<optgroup id="w2uiu"></optgroup>
<menu id="w2uiu"><tt id="w2uiu"></tt></menu>
<menu id="w2uiu"><strong id="w2uiu"></strong></menu>
 • <menu id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu></menu>
  <xmp id="w2uiu"><menu id="w2uiu"></menu>
 • <dd id="w2uiu"><nav id="w2uiu"></nav></dd>
 • 我和我的小鸚鵡

  作文字數:784
  作者:張一蕊
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • měi
 • xiǎo
 • péng
 • yǒu
 • dōu
 • yǒu
 • de
 • shí
 •    每個小朋友都有他的十
 • suì
 • shēng
 • suǒ
 • liè
 • wài
 • de
 • shēng
 • kuài
 • dào
 • 歲生日所以我也不列外我的生日快到
 • le
 • gāo
 • xìng
 • de
 • shì
 • yīng
 • sòng
 • yàng
 • 了高興的是爸爸媽媽答應送我一樣禮
 • shì
 •  
 • men
 • què
 • gào
 • shì
 • shí
 • me
 • 物可是,他們卻不告訴我是什么禮物
 • hài
 • zhè
 • tiān
 • zhí
 • zài
 • xiǎng
 • huì
 • shì
 • shí
 • me
 • shì
 • wán
 • 害得我這幾天一直在想會是什么是玩
 • shì
 • hái
 • shì
 •  
 •  
 • 具是衣服還是……
 •  
 •  
 • ā
 •  
 • zhè
 • tiān
 • zhōng
 • dào
 • le
 •  
 • dài
 •  啊!這天終于到了。我迫不及待
 • wèn
 •  
 • shén
 • xiào
 •  
 • jiù
 • zài
 • zhè
 • 地去問媽媽。媽媽神秘一笑,就在這
 • shí
 •  
 • mén
 • líng
 • xiǎng
 • le
 •  
 • gǎn
 • jǐn
 • kāi
 • mén
 •  
 • zhī
 • jiàn
 • 時,門鈴響了,我趕緊去開門,只見
 • zhe
 • niǎo
 • lóng
 •  
 • jiē
 • guò
 • lái
 • zǎi
 • 爸爸提著一個鳥籠。我接過來仔細一
 • kàn
 •  
 • gāo
 • xìng
 • bèng
 • sān
 • chǐ
 • gāo
 •  
 • qiáo
 •  
 • zhè
 • 看,高興得我一蹦三尺高。瞧,這不
 • shì
 • mèng
 • mèi
 • qiú
 • de
 • duì
 • dān
 • yīng
 • ma
 •  
 • 是我夢寐以求的一對牡丹鸚鵡嗎?爸
 • shuō
 •  
 •  
 • bié
 • gāo
 • xìng
 • tài
 • zǎo
 •  
 • cóng
 • hòu
 • 爸說:“你別高興地太早,從此以后
 •  
 • xiǎo
 • yīng
 • jiù
 • guī
 • zhào
 • liào
 •  
 • shí
 • ne
 •  
 • quē
 • bàn
 • ,小鸚鵡就歸你照料。食呢,缺個半
 • tiān
 •  
 • hái
 •  
 • shuǐ
 • què
 • 天,還可以馬馬虎虎,水卻一刻也不
 • néng
 • méi
 • yǒu
 •  
 •  
 •  
 • hǎo
 • de
 •  
 •  
 • kǒu
 • yīng
 • le
 • 能沒有。”“好的!”我一口答應了
 •  
 •  
 •  
 •  
 • xiǎo
 • zuò
 • wén
 • wǎng
 •  
 •  
 • 。  小荷作文網 
 •  
 •  
 • qiáo
 •  
 • zhè
 • liǎng
 • xiǎo
 • jiā
 • huǒ
 • jīng
 • zài
 • jiào
 • le
 •  
 •  瞧,這倆小家伙已經在叫我了。
 • dūn
 • xià
 • shēn
 •  
 • zǎi
 • guān
 • chá
 • zhe
 • men
 •  
 • yuán
 • 我蹲下身子,仔細地觀察著它們。圓
 • liū
 • liū
 • de
 • yǎn
 • jīng
 • hēi
 • hēi
 • de
 •  
 • yǎn
 • quān
 • shì
 • bái
 • de
 •  
 • 溜溜的眼睛黑黑的,眼圈是白色的,
 • tóu
 • shàng
 • de
 • máo
 • fēi
 • zhōng
 • luè
 • dài
 • huáng
 •  
 • hóng
 • hóng
 • de
 • 頭上的毛咖啡色中略帶黃色,紅紅的
 • zuǐ
 • xiàng
 • dǎo
 • gōu
 •  
 • shēn
 • shàng
 • de
 • máo
 • dōu
 • shì
 • 嘴巴像一個倒鉤。身上的羽毛都是綠
 • de
 •  
 • duān
 • shì
 • hēi
 •  
 • qiǎn
 •  
 • qīng
 • zhè
 • sān
 • zhǒng
 • yán
 • 色的,末端是黑、淺綠、青這三種顏
 • xiàng
 • jiān
 • ér
 • chéng
 • de
 •  
 • liǎng
 • zhī
 • zhǎo
 • láo
 • láo
 • zhuā
 • zài
 • 色相間而成的,兩只爪子牢牢地抓在
 • gēn
