | www.aobo9.com | www.401274.com | www.71234010.com | 2hga.com | www.678js888.com | mg887788.com | www.0014n.com | www.4107q.com | www.055979.com | www.qlm988.com | 3030011.com | www.j3123.com | mgm11999.com | www.83565.com | www.yqf2.com | 9566362.com | 3346.com | www.0194004.com | 883399x.com | www.745855.com | www.js3838.com | 1305004.com | www.80188f.com | 99589dd.net | www.12656.cc | www.y18001.com | 5004ttt.com | www.4996dq.com | 888992255.com | www.52072r.com | www.289599.com | www.43131o.com | www.rgcp15.com | 55717dd.com | www.71233b.com | www.m.kb88.com | 168cp-c.com | www.44118l.com | 6830v.com | www.558401.com | www.0981.com | 5369x.com | www.00clf.com | www.22444100.com | xpj3432.com | www.sx1899.com | www.yh201422.vip | 5802cc.com | www.hg8889.tw | www.5009844.com | 44gg8331.com | www.63606t.com | 2677fff.com | www.105886.com | www.917090.com | 996622jj.com | c00351.com | www.33111199.com | 5hg7788.com | 8520n.com | 12124.company | www.hcjt2.com | www.hg0658.com | 3482j.com | www.hr9888.com | www.hg8052.com | 4590r.com | www.870080a.com | www.474922.com | 4231d.com | www.871203.com | www.g44c.com | 44077g.com | www.101372.com | www.huangma29.com | feicai010.com | 2127s.com | www.js00099.com | www.t8119.com | 8040hhh.com | www.c9221.com | www.18765.com | 7605dh.com | m0084.com | www.90935.com | www.vns8n8.com | o14666.com | www.88ttz.com | www.888365q.com | 9339999f.com | www.51515u.com | www.7920a.com | www.vns388.com | 69444477.com | www.108.gg | www.w4042.com | 1077rr.com | 18455.com | www.9356z.com | www.85857l.com | 4023l.com | 876878h.com | www.3933i.cc | www.4078m.com | www.j85757.com | dzhcp7.com | www.955334.com | www.l1432.com | www.vns353.com | 2003822.com | www.340477.com | www.42070018.com | www.hg1557.com | 33vv8331.com | 6033t.com | www.2632o.com | www.4694i.com | www.ylg82.com | 074u7.com | www.470680.com | www.siji05.com | www.58767.com | 73055d.com | 22pp8331.com | www.789733.com | www.58vs88.com | www.yh44777.com | yz222999.com | 8181394.com | www.187515.com | www.81520s.com | www.cp67776.com | www.ylg258.com | so55555.cc | 3225o.com | www.gai20.com | www.62979w.com | www.2088xpj.com | 4023l.com | 99bo.me | www.75538a.com | www.51515r.com | www.0077xpj.net | www.3844qq.com | 98345h.com | 5350j.com | www.178562.com | www.50788j.com | www.4058oo.com | www.yh00bet.com | xpj70065.com | 4488cc.com | 6830h.com | www.689744.com | www.159433.com | www.26123aa.com | www.305kk.com | 1077qqq.com | ee4119.com | dfs234.com | www.671566.com | www.yun0123.com | www.mgm868005.com | www.67574.com | 2418003.com | 3807hh.com | 454662.com | www.296380.com | www.5484b.com | www.t63568.com | www.808888c.com | www.42842814.com | www.v0040.com | ttt2848.com | 01234lll.com | 2709m.com | bwin910.co | www.106076.com | www.951912.com | www.66376t.com | www.56011t.com | www.77ok.com | www.4632.com | www.78.tt | 7811e.com | 009900c.com | 6403p.com | b68080.com | yy4119.com | 9978611.com | 822062.com | www.549077.com | www.ssme8.com | www.33598r.com | www.55717p.com | www.441766.com | www.yh8878b.com | www.hg7624.com | www.006073.com | www.pj39330.com | 3424o.com | 11002229.com | 2709.com | yy080.net | 6487jjj.com | 3938pp.com | 7346611.com | 7777wd.com | www.50080o.com | www.593477.com | www.269777a.com | www.500vp.com | www.26878y.com | www.65707q.com | www.15b32.net | www.38877.com | www.7249t.com | www.2807777.com | www.1754r.com | www.4996nm.com | www.tyc131.com | www.44c.com | www.c44ss.com | www.uc.cc | www.4963yy.com | www.pj88i.com | www.hg8993.com | www.848777f.com | www.00773o.com | www.ag0234.com | www.659618.com | www.hg888111.com | www.52062a.com | www.11475.com | www.97jsc.com | www.ylylc09.com | www.4323w.com | www.00840k.com | www.6cpb.com | www.630477.com | www.399140.com | www.88266o.com | 5697emm.com | 1331ll.com | bet36570000.com | 2820o.com | n2490.com | 655660055.com | blhvip15.com | www.bh33345.com | www.bet36579.com | www.ra8804.com | www.233113.com | www.h92776.com | www.73990q.com | www.hg8268.com | www.8039k.com | www.865850.com | www.338072.com | yh888n.com | 07789.com | 3559hhh.com | js57666.com | bst979.com | www.r766.com | www.js5599.vip | www.4996sd.com | www.0967003.com | www.26299d.com | www.786587.com | www.81520u.com | xx888e.com | 5906nn.com | hg77702.com | www.bh11345.com | www.7676760099.com | www.wxc0234.com | www.7225n.com | www.8bd.com | www.aa0090.com | manbetx168168.com | 1119420.com | 3890p.com | yd12305.com | www.2061368.com | www.suncity888.com | www.79095d.com | www.81233x.com | www.584611.com | aipin888.vip | pj88vv.com | www.9599677.net | www.734555.com | www.06820m.com | www.50026x.com | www.389744.com | 4116a.com | hbs124.com | www.6177a.com | www.4556711.com | www.99552gg.com | www.1035h.com | 22bb8332.com | so66.cc | 7334o.com | www.228369.com | www.627464.com | www.3479e.com | 1005hh.com | 39990022.com | www.m.8235n.com | www.kjlhc.cc | www.4923r.com | www.283550.com | 3559zzz.com | 35252m.com | www.7788789.com | www.r999997.com | www.hw0123.com | 97799k.com | pjyunnan.com | www.60582.com | www.0383.com | www.71233g.com | www.91233v.com | 0805q.com | www.vns7n7.com | www.caipiao88b.com | www.50732x.com | 0986.com | k86811.com | www.63248.com | www.00797b.com | www.330865.com | 341pt.com | www.25673d.com | www.55060u.com | www.cyj1.com | LXYL362.com | 17784.com | www.o7793.com | www.66652d.com | c83.net | 365vip100.cc | www.911898.com | www.d17848.com | 1434k.com | fh7.927go.com | www.hg888995.com | www.954321f.com | 23800o.com | 7720v.com | www.78222.com | www.35918x.com | 500000393.com | 99111rr.com | www.rgcp111.com | www.33csj.com | 3679qq.com | www.v6866.com | www.js89n.vip | www.091069.com | 5309d.com | www.k1235.com | www.5086q.com | 50041.com | www.vnsr00888.com | www.07679l.com | www.99638a.com | 2757p.com | www.s456x.com | www.937065.com | 8757067.com | www.8966kk.com | www.71399x.com | 22412.com | www.yh8211.com | www.7074.com | sxpj62617.com | 11018e.com | www.3032cc.com | 88905353.com | 3225d.com | www.115527y.com | www.83993i.com | 7989g.com | www.sha0066.com | www.178673.com | uc02.cc | www.4996hz.com | www.098286.com | 3225a.com | www.377666t.com | 884192.com | 5004a.com | www.r999995.com | 22883z.com | www.1111wns.com | www.048181.com | 6888zx.com | www.00037b.com | www.29277h.com | 91019l.com | www.3877msc.com | www.rrle3.com | 61653r.com | www.674886.com | www.178352.com | 67888.am | www.ihg5599.com | 7736r.com | www.jnh885.com | www.989841.com | kxmapp555.com | www.673888u.com | 0015tt.com | www.223456m.com | www.55885l.com | 0289v.com | www.1108617.com | www.87668e.com | www.56733u.com | www.2544.com | 4340h.com | www.8850.com | 87680p.com | www.330099l.com | www.ac3311.com | 98955s.com | www.2507777.com | 07326666.com | www.hg7939.com | www.246841.com | www.7168801.com | www.51331c.com | 4255.com | www.30350f.com | pp3100.com | www.2345200.com | www.68568v.com | www.55574.vip | www.5xcj.com | 55uu8331.com | www.531089.com | hg10p.com | www.gbt0201.com | ylzz4446.com | www.35252s.com | 2934q.com | www.3170004.com | www.307996.com | www.yinhe9507d.com | www.c5829.com | www.hcjt9.com | 009900q.com | www.50788m.com | 915905963.com | www.656659.com | 39199z.com | www.w84r.com | 2636.cc | www.377666l.com | 6261l.com | www.vns6607.com | 8520h.com | www.5099zz.com | 444000zz.com | www.4972g.com | 0296.com | sss090.com | www.45598w.com | 7599xx.com | www.1118084.com | 08702004.com | www.4058b.com | 67877w.com | www.06386666.com | 0289v.com | www.47707.net | 66671i.com | www.6889793.com | fuli1.com | www.15365.com | 31784444.com | www.3552n.com | ggg5144.com | www.899621.com | www.3657c.com | www.317787.com | www.456qqq.com | 55402dh.com | www.7111e.com | 0652a.com | www.89677a.com | 11113885.com | www.44730.com | 7989b.com | www.66ffy.com | www.333222p.com | www.322424.com | www.959msc.com | 78900.cc | www.4996xm.com | 30688a.com | www.dayou800.com | hg85877.com | www.656270.com | www.2846hh.com | 1429t.com | www.89599m.com | lh66x.com | www.0134008.com | jnn006.com | www.550346.com | www.88msa.com | am2982.com | www.3032ii.com | 7720c.com | www.yi432.com | www.777444o.com | l2894.com | www.04bet8.com | 3775h.com | www.32123t.com | www.j32126.cc | 20559944.com | www.5099aa.com | 502569.com | www.3933b.cc | www.0860e.com | hg168q.com | www.627464.com | 8988q.com | www.700626.com | www.889966.com | o77304.com | www.135.ag | www.js69ll.cc | yiqunhs.com | www.7893w35.com | 9649u.com | www.662358.com | www.hg6733.com | 11453322.com | www.11774.cc | www.hg56783.biz | 2016.ag | www.b98478.com | www.14555a.com | 6363go.com | www.830217.com | 168cp-o.com | 97618g.com | www.5309789.com | q2146.com | www.335240.com | www.848524.com | sha0000.com | www.560621.com | www.940999.com | 7605c.com | www.458178.com | www.89.cc | man153.com | www.332807.com | www.5146z8.com | yhjiangsu.vip | www.170955.com | www.biying950vip.com | k2554.com | uc04.cc | www.js68678.com | 12742l.com | 44betbet365.com | www.js8858.com | www.18599.com | 22205a.com | www.39957b.com | www.77958.com | 93922m.com | www.655870.com | www.4694p.com | 22296vv.com | 3245o.com | www.ykylc06.com | www.991224.com | qjdc555.com | www.fcyl1.com | www.r948r.com | b887.xyz | 56988k.vip | www.ag.hg3005.tw | www.pujing222.com | lll3405.com | www.346577.com | www.33678zz.com | www.9374l.com | 93888js.com | www.cp8015.cc | www.901148.com | 56988x.com | 897dd.cc | www.2632y.com | www.l456x.com | 44077y.com | 8036pp.com | www.890c.com | www.daf005.com | 160970.com | biying920vip.com | www.igcp4.com | www.8967g.com | www.1869t.com | dd5144.com | www.856657.com | www.cn365i.com | www.q32126.cc | yth67.com | www.349477.com | www.558105.com | www.hg1322.com | 4182v.com | y1429.com | www.8667a.com | www.38345i.com | www.12007.com | 77877.com | www.205882.com | www.93gj06.com | www.214333.com | 2677vvv.com | 5478w.com | www.580819.com | www.j94600.com | www.68003.com | xpj6001.com | hg91910.com | www.653436.com | www.flb907.com | www.tm012.com | 30007k.com | 921330.com | www.118428.com | www.99638h.com | www.hh635.com | www.2090966.com | 2096j.com | 11018a.com | www.716997.com | www.zzyl60.com | www.267838.com | www.6161sun.com | 40033ddd.com | 609906.com | www.820933.com | www.hg7112.com | www.554198.com | www.xpj8888.cc | 3435s.com | 1679n.com | www.533292.com | www.4798.cc | www.00773a.com | www.js60a.com | xpj29977.com | dzjcp.com | 7874.cc | www.399130.com | www.66653z.com | www.9908598.com | www.t2005.net | www.xw3333.com | 123000.com | b918.com | feicai0471.com | www.802190.com | www.bet73t.com | www.3983116.com | www.ms9998.com | www.8806js.com | 8722uuuu.com | yqpnwjo.cn | 2373v.com | www.501347.com | www.33997n.com | www.xpj66123.com | www.d526688.com | www.hg88.us | www.a1a333.cc | 86811r.com | 380111777.com | 32126l.net | 55545a.com | www.686783.com | www.66376k.com | www.087e.com | www.bb673888.com | www.3165.com | www.25288m.com | bifa.cm | 4323t.com | 44264444.com | 80368x.com | 4323u.com | vv8824.com | www.411515.com | www.hjin1.com | www.81233r.com | www.168a56.com | www.4058yy.com | www.801917.com | www.771990.com | www.330099f.com | www.yh8009.com | 44112229.com | 0091234.com | 86226l.com | 37688f.com | 908080t.com | g3144.com | 06006w.com | 18775m.com | www.178261.com | www.596233.com | www.965176.com | www.4388.cc | www.50024h.com | www.40wb.top | www.h90928.com | www.93919f.com | www.47506x.com | www.55070e.com | www.98698m.com | www.938l.cc | www.j99888.com | www.5487.com | www.k1128.com | www.xb0024.com | www.pj2256.com | www.wxr11.com | www.7830e.com | www.1310909.com | www.am88800.com | www.80amjs.com | www.hg022.com | www.90866.cc | www.700829.com | www.hg148.com | www.5487567.com | www.hg9192.com | www.amhg004.com | www.8124g.com | www.wnsr848.com | www.28758g.com | www.yh7890.com | www.54541100.com | www.4938j.com | www.330099p.com | www.hg353.net | www.9225z.com | www.07991.com | www.77099.com | www.559339.com | www.0201gg.com | www.1111284.com | www.3g88.com | www.00773u.com | www.45598r.com | www.07679t.com | www.050881.com | www.94383.com | www.76520b.com | www.6769x.com | www.hj0555.com | www.673290.com | www.316411.com | 11007.com | 5077666.com | 0652h.com | 61652j.com | 51133a.com | 6766kk.com | 8159ll.cc | www.631155.com | www.704178.com | www.dz8789.com | www.50999a.com | www.8080999h.com | www.48330k.com | www.79520c.com | www.clh1.com | www.451770.com | 76886w.com | 6002z.com | 6118c.com | 9339999o.com | 4631188.com | www.77537w.com | www.159kj.com | www.8888yh.com | www.86339q.com | www.77114p.com | www.912482.com | www.75538a.com | 8510.com | 7720g.com | 595007.com | www.bf855.com | www.xpj9780.com | www.803503.com | www.0600d.cc | www.60123y.com | www.800986.com | aa33337.com | 2618a.com | 3435.com | rr1331.com | www.js6169.com | www.cp0058.com | www.55676s.com | www.3890l.com | www.249711.com | 1466l.com | 305225.com | hggjtg6.com | www.k66111.com | www.80jsjs.com | www.07234.com | www.al9888.com | 73055f.com | 9030a.com | 7779t.cc | www.09569r.com | www.58665f.com | www.68993262.com | www.939562.com | feicai0724.com | f58955.com | 923970.com | www.yh00bet.com | www.4996cd.com | www.71399q.com | www.346077.com | vip1449.com | 06388383.com | www.56520h.com | www.cp009x.com | www.4923j.com | www.560103.com | dxcp33.com | b2146.com | www.pj7787.com | www.4136.com | www.39500f.com | www.36788a.com | 39390524.com | 11422r.com | www.pj299299.com | www.vn888456.com | www.528121.com | 3mgmjbp.com | p533.cc | www.456099.com | www.1434e.com | www.652862.com | hhhhh.com | ff56988.com | www.902488.com | www.578888.vip | www.616888.com | hg128.xyz | le888a.com | www.57289.com | www.0194001.com | www.119705.com | b68080.com | www.7777wnsr.com | www.8313e.com | www.0014q.com | 3189o.com | 063971.com | www.20976.com | www.pgylc.net | www.209983.com | jidu22.com | www.365168.cc | www.80188y.com | www.965900.com | 90307o.com | bg555666.com | www.4972z.com | www.99clf.com | 2019a.cc | 3434qqq.com | www.5049f.com | www.6364u.com | 4066u.com | 2418009.com | www.808888f.com | www.663by.com | 2021j.com | www.56733e.com | www.hyi3.com | www.833314.com | 496ss.com | www.4625v.com | www.v2662.com | www.330605.com | c15666.com | www.2223xj.com | www.9646w.com | 025647.com | 9895p.com | www.7415ll.com | www.912339.com | 28839x.com | www.4853a.com | www.55717c.com | 08530001.com | 500000813.com | www.c32537.com | www.960913.com | 11018y.com | www.792suncity.com | www.065925.com | s2894.com | 6040055.com | www.38138l.com | www.516113.com | 82365x.com | www.8806132.com | www.1035u.com | 2643f.com | www.pj9448.com | www.0270s.com | hd11939.com | www.477745.com | www.707987.com | 99005156.com | www.bh33345.com | www.12136s.com | 9949zhao.com | LXYL364.com | www.06386688.com | 56787.com | 23800a.com | www.00778q.com | www.54400i.com | 2851a.com | www.v063801.com | 01007.com | 176939.com | www.38vs88.com | bf5988.com | www.js1166.com | www.1466t.com | 908080j.com | www.2222558.com | www.21202u.com | 3846jj.com | www.279765.com | www.5091k.com | 703.com | www.7817g.vip | www.7111g.com | www.60123g.com | b9970.com | www.zr55555.com | www.789755.com | vipvip1111.com | www.10999q.com | 2021b.com | www.ylhg2828.com | www.ylvip.tv | 8547mm.com | www.20201.com | www.802933.com | 1806766.com | www.308956.com | 26444w.com | www.4972uu.com | www.5484a.com | 3890k.com | www.88166l.com | 12743.com | www.ts00888.com | www.71233j.com | bdg1166.com | www.79500w.com | 6002aa.com | www.76060x.com | www.50051b.com | hhvip666.com | www.5981o.com | 6177010.com | www.0267x.com | www.785803.com | 55818p.com | www.amdwc.net |