 • gǎn
 • shàng
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • jiù
 • zhè
 • yàng
 •  
 • 一根桿子上。   就這樣,我
 • gēn
 • zhè
 • liǎng
 • xiǎo
 • jiā
 • huǒ
 • chéng
 • le
 • hǎo
 • péng
 • yǒu
 •  
 • měi
 • tiān
 • fàng
 • xué
 • 跟這倆小家伙成了好朋友。每天放學
 • huí
 • jiā
 •  
 • dōu
 • yào
 • gěi
 • men
 • wèi
 • shuǐ
 •  
 • wèi
 • shí
 •  
 • qīng
 • 回家,我都要給它們喂水、喂食、清
 • fèn
 • biàn
 •  
 • guǒ
 • yǒu
 • gāo
 • xìng
 • de
 • shì
 •  
 • jiù
 • huì
 • 理糞便。如果我有不高興的事,就會
 • gào
 • men
 •  
 • liǎng
 • huì
 • zhā
 • zhā
 • shuō
 • 告訴它們,它倆也會唧唧喳喳說個不
 • tíng
 •  
 • hǎo
 • xiàng
 • zài
 • gěi
 • jiàn
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 停,好像也在給我提意見。  
 •  
 •  
 • liǎng
 • hái
 • yǒu
 • gèng
 • yǒu
 • de
 • shì
 • ne
 •  
 • yǒu
 • tiān
 •  他倆還有更有趣的事呢!有一天
 •  
 • lóng
 • guà
 • zài
 • fáng
 • dào
 • chuāng
 • shàng
 •  
 • rán
 • hòu
 • guān
 • hǎo
 • ,我把籠子掛在防盜窗上,然后關好
 • chuāng
 •  
 • gāng
 • zhuǎn
 • shēn
 • xiǎng
 • zǒu
 •  
 • què
 • tīng
 • jiàn
 • xiǎo
 • yīng
 • 窗,剛轉身想走,卻聽見小鸚鵡唧唧
 • zhā
 • zhā
 • jiào
 • tíng
 •  
 • zhuǎn
 • guò
 • shēn
 • kàn
 •  
 • 喳喳地叫個不停。我轉過身去一看,
 • xiàn
 • xiǎo
 • yīng
 • duì
 • zhe
 • chuāng
 • tiào
 • shàng
 • tiào
 • xià
 •  
 • 發現小鸚鵡對著窗戶急得跳上跳下,
 • jiào
 • lái
 • jiào
 •  
 • hǎo
 • xiàng
 • zài
 • shuō
 •  
 •  
 • xiǎo
 • zhǔ
 • rén
 • zhī
 • mǎi
 • 叫來叫去,好像在說:“小主人只買
 • le
 • men
 • liǎng
 • zěn
 • me
 • huì
 • yǒu
 • men
 • liǎng
 • ne
 •  
 •  
 • 了我們兩個怎么會有你們兩個呢?”
 • rěn
 • zhù
 • xiào
 • zhe
 • duì
 • xiǎo
 • yīng
 • shuō
 •  
 •  
 • ya
 •  
 • xiǎo
 • 我忍不住笑著對小鸚鵡說:“呀!小
 • shǎ
 • guā
 •  
 • yuán
 • lái
 • men
 • hái
 • huì
 • chī
 • ā
 •  
 • miàn
 • de
 • 傻瓜,原來你們還會吃醋啊,里面的
 • rén
 • jiù
 • shì
 • men
 • ma
 •  
 •  
 • zhè
 • liǎng
 • xiǎo
 • jiā
 • huǒ
 • 人不就是你們自己嗎!”這倆小家伙
 • áng
 • zhe
 • nǎo
 • dài
 • dǒng
 • fēi
 • dǒng
 • kàn
 • zhe
 •  
 • èr
 • tiān
 • 昂著腦袋似懂非懂地看著我。第二天
 •  
 • yòu
 • lóng
 • guà
 • le
 • lái
 •  
 • guān
 • shàng
 • le
 • chuāng
 •  
 • ,我又把籠子掛了起來,關上了窗。
 • zhī
 • jiàn
 • xiǎo
 • yīng
 • hǎo
 • xiàng
 • tīng
 • dǒng
 • le
 • zuó
 • tiān
 • shuō
 • de
 • huà
 • 只見小鸚鵡好像聽懂了我昨天說的話
 •  
 • chǎo
 • nào
 •  
 • guò
 • le
 • huì
 • ér
 •  
 • jīng
 • ,不吵也不鬧,過了一會兒,我驚訝
 • xiàn
 •  
 • zhè
 • liǎng
 • xiǎo
 • jiā
 • huǒ
 •  
 • rán
 • dāng
 • 地發現,這倆小家伙,居然把玻璃當
 • chéng
 • jìng
 •  
 • yòng
 • zuǐ
 • zhe
 • piāo
 • liàng
 • de
 • máo
 •  
 • 成鏡子,用嘴理著自己漂亮的羽毛,
 • zhèng
 • zài
 • shū
 • zhuāng
 • bàn
 • ne
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 正在梳妝打扮呢!  
 •  
 •  
 • shuō
 •  
 • liǎng
 • ài
 • ài
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  你說,它倆可愛不可愛?  
 •  
 •  
 •  
   
  無注音版:
   
   
   
    每個小朋友都有他的十歲生日所以我也不列外我的生日快到了高興的是爸爸媽媽答應送我一樣禮物可是,他們卻不告訴我是什么禮物害得我這幾天一直在想會是什么是玩具是衣服還是……
    啊!這天終于到了。我迫不及待地去問媽媽。媽媽神秘一笑,就在這時,門鈴響了,我趕緊去開門,只見爸爸提著一個鳥籠。我接過來仔細一看,高興得我一蹦三尺高。瞧,這不是我夢寐以求的一對牡丹鸚鵡嗎?爸爸說:“你別高興地太早,從此以后,小鸚鵡就歸你照料。食呢,缺個半天,還可以馬馬虎虎,水卻一刻也不能沒有。”“好的!”我一口答應了。
    小荷作文網
   
    瞧,這倆小家伙已經在叫我了。我蹲下身子,仔細地觀察著它們。圓溜溜的眼睛黑黑的,眼圈是白色的,頭上的毛咖啡色中略帶黃色,紅紅的嘴巴像一個倒鉤。身上的羽毛都是綠色的,末端是黑、淺綠、青這三種顏色相間而成的,兩只爪子牢牢地抓在一根桿子上。
   
    就這樣,我跟這倆小家伙成了好朋友。每天放學回家,我都要給它們喂水、喂食、清理糞便。如果我有不高興的事,就會告訴它們,它倆也會唧唧喳喳說個不停,好像也在給我提意見。
   
   
   他倆還有更有趣的事呢!有一天,我把籠子掛在防盜窗上,然后關好窗,剛轉身想走,卻聽見小鸚鵡唧唧喳喳地叫個不停。我轉過身去一看,發現小鸚鵡對著窗戶急得跳上跳下,叫來叫去,好像在說:“小主人只買了我們兩個怎么會有你們兩個呢?”我忍不住笑著對小鸚鵡說:“呀!小傻瓜,原來你們還會吃醋啊,里面的人不就是你們自己嗎!”這倆小家伙昂著腦袋似懂非懂地看著我。第二天,我又把籠子掛了起來,關上了窗。只見小鸚鵡好像聽懂了我昨天說的話,不吵也不鬧,過了一會兒,我驚訝地發現,這倆小家伙,居然把玻璃當成鏡子,用嘴理著自己漂亮的羽毛,正在梳妝打扮呢!
   
   
   你說,它倆可愛不可愛?
   
   
   

   火光照亮我的路


   550
   作文字數:551 作者:
  •  
  • wén
  •  
  • zhāng
  •  
  • lái
  •  
  • yuán
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • měi
  • 文 章 來 源   美麗
  • de
  • xiǎo
  • guǎng
  • chǎng
  • 的小廣場
  •  
  •  
  • jiāng
  • shěng
  •  
  • jiāng
  • dōu
  • shì
  • zhōng
  • xīn
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  •  江蘇省 江都市七里中心小學三

   我的小鵝真可愛

   作文字數:658
   作者:未知
  •  
  • huān
  • yíng
  •  
  • tóu
  • gǎo
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • xiǎo
  • 歡迎 投稿    我的小
  • é
  • zhēn
  • ài
  • 鵝真可愛
  • 閱讀全文

   我的小臺燈

   作文字數:345
   作者:未知
  •  
  • zuò
  • wén
  • jiāo
  • xué
  • wǎng
  •  
  •  
  •  
  • de
  • xiǎo
  • tái
  • dēng
  • 作文教學網  我的小臺燈
  •  
  •  
  • běi
  • shěng
  • dān
  • jiāng
  • kǒu
  • shì
  •  
  • běi
  • shěng
  • dān
  • jiāng
  • kǒu
  •  湖北省丹江口市 湖北省丹江口
  • 閱讀全文

   我的同學馬胖胖

   作文字數:288
   作者:未知
  •  
  • yōu
  • xiù
  •  
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  •  
  • de
  • tóng
  • xué
  • pàng
  • pàng
  • 優秀 作文  我的同學馬胖胖
  •  
  •  
  • níng
  • xià
  • yín
  • ?
  • shì
  •  
  • níng
  • xià
  • yín
  • ?
  • shì
  • táng
  • lái
  •  寧夏區銀川市 寧夏銀川市唐徠
  • 閱讀全文

   我的課余生活

   作文字數:408
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  • tóu
  • gǎo
  • ò
  •  
  •  
  •  
  • de
  •  你也可以投稿哦  我的課
  • shēng
  • huó
  • 余生活
  • 閱讀全文

   金清河*我的母親河

   作文字數:614
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • qīng
  • de
  • qīn
  •   金清河我的母親河
  •  
  •  
  • zhè
  • jiāng
  • shěng
  • wēn
  • lǐng
  • shì
  •  
  • guó
  • zhōng
  • xīn
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  •  浙江省溫嶺市 澤國中心小學三
  • 閱讀全文

   我的小烏龜

   作文字數:383
   作者:未知
  •  
  • xiǎo
  • xué
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  •  
  • de
  • xiǎo
  • guī
  • 小學作文  我的小烏龜
  •  
  •  
  • hēi
  • lóng
  • jiāng
  •  
  • qìng
  • shí
  • yóu
  • guǎn
  • guān
  • xiǎo
  •  黑龍江 大慶石油管理局機關小
  • 閱讀全文

   我的作文上網了

   作文字數:1228
   作者:未知
  •  
  • wǎng
  •  
  • zhǐ
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • zuò
  • wén
  • shàng
  • wǎng
  • le
  • 網 址   我的作文上網了
  •  
  •  
  • shān
  • shěng
  • shí
  • shì
  •  
  • shí
  • shì
  • xiǎo
  • xué
  •  山西省離石市 離石市第一小學
  • 閱讀全文

   火光照亮我的路

   作文字數:385
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  • huǒ
  • guāng
  • zhào
  • liàng
  • de
  •   火光照亮我的路
  •  
  •  
  • jiāng
  • shěng
  • huái
  • ān
  • shì
  •  
  • huái
  • yīn
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  •  江蘇省淮安市 淮陰區實驗小學
  • 閱讀全文

   我的名字叫“SARS”

   作文字數:591
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  • tóu
  • gǎo
  • ò
  •  
  •  
  •  
  • de
  • míng
  •  你也可以投稿哦  我的名
  • jiào
  •  
  •  
  • 字叫“”
  • 閱讀全文

   我的新朋友--電腦

   作文字數:607
   作者:未知
  •  
  • wén
  •  
  • zhāng
  •  
  • lái
  •  
  • yuán
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • 文 章 來 源   我的
  • xīn
  • péng
  • yǒu
  • diàn
  • nǎo
  • 新朋友電腦
  • 閱讀全文

   我的好舅舅

   作文字數:593
   作者:未知
  •  
  • zuò
  • wén
  • wǎng
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • hǎo
  • jiù
  • jiù
  • 作文網:  我的好舅舅
  •  
  •  
  • hēi
  • lóng
  • jiāng
  • suí
  • fēn
  •  
  • suí
  • fēn
  • xiǎo
  • xué
  •  黑龍江綏芬河 綏芬河第五小學
  • 閱讀全文

   我的一家子

   作文字數:420
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • jiā
  •    我的一家子
  •  
  •  
  • ?
  • shěng
  •  
  • nán
  • jìng
  • xiàn
  • shān
  • chéng
  • zhèn
  • biān
  • zhōng
  • xīn
  •  福建省 南靖縣山城鎮溪邊中心
  • 閱讀全文

   我的電腦

   作文字數:359
   作者:未知
  •  
  • wén
  •  
  • zhāng
  •  
  • lái
  •  
  • yuán
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • 文 章 來 源   我的
  • diàn
  • nǎo
  • 電腦
  • 閱讀全文

   我的理想

   作文字數:446
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • xiǎng
  •   我的理想
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • shēn
  • zhèn
  • shì
  • bǎo
  • ān
  •  
  • bǎo
  • ān
  • wài
  •  廣東省深圳市寶安區 寶安區外
  • 閱讀全文

   我的媽媽

   作文字數:352
   作者:未知
  •  
  • zuò
  • wén
  • jiāo
  • xué
  • wǎng
  •  
  •  
  •  
  • de
  • 作文教學網  我的媽媽
  •  
  •  
  • shān
  • dōng
  • shěng
  • yǎn
  • zhōu
  • shì
  •  
  • yǎn
  • zhōu
  • shì
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  •  山東省兗州市 兗州市實驗小學
  • 閱讀全文

   我的同學馬胖胖

   作文字數:263
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • tóng
  • xué
  • pàng
  • pàng
  •   我的同學馬胖胖
  •  
  •  
  • níng
  • xià
  • yín
  • ?
  • shì
  •  
  • níng
  • xià
  • yín
  • ?
  • shì
  • táng
  • lái
  •  寧夏區銀川市 寧夏銀川市唐徠
  • 閱讀全文

   我的小鵝真可愛

   作文字數:626
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • xiǎo
  • é
  • zhēn
  • ài
  •   我的小鵝真可愛
  •  
  •  
  • běi
  • jīng
  • shì
  •  
  • běi
  • jīng
  • shī
  • fàn
  • xué
  • shǔ
  • xīn
  •  北京市 北京師范大學附屬育新
  • xué
  • xiào
  • sān
  • nián
  • ?
  •  
  • bān
  •  
  • mèi
  • 學校三年級()班 李旭媚
  • 閱讀全文

   我的小臺燈

   作文字數:325
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • xiǎo
  • tái
  • dēng
  •    我的小臺燈
  •  
  •  
  • běi
  • shěng
  • dān
  • jiāng
  • kǒu
  • shì
  •  
  • běi
  • shěng
  • dān
  • jiāng
  • kǒu
  •  湖北省丹江口市 湖北省丹江口
  • shì
  • xiāo
  • jiā
  • gōu
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • nián
  •  
  • chá
  • 市肖家溝小學三年級 查可
  • 閱讀全文

   我的作文上網了

   作文字數:1213
   作者:未知
  •  
  • zuò
  • wén
  • jiāo
  • xué
  • wǎng
  •  
  •  
  •  
  • de
  • zuò
  • wén
  • shàng
  • wǎng
  • le
  • 作文教學網  我的作文上網了
  •  
  •  
  • shān
  • shěng
  • shí
  • shì
  •  
  • shí
  • shì
  • xiǎo
  • xué
  •  山西省離石市 離石市第一小學
  • sān
  • nián
  • bān
  •  
  • chéng
  • 三年級七班 城
  • 閱讀全文

   我的課余生活

   作文字數:376
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • shēng
  • huó
  •   我的課余生活
  •  
  •  
  • nèi
  • méng
  •  
  • nèi
  • méng
  • níng
  • chéng
  • xiàn
  • tiān
  • shí
  • yàn
  •  內蒙古 內蒙古寧城縣天義實驗
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • nián
  • bān
  •  
  • ?
  • méng
  • 小學三年五班 馬建蒙
  • 閱讀全文

   我的名字叫“SARS”

   作文字數:569
   作者:未知
  •  
  • yōu
  • xiù
  •  
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  •  
  • de
  • míng
  • jiào
  •  
  •  
  • 優秀 作文  我的名字叫“”
  •  
  •  
  • jiāng
  • shěng
  •  
  • shì
  • huá
  • jīng
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • bān
  •  
  •  江蘇省 無錫市華晶小學三班 
  • chén
  • shí
  • 陳宇石
  • 閱讀全文

   金清河*我的母親河

   作文字數:600
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • qīng
  • de
  • qīn
  •   金清河我的母親河
  •  
  •  
  • zhè
  • jiāng
  • shěng
  • wēn
  • lǐng
  • shì
  •  
  • guó
  • zhōng
  • xīn
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  •  浙江省溫嶺市 澤國中心小學三
  • ?
  •  
  •  
  • bān
  •  
  • méi
  • () 班 吳憶湄
  • 閱讀全文

   我的小烏龜

   作文字數:357
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • xiǎo
  • guī
  •   我的小烏龜
  •  
  •  
  • hēi
  • lóng
  • jiāng
  •  
  • qìng
  • shí
  • yóu
  • guǎn
  • guān
  • xiǎo
  •  黑龍江 大慶石油管理局機關小
  • xué
  • sān
  • nián
  • liù
  • bān
  •  
  • wáng
  • zhuó
  • 學三年六班 王卓
  • 閱讀全文

   我的好舅舅

   作文字數:575
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • hǎo
  • jiù
  • jiù
  •   我的好舅舅
  •  
  •  
  • hēi
  • lóng
  • jiāng
  • suí
  • fēn
  •  
  • suí
  • fēn
  • xiǎo
  • xué
  •  黑龍江綏芬河 綏芬河第五小學
  • sān
  • nián
  • bān
  •  
  • wáng
  • lín
  • 三年級一班 王琳
  • 閱讀全文

   火光照亮我的路

   作文字數:371
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  • huǒ
  • guāng
  • zhào
  • liàng
  • de
  •   火光照亮我的路
  •  
  •  
  • jiāng
  • shěng
  • huái
  • ān
  • shì
  •  
  • huái
  • yīn
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  •  江蘇省淮安市 淮陰區實驗小學
  • sān
  • ?
  •  
  • bān
  •  
  • yán
  • 三()班 陸巖
  • 閱讀全文

   我的電腦

   作文字數:336
   作者:未知
  •  
  •  
  • xiǎo
  • xué
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • diàn
  • nǎo
  • “小學”  我的電腦
  •  
  •  
  • shān
  • dōng
  • shěng
  • yǎn
  • zhōu
  • shì
  •  
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • nián
  •  山東省兗州市 實驗小學三年級
  • èr
  • bān
  •  
  • wáng
  • jīn
  • 二班 王金益
  • 閱讀全文

   我的理想

   作文字數:441
   作者:未知
  •  
  • wǎng
  •  
  • zhǐ
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • xiǎng
  • 網 址   我的理想
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • shēn
  • zhèn
  • shì
  • bǎo
  • ān
  •  
  • bǎo
  • ān
  • wài
  •  廣東省深圳市寶安區 寶安區外
  • guó
  • xué
  • xiào
  • sān
  • ?
  •  
  • bān
  •  
  • wáng
  • shàng
  • jīn
  • 國語學校三()班 王上金
  • 閱讀全文
  卓易彩票平台卓易彩票主页卓易彩票网站卓易彩票官网卓易彩票娱乐 www.383335.com | 0638.am | 1319345.com | www.97994b.com | 8881207.com | www.55422o.com | www.cp500.pw | qycps9.com | www.48330q.com | bwinbbb.com | www.56655g.com | www.186126.com | 1168m.com | www.97655b.com | sha131.com | www.986076.com | 3822f.com | www.36536570.com | www.cb7288.com | 2146v.com | www.o98478.com | w7770.com | www.77883344.com | 54141122.com | www.hta8888.com | www.820585.com | 365788.bet | www.55717s.com | 71372226.com | www.9737tt.me | 06006l.com | www.d50336.com | www.566385.com | www.m.8235n.com | www.8499g.com | 33318b.com | www.839282.com | 365ms.net | www.565578.com | 26444h.com | www.395599.com | baizun456.com | www.09569z.com | www.602927.com | www.774426.com | www.hy5755.com | a2894.com | www.1368t.cc | www.86611v.com | www.8039f.com | 4023e.com | www.00665h.com | wnsr8806.com | www.33598l.com | 500000754.com | www.60007q.com | 310577.com | www.2418c.com | 222x2.com | www.7920c.com | 89777a.com | www.9895d.com | 2643z.com | www.7225e.com | mmm5682.com | www.0022sun.com | hg10p.com | www.flb904.com | 04666r.com | www.1466r.com | 6766zz.com | www.99677j.com | r2306.com | www.5854q.cc | www.38200r.com | www.602470.com | www.655666i.com | www.354211.com | www.hg8561.com | 6261g.com | www.032006.com | 3559ee.com | www.98698k.com | 1818394.com | www.81608u.com | 00zz8331.com | www.8667p.com | 890346.com | www.771247.com | www.777444g.com | www.68568a.com | www.003113.com | 22207q.com | www.6687m.com | 67890v.com | www.73365r.cc | uu7742.com | www.33997j.com | www.ylg238.com | www.170882.com | www.4866a90.com | 3189d.com | www.780780a.com | 777818a.com | www.766076.com | www.331suncity.net | ll7742.com | www.14168a.com | dzjgw9999.com | www.987443.com | www.v445566.com | yabobbs.com | www.40288n.com | hgyz33.com | www.846661.com | www.138585.com | 143547.com | www.337466.com | www.pj63333.com | www.29277i.com | www.321123.com | 57157c.com | www.009hy.cc | www.000.hs88.cc | 90307o.com | www.858466.com | www.g88998.com | 40168.com | www.0072721.com | www.pu0012.com | 4116m.com | www.b69096.com | 55331b.com | www.702152.com | www.8888bmw.com | 8448.com | www.738126.com | www.sg8886.com | 3775a.com | www.88kcw.com | www.2005647.com | 2566h1.com | www.66ffz.com | www.hg005.com | 8890aa.com | www.caim3.com | www.45066.com | 70118p.com | www.511039.com | www.vns9018.com | 0033u.cc | 7798aa.com | www.9646s.com | www.368012.com | 02489.net | www.5086x.com | www.hg8169.com | 82365.com | www.397477.com | www.sha2200.com | bb2649.com | 845262.com | www.dw777.net | www.4625gg.com | 93922e.com | www.599649.com | www.44mgm777.com | www.wn2058.com | 3678k.com | www.23636vip.com | www.60468277.com | xx888i.com | bmw8099.com | www.333hy.cc | www.5099ee.com | 2381ll.com | 5787.cc | www.2632a.com | www.cfcp111.com | tt3189.com | xpj86.com | www.36166r.com | www.767613.com | hg91558.com | 0860r.com | www.97171.cc | www.00772t.com | www.4123mm.com | 2595m.com | www.682542.com | www.685029.com | www.7830m.com | 4018y.com | 3474000.com | www.78700k.com | www.77731u.com | P35tt.com | 30019rr.com | www.861944.com | www.742022.com | www.810877.com | www.y00888.com | 32250.com | 1679n.com | www.c7268.com | www.738055.com | www.0860s.com | k40033.com | 0363d.com | www.83993w.com | www.jy738.com | www.7171sun.com | 3414400.com | www.106573.com | www.7714n.com | www.9149.com | www.y30226.com | iiii19927.com | cp088v.com | www.234397.com | www.bet73z.com | www.98698g.com | www.1347-03.com | hh4675.com | 1679n.com | www.399210.com | www.99638p.com | www.4212h.com | www.2846b.com | 0747i.com | 1665q.com | 83377k.com | www.996963.com | www.hr1811.com | www.610160.COM | www.188tyc.com | 6245o.com | j1458.com | 3511.sbf822.com | www.566385.com | www.34788x.com | www.hgbet5.com | www.bw9988.com | www.54776.com | 68348.com | 3846ss.com | qq365q.com | www.66332a.com | www.sytg6.com | www.6768996.com | www.65066dd.com | www.987msc.com | www.5777933.com | 556888.com | 13633.com | 61328866.com | 6766xx.com | www.682918.com | www.55885c.com | www.116874.com | www.5555yh.vip | www.88803.com | www.2090966.com | 2060055.com | v2146.com | 4451133.com | swtykkk.com | 54443v.com | www.589056.com | www.2875g.com | www.633594.com | www.40288d.com | www.hbao4.com | www.ty66.com | www.223aa.net | www.766848.com | 69990p.com | 500000744.com | fh801.com | 4018s.com | 3301800.com | 88535a.com | 1775y.com | 6245n.com | www.023989.com | www.452804.com | www.767200.com | www.hm6633.com | www.35231.com | www.99638b.com | www.55545x.com | www.8081.am | www.52062r.com | www.z32031.com | www.ag0345.com | www.00772l.com | www.c7206.com | www.lyjcp.cc | www.38345t.com | www.1168a.com | www.2945.com | www.57157.com | www.138cpb.com | www.138cpg.com | www.77007.com | www.310935.com | www.938i.cc | www.dcw88.com | www.s4042.com | www.lyhltj.com | www.www-tm8088.com | www.18070.com | www.55555yh.com | www.99418.com | www.85857d.com | www.565560.com | www.57800e.com | www.4196x.com | www.38775yy.com | www.6667758.com | www.ya2019v.com | www.83993f.com | www.16878p.com | www.ycp5.com | www.505420.com | www.095069.com | 55797r.com | 3242q.com | 3679rr.com | c89kj213.com | 11bb8331.com | 500000831.com | www.fun08.net | www.39695a.com | www.hq77.com | www.ybw18.com | www.06820w.com | www.x63568.com | www.7714i.com | www.9478j.com | www.932779.com | www.398846.com | 822062.com | 9464002.com | feicai0858.com | 53358l.com | 33rr8332.com | www.g88998.com | www.007733.com | www.hj809.com | www.9170116.com | www.826015.com | www.99048.cc | www.303476.com | hsh88.com | d2306.com | 55797e.com | 50027799.com | www.6347799.com | www.lfcp095.com | www.30350i.com | www.dy910.com | www.978257.com | sss006.com | 7007570.com | 3416n.com | feicai0852.com | www.306822.com | www.jl11111.com | www.m32031.com | www.77802t.com | www.599160.com | 2677lll.com | 062eee.com | 8036ss.com | www.133242.com | www.65066jj.com | www.400849.com | www.963063.com | bet2020365.com | 2618l.com | 8577n.cc | www.08159g.com | www.377666u.com | www.25688k.com | www.317299.com | 3678ee.com | 5588xpj.com | www.9785555.com | www.ggv.99233v.com | www.drf1.net | www.349377.com | 59599v.com | 0088buyu.com | www.herezeal.com | www.31361.com | www.lczg2.com | xpj728.com | 6487qqq.com | www.7720m.com | www.77731l.com | www.w77929.com | www.178532.com | 3522u.vip | 88850gg.com | www.6766msc.com | www.82894d.com | www.305988.com | 993311.com | 59599z.com | www.dafabetbogg.com | 500000751.com | www.dx205.com | www.668679.com | www.370583.com | 998n.cc | www.227vns.com | www.jl226.com | www.9818l.cc | 18438cj.com | 39830.com | www.778849.com | www.x77789.com | www.234972.com | 3404g.cc | www.58777p.com | www.837292.com | www.526021.com | jjj5682.com | www.tushan28.com | www.pj81619.com | www.688824.com | 0241s.com | www.719365.com | www.704909.com | www.607599.com | 新2.com | www.88837d.com | www.3691o.com | www.43131v.com | pj300.cc | www.h1765.com | www.00840b.com | 0343i.com | www.hg938999jnh.com | www.xpj588.com | www.861805.com | 9994.com | 2820o.com | www.68689i.com | 6766.com | www.hnwmrx.com | www.ya218.com | 61320066.com | www.v771177.com | www.0343c.com | feicai0816.com | 0747j.com | www.15365e.com | www.587639.com | 4136y.com | www.pj98914.com | www.288hc.com | 38238v.com | www.22244066.com | www.16878w.com | 7599pp.com | www.505msc.com | www.87668l.com | hg91910.com | www.55268kk.com | www.b98478.com | sbf533.com | www.bwin599.com | www.ejylc13.com | 0906vip8.com | www.823909.com | www.52022.tv | 28288mm.com | www.1112290.com | www.1368t.cc | 3614dh.com | www.2y926.com | www.550637.com | 6118l.com | www.b80288.com | 4775.com | www.ag8801.com | www.36581111.com | 8884136.com | www.138808.com | www.c136.vip | 44oo8332.com | www.45598k.com | 55445156.com | www.9068ll.com | www.00840b.com | 3380.com | www.3157n.com | 11992007.com | www.333222d.com | www.80767m.com | 563703.com | www.l5503.com | www.50732o.com | www.6033i.com | www.ya2019i.com | 4774466.com | www.3696699.com | www.090040.com | www.5559xj.com | www.83033z.com | n15666.com | www.19yh9.com | 97297x.com | www.1tgpd.com | www.ay7799.com | 6137i.com | www.97828g.vip | 9958999.com | www.jinying28.com | 99bjlxz.com | www.4625r.com | www.44ckb.com | 365788.bet | www.048181.com | 0905.com | www.0048.com | 500000436.com | www.ylg1212.com | 22291166.com | www.101717.com | www.694880.com | 1408e.com | www.5095y.com | 4647o.com | www.6646.com | 66287l.com | www.958661.com | 44335156.com | www.6600ra8.com | 684237.com | www.239.com | dfs234.com | www.895095.com | hg77701.com | www.mm2229.com | www.112559.com | www.js520123.com | www.320493.com | www.h7788l.com | www.609713.com | www.vns8897.com | www.907712.com | www.vns9.com | www.867865.com | www.xpj0880.com | www.966943.com | www.405776.com | www.919725.com | www.ks883.net | www.738070.com | www.76060c.com | www.621361.com | www.js16123.com | www.464689.com | 710136.com | www.45966.net | judingbo6.com | www.323365.com | baliren133.com | www.klcp3jc.com | js559.net | www.i7764.com | 89892zz.com | www.7140588.com | bc854.com | www.b35mm.com | 77463.com | www.t63568.com | 2141133.com | www.65707n.com | 7js345.com | www.808762.com | www.b27229.com | 5622m.com | www.76188.com | 22117.com | www.4521l.com | 3614.com | www.81699.cc | www.ks883.net | www.225095.com | www.hy985.com | chengbet420.com | www.9961331.com | 35222d.com | www.52072y.com | 00bb8332.com | www.13czj.com | www.9591718.com | zb7288.com | www.987072.com | 5019kzc.com | www.0194001.com | 459072.com | www.303476.com | www.808msc.com | www.7783066.com | 86068.com | www.91233k.com | www.yh8006.com | ceeger.com | www.rycp047.com | 36406677.com | www.9478m.com | www.q30226.com | 1js345.com | www.q063801.com | 8449qq.com | www.768399.com | www.333550.com | 9694o.com | www.0270l.com | www.8494g.com | 3178e.com | www.91779b.com | c89ew41.com | www.599642.com | www.5811msc.com | js909020.com | www.5854q.cc | www.seqhi.com | 4066l.com | www.c98478.com | www.38200w.com | 6363dd.com | www.89386d.com | 2677yyy.com | 99567j.com | www.80188s.com | wfcp777666.com | www.376817.com | www.hg702.com | wns1.net | www.297757.com | www.70099.com | 9694f.com | www.299494.com | www.v32939.com | gg00558.com | www.178385.com | www.606668.com | oo2205.com | ln114.cc | www.ba505.com | www.86611d.com | hag8326.com | www.1466v.com | www.hg00895.com | 84435072.com | www.9478e.com | www.36225.com | fff67890.com | www.542672.com | www.7415a.com | 2418005.com | 2506h.com | www.5856871.com | www.21365ii.com | 22274066.com | www.hc8858.com | www.2945n.com | 22002007.com | cj807.com | www.6768993.com | www.1076009.com | 07321111.com | www.735898.com | www.7334d.com | 01234jjj.com | 201877886.com | www.35918p.com | www.weinisirenbet.com | 22061.com | 9607588.online | www.42842810.com | www.d45638.com | www40033.com | www.238500.com | 54243366.com | www.068627.com | www.4809p.com | www.44446609.com | 9679z.com | P35kk.com | www.66136.com | www.amh00.com | 2142288.com | 6137c.com | www.39500s.com | www.pj8333.com | 3379e.com | 97000.org | www.974090.com | www.35700aa.com | www.4xinhao.com | 86811ee.com | www.137518.com | www.68993268.com | www.203203.com | 2381i.com | 67877l.com | www.820737.com | www.509291.com | www.773339.cc | 9649l.com | w9621.com | www.927699.com | www.j32031.com | www.47ey.com | 2255buyu.com | y35151.com | www.820933.com | www.44118j.com | www.355006.com | 2757.co | cz1366.com | www.799436.com | www.52062s.com | www.698774.com | i2306.com | p838.com | qq365x.com | www.29277k.com | www.wnsr3536.com | www.29886k.com | 00jj8331.com | 667766s.com | www.444739.com | www.3155hd.com | www.137603.com | www.p30226.com | b887.xyz | 188qq444.com | qq365d.com | www.084wy.com | www.5719d.com | www.64411.com | www.6175cc.com | mm1915.com | a7252.com | www.196079.com | www.08588w.com | www.6683066.com | www.hg7857.com | www.q32126.cc | xue9999.com | dingji0088.com | 8520q.com | www.980771.com | www.676777.cc | www.88166d.com | www.0033222.com | 5509e.com | 55545.com | 5501.net | 99306d.com | www.504033.com | www.50732m.com | www.38775ss.com | www.sbtyc.com | www.15048e.com | bwin.com | 50067x.com | 72vg.com | 9599wm6.com | www.186756.com | www.hy5506.com | www.624201.com | www.06387799.com | www.998855i.com | www.dh87087.com | www.pj5906.com | js89k.vip | fc37.com | cq9.com | 0907.ws | 97297o.com | www.570477.com | www.2788cai.com | www.959595.co | www.33678zz.com | www.245684.com | www.260666.com | www.32666e.com | www.vns67999.com | 3258q.com | mm99911.com | 0099227.com | 0610.com | 550099com | 5855mm.com | 8522hhhh.com | www.028314.com | www.602465.com | www.csgc7.com | www.50024b.com | www.js7582.com | www.3522 | www.23819.com | www.89677q.com | www.38345j.com | www.2945h.com | www.hg206.com | www.987msc.com | www.hg0799.com | www.333133x.com | www.25673.com | www.a78ts.com | www.033033f.com | 9439911.com | x2306.com | 2934x.com | 8036c.com | 883399v.com | 3614l.com | gc8.com | 0747l.com | 2381qq.com | 22556j.com | 7989z.com | 2373n.com | feicai0754.com | 2997706.com | 5214.com | zhcpxx.com | 500000874.com | 34757.com | 12742s.com | www.56733m.com | www.pj6333.com | www.yddc07.com | www.54776.com | www.suncity88.net | www.2078o.com | www.1594k.com | www.9488js.com | www.hg920.com | www.jl11111.com | www.rycp052.com | www.8850w3.com | www.4996xz.com | www.vip9586.com | www.k94600.com | www.980442.com | www.77801x.com | www.8816e.com | www.c1393.com | www.616971.com | www.178532.com | 0077buyu.com | 1592w.com | 863873.com | 756756d.com | q2490.com | 6769.cc | www.ylg5999.com | www.777444a.com | www.135suncity.com | www.80834.com | www.89599e.com | www.634505.net | www.2418x.com | www.9478a.com | www.912156.com | www.299058.com | www.j223344.com | www.hg58.pw | www.488700a.com | www.00772m.com | www.1110yl.com | www.87668l.com | www.cc6769.com | www.177584.com | 3089b.com | 33382xx.com | 7k126.com | 3mgmsss.com | www.55112055.com | www.th1199.com | www.js69111.com | www.762760.com | www.071wy.com | www.278965.com | 8159ooo.cc | w69441133.com | 32250.com | www.997558.com | www.13909999.com | www.biying990vip.com | www.93gj02.com | www.hx1164.com | www.50989i.com | 7172244.com | 0003890.com | 06064688.com | www.36796.com | www.4694n.com | www.55238d.com | www.011888aa.com | amyh130.com | 22772007.com | dzc09.com | www.749558.com | www.sjc02.com | www.665888.com | www.371d.cc | www.040423.com | 1331ff.com | 2148.com | www.87680x.com | www.n456x.com | www.1466r.com | www.898338.com | 6616xsj.com | j67890.com | 777.bcbm777.com | www.166347.com | www.73990f.com | www.022f.cc | 0116556.com | 4461.com | www.yxlm99.com | www.883122dd.com | www.80032266.com | www.807266.com | 51200cc.com | bet28s.com | www.js520123.com | www.10999v.com | www.61233pp.com | 7894k.com | 435796.com | www.hwx88.com | www.489858.com | www.ky1003.com | www.279556.com | 99151s.com | 20774499.com | www.87665w.com | www.3301844.com | www.113669.com | 14683355.com | www.hg88161.com | www.51705.com | www.34788h.com | 1636005.com | 40033uuu.com | www.3643t.com | www.06820f.com | www.hf5886.com | 111122gg.com | k2554.com | www.986655.com | www.3950.com | aa38648.cc | 1h-1.cc | www.2088xpj.com | www.aaa06.cc | www.351731.com | vv444000.com | www.9976733.com | www.f7764.com | www.877719.com | 55881277.com | 55984h.com | www.jz30280.com | www.44kcw.com | j36.com | 5437z.com | www.sscb66.cc | www.ycp5.com | 38238y.com | www.laok222.com | www.999jyh.com | www.918356.com | 496.bi | www.9444hg.com | www.99552xx.com | www.344680.com | p67890.com | www.9hg0066.com | www.126cpw.com | 5004nn.com | 500000951.com | www.ebo666.com | www.cf9907.com | 22883g.com | www.66615hh.com | www.365007.cc | 77605c.com | 3379zz.com | www.55545j.com | www.814646.com | www.4809c.com | y72227.com | 2846w.com | www.98698d.com | www.775740.com | 3467g.am | www.6372010.com | www.36788l.com | 6095-6095.com | www.98599.com | www.452.com | 4195z.com | 4546vip6.com | www.3032ee.com | www.50054i.com | 35252k.com | www.7415vv.com | www.412228.com | wlb444.com | www.77731m.com | www.807839.com | so111.cc | www.318418.com | www.862810.com | 566777x.com | www.7335xx.com | www.855608.com | 994167.com | www.0788msc.com | www.697206.com | dzc03.com | www.klcp88.com | www.335247.com | z2824.com | www.v4v5v6.com | www.67258a.com | 3169v.com | www.3399nsb.com | df8s.com | www.733665.com | www.hyi682.com | 6261l.com | www.f8118.com | www.c5615.com | 355233.com | www.8967f.com | www.155792.com | 37889.com | www.69999.am | 2355e.com | www.142336.com | www.8999ka.com | 3846hh.com | www.28000t.com | www.26299e.com | 93922g.com | www.5099ss.com | 143545.com | www.28758u.com | www.73166l.com | 8015z.com | www.111889.com | www.355811.com | 3838jsc.com | www.88801.com | 808988g.com | www.49936.com | www.330192.com | lemcoo.com | www.sx139972.com | 3045522.com | www.dfh300.com | targe889q.net | www.hg1895.com | www.52072p.com |